Page 1

Het

1- en 2-sterrenhotel in beeld

Jaargang: 2012

‘Het 1- en 2-sterrenhotel in beeld’ is een gratis publicatie van Van Spronsen & Partners horeca-advies


Inleiding Even voorstellen…

Zijn de sterren aan het verdwijnen?

Van Spronsen & Partners horeca-advies

De hotelbranche is een dynamische markt, wat veel kansen en mogelijkheden biedt. Maar het is ook een elastisch en ‘vergankelijk’ product. Vooral de economische crisis heeft gezorgd voor veel ontwikkelingen binnen de markt. Prijsvechters staken de kop op, belevingen zoals Bed & Breakfast’s, boetiekhotels en CouchSurfing maakten een snelle ontwikkeling door en de branche werd en wordt nog steeds ‘gedwongen’ creatief te opereren. Maar niet iedere speler uit de sector is hierop voorbereid of in staat zich hiertegen te wapenen.

Van Spronsen & Partners horeca-advies is onderdeel van de Van Spronsen & Partners Groep. Hiertoe behoren tevens de volgende onafhankelijke bedrijven: horeca-salarisadministratie, horecaadministratie en gastvrije trainingen. Onder het motto “Anders denken, anders doen” zijn wij al 25 jaar actief binnen de horeca- en leisuremarkt en stellen wij de opdrachtgever en zijn doel centraal. Werkzaamheden van horeca-advies bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, bedrijfsdoorlichtingen, en rendementsverbeteringen, het ontwikkelen van nieuwe horecaconcepten, het opstellen van marketingen communicatieplannen en het geven van management-ondersteuning. Het brancheonderzoek ‘Het 1- en 2-sterrenhotel in beeld’ is één van de onderzoeken die wij gratis op onze website www.spronsen.com publiceren. Wij schrijven onderzoeken, zoals De Koffie- en Theebar in beeld, De Discotheek in beeld en De Fastservicesector in beeld. Kijk voor meer publicaties op www.spronsen.com/nl/brancheinformatie. Kijk voor meer informatie over onze andere afdelingen op www.salarisspronsen.nl, www.rollemapartners.nl en www.training-spronsen.nl

Vooral de 1- en 2-sterrenhotels hebben het zwaar. Dat zien we ook in de ontwikkelingen over de afgelopen vijf jaar, waar we een daling van 16% van de hotels constateren. Maar heeft dit alleen met de hevige concurrentie te maken? Of is er nog wel vraag naar dit lagere segment? Met een beetje speurwerk op het internet zijn er meerdere aanbiedingen in hogere segmenten te vinden. Of is niet gewoon het onderscheid in sterren aan het verdwijnen? Er zijn namelijk al voldoende overnachtingsmogelijkheden te vinden waarbij je niet ‘vast zit’ aan een bepaald sterrenniveau. En vinden we dit nog wel belangrijk genoeg? Of we nou in een 3-sterrenhotel overnachten, of in een Bed & Breakfast, zolang we maar beleving ondergaan van een bepaald gastvrijheidsniveau met de juiste prijskwaliteitsverhouding. Dat is waar de gasten tegenwoordig naar op zoek zijn. Niek Timmermans

