Page 1

2-maandelijks informatieblad uitgegeven door het Gemeentebestuur Knokke-Heist | 19e jaargang | nr. 4 - juli 2008 - augustus 2008 | Ver. uitgever: Graaf Leopold Lippens | Afgiftekantoor Knokke-Heist eindredactie: dienst Communicatie, Stadhuis A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist | tel. 050 630 133 | fax 050 630 159 | e-mail communicatie@knokke-heist.be | grafische vormgeving verdographics - druk vanhoestenberghe

Stadskrant Oog voor Afval

Shoppingnocturne

pa g i n a

Strijkwinkel verhuisd naar voormalige visserijschool

pa g i n a

pa g i n a

Dossier zwembad Duinenwater

Rampenbrochure Beleid voeren, is vooruitzien. Daarom denkt het gemeentebestuur ook na over de vraag: ‘wat doen we in geval van een ramp?’. Rampen kunnen niet gepland, noch voorkomen worden. Daarom is het belangrijk om ons uitermate goed voor te bereiden op wat (hopelijk nooit) komen kan. Het gemeentebestuur is volop bezig met de update van het crisiscommunicatieplan. In dit kader ontwikkelde de Dienst Preventie de ‘Rampenbrochure’ die u als bijlage kan terugvinden in deze Stadskrant. Met de folder informeren we u over de mogelijke rampen die kunnen gebeuren en over de maatregelen die de overheid neemt. Bewaar de tips en noodnummers op een goed zichtbare plaats of in de buurt van uw telefoontoestel, want… uw juiste reactie maakt het verschil en kan levens redden!

Het Agentschap voor Ruimtelijke Ordening heeft het gemeentebestuur laten weten dat de plannen voor de wegen in Duinenwater op bepaalde punten aangepast moeten worden.

Graaf Leopold Lippens Burgemeester van Knokke-Heist

Projectontwikkelaar D&W zal op basis van de opmerkingen het tracé gedeeltelijk hertekenen en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna moet het dossier opnieuw overgemaakt worden aan de Vlaamse overheid. Aangezien het dossier reeds ten gronde is behandeld, verwacht het gemeentebestuur dat de aangepaste plannen vlug zullen worden goedgekeurd.

Nieuwsfles(H): de dagelijkse digitale nieuwsbrief van het gemeentebestuur Op vrijdag 13 juni lanceerde het gemeentebestuur een nieuw communicatiemiddel: de Nieuwsfles(H). Dit is een elektronische nieuwsbrief die de bevolking vijf dagen op zeven informeert over het reilen en zeilen in de gemeente. De digitale nieuwsfles(H) is opgevat als een ‘message in a bottle’, een glasheldere fles vol korte, interessante berichten die elke werkdag aanspoelen in uw mailbox. Met dit initiatief wil het gemeentebestuur zijn inwoners, tweedeverblijvers, toeristen en bezoekers op een directe en snelle manier, correcte en betrouwbare informatie bezorgen.

Van zodra D&W de vergunning voor de aanleg van de wegen op zak heeft, kunnen de wegwerkzaamheden in principe starten. De voorziene timing om rond de jaarwisseling de wegen aan te leggen, blijft vooralsnog behouden.

Inschrijven kan eenvoudig via de website www.knokke-heist.be (klikken op ‘Bewoners’ en daarna bovenaan op ‘Nieuwsbrief’).

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J U L I

2 0 0 8

-

A U G U S T U S

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Netheidscampagne

Deze zomer lanceert afvalconcessionaris Horizon Net, in samenwerking met het gemeentebestuur en het reclamebureau Pro-Vision uit Waregem, een nieuwe netheidscampagne onder het motto ‘Oog voor afval’. Het principe van ‘zien en gezien worden in onze mondaine badplaats’ gebruikt Knokke-Heist deze keer als wapen in de strijd tegen het zwerfvuil, sluikstorten en… de hondenpoep.

“Hier stort men niet, Horizon Net ziet u!”

Dag van het Zwerfvuil

Rond alle grote afvalbakken is een zeildoek gespannen met een oog van Horizon Net. Dat dwingt de voorbijganger om zijn afval op een reglementaire manier te deponeren. Dezelfde boodschap wordt naar jong en oud gecommuniceerd via onder andere stickers op de afvalkorven, affiches in het straatbeeld en lcd-schermen in handelszaken. Zo blijft het beeld op ieders net(heids)vlies gebrand.

