Page 1

Bảo đảm một địa chỉ kinh doanh với dịch vụ bưu chính hoàn chỉnh ...Địa chỉ tốt với một văn phòng ảo

Kinh doanh / địa chỉ nhà như một chi nhánh hoặc cơ quan, bao gồm cả hộp thư bạn sử dụng địa chỉ của chúng tôi là doanh nghiệp của bạn hoặc địa chỉ nhà. Có dấu hiệu công ty riêng, bạn có thể thể hiện bản thân quảng cáo hiệu quả. Chúng tôi chăm sóc của bài viết của bạn và gửi chúng cho xe bán tải trong hộp thư cá nhân của bạn. Tùy chọn, chúng tôi cũng muốn chuyển tiếp thư của bạn thông số kỹ thuật của bạn chưa mở trên. Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi mở thư của bạn theo yêu cầu và chuyển thông số kỹ thuật của bạn bằng fax, email hoặc điện thoại. một cách nhanh chóng và dễ dàng: Một cuộc gọi và văn phòng ảo tại hà nội của bạn bây giờ được trang trí và phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Trong văn phòng UNIT tất cả các mô-đun dịch vụ có thể được đặt riêng rẽ và kết hợp với mong muốn cá nhân. Vì vậy, bạn có thể nhận được văn phòng ảo của bạn tại bất kỳ thời gian không gian văn phòng cố định, thuê hội nghị, phòng họp để - giá rẻ và linh hoạt. sử dụng văn phòng ảo với khả năng giảm chi phí và mở rộng hơn nữa, bất cứ khi nào bạn muốn Như thế nào Văn phòng Lite Bạn chọn địa chỉ giao hàng ưa thích của bạn từ mạng của các trang web. Địa chỉ kinh doanh mới của bạn, bạn sử dụng cho phong hop cho thue của bạn, thẻ kinh doanh, và trên trang web của bạn. Chúng tôi chăm sóc mail của bạn, các gói có trong công ty của bạn tên truy cập. Chữ cái và các gói của bạn chúng tôi lấy được qua đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh cho bạn, hoặc bạn chọn chúng cá nhân. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ mở mail của bạn và gửi cho họ như các file PDF trước cho bạn.

Bảo đảm một địa chỉ kinh doanh với dịch vụ bưu chính hoàn chỉnh  

Thuê văn phòng ảo tại Hà Nội. Hưởng các lợi ích từ Gói dịch vụ Văn phòng ảo của chúng tôi với mức giá cạnh tranh tại Regus.http://www.regus....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you