1


Inhoudsopgave 3

Ontwikkelingen binnen de branche

5

Concurrentie

6

Consument

7

Interview met Sem Schuurkes - CityHub

9 8

Trends en ontwikkelingen Toekomstvisie

9

Toekomstvisie

2


Ontwikkelingen binnen de branche Wat is een 1- of 2-sterrenhotel? Hotels in deze categorie behoren tot eenvoudige hotels. De Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) eist een aantal basisnormen waaraan de hotels moeten voldoen: •Een 1-sterhotel is een eenvoudig hotel met een standaard inrichting. De gast kan een ontbijt nuttigen. De kamers beschikken over een bed, tafel met stoelen, kast en een wastafel met warm en koud stromend water en zeep. De kamer is goed afsluitbaar, er is verwarming, een raam en een lamp bij het bed. Er is minimaal één gemeenschappelijke badkamer per tien kamers. •Een 2-sterrenhotel is een functioneel ingericht eenvoudig tot middenklasse hotel. Naast de voorzieningen die een kamer in een 1-ster hotel biedt, heeft minimaal de helft van alle kamers een eigen douche, toilet en kleurentelevisie. Daarnaast moet er een aantal punten gehaald worden op keuzemogelijkheden, zoals telefoon met buitenlijn, gastenkluisje, ontbijt op bed of parkeergelegenheid. Sterke daling Over de afgelopen vijf jaar is het aantal hotels dat valt onder de NHC in de 1en 2-sterrencategorie flink aan het afnemen. Volgens cijfers van het Bedrijfschap Horeca en Catering zijn deze in de afgelopen vijf jaar in aantallen met 16% gedaald. In 2011 telde Nederland ruim 660 1- en 2-sterrenhotels. In 2007 lag dit aantal nog op bijna 800. Vooral daling 1-sterhotels Er is vooral een sterke daling zichtbaar in het aantal 1-sterhotels. We telden in 2011 nog maar ruim 220 hotels, terwijl dit aantal in 2007 op ruim 320 lag. Een daling dus van ruim 31%. Vooral in het crisisjaar 2008 zijn er veel 1sterhotels verdwenen, namelijk 41. Het aantal 2-sterrenhotels is van bijna 470 hotels naar ruim 440 gedaald, wat een daling van ruim 5% betekent. De 2sterrenhotels weten zich dus nog aardig staande te houden, maar de 1sterhotels zijn langzaam aan het verdwijnen. Dit kan tevens worden veroorzaakt door door het upgraden naar een ander sterrensegment.

O n t wi kkel i n g 1 en 2 s t erren hot el kam ers

8.500

7.500

6.500

5.500 4.500

3.500

Daling aantallen kamers Kijkend naar het aantal 1- en 2-sterren hotelkamers is het totaal tussen 2007 en 2011 gedaald van bijna 10.900 naar circa 9.600, wat een daling van ruim 12% betekent. De 1-ster hotelkamers zijn verantwoordelijk voor de grootste daling. Ruim 30% van alle 1-ster hotelkamers is verdwenen tussen 2007 en 2011. Het aantal 2-sterren hotelkamers is met een kleine 3% gedaald.

2.500 2007

2008 1 + 2 sterrenkamer

2009 2-sterrenkamers 2011

2010

2011 1-sterkamers 2011

3


Ontwikkelingen binnen de branche Aandeel 4-sterrenkamers het grootst Het aandeel 1- en 2-sterren hotelkamers in de totale lijst van sterrenkamers in Nederland, is nog maar klein ten opzichte van alle sterren hotelkamers. Dit lag in 2011 op circa 10%. In 2007 lag dit nog op circa 13%. De meeste hotelkamers zijn in de 3- en 4-sterrencategorie te vinden. Circa 85% van alle stergeclassificeerde hotelkamers behoren tot één van deze categorieën.

In de grote steden zijn vooral de 2-sterrenhotels groter in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde. In de vier grote steden tellen de 2sterrenhotels gemiddeld 21 kamers, waarvan de Amsterdamse hotels het grootste zijn met 23 hotelkamers. In Den Haag tellen de hotels gemiddeld 14 kamers, wat weer onder het Nederlandse gemiddeld ligt.

1*

Omzet maaltijden & dranken/m²

2**

Omzet per kracht (mensjaar)

€ 90.300

3***

Bruto loon per betaald mensjaar

€ 24.400

4**** 5*****

Kosten per jaar Maaltijden/spijzen

Verdeling hotelk am ers per provincie (Am sterdam apart) 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

Totaal 5***** 4**** 3*** 2** 1*

Hotels 2.192 24 524 980 443 221

nd ol a

Fl ev

he

Ut re ch t

t an

Dr en t

ng en

Br ab

rd -

No o

el a Ze

1-sterkamers 2011

Gr on i

nd

nd

d

rla Ge ld e

Fr ie sl an

er ijs se l Ov

Ho lla nd

id -

rd No o

Zu

bu

Ho lla nd

rg

da m

2-sterrenkamers 2011

2-sterrenkamers 2007

Gemiddelde grootte hotels 2011 Kamers Grootte Hotels 94.927 43,3 2.140 4.824 201,0 20 48.508 92,6 433 32.015 32,7 897 7.052 15,9 468 2.528 11,4 322

