Staten van goed van het ambacht Waarschoot en Ronsele deel 3

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED· VAN HET AMBACHT WAARSCHOOT ·OOSTWINKEL en RONSELE

Deel 111: 1757 - 1796

TlELT 1989 LUXEMBURGLAAN

21


LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN HET AMBACHT· WAARSCHOOT OOSTWINKEL en RONSELE

Dit werk kon verschijnen dank zij de steun van de heer Carlos De Meyere, waarvoor mijn oprechte dank.

Deel 111:

1757 - 1796

TIELT 1989 Luxemburglaan 21


- 229 INHOUD

Het bundel bevat ook akten dd, van: Bundel 349(°) 350 351 352 353 354 355 356

357 358 359A 359B 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369

1757-1758 1759-1760 1761-1763 1764-1765 1766-1767 1768-1770 1771-1772 1773-1774 1775-1776 1777-1778 1779-1780 1780 1781 1782 1783-1784 1785 . 1786 1787-1788 1789-1790 1791-1792 1793-1794 1795

nr.

1- 29

30- 57 58- 85 86-107 108-136 137-172 173-204 205-233 234-264 265-301 311-343 302-310 344-359 360-392 393-416 417-445 446-476 477-502 503-532 533-562 563-593 594-618

Elke akte uit de bundels werd in de registers ontledingen

1758 1766-1767 1764-1765-1768 1767 1764-1771 1776 1777-17781775 1783 1784-1786 1788 1795-1796 1796

opgezocht.

Vanaf blz. 329 vindt u de

van de akten waarvan het origineel in de bundels niet terug te vinden

is. Register

305(0) 306 307 308 309 310 311 312 313

Achteraan

1753-1761 1761-1768 1768-1772 1773-1775 1775-1779 1779-1782 1782.,-1789 1789-1795 1795-1796

deze inventaris

de registers

nr. 619-625 626-630

'I ••

631-634 635-646 647-668 669-704 705-736 737-741

vindt u een overzicht

met vermelding

van de teruggevonden

van

1° kolom

volgnummer

2° kolom

nummer van het register

3° kolom

de bladzijde

in het bedoelde register

Waarschoot,

Oostwinkel en RonseIe, inventaris

(0) R.A.G., Ambacht

liassen in

van deze inventaris

(Volgnr.)

(Reg.) (f")

nr. 160.


- 230 GEBRUIKTE

AFKORTINGEN

Augm.

augmentatie

dd.

de dato, daterend

fO 66v.

folio, bladzijde 66 verso

fa

f ilia, dochter

fs

filius, zoon van

Hd.

houder, bezitter,

He.

houderigge, bezitster,

10ffr.

Ioffrouw

mitsg.

mitsgaeders

minderj.

minderjarig

meerderj.

meerderjarig

overl. (+)

overleden,

Rek.

rekening

St.

staat van goed van

van

van

=

in de meeste

gevallen de weduwnaar

in de meeste gevallen de weduwe

alsook, benevens

overledene,

voogd mat. .. voogd materneel,

overledenen

van de moederlijke

voogd pat.

voogd paterneel, van de vaderlijke

voorn.

voornoemd

wed.

weduwe

wedn.

weduwnaar

x

gehuwd, huwde

o

geboren

zijde

zijde


- 231 GLOSSARIUM Aggreatie

: ageeren, agieren, vervoegen in rechte

Apparent :duidelijk blijkend, zichtbaar Approberen : approbatie,

goedkeuring

Augmentatie

vermeerdering,

Authoriseren

authorisatle,

vergroting, augmentatie

bekrachtigen,

van staat en inventaris

bekrachtiging

Causa uxoris : cause uxorum, ten gevolge het huwelijk met Colloqueren : gecolloqueerdplaatsen, Competeren

stoppen, rangschikken

: wettig toebehoren aan

Emancipatie

ontvoogding

Deductie en betoog : gevolgtrekking en verantwoording Devolveren : gedevolveerd, ten deel gevallen Habel : abel, geschikt, bekwaam, bevoegd Hoor:¡ hoir, hoyr, oir, oyr, oer, oor

=

erfgenaam,

afstamming in rechte lijn

Indispositie : niet beschikbaar, onbeschikbaarheid Kamervoogd : voor schepen aangestelde hebben Liquidatie : afrekening, vereffening, Onbedegen overleden:

voogd over wezen, indien deze geen nabestaande n

boedelscheiding

kinderloos overleden

Overjaerige gebelde weze : meerderjarig, Procuratie

ondervoogdijschap staande weeskind

: volmacht, bewijs van volmacht

Post mortem patris : na de dood van de vader Purgatief

: rekening purgatief, te leggen

zich zuiveren van schuld door b.v. een rekening voor

Rendant : hij die in een rekeningsprocedure afleggen Renunchiatie Representeren

: renunciĂŤren

rekening en verantwoording .

= afstand doen van

: vertegenwoordigen

onder. 't ressort van:

onder het rechtsgebied

Sustineren : bekostigen, ondersteunen,

van

onderhouden

Uytlandig zonder eenige tydinge : uitlandig zonder enig bericht (nieuws)

doet en moet


- 232 NAAMINDEX AERENS: 46-393-413-450-612 AERS : 409-507-615 AERSENS : 420-568 AERSSENS : 108-149-162-234-256-267-268269-282-322-383-387-489-515-652-668 AERTS : 231-409-666 AERTSENS : 478-560 ANDRIES : 458-538-594 ARENTS : 669 AUDEROGGHE : 312 AUTDREVE : 353-559-739 AUTREVE : 574-617 AUTRIVE : 102 AUTRYVE : 719 BAELE : 619 BAET]ENS : 432 BAETSLEER : 370 BASLE : 428 BASTIAEN: 54-277-558 BATSELEER : 296 BATSLEER : 53-65-419-635"':647-249 BAUTS : 402-606-607 BAUWENS / 71-168-179-180-226-229-467587-598-611-736 BECKAERT: 1 BE,ECKMAN : 213-226-378-472-556 BEEKMAN : 290-454-599-715 BEELAERT : 321 BEIRENS : 9-138-147-315 BEKAERT : 29-110-144-145-258-623 BELAEI] : 582 BELAU: 445 BERREI] ANS : 584 BERT : 106 BERTH : 493-(}17 BERTHE : 563 , BESAEN : 503 BILAl] : 511 BILLIET : 402 BLANCKAERT : 96-181-320-464-741 BLANCQUAERT : 190 BLANKAERT : :398':'600-678 BLOMME : 22.-95-108-130-148-149-189-256263-264-265-267:..;268-269-282-322-383-387402-503-515-523~539-541-560-567-568-570..; 578-622-652-668 BODAER : 662 BOELAERE : 125 BOGAERT : 225-228-374-441-482-540-573'677, BOGHAERT : 285 BOLLE: 356 BOLLENS : 178-179 BONAMI : 718 BONAMIE : 277-375-557 I

BONNE : 414-503 BOONE: 76 BOUCHIER: 69-193-209-226-306-711-716 BOUCKAERT : 220-263-269-322-498-524-532555-557-560-586-610-705-707 BOURDEAUX : 270 BOUSSAERT : 531 BOUWENS : 385 BRACKE : 572 BRAECKE : 14 BRAEKE : 241-494-656 BRAEMS : 380-412-468 BRAET : 333-344-644 BRAL : 273-326-360-377-606-741 BRI]LAI] : 70 BROECKAERT : 531 BUERMAN : 126-210-666 BUI]SE : 240 'BUIJSSE : 13-26-128-164-248-288-299-318334-390-399-486-524-610-662-740 BULTINCK : 87-119-120- 566 BUYLAERE / 599 BUYSSE : 366-369-388-389-435-512-518-532567-607~706-708-518-615 . CABELE : 506-712 CALCKENS : 70-632· CALKENS : 605-613-738 CALLAERT / 741 CALLAlS : 467 CASTELEIjN : 621 CASTELI]N : 129 CAUSE : 47 CAUSSE : 258-398 CAUWELS : 45-240-467-518:..615-662 CA VEZ : 220-575-586":634-734 CENSEN : 489-505-575~583-586 CHIERENS : 429 CHRISPI]N : 231 . CLAEI] S : 9-37 ~283-339-359-487 -519-569-5 79596-598-605-61 0-620-627 -632~675-713-723-738 CLAES : 66-229-366-371-226 CLAEYS: 385 CLAI]S : 70-288-308-451-483-501 CLAUS: 312 CLEEMPUT : 37 CLEI]MAN : 481 CLEMENT : 602 CLEMMERS : 135'-442 CLOU : 495-530 COCQUIjT : 24-69-187-193-209-226-262-:-2713.57-436-490-741 COCQUYT : 105 CODDE: 33-666 . CODDENS : 621- 622 CODENS: 22 COLBRANT : 51-371


- 233 COLMAN : 489 COLPAERT : 574 COLS: 39 COMARGO : 140-146-432-553-561-601-603 COMERGO : 91-103-292-354-402-512-629 COMMARGO : 477-614 CO OLBRANDT : 122 COOLS : 494-741 CO OMAN : 587 COORNEN : 611 COPEJ ANS : 399 COPPENBERGHE : 77 COPPENHOLLE : 32-490 COPPENS : 335-436-438-439-617-683 -741 CORNELIS : 19-43-44-113-136-149-256-263267-269-322-521-537-546-668-735 CORTELMAN : 63 CRASNE : 665 CRETON : 512 CRIEL: 404 CRISPIjN : 156-201-402 CROES : 574 CROMEECKE : 71 CROMHEECKE : 76-230-522 CROMHEEKE : 36-111-226-229-239-241260-262-298-510-574-583 CROUS : 583 DAEMERS : 175-544 DANINCK : 493 D'ARMONT : 369 DARWE: 333 D'AVEZ : 589-731-733 DE CLERCQ : 666 DE COCQ : 201 DE BACKER : 41-274-341-459-484-625~741 DE BACKERE : 1-23-29-48-90-145-163-169227-259-349-416-447-488-572-615-623-641656-693 DE BAEDTS : 139 DE BAEKERE : 536 DE BAERDEMAEKER : 402 DE BAETS : 20-77-105-23 I -343-402-449452-508-577-582-619-627-630-687 DE BEER: 674 DE BEIR : 42-193-209-405-741 DE BEUL: 16 DE BIE : 89-155-208-33--471-474-483-519520-534-555-565-596-713 DEBISSCHOP : 2 DE BLEECK : 581 DE BLEEKER.: 594 DE BLIECK : 78 DE BLOOK : 218 DE BOUDRE : 39 DE BRAECKELEERE : 529 DE BRAECKELEIRE : 531 DE BRUIjN : 736 DE BRUI]NE : 587

DE BRUYNE: 611 DE BUCK : 30-63-108-149-162-256""263-322383-503-562-668 DE BUCQ : 449 DE BUljSSCHERE : 308-339-433 DE BULLE : 16 . DE BUYSSCHERE : 539 DE CAELEWAERT : 523 DE CAELLEWAERT : 741 DE CALUWE : 31-339 DE CAMERE : 228 DE CAUSEMAECKER : 200 DE CAUSEMAECKERE : 56 DE CAUSMAEKER : 342 DE CLEIRCK : 74 DE CLERCK: 44-182 DE CLERCQ : 43-306,-447-593 DE COCK : 92-186-420 DE COCQ : 389 DE COIjER : 423 DE CONINCK : 736 DE CORTE : 103-339-433-542 DE COSTERE : 100 DE CRAEN : 204-271 DE CRAENE : 52-158'-175,-184.-204,,216-222225-233-309-310-335-346-357-358-392,-406-436,438-452-474-479-487 -495-529-530-629-631-683 DE CROCK : 486 DE CROOCK : 45-158-220-364-643 DE CUljPERE : 119-712 DE CUYPERE : 506 DE DECKER : 606 DE DONDER: 741 DE DUlJTSGAEVER : 272 DE DUYTSCHA VER : 609 DE FRUYT : 441 DE GEETER : 457 DE GRAEVE : 448 DE GRAVE: 207-559 .DE GREI]TER ; 277 DE GREVE : 168~392-4 73-498-506-616-636-712. DE GROOTE : 50-55-73-95:"104-130-189-196222-223-273-299-307-309~316-377-391-402-539578-631 DE GROOTTE : 570 DEI] LAER T : 301 DE JAEGER: 231-248-251-318,-319-332-390502-578-660-666-730 . DE JAEGERE : 93-226-317-372-426,-455 DE JAEGHER : 90-362-639 DEjAEGHERE : 37-130-278-360-591 DE JAGERE : 338. DEJAEGER : 301 DE JONGE : 456 DE KEER : 429-581 DE KEIjSER : 86-440-541-547 DE KEIjSERE ; 98-:-161 DE KESEL : 504 DE KESELE : 88-379-484


- 234 DE KEYSER : 495-530 DE KOEIJERE : 407 DE KONING: ,587-611 DE LEEUW : 228 DELLAERT : 332-:338-512-561-639 DEM : '533 DEMAERE : 237..,.345-415-642-670 DE MAERTELAERE : 520 DE MANGELAERE : 51 DE MARTELAERE : 53-628 DE MEESTER: 30-266-441-451 DE MEESTERE :,487 DE MEI]ER : 420-518-661:'662,..671 DE MEI]ERE : 3-18-72-182-199-311-334351-398-402-424-459-463..,.473-476-480-485498-,577-627 -698 DE METSENAERE : 247-373 DE MEULENAER,E : 229 DE MEUS : 576 DEMI]TER : 641 DE MILT: 126-473-666 DE MOT : 123-192-291-329-331-333.;.645646 DEMOT : 303 DE MUI]NCK : 1-29-109-128-137-145-173;., 188-238-366-463-474-481-623-636-637 DE MUI]NTER : 392 DE MUNCK : 183 DE MUYNCK : 665 DE NEVE : 23-48-70-73-104-139-164-249250-316-325-341-366-477-482-487-569-613621-622-629-632-635-647-670-677 DENIE : 528-590-593-707-728 DENI]S : 153-197-375-409 DE PAU,: 10-20-34-35-49-52-168 DE PAUW: 7-15-54-56-93-94-99-118-121125-133-148-156-158-159~172-180-200-201203-220-225-226-228-232-239-241-266-276278-285-305,..307-312-313-327-332-336-338',340-342-347 -352-354-364-369-374-'-388-389401-407-418-428-434-436-437-441-443-446456-461-466-470-474-482-486-488-491-499~ 505-508,..510-'-520-541-542-548-549-551-553570-570-580-581-588-604-606-620-637-639665~675-679-684-685-691-692-697-722-723726-727-741 DE POORTER : 541-666 DE POORTERE : 71 DE PRUI]SSCHERE : 631 DE PRINCE : 619 DE PRUIjSCHERE : 233 DE PRUIJSTER : 401 DE PRUYSTER : 499-697 DE PRUYSTERE : 446 DE REI]TERE : 484 DE REU: 15-85-186-205-237-270-274-283'309-345-415-429-606-607-614,..641-642-670 DE RI] CKE : ,54-400 DE RI]NCK : 402

DE RONGHE: 355 DE ROOSE : 126-139-294-384-431-440-657666-741 DERTHOOGHE : 491 DE RUI]TER : 258-262-274-355-364-392-403475-511 DE RUI]TERE : 17-404 DE RUI]TERRE : 574 DE RUI]TTERE : 5 DE RUYTER : 608-741 DE RYNCK : 632 DE SCHAUWERS : 86-97-98-405 DE SCHEEMAEKER : 425 DE SCHEEMAEKERS : 699 DE SCHEPPER : 394-741 DE SCHOENMAECKER :, 213 DE SCHOUWER : 444 DE SCHOUWERS: 673-674 DE SCHRIJVER : 509-517, DE SCHUI]TER : 105 DE SCHUMAEKER : 218-,253 DESEMAELE : 37 DE SESON : 333 DE SMEDT : 78-87-157-166-622-741 DE SMET : 27-34-42-46..,64-65-108-116-131-176213-226-249-250-256-271-277-289-295~315-331344-375-406-411~465-481-482-485-498-500-525557-601-635-643-647-658-718 DE SMIDT : 37 DESONVILLE : 155 DE SUTTER : 75-110-153-198-220-345-349-409415-432-439-478-497-518-548~552-572-611-642-. 661-662 DE SUTTERE : 68"'-101-197-237-634 DE TIMMERMAN: 403 DEUNljNCK : 143 DEUNINCK : 129-440 DEURI]NCK : 435 DEVUI]ST : 406 DE VILDER : 509 DE VILLER : 405-444-673-674 DE VLIEGER: 118-194-379-497-520-576-639 DE VLIEGHER : 117-127-447-537-702'-741 DE VLIEGHERE : 60 DE VOGELAERE : 337 DE VOGHELAERE : 504-602 DE VOS : 42-53-83~151-278-301-331-343-549639 ' DE' VREESE : 159-203-214-299-314-328-330365-371-427-492-681-741 DE VRIENDT : 357-712 DE VRIENT : 52-456-506 DE VRIESE : 43-306,..455-577 DE VUilST: 76-241-258-295-473-494 DEVUYST : 157-741 DE WAEGENAERE : 218 DE WALSCHE : 164-232":407-418-509-513-576709


- 235 DE WEIRT : 21 DE WEVERE : 11-83-402-569 DE WILDE, : 5-313 DE WISPELAERE : 453-465-500-566-689 DE ZUTTER : 144-587-615-670-702-736 D'HAEMERS : 487-491-493 DHAENENS : 436 DHAESE : 737 DHAEZE: 577 D'HAIjERE : 218 DHAMERS: 52 D'HAUN: 402 DHEENI]NCK : 622 DHEEÛNIJNCK : 621 DHEM :' 14-72 . DHEUNIjNCK : 288-389-622 D'HOKER: 531 D'HONDT : 562 DHONT : 436-584 D'HOOGE : 192-236-329-502-690-695 D'HOOGHE : 123-303-333-334-343-362-363:.. 378-408~434-645-653-654-655-664-665-666DIERICKX -: 274-284-507 DIERICX : 641 DIERIKX : 614 DIETENS : 615 DI]SERIJNCK : 13-37-43-136-512-561-603 DI]SSELIjNCK : 13 DI]SSELINCK : 558 DIJSSE~IJNCK : 113-164-306-708·· DI]SSERINCK : 19-44-430 . . DOBBEÎ[AERE: 36-41-59-80-111-115-123129-175r 192-205-227 -303-329-333-344-393413-467 ï4 73.-544-545-607 -625-628-644-645.648-650ï653-654-655-669-741 DOLLEBEKE : 133-158 DOOGE : 462 DRIESSENS : 741 DUENI]NCK : 22 DULLAERT : 37 DUNINCK : 320 DUPON: 507 DU PONDT : 174 DUPONT : 395-596-598-618-688 DUPREZ : 422-672 DYSSERYNCK : 614-615-720-721 . EEKMAN : 609 ENGELBRECHT : 410 ENGELS : 8-10-193-229-369-385-388-389564-573:-598 . ENGHELS : 69-209-226-620-621-622 ERFFELI]K : 405 ERFFELI]NCK: 170-674 EVERDI]N : 194 EYNGELS ;' 452 FOCQUAERT : 67-597 FORRE : 249-250

FOURE : 635-647 FURNIEL : 402 GALLANT : 333 GAUSSESMET : 191 GEERAERT : 18-511-741 GEERNAERT : 347 GEIRNAER: 445 GEIRNAERT : 12-66-114-163-401-413-446-488. 496-540-542-587-611 GELEIJOE :' 427 GHEVENS : 413 GHIjSELIjNCK : 542 GHI]SELS : 472 GI]SELljNCK : 168-305-328-574 GIj SENS : 290 GI]SSELI]NCK : 86 GI]SSELS : 556 GILLIS : 14-65"-249,...250-635-647-741 GLAUDE : 76-214 GODDIJNS : 423 GOETALS : 22 GOETHALS : 4-16-48-63-169-187-212-232,;252:.. 270-280-287-356-365-373-374-422-443-466-483492-551-619-621-640-675-68'1-691-692-706-722723-726-727-741GRAMMENT : 117-445-582 GRIJP : 17-160-185-198-237-262-337-340-373510-522-549~552-602 HACQUAERT : 405-674 HAECK : 128-168-305-487-504-547":741 HAEK : 96-181-240...,243-271-320-328-397-441594-678 HAERENS .:' 64-590-593-728 HAERSSENS :.' 420 HAUDTREVE:' 217 HAUTDREVE: 480 HEEMS : 28-170-344-658 HEI]DE : 186-485 HEIJE : 361 .. HEI]NGELS : 22 HEI]SE : 589 HEIRBRAND : 367 HEIRBRANDT : 276 HEIRBRANT : 159" HEIRMAN : 170 HELEWAUT : 205..;607 HERBRANT : 741 HERFFELI]NCK : 28 HERMAN: 28-170 . HERREBRAND : 563 HERREBRANDT : 414-704 HERREBRANT /~ 49-451 HERREWEGE :'422 HERTELEER : 14-25-28-40.-274:"284:..396-526624-641 HEVERDI]N : 60-127 HEYSE : 431


- 236 HOFMAN : 543 HUUDE : 310 HUIjGE : 367 HUUSE : 733 HUIjSMAN : 102-381-382-394-667 HUTSEBAUT: 62-212-232-274-532-594-641706 HUUGE : 414 HUVAERT : 270 HUYGE: 704 HUYGHE : 563 HUYSE : 731 HUYSMAN : 255-585 INGELS i: 32 ITERBEKE : 54-419 jACOBS : 270 JACQUES: 51-58-452-479-729 J AECQUES : 592-615-725 JAEQUES : 402-572 JOETS : 595 JONCKHEERE : 37 JOOS: 493 KALKENS : 569 KEIRSSE : 630 KERCKAERT : 67-458 KERCKKAERT : 68-538 KERCKHOVE : 404 KESTELEIjN : 22-33-621-622 LABA : 45-364 LAETHAERT : 226 LAGRANGE : 615 LAMMENS : 293 LAMPAERT : 292-601-617 LAMPENS : 531 LANGERAEDT : 666 LANNOI] : 237-345-642 LANNOY : 670 LAREU: 351-372-471-476-527-661-662 LAROIj : 199-518-521-662-671 LA ROY : 463-476 LAUREI]NS : 342 LAUREI]S : 200 LAURIjNS : 56 LECAET : 359 LEENESONNE :. 73 LEGGE: 302 LEGGHE : 138-358 LEG lEST : 706 LEYBAERT : 676 LIEVENS : 448-531 LIJBAERT : 81-223-275-637 LIPPENS : 11-38-45-57-67-85-89-107-114156-194-211-332-336-424-462-520-540-545550-571-597-599-600-639 LOCQUET : 105-453

LOETE : 46-64-608-643 LOOTENS : 402-441 LOQUET : 226-377-689 LOTTEFIER : 638 LUIjC : 326 LYBAERT : 182-199-279-321-351-402-518626-661-662 MAENAUT : 145 MAENHAUT : 1-202-223-259-635 MAENHOUDT : 29 MAENHOUT : 86-97-98-161-195-514-606-623710-741 MAES: 601 MAGERMAN: 741 MAIREMAN : 6 MALHERBE: 218-246-253 MARIMAN : 25-40-245-313-741 MARISONE : 85 MARRIJN : 465 MARTENS: 1-14-24-69-72-92-173-181-183185-201-221-261-301-330-332-361-376-386-394423-426-427-454-469-474-478-523-591-599-623636-639-686-730 MATHUS : 666 MEERSMAN : 672 MEIRE: 449 MEIRESONNE : 39-57-61-68-152-210-217-226235-257-297-298-353-361-458-490-497-511-519 559-567-575-586-713-719-724-739 MEIRSMAN : 137-179-226-422:"483-534 MELCKEBEKE : 531 MESTDAG : 591-730 MESTDAGH : 194-318-429-515-560-577-582 MEULEMAN : 21-135-160-185-313-388-389420-599-741 MOENS : 345 MOLLUIjN : 122 MOLUI]N : 371 MOR EEUW : 63 MORTIER : 226 MUI]LAERT : 403-404 MUSSCHE : 436 MUYLAERT : 73-609 NAESSENS : 407 NEUT: 42-464-481-731-733 NEYT : 376-511-589-741 NOE : 23-48-257-277-375-467 NOEL : 341 NUI]T : 47-178-232-258-302-339-398-454-513633-714· NUI]TENS : 149-668 NUI]TTENS : 256 NUYT : 431 NUYTENS : 108 OUDAER : 518


- 237 PAESBRUGGHE : 598-608 PAljELLE : 223 PARIDAEN : 254 PATTljN : 352 PATTYN : 618 PAUSSAERT : 552 PAUWELS .: 7-12-18-20-27-34-37-50-55-8086-90-117-119-120-128-133-142-157-172-190197-219-222-224-226-229-230-233-244-260266-270~274-276-284-288-293-296-300-309311-325~330-349-356-360-362-363-398-399401-404-410-418-425-427-430-434-439-446470-499-521-524-527-532-549-566-572-578580-587-600-604-611-615-631-641-664-665679-697-699-700-714-741 PAYHILLE : 651 PEIRS: 741 PIETERS : 25-26-40-163-198-240-301-396439-477-526-610-624-703 PIHILLE :. 321-676 PI]HILLE : 215-223 PILLE : 283-359 PLASSCHAERT : 379-397 POELMAN : 267-268-269-282-322-387-515668 POPPE : 232-463-476-509-516-517-518-709 POT : 580-605 POTS: 45 POTVLIEGE : 475 PRUljM : 78-165-337-741 PRUYM: 538 PYNCKELS .~.656 RAES : ·3-402 REIjNEIRS /. 174-201-352-450-588-596-616618-663 REMER CIER·: 310 REMERCIE : 168-553 REMERIER : 354 RENIERS : 205 RI]CKAER : 102 RI]CKAERT : 217-353-402 RI]NBAUT : 281 ROEGES : 521 ROEGIERS : 41-78-91-103-140-144-146~154178-211-217-227-245-297-299-353-372-407451-527-603-614-617-625 ROEGIES :. 457-488 ROEGIS : 102 . ROEGIST : 372 ROELANTS : 503 ROETS : 175-419-437-457-460-484 ROGGHE : 177-274-641 ROMMER : 324 RONSE: 307 ROOBIER : 581 SAEY : 413 SCHAUT: 10..;47-226-430

SCHEIRLIJNCK : 564 SCHELSTRAETE : 41-625 SCHEPENS :·37-512-561-614-708-721 SCHIJVENS : 447-603-724 SCHOONACKER : 243 SCHUERMAN : 10-620 SCIERENS : 138-177 SECAET : 283 SEGERS : 468-505 SEGHERS : 741 SIERENS : 1-29-100-138-145-380-392-412-468623-682 SIMOENS : 546 . SLOCK : 181-303-329-333-344-453-644-645-689 SNELLAERT : 216-358 SNOECK : 79-252-666 SNOEK: 4 SOENENS : 350 SOENS : 259-416. SOETAERT : 85-552 SOETENS : 552 SPEECKAERT : 566 SPINEL: 442 STANDAERT : 1-3-124-152-235-241-249-254-295298-302-311-327-368-382-388-389-407-602-635701-741 STEI]AERT : 69-142-174-219-224-283-359-380395-410-412-468-501-532-593-608-675-688-706723 STOFFERIS : 81-105-213"':290-472-539-556-626715 TACK : 341 TANGE : 456 TAVERNIER : 541 TEIRELI]NCK : 373 TEIRLI]NCK : 276 . TEIRLINCK : 629 TEMMERIER : 208-471-555 TERGO: 61-214-479 TERMONT : 501-741 THAIRLIJNCK : 184-602 THEIRLI]NCK : 139-477-568":587-588-611 THEIRLIjNK : 696 THEIRLINCK : 406 THEIRLINCQ : 346 THEIRLINCX : 254 THIENPODNT : 16-63-279 THIENPONT : 637-638-701 THOMAES: 66 TIERENTIJN : 344 TIMMERMAN : 51 TOLLENAERE : 398-464. TOLLENS : 407-503 UI] TERSCHA UT : 194 UljTTERSCHAUT : 15-23~48-60-78-127-165258-293-337-465-484-500 UTTESEBAUT : 121


- 238 VANDER HOOGHERSTRAETE : 368-404 VANDER HOOGHERSTRAETEN : 142 VANDERMEIRSCH : 448 VAN DE ROSTIjNE: 30-357-436 VANDERSL UIJS : 142-206-219-224-403-404-

UYTTERSCHAUDT': 581 UYTTERSCHAUT : 537-741 VAN VAN VAN VAN VAN VAN

ACKERE: 86-98-277-507 A VERBEKE : 146 BATENBURGH : 69 BELLE : 315-485 BELLEGHEM : 24 BOCHAUTE : 214-243-304-314-315-

475-570 VANDER SL UYS : 604 VAN DER SWALMEN : 546 VAN DER VENNE : 371 VANDE VEIRE: 32-287-374-466-478-551-554-

513 VAN BOUCHAUTE

: 7-124-126-141-150-

.

230-294-327-384-576-666 BOVEN: 65-635-741 BRABANT: 711 BREUSEGEM : 666 BUERE : 520-741 BUIjLAERE : 544 BURE : 155 CAMPE : 320 COPPENHOLLE : 128 CORINGEN : 495 CORRIGEN : 530 CORRIGHEN : 529 COTTHEM : 37. CROMBRUGGE : 267-322 DAMME: 6-14-51-245-268-387 ...405515-543-605-674-738 VANDE BOSSCHE: 221-523 VAN DE CAMERE : 31 i VAN DE CASSERIER : 543 VAN DE CASSERIjE : 543 VAN DE CRAEMER : 480 VANDE GEHUCHTE : 132-361-454-545-724 VAN DE GEHUGTE : 567-599 VAN DEI] NSE : 538 VAN DEIjNZE : 670 VANDE KEIRCKHOVE : 257 VANDE KERCKHOVE : 4-36'-53-111-403-: 510-522-628

VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN

627-640-675-692~717-723 VANDE VELDE: 1-21-29-82-95-130-141-145:150-236-244-285-304-313-319-:374-403-531-623 . VAN DE VOORDE: 107-137-188"':238-388-389424-480-485-537-550-574-577-643-737-571 VANDE WALLE : 151-270-:271-332-343-396-' 526-632-639-741 VANDE WATTIJNE : 333 VANDEWEGHE : 104-316 VAN DE WIjNCKELE : 548 · VANDE WOESTI']NE : 8-101-109-1'48-173-183376-386-394-469-686 VAN DOSSELAERE : 489 · ,VAN DURM : 440 VAN DURME : 70 VAN DURMEN : 143-147-242-328-351-440-450· 518-593-662-666 . VAN EECKHAUTE : 583 VAN EENAEME : 236-402-462-502-690-706 . VAN · VAN VAN · VAN VAN

GELDER r . 100 GELDRE : 42 HAELE : 432 HAUWERMEIREN : 493 HECKE : 66-67-94-96-154,,181-191-230-

286-304-343-368-372"':392-417-505-519-534-565569-599-605-616-678-713-738-741 ,VAN HEIRWEGE : '179 VAN HERWEGHE: 399 VANHEULE ': 326-533 VANDE KERCKVOORDE : 112 'VAN HIjFTE : 204-285-474-741 VANDE KERKHOVE : 87 VAN' HOECKE : 86-98-405 VAN DEN BERGE: 590 VAN HOEKE : 97-202-674' VANDEN BERGHE : 201-211-277-393-593':' VAN HOLDERBEKE : 30-75-82:_247-334.-495728 · 496-529-530 VANDENBERGHE : 450 VAN HOOREBEKE : 4-59-252-319-333:-334VAN DEN BOSSCHE : 261-280~417.,..573-587- 362-363-466-551-664~665-675-692-723~727 594-611-636-736-741 VAN HOOTEGEM : 220 VANDEN HENDE : 363-665 VAN HULLE : 182-225-286-493-506-514-518VAN DEN STEE NE : 390 556-606-661-662~665-712 VANDE PUTTE: 47-459 VAN HULLSE : 226 VANDER BEEKEN : 379 VAN HYSTE : 119 VANDERBEKE : 312 VAN KERCKVOORDE : 62 VANDER BEKEN : 88 VAN KERREBROUCK : 514 VANDERHOGERSTRAETEN : 740 VAN KILLEGEM : 123 VANDER HOOGERSTRAETE : 139-152-167VAN KILLEGHEM : 192-303 171-219-222-224-233-298-403-475-524-572VANLACKE : 441-597 610-631-705 VAN LAECKE : 73-327-404-442-475, VANDER HOOGERSTRAETEN : 105-532, VAN LAEKE : 206-272-604;-609-694 706 VAN LANCKER : 437-461-680


- 239 VAN LANCKERE : 428 VAN LANKER : 228-419-684 VAN LAUCKE : 225 VAN LEENE: 358 VAN LEEUWE : 358 VAN LOO : 218-253 VAN LOVENDEGHEM ; 361 VAN MEENEN : 442-506-712 VAN MEULEBROECK : 546 VANMEULEBROEK : 735 VAN MOOREM : 405 VAN MOORHEM : 86-97-98-161-195-202444-673-674-710 VAN NEVEL: 74-247-549-579 VAN NEVELE : 3-430 VAN OOTEGEM : 534-578 VAN OOTEGHEM : 392 VAN OOTTEGHEM : 486 VAN OVERBERGHE : 549 VAN PAESBRUGGHE : 174 VAN PARIjS: 365-492-681 VAN SCHELSTRAETE : 227 VAN SPEIjBROECK : 467-741 VAN SPEIjBROECQ : 323 VAN SPEIjBROEK : 518-662 VAN SPEIjBROUCK : 324 VAN TROOST: 218-246-253 VAN VEERDEGHEM : 602 VAN VERDEGHEM : 588 VAN VLAENDEREN : 18-473 VAN VOOREN : 2-10-36-58-84 ....111-115119-125-134-174-242-255-259-280-282-286287-302-304-313-317~318-323-324-350-352381-388-389-390-395-407-416-430~452-453496-510-554-558-560-585-596-620-628~640660-663-666-667-700~717~720~549 VAN WAES : 273-377-378-408 VAN WAESBERGE : 33-524 VAN WAESBERGHE : 142-171-219-224-619167 VAN WAS: 391 VAN WASSENHOVE : 81-180-261-275-279352-523-592-594-626-636-637-638 VAN ZELE : 35 VELLEMAN : 403-510-522 VELLOGEE : 229 VERBRAECKE : 291-303-645 VERBRAECKEN : 646 VERBRAEKE : 329-331 VERBRAEKEN : 333 VERBRUGGE : 643 VERCAUTERE : 24 VERDEGEM : 37 VEREECKE : 292-519-526-540-713 VEREECKEN : 506 VERGULDT : 417 VERGULT : 69-79-252 VERHAEGE : 630 VERHAEGHE : 639

VERHAEGHEN : 73 VERHEECKE : 7-80-82-215-230-312-343-479494-543-651-741 VERHEECKEN : 712 VERHEEKE : 40-114-153-156-197-211-260314-396-402~409-421-471-513-545-566-576586-601 VERHELLE : 678 VERHELST : 609 VERHIjE : 285 VERLE : 459 VERLEIjE : 226 VERLOGE : 229 VERLOGIE : 595 VERLOOSE : 229 VERMEERE: 399-434 VERMEIRE: 6-25-31-35-40-82-121-196-212225-232-247-308-310-339-360-433-448-496-548633-649-741 VERNAET : 110-144-226 VERNIER : 402 VERNIEUWE : 563 VERSCHAERE : 730 VERSEELE : 418-470 VERSELDE : 290 VERSELDER : 213 VERSLUIjS : 18-226~381-397-404-504 VERSLUYS : 312-328-382-441-536-732-741 VERSTRAETE : 68-221-261-407 -5 23-63 6 VERSUIjT : 637 VERVAET : 69-193-226-287-452-592-627-640687-725-'-729 VERVENNE : 384 VERVIjNCK : 392-616-741 VERZELE : 154 VINCENT: 737 VLAEMINCK : 175-716 VAN VOOREN : 382 VOLDERS : 68-511 VOLLAERT: 270-281-348 VOLS : 226-229-573 VRIENDT : 436 VROMBAUT : 54-107-125-203-324-330-407585 VROMBOUT : 419-427 VUELLEURS : 406 WAESBERGHE : 132 WALDACK : 28-170-355 WALGRAEVE : 594 WALKIERS : 207 WASSENHOVE : 601 WAUTERS : 642 WEGGE: 400 WELVAERT : 14-417-431-731-589 WEST: 58 WIEME: 370 WIjME: 666 WILLE : 113-168-359-396-439-460-511-526-602642-703-741


- 239' WILLECAM : 452 WILLEMS: 46-64-106-116-131-166-176-206289-331-333-344-355-402-411-421-525-536547-597-608-643-644-658-732 WINDELS : 8-94-316-349-369-388-389-439550-564-590-593-600-630-659-728 WITHOECK : 589 WITHOEK : 431 WTTENHOVE : 270-388-493-501-514 WULBRECHT : 491 YSERMAN : 66 YTERBEKE : 107 ZEGHERS : 380-412


- 240 BUNDEL 349 1. St. sieur Christoffel de Backere fs Christoffel en van Martyntjen Martens, "in syn leven by toure geweest burghemeestere ende schepenen vanden ambachte van Waerschoot, Oostwynckele ende Ronsele" + Waarschoot Weststraete 8.3.1758. He. Joffrouw Marie Sierens. fa Andries en van Tanneken Vande Velde. Hoors : sieur Ioannes de Muijnck x met Joffr. Pietronelle de Backere, sleur jeannes Maenhaut x met Joffr. Ioanna Marie de Backere, mitsgr. sieur Pieter Beckaert x met Joffr. Marie Joanna Vande Velde weduwe van sieur Ioannes de Backere en zo stiefvader en voogd naast Christoffel Vande Velde ook voogd over de vijf minderj. kinderen van wijlen de voorn. Ioannes de Backere en Marie Ioanna Vande Velde, te weten: Pieter 16j., [oannes 14j., Jacques 12j., Marie Catharina en Ioanna Marie een tweeling en beide 7j. Wijlen dheer J oannes Standaert gehuwd geweest met Marie Anna de Backere, zuster van de overl. 6.7.1758 2. Rek. door Pieter Debisschop x met Icanna Van Vooren fa Joeris Van Voor en fs Iocris voorn., minderj. weze. 8.11.1757

als voogd over Ioannes

3. St. gratis

en pro deo van j ooris Standaert fs Jooris en van Margarita Van Nevele Waarschoot Oostmoere 10.4.1757. He. Ioanna de Meijere fa Joos en van Pieternelle Raes. Apparente hoors : Cornelis Standaert en Guilliame de Meijere apparente voogden over Marie Iudoca 13j., Bernardina Appolonia Isabelle 6j. twee kinderen van de overl. en de He. 29.12.1757 +

¡4. St. Frans Goethals fs Joos te voren wedn. van Catharma Van Hoorebeke fa dheer Geeraert + Waarschoot op het dorp 1756. He. Catharina Vande Kerckhove fa Pieter Lochristi. Hoors : de decendenten gewonnen in 's overl. eerste huwelijk aan de voorn. Catharina Van Hoorebeke te weten: Piet er Snoek x met Anna Carolina Goethals, mitsgr. jooris Goethals broer van de overl. als voogd pat. en Geerardus Philippe Van Hoorebeke als voogd mat. over de vijf minderj. wezen met naam : Joannes Baptist 25j., Jacobus 22j., J oanna 21j., Theresia 19j., en Beirnaert Goethals 15j. Jooris Goethals voorn. als voogd pat. over het enig kind met naam Frans Goethals 3j. achtergelaten bij de overl. en deze He. Huwelijkskontrakt tussen Frans Goethals fs Joos wonende te Waarschoot en Catharina Vande Kerckhove fa Pieter 24j. oud. dd, 30.5.1752. 25.1.1757 0

5. St. Joanne de Ruijttere fa Jan + Waarschoot Oostmoer 29.9.1756. Hd. Andries _._--_ de Wilde . Hoors : Gelain de Ruijttere, broer van de overl., als deelvoogd mat. over Marie 19j., ] an 15j., J oseph 9j., en Judoque de Wilde 4j., vier kinderen van de overl. en deze Hd. 15.2.1757 ..

6. St. Jacobus Maireman zoon van Jan en van Janneken Vermeire + \Naarschoot Oostmoere in het begin van Arisdonck in december 1756. He. Catharine Van Damme fa Jan. HOOfS : Pieter Maireman, broer van de overI., als deelvoogd pat. over Pieter 5j., Marie Theresia 3j. en Jan Baptiste Maireman 4 weken en geboren na het overlijden van zijn vader, alle drie kinderen van de overl. en deze He. 7.1.1757


- 241 7. St. Pieter Pauwels fs Jan en te voren wedn. van Pietronelle Van Bouchaute fa Jan + Waarschoot Oostmoer januari 1756. He. Marie Anna Verheecke 0 Evergem. Hoors : [ooris Pauwels voogd pat. en Iocris de Pauw voogd mat. over Jan Pauwels enig kind van deze overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen aan Pietronelle Van Bouchaute, waarvan nog twee andere kinderen zijn overleden. Dezelfde Iooris Pauwels, broer van de overl., als voogd en Jan Verheecke als bijstaande voogd over Ioanna Marie Pa uwels 3j., enig kind van de over I. in zijn tweede huwelijk met deze He. 5.4.1757 8. St. Pietronelle Engels fa Iooris + Waarschoot in de Weststraete bij de Keere 22.11.1756 Hd. Christoffel Windels fs Guillelrnus. Hoors : Pieter Engels-:-broer van de overl., als voogd over J ooris 24j., Catharina 21j., ]udoca 19j., en Ieanne Windels 18j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 5.4.1757 9. St. Frans C)aeijs + Waarschoot Kerckstraete bij de Leest He. Theresia Beirens fa Ioannes. Hoors : Joeris Vande Rostijnne, schepen van dit ambacht, Claeijs, enig kind van de overl. en deze He. 29.11.1757

15.9.1757.' als kamervoogd over Jacobus

10. St. Pieternelle Schaut fa Christoffel en van Pieternelle Schuerman + Waarschoot Kerckstraete op het dorp 24.6.1747. Hd. Iooris Van Vooren fs Guilliame en van ]anneken de Pau. Hoors : Pieter Engels fs Arent apparente voogd over Marianna 17j., Alphonsius 15j. en Amelberge 13j. en nu (1757) "soo bij huywelijck hun selfs als andersints respectivelijck hun selfs", Dorothea alsdan lij. Carel 7j., Catharina 6j. en Piet er Van Vooren 4j. en daarna overleden. 7.11.1757 11. St. Joanne de Wevere + Waarschoot Weststraete bij de Keere 24.6.1757. Hd. Pieter Lippens fs Jan. Hoors : Jan de Wevere broer van de overl. als voogd mat. en 1an Lippens als voogd pat. over Jan Baptiste 7j. en Jooris Lippens 3j. beide kinderen van de over I. en deze Hd. 19.10.1757 12. St. Marie Geirnaert fa Jooris + Waarschoot Keirckstraete den Beirgh 29.10 1756. Hd. Ioannes Pauwels fs Joos. judocus Geirnaert broer van de over]. als deelvoogd mat. over joanne Cat] arine 3j., Care) Bernardus Ij. twee kinderen van de over]. en deze Hd. 15.2.1757

1

13. St. Marie Buijsse + Waarschoot op de Leest 28.5.1757. Hd. Pieter Dijserijnck fs Philippe. Hoors : Guilliaeme Buijsse broer van de over]. en J an Dijsselijnck (sic) voogd over Seger Severius 12j., Martinus 10j., Pieter Ioannes 6j., Ioannes Baptist 2j. ~n Philippus Geeraerdus Dijserijnck 4 maand, alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 18.10.1757

t

14. St. Marijn Dhem + Eekloo 18.3.1751 en st. van Pietronelle Martens fa Piet r + Waarschoot in het hoecxken van de Keirckstraete in mei 1757. Apparente hoors van het eerste sterfhuis : Andries Dhem zoon van de ove I. in zijn eerste huwelijk gewonnen aan Marie Herteleer. Voorts Pietronelle Van Darrtme als moeder en voogd over de wezen achtergelaten' bij Pieter Dhern, wonende te Sleidinge, met naam :. Marie [oanne, Iudocus Gillis x m.et Caroline Dhem en laatst Lieven Welvaert x met Pietr onelle Dhem allen kinderen en schoonkinderen van Marijn Dhem


- 242 en Mar ie Herteleer voorn., mitsgr. Pieternelle Braecke dochter van Jan en van joanne Dhem, rneerderj., welke Joanne Dhem ook dochter was van de voorn. Marijn en Marie Herteleer • Andries Dhem voorn. als voogd pat. en Jan Martens, broer van de voorn; Piet ernelle Martens, als voogd mat. over de vier wezekinderen van Marijn Dhern gewonnen aan Pietronelle Martens in zijn laatste huwelijk, te weten : Livijne 13j., .Marie l l j., Isabelle 7j. en Anne Judoca anderhalf jaar. 29.11.1757 15. Liquidatie gemaakt op de staat van goed overgebracht bij Jan de Reu als wedn, en Hd. ten sterfhuis van Catharine Uijtterschaut, te voren wed. van Christoffel de Pauw. (Zie L. Neyt, De' Staten van goed van het ambacht Waarschoot etc. deel II volgnummer 701) 28.11.1758 16. St. Elisabeth Thienoondt fa Jan 0 Lochristi en + Waarschoot Kerckstraete 9.1.1758. Hd. J oannes de bulle (Beul). . Hoors : Lieven Goethals x met Catharina Thienpondt als voogd over Georgia Colleta 7j., Anna Catharina' 5j., Ioannè Petronelle 3j.en Bresita J acoba de Bulle 2j., alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 14.11.1758 17 St. Marie Grijp fa Jan + Waarschoot bij de Keere 4.9.1758. Hd. Jan de Ruijtere. Hoors : Laurens Grijp als voogd over Ioanne Marie 7j., enig kind van de overl. en deze Hd. 10.10.1758 e .

18. Renseing en bewijs door Ioannes Yersluijs fs Joos de nog vijf minderj. wezen van Preter de iVIeijere gewonnen aan Catharine Pauwels die nu hertrouwd' De vijf wezen: Pieter, Aernaut, Elisabeth, Livijne Jan de Meijere broer van deze wezen en meerderj. Marie Anne de' Meijere, zuster van deze wezen. 7.9.1758

tot Wondelgem als voogd over fs Baudewijn, overl. te Waarschoot, is met Pieter Geeraert. en Baudewijn de Meijere. en Carel Van Vlaenderen x met

19. St. J oanne Cornelis + "bij ghevalle binnen de prochie van Somerghem ende woonachtig binnen Waarschoot op den Oostrnoere" + 19.5.1758. Hd. .Ioannes Dijsserinck meester timmerman. Hoors : Pieter Cornelis voogd over Jan frans 17j., Marie Judoca 15j., en Pieter Dljsserinck lOj. alle drie kinderen van de overl. bij deze i-1d~ 27.8.1758 20. St. Arent de Pau + Waarschoot Oostmoer 15.5.1758. He. Livine Pauwels fa Ioorts, Hoors : Jan de Baets voogd 'over Andries 23j., Is abelle alle drie kinderen van de overl. en deze He. 26.8.1758

16j. en Pietér

de Pau 7 j.,

21. St. Lievyne lVleuleman fa Jan en van [oosynt ien Van de Velde + Ronsel in de Ronsselstraete 1.3.1757. Hd. Ludovieus de Vveirt fs LÎevinus. Hoors : Pieter Meuleman oom en voogd mat. over Bernerdus de YVeirt 15j., Francles 12j., Ioanne Marie 19j. en Marie de vVeirt Sj. alle vier kinderen van de over l, en deze Hd. Eigendom te Zomergem. 26.8.1758


- 243 22, St. Preter

Kesteleijn + Waarschoot Weststraete 7.10.1757, wedn •. van J acquemijritien Goetals. He. Pietronelle Duennijnck fa: frans. Hoors : Iocris de r.... Jeve x met Mariè Kesteleiin, Pieter Blomme x met Joanne Kesteleijn, mitsgr, Augustinus Heijngels voogd over het enig kind van Pieter Heijngels verwekt bij Iocrijntien Kesteleijn, alsmede Lieven Codens vader en voogd over zijn twee minderj. kinderen gewonnen aan hetzelfde Joorijntien Kesteleijn in haar tweede huwelijk en ten Iaatste Seger Kesteleijn voogd over Frans. Kesteleijn nog minder], we ze, alle vier kinderen van Pieter Kesteleijn gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Jacquemijntien Goetals, alsmede Seger Kesteleijn voorn. ook voogd . over de twee minder], kinderen van de over I. gewonnen in zijn tweede huwelijk met deze He. 7.3.1758

23. St. J udocus de Backere fs Pieter en van Maria Anna Uijtterschaut" + 9. 7~1757. He. Catharina No~. fa Jan en van Mart ijntien de Neve.· . Apparente hoors : Pieter de Backere vader van deze overl. als apparente voogd over Pieter 12j., Martanna Ioanna Marie 7j., Marie Theresia 6j., Anna Iudoca 3j. en Agnes geboren na het overlijden van haar vader, alle zes kinderen van de overl, en deze He. 18.7.1758

ior,

24. St. opgemaakt door heer en meester David Charles Van Belleghem priester en pastoor in Evergem, ten sterfhuis van David Van Belleghem over!.' in de school tot Laarne oud 14j. en overleden op 31.12.1756. David Van Belleghem was de zoon van Augustinus (+ Ambacht Waarschoot), broer van pastoor David Charles Van Belleghem. en van Jacobe Livina Cocquijt fa Andries. Jacobe Livina Cocquijt in tweede huwelijk met joannes Marrens wonende te Sint-Laureins. De overl. David Van Belleghem was het enig kind van zijn ouders Augustinus en J acobe Lievijne Cocquijt. Hoofs : de voorn. heer en meester David Charles Van Belleghem als enig erfgenaam van de vaderlijke zijden en Preter ] oannes Martens, halfbroer van' de over I., als enig kind en weze van de meer genoemde j acobe Lievine Cocquijt gewonnen in haar tweede huwelijk met Ioannes Marrens en zo enig erfgenaam van de moederlijke zijde." . "Dit te van alsulcke baeten, actien ende eredieten bij de gheseijde overleden weese "David achtergelaten en op hem verstorven met den overlijden van sijnen vader "als met den overlijden van heer ende meester Ignatius Vercautere pbre (priester) "overleden pastoor in Waarschoot den 12 januari 1756, presenterende deze aan "I oannes Marrens over sijn genoemd kind alsmede aan Laurs Marrens broeder vanden "voorsijden J oannes Martens voogd pat. ende aan J udocus Cocquijt broeder van swee"sens moeder, voogd mat." . . 14.3.1758 25. St. Adriaen Pieters fs Pieter + Waarschoot op het dorp 28.6.1757 ~ He. J oosijntien Herteleer fa Jacobus. Hoors : Piet er Pieters en dezelfden als voogd pat. en Carel Verrneire als voogd mat. over de drie minder], kinderen van Adriaen Pieters die zoon was van deze overl. en Anna Marie Martman. 25.4.1758 26. St. Ioortjntten Buijsse fa Jooris + Waarschoot Kerckstraete 22.11.1757. Hd. Piet er Pieters fs ] an, Hoors : Iocris Buijsse als voogd over joannes Baptist 14j., Anna Marie Macharius Piet ers 5j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 25.4.1758

lOj. en


- 244 27. St. Anna de Smet fa Arent en van Lievijne Pauwels. Zie de volledige staat van goed volgnummer 741 23.5.1758

Reg. 305 fO 133v.

28. Rek. door Augustinus Waldack fs Jan en van jaecqueline Herffelijnck voogd i.p.v.. J aecques Herteleer over -de drie weeskinderen van Caroline Herff'elijnck, zuster van de moeder van Augustinus Waldack; gewonnen aan Ioannes Heems "in syn leven coster der prochie van Waarschoot. De wezen met naam: Pietronelle, Carel Frans, en Theresia Heems, presenterende deze rek. aan ]oannes Baptist Herman x met Pieternelle Heems een van de voorn. wezen, alsmede aan J udocus Heems oom pat. van de wezen. 6.6.1758' 29. Augm. om de vijf kinderen van wijlen sieur Jan de Backere f's Christoffel en van Marie Sierens die hij gewonnen heeft aan de eersarne joanna Marie Vande Velde fa eersamen Christoffel en van Anna Maenhoudt, te weten : Pieter 17j.; J oannes 14j., Jacques 12j. mi tsg. -,Marie Catharine en J oanna Marie; tweeling, 7 jaar oud. Mits het overlijden van voorn. Christoffel de Backere hun grootvader pat.. Deze augm. werd gedaan door sleur Pieter Bekaert x met de voorn. Ioanna Marie Vande Velde hun moeder, en zo als stiefvader en voogd naast de voorn. Christoffel Vande Velde, grootvader van dezelfde wezen; naast Jan de Mui]nck x met Pietronelle de Backere zuster van de overl. en zo samen voogden van de -voorn. wezen. 6.7.1758 ' BUNDEL 350

30. St. Caret de i\IIeester fs Pieter + 1759. He. Made Van Holderbeke fa Jan. - Benedictus de Buck x met Ioanna Iacoba de Meester dochter van de overl, en de He. (Lieven de Meester, broer van de' overl. werd geschrapt) en Adriaen Vande Rostijne beide voogden over Lieven de Meester 20j., alle twee kinderen van de overl, en deze He. 19.5.1759 31. St. Joosijntien de Caluwe + Waarschoot Oostmoer 9.7.1759. Hd. Pieter Vermeire. Jan de Caluwe. broer van de overl., voogd mat. en Aerent Verrneire voogd pat. over Jacobus 18j., Caroline I3j., Ioanne 10j., Carel Bj., en Preter josephus Vermeire 3j., alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. mitsg. Anne Marie Verrnèire "geprof fest normeken in 't dooster der Conceptionisten binnen Gent". 23.10.1759 32. St. Ioosijntten Vande Veire fa Jan + Waarschoat 20.0.1759. Hd. Abraham .!!!gels ·fs Augustinus. Augustinus .Ingels voogd pat. en Christoffel Coppenholle voogd mat. over. Cornelia l l j., Carel Martinus 8j., Ioannes Baptist Sj, en Livinus Ingels l j., alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 18.12.1759 33. Pro dijo geprezen

bij Frans van Waesberge, gezworen prijzer, Joosijntien Kesteleijn + 1.11.1755. Hd. Lieven Codde. Wezen : Marie Anne l l j, en Jan Baptist 4j. en nu overleden, de overl. en deze' Ed. 10.10~1758

ten sterfhuis beide kinderen

van van·


- 245 .34. St. Petronelle

Pauwels fa Vincent, te voren wed. van Cornelis de Pau fs j ooris Waarschoot Jaegherpaele 15.11.1758. Hoors : Joannes en Iooseph de Pau kinderen van Cornelis, mits Pieter de Smet x met joerijntien de Pau ook dochter ¡van Cornelis alle drie hun zelfs. Geleijn de Pau en j oore Pauwels, broer van de overl., beide als voogden over Pieter 23j., Mattheus 19j., Carel Francies 17j. en joanne Marie de Pau 12j~ ook vier kinderen van Cornelis en de over!. 13.3.1759 +

35. Augm. door Frans Vermeire fs Arent Hd. ten sterfhuis van J oanne Marie de Pau . fa Andries .en van ] canna Van Zele,. en zo als vader en voogd over Ioanne Marie Verrneire enige weze bij hem gewonnen aan voorn, Ioanna Marie de Pau, mits de andere drie kinderen na het over lijden van J oanne Marie de Pau ook zijn over leden. Mits het overlijden van Ioanna Van Zele, maternele grootmoeder van de wezen; presenterende deze augm. aan jan de Pau haar oom mat. en aan Arent Verrneire vader van Frans, en zo ook als voogden van deze weze. 23.1.1759 36. St. Isabelle Vande' Kerckhove te voren wed. van Jan Van Vooren. Hd. J udocus Cromheeke. Kinderen van de over 1. bij Jan Van Vooren : Carolus ]udocus en Frans tweeling, 17j., Andries 15j. en Isabelle Van Vooren 14j.

