Page 1

Van Son & Koot

The green innovators


Bedrijfsprocessen automatiseren? Javo zorgt voor efficiĂŤntie en inzicht! Van Son & Koot heeft voor de automatisering in de nieuwe kwekerij bewust voor JAVO als betrouwbare toeleverancier gekozen. Logistieke processen zijn in het voortraject samen in kaart gebracht en uitgewerkt. Het resultaat: de diverse processen worden binnen het bedrijf geregistreerd en in een managementrapportage inzichtelijk gemaakt. De kwekerijen anno 2014 kunnen niets meer aan het toeval overlaten.

Right on time leveren van hoogwaardig kwalitatieve producten zijn een waarborg voor de toekomst. Dit is alleen mogelijk als u van begin tot het eind inzicht heeft in de processen binnen uw bedrijf. Javo kan samen met u uw bedrijfsprocessen vaststellen en stemt uw automatisering daar optimaal op af. Uw volle aandacht gaat naar het kweken van een kwalitatief hoogwaardig product voor uw klanten.

Meer informatie Bezoek onze website, mail naar info@javo.eu of bel +31 (0) 252 343 121. We zijn u graag van dienst.

www.javo.eu


Vooruitstrevend & innovatief in tuinplanten Fortschrittlich und innovativ bei Gartenpflanzen Progressive & innovative in garden plants Een toonaangevende en

Ein führender und innovativer

A leading and innovative

tuinplanten. Dat is Van Son

Dafür steht der Name Van

That is what Van Son & Koot

innovatieve producent van

& Koot. Winkelketens, groothandels, exporteurs, tuin-

centra en lijnrijders in heel

Europa kiezen voor de vooruitstrevende aanpak van dit dynamische bedrijf.

Van Son & Koot biedt een uitgebreid assortiment van exclusieve tuinplanten. Een hoofdrol is hierin weggelegd voor Acer palmatum (Japanse esdoorn). Ook het aanbod van tuinplanten is zeer breed en innovatief. Elk jaar verschijnen er nieuwe soorten ten tonele. Van productveredeling tot verkoop; Van Son & Koot houdt alles in eigen hand. Ook op het gebied van marketing – met uitgekiende winkelconcepten en promotiemateriaal – wordt de afnemer ontzorgd. Alleen zo kan Van Son & Koot de allerhoogste kwaliteit garanderen.

Dynamisch Van Son & Koot is een jong en dynamisch bedrijf dat in korte tijd is uitgegroeid tot één van de grootste producenten van tuinplanten van Europa. In moderne kassen, met een totale oppervlakte van 14 hectare en een containerveld van 5 hectare, produceert Van Son & Koot zo’n 2,5 miljoen planten per jaar. De belangrijkste pijler van het bedrijf is het team van veertig professionele medewerkers, die met enthousiasme het hele jaar, dag in dag uit, in weer en in wind, bezig zijn met het ontwikkelen van het product.

Produzent von Gartenpflanzen Son & Koot. Einzelhandels-

ketten, Großhändler, Exportunternehmen, Gartencenter und Blumengroßhändler in ganz Europa entscheiden

sich für die fortschrittliche Vorgehensweise dieses

dynamischen Unternehmens. Van Son & Koot bietet ein umfangreiches Sortiment an exklusiven Gartenpflanzen. Eine der Hauptrollen spielt dabei der Acer palmatum (Fächer-Ahorn). Auch das Angebot an Gartenpflanzen ist sehr breit und innovativ. Jedes Jahr werden neue Varietäten vorgestellt. Von der Produktveredlung bis zum Verkauf: Van Son & Koot macht alles in Eigenregie. Auch im Bereich des Marketing: Mit ausgetüftelten Ladenentwürfen und Werbematerial wird der Abnehmer rundum betreut. Nur auf diese Weise kann Van Son & Koot die allerhöchste Qualität garantieren.