1-sterkamers 2007

2007 Kamers 85.169 4.335 39.879 30.062 7.247 3.646

Grootte 39,8 216,8 92,1 33,5 15,5 11,3

Gegevens hierboven en hiernaast zijn van bedrijfschap Horeca en Catering

× € 1.000

min 5

€ 500

% omzet

max 6

min 36*

max 41*

Dranken

2

2

34*

38*

Overige activiteiten

24

24

90*

90*

Inkopen totaal

32

33

11* 11*

Loon en sociale lasten

31

34

10

Betaling aan derden

0

0

0

0

Overige pers. kosten

3 34

4 38

1 11

1 13

Huisvestingskosten**

42

63

14

21

Verkoopkosten

8

15

3

5

Algemene kosten

26

39

9

13

Overige kosten totaal

76

118

25

39

Huur gebouwen

33

56

11

19

Afschrijvingen

7

18

2

6

Interest

6

13

2

4

Kapitaalslasten bij huur

46

87

15

29

Afschrijvingen

16

35

5

12

Interest

11

26

4

9

Kapitaalslasten bij eigendom

28

62

9

21

Personeelskosten totaal Li m

st er

1- en 2-sterrenhotels beduidend kleiner In vergelijking met de gemiddelde grootte van een sterrenhotel en de 3-, 4- en 5-sterrenhotels, zijn de 1- en 2-sterrenhotels beduidend kleiner. Een geclassificeerd hotel telde in 2011 gemiddeld 43 kamers. Een 1- en 2-sterrenhotel telde in 2011 respectievelijk gemiddeld 11 en 16 hotelkamers. De 5-sterrenhotels zijn behoorlijk wat groter en tellen gemiddeld 201 kamers. Over de afgelopen jaren zijn alle hotels gemiddeld iets groter geworden, van gemiddeld 40 kamers in 2007 naar 43 kamers in 2011.

Kengetallen (op jaarbasis)

Am

Meeste hotelkamers in Noord-Holland De meeste 1- en 2-sterren hotelkamers zijn in Noord-Holland te vinden, waarvan Amsterdam de meeste kamers telt, namelijk ruim 1.550 2sterren hotelkamers en ruim 780 1-ster kamers.

Een overzicht van de gemiddelde omzetverdeling van een hotel-garni. De cijfers zijn gebaseerd op een jaaromzet van € 300.000,=

Verdel i ng hotel k amers per cl assi fi cati e 2011

11

* in % van desbetreffende omzet ** niet zijnde huur, afschrijvingen en interest

4


Concurrentie Is de concurrent nog wel bij te houden? De 1- en 2-sterrenhotels hebben het flink te verduren. Is de concurrentie nog wel bij te houden? Verschillende factoren zijn mede verantwoordelijk voor de stijgende concurrentie en het dalende aanbod.

Prijsconcurrentie Een hotelkamer is een ‘vergankelijk’ product; geen boeking betekent geen omzet. Steeds vaker worden lege kamers via (veiling)websites zoals ‘Weekendje weg’, ‘Groupon’ of ‘VakantieVeilingen’ aangeboden waar 3- en 4-sterren hotelkamers of zelfs hele vakanties van de hand worden gedaan, om toch (iets van) omzet binnen te halen. Het prijsverschil tussen de verschillende hotelsegmenten is niet tot nauwelijks meer aanwezig, ten nadele van de 1- en 2-sterrenhotels. Buiten alle aanbiedingen is het totale hotelkameraanbod toegenomen en met name de ketens gebruiken yield- en revenue management.

Stijgende behoefte aan luxe en beleving Luxe, comfort en beleving; termen die in het dagelijks leven, maar ook in de toeristenbranche steeds belangrijker worden. Hoewel de koopkracht en bestedingen onder druk staan, hebben we wel de behoefte, wanneer we hieraan geld uitgeven, dit bedachtzaam te doen en dus meer richting het hogere segment kijken.

Nieuwe concurrenten Waar de 1- en 2-sterrenhotels stil zijn blijven staan, hebben andere segmenten zich wel doorontwikkeld. Concurrentie is ontstaan vanuit andere segmenten zoals de Bed & Breakfast sector, boetiekhotels, maar ook concepten zoals de AirBnB, CouchSurfing en CityHub. Vooral de Bed & Breakfast-sector heeft een sterke groei doorgemaakt de afgelopen jaren en is een populaire sector, mede dankzij het prijsniveau en het belevingsaspect. Ook concepten zoals Qbic hotels en CitizenM zijn hotelconcepten waarbij de nadruk ligt op het design en kostenefficiëntie. Prijstechnisch gezien kunnen de 1- en 2-sterrenhotels dit niet meer bijbenen. Ook initiatieven zoals CityHub zijn concurrenten. De prijs ligt rond de € 40,= per nacht en het concept is erg hip.