Carolus,

Kinderen van de overl. bij [udocus Cromheeke : Ioannes Baptist l Oj., Livine 9j., Leo Benedictus Sj., Carel 4j, en Theodorus Crornheeke 2j. Judocus Van Vooren deelvoogd pat. over de wezen uit het eerste huwelijk en Frans Dobbelaere deel voogd mat. over de wezen uit het eerste en tweede huwelijk. 27.3.1759 .. . 37. Rek. purgative op de staat .ten sterfhuis van j oannes ScheDens fs .Adriaen in zijn tweede huwelijk gewonnen aan Catharine de Smidt, wedn, van Cornelie Claeijs fa Abraham die wed. 'Was van Laneeloot jonckheere overleden "laet van het Ambacht Maldegem + Cnocke december 1756". . De rek. werd gemaakt door Adriaen Schepens fs Iudocus en van Ioanne Dullaert hoor van dit sterfhuis; presenterende deze aan .l.aureyns de 1aeghere als voogd naast voorn. Adriaen Schepens over Marianne 16j., J udocus 12j. en Theresia roj, drie kinderen van de voorn. J udocus Schepens en van J oanne Dulleert.¡ Item aan Piet er Dijsetijnck gehuwd met Catharine Schepens ook dochter van Judocus en van Marte Dullaert en was de voorn. I udocus Schepens zoon van de voorn. Adriaen in zijn tweede huwelijk gewonnen aan de genoemde Catharine de Smidt en zo broer van volle bedde van deze overl. Voorts aan Pieter Deseffiaele x Catharine Cleernput fa Adriaen en van Barbare Schepens, welke Barbara ook dochter' was van de voorn. Adriaen in zijn tweede huwelijk bij Catharine de Smidt;' en zo zuster van volle bedde van de overl, Voorts aan Cornelis Verdegem, Carel Pauwels x met Catharine Verdegem en aan Dominicus Van Cotthem x met Mar ie Verdegem alle drie met naam Verdegem zijn kinderen van Preter Verdegern en van Ioanne Schepens, welke Joanne dochter was van Adriaen in zijn eerste huwelijk' gewonnen en zo halfzuster van de overl.. 30.1.1759 . . 38. Rek. door jeannes Lippens fs Iooris voogd over de nog drie minder], weeskinderen van wijlen Seger Lippens fs jooris voorn. en zijn huisvrouw J oanna Lippens; presen-

terende deze aan Jan Baptist Lippens broer van deze wezen mits Joannes Lippens (rendant) "sustimeert .ontlast. te sijn", 13.3.1759

en nu apparente

voogd

39. Betoog en bewijs door Carel de Boudre x met Joanne Cols, te voren wed. van Jan Meiresonne, als stijfvader over het enig kind van voorn. Jan Meiresonne en van J oanne Cols zijn huisvrouw 13.3.1759 e .


246 40. St. Joosijntien Herteleer wed. van Adriaen Pieters + Waarschoot dorp 6.7.1758 . . Hoors : Pieter Pieters fs Adriaen, mitsg. Lieven Verheeke x met Anne Marie M~uiman en Carel Verm"eire voogden over de wezen van Adriaen Pieters fs Adriaen voorn. gewonnen bij Anna Marie Mariman. 13.3.1759 41. St. Adriaen Roegiers en st. van Theresia Dobbelaere fa Geeraert huisvrouw van Adriaen Roegiers, beide + Waarschoot Kerckstraete respectievelijk 13 en II augustus 1759. Hoors : Ioannes de Backer voogd pat. en joannes Schelstraete voogd mat. over Pieter Bernaerdus 13j., Barberina l l j, en Giselinus Roegiers •.j. alle drie kinderen van beide overl. ·25.9.1759 42. St. Cernelia Van Geldre fa Joorts en van joanne Neijt + Waarschoot dorp 21.7.1759. Hd. Ioannes de Bèir fs Pieter en van Tanneken de Smet. Hoors : Heer en meester Petrus de Beir pbre en onderpastoor te Ruiselede,Andries de Vos x met Anne de Beir, Jan Baptist de Beir, Care! de Beir, Frans de Beir, Jacobus de Beir en Geeraerdus de Beir allemaal hun ze!fs en voorts sieur Joannes Van Geldre, broer van de overl., als deelvoogd mat. over Ioanne Catharine de Beir 22j. en zo samen acht kinderen van de overl, en de Hd. Er zijn acht hoofdstaken mits "de civile dood van Emanuel de Beir fs van de overl. en de Hd., pater Religieus Pater. Recollet in het convent te Ieper. 6.12.1759 43. Likwidatie op de staat ten sterfhuis van 1an Dijseri jnck en di t tussen Lieven de Vriese x met Livina Catharina de Clercq te voren wed. van de voorn. Jan Dijserijnek .enerzijds en de voogden vim de drie kinderen van de voorn. Jan Dijserijnck in zijn eerste huwelijk gewonnen aan wij len Ioanna Cornelis, alsmede over de weze bij hem in tweede huwelijk gewonnen aan de. voorn. zijn weduwe anderzijds.' 7.10.1760 44. St. Jan Dijsserinck + Waarschoot Oostmoer juli He. Livina Catharine de Clerck fa Pieter. Apparente hoors : Pieter Dijsserinck voogd pat. Jan Francies 19j., Marie Iudoca 17j., en Pieter van de overl, .gewonnen in zijn eerste huwelijk Pieter Dijsserinck als apparente voogd over. het de huwelijk gewonnen aan deze He. 18.3.1760

1758. en Pieter Cornelis voogd mat. over Dijsserinck ooj. alle drie kinderen bij Ioanne Cornelis. Verder de voorn. enig. kind van de over!. in zijn twee-

45. St. Marie Anna Cauwels fa Gabriel en van Joanna Lippens + Waarschoot Oostmoer 25.5.1760. Hd. Arnaudt de Croock fs Francies en van Pieternelle Laba. [udocus Cauwels broer van de overl. als voogd mat. en Carel Pots x met Francoise de Creok, zuster van. deze Hd., alsnu overleden, voogd pat. over Pieter Iudocus 2j. en Elizabeth Iudces 3 maand.. twee kinderen van de overl. en de Hd. Elizabeth Iudoca de Croock voorn. nu + 29.10~1760.' . 4.11.1750 46. St. Pieter de Smet + Waarschoot op den Dam in 1760. He. Arme Loete fa Phillppe, . HOOfS: . Catharina meerder], dochter 28j., Joannes Baptist Willems x met Joanne de Smet dochter van de overl. en de He., ]oannes Baptist 25j. en ten laatste Jooren Aerens x met de zuster van de He. als voogd over de weze Petronelle de Smet I9j., alle vier kinderen vari de overl. en deze He. 16.12.1760


. - 247 47. St. pro deo Marie Cause + Waarschoot op den Bergh 1.6.1758. Hd. Pieter Nuijt te voren wedn. van Maria Anna Schaut. Hoors : Jan Vande Putte voogd over Pieter 12j., Catharina 10j., Ioannes Baptist 8j., Joanne Marie 2j. en Angeline Nuijt 2 maand., alle vijf kinderen van de overl • .gewonnen aan deze Hd. 12.2.1760 48. St. Pieter de Backere fs Arnaut wedn. van wijlen Marianna Uijtterschaut fa Jan + Waarschoot bij Beir tjens brugge in het begin van de Voorde 18.9.1760. Hoors: de zes minderj. kinderen van wijlen Iudocus de Backere gewonnen aan Catharina Noë fa Jan en van Martijntien de Neve. Voorts Pieter en Jan de Backere en ten laatste Jacobus Goethals x met Marie Cornelia de Backere. allen kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen van deze overl. 4.11.1760 49. St. Ieron Herrebrant + Waarschoot Weststraete 23.8.1760. He. Marie de Pau fa Jan. Jan Herrebrant vader van de over 1. en voogd over Anne Marie 6j. en Joannes Herrebrant 4 maand, twee kinderen van deze overl. en de He. Eigendom te Zomergem. 16.12.1760

Baptist

50. St. Marten Pauwels fs Pieter + Waarschoot Weststraete april 1760. He. Ioanne de Groote fa Ians. Pieter Pauwels voogd pat. en Pieter de Groote voogd mat. over Ioarmes Baptist 4j. en Marie Arme Collette Pauwels 7 maand, beide kinderen van de overl, en deze He. 24.9.1760 51. St. Ioanna Colbrant fa Pieter en van Anna Marie Jacgues + Waarschoot op het dorp in de herberg "den Appel" 7.11. n5~. . Hd. Cornelis Timmerman fs Jan en van Isabelle de Mangelaere. Pieter Colbrant, vader van de overl. , voogd pat. en Jan Van Damme x met Albertine Christina Timmerman, zuster van volle bedde van deze He., voogd mat. over Isabelle Christina 10j., Bernardus Augustinus 8j., Christina Albertina 6j., Preter Francies 4j. en Pieter J oannes 2j., vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 14.6.1760 52. St. Pieternelle de Vrient fa Pieter en van Joosijntien de Pau + Waarschoot Wispelaere hoeck 3.2.1759. . Hd. Pieter de Craene fs Jan en van Elizabeth Dhamers. Jan de Vriendt fs Pieter voorn. voogd mat. en Jan de Craene, broer van de Hd, als voogd pat. over J oannes 19j., Vincent 15j., J udocus 12j. en Bernardus de Craene 7 maand, vier kinderen van de overl. en deze Hd. 1.4.1760 . . 53. St. Ioans Vande Kerckhove + Waarschoot in de Kerckstraete op het "Vennegoet" 1758. He. Marie J oanne Batsleer fa Adriaen. Ioans de Martelaere x 'Ióanne Marie Vande Kerckhove, Ioans Frans Varidè Kerckhove en judocus de Vos voogd over Anna Petronelle Vande Kerckhove 19j., drie kinderen van de overl. en deze He. 12.2.1760 54. St. Pietronelle Iterbeke fa Piet er en van Marie de Rijcke + Waarschoot Oostmoere 10.7.1759. Hd. Ioannes Vrombaut fs Jooris en van Catharine de Pauw, kamslager van beroep. Jan Van Iterbeke fs Pieter voorn. en Livijne Bastiaen, halfbroer van de overl., als deelvoogd m at. over J oanne Catharine 14j., Pietronelle J acobe 12j., Marie Judoque 10j., Arme Livijne 8j., Marie Carotine 4j., Marie Collette 3j. en Cristine Angeline Vrombaut 10 maand, zeven kinderen van de overl. en deze Hd. 12.2.1760


- 248 55. St. Joorijntien Pauwels + Waarschoot Weststraete oktober 1759. Hd. J udocus de Groote fs ] oos. Pieter Pauwels voogd over Pieter ]oannes 5j. en Marie Ioanne de Groote 2j., twee kinderen van de overl, en deze Hd. 26.2.1760 56. St. Joanne ]acoba Laurijns fa Francois en van Pascijntien de Causemaeckere + Waarschoot Oostmoer 1759. Hd.' J ooris de Pauw fs J ooris. Frans Laurijns voorn. deelvoogd mat. over Marie J acoba de Pauw 2j., enig kind van de overl. gewonnen aan deze Hd. Jan en Christoffel de Pauw, twee broer van 'de Hd. 12.2.1760 57. St. Jooris Lippens + Waarschoot Kerckstraete 29.9.1759. He. Joanne Meiresonne fa Joos. J udocus Lippens voogd over Anne Marie 10j., Pieter J oans 6j., Petronelle judocus Lippens 2j., vier kinderen van de overl. en deze He.' 26.2.1760 BUNDEL

4j. en

351

58. St. Isabelle ] acgues fa Matheus + Waarschoot Kerckstraete iri de herberg "de Leest" de laaste december 1760. Hd. Iooseph West.' Hoors : Toanne en Pieter West hun zelfs, mitsg. Jan Van Vooren voogd over Jan Baptist Wèst 15j., drie kinderen van de overl. en deze Hd. 14.2.1761

1

59. St. Theresia Dobbelaere a Carel + Waarschoot dorp. Hd. Joannes Van Hooreb ,ke fs Pieter, Pieter Dobbelaere, ,broer~van de overl., als VOo.gdmat. en Pieter Van, Hoorebeke, broer van de Hd, als vo gd pat. over Pieter Ioannes 6j., Marie Catharine Van Hoorebeke 4j., twee kind ren van de overl. en de Hd. 12.1.1762 60. St. Barbara Heverdijn fa Stephanus + Waarschoot Leeghe Voorde 19.2.1763~ Hd. ]udocus Uijtterschaut fs Joos. Hoors : Livinus en Joannes Uijtterschaut hun zelfs, en de voorn. Livinus Uijtterschaut voogd mat. over Marie Anne Catharine 22j., Joanne J acoba 16j., J udocus 14j., en Carola Uijtterschaut 9j., mitsg. Beirnaert de ,Vlieghere x met Anne Marie Uijtterschaut, alle zeven kinderen van de overl. en de Hd. 21.6.1763 "ten huyse van Pieter de Meijer te Oostwinkel" 61. St. Jan Meiresonne fs Jan + Waarschoot bij het Bertjen 14.10.1762. He. J oanne Catharine Tergo. ' Andries Meiresonne voogd pat. over de twee minderj. wezen van de overl, en de He. 6.12.1763 62. Rek. door wijlen Jan van Kerckvoorde, "immers nu mits sijn overlijden Geeraert van Kerckvoorde" zijn zoon als voogd over de twee wezen van Geeraert Vande Kerckvoorde gewonnen aan wijlen Joanna Hutsebaut fa Geeraert; presenterende deze rek. aan Joods Hutsebaut fs Jan, mits het overlijden van zijn vader. 11.10.1763 63. St.. Marie Catharine Thienpondt fa Jan en van Catharina Oostmoer 29.12.1762. Hd. Livinus Goethals fs Pieter,

Cortelman

+

Waarschoot


- 249 joannes de Buck, zwager van de overl, als voogd mat. over Pieter Livinus 14j., Jaspart 13j., Ioannes. Baptist 10j., Joanne Collette Lambertine 8j., Marie Anne Angeline 7j., en Marie Anne Goethals 4j., alle zes kinderen van de overl. en deze . Hd. Huwelijkskontrakt van 7.12.1747 voor notaris Frans J oseph Moreeuw te Gent. 22.3.1763 64. Betoog van staat ten sterfhuis van Anne .boete + Waarschoot Kerckstraete. HoOfs: Ioannes Baptist gehuwd," Catharine de Baptist Willems x met J oanne de Smet en ten de nog minderj. weze Petronelle de Smet 22j., hof binnen Gent", alle vier kinderen van b.eide 20.12.1763

fa Philippe,

wed. van Pieter

de Smet

Smet meerderj. dochter, mitsg. Joans laatste j ooris Haerens voogd over "gesteet begijntje in het Groot Begijnoverl. .

65. St. Magdalena de Smet fa Pieter en van Marie Batsleer + Waarschoot dorp 22.4.1763 Hd. Pieter Gillis wagenmaker van beroep. Hoors : Frans Anthone Van Boven x met Anna de Smet, zuster van de overl., als deelvoogd mat. over de zeven minderj.¡ kinderen van de overl, en deze .Hd, te weten: Marie Iudoca 20j., Pieter Lievinus 18j., Jan Francies 15j., Ioanne Catharine 13j., Anthonius Vincentius 9j., Theresia 7j. en Marie Caroline Gillis 4j. 20.12.1763 66. St. Iocris Geirnaert fs Pauwels en van Joosijntien Claes + Oostwinkel 19.10.1762. Zes kinderen uit twee huwelijken: joannes, Judocus en Pieter Geirnaert hun zelfs, gewonnen in eerste huwelijk van de overl. bij J oostjntien Yserman. Drie kinderen gewonnen aan Marie Chrtstine Thomaes fa Lieven en van Anna Marie van Hecke, als He.; de wezen met naam: Marie Iacobe 16j., Emanuel 14j. en Cornelis Geirnaert l l j.. Joannes Thomaes zoon van Lieven, broer van de He, als voogd mat • .21.6.1763 67. St. Marianna van Hecke fa Jan en van joanna Kerckaert + Waarschoot Arisdoncq 7.5.1763. Hd. Jan Baptist Focquaert fs Jan en van .Ioanna Lippens. Care!' van Hecke, broer van de over I. , als voogd mat. en Iooris Focquaert, broer van de Hd., als voogd pat. over Marie jacoba Focquaert 5j., enig kind van de overl. en deze Hd. 20.9.1763 68. St. pro deo Jan Meirsonne + Waarschoot bij de Keere 1763., wedn. van Marie Volders. He. J oorijntien de Suttere. . Hoors : Andries Meiresonne, Anne Marie x met Pieter Kerckkaert, Petronelle jonge dochter, Ioanne x met Pieter Verstraete, de voorn. Andries Meiresonne als' voogd pat. over de twee minderj. wezen achtergelaten bij Jan Meiresonne, alle vijf kinderen van de voorn. overl. en Marie Volders. De meergenoemde Andries Meiresonne als voogd over Pieter 14j., J acoba 11j. en Everaert Meiresonne 4j., drie kinderen van de overl, in zijn tweede huwelijk met deze He. 6.12.1763 69. Liquidatie tussen Joannes Bouchier x met Pieternelle Cocguijt, Franchies, Iudocus, Pieter Frans en .Carel Cocquijt, dheer Iudocus GuilIe Steijaert baljuw van Zomergem gehuwd geweest met Marie Anne Cocquijt als voogd over zijn nog minderj. kind, Ioannes Verguit x geweest met Caroline Cocquijt ook voogd over zijn enig minder], kind, Joannes Martens x geweest met J acobe Cocquijt als vader en voogd over zijn enig kind en ten laatste de voorn. Joannes Bouchier als voogd over de enige weze van Jan Baptist Cocquijt gewonnen aan Susarme Brigitte Van Batenburgh; "dit te nopende de successie van hem lieden moeder Pieternelle Enghels in huwelijk geweest met Andries Cocquljt" en daarna gehuwd geweest met Carel Vervaet; + Waarschoot op het dorp en alwaar de voorn. Vervaet Hd. is. 27.12.1763


- 250 70. St. Marie de Neve fa Marten + Waarschoot Weststraete 10.7.1762. Hd. Iocren Calckens fs Marten. Hoors : GuilIe en [oanne Calckens, mitsg. Pieter Claijs x met Marie Calckens drie kinderen hun zelfs, en ten laatste Bertel Van Dunne stiefvader en voogd over' het enig kind van Pieter Calckens zoon van J ooren en van Marie de Neve, die Pieter Clackens gewonnen had aan ]acobe Brijlaij met naam Pieternelle Calckens 18j. 21.12.1762 71. St. Joos Bauwens ,+ Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete Maria Anna Bauwens overleden anno 1760. He. Joanna de Poortere huisvrouw van Carel Crorneecke fs Jan. Ian Bauwens voogd. 20.7.1762

anno 1747.

72. Augm. om Marie, Isabelle en Petronelle Judoca Dhem drie kinderen van Marijn Dhem in zijn laatste huwelijk gewonnen aan wijlen Petronelle Martens fa Pieter en van joosijntien de Meijere; mits het overlijden van Pieter Martens ..: Merendree 4.9.1761, [oosijntien de Meijere + Merendree 23.3.1747. Andries Dhem zoon van Marijn, halfbroer en voogd van de wezen. 13.4.1762 73. St. Marten de Neve + Waarschoot in het huis van Pieter de Groote, jongman, + 27.4.1762 zoon van Pieter en van Vincentia Verhaeghen die te' voren wed. was van Preter Muylaert. Hoors : Guilliaeme van Laecke x met Joorijntien Muijlaert dochter van de voorn. Pieter en Vineenria Verhaeghen alsmede Pieter Muijlaert .ook zoon als de' voorgaande "bestaende de twee ghenoemde aenden overledenen uyt hoofde van hunne moeder van alfven bedde. Voorts Pieter de Groote voorn. 'x met Marie de Neve dochter van Pieter voorn. en van Vincentia Verhaeghen "representerende alhier van vollen bedden. Tenslotte jospeh de Neve zoon van Pieter voorn. en Ioanne Leenesonne. jongman zijn zelfs. Joanna Marie, Pieter, Ioorts en Joosijntien de Neve alle vijf weeskinderen als voornoemd. "representerende alhier uyt den hoofde van hunne vader oock van alfven bedde van de overl." ' 25.5.1762 74. St. Ioanna Van Nevel fa I an + Waarschoot Weststraete 10.5.1762. Hd. joannes de Cleirck fs Francles. Hoors : Pieter Van Nevel voogd over Pieter Francles de Cleircq 3j•• kind van de overl, en deze Hd. 20.7.1762 75. St. pro deo Anna Van Holderbeke + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete 17.5.1758. Hd. Jan de Sutter fs Jacobus. Hoors : Judocus Van Holderbeke voogd over Daniel 4j. en Joanna Marie de Sutter 2j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. 20.7.1762 76. St. Iocren Cromheecke + Waarschoot Oostmoer 1762. wedn. in eerste huwelijk van J aquemijntien .... wedn. in tweede huwelijk van (Pietro-. nellel Glaude •. He. Marie Boone, zonder kinderen. Hoors : Gilaine en Marie •.Cromheecke beide kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan J aquemijntien .... , mi tsg, Pieter de Vuijst stiefvader over het enig kind van Jan Cromheecke die ook zoon was van de overI. gewonnen in zijn eerste huwelijk. Voorts Pieter Cromheecke voogd over zijn broer Livinus Cromheecke 22j. beide kinderen van de overl. gewonnen in tweede huwelijk aan Pettonelle Glaude, 21.12.1762


- 251 77. St. Petronelle de BĂ ets fa Lieven + Waarschoot Oostmoer 26.7.1762. Hd. Pieter Coppenberghe. Hoors : Pieter de Baets voogd mat. over Piet er 22j., Iudocus Coppenberghe beide kinderen van de overl. en deze Hd. 5.10.1762

17j.,

78. St. Marie de Smedt fa Carel en van N. Roegiers + Waarschoot Weststraete 4.9.1761. Hd. Guilliame Pruijm fs Ian en van J armeken de Blieck. Hoors Jan Ui jtterschaut vader en voogd over Jan Baptist en Marie J acoba zijn minder], kinderen gewonnen aan wijlen Catharina Pruijm dochter van de Hd. en deze over l., en Jan Pruijm zoon van de overl. en deze Hd. 20.7.1762 79. St. Pieter Snoeck fs Baudewijn + Waarschoot op het Bertjen 27.4.1761. He. Anne Marie Verguit fa Pieter. Hoors : Pieter Snoeck zoon van de overl. en deze He. mitsg. Pieter Snoeck voorn. als voogd pat. over Frans 24j. kind van de overl. en deze He. 11.3.1762 80. St.Cristine Verheecke fa Guillelmus + Waarschoot Weststraete 1761. Hd. Pieter Pauwels fs Jan. Hoors : Piet er Dobbelaere x met Petronelle Pauwels dochter van de overI. en deze Hd. , mitsg. de voorn. Pieter Dobbelaere als voogd over jan Baptist Pauwels 14j. zoon van de overl. en de Hd. 12.1.1762 81. Augm. door Judocus Van Wassenhove houder ten sterfhuis van Theresia\Lijbaert + Waarschoot, vader en voogd over zijn drie minderj. wezen, mits het overlijden van Pietronelle Stofferis hun overleden grootmoeder + Waarschoot 1760. 12.1.1762 82. St. Pieter Van Holderbeke fs Jan en Caroline ... + Waarschoot Arisdonck 1.5.1761. He. Livijne Vermei re dochter van Pieter en van Anna Marie Verheecke. Hoors : Ioannes Van Holderbeke zoon van Jacobus, s' overl. broers zoon, deelvoogd pat. en Jeronimus Vande Velde x met Petronelle Vermeire, zuster van de He., deelvoogd mat. over Jan Baptist 9j., Iudocus 8j., Jan Frans 6j., Theresia 4j. en Agnesse Sm. vijf kinderen van de overl. en deze He. 22.9.1761¡ 83. St. Joos de Vos + Waarschoot op den Bergh 4.8.1760. He. Petronelle de Wevere fa Jan. Apparente. hoors : Pieter de Vos voogd pat. en Jan de Wevere voogd mat. over joanne Mar ie 22j., Marie Iacoba 20j., Petronelle Theresia 17j., Livina Theresia 13j., Jan Frans 9j. en Petronelle de Vos 4j., kinderen van de overl. en deze He. 15.12.1761 84. Rek: door Iudocus Van Vooren + Waarschoot Kerckstraete. 1.10.1761 .

voogd over de wezen van Andries Van Vooren

85. Rek. door Francies Soetaert stiefvader en voogd naast Judocus Lippens zoon van Jan, broer van de overl., ook voogd over de vier kinderen van wijlen jooris Lippens fs 1an, gewonnen aan Ioanna Marisone dewelke nu gehuwd is met Frans Soetaert, te weten: Ioanna Marie, Pieter, Pietronelle en Iudocus Lippens minderj. wezen; mits het overlijden van voorn. Jan Lippens hun paternele grootvader, alsmede van de goederen hun toekomende uit het hoofd van hun vader causa Elisabeth de Reu zijn moeder en de paternele grootmoeder van de wezen. 13.10.1761


- 252 BUNDEL

352

86. St. Ioannes Van¡ Moorhem fs Jan + "bij ongelucke binnen Evergem ende woonachtig geweest binnen Waarschoot op den Dam augustus 1766", wedn. van Margareta Pauwels fa Mattheus in zijn eerste huwelijk zonder kinderen. Wedn, in tweede huwelijk van Marie Philippine Van Hoecke bij wie hij vijf kinderen had te weten : Isabelle x met J acebus Maenhout, Susanna Carola x met Arnoldus Van Ackere tot Eeklo; Theresia x met Ioans de Schauwers en J oanne Columba x met Livinus de Keijser. en ten laatste Petrus Severinus Van Moorhem minderj. weze van 17j. Petronelle Gijsselijnck dochter van Frans is nu He. van dit sterfhuis en had bij de overl. geen kinderen. Voogd is Pieter Van Moorhem broer van deze overl. en dit over de voorn. Pieter Severinus Van Moorhem. Er is een huwelijkskontrakt dd, 11.11.1758 11.11.1766 $7. St. Magdalena Vande Kerkhove dochter van Jeannes en van Martijntien Bultinck . + Waarschoot Weststraete Jaegherpaele 1.9.1765. Hd. J ooris de Smedt fs Pieter. Pieter Vande KÍfkhove zoon van Ioannes deelvoogd over Ioanne Catharine 6j., Pieter Francies Sj. en 1an Francies 2j. drie kinderen van de overl. en deze Hd. Eigendom te Zomergem. 14.10.1766 88. St. Ioanne de Kesele fa loos + Waarschoot Arisdonck. Hd. Iudocus Vander Beken zoon van loos Eke land van Oudenaarde. Apparente hoors :. Geeraert de Kesele, broer van de overI., voogd over Arme Cristine 13j.~ Pieter Iudocus 9j., Jan Baptist 6j. en Servaes Augustmus Vander. Beken Sj., vier kinderen van de over]. en deze Hd. 25.11.17 6 0

89.

de Bie fs Pieter + Waarschoot Arisdonck 22.2.1766. He. Mar" Ioanne Lippens fa Andries. Geeraert de Bie, broer van de overl., voogd pat. over Pieter j oarmes 10j., Geeraert 7j., Ann MarIe Sj., Iudocus 3j. en Ioans de Bie 2 maand vijf kinderen van de overl, en deze He. 23.9.1766

90.

de Backere fs Pieter + Waarschoot Oostmoer 26.12.1765. e de J aegher, te voren wed. van 1an Pauwels. Backere voogd pat. en Joannes de Jaegher voogd mat. over Ioannes Baptist 15j., Car line 12j., Joanne 10j., Catharine 8j. en Angelina de Backere 4j. vijf kinderen van e overl.. en deze He. 23.9.176

91. St. Michjel

ComeTgo fs Jan + Waarschoot bij de Keere 19.3.1766. Roegiers fa Joos. . Iudocus ornergo, broer van de overi., als voogd over Anne Marie 17j., J oannes Baptist 14j., en Carel Frans Comergo alle drie kindereri van de overl, en deze He. 29.7.1766 .

92. St. Marie Anne de Cock fa Jan + Waarschoot Oostmoer 9.10.1765. Hd. Frans Marrens zoon van Jan. Jan de Cock als grootvader en voogd over Ioanne Marie Marrens 14 maand, enig kind van de overl, en deze He. 29.7.1766 93. St. Lievena re J aegere fa Laurens + Waarschoot Oostmoer 26.1.1766. Hd. Andries de Pauw fs Andries. Laurens de Jaeger grootvader. en voogd over Ioannes Baptist 9j., Arme Marie judoca


- 253 5j., Pieter Ioannes 3j. en Theresia en deze Hd. 22.4.1766

de Pauw 2 maand, vier kinderen

van de overl.

94. St. jooris de Pauw fs Iooris, en zijn eerste huisvrouw Ioanne Van Hecke beide + 'Naarschoot. He. Marie Catharlne Windels fa Gislenus. Apparente hoors : Guillelmus Van Hecke voogd mat. en Andries de Pauw voogd pat. over Marie Ioanne 10j. en Mark Catharine Sj., minderj. wezen van de overl. 'gewonnen aan Ioanne Van Hecke. Mitsg. de "gonne by de selve overledene gewonnen staende syn twee huwelijk aan deze He." lB.3.1766 95. St. Joos Blomme fs Joos + Waarschoot Weststraete 6.12.1765. He. Catharine de Groote. Iudocus Vande Velde voogd over Ioannes l lj., Pieter Bernardus Bj., Allexander Iudocus 5j. en Arme Marie Blomme 3j., allen kinderen van de over}. en deze He. 26.2.1766 96. St. Icanne Blanckaert fa Joos + Sle idinge ambacht Waarschoot op den Oostmoere 3.2.1765. Hd. Marten Van Hecke. Jan Haek x met Anne Marie Van Hecke, Joanes Van Hecke zijn zelfs en Jacoba Van Hecke haar zelfs, mitsg. Ioannes Van Hecke voorn. voogd over de nog minderj. weze "berijkende d'aude van entrent 19j."., alle kinderen van de overl, en deze Hd. 8.2.1766 97. St! Theresia Van Moorhein fa Ioans en van Marie Philippine van Hoeke + Waarschoot Oostmoer juli 1767. Hd. J oans de Schauwers fs Pieter. Hoors : Jacobus Maenhout x met Isabelle Van Moorhem, zuster van de overi., als voogd over l~nna 6j.., [oanne Catharine 4j. en Isabella [acoba de Schauwers 2j., alle drie kinderen van de over I. en deze Hd. 27.10.1767 98. Liquidatie tussen Jacobus Maenhout x met Isabelle Van Moorhem, Livinus de Keijsere x met Ioanne Columba Van Moorhem, Joans de Schauwers x met Theresia Van Moorhem en Arnoldus van Ackere x met Susanna Carola Van Moorhem alle kinderen van jeannes Van Moorhem en van Marie Philippine Van Hoecke, mitsg. Pieter Van Moorhem voogd over de nog mindrj. weze Pieter Severinus Van Moorhem zoon als de voorgaande, alle vijf kinderen en erfgenamen ten sterfhuis van de voorn. J oans Van Moorhem en van Marie Philippine Van Hoecke. 28.7.1767 99. Renseing

door J oans de Pauw fs Cornelis

voogd over. Joanne

Marie de Pauw zijn

minder], zuster.

29.9.1767 100. St. Ioanne Marie Sierens fa Joos + Waarschoot Kerckstr.aete bij den Leest 12.12.1765. Hd. J oannes Van Gelder fs Jan en van Catharina de Costere. Hoors : J ooris Sierens, broer van de overi., als deelvoogd mat. over Jan Baptist 7j., joanne Marie 5j., Iooris Frans 4j. en MariB Pieternelle 3j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 25.5.1767 101. Augm. door Frans Vande Woestijne als voogd over Jan Baptist, Anna Iudeca en Anna Colet ta Vande Woestijne, mits het overlijden van Pietronelle Vande Woestrjne tante van deze drie wezen, + onbedegen Sinte Baefs 1767. Hoors : Jooren Vande Woest'ijne.broer van de overl., Martmus de Suttere x met Marie Vande Woestijne ook zuster van de overl., Frans Vande Woestijne naast Juffr .. Joanne


- 254 ,.. Theresia en Petronelle Vande Sint-Elisabeth in Gent, mitsg. Van de Woestijne drie wezen, vader, die ook broer was van 2.6.1767

Woestijne, beide begijntjes in het Groot Begijnhof van de voorn. Jan Baptist, Anna judoca en Anna Coletta allen kinderen van Iocris Vande Woestijne, hun overleden deze overl.

102. St. Pieternelle Autrive fa Daniel en van Joosijntien Rijckaèrt Oostwinkel en aldaar over I. in december 1766. Hd. Jacobus Roegis fs Pieter en van Marie Huijsman. Zij hadden zes kinderen: Iacoba 17j., Ioanna Maria 15j., Therese 12j., Pieter Jacobus 9j., Anna Catharine 6j. en Jan Francles 3j. 28.4.1767 0

103. St. pro deo Iudocus de Corte + Waarschoot Oostmoer 1766. He. Ioanne Comergo. Hoors : J udocus Roegiers voogd over Marie Cristme 20j., J ooseph 19j., Sacharias 17j., Jan Baptist 15j., Carel 23j., Ioanne Catharine l l j., Josijne Petronelle 9j., Everaert 5j. en Anna Catharine de Corte 3j., alle negen kinderen van de overl. en deze He. 29.10.1767 104. St. Pieter de Groote fs Jan + Waarschoot Kerckstraete 1767. He. Marie de Neve fa Pieter. Anthone Vandeweghe tot Oostwinkel voogd over 1an Frans 19j., J oanne Marie 16j., loorijntjen Regine l l j., Marie Petronelle 8j. en Anna Colleta de Groote 6j. alle vijf kinderen van de over I. en deze He. 27.10.1767 105. St. Ioannes Locquet + Waarschoot Kerckstraete 8.9.1767. He. Petronelle Cocquyt. Ioans Cocquyt voogd mat. en Guillielmus Locquet voogd pat. over Joanne Marie 16j., Ioannes Baptist 13j. en Frans Locquet 8j., alle drie kinderen van de overl. en deze He. 27.10.1767 St. Lieven de Baets + Waarschoot Oostmoer. He. Maeijken Vander Hoogerstraeten. Hoors : Christoffel en J oosijntken de Baets mitsg. Preter Stofferis over hem zelf als vader en voogd over zijn minderj. kinderen verwekt bij Maeijken de Baets, en ten laatste Allexander de Schuijter x met 1acquemijntien de Baets, allen kinderen hoors en erfgenamen van deze overl. 5.9.1668 (?) 106~ St. pro deo Hd~ J udocus Pieter Bert Wlllerns 7j., 25.11.1766

Ioanne Bert fa Marten + Waarschoot Kerckstraete. Willems. voogd over Pieter Martinus 18j., Iacoba Therese 14j. en Anne Marie drie kinderen van de overl, en deze Hd.

107. St. Ioannes Vrombaut fs Jooris + Waarschoot Oostmoer, kamslager van beroep, te voren wedn. van Petronelle Yterbeke fa Pieter. He •. J acoba Lippens. Apparente hoors : Ioans Yterbeke tot Knesselare voogd mat. en Pieter Vande Voorde voogd pat. over Ioanne 21j~, Judoca 17j. en Arme Livine Vrombaut 12j. alle drie kinderen van de overl. verwekt in zijn eerste huwelijk bij Petronelle Yterbeke. De overl. en deze He. hadden geen kinderen. 14.1.1766


- 255 BUNDEL 353

108. St. Iudoque Aerssens fa Pieter en Petronelle de Buck + Waarschoot Kerckstraete op het einde van het dorp 21.10.1767. Hd. Judocus Blomme fs Joos en van Marie de Smet. Jooris de Buck, broer van s'overl. moeder, als deelvoogd mat. over Marie Pieternelle Nuytens fa Jan en deze .over I. bij haar in eerste huwelijk gewonnen bij de genoemde Jan Nuytens en Jooris de Buck voorn. ook deel voogd m at. over Joanna Cathartria 12j., Livijne Cornelia Sj., J acoba Theresia 6j., Francisca Colleta 4j. en Thequela Sophia Blomme 2j., vijf kinderen van de overl, in haar tweede huwelijk met deze Hd. 27.9.176.8 109. St. Iocris Vande Woestijne oud-schepen van het ambacht Waarschoot, + Waarschoot op het goed "Caudekeuken'' 23.6.1764. He. Marie de Muijnck fa Frans. Hoors: Frans Vande Woestijne gehuwd man, Marie Iacoba Vande Woestijne geprofest normeken in het klooster van Sinte Barbara in Gent, J oanne Theresia en PetronelIa Vande Woest ij ne begijntjes in het Groot Begijnhof van Sint Elisabeth in Gent Voorts J ooseph Van de Woestijne broer van deze overl. als voogd over J oannes Baptist 2Ij., Joanna ]udoca 19j. en Anna Colletta Vande Woest'ijne l Ij., allen kinderen van de overl, en deze He. 29.1.1765 110. Betoog van staat en inventaris competerende Iudocus de Sutter "gecreerde bejaerde wettelijke weese". Iudocus Vernaet tot.Sleidinge en x met Margarite de Sutter, zuster van de voorn. Judocus geeft deze staat over en presenteert hem aan Judocus de Sutter fs Iudocus voorn. alsmede aan Joannes Bekaert tot Aalter die nu gehuwd is met de wed. van Jan Baptist de Sutter die ook zoon was van de voorn. ] udocus, als vader en voogd over dezelfde achtergelaten wezen. 20.3.1764 111. Augm. ten sterfhuis van Jouffrouw Ioanne Vande Kerckhove fa Frans Waarschoot en + Gent 1764 ~.Ze was begijntje in het Begijnhef van O.L.Vrouw ter Hoijen in Gent. Hoors : Carel Frans Van Vooren fs Jan en van Isabelle Vande Kerckhove dochter van Frans voorn., eigen zuster van de overl., gehuwd man en wonende te Gent; mitsg. Iudocus Van Vooren en Frans Dobbelaere voogden over Carel Iudocus Van Vooren 24j., Andries 23j. en Jouffrouw Isabelle Van Vooren "gesteet begijntje in het voorn. begijnhof van O.L. Vrouw ter Hoijen binnen Gent" 22j., alle drie kinderen van Jan Van Vooren verwekt aan de voorn. Isabelle Van de Kerckhove in haar eerste huwelijk. Alsmede J udocus Cromheeke vader en voogd naast de voorn, Frans Dobbelaere voogd over de vier weeskinderen van Isabelle Vande Kerckhove gewonnen in haar tweede huwelijk aan de voorn. Judocus Cromheeke te weten : Jan Baptist l5j., Livine 14j., Leo Benedictus 13j. en Theodorus 7j. 26.3.1765 Q

112. Rek. door Pieter Vande Kerckvoorde. als voogd over de twee wezen van Geeraert Vande Kerckvoorde; sedert de vorige rek. gedaan door Jan Vande Kerckvoorde, . broer van Pieter, dd. 11.10.1763. 25.4.1765 113. Rek. door Pieter Dijsserijnck voogd pat. over de drte wezen van Jan Dijsserijnck gewonnen aan Ioanna Cornelis in zijn eerste. huwelijk, presenterende deze aan Frans Wille x met judocua Dijsserijnck en Jan Frans Dljsserijnek zijn zelfs. 23.7.1765 114. St. Joor-ijntien Geil'naert fa Guilliaeme + Waarschoot Oostmeer 28.4.1765. Hd. Iudocus Verhèèke fs Ioorts, te voren wedn, in eerste huwelijk van Joanna


- 256 Lippens. , Hoors : Carel Geirnaert broer van deze overl. en voogd over Carel Frans 2Ij., Pieter 18j., Catharine 14j., j oannes Baptist l l j., Bernardus 8j. en Livinus Verheeke 5j., allen kinderen van de overl. en deze Hd. 3.12.1765 115. Derde rek. door Iudocus Van Vooren voogd pat. over de nog twee minder], wëeskinderen van Jan Van Vooren +' Waatschoot, dit ter interventie van de maternele voogd Frans Dobbelaere; presenterende deze rek. aan Carel Frans Van Vooren en Carel J odocus Van Vooren "nu onlangs gehuwd". 20.9.Z765 116. St. j oanne Marie de Smet fa Pieter wed.' van jan Baptist Willems fs jan + VVaarschoot op het dorp. Hoors : 1an Willems voorn. voogd pat. en J oannes de Smet broer van de overl. voogd mat. over 1an Francles Willerns 4j. en Angnesse Barbara VVillems anderhalf jaar beide kinderen van de voorn. Jan Baptist Wlllerns en de voorn. j oanne Marie de Smet. 26.3.1765 117. St. 1an Pauwels + Waarschoot Weststraete 1763. He. .Marie de Vliegher alsnu ook + Waarschoot Weststraete. Hoors : loos Pauwels voogd pat, en Daniel Gramment voogd mat. over de enige weze achtergelaten bij Pieter Pauwels zoon van 1an en van de voorn. Marie de Vlieger met naam •••• gewonnen aan ... oud •.• j. Mitsg. over Petronelle 15j. en [oanne Pauwels 14j. ook beide kinderen van de voorn. 1an Pauwels en van Marie de Vlieger. 23.4.1765 118. St. joanna de Vlieger fa Jan + VVaarschoot in 't Hoecxken van de Kerckstraete 1765. Hd. Iudocus de Pauw. Hoors : Pieter de Vlieger broer van de overl. als voogd over de drie minder], kinderen van de overl. en deze Hd. met naam : Petronelle 6j., Anna Marie 4j. en Pieter de Pauw 1j. 23.4.1765 119. St. Carel Pauwels fs Pieter wedn. in eerste huwelijk van Joanne Van Vooren fa Segher en in zijn tweede huwelijk Hd. bleven ten sterfhuis van Crfstóffelijntien de Cuijpere fa Jan. + VV aarschoot Arisdonck 8.1.1765. He. Ioanne Marie Bultinck fa Philippus. Hoars : Kinderen uit zijn eerste huwelijk: Ian Pauwels zijn zelfs, Iudocus Van Hyste x met Ioanne Pauwels, mitsg. judocus Van Hyste voogd over de weze 1udoca 'Pauwels alle drie kinderen van de overl, gewonnen in zijn eerste huwelijk aan wijlen Ioanna Van Vooren. Alsmede Pauwel de Cuijpere tot Evergem voogd over de drie mindér]. wezen van de overl. verwekt in zijn tweede huwelijk aan J acquemijntien de Cuijpere met naam: Carel 20j., Pieter 16j., en Livine 14j. judocus Van Hyste voogd pat. en Philippus Bultinck voogd mat. over de vijf minderjarige wezen van de overl. gewonnen aan deze He. inet naam,: Frans, 12j., Bernardus 9j., Jacobus 8j., Martijnus 6j. en Iooris Pauwels 2j. 8.6.1765 120. Liquidatie op de staat voor wethouders van het ambacht Waarschoot dd. 8.6.1765 evergebracht bij Joanne Bultinck wed. en He. ten sterfhuis van Carel Pauwels. 1.10.1765 121. St. Cristophora Uttesebaut fa Jan + Waarschoot op den Bergh 6.7.1765. , Hd. Frans Vermeire fs Arent, te voren wedn. van Ioanne de Pauw. Jan Vermeire broer van deze Hd als voogd pat. en Ioorts Uijtsebaut broer van


- 257 deze .overl, voogd. mat. over de drie wezen van overl. gewonnen aan deze Hd. met naam : Guillielmus 12j., Elisabeth 7j. en Jan Frans Vermeire 2j. en half. 15.10.1765 122. St. Cristoffel Molluijn + Waarschoot Arisdonck 27.5.1765. He. Marie Coolbrandt. Hoors : Joorijntien Molluijn haar zelfs, 26j., Ioannes Frans 28j., mitsg. de zelfde J oannes Frans als voogd over zijn onderj. zuster J oanna 24j., en Isabelle Moluijn 20j., alle vier kinderen van deze overl. gewonnen aan deze He. 1.10.1765 123. St. Pieter Dobbelaere fs Caerel en van J oanne d'Hooghe fa Jan zijn huisvrouw beide over I. Waarschoot op het dorp 1765. Hoors : Jacobus de Mot schepen van dit ambacht als voogd pat. en Joannes Van Killegem voogd mat. over de drie wezen van de twee overl. met naam : Guillielmus 9j., Jan Francies 7j. en half en Marie Theresia 3j. 1.10.1765 124. St. Cornelis Standaert wedn. van Pieternelle Van Bot,ichaute + Waarschoot Oostmoer laatste november 1764. Hoors : Jooris en Petronelle Standaert. kinderen van Corrielis hun zelfs, mitsg. Corrielis Standaert fs Pieter die ook zoon was van de voorn. Cornelis en ten laatste de voorn. Cornelis Standaert als voogd over de minder], weze van Pieter Standaert met naam : Joanne Marie Standaert 211; 15.1.1765 125. St. joosijntien Vrombaut fa [oor is en van Cathalijne de Pauw + Waarschoot Keirckstraete ten dorp 15.11.1763. Hd. Pieter Van Vooren fs Jan en van Pieternelle Boel.aere. Hoors : J oannes Vrombaut broer van de overl. als deelvoogd mat. over Judocus Frans 19j., Jan Baptist 17j., Ioanne Marie 12j. en Jacobus Frans 10j. vier kinderen van de Hd. en deze overl. 10.5.1764 126. St. Joos de Roose wedn. van J aequemijntien de Milt + Waarschoot Weststraete op den Dam. . . He. Joanna Van Bouchaute fa Jan en van Adriaene de Cock. Hoors : Francles Buerman tot Sint-Laureins x met Marie Arme de Roose fa van deze overl. bij J aequemijntien de Milt, mitsg. Jan Baptist Van Bouchaute beide als voogden over de vier minder]. kinderen van de overl. in laatste huwelijk gewonnen aan deze He. met naam Jacobus .l2j., Marie Francoise 8j., Bernaert Sj. en . Pieternelle Theresia de Roose 3 maand. 1.10.1764 127. St. Joos Uijtterschaut wedn. van Barbara Heverdijn + Waarschoot Leege Voorde 24A.1764. Hoors : L.ivinus jongman zijn zelfs, Ioans jongman zijn zelfs, mitsg. Beirnaert de .Vlieg~er x met Marie Uijtterschaut, zuster van de twee voorgaande, alsmede Joans Uljt terschaut voogd over de nog vier minderj. wezen met naam Marie Arme Catharine 23j., Ioanne Jacoba 18j., Iudeens 13j. en Caroline Uijtterschaut 13j., ook alle tier kinderen van de overl. gewonnen aan de voorn. Barbara Heverdijn. 18.9.1764 . . ..

.

128. St. Piete Van Coppenholle fs Daniel en van Marie Buijsse + Waarschoot Keirekstraete 2~.2.1764. . He~ Pietronelle Pauwels fa Stevanus en van Marie de Muijnck te voren wed. van Pieter Haeck. . Hoors : Bernardus Van Coppenholle 17j., enig kind van de overl, gewonnen aan deze He. Christoffel Van Coppenholle deel voogd pat., broer van de overl. 10.10.1764


-' 258 129. St. Pieternelle Deuninck + Waarschoot op het einde van de Weststraete wed. van Pieter Castelijn. Hd. Christoffel Dobbelaere. Hoors : Seger Castelijn voogd over de weze van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan PieterCásteltjn en tevens voogd over de weze van de overl, gewonnen aan deze Hd. 18.9.1764 r

130. St. Pieternelle Blomme fa Joos wed. in eerste huwelijk van Jan Vande Velde en in haar tweede huwelijk van Jan de Groote zonder in dit tweede huwelijk decendenten achter te laten, + Waarschoot Weststraete 6.9.1764. Hoors : Iudocus Vande Velde, Judocus de jaeghere x met Joanne Vande Velde, mitsg. Segher Vande Velde voogd over Francies 23j., en Jan Baptist Vande Velde 19j. alle vier kinderen van de overl. gewonnen in haar eerste huwelijk aan jan Vande Velde. 6.11.1764 131. St. Jan Baptist Willems fs Jan + Waarschoot ten dorp 1764. He. Joanna Marie de Smet fa Pieter. Hoors : Jeans Willems vader van de overl. als voogd pat. en Joannes Baptist de Smet voogd mat. over de twee minderj. weêskinderen van de overl. en deze He. met naam.: j an Frans 3j. en Agnes Barbara Willems Ij. 27.11.1764 132. Rek. door baljuw Waesberghe als ontvanger ten sterfhuis van Iooris Vande Gehuchte + Waarschoot in het Oexken van de Keirckstraete, aangaande de venditie van het zelfde sterfhuis. 18.12.1764 . 133. St. Livina Pauwels wed. van Aernout de Pauw + Waarschoot Oostmoer februari 1764. Hoors : Andries de Pauw jongman 28j. zijn zelfs, en Jan Dollebeke voogd over de minderj. wezen Isabelle de Pauw 22j. mitsg. Preter de Pauw 14j. 26.6.1764 . 134. Tweede rek. door Iudocus Van Vooren voogd over de wezen van Andriés Van Vooren + Waarschoot Kerckstraete. 8.5.1764 135. St. Barbara Clemmers te 2.1.1764. Hd. Pieter Meuleman Frans Clemmers broer van de. overl, en deze 6.3.1764

fa Andries + Waarschoot

in het hoecxken van de Keirckstrae-

fs jan. van de overl. als voogd over de twee minder], weeskinderen Hd. met naam : Frans J oans 2j. en Marie J oanna .2 maand. .

136. Renseing door Pieter Dijserijnck als voogd pat. over de drie wezen van Jan Dijserijnck gewonnen aan wijlen J oanna Cornelis in zijn eerste huwelijk, naast Pieter Cornelis voogd mat. 21.2.1764 BUNDEL 354 137. St. Andries de Muijnck fs Jan en van Godelieve Vande Voorde zijn huisvrouw beide + Waarschoot bij de Keere, Pieter meirsman tot Lembeke x met Marie de Muijnck zuster van de overl. als voogd over Livina 15j., Petronelle 14j. en Judocus de Muijnck 6j., alle drie kinderen van beide overl. 19•.f.1768


~ 259 138. St. Anna Marie Sierens (Scierens) fa Jan + Waarschoot Jaegerpaele 1768. Hd. Jan Beirens fs Frans. Carel Legghe voogd over Theresia Beirens 2j. en half enig kind van de overl. en de Hd. 27.9.1768 139. St. Ioanna de Baedts fa Lieven en Pietronelle Theirlijnck + Waarschoot 11.5.1768. Hd. Pieter Vander Hoogerstraete fs Gillis en van Anna de Neve. Hoors : Jan Deroose x met Pieternelle Vander Hoogerstraete en Pieter de Baedts broer van de overl, als voogd over Anna Catharine 24j. , twee kinderen van de overl. en deze Hd. 6.9.1768 140. Betoog van hetgeen de wezen van Mlchiel Comargo toekomt bij augmentatie van staat overgebracht bij Jan Comargo voogd over dezelfde wezen, mits het overl. van Judocus Comargo; presenterende dit aan Anna Roegiers moeder en voogd over deze wezen. 6.6.1769 14L Betoog door Frans Vande Velde voogd over het enig kind van Judocus Vande Velde fs Jan gewonnen aan J oanne van Bouchaute mits het overlijden van Joannes Baptist Vande Velde fs Jan voorn. dom van de weze. 14.11.1769 . 142. Rek. door Sleur Frans Van Waesberghe curateur over de persoon en de goederen van Pieter Vander Hooghenstraeten fs Nicolaij bej.aarde gebelde we ze; presenterende deze aan Lieven Steijaert fs Carel x met Elisabeth Vander Hoogherstraeten zuster van de voorn. weze, mitsg. Carel Vandersluijs, Jan en Iocren Pauwels als naaste bestaande van deze weze. . 3.10.1769 143. St. Georgia Deunijnck fa Frans + Waarschoot Weststraete maart 1769• . Hd. Pieter Van Durmen fs Jan. Marten Deunijnck broer van de overl. als voogd over Pieter Van Durmen 5j. enig kind van de overl, en deze Hd. 18.7.1769 144. Rek. purgatieve op de staat van goed gemaakt over Judocus de Zutter d'oude, door Judocus de Sutter, presenterende deze aan Judocus Vernaet voogd over de voorn. J udocus de Sutter d'oude, alsmede aan Dhr. J oannes Bekaert x met Anna Marie Roegiers te voren wed. van Jan Baptist de Sutter die ook zoon was van de voorn. Iudocus en zo stiefvader en voogd over zijn weeskinderen gewonnen aan dezelfde Anna Marie Roegiers. . 18.7.1769 . 145. Augm. door Pieter Bekaert x met Ioanne Marie Vande Velde te voren wed. van Ioannes de Backere en zo stiefvader en voogd over zijn nog drie minder]. kinderen van Ioannes de Backere gewonnen aan zijn huisvrouw. "nopende het gonne op' de selve weese is ghesuccedeert"benevens Jan Baptist de Backere nu zijn zelfs ook zoon van Ioarmes en Joanne Marie Vande Velde voorn.; mits het overlijden van Marie Sierens wed. van Christoffel de Backere + Waarschoot Weststraete 25.5.1768, volgens staat van goed dd. 26.11.1768. Jan Maenaut x met Ioanne Marie de Backere fa Christoffel en deze overl. en Jan de Muijnck vader en voogd over zijn nog vijf minder]. kinderen gewonnen aan Pietronelle de Backere ook dochter van Christoffel en Marie Sierens, naast Jan Baptist de Muijnck, Pieter Cornelis de Muijnck, Livinus Franchois de Muijnck en Ioanne Marie de Muijnck begijntje in het Groot Begijnhof van Sint-Elisabeth in Gent ook kinderen van de voorn. Jan en Pieternelle de Backere haar zelfs; presenterende deze aan voorn. Jan Baptist de Backere en aan voorn. Jan Maenaut


- 260 paternele oom van deze drie wezen. 29.5.1769 146. Augmentatie om de wezen van wijlen Miehiel Comargo fs Jan, gewonnen in huwelijk aan Anna Roegiers fa loos, mits het overlijden van .Iudocus Comargo broer van deze overl. en gewezen voogd van de wezen + Keure Waarschoot Arisdonck augustus 1768, ten welken sterfhuis deze wezen gerecht zijn naast . 1an en Pieter Cornargo ook. broers van 'deze overl. . . Catharina Van A verbeke als He. van dit sterfhuis presenteerës deze augm. aan Anna Roegiers fa loos wed. van voorn. Miehiel Comargo. 14.2.1769 147•. St. loos Van Durmen fs Pieter + Waarschoot op den Dam februari 1768. He. Icanne Beirens fa J ooren. Jan Van Durmen broer van de overl. als voogd over Ioanne 14j. enig kind van de overl. en deze He. 14.2.1769 148. St; Elisabeth de Pauw fa Jan Sleidinge en + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete 22.10.1768. Hd. Lieven Blomme fs Pieter • .]oans Vande Woestijne fs Pauwels voogd over Ioanne Marie 24j.,. Livinus 22j. en Carel Blomme 17j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 14.2.1769 0

149. Rek. door ]udocus Slomme fs Joos. Hd. ten sterfhuis van Iudoca Aerssens fa Pieter en.van Pieternelle de Buck te voren wed. van wijlen Jan Nuijtens + Waarsehoot volgens staat van goed van 22.9.1768 "regarderende de vijf wezen bij zijn overl. huisvrouw achtergelaten en tsaemen verweekt" hetgeen hen toekomt naast Marie Pietronelle Nuijtens ook haar dochter gewonnen in eerste huwelijk met Pieter Franchies Cornelis, samen zes kinderen; presenterende deze aan Jooris de Buck broer van s'overl. moeder en voogd mat. en Jan Blomme voogd pat. 31.7.1769 (2 exemplaren) 150. St. Iudocus Vande Velde fs Jan + Waarschoot op den Dam 2.5.1768. He. Made Catharine Van Bouchaute fa Jan. Apparente hoors : Frans Vande Velde broer van de overl. als voogd over [oanne Marje Vande Velde 2j. enig. kind van de overl, en deze He. 11.4.1769 . 151. St. Livina de Vos fa Pieter -Waarschoot Weststraete 27.3.1770. Hd. Pieter Vande Walle fs Guilliaeme. Pieter de Vos vader van de over 1. voogd mat. over .Ioans Baptist 3j. en Iudocus Francies Vande Walle 16 maand twee kinderen van de overl. en deze Hd. 5.6.1770 152. St. Cornelis Standaert fs Pieter + Waarschoot Oostmoer 24.12.1769. He. Georgia Vanderhoogerstraete fa Christoffel. Jacobus Meiresonne voogd over Marie J udoca 7l- en J oanne Mar ie Standaert 4j. twee kinderen van de overl. en deze He. 27.11.1770 153. St. Ioanne De nijs fa Jan + Waarschoot in het hoexken van de Keirckstraete in januari 1767. Hd. Jan Verheeke fs Jan. Jan de Sutter halfbroer van deze overl. als voogd over Joannes Baptist l l j., Iudoca 9j. en Anne Catharina Sj., alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 5.6.1770


- 261 154. St. Jan Van Hecke fs Ioorts + Waarschoot Oostmoer 1.11.1770. He. Livina Roegiers fa Jan. Jooris Verzele x met Ioanne Van Hecke zuster van de overl. als voogd pat. over Petronelle 17j., Jan Baptist 14j. en Livinus van Hecke 11[., alle drie kinderen van de overl, en deze He. 27.9.1770 155. St; Iudocus de Bie fs Ioans + Waarschoot Oostmoer 2.10.1769. He. Florentina Margarita Desonville fa Lieven. Martinus van Bure voogd pat. over Anne Marie 18j., Livinus 17j., Pieter Ioannes 12j., Iudoca 10j., [oanne Livine 7j., [oannes Frans 4j., Marie Theresia 2j. en Iudocus Bernardus de Bie 4 maand, alle acht kinderen van de overl. en deze He. 3.6.1770 156. St. Joorijntien Lippens fa Andries te voren wed. van Pieter de Pauw + Waarschoot Oostmoer 5.6.1770. Hd. Jan Verheeke fs Joos. Hoors : Andries Lippens voogd over de twee wezen van de overl, gewonnen in haar eerste huwelijk aan Piet er Depauw mitsg. Iudocus Crispijn voogd over Pieter 12j. en Marie Anne Verheeke 10j. twee wezen van de overl. en deze Hd. 27.11.1770 157. St. Anna Marie de Smedt fa Frans + Waarschoot J aegherpaele 9.5.1770. Hd. Iudocus Devuyst fa Christoffel. Ioans Pauwels voogd mat. over Petronelle 12j., Marie Icanne 10j. en Carola de Vuyst 4j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 18.9.1770 158. Augm. door Jan Dollebeke en Aernaut de Croock als voogd pat. en voogd mat. over de wezen van Preter de Pauw fs Aerent nopens de successie mits het overlijden van Andries de Pauw hun broer, ingevolge de staat van goed dd, 2.7.1770 geformeerd bij Arme Catharine de Craene He. zonder kinderen achter te laten. 31.7.1770 159. Renseing om Jan Baptist Heirbrant weze van Jeronimus gewonnen bij Marie de Pauw, door Ioannes Heirbrant fs Jan broer van wijlen Jan Baptist Heirbrant voorn. als voogd over Ioannes, Pieter, Judocus, Martinus en Rosa Heirbrant ooms en tantes van deze wezen, mits het overlijden van Jan Heirbrant en Joanne de Vreese zijn huisvrouw) paternele grootvader en grootmoeder van de wezen over). te Zomergem. 3.7.1770 160. St. Marte Anne Grijp fa Pieter + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete 13.4.l770. Hd. Jan Meuleman fs Jan. Marten Grijp broer van de overl, als voogd over Marie Catharine 2j. en Thecla Meuleman 2 maand. 3.6.1770 161. St. lsabelle Van Moorhem fa Jan + Waarschoot den Dam 11.11.1769. Hd. Jacobus Maenhout Livinus de Keijsere x met ]oanne Columba Van Moorhem zuster van de overl. en voogd over Livine Theresia 8j., Pieter lOj., Livinus Sj., Ioanne Catharine 3j. en ]oannes Frans Maenhout 3 maand, vijf kinderen van de overl; en de Hd. 3.4.1770 . 162. St. [udocque Aerssens fa Piet er en van Pietronelle de Buck. Zie volgnummer 108. Derde deel in een "coorenwintmeulen'' binnen de heerlijkheid en burgravije van Sinte Alberts. 27.9.1768 (2 exemplaren)


- 262163. St. Catharina Geirnaert fa Guilliame en van Icanne de Backere + Waarschoot in november 1764. Hd. Pieter Pieters fs Pieter. Apparente hoors : Carel 30j. en Jan 28j. twee meerder], kinderen van de .overl, en deze Hd. mitsg. Carel Geirnaert broer van de overl. en mits zijn afwezigheid .de voorn. Carel Pieters als deelvoogd over Lieven 22j., Pieter 18j. en j udocus Pieters 13j. allen samen vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 13.12.1768 164. Augm. door Pieter Dijsserijnck als vader en voogd over zijn vijf minderj. kinderen gewonnen bij Anna Marie Buijsse fa Segher en Marie de Neve zijn overleden huisvrouw mits het overlijden van de voorn. Marie de Neve + Waarschoot in het hoecxken van de Keirckstraete laatste oktober 1767, grootmoeder van de wezen, naast Guilliame en Jan Buijsse ooms materneel van de wezen, en Jan de Walsche x met J udocque Buijsse ook fa van de voorn. Segher en Marie de Neve; presenterende deze aan de voors chr. Guilliaeme Buijsse deelvoogd mat. 11.10.1768 165. Renseing

door Ioannes Uijtterschaut fs loos als vader en voogd over zijn minderj, weeskinderen gewonnen aan wijlen Cathar ine Pruijm. 27.9.1768 .

