Page 1

‫מעגלי הלמידה בקורס‬ ‫מתוקשב כרשת חברתית‬ ‫דיגיטאלית‬ ‫ד"ר אלון הסגל‬ ‫‪0522577579‬‬ ‫‪vanola1@gmail.com‬‬ ‫‪www.ipaper.co.il/alon‬‬


‫מהי רשת חברתית?‬ ‫קבוצה של אנשים בעלי מטרה‬ ‫משותפת‬ ‫המקיימים ביניהם קשר תקשורתי‬ ‫באמצעות כילים דיגיטאליים‪.‬‬

‫‪‬‬

‫בשנת ‪ 2001‬החל עידן הרשתות‬ ‫החברתיות האינטרנטיות‬

‫‪‬‬

‫הרשתות הדיגיטאליות מאגדות‬ ‫משתמשים על פי תחומי עניין וצרכים‬ ‫משותפים‬

‫‪‬‬

‫הן מהוות ערוצי תקשורת‪ ,‬קנייה‪,‬‬ ‫עבודה בידור‪ ,‬שיווק והפרסום‬ ‫המובילות בעולם‬

‫‪ ‬כיום סך כל משתמשי הרשתות‬ ‫החברתיות מהווה כ‪ 50%-‬מכלל‬ ‫הגולשים‪.‬‬


‫הרשתות החברתיות הדיגיטאליות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫יצירת קהילות‪-‬מעשה = קבוצות אנשים בעלי תחום‬ ‫עניין משותף ורצון ‪ /‬צורך לפתרון ספציפי‬ ‫שיתוף אקטיבי של תוכן ‪ /‬פתרונות של הגולשים –‬ ‫לגולשים‪.‬‬ ‫התנסות כבסיס להערכה הדדית של התוכן על ידי‬ ‫חברי הקהילה‪.‬‬ ‫יצירת פתרונות מועדפים‪.‬‬


‫עקרונות הרשת החברתית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מטרה ספציפית‬ ‫מאגר מידע גדול וגמיש‬ ‫מאגר משתמשים אוטונומי‬ ‫יכולת תיוג‪ ,‬תיקשור והערכה‪.‬‬ ‫מודל עבודה‬


Social Network - ‫מרכיבי ה‬ ‫שיתוף מבוסס ידע‬

Knowledge-) ( based Collaboration ‫פרסונליזציה‬ ( Personalization)

(Expert Location) ‫איתור מומחים‬ ‫כלים להקמת קהילות‬ (Online Communities Construction(

 


‫עקרון ‪ -‬רשתות מורכבות מסתגלות‬ ‫העברה אינטנסיבית‬ ‫של תקשורת וידע‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫מטרה משותפת‪,‬‬ ‫אינטרסים‬ ‫מוצלבים‬ ‫אינטגרציה של‬ ‫מידע בתהליכי‬ ‫עבודה‬ ‫כלל העובדים‬ ‫אחריות לפיתוח‬ ‫עצמי‬ ‫כל עובד‬

‫בין קבוצות‬ ‫אוטונומיות‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫רגישות והשפעה‬ ‫על הסביבה‬ ‫לכל עובד‬ ‫ביזור משאבים‬ ‫אחריות לפיתוח‬ ‫עצמי‬ ‫כל עובד‬


‫מרכיבי הרשת‬ ‫מעגלי ההקשר‬ Personally Communally Specific Content Specific event Specific Tag

    

‫ערוצי תקשורת‬ ‫ הערכה‬/ ‫ערוצי משוב‬ ‫כלי הערכה חברתית‬

  


‫מרכיבי הרשת‬ ‫מעגלי ההקשר‬ ‫ערוצי תקשורת‬ (P2P ׁ( Person to Person (P2C ׁ(Person to Community (C2C (Community to community ( P2S ( Person to Specialist (S2C ( Specialist to Community

 

    

‫ הערכה‬/ ‫ערוצי משוב‬ ‫כלי הערכה חברתית‬

 


‫מרכיבי הרשת‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מעגלי ההקשר‬ ‫ערוצי תקשורת‬ ‫ערוצי משוב ‪ /‬הערכה‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫מדדי הערכה‬ ‫‪Talkback‬‬ ‫‪( Track back‬קישוריות ושיתופי קשרים (‬ ‫‪Related Posts‬‬ ‫הערכה ציבורית ( באתרים מרכזיים ‪ /‬אתרי אינטגרציה(‬

‫כלי הערכה חברתית‬


‫מרכיבי הרשת‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מעגלי ההקשר‬ ‫ערוצי תקשורת‬ ‫ערוצי משוב ‪ /‬הערכה‬ ‫כלי הערכה חברתית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫פתרון אפקטיבי‬ ‫‪Integrators‬‬ ‫מילות מפתח ‪Tags -‬‬ ‫מדדי ה ‪ Rating -‬ל‪ (ITEM‬פופולרי = מספר כניסות‪/‬מספר‬ ‫בחירות‪/‬העדפה‪/‬יעילות( = מידת השימוש בידע‬ ‫מדדי הערכה אישיים (ציון לשבח‪ ,‬פופולריות אישית‪,‬‬ ‫מומחיות(‪.‬‬


‫ספירלת שיתוף הידע ברשת החברתית‬ ‫מעגל ‪ - 1‬העלאת מידע ותיוג אישי‬ ‫מעגל ‪ - 2‬שימוש בכלי הערכה ויצירת תיוג חברתי לכל פריט‬ ‫מידע ולכל משתמש‪.‬‬ ‫מעגל ‪ - 3‬יצירת מאגרי הידע )כולל פירטי מידע ומדדי‬ ‫הערכה(‪ ,‬מוקדי הידע )המומחים‪ ,‬המשפיענים‪,‬‬ ‫הסלבריטאים‪ (..‬והפעלתם )באמצעות כלי הערכה‬ ‫חברתיים(‬ ‫מעגל ‪ - 4‬יצירת הידע החברתי באמצעות ההשפעה של‬ ‫מוקדי הידע‬ ‫מעגל ‪ - 5‬עדכון הידע והתאמתו לשימוש אישי )עצם השימוש‬ ‫מהווה מדד להערכה(‪.‬‬


‫ספירלת הידע‬ ‫הערכה ‪ /‬משוב ‪ /‬מדדים‬

‫האינטגרטור‬

‫המומחה ‪ /‬סלבריטאי‬

‫הערכה ‪ /‬משוב ‪ /‬מדדים‬

‫הערכה ‪ /‬משוב ‪ /‬מדדים‬ ‫הערכה ‪ /‬משוב ‪ /‬מדדים‬ ‫‪TAG TAG TAG TAG‬‬

‫הערכה ‪ /‬משוב ‪ /‬מדדים‬

‫ההקשר הקהילתי‬ ‫ט מידע‬ ‫פרי ריט מידע‬ ‫פ‬ ‫ריט מידע‬ ‫פ‬ ‫ריט מידע‬ ‫פ‬

‫ההקשר האישי‬

‫הפתרון הנדרש‬


‫תודה‬ ‫ד"ר אלון הסגל‬ 0522577579 vanola1@gmail.com www.ipaper.co.il/alon

elearning in social networking style  

how social network upgrade the e learning

elearning in social networking style  

how social network upgrade the e learning

Advertisement