Page 6

Styre

Den lokale forankringen i selskapets styre og ledelse er av stor betydning for det internasjonale konsernets muligheter til å påvirke markedet med etterlevelse av forbruksmønstre og trender, økonomisk utvikling, samt for å overvåke forandringer i lovgivning og regler på markedet.

Hovedeier av Staples’ driftsselskaper i Norden er det amerikanske investeringsselskapet Cerberus Capital Management. For de nordiske selskapene inngår blant andre Mats Karlsson (Adm. dir.), samt lokale representanter i styret.

Økonomiske resultater 2017, Sverige

Resultatet under viser utviklingen fra 2015-2017 (i SEK) for Staples Sweden. 2017/18 Netto-omsetning

kkr

Resultat etter finansposter

kkr

Eiendeler

kkr

Gjennomsnittlig antall ansatte

stk

Soliditet

%

2016/17

* * * * *

2015/16

1.532.190

1.559.021

117.303

116.926

775.099

857.929

334

363

31,6

38,2

Økonomiske resultater 2017 Danmark

Resultatet under viser utviklingen fra 2015-2017 (i DKK) for Staples Denmark. 2017/18 Netto-omsetning

kkr

Resultat etter finansposter

kkr

Eiendeler

kkr

Gjennomsnittlig antall ansatte

stk

Soliditet

%

2016/17

* * * * *

2015/16

164.493

179.192

645

619

52.825

109.999

36

50

80,5

24,3

Økonomiske resultater 2017 Norge

Resultatet under viser utviklingen fra 2015-2017 (i NOK) for Staples Norway AS (Advantage). 2017/18 Netto-omsetning

kr

Resultat etter finansposter

kr

Eiendeler

kr

Gjennomsnittlig antall ansatte

stk

Soliditet

%

* Tallene for økonomisk resultat i 2017 fremgår ved publisering av årsregnskapet.

6

Bedriftsansvar

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

2016/17

* * * * *

2015/16

1.546.095.932

1.614.362.001

136.863.647

66.848.333

776.313.135

796.406.754

299

353

45,4

47,3

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017