Page 15

Miljøfokus på Staples

Vi bestreber oss på et proaktivt, målrettet, strategisk og pragmatisk miljøarbeid.

Intern trening For å forsterke vår miljøbevissthet innen vår egen organisasjon, gjennomføres årlig trening og workshops med medarbeidere. For å gå fra ord til handling, skjer det fortløpende miljøtilpasning av våre egne arbeidsplasser og virksomhet som blant annet inkluderer forretningsreiser, produktvalg for eget arbeid og energi. Som en del av vår miljøstrategi lærer vi opp alle våre medarbeidere i miljøarbeidet. En selger kan for eksempel få oppdatering om hvordan man best selger og markedsfører mer miljøvennlige produkter. Staples Care Training Hvert år gjennomføres Staples Care Training (tidligere Staples Soul Day), med fokus på de fire søylene som utgjør grunnlaget for vårt arbeid med bærekraft: etikk, mangfold, miljø og samfunn. På en halv dag læres ansatte opp i vårt arbeid for bærekraft, og de deltar i samtaler om mange viktige emner som for eksempel miljø, mangfold, samfunnsengasjement og etikk. I 2017 ble to slike tilfeller gjennomført. Her engasjerer vi våre medarbeidere til å forstå utfordringene og ville være en del av løsningen, samtidig som vi sørger for at alle er godt innforstått med våre grunnvurderinger. Denne opplæringen er obligatorisk for alle nyansatte, men personer som er ansatt fra før, er også varmt velkommen til å delta.

Samarbeid med våre interessenter for et bedre miljø Vi jobber med både kunder, leverandører, medarbeidere og ikke-statlige organisasjoner for å oppnå våre miljømål. Vi jobber for eksempel med å støtte våre kunder i konkret arbeid for bærekraft, som å bytte ut produkter til mer miljøbevisste alternativer. Vårt arbeid med å inkludere kunder og leverandører i vårt arbeid med bærekraft, fikk oppmerksomhet også ved vår verifisering mot ISO 26000 av RISE. Vi er aktive medlemmer i CSR Väst, CSR Väst Inköpsklubb, Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC) og SOfEA (Sustainable Office European Assocation) og jobber sammen med Plant-for-the-Planet – en av verdens ledende organisasjoner for treplanting. I 2017 ble 300 000 trær plantet gjennom samarbeidet med Plant-for-the-Planet innenfor rammen til Easy on the Planet-programmet. Les mer under “Miljøløsninger for kundene våre”

15

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017