Page 1

2|11

W W W. VA N TA A N A K S E L I . F I

Viheralueohjelmalla lisää viihtyvyyttä Kauppakamari valvoo yrittäjän etuja Ympäristö vaikuttaa yrityksen muuttopäätökseen

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012 – mukana Vantaan arjessa Metsuri taitaa maisemoinnin | Auto kuntoon ja katsastukseen VA N TA A N A K S E L I

1


4

Taitaja sahan kahvassa

Vantaan

5

Pääkirjoitus

akselilla < 6

2

VA N TA A N A K S E L I

8

Design luo mahdollisuuksia yrittäjille

Porttipuiston läntisen alueen katuverkko on rakennettu likipitäen lopulliseen muottoon


nsa.

JulkaisiJa

Vantaan akselin kehitysryhmä N:o 2 marraskuu 2011 Pä ät o i m i t ta J a

Janne Rönnbäck

16

t u o t ta J a

Eija Öhrnberg toimitus

magnolia media oy ta i t t o

Huollon kautta katsastukseen

Jukka Heinänen, Heipoint kaNNEssa

lea Rahkola-kauranen, Vantaan kaupunkikulttuuripäällikkö k u Vat

Jouni Harala, studio Valo oy kaNNEN suuNNittElu

anssi Vuohelainen, Vantaan mediakeskus k a N N E N k u Va

Jouni Harala, studio Valo oy kuVaNkäsittElY tuukka mielonen, Vantaan mediakeskus (kansi) Henry isakoff, studio Valo oy

Viheralueet kehittyvät koko ajan

12

Pa P E R i

kansi: G-print 200gr, sisäsivut: G-print 90gr Pa i N o

sP-Paino oy

14

Pa i N o s m ä ä R ä

8 000 kpl

Kauppakamari valvoo asenteita

15 Mistä uudet tilat Sokevalle?

issN-l 1798-4416 issN 1798-4416

Mikä Vantaan Akseli? Vantaan Akseli on Hakkilan, Porttipuiston ja Kolohongan yhdistävä, Kehä III:n ja Lahden väylän ympärillä oleva yritysalue. Vantaan Akselin alueella toimii nykyisellään noin 300 yritystä, ja käyttämätön rakennusoikeus mahdollistaa noin 7000 uuden työpaikan synnyttämisen. Tämän myötä Vantaan Akseli nousee yhdeksi EteläSuomen merkittävimmistä työssäkäyntialueista ja vähittäiskaupan keskittymistä. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Modernin, muun muassa logistiikalle, pienteollisuudelle ja vähittäiskaupalle suunnattavan toimintaympäristön lisäksi panostetaan Vantaan Akselin alueen sisäisen tieverkoston, maisemanhoidon ja julkisen liikenteen kehittämiseen.

Vantaan Akselin kehitysryhmä:

18

Vantaan Akselin yritykset VA N TA A N A K S E L I

3


Maisemointia moottorisahalla Saha laulaa, puru lentää. Metsiköstä kuuluu rytinä kun mäntyä kaatuu Onnisen ”etupihalla” Mittalinjan ja Vanhan Lahdentien risteyksessä. Vantaan Akselin alueen maisemointityöt ovat täydessä vauhdissa.

4

VA N TA A N A K S E L I


PÄÄKIRJOITUS

Puru lentää ja risukkoa kaatuu kun maisemointityöt ovat vauhdissa.

V

antaalla on runsaasti viheralueita jotka vaikuttavat niin työpaikka- kuin asuinalueidenkin viihtyvyyteen. kaupunki omistaa ja hoitaa yhteensä yli 6800 hehtaaria viheralueita. luonnonsuojeluun varattuja alueita on lähes kuusi prosenttia kaupungin pinta-alasta. metsuri toni Berndtson käyttää tottuneesti moottorisahaansa. männyn kaaduttua tarkasti haluttuun väliin Berndtson karsii saman tien pienet oksat männyn rungosta. sen jälkeen hän mittaa rungon sopivan pituisiin pätkiin ja pölkyttää puun pinoamista ja kuljetusta varten. – kaadetut puut lähtevät täältä stora Ensolle, kertoo Berndtson, ja jatkaa samaan aikaisesti rutinoitunein ottein puun siistimistä. – meitä on kolme metsuria täällä Vantaalla. töitä tehdään tilanteen mukaan eri kohteissa, kertoo kahdeksan vuotta alalla ollut Berndtson. Viheralueiden pinta-alat kasvavat kaavoituksen ja kaupungin maanhankinnan ansiosta jatkuvasti. Viheralueiden pinta-alan kasvua, rakentumista, hoitoluokan muutoksia ja varustetasoa seurataan viheraluerekisterin avulla.

M

uotoilu on nousemassa kohti ansaitsemaansa huomiota.

Kiinnostus näkyi jo ennen World Design Capital -hankettakin, mutta tämän myötä design on noussut otsikoihin myös uusissa

Vantaan viheralueyksikkö vastaa kaupungin urheilu- ja ulkoilualueiden suunnittelusta ja rakentamisesta, viherylläpito-osasto ylläpidosta. Viheralueita ylläpitävät kaupungin omat työntekijät sekä alueurakoitsijat. Hakunilan ja korson suuralueilla rakennettua viheraluetta on yhteensä noin 190 hehtaaria. Vantaan akselin alueella muun muassa itä-Hakkilan puiston perusparannustyötä tehdään paraikaa. arvokasta purolehtoa pyritään suojelemaan hakkuilla ja ohjaamalla kulutus rakennetuille reiteille. kunnat ovat tärkeässä asemassa kestävän kehityksen edistämisessä, sillä monet kestävän kehityksen tavoitteet toteutetaan paikallisin ratkaisuin. ajatuksena on, että taloudellinen kehitys sovitetaan luonnonvarojen asettamiin puitteisiin siten, että luonto ja inhimillisen kehityksen edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. – Päivän urakka alkaa olla valmis, toteaa Berndtson, ja riisuu työhanskat, heittää sahan ja kaatotunkin olalle ja saapastelee autolleen. onnisen ikkunoista alkaa näkyä muutaman työrupeaman jälkeen jo Vanha lahdentie.

merkityksissä. Jopa palvelua voidaan muotoilla! Mutta mistä hyvä muotoilu saa alkunsa? Mikä on sen konkreettisesti liikkeelle saava voima? Väittäisin, että lähes aina yritys käynnistää muotoilun. Yritys näkee muotoilun tarpeen ja se tilaa muotoiluprosessin, sillä muotoilulla voidaan saavuttaa kilpailuetua. Kilpailuetua tulee hyvän muotoilun tuottamasta käytettävyydestä, lujuudesta, ulkonäöstä tai vaikka vain tunteesta, että joku on nähnyt vaivaa tai hyödyntänyt oivallusta. Myös Vantaan Akselissa haetaan kilpailuetua muotoilun keinoin. Haluamme muotoilla Jokiniementietä sellaiseksi

Tosi-metsurin varusteet

• ammattikäyttöön suunniteltu moottorisaha

• hansikkaat • sahanterän pysäyttävät turvahousut

• turvakengät • suojakypärä • mitta • nostokoukut • kaatotunkki Metsuri Toni Berndtson ja luottotyöväline ammattilaisen moottorisaha.

Metsuri Toni Berndtson käyttää tottuneesti Dolmar-moottorisahaansa.

tieyhteydeksi, että tätä poikittaisväylää käytetään ilokseen – oltiinpa sitten liikkeellä työn, kauppareissun tai vapaaajan puitteissa. Jos Jokiniementien muotoilussa onnistutaan, on tätä ’katumuotia’ luontevaa kehittää koko Porttipuiston ja sitä kautta koko Vantaan Akselin alueelle.

Janne Rönnbäck päätoimittaja VA N TA A N A K S E L I

5


6

Vantaan

akselilla <

Tiesitkö että …? Vantaan Akselin alueella toimiva Meconet Oy on valittu vuoden 2011 Vantaan Yrittäjäksi. Lisätietoja löytyy Vantaan Yrittäjien kotisivulta www.yrittajat.fi/vantaa

Kuusijärvellä saunotaan taas

Mainio tapa irrota arjen paineista on istahtaa savusaunan tummille lauteille ja antaa massiivisen kivikiukaan löylyjen lämmittää. Alussa löylyt ovat tömäkät, mutta jos malttaa odottaa pari tuntia, löylyt muuttuvat pehmoisiksi ja pitkiksi. Vielä pulahdus Kuusijärven viileään veteen, ja hyvä olo on taattu. Kuusijärven saunakausi sai kaivattua jatkoa kun savusaunat aukesivat kävijöille syyskuun alussa. Saunat ovat lämpiminä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 15.00 – 20.30. Savusaunoista ensimmäinen on löylyvalmis klo 15 ja toinen klo 17. Aikuisen kertamaksu savusaunaan on 10 euroa.

