Page 1

1|12

W W W.VA N TA A N A K S E L I . F I

Kaavarunko 2 etenee Niitty kasvaa Ikanon katolla Vantaalla lakaisukoneiden eliitti채

17 000

SUUNNISTAJAA Valio-Jukolassa Vantaalla Opinn채ytteit채 DesignIkkunassa | V채lisuora valmistuu VA N TA A N A K S E L I

1


sisältö

8

6

Yritysjoukkueet liikkeellä Valio-Jukolassa

Vantaan Akselilla Välisuora Porttipuistoon

Venlat suunnistavat Valio-Jukolassa neljä 5–8 kilometrin osuutta.

2

VA N TA A N A K S E L I

Porttipuiston läntisen alueen katuverkko on rakennettu likipitäen lopulliseen muottoon


nsa.

15 Vihreys valtaa Ikanon

16

JuLKAISIJA Vantaan Akselin kehitysryhmä N:o 1 kesäkuu 2012 PääToImITTAJA Janne Rönnbäck TuoTTAJA Eija Öhrnberg

Puhdasta jälkeä lakaisukoneella

ToImITuS magnolia media oy TAITTo Jukka Heinänen, Heipoint KANNESSA Heljä Punnala Vantaan kaupungin liikunnansuunnittelija KuVAT Jouni Harala, Studio Valo oy KANNEN SuuNNITTELu Anssi Vuohelainen, Vantaan mediakeskus KANNEN KuVA Kalevi Kemow KuVANKäSITTELY Henry Isakoff, Studio Valo oy PAPERI Kansi: G-print 200gr, sisäsivut: G-print 90gr PAINo SP-Paino oy, Hyvinkää PAINoSmääRä 8 000 kpl ISSN-L 1798-4416 ISSN 1798-4416

Mikä Vantaan Akseli?

4

Opinnäyte- ja päättötöitä DesignIkkunassa

Vantaan Akseli on Hakkilan, Porttipuiston ja Kolohongan yhdistävä, Kehä III:n ja Lahden väylän ympärillä oleva yritysalue. Vantaan Akselin alueella toimii nykyisellään noin 300 yritystä, ja käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa noin 7000 uuden työpaikan synnyttämisen. Tämän myötä Vantaan Akseli nousee yhdeksi Etelä-Suomen merkittävimmistä työssäkäyntialueista ja vähittäiskaupan keskittymistä. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. modernin, muun muassa logistiikalle, pienteollisuudelle ja vähittäiskaupalle suunnattavan toimintaympäristön lisäksi panostetaan Vantaan Akselin alueen sisäisen tieverkoston, maisemanhoidon ja julkisen liikenteen kehittämiseen.

Vantaan Akselin kehitysryhmä:

VA N TA A N A K S E L I

3


kuVakertomus Designikkunassa esittäytyiVät muotoilun koulutusohjelmasta ValikoiDut työt, jotka eDustiVat sisustussuunnittelua, tekstiilisuunnittelua ja teollista muotoilua.

Antti Hartikainen vetäytyi Silence Media Centerin omaan maailmaan.

Käyttötaidetta

DESIGNIKKUNASSA

4

VA N TA A N A K S E L I


V

antaan omassa WDC-vuoden näyttelytila DesignIkkunassa oli toukokuun aikana ihasteltavana metropolia ammattikorkeakoulun opinnäyte- ja päättötöitä. mielenkiintoinen kokonaisuus rakentui erilaisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelusta, materiaalien ja menetelmien sekä käyttökokemuksen hallinnasta ja suunnitelmien toteuttamisesta käytännössä. Tilassa esittäytyivät muotoilun koulutusohjelmasta valikoidut työt, jotka edustivat sisustussuunnittelua, tekstiilisuunnittelua ja teollista muotoilua. Viestinnän koulutusohjelman graafinen suunnittelu oli näkyvästi esillä tapahtuman virallisen ilmeen Tag -kirjaintyypin muodossa. monipuolisessa näyttelyssä oli esillä erilaisia projektisuunnitelmia. Esimerkiksi Business laavut olivat sisustussuunnittelun 3. vuosikurssin opiskelijoiden ehdotuksia väliaikaiseen työskentelyyn soveltuviksi rakennuksiksi. Kalustesuunnittelun opinjakson tehtävänä oli käyttää jakkaran hahmomallien suunnittelussa jonkun jo olemassa olevan tuolin rakenteita. Hahmomallien tekeminen on oleellinen osa tuotteiden suunnitteluprosessia. Led-valolähteitä käyttävien valaisimien suunnittelu joko keittiöön tai ulkotilaan oli teollisen muotoilun 4. vuosikurssin tehtävä. Vaatesuunnittelun 2. vuosikurssin city-pyöräilijöille suunnitellut asut – kuten koko näyttelyn anti – edusti todellista arjen designia.

Pääkirjoitus

V

antaan Akselin kehittäminen perustuu alueen yritysten, maanomistajien ja Vantaan kaupungin yhteiseen tahtotilaan. myös lähialueiden asukkaiden palautetta kuunnellaan kaupungin virallisten kanavien sekä Vantaan Akselin verkkosivujen kautta. Kehitystyötä on tehty määrätietoisesti jo useita vuosia, joskin suuri osa kehittämistyöstä on isolle yleisölle näkymätöntä taustasuunnittelua – liikennesuunnittelua, maisemanhoitosuunnittelua, kaupunkikuvallista viitesuunnittelua, asemakaavatöitä, hulevesi- ja pohjavesiselvityksiä jne. onneksi myös nopeammin näkyviä tuotoksia syntyy – ja nekin hyvään ennakkosuunnitteluun perustuen. Ensimmäinen kaikkia alueen käyttäjiä palveleva toimenpide oli maisemahoitotöiden käynnistyminen eri puolella Vantaan Akselia. Alueen puustoa on harvennettu ja sitä kautta on avattu uusia näkymiä. myös teiden varret ovat siistiytyneet monin osin. Nyt uutena näkyvänä toimenpiteenä ollaan aloittamassa Jokiniementien visuaalista perusparantamista ja sitä kautta koko Porttipuiston yhtenäisyyden kehittämistä uudelle tasolle. Vantaan Akselin kehitysryhmä on laatinut Porttipuiston kauppiaille mielenkiintoisen ja positiivisella tavalla erottuvan toimenpidesuunnitelman. Asiakkaiden kannalta voisi tuntua myös kiinnostavalta, jos jonakin päivänä Porttipuiston kaupat panostaisivat yhteiseen tapahtumaan tai voisivat näkyä samalla sanomalehtiaukeamalla tai muussa yhdessä valitussa mediassa. onneksi suunnitelmilla on tapana toteutua!

Janne Rönnbäck päätoimittaja

VA N TA A N A K S E L I

5


Vantaan

Tiesitkö että …?

akselilla

Ikanon katolle asennettu viherkatto hidastaa sadevesien virtausta ja pienentää jätevesien kuormitusta.

työnantaja, tarvitsetko kesätyövoimaa?

Porttipuiston alueen palvelut kasvavat vauhdilla.

Vantaan kaupunki jakaa 266 kesätyöseteliä 15–18-vuotiaiden nuorten työllistämiseen. Vantaalaisille nuorille tarjotaan 300 euron arvoista seteliä työllistämisen tueksi. Hakulomake löytyy osoitteesta www. vantaa.fi/kesatyoseteli. Setelit jaetaan hakujärjestyksessä.