Op 22 juli (op het Heldenplein in Heist) en op 19 augustus (op het Van Bunnenplein in Knokke) vindt opnieuw een ‘Dag van het Zwerfvuil’ plaats. Met dit initiatief maakt de gemeente de bevolking bewust van de gigantische hoeveelheid afval die we elke dag achterlaten. Voorbijgangers die het gewicht van het ingezamelde zwerfvuil van die dag het best kunnen inschatten, worden beloond met leuke prijzen.

“Tweetalige” borden Bordjes met een ludieke cartoon, ondertiteld in het Nederlands en ‘Hondiaans’, moeten in zones met een hoge vervuilingsgraad hardnekkige hondenbazen tot inkeer brengen. Wie toch de reglementering aan zijn laars lapt, mag zich aan een fikse boete verwachten.

Zero-tolerantie voor hardleerse hondenbazen Het college van burgemeester en schepenen wil de hondenpoepproblematiek in bepaalde zones definitief oplossen en heeft de Lokale Politie opdracht gegeven om repressiever op te treden. Uurroosters van de hulpagenten zijn aangepast aan de tijdstippen waarop de meeste hondenbazen hun dier uitlaten. De veiligheidsdiensten zullen ook regelmatig op de zeedijk en het strand patrouilleren.

Sociale controle Brochures voor inwoners en toeristen Elke bewoner krijgt een kleurrijke brochure in zijn bus. Makelaars van immobiliënagentschappen ontvangen een stapel viertalige folders die ze, op hun beurt, kunnen doorgeven aan huurders van een flat of vakantiewoning. In de trappenhal of lift van appartementsgebouwen wordt een overzichtelijke sorteerwijzer opgehangen.

Win een vlieger of strandmat Jobstudenten doorkruisen met bakfietsen de toeristische centra in keurige slipjesjas en (h)ogenhoed. Ze maken hierbij de nonchalante badgasten attent op de Knokke-Heistse netheidsregels. De mobiele ogen van Horizon Net speuren naar kinderen die weten hoe ze met afval moeten omgaan. Wie slaagt in het sorteerspel ontvangt van de fietsende controleurs leuke gadgets zoals een vlieger of een handig opvouwbaar strandmatje.

Omdat sociale controle nog altijd het meest efficiënte middel is om vlug resultaat te boeken, doet het gemeentebestuur een oproep aan alle burgers om een oogje in het zeil te houden en hondenbazen aan te spreken als ze de drol van hun viervoeter niet opruimen.

Affiches tegen hondenpoep Een affiche om aan het raam of de garagepoort op te hangen, is gratis te verkrijgen bij Horizon Net of bij de dienst Preventie in het stadhuis op het Alfred Verweeplein. Als iedere wijk of handelsbuurt dit zichtbaar uithangt, is dit alvast een duidelijk signaal voor potentiële daders dat ze - voor het achterlaten van drollen - aan het verkeerde adres zijn.

Hondenpoepmotor Speciale aandacht gaat dit jaar naar de strijd tegen hondenpoep. Op vraag van het gemeentebestuur toert vanaf deze zomer een gemotoriseerde milieucontroleur van Horizon Net rond. Die zal met een speciale zuiginstallatie hondendrollen verwijderen en de stoep ontsmetten.

Het gemeentebestuur maakt zich sterk dat het aantrekkelijke en ludieke concept van de netheidscampagne - gericht op sensibilisering en preventie, gecombineerd met de repressieve acties van de Lokale Politie - deze zomer tot zichtbare resultaten in het straatbeeld zal leiden.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J U L I

2 0 0 8

-

A U G U S T U S

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Cavalia

Tijdens de warme zomermaanden zal openluchtzwembad ‘De Raan’ open blijven tot 21 uur.

De Cavalia-koorts neemt toe. Momenteel zijn ruim 20 000 tickets verkocht. Dit cijfer overtreft de stoutste verwachtingen. Intussen pendelt een ‘paardentram’ tussen De Panne en Knokke-Heist en is de verkoop via Visa opgestart.

Vanaf zaterdag 28 juni tot en met vrijdag 11 juli en van maandag 18 tot en met zondag 31 augustus zal het zwembad open zijn van 10.30 tot 18.30 uur.

De Cavalia promotietent, met moorse allures die thuishoort in ‘1001 nacht’, huisvest een kleine tribune voor een 3D-projectie. Zet het speciale brilletje op en u weet niet wat u ziet. Een gratis voorproefje van een betoverend spektakel die stellig naar meer doet verlangen.

Vanaf zaterdag 12 juli tot en met zondag 17 augustus is het zwembad open van 10.30 tot 21 uur.

