Page 16

Minimer våre karbondioksidutslipp og hjelp kunder å gjøre det samme Vi utfører årlig målinger innen de fire søylene som utgjør vårt arbeid for bærekraft, og samler inn og behandler større mengder data fra flere steder. Dette gjør vår bærekraftsredegjørelse omfattende, men også representativ for våre nordiske og til en viss grad globale aktiviteter. Takket være de innsamlede dataene, har vi mulighet til å gi mer interessent-tilpassede bærekraftrapporter på forespørsel.

For å minimere våre karbondioksidutslipp har vi iverksatt flere forskjellige initiativer. Det første steget å ta er å kunne måle, på en effektiv måte, hvor mye karbondioksid organisasjonen genererer. Dette gjør oss i stand til å sammenligne endringer, og prioritere påvirkningsområder. Initiativene Staples har tatt for redusert karbondioksidutslipp, både globalt og lokalt, er: • Kjøpe ”grønn” energi og satse på RECs (Renewable Energy Certificate System) • Oppgraderte ventilasjons- og varmesystemer • Lære opp medarbeiderne våre innen miljø med fokus på karbondioksidutslipp og konsekvensene av dette • Initiativ for grønnere transportflåte sammen med våre transportører • Utvikle vårt eksisterende samarbeid med Plant-for-the-Planet

I 2017 plantet Staples 300 000 trær innenfor rammen for Easy on the Planet-programmet.

16

Bedriftsansvar

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017