__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kaikkien

Vantaa

Aleksi Katainen

Arjessa mukana

Vantaan vasemmistoliiton kuntavaalilehti 2017


Meillä on varaa tehdä hyvää Kaikki ehdokkaat haluavat kuntalaisen äänen, mutta kuka aidosti toimii sellaisena? Kuntavaaleissa on kyse luottamuksesta. Vantaan Vasemmistossa on ihmisiä, jotka oman arkensa kautta tuntevat vantaalaisen elämän. He sekä haluavat että osaavat vaikuttaa kuntapolitiikassa ja hallinnossa niin, että Vantaasta tulee yhä parempi. Tällä aukeamalla nykyiset ja tulevat vasemmistovaikuttajat nostavat esiin muutamia asioita tärkeimmästä päästä.

Vasemmisto palauttaisi kaikille lapsille oikeuden varhaiskasvatukseen

Oikeasti meillä on varaa

n helpompaa kasvattaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia, on joku viisas sanonut. ”En voisi olla enempää samaa mieltä”, huokaisee kaupunginvaltuutettu ja ehdokas Minttu Sillanpää (vas) ja jatkaa: ”Paitsi helpompaa, se on myös halvempaa, ja tämän jos minkä luulisi kiinnostavan kuntapäättäjiä.” Vantaa on pääkaupunkiseudun suurista kunnista ainoa, joka päätti rajata kaikkien lasten yhtäläistä oikeutta varhaiskasvatukseen Sipilän hallituksen tehtyä sen mahdolliseksi. Sen seurauksena lapset, joiden vanhempi on kotona esimerkiksi työttömyyden takia, ei ole oikeutettu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vasemmisto äänesti valtuustossa kaikkien lasten tasa-arvoisen varhaiskasvatusoikeuden puolesta. ”Valitettavasti hävisimme äänestyksen kuluvalla valtuustokaudella”, Sillanpää toteaa mutta lupaa, että asia ei jää tähän. ”Vantaan tekemä rajauspäätös on käsittämätön. Saatu säästö palaa lisääntyneeseen byrokratiaan, kun kaupunki kyttää ihmisten työssäkäyntiä”, Sillanpää epäilee.

antaan maine velkaantuneena kriisikuntana on väärä. Paniikkia lietsovat jopa kunnan omat johtajat, jotta he voivat perustella koulujen sulkemiset tai terveyskeskusmaksujen korotukset. Vantaa kuuluu jo sijainniltaan voittajiin. Nopea väestönkasvu toki lisää menoja, kun on rakennettava uusia kouluja tai palkattava lisää työntekijöitä. Samalla saamme kuitenkin myös tuloja uusilta veronmaksajilta ja tonttien myynnistä. Pääkaupunkiseudun vertailussakin menestymme hyvin. Espoota pidetään rikkaana, mutta todellisuudessa se on hassannut suuret verotulonsa oikeistolaiseen politiikkaan ja piilottanut velkansa pois kunnan taseesta. Kun katsoo koko kuntakonsernin velkaa, Espoolla on asukasta kohden Vantaata enemmän velkaa. Kun toiminta siirretään yhtiöihin pois kunnan taseesta, se tulee lähes aina omaa työtä kalliimmaksi. Paperilla kaikki näyttää kuitenkin kivalta, ainakin jonkin aikaa. On todella huolestuttavaa, että oikeistohallitus yrittää pakottaa yhtiöittämään yli puolet kuntien palveluista sote-uudistuksessa.

O

”Ne lapset, jotka eniten hyötyisivät varhaiskasvatuksesta, on nyt Vantaalla rajattu sen ulkopuolelle. Kaikkia koskeva päivähoito-oikeus on tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille. Tasapainoinen ja laadukas varhaiskasvatus ennaltaehkäisee koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.” Nyt tilanne esimerkiksi vaikeuttaa työn vastaanottamista. ”Ei kukaan vanhempi halua, että mahdollisten lyhyiden työpätkien ajaksi lapsi joutuu aina uuteen ryhmään, johon sopeutuminen vie aikansa.” Rajaaminen näkyy myös päiväkotien arjessa. ”Osa-aikaisessa hoidossa olevista lapsista on alettu puhua puolikkaina. Mutta oikeasti ei riitä puolikas ruoka ja syöttäminen, puolikas vaipanvaihto tai pukeminen. Kyllä heidät on ihan kokonaan hoidettava sinä aikana, kun he päiväkodissa ovat.” Vantaan Vasemmisto kampanjoi kuntavaaleissa, jotta Vantaalla palautetaan kaikkien lasten yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Allekirjoita kuntalaisaloite: Yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettava Vantaalle www.kuntalaisaloite.fi/aloite/3623

V

Vantaalla on myös valtava omaisuus. Oma energiayhtiö paitsi pitää sähkönsiirron ja kaukolämmön maksut kuntalaisille kohtuullisina, myös tahkoaa rahaa vuodesta toiseen osinkoina. Olisi hulluutta seurata Espoon esimerkkiä ja myydä kuntalaisille tärkeät verkot pois. Vantaan suurin haaste ei olekaan taloudellinen, vaan moraalinen. Kokoomus, sosialidemokraatit ja perussuomalaiset toistavat, kuinka upeaa on, että Vantaa järjestää lähes kaikki palvelunsa halvemmalla kuin muut suuret kaupungit. Valitettavasti alhainen hinta tarkoittaa yleensä alhaista laatua. Ei Vantaan pidä olla mikään kuntien halpahalli. Meidän on pyrittävä halpuuttamisen sijaan tekemään parasta mahdollista. Se ei tarkoita tuhlaamista, vaan määrätietoisia parannuksia niin vanhuspalveluihin, kouluihin kuin terveysasemillekin. Esimerkiksi ihmisten roikuttaminen terveysasemien jonoissa ei oikeasti säästä montakaan euroa, mutta kuntalaisten hyvinvoinnille se tulee kalliiksi. Jussi Saramo, valtuutettu ja ehdokas (vas)

Hallituksen toilailu haittaa myös kuntia

T

uskin koskaan on Suomen historiassa nähty lakiesitystä, jonka sisään on kirjoitettu syyt sille, miksi lakia ei pidä säätää. Nyt tämäkin kummajainen on nähty, kun hallitus julkisti lakitekstit omasta sote-mallistaan. Arvostelua herättää etenkin se, että soteen sisältyvät maakunnat jäävät hallituksen talutusnuoraan, vaikka itsehallintoa on luvattu. Niin sanottu valinnanvapaus taas on vain koodini-

mi massiiviselle julkisten palveluiden yksityistämiselle. Voi olla, että koko uudistus jää tulematta. Juha Sipilän oikeistohallituksella on kolme ideologista kulmakiveä: leikkaaminen, yksityistäminen ja militarismi. Koulutuksen edellytyksiä on heikennetty massiivisesti, ja kaikkein vähätuloisimpien suomalaisten taskulla on käyty höyläämällä pienimpiä eläkkeitä, opintotukea ja työttömyysturvaa.

Kilpailukyykytyssopimuksen myötä kunnan siivoojat saavat uhrata lomarahansa vientiteollisuuden menestykselle. Sipilän valtaan nostama liikenneministeri Anne Berner yritti yksityistää koko Suomen liikenneverkon. Vaikka kaikkein matalimpaan sosiaaliturvaan ei olekaan varaa, hallituksessa uskotaan, että aseisiin on – lähes loputtomasti. Kenraalien uusiin sotaleluihin hallitus on valmis upot-

tamaan miljardeja ja taas miljardeja euroja. Kuntavaaleissa paikalliset asiat ovat ykkösiä. Kunnat eivät silti elä tyhjiössä. Hallituksen toilailut iskevät kuntiin lujaa, myös Vantaalla. Siksi kuntavaalit on hyvä paikka lähettää äänestämällä terveisiä maan hallitukselle – myös Vantaalta päin. Antero Eerola, valtuustoryhmän puheenjohtaja ja ehdokas (vas)


Jussi Vuola

Me tuomme nuorten raikkaita ideoita esiin! Kuvassa Arto Bäckström (vas), Jaakko Tanttu, Funda Demiri, Tuomas Suihkonen ja Chau Nguyen.

Nuori tai vanha, äänestä nuorta!

M

e Vantaan Vasemmistonuorissa haluamme nuorten äänet kuuluviin kehottamalla kaikkia vantaalaisia äänestämään nuoria ehdokkaita. Vantaalla on huutava pula nuorista vaikuttajista. On selvää, että vanhempi sukupolvi ei tee aina parhaimpia ratkaisuja nuoria koskevissa päätöksissä. Kuntapolitiikassa nuoret ovat usein unohdettu ryhmä, vaikka juuri nuorissa on kuntien tulevaisuus. Nuoret tulevat huolehtimaan kuntien elinvoimaisuudesta, joten heitä täytyy kuunnella nyt. Nuori sukupolvi kaipaa selviä vaihtoehtoja, vakavasti otettavuutta sekä osallisuutta yhteiskunnassamme.