Vilskettä Porttipuistossa Talven aikana Porttipuistossa on taas tapahtunut paljon, eikä loppua kehitykselle näy ainakaan lähitulevaisuudessa. uusimmaksi maamerkiksi on noussut Ikanon liikekeskus, jonka kokonaisala on noin 13 000 kerrosneliömetriä. Lahden moottoritien ja Kehä III:n risteyksessä se täydentää merkittävästi Vantaan Akseli –yritysalueen tarjontaa. Lähes katkeamattomat autojonot valuvatkin varsinkin viikonloppuisin Porttipuistoon. Alue kasvaa vahvasti huonekalujen, kodintavaroiden ja vapaaajan tuotteisiin liittyvän kaupan ympärille. Ikanon kauppakeskus hyödyntää Ikean vetovoimaa, ja onhan Ikanon omistuksessa suora yhteys Ikeaan. Ikano ja Ikea toimivat pitkäjänteisesti ja ne ovat päättäneet olla mukana ympäristötalkoissa panostamalla mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen jo liikkeiden suunnitteluvaiheessa. myös yhteistyökumppaneilta toivotaan samansuuntaista panostusta ympäristöstä huolehtimiseen. Porttipuistolla onkin hyvät mahdollisuudet nousta tulevaisuudessa ympäristöystävällisen yritysalueen malliesimerkiksi.

Ikanon maamerkki näkyy kauas.

6

VA N TA A N A K S E L I

Tertta Leppänen järjestää taimilaatikoita Hongkongin uudella Viherpihalla.

TA N S S I A 18.4.–14.10.2012 TANSSIKURSSEJA PÄÄSYLIPUN HINNALLA!

Pavi ei petä odotuksia Kesäkausi on taas käynnistynyt, parketilla tanssivat tasa-arvoisina työtön ja toimitusjohtaja. Toukokuusta alkaen ovat pyörineet myös Pavin suositut tanssikurssit. Tansseja tarjotaan monipuolisesti jenkasta lattareihin, eikä kursseilla ole pelkoa seinäruusuksi jäämisestä. Toiminnanjohtaja Sari Lehtoranta kertoo, että tämä kausi mennään pitkälti vanhalla kaavalla. Aivan uusia esiintyjiä on kuitenkin luvassa, vanhojen tuttujen ja suosittujen lisäksi. – Vanhan ja perinteikkään rakennuksemme ylläpito- ja

korjaustyöt jatkuvat edelleen. olemme saaneet aivan ihanaa palautetta asiakkailtamme, olemassaolollamme on selvä tilaus. Lavatanssi on halpa harrastus. Lavoilla käyminen ei ole kallista, ja pääsylipun hinnalla voi osallistua myös tanssikursseille. Lavalla kuulee tanssiorkesterien soittamana uudet ja vähän vanhemmatkin iskelmät. Valssi vetää tanssijoita edelleen, ja se tulee tutuksi jokaiselle lavatanssijalle. Tanssit Pavillakin alkavat ja loppuvat aina valssilla.


Tiesitkö että …? Mikä merkki? oikea vastaus sivulla 19.

Kehä III on Etelä-Suomen tärkein idästä länteen kulkeva väylä.

KeHä III KasVaa Ja KeHIttyy Helsingin seudun kunnat ovat yhdessä arvioineet Helsingin seudun liikennejärjestelmä 2011:n mukaan, että Kehä III:n parannus on tärkein valtakunnallinen liikennejärjestelmää parantava hanke pääkaupunkiseudulla. Kehä III:n parannustöiden jatkuminen on suuri merkitys, ei pelkästään Vantaan Akselin yrityskeskittymän, vaan koko metropolialueen kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan tänä vuonna, ja hankkeen toisen vaiheen toivotaan käynnistyvän välittömästi sen jälkeen. Kehä III:n parannustöiden kakkosvaiheessa uudistetaan muun muassa Lahdenväylän ja Porvoonväylän välinen osuus. Perusparannusten ansiosta myös lentoaseman ja Vuosaaren sataman välinen yhteys turvataan. Parannustyöt tarkoittavat käytännössä lisäkaistojen, eritasoliittymien ja asuntoalueita suojaavien meluesteiden suunnittelua ja rakentamista. Liikenteen sujuvuus paranee sekä Kehä III:lla että sen rinnakkaisväylillä. myös päästöhaitat vähenevät kun liikenteen sujuvuus paranee. Kaista- ja pysäkkijärjestelyjen ansiosta joukkoliikenteen edellytykset paranevat. myös kevyen liikenteen verkko täydentyy ja turvallisuus paranee. Kehä III on osa kansainvälistä E18-tietä ja osa Eu:n priorisoimaa Pohjolan Kolmio –liikennejärjestelmää. Kehä III:lla kulkee lähes 80 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa ja näin se on E18-tien vilkkaimmin liikennöity osa.

Vantaa saa uuden Kaupunkisuunnittelujohtajan Helsinkiläinen arkkitehti Tarja Laine, 55, on valittu Vantaan kaupunkisuunnittelujohtajaksi. Hän työskentelee tällä hetkellä uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa yksikön päällikkönä. Tarja Laine aloittaa Vantaan kaupunkisuunnittelujohtajana elokuun alussa, jolloin nykyinen kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg siirtyy tehtävästä eläkkeelle. Kaupunkisuunnittelujohtajaksi haki määräaikaan mennessä seitsemän henkilöä.

Hakunilan uimahalli aukesi jälleen uutuuttaan kiiltävät tilat kutsuvat jälleen uimareita Hakunilaan. Laajennusosaan on avattu terapia-allas ja höyrysaunat. Pukutilat sekä perusasiakkaille että erityisryhmille on myös remontoitu. uimahallin yhteydessä toimiva kuntosali on suunniteltu erityisesti ikääntyvien tarpeet huomioiden, ja ohjattuja kuntosaliryhmiä järjestetään myös senioreille. Kesäaikana uimahallissa järjestetään normaalin uintimahdollisuuden lisäksi erilaisia tapahtumia sekä piha-alueella puistojumppaa. Hakunilan uimahallin ja kuntosalin aukioloajat sekä hinnasto löytyvät osoitteesta www.vantaa. fi/liikunta ja ulkoilu/uimahallit/ Hakunilan uimahalli

ValIo-JuKolan puIstoKIrKKo HåKansböleen Håkansbölen historiallisen kartanon puisto tarjoaa näyttävät puitteet Valio-Jukolan viestin puistokirkolle kesäkuussa. Puiston kunnostustyö pitkälti alkuperäiseen asuunsa valmistui kesällä 2011. Puisto on toiminut sen jälkeen vantaalaisten suosittuna ulkoilukohteena, ja alueella sijaitsevassa Pehtoorin talossa on ollut ajoittain kahvila-toimintaa. Arkkitehti Armas Lindgrenin 1900-luvun alussa suunnittelema kartanon katto ja julkisivu on remontoitu, sisätilojen kunnostus jatkuu edelleen. Entisöintityö etenee hitaasti, eikä projektin rahoituksesta ei ole lopullista päätöstä. Håkansbölen kartano on yksi maamme parhaiten säilyneistä jugend-rakennuksista. Kartanosta tulee valmistuttuaan Vantaan kaupungin edustustila.

Hakunilan uimahalli on Valio-Jukolan ajan auki yötä päivää.

VA N TA A N A K S E L I

7


Valio-jukola

KaRtta K채t JA M

Vantaan kaupungin liikunnansuunnittelija Helj채 Punnala suunnistaa Venlojen hengess채 Kuusij채rven vaativassa maastossa.

8

VA N TA A N A K S E L I


Teksti: Kimmo Koivikko, kuvat: Kalevi Kemow.

teeN MAASTOON Legendaarinen JukoLan viesti houkutteLee satoJa yritysten työpaikkaJoukkueita vantaaLaismetsiin. Fazer onnistui kasaamaan kahdeksan Joukkuetta.

k

untorasteilla on riittänyt suunnistajia sen jälkeen, kun Minna Kauppi valittiin kaksi vuotta sitten Vuoden urheilijaksi Suomessa. Parhaiten suunnistusbuumi näkyy kuitenkin kesäkuun puolivälissä järjestettävässä perinteisessä Jukolan viestissä, jossa rikotaan uusi osallistujaennätys. Vantaalle odotetaan peräti 17 000

suunnistajaa. – Kuntoilu on kasvattanut suosiotaan ja suunnistuksessa korostuvat elämyksellisyys sekä itsensä haastaminen. Suunnistus on fysiikan ja taidon hieno yhdistelmä, hehkuttaa Valio-Jukolan pääsihteeri Päivi Luoma. Kovin kiinnostuksen kasvu joukkuekilpailuna suunnistettavaa Jukolaa kohtaan on yrityksissä. Luoma sanoo, että yritysten työpaikkajoukkueita on ilmoittautunut mukaan satamäärin. Kuntoilun lisäksi yrityksiä houkuttelee Vantaan hyvä sijainti. – olemme järjestäneet yrityksille omia Jukola-kouluja, joissa opetetaan suunnistuksen alkeita. uskon, että Jukola on elämys yritysten työntekijöille, ja heistä on mukava lähteä mukaan, Luoma sanoo.