166. Rek. Door Ioannes Willems als voogd pat. over de twee wezen van 1an Baptist Willems zijn zoon en Joanne Marie de Smedt zijn huisvrouw, beide + Waarschoot Keirckstraete; de weze Jan Frans Willems mits Agnes Barbara Willems overleden is, presenterende deze aan Ioannes Baptist de Smet voogd mat. 22.11.1768 167. St; door dheer Frans Van Waesberghe als curateur over de persoon en de goederen van Pieter Vanderhoogerstraete fs Nicolai jongman"overjarige gebelde weese", 19.1.1768 168. St. Joosijntien de Pau fs Frans en van Anna Bauwens + Waarschoot april 1768. Hd. I an Gijselijnck fs Jan en van Pieternelle Wille. Kinderen en hoors : Andries de Greve x met Pietronelle Gijselijnck, Frans Remerie x met Marianne Gijselijnck, Ioachern Haeck x met J oanna Gijselijnck en Pieter de Pau broer van de overl. als voogd over Jan Frans 19j. samen vier kinderen van de overl. en deze Hd. 26.7.1768 169. St. Philippus 1acobus Goethals fs Frans + Waarschoot Keirckstraete augustus 1768. He. Marie Cornelia de Backere fa Pieter. Hoors : 1an Baptist Goethals broer van de overl. en voogd pat. over Pieter Frans 10j., Anna Cornelia 8j. en Joannes Baptist Goethals¡ ".drie kinderen van de over I. en deze He. 27.9.1768 170. Rek, door Joannes Baptist Heirman (Herman) x met Pietronelle Heems fa Ioannes en van Caroline Erffelijnck voogd i.p.v. Augustinus Waldack voogd geweest over Pieternelle Heems voorn. en Care! Frans Heems en J acoba Theresia Heems ook twee kinderen van de voorn. Ioannes en Chatarina Erff'elijnck; presenterende deze aan vvoorn. Carel Frans Heems en J aocba Theresia Heems belde meerder], hun zelfs. 12.4.1768 171. Betoog door dheer Frans Van Waesberghe als curateur over de persoon en de goederen van Pieter Vanderhoogerstraete fs Nicolai "gebelde overjaerige weese", 9.2.1768 172. St. Marie Arme de Pauw fa Cristoffel Hd. J ooris Pauwels fs Jan.

+

Waarschoot

Oostmoer

29.11.1767.


- 263 Frans Depauw voogd over Catharina 15j., Icanne 14j., Anna Marie 12j., Joannes Baptist l l j., Jacobus 7j., Pieter 5j. en Jooris Pauwels 2j. zes kinderen van de overl. en deze Hd. 12.4.1768 BUNDEL 355 173. St. Anna Marie Vande Woestijne fa Joseph en van Marie [acoba de Muijnck o Sleidinge en + Waarschoot op het goed "de Caude keueken" in oktober 1771. Hd. francies Martens fs Anthoni 0 Sleidinge 10seph Vande Woestijne vader van de overl. als voogd mat. over Ioanne Marie J acoba Martens 3j., enig kind van de overl. en deze Hd. 3.3.1772 . 174. St. Jan Baptist du Pondt "meester chirurgien'' te Waarschoot + Waarschoot december 1765~ He. Regina Van Vooren fa Guille. Apparente hoors : Pieter, Francies en Jacobus du Pondt, dheer Iudocus Güillielmus Steijaert x met Joanna du Pont, voorts Anna du Pont jonge dochter meerder], en haar zelfs, Pieter Van Paesbrugghe x met Isabelle du Pont , Guille du Pont minderj. weze, samen zeven kinderen van de over I. en deze He. Pieter Dupon voorn. chirurgten tot Winckele en zoon van de overl; en deze He. Matias Reijniers x met Bernardine Van Vooren, zuster van de He. 27.10.1767 175. St. Judocus Daemers fs Gillis te voren wedn. van Joosijntien de Craene + Waar-' schoot 3.5.1772 op den Bergh • .He. Anna Marie Vlaeminck fa Ioannes. Hoors : Jooris Dobbelaere x met Anna Iudoca Daemers ·fa Judocus in zijn eerste huwelijk gewonnen aan Joosijntien de Craene, mitsg, Frans Roets x met Marie J acoba Daemers, alsmede de voorn. Roets als voogd over Marie J oanna 22j., Livina Tresia 18j., Carolina 17j., Petronelle Iudoca l l j, en Iooris Frans Daemers 9j. vijf kinderen van de overl. gewonnen aan deze He. 16.6.1772 176. Tweede rek. om de weze van J oannes Baptist Willems en Ioanne Marie de Smet met naam Jan Francies Willems, beide overl. Waarschoot ten dorp, mits het overlijd$.nvan Ioffrouw Pieternelle de Smet begijntje + Gent in het Couvent van Sinte Elisabeth in maart 1772, tante van de weze. Joannes Willems grootvader van de weze en Jan Baptist de Smet oom van de weze als voogden pat. en mat. 9.12.1772 177. St. Norbertine Scierens fa Seger Sleidinge en + Waarschoot 24.2.1772 in de Weststraete, Hd. Pieter Rogghe fs Seger. Voogd mat. is Jooris Scierens broer van de overl. over Jan Frans Sj, en Pieter Livinus 4j. en Anna Made Rogghe 2 maand alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 26.5.1772 0

178. St. Joannes Bollens te voren wedn. van Tanneken Roegiers fs Cristiaen + Waarschoot Arisdonck 10.2.1772. He. Cristoffora Nuijt fa Cornelis. Hoors : Jacobus en J oannes Baptist Bollens bij de overl. verwekt in eerste huwelijk aan voorn. Tanneken Roegiers, mitsg. de voorn. 1 acobus Bollens als voogd over Livinus 23j. en Marie Iudoca Bollens 23j. alsmede Pètronelle Bollens haar zelfs, kinderen van de overl. gewonnen aan' deze He.' 31.3.1772


- 264 179. St. Iustus Meirsman fs Pieter en van Pietronelle Van Heirwege + Kerckstraete op het dorp ten huize van zijn vader op 17.10.1770. He. Pieternelle Bauwens fa Adriaen en van Joosijntien Bollens. Piet er Meirsman 10j. enig kind van de overl. en deze He. 17.3.1772 n

Waarschoot

180. St. Marie Anne Van Wassenhove fa Mathijs en Livijne Depauw + Waarschoot Kerkstraete 28.1.1 i772. Hd. Pieter Bauwens fs Iudocus, Hoors : Ioortjntjen 27j., Livijne Iudocque Bauwens 25J; beide dochters van de overl. en deze Hd., hun zelfs; mitsg, Iudocus Van. Wassenhove broer van de over I. als deelvoogd mat. over Jooris Bauwens 22j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 3.3.1772 181. St. Marten Vanhecke wedn. van Ioanne Blanckaert fa Joos, + Sleidinge ambacht Waarschoot op den Oostmoer in december 1771. He. Joanna Martens. Apparente hoors': Jan Vanhecke fs Marten, Jan Haek x met Arme Marie van Hecke fa Marten voorn., Ioorts Stock x met Iacoba van Hecke fa Marten en Judoca van Hecke zuster van volle bedde van de drie voorgaande, meerder], "dochter haar zelfs;: de vorenstaande zoon en drie dochters bij de overl. gewonnen in eerste huwelijk. Mitsg. Jan van Hecke voorn. voogd pat. over de drie minderj. wezen van de overl. gewonnen ·in tweede huwelijk aan deze He. met naam : J oanna 1acoba 6j., Preter Frans 4j. en Isabelle Theresia van Hecke 2j. 18.2.1772 182. St; Bauduijn de Meijere fs Iooris en van Ioanna Lybaert + Waarschoot in de Weststraete 21.9.1772. . He. Joorijntjen van Hulle fa Jan Baptist en van Livijne de Clerck. HOOfS : Pieter de Meijere broer van de overl. als voogd pat. en voorn. Jan Baptist van Hulle vader van de He. als voogd mat. over Jan Baptist de Meijere hun enige zoon oud 6 maand. . 3.11.1772 183. St. Anna Marie Van de Woestijne fa Ioseph en van Marie J acoba de Munck Sleidinge en + Waarschoot op het goed "de Kaudekeuken" in oktober 1771. Hd. Francies Martens fs Antonius Sleidinge. Zie volgnummer 173.

0

0

184. St. Cristina de Craene fa Vincent + Waarschoot 13.7.1772. Hd. Bernaert Thairlijnck fs Jan. Hoors : Vincent de Craene als vader van de over1. en voogd mat. over de enige weze Anne Mar ié Thairlljnck 9 weken kind van de overl. en deze Hd. 28.7.1772 185. Betoog door Iudocus Meuleman vader en voogd over zijn minderj. gewonnen aan Marie Anna Grijp fa Pieter en van Marie Martens. 28.7.1772

weze kinderen

186. St. jan de Reu fs Jooris + Waarschoot Kerkstraete 14.5.1772. He. Marie Anne Heijde fa Christoffel. Pieter de Reu broer van volle bedde van de overl. voogd over Marie Iudoca 12j., jooris Frans 8j., Jan Baptist 5j. en Marie Theresia 2j. vier kinderen van de overl. en deze He. 15.9.1772 187. St. Magdalena Cocquijt fa Pieter in de maand januari ·1772.

+

Waarschoot

in de herberg

aan"Beke

Brugghe"


- 265 Hd. Jan Baptist Goethals fs Frans. Ignatius Cocquijt broer van de overl. van de overl. en deze Hd. 27.10.1772

als voogd mat. over de twee minderj.

wezen

188. Reriseing door Ioorts Vande Voorde voogd over de wezekinderen van Andries de Muijnck en van Goddelleve Vande Voorde + Waarschoot bij de Keere. . 7.12.1772 189. St. Pieter de Groote fs Pieter + Waarschoot Weststraete 14.11.1770. He; Catharine Blomme fa Jan. Hoors : Jan en Martinus de Groote beide zonen van Pieter en deze He. hun zelfs, mitsg. Jan de Groote broer van de overl. als voogd pat. over Carolina 23j., Marie Cà tharine 18j.¡ en Jacobus 14j. alle kinderen van de overl. en deze He. 26.3.1771 190. St. Jacques Pauwels fs Joos -Waarschoot op de Bergh 1758. He. Judoca Blancquaert fa Martinus. Joos Pauwels broer van de overl. voogd pat. over Livijne 23j., Ioanna beth 19j. en Iudocus Pauwels 17j. 19.11.1771

21j., Elisa-

191. St. Ioanne Marie van Hecke fa Pieter + Waarschoot dorp 1771. Hd. J ooris Frans Gaussesmet fs Pieter. Guille van Hecke broer van de overl. als voogd mat over Marie J acoba 2j. zes maand en Pieter Jacobus Gaussesmet 10 maand twee kinderen van de overl. en deze Hd. 3.9.1771 e.

192. Augm. door Jacobus Dernet voogd over de drie weeskinderen van Pieter Dobbelaere fs Pieter verwekt aan J oanne D'hooge fa Jan, beide + Waarschoot dorp ; mits het overlijden van Laurence Carola D'hooge jonge dochter + Adegem ambacht Maldegem 1.2.1767, maternele tante van de wezen en .mits het overlijden van Anne Marie D'hooge fa Jan in huwelijk geweest met Ioans Egidius Van Killeghem overleden "vrijlaeteresse van den ambachte van Maldeghern" + Adegem .14.12.1770; te presenteren aan Guilliaeme D'hooge medevoogd. 17.9.1771 . 193. Renseing

door sieur J oannes Bouchier x met Pietronelle Cocquiit fa Andries en als administrerende voogd over de enige weze van J udocus Cocquijt ook zoon van Andries en Pietronelle Engels voorn., welke J udocus Cocquijt broer is van Pietronelle Cocquijt voorn., + in Batavia, verwekt aan Pietronelle de Beir + Waarschoot; ter eausen het sterfhuis van Pietronelle Engels grootmoeder pat. van. de wezen in tweede en laatste huwelijk geweest met Carel Vervaet.. 1.10.1771 Ptetronelle Engels

194. St. Ioans Uijtterschaut fs Joos en van Barbara Everdi.jn jongman 35j. + Waarschoot 1771. Heers : Livinus Uijtt.erschaut broer van de overl., Bernardus Devlieger x met Marie Uijtterschaut zuster van de overl., Jooris Lippens x met Anna Catharina Uijtterschaut fa. als de voorgaande, Iudocus Mestdagh x met Joanne J acoba Uijtterschaut fa voorn. en ten laatste de voorn. Livinus Uijtterschaut alsnu mits deze overledene, voogd over Iudocus Uijtterschaut 22J~. en Carola Uijtterschaut 18j. beide kinderen als de voorgaande. 23.7.1771 . 195. Renseing door Jacobus Maenhout over zijn wees 'kinderen huwelijk aan Isabelle Van Moorhem fa Jan. 9.7.1771

gewonnen

in zijn eerste


- 266 19.6. St. ]oorijntien Vermeire fa Aernout + Waarschoot bij de Keere 28.3.1771. Hd. Ioans de Groote fs Ian. Frans Vermeire voogd over Carel 24j., Elisabeth 17j. en Andries de Groote 14j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 14.5.1771 197. Deductie en betoog door Ioans Verheeke aan ]oanne de Nijs fa 1an zijn overleden graad van erfbaarheid uit de hoofde van zijn huisvrouw, te voren wed .. van jaques 9.7.1771

fs 1an om hem en zijn wezen gewonnen huisvrouw mits ] an de Suttere elk naar wijlen Jan de Nijs en j oosijntien Pauwels de Suttèr.

198. St. Martinus de Sutter fs Aernt + Waarschoot Kerkstraete 23.8.1770. He. Catharine Grijp fa Pieter. Hoors : Livinus, Piet er, en Martmus de Sutter alle drie zonen van de over). en deze He hun zelfs, mitsg. Preter Pieters voogd pat. over Ioanne Petronelle 22j. en ]udocus de Suttere 19j. ook beide kinderen van de overl. en deze He. 26.3.177·1 . 199. St. Jooris de Meijere + Waarschoot Weststraete. He. ]oanne Lijbaert fa Jan. Hoors : Pieter en Baudewijn de Meijere zonen van de voorn. ]ooris, mitsg .• Pieter Laroij_ x met Pietronelle de Meijere fa Jooris voorn. en de voorn. Pieter de Meijere voogd pat. over Magdalena de Meijere fa als de voorgaande alle vier kinderen van de overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk aan deze He. 26.1.1771 200. Renseing door Iocris de Pauw Is Iooris als Hd. ten sterfhuis van Joanna Iacoba Laureijs + Waarschoot nopens hetgeen zijn enige weze Marie [acoba de Pauw is toekomende mits het overlijden van Jan de Causemaecker "het sweesen overleden moeders broeder" + Kaprijke •... 5.2.1771 201. St. Jan de Cocq fs Marten + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete in okt ober 1770. He. Pietronelle Crispijn fa Frans. Geeraert Vanden Berghe x met. judoca de Cocq, Frans Martens vader en voogd over zijn weze gewonnen in huwelijk aan wijlen Marie Anne de Cocq, Pieter dePauw x Marie J oanne de Cocq, arre drie kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan Marie Reijniers, voorts de voorn. Geeraert Vande Berghe en Iudocus Crispijn voogd over Agnesse 24j., Pietronelle Theresia 22j. ook twee kinderen van de overl, en deze He. 13.2.1771 202. Rek. door Jacobus Maenhaut gehuwd geweest met Isabelle Van Moorhem fa jan, als administrerende voogd over Pieter Van Moorhem fs Jan en Marie Philippine Van Hoeke 22j., presenterende deze aan Pieter Van Moorhem oom van de weze •. . 28.5.1771 . 203. St. Iacoba Vrombaut fa Jooris + Waarschoot Oostmoer 3.3.1771; Hd. Andriés de Pauw fs Preter. Carel de Vree se voogd mat. en in x met Anna Marie Vrombaut zuster van de overl. over Aldegonde de Pauw 9j. enig kind van de over]. en deze Hd. 204. St. Petronelle Van Hijfte fa Carel + Waarschoot Kerkstraete in het begin van het hoexcken 1.12.1770. Hd. Vincent de Craenefs J ao. Jan Frans van Hijf'te voogd over [oanne Marie 24j., Cristina 22j., Marie Iudoca 19j. en Bernarda de Craene 12j. alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 26.3.1771


- 267 BUNDEL

356

205. St. Catharina (Anna Catharmal Helewaut fa Livinus en Livina Reniers 0 DesteIbergen en + Waarschoot 13.4.1774. Hd. Sieur Jooris De Reu fs Josephus en Pieternelle Dobbelaere Lovendegem. Sieur Petrus Helewaut broer van de overl. als voogd over j oans josephus de Reu actuelen medecijnist in de unlverslteijt van Loven" 22j. enig kind van de overl, en deze Hd. "Seer eerwaerden heer prelaet van d' abije van St Andries bij de stadt Brugghe "s'overledens broeder". 28.6.1774 0

206. St. Piet er .Vander Sluijs fs Pieter + Waarschoot Arisdonck 14.9.1773. He. Petronille van Laeke -f a Ian en van Tarmeken Willems. Cristoffel vander .Sluijs fs Pieter broer van de overl. als voogd pat. over Anna Marie 20j., Pieter J oans 15j •., J oannes Baptist 14j., Marie Therese 11j., Marie Anne 9j. en Marie Ioanne 5j. alle zes kinderen van de overl. gewonnen aan deze He. 15.12.1773 207. Ontvangst door loans Frans de Grave greffier van Ursel, baljuwvan Oostwinkel over het sterfhuis van vrouw Marie Elisabeth Constantien Walkiers overl. vrouw van Oostwinkel in oogst 1773 op haar kasteel. 208. St. Marie Anne de Bie fa Lieven + Waarschoot in het hoexcken van de Kerckstraete in oktober 1773. Hd. Ian Temmerier fs Jan. Lieven de Bie vader van de overI. en voogd mat. over J acoba Theresia 3j. enig kind van de overl. en deze Hd. 18.1.1774 209. Tweede rek. door sieur Ioannes Bouchier x met Pietronelle Cocquijt fa Andries en Pietronelle Enghels administrerende voogd over de enige weie achtergelaten bij Iudocus- Cocquijt ook zoon van Andries en Pietronelle E nghels voorn.; verwekt aan Pietronelle de Beir, overlden te Waarschoot. Datum eerste rek. 1.10.1771. 4.1.1774

210. St. pro deo Marie Therese Meiresonne fa' Iudocus + Waarschoot 'Weststraete 1774. Hd. Frans Dupont fs Marten Gullegem. Frans Buenrtan tot St. Laureins voogd over J oanne Marie 10j., Pieter J oannes 8j., Petronelle 6j. en Isabelle Therese 3j; vier kinderen van de over). en deze Hd. 15.3.1774 0

.

.

211. St. Joanne Roegiers wed. van Jan Verheeke + Waarschoot 24.4.1774. HOOfS: Jan en Pieter Verheeke zonen van Jan, Petronelle Verheeke wed. van Pieter Vanden Berghe ook fa van Jan en deze overI., Seger Lippens x met Ioanne Verheeke fa als de voorgaande en ten laatste de voorn. Jan Verheeke voogd over zijn meerderj. inrocenten broer Iudocus Verheeke fs als de voorgaande. 16.7.1774 . 212. Renseing en betoog door Bernardus Goethals x met Joanne Marie Vermeire fa Frans voogd over de minderj. weeskinderen achtergelaten bij de voorn. Frans Vermeire gewonnen bij Cristophora Hutsebaut fa Jan, mitsg. over de enige weze bij de voorn. Frans Vermeire verwekt in zijn vierde huwelijk aan Marie Cristina Nuijt fa Pieter. 12.7.1774 213. St. Joannes Beecknian fs Jan Mark de Schoenmaecker.

+

Waarschoot

Keirckstraete

19.5.1774, wedn. van


- 268 He. Ferdinandie Adrienne Stofferis fa Pieter. Hoors : Francles Verselder .gehuwd geweest met Cornelia Beeckman. zuster van de over I. als deelvoogd pat. 'over Pieter Francies 15 maand enig kind van de overl. en deze He. Huwelijkskontrakt van 26.10.1767 afgesloten ten huize van Pieter Stofferis tot Ronsele. Marie de Schoenmaecker wed. Ivan Pieter de Smet fs Arent. 20.9.1774 214. St. J oanne Catharine Van Bochaute fa Guillielmus en van Catharine Tergo + Waarschoot J aegerpadde 29.8.1774. Hd. Jo annes de Vreese fs Pieter en J oosijntien Glaude. Gillis van Bochaute broer van s'overl. vader als voogd mat. over Marie Petronelle 18 maand enig kind van de overl. en deze Hd. 18.10.1774 215. St. Georgia Verheecke fa Pieter Waarschoot en aldaar + 1774. Hd. Jan Pijhille fs Jan. Jan Verheeke broer van de overl. als voogd over Pieter Joans 20j., Martinus 17j., David 14j. en Joeris Pijhille 12j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. 28.6.1774 0

216. St. Pieter de Craene fs He. Petronelle Snellaert Lieven de Craene broer enig kind van de overl. 15.11.1774

Cristoffel + Waarschoot Kerckstraete oktober 1774. fa CareI. van de overl. als voogd pat. over Pieter J oannes 3 maand en deze He.

217. St. Ioanne Marie Haudtreve fa Daniel en Joosijntien Rijckaert + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete 27. 5~1774. Hd. Jan Baptist Meiresonne fs Carel, Jacobus Roegiers x geweest met Pietronelle Haudtreve zuster van de overl, en deel voogd mat. over Carel Francles 15j., Martinus 9j., Ioannes 7j. en Joanne Marie Meiresonne 10 maand alle vier kinderen van de over I. en deze Hd. 28.6.1774 218. St. Jouffrouw Marie Elisabeth Van Troost fa sieur Pieter en [ouffrouw Ioanne Jacoba van Loo 0 Uxaerde .en + Waarschoot dorp 16.12.1774 •. Hd. Sieur Pieter Iooseph Leonardus Malherbe fs Andries en van Marie de schumaeker Haeken en bij huwelijk wonende te Meulestede. Jacobus van Troost broer van de overl, tot Gent voogd over Philippus 8j. en Engelbertus Malherbe 4j. twee kinderen van de overl. en deze Hd. . Huwkontrakt voor notaris Joannes Baptist D'haijere tot Gent dd. 5.5.1764. Francois van Troost priester broer van de overl., Guillielmus de Bloo k zwager van de overl, en Pieter de Waegenaere oom mat. causa uxoris van de Hd. 12.1.1774 0

219. Renseing door dheer Frans van Waesberghe curator van en over Pieter Vanderhoogerstraete fs Nicolaii "gebelde overjaerighe weese, presenterende deze aan Lieven Steijaert x met Elisabeth Vanderhoogherstraete zuster van deze weze, Carel Vander Sluijs, mitsg. Jan en Jooris Pauwels als vrienden en naaste bestaanden van deze weze. . 30.6.1774 220. St. Catharina de Croock fa Jooris en van Anna Marie de Sutter + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete 12.9.1774. .. Hd. Pieter J ooseph Cavez fs J aques Frans 0 Dottignies, wedn. van Petronelle de Pauw. Vincent de Croock halfbroer van s'overl. vader als voogd over Pieter Frans Cavez.


- 269 Huwelijkskontrakt voor Anastatius Judocus Bouckaert greffier van de Heerlijkheid. Mosbeke enclaverende binnen Oostwinkel dd. 16.4~1772. Petronelle de Croock zuster van de overl. en Cornelia Van Hootegem wed. van Jooren de Croock als stiefmoeder van de overl. 20.9.1774 221. St. Seger Martens fs Lieven + Waarschoot J aegerpadde december 1763. He. Anna Marie Vande Bossche fa Jan. Jan Verstraete x met J oosijntien Martens zuster van de overl. als voogd pat. over Joanne Marte 13j., Pieter Livinus 10j; en Marie Therese Martens 6 maand alle drie kinderen van de overl. en deze He. 15.2.1774 222. Renseing door Gabriel de Craene x met J oanne de Groote die wed. was van Marten Pauwels fs Pieter en van Cornelia Vanderhoogerstraete als stiefvader en voogd over de twee we Ískinderen van voorn. Marten Pauwels gewonnen aan Ioanne de Groote voorn., ter eausen het overlijden van Cornelia Vanderhoogerstraere hun grootmoeder pat, 4.10.1774 223. St. Catharina Lijbaert fa Jan + Waarschoot op de Keere 28.10.1772. Hd. J ooris Pijhille (Paijelle) fs J an, Jan Maenhaut als kamervoogd mits "d'Indisposit.ie'' van Pieter Libaert en andere¡ naastbestaanden, over Jan Baptist Sj. en Judocus Bernardus Pijhille 3j. beide kinderen van de overl, en deze Hd. 20.12.1774 224. Rek. door dheer Francies Van Waesberghe baljuw van het ambacht Waarschoot als curator over de persoon en goederen van Pieter Vandrhoogerstraete fs Nicolaij "bejaerde gebelde weese" sedert 3.10.1769 datum van de vorige rek.; presenterende deze aan Lieven Steijaert x met EIisabeth Vander Hoogerstraete zuster van deze weze, CarelVander Sluijs mitsg. Jan en Jooris Pauwels als naaste bestaande vrienden van deze weze. 27.7.1773 225. St. Marie Vermei re wed. van Jan de Craene en te voren in baar eerste huwelijk wed. van .Ioorts de Pauw + Waarschoot Oostmoer 29.5.1773. . . Apparente hoors.: joor is en 10RriS de Pauw zonen van Iooris, mitsg, Iooris, Carel en J ooseph de Pauw zonen van Christoffel die ook zoon was van J ooris en deze overl. in haar eerste huwelijk, Jan Van Laucke x Joanne de Pauw ook dochter van Christoffel voorn., Jan Frans Bogaert tot Sleidinge x met Anne Marie de Pauw ook dochter van Christoffel voorn. en ten laatste de voorn. Jooris de Pauw. fs Christoffel als voogd over Martinus zijn broer. Voorts Pieter Jacobus en Lieven de Craene alsmede Pieter van Hulle x met Cristophora de Craene alle drie kinderen van Jan de Craene voorn. gewonnen aan deze overl. in haar tweede huwelijk. 19.10.1773 226. Zesde en laatste rek. door J oannes Bouchier fs J ooris koopman en wonende te Waarschoot "executeur testamentaire" gesteld bij wijlen Martijntjen de Smet fa Jan bij hem in eerste huwelijk gewonnen aan Livijne Schaut wed. van J eronimus Beeckman in haar leven inwoonster van Waarschoot op het dorp, koopvrouw geweest in lijnwaad + Holland tot Dhelft 30.2.1751; presenterende deze aan Gelain de Smet fs Jan zoon van s'overl. broer, welke Jan ook zoon was van Jan en van Livijne Schaut en zo enig erfgenaam .ten voorn. sterfhuis van volle bedde, Voorts aan Carel Vervaet Hd. ten sterfhuis van Pietronelle Enghels fa Arent en van Livijne Schaut voorn., halfzuster van de overI. representerende de eerste hoofdstaak van "halfve bedde" van dit sterfhuis.


- 270 Geeraert Enghels fs Petri, Jan en [udocus Enghels, Andries de Pauw x met Joanne Enghels, Dominicus Meirsman x met Pietronelle Enghels, Augustinus Vernaet x geweest met J acoba Enghels alle vijf kinderen en schoonkinderen van Jan Enghels fs Petri voorn., gewonnen aan Elisabeth Croomheeke. Voorts de vijf kinderen van Christoffel Mortier gewonnen aan Pietronelle Enghels fa Petri voorn. welken Petrus ook zoon was van Arent Enghels en van Livijne Schaut halfbroer van de overl. te weten : Franchois Cocquijt. x geweest met Arme Mortier en zo vader en voogd over zijn drie minderj. kinderen gewonnen aan de voorn. Anne Mortier, Jan Baptist, Frans en Christoffel Mortier en Pieter Versluijs x met Theresia Mortier allen kinderen van Christoffel Mortier en van Pietronelle Enghels voorn. samen de tweede hoofdstaak van "alfven bedde", Mitsg. Marie ... wed. van Augustinus Enghels fs Arent en van Livijne Schaut voorn. ook halfbroer geweest van de overl., Abraham Enghels, 1an Vols(')c met Anna J osepha " Enghels.û] an Pauwels x met Carolina Enghels, Pietronelle Bauwens wed. van Andries Enghels en zo-moeder en voogd over haar nog minder], kinderen, 1acobus Bauwens x Pietronelle Enghels fa Andries en Pretronelle Bauwens voorn., Pieter Enghels fs Frans, welken Franchots zoon was van voorn. Augustinus bij hem in zijn eerste huwelijk verwekt aan Pietronelle Cl aes Lieven Cromheeke. x met Christina Enghels fa Petrus welken Petrus ook zoon is geweest uit het eerste huwelijk van Augustinus Enghels en Pietronelle Claes en zo de derde hoofdstaak van "alfven bedden. Voorts Anne Marie van Hullse wed. van Jan Cocquijt fs 1an en van 1armeken Enghels moeder en voogd over haar minder]. kinderen, Pietronelle Cocquijt fa Jan en van Janneken Enghels voorn., .en van Jan Loguet welk Janneken ook dochter was van Arent en van Livijne Schaut halfzuster van de overl., samen de vierde hoofdstaak van "alfven bedden. Ten laatste Geertruda Meiresonne fa loos en van Marie Enghels wed. van jacobus de 1aegere, 1an Verlei je x met Camelia Meiresonne, 1oanne Meiresonne laatst wed. van Franchies Laethaert ook twee dochters van loos en van Marie Enghels welke Marie Enghels ook dochter was van Arent en van Livijne Schaut, en zo de vijfde hoofdstaak van dit sterfhuis. 7.9.1773 227. Rek. door Jeannes de Backere administrerende voogd over de minderj. kinderen van Adrtaen Roegiers gewonnen aan Theresia Dobbelaere fa Geeraert beide + Waarschoot Kerckstraete 1759; presenterende deze aan Piet er Bernardus Roegiers een van de drie wezen alsnu zijn zelfs, rnitsg, aan Joannes Van Schelstraete voogd mat. 30.3.1773 228. St. Cristoffel de Pauw fs J ooris + Waarschoot Oostmoer. He. Anna Marie de Leeuw. . HOOfS : J ooris, J ooseph en Carel de Pauw drie kinderen van de overl. hun zelfs, Jan van Lanker x met Ioanne de Pauw ook fa als voren, j oans Frans Bogaert x met Anne Marie de Pauw ook fa als voren en de voorn. Jooris de Pauw als voogd naast Abraham de Camere voogd mat. over Martinus de Pauw 2Ij. ook zoon van de overl. en deze He. . 31.3.1773 229. St. Augustinus Engels fa Aerent + Kerkbaljuw van Waarschoot + Waarschoot dorp januari 1773. He. Marie de Meulenaere. HOOfS: Abraham Engels fs Augustinus voorn., Ioannes Vols x met Petronelle Engels fa als voren, Ignatius Verloge (Verloose) x met Annè Josepha Engels fa als voren, Jeans Pauwels x met Carolina Engels ook fa als voren alsmede de voorn. (0) Errata

Vellogée

nr. 226 ; Lees Jan Vols x met Pietronelle x met Anna J osepha Enghels.

Enghels en Ignatius


- 271 voorn. Abraham Enghels als naaste bestaande over de wezen Andries Enghels gewonnen aan Petronelle Bauwe.ns alle vijf kinderen van deze overl. gewonnen aan deze He., mitsg. Lieven Cromheeke x met Cristina Engels fa Pieter, welke Pieter ook zoon was van de voorn. + gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Petronelle Claes en ten laatste de voorn. Cromheeke als naaste bestaande over de wezen van Frans Engels die ook zoon was van de overl. in eerste huwelijk met naam Preter Engels 23j. "verweest geweest voor dheerlijkhede van Leijschoot in Oostwinkel''. . 20.2.1773 230. St. Marie Anne Verheecke (volgens het register Van Hecke) fa Pieter 0 Evergem wed. van .Pleter Pauwels fa Jan die. te voren wedn. was van Petronelle van Bouchaute fa Jan + Waarschoot in het hoecxken van de Kerekstraete 1.3.1773. Hd. Carel Cromheecke Hoors : joannes Pauwels fs Pieter voorn. voogd pat. naast Jan Verheecke broer van de overl. als voogd mat. over Joanne Marie Pauwels bij deze overl. gerwmnen in eerste huwelijk aan wijlen Piet er Pauwels, mitsg. Jan Verheecke voorn. voogd mat. over Ioanne Cromheecke 19j. enige weze van de overl. en deze Hd. 18.5.1773 231. St. Jan Aerts fs Cristoffel + Waarschoot Oostmoer 9.4.1771. He. Susanna de. Baets fa Christoffel. Hoors : Jan en Pieter Aerts jongmans hun zelfs, Iudocus (hrispijFl x met Ieanne Aerts dtie kinderen van de overl, en deze He. en. ten laatste Mart ijnt ien de J aegere fa Pieter als moeder en voogd over haar vier minderj. kinderen gewonnen bij Christoffel Aerts die ook zoon was van de overl. en deze He. 3.7.1773 232. St. Francies Vermei re fs Aernaut en van Joanne de Walsche + Waarschoot op de bosch 1773, wedn. van J oanne Marie de Pauw fa Andries (Ix) en wedn. in 2de x van Cristophora Hutsebaut, .wedn. in derde huwelijk. van Theresia Poppe fa Bernardus Oostwinkel "Ceursuster der prochie van Lembeke" "achtergelaeten hebbende een eenigh kindt het welcke corts naer sijne moeder oock is commen t 'overlijden". He. Marie Cristine Nuijt fa Pieter (4x van deze overl.) Hoors : Bernardus Goethals fs Francies x met J oanne Mar.ie Vermeire fa van de overl. in zijn eerste huwelijk, mitsg. Bernardus Goethals voorn. en Iocris Hutsebaut voogd pat. en voogd mat. Over de wezen. uit zijn tweede huwelijk nl. Guille 20j., . Elisabeth 15j. en Jan Frans Vermeire 10j. Ten laatste de voorn. Bernardus Goethals als voogd pat. over het enig kind van de overl. en deze He. 28.7.1773 0

233. Augm. door Gabriel de Craene x met J oanne de Groote die wed. was van Marten Pauwels fs Piet er en Cornelia Van der Hoogerstraete + Waarschoot Weststraete als stiefvader en voogd over de twee minderj. wezen bij zijn huisvrouw gewonnen in haar eerste huwelijk aan Marten Pauwels voorn. mits het overlijden van Pieter Pauwels grootvader pat •. van de wezen, mitsg. de successie van hun vaderlijke oud-grootmoeder Petronelle de Pruijschere ;+ Waarschoot Voorde ressort van .de . Keure van Sl.eidinge, Jan Pauwels oud-grootvader van de wezen ook + Waarschoot Voorde. 21.4.1773 . BUNDEL 357 234. St. Iudoca Aerssens fa Pieter

zie volgnummer

108.

235. St. Joanne Marie Standaert fa Pieter + Waarschoot Oostmoer 24.2.1776. Hd. Jacobus Meiresonne. Hoors : J ooris Standaert oom van deze overl. en voogd over Jooris Meiresonne


- 272 anderhalf jaar enig kind van de overl. en deze Hd. 30.7.1776 236. St. Joanne Van Eenaeme + Waarschoot dam 26.8.1775. Hd. Inocentius D'hooge fs Joans. Hoors : Lieven Vande' Velde voogd over Joannes Baptist 16j., Carel 'frans 14j., joanne Catharine 12j., Iooris 8j., Anne Coleta 4j. en Marie Petronelle 3j. en half, allen kinderen van de overl. en deze Hd. ' 30.7.1776 237. St. ]oanna Theresia Demaere fa Pieter en van Catrma Lannoij Boekhoute en + Waarschoot op het goed van "Wenemaers hospitaal" 1.6.1775. Hd. ]udocus de Suttere fs Iudocus en van Iacoba Grijp Waarschoot. . Livinus de Reu voogd mat. en x met Anna Marie de Maere zuster van de overl. over Io anne Marie 9j., Pieter Anthonius de Sutter 4j. en half twee kinderen van de overl. en deze Hd. 26.3.1776 0

0

238. St. Pro deo van Goddelieve Vande Voorde + Waarschoot .bij de Keere september 1762. , Hd. Andries Demuijnck. Jooren Vande Voorde als voogd over de drie minderj. kinderen. 27.7.1764 239. St. Petronelle Livine Cromheeke fa jan + Waarschoot Oostmoer 12.11.1774. Hd. Pieter de Pauw fs, Laurens. Gislain Cromheeke voogd mat. over Joanne Marie 3j., Petronelle Sj. en Carotine 8 dagen (na het overlijden van haar moeder ook overleden) alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 11.2.1775 240. St. pro deo Pieter Pieters + Waarschoot Weststraete februari 1775. He. Jo anne Cauwels. Jan Baptist Pieters fs Pieter en Ioosijntien Buiise, Icosephus Haek x met Anne Marie Pieters zuster van de voorn. Jan Baptist, voorts dezelfde J osephus Hrek voogd over de vier minder]. kinderen van de over I. en deze He. 28.4.1775 241. St. Piet er de Vuijst en Petronelle de Pauw fa 1an zijn huisvrouw beide + .Sleidinge Oostmoer ambacht Waarschoot 31.1.1775. Pieter de Vuijst te voren wedn. ten sterfhuis van Marie Braeke en Petrorielle de Pauw wed. in haar eerste huwelijk van Joans Cromheeke. Hoors : J ooseph de Vuijsr fs Pieter voorn. en Marie Braeke, J oor is Standaert x met Catharine de Vuijst zuster van de voorn. Iooseph, Pieter de Pauw fs Laurens x geweest met Petronelle Livine. Crornheeke Ja' J oans en de laatste overledene Petronelle de Pauw in haar eerste huwelijk, als vader en voogd over zijn twee minderj. wezen. Guille, Carel en Elisabeth de Vuijst kinderen van Pieter en Petronelle de Pauw jongmans en jonge dochter hun zelfs, alsmede Guille de Vuijst voorn. voogd over zijn nog minderj. zuster Angeline de Vuijst 22j. 11.2.1775 242. St. Caroline Van Vooren fa Beirnaert + Waarschoot Weststraete in -noverriber 1772. Hd. J udocus Van Durmen. Jan Van Vooren broer van de overl. en voogd over Joanne l Ij, en Beirnaert Van Durmen 8j. twee kinderen van de overl. en deze Hd. 28.3.1775 (2 ex.)


- 273 243. St. Gillis Van Bochaute fs Jan + Waarschoot Weststraete februari 1775. wedn. in eerste huwelijk van J oanne Schoonacker en in tweede huwelijk van Marie J udoca Haek fa Jacobus. Hoors : Guillielmus van Bochaute over zichzelf als voogd naast Jacobus Haek vader van de overl. tweede huisvrouw over Pieter 24j. en 1an Frans van Bochaute 20j. geb roers met de voorn. Guillielrnus bij de over I. in zijn eerste huwelijk gewonnen aan joanne Schoonacker; mitsg, over Caroline 7j. en Marie Therese van Bochaute twee zusters van vollen bedde, bij deze overl, gewonnen in tijn tweede huwelijk aan wijlen Marie Iudoca Haek. 11.4.1775 244. St. Arme Marie Van de Velde fa Jan + Waarschoot Weststraete 29.5.1774 mitsg. van Mattheus Pauwels .fs Joos haar man alsnu "cranksinnigh ende innocent". Apperente hoors : Jan en Lieven Pauwels fs de voorn. Mattheus en deze overl., m itsg. de voorn. Jan Pauwels voogd over zijn vader en over 1acobus 24j., PetronelIe Iudoca 21j., Anna Carola 18j., Ioanne Catharina 16j., en Marie Therese 13j. alle vijf kinderen van de overl. en Mattheus Pauwels "innocenten", 23.5.1775 245. St. Marie Catharina Van Damme fa Jan wed. van Jacobus Mariman + Waarschoot Arisdonck april 1775. Hd. Vincent Roegiers fs Pieter. Hoors : Pieter Marlman fs Jacobus en deze over 1. alsnu gehuwd zo over zichzelf als voogd naast Piet er Marlman broer van s'overl. eerste man, over Marie Therese 21 j. en Jan Baptist Mariman 18j. (geboren na de dood van zijn vader) twee kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk. Mitsg. Pieter Mariman fs Jacobus voogd over Pieternelle Caroline 16j., luanne Marie 10j., Jan Baptist 6j. en Marie Catharine 3j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. in haar tweede huwelijk. 20.6.1775 246. Rek. door sieur Leonardus ten sterfhuis van J offrouw 20.6.1775

Malherbe meester chirurgien Marie Elisabeth Van Troost.

te Waarschoot

als Hd.

247. St. Livine Vermeire fa Pieter en van Marie Van Nevel wed. van Pieter van Holderbeke + Waarschoot Artsdonk 7.3.1775. Hd. Philippe de Metsenaere fs J ooris, Hoors : Ioans Van Holderbeke broer van 's overl, eerste man, naast Jacobus Vermeire broer van deze overl. voogden pat. en mat. over j oannes Baptist 24j., Iudocus 22j. en Jan Frans van Holderbeke 21j. drie kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk "boven nogh twee andere bij het selve huwelijek geprocrieert ende naerdien cornmen t"overlijden". 20.6.1775 248. St. Anne de laeger fa Ioorls + Waarschoot bij de Keere 1774. Hd. Jacobus Buijsse fs Pieter . Pieter de 1 aeger broer van deze overl. als voogd mat. over Francles Buijsse 8j. enig kind van de overl. en deze Hd. 4.7.1775 249. Renseing door Pieter Gillis Hd. ten sterfhuis van Marie Magdalena de Smet fa Pieter en van Marie Batsteer over de nog drie minder]. wezen : eerst over het sterf-huis van Pieter Livinus Gillis zoon van de voorn. Pieter Gillis en Marie Magdelena de Smet jongman 26j. + ten huize van de overgever Pieter Gillis op 22.2.1772, mits het overlijden van J oanne de Smet wed. van Jan Standaert tante mat. van de wezen; presenterende deze aan j an Baptist ForrĂŠ x met Marie Judoca Gillis fa Piet er voorn., Louis de Neve x met Joanne Gillis fa Pieter voorn. en aan Frans GiIIis fs Preter voorn. en van Marie Magdelene de Smet. 5.9.1775


- 274 250. St. Piet er Livinus Gillis fs Pieter en van Marie Magdalena de Smet jongman 26j. + Waarschoot dorp in het huis van zijn vader Pieter Gillis op 22.2.1772. Hoors : Piet er Gillis als vader en voogd over zijn minderj. wezen: Anthonius 21j., Theresia 18j., en Marte Carola 15j. mitsg. Frans Gillis fs Pieter voorn. broer van deze overl, 27j. jongman, Jan Baptist forré x met Judoca Gillis zuster van' deze. overl. en Louis de Neve x met Joanne Gillis ook zuster van deze overl. 5.9.1771 251. St. Anna de J aeger fa Jooris + Waarschoot zie volgnummer 248

Keere

1774.

252. St. Anna Carola Goethals fa Frans + Waarschoot dorp 21.10.1774. Hd. Preter Snoeck fs Pieter en van Anna Marie Vergult. Hoors : Bernardus Goethals fs Frans voorn. en Catharina Van Hoorebeke, broer van deze overl., als voogd mat. over Marie J acoba 18j., Marie Therese 17j., Bernard s 15j. en Carel Frans Snoeck l l j, alle vier kinderen van de overl, en deze Hd. rans S noeck broer van deze Hd. "schippers" 9.1L 775 253. St. J ffrouw Marie Elisabeth van Troost fa sieur Pieter en van Ioffrouw Joanna Iaco a van Loo Exaarde en + Waarschoot dorp 16.12.1773. Hd. sieur Pieter J ooseph Leonardus Malherbe fs Au.dries en van Marie de Schumaeker Haeken. Hoors : sieur Jacobus van Troost broer van deze over l. tot Gent voogd overPhilippus 8j. en Engelbertus Malherbe 4j. beide kinderen van de + en deze Hd. . z.d. 0

0

254. St. pro deo Jo anne Marie Standaert fa Joos + Waarschoot Bergh augustus 1775. Hd. Jan Frans Theirlincx fs Jan. Hoors : Pieter Paridaen zwager van deze over}. en voogd over Jo anne Catharine 18j., Anna J osepha I4j., Joachim 12j., Marie Therese IOj., Pieter Livinus 8j. en Marie Theodoria 4j. alle zes kinderen van de over]. en deze Hd. 17.10.1775 255. St. Agnes Van Vooren fa Pieter + Oostwinkel 29.6.1775. Hd. Pieter Huysman. Kinderen: Anna Marie l l j., Joanne Therese 10j., Jacobus Francles 9j., Marie J acoba 7j., Monica 5j. en Carolina H uysrnan 15 maand. Voogd: Jacobus Huysman broer van de Hd (geschrapt) en Jan Van Vooren broer van de overl. als voogd mat. 28.11.1775 256. St. judocus Blomme fs Joos en van Marie de Smet + Waarschoot . Kerckstraete op het einde van het dorp 1775. He. J oanna de Buck. Judocus Blomme was wedn. van Iudoca Aerssens fa Pieter en van Pieternelle de Buck. Apperente hoors : Joannes Blomme fs Joos broer van de overI, voogd pat. en Jan Frans Cornelis x Marie Pietronelle Nuijttens' fa Jan en van voorn. Judoca Aerssens fa Pieter en van Pieternelle de Buck als halfzuster van de voorn. vijf kinderen die den overl. gewonnen heeft in zijn eerste huwelijk aan Iudoca Aerssens, deelvoogd mat. over J oanna Catharina 21 j., Livijne Cornelia 1.7j., J acoba Theresia 15j., Francisca Coleta i3j. en Theresia J osepha .'Blomme Ll j, alle vijf kinderen van de over]. gewonnen in eerste huwelljk.. Voorts aan de voorn. Joannes Blomme deelvoogd mat. over de vier weeskinderen van de overl. gewonnen in tweede huwelijk aan deze He. z.d, (2 exemplaren) 257. St •. Iudocque Noë fa Jan + Waarschoot in het hoeexken 14.1.1776. Hd. [udocus Van de Keirckhove fs Joos.

van de Kerckstr aète


- 275 Hoors : j oor is Meiresonne x met Marie Arme Noë zuster van de over]. als deel.. voogd mat. over Marie Catharine Van de Keirckhove 16j. enig kind van de overl. en deze' Hd. 30.6.1776 258. St. Pieter Nuijt fs Jan + Waarschoot Berg maart 1776, wedn. in eerste huwelijk van Marie Anne Uijtterschaut + Waarschoot Bergh juni 1745 en wedn, in tweede huwelijk van Marie Causse fa Pieter + Waarschoot 1.6~1758. He. Marie Anne de Ruijter fa Iooris die te voren wed. was van Stoffel de Vuijst (+ Zomergem) zonder kinderen in zijn derde huwelijk • .Hoors : Pieter Bekaert x met Marie Cristine Nuijt fa Pieter voorn. en Marie Anne Uijtrerschaut voorts Pieter Pieter en Jan Baptist Nuijt beide hun zelfs jongmans, mitsg. Catharina Nuijt haar zelfs en Jan Nuijt broer van deze overl. als voogd pat. naast de voorn. Pieter Nuijt. hoor in deze als voogd mat. over joarme Mariè Nuijt 22j. alle vier kinderen van de overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk aan Marie Causse. 16..7.1776 259. St. Jan Baptist Soens fs Jacobus + Waarschoot Oostmoer januari 1776. He. Theresia Van Vooren fa Zegher. Erfgenamen: Joanne 21j., Martinus 19j., ]udocus 17j., Jan Baptist 14j. en Pieternelle Soens 12j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. Ioannes de Backere fs Jacobus voogd pat. mitsg. sieur Jan Maenhaut burgemeester van het ambacht Waarschoot als kamervoogd over de voorn. Theresia Van Vooren wed. van Jan Baptist Soens mits "haere actuele crancksinnigheijt". 14.5.1776 260. Rek. door Carel Cromheeke Hd. ten sterfhuis van Marie Anne Verheeke fa Pieter die te voren wed. was in haar eerste huwelijk van Pieter Pauwels als voogd over Joanne Marie Pauwels enige weze van Pieter en van Marié A nne Verheeke 22j.; presenterende deze aan Jan Pauwels voogd pat. 16.7.1776 261. Augm. door Preter Judocus van Wassenhove x met Anna Marie van den BOSche die wed. was ten sterfhuis van Seger Martens + Waarschoot en zo stiefvader en voogd over de drie minder]. wezen van Seger Marrens gewonnen aan Anna Marie van den Bossche voorn., ter eausen het overlijden van Lieven Martens jongman + Waarschoot Jaegerpadde; presenterende deze. aan J oans Verstraete x met Joorijntjen Martens zuster van' de vader van de wezen als voogd pat. 29.10.1776 262. St. Jan de Ruijter fs Marten + Waarschoot bij de Keere december 1775, wedn, van Marie Grijp (lx). He. Marie Anne Cromheeke fa Jan. Hoors : Frans Cocquijt x met 'Ioanne Marie de Ruijter fa van de overl. in eerste huwelijk aan Marie Grijp tot Merendree, .mitsg, Joos de Ruijter voogd pat. over Pieter 15j., Carola 14j., Anne Cathartne l Ij., Anne Marie 9j., Dominicus 7j. en Jan Frans de Ruijter 5j. alle zes kinderen van de over I. gewonnen in zijn tweede huwelijk aan deze He. 18.6.1776 263. Renseing door Bouckaert arnrnan van het ambacht Waarschoot over het sterfhuis van Judocus Blomme overgevende aan Jan Blomme en Jan Frans CorneUs voogden over dezelfde wezen mitsg. Marie Jacoba de Buck wed. van wijlen Iudocus Blomme. 23.12.1776 264. St. judocus Blomme fs Joos. (2 exemplaren) Zie volgnummer 256.


276 BUNDEL 358 265. St. Judocus Blomme : zie volgnummer

256.

266. St. Matheus de Pauw fs Jooris en van Jomina Pauwels + Waarschoot den Bo sch op de hofstede "competerende aen het Wene~aers hospitaal binnen Gent" 5.1.1778. . He•. Arme Marie de Pauw fa Jan. Hoors : j ooris, Pieter de Pauw, Agnes, Carola, Livine Bernarde en Ioanne Marie de Pauw alle zes jongmans en dochters hun zelfs, voorts Pieter De Meester x met Anna Catharine de Pauw fa als de voorgaande en ten laatste de voorn. Iocris de Pauw voogd over Petronelle de Pauw 23j. alle negen kinderen van. de overl. en deze He. 25.4.1778 I

267. Request: Pieter Francles Cornelis tot Zelzate over zichzelf en loann~s Bernardus Poelman tot Winckel x met Ioanne Blomme fa Iudocus bij Judoca A~rssens over zichzelf als voogd over de minderj. wezen van wijlen Iudocus Blomme verwekt in eerste huwelijk aan Iudoca Aerssens Heerser contra dheer C~rel van Crombrugg e': burgemeester van Eeklo en koopman in lijnwaad.

!--

1777

:

268. Rek. door Joannes Bernaerdus Poelman x met Joanna Catharina Blombe fa Judocus gewonnen aan Iudoca Aerssens administrerende voogd over de! drie minderjarige kinderen van wijlen Judocus Blomme en Iudoca Aerssens met naam: Livina Carolina, Francisca Colleta en Thecla joosepha Blomme; presepterende deze aan Pieter van Damme x met Livine Carolina Blomme voorn. z.d. (1778) !

