Page 1

Valppaana verkossa Lisää liikkeitä Porttipuistoon

Pohja- ja hulevedet tarkkailussa

Kaavarunkotyö I:

Paineita liikennesuunnitteluun Yrittäjä, aktivoidu! | Kukkakauppaa läpi kesän


4

12

Kukkia iloon ja suruun

Vantaan

5

Pääkirjoitus

akselilla <

8 2

6

Kaavarunkotyö I vaikuttaa alueella kaikkien elämään

VA N TA A N A K S E L I

Alihankkijat saapuvat Metson matkassa


Monta hyvää syytä tulla Vantaan Akseliin!

JulkaisiJa

Vantaan akselin kehitysryhmä N:o 1 kesäkuu 2011 Pä ät o i m i t ta J a

Janne Rönnbäck t u o t ta J a

Eija Öhrnberg t o i m i t u s J a ta i t t o

magnolia media oy kaNNEssa

Pirjo siren, Vantaan puistosuunnittelupäällikkö k u Vat

sakari manninen, Vantaan mediakeskus kaNsi

sakari manninen, Vantaan mediakeskus

16

kaNNEN suuNNittElu anssi Vuohelainen, Vantaan mediakeskus

Shoppailemaan Porttipuistoon

kuVaNkäsittElY tuukka mielonen, Vantaan mediakeskus Pa P E R i

kansi: G-print 200gr, sisäsivut: G-print 90gr Pa i N o

sP-Paino oy Pa i N o s m ä ä R ä

Lounaalle Kontinon kuppilaan!

8 000 kpl issN-l 1798-4416 issN 1798-4416

14

Verkkosivut – olemassaolon elinehto

15

Yrittäjä, verkostoidu!

18

Vantaan Akselin yritykset

Mikä Vantaan Akseli? Vantaan Akseli on Hakkilan, Porttipuiston ja Kolohongan yhdistävä, Kehä III:n ja Lahden väylän ympärillä oleva yritysalue. Vantaan Akselin alueella toimii nykyisellään noin 300 yritystä, ja käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa noin 7000 uuden työpaikan synnyttämisen. Tämän myötä Vantaan Akseli nousee yhdeksi EteläSuomen merkittävimmistä työssäkäyntialueista ja vähittäiskaupan keskittymistä. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Modernin, muun muassa logistiikalle, pienteollisuudelle ja vähittäiskaupalle suunnattavan toimintaympäristön lisäksi panostetaan Vantaan Akselin alueen sisäisen tieverkoston, maisemanhoidon ja julkisen liikenteen kehittämiseen.

Vantaan Akselin kehitysryhmä:


Kukkia kolmannessa polvessa

Honkanummen hautausmaan kupeessa Vantaan Akselin sydämessä palvelee asiakkaitaan Kukkatalo Kosmos.

Yrittäjä Satu Suominen on kukkakauppias kolmannessa polvessa. satu aloitti kaupan vetäjänä jo 18 vuotta sitten ja sitä ennen hän oli ehtinyt harjoitella alaa isoäidin opissa ja äidin apuna torikauppiaana. – ajattelin silloin, että en ikinä ala ainakaan kukkakauppiaaksi, mutta tässä sitä vaan ollaan, nauraa satu. opiskelin floristiksi työn ohella, enkä sittemmin ole katunut ammatinvalintaani.

Eri tyyppisiä asiakkaita Honkanummi sijaintina asettaa kukkakauppayrittämiselle reunaehtonsa. Hautausmaa tuo oman asiakaskuntansa, ja suru on usein läsnä tekemisessä. – meillä tehdään paljon sidontatöitä muistotilaisuuksiin ja myös kransseja haudoille. Yhteistyö Honkanummen hautausmaan kanssa on hyvä, vaikka hautausmaalla onkin myös omat kukkien hankintakanavansa. alueen yritysasiakkaat ovat löytäneet kukkatalo kosmoksen. Yritykset tilaavat asetelmia kokoustiloihin ja puhujapönttöihin, lounastilojen koristelukukkia ja onnittelukimppuja. – Jatkuvia tilauksia tai asiakkuuksia ei kuitenkaan vielä ole, toivottavasti saamme niitäkin tulevaisuudessa, toivoo suominen. alueen asukkaat muodostavat kosmokselle tärkeän asiakaskunnan. ohikulkijoilla on usein tapana tarkistaa tarjonta. taimet ovat 4

VA N TA A N A K S E L I

laadukkaita ja valikoima sopivasti monipuolinen ja uusiutuva.

Resurssit sesonkien mukaan sesongit rytmittävät kukkakauppiaan työtä. äitienpäivän aikaan alkaa muun kaupan ohella puutarha- ja pihakukkien myynti, joka jatkuu aina keskikesään saakka. – kun muut kukkakaupat lomailevat perinteisesti juhannuksesta, me olemme auki, kertoo suominen. kosmoksessa työskentelee satu suomisen lisäksi kaksi vakituista ammattilaista, sekä kausiluontoisesti myös harjoittelijoita. – Yrityksen kasvattaminen on aina iso askel; vakituisen lisähenkilökunnan rekrytointi on kallista puuhaa, miettii suominen. – Hyvä henkilökunta ja toimiva työyhteisö ovat menestyksen avaimet. Hyvä henki auttaa jaksamaan ruuhkahuiput. lomailemme sitten hiljaisempina aikoina. myös yhdessä ideoiminen on hedelmällistä; esimerkiksi kesäpiha syntyi yhteisen työn tuloksena.

suosittuja, listaa suominen. kukkakauppa kosmoksen bisneksen kannattavuus perustuu pääasiassa yritys- ja yksityisasiakkaisiin. – teemme oman näköistä työtä ja haluamme säilyttää tekemisessämme oman persoonallisen otteen ja käden jäljen. Emme lähde massatuotannon linjoille, painottaa suominen Persoonallinen ote näkyykin kaikessa kosmoksen toiminnassa, niin kukkavalinnoissa kuin myös muussa tuotevalikoimassa. kotimaiset taimet tulevat usein Niemisen puutarhalta kokkolasta, tukkutorilta ja kukkatukun pieniltä viljelijöiltä. Yrttejäkin on myynnissä aina aika ajoin. leikkokukkia tuo taas hollantilainen rekkaauto kerran viikossa. kotimainen leikkokukka ei valitettavasti enää pysty kilpailemaan ulkomailta tuodun leikkokukan kanssa.

Trendit ohjaavat myyntiä trendit näkyvät myös kukkakaupassa. Perinteiset kukat, kuten ruusu ja neilikka myyvät aina. – tänä kesänä keskieurooppalaisuus on nousussa. Esimerkiksi köynnökset ovat nyt muodissa. samoin ruukkupuutarhat, istutukset ja puutarhasisustus. Esimerkiksi lintualtaat ovat nyt

Vanha Porvoontie 225 01380 Vantaa, puh. 09 823 0077 Avoinna arkisin ja sunnuntaisin klo 9–17, lauantaisin klo 9–16


Maisemat entistä vehreämmiksi Viheralueilla on merkittävä vaikutus viihtyvyyteen. Alueet eivät pelkästään paranna ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä yhteisöllisyyttä, vaan viheralueilla on myös myönteisiä vaikutuksia kiinteistöjen hintatasoon, alueiden imagoon ja vetovoimaan. lisäksi viheralueverkostossa säilytetään ja edistetään luonnon monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Ympäristöä sopeutetaan myös ilmastonmuutokseen. Viheralueiden suunnittelu, rakentaminen ja hoito on pitkän aikavälin työtä. Vantaan nykyinen viheralueohjelma koskee vuosia 2011–2020. ohjelman tekemisestä vastasi kaupungin viheralueyksikkö ja sen puistosuunnittelupäällikkö Pirjo siren. suunnitelma on tehty laajassa yhteistyössä asukkaiden, eri sidosryhmien ja kaupungin hallintokuntien kanssa. – Vantaan akselin alueella laaja viheralueverkoston ydin muodostuu maisemallisesti arvokkaan keravanjokivarren avoimista pelloista ja niityistä sekä metsäisistä viheralueista. Viheralueverkosto jatkuu mm. jokivartta pohjoiseen, etelään Heidehofinpuiston kautta kalkkikallion luonnonsuojelualueelle ja Helsinkiin sekä tikkurilantien ja Jokiniementien tuntuman viheralueiden kautta itään. kehittyvän Vantaan akselin yritys- ja asuinalueen keskeinen keidas on Honkanummen hautausmaa, summaa Pirjo siren. – Vantaan akselin yritysalueesta laadittiin aiemmin oma maisemasuunnitelma tonttiympäristön, puistojen sekä katuympäristön Vantaan Akselin alueella on tehty laajalti maisemointityöitä jo muutaman vuoden ajan.

