NO Bærekraftsrapport 2018

Page 1

Bærekraftsrapport Staples i Norden 2018

Løsninger for en bærekraftig fremtid

www.staplesadvantage.dk

www.staplesadvantage.fi

www.staplesadvantage.no www.staplesadvantage.se


Bærekraftsåret 2018

BÆREKRAFTSÅRET

2018

Mye har skjedd med bærekraftsarbeidet i Staples Norden i 2018. Her viser vi noen eksempler på prosjekter og hendelser fra fjoråret.

Hurtigruten blir regnet som verdens grønneste cruiserederi. Da Hurtigruten startet det ambisiøse prosjektet med å bli verdens første engangsplast-frie cruiserederi, tok Staples Solutions utfordringen med å finne bærekraftige erstatningsprodukter. Gjennom et tett og godt samarbeid klarte Hurtigruten på rekordtid å kutte all unødvendig engangsplast fra samtlige skip og hoteller i løpet av et par måneder. Det hadde ikke vært mulig uten samarbeidet med Staples. På det første plastfrie året sparte Hurtigruten verden for 32 tonn plast.

TIMER

ENGASJEMENT

Staples forbedrer resultatet i våre medarbeiderundersøkelser. I vår siste undersøkelse, ”Say it like it is”, ligger Norge på 51% positive svar.

2

Easy on the Planet Andel salg av vårt sortiment: Norge 34 %

Staples i Europa plantet totalt 200 000 trær i 2018,

131 Vi klimakompenserer for våre interne utslipp gjennom vår samarbeidspartner Plant-for-Planet Dette skjer i form av treplanting i Yucatán, Mexico

Hver gang kunden kjøper de nøye utvalgte Easy Tree produktene, planter vi trær.

der Norden sto for en stor del

Frivillighetsdager Våre medarbeidere har gitt 131 persontimer av sin tid til samfunet, i form av frivillig arbeid.

NORDEN 73526 ANDRE LAND 126474

PURE-sortimentet består av engangsartikler laget av palmeblader. Allerede fra starten ser vi en positiv trend i salget. PURE-sortimentet inngår selvsagt i vårt Easy on the Planet-sortiment, Staples’ miljøkonsept som skal løfte produkter som lever opp til våre miljøkriterier.

Informasjon om rapporten Staples Sweden AB, Staples Denmark ApS , Staples Norway AS, Staples Finland Oy og Staples Connect AB har lenge jobbet målbevisst med kvalitets- og bærekraft, der miljø er en naturlig del av bærekraftbegrepet. Denne rapporten tar sikte på å gi et sammendrag og en oversikt over arbeidet som ble gjort innenfor disse områdene i 2018.

INNHOLD Introduksjon

04

Bærekraftsrapporten utgjør en del av forvaltningsrapporten for Staples Sweden AB og Staples Connect ABs årsregnskap. Staples Denmark ApS, Staples Solutions Norway AS samt Staples Finland Oy inngår i årsregnskapet. Rapporteringsåret omfatter samme periode som regnskapsåret, 01.02.2018 - 31.01.2019. Rapporten er utarbeidet etter GRI-standarder, retningslinjer fra Global Reporting Initiatives. Bærekraftsrapporten omfatter Staples sosiale, miljømessige og økonomiske ansvarsområder, og beskriver vår visjon for vårt bærekraftsarbeid.

Globale mål

08

Rapporten skal være av praktisk verdi for våre kunder, leverandører og andre interessenter, og gi en åpen fremstilling av våre mål og konkrete resultater.

Miljø

11

Etikk

17

Kvalitet

20

Mangfold

23

Samfunn

25

GRI-indeks

28

Dette er den tredje felles bærekraftsrapporten for Staples Nordics (den syvende for Sverige og Norge, femte for Danmark og første for Finland). Den inngår i rapportering for Staples internasjonalt, som hvert år siden 2005 har rapportert om sitt samfunnsansvar. Rapporten sammenligner data for 2017 og 2018. Rapporten skal være enkel å følge fra år til år, og følger derfor samme struktur og sammenligner, der det er relevant, samme data fra tidligere år. Staples” tidligere europeiske bærekraftsrapporter er tilgjengelige på: https://www.staplesadvantage.se/ certifieringar-och-standarder/ der historiske data kan finnes for hele konsernet. Denne rapporten gjelder for Staples Sweden AB, Staples Danmark ApS, Staples Solutions Norway AS, Staples Brandpartner og Staples Connect og dekker alle enheter i organisasjonen; Staples Contract, Staples Direct/Online, Staples Retail (men ikke Retail i Norge, kun Sverige), Staples Brandpartner og Staples Connect. Informasjon om de ulike delene ligger på henholdsvis: www.staplesadvantage.se, www.staplesadvantage.dk og www.staplesadvantage.no. Rapporten omfatter de nordiske landene hvis ikke annet er oppgitt i teksten. Ved spørsmål om rapporten eller ytterligere informasjon om Staples’ bærekraftsarbeid, ta kontakt med vår leder for miljø, kvalitet og samfunnsansvar i Staples Nordics; Johanna Jigmo-Linde, johanna.jigmolinde@staples-solutions.com

3


Forord

Løsninger

Nye løsninger som virker

FORORD 2018 var et år preget av endring for Staples. Vi startet en desentraliseringsprosess som skal styrke vårt lokale kundefokus, samtidig som vi fortsatt tar et felles ansvar for våre globale kunder og deler på infrastruktur og ressurser der det er mest effektivt. Her i Norge faset vi inn et nytt, høyeffektivt lager til erstatning for de to vi hadde, og samtidig flyttet vi inn i et nytt hovedkontor. Driftssikring av vårt nye lager med fokus på kunden og miljøet, har vært prioritert. Våre medarbeidere har vist stort engasjement og innsatsvilje. Og midt i disse endringene, overtok jeg som administrerende direktør. Mitt fokus som leder, er å gjøre Staples til et solid og godt selskap å jobbe i, der vårt arbeid med bærekraft er en viktig faktor for å styrke vår posisjon på det lokale markedet. Vi har satt oss som mål å bli ledende i bærekraft i bransjen, og vi mener vi er kommet langt i dette arbeidet. Staples startet sitt bærekraftsarbeid for flere år siden, og vi har jobbet systematisk med å bygge opp en intern struktur for dette arbeidet som vi nå for alvor ser resultatene av. Her i Norge har vi vært ISO 9001-sertifisert siden 2011, og vi oppnådde miljøsertifiseringen ISO 14001 i 2012. Fra 2015 har vi også hatt verifisering av egenerklæring for ISO 26000, koordinert av RISE. Samlet sett, gir dette en trygghet for at vår virksomhet arbeider for å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Grunnlaget for vårt arbeid på dette området er FNs bærekraftsmål, der vi har valgt å fokusere på: • • • •

Mål Mål Mål Mål

4 - God utdanning for alle 12 - Bærekraftig forbruk og produksjon 13 - Bekjempe klimaendringene 17 - Gjennomføring og globalt partnerskap

Dette gir oss en langsiktig plan med tydelige ambisjoner. Vi er enige om at vi skal: • Minimere våre karbondioksidutslipp og hjelpe kundene våre med det samme. • Minimere avfall fra vår virksomhet, og hjelpe kundene våre med det samme • Tilby flere kundeorienterte og bærekraftige løsninger • Engasjere våre medarbeidere og gi tilbake til samfunnet Rapporten du nå leser gir et bilde av hvordan vi jobber med disse målene i alle ledd av vår virksomhet. Vi stiller høye krav til oss selv, og jobber knallhardt for å bli mer effektive og enda bedre. Vi arbeider med å effektivisere distribusjonen, og er sikre på at vårt Easy on the Planet-program vil være en nøkkel til suksess.

4

Her jobber vi sammen med våre kunder for å redusere vår felles miljøpåvirkning, en innsats som i 2018 førte til at Staples i Norden kunne plante over 73000 trær gjennom Easy on the Planet-programmet. Bærekraftsrapporten for 2018 omfatter som tidligere Norge, Danmark og Sverige. Nytt av året er at den også inkluderer Finland, noe som inngår i vår globale ambisjon om transparens innen bærekraftsområdet. Global Reporting Initiatives (GRI) setter en standard for rapportering som vi følger, og rapporten er i samsvar med regnskapslovens krav til formidling av ikke-finansiell informasjon. Bærekraftsrapporten avgis av vårt styre.

Norges proffeste leverandør av utstyr, tilbehør og løsninger som gjør jobben enklere. Våre kunder finnes i alle størrelser, fra offentlige virksomheter, store private foretak og organisasjoner til småbedrifter og privatpersoner - alle kan handle hos oss. For en bærekraftig fremtid

Vi vil takke våre medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere, leverandører og andre interessenter for et godt samarbeid i 2018. Vi gleder oss til et nytt år der vi sammen tar nye skritt i retning av en enda mer bærekraftig virksomhet!

Om Oss Siden 2017 har vi vært eid av det amerikanske investeringsselskapet Cerberus Capital Management. Med erfaring i bransjen siden 1888 har vi i dag en sterk lokal forankring med lager på Lahaugmoen, hovedkontor i Lørenskog og butikker over hele landet. I dag er vi rundt 500 ansatte i vår virksomhet i Norge.

Våre løsninger Vi har produkter, tjenester og løsninger som gjør jobben enklere.

Markedets bredeste sortiment av kontormateriale, renhold og hygiene, kjøkken og servering, møbler, emballasje, helse og omsorg, kontormaskiner, toner og blekk, tekniske produkter og IT-løsninger, produktmedia, samt skolemateriell.

- Kontorutstyr, renhold og hygiene, teknologi, møbler og merkevarebyggende løsninger.

Alle kundesegmenter

Levering og service

Våre produkter og løsninger passer til alle arbeidsplasser og kundegrupper, fra store offentlige virksomheter, private bedrifter og organisasjoner til mindre bedrifter og privatpersoner.

Vi sender alle ordrer på lagerførte artikler innen 24 timer, og dekker hele landet raskt og effektivt.

Til din tjeneste

Handle enkelt Hos oss handler du på den måten som passer deg best - via en egen avtale og en personlig selger, i butikk, via vår kundeservice eller handle direkte døgnet rundt på nett.

Bredt sortiment til alle arbeidsplasser

Vi er her for å hjelpe deg. Vår kundeservice er tilgjengelig alle hverdager fra 08.00 - 16.00.

En bærekraftig forretning For oss er det viktig å bidra til en bærekraftig forretning. Via vårt miljøprogram Easy on the Planet kan våre kunder følge og påvirke sin miljøytelse samt få tips og forslag til mer miljøvennlige produkter og innkjøpsrutiner for stadig forbedring.

5


Selskapsledelse

Interessenter

Selskapsledelse

Våre interessenter og interessentdialog

Hovedeier av Staples driftsselskap i Norden er det amerikanske investeringsselskapet Cerberus Capital Management. I hvert selskap sitter den lokale administrerende direktør sammen med andre representanter fra virksomheten.

I forbindelse med vår revisjon for ISO 26000 intervjuer vår revisor kunder, medarbeidere og faglige representanter for å avdekke om vi lever opp til egenerklæringens og dermed ISO 26000s krav til et bærekraftig arbeid.

Økonomiske resultater Norge Resultatet under viser utviklingen fra 2016-2018 (i tNOK) for Staples Norge AS (Delivery) NOK

2018/19

2017/18

2016/17

Nettoomsetning

tnok

*

1 473 868

1 546 095

Resultat etter finansielle poster

tnok

*

-22 332

136 864

Eiendeler

tnok

*

787 434

776 313

Gjennomsnittlig antall ansatte

Antall

*

287

299

Soliditet

%

*

46,0

45,4

Våre interessenter deles opp i 12 grupper, der vi under viser de seks største interessentgruppene, hvordan vi i 2018 førte dialog med dem, samt hva denne dialogen dreide seg om.