Dynamisch Van Son & Koot ist ein junges und dynamisches Unternehmen, das sich in kurzer Zeit zu einem der größten Gartenpflanzenproduzenten in Europa entwickelt hat. In modernen Gewächshäusern mit einer Gesamtoberfläche von 14 Hektar und einem Containerfeld von 5 Hektar produziert Van Son & Koot ca. 2,5 Millionen Pflanzen pro Jahr. Die wichtigste Stütze des Betriebs stellt das Team von vierzig professionellen Mitarbeitern dar, die mit viel Enthusiasmus das ganze Jahr über, Tag ein, Tag aus, bei Wind und Wetter mit der Entwicklung des Produkts beschäftigt sind.

grower of garden plants.

is all about. Retail chains,

wholesalers, exporters, garden centres and van salers throughout Europe opt for

the progressive approach of this dynamic company.

Van Son & Koot offers a wide range of exclusive garden plants. And the Acer palmatum (Japanese maple) plays a major role. There also is a wide and innovative variety of garden plants. New species are produced every year. From product improvement to sales; Van Son & Koot are the ones in control. Also with respect to marketing - with clever shop concepts and promotional material - it is made easier for the customer. Only this way can Van Son & Koot guarantee the highest possible quality.

Dynamic Van Son & Koot is a young, dynamic company that has grown rapidly into one of Europe’s main breeders of garden plants. In modern greenhouses with a total area of 14 hectares and a container field of 5 hectares, Van Son & Koot grows approximately 2.5 million plants a year. The main pillar of the company is the team of forty professional employees who, all year long, day in day out, come rain or shine, enthusiastically develop the product.


Exclusief assortiment Exklusives Sortiment Exclusive product range

Marktleider in Acer

Marktführer für Acer

Market leader in Acer

In totaal produceert Van Son & Koot zo’n 100 verschillende plantensoorten. De nadruk ligt hierbij op Acer palmatum. Het bedrijf produceert maar liefst veertig verschillende variëteiten in een groot aantal verschillende potmaten en groeivormen. Niet voor niets is Van Son & Koot Europees marktleider in Acer palmatum.

Insgesamt produziert Van Son & Koot ungefähr 100 unterschiedliche Pflanzenarten. Der Akzent liegt dabei auf Acer palmatum. Das Unternehmen produziert sogar vierzig unterschiedliche Varietäten und eine große Anzahl verschiedener Topfgrößen und Wachstumsarten. Nicht umsonst ist Van Son & Koot europäischer Marktführer für Acer palmatum.

In total, Van Son & Koot grows approximately 100 plant species. With a focus on Acer palmatum. The company grows no less than forty different varieties in a wide range of pot sizes and growth shapes. It is with good reason that Van Son & Koot is Europe’s market leader in Acer Palmatum.


Exclusieve tuinplanten Naast Acer produceert Van Son & Koot een uitgebreid assortiment tuinplanten. Voor elk seizoen een passend en vernieuwend assortiment! Dankzij het team van professionele medewerkers is het bedrijf in staat om jaarlijks innovaties te introduceren.

Exklusive Gartenpflanzen Neben Acer produziert Van Son & Koot ein umfangreiches Sortiment an Gartenpflanzen. F端r jede Jahreszeit ein entsprechendes und immer wieder neues Sortiment! Dank dem Team von professionellen Mitarbeitern ist das Unternehmen imstande, jedes Jahr Innovationen einzuf端hren.

Exclusive garden plants In addition to Acer, Van Son & Koot also grows a wide range of garden plants. A matching and innovative product range for every season! Thanks to the team of professional employees, the company is able to introduce innovations every year.


Grenzen verleggen Grenzen neu definieren Pushing boundaries Op wereldreis

Auf Weltreise

On a world tour

Van Son & Koot wil zijn afnemers nieuwe en exclusieve producten bieden, waarmee zij de consument kunnen verrassen en inspireren. Daarom reist de onderneming de hele wereld af, op zoek naar nieuwe planten om naar Kaatsheuvel te halen. Voordat de nieuwe plant aan het assortiment wordt toegevoegd, wordt deze uitgebreid onderzocht op producteigenschappen en gebruikswaarden. De innovatieve aanpak binnen het bedrijf is bekroond met verschillende prijzen, zoals De Glazen Tulp, Beste nieuwigheid op de IPM Essen en het Plantarium en Plant van het jaar 2013 op de Chelsea Flower Show.

