Staten van goed van het ambacht Waarschoot en Ronsele deel 2

Page 1

LUC

NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN HET AMBACHT

WAARSCHOOT

OOSTWINKEL EN RONSELE

Dit werk kon verschijnen dank zij de steun van de heer Carlos De Meyere, waarvoor mijn oprechte dank.

DEEL 1701

11 1756

TIELT 1981 Luxemburglaan .21


"-110 INHOUD

Het bundel bevat ook akten daterend Bundel 327(°).

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

1701-1706 1701-1709 1709-1711 1711-1713 1714-1717 1717-1720· 1721-1722 1723-1724 1725-1726 1727-1728 1729-1730 1731-1732 1733-1734 1735-1737 1738-1740 1741-1742 1743-1744 1745-1746 1747-1750 1751-1752 1753-1754 1755-1756

nr. 1-100

101-139 140-171 172-205 206-239 240-261 262-297 298-334 335-358 359-393 394-427 428-447 448-461 462-483 484-514 515-540 541-566 567-605 606-644 645:-673 674-691 692-715

Elke akte uit de bundels werd opgezocht

van:

1676-1694-1698-1699 1657-1722-1723 1722 1715-1718-1720· 1709':'1711 1723 1721-1725-1726-1727-1729 1728-1732-1736-1737-1739 1729-1733-1734-1739 1725-1731-1732-1735-1736-1737 1742 1750

in de registers.

Vanaf blz. 213. vindt vu de

.ont ledingen van de akten waarvan het origineel niet terug te vinden is in de bllndei~. Daar dit een heel puzzelwerk maal werd genoteerd. Register

298(°) 299 300 301 .: 302 303 304 305

was, bestaat

Gelieve ons hiervoor te. verontschuldigen.

1699-1708 1709-1716 1716-1725 1725-1732 1732-1735 1736-1746 1746-1753 1753-1756

nr. 716-729

730-734 735-740 741-754 755-765 766-773 774-791 792-795

Vanaf blz. 224 vindt u een overzicht met vermelding van

de mogelijkheid dat een bepaalde akte twee-

van de teruggevonden

liassen in de registers

1° kolom

volgnummer van deze inventaris

2° kolom 3° kolom

nummer van het register

(Volgnr.)

(Reg.)

de bladzijde in het bedoelde register

(fO)

I

(0) R.A.G. Ambacht Waarschoot,

Oostwinkel en Ronsele

inventarts

160.


- 112 -

GLOSSARIUM Aggreatie

: ageeren, agieren, vervoegen in rechte

Apparent : duidelijk blijkend, zichtbaar Augmentàtie

vermeerdering,

Authoriseren

authorisatie,

vergroting,

bekrachtigen,

augmentatie

van staat en inventaris

bekrachtiging

Causa uxorum : ten gevolge het huwelijk met Competeren

: wettig toebehoren aan

Dito : evenzo Dragonder : lichte cavalerist Emancipatie

: ontvoogding

Ghecondemputeerde Ghetroncqueert

: gedaagde, slachtoffer

extrait

:" verkort uittreksel

Hoir : hoyr, oir, oyr, oer, oor, hoor Impotentie

="

ergenaam.

: afrekening,

Namptissement Portionier

in rechte lijn

: gebrekkigheid, onvermogen

Kamervoogd : voor schepenen aangestelde nabestaanden hebben Liquidatie

afstamming

:

vereffening,

voogd over wezen, indien deze geen

boedelscheiding

: -hantvulling = voldoening, betaling -bijzondere dienst in het bestuur van de gemeentezaken aandeelhouder deelgenoot

Procura tie :volmacht,

bewijs van volmacht

Procreëren

: voortbrengen

Purgatief:

zich zuiveren van schuld door b.v. een rek. voor te leggen"

Redres op rek. : verbetering Renunchiatie

: renunciëren

Renseing(ement) Representeren

Vachteren

;:z

=

afstand doen van inlichting, informatie

: vertegenwoordigen

onder 't ressort Retireren

: rensijng

van de rekening

van : onder het rechtsgebied

(ghdretireert

int dooster)

van

: terugtrekken

vaceren, vacheren, vaetseren

=

- openvallen, aan de beurt zijn afwezig zijn om elders de opdracht te vervullen, op dienstreis de plaats innemen van, een ontbrekende "Versaempt ": gehuwd

zijn

voogd of afwezige vervangen


- 114 CORNU : 301-489 CORRI]N : 85 . . CRIEL: 309 CRISPI]N : 596 CROMEECKE : 782 CROMHECKE : 628 CROMHEECKE : 330-397-747-756· CROMHEEKE : 543-609-661 CROUS : 328 CUIjL : 465-638-765-778 DABBAUT: 67 DAEMERS : 403 DAMERES : 670 DAMMERE;ST : 670 ·DAMMERS : 599 . DE· BACKER. :: .500":512-612-633-667-719-788 DE BACKERE .: 2-3-12-34-36-58-69-91-.121161-165-211-226-257-312-320-330-333-339-344·354-404-4J3-447-546-596-617-639-647 -693-700789 • .. .. . . . . DE·· BAEDTS / 275-298-315-368~3 70-381-580788 . DE BAETS : 47-78-83-130-132-133-148-150156-189-210-225-265-268-276-281-324-355-357445-562-587~596-602-603-643-666-691-722-731745-756-775-190-729 DE BEER: 13 DE BEIR : 197-363 DE BIE : 4-191-261-362-406-597-750 DE BISCOP : 635 DE BISSCHOP: 616-779 DE BLEECKERE :·325-760 DE BLIECK : 246 DE BLIECQ : 119 DE BOERDER : 177 DE BOUDER: 187 DE BOURDERE : 412 DE BUCK : 433-486-533-784 DE BURGHGRAEVE : 616 DE CAELWE : 608 DE CALUWE : 371-703 DE. CLEENE : 113-151 DE CLEIRCQ : 133 DE CLERCK: 217 DE CLERCQ : 23-98 . DE ·COCK : 488-552-579-659-664-705":740 DE COCQ : 39.,.263-484-560-596-632DE COEIjERE : 694 DE CONNINCK : 176 DE COQ : 561 DE CORTE : 233-553-651-784 DE CRAEMERE : 44 DE CRAENE : 20-50":52-114-123-140-195-211236-243-299-301-310-312-320-338-373-403-406 408-489'7534-550-599-622-633-689-710-724 DE CRAENNE : 483-504 DE CRANE : 495"'-496 DE CROOCK : 114-433 DE CROOCQ : 3-58-210-260-486-593-641

DE CUIjPERE : 658 DE DECKER: 111 DE DECKERE ': 742 DEDONDER .: 164 DE GEETERE : 643-716-723DE GHEETER : 616 DE GRAEVE : 616 DE GRAVE : 640 DEGREVE : 250 DE GREVE : 382-385-508-618-620-769 DE GROOTE : 23-53-54-125-401-402~435484-485-526-529-621-701 DE GROOTTE. : 8-54-62-326-616DEIRCKERE : 315 DE ]AEGERE : 50.1-644"652-676-700 DE ]ÄEGHER : 203-508-570è7B8 DE ]AEGHERE : 6-77'-78-10F210-218256-274-277-283-295-374-385-386-387-425459-480-523-550-570-596-640-724~769-794 DE J AGERE : 607 DE KEER: 96 DE KEIjSER : 784 DE KEIjSERE : 330-677-694-719 DE KESEL : 144-784· DE KESELE : 51-59-165-292-351-367-613708 DE KETELAERE .: 535 DE KEUCKELAERE. : 381 DE KNEUVEL : 685 DE LAMPREEL : 460 DE LAUN : 757 DELLAERT : 607 DELLAFAILLIE r 181. DE LOOF: 75 DE LOOSE : 477-615 DE MAEGHT : 374 DE MAERE : 76 DE MAERTELAERE : 736 DE MAN: 302 DE MARTELAERE : 309 DE MEESTER: 487-648-786 i,751 DE MEESTERE ; 576-694 DE MEIjER : 190 DE MEI]ERE :·27-267-368-380-491-531598-752-780 DE METSENAERE ; 462 DE MEULENAERE : 346 DE MILT: 614 . DEMOLEI]NE : 355 DE MUl]NCK : 50-55-99-106·138-140181-201-228-302-310-315-327 -357-410-445-

566~631-646-649-69Ó-693~i45~757-769~779 781 DE MULDER : 66-622 DE MULDRE : 469· DE MUNCK : 508-635 DE NEVE : 23-124-200-257-293-332-336':'" 418-427 -509-589"'619-64 7-739-743-784 -75 DE NOUWELLE : 448· DE PAEPE :. 204-749


- 111 -

GEBRUIKTE

AFKORTINGEN

Adt

advokaat

Anthus

Antheunis

Augm.

augmentatie

Auth.

authorisatie

Dhr.

de heer

f

O

66v.

folio, bladzijde 66 verso

fa

filia, dochter

fs

fiIius, zoon van

filij

kinderen van

gew.

gewonnen

ghepr,

gepr.

Hd.

houder, bezitter,

He.

houderigge, .bezitster,

Hr.

heerser

10°

jonkvrouw

3j.5m.

3 jaar en 5 maand

leg.

legitimus,

midtsgr.

mitsgr. = mitsgaeders

minderj.

minderjarig(e)

Mr.

meester

overl.

overleden, overleden(e)(n)

Rek.

rekening

s.m.

saliger memorie

Sr.

sieur, meneer

St.

staat

RvVl

Raad van Vlaanderen

voogd mat:

voogd

=

van

of geprocreerd

gheprocleerd

(procreĂŤren

in de meester

gevallen de weduwe

= alsook, benevens

van goed van

voogd pat. : voogd paterneel, voorn.

voornoemd

voorschr.

voorschreven

wed.

weduwe

wedn.

weduwnaar

voortbrengen)

in de meeste gevallen de weduwnaar

wettelijk

materneel,

=

van. de moederlijke van de vaderlijke

zijde

zijde


- 113 NAAMINDEX

BREDEMIjN : 651· BRIjHOE : 256 BRIL: 763 BRUDENIERS : 553 BUI]CK : 491 BUljLAERE : 152 BUI]SE : 106 BUI]SSE : 104-150-212-301-361-369-437-463489-511-527-554-586-589-646-650-679-713 BULTI]NCK : 17-47·d29-242-288-318-332336-376-592-616-739· BULTINCK : 91 BUSGAERT : 142 BUSSCHAERT : 53-54-422-443 BUYSSE : 170-356

AERS : 700 AERJ'S : 84-214-322-334 ANDOORS : 307 ANDRIES : 113-143-151-160-231-706 ARENS : 513 ARENTS : 107",356 ARTEELS : 678 ARTLEER : 500 AUBAERT : 439 AUBAES : 149-155 AUDOORNE : 366 AUTREVE : 150 AUTRIVE : 634 BAELE : 784 BAERT : 181 BAETHENS : 479 BAETIJNCK : 32-75 BAIjENS : 23 BARBE: 125 BARBIER: 66 BASTIAEN: 706 BATSLEER : 216-227-676 BAUDTS : 335 BAUTS : 445 BAUWENs : 136-148-163-193-266-285-331347-354-542-598-618-795 BEEéKMAN : 97-448 BEU AERT : 91 BEIRENS : 31-33-48-60-61-72-532-555-593623-649-683-690 l3EIR.1ANS : 73 BEIRNAERT : 760-795 BEKAERT : 202 BELAEIJE : 601 BERIANS : 46 BERNAlGE : 616 BERT : 616 BILLAEI] : 601 BLANCKAERT : 397-720 BLANCKE : 784 BLANQUAERT : 67 BLOMME : 27-30-60-'80-120-209-225-267293-301-310-324-326""351-367 -402-417-455489-~95-496-576-591-636-648 . BOECKAERT : 375 BOELENS : 86-199-389 BOES: 99 BOG~ERT : 44-160-231 BOSqHMAN : 448 BOU<:tHIER : 549-564-,-642-715-773 BOU*DEANS : 449 BORIDEAUX : 522-768 BOU~ : 400-410 BRA<CKE : 361-594 BRAIl : 76-126-516-616-696-749 BRAl'tJT : 616 BRArEEL : 246

.:

CAL LANDT : 147-159-288 CALLANT : 224 CALLENTS : 578 CASTELAlN : 364-407 CASTELEIN : 777 CATHOIR : 616 CAUSSE : 601 CAUWELS : 363 CHRISTIAEN : 304 CIERENS : 616 CLAEIJS : 14-15-32-47-55-'-83-109-122191-216-275-298-317-356~392ë395-487-493511-520-537-625-627-646~685-740-748-751786-795 CLAEIjSSENS : 531 CLAES : 616. CLAEYS: 263 CLAI]S : 174:.:.695-760 CLAUS: 13 CLEMMERS: 261-362-406:-750' CLEZ : 46 CLIJNCKE : 83-156-275-357-392-430-445 CLOETS : 784 COCQUIjT : 90-374-510-549-564-575-642682-684-688:.:.709-715-773-787ê791 CODDENS : 297-557-583-CODENS : 619 COLBRANT: 746 COLPAERT : 118-623 COMAERGO : 625 . COMARGO : 25-145-30.5-369.,.475-597-750 COMMARGO : 450 COOLS : 191-281-605 COOREMAN : 142 COPENOLLE : 682 COPPEJANS : 616 COPPENHOLLE : 571-605 COPPENS /. 23-173-217-306-313-375-477503-622-720 CORAU: 643 CORIjN : 104 CORNELIS : 9-713


- 115 DE VLAEMUIJNCK : 335 DE PAPE : 409 DE VLIEGER :·42-569-633 DE PAU : 28-30-65-82'"86-117-186-201-203DE VLIEGERE : 304 -713 250.-286-294-35.3-430-453-630-652-689-725 DE VLIEGHER : 1:8.f85-107-166-198-430-624 DE PAUW :2:::10-11-19-31~33-40-48-52-61-71DE VLIEGHERE : 43-49-91-104-143-164-23076-77-78-86-81-93-105108-109-148-150-156291-311-371-382-392-422-432-443-565-596164-169-188-189-199-204-215-220-232-233-240·732-772 i 247-258-259-272-273-274-287-289-301-310-311DE VOGHELAERE : 784 316-322-337-341-345~34~-354-358-360-382-383DE VOS: 15-69-71-82-88-91-123-125-134385-386-390-392-394-396,..401-408-415-416-423162-199-214-216-219-222-252-258-296-529432-444-458-459~461-462-467-473-477-480-483531-548-643-691-742-757-'526 i . 489-492-501~513~515-516-517-518-519-524-525DE VREESE : 118-373-581 531-534-538-543.,.545-566-577-584-592-596-611DE VRIENDT : 537~778 613-626-630-633-653-670-673-681~699-701-702DE VRIENT : 534-638 712-726-727-728-743-763-766-793 DE VRIESE : 503 DE POORTER: 734-784 DE VROE : 65 DE POORTERE : 206-216-377-616-618 DE VUIjST : 361-381-464-594-703-761 DE PORTERE : 744 DE WALSCHE : 57..,103-124"':128-149-155DEPOTTER : 26 207-235-240-249-259-308-jI4-365-381-4i4DE PRENT : 600 426-438-464~470-482-606-67 4~737-760~761"': DE PRINCE : 193-285-331-347-413-562 DE WEIRT : 229-465-638-765-778· . DE PRUIJSTERE : 126-269 DE WEVERE : 147-159-224-244~288-419DERCKERE : 357 DE WI]RDT : 608 D'ERCKERE : 731 DE WINT; 452 DERDU : 41 DE WISPELAERE : 8-53"':54-62-179-248DE REI]TERE: 2-335-764 616-706 DE REU : 11-13-36-55-56-59-91-109-126-224DE WITTE: 214 255-266-295-420-448-457-458-462-499-522-528DE WULF :. 176-460-:596 579-616-654-660-672-701-725-726-748-768 DE ZUTTËR : 559 DE RljCKE : 29-50-81-168-194-202-219-275DE ZUTTERE ; 493-498-537-540-569-725 298-392-481-528-550-616-655 DHAENENS : 13-720 DE RONNE: 374 DHAENNENS : 65t DE ROO : 49 . DHAMEI~ES : 670 DE ROOSE : 147~224-238-288-300-343-384DHEUNIjNCK : 792 477-501-563-5 70-592-B 14-640-705-784 DH ONOT : 500 DE RUIJTER : 438-584 DHONT: 615 DE. RUIJTERE : ·255-365-528-535-595-612-699 OHOOGË : 514-531 DER WEE: 446 ··D'HOOGHE : 4 DE SCHEPPER : 616 DHOOGHE : 261-406-463-494-750..,767-774 DE SCHOEMAECKER : -558 DHOSSCHE : 71 . DE· SCHOEMAECKERE : 228-244 DHUI]VETTER : 41-175 DE SCHOENMAECKER : 284 DIERICK : 533 DE SCHOENMAECKERE :573 DIERIjCK : ·14· DE SCHRIJVER : 507-663DIERIjCKX : 554 DE SCHRIJVERE : 582-610-656 DIERI] CX : 66 DE SMEDT: 122-240-273-275-278-282-289 DIERKENS : 350 298-342-349-358-360-380-415-439-444-515752-780 I . DIETENS : 668 DOBBELAERE : 70-9.1-101-1H.,.121-164-179DE SMET.: ~2.-19-33-39-48-59-64:-83-91-96182~198-209:-219-222-279-324-352.-432:-442102-112-137.,.'39-153-164-166-196-197-199446~447-476-510-514"':$31-551-588~635-657204-208-232-237-291-296-323-337-416-448-454671-675-684-691-732-733-738-742-774-779474-481-505-518-519-558-573-585-595-616-655718-785 I. . 783-787-790-791 bOOGHE: 403 DE SUTTER ~ 516-517-786 . . I DOUSSELAERE : 359 DE SUTTEREj : ·4-38-176-263-329-342-37 I -471DRIESSENS : 63-381-695-784 515-606-640-~40-753 DRI]BOEL : 387 DE TAIJE : 525. DE. tOLLEN ERE : 722 DU FOUR : 100 DUIjNSLAEGHER : 374 DE VLAEMI] CK : 98-376-655· DE VLAEMINCK : 590 I

I


- 116 EECKHAUTE : 354 EI]NGHELS : 759 ENGELS: 683 ENGHELBRECHT : 696 . ENGHELS : 546-549-564-642,.647-684-688715-772-773-777-789 ERFFELI]NCK : 704 ERFfELINCK : 297 ERFVELIjNCK : 557 ERFVELINCK : 698 ERMY : 316 ERREBRANDT : 682 EVERAERT : 172-325-722 fOCQUAERT: 418-421 fREDERICX : 663 FREDERI] CK : 656 GEENE : 165. .' . GEERAERT: 81-118-168.;.207.:_492-523~550629-643-700-720-794 GEERNAERT : 625-767 GEIRNAERT : 79-344':'388-514-531-546-588647-687~174-789 GERLANT : 173 GHEERAERT : 213-218-737 GHEERLANT : 173 GHEIRNAERT : 259-283 GHI]SEL : 25 GHIjSELIjNCK : 679 GHOETGHEBUER : J77 GI]RENAERT : 34 GIJSELIjNCK : 502 GLAUDE : 581 GOEGEBUER : 115 GOETALS : 619 GOETGHEBUER : 187-412 GOETHALS: 45-70-81-97-127-306-313-337364-379-407 -425-441-449-492-5 70-594':"631641-645-649-674-714-781 GOVAERT : 616 GRESPIJN : 316 GRI]NSBERGHE : 784 GRIjP: 91141;...246-262-515-539,.540-559606-652 HAECK : 95-169-307-366-375-383-423-471503-583 HAERCKE : 745 HAERENS : 437-521-530-770 HALLAERT : 616 HARCKE : 315 HAUTDREVE : 391 HAUTECEETE : 633 HAUTREVE : 325 HAUTRIVE : 711 HEBBRECHT : 66 HEEMS : 6-63-340-441-541-557-563-691-698-, 704-757-784

HEIjDE : 710 HEIJNDRICKX : 350 HEIJNSENS : 691 HEIRBRANDT : 213. HEIREBRANDT : 571 HEIRSCHAP : 221 HEIRSEELE : 253 HENDRI]CK: 775 HENGELS : 599 HERBRANT : 682 . HERFfELl]NCK.: 691 HERPELS : 548 . HERTELEER : 552-579-691.-698-704 HERWEGHE: 544 HESKENS : 164 HEYNSSENS : 572 . HIJ DE : 512-521-530 HIjNGELS : 472-532 HI]NGHELS : 555-565 HIMPENS : 446 HOLDERBEKE··: 304 HUIjGE : 616 HUI]GHE : 11-82-109-726 HUIJSMAN : 469-559 HUI]TSEBAUT : 627 HUTSEBAUT'; 376-590-685··.· INGHELS : 252-258-269-328. IVAIGNE : 359 ]AECQ{)ES : 124-176-242-247-303:'318-332460-484-501-739-746-747 . . JAECQUS : 336 ]AQUES: 743 KERCKAERT : 616 KESTELEI]N :,. 792 KESTELIjN : 619 KETELE : 175 LAMBRECHT : 67-206-364-377-407-734744 LAMPAERT : 616 LANCKSWEERT : 460 LANDTSWEERT : 747· LANNOI] : 115 LAROS: 43-66 LEEBEKE : 348-741 LEENESONE : 16 LEGGHE : 279-321-535-738· LEfjBAERT : 692 LEMIj : 130-132-315-729 LEPPENS : 470-512-678 .LEUVE : 357 LIjBAERT : 271 LIPPENS : 16-:40-56-126-149-155-J92-202": 211-212-226-25~l-2al-312':"320:-361-395-398413-421-428-,.429- 482-547-568.;.596~630-660662-666-680-699-717-749-771 ~


- 11 7 LOETE : 305-643 LOKET: 371 LOOBUljCK : 616 LOOTIËNS : 234 LOUTE : 229' MAEGHERMAN : 423 MAENAUT : 119. MAENHAUT : 282 MAENHOUT : 246 MARIMAN : 3-7-58-105-106-123-135-154156~164-184-185-192-195-198-199-211-236243-248-264-299-312-320-321-327-350-373388-427 -429-456-588-671-672-697 -732-767 MARTENS: 30-91-121-256-294-295-374-382419-508-540-612-624-642-674-676-715-718759-769-778 MATHIjS : 67 MATTHIjS : 27-35-45-70-81-91-114-146184-280-616 , MEGANCK: 531 MEIRE: .1-75-427-759 MEIRËSONNE·: 372-472-479~605-614-616-669 MEIRSMAN : 544-722 MESTDACH : 23 MEULEBROUCK : 542 MljERRESONNE : 28 MILICANS ,:.572 MINNAERT : 382 MORESSE : 507-582-610 MORTHIER : 53-54 MORTIER: 142-422-443 MOTTE: 431 MUljLAERT : 17-129-242-318-332-336-739 743 MUI]LLAERT : 247 MUSSCHE: 504 NEIjDT : 246-255-337-361-420 NEUT: 14-26-44-119-139-141-153-237-256262-282-345-454-499-522:573-574-633~748768 NEIRIjNCK : 422-443" NEYT : 433-486-680 NOE : 621-665 NOTSCHAELE ,: 771 NUI]DT : 378 NUljT : 434-457-497-515-522-528-601-784 OVAERE : 67 PARIDAEN: 7-84-122-185-270-322-334-340563 . . PAUW ELS : 9-19-32-45-49-55-70-84-91-102105-107-122-136-137-145-163-174-184-196197-227-238-248-253-259-269-273-276-289~ 296~300-309-319-322~324-334-337-349-352358-360-362-369-384-394-399-404-405-415416-436-439-444-452-467-481-492-516~517-

518-519-523-524-550-556-577-583-598-600608':'626-641-644-646-654-655-658-674-679696-701-703-712-736-748-754-771-788 PAYELLE : 292 ' PEERS: 723 'PEIRS : 146:.164 PIETERS : 17-129-242,-285-331-332-511-536586-672-679-697-789 PIjFFROEN .: 158 PI]VROET :,531 PILCKHEM : 572 PLEIJNE : 784 POPPE : 401-409-611-616-656 PRUIjM : 44~709 RAES : 90-512-617 RAM ENT : 411 RAMOUDT : 411-451 REU NIERS : 83-233-272-392-430":501-558561-567-707 REMERIE : 344-521-530~ 770 REMERIE :' 770 REMERI] : 20-317RljCBOSCH : 473 RI]CKAERT : 1-21-96-110-112-6138-180245-254-303~307-391-495-496-580-602~603616-622-634-758 . ROEGES : 469 •ROEGIERS : 56-86-171-231-251-270-277-287289-292-296-330-370-378-390-408-456~470481-482~497~502-531-533-578-604-616-625629-643-672-687 ROETE: 700-710-794 ROETS : 196-205-221 ROGGE: 654 ' ROGGHE : 52-140, ROGIERS : 5~35-56-78'':101-135-141-154-158207-398-717 ROIGIERS : 16..,720 ROMBAUT : 786 ROMENs : 333 ROMMENS : 339 RQMMERS : 333 ROOSEMONT : 617 ROUGIERS : 216-428-724 RUTSAERT : 246 RUTTE: 617 SAVAT : 784 SAVOT : 784' SCHAUDT : 171 SCHAUT: 578 SCHAUTTEET : 616 SCHEIRLIjNCK : 707 SCHEIRLINCK : 567 SCHELSTRAETE : 476 ,SCHEPENS :' 607 SCHEURMAN : 554 SCHUVEN8 : 307-383· SCHOLLAERT : 516-518-519


- 118 SCHOUT: 574 SCHUIf: 554 SCHUIjf : 306-313 SEGHERS : 25-95-616 SIERENS : 51~144-216 SINAEVE : 742 SINAVE : 111 SLOCK : 267-288 SNEBBAUT : 135 SPAES: 76 SPEECKAERT : 134 SPILLEBAUT : 23 STAELENS : 176-303-389-410-484 STANDAERT : 116-147-159-203-224-238-288351-367-419-431-505-516-517 -525-591-616628~633-710-730-747 STEELANT : 157 STEIjAERT : 8-::-15-29-37~58;_80-88-104-109216-246-263-292-329-400-424-451-578-485493-498-506-520-531-537-549-564-642-685688-715-721-727~738-740-753-773 STOffERIS: 271 STUPERAERT : 563 TACK : 630 TAELBOOM : 308 TAELMAN : 249-365-438-764路路 TAIRRELIjNCK : 149 TEIRLIjNCK: 184-185-217 TEIRRELI]NCK : 105 TEMMERMAN : 256-591-656 TERGOE: 633 TERM Ij : 233 TERMONDT : 792 THAIRELI]NCK : 248-253-278-319-322路 THAIRLIjNCK : 300 -323-384-397-421-531674 . THEIRLIjNCK : 545 THEUNISSENS : 100THIENPONDT : 246 THIENPONT : 302-663 THIETENS : 491 THIjSEBAERT : 485-723 TIERENTEI]N : 639 TIElrENS : 234 TIjSEBAERT: 146 TOLLENAERE l 16-189-215-435-717 TOLLENS :613-681 UIjTTERSCHAUT

: 335-701-709-735

VAN ACKER : 727 VAN ACKERE : 10-108-109-725-728 VAN AUWEGHEM : 616 VANBELLE : 795 VAN BELLEGHEM : 549-564-575-773 VAN BOCHAUTE : 150-163-266-300~384424-471-505-705-755 VAN BOCHOUTE : 560

VAN BOUCHAUTE : 71-105-194-251-253399-405-436-481-509-577-626-655-659-664665路 VAN BOUCHOUTE : 571-632 VAN BRANDEGHEM : 691 VAN BUERE : 169-423 VAN BUIJLAERE : 382-488 VAN CAENEGHEM : 340 VAN COPPENHOLLE : 170 VAN DAELE : 225 VAN DAEPELE: 134 VAN DAMME : 704 VANDE CATTHULLE : 742 VANDE GHEHUCHTE : 660-669-678 VANDE KATHULLE : 111 VANDE KEIRCKHOVE : 742 VANDE KEIRCKVOORDE : 686 VANDE KERCHOVE : 182-222-314~733" VANDE KERCKHOVE : 140-178-219-426609-661-737-776-782 VANDE KERCKVOORDE : 590-627-685 VANDE KERKHOVE : 111 VANDE MASIERE : 293 VANDENBEIRGHE : 209-455 VANDEN BERGHE : 440 VANDEN BOSSCHE : 383 VANDEN BRUGGEN: 111-742 VANDEN BUNDER : 771 VANDEN DONCK : 616 VANDEN DRIESSCHE : 431 VANDEN EIjNDE : 616 VANDEN KERCKHOVE :89 VANDEN NESTE : 66 VANDE PUTTE : 225 ~352 VANDER BEKE : 117 VANDER BRUGGE: 178 VANDER BRUGGHEN !. 733 VANDER DONCK : 616 VANDER HAEGHEN : 242-332-336~ 739 VANDER HOOGERSTRAETE .: 511 VANDER HOOGERSTRAETEN 586 VANDER HOOGHERSTRAETE : 150-308325-437-569-596-760-784 VANDER HOOGHERSTRAETEN : 249-311356-365-438 . VANDER MOEREN : 460 VANDER PERRE : 315 VANDER SLUIjS : 76-148-255-274-294-385~. 386-420-459-480-598-653-674-751-766 . VANDE STEENE : 20-23-92~200-201-721 VAN DEURMEN : 455 VANDE VErRE ~ 270-364-379-407-660-708VANDE VELDE: 57-128-143-188-429-"616636~693-716 VANDE VOORDE: 74-233-272-311-337-"341345-360-372-378-393-396-497-524-554-624630-711 VANDE WOESTIJNE : 394-444-516-517VANDE WOSTIJNE: 394-415


- 119 VAN DURMEN : 23-440-629-632-643-706 VAN EENAEME : 760 VAN GAEVERE : 374 VAN GELDER : .路762 VAN GELDERE : 474 VAN GELDRE : 466-631-762 VAN GHELDERE : 55(446-649 VAN GHELDRE : 37-45-74-91-363-690-781 VAN GOETHEM : 484 VAN HAECKEN :531 VAN HAEKE :. 22 VAN HAELE : 411-450-475-716 VAN HECKE : 35-44-56-124-131-163-197205-235-241-283-361-381-418-434-464-483497-587-594-596-616-620-761 VAN HEE : 111-742 VAN HEI]STE : 206 VAN HEIRBRUGGHE : 272 VAN HEIRSEELE : 483 VAN HEIRSELE : 105 VAN HEIRWEG HE : 544 VAN HEL FEN : 5(}3 VAN HELSLANDT : 216 VAN HI;:LSSEN.: .340 VAN HERSEELE : 241-384 VAN HERSELE.: 23 VAN HlJFTE : 23-109-661-725-727-728734-782 . VAN Hl]STE : 10-87~108-216 VAN HOECKE : 677 VAN HOLDERBEKE : 91-253-277-300-316343-374-384-441-541-640-691 VAN HONACKER : 233 VAN HOOGHERSTRAETE : 764 VAN HOOREBEKE : 76-91-93-101-148-163204-215~316-348-359~398-428-458-460~490640-645-:-700-741 VAN HOUNACKER : 233' VAN HULLE : 664 VAN LAECKE : 210-370 '"596-643~786 VAN LAEKE : 5-157-167..:.615-706 VAN LANDTSCHOODT : 216 . VAN LANDTSCHOOT : 15-88 VAN LANSSCHOOT : 485 VAN LANTSCHOOT : 94-703 VAN LEEUWEN : 322 VAN LEUWEN : 681 VAN LOO : 616 VAN LOVENDEGHEM : 624 VAN MAELE : 266-618 VAN MALDEGHEM : 166 VAN MEIRHAEGHE : 175 VAN MHERHAGHE : 93-374 VAN MOOREM : 394-415-439-444-677 VAN MOTIERE: 616 VAN NEVEL: 462-487-751 VAN NEVELE : 5-91-167:-183-196-205-221786 VAN PARIJS : 329-498

VAN POUCKE : 442-476 VAN RENTERGHEM : 161-246-282 VAN RIJ CKEGHEM : 89 VAN SELE : 461-702-708-793 VAN SPEI]BROECK : 411-451 VAN SPEI]BROUCK : 21-110-245:-254-302616 VAN SUI]T : 227 VAN SWljNSVOORDE : 555 VAN URSEL : 41 VAN VERDEGHEM : 484 VAN VERDIGHEM : 758 VAN VLAENDEREN : 144-302-616 VAN VOOREN : 7-14-20-49-75-76-107-148204-270-385-462-466-474-531-551-554-556-: . 609-631-635-637-649-6~8-661-676-690-714746-747-762-771-776-779-781-782 VAN WAEIjENBERGHE : 220 VAN WAES : 387 VAN WAESBEIRGHE : 359 VAN WAESBERGHE : 72-223-346-353 VAN WASSENHOVE : 198-204-264-279-321350-462-463-494-5t4-535-629-643-671-692732-738 VAN WIjNSBEIRGHE : 120-380 VAN WIJNSBERGHE: 324-718-752-780 VAN WINSBERGHE: 225 VAN ZELE : 432-453-531-713 VAN ZUIJT : 668 VERBIEST : 784 VERBRACKE : 791 VERBRACKEN : 363 VERBRAECKE : 381-446-675-684 . VERBRAECKEN : 478 VERBRAEKE : 787 VERBRAEKEN : 657 VERBRUGGHE : 219-222 .. VERCAUTER: 297' VERCAUTERE : 346-353-575-704路' VEREECKE : 28-42-186-667-757":'771-789790-792 . . VERGAUWEN : 566路 VERGULT : 549-564-642-773 VERHAEGE: 725 VERHAEGHE : 11-108-109-150-565-596727-728..,772 VERHAEGHEN': 10:-210-247-260 /< VERHAGHEN : 743: VERHEECKE : 131-154-252-273-278-289296-307 -323-330-349-358.,.366-378-439.;.44 7547-662 VERHEEKE : 568-604-706 . VERHEGGHE :路374 VERHELST : 247-260 VERHIE : 302 VERHIjE : 118 . VERMEI RE : 49-:5.7~79-84-128149-155-168-.' 184-213;..235-240-259-J22-334-388~463-494514-531-588-596-672-673~680-702-767~771-


- 120 - . 774-793 VERMEULEN : 346 VERNAILLE : 52 . . VERSCHAERE : 322-419-424 VERSCHELDE : 542 . VERSELDEN : 357-745 VERSLUIJS : 56~91-268-487-527-545-585-589616-650-652-691 VERSTRAETE: 47-110-138-268-341-484-616VERSTRAETEN : 1-484-548' VERVAET : 564-642-684-688-715-773-787-791 VERVIJNCK : 393 VIjVERAERT : 68 VILAIR : 501 VINCKE : 173 VOLLAERT : 449 VROMBAUDT : 707 VROMBAUT : 18-104-232-286-287-322-408524-567 VROOMBAUT : 554 VUIjTTERSCHAUT : 102-121-172-196-205-525526-529-538-771 WAARSCHOOT : 239-414 WAELPUT : 215 WAESBERGHE : 637-755 WAGNIE : 223 WALBURGH : 355 WALDACK : 79-344 WALLIjN : 455 WAUTTIENS : 209 WEljNANDT : 373 WEljTINCK : 4 WEST: 110-180-245-254-310 WIEME: .640 WIJNSBERGHE: 291 WILEMS : 91 WILLE : 103-110-131-207-235-426-448-468643-683-737 WILLEMS : 49-55-104-230-241-281-616-675691-783-787-791 WINDELS :. 417-468-532-555-671-683 WITTEVRONGHEL : 290· WTTERSCHAUDT : 137 WTTERSCHAUT : 183-221-462


• 121 BUNDEL

327

1. St. Petronelle

Verstraèten fa Joos + Oostwinkel , Hd.. Marijn Rijckaert fs Marijn die desen inventaris heeft ghedaen maeken ende stellen int gheschrifte ende is desen presenterende aen Marten Verstraeten en Franchoijs Rijckaert apparente voogden over Jacobus Rijckaert minderjarige weze kind van de overledene verwekt bij den Hd. 8.4.1704

2. St. J oorijntien de Backere fa Gheleljn + Waarschoot Oostmoere 18.12.1702. Hd. Frans de Pauw fs Marten. Jan de Pauw fs Marten en Jan de Reijtere fs Laurs apparente voogden pater en materneel van Arent en Jan de Pauw mitsgr. J armeken en Tannekende Pauw alle vier kinderen van desen Hd. gewonnen bij deze overledene. Elisabeth de Pauw moeder van de overledene. 8.4,1704 3. St. Pieter de Croocq fs Frans + Waarschoot Oostmoer 24.5.1703. He. Catthelijne de Backere fa Pieter. Apparente hoors : Frans, [ ooris, Ioosijntien de Croocq midtsgr. den voorn. Frans de Croocq en Lieven Mariman fs Lieven als deelvoogden over Preter 23j. en Tanneken de Croocq 21j. alle kinderen van den overledenen verwekt bij deze He. 3.6.1704 . 4. St. Anthonette D'hooghe fa Guilliaeme et Cornelia De Suttere + Waarschoot Kerckstraete in het Hoecxken 14.10.1703. Hd. Jacques de Bie fs Lieven. Deelvoogden : Joos D'hooghe fs Guille voorn. en Arent Weijtinck over Arent 21j., Lievijne 19j. en Jacques de Bie 12j. drie kinderen van de overledene gewonnen aan dezen Hd. 6.8.1704 5. St. Ardijntien Rogiers fa Segher + Waarschoot Beke 28.2.1704. Hd. Jacques Van Laeke fs Pieter. Hoors : Mattheeus van Nevele gehuwd met Marie van Laeke, Pietronelle van Laeke jonge dochter haar selfs, midtsgr, den. voorschr, Mattheeus van Nevele en Joos van Laeke s'Hd .. broeder deelvoogden over Pieter van Laeke fs J aeques voornt. 22j. 6.8.1704 . 6. Rek. door Fransois de J aeghere fs Arent voogd over de zes kinderen van wijlent Joos Heems fs Piet er gheprocrieerd bij Joosijneken de I aeghere fa Arent ter presentie van Frans Heerns eenen van dese weesen. 18.3.1704 7. Rek. door Lieven Meire fs Corrielis maternelen handelaeren voogd over+de weesen Andries Marirrian fs Adriaen en Elisabeth Meire fa Cornelis voornt. sedert het overlijden van de weesen vader ende moeder ten jaere 1693 binnen Waerschoot op de Oostmoere, presenterende aen Iooris Paridaen fs Pauls voogd pat. alsmede aen Baudewijn Meire ende Pieter Van V'aoren getrouwd met Marie Meire .srendants apparente hoors.: 8.7.1704 8. Rek. door Pieter Steijaert fs Pieter notaris royael residerende. tot Waerschoot. Jan de Grootte fs Joos voogd over Joos en Frans de Grootte kinderen van 'Christoffels ende J armeken de Wispelaere, sedert het passeren vande staet ten steirfhuijse van voorn. Christoffels de Grootte ende J armeken de Wispelaere. 7.1.1705


- 122 9. St~ Pieter Cornells fs Jan + Waarschoot Oostmoer ontrent alderheijlighen 1703. Hè. JannekenPauwels fa Jooris. Apparente hoors : Pieter Cornelis en J ooris Pauwels fs J ooris s'He. broeder als deelvoogden over Jan 18j., Marie 22j., joorljn 20j. en Lievijne Cornelis 16j. alle kinderen van den overledenen gewonnen aan deze He. 20.5.1704 10. Auth. Marie van Hijste. moeder en voogd over haar minderj. kinderen verwekt aan Jan de Pauw fs Joos mitsgr. Laurs Verhaeghen en Jan Van Ackere tot Sleidinge voogden over de voorschr. wezen • . 17.6.1704 11. Laurs Verhaeghe fs Marten gehuwd met Elisabeyth de Reu en Christiaen Huijghe woonachtig respectievelijk tot Waarschoot en Kaprijke voogden over de minderj. kinderen van Charel de Pauw fs Joos + Waarschoot. daa r He. is Lievijne Huijghe. 21.2.1704 12. Emancipatie aangevraagd door Vincent de Backere fs Marten verwekt aan Elisabeth de Smet fa Pieter ende Anthone de Smet fs Pieter voornt. voogden over Joannes de Backere fs Marten voorseijt alsnoch minder], 20.10.1705 13. Appointement : Anna de Reu fa Marten verwekt aen Joorijntien de Beer, ghecoinmen tot den anderdom van 24j. dat sij noch is hebbende twee minderj. susters Petronelle en Cathrine, dat sij van gheen voochden sijn voorsien, .den naesten is Gillis Dhaenens tot Adeghem en ghetrauwt met Marie de Reu suppliants suster •. Uit hoofde van hun moeder J oorijntien de Beer is op deze drie ki neeren ghedevolveerd . met de overlijden van Jan Geirnaert + Cent alwaer He. bleven is '.', welcke He alsnu get rcuwd Is met Abraham Claus. 25.11.1704 14. St. Lieven Neijt fs Lieven + Waarschoot Weststraete 31.10.1701. He. Tanneken Claeijs fa Heberecht die des en staat maakt en presenteert aan Andries Neijt fs Lieven jonkman sijn selfs bedeghen en als voogd eerst over Tanneken Neijt minderj. suster ende al500 kinderen vanden eersten. bedde die den overledenen ·heeft gheprocrieert bij wijlent Marie Van Vöoren fa Gheseleijn ende daernaer voocht neffens Guilliaeme Dierijck voocht mat. over Jan, Joos ende Jerijneken Neijt kinderen van Lieven die hij gewonnen heeft bij deze He. Marie Van Vooren + Sleid ingeheerlijkheid Nieuwenhove - geen staat van goed. 22.3.1703 15. St. Pieter van Landtschoot fs Laurens + Oostwinkel in de Langhestraete 1.4.1703. He. Marie Claeijs fa Geert. . Apparente hoors : Marten Steijaert thuijwelick ghehadt hebbende Joosijne van Landtschoot s'overledens suster, Pieter de Vos fs loos voochden over .Iudocus en j enne Marie Van Landtschoot kinderen vanden overledenen verwekt .tsijnen eersten huijwelijck aen ]oosijntjen de Vos fa Joos voorschr. midtsgr. den voorn. Marten Steijaert ende Geert Claeijs s'He. vaeder, voochden over Jan, Pieter, Pietronelle ende Cornelia van Landtschoot ook kinderen van den overledenen tsijnen tweeden huijwelijck met deze He. 18.12.1703 16. 2de Rek. door Ioosijntien Leenesone wed. van Guille Tollenaere tot sijn overleijden voocht gheweest over de weese van Adriaen Tollenaere sijn broeder verwekt aen Magdeleene Roigiers fa Laurs ende Jooris Lippens fa Jan getrouwd met Tanneken Roigiers ooek fa Laurs medevoocht. 9.1.1703


- 123 17. Rek. door Adriaen Pieters fs Adriaen thuijwelick hebbende joorijntien Pieters He. bleven ten steirfhuijse van Marten Muijlaert + Waarschoot 1687; presenterende dese aen Preter Muijlaert voocht pat. 29.12.1703

Bultijnek fa november

18. St. Anna Marie Vrombaut fa Adriaen + Waarschoot Artsdonck 4.11.1701. Hd •. Iocris de Vliegher fs loos. Apparente hoirs: den voorn. Adriaen Vrombaut en loos de Vliegher s'Hd, broeder voochden over Joorts de Vliegher minderj. weese verweekt bij desen Hd. ende overledene "hebbende den auderdom ten tijde van t'overlijden van sijne moeder van twee daeghen". . 11.11.1702 19. St. Marten de Smet fs Pieters + Waarschoot Arijsdonckstraete 17.5.1701. He. Adrijaenèken de Pauw fa J ans. Anthone de Smet fs Pieters ende Boudewijn de Pauw fs J ans apperente paternele ende m aternele voochden over Lievijneken, Marie ende J armeken de Smet fa Martens wesende alle drije kinderen vanden eersten bedde die de voorn. He. heeft gheprocrieert bij den overledenen wesende alle drije van kleenen houderdom. Lievijntken Pauwels fa Baudewijn en Jan de Pauw fs Passchier .moeder en vader van de He.; Baudewijn en Marie de Pauw, broer en suster van de He.· 9.5.1702 20. Augm. van staet omme Segher ende Marie Van Vooren fa Pieters gheprocrieert bij Marie Remerij fa Pieters haerlie den vaeder ende moeder gheweest beijde S.M. ter eausen het overlijden van Marie Remerij haerlieden moeder vermeld bij den inventaris ghemaekt bij Daniel de Craene Hd. ten selven steirfhuijse. . Land te Slei dfnge op de Steengaele "de Sije" d'andere helft aan Pieter Van Vooren en Christoffels Vànde Steene thouwelick hebbende Elisabeth Van Vooren •. 28.3. 1702 21. St. Marie Rijckaert fa Marijn + Oostwinkel maart 1702. Hd. Jacobus Van Speijbrouck. Pieter Van Speijbrouck en Marijn Rijckaert de jonge voogden kinderen van dese overledene bij desen Hd. gewonnen. 9.5.1702 22. Venditie ten sterfhuijs 21.5.1676

van dhuisvrouw

23•. Jan de Clercg x Jannekende Steene verkopen aan Pieter de Moer. 7.12~1698

van

1an

over de drie

minderj.

van Haeke.

Groote, m itsgr, Pieter Van Durmen x Joosijntien Vande de Neve fs Christoffels land te Waarschoot ontrent

23. Namptissernent : Joe Maghdeleene Spillebaut hoir van Bendictus haeren vaeder tot last van Pieter ,Mstdach x Cathelijne Coppens lest wed. van Gillis Baijens en te voorent van Christoffel van Hersele. . 6.12.1701 25. Jan Seghers Waarschoot 10.1.1701 26. Jan Neijt Gent. 13.1.1701

verkoopt bewoond

fs ] ans tot

aan J oa nnes Comargo een huis en herberg bij Christoffel Ghijsel wie nog pacht heeft

Waarschoot

ontvangt

van Sr. Pieter

Depotter

met erve te tot Meiavond 1701.

koopman

tot


- 124 27. Segher Blomme fs Jan gehuwd met Susarme de Meijere fa Geert verkopen, aan Pieter Matthijs fs Pieter. 30.12.1700 28. Jooris Vereecke x Lievijntien een behuisde hofstede. 6.12.1700

de Pau verkopen aan Pieter

29. Daniel de Rijcke fs J aques ontvangt 3L1..1701

Mij'erresonne de helft van

van Jan Steijaert.

,30. Jan Blomme fs Joos, gehuwd met Jannken Martens fa Pieters de' Pau fs Simden. 6.2.1701 31. Elisabeth Beirens fa Adriaen wed. en He. ten sterfhuis verkopen aan Jan en Joos de Pauw fs Joos voornt, 24.2.1701

verkopen aan Simoen

van Joos de Pauw fs Passchier

32. Ioorts Baetijnck over hem selven als het recht verkregen hebbende van dhoirs van Maeijken Claeijs sijne overleden huijsvrauwe verkopen aan Pieter Pauwels fs Aernaut, 1.2.1701 33. Jan de Pauw fs Joos verwekt aan Janneken de Smet soo over hem als voogd over Joos de Pauw sijnen minderjaerighen broeder. Elisabeth Beirens He. -,bleven ten sterfhuis van Joos de Pauw. 12.3.1701 34. Jan de Backere verkoopt aan Gullijaeme Gijrenaert land op de parochie van Sleidinge op het ambacht van Waarschoot wijk van de Vierhuijsen "den Paepelant bos". 20.2.1701 35. Niclaeijs Matthijs fs Cornelis verkoopt aan Pieter winkel "het Peirdebroucxken", 15.1.1701

Rogiers fs Lieven land te Oost-

36. Pieter de Backere fs Gillts, gehuwdmet Magriete van Hecke fa Lievens verkoopt aan Jooris de Reu fs Ians burgemeester, land te Lovendegem "Meijenbroeck den Acker" hee'rJijkheid van de Keure. 5.2.1701 , 37. Jooris Van Gheldre verkoopt aan Pieter 4.2.1701

Steijaert

fs Pieter.

38. Jan de Suttere fs ] oos soo over hem selven als machtig over sijn moeder vidua Joos de Suttere ende Marie de Sutrere sijne 'suster vertopen aan Aernout de Suttere fs Pieters. _ 10.5.1701 39. [aspaert de Cocq fs lans voogd van de drie minder], wezen van Pieter de Smet geprocrieert bij Marie de Cocq verkopen land te Waarschoot aan Jan -de Smet. 29.1.1701 40. 40. j ooris Lippens fs Christoffel verkoopt aan Jooris de Pauw fs Iocris zijn oom land te Waarschoot in het Hoeksken bij "den Sautwech", 4.5.1701 41. Pieter dhuijvettere fs Cornelis ende Marie Derdu gehuwd geweest vetter verkopen aan JoE] an Philippe van Ursel. 23.5.1701

met Andries Dhuij-


- 125 42. Marie Vereecke fa jooris huisvrouw van Pieter Laros fs Simoen tot Eeklo verklaart te aggreren den contracte van coope jeghens Iooris de Vlieger. tot Waarschoot. 6.7.1701 43. Pieter Laros verkoopt, aan Ioorts de Vlieghere een partij meers "de weirsmeers" te Waarschoot Arisdonk juredictie van de Keure. 2.12.1699 ' 44. Guilliaeme Pruijm trecht bij transporte hebbende van J armeken Bogaert vidua Jan de Craemere, die tselve hadde van Pieter van Hecke, die oock transport hadde van Jan sijnen broeder originelen renteheffer als Hr • ende tot laste van Jan Neijt d'aude tot Waarschoot ghecondernpueerden verweerder. ' 13.1.1701 45. Lieven van Gheldre occuperende over Tarmeken Pauwels wed. van 1an Goethals in haere saecke als verweerder jeghens Pieter Goethals fs 1an ende Guillame Matthijs thouwelick hebbende Margrlete' Goethals oock fa I an. 27.6.1701 ' 46. Ioannes Bedans tot Waarschoot 22.6.1701

stel t zich borge over Adriaen Clez tot Eecloo.

47. St. Pieter Claeijs fs Pieters + Waarschoot Weststraete ten huijse van Preter sijnen sOne 15.5.1700 alwaer hoors sijn Pieter Claeijs voorn. en Marten Bultijnck als vader ende voocht heffens den voorn. Pieter Claeijs over sijne kinderen verwekt aen Catthelijne Claeijs fa Pieter d'aude voornt. overleden binnen dese prochie ende Heerelickhede van Somergem. ' , , En St. ten sterfhuis van Catthelijn de Baets. overleden huijsvrauwe van den overledenen die + Waarschoot Beke 15.8.1680 en alwaar geen staat van goed gemaakt is. Hoors bedegen : Pieter Claeijs de jonge voorn ••, Marten Bultijnck voorschr. als dan ghetrauwt met de voorschr, Catthelijne Claeijs en Marten Verstraete alsdan versaempt met Tanneken Claeijs daer oock overleden sender lichaemelicke hoors. 11.1.1701

48. St. loos de Pauw fs Passchier + Waarschoot Kerckstraete 26.10.1700. He. Elisabeth Beirens fa Adriaen. Apparente hoors : Jan en loos de Pauw kinderen van den overledenen verwekt in ,eerste huwelijk aan 1armeken de Smet fa J ans, voorts den voorn. 1an de Pa'uw en Adriaen Beirens fs Adriaen voorn. voogden over Pietronelle, Lievijne en' J armeken de Pauw drie minderj. kinderen van den overledenen gewonnen in, zijn tweede huwelijk met deze He. 15.2.1701 49. St. j oorijntjen Willems fa j an + Waarschoot Arisdonkstraat 26.9.1700. Hd. Iooris de Vlieghere fs Joos ende sijn aldaer hoirs Christoffels WilIëmsfs Jan voorschr. voocht mat. en Joos de Vlieghere fs Joos voocht pat. van Joos, Jan ende,' ] armeken de Vlieghere drie minder], kinderen van de overledene bij desen Hd. Jan Willems fs Jan s'overledens broeder, Jan Pauwel~ gehuwd met Janneken Verrrieire wed. van Pieter Van Vooren. Tanneken ,de ",Roo wed. van Christoffels Van Vooren, testament ten voordele van Jooris de Vliegher fs Joos neef. 3.3.1701 50. St. Susanna de Rijcke fa [aspart

+

Waarschoot

Weststraete

in het begin vande jaere

1701.

Hd. Bauduijn de Craene fs Anthus. Hoirs : Jan de Rijcke fs ]aspart voorn ', en Lieven de Muijnck x Elisabeth de Craene voogden over Martijn de Craene minderj. weese, maer ghehadt hebbende ten, overlijden vande voorn. sijn moeder den auderdom van ontrent seven weken. 22.3.1701


126 51. St. Tanneken de Kesele fa loos + Ronsele ambacht Waarschoot. Hd. Marten Sierens fs Iooris. Joos de Kesele en Gillis Sierens apparente voogden over Ioorts en 1an Sierens beide minderj. kinderen van de overledene bij dezen Hd. gewonnen. 25.4.1701 52~ St. Elisabeth de Craene fa Segher. Hd. Pieter de Pauw fs Gillis. Apparente hoirs : Frans Rogghe getrouwd met Tanneken de Craene en Ian de Pauw fs Gillis voorn. voogden over Segher, Pieter, 1an en J armeken de Pauw minderj. kinderen van de overledene bij den Hd. verwekt. Hofstede daervan t'woonhuijs ten jaere 1683 door de franssche militaire afghebrant sijnde te Waarschoot Weststraete. Segher de Craene en 1armeken Vernaillie vader en moeder van de overledene. 10.5.1701 53. St. Christoffel

de Gr.oote fs Jan + Waarschoot Weststraete 22.2.1700 alsmede van J armeken de Wispelaere sijn huijsvrauwe ontrent 14 daegen daernaer ghestorven. . Apparente hoirs : Jan de Groote fs Christoffel en J armeken de Wrspelaere voorn • en mits zijn overlijden nu Segher Morthier gehuwd met Susarme Busschaert over' hem als schoonvader en voogd over zijn "behaud kind dat de selve sijn huijsvrauwe bijden voorn. Ian de Groote haeren eersten man hadde verweekt, voorts Jan de Groote fs Joos ende ... voogden over loos en Frans de Groote ook kinderen van Christoffel voors chr. en J anneken de Wlspelaere hun vader en moeder als nog minderjarig. 20.9.1701

54. St. Jan de Groote fs Christoffels + Waarschoot in d'heirberghe teynden de Weststraete 1699. He. Susarme Busschaert fa 1an en zijn aldaar apparente hoirs Jan de Grootte fs . Joos voogd over Christoffel de Grootte 3j. bij de He. en de overledenen verwekt alsnu ook overleden en ook apparente hoor is den voorn. Jan de Grootte fs Joos ook als voogd over Joos en Frans de Grootte broeders van d'He. voorn. overledenen man. Segher Morthier , tegenwoordige man van de He. Christoffel de Grootte en Janneken de WJspelaere vader en moeder van den overledenen. 22.11.1701 55. Derde contrebutie Oostmoer Kerckstraete Weststraete Beke en Voorde: Arisdonck : 24.7.1674

ten belope van 4250 gulden. Jan de Muiinc~ de jonghe Piet er Willems fs Laureijns Ieren Pauwels Lieven van Gheldere Marten de Reu

De wed. Marten Claeijs

56. St. Tanneken VershÛjs fa Ioorls + Waarschoot Oostmoer 1705 derde huisvrouw van Hd. Arent de Reu fs J ooris. Apparente hoirs : Charel de Reu s'Hd. broeder en Bauduijn Versluijs broeder vande overledene deelvoogden over Elisabeth, Marie en Anna de Reu kinderen van den Hd. verwekt aan dele overledene, daervan tleste ten overlijden van sijn moeder rnaer en hadde den auderdom van 2j. 8m. Joos Roegiers fs Arerit. . S'Hd. weze verwekt in eerste huwelijk met Ioosijntien Rogiers. Pieter Van Hecke gehuwd met Marie Rogiers, Jan Lippens gehuwd met Elisabeth Rogiers. 28.4.1705


- 127 57. St. Pieter de Walsche fs Gillis + Oostmoer niet seer verre van het eijnde vande Arisdonckstraete, in het begin vande Boschstraete soo men ghelooft prochie van Sleijdijnghe ressort arnbachte van Waerschoot 16.7.1705. He. Jaequemijntien Van de Velde fa Iocris. Apparente hoors : Christoffel de Walsche broer van den overledenen en Christoffel Vermeire fs Arent voogden over Tanneken en Elisabeth de Walsche respectievelijk 11 en 9 jaar oud, kinderen van den overledenen gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Pierijntien Verrneire fa Arent voornt. die overleden is ten jare 1702 "sonder dat thaeren stèirfhuijse bij desen overledenen staet is ghemaeckt " en mits bij deze He. geen kinderen zijn verwekt. 20.10,1705 58. St. Catthelijne de Backere wed. van Pieter de Croocq + Waarschoot Oostmoer 1.10.1705,alwaar hoors zijn: Frans, Iooris, Pieter en Joosijntlen de Croocq allen hun selfs, voorts den voorn. Frans de Croocq en Lieven Marlman voogden over Tanneken' de Croocq ook fa Pieter voorn. minderjarige. . Deze staat van goed werd opgemaakt door Pieter Steijaert fs Pieter "conijncklijck eirfachtich notaris". 15.12.1705 59. Rek. door meester Joos de Kesele voogd over de weze van Arent de Reu verwekt bij J armeken de Kesele zijn zuster, ter presentie van Arent de Smet (?) sweesens vader en staande voogd. 14.12.1706 60. Auth. : Marie Blomme fa Pieter wed. en He. ten sterfhuis van Pieter Beirens Jobs + Waarschoot Keere in het eerste van de maand september 1704. 6.10.1705

fs

61. Auth. : Jan de Pauw fs Joos en Adriaen Beirens fs Adriaen deelvoogden over .de wezen van Joos de Pauw fs 'Passchier verwekt aan Elisabeth Beirens fa Adriaen voorn. He. 15.2.1704 62. Auth. : Jan de Grootte fs Joos voogd over de kinderen verwekt aan J armeken de Wispelaere. 31.12.1701 . 63. Auth, : Christoffel 29.3.1701

Driessens

van Christoffel

de Grootte

voogd over de weze Jan' Heems.