Fazer innostui Fazerin Vantaan-toimipisteessä suunnistus on lähes kaikkien työntekijöiden huulilla. Vantaalta on mukaan lähdössä peräti viisi naisjoukkuetta ja kaksi miesjoukkuetta. Lisäksi Lahdesta tulee yksi Fazerin nimeä kantava joukkue. – olen itse suunnistanut lapsesta asti ja sain viime vuonna houkuteltua yhden joukkueellisen mukaan. Nyt mukaan lähtijöitä on paljon enemmän. meillä on aikamoinen meininki päällä, sanoo Kimmo Virtanen Fazer Leipomoista. Tuotekehittäjänä yrityksessä työskentelevä Virtanen pitää itseään erityisesti porukan houkuttelijana, eikä valmentajana. Fazerin joukkueissa on suunnistajia aina leipureista toimitusjohtajaan. – En ehdi opettamaan ihmisiä suunnistamaan, vaan olemme ostaneet järjestäjiltä opetusta. Kaikille opetetaan suunnistusta kädestä pitäen, Virtanen kertoo. Hänkin kehuu suunnistusta muodikkaaksi harrastukseksi, jota on

VA N TA A N A K S E L I

9


Valio-jukola

PäiVi luoma myöntää, että jukolan Viesti on iso urakka järjestäjille. BuDjetti on merkittäVä, Vaikka tarkkoja lukuja Pääsihteeri ei kerrokaan.

helppo harrastaa. Toisaalta Jukola asettaa omat haasteensa. – metsässä on paljon aloittelijoita, jotka yrittävät selviytyä huipuille tehdystä radasta. Varsinkin miesten viestissä jotkut osuudet ovat todella pitkiä ja osa joutuu suunnistamaan pimeässä. onneksi siellä on meidän lisäksemme paljon muitakin haahuilijoita. Ainoana tavoitteena on, että kaikki selviäisivät maaliin, Virtanen toivoo.

Iso bisnes Päivi Luoma myöntää, että Jukolan viesti on iso urakka järjestäjille. Budjetti on merkittävä, vaikka tarkkoja lukuja pääsihteeri ei kerrokaan. Kymmenet tuhannet suunnistajat ja katsojat Hakunilan urheilupuiston ympäristössä jättävät ison kasan euroja myös alueen yrityksille. Erityisesti palvelualan yritykset hyötyvät tapahtumasta. – Emme ole koskaan tutkineet, mitkä kerrannaisvaikutukset ovat. uskon, että ravintolat ja majoituspaikat ovat täynnä pitkänmatkalaisista, Luoma sanoo. Hän jakaa myös kiitosta Vantaan kaupungille ja puolustusvoimille, jotka ovat merkittävinä kumppaneina mukana. Esimerkiksi Hakunilan uimahalli on auki koko kisaviikonlopun yötä päivää. – olemme saaneet hienosti kumppaneita mukaan. Ilman puolustusvoimia tätä tapahtumaa ei voisi järjestää, sillä esimerkiksi piuhaa vedetään metsään 60–70 kilometriä, Luoma kertoo. 10

VA N TA A N A K S E L I

Venlat starttaavat Kytäjällä.


ennätysten MursKaJaIset Valio-Jukola-nimeä kantava tämän vuotinen suunnistuksen jättitapahtuma on jättimäinen myös lukuina. Kilpailijoita on tulossa noin 17 000 ja kisavieraita odotetaan Vantaalle kaiken kaikkiaan 50 000-70 000. ulkomaisia kilpailijoita on tulossa yli 3 000, 20 eri maasta. Järjestelyjen onnistumisesta vastaa 1 800 talkoolaisen joukko. Talkoolaisille kertyy talkootunteja

arviolta 100 000. – olemme järjestelyissä jo aika pitkällä. Radat ja kartat ovat valmiina. Nyt tehdään kilpailukeskuksen pohjustustöitä ja koulutetaan toimitsijoita, sanoo pääsihteeri Päivi Luoma. Kaikki pitää olla valmista 16. päivä kesäkuuta, jolloin Venlojen viesti starttaa. miehet lähtevät maastoon illalla ja ankkurit tulevat maaliin seuraavana aamuna.

MassIIVInen tapaHtuMa Tv-lähetyksiä suorana yli 10 tuntia Kilpailijoita noin 17 000 Yli 3 000 kilpailijaa ulkomailta, 20 eri maasta Kisavieraita kaikkiaan 50 000–70 000 Järjestelyistä vastaa 1 800 vapaaehtoista Talkootyötä yli 100 000 tuntia Ruoka-annoksia kuluu noin 25 000 Kahvia juodaan 25 000 kupillista Kisamakkaraa myydään yli 10 000 Yöpyjiä on 20 000–25 000 Saunojia on noin 7 000 Jätettä kertyy noin 30 000 kiloa

MIKä JuKola? Ensimmäinen Jukolan viesti suunnistettiin vuonna 1949. Vantaalla 16.–17. kesäkuuta suunnistettava Valio-Jukola on 64. Jukolan viesti ja 35. Venlojen viesti. miehet suunnistavat seitsemän osuutta, joiden pituus vaihtelee 7–15 kilometrin välillä. Naiset suunnistavat neljä osuutta, joiden pituus vaihtelee 5–8 kilometrin välillä. Tapahtuman järjestäjinä ovat vantaalainen Pihkaniskat ja Keravan urheilijat.

tällaInen on suunnIstaJa miehiä 60 prosenttia, naisia 40 prosenttia Hyvin koulutettuja (70 prosentilla on korkeakoulu- tai ylioppilastutkinto) Työssä päällikkö-, johtaja- tai asiantuntijatehtävissä Korkea tulotaso Luonto- ja ympäristötietoinen Teknisesti suuntautunut Elämyksiä ja haasteita hakeva Laatutietoinen

VA N TA A N A K S E L I

11


VaNtaaN aKseliN kAAVAruNkO 2

V

antaan kaupunkisuunnittelussa laaditaan Vantaan Akselin pohjoisosien maankäytöstä kaavarunko 2 -selvitystyötä alueen asemakaavoituksen valmisteluaineistoksi. Kaavarunko 2:n suunnittelualue ulottuu Honkanummentieltä Koivukylänväylän ja Lahdenväylän liittymän pohjoispuoleisille alueille. Kaavarunko on yleispiirteinen suunnitelma, jossa määritellään muun muassa alueen katuverkko, viheralueet ja rakennuskortteleiden sisältö yleiskaavaa tarkemmin. Kaavarungon laadinnan lähtökohtina ovat Vantaan yleiskaava 2007, alueen nykyiset asemakaavat sekä Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma (Arkkitehdit Anttila & Rusanen oy, Ramboll Finland oy, 11.12.2009). Selvitystyön painopisteenä on Vanhan Porvoontien länsipuoleinen Rusokallion alue, josta valtaosa on vielä asemakaavoittamatonta. Rusokallio sijaitsee Valkoisenlähteen tärkeän pohjavesialueen ytimessä. Alueen maankäytölle ja hulevesien hallinnalle etsitään ratkaisuja, jotka turvaavat pohjaveden, Vanhan Porvoontien liikenteen toimivuuden

12

VA N TA A N A K S E L I


MIssä nyt Mennään? Vantaan kaupungin asemakaavasuunnittelija Jukka Köykkä selvittää kaavarunko 2:n tilannetta.