Van Son & Koot will seinen Abnehmern neue und exklusive Produkte bieten, mit denen sie den Verbraucher überraschen und inspirieren können. Deswegen werden auf der ganzen Welt neue Pflanzen gesucht, um sie nach Kaatsheuvel zu holen. Bevor eine neue Pflanze dem Sortiment hinzugefügt wird, erfolgt eine gründliche Untersuchung ihrer Produkteigenschaften und Nutzwerte. Die innovative Vorgehensweise im Unternehmen wurde mit unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel mit Der Goldenen Tulpe, als Beste Neuheit auf der IPM Essen sowie dem Plantarium und als Pflanze des Jahres 2013 auf der Chelsea Flower Show.

Van Son & Koot wants to offer its customers new and exclusive products they can use to surprise and inspire the consumer with. That is the reason why the company travels the whole world, on the lookout for new plants to take back to Kaatsheuvel (the Netherlands). Before a new plant is added to the product range, it is examined thoroughly for product characteristics and practical values. The innovative approach of the company has been awarded with several prizes, such as The Glass Tulip, Best novelty at the IPM Essen, the Plantarium Award and Plant of the year 2013 at the Chelsea Flower Show.

TEL 06 – 11 366 367


Van plant tot winkelconcept De hoge kwaliteit van een tuinplant alleen is niet voldoende om de aandacht van de consument te trekken. Van Son & Koot besteedt daarom veel aandacht aan marketing. Het bedrijf ontwikkelt zelf winkelconcepten en levert promotieen Point-of-Sale-materiaal. De eigen adviseurs geven graag advies over de totale productpresentatie. Daarnaast zijn de producten te zien in diverse media, waaronder magazines, social media en tv-programma’s als Rob’s Grote Tuinverbouwing (SBS6). Het enige dat u hoeft te doen, is Van Son & Koot het werk laten verrichten!

Von der Pflanze bis zum Ladenkonzept Die hohe Qualität einer Gartenpflanze alleine reicht nicht aus, um die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu wecken. Van Son & Koot steckt daher viel Arbeit in das Marketing. Das Unternehmen entwickelt selbst Ladenkonzepte und liefert Werbeund Point-of-Sale-Materialien. Die eigenen Berater stehen Ihnen gerne mit Informationen über die gesamte Produktpräsentation zur Verfügung. Darüber hinaus findet man die Produkte auch in unterschiedlichen Medien wie Zeitschriften, sozialen Netzwerken und Fernsehsendungen. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist Van Son & Koot die ganze Arbeit zu überlassen!

From plant to store concept The high quality of a garden plant alone is not sufficient to draw the attention of the consumer. That is why Van Son & Koot pays a great deal of attention to marketing. The company develops its own store concepts and supplies promotional and Point-of-Sale materials. Our own advisers are glad to advise on the total product presentation. Moreover, the products can be seen in various media, including magazines, social media and TV programmes. The only thing you have to do is let Van Son & Koot do the work!

SBW Sotaweg 29

Middenweg 591B

2371 GA Roelofarendsveen

1704 BH Heehugowaard

The Netherlands

The Netherlands

T: +31(0)71 3314900

T: +31 (0)72 5742427

E: info@iribov.com

E: info@iribov.com

www.iribov.com

www.iribov.com

Mutatie inductie Embryo Rescue Chromosoom verdubbeling Instandhouding Weefselkweek Flowcytometrie Ploïdie analyse Pollen viability Chromosoomtellingen Cytologie Virustoets Moleculaire Markers Ziektetoetsen Biochemische analyses Inhoudsstoffen Soortechtheidsbepalingen Afharden Young Plants Contract veredeling


Van Son & Koot BV. Dongenseweg 3A 5171 NA Kaatsheuvel Nederland Niederlande

T: +31 (0) 416 27 74 13 F: +31 (0) 416 27 71 35 E: info@sonkoot.nl W: www.sonkoot.nl

Traycon Projecten B.V. Klein Zundertseweg 15 4714 RR Sprundel Nederland

T + 31 (0) 165 38 10 06 F + 31 (0) 165 38 85 39 E info@traycon.nl

www. traycon.nl

Concept: JS Media Tools A/S • 61753 • www.jsnederland.nl

The Netherlands

Son&koot companybrochure  
Son&koot companybrochure  

Find out more about our nursery www.sonkoot.nl. Feel free to contact our team: info@sonkoot.nl +31 (0)416 27 74 13

Advertisement