Vaihtuuko auto bussiin?

Kaavarunko 2 vauhtiin Vantaan Akselin kaavarunko 2 suunnittelutyö on käynnistynyt. Työ käsittää Hanabölen peltoalueen, Päiväkummun, Kuusijärven, vanhan Lahdentien, Honkanummen hautausmaan ja tulevan Valkoisenlähteentien rajaamat alueet. Suunnittelualueeseen kuuluvat Vanhan Porvoontien molemmin puolin olevat työpaikkakorttelit Valkoisenlähteentieltä ja Honkanummen hautausmaalta pohjoiseen, Rusokallion osalta alue rajautuu Keravanjoen laaksoalueeseen, sekä Lahdenväylän ja Lahdentien väliin jäävät työpaikkakorttelit, Koivukylänväylän ja Lahdenväylän risteyksen pohjoispuolelle jäävät alueet. Kaavarunko 2 -työn suunnitelmat ja selvitykset maankäytöstä, liikenneverkosta ja hulevesien hallinnasta käsitellään keväällä 2012 kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Saadun palautteen perusteella kaupunki arvioi, miten asemakaavoituksen valmisteluaineistoksi tarkoitettua kaavarunkoa on mahdollisesti tarkistettava, vahvistaa Vantaan kaupungin asemakaavasuunnittelija Jukka Köykkä. VA N TA A N A K S E L I

Poikittaisen joukkoliikenteen parantaminen on yksi Vantaan Akselin alueen kehityskohteita. Joukkoliikenteen palvelujen keskittämisellä pyritään tarjoamaan autoilijoille ympäristöystävällisempi joukkoliikennevaihtoehto. Pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen Jokerilinjojen määrä kasvaa neljään vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Jokereiden 0, 1 ja 2 lisäksi suunnitteilla on Jokeri 3. Suunniteltu reitti kulkee Mellunmäestä Hakunilan – Vantaan Akselin alueen – ja Tikkurilan kautta Myyrmäkeen. Jokerilinjojen sujuvuutta ja luotettavuutta haetaan reiteille rakennettujen siltojen ja tunnelien avulla. Myös pysäkkivälejä pidennetään, ja Jokeri-busseille vaihtuu aina automaattisesti vihreä valo, jolloin punaisissa valoissa seisomiseen ei kulu aikaa. Runkoverkkosuunnitelma pyritään toteuttamaan vuoteen 2012 mennessä.

Porttipuiston liikekeskusta ympäröivät komeat kalliot on osoitettu asemakaavassa alueeksi, jonka maastomuotoja ei saa muuttaa.


Tiesitkö että …? Vantaa on väestörakenteensa perusteella Suomen kansainvälisin kaupunki. Vantaalla asuu yli 120 eri kansallisuutta.

Lisää miehiä mukaan! Honkanummen kappeli on remontissa maaliskuuhun 2012.

Kappeli uudistuu Honkanummen hautausmaan siunauskappelin remontti etenee aikataulussa. Vainajien tiloja laajennetaan, hautajaisväelle rakennetaan uudet saniteettitilat , ja henkilökunta saa uudet sosiaalitilat. Kappelin talotekniikkaa parannetaan ja muitakin pienempiä korjaustöitä tehdään eri puolilla rakennusta. Kappelin peruskorjauksesta on laadittu hankesuunnitelma, jonka mukaan korjaustyöt tehdään. Remontti alkoi syksyllä 2010 ja sen urakkasopimuksen mukainen loppumisaika on maaliskuu 2012.

Pääkaupunkiseudun perinteinen – ja edelleen se ainoa – tanssilava sulki jälleen ovensa talveksi. Takana on taas yksi tuhansien tassien kesä. – Kulunut kausi huhtikuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin on ollut hyvä. Tavoitteet on toteutuneet, kävijöitä on ollut jopa vähän enemmän kuin edellisenä kautena, summaa Helsinki Pavin voimanainen ja organisaattori Sari Lehtoranta. – Nuoret ovat myös löytäneet meidät aivan uudella lailla. Liekö entistä laajempi mainonta paikallislehdissä purrut erityisesti nuorempaan tanssikansaan. Myös uudet, nuoret orkesterit ovat kiinnostaneet.

Vaikka kävijämäärät ovat olleet nousussa, kaipaa Sari kuitenkin Paville lisää miehiä. Tanssitaidon puute ei ole ongelma, tanssikursseja järjestetään myös jatkossa. Kahden kurssin mallia jatketaan tulevanakin kautena. Ensin on mahdollista osallistua alkeiskurssille ja sitten jatkokurssille. Näiden jälkeen pyörähtely sujuu ongelmitta. – Yksi menneen kesän kohokohdista oli, kun Pavin entinen tanssienjärjestäjä Helge Rönnholm vietti meillä 90-vuotis syntymäpäiviään, tanssin merkeissä, totta kai, Sari kertoo. Talven aikana Pavilla tehdään pieniä remonttihommia, vanha talo kun vaatii ylläpitotöitä. Uusi kausi lähtee käyntiin taas 18.4.2012.

Hakunilan uimahalli aukeaa Hakunilan uimahallin pari kuukautta aikataulustaan viivästynyt remontti valmistuu vuoden lopulla. Kovasta talvesta johtuen remontin aloitus myöhästyi, eikä aikataulua ole pystytty koromaan umpeen kesän aikana. Uimahallista avataan ensin joulukuun alussa vanha puoli ja sen jälkeen tammikuussa 2012 laajennusosa.

Ikano nousee Ikean kylkeen

Ikanon ja Ikean yhteisesti omistama Ikano Retail Centres nousee vauhdilla Porttipuistoon. Ikea ja Ikano täydentävät toistensa tarjontaa, josta hyötyvät kaikki – asiakkaat, kauppiaat ja talousalue. Ikean ja Ikanon yhteinen strategia on kehittää parempia ja tehokkampia kauppapaikkoja. Ikean vetämänä Porttipuiston Ikano-ostoskeskukseen houkutellaan sisustus- ja vapaa-ajan tuotteisiin panostavia yrityksiä. Hong Kong -tavaratalo on jo varannut tilat Ikanosta.

VA N TA A N A K S E L I

7


8

VA N TA A N A K S E L I


Metropoli <

m

uotoilun vuoksi

m

Vantaan kaupunkikulttuuripäällikkö Lea Rahkola-Kauranen kannustaa yrityksiä panostamaan designiin.

Helsingin nimitys vuoden 2012 maailman designpääkaupungiksi on iso mahdollisuus myös kaikille pääkaupunkiseudun yrityksille. Vantaan kaupunkikulttuuripäällikkö Lea Rahkola-Kauranen kannustaa yrityksiä panostamaan enemmän designiin.

Vuoden 2012 aikana on tarkoitus painottaa designin laajempaakin merkitystä eikä pelkästään muotoilun. – Design ei ole ainoastaan materiaalista, se voi olla myös immateriaalista. World Design Capital Helsinki 2012 haluaa avartaa designin käsitteen koskemaan laajemmin ihmiselämän eri osa-alueita esimerkiksi asumista, palveluita ja logistiikkaa, sanoo Vantaan kaupungin kaupunkikulttuuripäällikkö Lea Rahkola-Kauranen. Hänen johdollaan koordinoidaan World Design Capital Helsinki 2012 -hanketta Vantaalla. – Vantaa on pääkaupunkiseudun merkittävä logistiikkakeskus. Hyvä logistiikkakin voi olla paitsi tarkoituksenmukaista ja toimivaa myös esteettistä, Rahkola-Kauranen antaa esimerkin. Vantaalla on käynnissä lukuisia logistiikkahankkeita, kuten Kehäradan rakentaminen ja Vantaan Akselin alueen kehittäminen. Näissä hankkeissa hyvällä suunnittelulla ja toimivuudella on keskeinen merkitys. Esimerkiksi logistiikkahankkeissa hyvä suunnittelu koskettaa kaikkia aina insinööreistä katukiveyksien valmistajiin. – Design ei ole vain tuotteen tai asian koristelua, vaan se kulkee käsi kädessä toiminnallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja kauneuden kanssa, Rahkola-Kauranen sanoo.

