Page 20

Definisjonen av en småbestilling er en ordreverdi på under 500 SEK/DKK/NOK. Andelen småbestilling

50%

Norge Sverige Danmark

45%

44% 42%

40%

36,13%

35%

35% 33%

30%

32,59%

25% 20% 18%

15%

15% 12,90%

10% 5% 0%

2015

2017

2016

Vennligst les om utfordringen med småbestillinger på forrige side

Antall leverte pakker til kunder Tabellen viser våre nordiske enheter sammenlagt.

7,000,000 6,000,000 5,712,098

5,000,000

5,371,975

5,506,646

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

20

2015

Bedriftsansvar

2016

2017

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017