Page 1

MALMÖ 2061

GUIDE FÖR DIN FRAMTID I MALMÖ -SOM FÖRETAG ELLER PRIVAT PERSON


“I MALMÖ ÄR DET LÖJIGT NÄRA TILL ALLT” Vårt motto sedan över 50 år tillbaka

3


INNEHÅLL Folket i Malmö...........................................................................................sid. 5-6 Folkökningen sedan år 2010 0ch framåt och vilken typ av människor som bor här. Näringslivet...............................................................................................sid. 7-8 Vårt näringsliv och varför Malmö är så bra för dig som företag att komma hit och utvecklas Byggnader...............................................................................................sid. 9-10 Vi i Malmö har några av Sveriges mest spektakulära byggnader som vi är mycket stolta över. Boende...................................................................................................sid. 11-12 Om våra nya spektakulära boende i staden och i havet. Förhållningsregler.................................................................................sid. 13-14 Regler vi följer i staden vad du får oc inte får göra ur miljöperspektiv Miljön......................................................................................................sid. 15-16 I Malmö jobbar vi för att miljön vi vistas i ska var den bästa tänkbara och du som bor i Malmö ska trivas. Infrastrukturen......................................................................................sid. 17-18 Om varför Malmö är så nära till allt

4


BEFOLKNINGEN I

år i Malmö så har vi nu blivit över en halv miljon invånare, det var den 22 Februari 2061 som vi slog rekordet. I Sverige är vi nu hela 13 miljoner invånare. Vi fortsätter växa som stad och välkomnar alla nya invånare. År 2010 var det 293 909 invånare. År 2030 var det 367 367 invånare. År 2050 var det 449 623 invånare. År 2061 är vi nu hitintills uppe i 532 023 invånare. Det har ökat drastiskt de senaste 50 åren vilket beror mycket på att Malmö har blivit Nordens metropol ut till Euopa och även på grund av alla krig som har startat runt om i världen på grund av den sista oljan och nu senaste åren även på grund av söt vatten eftersom vi bara har 3% sötvatten i världen som vi alla ska dela på. Olja och andra saker som tidigare har varit viktigt är nu inte relevant längre utan det är vatten, som är livsviktigt för vår existens på jorden och för allt levande. Vi har även många flyktingar som kom mellan 2010 och 2020 på grund av jordbävingarna som ledde till att Japan numera är ett land där ingen längre bor. I Malmö finns nu alla världens länder representerade. Flest kommer ifrån: Danmark, Japan, Holland, Afghanistan och Somaila. Holländare har ökat mest sedan Holland började bli översvämmat på 2030- talet i samband med att polarisarna smälter snabbare än någonsin och vattenytan har höjts med 8 cm senaste 20 åren. År 2034 sågs den sista fria isbjörnen numera ser vi dem bara i djurparker. Detta är konsekvenserna av att klimatet förändras, den globala uppvärmingen och det är till största del på grund av oss människor och vår energiförbrukning. 5


55 % av Malmöborna är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. År 2010 var det 10% så det är en drastisk ökning de senaste 50 åren. Malmö stad består mest av fabriker och arbetsplatser, eftersom lagen som kom år 2052 där alla blev tvingade att tillverka och odla så mycket vi kan i vårt eget land eftesom luften nu är så förorenad med partiklar så vi ska undvika transporter eftersom vi vill hålla nere på onödiga utsläpp. Men exempelvis tomater och bananer odlas inte i Sverige eftersom det går åt mycket mer energi att framställa det här i Sverige än var det kommer ifrån så är det fortfarande tillåtet. I Malmö så finns det folk från hela världen och de har intrigerat sig bra med samhället och alla har rätt till odlingsmark. Där Kirseberg låg förr i tiden har staten nu omvandlat till grönmarker och växthus för att människorna som bor i staden ska kunna ha möjligheten att olda deras egen mat och även för att vi ska kunna få renare luft. Överkonsumtionen av motorfordon och koldioxidutsläppen har gjort luften förorenad med och den är full med partiklar därför är det obligatoriakt med munskydd här som överallt i Europa. Malmö är en välbärgad stad med stora framtids utsikter och vi informerar alla våra invånare om miljön och ger alla förhållningsregler. Några av dem reglerna är : • I ett privatägt fordon så har man möjligheten så måste man samåka • Man får bara ha ett husdjur per familj och boende eftersom stora djur som chäfer hundar har ett fotavtryck som motsvarar 1,1 hektar per år . 6