>

VA N TA A N A K S E L I

9


Metropoli <

Vantaa on täynnä designia S

uomen neljänneksi suurimmassa kaupungissa ei voi olla törmäämättä designiin, vaikka monesti toisin luulisikin. kaupungin kulttuuripäällikön lea Rahkola-kaurasen mielestä Vantaalla on paljon mielenkiintoisia designkohteita, kuten tiedepuisto Heureka, aerola, myyrmäen kirkko, Helsingin pitäjän kirkonkylä, kirkko ja kappeli. – kaupungintalokin on mielenkiintoinen kohde, jonka entisöintija laajennustyöt saadaan valmiiksi vuoden sisällä, Rahkola-kauranen sanoo. Hänen mukaansa Vantaalta löytyy myös paljon arvokasta kartanohistoriaa. Håkansbölen kartano on ehdoton helmi sekä sen pieteetillä entisöity kartanopuisto. lisäksi täällä on tasokas taidemuseo ja kaupunginmuseo, Nissbackan kartanon veistospuisto sekä leonardo da Vilhun veistospuisto, Rahkolakauranen luettelee.

Håkansbölen kartano on äskettäin restauroitu.

10

VA N TA A N A K S E L I

Suomalaisen yrityksen pitäisi ajatella niin, että designilla on korkea arvo tuotteessa >

Yrityksissä designia pitäisikin ajatella lisäarvona, ei pelkästään kuluna. Useissa tapauksissa hyvä suunnittelu ja käytännöllisyys voi olla jopa ratkaiseva tekijä asiakkaan valitessa kahden tasavahvan tuotteen välillä. Design olisi huomioitava jo siinä vaiheessa, kun yritys aloittaa omat tuotekehitysponnistelunsa. Suunnitelmallisuus ja käytännöllisyys eivät tule sivutuotteena. – Tuote, joka on muodoltaan ja estetiikaltaan huolellisesti suunniteltu, ei yleensä ole toiminnallisilta ominaisuuksiltaan huono. Esimerkkinä mainittakoon Tapio Wirkkalan suunnittelema meille kaikille niin tuttu suomalainen olutpullo, joka käsittääkseni myy erittäin hyvin, Rahkola-Kauranen kertoo pilke silmäkulmassa. – Suomalaisen yrityksen pitäisi ajatella niin, että designilla on korkea arvo tuotteessa, hän jatkaa. Muotoilupääkaupunkivuoden viralliset teemat ovat Open Helsinki – avoin kaupunki, globaali vastuu – designin uusi rooli ja uuden kasvun juuret – embedded design in life.


Kuva: Riikka Mäkinen.

Suunnittelija Anni Hapuoja lähtee työssään liikkeelle väreistä ja valosta.

Muotohiomo haluaa luoda tilataide-mainospinnallaan yhteisöllisyyden tuntua Vantaan Akseliin.

VÄRIÄ JA VALOA

JOKINIEMENTIELLE H

elsinkiläinen Design studio muotohiomo on valittu suunnittelemaan Jokiniementielle tilataide-mainospintaa. kyseessä on Vantaan akselin tilaama tilataideteos, jossa huomioidaan myös alueen mainostajat. työn suunnittelu on vasta aluillaan, mutta ideologia alkaa jo hahmottua. – tarkoituksena on luoda alueelle jonkinlaista identiteettiä ja kaivattua lisäarvoa. Yhtenä tavoitteenamme on saada teokseen niin vahva sosiaalinen arvo mukaan, ettei sitä koettaisi vain pelkkänä taideteoksena tai pelkkänä mainospintana, suunnittelija anni Hapuoja selittää. työn suunnittelussa lähdetään liikkeelle väreistä ja valoista. Värimaailmalla leikkimisellä saadaan huomioarvoa ja elävöitetään maisemaa, valoilla huomioidaan vuorokausi- ja vuodenaikojen vaihtelut. arkiympäristön elävöittäminen lisää yhteisöllisyyden tuntua, kadunvarsien ehostaminen ja valaiseminen puolestaan turvallisuu-

den tunnetta. Yhtenä punaisena lankana Jokiniementiellä, kuten koko Vantaan akselin alueella, on energiatehokkuus. Design studio muotohiomo selvittääkin yhteistyömahdollisuudet esimerkiksi Vantaan Energian kanssa kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen löytämiseksi.

Eri kohderyhmille Projektin alkuvaiheessa muotohiomo on perehtynyt tarkasti alueen kaupunkikuvalliseen viitesuunnitelmaan sekä maisemasuunnitelmaan. – kaupunkikuvallisesti alue on melko hajanainen, joten haemme sinne kokoavaa teemaa. Hapuoja toivoisi saavansa työhön mukaan myös interaktiivisuutta ja tilallisia elementtejä, mutta niistä päätetään myöhemmin budjetin ehdoilla. tilataideteoksen alueeksi on rajattu lahdenväylän ja Vanhan Porvoontien väliin jäävä Jokiniementien pohjoispuoli, mikä kattaa reilut 500 metriä. muotohiomo suunnittelee

teoskokonaisuutta, joka keräisi alueella liikkuvien huomion koko matkalta. – alueella tulee huomioida monia eri kohderyhmiä kuten kevyenliikenteenväylän kulkijoita, vilkasta autoliikennettä sekä lähellä olevia isoja kiinteistöjä ja kauppapaikkaa. työn pitäisi luoda tunnelmaa niin asukkaille kuin läpikulkevalle työmatkaliikenteelle, Hapuoja toteaa. mainonnan yhdistäminen tilataiteeseen tekee projektista erityisen mielenkiintoisen. toiveena on luoda näkyvyyttä, joka on taiteellisesti kiinnostavaa, mutta myös kaupallista. – toivottavasti pääsemme viilaamaan perinteisiä mainostapoja uuteen uskoon. mitään moottoritienvarsimainontaa alueelle ei ainakaan tule, Hapuoja lupaa. Vantaan kaupunki saa suunnittelijalta kiitosta hankkeesta. – tällainen tiettyyn alueeseen keskittyvä laatuhanke on harvinaista ja erittäin tervetullutta. Esteettisyys ja kestävä kehitys tuo huomattavaa lisäarvoa ympäristölle.

VA N TA A N A K S E L I

11


Tähtäimessä toimiva viheralueverkosto Vantaan Akselin viheralue- ja ulkoilureittiverkoston sijainti on määritelty Vantaan yleiskaavassa 2007. Vantaan kaupungin maankäytön ja ympäristön asemakaavasuunnittelija Jukka Köykän mukaan tavoitteena on, että kaupunkiin muodostuu laaja ja toisiinsa kytkeytyvä viheralueverkosto.

K

aavan mukaan Vantaan akselin alueen halki kulkee itä-länsisuunnassa kolme ulkoiluyhteyttä erillään pääkatuverkosta: Jokiniementien ja tikkurilantien välissä oleva eteläinen yhteys, Rusokallion ja kaaripuiston alue sekä pohjoisin, Päiväkummun ja kuusijärven välissä sijaitseva viheryhteys. Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen on pitkän tähtäimen työtä. Vuoteen 2020 saakka ulottuva Viheralueohjelma on laadittu yhteistyössä asukkaiden, eri sidosryhmien ja kaupungin kanssa. – tikkurilantien eteläpuolella sijaitseva yhteys on jo varattu puistoalueeksi, mutta ulkoilureittejä ei ole vielä rakennettu. toisaalta viheryhteyden sijaintiin ollaan myös esittämässä muutoksia, köykkä päivittää.

Kiinni asemakaavasta

Hakkilan ja kuninkaalan kaupunginosiin sijoittuvassa kaavarunko ykkösessä laaditaan parhaillaan Ruokakeskolle isoa asemakaavan muutosta. Eteläistä viher yhteyttä esitetään siirrettäväksi kanervanpuistosta Jokiniementien ja kanervantien länsireunan rakentamatta jääneille metsäisille kalliotonteille. – asemakaavan muutos on haastava. kuninkaalan Jukka Köykkä asukkaatkaan eivät 12

VA N TA A N A K S E L I

ole kovin innoissaan kanervannummen puiston jäämisestä keskon kaavaileman laajennustyömaan alle, vaikkakin alueelle on tulossa vastaava määrä viheraluetta tilalle. Viheryhteyden valmistaminen on siis vahvasti sidoksissa asemakaavan hyväksymiseen.