269. "Costen ende verschot· van ghelde" om Pieter Francies Cornelis tot Zelzate over zichzelf en [oannes Bernardus Poelman . x met Ioanna Blomme fa Iudocus bij . I Iudoca Aerssens tot Winckele over zichzelf en als voogd over de minder], kinderen van Iudocus Blomme jegens dheer Anastasius Iudocus Bouckaert amrnan van het ambacht Waarschoot. ! z.d. (4.12.1778 i

i

270. St meester Jacobus Vollaert fs Jacobus en van Catharina Bourdeaux chirurgten tot Waarschoot dorp, wedn. van Joanna de Reu fa Jooris en van Janrieken i Pauwels, + 14.6.1777 zonder kinderen. Apparente hoors : Pieter J acobs tot Middelburg in Vlaanderen voogd over Noe Bernardus Vollaert 25j. en [udoca Vcllaert 15j. nog twee minderj. kinderen van Jan Vollaert broer van deze overl. gewonnen aan Jo anne Huvaert beide tot Middelburg. Pieter J acobs voorn. over hemzelf als over dezelfde wezén naast dheer Martinus Wttenhove als geautoriseerd over J aannes Vollaert fs [de voorn. Jan sedert enige jaren "uytlandig sender binnen de drij jaeren eenige [tijdinge", Mitsg, Francles Goethals tot Waarschoot, Pieter Goethals tot Gent, Jan Baptist Goethals tot Merendree en Jacobus Goethals tot Hansbeke alle kinderen van Lieven Goethals en van Marie Catharine Vo llaert. Alsmede J oannesvan de Walle als vader en voogd over zijn minderj. weeskinderen in eerste huwelijk geiwonnen aan Marie Christine Goethals ook dochter .van Lieven en van Marie Cathiarine Vollaert tot Hansbekè, i 13.11.1777 271. St. Pieter Vande Walle fs Jan en van Elisabeth de Smet + Waarschoo~ Weststraete 1776 bij den Stuijver. ; He. Marie Cocquijt fa Jan en van J acquemijntien Haek~ I Hoors Iudocus zijn zelfs, Beirnardus, Anna Catharina, Anna Iudoca ~ .'met Preter de Craen en Pieter Vande Walle meerder], zijn zelfs, mitsg. J ooris 24j., en Andries Vande Walle 2Ij. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. Iudocus Vande Walle voogd over zijn minder], broers. 25.11.1777


- 277 -

1

I

272. St. Ignatius de Duijtsgaever. fs Frans 0 Bellem en + Ambacht Waarschoot . 22.3; 1775. I He. Judoca Van La:eke fa Guilliaeme. i Hoors : Pieter de Duijtschaever broer van de overl. tot Bel1em en vdogd over Marie Catharine 4j. en Marie Anne Therese alsnu overleden na het over-lijden van haar vader, twee kinderen van de overl. en deze He. i 23.12.1777 i feb. 1777. 273. St. Marie Bernaerde van Waes fa Bernardus + Waarschoot Kerckstraete ! Hd. Jan de Groote fs Joos. ! Hoors : Petrus Martinus Bral x J oanne Marie de Groote fa van de overl, en deze Hd., voorts Florentina de Groote fa als voren meerder], haar· zelfs, lalsmede de voorn. Pieter Martinus Bral voogd m at. over Jan Baptist de Groote 24j., Petronelle 20j., Frans 18j., Bernardus 15j. en Carel de Groote lij. alle zeven kinderen van de overl. gewonnen aan deze Hd. 28.10.1777 I

274. St. Ioannes Pauwels fs Jan + Waarschoot Arisdonck 16.7.1777, wedn. van Joanne de Re~ fa Jan (+ Waarschoot Arisdonck 15.1.1752). He. Rosalie Dierickx fa Jan. Hoors : Preter en Frans Pauwels beide zonen van jan voorn., Joans en Jo anne de Reu hun zelfs, voorts Frans Rogghe x met Petronelle Pauwels fa. Jan én van Ioanne de Reu tot Bellem; Joeris Hutsebaut x met Jo anne Catharine Pauwels zuster van de voorn. tot Waarschoot, mitsg. Pieter de Backer x met Marie Judoca Pauwels fa Ioannes en Jo anne de Reu tot Sint-Niklaas alle vijf kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan J oanne de Reu. Alsmede Pieter Frans Herteleer gehuwd geweest met Marie Carola Pauwels fa joans en Rosalie Dierickx voorn. alsnu overleden na de dood van haar vader achterlateride een kind ook overleden na de dood van zijn moeder tot Merendree. Voorts Iudocus de Ruijter voogd over de nog drie minderj.· kinderen van deze overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk met Rosalie Dierickx met naam Ioannes Baptist 1Bj. en Joanne Francisca 14j. en Marie Arme Pauwels 10j. . 23.12.1777 275. Augm. door Ioa ns Van Wassenhove fs [udocus et Theresia Lijbaert voogd administratieve over zijn minderj. broer en zuster Jooris en Catharine Van Wassenhove beide kinderen van voorn. Judocus gewonnen in. eerste huwelijk . aan Theresia Lijbaert; presenterende deze aan Jeans Lijbaert oom en deelvoogd mat. 15.4.1777 276. St. Joorijntien Pauwels + Oostwinkel 13.5.1776. Hd. Christiaen Teirlijnck f's Andries. Kinderen : A ndries gehuwd, Joanne Marie x met Pieter J udocus .Heirbrandf, Judoca x met Pieter de Pauwen Jan Baptist Teirlijnck 24j. Andries Teirlijnck voogd over zijn minderj. broer Jan Baptist. 27.5.1777 277. St. Jeannes Bonamie fa Arnaut + Ronsele .Ronselhouck 11.10.1777. He. Theresia Van Ackere fa Iooris en van Marie de Greijter. Honrs : Iudocus, Livinus en Pieternelle Bonarme x met Preter Bastiaen alle drie kinderen hun zelfs. Voorts de voorn. Judocus Bonamie voogd over de zes kinderen van wijlen Marie Anne Bonamie gewonnen aan Jacobus Vanden .Berghe alle 'kmderen van de overl, gewonnen in zijn eerste huwelijk aan wijlen Livijne Noe fa Jan, voorts J anne Iudoca Bonamte .x met Ioannes de Smet,_ Marie ]acoba en Piet er Francies Bonamie alle drie hun zelfs, alsmede de voorn. Piet er Francies Bonamie voogd mat. over Geeraerdus 22j., Marie Livijne 17j. en Monica Bonamte 14j. alle zes kinderen van de overl, ~ ewonnen in tweede huwelijk aan deze He. . . . 25.11.1777 ó


- 278 278. Augm. door Andries de Pauw fs Andries over in eerste huwelijk gewonnen heeft aan Livine Oostmoer, mits het overlijden van Joorijntien Laurens de J aegere voorn. grootvader van de Iudocus de Vos oom van de wezen. 24.6.1777--- ----

zijn vier minder], kinderen die hij de ] aeghere fa Laurens + Waarschoot Dell aert huisvrouw geweest van wezen; presenterende deze aan

279. Augrn, door Jan Baptist Van Wassenhove voogd pat. over zijn minderj.· broer en zuster jooris 24j. en Petronelle Catharine Van Wassenhove 21j. wezen van Iudocus Van Wassenhove fs Mattheus, gewonnen in eerste huwelijk aan Therese 1Ybaert mits het overlijden van hun vader. Pieternelle A ngelina Theresia Clara Thienpont wed. en He. ten sterfhuis van voorn. Iudocus Van Wassenhove. (Stvg. Maldegem 24.6.1776) 23.12.1776 280. St. joanne Goethals fa Pieter + Waarschoot dorp 7.10.1777, wed. van Cornelis Van Vooren die samen drie kinderen hadden, waarvan nog in leven zijn Bernardus zijn zelfs en Anna Catharina Van Vooren 23j. Hd. Livinus Vanden Bossche fs Jacobus zonder kinderen. Bernardus Van Vooren voogd pat. naast Bernardus Goethals voogd mat •. over de voorn.· Anna Catharina Van Vooren. 9.12.1777 281. Condities van de verkoping "geseijt Rijnbaut". z.d.

van de goederen

van meester

Pieter

Jacobus

Vollaert

282. Bewijs door Joannes Bernardus Poelman x met joanne Catharine Blomme fa Judocus gewonnen aan Judocua Aerssens administrerende voogd over Livina Cornelia, Francisca Colleta en Tecla [osepha Blomme drie kinderen van Judocus Blomme en Judoca Aerssens, ter eausen de successie op hun moeder; grootvader en grootrnoeëer mat. verstorven, de successie van hun zuster J acoba Theresia Blomme en het testament van PieterVan Vooren. 10.11.1778 283. St. Catharina Steijaert fa Iudocus en van Anne Marie de Reu + Ronsele in de Ronselstraete 4.2.1778. Hd. J oannes Claeijs fs Pieter en van Isabelle Pille •. Hoors : Pieter Jo annes 9j., Marie Pieternelle 13j. twee kinderen van de over 10 gewonnen aan deze Hd.; presenterende deze staat aan Francies Secaet tot Lotenhulle x met de zuster van de overl. als deelvoogd over de twee wezen. 28.7.1778 284. Renseing door Rosalie Dierickx wed. en He. ten sterfhuis van J oannes Pauwels + Waarschoot, over haar minderj. kinderen ter eausen Pieter Herteleer cause zijn overl. huisvrouw Marie Carola Pauwels. 27.10.1778 285. St. Augustinus Van de Velde fs Zegher en van Elisabeth van Hijfte + Waarschoot Kerckstraete 16.12.1777. He. Marie Pieternelle de Pauw fa J ooris en van J oortjntien Boghaert. Hoors": Anne Catharine 2j. en half en Pieter Iacobus Van de Velde. 2 maand (overleden na zijn vader) beide kinderen van de overl. en deze He •. Bernardus Verhije voogd. 10.2.1778 286. St. Anna Van Hecke (het register spreekt schoot Weststraete 8.9.1777. Hd. Frans Van Vooren .fs CristoffeI.

over Van Hulle) fa Christoffel

+

Waar-


- 279 Ioans Van Hecke broer van de overl. als voogd over Pieter Frans 13j., joanne Marie 7j. en Aldegonde Van Vooren 4j.· alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. 12.5.1778 . 287. St. Carola Van de Veire fa Pieter en van Jacoba Vervaet + Waarschoot Kerckstraete augustus 1777. Hd. Bernardus Van Vooren fs Cornelrs en van J oanne Goethals. Carel Vervaet broer van de moeder van de overl. als voogd mat. over Carel Ludovicus 16 maand en Piet er Frans 3 weken en na de dood van zijn moeder ook overleden, alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. 15.1.1778. 288. St. Anne Marie Clçlijs fa Christoffel en van Elisabeth Buijsse Oosteeklo en + Waarschoot Oostmoer 11.5.1777. Hd. Ioans Pauwels fs Pieter. Jeans Claijs broer van de overl.· tot Oosteeklo als voogd over de vier wezen van de overl, en deze Hd. 10.2.1778 0

289. Augm. door Io annes Willems voogd pat. en Ioannes Baptist de Smet voogd mat. over de nog minder]. weze Francles Willems fs Jan Baptist en J oanne de Smet beide + Waarschoot. mits het overlijden van Jouffrouw j oanne de Smet overl. begijntje. in het Groot Begijnhof couvent "ten hove" binnen Gent, tante van de moeder van de weze • 14.4.1778 290. St. Fernandine Stofferis fa Pieter wed. van J oannes Beekman + Waarschoot Kerckstraete 22.4.1778. Hd. Pieter Gijsens Sleidinge. Francies Verselde voogd pat. over de nog minder], weze van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan Joannes .Beekman mitsg. de voorn. Pieter Stofferis voogd mat. over de weze Jo annes Beekman als over J oanne Petronelle Gijsens . 2j. kind van de overl. gewonnen in tweede huwelijk aan deze Hd. 9.12.1778 0

291. Condities van de verkoop ten sterfhuis van Anna Marie Verbraecke wijlen sieur Jacobus de Mot + Waarschoot dorp. 9.1.1778 .

wed. van

292. St. Livinus Comergo + Waarschoot Weststraete 10.3.1778. He. Joanne Vereecke fa Joorts. J oannes Lampaert x met Catharine Comergo fa van de overl. en deze He; en als voogd over Petronelle 24j. en Anna Carclina Comergo ook twee kinderen van de over l. en deze He. 28.7.1778 293. St. J oannes Lammens fs Guilliame te voren wedn. van Elizabeth Uijtterschaut + Waarschoot Leeghe Voorde wezende jurisdictie van de Keure van Sleidinge februari 1777. He. Marié Anne Pauwels fa Marten. Pieter Uijtterschaut broer van de eerste. huisvrouw van de overl. en Bernardus Lammens broer van deze overl. beide voogden pat, en mat. over Marie Iudoca 16j., bij de overl. gewonnen aan Elisabeth Uijtterschaut, voorts Pieter 7j., Marie Catharine 6j. en Pieternelle J acoba Lammens 4j. de drie laatste kinderen van de overl. gewonnen aan deze He. . . Voor de wet van de . Keure van Sleidinge 18.3.1778 . 294. St. pro deo van Ioanne bij de Keere,

Van Bouchaute

wed. van J005 de R00se + Waarschoot


- 280 Jan Baptist Van B ouchaute voogd over de drie minderj. kinderen van de overl. gewonnen aan de voorn. Joos de Roose. 14.10.1777 295. St. pro deo Iooris Standaert fs Cornelis + Waarschoor Oostmoer 13.6.1777. He. Anna Catharine de Vuijst fa Pieter. Carel de Smet schepen en kamervoogd over Pieter 9j., Petronelle 7j., Carola Sj., .Ioanne Made 3j. en Mar ie Iudoca 4 maand vier kinderen van de overl. en deze He. 28.7.1778 296. St. Iocris Pauwels fs Ioans + Lembeke "maer aldaer gewoont thebbben eenighe maenden" + 27.10.1776. He. Catharine Batseleer fa Jooris. Ioans Pauwels fs Jan voorn. broer van de over I. voogd over Carola 8j., Jan Baptist Sj. en Anne Marie Pauwels 4j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 1.9.1778 297. St. pro deo Petronelle Meiresonne fa Jan + Waarschoot 4.12.1777. Hd. J oans .Roegies. Andries Meiresonne broer van deze overi e . als voogd over Agnes 8j. en Marie [udoca Roegies 3j. twee kinderen van de overl. en deze Hd. 13.1.1778 298. St. pro deo Elisabeth Crornheeke wed. van Pieter Standaert + Waarschoot Oostmoer oktober 1778. Hoors : Jacobus Meiresonne x geweest met Jo anne Marie Standaert fa Pieter voorn. als vader en voogd over zijn nog minderj. weeskinderen gewonnen aan voorn. Joanne Marie Standaert, tevens als voogd over dezelfde wezen, voorts Jo orijntjen Vanderhoogerrsrraete wed. van Cornelis Standaert als moeder en voogd over haar twee kinderen gewonnen aan voorn. Cornelis Standaert. 22.12.1778 299. St. Iocren Buijsse + Waarschoot Jaegerpale 11.4.1778. He. Marie Roegiers fa Vincent. . Christoffel Buijsse zoon van Joeren voorn. en Marie Roegiers, Carel de Groote x met Marie Joanne Buijsse, Jo annesde Vree se x met Iudoca Buijsse en Livijne Theresia Buijsse jonge dochter haar zelfs, mitsg. de voorn. Christoffel Buijsse voogd over de minderj. weze Pieter Joannes Buijsse 24j. alle vijf kinderen van de overI. en deze He. 10.11.1778 300. Condities van verkoop ten sterfhuis van J@ ans Pauweis., 14.3.1778

+

Waarschoot

301. St. Iudocus de Vos fs Ioannes en .Livina Pieters + Waarschoof Oostmoer april 1778. He. J udoca de Jaeger fa Laureijns en J oorijntjen Dei jlaert. Joanna Livina 23j., Laureijns 22j., Anna Marie 19j., .Jan Baptist 17j., Marie Joanna 14j., Bernardus l l j. en Pieternelle Joanna de Vos 7j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. J oannes Baptist de Vos broer van de overi •. als deelvoogd pat. en ••• Martens als deel voogd mat. . 27.10.1778· . BUNDEL 359 B 302. St. pro deo Seger Van Vooren en Elisabeth Standaert

zijn huisvrouw + Waarschoot


- 281 de laatste in 1779. [udoca Van Vooren .haar zelfs, Carel Legge en Jan Nuijt als voogden pat. en mat. over Guille 23j., Jan Baptist 13j., Petronelle 10j. en Pieter Van Vooren 7j. alle vijf kinderen van deze overledenen .. 22.5.1780 303. Rek. door Dominicus Slock fs Adriaen tot Adegem als voogd administrateur van de drie minder]. kinderen van wijlen Pieter Dobbelaere fs Carel gewonnen aan J oanne Dhooghe fa Jan; sedert het overlijden van hun vader en moeder als bij het afsterven van Laurijne Carolijne D'hooghe hun tante. mat., alsmede van Anna Marie D'hooghe hun tante die gehuwd geweest is met joannes Egidius Van Killeghem, mitsg. van Anna Marie Verbraecke wed. van J acob de Mot ook hun tante pat. Wijlen. Jacobus de Mot : gewezen voogd van de wezen. 18.7.1780 304. Marie Catharine Van Bochaute fa Jan te voren wed. van Judocus Vande Velde fs Jan + Waarschoot Weststraete 20.12.1779. Hd. Frans Van Vooren die te voren wedn. was van Anna Marie Van Hecke. Frans Vande Velde en Jo ans Baptist Van Bochaute voogden pat. en mat. over de enige we ze J oanne MariÊ Vande Velde bij de overl, gewonnen in eerste huwelijk aan Iudocus Vande Velde voorn. 15.7.1780 305. St. Joachim Haeck (Haeq) fs Jan + Waarschoot Oostmoer juli 1769. He. .Ioanne Gijselijnck fa Jan en van Joosijntien de Pauw. Jacobus Haeq voogd over Ioannes Baptist 15j., Jacobus 12j. en Mar ie Iudoca Haeq 13j. mitsg. Marie Anne Haeck overleden na het overlijden van deze overl., drie kinderen van de overl.: en deze He. 15.7.1780 306. St. pro deo Livine Catharine de Clercg fa Pieter te voren wed. van Jan Dijsserijnck Hd. Lieven de Vri ese fs Jan. sieur Carel Frans Bouchier burgemeester van deze vierschaar.: als kamervoogd over de nog minderj. weze van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan Jan Dijsserijnck, de weze is 18j., mitsg. dezelfde burgemeester als kamervoogd civer Anna Carharina 17j. en Piet er de Vrrese. 14j. ook twee: kinderen van de overl, en deze Hd. 15.2.1780 307. St. frans de Groote fs frans + Waarschoot Wispelaershoek 10.4.1779. He. Ioanne de Pauw fa Cristoffel. Gabriel Ronse x met Marie Anna Therese de Groote over zichzelf en als voogd over J ooris Frans 24j., Bernard 21 j., Jan Baptist 19j., 'en Marie J acoba de Groote 15j. alle vijf kinderen van de overl. en de ze Hè. . 28.11.1780 308. Reneing door Joosijntien de Buijsschere He. ten sterfhuis van Pieter Vermeire + Waarschoot; presenterende deze aan Frans Claijs x met Carola Verrneire - ~ halfzuster van de wezen. 12.12.1780 309. St. Gabriel de He. J oanne de HOOfS : Pieter weze Gislenus 15.7.1780

Craene fs Groote fa de Craene de Craene

310. St. Livinus de Craenefs

Jan en Marie de Reu + Waarschoot Weststraete 10.4.1779. Joos wed. van Marten Pauwels haar eerste man. broer van de overl. als deel voogd pat. over de enige l l j., kind van de overl. en deze He. Jan en van Joanne Marie Vermeire

+

Waarschoot

Oostmoer


- 282 He. Theresia Remereier fa Jacobus en van .Ioanne Marie Huijde. Apparente hoors : Jacobus de Craene broer van deze overL als voogd over 1acobus Frans 5j. en Jan Baptist de Craene 3j. twee weeskinderen van de overJ. en deze He. 17~10.1780 BUNDEL

359 A

311. St. [oanne de Meijere fa Joos te voren wed. van [ooris Standaert + Waarschoot Oostmoer 24.4.1779. Hd. Jan Van de Camere x met Iudoca Standaert fa Jooris voorn. en Jacobus Pauwels x sedert het overlijden van deze overl. met Bernarde Standaert zuster van de voorn. Iudoca, twee kinderen van de overl, gewonnen in eerste huwelijk aan voorn. .Ioorts Standaert. Mitsg. Guillielmus de Meijere broer van de overl •. tot Ronsele voogd over Laurens van de Camere 18j. nog minderj. weze van de over). en deze Hd. eerste Cornelis, Pieter, Simoen en Joannes Standaert broer van de /man van de overl. 31.7.1779 312. St. Ioannes Verheecke fs Jan wedn. van Marie Vanderbeke + waarschoot Arisdon ck Keure van Sleidinge 1.3.1776. He. J oanna Claus fa Ioorts en van Pieternelle Auderogghe, die te voren wed. was van Jooris de Pauw. Hoors : Francles 22j., Joanna 25j., Marie ]udoca 23j., en Pieter Ioannes Verheecke 18j. alle vier kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan voorn. Marie Vanderbeke~· . Pieter de Pauwen Jan Baptist Versluys voogd pat. en mat. over de vooorn. weeskinderen. . 8.11.1778 313. St. Anne Marie Mariman fa Piet er en Jaecquemijntien Vande Velde + waarschoot Oostmoer 31.3. 779. Hd. Arnout De ilde fs ] an en van J armeken Van Vooren. Ioanes de Wild gehuwd zijn zelfs, .Bernardus 33j.,. Iudocque 28j., Ioanne Marie 22j;, Iudocus M uleman x met Jacobe de Wilde vijf kinderen van de over). en deze Hd., voort de voorn. ]0 annes de Wilde als deel-voogd over de voorn. Joanne Marie z jn zuster, Voorts Theresia de Pauw fa Andries als moeder en voogd benevens de vo rn. J oannes de Wilde als deelvoogd pat. over de enige weze Joanna Marie b j haar gewonnen aan Mar tinus de Wilde ook zoon van de overl. en deze Hd. ( Waarschoot Arisdonck Keure Sleidinge 5.4.1779) 10.7.1779 314. St. Mattheus d huwelijk van C He. Ferdinande ren te hebben. Hoors : Pieter de Vreese broer overl. gewonnen 12j., Marie Iac 27.4.1779

Vreese fs Pieter + Waarsähoot Iaegerpadde 1779; wedn. in eerste roline Verheeke fa Pieter (zonder staat van goed). Theresia Van Bochaute fa Gullllelmus zonder in dit huwelijk kindeerheeke broer van de overl, eerste vrouw voogd mat. en. Carel van deze overl. als voogd mat. over de drie kinderen van de in eerste huwelijk aan wijlen Carola Verheeke te weten Preter ba .l I], en Joanne Marie de Vreese 9j.

315. St. Gislenus de Smet fs Jan wedn. in eerste huwelijk van Tanneken Van Bochaute + Waarschoot Kerckstraete 12.12.1778. He. Magdalena Van Belle fa Judocus Sleidinge Hoors: Pieter en Jan de Smet beide kinderen van de overl. in eerste. huwelijk, Gislenus jongman hun zelfs, mitsg, Jan Beirens x Marie Magdalena de Smet ook fa Gislenus alle drie kinderen van de overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Tanneken van Bouchaute. 0


- 283 Voorts de voorn. Jan de Smet voogd pat. over Marie J udoca 24j., Joanne Petronelle 21j., Anna Catharina 18j., Iscoba Theresia 16j. en Frans Ferdinandus de Smet 14j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 13.4.1779 . 316. St. Marie de Neve fa Pieter wed. van Pieter de Groote + Waarschoot Kerckstraete 1779. Hoors : Jan Baptist Windels x met Ioanne Marie de Groote fa Pieter en deze overl. , Joosijntien Regina de Groote haar zelfs, Anthone Van de Weghe tot Oostwinkel voogd pat. en Iudocus de Neve tot Kaprijke voogd mat. over Petronelle 23j. en Anna Colleta 20j. beide kinderen van de overl. en wijlen Pieter de Groote. 5.10.1779 . . 317. Augm. door Ioorijntlen Van Vooren wed. van Franctee de Jaegere + Waarschoot Oostmoer mits het overlijden van Christoffel de Jaeghere fs Jan bij Anna Van Vooren oom van de weze + Sleidinge Sinte Baefs Volpenswege in het Ve lthoek 13.2.1779. 19.10~1779 318. St. Francles de Jaeger fs Jan en van Ioanna Van Vooren + Waarschoot Oostmoer september 1777. He. Joorijntjen Van Vooren fa Jan en van Petronelle Mestdagh. Anna Marie x met Jooris Buijsse, Pieternelle Livine en Christoffel beide hun zelfs, mitsg, Isabelle 24j., Marie Theresie 19j., Bernardine de Jaeger 16j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. Christoffel de Jaeger broer van de overl. als deelvoogd. 23.2.1779 319. St. [udocus de Jaeger fa Pieter + Waarschoot Weststraete 6.4.1779. He. J oanne Van de Velde fa Jan. J oans van Hoorebeke zwager van de overl. als voogd over Anne Marie 24j., Pieter 22j., Marie J acoba 14j. en Marie Catharine de J aegher 7j. en half alle vier kinderen van de over I. en deze He. 21.9.1779 320. St. Anne Marie Haek wed. van Jan Blanckaert + Waarschoot Weststraete 12.2.1779. Hd. Jan Van Ca~, zonder kinderen in dit huwelijk. J an Haek broer van de overl. als voogd over de twee nog minderj. wezen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan wijlen Jan Duninck. 16.3.1779 321. Augm. door Iooris Pihille over zijn twee minder], kinderen gewonnen in eerste huwelijk aan Catharine Lybaert fa Jan bij J oanna HBeelaert, mits het overlijden van Jan Lybaert grootvader van deze wezen, + Sleidinge Keure heerlijkheid van ten Broecke 13..4.1779. 3.11.1777 322. Renseing door Bouckaert amman van het ambacht Waarschoot over het sterfhuis van Iudocus Blomme; presenterende deze aan sieur Cornelis van Crombrugge tot Eeklo en Joannes Bernardus Poelman tot Terdonk x met Ioanna Blomme over zichzelf als naaste bestaande benevens Pieter Frans Cornelis voogd over de nog minder], weeskinderen van voorn. Iudocus Blomme gewonnen in eerste huwelijk aan Iudoca Aerssens mitsg. Marie Ja coba de Buck laatst wed, van [udocus Blonime. 9.2.1779 323. St. Angeline Van Speijbroecg fa Pieter wed. van Pieter Van Vooren + Waarschoot oktober 1779. Hoors : Jan Baptist Van Vooren fa Pieter voorn. als voogd pat. mitsg. Iooris Van Speijbroeck tot Sleidinge voogd mat. van deze overl. over J ooris Frans ¡10j., So.ephia 8j., Servais 6j. en Bernar dus Van Vooren anderhalf jaar, alle vier kinde-


- 284 ren van de overl. gewonnen 2.11.1779

aan Pieter

Van Vooren.

324. Ingesloten in nummer 323 St. Pieter Van Vooren + Waarschoot dorp 12.2.J779. He. A ngeline Van Speijbrouck fa Piet er. . I· Hoors : Jan Baptist en Jacoba Van Voor en hun zelfs, voorts Ioannes A~bertus Rommer x met Joanne Marie Van Vooren fa Piet er voorn. drie kindereri van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan Joosijntien Vrombaut fa J oannes + 15.11. 1763, mits Iudocus Francles enige tijd na de dood van zijn moeder "onbedegen" overleden is. Voorts . de voorn. Jan Baptist Van Vooren deel voogd pat. benevens . . I J oorts Van S peijbroeck broer van de He. als deel voogd mat. over Jan Francies ll j., Sophia Gissilina 8j. en Servais 5j. alle drie kinderen van de overl. [in zijn tweede huwelijk gewonnen aan deze He. . 15.1.1779 I

325. St. ~ro deo J ooris de He. IIsabelle Pauwels Frans de Neve broer Joans 9j., Marie en. deze He. 5.1011779

iu.,

Neve fs J ooris + Waarschoot 30.5.1778. fa Pieter. van de overl. als voogd over Ioanne Therese 15j., Petronelle Iudoca 5j. en Jan Frans 2j. alle vijf kinderen van de overl.

I

326. St. tetronelle Luijc fa Pieter Petegern en + Waarschoot Arisdonck 8.8.1779. Hd. IMarcus J osephus Vanheule Doornik. Hoors : Dominicus Bral schepen en kamervoogd over Regine Therese 18j., Marie JaC ba 15j., Pieter Iudocus 12j., Jan Frans 10j. en Josephus Bernardus 3j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. . . 16.1 .1779· . . . 0

0

1

327. St. Jan de Pauw fs Jan + Waarschoot Weststraete februari 1779. He. IAnne Standaert fa Simoen. Hoors : Jan Baptist de Pauw zoon van de overl. in eerste huwelijk gewonnen aan Joor[jntien van Bouchaute fa Jan, voorts Francîes Van Laecke x met .Ioanne de Rauw ook fa van deze over I. gewonnen in zijn tweede. huwelijk met deze He. De {room. Jan Baptist de Pa uw als voogd over Pieter de Pauw 21j. en Marie Cat1arine de Pauw 15j. ook twee. kinderen van de overl. en deze He. 15.6.1779 .. I

~.~~~~~

I

328. St. Joosijntien de Vreese fa Pieter wed. van Ioans Haek fs Hendricq + Waarschobt Weststraete 7.3.1779. -Hd. ICristoffel Haek wedn. in eerste huwelijk van Ioosijne Versluys. Hoolfs: Jacobus Haek fs 'Ioans over zichzelf en als voogd benevens Ioanne Gijs~lijnck fa Jan en He. ten sterfhuis van Joachim Haek die ook zoon was van dez~ overl. in haar eerste huwelijk verwekt bij Joannes Haek over de drie weeskinderen bij de voorn. J oanne Gijselijnck verwekt aan voorn. Joachim Haek met naarn': Joannes Baptist 14j., Marie [udoca l l ], en Jacobus Haek 9j. mitsg. Pieter Haet zoon van Christoffel He. in dezen, jongman zijnzelf's, Ioosephus Haek broer van Ivoorn. Christoffel ook zijn zelfs, voorts Iudocus Van Durmen x met Cristina Haek ook dochter van de overl. gewonnen aan deze Hd. alsmede Anna Catharine Hae* ook fa Christoffel 28j. . 5.10n 779

I!

.

..

329. Renseing door Dominicus Slock voogd administratieve over de drie minder]. weeskind~ren van Pieter Dobbelaere fs Carel en Ioanne Verbraeke enerzijds. en Ioanne D'hooge anderzijds, mits het overlijden van Anna Marie Verbraeke wed. in eerste huwelijk van sieur J aco bus de Mo_!, beide + Waarschoot dorp zonder kindèren. 7.9. ~779 !


- 285 330. St. Carola Vrombaut fa [ooris en van Joosijntjen Pauwels + Waarschoot Oostmoer 10.4.1779. Hd. Jan Francles Martens fs Pieter. Hoors : Carel de Vreese x met Anne Marie .Vrombaut zuster van de.overl. en voogd over Marie Theresia 16j., Angela 15j~, Carel Francies 13j., Marte Anna l l j., Jan Baptist 9j., Servaes 7j. en Ioanne MarieMartens 2j. alle zeven kinderen van de overl. en deze Hd. 19.10.l779 331. Renseing door Jeannes Willems fs Mattheus voogd pat. benevens Jan Baptist de Smet voogd mat. over Franciscus Willems f's Jan Baptist en [oanna de Smet enige wees, mits het overlijden van Anne Marie Verbraeke wed. van Jacobus de Mot mits de successie van haar tante Joffrouw Joanna de Smet overleden begijntje in het Groot Begijnhof van Sint Elisabeth in Gent. 6.7.1779 332. St. Laurens de Jaeger wedn. van Georgia Dellaert + Waarschoot Oostmoer J779. Carel Lippens x met Georgia de Jaeger tot Lembeke, Preter Vande Walle x met Marie Joanne de Jaeger tot Sleidinge, CarelMartens x met Carola de Jaeger, Iudoca de Jaeger wed. van Iudocus de Vos: en Andries de Pauw als vader 69; voogd over zijn drie minder]. kinderen gewonnen aan' wijlen Livina de Jaeger beide tot Waarschoot, alle vijf kinderen van de over!. gewonnen aan Georgia Dellaert. 27.12~1779 ' 333. St. Anna Marie Verbraeken fa Adriaen en van Petronelle DarwĂŠ.; wed. van Jacobus de Mot + Waarschoot dorp 1778 zonder kinderen. Hoors : Francies Willems fs Jan en [oanne Dobbelaere, Dominicus Slock x met Caroline Willems, Pieter Braet x met Marie J udoca Willerus ook twee dochters van Jan en J oanne Dobbelaere voorn. De voorn. Francles Willems voogd pat. en Jan de Smet voogd mat. over de enige weze Francles WHlems fs Jan en Joanne Dobbelaere voorn. ge wonnen aan J oanne de Smet; welke J o anne Dobbelaere dochter was van Carel en van Joanne Verbraeken zuster van de overl. Voorts de voorn. Dominicus Slock als voogd pat. over de drie nog rn inderj, weeskinderen van Pieter Dobbelacre welke Pieter Dobbelaere broer was van zijn voorn. huisvrouwens moeder gewonnen aan Joanne d'hooghe fa Jan en Theresia de Vos; en Guilliaeme d'hooghe fs Vincent broer van de drie laatst genoemde wezen. En ten laatste Laurentius Vande Wattijne alsnu x met Catharine van Hoorebeke fa Jan en Theresia Dobbelaere die ook dochter was van Care I en de meergenoemde' J oanne Verbraeken meerderj. zuster van de overl. . Huwkontrakt voor notatis Jan Baptist Gallant te Gent dd, 24.10.1746 : 1 acebus de Mot fs Alexander verwekt bij Therese de Seson jongman en Marie Arme Verbraeke fa Adriaen gewonnen aan Petronelle DarwĂŠ jonge dochter. Testament van de overledene dd. 24.10.1778. 9. 1. ',t779 334. St. Iudocus Van Holderbeke fs 1 an en van Marie van Hoorebeke + Waarschoot Weststraete maart 1779. He. Pieternelle Dhooghe fa Matheus en van Marie Buijsse. Guillielmus van Holderbeke zoon van de overl. zichzelf als Iocren de Meijere voogd .pat. over Pieter 24j., Jooren 21j., Anna Marie J 9 j., Pieternelle Theresia 17j., Francles 13j., Colleta 10j. en Jan Baptist van Holderbeke 6j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 7.7.1779 335. St. Vincent de Craene fs Pieter + Waarschoot Bergh 1779. He. Livijne Coppens fa Joos. Hoors : Piet er de Craene vader van de overl. als voogd over Marie Anne 9j. en Pieter Martinus de Craene 20 maand twee nog minder], kinderen van de overl. en deze Hd. 19.10.1779


- 286 336. Augm. door Marie [canna Lippens wed. van 1an de Bie moeder en voogd over haar vijf minderj. weeskinderen gewonnen bij de voorn. Jan de Bie fs Pieter als op de vijf wezen is verstorven met het overlijden van Livina de Pauw· fa Baudewijn + Keure Waarschoot Arisdonek, te voren wed. van Pieter de Bie fs Joos grootvader van de wezen; presenterende deze aan Geerardus de Bie oom vim de wezen. 30.3.1779 337. St. Joannes Uijttersehaut fs loos wedn. van Catharine Pruijm fa Guilliaeme + Waarsehoot Wispelaershoek. He. Anna Catharina Grijp fa Pieter. Jan Baptist Uijtterschaut zoon van deze overl. in eerste huwelijk gewonnen, jongman zijn zelfs., mitsg. Norbertus Frans de Vogelaere x met Marie J aeoba Uijttersehaut zuster van "vollen bedde" van de voorn. Jan Baptist, alsmede dezelfde Jan Baptist Uijtterschaut voogd over de vier nog minderj. weeskinderen van de overl. gewonnen aan deze He. te weten: Marie Anne 18j., Joanne Therese 14j., Jacobus Frans l l j., Carel Frans Uijtterschaut 8j. 1.2.1780 338. Augm. Door Andries de· Pauw fs Andries als vader en voogd over zijn vier nog minder]. weeskinderen in zijn eerste huwelijk gewonnen aan Livine de lagere fa Laurens en J oorijntien Dellaert, mits het overlijden van voorn. Laurens de Jaeger grootvader mat. van deze voorn. wezen + Waarschoot 10.1 O.I779~ 18.1.1780 339. St. eersamen Pieter Vermeire fs Arent wedn. van Joosijntjen de Caluwe fa Iooris + Waatschoot Oostmoer 3.11.1779. He. Joosijntien de Buijsschere fa Preter en van Marie Nuijt achterlatende bij deze overl. negen kinderen te weten : Anne Marie geprofeste religieuze zuster in het klooster van de "Conceptionisten" te Gent, "dood ter weereld", voorts. Jacobus Vermeire jongeman 40j., Carola Verrneire x met Frans Claeijs tot Vinderhoute, Ioanne Marie Vermeire x Iooseph de Corte tot Waarsehoot, CareI Verm ire jongman 25j. en Pieter Vermeire 24j. alle vijf kinderen van de overl, bij de voorn. Joosijntjen de CaIuwe. Voorts Marie Anne 20j., Jan Baptist 18j., Iudocus 16j. en Petronelle Ver eire 9j. alle vier kinderen van de overl. gewonnen aan deze He. Frans Claeijs voogd over de vier minder]. wezen uit tweede huwelijk," 20.6.1780 340. St. Marten Grijp fs Pieter + Waarschoot in den Bosch + maart 1777... He; Livine de Pauw fa Christoffel. Ieren Grijp voogd over Anne Marie Grijp 19j., AIdegonde 17j., Marianne 15j., Icanne Marie 14j., Petronelle 12j., Iudocus l l ]., en Jacoba Therese Grij 6j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 28.11.1780 341. St. Catharine Noël. fa Jan en van Martijntjen de Ne:ve + Waarschoot Vo rde 28.6~ 1780,. wed. van Iudocus de Backer fs Pieter. Pieter de Ba.cker zichzelf, Jan Baptist Taek fs Guilliaeme x met Marie Anne de Backere tot Sleldinge, Marie Theresia en Anna Judoca de Backere 00 beide hun zelfs, voorts de voorn. Jan Baptist Tack voogd pat. over Agnesse d~· Backere 23j. alle vijf kinderen van de over]. en gewonnen aan wijlen Iudocis de Backere. 3.10 ..1780 342. Renseing door eersamen Livinus Laureijns_ voogd mat. over de weze va jooris de Pauwen Joanne Jacoba Laureijns fa Frans met naam Marie I acoba e Pauw 22j., mits het overlijden van haar vader en moeder en mits het overlijd n van Jan de Causmaeker oud-oom van deze wees en van Petronelle Laureijns fa Frans tante van deze wees en van Frans Laureijns grootvader van deze wees. 11.4.1780


- .287 343. St. Ioanne Dhooghe fa Iooris en van Elisabeth de Baets 0 Waarschoot en er overl, op den Ber'gh 23.1.1780. Hd. Pieter de Vos fs Joos. Iudocus en Pieter judocue de Vos beide kinderen van de voorn. Pieter jongmans hun zelfs,. voorts Benedictus van Hecke fs Pieter x met Petronelle de Vos fa Pieter voorn. tot Lembeke, Jan Verheecke x met. Marie Jacoba de Vos tot Waarschoot mitsg. Pieter Vande Walle als vader en voogd over zijn twee minderj. weeskinderen in zijn eerste huwelijk gewonnen aan Livina Theresia de Vos ook fa Pieter voorn. en deze overl. ook tot Waarschoot en ten laatste de voorn. [udocus de Vos voogd over zijn nog minderj. zuster Joanne Catharine de Vos 22j. alle zes kinderen van de overl. gewonnen bij deze Hd.· . . 11.4.1780 BUNDEL

360

344. St. eersamen Ioannes Willems fs Mattheeus + Waarschoot dorp 24.4.1781 wedn. van Ioanne Dobbelaere fa Care!. He. Agnes Heems fa joa nnes Waarschoot. Hoors : Francles Anthone Willems jongman zijn zelfs tot Waarschoot, Dominicus Slock en Carola Willems dochter van Ioannes voorn •. zijn huisvrouw tot Adegem, Pieter Braet x met Marie Iudoca Willems fa Joannes voorn. tot Oost-Eeklo, Francles Anthone Willems voorn. als voogd pat. naast Jan Ba ptist de Smet voogd mat. over de minder]. wees Francles Willerns 20j. zoon van Jan Baptist die zoon was van deze overl. en Ioanna de Smet en zo samen vier kinderen bij de overl. verwekt in zijn eerste huwelijk aan de voorn. Joanne Dobbelaere. Voorts heer en meester Pieter Leonardus Tierentijn licentiaat in de medecijnen en Jouffrouw Catharine Willems fa Joannes, zijn huisvrouw tot Waarschoot, mitsg. Jo anne Willems dochter haar zelfs en ten laatste de voorn. Francles A nthone Willems als voogd over de nog minder], wees Servaes Willems zoon van deze overl. gewonnen in zijn tweede en laatste huwelijk 14j., de. laatste drie kinderen van de overl. gewonnen aan deze Hè.· . 3.10.1781 0

345. St. eersamen Livinus de Reu fs Jooris en van Marie Moens Waarschoot Keure in de Voorde en + Waarschoot op het klooster goed "de Jaegerpadde" 5.4.1781. He. Anna Marie de Maere fa Pieter en van Marie Catharine Lannoij Boekhoute. Aernout de Reu broer van de over I. als voogd pat. en Judocus deSutter voogd mat. over Jan Baptist l l j., Marie Therese 10j., en Iudocus de Reu 5j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 20.11.1781 0

0

346. St. Bernaerd Theirlincq fs Jan wedn. Cristine de Craene fa Vincent + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete. He. Petronelle de Craene fa Christoffel. Apparente hoors: de voorn. Vincent de Craene en Guillielmus Theirlincq als voogden pat. en mat. over Pieter J oannes Theirlincq nog rnirider], wees van de overl. gewonnen in eerste huwelijk met naam Anna Marie Theirlincq, mitsg. de voorn. Guillielmus Theiliucq broer van de overl. als voogd over Pieter J eaunes Theirlincq 5j. ook kind van de overl. gewonnen in tweede huwelijk aan deze He. 27.11.1781 347. St. Petronelle Geernaert fa Christoffel + Waarschoot Keure Sleidinge Arisdonckstraete 24.8.1780. Hd. Baudewijn de Pauw. Lieven Geernaert voogd over Jan Baptist de Pauw 7j. en Ioanne Marie de Pauw . Zj. alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. 30.5.1781


- 288 348. Liquidatie op de staat van goed van wijlen sieur Piet er Vollaert in zijn leven. "meester chirurglen'' + Waarschoot dorp. 18.7.1782 349•. St. Francies Windels fs Lieven + Waarschoot Oostmoer 2.6.1779. He. Ioanna Pauwels fa Jo annes en Petronelle De Backere. HoOfs: Lieven Windels alsnu gehuwd over zichzelf en .als voogd pat. riaast Emmanuel de Sutter voogd pat. over zijn zuster J oanna Catharina Windels 21j. alle twee kinderen van de overl. en deze He. 27.2.1781 350. Authorisatie om de wezen Vooren. 30.4.1775

van Jan Baptist Soenens en zijn weduwe Theresia

van

351. St. Petronelle de Meijere fa Jooris en van Ioanne Lybaert Waarschoot en er overl. tussen de Kerckstraete en de Weststraete op de Keere 8.1.1780. Hd. Pieter Lareu Is Jacobus. Frans Van Durmen x met Magdalena de Meijere zuster van de overl. als voogd over de nog drie minder], weeskinderen van de overl. gewonnen aan deze Hd te weten Livinus 16j., Marie Anne 14j. en Iudoca 11J, 25.4.1781¡ 0

352. St. Mattheus Reijniers fs Miehiel en Joanne Van Wassenhove "in zijn leven smidt van stijle" + Waarschoot dorp juni 1780. He. Bernarde Van Vooren fa Guilliaeme en Jo anne de Pauw. Carel Reijniers, Jo annes Joseph Pattijn x met Laurence Reijnlers, Marie Francoise Reljulers jonge dochter haar zelfs, de voorn. Carel Reijniers als deelvoogd over zijn minder]. zuster Agnes Reijniers 21j. alle vier kinderen van de over I. en deze He 24.4.1781 353. St. J oosijntjen Rijckaert wed. van Daniel Autdreve + Oostwinkel 9.1.1781 in het huis van Jacobus Roeg iers. Hoors : de vijf kinderen van Jacobus Roegiers voorn. verwekt bij Pietronelle Autreve dochter van de overI., de wezen met naam : Pieter. en Jan Francies nog minderj.; Jacoba, Joanna Marie en Therese ook drie dochters hun zelfs. De vier kinderen van wijlen Joanne Marie Autreve + Waarschoot, die zij gewonnen heeft aan Jan Baptist Meiresonne, die ook dochter was van deze overl. de. wezen met naam : Carel, Francies, Marttnus J 0 annes en Joanne Marie; presentete noe deze staat aan zichzelf, Jacobus Reegiers als voogd over zijn twee minder]. kinderen en verder als voogd over de vier kinderen van Jan Baptist Meiresonne, alsmede aan zijn drie meerderj. dochters en aan dito Meiresonne als voogd mat. over de wezen van Jacobus Roegiers en als voogd pat. over zijn vier kinderen. 26.6.1781 354. St. Pieter Remerier en Petronelle Comergo zijn huisvrouw beide + Waarschoot in het begin van de J aegerpaele 1781. . Jacobus de Pauw fs Jooris als naaste bestaande causa uxoris en als voogd pat. naast Jan Comergo broer van wijlen Petronelle Cernergo voorn. als voogd mat. over de vier minderj. weeskinderen bij de twee over I. achtergelaten te weten : Piet er 17j., Therese 15j. Petronelle 13j. en Lieven 9j. 12.6.1781 355. St. Ioannes Baptist de Ruijter fs Jooris en Joanne Waldack + Waarschoot op de . Keere 10.3.1780. He. Theresia Willems fa Christoffel en van Joanne de Ronghe. Caroline de Ruijter 28J. en [oanne Catharine de Ruijter 24j. voorts Pieter Francies de Ruijter broer van de overl. als voogd pat. over Apolonia 20j., lSabelle Theresia 18j., en Angelina Colleta de Ruijter 15j. alle vifjLkinderen van de overl. gewonnen aan deze He. 12.5.1781


- 289 356. St. Isabelle Pauwels fa Ioannes en van Anna Pauwels maart 1780. Hd. Ioannes BollĂŠ fs Caroli en Elisabeth Goethals. Christoffel Pauwels broer van de overl. als deelvoogd 13j. en Joanne Catharina Bolle 7j. alle twee kinderen 12.5.1781

+

Waarschoot

Weststraete.

mat. over Pieter ]oannes van de overl. en deze Hd.

357. St. Ioanne Cocquijt fa Lieven en Elisabeth Vande Rostijne + Waarschoot Kerckstraete "den Wispelaeren hoeck" 3.7.1780. . Hd. Pieter de Craene fs Jan te voren wedn, van Petronelle de Vriendt. Pieter Cocquijt broer van de overl. als deelvoogd mat.¡ over Allegonde 19j., Marie Iudoca 13j. alle twee kinderen van de overl, en deze Hd. 6.5.1781 358. St. Francles Van Leeuwe (Leene volgens de registers) + Waarschoot Leest 1779 en van zijn echtgenote Petronelle Snellaert + Waarschoot Leest augustus 1781. Hoors : loeris Van Leeuw (Leene) tot Zomergem vader van de eerste overl. en Carel Legghe stiefvader van de tweede over I. als voogden pat. en mat. over de drie nog minderj. weeskinderen van deze overl. achtergelaten en samen verwekt te weten : Jacobus Frans Sj., Therese 3j. en ] an Baptist anderhalf [aar., mitsg. Lieven de Craene als voogd over de nog minderj. wees bij de laatste overl. verledene verwekt in haar eerste huwelijk met wijlen Pieter de Craene met naam: Piet er ]oannes de Craene 8j. . 4.9.1781 359. St. ]oannes Claeijs fs Pieter en van Isabelle Pille + Ronsele in de Ronselstraete 25.3.1779, wedn, van Catharina Steijaert fa Iudocus en te voren van Petronelle Wille. . HOOfS : Jan Francies, Marie Catharine, ] oanne Marie, Livijne en Marie Magdalena Claeijs allen hun zelfs en zo vijf kinderen van deze overl. gewonnen aan wijlen de voorn. Petronelle Wille; mitsg. Pieter ] oannes l l j, en Marie Petronelle 13j. twee kinderen van deze overl. in zijn tweede huwelijk gewonnen aan wijlen Catharina Steijaert. Frans Lecaet tot Lotenhulle is deelvoogd mat. over de voorn. twee minder], wezen. 8.5.1781 BUNDEL

361

360. St. J acoba Theresia Bral 3.11.1781. Hd. Francies Pauwels fs Martinus Bral vader van zes maand en enig kind 28.5.1782

fa Martini

en Marie Vermeire

+

Waarschoot

Jan en van Ioanne de Jaeghere. de overl. als deelvoogd over ] oanna Catharina van de overl, en deze Hd.

Weststraete Pauwels

361. St. Ioorijntjen Martens fa Jan en van ]oorijntjen van Lovendeghem + Waarschoot Kerckstraete bij de "kercken meulen" 1782. .. . Hd. Jan \lande Gehuchte fs ]ooris en van Joosijntjen Heije, te voren wedn. van ]oorijntjen Meiresonne. Joanne Theresia Vande Gehuchte haar zelfs en ]oannes Martens broer van de overl. als deelvoogd .over Marie .Anna 24j., J oannes Baptist 21j., Carolina 19j. en Pieter ]oannes Vande Gehuchte 16j. alle kinderen van de overl. gewonnen aan deze Hd. 28.4.1782 362. St. Marie Cornelia Pauwels fa Petrus en van Regina Dhooghe + Waarschoot .Weststraete 11.9.1781. Hd. Martinus van Hoorebeke fs ] oannes en van Catharina de 1aeghet. Joannes Baptist Pauwels broer van de overl. als deelvoogd mat. over Regina ]osepha 3j. 8m. en Marie Catharina van Hoorebeke 2j. alle twee kinderen van de overl.


- 290 en deze Hd. Martijntien 30.4.1782

Pauwels . tante van de overl.

363. Renseing over Regina J osepha en Marie Catharina van Hoorebeke twee minderj. kinderen van wijlen Cornelia Pauwels dochter van wijlen Pieter en van Regina Dhooghe, welke Pieter zoon was van Chrtstiaen Pauwels; die de voorn. Cornelia Pauwels verwekt heeft in haar huwelijk met Martinus van Hoorebeke tot Waarschoot; inits het overlijden van Mart ijntjen Pauwels fa Christiaen overleden huisvrouw van Francies Vanden Hende tot Zomergem. 30.4.1782 364. St. Arnaut De Croock fs Francles en van Petronelle Laba ende St. van J oorijntien De PAuw¡ fa Pieter en van Tanneken de Ruijtier zijn huisvrouw, beide + Waarschoot Oostmoer respectievelijk 14.11.1780 en 14.12.1780. J oor is De Pauw broer van J oorijntjen De Pauw voorn. woont in het sterfhuis. en is voogd mat. samen met Bauduijn de Pauw "wettachtighen" voogd pat. over Joannis Francles 19j., Jooris Beernardus 16j., Livinus 15j., joanne Marie 14j., Petronelle I2j., Theresia 10j., Elisabeth 8j, Caroline 4j. en Anna Catharine De Croock 3j. alle negen kinderen van beide overl, 16.4.1782 365. St. Carel de Vreese fs Jeannes en van Marie Van Parijs Drongen en + Waarschoot dorp 1781. He. Isabella Goethals fs Piet er Evergem. Francies de Vreese broer van de overl, als voogd over Joannes de Vree se 6j. enig kind van de overl, en deze He. 12.3.1782 0

0

366. St. Anna Marie de Muijnck fa Gabriel en van Jaequemijntjen Claes + Waarschoot t 'Hoecxken 22.7.1781. Hd. Joannes Buysse fs Seger en van Marie de Neve. Marie Ioanna en Anna Catharina Buysse hun zelfs, mitsg, Segher Jacobus Buysse ook zijn zelfs en tevens voogd over zijn minderj. broers en zusters te weten : Pieter Guillielmus 24j., Iudoca Pieternelle 2Ij., Carolina 18j. en Ioannes Baptist Buysse 15j. alle zeven kinderen van de overl. en deze Hd. 23.7.1782 367; St. pro deo Ferdinandus Huijge fs Carel Bassevelde en + Waarschoot februari 1780. He. Marie Anne Heirbrand fa Christoffel. Jacobus Huijge broer van de over 1. en voogd over Frans 17j. en J oanne Marie 15lalle twee kinderen van de over I. en deze He. 5.2.1782 0

368. St. pro deo Jan Van Hecke fs Christoffel + Waarschoot Oostmoer maart 1776. He. J oorijntjen van der Hoogherstraete te voren wed. van Cornelis Standaert. Pieter Van Hecke broer van de overl. en voogd pat. over Andries Van Hecke enig kind van de overl. en deze He. 26.3.1782 369. St. pro deo Jooris Windels fs Christoffel en Petronelle Engels + Waarschoot Weststraete augustus 1778. He. Ioanna de Pauw fa Laureijns en Marie D'armont. Cornelis Buysse x met joanne Windels zuster van de overl. als deelvoogd pat. over Jan Baptist 20j. Marie Catharina 18j., Petronelle Uj.,¡ David 10j~ en J oanna Marie Windels 8j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 12.3.1782 370. Inventaris van alle meubelen, gebouwen enz. op de hofstede bij Martinus Wieme ten verzoeke van Iudocus Baetsleer. 20.4.1782

bewoond en gebruikt


- 291 371. St. Joannes Francies Moluijn fs Christoffel en van Marie Colbrant + Waarschoot Arisdonck 1782. He. Cornelia Vander Venne fa Lieven en Cornelia Claes. Francies de Vreese deelvoogd over Livinus Molijn 2i. enig kind van de over!. en deze He. 1.10.1782 372. St. Martinus Roegiers fs Jacobi en van Ioanna Van Hecke + Waarschoot Oostmoer 1781. He. Carolina Roegist fa Jan en van J udoca Lareu. Jooris de J aegere deelvoogd over J oanne Marie Roegiers 2j. enig kind van de over!. en deze He. 3.9.1782. 373. St. Pieter Iudocus de Metsenaere fs Carel en van Marianne Grijp + Waarschoot dorp 1781. He. Icanne Therese Goethals fa Francies en van Petronelle Teirelijnck. Carel de Metsenaere vader en voogd over Marie J oanne 6j., Bernardus 2j. en .Marie J acoba de Metsenaere 10 maand alle drie kinderen van de overl. en deze He. 23.7.1782 374. St. Joannes Baptist Goethals fs Gillis en Marie Anne Vande Veire + Waarschoot Weststraete oktober 1781. He. Marie Petronelle de Pauw fa Jooris en van Martijntjen Bogaert te voren wed. van Augustinus Van de Velde. Iudocus Goethals broer van de overl. als deelvoogd over Marie Magdalena 3j. en Marie Anna Goethals geboren na de dood van haar vader 6 weken alle twee kinderen van de overl. en deze He. 26.3.1782 375. St. Catharina de Smet fa Pieter en van Driseijntjen Denijs + Waarschoot de "Coudekeuken" 1782. Hd. Iudocus Bonamie fs J Q annes en van Livijne NOè. Laureijns de Smet broer van de overl. als deelvoogd over [canna Theresia 23j., Jan Francies 20j., Marianne 18j., Dorothea 15j., Jan Baptist 12j., Marie Petronelle 10j. en Pieter Francies Bonamie 7j. alle. zeven kinderen van de over 1. en deze Hd. 28.5.1782 . 376. Augmentatie door eersamen Pieter Martens schepen van de Keure van Sleîdinge Lovendegem en Waarschoot als voogd pat. en eersamen Francies Vande Wo estijne voogd mat. over J oanna Marie j acoba Marrens fa Francisci bij Anna Marie Vande Woestijne fa Ioseph 13j., mits het overlijden van Ieseph.Vande Woestijne grootvader van de wees + Sleidinge SInte Baefs 14.4.1777 en mits het- overlijden van Francles Martens + Waarschoot 9.12.1779 en mits het overlijden van Livinus Bernardus Marrens +·16.6.1780 halfbroer van deze wees, en mits het overlijden van Petronelle Neyt wed. van A nthone Marrens grootmoeder van de wees. 12.3.1782 (dubbel) 377. St. en liquidatie gemaakt tussen Jan de Groote fs Joos ter ener zijde en Pieter Martinus Bral x met Ioanna Marie de Groote, Tiste Loguet x met Pieternelle de Groote als Frans, Bernard, en Carel de Groote nog drie minder], weeskinderen van de voorn. Jan de Groote en van Marie Bernarde van Waes. Florence en jan Baptist de Groote beide onbedegen overleden ten huize van hun vader. 22.2.1782 378. St. Catharina D'hooghe + Waarschoot Arisdonck 1782., wed. van Jan Van Waes. Apparente hoors : ••• Van Waes zoon van Jan voorn. en de overl., mitsg. Jan Beeckman x met Joanne Van Waes en Jan Baptist D'hooghe broer van de overl, beide als voogden pat. en mat. over de nog vijf mindrj. wezen van de overl. gewonnen aan wijlen Jan Van Waes .voorn, 3.9.1782


- 292 379. St. Iudocus Vander Beeken fs Joos te voren wedn. van Ioanne de Kesele fa Joos + Waarschoot. He. Chriatoffeltjntjen de Vlieger. Pieter ]udocus VanderBeeken zoon van de overl. en als voogd over Ioannes Baptist en Servaes Augustmus Vander Beeken alle twee kinderen van de overl, gewonnen in zijn eerste huwelijk. Voorts Anna Christina Vander Beeken x met Jacobus H'r-Iasschaert ook dochter van de over I. gewonnen in zijn eerste huwelijk. Tenslotte Piet er Iudocus Vander Beeken voorn. voogd over Joanne Francisca Vander Beeken 14j. minder], kind van de overl. gewonnen in tweede huwelijk aan deze He. 3.9.1782 380. St. Ioanne Isabelle Braems Ja Pauwel + Ronsel 24.3.1781. Hd. Jacobus Francies Sierens fs J oannes. Pieter ·Zeghers tot Kaprijke "ouden oom en mits sijn impotentie" zijn zoon Philippus Zeghers als deelvoogd mat. over Jan Baptist 13j.~ Marie Jacoba Siererts 9j. alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. . Jacobus Francies Sierens (Hd) hertrouwt met Bernardine Steijaert fa Bernard, Na enige maanden is de voorn. Jacobus Francies Sierens ook overleden en zo heeft Bernardine Steijaert deze staat doen maken. 3.9.1782 381. St. Pieter Van Vooren fs jooris + Waarschoot Voorde ressort Keure S1èidinge,. Lovendegem en Waarschoot 22.10.1790. He. Anne Marie Versluijs fa Martinus. Ioarmes, Pieter, Iudocus, Pietronel1e en. Marie Van Vooren alle vijf kinderen van de over1. en deze He. meerder], Pieter Huijsman als vader en voogd over. zijn zes minderj. wezen gewonnen aan Agnes Van Vooren ook dochter van de overl. en deze He. z.d •. 382. Rek. door Pieter Huijsman wedn. ten sterfhuis van Agnesse Van Voor en fa wijlen Petrus en Anna Made Versluys als vader en voogd naast Martinus Standaert schepen en kamervoogd over de zes minder], kinderen gewonnen aan wijlen Agnesse Van Vooren ter eausen de successie op de wezen verstorven met het overlijden van Pieter Van Vooren, . wijlen grootvader mat. van deze wezen," + Keure Waarschoot Voorde 22.10.1780. 23.7.1782 383. Bewijs door Jo anna De Buck wed. van Iudocus Blomme in zijn tweede huwelijk, als moeder en voogd over haar vier minder]; kinderen gewonnen aan wijlen Iudocus Blomme voorn. te weten; Pieter Frans, J oannes Servinus, Marte Pietronèlle en Carel Petrus Blomrne; .mits het overlijden van Judoca Theresia Blomme fa Iudocus bij Iudoca Aerssens hun halfzuster. 17.9.1782 384. Augm. door J oannes Van (de) Bouchaute voogd over de twee nog rninderj, weeskinderen van wijlen Joos de Roose gewonnen aan Ioanne Van Bouchaute met naam: Bernardus en Petronelle de Roose, hun zuster Francoise de Roose x met. Pieter Vervenne; mits het overlijden van J oannes de Roose fs Geerard hun oom + Gent 9.3.1781. 8.1.1782 385. St. pro deo Pieternelle Bouwens te voren wed. van Andries Engels fa Augustmus + Waarschoot Weststraete ten huize van Pieter Claeys op 17.11.1783. . . Kinderen en erfgenamen: Pieternelle Engels x met Judocus Bouwens, Ioanne Therese x met Pieter Claeys voorn. en Josepha Colera Engels nog minder], 17j. alle drie kinderen van de overl. gewonnen met Andrtes Engels. 2.12.1783 .