64. Copie : Jan de Smet voogd over J oorrs de Smet fs Marten. 14.6.1701 65. Sr. Cornelis de Vroe fs Philips en Sr. Pieter aan Pieter de Pau fs J ans. 20.2.1701

de Vroe fs Cornelis

geven procuratie

66. Cornelis Dierijcx afghegaen dlckgrave vanden generalen vrijen polder woonachtich binnen de prochie van Sinte Margriete, voorts Sijmoen Laros smet van sijnen stijle oock tot Sinte Margriete, mitsgr. Jacobus de Mulder, Jan Hebbrecht ende Joos Barbier alle tot Sinte Margriete verklaren dat Jan Vanden Neste een paard bezit die "op den 10 deser op den wegh van Brugghe tusschen het dorp van Maele ende Sijssele is ontloopen. .. . 16.12.1706 67. Jan Mathijs uijt crachte van procuratie aen hem verleent bij Lauwereijns Blanguaert en .Cathalijne Debbaut (wed. van Jan Ovaere) sijne huijsvrauwe verkopen aan Jan Lambrecht tot Eeklo. 18.6.1798


- 128 68. Auth. omme Jan Vijveraert 9.10.1653

ontf angher vande cappelrijen

69. Proces: Jan de Backere fs Jan Hre contra Pieter 26.12.1700

van Sinte Baefs.

de Vos verw.

70. Pieter Goethals fs 1ans en Guille Matthijs gehuwd geweest met Margriete Gicethals ook fa Jans verw. jeghens Tanneken Pauwèls wed. vanden voorschr. 1an GoethalsStaat van goed gemaakt ten sterfhuis van J armeken Dobbelaere fa Geert alswaar den voorn.· 1an Goethals Hd. bleven was. van 21.3.1662. 23.10.1700 71. Pieter de Vos en de wed. Pieter de Pauw fs Miehiel contra Guillaume Dhossche e.a. 7.7.1700. ]ooris Van Bouchaute fs Pieters doet eed als voogd ter ontlastinge van Simoen de Pauw fs Simoen, over de weze ] an de Pauw fs Simoen gheprocrieert bij Cathelijne van Bouchaute. 25.1.1701 72. Pieter Beirens verw. bet rocken van weghen Mre Jan Van Waesberghe Hre. 31.3.1700 73. j oannes Beirjans backer van sijnen stijle binnen de prochie van Waerschoot heeft "ten dienste vande gemeente deser prochie graenen gekocht". 23.6.1700 74. Lieven Van Gheldre procureur Vande Voorde. 11.5.1700

deser prochie stelt

zich seker en borghe over ]ooris

75. St. Lieven Meire + Waarschoot Oostmoere 22.6.1704 He. J oosijntien de Loof fa Lieven . . Hoors : Baudewijn Meire en Piet er Van Vooren gehuwd met Marie Meire kinderen van den overledenen verwekt in zijn eerste huwelijk aan Pierijntien Baetijnck f'a : Joos, mitsgr. den voorn. Baudewijn Meire en Lieven de Loof s'He. vader als deelvoogden over Lieven Meire minderj. Kind geboren ontrent negen maanden na de dood van dezen overledenen. De He. is nu gehuwd met Marten de Neve. 9.6.1705 76. St. d'eerbare Anna Marie Van Vooren fa Laurs + Waarschoot Kerckstraete 18.9.1704 ontren t t' durp. Hd. dheer Charles Van Hoorebeke fs dhr. Charles oud-baljuw van den ambachte. Hoors : dheer Charel van Hoorebeke tot Lovendegem en dhr. Geert van Hoorebeke tegenwoordigen baljuw van het ambacht Waarschoot, Joannes van Hoorebeke jongman bij compitente au de sijn selfs, voorts Jan de Pauw fs Pieter gehuwd met Angenesse van Hoorebeke, Joos Vander Sluijs fs Charels versaemt met Anna Marie van Hoorebele en ten laasten dheer Charels van Hoorebeke voorn. en Pieter de Maere tot Böu-· chaute voogden over Guilliame 15j., Pietronelle 22j. en Isabelle van Hoorebeke 19j. alle acht kinderen van de overledene bij dezen Hd. gewonnen. Maeijken Bral moeder van de overledene. Pauwel, Andries, Christoffel, Jan en' J anneken Van Vooren broers en zuster van de overledene, al oibedegen overleden, Andries Bral en Tanneken Spaes grootvader en grootmoeder van de overledene. Pieter Bral fs Miehiel kozijn paterneel van de overledene. 31.12.1706 77. J ooris de J aeghere fs Jan stelt zich seker en borge over Marie de Iaeghere suster He. ten sterfhuijs van Andries de Pauw. 23.12.1706·

sijne .


- 129 -

78. St. Andries

de Pauw fs Andries in zijn leven wethouder van het ambacht Waarschoot, aldaar overleden Keirckwijck den Dries 28.4.1706· He. Marie de J aeghere fa Jan. Hoors : Christoffel Rogiers fs Jan tot Eeklo en J ooris de J aeghere broer van de He. deelvoogden over Andries 7j., Joannes geboren na het overlijden van zijn -vader nu oud 4 weken, Pietronelle 10j. en Joanna de Pauw 5j. alle kinderen van den oveT-' ledenen gewonnen bij deze He. Pieter de Pauw broer van den overledenen. Elisabeth de Baets fa Jan eerste huisvrouw van den overledenen. 23.12.1706

79. St. Marie Waldack fa Jan + Waarschoot Oostmoer 29.12.1704. Hd. Guilliame Geirnaert fs Carel. HoOfs: Christoffel Vermeire voogd pat. en Pieter Waldack broer van de deelvoogd mat. over Jan Geirnaert l l j, kind van de overledene bij dezen 10.2.1705 80. Dhr. Pieter Steijaert Blomme fs Joos. 15.9.1705

ampman

ende

erfachtig

notaris

stelt

zich

81. St. Marie de Rijcke fa Jaspeert + Waarschoot Weststraete juni Hd. .Andries Geeraert fs Vincent. . Hcors : Marten Goethals tot Oostwinkel deelvoogd pat. en' Jan voorn. deelvoogd mat. over Jan 12j., Tanneken 10j., en Anna alle kinderen neffens J aspaert Geeraert onlangs in de leeftijd overleden na de dood van zijn moeder. J aspaert de Rijcke en Tanneken Matthijs vader en moeder van 21.1.1706 82. Rente in proffijte van Pieter de Vos fs Joos fs Joos alsnu Lievijne Huijghe zijn huisvrouw. 31.3.1705

en ten

laste

van

seker

over

overledene Ht:L gewonnen.

Joos

1705. . . de Rijcke fs jaspaert Marie Geeraert 4j. van 19 maanden de overledene.

Charel

de Pau ook

83. St. Paesschijntien

de Smet fa Pieter + Waarschoot Keirckstraete 16.5.1'706. Hd. Joos Claeijs f's loos. Apparente hoors : Jan Reijniers en Franccts de Baéts. voogden pat. en mat. over AI1ne Marie 7j. en J armeken Claeijs 4j. beide kinderen. van de overledene gewonnen aan dezen Hd. Anna Clijncke moeder van den Hd. leste wed. van Guillame Reijniers, 16.11.1706

84. St. Jan Paridaen fs Jooris verwekt aan Barbara ••••• + Waarschoot Oostmoer 23.5.1706. He. J armeken Vermeire fa Arent hier te voren weduwe van Iooris Pauwéls haar eerste man. Apparente hoors : Jo oris Aerts gehuwd met Cernelia Paridaen zuster van den overledenen en Christoffel Vermeire broer van de He. voogden over Tanneken Paridaen 4j. kind van den overledenen gewonnen bij deze He. 16.11.1706 85. St. Catthelijne Corrijn fa Franchoijs + Waarschoot Arisdonck 20.1.1706. Hd. Jooris de Vliegher fs Joos. Apparente hoors : Joos de Vliegher broer van den Hd. en Franchois Corrijn broer van de overledenen als deelvoogden pat. en mat. over Marie Loaise de Vlieghere 2j. kind van de overledene' gewonnen bij dezen Hd.

86. Rek •. door Jan Boelens

voogd neffens Christoffel Roegiers fs J ans over Joos, Marie en Cathelijne Roegiers drie minder], wezen vanMichiel Roegiers fs [ans en Tanneken de Pauw fa Arendt beide S.M.; ter presentie van Christoffel Rogiers medevoogd mitsgr. Jan Rogiers fs Miehiel gewonnen in eerste huwelijk met Elisabeth de Pau bij huwelijk zijn zelfs zijnde. 30.9.1706

.


- 13.0 87. Auth. : Marie van Hijste vidua en He. ten sterfhuis van Jan Depauw fs Joos, + Waarschoot Oostmoer december 1702. 16.3.1706 88. Auth. : Pieter de Vos fs Joos voogd¡ neffens Marten Steijaert over de wezen van Pieter van Landtschoot verwekt in zijn eerste huwelijk aan Joosijntien de Vos fa Joos. 18~3.1706 89. Sr. Pieter

van Rijckeghem stelt

zich seker en borge over Dhr. Jaecques Vanden

Kerckhove,

10.11.1706 90. Andries Cocquijt fs Piet er tot Waarschoot stelt zich seker en borge over Dheren Willem eh Gillis Raes kooplui binnen de stad van Dordrecht Holland. 2.5.1731 91. Dheren Charels van Hoorebeke baljuw van de parochie van Waarschoot en Jan Dobbelaere tot Waarschoot soo over hun selven als hier toe geauthoriseert bij Christoffel de Backere, Gillis Beijaert, Marten Bultinek, Care I de Reu, Carel Martens, Pieter Pauwels, Charles Versluijs, Jan Wilems, Joos de Reu, Lieven Van Gheldre, Pieter de Vos, Jan de Reu, Joos Versluijs, Guilliaem Martens, Jan de Vos, Cornelis Matthijs, Jan Grijp, Mattheus Van Nevele, Joos de Vlieghere, ende Daniel Van HoJderbeke respectievelijk burgemeester, schepenen en notabie ende insetene der voorseijde prochie ontvangen van dheer Anthone de Smet in Gent. 18.10.1694 92. Joos Vande Steene tot Waarschoot welcke comparant als ghisteren hem vindende gheexecuteert, gapprehendeert ende eensweeghe gherecommandeert in vanghenisse ten huijse ende herberghe de Croone binnen tselve Waerschoot. 13.8.1706 93. Liquidatie ghemaeckt tusschen Dhr. Geert van Hoorebeke baljuw, Andries de Pauw schepenen ende Dhr. Gillis van Mherhaghe greffier van Waarschoot. 28.2.1702 94.

St. Pieter

Van Lantschoot

fs Laureins : zie volgnummer

15.

95. St. Andries Seghers + Oostwinkel 30.3.1701. He. Tanneken Haeck die deze staat maakt en presenteert aan Pieter Seghers en Hendrik Haeck voogden van Joorijntien Seghers fa Andries voorschr. gewonnen in huwelijk met deze He. 20.12.1701 96. St. J armeken de Keer fa Arnaut + Oostwinkel. Hd. Marten Rijckaert fs Denijs. Marten de Keer voogd mat. en Jan de Smet voogd pat. over J oosijntien 7j., Pietronelle 10j., Pieter 6j. en Joanne 4j. 23.10~1703 . 97. St. Marten Goethals fs Phillps + Oostwinkel ontrent den most ressort van den ambo Waarschoot 14.6.1706. He. Pierijntien Geeraert fa Vincent. Hoirs : Jaques Beeckman tot Eeklo en Andries Geeraert broer van de He. deelvoogden over Jan 21j., Elisabeth 18l- en Petronelle Goethals 11j. alle drie kinderen van den overledenerigewonnen bij deze He. 22.2.1707 98. Pieter de Clercq fs Jan over z.ichze.l f en als voogd over zijne minderj. zuster brengt ten decrete de goederen van Arent de Vlaemijnck hun gewezen voogd. 13.9.1701


- 131 99. St. J ooris Boes fs Cornelis + Oostwinkel in de Velthouck 31.8.1704. He. Janneken de Muijnok fa Matthijs. Hoirs : J oannes Boes soo over s ijn selven als voogd over J ooris, Marie, Tanneken en Lievijne Boes zijn minderj. broer en zusters alle vijf kinderen van den overledenen gewonnen aan deze He. n.1.1705 100. Joe Caroline Theunissens dentie thebben ghenomen tot Waerschoot". 13.3 •.1704 BUNDEL

fa Dhr. Pieter verklaart "haere woonplaetse ende resiten huijse van Dheer Pieter du Four ghewesenen amman

328

101. St. Pieter de Jaeghere fs Pieter + Waarschoot in de Kerckstraete 25.5.1708 •. He •. Tanneken Dobbelaere fa Joos. . Apparente hoors : Jan van Holderbeke gehuwd met Martijntien de J aeghere, .midtsgr. den zelfden van Holderbeke en Joos de Jaeghere beide voogden over Pieter de J aeghere als nog rninderj., twee kinderen van den overledenen gewonnen in zijn eerste huwelijk met Martijntien Rogiers fa Bauduijn en ten laatste den zelfden ·Jan van Holderbeke en Pieter Dobbelaere broer van de He. deelvoogden over Anna. de J aeghere 2j. kind van den overledenen gewonnen aan deze He. 11.10.1708 102. St. Jan Vuijtterschaut fs Jan + WaarschootVoorde juli 1708. Hoirs: Joos Vuijtterschaut broer van den overledenen en Arent de Smet. fs Deiniel gehuwd met Livijne Pauwels fa Joos voogden over Joos l Sj., Jan 11j., en Marianna Vuijtterschaut 14j. mitsgr. J oosijntien ook overleden na haar vader, alle kinderen van den overledenen gewonnen aan Joosijntien Pauwels fa Joos voorn. 27.10.1708 . 103. St. Christoffel de Walsche fs Gillis in zijn leven kerkmeester van Waarschoot, + Waarschoot Weststraete J aegherpaele 27.9.1708. He. Joosijntien Wille fa Jan. . Hoirs : Iocris de Walsche broer van den overledenen tot Eeklo en Lauwereijns Wille tot Zo mergem broer van de He. deelvoogden over Christoffel de Walsçne 15 maanden en Livijne l Ij, twee kinderen van den overleden gewonnen aan deze He. Eigendom van dezijde van den overledenen bij successie van Jan de Walsche zijn broer te Sleidinge in de Wittemoer. 27.11.1708 104. St. Iocris de Vlieghere fs Joos + Waarschoot Arisdonckstraete 1.9.1708. He. Pier ijnt.ien Buijsse fa Lieven "sonder dat sij staende .hemlieden houwelick eenighe kinderen hebben gheprocrieert, nemaer sijn aldaer apparente hoirs'' : Joos de Vlieghere f's Joos voors. en Christoffel WHlems fs Jan voogden over Joos de Vlieghere minderj. Weze van den overledenen gewonnen in zijn eerste huwelijk met Joorijntien Willems fs J ans s.m., voorts den voorn. Joos de Vlieghere broer van den overledenen en Frans Corijn voogden pat. en mat. over Marie Louijse de Vlieghere minder], wezen van Cathelijne Corljn fa Franchois gewonnen bij den overledenen in zijn derde huwelijk en aangaande het wezekind van den overledenen gewonnen met Marie Vrombaut fs Adriaen in tweede huwelijk, is gestorven voor de dood van zijn vader. Joos de Vlieghere fs Joos, broer van den overledenen. Huwkontrakt voor notaris Pieter Steijaert van 1.2.1704. 27.10.1708 105. St. Joorijntien van Heirsele fa Jan + Waarschoot Weststraete lesten december 1707~ Hd. Lieven Tei rrelijnck fs Joos. Hoors : Piet er van Bouèhaute gehuwd met J armeken Pauwels fa Joos dochter van d'overledenè gewonnen aan den voorn. Joos Pauwels, voorts Jan Mariman gehuwd Joosijntien Teirrelijnck en ten laatsten den voorn. Mariman en Pieter--väi1:"BOchaute


- 132 Teirrelijnck 23j., twee kinderen deelvoogden over Lievijne nen aan den Hd. Lievijne de Pauw moeder van de overledene. 2.5.1708

van de overledene

gewon-

106. St. Cathelijne Buiise fa Lieven + Waarschoot op de Oostmoer september 1708. Hd. Andries Mariman fs Andries. Hoors : Jooris Buijsse broer van de overledene en 1an de Muijn'ck fs Lieven deelvoogden over Livijne Martman 4j. en half kind van de overledene gewonnen aan dezen Hd. 10.4.1709 107. St. Jan Arents f's Jan + Waarschoot Weststraete 1708. He. Maghdaleene Van Vooren fa Christoffels. Apparente hoors : Marten de Vliegher fs Christoffel tot Zomergem en Pieter Pauwels fs Arent voogden over 1an Arents 16j. kind van den overledenen gewonnen in eerste huwelijk aan Marie Pauwels fa Arent voorschr., voorts den voorn. de Vlieghere en Pieter Van Vooren broer van de He. deelvoogden over Pieter 7j., Marie Sj, en Elisabeth Arents 3j. alle drie kinderen van den overledenen gewonnen aan deze He. Gronden van de. zijde van de overledene te Merendree Overpoucke. 7.5.1709 108. 2de Rek. door Laurs Verhaeghe fs Marten .voogd neffens Jan Van Ackere tot Sleidinge over de wezen van Jan de Pauw fs Joos verwekt aan Marie van Hijste. lste rek. van 7.1.1705 109. St. om me de wezen van Jan de Pauw fs Joos verwekt aan Marie Van Hijfte als de gonne van Charles de Pauw fs Joos voorn. gewonnen aan Lievijne Huijghe, ter eausen het overlijden van' Elisabeth de Reu overleden huisvrouw' van Lauwereijus Verhaeghe fs Marten + Waarschoot Kerckstraete 18.9.1708 alwaar deze wezen te samen hoors zijn over een vijfde staak, midts geene lichaemelijcke en sijn gheweest nevens de kinderen van Arendt de Reu, de kinderen van J ooris de Reu, de gonne van Joosijntien de Reu en ten lesten Charles CIaeijs sone van Joos en. Pierijntien de Reu, al. twelcke bij desen hebben doen in het geschrifte stellen de ghemelde Marie van Hijf'te ende Lievijne Huijghe als moeder en voegde over de voorseijde hunne kinderen ter assistentie van Jan de Reu hunnen voogd pat., ghesuccedeert in plaetse vanden voorschreven Laurs Verhaeghe, ende Jan Van Ackere tot Sleidinge ende Christiaen Huijghe tot Kaprijke voogden mat. Verkaveling van 14.11.1708 voor notaris Preter Steijaert. 15.1.1709 110. Ghetroncquiert extrait uit st. Marijn Rijckaert dd. 15.1.1707. Apparente hoirs : eerst Frans Rijckaert sijnen sone, de twee kinderen van Márie Rijckaert gewonnen bij Jacobus Van Speijbrouck voorts de vier: kinderen van Marijn Rijckaert de jonge verwekt aan J armeken ~est ende Pietronelle Verstraete.}. mitsgr, Anna Wille. 111. Verkaveling tussen de zeven kinderen en kleinkinderen van Dheer Norbertus Vande Kerkhove en Joe Isabelle Vanden Bruggen die dochter was van Dheer Pieter en Joe Marie Anna Vande Kathulle fa Mhr. Arthus als daar ztjn Frans Ioannes en Marie Anne Vande Kerkhove, voorts Guille Dobbelaere fs Jan als vader en voogd over .' . '. zijn vier kinderen gewonnen aan J oanne Vande Kerkhove, Pieter Dobbelaere fs Guille gehuwd met Marie Isabelle Vande Kerkhove en ten laatsen de twee wezen van : Pieter Vande Kerkhove + Watervliet, het eerste gewonnen aan Martijntien de Decket wed. van Cornelis van Hê~ en het tweede in zijn tweede huwelijk aan Martinne Sinave, He. bleven 't zijnen sterfhuis. z.d. J25.ä~1727 112. Los blad: St. omme Hansken, Pierken, Maeijken ende J anneken Rijckaert de vier onbejaerde kinderen van wijlent Nicolaeijs Rijckaert die hij gewonnen heeft


133 bij Bet jen de Smet als He. Marten Rijckaert en A'nthonus de Smet voogden. 12.2.1657 113. St. Tanneken de Cleene fa Adriaen + Oostwinkel 20.10.1708. Hd. J aspaert Andries. Laureijns de Cleene en J oannes Andries over sijn selven ende voogd pat. beneffens den voorsijden de Cleene voogd mat. over Marten 22j., Piet er 18j~ zijnde drie kinderen van de overledene gewonnen bij desen Hd. z.d, (1709) 114. St. Cornelis Matthijs fs Pieters . + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete 19.4.1721. He. Tanneken de Croock fa Preter. Apparente hoors : Frans de Croock broer van de He. voogd mat. over J oannes Matthijs 6j. enig kind van dm overledenen gewonnen aan deze He., mits [oosljntien de Croock joncxste weese eenighe daeghen naer het prijsen vande goederen is commen te overlijden maer hebbende den auderdom van 2j. Tanneken de Croock hertrouwde met Vincent de Craene. 21.7.1722 115. St. Elisabeth Lannoij fa J aecques + OostwinkeI. Hd. Piet.er Goegebuer fs J aeques. Christoffel Lannoi] voogd mat. en Bertholemeus Goegebuer voogd pat. van het enig kind J oannes Goegebuer 22m. 17.1.1708 116. Acte emancipatie 20.10.1708

omme Pieter

Standaert

fs Franchois

oud 21j.

1.17. Advokaat Frans Vander Beke (Adt RvVL en schepenen van de Keure van Gent) verkoopt aan Jan de Pau fs Gelain "een huijs ende eirfve ten durpe van Waerschoot van audts genaemt den Dobbelen Arent daer het schepenhuijs van desen arnbachte alsnu ghehauden wordt. 16.4.1708 118. St. Jan de Vree se fs Pieter + Waarschoot Jaegherpaele wijk van de Weststraete 26.1.J 707 He. Pietronelle Geeraert fa Jan. Hoors : Pieter Verhije fs Cornelis voogd pat. en Denijs Geeraert broer van de He. voogd mat. over Jan 13j., en Pieter de Vreese l l j, twee kinderen van den overledenen gewonnen bij deze He. Gronden van den overledenen uit hoofde van J armeken Colpaert zijn tante te Waarschoot. 19.7.1707 119. St. Marie de Bliecq fa Pieters + Waarschoot Oostmoer 15.3.1706 •. Hd. Guilliaeme Maenaut fs Iaecques, Apparente hoors : .Ferdinant de Bliecq broer van de overledene en Frans Neijt fs Lieven deelvoogd over Pietronelle Maenaut 4m. kind van de overledene gewonnen aan dezen Hd. 30.7.1707 120. St. Christiaen Blomme fs Jan + Waarschoot Keirckstraete 2.10.1705. He. Magdaleene Van Wiinsbeirghe fa ]aecques en zijn alhier apparente .hoors Lieven Blomme oom van deooverledenenen Iaecques van Wijnsbeirghe vader van de He. deel voogden over Jan 5j., en Ianneken Blomme 3j. twee kinderen van den overledenen bij deze He. 30.7.1707


- 134 121. St. eersamen Christoffel De Backere fs Christoffel oud burgemeester van het ambacht Waarschoot, + Waarschoot Weststraete 22.4.1707. He. eerbaere Martijntien Martens fa Pieter en zijn aldaar hoors Christoffel Dobbelaere fs jan en eersaemen Guilliaeme Martens fs Pieter voorn. deelvoogden pat. en mat. over Christoffels 21j., Pieter 15j., en Anna Mar ie De Backere 13j. alle drie kinderen van dezen overledenen gewonnen bij deze He. Gronden van de zijde van den overledenen uit hoofde van Marie Vuijtterschaut zijn moeder volgens verkaveling van 10.7.1672. 19.7/1707 122. St. Ioorts Pauwels fs Iooris + Waarschoot Oostmoer juli 1707. He. J armeken De Smedt fa J ooris en zijn aldaar apparente hoors : Pieter Pauwels broer van den overledenen en Joos Claeijs gehuwd geweest met Paesschasia De Smet fa J ooris voorn. deelvoogden over Iooris 6j., Livijne 4j. en [oosijntien Pauwels 9m. alle drie kinderen van den overledenen bij deze He. gewonnen. Gronden van de overledenen uit hoofde van 1oor is Pauwels en Joosijntien Paridaen zijn vader en moeder. 22.10.1707 123. St. Christoffel de Craene fs Vincent + Waarschoot Keirckstraete in het Houcxken 23.5.1707 en Joorijntien Mariman zijn huisvrouw + 10.3.1707 en zijn aldaar hoors Pieter de Craene fs Vincent voorn. en Lieven Mariman ook f's Lieven voorseijt beide voogden over Cathelijne de Craene Ij. minderj. weze van beide overledenen. Gronden uit hoofde van Vincent de Craene en Cathelijne de Vos vader en moeder van de eerste overledene. Vincent de Craene oom van deze weze. 21.6.1707 124. St. Tanneken de Walsche fa Pieter + Waarschoot Oostmoer 25.10.1721. Hd. J ooris van Hecke fs J onnas en zijn aldaar apparente hoors : Gillis J aecques . gehuwd met Elisabeth de Walsche ook fa Pieter voorn. zuster van de overledene, . voogd mat. en Jacobus de Neve fs Pieter rechtsweire van den Hd. voogd pat. over Marie Arme 6j. en Joannes 3j. alle twee kinderen van deze overledene gewonnen bij dezen Hd. Gronden van de overledene bij uitgroting van 12.11.1718 jegens voorn. Gillis Iaecques. 28.4.1722 125. St. Lievijne de Vos fa Inghel + Waarschoot Weststraete 11.3.1717. Hd. Pieter de Groote fs Jan en zijn aldaar hoors Mre Alexius Barbe deelvoogd .. mat. en loos de Groote voogd pat. van Jan 13j., Joos 10j. en Pieter de Groote alle drie kinderen van de overledene bij dezen Hd. gewonnen. 23.11.1717 126. St. Marie de Rell fa Bertholomeus en Marie de Pruijstere + Waarschoot in het Houcxken van de Keirckstraete kerstavond 1722. Hd. Laureijns Lippens .fs 1 ooris en zijn aldaar apparente hoirs Joos Bral tot Lovendegem deelvoogd mat. en. J oannes Lippens broer van den Hd; deelvoogd pat. over Jacobus 6[., J oannes 4j. en Anne Lippens 6m. alle drie kinderen van de overl, gewonnen bij dezen Hd. 26.1.1723. 127. St. Marten

Goethals

f's Philips

: zie bundel 327 - volgnummer

97.

128. Rek. door Christoffels de Walsche fs Gillis voogd over de wezen Ploter de Walsche fs Gillis voorn. + Sleidinge ambacht Waarschoot 16.7.1705, gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Pierijntien Vermeire fs Arent ter presentie van Christoffel Vermeire medevoogd, Jaecquemijntien Vande Velde vidua en He. van Pieter de Walsche . vader van de wezen, geassisteerd met Joeris Vande Velde haar vader. 8.2.1707


- 135 129. 2de rek. door Preter Muijlaert fs Marten voogd over de vier wezen van Marten Muijlaert zijn broer, verwekt aan [oorijntien Bultijnck fa Pieter, Leste rek. van 12.5.1699; presenterende deze aan Adrtaen Pieters schoonvader en voogd over dezelfde wezen. 5.4.1707 130. Purgatieve ghedresseerd op den staet ten sterfhuijse van Susarme Lemij fa 1aecques en overgebracht bij Mr. Pieter de Baets als Hd. op 15 maart 1707. ' 22.10.1707 131. St. [oosijntien van Hecke fa loos + Waarschoot in de Keirckstraete oktober 1706• . Hd. Preter Verheecke f's Pieters en zijn aldaar hoors Pieter Verheecke voorn. en Adriaen Wille fs 1005 tot Oostwinkel deelvoogden over loos 17 j. 1an 15j. en Pie- . tronelle Verheecke 20j. alle drie kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 6.3.1708 132. St. Susarme Lerni] fa J aecques + Waarschoot 7.9.1704. Hd. Mr. Pieter" de Baets fs Guilliaeme en zijn aldaar apparente hoors Jan Baert fs Pieters en loos de Baets voogden over Pieter l l j., Ioannes 4j.,· Elisabeth 14j., Joanne Marie 12j. en Angelijne de Baets 6j. alle vijf minder], kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 15.3.1707 . 133. St. Pieter de Baets fs Iooris + Waarschoot Keirckstraete 1706. He. Lievijne de Cleircq fa Gillis en zijn aldaar hoors Gillis de Cleircq voorn. en Marten de Baets ook f's Iocris broer van den overl. deelvoogden over Iooris 10j., Pieter 4j. en Jan nu 13m. geboren na het overlijden van zijn vader alle drie kinderen van den overl. gew. aan deze He. 15.3~1707 134. Augm. omme Ioannes de Vos fs Pieters verwekt aan Pieternelle Speeckaert .dochter van eersaernen Maximiliaen en d'eerbare Elisabeth Van Daepele, ter eausen het overlijden van Maximiliaen Speeckaert zijn grootvader mat. + te Kaprijke. 2.7.1707 . 135. St. Lieven Rogiers fs Arent + Waarschoot Oostmoer teijnden de Arisdonckstraete 18.3.1707 •. He. Pietronelle Snebbaut fa Adriaen en zijn aldaar apparente hoors Arent Rogiers voorn. en Pieter Snebbaut halfbroer van de He. deelvoogden over Arent 10j., Adriaen 3j. en j anneken Rogiers 12j. rnitsgr. Marie Rogiers ontrent l j., alle vier kinderen van den overl. bij deze He. gew. Gronden van de over I. uit hoofde van Tannken Mariman zijn moeder. 19.7.1707 136•. St. J ooris Pauwels fs Jan + Waarschoot Weststraete tweeden dag van Paesschen. He. Marie Bauwens fs Phls en zijn aldaar apparente hoors Jan Pauwels broer van de overl, en Pleter Bauwens broer van de He. deelvoogden over Ioannes 7j., j anneken 10j. en Anna Pauwels 4j. alle drie kinderen van den overl. bij deze He. gew. 10.3.1707 ::

137. St. joosijntien Pauwels fa 1005 + Waarschoot in de Voorde 27.6.1701 Hd. Jan Wtterschaudt fs Jan en zijn aldaar hoors Arent de Smet fs Daniel gehuwd met Livijne Pauwe.l s fa Joos voorn. en Joos Wtterschaut broer van den Hd. deelvoogden over Joos 16j., joannes 10j., Joorijntjen 2Ij., joosijntjen 19j. en Anna Wtterschaut 13j. alle vijf kinderen van de overl. bij dezen Hd. gew. 22.2.1707 138. St. Marten Verstraete fs joos + Oostwinkel 1707. He. J armeken de Muijnck. Jan Verstraete fs loos broer van den overl. sijn selfs man mitsgr. als apparente' voogd over Fransoijs en Charel Verstraete broer en halfbroer van den overl.,


- 136 voorts als voogd over het minder], kind van wijlen Marijn Rijckaert verwekt··· . bij Pieternelle Verstraete fa Joos en Fransoijs Rijckaert voogd pat. van de voorseijde weze. 13.8.1707 139. St. Pieter de Smet fs Charels + Waarschoot Arisdonck 7.9.1707 alwaar hoors zijn Arent de Smet broer van den overl, en Iocris Neijt fs Christoffel voogden over J armeken de Smet fa Pieter voorn. 12j. dochter van den overl. verwekt bij [oosijntien Neijt fa Christoffel voorseijt. 24.1.1708 BUNDEL 329 140. St. Franchoijs Rogghe fs j oor is + Waarschoot teijnden de Weststraete op den goede compiterende deerw. Paters der Socitheijt jesu in Bru.gghe 1.5.4.1708~ He. Tanneken de Craene fa Segher en zijn aldaar apparente- hOOfSPieter Vande Kerckhove gehuwd met Marie Rogghe .fa J ooris voorn. en Lieven de Muijnck gehuwd met Elisabeth de Craene moeije van de He,': deelvoogden pat. en mat. over Segher 18j., Pieter 12j. en Ioanne Marie Rogghe 3j. alle drie kinderen van de overl, gew. aan deze He• . 23.7.1709 141. St. Pietronelle Rogiers fa Bauduijn + Waarschoot Beke den .Boseh 11.7.1708. Hd. Jan Grijp fs Laurs en zijn aldaar hoirs Baudewijn Grijp en Frans Neyt gehuwd met J aecquemijntien Grijp fs et fa ] an voornt. mitsgr, den voorschr, Baudewijn en Lauwereijns Grijp broer van den Hd. deelvoogden over Piet er 20j., Guille 18j.· j anneken 14j. en Marie Grijp 10j~ alle kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 26.2.1709 142. St. Segher Mortier fs Geeraert + Waarschoot teijnden de Weststraete in dheirberhge den Lesten Stuyver 17.3.1709. . He. Susarme Busgaert fa ] an en zijn apparente hoors ] an Cooreman tot Aalter gehuwd met Tanneken Mortier fa Geert voorn. en Nidaijs Busgaert fs Miehiel tot Ursel deel voogden over Christoffel Mortier 4j6m. 11.11.1710 143. 143. St. Niclaijs Vande Velde fs .Abraham + Waarschoot Voorde Maart 1709. alwaar apparente hoirs zijn Christoffel A ndries voogd van Pietronelle ende Marie Vande Velde fa Niclaijs bij hem gewonnen met Cathelijne de Vlieghere. )3.5.1710 144. St. Marten Sierens fs I o or!s + Ronsel in de Ronsselstraete 30.3.1710. He. Joosijntien Van Vlaenderen fa Marten en zijn aldaar hoors Gillis Sierens broer van de overl, en Jan de Kesel fs Joos voogden over Jan Sierens -lI], kind van den overl, gew. in eerste huwelijk aan Tannken de Kesel fa Joos voorn. mits de He. en den over 1.· geen kinderen hebben verwekt. . 26.5.1710 145. St. Ioannes Comargo fs Marten + Waarschoot Kerckstraete september 1710.· He. Cornelie Pauwels fa Baudewijn alwaar apparente hoors zijn den voorn. Marten Cornargo vader van den overl. voogd pat. en Jan Pauwels fs Baudewijn voogd. mat. van Joanne Comargo minder], weze van den.overl. gew. aan. deze He. 13.12.1710 146. St. Pietronelle Pejrs fa Jan + Oostwinkel juli 1710 huisvrouw van. Jan Matthijs fs· . Pieters als Hd. en te voren wed. van J aecques Tijsebaert. Marten Peirs oom en voogd over de kinderen van de overI. gewonnen bij den voorn. Tijsebaert,

.

9.12.1710 147. Rek. door Anthone de Roose fs Jan als voogd pat. neffens ]'i)oris de Wevere voogd mat. over de wezen van Frans Standaert en Livijne Callandt fa Pieters zijn huisvrouw respectievelijk + 18 en 27 oktober 1708; ter presentie van Pieter Standaert


- 137 een van deze kinderen alsnu gehuwd. 11.11.1710 148. St. Charels Van Hoorebeke fs Dheer Charels in zijn leven baljuw geweest van het ambacht Waarschoot + Waarschoot in de Kerckstraete 5.10.1708, alwaar hoors zijn: Dheer Charles, Geeraert en Joannes Van Hoorebeke, voorts apparente hoir Jan de Pauw fs Pieter gehuwd met Agnesse Van Hoorebeke, Joos Vander Sluijs getrouwd met Anne Marie Van Hootebeke,. Preter Iguet versaernpt met Pietronelle Van Hoorebeke en Andries Bauwens geallieert met Isabelle Van Hoorebeke, voorts. den voorn. Charles Van Hoorebeke als staande voogd over Guilliaeme Van Hoorebeke 18j., alle kinderen van den overl. gew. aan d'eerbare Anne Marie Van Vooreri fa Laurens. Eigendom : ••• èene behuijsde hofstede met de brauwerije ende scheure te Waarschoot • ••• Eene heirbeirghe bewoond bij Pieter de Baets fs Andries ten dorpe van Waarschoot • ••• .Eene heirberghe "het Beir tien'' deels verkregen bij koop jegens Marten Vander Sluijs, ••• Dheerbeirghe "den lesten Stuijver" teijnden de Weststraete. Eigendom te Watervliet, Oosteeklo en Ertvelèi~•.·,. 1.3.1710' . 149. Hoors ten sterfhuis van Adriaenken Lippens fa Iocris zuster van Pieter en Elisabeth Lippens, overleden huisvrouw van Segher Aubaes tot Zomergem die geen licha.rnelijke hoors en hadden achtergelaten. . , Hoors : Pieter, Jan, Andries en Christoffelijntien Lippens al fs et fa Pieter; mitsgr. Philips Tairrelijnck . gehuwd met Janneken Vermeire fa Arendt en van Elisabe th Lippens, voorts Jooris de Walsche fs Gilles voogd nevens Christoffel Vermeire ook zoon van Arerit en Elisabeth Lippens ook voogd over de wezen van Pieter de Walsche verwekt bij Piertjntien Vermeire ook dochter van Arent en van Elisabeth Lippens, al te samen hoors (twee staken) van vollen bedde ten sterfhuis van Adriaenken Lippens voorn • 6.4~1709 150. St.Daniel de Baets fs Jan + Waarschoot Oostmoer 16.5.1710. He.• Andriessijntien Verhaeghe te voren wed. van Phihppus de Pauwen alwaar apparente hoors zijn: Jooris Autreve gehuwd met Joorijntien de Baets dochter van den overl, gew. in eerste huwelijk aan Pierijntien Vander Hoogherstraeten fa Jan, J ooris Buijsse gehuwd met J anneken de Baets en ten laatsten de drie kinderen van J ooris Van Bochaute gew. aan Pierijne de Baets ook dochter van den overl, en Pierijntien Vander Hoogherstraeten. 13.1.1711 . 151. St. Tanneken de Cleene fa Adrijaen + Oostwinkel 20.10.1708. Hd. Jaspart Andries. Laurens de Cleene en J oannes Andries over zijn zelfven en voogd pat. beneffens . den voorseijden Cleene voogd mat. van Marten 22j. en Pieter Andries 18j. alle . drie kinderen van de overl. bij dezen Hd. 7.5.1709 152. Staet in baete ende inventaris in baete ende commeren overgeeft Jan Buijlaere impetrant van briefven. 17.9.1709

die bij desen doet ende

153. Rek. door Arent de Smet fs Charles voogd over de weze van Pieter de Smet zijn broer verwekt aan joosijntien Neijt fa Christoffels, ter presentie van Iooris Neijt oom van de weze en medevoogd. 26.2.1709 154. St. Marie Rogiers fa Arendt bij Tanneken Mariman +Waarschoot Oostmoer 1.9.1708. Hd. Pieter Verheecke fs Lieven en z ijri aldaar hoors den voorschr. Arent Rogiers vader van de overl, en J ooris Verheecke broer van den Hd. deelvoogden over Arent 9j. ~n Joorijntien Verheecke 3j. twee kinderen van de over 1. gew. bij dezen Hd. Jóqrfs Verheecke broer van den Hd. 26.2.1709


- 138 155. St. omme de wezen van Pieter de Walsche fs Gillis verwekt aan Pietronelle Verme.ire die dochter was van Arent en van Elisabeth Lippens fa Iocris hoors tot een derdein een tweede staak van vollen bedde ten sterfhuis van Adriaenken Lippens fa jooris vorn, overleden huisvrouw van Segher Aubaes tot Zomergem. J ooris de Walsche fs Gilles . voorseijt en Christoffel Vermeire ook oom van de wezen en neffens dezelfde wezen ook hoors ten voorn. sterfhuis, beide voogden. Zie ook velgnummer 149 12.3.1709 156. St. J ooris de Pauw fs Arendt + Waarschoot Oostmoer december 1708. He. Joorijntien de Baets fa Ghelaut en zijn aldaar hoors Marten Clijncke gehuwd . met Marie de Pauw zuster van den overl. en Jan de Baets broer van de He. beide deelvoogden over, Arendt 5j~ en Pieter de Pauw 2j., alle twee kinderen van den overl, gew. aan deze He. Andries Mariman is nu gehuwd met deze He. 10.4.1709 157. St. Iaecques Steelant fs Joos + Waarschoot Arisdonck september 1708. He. Cathelijne Van Laeke fa Frans en zijn aldaar hoors Joos Steelant broer van den overl. en Ghelain Van Laeke broer van de He. deelvoogden over Joosijntien 11j. en Marie Steelandt 4j., alle twee kinderen van den overl. bij deze He. gew. 7.5.1709 158. St. Joosijntien Pijffroen fa Arnaut + Oostwinkel. Hd. Jan Rogiers die dezen staat maakt en presenteert aan Pieter Rogiers over sijn selven en als voogd mat. van Jan 23j. en Marie . 28j. "sijnde blindt", alle drie kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 7.5.1709 159. St. Tanneken Callandt fa Pieters + Waarschoot Arisdonck 24.9.1708. . .. Hd. Joeris de Wevere fs Jan en zijn aldaar apparente hoors Lieven Marlman fs Andries en Niclaeijs de Wevere broer van den Hd. deelvoogden over Marie 14j.¡ en Janneken de Wevere llj. twee kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. ... J armeken Callandt zuster van de overl; en de kinderen van Franchoijs Standaert verwekt aan Lievijne Callandt... . 7.5.1709 160. St. Jacques Bogaert + Oostwinkel. He. Elisabeth Andrles de welke deze staat maakt en presenteert aan Frans Bogaert en Jaspard Andries pat. en mat. voogd van j aspaert 4j en Marie Bogaert 8j. alle twee kinderen van den overl. gew. aan deze He. 7.5.1709 161. Purgatief bij Carel de Backere ghewesen burgemeester van de parochie en ambachte van Waarschoot nopende den ernploij van pennijnghen soo wel de ghonne bij hem over de prochie ontfanghen ende gheprocedeert vuijt de vercoopijnghe vande 42 sacken en half haevere toeghecommen hebbende desen prochie ende ghesoldeert gheweest ten voorleden jaere ten huijse van Pieter Van Renterghem entrent de Brughsche poorte der stadt Ghendt. 28.9.1709 162. Renseing door Geeraert Van Hoorebeke baljuw en Jan de Vos burgemeester prochie van Waarschoot. 17.2.1709

der

163. St. ornme de wezen van Joorls Pauwels fs Jan gew. aan Marie Bauwens fa .Philips van hetgeen. op hen verstorven ende ghesuccedeerd is met het overlijden van Jan Pauwels hun oom pat. alwaar deze wezen hoors zijn tot een tweede staak van vollen bedde nevens de kinderen van Arendt Pauwels die den anderen tweeden staak van vollen bedde representeren, boven dat Pieter Van Bochaute tot Waarschoot


- 139 en Christoffel Van Hecke tot Zomergem beide causa uxorum ten voorn. sterfhuijs ook hoors zijn tot twee staken van halfven bedde mits den voorn. Jan Pauwels + Waarschoot in de Weststraete in januari 1709 geen lichamelijke hoors en hadde achtergela ten. . Piet er Bauwens broer van de moeder van de wezen, 12.3.1709 164. St. Plerijntien de Smet fa Jan te voren wed. van Pieter Mariman. Hd. Niclaeijs de Pauw fs Gillis en zijn aldaar apparente hoors Vincent Dedönder tot Eeklo gehuwd met Pietronelle Mariman, Guilliaeme Dobbelaere tot Zomergem gehuwd met Margriete Mariman, Adriaen de Vlieghere alsnu tot Eeklo gehuwd met Christoffelijntien Mariman en Jan Heskens soldaat;' gehuwd indien hij nog in leven was met Pauwelijntien Mariman, vier kinderen van de overl. gew. in eerste huwelijk met den voorn. Pieter Mariman, voorts Gillis de Pauw meerderj. zoon van den Hd. en Marten Peirs tot Hadeghem versaemt met [anneken de Pauw, mitsgr. den · voorn. Gilles de Pauwen J an de Pauw broer van den Hd. deelvoogden . over 1an 24j. en Elisabeth de Pauw 21j. ook vier kinderen van de overl. gew. met dezen Hd. . 28.5.1709 165. St. Jan Geene fs loos + Waarschoot Weststraete augustus 1708. He. Lievijne de Backere fa Pieters en zijn aldaar apparente hoors Guillde de Kesele fs Geert gehuwd met Elisabeth Geene zuster van den over}. en Caerel de Backere · broer van de He. deelvoogden over Marie 5j. en Christoffelijntien Geene 2j., twee kinderen van den overl. gew. bij deze He. 23.7.1709 166. St. Marie de Vliegher fa Marten + Waarschoot Weststraete 23.3.1709. Hd. Arent de Smet fs Marten eri zijn aldaar apparente hoors Laurens Van Maldeghem tot Zomergem deelvoogd mat. en Dheer Jan de Smet tot Eeklo deelvoogd pat. over Marten 17j., Pieter 3j. en Anna Marie de Smet 13j., drie kinderen van de overl. gew. bij dezen Hd. Gronden te R onsele in de Ronsselstraete. 22.10.1709 167. St. Ioorijntien Van Nevele fa Iooris + Waarschoot Beke 11.9.1708 •. Hd. Pieter Van Laeke fs Iaecques en zijn aldaar apparente hoors den voorn. Jaecques van Laeke vader van den Hd. en j ooris van Nevele vader van de overl. deel voogden · over Jacobus Van Laeke 17m. kind van de overl. gew. bij dezen Hd. 17.12.1709 168. St. Andrtes Geeraert fs Vincent + Waarschoot Weststraete 7.8.1708. He. [.anneken Vermeire fa Jan en zijn aldaar apparente hoors Denijs Geeraert halfbroer van den overl. en Jan de.Rijcke fs La spaert voogden over Ioannes 14j., Tanneken 13j. en Anne Marie Geeraert 7j., drie kinderen van den over]. gew. in · zijn eerste huwelijk aan Marie de Rijcke fa J aspaert voorn. mits deze He. geen kinderen van den overl. in het leven heeft. 25.2.1709 169. St. Ioosijntien Haeck fa Joos + Waarschoot int eijnde vande Keirckstraete entrent de Keirckmeulen december 1720. · Hd. Jan de Pauw f's Niclaeijs en zijn aldaar apparente hoors Pieter Haeck fs Joos voorn. broer van de overl, voogd mat. en Marten Van Buere gehuwd met de zuster van den Hd. voogd pat. over Laureijns l l j., Pieternlle 9j., Judocus 7j., Anna Marie 5j., J o or ijnt ien 4j. en Martijntien de Pauw 2j. en half, zes kinderen van de overl. gew. bij dezen Hd. 7.7.1722 170. St. Marie Buysse fa Christoffels + Waarschoot Arisdoncq 6.3.1722. Hd.Daniel Van Coppenholle fs Jan en zijn aldaar apparente hoors Segher Buysse broer van de overl. voogd mat. en Pieter Van Coppenholle tot Quaeremont broer


- 140 van den Hd. voogd pat. over Christoffel 20j., Ioannes 17j., Marie 13j., Segher 7j.; Pieter 5j., en Joanne Van Coppenholle 6m. zes kinderen van de overl, gew. aan dezen Hd. 21.7.1722 171. St. Christaen Roegiers fs Daniel + Waarschoot Oostmoer ontrent half sept. 1.720. He. Pietronelle Schaudt fa Jan en zijn aldaar apparente hoors Vincent Roegiers halfbroer van den overl. voogd pat. en Pieter Schaudt broer van de He. voogd mat. over Daniel 23j., Joanne 20j., Anne 16j., Elisabeth 11j. en Marie 8j., alle vijf kinderen van den overl. gew. aan deze He. 7.7.1722 BUNDEL 330 172. St. j anneken Everaert fa Jan + Waarschoot in de Voorde onder het ressort van de Keure van Sleidinge 29.1.1710. Hd. Joos Vuijtterschaut fs Vincent en zijn aldaar apparente hoirs Jan Heveraert voogd van J armeken Vuijtter-schaut 3 weken kind van de overl. gew. aan dezen Hd. z.d. 173. Ghetronquiert extraiet uijt den staat van Pietronelle Vincke fa Maerten + Heerlijkheid Oostwinkel december 1713~ Hd. Joos Gheerlant fs Gillis. Apparente hoor Joos Coppens fs Geeraert oom van alfven bedde en deelvoogd over Iooris, Marie, Catharine en Janne Gerlant alle kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 22.6.1715 174. Getroncquiert extraiet uijt de Rek. van Arnaut Claijs schepen, als vader en voogd over zijn kinderen gew. aan wijlen Marie Pauwel s, zijn overleden. huisvrouw.: 4.6.1720 .

.

175. St. joannes Ketele fs Joos jongman + Oudenaarde 28.7.1717 geprocrieert bij Ioffr, Ioanne Van Meirhaeghe fa Arents zijn moeder overleden huisvrouw van Joos . Ketele welke mits dezen heeft doen maken den voorn. de Ketele als vader en enige hoir mubelair paterneel ter ener zijde en Franccis van Meirhaeghe fs Arents tot, Oijcke Dheer Gillis Van Meirhaeghe ook fs Arent greffier van de prochie van Waarschoot Sleidinge etc. ende ... d'Huijvetter oud entrent ~.... fs Ferdinand gew. aan Anna van Meirhaeghe ook fa Arent alle collateraele hoirs ende erfgenamen mat. van den overledenen ter andere. 10.12.1718 176. St. J armeken de Suttere fa Pieters lest wed. van Nielsen de Wulf, en daar te voren van Pieter J aecques, en daar te voren van Elias Staelens + Oostwinkel oktober 1710 alwaar apparente hoors zijn Pieter Staelens fs Elias voorschr. over zich zelf en als het recht bij uijtcoop hebbende van Ernestus de Conninck en J anneken Staelens fa J aecques mitsg. de drie kinderen van Elias Staelens ook fs Elias alle vier . s'overledene kind kindskinderen. 16.2.1718 177. St. Pietronelle de Boerder fa Mr. Ioorts + Oostwinkel oktober 1712. Hd. Pieter Ghoetghebuer fs J aecques en zijn aldaar apparente hoirs Mre. Jooris de Boerder fs Mre jooris voorschr. voogd mat. van Jacobus 3j. kind van de overl, gew. aan dezen Hd.¡ .. z.d,

178. Extractum ex registro baptizatorium eclesie parochialis oppidi eclonnensis 5 xbris 1678 baptisata est j oanna PetronelIa fa leg. Norberti Vande Kerckhove et Isabelle Vander brugghe.