PÄÄKIRJOITUS PINTAA SYVEMMÄLLE Vantaan Akselin alueella on käynnistetty ainutlaatuinen kaavoitustyö, joka on jaettu kahdeksi omaksi osakokonaisuudekseen; kaavarunkotyö ykköseksi ja kakkoseksi. Ainutlaatuiseksi asiaa ei vielä tee se, että kaavarunkotyön yhteydessä Vantaan Akselin alueelle tarkentuu satojatuhansia kerrosneliömetrejä rakennusoikeutta, joka tekee mahdolliseksi tuhansien uusien työpaikkojen syntymisen. Jossain määrin ainutlaatuiseksi sen tekee uusi tieyhteys Kehä III:lle, joka rakentuu olemassa olevan junaraiteen kanssa samaan ajouraan. Tämä antaa mahdollisuuden Hakintien täysin uudenlaiseen suunnittelumalliin. Varmuudella ainutlaatuiseksi kaavoituksen kuitenkin tekee kaavarunkoalueella kulkevien hulevesien ja pohjavesien tutkiminen ennakkoon siten, että pohjaveden määrä ja laatu turvataan myös tuleville sukupolville, ja silti rakennusoikeus voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Public-private kehityskonsepti näyttää jälleen voimansa, sillä ilman yritysten ja kaupungin – tässä tapauksessa jopa valtion – hyvää yhteystyötä tämän tyyppistä tutkimustietoa olisi hankalaa ja kallista tuottaa. Nyt tehdyt vesitutkimukset helpottavat rakennushankkeisiin liittyvien suunnittelijoiden työtä, kun tarvittavat reunaehdot ovat tiedossa heti alusta alkaen. Tämä säästää pidemmällä tähtäimellä myös rakennuttajan kustannuksia, kun yllätyksiä ei tule matkan varrella. Ympäristömyötäinen rakentaminen antaa varmuudella myös uudenlaista kilpailuetua kun rakennusten käyttäjät vertaavat eri kohteita keskenään. Näkyvää pintaa syvemmälle uppoutuvalla suunnittelulla saadaan paras lopputulos.

Janne Rönnbäck päätoimittaja


Vantaan

akselilla < KOIV

UKY

LAH

Helsinki-Vantaa

R V O O N TI E

DE NT

IE

Uusi bussireitti Porttipuistoon LÄNT

PO

IE

VAN HA

Kuninkaanmäki

Itä-Hakkila

Suutarila

KEHÄ

Hakunila

Kuusikko III

Siltamäki Heikinlaakso

Ä

Puistola

Helsinki-Malmi

YLÄ

NVÄ

VOO POR

AN

HA

Malmi

PO

R VOONT IE

Tapanila

Tapaninvainio

Tuomarinkylä

LA

HD

EN

YL

TUUSUL

ANVÄYL

Ä

Tikkurila

V

Pukinmäki KEHÄ I

Pihlajanmäki Pihlajisto Veräjämäki Viikki

Koskela

Vanhakaupunki

ITÄVÄYLÄ

Toukola

sila Alppila Kallio Hakaniemi

Ilme ja sijainti ratkaisee

6

VA N TA A N A K S E L I

Yhteydet Pohjois-Helsingistä Vantaan Akselialueelle parannetaan uudella bussireitillä. HSL:n suunnitelmien mukaan Porttipuiston kauppa- ja yritysalueelle perustetaan uusi seutulinja 714, joka liikennöi reitillä: Hakaniemi-Sepänmäki-Tapanila-Puistola-Porttipuisto. Linja korvaa osan Helsingin sisäisen linjan 74 vuoroista, jotka nykyään päättyvät Puistolaan. Porttipuistossa linjan päätepysäkki olisi Ikean tuntumassa. Siitä reitti kulkisi Porttisuontien ja Jokiniementien kautta Vanhalle Porvoontielle ja edelleen Heikinlaaksoon ja Puistolaan. Uusi reitti sisältyy seudun joukkoliikennesuunnitelmaan vuosille 2010–2014. Liikennöinnin oli määrä alkaa jo ensi syksynä, mutta HSL:stä kerrotaan, että Vantaan ja Helsingin tämän vuoden budjeteista ei löytynyt sille vielä rahaa. Näillä näkymin liikennöinti käynnistyy syksyllä 2012. Joukkoliikennesuunnitelman mukaan uuden reitin päätepysäkki siirretään Hakaniemestä Kalasataman metro-asemalle syksyllä 2014. Reittimuutos parantaisi vaihtoyhteyksiä metroon ja loisi uusia yhteyksiä Kalasataman kehittyvälle alueelle. Linjan 714 vuoroväliksi on kaavailtu ruuhkaaikoina 20 minuuttia. Arkisin päivällä ja illalla sekä lauantaisin ja sunnuntaisin bussi liikennöisi puolen tunnin välein.

Yritysilmeellä on tärkeä rooli myynnin edistämisessä. Rautakeskon kauppaketjun ilmeiden uudistukset olivat SignLink Oy:n suurimpia toteutuksia kuluneena talvena. – Kesän kynnyksellä tapahtuma- ja ulkomainonta on entistä ajankohtaisempaa, ja myös ikkunateippauksia uusitaan paljon. Nyt on myös hyvä aika vaihtaa valomainokset uusiin sähköä säästäviin LED-valomainoksiin, listaa toimitusjohtaja Jani Hamari. – Kesän uutuutena vuokraamme kuorma-auton päällä olevaa trussitelinettä, jossa kuvapintaa on yhteensä yli 70 m2. Hamarin mukaan Vantaan Akseli on SignLinkille logistisesti paras paikka. Pohjois-Suomesta käsin 10 vuotta toimineena ja Vantaan Akseliin siirtyneenä yrityksenä Hamari jos kuka tuntee logistiikan toimivuuden tärkeyden.

Jukolan Viesti Vantaalle Yksi maailman suurimmista suunnistuskilpailuista järjestetään 16.–17.6.2012 Vantaan Sotungissa. Jukolan Viesti on 7-osuuksinen suunnistusviestikilpailu, jonka yhteydessä käydään myös 4-osuuksinen naisten kilpailu, Venlojen Viesti. Kilpailu kestää illasta aamuun, ja osanottajia viesteissä on yhteensä 15 000. 2000-luvun alussa Jukolan Viesti kansainvälistyi voimakkaasti, ja nykyään osanottajia tulee noin kahdestakymmenestä maasta. Kilpailuun osallistuvat maailman huippusuunnistajat ja seurat. Valtaosa osanottajista on kuitenkin harrastajasuunnistajia ja mukana hyvän kokemuksen ja hienon tunnelman vuoksi.

Kelan asiointipalvelu uudistui Kelan nettisivujen asiointipalvelu työnantajille on uudistunut. Nyt on mahdollista ilmoittaa Kelalle esimerkiksi sairausajan, kuntoutusajan ja vanhempainvapaan ajalta maksettu palkka sekä työtulo päivärahan maksamista varten. Työnantaja voi hakea palvelun kautta myös sairaus- ja vanhempainpäivärahaa, vuosilomakustannuskorvausta sekä ilmoittaa osasairauspäiväraha-ajalle tehdystä sopimuksesta. Lisätietoja palvelusta: www.kela.fi/tyonantajat


Tiesitkö… – mikä on SaaS? SaaS tulee sanoista ”software as a service”, ja se tarkoittaa verkkoselaimella käytettävää ohjelmistosovellusten myynti- ja levitysmallia. www.saas.com

SEPA koskee kaikkia Siirtyminen yhtenäiseen euromaksualue SEPAan koskee kaikkia yrityksiä. Riippumatta siitä toimitaanko koti- vai kansainvälisillä markkinoilla muutoksia tulee laskujen ja palkkojen maksamiseen, suoraveloitukseen, korttimaksamiseen sekä tilinumeroiden käyttöön. SEPAaan siirrytään lokakuun viimeinen päivä 2011. Se tarkoittaa käytännössä, että nykyisten maksuaineistojen vastaanotto pankeissa päättyy. Yrityksen kannattaa tarkistaa, että sillä on käytössään sellaiset pankkiyhteysohjelmat, että maksuaineistot liikkuvat myös lokakuun jälkeen. Apua SEPA-kysymyksiin saa omalta pankilta, tilitoimistolta ja ohjelmistotaloilta. www. fkl.fi

Ikea laajentaa Porttipuistossa Kehä III:n ja Lahdenväylän risteyksessä sijaitseva Ikea kodintavaratalo rakentaa uuden parkkitalon. Alueen länsipäätyyn nousee useita kerroksia kaivattua pysäköintitilaa. Samoin tontin itäpäätyyn rakennetaan lisää varastotiloja.