- 293 386. Augm. door eersamen Pieter Martens schepen van de Keure van Sleidinge, gem en Waarschoot als voogd pat. en eersamen Francies Van de Woestijne m at, over de minder], wees ] oanne Marie ] acoba Martens • Zie volgnummer 376.

Lovendevoogd

387. Rek. door ]oannes Bernardus Poelman x met ]oanna Chatarina Blomme dochter . van Iudocus gewonnen aan Iudoca Aerssens als administrerende voogd over de drie minder], kinderen van wijlen ]udocus Blomme en ]udoca Aerssens met naam: Livina Carolina Francisca Colleta en Thecla Iosepha Blomme; presenterende deze rek. aan Pieter Van Damme x met de voorn. wees Livina Charolina Blomme. 10.8.1782 388. Rek. door Martinus Carolus Wttenhove greffier van de parochie en ambacht van Waarschoot ten verzoeke van de erfgenamen ten sterfhuis van Christoffel Windels te voren wedn. ten sterfhuis van Petronelle Engels, alsnu ook overleden te Waarschoot Keere; presenterende deze aan Catharina Meuleman wed. van Christoffel Windels over haar zelf en als moeder en voogd naast Jooris Vande Voorde voogd pat. over de vijf weeskinderen van wijlen voorn. Christoffel Windels gewonnen aan de voorn. Catharina Meuleman, voorts aan Cornelis Buysse x met J oanna Windels fa Christoffel en Petronelle Engels voorn. Item aan Jeannes Van Vooren wedn. van Iudoca Windels fa Christoffel en Petronelle Engels voorn. en zo als vader en voogd over zijn minder]. wezen gewonnen aan de voorn. [udoca Windels -. Voorts aan Joanna de Pauw als moeder en voogd naast Cornelis Buysse voogd pat. over de vijf minder]. wezen van J ooris Windels ook zoon van Christoffel en van Petronelle Engels voorn. en in huwelijk gewonnen met de voorn. J oanne de Pauw. Item aan Martinus Standaert schepen in wet en aangestelde kamervoogd over Guillielmus Dheunijnck fs Martinus gewonnen aan Catharina Windels ook fa Christoffel en Petronelle Engels voorn. 12.3.1782 389. St. Christoffel Windels fs Guilliame + Waarschoot Weststraete 8.10.1781, wedn. van Petronelle Engels. He. Catharina Meuleman fa Jo annes en van Marie de Cocq. Hoors en kinderen : Cornelis Buysse x met Joanne Windels • . Ioannes van Vooren gehuwd geweest met ·Judoca Windels, vader en voogd over Christoffel Van Vooren zijn mlnderj, weeskind gewonnen met wijlen Judoca Windels voorn. Item J oanna de Pauw moeder en voogd over haar vijf minder]. weeskinderen gewonnen aan J ooris Windels. Voorts Martinus Standaert schepen in wet als kamervoogd over Guillielmus Dheunijnck fs Martini nog minderj. wees gewonnen aan wijlen Catharina Windels ook dochter van Christoffel voorn. en Petronelle Engels. Tenslotte Jo oris Vande Voorde als deelvoogd pat. over Gijslenus 21j., Anna Marie 22j., J udocus 16j., Bernardus 14j. en Guillielmus Windels. lij. ook alle vijf kinderen van de overl. en deze He. en zo samen negen kinderen van de overl. en deze He. 8.1.1782 390. Augm ten sterfhuis van Franeies de Jaeger Is Joannes. He. Joosijntjen Van Vooren. Zes kinderen : Anna Marie de Jaeger x. met J ooris Buijsse, Petronelle x met Bernardus Van den Steene, Christoffel en Is abelle de Jaeger hun zelfs, mitsg. Marie Theresia en Bernardina de Jaeger nog beide minderj. Voogd: Iooris Buysse deelvoogd pat. 12.3.1782 391. Nader betoog op de staat van goed van Bernaerde Hd. Jan de Groote fs Joos.

Van Was fa Bernard

+

Waarschoot.


- 294 Kinderen: Frans, Bernardus en Carel de Groote. Betoog ter 'causen de successie op deze kinderen verstorven met het overlijden van Florence en Jan Baptist de' Groote, onbedegen overleden ten huize van hun vader. . 22.1.1782 392. St.Pietèr Van Hecke fs Christoffel en Elisabeth Sierens te voren wedn. van Pieternelle d~ Greve + Waarschoot in het hoecxken van de Kerekstraete. He. Jo nne Van Ooteghem fa. Lieven en van Janneken de Craene. Jan Ba tist zijn zelfs, Ioanne Marie Van Hecke x' met Gillis Vervijnck beide kinderen van de loverl. gewonnen in eerste huwelijk aan Pieternelle de Greve,' mitsg. Inocentius zijn zel~s, Catharina Van Hecke x met Fracies de Muijnter (Ruijter) en voorts Jan Baptist Van Hecke voorn. als .voogd over Pieter Joannes Van Hecke 23j. en aldus drie kinderen van de overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk aan deze He. 3.10.1782 BUNDEL

362

393. St. Jan Aerens fs Pieter en van J oanne Dobbelaere zijn huisvrouw beide + Waarschoot Weststraete Eecloodam respectievelijk 1780 en 3.5.1783 •. Apparente hoors : Guillielmus Vanden Berghe x met de eigen zuster van de voorn. Jan Aerens als voogd pat. en Ioorts Dobbelaere voogd mat. over de drie minder]. wezen van de overl. te weten: Pieter 24j., Joanne Iudoca 20j. en Guille Aerens 15j. 27.1.1784 394. Uitleg en uitgroting : Cornelis :Huijsman x met Pieternelle de Schepper te voren wed. van Francles Martens fs Anthone + Waarschoot Kaudekeuken, over hem zelf en als stiefvader en voogd over de drie minder]. kinderen van Pieternelle de Schepper voorn. gewonnen in eerste huwelijk aan Francies Martens, mitsg. de' eersamen . Pieter Martens schepen van. de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot als deelvoogd over de voorn. drie. wezen, alsmde staande voogd pat. en Francles . Van de Woestijne als voogd mat. over de enige wees die de' voorn. Francies Martens in zijn eerste huwelijk gewonnen heeft aan Anne Marie Van de Woestijne fa Ioseph ook over l. te Waarschoot Kaudekeuken, 15.3.1784 395. St. eersamen sieur [udocus Guillielmus Steijaert fs dheer Petrus in zijn leven baljuw van de parochie en heerlijkheid van Zomergem, amman en procureur van de parochie en ambachte van Waarschoot. mitsg. prijzer en deelsman + Waarschoot dorp 7.9.1783. He. ]oanne Marie Dupont fa Jeannes en Regina Van Vooren. Hoors: Leo Benedictus, Fredericus Ferdinandus, Franciscus ]udocus, Maximus Bernardus en Livina ] acoba Steijaert alle kinderen van ] udocus Guillielmus en Joanna Maria Dupont voorn. meerderj. hun zelfs, mitsg. Bernardus Steijaert als deel voogd pat. over de nu nog minderj. Carolus Bernardus, Maria Carharrna, Maria J acoba en Maria Carolina Steijaert, mits de dood van Servatius (kort na zijn vader overI.) alle kinderen van de overl. en deze He. 21.9.1784 396. St. Joanne Marie Wille fa Joos en van Petronelle Verheeke Zomergem en + Waarschoot Kerckstraete in juni 1783. Hd•. Pieter Pieters fs Adriaen en ] oosijntjen Herteleer ,oWaarschoot. ]ooris Pieters jongman zijn zelfs, Andrrés Vande Walle x met ]oanna Catharina Pieters, alsmede Anna Marie Pieters ook dochter haar zelfs, en de voorn. Jooris Pieters voogd over Marie ]udoca Pieters nog minderj. 17j. alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. . 30.9.1783 0

397. St. Lieven Versluijs fs Jan en van Pieternelle schoot Oost moer 11.7.1782.

Plasschaert

° Evergem en

+

Waar-


- 295 He. Elisabeth Haek fa Piet er. Ignatius Versluijs broer van de overl. en voogd over J oanna Catharina 16j., Iooris Francies 15j., Pietronelle Therese 13j., Ignatius 9j., en Livinus S], alle vijf kinderen van de overl. en deze He. De laatste twee wezen zijn ook overleden. 16.7.1783 398. St, Marie Elisabeth Pauwels fa Jacobus en Marie Iudoca Blankaert (7) + Waarschoot den Bergh 25.1.1783. Hd. Piet er Nuijt fs Pieter en van Marie Causse. Piet er Tollenaere kamervoogd mits "d'absentle" van Ioannes Pauwels broer van de over]. als deelvoogd over Ioanne Marie 2j., en Pieter Livinus Nuijt 8 maand alle twee kinderen van de overl, en deze Hd. Huwkontrakt voor de greffier van de Heerlijkheid van Mosbeke binnen Oostwinkel 1.2.1781. In vierschaar gehouden binnen de parochie van Oostwinkel ten huize van de weduwe van Pieter de Meijere : op het dorp dd. 21.10.1783 399. St. Joannes Pauwels fs Ioannes en april 1784. He. Marie j acoba Van Herweghe fa Ioannes Baptist Pauwels en Livinus en voorts de voorn. Ioannes Baptist Francies 17j., en Petronelle Theresia gewonnen aan deze He. 6.7.1784

van A nthonette

Buijsse + Waarschoot

Oostmoer

Ioannes en van Marie Vermeere. Copejans tot Bassevelde x met Caroline Pauwels Pauwels als deelvoogd over Pieterz l j., Caerel Pauwels 17j. alle vijf kinderen van de overl,

400. St. Ioanne Wegge fa Lieven Merendree en + Waarschoot oktober 1777. Hd. Cristoffel de Rijcke fs Jan Waarschoot. Lieven Wegghe eigen broer van de overl. en voogd over Jan Baptist "ook overleden", Marie Petronelle 25j.; Pieter Livijn 16j., J oanne Catharine 13j. en A ugustinus l Ij, alle Vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 16.12.1783 0

0

401. St. Pieternelle Pauwels fa Jan en Pieternelle de Pruijster + Waar schoot Oostmoer 5.2~1783. Hd. Joannes de Pauw fs Lieven en van Petronelle Geirnc;tert •. Bernardus, Piet er Baptist, en Carolus de, Pauw meerderj. hun zelfs,' voorts Marten Pauwels broer van de overl. als deelvoogd over d'Innocente meerder]. wees Ioannes de Pauwen ten slotte Livinus de Pauw 20j. alle kinderen van de over.l. en deze Hd. 2.12.1783 402. St. Marie Anne Verheeke dochter van Pieter in zijn tweede huwelijk gewonnen aan Pietronelle Lootehs die wed. was van •.•. De Meijer, overlden bejaarde dochter van bijna de 90 Jaar, + Waarschoot dorp juni 1784. Apparente hoors :. ' De descendenten van Pieter Verheeke en ••.•, welke Pieter zoon was van Preter Verheeke in zijn eerste huwelijk gewonnen aan •••., bestaande uit drie hoofdstaken die alhier representeren de gehele nalatenschap .van s'overl, vader vaderlijke zijde te weten: Eerst de descendenten van Jan Blomme x met Petronelle Verheeke fa Pieter die zoon was van Pieter en de voorn. •••• in hun eerste huwelijk voorn. en vader van deze overl. te weten Pieter Blomme tot Waarschoot, dezelfde Pieter Blomme als voogd naast Jan de Groote x met Regina de Rj.jnck te voren wed. van Francies Blomine zoon van Lieven die zoon was van Jan en Petronelle Verheeke en zo de enige wees achtergelaten bij wijlen Francies Blomme voorn. gewonnen aan de voorn. Regina de Rijnek; makende zo de twee vorenstaande samen de eerste derde hoofdstaak van s'overledens vaders vaderlijke zijde. Voorts judocus en Iocris Verheeke broers en beide gehuwd binnen Waarschoot en zonen van Joos Verheeke in zijn tweede huwelijk gewonnen aan Ioanna Comergo,


- 296 Joos Verheeke fs Pieter die zoon was uit het eerste huwelijk van Pieter, vader van de overl., representerende de helft van de tweede derde hoofdstaak van s'overl. vaders vaderlijke zijde. Judocus Crispijn voogd over de vijf minderj. weeskinderen van wijlen Jan Verheeke in zijn eerste huwelijk bij Joosijntien ••••.. als in zijn tweede huwelijk b ij wijlen Catharina Lybaert; Jan Verheeke fs Joos in zijn tweede huwelijk gewonnen, Joos voorn. zoon van Pieter, vader van de over l., + Waarschoot; rnitsg. de vijf wezen van Adriaen van Eenaeme tot Sleidtnge gewonnen aan Marie Verheeke fa Joos in zijn eerste huwelijk, de twee vorenstaande ' "branchen" representeren de wederhelft van de tweede derde hoofdstaak van .s'overl. vaders vaderlijke zijde. Ten laatste wordt de derde hoofdstaak van. s'overl, vaders vaderlijke zijde. gerepresenteerd bij de descendenten van Jan Verheeke gewonnen aan Christoffelijntjen ••••••, ] an Verheeke fs Pieter, Pieter fs Pieter vader van de overl. in zijn eerste huwelijk; bestaande uit vier branchen te weten : de acht kinderen achtergelaten bij Pieter Verheeke gewonnen aan Marie Anna Raes tot Zomergem, Petronelle Verheeke wed. van Francles Willems tot Zomergem. de vijf weeskinderen van wijlen Lieven Verheeke gewonnen. aan Pieternelle Verheeke tet Waarschoot en te laatste de negen kinderen van wijlen Aemout Verheeke gewonnen aan Petronelle ] aeques ook tot Waarschoot. Voorts s'overl, moeders moederlijke nalatenschap wordt gepresenteerd bij de descendenten van s'overl, moeders kinderen in haar .eerste huwelijk gewonnen aan ........ de Meijere en zich verdelende in twee hoofdstaken te weten : De descendenten van Pieter fs ...... de Meijere gewonnen aan Petronelle Bauts, zijnde hun vieren te weten: Pieter, ]udocus Raes kinderen van Pieter en de voorn. Petronelle Bauts tot Zomergem; Martmus Raes hun broer ook tot Zomergem; Maria Anne Raes zuster van de twee voorgaande in huwelijk geweest met Pieter Verheeke hiervoren erfgenaam van s'vaders vaderlijke' ..zijde en bijgevolg voor haar en haar kinderen ten deze sterfhuis van. wederzijds, ook tot Zomer gem en ten laatste Jan de Baerdemaeker x geweest met Marttjritien Raes ook zuster van de drie voorgaande, en zo als vader en voogd over zijn zes minder], weeskinderen tot Zomergem, makende hun vieren samen de helft van s'overl. moeders moederlijke zijde. Voorts de descendenten van Iudocus de Baets gewonnen aan Ioanna de Meijere fa .... ende ..... , moeder van de overledene bestaande· in twee branchen die samen de andere helft in s'overl. moeders moederlijke zijde te weten: Joanna de Baets fa Judocus en Ioanne de Meijer wed. van Jan Rijckaert tot Waarschoot daar d'overl, gestorven is. . de acht kinderen van Pieter de Baets fs J udQCUSen J oanne de Meijer als te weten: Pieter de Baets tot Drongen, J oannes de Baets tot Drongen, [udocus n,'halin tot Drongen x met J oanne de Baets, Marsinus de Baets ook tot Drongen en dezelfde Martinus de Baets als voogd over de weeskinderen van Livine de Baets in x geweest met Anthone Billiet verweest voor de Keure en vrijhede van Eeklo; en .. dezelfde. Martinus de Baets als aaste bestaande over de weeskinderen achtergelaten bij Isabelle de Baets ge onnen bij. L~dovicus de Wevere ook tot Drongen. Andries de Baets ook broer van de vorenstaande tot Drongen • . En ten laatste Judocus Vernier FurnieO tot Drongen gehuwd met Carola de Baets fa Pieter voorn. ook tot Drong n. . . . . Makende de vorenstaande samen het vierde in de nalatenschap V9n s'overl, moeders moederlijke zijde. . 7.2.1784 403. Rek. door dheer Francies de Ti merman baljuw van de Keure van Sleidinge mitsg, van het. ambacht van Waarschoo~, ten verzoeke van de erfgenamen van Pieter . Vander Sluijs d'oude en CorneIi~ de Ruijter respectievelijk overleden 28.3.1768 . en maart 1784; presenterende. deze aan Christoffel Vander SIuijs over hem zelfs als voogd over de vier minder], kinderen van Piet er Vander Sluijs, J oannes Muijlaert x met J oannaVander Sluijs, .judocus Van de Kerckhove. x met Mar ie J oanna Van der Sluijs, Piet er Vander Sluijs fs Pieter, Philippus Vander Hoogerstraete x met Anne Marie Vander Sluijs alle kinderen van de voorn. Camelia de Reijtter


- 297 bij Pieter Vander Sluijs d'oude en eindelijk aan Pieter Vander Sluijs fs Marten welke Marten ook zoon was van de voorn. Piet er Vander Sluijs d'oude gewonnen aan joor ijntien Vande Velde en procureur Velleman occuperende over het voorn. Joorijntien Vande Velde zijn schoonmoeder. 20.7.1784 . 404. St. Pieter Van der Sluijs fs Pieter en van. Ioanna Pauwels + 1783. Theresia Vander Sluijs fa Pieter en Cornelia de Ruijtere vertonende deeerste 7ste staak die deze staat maakt en overgeeft aan Cristoffel Vander Sluijs ook fs Pieter en Cornelia de Ruijtter en vertonende de tweede 7ste staak, haar broer. Jacobus Vander Sluijs eigen broer van Theresia voorn. vertoont de derde van 7 staken. Joannes Muijlaert x met J oanna Vander Sluijs zwager van Theresia Van der Sluijs vertoont de vierde staak van zeven. Judocus Kerckhove tot Kaprijke x met Marie Joanne Vander Sluijs fa. Judocus en J oanna Criel, welke Iudocus zoon was van wijlen de voorn. Pieter Vander Sluijs d'oude gewonnen aan de voorn. Cornelia de Ruijtter vertoont de vijfde staak. . . Pieter Versluijs fs Marten fs Pieter voorn. en Cornelia de Ruijtter vertoont de zesde staak van zeven, die zijn moeder J oorijntien Vande Velde wed. van Marten Vander Si uijs gerecht is tot een vierde in de voorzijde zesde hoofdstaak. Pieter Vander Sluijs zoon van Pieter en Pieternelle Van Laecke mitsg. Philippus Vander Hoogherstraete x met Anna Marie Vander Sluijs rnitsg. Christoffel Vander Sluijs als voogd over. de vier minderj. weeskinderen met naam: Joannes Baptist, Theresia Marie, en Marie J oanne Vander Sluijs (vierde naam?) alle kinderen van voorn. Pieter Vander Sluijs en Pieternelle Van Laecke die zoon was van Piet er en van Cernelia de Ruijtter vertonende elk een zesde branche in de laatste 7ste hoofdstaak. 7.8.1784 405. St. eersamen Joannes de Schauwers fs Pieter en Joanne Van Damme + Waarschoot 24.9.1783. He. eersame Caroline Franchoise de Viller.: fa J oannes verwekt aan J udoca Erffelijk wedn. in eerste huwelijk van Theresia Van Moorem fa. Jan en van Marie Van Hoecke Kinderen eerste huwelijk: J oanna Catharina de Schauwers, sedert de dood van haar vader gehuwd met Guilllelrnus Hacquaert tot Oostakker, Catharina 21j., lsabelle 19j., en eindelijk de vier kinderen door de overl, en deze He. gewonnen met naam: Pieter Ioannes 16j., Carolina Francisca 13j., Anna Maria Ll j., en Coleta Theresia 9j.; presenterende deze aan Jacobus de Schauwers eigen broer van de overl, als voogd pat. en Pieter de Beir x met de eigen zuster van de He •. als voogd mat, 18.5.1784 406. St. Catharina de Craene fa Cristoffel Waarschoot en er + oktober 1784 in de Jaegerpadde. Hd. Iudocus de Vuijst fs Cristoffel wedn. van Anne Marie de Smet fa Frans. Livinus en J aspaert de Craene eigen broers van de overl. mitsg. Petronelle de Craene wed. van Beirnaerd Theirlinck zuster van deze overl, en ten laatste de voorn. Lieven de Craene als voogd over Pieter J oannes de Craene fs Piet er en van Petronelle Vuelleurs (?) nog minder]. weeskind. 16.11.1784 . . 0

407. St. Giselenus De Pauw fs Iooris + Waarschoot in het Hoexken van de Kerckstraete juli 1784. He. J oanne Tollens fa Gillis en Mart ijntjen de Koeijere zonder kinderen. Baudewijn de Pauw fs Pieter tot Zomergem welke Pieter broer was van de overl. makende 1/5 hoofdstaak in s'overl. moederlijke en 1/6 hoofdstaak in s'overl, vaderlijke zijde. Item Pieter de Pauw fs Iocris tot Watervliet mitsg. Jacobus de Pauwen de twee kinderen van lsabelle Teresia de Pauw ook fa J ooris, welke J ooris zoon was van Joos die ook broer was van deze overl., benevens de. kinderen van Thomas de Pauw fs Joos tot Sint-Laureins en de acht kinderen van Dominicus de Pauw fs Joos voorn. makende samen 1/5 hoofstaak in s'overl. moederlijke en 1/6 hoofdstaak


- 298 in s'overl, vaderlijke zijde, Voorts ]oannes, ]osephus, Piet er, Mattheus, Carel Francies en ]oorijntjen de Pauw mi tsg •. de twee kinderen van J oanne Marie de Pauw gewonnen aan Jan Frans de Walsche alle kinderen en schoonkinderen van Cornelis de Pauw die ook broer was van de overl, maken de derde van de 5 hoofstaken van s'overl. moederlijke zijde en de derde van 6 hoofstaken van s'overl. vaderlijke zijde. Item Francies Naessens tot Adegem x met Joorijntien Roegiers fa Christoffel en Anna de Pauw welke Anna zuster was van de overI., benevens de twee kinderen van ] oannes Roegiers fs Christoffel en Anna de Pauw voorn., mitsg. de drie kinderen van Pieter Standaert gewonnen aan J oanne Roegiers ook dochter van Christof fel en Anna de Pauw voorn.; alsmede aan de voorn. Frans Naessens als voogd over het weeskind van ]ooris Roegiers tot .Sint-Laureins, welke ]ociris ook zoon was van. ·Christoffel en Anna de Pauwen ten laatste aan Pleter de Pauw als voogd over het weeskind van Pieter Verstraete tot Watervliet gewonnen aan j acoba Roegiers ook fa Christoffel en Anna de Pauw voorn.; eveneens elk 1/5 van s'overl, moederlijke zijde en 1/6 hoofdstaak van s'overl. vaderlijke zijde. Voorts de drie kinderen van Pieter Van V00ren tot Waarschoot gewonnen aan Joosijntjen Vrombaut fa Jooris en Catthelrjn de Pauw,· welke Cathelijn zuster was van de overl., benevens Pieter Vande Voorde x met Joanne Vrombaut fa Iocris en Catthelijne de Pauw voorn. en de drie kinderen van Jeannes Vrombaut fs Ioorts en Catthelijne de Pauw voorn., makende samen 1/5 hoofdstaak in s'overl. moederlijke zijde en 1/6 in s'overl. vader lijke zijde. Item en ten laatste Ioannes de Pauw fs J oor is tot Waarschoot; welke J ooris halfbroer was van de overl, benevens de vijf kinderen Van Christoffel de Pauwen de zMs kinderen van Iocren de Pauw alle tot Waarschoot, welke samen de zesde hoof Staak van zes toekomt van s'overl. vaderlijke zijde. 15.n.17~4 408. St. Livine Van Waes wed. van jooris D'hooghe die enige jaren geleden overleden is binnen de parochie en Keure van Slèidinge: + Waarschoot Arisdonck september 1784. Apparente hoors : Jan D'hooghe broer van de eerste overl. tot Eeklo en Pieter Van Waes broer van de laatste overL. tot Lovendegem als voogden pat. en mat. over de vier weeskinderen bij .. de twee overledenen achtergelaten te weten Catharina 16j., Belle Therese 14j., Ioanne Carola 13j. en Pieter Livinus 10j. 2.11.1784 . 409. St. Jan de Sutter fs [aques wedn. in eerste huwelijk van Josijne Aers fa Pieter. Hoors : Daniel de Sutter fs Jan voorn. getrouwd en wonende te Oosteekloo; mitsg. Joanne de Sutter fa als de voorgaande haar zelfs beide kinderen uit zijn eerste huwelijk. Voorts Daniel de Sutter benevens 1an Verheeke x geweest. met J oanne de Nijl> halfzuster van de overL, beide als voogden pat, en mat. ~ de twee minder]. kinderen bij de twee vorenstaande overledenen achergelaten (volgens akte van eed was de overl. in tweede huwelijk .met wijlen J oosijntien Aerts fa Pieter) te weten: Judocus 20j. en Marie Jacoba de -Sut ter 17j. -_. 29.1 L1784 410. St. Livljne Engelbrecht + Waarschoot Weststraete 9.11.1783. Hd. Bernardus Steijaert fs Pieter. Apparente hoors : Jacobus Franctes, Marie Catharine, Pieter en Iudecus Pauwels alle vier kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk. met Ioannes Pauwels. 30.11.1784 . 411.

Rek. door Jan Baptist de Smet voogd over de nog minder], kinderen van Frans Willems fs Jan Baptist en van Wijlen .Ioanne de Smet, sedert de laatste rek. van 6.7.1779 (Joannes Willerns .als medevoogd is nu overleden); presenterende deze aan Frans Anthone Willems alsnu voogd pat. 27.1.1784


- 299 412. St. Jacobus Francies Sierens fs ]oannes + Ronsele 2.8.1782. He. Bernardine Steijaert fa Bernard. Apparente hoors : Pieter Francles Sierens tot Zomergem broer van de overl. als voogd pat. en Philippe Zeghers tot Kaprijke voogd mat. over Jan Baptist 14j., en Marie J acoba Sierens IOj. twee kinderen van de overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen aan wijlen Ioanne Isabelle Braems fa Pauwel; mitsg. de voorn. Pieter Francles Sierens ook voogd pat. over Carolina Sierens 3 maand enig kind van de overl. "na zijn dood geboren" en deze He. 4.2.1783 413. Renseing om Pieter 24j. Anna 22j. en Guillielmus Aerens 14j. drie kinderen van wijlen Joannes Aerens in zijn huwelijk gewonnen aan Jo anne Dobbelaere fa Pieter en van Susanna Ghevens. De voorn. Jo annes Aerens en zijn huisvoruw beide overl. Waarschoot Weststrate. Deze renseing opgemaakt ter eausen de successie op de wezen vervallen met het overlijden van Susanna Ghevens hun grootmoeder mat. + Vinderhoute augustus 1783, ten welk sterfhuis hun bevinden tot vier staken te weten: Lieven Saey x met Livijne Dobbelaere tot. Mariakerke, Joannes Francles Geirnaert x met Martijntje Dobbelaere tot Vinderhoute, de vijf minderj. kinderen van wijlen Iudocus Dobbelaere en ten laatste de drie weeskinderen in het begin van deze akte vermeld zijnde de vierde en laatste hoofdstaak, allen samen erfgenamen van Pieter Dobbelaere en Susarme Ghevens. . 16.12.1783 414. Rek. door Jacobus Huuge als voogd over de weeskinderen van Ferdinandus Huuge en van Marie Anne Herrebrandt, ter eausen het overlijden van advokaat Carolus Bonne + Gent. 1.4.1783 415. Augmentatie door Iudocus de Sutter en Aernaut de Reu beide voogden pat. en mat. over de drie weeskinderen van wijlen Lieven de Reu en Anna M Brie de Maere beide + Waarschoot op het "haudt clooster" 18.11.1783 416. Bewijs en augmentatie om de vier kinderen van wijlen Jan Baptist 'Soens gewonnen aan Therese Van Vooren met naam: Maremus zijn zelfs, judocus, Jan Baptist en Pieternelle Soens de drie laatste neg minderj. weeskinderen; dit van de successie op hen vervallen met het overlijden van Joanne .Soens hun zuster + jonge dochter Lembeke maart 1783. Voogden zijn .loannes de Backere en Martmus Soens voorn. 28.4.1783 BUNDEL' 363 417. St. Livinus van Hecke fs Christoffel en van Marie J oanne Van den Bossche + Waarschoot Weststraete 7.6.1785. He. Carolina Welvaert fa Jooris en van Magdalena Verguldt die deze staat maakt en overgeeft aan Jan Baptist, Geeraert, Pieter Francies, Mar ie Maghdalena en Angelina van Hecke alle vijf kinderen van de overl, en' de voorn. He. allen hun zelfs, mitsg. Pieter van Hecke broer .van de overl, als deelvoogd over Anne Marie 22j., Christoffel 20j., en Mar ie Livine 14j. alle drie nog minderj. kinderen van de overl. en deze He. 6.9.1785 418. St. Gilleijn (Gilain) de Pauw fs Andries bij Joanne Verseele + Waarschoot Oostmoer 15.1.1785. He. Pietronelle Iudoca Pauwels fa Pieter bij Joosijntjen de Walsche die deze staat maakt en overgeeft aan ]oannes, Francles. en Iooris de Pauw alle drie kinderen


- 300 ,,'

"

van Gisselinus voorn. bij [udoca Pauwels alle drie hun zelfs, mitsg, aan dezelfde J oannes Francies de Pauw als voogd over Anne Catarine de Pauw 22j., en zo samen vier kinderen van de overl. en deze He. 18.10.1785 419. St. (pro deo) Jan Van Lanker fs Zeger bij Ioanne Batsleer + Waarschoot Oostmoer 18.1.1785. He. Cattharine Vrom bout fa Jan en Pietronelle Iterbeke die deze staat maakt en presenteert aan Lieven Roedts tot Waarschoot "als voogd over Pieter Frans 8j., J oannes Bernardus 6j., francies 4j. en J oannes Baptist anderhalf jaar alle vier kinderen van deze over I. en deze He. 18.10.1785' 420. St. Joanne Aersens (Haerssens) fa Jan en van Marie de Meijer + Waarschoot 16.1.1785. Hd Jacobus Meuleman fs Jan en Marie de Cock. Marten Aersens broer van de overl, tot Nevele VOQgd over de nog vier minder], kinderen van de overl. en deze Hd. te weten: Jan Baptist 23j., Pieter Frans 20j., Marie Catharine 18j. en Augustinus Meuleman 14j. 24.1.1786 e,

421. St. pro deo Lieven Verheeke fs Jan + Waarschoot Kerckstraete november 1782. He. Petronelle Verheeke fa Marten. Apparente hoors: Toannes Baptist Willems fs Jan tot Eekloo als voogd over Jo anne Marie 22j., Pieter j udocus 19j., Marie Therese 16j." Jacobus Frans l l j., Jan Baptist' 7j. en Martinus 3j.' alle zes kinderen van de overl. en deze He. 22.6.1784 422. St. pro deo Mathijs DupreZ fs Matheus in zijn leven koopman "in swijnen" wonende te Waarscoot en "causuelijck + Schoondijke op Staeten Bodem 14.3.1781. He. Pieternelle Livijne Meirsman fa Pieter en Pieternelle Herrewege alsnu in tweede huwelijk met Jan Baptist Goethals, die deze staat maakt en presenteert aan een kamervoogd (naam niet vermeld) "mids den overleden was gebortigh van . Caestere casselrije van Belle, van sijnen kant geenen persoon habel om de selve voogdije te bekleeden", Kinderen: Matthijs 21j., en Carel felix Duprez l2j. alle twee kinderen van deoverI. en deze He. 5.10.1784 423. St. pro deo van Adriaen Goddiins fs 1005 Drongen en + Waarschoot in' het hoecxken van de Kerckstraete 6.9.1781. He. Anne Marie de Coijer fa Christoffel. Hoors : Livinus Goddijns Jongman zijn zel fs, 1an Baptist Godclijns broer van Livinus voorn. ook zijn zelfs, mitsg. Livinus Martens schepen van deze vierschaar als kamervoogd over Frans 19j., en Adriaen Goddijris 15j. alle vier kinderen van de overI. en deze He. 15.7.1785 ' 0

424. St. pro deo Andries Lippens fs Jooris + Waarschoot ontrent de Keere circa 18 jaar geleden. He. Joanne Theresia Van de Voorde fa joorls alsnu gehuwd met Frans de Meijere. Apparente voogd Ioorts Lippens over 1an Baptist 22j., Servaes 18[, en Bernarde Lippens 24j. alle drie kinderen van Andries en deze He. 6.5.1785 425. St. pro deo van J ooris Pauwels fs•••••••• en van Joanne de Scheemaeker zijn overl. huisvrouw beide + Waarschoot Arisdonck in februari 1785. Apparente hoors : Pieter Pauwels als broer van de voorn. .Ioons Pauwels voogd over Christoffel l8j., Jan Frans l5j., Gislenus ~14j. en Pieternelle J acoba Pauwels 12j. alle vier kinderen van beide overl, 12.4.1785 .


- 301 426. St. Carel Martens + Waarschoot Dostmoer 14.8.1784. He. Carolina De 1aegere fa Laureijns die deze staat maakt en presenteert aan 1an Baptist Martens broer van de overl. tot Sleidinge als. deel voogd over 1udocus 13j., Jan Baptist 9j., Catarina 6j., Beirnardus Sj. en Fr ancies Martens 18 maand alle vijf kinderen van de overl, en deze He. 15.2.1785 427. St. Anne Marie Vrombout fa jooris en [oosijntjen Pauwels + Waarschoot Oostmoer 29.10.1784. Hd. Caerel de Vree se fs Pieter en Ioosijntjen Geleijde die deze staat maakt en presenteert aan Salomon en J oseph de Vreese beide hun zelfs en voorts aan 'Ieannes Francles Martens zwager van de everl, als deelvoogd over Pieter Franiries 23j.,· Anna Carolina 20j. en Marie Iudoca de Vreese 17j.;· alle kinderen van de overl. gewonnen aan deze Hd. 15.3.1785 428. St. Pieter de Pauw. fs 1an en Petronelle •••• + Waarschoot Oostmoer 1'780,. He. Petronelle Van· Lanckere fa Seger en Ieanne Basle die deze staat maakt en presenteert aan 1aco bus de Pauw deel voogd over .Ieanne Marie 10j. en Jan Baptist 4j. alle twee kinderen van de overI, gewonnen aan deze He. 26.4.1785 429. St. Martinus de Reu fs Pieter en Martijntjen de Keer + Ronsele 20.5.1783 achterlatende zeven kinderen te weten : Piet er Mart inus .25j., [ooris Francdes 23[., Pieter Jo annes 20j;, Ian Baptist 18j., j eronimus 10j. en .Pieter- .Iudocus de Reu .7j•• Voorts J oanne Marie de Reu 16j. alle zeven kinderen van de overl, verwekt aan Cathartria. Chierens fa Iooris en Pieternelle Mestdagh. Voogd: Pieter de Reu broer van de overl. 10.5.1785 430. St. Iacoba Theresia Pauwels fa jooris en Arme Marie Van Nevele + Waarschoot Leest 26.4.1785. Hd. Carel Van Vooren fs joor is en Petronelle Schaut. Kinderen: Pieter j oannes lOj., Bernardus 5j., Marie Anne 8j., Marie Regina 5j. en half mits Arme Carolina oud geworden 4 weken en overl.: na haar moeder. Pieter Dijsserinck fs 1an en x. met de zuster van de He, als deelvoogd pat. en Mattheus Pauwels broer van de overl. als deelvoogd mat. 5.7.1785 431. St. Iudocus Nuyt fs Iocris en van Ioanne Welvaert + Waarschoot op den Bosch 5.5.1785. He. Iudoca Heyse fa Jan en van Isabelle de Roose die deze staat maakt en presenteert aan 1acobus Withoek deelvoogd pat •. over Marie Cattharina 12j., Livina . Pieternelle Sj, en 1acobus Neyt 6j. alle drie kinderen van de overl, en deze He. 6.9.1785 432. St, Joannes Comargo fs CorneJis en Petronelle van Haele + 1784. He. Joorijntjen de Sutter fa Piet er en Petronelle Baetjens beide Waar schoot, Hoors : 1udocus, .Pieter en Livina Comargo kinderen, van de voorn. 1oannes en deze He. mitsg. Iudocus Comargo voorn. als voogd over Jeannes Baptist 22j. en Joanna Comargo 20j. 6.9.1785 0

c

433. St. joosijntjen de Buijsschere (Busschere) wed. v.an Pieter Vermeire + Waarschoot Oostmoer 1785. Hoors: Marie Arme haar zelfs, mitsg. 1eaunes de Buijsschere broer van de overl, en Jooseph de Corte x met Joanne Verrneire fa Pieter voorn. en zo voogd pat. en mat. over Ioannes Baptist 24j., Judocus 20j. en Pietronelle Judoca Vermeire 16j. 6.9.1785


- 302 434. St. Anne Marie Dhooghe fa Matthijs en van Christoffelijntjen Vermeere + Waarschoot Oostmoer 7.9.1783. Hd. J ooris de Pauw fs Segher en Joanne Pauwels die deze staat maakt en presenteert aan Piet er en Pieternelle de Pauw hun zelfs mitsg. Pieter dè Pauw voorn. als voogd over de nog vijf minderj. kinderen te weten : Joannes Baptist 21j., Coleta 19j., Iudocus 17j., Alexander 13j. en Joanne Marie l l j, alle zeven kinderen van de overl. en deze Hd. 18.1.1785 435. Augmentatie door Joannes Buysse fs Zeger als vader en voogd over zijn nog twee minderj. kinderen gewonnen bij wijlen Anna Marie Deurijnck fa Gabriël met naam: Carolina 22j., en Joannes Baptist Buysse 19j. mits het overlijden van Anna Catharina Buysse hun' zuster onbedegen + Waarschoot 1782. Marie Joanne, Zeger Jacobus, Pieter Guilllelmus en J udoca Pieternelle Buysse broers en zusters van Anna Catharina Buysse; presenterende deze aan Zeger Jacobus Buysse voogd over deze wezen. 20.9.1785 436. St. Pieter de Craene fs Jan en Elisabeth Dhaenens + Waarschoot Wlspelaerenhoek 4.8.1784. Wedn. in eerste huwelijk van Ioanne Mussche + 13.11.1738, samen een kind dat onbedegen overl, is na de dood van zijn moeder. Wedn. in tweede huwelijk van. Petronelle Vriendt fa Pieter en van Joosijntjen de Pauw + Waarschoot 3.2.1759 (stvg. 24~2.1761), zij hadden samen vier kinderen: Ioarmes de Craene onbedegen overl., Vincent de Craene gehuwd geweest met Livijne Coppens eveneens overleden, achterlatende twee kinderen judocus de Craene jongman zijn zelfs en Beernaerdus de Craene gehuwd man. (Stvg, 1.4.1760 Wedn. in derde huwelijk van Bregitta Dhont + zonder kinderen. Wedn. in vierde huwelijk van Joanne Cocguijt fa Livirius en Elisabeth vande Rostijne waarvan twee kinderen: Aldegonde 22j. en Marie J acoba de Craene l-&j. (Stvg. 8.5.1781) 4.10.1785 437. St. Petronelle van Lancker te voren wed. van Pieter de Pauw fs Jan -Waarschoot oktober 1785. Hd. Livinus Roets.· HoOfS : Jacobus de Pauw broer van wijlen de voorn. Pieter tot Oosteekloo en Pieter Van Lancker als voogd. pat. en mat. over [oanne Marie l Oj, en Jan Baptist. de Pauw 4j. beide kinderen van de overl. in Mar eerste huwelijk en in haar tweede huwelijk een kind met naam Catharina Roets anderhalf jaar oud. 8.11.1785 438. Renseing door Livine Coppens wed. van Vincent de Craene fs Pieter + Waarschoot als voogd mat. over haar nog twee minderj. kinderen gewonnen aan Vincent de. Craene voorn. 20.12.1785 439. St. pro deo Jan Baptist Pieters fs Adriàen en Elisabeth Coppens + Waarschoot Eecloodam februari 177l. He. Marie J udoca. Windels fs Guilliaeme en J oosijntje Wille, wed. van Piet er Pauwels fs Jan alsnu gehuwd met Jó annes de Sutter die deze staat maakt en presenteert aan Jan Baptist Pauwels fs Jan voogd over Augustinus 24j., Arme Marie 21j., en Piet er Ioannes Pieters .16j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. ' 18.4.1785 440. St. Pieter van Durm ( Durmen) fs Ioannes en Francoise de Roose + Waarschoot Weststraete 1780., wedn. van Joorijntjen Deuninck. HoOfs: Pleter Van Durmen 19j., enig kind van de over I. en Joorijntjen Deuninck. Francles Van Durmen broer van de overl, en Livinus De Keijser schepen in wet kamer voogd, de eerste voogd-pat, en de tweede voogd mat. 5.7.1785


- 303 441. St. Ioorijntjen Bogaert fa Jan en Marie de Meester + Waarschoot Weststraete mei 1785, wed. van J ooris de Neve f s Aerent en van J oanne Lootens, Ze was wed. in eerste huwelijk van Pieter Haek. Hoors : Jan Francies Haek, Pieter Vanlacke x met Pieternelle Haek, Elisabeth Haek wed. van Lieven Versluys en Marie Anna Haek wed. van Martinus de Neve alle vier kinderen van de voorn. Joorijntjen Bogaert in haar eerste huwelijk gewonnen bij Pieter Haek, Voorts Benedictus de Fruyt x .met Anna Marie de Neve, Pieter de Pauw x met Jo anne Marie de Neve en Livine de Neve alle drie kinderen van de voorn. overl, gewonnen in tweede huwelijk aan Jooris de Neve fs Arent voorn. Benedictus Fruyt en Jan Francies Haek als voogden pat. en mat. over Carel Francies de Neve zoon van voorn.' J ooren en [oorrjntjen Bogaert nog minderj. 25j. 24.7.1785 442. St. Marianna Spinel te voren wed. van Francles Clemmers + Waarschoot 005t'moer 1784. Hd. Ioannes Van Laecke, zonder kinderen in dit huwelijk. Hoors: Piet er Van Meenen x met Marie J acoba Clemrners mitsg. dezelfde Pieter Van Meenen als voogd Over de twee minder]. kinderen van de overl. gewonnen in eerste huwelijk bij Franices Clemmers te weten: [canna 21j. en Martinus Clemmers. 26.4.1785 443. Augm. door Pieternelle de Pauw fa Ioannes laatst wed. van Ioannes Baptist Goethals fs Gillis en zo als moeder en voogd over haar twee minder]. weeskinderen . .gewonnen met voorn. .Ioannes Baptist Goethals, mits het overlijden van Gillis Goethals grootvader van de weeskinderen + Lovendegem Breedestraat 22.9.1784; . presenterende deze aan J udocus Goethals oom van de weeskinderen en voogd pat. 15.2.178.5 444. Rek. om .de weeskinderen van wijlen Ioannes de Schouwer + Waarschoot en gewonnen in eerste huwelijk aan Theresia Van Moorhem als in zijn tweede huwelijk aan Caroline Francoise de Viller; Jacobus .de Schouwer oom van de weeskinderen en voogd pat. 15.2.1785 445. St. Jan Gramment wedn. van Catharina Belaij + 1785. Hoors : Jeannes Geirnaert x met Petronelle Gramment zuster van de overl, als voogd pat. benevens 1ac obus Belaij als voogd mat ..' over de zes nog minder]. weeskinderen .bij de twee overl, gewonnen te weten: Bernarde 28j., Martinus 23j., Marie Anne 21j., Pietronelle 18j.~ Pieter 14j. en [acoba l l], 1.2.1785 BUNDEL 364 ,

446. St. joannes de Pauw fs Lieven en Pieternelle Geirnaert, wedn. van Pieternelle Pauwels fa 1an en van Pieternelle .De Pruystere :rWaarschoot Oostmoer 15.3.1786. HoOfS: Bernardus, Jan Baptist en Carolus de Pauw alle drie kinderen van de overl. en Pieternelle Pauwels hun zelfs,. dezelfde Betnardus de Pauwen J oannes Pauwels als voogd pat. en mat. over Ioannes "imbicile weze" en Livinus de Pauw 23:j. ook twee kinderen van de overl. en Pieternelle Pauwels. 25.4.1786 447. St. Joanne de Clercg fa Francles en Martijntjen Schijvens + Waarschoot Weststraete bij de Stuyver december 1778. Hd. J oannes de Vliegher fs Geeraert en J oosijntjen de Backere. Francies de Vliegher en Livine de Vliegher alle twee hun zelfs, Voorts Carel de Clercq deelvoogd mat.' over Carolus 24j. en Jan Baptist de Vliegher 22j. samen vier kinderen van de overl. en deze Hd. 9.5.1786


- 304 -

'.;

448. St. Iudocus Vandermeirsch fs Martinus + Waarschoot Arlsdonek He. Francoise de Graeve fs judocus alsnu gehuwd met Jeannes Kinderen: Pieter Lievens x met Anne Marie Vandermeirsch en Lievens als deelvoogd over Cristina 24j., Maximiltsen 22j.; jan Judocus 16j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 9.5.1786 .

".

november 1776. Vermeire. dezelfde Pieter Francies lBj. en

449. St. Marten Meire fs Baudewijn + Waarschoot Oostmoer 15.7.1776. He. Aldegonde de Baets fa Laurens. Hoors: Lieven de Bucg tot Oosteeklo zwager van de overl. en voogd pat. over Jo anne Aldegonde 23j., Caroline 22j., Petronelle 19j., Martinus 17j.,· joanne Therese 13j. en Pieter Ioanrres l l j. alle zes kinderen van de. overl. en deze He. 9.5.1786 . 450. St. eersamen Guilliaeme Vandenberghe fs Frans en Pieternelle van Durmen 0 Waarschoot en er overl. tussen de Kerckstraete en de Keere april 1786. He. Marie Anne Aerens fa Pieter Waarshcoot. Hoors: Marie (Aerens) dochter van de overl. haar zelfs mitsg. Martinus Reijniers x met Marie Catharine Vandenberghe halfzuster van de overl .., als voogd pat. over de nog vijf minder], kinderen van de over l, en deze He. 10.5.1786 0

451. St. eersame Marie Anne de Meester fa jooris en Joanne Herrebrant Zomergem en + Waarschoot Weststraete 7.1.1786. Hd Pieter Roegiers fs Joos en Martijntjen Claijs Waarschoot. Joannes Baptist, Martinus, Livine en Ioanne Roegiers alle vier niet gehuwd en meerderj. verder J oannes Baptist Roegiers voorn. als deelvoogd pat. over Petronelle 25j. en Theresia 24j. zijn twee minderj. zusters.. alle zes kinderen van de overl. en deze Hd. . 10.5.1786 €I

0

452. St. Carolus Vervaet fs Lieven en Livine de Baets, te voren wedn. van Pieternelle Eyngels, koopman, + Waarschoot dorp in de herberg "den Dobbelen Arend" 29.9.1785. He. Anne Catharine Jacgues fa Adriaen en Anne de Craene (zij was 21 jaar toen ze trouwde met de over l.) Hoors: Pieter Josephus 25j., Martinus 23j., Judocus Francles 21j., Jan Baptist 13j., Carel Iudocus l l j., Dominicus Sj, Caroline Vervaet 17j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. . Bernardus Van Vooren als voogd pat. Huwelijkskontrakt voor Jacobus Willecam te Gent dd. 13.3.1761. 11.5.1786 453. St. Ioannes Baptist de Wispelaere fs Jan en Joanne.Slock + Waarschoot Arisdonck 1785. He. Anna Catharina Locquet fa Guilliaeme en Livina Van Vooren. Carel de Wispelaere broer van de over l, als deelvoogd over Marie Petronelle 22j., Pieter Ioannes josephus 19j., Ioanne Marie 17j., Jan Baptist 13j., Carel Francies 10j., [oannes Baptist (sic!!) 8j. en Iooris Francles de Wispelaere 5j. alle zeven kinderen van de overl. gewonnen aan deze Hd. 23.5.1786 454. St. Pieter Jacobus Beekman fs Pieter en van Joanne Nuijt + Waarschoot Oostmoer 4.6.1786.· . He. Joanne Therese Van de Gehuchte fa Jan en van Joorijntjen Martens die deze . staat maakt en presenteert aan Iudocus Beekman broer van de overl. als deelvoogd over J oanne Carolina Beekman 2 maand enige erfgenaam van dit sterfhuis. 5.9.1786 . 455. St. pro deo Gregorius de Vriese . fs Adriaen He. Therese Buysse fa Joos en Passchyntjen

+

Waarschoot Weststraete de J aegere.

2.8.1769.


- 305 Kinderen: Jacobus, Jan Baptist de Vriese hun zelfs, Marie Anne onbedegen overl. na de dood van haar vader, Francles zijn zelfs, Marie Ioanne ook overl. na de dood van haar vader, Pieternelle 22j., Marie J acobe de Vriese 18j. alle kinderen van de overl. en deze He. 11.4.1786 456. St. pro deo van Pieter de Vrient fs Petrus en J oosijntjen de Pauw + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete in februari 17••• He. Isabelle Tange fa Carel en Ionne de Jonge. J oannes de Vrient broer van de overl, als deelvoogd pat. over Anne Màrie 22j., Marie J acobe 19j., en Jaspart de Vriend 17j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. 15.4.1786 457. St. pro deo Jan Roets He. Agnes Roegies. Hoors: Pieter, Lieven Roets als voogd over van de overl. en deze 6.5.1786

+ Waarschoot

mei 1771.

en Andries Roets zonen van de overl. en dezelfde Pieter Angelina 20j. en Marie J oanne Roets 22j. beide ook kinderen He.