Mitä kaupunkikuvan kohentaminen ja toiminnan kehittäminen tarkoittavat käytännössä Vantaan Akselin alueella?

sekä yleiskaavaan osoitettujen virkistysalueulkoilureittiyhteyksien toteuttamisedellytykset. Vanhan Porvoontien ja Valkoisenlähteentien sekä Koivukylänväylän ja Lahdenväylän liittymien alueet ovat Vantaan Akselin pohjoisosien tärkeitä solmukohtia. Selvitystyön tavoitteena on tukea niiden kaupunkikuvan kohentamista ja toiminnallista kehittämistä. Selvitystyö käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa, joka asettaa sen mielipiteiden kuulemista varten nähtäville todennäköisimmin loppukesällä 2012. Kaavarungon valmistuttua alueen suunnittelua jatketaan tarvittaessa asemakaavatöinä, joilla alueen maankäyttö juridisesti ratkaistaan. Teksti: Jukka Köykkä, Eija Öhrnberg.

Kaavarunko on yleispiirteinen suunnitelma, jossa määritellään mm. alueen katuverkko, viheralueet ja rakennuskortteleiden sisältö yleiskaavaa tarkemmin.

Käytännössä kaupunkikuvan kohentaminen realisoituu siinä vaiheessa kun kiinteistöille ryhdytään rakentamaan. Rakennusten, aitojen, pihojen, tonttien reunojen, istutusten ja muiden rakenteiden arkkitehtuuriin ja ulkonäköön tulee tällöin satsata. Vastuu laadukkaan ympäristön toteuttamisesta on ensisijaisesti kunkin rakennuspaikan omistajalla. Kaupunkikuvan ja näkymien kannalta merkittävien kohtien, kuten keskeisten liittymäalueiden, pääkatujen ja väylien varsien laadukas rakentaminen on tärkeää. Toiminnallisella kehittämisellä tarkoitetaan muun muassa sitä, että liikenneväylistä, mukaan lukien kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit ja tonttiliittymät saadaan silmää miellyttäviä, sujuvia ja turvallisia. Toiminnalliseen kehittämiseen sisältyy myös alueen toimintojen monipuolinen kehittäminen ja alueen nykyisten toimintojen, kuten esimerkiksi pienyritysten kirjon turvaaminen. Alueesta ei saisi tulla toiminnoiltaan liian yksipuolista. Kaupunkikuvallisesti ja liikenteellisesti merkittäviin solmukohtiin sopisivat toimistorakennukset kaupunkikuvaa jäsentämään ja kohentamaan.

Mitä mahdollisuuksia ja kanavia alueen asukkailla on vaikuttaa kaavarunko kakkoseen liittyvään päätöksentekoon? Vantaan Akselin alueen nykyiset asemakaavat ovat pääosin aika vanhoja eivätkä ne välttämättä parhaimmalla tavalla vastaa nykyajan alati muuttuvia vaatimuksia ja tarpeita. Kaavarunkotyöllä päästään hieman testaamaan nykyisten asemakaavojen ajantasaisuutta ja tunnistamaan keskeisiä kehittämistarpeita maankäytön suunnittelun ja toteuttamisen ohjaamisessa. Kaavarunko laaditaan asemakaavoituksen valmisteluaineistoksi. Kaavarunko käsitellään todennäköisesti syksyllä kaupunkisuunnittelulautakunnassa, joka asettaa kaavarungon aineistoineen nähtäville mielipiteiden kuulemista varten. Kun alueen maanomistajilla aikanaan viriää asemakaavahankkeita, huomioidaan kaavarunko asemakaavoituksen yhtenä lähtökohtana. Juridisesti alueen maankäyttö ratkaistaan ja tarkennetaan asemakaavoilla. Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laadinta on se keskeisin vaihe, jonka päätöksentekovaiheisiin alueen asukkailla on mahdollista, oleellista ja suotavaakin vaikuttaa. VA N TA A N A K S E L I

13


metroPoli

JoKiNiemeN tieN TuuNAuS

h

elsinkiläinen Design Studio muotohiomo on saanut Jokiniementien tilataide-mainospinnan suunnittelun loppusuoralle. Porttipuiston värisuora -nimellä kulkeva suunnitelma on kerännyt virkamiesten, kaupunkiarkkitehtien ja kaavoittajien suunnalta niin paljon kiitosta, että alueen kehittämistä on lähdetty tarkastelemaan Jokiniementietä suuremmalla skaalalla. – Kaupungin lähes varaukseton innostus suunnitelmillemme on ollut todella hienoa. Tutkittu alue laajennettiin kattamaan koko Lahdentien, Kehä III:n, Vanhan Porvoontien ja Jokiniementien välisen alueen. olemme työstäneet ideat niin, että niitä pystyy monistamaan ja käyttämään myös suuremmassa mittakaavassa, suunnittelija Anni Hapuoja kertoo. Kaupunki on näyttänyt vihreää valoa kaupunkitilan piristysehdotuksille, mutta varsinainen toteutus ja kokonaisbudjetti ovat vielä avoinna.

Välillä on väriä muotohiomon suunnitelman punaise14

VA N TA A N A K S E L I

na lankana ilmeen kehitykselle ovat värien ja valojen leikki. Alueella on paljon asfalttipintaa ja pitkiä näkymiä, joiden huomioiminen ja korostaminen eri keinoin tuo muotohiomon suunnitelmissa alueelle viihtyisyyttä, tunnistettavuutta ja lisäarvoa. Sisääntuloväylille ja risteysalueille on mietitty yhteistä väri-identiteettiä luovaa teemaa. Sama värimaailma toistuisi myös muun muassa parkkipaikkojen ja muiden asfalttipintojen elävöittäjänä. – Väreistä on luotu oma värikartta, mikä pohjautuu alueen toimijoiden käyttämiin logoväreihin. Tämä sateenkaarikartta toimisi sekä maamerkeissä, opasteissa, parkkipaikoissa että kalusteissakin. olemme miettineet sloganiksi ”Välillä on väriä”, mikä toimisi hyvin tässä välialueessa, jota väritämme, Hapuoja hymyilee. Kallioleikkauksia on suunniteltu käsiteltävän valon ja värin avulla niin, että ne toimisivat pimeän aikaan alueen maamerkkeinä. myös parkkialueille on mietitty eri väreissä loistavia katuvaloja. – Valojen suhteen on matkan varrella ilmennyt vähän teknisiä haasteita vuo-

denaikojen vaihteluiden takia. Parhaillaan tutkitaan, miten värilliset katulamput saataisiin parhaiten toimimaan. Tällaista kun ei ole ennen Suomessa tehty. Värin ja valon lisäksi yhtenä elementtinä suunnitelmissa korostetaan liikettä. Liikenneympyrän maamerkkiin muotohiomo haluaisi liikettä esimerkiksi pyörimisen myötä. – Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta käyttää tuulivoimaa liikenneympyrän maamerkissä, mutta kaikki on vielä avoinna.