De vraag naar ‘papieren’ tickets was bijzonder groot. Vanaf nu kunnen die aangekocht worden aan de balie van de Cavalia tent ter hoogte van het Rubensplein. De online reservatie is uiteraard ook nog mogelijk. Cavalia in Knokke-Heist (station Knokke) van 18 juli tot 31 augustus.

Vrijetijd

Openingsuren openluchtzwembad ‘De Raan’

Bij slecht weer (regen, storm, e.d.) geldt de specifieke uurregeling tot 21 uur niet. Dit wordt op basis van de weersvoorspellingen 24 uur op voorhand meegedeeld.

Shoppingnocturne De gemeentelijke adviesraad pakt dit jaar uit met een shoppingnocturne waarbij de handelszaken in Knokke-Heist elke avond van het vuurwerk open blijven tot 21.30 uur. De bedoeling is om de vuurwerkkijkers wat vroeger naar de gemeente te lokken en hen iets aan te bieden vóór het eigenlijke vuurwerk van start gaat. Daarom roepen de organisatoren de handelaars op om opnieuw massaal deel te nemen en hun winkel die dagen open te houden. Hoe meer winkels tijdens het Vuurwerkfestival open zijn, hoe groter de opkomst en hoe groter het succes. Strooifolders zijn gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme op het Lichttorenplein. Aanvullend wordt het aanbod tegen de zomer uitgebreid met een grootse affichecampagne. Programma vuurwerk = voorziene dagen Shoppingnocturne 19 augustus 2008: Spanje 21 augustus 2008: Italië 23 augustus 2008: Zuid-Afrika 25 augustus 2008: Thailand 27 augustus 2008: winnaar 2007 Zweden

Enthousiaste medewerkers gezocht op allerhande bruisende evenementen De Dienst Sport en de Dienst Cultuur doen ook dit jaar beroep op vrijwilligers voor allerlei evenementen en activiteiten. Denk maar aan het strandlopen, zeezwemmen, de Zwintriathlon, Kneistival, e.d. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen al meewerken. Voor een aantal activiteiten krijgen ze zelfs een (belastingsvrije) vergoeding. Geïnteresseerd? Neem snel contact op met de Vrijwilligerscentrale op het nummer 050 630 460 of op vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be. Vraag ook eens na bij vrienden en kennissen of ze het zien zitten om deze evenementen eens vanuit een andere invalshoek mee te maken.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J U L I

2 0 0 8

-

A U G U S T U S

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Milieu

Knokke-Heist steunt opnieuw de inzameling van taxussnoeisel

Waarom worden de bermen zo laat gemaaid?

In 2007 verleende de gemeente Knokke-Heist haar medewerking aan Boomkwekerij Van Hulle B&C voor het inzamelen van taxussnoeisel ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Er werd op het recylagepark van Knokke-Heist, 16,67 m3 taxussnoeisel ingezameld. Dit leverde een bedrag op van 666,67 EUR. 48 Vlaamse gemeenten deden mee aan het project, wat overeen komt met een totaalbedrag van 23 607,33 EUR ten voordele van het kankerfonds.

De inzameling heeft niet enkel tot doel om geld in te zamelen. Uit het taxussnoeisel kan immers de heilzame stof baccatine gehaald worden. Dat is essentieel bij de aanmaak van een medicijn bij kankerbehandeling. Uit navraag bij de Universiteit Gent blijkt dat het snoeisel van ongeveer 25 meter haag al voldoende is voor de behandeling van 1 kankerpatiënt.

Alle gemeentebesturen van de provincie West-Vlaanderen (en ook nog velen buiten onze provinciegrens) verklaarden zich bereid om - eveneens in 2008 - hun schouders onder de actie te steken. Samen met de deelnemende gemeenten - en via een uitgebreide communicatiecampagne - hoopt men op een nog groter succes volgend jaar. In 2008 loopt de actie alvast van 15 juni tot 15 september. Gedurende deze periode kunt u uw snoeisel afleveren op het recyclagepark (zakken zijn daar beschikbaar). Dit jaar werd de actie bovendien in een nieuw kleedje gestoken. Op de website www.vergrootdehoop.be staat alle informatie te lezen. U kunt er bijvoorbeeld de nodige brochures downloaden (doorklikken via ‘Verspreid de hoop’ en dan ‘downloads’), de nodige uitleg vinden over de plant Taxus, het geneesmiddel en uiteraard ook hoe u het beste snoeit, enz.