Hotelketens nemen Nederlandse markt over Volgens gegevens van Horwath HTL behoort 61% van het Nederlandse hotelaanbod tot een keten, terwijl het Europese gemiddelde op 35% ligt. In 2001 was nog maar 35% aangesloten bij een keten. Ketens spelen een grote rol en hebben een grote aantrekkingskracht op gasten. Maar ook door de efficiëntie in de bedrijfsvoering en het kostenpatroon dat vaak binnen ketens heerst, worden de kleinere, zelfstandige hotels omver geblazen door deze grote spelers in de markt. Bron: www.horecaentree.nl en Horwath HTL

5


Interviews Consument Prijsniveau 1- en 2-sterrenhotels Volgens eigen onderzoek liggen de kamerprijzen van 1- en 2-sterrenhotels redelijk dicht bij de gemiddelde kamerprijzen in Nederland. Volgens de benchmark van KMPG van 3-, 4-, en 5sterrenhotels, ligt Nederlandse gemiddelde kameropbrengst op € 87,= voor een twee persoonskamer per nacht (zonder ontbijt). Voor een 1-sterhotel ligt de gemiddelde kamerprijs op net geen € 70,= en voor een 2-sterrenhotel ligt dit iets onder € 80,=. Deze gemiddelden liggen dus niet ver uit elkaar, terwijl dit wel logisch zou zijn. Hieruit blijkt dat de prijskwaliteitsverhouding scheef ligt en dat de 1- en 2-sterrenhotels niet voldoende zijn meegegaan met de ontwikkelingen binnen de markt.

Gemiddelde prijs per kamer per nacht € 100,00 € 90,00 € 80,00 € 70,00 € 60,00 € 50,00

nd

nd

er la Ne d

ol a

d Fl ev

Fr ie sl an

he

ng en Gr on i

Dr en t

er ijs se l

rg

1-sterrenhotels

Ov

nd

bu Li m

rla

an

t Ge ld e

Br ab

rd -

Ut re ch t No o

nd el a Ze

Ho lla nd id -

Zu

Ho lla nd rd -

No o

Am

st er

da m

€ 40,00

2-sterrenhotels

Bron: Van Spronsen & Partners horeca-advies

Profiel van de gast Bij de 1- en 2-sterrenhotels komen redelijk veel zakelijke gasten. Deze zakelijke gasten zijn voornamelijk arbeiders die verder van huis aan het werk zijn. Hierdoor is de gemiddelde verblijfsduur ook langer. De toeristische gasten zijn de laatste jaren wat betreft de samenstelling sterk gewijzigd. Zeker ook door de opkomst van het online boeken, apps en de hierdoor onstane prijsconcurrentie is het type gast minder makkelijk te definiëren. De prijskwaliteit verhoudingen worden door de consumenten makkelijker gecontroleerd via de boekingsites, recensiewebsites en social media.

Recensies van gasten Er zat geen deur in de badkamer * een hotel met een huiselijke sfeer * groß und sauber * erg gastvrije en vriendelijke eigenaar * hotel is cheap and cheerful! * de eigenaar heeft zijn zaakjes niet op orde * het ontbijt is zeer mager * Very basic and small * mooie kamer, maar lawaaiig * Super friendly and helpful staff * zwaar verouderd * lage prijs is lage verwachtingen * gastvrij personeel * behang bestond uit oude kranten * de kamers zijn oud en ‘shabby’ * de prijskwaliteitverhouding is volledig zoek * Une bonne étape dans la ville * the wireless signal was too weak * geweldige kamer, smaakvol en schoon * le personnel sympathique * lack of professionalism * originele kamer waar je je direct thuis voelt * un bon rapport qualité/prix * uitstekende ligging

6


Interviews Interview Sem Schuurkes - CityHub CityHub is een bijzonder hotel dat beschikt over speciaal ontwikkelde slaapunits die “Hubs” worden genoemd. De vooruitstrevende Hubs bieden een comfortabele slaapplek voor twee personen en voldoende ruimte om te verkleden en bagage te plaatsen. Met multi-color sfeerverlichting, gratis Wi-Fi en een Mp3 dockingstation. De Hub’s modulaire constructie zorgt ervoor dat ze eenvoudig in bestaande en ook tijdelijke leegstaande panden geplaatst kunnen worden. Bovendien biedt CityHub een geavanceerd online platform waar reizigers contact leggen en hun ervaringen kunnen delen. Wij hebben Sem Schuurkes, één van de bedenkers van CityHub, een aantal vragen met betrekking tot de branche voorgelegd.