Puhtaan veden lähettiläs

Vantaalainen Elviira Salmi, Puhtaan veden lähettiläs.

Vantaalainen uimarilupaus Elviira Salmi on puhtaan veden asialla. Vantaan Vesikoiden uimaseurassa jo pienestä pitäen polskutellut Elviira lukeutuu niihin nuoriin urheilijoihin, jonka harjoittelua rahoittaa Suomen urheilijoiden tukisäätiön valmennusrahasto. Tukija, tässä tapauksessa Econet Oy, maksaa katsomansa summan rahastoon, ja urheilija saa vastaavasti korvausta valmennukseen ja kilpailemiseen liittyviin kuluihin. Tämä antaa valmiudet pitkän tähtäimen suunnitelmille ja määrätietoiselle harjoittelemiselle koti- ja ulkomailla. Kahdeksasluokkalainen Elviira harjoittelee

Kalusteita jakoon

SANSSI työllistää

Kotimainen, vapaaehtoistoimintaan perustuva Hope-yhdistys jakaa IKEA Vantaan lahjoittamia huonekaluja turva- ja vastaanottokodeille sekä vähävaraisille perheille. Huhti-toukokuun aikana hyväntekeväisyyskampanjassa lahjoitettiin yli sata pakettiautollista sohvia, säkyjä ruokapöytiä vuodevaatteita ja lastenhuonekaluja. – Yhteistyömme tärkeimpiä tavoitteita on luoda parempi arkipäivä monille lapsille, kertoo IKEA Vantaan palvelupäällikkö Marko Kurtto. Lahjoitettavat huonekalut ovat mallikappaleita IKEA Vantaan tavaratalosta, josta ne poistuvat myymälän uudistuksen edetessä. Lahjoitusten koordinoinnista vastaa Hopeyhdistys. IKEA on tehnyt yhteistyötä yhdistyksen kanssa myös aiemmin.

Sanssi-kortti on luotu yli 17 vuotta täyttäneiden työllistämisen tukemiseen. Se on tarkoitettu alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille, joilla on ammattitutkinto mutta ei vielä työpaikkaa. Sanssi-kortti toimii todistuksena työnantajalle, että hakijan palkkakustannuksiin voidaan myöntää palkkatukea. Työnantaja hakee tukea TE-keskukselta ennen työsuhteen alkamista. Tukea voi saada maksimissaan 550 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään 10 kuukauden ajalta. Jos työnantaja ottaa nuoren oppisopimuskoulutukseen, palkkatukea maksetaan koko koulutuksen ajalta. www.sanssi.fi

tällä hetkellä seitsemän kertaa viikossa. Harjoitusleirejä kertyy kolmesta neljään per kausi. Uimari jos kuka arvostaa puhdasta vettä, ja Elviira toimii myös omassa arjessaan esimerkkinä muille nuorille. – Tiedän, että kaikenlaista roskaamista tulee välttää, ja jätteiden käsittelyyn pitää kiinnittää huomiota. Mökillä ei myöskään kannata pestä mattoja järvessä, listaa Elviira asioita puhtaan veden puolesta. Puhtaan veden puolesta -uimakoulu käynnistyy Hakunilan uimahallissa Vantaalla syksyllä 2011, kun hallin peruskorjausremontti valmistuu.


Metropoli <

Valtava pa Liikenneratkaisut ja viheralueet nousevat ylitse muiden, kun Hakkilan ja Kuninkaalan alueiden rakennusoikeutta aletaan hyödyntää

Kaavarunko voi kuulostaa pelkkänä sanana hirviöltä, mutta pintaa syvemmältä tutkittuna Vantaan Akselin kaavarunkotyö ykkönen pitää sisällään monitahoisia haasteita. Työn tuloksilla on myös merkitystä Vantaan Akselin alueen asukkaille ja yrityksille. – Kokonaisuuden pitää toimia. Siellä on useita huomioitavia asioita, kuten liikenneverkon toimivuus, hulevesien hallinta, pohjavesien suojelu, pilaantuneiden maa-alueiden ja viheralueiden huomioiminen, kertoo Vantaan kaupungin asemakaavasuunnittelija Jukka Köykkä. Kaavarunko ykkönen sijaitsee Hakkilan ja Kuninkaalan kaupunginosissa. Köykän mukaan asemakaavoissa on käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä huikea määrä, mikä vastaa pinta-alaltaan noin neljääkymmentä jalkapallokenttää. Alueelle on tarkoitus rakentaa jatkossakin logistiikkavarastoja ja tuotanto- sekä toimistotiloja. Lisäksi Ruokakesko laajentaa toimintojaan. Uudet yritykset lisäävät entisestään paineita liikenneverkolle. Jo Vantaan Akselin kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmassa esitettiin ajatus katuyhteydestä Kehä III:n ja Valkoisenlähteentien osuuden välille, jolloin osa liikenteestä ohjautuisi pois Vanhalta Porvoontieltä. – Esitetyn yhteyden toteuttaminen edellyttäisi, että Santaradantien ja Hakintien väliselle osuudelle rakennettaisiin katuyhteys Tikkurilantien ali joko nykyisen junaradan yhteyteen tai viereen, Köykkä sanoo. Ideaaliversiossa uuden katuyhteyden tueksi rakennettaisiin yleiskaavassa esitetyt suuntaisrampit Valkoisenlähteentieltä Lahdenväylälle ja Lahdenväylä muutettaisiin 3+3-kaistaiseksi Koivukylänväylän rampin kohdalta etelään. Tielaitos on tehnyt kaistojen lisäyksistä oman tarveselvityksensä. Ei aivan yksinkertaista Rautateitä hallinnoiva Liikennevirasto ei ole vielä innostunut ajatuksesta,

>

8

VA N TA A N A K S E L I


aletti Vantaan kaupungin asemakaavasuunnittelija Jukka KÜykkä.


Metropoli <

Pohjavesialue ja hulevedet huomioitu Isot maamassojen muokkaukset Hakkilan ja Kuninkaalan alueella ovat aiheuttaneet päänvaivaa Vantaan asemakaavasuunnittelijalle Jukka Köykälle. – Siellä on jyrkkiä maanmuodostumia, joten hulevesien viivyttäminen on vaikeaa. Myös isot rakennukset ja rekkapihat asettavat omat haasteensa, Köykkä sanoo. Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Myös pohjavesi niin sanotun Hakintien kuopalla on kiinnittänyt Köykän huomion. Valkoisenlähteen pohjavedenottamo suljettiin vajaat kolme vuotta sitten tiukkojen laatuvaatimusten takia. Sen seurauksena pohjavesi on noussut neljä metriä Hakintien kuopalla. – Se on huolestuttavaa, sillä vielä ei tiedetä kuinka paljon vesi nousee. Perustusten alapinnan ja pohjaveden välille täytyy jäädä puskurivyöhyke, Köykkä kertoo. Hän näkee ongelmaan yksinkertaisen ratkaisun. Vettä voi juoksuttaa vaikka jokeen. Pohjavesiolosuhteiden lisäksi myös pilaantuneet maat pitää huomioida uutta rakentaessa. – Kaikki ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa, Köykkä lohduttaa. Pilaantunutta maata on Hakintien ympäristössä jonkin verran. Köykän mukaan nyt on aika korjata menneiden sukupolvien virheitä, sillä neitseellisiä maa-alueita ei enää ole. – Siellä on eletty ilman huolta huomisesta, Köykkä sanoo.

Asemakaavasuunnittelija Jukka Köykkä.

Kaikki on otettu huomioon

> jossa kumipyörät ja junat kulkisivat samaa väylää Tikkurilantien ali.

Joka tapauksessa VR lopettaa rautateitse kuljetukset teräsyhtiö Kontinolle vuoteen 2013 mennessä. Sen jälkeen ratayhteyttä käytetään lähinnä pääradan kunnossapidossa tarvittaviin tarvikekuljetuksiin. Niitä on maksimissaan kaksi kertaa viikossa. Miten kaikki toimii käytännössä onkin hyvä kysymys. – Ehkä pitäisi rakentaa Tikkurilantien alituksen alueelle yksi pitkä tasoristeys, jolta autoliikenne suljetaan siksi aikaa, kun juna kulkee, Köykkä arvioi. Vaikka liikennejärjestelyille tulisi nopeasti pakottava tarve, voi valmista olla aikaisintaan viiden vuoden kuluttua. Uudet järjestelyt edellyttävät asemakaavojen muuttamista.