Danmark Resultatet under viser utviklingen fra 2016-2018 (i tDKK) for Staples Denmark ApS DKK

2018/19

2017/18

2016/17

Nettoomsetning

kkr

*

118 719

164 493

Resultat etter finansielle poster

kkr

*

-15 879

645

Eiendeler

kkr

*

39 082

52 825

Gjennomsnittlig antall ansatte

Antall

*

19

36

Soliditet

%

*

69,5

80,5

Sverige

1. Kunder

2. Medarbeidere

3. Leverandører/Partner

HENSIKT OG MÅLSETTING

Levere kvalitetsprodukter, med god kundeservice og samarbeid for en bærekraftig utvikling

Sikre et trygt og berikende arbeidsliv med engasjerte medarbeidere

Sikre en bærekraftig felles utvikling, riktige betalingsvilkår, rettferdig konkurranse og gode anbudspro sesser

HVORDAN ble dialogen gjennomført

Tilgjengelighet, konkurranseevne, kvalitet, kundeservice, produktsikkerhet, miljøsortiment, Small Orders, Easy on the Planet-programmet, retur- og reklamasjonsrutiner, leveringssikkerhet og vilkår

Helse, miljø, sikkerhet, gode arbeidsforhold, karrieremuligheter og kurs, lønn og bonus, mangfoldsarbeid, motivasjon

Leverandørkontroll, ressurseffektivitet, etikk, miljø og bedriftsansvar

HVA gjør vi i praksis

Møter, kundeundersøkelse, presentasjoner, meningsmålinger, regnskap, samarbeid, workshop

Medarbeidersamtaler, informasjonsmøter, undersøkelser, rapporter, nyhetsbrev, intranett, sosiale medier, utdanning og kurs, avdelingsmøter, kick-off, frivillig arbeid

Leverandørevaluering, møter, presentasjoner, vurdering, rapporter, revisjoner, samarbeid, workshop

Resultatet under viser utviklingen fra 2016-2018 (i tNOK) for Staples Sweden AB. SEK

2018/19

2017/18

2016/17

Nettoomsetning

kkr

Resultat etter finansielle poster

*

1 626 307

1 532 190

kkr

*

25 745

117 303

Eiendeler

kkr

*

901 428

775 099

Gjennomsnittlig antall ansatte

Antall

*

387

334

Soliditet

%

*

27,1

31,6

Resultatet under viser utviklingen fra 2016-2018 (i tSEK) for Staples Connect AB Nettoomsetning

SEK kkr

2018/19 *

2017/18 240 239

2016/17 243 482

Resultat etter finansielle poster

kkr

*

-16 417

-503

Eiendeler

kkr

*

168 125

173 721

Gjennomsnittlig antall ansatte

Antall

*

118

148

Soliditet

%

*

70,0

64,0

Finland

8. Investorer

9. Morselskap

11. Miljø og natur

HENSIKT OG MÅLSETTING

Generere en bærekraftig vekst med avkastning til aksjonærer som samtidig tar hensyn til vår bedrifts ansvar

Generer en bærekraftig vekst med avkastning til aksjonærer som tar hensyn til vår bedrifts ansvar

Skape vekst med minimal miljøpåvirkning

HVORDAN ble dialogen gjennomført

ESG, etikk, korrupsjon, helse og sikkerhet, strategier

ESG, bedriftsledelse, retningslinjer, strategier, etikk, anti-korrupsjon, helse og sikkerhet

Bærekraftig vekst, ressurstilgang, helse, restitusjon

HVA gjør vi i praksis

Rapporter, pressemeldinger, indeks, CR-vurderinger

Rapporter, pressemeldinger, indeks, CR-vurderinger, medarbeiderundersøkelser

Miljøkonsekvensbeskrivelser, ISO 14001-sertifisering

Resultatet under viser utviklingen fra 2016-2018 (€ tEuro) for Staples Finland Oy 2018/19

2017/18

2016/17

Nettoomsetning

tEUR

*

50 795

54 555

Resultat etter finansielle poster

tEUR

*

-2 443

-49

Eiendeler

tEUR

*

21 917

21 089

Gjennomsnittlig antall ansatte

Antall

*

130

128

Soliditet

%

*

51,2

64,8

*) Økonomisk resultat for 2018/19 offentliggjøres i årsrapporten.

6

7


Bærekraftsarbeid

Bærekraftsarbeid

Introduksjon til vårt bærekraftsarbeid

Vår visjon: «Staples skal bli ledende på bærekraft i vår bransje»

FNs globale bærekraftsmål setter vårt bedriftsansvar i et større perspektiv, der vår visjon gir amibsjonsnivået: «Vi skal bli ledende innen bærekraft i vår bransje» - en visjon som forplikter.

Verdikjede Vårt bærekraftsarbeid omfatter hele verdikjeden, som sammenfattes i illustrasjonen. Retningslinjer og ytterligere informasjon om vårt bærekraftsarbeid finner du på: www.staplesadvantage.no www.staplesadvantage.fi

www.staplesadvantage.dk www.staplesadvantage.se

De viktigste målene

Staples har gjennomført en kartlegging av Sustainable Development Goals (SDG-mapping) for å finne de målene som er relevante for vår virksomhet og som skal være strategisk prioritert i vårt bærekraftsarbeid.

Utvikling sortiment

Mål 4

Vi har en naturlig kobling til målet gjennom vårt produkttilbud, og vi tydeliggjør vårt engasjement gjennom våre retningslinjer for den innsatsen vi gjør for samfunnet.

Mål 12

Fundamentet for vårt bærekraftsarbeid. De kundeprogrammene vi har tatt frem og mye av arbeidet som utføres innenfor rammen av våre ISO-sertifiseringer og -verifiering tar sikte på å få til bærekraftig forbruk og produksjon.

Fra ord til handling

Arbeidet vi gjør for å nå FNs globale mål er bygget opp rundt fire søyler: n Miljø n Mangfold n Samfunn n Etikk

Ta ansvar For miljøet

Miljø

Vi forplikter oss til å minimere og forebygge miljørisiko og annen negativ miljøpåvirkning fra vår virksomhet. Vi konsentrerer oss ikke bare om miljøpåvirkningen fra egne aktiviteter, men jobber også for å gjøre det enklere for våre kunder, medarbeidere og leverandører å ta vare på miljøet.

8

Jobbe for mangfold

Mangfold

Vi verdsetter mangfold i medarbeidernes bakgrunn, idéer og tanker. Likeverd er en selvfølge som gjennomsyrer både rekruttering og belønningssystemer.

Mål 13

Vi anser klimaspørsmålet for å være et av vår tids aller viktigste spørsmål. Derfor har vi valgt å invitere våre kunder til å jobbe sammen med oss i arbeidet mot klimaendringer.

Mål 17

En forutsetning for å nå våre mål. Vi tror på samarbeid over grensene, der vi sammen med våre interessenter – medarbeidere, kunder, leverandører, NGO’er m.fl. bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Kvalitet er fundamentet for vår fire søyler. Ledelsen har derfor kontinuerlig måloppfølging og tydelige handlingsplaner for alle deler av virksomheten. Vi tror at det å ta et aktivt ansvar for vår felles fremtid gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver, samarbeidspartner og samfunnsaktør, og gjør det mulig for oss å vokse på en lønnsom og ansvarlig måte.

Bidra til samfunnet

God forretningsetikk

Samfunn

Etikk

Vi skal ha en positiv påvirkning på lokalsamfunnene der våre medarbeidere bor og jobber. Dette gjør vi gjennom å skape arbeidsplasser, frivillig arbeid og donasjoner.

Vi utvikler hele tiden sortimentet i samarbeid med våre leverandører, og tar hensyn til øvrige interessenters krav og behov. Gjennom Easy on the Planet stiller vi miljøkrav til våre produkter.

Bruk & Gjenvinning Staples ser det som en del av vårt ansvar å påvirke våre kunder til en mer bærekraftig hverdag. Gjennom å gi støtte og veiledning i bruksfasen, guide til mer bærekraftige produktvalg samt bidra med gjenvinningstjenester, tar vi dette ansvaret.

Produksjon Staples har ingen egen produksjon, men jobber tett med våre leverandører. Gjennom vårt regelverk for etisk handel stiller vi krav til miljø og sosiale forhold i produksjonen. Oppfølging av vårt regelverk gjøres regelmessig.

Salg

Logistikk

Staples selger gjennom ulike kanaler, blant annet på kontrakter der vi sammen med kunden jobber for å få til en mer bærekraftig innkjøpsatferd. I vår netthandel og i våre butikker arbeider vi for å gjøre det enklere å velge miljøvennlig.

Vi jobber hele tiden med å optimalisere vareflyten fra et kvalitets- og miljøperspektiv, og vi jobber tett med våre distributører for å sikre best mulig transport til kunden.

Vi skal alltid handle etisk korrekt. Vi verdsetter ærlighet, åpenhet og integritet høyt, og handler dersom det oppstår problemer. Våre ansatte har klare regler for etisk atferd, og vårt regelverk for etisk handel setter tydelige forventninger til våre leverandører.

9


Sosial ansvarstaking

Miljø

Vårt arbeid mot å bli ledende innen bærekraft For å være ledende innen bærekraft jobber vi kontinuerlig for å være i forkant. Staples Sweden AB var først i bransjen med å bli miljøsertifisert for ISO 14001, allerede i 1997. I 2015 var Staples i Sverige, Norge og Danmark først i bransjen til å bli verifisert mot ISO 26000 via egenerklæringen «Svensk speciikation SIS-SP 2: 2015 Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration” av RISE (fd SP). Egenerklæringen, SIS-SP 2:2015, består av 77 spørsmål som tar utgangspunkt i hovedområdene og prinsippene i ISO 26000:2010. Hovedområdene under er en naturlig del av vårt daglige arbeid:

Ta ansvar for miljøet De syv prinsippene

Bærekraftig innkjøpssamarbeid Prosessoptimalisering Kontinuerlig analyse

Ansvar

n Menneskerettigheter

Transparens

n Miljøet

Etisk atferd

n Lokalsamfunnsengasjement og -utvikling De syv prinsippene gjennomsyrer våre prosesser, rutiner og ambisjoner. Bærekraftsrapporten er et eksempel på vår satsning på å være transparente i vår utvikling innen sosial ansvarstaking, miljø og kvalitet. Også regnskapslovens krav om ikke-finansiell informasjon er implementert i vårt bærekraftsarbeid og vår rapportering. Områder som omfattes er: n Miljø n Sosiale forhold og personale

Respekt for interessentenes interesser

Respekt for rettsstatens prinsipper

n Menneskerettigheter n Motvirkning av korrupsjon Ved den årlige revisjonen verifiserer revisorene vårt bærekraftsarbeid, samtlige svar på de 77 spørsmålene gjennom dokumentgranskning og intervjuer med ulike interessentgrupper som medarbeidere, leverandører, kunder, med flere.

10

Staples i Norden er sertifisert mot ISO 14001:2015. Samtlige enheter i Sverige og Danmark, samt de fleste av våre enheter i Norge (ikke butikker), inngår i et felles sertifikat. Finland har et eget sertifikat der samtlige enheter inngår. I 2015 fikk vi ytterligere en bekreftelse på vårt arbeid innen miljø; verifiseringen mot ISO 26000 via RISE inneholder også miljøkrav som skal oppfylles. Vi har et integrert ledelsessystem som omfatter både miljø, sosial ansvarstaking og kvalitet. Gjennom ledelsessystemet kan vi observere, kontrollere og forbedre vår miljøytelse, samtidig som det hjelper oss å holde oss ajour med rådende lovgivning. n n n n

n Hederlig virksomhet n Forbrukerspørsmål

Staples vil skape forretningmessige og miljømessige fordeler – for oss selv, våre kunder og samfunnet . Vi skal vise vei når det gjelder bærekraftige forretningsmetoder. Vi jobber for dette med vår visjon som ledestjerne, med fokus på:

n Organisasjonsstyring

n Arbeidsforhold

MILJØ

Respekt for internasjonale atferdsnormer

Respekt for menneskerettighetene

Staples Staples Staples Staples

Delivery i Norge ble ISO 14001-sertifisert i 2011 i Finland ble ISO 14001-sertifisert i 2002 i Danmark ble ISO 14001-sertifisert i 2008 i Sverige ble ISO 14001-sertifisert i 1997

Vår miljøpolicy viser veien til å bli ledende innen bærekraft der vi med samarbeid og transparens skal: n Tilby flere kunderettede og bærekraftige løsninger n Minimere våre karbondioksidutslipp n Minimere avfall

Tilbyr flere kunderettede og bærekraftige løsninger For å nå vår visjon og gå fra ord til handling med retningslinjene våre, jobber vi med langsiktige mål som dels opp i årlige delmål. I vårt arbeid med å kunne tilby flere kunderettede og bærekraftige løsninger, er dialogen med våre interessenter, i lyset av miljøanalysen, grunnlaget for arbeidet. En del av forutsetningene er tette leverandørdialoger for å finne neste generasjons miljøprodukter. I 2018 tok vi inn PURE-sortimentet som et alternativ til engangsartikler av plast. PURE-sortimentet består av engangsartikler laget av bl.a. palmeblader. Allerede fra starten ser vi en positiv trend i salget. PURE-sortimentet inngår selvsagt i vårt Easy on the Planet-sortiment, Staples’ miljøkonsept som skal løfte produkter som lever opp til våre miljøkriterier

11


Miljø

Miljø

Easy on the Planet Produktsortiment Easy on the Planet-konseptet rommer produkter som innehar en eller flere tredjepartssertifiseringer, men løfter også frem produkter som lever opp til satte produktgruppespesifikke miljøkriterier, som andel gjenvunnet materiale, solcelledrevne, osv. Staples brukes tilgjengelige standarder, retningslinjer og sertifiseringer for å identifisere produkter som oppfyller kravene for Easy on the Planet. Selve Easy on the Planet-ikonet skal ikke ses som en miljøsertifisering, eller oppfattes dithen at det oppfyller en tredjepartstandard. Som bedrift fortsetter vi å evaluere og utvikle kriteriene som brukes for å identifisere disse produktene.