Poikittainen yhteys

Rusokallion ja kaaripuiston viheralue- ja ulkoilureittiverkostot sijoittuvat kaavarunko kakkosen alueelle. – Rusokalliolta puuttuu vielä asemakaavoja. Vanhan Porvoontien länsipuolella laaditaan kaavarunkoa ja siinä katsotaan, missä optimaalinen viheralue kulkee. myös Rusokallion pohjoisosan asemakaavaa tullaan mahdollisesti tarkistamaan, köykkä toteaa. itä-länsisuunnassa kulkevat viheryhteydet on tarkoitus yhdistää keravanjokilaakson ja peltoalueiden reunoille suunniteltuihin pohjois-eteläsuunnassa kulkeviin ulkoilureitteihin. – kaavarunko kakkosen viheralue- ja ulkoilureittiverkosto sijoittuu laajan yritysalueen keskelle. Viheralueista muodostuu kuitenkin tärkeä poikittainen yhteys tikkurilan, Hakunilan ja sipoonkorven virkistysalueiden välille.

Vihreyttä puolustamassa

tällä hetkellä kaupunkisuunnittelun tärkeänä tehtävänä on köykän mukaan varmistaa yleiskaavan viheralue- ja ulkoilureittiverkostojen pysyminen suunnitelmissa.

– Eteläisen viheralueverkoston osa on myös alueen asukkaiden intresseissä, mutta pohjoisemman reittiverkoston turvaaminen jää pitkälti kaupungin omien suunnittelijoiden harteille.

Viheryhteyksistä toteutunee ensimmäisenä eteläisin ulkoilureitti. alueen logistiikkahankkeet ovat suuria ja yritykset haluaisivat mahdollisimman isot korttelialueet itselleen. – Näitä muutenkin jo kapeita viheraluevarauksia halutaan usein nakertaa, eikä niiden merkittävyyttä viheralueverkoston keskeisinä osina aina oivalleta. työpaikka-alueen keskellä kulkevien viherväylien kapeus luo suunnittelijoille jo muutenkin haasteita. – Ympäristöstä ja väylän kapeudesta huolimatta pitäisi ulkoilijalla olla tuntuma viheralueympäristöstä, jotta virkistysaspekti säilyisi, köykkä muistuttaa. maisemasuunnittelun ja sen toteutuksen käytännön toimenpiteissä köykkä korostaakin kaupungin ja Vantaan akselin toimijoiden yhteistyön merkitystä.


G A L L U P

sponda.fi

Toimistot

Kauppapaikat

Logistiikka

Maiseman piristäjät?

Selvitimme gallup-kyselyn avulla, mitä ihmiset arvostavat lähiympäristössään ja millaiset seikat muokkaavat maisemasta viihtyisän. Luonnon vehreys kaupunkimiljöössä sekä ulkoilualueiden tarjoamat harrastusmahdollisuudet nousivat vastauksissa ylitse muiden. Tiina Aatola

– Nautin siitä, että ympäristö on siisti ja hoidetun näköinen. Ympäristössä pitää olla myös värejä, niin rakennuksissa kuin myös kasvillisuudessa. Pihoille, puistoille ja yleensäkin luonnolle pitää jättää tarpeeksi tilaa. minua kaupungissa piristää erityisesti vesi, oli se sitten järvi, lampi tai vaikka rakennettu vesielementti. tärkeitä ovat myös kunnolliset, valaistut pururadat tai vastaavat liikuntaan kannustavat ulkoilualueet.

Anni Rikkonen

– metsät ja puistot piristävät maisemaa. liikun paljon pyörällä, joten pyöräteiden pitää olla kunnossa. Ja liikkuminen on tietysti aina mukavampaa, jos pyöräteiden varsilla on kivoja istutuksia.

Vuokraa toimiva logistiikkakiinteistö Spondalta Spondalla on yhteensä 51 pääasiassa pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa logistiikkakiinteistöä, joiden vuokrattava pinta-ala on yli 500 000 m2.

Katso lisää

Mika Karjalainen

SPONDA.FI

– minulle on tärkeää, että lähiympäristöstä löytyy paikkoja, joissa voi harrastaa kuntoliikuntaa. Paras paikka olisi metsä, myös maisemallisesti tärkeä elementti. – Perheellisenä käytännön elämää helpottavat asiat nousevat tärkeiksi. koulu ei saa olla kaukana ja kauppa pitää olla kävelymatkan päässä.

Heidi Laine

Yrittäjän näkökulma

– käyn paljon lenkeillä koiramme Nellin kanssa ja kiinnitän ulkoillessa huomioita istutuksiin, pihoihin ja kauniisiin rakennuksiin. kukat, luonto ja roskattomuus tuovat viihtyvyyttä kaupunkiin. – koiran kanssa olisi kiva päästä nopeasti metsiköihin, ulkoilualueille tai koirapuistoon. lasten kanssa liikkuessani arvostan leveitä ja turvallisia kevyen liikenteen väyliä.

Matti Hämäläinen, autohuoltoyrittäjä

– Yrittäjänä minulle on tärkeää, että ympärillä on muitakin yrittäjiä, sillä silloin alue vetää asiakkaita. toimipaikan pitää olla myös hyvien kulkuyhteyksien päässä. – Piha-alueelta pitää löytyä hyvin parkkitilaa, ja alueen tulla olla siisti sekä järjestelmällisesti suunniteltu. toimivalla valaistuksella on myös suuri merkitys.

Vapaana olevaa tilaa Vantaan Akselissa

Vanha Porvoontie 231 Kiinteistö sijaitsee Hakkilassa,Vantaan Akselilogistiikka-alueella. Kohteessa on vapaana olevaa varastotilaa noin 6 600 m2 ja toimistotilaa noin 750 m2. Varasto- ja toimistotilat ovat jaettavissa. Kiinteistöllä on hyvät liikenneyhteydet ja monipuoliset palvelut löytyvät läheltä. Yhteystiedot: Harri Autio, p. 020 4313392, harri.autio@sponda.fi

Sari Hämäläinen, hieronta-alan yrittäjä

– koska yritykseni tarkoituksena on tuottaa asiakkaille hyvää oloa, toimipaikkani sijainti vaatii ympäristöltä rauhallisuutta. lisäksi on tärkeää, että ympäristö viestii myös hyvää oloa. sitä luovat istutukset ja yleinen vehreys. – Erittäin oleellista on, että toimipaikka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella, ja että läheltä löytyy asiakkaille riittävä määrä parkkipaikkoja. Näkyvyys on myös tärkeää, jotta asiakkaat löytävät helposti perille. siinä auttavat esimerkiksi ikkunatarrat, kyltit tai erilaiset maamerkit.

Me Spondassa haluamme tehdä hartiavoimin työtä sen eteen, että voimme tarjota sinulle ja yrityksellesi markkinoiden toimivimman asiakassuhteen. Käy osoitteessa sponda.fi ja kerro millaisia asioita sinä arvostat eniten. Sponda Oyj, Korkeavuorenkatu 45, 00130 Helsinki

VA N TA A N A K S E L I

13


Yritysmyönteisen asenteen valvoja Helsingin seudun kauppakamarista löytyy myös erillinen Vantaan osasto. Osaston johtaja Ari Tulensalo kertoo, että mikä se on ja miten se toimii.

V

Mitä tekee helsingin seudun kauppakamarin vantaan osasto?

– tehtävämme on kehittää Vantaalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja valvoa vantaalaisten jäsentemme yhteisiä etuja. lisäksi tehtävämme on edistää yritysten, kaupungin ja muiden paikallisten viranomaisten ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Palvelemme myös vientiyrityksiä vahvistamalla ulkomaankauppaan liittyviä asiakirjoja sekä antamalla kaupankäyntiin liittyvää neuvontaa.

Lähes tuhat vantaalaista yritystä on liittynyt kauppakamarin jäseneksi!

Miten Vantaan osasto vaikuttaa?

– Vantaalla toimii kauppakamarin Vantaan aluejohtokunta, jossa on 18 yritysjohtajaa vantaalaisista yrityksistä. Edunvalvonnassa meillä on hyvät ja toimivat suhteet kaupungin poliittiseen johtoon ja virkamiesjohtoon. lisäksi olemme aktiivisesti mukana lukuisissa työryhmissä ja toimielimissä, joissa valmistellaan yritysjäsentemme arkeen vaikuttavia asioita.

Mikä on Vantaan osaston tärkein tehtävä?

– tärkeintä on pitää huolta siitä, että Vantaan kaupungin yritysmyönteinen asenne

MIKÄ KAUPPAKAMARI? kauppakamarit ovat järjestöjä, jotka edistävät yritystoimintaa ja talouden vapautta sekä toimivat elinkeinoelämän edunvalvojina. lisäksi kauppakamarit toimivat muun muassa lainopillisina neuvonantajina ja järjestävät koulutusta. kauppakamari-nimeä saavat suomessa käyttää vain keskuskauppakamarin jäseninä olevat kauppakamarit. Ensimmäiset kauppakamarit perustettiin manner-Euroopassa vuonna 1599 suojelemaan kauppiaita merirosvoilta. suomessa on 19 alueellista kauppakamaria, joissa on jäseniä yhteensä 16 500. Jäsenet ovat pääasiassa pk-yrityksiä. Lähde: Wikipedia

14

VA N TA A N A K S E L I

säilyy ja että yritykset ovat aktiivisesti mukana Vantaan kehittämistyössä.