NÄRINGSLIVET J

orden som finns i Malmö är av arten mulljord vilket betyder att den är neutral till basisk, näringsrik, lövskog, än eller åker. Har nedbrytande egenskaper, daggmaskar,smådjur,bakterier är de som hjälper till med att bryta mer jorden. Denna jorden är mycket brukbar och det gör Malmö till ett bra ställe att bo på eftersom här finns möjligheterna att olda och kunna bli självförsörjande. Detta är viktigt i frågan om vår överlevnad. Vi har gott om grönska och skördarna blomstrar. Jordbruk, jakt och fiske var år 2010 lägst ner på listan i näringslivet men har på dessa 50 år ökat och ligger nu i topp tio. Närodlat är inne och vi har inte längre nötkreatur som går omkring eftersom de hade negativ effekt på miljön och släppte ut koldioxid. En gång i veckan får man lov att äta kött men mer än så finns det inte tillgångar för. Den som toppar listan i näringslivet är : • omsorg • byggarbetare Vår stad går så fort framåt vilket den är tvungen till med dessa enorma klimatförändringar och då har vi behövt arbetskraft för att kunna hinna med och för att bygga anpassade byggnader. Omsorgen ligger i topp för att medelåldern har höjts till 86 år från 2011 då medelåldern var 73 år.

7


När odlat är andledningen till att vi nu har jordbruk på en top tio placering inom näringslivet. Då 80% av Malmös befolkning är vegetarianer.

8


V

BYGGNADER

i har stora visioner och försöker modernisera Malmö och göra det till en attraktiv stad för både turister och invånarna själva. Därför är vi stolta när vi kan presentera vår skyskrapa Sky South som är byggd på havet vid nya hamnen i Malmö som tidigare hette västra hamnen. Sky south blev klar 2059 och är 600 meter hög och är som en sky skrapa kombinerat med flygplats,restauranger, köpcenter, hotell, parker och allt du någonsin hade kunnat tänka dig. Detta är en miljard satsning som Malmö har investerat i och vi tror på konceptet att hålla oss gröna. Därför har vi gjort detta för att kunna återplantera skog och låta djuren få tillbaka marker att gå på men självklart har vi kvar vägar och vissa områden på fast landet men det är så här framtiden kommer se ut. Vi tror detta kommer löna sig och till alla som är intresserade av att ha sitt företag här så är det här metropolen finns ut i världen. Matrialet som vi använder oss av till att bygga är cement som tillverkas i industriområdet i Malmö där vi har en cementfabrik med 4.000 anställda, så att vi bygger mycket skapar många arbetstillfällen för de som bor i staden. Förr i tiden byggde man också mycket men inte alls i den omfattning som idag. År 2036 så expanderade cementfabriken och personalen fördubblades. Alla byggnader som byggs nu och framåt är miljövänliga. Kraven är höga och det gör att levnads standarden är på hög nivå eftersom alla ska ha rätt till den nya utrustning som hela tiden kommer som exempel alla ska ha vattenkranar i sina hus och längenheter som har rörelse sensor och stängs av automatiskt när man inte har en rörelse framför sensorn. Samma sak är det med elektirciteten, är du inte i rummet så släcks ljuset. Detta sparar miljarder hektar energi per år. 9


Att kunna ha den möjligheten att bygga på havet är en stor trend som uppkommer på olika ställen i världen allt eftersom vatten nivån höjs och vi får också ett varmare klimat som gör det svårare för oss att vistas ute för länge så därför behöver vi inbyggda centrum där vi kan vara. Byggnaderna kommer att följa vattenytan så vi är trygga från översvämmingarna

10


BOENDE D

et har byggts 5000 nya bostäder de senaste två åren. Malmö har satsat på att under det kommande deceniet så ska vi förnya och skapa ett hållbart levnads sätt det är därför vi har lagt ner så mycket av vår budget på boende och transport. Vi räknar med att vår nya stadsdel havs liljorna är en långsiktig lösning på den höjda vatten nivån . Om du bor där så riskerar du inte att översvämmas eftersom det ligger på vattnet och har en bra förbindelse till fastlandet med båtar och broar. Området är centralt och ligger precis vid Nya hamnen. Förr hade vi bostadsområden lite spridda runt Malmös utkanter men vi vill nu ha det så samlat så möjligt. Detta har varit positivt för folk som bor här och kriminaliteten har minskat.

Området havs liljorna är något som vi ser som hållbart levande eftersom där är vi skyddade om det blir jordbävningar. Malmö stad har också skapat 140 000 nya arbetstillfällen de senaste fem åren och staden behöver nya friska tag, nya företag och nya medborgare för vi tror att inom tio år kommer stad vara en av de mest aktuella och mest eftertraktade att bo i Europa.