Innostava projekti Suunnitelmat pitävät sisällään myös alueen mainospinnat. Toiveena on luoda näkyvyyttä, joka on taiteellisesti kiinnostavaa, mutta myös kaupallista. – Pyrimme saamaan alueen toimijat liittymään yhteen, jotta yksittäiset suuret mainospinnat saataisiin sulautettua yhtenäiseksi kaupunkitilaa rikastuttavaksi väri-ilotteluksi. Haemme alueelle vähän uudenlaista visuaalista ilmettä mainontaan, Hapuoja selittää. muotohiomo toivoo tekevänsä jatkossa yhteistyötä alueen yritysten kanssa myös


Viides UlottUVUUs liiKeKesKUKseN kATOllA Ikanon Porttipuisto Shopping -liikekeskuksen katolle Vantaan Porttipuistossa on juuri valmistunut Suomen suurin uuden kiinteistön viherkatto. Noin 2000 neliömetrin katolla tutkitaan ja testataan luonnon monimuotoisuutta tukevia ratkaisuja. Liikekeskuksen viherkatto on osa Viides ulottuvuus – viherkatot osaksi kaupunkia -tutkimushanketta. Helsingin yliopiston toteuttaman hankkeen tavoitteena on löytää ympäristövastuullisia viherkattoratkaisuja suomalaisiin kaupunkiolosuhteisiin. Viherkatot eli elävällä kasvillisuudella peitetyt rakennusten katot ovat maailmalla nopeasti yleistyvä, kustannustehokas keino hallita ja vähentää kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Porttipuistossa Suomen suurimman viherkaton tehtävänä on myös sadevesien imeytys ja rakennuksen maisemointi. Katolla kasvavien kasvien tarkoituksena on hidastaa sadevesien virtausta ja pienentää viemäriverkoston kuormitusta. Viherkaton uskotaan myös puhdistavan ilmaa ja vähentävän melua. Ikanon liikekeskus lähti tutkimushankkeeseen innolla mukaan. - meitä kiinnostaa kaikki uudet tavat toimia ja ympäristöystävällisyys on meille tärkeä arvo. mahdollisuus osallistua yliopiston projektiin oli erittäin tervetullut. on hienoa olla mukana tarjoamassa mahdollisuutta tutkimukseen ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseksi, Ikano Retail Centresin toimitusjohtaja Tuire Nyberg iloitsee.

Vuosien tutkimus

erilaisten tapahtumien räätälöinnissä, joilla saada myös asiakkaat osallistumaan interaktiivisesti alueen toimintaan. Anni Hapuoja uskoo Porttipuiston värisuoran toteutuksen aikataulujen ja budjettien ratkeavan nopealla aikataululla. Hän arvelee lähtölaukauksen tapahtuvan Jokiniementien varresta. – Porttipuiston alueen kaupan toimijat ja Vantaan Akselin kehitystyöryhmä päättävät, millä laajuudella suunnitelmia lähdetään toteuttamaan. Ideoita on paljon, ja realistisesti kun mietitään, niin kevyen liikenteen väylät ja kalusteet jäävät varmaan toteutuksessa myöhemmäksi. Aluksi tullaan varmaankin keskittymään isompiin elementteihin. – Joka tapauksessa tämä on ollut todella innostava projekti, täysin uudenlainen tapa ottaa kaupunkimiljöötä haltuun. Toivomme saavamme toteutuksen mahdollisimman pian vireille, se olisi hieno jatkumo tähän designpääkaupunkivuoteen, Hapuoja summaa.

Ikanon viherkatolle asennetaan, istutetaan ja kylvetään kasviyhdyskuntia, jotka matkivat luonnon kuivia ketoja. Jokaisen kattokaivon ympäristöön suunnitellaan erilainen kasvualusta ja kasvillisuus, jotka jäljittelevät monimuotoisuudessaan luonnon niittyjen kasvillisuutta. Vuosien varrella tutkimuksessa testataan sopivia perustamistapoja, etsitään parhaita kasvualustoja ja sopivimpia kasviyhdistelmiä. Istutettaviin kasveihin kuuluvat muun muassa ketoneilikka, kissankäpälä ja keto-orvokki. - Tavoitteena on kehittää katto, joka olisi lähes hoitovapaa. Kasvien monimuotoisuus tekee katosta rikkaan ja esteettisesti kiinnostavan kokonaisuuden. Nyberg on kiinnostunut seuraamaan, miten viherkatto kestää aikaa. - Lisäksi on mielenkiintoista saada palautetta siitä, tarjoaako katto esteettisiä ja rauhoittavia kokemuksia rakennuksissa työskenteleville ja siellä asioiville, Nyberg pohdiskelee. Viherkatto ei ole yleisölle avoin, mutta sinne on suora näkyvyys alueelle tultaessa. Hong Kong -liikkeen henkilöstön terassi avautuu myös luonnonomaiselle niitylle päin. maaliskuun lopulla avattu Suomen ensimmäinen Ikanon liikekeskus saa jatkoa marraskuussa avattavalla Kuopion kauppakeskuksella. Ikano Retail Centres toteuttaa kauppakeskuksia yhdessä Ikean kanssa.

Helsingin yliopiston kanssa käynnistetyn yhteistyöprojektin on suunniteltu kestävän kymmenen vuotta, kertoo Tuire Nyberg.

Teksti: Riikka Mäkinen, kuvat: Muotohiomo.

VA N TA A N A K S E L I

15


koeajossa

lakaisukone Teksti: Veijo Leino, Eija Öhrnberg.

laKaisUkONeIDeN elIITTIÄ vuonna 1985 perustetun Lakaisutekniikka v. Leino oy:n omistaja Veijo leino on syystäkin ylpeä työstään.

y

htiön toimiala on katujen kunnossapito, eli Leinon lakaisukoneet keräävät pois ne talven jäljiltä pölyävät hiekat, jotka haittaavat hengitystä ja herättävät mielipiteiden vaihtoa ja kiivastakin keskustelua joka kevät. – Katupöly ja siihen liittyvä keskustelu on lähellä sydäntäni, sanoo Leino. – olemme viime vuosina panostaneet voimakkaasti peseviin imulakaisukoneisiin. Niiden hyvä puhdistusjälki on omiaan alentamaan viihtyvyys-ja terveyshaittoja aiheuttavan katupölyn määrää. Katupölyn aiheuttamien haittojen vähentäminen on ollut jo vuosia meidän ja asiakkaittemme yhteinen tavoite.

Tehokas lakaisukone vähentää katupölyn aiheuttamia haittoja.

Tärkeät yhteistyökumppanit merkittävimmät yrityksen yhteistyökumppanit ovat Helsingin, Vantaan ja Lahden kaupungit sekä Lemminkäinen oyj, Neste oil oyj ja pääkaupunkiseudulla toimivat rakennusliikkeet. Lakaisutekniikka V. Leinon palveluksessa on kahdeksan vakituista kuljettajaa sekä kevätlakaisusesongin aikaan kahdesta kolmeen lisäkuljettajaa. – Työllistämme vakituisen henkilökuntamme talviaikaisilla lumitöillä ja omien lakaisukoneiden huoltotöillä. Kevätruuhkan aikaan käytämme 11 lakaisukonetta ja talvella on lumitöissä 7 pyöräkuormaajaa, summaa Leino. – Toimintamme painottuu sulan maan aikaiseen katujen puhtaanapitoon, jossa käytämme lakaisukoneita jalkakäytäväkoneista suuriin kadunlakaisukoneisiin. Nämä koneet myös pesevät kadun pinnan. 16

VA N TA A N A K S E L I

Veijo Leinon pesevät imulakaisukoneet edustavat alan parasta tekniikkaa.


PeseVä imulakaiseVa auto scania D 340 alustalla brock sl410/2K Jumbo s päälirakenne Moottorin tehot: Alustan 254 kw, päälirakenteen 125 kw Huippunopeudet: työskentely 2–12 km/h, siirto 80 km/h. Kulutus: Keskikulutus 24 litraa per käyttötunti Vesisäiliön koko: 5 000 litraa roskasäiliön kokonaistilavuus: 12 m3 lakaisuleveys: 130–360 cm Hinta: 335 000 eurosta ylöspäin varustetasosta riippuen erityistä: Kadun lakaisu ja pesu samanaikaisesti. myös molemmin puoleisten imusuulakkeiden käyttö samanaikaisesti mahdollista.