Hieronder kunt u de belangrijkste richtlijnen voor goed snoeisel nalezen: • Snoeisel moet afkomstig zijn van taxusstruiken die jaarlijks gesnoeid worden, want enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus bevat de waardevolle stof baccatine. • Zorg dat het snoeisel vers, zuiver en droog blijft. • Hoe verser het snoeisel, hoe beter. Gelieve het snoeisel binnen 24 uur na snoeien af te leveren op het recyclagepark en zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit. • Snoei uw taxushaag bij droog weer. • Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om uw snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is waardeloos.

Openingstijden recyclagepark (Sluisstraat 82) Maandag, dinsdag en woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zon- en feestdagen

van 10 – 11.45 en van 14 – 16.45 uur. van 10 – 11.45 en van 14 – 20.45 uur. van 10 – 11.45 en van 14 – 17.45 uur. doorlopend open van 10 – 17.45 uur. gesloten.

Voor meer informatie, neem contact op met de Milieudienst op het nummer 050 630 197.

Het Bermbesluit van de Vlaamse Regering (27 juni 1984) wil een natuurvriendelijker bermbeheer stimuleren. Daarom schrijft het een aangepast maaibeheer voor, met daartoe geschikt materiaal en een totaalverbod op gebruik van onkruid- en insectendodende middelen. Het bermbesluit is van toepassing op bermen en taluds langs wegen, waterlopen en spoorwegen; waarvan het beheer toebehoort aan de gemeenten. Daardoor mocht er maar voor de eerste keer gemaaid worden na 15 juni. De tweede maaibeurt vindt plaats na 15 september. Het bermmaaisel moet men verwijderen. Daarbovenop heeft elke gemeente een ‘bermbeheersplan’ opgemaakt waarin ze alle bermen inventariseren. Het maaiverbod geldt ook voor de graskanten in de Boslaan, Eikenlaan en een deel van de Zoutelaan, die tot beschermd duinengebied behoren. De bedoeling is om de verdwenen duinflora daar een nieuwe kans te geven. Natuurbeschermers vermoeden dat er zich nog oude zaden in de grond bevinden, die door niet-bemaaiing opnieuw tot ontkiemen kunnen komen.

Wanneer mag je het gras afmaaien?

Zwinpolder tegen uitbreiding van het Zwin

In Knokke-Heist is het gebruik van grasmachines en andere tuinwerktuigen - aangedreven door een motor - niet toegelaten:

Nu blijkt dat in het eindrapport over de verruiming van het Zwin de mogelijkheid om een deel van het achterwater uit de Zwinpolder via het Zwin te lozen niet is opgenomen, distantieert het Bestuur van de Zwinpolder zich volledig van deze ingreep.

• van zaterdagavond 22 uur tot maandagmorgen 8 uur • op wettelijke feestdagen • op weekdagen tussen 22 en 8 uur

Wanneer u tussen 8 en 22 uur uw gras maait, de haag snoeit, takken hakselt of hout zaagt, probeer dan de rust van de omwonenden zoveel mogelijk te respecteren.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

Spoeling van de Zwingeul met polderwater kon de verzilting van het gebied in belangrijke mate afremmen of zelfs opheffen. “De maatregelen die men nu voorziet tegen de verzilting, zijn ronduit ontoereikend en zelfs kortzichtig en onoordeelkundig te noemen”, aldus het bestuur van de Zwinpolder.

Uw buurman of –vrouw vooraf op de hoogte brengen van luidruchtige tuinwerkzaamheden, kan soms wonderen doen en tussenkomsten van de politie overbodig maken.

Even belangrijk is het verlies aan bufferend vermogen die met de ontpoldering gepaard gaat. Bij een fikse regenbui komt het rioolstelsel van Knokke-Heist onder druk te staan. Wanneer het buffervolume mindert, zullen overstromingen niet lang meer uitblijven. Het is de laatste centimeter die bepaalt of het water over de drempel loopt of niet. Volgens de Zwinpolder - die dagelijks de waterpeilen in de Zwinregio in de gaten houdt - zat Knokke-Heist reeds verschillende malen zeer dicht bij die laatste centimeter …

J U L I

2 0 0 8

2 0 0 8

-

A U G U S T U S

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Zie ook www.kinderopvang.be Naam

Adres en telefoon

Vrije plaatsen AUGUSTUS 2008

Dienst onthaalgezinnen aangesloten bij

Marktstraat 61 - tel. 050 51 19 74

- een paar plaatsen vrijj

vzw Kinderopvang de Duinhuisjes,

Bremlaan 37 (‘t Bremhuisje)

