Page 34

Kvalitet

Kvalitet Vi vil yte vårt ytterste for våre kunder, medarbeidere og interessenter. Derfor er kvalitetsarbeid ekstra viktig. Det er ikke bare viktig med produktkvalitet, men også kvaliteten på våre prosesser og ikke minst for våre medarbeidere. Vi oppmuntrer våre ansatte til å sende inn forslag til forbedring og avviksrapporter, slik at vi kan jobbe mot stadige forbedringer. Dessuten behandles alle forslag og avvik i administrasjonen. I alle våre prosjekter og forpliktelser bestreber vi oss på å sette kunden i sentrum, men naturligvis også ta hensyn til øvrige interessenter.

Kvalitetsstyring Staples Sweden har vært ISO 9001-sertifisert siden 1998. Staples Denmark har inngått i sertifikatet siden 2008, Staples Norway siden 2011, Staples Connect ble sertifisert i 2015 og Staples Brandpartner har vært sertifisert siden 2017. Dette gir et godt grunnlag for erfaringsutveksling. Gjennom et ISO 9001-sertifikat, sikrer vi at vi driver et stadig forbedringsarbeid og at våre interessenter kan være sikre på hvilken grad av kvalitet de kan forvente fra oss. Gjennom den oppfølgingen vi får via vårt ISO-sertifikat, kan vi granske og forbedre vår forretningsvirksomhet på best mulig måte. Vi revideres årlig av RISE, tidligere SP.

34

Bedriftsansvar

Staples Kvalitetspolicy beskriver hva vi vil oppnå med vårt kvalitetsarbeid 1. Beholde styring, 2. Motivere våre medarbeidere, 3. Imøtekomme våre kunders behov og ønsker. For retningslinjene i sin helhet – se vår hjemmeside

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017