Page 13

Globale mål – til 2020 Tilby våre kunder bærekraftige produkter og tjenester

Gjenvinne 100% av våre el-produkter

Nullvisjon for avfall, samt hjelpe våre kunder å oppnå det samme

Maksimere energieffektivitet og nytteverdien av fornybar energi

Få anerkjennelse som en global leder innen bærekraft

Lokale mål 2017

Våre lokale miljømål baseres på risiko- og miljøaspektvurdering i samsvar med ISO14001, ISO 26000:2010, våre globale utfordringer samt årlige resultatmålinger. Vi bestreber oss på et proaktivt, målrettet, strategisk og pragmatisk miljøarbeid. Våre overgripende miljømål konkretiserer vår langsiktige visjon om å minimere vår miljøpåvirkning, engasjere våre medarbeidere og leverandører, samt drive utviklingen innen sektoren vår. Her presenteres våre lokale miljømål for 2017.

Lokale miljømål 2017 •

Vi skal minst ha en Perfect Order på 92,5% i 2017 for Sverige/Danmark, og 94,5% for Norge

Antallet ”Small Order”, ordrer under 500 SEK/DKK, skal ligge på maks. 29% ved utgangen av 2017 for Sverige/Danmark og 16% for Norge

Easy on the Planet-produktene skal overstige 2 700 i antall for Sverige, og for Danmark 1 800 stk. i 2017

Salget av EotP-produkter skal være 44% for Norge

1

Perfect order kaller vi ordrer som har gått feilfritt fra bestilling til leveranse; riktig produkt, tid, sted, mengde og kvalitet “Small Order” er ordrer under en verdi på 500 SEK/ DKK/NOK. 3 Easy on the Planet (EotP) er vårt miljøkonsept der vi løfter frem produkter som enten har en tredjeparts miljømerking eller har miljømessig bedre egenskaper og oppfyller Staples’ kriterier for EotP. 2

13

Profile for Staples

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017

Bærekraftsrapport 2017  

Bærekraftsrapport 2017