__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

1919 - nu

Van Spaendonck: al bijna 100 jaar samen ondernemen Van Spaendonck is al bijna honderd jaar de drijvende kracht achter succesvol ondernemerschap in Nederland. Barend van Spaendonck startte in 1919 als zoon van een wollen stoffenfabrikant in Tilburg met ondersteuning van werkgeversverenigingen in de Brabantse regio, waaronder de voorlopers van VNO-NCW BrabantZeeland, de textielindustrie, de wolwevers, de leerlooi bedrijven en de schoenproducenten. Hij zette zich in voor het samenbrengen van sociaal economische ondernemersbelangen. Hij was daarin een vertrouwenspersoon en zoals we het nu ook wel noemen ‘duvelstoejager’ voor veel partijen. Binnen de stichtingsstructuur functioneerde Van Spaendonck als coöperatie voor de aangesloten branches. Decennia lang was hij secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Daarnaast was hij jarenlang bestuurlijk actief binnen een aantal onderwijsinstellingen. Dankzij zijn uitgebreide netwerk werd de dienstverlening uitgebreid naar vele andere branches en maatschappelijke organisaties. Vanaf eind jaren twintig ging Van Spaendonck ook de pensioenen van klanten en tal van andere caofondsen beheren. Van Spaendonck werd toen een niet-winstbeogende stichting ten dienste van aangesloten organisaties en instellingen die in een vergadering gezamenlijk de koers bepaalden. Vanaf de jaren zestig liep het aantal ondernemingen in de zogenoemde ‘maak-industrie’ sterk terug vanwege concurrentie uit de lagelonenlanden. Reden voor Van Spaendonck om te kiezen voor diversificatie. Er kwamen nieuwe branches en pensioenenfondsen bij met het doorontwikkelen en professionaliseren van ondersteunende diensten. Zo ontstond een palet van diensten op het vlak van organisatie-

advies, computerservice, makelaardij, incasso, administratievoering en drukwerk. Van Spaendonck bleef een stichting zonder winstoogmerk. Midden jaren tachtig ontwikkelde Van Spaendonck verder door naar een zelfstandige zakelijke dienstverlener; een marktconforme structuur waardoor de organisatie nog steviger moest onderscheiden in toegevoegde waarde voor haar klanten. Van Spaendonck ging bestuurders en managers ondersteunen bij vraagstukken die het voortbestaan van hun organisatie of onderneming raken. Een onderneming die werkt met vernieuwende concepten, benaderingen en services. Maar ook een maatschappelijk betrokken onderneming die gelooft in evenwichtige en duurzame oplossingen. Een onderneming die kiest voor inhoud met medewerkers die gaan voor het succes van de klant. Terwijl het management waakt over het erfgoed dat Van Spaendonck haar heeft toevertrouwd. De 180 gedreven medewerkers werken anno 2018 nog steeds volgens het motto ‘Door samenwerking worden kleine dingen groot.’ Ondernemen levert welvaart, dynamiek en ontplooiingsmogelijkheden op voor mensen. Van Spaendonck legt verbindingen voor het mkb, versterkt brancheen beroepsverenigingen en helpt accountantskantoren de werkgeversrol van hun klanten beter in te vullen. Ze richt zich direct en indirect op belangen van ondernemers op sociaal en economisch vlak. Van Spaendonck is een stichting zonder aandeelhouders en kan daardoor winsten herinvesteren in initiatieven die tot doel hebben het mkb in de (digitale) toekomst te versterken. Ook samenwerking innoveert. Het kenniscentrum van Van Spaendonck ‘ICOON’ richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen. Met ICOON

Kenniscentrum, de Van Spaendonck Fundatie, de leerstoel Innovatieve samenwerking bij TIAS en de afdeling Data en New Business bundelt Van Spaendonck haar krachten. Door het verrijken en combineren van data en kennis worden producten en diensten ontwikkeld gericht op ontwikkeling en ondersteuning van ondernemers, mkb, branches en accountants. Wissenraet Van Spaendonck en Van Spaendonck BrancheAdvies bedienen meer dan 150 branche- en beroepsorganisaties met diensten en adviezen. Samenwerking in de vorm van (project) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, projectof issuemanagement. Via ruim 200 accountants en Van Spaendonck Online, specialist in salarisadministratie, personeelsadministratie, verlofregistratie, verzuim en arbeidsvoorwaarden, gebruiken meer dan 120.000 werkgevers en meer dan 900.000 werknemers Loket.nl, een online applicatie voor salaris en personeel.

Midden in de maatschappij In de bijna 100 jaar dat Van Spaendonck bestaat is er een rode draad: de medewerkers Van Spaendonck hebben een nauwe verbinding met de maatschappij. Dat zie je terug in het werk, de betrokkenheid bij projecten, verbinding met het onderwijs en in de keuze van vrijetijdsbesteding van medewerkers. Van Spaendonck is klaar voor de volgende 100 jaar en blijft meebewegen met ondernemend Nederland én de ontwikkelingen in de toekomst.

Profile for Van Spaendonck

Magazine Poweredby Van Spaendonck  

Samen ondernemen. We hopen u te inspireren met deze Poweredby tot weer mooie nieuwe vormen van ondernemerschap.

Magazine Poweredby Van Spaendonck  

Samen ondernemen. We hopen u te inspireren met deze Poweredby tot weer mooie nieuwe vormen van ondernemerschap.

Advertisement