- Bremhuisje: volzet tot september 2009

Kinderdagverblijf

tel. 050 63 37 00

vzw Kinderopvang de Duinhuisjes Naschoolse opvang voor kinderen

De opvang kan enkel voor baby’s

2,5 - 12 jaar: enkele plaatsen vrij

vanaf 6 maanden of jonger.

niet in vakantieperiode Marktstraat 61 (De Duinhummeltjes)

- Duinhummeltjes:

tel. 050 51 19 74

Mama’s voor Kinderen is een plaatselijk initiatief waar moeders - die het financieel goed hebben - hun kinderspullen kunnen afgeven. Moeders die het wat moeilijker hebben, kunnen hier voor een klein prijsje kledij en speelgoed voor kinderen tot 12 jaar aankopen. De ingang van de winkel bevindt zich kant Lippenslaan, op het einde van de parking tussen het Margaretacentrum en de bank, en is elke dinsdag open van 9 tot 11.30 en van 14 tot 16 uur. Voor alle info: tel. 050 60 66 59

Sociaal

Mama's voor Kinderen

Kinderopvang

volzet tot augustus 2009

Peuterhof

Herenweg 32 - tel. 050 62 88 28

‘t Pimpampoentje

website: www.pimpampoentje.be

(enkel vanaf 18 maanden)

e-mail: info@pimpampoentje.be

Clara Di Luna

Kastanjedreef 1 - tel. 050 62 87 78

- volzet

- 1 plaats vrij

website:www.claradiluna.be e-mail: annelies.vlietinck@skynet.be Mijn Schildpadje

Piers de Raveschootlaan 54

- Enkele plaatsen vrij

tel. 050 62 48 06 Baby Lodge

Oosthoekplein 23

- Enkele plaatsen vrij

tel. 050 61 16 13 Els Rappé

Pannenstraat 288 - tel. 050 51 78 95

- Volzet tot september 2008

website: www.juttekind.be

Strijkwinkel verhuisd naar voormalige visserijschool Het tewerkstellingsproject van de Strijkwinkel werd vijf jaar geleden opgestart vanuit het OCMW en de gemeente. De coördinator, samen met twee voltijdse en twee deeltijdse medewerkers, maakten van de start een realiteit. Vijf jaar professionele, degelijke dienstverlening en de uitbreiding met een sublieme versteldienst maakten een personeelsuitbreiding tot 17 mensen tot een succesverhaal. Daardoor wordt de basisdoelstelling ‘werk creëren en dienstverlening bieden aan de plaatselijke bevolking’ ruimschoots bereikt.

Om nog meer werk te kunnen bieden (en nog meer klanten hun uitstekende diensten in een grotere werkomgeving te kunnen aanbieden met ruim voldoende parkeermogelijkheid) is de Strijkwinkel verhuisd naar de Kursaalstraat 55B (de vroegere Visserijschool). Betalen kan zowel cash als met dienstencheques. In september verhuist ook de Kringwinkel van de Lippenslaan naar de Kursaalstraat. De officiële opening van beide sociale tewerkstellingsprojecten is voorzien in het najaar.

Voor alle inlichtingen: tel. 050 53 96 41

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J U L I

2 0 0 8

-

A U G U S T U S

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Wegwerkzaamheden

Windrooshelling Er komt een volledige heraanleg. Start van de werkzaamheden: september oktober.

Fiets- en voetgangersbrug in Heist over de Elizabetlaan Sinds 11 juli zijn de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangersbrug beëindigd. Alleen de aansluiting van het fietspad langs de Elizabetlaan komende van Zeebrugge en de nieuwe fietsbrug kant zuid, is nog niet afgewerkt. Hiervoor is er echter een alternatieve aansluiting via de oude toegang aan de oostzijde. Door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust was voorgesteld om de brug pas eind augustus open te stellen. Het gemeentebestuur heeft de Vlaamse overheid kunnen overtuigen om de constructie reeds in juli toegankelijk te maken voor fietsers en wandelaars.

Mussenpad Dit door recente bouwwerkzaamheden deerlijk gehavende pad krijgt een volledige heraanleg. Men hoopt daarmee te starten in oktober.

Ramskapellestraat De werkzaamheden in 2de fase van de Ramskapellestraat gebeuren tussen de Noordwatergang en de Heistlaan (zuidkant van de Ramskapellestraat). Ze worden in 3 fazen uitgevoerd: 2A: tussen de Noordwatergang en de Jonckheerestraat 2B: tussen de Jonckheerestraat en Aaishove (kruispunt inbegrepen) 2C: tussen Aaishove en Heistlaan.

