Page 27

Fremtidige utfordringer I en hverdag der fleksibilitet og raske leveranser er et minstekrav for mange kunder, er det en utfordring å spisse og forbedre vårt arbeid med bærekraft. Kunder vil ha rask levering, fleksible løsninger, samt at produktene er anskaffet på en riktig måte, det vil si med hensyn til miljø og sosiale aspekter. Sett fra et miljøperspektiv, innebærer det utfordringer for oss når vi vil møte kundenes krav, men samtidig redusere vår negative miljøpåvirkning som skjer gjennom transporter, avfall og forpakningsmateriale. Derfor handler det om å utvikle vårt arbeid med bærekraft i dialog med våre kunder, samt få hjelp og støtte fra våre leverandører og andre aktører. Koblingen til det globale målet nr. 17: Strategiske partnerskap er tydelige når vi forsøker å angripe våre fremtidige utfordringer.

Små ordrer – Easy on the Planet-program

Samfunnets forventninger på å få varer umiddelbart etter bestilling, er en utfordring ikke bare for oss, men for hele bransjen. Til tross for at vi har lagt inn ekstra avgifter, og til og med salgsstopp for små ordrer, ser vi at vi trenger å lære opp selgerne våre enda mer og finne nye innovative måter å engasjere våre kunder på.

Easy on the Planet-produkter

Staples driver virksomhet i en forbruksindustri; en av våre største miljøutfordringer. En utfordring vi ser store muligheter med. Vi øker stadig andelen med miljøprodukter i sortimentet for å møte kundenes behov for forbruksmateriale uten å vike fra miljøkravene. Gjennom programmet håper vi å kunne oppmuntre våre kunder til å øke andelen miljømerkede produkter i sine innkjøp. Vi fortsetter også å engasjere oss i SOfEA (Sustainable Office European Association) da behovet gjenstår for å gjøre det enklere å sammenligne og forstå hva som er et miljøprodukt. Dette er et langsiktig og viktig arbeid som er til nytte for industrien vår og kundene våre.

27

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017