I 2018 satte Staples i Sverige seg målet å øke andelen produkter innen Easy on the Planet-sortimentet til 4500 artikler, et mål som dessverre ikke ble nådd. I slutten av året ble et større prosjekt gjennomført, som tok sikte på å fjerne produkter fra lageret som ikke var blitt solgt på lang tid. Dessverre var dette en andel Easy on the Planet-produkter der den positive trenden vi så en stund, i antall produkter, stagnerte. For Staples i Danmark var målsetningen for 2018 å øke til 3000 Easy on the Planet-artikler, en målsetning som ble overgått. Etterspørselen på et mer miljøvennlig sortiment øker i Danmark og etterspørselen i bredde er tydelig.

stk.

5000 4500 4500

4000 3500 3533

3000 2500

4257

4258

4500

Små ordrer 2016 - 2018

50 % 45 % 40 %

44 % 36 %

30 %

I 2018 ble årsaken til forskjellen mellom landene analysert med henblikk på å formidle «Best practice».

40 % 33 %

25 %

26 %

20 %

25 %

33 %

35 %

23 %

15 %

15 %

10 %

13 %

15 %

5% 0%

x1000

2016 2017 2018

Danmark

2016 2017 2018

2016 2017 2018

2016 2017 2018

Finland

Norge

Sverige

Antall leverte pakker til kunder (1000 tall)

3500 3 316

3000

3 244 2 910

2500 2 284

2 249

2000

2 019

1500 1000

3600

500

3157

2999

%

35 %

Vi har konstatert at vi har forskjellige kundestrukturer og dermed forskjellige innkjøpsmønstre. – noe som er vanskelig å ta videre over landene.

Staples Europas totale Easy on the Planet-salg: 2018 26,2 % 2017 22,6 %

Antall Easy on the Planet-produkter

2019 Fortsatt fokus på å redusere andelen av små ordrer

2732

2732

2625

2666

0

147

244

253

193

306

324

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2000

Danmark

Finland

2016

2017

Norge

2018

2016

2017

Sverige

2018

1500 1000 500 0

MÅL 2017 2018 2019 Danmark

MÅL 2017 2018 2019 Finland

MÅL 2017 2018 2019 Norge

MÅL 2017 2018 2019 Sverige

Søk etter Easy on the Planet

Reduksjon av småordrer

I vår nettbutikk kan du filtrere etter Easy on the Planet-produktene, slik at kun artikler som oppfyller kravene blir synlige ved søk. I 2019 vil fokus være på å gjøre det enda enklere å finne produktene. Det er for 2019 også planlagt en interessentdialog med studenter, for å se hvordan vi kan tiltrekke oss neste generasjons beslutningstakere. Kommunikasjonen omkring vårt Easy on the Planetsortiment vil bli en del av denne diskusjonen.

Dagens samfunn forventer omgående leveranser, om det så bare handler om en blokk eller en pakke med penner. Resultatet blir mange småordrer som sendes ut fra lageret vårt med unødig stor negativ effekt på miljøet og høy håndteringskostnad. Vi har gjennomført tiltak med henblikk på å stagnere trenden med småordrer. Vi har lagt avgifter på ordrer med lave verdier, informert kunder, lært opp selgere og implementert Easy on the Planet-programmet. For Staples i Norge ser vi at innsatsen har gitt gode resultater. Her har vi en fin trend med reduksjon i antall småordrer. I Sverige gikk antall småordrer ned, men ikke så mye som målet, og i Danmark økte samtidig andelen marginalt. For Staples i Finland er andelen små ordrer på 24 %, som er en marginal forbedring.

12

Easy on the Planet – programmet

Plant-for-the-Planet

For å styrke incentivet for mer bærekraftige løsninger hos våre kunder ble Easy on the Planet-programmet skap i 2015. Det tar sikte på å forbedre våre kunders bærekraftsprestasjon. Som en bonus planter vi trær når kundene:

Easy on the Planet-programmet gjennomføres sammen med Plant-for-the-Planet, en NGO som tok over UNEPs “1 milliard trær”-kampanje. Oranisasjonen jobber for å bekjempe klimaforandringer gjennom treplanting og utdanning av barn og ungdommer til klimaambassadører. Vi har i løpet av samarbeidet utdannet en rekke ungdommer i Sverige og Norge gjennom Plant-for-the-Planets utdanningsakademi, noe vi har tenkt å fortsette med. Vi planlegger også flere utdanningsmuligheter for 2019. Arbeidet med Easy on the Planet-programmet er et fokusområde for våre selgere, der målsetningen er å fortsette den positive utviklingen i kjøpsatferd vi ser, og dermed også i antallet trær som plantes over tid.

reduserer andelen av små ordrer, øker innkjøp av Easy on the Planet-produkter, handler produkter med Easy tree-symbolet Utgangspunktet er kundens Et tre binder i innkjøpsmønster fra forrige år gjennomsnitt 10 kg vedrørende andelen av små CO2 per leveår. ordrer, samt innkjøp av Easy on the Planet-produkter. Men også kjøp av de spesielt utvalgte Easy Tree-produktene gir kundene en direkte klimakompensering i form av treplanting. Hvert kvartal kommuniseres kundens status i programmet, det vil si antall trær vi forventer å plante hvis kunden fortsetter med samme innkjøpsmønster resten av året. Etter årets slutt får kunden et sertifikat som viser antall trær som er plantet i dennes navn, takket være mer miljøbevisste innkjøp.

NORDEN

73 526

Økning fra 2017 med 1 631 ANDRE LAND

126 474

13


Miljø

Miljø

Minimere avfall

Minimere CO2-utslipp

Som en del av vårt kontinuerlige forbedringsarbeid etterstreber vi å øke andelen materiale som gjenvinnes fra virksomheten, som tekniske produkter og annet avfall.

Over tid har vi hatt fokus på å oppnå mer effektive prosesser med minimal miljøpåvirkning. Nå flytter vi fokus fra å minimere vår negative miljøpåvirkning til å maksimere den positive effekten.

Staples er tilsluttet El-Kretsen i Sverige, El-Retur i Danmark, ICT i Finland og NORSIRK i Norge, som innebærer at vi følger forordningen om produsentansvar for elektriske og elektroniske produkter, i henhold til WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive. Vi er også tilknyttet FTI (Förpackningsoch tidningsinsamlingen) i Sverige, Rinki i Finland og betaler til SKAT i Danmark for vårt produsentansvar av forpakninger.

tonn

Avfallsmengde gjenvunnet materiale Staples Norden

Total mengde avfall Staples Norden

1400 1200

1 246

1000

1 058

900

1 124

Vi måler vår egen direkte klimapåvirkning fra virksomheten vår, scope 1, samt den indirekte scope 2 og deler av scope 3. Etter mange år med målinger, effektivisering og forbedring valgte Staples i tillegg å klimakompensere for deler av våre CO2-utslipp i 2017. Dette gjør vi også for 2018.

Staples i Sverige har i 2018 gjennomgått sin bilpolitikk, der miljøfokuset ble enda tydeligere. Både el- og hybridbiler er tilgjengelig, og utslippsverdiene er tydelig spesifisert for å bevisstgjøre våre ansatte om miljøforskjellene mellom de ulike bilmodellene.

955

800 796

700

799

600 500

kg/Co e 2

400

Karbonutslipp Staples Norden

m

300

100

Staples i Finland satte seg i 2018 et mål om å øke gjenvinning av bølgepapp og plast. Et arbeid med å sikre høyere gjenvinning ved lageret samt bytte av gjenvinningsleverandør i 2018, medførte bedre gjenvinningsgrad enn tidligere år. Gjenvinning av kunders avfall Vi har flere komplette løsninger for håndtering av kontoravfall. En av disse løsningene gjelder gjenvinning av brukte tonerkassetter, blekkpatroner og batterier, som blant annet finnes i butikkene våre. Staples har avtale med Rectel for gjenvinning av tonerkassetter og blekkpatroner. Gjenvinning og etterfylling av tomme kassetter skjer i henhold til kriteriene for svanemerking.

2016

2018

tonn

2017

2018

800 000

2016

3378

0

2016

2017

*) I 2018 ble hele Staples Finlands scope 1 og 2 lagt til, som bidrar til økningen. En annen årsak er oppdatering av utslippsfaktorene.

3500 3000

2 487 kWt

1500 1000

kg

2018*

2017

4000

0

4000

1000

0

2 495

5629

2000

4 956

2000

6104

3000

5000

2500

Vannforbruk Staples Norden

5000 730 719

200 000

2018* *) Reduksjonen beror på nytt, mer effektivt lager i Norge.

Totalt elforbruk

6 000 000

500

Gjenvinning av toner Staples Norden

801 553

400 000

5500

4500

6000

905 000

600 000

Totalvekt fyllmateriale og kartonger ut mot kunden Staples Norden

3

7000

1 000 000

200

Vi har i 2018 fulgt 0 2017 2016 utviklingen av NORSIRKs lisens til å drive avfallshåndtering i Norge. Samarbeidet fortsetter i appellperioden som NORSIRK er inne i.

kg

For å maksimere effekten av denne klimakompenseringen samarbeider vi med Plant-for-thePlanet, som ikke bare håndterer vår klimakompensering i form av treplanting, men også gjennomfører akademier for vår regning der barn og ungdom får opplæring innen klima og miljø.

2016

2017

2018

5 396 816

5 000 000

4 897 010

4 000 000

Gjenvunnet elektronikk Staples Norden

3 000 000

4500 25000

4000

20000

3500

21 513

15000

2500

0

11 958

2 033 743

2 164 524

367 288

584 106

2016

2017

2018

2016

2017 2018*

Norge

2016

2017

2018

Sverige / Danmark

1500 *)

500

14

2 039 538

1000

5000 0

327 319

Finland

2000 10000

2 071 098

1 000 000

3 428

3000

18 156

2 000 000

4 218 3 895

2016

2017

2018

0

2016

2017

Reduksjonen beror på et nytt, mer effektivt lager i Norge.

2018 15


Miljø

Etikk

ETIKK Utdanning Hvert år gjennomføres utdanning med fokus på de fire søylene som utgjør grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid, etikk, mangfold, miljø og samfunn – Staples Care Training. Ansatte får en halv dags opplæring i vårt bærekraftsarbeid, og deltar i diskusjoner omkring disse viktige emnene.

I 2018 gjennomførte vi slik trening, der våre medarbeidere ble engasjert til å forstå utfordringene og bli en del av løsningen. Mange gode idéer kommer frem under slike opplæringsøkter, og for noen ansatte sås et frø som senere blir til et forslag. Denne opplæringsøkten er obligatorisk for alle nyansatte, men personer som er ansatt fra før, er også hjertelig velkommen til å delta.