Miten yritys voi liittyä jäseneksi?

– kauppakamarin Vantaan alueosastoon voi liittyä soittamalla toimistoomme tai vaikka täyttämällä liittymislomakkeen kotisivuillamme www.helsinki.chamber.fi.

Mitä hyötyjä yritys saa jäsenyydestä?

– Jäsen saa kaikki Helsingin seudun kauppakamarin tarjoamat edut käyttöönsä ja pääsee mukaan metropolialueella toimivaan yrityksien verkostoon. lisäksi meillä on muun muassa jäsenille maksuttomat yritystoimintaan erikoistuneiden lakimiesten, kirjanpidon ja verotuksen ammattilaisten neuvontapalvelut. mainitut asiantuntijat ovat kauppakamarin työntekijöitä, joten heidän antamien vastausten puolueettomuus ja asiantuntemus on varmistettu. Järjestämme ajankohtaisista aiheista myös jäsentilaisuuksia, joissa on mahdollisuus verkostoitua muiden jäsenyritystemme henkilöiden kanssa. lisäksi kauppakamari järjestää jäsenhintaan suomen monipuolisinta ajankohtaiskoulutusta. Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa Vantaan päättäjiin ja yritysten toimintaedellytyksiin täällä joko itse osallistumalla toimintaamme tai välillisesti meidän kautta.

Paljonko vantaalaisyrityksiä on jäsenenä ja minkä kokoisia ne ovat?

– Helsingin seudun kauppakamarin noin 6400 jäsenestä on vantaalaisia noin 850. Jäsenemme ovat suurimmaksi osaksi pieniä pk-yrityksiä ja lisäksi suurin osa vantaalaisista suurista yrityksistä on jäsenemme. mainittakoon, että myös Vantaan kaupunki, kuten kaikki alueemme 22 kuntaa ovat jäseniämme. se on osoitus hyvästä yhteistyöstä alueemme kuntien kanssa.

Miksi yrityksen kannattaa siirtyä Vantaalle?

– Vantaalla on helppo toimia, Vantaa kehittyy edelleen voimakkaasti ja alueemme logistiset yhteydet ovat ylivertaiset verrattuna muihin alueisiin suomessa.

Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät Vantaan Akselin alueella?

– Vantaan akselin alue on koko ajan huimasti kehittyvä yritysalue. sen sijainti päälentoaseman ja sataman keskellä sekä moottoriteiden varrella antaa yritystoiminnalle erinomaiset lähtökohdat. senhän ovat jo alueelle sijoittuneet yritykset huomanneet. Yritysten kannalta alueen kehittämisen kohteena on lisätä ja parantaa julkista työpaikkaliikennettä sekä huolehtia kehä iii:n ja Porvoon väylän liittymä toimivaksi.


Uusia tiloja etsimässä

A A L I T e k i N Li A A T A R K O U V Etsintäprojektin haasteellisuus yllätti Sokeva Oy:n Markku Kärpän. Vaatimukset täyttävän kiinteistön löytäminen vaati pitkää pinnaa.

T

oimitusjohtaja markku kärppä on huojentunut. Parin kuukauden rumba uusien toimitilojen löytämiseksi on onnistuneesti ohitse. sokeva ei ulkoistanut uuden kiinteistön etsintää kiinteistöalan ammattilaisille, vaan kärppä hoiti työn itse. – Pitkää pinnaahan siinä vaadittiin, mutta kyllä se kannatti. Jos haluaa säästää, eikä palkkaa asialle ammattilaista, täytyy olla valmis tekemään etsinnän eteen kunnolla töitä, kärppä muistuttaa. sokeva on pyörittänyt tähän asti toimintaansa korsossa, jonka 3 500 neliön tilat eivät enää pysty vastaamaan yrityksen kasvaviin tarpeisiin. suurimpina ongelmina ovat liian matala hallikorkeus, tietoliikenneyhteyksien riittämätön kapasiteetti sekä sammutusjärjestelmän puute. – Paloviranomaisilta tuli määräys muuttaa tilat nykyaikaisten standardien mukaiseksi, mihin kiinteistön omistaja ei ollut valmis investoimaan. uusien tilojen etsintään omat haasteensa toi paloviranomaisten laittama aikaraja. kärppä etsi netistä kaikki vapaat toimitilat. – Panin kyselyitä menemään niin laajasti kuin pystyin. Vastausten läpikäyminen puhelimitse ja sähköpostitse teetti järjettömästi työtä. Vaativat kriteerit monet tarjouksista saattoi hylätä saman tein jo paperilla, sillä ne eivät täyttäneet sokevan uusille tiloilleen asettamia vaatimuksia. sijainti rajattiin suppeksi: junaradan tai kehä iii:n varressa, tai Petikon ja mäntsälän väli.

– Helsingin ja Espoon rajasin heti ensimmäisenä pois, sillä en halua työntekijöidemme joutuvan työmatkoillaan pahimpiin ruuhkiin. Radan tai kehän läheisyys on sujuvan työmatkaliikenteen kannalta oleellista, kärppä selventää. sijainnissa tuli ottaa huomioon myös suurten keskusvarastojen läheisyys, ettei tavarankuljetus asiakkaille tulisi liian kalliiksi. itse kiinteistölle oli myös vaativat kriteerit. – sitä ei äkkiseltään tajuakaan, miten älyttömästi vaatimuksia pitää pystyä täyttämään tehdasta muutettaessa. Jotta meidän laajuista toimintaa saa harjoittaa, tilakorkeus pitää olla vähintään 8,5 metriä ja tiloista pitää löytyä sammutusjärjestelmät sekä riittävästi sähköä. Halusin myös, että tuotanto ja konttori sijaitsevat samassa rakennuksessa, mieluiten saman oven takana, kärppä listaa.

Ympäristö vaikuttaa kärppä kävi tutustumassa pariinkymmeneen kohteeseen. Vanhat kiinteistöt vaativat lähes järjestäen suuria investointeja, joten niistä luovuttiin. myös kiinteistöjen ympäristö vaikutti muuttopäätökseen. – Hylkäsin paikat, joihin piti ajaa esimerkiksi romuttamojen läpi. Ympäristön täytyy olla siisti. meillä käy paljon vieraita Euroopasta. En myöskään halua, että työntekijät masentuvat jo matkalla työpaikalle, kärppä naurahtaa. toimitusjohtaja kävi läpi myös uusia ja valmistumassa olevia tiloja ja huomasi ilokseen, että kehä iii:n reunalle on valmistumassa paljon uutta yritystilaa. Vantaan akselin aluetta kärppä punnitsi myös yhtenä vaihtoehtona, mutta aikataulusyistä sopivaa vaihtoehtoa ei löytynyt. Työmatka testissä sinnikäs etsintä palkittiin ja kärppä löysi uudet, nykyiset määräykset täyttävät tilat lentokentän vierestä. Ennen vuokrasopimuksen lukkoon lyömistä kärppä teki vielä muutamia, viimeisiä tarkistuksia. – selvitin, miten yleiset liikennevälineet kulkevat, sillä työntekijöillä ei saa olla yli

kilometrin kävelymatkaa pysäkiltä töihin. ajoin myös työmatkan ruuhka-aikaan testaten, ettei itseltäni, tai keneltäkään muultakaan autolla töihin kulkevalta mene järki töihin ajaessa. miten markku kärppä nyt kokemansa perusteella ohjeistaisi yrityksiä, jotka suunnittelevat uusien tilojen vuokrausta tai ostamista? – Jos haluaa valmiin kiinteistön, etsin-

”Sinnikäs etsintä palkittiin, uudet tilat löytyivät aikataulussa”. tään kannattaa varata kunnolla aikaa, ainakin 2–3 kuukautta. Ja harvoin ihan yksi yhteen tilaa omien vaatimusten suhteen löytyy tästäkään huolimatta. on myös hyvä varautua muutoksiin. Vaikka kuinka miettisi ja suunnittelisi, aina tulee yllätyksiä, kärppä varoittelee hymyillen. Varsinainen ruljanssi sokeva muuttaa uusiin tiloihinsa tammikuun aikana. Varsinaisen muuton rinnalla tilojen etsintä oli kärpän mukaan pieni murhe. – muuttaminen se vasta ruljanssi onkin. Pelkissä varastoissa on kuljetettavaa 52 täysperävaunurekallisen verran. Haastavinta on kuitenkin se, että muutto pitää tapahtua niin, ettei se vaikuta asiakkaisiin. kaikki tilaukset ja toimitukset pitää toimia saumattomasti. muutossa sokeva turvautuu ulkoistamiseen. tarjouksen näyttävät, valitaanko firma, joka muuton lisäksi tekee myös ilmastointija sähköhommia vai hajautetaanko kaikki osa-alueet eri yrityksille. – Hintalappu ratkaisee.