Puistojen määrä pysyy Kuninkaalan ja Hakkilan alueen asukkaille uudet liikennejärjestelyt kelpaisivat. Sen sijaan Kanervannummen puiston jääminen Keskon laajennustyömaan alle on kuuma peruna. Köykkä kuitenkin korostaa, että tarkoitus on rakentaa vastaava määrä viheraluetta tilalle. – Viheralueiden määrä kaavarunkoalueella ei missään nimessä vähene, Köykkä lupaa.

10

VA N TA A N A K S E L I


Mikä hulevesi? Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevettä syntyy muun muassa kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat viemäröintiin. suurin osa hulevesiverkosta koostuu erillisviemäröinnistä, jolloin hulevedet johdetaan avo-ojissa tai omassa putkessaan jätevesistä erillään suoraan läheisiin vesistöihin.

Mikä kaavoitus? suomessa kunnat huolehtivat yksityiskohtaisemmasta maankäytön suunnittelusta. kaavat määrittävät kunnan alueiden eri käyttötarkoitukset, kuten asumisen, työn,

liikenneväylät ja puistot. Yleiskaava: määritellään suuret linjat. Yleiskaava voidaan laatia joko koko kunnan kattavaksi yleiskaavaksi tai tiettyä osa-aluetta koskevaksi osayleiskaavaksi. Yleiskaava ohjaa asemakaavaa. Asemakaava: määritellään yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus ja ohjataan rakentamista. sekä yleis- että asemakaavan vahvistaa kunnanvaltuusto. kaavaprosessi vie yleensä vuoden, joskus pidempäänkin.

Mikä kaavarunko? kaavarunko on yleispiirteinen suunnitelma, jossa määritellään muun muassa alu-

een katuverkko, viheralueet ja rakennuskortteleiden sisältö yleiskaavaa tarkemmin. kaavarunko on perusta asemakaavojen laatimiselle ja tarkistamiselle. Vantaan akselin kaavarunko i sijaitsee Hakkilan ja kuninkaalan kaupunginosissa. suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Valkoisenlähteentien kaavavaraus, idässä Vanha Porvoontie ja Honkanummen hautausmaa, etelässä Jokiniementien eteläpuoleinen asutus ja lännessä keravanjoki ja maarinkunnas. suunnittelualue sisältää myös kuusikkopuiston ja lindmaninkorven viheralueet sekä osia Heidehofinpuistosta ja untipakasta.


Metson mukana muutti liuta yrityksiä Vantaan Akselin alueelle

Alihankkija seuraa asiakasta Kun iso asiakas muuttaa uusiin tiloihin, usein tärkeimmät alihankkijat seuraavat perässä. Näin on käynyt myös Vantaan Akselissa, jonne Metso siirtää koko teollisuusventtiilien Suomen tuotanto- ja hallintotoimintonsa.

yhteistyö alkoi vuosi sitten. Silloin Metsolle konteissa saapuvan materiaalivirran hallinta siirtyi HSG:n vastuulle. Sopimus käsittää konttien vastaanoton ja purun, tuotteiden tarkastuksen ja varastoinnin, tavaran keräilyn sekä lähettämisen tuotantoon. Yhtiöllä on yhteistyötä myös Metson Tampereen toimipisteen kanssa.

Fluidcontrol Oy:n Toimitusjohtaja Petri Seraste.

Vaikka Metson muutto on yhä kesken, avasi logistiikka-alan yritys HSG tammikuussa Vantaan Akseliin uuden Supercenter-logistiikkakeskuksen. Keskuksessa on lämmintä tilaa noin 5 000 neliötä ja lavapaikkojakin 5 000 kappaletta. Logistiikkakeskus huolehtii venttiilitehtaalle saapuvan materiaalivirran hallinnasta. Se palvelee 12

VA N TA A N A K S E L I

myös HSG:n muita asiakkaita pääkaupunkiseudulla. asiakkaita pääkaupunkiseudulla. Hakkila on logistisesti luonnollinen paikka. – Paikka hakattiin kiveen, kun Metso päätti muuttaa alueelle, sanoo toimitusjohtaja Marko Häkkinen. HSG:n ja Metson Helsingin-yksikön välinen

Ei ongelmia Metson kylkeen on muuttanut myös helsinkiläinen teollisuuden alihankkija Fluidcontrol. Yhdistelmäkokoonpanoa Metsolle tekevän yhtiön toimitusjohtaja Petri Seraste sanoo, että tilat Vantaalla ovat selvästi entisiä paremmat. – Ainahan muutto lisää töitä ja nostaa hetkellisesti kuluja. Isompia ongelmia ei ole kuitenkaan ollut, Seraste toteaa. Hänen mukaansa kahdeksan Fluidcontrolin työntekijää tekee töitä Metsolle. Huoltoa ja korjausta Metson muutto kestää aina syksyyn asti ennen


Logistiikkakeskus huolehtii saapuvan materiaalivirran hallinnasta. Tämä käsittää konttien vastaanoton ja purkamisen, tuotteiden tarkastuksen ja varastoinnin, tavarankeräilyn sekä lähettämisen tuotantoon.

kuin kaikki koneet on saatu siirrettyä Helsingin Roihupellosta Vantaalle. Konecranes Servicen huoltopäällikkö Henri Saari kertoo, että alle puolet koneista on tähän päivään mennessä siirretty. Kaiken pitäisi olla valmista syksyyn mennessä. Koneiden muuton lisäksi yhtiöllä on huoltosopimus Metson kanssa. – Sopimukseen kuuluu koneiden huollot ja

korjaukset, Saari sanoo. Metson tiloissa työskentelee 12 konecranesilaista. Saarella itsellään ei ainakaan ole valittamista työpaikan vaihduttua Helsingin sijaan Vantaalle. – Olen kotoisin Pohjanmaalta, joten muutto Helsingistä Vantaalle ei tunnu missään, Saari toteaa. Kun Metson muutto on ohi, työskentelee Van-

taan Akselissa lähes 800 metsolaista. Kun alihankkijat otetaan huomioon, määrä nousee lähelle tuhatta. Metson mukan siirtyvät alihankkijat voivat tulevaisuudessa palvella myös muita Vantaan Akselin alueen yrityksiä. Spondan omistaman tehdashallin pinta-ala on noin 22 000 neliötä ja toimistotilan noin 12 000 neliötä.

Konecranes Oyj Perustettu: 1910 (kone oy) Kotipaikka: Hyvinkää Liikevaihto: 667,2 miljoonaa euroa (2009).

Fluidcontrol Oy Perustettu: 1989 Kotipaikka: Vantaa Liikevaihto: 2,3 miljoonaa euroa (2009).

HSG Logistics Oy

Alihankkijat palvelevat samaa isäntää.

Perustettu: 2007, yhtiön juuret ulottuvat kuitenkin 1970-luvulle Kotipaikka: Ylöjärvi Liikevaihto: 3,8 miljoonaa euroa (2009), emoyhtiö HsG-Yhtiöiden liikevaihto yli 10 miljoonaa euroa


6

kysymystä verkkosivuja suunnittelevalle

Yrityksen perustaminen on työlästä puuhaa: hoidettavia ja päätettäviä asioita on paljon. Yksi pohdittavista asioista on firman verkkosivusto. Reklaami- ja propagandakonttori Tuuma & Toimi Oy:n yrittäjäpari Ville Norra ja Sari Lapinleimu listasivat muutaman asian, jotka aloittavan yrittäjän ja nettisivuja suunnittelevan on hyvä ottaa huomioon. Hyvin suunniteltu on tässäkin puoliksi tehty.

1. Tarvitsemmeko nettisivuja?

Jos sinulla on pieni yritys ja vakiintunut asiakaskunta, etkä pysty palvelemaan (tai halua palvella) useampia asiakkaita, pärjäät todennäköisesti ilmankin. Muussa tapauksessa netissä on hyvä näkyä – “olla olemassa” – kunhan homma hoidetaan tyylikkäästi. Hyvin toteutetut sivut antavat yrityksestä ammattimaisen kuvan, kehnot kääntyvät helposti itseään ja yritystä vastaan.