Utover Staples Care Training gjennomføres årlig opplæring og workshops med medarbeidere. I 2018 gjennomførte vi blant annet salgsopplæring om Easy on the Planet-programmet, for å styrke selgerne i deres dialog med kundene om bærekraftige innkjøpsmønstre. Utover samarbeidet med Plant-for-the-Planet er vi aktive medlemmer i CSR Väst, CSR Väst Inköpsklubb, Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC) og SOfEA (Sustainable Office European Association). Staples’ nordiske ansvarlige for bærekraft sitter også i styret for NMC, og har fungert som mentor innenfor rammen for NMCs mentorprogram. Dialogen innen disse organisasjonene og mellom foretak bidrar til vår egen utvikling og gir oss mulighet ti å dele våre erfaringer med andre. Vi ser medlemskapet som plattform for innovasjon for neste generasjons løsninger.

Praktiser God forretningsetikk Å være ledende innen bærekraft innebærer også å praktisere god forretningsetikk. For oss som selskap er etisk korrekt atferd en forutsetning for langsiktig suksess. Hvert individ i bedriften har tydelige ansvarsområder og forventninger knyttet til sin rolle, og vi lærer samtlige å handle på en riktig måte når etiske spørsmål eller dilemmaer oppstår. Vi setter ærlighet, rettferdighet og integritet høyt, og mener at dette gjør individer til gode beslutningstakere. Gjennom vår interne opplæring av ledere og ansatte – Staples’ etiske rettningslinjer, antikorrupsjonsutdanning og etikk for ledere – tilbyr vi våre medarbeidere verktøy for å kunne sarnarbeide på en etisk riktig måte. Utover dette finnes også Staples Solutions Hotline, der man kan henvende seg om man vil ha råd og støtte eller vil legge igjen anonyme tips. Vi er overbevist om at vårt grundige arbeid med etikk gjør at våre interessenters tillit til oss bygges opp og utgjør et godt grunnlag som partnerskap og samarbeid kan hvile på. Vår etiske kode har som formål å: n Styrke vår ledelsesstruktur n Bygge tillit n Sikre ansvarlig produksjon

Styrke vår ledelsesstruktur Vi skal styrke vår ledelsesstruktur for å sikre en sunn praksis for å beskytte investorer, medarbeidere og leverandører Vi mener det er like viktig å gjøre det riktige som å gjøre noe på en god måte. Vi verdsetter og respekterer forskjellene mellom unike kulturer. Vi holder fast ved samme høye etikk- og integritetsnivå og sørger for at loven følges overalt der vi driver virksomheten vår. Vi anvender samme metode i vår egen organisasjon som i hele leverandørkjeden vår. Styrken med vår måte å påvirke på, demonstreres innenfor følgende nøkkelområder: Etisk atferd

Vi forventer at våre ansatte alltid opptrer som representanter for bedriften, og har i våre etiske retningslinjer og gjennom opplæring av personalet tydelig formidlet det etiske nivået vi forventer at de skal forholde seg til.

16

Bygge tillit Vi skal bygge opp tillit hos våre kunder, investorer og andre interessenter. For å forsikre oss om at våre vurderinger og mål gjennomsyrer organisasjonen, er det viktig med en engasjert og transparent bedriftsledelse. Hos Staples har ansvarlig for bærekraft fast plass i ledelsen, noe som resulterer i en ledelse som er svært engasjert i bærekraftsspørsmål. Hvert år ser ledelsen over og oppdaterer våre retningslinjer, identifiserer viktige bærekraftsaspekter, formulerer bærekraftsmål og handlingsplaner for disse, evaluerer ledelsessystemet og går gjennom hvilke prosjekter som pågår eller som skal startes. Senere følger ledelsen opp fastsatte mål, handlingsplaner, prosjekter og bærekraftsaspekter fortløpende, der visse deler følge sopp hver uke. All informasjon er tilgjengelig for medarbeiderne via vårt intranett og vårt ledelsessystem.

Antikorrupsjon Hos Staples skal vi drive virksomheten vår med integritet, noe som også står beskrevet i våre retningslinjer for antikorrupsjon. Disse inngår i våre etiske retningslinjer og beskriver hvordan vi sammen motvirker og forhindrer korrupsjon samt fremmer etterlevelse av lover og regler. Staples tar våre retningslinjer for antikorrupsjon på det største alvor og forventer, uten unntak, fullstendig etterlevelse av dem. Vi har vedtatt disse retningslinjene for å gjøre det enklere for våre ansatte og andre som handler på våre vegne å identifisere henholdsvis riktig og uakseptabel atferd, samt de potensielle gråsonene som kan sette våre forretningsinteresser og samarbeid i fare. I våre retningslinjer for antikorrupsjon står det tydelig at Staples forbyr alle former for bestikkelser, uansett om de tilbys eller tas imot direkte av våre medarbeidere eller indirekte via en tredjepart. Retningslinjene kommuniseres til alle medarbeidere ved ansettelse og følges opp gjennom kontinuerlig opplæring under hele ansettelse.

Rapportering

Vi sørger for at våre ansatte har mulighet til fritt å uttrykke sine meninger og håndtere alle etiske problemer på en hensiktsmessig måte.

Leverandøretikk

I samarbeid med leverandørene sørger vi for at de oppfyller vår høye etiske standard når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, lønn, nulltoleranse for barnearbeid, samt andre risikofaktorer på arbeidsplassen.

17


Etikk

Etikk

Egne produkter og papirinnkjøp

Sikre ansvarlig produksjon i risikoland. Staples benytter Factlines for disse andre leverandørene, et nettbasert verktøy for leverandøroppfølging.

Vi skal tilby våre kunder produkter som ikke bare er i overensstemmelse med eller overgår forventet ytelse, men som også er produsert på en ansvarlig måte. Staples vil også samarbeide med leverandører som deler vårt syn på bærekraftig produksjon. Gjennom våre etiske retningslinjer lar vi våre leverandører bekrefte at de tar ansvar for en bærekraftig utvikling og driver ansvarlig produksjon eller import. For å sikre at samtlige leverandører følger vårt regelverk for etisk handel, er dette en del av avtalen som alle leverandører skal gå gjennom og signere. I tillegg gjennomfører vi årlige tredjepartsinspeksjoner på fabrikkene som produserer Staples ®-merkede varer, for å sikre ansvarlig produksjon og at vi selv handler etisk riktig overfor leverandører over hele verden. Vår Code of conduct I våre retningslinjer for etisk handel (Code of conduct) beskriver vi våre krav til ansvarlig forretningsvirksomhet for våre leverandører og produsenter. Disse utgår fra SA8000-standarden og brukes som grunnlag for inspeksjonene og granskningene vi gjennomfører årlig hos våre leverandører. Staples’ Code of conduct stiller krav til at gjeldende internasjonal og nasjonal lovgivning samt bransjepraksis i de land der leverandøren driver virksomhet, følges. Retningslinjene vurderes og oppdateres regelmessig. Mange av våre samarbeidspartnere er store og velkjente organisasjoner. Det medfører at Staples selv ikke gjennomfører noen tredjepartsrevisjon hos disse leverandørene eller deres produsenter – så lenge de ikke produserer Staples®-merkede produkter Code of conduct for Staples Nordic Staples retningslinjer for atferd omfatter 11 områder: 1. Tvangsarbeid 2. Barnearbeid 3. Overgrep 4. Ikke-diskriminerende 5. Helse og sikkerhet 6. Organisasjonsfrihet og kollektivforhandlinger 7. Lønn og frynsegoder 8. Arbeidstider 9. Overtidsbetaling 10. Etiske standarder 11. Miljøpåvirkning Les mer om våre retningslinjer for atferd på vår hjemmeside 18

Verktøyet gir oss et godt verktøy for kommunikasjon og oppfølging av retningslinjene overfor våre leverandører. Oppfølgingen ligger til grunn for en kontinuerlig risikoanalyse av vår leverandørkjede. Prosessene som vi bruker for å sikre at retningslinjene følges, utvikles kontinuerlig ut fra dialog med interessenter og analyse av omverden. I løpet av en årrekke med oppfølging av leverandører og fabrikker har vi lært mye om risikovurdering av fabrikker, hvordan man best reduserer risiko og hvilke korrigerende tiltak som er mest effektive. Som et resultat av dette har de årlige leverandørrevisjonene endret seg. Nå revideres bare de fabrikkene som produserer Staples®merkede varer og som ligger i det som anses for å være «risikosoner» (dvs. deler av Asia og Sør-Amerika, samt Afrika). 56 av totalt 147 fabrikker som produserer Staples®-merkede varer befinner seg i risikosoner. To fabrikker i Kina er under oppfølging, da revisjonen avdekket at de ikke levde opp til våre krav til arbeidstid og kompensasjon. Handlingsplan er satt opp og følges opp.

Tekstilkolleksjon

I 2018 startet vi arbeidet med en egen tekstilkolleksjon under et nytt varemerke, Staples Brandpartner. De tre fabrikkene befinner seg i Kina og Bangladesh, og er alle med i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Før produksjonen startet ble fabrikkene besøkt og BSCI-rapportene gjennomgått nøye. Kolleksjonen blir lansert i 2019.

Papirinnkjøp – Bærekraftig skogbruk

Ulovlig hogst er en risikofaktor ved innkjøp av papir, noe alle importører og produsenter av skogbaserte produkter må ta felles ansvar for. Staples arbeider for å kvalitetssikre innkjøp og produksjon gjennom vår «Sustainable Timber Procurement Policy». Kravene til ansvarlig produserte papirprodukter tydeliggjøres i policyen og forplikter oss til å: n Beskytt skogsressurser og samfunnet rundt n Bare kjøpe papir fra bærekraftig skogbruk n Rapportere fremdriften i arbeidet

Av totalt 147 fabrikker befant 91 seg i lavrisikoområdet.

171

5

Av totalt 143 fabrikker befant 90 seg i lavrisikoområder For å få levere Staples®-merkede varer må fabrikkene oppfylle Staples’ krav til sikkerhet, miljø og arbeidsmiljø, i tillegg til produktkrav når det gjelder blant annet kvalitet. Staples systematikk for fabrikkoppfølging er basert på risikoanalyser av produksjonsområdet og type produksjon. Før produksjonsstart, vurderes hver fabrikk etter et poengbasert kvalitetssystem, der bare de fabrikkene med godkjent kvalitetsnivå blir kvalifisert til å starte produksjon. Basert på kvalifiseringen tilpasses risikonivået, der antallet oppfølgende revisjoner beror på hvor stort eller lite risikonivået anses for å være for hver fabrikk. Etter den innledende kvalifiseringen graderes også fabrikkene etter de områder de produserer i, etter en statistikkbasert risikoskala. Uansett om en fabrikk befinner seg i et risikoområde eller ikke, forbeholder Staples seg retten til når som helst å kunne kontrollere fabrikken – på eget initiativ eller på kundens ønske.

Vår totalvurdering er at Staples har et ambisiøst, veletablert, integrert og transparent bærekraftsarbeid. Intervjuede sjefer og medarbeidere var positive og viste engasjement og kompetanse i bærekraftsarbeidet, noe som bekreftet at de overgripende intensjonene er implementert i organisasjone.

Som bedrift er vi positiv til denne typen oppfølging og oppfordrer flere kunder til å følge opp kravene som stilles ved kjøp.

2

Oppfølgingsprogrammer/ Gjennomførte enheter ikke fullt ut godleverandørrevisjoner 2017 kjent 2017 2017

Høsten 2018 ble en andrepartsrevisjon gjennomført av Staples, samt en leverandør/fabrikk av vår kunde LKAB. Formålet med revisjonen var å sikre at anbudskravene til sosialt ansvarstaking etterleves. Konklusjonen fra revisjonen ble:

Revisjonsleder LKAB

Oppfølgingsprogrammer/ Gjennomførte enheter ikke fullt ut godleverandørrevisjoner 2018 kjent 2018 177

l

Staples Kaffe

Utover den nye kleskolleksjonen ble også produksjon av Staples egen kaffe startet opp. Innkjøp skjer via svenske kaffebryggerier der samtlige Staples-artikler kommer til å være UTZ-sertifisert og en artikkel kommer til å inneha Fairtrade-sertifisering . Kaffesortene blir lansert i Sverige våren 2019.