A A L I T I M TOI Ä N Ä YTÄV VA N TA A N A K S E L I

15


Lantikka kuntoon ja katsastukseen ika Taas oli se a auto tä vuodesta, et a. piti katsasta ry ove Emilian Disc ollut kolmonen oli össä kovassa käyt n, de viimeisen vuo elata i p ja hän päätt a e j varman pääll lkuku tarkistuttaa timiehillä pelin ammat tukseen ennen katsas menoa.

Sami Eerola El-Car Oy:stä teki tietokoneella diagnoosin auton kunnosta. Lisävaloille voisi olla käyttöä.

Aina kannattaa kurkistaa myös auton alle. 16

VA N TA A N A K S E L I

Varaosien täydellinen sopivuus varmistetaan käsityönä.


Powermatic Oy:n Jari Pulkkinen kyseli Emilialta koska automaattivaihteisto oli viimeksi huollettu.

Automaatteihin lisätään koko ajan vaihteita; kolmesta ollaan päästy jo kuuteen.

Huollettavat autot tulevat pääosin Etelä-Suomesta, irtovaihteistoja huolletaan Lappia myöten. Vaihdelaatikot tilataan Saksasta ja Hollannista. Emilia ehti Kunnon Katsastukseen ajoissa. Riikka Rustholkarhu huolehti paperipuolesta, ja katsastusmies Ilkka Karanko otti sen jälkeen homman hoitoonsa.

Ilkka Karanko selvittää Emilialle mitä kaikkea pakokaasumittarista saa tulostettua.

Kiitokset ja tavataan taas ensi vuonna, huuteli Emilia mennessään.

Pakokaasun mittaus, iskunvaimentimien testaus, valojen tarkistus… Toinen parkkivalo oli palanut, muuten kaikki oli kunnossa. VA N TA A N A K S E L I

17


<

Nyt alueella <

AARO FORSMAN OY Vanha Porvoontie 235 01380 Vantaa www.forsman-tea.com AERE LOGISTICS OY Vanha Porvoontie 231 a 01380 Vantaa www.aere.fi AGILITY LOGISTICS OY Virkatie 1 01510 Vantaa www.agilitylogistics.com AHDIN PARKETTI apajakatu 8 a 1 01600 Vantaa AIRMEC OY Rajakuja 5 01230 Vantaa www.airmec.fi AKRO MATS & MATTING OY mittatie 15 01260 Vantaa www.akro.fi AKZO NOBEL COATINGS OY Valimotie 22 01510 Vantaa ALEBORG OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa ALF LÖKSTRÖM OY kunnaantie 31 01370 Vantaa ALS LOGISTICS OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.alslog.com TIKKURILAN TILIASEMA Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa ANIXTER FINLAND Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa ANJA PESOLA OY Vanha Porvoontie 357 01490 Vantaa www.anjapesola.fi ANTELL-CATERING OY RAVINTOLA MOMENTTI Vanha Porvoontie 245 01380 Vantaa www.kesko.fi AP NURMINEN OY kokkokalliontie 5 D 4 01380 Vantaa www.apnurminen.com ARCTIC CONTAINER OY Hakintie 10 01380 Vantaa www.arcticcontainer.fi ARESTOLA PASI ANTERO Vanha Porvoontie 211 01380 Vantaa HUNTLEIGH HEALTHCARE OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.huntleigh-healthcare.fi ARONIJA MOONIKA-SVEA Pitkäsentie 22 a 01200 Vantaa ATOLLI OY kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi AURINKOBUSSIT OY Vanha Porvoontie 246 01380 Vantaa www.aurinkobussit.fi AVATRON OY kivipyykintie 6 01260 Vantaa www.avatron.fi BENECOM OY äyritie 8 01510 Vantaa BESTMILL OY maarinkunnaantie 15 a B 01370 Vantaa BIODOR OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa

BLÄKLÄDER WORKWEAR OY salpakuja 601200 Vantaa www.blaklader.com BRENNTAG NORDIC OY malmarintie 20 01380 Vantaa www.brenntag-nordic.com BROTHER FINLAND OY Honkanummentie 2 01260 Vantaa www.brother.fi BUFAB FINLAND OY Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.bufab.com BUSSARI OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.bussari.fi BV-TALTRADE KY linjatie 5 01260 Vantaa C. HALLSTRÖM OY linjatie 5 01260 Vantaa www.hallstroms.com CAP-NET FINLAND OY teknobulevardi 3–5 01530 Vantaa www.cap-net.fi CARDEL LOGISTIC OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.cardel.fi CONSULTOR FINLAND OY Vanha Porvoont. 229 01380 Vantaa www.consultor.fi CRISOR LTD OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa CRONVALL OY itäinen Valkoisenlähteentie 14 01380 Vantaa www.cronvall.fi CTK TEKNIIKKA OY kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi DAE-TEK OY Huhtimontie 20–12 04200 kerava www.daetek.fi DECOCOAT OY mittatie 10 01260 Vantaa www.decocoat.fi DEFISAN HYGIENIA OY Pl 29, 01301 Vantaa www.defisan.com DESMET OY mittatie 17 01260 Vantaa DH-TRADE OY LTD Rajatie 4 B 21 01230 Vantaa www.dh-trade.fi DHL EXEL SUPPLY CHAIN OY katriinantie 14–16 01530 Vantaa www.dhl.com DHL FREIGHT OY tullimiehentie 10 01530 Vantaa www.dhl.com DIGIX OY Vanha Porvoontie 231 B 01380 Vantaa www.digix.fi DOSFIL OY salpakuja 9 01200 Vantaa www.dosfil.com DSV SOLUTIONS AB Honkanummentie 3 01200 Vantaa www.dsv.com EL GORDO YHTIÖT OY kallioimarteentie 12 01350 Vantaa

EL-CAR OY mittatie 26 01260 Vantaa www.el-car.fi EMPAK Hakkilankaari 7 B 01380 Vantaa ERGOREJ OY kivipyykintie 11 01260 Vantaa www.ergorej.com ERISTYS HEWACO OY mittatie 9 01260 Vantaa www.hewaco.fi ETACAP OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa EUROPRESS GROUP OY Huhtimontie 16–18 04200 kerava www.europress.fi EVISOL OY Hakkilankaari 7 a 01380 Vantaa www.evisol.fi EXPRESS WAY OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.expressway.fi FASTEMS OY AB Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.fastems.com FIFTY-FIFTY HOLDING OY Hakkilankaari 9 01380 Vantaa FITNESS CONSULT FINLAND maarinkunnaantie 19 D 15 01370 Vantaa www.fitnessconsult.fi FIRECON OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.firecon.fi FLUOROTECH OY kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi FOREMA DESIGN OY mittatie 13 01260 Vantaa www.foremadesign.fi FUNSTER COMPANY OY Hakkilankaari 9 01380 Vantaa www.funster.fi GUNNAR FLINCK KY liisankalliontie 16 01380 Vantaa HAKANIEMEN METALLI OY linjatie 3 01260 Vantaa www.hakmet.fi HAKKILAN LOGISTIIKKA-KESKUS kanervantie 6 01380 Vantaa www.sok.fi HAMMASVÄLINE OY Porttikaari 20 01200 Vantaa www.hammasvaline.fi HANNU KROHN OY Vanha Porvoontie 336 01490 Vantaa HANSARENT OY linjatie 5 01260 Vantaa HARD WORK HALLELUJAH OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa HAW-MARK OY Heinäsuontie 3 01380 Vantaa HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Vanha Porvoontie 225 01380 Vantaa www.evl.fi HER SHOP OY maarinkunnaantie 4 C 12 01370 Vantaa www.hershop.fi HESSUMOBIILI OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa

HEVIK OY Vanha Porvoontie 231 01200 Vantaa HIGH METAL PRODUCTION OY linjatie 3, 01260 Vantaa HOIVAKOTI TUIJA OY kyläkaivontie 6 D 01350 Vantaa www.hoivakotituija.fi HOZELOCK FINLAND Vanha Porvoont. 229 01380 Vantaa www.hozelock.fi HUNTLEIGH HEALTHCARE OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.huntleigh-healthcare.fi IBERTRANS Vanha Porvoontie 231 a-talo E1 01380 Vantaa www.ibertrans.fi IKEA VANTAA Porttisuontie 18 01200 Vantaa www.ikea.com ILO VALO OY kokkokalliontie 1–3 a 01380 Vantaa www.ilojavalo.net INDOOR GROUP OY, SOTKA VANTAA Pl 100 00016 kesko www.sotka.fi INSINÖÖRITOIMISTO HI-TEKNO OY Vanha Porvoontie 246 01380 Vantaa www.hi-tekno.fi INTERNATIONAL PAINT OY malmarintie 20 01380 Vantaa www.akzonobel.com IPATEK OY Huhtakuja 12 01200 Vantaa JD MULTITUOTE OY kivipyykintie 7 B 01260 Vantaa www.jdtuote.com JOHN NURMINEN OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.johnnurminen.com JOT LOGISTIIKKA OY tikkurilantie 10 01380 Vantaa JT-JÄÄHDYTIN Pitkäsentie 23 01200 Vantaa JUHLA- JA LOUNASPALVELU SILVENNOINEN OY Vanha Porvoontie 228 01380 Vantaa www.juhlapalvelu.inet.fi JUJARENT OY mittatie 7 01260 Vantaa KAARESKORPI OY linjatie 5 01260 Vantaa www.kaareskorpi.com KAASUVALO OSAKEYHTIÖ Porttikaari 18 01200 Vantaa www.kaasuvalo.fi KAHVILA HAKKIS OY malmarintie 37 01380 Vantaa KAHVILA LE – TUT OY malmarintie 39 01380 Vantaa KAIKENKARVAISET OY kivipyykintie 7 B 01260 Vantaa www.kaikenkarvaiset.com KAVIKA OY linjatie 2 01260 Vantaa www.kavika.fi

KESLOG OY Jokiniementie 31 01380 Vantaa www.kesko.fi K-HONKATORI itäinen Valkoisenlähteentie 19 01260 Vantaa www.k-honkatori.com KIINTEISTÖ OY JUJAMY mittatie 7 01260 Vantaa KIINTEISTÖ OY MITTATIE 9 mittatie 9 01260 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN HAKKILANKÄRKI Hakkilankaari 9 01380 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN PORTTIHOVI Porttikaari 1 01200 Vantaa KIINTEISTÖ OY VANTAAN PORTTISUONTIE 11 Porttisuontie 11 01200 Vantaa KIINTEISTÖ OY C/O TUOMI-TEAM salpakuja 9 01200 Vantaa KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ MAANMITTARINTIE 1 01260 Vantaa KIRJAPAINO KEILI OY Porttikaari 7 01200 Vantaa www.keili.fi KITAINKULMA OY mittatie 6 01260 Vantaa KIVITUOTE YLITALO OY salpakuja 7 01200 Vantaa www.kivituote.com KKS CONSULTING OY savirunninkatu 2 04260 kerava KLIPPAN OY santaradantie 8 01370 Vantaa www.klippan.fi KODIN YKKÖNEN salpakuja 2 01200 Vantaa www.anttila.fi KOLMIKANTA OY mittatie 17 01260 Vantaa www.kolmikanta.com KOLOHONGAN BURGER OY itäinen Valkoisenlähteentie 19 01260 Vantaa KONEKESKO OY Vanha Porvoontie 245 01380 Vantaa KONTINO OY Pl 27, 01301 Vantaa www.kontino.fi KOPPARBERG FINLAND OY Honkanummentie 3 01260 Vantaa www.kopparberg.fi KOTIVERKKO OY kunnaankuja 16 a, 01370 Vantaa www.kotiverkko.fi K-RAUTA 75 Vanha Porvoontie 243 01380 Vantaa www.k-rauta.com KS-HUOLTO OY mittatie 8 B 01260 Vantaa KUMIAPU OY kivipyykintie 2 01260 Vantaa www.kumiapu.fi KUNKKURAVINTOLAT OY Vanha Porvoontie 247 01380 Vantaa KUNNON KATSASTUS OY mittatie 27 01260 Vantaa www.kunnonkatsastus.fi

KVL-NOSTURIHUOLTO OY maaseututie 50 07220 kaarenkylä KÛBLER SUOMI OY kelatie 25 a 1–3 01450 Vantaa www.kubler.fi LAATUTORJUNTA SINIKETO OY Vanha Porvoontie 205 B 01380 Vantaa www.co.inet.fi LABNET OY Vanha Porvoontie 235 01380 Vantaa www.labnet.fi LAKEUDEN URAKOINTIPALVELU OY kokkokalliontie 8 B 01380 Vantaa LAMINA IMPORT OY Hakkilankaari 9 01380 Vantaa www.lamina.fi LEIMASINTEOLLISUUS OY mittatie 14 01260 Vantaa www.leimasinteollisuus.fi LIHA-SALMINEN OY kivipyykintie 1 01260 Vantaa www.liha-salminen.inet.fi LIHATUKKU HARRI TAMMINEN OY itäinen Valkoisenlähteentie 21 01260 Vantaa www.lihatukku-tamminen.com LINAK OY Perintötie 2 D 01510 Vantaa www.linak.fi LINDSTRÖM OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa www.lindstrom.fi LKV WAHLMARK KIINTEISTÖT OY Porttikaari 1 01200 Vantaa www.wahlmark.fi LORÈAL FINLAND OY Honkanummentie 13 01380 Vantaa LOUNAS-KAHVILA LIS-SU OY malmarintie 39 01380 Vantaa LÖKSTRÖMIN AUTO OY kunnaantie 31 01370 Vantaa M. BLOMSTER CONSULTING OY linjatie 5 01260 Vantaa MAALAAMO PAULI HIETANEN OY kivipyykintie 6 01260 Vantaa www.mph.fi MAATALOUSKESKO OY tikkurilantie 10 01380 Vantaa MACROMED OY annankalliontie 15 B 1 01380 Vantaa MAGNOLIA TUOTANTO Hovitie 8 01380 Vantaa www.magnoliamedia.fi MAKO OSAKEYHTIÖ linjatie 4 01260 Vantaa www.mako.fi MANNITEK T:MI annankalliontie 2a a 01380 Vantaa MARANNE OY liisankalliontie 7 a 01380 Vantaa MARINETEK GROUP OY mittalinja 2 01260 Vantaa www.marinetek.net MARKKINOINTIVESA OY Huhtakuja 3 B 01200 Vantaa


OLKEBOR OY Vanha Porvoontie 231 B 01380 Vantaa ONNINEN OY mittalinja 1 01260 Vantaa www.onninen.com ONNINEN-SIJOITUS OY mittalinja 1 01260 Vantaa ONNIVAATIO OY mittalinja 1 01260 Vantaa www.onninen.com ONVEST OY mittalinja 1 01260 Vantaa www.onvest.fi OSAMEC OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa OSATEOS OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa www.osateos.fi OSAWORKS OY Honkanummentie 4 01260 Vantaa OSRAM OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.osram.fi P.I.S. – NAVIGATOR OY Vanha Porvoontie 231 a 01380 Vantaa PAKASTAMO OY itäinen Valkoisenlähteentie 21 01260 Vantaa www.valio.fi PEHYCON OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.pehycon.fi PELLAVA KOTI- JA HOIVAPALVELUT OY Jousitie 14 D 14 01380 Vantaa PELTIKA OY sinikellonpolku 3 E 01300 Vantaa www.peltika.fi PETRASOL OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.petrasol.fi PIIMAT OY mittatie 1 01260 Vantaa www.piimat.fi PJJ-HITSAUS OY maarinkunnantie 17 C 61 01370 Vantaa PLAKETTI KY maarinkunnaantie 15 a B 01370 Vantaa POHJOLA FINANCE OY Vantaanportinkatu 3 01510 Vantaa www.op.fi POWERMATIC HUOLTO OY mittatie 8 01260 Vantaa www.powermatic.fi PR-CENTER FINLAND OY Nuolitie 1 01300 Vantaa PRINTCENTER SALE OY koivuvaarankuja 2 01640 Vantaa www.printcenter.fi PRODMAC OY salpakuja 9 01200 Vantaa www.prodmac.fi PROFIMEAS OY Hirsalantie 11 01380 Vantaa www.profimeas.fi PUTKI JA LEVYRAKENNE OY kivipyykintie 5 01260 Vantaa www.putkijalevyrakenne.fi