Julius Hostestraat Deze laan wordt helemaal opnieuw aangelegd. Het werk wordt midden september aangevat.

Julius Sabbelaan Het gedeelte van deze laan tussen Elizabetlaan en Bayauxlaan wordt volledig heraangelegd vanaf september. Nadere details volgen. Paul Parmentierlaan – Koningslaan – Meerlaan Op 1 september gaat de rijbaan tussen Fincentlaan en Nestor de Tièrestraat open voor rioleringswerk. Met de nutsleidingen onder de trottoirs in het deel tussen de Tièrestraat en Abraham Hansplein wordt op dezelfde datum begonnen. De afwerking, met eveneens de trottoirs en parkeerstroken, begint aan het kruispunt met de Boudewijnlaan/Meerlaan en zo geleidelijk in noordelijke richting. Het hele stuk moet klaar zijn tegen de zomervakantie 2009. In september 2009 komt de Koningslaan aan de beurt, een jaar later de Meerlaan.

Op 25 augustus start men met werkzaamheden aan de nutsleidingen in fase 2A en met de heraanleg van de nieuwe grachten in 2C. In de periode tussen 25 augustus en 8 september is de toegang tot de panden nog mogelijk. Op 8 september 2008 starten de rioleringswerkzaamheden in fase 2A. Vanaf dan zal de toegang tot Biezenmaat met voertuigen niet meer mogelijk zijn. Men start dan ook met de werkzaamheden aan de nutsleidingen in fase 2B en aansluitend in fase 2C. Eind september begint men met de bovenafwerking in fase 2A en aansluitend met de afwerking in fase 2B. Begin oktober beginnen de rioleringswerkzaamheden in fase 2B (vanaf de Zuidwatergang tot de Jonckheerestraat). Vanaf december 2008, als de weersomstandigheden het toelaten, is er weer verkeer mogelijk in fase 2A. Bergingsbekken omgeving Natiënlaan bij de Izabellavaart Aquafin bouwt daar, achter de campings, een nieuw bergingsbekken. Het is de bedoeling dat bij zwaar regenweer het water daar in de Izabellavaart kan worden geloosd. Dit is de laatste fase in het beveiligingssysteem tegen overstromingen in de deelgemeente Knokke. Immers, de zware collectoren zijn alle aangelegd; alleen moet nu bij piekmomenten het overtollige water ook nog weg kunnen.

Belangrijk: bouwwerven kunnen niet worden aangevat zolang er op het aanliggende trottoir of wegdek werkzaamheden aan de gang zijn. Dat geldt zowel voor de Paul Parmentierlaan als voor de Koningslaan. Meerminlaan Deze laan wordt helemaal opnieuw aangelegd. Het werk wordt begin september aangevat. Smedenstraat Vanaf september zal de Smedenstraat tussen Maurice Lippensplein en de rotonde met de Edward Verheyestraat worden heraangelegd. Nadere details volgen.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J U L I

2 0 0 8

-

A U G U S T U S

Dorpskern Westkapelle weldra aangesloten op de collector naar zuiveringsstation Heist Het deel van Westkapelle tussen de Natiënlaan en de Sluisstraat is voor riolering nu al aangesloten op de collector die langs de Kalvekeetdijk loopt en uiteindelijk uitkomt bij het zuiveringsstation in Heist. De andere aansluitingen worden nu nog altijd geleid naar de Zwinvaart en daar geloosd. Er komt nu een pompstation bij de plaats waar de riolen uit de Westkapelse dorpskern uitkomen. In plaats van daar te lozen, zal dat rioolwater dan via een collector worden gepompt naar een aansluiting in de omgeving van het kruispunt Sluisstraat - Kalvekeetdijk. Vandaaruit kan dan voortaan vrijwel alle rioolwater van Westkapelle het zuiveringsstation van Heist bereiken.

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


Er is regelmatig overleg tussen het gemeentebestuur van Knokke-Heist, de Politie en de buurtbewoners, handelaars, gebouwenbeheerders, horeca- en stranduitbaters van de omgeving van het Van Bunnenplein. Dit in verband met de preventie van overlast en vandalisme. Een punt van kritiek is de onvoldoende verlichting, want het licht verdrijft de duisternis en … de duistere praktijken! Daarom worden nu dringend, met het oog op een mogelijks hete zomer (maar anderzijds wel voorlopig) vier verlichtingspalen bijgeplaatst: twee bij de terrassen, een bij de winkels en een op de zeedijk.

