__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vasen koukku Korson Vasemmiston kuntavaalilehti 2017


Päätoimittajalta

Sinä päätät, kuka päättää

M

e vantaalaiset valitsemme uudet päättäjät kuntavaaleissa. Neljäksi vuodeksi kaupunginvaltuustoon valittavat 67 päättäjää joutuvat aivan uudenlaisen tilanteen eteen, kun Juha Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen kunnilta maakunnille vuoden 2019 alusta alkaen. Sipilän hallitus on tullut tunnetuksi siitä, että se on perunut omia suunnitelmiaan ja päätöksiään ennätyspaljon. Tämä on ollut monesti kansalaisten etu, kun leikkaukset tai huonot uudistukset ovat jääneet toteuttamatta. On siis hyvin mahdollista, ja jopa toivottavaa, että hallitus ei vie sote- ja maakuntauudistustakaan läpi, ainakaan siinä muodossa mitä nyt on esitetty. Jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu, Suomeen tulee 18 itsehallinnollista maakuntaa, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisen lisäksi pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä sekä elinkeinojen edistämisestä. Sote-palvelut ovat lohkaisseet leijonanosan kuntien budjeteista, ja jotkut ovatkin kysyneet, jääkö kuntiin mitään päätettäväksi kun sote-asiat viedään pois kunnilta. Kyllä jää, sillä kunnissa päätetään jatkossakin jokaisen kuntalaisen arkeen vaikuttavista tärkeistä asioista kuten esimerkiksi maan-

käytöstä, rakentamisesta, kaduista ja teistä, vesi- ja jätehuollosta, joukkoliikenteestä, päiväkodeista, peruskoulusta, lukioista ja ammatillisista opinnoista, nuorisotiloista, kirjastoista, uimahalleista ja hiihtoladuista sekä monesta muusta alueen elinvoimaisuuteen vaikuttavasta asiasta. Lista kunnassa päätettävistä asioista on pitkä, eikä ole yhdentekevää ketkä asioista päättävät. Kuntalaisten tahdon toteutumiseksi on tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa asioista selvää, vertailee puolueiden tavoitteita sekä toimintaa päättävissä elimissä ja mikä tärkeintä, äänestää. Äänioikeus on oikeus jota ei kannata jättää käyttämättä tai tuplaat kanssasi päinvastaista mieltä olevan vallan. Vasemmistoliitto puolustaa kuntavaaleissa julkisesti tuotettuja palveluja. Vasemmiston kuntavaaliehdokkaat sitoutuvat tekemään valtuustoissa työtä tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja hyvän työelämän eteen. Mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen ja hyvään asuinympäristöön sekä kuntien aktiivinen rooli työllistämisessä ovat myös kärkitavoitteitamme. Voit luottaa siihen, että vasemmistoliittolaiset toimivat päättäjinä kuten ovat ehdokkaina luvanneet. Karoliina Öystilä päätoimittaja

Näin äänestät zz Päätä, äänestätkö ennakkoon vai vaalipäivänä. Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus! zz Ennakkoäänestysaikana 29.3.– 4.4.2017 voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, löydät ne kaikki osoitteesta www. vaalit.fi. Korson Lumo on yksi ennakkoäänestyspaikoista.

Vasen koukku 1/2017

zz Vaalipäivänä 9.4.2017 voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi klo 9–20. Äänestyspaikkasi on kerrottu postissa tulleessa ilmoituskortissa. Jos kortti on hävinnyt, paikan saat selville maksuttomasta numerosta 0800 9 4770. Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Julkaisija Korson Vasemmisto ry Päätoimittaja Karoliina Öystilä Toimituskunta Mauri Pessi, Esa Ylikoski ja Karoliina Öystilä Taitto Tuomas Karppinen Paino Kirjapaino Topnova Oy, Helsinki Painosmäärä 16 000, lehti jaetaan kaikkiin korsolaisiin koteihin


Korson pitää olla viihtyisä kaikenikäisille.

