Page 23

Lokale mål Staples Sweden /Denmark 2017

Resultat 2017

Kommentar

Easy on the Planet-produktene skal overstige 2 700 i antall (SEK/DKK) i 2017

SEK: 4257 stk. DKK: 2999 stk.

Arbeidet med å øke antallet miljømerkede produkter i vårt sortiment, falt godt ut i 2017 – vi hadde godt samarbeid og dialoger med våre leverandører som gjorde at vi kunne gi våre kunder et bredere tilbud.

Lokalt mål Staples Norway AS 2017

Resultat 2017

Kommentar

Easy on the Planet-produktene skal utgjøre 44% av det totale salget i 2017

42,6%

Det var like før målet ble nådd. Vi jobber kontinuerlig for å synliggjøre og informere våre kunder om mer miljøvennlige alternativer i vårt sortiment.

Minimere avfall, gjenvinne tekniske produkter og hjelpe våre kunder å gjøre det samme. For å stadig forbedre vår virksomhet, forsøker vi hele tiden å øke andelen gjenvunnet materiale som genereres av vår virksomhet, som tekniske produkter og annet avfall. Staples er tilknyttet Elkretsen i Sverige, El-Retur i Danmark og NORSIRK i Norge, som innebærer at vi følger forordningen om produsentansvar for elektriske og elektroniske produkter, i henhold til WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). WEEE er et direktiv fra EU som gjelder innsamling og gjenvinning av elektriske produkter. Gjennom produsentansvar skal en godt fungerende innsamling sikres for hvert EU-land.

El-kretsen og NORSIRK samler, disponerer og gjenvinner elektriske og elektroniske produkter på en miljøvennlig og lovlig måte. Vi er også tilknyttet FTI (Förpacknings och Tidningsin-samlingen) i Sverige for å forsikre oss om at vi tar ansvar for avfallet som vi genererer, samt betaler til SKAT i Danmark for vår emballasje i Danmark.

23

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017