Daar de verlichting van de diverse pleinen na zo’n 25 à 30 jaar aan vervanging toe is, schrijft het gemeentebestuur immers nog dit najaar een studie uit voor een passende, waar mogelijk artistieke verlichting van ieder plein afzonderlijk. Dit naar het voorbeeld van de sfeervolle verlichting op het vernieuwde Lichttorenplein.

Veiligheid en Preventie

Van Bunnenplein nog deze zomer beter verlicht; mooiers op komst

Waarschuwingsborden zandbank van Heist

Preventiecampagne: ‘diefstallen uit voertuigen’ aan de Kust

De afdeling Kust van de Vlaamse overheid heeft drie waarschuwingsborden geplaatst op het strand vlak bij de zeedijk, en twee iets boven de hoogwaterlijn, tussen enerzijds de Baai van Heist en anderzijds het strand en de badzone.

De zomermaanden lokken veel toeristen naar de kust. Hoe mooier het weer, des de talrijker ze opdagen. Waar veel volk is, maakt (kleine) criminaliteit makkelijker kans en dit is ook zo met diefstallen uit voertuigen. Toeristen laten soms talrijke waardevolle voorwerpen achter in hun wagen.

Diefstallen uit voertuigen volgen de mode, de autodief dankt u.

De signalisatie wijst de badgasten op gevaarlijke stromingen en het risico om bij opkomend tij geïsoleerd te geraken op de zandbank.

De stijgende statistieken voor diefstal uit wagens roepen het uit: mensen gaan nog steeds te nonchalant om met hun wagen en de dure spullen die er zich in bevinden... Naast GPS, I-pod, gsm en laptop; zijn ook achtergelaten zonnebrillen, aktetassen, kledij en andere waardevolle voorwerpen een goede aanleiding om de autoruit in te slaan of de deur te forceren. Daarom lanceert de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de preventie- en politiediensten van de tien deelnemende badplaatsen (De Panne – Koksijde – Nieuwpoort – Middelkerke – Oostende – De Haan – Bredene – Blankenberge – Zeebrugge – Knokke-Heist), op 21 juli en 17 augustus 2008 een preventiecampagne met ‘de autodief’ als mascotte. Die dankt zijn slachtoffers voor hun slordige gedrag. De campagne wil de mensen attent maken op het feit dat goede gewoonten de beste remedie zijn om diefstal uit voertuigen te voorkomen. Verschillende affiches zullen opgehangen worden met specifieke informatie over de plaats van de actie in de deelnemende steden. Iedereen kan op deze dagen in contact komen met de preventie- en politiemedewerkers van de verschillende badplaatsen. Ze zullen door middel van een campagnewagen tonen hoe het niet moet en zullen preventietips verspreiden in een aantrekkelijke preventiefolder. Wie geluk heeft, kan er ook een preventiegadget op de kop tikken.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J U L I

2 0 0 8

-

A U G U S T U S

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E


weetjes uit de gemeenteraad

Nieuwe overeenkomst gemeente - dierenasiel

Blauwe zone Edward Verheyestraat / Seb. Nachtegaelestraat / Smedenstraat wordt uitgebreid Het Gemeenteplein (plein en rijweg) tot aan hoek met de Oude Tramweg werd vanaf 1 juli ‘blauwe zone’. De parkeerschijf is er verplicht, en er geldt een maximale parkeerduur van vier uur. Bij overschrijding van de tijdsduur geldt een retributie van 20 EUR. Er werd wel een uitzondering gemaakt voor de omwonenden (inwoners en tweedeverblijvers) en de werkgevers en werknemers van bedrijven of handelszaken in die zone. Die kunnen onbeperkt parkeren, indien ze een ‘parkeerkaart blauwe zone’ (alleen geldig in die bepaalde zone) achter hun voorruit plaatsen.

De uitbating van het dierenasiel voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2012 is opnieuw toegewezen aan de firma Dalkia nv. De overeenkomst bevat een aantal nieuwe punten. Enerzijds houdt het asiel geen vogels meer. Gevaarlijke of beschermde diersoorten worden ook niet meer opgevangen, omdat het asiel hiervoor geen erkenning heeft. Anderzijds zullen ook pensionhonden en/of –katten die door hun eigenaar niet meer worden opgehaald, beschouwd worden als asieldier en voor plaatsing aangeboden kunnen worden.