Kuntapolitiikasta tiedottaminen pitäisi tehdä siellä, missä nuoret ovat: kouluissa ja sosiaalisessa mediassa. Nuori, kuntapolitiikassa tehdään juuri sinua koskevia konkreettisia päätöksiä ja ne vaikuttavat elämääsi. Kuntavaaleissa päätetään esimerkiksi liikuntapalveluista, vapaa-ajan toiminnasta sekä koulutuksesta. Suomi on kuntavaaleissa käännekohdassa. Jatketaanko kurjistamispolitiikkaa vai taataanko yhtäläiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet nuorille? Vantaan Vasemmistonuorten kuntavaaliehdokkaat haluavat uuden ja nuoren suunnan Vantaalla. Tuomas Suihkonen, kuntavaaliehdokas (vas)

Velka taittui, asukkaiden ääni voimistuu

V

asemmistoliiton valtuustoryhmä on päättyvällä kaudella ollut aktiivinen ja aloitteellinen. Olemme tehneet kyselyitä ja aloitteita. Välillä olemme olleet jopa ärhäköitä. Valtuustotyötä ovat kuitenkin ohjanneet kovenevat arvot ja koveneva arki. Valtuutettujen työtä ohjasi päättyvällä kaudella sitova talous- ja velkaohjelma. Se on merkinnyt tiukkaa menokuria ja jarrutusta investointeihin. Ohjelman länget ovat painaneet erityisesti syksyisissä budjettineuvotteluissa. Ennalta sovittuun pakettiin ei ole saatu muutoksia aikaan. Ohjelman ansiota on kuitenkin se, että Vantaan velkaantuminen on vihdoinkin saatu taittumaan. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä onnistui menneellä kaudella parantamaan yhteydenpitoa lautakuntien

jäsenten ja ryhmän välillä. Lautakunnissa pystyttiin myös nostamaan meille tärkeitä asioita keskusteluun ja päätöksentekoon. Yhteistyötä pitää entisestäänkin tiivistää, koska Vantaalla lautakunnilla on paljon valtaa. Yhteistyön tiivistäminen hyvinvointikuntaa puolustavien muiden puolueiden kanssa on myös välttämätöntä. Ensi kaudella vantaalaisia ei saa kohdella yhtä hölmöillä päätöksillä kuin vaikkapa päivähoito-oikeuden rajaaminen työttömien lapsilta. Kuntavaaleissa 2017 valittavalla valtuustolla on edessään lähihistorian merkittävimmät muutokset, mikäli hallituksen kaavailemat sote- ja maakuntauudistus toteutuvat. Näiden uudistusten valmisteluissa pitää myös uuden valtuustoryhmän olla keskeisesti mukana. Sote-uudistuksen keskeinen haaste on saada Van-

taan terveyskeskusverkosto säilytettyä nykylaajudessaan. Sote-tehtävien siirtyminen maakuntatasolle kääntää tulevina vuosina katseet Vantaan kaupungissa säilyville aloille eli ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, opetukseen, kulttuuriin, maankäyttöön ja lähidemokratiaan. Aluetoimikunnat lakkautetaan, ja tilalle on hahmoteltu monipuolisempaa Osallistuva Vantaa -mallia. Uudet tavat lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia kuulostavat lupaavilta. Jatkossa asukkaat voisivat osallistua budjetointiin omaa asuinympäristöään koskevissa asioissa. Kansalaisraatien mielipidettä kysytään, kun on aidosti tiukka paikka. Kati Tyystjärvi, valtuutettu ja ehdokas (vas)

Realistiset utopiat koulutuksen suunnaksi

V

antaan koulut tunnetaan kahdesta asiasta. Yhtäältä vantaalainen peruskoulu on vähiten eriarvoistunut Suomen suurista kaupungeista, toisaalta kouluja riivaa homeongelma. Näiden uutisten vastakkaisuus on koululle tyypillistä: yhtäällä yleviä toiveita, toisaalla raadollista todellisuutta. Eräs viisas on sanonut, että ”massakoulutus on modernin yhteiskunnan uskonnollinen perusta”. Tämä koulutuksen uskonnonkaltaisuus tuottaa myös ongelmia. Jatkuvasti on tilausta ja tunkua erilaisille pelastusopeille ja ihmelääkkeille, joilla koulu saataisiin lopultakin nykyaikaistettua. Tuorein aalto liittyy digitalisaatioon. On selviö, että kouluun tarvitaan tietotekniikkaa, mutta kuten tuore Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen viisaasti totesi, ”kansainvälisten esimerkkien ja myös OECD:n selvitysten perusteella teknologiasta voi olla opetukselle jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. On kysytty, onko koulu valmis tekniikkaan, kun pitäisi kysyä, onko tekniikka valmis kouluun”. Peruskoulu on monessa mielessä ”vanhanaikainen” instituutio: se on pakollinen, joukkomuotoinen ja valikointivelvollinen laitos. Niin kauan kun näihin perustoihin ei voida puuttua, koulun kehittämisen ainoa järkevä suunta on dynaaminen konservativismi ja realistiset utopiat. Olen esittänyt ”syventymisen koulua” yhtenä tällaisena utopiana. Sitä paitsi: ei koulussa edes voi toteuttaa hurjimpia kokeiluja. Oppilaat kun eivät ole vapaaehtoisia koehenkilöitä, vaan lapsia ja nuoria, joille yhteiskunta on pakollisuuden hinnalla luvannut taata tietyt perustiedot ja -taidot. Hannu Simola, kuntavaaliehdokas (vas)


Vantaan vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat 2017 339

343

347

352

Hannu Ahonen, 62

Tommi Bäckström, 22

Tauno Ervasti, 62

Minja Heinonen, 28

toiminnanjohtaja, luottamusmies, Länsimäki Lupauduin kuntavaaliehdokkaaksi koska haluan myötävaikuttaa inhimillisemmän, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman päätöksenteon ulottuvan myös Vantaan valtuustoon. Sitoudun mm. tähän tavoitteeseen: Vantaa panostaa julkisiin palveluihin niin, että hyvinvointi jakautuu tasaisemmin. Kansanedustaja Kari Uotila on sanonut minusta näin: ”Tunnen Hannun henkilönä, joka tekee mitä lupaa. Hänellä on vahva tahto edistää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Suosittelen Hannua päätöksentekijäksi ja vaikuttajaksi Vantaan valtuustoon.”

pätkätyöläinen, Korso Olen vuokratyöläinen ja PAMin jäsen. Viikonloppuisin opiskelen Kriittisessä korkeakoulussa luovaa kirjoittamista. Olen asunut koko ikäni Korsossa. Sen palvelujen ja elinolosuhteiden parantaminen on minulle tärkeää. Kulttuuri ja liikunta ovat lähellä sydäntäni. Tavoitteeni kuntavaaleissa: halpoja vuokra-asuntoja nuorille ja lapsiperheille, kulttuurija liikuntapalvelut kaikkien saataville, mielenterveyspalvelut ja ennaltaehkäisy kuntoon ja nuorillekin pysyviä ja kokopäiväisiä työsuhteita.

Reino Ahonen, 67

autonkuljettaja, eläkkeellä, Tammisto Olen ilolla pannut merkille päiväkotilasten käyttävän heijastusliivejä heidän tehdessään päivällä retkiä päiväkotien läheisyyteen. Enemmän olen huolissani toteutetaanko Vantaalla tasapuolista varhaiskasvatuspolitiikkaa. Päiväkodeissa tapahtuvan lasten eriarvoistamisen seuraukset heijastuvat kouluihin kiusaamisena ja ulkopuolelle jättämisenä. Se edesauttaa helposti syrjäytymistä. Koska tuntuu että on muotiasia puhua syrjäytymisen estämisestä, miksi syrjäyttäminen aloitetaan jo päiväkodeissa poliittisilla päätöksillä. Tikkurilaan suunnitteilla olevaa maauimalaa kannatan ehdottomasti. Kuusijärvi on hieno ulkoilualue, mutta varsinkin loppukesästä uimavesi ei ole parhaimmassa kunnossa.

341 Sirpa Ahonen, 62

eläkeläinen, herastuomari, Länsimäki Olen ollut nuorisolautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston jäsen ja varajäsen ja Vantaan käräjäoikeuden lautamies 25 vuotta. Harrastan kevyttä liikuntaa, käsitöitä, lukemista ja vapaaehtoistoimintaa. Minulle on mm. tärkeää, että VAV:n vuokra-asuntotuotantoa lisätään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saamiseksi. Olen sitoutunut ajamaan hiilivapaata energiatuotantoa Vantaalle. Fossiilisesta energian tuotannosta on luovuttava ja on siirryttävä uusiutuvaan energiaan sekä vetäydyttävä ydinvoimahankkeista.

342

Arto Bäckström, 29

yhdistyshallinnon asiantuntija, Louhela On myötäelämisen taitaja, joka haluaa, että Vantaalla voidaan hyvin. 7-henkisen erityislapsiperheen isä, yhteisöjen kehittäjä, yhteisen hyvän edistäjä, ihmisten kuulemisen ja osallisuuden puolestapuhuja sekä ympäristöasioista Vantaan ympäristölautakunnassakin huolehtinut vastuunottaja, joka ymmärtää, että talous on ihmisiä varten eikä toisinpäin.

luonto- ja ympäristöneuvoja, Viertola Minulle tärkeitä asioita ovat ympäristön, ihmisten ja eläinten hyvinvointi ja tasa-arvo, joita pyrin edistämään sekä omassa elämässäni että työssäni. Tavoitteenani on kaikille hyvä elinympäristö, jossa kenenkään ei tarvitse kokea puutetta ja kaikki saavat ne palvelut joita tarvitsevatkin.

348

357 353

Mohamad ”Muha” Faraj, 57

344 340

vahtimestari, lautamies, Sotunki Vaaliteemani on tämä: Vantin johtamisen tulee olla avointa ja läpinäkyvää ja Vantin työntekijöitä tulee kuunnella aidosti. Olen VTK:n hallituksen jäsen ja Puistokulman säätiön hallituksen puheenjohtaja.

ta alkuperää oleva nainen, syntynyt Virossa. Muutin Suomeen 2015. Aion valmistua sairaanhoitajaksi. Harrastan liikuntaa ja pidän taiteista, eläimistä ja matkustamisesta. Virossa asuessani olin huolissani etnisten ryhmien keskinäisistä suhteista. Suomeen muuton jälkeen päätin rohkeasti ilmaista mielipiteeni. Vantaa on monipuolinen kulttuurikaupunki, olen kiinnostunut integroitumaan tänne. Mutta millaiset mahdollisuudet on saada töitä? Riippuuko se osaamisesta vai kansallisuudesta? Olen osallistunut aktiivisesti Vasemmiston Yhtäläiset oikeudet vierastyöläisille -ohjelmantekoon. Ei ole hyvä asia, että maahanmuuttajat asuvat omilla alueillaan.

Ahti Dahl, 70

taksiyrittäjä, Matari Matari on mukava paikka asua ja totta kai myös paras paikka Vantaalla. Entä mitä asioita pitäisi Vantaalla parantaa? Luettelo on pitkä, mutta esimerkiksi liikenteessä pitkään työskenneltyäni olen ollut eniten huolissani koululaisten turvallisuudesta, varsinkin alueilla, joilla ei ole tarpeeksi jalkakäytäviä. Myös ajoväylien huono kunto voi aiheuttaa vaaratilanteita.

yrittäjä, keittiömestari, Myyrmäki Kehitystä – ei leikkauksia! Kaikille oikeus varhaiskasvatukseen, kaikille työtä, koulutusta ja terveydenhoitoa, kaikille oikeudenmukainen kohtelu ihonväristä riippumatta. Lapsi, nuori tai ikäihminen – heidän turvansa on meidän turvamme, meidän Vantaalla. Päätä nyt, kehen luotat ja kuka saa tehdä päätökset puolestasi.