- 141 179. 8 january 1679 baptizatus Marie de· Wispelaer.

sub conditione

Petrus

fs leg. Ioannis

Dobbelaere

et

180. Extrait uit het register van staten van goed van het ambacht Waarschoot f" 41v. St. J anneken West fa Jan overleden huisvrouw van Marijn Riikcaert (Hd) . + Oostwinkel 20.4.1700. . ... Zie Luc Neyt, de staten van goed van het ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele deel I, p, 80, volgnummer 673. 181. Jan Demuijnck fs Christoffel tot Waarschoot heeft over I/den tijdt van 12 jaeren hem begheven hebbende onder de respectieve battaillions vanden heere hooch. bailliu Dellafaillie ende met die occaesie ghecommandeert sijnde onder de gaerde van sijne connijncklijcke majt. Philips verclaert dat over ses jaeren ontrent Paesschen noch in het leven was sekeren Jacobus Baert gheboren van Stekene Lande van Waes) 20.4.1712 182. Rek. door Pieter Vande Kerchove voogd van zijn minderj. broer en zuster," i.p,v, Guilielmus Vande Kerchove zijn overleden broer; presenterende deze aan Frans en Marie Therese alsnu bij competente oude hun zefls, Pieter Dobbelaere gehuwd met Ioanne Vande Kerchove en aan Joannes Dobbelaere gehuwd met Marie IsabelIe Vande Kerchove. 14.3.1713 183. St •. Lievijne Wtterschaut fa Jan + Waarschoot Arisdonckstraete 10.7.1712. Hd. Jan Van Nevele fs Siemoen en zijn aldaar hoors jooris Van Nevele gehuwd met Cathelijne Wt terschaur zuster van de overl. en Mattheus Van Nevele broer van den Hd. deelvoogden van Mattheus 10j., Joorijntien 23j., Marie 22j., Joanne 20j. en Tanneken 14j., alle vijf kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 14.3.1713 184. St. omme de drie wezen van Ioórts Pauwels fs Arent gewonnen aan Janneken Vermeire, nevens Jan Matthijs en Ioosijntien Pauwels wed. van Lieven Mariman ooms en tante van deze drie wezen, representerende de andere drie staken m et : het overlijden van Pieter Pauwels ook hun obm, jongman + Waarschoot ten huize van het voorn. joosijnt ien Pauwels den 10.6.1712. . Philips Teirlijnck gehuwd met J armeken Vermeire, moeder van de wezenj' en zo schoonvader en voogd over deze wezen geassisteerd met Jan Pauwels f's Arent en Christoffel Vermeire oom van de wezen, als voogden pat. en mat. 4.7.1713 . . 185. St. Jan Mariman fs Lieven + Waarschoot Oostmoer 16.12.1712. He. Ioosijntlen Teirlijnck fa Lieven en zijn aldaar hoors joorls Paridáen fs Pauwels en Lieven Teirlijnck voorn .• deelvoogden over Joosijntien 6j., Lievijne 4j. en j oanna Marlman 20m. alle drie kinderen van den overl. gew. aan deze He. 4.7.1713 186. St. Lievijntien de Pau fa Joos + Waarschoot Oostmoer lesten december 1711. Hd. jooris Vereecke". fs Lieven en zijn aldaar apparente hoirs j ooris de Pau fs Pieters voogd mat. en Piet er Vereecke fs Lieven voogd pat. van Lieven, Jan, Mattheus, loos, Pieter, Carel en Petronelle Vereecke, samen zeven kinderen van de overl. gew, aan dezen Hd. 26.9.1713 187. St. Pieternelle de Bouder fa Mr, Iocris + Oostwinkel oktober 17f2. Hd. Pieter Goetghebuer fs Jacques en zijn aldaar apparente hoirs Mr. Jooris de Bourdere fs Mr. Iooris voorseijt voogd mat. van Jacobus 3j. kind van de overl. gew. aan dezen Hd. 21.11.1713


- 142 188. St. Jan Vande Velde fs frans + Waarschoot Weststraete derde kerstdag 1711. He. J aecquemijntien Depauw fa Segher en zijn aldaar apparente hoirs ... en Andries de Pauw fs Segher voogden over Segher,. Jan, Andries en Joosijntien Vande Velde vier minderj. kinderen van den overl. gew. aan deze He. 7.11.1713 189. St. Gheleijn de Pauw fs Pieters + WaarschOot op de Oostmoere He. J armeken Tollenaere fa Segher en zijn aldaar hoirs Jan de voogd mat. van Andries de Pauw 18j. kind van den overl. gew, Pieter de Pauw fs Pieters en Elisabeth de Baets fa jans vader den overl., verkaveling van 21.12.1692. 5.12.1713

8.10.1713. Pauw fs Pieters

aan deze He. en moeder van

190. St. jooris de Baets fs Jooris + Waarschoot Kerckstraete Driesch half juli 1711. He. Janneken de Meijer fa jan en zijn aldaar hoirs Marten de Baets broer van den overl. deelvoogd over Pieter Bj. en half, Pieternelle 7j. en Joanne de Baets . 4j. alle drie kinderen van den overl, gew. aan deze He. 4.5.1712 191. St. Janneken Cools fa Jan + Waarschoot Kerckstraete 6.12.1711. Hd. Pieter fs Jooris en zijn aldaar apparente hoirs Jan Cools vader van de overl. en Preter de Bie gehuwd met Martijntien Claeijs zuster van den Hd. deelvoogden over Jan 15j., Pieter 10j., en J oanne Claeijs 6j. alle drie kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 19.7.1712

cîäë1TS

192. St. Mar-ie Mariman fa Lieven + Waarschoot Oostmoer 11.7.1712; Hd. Pauwels Lippens fs Lievens, Hoirs : Jan Lippens fs Lieven vroer van den Hd. en Lieven Mariman vader van de overl.. voogden over Lieven 11m. en Lievijntien Lippens 3j., beide kinderen van de overl, gew. aan dezen Hd. 12.12.1712 193. St. Ioorijntien Bauwens fs Pieter + Waarschoot dorp maart 1711. Hd. J aecques de Prince fs Mr. Steven meester chirurgtem en zijn aldaar hoirs JanBauwens fs Pieter voorseijt voogd van J oosijntien 20j., J oannes 16j., Franchots Bj. en Carel de Prince 3j. alle vier kinderen van de overl, gew. bij dezen Hd. 5.7.1712 . 194. St. j anneken de Rijcke fa Jaspaert + Waarschoot Oost moer 27.10~1712 • . Hd. Jan Van Bouchaute fs Jan en zijn aldaar apparente hoirs Jan de Rijcke f's 1aspart voorseijt voogd van Ioannes van Bouchaute 9j. en Tanneken Van Bouchaute 7j. twee kinderen van de overl. gew. aan de Hd. 10.1.1713 195. Rek. door Pieter de Craene fs Vincent en Lieven Mariman voogden over Cathelijne de Craene fa Christoffels gewonnen aan Joorijntien Mariman fa Lieven veorni.; sedert 23.5.1707 datum van het overlijden van Christoffel. 'de Craene (+ Waarschoot in het houcxken van de Kerckwijck) . 22.3.1712 196. Rek. door Pieternelle Roets fa Abraham wed. en He. ten sterfhuis van Joos Vuijtterschaut fs lans + Waarschoot Voorde 5.7.1711 dit ter eausen den voorn. Joos Vuijtterschaut voogd over de kinderen van Jan Vuijtterschaut zijn broer gew. aan J oosijntien Pauwels fa Joos sedert juli 1708 datum van het overlijden van de vader van de wezen "ghestorven inde voorseijde Voorde te Waerschoot"; presenterende deze aan Lievijne Pauwels wed. van Arent de Smet fs Daniel , man van Pieternelle Roets, medevoogd geweest, als aan Iooris van Nevele gehuwd met Cathelijne Vuijtterschaut fa Jan voorn. aan wie ..deze administratie en voogdij gesuccedeerd is. 8.3.1712


- 143197. St. Preter de Beir fs Jan + Waarschoot Weststraete 15.2.1711. He. Tanneken de Smet fa Pieters te voren wed. van Segher Pauwels fs Jan en zijn aldaar hoors Jan de Beir broer van den overl. tot Wetteren en Christoffel Van Hecke fs Guilliaeme gehuwd met Tanneken Pauwels fa' Jan voorn. tot Zomergem beide deelvoogden over Pieter 23j.,. Joannes 20j., Iudocus 17j. en Franchors 14j. mitsgr. Ianneken de Beir ontrent 25j., alle vijf kinderen van den overl. gew. aan de He. 31.3.1711 198. St. Mar-ie Dobbelaere fa Guilliame + Waarschoot Keirckstraete Leest januari 1711. Hd. Lieven Van Wassenhove fs Iaecques en zijn aldaar hoors Miehiel de VHegher fs Pieters tot Merendree. en Lieven Mariman gehuwd met Tanneken Van Wassenhove zuster van den Hd. deelvoogden over Cornelis 14j., Guilliame 1Oj., en Pieter onlangs in den ouderdom van ontrent 5j. na zijn moeder overleden, voorts over Janneken Van Wassenhove 18j. alle kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 31.3.1711 Joorts de Pauw fs Iocris + Waarschoot Oostmoer 17.3.1711 en j anneken de Pauw fa Arent zijn tweede huisvrouw + 22.2.1711, en zijn aldaar hoirs ten isterfhuis van Jooris de Pauw: Ioorts en Jan de Pauw twee kinderen van Jooris de Pauw gew. in zijn eerste huwelijk aan Pauwelijntien de Smet, voorts den voorn, [ooris en Jan Boelens als voogden over Joos 17j., Cornelis 10j., Pieter 7j., Gheleijn l j., Cathelijne 19j., Tanneken 15j. en Marie de Pauw 4j. zeven kinderen van Iocris

199. St.

"'.: .de

Pauw gew, in zijn tweede huwelijk en alzo samen negen vaderlijke

hoors, midts

ten sterfhuis van het voorschr. J armeken de Pauw fa Arent den voorn. Jooris de Pauwen Jan Boelens als voogden over de gemelde zeven jongste kinderen. Verkaveling van 11.10.1691 ten sterfhuis van Ioorls de Pauwen Cathel ijne de Vos vader en moeder van den overledenen. . Andries Mariman gehuwd met de wed. van Ioorts de Pauw fs Arent, 18.5.1711 200. St. Marie Vande Steene fa Jan +. Waarschoot Jaegherpaele 23.12.1710. Hd. Guilliame de Neve fs Guilliame en zijn aldaar apparente hoors Piet er de Neve jongman zijn zelfs 28j., mitsgr. deselfden nevens Christiaen Vande Steene broer van de overl. deelvoogden over jooris 22j., en Marie de Neve 24j., beide kinderen van de overl. gew. aan de Hd. Christiaen en Joos Vande Steene beide broers van de over!. Hofstede in de J aegherpaele waarvan den woonhuijse ende schuere ten jaere 1683 door de fransche militairen afgebrand sijnde geworden. 2.6.1711 201. St. Jan Vande Steene fs Joos + Waarschoot Keirckstraete september 1710. He. Martijntien de Muijnck fa Elias en zijn aldaar apparente hoors Joos Vande Steene vader van den overl. en Jan de Muijnck tot Eeklo broer van de He. deelvoogden over Elisabeth Vande Steene l Om, minder]. weze van den overl. gew. aan de He. Jooris de Pau,fs Daniel oom mat. van de overI. 16.6.1711 202. St. Jan Bekaert fs Joos + Waarschoot Voorde 22.3.1711. He. Ioorrjntien Lippens fa jooris en zijn aldaar apparente hoors frans de Rijcke tot Haughem gehuwd met Marie Bekaert zuster van de overl, en J ooris Lippens voorn .. vader van de He. als deelvoogden over joannes geboren ontrent 3 maand na het overlijden van zijn vader en Ioanne Bekeert Sj., twee minderj. wezen van den overl. gew. aan deze He. 15.9.1711 203. St. J ooris de 1aegher fs 1 an t 'sijnen tour re wethauder van desen ambachte + Waarschoot in de J aegherpaele op het Clcoster goet der selve prochie ¡26.5.1711. He. Pieternelle Standaert fa Cornelis en zijn aldaar apparente hoirs Jan de J aegher . fs Jan voorn _. broer van den overl. en Jan de Pau fs Gillisgehuwd met Laurijn-


- 144 tien Standaert fa Cornelis voorseijt van den overl. gew. aan deze He. lS.9.1711

als deelvoogden over Jan de J aegher weze

204. St. Iooris de Pauw fs Daniel + Waarschoot 24.2.1711. He. Joosijntien Van Vooren fa Laureins en Pietronelle de Paepe en zijn aldaar apparente hoirs Joos de Pauw fs Jooris voorn. en Mattheeus Van Wassenhove fs Mattheeus gehuwd met Lievijne de Pauw twee kinderen die den everl, gew. heeft in zijn eerste huwelijk aan Iaequemljntien de Pauw fa Joos, voorts den voorn. Joos de Pauwen Dhr. Charles Van Hoorebeke tot Lovendegem deelvoogden over Pieter 22j., Anna Marie 2Sj., Pieternelle 20j., Elisabeth 18j., Theresia 13j. en Andriesijntien de Pauw 8j., alle kinderen van den overl. gew. in zijn tweede huwe-· lijk aan deze He. Lie ijne de Smet moeder van de overl. 15.9.1711 205. St. Joos Vuijtterschaut fs Jan + Waarschoot Voorde 5.7.1711. He. Pieternelle Roets fa Abraham en zijn aldaar hoirs .Iooris Van Nevele fs Siemoen in huwelijk met Cathelijne Vuijtterschaut zuster van den overl. en Arent Van Hecke gehuwd met Tanneken Roets zuster van deze He. deelvoogden over Jan 22j., Joos 18j., Anria 23j. en half, Janneken 19j. en Marie Anna Vuijtterschaut 14j., alle vijf kinderen van den over1. gew, aan deze He. 8.3.1712 . BUNDEL 331 206. St. Pietronelle Lambrecht fa Lieven aan Franchoise van Heijste + 15:1O.1714~ Hd. Charles de Poortere fs Jan meulenaere op de Keirckemeulen binnen Waerschoot, en zijn aldaar hoirs Frans Lambrecht broer van de overl. en Ioannes de Poortere broer van de He. deelvoogden over Ioanna 20m. en Pieter 7 weken, twee kinderen die de overl. gew. heeft aan dezen Hd. Eigendom te Hansbeke, 11.12.1714 207. St. Joosijntien Wille fs Jan + Waarschoot [aegherpaele op t 'néerhof van 't Clooster van Waerschoot 2.4.1714. Hd. Denijs Geeraert fs Laureijns en zijn aldaar apparente hoors Iocris de Walsche fs Gillis en Laurens Wïlle fs Jan voorn. voogden over Christoffel 7j. en Lievijne de Walsche 16j. twee kinderen van de overl. gew. in eerste huwelijk aan Christoffel de Walsche fs Gillis voorn i., voorts den voorn. Lieven Wille en 1 an Rogiers fs Joos halfbroer van den Hd. als deelvoogden over Laureijns Sj., J udocus 3m. en Martijntien Geeraert 2j. en half drie kinderen van den Hd. gew. aan deze overl. 12.6.1714 208. Rek. door Christoffel de Smet fs Christoffels voogd pat. en ....... voogd mat. over Joannes de Smet fs Pieters broer van vollen bedde en enigen. hoir ten sterfhuis van Marten de Smet fs Pieter voorn., ~~w:elk:eh Marten . de Smet is komen te over- . lijden den 27.7.1712 binnen de parochie van Moerkerke "sonder kinderen achter te laeten''. . . St. van Marten de Smet voor de wet van de stede en graafschepe van Middelburch in Vlaenderen 2.11.1712. 27.3.1714 209. St. Elisabeth Vandenbeirghe fa Guilliaeme aan Tanneken Dobbelaere + Waarschoot Weststraete 6.4.1715. ... Hd. Joos. Blomme fs Joos die dezen staat maakt en presenteert aan Jan Blomme zoon van den Hd. als deelvoogd pat. en Franchois Vandenbeirghe broer van de overl. als. deelvoogd mat. over Guilliaeme 19j., en Charles Blomme 12j., twee kinderen van de overl. gew. aari dezen Hd. Livinus Wauttiens halfbroer van de overl. Eigendom te Eeklo en Sint-Margriete. 18.2.l716


- 145 210. St. franchois de Jaeghere fs Arendt + Waarschoot Oostmoer 12.4.1716. He. J armeken Verhaeghen fa Marten en zijn aldaar hoirs Areridt, Jan en Elisabeth de J aeghere bij competente audde hun selfs, voorts Pieter de Baets fs Pieters. gehuwd met Joosijntien de Iaeghere, Pieter van Laecke getrouwd met Margnete de J aeghere .voorts den voorn. Pieter de Baets als voogd pat. en Franchots de .. Croocg voogd mat. van Lieven 20j., en Laureijns 19j. samen kinderen elk tot een zevenste staak. Verkaveling ten sterfhuis van Arent de J aeghere van 25.5.1669, vader van den over I. 9.6.1716 211. St. Marie de Backere fa Pieters + Waarschoot Oostmoer maart 1716. Hd. Lieven Mariman fs Lieven en zijn aldaar hoirs Pieter Mariman fs Lieven voorts Cathelijne dëCraene fa Christoffels weze gewonnen met Joorijntien Marlman fa .. Lieven voorn. en Lieven en Lievijne Lippens fa Pauwels twee minder]. wezen geprocrieert bij den zelven Pauwels met wijlent Marie Mariman fa Lieven voorseijt samen hoors elk tot een derde staak. 7.7.1716 212. St. Joorijntien Lippens fa lans + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete 16.5.1716. Hd. Segher Buijsse fs Christoffels en zijn aldaar. hoors Jan Lippens fs Jan voogd mat. en den voorn. Christoffel Buijsse voogd pat. van Marie 17j., Pieter 9j., Christoffel 6j. en Ioanne 4j., alle vier kinderen van de: overl. gew: aan dezen

H~

.

28.7.1716 213. St. Lieven Heirbrandt fs lans + Waarschoot Weststraete 30.6.1716. He. 1armeken Vermeire fa 1ans te voren wed. van Andries Gheeraert f's Vincent en zijn aldaar apparente hoirs Pieter Heirbrandt tot Ronsele en Iooris Vermeire broer van de He. tot Zomergem beide deelvoogden over Marie Anne 6j., Joanne 4j. en Petronelle Heirbrandt nu oud 2m. "immers ten tijde van t'overlijden van haer vaeder 24 uren", drie kinderen van den overl. gew. aan deze He. 15.9.1716 214. St. Adriaeneken Aerts fa Geeraert aan Lievijne de Witte + Waarschoot Weststraete den Berch 6.5.1716. Hd. Joos de Vos fs Ians en zijn aldaar apparente hoirs Piet er Aerts tot Evergem broer van de overl. en Jan de Vos vader van den Hd. beide deelvoogden over Joos 10j., Ioannes 6j., Pieter 4j., en Segher de Vos oudt tsedert 6.5.1716, vier kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 13.10.1716 215. St. Angnesse van Hoorebeke fa Dhr. Charles + Waarschoot Keirckstraete Den Driesch 11.7.1716. Hd. Jan de Pauw fs Pieters en zijn aldaar hoirs Sr. Charles Van Hoorebeke fs Dhr. Charles voorseijt voogd mat. en ••••.. voogd pat. over Pieter 22j., Carel 19j.· J oannes 10j., Theresia 20j., Joosijntien 14j. en Arme Marie 4j., alle zes kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. . ... in vierschaere te Beke aende Brugghe ten huijse van Charles Waelput desen 27.10.1716 Augm. van staat aankomende Andries de Pauw fs Gheleijn gewonnen aan J anneken Tollenaere fa Segher minder]. weze, ter eausen het overlijden van Daniel de Pau fs Pieters oom van de weze. Jan de Pauw fs Pieters voogd en oom van de weze. 27.10.1716 216. St. Abdriessijntien de Poortere fa Christiaen wed. van Joos de Vos fs Pieters + Waarschoot Oostmoer 28.3.1716, ten welken sterfhuis hoirs bedegen zijn Pieter en Jan de Vos fs Joos, Joos Rougiers fs Bandewijn gehuwd hebbende Janneken de Vos, Pieter Claeijs fs Pieters getrouwd met Marie de Vos, elk over een zeven-


- 146':_ ste staak. Pieter Batsleer fs Jan geallieert met Joanne Marie van Landtschoodt geprocrieert bij Joosijntien de Vos en Judocus van Landtschoodt fs Pieters bij competente auderdom zijn zelfs, samen ook een hoofdstaak, Gillis van Helslandt fs Jan meester chirurgien in huwelijk geweest met J aecquemijntien de Vos als vader en voogd van Jan, Judocus, en Theresia van Helslandt zijn minderj. kinderen gewonnen bij de voorn. zijn overleden huisvrouw Pieter en Joosijntien van Helslandt beide meerder]. hun selfs, midtsgr. Jan Sierens fs Andries geallieert met Anna Marie van Helslandt samen een zevenste hoofdstaak, en Anne Marie Steijaert fa Pieters verwekt bij Martijntien de Vos ook een zevens te hoofdstaak; alle kinderen en kindskinderen van deze overl. Christiaen de Poorter en Ioosijntien van Hijste wijlent vader en moeder van de overl., verkaveling van 18.12.1669 : grond te Sleidinge en Evergem •. 16.11.1716 e .

217. St. Tanneken Telrlijnck. fa Joos te voren wed. van Pieter de Clerck + Waarschoot Weststraete 4.5.1716. Hd. Pieter Coppens fs Helias en zijn aldaar apparente hoirs Baudewijn Teirlijrrck tot Zomergem broer van de overl. en Helias Coppens voorn .• voogden over Jeannes 3j. en half enig kind van de over 1. gew. aan dezen Hd. 22.12.1716 218. Rek. door Jan de Rijcke fs Jaspardt als voogd over de drie kinderen van Andries Gheeraert fs Vincent gewonnen aan Marie de Rijcke fa Jaspardt voornr., presenterende deze aan Pieter de Jaeghere gehuwd met Tanneken Gheeraert 'en aan Joannes Gheeraert nu 24j. twee van de drie kinderen van Andries Gheeraert, 22.12.1716 I 219. Rek. door Pieter Dobbelaere gehuwd met Ioanne Vande Kerckhove fa Norbertus ter eausen van vier jaar verschenen huis- en landpacht. Vorige rek. van 14.3.1713. Ter presentie van Pieter en Frans Vande Kerckhove, Jan Verbrugghe getrouwd met Marie Therese Vande Kerckhove, Frans de Vos gehuwd met Isabelle Vande Kerckhove en Marie Anne Vande Kerckhove. 12.5.1716 220. Rek. door dhr. Pieter Van Waeij:enberghe gewezen arnmán. van het ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele over de venditie ten sterfhuis van Pieter de Pauw f's Gillis gehouden op 13.10.1713. 28.7.1716 221. Rek. door Jooris Van Nevele fs Simoen voogd over de wezen van Jan Wtterschaut i.p,v, Joos Wtterschaut, oom pat. van deze weze, Pieternelle Roets wed. van Joos Vuijtterschaut maakte op 8.3.1712 ee n rek. op. ... binnen Oostwinkel in de Langhye straete ten huijse van Frans Heirschap int huijs daer ment noemt het maenhuijs dezen 9.6.1716. 222. Rek. door Pieter Vande Kerchove voogd over Ioannes Vande Kerchove zijn onder], broer, presenterende deze rek. aan Franclues Vande Kerchove, Pieter Dobbelaere gehuwd met Jo anne Vande Kerchove, Jan Verbrugghe getrouwd met Marie Threse Vande Kerchove, Franchies de Vos gehuwd met Isabelle Vande Kerchove en Marie Anna Vande Kerchove bij compitente aude haar zelfs bedeghen, 12.5.1716 223. St. Adriaeneken 'Van Waesberghe fa Jan + Waarschoot K"eirckstraete :á.8~1715. Hd. Judocus Wagnie fs J acebus geboren vrij poorter van de stad Brugge en' is aldaar apparente hoor Jan Van Waesberghe voorn, vader van de ·QvefL deelvoogd mat. over Ioanna Marie Wagnie 8j. enig kind van de overl, gew. aan dezen Hd. sHauders naaste bestaande die deelvoogd Zouden moeten zijn , wonen in Frankrijk. jo" Marie Wagnie mattante van den Hd. en Jo" Jacobi Wagnie haar zuster. . Eigendom te Brugge. 1.2.1716


- 147 224. St. Franchots Standaert fs J ans + Waarschoot Keirckstraete 28.10.1708 en Livijne Callant fa Pieters zijn huisvrouw + 18.10.1708,alwaar hoors zijn Anthone de Roose fs Jan voogd pat. en Iooris de Wevere gehuwd geweest Tanneken Callandt voogd mat. over Pieter Uj., Ianneken 19j., Anna 17j. als nu sedert het overlijden van haar ouders ook overleden, en Livijne Standaert l l j. alle minder]. kinderen van den overl. gew. aan deze He. Jan Standaert en Cathelijne de Reu vader en moeder van den overl., verkaveling van 25.6.1702. 26.2.1709 . 225. St. Christoffels de Baets fs Gillis + Waarschoot Kerckwijck lesten Paasdag 1717. He. Magdaleene Van Winsberghe fa Jacques te voren wed. van Christtaen Blomme en zijn aldaar apparente hoors Lieven de Baets woonachtig tot Watervliet en Joanne de Baets wed. van Jan Vande Putte tot Eeklo twee kinderen van den overl. gew. in zijn eerste huwelijk aart J armeken Van Daele, voorts. den voorn. Lieven de Baets en Jacques Van Wljnsberghe deelvoogden over Elisabeth 9j., en Petronelle de Ba ets 18m. ook twee kinderen van den over!. gew. in zijn tweede huwelijk aan deze He. Er werd geen staat van goed gemaakt ten sterfhuis van 1armeken Yfih Daele. 6.7.1717 . 226. St. Ioorljntien de Backere fa Segher + Waarschoot Arisdonckstraete april 1716. Hd. Andries Lippens fs Pieters en zijn aldaar apparente hoirs 1an de Backere fs Segher deelvoogd over Pieter 15j., Icorts 9j. en Ioannes Lippens 6j. drie minderj. kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 9.11.1717 227. St. Pieter Pauwels fs jan + Waarschoot Arisdonckstraete oktober 1708. He. Marie Batsleer fa Frans en zijn aldaar apparente hoirs Joorijntien Pauwels haar zelfs, Philips Van Suijt getrouwd met J oosijntien Pauwels, voorts Iooris en 1armeken Pauwels minder]. wezen achtergelaten bij den overl. eh gew. aan deze He. 12.10.1717 228.

St. Jooris de Schoernaeckere fs Christ iaen + Waarschoot Weststraete 8.5.1720. He. Maghdaleene de Muijnck fa Elias en zijn aldaar apparente hoirs Jan de Schoemaecker fs Joos deelvoogd pat. en [an de Muijnck fs Elias voorns; deel voogd mat. over Chrlstiaen 18J;, Marie 17j., j o anne 15j., Martijntien 12j. en 'Elisabeth de schoemaeckere 9j., alle kinderen van den overl. gew. aan deze He. 6.5.1721

229. St. Pieter Loute fs Philips + Ronsele ontrent Staecktevijvere onder t'resort vanden ambachte van Waarschoot in november 1714. He. Isabelle de Weirt fa Lieveris alwaar hoirs zijn Philips Loute grootvader en voogd pat. beneffens Pieter de Weirt oom en voogd mat. van Philips Loute fs Pieters achtegelaten minder]. wezekind van den overl. gew. aan deze He, 30.4.1715 I

230. Rek. door Christoffel Willems fs Jans voogd nevens Joos de Vlieghere fs Joos over Iudocus de Vlieghere minderj. zoon van Joorijntien Willerns fa Jan voorschr, dit sedert 1.9.1708 datum van het overlijden van voorsijden J ooris de Vlieghere; presenterende deze aan loos de Vlieghere medevoogd. 15.10.1715 231. St. pro deo Elisabeth Andries fa Mattheeus + Oost winkel 29.3.1714 Langhestraete, Hd. Jan Roegiers fs Chr ist iaen alwaar apparente hoirs zijn 1aspart Andries voogd van laspart en Marie Bogaert twee minderj. kinderen van de overf, gewonnen in eerste huwelijk met 1aecques Bogaert, voorts den voorn. 1aspart Andries en Pieter Roegiers fs Jan voogden van Iacobus Roegiers 5j. weze van de over i. ge~. aan dezen Hd. ! 27.11.1714 I I


- 148 232. Rek. door Iooris de Pauw fs Iooris gew. aan Pauwelijntien de Smet voogd over Joos, Cathelijne, Tanneken, Cornelis, Pieter, Marie en Gheleijn de Pauw fs .jooris voorn. aan J armeken de Pauw fa Arent zijn half- broers en zusters, sedert het overlijden van Jooris de Pauw 17.3.1711 hun vader en Janneken de Pauw + 22.2.1711 hun moeder; presenterende deze aan den voorschr. Joos de Pauw bij huwelijk zijn zelfs als aan jooris Vrombaut gehuwd met de voorn.Cathelijne de Pauw . 30.10.1714 233. Declaratie en liquidatie gemaakt ten sterfhuis van Simoen de Pauw fs Simoen + Waarschoot Kerkstraete in het Hoecxken 24.6.1714 zonder ach ter te laten lichamelijke hoors en zijn aldaar hoors : .Cathelijne de Pauw zuster .van de ovèrl, (J/3 van vollen 'bedde), voorts Joos de Corte gehuwd met .Ioanne .Van Ho{u}nacker fa Gillis geh uwd met Lievijntien de Pauw fa Sim oen voorseijt samen met Anne, Adriaene, Pieternelle en Pieter Termij filij Pieters gewonnen met Joosijntien de Pauw fa Sim oen ook 1/3 VéU1 vollen bedde, voorts Preter Reijniers getrouwd met [oosijntien de Pauw fa Jan broer van den overledenen en Jan Vande Voorde getrouwd' met Livijne de Pauw fa Jan voorseijt (1/3 van vollen bedde), voorts Anthone en J aecques de Pauw fili] Simoen halfbroers van den overledenen en alzo representerende de successie van halven bedde. 26.9.1714 234. St. Pietronelle Tietens fa Jan + februari 1712. Hd. Jan Loontiens fs ] an en zijn aldaar apparente voogd over loanne Theresia Loontiens oud bij het dagen. . 13.11.171:4

hoors Pieter overlijdenvan

Tietens oom en haar moeder 7

235. Rek. door Iocris de Walsche fs Gillis voogd van de wezen van Pieter de Walsche fs Gillis voorn ,. sedert 27.11.1708 datum van de rek. over dezelfde wezen gedaan bij Pieternelle Wille wed. van Christoffel de Walsche voorgaanden ,voogd; presenterende deze aan Christoffel Vermeire fs Arent medevoogd mitsgr •. Joods Van Hecke in huwelijk hebbende Tanneken de Walsche een van deze wezen. 16.10.1714 .

.

..

236. Rek. door Pieter de Craene fs Vincent voogd pat. over Cathelijne de Craene fa Christoffel geprocrteert bij joorijntien Mariman sedert 22.3.1712 datum voorgaande rek.; presenterende deze aan Lieven Mariman voogd mat. 3.7.1714 . 237. Tweede rek. door Arendt de Smet fs Charels voogd over de weze van Pieter .de Smet zijn broer, verwekt aan Joosijntien Neijt fa Christoffels sedert 26.2.1709 datum van zijn eerste rek.; presenterende deze aan joeris Neijt oom mat. van deze weze en medevoogd. 29.5.1714 . 238. Rek. door over zijn de Roose deze aan 16.10.1114

J oorijntien Pauwels fa Pieters wed. van Pieter Standaert fs Franchots drie minderj. zusters sedert 11.11.1710 datum van de rek. die Anthone fs Jan over hem en dezelfde zijne zusters gedaan heeft; presenterende Joo ris de Wevere voogd.

239. Staat en declaratie die midts desen maeckende Baljuw, burgemeester en schepenen van de prochie van Waarschoot i.v.rn, de onkosten van logement van dragonders ten jare 1713 en 1714. Eerste bald is verdwenen.


- 149 BUNDEL

332

240. St. [ooris de Pauw fs Ioorls aan Pauwelijntien de Smedt + Waarschoot Oostmoer 7.4.1720. He. Marie Vermeire fa Christoffel en zijn aldaar apparente hoors J ci os de Pauw fs Jooris voorn. tot Kaprijke halfbroer van den overl. en J ooris de Walsche tot Sleidinge in huwelijk hebbende Elisabeth Verrneire zuster van de He. deelvoogden over J ooris l l j., Christoffel 9j., Joannes 3j. en Anna de Pauw 6j. vier kinderen van den overl. gew. aan deze He. 25.6.1720 241. St. Christoffel Van Hecke fs Marten + Waarschoot Arisdoncq 11.5.1720. He. J oorijntien Van Herseele fa Jan en zijn aldaar apparente hoors Pieter Van Hecke broer van den overl. en Pieter Willems fs Arerit deelvoogden over Pieter . 20j., Cornelia 19j., Joosijntien 17j., Christoffelijntien 14j., Ioanne iu., Christoffel 7j. en Livijne 3j. alle kinderen van den overl. gew. aan deze He. 25.6.1720 242. St. Jan Muijlaert fs Marten + Waarschoot 2.2.1719 • Adriaen Pieters fs Adriaen presenteert dezen staat aan Adriaen J aecques gehuwd met J aecquemijntien Muijlaert fa Marten zo over zijn zelfven als voogd over de twee minder], kinderen van Pieter Muijlaert fs Marten voorrit. broer van den overl. en zwager midtsgr, Vincencia Vanqer Haeghen wed. van voorn. Pieter Muijlaert en zo apparente hoirs ten zelven sterfhuis. Adriaen Pieters is in huwelijk met Joosintien Bultijnck die wed. was van Marten Muijlaert voorn. . 1720 243. Rek. door Pieter de Craene f's Vincent voogd pat. over Cathelijne de Craene ·fa Christoffels geprocrieerd bij Joorijntien Mariman fa Lieven sedert 3.7.1714 datum van voorgaande rek.; presenterende deze aan Lieven Mariman voogd mat. 6.2.1720 244. St.] an de Wevere fs Laureijns + Waarschoot Weststraete 9.4.1720. He. Marie de Schoeinaeckere fa Joos en zijn aldaar apparente hoirs Jan Buijsse fs ] an tot Sleidinge deelvoogd pat. en ] an de Schoemaecker broer van de He. deelvoogd mat. over ]oosijntien l l j., Petronelle 9j.,Joannes 7j., Martmus 4j. en Jo anna de Wevere 2j., vijf kinderen van den overl. gew. aan deze He. . 24.12.1720 . 245. Rek. door Joos West fs Jan over de administratie over de weze van Marijn Rijckaert gewonnen aan Janneken West fa Jan voorm. zuster van den rendant i.p.v. Jan West zijn vader die de voorn. weze grootvader en voogd was; presenterende deze aan Jacobus Van Speijbrouck oom van de weze causa uxoris Marie Rijckaert fa Marijn, midts het overlijden van Frans Rijckaert fs Marijn Voorn. 5.12.1719 246. Op 21.2.1661 verkent Segher Van Renterghem fs Pieters en Barbara Rutsaert zijn huisvrouw in proffijte van I aecques Maenhout fs GuiHiaeme gewonnen bij Cathelijne Van Renterghem donateurs dochter mitsgr. aan haar kinderen gewonnen bij Lieven Neijdt. . Joos. Maenhout tot Kaprijke , Jan Maenhout tot Watervliet en Pieter Maenhout tot Brugge kinderen van Iacobus en Cathelijne Van Renterghem; Guilliaeme Maen-· hout hun broer alhier overleden en achterlatende vier kinderen gewonnen in eerste huwelijk aan Marie de Blieck en in tweede huwelijk aan Pietronelle Grijp. Frans Neijt tot Gent, Anthone Brasseel gehuwd met Barbo Neijt, Lieven Steijaert getrouwd met J armeken Neijt tot Adegem en Marie Neijdt wed. van Jaecques Thienpondt kinderen Lieven Neijt gewonnen aan Cathelijne Van Renterghem. Cathelijne Van Renterghem + Hansbeke wed. van Lieven Neijdt en daar te voren van Gullllaeme Meenhout. 16.1.1720


- 150 247. St. Pieter Muijllaert fs Marten + Waarschoot dorp 3.5.1719. He. Livijne Vincence Verhaeghen fa Lieven gewonnen aan .Tanneken de Pauwen zijn aldaar hoirs Adriaen J aecques getrouwd met J aecquemijntien Muijlaert zuster van de overl. en Carel Verhelst fs Matthijs tot Sleidinge deelvoogden over Pieter Ij. en Joorijntien Muijlaert 3j. twee kinderen van den overI. gew. aan deze He. Grond te Ronsele, 18.11.1719 248. St; Ioosijntien Pauwels fa Arent aan Magriete de Wispelaere wed. van Lieven Mariman + Waarschoot Oost moer 1.5.1719 ten huize van Jan Thairelijnck· in huwelijk hebbende Joorijntien Thairelijnck fa Lieven te voren wed. van Jan Mariman fs Lieven voorrr., zoon van de overI. ten welken sterfhuis hoors zijn Ioosijntien 12j., Lievijne 10j., en [oanne Martman 7j. drie kinderen van Jan Mariman zoon van de overl., gewonnen in huwdijk met de voorn. Joorijntien Thairelijnck. Lievijne Pauwels en Jan Pauwels zuster en broer van de overl, 5.12.1719 249. St. Joorijntien TaeJman fa .Ioorts + Waarschoot 24.9.1719. Hd. Guilliaeme Vander Hoogherstraeten fs Christoffel en zijn aldaar hoirs Ghijsel de Walsche fs Jooris deelvoogd mat. en Jan Vander Hoogherstraeten broer van den Hd; deelvoogd pat. over Christoffel Vander Hoogherstraeten 4j. enig kind van de overl. gew. aan dezen Hd. 14.11.1719 250. St. Lieven Degreve fs Jan + Waarschoot bij den Sautwech lesten april 1719. He. 1armeken de Pau fa Andries en zijn aldaar hoors Jacobus de Greve broer van den overI.· voogd pat. en Segher de Pau fs Andries voogd mat. van Joannes 22j., Andries 18j., Anne Marie 18j., J oanne 7j., Pieter 5j. en Pieternelle 2j. alle zes kinderen van den overl. gew. aan deze He. 4.7.1719 251. St. Marie Roegiers fa Miehiel + Waarschoot Oostmoer 29.9.1718. Hd. Jan Van Bouchaute fs Jan en zijn aldaar hoirs Joos Roegiers fs Miehiel voortiJd broer van de overl. voogd van Pieternelle 5j. en Joorijntien Van Bouchaute 2j. twee kinderen van de overl. gew. aan dezen Hd. 23.5.1719 252. St. Marie Verheecke fa Ioorts + Waarschoot Weststraete den Beirch 23.10.1718. Hd. Joos de Vos fs Jan en zijn aldaar apparente hoirs Iooris Verheecke vader van de over l. en Jan Inghels getrouwd geweest met Iánneken de Vos fa Jan voorn:'; deel voogden over Pietronelle de Vos 13m. enig kind van de overl. gew. aan dezen Hd. 7.3.1719 253. St. Pieter Van Bouchate fs Pieter + Waarschoot Weststraete 20.7.1718. He. Ioanna Pauwéls fs Joos te voren wed. van Daniel Van Holderbeke en zijn aldaar apparente hoirs Jan Van Bochaute broer van den overl. en Jan Thairelijnck gehuwd geweest met joorijntlen Thairelijnck fa Lieven en J oorijntien HeirseeIe moeder van de He deelvoogden over Ioannes Van Bochaute 14j. enig kind van den over l, gew. aan deze He. 10.1.1719 254. Rek. door Joos West fs Jan over de weze van Marijn fujckaert gewonnen Janneken West fa Jan voorn, Lp,v. voorn. Jan West; presenterende deze aan Jacobus ·Van Speijbrouck in huwelijk gehad hebbende Marie Rijckaert fa Marijn. 5.12.1719 . 255. St. ]oannes de Reu zoon van I an fs Arent en' van Martijntien Vander Sluijs Charles en staat J oanne Neijdt fa Pieter gewonnen aan Cornelia de: Ruijtere beide + Waarschoot in de Keirekwijk den voorn. Jan de Reu den 25.6.1722 en de voorseijde Ioanne Neijdt den 23.2.1722; alwaar hun hoors verklaren den voorn. Jan de Reu vader van de overl. en Christoffel Nerjdt tot Sleidinge voogden over

fa


- 151 Iocris Sm. en Cornelia 27.10.1722

de Reu 21m. twee kinderen

van deze overl.

256. St. Jan Drijhrel fs Charels in zijn leven schepen van het ambacht van Waarschoot, + Waarschoot Weststraete de Keere 6.11.1719. . He. Ioanne de Jaeghere fa Heyndrick en van Cathelijne Temmerman en zijn aldaar hoirs Bauduijn Martens fs Bauduijn gehuwd met J armeken Drijhoe I fa Jan en Jan Neijt tot Zomergem getrouwd met Susanna de J aeghere zuster van de He. deelvoogd over Marie Cathariria 13j., Isabella Clara l l j., Anna Marie 9j., Lievinus Judocus 7j., Carolina 3j. en Jan Frans Drijhoel l j., alle zes kinderen van den overl, gew. aan deze He. 9.1.1720 257. St. Stoffelijntien de Backere fa Iooris + Waarschoot Jaegherpaele 29.4.1718. Hd. Jooris de Neve fs Guillame en zijn aldaar hoirs den selven Guilliaeme de Neve voogd pat. en Pieter de Backere fs Arendt voogd mat. over Marie de Neve 2j en 4m. weze van de overl, gew. aan dezen Hd. St. J ooris de Backere voor Keure Sleidinge 28.6.1690 • ••• prochie van Sleijdijnghe daer ment noemt Steenpaele onder tresort vanden ambachte van Waerschoot ••• 13.9.1718 258. St. Jan de Vos fs Francoijs wedn. + 10(?).1.1718 ten huize van Joos de Vos zijn zoon binnen Waarschoot Weststraete den Berch alwaar apparente hoirs zijn den voorn. Joos de Vos, Segher de Pauw fs Pieter als voogden over Joosijntiende Pauw fa Pieter en Pietronelle de Vos fa Jan voorn. midtsgr. Jan Inghels als vader en voogd over IsabeIle zijn minder], dochter gewonnen aan J armeken de Vos ook fa J ans voorschreven, drie staken van vollen bedde van dit sterfhuis. . 10.5.1718 259. St. Christoffel Vermeire fs Arent + Waarschoot Oostmoer 10.4.1717. He. Tanneken Gheirnaert fa Carel alwaar hoirs zijn Iooris de Pauw gehuwd hebbende Marie Vermeire en Ioorts de Walsche getrouwd met Elisabeth Verrneire twee kinderen Van den overl, gewonnen in zijn eerste huwelijk met Elisabeth Pauwels fa J ooris, voorts Arent Vermeire en den selven als deelvoogd pat. nevens Guille Gheirnasrt- broer van de He. als deelvoogd mat. over Joannes 18j., Carel 14j., Pieter 4j~, Jaimeken 20j., Pieternelle 12j., Stoffelijntlen 10j. en Theresia Vermeire l Orn, alle acht kinderen van den over I. gew. in tweede huwelijk met de He. . Arent Vermeire gehuwd met Elisabeth Lippèns fa Iooris vader en moeder van de overl., verkaveling van 27.8.1691 tussen J armeken Verrneire, Pierijntken Vermeire gehuwd Pieter de Walsche fs Jooris en dezen overledenen. 10.7.1717 260. St. Mart ijntien Verhaeghen fa Lieven + Waarschoot St. Matthijsdach 1717. Hd. Frans De Croocq fs Pieter en zijn aldaar apparente hoirs Carel Verhetst voogd mat. en joor i s' De Croocq voogd pat. over Cathelijne 12j., Pieter 10j., Lievijne 6j. en J oorijntien De Croocq alle vier kinderen van de overk gew. aan dezen Hd. . 14.9.1717 261. St. Lievijne de Bie fa J aecques et Anthonette Dhooghe fa Guillaerne + Waarschoot int Houcxken van de Keirckstraete 15.10.1717 ten huize van Jan Clemmers. Hd. Andries Clemmers fs Jan en zijn aleaar apparente hoirs Iaecques de Bie voorn. vader van de Over;!. en Jan Clemmers vader van den Hd. deelvoogden over .Icannes 5j., J acobe 3j. en Pietronelle Clemmers alsnu overleden, bij het overlijden van haar moeder slecht 3m., alle drie kinderen van de over I. gew. aan dezen Hd. 25.1.1718


- 152 BUNDEL 333 262. St. Franchoijs Neijt fs Iooris, in zijn leven schepen van het ambacht Waarschoot, + Waarschoot Beke op het Weduwnaars hospitaal ghoet in juni 1720. He. J acquemijntien Grijp fa 1 an en zijn aldaar hoors : J aeques Neyt tot Lovendegem broer van den overl. deelvoogd pat. en Jan Grijp vader van de He. deelvoogd mat. over Susanna 13j~, Ioanne Marie 10j., Pietronelle 8j., Pieter Ioannes 6j. en Livijne Neijt 3m. alle vijf kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 16.9.1721 263. St. eerbare Ioanne de Suttere fa loos + Waarschoot in het begin van de Kerckstraete 2.6.1721. Hd. Dhr. Pieter Steijaert fs Pieters en zijn aldaar hoors :, Pieter de Cocq deelvoogd mat. en Ioannes Claeys gehuwd met Anna Marie Steijaert dochter van den Hd. in zijn eerste huwelijk gewonnen als deelvoogd pat. over Pieter 2Ij. en Iudocus Guillielmus Steijaert 15j. beide kinderen van den Hd. 'gewonnen aan deze overledene. 3.6.1722 ' 264. St. Lieven Mariman fs Andries + Waarschoot ontrent de Keirckstraete in oktober 1718. He. ,Tanneken, Van Wassenhove fa J aecques en zijn aldaar apparente hoors : 1an Mariman fs Andries voorn. halfbroer van den overledenen voogd pat. en Cornelis Van Wassenhove tot Lembeke voogd mat. over Pieter 23j., en Ioanne Marie I9j. beide kinderen van den overledenen gewonnen aan deze He. 10.10.1722 ' 265. Venditie van 25.8.1723 ten sterfhuis Naam : Piet er de Baets fs Andries.

van....

(sterk

beschadigde

lias).

266. St. Joos Bauwens fs Joos + Waarschoot in de Weststraete in december 1720. He. J armeken van Maele fa Adriaen en zijn aldaar apparente hoors: Jan' Van Bochaute in huwelijk met Cathelijne Bauwens zuster van den overl. als deel voogd pat. en Iocris de Reu tot Zomergem oom, van de He. als voogd mat. over Pietronelle 21j., Joos 19j., .loanne 14j., Joannes l l j., Pieter 7j. en Jacobus 5j. zes kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 4.5~ 1723 267

St. Segher Blomm~, fs Jan + Waarschoot in de J aegherpaele 1721. Susanna de Meljere fa Geeraert en zijn aldaar hoors: Jan Blomme zoon van den overl. gewonnen aan deze He. over hem als deelvoogd neffens Lieven slock over Elisabeth 25j., Pieternelle ZIj., Joosijntien 18j. en Ioorijntien Blomme 16j. ook kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 23.2.1722

. He.

268. St. Pieter Versluijs fs Iooris + Ronsele, He. Drisijnne de Baets fa Lieven en zijn aldaar hoors Jacques Verstraete deelvoogd over Joos, Jan en Catharine Versluijs alle drie kinderen van den' overl, gewonnen bij deze He. 10.11.1722 269. St. loos de Pruijstere fs Vincent + Waarschoot op den Beirch in december 1720. He. joosijntieri lnghels fa Adriaen en zijn' aldaar apparente hoors Jan Pauwels fs Iooris in huwelijk hebbende Pieternelle de Pruijstere halfzuster van den overl. en Adriaen Inghels fs Adriaen voorn. voogd, halfbroer van de He., over Joannes 3j. enig kind van den overl, gewonnen aan deze He. . 27.10.1722 270. St. Ianneken Paridaen fa Piet er + Waarschoot op Oostrnoere 28.9.1722. Hd. Carel Roegiers fs Vincent en zijn aldaar apparente hoors Gillis Varide Veire gehuwd geweest met Anne Paridaen zuster van de overl, ;voogd mat. en Guille Van Voorenhalfbroer van den Hd. als voogd pat. over Aughenesse 15j. en Joosijntien Roegiers beide kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 27.10.1722


- 153 271. St. Jan Lijbbaert fs Marten + Waarschoot Oostmoer ontrent den meulen.17.3.1722. He. Pietronelle Stofferis fa Jan en zijn aldaar apparente hoors: Carel Lijbbaert oudsten zoon bij huwelijk zijn zelfs mitsgr, Pieter Lijbbaert tot Evergem broer van den overl. voogd pat. en Frans Stofferis broer van de He, voogd mat. over Jan 22j., Pieter 20j., Ioanne 18j., Iudocus 16j., Frans 12j., Ioosijntien 8j., Adriaen 6j., en Theresia 3j.,· alle kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 21. 7.1722 272. St. Pieter Reîjniers fs Guille +Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete 10.12. 1 721. He. J oosijntien de Pauw fa Jan en zijn aldaar apparente hoors: J aecques van Heirbrugghe in huwelijk met Cathelijne Reijniers zuster van den overl. deel voogd pat. en 1an Vande Voorde in huwelijk met de zuster van de He. als voogd mat. over Elisabeth 18j., Marie 15j., Jooris 12j., en Guilliaeme 8j. alle vier kinderen van den over). gewonnen aan deze He. 7.7.1722 273. St. Ioorts Verheecke fs Lieven + Waar schoot op den Oostmoere 13.5.1720 alwaar hoors zijn: Bauduijn de Smedt gehuwd met Margritte Pauwels en Joos de Pauw fs Pieter tot Watervliet voogden over Livinus 24j., Jan en Mattheus 20j., [udocus 17j. en Pieter Verheecke 13J. vijf kinderen van den overl. gewonnen in huwelijk aan Livijne de Pauw fa Joos. 12.5.1722 274. St. Pieternelle de Pauw fa Andries en Marie de J aeghere overleden wed. Vander Sluijs fs Pieter + oktober 1721 al waar hun hoors verklaren: Joos fs jooris gehuwd met de voorn. Marie de J aeghere, moeder van de overl., Vander Sluijs fs Pieter voorn. voogden over Pieter 2j. en Iudocus Vander 3 dagen na zijn moeder ook overleden, twee kinderen van deze overl. Janneken de Pauw zuster van de over l., onbedegen overleden. 23.6.1722

van Marten de Pauw en Pieter Sluijs

275. St. Joos Claeijs zoon van Joos en Anna Clijncke + Waarschoot dorp 1721, alwaar hoors zijn: Jacobus de Rijcke fs David tot Zomergem gehuwd met Ianneken Claeijs fa J ooris, voogd pat. en Frans de Baedts ook tot Zomergem gehuwd geweest met Livijne de Smedt fa Pieter, voogd mat. over Anna 22j. en ] armeken Claeijs twee kinderen van den overl. gewonnen aan Passchijntien de Smedt fa Pieters voorn., zijn huisvrouw. Eigendom te Zomergem uit het sterfhuis van Christoffel Claeijs en Tanneken de Rijcke grootvader en grootmoeder van dezen overl., verkaveling van 1.1.1668. 27.4.1722 276. St •. Jan Pauwels fs Lieven + Waarschoot Oostmoere 20.12.J 721. He. Marie de Baets fa Ioorts en zijn aldaar apparente hoors: ,llÓloris Pauwels fs Jan ,broer van den voorn. Lieven Pauwels voogd pat. en Lieven de Baets fs Gheleijn die broer was van den voorn. Jooris de Baets voogd mat. over Piet er 12j. en half, Jan 10j. en J ooris Pauwels 5j. drie kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 24.3.1722 277. St. Martijntien de Jaeghere dochter van Pieter en Martijntien Roegiers + Waarschoot Weststraete 10.5.1721. .. Hd. Jan Van Holderbeke fs Franchois en zijn aldaar apparente hoors: Pieter de J aeghere broer van de overl. als deelvoogd mat. en Pieter Van Holderbeke broer van den Hd. als deelvoogd pat. over Pieter 13j., Made 12j. joosijntien 8j., joanne 5j. en Anna Van Holderbeke 2j., alle vijf kinderen van de overl, gewonnen aan dezen .. Hd. 23.2.1722 278. St. Lieven Verheecke 15.10.1722.

fs Jan + Waarschoot

in het Hoecxken

van de Keirckstraete


- 154 He. Ioosijntien Thairelijnck fa Lucas en zijn aldaar apparente hoors Arent Verheecke fs Jan tot Waarschoot en Jan de Smedt fs Arent tot Eeklo voogden over joosijntlen 21j. en Joanne Verheecke 17j. twee kinderen van den overl. gewonnen aan Lievijne de Smedt fa Arent, 22.12.1722 279. Rek. door Gillis Legghe gehuwd met j anneken Van Wassenhove dochter van Lieven en van Made Dobbelaere fa Guille, als voogd over Cornelis en Guille Van Wassenhove zijn twee minderjarige zwagers ook kinderen van Lieven en Marie voorn., presenterende deze aan voorn. Cornelis Van Wassenhove alsnu bij huwelijk zijn zelfs. 23.6.1722 280. Venditie ten sterfhuis de Langhestraete. 27.1.1722

van Guille Matthijs

zijn huisvrouw, overl. te Oostwinkel in

281. St. Cornelia Lippens fa J ooris + Waarschoot Arisdoncq 21.8.1721. Hd. Pieter Willems fs Arent en zijn aldaar hoors Ioorts Lippens voorn. vader van de overl. en J aecques Cools halfbroer van den Hd. deel voogd . over Anna Willems 16j. enig kind van den Hd. gewonnen aan deze overl. Ioosijntien de Baets. fa Sacharias moeder van de overledene. Livijne Lippens grootmoeder van de weze, 23.2.1722 282โ ข. Rek. door Bauduijn de Smedt tegenwoordigen schepen van het ambacht Waarschoot, over de wezen van Guilliaeme Maenhaut alhier verweest ten sterfhuis van Cathelijne Van Renterghem wed. van Lieven Neijt en te voren van Guilliaeme Maenout overleden tot Hansbeke alwaar dezelfde wezen neffens Joos, Jan en Pieter Maenhaut gerecht waren tot een vijfde staak. 22.4.1721 283. St. Joorijntjen de J aeghere fa Pieters + Sleidinge Keure Wittemoere 26.6.1721. Hd. Joannes Gheirnaert fs Guille. GuilIe Geirnaert voorn. en Jan de J aeghere fs Pieters voorn. voogden over Guille Geirnaert 4j. enige weze gewonnen bij den Hd. en de over I. Pieter de jaeghere en Cathelijne Van Hecke vader en moeder van de over l, Verkaveling van 28. 5.1712~ 10.9.1721 284. St. J ooris de Schoenmaecker Zie volgnummer 228

fs Cristiaen.

285. Augm. van staat om Ioannes de Prince zijn zelfs, "sich gheretireert hebbende int clooster vande Minnebroeders nu sijnde novice" en J oรณsijntten de Pririce geestelijke dochter ook haar zelfs, mitsgr. Care] en Frans de Prince minder], wezen alle vier kinderen van Mr. J aecques de Prince gewonnen aan Iocrijntien Bauwens fa Pieter, ter eausen de successie bij het overlijden van Pieter Bauwens voorn. en Ioosijnrien Pieters zijn huisvrouw, + 17.9.1720; presenterende deze aan Jan Bauwerts deelvoogd. 20.9.1721 286. St. Cattharine de Pau fa J ooris + Waarschoot op de Oostmoere 1.10.1720. Hd. Iooris Vrombaut fs Jan en zijn aldaar hoors Joos de Pau tot Kaprijke broer van den overledenen en Jan Vrombaut voorn., vader van de Hd, deelvoogden over Ioannes 5j., Joosijntien 3j. en Ioannes Vrombaut 2j. alle drie kinderen van den .. Hd. gewonnen bij deze over I. 7.1.1721 .

.

287. Rek. door Joos de Pauw fs Joos gewonnen aan Janneken de Pauw fa Arent als voogd i.p,v. wijlen j ooris de Pauw fs Ioorts voorn. zijn halfbroer over Cathelijne getrouwd geweest met J ooris Vro mbaut, Tanneken gehuwd met Christoffel Roegiers, Cornelis, Pieter, Marie en Gheleijn de Pauw minderj. broers en zuster van den


- 155 rendant. Vorige rek. dd. 30.10.1714 door jooris 23.12.1721

de Pauw.