2. Mihin nettisivuja tarvitaan?

Tarvitseeko yrityksesi virtuaalisen käyntikortin, josta löytyy lyhyt kuvaus yrityksen toimialasta ja tarjonnasta sekä keskeiset yhteystiedot? Onko tavoitteena houkutella kävijöitä aktivoitumaan: ottamaan yhteyttä, tilaamaan lisämateriaalia, ostamaan? Vai pitäisikö nettiin saada puhdasverinen verkkokauppa? Tavoite määrää toteutuksen.

3. Kuka yrityksessä vastaa sivuston

ylläpitämisestä?

Jos yrityksellä on nettisivut, ne on pidettävä ajan tasalla. Päivittämisen tulee olla jonkun vastuulla, myös silloin, kun tekninen toteutus ostetaan ulkoa. Mitä vähemmän aikaa, rahaa, osaamista ja/tai intoa sisällön miettimiseen ja päivityksistä huolehtimiseen on, sitä staattisemmat sivut yrityksen on syytä rakentaa.

leikittelyt. Pidä siis huoli, että tekijätiimistä löytyy myös osaava kirjoittaja. Jos tunnet nettimaailmaan perehtyneitä ihmisiä tai ammattimaisia ostajia, pyydä ihmeessä apua tarpeiden määrittelyssä ja yhteistyökumppanin etsimisessä. Kuuntele puskaradiota ja kysele vinkkejä kontakteiltasi, esimerkiksi Facebook-kavereilta.

4. Mistä löydän hyvän yhteistyö-

5. Mistä hyvän yhteistyökumppanin tunnistaa?

“Siinä se temppu seisoo ja häntäänsä heiluttaa”, sanoo vanha suomalainen sananlasku. Tuuma & Toimi on vahvasti samaa mieltä. Netistä löytyy pilvin pimein palveluntarjoajia (hakusanalla nettisivut, kotisivut), mutta taso vaihtelee laidasta laitaan. Kaverin, sukulaisen tai muun nettisivuja harrastuksekseen nikkaroivan puoleen ei kannata kääntyä vain siksi, että se on halpaa. Osaaminen ratkaiskoon! Varovaisesti kannattaa suhtautua myös niihin firmoihin, jotka lupaavat valmiit sivut satasella – “määrittele vain lempivärisi niin me hoidamme loput!”. Nyrkkisääntönä esitettäköön: jos sinulle tarjotaan helppoa, hyvää, halpaa ja vielä nopeasti, käänny mitä pikimmiten jonkun muun palveluntarjoajan puoleen. Ota yhteyttä useampiin palveluntarjoajiin, jotta sinulla on mitä verrata ja mistä valita. Harmillisen harvat palveluntarjoajat pystyvät tuottamaan teknisen toteutuksen ja visuaalisen ilmeen lisäksi myös laadukasta sisältöä. Sisältö on kuitenkin kaiken a ja o, eivät näppärät animaatiot tai väreillä ja tekstityypeillä

Yhteistyökumppanin etsimistä ja yhteistyön käynnistämistä helpottaa, jos tiedät, minkä verran suunnilleen olet valmis maksamaan nettisivuistasi. Onko ykkösen perässä yksi, kaksi, kolme vai peräti neljä nollaa? Kuten sanottu, halpaa ja hyvää saa harvoin samasta paikasta, mutta toisaalta: tiukalla tavoitteiden määrittelyllä ja hyvällä suunnittelulla hinnan ja laadun suhde saadaan kohdilleen ja kulut kuriin.

kumppanin?

Hyvään yhteistyökumppaniin pätevät monet samat ominaisuudet kuin ystävään: vaikka keskustelua käyvät firmat, käytännössä puhumisen ja tekemisen hoitavat ihmiset. Osaaminen, kiinnostus asiakkaan bisnestä ja tekemisiä kohtaan, kyky kysyä ja kuunnella, selkeys (toimintatapa, työnjako, hinta, päivitysten laskutusperusteet), realismi, avoimuus, myönteisyys,... niistä on hyvä lähteä liikkeelle. Luota intuitioosi, se on ällistyttävän usein oikeassa. Äläkä värvää palveluntarjoajaa, joka saa sinut tuntemaan itsesi tyhmäksi tai osaamattomaksi!

6. Paljonko olen valmis maksamaan?

”Nettipalvelujen ostaminen on haastavaa. Kysy neuvoa ammattilaisilta, jos lähipiirissäsi on sellaisia.”


www.vantaanyrittajat.fi

Yrittäjä – löytyykö jäsenkortti? Yrittäjä, raivaatko tietäsi pykäläviidakossa ja byrokratian pyörteissä yksin

ja omin voimin? Etenkin, jos olet aloitteleva yrittäjä voi pää mennä pyörälle, kun kaikki on uutta ja asiat kaatuvat niskaan. Mutta ei hätää. Tukea on tarjolla – vieläpä puoli-ilmaiseksi. – Yrittäjän kannattaa ehdottomasti liittyä Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykseen, joka on Vantaan Akselin alueella Vantaan Yrittäjät, kertoo samaisen yhdistyksen toimitusjohtaja Esa Mänttäri. Kyseessä on vantaalaisten yritysten edunvalvoja, jonka tavoitteena on vahvistaa ja turvata yritysten toiminnan edellytyksiä ja tukea paikallista talouskasvua. – Me tarjoamme jäsenyrityksillemme neuvontaa, koulutusta ja tietoa sekä paljon monipuolisia jäsenetuja. Vantaan Yrittäjien jäsen saa käyttöönsä sekä Suomen Yrittäjien valtakunnalliset jäsenedut, että paikallisyhdistyksen omat jäsenedut, Mänttäri sanoo. Yrittäjäjärjestö tuo hänen mukaansa jäsenistönsä äänen kuuluviin, kun Vantaalla päätetään muun muassa kaavoituksesta ja liikennejärjestelyistä. Viime aikoina yrittäjäjärjestö on esimerkiksi pyrkinyt parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta osallistua kaupungin julkisiin hankintoihin. – Edunvalvontatyömme tavoitteena on edistää yrittäjämyönteistä asenneilmastoa. Viestinnän ja vaikuttamisen avulla pyrimme varmistamaan, että paikalliset päätöksentekijät saavat työnsä tueksi oikeita ja riittäviä tietoja elinkeinoelämän ja yrittäjien näkemyksistä, Mänttäri kertoo. Yrittäjäjärjestön jäsenistö koostuu sekä pienistä aloittavista yhden hengen toiminimistä että moni kymmeniä työntekijöitä työllistävistä yhtiöistä. Yli puolet jäsenistöstä on yksinyrittäjiä. Jäsenkunnassa ovat edustettuina kaikki talouden toimialat. Vantaan Yrittäjien jäsenmaksu määräytyy yrityksen henkilöstön määrän mukaan. Esimerkiksi yksinyrittäjä saa jäsenkortin 134 euron vuosimaksua vastaan. Jäsenkortti oikeuttaa lukuisiin etuihin ja palveluihin. Yleisen edunvalvonnan lisäksi jäsen pääsee maksuttoman neuvontapalvelun piiriin, joka kattaa muun muassa juridiikan, tes-asiat, verotuksen, sosiaaliturvan ym. Vantaalle on perustettu keväällä oma oikeusneuvontapalvelu, jossa yhdistyksen jäsenet voivat kysyä maksutta ensineuvoja. Puhelinneuvonnan lisäksi käytössä on internetin yrittajat.fi -sivusto. Lisäksi jäsenistö pääsee mukaan koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin, jossa on helppo verkostoitua oman alueen muiden yrittäjien kanssa. Postiluukkuun kolahtavat säännöllisesti myös YrittäjäSanomat, Firma-lehti sekä Vantaan Yrittäjien oma YrittäjäINFO. Jäsenistölle on tarjolla lisäksi rahanarvoisia etuja eri yhteistyökumppaneilta.

< Vantaan Akselin lounaspaikat, osa II

Pötyä pöytään! Vantaan Akseli esitteli edellisessä numerossaan alueen lounaspaikkoja. Uusia ruokaloita ei ole toistaiseksi ilmaantunut, mutta yksi jäi viimeksi mainitsematta.

Kontinon lounasruokala 50-paikkainen lounasruokala sijaitsee osoitteessa Hakintie 6. Paikka on auki arkisin klo 7.30 – 13.30 ja lounasta tarjoillaan klo 10.45 – 12.15. tarjolla on päivittäin kaksi ruokalajia, ja paikka on avoinna kaikille.

Kontinon lounasruokala.