349

Eeva Helén, 36

työtön, sosionomi (AMK), Korso Mielestäni hyvinvointivaltion tärkein mittari on se, kuinka kohtelemme vähäosaisimpia. Lautakuntiin tarvitaankin sellaisia, jotka oikeasti ymmärtävät köyhien asemaa. Itselleni tärkeimmät teemat ovat: Riittävän toimeentulon takaaminen, jossa huomioidaan korkeat elinkustannukset, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden turvaaminen ja ennaltaehkäisyyn panostaminen sekä asumiskustannusten alentaminen rakentamalla lisää kaupungin vuokra-asuntoja.

Loviisa Itäkannas, 41 FM, markkinointipäällikkö, Kaivoksela Vantaa on lähiöiden kaupunki ja lähiössä on ihmisen hyvä elää. Lähiössä kaikki on lähellä, tai ainakin pitäisi olla. Myyrmäessä syntyneenä ja kasvaneena, Kaivokselaan juurtuneena, haluan kehittää Vantaata toimivien ja turvallisten lähiöiden kaupunkina. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen väylien pitää mahdollistaa sujuva ja turvallinen liikkuminen kaikkiin niihin paikkoihin, joita toimiva arki vaatii. Kaupunkisuunnittelun on perustuttava asukkaiden todellisille tarpeille ja palveluiden tuettava tasapuolisesti kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointia. Näistä tavoitteista en tingi!

Riitta Gyllenbögel, 41

345

säveltäjä, Nissas Lähipalvelut, lähikoulut, toimiva julkinen terveydenhuolto lähellä asukkaita, terve sisäilma, toimeentulo, tasa-arvo ja hyvinvointi.

354 358 Otso Hellgren, 30

Funda Demiri, 18

opiskelija, Martinlaakso Haluan nuorena naisena vaikuttaa päätöksiin ja rohkaista muita nuoria osallistumaan poliittiseen toimintaan. Haluan monikulttuurisen ja tasa-arvoisen Vantaan, jossa panostetaan terveyspalveluihin, ennaltaehkäistään nuorten syrjäyttämistä sekä lisätään laajasti kulttuuritapahtumia. Tahdon, että ympäristökysymykset ja ilmastonmuutoksen torjunta välittyy Vantaan päätöksenteossa. Lisäksi eriarvoistuminen on estettävä. Hyviä puolia Vantaalla on lisääntynyt katutaide ja se, että nuorisotaloihin panostetaan ja joukkoliikennettä parannetaan.

346

350 Tanja Hautakangas, 40

teatteri-ilmaisun ohjaaja, Viertola Olen viettänyt Hakunilassa ensimmäiset 19 vuotta. Työskentelen Tikkurilan Teatterissa teatteriopettajana. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi lasta ja neljä pupua. Olen ehdokkaana, koska haluan lisää ponnekkuutta homekoulujen, -päiväkotien ja muiden kunnallisten tilojen korjaamiseksi. Pitkällä tähtäimellä haluan jatkossakin taata jokaiselle vantaalaiselle hyvät kunnalliset lähipalvelut: koulut, toimiva julkinen terveydenhuolto, toimeentulo, tasa-arvo ja hyvinvointi!

355 Kimmo Hohenthal, 60

Antero Eerola, 42

toimittaja, kaupunginvaltuutettu, Tikkurila Olen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Menneellä kaudella olen ollut yksi aktiivisimmista valtuutetuista puheenvuorojen, aloitteiden ja kyselyiden suhteen. Uskon saaneeni pienituloisten vantaalaisten äänen kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Olen puolustanut julkisia palveluita. Katson, että tulevaisuudessakin palvelut on tehtävä pääosin kunnan omana työnä eikä repiä niitä auki ylikansallisten yritysten bisnekselle. Työ on kuitenkin kesken. Siksi haen jatkoon Vantaan kaupunginvaltuustossa.

merkonomi, myyjä, Korso Minusta on tosi tärkeää, että Vantaalla noudatetaan kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa eli KiVa Koulu -ohjelmaa. Sen avulla voidaan karsia koulukiusaamista. Sitä ei pidä koskaan hyväksyä. Kouluissa pitäisi olla enemmän välituntivalvojia, jotta kiusaamiseen voitaisiin nopeammin tarttua. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat tosi tärkeitä työntekijöitä kouluissa. Minua kiusattiin, kun olin yläkouluikäinen, ja siksi ymmärrän miltä nykypäivän kiusatuista voi tuntua.

351 Anniina Heikkinen, 33

parturi-kampaajaopiskelija, taiteen yo., Koivukylä Asun avomieheni sekä kahden kissan kanssa kommuunityyppisessä asumismuodossa. Minulle niin poliittisesti kuin henkilökohtaisestikin tärkeitä asioita ovat ihmisten välinen tasa-arvo, ympäristö, terveydenhuolto, toimeentulo, peruskoulu ja koulutus, tiede ja tutkimus sekä pienyrittäjyys ja itsensä työllistäminen.

Anu Järveläinen, 47

yliopisto-opiskelija, Päiväkumpu Vaikka olen uusi vantaalainen, asuin aiemmin täällä lähes 20 vuotta. Olen maisteriopiskelijana Helsingin yliopistossa. Yhteistyön sujuvuus, luottamus toisiin sekä kuntaan on tärkeää hyvinvoinnille. Erilaisten tukitoimien pitää toimia hyvin, ja kunnallisen päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää, jotta luottamusta voi syntyä. Oikeudenmukaisuus, reilu peli, hyvinvointiyhteiskunta ja luonnon kannalta kestävä elintapa ovat tärkeitä arvoja.

359

käräjäsihteeri, Myyrmäki Olen kahden aikuisen lapsen isä. Koko maan ja Vantaan taloustilanne on niin huono, että pääomatuloja saavien on osallistuttava ja maksettava kunnallisveroja. Pääomatuloja saavien ja palkastaan veroja maksavien verotusten on oltava samanlaisia. Tavallinen kuntalainen joutuu maksamaan varainsiirtoveroa 2 % kauppahinnasta esim. asunnonoston yhteydessä, mutta pörssinoteeratut osakkeet on vapautettu tästä verosta. Miksi? Valtion kassaan tulisi valtaisasti lisää rahaa joka vuosi. Esitän, että Vantaa olisi edelläkävijä ja palkkaisi kaikki kaupunkimme 15–20-vuotiaat nuoret kesätöihin.

Merja Järvenpää, 58

356

360

Margarita Istsuk, 27

Mia-Mari Järvi-Eskola, 32

opiskelija, Myyrmäki Olen venäjänkielinen ukrainalais-

perushoitaja, Länsimäki Olen asunut Länsimäessä lähes 33 vuotta. Työskentelen hoiva- ja kuntoutustyössä ikäihmisten parissa, työvuosia kertynyt lähes 30. Toimin aktiivisesti Länsimäessä urheiluseuratyössä, puheenjohtajana Itä-Vantaan Urheilijoissa. Minulle tärkeitä asioita ovat lasten, nuorten ja aikuisten terveys ja hyvinvointi. Haluan että koulujen sisäliikuntatilat säilyisivät maksuttomina alle 18-vuotiaille, koulujen iltakäyttötilat olisivat helpommin tavoitettavissa ja kaupunki edelleen huolehtisi lähiliikuntapaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Liike on lääkettä!

opiskelija, perheenäiti, Myyrmäki Perheeseeni kuuluu puoliso ja


3-vuotias poika. Valmistun pian tekstiiliartesaaniksi. Vantaa on lapsiperheiden kaupunki ja meidän täytyy tehdä töitä sen eteen, että kaikille voidaan taata laadukas varhaiskasvatus ja koulutus. Jokaisella tulee olla mahdollisuus tulotasosta riippumatta harrastaa kulttuuria ja liikuntaa. Varsinkin lapsilla ja nuorilla nämä tukevat hyvinvointia ja kehitystä. Vantaa on kotini ja haluan, että se on jatkossakin asukkaidensa näköinen paikka, jossa on hyvä asua ja yrittää.

toimikunnan jäsenenä, sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä sekä Vasemmiston valtuustoryhmän sihteerinä. Perheeseeni kuulu vaimo ja kaksi lasta.

365 Heino Keränen, 55

361 Jari Jääskeläinen, 50

pääluottamusmies, kirvesmies, Päiväkumpu Olen paljasjalkainen päiväkumpulainen. Perheeseeni kuuluu lastentarhanopettajavaimon lisäksi 19-vuotias poika ja 17-vuotias lukiossa opiskeleva tyttö sekä kuusivuotias bostoninterrieri. Olen ehdolla nyt toista kertaa, edellisellä kerralla jäin valtuuston ulkopuolelle yhdellä äänellä. Saisinko nyt sinulta sen puuttuvan äänen? Ensimmäinen nelivuotiskausi on opetuslautakunnassa ja valtuuston 1. varana ollut mielenkiintoista aikaa. Kotikaupunkini tärkeimmän kärkihankkeen on jatkossa oltava se, että yksikään opettaja tai oppilas ei sairastu koulun sisäilmasta. Äänestä tekojen mukaan, älä puheiden!

sähkösuunnittelija, Havukoski Olen kotoisin Kainuusta Puolangalta, josta lähdin töihin Etelä-Suomeen 30 vuotta sitten. Vantaalla olen asunut neljä vuotta. Olen eronnut 11-vuotiaan tytön isä ja asun vuokralla. Perheiden on saatava ongelmiinsa apua riittävän nopeasti ja tarpeellinen määrä. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien on saatava tukea ajoissa. Vanhuksista on huolehdittava riippumatta heidän varallisuudestaan. Maahanmuuttajille on järjestettävä enemmän suomen kielen opetusta. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on saatava lisää. Nyt tilanne on karmea!

366 Tuula Kivijärvi, 80

362 Mirka Kanerva, 36

matkailupalveluiden tuottaja, Hiekkaharju Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan olla mukana vaikuttamassa oman kotikuntani arkisiin asioihin. Minulle erityisen tärkeitä asioita ovat mm. joukkoliikenteen kehittäminen ja toimivuus kotikunnassani ja kulttuuritapahtumien hintatason kohtuullisuus. Myös asumisen hintatason olisi oltava sellaisella tasolla, että matalapalkka-aloilla työskentelevillä on täällä varaa asua ja tulla sen lisäksi vielä toimeen. Vantaan taidemuseo Artsi on lempipaikkani. Siellä on hyvä tekemisen meininki.

eläkeläinen, Martinlaakso Olen asunut Martinlaaksossa vuodesta 1969, jolloin muutimme melkein pystymetsään. Ilolla tervehdimme aikanaan jokaisen palvelun rakentumista: ostoskeskuksen, koulujen, terveyskeskuksen. Iloitsin aivan erityisesti lempipaikastani kirjastosta. Kun on nähnyt tämän rakentamisen lähes viidenkymmenen vuoden ajan ja nyt totuttautuu meneillään olevaan lisärakentamiseen, ei sen tuoma tilapäinen haitta ole kovin merkityksellinen. Toivon, että uusiin asuntoihin muuttaa erityisesti lapsiperheitä ja työikäisiä nuoria aikuisia, koska täällä on hyvät lähipalvelut. Kehärata on merkittävästi parantanut omaa liikkumistani eri suuntiin.