VA N TA A N A K S E L I

17


nyt alueella AARO FORSMAN OY Vanha Porvoontie 235 01380 Vantaa www.forsman-tea.com AERE LOGISTICS OY Vanha Porvoontie 231 A 01380 Vantaa www.aere.fi AGILITY LOGISTICS OY Virkatie 1 01510 Vantaa www.agilitylogistics.com AHDIN PARKETTI Apajakatu 8 A 1 01600 Vantaa AIRMEC OY Rajakuja 5 01230 Vantaa www.airmec.fi AKRO MATS & MATTING OY Mittatie 15 01260 Vantaa www.akro.fi AKZO NOBEL COATINGS OY Valimotie 22 01510 Vantaa ALEBORG OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa ALF LÖKSTRÖM OY Kunnaantie 31 01370 Vantaa ALS LOGISTICS OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.alslog.com TIKKURILAN TILIASEMA Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa ANIXTER FINLAND Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa ANJA PESOLA OY Vanha Porvoontie 357 01490 Vantaa www.anjapesola.fi ANTELL-CATERING OY RAVINTOLA MOMENTTI Vanha Porvoontie 245 01380 Vantaa www.kesko.fi AP NURMINEN OY Kokkokalliontie 5 D 4 01380 Vantaa www.apnurminen.com ARCTIC CONTAINER OY Hakintie 10 01380 Vantaa www.arcticcontainer.fi ARESTOLA PASI ANTERO Vanha Porvoontie 211 01380 Vantaa HUNTLEIGH HEALTHCARE OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.huntleigh-healthcare.fi ARONIJA MOONIKA-SVEA Pitkäsentie 22 A 01200 Vantaa ATOLLI OY Kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi AURINKOBUSSIT OY Vanha Porvoontie 246 01380 Vantaa www.aurinkobussit.fi AVATRON OY Kivipyykintie 6 01260 Vantaa www.avatron.fi BENECOM OY Äyritie 8 01510 Vantaa BESTMILL OY Maarinkunnaantie 15 A B 01370 Vantaa BIODOR OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa BLÄKLÄDER WORKWEAR OY Salpakuja 601200 Vantaa

www.blaklader.com BRENNTAG NORDIC OY Malmarintie 20 01380 Vantaa www.brenntag-nordic.com BROTHER FINLAND OY Honkanummentie 2 01260 Vantaa www.brother.fi BUFAB FINLAND OY Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.bufab.com BUSSARI OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.bussari.fi BV-TALTRADE KY Linjatie 5 01260 Vantaa C. HALLSTRÖM OY Linjatie 5 01260 Vantaa www.hallstroms.com CAP-NET FINLAND OY Teknobulevardi 3–5 01530 Vantaa www.cap-net.fi CARDEL LOGISTIC OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.cardel.fi CONSULTOR FINLAND OY Vanha Porvoont. 229 01380 Vantaa www.consultor.fi CRISOR LTD OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa CRONVALL OY Itäinen Valkoisenlähteentie 14 01380 Vantaa www.cronvall.fi CTK TEKNIIKKA OY Kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi DAE-TEK OY Huhtimontie 20–12 04200 Kerava www.daetek.fi DECOCOAT OY Mittatie 10 01260 Vantaa www.decocoat.fi DEFISAN HYGIENIA OY PL 29, 01301 Vantaa www.defisan.com DESMET OY Mittatie 17 01260 Vantaa DH-TRADE OY LTD Rajatie 4 B 21 01230 Vantaa www.dh-trade.fi DHL EXEL SUPPLY CHAIN OY Katriinantie 14–16 01530 Vantaa www.dhl.com DHL FREIGHT OY Tullimiehentie 10 01530 Vantaa www.dhl.com DIGIX OY Vanha Porvoontie 231 B 01380 Vantaa www.digix.fi DOSFIL OY Salpakuja 9 01200 Vantaa www.dosfil.com DSV SOLUTIONS AB Honkanummentie 3 01200 Vantaa www.dsv.com EL GORDO YHTIÖT OY Kallioimarteentie 12 01350 Vantaa EL-CAR OY Mittatie 26 01260 Vantaa www.el-car.fi EMPAK Hakkilankaari 7 B 01380 Vantaa ERGOREJ OY Kivipyykintie 11

01260 Vantaa www.ergorej.com ERISTYS HEWACO OY Mittatie 9 01260 Vantaa www.hewaco.fi ETACAP OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa EUROPRESS GROUP OY Huhtimontie 16–18 04200 Kerava www.europress.fi EVISOL OY Hakkilankaari 7 A 01380 Vantaa www.evisol.fi EXPRESS WAY OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.expressway.fi FASTEMS OY AB Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.fastems.com FIFTY-FIFTY HOLDING OY Hakkilankaari 9 01380 Vantaa FITNESS CONSULT FINLAND Maarinkunnaantie 19 D 15 01370 Vantaa www.fitnessconsult.fi FIRECON OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.firecon.fi FLUOROTECH OY Kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi FOREMA DESIGN OY Mittatie 13 01260 Vantaa www.foremadesign.fi FUNSTER COMPANY OY Hakkilankaari 9 01380 Vantaa www.funster.fi GUNNAR FLINCK KY Liisankalliontie 16 01380 Vantaa HAKANIEMEN METALLI OY Linjatie 3 01260 Vantaa www.hakmet.fi HAKKILAN LOGISTIIKKA-KESKUS Kanervantie 6 01380 Vantaa www.sok.fi HAMMASVÄLINE OY Porttikaari 20 01200 Vantaa www.hammasvaline.fi HANNU KROHN OY Vanha Porvoontie 336 01490 Vantaa HANSARENT OY Linjatie 5 01260 Vantaa HARD WORK HALLELUJAH OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa HAW-MARK OY Heinäsuontie 3 01380 Vantaa HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Vanha Porvoontie 225 01380 Vantaa www.evl.fi HER SHOP OY Maarinkunnaantie 4 C 12 01370 Vantaa www.hershop.fi HESSUMOBIILI OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa HEVIK OY Vanha Porvoontie 231 01200 Vantaa HIGH METAL PRODUCTION OY Linjatie 3, 01260 Vantaa HOIVAKOTI TUIJA OY Kyläkaivontie 6 D 01350 Vantaa www.hoivakotituija.fi HOZELOCK FINLAND

Vanha Porvoont. 229 01380 Vantaa www.hozelock.fi HUNTLEIGH HEALTHCARE OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.huntleigh-healthcare.fi IBERTRANS Vanha Porvoontie 231 A-talo E1 01380 Vantaa www.ibertrans.fi IKEA VANTAA Porttisuontie 18 01200 Vantaa www.ikea.com ILO VALO OY Kokkokalliontie 1–3 A 01380 Vantaa www.ilojavalo.net INDOOR GROUP OY, SOTKA VANTAA PL 100 00016 Kesko www.sotka.fi INSINÖÖRITOIMISTO HI-TEKNO OY Vanha Porvoontie 246 01380 Vantaa www.hi-tekno.fi INTERNATIONAL PAINT OY Malmarintie 20 01380 Vantaa www.akzonobel.com IPATEK OY Huhtakuja 12 01200 Vantaa JD MULTITUOTE OY Kivipyykintie 7 B 01260 Vantaa www.jdtuote.com JOHN NURMINEN OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.johnnurminen.com JOT LOGISTIIKKA OY Tikkurilantie 10 01380 Vantaa JT-JÄÄHDYTIN Pitkäsentie 23 01200 Vantaa JUHLA- JA LOUNASPALVELU SILVENNOINEN OY Vanha Porvoontie 228 01380 Vantaa www.juhlapalvelu.inet.fi JUJARENT OY Mittatie 7 01260 Vantaa KAARESKORPI OY Linjatie 5 01260 Vantaa www.kaareskorpi.com KAASUVALO OSAKEYHTIÖ Porttikaari 18 01200 Vantaa www.kaasuvalo.fi KAHVILA HAKKIS OY Malmarintie 37 01380 Vantaa KAHVILA LE – TUT OY Malmarintie 39 01380 Vantaa KAIKENKARVAISET OY Kivipyykintie 7 B 01260 Vantaa www.kaikenkarvaiset.com KAVIKA OY Linjatie 2 01260 Vantaa www.kavika.fi KESLOG OY Jokiniementie 31 01380 Vantaa www.kesko.fi K-HONKATORI Itäinen Valkoisenlähteentie 19 01260 Vantaa www.k-honkatori.com KIINTEISTÖ OY JUJAMY Mittatie 7 01260 Vantaa KIINTEISTÖ OY MITTATIE 9 Mittatie 9 01260 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN

HAKKILANKÄRKI Hakkilankaari 9 01380 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN PORTTIHOVI Porttikaari 1 01200 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN PORTTISUONTIE 11 Porttisuontie 11 01200 Vantaa KIINTEISTÖ OY C/O TUOMI-TEAM Salpakuja 9 01200 Vantaa KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ MAANMITTARINTIE 1 01260 Vantaa KIRJAPAINO KEILI OY Porttikaari 7 01200 Vantaa www.keili.fi KITAINKULMA OY Mittatie 6 01260 Vantaa KIVITUOTE YLITALO OY Salpakuja 7 01200 Vantaa www.kivituote.com KKS CONSULTING OY Savirunninkatu 2 04260 Kerava KLIPPAN OY Santaradantie 8 01370 Vantaa www.klippan.fi KODIN YKKÖNEN Salpakuja 2 01200 Vantaa www.anttila.fi KOLMIKANTA OY Mittatie 17 01260 Vantaa www.kolmikanta.com KOLOHONGAN BURGER OY Itäinen Valkoisenlähteentie 19 01260 Vantaa KONEKESKO OY Vanha Porvoontie 245 01380 Vantaa KONTINO OY PL 27, 01301 Vantaa www.kontino.fi KOPPARBERG FINLAND OY Honkanummentie 3 01260 Vantaa www.kopparberg.fi KOTIVERKKO OY Kunnaankuja 16 A, 01370 Vantaa www.kotiverkko.fi K-RAUTA 75 Vanha Porvoontie 243 01380 Vantaa www.k-rauta.com KS-HUOLTO OY Mittatie 8 B 01260 Vantaa KUMIAPU OY Kivipyykintie 2 01260 Vantaa www.kumiapu.fi KUNKKURAVINTOLAT OY Vanha Porvoontie 247 01380 Vantaa KUNNON KATSASTUS OY Mittatie 27 01260 Vantaa www.kunnonkatsastus.fi KVL-NOSTURIHUOLTO OY Maaseututie 50 07220 Kaarenkylä KÛBLER SUOMI OY Kelatie 25 A 1–3 01450 Vantaa www.kubler.fi LAATUTORJUNTA SINIKETO OY Vanha Porvoontie 205 B 01380 Vantaa www.co.inet.fi LABNET OY Vanha Porvoontie 235 01380 Vantaa www.labnet.fi LAKEUDEN URAKOINTIPALVELU OY Kokkokalliontie 8 B 01380 Vantaa LAMINA IMPORT OY

Hakkilankaari 9 01380 Vantaa www.lamina.fi LEIMASINTEOLLISUUS OY Mittatie 14 01260 Vantaa www.leimasinteollisuus.fi LIHA-SALMINEN OY Kivipyykintie 1 01260 Vantaa www.liha-salminen.inet.fi LIHATUKKU HARRI TAMMINEN OY Itäinen Valkoisenlähteentie 21 01260 Vantaa www.lihatukku-tamminen.com LINAK OY Perintötie 2 D 01510 Vantaa www.linak.fi LINDSTRÖM OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa www.lindstrom.fi LKV WAHLMARK KIINTEISTÖT OY Porttikaari 1 01200 Vantaa www.wahlmark.fi LORÈAL FINLAND OY Honkanummentie 13 01380 Vantaa LOUNAS-KAHVILA LIS-SU OY Malmarintie 39 01380 Vantaa LÖKSTRÖMIN AUTO OY Kunnaantie 31 01370 Vantaa M. BLOMSTER CONSULTING OY Linjatie 5 01260 Vantaa MAALAAMO PAULI HIETANEN OY Kivipyykintie 6 01260 Vantaa www.mph.fi MAATALOUSKESKO OY Tikkurilantie 10 01380 Vantaa MACROMED OY Annankalliontie 15 B 1 01380 Vantaa MAGNOLIA TUOTANTO Hovitie 8 01380 Vantaa www.magnoliamedia.fi MAKO OSAKEYHTIÖ Linjatie 4 01260 Vantaa www.mako.fi MANNITEK T:MI Annankalliontie 2a A 01380 Vantaa MARANNE OY Liisankalliontie 7 A 01380 Vantaa MARINETEK GROUP OY Mittalinja 2 01260 Vantaa www.marinetek.net MARKKINOINTIVESA OY Huhtakuja 3 B 01200 Vantaa MASTERPLAST OY Kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi MD MARITIME DIVING OY PL 127 01201 Vantaa www.maritime.fi MECONET OY Honkanummentie 8 01280 Vantaa www.meconet.fi MEDICALL FINLAND OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.medicall-nordic.com MEGASCAND OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa MERCANTILE GROUP OY AB Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.turvanasi.fi MIELE OY Porttikaari 6 01200 Vantaa


www.miele.fi MIRTEK OY Mittatie 18 01260 Vantaa www.mirtek.fi MONILAITE OY Tikkurilantie 136 01510 Vantaa www.monilaitethomeko.fi MOREX INVESTMENT OY Maanmittarintie 1 01260 Vantaa MOROTTAJA AILA MARJATTA Kokkokalliontie 5 A 01380 Vantaa MOVES OY Maanmittarintie 1 01260 Vantaa www.moves.fi MUSTA PÖRSSI OY Porttisuontie 4 01200 Vantaa MYLLYMÄEN KULJETUS OY Mittatie 27 01260 Vantaa www.isso.fi MYRTTISEN VIHANNES OY Mittatie 7 01260 Vantaa MYYNTI JA MARKKINOINTI OY TULILLA Joukontie 23 01400 Vantaa www.tulilla.fi MÄÄTTÄ TUOMO, RAKENNUSTYÖT Maarinkunnaantie 17 B 01370 Vantaa NETTO-KEITTIÖT VANTAA Porttikaari 1 01200 Vantaa www.nettokeittiot.fi NOBINA FINLAND OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.nobina.fi NORDIC ART INTERIOR Kokkokalliontie 30 C 01380 Vantaa NORDIC CENTER FINLAND OY Pitkäsentie 20 01200 Vantaa NORRING JANNE TAPIO Karitie 4 01530 Vantaa NOVOSEC OY Hakkilankaari 2B 01380 Vantaa www.novosec.fi NOWATT PALVELU OY Rajatie 38 01230 Vantaa NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO R.Y. OPASKOIRAKOULU Siltaniitynkuja 1 01260 Vantaa www.opaskoirakoulu.fi OLKEBOR OY Vanha Porvoontie 231 B 01380 Vantaa ONNINEN OY Mittalinja 1 01260 Vantaa www.onninen.com ONNINEN-SIJOITUS OY Mittalinja 1 01260 Vantaa ONNIVAATIO OY Mittalinja 1 01260 Vantaa www.onninen.com ONVEST OY Mittalinja 1 01260 Vantaa www.onvest.fi OSAMEC OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa OSATEOS OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa www.osateos.fi OSAWORKS OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa

OSRAM OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.osram.fi P.I.S. – NAVIGATOR OY Vanha Porvoontie 231 A 01380 Vantaa PAKASTAMO OY Itäinen Valkoisenlähteentie 21 01260 Vantaa www.valio.fi PEHYCON OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.pehycon.fi PELLAVA KOTI- JA HOIVAPALVELUT OY Jousitie 14 D 14 01380 Vantaa PELTIKA OY Sinikellonpolku 3 E 01300 Vantaa www.peltika.fi PETRASOL OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.petrasol.fi PIIMAT OY Mittatie 1 01260 Vantaa www.piimat.fi PJJ-HITSAUS OY Maarinkunnantie 17 C 61 01370 Vantaa PLAKETTI KY Maarinkunnaantie 15 A B 01370 Vantaa POHJOLA FINANCE OY Vantaanportinkatu 3 01510 Vantaa www.op.fi POWERMATIC HUOLTO OY Mittatie 8 01260 Vantaa www.powermatic.fi