Puheenjohtajalta

Korson edustajia tarvitaan valtuustoon

T

erveyskeskuksen riittävän henkilöstömäärän turvaaminen nousee esille jatkuvasti. Korson terveysasema tarvitaan ja sitä pitää kehittää. Palveluita ei pidä keskittää Tikkurilaan! Virka-ajan ulkopuolisen perusterveydenhuollon päivystyksen sekä sisätautien ja kirurgian erikoissairaanhoidon päivystyksen yhdistäminen Peijaksessa on hyvä ratkaisu. Kunnollisten uimahallipalvelujen saanti on korkealla korsolaisten toivelistalla. Vaatimukset kohdistuvat Elmon urheilupuiston monitoimikeskuksen rakentamisen aloittamiseen Asolaan. Koivukylässä ja Rekolassa ollaan samaa mieltä. Alueen edustusta valtuustossa pitää vahvistaa! Korson keskustan suunnittelu on junnannut paikallaan, vaikka tornitalon rakentaminen parkkitalon viereen onkin käynnistynyt. Keskustaan tarvitaan monipuolista tarjontaa, myös pieniä kauppa- ja palveluliikkeitä. Korsolaiset mukaan suunnitteluun! Valtuustossa ei viime kaudella ollut yhtäkään korsolaista Vasemmistoliiton edustajaa. Nyt on aika korjata tilanne.

Esa Ylikoski puheenjohtaja Korson Vasemmisto

Yhdenvertaisuutta edistettävä TEKSTI ESA YLIKOSKI KUVA KUKKA AHOKAS

U

usi yhdenvertaisuuslaki lähtee siitä perusideasta, että perustuslainkin säätämä yhdenvertaisuus ei ole vielä käytännössä kaikin osin toteutunut. Yhdenvertaisuutta pitää edistää. Niinpä laki velvoittaa kouluja, oppilaitoksia, kunnan muita toimipaikkoja sekä kaikkia vähintään 30 hengen työpaikkoja suunnittelemaan ja arvioimaan asiaa. Uudet yhdenvertaisuussuunnitelmat on pitänyt laatia tämän vuoden alkuun mennessä. Sama edistämisvelvoite on ollut laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Niinpä on ollut perusteltua, että useimmissa paikoissa on nyt laadittu uusi yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Jos sitä ei ole vielä laadittu, kannattaa ryhtyä toimeen heti. Laki kieltää syrjinnän näin: ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Muuta henkilöön liittyvää syrjintää voisi olla esimerkiksi

punatukkaisten syrjintä. Pitkää esimerkkilistaa ei ole syytä alkaa lyhentämään. Päinvastoin, niin kouluissa kuin muuallakin on paikallaan pohtia syrjimättömyyden edistämistä koskien kaikkia noita laissa mainittuja mahdollisia syrjintäperusteita kutakin erikseen. Se tuo konkreettisuutta suunnitelmiin ja arviointiin. Miten edistetään liikuntavammaisten esteetöntä kulkua? Miten edistetään ei-uskonnollisten oppilaiden oikeutta olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin tai pääsyä elämänkatsomustiedon opetukseen? Miten ehkäistään ikärasismia työelämässä? Miten luovutaan ohjailevasta enemmistöolettaman mukaan toimimisesta ja suhtaudutaan kaikkiin yksilöllisyyttä kunnioittaen? Uusi yhdenvertaisuuslaki antaa syrjimättömyyden edistämiseen hyvän sysäyksen, joka kannattaa hyödyntää kaikkia osallistavan keskustelun ja sopimisen kautta. Kirjoittaja on jäsen valtioneuvoston asettamassa Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa, joka toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun tukena.


Valitse tästä oma ehdokkaasi

Korsolaista ääntä kaupunginvaltuustoon Vantaan Vasemmistolla on 88 mainiota ehdokasta kuntavaaleissa. Korsolaisia heistä on seitsemän: Tommi Bäckström, Eeva Helén, Otso Hellgren, Markku Kyröläinen, Mauri Pessi, Nina Pispala ja Esa Ylikoski. Lisäksi laskemme joukkoon monille korsolaisille Lumosta tutun Tauno Ervastin.