Shoppailija,

”Nyt tarvittaisiin jotain piristystä terassille; puutarhakalusteita, ehkä uusi grilli, lapsille ja aikuisille jotain hauskaa.”

Viihdealan monitoimimies ja Vantaan kaupunginvaltuutettu Lasse Norres päätti tutustua Porttipuiston kauppakeskittymän palvelutarjontaan. Alue on ollut kovassa kasvussa viime vuodet, ja rakennustyömaat alueella lupaavat yhä runsaampaa valikoimaa palveluja tulevaisuudessa.

”Tässä keinussa olisi kyllä muka ottaa päivänokoset.”

”Näissä tuoleissa jaksaisi kyllä istua pidemmänkin kaavan mukaan.” Sekä pöytä että tuolit ovat sertifioitua ruotsalaista mäntyä ja kalusteilla on 3 vuoden takuu.

16

VA N TA A N A K S E L I

Pöydän keskusta toimii pyörivänä tarjottimena, opastaa Ville Talonen Maskun Kespihalla.

”Vai sopisiko valkoiset kalusteet meille paremmin?”


älä ohita Porttipuistoa! Kylpytynnyrille olisi käyttöä myös talvella. Puita vain pesään jotta vesi lämpiää ja eikun kaverien kanssa kylpyyn!”

”Tämän kokoinen grilli olisi meidän perheelle juuri sopiva. Grillin pitää olla ehdottomasti helposti liikuteltava ja kulutusta kestävä.”

”Yllätän kotijoukot, uudet karkkiväriset matot!” Ryijymattoja löytyy Mattokympistä useissa eri väreissä. n hittituote Vepsäläise kesää on jo toista . Keinu riippukeinu kg painoa kestää 150 ivä ja likaa hylk ietää myös materiaali s . ”Tämä ei tihkusateen u terassille kyllä mahd taan se mutta laite pihalle!”

Lapioita ja haravia ei ole koskaan tarpeeksi.

ekeskus Porttipuiston Liik vapaa-ajan

päristön ja on kodin, asuinym us. istunut kodinkesk tuotteisiin eriko t: Jysk, seuraavat liikkee Sieltä löytyvät i, Musti ja sku, Mattokympp Luhta Outlet, Ma alo ja Portti, Tarjoust Mirri, Ravintola Vepsäläinen. loajat: Tarkemmat aukio to.fi www.porttipuis

”Tarjoustalosta grillimesterille uudet varusteet, hattua myöten!


<

Nyt alueella <

AARO FORSMAN OY Vanha Porvoontie 235 01380 Vantaa www.forsman-tea.com AERE LOGISTICS OY Vanha Porvoontie 231 a 01380 Vantaa www.aere.fi AGILITY LOGISTICS OY Virkatie 1 01510 Vantaa www.agilitylogistics.com AHDIN PARKETTI apajakatu 8 a 1 01600 Vantaa AIRMEC OY Rajakuja 5 01230 Vantaa www.airmec.fi AKRO MATS & MATTING OY mittatie 15 01260 Vantaa www.akro.fi AKZO NOBEL COATINGS OY Valimotie 22 01510 Vantaa ALEBORG OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa ALF LÖKSTRÖM OY kunnaantie 31 01370 Vantaa ALS LOGISTICS OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.alslog.com TIKKURILAN TILIASEMA Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa ANIXTER FINLAND Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa ANJA PESOLA OY Vanha Porvoontie 357 01490 Vantaa www.anjapesola.fi ANTELL-CATERING OY RAVINTOLA MOMENTTI Vanha Porvoontie 245 01380 Vantaa www.kesko.fi AP NURMINEN OY kokkokalliontie 5 D 4 01380 Vantaa www.apnurminen.com ARCTIC CONTAINER OY Hakintie 10 01380 Vantaa www.arcticcontainer.fi ARESTOLA PASI ANTERO Vanha Porvoontie 211 01380 Vantaa HUNTLEIGH HEALTHCARE OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.huntleigh-healthcare.fi ARONIJA MOONIKA-SVEA Pitkäsentie 22 a 01200 Vantaa ATOLLI OY kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi AURINKOBUSSIT OY Vanha Porvoontie 246 01380 Vantaa www.aurinkobussit.fi AVATRON OY kivipyykintie 6 01260 Vantaa www.avatron.fi BENECOM OY äyritie 8 01510 Vantaa BESTMILL OY maarinkunnaantie 15 a B 01370 Vantaa BIODOR OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa

BLÄKLÄDER WORKWEAR OY salpakuja 601200 Vantaa www.blaklader.com BRENNTAG NORDIC OY malmarintie 20 01380 Vantaa www.brenntag-nordic.com BROTHER FINLAND OY Honkanummentie 2 01260 Vantaa www.brother.fi BUFAB FINLAND OY Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.bufab.com BUSSARI OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.bussari.fi BV-TALTRADE KY linjatie 5 01260 Vantaa C. HALLSTRÖM OY linjatie 5 01260 Vantaa www.hallstroms.com CAP-NET FINLAND OY teknobulevardi 3–5 01530 Vantaa www.cap-net.fi CARDEL LOGISTIC OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.cardel.fi CONSULTOR FINLAND OY Vanha Porvoont. 229 01380 Vantaa www.consultor.fi CRISOR LTD OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa CRONVALL OY itäinen Valkoisenlähteentie 14 01380 Vantaa www.cronvall.fi CTK TEKNIIKKA OY kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi DAE-TEK OY Huhtimontie 20–12 04200 kerava www.daetek.fi DECOCOAT OY mittatie 10 01260 Vantaa www.decocoat.fi DEFISAN HYGIENIA OY Pl 29, 01301 Vantaa www.defisan.com DESMET OY mittatie 17 01260 Vantaa DH-TRADE OY LTD Rajatie 4 B 21 01230 Vantaa www.dh-trade.fi DHL EXEL SUPPLY CHAIN OY katriinantie 14–16 01530 Vantaa www.dhl.com DHL FREIGHT OY tullimiehentie 10 01530 Vantaa www.dhl.com DIGIX OY Vanha Porvoontie 231 B 01380 Vantaa www.digix.fi DOSFIL OY salpakuja 9 01200 Vantaa www.dosfil.com DSV SOLUTIONS AB Honkanummentie 3 01200 Vantaa www.dsv.com EL GORDO YHTIÖT OY kallioimarteentie 12 01350 Vantaa

EL-CAR OY mittatie 26 01260 Vantaa www.el-car.fi EMPAK Hakkilankaari 7 B 01380 Vantaa ERGOREJ OY kivipyykintie 11 01260 Vantaa www.ergorej.com ERISTYS HEWACO OY mittatie 9 01260 Vantaa www.hewaco.fi ETACAP OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa EUROPRESS GROUP OY Huhtimontie 16–18 04200 kerava www.europress.fi EVISOL OY Hakkilankaari 7 a 01380 Vantaa www.evisol.fi EXPRESS WAY OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.expressway.fi FASTEMS OY AB Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.fastems.com FIFTY-FIFTY HOLDING OY Hakkilankaari 9 01380 Vantaa FITNESS CONSULT FINLAND maarinkunnaantie 19 D 15 01370 Vantaa www.fitnessconsult.fi FIRECON OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.firecon.fi FLUOROTECH OY kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi FOREMA DESIGN OY mittatie 13 01260 Vantaa www.foremadesign.fi FUNSTER COMPANY OY Hakkilankaari 9 01380 Vantaa www.funster.fi GUNNAR FLINCK KY liisankalliontie 16 01380 Vantaa HAKANIEMEN METALLI OY linjatie 3 01260 Vantaa www.hakmet.fi HAKKILAN LOGISTIIKKA-KESKUS kanervantie 6 01380 Vantaa www.sok.fi HAMMASVÄLINE OY Porttikaari 20 01200 Vantaa www.hammasvaline.fi HANNU KROHN OY Vanha Porvoontie 336 01490 Vantaa HANSARENT OY linjatie 5 01260 Vantaa HARD WORK HALLELUJAH OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa HAW-MARK OY Heinäsuontie 3 01380 Vantaa HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Vanha Porvoontie 225 01380 Vantaa www.evl.fi HER SHOP OY maarinkunnaantie 4 C 12 01370 Vantaa www.hershop.fi HESSUMOBIILI OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa

HEVIK OY Vanha Porvoontie 231 01200 Vantaa HIGH METAL PRODUCTION OY linjatie 3, 01260 Vantaa HOIVAKOTI TUIJA OY kyläkaivontie 6 D 01350 Vantaa www.hoivakotituija.fi HOZELOCK FINLAND Vanha Porvoont. 229 01380 Vantaa www.hozelock.fi HUNTLEIGH HEALTHCARE OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.huntleigh-healthcare.fi IBERTRANS Vanha Porvoontie 231 a-talo E1 01380 Vantaa www.ibertrans.fi IKEA VANTAA Porttisuontie 18 01200 Vantaa www.ikea.com ILO VALO OY kokkokalliontie 1–3 a 01380 Vantaa www.ilojavalo.net INDOOR GROUP OY, SOTKA VANTAA Pl 100 00016 kesko www.sotka.fi INSINÖÖRITOIMISTO HI-TEKNO OY Vanha Porvoontie 246 01380 Vantaa www.hi-tekno.fi INTERNATIONAL PAINT OY malmarintie 20 01380 Vantaa www.akzonobel.com IPATEK OY Huhtakuja 12 01200 Vantaa JD MULTITUOTE OY kivipyykintie 7 B 01260 Vantaa www.jdtuote.com JOHN NURMINEN OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.johnnurminen.com JOT LOGISTIIKKA OY tikkurilantie 10 01380 Vantaa JT-JÄÄHDYTIN Pitkäsentie 23 01200 Vantaa JUHLA- JA LOUNASPALVELU SILVENNOINEN OY Vanha Porvoontie 228 01380 Vantaa www.juhlapalvelu.inet.fi JUJARENT OY mittatie 7 01260 Vantaa KAARESKORPI OY linjatie 5 01260 Vantaa www.kaareskorpi.com KAASUVALO OSAKEYHTIÖ Porttikaari 18 01200 Vantaa www.kaasuvalo.fi KAHVILA HAKKIS OY malmarintie 37 01380 Vantaa KAHVILA LE – TUT OY malmarintie 39 01380 Vantaa KAIKENKARVAISET OY kivipyykintie 7 B 01260 Vantaa www.kaikenkarvaiset.com KAVIKA OY linjatie 2 01260 Vantaa www.kavika.fi

KESLOG OY Jokiniementie 31 01380 Vantaa www.kesko.fi K-HONKATORI itäinen Valkoisenlähteentie 19 01260 Vantaa www.k-honkatori.com KIINTEISTÖ OY JUJAMY mittatie 7 01260 Vantaa KIINTEISTÖ OY MITTATIE 9 mittatie 9 01260 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN HAKKILANKÄRKI Hakkilankaari 9 01380 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN PORTTIHOVI Porttikaari 1 01200 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN PORTTISUONTIE 11 Porttisuontie 11 01200 Vantaa KIINTEISTÖ OY C/O TUOMI-TEAM salpakuja 9 01200 Vantaa KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ MAANMITTARINTIE 1 01260 Vantaa KIRJAPAINO KEILI OY Porttikaari 7 01200 Vantaa www.keili.fi KITAINKULMA OY mittatie 6 01260 Vantaa KIVITUOTE YLITALO OY salpakuja 7 01200 Vantaa www.kivituote.com KKS CONSULTING OY savirunninkatu 2 04260 kerava KLIPPAN OY santaradantie 8 01370 Vantaa www.klippan.fi KODIN YKKÖNEN salpakuja 2 01200 Vantaa www.anttila.fi KOLMIKANTA OY mittatie 17 01260 Vantaa www.kolmikanta.com KOLOHONGAN BURGER OY itäinen Valkoisenlähteentie 19 01260 Vantaa KONEKESKO OY Vanha Porvoontie 245 01380 Vantaa KONTINO OY Pl 27, 01301 Vantaa www.kontino.fi KOPPARBERG FINLAND OY Honkanummentie 3 01260 Vantaa www.kopparberg.fi KOTIVERKKO OY kunnaankuja 16 a, 01370 Vantaa www.kotiverkko.fi K-RAUTA 75 Vanha Porvoontie 243 01380 Vantaa www.k-rauta.com KS-HUOLTO OY mittatie 8 B 01260 Vantaa KUMIAPU OY kivipyykintie 2 01260 Vantaa www.kumiapu.fi KUNKKURAVINTOLAT OY Vanha Porvoontie 247 01380 Vantaa KUNNON KATSASTUS OY mittatie 27 01260 Vantaa www.kunnonkatsastus.fi

KVL-NOSTURIHUOLTO OY maaseututie 50 07220 kaarenkylä KÛBLER SUOMI OY kelatie 25 a 1–3 01450 Vantaa www.kubler.fi LAATUTORJUNTA SINIKETO OY Vanha Porvoontie 205 B 01380 Vantaa www.co.inet.fi LABNET OY Vanha Porvoontie 235 01380 Vantaa www.labnet.fi LAKEUDEN URAKOINTIPALVELU OY kokkokalliontie 8 B 01380 Vantaa LAMINA IMPORT OY Hakkilankaari 9 01380 Vantaa www.lamina.fi LEIMASINTEOLLISUUS OY mittatie 14 01260 Vantaa www.leimasinteollisuus.fi LIHA-SALMINEN OY kivipyykintie 1 01260 Vantaa www.liha-salminen.inet.fi LIHATUKKU HARRI TAMMINEN OY itäinen Valkoisenlähteentie 21 01260 Vantaa www.lihatukku-tamminen.com LINAK OY Perintötie 2 D 01510 Vantaa www.linak.fi LINDSTRÖM OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa www.lindstrom.fi LKV WAHLMARK KIINTEISTÖT OY Porttikaari 1 01200 Vantaa www.wahlmark.fi LORÈAL FINLAND OY Honkanummentie 13 01380 Vantaa LOUNAS-KAHVILA LIS-SU OY malmarintie 39 01380 Vantaa LÖKSTRÖMIN AUTO OY kunnaantie 31 01370 Vantaa M. BLOMSTER CONSULTING OY linjatie 5 01260 Vantaa MAALAAMO PAULI HIETANEN OY kivipyykintie 6 01260 Vantaa www.mph.fi MAATALOUSKESKO OY tikkurilantie 10 01380 Vantaa MACROMED OY annankalliontie 15 B 1 01380 Vantaa MAGNOLIA TUOTANTO Hovitie 8 01380 Vantaa www.magnoliamedia.fi MAKO OSAKEYHTIÖ linjatie 4 01260 Vantaa www.mako.fi MANNITEK T:MI annankalliontie 2a a 01380 Vantaa MARANNE OY liisankalliontie 7 a 01380 Vantaa MARINETEK GROUP OY mittalinja 2 01260 Vantaa www.marinetek.net MARKKINOINTIVESA OY Huhtakuja 3 B 01200 Vantaa


OLKEBOR OY Vanha Porvoontie 231 B 01380 Vantaa ONNINEN OY mittalinja 1 01260 Vantaa www.onninen.com ONNINEN-SIJOITUS OY mittalinja 1 01260 Vantaa ONNIVAATIO OY mittalinja 1 01260 Vantaa www.onninen.com ONVEST OY mittalinja 1 01260 Vantaa www.onvest.fi OSAMEC OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa OSATEOS OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa www.osateos.fi OSAWORKS OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa OSRAM OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.osram.fi P.I.S. – NAVIGATOR OY Vanha Porvoontie 231 a 01380 Vantaa PAKASTAMO OY itäinen Valkoisenlähteentie 21 01260 Vantaa www.valio.fi PEHYCON OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.pehycon.fi PELLAVA KOTI- JA HOIVAPALVELUT OY Jousitie 14 D 14 01380 Vantaa PELTIKA OY sinikellonpolku 3 E 01300 Vantaa www.peltika.fi PETRASOL OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.petrasol.fi PIIMAT OY mittatie 1 01260 Vantaa www.piimat.fi PJJ-HITSAUS OY maarinkunnantie 17 C 61 01370 Vantaa PLAKETTI KY maarinkunnaantie 15 a B 01370 Vantaa POHJOLA FINANCE OY Vantaanportinkatu 3 01510 Vantaa www.op.fi POWERMATIC HUOLTO OY mittatie 8 01260 Vantaa www.powermatic.fi PR-CENTER FINLAND OY Nuolitie 1 01300 Vantaa