Wat is jullie visie op de markt van de budgethotels en hoe hebben jullie hierop ingespeeld met CityHub? “Tijdens de vele reizen die we hebben gemaakt gedurende onze studententijd zijn we tot inzicht gekomen dat de digitale revolutie en het toegankelijker worden van reizen een nieuw type reiziger heeft voortgebracht. Deze nieuwe reiziger is interactief, wil value for money en wil het maximale halen uit zijn bezoek aan de stad. Wij noemen ze networkers, socializers en wanderers.

Waar een hotel vroeger vrij incognito was, weet nu de hele wereld via reviews en sociale netwerken wat ze van het hotel kunnen verwachten. Vooral budget hotels zullen hier op in moeten spelen aangezien zij vaak een jongere doelgroep aanspreken die nog meer op het internet aanwezig is. Hotels zijn kleine organisaties met een groot geografisch bereik. Het internet heeft deze afstand doorbroken en het mogelijk gemaakt om met lage kosten te communiceren met de wereld. Je identiteit en bereik op het web moeten daarom prioriteit nummer 1 worden voor alle hotels.”

Hoe zal de concurrentie zich ontwikkelen en hoe zien jullie de concurrentie op deze markt? “Door de beschikbaarheid van technologie zullen er steeds meer innovatieve concepten ontstaan die op een slimme manier de prijs kunnen drukken of zich op een unieke manier onderscheiden van de rest. Social media zal steeds meer ingezet worden als tool. Hierdoor zullen hotels zelf de dialoog aan moeten gaan met de doelgroep. Wij verwachten dat de boekingssites die nu de markt in handen hebben op lange termijn plaats gaan maken voor ecosystemen waarin verschillende markten met elkaar versmelten.”

Daar waar huidige hotels traditioneel zijn gebleven, biedt CityHub een verrassende oplossing. Met het concept vullen we het gat op tussen de hotels en hostels. Door de privacy en kwaliteit van een hotel te combineren met de interactiviteit en de prijs van een hostel, wordt CityHub een interessante optie voor toeristen, evenementen bezoekers of zelfs mensen die een avondje komen stappen. CityHub maakt verblijven in de stad ook aantrekkelijker voor binnenlandse reizigers en de snel groeiende groep zelfstandige professionals. Door een unieke belevenis neer te zetten speelt CityHub bovendien in op het steeds groter wordende belang van hotels om zich te onderscheiden van de massa.”

Wat is jullie visie op de toekomst en dan specifiek het budget hotelsegment en wat heeft dit voor invloed op de 1- en 2 sterrenhotels? “Zoals hiervoor beschreven wordt reizen steeds toegankelijker. Tegelijkertijd zorgt het internet voor nieuwe mogelijkheden qua distributie en communicatie. Dit betekent dat het ook voor budget hotels steeds interessanter, en op ten duur zelfs onontkoombaar, wordt om het internet als tool in te zetten. Vooral sociale netwerken zullen hierbij belangrijk worden. Bovendien zorgt de openheid van het internet voor een zeer transparante markt waardoor kwaliteit, differentiatie en het creëren van fans steeds belangrijker worden.

7


Trends & ontwikkelingen Trends en ontwikkelingen Low budget campagne Hans Brinker Hotel Het Hans Brinker Hotel Amsterdam is een budgethotel. Op creatieve en ludieke wijze voeren ze een marketing campagne. Fans kunnen bijvoorbeeld een Youtube filmpje uploaden en het hotel taggen. Je maakt dan kans op 10 euro, goed voor een half nachtje slapen in het budgethotel. Wanneer het filmpje 1000 keer bekeken is, ontvang je de 10 euro. www.travel.blog.nl en www.creativity-online.com

Steeds meer apps; Booking.com Tonight Booking.com heeft recent de app Booking.com Tonight gelanceerd. Met deze app is het mogelijk om last minute een kamer te boeken. De app is makkelijk in gebruik en beschikt over het wereldwijde bestand van Booking.com. De app werkt op iPad, iPhone, Android en mobiele telefoon.

Alternatieve hotels We zien steeds meer alternatieve hotels, locaties die worden omgebouwd tot hotel. Bijvoorbeeld een ‘hotel’ in afgedankte windturbine-wieken. "2012 Architecten" heeft bedacht om er slaapplaatsen van te maken. De wieken bieden voldoende ruimte aan een 2-persoonsbed, tafel en garderobe. Daarnaast zullen ze voorzien zijn van een zonnedouche, compost toilet en kookplaat op zonne-energie. Luxe voor een budgetprijs bloc Hotel in Birmingham beweert dat luxe en budget heel goed samengaan. Dit is een nieuw hotel wat zeer efficient is gebouwd en waarmee kosten zijn bespaard. De bespaarde kosten zijn gestopt in luxe faciliteiten, zoals goede douches, super snelle wifi, luxe TV schermen en een Nespresso machine.

www.spronsen.com/nl/nieuwsartikel/5527

Bezoeken.nl Bezoeken.nl biedt wereldwijde accommodaties aan in de vorm van een hotel, appartementen of particulieren accommodaties. Als de accommodatie tegen valt kunnen de gasten de accommodatie ter plekke zonder kosten annuleren. Met deze service wil bezoeken.nl de website open en transparant maken, maar ook een einde maken aan de hoteliers die misleidende informatie leveren. Bron: www.bezoeken.nl

AirBnB In 2007 hebben huisgenoten Joe Gebbia en Brian Chesky van hun appartement in San Francisco een tijdelijke Bed & Breakfast gemaakt om hun appartement te kunnen bekostigen. Nu, vijf jaar later, is hun online platform uitgegroeid tot een groot succes. Reizigers kunnen via de website op zoek naar een plekje om te slapen. In Nederland hebben we ondertussen ruim 650 adressen waarvan ruim 550 in Amsterdam. www.airbnb.com

8


Toekomstvisie De daling in het aanbod 1- en 2-sterrenhotels zal zich doorzetten. In toeristische (grote) steden, zoals Amsterdam en Den Haag zal altijd vraag blijven bestaan naar budget hotels. Daar zullen dus altijd wel 1-2 sterrenhotels te vinden zijn. Toekomstige economische voorspoed, gecombineerd met de vergrijzing kan echter een toestroom van arbeidskrachten uit andere landen gaan veroorzaken. Deze mensen zullen gedeeltelijk ook gebruik gaan maken van goedkope hotelaccommodaties. Voorlopig worden we echter met een economische crisis geconfronteerd wat de rem zet op deze ontwikkeling. De concurrentie voor het 1-2 sterrensegment zal alleen maar toenemen. CouchSurfing en AirBnB (Amerikaanse websites) krijgen steeds meer bekendheid als alternatief voor een hotel. Vanuit Duitsland komt de website www.wimdu.de met dezelfde opzet als AirBnB. Ook op deze website zijn bijvoorbeeld in Amsterdam al zo’n 850 adressen te vinden. De persoonlijke gastvrijheid die bij dit type verblijven wordt geboden is concurrerend genoeg ten opzichte van de 1-2 sterrenhotels. Dit geldt tevens voor Bed & Breakfast’s van hetzelfde prijsniveau. AirBnB zal voornamelijk de jongeren aantrekken en de Bed & Breakfast’s trekt veel 50plus gasten weg. Daarnaast zullen ook de kleinere 3-, 4- -sterrrenhotels steeds meer gebruik gaan maken van yield management waardoor zij op bepaalde momenten het prijsverschil met het 1-2 setrrensegment zullen overbruggen. Deze techniek zorgt voor een enorme druk op de bezettingsgraad van de 1-2 sterrenhotels, mede aan gezien dit type hotel daar duidelijk minder gebruik van maken. De gast blijft veranderen, een duidelijk beeld van ‘het type gast’ van 1-2 sterrenhotels bestaat niet meer. Waar voorheen locatie het belangrijkste was voor de gast, is nu beleving en prijs-kwaliteit ook belangrijk. Voor de ‘low budget’ zakelijke gast is het prijsniveau gecombineerd met de bereikbaarheid echter nog steeds het belangrijkste. Waar de 1-2 sterrenhotels zich vaak nog voornamelijk ‘offline’ aanbieden, zijn de gasten ‘online’ op zoek naar hotels en overnachtingsmogelijkheden. Hier ontstaat een gat dat door de hotelier overbrugd moet worden. Niet online aanwezig zijn, betekent niet te vinden en dus geen gasten. Het hotel classificatiesysteem moet de gast een houvast bieden in hetgeen men kan verwachten. De opzet van het Nederlandse systeem is een mooie voorloper geweest van de wereldwijde trend, transparantie. Open en eerlijk communiceren wat de gast reëel kan verwachten.

Vooral de ‘hardware’ dat wil zeggen, de vierkante meters hotelkamer per ster, wel of niet een eigen badkamer enzovoorts, geven duidelijkheid. Alhoewel er waarschijnlijk weinig gasten zijn die kunnen aangeven wat het verschil is tussen de sterren, hebben de meeste hier wel een duidelijk gevoel bij. De ‘software’ zoals de mate van gastvrijheid, is echter is lastiger vast te leggen en hierover is dus ook meer onduidelijkheid. Daarnaast is het maar de vraag of we met de transparantie van deze tijd wel een classificatiesysteem nodig hebben. Met name de jongere gasten (20 – 40 jaar) achten zichzelf zeer goed in staat om de kwaliteit van een hotel van tevoren te beoordelen. Zij gebruiken de recensie websites waar de ranking ‘door gasten voor gasten’ als een betere graadmeter wordt ervaren dan één door een instantie aangegeven aantal sterren. Daarnaast hebben we ook een Europees systeem waaraan we onze classificatie kunnen aanpassen. Europees is de classificatie echter niet, zoals in Nederland, verplicht. Dit biedt natuurlijk geen duidelijkheid voor de gast. We gaan er absoluut naar toe dat in de toekomst de hardware en software (beoordelingswebsites) zullen worden gecombineerd in een nieuw hotel classificatiesysteem. Hotelketens nemen steeds meer particulieren hotels over en deze ketenvorming zal zich doorzetten. In het drie en vier sterrensegment zien wij dat steeds vaker hotels worden ingelijfd door ketens. Mogelijk dat dit ook in het 1-2 sterrensegment zal gaan gebeuren. Concurrentie binnen het segment is verder te verwachten van buitenlandse hotelketens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Formule1 en Première Classe Hotels (hiervan is al een vestiging in Breda) uit Frankrijk. Deze zullen zich, net als in Frankrijk, voornamelijk aan de invalswegen van de steden gaan vestigen. Met een prijsniveau wat duidelijk onder dat van de huidige 1-2 sterrenhotels ligt maar wel met de luxe van een eigen wc/badkamer. In economisch mindere tijden heeft de gehele hotelbranche het zwaar te verduren. Alleen hotels die op de juiste manier opereren, communiceren, een hoge mate van persoonlijke aandacht en service bieden en hun gasten weten te vinden (en die doelgroep hen) zullen kunnen overleven in deze tijd. Zonder financiële buffer zullen de 1-2-sterrenhotels het moeilijk hebben. Door de transparantie zullen zij gedwongen worden om hun prijsniveau aan te passen naar voor hun gasten de verwachte prijs/kwaliteit. Het gebruik maken van yield management zal door de markt worden afgedwongen. Daarnaast is om te overleven het online aanwezig zijn, een must.

9


Bronnenlijst Bedrijfschap Horeca en Catering Horwarth HTL KPMG www.horecatrends.com www.horecaentree.nl www.zoover.nl www.tripadvisor.nl www.travel.blog.nl www.creativity-online.com

www.congreswereld.nl www.couchsurfing.com www.airbnb.com www.cityhubamsterdam.com

Met dank aan Sem Schuurkes voor zijn visie.

Bekijk ook andere brancheonderzoeken op http://www.spronsen.com/nl/brancheinformatie

10

1 en 2 sterrenhotels in beeld 2012  

Sterke daling Over de afgelopen vijf jaar is het aantal hotels dat valt onder de NHC in de 1- en 2-sterrencategorie flink aan het afnemen. V...

Advertisement