Nina Pispala, 38, kotiäiti, medianomi (AMK)

400

”Olen korsolainen kahden pikkulapsen kotiäiti ja parantumaton maailmanparantaja, ja aina heikoimpien puolella. Arvojani siis ovat vihreys, tasa-arvo, sateenkaarevuus, inhimillisyys ja yhteisvastuullisuus. En kuitenkaan ole pelkkä pumpulihippi, vaan katsantokantansa faktoihin, tutkittuun tietoon ja järkeen perustava tiedenörtti. Olen idealistinen realisti siis. Tärkeää on, että lapset ja nuoret voivat hyvin. Vantaasta vahva kaupunki!

Vaalilupaukseni ovat: 1. Parantaa päiväkotien ja koulujen tilannetta: Ryhmäkoot pienemmiksi, lisää resursseja, lapset ja perheet etusijalle, tasa-arvoa lapsille. 2. Pyrkiä kehittämään nuorille tekemistä ja mahdollisuuksia esimerkiksi harrastaa. Edistää nuorten oikeutta osallistua kunnan päätöksentekoon. 3. Ajaa fiksumpaa kaavoituspolitiikkaa yms. millä saadaan elävää, elinvoimaista, monimuotoista ja viihtyisää kaupunkia. Lisää asuntoja.”

Markku Kyröläinen, 50, työsuojeluvaltuutettu, putkiasentaja

373

”Olen kahden aikuisen tytön isä, jolle yksinhuoltajan arki on tuttua. Vantaalla olen asunut lähes koko ikäni, kohta 46 vuotta ja tunnen kaupungin hyvin, olen asunut Martinlaaksossa, Simonkylässä, Ruskeasannassa, Koivukylässä, Kulomäessä ja nyt Korsossa. Olen töissä Helsingin telakalla. Tällä hetkellä työskentelen päätoimisena telakan työntekijöiden valitsemana työsuojeluvaltuutettuna. Työsuojelu ja työhyvinvointi ovat tärkeitä asioita, myös Vantaan kaupungilla on työntekijöiden hyvinvoinnissa parannettavaa. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunnalla

on paineita, oikea henkilöstömitoitus vähentää liikakuormitusta ja parantaa työssä jaksamista. Kaupungin ja sen virkamiesten on otettava tosissaan harmaan talouden torjuminen. Homekartoitus pitäisi tehdä kaikissa kaupungin julkisissa rakennuksissa. Vantaan on rakennettava lisää kohtuuhintaisia asuntoja, nykyisin duunarin palkasta menee liian suuri osa asumiseen. Korson keskustan kehittäminen on tärkeää, viihtyisyyttä on lisättävä. On hyvä, että Ankkapuistoa jo remontoidaan, mutta tekemistä riittää, sillä Korson koulut ovat huonossa kunnossa. Tavoitteenani on myös, et-

tä Vantaa tarjoaa kaikille nuorille toisen asteen opiskelupaikan. Kuntavaaleissa äänestämällä voi vaikuttaa myös maan hallituksen linjaan, joka on kyykyttänyt pienituloisia.”


Tauno Ervasti, 62, vahtimestari, lautamies

347

”Asun Sotungissa, mutta työskentelen Korson Lumossa vahtimestarina. Haluan, että Lumon liikuntahallia kehitetään av-tekniikan osalta vastaamaan muiden Suomen hallien tasoa. Siitä hyötyisivät niin lentopalloilijat, sählynpelaajat kuin voimisteluseuratkin. Tärkein vaaliteemani on: Vantin johtamisen tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Vantin työntekijöitä tulee kunnioittaa ja kuunnella aidosti, se on Vantin kehittymisen edellytys.

Vantti on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungille. Vantti on merkittävä työnantaja, se työllistää lähes tuhat ihmistä. Nykyisiä luottamustehtäviäni ovat käräjäoikeuden lautamies, Vantaan kaupungin omistaman kiinteistöliiketoimintayhtiö VTK:n hallituksen jäsen ja Puistokulman säätiön hallituksen puheenjohtaja.”