458. St. Pieter Kerckaert fs Frans Aalter en + Waarschoot 1767. He. Anne Marie Meiresonne. Hoors: Bernardus Andries zoon van Pieternelle Kerckaert die zuster was van deze overl. en zo als voogd over Petronelle Therese 24j. en Marie Petronelle Kerckaert 22j beide kinderen van de overl. en deze He. 14.11.1786 0

459. St. Theresia Vande Putte fa Bauduwijn en Goddelieve Verlé + Waarschoot op de Bergh 9.5.1786. . Hd. Pieter de Meijere fs Jan en Pieternelle De Backer die deze staat maakt en presenteert aan Pieter de Meijere zoon van de overl. en deze He. meerder], en voogd over Martinus 22j., Jan Baptist 20j., J oanne Marie 18j. en Theresia 16j. alle vier nog minderj. kinderen van de over I. en deze He. . 24.7.1786 460. Rek. door Andries de Wilde over het kind van Lieven Roets. z.d. (1785) 461. Renseing door Jacobus: de Pauwen Preter Van Lancker als voogd pat. en mat. over de twee minderj. weeskinderen van wijlen Petronelle Van Lancker in haar eerste huwelijk gewonnen aan wijlen Piet er de Pauw fs Jan beide + Waarschoot Oostmoer. 10.1.1786 462. Augm. door Innocentius Dooge als vader en voogd over zijn vier minder]. kinderen gewonnen bij Ioanne Van Eenaeme, mits het overl. van Carel Lippens + Waarschoot Voorde. 25.7.1786 463. St. Pieter La Roy fs Jacques wedn. van Pieternelle de Meijere fa Iooris + Waarschoot Keere 6.5.1786. He. Isabelle de Muijnck fa Christoffel. Hoors : Ignatius Poppe fs Pieter, gehuwd met Marie Anna Laroij fa van deze overl. en van Pieternelle de Meijere over zichzelf als voogd over j ooris Francles Laroij 24j., zijn vrouws broer van volle bedde, rnitsg. over 1ac obus 5j. en Marie Petronelle Laroij 2j. en half ook twee weeskinderen van de overl. gewonnen aan deze He. 16.8.1786 464. Augm. om Ioanne Marie en Pieter Livinus Neijt minderj. weeskinderen

van Pieter


- 306 Neijt fs Piet er gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Marie Elisabeth Pauwels fs Jacobi en Marie J udoca Blanckaert, mits het overlijden 'van Livina Pauwels fa Jacobi en Iudoca Blanckaert voorn. zijn tante mat. + Waarschoot Bergh. Pieter Tollenaere, schepen van dit ambacht, als kamervoogd •. 3.10.1786 465. St. Marie Iudoca de Smet Evergem en + Waarschoot Kerckstrate bij de Keere 10.7.1786. Hd. Iudocus de Wispelaere fs Adriaen en Adriaene Marrijn Waarschoot. Hoors: Joannes Baptist de Wispelaere zijn zelfs gehuwd, mitsg. Jan Baptist Uijtterschaut x met Marie Magdalena de Wispelaere fa Iudoei en deze overI.; alsmede Jan Baptist de Wispelaere voorn. als voogd over Carola de Wispelaere 19j. ook dochter van de overl. en: deze Hd. 3.10.1786 0

0

466. Bewijs van goed en augm. om Mafje Magdalena en Marie Anne Goethals twee weeskinderen van wijlen Ioannes Baptist Goethals fs Gillis, gewonnen aan Pieternelle de' Pauw fa J ooris, alsnu in huwelijk met Ioannes Baptist Van Hoorebeke. Mar ie Anne Van de Veire wed. van Gillis Goethals, Judocus Goethals en Carel Francies Van Hoorebeke x met Anne Marie Goethals, respectievelijk grootmoeder, oom en tante van de wezen. 3.10.1786 467. St. pro deo Guilliaeme Dobbelaere fs Laureijns en j acquemijntjen de Geeter + Oostwinkel in de Steenstraete op het einde van "den Velthoek" 1780. He. Marie Anne Bauwens fa Albertus en Marie Callats (!!!) alsnu gehuwd met Bernardus Van Speijbroeck fs Jacobus. . Francies Dobbelaere meerderj. tot Sint-Laureins en Pieter Cauwels x met Elisabeth Dobbelaere tot Eekloo alsmede Francies Dobbelaere als deelvoogd pat. over Pieter Noé 20j. en Io annes Baptist 18j., Marie Jacobe 25j~, Anne Marie 17j., Veronica Cecilia 15j. en Livine Therese Dobbelaere 14j. zes kinderen van de overl. en deze He. . 3.10.1786 468. Renseing om Jan Baptist en Marie Sierens twee weeskinderen van wijlen Jacobus in zijn eerste huwelijk gewonnen aan wijlen Isabelle Braems, mitsg. Carotine Sierens weeskind 'van wijlen de voorn. Jacobus Francies Sierens in zijn laatste huwelijk gewonnen aan wijlen Christine Steijaert, welke Jacobus Francles Sierens zoon was van wijlen Jan Sierens fs Jacobus; mits het overlijden van Jacobus Francies Sierens fs Jacobus voorn. + jongman zonder kinderen te Ronsele juli 1785. De drie. wezen hebben samen recht op 1/7· deel in 1/3 hoofdstaak, de zes andere delen in dezelfde derde hoofdstaak komen toe aan. de deseendenten van Jan Sierens voorn. fs Jacobus en de twee andere staken aan de descendenten van Jan en Mart ijntjen Sierens ook kinderen Jacobus voorn. Pieter Sierens fs Jan voorn. is voogd pat. over de drie weeskinderen benevens Philippe Segers voogd mat. over de twee voorn. wezen van het eerste huwelijk; mitsg. Pieter Steijaert x met Marie Christine Steijaert voorn. en zo stijfvader en voogd mat. over de jongste wees van het laatste huwelijk van de voorn. Jacobus Francles Sierens. . 27.6.1786 469. Rek. en augm. door eersamen Pieter Martens gewezen schepen van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot als administrerende voogd en voogd pat. over .Ioanne Marie J acoba Martens enig minderj. weeskind van Francies Marrens gewonnen aan Anne Marie Vande Woestijne fa Iosephi. 13.6.1786 470. Augm, door Joosijntjen Pauwels fa Preter als moeder. en voogd over haar nog' minderj. weeskind Catarina de Pauw gewonnen aan wijlen Gisselenus de Pauw fs Andries bij Ioanne Verseele, mits de successie (naast haar meerder], broers en zusters) bij het overlijden van Marie Anne de Pauw fa Andries, tante van het


- 307 weeskind. 21.2.1786 471. St. Jan Temmerier fs Jan wedn, in eerste huwelijk van Judoca Verheeke fa Lieven zonder kinderen. En wedn. in tweede huwelijk van Made Anne de Bie fa Lieven waarvan één kind Marie 1acoba Theresia Temmerier nu begijntje 14j. hetwelk in juli 1785 is overl. Apparente hoors: Carel Temmerier broer van deze over!. tot Gent als deelvoogd pat. en Pieter Lareu zwager van de overl. laatste huisvrouw als deelvoogd mat. over het enig weeskind alhier vernoemd. 21.2.1786 472. Bewijs van goed om de twee minderj. kinderen van wijlen Ferdinandine Stofferis fa Pieter in haar eerste huwelijk gewonnen met wijlen J oannes Beeck;--man fs Jan en in haar tweede huwelijk met Pieter Ghijsels respectievelijk met naam: Piet er francies Beeckman en joarme Pieternelle Ghijsels, mits de successie op hen vervallen met het over]. van Pieter Stofferis hun grootvader mat. + Ronsele in de Ronselestraete 2.1.1784; presenterende dit aan Livinus Stofferis fs Pieter voorn •. broer van de voorn. ferdinandine Stofferis en deelvoogd mat. over de twee kinderen. 21.2.1786 473. St. Pieter de Meijere en Catharina de Greve zijn huisvrouw in den Bos de eerste in 17•• en de laatste in februari 1786. Hoors: J oannes en Baudewijn de Meijere en dezelfde Jan de over de twee weeskinderen van Arent de Meijere gewonnen alsmede over de weeskinderen van Pieter de Meijere, Frans beth de Meijere Zijn huisvrouw, J udocus de Vuijst als vader minder]. weeskinderen gewonnen in zijn huwelijk aan Livinus slotte Marten Van Vlaenderen fs Carel en Marie de Meijere kinderen van Pieter de Meijere en Catharine de Greve. 28.3.1786

beide

+

Waarschoot

Meijere als voogd aan J oanne de Milt; Dobbelaere en Elisaen voogd over zijn de Meijere en ten zijn huisvrouw. allen

474. St. Piet er de Bie fs Pieter bij Livijne de Pauw + Waarschoot Arisdonck 29.1.1786, wedn. van Celia Martens fa Pieter bij Tanneken de Muijnck. He. J oanne Marie de Craene fa Pieter bij Pieternelle van HIjfte die deze staat maakt en presenteert aan Geeraerdus de Bie voogd pat. en Ioorts M artens voogd mat. over Marie Iudoca. de Bie 16j. gewonnen in eerste huwelijk van de overl. alsmede aan dezelfde Geeraerdus de Bie als voogd over Sinte Bernaerdus 12j., Marie I acoba 11j., Ioannes Albinus 10j. en Theresia de Bie 8j. alle vier kinderen van de overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk bij deze. He. 11.4.1786 475. Augm. door Christoffel Vander Sluijs fs Pieter als voogd pat. over de minder], weeskinderen van wijlen Pieter Vander Sluijs fs Pieter gewonnen aan Pieternelle Van Laecke met naam: Jo annes Baptist, Theresia, Marie en Marie Joanne Van der SIuijs, ter eausen de successie op de wezen vervallen met het overlijden van Pieter Vander SI uijs fs Pieter, grootvader van de wezenen wedn. van Cernelia de Ruijter en nu ook + Waarsheoot Arisdonck zijnde ressort van zijne Majesteits keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot 1783; ten welken sterfhuis vier weeskinderen naast hun meerderj. broer Pieter Van der Sluijs; mitsg. Philippe Vander Hoogerstraete x met Anne Marie Vander Sluijs hun zuster (samen tot 1/6 hoofdstaak) presenterende deze aan Iudocus Potvliege x met Pieternelle Van Laecke moeder van de weeskinderen. 25.4.1786 476. Rek. door Pieter Lareu (Laroy) als vader en voogd over zijn weeskinderen gewonnen bij Petronelle de Meijere fa joorls in zijn eerste huwelijk, presenterende deze aan Ignatius Poppe fs Pieter als nu gehuwd met. Marie -Anne Laroij fa Pieter voorn. 11.5.1786


- 308 BUNDEL

365

477. St. pro deo Piet er Commargo fs Ioannes en Mart.ijntjen Pieters + tweede Pinksteren 1786 en van Livine Theirlijnck fa [oannes bij Anna de Neve + 1787. Kinderen: Anna josepha meerderj. haar zelfs, Pieter 23j., Pieter Jacobus 16j., Jaspaert 14j., Jan Baptist llj.; Anne Iudoca 25j. en Marie Bernarde 21j. alle zeven kinderen van de overl. 30.10.1787 478. St. pro deo Anne Carolina Aertsens fa Martinus en Ioanne Marie de Sutter en + Waarschoot 11.10.1787. Hd. Piet er Martinus Martens fs Pieter en Martina Vande Veire 0 Sleidinge. Pieter Martens 5 maand enig kind van de overl. en deze Hd. 30.10.1787

0

479. St. pro deo Arnout Yerheecke fs Jan en Christoffelijntjen Ter_@_ en + Waarschoot in het Hoecxken van de .Kerckstraete 17.5.1778. He. Pieternelle Jacques fa Adriaen en Anne De Craene Waarschoot. Hoors: Jan Baptist, Pieter J udocus, J canna Catharina, J acobe Therese en Bernardine Verheecke alle meerderj., Anne Catharine 23j. Coleta 2Ij. en A ngeline Verheecke 19j. alle acht kinderen van de overl. en .deze He. 18.9.1787 0

0

480. St. pro deo Cattharine Van de Voorde fa Joos en van joorijntjen Hautdreve + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete november 1784. Hd. Jeannes Van De Caemer fs Nicolaeijs wedn. in eerste huwelijk van Ioanne de Meiiere fa Joos. Hoors: Marie Judoca 5j~, en Marie Theresia Van de Caemer 4j. alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. Joorls Van de Voorde broer van de overl. als deelvoogd mat. 27.3.1787 481. St. Marie Anne Cleijman fa Jan en van Anne Marie de Muijnck Evergem en + Waat schoot op den Bergh 6.12.1787. Hd. Joannes Baptist de Sinet fs Pieter en Toanne Neijt Waarschoot. Ioannes Cleijman vader van de over]. als voogd mat. benevens Pieter de Smet vader van deze Hd. als bijstaande voogd over J oanne Marie 8j., Pieter Francies 7j. en Augustinus de Smet 5j. alle drie kinderen van de over I. en deze Hd. 4.2.1788 0

0

482. St; Joanne Marie de Neve fa Jooris en J oorijntjen Bogaert en + Waarschoot op de Keere 29.7.1787. Hd. Pieter de Pauw fs Iooris en j oosijntjen Bogaert 0 Waarschoot. Kinderen: Carel Francies 5j., en Anne Marie de Pauw 3j. beide kinderen ¡van de overl. en deze Hd. Carel Francies de Neve broer van deze overl. als deelvoogd mat., J udoca de Pauw zuster van de Hd in huwelijk geweest met Guillielmus de Smet. Pieter Bogaert broer van de moeder van deze Hd. en Jan Bogaert oom van deze Hd. 19.2.1788 0

483. St. Jacobus de Bie + Waarschoot november 1780. He. Isabelle Clai is fa Jan. Judocus de Bie vader van de overl. als voogd over Jan Baptist lOj. en Iudocus 9j. alle twee kinderen van de overl. en deze He. Ingesloten augmentatie om Jan Baptist 10j. en Iudocus de Bie 9j., mits het overlijden van Joanne Meirsman fa Pa uwel: en Pieternelle Goethals + Waarschoot 16.11.1787 hun paternele grootmoeder. 8.4.1788 484. St. Pieter

de Backer fs Pieter

en Marie Anne Uijtterschaut

+

Waarschoot Beirtjens


- 309 Brugge in het begin van de Lege Voorde 18.4.1788. He. Ioanne Roets fa Jan en ]oorijntjen de Kesele die deze staat maakt en presenteert aan Jan Baptist, Carel en Marie de Backer meerderj.; mitsg. J oannes Egidius de Reijtere x met Marie Anne de Backer als-mede [oannes de Reijtere voorn. als deelvoogd pat. over Anne Catharine 22j., en J acoba de Ba cker 18j. alle zes kinderen van de overl. en deze He. . 17.6.1788 485. St. Magdalena van Belle fa Iudocus en Joanne de Meijere wed. van Guislenus de Smet fs Ioannes + Waarschoot Kerckstraete 27.2.1788. Hoors : Anne Catharine en Jacoba Theresia de Smet meerderj., mitsg. Marie Judoca de Smet x met Joannes Baptist Vande Voorde en Ioanne Petronelle de Smet x met Jacobus Francies Heijde. Voorts [oannes de Smet hun halfbroer als voogd pat. en de voorn. J oannes Ba ptist Vande Voorde als voogd mat. over Franciscus Ferdinandus de Smet 24j., kinderen van de overl. bij Guislenus de Smet. 21.10.1788 . 486. St. Carolina Buijsse fa Carel en Livina de Pauw + Waarschoot Oostmoer 2.1.1787. Hd. Livinus de Crock f's Iooris en Carolina van Ootteghem die deze staat maakt en presenteert aan Carel Buijsse vader van deze overl. .als deelvoogd over 'Jan Baptist de Crock 2j. enig kind van de overl. en deze Hd. 27.12.1787 487. St. Martinus Claeijs fs j an en Marie de Neve, wedn. van Joanne Marie de Craene -Waarschoot Kerckstraete 13.1.1778. He. j oanne Haeck fa Pieter en van J oorijntjen O'haemers. J oannes Claeijs zoon van de overl. en de. voorn. Marie de Craene; Pieter Claeijs, Jo anne Marie Claeijs en Marie Anne Claeijs alle drie kinderen van de over). en deze He. (alle drie meerderj.) Voorts Judocus de Meestere x met Catharine Claeijs fa Martinus voorn. en deze He. en Pieter Claeijs voorn. als voogd over Jan Baptist 21j., Livinus 20j., Pieternelle 17j•. alle drie nog minderj. kinderen van de overl. en deze He, 27.2.1787 488. St. Livinus Geirnaert fs Guilliaeme en Ioanne de Backere + Waarschoot Oostmoer 1786. He. Anne Marie Roegies fa Joos en Martijntjen ...... Pieter de Pauw x met Carotine Geirnaert, Anne Catharine en .Ioanne Marie Geirnaert allen meerderj. mitsg. Pieter Francles Geirnaert ook meerder], zoon en tevens als voogd over zijn minder], broers en zuster Jan Baptist 21j., Carel 19j. en Marie Geirnaert 17j. alle zeven kinderen van de overl. bij deze He. 27.2.1787 . 489. St. Livine Aerssens + Waarschoot Kerckstraete 4~8.1784. Hd. Piet er Colman fs Jacobus en Joanne Van Doosselaere. Kinderen: Ioanne Colman meerderj. en Veronica Colman 19j. alle twee kinderen van de overl. en deze Hd. Henricus Censen schepen in wet als kamervoogd. 13.3.1787 .' 490. St. Pieter Cocquijt Sleidinge en + Waarschoot 10.4.1787. He. Made Coppenhole fa Christoffel en Ianneken Meiresonne J oanne Cocquijt 24j. enig kind van de overl. en deze He. 30.10.1787 0

491. St. Pieternelle de Pauw fa straete ontrent het Beirtjen Hd. Ioannes Derthooghe fs Joannes de Pauw fs Segher Francies 19j., Marie Jacoba

o.

Waarschoot.

Segher en Arme D'haerner ss + Waarschoot Arisdonck19.11.1787. . .. Marinus en Marie Wulbrecht~ voorn. en broer van de over 1. als voogd over J ooris 13j., Ioannes Baptist 6 maand alle drie kinderen van


- 310 de overl. en deze Hd. 11.12.1787 492. Renseing toebehorende het enig minder]. kind van wijlen Carel dè Vreese fs Ioannes en Marie Van Parijs in zijn huwelijk gewonnen aan Isabelle Goethals bij successie ten sterfhuis van de voorn. Marie Van Parijs, + Drongen 21.5.1785 (stvg. 21.2.1786) . Francles de Vreese oom van de wees en deelvoogd pat. 27.2.1787 493. St. Sieur Jacques Francles Wttenhove fs Anthone en Marianne Dhaemers + Zomergem 30.3.1786, 74 jaar oud. Acht kinderen : Martinus Carolus Wttenhove greffier tot Waarschoot, Marie Pieternelle Wttenhove x met dheer en meester Jan Carel .van Hauwermeiren licentiaat in de medicijnen bij de overl. in eerste huwelijk ge wonnen aan 1offrouw Marie Therese Van Hulle fa)! Carel ; mitsg. Marie Therese Wttenhove, .Marte Francoise Wttenhove x met Francies Ioannes I3aninck ontvanger van de, provincie rechten; Regina Victoria Wttenhove, Pieter Anthoe Wttenhove,. Jan Baptist Wttenhove en Bernardus 1acobus Wttenhove, de laatste twee nog minderj., kinderen van de overl. verwekt in laatste huwelijk met Marie Catharine Joos fa Jan en Marie Pieternelle Van Hulle als He. van dit sterfhuis. Huwelijkskontract van 17.4.1751 voor notaris Carel Van Hulle tot Zomergem. Pieter Berth stiefvader van Marie Catharine loos. 5.3.1788 494. St. Joseph de Vuijst fs Pieter en .... Braeke + Waarschoot Weststraete 1775. en van zijn weduwe Iudoca Verheecke fa Arnauwt en .Tanneken Cools + 9.12.1788. Drie kinderen: Pieter 10 annes meerderj., Ioannes .Baptist 22j. en Guilielmus de Vuijst 16j. Guillielmus de Vuijst tot Waarschoot Oostmoer als voogd pat. en [oannes Cools ook tot Waarschoot Oostmoer voogd mat. Ingesloten venditie ten voorn. sterfhuis. 16.12.1788 495. St. Pieter van Holderbeke fs Joos en .Anne Made Clou + Waarschoot 1774·· (Kerkvoorige) en st. van zijn vrouw Adriaene Van CQrlngen Hoeperegteghem en + Waarschoot 18.9.1788. Kinderen : j oorIs Bernardus 23j. en Joanna Marie Van Holderbeke 17j. beide kinderen van de overl. Lieven de Craene als voogd pat. en Livinus De Keyser. schepen in wet als kamervoogd. .. 21.10.1788 0

496. St. Pro deo Frans Van Holderbeke fs Pieter en Livina Vermeire 0 Waarschoot en er overl. Arisdonk mei 1788. He. Catharina Van Vooren fa Jacobus en Joanne Geirf:laert Ertvelde, Jan Baptist Van Holderbeke voogd over Marie Jacoba 3j. en Judocus Van Ho lderbeke 2j. alle twee kinderen van de overl. en deze He. 3.6.1788 0

497. St. Pieter de Vlieger fs Jan + Waarschoot. in het hoecxken van de Kerckstraete 4.8.1784 en St. van Joanne de Sutter fa [ooris Oosteeklo en + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete augustus 1788. Apparente hoors : F rans de Vliegher broer van de eerste overl, als voogd pat. rnitsg. Pieter Meiresonne voogd mat. over Marie Iudeca 25j., Petronelle Iudoca 23j., j an Baptist 19j. en Marie .Petronelle 18j. en Guille de Vliegher 16j. alle vijf kinderen van beide overl. 27.9.1788 0

498. Renseing door A.l.Bouckaert amman van het ambacht Waarschoot aangaande hetgeen de vier jongste weeskinderen van Pieter de Meijere fs Preter gewonnen aan Catharina Degreve momenteel wonende te Lembeke, maar de kinderen verwekt binnen het ambacht Waarschoot; moeten proffiteren ter eausen

"


- 311 .het overlijden van Bandewijn de Meijere fs Pieter oom pat. van de weeskinderen (+ Waarschoot ten huize van Iooris de Smet); presenterende deze aan Jan Baptist de Meijere fs Pieter tot Lembeke broer van de weeskinderen' alsmede aan Jan de Meijer oom van de weeskinderen. 30.10.1787 499. Augm. door Bernardus de Pauw fs Jan en J oannes Pauwels als mat • over het nog minderj. weeskind Livinus de Pauw zoon van aan Pieternelle Pauwels (fa Jan bij Pieternelle De Pruyster) 22j. lijden van Ioannes de Pauw zijn innocenten broer, + Waarschoot 31.7.1787

voogden pat. en Jo annes gewonnen mits het over1786.

500. St. J udocus de Wispelaere wedn, van J udoca de Smet +. Waarschoot Kerckstraete aan de Leest in mei 1787. Hoors: Ioannes Baptist de Wispelaere gehuwde zoon van de overl. en tevens als voogd pat, alsmede J oannes Baptist Ui jtterschaut x metMarie Magdalena de Wispelaere dochter van deze overl. en als voogd mat. over Carola de Wispelaere . 20j. ook kind van deze overl. 3.7.1787 501. Renseing door Martinus Charles Wttenhove greffier tot Waarschoot over Pieter Jo annes 18j. en Marie Pierernelle Claijs twee kinderen van wijlen J oannes Claijs en van Catharina Steijaert; presenterende deze aan Preter J oannes Termont x met Pieternelle Claijs voorn. en aan Joannes Francles Claijs voogd over Pieter J oannes Claijs. 19.6.1787 502. Bewijs en augm. om J oanne Catharine 24j., J ooris 19j. en Anne Caroline Dhooge 17j. drie weeskinderen van Innocentius D'hooge gewonnen in zijn eerste huwelijk . aan Joarme Van Eenaeme; presenterende deze aan Jan Baptist D'hooge broer van deze weeskinderen en aan Jooris de jaeger als deelvoogd mat. 30.4.1787 . BUNDEL

366

503. St. Jacoba de Buck fa Pieter en Marie Besaen te voren wed. van Iudocus BIomme + Waarschoot Kerckstraete 30.12.1786 bezi tten een "waëgemaeçkers 'wijnckel n . Hd. Livinus Bonne fs Pieter en Jo anne Tollens die deze staat maakt' en presenteert aan J oannes Roelants deel voogd over Dominicus Bonne 3j. kind van de overl. en deze Hd. 21. 7.1789 504. St. Martinus de Voghelaere fs Joos en van Elisabeth De Kesel + Waarschoot Weststraete op de Stuyver juli 1789. He. Joanne Marie Haeck fa Christoffel en van Joorijntjen Versluijs •. J oannes de Voghelaere tot Zomergem in de Durmestraete broer van' deze overl. als deelvoogd pat. over de drie minderj. weeskinderen te weten: Norbertus Francles 22j., Marie Pieternelle 20j. en Pieter Iosephus 17j., kinderen van de overl. en deze He. (2 exemplaren) 1.12.1789 505. St. Pro deo Andries de Pauw fs Pieter + Waarschoot Oostmoer september 1777. He. Judoca Van Hecke fa Chri-stoffel en Ianneken Segers. Hoors: Henricus Cense n schepen in wet als kamervoogd over J oorentjen de Pauw ~::Sj. enig kind van de overl. en deze He. 5.5.1789 .,

:,

506. St. ]oannes de Greve fs Piet er en Martijntjen de Vrient, wedn. van Marié Catharine Cabele + Waarschoot Kerckstraete ten dorp 25.3.1789. He. Marié J acoba Vanhulle fa Jan en Petronelle Van Meenen,


- 312 Jan Baptist de Cuypere in zijn eerste huwelijk deelvoogd over J oannes kinderen van de overl. 1.6.1790

x met J oanne Marie de Greve fa Jan voorn. gewonnen met Marie Cathartne Cabele en ten tweede Pieter Vereecken Baptist 20j., en Jooren Beernaerdus de Greve 17j. beide in zijn tweede huwelijk aan deze He.

507. St. Josephus Dupon fs Josephus en Elizabeth Van Ackere Winkel Capelle "voorteijds genaemt geweest Gullegem" en + Waarschoot dorp september 1789, 64 jaar oud. He. Isabelle Dierickx fa Guilaeme en Joorijntjen Aers Sleldinge, Pieter Francies Dupon 19j. kind van de overl. en deze He. Ioannes Dupon tot "Hardolje" broer van volle bedde van de overl, als voogd pat. 1.6.1790 0

_0

508. St. Lieven de Baets fs J ooris en J acoba ••••.•• 0 Sleidinge en + Waarschoot Oostmoer 29.12.1788. He. Joanne de Pauw fa Jan 0 Waarschoot. Kinderen: Piet er Frans de Baets, Jan Baptist en Pieternelle de Baets meerderj. kinderen van de overl. en deze He. alsmede de voorn. Jan Baptist de Baets als voogd over Jacobus 24j., Catharina Iudoca 21j., Elisabeth l8j. en Joanne Livine i6j.· alle zeven kinderen van de overl. en deze He. 30.3.1790 509. St. Pieter Poppe fs Frans "kerkbaljuw van Waar schoot geweest" wedn. van Theresia de Schrijver fa Guillelmus + 4.1.1790. He. Petronelle de Walsche fa Joods. GuiIlelmus Frans Poppe over zich zelf en als voogd over Anthonius Poppe I3j., Ignatius, Carel Frans Poppe en sieur Pieter Frans de Vilder x met Jouffrouw Anna Poppe alle vijf kinderen van de overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan de voorn. Theresiá de Schrijver. 29.3.1790 510. St. Judocus Cromheeke fs Lieven 0 Waarschoot en aldaar overl. in het hoecxken van de Kerckstraete 12.9.1788,. wedn. van Isabelle Van de Kerckhove fa Frans die te voren wed. was van Joannes Van Vooren bij wie hij vier kinderen had: Jan Baptist, Marie Livine en Leo Benedietus Cromheeke alle drie meerder], mltsg, Theodorius Cromheeke "sijnde desen lesten voor s'overledens doodt, commen te sterven ende in huwelijcke geweest met Marie Therese Velleman aen wie hij heeft verweckt twee kinderen: [udocus Bernardus 3j. en Ioannes Baptist Cromheecke o oktober 1788". . . De overl. is in tweede huwelijk geweest met Joanne de Pauw fa Andries en Marie Grijp. bij wie hij vier kinderen had: Andries, Pieter Jacobus en Made Catharine alle drie meerderj. alsmede Livinus Ignatius Cromheeke 23j. De He. joanne de Pauw voorn. maakte deze staat en presenteerde hem aan alle kinderen en aan Jan Baptist Cromheeke voogd pat. 28.2.1789 511. St. Andries Meiresonne fs Jan en Pieternelle Volders en + Waarséhoot 27.4.1789. Hoors en kinderen: Anne Catharine en J oanne Therese Meiresonne beide meerder]. joanne Pieternelle x met Pieter Neyt fs Pieter, Ioanne Marie x met Martinus Geeraert, Jan Francies 22j., Pieterrelle J acoba 24j~ en Marte- 1 udeca Meiresonne 18j. alle zeven kinderen van de overl. gewonnen aan Marie Godelieve de Ruijter fa Jan en Anne Marie Wille 0 Zomergem en He. van dit sterfhuis. Abraham Biiaij voogd. -9.6.1789 0

512. St. Pieter Emanuel Dijserijnck fs Philipphe en Anne Creton wedn. van Anne Made Buysse + Waarschoot Leest 10.4.1789. . .. . •.. ; .: He. Catharina Schepens fa Iudocus en Ioarme Dellaert die deze staat maakt en overgeeft aan Severinus, Pieter Ioannes, Jeannes Baptist en Philipphus Dijserijnck al kinderen van Pieter in zijn eerste huwelijk gewonnen aan Anne Marié Buysse (allen meerderj.)


- 313 Voorts Caerel Comergo x met Ioanne josepha Dijserijnck fa Pieter in tweede huwelijk gewonnen bij deze He. [osepha Dijserijnck ook fa Pieter en deze He• .beide meerderj. mitsg. Severinus Dijserijnck en Iudocus Schepens broer van de He. als voogden pat. en mat. over Livinus 24j., Francies 22j!, Marie Iudoca 17j. Dommiens 14j. en Bernardus Dijserijnck alle vijf kinderen van de overl. en deze He. 24.6.1789 513. St. Pieter de Walsche fs Christoffel en Ioanne Van Bochaute en + Waarschoot in het hoeeken van de Kerckstraete 29.12.1789. He. Ioanne Marié Verheeke fa Lieven en Pitronelle Nuijt Waarschoot. Hoors: Jan de Walsche broer van de overl. voogd over Marié Iacoba 14j. en Aldegonde de Walsche 10j. beide kinderen van de over I. en deze He. 7.7.1789 .0

0

514. St. dheer Martinus Carolus Wttenhove fs sieur Iaeques Frans en Ioffrouw Marie Therese Vanhulle Zomergem en + Waarschoot 4.8.1788, gewezen greff'ier van het ambacht Waarschoot en van de Keure van Sleidinge. He. Joffrouw Barbara Francisca Maenhout fa Joos en Marie Theresia Van Kerrebrouck tot Hansbeke. Kinderen : Carolus Francies 13j., J udocus Bernardus 12j., Pieternelle Therese 11 j., Constantinus 9j., Joannes Frans 7j., Coleta Victoria Sj., J o anne Catharine 2j. en Martinus Carolus Wttenhove geboren na het overlijden van zijn vader op 26.9.1788 alle acht kinderen van de overl, en deze He.; presenterende deze staat aan Pieter Anthone Wttenhove baljuw en notaris tot Waarschoot halfbroer van de overl. en voogd pat. Huwelijkskontrakt voor notaris Ioannes Fran.cies Vanhulle te Zomergem dd. 6.12.1774. 28.3.1789 I

.

.

0

515. Rek. door sieur Joannes Bernaerdus Poelman fs Thomas tot Wtjnckel in x met Ioanne Catharine Blomme fa Iudocus en van Iudoca Aerssens als administrerende voogd geweest over de drie minderj. kinderen van wijlen de voorn. Iudocus Blomme met naam: Livina Carolina x met Pieter Van Damme, Francisca Coleta x met Livinus Van Damme en Thecla Sophia Blomme x met Francles Mestdagh. 15.6.1790 516. Betoog door Frans Guillelmus Poppe fs Piet er als voogd over zijn minder]. broer Anthonius Poppe, 5.10.1790 517. Liquidatie ten sterfhuis de. Schrijver. 19.4.1790

van Pieter

Poppe en zijn overleden

huisvrouw Theresia

518. St. Joanne Lybaert Waarschoot wed. van Jooris de Meijer + Waarschoot Weststraete ten huize van Frans Van Durmen haar schoonzoon, in december 1788. Apparente hoors: Iocris Frans de 'Meijer fs Petrus die zoon was van de voorn. j oor is de Meijer en de over!., gewonnen aan Monica Buysse. Dezelfde Ioorts Frans de Meijer, benevens Jan Oudaer als voogden over Jacobus de Meijer 20j. en Marie Ioanne de Meijer 18j. twee kinderen van Pieter de Meijer . gewonnen in zijn tweede huwelijk bij Magdalena Oudaer fa Jan voorn. Antho n, Van Speijbroek als stiefvader en voogd over het enig weeskind van Pieter de Meijer in zijn derde huwelijk gewonnen aan Ioanne Marie Cauwels makende alhier met hun vieren de eerste vierde hoofdstaak. .. Guille de Sutter x met Joorijntjen Vanhulle tot Eeklo in haar eerste huwelijk He. ten sterfhuis van Baudewijn de Meijer die ook zoon. was van Loorts en deze overl, als stiefvader een voogd over zijn enig weeskind bij de voorn. Bandewijn de Meijere verwekt .aan Ioorijntjen Vanhulle in haar eerste huwelijk met naam: Jan Baptist de Meijel" l8j. makende de tweede van vier hoofdstaken. Livinus La Roij fs Piet er en Petronelle de Meijer die ook dochter was van Jooris 0


- 314 voorn. en deze overl. meerder], jongman tot Eeklo over hemzelf als voogd over .Iudoca La Roij zijn zuster 20j. alsmede Ignatius Poppe x met Made Anne La Roij fa Petri et Petronelle de Meijer voorn. makende hun drie de derde van vier hoofdstaken. . Ten laatste de voorn. Francles Van Durmen tot Waarschoot x met Magdalena de Meijer fa Jooris en deze overl, makende de laatste hoofdstaak van dit sterfhuis. 21.9.1790 519. Bewijs van goed om de drie weeskinderen van Innocentlus Van Hecke gewonnen aan wijlen Magdalena Debie fa Iudocus en de twee weeskinderen gewonnen bij wijlen Jacobus de Bie ook zoon van judocus voorn. en Isabelle Claeijs, alsnu in huwelijk met Carel Meiresonne en zo de voorn. Innocentlus Van Hecke en Carel Meiresonne als houders benevens de voorn. J udocus de Bie voogd over de vijf weeskinderen voorn. makende twee hoofdstaken die de derde toekomt aan Livina de Bie ook dochter van Iudocus voorn. en meerder], en dit ten sterfhuis van Judoca Puilla de Bie dochter van Judocus overl. huisvrouw van Pieter Vereecke allen tot Waarschoot. Dit laatste gezin zonder kinderen. 15.6.1790 520. St. [oanne Marie de Bie fa Jan en Livijne de Maertelaere Sleidinge en + Waarschoot Arisdonk 21.5.1789. . Kinderen: Ioanne Marde Van Buere x met Ferdinand de Vlieger, Lievijne Therese Van Buere en Isabelle Therese Van Buere beide meerder], Flrentine 20j. en Jan Baptist 16j. alle vijf kinderen van de overl. gewonnen met Marten Van Buere fs Marten en Elizabeth de Pauw Zomergem. Voogd mat.: ]udocus Lippens fs Ioannes tot Waarschoot. 15.6.1790 0

0

521. St. Pro deo Chrtsosternus Pauwels fs Marten en Livine Cornelis + Waarschoot Voorde 1.5.1786. He. Livine Carolina Roeges fa Jan en Judoca La Roij te voren wed. van Marten Roeges. . Kinderen: Bernardus 2j. en ]udoca Pauwels 2 weken twee kinderen van de overl, en deze He. 19.5.1789 522. St. Theodorus Cromheecke fs [udocus en Isabelle Vande Kerckhove en ... Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete 28.5~ 1788, 32 jaar oud. He. Marie Therese Velleman fa Jacobus en Catharina Grijp Sleidinge. Kinderen: Iudocus Bernardus 3j. en Jan Baptist Cromheecke geboren na de dood van zijn vader, beide kinderen van de. overl. en deze He. Jan Baptist Cromheecke broer van de overl. als voogd pat. tot Waarschoot. 14.2.1789 0

0

_.

523. Augm. door Pieter Iudocus Van Wassenhove x met Arme Marie Vande Bossche wed. van Segher Martens en zo als stiefvader en voogd benevens J oannes Verstraete x geweest met J oorijntjen Martens als voogd pat. over Pieter Livinus Martens 25j., en Marie Therese Martens 17j. beide kinderen van. Segher Martens gewonnen bij Marie Van den Bossche mits het overlijden van Ioanne Marrens fa Lieven bejaarde dochter + Waarschoot 27.1.1789 24.2.1789 524. Rek. door A.J. Bouckaert amman van het ambacht Waarschoot als curateur na het overlijden van dheer Frans Van Waesberge, baljuw van het ambacht Waarschoot over de meerder], "gebelde" weze Piet er Vander Hoogerstraete fs Nicolaij. Laatste rek. van 30.6.1774. Presenterende deze rek. aan Piet er Pauwels fs Jan tot Waarschoot en LivtnusBuijsse tot Boekhoute als naaste bestaande van deze¡ weze. 21.2.1789


- 315 525. Rek. door Joannes Baptist de Smet tot Waarschoot gewezen handelende voogd over Francles Willems zoon van wijlen Jan Baptist en van wijlen J oanne de Smet .alsnu meerderj. jongman Waarschoot en aldaar verweest. Laatste rek. van 27.1.1784. Deze rek. wordt gepresenteerd aari voorn. Francies Willems geassisteerd met Franciscus Antenlus Willems zijn voogd. 10.2.1789 0

526. St. Pieter Pieters fs Adriaen en J oosijntjen Herteleer ?Waarschoot en Kerckstraete niet ver van de Leest 24.11.1788. Kinderen: J ooris Pieters meerderj., Anna Marie Pieters ook meerderj., Catharina Pieters x met Andries Vande Walle en Marie Iudoca Pieters deren die de overl. gewonnen heeft bij Joanna Marle Wille fa Joos en Vereecke. J ooris Wille fs Joos tot Zomergem voogd m~ 28.1.1789

+

aldaar

Jo anna 22j., kinPieternelle

527. St. Joannes Roegiers fs Jan + Waarschoot Oostrrioer 28.12.1788, wedn. van [udoca Lareu. Hoors: Judocus Roegiers, Carolina Roegiers wed. van Chrisöst imus Pauwels en Francies Roegiers 25j. alsnu gehuwd alle drie kinderen van de overl. gewonnen in huwelijk met J udoca Lareu. 23.6.1789 528. Renseing door de .amman van het ambacht Waarschoot als geautoriseerde tot het ontvangen van de weespenningen competerende de weeskinderen van wijlen Jacobus Frans Denie. Marten en Emanuel Denie respectievelijk paternele grootvader en oom van deze weeskinderen. 1.12.1789 529. Augm. door Lieven de Craene als voogd over de nog twee minderj. weeskinderen van Pieter Van Holderbeke en Adriaene Van Corrighen beide + Waarschoot (stvg. van 21.10.1788) mits de successie op deze weeskinderen gedevolveerd met het overlijden van Ioanne Therese de Braekeleere + Zottegem. 23.6.1789 530. St. Preter Van. Holdebeke fs Joos en Arme Marie Clou + Waarschoot 1774 en van zijn echtgenote Adriaene Van Corringen Hoeperegteghem en + Waarschoot 18.9.1788. Kinderen en erfgenamen: J ooris Bernardus 23j., Ioanne Marie Van Holderbeke 17JLieven de Craene als voogd pat •. en Livinus de Keyser als aangestelde kamervoogd. 0

531. Copie van St. Joanne Theresia de Braeckeleirefa David en Adrlaene Melckebeke . + Stede en vrijhede van Sotteghem 13.6.1788 "sonder lichaemelijcke hoors''. Hd. Livinus Broeckaert fs Lucas. Collaterale hoors: De descendenten van wijlen Jacobus de Braeckeleire .fs David met naam. Caerel Louis de Braeckeleire en Jospehus de Braeckeleire tot Heusignie in Henegouwen. De representanten van wijlen Iudocus. de Braeckeleire fs David met naam Marié Arme de Braeckeleire. De descendenten van wijlen Pieter de Braeckeleire fs David met naam' (Pieter) Andries de Braeckeleire tot Gent en de twee weeskinderen van Ioanne Marié de Braeckeleire fa Pieter in haar huwelijk verwekt bij N: Lampens in Gent met naam :••••.•..•., nog minderj. wezen waarover sieur Cornelis de Smet gekozen voogd is. De descendenten van wijlen Frans de Braeckeleire fs David met naam Pieternelle de Braeckeleire gehuwd met Frans Vande Velde tot Erweteghem, Pieter de Braeckeleire tot Alderbraekel, Catharina de Braeckeleire x met Ioannes Baptist Boussaert tot Grootenberghe, Joanne Marie de Braeekeleire x met Iudocus d'hoker tot Erweteghem, Judocus de Braeckeleire en ten laaste Bernardus de Braeckeleire tot het voorn. Erweteghem. De representanten van wijlen Ioannes Baptist de Braeckeleire fs David met naam Frans de Braeckeleire tot Berchem.


- 316 Charles Ludovicus de Braeckeleire fs David tot Godtveerdeghem. Martinus de Braeckeleire fs 'David tot Erweteghem. De descendenten van Livinus de Braeckeleire fs David met. naam: Joanne Catharine de Braeckeleire ook tot Erwetegherri, Pieter de Braeckeleire tot Baelegem en Marie Livina de Braeckeleire tot Erwet eghern minderj. waarover voogd is de voorn. sieur Cornelis de Smet. Albertus de Braeckeleire fs David tot Brulselet in Henegouwen. Catharine de Braeckeleire fa David en x met Piet er Anthon Lievens tot Erweteghem. Alle hoors van s'overl. vaderlijke zijde. De descendenten van Beatrix Melckebeke fa Jan met naam Adriaene tot Waarschoot en Iosine Melckebeke tot Woubrechtegem beide hoors van s'overl. moederlijke zijde. 20.11.1788 532. St. Elisabeth Vander Hoogerstraeten fa Nicolaijs + Evergem 1789, wed. van wijlen Lieven Steijaert en wed. van Livinus Hutsebaut, zonder in beide huwelijken kinderen na te laten. Enige erfgenaam: 'Sleur Anastasius Iudocus Bouckaert amman van het ambacht Waarschoot als curateur over de persoon en goederen van Pieter Vander Hoogerstraeten fs Nicolaijs "geblede overjaerighe weze" broer van de overl.; presenterende deze aan Pieter Pauwels en Lieven Buysse als naaste bestaande van de vaderlijke en moederlijke zijde. 28.10.1789 BUNDEL

367

533. Pro deo betoog van St. Isabelle Dem fa Marijn Lovendegem gehuwd geweest met Marcus J ooseph van Heule Doornik. Ze hadden samen -een kind : Marie Anne Sj. 17.~.1791 0

0

534. Pro deo St. Marie Magdalena de Bie f's Iudocus en Joanna Meirsman Waarschoot en aldaar + september 1789. Hd. Innocentius Van Hecke fs Pieter en Joanna Van Ootegem 0 Waarschoot. Drie kinderen: Pieter Jo annes 9j., Iudocus Francles 7j; en Angelina vari Hecke 4j. waarover Iudocus de Bie vader van de over]. voogd mat. is. 5.4.1791 0

. 523. St. pro deo Marie Anne Catharine Buysse fa Piet er en Ioosijne Blomme + Waarschoot Keere juli 1791 • Hd. Joannes de Caelewaert fs Jan. Aernout Buysse is deelvoogd mat. over de vijf minderj. weeskinderen met naam: Ioanne Iosepha 14j., Angeline 13j., Marie Catharine l Ij., Francisca 9j. en Mar ié Theresia Bj. alle kinderen van de overl. en deze Hd. 20~12;1791 536. St. Marie Pieternelle Versluys :» Waarschoot Bergh oktober 1791. Hd. Caerel Willems fs Jooris en Anne Marie De Baekere. Jan Baptist Versluys vader van deze overl. en deelvoogd mat. over Pieter Francies 21j., Livine Theresia 18j., Jan Baptist 16j., Marie Anne 13j. en Marie Iacobe 8j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. 22.11.1~92 537. St. Livina Vande Voorde fa Lieven en Claeijsijntjen Uytterschaut 0 Waarsbhoot en er over I. 20.2.1792, 52 jaar oud• . Kinderen: Joannes Francies 26j., Anna Marie 22j., en Ioanna Theresia De Vliegher 15j. drie kinderen van de over.l, gewonnen bij Francies de Vliegher fs Jan en J oosijntjen Cornelis 0 Waarschoot, Hd. van dit sterfhuis. Joannes Francies De Vliegher en Jooris Van de Voorde als deelvoogden over de weeskinderen. 17.7.1792


- 317 538. St. Carolina Pruym fa Lieven en J oanna ..... + Waarschoot Kerckstraete den Leest 14.3.1792. Hd. Betnardus Andries fs Iudocus en Pieternelle Kerckkaert. Pieter Van Deijnse als voogd mat. over de enige wees Judocus Andries 4j. en half, kind van de overl. en deze Hd. . 1.5.1792 539. St. Jooris Stofferis fs Francles Sleidinge en + Waarschoot 3.11.1791, 51 jaar oud. He. Cathariria de Groote fa loos en Marie Blomme 0 Waarschoot wed. van loos Blomme fs Joos. Kinderen: Francles Stofferis meerder], 25j., en 1acebus Stofferis 23j. "in dienst van sijne majesteijt onzen Koning en doorlugtigen souvereijn in het regiment van Clairf'ayt tot Doornijk" beide kinderen van de overl. en deze He.; presenterende deze staat aan Francles Stofferis voorn. en Jo-annes de Buyssehere als voogd pat. over 1acobus Stofferis. 20.3.1792 0

540. St. Iudocus Vereecke fs Ioorts + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete ontrent den Oostmoer eind januari 1791. Wedn. in eerste huwelijk van Joanne Lippens en wedn, in tweede huwelijk van j oorijntjen Geirilaert fa Adriaen beide + Waarschoot Arisdonck in 1744 en 1765. Hoors: Care I, j an Baptist, Pieter Livinus en Bernardus Vereecke kinderen van de overI. gewonnen bij Ioorljntjen Geirnaert allen meerderJ., mitsg. 1an Baptist !3ogaert zo over zich zelf als over zijn drie minder], kinderen die hij gewonnen heeft in eerste huwelijk bij Catharina Vereecke fa Iudocus voorn. bij j oorijntjen Gelrnaert, (2 exemplaren) 29.3.1791 541. St. Pieter de Poorter fs Thomas en Joosijne Tavernier Nockeren kasseirij van Oudenaarde "Cuijper van stijle" + Waarschoot Kerckstraete ".12.5.1791. He. Joanne Marie Blomme fa Lieven en Elisabeth de Pauw ex Waarschoot. Thomas de Poorter broer van de overl. moest voogd zijn maar was afwezig en er . werd een kamervoogd aangesteld nl. Livinus de Keijser over Joanne Livine 12j. en Pieter Livinus 6j. beide kinderen van de overl, en deze He. 20.12.1791 0

542. St. Livine Victoria Geirnaert fa Caerel en Catharina De Corte + Waarschoot Oostmoer 19.6.1791. Hd. Francles Ghijselijnck fs Jan en Joosijntjen De Pa.uw die deze staat maakt en overgeeft aan Jan Baptist Geirnaert fs Caerel V00rn •. en broer van de overl. als deelvoogd mat. over Mar ie Anne 12j., Marie Jacobe 9j., Ioanne Marie 7j. en Theresia Ghijselijnck 3j. en half- alle vier kinderen van .deze overl. en de Hd. 8.10.1791 . 543. Francles Bernardus Van de Casserier (Casserije) Stede van Loo in Veurne ambacht en + Waarschoot Kerckstraete 3.7.1791, 49 J aar oud, winkelier en bakker. He. Catharine Van Damme fa Judocus en Petrenelle Hofman 0 Wies land van Dendermonde. Kmderen: Pieter Livinus 19j. en Domien Van de Cassrije 18j. Ioannes Francles Verheecke tot Waarschoot in de Voorde als gekozen voogd pat. 8.11.1791 0

544. St. Anna Daemers fa Iudocus 0 Waarschoot en er + bij de Kerken 1789. Hd. J ooris Dobbelaere fs 1udocus en J oanna Van BuijIaere e Kinderen: Judocus 28j., Livina Therese 20j., Marie 16j. en Ioannes laere 13j. alle vier kinderen van de over I. gewonnen aan deze Hd. laere als voogd mat. over zijn minderj. broer en zusters. 6.9.1791 545. St. Ioanne

Marie Van de Gehuchte

fa Ioorts

meuten september Zomergem •. Baptist Dobbe.Iudocus Dobbe-

en Anna Marre Lippens

o

Waarschoot


- 318 en er + in het hoecxken van de Kerckstraete 9.10.1789. Hd. Judocus Dobbelaere fs Joos en Tanneken Verheeke. Carel Frans Van de Gehuchte broer van de over}. tot Oudeman als voogd over Joorijntjen 20J., Livinus 18j., Martinus 16j. Jan Baptist 14j., Jan Frans 9j. en Bernardus 4j. alle zes kinderen van de over I. en deze Hd. 5.4.1791 546. St. Emanuel Cornelis fs Adriaen 'en van N. Simoens 0 Zele en + Waardchoot 16.3.1790. He, Ioanne Catharine van Meulebroeck fa Andries en Elisabeth van der Swalmen o Oost akker die deze staat maakt en overgeeft eerst aan Theresia Cornelis jonge dochter meerderj. en aan sieur Iosephus Cornelis tot Zele oudste broet van de l overl. als deelvoogd pat. over Livina Cornelis 18j. alle .twee kinderen an de overl. en deze He. . 7.5.1791 .

r

547. St. Marie Livina Willems + Waarschoot Leest in den Wrspelaerenhoeck 1.1.1790. Hd. Martinus Haeck fs Joannis. J oannes, Francies "actuelijk onder den dienst van onzen wettigen souverijn sijne majesteijt den Keijser en Koning als grave van Vlaenderen" mitsg. Pieternelle Haeck alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. Joos de Keijser x met Marie Joanne Willems zuster van de overl. tot Lovendegem . als voogd mat. over Martinus I6j. en Jacoba Haeck 20j; nog twee minder], kinderen van de overl. en deze Hd. 31.5.1791 548. St. Joannes de Pauw fs Jooris gewonnen bij Marie Vermeire + Waarschoot Oostmoer 12.6.1790. He. Petronelle Van de Wijnckele fa Pieter gewonnen bij Joanne de Sutter die deze staat maakt en overgeeft aan Jooris de Pauw deelvoogd en aan Anthonius Van de Wijnckele broer van de He. als bijstaande voogd over Pieter 24j., Jooris 22j., Anne Marie 19j., Francies l8j. en Joannes Francles 14j. en Ioannes Baptist de Pauw lij. alle zes kinderen van de overl. en deze He. 6.9.1791 549. St. J ooris Pauwels fs Christ iaen en Francoise van Overberghe in laatste huwelijk wedn, van Anne Marie de Vos fa Petrus en Joanne de Pauw + Waarschoot in de Kerckstraete ontrent de Leest onder de "heerelijckhede soo men segdt van Sommerghem" 1791. Hoors: Matheus Pauwels fs J ooris, Pieter Grijp x met Regina Pauwels fa Jooris alle twee kinderen van deze overl. gewonnen in eerste huwelijk bij Arme Marie Van Nevel. Matheus Pauwels voorn. als voogd mat. en Caerel VaR V<,>erenals vader en voogd over zijn nog vier minder]. weeskinderen die Caerel Van Vooren verwekt heeft aan J acoba Theresia Pauwels fa als de voorgaande. . 3.1.1792 o¡

550. St. Catharina Lippens fa A ndries en Ioanne Therese Van de Voorde 0 Waarschoot en er over 1. 3.1.1792, 31 jaar oud. Hd. Livinus Van de Voorde fs J ooris en Livina Windels Waarschoot. J oannes Lippens broer van de overl. als deelvoogd mat, over joanne Livine 4j. en half, Marie Iudoca 2j~ en half, en Ioanne Marle l l.maand alle drie kinderen van de overl. en deze Hd. ' ... 31.1.1792 Q

551. Rek. door Jan Baptist Van Hoorebeke x met Pieternelle de Pauw fa Iooris te voren wed. van Jan Baptist Goethals fs Gillis en Marie Anne Van de Veire fa Jan als stiefvader en voogd over Marie Magdalena en Marie Anne Goethals twee weeskinderen van Jan Baptist voorn. gewonnen aan Pieternelle de Pauw huisvrouw van j.B. Van Hoorebeke; mits de successie op hun gedevolveerd met het overlijden van hun grootmoeder Marie Anne Van de Veire + Lovendegem Breedestrate 13.3.1792.


- 319 Judocus Goethals oom van de weeskinderen 2.10.1792

en voogd pat.

552. St. Livinus de Sutter fs Marten en Catharine Grijp 0 Waarschoot en er + 21.3.1790, 51 jaar oud. Zes kinderen: Ioannes 18j., Jooris Bernardus 14j., Bernardus 9j., Coleta 16j., Marie Christine 6j; en Marie Iudoca de Sut ter 4j. allen kinderen van de overl. die hij gewonnen heeft aan J oanne Catharine Soetaert ofte Soetens fa Hendrik en Barbara Paussaert Leybeke land van Dendermonde als He. Pieter J oannes de Sutter tot Waarschoot broer van de overl. als voogd pat. 4.1.1791 0

553. Rek. door de amman van Waarschoot over zijn ontvangsten en de administratie die hij genomen had over de weeskinderen van Pieter Remeriè en zijn huisvrouw beide + Waarschoot; presenterende deze aan Iudocus de Pauw voogd mat. (Jan Comargo als voogd pat. is overleden) en aan Pieter Ioannes Remerie zoon van deze over 1. nu meerder], 3.1.5.1791 554. Deductie en bewijs door Bernerdusvan Vooren fs Cornelis meester kleermaken, wegens de verkoping van een huis. .Bernardus Van Vooren was wedn. in eerste huwelijk van Anna Caroline Van de Veire fa Pieter. Ze hadden een minderj. kind. 17.5.1791 555. Rek. door de amman van het ambacht Waarschoot, A.J. Bouckaert als geautoriseerd over Carel Temmerier inwoner van Gent als administrerende voogd over de nog minderj. wees Jacoba Theresia Temmerier fa Jan en Marie Anne de Bie fa Lieven beide + Waarschoot. . 5.7.1791 556. Rek. om Pieter Francies Beeckman weeskind van wijlen Ioannes Beeckman en van Ferdinandine Stofferis, mitsg. om Ioanne Pieternelle Gijssels weeskind van Pieter Gijssels bij wijlen de Voorn. Ferdinandine Stofferis in haar eerste huwelijk mits de successie op de twee weeskinderen vervallen met het overlijden van wijlen Elisabeth Vanhulle weduwe van Pieter Stofferis tot Ronsele en maternele grootmoeder hebbende. Lieven Stofferis fs Pieter voorn. als voogd mat. en de voorn. Piet er Gijssels als vader en voogd van de voorn. J oanne Pieternelle Gijssels. 31.5.1791 557. Renseing door de amman van het ambacht Waarschoot, Anastasius Iudocus Bouckaert als geautoriseerde over de weeskinderen van wijlen Judocus Bonamie en zijn overl. huisvrouw Catharina de Smet fa Preter. Jan Frans Bonamie als deelvoogd en broer van deze weeskinderen. 6.9.1791 558. St. Catharina Van Vooren fa Ioorts + Waarschoot Kerckstraete 27.5.1791, 50 Jaar Hd. Pieter Dijs'selinck fs J oannes. . Marie Theresia 17j., Pieter 14j., Coleta Francies 13j., Francisca l l j, en Emanuel Dijsselinck 8j. alle vijf kinderen van de overl. en deze Hd. Martinus Bastiaen x met Dorethea .Van Vooren zuster van de overl. als voogd mat. 20.9.1791 559. Rek. door Joannes Francies De Grave greffier van de parochie van Ursel over de ontvangsten bij hem gedaan over J oannes en J oanne Marie Meiresonne beide minderj. kinderen van Jo anne Marie Autdreve fa Daniel gewonnen met Jan Baptist Meiresonne, 18.10.1791 560. Rek. door A.J. Bouckaert amman van het ambacht Waarschoot over zijn ontvangsten over de weeskinderen van wijlen Judocus Blomme in zijn eerste huwelijk gewonnen


- 320 aan Iudoca Aertsens, uit een legaat aan dezelfde weeskinderen toekomende bij wijlen Jacobus Van Vooren + Oosteeklo; presenterende deze aan Frans Mestdagh x met Thecola Blomme fa Iudocus en Iudoca Aertsens voorn. 22.11.1791 561. St. Catharina Schepens fa Judocus en Joanne Dellaert die wed. was van Pieter Dijserijnck + Waarschoot Leest 1791. Hoors: Livinus en Josepha Dijserijnck kinderen van Pieter en de overl. beide meerderj., Caerel Comargo x met J oanna J aeoba Dijserijnck fa als de voorgaande en ten laatste Severius Dijserijnck en Judocus Schepens als voogden pat. en mat. over Francies, Marie [udoca, Dominijns en Bernardus Dijserijnck alle vier minderj. kinderen van Pieter en van deze overl •. 24.11.1791 562~ Rek. pro deo door Carel D'hondt fa Andries als deelvoogd pat. over de vier minder]. kinderen van wijlen Zegher Dhondt fs Andries voorn., broer van de rendant, + Waarschoot; gewonnen aan Joanna Catharina De Buck; ter eausen het overlijden van Jacobus Dhondt fs Andries oom van de weeskinderen, + Graafschap Evergem. 21.6.1791 BUNDEL

368

563. St. pro deo Francles Huyghe fs Fernand en Mar ie Arme Herrebrand " Waarschoot en er + Oostmoer 4.8.1794, 30 jaar oud. He. Marie Vernieuwe fa Ioannes en Angelina Berthe Sint-Michiels in Gent. Marie Therese 4j. en Sophie Huyghe 9 maand beidekinderen van de overl. en deze He. 1.9.1795 0

564. St. pro deo Frans Scheirlijnck fs Cornelis Waarschoot .en er + 4.9.1792, 64 jaar. He. Iudoca Windels fa Giselenus en Ioarme Engels.' Bernardus en Joannes Scheirlijnck rneerderj., J o oris Frans 21j. en Frans Scheirlijnck 13j. alle vier kinderen van de overl. en deze He. Betnardus Scheirlijnck voorn. als voogd over zijn minder], broers. 19.3.1793 0

565. Kort bewijs pro deo nagelaten bij Ivo van Hecke . wedn. van Magdalena de Bie fa Iudocus + september 1794. Hoors: Pieter Ioannes 13j., [udocus Frans 12j. en Angeline van Hecke 9j. drie kinderen van Ivo en van Magdalena de Bie; over wie voogd is Iudocus de Bie voorn. 1.9.1795 566. St. pro deo Jan Baptist Pauwels fs Pieter en van Christina Verheeke Waarschoot en er + september 1794,' 48 jaar. He. Isabelle Speeckaert fa Jacobus en Anna Catharina de Wispelaere Zomergem. Joanna Marie 17j., Christine 15j., Jan Francles l l j., Therese 9j., Amelia 6j. en Iudocus Pauwels anderhalf jaar, zes kinderen van de overl. en deze He. 1an Baptist Bultinck tot Zomergem als voogd pat. 5.1.1796 0

0

567. St. pro deo Joannes Buysse fs Pieter en joosijntjen Blomme 0 Waarschoot en er + Weststraete 26.8.1794, 53 jaar oud. He. Joorijntjen Van de Gehugte fa Jan en Joorijntjen Meiresonne Waarschoot. Marie Therese 14j., Preter l l j, en Franciscus Buysse 3j. alle drie kinderen van de overl. en deze He. Arent Buysse broer van de overl. als deel voogd pat, 9.2.1796 0

568. St. Bernaruds Aersens fs Marten en J oanne ....... + Waarschoot He. Marie Catharina Blomme fa Iudocus en Ioanne Theirlijnck.

29.8.1794.