288. Rek. door Philippus Bultijnck gehuwd met j anneken de Wevere dochter van Jooris . en Tanneken Callandt, mitsg. Marie de Wevere ook fa Ioor is en Livijne voorn. hoors van hun vader [oorts, dit aangaande de administratie die dito Iocris gehad heeft als voogd over de wezen van Frans Standaert gewonnen aan Livijne Callant sedert oktober 1714 datum van het overlijden van Pieter Standaert fs Frans voorn. Anthone de Roose .voogd, presenterende deze rek. aan Jooris Slock gehuwd met Marie Standaert mitsgr. aan J armeken Standaert zijn schoonzuster zo over hun als den zelfden Iooris Slock als naaste bestaande tot de voogdij over Livijne Standaert ook hun zuster en schoonzuster . nog minderjarig. 1.2.1721. 289. Rek. door Bauduijn de Smedt gehuwd met Margarite Pauwels fa Mattheeus en Ioorijntien Verheecke fa Lieven .en Bauduijn de Pauw fs Jan gehuwd met Vincentla Roegiers fa Arent voogden over de twee minder]. kinderen van Pieter Verheecke fs Lieven voorn • . Pieter Verheecke was voogd over de vijf minderj. kinderen van Iocris Verheecke fs Lieven voorn;' gewonnen aan Livijne de Pauw fa loos, alsnu + 24.5.1720, over wie den eersten rendant ook voogd is; presenterende deze rek. aan Jooris de Pauw fs Pieter tot Watervliet, medevoogd neffens de eerste rendant over de gemelde kinderen van Iocris Verheecke .. 9.12.1721 290. Sallarissen omme de baljuw van het ambacht Waarschoot Oostwinkel tot laste van 1an en loos ';~iqe_vronghel en dit sedert 21.5.1719. 15.3. 1721

en Ronsele

I,

291. St. Arent de Smet fs Marten gewonnen aan Martijntien de Smet + Waarschoot Weststraete 21.4.1720. He. Joosijntien Wijnsberghe fa Niclaeijs en zijn aldaar apparente hoors Bauduijn de Smedt schepen van dit ambacht, kamervoogd, "midts de sieckte van dheer en Mr. Jan Bapte de Smedt licentiaat in de rechten tot .Assenede", over Pieter de Smedt 14j. en Anna Marie de Smedt 24j. twee kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Marie de Vlieghere fa Marten. Voorts de voorn. schepen de Smedt neffens Ioannes Wijnsbeirghe als deelvoogden over Ioannes 7j., en Livijne de Smedt 4j. ook twee kinderen. van den overl. gewonnen aan deze He. 15.9.1720 292. St. Jan Steijaert fs Christoffels + Waarschoot Arisdonk 'in december 1712. He. Livijne De Kesele fa Jan en zijn aldaar hoors Daniel Roe giersfs Lieven tot Sleidinge gehuwd met Marie Steijaert zuster van den over I.' deelvoogd pat. en Jan Payelle gehuwd met Stoffelijntien de Kesele deelvoogd mat. over Pieter .Steijaert 16j. enig kind van den over I. gewonnen aan deze He. / 21.1.1721 293. St. Pieternelle Vande Masiere + Waarschoot 1aegherpaele 172t. Hd. J oor is de Neve fs Guille en zijn aldaar apparente hoors Preter Blomme tot Aalter gehuwd met 1 armeken Vande Masiere .zuster van de overl. als" voogd mat. en den voorn. GuiIliaeme de Neve voogd pat. over J ooris de Neve 2j. enig kind van de overl.gewonnen aan dezen Hd. . 30.9.1721 294. St. Marten Vander Sluijs fs Pieters + Waarschoot ontrent het Hoecxken Keirckstraete 2.6.1721. He. Pietronelle de Pau fa Andries en zijn aldaar apparente hoors Pieter Sluijs broer van den overl. deelvoogd pat. en Joos de Pauw gehuwd met van de He. als deelvoogd mat. over Pieter Vander Sluijs 2j. ' enig kind .>

van de . Vander de moeder van den


- 156 -:overl. gewonnen aan deze He., "behalven dat sij alsnu groot is gaende"; . Uitgroting van 23.2.1718 tussen Pieter Martens gehuwd met de moeder van den overl. ter eender en den overl. met zijn broers ter andere. 14.10.1721 295. St, Tanneken de Jaeghere fa Segher + Waarschoot [aegherpaele 15.6.1721. Hd. Lieven Martens fs Lieven en zijn aldaar apparente hoors .jo oris de Jaeghere broer vari-de overl. en Arent de Reu fs Iooris deelvoogden over Segher 18j;, Ianneken 16j., Jooris 13j., Arme 10j., Lieven 8j., Marie 6j. en Joorijntien Martens 27m. zeven kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 29.11.1721 296. St. Pieter Verheecke Cs Lieven + Waarschoot Oostmoer .24.2.1721 alwaar hoors zijn Baudewijn de Smet gehuwd met Margaritte Pauwels dochter van Mattheeus en Joorijntien Verheecke fa Lieven voorn. en Bauduijn de Pauw gehuwd met Vincentia Roegiers voogden over Arent 2Ij., en Joorijntien Verheecke 15J., twee kinderen van den overl. gewonnen aan Marie Roegiers zijn huisvrouw die zuster was van de voorn. Vincent ia. Lieven Verheecke en Pierijntien de Vos fs Miehiel vader en moeder van den overl. Verkaveling van 26.9.1696. 9.12.1721 297. St. Marie Erffelinck fa Pieter + Oostwinkel 22.2.1721. Hd. Gillis Vercauter . fs David die deze staat maakt en presenteert aan Jan Coddens deelvoogd mat. over Ignatius Iosephus 20m. kind van deze overl. gewonnen aan dezen Hd. Eigendom van den Hd. : 1/7 benevens sijne broeders ende susters in drij paerten van neghen in eenen coorenwintrneulen, dander deelen compiterende aenden heer pastoir van Waerschoot en Bellern ghestaen op de prochie van Winghen op de heerlijkheid van Poelvoorde ten Hove. Item beneffens sijn voorn. broeders en susters eenen rosmeulen ofte geseijt pende meulen stande wat noort van den voorgaenden meulen binnen Winghen, Idem 1/7 van een behuijsde hofstede te Wrjnghen in de Loostraete. 23.2.1722 . 334 298. Rek. door Jacobus de Rijcke fs David tot Zomergem gehuwd met J armeken Claeijs . fa J ooris voogd over Anna en J anneken Claeijs twee minderj. kinderen van Joos en Passchijntien de Smedt presen terende deze rek. aan Frans de Baedts ook tot Zomergem medevoogd. 24.10.1724 .

BUNDEL

299. Rek -. door Pieter de Craene fs fa Christoffels geprocrieer d bij rek. aan Pieter Mariman voorn. van cle voorn. Lieven Mariman 27.12.1724 .

Vincent als voogd pat. over Catthelijne de Craene Joorijntien Mariman fa Lieven, presenterende deze fs Lieven alsnu voogd mat. mits het overlijden zijn vader.

300. Liquidatie gemaakt op de st. ten sterfhuis van Ioanne Pauwels fa Joos lest wed. van Pieter van Bochaute te voren van Daniel .van Holderbeke + Waarschoot in de Weststraete; tussen Andries de Roose aldaar wedn. en Hd. bleven ter eendere en Joos Van Bochaute fs Jan voogd pat. en Jan Thairlijnck voogd mat. over Ioannes van Bochaute enig kind en erfgenaam van de overl, midts van haar eerste huwelijk en van haar derde huwelijk met dezen Hd. geen lichamelijke erfgenamen zijn. 31.12.1727 301. St. j oor ijnt ien de Pauw fa jan gewonnen aan Cathelijne de Craene + Waarschoot Weststraete 28.12.1728. Hd -. Arent Cornu fs .Adriaen en alwaar hoors zijn Joos Blomme fs Joos voogd pat. en Pieter Buijsse gehuwd met joosijntien Blomme fa jan voorn. over hem


- 157en als voogd neffens den voors. Joos Blomme over Cathelijne 18j., joanne 16j., en Magdaleene Blomme 7j. vier kinderen en hoors van ditsterfhuis midts den Hd. en de overl. geen lichamelijke ergenamen hebben gewonnen. 1.2.1729 302. Ghetroncqueert extraiet uijt de rek. van Pieter Van Vlaenderen fs Marten in huwelijk met Martijntien de Man wed. van Guilliaeme de Muijnck in zijn leven voogd over de kinderen van Franchois de Muijnck fs Cornelis gewonnen bij J armeken Verhie zijn eerste huisvrouw met namen: j an en Marie de Muijnck mitsgr, over Dominicus en Ioanne de Muijnck ook kinderen van Frans gewonnen in zijn tweede huwelijk bij J armeken Van Speijbrouck; presenterende deze aan Frans Thienpont voogd i.p.v. "srendants voorsaete", mitsgr. aan Pieter Van Speijbrouck fs Iooris voogd mat. over de voors. wezen. Voor de wethouders van de heerlijkheid Oostwinkel 15.5.1728 303. St. Joos Rijckaert f's Pieter + Oostwinkel 1.5.1720. He. Pieternelle J aecgues fa Adriaen. Arnout Rijckaert oom en voogd pat. en Pieter Staelens deelvoogd mat. over Pieter 2j. en Arme Marie Sj, alle twee kinderen van den over!. gewonnen aan deze He. 21.7.1722 . 304. St. Susarme de Vliegere fa Pieter + Oostwinkel 2.10.1721. Hd. Marten Christiaen fs 1aecques. Pieter Holderbeke deelvoogd mat. over Arnout 18j., Jan 10j. en Ioanne kinderen van de overl. bij dezen Hd. 2.3.1725 305. St. pro deo Marten Comargo fs Joorts + Oostwinkel 8.4.1721. He. Elisabeth Loete. Hoirs : Jan Comargo 17j., Pieter 9j., Jo orijntien 14j. en Marie Comargo vier kinderen van den overl. bij deze He. gewonnen. 30.9.1721

30j. drie

l l j, alle

306. St. Margriete Goethals fa Pieter + Oostwinkel in de Langhestraete. Hd. loos Coppens fs Geert en zijn aldaar apparente hoors 1an Goethals halfbroer' van de ove:tl_ voogd mat. en Jan Schuijf tot Kaprijke voogd pat. over Jan 18j., Pieter 17j., Joosijntien 24j.,. Jaecquemijntien 16j., Marie 10j. mitsgr. PietronelIe bij competente oude haar zelfs, zes kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 12.10.1723 307. St. Guille Verheecke fs Adriaen + Waarschoot Weststraete juni 1724. He. Marie Rijckaert fa Denijs. . Lieven Haeck gehuwd met Jaecquemijntien Schijvens voogd over Joanne 18j., Christin a 14j. en Ian Verheecke 12j. drie kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Marie Andoors. 24.10.1724 308. St. Guilliaeme Vander HOJgherstraete fs Christoffel + Waarschoot Arisdonck 1726, alwaar hoors zijn Jan Vander Hoogherstr aete fs Jan zoon van Christoffel voorn. als voogd pat. en Ghijsel de Walsche fs Daniel voogd mat. over Christoffel Vander . Hoogherstraete enige weze van den over!. gewonnen aan Iocrijntien Taelboom zijn overleden huisvrouw. 17.12.1726 309. Liquidatie door Judocus eriel kerkmeester van Gentbrugge decretant van de goederen gecompeteerd hebbende Ioanne de Martelaere wed. van .jan Pa uwels fsTan, haar overleden man. . 19.12.1724 310. St. Jan Blomme fs

1005

gewonnen

aan Marie de Muijnck fa Jan + Waarschoot

in


.. 158 :de Weststraete op de Keere 6.5.1724. He. J oorijntien de Pauw fa J ah en Cathelijne de Craene. Joos Blomme fs Joos voorn. als deelvoogd pat. en Joos West gehuwd met de voorn Cathelijne de Craene, moeder van de He., deelvoogd mat. over Joosijntien 20j., Catherine 13j., Janneken l l j, en Maghdaleene Blomme 2j. vier kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 12.9.1724 311.St. Christoffel Vander Hoogherstraeten fs Christoffel + Waarschoot Arisdoncq in november 1723. He. Janneken de Pauw fa Arerit en zijn aldaar apparente hoors Joos de Vlieghere gehuwd met J armeken Vander Hooghrstraeten zo over zijn zelfs als deelvoogd pat. en Jan Van de Voorde tot SI eidinge deelvoogd mat. over. Joosijntien 22j~, Pieternelle 20j., Jan 12j., en Marie Elisabeth 9j. alle vijf kinderen van den overledenen gewonnen aan deze He. 28.3.1724 312. St. Lieven Mariman fs Lieven + Waarschoot 5.6.1124, welke staat in het geschrift hebben doen stellen Pieter Mariman zoon van den overl., voorts Pieter de Craene tot Eeklo voogd pat. van de enige weze met naam. Cathar ine de Craene fa Christoffel gewonnen aan Joorijntien Mariman fa van den zelfden Lieven, mitsgr. Pauwels Jippens tot Sleidinge als vader en voogd van zijn onder], kinderen staande zijn huwelijk gewonnen met Marie Mariman ook fa Lieven voorn, met namen: Lieven eh Lievijne Lippens samen ten dezen sterfhuis elk tot een derde staak. Lieven Mariman liet ten sterfhuis van Marie de Backere zijn overleden huisvrouw op 7.7.1716 een staat van goed maken. . 8.8.1724 313. Extrait uit de st. van Hd. Joos Coppens en overl, deelvoogd mat. 17j., J oosijntien 24j., competente oude van deze overl. 12.10.1723

Margriete Goethals fa, Pieter + Oost winkel Langhestraete zijn aldaar apparente hoors¡ J an Goethals halfbroer van de en Jan Schuij( tot Kaprijke voogd pat. over Jan 18j., Pieter J aquemijntien 16j., Marie Anne 10j. mitsgr, Pieternelle bij jaren haar zelfs, zes kinderen van den Hd. gewonnen aan

314. St. Lievijne de Walsche fa Christo ffels + Waarschoot Keirckstraete 28.1.1724. Hd. Franchies Vande Kerchove fs Dhr. Norbertus. j ooris de Walsche fs Gillis voogd mat. en Ioannes Vande Kerchove voogd pat. van de twee minderj. wezen die de overl, gewonnen heeft aan dezen Hd. te weten Isabelle 6j. en J oanna Marie Vande Kerchove 3j. 8.5.1724 315. St. Pieter de Baedts fs Guilliaeme + Waarschoot dorp He. Joanne de Muijnck fa Christoffels en zijn aldaar apparente .hoors Jan Harcke tot Eeklo gehuwd met Agnesse de Baets bij dezen overl. gewonnen aan Marie Deirckere, voorts ........ ~........ tot Watervliet gehuwd met Elisabeth de Baets, JOanne Marie en Angeline de Baets twee minder], kinderen bij den overl. gewonnen in tweede huwelijk aan Susanne Lemij mitsgr. Joos de Baets broer van den overl. en Pieter Vander Perre tot Kaprijke naaste tot de deelvoogdij over Theresia 16j., Ioanne Caroline 12j. en Isabelle J osephe de Ba ets 9j. drie kinderen van den over I. gewonnen aan deze He. 11.7.1724 316. St. amme joannes en Anne Marie de Pauw twee minderj. kinderen van Jan en van Agnesse van Ho lderbeke hun vader en moeder, beide + Waarschoot Keirckwijck den Drieseh, nopende hetgeen hen neffens Pieter en Carel de Pauw hun broers, Jan Ermy getrouwd met Theresia de Pauwen Jan Grespijn gehuwd met J oosijntien de Pauw hun zusters en schoonbroers, elk tot een zesde staak mits het overlijden van hun vader en moeder. Carel de Pauw voorn. en Charel van Hoorebeke tot


- 159 Lovendegem, 5.8.1724

voogden.

317~ St. pro deo Bertholemeus Remerij fs Marten + Waarschoot Arisdoncq maart 1724. He. Marie Claeijs. Geert Remerij broer van de overl. als deelvoogd pat. en Pieter Claeijs broer van de He. als deelvoogd mat. over Pieter 22j., Jan 16j., Marten 8j., Joanne 18j. en Rose 6j. alle vijf kinderen. van de over}. gewonnen aan deze He. 29.12.1724 318. St. J aecquemijhtien Muijlaert dochter van Marten en J oosijntien Bultijnck + Waarschoot dorp in de herberg "de Croone" in augustus 1724. . Hd. Adriaen J aecques fs Jan en alwaar hoors zijn Jan Muijlaert fs Jan. tot Kaprijke en den voorn. Jan Jaecques vader van de Hd. deelvoogden over J oannes 14j., Adriaen 12j., Marten 3j. en Joanne [aecques 9j. vier kinderen van den Hd. gewonnen aan de overl. . Eigendom gemene met de kinderen van Pieter Muijlaert broer van de overl. 11.12.1724 319. St. Jan Thairelijnck fs Pauwels + Waarschoot Arisdoncq september 1723. He. J oosijntten Pauwels fa Bauduijn.¡ Frans Tairelijnck fs J ooris tot Sleidinge deelvoogd pat. en 1an Pauwels broer van de He. als deelvoogd mat. over Jan 16j., Elisabeth . 18j., Livijne 12j., joanne 10j. en Arme Marie 7j. vijf kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 22.2.1724 320. Verkaveling tussen Pieter Mariman fs Lieven bij Marie de Backere wonende Waarschoot Oostmoer en Preter de Craene wonende Eeklo voogd pat. van de enige weze van Christoffel de Craene zijn broer met naam Catharine de Craene gewonnen aan Joorintjen Mariman fa den zelfden Lieven, mitsgr, Pauwels Lippens tot Slei- . dinge vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen gewonnen met Marie Mariman ook dochter van den zelfden Lieven met namen: Lieven en Livine Lippens en dit uit hoofde van Lieven Mariman en Marie de Backere. 1724 321.. St. Tanneken van Wassenhove fa [aecques wed. van Lieven Marimam fa Andries + Waarschoot Keirckstraete ontrent de Keirckmeulen int beghin van den jaere 1723, alwaar apparente hoors zijn Cornelis Van Wassenhove fs Lieven en Jan Mariman fs Andries voogden over Pieter 24j. en Marei Marlman 22j. twee kinderen van de overl. gewonnen met Lieven Mariman. Eigendom uit hoofde van Jaeques Van Wassenhove gemene met den voorn. Cornelis Van Wassenhove en Gillis Legghe zijn zwager. 27.11.1724 322. St. Philippus Thairelijnck fs Preter + Waarschoot Oostmoer 14.11.1722 en van Janneken Vermeire fa Arent zijn huisvrouw te voren wed. van Jan Paridaen en daar nog te voren van J ooris Pauwels overleden den 30.11.1722 alwaar ten sterfhuis van voorn. Philippus Thairelijnck apparente hoors zijn C'mtdts hij. ande selve sijne huijsvrauwe gheene lichaemelicke en heeft verweckt") Pieter en Jan Thairelijnck mitsgr, Pieter Van Leeuwen gehuwd met Ianneken Thairelijnck en Segher Versehaere versaemt met Joorijntien Tharelijnck vier staken van dit sterfhuis van vollen bedde en ten sterfhuis van het voorn. J armeken Vermeire : Piet er 'Pauwels over hem en als voogd over Joannes zijn broer oud 24j., benevens Jooris Vrombau.t gehuwd met Joosijntien Pauwels drie kinderen die zij in haar eerste huwelijk ge.wonnen heeft met den voorn. Jooris Pauwels, midtsgr. den voorn. Pieter Pauwels en Pieter Aerts beide voogden over Tanneken Pauwels 20j. enig kind van haar tweede huwelijk. Pieter Thaireltjnck en j aecquem ijntien de Pauw vader en moeder van Philippus Thairelijnck. Verkaveling van 9.6.1708. Grond te SI eidinge 23.2.1723


- 160 323. St. Lieven Verheecke fs Jan + Waarschoot in het houcxken van de Keirckstraete 15.10. 1722. He. joosijntien Thairlijnck Ia Lucas en zijn aldaar apparente hoors Arent Verheecke fs Jan tot Waarschoot en Jan de Smet tot Eeklo voogden over 10osijntjen,." •••••••••••• {Er ontbreekt één blad in deze lias) 324. St. Magdalene Van W ijnsberghe fa 1aecques + Waarschoot Kerkstraete 2.4.1723. Hd. Pieter Dobbelaere fs Joos en zijn aldaar apparente hoors Pieter Blomme fs j an voogd mat. over Ioannes 21j. en Ioanne Blomme 19j. twee kinderen van de overl. die zij' gewonnen heeft in eerste huwelijk met Christiaen Blomme fs 1an voorn., voorts Lieven de 8aets fs Christoffel voogd pat. en den voorn. Van Wfjnsberghe voogd mat. over Elisabeth 13j. en Pietronelle de Baets 8j. twee kinderen van de overl. die zij gewonnen heeft in tweede huwelijk met den voorn. Christoffel de 8aedts en ten lesten Joos Pauwels fs Joos als deelvoogd pat. en den voorn. Iaeques Van Wijnsbétghe deelvoogd mat. over joosljntien Dobbelaere 4j. kind van den overl. die zij gewonnen heeft aan dezen Hd. . 26.10.1723 325. St. Pietronelle Everaert fa Iooris bij Marie de Bleeckere + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstr aete ontrent den Driesch 7.1.1722. Hd. Daniel Hautreve. Jan Vanderhoogherstraete gehuwd met Joorijntjen Everaert fa Joeris voorn. deelvoogd mat. en Jooris Hautreve vader van den Hd. voogd pat. over Joannes twee à drreentwintig dagen enig kind van den Hd. gewonnen aan deze overl, 9.2.1723 326. St. 1an de Grootte fs Jan + Waarschoot in de Weststraere augustus 1718. He. J armeken Blomme fa Joos en zijn aldaar apparente hoors Pieter de Grootte broer van den overl. voogd pat. en Joos Blomme fs Joos voorn. broer van de He. voogd mat. over Joos 12j., Pieter Sj., en Joanne Sj. drie kinderen van de overl, gewonnen aan deze He. 9.2.1723 327. St. Margrite Mariman fa Àndries + Waarschoot entrent de Keirckrneulen 20.3.1722. Hd. Jan de Muijnck fs Lieven en zijn aldaar apparente hoors Andries Mariman fs Andries voorn. broer van de overl, deelvoogd mat • .en Jan de Muijnck fs Christoffel voogd pat. over Livijne 22j., Marie 20j., Pieter 18j., Isabelle 14j., Pieternelle 12j. en Andriès . de Muijnck 4j. ·zes kinderen van den Hd. gewrsnnen bij deze over I. 26.1.1723 328. St. Pietronelle Crous fa Adriaen + Waarschoot in de Keirckstraete 15.5.1722. Hd. Augustinus Inghels. fs Arent, Pieter Crous broer van de overl. en Arent Inghels voorn •.deel voogden over .Pieter 3j., en Frans Inghels 8m. twee kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. Hofstede te Zomergem aan de Bekemeulen. 12.1.1723 329. Augm, door Pieter Steijaert als vader en voogd over Pieter en Iudocus zijn twee minder], kinderen gewonnen aan Joanne de Suttere fa Joos zijn overleden huisvrouw, mits het ·overlijden van Marie de Sutrere ook fa Joos overleden huisvrouw van J aecques Van ParijS tot Landegem den 5.1.1722, ten welken sterfhuis de voorschr, twee wezen zijn representerende tot een negenste staak. Eigendom te Drongen en Vosselare, 9.11.1723 330. St. Marie Roegiers fa Joos + Waarschoot in in het begin van september 1721. . Hd. Carel Verheecke fs Arent en zijn aldaar gehuwd met Maghdaleene verteecke, Pieter heecke en. Jan Cromheeke fs lOUiS getrouwd

het Hoecxken van de Keirckstraete apparente hoors 1an Cromheecke de Backere gehuwd met J armeken Vermet Pieter~elle Verheecke, voorts


- 161 den eersten genoemden Jan Crornheecke deelvoogd mat. en Jan de Keijsere fs Anthone deelvoogd 'pat, over Pieter 24j., vier kindeten van den overl, gewonnen met dezen Hd. 12.1.1723 331. St. Sr. Jaecques de Prince in zijn leven meester Chirurgijn + Waarschoot 1723 wedn. van Joorijntien Bauwens fa Pieters ook + Waarschoot maart 1711 alwaar hoors zijn jo" joosijne de Prince geestelijke dochter bij competente oude. haar zelfs, Francles 18j., en Carel de Prince 15j. minderj, wezen alle drie kinderen van den overl. gewonnen aan j oosijntien Bauwens. J oosijntien Pieters wed. van Pieter Bauwens grootmoeder van de wezen. 12.10.1723 332. St. J oorijntien Bultijnek fa Pieter lest wed. van Adriaen Pieters fs Adriaen, mitsgr. daar te voren wed. van Marten Muijlaert fs Marten, + Waarschoot in de Keirckstraete niet ver van het dorp 2.7.1721. . Alwaar' ten dezen sterfhuis van het voorn. Ioorijntien Bultijnek apparente hoirs zijn, Adriaen Jaecques gehuwd met Jaecquemijntien Muijlaert fa Marten aan deze overl. en de twee kinderen van Pieter Muijlaert ook fs Marten voor zijd gewonnen aan Vincentia Vanderhaeghen alsnu gehuwd met Pieter de Neve_ fs Guilliaeme, De overl, had met Adriaen Pieters geen kinderen. Grond te Zomergem. 12.10.1723

voรถrn~

333. St. Cathelijne Romens + Waarschoot Oostmoer. (Rommers) Hd. Vincent de Backere fs Marten en alwaar apparente hoors zijn Jacobus Romens tot Brugge broer van de overl. deelvoogd mat. en Pierer de Backere broer van de Hd. 'deelvoogd pat. over Jacobus 13j. en Joanne de Backere 10j. twee kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 7~12.1723 .. 334. St. omrne Tanneken Paridaen minderj. dochter van Jan en van Janneken Vermeire fa Arent, Preter Aerts en Pieter Pauwels halfbroer mat. van deze weze, als voogden mits het overlijden van dezelfde haar moeder. 28.9.1723 BUNDEL 335 335. Renseing door Anthone Baudts gewezen .schepen van het ambacht Waarschoot over de drie minderj. kinderen van Pieter Uijtterschaut gewonnen aan Livijne de Reijtere + Waarschoot, ter eausen van de successie op de drie wezen vervallen met het overlijden van Cornelia de Reijtere overleden wed. van Cornelis de Vlaemuijnck tot Gent. 19.6.1725 336. Liquidatie tussen Adrtaen J aecgus als vader en voogd over zijn kinderen gewonnen aan J aecquemijntien Muijlaert dochter van Marten en J oorijntien Bultijnck ter eender en Pieter de Neve gehuwd hebbende Vincent ia Vanderhaeghen wed. van Pieter Muijlaert zoon van Marten en J oorintien Bulrijnek voorn. Grond te Zomergem Beke, 15.5.1725 337. St. Jan Neijdt fs Pieters en Adriaeneken de Pauw fa Jan zijn huisvrouw te voren wed. van Marten de Smet beide + Waarschoot Weststraete den Beirch, Adriaeneken + 1.2.1725 en Jan N~ijt + 19.2.1725. Apparente hoors ten sterfhuis van Jan Neijdt: Cornelis Neijdt zijn broer voogd pat. en 1an Vande Voorde tot SI eidinge getrouwd met Marie de Pa uw . ook fa Jan voorzfjd : voogd mat. over Pietronelle 22j., Theresia 20j., joanne 14j., en Martijntien Neijdt 12j;. vier kinderen van deze twee overledenen samen gewonnen. En ten sterfhuis van Adriaeneken de Pauw voortijd,. voogden over de voorzijde kinderen benevens Livijne de Smedt wed. Lieven Goethals tot Sleidinge ook haar


- 162 dochter gewonnen in haar eerste huwelijk met Marten de Smedt. Jan de Pauw fs Passchier en· Llvijne Pauwels vader en moeder van Adriaeneken de Pauw. Verkaveling van 4.7.1709. 19.5.1725 338. Redres door Pieter de Craene als voogd over Cathelijne op de rek. bij Pieter de Craene voorn. gemaakt. 27.2.1725

de Craene fa Christoffel

339. Augm. door Vincent de Backere fs Marten als vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen met naam : Jacobus en Joanne de Backere gewonnen aan Cathelijne Rommens zijn overleden huisvrouw. 9.1.1725 340. St. Elisabeth Van Helssen fa Hendrick aan Joosijntien Paridaen + Waarschoot dorp 25.12.1724. Hd. Pieter Heems f's Ioorts en zijn aldaar hoors Heyndrick Van Caeneghem zoon van Joos en van Marie van Helssen deelvoogd .mat. en J oannes Heems broer van den Hd. deelvoogd pat. over Marie Elisabeth 7j., Theresia 6j., Joanne Sj, en Isabelle Heems 3j. vier kinderen van. den Hd. gewonnen aan deze overl. 30.1.1725 341. St. Ian Vande Voorde fs Lieven + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete halfvasten 1724. He. Livijne de Pauw fa Jan en zijn aldaar apparente hoors JOOrlS Vande Voorde broer van den overl. en Preter Verstraete ..oom van de He., beide tot Waarschoot deelvoogden pat. en mat. over Lieven 20j., Joos 17j., Ioannes 12j., [ooris 8j. en Marie Vande Voorde 6j. vijf kinderen van den overl, gewonnen aan deze He. 30.1.1725 342. St. Marie de Suttere fa Niclaeijs + Waarschoot in de Weststr aete bij den lesten Sturjver. Hd. Christoffel de Smedt fs Christoffels en zijn aldaar apparente hOOfS Lieven <" de Smedt fs Christoffel voorn. zo over zijn zelfs als deelvoogd benefferis Pieter de Suttere fs J ooris die broer was van den voorn. Niclaeijs tot Ronsele over Jan de Smedt zijn minderj. broer 14j., twee kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. 30.1.1725 343. St. Marie de Roose fa Jan + Waarschoot in de Weststraete enige dagen voor Allerheiligen 1724. Hd. Jan Van Holderbeke fs Frans en zijn aldaar apparente hoors Geeraert de Roose f's Jan voorn. halfbroer van de overl. tot Vinderhoute en Pieter Van Holderbeke tot Waarschoot broer van den Hd. als deelvoogden over Susarme Van Holderbeke enig kind van den Hd. gewonnen bij deze overl, 30.1.1725 344. St. Guilliaeme Geirnaert fs Carel + Waarschoot Oostmoer 21.5.1725 •. He. Ioanne de Backere fa Lieven en zijn aldaar hoors : Ioannes Geirnaert zoon van den ovêtl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Marie Waldack fa 1an, voorts den zelfden als deelvoogd pat. en Vincent de Backere fs Marten deelvoogd mat. over Carel 16j., Pieter 14j., Livinus 6j., Pieternelle 19j., Catharine 12j., Joorijntien 8j. en Marie Anne Geirnaert 3j. zeven kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. Carel Geirnaert en Margarite Remerie vader en moeder van dezen overl. 31.7.1725 345. Rek. door Jan Vande Voorde tot Sleidinge getrouwd met Marie de Pauwf a ...Jan voogd over de kinderen van Jan Neijt fs Pieters en Adriaeneken de Pauw Ia Jan voorn. hun vader en moeder. 11.9.1725


- 163 346. St. [oseph de Meulenaere fs Jan + meester chirurgien Waarschoot entrent het dorp 1725. He. Io" Catharine Vercautere dochter van David en Marie Anne Vermeulen_ en zijn. aldaar hoors sieur Adrraen Van Waesberghe meester chirurgien tot Bassevelde in huwelijk met Anne Theresia de Meulenaere zuster van den overl, deelvoogd pat. nevens [udocus Vereautere broer van de He. tot Puttem deelvoogd mat. over Igratius josephus lj6m en Pieter Jacobus de Meulenaere 4m. twee kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. Grond te Bassevelde. Het erfdeel van zijn vrouw werd verkocht nl. een deel in eene coorewintmeulen in pachtgoet tot Wijnghene ghenaemt het goet te Loo mitsgr. haar deel in een hofstede te Puttem. 9.10.1725 347. Rek. door jan BaUwens fs Pieters voogd mat. van de twee wezekinderen van sieur jaecques de Prince verwekt bij joosijntien Bauwens fa Pieters voorn. rnitsgr, Joosijntien de. Prince geestelijke dochter haar zelfs, benevens sieur Franchots de Prince tot Kaprijke voogd pat. 4.12.1725 348. Rek. door Charles Van Hoorèbeke tot Lovendegem als voogd van Philippe en Catherine Van Hoorebeke beide kinderen van dheer Geeraert van Hoorebeke baljuw van het ambacht Waarschoot die hij gewonnen heeft bij joO Joanne Leebeke, ter eausen de successie bij het overlijden van heer en meester Philtppus Leebeke in zijn leven pastoor van de parochie Melcene land van Waas, ten welken sterfhuis hoor uniek is den voorn. heer Gheeraert Van Hoorebeke ter eausen zijn huisvrouw, zuster van de overledene •. Grond te Ste Amandt bij .de Capelle in den Lande van Dendermonde. 9.10.1725 349. St. Ioanne Pauwels fa Mattheeus aan joorijntien Verheecke +" Waarschoot_Beke 29.6.1725 Hd. eersamen jooris de Pauw fs 1an "tsijnen tourre wethauder van desen arnbachte" en zijn aldaar hoors Bauduijn de Sinedt gehuwd met Margarita Pauwels zuster van de overl. deelvoogd mat. en Jan de Pauw halfbroer van den Hd. deelvoogd pat. over Mattheeus 13j., Pieter 10j., Ioanne Sj., Ioannes 3j. en Livine de Pauw bij het overlijden van haar moeder 7 weken, vijf kinderen van deze overl. gewonnen aan dezen Hd. . 31.1.1725 350. Liquidatie door dheer Jaspart Heijndrickx greffier van het ambacht Waarschoot i.p. v. Jan Baptiste Dierkens tot het vervolg van de curatele ten sterfhuis van Lieven. Marfmán en Tanneken Van Wassenhove zijn huisvrouw. 9.7.1726 351. St. Ioorijntien de Kesele fa Bauduijn + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirekstraete 19.2.1726. . Hd. Pieter Blomme fs Jan en zijn aldaar .apparente hoors Jan Blomme zoon van den Hd. jongman bij competente oude zijn zelfs, Guilliaeme Standaert getrouwd met Martijntien Blomme en voorts den voorn. j an Blomme deelvoogd over Piet er Blomme 15j., drie kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 25.6.1726. ':

,l-'~

352. St. Susarme Dobbelaere fa loos + Waarschoot Arisdoncq 28.10.1725. Hd. Preter Pauwels fs Charles en zijn aldaar apparente hoors Carel en 1armeken Pauwels meerder]. jongman en dochter voorts 1an Vande Putte nevens den voorn. Carel Pauwels deelvoogden over Marie 24j. en loosijntien Pauwels 23j. alle- kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. (dubbel exemplaar) 25.6.1726 . 353. St. 10° Catharine

Vercautere

fa David

+

Waarschoot

ontrent

het dorp 1726.


- 164 Hd. Jacobus de Pau fs Gillis meester chirurgten presenterende dezen staat aan steur Adriaen van Waesberghe meester chirurgien tot Bassevelde _voogd pat. en _ Jacobus Vereautere voogd mat. over Ignatius Josephus en Pieter Jacobus de Meulenaere twee kinderen van de over I. gewonnen in haar eerste huwelijk bH J oseph de Meulenaere. Eigendom gemene met Adriaen van Waesberghe causa uxoris binnen Bassevelde. 26.3.1726 354. St. Frans de Pauw is Marten + Waarschoot Oostmoere september 1726. He. Tanneken Bauwens fa Ioorts aan Elisabeth Eeckhaute en zijn aldaar apparente hoors Arent de Pauw zoon van den over l, gewonnen in zijn eerste huwelijk -aan J oorijntien de Backere fa Gheleijn, voorts den zelfden Arerit de Pauw als- deelvoogd pat. nevens Jan Bauwens deelvoogd mat. over J oosijntien 22j., Pieter 19j. en Frans de Pauw 17j. drie kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 9.11.1726 355. St. loos de Baets fs Guille + Waarschoot • He. Catharine Walburgh zonder kinderen of afstammelingen bij dezen overl, gewonnen te hebben; presenterende deze staat aan loanne de Baets en Piet er de Baets haar broer beide hun zelfs zo over hun zelven als over Gutlle en Cornelis de Baets hun onderj. broers alle kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Pieternelle Demoleijne hun moeder. 9.4.1726 356. St. Joorijntien Buysse dochter van Joos en Pieternelle Arents + Waarschoot Arisdoncq 10.9.1725. _ Hd. Niclaeijs Vander Hoogherstraeten fs Pieter en zijn aldaar hoors Lieven Buijsse tot Bochaute halfbroer van de overl. als deelvoogd mat. en -[ooris Claeijs -gehuwd met J ann eken" Vander Hoogherstraeten zuster van de Hd. deelvoogdpat. over Pieter 4j. en Elisabeth Vander Hoogherstraeten 2j. beide kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. 22.1.1726 357. Augrn, omme Therese, Caroline en Isabelle de Baets drie kinderen van Pieter en Ioanne de Muijnck bij den voorn. hun vader gewonnen in zijn derde huwelijk aan de gemelde hun moeder, mits hetgeen op deze drie minderj. kinderen is verstorven met het overlijden van Sieur Pieter Clijncke fs Pieter + Gerit 20.l1.1724 nevens de vier anderen kinderen die hun vader gewonnen heeft in eerste huwelijk aan Marie Derckere en in tweede huwelijk aan Susanne Leuve, dit alles werd in geschrift doen stellen door Frans Verselden hun schoonvader als in huwelijk met de voorn, hun moeder. Joos de Baets hun oom pat. is overleden- 5.2.1726. Marie en A nne Clijncke zusters van den overleden Pieter Clijncke. 5.2.1726 358. Rek. door Bauduijn de Smedt gehuwd hebbende Margarite Pauwels fa Mattheeus aan Iocrijntien Verheecke fa Lieven voogd over de vijf kinderen. van j oor is Verheecke fs Lieven voorn. gewonnen aan Livijne de -Pauw f's Joos sedert 9.12.1721 datum: . van de vorige rek. bij den rendant gedaan nevens Bauduijn de Pauw fs 1an over de twee kinderen van Pieter Verheecke fs Lieven voorn., deze _voorschreven vijf kinderen vorigen voogd geweest, presenterende dezen aan Lieven Verheecke, Mattheeus en Jan Verheecke drie van de voorzijde vijf kinderen alsnu bij competente oude van 25j. hun zelfs, mits Judocus en Pieter hun broers nu nog minder], ,'---' 18.5.1726 BUNDEL

336

359. St. J oanne Marie Jv:aign~ - fa J udocus + Waarschoot ontrent het dorp 24.1.1727 Hd. Philippe Van H6trebeke fs Dheer Geeraert ten welken sterfhuis hoors zijn: dheer Geeraert Van Hoorebeke fs dheer Charles voogd pat. beneff'ens Gillis Dousselaere voogd mat. van Philippus Geeraert Van Ho orebeke 9m. minder], enig-e-weze van de over I. bij dezen Hd. gewonnen. -


- 165 Verkaveling van 10.3.1723 ten sterfhuis van wijlent sieur Jan Van Waesbeirghe meester chirugien grootvader van de overl., voor de wet van de stede en keure van Eeklo. 13.4.1728 360. St. Eersamen Bauduijn de Stnedt fs Jan in zijn leven schepen geweest van het ambacht Waarschoot + Waarschoot in de Weststraete op den Beirch .2.1.1728. He. Margarita Pauwels fa Mattheeus en zijn aldaar hoors Pieter de Smedt zoon van Jan die broer was van den overl. als deelvoogd pat. en Jooris de Pauw fs Jan huidig schepen van het ambacht Waarschoot gehuwd geweest met j anneken Pauwels zuster van de He. als deelvoogd mat. over Pieter de Smedt 16j. én Livijne de Smedt .12j. twee kinderen van den over I. gewonnen aan deze He. Verkaveling van 15.1.1698 ten sterfhuis van Jan de Srnedt en [anneken Vande Voorde vader en moeder van den over I. . 31.3.1728 361. St. Susanna Bui jsse fa Lieven + Waarschoot in het begin van de Boschstraete op het einde van de Oostmoere 14.6.1728. Hd. Pieter van Hecke fs Marten en recht van hoirie hadden Jan 25j. en Lieven Bracke gehuwd tot Lembeke woonachtig, mltsgr, Pieter de Vuijst gehuwd met Marie Bracke drie kinderen van de overl. gewonnen in haar eerste huwelijk met Gillis . Bracke. Voorts Lieven Bracke voorn. als deelvoogd over Jaecquemijntien ·16j. en Joosijntien Van Hecke 13j. twee kinderen van de overl. gewonnen in haar twee de huwelijk met dezen Hjl, Pieter Van Hecke, Hd., wedn. in eerste huwelijk van J armeken .Lippens zonder staat van goed, met dewelke hij gewonnen heeft vijf kinderen : J oannes, Christoffel, Marie gehuwd met Pieter Neijdt, mitsgr. Marten en Elisabeth Van Hecke, deze twee laatste nog minderj. 28.9.1728 362. St. Arme Cauwels fa Gabriel + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete 21.1.1727. (Pauwels) . ... Hd. Andries Clemmers fs Jan te voren wedn. van Livljne de Bie; zijnde ten sterfhuis van zijn laatste overleden huisvrouw apparente hoors Joos Cauwels broer van de overl. tot Kaprijke deelvoogd mat. en Adriaen Clernmers tot Kaprijke broer van den Hd. mits "d'Inpotentte" van den voorn. Jan Clemmers zijn vader en zijn "groeten auderdom", als deelvoogden pat. en mat. over Iudocus 9j. en Marie Arme 7j,,:....twee kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. 12.10.1728 363. St. Guilliaeme Verbrackenfs Adriaen + Waarschoot niet ver van het dorp. in december 1727. He. Agnesse Van Gheldre fa Iooris en zijn aldaar hoors Adriaen Verbracke. vader van de overl. deelvoogd pat. en Ioannes de Beir gehuwd met Co rnelia Van Gheldre fa Iocris voorn. deelvoogd mat. over }oannes Verbracke geboren 8 dagen na de dood van Guilliaeme zijn vader en alzo enig kind gewonnen aan deze He. 13.4.1728 ·364. St. Livijne Goethál~r~ fa Lieven aan Tanneken Lambrechk + Waarschoot in de Weststraete bij den lesten Stuijver in november 1727. ' Hd. Joos Vande Veire fs Pieter en zijn aldaar apparente hOOfS Pieter Caitelain gehuwd met J aecquemijntien Goethals zuster van de overl. als deelvoogd ; mat. en Andries Vande Veire tot St. Ioorts, broer van den Hd.· als deelvoogd pat.' over Pieter Vande Veire 4j. enig kind van den Hd. gewonnen aan deze overl. 27.1.1728 365. Rek. door ]oosijntien de Ruijtere wed. van Gijssel de Walsche fs Daniel in zijn leven voogd geweest over de enige weze van Guilliaeme Vander· Hoogherstraeteri fs Christoffel gewonnen aan Joorintien Taelman zijn huisvrouw, presenterende deze rek. aan Jan Vander Hoogherstraeten fs Jan voogd pat. als aan Gillis de Reijtere fs Andries tot Sleidinge voogd i.p.v. Gijssel de Walsche voorn. 24.2.1728


- 166 -

366. Rek. door Lieven Haeck fs J ooris Verheecke drie minder]. kinderen in zijn eerste huwelijk aan Marie Haeck getrouwd met de voorzijde 27.1.1728

als voogd over J oanne, Christina en Jan . van Guilliaeme Verheecke fs Adriaen, gewonnen Audoome; presenterende deze rek. aan Jacobus Ioanne Verheecke,

367. St. 1an 'de Kesele f s Bauduijn jongm an + Waarschoot .in het Hoecxken van de Keirckstraete op Allerheiligen 1727" alwaar hoors zijn Ioannes Blomme fs Pieters jongman bij competente oude zijn zelfs, voorts Guilliaeme Standaert gehuwd met Martijntien Blomme, mltsgr, den voorzijden Pieter Blomme als vader en. voogd over· Pieter zijn minder]. zoon 18j., drie staken van dit sterfhuis en kinderen . Van Pieter Blomme gewonnen aan Joorijntien de Kesele zijn huisvrouw, die zuster was van deze overl, .' 10.2.1728 »Ó,

368. Acte approbatie: j annekende Meijere fa Jan wed. van Pieter de Baedts. fs .Ioorts, moeder en voogd over 1anneken de Baedts haar dochter 20j., mitsgr. Pie ter de Baedts fs j oorts voorn. haar zoon. 10.1.1728 369. St. Arent Buijsse fs Lieven + Waarschoot ontrent de Keere 28.12.1726. He. Tanneken Comargo fa Carel en zijn aldaar apparente hoors Joos Pauwels fs . j an gehuwd met j anneken Buijsse fs Lieven voorn. als deelvoogd pat. over Pieter 21j., Ioosijntien 16j. en Joannes 9j. drie kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 8.4.1727 370. St. gratis én pro deo loos Roegiers fs 1005 + WaarschootArisdoncq 2.6.1747 He. Joorijntien de Baedts fa Andries en zijn aldaar apparente hoors Jan Van fs ] an voogd over de drie kinderen die den overl, gewonnen heeft aan Marie Laecke in zijn eerste h üwelijk. ] an Van Laecke voorn. nevens Jan Roegiers Joos voorn. ook voogden over de drie kinderen van den overl, gewonnen aan He. 13.8.1727

Laecke Van f's

deze

371. St. Marie de Caluwe fa loos aan janneken de Vlieghere + Waarschoot in de Keirckstraete bij den Leest in augustus 1724. . Hd. jan Loket fs 1aspaert en zijn aldaar apparente hoors jan de Suttere fs Joos aan Pietronelle de Vlieghere deelvoogd mat. over Joannes 12j.; Guillielmus l Oj., Joanne Marie 6j. en [oosijntien 2j. vier kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. . 11.2.1727 372. St. Lieven Meiresonne fs Jan + Waarschoot Weststraete 8.5.1728. He. Elisabeth Vande Voorde fa Charles en zijn aldaar apparente hoors Pieter Meiresonne fs 1an voorzijd halfbroer van den overl. en 1an Vande Voorde broer van de He. tot Oost eeklo als deelvoogd pat. en mat. over Carel 22j., Laureijns 16j., jooris 14j., Pietronelle 24j. en joorijntien 19j. vijf kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. . 27.7.1728 373. Rek. door Pieter Weijnandt gehuwd met Ioarme Marie de Vreese te voren wed • . van Pieter de Craene gewezen voogd van Cathalijne de Craene fa Christoffel als nog onderj. weze; presenterende deze rek. aan Pieter Mariman fs Lieven voogd mat. mitsgr. aan Vincent de Craene als nu voogd pat. Lp. v. wijlen den voorn. Pieter de Craene zijn broer. 27.1.1728 374. St. Tanneken 1.12.1727.

de Jaeghere

dochter

van loos en Cathelijne

de Maeght

+

Waarschoot


- 167 Hd. Arent Van Mherhaghe fs Arent en zijn aldaar apparente hoors mits de overl. geen lichamelijke erfgenamen heeft achtergelaten. J ooris de Jaeghere zoon van Segher die broer was van de vader van de over1. en de zeven kinderen van Lieven Martens gewonnen aan Tanneken de Jaeghere die zuster was van den zelfden .Ioorts, eerste staak van de vaderlijke zijde. Pieter de J aeghere zoon van Pieter ook broer van de vader van de overl. en de vijf kinderen van Jan Van Holderbeke gewonnen aan Martijntien de Iaeghere ook zijn zuster, de tweede staak van· de vaderlijke zijde. Voorts Joannes de Ronne tot Drongen getrouwd met Ioosijnt ten Cocquijt dochter van Lieven en van Tanneken de J aeghere die zuster was van de vader van de over I. benevens Jan Verhegghe gehuwd met J armeken Cocquijt ook dochter van Lieven en van Tanneken de J aeghere voorn. als Guille Duijilslaegher gehuwd met Martijiltien Cocquijt ook dochter van Lieven en van Tamleken de I aeghere, samen de derde staak van de vaderlijke zijde. Insgelijks de drie kinderen van Andries de Maeght die broer. was van de moeder van de overl. en zo de eerste staak van de moederlijke zijde, en ten laatsten J oannes en Gillis Van Gaevere twee kinderen van Jan Van Gaevere gewonnen aan Ioosijntien de Maeght ook zuster van de moeder van de overl., vormen de tweede staak van de moederlijke zijde. 10.1.1728 375. St. Joosijntien Coppens fa Elias en J armeken Boeckaert + Waarschoot Weststraete in oktober 1727. Hd. Jan Haeck fs Heyndricx en zijn aldaar apparente hoors Pieter Coppens broer van de over I. mits "den groeten auderdom ende inpotentie vandens; voorn. Elias" als deelvoogd mat. en Marten Haeck broer van den Hd. als deeJvoogd pat. over Pieter 3j., Agnesse 7j. en Ioanne 5j. drie kinderen van de overl, gewonnen aan ~z~ Hd.· . . 22.6.1728 376.

st.

Jan de Vlamijnck fs Adriaen + Waarschoot entrent de Keere. He. Marie Bultijnck· fa Pieters en zijn aldaar apparente hoors Geeraert Hutsebaut gehuwd met Tanneken de Vlamijnck zuster van de ovérk, deelvoogd over Jan 8j., Arme 5j., Francois 3j. en Ioosijntien lj, alle vier kinderen van den overl. gewonnen aan deze He • . 16.11.1728

377. Rek. door Francois Lambrecht fs Lieven voogd over Ioanne de Poortere dochter van Charles en Pieternelle Larnbrecht fa Lieven voorn. enig overgebleven kind van de zelfde vader en moeder. 14.9.1728 378. St, Arent Roegiers fs Lieven + Waarschoot Oostmoere aan het begin van de Bosstraat 25.8.1727. He. Marie Vande Voorde fa Pieters en zijn aldaar apparente hoors J oannes Verheecke fs Joos gehuwd met [anneken Roegiers zuster van de ove.r1~;·deelvoogd pat. en Jan Nuijdt gehuwd met de zuster van de He. deelvoogd mat. over Joannes 2j.6m., Marie 4j.6m. en Livijne 7m. drie kinderen van den overl, gewonnen aan deze He .. i4.9.1728· . 379. St. Jan Pauwels fs Bauduijn gewonnen met Cernelia Vande Veire + Waarschoot Arisdoncq ontrent 14 dagen na Allerheiligen 1727. He. J aecquem ijntien Goethals fa Pieter en zijn aldaar apparente hoors Pieter Pauwels broer van den overl. als deelvoogd pat. en den voorn. Pieter Goethals vader van de He. als deel voogd mat. over Pieter 5j., Joannes 3j. en J oorijntien "ten daeghe van het prijsen vande goederen gheschiet op 12.4.1728, vier weken ende alsoo gheboren naer de doodt van haren vaeder ", drie kinderen van den overl. gewmnen aan deze He. 27.4.1728 380. St. Joosijntien Van ~'iinsbeirghe fa Niclaeijs te voren wed. van Arent de Smet fs Marten.

+

Waarschoot

Weststraete

oktober

1728


'168 Hd. J ooris de Meijere 'fs Jan en zijn aldaar apparente hoors J oannes Wijnsberghe broer van de overl. voogd over J oannes de Smet fs Arent voorn. 16j. en Livijne de Smet 12j. twee kinderen' van de overl. gewonnen in haar eerste huwelijk, voorts den zelfden <~Vjjnsberghe als deelvoogd mat. over Marie de Meijere 6j. en [udocus de Meijere 4j. twee kinderen ook van de overl. gewonnen in h'1;lv.elijk met dezen

H~

,

Joos en Jacobus de Meijere filij Jan beide wonende tot SI eidinge stellen over J ooris de Meijere fs Jan hun broer en halfbroer. 16.11.1728

zich borg

381. St. Iooris Van Hecke zoon van Jonas en van Marie de Baedts + Waarschoot Oostmoer 26.12.1727. He. Joanne de Keuckelaere fa Frans en zijn aldaar apparente hoors Lieven de Vuijst fs Jan en Elisabeth Van Hecke dochter van Jan en van Marie Driessens als voogd pat. en Pieter Verbraecke gehuwd met Elisabeth de Walsche zuster van de voorn. overl. eerste huisvrouw, voogd mat. over Marie An ne 12j., en [oannes 8j. twee kinderen van den overl. gewonnen in eerste huwelijk aan Tanneken de Walsche; m itsgr, den gezijden Lieven de Vuijst beneffens Joannes de Keuckelaere tot Lembeke deelvoogden over Frans 25m. en Ioanne Marie Van Hecke 4j., ook twee kinderen van den overl. gewonneri ,in tweede huwelijk aan deze He. Tanneken Van Hecke zuster van de overl. 24.2.1728 382. St. J oanne Minnaert fa .•••.••••••.••aan Marie Martens + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete 25.11.1726. Hd. Joannes de Greve fs Lieven aan [anneken de Pauwen zijn aldaar apparente hoors Adriaen Van Buijlaere gehuwd hebbende Pieternelle Minnaert zuster van de overl, woonachtig onder het SIuise 'Vrije in het Eiland Staten Bodem, "den weleken naer ghedaen devoiren niet volluntairelijck en is overghecommen tot t'anveirden vande deelvoochdije" over Pieter 2j. enig kind van de over). gewonnen aan dezen Hd., over wie Frans de Vlieghere, schepen, als kamervoogd is aangesteld. 11.3.1727 383. St. Anthonnette Schijvens fa Servaes wed. van Joos Haeck fs Arent + Waarschoot Weststraete ontrent den Stuijver 18.7.1727, alwaar apparente hoors zijn Pieter en Tanneken Haeck midtsgr, Niclaeijs Vanden Bossche, als getrouwd met Janneken Haeck en ten vierden Jan de Pauw fs Niclaeijs als vader en Voogd over zijn vijf minder], kinderen in huwelijk gewonnen aan wijlent joorijntien Haeck alle kinderen van den voorn. Joos Haeck gewonnen aan deze over I. 9.8.1727 384. St. Ioanne Pauwels f's Joos en Joorijntien Van Herseele lest wed. van Pieter Van Bochaute, te voren van Daniel Van Holderbeke + Waarschoot Weststraete op den Dam 14.9.1727. Hd. Andries de Roose fs Geeraert en zijn aldaar hoors mits de overl. en den Hd. geen lichamelijke ergenamen en hebben achtergelaten. Joos 'Van Bochaute fs Jan voogd pat. en 1 an Thairlijnck gehuwd met jo orintien Thairlijnck dochter van Lieven en loorintien Van Heirseele halfzuster van de overl. voogd mat. over joannes Van Bochaute 24j. enig kind van de .overl. gewonnen in haar tweede huwelijk bij den voorn. Pieter Van Bochaute, representerende alhier de enige staak van vollen bedde, mits de overl. in haar eerste huwelijk geen kinderen heeft behouden. 23.12.1727 385. St. Joosijntien Van Vooren fa Laureijns aan Ianneken de Pauw + Waarschoot Oostmoer 31.8.1727. Hd. Andries de Greve fs Lieven en zijn aldaar apparente hoors , Icorrs Van Vooren broer van de overl, en J oannes de Greve broer van de Hd. als deelvoogden pat. en mat. over J oannes de Greve enig wezekind van den Hd. gewonnen aan deze over]. 2.12.1727


- 169 385. Rek. door Pieter Vander Sluijs fs Pieter voogd i.p.v. Joos de Pauw fs Iocris gehuwd met de wed. van Andries de Pauw over de enige weze van Marten Vander Sluijs broer van den rendant gewonnen aan Pietronelle de Pauw fa Andries voorn. aan Marie de J aeghere fa Jan sedert 21.1.1724 datum van de rek. gedaan bij den voorn. Joos de Pauw, presenterende deze rek. aan Andries de Pauw oom mat. van de we ze. 11.3.1727 386.

st.