Tommi Bäckström, 22, pätkätyöläinen

343

”Olen vuokratyöläinen ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäsen. Viikonloppuisin opiskelen Kriittisessä korkeakoulussa luovaa kirjoittamista. Olen asunut koko ikäni Korsossa. Korson palvelujen ja elinolosuhteiden parantaminen on minulle tärkeää. Kulttuuri ja liikunta ovat lähellä sydäntäni. Tavoit-

teeni kuntavaaleissa ovat: halpoja vuokra-asuntoja nuorille ja lapsiperheille, ilmainen joukkoliikenne pääkaupunkiseudulle, Vantaalle enemmän ja parempia kulttuuri- ja liikuntapalveluja, joihin kaikilla olisi varaa, mielenterveyspalvelut ja ennaltaehkäisy kuntoon sekä nuorillekin pysyviä ja kokopäiväisiä työsuhteita.”

Mauri Pessi, 74, rakennusmestari, Korson Kaiun puheenjohtaja

398

”Olen neljän aikuisen lapsen isä, tyttäreni ja poikani neljän pojan ’taata’. Elämänkokemukseni on rakentajan ja edunvalvojan tehtävistä työelämässä sekä urheilun ja liikunnan ’moniottelijana’. Minulla on kymmenien vuosien kokemus Korson Kaiku -urheiluseuran puheenjohtajana ja talkoopuurtajana, lasten ja nuorten valmentajana, salibandyerotuo­ marina sekä Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n luottamustehtävissä. Uusimpana varapuheenjohtajuus Vantaan Liikuntayhdistyksen hallituksessa. Kunnallisia luottamustoimia olen hoitanut yli 35 vuoden aikana lautakunnissa Helsingissä ja Vantaalla sekä Vantaan kaupunginvaltuutettuna 20 vuoden ajan sekä kahdeksan vuotta varavaltuutettuna. En ole osannut kieltäytyä, kun on pyydetty yhteisten asioiden hoitajaksi ja edunvalvojaksi. Kai

sitä on jotain osannut tehdä oikeinkin, kun on niin moneen mukaan pyydetty ja ehdotettu. Näissä vaaleissa olen ehdokkaana lasten ja nuorten tasa-arvoisen, hyvän ja terveellisen koulu- ja oppimisympäristön puolesta, lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun riittävien harrastustilojen rakentamiseksi ja vanhusten turvallisen ja arvokkaan elämän ja hoivan mahdollisuuksien luomiseksi. Lasten päivähoidon, koulutuksen ja vanhusten hoivan henkilöstöä on lisättävä ja ryhmä- ja luokkakokoja pienennettävä paremman ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen ja koulussa oppimisen parantamiseksi. Erityisesti koulutuksen, liikuntapaikkarakentamisen ja vanhusten hoivan osalta Vantaan kaupungin omilla päätöksillä on mahdollista vaikuttaa nykyistä paljon enemmän. Suun-

nataanko resursseja riittävään henkilöstömäärään ja esimerkiksi homekoulujen korjaukseen ja rakennetaanko vihdoin kohta 40 vuotta luvattu Elmon urheilupuisto Korso-Koivukylä-alueen asukkaiden liikuntapalvelujen saattamiseksi tasa-arvoiseen asemaan Länsi-Vantaan kanssa. Eikä tämä ole mikään ’kateusprojekti’, vaan uimahalli ja monitoimihalli tulevat todella suureen tarpeeseen!”


Otso Hellgren, 30, myyjä, merkonomi

354

”Olen ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Lähdin ehdokkaaksi, koska haluan kehittää Vantaasta parempaa meille asukkaille. Korsoon tarvitaan parempi, uusi uimahalli. Nykyinen uimahalli on liian pieni, ja monet korsolaiset käyvätkin muualla uimassa. Olen syntyperäinen vantaalainen, Korsoon muutin vuonna 2011 ja nykyisin myös työpaikkani on Korsossa. Vantaan pitäisi tarjota kaikille perusasteen päättäville jatko-opiskelupaikka, myös niille, joilla on huonompi keskiarvo.

