Page 41

Likeverdig behandling

Samtlige medarbeidere i Staples skal ha samme muligheter, rettigheter og forpliktelser. Alle mennesker har lik verdi og skal behandles ut fra sine individuelle forutsetninger og muligheter uansett kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, funksjonshemming, seksuell legning eller alder. Staples arbeider for at alle medarbeidere skal ha like rettigheter og muligheter på arbeidsplassen i

spørsmål om arbeidsforhold, ansettelsesvilkår og utvikling gjennom trening og kompetanseutvikling og kampanjer på jobb. Vi aksepterer ikke at medarbeidere utsettes for noen form for trakassering. Alle slike fornærmelser er forbudt på arbeidsplassen. For Staples er det viktig at våre medarbeidere har mulighet til å forene det å være foreldre med arbeid. Staples arbeider for en diskrimineringsfri rekrutterings prosess slik at personer med riktig kompetansenivå gis mulighet til å søke på ledige stillinger.

Kartlegging skal skje av arbeidsmiljøet og fordelingen mellom kvinner og menn på respektive arbeidssteder. Analyse av arbeidsoppgaver og lokaliteter skal gjennomføres og dokumenteres for å danne grunnlag for kommende mål/tiltak.

Status 2017 Kvinner

Menn

Totalt

Staples Sweden AB inkl Staples Connect AB

196 (39,28%)

303 (60,72%)

499

Staples Denmark ApS*

2 (10,53%)

17 (89,47%)

19

Staples Norway AS

37%

63%

275

*I disse tallene regnes bare salg for Staples Denmark ApS. Andre funksjoner ligger under Staples Staples Sweden AB.

Fordeling mellom menn og kvinner i administrasjonsgrupper for Staples Sweden, Denmark og Norway 2017

9 (24%)

28 (76%)

37

41

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017