Staples har påtatt seg å jobbe tett sammen med våre leverandører for å sikre at deres prosesser og rutiner lever opptil lovverk og regler samt våre kunders forventninger. I 2018 ble policyen fulgt opp basert på EUs tømmerforordning, og i slutten av 2018 startet vi en gjennomgang av policyen for å reflektere vår strategi med hensyn til papirprodukter. Vi ser for eksempel en økende andel skogbaserte produkter som følge av plastdebatten. I slutten av 2018 gjennomførte Staples sammen med vårt eksterne revisjonsbyrå en revisjon på produksjonsanlegget hos en av våre papirleverandører, etter alarmerende rapporter om risiko for ulovlig tømmer i forsyningskjeden. Vi reviderte leverandørens prosesser, rutiner og tilhørende risikovurdering for å sikre at ulovlig tømmer ikke skulle kunne forekomme. Vi kunne konstatere at leverandøren fulgte oppsatte policier og rutiner, og hadde reagert korrekt og raskt med å stoppe alt innkjøp fra den aktuelle kilden når problemet ble oppdaget. Vi kunne dermed ikke finne noen mangler i deres rutiner.

19


Kvalitet

Kvalitet

KVALITET

Langsiktig leverandørsamarbeid

Vi vil levere kvalitet til våre kunder, medarbeidere og interessenter. Dette gjelder både produktkvalitet og kvaliteten på våre prosesser. Vi oppfordrer våre ansatte til å fremme forslag og rapportere avvik. I Staples har vi et innarbeidet fokus på kontinuerlig forbedring. Dessuten behandles alle forslag og avvik i ledelsesgruppen. I alle prosjektene og forpliktelsene våre bestreber vi oss på å sette kunden i fokus, men naturligvis også ta hensyn til andre interessenter. Vår kvalitetspolicy beskriver hva vi vil oppnå med vårt kvalitetsarbeid med sikte på å nå vår visjon for bærekraft: n n n n

Beholde styring Langsiktig leverandørsamarbeid Kunden i fokus Motivere våre medarbeidere

Hele kvalitetspolicyen finner du på nettsiden vår.

Behold styring

For Staples Connect AB måles leveringskvalitet blant annet gjennom servicenivå. I 2018 var målet 85 %, et mål som ble overgått med fem prosentenheter. Utover målsettingen for levering, måles også responstid og kvalitet i kontakten med vår kundeservice. Målsettingen har vært å ha 97 % responsfrekvens, det vil si at i 97 % av de samtalene som kommer inn, skal vi få en mulighet til å hjelpe kunden ved å besvare samtalen. Vi vil unngå at kunden legger på før vi har fått mulighet til å hjelpe. Det kan være mange årsaker til at kunden legger på før de får kontakt, men som oftest er det på grunn av lang ventetid. Kvaliteten på samtalen måles også utfra at kunden får den hjelp som ønskes innen forventet tid. Dettes måles ved at seniormedarbeidere eller ledere lytter med på samtalene, og ligger til grunn for forbedringsarbeid. Kvalitetsmålet var 80 %. Sverige, Finland og Danmark nådde målet, men ikke Norge. Svarfrekvensen ble heller ikke nådd for noen av landene. Utfordringen har delvis ligget hos en outsourcet del av kundeservice som ikke leverte i henhold til fastsatt plan, til tross for løpende tiltak i 2018. I 2019 fortsetter fokus på samtalekvalitet.

Vi er overbevist om at langsiktig leverandørsamarbeid er en forutsetning for innovasjon og utvikling, og for kvalitet i våre produkter og tjenester. Vi er nøye med at produktene vi selger skal nå opp til en viss kvalitet, uansett prisnivå. Derfor har vi bl.a. skapt egne Staples®-produkter, der vi kombinerer god kvalitet med best pris.

Før våre Staples ®-merkede produkter når markedet, kontrollerer og sjekker vi ytelsen, sikkerheten og overholdelse av lovpålagte krav. Produktkvalifiseringen skjer i ett av Staples uavhengige laboratorier. Staples®merkede produkter testes også årlig så vi er sikre på at de fortsetter å oppfylle kravene vi stiller. Hos Staples gjør vi alt vi kan for å sikre at vi leverer høy produktkvalitet. Likevel kan feil skje, og derfor har vi en etablert prosess for tilbakekalling av produkter. Prosessen sikrer ansvaret for kommunikasjonen rundt tilbakekalling av produkter fra Staples, uansett hvilken kanal de selges i. Prosessen gir også en rask utredning av problemer med Staples ®-merkevarer. Heldigvis har vi ikke behøvd å tilbakekalle noen Staples®-merkede produkter i 2018. Derimot måtte vi tilbakekalle tre produkter fra vårt øvrige sortiment i 2018, etter initiativ og informasjon fra leverandører. Tilbakekallingene involverte to artikler fra vårt medisinske sortiment, som ikke var forbundet med helsefare for enkeltpersoner. Den tredje gjaldt en artikkel fra vårt skole/spillsortiment der det ble oppdaget et forhøyet nivå av ftalater. Samtlige artikler ble tilbakekalt fra våre kunder og erstattet.

Produktansvar For at våre kunder skal vite hva produktene de kjøper inneholder, publiserer vi relevante produktdatablad samt sikkerhetsdatablad på nettsiden vår, eller sender dem direkte til kunden hvis de etterspørres.

Staples har vært ISO 9001-sertifisert siden: • 1998 – Sverige • 2002 – Finland • 2008 – Danmark • 2011 – Norge

En perfekt ordre En perfekt ordre er en ordre som går feilfritt fra bestilling til levering, riktig produkt til rett tid, på rett sted, riktig antall og til forventet kvalitet = 100 % perfekt ordre. Dette er noe Staples følger på daglig basis og har som mål.

%

Perfekte ordrer 2016 - 2018

100 % 90 % 80 %

90 %

95 % 89 %

89 %

88 %

70 %

93 %

93 %

84 %

89 %

92 %

90 %

72 %

60 % 50 %

I Sverige er det mange kunder som spør etter produkter som ikke inneholder farlige kjemikalier, som arbeidet med «Giftfri fôrskola» har ivaretatt – et arbeid som skjer i stadig og løpende dialog med kunder og leverandører.

CE-merket er et merke som settes på produkter som lever opp til de kravene til blant annet sikkerhet som EU stiller for en spesifikk produktgruppe. Det er opp til produsenten å sørge for at riktige produkter utstyres med CE-merket før de slippes på markedet. Derfor er vi nøye med å stille krav til dette til våre leverandører. Som distributør er det vårt ansvar å sikre at produktene vi distribuerer er CE-merket, i henhold til gjeldende plassering. Produkter som er merket med CE-merket er for eksempel leker, samt elektronisk og medisinsk utstyr. For leker, garanterer merkingene også at produktene overholder strenge krav til kjemikalier.

Kunden i fokus Utover målinger av en perfekt ordre, gjennomfører vi også løpende kundeundersøkelser, CSAT (Customer Satisfaction Survey). Oppfølgingen varierer, avhengig av hvilken kanal hos Staples som kunden handler gjennom. I slutten av 2018 lanserte vi ECHO, en oppfølging som skjer like etter samtale med kunde. I 2018 har vi ikke tilstrekkelig underlag for å kunne trekke noen overgripende konklusjoner men vi kan konstatere at mesteparten av den tilbakemeldingen vi har fått fra våre kunder, er positiv. Samtlige undersøkelser sammenlignes og kommuniseres ut til berørte parter, som deretter jobber for å forbedre parametrene som måles i undersøkelsen.

40 % 30 % 20 % 10 % 10 %

20

2016 2017 2018

Danmark

2016 2017 2018

Finland

2016 2017 2018

Norge

2016 2017 2018

Sverige

Leker av bioplast produsert av sukkerrør.

21


Kvalitet

Mangfold

Motivere våre medarbeidere Hos Staples prioriteres medarbeidernes velvære og helse. Når våre medarbeidere har det bra og kjenner seg engasjert, har hele organisasjonen det bra. Vi har målt medarbeidernes engasjement i mange år, og på mange forskjellige måter. I 2018 var arbeidet fokusert på engasjement, med henblikk på å nå 71 % svært positive svar i vår engasjementsundersøkelse. Bare udelt positive svar ble regnet som positive. Nøytrale og delvis positive svar ble utelukket fra sluttresultatet. Samtlige avdelinger ble fulgt opp i henhold til utarbeidede handlingsplaner. En av årsakene til at vi ikke nådde det oppsatte målet kan være de organisatoriske endringene som pågikk på tidspunktet for undersøkelsen. Det ambisiøse målet opprettholdes i Norge, Sverige og Danmark for 2019. I tillegg til dette er målet at 80 % av medarbeiderne skal delta i undersøkelsen.

“Say it like it is” Engasjementet utgjøres av andelen positive svar Norge 51 % Finland 51 % Danmark 62 % Sverige 64 % Vi er sværtopptatt av forebyggende helsearbeid, og forsøker å legge til rette og oppmuntre våre medarbeidere til å sette sin helse i fokus. Dette gjør vi gjennom: Eget treningssenter i hovedkontorets bygning der diverse utstyr er tilgjengelig (Sverige) n Treningsanlegg i tilknytning til hovedkontorets bygning (Finland) n Bidrag til fysisk, regelmessig trening på treningssenter. n Betalt startavgift til de Fitness Fundraiser-løp som Staples velger å delta i. n Gode muligheter til tirettelegging av arbeidstid og -sted n Oppmuntre ansatte til å delta i diverse aktiviteter via engasjerte helseambassadører der fokus ligger på kosthold, helse og forebygging, som forskjellige treningsaktiviteter, forelesninger og felles frokoster. n Tilpasningsbare arbeidsflater og kontinuerlige arbeidsmiljøkontroller. n

MANGFOLD

løsninger først, før vi søker eksterne kandidater. Av 52 ansettelser i 2018 ble 42 % rekruttert internt (22 personer), noe vi ser på som et vellykket resultat.

Arbeid for mangfold Staples er en internasjonal bedrift med kontorer over hele verden, og vi vektlegger respekt for menneskelig mangfold.

Medarbeideren i fokus

Vi verdsetter mangfold i alle former; etnisk bakgrunn, kjønn, mål og erfaring, samt en arbeidsplass der mennesker med forskjellige behov og forutsetninger skal kunne trives. Det er gjennom mangfold og forskjellige måter å tenke på, at vi vokser og utvikles som bedrift. Vi tror også at mangfold bidrar til et bedre bedriftsresultat.

Vi er opptatt av og fokusert på å tiltrekke oss og beholde medarbeidere med ulik bakgrunn innenfor vår globale virksomhet. spesielt innenfor de høyere nivåene av vår organisasjon.

Våre tiltak for mangfold: Vi har også gjennomført undersøkelser innenfor deler av vår organisasjon der eventuelle slitasjeskader skulle kunne oppstå for å minimere denne risikoen og sikre at våre medarbeidere jobber på en ergonomisk riktig og forebyggende måte. Blant annet har vi i Danmark tilbudt samtlige medarbeidere kost- og helserådgivning. I tillegg til medarbeidernes helse ble også kompetanse satt i fokus. Vi i Staples vil forsikre oss om at våre medarbeidere kjenner at de har mulighet til å utvikle sine sterke sider og kompetanse hos oss – det er da vi som bedrift har muligheten til å utvikles. Gjennom ledertrening styrker vi våre medarbeideres trygghet i rollene sine i bedriften og gir dem mulighet for å skjerpe sin kunnskap og få tilbakemelding på sine prestasjoner I 2018 ble ledertreningen gjennomført både lokalt initiert og sentralt. Våre ledere er fokus for vårt arbeid og de følges kontinuerlig opp på sitt lederskap. Vi er også tydelige på at en leders rolle i Staples er stadig å utvikle sine medarbeidere samt å gi positiv og konstruktiv tilbakemelding på resultater.

n Verdsette mangfold n Medarbeideren i fokus Utover fokus på mangfold internt i bedriften, bestreber vi oss på å utvikle vårt allsidige nettverk av leverandører for å styrke relasjonen til kundene våre.

Verdsette mangfold Det er viktig å forstå for hvordan mangfold henger sammen med vår organisasjons suksess. Vi forsøker alltid å ta hensyn til mangfoldaspektet ved for eksempel rekruttering av nytt personale, eller ved valg av ny leverandør. Til rekruttering benytter vi oss bare av leverandører som deler vårt syn på mangfold. Mangfold er noe som oppmuntres til og som verdsettes på arbeidsplassen vår – alle skal kjenne seg velkommen hos Staples. I 2018 samarbeidet Staples i Sverige med Borås Stad i konseptet «Språklunsj». Språklunsjene er en del av Borås kommunes integreringsprosjekt der nyankomne får mulighet til å treffes en fadder regelmessig i noen måneder for å utvikle det svenske språket, samt få kontakt med arbeidslivet.

