Page 14

Vårt arbeid for å bli ledende innen bærekraft Miljøsertifisering samt sosial ansvarlighet

Staples Nordics er sertifisert etter kravene i ISO14001, et sertifikat hvis implementering vi verdsetter høyt. I 2015 fikk vi ytterligere en kvittering på vårt arbeid innen miljø.Verifiseringen mot ISO 26000 via RISE inneholder også miljøkrav som skal oppfylles. Vi har et integrert administrasjonssystem som omfatter både miljø, sosial ansvarlighet og kvalitet. Gjennom administrasjonssystemet kan vi observere, kontrollere og forbedre våre miljøprestasjoner, samtidig som det hjelper oss å holde oss oppdatert med rådende lovgivning og øker våre prestasjoner.

I Sverige har vi vært ISO14001-sertifi-sert siden 1997 og i Danmark siden 2008. Siden 2013 har vi et felles sertifikat mellom Staples i Sverige og Danmark. Siden 2012 har Staples Norway Advantage vært en del av sertifikatet. I 2015 ble sertifikatet utvidet til å omfatte også Staples Connect Sweden AB og i 2017 ble det utvidet til å omfatte Staples Brandpartner. Totalt er 29 anlegg i 3 land omfattet av sertifiseringen. Det felles administrasjonssystemet utgjør en god plattform for erfaringsutveksling og diskusjoner.

Staples har 71 anlegg som er ISO 14001-sertifisert innen Staples Europa: Belgia, Danmark, Finland, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

14

Bedriftsansvar

Vårt engasjement for en bærekraftig fremtid

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017