Ioannes de Pauw zoon van Andries en 'Mar ie de Jaeghere + jongman 20j. Waarschoot in de Keirckstraete in het huis van Joos de Pauw gehuwd met de moeder van den overI. op 23.3.1727,alwaar hoors zijn Andries de Pauw broer van den overI. en de enige weze van Marten Vander Sluijs fs Pieter gewonnen aan Petronelle de¡ Pauw die zuster was van den overl. 23.12.1727

387. Rek. door Joanne de Jaeghere wed. van Drijboel fs Charles op den staat van goed dd. 9.1.1720, presenterende deze rek. aan Lieven Van Waes gehuwd met Elisabeth Drijboel een van de zes kinderen van deze He. en dezelfden haren eersten man. 8.4.1727 388. St. Joanne Vermeire dochter van Christoffel en Tanneken Geirnaert + Waarschoot Oostmoere ontrent de Boschstraete in het begin van september 1727 Hd. Jan Mariman fs Andries en zijn aldaar apparente hoors Arent Vermeire fs Christoffel voorn. broer van de overl. als deelv. mat. en Marten Mariman broer van den Hd. deelvoogd pat. over Jacobus, Joanne Marie en Pieter Mariman drie wezekinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 23.12.1727 389. St. Christoffel Boelens fs Cornelis + Oostwinkel 3.4.1727. He. Ioanne Staelens fa Jan. Joos Boelens als oom en voogd pat. over Iudocus ?j., Lieven 3j. en Pieternelle Boelens 8m. alle drie kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 25.5.1727 390. Rek. door loos de Pauw fs Ioorts aan Ianneken de Pauw fa Arent als voogd over Pieter, Marie en Ghelain de Pauw zijn minderj. broers en zuster, presenterende deze rek. aan Christoffel Roegiers gehuwd hebbende Tanneken de Pauw zuster van den rendant, medevoogd. 28.1.1727 391. St. Gijssel Hautdreve fs Ioorts + Oostwinkel Velthoeek 25 of 26.9.1727. He. Pietronelle Rijckaert fa Marten en zijn alddaar apparente hoors den voorn. Jooris Hautdreve vader van de overl, tot Waarschoot deelvoogd pat. en Pieter Rijckaert fs Marten voorn. tot Oostwinkel deelvoogd mat. over Anne Marie Hautdreve enig kind van den overl. gewonnen aan deze He., mits Ioannes ook hun zoon op 25.10.1727 is overleden. . 23.12.1727 392. Rek. door Frans de Vlieghere fs Marten gewezen schepen van het ambacht Waarschoot over de wezen van Pieter Reijniers fs Guilliaeme gewonnen aan Joosijntien de Pauw van zijn sterfhuis wed. en He. gebleven, gepresenteerd bij Jacobus de Rijcke als voogd over j oanne Claeijs fa Joos die zoon was van Joos en van Anna Clijncke mits het overlijden van sieur Pieter Clijncke + Gent zonder lichamelijke hoors achter te laten. 8.4.1727 393. St. Li vijne Vervi jncld a Joos + Waarschoot Keirckstraete ontrent den Leest 30.12.1726 Hd. Jan Vande Voorde fs Jooris en zijn aldaar apparente hoors Jan Vervijnck broer van de overl. als deel voogd over Anne 1Im. enig kind van den Hd. gewonnen aan deze overl. . 11.2.1727


- 170 BUNDEL 337 394. St. eersamen Jooris de Pauw fs Jan + schepen van het ambacht Waarschoot en aldaar overleden op den Bosch 8.2.1729. He. Marie Vande Wostijne fa Jan zijn tweede huisvrouwen zijn aldaar hoors Jan de Pauw fs Jan voorn. halfbroer van den over I. en Jan Van Moorem gehuwd met Margarite Pauwels fa Mattheeus zuster van J armeken Pauwels eerste huisvrouw van den overl., beide voogden pat. en mat. over Mattheeus de Pauw 17j., Pieter 13j., Ioanne 9j. en Livine de Pauw 3j., mits Jan de Pauwhun minder]. broer overleden voor zijn vader, vier kinderen van den over I. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Ianneken Pauwels fa Mattheeus, voorts Jan Vande Woestijne vader van de He deel voogd mat. over Jooris de Pauw 22m. enig kind van den overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk met deze He. 5.4.1729 395. Pieter Lippens fs Pieter + Waarschoot in de Voorde in januari 1730. He. Joorijntien Claeijs fa Marten en zijn aldaar hoors Pieter Lippens fs Andries broer van de over!. deelvoogd pat. over J oanne Lippens enig kind van den overl. gewonnen met deze He., 19j. oud. 18.4:1730 396. St. Livine de Pauw fa Jan wed. van Jan Vande Voorde + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete in december 1729, alwaar hoors zijn Lieven Vande Voorde jongman bij competente oude zijn .zelfs benevens Joos Vande Voorde zijn broer, mitsgr. den zelfden Lieven als voogd over [oannes en Joods Vande Voorde ook zijn broers alsmede Marie Vande Voorde hun zuster, vijf kinderen van de overl. gewonnen aan de gezijden Iocris Vande Voorde. 18.4.1730

.,,;;.:',

6.1.1730. 397. St. Lieven Cromheecke fs Mattheeus + Waarschoot Keirckstraete He. Marie Blanckaert en zijn aldaar apparente hoors Marten Thairlijnck fs Lieven tot SI eidinge gehuwd met Pietronelle Crornheecke fa Lieven voorn. zo over hem zelven als deelvoogd over Iudocus Cromheecke 15j~, Therese 12j. en Caroline 12j. voorts Joos Thairelijnck getrouwd met J oanne Cromheecke ook tot Sleidinge en ten lesten Elisabeth Cromheecke dochter bij competente oude van 25j. haar zelfs, zes kinderen van den overl. gewonnen bij deze He, 28.3.1730 398. St. .jooris Lippens fs Lans + Waarschoot Oostmoere 24.9.1727. He. Tanneken Rogiers fa Laurs en zijn aldaar hoors Ioannes Lippens fs Iooris zo . over hem zelven als voogd pat. over de vijf wezekinderen van Laureijns Lippens alsmede Segher en 100s Lippens mitsgr, Laurs Rogiers in huwelijk met Magdaleena Lippens als mede Guillielmus van Hoorebeke gehuwd met Catharina Lippens en ten lesten Joorijnden Lippens alle zeven kinderen van den overl, gewonnen aan. deze He. 24.1.1730 399. St. Jan Van Bouchaute fs Pieter getrouwd geweest met Ioanna Pauwels + Waarschoot in de Weststraete den Dam 7.9.1730 alwaar hoors zijn Joos Van Bouchaute neef van den overl. en voogd pat. en Jan Pauwels vader van s'overl, huisvrouw voogd mat. over de enige weze Pieter Van Bouchaute 2j. . Gronden van den overl. uit hoofde van zijn moeder Joanne Pauwels fa Joos. 10.10.1730 400. St. Marie Cornelia Steijaert fa Joos + Oostwinkel Velthoeck op het einde van de maand november 1729. Hd. Jan Bous en zijn aldaar apparente hoors Heyndrick Bous zijn zoon gewonnen in huwelijk met deze overl. zo over zich zelven als deelvoogd over Cernelia 22j. en Catharine Bous 12j. zijn twee onder], zusters. . 24.10.1730 401. St. pro deo ten sterfhuis

van Pietronelle

Poppe te voren wed. van Gillis de Pauw


- 171 fs Pieter + Waarschoot. Hd•. J udocus de Groote. Hoors : Frans Poppe voogd over Anna Marie de Pauw bij d'overl. gewonnen in haar eerste .huwelijk. 21.2. . . 402. St. Marie Blomme wed. van Joos de Groote + Waarschoot Weststraete alwaar hoors zijn jan de Groote voogd pat. en Ioos Blomme voogd mat. over de vijf minderj . . kinderen van voorn. Joos de Groote en Marie Blom me. 30.4.1737 (7) 403. St. Jan de Craene + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete 15.6.1729. He. Elisabeth Daemérs en zijn .aldaar apparente hoors Guilltaerne Dooghe neef van den overl, als deelvoogd pat. over Marie 23j., Jan 2Ij., Pieter 17j., Vincent 14j. Cornelis 11j, zijnde vijf kinderen van den overl. gewonnen . aan deze He. {2~9.1730 . 404. St. Jan Pauwels fs Arent + Waarschoot Weststraete 25.5.1730. He. Pieternelle de Backere fa Jan en zijn aldaar hoors .Iooris Pauwels fs Arerit voorn. broer van den overl. tot Lembeke deelvoogd over Joannes 7j. en Anne Marie Pauwels l j., twee kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 26.7.1730 405. St. Ioanne Pauwels fa Jan + Waarschoot Weststraete 24.4.1730. Hd. Jan Van Bouchaute en zijn aldaar apparente hOOfS Jan Pauwels vader van de overl. deelvoogd mat. en Joos Van Bouchaute voogd pat. over Pieter 2j. kind van de overl, gewonnen aan dezen Hd. 26.7.1730 406. St. J aecques de Bie fs J aecques + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirekstraete 13.4.1729. He. Marie de Craene fa Jan en zijn aldaar apparente hoors Andries Clem mers gehuwd geweest met Livine de Bie zuster van den over l, als deelvoogd pat. en Jan de Craene deelvoogd mat. over Jaecques lIj., Ioanne 8j., Catharine Bj, en Therese 2j. vier kinderen van den overl. gewonnen bij deze He•. Gronden van den overl, uit hoofde van Jaecques de Bie en Anthonette Dhooghe . zijn vader en moeder. 28.3.1730 407. St. Livijne Goethals fa Lieven en Tanneken Lambrecht + Waarschoot in de Weststraete bij den lesten Stuijver in november 1727. Hd. Joos Vande Veire fs Pieter en zijn aldaar apparente hoors Pieter Castelain gehuwd met Jacquemijntien Goethals zuster van de overl. als deelvoogd mat. en Andries Vande Veire tot St. Joris broer van den Hd. deelvoogd pat. over Pieter Vande Veire 4j. enig kind van de overl. gewonnen aan dezen Hd~ 28.1.1728 408. Rek; door Joos de Pauw fs joor is aan Janneken de Pauw fa Areot voogd over Pieter, Marie en Ghilain de Pauw zijn minderj. broers en zuster, sedert 1729 datum van zijn leste rek.; presenterende deze rek. aan Christoffel Roegiers gehuwd met .. Tanneken de Pauw zuster van den rendant, ter interventie van CoorneJis de Pauw alsnu zijn zelfs en J ooris Vrombaut en Jan de Craene. 28.1.1737 409. St. J anneken Poppe fa Jan + Oostwinkel in mei 1729. Hd. Jooris de Pape fs Jan die dezen staat maakt en presenteert aan Pieter Poppe oom en deelvoogd mat. over Pieter 12j., Jan Francies 6j., Martinus 5j. en Iudocus 4j. alle vier kinderen van den Hd. gewonnen bij deze overl. 10.1.1736


- 172 410. St. J armeken Bous + Oostwinkel Velthoeck in september 1728, iij was de dochter van Jooris en van J armeken de Muijnck. Hd. Jan Staelens fs Jan en zijn aldaar apparente hoors Jan Bous broer van de overl • . en Jacobus Staelens broer van den Hd. als deelvoogd over Jacobus 7j. en Heijndrick 4J. beide kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overi. . 5.4.1729 411. St. Marie Ramoudt fa Pieter + Oostwinkel maart 1729. (Rament) Hd. Cornelis Van Speijbroeck fs J aecques die deze staat maakt en presenteert aan Jacobus Van Speijbroeck grootvader en voogd pat. mitsgr,.' Ioannes Van Haele fs Laurs voogd en oom mat, over Marie Cornelie s'overl. enig achtergelaten kind gewonnen bij dezen Hd. . 26.4.1729 412. Rek. door Jooris de Bourdere huidig baljuw van de heerlijkheid van Oostwinkel als .voogd over Jacobus Goetghébuer fs Pieter minder], weze gewonnen met Pietronelle de Bourdere overleden zuster van de rendant, ter eausen de successie op de weze vervallen met het overlijden van Marie de Bourdere haar tante mat., ook zuster van de rendant, overleden te Eeklo in 1727. 18.1.1729 413. St. Andries Lippens fs Preter + Waarschoot Arisdoncq 17.6.1729. He. Pietronelle de Prince fa Domijn en zijn aldaar apparente hoors Pieter Lippens zo over zijn zelven als deelvoogd over zijn twee onder], broers te weten J oer is 22j. en J oannes 19j. en alzo drie kinderen die den overl. in zijn eerste huwelijk gewonnen heeft met J oosijntien de Backere, voorts den voorn. Pieter Lippens ook deelvoogd pat. over Carel Lippens 12j., Joorijntien lOj.,· Joanne 6j. en Marie Lippens l j., vier kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. in leste huwelijk. 13.4.1730 414. Staat en declaratie door Baljuw, burgemeester .. ,Waarschoot over het jaar en de oogst 1731. 22.3.1732

en schepenen van de parochie

van

415. Liquidatie op de staat ten sterfhuis van eersamen Jooris de Pauw fs Jan + 8.2.1729 tussen Marie Vande Wrostine. fa Jan wed. en He. van hetzelfde sterfhuis en Jan de Pauw fs Jan voorn. halfbroer van den overl., en Jan Van Moorern gehuwd met : Margarite Pauwels fa Mattheeus wed. van Bauduijn de Sliledt voogden over de vier oudste kinderen die den overl, gewonnen heeft in zijn eerste huwelijk aan J anneken Pauwels fa Mattheeus voorz ijdl, voorts den zelfden Jan de Pauw fs Jan en Jan Vande W ostijne vader van de He. deelvoogd over Jooris enig kind van den overl. gewonnen aan deze He. in. tweede huwelijk. 10.5.1729 416. Derde rek. door Mattheeus de .Pauw fs [ooris voogd i.p.v.· Jan de Pauw fs Jan over de drie oudste kinderen van .Io orts de Pauw fs jan voorn. vader van den rendant in zijn leven schepen van het ambacht Waarschoot, gewonnen aan Janneken Pauwels fa Mattheeus zijn huisvrouw sedert 27.4.1735 datum van de tweede rek. gedaan bij den voorzijden Jan de Pauw fs Jan oom van den rendant, presenterende deze rek. aan Pieter de Smet fs Bandewijn medevoogd i.p.v. Pieter Pauwels fs Iooris, 15.12.1739 417. St. Livine Blomme fa Pieter + Waarschoot Oostmoere december 1728. Hd. Lieven Windels fs Clement en zijn aldaar apparente hoors Pieter Blomme voorn. vader van de overl; deel voogd over Joanne Marie Windels 4j. enig kind van den Hd. gewonnen aan deze overl, 24.1.1729 418. St. Arme Mar ie de Neve fa wijlent Jan + Sleidinge ambacht Waarschoot in het begin van de Boschstraete dicht bij den Oostmoere. Hd. Joannes Van Hecke fs Pieter en zijn aldaar apparente hoors Jan Focquaert fs Jan tot Waarschoot gehuwd met Livijne de Neve zuster van de overl. deelvoogd mat. over Pieter 20m. en Livine 5j. twee kinderen van den Hd. bij deze overl, 26.7.1729


- 173 419. St. Pauwel Verschaere fs Francois + Waarschoot maart 1729. He. Livijne Standaert fa Lieven en zijn aldaar hoors Laureijns de Wevere gehuwd hebbende Martijntien Verschaere zuster van den overl. deelvoogd pat. en Jan Standaert broer van de He. deelvoogd mat. over joosijnt.ien Standaert 5j. enig overgebleven .kind van den over l. gewonnen aan deze He., mits Marie Anne ook een van hun kinderen overleden is na de dood van haar vader in de ouderdom van 10j. Pieter Martens gehuwd met 1aecquemijntien Verschaere zwager van den overl. 3Z.5.1729 420. Augm. om me de twee wezen van Ioannes de Reu fs Jan en Ioanne N:àjdt fa Pieter hun vader en moeder + Waarschoot op 23.2.1725 en 25.6.1725,· mits het overlijden van voorn. Jan de Reu hun grootvader en Mártijntien Vander Sluijs hun grootmoeder pat. Voogden Carel de Reu oom en voogd pat. en Christoffel Neijdt tot Sleidinge voogd mat. 20.12.1729 421. St. Jan focquaert fs Guilliaeme + Waarschoot Arisdoncq 19.3.1729. He. J armeken Lippens fa J ooris en zijn aldaar apparente hoors Guilliaerne Focquaert broer van den overl. als deelvoogd pat. en Arent Thairlijnck gehuwd met Joorijntien Focquaert dochter van den overl. en deze He. zo over zijn zelven .als deelvoogd over Jooris Focquaert 16j., Jan 9j., Marie Anne 19j. en Joanne 12j. vijf kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 12.7.1729 422. St.· Joos de Vlieghere fs Jan en van Susanna Busschaert zijn huisvrouw kort na elkaar overleden te Waarschoot 1729 in de Weststraete in de herberg "de Keere" alwaar hoors zijn: ten sterfhuis van voorn •. Joos de Vlieghere; Marten Neirijnck tot Zomergem gehuwd. met Tanneken de Vlieghere fa Jan voorn. en Christoffel Mortier fs Segher voogden over Arme Marie de Vlieghere enig kind van den voors. Joos en Susarme Busschaert, den gemelden Christoffel Mortier nevens de gernelde : weze als zijnde het enig kind dat den voorzijden haar :vader bij de voorn. Susarme gewonnen heeft in haar derde huwelijk. 6.12.1729 423. Declaratie van staat ten sterfhuis van Jan de Pauw Is Niclaeijs + Waarschoot ontrent de Keirckmeulen de zondag na drie koningendag 1729. He. Livijne Maeghermim fa Bauduijn en zijn aldaar apparente hoors Marten Van Buere voogd pat. en Pieter Haeck fs loos voogd mat. over Laureijns 19j., PieternelIe 17j., Judocus 14j., Arme 13j., en Martijntien de Pauw l.l j, vijf kinderen van den overl. gewonnen. in zijn eerste hwuelijk met Joosijntien Haeck voorts den zelfden Van Buere en Martmus Maeg,herman broer van de He. als deelvoogd over Marie de Pauw 2j. enig kind van den overl. gewonnen bij deze He. 504.1729 424. St. Christoffel de Walsche fs Christoffel + Waarschoot in het H oecxken van de Keirckstraete. He. Joanne Van Bochaute fa Jooris en zijn aldaar apparente hOOfS Jan Ver/1schaere tot Sleidinge gehuwd met Christoffelijntien de Walsche fa Christoffel en Iooris Van Bochaute voorn. vader van de He. voogden pat. en mat. over Pieter 4j., en Joannes 19m. twee kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. Den overl. was enige erfgenaam van Christoffel de Walsche, zijn vader en Pieternelle Steijaert zijn moeder. 27.9~1729 425. St. J oannes de 1aeghere fs Christoffel + Waarschoot Sautweghe bij het Hoecxken van de Keirckstraete ontrent St. Andriesdag 1728; He. Joanne Goethals fa Pieter (en zijn aldaar hoors Frans de J aeghere broer van den overl, als deelvoogd pat. en frans Goethals broer van de He. als deelvoogd mat. over Pieter 19m. enig kind van den overI. gewonnen aan deze He •.. 15.2.1729


- 174 426. Rek door Frans Van de Ketckhove gehuwd geweest met Livijne de Walsche fa Christoffel voogd i.p.v, Jooris de Walsche fs Gillis over de nog minder], weze van den voorn. Christoffel gewonnen aan Joosijntien Wille sedert 4.2.1721 datum van de vorige rek. door J ooris de Walsche, presenterende deze aan Laureijns Wi lle medevoogd. 31. 5.1729 427. St. Marie Mariman fa Lieven.+ Waarschoot Oostmoer 5.2.1729. Hd. Lieven Meire fs Lieven en zijn aldaar apparente hoors Pieter Martman broer van de overLenMarten de Neve getrouwd met de moeder van den Hd. als deelvoogd pat. en mat over Livine Meire 20m. enig kind van den Hd. en de overl. mits een ander kind . na de dood van zijn moeder ook overleden, waarvan zij "is besneden" en 7m. oud werd. 31.5.1729 BUNDEL

338

428. St. Catharine Lippens fa J ooris bij Tanneken Rougiers. + Waarschoot Weststraete 5.4.1731, achtergelaten vijf kinderen met naam : J oannes 12j.~ Geeraert 10j., J udocus 6j., Ioanne 3j. en Franciscus 3m. . Hd. Guilielmus Van Hoorebeke fs dheer Charles. Apparente voogden: Sieur Charles Van Hoorebeke huidig burgemeester van de parochie en baronie van Lovendegem en Jeannes Lippens fs jooris tot Waarschoot respectievelijk eigen broer van den Hd. en de overl. 12.6.1731 429. St. Pierer Mariman fs Lieven + Waarschoot in maart 1730. He. jacquemijntien Vandevelde en zijn aldaar hoors Pauwel Lippens getrouwd geweest met de zuster van den overl. voogd pat. over Marie 15j. en Jo anna 10j. twee wezen van den overl. en deze He. . 26.3.1732 430. Augrn, door Joosijntien de Pau wed. Pieter Reijniers moeder en voogd over haar minderj. weze Guilliaeme 19j. beneffens Frans de Vliegher~ap1e.rv:oo~d. en .J ooris Reijniers broer en aanstaande voogd, mits het overlijden van dheer Pieter Clijncke + Gent, hun paternele oom en mits het overlijden van Marie Reijniers jonge dochter hun tante + Waarschoot in de Keirckstraete 14.5.1731; presenterende deze aan [ooris Reijulers alhier aankomende voogd. 8.1.1732 431. St. Marie Vanden Driessche f'a-Pieters + 31.7.1731. Hd. Joos Standaert fs Pieters en zijn aldaar apparente Kaprijke gehuwd met J oanne Vanden Driessche zuster¡ Jooris 9j., Jan 7j., J oanne 4j. en Pietronelle Standaert overl. gewonnen aan. dezen Hd. 8.1.1732

hoors Cornelis Motte tot van de overl. deelvoogd over 2). vier kinderen van de

432. St. j anneken Dobbelaere fa Lieven + Waarschoot Oostmoer in het begin van december 1731. Hd. Christoffel Van Zele fs Jooris en zijn aldaar apparente hoors Pieter en Joannes Van Zele bij competente oude hun zelfs, voorts Lieven Dobbelaere broer van de overl. deelvoogd mat. en den voorn. Pieter Van Zele voogd pat. over J ooris 15). en Andries 12j. vier kinderen van den Hd. gewonnen bij deze overl. Eigendom te Lembeke. Joos de Vlieghere fs Joos getrouwd met Ioosijne Van .Zele zuster van den Hd. Andries de Pauw getrouwd met de dochter van Baudewijn Van Zele. 5.2.1732 . 433. Renseing door Marie de Buck wed. en He. ten sterfhuis van Pieter de Croock + Waarschoot; presenterende deze aan Frans de Croock fs Pieter en Jan Neyt .als voogden over de twee minder], kinderen van voorn. Pieter de Croock, het eerste gewonnen met Ioorijntien Neijt en het andere bij deze He. 21.5.1732


i

!. - 175 I

I

434. St. Marie Van Hecke fa Piet er -Waarschoot Arisdonck, . Hd. Pieter Nuijt fs Jan en zijn aldaar apparente hoors Pieter Van Hecke voorn. vader van de over I. en Jan Nuijt broer van de He. deelvoogden over jcanne Nuijt 5j. en Joannes Nuijt 2j. alle twee kinderen van den Hd. bij deze overI. 2.12.1732 435. St. Marie Anne de Groote fa Jan + Waarschoot Hoecxken van de Kerickstraete 10.11.1732. Hd. Frarichois Tollenaere fs Guilliaeme en zijn aldaar apparente hoors Jan de Groote voorn. vader van de overl. en Guilliaeme Tollenaere vader van den Hd. deelvoogden over Guilliaeme Tollenaere 4 j • enig kind van den Hd. gewonnen 'aan deze overl. 2.12.1732 .. '.' 436. Rek. door Jan Pauwels voogd over de enige weze van Jan Van Bouchaut~ en .Ioanne Pauwels beide overl. sedert het overlijden van voorn. Bouchaute, ter presentie van Joos Van Bouchaute alhier voogd. 4.3.1732 Rek. door baljuw over de venditie ten sterfhuis van Jan Van Bouchaute en Joanne Pauwels beide + Waarschoot Weststraete 1730. 13.5.1731 437. Augm. om de twee minder], kinderen van Niclaeijs Vander Hoogherstraete fs Pieter gewonnen bij Ioorrjntien Buijsse fa Joos en Pieternelle Haerens zijIi overleden huisvrouw mits het overlijden van Piet er Buijsse hun oom mat. + Eeklo. 4.3.1732 438. Rek. door Gillis de Ruijter de Walsche over de enige geprocrieerd bij J oorintien Van der Hoogherstraeten fs 17.7.1731

fs Andries tot Sleidinge voogd pat. i.p.v, wijlent Gijsel weze van Gui lllaerne Vander Hoogherstraet~ fs Christoffel Taelman zijn huisvrouw, presenterende deze aan Jan Jan voogd pat.

439. St. Margarite Pauwels fa Mattheeus aan Joorijntien Verheecke huisvrouw van Jan Van Moorem te voren wed. van Bauduijn de Slniedt f's Jan en daar ook te voren van Segher Aubaert haar eerste man + Waarschoot Beirch wijk van de Weststraete Hd. Jan Van Moorem voorn. en zijn aldaar hoors mits de overl, en dezen Hd. geen kinderen hebben achtergelaten. Pieter de Srnedt als voogd. pat. en Pieter Pauwels fs Iocris voogd mat. over Pieter de Smedt 19j. en Livijne de Smedt 15j. twee kinderen van de overl. gewonnen in tweede huwelijk bij fEauduijn de Smedt, 25.9.1731 440. Prijsie ten verzoeke van Frans Vanden Berghe Hd. ten. Van Durmen fa Jan + Waarschoot Oostmoer 21.5.1731; Jan Van Durrne grootvader en deelvoogd over Elisabeth en Guilliaeme Vanden Berghe 4j. vier kinderen van den overl. 24.9.1731

sterfhuis van Pietronelle ter interventie van voorn. 15j., Jan 10j., Pieter Sj., Hd. gewonnen aan. deze

441. St. Pietronelle Van Holderbeke fa Jan aan Susarme Goethals + Waarschoot Dorp 7.3.1731 Hd. Ioannes Heems fs j o or is koster van de parochie van Waarschoot en zijn aldaar hoors Joannes Van Holderbeke f's Jan voorn. en Pieter Heems broer van den Hd. deelvoogd over [oanne 20j., Theresia 18j., Ignatius 15j.; Elisabeth J2j., Doretea 8j. en Agnesse Heerns 6j. zes kinderen van den Hd. gewonnen aan deze over I. 17.7.1731 . 442. St. J armeken Van Poucke + Waarschoot juni 1730. Hd. Geeraert Dobbelaere "vermidts den selven Dobbelaere declareerde Van gheene vrienden te kennen ofte weten van den cant van sijn overleden huijsvrouwe over de unique weese Theresia 16j." kind van den Hd. gewonnen aan' deze overl. 30.10.1731


- 176 443. Augrn, ten sterfhuis van Joos de Vlieghere f's 1an en van Susanne Busschaert zijn . huisvrouw kort na elkaar overleden te Waarschoot Wesstraete in de herberg. "de keer e'' in .1729. Christoffel Mortier fs Segher over hem, als voogd over Marie de Vlieghere fa loos voorn. hoor unique van haar vader en tot een tweede staak nevens den zelfden Christoffel Mortier ten sterfhuis van de zelfde Susa nne Busschaert haar moeder, presenterende deze aan Marten Neirijncx tot Zomergem getrouwd met Tanneken de Vlieghere fa Jan voorn. medevoogd over dezelfde weze. 11.12.1731 . 444. Rek. door 1an de Pauw fs 1an voogd over de vier oudste kinderen van J ooris de Pauw fs 1an voorn; zijn halfbroer, in zijn leven schepen van het ambacht Waarschoot gewonnen aan 1anneken Pauwels fa Mattheeus, sedert het overlijden op 8.2.1729 . van hun vader. He. Marie Vande Woestijne fa 1an; presenterende deze aan Pieter Pauwels fs Iooris medevoogd i.p,v, Ian Van Moorem'" gehuwd gehad hebbende Margarite Pauwels fa Mattheeus voorn. wed. van Baudewijn de Smedt. 29.5.1731 445. Rek. door Antone Bauts vorig burgemeester van het ambacht Waarschoot over de jongste wezen van Pieter de Baets fs Guilliaeme gewonnen aan Ioanne de Muijnck mits de dood van sieur Pieter Clijncke + Gent, mits hij geen lichamelijke hoors heeft achtergelaten, presenterende deze aan Joannes de Baets fs Guilliaeme voorzijd . · broer van de vader van de· wezen als apparenten voogd pat. 15.7.1732 446. St. Pieternelle Der Wee fa Jan + Waarschoot dorp 26.2.1732. Hd. Adriaen Verbraecke fs Pieters en zijn aldaar apparente hoors Adriaen Verbraecke fs Adriaen voorn. jongman bij competente oude zijn zelfs, voorts den zelfden als deelvoogd over Arme Mar ie Verbraecke 18j., Care I Dobbelaere gehuwd hebbende Ioanne Verbraecke en ten laatsten dheer Jacobus Himpens baljuw van de baronie van Lovendegem gehuwd met Joo Agnesse Van Gheldere fa Iooris wed. van Guilliaeme Verbraecke als schoonvader en voogd over Ioannes Verbraecke f's Guilliaeme voorzijd, zijn minderj. behouden zoon. · 20.5.1732 . 447. St. Lieven Verheecke fs Arent + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete 1732. He. Cornelia de Backere fa Pieters en is aldaar apparente hoor Pieter VerheeêRe fs Lieven voorn. zoon van den overl. ZD over zijn zelven als deelvoogd pat .. over zijn minderj. broer en zuster mitsgr. loos Dobbelaere gehuwd met 1armeken Verheecke, Arnault Verheecke 20j. en J oanne Verheecke -18j. alle vier kinderen van den over I. gewonnen aan deze He. 22.4.1732 BUNDEL 339 448. St. ]eronimus Beeckman fs Pieter + Waarschoot dorp. 3.2.1733 He. Martijntien de Smet fa 1an en zijn aldaar hoors J acebus Beeckrnans fs Pieter broer van den overl. zo over zijn zelven als voogd over Ioanna Boschman 12j. enige dochter van wijlent Boschman gewonnen in huwelijk bij J oanna Oe Notiwelle ook enige dochter van Adriaen de Nouwelle getrouwd geweest met Carolina Beeckmans zuster van dezen overl., al gestorven tot Bassevelde, die .uit "den selven hoofde soo over hem selven als de voorseijde weesen .Is presenterende elck eenen vierden staeck'', J eronim us Beeckmans fs Jan zo over zijn zelven als 'voogd over zijn minder]. broer en zuster met naam' Ioannes 22j. en Susanna 19j. alsmede Jonas Wille getrouwd met Jo anna Beeckmans en Cornelia Beeckmans beide filia lans bij oompetende oude haar zelfs, presenterende hun vijven een vierde staak., m itsgr, Augustinus de Reu getrouwd met Jo osijntien Beeckmans al zusters en broers van deze · overl. die alhier ook presenteert een vierde. staak. 14.4.1733 449. St. Catharina

Bourdeans

geboortig

van Deinze en

+

Waarschoot

7.9.1733.


- 177 -

Hd.' Jacques. Vollaert meester chirurgien binnen Waarschoot en geboortig van de stad Gent, alwaar hun hoors verklaren Lievijne Goethals in huwelijk met Marie Vollaert dochter van deze overl. bij den Hd. zo over zijn zelven als deelvoogd over Pieter 23j. en Jan 17j. ook beide kinderen van den overl. gewonnen' aan dezen Hd. 3.11.1733 450. St. Cornelis Commargo fs Marten + Waarschoot Weststraete augustus 1732. He. Pietronelle Van Haele fa Jan 'en zijn aldaar apparente hoors Joannes Commargo fs Jan Martens voorn. zoon deeelvoogd over Ioannes 2Ij., Pieter 19j., Lieven 12j., Joanne 9j., Pietronelle 7j. en Marie Anne 3j. zes kinderen van de He. gewonnen aan dezen overl, 6.10.1733 451. St. Catharina Steijaert fa Jan + Oostwinkel 28.2.173.3 Hd. Co melis Van Speijbroeck fs Jacobus te voren wedn •. van Marie Rarrioudt fa Pieter die deze staat maakt en presenteert aan Jan Steijaert grootvader én voogd mat. over Jacobus 2m~ enig achtergelaten kind van de overl. bij dezen Hd. 12.5.1733 452. St. Ioannes Pauwels fs jooris + Waarschoot Arisdonck 16.11.1733. He. Joanne de Wint fa Jacobus en zijn aldaar hoors Pieter Pauwels voogd pat. en Jan de Wint Voogd mat. over [ooris Pauwels 3j~ weze van den overl. gewonnen aan deze He. 22.12.1733 453. St •. Andries de Pau fs Gel eijn + Waarschoot Oostmoere 10.11.1733 He. J oanna Van Zele fa Baudewijn en zijn aldaar hoors Carel de Pau fs Jan voogd pat. en Christoffel Van Zele voogd mat. over Ioannes 15j., Joanna 12j., Ghelaijn 10j., Andries 8j., Marianna 2j. en Marie de Pau 2m. zes kinderen van den over I. gewonnen bij deze He. 22.12.1733 . 454. St. Pietronelle Nei jt fa Jan + Waarschoot Kerckstraete Hd. Pieter de Smet fs Arent en zijn aldaar apparente de overl; en deelvoogd mat. en Charel de Smet voogd Charel 6j., J oanne 4j., en Marie de Smet 2j. alle vier nen bij dezen Hd. Eigendom te Vinderhoute gemene met Ioorls en Ioanne de overl. 23.1.1733

juni 1733. hoors .Iooris Neijt broer van pat. over Joorintien .9j., kinderen van de overl. ..• gewonNei)t broer en zuster

van

455. St. Jan Van Deurmen . fs Adriaen + Waarschoot Oost moer april l 733.He. joosint ien Wallijn fa J aecques en zijn aldaar hoors Frans- Vanden Beirghe als. vader en voogd over zijn twee minder], kinderen gewonnen aan Pietronelle Van Deurmen fa Jan voorn. in zijn eerste huwelijk met Marie Blomme fa Jan, voorts Lieven, Joos en Marie Van Deurmen drie kinderen vanden overl. gewonnen in tweede huwelijk aan deze He. 9.6.1733 v

456. St. Agnesse Roegiers fa Carel + Waarschoot Oostrnoère 21.1.1733. Hd. Lieven Mariman fs Andries en zijn aldaar hoors Carel Roegiers vader van de overI. en Andries Mariman vader van den Hd. deeivoogden over Carolina Marlman 3j. minderj. wez e van den Hd. gewonnen aan deze overl. 25.2.1733 . 457. Rek. door Carel de Reu fs Jan voogd zijn broer gewonnen aan Joanne Nuijt Jan de Reu vader van den rendant, in terende deze aan Christoffel Nuijt tot 9.12.1733

over de twee wezen fa Pieter sedert het wie zijn plaats deze SI eidinge oom mat.

van Ioannes de Reu overlijden van voorzijden rendant voogd is, presenvan deze wezen.


- 178 458. Rek. door Carel de Reu fs Jan tot Bellern voogd van Anna Marie de Pauw zijn .minderj. zuster en van Pieter de Pauw zijn meerderj. broer. Verkaveling ten sterfhuis van Jan de Pauwen Angnesse Van Hoorebeke vader en moeder van de we ze. 9.2.1733 459. 2de rek; door Piet er Vander Sluiis fs Pieters voogd i.p,v. Joos de Pauw in huwelijk met de vidua van Andries de Pauw over de enige weze van Vander Sluijs broer van den rendant, gewonnen aan Pietronelle de Pauw voorn. aan Marie de J aeghere fa Jan sedert 11.3.1727, datum van zijn presenterende deze aan Andries de Pauw oom mat. van de wezen. 9.2.1733

fs jooris Marten . fa Andries eerste rek.,

460. Rek. door Sieur Charles Van Hoorebeke fs dheer Charles brouwer te Lovendegem ter eausen van de. collecte van de penningen van de vendi tie ten sterfhuis van Magdaleene Lancksweert wed. van Mattheeus ]aecques + Waarschoot, presenterende deze aan dheer en meester J osephus Aloijsius De Lampreel als ontvanger van Sinte J acobs Godshuis in Gent, Sieur de Wulf_ koopman in wijnen aldaar, Pieter Legiers en Marten Vander Moeren pachters en portfonters. 9.12.1733 461. Liquidatie op de staat van goed ten sterfhuis van Andries de Pauw fs Gheleijn + Waarschoot, gepasseerd voor de wet van het ambacht Waarschoot op 22.12.1733 en dit tussen Ioanne Van Sele aldaar He. ter ener zijde en haar zes minder]. wezekinderen. bij dezen overl. gewonnen aan deze He. ter andere zijde. 26.1.1734 BUNDEL

340·

462. St. Jan Van Nevel fs Sim oen + Waarschoot Arisdoncq december 1734• . He. J anneken de Reu fa Christoffel en zijn aldaar apparente hoors Mattheeus Van Nevel, loeris de Metsenaere getrouwd met Marie Van Nevel, Jacobus Van Vo oren gehuwd met Iocrtntten Van Nevele, Piet er Van Wassenhove gehuwd met Joanne Van Nevele en ten laatsten Pieter de Pauw gehuwd met Tanneken Van Nevele vijf kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk met :Livijne WÜerschaut, voorts den voorn. Mattheeus Van Nevele als voogd benevens Marten de Reu broer van de He. over Joannes Van Nevele 6j., Piet er 5j., en Jooris Van Nevele 2j. drie kinderen die den overl. gewonnen heeft in zijn laatste huwelijk met de voorn. Joanne de Reu "boven dat de selve hauderigghe declareerde in het doen vande prijsie dat sij was bevrucht van kinde daer of sij is verlost van eene dochter met. naeme .Ioarme Van Nevele", . 22.3.1735 463. Augrn, van staat door Christoffelijntien Vermeire fa Christoffel wed. en He. ten . . sterfhuis van Mattheeus Dhooghe zoon van Joos en Elisabeth Van Wassenhove + Kaprijke 26.9.1730, dit nopende haar enig kind bij den overl. gewonnen met naam: Anne Marie Dhooghe geboren na de dood van haar vader binnen Waarschoot op de Oostmoer, verstorven met het overlijden van den voorn. zijn vader, nevens de drie kinderen van het eerste huwelijk van deze wezens vader gewonnen aan Marie 'Buijsse als van hetgeen> deze wezen toekomt met het overlijden van de. voorzijde Elisabeth Van Wassenhove haar grootmoeder pat., presenterende deze aan Joos Dhooghe haar oom en voogd pat. als aan Arent Vermeire haar broer en voogd mat. 26.10.1734 464. Rek. door Lieven de Vuijst als. voogd over de wezen van Jooris van Hecke fs Jonas gewonnen in zijn eerste huwettjk aan Tanneken de Walsche. 8.2.1735 465. St. J oosintien Cuijl .f'a Pieters + Ronsele in de Ronselstraete september 1735. Hd. Ludovicus de Weirt fs Lieven en ten welken sterfhuis hem hoor verklaard Joannes Cuijl oom en deelvoogd mat. over Pieter 9j;, [oannes 6j.; Benedictus Livinus 2j. en Catharine 10j. alle vier kinderen van de overl. gev,.'0nnen aan dezen Hd. 30.10.1735


- 179 466. St. Marie Van Geldre fa Lieven + Waarschoot Kerckstraete november 1734. Hd. Pieter Van Vooren en zijn aldaar apparente hoors Pietronelle en Livijne kinderen van dezen Hd. en de overl. beide hun zelfs bij competente oude van jaren, voorts Pieter Van Geldre fs Lieven voorschr. deelvoogd mat, en J ooris Van Vooren deelvoogd pat. over de andere zeven wezekirideren gewonnen bij den zelfden Hd. aan de voorn. overl, te weten: Pieter 23j., Jan 18j.~ Carolina 16j., Marlanna 12j., Thresia l l j., Judocus 5j. en Agnes Van Vooren lOm. 1.3.1735 467. 2de rek. door Jan de Pauw fs Jan voogd over de vier oudste kinderen van Jooris de .Pauw fs Jan voorn. halfbroer van den rendant, in zijn leven schepen van het ambacht Waarschoct, gewonnen aan j anneken Pauwels fa Mattheeus zijn- huisvrouw sedert 29.5.1731 datum van zijn eerste rek., presenterende deze aan Pieter Pauwels fs Ioorts medevoogd mat. als aan Mattheeus Pauwels een van de voorschr. vier kinderen als nu bij huwelijk zijn zelfs. 27.4~ 1735 468. St. YClorijntien Wille + Waarschoot op den Dam Hd. Guilliaeme Wiildels en zijn aldaar apparente voorn. zijn zelfs, en Pieter Wille als deelvoogd Ioanne 15j., Elisabeth 12j., Marie l l j., Lievijne kinderen van de overl, gewonnen aan dezen Hd. 26.7.1735

1735. hoors Christoffel Windels fs Guille mat. over Geleijn 23j., .Pieter .16j., 8j. en Joosijntien Windels 4j. alle

469. St. Piet er Roeges fs Jan + Oostwinkel Langestraete oktober 1735. He. Marie Huijsman fa Jan dewelke deze staat maakt en presenteert aan J an Roeges fs Pieter voorn. zo over zijn zelven als broer en voogd pat. over Pieter 22j., Jacobus¡ 14j., Elisabeth 23~j., Pieternelle 20j., Marie 17j., alsmede aan .Ioannes de Muldre in huwelijk met joosijntien Roeges fa Pieter voorschr. alle zeven kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 13.12.1735 470. St. Laurijns Roegiers + Waarschoot spetember 1736. . He. Madaleena Leppens (Lippens) fa J ooris en zijn aldaar apparente hoors Pauwel de Walsche voogd pat. en Io annes Leppens voogd mat. over' Ioanne 18j., Iooris 12j., Joórtjntien 9j. en J oannes Roegiers 6j. alle vier kinderen van den overl, gewonnen aan deze He. 13.11.1736 471. St. Arent de Suttere fs Pieter + Waarschoot Kerckstraete. He. J aquemijne Haeck fa Christoffel en zijn aldaar apparente hoors Pieter, Marren, Pieter van Bochaut.e getrouwd met Marie de Suttere, Livijne. en Jacobus de' Suttere allen hun zelfs, mltsgr, Adriaen de Suttere als deel voogd over A ugustinus de Suttere minderj. we ze van den overl. gewonnen aan deze l:;I~. . 2.10.1736 .4 72. St. Marie

Ai jngels f'a Arent + Waarschoot Kerckstraete 1730. Hd. Joos Meiresonne fs Joos en is aldaar apparente hoor Pieter Hijngels broer van de overl, als deelvoogd mat. over Geettrij, Cornelia, Pieter en Ioanne Meiresonne alle onderj. wezekinderen van deri Hd. ge-wonnen aan deze overl, 2.10.1~36 .

473. St. Adriaen Rijcbosch + Waarschoot Arisdonck juli 1736. He. Ioanne de Pauw fa Seger en is aldaar apparente hoor Geeraert Rijckbosch broer van den over 1. als deelvoogd pat. over Frans Rijckbosch 1Tin. enig kind van den overl. gewonnen aan deze He. 18.9.1736 474. Augm, van staat door Pieter Van Vooren fs Pieter als vader en voogd over zijn zeven nog minder]. wezekinderen gewonnen aan wijlent Marie Van Geldere fa Lieven zijn overl. huisvrouw, bij het overlijden van dheer 1an de Smet fs Anthone


- 180 Eeklo 1735 ten welken sterfhuis de voorn. wezen beneffens hun twee meerder], zusters samen tot een zestiende deel in een vijfde hoofdstaak gerecht zijn en dit uit hoofde van wijlent de voorn. Marie Van Geldre hun moeder. 29.5.1736 +

475. St. Cornelis Co margo fs Marten + Waarschoot Weststraete augustus 1732. He. Pieternelle Van Haele fa Jan en aldaar apparente hoors zijn J oannes Comargo fs Jan Marrens voorn. zoon, als deelvoogd over Joannes 21J~, Pieter 14j., Lieven 12j., Joanne 9j., Pieternelle 7j. en Marie Arme 3j. alle zes kinderen van de He. gewonnen bij dezen overl, 6.10.1733 476. St. Geert Dobbelaere -Waarschoot Keirckstraete 1734 alwaar apparente hoor is Geeraert Schelstniete als voogd over Theresia Dobbelaere .het .enig kind van den overl. achtergelaten en gewonnen aan Ioanne Van PoUcke. Ingesloten venditie ten sterfhuis van Geert Dobbelaere. . 6.7.1734 477. Declaratie bij forme van staat ten sterfhuis van Ianneken de Pauw + Waarschoot ontrent de Kercke molen maart 1729. .. .. . Hd. Jan Coppens f's Elias en zijn aldaar apparente hoors Robert de Roose (Loose) gehuwd met Livijne de Pauw deelvoogd mat. nevens Pieter Coppens broer van den Hd. deel voogd pat. over Ioannes 6j. en [udocus 3j. kinderen van den Hd. gewonnen' aan deze overl. 25.10.1729 478. Bewijs van goed door Adriaen Verbraecken fs Adriaen ter eausen van de gif te met de warme hand in zijn voordeel en van Anne Marie zijn minderj. zuster gedaan bij Adriaen Verbraecken hun vader volgens de akte gepasseerd voor notaris Steijaert van den 25.1.1735 . 26.7.1735 (Een gelijkaardige akte zit ook in bundel 341) 479. St. Ioanne Baethens fa Joos + Waarschoot in het Hoecxken van de Kerckstraete in oktober 1737. Hd. Charel Meiresonne en alwaar hun hoors verklaren J00S Baethens grootvader . en voogd over de drie minderj. kinderen van deze overl. gewonnen aan dezen Hd. 27.11.1737 480. 3de rek. door Pieter Vander Sluiis fs Pieter voogd Lp,v•. Joos de Pauw fs Jooris in h uwelljk hebbende de wed. van Andries de Pau~ ..over de enige weze van Marten Vander Sluijs broer van den rendant gewonnen aan Pietronelle de. Pauw fa Andries voorn.; aan Marie de J aeghere fa Jan sedert 9.2.1733 datum van zijn voorgaande rek., presenterende deze aan Andries de Pauw oom mat. van de wezen. 27.1.1739 481. St. Jan Van Bouchaute fs j an + Waarschoot Oostmoer 28.3.1737, ten welken sterfhuis hoors zijn Guilleijn de Smet fs Jan in huwelijk met Anna Van Bouchaute dochter van den overl. in eerste. huwelijk gewonnen aan Tanneken: de Rijcke fa Gaspaer t, -, en Pieter Pauwels fs Jan getrouwd met Pietronelle Van Bouchaute mitsgr. Joos Roegiers voogd van de minder], weze met naam Joorintien van Bouchaute 20j. beide kinderen van den overl. gewonnen in tweede huwelijk aan Made Roegiers fa MichieI. 7.5.1737 482. Rensijng door Madeleene Lippens wed. van Laurijns Roegiers mitsgr. j oannes Lippens en Pauwel de Walsche beide voogden over de wezen van den voorzijden Laurijns . Roegiers achtergelaten. 22.1.1737¡ 483. St. Jo orijntien Van Heirseele fa Jan + Waarschoot Arisdonck, wed. van Christoffel Van Hecke fs Marten, ten welken sterfhuis hoors zijn: Pieter, Cornelia en joanne


- 181 Van Hecke, Stoffel d.e Craenne in huwelijk met [oosijntien Van Hecke, en Jan de Pauw getrouwd geweest met Christoffelijntien Van Hecke als vader en voogd over zijn twee minder], kinderen, mitsgr. Pieter Van Hecke fs Marten als voogd over Christoffel Van Hecke als nog minder]. weze. 18.12.1736

BUNDEL 341 484. Ghetroncquiert extraiet uit de st. van Martijntien Verstraeten fa Pieter + Heerlijkheid van Oostwinkel 16.2.1725 zonder lichamelijke erfgenamen achter te laten, Hd. Pieter Staelens. f's Elias. Hoors : Lieven de Cocq gehuwd met Pieternelle Jaecgues fa Adriaen gewonnen bij 1anneken Verstraete fa Pieter voorn. zuster van vollen bedde: van de overl, en Ioarme Louise Jaecques fa Joos zoon van Adriaen 'en Ianneken Verstraete voorschr. representerende een tweede hoofdstaak; mitsgr. Joos en Marie de Groote filij J aecques gewonnen bij Tanneken Verstraete ook dochter van Pieter en van .a'overledena zuster van vollen bedde, voorts de vier kinderen van Guille de Groote gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Pietronelle Van Goethem en ten tweede huwelijk bij Anne Marie ••••~••••••. , en ten slotte de twee kinderen van J oosintien de Groote ook fa J aecques en Ianneken Verstraeten gewonnen in haar huwelijk bij Segher Van Verdeghem representerende de laatste twee hoofdstaken van het voorn. sterfhuis. 17.4.1725 485.

Ghetronqtiiert extraiet uit de st. van Pieter Thijsebaert fs J aecques + Heerlijkheid Oostwinkel in april 1732. He. Anna de Groote fa Pieter, Jan Thijsebaert fs J aecques en Franchies Steijaert al oom en voogden pat. en mat. over Jan Thijsebaert fs Pieter voorn. gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Arme Van Lansschoot fa Jan. . z.d.

486. Pro deo declaratie ten sterfhuis van Pieter de Croocq fs Pieters + Waarschoot Oostmoer. ... He. Marie de Buck fa Jan en zijn aldaar apparente. hoors Frans de Croocq broer van den overl. en Jan Neyt fs Lieven voogd van J ooris de Croocq enig kind van den overl. die hij gewonnen heeft in eerste huwelijk met Joorintien N eyt fa Lieven voorn. l l j., voorts ook den voorn. Frans de Croocq als deelvoogd over Vincent de Croocq 5j. kind van den overl. gewonnen aan deze He. 8.4.1732 487. St. J oosijntien Versluijs fa Charles + Waarschoot Kerckstraete 1.3.1730. Hd. Pieter de Meester fs Joorts en zijn aldaar hoors eerst Carel, J ooris, Aernout en Lieven de Meester bij huwelijk en competente oude hun zelfs .en Arme de Meester getrouwd met ] oannes Van Nevel alsmede Petronelle de Meester in huwelijk met Pieter Claeijs alle .zes kinderen van de over I.·· gewonnen met. dezen Hd. Pietronelle Claijs moeder van de overl. 29.4.1731 488. St. Christoffel Van Buijlaere .Is Pieter en Iocsintien de Cock fa Pieter zijn huisvrouw beide kort na elkaar overleden binnen Oostwinkel. . Preter Van Buijlaere oom en voogd pat. en 1an de Cock fs Pieter voorn. oom en voogd mat. over J oanne 4j. kind van de overledenen. 13.12.1735 489. Tweede liquidatie gemaakt tussen Arent Cornu fs Adriaen Hd. gebleven ten sterfhuis van Io orlntien de Pauw fa Jan en Cathelijne de Craene + Waarschoot Weststraete 28.12.1728, zijn huisvrouw, te voren wed. van Jan Blomme ter ener zijde en Pieter Buijsse gehuwd met J o orintien fa 1an Blomme voorn •. zo over hem zelven als voogd over Catharine, ]oanne en Maghdaleene Blomme zijn drie minderj. schoonzusters, vier kinderen en erfgenamen van het voorn. ]oorintien de Pauw. . 24.1.1736

; I

,


- 182 - . 490. Inventaris bevonden ten hove daer Guil!ielmus Van Hoorebeke gewoond heeft binnen Waarschoot op het rechtgoed competerende aan enen Petrus •••••~.~. tot Brugge. 30.1.1737 491. Ghetroncquiert extraiet uit de st. van Jan de Meijere fs Jan + Heer lijkheid Oostwinkel in spetember 1730. He. Livine Buijèk fa Christoffel die deze staat maakt en presenteert aan Lieven Thietens als neef en. voogd pat. .over Joannes Frans 7j., Joanne 20j. en Lievijne 15j. alle drie kinderen van den overl. gewonnen bij deze He. 20.3.1731 492. Rek. door Arnaudt de Pauw fs Bauduijn in huwelijk met J aecquemijntien Goethals fa Pieters te voren wed. van Jan Pauwels fs Bauduijn en zo stiefvader en beneffens J oannes Geeraert samen voogden over de wezekinderen van Jan Pauwels gewonnen aan J aquemijntien Goethals. 5.1.1739 493. Rek. door Judocus Guillielmus Steijaert fs Pieters d'oude bij Ioanna de Zuttere fa Joos, over Pieter Steijaert fs Pieters .voorn. zijn broer sedert maart 1738, presenterende deze aan J oannes Claeijs gehuwd hebbende Anna Steijaert, 12.1.1740 494. Rek. door Arnaudt Vermeire fs Christoffel voogd over de enige weze achtergelaten bij wijlent Mattheeus ·'pnooghe fs Joos gewonnen in tweede huwelijk aan wijlent Christoffelijntien Verrneire, mits het overlijden van Joos Dhooghe en Elisabeth Van Wassenhove grootvader en grootmoeder van de wezen, presenterende deze aan Iudocus Dhooghe haar oom pat. 1.6.1740 . 495. St. .Tanneken de Crane fa Jan wed. van Pieter Blomme fs Lieven + Waarschoot Kerkstraete in het Houcxken 26.2~ 1740 alwaar hoors zijn Lieven en Ioanne Marie Blomme, mitsgr. Pieter Rijckaert tot Eeklo getrouwd met Martintien Blomme en voorts den zelfden Lieven Blomme en Jan de Crane als voogden over de nog minderj. weze· Pieternelle Blomme. . 14.4.1740 496. St. Pieter Blomme fs Lieven + Waa~sch60t Kerckstraete in het Hoecxken· november 1739. He. Tanneken de Crane en zijn aldaar hoors Lieven en Ioanne Marie Blomme mitsgr. Pieter Rijckaert tot Eeklo getrouwd met Martijntien Blomme en voorts den zelfden Lieven Blomme als deelvoogd over Pieternelle Blomme nog minderj. weze. 12.1.1740 497. St. Pieter Nuijt fs Jan + Waarschoot Arisdoncq 17.4.1739. He. Mar ie Vande Voorde fa Pieter te voren wed. van Arent Roegiers fs Lieven en zijn aldaar hoors Jan Nuijt fs Jan voorn. deelvoogd pat. over Pietronelle Nuijt Sj. kind van den overl. gewonnen aan deze He. en voorts Pieter Van Hecke als staande voogd over Jan Nuijt 8j. en .Ioanne Nuijt 13j. twee kinderen van den over]. gewonnen in zijn eerste huwelijk met Marie Van Hecke fa Pieter. 30.7.1740 498. Rek. door Pieter Steljaert fs Pieters d'oude op de augmentatie van staat verstorven en gedevolveerd op zijn twee kinderen Pieter en Iudocus Steijaert gewonnen aan·· Joanna de Zuttere fa Joos, met het overlijden van Marie de Zuttere fa Joos hun tante, tweede huisvrouw van Jacques van Parijs fs Maurus zonder enig .kind achter te laten. 13.1.1740 499. 2de rek. door Carel de Reu fs Jan als handelende voogd over de twee wezen van Joannes de Reu zijn broer gewonnen aan. Jaanne Neijt fa Pieter, sedert december


- 183 1733 datum van zijn eerste rekening; presenterende deze aan Ioo ris Neijt fs Pieter voorn. die broer was van J oanne Neijt moeder van de wezen, mits het overlijden van Christoffel Neijt gewezen voogd van dezelfde wezen. 23.6.1739 500; St. Ioörintien Dhondt + Waarschoot Oostmoer. Hd. Vincent de. Backer en ten deze sterfhuis hoors zijn: 1aques Artleer wonende t~t Zomergem al.s deelvo.?gd ,over Pieter 14j., 10. annes 13j., Isabelle 10j., .~arten 7J. en Iudocus 3J. alle VIJf kmderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd 12.5.1739 .' . 501. St. Christoffel Reijniers fs Marten + Waarschoot ten huize van Miehiel Reijniers zijn oudste broer in 1739, zonder achter te laten enige lichamelijke erfgenamen. Zijn aldaar apparente hoors den zelfden Michiel, j oannes en Marten Reijniers mitsgr. J oosrjntien Reijniers wed•. van Laureijns Vilair; presenterende elk een zevenste staak. Adriaen Jaecgues en J 0° Lievijne Jaecques fa 1an aan 1armeken Reijniers begijntje tot Gent samen een gelijk zevenste deel. Voorts Frans en Marten de laegere fs Ch ristoffel aan Marie Reijniers, den zelfden Francies beneff'ens Pieter de Roose als stiefvader en samen voogden over de enige weze achtergelaten bij Joannes de Jaeghere zijn broer, voorts den zelfden beneffens Jan J aeques ook stiefvader en sarrien voogden van de achtergelaten wezen van wijlent J ooris de 1aegere tot Bassevelde ook broer van den zelfden Frans en Marten, . presenterende hun vier samen een ander zevenste hoofdstaak. en ten laatste Pieter de Pauw fs Jan in huwelijk met Pietronelle Pauwels dochter van J ooris en J armeken Reijniers presenterende alhier de laatste zevenste staak, alle broers en zusters mitsgr, zusters kinderen van dezen overl, in vollen bedde, 12.5.1739 502. St. Marie Roegiers fa Lieven + Waarschoot Oostmoer november 1738 •. Hd. Marten Gijselijnck fs Jan en zijn apparente hoors Adriaen Roegiers broer van de overl. als voogd mat. en Jan Gijselijnck voogd pat. over Jan 9j., Arnaudt 7j., Pietronelle 4j. en J oosijntien 3m. alle vier kinderen van. den Hd. bij deze overl. 12.5.1739 503. St. pro deo Jan Haeck fs Hendrik. + Waarschoot Weststraete 1"738. He. Joosijntien de Vriese fa Preter en zijn aldaar apparente hoors Marten Haeck . en Preter Coppens als voogden over Agnes en Pieter twee kinderen van de over]. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan J oosintien Coppens fa Elias, den zelfden Haeck en Pieter de Vriese als voogden over J oannes, Jacobus, Hendricus en Joachim alle vier kinderen van den over!. gewennen aan deze Hle. 17.2.1739 504. St. Ioanne Mussche + Waarschoot in de Jaegherpaele 13.11.1738. . Hd. Pieter de Craenne fs Jan en zijn aldaar apparente' hoors Araout CLaijs deelvoogd. mat. over Isabelle de Craenne 3j. enig kind van de. overl, gewonnen aan dezen Hd. 27.1.1739 I 505. St. Pietronelle Van Bochoute + Waarschoot Oostmoer Hd. Cornelis Standaert en zijn aldaar hoors Pieter en Ioannes Standaert bij compe-. tente oude hun zelfs, mitsgr, Geleijn de Smet deelvoogd .mat, over Pietronelle 24j. en Joo ris Standaert 23j•. alle vier kinderen. van de overl. gewonnen aan dezen .Hd; 13.6.1739 . . . 506. Aftekening gedaan tussen de heer Pieter Steijaert d'oude en Pieter zijn zoon emmers over hem Judocus Guillielmus Steijaert amman van het ambacht Waarschoot mitsgr. d'Inpotentie van den zelfden Pieter, 1.12.1739 507. St. Philippe Moresse +". Waarschoot Kerckstraete 22.3.1734. Hd. Guille de Schrijver· fs J ans die dezen staat maakt en presenteert

aan Pieter


- 184 de Schrijver zijn broer, deelvoogd pat. van de vijf kinderen vari de overl, gewonnen aan dezen Hd. te. weten :. Anna 14J~, 1acobus 10j., Isnatius 8j., Therese 3j. en Angnesse lj.6m. 25.10.1735 508. St. Lieven Martens fs Lieven + Waarschoot J aegherpaele alwaar hOOfS zijn Segher, Ioanne en j oor is Martens mitsgr. Jan de Munck gehuwd met Arme Martens voorts Lieven Martens en Piet er de Greve getrouwd met Marie Martens benevens J ooris de J aegher voogden over Jo orintien Martens als nog minder], zeven kinderen van den overl. achtergelaten en gewonnen bij Tanneken de J aegher fa Segher, hun moeder geweest. 12.5.1739 509. St. Adriaenne de Neve fa J ooris + Waarschoot Weststraete 4.3.1739 . Hd. Christoffel Van Bouchaute en zijn aldaar hoors Jooris de Neve voorn. deelvoogd mat. over het enig kind Ioorernus Van Bouchaute 6 weken. 8.4.1739 510. St. Anne Marie Dobbelaere fa Charles + Waarschoot Keirckstraete ten dorpe 19.10.1738. Hd. Jan Baptiste Cocquijt fs Andries en zijn aldaar hoors den voorn. Charles Dobbelaere vader van de overl. deel voogd mat. en den voorn. Andries Cocquijt vader van den Hd. deelvoogd pat. over Bernaerdine Zj.6m., Carolina Bregite 4 weken twee kinderen van de overl. gewo nnen aan dezen Hd•. 18.11.1738 51l. St. Nicolaijs Vander Hoogerstraete fs Pieter laatst Hd. bleven van Ioorijntten Buijsse fa loos zijn huisvrouw geweest, + Waarschoot Arisdonck april 1738 alwaar hoors zijn Pieter Pieters voogd pat. en Joos Buijsse fs Joos voogd mat. over Pieter 17j., en Elisabeth Vander Ho ogerstraete 15j. twee kinderen van den overl. en J 00sljntien

Buijsse,

J armeken Van der Ho ogerstraete de hofstede 18.11.1738

wed. van Iooris

Claeijs

bezit

de andere

helft

van

te Waarschoot.