PRINTCENTER SALE OY koivuvaarankuja 2 01640 Vantaa www.printcenter.fi PRODMAC OY salpakuja 9 01200 Vantaa www.prodmac.fi PROFIMEAS OY Hirsalantie 11 01380 Vantaa www.profimeas.fi PUTKI JA LEVYRAKENNE OY kivipyykintie 5 01260 Vantaa www.putkijalevyrakenne.fi RAHKOLA BROS. OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.rahkolabros.fi RAKENNUS-INFRA OY tatti 4 00760 Helsinki RAKENNUSLIIKE HENRY FLINCK OY liisankalliontie 10 01380 Vantaa RAMIRENT FINLAND OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa RAUTAKESKO OY Vanha Porvoontie 243 01301 Vantaa www.rautakesko.fi REHAU OY kivipyykintie 10 01260 Vantaa www.rehau.com RESTALAITE OY mittatie 12 01260 Vantaa www.restalaite.fi RUOKAKESKO Jokiniementie 31 01300 Vantaa www.kesko.fi RUOKAKESKO Keskusvarasto tikkurilantie 5 01380 Vantaa www.kesko.fi RUSSIAN CARGO SERVICE OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.russiancargo.fi SARSTEDT OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.sarstedt.com SATOMESTARIT OY mittatie 5 01260 Vantaa SATOTUKKU OY tuupakantie 32 01740 Vantaa www.satotukku.fi SAV-INTER OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SCANROAD FINLAND OY Hakintie 7 B 01380 Vantaa www.scanroad.fi SCHMALZ OY Hakkilankaari 2 01380 Vantaa

SENOVE OY mittalinja 5 01260 Vantaa SENSOROLA OY Vanha Porvoontie 228 01380 Vantaa www.sensorola.fi SESOMA OY mittalinja 5 01260 Vantaa www.sesoma.fi SHIN-ETSU PVC B.V. Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SI-KAIVURIPALVELU OY Huhtakuja 1 01200 Vantaa SIIVOUSEXPERTIT OSK Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SITA FINLAND OY linjatie 6 01260 Vantaa www.sitafinland.fi STAR-RENGAS OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa www.star-rengas.fi STENA METALLI OY Hakintie 2 01301 Vantaa www.stenametalli.fi SUOMEN HYÖTYKESKUS OY linjatie 6 01260 Vantaa www.sitafinland.fi SUOMEN KULJETUSLAITE OY Hakkilankaari 4 01380 Vantaa www.suomenkuljetuslaite.fi SUOMEN PELASTUSARMEIJAN SÄÄTIÖ itäinen Valkoisenlähteentie 15 01260 Vantaa www.pelastusarmeija.fi SUOMEN TERVALEPPÄ OY kivipyykintie 12 01260 Vantaa www.suomentervaleppa.fi SWAHNS-FINLAND OY Honkanummentie 3 01260 Vantaa www.swahns-finland.fi TAKTWELL OY Pitkäsentie 22 a 01200 Vantaa www.taktwell.fi TAMMESVIRTA & CO OY Elannontie 5 01510 Vantaa TASSIE EXPRESS OY kuusikkotie 4, as. 1 01380 Vantaa TEKSOR OY mittatie 25 01260 Vantaa www.teksor.fi TELINETYÖ KOSKINEN OY Porttikaari 16 01200 Vantaa www.telinetyo.fi

TENDEX OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa TERÄSKAIRA OY mittatie 19 01260 Vantaa www.teraskaira.fi TERÄSNYRKKI STEEL OY linjatie 5 01260 Vantaa www.terasnyrkki.fi TGO PRO OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa TIIMARI OYJ ABP Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.tiimari.fi TIKKURILAN METALLI OY kunnaantie 31 01370 Vantaa TILITOIMISTO K-TILIT OY annankalliontie 12 01380 Vantaa TILITÄHTI Pitkäsentie 20 C 01200 Vantaa TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND OY korpivaarantie 1 01450 Vantaa www.fi.toyota-industries.eu TR-KALUSTE OY Porttisuontie 7 01200 Vantaa www.tr-kaluste.fi TRANS-AKSELI OY malmarintie 1 B 01380 Vantaa TRANSPOINT CARGO OY Hakintie 7 01380 Vantaa www.transpointcargo.fi TUOMI-TEAM OY salpakuja 9 01200 Vantaa www.tuomiteam.fi TUONTINET OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa TYÖKALUPALVELU TOOL-SERVICE GRÖNBLOM OY itäinen Valkoisenlähteentie 16 01301 Vantaa www.tkp-toolservice.fi UNICO OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.unico.fi UNIVISIO OY salpakuja 9 01200 Vantaa www.univisio.fi UPS SCS (FINLAND) OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa UUDENMAAN UV-LAKKAUS OY mittatie 16 01260 Vantaa www.uvlakkaus.com UUDENMAAN VIHANNES OY Jokiniementie 31 01300 Vantaa www.uudenmaanvihannes.fi

VARIA Vantaan Ammattiopisto Elannontie 3 01510 Vantaa VANTAAN KONE JA LAITE KY mittatie 20 01260 Vantaa VANTAAN KP-PALVELU OY Vanha Porvoontie 235, halli 3 01380 Vantaa www.vantaankp-palvelu.fi VANTAAN KUMITEKNIIKKA OY kivipyykintie 7 01260 Vantaa www.vantaankumitekniikka.fi VANTAAN PALMUKOTI OY Vaunukalliontie 11 01200 Vantaa www.palmukoti.fi VANTAAN TIMANTTIPORAUS OY linjatie 5 01260 Vantaa www.terasnyrkki.fi VANTAAN TOP CLEAN Evästie 5 D 01360 Vantaa VANTACO OY malmarintie 20 01380 Vantaa VEIKON KONE OY antaksentie 4 01510 Vantaa www.veikonkone.fi VELJEKSET KULMALA OY linjatie 4 01260 Vantaa www.veljeksetkulmala.fi VEPSÄLÄINEN OY Porttisuontie 4 01200 Vantaa www.vepsalainen.com VIESTINTÄ-PERKKIÖ OY kokkokallionrinne 3 F 01380 Vantaa www.viestintaperkkio.fi VIIHDETOIMISTO HAKKIVOX OY lähdekallionrinne 3 a 01380 Vantaa www.hakkivox.fi VIPLANE OY kirstinharju 9 02760 Espoo VRJ ETELÄ-SUOMI OY Porttikaari 3 01200 Vantaa www.vrj.fi WAHLMARK KM OY Porttikaari 1 01200 Vantaa www.wahlmark.fi WHATIF kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.whatif.fi

Lue lisää www. vantaanakseli. fi

Vantaan akseli ei vastaa yritystietojen oikeellisuudesta.

MASTERPLAST OY kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi MD MARITIME DIVING OY Pl 127 01201 Vantaa www.maritime.fi MECONET OY Honkanummentie 8 01280 Vantaa www.meconet.fi MEDICALL FINLAND OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.medicall-nordic.com MEGASCAND OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa MERCANTILE GROUP OY AB Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.turvanasi.fi MIELE OY Porttikaari 6 01200 Vantaa www.miele.fi MIRTEK OY mittatie 18 01260 Vantaa www.mirtek.fi MONILAITE OY tikkurilantie 136 01510 Vantaa www.monilaitethomeko.fi MOREX INVESTMENT OY maanmittarintie 1 01260 Vantaa MOROTTAJA AILA MARJATTA kokkokalliontie 5 a 01380 Vantaa MOVES OY maanmittarintie 1 01260 Vantaa www.moves.fi MUSTA PÖRSSI OY Porttisuontie 4 01200 Vantaa MYLLYMÄEN KULJETUS OY mittatie 27 01260 Vantaa www.isso.fi MYRTTISEN VIHANNES OY mittatie 7 01260 Vantaa MYYNTI JA MARKKINOINTI OY TULILLA Joukontie 23 01400 Vantaa www.tulilla.fi MÄÄTTÄ TUOMO, RAKENNUSTYÖT maarinkunnaantie 17 B 01370 Vantaa NETTO-KEITTIÖT VANTAA Porttikaari 1 01200 Vantaa www.nettokeittiot.fi NOBINA FINLAND OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.nobina.fi NORDIC ART INTERIOR kokkokalliontie 30 C 01380 Vantaa NORDIC CENTER FINLAND OY Pitkäsentie 20 01200 Vantaa NORRING JANNE TAPIO karitie 4 01530 Vantaa NOVOSEC OY Hakkilankaari 2B 01380 Vantaa www.novosec.fi NOWATT PALVELU OY Rajatie 38 01230 Vantaa NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO R.Y. OPASKOIRAKOULU siltaniitynkuja 1 01260 Vantaa www.opaskoirakoulu.fi


Vantaan Akseli 1/2011  
Vantaan Akseli 1/2011  

Vantaan Akselin asiakaslehti 1/2011

Advertisement