Page 30

Antikorrupsjon Hos Staples påtar vi oss å drive vår virksomhet med integritet, noe som står beskrevet i våre retningslinjer for antikorrupsjon. Disse retningslinjene er et tillegg til våre etiske retningslinjer og beskriver hvordan vi sammen motvirker og forhindrer korrupsjon, samt fremmer etterlevelse av lover og regler. Staples tar våre antikorrupsjonsretningslinjer på største alvor, og forventer, uten unntak, fullstendig overholdelse av disse. Vi har innført disse retningslinjene for å gjøre det enklere for våre ansatte og andre som handler på våre vegne å identifisere henholdsvis korrekt og uakseptabel atferd og de potensielle gråsonene som kan utsette våre forretningsinteresser og samarbeid for risiko. I våre antikorrupsjonsretningslinjer står det tydelig at Staples forbyr alle former for tilbakebetaling – uansett om det tilbys eller tas imot direkte av våre medarbeidere eller indirekte via en tredjepart. Staples’ antikorrupsjonsretningslinjer forklarer hva vi må gjøre for å forhindre tilbakebetalinger og for å følge gjeldende lover. Retningslinjene kommuniseres til alle medarbeidere i Staples ved ansettelse, og følges gjennom kontinuerlig opplæring under hele arbeidsforholdet.

30

Bedriftsansvar

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

ETIKKODE ETIKKOD

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017