512. St. Joos Raes + Waarschoot Arisdonkstraete 28.8.1738. He. J oorijntien Leppens fa J ooris en zijn aldaar apparente hoors J oannes de Backer fs Joos deelvoogd pat. over Arme Marie 23j.¡ en Iooris Raes 20j. kinderen. van den over I. gewonnen bij deze He. 23.9.1738 513. St. Frans Arens + Waarschoot Iaegherpaele 7.5.1738. He. Marie Ioanne Hijde en zijn aldaar apparente hoors Pieter de Pauw deelvoogd pat. over Pieter 4j. en Ioorts Arens Ij. beide kinderen van den overl. gewonnen bij deze He. 10.1.I7~8 514. St. Christoffelijntien Vermeire fa Christoffel laatst wed. van wijlent Mattheeus Dhooge fs Joos + Waarschoot Oostmoer 3.1.1738. . Apparente hoors: loos Dhooghe vader vanden voor. Mattheeus voogd pat. en Arent Vermeire fs Christoffel voogd mat. over de. enige weze Anne Marie 7j., geboren na de dood van haar :vader; ter Interventie. van Jacobus Dobbelaere gehuwd met Tanneken Geirnaert te weren wed. van Christoffel Vermeire vader en moeder van de overl, Mattheeus Dhooghe vader van de weze + Kaprijke 26.9.1730. Elisabeth Van Wassenhove grootmoeder pat. 13.5.1738


- 185 BUNDEL 342 515. St. [aecquernijntien Grijp fa Jan + Waarschoot Beke 16.12~1741 wed. van frans Nuijt Hd. Iudocus de Suttere mitsgr. alwaar hoors zijn Pieter de Smedt fs Bandewijn in huwelijk met Icanne Marie Nuijt en Pieter Joannes Nuijt jongman bij competen. te oude van 25j. zijn zelfs twee resterende kinderen bij de overl. in haar eerste huwelijk verwekt. Voorts Andries de Pauw deelvoogd mat. over Jan Baptiste 19j., Marle Arme 16j., Guillielmus 13j. en J udocus de Suttere 12j.· vier kinderen van de overl, gewonnen bij dezen Hd. Pieternelle Roegiers fa Baudewljn moeder van de overl. 1.3.1742 516. Verkaveling tussen Marten Bral fs Lieven gehuwd met Joanne de Pauw fa Jan gewonnen in huwelijk aan Lauwer ijntjen Standaert fa Cornelis ter ener zijde en de vijf kinderen achtergelaten bij Iocris de Pauw ook zoon van Jan en Lauwerijntien Standaert te weten Matheeus en Preter de Pauw Carel .Schollaert gehuwd .met j:öanna de Pauwen den zelfden Matheeus de Pauw voogd over Livijrre de Pauw zijn onder], zuster samen vier kinderen Jooris de Pauw gewonnen in zijn eerste huwelijk aan J armeken Pauwels en ten laatste Marten de Sutter gehuwd met Marie Vande Woest ijne t_e voren wed. van Iooris de Pauwen zo stiefvader en voogd over de enige weze tussen den voorn. J ooris de Pauwen zijn huisvrouw gewonnen ter anderen. 23.12.1742 517. Augm. door Mattheus de Pauw fs Jooris handelende voogd over Livijne de Pauw zijn onderj. zuster gewonnen aan J armeken Pauwels en Marten de Slltter stiefvader en voogd over Iooris de Pauw fs jooris voorn. gewonnen in tweede huwelijk aan . Marie Vande Woestijne zijn huisvrouw, mits het overlijden van Lauwer ijntjen Standaert fa Cornelis hun grootmoeder pat. . 6.11.1742 518. Verkaveling tussen Mattheus de Pa uw, Pieter de Pauwen Carel Schollaert gehuwd met Joanne de Pauw, mitsgr. Pieter deSinet als voogd mat. benevens den voorn, Mattheus de Pauw voogd pat. over Livijne de Pauw minderj. weze alle vier kinderen. van J ooris de Pauwen J oanne Pauwels fa Mattheus. 25.9.1742 519. 4de rek. door Mattheus de P,i\uw fs j ooris als handelende voogd' i.p.v, Jan de Pauw fs Jan die de eerste twee rek. maakte over de drie oudste kinderen van. j ooris de Pauw fs Jan voorn. vader van den rendant in zijn leven schepen. van het ambacht Waarschoot, gewonnen aan J armeken Pauwels fa Mattheus, presenterende deze rek. aan Pieter de Smet fs Ba uduijn medevoogd i.p, v; Pieter Pauwels fs Jooris voogd mat., als aan Pieter de Pauwen Carel Schollaert getrouwd met Ioanne de Pauw beide bij huwelijk hun zelfs,' twee van deze wezen. 25.9.1742 520. 2de rek. door Iudocus Guille Steijaert fs Pieter als voogd over Pieter Steijaert fs Pieters zijn broer sedert 12.1.1740 datum van zijn voorgaande rek.; presenterende deze aan J oannes Claei is gehuwd met Anne Steijaert als naaste bestaande' van' .' den zelfden innocenten broer. . 1.3.1742 521. Rek. door J oanne Hijde wed. van Jacobus Remerie en te voren van frans Haerens. 5.6.1742 522•. 3de rek. door Carel de Reu fs Jan handelende voogd over de twee wezen van J aannes de Reu zijn broer, gewonnen aan Joanne Nuijt fa Pieters, sedert 23.6.1739 datum van zijn tweede rek., presenterende deze aan frans Bourdeaux meester chirurgien getrouwd met Cornelia de Reu oudste weze, mitsgr. aan J oor is Neijt fs Pieter die broer was van J oanne Neijt, moeder van de wezen. .. 3.7.1742


_ 186 ., 523. St. J oannes Geeraert f s Andries + Waarschoot Keirckstraete ontrent de Leest 24.12.1742. He. Jarmeken Pauwels fa Baudewijn en zijn aldaar hoors Preter de J aeghere getrouwd met Anne Geeraert zuster van den overl, als deelvoogd mat. over Pieter 19j., . Joannes 17j., joanna Monica 10j. drie kinderen van den overl. gewonnen bij deze He. 24.4.1742 524. St. Iooris Vrombaut fs Jan + Waarschoot Oostmoere 1.7.1742. He. J oosijntien Pauwels fa Jooris en zijn aldaar hoors Pieter Vande Voorde gehuwd met' Joanne Catharine, Joosijntien bij compitente oude haar zelfs en' Ioannes 24j. drie kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Cathelijne de Pauw. Den zelfden .Pieter Vande Voorde' deelvoogd pat. over de geztjden jeannes Vrombaut en Pieter Pauwels broer van de He. deelvoogd mat. over Adriaen 20j., . Anne Marie 18j., Pietronelle 16j., Jacobe 14j., Joseph 10j. en Carolina Sj. zes kinderen die den overl. gewonnen heeft met deze He. 27.9.1742 . 525. St. Jan de Pauw fs Philips + Waarschoot Oostmoer juni 1742 He. Isabelle Vuijtterschaut en ten welken sterfhuis apparente hoors zijn Lieven de Pauw voogd over de twee minder]. wezekinderen van den 0 verl. gewonnen in zijn tweede huwelijk met deze He. met namen: Ioanna Sj, en Judoca Catharina 3j.; mits de renunchiatie bij den zelfden Lieven de Pau voogd pat. en Pieter de Taije voogd mat. over de vijf nog minderj. wezen gewonnen bij dezen over!. in eerste huwelijk aan Marte Standaert (Zie Averschoot inclaverende in Lembeke 2.10.1742) 24.12.1742 526. St. Pieter de Groote fs Jan + Waarschoot Weststraete november 1741. . He. J aecquemijntien Vuijtterschaut en zijn aldaar hoors Jan en Pieter de Groote fs Pieter voorschr. gewonnen in eerste huwelijk van den' overl, met Livijne de Vos. Mitsgr, Joos de Groote deelvoogd pat. over de innocente wezen van Jan de Groote ook zoon van Pieter en de voorschr. Livijne de Vos, voorts over Anna Marie 20j., en Tresia de Groote 17j. beide kinderen van den overl. in tweede huwelijk gewonnen aan deze He. 6.2.1742 527. St. Joosijntien Buijsse 26.10.1741. Hd. Adriaen Versluijs de overl. deelvoogd pat. over Livijne l l j, dezen Hd. 6.2.1742

fa Ioorts

+

Waarschoot Keirckstraete

ontrent

de Leest

fs' Baudewijn en zijn aldaar hoors joor is Buijsse broer van mat. en Jacobus Versluijs broer van. den Hd. als" deelvoogd en Joannes 5j. twee kinderen van de overl. gewonnen aan

528. Verkaveling gedaan tussen Cornelia de Ruijtere fa Joos wed. van Pieter. Nuijt fs Ioorts ter ener zijde en jooris en Ioannes Nuijt rnitsgr, .Ioanncs de Rijcke gehuwd met Joosijntien Nuijt, alsmede Carel de Reu en Christoffel Nuijt voogden pat. en mat. over Cornelia en Jooris de Reu kinderen van Jan gewonnen aan Ioanna Nuijt, beide minderj. wezekinderen; al hoors kinderen en kleinkinderen van voorn. Pieter Nuijt en Cornelia de Ruijter. 23.12.1732 529. Liquidatie op de staat van goed van Pieter de Groote + Waarschoot Weststraete tussen J aecquemijntien Vuijtterschaut (He) ter ener zijde, Jan en Pieter de Groote fili] Pieter voorn. mitsgr. Joos de Groote broer van den overl: als voogd over de minderj. innocente weze Joos de Groote fs Preter voor zijd, alle drie gewonnen in eerste huwelijk bij Livijne de Vos, alsmede over de minderj. wezekinderen achtergelaten bij den zelfden Pieter de Groote gewonnen in zijn tweede huwelijk bij deze He. 12.3.1742 . 530. St. Jacobus Remerie

+

Waarschoot

Jaegerpaele

september

1741.


187 He. Joanne Hijde te voren wed. van Frans Haerens en zijn aldaar apparente hoors Pieter Remerie voogd pat. over Tresia 2j. en Joanne Marie Remerie Ij. beide kinderen. van den overl. gewonnen aan deze He. 24.10.1741 531. St. Jacques Dobbelaere fs Lieven + Waarschoot Oostmoere 10.9.1741 He. Tanneken Geirrtaert te voren wed. van Christoffel Vermeire en ten welken sterfhuis apparente hoors zijn Lieven Dobbelaere fs Lieven voorzijd tot een zevenste hoofdstaak, Christoffelijntien Dobbelaere wed. van Franchies van Haecken ook zuster en zo de tweede zevenste hoofdstaak, de kinderen en kleinkinderen achtergelaten bij Jan de Vos en Zijn huisvrouw Pierijntien Dobbelaere te weten de wezen achtergelaten bij Joanna de Vos fa Lieven gewonnen bij Pietér De Meijere voorts Pieternelle,. Pieter, Théresia, Anna Catharina, Jan en Philippus de Vos kinderen van Lieven voorscht. die zoon was van de voorn. Jan, allemaal nog minderj. wezen. Ioannes en Pieter de Vos filij Pieters en Hendrick Claeijssens getrouwd met Anna de Vos fa Pieter voorschr. ook zoon van Jan, Joannes de Vos fs Jan en de weze achtergelaten bij [udocus de Vos ook zoon van Jan, Seger Thairlijnck getrouwd met. Anna Marie de Vos, Jacobus Roegiers getrouwd met PieternelJe de Vos en. Ioannes Dhooge gehuwd met Theresia de Vos drie dochters van den zelfden Jan, presenterende zo samen de derde zevenste hoofdstaak. De weze achtergelaten bij Guilliaeme Steijaert, Jan Meganck gehuwd met Anna Steijaert, Adriaen Pijvroet getrouwd met Christoffelijntien Steijaert en Catharina Steijaert allen kinderen van Guilliame Steijaert en .Tanneken Dobbelaere ook zuster van dezen overl. en alhier samen de vierde zevenste hoofdstaak. Iocris de Pauw getrouwd met Ioanna Van Zele fa Bauduijn gewonnen aan Martijntien Dobbelaere ook fa Lieven en alhier de vijfde zevenste staak. Item Pieter, . Ioannes, Ioorts en Andries Van Zele filij Christoffels gewonnen in huwelijk met Jarmeken Dobbelaere fa Lieven voorzijd zijnde samen de zesde zevenste .: hoofdstaak. Mitsgr. J ooris Van Vooren getrouwd met Marie Dobbelaere zuster van dezen overl. en alzo de laatste hoofdstaak. 24.i0.1741 532. St. Marie Beirens fa Pieter + Waar schoot ontrent de Keere februari J 741. Hd. Io orts Hijrtgels en .alvaar hoors zijn Pieter Hijngels, Christoffel Windels getrouwd met Pietronelle Hijnghels, ] oannes Hijngels bij competente oude van jaren zijn 'zelfs, Geleijn Windels gehuwd met J oanna Hijngels, mitsgr. frans Beirens deelvoogd mat . . Over Joosijntten 22j. en Arme Marie Hijngels 19j. alle kinderen van dezen Hd. gewonnen aan deze over I. . . 5.9.1741 533. St. Angenesse Roegiers. fa 1an + Waarschoot Keirckstraete 2.7.1741 zonder enige lichamelijke erfgenamen achter te laten. Hd. Adriaen Roegiers fs Lieven en hun als hoors fonderende Tanneken Dierick wed. van Jan Roegiers ' voorzijd moeder van de overl. mitsgr. .loannes en ] oorijntien Roegiers alsmede J oannes de Buck getrouwd geweest niet 1oanna Roegiers al fs en fa van Jan voorzijd en voorn. Io annes de Buek als vader en voogd over zijn twee minder], kinderen gewonnen aan de voorn. Joanna Roegiers. 31.8.1741 . 534. St. Pieter de Vrient fs Pieter + Waarschoot Keirekstraete in de Wispelaerenhoeck november 1740. He. J oosijntien de Pauw fa Pieter en zijn aldaar apparente hoors Pieter .de Craene getrouwd met Pietronelle de Vrient dochter van de overl, deelvoogd pat. eri 100S de Pauw broer van de He. deelvoogd mat. over [oannes 23j.6m, Pieter 21j~ en ]udocus de Vrient 14j., vier kinderen van den overl, gewonnen aan deze He. 22.6.1741 535. St. Gillis Legghe fs Pieter + Waarsehoot Keirckstraete ontrent de Leest 9.3.1741. He. Ioanne Van Wassenhove fa Lieven en zijn aldaar hoors Marten de Ketelaere in huwelijk hebbende Livijne Legghe zuster van den overl. deelvoogd pat. en Cornelis Van Wassenhave broer van de He. als deelvoog{) mat.· over Ioannes 17j.,. Pieter


- 188 frans IOj., Martinus 7j., Carel den overl. gewonnen aan deze Ze hadden "een ketelmaeckers 30.5.1741

4~j. en Iudoce Cathar.ine He. wirrekel en smesken".

Ll m. vijf

kinderen

van

536. St. pro deo Martijntjen de Ruijtere + Waarschoot Bosch 1741. Hd. Iudocus Pieters ten welken sterfhuis hem hoor .verklaart Joos de Ruijtere voogd mat. over Pieter Pieters enig kind van de over1. en dezen Hd., oud 13m. . .... 18.4.1741 537. St. dheer Pieter Steijaert fs Pieters oud-ammart van het ambacht Waarschoof + Waarschoot Kerckstraete 29.8.1740. He. Anna Marie de Vriendt en ten welken sterfhuis apparente hoors zijn Ioannes Claeijs fs J ooris gehuwd met Anna Steijaert bij den overl. gewonnen in eerste huwelijk aan Martijntien de Vos en dheer Iudocus Guille Steijaert tegenwoor digen animan van het ambacht Waarschoot zo over z ijn zeiven als over Pieter Steijaer t innocenten broer, twee kinderen van den overl. gewonnen in tweede huwelijk aan Ioanna de Zuttere, den zelfden Iudocus GuilIe Steijaert als apparenten voogd over Marie [udoca 16j., Ioannes Baptiste 15j., Bernardus 14j., Colletta I-Ij., Dionesius Sj., Frans 6j. en Augustinus 3j. zeven kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. mitsgr. over de vrucht die de selve hauderrgghe als noch over haer is dragende en ten overlijden bevrucht van ghebleven is in cas de selve door godts gratie levendigh mag ter weirelt komen". Eigendom te Eeklo. 21.3.1741 538. St. Christoffel de Pauw fs Gaspaert + Waarschoot Wispelaerenhouek 6.1.1741. He. Chathar ina Vuijtter-schaut fa Pieter en alwaar apparente heers zijn Jan de Pauw deelvoogd pat. en Pieter Vuijtterschaut deelvoogd mat. over Marianna 15!j., . joanna 14j., Lievijne 10j., Francies Bj., Pieter Sj. en Iudoca de ·Pauw 2~j. zes kirideren van den overl. gewonnen bij deze He. 7.2.1741 539. Liquidatie

ten

sterfhuis

van Pieter

Grijp

fs Jan.

Zie volgnummer

540.

540. St. Pieter Grijp fs Jan + Waarschoot december 1740. He. Marie Martens fa Bauduijn en zijn aldaar apparente hoors Iudocus de Zuttere voogd pat. en Gullllaeme de Zuttere voogd mat. over de enige weze van den overl •. gewonnen in eerste, huwelijk aan J oanna de Zuttere. Den ZeIfden J Ucl0CUS . de Zuttere en Jo oris Martens deelvoogden over Martinus 12j., joanna Catharina 9j., J eronimus 7j., Pieternelle 5j., en Marie Anna Grijp' Hj; vijf kinderen van den overl. gewonnen aan deze He.·· Eigendom te Zomergem. 23.1.1741 BUNDEL 343 541. Augm. omrne de twee nog .minderj. wezekinderen van Pieternelle van Holderbeke fa Jan gewonnen bij Ioannes Heems koster van de parochie van Waarschoot met namen : Dorothea en Agnesse; ter eausen het overlijden van hun moeder en bij de dood van Iuffr, Ioanne van Holderbeke begijntje in Sinte Elisabeth; alsmede met het overlijden van Marie van Holderbeke + Kortemark en van de opbrengst van de verkoping van de eigendom van de wezen en dit bij hun vader J oannes Heerns. 24.9.1743 I

542. St. PetronelIa Meulebrouck + Waarschoot ontrent den Leest 16.7.1744 Hd. Jan Bauwens en zijn aldaar apparente hoors Anthone Verschelde Anne Marie Bauwens gewonnen bij den Hd. en deze overI. 24.11.1744 ·543.

St. Joannes Cromheekefs He. Petronella de Pauw

Jooris fa Jan

+ Waarschoot

en zijn aldaar

Oostmoer. apparente

hoors

voogd

over

Jo or is Cromheeke


- 189 voogd over Petronelle 24.11.1744

Livijne 7m. kind van den overl. gewonnen met deze overl.

544. St. PettoneJla Herweghe fa Bertholomeus + Waarschoot dorp. Hd. Pieter Meirsman fs Joos en zijn aldaar apparente hoors Jacobusvan Heirweghe voogd over de twee wezen Iustus en Petronella Livijne Meirsman gewonnen in huwelijk van den Hd. met deze overl. 24.11.1744 545. St. Livijne Theirlinck + Waarschoot Weststraete. Hd. Jan de Pauw fs Jan en zijn aldaar apparente hoors Ioannes de Pauw fs Jan . voorn., Pieter Versluijs gehuwd met Ioanna de Pauw fa Jan voorn. mitsgr. Jan Th eirlinck voogd over Livijnus 23j. en Anna Marie de Pauw ook fa 1an voorn. gewonnen in huwelijk bij den Hd. aan deze over I. 24.11.1744 546. St. Pietronelle Geirnaert + 27.1.1744 Hd. Christoffel Enghels fs Adriaen en zijn aldaar hoors Charles Geirnaert voogd over Ioo ris l l.j., Pieter 10j., Charel 6j., en Jeannes Enghels 2j. kinderen van de overl, gewonnen aan dezen Hd. Ioanna de Backere moeder van de overl. 21. 7.1744 547. St. Joanne Lippens fa Lucas + december 1742. Hd. Judocus Verheecke fs Jooris en zijn aldaar hoors Marten Lippens broer van de overJ. als deelvoogd mat. over [ooris 12j., Lievijne Catharine 4j. en Guilliaeme na de dood van zijn moeder overleden, als nu twee kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. 17.3.1744 548. St. Pieter Verstraeten + Waarschoot Beirgh 27.9.1743. He. Pitronelle de¡ Vos fa loos alwaar hoors zijn Francois Herpels tot Lotenhulle voogd pat. over Pieter Francois Verstraeten enig kind van den overl. bij deze He. 8.5.1744 549. St. Andries Coc.9.!:!.ill.. fs Pieter "ghestorven binnen Amsterdam ende binnen dese prochie van Waerschoot ghedomicilieert" . . He. Pieternelle Enghels fs Arent en zijn aldaar hoors Joannes Bouchier gehuwd met Pieternelle Cocquijt, dheer judocus Guillielmus Steijaert arnman van het ambacht Waarschoot gehuwd met Marie Anne Cocquijt, Ioannes Vetgult gehuwd met Carolina Cocquijt, Joannes Baptiste Cocquijt nu in het klooster of abdij van SInte Adriaen en aldaar geprofest, rn itsgr, Augustmus Van BelIeghem getrouwd met Iacoba Cocquijt en voorts Jan Cocquijt als deel voogd over judocus 22j., Pieter 18j., Franchies 16j. en Carel 17j. vier minderj. wezen samen tien kinderen van den overl. gewonnen aan deze Hd., elk tot een negenste staak mits de "civile doodt van den voorn. Geeraert Cocquijt". Twee huizen op het dorp van Waarschoot vroeger een herberg "den Dobbelen A~entn~ 30.4.1743 550. St. Piet er de Jaeghere fs Preter + 21.9.1742. en Tanneken Geeraert fa Andries zijn huisvrouw + 7.1.1743 beide te Waarschoot in de Weststraete. Hoors: Baudewijn de Craene halfbroer van den overl. deelvoogd pat. en Frans de Rijcke "s'overledene moeders broeder" deelvoogd mat. over Joannes 24j., Catharme 18j., Pieter 16j., Mart ijntien 13j" Iudocus 10j., Pietronelle 9j. en Andries 6j. eri ten laatsten J oannes Pauwels getrouwd met J oanne, acht kinderen van deze over! • . gedurende hun huwelijk samen gewonnen. 26.3.1743 551. St. Iooris Van Vooren fs Pieters + Waarschoot Oostmoere februari 1742. He. Marie DobbeJaere en zijn aldaar hoors Joanne Van Vooren fa Jooris voorn. 26j., mitsgr. Pieter Van Vooren voogd over Livijne 23j., Tresia 18j. en Joannes


- 190 -

Van Vooren Sj. alle kinderen 15.1.1743

van den overl.

gewonnen bij deze He.,

552. St. J armeken Herteleer fa Piet ers + Oost winkel in Diepenbeke februari 1741. Hd. Jan de Cock fs Pieters en ten welke sterfhuis apparente hoors zijn 1an Herteleer oom en deelvoogd mat. over Pieter Bernardus, Jacobus Francles en J osephus alle drie kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 22.4.1743 553. St. Ioanne Brudeniers fa Jan + Waarschoot 24.4.1743. Hd. Caerel de Corte fs loos en zijn aldaar Meulestede voogd mat. over Catharina 3!j. kinderen van de overl. gewonnen aan dezen 21.5.1743

Kerkstrate in de herberg "den, Leest" " hoors Lieven Brudeniers (Brednus) tot en Marie Ioarme de Corte l j., beide Hd.

554. St. joosijnt ien Dierijckx + Waarschoot Kerckstraete 20.3.17 43~ Hd. J an Vroombaut fs Jan en alwaar hoors zijn Pieter, Adriaen en Hiachintus Vroombaut elk tot een zevenste staak. Mitsgr, Franchois Scheurman gehuwd met Iocrijntien Vroombaut, Anthone Buijsse gehuwd met joanne Marie Vroombaut tot Kaprijke, [oannes Vroombaut fs Ioorts die zoon was van den voorn. Hd. en de over l,, Pieter Vande Voorde gehuwd met Ioanne Vroombaut fa Ioorls voorn. en Pieter Van Vooren 'geallieerd met Joosijntien Vroombaut ook dochter van den voorn. Ioannes Vroombaut voogd over Adriaen 22j., Anna 19j., PietronelIa 16j., Iacoba 14j., Joseph l lj., en Carolina Vroombaut 7j. alle kinderen gewonnen in tweede huwelijk de welke uitmaken samen een zevenste staak, alsmede 1oannes Vroornbaut 'ts J oannes die wijlent ook zoon was van den voorn. Hd. Mitsgr. [ooseph Schuijf gehuwd met Marie Arme -Vrornbaut en Ioann.a Vroombaut fa Ioannes, voorts den voorn: jooseph Schuijf als voogd over de minder]. broers en zusters met naam: Pieter 15j., Leonardus 12j. en Marie Vroornbaut 6j. alle kinderen achtergelaten bij den voorn. Ioannes Vroombaut ook alle dezelfde uitmaken een zevenste staak; allen kinderen en kleinkinderen van den voorn. Hd. en deze overl. elk tot een zevenste staak ten voorn. sterfhuis en al zo uitmakende de gehele portie van hun overleden moeder en grootmoeder. 25.6.1743 555. St. Andriesijne Beirens fa Pieter jonge dochter + Waarschoot dorp 16.4.1743, ten welken sterfhuis hoors zijn Francois en Iooris Beirens mitsgr. Pauwel van Swijnsvoorde tot Eeklo in huwelijk met Anna Beirens beide broers en zuster van de รณverl, van vollen bedde. Voorts Preter en Joannes Hijnghels fs Iocris gewonnen aan Marie Beirens fa Piet er voors. halfzuster van de .overl, Christoffel Windels getrouwd met Pietronella Hijnghels, Gijlain Windels gehuwd met Ioanne Hijnghels en ten laatste J ooris Hijnghels voorn. als vader en voogd over Joosintien en Marie Arme Hijnghels beide onderj. wezekinderen van den voorn. [ooris en Marie Beirens, representerende de laatste cessie samen een achtste staak ten voorn. sterfhuis.' 1. 7.1743 556. St. Joanne Van Vooren fa Seghers + Waarschoot Arisdoncq 6.5.1743. Hd. Carel Pauwels fs Pieter en zijn aldaar hoors Segher Van Vooren vader .van de overL als deelvoogd mat. over Joanne 7j., Jan 5j., en Iudoque 9m. drie kinderen van de overl, gewonnen aan dezen Hd. 8.10.1743 557. St. Carolina Erfvehjnck fa Pieter + Waarschoot dorp Hd. Ioannes Heems koster van de parochie van Waarschoot en zijn aldaar hoors Jan Coddens gehuwd geweest met Isabelle Erfvelijnck zuster van de overl, als deelvoogd pat. over Pietronelle 9j., Carel franchies 7j., 1acoba Theresla 3j. drie kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 17.12.1743 558. St. Elisabeth

de Schoemaecker

+

Waarschoot

Oostmoer

14.9.1743


-:- 191 Hd. Guille Reijniers fs Pieter. Pieter de Smet fs Arent voogd mat. over Pietronelle gewonnen. aan dezen Hd. 5.5.1744

Reijniers

3j. kind van de overl.

559. Rek. door Susanna Huijsman wed. vim Guilliaeme de Zutter haar man, voogd over de weze Jan Grijp· f's Pieters; presenterende deze aan Iudocus de Sutter alsnu voogd van dezelfde weze en Guille Grijp medevoogd. 21. 7.1744 . 560. St. Jan van Boçhoute + Waarschoot september 1743 ontrent den Eeclooschen dam. He. Adriaene de Cocq fa Marten ten welken sterfhuis apparente hoors zijn Ferdinand van Bochoute voogd over de vijf minderj. wezen te .weten Anna Marie 17j.; Ioanna 14j., Agnesse 9j., Ioannes Baptiste 7j. en Catharine van Bochoute alle gewonnen in .huw'2lijk aan den overl. 24.11.1744 561. St. Marie Reijniers + Waarschoot in het Hoeckxken van de Kerckstraete Hd. Jan de Coq. J ooris Reijniers voogd over de vier minderj. wezen met namen: Judoca 14j., Maria Ioanna 12j., Maria Anna 10j. en Ioorts 7j•. · allen gewonnen in huwelijk van de overl. aan dezen Hd. 24.11.1744 562. St. Petronelle de Baets fa j oarines + Waarschoot Kerckstraete ontrent den Leest. Hd. Francois de Prince fs J acques, Joannes de Baets voogd over de vier minderj. wezen Carel, Francois, . Joanna Catharina en Agnesse de Prince kinderen gewonnen in hu welijk van den Hd. bij deze over I. 21.7.1744 563. St. Pieter Heems fs Jooris + Waarschoot dorp He. Geline Stuperaert. Ioannes Heems broer van den over l. als voogd over Isabelle Heems 24j. en Elisabeth Heems nu getrouwd met Piet er de Roose, kinderen geprocrieerd in eerste huwelijk bij Elisabeth van HeUen fa Hendrijck aan Joosijne Paridaen,. mits deze He. bij den overl. geen kinderen heeft gewonnen 5.5.1744 . 564. Liquidatie door Carel Vervaet in huwelijk met Pieternelle Enghels te voren wed. van Andries Cocquijt, op de staat van goed bij de voorn. wed. overgegeven 29.4.1743 ten sterfhuis van Andries Cocquijt, presenterende deze aan J oannes Bouchier in huwelijk met Pieternelle Cocquijt, . dheer Iudocus Guille Steijaert amman van het ambacht Waarschoot getrouwd met Marie Anna Cocquijt, Joannes Verguit in huwelijk met Carolina Cocquijt, J oannes Baptiste Cocquijt mitsgr. Augustinus van BelIeghem getrouwd met Iacoba Cocquijt en voorts Jan Cocquijt als deelvoogd over Iudocus, Pieter, Frans en Carel vier onder], wezen, representerende elk een negenste. staak ten voorn. sterfhuis. . 9.12.1744 565. St. Joosijntien de Vlieghere fa Jan + Waarschoot Weststraete 1742. Hd. Pieter Hijnghels fs Iooris en zijn aldaar apparente hoors Jan Verhaeghe tot Sint Laureins als voogd mat. over j oanne 18j., Ioannes 15j., Jacobus Ll j, en Elisabeth Hijnghels 4j. alle vier kinderen van de over). gewonnen aan dezen Hd. 18.12.1742 566. St. Catharine de Pauw fa Jan + Waarschoot J aegherpaele op d'hofstede "het Neerhof" com peterende het klooster van Waarschoot 23.10.1749. Hd. Ioannes de Muijnck fs Gabreel •. Gabreel de. Muijnck vader van den Hd. als deelvoogd pat. en Christoffel de Pauw broer van de overl, als deelvoogd mat. over J oorijntien de Muijnck 9m. enig kind van dezen Hd. gewonnen aan dezeoverl. 9 •.12.1749 Ioosijntien de Pauw gehuwd met Joannes Vergauwen, zuster van deze overl.


- 192 344 567. St. [canna Reijniers fa Jan + Waarschoot dorp 1.5.1743. Hd. sieur Vincent Scheirlinck schepen van het ambacht Waprschoot. Jan Scheirlînck fs Vincent voorn. getrouwd man zijn zelfs,' mitsgr, Hijacintus Vrornbaut voogd mat. over Pieter 21j., Emanuel 15j. en Livijne Scheirlijnck 13j.· alle vier hoors en kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. 9.11.1745

BUNDEL

568. St. Segher Lippens fs Jooris + Waarschoot in het Houcxken van de Kerckstraete 15.6.1745 en J oanne Lippens fa Jan zijn huisvrouw + aldaar op 5.7.1745. Joannes Lippens fs Jooris broer van dezen overl. als voogd pat. en Pieter Verheeke fs Lieven getrouwd met Anna Lippens f'a Jan voorn. voogd mat. van Catharina 20j., Anna 19j., joorijntien 16j., jan Baptiste 13j., Seger 10j., en Iacoba 8j. J oor is en Carolus 3j. acht kinderen van deze overledenen. 9.11.1745 569. St. Anna de Zut tere Hd. Ioannes Vander Philippus de Zuttere Marie 6j. en Philippe gewonnen aan dezen 23.6.1745

fa Jan + Waar schoot Arisdoncq mei 1745. Hoogherstraete fs Christoffel. en Joos de Vlieger voogden over ] oannes ] osephus 8j., ] oanne Christoffel Vander Hoogherstraete, kinderen van deze overl. Hd.

570. St. J oanna Goethals te voren wed. van Joannes de ]aeghere + Waarschoot in het Houckxken van de Kerckstraete in september 1745. Hd. Pieter de Ro·ose fs Anthone. . Francies de jaegher tot Maldegem voogd pat. voer Pieter de Jaeghere 19j. kind van de overl, gewonnen aan Joannes de J aeghere in eerste huwelijk. Mitsgr, Franccis Goethals tot Oostwinkel voogd mat. over ]oannes 15j., Joosijntien 12j., Iudocus 10j. en Livijnus de Roose S], alle vier kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. in tweede huwelijk. 14.12.1745 571. St. Joanna Heirebrandt fa Lieven + Waarschoot op de Keere november 1744. Hd. Gillis van Bouchoute fs Jan. 1an Coppenholle voogd over de minderj. weze gewonnen bij den Hd. aan deze over}. met name Ioannes Baptiste van Bochoute 14m.· . 19.1.1745 572. St. Anne Marei Milicans + Ronsele ontrent de Ronselstraete in de dreve leedende naer het goet cornpeterende mijnheer van Pilckhem den 20.7.1744. Hd. Jacobus Heynssents. Jan Frans Heynssents zoon van de overl. bij dezen Hd. jongman bij competente oude zijn zelfs als deelvoogd over Frans 20j. en Pieter 15j., drie kinderen van deze overl, gewonnen aan dezen Hd•. 19.1.1745 573. St. Pieter de Smet fs Arerit + Waarschoot in de Kerckstraete entrent den Kerckmeulen in maart 1745, te voren wedn. van Pietronelle Neijt. He. Marie de Schoenmaeckere fa Jooris alwaar hun hoors verklaren Guille de Smedt voogd pat. en Jooris Neijt voogd mat. over Joorijntien 2Ij., Carel 19j. en Ioanna de Smet .17j. alle drie kinderen bij den overl, gewonnen in zijn eerste huwelijk. aan voorn. Pietronelle Neijt, mitsgr. over Pieter 9j., Guilliaume 8j. en Jan Baptiste de Smet 2j. ook alle drie kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 18.5.1745 574. St. Marie Anna Schout fa Preter + WaarsQtpot juni 1745. Hd. Pieter Neijt fs Jan. . . Jacobus Schout voogd over Christina Nuijt 9m. gewonnen in huwelijk van de overl. bij dezen Hd. 1an Nuijt fs Jan, broer van dezen Hd. 23.6.1745 .


- 193 -' 575. St.: August inus van BelIeghem zoon van Pieter en van Anne Vercautere. He. J acobe Cocquiit fa Andries en zijn aldaar hoors heer en meester David van BelIeghem onderpastoor van Waarschoot broer van den overl. 91s deelvoogd pat. over David Carel Fr anchies van Belleghem 2j. enig kind. van den overl. gewonnen aan deze He. 2.3.i 745 576. St. Livijne de Meestere + Waarschoot Weststraete 29.11.1744. Hd. Ioannes Blomme fs Joos. Livijnus de Meestere voogd m at. over J oanne Marie Blomme 5m. kind van de overl. gewonnen aan dezen Hd. Eigendom te Lovendegem. 28.9.1745 577. St. Pietronelle van Bouchaute fa Jan + Waarschoot Oostmoere 8.5.1745 .. Hd. Pieter Pauwels fs Jan. Jan Pauwels broer van den Hd. als deelvoogd pat. en Jan de Pauw fs Jan getrouwd met J oorijntien van Bouchaute zuster van de overl. al s deel voogd mat. over Jan 9j., Jooris 6j., en Joseph 3j. drie kinderen van den Hd. bij deze overl.gewonnen. 28.9.1745 578. St. Tanneken Roegiers fa Cristiaen + Waarschoot Oostmoere 4.5.1743. Hd. Jan Callents fs J aecques en zijn aldaar hoors Daneel Roegiers broer van de overl. als deeĂŻvoogd mat. over Piet er 9j., Jacobus 7j. en Joannes 3j. drie kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. Pietronelle Schaut weduwe van Cristaen Roegiers, grootmoeder van de wezen. 18.5.1745 579. Bewijs van goed omme het enig onderj. kind van Jan heeft bij Ianneken Herteleer fa Pieter en Joorijntien van Joorijntien de Reu zijn grootmoeder + Zomergem aan Jan Herteleer oom en deelvoogd van het gemelde 21.6.1746

de Cock dat hij gewonnen de Reu, mits het overlijden 15.2.1746; presenterende deze kind.

580. Liquidatie door Joanna de Baedts fa Jooris He. ten sterfhuis van Jan Rijckaert binnen Waarschoot haar overleden man, op de st. dd. 21.6.1746; presenterende deze aan Lieven Rijckaert voogd over de zes minder], wezekinderen achtergelaten bij den overl, en deze He. . 23.11.1746 581. St. Pieter de Vreese fs Jan + Waarschoot J aegerpaele 1746. He. J oosijntien Glaude. Jan Glaude deelvoogd over Carel 22j., Ioannes 19j., Preter 16j., Mattheeus 12j., en j o anna de Vree se 8j. vijf kinderen van den overl. gewonnen bij deze He. 27.4.1746 582. St. Guillielmus de Schri jvere fs Jan en Marie Philippine Moresse zijn huisvrouw beide + Waarschoot dorp. Maria Anna de Schrijver haar zelfs dochter bij competente oude, en Pieter de Schrijver broer van den overl. als deelvoogd over Jacobus 24j., Ignatius, Joannes Baptiste 23j., Theresia PetronelIa 16j. en Agunesse Francisca de Schrijver 14j. alle vijf kinderen van de overl. gewonnen in hun huwelijk, 8~2.1746 583. St. Pieter Haeck fs Christoffel + Waarschoot Keirckstraete december 1745. He. Pietronelle Pauwels fa Stevanus. Christoffel Coddens getrouwd met de zuster van de He. als deelvoogd mat. over Marie Jacobe I3j., Joannes Baptiste 12j., Jooris IOj., Elisabeth 8j. en Martijntien Ij. vijf kinderen van den overl. gewonnen aan deze HĂŠ. . 8.2.1746


- 194 584. St. Anna de Ruijter fa Jan + Waarschoot Oostmoer 27.12.1745. Hd. Pieter de Pauw fs Ioorts. Geleijn de Ruijter broer van de overl, voogd mat. en Arent de Pauw voogd pat. over Joorijntien 9j., Andries 6j., en Iocris 3j. drie. kinderen overl. bij dezen Hd. 1.3.1746

f's J ooris van de

585. St. Lieven de Smet fs Christoffel + 1740 en Ioanne Versluijs + augustus 1745. Jan de Smet broer van den overl. voogd pat. en [udocus VĂŠrsluijs broer vande over!. voogd mat. over Jan 21j. en Anggenesse de Smet 17j. twee kinderen van de overledenen. 1.3.1746 586. Re.k. door Pieter Pieters voogd pat. Vander Hoogerstraeten en Joorintien Buijsse fs Joos voogd mat. 21.6.1746

over de wezen achtergelaten bij Nicolaijs Buijsse fa Joos; presenterende deze aan

Joos

587. St.

Cornelis de Baets fs Joos en Marie van Hecke fa Gullle zijn huisvrouw beide Waarschoot Arisdoncq september 1745, alwaar hoors zijn Guille de Baets voogd pat. en Guille van Hecke voogd mat. over Pieter 9j., Guillielrnus 7j. en Ioannes de Baets alle kinderen van de overledenen. 24.5.1746 +

588. Augrn. omme de weze kinderen van Jan Mariman gewonnen in huwelijk aan wijlent J antieken Vermeire fa Christoffel en Tanneken Geirnaert, mits het overlijden van Tanneken Geirnaert voorn. laatst wed. van Jacques Dobbelaere en te voren van Christoffel. Vermeire; deze wezen maternele grootmoeder, ten welken sterfhuis de zelfde wezen graat van hoorije hebben tot een zevenste hoofdstaak. Arent Vermeire voogd over dezelfde wezen. 21.6.1746 589. St. Adriaen Versluijs f's Bauduijn + Waarschoot J aegherpaele maart 1746. He. Joorijntien de Neve fs Jan. Jacobus Versluijs broer van den over l, en Jooris Buijsse broer van de vrouw van den overl. beide staande voogden over Livijne 15j., enig kind bij dezen overl. achtergelaten en gewonnen aan J oosijntien Buijsse fa J ooris, mits 'joannes broer van deze wezen gedurende dit huwelijk is overleden, gelijk ook Theresia na de dood van dezen overl. gestorven is, enig kind van de He. gewonnen aan dezen overl. in zijn tweede huwelijk. 27.4.1746 590. St. Geeraert Van de Kerckvoorde fs Pieter en Icanna Hutsebaut fa Geeraert bij Anna de Vlaeminck zijn huisvrouw, beide + Waarschoot Weststraete niet ver van de Keere in de maand december 1745. Jan Vande Kerckvoorde broer van den overl. voogd pat. en Geeraert Hutsebaut vader van de overl. als voogd mat. over Jacobus 4j. en Livijne Thresia Vande Kerckvoorde Ij. beide kinderen bij de overledenen gedurende hun huwelijk ge.wmnen, 27.4.1746 591. St. Pieter Blomme fs Pieter + Waarschoot in het Hoecxken van de Keirckstraete feb. 1746. He. Franchorse Temmerman fa Pieter en zijn aldaar hoors Guille Standaeh getrouwd geweest met de zuster van den overl. als deelvoogd pat. over Lievijne 6j. en Joods 3j. twee kinderen van den overl. gewonnen aan deze 'He, 21.6.1746 592. St. Jan de Pauw fs Joos + Waarschoot Wispelaeren hoeck november 1745. He. J aecquernijntien Bultijnck fa J ooris. . Hoors: Iooris, Philippus en Joosintien de Pauw mitsgr. Iudocus de Roose getrouwd met j oarme de Pauw fa Jan voorn. vier kinderen van den overl. gewe-nnen aan deze He. 7.6.1746


- 195 593. St. Pietronelle Beirens fa Frans + Waarschoot in het Houcxken van de Kerckstraete 24.9.1746. Hd. Jooris de Croocq fs Pieters. Frans Beirens voorn., grootvader van de wezen en voogd en Francles de Croocq ook' voogd over Pieter Francels de Croocq enig kind tussen den Hd. en deze overl. oud 2 maand, 8~11.1746 594. St; Marie Bracke + Waarschoot Oostmoer Hd. Pieter de Vuijst fs Guilliame., ' [ooris Goethals getrouwd met Joorijntien Van Hecke halfzuster van de overI. als deelvoogd mat. over Ioรกnnes 18j., (als nu overleden), Pieter 16j., [osephus Ignatius l l j., Anna Catharina 5j., Jacobus Bernardus en Ioannes Marie beide overl. na de dood van hun moeder en zo drie kinderen in leven die dezen Hd. gewonnen heeft aan deze overl. 27.7.1746 595. St. Charles de Smet fs Pieter + Waarschoot Arisdoncq 1'.12.1745. He. Marie de Ruijtere. Arent de Smedt fs Pieter voorn. voogd pat. en, Geleijn de Ruijtere broer van de He. als voogd mat. over Joannes 14j., Livijne 12j., Piet er lOj., Carel Sj, en Ioanne Marie de Smet 6j. alle vijf kinderen van den overl. gewonnen bij deze He. 27.4.1746 596. St. eersamen Pieter de Baets fs Pieter bij Elisabeth de Backere fa Jan, alsmede st. ten sterfhuis van Ioosijntien de Jaeghere fa franchois bij Joanna Verhaeghe zijn huisvrouw beide overl, zonder lichamelijke erfgenamen te Waarschoot Oosttnoere te weten de tweede overledene op den 23 maart en Pieter de Baets op den 26.3.1746. Erfgenamen van de vade,fHJke';;zijde van Piet er de Baets voorn. : Lieven de Baets fs Geleijn die broer was van vollen bedde van de vader van den over l., Arent en Pieter de Pauw filij Jooris gewonnen bij Joorijntien de Baets ook fa Geleijn voorn., Jan de Baets fs Franchels die zoon was van Geleijn voorn.' en Jan Van Hecke gehuwd met Pietronelle de Cocq fa Gas part gewonnen bij Pietronelle de Baets die ook dochter was van Geleijn voorzijd, representerende alle vier samen eenderde hoofdstaak van s'overl. vaderlijke zijde. Voorts Marie de Baets fa Jooris die broer was van s'overl. vader de welke alleen representeert eenderde hoofdstaak van de voorzijde vaderlijke zijde. Ten laatste Carel, en [oannes de Pauw, Jan de Wulf gehuwd met Thresia de Pauw, Jan Crispijn gehuwd met Joosijntien de Pauw, Mattheus de Pauw getrouwd met Anna Marie de Pauw mitsgr. den zelfden Carel de Pauw' als voogd over zijn innocenten broer Pieter de Pauw alle Zes kinderen van Jan de Pauw fs Pieter die hijgewonnen heeft bij Elisabeth de Baets, die ook zuster was van s'overl, vader, alsmede Joannes de Pauw bij competente oude zijn zelfs jongman, Franchois Vermeire getrouwd met Ioanna de Pauw, mitsgr. Joods de Pauw als schoonvader en voogd over Gheleijn, Andries, Made Anna en Made de Pauw alle zes kinderen van Andries de Pauw fs Gelijn die zoon was van Pieter gewonnen bij de voorzijde EJisabeth de Baets zuster van s'over l, vader, representerende zo alle twaalf samen de, laatste derde hoofdstaak van slover I. vaderlijke zijde. Als ook Pieter de Backere fs Jan die broer was van vollen bedde van s'overl, moeder die alleen een tweede hoofdstaak van s'overl. moederlijke zijde representeert. Jan Vander Hoogherstraete, Joos de Vlieghere getrouwd met Joanna Vander HOQgher~' straete, Pieter Lippens in huwelijk met Pieternelle Vander Hรณ'ogherstraete, en Joorijntien Vander Hoogherstraete alle vier kinderen van Christoffel gewonnen bij Joanna ' de Pauw fa Arent bij Martijntien de Backere die ook zuster was van s'over l, moeder representerende sainen de tweede hoofdstaak van s'overl, moederlijke zijde. Jan en Laureijns de Jaeghere fs Francois, Joanna Verhaeghe mitsgr. Pieter van Laecke in huwelijk met Margarita de I aeghere fa Franchois en Ioanna Verhaeghe voorzijd alle drie broers en zusters van wijlent Ioosijntien de jaeghere en zo representerende de gehele successie van de voorzijde over I. ' 16.5.1746


- 196 597. St. Pietronelle Comargo wed. van Arent de Bie fs Jacques + Waarschoot in het Hoecxken van de Kerckstraete november 1744. J udocus de. Bie fs Arent voorn. zo over zijn zelfs als anderszins voogd en broer van Jacobus en Lievijne de Bie nog minderj. wezen en Pieter de Bie vier kinderen van de overledenen gewonnen in hun huwelijk. 22.3.1746 598. St. Pieter de Meijere fs Baudewijn + Waarschoot juli 1745. He. Catharina Pauwels. j oannes Vander Sluijs fs Jan voogd pat. en Jan Bauwens voogd mat. over j o annes 18j., Marianna 16j., Pieter iu., Arnaudt 9j., Elisabeth 7j. en Lievijne 5j. mitsgr. Baudewijn ontrent 2 jaar, zeven kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 22.3.1746 599.· St. Joosijntien de Craene fa Jan + Waarschoot Weststraete den Bergh. Hd. Judocus Dammers fs Gillis en zijn aldaar hoors J oannes Hengels getrouwd met de zuster van de overl. deelvoogd mat. over Anna 9j., Francisca 7j., Joorijntien 4j. en Marttnus 2j. vier kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 27.4.1746 600. St. J oanne de Prent + Waarschoot Kerckstraete oktober 1743. Hd. Ioannes Pauwels fs Joos. J acobus de Prent vader van de overl. als deelvoogd mat. over J udoca 14j., Joanne ontrent 8 maand na de dood van haar moeder overleden en Pietronelle 8j., aldus nog twee kinderen in leven die de overi. gewonnen heeft aan dezen Hd. 27.4.1746 601. St. Ioanna Belaeije + Waarschoot Beirgh.· (BiIlaeij) Hd. Pieter Causse. Pieter Nuijt in huwelijk met Marie Causse en Jan Belaei]e .als voogd over Ioanna 22j., Pieternelle 21j., Franchois 20j~, Marie Anna 18j. en Brigitta Causse 9j. alle vijf kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd.· 21.6.1746 602. St. Jan Rijçkaert + Waarschoot Weststraete, He. Joanna de Baets. Lieven Rijckaert als voogd over Theresia 16j., Ioanrres 13j., Marie Anne Christina l l j., Anne Made 8j., Martijntien 4j. en Pieter Rijckaert 1 maand alle zes kinderen van den over l, ge women aan deze He. 21.6.1746 603. Liquidatie door Ioanne de Baets fa Iocris ten sterfhuis Zie volgnummer 580 en 602.

van Jan Rijck'aert.

