Page 44

Engasjere medarbeidere og gi tilbake til samfunnet Vi oppmuntrer våre medarbeidere til å engasjere seg i ulike veldedige formål, både i arbeidstiden og på sin fritid. Vi setter av penger og materiale – men fremfor alt vår tid. Noen av initiativene vi har tatt for å bidra til lokalsamfunnene våre, som kan leses om under, er såkalte Community Days og Fitness Fundraiser1. Hvert år holder Staples en Community Day, der frivillige fra organisasjonen deltar i forskjellige initiativer som er hentet frem. Dette er en mulighet for våre medarbeidere til å gi tilbake til sine lokalsamfunn og engasjere seg i organisasjoner som speiler deres interesser eller andre samfunnsbehov. Det er viktig at aktivitetene for vår Community Day speiler et behov i samfunnet og interesse hos våre medarbeidere. Under Community Day 2017 i Sverige befant frivillige fra Staples seg på Drottning Silvias Barnsjukhus, der de lekte med barna som var innlagt, og deres søsken. Materialet som ble til overs, ble deretter gitt til leketerapi. For Norge gjennomførte vi også et juleverksted på vårt hovedkontor i Oslo gjennom samarbeid med Hjelpende Hender, der familier med ekstra behov var velkomne på julemat og pakkeutdeling fra nissen. Det er stort engasjementet rundt om i selskapet for veldedighetsarbeid – vår nordiske kundetjenesteorganisasjon har for eksempel forskjellige temaer hver måned for å samle inn penger eller styrke lagfølelsen på avdelingen. Staples Brandpartner støtter blant annet speidernes leirvirksomhet.

Fitness Fundraiser er benevnelsen på det mosjonsarrangementet vi deltar i og der Staples selv eller via påmeldingsavgiften gir penger til veldedige formål.

1

44

Bedriftsansvar

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017