321 J oannes Martinus Aersens tot Ertvelde broer van de overl, als deelvoogd pat. over de nog vier minderj. kinderen met naam: Marie Iudoca 7j., Ioannes Baptist Sj., J oannes frans 3j. en Marie Caroline Aersens 16 maand. 16.6.1795 569. St. Anna Marie Kalkens fa Iocren en Anne Mar ie de Neve + Waarschoot Op den Stuyver 25.12.1792~ Hd. Pieter frans Claeijs fs Marten en J oosijntjen Dewevere die deze staat maakt en presenteert aan Jan Baptist Claeijs fs Marten voorn. jongman meerderj. en Martinus van Hecke x met Marie Pieternelle Claeijs alle twee kinderen. van de overl. en deze Hd. Ten tweede aan Guille Kalkens broer van deze overl. als voogd mat. over de twee minderj. weeskinderen Bernardus 18j. en J oannes Frans 17j. ook beide kinderen als de voorgaande. 16.6.1795 570. St. Martinus de Grootte fs Pieter en Catharine Blomme + Waarschoot oktober 1792. He. Caroline Vander Sluijs fa Pieter en Joanne De Pauw die deze staat. maakt en presenteert aan Jacobus de Grootte broer van de overl, als voogd pat. over Marie Catharine 19j., Petrus Ioannes 17j., Francles 17j. (sic) Francles (sic) 15j., J oanne Pieternelle 13j., Jan Baptist 8j., Joanne Marie 7j~ en Carolus Livinus de Grootte Sj. allen kinderen van de overl. en deze He. z.d,

571. St. Catharina Lippens fa Andries en van joanne Therese Van<i~_Voorde. Zie volgnummer 550. 572. St. Anna Carolina de Sutter fa Joannis en Marie Jaeques 0 Waarschoot en er + Leest in de Wispelaerenhoek 23;9.1794. Hd. Ioannes Pauwels fs Pieter en Cernelia Vander Hoogerstraete Waarsehoot. Hoors: Pieter Livinus en Martinus Pauwels fs J oarmes en Anna Carolina de Sutter voorn. beide gehuwd. Alsook de voorn. Pieter Livinus Pauwels als deelvoogd mat. over Joannes Baptist 15j., Theresia 21j. en Colets Pauwels 17j. zijn drie minderj. eigen broer en zusters. Tenslotte Caroline de Backere fa Guillielmus en Elisabeth Bracke ° Waarschoot als moeder en voogd over haar minderj. kind Bernardus zes maand in haar huwelijk gewonnen aan wijlen Jooris Francles Pauwels onlangs alhier overl. en ook zoon van de overl. en deze Hd. 23.12.1794 0

573. St, joans Vols fs Iudocus en Helena Vanden Bosshe o , Brugge en + Waarschoot 9.12.1794. He. Petronilla Engels fa Augustinus. Apparente hoors: Anastatius V0 Is gehuwd tot Sleidinge .Daasdonk, Jan Baptist Vols gehuwd tot Lembeke, Petronelle Therese Vols meerder], mitsg. Martmus Bogaert x met Marie Cristina Vols en Pieter Livinus Vals meerderj. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. Anastatius Vols voogd over Colleta 23j. en Joanne Catharine Vals 20j. ook twee kinderen van de overl. en deze He. en zo samen zeven kinderen. 9.12.1794 574. St. Joanna Autreve fa jan en Cattharina Colpaert ° Sleidinge en + Waarschoot 25.12.1787, 52 jaar. Hd. Jan Baptist Cromheeke fs Pieter en Pieternelle Croes "Waarsehoot. die deze staat maakt en presenteert aan Iooris Vande Voorde x met Marie Theresta Cromheeke zo over zich zelf als voogd over Marie Livine 23j. en Joanna Marie Cromheeke 19j. alsmede aan Francies Gijselijnck x met Anna Catharina Crornheeke, Cristiaen De Ruijterre x met Marie Anna Crornheeke en aan Anna Marie Crornheeke meerderj. alle zes kirideren van de overl. en deze Hd, 18.2.1794


- 322 575. St. Pieter Ioseph Cavez fs Pieter 0 Dottignies en + Waarschoot in het hoecxkeri van de Kerckstraete 29.9.1789. He. Petronelle Meiresonne fs joor is, Apparente hoors : Henricus Censen schepen in wet als kamervoogd over de drie minder]. weeskinderen van de overl. gewonnen aan deze He. te weten: Francisca 7j., Catharina 5j. en Carel Frans Cavez 2j. 3.9.1793 576. St. Ioannes de Walsche fs Christoffel en Icanna Van Bóuchaute jongman. 66 jaar, + Waarschoot mei 1793 ten huize van joanne Marie Verheeke fa Lieven wed. van wijlen Pieter de Walsche broer van deze overl. Hoors: [udocus de Vlieger f's Jan meerder]. jongman woonachtig tot Ursel zo over zich zelf als voogd over de nog twee minderj. weeskinderen achtergelaten bij de voorn. Pieter de Walsche broer van volle bedde van deze overi.; mits het overlijden van .Ioannes de Walsche voogd geweest. De voorn. twee weeskinderen representerende gehele nalatenschap van s'overl. vaders vaderlijde zijde. Voorts de voorn. Judocus de Vlieger zo over zich zelf en als halfbroer van deze overl. mitsg. Marie [udoca de Vlieger fa Jan en van Joanna Van Bochaute wed. en He. bleven ten sterfhuis van wijlen Jan de Meus tot Ursel en zo ook halfzuster van deze overI. makende alhier samen drie hoofdstaken van s'overl. moeders moeder lijke zijde. 13.8.1793 577. St. Ioorrs Van de Voorde fs Piet er en Elisabeth Mestdagh Waarschoot en er + Oostmoer 20.3.1787, 61 jaar. He. Pieternelle Dhaeze fa Jan en Joosijntjen De Meijere. Kinderen en erfgenamen: Jacobus de Baets x met Christina Van de Voorde, Francies De Vriese x met [oanna Van de Voorde, Marié .Anna Collets en Anna Iudoca Van de Voorde beide meerderj., Anna Catharina 2Ij., Pieternelle Theresia ISj., Isabella J acoba Van de Voorde I5j. alle zeven kinderen van de overl. en deze He. I acobus de Baets voorn. voogd • 24.9.1793 0

578. St. Judoca Van Ootegem fa Lieven en Tanneken De Jaeger Lovendegem en + Waarschoot Weststraete 8.5.1792, 58 jaar. Hd. Iudocus de Groote fs Joos en Marie Blomme Waarschoot, te voren wedn. van ] oorijntjen Pauwels. Jooris de Grootte meerderj. en Jan Frans de Grootte 23j. beide kinderen van deze Hd. gewonnen in zijn eerste huwelijk. J ooris de Grootte voorn. treedt op als voogd. 8.10.1793 0

0

579. St. Jan De Pauw fs Pieter en Armeken Van Nevel + Waarschoot Aerisdonck 29.1.1793. He. Ioanne De Pauw fa Andries en Joanne Claeijs die deze staat maakt en presenteert aan J ah Baptist de Pauw fs van de overl. en deze He. meerder]. jongman en aan Baudewijn De Pauw broer van de overl. als voogd pat. over Pieter Bernardus 22j. beide kinderen van de overl. en deze He. 13.6.1793 580. St. Joanna Marie Pauwels fa Bauduijn en [udoca de Pauw Oosteeklo en + Waarschoot 21 juni 1794, 54 jaar. Hd. Andries de Pauw f's Pieter en Ioanna Pot Waarschoot. Pieternelle Judoca 22j., Marie Francisca 17j., .Ian Baptist 14j. en Carolina de Pauw l l j, alle vier kinderen van de overl. en deze Hd. Jan Francies Pauwels broer van de overl, als deelvoogd mat. 23.12.1794 0

0

581. St. Francies de Pauw fs Christoffel en Cathartria Uytterschaudt + Waarschoot Arisdonck 27.12.1792. He. Appolonia de Keer fa Pieter en Pieternelle De Bleeek die deze staat maakt


- 323 en presenteert aan Jooren en Jacobus Francles De Pauw zonen van de voorn. Francies en deze He. meerderj. en jongmans en aan Caerel Roobier x met Ioanne Theresia de Pauw dochter. als de voorgaande alle drie kinderen van de overI, en deze He. . Ten tweede aan Piet er de Pauw broer van deze overl. als voogd pat. over Jan Baptist 20j. ook kind als de voorgaande. 13.6.1793 582. St. Bernaerdine Gramment fa Jan en Marie Catharine Belaeij + Waarschoot Kerckstraete op den Leest 20.3.1792. Hd. Pieter de Baets fs Iudocus en Pieternelle Mestdagh die deze staat maakt en presenteert aan Martinus Gramment broer van deze overl. als voogd mat. over Ioanne Catharine 3j. enig kind van de overl. en deze Hd. 11.6.1793 583. St. Carel Cromheeke fs Pieter en Pieternelle Crous Waarschoot en er + 18.9.1794, 68 jaar en van zijn huisvrouw Anna Mar ie Van Eeckhaute fa Geeraert Gistel en + Waarschoot 11.9.1794, 50 jaar. Zij laten drie kinderen na te weten: Carel Frans 19j~, Pieter Joannes 15j. en Francisca Cromheeke 22j. Jan Baptist Cromheeke fs Pieter eigen broer van de eerste overl. als deel voogd pat." en Henricus Censen als kamervoogd mat. (2 exemplaren) 14.10.1794 0

0

584. Deerere vervolgd bij wijlen Carel Francies Berreijans fs Franciscus meester timmerman tot Waarschoot (+ Waarschoot) als heerser contra Frans Dhont metser verweerder. Koper: Pieter Robertus Berreijans. 16.9.1794 585. St. Piet er Huysman fs Jan wedn. van Agnes Van Vooren fa Pieter + Oostwinkel 29.3.1794. Hun kinderen: j aco bus Francies Huysm an meerderj. nog jongmĂ n, J oanne Marie, Ioanne Therese Huysman meerderj. en jonge dochters, Marie Iacoba Huysman x met Jacobus Francles Vrombaut, Monica Huysman 24j. en Carolina Huysman 21j. alle zes kinderen van de overl, bij Agrres Van Vooren. 27.5.1794 586. Renseing door A.J. Bouckaert amman van het ambacht Waarschoot als geautoriseerde over de minderj. weeskinderen van wijlen Piet er Jooseph Cavez gewonnen aan Pieternelle Meiresonne~ . Pletemelle Meiresonne voorn. in x met Jooris Verheeke en zo dezelfde J ooris Verheeke als stiefvader en voogd over dezelfde weeskinderen mits sieur Henricus Censen aangesteld werd als kamervoogd. 18.3.1794 587. St. Anna Marie de Zutter fa [udocus en Joanna Vanden Boss{;heWaarschoot en er + 28.10.1795, 40 jaar. te voren wed. van Jan Baptist Bauwens fs Joos en Iudoca de Bruijne Lovendegem en + Waarschoot 8.1.1795. Hd. Carel Pauwels fs Ioannes en Anna Marie Geirnaert 0 Waarschoot in zijn eerste huwelijk wedn. van Angelina Theirlijnck fa Jan en Pieternelle Cooman Ronsel en vrijlateresse van het ambacht en parochie van Ursel den 12.9.1794 zonder dat er in dit huwelijk kinderen waren. . De Hd. laat deze staat maken en presenteert hem aan Piet er de Zutt.er voogd pat. en Livinus de Koning voogd mat. over Iudocus 10j., .Anna Catharina 7j. Francisca Sj., Seraphina 3j. en half en Franciscus Bauwens Ij. vijf kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen aan Jan Baptist Banwens. 8.11.1795 (18 brumaire jaar 4) 0

0

0

588. St. pro deo Guillielmus Reijniers fs Guillielmus en Anna. Marie Theirlijnck schoot en er overl, 24.10.1795, 45 jaar oud.

0

Waar-


- 324 He. Ioanna Van Verdeghem fa Jan Baptist en Livine de Pauw Waarschoot. GuUlielmus l l j, en half, Marie Joanna 9j., Bernard 7j., Jan Baptist 5j. en Marie Arme Reijniers 2j. alle vijf kinderen van de overl. en deze He. Pieter de Pauwen Bernard Van Verdegem respectievelijk als voogd pat. en mat. 15.12.1795 0

589. Bewijs doorMartinus D'avez x met Iudoca Heijse te voren wed. van Judocus .. Neyt zoon van Ioorts en van Joanne Welvaert, binnen waarschoot op den Bosch als stiefvader en voogd over zijn drie minder], behouden kinderen; presenterende deze aan sieur Jacobus Withoeck gewezen schepen van de heerlijckheid van ter Straeten in Lovendegem als nu wonende te Ertvelde op het ressort van de burggravie van Gent als voogd pat. 3.12•.1793 590. Bewijs door Martinus De Nie en Giselenus Windels voogd pat. en mat. over de twee minderj. kinderen van wijlen Guillielmus Van den Berge en Marie Anna Haerens met naam Pieternella Livina en Isabelle Iudoca Van den Berge, dit van de successie op de weeskinderen gedevolveerd met de dood en het overlijden van hun broer Pieter Vanden Berge + 24.5.1793 22.10.1793 591. Specie van augm. tot een staat ten sterfhuis van Carel Martens overgegeven bij Carolina de J aeghere fa Laurentius voor de wet van Waarschoot dd. 15.2.1785 die bij desen doet ende overgeeft Martinus Mestdag landsman tot Waarschoot Oostmoer als stiefvader en voogd over de vijf minderj. kinderen gewonnen aan zijn huisvrouw in haar eerste huwelijk met s'overgevers voorsaet Care! Martens fs Iudocus en Joosijntien Martens dit van de successie op de wezen "post mortem patris'' gedevolveerd met het overlijden van hun vaderlijke grootmoèderoverl. als weduwe te Sleidinge in de Wellingstraete Graafschap Evergem (Stvg. 2.1.1792); presenterende deze aan Jan Baptist Martens oom van de weeskinderen en deelvoogd pat., deelgenoot 8.10.1793 592. Bewijs door Catharina Jaecques wed. van sieur Carel Vervaet tot ambacht Waarschoot als moeder en voogd over haar drie nog minderj. kinderen gewonnen bij de voorn. Vervaet. De meerderj. kinderen zijn: Pieter, Martinus en J aeo bus Vervaet mitsg. Carolina Vervaet x met Carolus Van Wassenhove. 24.9.1793 593. St. Marie Anna Haerens fa Pieter en Marie de Clereq Waarsehoot en aldaar + tussen de Plaetse en de Keere op 1. 5.1793, ongeveer 66 j, oud., wed. van Guilliaeme Van den Berghe fs Francies en Pieternelle Van Durmen ook Waarsehoot en er + april 1786. Kinderen en hoors: [oanne Vanden Berghe meerderj., Giselenus Windels x met Anna Marie Vanden Berghe, Marten de Nie als deelvoogd over de nog twee weeskinderen met naam: Pieternelle Livina en Is abelle Judoea Vanden Berghe en ten laatste Theresia Steijaert wed. van Pieter Vanden Berghe overleden na het overlijden van deze overl. 4.8.1793 0

0

BUNDEL 369 594. St. pro deo J oannes Vandenbossehe fs Nieolaes en Tanneken Haek Waarschoot en er + Weststraete aan den lesten Stuijver 4.6.1794; 77. jaar oud. He. Maria Magdalena Walgraeve fa Marten en Jo anna Marie de Bleeker Zomergem. Kinderen: Marie Joanna Vandenbossche x met Piet er Van Wassenhove, J oanna Colleta x met Bernardus Andries, Marie Pieternelle x met Joannes Baptist Hutsebaut Isabelle Jacoba 21j., en Frans Vandenbossehe 15j. en .tenslotte Pieter Joannes na . de dood van zijn vader ook overleden, alle zes kinderen van de overl. en deze He. Presenterende deze aan Pieter Van Wassenhove als voogd. 16.6.1795 0

0


- 325 595. St. pro deo Ioarmes Baptist Verlogie fs Ignatius in zijn leven "ketelaere van stijle" . + Waarschoot Kerckstraete op .den Leest 24.8.1794. He. Joanna Marie Joets fa joannes. Apparente hoors: Ignatius Verlogie vader van de overl. als deelvoogd pat. over Constantinus 3j. en Carolina J acoba Verlogie 2j.~ beide kinderen van de overl. en deze He. 14.7.1795 596. St. Pieternelle Reijniers fa Preter en Catharina De Bie + Waarschoot Kerckstraete 2.10.1794. Hd. Chirugien meester Guilliaem Dupont fs Ioannes Baptist en Regina Van Vooren. Joannes Claeijs tot Waarschoot als naaste bestaande van de zijde van de overl. als deelvoogd mat. over Iudoca Francisca 19j., Pieter Jo annes t6j. en Marie Theresia Dupont 13j. 23.6.1795 597. St. Marie Joanne Lippens fa Daniel en Pieternelle Willems + Waarschoot Arisdonck 1.6.1794 .: Hd. Jan Baptist Focguaert fs Jan en Ioanne Lippens, wedn. van Marie Arme Van Lacke (eerste huwelijk) die deze staat maakt en overgeeft aan Pieter Francies Focquaert zoon van deze over I. en deze Hd. meerderj. en aan Iooris Lippens fs Daniel als voogd over de drie minder], weeskinderen Marie Catharine 23j., [oanne Pieternelle 21j. en Marie Therese Focquaert 16j. ook nog drie kinderen van de overl, en deze Hd. Jan Baptist Focquaert had één kind uit zijn eerste huwelijk met Marie Anne Van Lacke,

16.6.1795 598. St. Sophia Coleta Engels fa Andries en Pieternelle Bauwens 0 Waarschoot en er + op 27.4.1794. Hd. Bernardus Paesbrugghe fs Pieter en Isabelle Dupont. Pieter_ Claeijs x met l(oanne Theresia Engels zuster van volle bedde van. deze overl. rot Waarschoot als deelvoogd mat. over het enig kind Isabelle Paesbrugghe 3j. mits Ioanna Theresia Paesbrugghe na de dood van haar moeder is overlèden oud 13 dagen. 28.7.1795 . 599. St. Care 1 Van Hecke fs Marten en Marie Iudoca Buylaere Waarschoot en er + 3.7.1795, 32 jaar oud, wedn. van Catharina Lippens. He. Ioanne Therese Van de Gehugte fa Jan en loorijntjen Martens Waarschoot, die te voren wed. was van I acobus Beekman. Pieter Francles Van Hecke 2 maand en half enig kind van de overl. bij deze He. I acobus Meuleman x met de zuster van de overl. als deelvoogd pat. 28.7.1795 0

0

600. St. Pieter Pauwels fs I an en ] oorijntjen Windels + Waarschoot 6.9.1794. He. Ioanne Marie Lippens fa Maurius • . J ooris Blankaert x met. de zuster van de overl, als voogd pat. over de zes nog minder], weeskinderen van de over I. en deze He. met naam: Carola 17j., J oanna Therese 15j., Piet er Livinus 13j., 1an Baptist 10j., Bernardus 7j. en Pieter J oannes Pauwels 3j. (2 exemplaren) 5.1.1796 601. St. Ioannes Lampaert fs Christoffel Ronsele en + Waarschoot Eeklodam 6.4.1794. He. Catharina Comargo fa Livinus en Joanna Verheeke Waarschoot. Apparente hoors: eerst [udocus Maes fs Francies en Marie Ioanna Wassenhove causa uxoris, Joanna Marie Lampaert fa Ioannes voorn. in eerste. huwelijk gewonnen aan Marié de Smet tot Maldegem en ten tweede Maximilianus Lampaert broer van deze overl. als deelvoogd pat. over Jan Francles 18j., Anna Ludovica 7j., Anna 0

0


- 326 Coleta Sj, en Piet er Francies 2j. ook vier kinderen van de overl. gewonnen in tweede huwelijk aan deze He. 28.4.1795 602. St. Jan Francies Wille fs Pieter + Waarschoot Arisdonck 16.9.1794. Wedn. van Marie Jacoba Van Veerdeghem. Hoors : Livinus Grijp als vader en voogd over zijn drie minder], weeskinderen gewonnen aan wijlen Ioanne Marie Wille fa Franciscus en Marie Iacobe van Veerdeghern voorn. en dezelfde Livinus Grijp als deelvoogd pat. over de twee ook minder]; weeskinderen verwekt in tweede huwelijk aan Maria Theresia Thairlijnck fa Ioannes Franciscus en Ioanne Maria Standaert met naam: Ioannes Baptist 4j." en Ioanna Catharina 3j. mits een derde kind Bernardus Wille in de oude van 6 maand na de dood van zijn vader ook overleden is. Maria Theresia Thairlijnck is nu gehuwd met Jan Francles de Voghelaere. Huwelijkskontrakt voor notaris Daniël Clement tot Lovendegem dd, 12.11.1789. 14.4.1795 603. St. joanne Jacoba Dijserijnck fa Piet er en Catharina Schijvens + Waarschoot op de Keere 24.5.1794. Hd. Caerel Comargo fs Miehiel en ...... Roegiers, alsnu overleden. Jan Baptist Comargo en Livinus Dijserijnck fs Pieter voorn. en broer van deze overl. als . voogden over het. enig weeskind Pieternelle Therese Comargo ~j., kind van beide overl. 17.6.1795 604. St. Marie Therese VanderSluys fa Pieter en Pieternelle Van Laeke Waarschoot en + Waarschoot 21.7.1795, 33 jaar oud. Hd. Joannes Francies de Pauw fs Giselenus en J oorijntjen Pauwels 0 Waarschoot. Marie Joanna 5j. en Jooris Betnardus de Pauw 2j. beide kinderen van de overl, en deze Hd. Piet er Vander Sluys broer van de overl. en deelvoogd mat. 19.1.1796 0

605. St. Martinus van Hecke fs Christoffel en Marie Therese Van Damme Waarschoot en er + Arisdonck 20.12 •.1 794, 40 jaar.· He. Marié Pieternelle Claeijs fa Piet er en Anna Marie Calkens. Kinderen: Pieter Martinus 7j~, J oannes Baptist 2j. en half, Bernardus 5 maand en Mar ie Caroline 4j~ alle vier kinderen van de overl. en deze He. Ingesloten akte van verkoop. Wijlen Mar ie Therese Van Damme wed. en He. ten sterfhuis van Christoffel Van Hecke heeft verkocht in 1785 aan Martinus en Marie Therese van Hecke alsnu x met Pieter Pots fs Iudocus, haar kinderen, en schoonkind. 19.2.1795 0

606. St. eersamen Bernardus Bral fs Marten en Joanna de Pauw 0 Waarschoot en er + 7.8.1794, 63 jaar oud in zijn leven schepen van dit ambacht. He. Iudoca Vanhulle fa Jooris en Livina de Decker 0 Neveledie deze staat maakt en presenteert aan Judocus Bauts x met Marie Anna Bral, Andries Martens x met Carolina Bral en J aco bus Maenhout als vader en voogd over zijn drie minderj. kinderen met naam: Jan Baptist, Dominicus en Coleta Maenhout die hij gewonnen heeft in zijn eerste huwelijk aan Allegonde Bral en tenslotte aan de voorn.: Iudocus Bauts als voogd pat. en sieur Ioànnes Francies De Reu x met de zuster van de He. tot Nevele voogd mat. over Francies 22j., Domin 20j., Cathatina 17j. en Pieter Judocus Bral 14j. alle kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen van de overl. die hij in zijn huwelijk gewonnen heeft aan deze He. 30.3.1795 607. St. Petronelle Livine Bauts fa Iudocus en Petronelle Buysse Waarschoot en er + iri den Wispelaerenhoek 16.6.1795. Hd. J ooris de Reu fs Jooseph en Petronelle Dobbelaere Lovendegem tè voren 0

0


- 327 wedn. van Ioanne Helewaut. Anthone Bauts broer van deze overI. tot Landegem als voogd mat. over J osephus 16j., en ] oanne Dorothea de Reu 14j. beide kinderen van de overl. en deze Hd. Heer en meester J ooris J osephus De Reu licentiaat in de medicijnen zoon van de Hd. gewonnen in zijn eerste huwelijk. 30.9.1795 . 608. Pro deo bewijs nopens hetgeen Caroline de Ruyter dochter van Jan Baptist en Theresia Willems te pretenderen heeft ten sterfhuis van haar moeder "in weduwelijke staat van hem de Ruyter" + Waarschoot Keere 1.8.1794, alwaar deze innocente hoor is, benevens Matheus Loete x met Joanne de Ruyter, Jacobus Frans Paesbrugghe x met .Coleta de Ruyter ook tot Waarschoot alsmede Paulinus Steijaert zo over zich zelf als vader en voogd over zijn twee minderj. kinderen verwekt aan wijlen zijn huisvrouw Appolonia de Ruyter als overl, na de dood van haar moeder tot Eeklo. Item lsabelle de Ruyter jonge dochter meerder], tot Brugge alle kinderen en schoonkinderen van I an Baptist de Ruyter en Theresia Willems voorn. Matheus Loete voogd pat. en voogd mat. over de voorn. meerderj. innocente, geboortig van Lovendegem. 30.6.1795 609. St. Iudoca Van Laeke fa Guillielmus en Joorijntjen Muylaert Waarschoot en er + 14.11.1794, 54 jaar oud., wed. van Ignatius de Duytschaver fs Frans en Anna Marie Verhelst 0 Bellem en + Waarschoot 22.3.1775. Twee kinderen: Catharina de Duytschaver 24j. kind van de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan wijlen haar voorn. man. en Loanna Francisca Engels 8j. kind van de over I. in tweede huwelijk gewonnen aan Francles Engels fs Geeraert en Marie Eekman ook Waarschoot. Pieter de Duytschaver tot Beernem en Carel Van Laeke tot Waarschoot als voogd pat. en mat. Livinusvan Laeke broer van deze over I. 5.8.1795 0

0

610. Rek. door amman A. J. Bouckaert als curator over de persoon en de goederen van Pieter Vander Hoogetstraete fs Nicolai meerder], "gebelde weese" en dit sedert zijn vorige rek. van 28.10.1789; presenterende deze aan Livinus Buijsse tot Boekhoute en Ioannes Claeijs tot Oosteeklo van de. moederlijke zijde en J oannes Pieters tot Waarschoot als naaste bestaande vrienden van de vaderlijke en moederlijke zijde van de wees. 15.12.1795 611. St. Anna Marie de Sutter fa Iudocus en J oanne Vandenbossche Waarschoot en er + 28.10.1795, 40 jaar oud., wed. van Jan Baptist Bauwens fs Joos en Iudoca de Bruyne Lovendegem en + Waarschoot 8.1.1795. Hd. Carel Pauwels fs Joannes en Anna Marie Geirnaert Waarschoot die in zijn eerste huwelijk wedn. was van Angellna .Theirlijnck fa Jan en Pieternelle Coornen o Ronsel en vrijlateresse van het ambacht en de parochie van Ursel 12.9~1794 zonder dat er van dit. huwelijk kinderen zijn. Pieter de Sutter voogd pat. en Livinus de Koning voogd mat • over de vijf minderj. kinderen van de overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Jan Baptist Bauwens met naam: Iudocus l O]., Anna Catharina 7j., Francisca Sj., Seraphina 3j. en half en Franciscus Bauwens Ij. Ingesloten venditie ten sterfhuis van Anna Marie de. Sut ter, 8.11.1795 0

0

0

612. St. Bernardus Aersens f sMarten Zie volgnummer 568 613. St. Anna Marie Calkens fa Iocren Zie volgnummer 569

en Ioanne •••• en Arme Marie De Neve.

614. St. Carel Commargo fs Miehiel en Anna Roegiers

0

Waarschoot

en

+

ontrent

de


- 328 Keere 22.1.1795, 40 Jaar. Wedn. van Joanna Iacoba Dysserynck fa Pieter en Catharina Schepens Waarschoot en er + 24.5.1794. He. Theresia de Reu fa Pieter en Marie Francoise Dierikx Waarschoot. Jan Baptist Commargo broer van deze overl. en Livinus Dyserynck broer van J oanna j acoba Dyserynck voorn. als voogd pat. en mat. over Pieternelle Therese Commargo 7j. kind uit het eerste huwelijk van deze over 1. en zo enig erfgenaam mits van . dit laatste huwelijk geen kinderen zijn. 30.6.1795 0

0

615. St. Marie Anne de Zutter fa Ioannes en Marie Jaecques Wàarschoot en er + ontrent de Leest in den Wispelaerè hoeck 25.9.1794. Hd. Pieter Aers f's Pieter en J acoba Cauwels 0 Waarschoot. Geen kinderen. Colaterale hoors : [osepha Dysserynck fa Petrus en Anna Buysse ex capite van haar overl. man Emanuel de Sutter, vollen broer en gestorven enige tijd na de overl. Gislenus en David de Sutter benevens ] oannes Lagrange x met Caroline de Sutter ook alle tot Waarschoot drie kinderen en schoonkind van Emanuel voorn. en van Joanna Dietens formeren de deze drie "baranchen" en zo samen de eerste staak van dit sterfhuis "beswaerd met hem lieden geseijde stijf- ende schoonstijfmoeder gerechtighede in het mobilair ende van tochte in den sijde volgenden goede voor dit deel, mids de dood van twee minder], kinderen wettig aen haer geseijde wed. verwekt bij wijlen den gemelden Emanuel wanof leste der selve twee kinderen is geborren post mortem patris ende indien het selve na er sijne geborte geleefd soude hebben oock met haer sweduwe recht van kindsgedeelten, gelijk aldaer mede oock hoors sijn Pieter Livinus ende Martinus Pauwels kinderen van J oannes en Anna Carolina de Sutter, volle zuster van deze overl. . Item J aannes Pauwels voorn. wedn. van de genoemde Anne Caroline de Sutter en als vader en voogd over de nog drie minderj. kinderen verwekt aan zijn overl. huisvrouw. Tenslotte Caroline de Backere fa Guillielmus wed. van ]ooris Francles Pauwels ook zoon van J oannes en Anna Carolina voorn. de welke is gestorven na de overI., benevens de voorn. ] 0 annes Pauwels voorn. over dezelfde meerderj. kinderen, samen gerecht tot de successie in deze van het enig weeskind van ] ooris Frans Pauwels en Carolina de Ba ck ere voorn. + na zijn vader den 8.2.1795, samen de tweede en laatste hoofdstaak. 14.4.1795 0

616. St. Jan Baptist van Hecke fs Pieter en Petronelle de Greve + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete 8.9.1794. He. J oanne Reijniers fa Guilliemus. Gillis Vervijnck voogd pat. over Pieter joannes 15j. en ]oanne Marié van Hecke 12j. beide kinderen van de overl. en deze He. 24.3.1795 617. St. Joanne Marie Berth fa Pieter en Anna Coppens 0 Zomergem en + Oostwinkel Velthoek 31.8.1794. Hd. Piet er Roegiers fs jacobus en Pietronelle Autreve. Pier er Lampaert _!_otEeklo gehuwd met de zuster van de Hd. en Gabriel Berth broer van de overl, als voogd pat. en mat. over het enig kind Joanne Francles Roegiers 2j. Jan Francles Roegiers, 1acoba en ]oanna Marie mitsg. Theresia Roegiers x met Pieter Lampaert broer en zusters van deze Hd. 9.4.1795 618. Huwelijkskontrakt tussen sieur Guillaeme Dupont fs Jan Baptist 48 jaar mre. chirurgien Waarschoot en er wonende wedn. van Pieternelle Reijniérs huwt met Anna Catharina Pat.!Y!!_fa Carolus 32j. jonge dochter, H ulste bij Harelbeke. 2.4.1795 . 0

0


- 329 REGISTER

305 (vervolg) I

619. fO 101v. : Liquidatie ten sterfhuis van Francies Goethals. f" 108 : Prijsie door Franciesl Van Waesberghe ten sterfhuis van Ioannes de Baets + Waarschoot Kerckstraete 1756. He. Marie Baele~ Apparente hoors : Pieter Francies en Agnesse de Baets hun zelfs, mitsg, Francies de Prince als vader en voogd over z ijn drie minderj. kinderen achtergelaten bij Pieternelle de Baets ook dochter van de overl. en deze He. 5.4.1757 620. fO 118 : Pro deo geprezen door Jacobus Claeijs landmeter ten verzoeke van [oorls Van Vooren fs Guilliaeme en Jarmeken de Pauw, Hd. bleven ten sterfhuis van Pieternelle Schuerman, + Waarschoot Kerckstraete dorp 24.6.1747 zljn huisvrouw en ten zelfde sterfhuis apparente hoors zijn: Pieter Enghels fs kent apparente voogd over Marie Anna als dan 17j., Alphonsius 15j. en Amelberghe 13j. en nu reeds gehuwd of hun zelfs, Dorothea als dan l l j., Carel 7j. en Catharina 6j. en Pieter Van Vooren 4j. en daarna overleden. 8.11.1757 621. fO 124 : St. Pieter Kesteleijn + Waarschoot Weststraete 7.10.1757 wedn. van J acquemijntien Goethals. He. Pieternelle Dheeunijnck fa Francles. Hoors : Joorls de Neve x met Marie Kesteleijn, mitsg. Augustmus Enghels voogd over het enig kind van Pieter Enghels gewonnen aan Joorijntjen Casteleijn (?) alsmede Lieven Coddens als vader en voogd over zijn twee minderj. kinderen gewonnen aan het voorn. J oorijntjen Kasteleijn in haar tweede huwelijk en ten laatste Segher Kesteleijn als voogd over Francies Kesteleijn nog minder]. weeskind alle vier kinderen van de voorn. Pieter Casteleijn gewonnen .in zijn eerste huwelijk aan Jacquemijntjen Goethals. Dezelfde Segher Kesteleijn als voogd over de twee minderj. weeskinderen van de overl, verwekt in zijn tweede huwelijk aan deze He. 7.3.1758 622. f 142v. : Verkaveling tussen Pieternelle Dheunijnck fa Francles He. bleven ten sterfhuis van Piet er Kesteleijn ter ener zijde en Jooris de Neve x met Marie Kesteleijn fa Pieter voorn. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan J acquemijntien de Smedt .. :, Piet er Blomme x met Ioanna Kesteleijn fa Piet er voorn. mitsg. Augustinus 'Enghels als grootvader en voogd over het enig kind van Pieter Enghels verwekt aan Joorijntjen Kesteleijn fa Pieter voorn. alsmde Lieven Coddens benevens Segher Kesteleijn voogden over de twee minderj. kinderen van dezelfde Coddens gewonnen aan wijlen het voorn. Joorijntjen Kesteleijn in haar tweede huwelijk, voorts dezelfde Segher Kesteleijn als voogd over Frans Kesteleijn en over de twee minderj. kinderen ook achtergelaten bij de voorn. Pieter Kesteleijn gewonnen in zijn tweede huwelijk aan Pieternelle Dheunijnck ter andere zijde. 28.4.1758 O

623. fO 150v. : Verkaveling tussen Jan de Muijnck x met Pieternelle de Backere, Joannes Maenhout x met Ioanne Marie de Backere en Pieter Bekaert x met Joanna Vande Velde wed. van Jan de Bakcere en zo stiefvader en voogd benevens Christoffel Vande Velde vader ven de voorn. J o anna ook voogd over de vijf minder], weeskinderen bij wijlen Jan de Backere in huwelijk gewonnen aan de voorn. J oanna Vande Velde te weten: Pieter 16j., Joannes 14j., Jacobus 12j., Marie Catharina en Joanna Marie een tweeling en 7j. oud. Zo samen drie kinderen en schoonkinderen en kleinkinderen rnitsg, drie hoofdstaken van wijlen Christoffel de Backere zoon van Christoffel en Martijntien Martens, gewonnen. in huwelijk aan de eersame Marie Sierens dochter van Andries en van Tanneken VandeVelde. 6.7.1758 624. f0188v. : Verkaveling tussen de erfgenamen van AdriĂ en Pieters Herteleer, aansluitend op st. Adriaen' Pieters. Volgnummer 25.

en Joosijntjen


- 330 625. St. Adriaen Roegiers en St. Theresia + Waarschoot Kerckstraete te weten Reegiers op 13.8.1759. Hoors: Ioannes de Backer voogd pat. de drie minderj. kinderen van beide rina l l], en Giselenus Roegiers ?j. 25.9.1759 REGISTER

Dobbelaere fa Geeraert zijn huisvrouw beide Theresia Dobbelaere op 11.8.1759¡ en Adriaen en J oannes Schelstraete overl. te weten: Pieter

voogd mat. over Bernaerdus 13j~, Barba-

306 (met index)

626. f

13 : Augm. door [udocus van Wassenhove Hd. ten sterfhuis van Theresia Lybaert Waarschoot en zo vader en voogd over zijn drie minderj. weeskinderen verwekt aan de voorn. Theresia Lybaert, dit van de successie op de voorn. weeskinderen verstorven met het overlijden van Pieternelle Stofferis hun overleden grootmoeder, + Waarschoot 1760. O

+

. 627. f" 57v. : St. Angelina J acoba Vervaet fa Lieven en Livijne de Baets + Waarschoot dorp in de herberg "de Swaene" 19.3.1761. . Hd. Pieter Van de Veire zoon van Frans en van Pieternelle de Meijere. Apparente hoors: Jacobus Bernardus Claeijs baljuw van Lovendegem x met Livijne Cecilia Van de Veire en sieur Carel Vervaet broer van de over}. als voogd over Arme Carolina 14j., en J oanna Livina Vande Veire samen drie kinderen van de overl. en deze Hd. 19.4.1763 628. fO 91v. : Verkaveling tussen Jan de Martelaere x met Joanne Vande Kerckhove wed. van Andries Van Vooren zo over zich zelf als 'over zijn drie minder]. kinderen gewonnen aan zijn huisvrouw ter ener zijde en [udocus Van Vooren benevens Frans Dobbelaere als voogden over de vier minderj. weeskinderen achtergelaten bij Jan Van Vooren gewonnen aan Isabelle Van de Kerckhove ter andere zijde. 8.5.1764 629. f" 178 : Geprezen ten sterfhuis van J oannes Teirlinck + Waarschoot in den Bosch He. Anna de N eve, -_._Hoors : Gaspart de Craene x. met Anna Marie Teirlinck, Guille Teirlinck, Jan Frans Teirlinck, Pieter Comergo x met Livina Teirlinck, Marten Teirlinck en dezelfde Guille Teirlinck als voogd over Bernardus en Petronelle Teirlinck. 18.11.1765 630. p' 278 : Deze akt is niet ingeschreven in het register maar de lias ervan zit op f" 278 van het vermeld register. St. Isabelle Verhaege fa Frans en Ioanna Keirsse + Waarschoot Oostmoer 12.6.1768. Hd. Lieven de Baets fs Pieter en Marie Buysse •. Hoors : Pieter de Baets vader van de Hd. en Iudocus Windels als voogden over Pieter Frans 3j. en Jan Baptist de Baets 2j. beide kinderen van de overl, en deze Hd. 6.9.1768 REGISTER

301

(met index)

REGISTER

308

(met index)

631. f" 13v. : Augm. door Gabriel de Craene x met Icanne de Groote te voren wed. van Marten Pauwels fs Pieter en Cornelia Vander Hoogerstraete + Waarschoot Weststraete als stiefvader en voogd over de twee minderj. weeskinderen bij zijn huisvrouw in haar tweede huwelijk gewonnen aan voorn. Marten Pauwels, ter eausen van de successie op de weeskinderen verstorven met het overlijden van hun grootvader pat. Pieter Pauwels, als van hun vaderlijke staat van 12.8.1770, mits de


., 331 successie uit hoofde van de weeskinderen hun vaderlijde oud-grootmoeder Petronelle de Prijsschere + Waarschoot in de Voorde ressort van de Keure van Sleidinge alwaar Hd. was Jan Pauwels oud-grootvader van de weeskinderen; presenterende dit alles aan Jan Pauwels fs Pieter oom mat. van de weeskinderen. 21.4.1773 . 632. f" 15v. : Contract van uitgrot ing tussen Iooris Calckens fs Marten Hd. ten sterf-· huis van Marie de Neve fa Marten zijn overl. huisvrouwen Guilliaeme Calckens zijn zoon, Pieter Claeijs x met Anna Marie Calckens zijn dochter, Jan de Rynck x geweest met J oanne Calckens ook zijn dochter en .zo als vader en voogd over zijn twee minderj. kinderen gewonnen aan zijn overl. huisvrouwen ten laatste Iudocus Vande Walle x met Pieternelle Calckens dochter van Pieter en [acobe Billaeij. welke Pieter Calckens ook zoon was van deze. Hd. 25.2.1773 633. fO 86v. : Liquidatie gemaakt huis van Franchies Vermeire Zie ook volgnummer 212.

tussen Marie Christina Nuijt wed. en He. ten sterffs Arerit en de kinderen van Franchies Vermeire.

634. fO 113 : Contract van uitscheet of transacste . aangegaan tussen Piet er J oseph Cavez jegens de hoors ten sterfhuis van Catharine de Creock enige dochter van j oor is en van Marie de Suttere. 10;6.1775 REGISTER

309 (met index)

635. St. Icanna de Smet fa Pieter en Marie Batsleer + Waarschoot dorp 6.6.1775. Hoors ; Anna de Smet fa Pieter en Marie Batsleer voorn. vidua Frans Anthone Van Boven tot Eeklo zuster van de overl., makende de eerste hoofdstaak van drie van deze overl. Voorts Isabelle Theresia de Smet dochter als de voorgaande ook eigen zuster van deze overl. vidua van Augustinus Maenhaut tot Aalter makende de tweede hoofdstaak van drie. Ten laatste de descendenten van wijlen Marie Magdelena de Smet ook dochter van Pieter en van Marie Batsleer, zijnde als nog met hun zessen waarvan nog drie minderj. zijn, gewonnen aan Pieter Gillis te weten: Jan Baptist Foure x met Marie Iudoca Gil lis, Louis de Neve x met Ioanna Gillis en Frans Gillis jongman zijn zelfs drie meerderj. kinderen van Pieter Gillis en van Marie Magdalena de Smet. Verder de voorn. Pieter Gillis als vader en voogd over de nog drie minderj. weeskinderen met naam Anthonius 24j., Theresia 18j. en Marie Carolina Gillis allen samen de derde en laatste hoofdstaak. Testament van Joanne de Smet wed. van jeannes Stahdaert dd, 5.6.1757. 21.8.1775 636. fO 41v. : St. Martinus Martens fs Livinus jongman bij competente oude zijn zelfs + Waarschoot J aegerpadde 5.10.1776. Apparente hoors: Joanna Martens fa Lieven en zuster van volle bedde van de overl. tot Waarschoot representerende de eerste hoofstaak van vijf •. Voorts de drie weeskinderen achtergelaten bij Seger Marrens gewonnen aan Anna Marie Vandenbossche alsnu in huwelijk met Pieter Iudoeus Van· Wassenhove en zo als stiefvader en voogd benevens Jan Verstraete ook hoor causa ux Gris •••.•• vertonende de tweede hoofdstaak van vijf. Item de voorn. joannes Verstraete x Ioorijntjen Martens .ook zuster van deze overl, tot Waarschoot, de derde hoofdstaak. Voorts Marie Martens wed. van Piet er de Greve tot Waarschoot ook zuster als de voorgaande, de vierde hoofdstaak. Tenslotte Anna Marrens ook dochter van Lieven en zuster van de overl •. wed. van Pieter de Muijnck ook tot Waarschoot, de laatste van vijf hoofdstaken.. 22.10.1776


- 332 637. fO 55v. : St. eersamen Judocus Van Wassenhove fs Matheus en •••• de Pauw in zijn leven koopman in lijnwaad + Waarschoot 21.10.1775. He. Pietronelle Angelina Theresia Clara Thienpont fa Franctscus en J oanne de Muijnck "vrije appendant laeteresse van den ambachte . en baronnie van Maldeghem" Ioannes Van Wassenhove zoon van de overl. in eerste huwelijk gewonnen aan Theresia Lijbaert fa Jan deel voogd pat. en Philipus Versuijt x met Theresia Thienpont· zuster van deze He. als deel voogd mat. over Pieter Cornelis 15j., Carel Frans 10j., Philipbus en Joanne Marie "tweeling" 9j. alle vier kinderen van de overl. gewonnen in zijn tweede en laatste huwelijk. Voorts de voorn. Jeannes Van Wassenhove zo over zichzelf als over JOGris 23j. en Pieternelle Catharine Van Wassenhove 20j. drie kinderen van de overl, gewonnen in zijn eerste huwelijk aan de voorn. Theresia Libaert, 1.4.1777 638. f" 60 : Liquidatie op de staat van goed van Iudocus Van Wassenhove gemaakt door Jan Baptist Lottefier alsnu in x met Pieternelle Thienpont. 1.4.1777 fO 63v. : Verkaveling ten voorn. sterfhuis. fO 65. : Transactie ten voorn. sterfhuis. 639. fO 70 : St. Joorijntjen Dellaert fa Lieven en Livijne de Vlieger + Waarschoot Oostmoer oktober 1776. Hd. Lauwereljus de Jaegher fs Frans en Ioanne Verhaeghe oud-schepen van het ambacht Waarschoot. Hoors :Judocus de Vos fs Jan x met [udoca de ]aeghere fa Laureijns voorn. tot Waarschoot, Carel Lippens fs Carel tot Lembeke x met Georgia de J aegher fa Laureijns voorn., Pieter Vande Walle fs Ioorts x met Marie Ioanne de ]aeghere fa Laureijns tot Sleidinge, Carel Martens x met Carolina de J aeghere fa Laureijns tot Waarschoot en ten laatste Andries de Pauw fs Andries als vader en voogd over, zijn drie minderj. weeskinderen in zijn eerste huwelijk gewonnen aan Livijne de Jaeghere die ook dochter was van de voorn. Laureijns en Georgia Dellaert, 24.4.1777 640. fO 92 : St. Carolina Vande Veire fa Pieter en Jacoba Vervaet + Waarschoot Kerckstraete augustus 1777. Hd. Bernaerdus Van Vooren fs Cornelis en Joanne Goethals. Caerel Vervaet broer van de moeder van de overl. als voogd mat. over de twee minderj. weeskinderen van de overI. bij deze Hd. gewonnen te weten: Caerel Ludovicus 16 maand en Pieter Frans 3 Weken (na de dood van zijn moeder overl.) . 15.1.1778 641. f 93v.: St. Joannes Pauwels fs Jan + Waarschoot Arisdonck 16.7.1777 wedn. in eerste huwelijk van joanne dereu fa Jan + Waarschoot Arisdonck 15.1.1.752. He. Rosalla Diericx fa ] an.-Pieter en Frans Pauwels zichzelf bij competente oude zonen van Jeannes en van J oanne Dereu. Voorts J oarmes Rogghe x met Pieternelle Pauwels fa Jan en Ioanne Dereu tot Bellem, jooris Hutsebaut x met J oanne Catharine Pauwels zuster van de voorn. tot Waarschoot, mitsg. Pieter de Backere x met Marie Judoca Pauwels dochter van J o annes en van J oanne Dereu tot Sint Nicolaes Land van Waes samen vijf kinderen van de overl. ineerste huwelijk gewonnen aan Ioanne Dereu. Pieter Frans Herteleer x geweest met Marie Carola Pauwels fa ] oannes en Rosalia . Diericx voorn. alsnu overl. na de dood van haar vader, die een kind nalieten en overleden is na de dood van zijn moeder tot Merendree. Voorts ]udocus Demijter als voogd over de drie minder]. weeskinderen. van de overl, gewonnen in tweede huwelijk aan Rosalie Dierlex met naam: Ioannes Baptist 18j. Joanna Francisca 14j. en Marie Anne Pauwels 1Dj. 23.12.1777 fO 98 : aansluitend verkaveling ten sterfhuis van Ioannes Pauwels. O

."


- 333 642. fO 116 : Verkaveling tussen eersamen Livinus de Reu x met Anne Marie de Maere fa Pieter en Marie Catharine Lannoij, ]oannes Wauters. fs Pieter gewonnen bij Franchoijse de Maere die ook dochter was van Pieter .en van Marie Catharina Lannoij en Judocus de Sutter x geweest met ]oanne Theresia de Maere ook dochter van wijlen Piet er voorn. als voogd mat. over het enig weeskind van A nthone de Smet alsmede de voorn. de Sutter als vader en voogd over zijn twee minder], kinderen gewonnen aan ] oanne Theresia de Maere en voorts Livinus de Reu voogd mat. over de weeskinderen van de voorn. Iudocus de Sutter, mits het overlijden van Marie Bernarde de Maere fa Jan voorn. en van Maria Catharina Lannoij + Hansbeke die in huwelijk geweest is met J udocus Wille. 18.5.1778 643. fO 117 : St. Joe Ioanne de Sinel. fa •••••••••• en Stoffelijntjen Vande Voordè + in het Groot Begijnhof Couvent ten Hove 9.10.1777. Hoors : Jan de Smet fs Pieter en Anna Loete, welke Pieter broer was van de overl, representerende 1/3 staak, presenterende deze staat aan Henricus Verbrugge en Catharina de Smet zijn huisvrouw die ook dochter was van de voorn. Pieter en Anna Loete, representerende ook eenderde staak. Tenslotte aan Jan Willems voogd pat. over Jan frans Willems minder]. weeskind van Jan Baptist Willems en J oanna de Smet die ook dochter was van de voorn. Pieter en zo ook representerende eenderde staak. 19.2.1778 644. fO 173v. : Verkaveling tussen frans Anthone Willems f's Jan en J oanna Dobbelaere Dominicus Slock x met Carola Willems fa Jan voorn. en Jo anna Dobbelaere tot Adegem, Pieter Braet x met Marie Iudoca Willems ook fa Jan voorn. tot Ertvelde alsmede J oannes Willems voorn. als voogd pat. benevens Jan Baptist de Smet voogd mat. over Francles Willems fs Jan Baptist die zoon was van de voorn. Jo annes Willems en J oanna Dobbelaere nog minderj. weeskind gewonnen aan Joanna de Smet. 27.2.1779 645. f 196 : Renseing door Dominicus Slock voogd administratieve over de drie minderj. kinderen van Pieter Dobbelaere fs Carel en Ioanne Verbraecke van d'ene zijde en Joanna Dhooghe van d'andere zijde, mits het overlijden van Anna Marie Verbraeeken wed. van sieur Jacobus de - Mot beide + Waarschoot dorp zonder kinderen. 7.9.1779 O

646. fO 206v. : Verkaveling tussen de hoors en erfgenamen Verbraecken wed. van Jacobus de Mot. 6.2.1779 REGISTER

ten sterfhuis

van Anna Marie

310 (met index)

647. f" 1v; : Verkaveling tussen Frans en A n thone Vincentius Gillis beide zonen van Pieter en van Marie Magdalena de Smet meerderj. Voorts Jan Baptist Fourê x met Marie Iudoca Gillis, Ludovicus de Neve x met J oanna Catharina Gillis, de voorn. Jan Baptist F'óurë voogd over Theresia Petronelle en Maria Carolina Gillis nog minderj, allen samen zes kinderen en schoonkinderen, mits het overlijden van Pteter de Smet fs Anthone en Marie Batsleer haar vader en moeder volgens verkaveling van 8.3.1763. 2.11.1779 648. f" 22 : Acte authorisatie 15.2.1780

om het weeskind Frans Dobbelaere

649. f~ 37v. : Akte authorisatie over de weeskinderen fs Arent, aansluitend verkoopsvoorwaarden. 20.6.1780

fs Pieter,

van wijlen Pieter

Vermeire


- 334 650. fO 52v. : Akte emancipatie 18.7.1780

over het weeskind Jan Frans Dobbelaere

651. fO 53 : Akte authorisatie over de drie weeskinderen van Joorijntjen verwekt bij Jan Payhille, verkoping van een hofstede. Pieter Frans Payhille broer van de weeskinderen. 18.1.1780

fs Pieter

23j.

Verheecke

652. fO 62 : Akte authorisatie over de weeskinderen van Iudocus Blomme gewennen bij J udoca Aerssens, verkoop van drie woonhuizen. 14.11.1780 653. fO 71v. : Akte emancipatie over het weeskind Guille Dobbelaere en van joanna Dhooghe 24j. kamslager. 16.1.1781

zoon van Pieter

654. f 72 : Akte authorisatie Joanna Dhooghe. 16.1.1781

fa Pieter

O

over het weeskind Theresia

Dobbelaere

en van

655. f 72v. : Verkaveling tussen Guillielmus 24j. en jan Frans Dobbelaere 23j. kinderen van Piet er en Ioanna Dhooghec èn Theresia Dhooghe hun minder], zuster. 16.1.1781 -_. O

656. f" 77v. : St. Guillielmus de Backere fa Petrus + Waarschoot Oostmoer 25.4.1779. He. Elisabeth Braeke fa Livinus en Joorijntjen Pynckels. Jan Baptist de Backere fs Cornelis deelvoogd over Carolina 18i. en Pieter de Backere 17j. alle twee kinderen van de overl, en deze He. 24A~ 1781 657. fO 87v. Akte authorisatie over de weeskinderen van Jan de Roose fs Arnaut, mits het overlijden van Ioannes de Roose fs Gerardus "ouden jongman" + Gent en oom van de weeskinderen. Aansluitend verkoopsvoorwaarden. 12.6.1781 658. fO 102 : Akte authorisatie over het weeskind Frans Willems fs Ioannes en van Ioanna de Smet en het weeskind Servaes Willems fs Joannes bij Agnesse Heems, over de verkoping van de goederen ten sterfhuis van Jo annes Willems. Aansluitend verkoopsvoorwaarden. 4.9.1781 659. f" 122v. : Akte authorisatie over de weeskinderen van Christoffel Windels. Verkoping en verkoopsvoorwaarden. 8.1.1782

die gerecht

zijn ten sterfhuis

660. f" 125v. : Akte authorisatie over de twee minderj. weeskinderen van Frans Dejaeger gewonnen aan Joorijntjen Van Vooren, verkoping van de goederen ten sterfhuis van voorn. Frans Dejaeger, aansluitend verkoopsvoorwaarden. 8.1.1782 661. fO 129 : Akte authorisatie over de weeskinderen van Baudewijn de Meijer en deze achtergelaten bij Petronelle de Meijer nopens de verkaveling van. de goederen achtergelaten bij wijlen J ooris de Meijer en op hen gesuccedeerd mits het overlijden van Joanne Lybaert. Pieter Lareu wedn. in eerste huwelijk van wijlen Petronelle de Meijer fa Ioorls en J oanna Lijbaert, Guills de Sutter x met j oorijntjen van Hulle te voren wed. van Baudewijn de Meijer ook zoon van Pieter voorn. 8.1.1782

.,


- 335 662 •. f" 129v. : Verkaveling tussen frans Van Durmen x Magdelena de Meijer fa Iooris en Ioanna . '_Lybaert tot Waarschoot. Pieter Laroij wedn. van Petronelle de Meijer met drie minder], kinderen ook tot Waarschoot. . Guillielmus de Sutter x met J oorijntjen van Hulle wed. van Baudewijn de Meijer waarvan één kind J oannes Baptist de Meijer •. Pieter Lareu en Philippe Jacobus Buijsse tot Knesselare voogden over J ooris frans de Meijer fs Petrus en Monica Buijsse, de voorn. Petrus de Meijer was ook zoon van Jooris en van Icanna Lybaert Pieter Lareu voogd mat. over Jacobus en Marie Ioanna de Meijer ook twee wees. kinderen van Pieter de Meijer fs J ooris gewonnen in tweede huwelijk aan wijlen Magdalena (Bondaer) fa Jacobus en ten laatste Anthone van Speijbroek x met Ioanne Marie Cauwels fa Christoffel die wed. was van voorn. Pieter de Meijer fs Iooris, 7.12.1781 663. f" 137 : Akte authorisatie over de weeskinderen achtergelaten gewonnen aan Bernarde vim Vooren fa Guilliaeme. 12.3.1782

bij Mattheus

Reijniers

664. f" 138 : Akte authorisatie over de minder], weeskinderen achtergelaten bij Camelia Pauwels fa Petrus en Regina Dhooghe, gewonnen met Martinus van Hoorebeke; verkoping van goederen mits het óverlijden van Martijntjen Pauwels. Aanslui tend verkoopsvoorwaarden. 12.3.1782 . 665. fO 172 : Rek. door greffier en notaris J oannes Francbres van Hulle tot Zomergem geauthor iseerd door frans Vandenhende Hd. ten sterfhuis van Martijntjen Pauwels fa Christiaen + zonder kinderen. Hoors : Jooris Pauwels fs Christaen voorn. tot Waarschoot tot 1/3 staak. Jan Baptist en Anna Marie Pauwels beide meerderj. en Pieter Martinus van Hoorebeke Hd. ten sterfhuis van Cornelia Pauwels, afstammelingen van Pieter Pauwels die zoon was van Christiaen Pauwels voorn., mitsg. Ioseph de Pauw x met Regina Dhooghe te voren wed. van Pieter Pauwels voorn. ook' 1/3 staak. Ten laatste Jan Frans Pauwels, 'Ludovicus de Muynck x met Anna Marie Pauwels en Eugenius Crasnê x met Isabelle Pauwels alle vier (sic) descendenten van Carel Pauwels zoon van Christiaen 06k tot 1/3 staak; 8.4.1782 . 666. fO 176v. : St. Ioannes de Roose fs Geerard en Marie Codde + Gepit Sint Baafs 9.3.1781~ Carel Martinus de Clercq notaris maakt deze staat op. Erfgenamen elk tot eenvijfde ;.roofdstaak. 1/5 : J oannes de Roose landman tot Oostwinkel zoon van Andries en Joorijntjen Dhooghe, Andries was zoon van Geerard de Roose en van Marie Codde. 1/5 : De vijf kinderen van Jan van Durmen gewonnen aan Francoise de Roose die ook dochter was van Geerard en' van Marie Codde te weten : Pieter, frans, Jacobus, Iudocus en Piet er Van Vooren tot Eeklo x met Marie Anna van Durmen. 1/5 : de vier kinderen van Thomas de Roose gewonnen bij Marie Van Breusegem welke Thomas ook zoon Was van Geerard en Marie Codde, De vier kinderen zijn ] oannes de Roose tot Drongen, Paulus de Roose tot Vinderhoute, 1 udocus de Roose ook tot Vinderhoute en ] oannes de Poorter tot Drongen gehuwd met Anna Marie de Roose, 1/5 : de kinderen van Joos de Roose gewonen in zijn eerste hriweUjkbij J acquem ijntien de Milt als in zijn tweede huwelijk bij Jo anne Van Bouchaute, welke Joos de Roose .een zoon was van Geerard en Marie Codde. Philippe Mathijs tot Eeklo x met Marie Buerman fa franciscus en Marie Anne de Roose fa Joos voorn. in zijn eerste huwelijk.


