Page 36

Styring leverandører - leverandøroppfølging Utover det arbeidet som drives med oppfølging av våre Staples-merkeprodukter, gjennomføres oppfølging og dialog med våre leverandører lokalt. Vi har en stadig pågående dialog med våre leverandører om avtaleoppfølging, produkt- og leveransekvalitet, samt opprinnelse av produkter og komponenter.

Som grossist har vi et stort antall leverandører, store og små, og det er viktig for oss å ha en god kartlegging av våre leverandørers ytelse innen områder som miljø, kvalitet og CSR. Oppfølging som skjer via Factlines, støtter oss i å måle aktuell ytelse på leverandørnivå og gir oss et godt grunnlag for dialog med våre leverandører.

Produktstandardisering og produktivitet Vi er nøye med at de produktene vi selger, skal nå opp til en viss kvalitet, uansett prisnivå. Derfor har vi bl.a. skapt egne Staples®-produkter, der vi kombinerer god kvalitet med lave priser. Innen våre Staples®-merkede produkter når markedet, undersøker og validerer vi ytelse, sikkerhet og overholdelse av lovgivning. Produktkvalifiseringen skjer i Staples’ uavhengige testlaboratorier. Staples®-merkede produkter testes også årlig, slik at vi er sikker på at de fortsetter å oppfylle kravene vi stiller. Hos Staples gjør vi alt i vår makt for å sikre at vi leverer kvalitet i våre produkter. Da ingen systemer er perfekte, har vi en etablert prosess for tilbakekalling av produkter.

36

Bedriftsansvar

Prosessen sentraliserer kommunikasjonen innen bedriften for tilbakekalling av produkter som selges av Staples via en kanal. Prosessen gir også en rask utredning av problemer med Staples®-merkevarer. Heldigvis trengte vi ikke tilbakekalle noen av våre Staples®-merkede produkter for 2017. Derimot måtte vi tilbakekalle et produkt fra vårt øvrige sortiment i 2017 etter initiativ og informasjon fra leverandører. Tilbakekallingen gjaldt vårt Medical-sortiment, og var ikke forbundet med fare for individet.

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017