369

373

Jari ”Cossu” Koskinen, 55

Markku Kyröläinen, 50

kaupan kassa, luottamusmies, Kartanonkoski Lähdin ehdolle, kun huomasin nykyisessä työssäni Koivukylässä kaupan kassalla asiakkaiden pitävän minusta ja luottamusmiestyössäni työkavereiden tukeutuvan minuun ja luottavan siihen, että otan ja saan ikävätkin asiat hoidettua. Viimeinen sysäys oli, kun esimies kutsui minua hyväsydämiseksi. Pitkäaikainen esimiesurani tavaratalojohtajana ja erilaisissa luottamustoimissa antaa minulle sanavalmiit eväät erilaisiin esiintymisiin ja neuvotteluihin. Pyöräilen. Suosikkipaikkani Vantaalla on Tammistossa/Haltialassa sijaitseva puusilta. Pelastin sen sillan alta vuosituhannen alussa kaksi pikkupoikaa hukkumiselta hyppäämällä toukokuiseen kylmään veteen ja sen jälkeen olen aina sillä sillalla istuessani tuntenut hyvän olon tunteen.

370 Heljä Kostiainen, 62

palveluneuvoja, Tikkurila Työskentelen maahanmuuttopalveluissa. Olen maailmaa ja kaikkia ihmisiä humaanisti tarkasteleva ja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kestävän kehityksen toimija. Tiedän, että kaikki on politiikkaa, tavalla tai toisella. Jokainen päätös, jokainen ratkaisu tai välinpitämättömyys itseään ja yhteisiä asioita kohtaan muokkaa yhteiskuntaa ja sen ilmapiiriä suorasti tai epäsuorasti. Lapset ovat aikuisina jo maailmalla. Minusta tuntuu hyvältä tässä ja nyt tulevaisuuteen uteliaasti kurkistellen. Ehdokkaana ja vaikuttajana saan olla mukana rakentamassa kaikille vantaalaisille mieleistä kaupunkia.

371 367

päätoiminen työsuojelu­ valtuutettu, putkiasentaja, Korso Olen kahden aikuisen tytön isä ja asun Korsossa. Vantaalla olen asunut 46 vuotta. Olen töissä Helsingin telakalla. Työsuojelu ja työhyvinvointi on tärkeitä asioita. Kunnan virkamiesten tulee työssään tiedostaa harmaan talouden mahdollinen läsnäolo. Homekartoitus pitäisi tehdä kaikissa kaupungin julkisissa rakennuksissa.

374 Seppo Laaksonen, 70

eläkeläinen, Vaarala Pidän erittäin tärkeänä sitä, että julkiset palvelut säilyvät pääsääntöisesti julkisesti tuotettuina, eikä niitä altisteta markkinoiden ja yksityisten yritysten voitontavoittelun kohteeksi. Tunnen Vantaan asiat jo kohtalaisen hyvin asuttuani ensin 25 vuotta Länsi-Vantaalla ja nyt jo jonkin aikaa Itä-Vantaalla. Olen vaikuttanut puolueen paikallistoiminnassa sen alusta alkaen ja puolustanut erityisesti palkansaajien ja pienituloisten asiaa ja parantanut nuorten harrastusmahdollisuuksia.

375 Jouko Lahti, 38

elektroniikka-asentaja, Simonkylä On tärkeää saada lisää edullisia asuntoja. VAV:n asuntoja on aivan liian vähän kysyntään nähden. Kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen tulee panostaa lisää ja asiakasjonoja lyhentää. Asiakasmaksujen korotusta tulee välttää. Koulutus ja varhaiskasvatus pitää turvata kaikille tasapuolisesti vanhempien varallisuudesta riippumatta. Onkin annettava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet menestyä!

Pirkko Kotila, 53 Kaarlo Kivimäki, 39

363 Tanja Karinen, 41

lastentarhanopettaja, Simonkallio Tällä hetkellä työskentelen lastentarhanopettajana Helsingissä. Aiemmin olen työskennellyt mm. ohjaajana lastensuojelussa, kirjastonhoitajana sekä koulunkäynninohjaajana erityisluokilla. Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja sosionomi (AMK). Minulle se tärkeä asia, jonka vuoksi lähdin ehdokkaaksi, on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Vantaasta hyvä ja turvallinen paikka asua ja kasvaa!

aineenopettaja, Matari Olen ehdolla toista kertaa. Viime vaalit menivät hyvin ja olen ollut varavaltuutettuna ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenenä. Politiikassa minua kiinnostavat koulutuspuolen asiat ja kulttuuri sekä liikunta. Toivon, että tulevalla valtuustokaudella koulutuksen merkitys ymmärretään muuna kuin taloudellisena rahanreikänä, ja kulttuuriin panostetaan niin, että se näkyy kansalaisten arjessa, esimerkiksi katutaiteena. On aika aloittaa Elmon urheilupuiston rakentaminen, ensin uima- tai jäähalli! 

toimittaja, statsstyrelsemedlem, Maarinkunnas Minulle tärkeitä teemoja kuntapolitiikassa ovat hallinnon läpinäkyvyys, viestinnän selkeys ja kunnan vastuu toimia hyvänä työnantajana. Säästöpolitiikka ei saa olla itsetarkoitus, eikä se saa kohdistua ns. maan hiljaisiin. Varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää henkilökuntaa, peruskoululaisille oppitunteja ja ajattelutaitojen oppimista ja ammattiin opiskelijoille lähiopetusta. Nykyistä sote-esitystä en kannata. Pienyrittäjyys ja paikallistalous ovat tärkeitä. Naisille lisää turvakotipaikkoja. Jag älskar berättelser, filmer, bussar, tåg, skogar, och närdemokrati! Internationally oriented. Kaupunginhallituksen jäsen 2013–.

Samuli Lahtinen, 43

372

377

376

yrittäjä, Tikkurila Olen perheenisä ja vuoden vanhan yrityksen omistaja, yksinyrittäjä. Minulle tärkeitä teemoja kunnallisella tasolla ovat kaikkien ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, palveluiden saatavuus, perheiden hyvinvointi ja pienyrittäjien kasvun mahdollistaminen ja tukeminen.

368 Esko Kokkonen, 74

364 Ville Karinen, 41

kirjastonhoitaja, varapää­ luottamus­mies, Simonkallio Olen Vantaan vasemmistoliiton puheenjohtaja, monen sortin kansalaisaktiivi sekä muusikko. Työskentelen Tikkurilan kirjastossa palveluesimiehenä ja olen JUKOn varapääluottamusmies. Koulutukseltani olen filosofian maisteri (informaatiotutkimus ja hallintotiede) sekä BA (musiikintutkimus ja filosofia). Kuluneella valtuustokaudella olen toiminut mm. Tikkurilan alue-

kirvesmies, eläkkellä, Ylästö Olen ollut mukana aluetoimikuntatyöskentelyssä viime vuosina. Haluan, että sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät julkisena palveluna, eikä niitä anneta isojen terveysyritysten voitontavoittelukentäksi. Asumisen kustannukset ovat aivan liian suuria meistä monille. Siksi kaupungilla pitäisi olla enemmän omaa vuokra-asuntotuotantoa. Neljä vuotta sitten olin sitä mieltä, että tarvitsemme kunnallisen rakennusliikkeen uudis- ja saneerausrakentamiseen. Samaa mieltä edelleen!

Riikka Kyrö, 34 (sit.) toimistosihteeri, Sotunki Olen perheyrityksen toimistosihteerin toimesta tällä hetkellä äitiyslomalla ja kolmen kuukauden ikäisen poikavauvan äiti. Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti ajanut nuorten lapsiperheiden asioita, siksi puoluevalintani oli helppo.

Helena Lehtinen, 54

järjestöasiantuntija, Keimolanmäki Olen pitkään työskennellyt ay-liikkeen palveluksessa ja nähnyt miten kunnallisten palvelujen saatavuus tai niiden saavuttamattomuus vaikuttaa palvelualojen työntekijöiden arkeen. Päätöksentekijöillä pitää olla näkemystä tavallisen ihmisen tarpeista. Nuorille pitää pystyä takamaan turvallinen kouluympäristö sekä mahdollisuus jatkaa opintojaan. Kohtuuhintaisia asuntoja!

378 Jouko Lehtonen, 68

eläkeläinen, Päiväkumpu Syntynyt Helsingissä, mutta nyt asun Päiväkummussa ja olen Koivukylän vassareiden aktiiveja. Olen kiinnostunut siitä miten kotikaupungissani hoidetaan lasten, nuorten ja vanhusten oikeus turvalliseen ja arvokkaaseen elämään. Liikkumisen pitää olla helppoa kaikille, myös pyöräteistä täytyy pitää hyvää huolta!

379 Heimo Liimatainen, 72

eläkeläinen, Tikkurila Olen pitkän linjan järjestöihminen. 40 vuotta työelämästäni kului järjestöjen palveluksessa, ja siitä 30 vuotta viittomakielisten Kuurojen Liitossa osastopäällikkönä. Opin paljon erilaisuudesta ja kuulevien nurjista asenteista vammaisia, myös kuuroja, kohtaan. Kuulovammaisilla ja muilla vähemmistöillä on paljon annettavaa meille vantaalaisille. Haluan olla mukana edistämässä tasa-arvoa. Vastustan muureja, mutta haluan meluaidan Kuusijärven ja moottoritien väliin. Tästä kiittävät sekä vantaalaiset eläimet että ihmiset!

380 Ulla Länsiharju, 64

luokan- ja saksanopettaja, eläkkeellä, Ylästö Olin viimeksi Ylästön koulun opettajana. Nyt minulla on aikaa yhteisten asioiden hoitoon. Perusopetus pitää säilyttää korkeatasoisena, koulutus on Suomen pääoma. Kouluissa ja päiväkodeissa pitää olla riittävästi määrärahoja opettajien ja avustajien palkkaamiseen, etteivät ryhmäkoot muodostu liian suuriksi. Minulla on neljä aikuista lasta. Lempipaikkani on polku Vantaanjoen rannalla Ylästössä.

