Page 22

Miljøløsninger for våre kunder “Jeg synes det var et veldig bra og prisverdig initiativ av Staples å belyse klima- og bærekraftsspørsmål for skolebarn ved å organisere Sveriges første Plant-forthe-Planet-akademi. Mer kunnskap, men fremfor alt, praktiske tiltak, kreves for å takle klima-endringer. Det er en av de mest avgjørende faktorene som menneskeheten står innfor og som vi må vedta egnede tiltak for å ta itu med. Alle burde bidra til samfunnet for å gjøre det mer bærekraftig. Det innbefatter oss som individer, kommuner, landsting og ikke minste bedriften.” - Johan Linderstad, miljøkommunikasjon via Borås Stad.

Vi prøver alltid å være med ved tilfeller der innkjøpere vil diskutere miljø og spørsmål som berører sosial ansvarlighet. Vår miljø- og kvalitetsansvarlige jobber proaktivt mot våre kunder og følger ofte med selgerne ut på møter for å diskutere hvordan Staples kan støtte kunden i å nå opp til deres miljømål og visjoner for bærekraft. Dette fører også til at Staples får mulighet til å diskutere miljøkrav og andre krav til bærekraft med våre kunder. Vi jobber med å støtte våre kunder i konkret bærekraftsarbeid, som å bytte ut produkter til mer miljøvennlige alternativer og redusere antallet småbestillinger. Vårt Easy-on-thePlanet-program er et eksempel på hvordan vi støtter kundene våre. Vi har også et voksende utvalg av produkter som er merket med vår EastTree-logo. For hvert solgte produkt gir Staples en sum penger til Plantfor-the-Planet. Det er et arbeid som krever engasjement fra begge sider og en viktig del av vår pågående interessentdialog.

e-katalog med en grønn tvist

Den mest miljøvennlige måten vi kan presentere våre produkter på, er via vår Netshop. Derfor sørger vi for at kunden så enkelt som mulig kan søke opp produktene og kriteriene kunden vil ha. Ved å redusere katalogutsending, sparer vi miljøet, noe som innebærer at samtlige kataloger kan blas i på nett. Dessuten kan det enkelt søkes på vår Netshop etter Easy on the Planet-produkter i hvert produktsortiment, for å få en klar oversikt over hvilke miljøvennlige produkter vi tilbyr.

Nye poser i butikk

Kundene kan velget et mer miljøvennlig alternativ og bære varene hjem i papirposer når de har handlet i butikk.

Gjennomsnittlig salg EotP Norden

Klima-akademier med Plant-for-the-Planet

Ved at våre kunder øker sitt miljøfokus, har vi mulighet til å jobbe med Plant-for-the-Planet, for å klimakompensere for våre kunder, samt lære opp barn til å bli gode klima-ambassadører. I fjor var det to slike akademier. Ett i Norge og ett i Sverige. Sammenlagt deltok nesten 100 barn som ble lært opp under en hel dag om klimaendringer og ble dermed “klimariktige ambassadører”.

22

Bedriftsansvar

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

EOTPprodukter 30% Annet sortiment 70%

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017