Likestillingsplan

Samtlige medarbeidere i Staples skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter. Alle mennesker har lik verdi og skal behandles ut fra sine individuelle forutsetninger og muligheter uansett kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, funksjonsvariasjon, seksuell legning eller alder. Staples arbeider for at alle medarbeidere skal ha like rettigheter og muligheter på arbeidsplassen når det gjelder arbeidsforhold, ansettelsesvilkår,videreutdanning, kompetanseutvikling og karriereutvikling. Vi aksepterer ikke at medarbeidere utsettes for noen form for trakassering på arbeidsplassen. For Staples er det viktig at våre medarbeidere har mulighet til å kombinere familieliv og arbeid. Staples arbeider for en diskrimineringsfri rekrutteringsprosess slik at personer med riktig kompetanse gis mulighet til å søke på ledige stillinger.

Det er viktig for oss å legge til rette for våre medarbeideres interne karriereveier gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling og utviklingssamtaler. Ved rekruttering ser vi alltid etter mulige interne

22

23


Mangfold

Samfunn

SAMFUNN

Fordeling av mangfold Antall roller/stillinger i Staples: n Norge

Bidra til samfunnet

83 roller / 248 ansatte

n Sverige/Danmark 90 roller / 524 ansatte n Finland

Vi vil gi tilbake til lokalsamfunnet der kundene og medarbeiderne våre bor og jobber.

50 roller / 122 ansatte

Fordeling av menn og kvinner i selskapet generelt:

Dette gjør at vi ved å skape arbeidsplasser, både direkte i vårt eget selskap og indirekte via vår leverandørkjede, samt gjennom donasjoner i form av økonomiske bidrag, materiell og produkter. Vi gir også tilbake ved å gi tilbake av vår tid – frivillig arbeid.

Kvinner

Menn

Totalt

Staples Sweden AB

44 %

56 %

387

Staples Denmark ApS

21 %

79 %

19

Staples Norway A/S

40 %

60 %

248

Staples Connect AB

13 %

87 %

137

n Engasjere medarbeidere

Staples Finland Oy

52 %

48 %

122

n Styrke samfunnet

Kvinner

Menn

Totalt

Staples Sweden AB

30 %

70 %

46

Staples Denmark ApS

50 %

50 %

2

Staples Norway A/S

20 %

80 %

50

Staples Connect AB

8%

92 %

14

Staples Finland Oy

29 %

71 %

14

Kvinner

Menn

Totalt

Fordeling lederstillinger

Fordeling i ledergruppen Staples Sweden AB

13 %

87 %

16

Staples Norway A/S

36 %

64 %

11

Staples Connect AB

20 %

80 %

5

Staples Finland Oy

33 %

67 %

6

Kvinner

Menn

Totalt

Staples Sweden AB

0%

100 %

5

Staples Denmark ApS

0%

100 %

4

Staples Norway A/S

20 %

80 %

5

Staples Connect AB

0%

100 %

2

Staples Finland Oy

0%

100 %

3

Staples Denmark ApS*

*felles ledergruppe for Sverige og Danmark

Vårt samfunnsansvar

Engasjere medarbeidere Vi vil engasjere våre medarbeidere i lokalsamfunnet for å styrke relasjonen med våre interessenter. Derfor oppmuntrer vi våre medarbeidere til å engasjere seg i forskjellige veldedighetsformål, både i arbeidstiden og på fritiden. De ressursene vi bruker på dette er penger og materiell, men fremfor alt tid. Noen av initiativene vi har tatt for å bidra til samfunnet kan du lese om her; Community Days og Fitness Fundraiser. Community days Hvert år holder Staples en Community Day, der våre medarbeidere får mulighet til å gi tilbake til sine lokalsamfunn og engasjere seg i organisasjoner som speiler deres interesser eller andre samfunnsbehov. Det er viktig at aktivitetene i vår Community Day møter et behov i samfunnet og vekker interesse hos våre medarbeidere.

I 2018 hadde Staples Community days i Sverige, Danmark og Finland. Fordi hovedkontoret og lageret vårt i Norge ble flyttet, kunne ikke dagen gjennomføres her. I Sverige befant Staples-frivillige seg på Drottning Silvias barnesykehus i Gøteborg, der de pyntet til jul sammen med de innlagte barna og deres søsken. Materiell som ble til overs ble donert til sykehusets Leketerapi-avdeling. I 2018 ble gjenbruksklær årets julegave i Sverige. Etterspørselen etter brukte klær ble enorm og organisasjonene som tar inn brukte klær for å selge dem videre, var i skrikende behov for hjelp. Derfor valgte vi før jul å sende en rekke Staples-frivillige til Stockholms bymisjons sorteringsanlegg og hjelpe dem med arbeidet, for slik å bidra til at de fikk inn mer penger til sitt gode arbeid. Begge frivillighetsdagene ble tatt imot med stor glede, takknemlighet og engasjement både fra våre medarbeidere og organisasjonene vi hjalp. I Finland arrangerte vi en livsviktig frivillighetsdag der medarbeiderne fikk mulighet til å donere blod i arbeidstiden via Røde kors blodgivertjeneste. En innsats som redder liv! Engasjementet varmer og gir oss selvtillit til å gjøre enda mer! Vi planlegger å øke antallet frivillighetsdager. For Sverige og Danmark har vi for 2019 satt oss målet å ha en frivillighetsdag i alle større byer der Staples har kontor, noe som vil gi 30 minutters frivillighetstid per ansatt. I tid er dette en fordobling i forhold til 2018.

Fordeling i styre

Fordeling ansettelsesform Fast

Midlertidig

Totalt

Staples Sweden AB

365

22

387

Staples Denmark ApS

19

0

19

Staples Norway A/S

244

4

248

Staples Connect AB

132

5

137

Staples Finland Oy

116

6

122

24

25


Samfunn

Samfunn

Styrke samfunnet

Samarbeid vi er stolte av

Fitness Fundraiser Vi vil gi tilbake til lokalsamfunnet for å fremme gode initiativer, opplæring og yrkesutdanning. Utover opplæringen som gis gjennom Plant-for-the-Planets klima-akademier donerer vi penger og produkter som fremmer organisasjoner som jobber for barn og unge. Fitness Fundraisers er utformet for å fremme god helse og lagånd blant våre medarbeidere, samtidig som vi gir tilbake til samfunnet ved å samle inn penger for å støtte ulike veldedige formål. Hvert år deltar svenske medarbeidere i Krettsloppet, som er et millangt løp gjennom Borås. Medarbeiderne danner lag og deltakerinteressen er stor. I 2018 deltok 34 personer fra Staples, der vi som bedrift står for registreringsavgiften.

Utover det gir vi en sum som tilsvarer halve registreringsavgiften per medarbeider, til et veldedig formål. I 2018 gikk pengene til Barncancerfonden.

Donasjoner Engasjementet over alt i selskapet for veldedig arbeid er stort – for eksempel har vår nordiske kundeservice ulike innsamlingsaksjoner i løpet av året, for eksempel til barnekreftforeningen, som samtidig styrker teamfølelsen på avdelingen. Personalet i Finland kjøpte egne julegaver og ga dem til organisasjonen Hope – en uavhengig frivillig organisasjon som hjelper utsatte familier og barn. I Norge bidro vi med produkter til den store TV-aksjonen hvis donasjoner i 2018 gikk til Kirkens bymisjons viktige arbeid for utsatte familier, barn og voksne i Norge.

Gatebarnas far

Staples i Norge støtter den ideelle organisasjonen Gatebarnas far i arbeidet med å hjelpe hjemløse i Norge. I 2018 donerte Staples produkter til en verdi av NOK 300 000 til Gatebarnas far.

Friends

Staples i Sverige samarbeider med Friends. Friends er en ideell organisasjon som gjennom donasjoner og tøtte fra organisasjoner og privatpersoner jobber for å forebygge og forhindre mobbing i skoler og på arbeidsplasser. I samarbeid med FaberCastell selger vi GRIP-pennene til inntekt for Friends. I 2018 ga GRIP-salget kr. 60 000 til Friends viktige arbeid.

Donasjoner Land

Mottaker

Beskrivelse

Sverige

Svenska Downföreningen

”Rocka Sockorna” Fundraiser

Sverige

Barncancerfonden

Sverige

Verdi

Valuta

650

SEK

Sommerbaser: Team Rynkeby (Customer Service)

4 300

SEK

Svenska Kyrkan

Kretsloppet-kampanje

1 000

SEK

Sverige

Barncancerfonden

Fitness Fundraiser: Kretsloppet

6 700

SEK

Sverige

Cancerfonden

Halloween Fundraiser (Kundservice)

3 000

SEK

Sverige

Stockholms Stadsmission

Julegaver / Community Day-aktivitet

10 000

SEK

Sverige

Human Bridges

Produktdonasjon

519 000

SEK

Sverige

Gnosjö Hjälper

Salg (transportskadde, utgåtte artikler, m.m.)

97 000

SEK

Sverige

Lions Mariestad

500 papirposer med Staples-logo

1 000

SEK

Sverige

UF, Drip & Drain

Bærekasse av kartong 16L brun 200/FP

226

SEK

Sverige

Lions Mariestad

Folder & Affischer

5 225

SEK

Sverige

Friends

Salg av Friends-produkter

556 253

SEK

10 000

DKK

300 000

NOK

3 735

NOK

Danmark Red Barnet

Partnerskap

Norge

Gatebarnas Far

Produktdonasjon

Norge

TV-aksjon Kirkens Bymisjon

Pengedonasjon

26

Sjörädningssälskapet

Vi hjelper Sjörädningssälskapet å generere inntekter gjennom å drive nettbutikken deres med medlemsprodukter, redningsvester og andre sikkerhetsprodukter, der alle inntekter tilfaller Sjörädningssälskapet.

Redd barna

Staples i Danmark støtter Redd barna i deres viktige arbeid for alle barns selvsagte rett til å overleve, utvikles og vokse opp i trygghet. Staples donerte DKK 10 000 til Redd barna i 2018.

BRIS

Staples i Sverige samarbeider med BRIS (Barnas rett i samfunnet). BRIS er en ideell organisasjon som gjennom donasjoner og støtte fra organisasjoner og privatpersoner står opp for barns rettigheter i samfunnet. Hit kan barn opptil 18 år henvende seg kostnadsfritt for råd, støtte og hjelp. For hvert solgte skrive- eller regnehefte fra Svan-serien i Sverige, gis en sum til BRIS og i 2018 ble det gitt SEK 31 000.

27


GRI-indeks

GRI-indeks

GRI & struktur for rapporten Dette er den syvende svenske og norske rapporten, den femte danske og den første finske. Hensikten er å fortsette med omfattende og ansvarlig rapportering hvert år.

Staples europeiske bærekraftsrapport finnes på: www.staplesadvantage.no/vaart-iso-arbeid/ www.staplesadvantage.se/certifieringar-och-standarder/ www.staplesadvantage.dk/certifieringar-och-standarder/ www.staplesadvantage.fi/laatu/

STANDARDOPPLYSNINGER GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016 Opplysning

Kommentar (inkl. utelatelse av informasjon)

2. STRATEGI 102-14 Uttalelse fra Adm. dir.

Se side 4 «Forord»

3. ETIKK OG INTEGRITET 102-16 Vurderinger, prinsipper, standarder og retningslinjer for atferd

Våre retningslinjer for atferd kommuniseres til våre leverandører og finnes på lokale språk. Samtlige medarbeidere omfattes av våre etiske retningslinjer for antikorrupsjon. Samtlige ansatte gjennomgår også en Staples Care-opplæring der bl.a. antikorrupsjon og varslersystemet er inkludert. Les mer i kapitlet «Etikk»

4. STYRING 102-18 Bedriftsstyring, inkl. komiteer, samt styreansvar for økonomisk, miljø- og sosial påvirkning.

Head of Corporate Responsibility & Quality Nordic Region sitter i ledergruppen. Styret er involvert i arbeid med bærekraftsrapporten. Les mer på side 6, «Bedriftsstyring»

5. INTERESSENTENGASJEMENT

1. ORGANISASJONSPROFIL 102-1 Organisasjonens navn

Staples Sweden AB, Staples Connect AB, Staples Denmark ApS, Staples Solutions Norway AS og Staples Finland Oy.