PR-CENTER FINLAND OY Nuolitie 1 01300 Vantaa PRINTCENTER SALE OY Koivuvaarankuja 2 01640 Vantaa www.printcenter.fi PRODMAC OY Salpakuja 9 01200 Vantaa www.prodmac.fi PROFIMEAS OY Hirsalantie 11 01380 Vantaa www.profimeas.fi PUTKI JA LEVYRAKENNE OY Kivipyykintie 5 01260 Vantaa www.putkijalevyrakenne.fi RAHKOLA BROS. OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.rahkolabros.fi RAKENNUS-INFRA OY Tatti 4 00760 Helsinki RAKENNUSLIIKE HENRY FLINCK OY Liisankalliontie 10 01380 Vantaa RAMIRENT FINLAND OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa RAUTAKESKO OY Vanha Porvoontie 243 01301 Vantaa www.rautakesko.fi REHAU OY Kivipyykintie 10 01260 Vantaa www.rehau.com RESTALAITE OY Mittatie 12 01260 Vantaa www.restalaite.fi RUOKAKESKO Jokiniementie 31 01300 Vantaa www.kesko.fi RUOKAKESKO

Keskusvarasto Tikkurilantie 5 01380 Vantaa www.kesko.fi RUSSIAN CARGO SERVICE OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.russiancargo.fi SARSTEDT OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.sarstedt.com SATOMESTARIT OY Mittatie 5 01260 Vantaa SATOTUKKU OY Tuupakantie 32 01740 Vantaa www.satotukku.fi SAV-INTER OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SCANROAD FINLAND OY Hakintie 7 B 01380 Vantaa www.scanroad.fi SCHMALZ OY Hakkilankaari 2 01380 Vantaa SENOVE OY Mittalinja 5 01260 Vantaa SENSOROLA OY Vanha Porvoontie 228 01380 Vantaa www.sensorola.fi SESOMA OY Mittalinja 5 01260 Vantaa www.sesoma.fi SHIN-ETSU PVC B.V. Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SI-KAIVURIPALVELU OY Huhtakuja 1 01200 Vantaa SIIVOUSEXPERTIT OSK Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SITA FINLAND OY Linjatie 6 01260 Vantaa www.sitafinland.fi STAR-RENGAS OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa www.star-rengas.fi STENA METALLI OY Hakintie 2 01301 Vantaa www.stenametalli.fi SUOMEN HYÖTYKESKUS OY Linjatie 6 01260 Vantaa www.sitafinland.fi SUOMEN KULJETUSLAITE OY Hakkilankaari 4 01380 Vantaa www.suomenkuljetuslaite.fi SUOMEN PELASTUSARMEIJAN SÄÄTIÖ Itäinen Valkoisenlähteentie 15 01260 Vantaa www.pelastusarmeija.fi SUOMEN TERVALEPPÄ OY Kivipyykintie 12 01260 Vantaa www.suomentervaleppa.fi SWAHNS-FINLAND OY Honkanummentie 3 01260 Vantaa www.swahns-finland.fi TAKTWELL OY Pitkäsentie 22 A 01200 Vantaa www.taktwell.fi TAMMESVIRTA & CO OY Elannontie 5 01510 Vantaa TASSIE EXPRESS OY Kuusikkotie 4, as. 1 01380 Vantaa

TEKSOR OY Mittatie 25 01260 Vantaa www.teksor.fi TELINETYÖ KOSKINEN OY Porttikaari 16 01200 Vantaa www.telinetyo.fi TENDEX OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa TERÄSKAIRA OY Mittatie 19 01260 Vantaa www.teraskaira.fi TERÄSNYRKKI STEEL OY Linjatie 5 01260 Vantaa www.terasnyrkki.fi TGO PRO OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa TIIMARI OYJ ABP Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.tiimari.fi TIKKURILAN METALLI OY Kunnaantie 31 01370 Vantaa TILITOIMISTO K-TILIT OY Annankalliontie 12 01380 Vantaa TILITÄHTI Pitkäsentie 20 C 01200 Vantaa TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND OY Korpivaarantie 1 01450 Vantaa www.fi.toyota-industries.eu TR-KALUSTE OY Porttisuontie 7 01200 Vantaa www.tr-kaluste.fi TRANS-AKSELI OY Malmarintie 1 B 01380 Vantaa TRANSPOINT CARGO OY Hakintie 7 01380 Vantaa www.transpointcargo.fi TUOMI-TEAM OY Salpakuja 9 01200 Vantaa www.tuomiteam.fi TUONTINET OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa TYÖKALUPALVELU TOOL-SERVICE GRÖNBLOM OY Itäinen Valkoisenlähteentie 16 01301 Vantaa www.tkp-toolservice.fi UNICO OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.unico.fi UNIVISIO OY Salpakuja 9 01200 Vantaa www.univisio.fi UPS SCS (FINLAND) OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa UUDENMAAN UV-LAKKAUS OY Mittatie 16 01260 Vantaa www.uvlakkaus.com UUDENMAAN VIHANNES OY Jokiniementie 31 01300 Vantaa www.uudenmaanvihannes.fi VARIA Vantaan Ammattiopisto Elannontie 3 01510 Vantaa VANTAAN KONE JA LAITE KY Mittatie 20 01260 Vantaa VANTAAN KP-PALVELU OY Vanha Porvoontie 235, halli 3 01380 Vantaa www.vantaankp-palvelu.fi

VANTAAN KUMITEKNIIKKA OY Kivipyykintie 7 01260 Vantaa www.vantaankumitekniikka.fi VANTAAN PALMUKOTI OY Vaunukalliontie 11 01200 Vantaa www.palmukoti.fi VANTAAN TIMANTTIPORAUS OY Linjatie 5 01260 Vantaa www.terasnyrkki.fi VANTAAN TOP CLEAN Evästie 5 D 01360 Vantaa VANTACO OY Malmarintie 20 01380 Vantaa VEIKON KONE OY Antaksentie 4 01510 Vantaa www.veikonkone.fi VELJEKSET KULMALA OY Linjatie 4 01260 Vantaa www.veljeksetkulmala.fi

VEPSÄLÄINEN OY Porttisuontie 4 01200 Vantaa www.vepsalainen.com VIESTINTÄ-PERKKIÖ OY Kokkokallionrinne 3 F 01380 Vantaa www.viestintaperkkio.fi VIIHDETOIMISTO HAKKIVOX OY Lähdekallionrinne 3 A 01380 Vantaa www.hakkivox.fi VIPLANE OY Kirstinharju 9 02760 Espoo VRJ ETELÄ-SUOMI OY Porttikaari 3 01200 Vantaa www.vrj.fi WAHLMARK KM OY Porttikaari 1 01200 Vantaa www.wahlmark.fi WHATIF Kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.whatif.fi

mikä merkki?

merkki sivulla 7 on Partioaitan liikemerkki Porttipuiston liikekeskuksessa.

lue lisää www.Vantaan-akseli.fi

VA N TA A N A K S E L I

19


TUUSU LANVÄ

YLÄ

HELSINKI-VANTAA

KEHÄ

III

LA HD EN VÄ

YL Ä

JUKOLA 2012

ÄY

NV

O VO OR

P

KEHÄ I

VUOSAARI

ITÄVÄYLÄ

PARHAAT REITIT JOKA SUUNTAAN Vantaan Akseli on logistiikan, teollisuuden ja kaupan yritysalue Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman välissä, Lahden moottoritien ja Kehä III:n risteyksessä. Hakkilasta, Porttipuistosta, Kolohongan pienteollisuusalueesta sekä Kuninkaanmäen lounaisosasta muodostuvalla alueella toimii noin 300 yritystä. Lisätiedot: www.vantaanakseli.fi

Vantaan Akseli 1/2012  
Vantaan Akseli 1/2012  

Vantaan Akselin asiakaslehti 1/2012

Advertisement