604. St. Jan Verheeke fs Joos + Waarschoot op het noordeinde van Ar isdonck 11.6.1746. He. [anneken Roegiers fa Lieven. Lieven Verheecke fs Joos voorn. als voogd pat. en Adriaen Roegiers voogd mat. over Pietronelle 23j., Lieven 22j., Jan 18j., Marie 15j., Pieter 12j. en J udocus 6j. zes kinderen van den overl.. gewonnen met deze He. 10.9.1746 . .., 605. St. Jan Meiresonne fs 1an + Waarschoot Kerckstraete 29.3.1746. He. J armeken Cools fa J aeques, Christoffel COl2penholle als voogd pat. en J oannes Cools voogd mat. over Jacobus Meiresonne 9 maand enig kind van den overl. gewonnen aan deze He. 24.5.1746 BUNDEL 345 606. St .. Ioodocque de Walsche fa Gijsel + Waarschoot Beke 15.10.1747. Hd. Judocus de Stittere f's Jan te voren wedn. van Jaecquemijntien

Grijp fa Jan


- 197 zijn overleden huisvrouw. Jan de Walsche broer van de over I. voogd over Marie joodoca 3j., en Tresia de Suttere 2j. beide kinderen van de overl. gerwmnen aan dezen Hd. 9.3.1748 607. St. Iudocus Schepens fs Adriaen + Waarschoot Beke november 1749. He. Ioanna Dellaert fa Lieven. Jan Schepens broer van den overl.: voogd pat. en Laureljus de.J agere gehuwd met de zuster van de He. als voogd mat. over Adriaen 23j~, Catharina 14j., Marie Anna 9j.; Christoffel 7j., Iudocus Sj. en Marie Theresia bijna 2j. zes kinderen van den overl. gewonnen aan .deze He. 23.2.1750 608. St. pro deo Fransoijse .Pauwels + Oostwinkel 1742 achterlatende twee kinderen met naam Lievijne 12j. en Iacobus 8J. gewonnen bij Jacobus de Caelwe Hd. gebleven. Jan de Wijrdt voogd mat. over de twee wezen voorn. 13.1.1750 . 609. Augm. door judocus Cromheeke fs Lieven gehuwd met Isabelle Vandekerckhove fa Frans te voren wed. van jan Van Vooren fs Carel en zo schoonvader en voogd over de vier minderj. kinderen achtergelaten en gewonnen bij dezelfden Jan Van Vooren gedurende zijn huwelijk met de voorn; Isabelle Vandekerckhove te weten Francies Carolus en Iudocus beide "t'eenderdracht gewonnen" 9j., Andries 7j., en Isabelle 6j. mits het overlijden van Carel .van Vooren fs Andries hun pat. grootvader + Keure ..Waarschoot in Arisdoncq 6.9.1749 en alwaar deze wezen gerecht zijn tot een tweede hoofdstaak, presenterende deze aan Andries Van Vooren . fs Carel voorn. voogd pat. van de voorn. wezen. 10.3.1750 610. Rek. door Jacobus de Schrijvere fs Guille als handelende voogd gestelt i.p,v; Pieter de Schrijvere zijn oom over de twee wezen Theresia Petronelle en Angnesse de Schrijvere zijn twee onder], zusters. en dit sedert 4.5.1746 ingevolge de staat van goed ten sterfhuis van zijn overl. vader en Marie Philippe Moresse zijn overleden moeder, ter presentie van Pieter de Schrijvere als naaste bestaande en Ignatius de Schrijvere broer van den aangever. 10.3.1750 611. St. Elisabeth de Pauw fa Segher + Waarschoot Weststraete entrent de Keere januari 1750. Hd. Pieter Poppe fs Frans. Segher de Pauw vader van de overl. als deelvoogd mat. en Frans Poppe deelvoogd pat. over Joanne Marie 6j. enig kind van de overl. gewonnen aan .dezen Hd•. ••• behuijsde woonstede binnen Waerschöot alwaer d'overledene uit gesterven is genaemt de Rammoncke eertheijt een herberghe geweest auboeterende noort west de Weststraete suijt west het Keerstraetien", 10.3.1750 612. St. Jacobus de Backer fs Vincent + Waarschoot Oostmoer. He. J oanne Martens fa Jooris, Pieter de Ruijtere als deelvoogd over Martinus 14j., Joannes 6j., en Ioanne Marie 3j., drie kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 29.7.1750 613. St. Joorijntien Tollens fa Gillis + Zomergem Beke juni 1750. Hd. Pieter de Kesele fs Pieter. Geleijn de Pauw voogd mat. over Jan Baptiste 13j., Anna Marie J Oj., en 1udocus de Kesele 3j. alle drie kinderen van de overl. gewonnen aan deze He. Voor de wethouders van het ambacht Zomergem, Heirsele etc. 18.11.1750 614. St. Jaecquemijntien

de Milt fa loos

+

Waarschoot Weststraete

den Dam 18.12.1749


- 198 -

Hd. Ioos de Roose fs Geert. [udocus Meiresonne getrouwd met Marie de Milt zuster van de overl. deelvoogd mat. over Marie Anne de Roose enig kind van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 23 j, 29.7.1750 615. St. Magdalene de Loose fa Jacobus +. Waarschoot Voorde 13.7.1750. Hd. Emanuel Van Laere fs Pieter Franchots Dhont oom van de overl. als deelvoogd over Joanna Catharina 7 weken enig kind van de overl. bij dezen Hd. gewonnen. Eigendom te Landegem uit hoofde van de. overl. Voor de wethouders van de Keure van Sleidinge 4.11.1750

Van Laere

616. St. Juffr. Joanne Marie de Gheeter ofte Gheijtere onbedegen overl. 15·.3.1742 fa Mre. Andries de Gheerer in zijn leven advokaat in de Raad van Vlaanderen en van Joo Anna Marte Vanden donck Dezelfden Andries de Gheeter zoon van Cornelis in zijn tweede huwelijk verwekt bij Passchijnne de Smet fa Andries bij Margriete ••••••••••••.•... De voorn. Io" Anne Marie Vanden donck was een doeher van Gillis Vanden donck en van ......•.••....•.......•..

En J 0° Lievijne Bernaige was een dochter van Gillis gewonnen bij Martijne Van Motiere wiens successie gerepresenteerd wordt door Marten en Pieter de Gheeter, mitsg, Gillis de Graeve als in huwelijk hebbende Joanne de Gheeter en Fr anchoise de Gheeter alle vier tot Oostwinkel en kinderen van Pieter de Gheeter gewonnen bij Marie de Grootte. welken Preter de Gheeter zoon was van Marten en van Pieternelle Van Vlaenderen en was den voorn. Marten de Gheeter ook zoon van den voorschreven Marten in zijn eerste huwelijk gewonnen met Bavijntien van Loo; onder hun vier vertonende de eerste van vier staken in de eerste van vijf hoofdstaken in s'overl.: vaders vader.lijke zijde. Idem Pieter de Gheeter, Marie de Gheeter gehuwd met Albert Frans van Hecke Mart mus, j oannes de Gheeter gehuwd met Lievijne Poppe,. Pieternelle de. Gheeter gehuwd met Adriaen Willems en Jacobus Frans de Gheeter alle zes kinderen van J oannes de Gheeter gewonnen bij Marie Matthijs, welken J oannes ook zoon. was van Marten de Gheeter en Pieternelle Van Vlaenderen; representerende de tweede van vier staken in de eerste van vijf hoofdstaken van de voorn. vaderlijke zijde. Idem J armeken de Gheeter wed. van Marten Verstraete tot Zomergem en ook dochter van den voorn. Marten en Pieternelle Van Vlaenderen. ......................... (hier ontbreekt één blad) ...... was van den voorn. Cornelis de Geerere in zijn derde huwelijk met Lievijne Lampaert verbeeldende. de derde van vijf hoofdstaken in s'overl.· vaders vaderlijke zijde. Idem Cornelia de Gheeter gehuwd met Jan Roegiers tot Waarschoot, Lievijne de Gheeter gehuwd met Jan de Schepper tot Ursel, J oortritien de Gheeter gehuwd met Jan de Burghgraeve tot Oostwinkel. Pieternelle de Gheeter gehuwd met M......... Meiresonne tot Zomergem en Marie de· Gheetere jonge dochter tot Zomergem alle vijf kinderen van Cornelis de Gheetere (de jonge) verwekt bij Tanneken Cierens welke Cornelis de jonge ook zoon was van den meergemelden Cornelis de Gheetere [d'oude) in zijn derde huwelijk gewonnen bij Lievijne Lampaert representerende de vierde van vijf hoofdstaken in s'overl. vaders vaderlijke zijde. Idem Cathoir alle vier kinderen van Joannes die hij g ewonnen heeft bj . tot Ursel welken Joannes Catthoir zoon was van Niclaeijs gewonnen bij joor ijnt ien de Gheet ere die ook dochter was van Cornelis d'oude bij Lievijne Lampaert, vertonende de eerste van vier staken van de resterende vijfde hoofdstaak. Idem Andries Catthoir tot Sijsele ook zoon van Niclaeijs en van J oorijntien de Gheetere voorn. vertonende de tweede staak van de voorn. vijfde hoofdstaak. Idem kinderen van Cornelis Catthoir gewonnen bij tot Oedelem met namen welken Cornelis ook zoon was van Niclaeijs bij Iocrijritten de Gheetere voorn. representerende samen de derde van vier staken in de vijfde hoofdstaak. .. De resterende vierde staak in de gemelde vijfde hoofstaak· wordt vertoond bij. Marten Kerckaert tot Knesselare als in huwelijk hebbende Pieternelle Catthoir ook fa .


- 199 Niclaeijs bij de gemelde [oorijntien de Gheetere. De erfgenamen' van vaders moederlijke zijde: Idem Anna Marie de Smet gehuwd met Aernout de Reu, 1acobus de Smet in huwelijk met Pieter de Wispelaere tot Oostwinkel, de kinderen van Guille de Smet die hij gewonnen had bij ••••~•••••, welken Guille zoon was van Pieter . bij .~....... en was deri voorn. Pieter zoon van 1an en welken 1an zoon was van den voorschr. Andries de Smet en Margriete Standaert vertonende samen de eerste van drie staken van de eerste van drie hoofdstaken. ... . '. . Idem 10 anne Theresia de Smet gehuwd met Cornelis de Wispelaere fs Cornelis tot Oostwinkel, 10° Pietronelle de Smet gehuwd met Frans Loobuijck in Gent beide kinderen van Andries de Smet gewonnen bij ••••••••••, welken Andries ook zoon was van den voorn. 1an de Smet en van •••••••••.••• representerende de tweede van drie staken in de voorn. eerste staak van drie hoofdstaken. . Idem Andries, j an, Pieter, Elisabeth Bral gehuwd met Jan Versluijs en Anna Marie Bral alle vijf kinderen' bij Tanneken de Rijcke fa Marten bij Marie de Smet, vertonende samen de-eerste van twee braneen in de voorn. derde staak in de eerste van drie hoofdstaken. Idem Jan, Lieven, Anne Marie 'en Pieternelle Bultijnek alle vier kinderen van Jan gewonnen bij Tanneken de Rijcke dochter van Marten en van de voorn. Marie de Smet vertonende samen de tweede branee in de resterende derde staak in de eerste van drie hoofdstaken. Idem heer en mre, Petrus Bert Pbre in Marke, 1an Bert meester chirurgien tot Zomergem en Pietronelle Bert in huwelijk met Augustijn WH lems tot Zomergem, Barbara Bert in huwelijk met Lieven Coppejans tot Bassevelde en de kinderen van Ioanne Bert ge wmnen bij Icannes de Poortere tot Zomergem alsmede [udocus Bert ook tot Zomergem alle zes kinderen van Jan Bert gewonnen bij Martiene van Speijbrouck die dochter was van Jan gewonnen bij Maeijken de Smet ook dochter was van Andries en van Margrrete Standaert voorn. vertonende samen de eerste van twee staken in de tweede van drie hoofdstaken. De resterende twee staken in de tweede van drie hoofdstaken wordt gerepresenteerd bij Jacobus de Wispelacre tot Zomergem zoon van Jan gewonnen bij' J oosijntien Van Sp eijbrouck die ook dochter was van Jan en vari Maeijken de Smet Voorn • . Idem Andries, Jan, J oanne gehuwd met Jan de Baets, Petronelle gehuwd met Pieter de Rijcke en Adriaenne de Smet gehuwd met Bauduijn Claes allen kinderen van Pieter de Smet gewonnen bij , welken Pieter de Smet ook zoon was van Andries en van Margriete Standaert voorn. representerende samen de resterende derde hoofdstaak. Idem de advokaat meester Carolus Benedictus de Bisschop in Gent gehuwd met Iuffr, Anna Catharine Vande Velde dochter van Meester Glaude Frans die hij gewonnen heeft bij jo" Angheline Vander donck dochter van meester Gillis gewennen bij Joo ......... van Auweghem, welke meester GiIlis Vander donck zoon was van dheer Hubrecht verwekt bij ••••••.•••• en was den voorn. heer Hubrecht zoon van Gillis Vander donck en van Joo Lievijne Bernaige voorn. vertonende de eerste van twee hoofdstaken in smoeders vaderlijke zijde. . Idem Ioanne Theresia Seghers wed. van Andries van Loo in Gent en dochter van J ooris Seghers gewonnen bij J oanne Brant dochter van Berthoiomeus die hij gewonnen heeft. bij Cornelie vander donck in haar eerste huwelijk, welke Corrielia ook dochter was van voorn. Gillis en J 0° Lievijne Bernaige representerende. de eerste van twee staken' in de resterende tweede hoofdstaak van s'overl. moeders vaderlijke zijde. Idem Andries Govaert tot Oedelem als in huwelijk hebbende' Co rnelia Hallaert dochter van Jacobus verwekt bij Ioanne Huijge die dochter was van Lieven en van Anna Rijckaert fa Joos bij de voorn. Cornelia vander Donck inbaar tweede. huwelijk; vertonende de resterende tweede staak in de resterende tweede' hoofdstaak. Tenslotte Joannes en Frans Vanden eijnde' tot Gent beide kinderën van Georges gewonnen bij Marie Ester Schautteet die dochter was van sieur Pieter ge wonnen bij loo Chatarine Bernaige dochter van sieur Gillis en Juffr. Martine Motiere voorn. vertonende samen geheel s'overt, moeders moederlijke zijde. z.d.


- 200 617. St. Jan Roosemont fs Joos + Oostwinkel in de Langhestraete 10.11.1748 achter gelaten zes kinderen te weten : Pieter zijn zelfs, Marten zijn zelfs, Brigieta 24j., alle drie kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Pieternelle Rutte; mitsgr . Iudocus 12j., j an Baptiste 7j. en Ioanne Marie Roosemont 4j. alle dri.e kinderen van den over 1. ge wonnen .bij Anna Marie de. Backere fa 100S. en Marre Raes als He. . Preter Roosemont als voogd pat. over zijn broers en zusters, mitsgr. Jan de Backere broer van de He als voogd mat. 1.7.1749 . 618. St. Ianneken Van Maele fa Adriaen Zomergem en + Waarschoot Weststraete in februari 1749, wed. van Joos Bauwens. Hoors : 1an, Pieter en ) acobus Bauwens, voorts Ioannes de Greve gehuwd met Petronelle Bauwens, voorts Andries de· Greve vader en voogd over zijn zes .m inderj, kinderen achtergelaten bij Ioanne Bauwens zijn huisvrouwen ten laatste Ioanne de Poortere als moeder en voogd over haar vijf minderj. kinderen achtergelaten bij Joos Bauwens haar overleden man, alle zes kinderen van loos Bauwens gewonnen bij deze overl, .. 1.7.1749 ó

619. St. 1aecquem ijntien Goetals + Waarschoot in de Weststraete 1.8.1749. Hd. Pieter Kestelijn fs Charles. . Hoors: Lieven Codens gehuwd met j oorijntien Kestelijn, Jo oris de Neve gehuwd met Marie Kestelijn envoorts den zelfden Codens als voogd over de twee minder], kinderen j oanne 22j. en Jan Frans Kestelijn 15j. alle vier kinderen van dèn Hd. gewonnen bij deze overl. 23.9.1749 620. St. Pietronelle de Greve fa Lieven + Waarschoot in het Hoecxken van de Kerckstraete in juli 1749. Hd. Pieter van Hecke fs Christoffel. Hoors : joannes de Greve voogd over Anna Marie Pietronelle 3j. en Ian Baptiste van Hecke Ij. beide kirideren van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 27.10.1749 621. St. loos 'de Groote fs Jan + Waarschoot Weststraete 9.1-2.1748. He. Adrfaene Noe fa Matthijs. . . HoOfs.: . 1an, Catharine en Pie ter de Groote hun zelfs, mitsgr. den voorn. Jan de Groote als voogd over [canna 20j. en Angenesse de Groote 15j. alle vijf kinderen van den overl, gewonnen aan deze He. 21.1.1749 622. St. Arnoudt Rijckaert fs Pieter + Oostwinkel in de L anghestraete 13.6.114.8 .. achtergelaten 9 kinderen te weten : Susanna 26j. en Catharina 2Ij.' gewonnen in zijn eerste huwelijk bij Marie de Mulder fs 1acobus, en de andere kinderen zijn .. 1an Baptiste 14j., Martinus 11j., 1udocus 1j., Joanne Made 13jot Pieternelle Ioj., Francoise 6j. en Marie Iudoca Rijckaert 3j. alle zeven kinderen van dezen overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk aan 1 aequernijntien Coppens als He. Voogden : Christoffel de Craene in huwelijk met Anna. Made Rijckaerr voogd pat. over de voorn. wezen met consent van Susanne Rijckaert bij competente oude haar zelfs, mitsgr. 1an Coppens broer van de He. als voogd .rnat, over de zeven wezen gewonnen in tweede huwelijk. . 1.7.1749 . . 623. St. Francles Beirens f's Pieter + Waarschoot 1aegherpaele oogst 1748. He. Elisabeth Colpaert. Ho ors : Chr istoff'el Beirens, Isabella Ioanna en Francles Beirens allen hun zelfs, alsmede Jooris Beirens deelvoogd over Adriaen Beirens 2Qj. en Iöannes Beirens 15j~ 21.1 o~ 1749


- 201 ,.. 624. St. Jan Martens fs Jan + Keure Sl.eidinge . bij teecxken .20.8.1749. He. 'fherese de Vliegher fa 1an.. . loos van Lovendeghem en Segher Vande Voorde als voogden over ]oorijntien Martens 22j. en Jan Martens J 9j. beide kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Ioorijntten van Lovendeghern fa Pieter en voorts dezelfde voogden over Anna Cathrina .•.maand, gewonnen in dit huwelijk met de He. . Voor de wethouders van de Keure van Si eidinge 15.4.1750 Zie L. Neyt Staten van goed van de Keure van SLeidinge deel lil p. 270; 625. St. Joos Roegiets fs Vincent + Waarschoot in de Weststraete 25.10.1747. He. Martijntien CIaeijs fa Pieter. Hoers : Jan en Pieter Roegiers, mitsgr. Miehiel Comaergo gehuwd met Anna Roegiers, Pieter Geernaert gehuwd met Joanne Reegiers en Jan Roegiers als voogd over Marie Elisabeth Roegiers 2lj., alle vijf kinderen van den over l, gewonnen bij deze He. 28.11.1747 626. St. Joorijntien Van Bouchaute fa Jan + Waarschoot Weststraete juni 1747•. Hd. Jan de Pauw fs Jan. Hoors : Jan de Pauw-f's Domijn vader van den Hd. als deelvoogd pat. en Pieter Pauwels getrouwd geweest met de zuster van de overl. als. deelvoogd mat. over Jan Baptiste 2j. enig kind van de over]. gewonnen aan dezen Hd. 19.9.1747 627. St. Geeraert Huijtsebaut + Waarschoot Weststraete niet ver van de Keere januari 1747. He. Pietronelle Claeijs fa Jan en zijn aldaar apparente hoon; : jan Vande Kerckvoorde voogd pat, en jan Huijtsebaut voogd mat. over Jacobus Sj, en Lievijne Theresia Vande Kerckvoorde 2j. beide kinderen van wijlent Geeraert Vande Kerckvoorde die hij gewonnen heeft aan Ioanne Huijtsebaut die dochter was van deien overl. 28.3.1747 628. St. Pieter Standaert + Waarschoot Oostmoer 3.7.1746. He. Elisabeth Cromhecke fa 1an. Cornelis Standaert vader van den overl. als voogd over Cornelia 12j. en Joanne Marie Standaert 3j. beide kinderen van den overl, ge-wennen aan deze Hè• . 18.11.1747 . 629. St. Manie Van Durmen wed. van Denijs Geeraert + Waarschoot Weststraete 2 juni 1148. Hoers : Jooris Geeraert getrouwd man, Mattheus van WasseJlhove gehuwd met Joanne Geeraert, voorts Pietronelle Geeraert jonge dochter haar zelfs, mitsgr, Jan Roegiers voogd pat. over Tresia en ] an Geeraert beide onder], wezen van deze overl, 24.9.1748 630. St. Pieter Tack fs Cornelis et Pietronelle de Pauw + Waarschoot "het Eeckelken" in thoecxken van de. Kerckstraete november 1747. He. Cornelia Vande Voorde fa Jan en van Marie de Pau Hoors: Pieter Lippens gehuwd met Pietronelle Tack deel voogd pat~ benefferis Pieter Vande Voorde deelvoogd mat. over Pletronelle [canna enige weze oud 14 maand van den overl. gewonnen aan deze He. . . 16.1.1748·' . 631. St. Pieter Van Vooren fs Pieters + Waarschoot Kerckstraete 6.7.1748. Hoors : Ian Van Vooren jongman zijn zelfs, Jooris Goethals gehuwd met Carolina Van Vooren en Marianna haar zelfs, voorts Cornelis de Muijnck voogd over Theresia 24j., Iudocus 19j. en Agnes Van Vooren 15j. zes kinderen die den overl. gewonnen heeft met wijlent Anna Marie Van Geldre fa Lieven. Eigendom binnen de keure van Lovendeg e.m 4.11.1748


- 202632. St.· Adriaene de Cocq fa Marten + Waarschoot 2.2.1748 wed. van Jan Van Hd. Joos Van Durmen zonder lichamelijke erfgenamen achter te laten. ferdinand Van Bouchoute voogd pat. en Marten de Cocq voogd mat. over minderj. kinderen van wijlent Jan Van Bouchoute en deze overl. te weten: Marte 21j., Joanne 18j;, Angnesse 13j., Ioannes Baptiste l l], en Catharina Bouchoute 8j. . 13.7.1748

Bouchoute. de vijf Anna van

633. St. Simoen Standaert fs Jooris + Waarschoot Oostmoer november 1747. He. Joorijntien de Backer fa Daniel te voren wed. van Geert de Vlieger en van Pieter Uijtterschaudt. Apparente hoors : Pitronelle Standaert gehuwd met Preter de Craene, Anna Standaert gehuwd met Jan de Pauw, Lievijne Standaert gehuwd met Jan Neijt, Joanna Standaert gehuwd met frans Hautecèete, Joor ijntjen Standaert haar zelfs en de twee· wezen van Pieter Standaert fs Simoen voorschr., rnitsgr; .Cornelis Standaert deelvoogd over Cornelis Standaert onderj. weze samen zeven kinderen en kindskinderen bij den overl. verwekt in zijn eerste huwelijk aan J aequemijntjen Tergoe fa Baltazaert. Den zelfden Cornelis Standaert ook als voogd over Elisabeth Standaert enige weze van den overl, gewonnen aan deze He., 16j. . . 16.1.1748 634. St. Daniel Autrive fs joorts + Oostwinkel 28.5.1748. He •. Joosijntien Rijckaert fa Marten. Kinderen : Pieternelle 22j. en Ioanne Marie 18j. waarover voogd is Lieven Autrive tot Waarschoot broer van den overl, en deelvoogd over de voorn. wezen.· 24.9.1748 635. St. Marie Dobbelaere wed.· van Iooris Van Vooren fs Pieter -Waarschoot Oostmoer december 1746. Hoors: Pierer de Biscop gehuwd met Joanne Van Voeren; Cornelis de Munck gehuwd met Lievijne Van Vooren, mitsgr. Pieter Van Vooren fs Pieter voogd over Theresia 22j. en J oannes Van Vooren 9j. alle vier kinderen van beide overl. 16.1.1747 636. St. Jan Vande Velde + Waarschoot Weststraete 21.4.1747 He. Pietronelle Blomme fa Ioos, . Seger Vande Velde broer van den overl. ais voogd over Ioanne 17j., Iudocus 10j., frans 5j. en [oannes Baptiste Vande Velde Hj. alle vier kinderen van den over I. gewonnen aan deze He. 1.8.1747 637. Rek. door baljuw Waesberghe over de venditie ten sterfhuis Van Vooren + Waarschoot Oostmoere. Zie volgnummer 635. 28.3.1747

van de wed. Ioorts

638. Renstug omme Pieter, Ioannes en Cattharine de Weirt drie kinderen van Ludovicus de Weirt gewonnen in zijn eerste huwelijk bij J oosijntien Cuijl fa Pieters el Ioanne de Vrient, mits het overlijden van Pieter Cuijl hun grootvader. Ioannes en Anne Marie Cuijl oom en tante .mat. van deze wezen. 30.5.1747 639. St. Maghdaleene de B.ackere fa Aernaut + Waarschoot in de Keirckstraete recht over den Leest 30.10.1748. Hd. Marten Tierenteijn fs GuiIle. Hoors .: Guillelmus Tierentijn meester chirurgien, Marie J oanne Tierentijn dochter haar zelfs, mitsgr, Piet er de Backere broer van de overl. deelvoogd mat. over Pietronelle Tierenteijn .l7j., drie kinderen van deze ovèrl, gewonnen aan dezen Hd. 26.3.1749 . 640. St. Jan Van Holderbeke

fs Frans

+

Waarschoot

Weststraete

19.8.1749.


7"

203 -

He. Marie Van Hoorebeke fa Pieter Drongen. Hoors : Pieter en Marie Van Holderbeke, mitsgr, Guillaeme Wieme gehuwd met Joanne Van Holderbeke, Jan de Suttere gehuwd met Anna Van Holderbeke alle vier kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Marttintten de J aeghere, voorts Susarme Van Holderbeke haar zelfs, ook fa Jan bij den overl. gewonnen aan Marie de Roose gedurende zijn tweede huwelijk, en ten laatsten Lieven de Grave, tot Drongen voogd over Iudocus Van Holderbeke 18j~ enig kind van den overl. gewonnen aan deze He, 21.10.1749 0

641. St. Pieter de Croocq fs Iooris et Marie Pauwels. He. Pietronelle Goethals fa Lucas en zijn aldaar apparente hoors [udocus de Croocq fs Jooris voorn. in huwelijk met Catharine Goethals voogd pat. et mat~. over Pieter 4J. en Anna Marie 10 maand twee kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 11.2.1749 . . 642~ Tweede liquidatie door Carel Vervaet in huwelijk met Pieterrielle Enghels te voren wed. van Andries Cocguijt sedert de liquidatie op den staat van goed ten sterfhuis van Andries Cocquijt ; presenterende deze aan Ioarmes Bouchi~r in huwelijk met Pieternelle Cocquijt, dheer [udocus Guillielmus Steijaert amman van het ambacht Waarschoot getrouwd geweest met Marie Anna Cocquijt, Ioannes Vergult ook getrouwd geweest met Carolina Cocquijt, J oannes Martensgehuwd .met ] acoba Cocquijt, [udocus, Frans Cocquijt hun zelfs en Pieter en Carolus Cocquijt als nog minderj. elk een achtste staak mits Jan Baptiste Cocquijt "over sijne gherechtigheijt is vuljtghekocht",

11.2.1749 643 •. St. Jan Roegiers fs Joos aan ] anneken de Vos + Waarschoot Keir.ckstr aete entrent. het dorp "den beirgh" 22.2.1749.. I H~. Cornelia de Geetere fa Cornelis zonder gedurende hun huwelijk enige lichamelijke hoors gewonnen te hebben. . Hoors van dit sterfhuis: Iudocus Roegiers fs Joos broer van den overI., in eerste huwelijk van Joos Roegiers gewonnen aan Mar ie Van Laecke, Lievinus en Andries Roegiers mitsgr. den zelfden Lievinus als voogd over Pietronelle Roegrers zijn onderj. zuster gewonnen in tweede huwelijk van Joos Roegiers voorn. aan J oor ijnt ien de Baets en zo vier kinderen van de broer van den overl. representerende een enige hoofdstaak van vollen bedde. . Alsmede [udocus Geeraert fs Denijs, Philippus Loete gehuwd metMartijntien Geeraert ook fa Denijs halfbroer van den overl. geweest, gewonnen in eerste huwelijk met Laurens Geeraert aan het gemelde Jarmeken de Vos moeder van de overl; twee kinderen bij den zelfden Denijs Geeraert gewonnen in eerste huwelijk aan Joosijntien Wille en ten laatsten Jooris en Pietronelle Geeraert, Mattheus Van Wassenhove gehuwd .met Ioanne Geeraert, Jan Corau getrouwd met Theresia Geeraert, den voorn. Iooris Geeraert als voogd over ]oannes Geeraert zijn minder]; broer ook vijf kinderen van Denijs Geeraert voorzijd in zijn tweede huwelijk gewennen aan .Marie Van Durmen en zo zeven kinderen bij hem Denijs .Geeraert achtergelaten; representerende een enige hoofdstaak van halven bedde. 20.5.1749· . 644. St. Jan Pauwéls fs Jan He. Joanne de J aegere Hoors : Pieter Pauwels voogd mat. over Pieter kinderen van den overl. 20.5.1749

+ Sl.eidinge ambacht Waarschoot januari 1749. fa Pieter. broer van den overl. voogd pat. en Joannes de Jaegere 6j., ]ooris 4j. en Jan Frans Pauwels 10 maand alle drie gewonnen in eerste huwelijk aan dez e He.


- 204 BUNDEL 346 645. St. Catharina Van Hoorebeke fa dheer Geert + Waarschoot Keirckstraete dorp 24.12.1752. Hd. frans Goethals fs Joos "baes brauwer van stijle" Geeraert Van Hoorebeke fs Philips zoon van de broer van de overl. als deelvoogd mat. over Jan Baptiste Goethals 20j., Jacobus 19j., Anna Cor lina 17j., Joanne Marie 15j., Pietronelle Theresta 14j. en Bernardus Frans 12j. zes kinderen van de overl. gewonnen aan dez en Hd. Herbergen te Waarschoot : de fortune ten dorpe, het Beirtien in Arisdonck, den Oostmoere op de Oostmoere, den lesten Stuijver in de Weststraete en den. Leest in de· Kerkstrate, een korenwindmolen en rosmolen binnen de Keure van 'S'l.etdmge op Daasdonk. 19.12.1752 646. St. Gabriël de Muijnck fs Jan + Waarschoot 1aegherpaele op het oude clooster 12.3.1751 He. J aecquern ijntien Claeijs fa Preter Joannes de Muijnck, Jan Buijsse gehuwd met Anne Marie de Muijnck, Lieven Pauwels gehuwd met Isabelle de Muijnck en voorts den voorn. Joannes de Muijnck als deelvoogd. pat. over Pieter de Muijnck 23j. Rosa 20j., alle vijf kinderen van de over I. gewonnen aan deze He. 22.7.1751 647. Augm. van staat door Christoffel Enghels als vader en voogd over zijn vier minderj. weze kinderen bij hem in eerste huwelijk gewonnen aan Pietronelle Geirnaert fa GuilIe + Waarschoot 27.1.1744 mits het overlijden van Joanne de Backere fa Pieter + Waarschoot Oostmoer in augustus 1751 grootmoeder van de wezen en alwaar Hd. is J ooris de Neve. 30.5.1752 648. Renseing door Jan Blomme fs loos als vader en voogd over zijn minderj. gewonnen aan Lievijne de Meester zijn overleden huisvrouw. 30.5.1752

wezen

649. St. Maria Anna Van Vooren fa Pieter + Waarschoot Kerckstraete. He. Christoffel Beirens fs Francles. Hoors .: Jeannes Van Vooren mitsgr. Theresia Van Voor en jonge dochter 'haar zelfs broer en zuster van de over l., voorts Cor nelis de Muijnck voogd over de twee wezekinderen achtergelaten bij den gezegden Pieter Van Vooren gewonnen bij Anna Marie Van Gheldere met naam: Judocus en Agnesse als mede den zelfden Jeannes Van Vooren als voogd over·· de enige weze achtergelaten bij Carolina Van Voor en + Eeklo gewonnen bij Iooris Goethals representerende elk een zesde hoofdstaak ten dezen sterfhuis. 19.9.1752 650. Rek. door Jacobus Versluijs fs Baudewijn als voogd over de enige weie achtergelaten bij Adriaen Verslutjs fs Baudewijn zijn over I. broer gewonnen aan Joosijntien Buijsse fa J ooris beide + Waarschoot, presenterende deze aan J ooris Buijsse fs j ooris voorn. maternele oom en voogd van deze weze ,: 29.7.1750 651. St. Marie Dhaennens fa Jooseph + Waarschoot in de herberg "Ste Huijbrecht" op 23.9.1749. Hd. Carel de Corte fs Joos te voren wedn. van Ioanne Bredemijn. Hoors : .Ian Dhaennens voogd over de twee minderj. wezekinderen Jooseph 6j. en florentine de Corte 20m. 28.3.1750 I 652. St. Marie Grijp fa Jan et Pietronelle de Kerckstraete 1752.·

.........

+

Waarschoot

in het Hoedxk~n van


- 205 :;_ Hd. Andries de Pau fs Andries et Marie de J aegere. Apparente hoors : GuilIe Grijp fs J all voorn. voogd mat. en Pieter Versluijs voogd pat. over Ioanna 18j. en Pietronelle 14j•. twee kinderen van den Hd. gewonnen bij deze overl. 11.7.1752 653. St. Joanne de Pauw fa Jan + Waarschoot Kerckstraete 10.10.175·1 . Hd. Pieter Vander Sluijs fs Marten en zijn .aldaar apparente hoors : Jan de Pauw voogd mat. over Livijne 8j., J acoba 7j., Pietronelle 5j~ en Carolina Vander Sluijs 4j. vier kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. 11.7.1752 . 654. St. J oanne de Reu fa Jan + Waarschoot Arisdonck 19.1.1752. Hd. Joannes Pauwels fs Jan. Hoors : Frans Rogge fs Seger gehuwd met Pietronelle Pauwels fa Ioannes voorn. mitsg. Carel de Reu broer van de over I. voogd over Catherina 20j., Pieter 17j., en Francies 14j. en Marie J odoca Pauwels S], alle vijf kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl •. 17.7.1752 655. St. Anna Van Bouchaute fa Jan gewonnen aan J armeken de Rijcke + 1.11..1751 Hd. Guislain de S.ritet fs Jan gewonnen aan Marie de Vlaemijnck Hoors : Pieter Pauwels getrouwd geweest met wijlent Pietronelle Van Bouchaute zuster van deze overl. van halven bedde en voogd over Joanne 17j., Pieter 14j., Jan 11jo, en Magdelene 9j. vier kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl, 13.6.1752 e.

656. Renseing door Ioseph wed. van Jacobus de de weze Agnesse de gehuwd met Theresia 27.5.1752

Temmerman Schrijvere fs Schrijvere fa de Schrijver

gehuwd met Arme Marie Frederijck te voren Guille dit van de goederen cernpeterende aan Gui lle; presenterende deze aan Pieter Poppe als voogd van de zelfde weze.

657. St. Caret Dobbelaere fs Jan + Waarschoot He. Ioanna Verbraeken fa Adriaen • Beschadigde lias

februari

1750

658. St. Christoffelijntien de Cuijpere fa 1an + Waarschoot Arisdonck 3.5.1751 Hd. Carel Pauwels fs Pieter te voren wedn. van [oanna Van Vooren fa Segher zijn eerste huisvrouw. HoOfS : Pauwel de Cuijpere broer van de overl, als deelvoogd mat. over Caerel 6j., Pieter 4j., Marie Anne .Zj., en Lievijne 7m. vier kinderen van dezen Hd. gewonnen in zijn tweede huwelijk met deze overl, Eigendom van de zijde van de over l, te Evergem. 7.12.1751 659. Rek. door Martinus de Cock wonende te Oosterzele .a1s voogd over de vier minderj. kinderen achtergelaten bij Jan Van Bouchaute en Adriaene de Cock beide + ·binnen Waarschoot op de Eecloodam; presenterende deze aan Ferdinandus Van Bouchaute voogd pat. over de voorn. Wezen. 27.11.1751 660. St. Anna Lippens fa Laureijns et Marie de .Reu + Waarschoot in het Houcxken van.· de Kerckstraete augustus 1751. Hd. Iooris Vande Ghehuchte fs joor is et Cathatijne Varide Veire. Hoors : Jacobus Lippens voogd mat. over. Marie Ioanna 7J., Carel Frans 5J~ en Pietronelle Livina na de dood van haar moeder ook overleden, zo twee kinderen van den Hd. gewonnen bij deze overl. 19.1O~1750


- 206 661. St. Cathalijne Van Hijfte fa Jan wed. van Carel Van Vooren fs Andrîes + Keure Waarschoot 1750. Hoors : Andries Van Vooren zoon van den overl. presenterende alhier de helft en Iudocus Cromheeke gehuwd met Isabelle Vande Kerckhove fa Frans te voren wed. van Ian Van Vooren die ook zoon was van de overl. en zo als schoonvader en voogd benevens den voorn. Andries Van Vooren ook voogd over de vier minder], kinderen van den voorn. Jan Van Vooren te weten Frans Carolus en. [udocus beide "teender dracht gewonnen" Anciries en Isabelle presenterende alhier de andere tweede hoofdstaak. 6.7.1751 662. Rek. door J oannes Lîppens fs J ooris als voogd over de kinderen van wijlent Seger Lippens fs Iooris voorn. en J oanna Lippens fa J ooris zijn 'huisvrouw; presenterende deze aan Catharine en Anne Lippens fa Seger voorzijd alsnu hun zelfs, mitsgr, aan Pieter Verheecke Is Lieven gehuwd met Anna Lippens fa Jan voorn. voogd mat. 6.7.1751 663. St. Jacobus de Schrijver fs Guillaeme + Waarschoot dorp 1.9.1750~ He. Marie Fredericx fa Iooris 0 Sleidinge. Hoors : Frans Thienpont schepen van deze ambacht als voogd over Anna Marie J acoba de Schrijver 5j. enig kind van den overl. gewonnen aan dele He. ·9.6.1751 664. St. Anne Marie Van Bouchaute fa Jan et Adriaeneken de Cock + Eeklo 16.4.1750 Hd. Cornelis Van Halle fs Gabriel "zonder achter te laten lichamelijke decendenten" Hoors : Ferdinandus van Bouchaute voogd pat. en Martinus de Cock voogd mat. over de vier minderj •. weze kinderen van Jan Van Bouchaute et Àdriaeneken de Cock. 3.12.1750 665. St. Joanna Noe fa Jan + Waarschoot in het Hoecxken van de Kerckstraete op de tweede Paasdag 1751. Hd. judocus Van Bouchaute fs Jan. Hoors : Pieter Noe voogd pat. over Chrrstina 15j., Pieter 5j., Jan Baptiste 3j. en Marie Theresia van Bouchaute 8 weken alle vier kinderen van de over 1. gewonnen aan dezenl-kl, 9.6.1751 666. St. Marie de Baets fa Guille + Waarschoot Arisdonck 22.5.1751. Hd. Iooris Lippens Hoors : Pieter de Baets fs Guille voorn. broer van de overl. als. voogd mat. over Andrles 18j., J oor is 9j., Joannes 4j., en Marie Madaleene Lippens Zj, alle vier kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. . 22.6.1751 667. St. Pieter de Backer fs Jan + Waarschoot Oostmoer januari 1751. Hé. Ioanna Vereecke fa Carel en zijn aldaar hoors Jan, Carel en Pieternelle .de Backer hun zelfs; mitsgr, den zelf den J oannes de Backer als voogd over Guilliaeme· de Backer 23j. alle vier kinderen van den overl. gewonnen aan deze He.· . 21.12.1751 ..

"

668. St. Marie J acobe Van. Zuijt fa Philippus + Waarschoot Kerckstraete 6.3.1751.. Hd. Francois Dietens fs Bertholomeus. Pieter Van Zuijt als voogd over Iudocus Ambrosius 3m. enige weze van den Hd. gewonnen aan deze. overl. 18.5.1751 669. St. J oorijntien Meiresonne + Waarschoot Kerckstrate Hd. Jan Vande Ghehuchte, Carel Meiresonne broer van de overl, als deelvoogd

bij den Kerckrneulen 9.2.1751 over El isabeth

14j., Carel

10j.,


- 207 [oanna Marie en Marie Anna wezende een tweeling 8j., en j oorijntien Vande Ghehuchte 3j. alle vijf kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. ' 9.6.1751 670. St. Anna Damm erest + Waarschoot Arisdonck oogst 1749. (Dameres, .Dhameres) Hd. Segher de Pauw fs Segher. Andries Dammeres broer van de overl. als deelvoogd mat. over Ioanna 16j., Ioannes 14j., Preter 12j., Pieternelle :10j. en J acebus de Pauw 4j. alle vijf kindèren van den Hd. gewonnen aan deze over I. 9.6.1751 '>

.,

671. St. Anna Windels fa Clernens et Cathalijne Dobbelaere + september 1750. Hd. Pieter Mariman fs Lieven et Anna Van Wasenhove.. Hoors Lieven Windels fs Clernens voorn. broer van deze overl. van vollen bedde, voogd over Pietronelle 19j., J oosijntien 17j., Lieven 15j., en Theresia 12j. vier kinderen van den Hd. gewonnen aan deze' over I. 6.7.1751 672. St. Jan Mariman fs Andries en Marie de Reu fa Pieters zijn laatste overleden huisvrouw dewelke voor hem gestorven is in november 1749 en Jan Mariman in 1750. Hoors : Pieter de Reu broer van de overl. en Jacobus Mariman fs Jan voorn. beide voogden over Carolus 17j. enige zoon tussen deze twee overledenen geprocrieerd, Hoors van het laatste' sterfhuis : J acobus en Pieter Mariman beide jongmans hun zelfs, mitsgr, Adriaen Pieters fs Adriaen gehuwd met Anna Marie Mariman en zo drie kinderen van den voorn. Jan Mariman gewonnen aan Ianneken Vermeire fa Christoffel et Tanneken Roegiers. 1.2.1751 673. St. J oanna Made de Pauw fs Andries + Waarschoot Oostmoer 28.2.1751 Hd. Francles Vermeire fs Arent. Iooris de Pauw fs Andries voorn. stijfvader van de overl. als voogd mat. en Arent Verrneire als voogd pat. over de vier minderj. wezekinderen Ioanna Marie Sj., loods, 6j., Jan Francles 4j. en Pieter Francles 'Vermeire 2m. 9.6.1751 BUNDEL 34T 674. Augrn, ten sterfhuis van Pieter Martens fs Jan + Keure Waarschoot I4~7.1754, ten welken sterfhuis hoors zijn Francies Goethals fs Andries getrouwd met Pietronelle Thairlijnck fa Jan laatst wed. van Daniel de Walsêheen daar te voren van Jan Martens fs Pieter voorn. et J armeken Pauwels dochter van Pieter en zo stiefvader en voogd over de twee minder], kinderen van Jan Martens en Pietronelle Thairlijnck te weten Pieter 15j~ en half en Bernaerdine 12j.; presenterende deze aan Pieter Vander SJ uijs hun paternele oom van halven bedde en Jan Martens hun neef en ook apparente voogden. Wet keure Sleidinge 27.11.1754 675. Augm. omme de vijf wezekinderen achtergelaten bij Ioanne Dobbelaere gewonnen aan Joannes Willems op hen verstorven met het overlijden van hun moeder als met het overlijden van Carel Dobbelaere en J oanne Verbraecke maternele grootvader en grootmoeder van de wezen; presenterende deze aan Joannes Dobbelaere oom van de wezen als voogd i.p.v. den voorn. Carel Dobbelaere zijn overleden vader. 3.4.1754 676. St. Joorijntjen de J aegere fa Jan et Anna Van Vooren + 1753. Hd. Cornelis Marterts fs Pieter et Andriesijntjen Batsleer. Hoors : den voorn:-}an de J aegere fs Francles als vader van d'overl, en voogd mat. benevens Piet er Martens fs Pieter voorn. Lp.v, Jan Martens (overleden) voogd pat. over Jan Baptiste 7j., Pieter 6j., Anna Marie Sj., Marie Catharine 4j> 'én Francies Ij. vijf kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. Wet keure Sleidinge 17~7.1754

I I


677. St -. Marije Philiphine Van Hoecke fa Jan + Waarschoot op den Dam 26.3.1754. Hd. Jan Van Moorem fs Jan. Hoors Frans Van Hoecke broer van de overl. als voogd mat. over Isabelle 22j., Susarme Caroltna 17j., Theresia 14j. en Petnis Van Moerem 5j. rnitsgr, Livijnus de Keijsere gehuwd met j oanne Van Moerem alle vijf kinderen van dl overl, .gewonnen bij dezen Hd. 9.7.1754 678. St. Iocris Van de Ghehuchte wedn. van Anna Leppens fa Laurijns + het oecxken van de Kerckstraete 4.1.1754. He. Lievijne Arteels~_ . Carel Vande Getiucht~ . voogd pat. en Jacobus Leppens voogd mat. Ioanne 10j. en Carel Frans Vande Gehuchte 5j. beide kinderen van nen .in zijn eerste huwelijk aan Anna Leppens. Voorts den voorn. Carel Van de Ghehuchte als voogd over het enig overl. gewonnen aan deze He. 9.4.1754

Waarschoot

in

over Marie den overl. gewonkind bij den

679. St. Joannes Pauwèls zoon van Iooris et Pietronelle Pieters -Waarschoot Oostmoer 14.4.1754. He. Anthonijntjen Buijsse fa Arnaut en Marie Ghijselijnck. Ioannes Pauwels getrouwd zijn zelfs, Pieter Pauwels f's Jan voogd pat. over Eliz abeth 22J;, Pieter 20j., Livinus 15j. en J ooris 1 I j. samen vijf kinderen van. den overl. gewonnen aan deze He.· . 3.12.1754 680. St. [ oannes Vermeire fs Christoffel et Marie + Waarschoot Oostmoer 21.8.1754. He. Ioanna Neyt fa Jooris et Elisabeth Lippens. Hoors :. Marlanna Vermeire jonge dochter haar zelfs, Christoffel Vermeire broer halfbroer van dezen overl, als deelvoogd pat. en Guilliaerne Neyt broer van vollen bedde van de He. als deelvoogd mat. over Jeannes 23j., Livinus 19j., [oanna Marie 17j., Iudocus l l j., en Anna Marie Vermeire 9j. zes kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 3.12.1754 681. St. Marie Hd. Pieter Gileijn de Anna Van 3.12.1754

Cornelia Toliens + Waarschoot ·Oostmoer 19.5.1754. Van Leuwen fs Pieter. Pauw als voogd mat. en Jacobus Van Leuwen als voogd pat. over Marie Leuwen 4j. wezende enig kind van den Hd. bij deze overI. gewonnen.

682. St. Marie Anne Errebrandt fa Livijnus + Waarschoot Leege Voorde 8.12.1752 Hd. .Ioannes Copenolle fs DanieI. (Errebrandt = Herb rant) ... J aco bus Cocquijt voogd mat. over J oanne Marie 20j •. Pieter i7j., en Jan Frans Copenolle 14j. alle drie kinderen van den Hd. gewonnen aan de over I.. 9.4.1754 683. St. j oanna Engels fa Ioorts en Marlanna Beirens + Waarschoot Weststraete bij de Keere september 1753. . Hd. Guislain Windels fs GuilIe et Joosijntien Wille. Pieter Engels fs Iooris voorn. broer van deze overl. als voogd mat. over .Iudoca 14j., Joanna 13j., Jan Baptiste 4j. en Anna Marie Franchelse Windels .Z], alle vier kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. 3.12.1754 . 684. Augm. door Caerel Vervaet gehuwd met PietroneHe Enghe[s te voren wed. van Andries Cocquijt van hetgeen is gesuccedeerd op de weze aehtergelaten bij :Anne Marie Dobbelaere gewonnen aan 1an Baptiste Cocquijt fs Andries voorn. met naam Bernaerdine; op haar verstorven met het overlijden van haar moeder en Caroline haar zuster ook onder]. overleden, als met het overlijden van Carel Dobbelaere


- 209 en Ioanne Verbraecke grootvader en grootmoeder materneel terende deze aan Joannes Dobbelaere oom van de weze. 3.4.1754

van deze weze, presen-

685. Rek. door Iudocus Guillielmus Steijaert· amman van het ambacht Waarschoot over de venditie van 5.12.1747 van de meubelen en effecten oompeterende Norbertus de Kneuvel gehuwd met Pieternelle Claeijs te voren wed. van Geeraert Hutsebaut presenterende deze aan Jan Vande Kerckvoorde en Jan Hutsebaut beide voogden over de wezen achtergelaten bij Geeraert Vande Kerckvoorde gewonnen aan Joanna Hutsebaut, 1.5.1753 686. Rek. door Jan Vande Keirckvoorde voogd over de twee wezen van Geeraert Vande Keirekvoorde gewonnen aan Ioanne Hutsebaut fa Geeraert presenterende deze aan Jan Hutsebaut voogd mat. van de wezen. 1.5.1753 687. St. Pieter Geirnaert :fs Guilliaeme + Waarschoot Oostmoer 22.4.1753. He.· Ioanne Roegiers fa Joos. Carel Geirnaert voogd pat. over Joannes Baptiste 5j., Livijnus 3j. en Bernardus Geirnaert 1[, alle drie kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 15.1.1754 . 688. St. Marie Anne Cocquijt fa Andries ende Pietronelle Enghels + Waarschoot Kerckstraete 14.2.1747. Hd. Iudocus Guillielmus Steijaertfs Pieter amman van het ambacht Waarschoot. Carel Vervaet gehuwd met de voorschr. Pietronelle En ghels s'overl, stijfvader en deelvoogd mat. over Preter Steijaert 17j., Jan Baptiste 15j., Marie Elisabeth 13j., drie kinderen van d'overl. gewonnen aan dezen Hd. Mits Pietronelle Henderfqua enigen tijd na de dood van d'overl, ook overleden. 9.9.1753 689. St. Martintjen de Craene fa Baudewijn +Waarschoot Weststraete 31.8.1752 Hd. Piet er de Pau fs Iooris . Piet er de Craene· fs Baudewijn voor zijd voogd over de twee minder], weze kinderen Bauduijn 21j. en Iocris de Pau; beide kinderen van de overl, gewonnen aan dezen Hd. 21.7.1753 .. 690. Rek. door twee weze hun vader overlijden overleden, 30.1.1753

Joannes Van Vooren fs Preter voogd Lp.v, Cornelis de MUijnck over de kinderen achtergelaten bij Pieter Van Vooren en Arme Marie Van Gheldre en moeder + Waarschoot met naam : Judocus en Angenesse mits het van Marie Anna Van Vooren fa Pieter voorzijd hun zuster onbedegen huisvrouw geweest van Christoffel Beirens.

691. St. J oannes Heems in zijn leven koster van Waarschoot + Waarschoot Kerckstraete ten dorpe 3.2.1752 wedn. in eerste huwelijk van Petronelle Van Holderbeke fa Jan en in zijn tweede huwelijk van Caroline Herffelijnck. .. He. Catharine Versluijs fa Preter die wed. was van. Jan Dobbelaere + Zomergem. Hoors: Jan Heijnsens gehuwd met Ioanna Heems, Roberecht .......... gehuwd met Theresia Heems, francois de Vos gehuwd rnet Elisabeth Heerns tot Gent, Jan Frans Van Brandeghem tot Zomergem gehuwd met Dorthea Heems en Jan Willems gehuwd met Agnes Heems alle vijf kinderen van Jooris Heerns bij Petronelle Van Holderbeke. J udocus Heems voogd pat. en Jacques Herteleer voogd mat. over Carel frans 15j., Petronelle lê], en Jacobe Theresia Heems 12j. drie kinderen van Iooris Heems gewonnen bij Carolina Herffelijnck. . Ten laatsten den voorn. Judocus Heems voogd pat. en Jan de Baets voogd mat. over. Marie Carotine Heems 3j. enig kind van den overl. geWönnen in zijn derde huwelijk aan deze He,': Huwkontrakt van 23.5.1743, testamenten van 22.12.1751 en van 26.12.1751. . 17.4.1753


-210

-

BUNDEL 348 692. St. Theresia Leijbaert fa Jan + Waarschoot Kerckstraete 19:5.l755 Hd. J udocus Van Wassenhove. Jan Leijbaert voogd mat. over Joannes 8j., Iocris 3j. en Petronelle Catharina Wassenhove 2m. alle drie kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl, 18.8.1755

Van

693. St. eersamen Ioannes de Backere fs Christoffel -Waarschoot Weststratee op het goed ten Braekele 27,4.1756. . He; Marie Ioanne Vande Velde fs Christoffel. HOOfS : .[oannes de Muijnck gehuwd met PetronelIe de Backere . voogd pat. en de voorn. Christoffel Vande Velde voogd mat. ·O'/er Pieter Frans 14j., J oannes Baptiste 12j., Jacobus 10j:, Anne Catharine en J oarine Marie de Backere beide 4j. vijf wezen van den over I. gewonnen aan deze He. 27.7.1756 . 694. St. Catharine

de KeÎjsere

fa Pieter

Wtspelaeren hoe ck in de zuidkamer

+ Waarschoot van d'hofstede

12.11.1755. Hd. Judocus de Coeijere fs Joos. Hoor: Livinus de Coeijere l Om, Pieter de Keijsere broer van de overl.als 3.2.1756

'einde de Keirckstraete in de bewoond. bij Lieven de Meestere

deelvoogd

mat.

695. St, Pieter Claijs fs Pieter + Waarschoot Weststraete 8.11.1755 He. Martijntijen Driesens fa Iercon. . J udocus Claijs voogd over Petronelle 9j., Catharine 6j. Pietér 4j. en Mar ie Christma Claijs 3j. vier kinderen van den overl, gewonnen aan deze He. 27.7.1756 696. St. J oannes Pauwels fs Jan :...3.12.1755. He. Livijne Enghelbrecht· fa Lieven. Jan Bral en Pieter Enghelbrecht voogden over· Jacobus Frans 11 j., Marie Catharina . 10j., Pieter 8j., en j odocus Pauwels 6j. alle vier kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 27.7.1756 697. St. Adriaen Pieters + Waarschoot Kerckstraete 1.1.1756 He. Anne Marie Mariman fa Jan • . Pieter Pieters voogd over J oanne Catharine 8j., Pieter 3j. en Adriaen drie kinderen van den over I. verwekt aan deze He. 27.7,1756

Pieters

2m.

698. Rek. door 1aecques Herteleer tot Zomergem in huwelijk met Adr iaeneken .Erfvelinck voogd administratair over de drie wezekinderen van Caroline Erfvelijnck zijn huisvrouw s zuster gewonnen aan J oannes Heems in zijn leven koster van Waarschoot. beide overl. binnen Waarschoot ten dorp. De wezen te weten: Pietronelle, Carel, J oannes en Theresia Heems, presenterende deze aan J udocus Heerris oom van de wezen en voogd pat. . 10.3.1756 699. St. Pieter de Pauw fs Iooris + Waarschoot Oostmoer september 1755 Wedn. van Anna de Ruijtere. He. joorijntien Lippens fs Andries. .. (Wijn de Ruijtere en Arent de Pauw voogden over J oorijntien 20j., Andries 17j., en Jooris 14j. drie kinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Anna de Ruijtere, m itsgr, den voorzijden Arent de Pauw voogd over Petronelle 9j., Joanne 7J., Carel 3j. en Anne Marie Bm. vier kinderen van den overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk aan deze He. 1.6.1756

. I


- 211 .; 700. St. Anna Maria Geeraert fa Andries + Waarschoot Weststraete 21.2.1756 Hoors : Joannes, Pieter en J udocus .de J aegere drie kinderen van Pieter gewonnen aan Tanneken Geeraert die zuster was van vollen bedde van deze overl. Mitsgr. Carel de Backere gehuwd met Joanna de Jaegere ook fa Pieter voorn. en Tartrieken Geer aert voorschr. voorts J oannes Van Hoorebeke gehuwd met. Catharina de J aeghere dochter voorn. en Christoffel Aers getrouwd met Márt+jntjen .de ]aegere ook dochter van den voorschr, Pieter en Tanneken Geeraert en ten laatste Pieten Geeraert fs Jan en ] acobus Roete voogden over Andries en PetronelIa de J aeghere onderj. wezen van den voorn. Pieter én Tanneken Geeraert: representerende de gehele successie van de voorn. overl. Donatie intervivos voor de wet van ambacht Waarschoot 20.9.1749. 27.5.1756 ..

.