Per woning kunnen maximaal twee (per werkgever/-nemer 1) zo’n parkeerkaarten tegen 10 EUR/jaar worden aangekocht in de Parkingshop OPC, Jozef Nellenslaan 149 (open ma - za 13 - 18 uur). De aanvrager moet altijd een eigendomsbewijs van de auto (of bewijs van gebruiksrecht) kunnen voorleggen, en - naargelang van het geval – moeten bewoners een elektronische identiteitskaart of een uittreksel uit het bevolkingsregister, tweedeverblijvers het bewijs van betaling van hun belasting op tweede verblijven en werkgevers en werknemers een attest of verklaring op eer kunnen voorleggen.

Knokke-Heist treedt toe tot het Lokaal Pact voor de belastingen Op 1 februari besliste de Vlaamse Regering om onder welbepaalde voorwaarden een deel van de schuldenlast van gemeenten en OCMW’s over te nemen. Voor Knokke-Heist komt dat op een overname van 3 413 200 EUR. De gemeenten dienden hiervoor een zogenaamd Lokaal Pact te ondertekenen. Knokke-Heist verbindt zich hierdoor wel tot het nemen van een aantal maatregelen inzake fiscaliteit. Voor het aanslagjaar 2009 mag de gemeente geen enkele nieuwe belasting invoeren en de aanslagvoeten of tarieven van de belastingen niet verhogen ten opzichte van die die in 2008 van toepassing waren. Daar zijn enkele uitzonderingen op: een gemeentebestuur dat het pact ondertekent, mag o.a. de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhogen, tot een decretaal bepaald maximum weliswaar, alsook de prijs van de huisvuilzakken. Ook de waterzuiveringsbijdrage en retributies mogen worden ingevoerd of verhoogd. Tot en met 2012 mogen geen forfaitaire belastingen worden ingevoerd (belastingen waarvan het bedrag niet afhangt van bepaalde criteria, maar voor iedereen even hoog is). De ondertekenende besturen verbinden er zich ook toe, een ‘bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit’ te voeren. Over nieuwe belastingen of over de verhoging van tarieven van bestaande belastingen ten laste van bedrijven moet nu minstens twaalf maanden voor de datum waarop ze van kracht waren, worden beslist - met uitzondering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing - en dit gedurende de hele legislatuur eindigend op 31 december 2012. Op de gemeentelijke website moet een overzicht staan van alle belastingverordeningen, samen met de volledige tekst van de verordening, alsook een overzicht van de aanslagvoeten en van de basisbepalingen van alle belastingen volgens een vastgelegd model.

S T A D S K R A N T

K N O K K E - H E I S T

|

J U L I

2 0 0 8

-

A U G U S T U S

Diverse aankopen • rekken en industriële tussenwanden voor de nieuwe loodsen van het gemeentelijk depot: 50 000 EUR. • nieuwe accuboormachines, kantenlijmer, garagekrikken, werkplaatskraan en putkrik voor de dienst Onderhoud: 20 000 EUR. • 1 hoorn, 2 kinderhobo’s, 1 vleugelpiano, 12 opbergkisten voor violen, 4 voetbankjes en 1 statief, 50 opplooibare lessenaars en 25 stevige grote lessenaars voor deKunstAcademie: 42 110 EUR. • didactisch materiaal voor deKunstAcademie (afdeling Muziek en Mixed Media/Video): een diaprojector, printer voor fotografie, versterker, mengpaneel, audiorecorder, monitors, externe harde schijf, actieve box, camera’s, afspeelapparatuur, videorecorder en een beamer: 10 720 EUR. • een vaatwasmachine en een microgolfoven voor de KunstAcademie: 750 EUR. • opbergkasten voor de klassen van GBS De Vonk: 20 865 EUR. • een platformtrap, een materiaalwagen, een schoonmaakwagen, een rolwagen, twee stofzuigers, twee werkbanken met een bankschroef, en een fietsrek voor het museum Sincfala: 4634 EUR.

Volgende gemeenteraad: donderdag 28 augustus 2008 om 19.30 uur in het stadhuis van Heist De agenda en toelichting zijn 7 dagen vóór de gemeenteraad te bekijken op www.knokke-heist.be (klikken op Bewoners – Uw gemeente – Bestuur – Agenda gemeenteraad).

2 0 0 8

|

S U R F

O O K

N A A R :

W W W . K N O K K E - H E I S T . B E

Stadskrant Knokke-Heist 2008 Nummer 5  
Stadskrant Knokke-Heist 2008 Nummer 5  

Stadskrant Knokke-Heist 2008 Nummer 5

Advertisement