102-40 Interessentgrupper som organisasjonen har kontakt med

Se side 7, «Våre interessenter og interessentdialog»

102-2 Viktigste varemerker, produkter, tjenester

Staples Contract, Staples Online, Staples Retail, Staples Connect og Staples Brandpartner. Salg av produkter, tjenester og løsninger - Office Supplies, Facility, Technology. Furniture og Branding Solutions

102-41 Prosent av arbeidsstyrken med kollektivavtale

Samtlige ansatte omfattes av kollektivavtale Se side 7, «Våre interessenter og interessentdialog»

102-3 Lokalisering av organisasjonens hovedkontor

Danmark: Korskildelund 6, DK-2670 Greve Finland: Valimotie 21, FI-00380 Helsinki Norge: Solheimveien 6-8, NO-1473 Lørenskog Sverige: Humlegatan 15, SE-504 51 Borås

102-42 Grunnlag for identifisering og utvalg av interessenter

102-4 Land organisasjonen har virksomhet i

Danmark, Finland, Norge og Sverige. Inngår i det europeiske konsernet.

102-5 Eierstruktur og selskapsform

Staples Denmark ApS Heleid av Staples International B.V. Staples Finland Oy Staples International B.V. eier 100 % av Emo Finland Oy. Emo Finland Oy eier 100 % av Staples Finland Oy Staples Solutions Norway AS Heleid datterselskap av Emo Wholesales AS, som eies av Staples International B.V. som har dsitt sete i Nederland. Siden 28. februar 2017 har det amerikanske foretaket Cerberus Capital Management vært hovedeier. Staples Sweden AB Heleid datterselskap av Staples Sweden Holdings II AB, som igjen eies av Staples Sweden Holdings AB, som eies av Staples International B.V. som har sitt sete i Nederland. Siden 28. februar 2017, har det amerikanske foretaket Cerberus Capital Management vært hovedeier. Staples Connect AB Eies av Staples Sweden AB

102-6 Markeder der organisasjonen er virksom

Se side 5 «Staples-løsninger»

102-7 Organisasjonens størrelse

Se side 6, «Økonomisk resultat» for respektive land, antall ansatte og årsresultat.

102-8 Total personalstyrke, delt opp etter ansettelsesform og region.

Se side 24, «Fordeling av mangfold

102-9 Organisasjonens leverandørkjede

Staples er en grossist med et stort antall leverandører. Verdikjedene for ulike produktkategorier varierer, og produktene kan transporteres flere ganger i prosessen. Bærekraftsarbeidet er relevant for hele verdikjeden, og vi jobber med det på forskjellige måter. Vi gjennomfører besøk hos leverandører og i fabrikken med henblikk på å sikre bærekraftsarbeidet. Les mer på side 18, «Ansvarsfull produksjon»

102-10 Vesentlige endringer med hensyn til størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede i regnskapsperioden

Se side 4 «Forord»

102-11 Anvendelse av føre var-prinsippet

102-43 Metode for interessentdialoger Se side 7, «Våre interessenter og interessentdialog» delt opp i type dialog, interessentgruppe og frekvens 102-44 Viktige områder og spørsmål som tas opp i kommunikasjonen med interessenter og hvordan organisasjonen håndterte disse spørsmålene

Se side 7, «Våre interessenter og interessentdialog»

6. REGNSKAPSMETODER 102-45 Enheter som inkluderes i den økonomiske rapporten, samt om noen av disse ikke er inkludert i bærekraftsrapporten

De økonomiske rapportene er delt opp etter land. Bærekraftsrapporten omfatter mesteparten av Staples virksomhet i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Se side 3, «Informasjon om rapporten»

102-46 Prosess for å definere rapportenes innhold, samt hvor påvirkningen skjer

Vår vesentlighetsanalyse er innvevd i vårt bærekraftsaspektregister hvor ledergruppen setter de årlige bærekraftsmålene. Se også side 7, «Våre interessenter og interessentdialog»

102-47 Vesentlige aspekter identifisert i prosessen for å definere innholdet

Vesentlighetsanalysen støtter i arbeidet med å prioritere blant bærekraftsaspektene som er jobbet frem i henhold til prinsippene i ISO 14001, ISO 9001 og ISO 26000. De målprioriterte aspektene er talentoppkjøp, påvirke kunder, varetransporter til kunde, Sourcing - Produktsortiment, Bevissthet og Engasjement personlig, Ekstern kommunikasjon og frivillighetsarbeid

102-48 Effekten av og årsaken til omEventuell omregning av data rapporterer vi i forbindelse med nøkkeltall. regning av data/informasjon som er gitt i tidligere rapporter 102-49 Vesentlige forandringer som er gjort s iden forrige regnskapsperiode når det gjelder vesentlige aspekter og avgrensninger

Ingen vesentlige forandringer har skjedd.

102-50 Regnskapsperioden

Regnskapsperioden omfatter virksomhetsåret 2018, dvs. 01.02.2018 til 31.01.2019

102-51 Dato for publisering av forrige regnskap

Mai 2019

Føre var-prinsippet er regulert i svensk miljølovgivning, og brukes i samtlige nordiske land. Vi følger føre var-prinsippet gjennom vårt systematiske arbeid med produktsikkerhet, fremfor alt innen produktkategorier som hobbymateriell og leketøy. Vi overvåker nye funn gjennom blant annet Notisum, Medlemskapet NMC, Svanens innkjøpsnettverk både i Sverige og Norge. Føre var-prinsippet er også en viktig faktor i vår tilbakekallingsprosess.

102-52 Regnskapssyklus

Årlig

102-53 Kontaktperson for regnskapet og innholdet av det

Johanna Jigmo-Linde Head of Corporate Responsibility & Quality Nordic Region johanna.jigmolinde@staples-solutions.com

102-12 Eksterne regelverk, standarder, prinsipper som organisasjonen omfattes av/ støtter

ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 26000 se også kap. "Globale mål" samt kap. "Etikk", våre retningslinjer for atferd baseres på ILO-konvensjonen.

102-54 Valg av rapporteringsnivå

Denne rapporten er opprettet i henhold til GRI-standarder, nivå Core.

102-55 GRI-indeks

Fra side 28

102-56 Ekstern granskning

102-13 Aktive medlemskap i organisasjoner, som bransjesammenslutninger og interesseorganisasjoner

Bransjeorganisasjonen KEPA, Svanens Nätverk Sverige samt Norge, Nettverket for Hållbart Näringsliv (NMC), Leke- og babybransjen, CSR Västsverige, CSR Västsverige Hållbara Inköp, SOfEA - Sustainable Office Europeans Association

Rapporten er ikke revidert av en ekstern part, med unntak av det økonomiske resultatet. Derimot er rapporten gjennomgått av våre revisorer for vurdering av hvor godt den lever opp til regnskapslovens krav til ikke-finansiell informasjon.

28

29


GRI-indeks GRI-standarder Opplysning 201 ØKONOMISK RESULTAT 103-1 Forklaring av de vesentlige aspektenes påvirkning, samt avgrensningene 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 201-1 Skapte og leverte direkte økonomisk verdi 205 Anti-korrupsjon 103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring

103-3 Vurdering av styring 205-2 Andel ansatte som har gjennomgått utdanning i organisasjonens retningslinjer og rutiner med hensyn til motvirkning av korrupsjon. 205-3 Bekreftede korrupsjonshendelser og vedtatte tiltak 302 Energi

GRI-indeks Kommentar inkl. utelatelse av informasjon

I henhold til økonomiske rapporteringsregler, er vårt resultat avgrenset til vår virksomhet. Vårt økonomiske resultat påvirkes av ulike interessenter, bl.a. våre leverandører (betaling for produkter/tjenester), medarbeidere (lønn), samt våre eiere (avkastning) Prognoser på ukes-, måneds- og kvartalsbasis Prognoser på uke-, måneds- og kvartalsbasis. Evalueringen resulterer i justerte prognoser, som presenteres for ledelsen og styret. Se side 6, «Økonomisk resultat», samt respektive selskaps finansielle årsregnskap

Gjennom våre etiske retningslinjer, retningslinjer for atferd med tilhørende rutiner, prosesser og opplæring, motvirker vi korrupsjonsrisikoer i verdikjeden. Etiske retningslinjer, Retningslinjer for atferd. Vi jobber ut fra gjeldende lovgivning og IMMs retningslinjer for næringslivet for å motvirke korrupsjon og for å fremme sunn konkurranse Oppfølging skjer gjennom varslersystemet, der uregelmessigheter kan rapporteres anonymt. Samtlige medarbeidere har fått opplæring i Staples’ etiske retningslinjer, og gjennomgått Staples Care-opplæring der antikorrupsjon inngår.

Ingen tilfeller av korrupsjonshendelser er innrapportert

Globalt mål

103-3 Vurdering av styring 306-1 Totalt utslipp av vann Opplysning 307 Overholdelse av miljøloven

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 307-1 Overholdelse av miljølovgivning og tilhørende regelverk 308 Miljøpåvirkning hos leverandører

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 308-1 Evaluering av nye leverandørers miljøprestasjon

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 302-1 Energibruk i egen organisasjon 305 Utslipp

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 305-1 Total direkte utslipp av drivhusgasser (scope 1) 305-2 Totalt, indirekte utslipp av drivhusgasser (scope 2) 305-5 Reduksjon av drivhusgasser 306 Vannbruk

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring

30

Gjelder det direkte energiforbuket for virksomheten vår. Vi jobber aktivt for å redusere transport til kunden gjennom et premierende kundeprogram. Mål og rutiner i henhold til ISO 14001 og ISO 26000 Løpende avstemninger mot gjeldende rutiner, samt miljømål der tiltak settes inn basert på utfall. Se side 15, «Minimere CO2-utslipp»

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat samt ISO 26000-verifisering I henhold til prosesser og rutiner for ISO 14001-sertifisering, samt ISO 26000-verifisering Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og ISO 26000-verifisering Se side 15, «Minimere CO2-utslipp» Se side 15, «Minimere CO2-utslipp» Se side 15, «Minimere CO2-utslipp»

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat samt ISO 26000-verifisering

308-2 Negativ miljøpåvirkning i leverandørkjeden og tiltak som er vedtatt. 401 Ansettelse

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 401-1 Nyansatte og endring i personell, per aldersgruppe, kjønn og region

Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og ISO 26000-verifisering Se side 15 for vannforbruk Kommentar inkl. utelatelse av informasjon

Globalt mål

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat samt ISO 26000-verifisering I henhold til prosesser og rutiner for ISO 14001-, ISO 9001-sertifisering, samt ISO 26000-verifisering Notisum brukes som verktøy i rutinen for lovoverholdelse. Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og ISO 26000-verifisering Ingen hendelser er rapportert.

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat samt ISO 26000-verifisering I samsvar med prosesser og rutiner for ISO 14001-, ISO 9001-sertifisering samt ISO 26000-verifisering. Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og ISO 26000-verifisering I samsvar med gjeldende krav for sertifisering av ISO 14001, ISO 9001 samt ISO 26000-verifisering, vurderes våre leverandører løpende. Oppfølging skjer av respektive ansvarlige produktsjef. Gjennom Easy on the Planet-programmet stiller vi langsiktige krav til redusert negativ miljøpåvirkning.

I samsvar med krav som stilles til kollektiv tilslutning i respektive land.

Gjeldende kollektivavtale. Evaluering skjer ved årsgjennomgang. Finland Nyansatte: 9 Kjønns- og aldersfordeling, nyansatte: Kvinner 44 %, Menn 56 % Ålder – under 30: 4 30-50: 5 over 60: 0 Endring i personell: 20 % Kjønns- og aldersfordeling, endring i personell: Kvinner: 41 % Menn: 59 % Ålder, under 30: 3, 30-50: 6, over 50: 8 Norge Nyansatt: 17 Kjønns- og aldersfordeling, nyansatte: Kvinner: 64,7 % Menn: 35,3 % Ålder, under 30: 2, 30-50: 13, over 60: 2 Endring i personell: 11 % Kjønns- og aldersfordeling, endring i personell: Kvinner: 42,4 % Menn: 57,6 % Ålder, under 30: 15, 30-50: 37, over 50: 14

Danmark Nyansatte: 2 Kjønns- og aldersfordeling, nyansatte: Kvinner: 100 % Alder, under 30: 1, 30-50: 1, over 50: 0 Endring i personell: 5 % Sverige Nyansatte: 55 Kjønns- og aldersfordeling, nyansatte: Kvinner: 35 % Menn: 65 % Alder, under 30: 27 %, 30-50: 58 %, over 50: 15 % Endring i personell: 11 % Kjønns- og aldersfordeling, endring i personell: Kvinner: 55 % Menn: 45 % Alder, under 30: 24 %, 30-50: 57 %, over 50: 19 %”

I henhold til prosesser og rutiner for ISO 140001-sertifisering samt ISO 26000-verifisering

31


GRI-indeks

GRI-indeks 405-1 Mangfold rapportert for ledende stillinger og øvrige ansatte

402 Medarbeider/lederrelasjoner

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring Opplysning 402-1 Varslingsperiode når det gjelder operative forandringer 403 Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

I samsvar med krav stilt for kollektivtilknytning i respektive land.