701. St. Catharina Uijtterschaut te voren ·wed. van Christoffel de Pauw. Hd. Jan de Reu fs Piet er zonder lichamelijk decendenten. Hoofs: Iooris Pauwels gehuwd met Marie Anne de Pauw fa Christoffel voorn. en de voorn. overl. Frans de Graote gehuwd met Joanne de Pauw dochter voorn., mitsgr. Jan de Pauw voogd pat. over Livijne 24j., Frans 22j., Pieter 20j~ en Iudoca de Pauw 17j. alle vier minderj. kinderen van de overl. in haar eerste huwelijk gewonnen bij. den voorzijden Christoffel de Pauw. 7.10.1755 702. St. ]oanna Van Sele fa Baudewijn + Waarschoot Oostmoere, wed. van Andries de Pauw fs Gilijn. Hd. Jooris de Pauw zonder lichamelijke. decendenten. Hoors: 1an, Gileijn, Marie Anne en Andries de Pauw kinderen van Andr ies, mitsgr. Frans Vermeire gehuwd geweest met Ioanne de Pauw fa Andries voorn. en zo als vader en voogd over zijn enig kind verwekt aan wijlent zijn overleden huisvrouw, en ten. laatsten Jan de Pauw fs Jan voogd pat. over Anne Marie de Pauw ook fa Andries en de over!. . . 7.10.1755 703. St. Jacobus de Caluwe fs Joos + Oostwinkel Velthoeck november 1754. He. Eliz'abeth Van Lantschoot fa Philiphs. Hoors : Guilliaeme de Caluwe enig kind van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk met Eliz abeth , voorts den voorn. Guillfaeme de Caluwe 'deelvoogd p at. en Jan de Vuijst deel voogd mat. over Lievijne 18j., Jacobus 13j., .twee kinderen bij den overl. gewonnen in zijn derde huwelijk met Francoise PauweJs,. mits den overl, in zijn tweede huwelijk geen lichamelijke decendenten had, .noch in zijn vierde huwelijk met deze He. 25.2.1755 704. Augm. door Jacobus Herteleer tot Zomergem in huwelijk met Adriaenneken Erffelijnek . administrerende voogd mat. over de drie wezen kinderen van Carolina Erffelijnck zijn huisvrouws zuster, gewonnen aan Ioannes Heems koster van de parochie van Waarschoot. beide + Waarschoot ten dorpe. De wezen met naam : Petronelle, Carel, Frans en Theresia Heems. Deze augm. werd opgemaakt mits het overlijden van Marie Magdalena Van Damme fa Care I en Pietronelle Erffelijnck onbedegen overleden binnen de Keure van SLeidinge, "sweesens moeders. suster . dochter· gheweest"; presenterende deze aan [udocus Heems oom van de wezen en voogd pat. Marie Erffelijnck gehuwd met Gillîs Vercautere. 4.3.1755 705. Rek. door Joos de Roose tot Waarschoot als voogd over de drie minder]. kinderen van Jan Van Bochaute en Adriaene de Cock beide + Waarschöot op den Eecloo dam; presenterende deze aan Ferdinandus van Bochaute voogd pat. 13.1.1756 706. St. Joos Verheeke

fs Jan en Livijne Bastiaen

+

Sleidinge

ressort

van de. Keure op


- 212.het westeinde van het Meijstraetjen 23.4.1755. He. Marie Van Durmen fa Pieters en Joosijntjen Andries. Hoors : Emanuel Van Laere gehuwd met Joanne Verheeke en Pieternelle Verheeke als nu gehuwd met ] ooris de Wispelaere, .voorts Pieter Verheeke fs Jan voorn. voogd over Martanna 22j., en Anna Catharina 19J. samen vier kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. Voor we wet van de keure van Sleidinge 24.9.1755 707. Renseing door Vincent Scheirlijnck als vader en voogd over zijn twee m l nderj, kinderen Emanuel en Livina Scheirlijnck verwekt bij J oanna Reijniers zijri overleden huisvrouw, mitsgr. Hijacintus Vrombaudt voogd mat. over dezelfde wezen. 23.4.1755 708. St, Catharina Van Sele fa Steven + Waarschoot Bergh 8.8.1755. Hd•. Piet er Vande Veire fs Arnoudt. . Hoors Judocus Vande Veire en Francies de Kesele gehuwd met Livijne Vande Veire en den zelfden Francies de Kesele als voogd over Preter Vande Veire 23j., alle drie kinderen van de overl. gewonnen bij dezen Hd. 2.12.1755 709. St •. Catharina Pruijm + Waarschoot Weststraete op Sint Pietersdag 1755. Hd Jan Uijtterschaut Ü Joos.. . I . Hoors : Guilliaeme Pruijm en Jacobus Cocquijt als voogden over J oannes 3j, en Marie ] acoba Uijt.terschaut 2j. twee kinderen van de over!. gewonnen aan dezen Hd. 2.12.1755 .. e .

710. St. Pieter de Craene fs Baudewijn + Waar schoot Weststraete 5.8.1754. He. Petronelle Standaert fa Simoen • . Jacobus Roete VQ9gd over Baudewijn 18j., Ioor is 17j., Joanna 15j. Piet er 13j., Anna Marie ·12j., Anna Catharina 20j., Joannes .Baptiste 8j., Jacoba 7j. en Carolus de Craene 21m. alle negen kinderen van den overI. gewonnen bij deze He. 18.11.1755 711. St. ] oorijntien Hautrive + Waarschoot 12.9.1754 Hd. Jobs Vande Voorde. Jooris Vande Voorde en Ah dries Hauter ive voogden over Petronelle 10j. en Catharine J acoba Vande Voorde 6j. alle drie (sic} kinderen van de over 1. gewonnen bij dezen Hd. 18.1L1755 712. St. Cornelis de Pauw fs Jooris + Waarschoot Jaegherpaele 12.7.1755. He. Pietronelle Pauwels fa Vincent. . Joannes de Pauw 25j., Pieter de Pauw broer van den overl. als voogd pat. over . Iooseph 23j., Joorijntjen ZIj., Pieter 18j., Mattheus 15j., Care 1 Frans 13j. en Joanne. Marie de Pauw 8j. zeven kinderen van den over}. gewonnen aan deze He-. 2.12.1755 713. St. Jan de Vliegere fs Joos et Joosijntjen Van ZeIe + Waarschoot in het hoecxken van de Kerckstraete oktober 1753. He. Joosijntjen Cornelis fa Pieter et Pieternelle Buijsse. Pieter Cornelis voogd mat. mits het overlijden van Pieter de Vlieger broer van den overl. over Joanna 21j., Pieter Ioseph 19j., Jan Francles 17j., Pietronelle Theresia 13j. en Marie Magdelena 9j. vijf kinderen van den over I. gewonnen aan deze He. 2.12.1755 ... 714. St. Cornelis Van Vooren fs Cornelis + Waarschoot dorp 28.3.1755. He. Ioanne Goethals fa Preter. Pieter Van Vooren voogd pat. over Pieter Beirnard l l j., Theresia Alngeline Bj., en Anna Catharine Van Vooren 3m. alle drie kinderen van den over l, gewonnen aan deze He. 18.8.1755


.-:- 213 715. Derde rek. door Carel Vervaet gehuwd met Pieternelle Enghels te voren· wed. van Andries Cocquiit, presenterende deze aan de erfgenamen van den voorzijden Andries Cocquijt te weten joannes Bouchier gehuwd met Pieternelle Cócquijt, .dheer Iudocus . Guillielmus Steijaert amman van het ambacht Waarschoot gehuwd geweest. met Marie Arme Co cquijt, ]oannes Martens gehuwd geweest met [acoba Cocquijt, Francies en Preter Cocquijt mitsgr. Carel als nog minderj. 7.6.1755 . . REGISTER 298 716. fOl : Rek. door Frans Vande Velde fs Jacques als voogd van Jacques en Marie de Geetere kinderen van Pieter gewonnen bij J armeken Vande Velde beide nog .minderj.; presenterende deze aan Jacobus 23j., en Marie de Geetere 21j~ en aan Laurens Van Haele medevoogd beneffens Frans Vande Velde voorn.· in huwelijk gehad hebbende Lievijne de Geetere fa Pieters. 15.12.1699 717.

fO 7v. : Rek. door Guilliaeme Tollenaere fs Adriaen en Iocris Lippens fs Jan gehuwd met Tanneken Roegiers fa Laurens voogden over de wezen van Adriaen Tollenaere ook fs Adriaen de jonge en Magdaleene Rogiers fa Laurens voorn. zijn huisvrouw, ter pres:entie van Arent Rogiers oom mat. van deze wezen. 12.1.1700

718.

fO 53 : St. Ianneken Martens fa Ioorts wed. van Charles de Smet fs Arent + Waarschoot Hooghe Voorde ressort Keure van Sleidinge op 31.1.1700.· Hoors : Arent, Pieter en Carel de Smet kinderen Charles voorn. mitsgr. den voorschr • ........ en Jacques Van Wijnsberghe apparente voogden over de kinderen van Ioorts de Smet ook zoon van Charles voorn. verwekt bij Tanneken Van Wljnsberghe + Zomergem ressort van de Platte Gaverije. 16.9.1700

719.

fO 99v. : St. Jan de Backer fs Pieters + ontrent halfvasten 1700 te Waarschoot Beke. He. Adr iaene de Kei jsere fa Marten. Pieter de Backere grootvader van de wezen en voogd pat. over. Petronelle en Anne Marie de Backere onder], wezen van den overl, en deze He. 31.5.1701

720.

f 119 : St. J oorijntjen Roigiers fa Charles + Oostwinkel 24.2.1702. He. Jan Dhaenens. J ooris Roigiers over zijn zelfs en Joris Blanckaert gehuwd met J armeken Roigiers fa Charles mitsgr. den voorn. Iooris Roigiers en Andries Geeraert voogden van Anne en Marie Geeraert kinderen Joos Geeraert, onder]. wezen: gewonnen aan dito Marie Roigiers, eveneens voogden van Guilliaeme Coppens fs Guifliaerne gewonnen bij de voorn. Marle Roigiers ook fa Charles. . 9.5.1702

721.

fO124v. : Rek. door Christiaen Vande Steene fs Jan als voogd neffens wijlent Frans Steijaert van Frans en Machdeleene Steijaert kinderen van. Pieter gewonnen in eerste huwelijk bij Marie Vande Steene. Frans Steijaert voorn. als nu gehuwd. 6.2.1703

722.

fO 127: St. Barbara de Tollenaere fa Segher verwekt aan Livijne Everaert + Waarschoot Kercksttaete den Dries ontrent . vastenavond 1700 Hd. Marten de Baets fs Iooris. Pauwels Meirsman gehuwd met Pietronelle de Tollenaere fa Seger voorn. en Pieter de Baets broer van den Hd. deelvoogden van Segher, Pietronelle en j oorijntjen de Baets minderj. kinderen, neffens lo or is hun broer "sedert de dood van dese overl. in minoriteijt ghestorven", alle kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 8.5.1703

O


- 214 723. fO 129: St. J aecques Thi jsebaert fs Jan + Oostwinkel februari 1702. He. Pietronelle Peers fa Jan. Pieter de Geetere van wets we ge aangesteld en Marten .Peers beide voogden over de drie nagelaten minderj. kinderen. van den overl, gewonnen aan deze He. 14.5.1703 724. fO 130v. : St. Martijntien Rougiers fa Bauduijn + Waarschoot Weststraete .25.38.1703. Hd. Pieter de J aeghere fs Pieter. . Bandewijn de Craene is Anthonus bij de overl. verwekt in eerste huwelijk mitsgr, den zelfden Baudewijn de Craene en Joos de J aeghere broer van den Hd. als deelvoogden over Piet et en Martijntien de J aeghere minder], kinderen van de overl, gewonnen in haar tweede huwelijk met dezen Hd, 2.10.1703 725. fO 141 : St. Jan de Pau fs Joos en Joorijntien de Reu + Waarschoot Oost moer 22.9.1703. He. Marie Van. Hijfte fa Pauwel. Charles de Pau broer van de overl. en mits zijn overlijden nu Laurens Verhaege in huwelijk met Elisabeth de Reu, mitsgr. Jan Van Ackere, in huwelijk met Livijne de Zuttere tot Sleidinge deelvoogden over Joos 15J., . Lieven, loannes, Pietronelle, Anne Marie en Pieter de Pau l j., alle minderj. kinderen van den overl, gewonnen aan deze He. . 22.1.1704 726. fO 144v.: St. Charles de Pauw fs Joos en Joorijntien de Reu overleden wethouder van het ambacht Waarschoot en aldaar overlden Oostmoer 18.12. 1703. He. Lievijne Huijghe fa Lieven. . . Christ iaen Huijghe tot Kaprijke broer van de He. en Laurens Verhaeghen fs Marten . in huwelijk met Elisabeth de Reu tot Waarschoot, voogden over Ioanne 16j~, Iooris 14j., Pieter l lj., [oannes 2j. en Carel de Pauw geboren na het overlijden van zijn vader, allen kinderen van dezen overl, gewonnen aan. deze He. 22.1.1704 727. f0168 : Rek. door Laurens Verhaeghe fs Marten voogd neffens Jan Van Acker tot Sleidinge over de wezen van Jan de Pauw fs Joos verwekt aan Marie van Hijfte,._ opgemaakt door Piet er Steijaert fs Pieter notaris tot Waarschoot, en dit -sedert het overlijden op 22.9.1703 van Jan de Pauw. 7.1.1705. 728. fO 349v. : Tweede rek. door Laurens Verhaeghe is Marten voogd nevens Jan van Ackere tot Sleidinge over de wezen van Jan de Pauw fs 100s, verwekt aan Marie van Hijfte. 15.5~1708 729. fO 353v. : Renseing door mr. Preter <t.eBaets fs Guilliaeme Hd. ten sterfhuis Sus arna Lemij fa Jacques (verkoop van een huis te Eeklo). 22.5.1708 REGISTER

van

299

730. fO 49v. : Emancipatie 26.2.1709 731. Emancipatie 5.11.1709

om Pieter Standaert

om Agnesse de Haets

fa Pieters

fs Frans •.. verwekt

aan Marie D'Erckere.

732. fO 264 : St. Lieven Van Wassenhove fs Ja ecques + Waarschoot Kerkstraete Leest l712. Hoors : Lieven Mariman in huwelijk met Tanneken Van Wassenhove zuster van' den overl. en Miehiel de Vlieghere fs Pieter tot Merendree deelvoogden over Cornelis 15j., Guilliaeme l l j., en Janneken Van Wassenhove 19j. -kinderen van den overl.


215 - . en van Marie Dobbelaere 24.5.1712

fa Guilliaeme

zijn overleden

huisvrouw.

733. fO 287v. : Rek. door Pieter Dobbelaere gehuwd met Joanne Vande Kerchove fa Norbertus verwekt aan Marie Isabelle Vander Bn..iggh61fa dheer Pieter over Pieter Frans, Ioannes en Marie Theresè, Marieanne, en Marie Isabelle Vande Kerchove zijn zwagers en schoonzusters, vorige rek. van 31.1.1707; presenterende deze aan voorn. Pieter Van de Kerckhove over hem zelf als voogd over Joannes en Marianne zijn onderj. broer en zuster m itsgr, aan Frans en Marie Therese Vande Kerckhove hun zelfs, en aan Joannes Dobbelaere in huwelijk met Marie Isabelle Vande Kerckhove, 14.3.1713 734. fO 367 : St. Petronelle .Lambrecht fa Lieven aan Franchoise van H(jfte + Waarschoot 15.10.1714. Hd. Charles de Poorter fs Jan meulenaere op de Kerckrneulen ambacht Waarschoot. Frans Lambrecht broer van de overl. en J oannes de poortere broer van den Hd. beide voogden over J oanna 20m. en Pieter de Poorter 7 weken, twee kinderen van de overl. gewonnen aan· dezen Hd. 11.12.1714 REGISTER 300

735. fO 1 : Emancipatie om loos 24j., Joannes alle drie kinderen van Jan Uijtterschaut. 9.7.1716

19j. en Marie Anne Uijtterschaut

20j.

736. f" 145v. : Prijsie gedaan ten sterfhuis van 1an Pauwels fs 1an + Waarschoot Arisdonck 27.9.1720. . He. J oanna de Maertelaere. joos Pauwels broer van den overl. en J ooris de Martelaere broer van de He. als deelvoogden over Lievijne 7j., Jan 6j., en Iudocus Pauwels 3j. drie kinderen van den overl. gewonnen aan deze He. 21.11.1720 737. fO 168 : Rek. door Jroris de Walsche fs Gillis handelende voogd over de twee kinderen van Christoffel de Walsche zijn broer, gewonnen aan [oosijntjen Wille van wie de kinderen geen erfgenamen zijn, alleen van hun vader, sedert het overlijden van hun moeder ten wiens sterfhuis Hd. en ho ir necessiare bleef Denijs Gheeraert fs Laurens, presenterende deze aan Laurens Wille medevoogd als aan Frans Vande Kerckhove in huwelijk met Lievijne de Walsche een van deze twee kinderen. 4.2.1721 738. f0242 : Rek. door Pieter Steijaer"t amman van het ambacht Waarschoot over de drie kinderen en wezen van Lieven van Wassenhove fs Iaeques en van Marie Dobbelaere fa Guilliaeme mits Lieven Marlman in huwelijk met Tanneken van Wassenhove fa j aeques voorn.; presenterende deze aan. Pieter Legghe in huwelijk met J armeken Van Wassenhove een van de drie voorn. kinderen die de voogden waren over Cornelis en Guille van Wassenhove zijn twee onder], zwagers. z.d, (1722) zie ook volgnummer 279. 739. fO 260v. : Rek. door Adriaen j aecques in huwelijk met 1aecquemijntien Muijlaert fa Marten aan Iocrtntten Bultijnck als handelende voogd over de kinderen van Pieter Muijlaert. joanne, Maerten en Joorintien Bultijnek voorn. gewonnen aan Vincentra Vander Haeghen, presenterende aan Pieter de Neve in huwelijk met de voorschr, moeder van de wezen (wed. van Pieter Muijlaert). 11.1.1724 740. f" 267 : St. eersamen Joanna de Sutte.re fa loos + Waarschoot Kerckstraete Hd. dheer Preter Steijaert· fs Pieter amman van het ambacht Waarschoót.

2.6.1721.


- 216 Pieter de Cock tot Landegem deelvoogd mat. en Ioannes Claeijs tot Zomergem gehuwd met Anna Marie Steijaert dochter van den Hd. in zijn eerste huwelijk gewonnen als voogd pat. over Pieter 21j. en Iudocus Guillielmus Steijaert 15j. twee kinderen van den Hd. gewonnen met deze overl. 8.8.1724 REGISTER 301 741. fO 7v. : Akte emancipatie het ambacht Waarschoot, 8.8.1725.

om Philip van Hoorebekefs en van Io" Marie Leebeke.

dheer Geeraert

baljuw van

742. fO 66vó : Zie ook volgnummer 111. Verkaveling tussen de zeven kinderen en kleinkinderen van Dheer Norbertus Vande Keirckhove en Joo Isabelle Vanden Bruggen die dochter was van dheer Pieter en van J6° Marie Anne Vande CatthulIe fa mhr. Artus te weten: Francois, Joannes, en Marie Arme Vande Keirckhove, voorts Pieter Dobbelaere fs Jan als vader en voogd over zijn vier wezekinderen gewonnen aan ] oanne Vande Keirckhove, Pieter Dobbelaere fs Guille, in huwelijk met Marie Therese Varide Keirckhove, Fr anscois de Vos fs Jan, gehuwd met Mar ie Isabelle Vande Keirckhove en ten laatste de twee wezekinderen van Pieter Vande Keirckhove + te· Watervliet het eerste kind gewon. nen aan Martijntien de Deckere wed. van Cornelis van Hee_ en het tweede in zijn tweede huwelijk gewonnen met Martijntien Sinaeve, elk tot 1/7 staak m its het overlijden van j o? Isabelle Vande Bruggen hun moeder, schoonmoeder en grootmoeder. 25.8.1727 743. f" 10~v. : St. Livijne Vincentia Verhaghen fa Lieven en Tanneken de Pauw + Waarschoot op het einde van de J aegherpaele in oktober 1727. . Hd. pieter de Neve fs Guille. Frans Verhaege broer van den over I. tot Kluizen voogd mat. en Adriaen J aques in' huwelijk geweest met Jaeqmijntien Muijlaert die zuster was van Pieter Muijlaert s'overl, eerste man, als voogd pat. over Piet er 9j., ]oosijntien 12j. twee kinderen van .de overl. gewonnen in eerste huwelijk aan Pieter Muijlaert, Voorts den voorn. Frans Verhaege deelvoogd mat. en Iocris de Neve broer van den Hd. "mits d'Inpotent ie van Guille hunnen vader" als deel voogd pat. over Marten 7!j. en Made 6j. twee kinderen van d'over l, gewonnen in tweede huwelijk met dezen Hd. 13:4.1728 . 744. fO 119 : Rek. door Frans Lambrecht fs Lieven voogd over [oanne de Portere fa Charles en Pieternelle Lambrecht fa Lieven voorn. enig overgebleven kind van dezelfde haar vader en moeder. 14.9.1728 745. f" 161 : St. Ioanne de + Waarschoot dorp juli Hd. Franccis Verselden ] an Haercke tot Eeklo Muijnck tot Knesselare Baets 13j, drie kinderen de Baets voorn. Voorts over Joannes Franscois 28.6~1729

Muijnck fa Christoffel gewonnen aan Franscoise ......... 1728.. fs Jan. in huwelijk met Agnesse de Baets fa Pieter en Preter de voogden over Theresia 21j., Carolina 16j. en Isabelle de van de overl. gewonnen in haar eerste huwelijk met Pieter den voorn. Pieter de Muijnck tot Knesselare deelvoogd mat. Verselden 2j~ enig kind van de overI. gewonnen met dezen, Hd. '

746. f" 163 : Prijs van meubelen en huisraad ten sterfhuis van Pieternelle J aecqeus fa Mattheeus + Waarschoot Oostmoer september 1728 Hd. Segher Van Vomen. Pieter Colbrant in huwelijk met Anne Marie J aecques fa Mattheeus voorn. deelvoogd over Pieter ]aecques 18j., Ioannes l l j., .Segher 9j., Ioanne 17j., Isabelle 14j., Livijne I3j., Anne Marie 8j., Catharine 7j. en' Therese Van Vooren 3j. negen kinderen van de' overl. gewonnen met dezen Hd. ' 28.6.1729 '


- 217 747. fO 164.; Bewijs van staat ten sterfhuis van Joosijntien Jaecques fa Mattheeus en Maghdalene Landtsweert •. Hd. Pieter Cromheecke. Voogden : Segher Van Vooren in huwelijk gehad hebbende PieterneHe .Iaecquès voogd mat. eh Pieter Standaert voogd pat. in huwelijk met Elisabeth Cromheecke. 12.7.1729 748. fO 174 : Verkaveling tussen Carel de Reu fs Jan, Joannes Pauwels gehuwd met Joanne de Reu en den voorn. Carel de Reu en Christoffel Neijt voogden over de twee wezen van Jan .de Reu fs Jan voorn. gewonnen aan [oanne Neijt fa Pieter, mits het overlijden van Pieter de Reu fs Jan voorn. + Waarschoot Arisdonck onder de juristictie van de Keure van Sleidinge "..... hij vijf weeken in huijwelijk hadde geweest met Ioanne Claeijs fa Marten sonder kinderen thebben achtergelaeten, en Ioanne Claeijs die corten tijdt daernaer ook gestorven was". 26.11.1729 749. fC 182v. : St. Laurs Lippens fs Iocris + Waarschoot op het hoeckxken van de Kerckstraete 7.5.1729. He. Ioanna de Paepe fa Jan. .. Ioannes Lippens fs J oor is voogd pat. en Joos Bral_voogo mat. over Jacobus, [oannes, en Anna Lippens kinderen van Laurs gewonnen in zijn eerste huwelijk met Maria de Reu fa Bertholomeus. . Idem den voorn. Ioannes Lippens voogd pat. en Pieter. de Paepe voogd mat. over ••• Lippens ook kinderen van de overl. gewonnen in zijn tweede huwelijk met deze He. 28.2.1730 750. fO 187v. : St. Arent de Bie fs J aeques bij Anthonette D'Hboghe + Waarschoot 6.1. I 729. He. Petronelle Comargo fa Michiel. Andries Clemmers in huwelijk geweest met Livijne de Bie voogd pat. en J oannes Comargo broer van de He. als voogd mat. over Iudocus 14j., Pieter 12j., Iaeques 9j. en Livijne 4j. vier kinderen van den over I. gewonnen met deze He. I aecques de Bie ook broer van den overl. 28.3.1730 751. fO 205 : St •. [oosijntien VanderSluijs fa Charles + Waarschoot 1.3.1730 •. Hd. Pieter de Meester fs Jooris, Kinderen: Jo oris, Carel, Arnout en Lieven de Meester hun zelfs mannen en Anna de Meeste gehuwd met ] oannes van Nevel als mede Pietronelle de Meester gehuwd met Pleter Claeijs alle zes kinderen van de overl. gewonnen met dezen Hd. 29.4.1731 . 752. f" 213v. : Authorisatie overde wezen van Arent de Smedt en overde wezen van Iooris de Meijere beide in huwelijk geweest met ]oosijntien Van· Wijnsberghe •. ]oannes Van Wijnsberghe tot Hansbeke voogd. 29.5.1731 753. fO 219v. : Verkaveling tussen dheer Piet er Steijaert fs Pieter amman van het ambacht Waarschoot wedn. van Ioanne de Suttere fa Joos ter ener zijde en Pieter Steijaert bij competente oude zijn zelfs, 1udocus Steijaert 24j~9m. zijn. twee kinderen gewonnen aan J oanne de Zuttere. 18.7.1731 754. fO 222v.: Liquidatie ten sterfhuis Zie volgnummer 439.

van Margrite

Pauwels.

REGISTER 302 755. fO 3v. : Rek. en betoog gedaan bij den baljuw Waesberghe de wezen van Jan Van Bochaute. Zie volgnummer 436. 4.3.1732

ten sterfhuis

en over


- 218 756. fO 20v. : St. J acquemijntien de Baets + Waarschoot Oostmoer juni 1732. Hd. J ooris Cromheecke. Jan Cromheecke broer van den Hd. als voogd mits van de zijde van de overl. geen vrienden zijn, over Ioannes 19j., Marie 14j., en Geleijn 8j.· alle drie kinderen van de over 1.··gewonnen met dezen Hd. 2.10.1732 757. fO 32 : Verkaveling ten sterfhuis van Jooris Vereecke fs j oor is en van Janneken de Muijnck zijn huisvrouw beide overl. Keure Sleidinge in de Langendam. Verkaveling tussen Iooris Vereecke, Jan de Laun beneffens Ianneken Vereecke zijn huisvrouw, Joosijntjen Vereecke wed. van frans Heems zo over haar als moeder en voogd over haar minderj. kinderen en Joos de Vos fs Jan als vader en voogd over zijn enig kind gewonnen aan Marie Vereecke. 18.1.1732 758. fO 56 : St. Pieter Van Verdighem fa Marten + Oostwinkel 14.2.1732 •. He. J oanne Rijckaert fa Marten. Jan Van Verdeghem oom en deelvoogd pat. over Marie Anne 5j. en Anne Marie 2j. beide kinderen van de overl. gewonnen met deze He. 12.5.1732 759. fO 64v. : Akte van de inbreng van de venditie ten sterfhuis van Andries Martens. Voogd: Lieven Meire gehuwd met Joanna Martens en Andriaen Eijnghels. 6~10.1733 760. fO 99v. : St. Iocris Claijs. f's Christoffel + Waarschoot Arisdoncq 25.8.1734. He. J anneken Vanderhoogherstraete. Pieter Claijs fs Christoffel en Joorijntijen de Walsche wed. Jan Claijs broer van vollen bedde van de over l. voogden over Christoffelijntien, Ioannes, Cornelia, Catharine en Jooris Claijs, Cornelia Claijs laatst wed. van Jan Van Eenaeme en Pieter . d~· Bleeekere in huwelijk met J oosijntien Claijs beide zusters van den overl. in volle bedde, mitsgr. den zelfden Piet er Cl aijs en Joos Ciaijs is Christoffel voorn. en Pieter Beirnaert in h uwelrjk met J armken Claijs zuster en broers van halve bedde van dezen over 1.· en al. presenterende elk 1/6 staak. Van de. vaderlijke zijde. 25.1.1735 .. 761. f> 110v. Rek. door Lieven Devuijst als voogd over de wezen van Jooris Van Hecke fs Jonas gewonnen in zijn eerste huwelijk aan Tanneken de Walsche. 8~2.1735. 762. fO 114. St. Marie Van Geldre fa Lieven + Waarschoot Kerckstraete. november 1734. Hd. Pieter Van Vooren Kinderen: Pieternelle en Livijne Van Vooren hun zelfs bij competente oude van jaren, voorts Piet er Van Gelder fs Lieven als voogd mat. en .Iooris Van Vooren voogd pat. over Pieter 23j., Jan IBj., Carotine 16j., Marie Anne 12j., Theresia l lj., Iudocus 5J. en Agnes l Om, alle zeven kinderen van de overl. gewonnen rriet dezen Hd 1.3.1735 . . 763. fO 122 : Declaratie van staat ten sterfhuis van Barbara Fr ancoise de Pauw fa Gelijn geprocrteerd bij Anna Bril· fa Guille in haar eerste huwelijk, jonge ·dochter, overl, op Waarschoot op de Keere ten huize van frans •••••••••• in huwelijk met Marie Anne de Pauw fa Gelijn. 4.2.1735 764. fO 130v. : Rek. door Gillis de Reijtere fs Andries tot Sleidinge als voogd mat. over de minderj. en enige weze van Guilliaeme van Hoogherstraete fs Chrrstoffel gewonnen bij Joorijntien Taelman· zijn huisvrouw beide + Waarschoot 1726. Presenterende deze rek. aan Jan Van -Hoogherstraete voogd pat. 5.4.1735

:


- 219 765. fC 154 : St Ioosijntien Cuijl fa Pieter + Ronsele Ronselstraete 1725.· Hd. Ludovicus de Weirt fs Lieven. J oannes Cuijl oom en voogd mat •. over Pieter 9j., Joannes 6j., Benedictus Livinus 2j. en Catharine 10j. alle vier kinderen van d'overl.· gewonnen met dezen Hd. 27.9.1735 . .

REGISTER 303 766. fC 18v. : Derde rek. door Pieter Vander Sluijs fs Pieter handelende voogd i.p.v, Joos de Pauw fs Jooris in huwelijk hebbende de weduwe van Andries de Pauw over de enige weze van Marten Vander Sluijs broer van den rendant gewonnen aan Pieternelle de Pauw fa Andries voorn. en Marie de J aeghere [a Jan, presenterende deze aan Andries de Pauw oom van deze wezen. . 27.1.1739 767.

88v. : Verkaveling tussen Arent, Ioannes, Carel en Pieter Verrneire, Jan Mariman als vader en voogd over zijn minder], wezekinderen gewonnen in huwelijk met wijlen Janneken Vermeire mitsgr. Iudocus Dhooghe en Arent Vermeire voorn. voogden over de wezekinderen achtergelaten bij wijlen Mattheus Dhooghe gehuwd met Christoffelijntien Vermeire alle kinderen en kleinkinderen van Christoffel Vermeire en Tanneken Geernaert. 2312.1741

768.

101v. : Verkaveling tussen Frans Bourdeaux in huwelijk met Cornelia de Reu·· fa Jan en Carel de Reu en Iooris Neijt voogden over Jooris de Reu fs Jan, twee kinderen die Jan de Reu gewonnen heeft met Ioanna Neijt. 31.3.1742 .

[I'

[I'

769. fC 146v. : Verkaveling tussen .Ianneken, Ioorts en Lieven Martens mitsgr. Jan de Muijnck in huwelijk met Anna Martens, voorts Lieven Martens en Pieter de Greve in huwelijk met Mar ie Martens en ten laatste Segher Martens benevens Joods de J aeghere voogden over Joorijntien Martens minder]. weze, allen hoors ten sterfhuis van Lieven Martens en Tanneken de Jaeghere zijn huisvrouw. 14.8.1740 770. f 149 : Rek. door Ioanne Heijde wed. van Jacobus Remerie Frans Haerens. 5.6.1742 O

771.

te voren wed. van

[I' 153 : Verkaveling tussen Iudocus Vanden Bunder fs Lieven als Hd. ten sterfhuis van Goddelieve Notschaele fa Marten te voren wed. van Lucas Lippens + Keure Sleidinge Witte moer. in september 1743 ter ener zijde en Marren en. 1an Lippens kinderen van Lucas Lippens voorn. en Goddelieve Notschaele, mitsgr. Lucas, Jan en Marten Vuijtterschaut Lieven Vermeire in huwelijk met. Coddelleve Vuijt terschaut, Pieter Pauwels .in .huwelijk met Joosijntien Vuijtterschauten den voorn .: Lucas Vuijtterschaut als voogd over Marie Vuijtterschaut alle zes kinderen van Jan Vuijtterschaut verwekt aan Susarme Lippens fa Lucas voorn. en van Goddelleve Notschaele. voorts Lieven Van Vooren als vader en voogd over Joosijntien Van Vooren zijn onder], kind gewonnen aan Joosijntien Lippens ook fa Lucas voorn. en Goddelieve .Notschaele en ten laatsten Judocus Vereecke als vader en voogd over zijn twee minderj. kinderen gewonnen aan J oanna Lippens ook fa Lucas en Goddelieve Notschaele en zo erfgenamen ten voorn. sterfhuis elk tot 1/5 staak. 12. L 1744

772. P' 160v•. : St. Joosijntien de Vlieghere fa Jan + Waarschoot Weststraete 1742 Hd. Pieter Ehghels fs J ooris. . Jan Verhaeghe tot Sint Laureins voogd mat. over Ioanna 18j.,joannes 15j., Jacobus l l ], en Elisabeth Enghels 4j. alle vier kinderen van de overl. gewonnen aan dezen Hd. 18.12.1742


·.:. 220 773. Verkaveling tussen Carel Vervaet in huwelijk met Pieternelle Enghels te voren wed. van Andries Cocquijt ter ener zijde en Ioannes Bouchier in huwelijk met Pieterrielle Cbcquijt, dheer Iudocus Guillelmus Steijaert amman van het ambacht Waarschoot in huwelijk met Marie Anna Cocquijt, Joannes Verguit in huwelijk met Carotine Cocquijt alsmede Iacoba Cocquijt alsnu wed. van Augustmus Van BelIeghem mitsgr. Jan Cccquijt als deelvoogd over Iudocus, Pieter Frans en Carel Cocquijt nog minderj. wezen elke tot 1/8 mits de "civiele doodt van Geeraert Cocquilt geprofesten religieus in het Clooster van Sinte Adriaen tot Geeraertsberghe". Aansluitend liquidatie. (foI82v.) 9.12.1744 REGISTER 304 774. fa 42 : Augmentatie

om Anna Marie Dhooghe fa Mattheeus gewonnen in zijn tweede huwelijk met wijlen Christoffe lijntten Vermeire fa Christoffel dit van de successie op haar gesuccedeerd mits het overlijden van J armeken Geirnaert laatst wed. van Jacques Dobbelaere en te voren van Christoffel Vermeire, hun maternele .grootmoeder, elk tot 1/7 staak. Voogd is Arent Vermeire ter intervemie van Iudocus Dhooghe fs Joos voorn. als medevoogd. 21.6.1746

775. fO 47v. : Betoog van goed om de wezen van Pieter Kerkstraete december 1741. . He. Pieternelle Hendrijck. Er zijn drie minderjarige 21.6.1746

de Baets fs Joos

+

Waarschoot

kinderen. .

.

.

776. f" 55v. : Betoog van goederen om de wezen van Jan Van Vooren fs Carel + Waarschoot 12.6.1745. He; Isabelle Vande Kerckhove fa Frans. Kinderen: Frans Carolus en Iudocus beide 5j., Andries Norbertus 3~j., Isabelle 2~j. en Christina 5m. die na de dood van haar vader ook overleden is. 8.11.1746 777. fO 67 : Betoog van goederen over de wezen van Pieter Waarshoot Kerckstraete 17.4.1746. He. J oorintjen Castelein. 28.3.1747

Enghels fs Augustinus +

778. fO 76v. : Bewijs van goed over de wezen Pieter Cuijl. fs Passchier + Zomergem Staeek te Vijver 17.9.1746. He. Marie Martens fa J ans. . Kinderen : Joannes en Marie Cuijl hun zelfs en Pieter, Ioannes en Catharine de . Weirt drie onder], kinderen van Ludovicus de wfert· gewonnen bij Ieorijntierr Cuijl zo drie kinderen en drie kleinkinderen van den overl. gewonnen in zijn eerste huwelijk bij J oanne de Vriendt. 20.10.1746 779 fO 87v. : Verkaveling tussen Pieter de Bisschop in huwelijk met Joanne Van Vooren tot Wondelgem en Cornelis de Muijnck gehuwd met Lievijne Van Vooren en voorts Pieter Van Vooren voogd over Theresia en Ioannes Van Vooren beide minderj. wezen alle dochters en zoon van Iocris Van Vooren bij Marie Dobbelaere beide + Waarschoot Oostmoer. . 14.3.1747 780. fO 90v. : Authorisatie over de wezen Jooris de Meijere als Hd. ten sterfhuis van Joosijntien Van Wijnsberghe te voren wed. van Arent Desmedt, vader en voogd over zijn enig kind Iudocus de Meijere verwekt aan zijn overt: huisvrouw.· . 13.1.1748 .


- 221 781. fO 130 : Verkaveling tussen jan Van Vooren, Ioorls Goethals in huwelijk met Van Vooren, Marie Anna Van Vooren, voorts Cornelis de Muijnck in huwelijk Livijne Van Vooren fa Jooris als voogd over Theresia Van Vooren bijna haar judocus en Angnesse Van. Vooren zes kinderen en schoonkinderen vai1 Pieter Vooren fs Pieter, gewonnen aan Anna Marie Van Gheldr~ fa Lieven •. 26.3.1749

Carolina met zelfs, Van

782. fO 189v. : St. Carel Van Vooren fs Andries + Keure Waarscboot Ar isdonck 6.9.1749· He. Catthalijne Van Hijfte fa jan. Hoors : Andries Van Vooren fs Carel voorschr. en Iudocus Cro.meecke in huwelijk met Isabella Vande Kerckhove fa Francles te voren wed, van jan Van Vooren die ook zoon was van dezen overl. en zo samen twee kinderen van den overl. en deze . He. Den voorn. judocus Cromeecke als stijfvader en voogd over de vier minder], kinderen achtergelaten bij den voorn. 13n Van Vooren te weten: .Frans Carolus,· en [udocus tweeling en 9j., Andries 7j~· en Isabelle Van Vooren 6j. 10.3~1750 .. 783. f" 182v. : St. [oanna jacoba Dobhelaere fa Care! + Waarschoot dorp 1749. Hd Joannes Willems fs Mattheus. Hoors : Carel Dobbelaere voogd over de vijf minder], kinderen te weten: Jan Baptiste lIj., Carolina 7j., Frans Sj., Iudocus Bernardus 2j en judoca WlUems 6In. alle kinderen van den Hd. gewonnen aan deze overl. 28.3.1'750 . 784. fO 187v. : St. joannes Heems fs jan + Waarschoot dorp 10.7.1743~ He. Susanna Savat (Savot) zonder lichamelijke erfgenamen. ' Apparente hoors van de vaderlijke zijde : joannes Heems fs jooris, Augustijn en Judocus Heems fs [eorls voorn., Sr, N. Blancle in huwelijk met ]oanna Heems mitsgr. Pieter de Roose in huwelijk met Elisabeth Heems fa Pieter die zoon was van den voorschr, Ioorts en ten laatste den: zelfden . .Ioannes Heems als voogd over Elisabeth Heems onder], weze van Pieter Heerns voorn. allen samen representerende eenderde hoofdstaak van de vaderlijke zijde. Voorts Jacobus Pleijne in huwelijk met Anna dè Neve fa Pieter die zoon was van· ......... en Norbertus Grijnsberghe in huwelijk met Laurentia de Neve fa Pieter voorn. en ten slotte Jacobus Baele als voogd pat. over zijn wezekinderen achtergelaten bij Elisabeth de Neve zijn overl. huisvrouw _ ook samen 1/3. van de .vader lijke zijde.· Ten laatste de kinderen van wijlen Frans Heerns met name J ooris, Jan Verbiest in huwelijk met ; ook samen 1/3 hoofdstaak van de vaderlijke zijde. Mitsgr. Pieternelle Driessens wed. van Jan de Kesel fa Jan en mits haar overlijden Norbertus de Kesel, J oorijntjen de Kesel laatst wed. van Pieter de Buck, Joos de Voghelaere in huwelijk met Elisabeth de Kesel ende alle kinderen van de . voorn. Pieternelle Driessens en Joos de Kesel en zo representerende J/4 hoofdstaak van de moederlijke zijde. .. . Mitsgr, Jan Vander hoogherstraete in huwelijk met Marie·de Neve; joannes de. Poorter in huwelijk met Pieternelle de Neve, Pieter en M agdalena de Neve vier kindereri van jacques de Neve en Anna Driessens representerende .sarnen 1/4 hoofstaak van de moederlijke zijde. . Voorts ] an Driessens en Carel de Corte in huwelijk met Pieternelle Driessens filij . J udocus en Pierernelle Cloets wed. van ] udocus Driessens als moeder en voogd -; over haar onder]. wezen te. weten: Judocus en andere representerende ook ·1/4 hoofdstaak van de moederlijke zijde. . De achtergelaten kinderen van Jan Driessens + Zomergem te weten : Jacobus, Marie Anna en en ten laatste Jan, Marten en Marie de Keijser gewonnen·· . bij Anthone de Keijser en Marie Driessens hun overleden vader en moeder representerende ook 1/4 hoofdstaak. . 10.7.1743 785~ fO 196v. : R~k. door J ooris Nuijt fs jan als administrerende de Smet over dhoors en de wezen achtergelaten bij Pieter Waar schoot 12.3. 1745. 22.9.1750

voogd van Guilliaerne de Smet fs Arent +


- 222 786. fO 198v. : St. Preter de Meester fs J ooris + Waarschoot Kerckstraete in de Wispelaere Hoeck 24.9.1750. Hoors :. Carel, Ioons, Arnoudt en Lieven de Meester fs Piet ers, voorts Carel Rombaut als het recht hebbende bij koop gedaan jegens Pieter Claeijs in huwelijk met Pieternelle de Meester ook fa Pleter, Jacobus Van Laecke voogd over Jan Frans en Pieter Van Nevele alsnog twee onderj. kinderen achtergelaten bij Ioannes Van Nevele gewonnen aan Ă€nna de Meester ook fa Pieter, voorts Iooris Van Nevele en Jan de Sutter in huwelijk met Catharina Van Nevele en zo vier kinderen van Joannes Van Nevele en de gezijde Anna de Meester representerende hun vieren samen 1/6 hoofdstaak ten voorn. sterfhuis, benevens de anderen vijf kinderen hun ooms en tanten. 22.9.1750 787. f" 219 : St. Carel Dobbelaere fs Jan + Waarschoot dorp 5.2.1750. He Joanna Verbraeke fa Adriaen. Hoors : Theresia, Joannes en Pieter Dobbelaere filij Carel voorn. alle drie kinderen hun zelfs, alsmede Carel Vervaet voogd over Bernardine Cocguijt fa Jan Bapta ;. in huwelijk geweest met Anna Marie Dobbelaere ook fa Carel en ten laatste Jan Willems vader en voogd over Zijn vijf minderj. kinderen achtergelaten bij J canna Dobbelaere fa Carel voorn. ook beide geprocrieerd aan deze He. 9.6.1751 788. fO 225 : Verkaveling tussen Pieter en Jooris Pauwels beide zonen van Jan en Marie de Baedts + Waarschoot Oostmoer mitsgr. Carel de Backer in huwelijk met Marie de J aegher te voren wed. van J oannes Pauwels die ook zoon was van Jan en van Marie de Baedts en dezelfden Carel de Backer als stijfvader en voogd over de i drie minderj. kinderen achtergelaten bij. den gezijden Jan Pauwels in huwelijk . gewonnen aan voorn. Marie de Jaegher representerende zo elk ¡J/3 hoofdstaak ten sterfhuis van hun moeder en grootmoeder. 9.6.1751 789. fO 242.:. Verkaveling tussen. Carel, Pieter en Lieven Geirnaert alle kinderen van; Guilliaeme en Marie de Backere met Pierer Pieters in huwelijk met Catharine Geirnaert, Judocus Vereecke in huwelijk met J oorijntien Geirnaert en ten laatste Christoffel Enghels_ als vader en voogd over z ijn vier rninderj, wezekinderen achtergelaten bij Pieternelle Geirnaert ook alle. drie dochters geweest van de gez ijde G~illiaeme Geirnaert gewonnen aan Marie de .Backere. . 8.1.1752 . 790. fO 246v. : St. loos Dobbelaere fs Christiaen + Waarschoot in het Hoecxken van de Kerckstraete 2.1.1752. He. Anna Vereecke fa Lieven. Jan Dobbelaere fs Joos als voogd pat. over de vier minder], kinderen achterge- , laten bij den overl. en gewonnen aan deze He. met naam : Jeannes 18j., Ioanna Marie 15j., 1udocus 12j. en Christina Dobbelaere 9j. 30.5.1752 O

791. f 281 : St. Ioanna Verbracke fa Adriaen wed. van Carel Dobbelaere .+- Waarschoot dorp 1752. HoOfS : Theresia, Ioannes en Pieter Dobbelaere alle drie hun zei fs bij competente oude filij Carel en dezelfde J oanna Verbracke, alsmede Carel Vervaet als voogd over Bernardina Cocquijt fa Jan Bapt a gewonnen aan Anna Marie Dobbelaere ook fa Carel gewonnen aan deze over). en ten laatste Jan Willeins_ als vader en voogd IJver zijn vijf minder], kinderen achtergelaten bij J oanna Dobbelaere ook fa Carel voorn. 17.4.1753


- 223 . REGISTER 305 79.2. fO 39 : St. Frans Dheuni jnck wedn. van Anna Marie Vereecke + Waarschoot 4.7.1755 He.· Pieternelle Termondt; Hoors : Jan Dheunijnck, Preter Kesteleijn in huwelijk met Pieternelle .Dheumjnck, . Maghdalena, Maria Anna en J oorijntjen Dheunijnck hun zelfs dochters rnitsgr. den voorn. Jan Dheunijnck voogd over Marten 23j., en J udocus .21 j. alle zeven kinderen van den overl, gewonnen in zijn eerste huwelijk met Anna Marie Vereecke. 30.8.1755 793. fO 78v. : Verkaveling tusseri J oannes, Guillielmus, Andries en Marie Anna Depauw vier kinderen van Andries en Icanna Van Sele, mitsgr. Francles Vermeire in huwelijk gehad hebbende Joanna de Pauw ook dochter van Andries voorn. en J oanna Van: Sele en zo als vader en voogd over zijn enig kind Joanna Marie Vermeire verwekt bij zijn overl. huisvrouwen ten laatste Jan Depauw fs Jan als voogd pat. over Joanna Made de Pauw fa Andries voorn. gewonnen aan Joanna .Van Sele voorn. elk tot 1/6 staak ten sterfhuis van hun vader en moeder beide + Waarschoot Oostmoer. 25.6.1756 794. fO 56v.- Renseing en betoog door Pieter Geeraert en Jacobus Roete als voogden over Andries de J aeghere fs Pieter mits het overlijden van ztjn vader en moeder en de goederen op hem gedevolveerd met het overlijden van Anna Marie Geeraert zijn over leden tante. 9.11.1756 795.

98 : St. Anthonette BauwenS + Evergem Meirebeke bij Asschaut Meulen 1.1 l , 1753. Hd. Jan Beirnaert fs Frans. .. Ioannes en Jooris Beirnaert beide zonen van den Hd. en de overl. voorts Iudocus Vanbelle in huwelijk met Pieternelle Beirnaerts ook fa van oen. Hd. en de overl • . en ten laatste de vier minderj. kinderen van Pieter Beirnaert en Joanna Claeijs welke Piet er ook zoon was van den Hd. en de overl. [0

Het vervolg van register

305 zal verschijnen

in deel III 1757 - 1796.·


- 224 Overzicht van de teruggevonden liassen in de .registers met vermelding van : 1° kolom : volgnummer van deze inventaris (Volgnr.) 2° kolom : nummer van het register (Reg.) . 3° kolom : de bladzijde in het bedoelde register (fO) Sommige liassen werden in de registers niet teruggevonden zodat we hier alleen het volgnummer vermelden. Volgnr. 1 2 3 4 5

6 7 8 9

fO

Reg. 298 298 298 298 298 298 298 298 298

151 150v. 156 162 164v. 150 159v. 170 154

298 298 298 298 298 298 298 298

126 135 123 139v. 120 116 115 117v.

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Volgnr,

51 52 53 54

fO

Reg. 298 298 298 298

91 93v. 105 110

298 298 298 298

181v. tgOv. 196 245v.

55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

298 298

185 203v.

298 298

248 177v.

298

200

298 298 298 298

236 241 222 229

298 298 298 298

135 112v. 133 268

298

174

77

298 298 298 298

65 72v. 77v. 87

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Volgnr. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Reg. 298 298 298 298 298 299 299 298 299

fO

Volgnr,

357v. 361 380 368 341v. 69 95v. 349v.

300 298

256v. 327

298 298 298 298 298 298 300 300

307 311 313v. 290v. 321 v. 284 229 67v.

298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 299 299 299 299 299 299 299 299 299

268 259 282v. 320v. 338 277v. 275 287v. 303 272 264v. 316v. 330v. 105v. 14 148 153 155 173v. 170 162v. 133

299

178

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

1

Reg. 299

fO

299 299 299 299 299 299 299 299

26 31v. 56v. 72v. 77 92 86v. 80v.

299 299 299 299 299 299 300 300 300

51 100 113 118 125 8 244 251 248v.

299

314v.

299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

258v. 291 284v. 297v. 301 305v. 314v. 311v. 318 259 272v. 277 269 279v. 253 244 188v. 184v. 194v. 203v.

83


- 225 -

Volgnr, Reg. 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 213 214 . 215(°) 216 217 21.8. 219 220 221 222 . 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 .247 248 249 250

fO

299 299 299 299 299 299 299 299 299 300 300 300 300 300 300 300 300 300 299

208v. 224v. 228v. 215 240 369 336v. 327v. 390v. 1v. 9 14 17 20 25 33 42v. 40 402v.

300 299 299 299 300 300 300 300 299 299 299 299

6

396 386 39 45v. 65 61 176v. 374v. 381 364 356

299 299 299 299 299

362 347 343 331 352

300 300

137 134v.

300 300

149v. 113

300 300 300 300

108v. 105v. 100v.

300

30v.

116

(0) .

215

Volgnr. Reg. 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271· 272 273 274 275 276 277 ··278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

300 300 300 300 300·· 300 300 300 300 300 300 300

300

ra .96v. 94 89 113 120v. 86 82v~ 49 57 75v. 185v•. 234

220

300 300 300 300 300 300 300

254v. 247 232 .240 227 224. 222

300

243v.

300 300

216 175v.

300 300 300 300 300 300

176v. 190 161 210 .169v. 207

300 300 300 300

153v. 165 194 197

300 300

201v. 212v.

Volgnr, Reg. 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

fO

. 301

136

300

253

300

191v.

300 301

262 41

300

269v.

300

261 v.

300

263

300

271v.

300

260

300 301 300 300 300 300 300 300 301 301 301·. 301 301 301

275 7v. 274v. 264 266 272v.· 273v. 265 4v. 9 11 19v. 15 1

Volgnr. Reg. 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ·362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385(°) 386 387 ·388 389 390 391 392 3~3 394 395 396 397 398 399 400

fO

301 301 301 301

35v. 33v. 27 38

301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301

21 v. 25 30v. 106v. 99 124 127 102v. 92v. 97 91v. 94v.

301 301 301 301 301 301 301 301

54 61v. 49v. 117 90 86 115v. 132

301 120 301 110 301 129 301 95 301 63v. 301 65 301 76 301 74 301 83 301 60 301 80 301 114 301 47 301 84v. .301 56 301 ·.48v. 301 145v. 301 190 301 191v. 301 189 301 180 301 201v. 301 203

(Ol 38.5

301

51v.


.- 226 -

Volgnr. Reg.

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 . 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

fO

301 301 301 301 301

200 199 197 186 92v.

303 301 301 301 301

1 142 144 133 192v.

301

151v.

301 134v. 301 169v. 301 156 301 177v. 301 164v. 301 176 301 140v. 171v. 301 301" 138v. 301 160 301 .. 154 301 . 215 302 5 301 227v. 301 228v. 301. 230 302 12 302 23 302 17v. 302 1 301 232 301 216 301 209 301 224v. 301 217 301 225v. 301 226 301 211v. 302 14 302 9v. 302 7v. 302 37v. 302 67 302 65

Volgnr. Reg. fO

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

302 302 302 302 302 302 302 302 302

59 76 80v. 52 49 34v. 71 25v. 29

302 302 302

89v. 123v. 96

302 302 302 303 303 303 303 303 302 302 301 302

134v; 143 162 10 7v. 6 4 3v. 65 94 173 478

303 303 303

17 15v•. 14

302

159

303 303 303 303 303 303 303 303 303

50 56 60 60v. 53 63v. 54 47 46

fO

Volgnr. Reg.

[IJ

303 303 303 303 303 303 302 303 303 303 303 303 303 303 303

44v. 43 39 37 35 52 149 41 39v. 33 30 26v. 24v. 22 95

120 126 134 136 124 141 143 159 166 175 177 167v. 162 185

303 303 303 303

116 110v. 108 99

303 303 303 303 303 303

104 106 112v. 119 87 92v.

303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

·93v. 85v. 83v. 82 81 77v. 75 74 71 68v. 69v. 65v. 140 168v. 181 179 170 . 163 150v. 156v. 1.27 122

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

Volgnr. Reg.

.501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 .525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

304 167 303 208v. 303 214 303 202 303 217 193v. 303 303 191v. 303 196 303 200 195 303 303 207 303 204 303 199 40 304 304 57 .304 15v. 303 218 303 221v. 303 223v. 303 225v. 34 304 304 27v. 304 44 304 .. 7 304 9 304 32 304 29 53 304 304 48v. 304 3 304 ..17v. 303 229 304 1 304 12 304 14


- 227 Volgnr. Reg.

fO

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630

304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304

45v. 37v. 57 50 24 100 172v. 171 178 174v. 176 193

304

191v.

304 304 304 304 304 304 304

143 154v. 158 165v. 120 ~50 163v.

304 304 304 304 304 304

$2v. 78 68v. 85 112 95

Volgnr. Reg. 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660

fO

304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304

115 106 91v. 108v. 59 73v. 63 71v. 132v. 160 123v. 126v. 136 140v. 264v.

304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304

241 248v. 262 195v. 185 258v. 255v. 251 249v. 245v. 219 236v. 235 233v.

Volgnr. Reg. 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690

fO

304 304 304

228 230v. 21Ov.

304 304 304 304 304 304 304 304 304

216v. 227 239 209 222 224 232 204 213v.

305

14

305 305 305 305 305 305 305 305 304 304 305 305 305 304

17 16 22 19v. 25 15 23v. 12v. 284 282v. 10v. 4v. 1 268

Volgnr. Reg. 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715

fO

304 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305

271 35 70v. 61 73v. 75v. 78 63v. 67v. 83v. 40 43 26v. 29 58v.

305 305 305 305 305 305 305 305 305

31 56 54v. 49v. 47v. 51 53 33v. 32