- 336 Frans Wijme tot Eeklo x met Marie Anna Buerman ook fa Francles en Marie Anne de Roose. Barbara Buerman tot Kaprijke en Carolina Buerman tot Eeklo ook twee kinderen van Francies Buerman . gewonnen bij Marie Anna de Roose. Philip Mathijs en Frans Wijme als voogden over Joanne ¡Buerman meerderj. innocente weeskind; Jan, Livine, Pieter en Isabelle Theresia Buerman ook vijf weeskinderen van voorn. Frans Buerman en Made Anna de Roose. Marie Franchoise de Roose jonge dochter tot Waarschoot dochter van Joos voorn. in zijn tweede huwelijk verwekt aan Joanne van Bouchaute, Joos de Roose fs Geerard en Marie Codde. Jan Baptist Van Bouchaute tot Lem beke voogd over Bernardus de Roose tot Waarschoot en Petronelle de Roose tot Oostwinkel minder]. kinderen van Joos de Roose voorn. 1/5 : Kinderen van Lieven de Roose en van Marie de Jaeger. Augustinus Langeraedt x met Marie Ioanne Snoeck fa Geeraert en [oanne de Roose welke Joanne dochter was van Lieven en van Marie de Jaeger. De voorn. Lieven de Roose is zoon van Geerard en van Made Codde, Geerard Snoeck tot Vinderhoute als vader en voogd over Isabelle en Pieter Snoeck zijn twee minderj. kinderen die hij gewonnen heeft bij de voorn. J oanne de Roose fa Lieven voorn. Frans Aerts : tot Vinderhoute als vader en voogd over Livina Aerts zijn minderj. dochter verwekt bij Marie Anne de Roose ook fa Lieven. 28.9.1781 667. fa 197 : Akte authorisatie over de weeskinderen van Agnesse van Vooren fa Petrus + Oostwinkel gewonnen met Pieter Huijman, aansluitend verkoopsvoorwaarden. 8.1.1782 668. fa 231 : St. Jacoba Theresia Blomme fa [udocus in zijn eerste huwelijk gewonnen bij J udoca Aerssens en in haar tweede huwelijk, + Waarschoot als m inderj. weeskind januari 1777. Hoors : J oannes Bernardus Poelman x J oanne Catharina Blomme, Livine Cornelia Blomme, Francisca Colleta Blomme en Thecla J ospeha Blomme resptectievelijk elk tot 1/8 staak in de vaderlijke zijde en tot 1/5 staak in de moederlijke zijde. De resterende vier staken van 8 worden vertoond door Preter Frans, joannes Servinus, Marie Pieternelle en Carel Petrus Blomme alle vier kinderen van wijlen de voorn. judocus Blomme in zijn tweede huwelijk gewonnen aan joanne de Buck en ten slotte wordt de moederlijke zijde vertoond door sleur Preter Frans Cornelis x met Pieternelle Nuijtens fa Joannes gewonnen bij de voorn. Judoca Aerssens in haar eerste huwelijk. 1.10.1782 REGISTER

311 (met index)

669. fO 17 : Akte authorisatie over de weeskinderen achtergelaten bij J oannes Arents gewonnen bij J oanna Dobbelaere fa Pieter, aansluitend verkoopsvoorwaarden. 23.9.1783 670. f" 21 : St. Anne Marie de Maere fa Petrus en Marie Catharine Lannoy Boekhoute te voren wed. van Livinus De Reu + Waarschoot 1781, Anna Made de Maere nu ook overl, te Waarschoot J aegerpadde op het "houd clooster" 1.3.1783. Hd. Martinus de Neve fs Ioons en Anne Marie Van Deijnze Zomergem, vrijlaet van de prochie en hertogdom van Ursel. Hoors: Aernout de Reu, broer van de overl. haar eerste man als voogd pat., Iudocus de Zutter x met Joanne Theresia de Maere zuster van deze overl. als voogd mat. over de drie minderj. kinderen bij deze overl. achtergelaten in haar eerste huwelijk en gewonnen. bij wijlen de voorn. Livinus :de Reu met naam: Jan Baptist 14j. en Made Therese de Reu 10j. 1.9.1783. 0

0


- 337 671. fa 39v. : Akte authorisatie over de weeskinderen van Pieter Laroij gewonnen aan Pieternelle de Meijer fa Iooris nopens de verkoping van hun goederen, aansluitend verkoopsvoorwaarden. 4.5.1784 672. fa 62 : Akte authorisatie over de twee weeskinderen achtergelaten bij Matthijs du Prez gewonnen aan Pieternelle Livina Meersman, aansluitend verkoopsvoorwaarden. Matthijs de Prez "causuelljk over 1. Schoondljk", 5.10.1784 673. fa 63v. : Akte authorisatie over de weeskinderen achtergelaten bij 1oannes i de Schouwers nopens de aangegeven transaktie tussen de voogden en de weduwe CaroIina Francoise de Viller als He. [oannes De Schouwer is wedn. van [oanne van Moorhem. 2.11.1784 674. fa 79 : Liquidatie op de st. van d'eersame Ioannes de Schouwers fs Piet er en Ioanne Van Damme, wedn. van Theresia Van Moorhem. fa Jeannes en Marie Van Hoeke, al waar He. is d'eersarne Caroltna F rancoise de Viller fa Ioannes en Iudoca Erffelijnck. Dit tussen de He. ter ener zijde en Jacobus de Schouwers fs Pieter voorn. tot Sleidinge Keure en Pieter De Beer x met de zuster van de He. tot Zomergem als voogden pat. en met. de eerste over Catharina en Isabelle de Schouwers in eerste huwelijk gewonnen aan Theresia Van Moorhem en samen over de vier minderj. kinderen in zijn laatste huwelijk gewonnen aan deze He. Ten laatste Guils Hacquaert enige weken voor het passeren van deze staat gehuwd met Ioanne de Schouwers ook Ia Jan en Theresia Van Moorhern, ook minderj. wees. 15.7.1785 675. fa 88 : St. Gillis Goethals fs Joos en Marie Claeijs + Lovendegem Bredestraete 22.9.1784. He. Marie Anne Vande Veire fa Jan en j anneken Steijaert. Martinus '~gEProfesten broeder in het clooster der Broeders AlexĂ ndriaenen binnen Gent", Anna Marie Goethals x met Carel Frans van Hoorebeke, de twee weeskinderen van wijlen Jan Baptist Goethals verwekt bij Petronelle Depauw. 15.1.1785 676. fa 97v. : Akte authorisatie Catharina Leybaert. 25.6.1785

over de weeskinderen

677. fa 103v. : Akte emancipatie om Carolus joorijntjen Bogaert fa Jan, 25 jaar, 5.7.1785

van Iocris

Franciscus

Pihille gewonnen bij

de Neve fs joor is en van

678. fa 104 : St. Jan Haek fs Jacobus en Jonna Verhelle + Waarschoot Weststraete in september 1780 en St. van Anne Marie Van Hecke fa Martinus en J armeken Blankaert + Waarschoot februari 1783. Kinderen: Jacobus, Llvinus en Catharina Haek drie meerder]. kinderen en ten. laatste Jacobus Haek voorn. als voogd pat. over Martinus H aek 17j. alle vier kinderen van beide overl. Aansluitend verkoopsvoorwaarden van een huis ten verzoeke van de kinderen van Jan Haek en Anne Marie Van Hecke.¡ 30.7.1785 679. fa 120v. : Akte authorisatie tjen Pauwels. 19.7.1785

over het weeskind

680. fa 124v : Akte authorisatie over de weeskinderen verkoping van een hofstede. 18.10.1785

van Giselenus

Depauw en van Joosijn-

van wijlen 1'6 annes Vanlancker,


- 338 681. fO 127v. :. Akte authorisatie over het weeskind van wijlen C arel Devreese fs Joannes en Marie Van Parijs, gewonnen aan Is.abelle Goethals, aansluitend verkoopsvoorwaarden. 8.11.1785 682. fO 130 : Akte authorisatie fs Jan. 22.11.1785

over de weeskinderen

683. f0 133 : Akte authorisatie over de weeskinderen fs Pieter, gewonnen aan Livijne Coppens. 20.12.1785 ¡684. fO 134 : Akte authorisatie over de weeskinderen fs Jan, gewonnen aan Pieternelle VanlCIlker. 10.1.1786

van wijlen Jacobus Frans Sierens van wijlen Vincent de Craene

achtergelaten

685. fO 148v. ; Akte authorisatie over de twee weeskinderen fs Lieven, nopens de verkaveling. 25.6.1786

bij Piet er Depauw

van J oannes de Pauw

686. fO 152 : Akte authorisatie om het weeskind van wijlen Francies Martens en Anna Marie Vande Woestijne met verkaveling. 9.9.1785 687. fO 172v. : Akte authorisatie om het weeskind van Carolus Vervaet fs Lieven en Livine de Baets nopens de belastingen van .hun "patrirnoniĂŠje goederen" 11.5.1786 688. fO 173 : Akte authorisatie om de weeskinderen van Iudocus Guillielmus Steijaert gewonnen aan Joanne Marie Dupont, nopens. de belasting van hun goederen. 23.5.1786 689. fO 175 : Akte authorisatie om de weeskinderen van Jan Baptist de Wispelaere fs Jan en J oanna Sloek, He. Catharina Loquet,. nopens de belasting .van hun "patrirnoniele goederen". 23.5.1786 690. fO 180 : Akte authorisatie.

om de vier weeskinderen -van Innocentius nen aan wijlen Ioanne Van Eenaeme met verkoopsvoorwaarden. 25.7.1786

Dhooge gewon-

691. fO 185v. : Akte authorisatie om de twee weeskinderen van Jan Baptist Goethals fs Gillis, gewonnen aan Pieternelle de Pauw fa Jooris, verkoopsvoorwaarden. 19.8.1786 692. fO 194v. : Liquidatie tussen Marie Anne Vande Veire wed. en He. ten sterfhuis van Gillis Goethals ter ener zijde en ]udQCUSGoethals meerder], jongman. Carel Frans Van Hoorebeke x met Anne Marie Goethals, mits Jan Baptist Van Hoorebeke stiefvader en voogd over de twee weeskinderen van Jan Baptist Goethals gewonnen bij Pieternelle Depauw. 21.9.1786 693. fO 197 : Akte authorisatie om "den imbicielen Judocus Debackere, in het cleen Geel tot St. Nicolaeijs Lande van Waes." . 30.1.1787

gecelloqueert

694. fO 203v. : Betoog ofte staat en inventaris ten dornieile van de innocenten Piet er Vanlaeke fs Gullliaerne "bejaerden jongman, " nu" gecolloqueert ten coste ende laste van de prochie van Waarschoot daar ment noemt het Cleen Geel tot Sinte Nicolaeijs. 13.3.1787


- 339 695. fO 206v. : Akte authorisatie om de weeskinderen van wijlen Innocentlus gewonnen aan wijlen Ioanne Van Eenaeme, verkoopsvoorwaarden. 27.3.1787 696. fO 214 : Akte authorisatie fs Icannes, 17.7.1787

om de weeskinderen

van wijlen Bernardus

D'hooge

Theirlijnk

697. f" 215v. : Akte emancipatie om Livinus Depauw fs J oannes en Pieternelle fa Jan en Pieternelle Depruyster. 22 jaar.

Pauwels

698. f" 216 : Akte authorisatie om de vier weeskinderen vvan wijlen Pieter De Meijere mits het overlijden van Baudewijn Demeijere + Waarschoot. 4~;~ ..17~7 . 698. f" 216 : Akte authorisatie om de vier weeskinderen mits het overlijden van Baudewijn Demeijere,

van wijlen Pieter

De Meijere

699. fO 219 : Akte authorisatie om de drie weeskinderen van wijlen Jan Pauwels nen aan Catharina de Scheemaekers, verkoopsvoorwaarden. 11.12.1787

gewon-

700. f" 226 : Akte authorisatie om de vier weeskinderen van Carel Van Vooren fs J ooren (J ooris), gewonnen aan wijlen J acoba Theresia Pauwels fa J ooren. 19.2.1788 701. fO 233 : Akte authorisatie over Marie Arme Thienpont Iudoca Standaert fa Marten. 8.4.1788

fa Bernardus

702. f0244 : Akte authorisatie om de vijf weeskinderen van wijlen Pieter en Joanne de Zutter zijn huisvrouw, verkoopsvoorwaarden. 18.11.1788 703. Acte authorisatie om Marie Judoca Pieters Joanne Marie Wille verkoopsvoorwaarden. 13.1.1789 704. fO 256v. : Akte emancipatie Marie Herrebrandt, 25 jaar. 10.2.1789 REGISTER

312

minder],

dochter

om Frans Huyge fs Ferdinand

en Marie

de Vliegher

van Piet er en van

gewonnen

aan

(met index)

705. fO 5 : Akte authorisatie op de amman Bouckaert als curateur "gebelde weese" Pieter Vanderhoogerstraete fs Nlcolaes, Verkoopsvoorwaarden fO 12v. 21.7.1789

over de meerder].

706. fO 5v. : St. Livinus Steijaert fs Carel en van J aequemijntjen Legiest¡ + Evergem Overdam 3.1.1788 zonder kinderen. . He. Elisabeth Vanderhoogstraeten fa Nicolaijs en van Joorijntjen Buysse in eerste huwelijk geweest met Lieven Hutsebaut fs Joos bij Livine van Eenaeme. Liquidatie tussen de He. en Piet er Gerardus Steijaert fs Christoffel en van wijlen J canna Steijaert zuster van de overl., alsmede J oannes Baptist Goethals in eerste huwelijk geweest met de voorn. J oanne Steijaert in haar tweede huwelijk en zo als vader en voogd over Anna Catharina en Livinus Geerardus Goethals beide kinderen van Joanncs Baptist Goethals in zijn voorn. huwelijk met Ioanne Steijaert alle drie de voorn. kinderen van J oanna Steijaert, 11.7.1789


- 340 707. fO 19v. : Akte authorisatie op de amman Bouckaert ende uyt erfven te gaen vande vercochte goederen" Marten de Nie met de verkoopsvoorwaarden. 3.11.1789 708. fO 26v. : Akte authorisatie om de weeskinderen (fs Pieter en Anna Buysse) meester timmerman ..15.12.1789 709. fO 27 : Akte authorisatie Ie de Walsche als He. 17.1.1790

over het weeskind

om "te verleene quittantie over de weeskinderen van

van wijlen Pieter Dijsserijnck en van Catharina Schepens •

van wijlen Piet er Poppe en Petronel-

710. fO 29v. : Akte approbatie om de weeskinderen van ] acobus Maenhout ex wijlen Isabelle Van Moorhem causa de renunchiatie van het sterhuis van Pieter Van Moorhem + tot Oosteeklo. Datum renunchiatie 14.12.1789. 16.3.1790 711. fO 32v. : Rek. door Lucas Jan Van. Brabant wonende "voorgeborgte der stad .Gent" ter eausen de associatie bij hem met wijlen David Bouchier onbedegen overl, te Waarschoot. Martînus Bouchier vader van David. J oanna Coleta Bouchier nog minderj. 30.3.1790 712. fO 39 : St. J oannes de Greve fs Pieter en van Marijntjen de Vriendt, te voren wed. van Marie Catharina Cabele + Waarschoot Kerckstraete ten dorp 25.3.1789. He. Marie Jacoba Vanhulle fa Jan en van Pieternelle Van. Meenen. Jan Baptist de Cuijpere x met J oanne Marie de Greve fa Jan voorn. die hij gewonnen heeft in zijn eerste huwelijk met Marie Catharine Cabelle, Pieter Verheecken deelvoogd over [oannes Baptist 20j., .Jooren Bernardus de Greve 17j. alle twee kinderen van de over I. gewonnen in tweede huwelijk met deze He. Zelfde akte als volgnummer 506. 1.6.1790 713. fO 46 : Bewijs, specie van augmentatie om de drie weeskinderen van Innocentlus Vanhecke gewo-nnen aan wijlen Magdalena de Bie fa Iudocus en de twee weeskinderen gewonnen aan wijlen Jacobus de Bie ook zoon van J udocus voorn. aan Isabelle Claeijs alsnu hertrouwd met Carel Meiresonne. Iudocus de Bie voogd. Livijne de Bie ook fa Iudocus meerderj. Bewijs ten sterfhuis van judoca Pieternelle de Bie dochter van de meergenoemde [udocus overleden zonder kinderen en huisvrouw van Pieter VerEecke allen tot Waarschoot. 15.6.1790 714. f" 47v. : Akte approbatie (pro deo): verkoping om de twee weeskinderen Nuijt fs Pieter en Elisabeth Pauwels tot Waarschoot op de Bergh. ·24.7.1790 715. f" 52 : Akte approbatie en authorisatie wijlen Ferdinandine Stofferis fa Petrus de verkoopsvoorwaarden." 30.11.1790

van Pieter

: verkoping over de twee kinderen van gewonnen aan wijlen Frans Beekman met

716. fO 58 : Akte emancipatie om Colleta Bouchier fa Martinus minck 20 jaar. Zij wenste "op te regten eenen winckel", 5.4.1791

en Ioarma Marie Vlae-

717 •. f" 62 : Akte approbatie en verkoopsvoorwaarden van het huis en het erf vim Bernardus Van Vooren over zijn alsnog minder], weeskind gewonnen in zijn eerste huwelijk met wijlen Anna Carolina Vande Veire fa Petrus. 3.4.1791


- 341 718. f" 79 : Akte authorisatie om de vier weeskinderen van wijlen J udocus Bonami en Catharina de Smet fa Pieter met de verkoopsvoorwaarden. 20.8.1791 719. f" 91v. : Akte authorisatie om de twee weeskinderen te weten Joannes en Joanna Marie Meiresonne kinderen van Jan Baptist en van wijlen J oanna Marie Autryve fa Daniel met de verkoopsvoorwaarden. Voogd: Carel Frans Meiresonne ook zoon van Jan Baptist en J oanna Marie Autryve, 20.9.1791 720. f" 96v. : Akte agreatie en approbatie om de vijf minderj. weeskinderen van wijlen Cathar ina Van Vooren fa Ioons, gewonnen aan Pieter Dysserynck fs joes, 20.9.1791 721. fO 111 : Akte authorisatie om de weeskinderen nen aan Catharina Schepens. 24.11.1791

van wijlen Pieter

Dysserynck gewon-

722. fO 127 : Akte authorisatie om de weeskinderen te weten Marie Magdalena en Marie Anna Goethals kinderen van wijlen 1an Baptist en Pieternelle de Pauw nog in leven, met de verkoopsvoorwaarden. 17.7.1792 723. fO 132v. : St. Marie Anna Vande Veire fa Jan en Janneken Steijaert Baronie van Lovendegem en er over I. op de Breedestraete 13.3.1792, wed. van wijlen Gillis Goethals fs Joos en van Marie Claeijs ook + Lovendegem 22.9.1784. Hoors : Iudocus Goethals fs Gillis voorn. en deze overl., Carel Frans Van Hoorebeke x met Anna Marie Goethals ook fa als de voorgaande, Maria Magdalena en Marie Anna Goethals nog twee minder], kinderen van wijlen Jan Baptist Goethals zoon als de twee voorgaande, de welke hij gewonnen heeft aan Pieternelle de Pauw. Pieternelle de Pauw hertrouwde met Jan Baptist Van Hoorebeke en zo stiefvader van de twee voorn. weeskinderen. 11.8.1792 0

724. fO 145 : Akte authorisatie om het weeskind J oanna Vandegehuchte dochter van Carel (zoon van Jan en van Joorijntjen Meiresonne) en van Isabelle Schijvens, met verkoopsvoorwaarden. 28.5.1793 725. fO 160 : Akte authorisatie om de nog drie minder], weeskinderen van wijlen Carel Vervaet fs Livinus gewonnen aan Catharina J aecques fa Adriani alsnog in leven, met de verkoopsvoorwaarden. 25.6.1793 726. fO 165v. : Akte authorisatie op de verkaveling om de twee weeskinderen Baptist Goethals gewonnen aan Petronelle de Pauw. 9.7.1793

van Jan

727. fO 167 : Akte authorisatie op de verkoping van de verkavelde goederen om de twee weeskinderen van Jan Baptist Goethals fs Gil lis, gewonnen aan Petronelle de Pauw alsnu in huwelijk met Jan Baptist Van Hoorebeke. 9.7.1793 728. f" 169v. : Akte authorisatie om Pietrnelle Livina en Isabelle [udoca VandenBerghe weeskinderen van wijlen Guillielmus en MariĂŠ Anna Haerens met verkoopsvoorwaarden. Martinus de Nie en Giselenus Windels x met Anna Marie Vanden Berghe als voogden pat. en mat., met verkoopsvoorwaarden. 9.7.1793


- 342 729. f" 187 : Akte authorisatie om de drie nog minderj. kinderen van wijlen Caret Vervaet gewonnen aan Catharina J acque5 met verkoopsvoorwaarden. 3.9.1793 I

730~ f" 191 : St. Joorijntjen Martens fa Jan wed. in eerste huwelijk van Piet er Verschaeren wed. in tweede huwelijk van Judocus Martens fs J 005._I + Sleidinge Sint Baafs Wellijnckstraete 24.12.1789 ten huize van haar zoon Jan Baptist Martens die deze staat- maakt en presenteert aan Pierer Verschaere f~ van de overl, in haar eerste huwelijk; Pieter Mestdag x met de wed. van -Carel Martens tot Waarschoot en zo als stiefvader en voogd over zijn vijf minder]. [inderen die Carel Martens gewonnen heeft bij Carolina De Jaeger. 2.1.1792 731. f" 195 : Akte authorisatie om de weeskinderen van wijlen J udocus Neijt fs J ooris en J oanna Welvaert, gewonnen aan Iudocua Huys~ alsnu in huwelijk met Martlinus Davez met verkoopsvoorwaarden. 22.10.1793 732. fO 207 : Akte authorisatie van verkoping om de weeskinderen van Carel Willems fs Jooris gewonnen in eerste huwelijk aan Marie Petronelle Versluys fa Jan Baptist. 5.11.17S3 I 733. f" 213 : Redres door Martinus Davez x met [udoca Huijse wed. van Iudocus lNeijt. 4.2.1794 I 734. f 214 : Akte authorisatie 4.3.1794 O

om de weeskinderen

van wijlen Pieter

J oseph Cavez. -I

735. f" 232 : Akte emancipatie om Livina Joanna Cornelis dochter van wijlen Emmanuel ex Joanna Catharina Vanmeulebroek 22 jaar en wonende te Waarschoot. I Theresia J osepha Cornelis haar meerderj. zuster wenst samen met haar en hun moeder "herberg te houden in hun persoonlijk voordeel". 9.12.1794 736. fO 248 : St. Jan Baptist Bauwens fs Joos en J udoca de Bruijn Lovendegem en + Waarschoot 8.1.1795, 38 jaar oud. He. Anna Marie de Zutter fa Iudocus en Ioanne Vanden Bossche. Kinderen: Iudocus 9j., Anna Catharina 7j., Francisca 5j., Seraphina 3j. en half en Franciscus Bauwens 5 maand. Livinus de Coninck x met de zuster van de overl. tot Sleidinge. 10.3.1795 0

---REGISTER

313 (met index)

737. fa 3 : Akte authorisatie om de drie weeskinderen van wijlen [ooris Vande Voo;rde x met Pieternelle Dhaese en het minder], weeskind van Ioannes Vande Voorde -gewonnen bij Marie Vincent. 22.7.1795 738. fa 13v. : Akte authorisatie om de vier minden], weeskinderen van wijlen Marti us Van Hecke fs Christoffel en MariĂŠ Therese Van Damme in huwelijk gewonnen aan Marie Pieternelle Claeijs fa Pieter en Anna Marie Cal:~ens met verkoopsvoor arden. 28.7.1795 739. fO 21v. : Akte authorisatie om het weeskind Joanne MariĂŠ Ioanna Marie Autdreve met verkoopsvoorwaarden. 1.9.1795

tv'leiresonne fa Jan en


- 343 740. f" 29 : Akte authorisatie om de meerderj. ten fs Nicolaeijs en [oosijntjen Buijsse. 10.12.1795

"gebelde weese" Pieter

741. Register 305 f" 133v. Deze akte kreeg aanvankelijk gezien haar uitgebreidheid achteraan geplaatst.

Vanderhogerstrae-

het volgnummer

27 maar werd

St, Anna de Smedt dochter van Arent en Livina Pauwels, welke Arent zoon was van Daniel de Smet ook zoon van Arent en Paesschijntjen van Speijbroeck en haar moeder Pirijntjen Meuleman te voren wed. van Jan de Smedt + Waarschoot Kerckstrate in den Wispelaerhoek 7.9.1757 Hd. Lieven Verheecke fs J ooris, zonder kinderen. Hoors : De kinderen en kleinkinderen van Charel de Smedt zoon van Arent voorn. en van Paesschijntjen Van Speijbroeck te weten : Pieter de Smedt wonende op het "eijlant Staeten bodem" de kinderen van J ooris de Smedt tot Lovendegem. de kinderen van Pieter de Smedt fa Arent ook zoon van Charel, en de twee kinderen van Charel de Smedt fs Charles voorn. te weten: Marie de Smedt x met Guilliaeme Pruijm en ...... (niet vermeld) Voorts de acht kinderen, schoon- en kleinkinderen van Pieter de Smet f's Pieter ook zoon van dezelfde Arent en van Paesschijntjen Van Speijbroeck te weten: de dochter van Marten de Smet filia (sic) Pieter tot Sleidinge genaamd ...... Mattheus de Smedt fs Pieter tot Ursel, het kind van J annekën de Smedt fa Pieter voorn. gewonnen in eerste huwelijk bij Frans de Smet, nu gehuwd met Judocus de Vuyst, Piet er en Anna Vande Walle twee kinderen van het voorn. Jarmeken de Smedt gewonnen in tweede huwelijk bij Jan Vande Walle, de vier kinderen van Pieter de Smet fs Antho: ook zoon van Pieter voorn. genaamd Anna de Smet x Frans Van Boven tot Eeklo, Therese de Smet x Augustinus Maenhout tot Aalter, Joanna de Smet x Jan Standaert en Maghdalena de Smet x Pieter Gillis beide tot Waarschoot. 1an en Pieter de Backer over hun zelfs als over hun broers en zusters.. kinderen van Vincent de Backer gewonnen in huwelijk aan Catharlna de Smet fa Pieter voorn. Voorts Gheleijn de Smet fs Jan, zoon van de voorn. Pieter •. Voorts de zes kinderen van Anna de Smet fa Piet er voorn. te weten: Tanneken Pauwels bij haar in eerste huwelijk gewonnen aan ..... Pauwels, die gehuwd geweest is met Christoffel Vanhecke, emmers nu hun descendenten, Ioannes, Judocus en Frans de Beir alsmede de kinderen van Pieter de Beir en Tanneken de Beir x geweest met Arent Bral tot Lovendegem, vijf kinderen, schoonen kleinkinderen van voorn. J armeken de Smedt gewonnen in tweede huwelijk aan Pieter de Beir; mitsg ...... de Smedt fa Piet er voorn. x geweest met ..... de Ruyter emmers nu al hun descendenten. Item de vier kinderen schoon- en kleinkinderen van Simoen Coppens gewonnen aan Elisabeth de Smedt ook dochter van Arent en Paesschijntjen Van Speij broek te weten : de vijf kinderen, schoon- en kleinkinderen van Elias Coppens fs Simoen, [ooris van Hljfte en de kinderen van loos van Hijf'te fs loos gewonnen aan j anneken Coppens dochter van dezelfde Simoen, de kinderen van Joorijntjen Coppens fa Simoen gewonnen bij de Ruijter, 1an Uytterschaut met zijn zusters kinderen gewonnen tussen Uytterschaut en .... Coppens fa Simoen voorn. Item de drie kinderen van Arent de Smet fs Marten gewonnen aan Martijntjen de Smet dochter van de voorn. Arent bij hem gewonnen in tweede huwelijk aan Livina Neyt te weten: 1an en Anna Marie de Smedt, 1eron Driessens .x met Livina de Smedt. De kinderen, schoon- en kleinkinderen van Magdalena de Smedt dochter van de meergenoemden Arent en Lievijne Neijt die zij gewonnen heeft aan Jan Geeraert te weten: De kinderen van Jan en Pieter de Vreese dochteren (sic) van ..... en •...••


- 344

Pierijntjen Geeraert dochter van de voorn. 1an en Magdalena de Smedt. De meergenoemde Arent de Smedt heeft nog gewonnen bij Paesschijntjen Van Speijbroeck een dochter met naam Maeyken die x is geweest met Pierer Wille. Voorts nog een zoon met naam Arent in huwelijk gewonnen bij Livijne Neijt, van welke twee kinderen geen representanten zijn. Dezelfde Arent heeft in zijn tweede huwelijk gewonnen nog een dochter met naam Livijne "sonder dat men weet en presumeert eenighe decendenten achter te laeten", Voorts de kinderen, schoon- en kleinkinderen van 1an Uijtterschaut gewonnen in huwelijk aan Joosijntjen Pauwels zuster van volle bedde van s'overledens moeder Livijne Pauwels te weten: eerst de vijf kinderen achtergelaten bij loos Uijtterschaut zoon van Jan voorn. met naam Jan, Pieter en [udoca Uijtterschaut, Jan Pruijm x met Chrtstina Uijtterschaut, en Jacobus Cocquit x met J oorijntjen Uijtterschaut. Item Preter en J oanna de Backere, Jacobus Goethals x met Marie de Backere en dezelfde Pieter de Backere als apparente voogd over de zes minder], kinderen van wijlen Iudocus de Backere zijn broer, samen vier kinderen van Pieter en Marie Anna Uijtterschaut dochter van de voorn. Jan en J oosijntjen Pauwels. Voorts Christoffel en Marie Anna Uijtterschaut en ten laatste [udocus Vervijnck als vader en voogd over zijn vier minderj. kinderen gewonnen aan wijlen Marie Uijtterschaut en zo drie kinderen van Jan die ook zoon was van Jan Uijt terschaut en joosijntjen Pauwels. Item de twee nog minder], kinderen achtergelaten bij Jan Vandenbossche zoon geweest van Jan en van [oorijntjen Pauwels die ook eigen zuster was van s'overledens moeder. Christoffel Vanhecke x met Ioanne Vanden Bossche, Lauwerijns Seghers x met Pieternelle Vanden Bossche mitsg. de drie kinderen van Joos Pauwels gewonnen aan wijlen Elisabeth Vanden Bossche en zo samen de zes kinderen van Jan en Ioortjntjen Pauwels die ook zuster was van volle bedde van s'overl. moederlijke zijde. Voorts de drie kinderen, schoon- en kleinkinderen van wijlen Pierijntjen Meuleman die zij in eerste huwelijk gewonnen heeft aan wijlen zekeren Jan de Smet, dewelke in tweede huwelijk met Daniel de Smedt fs Arent voorn. gewonnen heeft de voorn. Arent de Smet getrouwd geweest met de voorn. Livijne Pauwels moeder van deze overl. en zo drie halfbroers en halfzusters van s'overl, vaders moederlijke zijde te weten: loos en Jan de Pauw beide tot Kaprijke zonen van Joos die ook zoon was van Joos de Pauwen Tanneken de Smedt dochter van de voorn. Jan en. Pierijntjen Meuleman. Item Jooris, Philips, en Ioorijntjen de Pauw benevens de vijf kinderen van J oanna de Pauw gewonnen bij Iudeens de Roose , alle kinderen en klein-kinderen van 1an fs loos en het voorn. Tanneken de Smet gewonnen . aan Pierijtnjen Meuleman Voorts J ooris, Christoffel en Jan de Pauw drie kinderen van J ooris en Marie Vermeire, welke 1 oris zoon was van Iooris de Pauwen Pauwelijntjen de Smedt ook dochter van Jan en van Pierijntjen Meuleman en zo halfzuster van s'overl. vader. Voorts de zes kinderen, schoon- en kleinkinderen van Pierijntjen de Smedt dochter van de voorn. Jan en Pier ijncjen Meuleman te weten : Margrita, Pieternelle, Christoffelijntien en Elisabeth bij haar gewonnen in eerste huwelijk ..bij Pieternelle (??) Mariman, J armeken en Jan de Pauw emmers haar kinderen, schoonen kleinkinderen gewonnen in tweede huwelijk aan wijlen Nicolaeijs de Pauw te weten : Laurens de Schepper x met Isabelle Debbelaere, Bernaert Dobbelaere minderj. weeskind van Jan en ChrĂŽstina Versluys, welke Jan en Isabelle twee kinderen waren van Guilliaeme en Margrita Marlman dochter van voorn. Pieter en Pierijntjen de Smet. . De vier kinderen van Pieter de Dender gewonnen aan Pieternelle Marlman ook dochter van Piet er en Piertjatjen de Smet. Adriaen de Vliegher tot Adegem x met Christoffelijntjen Marlman ook dochter van Pieter en Pierijntjen de Smet. Ăś


- 345 De vijf kinderen van Marten van Buere gewonnen aan Elisabeth de Pauw fa Nicolaeijs en het voorn. Pierijntjen de Smet in zijn tweede huwelijk samen geprocrieerd de vijf kinderen met naam: Marten, Livina, Isabella Van Buere, frans Callaert tot Gent x met Pieternelle Van Buere en Ioannes Cools x met Marie Therese van Buere. Item Martijntjen Peirs begijntje tot Gent dochter van J anneken de pau~ fa Nicolaeijs en het voorn. Pierijtnjen de Smet. Voorts de zeven kinderen van Pieter Pauwels gewonnen aan Pieternelle Blanckaert dochter van het voorn. J armeken de Pauw gewonnen in tweede huwelijk bij Lauwereijns Blanckaert. Item en ten laatste de vijf kinderen schoon- en kleinkinderen van Jan de Pauw zoon van voorn. Nicolaeijs en Pierijntjen de Smet te weten: de zes kinderen van Lauwereijns de Pauw gewonnen aan Marie Termont, de kinderen van Jooris Van Hijfte gewonnen aan Pieternelle de Pauw, Iudocus de Pauwen Jan de Caellewaert x met Anna de Pauw vier kinderen van de voorn. Jan gewonnen in eerste huwelijk aan J oosijntjen Haeck, Ieren Herbrant x met Marie de Pauw fa Jan voorn. gewonnen in tweede huwelijk bij Livina Magerman. ~3.5.1758 °

°


- 346 Overzicht van de teruggevonden liassenin de registersmet vermelding van : 1° kolom : volgnummer van deze inventaris(Volgnr.) 2° kolom : nummer van het register(Reg.) 3° kolom : de bladzijde in het bedoelde register (f") Sommige liassenwerden in de registersniet teruggevonden zodat we hier alleen het volgnummer vermelden. Volgnr. Reg. fO 1 305 143 2 305 116v. 3 305 122v. 4. 305 92 5 305 98 6 305 110 7 305 103v. 8 305 106 9 305 118v. 10 305 118 11 115 305 12 305 99v. 13 305 112v. 14 305 120v. 15 305 173v. 16 305 171v. 17 305 170v. 18 305 168 19 305 166 20 305 164v. 21 305 161v. 22 305 124 23 305 160 24 305 128 25 305 130v. 26 305 132 27 305 133v. 28 305 140v. 29 305 157 30 305 192v. 31 305 197 32 305 202v. 33 305 170 34 305 185 35 305 176 36 305 189v. 37 305 177 38 305 184v. 305 39 186 40 305 187 41 305 175v. 42 305 199v. 43 305 226v. 44 305 218 45 305 230v. 46 305 234v. 47 305 212v. 305 _. 228v. 48 49 305 232v. 50 305 225 <

Volgnr. Reg. 51 305 52 305 53 305 54 305 55 305 56 305 57 305 58 305 59 306 306 60 61. 306 306 62 63 306 p4 306 65 306 66 306 67 306 68 306 69 70 306 71 72 306 73 306 74 306 75 306 76 306 77 306 78 306 79 306 80 306 81 306 82 305 83 306 84 306 85 306 86 306 87 306 88 306 89 306 90 306 91 306 92 306 93 306 94 306 95 306 96 306 97 306 98 306 99 306 100 306

fO 222 219v. 206v. 204 213v. 210 215v. 237 1 62 74 68v. 51 75 77v. 59v. 65v. 72 46 22 28v. 31 33v. 48v. 39 35 18v. 13v. 13v. 239 41v. 7v. 5v. 219v. 214 . 226v. 217 211v. 208v. 206 201 197 192 190 ..

245 240v. 244 233

Volgnr. Reg. fO 101 306 235 102 306 229v. 103 306 .253 104 306 251 105 306 249 106 228 306 107 306 84v. 108 307 1 109 306 125v. 110 306 83 111 306 136v. 112 306 159 113 306 157v. 114 306 180 115 179 306 116 306 134v. 117 306 143 118 306 145v. 119 306 149 120 306. 161v. 121 306 172v. 122 306 1.68v. 123 306 165v. 124 306 123 125 306 96v. 126 306 110 104 . 127 306 128 306 107 129 306 102v. 130 306 116 131 306 113v. 132 306 118 133 306. 100 .134 306 95 135 306 80 136 306 81v•. 254·' 137 306 10v•. 138 307 139 306 270v. 140 307 38v. 141 307 60 307,· 55v~ 142 143 307 50 42 . 144 307 145 307 36 146 307 •.2&v. 147 307 ·28v. 148 ,·307 .22V: 149 52'. 307 150 307 31v.

Volgnr. Reg. fO 151 77v. 307 152 120 307 153 82 307 154 307 99 155 307 72v. 156 307 103 307 157 95 158 307 92v. 159 307 90 160 307 86 307 161 66 162 1 307 163 307 19 164 307 14 165 307 12 307 15v. 166 167 255v. 306 168 306 267v. 169 306 272v. 170 306 260v. 171 306 258v. 172 306 263 173 180 307 174 175 ..307 200 176 . 307 218v. 177 307 193v. 178·· 307 .• 189 179 307 187 180 307 185v. 181 307 173 182 307 211v. .183 180 307 184 307 203 185 _ ·307 204v. 307 .. 206 186 187 307 209v. 188 307 216 189 307 137 190 307. 170 191 307 160 192 307 164 193 307 167v. 307·· 157v.·. 194 307·. 153v. 195 .3'07' , .. 146v. 196 197 307 155 198 307 128v. 199 307 109 200 307 119

.:

:'


- 347 Volgnr. Reg.

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

'"[0

307 307 307 307 308 308

122v. 150v. 140v. 133 65v. 37v.

308

55

308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308

64 83 84v. 94v. 99 77v. 101v. 74v. 48v. 79v. 91 58v. 98 103v. 24v. 43 34v. 7 10 1 17 20v. 27v.

307 309 309 309

1 37v. 39 21

308

105v.

308 308 308 308 308 308 309 309 309 309

106v. 108 110 111v. 114 116 116v. 9 8 6

Volgnr. Reg.

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

fO

Volgnr. Reg. HO

309 301 9 302 309 11 308 48v. 303 309. 14v. 304 309 16 305 309 46 306 309 19v. 307 309 34 308 309 28v. 309 309 .36v. 310 309 41 311 309 32 312 309 45v. 313 309 46 314 309 46 315 309 111 .316 317 318 319 309 77v. 320 309 84v. 321 309 322 89 309 74v. 323 309 93v. 324 309 53v. 325 309 66v. 326 309 327 85v. 309 68v. 328 309 43v. 328 309 87v. .. 330 331 309 137 332 309 119v. 333 309 127 334 309 101v. 335 309 123 336 309 92 337 309 106v. 338 309 110 , 339 309 138v. 340 341 309 125. 342 309 BOv. 343 309 76v. 344 345 346 347 348 309 135v. 349 350

309

129v.

Volgnr, Reg.

351 352 310 45v. 353 310 354 19v. 310 17v. 355 356 310 64v. 357 310 .358 66v. 310 359 13 310 59v. 360 309 191v. 361 309 .46v•.' 362 309 168v. 363 309 . '163y~".364 309 tGOv. 365 309 204 366 309 229v. 367 368 . 309 151 .309 199v. 369 309 156v. 370 309 158 371 309 149 372 309 221 ', 373 309 177 374 375 310 3v. 376. 309 165v. 377 ev: 378 .309 . '.21 309 .-169 379 . 309 214v. 380 .309 ····182 381 310 6 382 309 141 383 309 185 384 309 218v. '385. 309 159 386 310 10 387 310 .t-, 388 310 .:389 3r 310 62v. ·"390. 310 55 391 . 310 22v. 392 3JO 26 393 310 108 394 ..310 114. 395 310 .118v~ .396 397 310 202 398 74\".. 399 310 .400

fO

310 68 310 80 310 99v. 310 97v. 310 91v. 310 95 310 85 310 106v• 310 82 310 .193v. 310 190 310 166 310 170 310 161v. 310 . 152 310 207v.

311 1 310 223 310 21.3v. 310 155v. 310 186v. 310 147 310 134 310 . 220 310 227v. 310 225v. 310 310 310

199v. 230 175v.

310 310 310 310 310 310 310 311

147 216v. 142v. 120 144v. 136 233 34v.

311 311

59v. 10v.

311

Tv•.

3H<

14 48 31v.

311 311


- 348 Volgnr. Reg.

fO

Volgnr. Reg.

fO

Volgnr. Reg.

fO

Volgnr. Reg.

fO

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311

26 35v. 50v. 54 43 69 66 64v. 68 70v. 33 4 28v. 3 25 6 112v. 118 123v. 136v.

311 311 311 .311

164 169 173v. 188v.

501 502 403 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

311 311 312 312

210 208v. 31 22

312 312 312 312 311 311 311 312 311 312 312

39 36 34 30v. 263 272v~ 278v. 1 265 42 50

312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312

136v. 56 70v. 69 77v. 76v. 85v. 95 97v. 105v. 107

312

48

313 312

1 278v.

312

44v.

311 311 311 311 311 312 311 311

256v. 262 258v. 253 250 275v. 25v. 278 203

312

1Gv.

551 552 553 554路 . 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579路 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593

312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312

117v. 237 230 217v. 204 177v. 183v. 201v. 152v. 322 156 .149v. 228

312 312 313

222v. 220v. 43

312 312 312 312 312

207v. 193v. 189v. 187 路l72v.

596 597 598 599 600

313 312 313 313 313

6v. 275v. 15v. 18 44v.

601 602 603 604 605

615 616 617 618

312 312 312

263 250 260v.

311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311

82v. 90v. 94 96 98 106 108v. 110v. 72v. 115 116 126 132

311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311

100v. 102 93 86v. 77v. 76v. 146 155v. 157v. 159v. 161v.

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 467 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

312 312 312 313 312

270v. 266v. 272v. 38 242

606 607 608 609 610

311 311 311 311 311 311 311 311 311

196 179 136 136 182 183 192v. 190 193

311 311 311 311 311 311 311 311 311

177v. 175v. 138 139v. 141 143 144 150 167

311 223 227 311 311 234 311 235 311 241 311 198v. 311 199v. 201 311 311 205 311 . 217 311 221 311 197v. 311 311

247 243

311 311 311 311

239 216v. 214v. 212

312 313

252 24

313 313

20 32v.

611 612 613 614

311

312 138v. 312 130 312 124v. 312 119v. 312 155 312 113v. 312 102 312 . 99 312 90 312 58v. 312 64 312 73 312 82 312 115v. 312 路117v. 313 313

312 313

43 1 278v. 10

.594

595


- 349 ALF ABETISCHE LIJST VAN DE AMMANS, BURGEMEESTERS EN SCHEPENEN HET AMBACHT ,WAARSCHOOT, OOSTWINKEL EN RONSELE.

VAN

AMMANS : amptman, ambtenaar . In Brussel was de amman de hoogste ambtenaar van de hertogen, in Antwerpen was hij een onderdaan van de schout en in Vlaanderen was hij een onderdaan van de baljuw. ' Bouckaert Anastasius Iudocus : van 1771 t.e.m. 1795 Claeijs Pieter : 1746 Clincke Charel : 1648-1649 Cocquyt Reynier : 1652-1654-1655 de Prince Steven: van 1659 t.e.m, 1667 en van 1670 tot 1.2.1678 ' de Vliegher Pierre Bernard : 1796 (ad interim) De Rynck Philip : 1689-1691-1692-1694 t.e.rn, 1700 du Four Pieter 1701 J acopssen Jan Baptiste : 1703 t.e.m, 1705 Steyaert Iudocus Guille : van 1735 t.e.m. 1757 Steyaert Iudocus Guille : van 1768 t.e.rn, 1771 Steyaert Pieter : van 20.10.1705 t.e. m. 1711 . Steijaert Pieter.': 1721 r.e.m, 1733. Teerelinek Fransoys : 1616 Teerelynck Franchois : 1605 Van Cauwenberghe Joos: 1643-1646 Vande Kerchove Norbertus : 1679 t.e.m, 1684 Vander Sluys Joos: 1678 en 1684 t.e.m, 1688 Van Hoorebeke Geeraert : 1716 t.e.m, 1720 van Waes Joorts : 1659-1660 van Waes Mattheus : 1645-1647-1650-1652 t.e.m. 1658 en ,1663 van Waesberghe Francois : 1758 t.e.rn. 1767 van Waesberghe Frans: 1740- 1743 van Waeyenberghe Pieter: 1712 t.e.m. 1716 BURGEMEESTERS Bauts Anthone : 1725-1726 Bouchier Carel Francies :. 1788 t.e. m. 20.3.1792 Bouchier Carel Frans: 1778 t.e.m. 1781 Bral Dominicus": 1781 t.e. m. 1785 'Bral Marten : 1760 t.e.m, 1762 en 1764 t.e.m, 1772 Clays Marten : 1650 de Backer Carel : 1707-1708 de Backer Christoffel : 1694-1695-1696-1700 De Backer Jan Baptiste : 1792-1793 de Backere Christoffel; 1687-1701 t.e.m, 1704-1718-1719 de Bourdere Care] : 1785' t.e.m. 1788 de Dobbelaere Piet er : 1675 de Geetere Cornelis : 1660-1663 de jaeghere Jan: 1681-1682-1688 de Reu Charles: 1672-1673-1677-1678 de Smet Jan: 1689 de Sutter J udocus : 1733-1734 eb 1777-1778 en 1791 de Vliegere Frans: 1735 t.e.rn, 1743 de Vos Jan: 1708 t.e.m, 1710 en 1727 t.e.m. 1730 de Vos Pieter :. 1712 t.e.m. 1715 Dhooghe Guilliaeme : 1751 t.e.rn, 1759 Dobbelaere Jacques: 1674-1675-1678-1679-1680-1682 t.e.m. Dobbelaere Jan: 1647-1648-1649-1658 e. 1696-1697 Dobbelaere Lieven: 1685-1686-1692' Dobbelaere Pieter: 1675-1676-1677

1685


~ 350 Goethals Andries : 1744 t.e.m. 1748 Goethals J ooris : 1680 Maenhaut Jan : 1773 t.e.rn, 1776 Martens Guille : 1698 t.e.rn. 1700 Martens Jan: 1705-1706-1707.;..1111 Mattens Pieter: 1655-1656-1657-1664-1665-1673-1674 Paridaen Jan : 1643 Roegiers Jacobus : 1749-1750 Steijaert Pieter : 1666 t.e.m, 1671 van de Velde Niclaijs : 1669 van Nevele Mattheus : 1646-1652 t.e.rn, 1655-1659 t.e.m, 1664-1666 Versluys Iooas (Vander Sluys) 1716-1717-1720 t.e.m; 1725-1730-1732-1733 Waldack Iudocus Francies : 1794 t.e.m. 1796 SCHEPENEN Baudts Anthone : 1713-1719 t/m 1725. Bauwens Jan : 1729 t/rn 1733. Beirnaert Livinus 1791. Bekaert Pieter : 1777-1782 t/m 1785. Beyaert Gi llis : 1694. Blondeel Jan : 16501651-1658. Bogaert Jan: 1654. Bogaert Marten : 1647 t/rn 1651-1654-1655 (fs Adriaen). Bouchier Carel Frans : 1777-1778. Bral Bernardus : 1773 t/m 1776. Bral Dominicus 1778 t/m 1781. Bral Jan : 1704 t/rn 1707. Bral Marten : 1733-1734-1748 t/m 1750-17521754 t/rn 1760-1762. Bultijnek Marten : 1694. Buysse Joannes : 1793-1794. Buysse Segher 1733. Censen Henricus : 1785 t/m 1796. Claeys Joos: 1675-1676. Claeys Marten : 1643. Claeys Pieter: 1678-1679-1707-1708. Clays Joos: 1679-1680. Coppens Arent: 1671-1676 t/rn 1679. Coppens Joos: 1704-1705-1711-1713-1721 t/m 1725-1727-1728-1729. de Backer Jan Baptiste : 1788 t/rn 1791-1794-1795-1796. de Backere Christoffel : 16821685-1712-1716-1717-1729-1730. de Backere Ghelain : 1688. de Backere Jan: 1686 t/m 1688. de Backere Jan Baptiste_!: 1778 t/rn. 1781. de Backere Xpos (Christoffel) : 1682 t/m 1686. de Baets Jan .: 1643. de Bet r J oannes : 1740 tlm 1743. de Bourdere Carel : 1767 r/rn 1772. de Bourdere Jooris : 1682, t/m 1685-1687 t/rn 1689-1700-1701. de Buck : Pieter : 1716-1717-1719-1720. de Craemere Jan Frans : 1769 t/rn 1772. de Craene Christoffel: 1616. de Craene Segher : 1682-1683. de Craene Symoen : 1646-1647··en 1655 t/rn 1657-1659 t/rn 1663. de Dobbelaere Jooris : 1688. de Geetere Marten : 1734. de Geerere Pieter : 1703 t/rn 1705-1707 t/m 1711:-1713-1716. de Gheetere Cornelis : 1652-165.3-1655 t/rn 1657-1659-1660.:..1662-1663-1666-1667. de Gheetere Marten : 16731674-1679-1680-1687-1689-1691-1692. de Gheetere Pieter 1677-1685-1686.' Degheetere Pieter: 1723-1725. de Taegher Jooris : 1704-1707-1708. de Iaegher Lauwereijns : 1751 t/rn 1755. de Jaeghere Jan: 1675-1679-1680-1681. de Iaeghere Ioannes : 1729 t/rn 1733. de Keyser Livinus : 1785 t/m 1788-1791 t/rn 1793. de Keysere Jooris : 1647. de Meijere Cornelis : 1671. de Meyere J ooris : 1646. de Mot jacobus : 1760 t/rn 1762-1764 t/rn 1767. de Munck Jan: 1654-1655. de Munck Ioorls : 1605. de Pau Andries : 16911702. de Pau Charel : 1694 t/rn 1696. de Pau Jooris (fs Daniel) : 1687· t/rn 1689~ de Pau (de Pauw) Joos : 1717 t/m 1719. de Pau Pieter : 1665. de Pauw J ooris : 17231724-1727-1728~ de Pauw Joos: 1729 t/rn 1733. de Poortere Laureyns : 1712 t/m 1714. de Poort ere Louis : 1708 t/rn 1711. de Reu Arent : 1680. de Reu Charels : 1652-16531661-1666-1669-1670-1671-1674-1675-1681-1682-1692. de Reu jan: 1647 t/rn 1651. de Reu Jan: 1700-1701-1708-1709. de Reu. Jan (fs Arent] 1710-1711. de Reu Jan (fs Jooris) 1710 t/rn 1712. de Reu Ioorts : 1788 t/m 1791. de Reu Pieter: 1664. de Reu Pieter: 1778 t/m 1781. de Roose Jan: 1707-1708. de Rynck Philips : 1705 t/m 1707. de Schoenmaeckere Joos: 1712-1715. de Smedt (de Smet) Arent: 1647 t/m 1649-1652 1653-1655 t/m 1657-1659 t/rn 1663. de Srrredt Boudewijn : 17J9-1722. de Smedt Carel (Carolus) 1777-1778-1791. de Smedt Pieter: 1756 t/m 1760. de Smet Pieter (fs Cornelis) : 1683-1684. de Sutter Iudocus : 1769 t/rn 1776. de Suttere ]udocus : 1727 t/rn 1729. de Valcke Co'rnelis : 1655 t/m 1657-1664-1666-1669-1671-1673-1674-1676. de Vlieger (de Vlieghere) Joos : 1694 tlm 1697. de Vlieghere Franchots : 1725-1726. de VUe.., ghere Jooris : 1647 t/rn 1649. de Vlieghere Joos: 1672 t/rn 1675-1677 t/m 1679. de Vlieghere Marten : 1672~1673. de Vos Jan: 1700 t/mI702-1710-1711 en 1718-1719-17201722. de Vos Joannes : 1721 t/rn 1725 en 1740 t/rn. 1743. de Vos loos: 1661-1666 t/rn 1671-1679-1680. de Vos Piet er : 1689-1691. de Weerdt Ludovicus : 1740 t/rn 1747-


- 351 1749-1750-1752-1755-1758. de Weerdt Ludovicus : 1761-1762-1763-1765. de Weirt Bernardus: 1780. Dhooghe Guille : 1744 t/rn 1750. Dobbelaere Arent: 1699 t/rn 1701. Dobbelaere Benedictus Bernardus : 1791-1793 t/rn 1795. Dobbelaere Boudewijn : 1650. Dobbelaere Jacques: 1672-1673. Dobbelaere Jan: 1659-1660-1662-1663 en 1686-16891692-1694 t/rn 1700. Dobbelaere Jooris.: 1654 t/rn 1657-1675-1676-1696-1697. Dobbelaere Joos: 1647-1649. Dobbelaere Lauwereijns (Laurs) : 1651-1658. Dobbelaere Lieven 1678-1679-1684¡ t/rn 1686. Dobbelaere Pieter: 1654-1655. Dobbelare Jooris : 1688. Driessens Jan: 1684-1685-1687. Drijoel Jan (Drijhoel) : 1718-1719. Geiriant Joos: 1710. Gheeraert Denys : 1643-1647-1652-1653.Gheernaert Ghysel: 1676-1677. Goethals Andries 1735 t/rn 1738-1745. Goethals Jan: 1646 en 1671-1677-1678. Goethals Iooris : 1708. Goethals Joos: 1714-1722. Goethals Marten : 1669-1702-1718-1726. Goethals Pieter: 1694-1699-1700. Goossens Jan Baptiste : 1782-1783. Grijp Jan : 1698 t/rn 1701-17051706. Haeck Jan: 1721.t/m 1728 en 1733-1735-1736-1738-1739. Hijde Jan: 1680. Huysman Cornelis : 1793. Isabaert Cornelis : 1725 t/rn 1730. Lippens Ian: 1680. Lottefier Jan Baptiste : 1791 t/rn 1796. Maenhout Adriaen : J 664-1665. Maenhout J oannes : 1760 t/m 1766. Manout Aernout : 1691. Martens Guille : 1697. Martens Jacques 1733-1734.Martens 1an : 1708 t/m 1710 en 1735 t/rn 1739. Martens Livinus :. 1782 t/rn 1785.Martens Pieter: 1646-1647-1650-1651-1654-1655-1659 t/rn -1663. Mattheeus [udocus 1793 t/rn 1796. Matthys Christoffel : 1672-1673. Matthys Cornelis: 1658-1666-166'7. Matthys Niclaijs : 1688-1689. Matthys Vincent: 1652-1653. Meiresone Frans: 1732. Neyt Christoffel : 1680. Neyt Frans : 1720-1721. Pauwels Andries: 1712-1713. Peers Jan : 1672-'1673-1681-1682. Pieters Pieter : 1676-1677. Rijckaert Jan : 1645.¡ Roegiers Jacobus: 1740 t/m 1743. Roegiers Jan: 1681-1682. Roegiers Joos: 1685-1686-1704. Roete Andries: 1714-1716. Rogge Pieter: 1773 t/rn 1776. Roosemondt Joos: 1720. Roosemont Frans: 1760-1761-1763-1765-1777. Roosemont Joos: 1682-1683-1685. Roosemont Manen: 1678-1680-1687. Rougiers Ioorts : 1650-1651. Ryckaert Marten : 1658. Scheerlmck (Scheerlynck) 1735 t/rn 1739 en 1744 t/rn 1748. Sierens Jan: 1654. Sierens Iocris : .1654. Sierens Joos: 1675. Sierens Martinus: 1788 t/rn 1791. Standaert Andries 1659 t/rn 1665. Standaert Ioorts : 1681:":1682en 1794. Standaert Martinus: 1777-17791780-1782-1789-1792-1793. Steyaert Joos: 1652-1653. Steyaert Pieter ~ 1658-1664-16651677-1678-1698 t/m 1700. Temmerman J osephus : 1791 t/m 1793. Thienpondt Francles 1748 t/rn 1755. Tollenaere Pieter: 1781 tiro 1787. UIttenhove Pieter Antone : 1794. van Bochaute Jan: 1655 t/m 1657. Vander Heecken (Vander Eecken) Christoffel 1714. Vander Sluys Charles: 1673-1674-1677-1681. Vander Sluys Joos: 1725 t/rn 1728. Vande Velde Nicolaes (Niclaijs) 1669-1673 t/rn 1683. Vande Woesrijne (Rostijne ?) jooris : 1744 tlm '1747 en 1755 t/rn 1763. Van Haele Cornelis : 1697. Van Haele Frans: 1731. Van Haele Iaspaert : 1675:..1676. Van Hecke Jan Frans: 1789-'1793-1794. Van Hecke jeannes : 1730 t/rn 1733. van Hecke Piet er : 1774. Van Hecke Pieter Franchois : 17601763-1765. Van Holderbeke Daniel : 1691. Van Hoorebeke Charles: 1661...:.1666-16691670-1671-1673-1674:..1675-1676. van Loo Jan: 1616. Van Nevele Mattheus. : 1658 en 1696-1697-1706-1707-1714. Van Sele Christoffel: 1712 tlm 1716. Van Vlaenderen Marten 1718. Van Vlaenderen Pieter: 1735-1736. Van Vooren Christiaen : 1672. Van Vooren Ghelain : 1672. Van Vooren Seger :.1694. Van Wassenhove Iudocus : 1767-1768. Van Wassenhove Mattheus: 1681 t/m 1683. van Zele Iocris : 1692-1703. Verrneere (Vermeire) Carel : 1755 t/m 1760. Versluys Joos: 1702-1703-1725-1726-1732. Volckaert : Arent: 1605. Vrombaud Jan: 1715. Wieme Marten : 1694-1695-1697-1699 t/rn 17011703-1705.Wieme Maurus : 1717. WiHevrongel Christoffel: 1675 t/m 1677.