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 403-2 Type skader og skadefrekvens, arbeidsrelaterte sykdommer, fravær, arbeidsrelaterte dødsfall

I samsvar med arbeidsmiljøloven og krav til systematisk arbeidsmiljøarbeid

Gjeldende kollektivavtale. Vurdering skje ved årsgjennomgang. Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Staples er kollektivtilknyttet.

I samsvar med arbeidsmiljøloven og gjennom systematisk arbeidsmiljøarbeid. Årlig som en del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Finland 5 Nesten-ulykker (ingen ulykker har forårsaket arbeidsuførhet, ingen arbeidsrelaterte sykdommer og ingen arbeidsrelaterte dødsfall). Sykefravær 1.2.2018 - 31.1.2019: 2172 dager Danmark Ingen rapporterte tilfeller. Data for fravær finnes ikke på grunn av systembytte. Norge 4 nesten-ulykker, 3 ulykker, 0 dødsfall. Sykefravær 1.2.2018 - 31.1.2019: 5,30 % Sverige 9 nesten-ulykker, 2 ulykker, 0 dødsfall. Data for fravær finnes ikke på grunn av systembytte.

404 Utdanning 103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 404-3 Andel medarbeidere som får regelmessige vurderings- og utviklingssamtaler. 405 Mangfold og likestilling

I samsvar med gjeldende krav i ISO 9001-sertifiseringen, samt kollektivavtale.

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger

Mangfold, likestilling og antidiskriminering er dypt rotfestet i Staples’ evalueringer. Mangfold er en av fire søyler i Staples’ bærekraftsarbeid. Staples verdsetter mangfold i medarbeideres bakgrunn, ideer og tanker. Likeverd for alle er en selvfølge som gjennomsyrer rekrutteringsprosessen så vel som belønningssystemet. Likestillingsplan, lønnskartlegging, mangfoldsplan ved rekruttering, samt ved valg av leverandør. Vurdering skje rpå årsbasis ved ledelsens gjennomgang.

103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring

Vurdering og oppfølging skjer halvårsvis, i henhold til fastsatte Staples-rutiner Vurdering og oppfølging skjer halvårsvis, i henhold til fastsatte Staples-rutiner Samtlige medarbeidere har «Performance Reviews» hvert halvår.

Globalt mål

Norge Aldersfordeling ledergruppe: Under 30: Ingen, 30-50: 80 %, over 50: 20 % Aldersfordeling alle: Under 30: 9 %, 30-50: 47 %, over 50: 44 % Kjønnsfordeling ledergruppe, Kvinner: 36 % Menn: 64 % Kjønnsfordeling styret, Kvinner: 20 % Menn: 80 % Aldersfordeling styre, 30-50: 60 %, over 50: 40 %

Opplysning 406 Antidiskriminering

103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 406-1 Antall tilfeller av diskriminering samt vedtatte tiltak

Danmark Aldersfordeling ledergruppe: Se Sverige Kjønnsfordeling ledergruppe: Se Sverige Kjønnsfordeling styre, Menn: 100 % Aldersfordeling styre, 30-50: 25 %, over 50: 75 % Sverige Aldersfordeling ledergruppe: Under 30: Ingen, 30-50: 82 %, over 50: 18 % Aldersfordeling alle: Under 30: 13 %, 30-50: 56 %, over 50: 31 % Kjønnsfordeling ledergruppe. Kvinner: 13 % Menn: 87 % Kjønnsfordeling styret. Kvinner: 0 % Menn: 100 % Aldersfordeling styre, 30-50: 80 %, over 50: 20 %

Staples Connect Kjønnsfordeling ledergruppe, Kvinner: 20 % Menn: 80 % Kjønnsfordeling styret, Menn: 100 % Aldersfordeling styre, 30-50: 100 %” Kommentar inkl. utelatelse av informasjon

Globalt mål

Likestillingsplan, lønnskartlegging, mangfoldsplan ved rekruttering, samt ved valg av leverandør, innrapportering av misforhold rapporteres inn via whistleblower-systemet Innrapportering av misforhold rapporteres inn via varslersystem Skjer på årlig basis Finland Ingen innrapporterte hendelser: Danmark Ingen innrapporterte hendelser: Norge 2 innrapporterte hendelser: - Tiltak i henhold til rutiner med de enkelte medarbeidernes velvære i fokus Sverige Ingen innrapporterte hendelser. Staples Connect Ingen innrapporterte hendelser.

408 Barnearbeid 103-1 Forklaring av den vesentlige aspekters påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 408-1 Virksomheter og leverandører som man er gjort oppmerksom på, der det finnes vesentlig risiko for tilfeller av barnearbeid, og tiltak som er vedtatt for å bidra til avskaffelse av barnearbeid

32

Finland Aldersfordeling ledergruppe: Under 30: Ingen, 30-50: 67 %, over 50: 33 % Aldersfordeling alle: Under 30: 11 %, 30-50: 49 %, over 50: 40 % Kjønnsfordeling ledergruppe, Kvinner: 33 % Menn: 67 % Kjønnsfordeling styre, Menn: 100 % Aldersfordeling styre, 30-50: 100 %

Risikoene for barnearbeid er økt i visse utviklingsland, samt nedstrøms i leverandørkjeden. Vi jobber tett sammen med våre leverandører for å sikre bevissthet samt følge opp risikoene. Code of conduct, Social Accountability Audit and Requirements, Factlines Fortløpende evaluering og oppfølging. Ved påvisning av barnearbeid opprettes tidsbestemt handlingsplan i henhold til rutiner som sørger for barnas beste. Staples har nulltoleranse for barnearbeid, noe som synliggjøres i våre retningslinjer for atferd. Vi er bevisst den forhøyede risikoen for barnearbeid som finnes nedstrøms i verdikjeden. Oppfølging av våre leverandørers arbeid med retningslinjer for atferd er derfor en del av vår egen oppfølging.

33


GRI-indeks 409 Tvangsarbeid 103-1 Forklaring av det vesentlige aspektets påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 409-1 Virksomheter og leverandører som man gjøres oppmerksom på der det finnes vesentlig risiko for tvangsarbeid eller obligatorisk arbeid, og tiltak som er vedtatt for å bidra til avskaffelse av alle former for tvangsarbeid eller obligatorisk arbeid 413 Samfunnsengasjement

103-1 Forklaring av det vesentlige aspektets påvirkning, samt avgrensninger 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 413-1 Virksomheter med lokalt samfunnsengasjement, påvirkning og utviklingsprogrammer Opplysning 414 Sosiale forhold hos leverandører 103-1 Forklaring av de vesentlige aspektenes påvirkning, samt avgrensningene 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 414-1 Andel nye leverandører som er vurdert ut fra sosiale kriterier 414-2 Negative konsekvenser for sosiale forhold i leveringskjeden og tiltak som er vedtatt

Bærekraftsrapporten for Staples i Sverige, Norge, Danmark og Finland avgis av styrene i de respektive landene:

Risikoen for tvangsarbeid er høyere i visse utviklingsland, samt nedstrøms i leverandørkjeden. Vi jobber tett sammen med våre leverandører for å sikre bevissthet samt følge opp risikoene. Code of conduct, Social Accountability Audit and Requirements, Factlines Fortløpende evaluering og oppfølging. Ved påvisning av tvangsarbeid opprettes tidsbestemt handlingsplan i henhold til rutiner som sørger for individets beste. Staples har nulltoleranse for tvangsarbeid, som synliggjøres i vårt styringsdokument.

Staples bærekraftsarbeid er samfunnsengasjement en av fire søyler. Staples skal jobbe for en positiv påvirkning på lokalsamfunnet der våre medarbeidere bor og jobber. Dette gjør vi ved å skape arbeidsplasser, frivillig arbeid og donasjoner. Rammeverk for ISO 26000, Corporate Responsibility-policy. Etiske retningslinjer Årlig vurdering og oppfølging Les mer på side 25, «Samfunn»

Kommentar inkl. utelatelse av informasjon

Staples Sweden AB

Staples Solutions Norway AS

Patrik Schedvin Christiaan van Waalwijk van Doorn Mathias Nilsson Sören Pedersen (arbeidstakerrepresentant) Marcus Malmström (arbeidstakerrepresentant)

Halvor Scharning Rudolf Heming Nina Skramstad Jon Røsholm (arbeidstakerrepresentant) Roy Øyvann (arbeidstakerrepresentant)

Staples Denmark ApS

Staples Connect Sweden AB

Patrik Schedvin Patrick Legro Jens Brøchner Jensen Jonas Michelsen (arbeidstakerrepreseentant)

Patrik Schedvin Christiaan van Waalwijk van Doorn

Staples Finland Oy Patrick Legro Mikko Hämäläinen Poul Lindqvist Globalt mål

Sosiale forhold i leverandørkjeden er en utfordring for oss. Les på side 18, «Ansvarlig produksjon» Rammeverk for ISO 26000, Retningslinjer for atferd Løpende opfølging og vurdering Samtlige leverandører til Staples må akseptere vår Code of conduct som en del av avtaleprosessen. Oppfølging skjer etter fastsatte rutiner og prosesser. Se side 18 for gjennomførte leverandørrevisjoner

416 Produktansvar 103-1 Forklaring av de vesentlige aspektenes påvirkning, samt avgrensningene 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring 416-1 Andel av sentrale produkt- og tjenestekategorier der påvirkning av kunders helse og sikkerhet er undersøkt. 416-2 Antall rapporterte produkter/tjenester med helseog sikkerhetsmangler 417 Markedsføring og merking

Som en del av vårt ISO 9001-sertifikat, følger vi opp kvalitetsmangler i prosesser, rutiner og på produktnivå.

103-1 Forklaring av de vesentlige aspektenes påvirkning, samt avgrensningene 103-2 Beskrivelse av styring 103-3 Vurdering av styring

Innenfor rammene for vårt ISO 14001-sertifikat vil vi veilede våre kunder til en mer bærekraftig innkjøpsatferd ved hjelp av vårt Easy on the Planet-konsept. Les mer på side 12 «Easy on the Planet», samt side 21 «Langsiktig leverandørsamarbeid»

417-1 Merkingskrav for produkter og tjenester

34

ISO 9001, Perfekt ordre, tilbakekallingsprosess, reklamasjonsrutiner. Oppfølging av avvik skjer fortløpende med berørte funksjoner og parter. Samtlige av Staples’ produkter følges opp basert på egnede kvalitets- og sikkerhetsaspekter. Produkter som berøres av leketøydirektivet, matvarer samt medisinsk forbruksmateriell er prioriterte produktkategorier for oss Se side 21 «Langsiktig leverandørsamarbeid»

ISO 14001, ISO 14021 samt Easy on the Planet-kriterier Løpende vurdering av Easy on the Planet-kriterier, samt løpende vurdering av kommunikasjonen. Les mer på side 12 «Easy on the Planet», samt side 21 «Langsiktig leverandørsamarbeid»

35


Bærekraftsrapport Staples i Norden 2018

Løsninger for en bærekraftig fremtid

Staples Danmark ApS www.staplesadvantage.dk tlf. (+45) 70 130 131 ©2019 Staples Sweden AB

Staples Finland Oy

www.staplesadvantage.fi puh. (+358) 010 681 681

Staples Solutions Norway AS

www.staplesadvantage.no tlf. (+47) 02272

Opplysningene i brosjyren er riktige på produksjonstidspunktet, mai 2019. Vi tar forbehold om korrekturfeil. trykkeri.

Staples Sweden AB

www.staplesadvantage.se tlf. (+46) 033 17 17 00 Trykt på FSC-merket papir på miljøsertifisert


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.