RAHKOLA BROS. OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.rahkolabros.fi RAKENNUS-INFRA OY tatti 4 00760 Helsinki RAKENNUSLIIKE HENRY FLINCK OY liisankalliontie 10 01380 Vantaa RAMIRENT FINLAND OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa RAUTAKESKO OY Vanha Porvoontie 243 01301 Vantaa www.rautakesko.fi REHAU OY kivipyykintie 10 01260 Vantaa www.rehau.com RESTALAITE OY mittatie 12 01260 Vantaa www.restalaite.fi RUOKAKESKO Jokiniementie 31 01300 Vantaa www.kesko.fi RUOKAKESKO Keskusvarasto tikkurilantie 5 01380 Vantaa www.kesko.fi RUSSIAN CARGO SERVICE OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa www.russiancargo.fi SARSTEDT OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.sarstedt.com SATOMESTARIT OY mittatie 5 01260 Vantaa SATOTUKKU OY tuupakantie 32 01740 Vantaa www.satotukku.fi SAV-INTER OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SCANROAD FINLAND OY Hakintie 7 B 01380 Vantaa www.scanroad.fi SCHMALZ OY Hakkilankaari 2 01380 Vantaa SENOVE OY mittalinja 5 01260 Vantaa SENSOROLA OY Vanha Porvoontie 228 01380 Vantaa www.sensorola.fi SESOMA OY mittalinja 5 01260 Vantaa www.sesoma.fi SHIN-ETSU PVC B.V. Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SI-KAIVURIPALVELU OY Huhtakuja 1 01200 Vantaa SIIVOUSEXPERTIT OSK Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa SITA FINLAND OY linjatie 6 01260 Vantaa www.sitafinland.fi STAR-RENGAS OY Porttisuontie 11 01200 Vantaa www.star-rengas.fi STENA METALLI OY Hakintie 2 01301 Vantaa www.stenametalli.fi

SUOMEN HYÖTYKESKUS OY linjatie 6 01260 Vantaa www.sitafinland.fi SUOMEN KULJETUSLAITE OY Hakkilankaari 4 01380 Vantaa www.suomenkuljetuslaite.fi SUOMEN PELASTUSARMEIJAN SÄÄTIÖ itäinen Valkoisenlähteentie 15 01260 Vantaa www.pelastusarmeija.fi SUOMEN TERVALEPPÄ OY kivipyykintie 12 01260 Vantaa www.suomentervaleppa.fi SWAHNS-FINLAND OY Honkanummentie 3 01260 Vantaa www.swahns-finland.fi TAKTWELL OY Pitkäsentie 22 a 01200 Vantaa www.taktwell.fi TAMMESVIRTA & CO OY Elannontie 5 01510 Vantaa TASSIE EXPRESS OY kuusikkotie 4, as. 1 01380 Vantaa TEKSOR OY mittatie 25 01260 Vantaa www.teksor.fi TELINETYÖ KOSKINEN OY Porttikaari 16 01200 Vantaa www.telinetyo.fi TENDEX OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa TERÄSKAIRA OY mittatie 19 01260 Vantaa www.teraskaira.fi TERÄSNYRKKI STEEL OY linjatie 5 01260 Vantaa www.terasnyrkki.fi TGO PRO OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa TIIMARI OYJ ABP Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.tiimari.fi TIKKURILAN METALLI OY kunnaantie 31 01370 Vantaa TILITOIMISTO K-TILIT OY annankalliontie 12 01380 Vantaa TILITÄHTI Pitkäsentie 20 C 01200 Vantaa TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND OY korpivaarantie 1 01450 Vantaa www.fi.toyota-industries.eu TR-KALUSTE OY Porttisuontie 7 01200 Vantaa www.tr-kaluste.fi TRANS-AKSELI OY malmarintie 1 B 01380 Vantaa TRANSPOINT CARGO OY Hakintie 7 01380 Vantaa www.transpointcargo.fi TUOMI-TEAM OY salpakuja 9 01200 Vantaa www.tuomiteam.fi

TYÖKALUPALVELU TOOL-SERVICE GRÖNBLOM OY itäinen Valkoisenlähteentie 16 01301 Vantaa www.tkp-toolservice.fi UNICO OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.unico.fi UNIVISIO OY salpakuja 9 01200 Vantaa www.univisio.fi UPS SCS (FINLAND) OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa UUDENMAAN UV-LAKKAUS OY mittatie 16 01260 Vantaa www.uvlakkaus.com UUDENMAAN VIHANNES OY Jokiniementie 31 01300 Vantaa www.uudenmaanvihannes.fi VARIA Vantaan Ammattiopisto Elannontie 3 01510 Vantaa VANTAAN KONE JA LAITE KY mittatie 20 01260 Vantaa VANTAAN KP-PALVELU OY Vanha Porvoontie 235, halli 3 01380 Vantaa www.vantaankp-palvelu.fi VANTAAN KUMITEKNIIKKA OY kivipyykintie 7 01260 Vantaa www.vantaankumitekniikka.fi VANTAAN PALMUKOTI OY Vaunukalliontie 11 01200 Vantaa www.palmukoti.fi VANTAAN TIMANTTIPORAUS OY linjatie 5 01260 Vantaa www.terasnyrkki.fi VANTAAN TOP CLEAN Evästie 5 D 01360 Vantaa VANTACO OY malmarintie 20 01380 Vantaa VEIKON KONE OY antaksentie 4 01510 Vantaa www.veikonkone.fi

VELJEKSET KULMALA OY linjatie 4 01260 Vantaa www.veljeksetkulmala.fi VEPSÄLÄINEN OY Porttisuontie 4 01200 Vantaa www.vepsalainen.com VIESTINTÄ-PERKKIÖ OY kokkokallionrinne 3 F 01380 Vantaa www.viestintaperkkio.fi VIIHDETOIMISTO HAKKIVOX OY lähdekallionrinne 3 a 01380 Vantaa www.hakkivox.fi VIPLANE OY kirstinharju 9 02760 Espoo VRJ ETELÄ-SUOMI OY Porttikaari 3 01200 Vantaa www.vrj.fi WAHLMARK KM OY Porttikaari 1 01200 Vantaa www.wahlmark.fi WHATIF kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.whatif.fi

Lue lisää www. vantaanakseli. fi

TUONTINET OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa

VA N TA A N A K S E L I

Vantaan akseli ei vastaa yritystietojen oikeellisuudesta.

MASTERPLAST OY kivipyykintie 4 01260 Vantaa www.industrialpp.fi MD MARITIME DIVING OY Pl 127 01201 Vantaa www.maritime.fi MECONET OY Honkanummentie 8 01280 Vantaa www.meconet.fi MEDICALL FINLAND OY Vanha Porvoontie 229 01380 Vantaa www.medicall-nordic.com MEGASCAND OY Vanha Porvoontie 231 01380 Vantaa MERCANTILE GROUP OY AB Hakkilankaari 2 01380 Vantaa www.turvanasi.fi MIELE OY Porttikaari 6 01200 Vantaa www.miele.fi MIRTEK OY mittatie 18 01260 Vantaa www.mirtek.fi MONILAITE OY tikkurilantie 136 01510 Vantaa www.monilaitethomeko.fi MOREX INVESTMENT OY maanmittarintie 1 01260 Vantaa MOROTTAJA AILA MARJATTA kokkokalliontie 5 a 01380 Vantaa MOVES OY maanmittarintie 1 01260 Vantaa www.moves.fi MUSTA PÖRSSI OY Porttisuontie 4 01200 Vantaa MYLLYMÄEN KULJETUS OY mittatie 27 01260 Vantaa www.isso.fi MYRTTISEN VIHANNES OY mittatie 7 01260 Vantaa MYYNTI JA MARKKINOINTI OY TULILLA Joukontie 23 01400 Vantaa www.tulilla.fi MÄÄTTÄ TUOMO, RAKENNUSTYÖT maarinkunnaantie 17 B 01370 Vantaa NETTO-KEITTIÖT VANTAA Porttikaari 1 01200 Vantaa www.nettokeittiot.fi NOBINA FINLAND OY Pitkäsentie 23 01200 Vantaa www.nobina.fi NORDIC ART INTERIOR kokkokalliontie 30 C 01380 Vantaa NORDIC CENTER FINLAND OY Pitkäsentie 20 01200 Vantaa NORRING JANNE TAPIO karitie 4 01530 Vantaa NOVOSEC OY Hakkilankaari 2B 01380 Vantaa www.novosec.fi NOWATT PALVELU OY Rajatie 38 01230 Vantaa NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO R.Y. OPASKOIRAKOULU siltaniitynkuja 1 01260 Vantaa www.opaskoirakoulu.fi

19


Vantaan Akseli 2/2011  

Vantaan Akselin asiakaslehti 2/2011