381 Ari Martinaho, 63

päätoimittaja, eläkkeellä, Martinlaakso Rakennetaan rohkeasti tiivistä kaupunkimaista aluetta, joka mahdollistaa myös palvelujen säilymisen. Hyvät terveys- ja lähipalvelut ovat välttämättömiä. Myyringin kaltaisia yhteisötiloja tarvitaan, sillä asukastoimintana on siellä aktiivista, ja pidämme huolta toisistamme. Se on vahvuus myös silloin, kun puhutaan monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta. Haasteet muuttuvat tulevaisuuden vahvuudeksi. Asumisen monimuotoisuutta on kehitettävä Myyrmäen alueella. Vanhusten hoivapalveluja suunniteltaessa yksi ratkaisu voisi olla yhteisöasumismallin kehittäminen. Tähän voisi kehittää kaavoituksen yhteydessä pilottiprojektin. ”Arjessa mukana”.

382 Mikko Mielonen, 61

työnjohtaja, Hiekkaharju Olen ollut 35 vuotta luottamustehtävissä lähinnä ay-liikkeessä (Metallissa). Siitä 10 vuotta toimin 2000-luvun alussa päätoimi-


sena pääluottamusmiehenä. Liikun ja yritän kannustaa siihen lapsenlapsianikin. Erilaiset kulttuuririennot ovat lähellä sydäntä. Julkinen terveydenhoito on pelastettava kansainvälisiltä huijariyrityksiltä! Olen seurannut läheltä, kuinka politiikka on kääntynyt liikemiesten leikkikentäksi. Vantaan suunta on muutettava takaisin asukkaitaan palvelevaksi kaupungiksi. Se on pääkaupungin kyljessä kasvamassa monikulttuuriseksi kaupungiksi. Kaikille asukkaille monipuoliset palvelut. Meillä on siihen varaa. Kehäradasta iloitsen.

383

sella fudista. Olen nyt toista kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, kaikille!

387

391

Chau Nguyen, 28

Niina Pahtela, 51 (sit.) lähihoitaja, luottamusmies, Hakunila Julkisia palveluja tuotetaan niin kunnissa, yrityksissä kuin järjestöissä. Yhteistä näille palvelutuottajille on se, että niissä ovat ammattilaiset asialla. Sovitaan heille kaikille hyvät työolosuhteet ja reilut työehdot. Kuntapäättäjät ovat tässä avainasemassa. He tekevät myös ratkaisuja kilpailuttamisista ja hankinnoista. Lasten ja vanhusten tukitoimia on katsottava asiakkaan näkökulmasta ja päätöksissä on toimittava hänen tarpeensa mukaan, ei tuottajan ehdoin.

elintarviketyöntekijä, pääluottamusmies, Koivukylä Olen koulutukseltani merkonomi ja ensimmäisen sukupolven suomenvietnamilainen. Olen syntynyt Porvoossa ja asunut Vantaalla lähes koko ikäni. Olen silta maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. Omaan molempien kulttuurien piirteitä ja pystyn näkemään asioita monista perspektiiveistä. Arvostan ihmisyyttä etnisistä taustoista riippumatta. Lasten, nuorten ja senioreiden asiat koskettavat minua kovasti.

Esa Montonen, 72

eläkeläinen, Hakunila On tärkeää, että nuoret saavat töitä ja pääsevät opiskelemaan. Moni nuori aikuinen on tällä hetkellä pahassa syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytetty tai syrjäytynyt. Erityisesti monet nuoret aikuiset miehet eivät näy ja käy missään. He eivät opiskele, mutta eivät myöskään ole töissä. Kunnan pitää itse olla aktiivinen nuorten työllistymisen tukijana. Asuminen on liian kallista, lisää edullisia vuokra-asuntoja.

384 Eetu Muraja, 29 (sit.) kiinteistöhoitaja, Hämevaara Työskentelen kiinteistönhoitajana Vantti Oy:ssä. Olen viime aikoina huomannut miten paine yksityistämistä kohti on kasvanut ja myös sen, mitä se tuo tullessaan. Siksi vastustan julkisten palvelujen yhtiöittämistä sekä työehtojen heikennyksiä. Vantaalla kaivataan lisää edullisia vuokra-asuntoja.

396 Timo Penttilä, 65

FT, eläkkeellä, Jokiniemi Olen pitkän urani aikana työskennellyt mm. Kansanterveyslaitoksella ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa. Olen myös nähnyt, kuinka pienestä ihmisen terveys voi olla kiinni. Siksi terveys ja tasa-arvo ovat vaaliteemojani.

397 388

392 Pentti Perunka, 41

Kirsi Nousiainen, 38 (sit.)

lastentarhanopettaja, Martinlaakso Minulla on vahvaa osaamista ja näkemystä tämän päivän varhaiskasvatuksesta. Olenkin pohtinut usein, voidaanko kaupungissa tehtyjen päätösten jälkeen vielä puhua laadukkaasta varhaiskasvatuksesta? Lapset ja lapsiperheiden huolet sekä jaksaminen ovat minulle keskeisiä teemoja näissä vaaleissa. Kun puhutaan lapsista, kannattaa muistaa, että myös Vantaalla lapset ovat tulevaisuus!

Markku Palokangas, 59

edunvalvontajohtaja, ammattiliitto Pro, Havukoski Palkansaajien etujen ja oikeuksien parantaminen on aina ollut leipälajini. Muutakin parannettavaa löytyy myös Vantaalla. Tällaisia asioita on kohtuuhintainen asuminen, opiskelu- ja työssäkäyntimahdollisuudet, elinympäristö ja sen laatu sekä toimeentulo. Nämä ovat asioita, joiden eteen olen valmis tekemään työtä. Asiat sujuvat aina neuvotellen, ei pakolla. Asiat riitelevät, eivät ihmiset. Perheellinen. Havukoski on ollut kotipaikkani jo yli 30 vuotta.

linja-autonkuljettaja, ay-aktiivi, Hakunila Olen ammattiliittoni valtuustossa ja liiton solidaarisuustyön lähettiläs. Viimeaikainen poliittinen ilmapiiri ja sen mukanaan tuomat muutokset huolestuttavat minua. Erityisesti tuleva sote-uudistus herättää paljon kysymyksiä. Kaupungin leikkauspolitiikka on huono asia. Perheenisänä tärkeitä ovat koulut ja yhdenvertaiset varhaiskasvatusmahdollisuudet kaikille lapsille. Julkisen liikenteen tulisi olla ilmaista, kunnan tulee olla vastuullinen työnantaja, väljää kaupunkirakentamista ja paljon luontoa asuinalueilla, jokaisella on oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen.

389 393

398

Elina Nykyri, 39

385 Marko Muraja, 54

pääluottamusmies, Myyrmäki Työpaikkani on Vantti Oy ja olen myös ehdolla JHL:n edustajistovaaleissa. Ammattiyhdistystoiminta on minulle hyvin tärkeää. Työssäni olen huomannut, että yhä useammin työehtoja ja muita palkansaajien taistellen saamia etuja ollaan murentamassa. Vasemmiston arvoihin kasvoin jo syntymäkodissani Asolan Honkatiellä ja olen elänyt koko elämäni täällä Vantaalla. Se on muuttunut ja myös hyvään suuntaan, ja siksi se on säilytettävä itsenäisenä.

tutkija, FM, Kaivoksela Ehdokkaaksi ryhdyin, koska Vantaa tarvitsee heikko-osaisten, kuten esimerkiksi vammaisten, edustajia valtuustoon. Hallitus ja kunnat tekevät juuri nyt meidän elämänlaatuumme kohdistuvia säästöjä. Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Vantaa, jossa heikoimmillakin on hyvä olla. Palveluiden ja rakennusten tulee olla esteettömiä. Pitää panostaa ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen avun eri muotoihin. Köyhälläkin tulee olla mahdollisuus käyttää palveluita, opiskella, harrastaa ja liikkua.

Mirjami Parant, 69 (sit.) terapeutti, eläkkeellä, Myyrmäki Olen yhteiskunnallisesti aktiivinen ja kantaa ottava blogisti. Olen kahden tyttären äiti sekä yhden pojan ja kahden tytön isoäiti. Kotona Mandi-koira ja Matti-kissa. Yhdessä lenkkeilemme kaikki kolme ja huvitamme ihmisiä. Tavoitteeni vaalityössä on painottaa kunnallisten palvelujen merkitystä ja hyvää tasoa. Vanhuus pitää myös olla turvattu ja resursseja pitäisi olla niin, että ikäihmiset saavat asianmukaisen ja laadukkaan hoidon sekä kotona asuessa että palvelutalossa. Sisukkaasti joustaen päämäärään!

Mauri Pessi, 74

rakennusmestari, puheenjohtaja, Korso ”Maukka” vaan tutuille ja perheelle isä ja ”taata”. Olen sopimustoiminnan ja rakentamisen asiantuntija, neuvottelujen ja valvonnan ammattilainen. Korson Kaiun puheenjohtaja. Viime vuosina olen toiminut salibandyerotuomarina ja myös nuorten valmentajana. Kuntapäättäjänä on vierähtänyt 40 vuotta. Kaupungin omat koulu- ja terveyspalvelut tarvitsevat riittävästi tekeviä käsiä. En usko, että yksityistäminen olisi ratkaisu onneen, tämän osoittavat homekouluihin kohdistuneet korjauspuuhat.