11


12


FÖRHÅLLNINGSREGLER Föhållningsreger som gäller för Malmö stad år 2061. • Barrskogsförbud i hela Malmö kommun för att det gör så att marken försurnar och jordarten blir podsol och podsol går inte att odla i eftersom det är näringsfattig • Alla har rätt till en viss plätt som man får odla på och man måste ha omväxlande odlingar för att hålla jorden näringsrik så man inte tar bort vissa ämen om man bara odlar en viss sak. • Sol energi, vi ska använda oss av solkraft så som solceller som ger el och solpaneler som ger värme. Alla måste använda sig av detta i sina privata hushåll för att bidra med miljövänlig el och värme. Kärkraft finns inte längre utan nu är det solenergi vi är beroende av eftersom den enegri källan är den bästa jämfört med kärkraft som var så mycket omtalat under början och 2000-talet och ledde till stora diskussioner och konflikter och enda fram till 2030- talet var det tillåtet med kärnkraft men sedan dess så har alla kärnkrafts verk fått stänga ner. På grund av att de inte var säkra mog när det blev en så kraftig ökning av naturkatastrofer och än idag lever vi med strålning från härdsmältorna i Japan, där ingen kan bo idag. • Jordbruket är till för att vi ska kunna bli självförsörjande och närodlade och det är förbjudet att övergöda. • Vindkraft är tillsammans med solkraft en av de största energi källorna vi ska använda oss av och de 300 vindkraftverken som vi har satt upp i Malmö bidrar med 40% av vårt energi förbruk på ett hållbart sätt.

13


• De enda tillåtna toaletterna är torr toaletter.WC som är en förkortning av water closet finns inte mer. Det är förbjudet! De fungerar så att du stoppar in en kontakt i väggen så hålls avföringen nedfryst i ett embalage som du sedan tömmer i kompost i en snabbnedbrytnings påse. Det som är bra med denna toaletten är att du kan ha den var du än vill, du kan ha den vid sängen om du är gammal och inte kan gå, eftersom allt du behöver är bara ett kontakt uttag. Detta är något smo har funnits sedan slutet av 90-talet men inte uppmärksammats men nu när det är så stor efterfråga på vatten så har detta blivit en lag för folk att införa torr toalett. • separat kran för dricksvatten för att spara sötvattnet, det ska bara vara en kran i hushållet där det kommer sötvatten som är avsedd för matlagning och dricksvatten det ska vara en begränsad förbrukning av söt vatten eftersom det finns så lite. Allt annat ska göras med salt vatten, det finns även en vatten renare som man kan köpa i pulver form för att rensa bort plast partikar från vattnet och göra det användbart • Äta kött bara en gång i veckan per hushåll eftesom mer än så finns inte resurser för att konsumera.

14


MILJÖN I Malmö har vi inhängnade parker där det finns rent syre som har renats i ett filter, eftersom lufter är så förorenad så behöver vi andrum och här i en av våra många parker Juvenile (bilden till höger) så finns den möjligheten. Förut hade vi fria parker som inte var inbyggda men under årtionden så har det funnits en begränsande faktor som har förhindrat oss att kunna andas ren luft och växterna har inte heller mått bra men nu under nya förhållanden så har vi märkt att både vi och växterna mår bättre av detta. De hjälper oss at få syre genom cellandning. Vi har fortfarande miljöproblem, de blir inte mindre med tiden det största problemet vi har nu är övergödningen och hur det har påverkat havet.

Fossila bränslen, kväve,fosfor och kalium är de största näringsämnen som vi har. Bönderna ger ofta för mycket av detta så blommorna inte kan ta upp allt av det, så det sköljs ner genom marken och följer vattnets väg till vattendrag till sjöar och hav. Detta har gjort att det växer jättemycket i havet och leder till saker som algblomningar. Dessa blomningar bryts ner av nedbrytande smådjur. Som förbrukar syre och gör att alla fiskar dör p.g.a syrebrist.

15


16


INFRASTRUKTUREN

M

almö har bäst läge för dig som vill expandera ditt företag och ha bra kontakt med resten av Europa eftersom härifrån finns förbindelser som ingen annanstans i Sverige. Med X6000 så tar du dig till Stockholm på en timme våra bekväma höghastighets tåg som kommer upp i en hastighet av 550 km/h ger dig en bekväm resa där du kan uträtta affärs samtal utan att bli störd i din kupa. Du sitter i din kupa med tillgång till elektro Tv och ljudisolering med frisk luft. Malmö har också tåg förbindelser som tar dig snabbt ut i Europa, på några timmar är du Frankrike eller Spanien eller något annat önskat resemål. Dett gör Malmö till en attraktiv stad både affärsmässigt och för barnfamiljer.

17


Öresundsbron förbinder Malmö med Danmark och om man vill kan man ta sig med bil över. I Malmö så har vi vägar på fastlandet men det är mest stora vägar där genomkörande trafik kör som används. Fordonen som vi kör i är rymliga och har en enormt bra komfort. De drivs av vätgas som man stoppar in i tanken och det blir bränsleceller som man kör på och istället för att ha avgase r som förorenar miljön är det vattenånga som kommer ut. Förut så körde man på bensin men detta var inte hållbart i längden och man blev tvungen att komma på något nytt och detta är den bästa lösningen som vi har och så sent som år 2058 kom förbudet i Sverige för bensindrivna bilar. De bilar som då inte längre var godkänsa att köa med har man återvinnat och gjort till nya vätgas bilar istället så man har sparat på matrialet genom att återvinna.

18


GJORD AV: REBECKA IBARRA MP3FOA

Framtiden  

framtiden det r en tidning om en bild på hur framtiden kanske kan se ut

Advertisement