Minusta on myös tosi tärkeää, että kaikissa vantaalaisissa kouluissa noudatetaan kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa eli KiVa Koulu -ohjelmaa. Sen avulla voidaan karsia koulukiusaamista. Kiusaamista ei pidä koskaan hyväksyä. Kouluissa pitäisi olla enemmän välituntivalvojia, jotta kiusaamiseen voitaisiin nopeammin tarttua. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat tosi tärkeitä työntekijöitä kouluissa. Minua kiusattiin, kun olin yläkouluikäinen, ja siksi ymmärrän miltä nykypäivän kiusatuista voi tuntua.”

Eeva Helén, 36, työtön, sosionomi (AMK)

353

”Mielestäni hyvinvointivaltion tärkein mittari on se, kuinka kohtelemme vähäosaisimpia. Kaupungin päättäjiksi tarvitaan myös sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti ymmärtävät köyhien asemaa. Tärkeimmät teemani ehdokkaana ovat: riittävän toimeentu-

lon takaaminen kaikille huomioiden pääkaupunkiseudun korkeat elinkustannukset, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden turvaaminen ja ennaltaehkäisyyn panostaminen sekä asumiskustannusten alentaminen rakentamalla lisää kaupungin vuokra-asuntoja.”

Esa Ylikoski, 65, lehtori, pääsihteeri

426

”Sain viime vuonna lisää aikaa myös kuntavaikuttamiseen, kun työurani ensin peruskoulun ja lukion, sitten kansanopiston ja 2000-luvulla Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtorina sekä TKI-päällikkönä järjestö- ja nuorisotyön saralla on nyt takana. Kaupunginvaltuuston jäsenyys on tärkeä luottamustehtävä. Äänen antaminen ehdokkaalle vaalissa on luottamuksen ilmaisu. Ehdokkaan luotettavuudesta ja toimintakyvystä saattavat kertoa jotain hänen aiemmat luottamustehtävänsä. Ainakin joidenkin mielestä on ollut perusteltua antaa hänelle luottamustehtäviä. Minulla on pitkä kokemus kansalaisjärjestöissä toimimisesta ja vaikuttamisesta. Tällä hetkellä olen Korson Vasemmiston

puheenjohtaja, Korson aluetoimikunnan jäsen, Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan jäsen, Kansan Radioliiton/Lähiradion hallituksen puheenjohtaja, Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri sekä Kansalaisareenan hallituksen jäsen. Minulla on kokemusta ja näkemystä vaikuttamistoimintaan kaupungin koneistossa. Elämän suola, sokeri ja mausteet ovat perheessä; olen naimisissa, on lapsia ja lapsenlapsia. Asun Korson Metsolassa. Asialistallani ovat ihmisten oikeudet ja palvelut vauvasta vaariin. Pidän vahvuutenani laaja-alaisuutta, vaikka ihan ’kaikkien alojen erityisasiantuntijaksi’ en väittäydykään. Ja kuntatyössä on syytä nähdä myös kunnan rajojen ulkopuolelle. Val-

tion ei pidä antaa kuristaa kuntia ja maakuntia kuralle. Kansainväliset veroparasiitit tulee saada verolle. Laitetaan Korson keskustaan palveluita ja toimintamahdollisuuksia lisää, pannaan Elmon uima- ja monitoimihalli alulle, turvataan Korson terveyskeskuksen resurssit ja kehittäminen.”