390 394

399

Pertti Oksman, 69

386 Tuula Natunen, 70 (sit.) talousasiantuntija, Päiväkumpu Minulle tärkeää on lähipalvelujen säilyminen asuinalueellani. Tarvitsemme esteettömyyden kuulo-, näkö- kuin liikuntavammaisille. Julkinen liikenne maksuttomaksi yli 70-vuotiaille ja koululaisille. Maksuttomat liikuntapalvelut 65 vuotta täyttäneille ja terveyskeskusmaksuista tulisi mielestäni luopua kokonaan. Olen Vantaan vanhusneuvoston jäsen, Hakunilan Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja, Eläkeläiset ry:n valtuuston jäsen, Eläkeläiset ry:n Uudenmaan aluejärjestön hallituksen jäsen, Vantaan Kuuloyhdistyksen puheenjohtaja sekä Kuuloliiton hallituksen jäsen.

eläkeläinen, kirjastovaari, Itä-Hakkila Tahdon touhuta ihmisten kanssa, usein itseni unohtaen, en kiitosta pyydä, kiitos on ystävällinen hymy. Suututtaa kaikenlainen kähmintä, syrjintä, toisten tallominen oman edun tähden, ahneus, haluttomuus ymmärtää avuntarvitsijaa, valehtelu ja harhaanjohtaminen. Minä seuraan mitä maailmalla tapahtuu, luen jopa vaalimainokset, jotka postilaatikkoon kolahtaa, ja voitte arvata, niitä lukiessa minulla on välillä hauskaa, Jos tehtäisiin kaikki sen puolesta mitä luvataan, ei meiltä mitään puuttuisi, kaksinaismoraalia on se, kun eduskunnassa äänestetään leikkauksien puolesta, niin kunnassa muka puolustetaan palveluita. Kuntavaaleissa on kysymys, verotulojen käytöstä, palveluiden turvaamisesta, avoimuudesta, oikeudesta vaikuttaa. En voi olla olematta mukana.

Sara Pekonen, 36

lähihoitaja, sosionomi (AMK), Varisto Dialogisuus ja osallisuus ovat minulle keskeisiä teemoja, myös näissä vaaleissa. Olen huolissani eriarvoistumiskehityksestä. Sen syihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi panostamalla asunnottomuuden ja köyhyyden vähentämiseen sekä lisäämällä ennaltaehkäisevää työtä, kuntoutusta ja palveluohjausta eri sektoreilla. Työntekijöiden riittävästä määrästä ja työssä jaksamisesta, omaishoitajien asioista sekä laadukkaista lähipalveluista on tärkeää huolehtia hyvin.

Jukka Pietiläinen, 50

YTT, Vasemmistofoorumin toiminnanjohtaja, Päiväkumpu Olen uusi vantaalainen, mutta pääkaupunkiseudun asiat ovat tuttuja jo yli kymmenen vuoden ajalta. Minulle tärkeitä asioita ovat lähimetsien säilyttäminen, erityisesti hiihtoladut, joukkoliikenne, ihmisten välinen tasa-arvo ja monikulttuurisuus. Kaupunginosien välinen erilaistuminen on torjuttava ja Vantaan tulee olla kaikille asukkailleen turvallinen, tukeva ja hyvä kotipaikka.

400 395 Nina Pispala, 38 Jani Peltosalo, 37

panimoalan yrittäjä, Myyrmäki Teen töitä hiki hatussa omassa pienessä ja uudessa panimoalan yrityksessäni. Vapaa-ajallani tykkään kat-

millisyys ja yhteisvastuullisuus. En kuitenkaan ole pelkkä pumpulihippi, vaan katsantokantansa faktoihin, tutkittuun tietoon ja järkeen perustava tiedenörtti. Olen idealistinen realisti siis. Tärkeää on, että lapset ja nuoret voivat hyvin. Vantaasta vahva kaupunki!

medianomi (AMK), Korso Olen korsolainen kahden pikkulapsen kotiäiti ja parantumaton maailmanparantaja, ja aina heikoimpien puolella. Arvojani siis ovat vihreys, tasa-arvo, sateenkaarevuus, inhi-

401 Irja Pursiainen, 71

ay-toimitsija, eläkkeellä, Tikkurila On tärkeää, että julkinen sektori kantaa vastuun palveluista. Tämä takaa demokraattiset vaikutusmahdollisuudet ja ikäihmisten mukaanoton myös palvelujen suunnitteluun. Hyvä hoiva edellyttää riittävää henkilökuntaa. Lähipalvelut ja esteetön liikkuminen pitäisi turvata, samoin maksuttomat harraste- ja toimitilat sekä liikuntapalvelut. Huolestuttavaa on, että ikäihmisten hoitovastuuta nykyään yhä useammin pyritään siirtämään vanhukselle itselleen tai hänen omaisilleen tai läheisilleen. Ikäihmiselle tulee huoli, jaksaako oma läheinen työnsä ja oman perheensä lisäksi hoitaa myös vanhuksen.

402 Katri Rantala, 35

työttömyysturvakäsittelijä, Hakunila Olen Itä-Hakkilan Pioneerien puheenjohtaja ja vapaa-ajallani toimin lasten ja nuorten kerho- ja leiriohjaajana. Nuoret ja liikunta ovat lähellä sydäntäni. Oma urheilulajini on jalkapallo ja pelaan sitä edelleen aktiivisesti. Kuntavaalitavoitteeni on palauttaa kaikille lapsille oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatuksen. Tärkeä kysymys on myös terveyskeskusmaksujen poistaminen sekä julkisen liikenteen hintojen alentaminen. Vaaliteemani on: Tehdään kaupungista asukkaiden Vantaa!

403 Kalle Reijonen, 40

lähihoitaja, tradenomi­opiskelija (AMK), Simonkylä Minulle on tärkeää vantaalaisten yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen. Vain toiset huomioon ottaen ja toisia kuunnellen opimme yhdessä uutta ja saamme ihmeitä aikaan. Vantaalla tulee tulevaisuudessakin olla hyvin toimivat, jonottomat, kaikille saatavilla olevat peruspalvelut. Lapsilla tulee olla oikeus tasa-arvoiseen varhaiskasvatukseen ja sen tulee olla oikeus, ei velvollisuus. Näiden lisäksi kaupunkia tulee kehittää pitkäjänteisesti kaikki kaupunginosat huomioon ottaen.

404 Catriona Robson, 39

sosionomi (AMK), työvalmentaja, Matari Haluan muuttaa Vantaan politiikan suuntaa. Pienen lapsen äitinä koen, että jokaisella tulisi olla tasavertainen oikeus varhaiskasvatukseen, jonka käytössä on tarvittavat resurssit. Kaupungin tulisi panostaa sosiaa­ li- ja terveyspalveluihin etenkin ennaltaehkäisevästi. Leikkauspolitiikka ei auta eikä luo turvaa tulevaisuuteen. Minulle tärkeää on myös luonto ja kulttuuri. Hyvinvointi koostuu osallisuudesta ja mahdollisuuksista toteuttaa itseään! Meillä on hyvät kirjastot ja elävä kulttuurielämä. Lapseni kanssa ulkoilemme mielellämme metsissä ja leikkipuistoissa.


ja rakentavalla otteella. Vantaa tarvitsee kehittyvän ympäristön, monipuoliset liikuntapaikat sekä tasa-arvoisen koulutuksen.

405

409

Jari Robson, 29 (sit.) vartija, Martinlaakso Filosofia ja talous ovat lähellä sydäntäni. En voi sivusta seurata Vantaan luisumista vararikkoon. Vaihtoehtoiset talousmallit ovat mahdollisia. Selkeimmin kuntalaisten arjessa taloudellinen matalapaine näkyy palvelujemme laadun heikentymisenä sekä niiden pirstaloitumisena yksityisten tahojen haltuun. Tavoitteeni on palauttaa nämä palvelut kunnan tuottamiksi ja pitää verorahamme Vantaalla ja kotimaassa, meitä kaikkia hyödyttämässä. Jos olet huomannut heikkenevän kulutusvoimasi, olen ehdokkaasi, sillä näkisin olevani siihen lääke.

Jussi Saramo, 37

406 Leena Romppainen, 42

IT specialist, Myyrmäki Olen IT-työläinen, nörtti ja kansalais­ aktivisti Myrtsistä. Haluan nähdä lisää kaupunkia Vantaalla, riittävä asukastiheys turvaa hyvät palvelut ja jättää tilaa myös viheralueille. Päätöksenteosta pitää tehdä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Kuntalaisille pitää tarjota vapaaehtoistoimintaan Myyringin kaltaisia tiloja. Vantaalle olisi mahtavaa saada kaupunkipyöräkokeilu. Tehdään yhdessä Vantaasta entistäkin parempi paikka!

toiminnanjohtaja, kaupunginvaltuutettu, Tikkurila Olen innokas jatkamaan työtäni valtuustossa, koska koen että minulla on yhä paljon annettavaa osaamiseni kautta. Vanhuspalveluiden, terveysasemien, koulujen ja päiväkotien puolustamisessa on tärkeää ymmärtää taloutta – Vantaalla olisi varaa hoitaa palvelunsa ja ihmisensä paljon nykyistä paremmin. Kuntapalveluiden järkeistämisen pitää olla jatkuva työ, jottemme putoa kehityksen kelkasta. Kehittäminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa loputonta säästämistä, vaan lisää inhimillisyyttä ja turvaa.

410 Matti Savolainen, 69

eläkeläinen, Hiekkaharju Olen huolestunut nykykehityksestä ja kansalaisten kahtiajaosta ja suvaitsemattomuudesta. Haluaisin myötävaikuttaa siihen, että maan hiljaisetkin tulevat kuulluiksi. Harrastajateatterilainen.

411

Jaakko Tanttu, 28

opiskelija, Tikkurila Vantaalla asuu paljon nuoria ja opiskelijoita. Onkin äärimmäisen tärkeää, että heidät myös huomioidaan valtuuston toiminnassa. Parhaiten tämä varmistetaan äänestämällä valtuustoon nuori opiskelija, joka ymmärtää heidän elämäntilanteensa ja tarpeensa. Tässä olisi nuori opiskelija tarjolla, olen kuulemma aika hyvä tyyppi.

415

407 Merja Räsänen, 67

ruokapalveluvastaava, eläkkeellä, Länsimäki Viimeinen työpaikkani oli ruokapalveluvastaavana eli keittäjänä päiväkodissa. Työurani loppuvuosiin mahtui myös ay-kokemusta, joka nykyään on joillekin kuin kirosana. Tämä on yllättävää, sillä vahva ay-liike on työntekijöitten turva. Olen sekalaisella mielellä seurannut kuntien sisällä olevien liikelaitosten ja osakeyhtiöitten tapaa tehdä tulosta työntekijöitten kustannuksella. Ne toimivat osakeyhtiölain turvin sumuverhon takana. Tarkoitan Vanttia ja Myyrmäen urheiluhallien ja urheilupuiston tapahtumia.

412

416 Juri Tolonen, 32

pääluottamusmies, vartija, Kivistö Olen Vantaalle Helsingin kautta kotiutunut ja juurtunut turkulainen. Tulee Turusta siis jotain muutakin hyvää kuin Li Andersson. Toimin työpaikkamme pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Kiinnostus Vantaan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen ilmapiirin koveneminen ajoivat minut ehdokkaaksi. Tärkeiksi asioiksi kuntatasolla näen terveys- ja sosiaalipalvelujen laadukkaan toiminnan ja saatavuuden kaikille, toimivan joukkoliikenteen ja niin alueellisen kuin sosiaalisen eriytymisen minimoimisen.

Hannu Simola, 67

408 Tuula Saastamoinen, 73

toiminnanohjaaja, eläkkeellä, Länsimäki Olen toiminut Vantaalla kaupunginvaltuutettuna 40 vuotta ja varavaltuutettuna 5 vuotta. Työllisyys on nykypäivänä hyvin tärkeä asia. Työllisyyden hoito on osaksi myös kaupungin vastuulla, sillä työllistämisellä vähennetään kaupungin maksamaa ”sakkorahaa” valtiolle. Kaupungin pitääkin ottaa enemmän vastuuta työllistämisestä. Muita tärkeitä asioita minulle on lähipalvelujen säilyttäminen ja riittävä perusturva heikompiosaisille. Vantaalla oli viime vuonna yli 65-vuotiaita yhteensä 31 760. Melkoinen joukko. Oikeus hyvään vanhuuteen!

koulutussosiologian ja -politiikan professori, Tikkurila Olen kahden aikuisen tyttären ylpeä isä, koulutussosiologian ja -politiikan kiitollinen professori ja vakaumuksellinen kontrabasisti. Olen asunut vuodesta 1977 Itä-Vantaalla, nyt muutaman vuoden Tikkurilassa. Poliittisen aktivoitumiseni syynä on viime vuosina kaikkialla kärjistynyt poliittinen tilanne. Näitä nostan: Heikoimmat ensin, siitä hyötyvät kaikki! Kohtuuhintainen asuminen Vantaan vetonaulaksi. Kasvojenkohotusta kulttuuriin. Realistiset utopiat koulutuksen suunnaksi!

413

417 Kati Tyystjärvi, 58

yleisötyöasiantuntija, kaupunginvaltuutettu, Sotunki Olen ollut luottamustoimissa Vantaalla lähes 30 vuotta. Tuleva kausi on täynnä muutosta, jolloin tarvitaan kokemustani ja yhteistyötaitojani. Tunnen Vantaan monet kasvot, historian, luonnon ja ihmisten arjen. Puolustan omaleimaisia ja eläviä kaupunginosia, lähipalveluita, kulttuuria ja luontoa. Olen aktiivinen ja aloitteellinen, positiivisella tavalla vantaalainen. En äkta vandabo!

Pekka Valtanen, 62 (sit.) projektijohtaja, Senior Advisor, Itä-Hakkila Kunta-asioissa pitää olla taitoa ja malttia neuvotella. Ammatissani olen päivittäin mukana neuvotteluissa ja minulla on niistä vankka kokemus ja taito. Olen rakennusalan ammattilainen ja minulla on 28 vuoden yrittäjätausta. Siksipä tunnenkin sekä työntekijöiden että yrittäjien asiat. Tiedän, että valtuustoistunnot voivat venyä aamutunneille. Harrastan liikuntaa ja kuntosaliharjoittelua. Minulla onkin maratoonarin kestävyys, joka on pitkissä istunnoissa aikamoinen valtti. Esikuvani on Ernesto Che Guevara.

420 Lauri Varonen, 40

psykoterapeutti, vastaava ohjaaja, Tikkurila Olen lastenkodissa työskentelevä sairaanhoitaja ja yksityisvastaanottoa pitävä, vaativan erityistason, psykoterapeutti. Kunnallispolitiikassa olen aiemmin ollut Kuusankoskella varavaltuutettuna, Vantaalla sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä. Terveyspalveluiden aito kehittäminen ja uudistukset ovat tärkeitä. Vantaa kasvaa kovaa vauhtia ja sitä varten asuntokysymykset ovat tärkeitä. Lentokentän, kehäradan ja kehätien takia meillä on vetovoimaa elinkeinoelämälle ja kaupungin tulee olla aktiivinen yritysten suuntaan. Koulujen voimavaroja pitää pystyä parantamaan.

421 Margarita Vidinovska, 62 (sit.)

FM, palveluesimies, Länsimäki Toimin palveluesimiehenä Länsimäen kirjastossa. Kirjastoalalla olen työskennellyt kohta 20 vuotta, ensin Tikkurilassa ja nyt jo kymmenen vuotta Länsimäessä. Tulin Bulgariasta Suomeen 1989. Aviomiehenikin on sieltä kotoisin. Meillä on yksi poika ja hänellä on kaksi lasta. Olen siis jo isoäiti. Työni lisäksi olen äitini omaishoitaja ja siksi tunnen hyvin maailman, jossa ihmiset vanhenevat ja tarvitsevat apua. Siksi tärkeitä asioita vaalikampanjassani ovat juuri ikäihmiset ja heidän arvokas kohtelunsa. Kannan toisaalta huolta myös yksinäisten ja nuorten hyvinvoinnista.

422 Jani Viljakainen, 36

Tuomas Suihkonen, 23

opiskelija, Tikkurila Olen paljasjalkainen tikkurilainen, Suomen historian opiskelija sekä pian valmistuva kandidaatti. Vantaa on sydäntäni lähellä ja edistän kotikuntani asioita Vantaan vasemmistoliiton sihteerinä sekä Vantaa-Seuran johtokunnassa. Näen itseni luotettavana kunnanvaltuutettuna, koska haluan rakentaa Vantaan tulevaisuutta nuorekkaalla, kestävällä

419

Liisa Tilander, 72

eläkeläinen, Koivukylä Olen Vantaan ympäristölautakuntan ja Koivukylän aluetoimikunnan varajäsen. Minulla on myös paljon erilaisia asukasdemokratiaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi olen aktiivisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa. Ympäristölautakunnassa tehtävät päätökset ovat usein sellaisia, että niiden johdosta on pakko seurata myös muiden lautakuntien päätöksiä samasta kohteesta. Tämä vaatii koko kaupungin hallinnon seuraamista. Lähipalvelut pitää säilyttää ja asumisviihtyisyyttä lisätä. Luontoa ei saa raiskata!

418 Teemu Uimonen, 24 (sit.)

putkiasentaja, Ruskeasanta Olen perheellinen ja keväällä yksi

423 Anne Virman, 61 (sit.)

414

Minttu Sillanpää, 36

ammattiliittotyöntekijä, kaupunginvaltuutettu, Tikkurila Olen ehdolla, koska haluan, että Vantaa on asukkailleen hyvä ja turvallinen. Haluan, että jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Kouluissa ei pidä kärsiä sisäilmaongelmista, opettajia ja muuta henkilökuntaa on oltava riittävästi. Haluan, että kirjasto on lähellä ja, että taidetta ja kulttuuria on helposti kaikenikäisten saatavilla. Haluan, että Vantaa käyttää ruokapalveluissaan kotimaisia elintarvikkeita!

vuot­ta täyttävän tytön isä, paljasjalkainen vantaalainen. Työskentelen Vantaan kaupungilla. Erityisen tärkeitä asioita tällä hetkellä minulle ovat lasten, nuorten sekä vanhusten hyvinvointi. Haluan olla vasemmistoliitossa ja kuntapolitiikassa mukana tekemässä Vantaasta viihtyisää ja turvallista kaupunkia.

taksinkuljettaja, personal trainer -opiskelija, Pähkinärinne Olen paljasjalkainen vantaalainen luonnonlapsi. Tempaukset ja ilmaisfestarit ovat tärkeitä, ja viihdyn niissä talkoolaisena mukana. Hyvä meininki pitäisi saada tartutettua myös työelämään ja kouluihin. Musiikkia, luontoa, liikuntaa. Vaaleissa ensimmäistä kertaa, ja vasemmisto on minulle luonnollisin valinta. Olen basisti ja pasifisti!

eläkeläinen, Hakunila Minulle luonto on tärkeää ja harrastankin luontomatkailua ja lintujen tarkkailua. Vaaliteemojani ovat erityisesti terveydenhoito ja vanhuspalvelut. Molempiin, niin terveydenhoitoon kuin vanhuspalveluihin, on osoitettava riittävät resurssit ja henkilöstö. Robotit eivät korvaa henkilökuntaa. Julkiset terveyspalvelut on pidettävä julkisina, ja niiden jonot on myös pystyttävä purkamaan. Vaalilauseeni on: Monikansallinen Hakunila!

424 Pasi Virtala, 50

kirjastovirkailija, osa-aikaeläkkeellä, Koivukylä Olen naimisissa ja minulla on kolme lasta. Olen töissä hankinta- ja luettelointiosastolla Tikkurilan kirjastossa. Vapaa-aikana valmennan miesten jalkapallojoukkuetta. Olen ollut käräjäoikeuden lautamies 2007 lähtien. Nykyinen sote-uudistusesitys lisää ihmisten eriarvoisuutta. Yleinen terveydenhuolto on säilytettävä lähipalveluna, yksityinen tai kunnallinen. Palveluiden on oltava kaikkien saatavilla. Palvelualojen työntekijöiden arvostamisen ja palkkauksen koen heikoksi ja sitä on parannettava.

425 Tor-Erik Westerlund, 56

hälsovårdare, Mårtensdal Jag arbetar inom hemvården för Helsingfors stad. Därför intresserar jag mig särskilt för de kommunalanställdas och de statsanställdas situation i samband med sote-reformen och den dithörande privatiseringsivern. Låt oss bevara den offentliga sektorns arbetsplatser! Jag har familj med fru och två barn i skolåldern. Bor i höghus i Mårtensdal. Använder oftast kollektivtrafik för mina arbetsresor. På fritiden hjälper jag frun med sommarstugan.

426 Esa Ylikoski, 65

lehtori, pääsihteeri, Korso Sain aikaa kuntavaikuttamiseen, kun työurani peruskoulun, lukion, kansanopiston ja ammattikorkeakoulun lehtorina on nyt takana. Toimin kansalaisjärjestöissä kuten Kansan radioliitossa sekä Kansalaisareenassa. Vapaa-ajattelijain liitossa olen pääsihteeri. Olen myös yhdenvertaisuusasiain neuvottelukunnan jäsen. Elämän suola, sokeri ja mausteet ovat perheessä; naimisissa, lapsia ja lapsenlapsia. Asialistallani ovat ihmisten oikeudet ja palvelut vauvasta vaariin. Kansainväliset veroparasiitit on syytä panna verolle.


Vantaan Vasemmiston kaupunkiohjelman kärkitavoitteet Lue koko ohjelma osoitteessa vantaa.vas.fi

Turvallinen tulevaisuus tehdään yhdessä Vasemmiston tavoitteena on Vantaa, jossa toteutuu jokaisen oikeus terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin, kulttuuriin, laadukkaaseen koulutukseen sekä toimivaan ja edulliseen julkiseen liikenteeseen. Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille ff Jokaisen lapsen yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettava Vantaalle ff Koulunkäynninohjaajien määrää lisätään ff Toisen asteen opiskelijoille järjestetään maksuttomat tietokoneet ja oppimateriaalit ff Maahanmuuttajille suunnattujen suomen kielen kurssien määrää lisätään ff Ammatilliseen opetukseen lisää lähiopetusta Arvokas elämä jokaiselle ff Terveyskeskusmaksut on poistettava ja hoitoon on päästävä jonottamatta. ff Terveyskeskus on lähipalvelu, niitä ei saa lakkauttaa ja keskittää palveluita isoihin yksiköihin. ff Vanhuksille on oltava riittävä määrä täyden palvelun hoitoa.

11 kirjastoa

13 400 toimeen­tulo­tuen saajaa

Kehärata

Metsiä, puroja, jokia

Kulttuurista ja liikunnasta nauttiminen kaikkien oikeus ff Kaikissa kaupunginosissa tulee olla kirjasto, 7 500 nuorta nuorisotila sekä yhteisöllistä tilaa asukkaiilman den omaehtoiselle toiminnalle ja kulttuuritapahtumille. toisen asteen ff Uimahallien aukioloaikoja laajennetaan ja tutkintoa Tikkurilaan rakennetaan maauimala. ff Korson, Koivukylän ja Rekolan omaa liikuntapuistoa eli Elmo-hanketta on vietävä eteenpäin. Asumisen hinta alas ff Kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi Vantaa perustaa rakennusyhtiön yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa Kohtuuhintainen julkinen liikenne ja hyvä ympäristö ff Mellunmäki–Hakunila–Tikkurila-välille ryhdytään suunnittelemaan pikaraitiotietä. ff Uudella yleiskaavalla turvataan elinvoimaiset lähiöt, lähivirkistysalueet ja viheralueet. ff Vantaan yleiskaavan valmisteluun otetaan monimuotoisen vanhusasumisen pilottihankkeet Myyrmäkeen ja Hakunilaan, esimerkkinä hollantilainen “naapurustomalli”. ff Vantaalla tehdään suunnitelma hiilen käytön lopettamiseksi energiantuotannossa. ff Kevyen liikenteen väylien verkostoa laajennetaan ja kunnossapitoa parannetaan, jotta pyöräilystä tulee aidosti houkutteleva tapa liikkua. Kaikille oikeus osallistua ff Yhteisölliselle toiminnalle järjestetään tilaa kaikissa kaupunginosissa. Tuetaan erityisesti eri väestöryhmiä yhdistävää toimintaa. ff Kuntalaisille annetaan aitoja vaikutusmahdollisuuksia Osallistuva Vantaa –rakenteella Vantaasta erinomainen työnantaja ff Kunnalliset palvelut tuotetaan kunnan omana työnä. ff Koulunkäynninohjaajat palkataan kaupungille vakinaisiin työsuhteisiin. ff Tukityöllistämisen määrärahoja nostetaan. ff Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisen helpottamiseksi Vantaa siirtyy anonyymiin työnhakuun.

Lento­ kenttä

Noin 150 alle 25-vuotiasta asunnotonta

Myrtsi ja Martsari rules!

Asukastila ja kirjasto Koivukylään!

Töitä kaikille!

Spetsfrågor i Vanda Vänsters stadsprogram. Läs hela programmet på vantaa.vas.fi

En trygg framtid görs tillsammans Vänstern vill ha ett Vanda där allas rätt till hälsooch socialvårdstjänster, kultur, högklassig utbildning och välfungerande och förmånlig kollektivtrafik är verklighet. Världens bästa skolor och småbarnspedagogik för alla ff Alla barns lika rätt till småbarnspedagogik måste återställas. ff Det ska till fler skolgångsassistenter. ff Studerande på andra stadiet ska få datorer och läromaterial kostnadsfritt. ff Invandrare ska erbjudas fler kurser i finska. ff Yrkesstuderande ska få mer närundervisning. Ett värdefullt liv för envar ff Hälsocentralsavgiften ska avskaffas och alla ska få den vård de behöver utan att köa. ff Hälsocentraler är en närservice. De får inte stängas och slås ihop till stora enheter. ff För de äldre ska finnas tillräckligt med dygnet runt-vård. Kultur och idrott – en rättighet för alla ff Varje stadsdel ska ha ett bibliotek, en ungdomsgård och gemensamma lokaler för invånarnas egna aktiviteter och kulturhändelser. . ff Öppettider för simhallar ska utökas och Dickursby ska få ett friluftsbad. ff Elmoprojektet för en gemensam idrottspark för Korso, Björkby och Räckhals ska föras vidare. Billigare boende ff För att säkerställa produktionen av förmånliga bostäder ska Vanda, Helsingfors och Esbo grunda ett gemensamt byggföretag. Kollektivtrafil till rimligt pris och god miljö ff Planeringen av en snabbspårväg mellan Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby ska inledas. ff Livskraftiga förorter och närrekreations- och grönområden ska säkerställas med en ny generalplan. ff Generalplanen för Vanda ska innehålla pilotprojekt för mångformigt boende för äldre i Myrbacka och Håkansböle med den holländska grannskapsmodellen som exempel. ff Det ska utarbetas en plan för utfasning av kol i energiproduktionen i Vanda. ff Nätverket av cykelleder ska byggas ut och underhållet förbättras för att cykling ska kunna bli ett attraktivt alternativ som transportsätt. Alla ska ha rätt att delta ff Lokaler för kollektiva aktiviteter ska erbjudas i alla stadsdelar. I synnerhet ska verksamhet som för ihop människor från olika åldersgrupper stödjas. ff Invånare ska ha verklig möjlighet att påverka genom Delaktig i Vanda. Vanda stad ska bli en utmärkt arbetsgivare ff Kommunal service ska produceras som kommunens eget arbete. ff Skolgångsassistenterna ska vara fast anställda hos staden. ff Anslag för sysselsättningsstöd ska höjas. ff Vanda ska införa anonym rekrytering för att ge vandabor med invandrarbakgrund lika chanser att få sysselsättning.

Äänestäminen on oikeus! Ennakkoäänestys 29.3.–4.4., vaalipäivä 9.4.2017

Ключевые цели программы Левого союза г. Вантаа. Полная версия программы (на финском языке) есть в интернете: vantaa.vas.fi

Безопасное будущее создается общими усилиями

Цель Левого союза — Вантаа, где каждому гарантировано право на медицинское обслуживание и социальные услуги, на культуру, качественное образование и функциональный и доступный общественный транспорт. Лучшие в мире школы и дошкольное воспитание для всех ff Необходимо вернуть в Вантаа безусловное право каждого ребенка на место в детском саду. ff Увеличить количество школьных ассистентов. ff Ученикам второй ступени обеспечивать бесплатные компьютеры и учебные материалы. ff Увеличить количество курсов финского языка для иммигрантов. ff Увеличить количество часов теоретического обучения в профессиональных училищах. Каждому — достойную жизнь ff Отказаться от платы в поликлиниках и обеспечить медицинское обслуживание без очередей. ff Поликлиники должны быть в шаговой доступности, их нельзя закрывать и концентрировать обслуживание в одном месте. ff Обеспечить полноценный уход для всех нуждающихся в нем пожилых людей. Культура и спорт — право каждого ff Во всех микрорайонах города должны быть библиотека, помещения для молодежи, для времяпрепровождения и организации досуга самих горожан. ff Время работы бассейнов должно быть увеличено, а в Тиккуриле нужно построить бассейн под открытым небом. ff В Корсо, Койвукюля и Рекола нужны свои спортивные комплексы, то есть проект Elmo должен быть реализован. Цены на жилье — вниз! ff Для обеспечения строительства доступного жилья город Вантаа должен создать вместе с Хельсинки и Эспоо строительную компанию. Доступный общественный транспорт и хорошая среда ff На маршруте Mellunmäki–Hakunila–Tikkurila нужно спроектировать скоростную рельсовую дорогу. ff Новый генплан должен гарантировать жизнеспособные микрорайоны, близко расположенные зоны отдыха и зеленые массивы. ff При подготовке нового генплана Вантаа нужно включить пилотные проекты многообразия моделей проживания пожилых в Мююрмяки и Хакуниле, взяв за основу голландскую «модель соседства». ff Подготовить план отказа от использования угля при производстве энергии в Вантаа. ff Расширить сеть пешеходных и велосипедных дорожек, улучшить уход за ними, чтобы горожанам было проще отказаться от передвижения на автомобилях. У всех есть право участвовать ff Во всех районах города должны быть помещения для совместной общественной деятельности. Особо нужно поддерживать деятельность, помогающую объединению разных групп населения. ff Жители города должны получить реальные возможности влияния через систему «Участвующая Вантаа» (Osallistuva Vantaa) Город Вантаа должен стать прекрасным работодателем ff Муниципальные услуги должны производиться самим муниципалитетом. ff Школьные ассистенты должны быть взяты на постоянную работу в муниципалитет. ff Бюджет поддержки трудоустройства должен быть увеличен. ff Для упрощения получения работы людям с иммигрантскими корнями, Вантаа должна перейти на анонимный рекрутинг.

Vasemmistoliitto Vantaalla

vantaa.vas.fi facebook.com/vantaanvasemmisto

Liitteen toimitus | Päätoimittaja Ari Martinaho | Toimitussihteeri Pirkko Kotila | Kuvasihteeri Kati Tyystjärvi | Taitto Tuomas Karppinen | Vaalikuvat Joel Karppanen (joitakin lukuun ottamatta) | Tämä liite ilmestyy Vantaan Sanomien välissä 18.3.2017 | Lisäpainos

Profile for Vantaan Vasemmisto

Vantaan Vasemmiston vaaliliite 2017 Kaikkien Vantaa  

Vantaan Vasemmiston vaaliliite 2017 Kaikkien Vantaa, ilmestyi Vantaan Sanomien välissä 18.3.2017

Vantaan Vasemmiston vaaliliite 2017 Kaikkien Vantaa  

Vantaan Vasemmiston vaaliliite 2017 Kaikkien Vantaa, ilmestyi Vantaan Sanomien välissä 18.3.2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded