Magazine Poweredby Van Spaendonck

Page 28

MET EEN BUNDELING VAN KRACHTEN NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE verpakkingsrichtlijn is afgesproken om tot hogere recyclingdoelstellingen te komen.

The benefit of wood For every 1,000 euro pallets a business uses, it decreases its carbon footprint by 27.5-tonnes

THE ROLE OF WOODEN PALLETS AND PACKAGING IN SUSTAINABLE BUSINESS Transport to pallet users USE PALLET AND PACKAGING PRODUCTION REPAIR

Transport to manufacturers

REUSE RECYCLING

RENEWABLE ENERGY

HARVESTING/ SAWMILLING

SUSTAINABLE FORESTRY

Het kabinet heeft de ambitie om Nederland vóór 2050 volledig circulair te maken. Dat heeft gevolgen voor de hele samenleving. Ook op het gebied van verpakkingen moeten stappen worden gezet. Want de soort verpakking, de wijze waarop deze wordt gemaakt en toegepast kan een grote impact hebben op de circulariteit van de verpakking. Een thema waarvoor Wissenraet Van Spaendonck met de Europese federatie FEFPEB, de Nederlandse Emballage en Palletindustrie Vereniging (EPV) en Stichting Kringloop Hout actief de handschoen hebben opgepakt. René de Gruijter benadrukt als verenigingsprofessional van Wissenraet Van Spaendonck het belang van samen werken aan een duurzame houtketen. “Dan gaat het om het promoten van hout als grondstof voor verpakkingen, ondersteunen van innovaties en onderzoek in de keten, het positioneren van de houten verpakking met keurmerken én samenwerkingsverbanden in logistiek en transport.”

Staan voor duurzaam bosbeheer In die circulaire economie speelt hout een cruciale rol. In Europa leidt de

Stichting Kringloop Hout onderzoekt samen met het Afvalfonds Verpakkingen en Stichting Nedvang hoeveel houten verpakkingen er jaarlijks op de markt worden geproduceerd en gerecycled. In Nederland wordt al zo’n 50% van de houten verpakkingen gerecycled. Dit voldoet nu al ruimschoots aan de recyclingdoelstelling. Het aanjagen van vormen van recycling zorgt voor een verdere verhoging van het percentage. In overleg met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken is het initiatief genomen om een verduurzamingsplan op te stellen. Doel is om in de verpakkingsketen nog meer milieuwinst te behalen. Voor hout slaan de Stichting Kringloop Hout en de EPV de handen ineen.”

Promotie

productie van houten verpakkingen niet tot vernietiging van bossen omdat ze afkomstig zijn uit Europese duurzaam beheerde productiebossen. Duurzaam bosbeheer is één van de speerpunten van de branche. Het draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering, houdt de bosarealen in stand en is van essentieel belang voor de (toekomstige) beschikbaarheid van de grondstof hout. De branche werkt aan een duurzame houtketen en stimuleert het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in de B2B-omgeving van houten verpakkingen.

Samen optrekken loont De Gruijter: “Er zijn gesprekken met overheid en politiek en de branche spant zich met andere stakeholders gezamenlijk in om op nieuwe wet- en regelgeving te anticiperen. Zo neemt de EPV deel aan het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer en aan het Actieplan Bos en Hout, getekend tijdens de Nationale Klimaattop 2016 met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en NGOs. FEFPEB is in de EU gesprekspartner voor de sector, onder meer met betrekking tot het Circular Economy Package, waaronder een

28

De Europese federatie FEFPEB heeft een Europese PR-campagne ‘Packaging from Nature’ gelanceerd om hout te promoten als grondstof voor pallets en verpakkingen. De positieve ecologische en economische impact van houten pallets en verpakkingen wordt hiermee bij marktpartijen, logistiek en (Europese) beleidsmakers onder de aandacht gebracht.

Samenwerken “Het circulair maken en verduurzamen van de houten verpakkingsketen is een uitdaging waarbij alle schakels uit de houten verpakkingsketen samenwerken”, vertelt De Gruijter verder. “Ook met het bedrijfsleven, stakeholders en overheid. Het is een sectorbrede samenwerking zowel internationaal als met politiek Den Haag. Bovendien wordt samengewerkt met andere materiaalorganisaties van kunststof, papier, karton, glas en blik binnen de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo). Zij spelen een belangrijke rol in de efficiënte recycling van verpakkingsmaterialen in Nederland en beschikken over kennis en expertise. Deze krachtenbundeling werkt. Zo kunnen we de verpakkingsketen verder sluiten als een van de fundamenten voor de circulaire economie.”