Vantaan investoitava asukkaiden hyvinvointiin Vantaata röykytetään usein kriisikuntana, jolla ei ole muuta kuin kituuttava tulevaisuus. Tämä ei ole totta. Vantaalla on varaa investoida asukkaiden hyvinvointiin. TEKSTI MAURI PESSI KUVA TONY RINTAMÄKI

V

antaa ei ole kriisikunta, meillä ei ole ylivoimaista velkataakkaa. On turhaa pelottelua kauhistella ”velkataakkaa”. Kuntien investoinnit, kehityshankkeet toteutetaan lähes yksinomaan lainapääomalla. Velka on sijoitus parempaan tulevaisuuteen, parempiin palveluihin ja ihmisten hyvinvointiin. Vantaalla kaikki 46 peruskoulua ovat Liikkuvia kouluja. Liikkuva koulu -toiminta on hieno tapa ajatella asioita uudella tavalla. Kouluissa istutaan vähemmän ja jopa opiskellaan liikunnallisten suoritusten kautta. Välituntienkin liikunnallisuutta on lisätty. Ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon syntyy yhdessä tekemisen meininki ja innostus. Tämä kehittää oppilaiden sosiaalisia valmiuksia ja taitoja sekä vaikuttaa positiivisesti myös oppimistuloksiin. Tällä toimintamallilla, johon kaupunki on kiinnittänyt ohjaajiksi ja tukihenkilöiksi kaksi ammattimaista liikunnanohjaajaa, torjutaan liikkumattomuuden terveydellisiä haittavaikutuksia. Samalla rakennetaan myönteinen ilmapiiri oppimiselle ja yhdessä tekemisen innostavalle vaikutukselle. Hankkeessa on tehty yhteistyötä myös urheiluseurojen kanssa. Korson Kaiun valmentajat ovat käyneet elävöittämässä lajiesittelyillä liikuntatunteja. Erityisen hienosti yhteisöllisyyteen vaikuttavaa ja kiitosta saanutta on ollut Kaiun kamppailu-urheilulajin, Taekwondon välittämä viesti: ”Kamppailija ei kiusaa”.

Elmoa odotettu liian kauan

Elmon urheilupuiston rakentamista on odotettu liian kauan. Korson

Lumo on hieno, seuraavaksi Korsoon tarvitaan Elmo.

Kulomäen asuinalueen läheisyyteen Asolanväylän, sähkölinjan ja Kulomäen täyttömäen rajaamalle alueelle sijoittuvan Elmon urheilupuiston asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2011. Kaava on saanut lainvoiman, mutta hidastelu on jatkunut. Nyt pitää panna tuumasta toimeen ja aloittaa Elmon urheilupuiston rakentaminen. Uimahallista ja palloiluhallista on hyvä aloittaa, niille on suurin tarve. Kohta 30 vuotta salibandyssä nuoria valmentaneena tiedän, että harjoitusolosuhteet ovat juuri ”kaukalovuorojen” osalta hyvin puutteelliset. Niitä kun ei löydy tarpeeseen edes kovalla rahalla yksityisistä halleista, vaikka laji on jalkapallon jälkeen Suomen harrastetuin urheilumuoto. Siis Elmon urheilupuisto rakenteille nyt!

Sote menossa metsään

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei saa toteuttaa Juha Sipilän hallituksen ajamalla tavalla.

Hallitus on sote-uudistuksellaan sekoittamassa pääsääntöisesti toimivan systeemin ja tuomassa kovalla kiireellä muun muassa sote-palveluiden pakkoyhtiöittämisen ja veronmaksajien piikin avaamisen yksityisille veroparatiisifirmoille. On pöyristyttävää, kuinka hallitus sivuuttaa esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan ja johtavien lääkäreiden kannanotot, joissa yksiselitteisesti osoitetaan, että suunniteltu sote-malli ei toimi käytännössä, siitä on tulossa huikea hallintohimmeli ja kustannusten säästön sijasta kulut karkaavat käsistä, ja alkuperäiset tavoitteet palvelujen saatavuuden ja yhteensovittamisen parantamisesta jäävät toteutumatta. Minä olen maakuntaitsehallinnon kannalla: vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja verotusoikeus. Samalla on toteutettava kaupunginosavaltuustot, joissa päätetään paikallisista palveluista ja kaupunginosien kehittämisestä.


Vantaan Vasemmiston kaupunkiohjelman kärkitavoitteet

Turvallinen tulevaisuus tehdään yhdessä Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

Kohtuuhintainen julkinen liikenne ja hyvä ympäristö

zz Jokaisen lapsen yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettava Vantaalle zz Koulunkäynninohjaajien määrää lisätään zz Toisen asteen opiskelijoille järjestetään maksuttomat tietokoneet ja oppimateriaalit zz Maahanmuuttajille suunnattujen suomen kielen kurssien määrää lisätään zz Ammatilliseen opetukseen lisää opiskelupaikkoja ja lähiopetusta

zz Mellunmäki–Hakunila–Tikkurila-välille ryhdytään suunnittelemaan pikaraitiotietä. zz Uudella yleiskaavalla turvataan elinvoimaiset lähiöt, lähivirkistysalueet ja viheralueet. zz Vantaan yleiskaavan valmisteluun otetaan monimuotoisen vanhusasumisen pilottihankkeet Myyrmäkeen ja Hakunilaan, esimerkkinä hollantilainen “naapurustomalli”. zz Vantaalla tehdään suunnitelma hiilen käytön lopettamiseksi energiantuotannossa. zz Kevyen liikenteen väylien verkostoa laajennetaan ja kunnossapitoa parannetaan, jotta pyöräilystä tulee aidosti houkutteleva tapa liikkua.

Arvokas elämä jokaiselle zz Terveyskeskusmaksut on poistettava ja hoitoon on päästävä jonottamatta. zz Terveyskeskus on lähipalvelu, niitä ei saa lakkauttaa ja keskittää palveluita isoihin yksiköihin. zz Vanhuksille on oltava riittävä määrä täyden palvelun hoitoa.

Kulttuurista ja liikunnasta nauttiminen kaikkien oikeus zz Kaikissa kaupunginosissa tulee olla kirjasto, nuorisotila sekä yhteisöllistä tilaa asukkaiden omaehtoiselle toiminnalle ja kulttuuritapahtumille. zz Uimahallien aukioloaikoja laajennetaan ja Tikkurilaan rakennetaan maauimala. zz Korson, Koivukylän ja Rekolan omaa liikuntapuistoa eli Elmo-hanketta on vietävä eteenpäin.

Asumisen hinta alas zz Kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi Vantaa perustaa rakennusyhtiön yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa

Kaikille oikeus osallistua zz Yhteisölliselle toiminnalle järjestetään tilaa kaikissa kaupunginosissa. Tuetaan erityisesti eri väestöryhmiä yhdistävää toimintaa. zz Kuntalaisille annetaan aitoja vaikutusmahdollisuuksia Osallistuva Vantaa –rakenteella

Vantaasta erinomainen työnantaja zz Kunnalliset palvelut tuotetaan kunnan omana työnä. zz Koulunkäynninohjaajat palkataan kaupungille vakituisiin työsuhteisiin. zz Tukityöllistämisen määrärahoja nostetaan. zz Maahanmuuttajataustaisten ihmisten työllistymisen helpottamiseksi Vantaa siirtyy anonyymiin työnhakuun.

Lue koko ohjelma ja katso kaikki Vasemmiston ehdokkaat Vantaalla:

vantaa.vas.fi facebook.com/vantaanvasemmisto

11 kirjastoa

13 400 toimeen­tulo­tuen saajaa

Kehärata Metsiä, puroja, jokia 7 500 nuorta ilman toisen asteen tutkintoa Lento­ kenttä

Noin 80 alle 25-vuotiasta asunnotonta

Korso rules! Elmoliikunta­ puisto! Töitä kaikille!

Profile for Vantaan Vasemmisto

Korson Vasemmiston vaalilehti 2017 Vasen koukku  

Korson Vasemmiston vaalilehti 2017 Vasen koukku

Korson Vasemmiston vaalilehti 2017 Vasen koukku  

Korson Vasemmiston vaalilehti 2017 Vasen koukku

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded