Staten van goed van het ambacht Waarschoot en Ronsele deel 1

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN HET AMBACHT WAARSCHOOT OOSTWINKEL en RONSELE

Deel I:

1605-1700

Tielt 1987 Luxemburglaan 21 TieltLuc

Neyt

DE sr ATEN VAN GOED VAN HET AMBACHT

WAARSCHOOT

OOSlWINKEL

EN

RONSELE

Dit werk kon verschijnen dank zij de steun van de heer Carlos De Meyere, mijn oprechte dank.

Deel I

1605-1700

Tielt 1987 Luxemburglaan 21 Tielt

waarvoor


11 INHOUD

Dit bundel bevat ook akten daterend Bundel 314 (0) Bundel 315

1605-1650 1651-1660 .

Bundel 316

van

1-47 48:-142

1653 - 1655 - 1681 1616 - 1644 - 1645 - 1648 - 1662 - 1664

1661-1667

143-216

1654 - 1656 - 1657 - 1669 - 1688

Bundel 317

1668-1670

217-262

1665 - 1672

Bundel 318

1671-1673

263-317

1663 - 1674 - 1686 .

Bundel 319

1674-1677

318-380

1660 - 1670 - 1679 - 1693 - 1694

Bundel 320

1678-1680

381-446

1665 - 1671 - 1677

Bundel 321

1681-1682

447-504

Bundel 322

1683-1684

. 505-543

1658 - 1680 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687~688 - 1699 j1659 - 1682

Bundel 323

1685-1686

544-574

Bundel 324

1687-1689

575-618

1683 - 1686 - 1690

Bundel 325

1689-1696

619-660

1679 - 1699

Bundel 326

1697-1700

661-730

1701- 1702 - 1778

nr.

Elke akte uit de bundels werd, in de mate van het mogelijke, opgezocht Vanaf blz. 86 vindt u de ontledingen

van de akten waarvan het origineel niet terug te

vinden is in de bundels, maar wel in de registers. bestaat

de mogelijkheid

in de registers.

dat een bepaalde

Daar dit een heel puzzelwerk

akte tweemaal

genoteerd

werd.

Gelieve ons

hiervoor te verontschuldigen. Register

289(°)

1647-1663

nr. 731-763

Register

290

1664-1670

764-778

Register

291

1669-1671

779-792

Register

292

1672-1676

793-797

Register

293

1674-1679

798-806

Register

294

1679-1681

807-812

Register

295

1681-1686

813-851

Register

296

1686-1691

852-875

Register

297

1691-1699

876-907

Vanaf blz. 106 vindt u een overzicht met vermelding

van de teruggevonden

liassen in de registers

van : 1 kolom : volgnummer van deze inventaris 0

2° kolom : nummer van het register 3° kolom : de bladzijde (0) R.A.G. Ambacht

Waarschoot.

(Volgnr.)

(Reg.)

. in, het bedoelde register

Oostwinkel en RonseIe:

inventaris

160.

was,

(f")


III

GEBRUIKTE

AFKORTINGEN¡

Adt

advokaat

Anthus

Antheunis

Augm.

augmentatie

burchmre

Bre

fO

folio - bladzijde

fa

filia - dochter

fs

filius - zoon van

filij

kinderen

ghepr.

gepr.

Hd.

houder

He.

houderigge

Hr.

heerser

3j.5m.

3 jaar en 5 maand

midtsgr,

mitsgr.,

burgemeester

=

van

van

=

gheprocrteert

of geprocreert

- bezitter - bezitster

metsgr,

Mr.

. meneer

Phls

Philips,

Pbre

priester

Rek.

rekening

s.rn.

saliger

Sr.

sieur,

St.

staat

voogd pat.

voogd paterneel,

;::;mitsgaeders

=alsook,

benevens

Filip

memorie meneer van goed van

voogd mat.: voogd materneel, voorn.

voornoemd

voorschr.

voorschreven

wed.

weduwe van

wedn.

weduwnaar

wettel.

wettelijke

van

van de vaderlijke van de moederlijke

zijde zijde


IV GLOSSARIUM Aflijvicheijt Aggreatie

: dood, overleden,

gestorven

: ageeren, agieren, vervoegen in rechte

Apparent : duidelijk blijkend, zichtbaar Apostille

: marginale apostille verzoekschrift

: kanttekening

op de rand van een akte,

Augmentatie

vermeerdering, vergroting, augmentatie van staat en inventaris

Authoriseren

bekrachtigen

Gatteleert

: (attelê)

Ghecondemputeerde Ghedeele

: de peerden gatteleert : gedaagde, slachtoffer

: deelgenoot,

Ghetroncqueert

de paarden ingespannen .

extrait

medegerechtigde : verkort

(tot een boedel)

uittreksel

Hoir : hoyr, oir; oyr, oer, oor, hoor:;: erfgenaam, Namptissement

: - hantvulling

:;: voldoening;

afstamming

in rechte

lijn

betaling

- bijzondere dienst in het bestuur der gemeentezaken . Procuratie Procreëren

: volmacht, bewijs van volmacht : gheprocrteert;

procureren

(gepurriat)

:;: voortbrengen

Rendant : reddant :;: hij die in een rekeningsprocedure woording doet en moet afleggen. Renunchiat ie : renonciatie, Request

renunciëren

=

rekening en verant-

afstand doen van

rekest, rekwest :;: verzoekschrift tot de overheid, meest betreffende iets dat door de opsteller als hinderlijk, ongewenst of onbillijk wordt beschouwd.

Surrogeren : aanstellen

ter vervanging

Vachieren : vaceren, vacheren,

vaetseren

~ openvallen, aan de beurt zijn afwezig zijn om. elders de opdracht reis zijn

te vervullen, op dienst-

de plaats innemen van, een ontbrekende (buitenlandse erfgenaam) vervangen Wijtte

wijte::

huif van kar of wagen.

voogd of afwezige


NAAMINDEX

ACHTENS : 472 ARENDTS : 242-300-343-351-357-475 ARENS :826 ARENTS : 375-647-823-861 ASSECASSE : 256 AUWENROGGE : 739-751 AUWENROGGHE : 70 BAEKE : 387 BAELE : 323 BATIjNCK : 725-874 BATSELEER : 16 ~ TSELEERS : 17 BATSLEER : 796 BAUWENS : 420-459-710-864-869-875 BEECKAERT : 396 BEECKMAN : 593 BEELAERT : 466-837 BEERENS : 5 BEIRENS : 245-568-603-687-727 BERDT : 85-106 BERENS : 686 BERTH : 223 BERTHELS : 2 BLOMME : 8-88-153-212-252-363-378415-442-485-486~492-527-530-548-603608-631-647-676-686-691-712-719-720724-727-747-811-828-829-864-875-893896 BLONDEEL: 85-106-290-362-373-591800 . BLOUME.: 66-196 .BOELENS : 672-684-689-690 BOETI]NCK : 683 BOEVE : 693· BOGAERT : 95-102-134-437-740 BONNE: 796 BOSSUljT : 35 BOUTE: 799 BOUVE : 709 BRAET: 244-320-770-779 BRIL : 682-706 BROECKAERT : 850 BRUNEEL : 586-865 BUI]CE : 121 BUljSSE : 314-382-546-651-717-732833 BULTIjNCK: 611-700 BULTINCK .: 186 BUYSSE: 19-77-234-732-786· CAECKEBEKE : 683 CAES : 76 CALANT : 211 CALLAERT : 792 CALLANT : 20-270-278-316-616-629831-860-878 CALLE : 388-411-764-815-817 CANPENS: 577 CAUWELS : 653-706 CHATHOOR : 359

v CHRISTIAEN : 206-464-589-857 CIJMPENS : 565 . CLAEIjS : 80-209-216-323-336-370-387396-399-401-433-449-456-493-505-512-514560-581-604-612~625-698~738-760-793-890906 CLAEIjSSENS : 224 CLAERMAN : 824 CLAEYS : 24-38-43-58-68-84-86-102-112182-189-265-266-267-282-413-737 CLAI]S : 461-631-778-849 CLAUWAERT : 570 CLA YSSENS : 777 CLEMMENS : 231-384-446 CLlJNCKE : 470-549..,617-669-ç03 CLYNCKE :36 COCQUI]T : 699 COCQUYT : 345-729 COLBRANDT : 547 COLPAERT : 108 COMARGO : 437-482-529-544-717 COOPENS : 297 COPENS : 118 COPPENS : 102-161-186-257-388-390-472479-496-502-505-532 CORNELIS : 73-284CORTALS : 617 CORTHALS : 292 CRIEL: ,619 CRIL·: 907 CRO MEECKE' : 723-725· CROMHEECKE : 683 CRYSTYAENS : 218 DAECK : 78-139 DAENE : 247-529 DANNYNCK : 390 DE BACK ER : 74-75-79-91-421-492-614741-825 . DE BACKERE (DEBACKERE) : 15-18-6281-98-111-113-114-164-207-238-255-258271-292-307-340-354-383-384-396-420-424426-446-451-536-550-555-609-674-694-697712-746-791-802-882 DE BAETS : 15..,36-62-75-78-81-108-113201-233-234-247-295-29~-310-314-332-339382-419-423-437-443-511-529-536-549-615646-650-657-659-685-697-698~718-786-787788-806-883-903 DEBBAUT : 136-265 DE BIE: 47-55-196-233-310-338-339-356537-768-806-838-860 DE BLEECKERE : 807 DE BOSCH : 230-275 DE BOURDER : 502-570 DEBOURDERE (DE BOURDERE) : 582624-625 DE BRABANDER (DE BRABANDER) : 266-267-268-456-461-560-581. DEBRABANDERE : 189


VI DE BRABANDERE : 849 DE BRABANDRE : 620 DE BRABANTER : 90-334-413 DE BRABANTERE : 175 DE BRUI]NE : 865 DE BRUYNE : 514 DE CAELOUWE : 247 DE CALOUWE : 251-296-347-599 DE CALUWE : 179 DECKERS .: 659 DE CLEIRCQ : 681 DE CLERCK: 329 DE CLERCQ : 703-765-893 DE COCK (DECOCK) : 41- 82-83-129-

DE LAET : 441 DE LANGHE : 460 DE LOOSE : 424-791 DE LOOZE : 164 . DELPLANCKE : 671 DE MEESTERE : 315-713 DE MEIjER : 380 DE MEIJERE : 36-103-177-186-395-435-

460-468-522-530-582-694-832-851· DE MEIJHERE : 100 DE MESEL : 523 DE MESELE : 531-623-708 DE MEYER: 143-268 DE MEYERE : 175-192-361 DE MILT: 544 222-274-279-322~327-392-407-410-516DE MUIjNCK : 119-165-239-240-243-341693-784-785-804 DE COCQ : 83-130-473.;_478:6"497-515-521'~358-375-459-478-518-527-552-624-727-742893 557-588-784 DE MUIjTERE : 315 DE COOCK : 217-222'-326-412 DE MULDERE : 577 DE COYERE : 3 DE MUNCK : 15-51-74-75':"135-138-161DE CRAENE : 81-113-204-207-242-339678-741-763-765 342-351~366-369-417-471-472-504-511DE MUYNCK : 89-109-247-321-329-437522-550-574-597-605-609-712-716-753731-773-803 832-854-869-885-893-898 DE NEVE : 146-199-300-321-337-365-367-· DE CRAMER : 157 428-606-665-718-853 DE CRAEMERE : 11 DE PAEPE ,: 895 DE CRANE : 172-297-694 DE PAPE : 671 DE CROOCQ : 207 DE PAU (DEPAU) : 4-1 F-17-22-28-29-30DE DOBBELAERE : 158-167-181-19333-40-63~100-116-140-146-150-158-166-182~ 354-704 DE GEETERE : 136-184-266-267-274188-198-251-258-280-307-348'-376-504-735877-889. 753-767-771-794-805-810-820-825-839-850854-864-868-869-870-871-872 . DE GHEETER : 262-359-360-413-456DE PAUW: 27-127-148-156-157-165-226654 DEGHEETERE (DE GHEETERE) :. 103.231-232-239-243-277-287-289-292-305-334339-340-347-354-355-368-370-371-377-389186-187-189-216-293-461~467-500-560582-585-625-815-849397-402~403-416-425-426-443-445-448-451DE GREVE : 518 483-533-543-561-598-599-601-605-608-613DEGREVE : 639 614-630-657-662-672-682-684-685-687-688689-690-692-706-721-833-859-883--884-885DE GROOT : 599 893-898-907 . . . DE GROOTE : 8-18-51-78-119-122-139DE PERCK : 639 165-220-249-334-430-485-492-529-554DE POORTER: 512 608-648-766-805-810 DE POORTERE : 65-449 DE GROOTTE: 632-811-829DE JAEGER : 89-750 DE PORTERE .: 225 DE JAEGERE : 11-386-699-746-772-882 DE PRINCE : 6-151-160-174-292-309-311DE jAEGHER : 4-197-309-825-862-893 318-404-418-427-429-524-538'-539:540 DE PRUIjSTERE : 796-797 DE JAEGHERE : 31-32-51-52-54-56-114116-120-134-158-238-255-273-304-425DE REIJTERE : 397-420-562-729-841-84it 488-522-596-607-649-727-832-884 DE REU: 30-349-372-431-513-589-638DE JAGERE : 818-819 653-670-707-729-857-858-900 DE JAGHERE : 161-355 DE REYTERE : 263 DE KEER: 261 DERIjCKE (DE RIjCKE) : 291-437-522718-876 DE KEIjSERE : 167-436-457-482-498DE RI]NCK : 667 520-619-674-820-863· DERI] TERE : 594 DE KEISER : 467 DE KESELE (DEKESELE) : 50,..124-163DE ROOSE : 230-275 DE RUE : 756 306-423-434-455-490~491-567-844-873DE RUIjTERE : 709 DE -KEYSER : 405 DE KEYSERE : 498


VII DE· RYCKE : 9-84-205-303-361-467-619752

DE DE DE DE DE

SADELEERE : 704 SCHOEMAECKER : 236-270 SCHUIjTER : 787 SMEDT : 168 SMET (DESMET) : 8-101-102-103-122-

i86-187-210-211-212-213-214-219-254-257277-280-286-287-288-293-295-312-316-376377-385-420-427-445-452-481-489-495-506528-542-545-561-565-566-584-593-601-618626-627-634~652-655-664-667-679-687-698701-705-730-741-758-759-766-768-776-794795-802-812-822-828-829-840-846-852-859873-893-902 DE SUTERE : 218 DE SUTTER: 117":273-394-465-471-497742 .. DE SUTTERE (DESUTTERE) .: 10-72-89193-270-285-304-309-338-341":363-392-393452-463-464-466-521-559-588-803-825-845850-862 DE SWAEF : 308 DE TOLENAERE: 227 DE TOLLENAERE : 228 DE VALCKE: 178-329-529-620 DE VLAEMIJNCK : 681-703 DE VLAMIjNCK : 271-421 DE VLAMINCK : 433 DE VLIEGER: 92-282-475-749-902 DE VLIEGHERE / 117-781-875 DE VLIEGHER ~ 435 DE VLIEGHERE : 107-141-195-225-308-. 315-351-357-528~572-584-607-610-621-675733-796-835-890 DE VOS : 22-26-65-203-330-331-342-344449-511-512-551-573-574-603-605-636-780854-904 DE VRIENT : 496-502 DE VRIESE : 835 DE VUI]ST : 166-868-897 DE WAEGENAERE : 61 DE WAKSCHE : 60-154-269-386-398-645 649~818-879 DE WEVERE : 616 DE WILDE: 50-183 DE WINT: 640 DE WISPELAERE : 5-77-128-131-137-159238-271-382-483-632-638 DE WULF :184-205-319-474 DE WYSPELAERE : 69-241 DE ZUTTER : 458 DE ZUTTERE : 43-48-135-212-407-518-. 772 D'HAECK : 227-499 DHAENE : 201-237

DHAENINS : 50 D'HANENS ,: 250-296 DHAVEZ: 434 DHERTOGHE : 220 - 259-344-388":406-408411-467-695-815

DHERTOOGHE : 176 DHONDT ( D'HONDT) : 346~476-583 DHONT (D'HONT) : 92-334'-391-775-805810

DHOOGE : 869-875 DHOOGHE (D'HOOGHE)

: 93-212-363-600-

712-864

DHOOSTERLIjNCK : 862 DHOOSTERL YNCK ; 304 D'HUIjTSCHAVER: 724 DIERIJCX : 651 DOBBELAERE : 4-12-13-39-62-64-78-113134-169-170-171-202~207-209-246-331-332394-396-403-407-463-474-497-563-587-600608-625-661-756-818-881-893-902 DOENDERS : 279 DOMME: 43

DONCKERWOLCKE : 2 DO NT : 44 DOOGE : 743-747 DOOSTERLIjNCK : 68-399-647 DRIESENS : 656-658-905 DRIESSENS : 333-477-487-564-595-677-821835

DU BOlS: 295 DUERI]NCK : 893 DUIjM : 586':'865 DUNDERMAN (D'UNDERMAN) 602-818-826

: 381-556-

.

DU PRE: 102 D'VUIjTSCHAVER : 469 DVUIjTSCHA VERE : 507. ERFFEL YNCK : 295 EVERAERT : 25-453-466 FAIjTOP : 503 FOCKAERT : 413. GARGAN : 318"':418 GAUBOSCH : 195 GEENE : 168-776 . GEERAERT : 9-90-127-188-190-246-587741-818-820

GEERNAERT : 122-141-735:"'743-749 GEERNAERTS : 107 GEIRNAERT : 152-608-869 GHEENE : 168-631-776 GHEERAERT : 23'-154-269-331-385-403447-474-481-489-494-802 GHEERNAERT : 93-542-701-875 GHEERNART : 593


VIII . GHEIRNAERT : 452-565-644-864 GHEIRNART : 655 GHIjSELIjNCK : 442-544-547...:613-676805 GHljSEL YNCK : 308 GHYSELS : 460 GOETALS : 329-361-374-410-411-414GOETHALS: 64-83-128-149.-154-169170-202-215-269-272-276-281-293-403447-448-453-465-466-473-494-508-563587-591-626-627-661-66"-664-679-729757-765-769-798-851-856-867-886-891893 GOOSSENS : 37-199-300 GRIjP: 11-157-417-882 GRYPS : 753 HAECK : 139-464-824 HAERENS : 528 . HECKSTIjL : 415 HECKSTYL : 378 HEEMS : 333-337-365-367-428-477-487564-595-656-658-677-816-821-835-836843-888-905 HEGGHE : 35 HEI]NSENS : 326 HEI] NSSENS : 322-365-367-428-515557 HEIRBRANT : 621 HEIREBRANDT : 508-610 HEIRREBRANDT : 544 HENDERICK : 82 HENDERICKX : 105 HENDRICX : 223 HENDRIX : 130 HENDRYCX : 222 HERMANS : 162 HERREBRANDT : 19-732 HERREBRANT : 306 HERTEEL : 640 HERTOGHE : 42 HERTSEEL : 517 HESE: 76 HEYNDRICK : 183 HENDRICX : 129 HEYNDRljCK : 221 HEYNSENS : 328 HEYNSSENS: 478*-804-814 HOEVAERT : 890 HONAR : 302 . HUIJSMAN 7 170HUI]SMANS : 433 HUYSMAN : 64-761 HUYSMANS : 734 IJSEBRANT : 455 INGHELS : 332-568-633-651-686-828 INGO : 290-362-373-800 INGOO : 194

ISBRANT : 14-124 ISEBRANT : 141 ISENBAERT : 186 ITERBEKE : 652-701 IVESACK : 294

J ACQUIS : JAECQUES j AEQUES : jAGHERS :

163 : 434-605-854 248 139

KEERCKAERT : 769 KEIRCKAERT : 272-276-522-563-566 KEPPENS : 452-593-652-655· KERCKAERT : 138-149-215-312 KIMPENS : 565 LAMPAERT : 30..,59-125-359-884 LAMPAERTS : 49 LANCKSWEIRT : 482-491 LANDTSHEERE : 3-48.·' LANTSHEERE : 370 LE BECQ : 76 LEGIERS : 524-539 LIPPENS : 20-25-79-97-113-133'-161-231-235289-349-368-371-440-567 -637 -643-680-716-813844· LOETE : 135-453-465-466-559-722-845-867 LOO :103 LOOSE : 383 LOOTE : 509 LOOTENS : 11-403-521 LYBAERT : 318-647-754 LYN : 379 MAENHOUT : 675.;.837 MAERTENS : 731 MAES : 48-285 MANAULT : 730 MANAUT :846 MANGELAERS : 145 MANOUDT : 532-624-852 . MANOUT : 510-625 MARIMAN : 23-47-173-207-232-254-278-316335-336-370-389-399-400-445-493-525-534-553616-642-789-808-809-878-887 MARTENS : 10-43-97-102-117-182-188-190-210 221-223-257-280-286-342-344-345-353~3è6-430~ 499-501-502-510-511-535-554-574-605~670-724727~729-755-758-793-794~827-837-846-848-854855-900 MARYMAN : 26-67 MASTEEN : 662 MATHIJS : 267-774· MATTHEEUS : 650 MATTHIjS : 102-103:-134-182-224-361-380-390439-454-461-468-502-507*-522-532-558-576-581582-661-777-832-848-876-886-891 MATTHYS : 1-102-186-189


IX MEERE: 748 MEERESONE : 217-274-785 MEERISONE : 2-327 MEERSMAN 243 MEIRE : 164-383-645-646-887 MEIRESONNE : 876 . MEIRISON : 339 MEIRSMAN : 892 MERISONE : 306 MESTDACH : 263-639 MESTDAG : 263 MEULEMAN : 213-254-287-601 MEULEMANS : 213-214 . . MIjE : 460 MISMAN : 906 MISSEL: 878 MORTHIER : 320 MORTIER : 244-504-633-651-770-779 MUELEMANS : 101 MUIjLAERT : 322-328-611-700-804-814834· . MUIjLART : 557 MULAERT :.478*-515 MULLAERT : 412 MULLART : 326 MUSSCHE : 852 MUYLAERT l 784 NAESSENS : 467 NEERIjNCK : 374 -798-816 NEERYNCK : 411 NEIjT : 210-252-286-705-768 NEYT : 58-68-117-153-399-401-642-678729-754 NUIjT : 23 OOSTVELT : 80-324 PARIDAEN: 9-23-27-53-96-188-190-229251-257-347-400-422-534-638-6.91-714-720771-866-887 PAUS: 63 PAUWELS : 54-58-64-77-86-87-96-98-99108-109-138-149-155-159-208-209-215-230272-275-276-335-354-384-400-431-433-444457-484-596-513-526-534-563-572-616-630661-666-675-679-696-719-720-733-734-736767-769-780-783-808-809-841-863-879-880PEERS : 115-510-569-624 PEERTSMAELE : 95 PEIRS ;1/500-837-847 PERTSENAELE : 740 PIEFFROEN : 279 PIETERS : 20-144-167-284-356-477-487525-541-553-564-726-819 PILLE : 507 PLA TIjNS :. 308-442 POLTVLIET : 790 PRAET : 779 PURA: 6 PYFROEN : 274

RAES : 32-52-56-57-90-123-199-404-473517-521*-524-662-693-728 REljNIERS : 12-13-292-448-470-692REINIERS : 350-592 REMERI : 792 REMERIE : 616 REMERIj : 316-632-644-723-831 REYNIERS : 39~209 RI]CKAERT : 128-137-180-185-'255-293-381441-446-462-523-556-589-602-623-639-665673-758-759-762-818-826-830 ROEGIERS : 74~91-110-146-147-172-203-204241-336-347-356-369-417-422-440-449-504512-525-533-541-551-553-555-613-635-637. 638-643-672-684-689-690-716-782-813-817854-884 ROEIJGIERS : 408 ROELOF : 730 ROGGE : 885--893 .ROGIERS : 605-671-680-859-882-895 ROOSEMONT : 663 ROUGIERS: 20-21~25-27-47-79:-87-113-126-

·127-167-171-226-231-653-732-74i-819-839 RYCKAERT : 1-319 SJAEGERS : 78 SABOTH : 539 SANDERS : 529 SCHAMP : 244-320-770-779 SCHAUT: 840 SCHAUTEET : 345 SCHELSTRAETE :418 SCHEPENS : 131-419-488-801-819-894 SCHIjNIJNCK : 760 . SCHIjNINCK : 529 SCHROO : 133· SCHYNYNCK : 752 SCHYVENS ; 194 SEGERS : 754 SEGHERS : 549-903 SIERENS : 102-293 S]AEGERS : 78-746 SLOCK: 25-117-167-193-298-359-360-762 SLOCQ: 185 . SMEECKENS : 704 SMET: 74-111 . SONNERAINS : 580 SOUFFRAINS : 857-858 SPAUS: 23-38 SPEECKAERT : 573 SPRIESTERS : 84 . STAELENS: 135-521 STAEYAERT : 41 STANDAERT : 20-21-61-70-87-90-99.,123126-147-166-186-187-208-209-281~i17-397414-443-544-594':"616-649~660-704-717-736738-739-751-841~842 STANDART : 562 STEELANT : 366


X· : 169-170-216-267-350-390-456461-529-560-604-617-636-668-669-695-713846-848-849-876-899 STEVENS : 460 STEYAERT : 64-130-581-633-737-738-782901 STOFFERIS: 155-787 STROBBE : 517 SUTTERS : 747 SVLIEGERS : 733-752 SYMOEN : 438

STEljAERT

TACK : 133-741 TAELOF : 545 TEEL YNCK : 764 TEERLINCK :49-59-104-129-740 TEERLYNCK : 95-115 TEIRLIJNCK : 305-513-597-609-698 TEIRLINCK : 478 TEMMERMAN : 901 TERELI}NCK : 294-302 TERLINCK : 125-195 THEERELI}NCK : 841 THIERELIJNCK : 882 THIETENS : J 71-453-465~466-559-845 TH OOFT : 719 TOEBAST : 552 TOLENAERE : 680 TOLLENAERE : 16-78-432-444-484-499-615:"

635~637-643 TOLLENEERE : 17 TRUYE .: 734 . TURREKENS : 858 UTTERSCHAUT : 91 UYTTERSCHA UT : 22 VAN VAN VAN VAN

BACHAUTE : 118-14.7 BOCHAUTE : 53-96-260-476-775 BOUCHAUT : 27-399 BOUCHAUTE : 34-144-253-346-365-367-

391-428-429-642-678-692-870 VAN BOUCKAUTE : 28 VAN BUERE : 510-590-837 VAN BUI}LAERE : 660-897 VAN BUI}LLARE : 84 VAN BUIJSELE : 132 VAN BUTSEELE : 325-379 VAN· COMPEGESTEL: 325-378-379 VAN COMPEGESTELLE : 82-115-516-519676 . VAN COMPEGHESTELLE : 530 VAN COMPGESTEL: 415 VAN COTTHEM : 136 VAN DAELE : 865 VAN DAMME : 284-490-491 VAN DAPLE : 23 VANDE BOSSCHE : 798 VANDE COMPEGESTELLE : 105

VANDE GEHUCHTE : 816 :. VANDE GHEHUCHTE : 798 VANDE HAUTE: 281.-715. VANDE HOOGHERSTRAETEN : 400 VANDE KEERE : 749 VANDE KEIRCHOVE : 227 VANDE KEIRCKHOVE : 499-630-777 VANDE KERCHOVE : 224 VANDE KERCKHOVE : 26-78-90-158-162 VANDEN BEIRGHE : 132 VANDENBERGHE : 136.,.552 VANDEN BOSSCHE: 498-520-570-579 VANDENBROUCKE : 152 VANDEN DRIESSCHE : 73-179 VANDEN GEHUCHTE·: 411 VANDEN HAUTE : 293 VANDEN KERCKHOVE : 7-94 VANDEN STEENE: 899-901 VANDE PUTTE: 717 VANDER BEKEN : 706 VANDER DONCK : 895 VANDER EECKEN : 6 VANDER HAEGHE : 728 . VAN DER HAEGHEN : 662 VAN DER HOOGERSTRAETEN : 173-228-

526 : 27-28-48419-484-488-534-615-642-678-726-787-789808-809-825 VANDER HOSTIjNE : 308·· VANDER HOUVEN :·45-46·· VANDER OOGHERSTRAETE : 196 VANDER OOGHERSTRAETEN·: 72 VANDER SLUI}S : 147-318-418-481-489524-539-543-604-643-713-714-872-882 VANDER SLUYS : 181-327-396,..416 VANDER STEENE : 430 VAN DER HOOGHERSTRAETEN

VANDER

STRAETEN

(VANDERSTRAETEN):

42-293-517-721-856-870-871 VANDER VEERE: 16 VANDE STEENE : 69-88-283-313-364-399'554-670-723-727-744-745-763 VANDE VEIRE : 647-880 VANDE VELDE: 112-175-189-216-267-268456-458-461-560-577-581-·585-591~654-778815-849~856-877-889 VANDE VERRE: 37-876 VANDE VOORDE (VANDEVOORDE) : 41145-150-197-200-256-299-301-353-495-628634-763-812-870 VANDE WALLE : 85 VANDE WOESTIJNE: 162 VAN DOORNE : 796 VAN DURMEN : 229-554-724 VAN GHELDERE : 8-108-278-315-669 VAN GHELDRE : 404-489-526-590-596-808829 VAN GHENDTBRUGGE : 650 VAN GHENDTBRUGGHE.: 602-826


XI VAN VAN VAN VAN

GHENTBRUGGHE : 556 HAECKE : 152-798 HAEKE : 374 HAELE : 221-223-261-625-631-654-

889 VAN HAELEN: 478 VAN HECKE : 11-53-70-71-87-99-126-140-

156-208-278-316-400-419-534-606-616-672739-751-801-808-836-843-853-876 VAN HEIRSELE : 349-372-431-841 VAN HELSEN : 347 VAN HELSSENS : 866 VAN HERSEELE : 100 VAN HEVELE : 675 VAN HIJ FTE : 450-469-499-507 VAN HIjSTE: 729 VAN HOLDERBEKE: 31-54-114-145-150238-255-299-301-349-372-485-486-492~572634-666-691-720-746-750-811-812 VAN HOOGERSTRAETEN: 801 VAN HOOGHENBEIRGHE : 650 . VAN HOOREBEKE : 729-852 VAN HOOREWEGHE :131 VAN HULLE 18-296-303-4i8-498-520-524538-539-570-577 VAN HYFTE : 84-162-436 VAN HYSTE : 32 VAN IPERE : 104 VAN KERCKVOORDE : 729 VAN KERREBROUCK : 180-729 VAN LAECKE : 338-339~356-432-525-537541-553-643-838-860 VAN LAEKE : 819 VAN LAERE : 104-123-185-416-762 VAN LAKE : 67 VAN LANDTSCHOOT : 323-324 VAN LANSCHODT : 387 VAN LANSCHOOT : 25:-352-467 VAN LANTSCHOODT : 623 VAN LANTSCHOOT : 44- 80-128-531-622708 VAN LEEUW : 694 VAN LEEUWE : 620 VAN LEYN : 325 VAN LOO : 220-224-249-405-406-467-468472-532-774-777-820 VAN MALDEGHEM : 19-530 VAN MEULLEM : 379 VAN MHERHAEGHE : 295 VAN MULLEM : 325-694 VAN NEVEL : 97-702 VAN NEVELE : 21-40-127-133-257-289-371578 VAN NEVLE : 20 VAN NIEUWENBURCH : 293 VAN NIEUWENHUIjSE : 177-650 VAN NOORTGAETE : 731 VAN ONDERBECKE : 200 VAN PAEMELE : 82-516 VAN PARIJS: 12-13-'39

VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN

PARYS : 155 QUAECKEBEKE : 725-754 QUAECKEBEQUE : 382 QUAKEBEKE: 63-135-710-748 RENTERGEM : 467 RENTERGHEM : 248 ROO : 758 SCHELSTRAETE : 6 SCHOONACKERE : 459 SEELE : 311 SELE : 88-158-288-313-364-385-488-

894 VAN SLUIJS : 147 VAN SPEIBROECK : 450-583VAN SPEIjBROECK : 260-346-385-489-535-

848-855-892-904-906 VAN SPEI]BROUCK

: 239-240-243-253-286-

391-476-775-827 VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN

SPEIJBROUCQ : 773 SPEYBROUCK : 30 STEELANDT : 366 STEELANT : 49 VEIRDEGHEM : 892~906 NEVELE : 368 VLAENDEREN : 1-5-54-82-179-182-

293-321-327-352-414-438-454-462-523-531623-694-708-757-830 VAN VOOREN : 88-94-130-263-397-400-· 534-546-548-562-648-707-723-745-841-868874-896 VAN WAES : 14-65-177-365-367-428-480816-836-843 VAN WAESSENHOVE : 781 VAN WASSENHOVE : 40-120-127-225-270278-316-616-723-755-860 . VAN ZELE : 283-348-353-744-763 VASSEUR. 715 VELGHE: 178 VELTGANCK: 521*-707 VERBANCK : 351~357-475-826-861 VERCAUTER : 295 VERCRUI]SSE : 857-863 VERCRUI]SSEN : 457-586-865 VERCRUYSSE : 180-282-575-589· VERCRUYSSEN : 185-514 VERDONCK : 671 VERECKE : 484 VEREECKE : 203-330-434-440-491-533796 VEREECKEN : 17 VERHAEGHE : 178 VERHAEGHEN : 566-843 VERHEECKE·: 790 VERHELST : 27-282-437-529-622- .' VERHENYSSEN : 762 VERHILLE : 73 .VERHYLLE : 162 VERLEIjE : 198 . VERMEERE: 63-66-97-133-153-252-589696


XII VERMEIRE : 235-289-368-371-644-858879 VERMOERE: 857 VERNAET : 707 VERNAILLE : 242-343-351-357-475-528823 VERSCHAERE .: 398-807 VERSLUYS : 217-222-274-279-369-756785 VERSTRAETE: 176-191-219-274-402-438577-695-815 VERSTRAETEN : 388-640 VERTRIEST : 661 VERVAET : 650 VERWILST: 480 VljNCKE : 321 VINCKE : 135-453 VRIENT : 85-106-182 VUljTTERSCHAUT : 236-796-836-843-869 VUYTTERSCHAUT : 245 WEIjTENS : 61 WELVAERT : 396 WEST: 600-673-737-738-881 WljTIjNCK : 537. WILAEI]S : 668 WILLE.: 283-311-313-361-364-799 WILLEMS : 36-189-205-216-261-267-303381-461-556-560-581-702-818 WITIjNCK : 110 WITTEVRONGEL : 756 WITTEVRONGELE : 56-181 WITTEVRONGLE : 52 WUIjTINCK : 33 WYTENS : 121 YSENBAERT : 103-187 ZOELOF:

852


- 1 -

BUNDEL

314

1. St. toebehoorende de vijf kinderen van Cornelis Matthy"s fs Claeys die hij ghehadt heeft bij Suzanneken Van Vlaenderen fa frans te weten onleesbaar, Pierken, Fransken, Claeysken ende Tanneken, selven staet van goede overbrynghen Jan Ryckaert fs Caerleke en Baudewijn Van Vlaenderen. 31.10.1605 2. St. van goede door Adriaen Donckerwolcke ende Gabriel Berthels voochden vande dry weesen van wijlent j anneken Donckerwolcke gheprocrieert bij Jooris Meerisone haeren wettelicken ghetrauden man, de selve weesen ghenaernt Maeyken, Catelyne ende J armeken Meerisene. 11.5.1655 3. St. door Erasmus Landtsheere ende Jan de Coyere als voochden vande vier kinderen van wijlent Magdalene de Coyere gheprocrieert bij Christiaen Landtsheere haeren wettelicken ghetrauden man, deselve weesen ghenaem t Erasm us.. Hansken, Pieryntken ende Vyntken Landtsheere, . 27.9.1650 4. St. door Pieter de ]aegher ende Jan Dobbelaere Ts Andries als voochden vande zeven weesen van wijlent ] an de J agher fs Pieter + Waerschoot Weststraete, ghepr, bij Neelkin de Pau sijn wettelicke huusvrauwe, de selve weesen ghenaemt Arnault, Vyntkin, Pieryntkin, Andries, Maeyki n, Hans ende. Tannekin de Pau. 22.3.1650 5. St. door Pieter Van Vlçellleren ende Jan Beerensals voochden over de vijf weesen van wijlent Maeyken De Wispelaere ghepr. bij Jooris Beerens haeren wet tèl, getrauden man, de selve weesen ghenaent Jannekin, Catelijne, J oortjntkin, Maeijkin ende Pieter Beerens. 24.5.1650

6. St. door Mr. Anthonius

Pura, pastoor van Leerne ende Pieter Vander Eecken als voochden vande unique weese van wijlent Joe Margriete Van Schelstraete huusvrauwe was van Mr. Steven de Prince, chirurgijn, haeren wet tel. ghetrauden man (die woont binnen de prochie van Waerschoot reghenover de vierschaere ende Pellerijn der voorschreven prochie niet verre vande kercke daer den hauder nu jeghenwoordelick 9P ende inne woont •••) de selve weese ghenaemt Jan Baptiste de Prtnce, 16;11.1650

7. Rek. door Andries 21.5.1650

Vanden

Kerckhove

over

het

sterfhuyse

Symoen

Vanden

Kerckhove.

8. St. Christoffel Desmet fs Lieven ende Jooryntjen Blomme beede + Waerschoot Weststraete, weleken staet is maeckende Lieven van Gheldere, curateur ten selven vague sterfhuyse • ••• onbejaerde kinderen vanden voorschr. ChristoffelDesmet bij hem ghepr. met Pierijntjen de Groote ••• z.d. (na 1672) 9. Rek. door Joos Paridaen fs J ans als voocht over de weesen Denijs Geeraert .. ter presentie van Joachim Geeraert, Jooris de Rycke ende meer andere aenhoorders. 21.7.1655


- 2 -

10. Rek. door Jan de Suttere venditie vande sterfhuyse 1647. 2.3.1649

als vocht over de weesen van Baudewijn Martens vande van Baudewijn Martens (+ Oostwinkel) van datum 26.03.

1L Rek. door J aecques Van Hecke fs Martens als wettelijcken geswoorne voocht over de weesen Joos Grijp fs Joos ter presentie van Baudewijn ... , Gillis de ]aegere, Jaspar de Cr am ere, Daniel de Pau elck hebbende eene dochter vande voorn. Joos Grijp metsgr. oock Frans Lootens thuwelijck hebbende de wed. vande voorn. Joos Grijp. 4.3.1649 12. Rek. door Jan Reijniers fs J acobs inde quali teijt als oom ende voocht mat. over Pieter ende Cornelis van Parijs fs J ans gepr. bij J armeken Reijniers sijne sustere was danof sijne medevoocht pat. is Jaspar Dobbelaere¡ fs J ooris. Piet er van Parijs trouwt in mei 1649. 31. 7.1649 13. Rek. door Jaspar Dobbelaere als geweest sijnde voocht vande kinderen van J an van Pari js namenteltjek Cornelis ende Pieter van Parijs, ter presentie van Jan Reijniers fs J aques. 31. 7.1649 14. Rek. door jan Bapte Isbrant greffier vande prochie van Waerschoodt ter eausen de venditie ghehauden ten sterfhuyse van wijlent Mattheus van Waes amman vande selve prochie. z.d. (na 23.4.1659) 15. St. door Pieter de Backere ende Pieter de Munck wettelicke ghesworen voochden vande vier achterghelaeten weesen van wijlent Jan de Baets fs Gillyns die hij ghepr. hadde bij jooryntken de Munck fa Jooris, de selve weesen ghenamt Gillyn, joorken, Pierken ende Liessabetken de Baets. Haar broers waren Pieter, Christoffel en Guillaume de Munck. Hofstede daer der weesen moeder jeghenwoordich op ende inne woondt gheleghen te WaerschoÜt Oostmoere. 4.8.1648 16. St. toebehoorende de vier onbejaerde kinderen van jan Batseleer die hij gheprocreert heeft bij Martijncken Tollenaers syne wettelijcke huysvrauwe te weten Stoffelken Hansken, Fransyntken, Syntken al tsamen hoirs van Jan Batseleer, weleken staet syn overbringhende als voochden Jan Vander Veere vande moedere sijde ende Christoffel de Batsteleer vande vaederlicke zijde voor de weth. vande Keure van Slei Lov, en Waarschoot. Behuysde hofstede binnen de Keure van Waarschoot in de Neere Voorde. 26.10.1644 17. St. door de voochden Guillame Tolleneere ende Pieter de Pau fs Frans vande achterghelaeten weesen van wijlent Piet er (Jan geschrapt) de Pau fs Pieter ghepr. bij Maeijken Tolleneere zijne wettelicke huysvrauwe, de selve weese ghenaemt Pier ijntkin de Pau 2j.. Zusters van de weze : Syntkin, Tanneken en Francijntkin, Haar moeder Ioorynken Vereecken alsnu in huwelijek met Christoffels Batseleers fs Christoffels te Waerschoot Beke. 27.10.1648 18. St. door Jan de Groote oom ende Christoffels de Backere wettelicke ghesworen voochden vande vijf achterghelaeten weesen van wijlent J annekin de Groote, huusvrauwe van Lieven de Backere haeren wettelicken ghetrauden man, de selve weesen


- 3 ghenaemt Daniel, Maeijken, Catelijne, Martijne ende Jannekin. met de hoors Gheerolf de Groote ende Thomas Van Hulle. 26.3.1647

Gronden onverdeeld

19. St. door Joos Buysse ende Jooren van Maldeghem wettelicke ghesworen voochden vande twee achterghelaeten weesen van wijlent J aecques Herrebrandt + Waerschoot Oostmoere, ghepr. bij J armeken van Maldeghem sijne wettelicke huusvrauwe was, de selve weesen ghenaem t J armekin ende Pier kin Herrebrandt beede zeer jonck van Jaeren. 4.6.1647 20. St. door Bandewijn Rougiers ende Adriaen Pieters wet.telicke ghesworen voochden vande drtj wees en van wijlent Maeijken Rougiers fa Arent ghepr. bij Pieter Pieters haeren wettelicken ghetrauden man, dese lve weesen ghenaemt Pierkin, Maghdeleene ende Mattheeus Pieters. Dese weesen compettert : ••. 't vierendeel van eenen bosch gheleghen in Waerschoot ghenamet de Bellebarge gherneene ende onverdeelt met Mattheeus van Nevle en Tanneken Lippens over haer blat van bij leve ... idem bosch Bellebarge onverscheen ende onverdeelt met Joos Standaert ende Tanneken Lippens sijne schoonmoeder ... ... landt ghemeene ende onverdeelt met Ioosyne Rougiers en Pieter Callant_ ... ... der weesen moeder te cavel ghevallen ten sterfhuyse van Arent Rougiers haere vadere ende der wees en grootvader ... 2.5.1647 21. St. toebehoorende de drij weesen Kerckstraete, die sij ghepr. heeft die bij desen sijn doende maecken van Nevele wettelicke ghesworen Cathelijne ende Betkin Rougiers. de weesen Antheunis Standaert. 26.3.1647

van wijtent Tannekin Standaert + Waerschoot bij Bauduwijn Rougiers haeren wettelicken man, ende overgheven Antheunis Standaert en Mattheus voochden.. De selve weesen ghenaem t Maeyki n Gronden te Waarschoot Berg onverdeeld met

22. St. vande vier achterghelaeten weesen van wijlent Elisabeth en Mayken Uytterschaut die zij ghepr. heeft bij Jan de Vos ghetrauden man, door Jooris de Vos ende Ioorts de Pau als lyntken, Cathelyntken, Pieryntken ende Ghabrielken _de Vos. ••• landts te Waerschoot onverscheeden ende onverdeelt met de Pau. 9.6.1647

de Pau fa Pauwels haeren wettelicken voochden over Pauwede weese van J ooris

23. Project omme te maecken staet van goede vande drij weesen van wijlent Tannekin Paridaen thuwelijck ghehadt hebbende Denijs Gheeraert daervan t 'sterfhuys licht op Waerschoot inde Kerckstraete. De weesen :Vyntkin, Laurs ende Betkin Gheeraert. Een hofstede te Waerschoot ••• den hauder competerende een vijfde deel ghecocht jeghens Joachim Gheeraert met Pierijntken Spaus syne tweede huusvrauwe endeeen ander vijfde deel competeert highe] van Daple ter eausen van Beatrice Gheeraert sijn huusvrauwe tot Caprijcke ••• ... landt commende bij coope van Vincent ende Lieven Gheeraert fs Laurs ende Jan Mariman thuwelijck hebbende Lievijne Gheeraerts. 1.10.1647 24. St. toebehoorende de vijf onbejaerde wees en van Christo ffel Nuijt (+) te weten Pierken, Martijngen, J aequemijntgen, Pierintgen ende Lievijntgen ghepr, bij Piertjn-tghe : n Claeys fa Martens, die bij desen tooghen ende overgheven Jan Nuijt fs Pieters als voocht pat. ende Joos Claeys fs Martens als voocht mat. Gronden te Lovendegem. z.d, (anno 1647) 2.3. i649


- 4 25. St. door Pieter Van Lanschoot ende Laureijns Everaert voochden vande twee weesen van wijlent Arendt Rougiers fs Baudewijn (+ Waerschoot) die hij ghepr. heeft bij Tannekin Lippens (hertrouwt met Gheeraert Slock) zijn tweede huusvrauwe deselve weesen ghenaemt Stoffel ende J armekin Rougiers • ••• een stuck lants te Waerschoot gheineene met Joosyntkin Rougiers ende 1ànnekin Lippens der weesen moedere .•• ••• een stuck lants gherneene met Laurs Rougiers der weesen halfven broeder ••• ••• bosch ghelegen in twee partijen sornpelijnghe gherneene ende onverdeelt met Ma ttheeus Rougiers sijnen broedere ende Tannekin Lippens der weesen moedere met meer andere van dese, hoirs van wijlent Arent Rougiers ••• 9.7.1647 26. St. ornme hij ghepr. deert bij Wettelick Maryman 1.10.1647

Pierijntken, Maeijeken ende Lijsabettgen de Vos, Michiels kinderen die hadde bij Lievyntgen Maryman de selve weesen verstorven ende ghesucce'toverlijden vanden voorschr. Miehiel de Vos + Waerschoot Oostmoere. ghesworen voochden : Joos Vande Kerckhove voocht pat. ende Lieven voocht mat.

27. Rek. door Jan Van Bouchaut fs Pieters ghesworen voocht van vijf weesen van wijlent Jooris Paridaen fs Pauwels ghepr. bij J armeken van Bouchaute sijne wettelicke huusvrauwe beede desen weerelt ghepasseert, ter presentie van Pieter de Pauw, Jan Vander Hoogherstraeten ende Pauwels Paridaen als aenhoorders, . Kinderen : j anneken, Pierken. , Joorkin ende Maeyken Paridaen in huwelijk met Marten Verhelst. De wezen waren deelgenoot in het sterfhuis van Gillis Rougiers. 21.5.1647 28~ Rek. door Pieter de Pau fs Frans over de drij weesen van wijlent Daniel Vander Hoogherstraeten die hij ghepr. heeft bij J aecxkin Van Bouckaute sijne wettelieke huysvrauwe ,ooek deser werelt overleden, de selve weesen ghenaemt Jan, Pierken ende Christoffels Vander Hoogherstraeten, ter presentie van Jan Vander Hoogher..seraeten paternele grootvader ende Pieter de Pau. 21.5.1647 29. Rek. door Pieter

de Pau fs J ans : zie nr. 28.

30. Rek. door Joos Lampaert fs Joos als vooeht vande vier achterghelaeten weesen van wijlent Pieter van Speybrouck ghepr. bij Franscijntken de Pau sijne wettelicke huysvrauwe was, de selve weesen ghenaemt Vyntken, Betken, Daniel ende Ianneken Van Speybrouck. Betken huwt met Arendt De Reu. 6.5.1647 31. Rek. door Daniel Van Holderbeke wettelijcken ghesworen voocht vande drij weesen van wijlent Jooris de Jaeghere ghepr. bij Stoffelijntken van Holderbeke. De wezen met naerne : Antheunis, Saerken en Jan de J aeghere. Vorige rek. van 27.11.1640. z.d, (anno 1647) 32. Rek. door Marten Raes f's Gillis omme Cathelijne Jaeghere. 4.6.1647

Van Hyste wed. van Jan de

33. Rek. door Adriaen Wuijtinck ende J orijs de Pau als voochden vande weesen van Jan Wuijtinek ende Maeijken de Pau (+ 1642) beide overleden. 25.4.1646


- 5 -

·34.

Copie van de rek.

35. Hendrik Bossuijt Hegghe. 2.8.1681

door Jan Van Bouchaut~::

verkoopt

een behuijst

zie volgnummer

hofstedeken

27.

te OostwincIe

aan· Adriaen

36. Acte proces : Cornelis Willems Hf' contra Marie Clyncke vidua van Guille de Baets Verweerder. Ghebannen vierschaere ghehauden binnen de prochie ende Ambachte van Oostwinckele ten huyse van Jan de Meijere herbergier ten selve dorpe in Ste Huybert. 22.10.1647 (of 1697 onleesbaar) 37. Rek. door Chaerels Goossens als voocht vande achterghelaeten kinderen van Pieter Goossens als ghepr. bij Anthonijne Vande Verre.. Pieter de oudste weese ging in 1640 ter school in Gent en overleed in 1645. 28.4.1646 38. St. door Chrtstiaen Spaus over de vaderlicke sijde ende Christoffel Claeys. over de moederlicke sijde als voochden vande twee weesekinds van wijlent Tanneken Claeys die sij ghepr. heeft bij Jan Spaus haere wettelicken ghetrauden man, de voorschr, weesenbij naeme Joosken Sj. ende Pierken 2j. 3.3.1646 39. Rek. door ] aspar Dobbelaere fs Joorys ende Jan Reyniers als voochden van Cornelis ende Pieter Van Parijs filij J ans, die hij hadde ghewonnen bij J armeken Reijniers, beede saliger Memorie, ter presentie van Jan Dobbelaere schoonvadere, J oorijs ende Pieter Van Parijs wees en van dese in tecxt, De wezen hebben een huis en land te Poesele, een leen te Zomergem en grond te Meerelaere en Staeektevijver. 12.3.1646 40. St. toebehoorende de drij kinderen van Mattheeus van Wassenhove . (+) die hij hadde ghepr. bij Betken Depau te weten ]oorken, Mattheus ende .... van Wassenhove. Voogden: Lucas Van Nevele en Jan De pau, De eigendom van Mattheus Van Wassenhove gelegen te Merendree is verkocht. 27.2.1646 . 41. St. door Pieter Van de Voorde over de vaderllckè sijde ende Pieter Staeyaert_ . .over de moederlicke sijde als wettelicke voochden vanhet achterghelaeten weesekindt van wijlent J orijntken Staeyaert (+ Oostwinkel) gepr. met Joos de Cock bij naeme Betken de Cock 4j. 17.4.1646 42. Jan Hertoghe fs J aques in huwelick hebbende J armeken Vander Straeten verkopen hun deel in een hofstede te Oostwinkel aan Piet er Van der Straeten vercoopers swaeghere. 26.12.1643 43. Andries Dom me en Syntken Claeys syne huusvrauwe .verkopen aan Lieven en J armeken syne luusvrauwe, de wed. van Guillaurne Martens. 7.4.1643 44. Pieter Van Lantschoot ende Jan Van Lantschoot Oostwinkel aan J ooris Dont fs Lievens. 24.2.1643

verkopen

een partij

de Zuttere

land te


-645. Rek. door sr. Heyndricq Vander Houven inde qualiteijt als ontfanghere sendijnghe ghedaen bij bailliu ende mannen van Leene vande Casteele burch van Gendt in datum 18.8.1642. 30.6.1643 46. Rek. door st. Heyndricq Vander Houven .•. zie hierboven nr. 45 30.6.1643

vande vuytende Auder-

25.2.1642.

47. Rek. door Niclaeys Rougiers ende Adriaen Mariman als voochden vande twee jonckste wees en van wijlent Lieven de Bie fs Lievens bij naeme Pieter ende Pieryntken de Bie. 22.7.1653

BUNDEL

315

48. St. door Bachen Laridtsheere ende Preter Maes voochden vande achtergheláeten weesen van wijlent Iooryntkin de Zuttere die sij ghepr. hadde bij Christ iaen Landtsheere haeren wettel. ghetrauden man, de selve weese ghenaemt Iooryntkin Landtsheere . ... loods de Suttere in huwelijek gheweest hebbende met Cathelyne Vander Hoogherstraeten sijne huusvrauwe ende der weesen grootvaeder ende grootmoeder ... 19.11.1652 49. St. toebehoorende de vier onbejaerde weesen van wijlent . Arent Teerlinck schoot Arisdonckstraete, die hij ghepr. hadde bij 1armeken Lampaerts bij J aspaert Teerlinck ende Tanneken, Maeyken ende J armeken Teerlinek, staet zijn overbrynghende Iooris Teerlinck als voocht pat. ende 1an Van als voocht mat. 16.1.1652

en

Waer- . naeme weleken Steelant +

50. St. door Jan de Kesele ende loos de Wilde als voochden vande weesen van Pieter de Kesele ghepr. bij [anneken de Wilde fa Jan ende Vyntken Dhaeninsj de weesen ghenaernt Vyntken, Hansken, Maeijken, Joorken ende [anneken de Kesele. Eigendom te Zomergem. 16.1.1652 51. St. Pieter de Munck He. Maeyken de laeghere, daer hen hoor fondeert de ghemene hoors van Christoffels de Munck, bevoogd met j oor is de Munck ende Ian de Groote. 14~5.1652 . 52. Rek. door Marten Raes fs Gillis als voocht vande onbejaerde weesen van Aernault de 1aeghere gepr. bij Elisabette WiAtevrongele sijne wettelijcke huijsvrauwe was, overgebracht bij Frans ende 1an Raes ter presentie van Gullaeme Wittevrongele ende de wed. van Marten Raes. 18.12.1652 53. Rek. door Jan Van Bochaute fs Pieters als voocht vande vijf weesen van wijlent Jooris Paridaen fs Pauwels, ghepr. bij 1armeken Van Bochaute sijne huysvr. beede dese wèrelt overleden. De weze Ianneken Paridaen huwt met Bernard van Hecke en Pauwel Paridaen. woont te Poesele. 16.1.1652


- 7 -

54. Rek. door Daniel Van Holderbeke als voocht vande drij wees en van wijlent Jooris de Jaeghere ghepr. bij Stoffelijntken Van Holderbeke sijne wetrel. huysvrauwe, (hertrouwt Gabreel Pauwels) ter presentie van Arent Van Vlaenderen medevoocht ende Pieter Van Holderbeke metsgr. Jan ende Antheunis de Iaeghere, Jan de J aeghere, de oudste wees, is gehuwd. 18.1.1652 . 55. St. door Lieven de Bie ende Jan de Craene als voochden over de twee weesen van wijlent Helysabet 'de Bie die sij hadde bij Vyncent de Craene; de voorn. kinderen ghenaemt Cattelynken 3j.5m. ende Tanneken lj.8m. 23.1.1651 56. Rek. door Marten Raes fs Gillis als voocht van de onbejaerde de J aeghere gepr. bij Lysabette Wittevrongele. 12.12.1651

weese van Arent

57. Rek. door Marten Raes fs Gillis : zie volgnummer 56. 58. Rek. door Christoffels Claeys fs Joos als voocht vande onbejaerde weesen van 1an Pauwels ghepr. bij Tanneken Claeys ter eausen het overlijden van J aequemijntken Neyt der weesen grootmoeder ende Joos Claeys haer lieden grootvaeder. 9.1.1653 59~ Rek. door loos Teerlinck als ontfangere vande weesen Arent Terlinck gepr, bij 1armeken Lampaert beede deser werelt overleden. 11.9.1653 60. Rek. door 1an de Walsche fs Andries over het kohier van oncosten van Waerschoot van het jaar 1651. 6.3.1653 61. Rek. door j an Standaert als voocht over de kinderen van Pieter de Waegenaere fs Pieters gepr. bij Maeijken Standaert, ter presentie van Jan ende Pieter de' Waegenaere beede filij van Pieter de Waegenaere. Elisabeth Weijtens_ grootmoeder. 14.10.1653 . 62•. St. door Crystoffel de Backere ende Gullame Dobbelaere als voochden vande weesen van wijlent Pieter de Backere fs Daneels ghepr. bij Jorijntgen de Baets, de selve weesen ghenaemt Gheleijn, Mayken, Catelinkin, Lysebetken, Janneken ende Daniels de Backere. 22.7.1653 63. St. Coornelis Vermeere He. Maijken Van Quakebeke Coornelis Vermeere gheprocreert heeft bij Joorintien Paus twee kinderen: J ah Vermeere ende Ioorts Vermeere daerover dat de voochden sijn Arent (Ver)meere en Mathijs de Pau ende bij de He. gheprocrieert vijf kinderen : Lieven, Lysebet, Pieter, Felyps, Baudewijn Vermeere daerover dat voochden moeten weesen ende sijn Arent Ver mee re ende Adrijaen Quakebeke, 27.7.1653 64. St. door Phls Goethals ende Lieven Dobbelaere voochden vande weesen van wijlent Janneken Dobbelaere fa Geeraert geprocreert bij Jan Goethals fs Jans haeren wetrelieken getrauden man. De weesen genrem t Pieter ende Grietken Goethals. Aansluitend augmentatie bij den doodt ende overlijden vande voorn. Gheert Dobbelaere der weesen grootheere.


-8Augmentatie met het overlijden van Jooryntken Huysman grootmoeder mat. te Ronsele (gronden onverdeeld met de weze van Joos Steyaert, haeren halven broeder. Augrn, met het overlijden van Gheert Dobbelaere : hofstede onverdeeld rriet Lieven Dobbelaere en Iooris Steyaert fs loos; gronden onverdeeld met loos Dobbelaere . en Jan Dobbelaere, bos. met Laureyns Dobbeleaere (5.11.1669) Klacht door Tanneken Pauweis wed. van Jan Goethals. 21.3.1662 65. St. door Jan de Vos vocht over de doodelicke sijde ende Mattheeus van .Waes Amman der prochie van Waerschoot over de levende sijde voochden over de drij kinderen van wijlent Francooys de Vos die hij hadde bij Maeycken de .Poortere . te weten Gaebereelken 8j., Ansken 7j. ende Maeyken De Vos 4j. 7.7.1654 66. St. door Pieter Bloume ende Aerenaut Vermeere vochden over de vier kinderen van wijlent Pieter Bloume fs Pieters die hij hadde bij Passchijnken Vermeere Maeyken 10j., Lievynken 8j., 1armeken 5j. ende Pierken 7m. 29.4.1653 67. St. toebehoorende de twee onbeiaerde kinderen van Andries Maryman fs Andries die hij ghepr. heeft bij Vyntgen Van Lake te wetene Lijesken ende Neelken. Staet overbrynghende Lieven Maeryman voochd pat. ende Franchoys Van Lake voocht mat • ••• dit es de erfve ende huijsen ghenaernpt het bartgen Iigghende binnen Waerschoot daer .Andries Maryman nu jeghenwoordich woont, suyt de Lieven, oost de straete, •.• 20.10.1654 68. St. door Pieter Neyt over de doodelicke sijde ende Lodewijck Doosterlijnck over de levende sijde voochden over de twee weesekinderen van wijlent Jerynkeri Neyt die si] .hadde bij Cornelys Dooster-lijnek bij naeme Ansken 9j. ende Stoffelken Sj.... Pierynken Claeys desen weesen grootmoeder .... Stoffel Neyt sweesens grootvader geschrapt ..•• Gronden van de moederlijke zijde te Lovendegem. 21.7.1654 69. St. door Jan Vande Steene fs Crystiaen ende Marten de Wyspelaere fs jooris vooenden vande weesen .van wijlent Elijsabette Vande Steene fa Crystiaen ghepr, bij Frans de Wyspelaere fs Jooris, de weesen ghenaemt jooris, joorintien ende Ianneken Wyspelaere, 19.5.1654 70. Rek. door Pieter van Hecke fs Baudewijn als voocht vande weese Antheunis Standaa-t ghepr, bij joosijntken Van Hecke, beede deser werelt overleden, ter presentie· van Joos Auwenrogghe bijstaenden voocht •.. 6.5.1654 71. Rek. door Pieter Van Heake fs Baudewijn: zie volgnummer 70. _72. Rek. door Jan Va nder ûogherstraeteIi voocht vande weesen Christoffel de Suttere ende Tanneken-Vander Hoogherstraeten beede deser werelt overleden. Betken halfzuster vande weesen en Iooris de Suttere halfbroeder filij Antheunis. De wezen : J armeken en Niclaeys de Suttere. 24.3.1654··· 73. Rek. door J aecques Vanden Driessche voocht over de weesen Andries Verhille gepr, bij Elisabette Cornelis alle beede deser werelt overleden voor 1650; overgebracht ter presentie van Pieter en Joos Verhille, zonen. 24.3.1654


-9 74. St. Jooris de Backer ende Joosyntken Smet beede overleden. Daervan hoirs bedeghen sijn de naervolgende vier staecken te weten : J armeken de Backer nu ghetraut wesende met Jan Roegiers. Jan, Segher en Laureyns de Backer den: voorschr. Ioorls de Backere ende het voorseijde . J oosyntken Smets kinderen; daervan Segher ende Laureyns noch onderjaerig sijn; daervan voochden bedeghen sijn Jan de Backere fs J ans ende Christiaen de Munck fs J ans. Het huyshauden van dit voorn. sterfhuijs nu aengaen bij den voorschr. Jan Roegiers ende den voorschr. Jan de Backer sijnen swaeger tsaemen alf ende alf. Behuysde hofstede daer de voorschr. hoors nu op woonen op Waerschoot inde J agherpale .•• 19.2.16.54 75. St. Jan de Baets He. J oosyntgen de Munck Vier kinderen bij naeme : Gheleyn, ] oorken, Pierken ende Lisabettgen de Baets. Preter de Munck ende Pieter de Ba_oker als voochden, ter presentie van Gheleyn de Baets oom vande weesen. 15.7.1648 76. St. Bertholomeus Le Becq He. J armeken Hese te vooren wed. van Jan Caes fs Pieter, Caes. Nu een kind : Hans Lebecq, 21.7.1654

waarbij dochter

Elisabeth

77. St. door Bandewijn

Pauwels ende Marten . de Wispelaere .voochden over de ses achtervan wijlent Aerent Pauwels: Vyntken 15j.6m., Iesynken 12j•• Pierken JOj., ]ooris Sj., Jan Sj., Leenken .2j6m. die hij ghepr, heeft bij Maergriete de Wispelaere. De overledene had een 'onwetttg kind J armeken gepr, bij Tanneken Buysse.. alsmede een zoon Christoffel Pauwels bij hetzelfde Tanneken Buysse. 3.3.1654 . ghelaeten

kinëren

78. Rek. door Jan de Groote fs Geeraert voocht vande weese van wijlent Mattheus Daeck ende Martyntken sj aegers beede deser werelt overleden: ter presentie van Geeraert Daeck oock voocht metsgr. Tobias Vande KerCkhove in huwelijek hebbende Maeyken Daeck ende Segher Tollenaere thuwelick hebbende J armeken Daeck en een minderjaerig kind. 28.9.1655 79. Rek. door Christoffel de Backer ende Guillaeme Dobbelaere voochden vande weesen Pieter de Ba cker gepr. bij Jooryntken de Baets sijne geselnede, beede deser werelt overleden; ter presentie van Jan de Craene, Segher ende Carel Rougiers metsgr, Gillis Lip'Peus naeste bestaende vrienden vande selve voorn. weesen. Kinderen : Catelijne, Geleyn, Maeijken, Gillamde Backer, •••• 10.6.1655 30. Rek. door Chatlesvan Lantschoot voocht beneffens Marten Oostvelt beede voochden over de jonckste weese van ] aecques van Lantschoodt gepr, bij Maeijken Oostvelt, ter presentie van Joos én Mrten Claeijs ende meer andere aenhoorders. 5.10.1660 81. Rek. door Jan de Craene voocht vande weesen van wijlent Pieter de Backere ghepr. pij Jooryntken de Baets beede overleden. Maeyken (de oudste wees),

(de jongste), 9.6.1660

Daniel

Betken, janrieken ende Neelken de Backere.


':" 10 82. Rek. door Joos van Compegestelie_ als lent Joos de Cock gepr. bij J anneken Van· Paemele (?) mat. ende Pieter de wijn Henderick voocht vande weesen

vo ocht pat. vande weese 'kinderen van wijVan Vlaenderen; ter presentie van Preter Cocq hoors van Joos de Cocq metsgr. Baudevanden voorn. Cocq gepr. bij Magdaleene

Henderickx,

29.12.1660 83~ Rek. door loos de Cocq fs Jaspart als voocht beneffens Jan Goethals over Maeyken onbejaerde weese van Philips Goethals fs Philips ghepr. bij Sebastinne de Cock fa 1aspart, ter presentie van Pieter Goethals geassisteert met PhIs Goethals vaeder vande selve weese, 19.2.1658 84. St. toebehoorende de kynderen van wijlent Marten ..Claeys fs Jan et Maeyken Van Hyfte te weten: Maeyken, Betken, Joosken, Ganneken ende Mattken dije hij hadde bij Susarme Spriesters, weleken staet overbrynghen Geerelf Van Buijllare ende Abrham de Rycke als voochden. Onbehuijst hofstedeken . int Ambachte van Maldeghem ende. inde prochie van:': Oostwynckel ••• 21.6.1616 85. Rek. door Jan Blondeel als voocht van de wee se van Jan Berdt, ter presentie van Jan Vrient thuwelick hebbende de voorschreven wee se. Joos Vande Waele medevoocht. (twee exemplaren) 9.3.1655 86. Rek. door Christoffel Claeys voocht over de twee onbejaerde kinderen van Jan Pauwels fs Joos gepr. bij Tanneken Claeys, ter presentie van Jan Pauwels vaedere ende Joos Pauwels voocht vande voorn. weesen. Iooris Pauwels .oom vande wezen. 16.4.1656 87. Rek. door Pieter van He cke fs Baudewijn voocht vande weese Antheunis Standaert gepr, bij joosyntken van Hecke beede overleden; ter presentie van Joos Pauwels Baudewijn Rougiers beide ooms vande voorschr. weese metsgr. Betken ende [ooryntken Standaart haerlieden moeyen. 19.12.1656 88.

Rek. door Jan Vande Steene ende Marten van Sele voochden van de weesen van Joos Vanden Steene gepr. bij Catelijne Van Sele ter presentie van Joos Blomme ende Catelijne van Sele vaeder ende moeder. Christiaen Vande Steene ende Maeyken van Vooren grootouders van de. wezen. 28~3.1656

89. St. door Aerent De Suttere ende Jooris De Sutter voochden .over de vier weesen van wijlent Tanneken De Muynck (fa Christoffel bij Maeyken de Jaeger) gewonnen bij Pieter de Sutter als Hd. 10.101656 . 90. Inventaris ten sterfhuijse van Marten Raes. He. j anneken Standaert ende is gemaeckt bij Denys Geeraert ende Franchois Vande Kerckhove. Kinderen: Joosijne gehuwd met Joos de Brabanter, Antheunis, Jan, Francois, •.• . 20~12.1652 91. St. toebehoorende die ses kinderen van Stoffel De Backer die hij ghepr, hadde bij Maeyken Utterschaut bij naeme Maghdeleene, Cat telijne, J erijnne, mitsgr. Daneel, Pieter ende Stoffel De Backer •

I


- 11Voochden : Caerel Roegiers oom pat. ende Jan Utterschaut ••• onverdeelt met Segher ende Caerel Roegiers ••• 27.6.1656

oom mat •

92. St. toebehoorende de weesen van Jacques de Vlieger die hij ghepr, heeft bij wijlent Maeijken Dhont, te weten: Pierynken 9j., Iann.eken 7j., Iaques 5j., Joos 2j. Voochden : Hubrecht de Vlieghere pat. ende Adriaen de Vlieghere mat. 26.9~1656 93. St •. Laurens Gheernaert + sporckele 1655 He. Peryntken Dhooghe fa Joos, over de weesen : Maeyken ende Madaleen naert, Voochden: Joos Gheernaert ende Guillaume Dhooge. 25.1~1656 94. Proces tussen Andries verweerder. 30.5.1656

Vanden Kerckhove Hr contra

Gheer-

Jooris Van Vooren fs Seghers

95. St. Pierynken Bogaert fa Gedgoens, gehuwd met Lieven Teerlynck fs Ians K. J ooryntgen. V. Marten Bogaert en Lieven Peertsmaele. Gronden varide moeder gerneene met Pieter Bogaert oom vande weze. 10.6.1653 96. Rek. door Iocris Pauwels fs Iocris ende Jan Van Bochaute fs Pieters voochden vande vijf weesen van loods Paridaen fs Pauwels gepr. bij Janneken Van Bochaute beede deser werelt overleden, ter presentie van Pauwels ende Iocris Paridaen als hoors hiertoe versocht. Kinderen: Pieter, Ianneken, J ooris, Pauwels. .... ~ 28.5.1657 97. St. door Daneel Lippens ende Symoen Van Nevel voochden over die twee wees en van wijlent Ianneken Lippens (fa Franchoys en Maeyken Martens) die sij hadde bij Aerent Vermeere bij name Frans-ken 4j. ende Janrieken 3m. 3.7.1657 98. St. door Jaecques de Backere fs Lievens ende Iooris Pauwels voochden vande vier kinderen van wijlent Tanneken de Backere fa Lievens ghepr. bij Iooris Pauwels f's-Pierers, De weesen ghenaemt : Pieter, Lieven, Jan ende [oos Pauwels. 2.10.1657 . 99. Rek. door Pieter Van Hecke fs Baudewijn als voocht vande onderjaerigghe weese van Antheunis Standaert gepr. bij Joosijntken van He.oke ten overstaen van loos Pauwels oom, Arent Van Hecke ende Lysebette Standaert de weese m'oeije 9.1.1663 100. St. omme de vijf weese kinderen van wijlent 1an van ken de Pau bij naeme Stoffel 24j., Jan 22j.6m., J OQIÜ; 17j. Voochden: Cornelis De Meijhere over de doode over de levende sijde • ... in Waerschoot op de keure in de Arysdonckstraete bijlexken daer achter tsaernen ghenaemt den beijgaert 20.7.1660

Herseele ghepr. bij Lievijn12j., 1armeken 20j. en J erynken sijde ende Jan de Pau een hofstedeken ....

me teen

101. St. om de vier achterghetaeren weesen van Jan de Smet fs Pieters: Janneken 12j.6m., Pierijnken 10J. Ierynken 7j8m. en Pauwelynken 2j. al waer He ghebleven is Pierynken Muelemans der weesen moeder. .


- 12 Voochden: .Pieter de Smedt en 1an Meuleman. ~.. eene ofstede ande muelen bij de kercke ... 20.7.1660 102. Extraiet uyt den st. ten sterfhuyse van Dheer Cornelis Desmet wijlent bailliu van Oostwinckele, die aldus rnaeekt Pierynken Martens fa 1an, He. Voochden: Pieter Martens ende j an Claeys voochden van de vijf weesen. Baronije van Leijschoot ende heerelijckhede van Oostwijnckele van 23.6.1659 Guilliame du Pre baljuw, Vincent Matthys burgemeester; Guilllame Coppens,. 1an Matthijs, Marten Bogaert. en 1an Sierens schepenen. 103. Extraiet uyt den st. toebehoor ende het onbejaerde kind van Cornelis Degheeetere geprocrieèrt bij wijlent Paesschijntien fa Andries Desmet met naeme Andries Degeetere. Voö::hden: Andries Desmet en loos Ysenbaert Extraiet van 2.7.1647. Ortgineel voor de wethouders van de Baronije ..van Leijschoot ende heerelijckhede van Oostwijnckele van 10.12.1644. Cornelis Desmet baljuw, 1an Loo burgemeester, Vincent Matthijs en Ionas de .Meijere schepenen.

.

104. St. door Symoen Van Laere en Pieter Van Ipere voogden .vande vijf weesen van wijlent J an Teerlinck fs Gillis die hij ghepr. heeft bij wijlent Vyntken Van Lare, de weesen : Lieven, Maeyken, Tanneken, joorken ende Hansken Teerlinck. Behuysde .hofstede te Somerghem 't Stokevyvere uytten hoofde van haere moedere Livyne van Laere, onverdeeld met de wees en Arent Van Laere en Simoen Van Laere... onder de barronnije van Maldeghem ende inde prochie van Oostwinckele ... 6.3.1645 . .

_._-

105. Rek. door Joos Vande Compegestelle als voocht vande kinderen van Pieter Henderickx, ter presentie van Baudewijn Henderickx als hoor ende loos Compegestelle als doender. 7.12.1655 106. Rek. door Jan Blondeel als voocht van de wee se van 1an Berdt, ter presentie van Jan Vrient in huwelick met de voorschr. weese. 9.3.1655 107. St. toebehoorende de vijf weesen van Jooris de Vlieghere s.m. die hij hadde bij Vyntgen _Geernaerts te weten Miehiel. Hareken, ]oorken, Pierken ende Grietken; J an de Vlieghere meerderjarig. Voochden : Ian de Vlieghere pat. ende I an Gheernaert mat. Hofstede te Waerschoot inde Neerevoorde. 21.7.1655· 108. St. door Jan Pauwels fs Jeroons en Mr. Gillis van Gheldere voochden vande kinderen van wijlent Vyntkin Pauwels ghepr. bij Antheunis Colpaert. De weesen : Vyntkin, 1anneken, Zegher ende Antheunis Colpaert. Pieryntken Colpaert in huwelijk met Frans de Baets waarvan Ioorkin de Baets . ••• behuusde hofstede binnen Waerschoot inde 1agherpale daer den weesen moedere uyt gestorven is •••. 14.1.1654 109. Inventaris ten sterfhuus van Jooris Pauwels fs Joos s.m. alwaer He ghebleven is Stoffelyne De Muynck fa lans. 16.1.1655


- 13_110. St. door jooris Roegiers ende Antenijs Witijnck voochden vande wees en van wijlent Adrijaneken Roegiers fa Arens ghepr. bij Gillis Wijtinck. De weese Arent Wijtinck. 16.2.1655 111. Dit naervolgende zijn de gronden van heerven die j oorijs de· Backere achterghelaten heeft. Hij was gehuwd met [ooryntken Smet fa lans. Kinderen: j an, Segher, Laureins ende Jarmeken de Backere • ••. behuusde hofstede te Waerschoot Oostmoere. z.d. (anno 1655) . 112. St. door Fransols Vande Velde ende [ooris Claeys fs Pieters voochden vande twee weesen van wijlent Abraham Vande Velde fs Nicolas, ghepr. bij Pierijntken Claeys. De weesen: Claeijskin ende Joorijntkin Vande Velde • •.. behuusde hofstede te Waerschoot inde Voorde •.• 12.10.1655 113. Rek. door Christoffel de Báckere ende Guillaem Dobbelaere voochden vande weesen Pieter de Backere gepr. bij Joorijntken de Baets ter presentie van Jan de Craene, Segher ende Carel Rougiers metsgr, Gillis Lippens naeste bestaende vrienden vande weesen. 10.6.1655 114. Rek. door j aques de Backere voocht vande weesen Arent de laeghere ende Ioosijntken de Backere der weesen vaedere ende moedere, ter presentie van Daniel van Hölderbeke ende 1aques de Backere als voochden. Kinderen : Frans, Vyntken, Tanneken, Sintkin de J aeghere, ••• 24.4.1663 115. Iaspaert ende Joos Teerlynck filij J ans over Jan Teerlijnek onsen vaedere verkopen aan Jan Peers fs Ians voor Joos van Compegestelle behuyssde hofstede te Oostwynckele op het ambacht. 4.4.1663 116. St. door ] ooris de J aeghere ende Christiaen Depau als voochden van Charles ende Pieter Depau weesen van wijlent Catelijne de J aeghere ghepr, bij Fransels Depau, mitsgr, Antheunis Depau broeder vande selve wees en ende ghepr. alsvooren bij houwelijek sijn selfs man bede gen. . 1.4.1659 . 117. Rek. door Jan de Sutter fs Joos als voocht vande weesen van wijlent Baudewijn Martens ghepr, bij J aecquemijntken de Suttere ter presentie van Pieter Slock oom, J aecques Neyt ende Joos Martens. . -Bandewijn Martens (Hd) was in tweede huwelijk met ] oosijntken de Vliegere. 18.11.1659 . 118. St. om Syncken van Bachaute nu aut van [aere wesende .een jaer ende vier maenden . weesekint van Betken Copens dat sij hadde bij Pieter van Bachaute auder (Hd). Voochden : Symoen Copens over de doode sijde ende ]ooris van Bachaute over de levende sijde. 1.4.1659 119. St. door Pieter de Groote ende Jan de Muijnck voochden vande vif wesen van wilent Jan de Groote ghepr. bij Lanneken de Muijnck. De weesen : Joos, Stoffelken, Pieryntken, Maeyken ende J armeken de Groote, 29.4.1653


- 14 120.

st.: J armeken van Wassenhove waervan hoor bedeghen is J aques de J aeghere .dese achtergelaeten weesekint 4j. ende Hd. Jan de J aeghere. . Voochden : Mattheeus van Wassenhove over de doodelicke sijde ende Antenijs de J aegher over de levende sijde. 15.10.1659

121. St. om de drij kinderen van wijlent Pierijne Buijce die si] hadde bij Antonijs Wytens als Hd. Wezen: Liefken 14j., Maeyken l l j., ende Stoffelken 4m. de welcke doen maecken Lauwereys Buyce moederlicke sijde ende Philips Wytens over de vaederllcke sijde. 14.10.1659 122. St. door Jan Geernaert ende Christoffel de Smet voochden over de weesen van Joos Geernaert ghepr. bij Maeijken de Groote als He. Wezen: Pierken ende Maeyken Gernaert. 15.7.1659 123. Rek. door Frans van Laere voocht vande onbejaerde fs Gillts die hij gepr. heeft bij J armeken Standaert. 29.4.1653

kinderen

van Marten

Raes

124. Rek. door Isbrant greffier deser ambachte als curateur vande becommerden steirfhuyse van Jooris de Kesele + Waerschoot Beke, Kinderen : Pieter, Geeraert, Christoffel de Kesele, ..• (sterk beschadigde lias) z.d, (1659) 125. Liquidatie door Joos Terlinck als deelvoocht vande drij weesen van wijlent Arent Teirlinck gepr. bij J anneken Lampaert beede s.rn, presenterende aende selve weesen te weten Arent, Maeyken ende J armeken Teerlinck fs Arents. Tanneken Teer linck is gehuwd. 11.9.1653 126. Rek. door Pieter van Hecke als voocht vande weese van Anthone Standaert gepr •. bij ]oosijntken Van Hecke beede deser werelt overleden, ter presentie van Baudewijn Rougiers .als oom. Betken Standaert der wee se moetje. 16.12.1659 127. Rek. door Vincent Geeraert als voocht vande weesen van wijlent Mattheus van Wassenhove gepr. bij Betken de Pauw ter pesentie van Lucas van Nevele ende ] an Rougiers wettelicke geereerde voochden. 1.10.1659 128. Rek. door Pieter de Wispelaere over de vendyce gehauden ·ten sterfhuyse van Jan Rijckaert ... ;=fs ? Marrens op den 30.1.1658 ter presentie van Marten Rijckaert, Jan Rijckaert, Pieter Goethals ende Lieven Van Lantschoot ende Plips Goethals fs J ans. thuwelijck hebbende de weese van Niclaeijs Rijckaert. 28.11.1658 129. St toebehoorende de drije onbejaerde weesen van Magdaeleene Heyndricx fa Baudewijn ghepr. bij Joos de Cock fs Jan. Voochden Jan Teerlinck fs J ans ende Bandewijn Heyndricx fs Baudewijns. 18.6.1658 130. Rek. door Baudewijn Hendrix als vooent mat. vande drij joncxste weesen van wijlent Joos de Cocq ende Madaleene Heijndrix (Henderix) sijne huysvrauwe. Noe de .Cocq halfbroer vande weesen als voocht pat. Elisabeth de Cocq halfsuster


- 15 vande weesen dochter van Joos de Cocq bij Joorijnken Steyaert fijeter Steyaert fs Martens en Pieter van Vooren. 18.11.1664 131. St. om die ses weesen van Maertin van Hooreweghe bij naeme Maeyken 13j., Lauwerijnken l l j., Maertijnken Voochden : Francooys de Wlspelaeré over de moederllcke sijde, 19.6.1658

bevoogd met

de Wispelaere die hij ghepr. hadde bij Maeyken 23j., J erynken 17j., Betken 15j., Grietken de Wispelaere 2j.6m. . over de vaderlicke sijde ende Joos Schèpens

132. St. door Jan Vanden Beirghe ende Gillis van Buijsele voochden vande drij weesen van wijlent Jan Vanden Beirghe fs Bertholomeus ghepr. bij Vyntkin van Buijsele fa Gillis, de se weesen : Pierijntkin,· J aecquemijntkin, ende Joosijntkin Vanden BeÏrghe, de audste van hem lieden nu ter tijdt maer audt en is vijf jaeren ende thien rnaenden. 19.2.1658 . 133. Rek. door Daniel Lippens ende Symoen Van Nevele als voochden vande weesen van wijlent Arent Vermeere die hij ghepr. hadde bij J armeken Lippens ter presentie van Jan Schroo ende Betken zijne dochtere. He gebleven ten desen sterfhuyse mitsgr. Cornelis Tack daertoe versocht. (dubbel exemplaar) 8.6.1659 134. Inventaris ghemaeckt bij Maerten Bogaert ende Cornelis Matthijs ten sterfhuyse van Tanneken Dobbelaere alwaer Hd. is ghebleven Joorijs De Jaeghere f's Pieters J oosijntgen Dobbelaere zuster vande overledene. 1.10.1657 135. Rek. door Gillis de Zuttere f's Pieters over vier jaeren landtpacht ende huyshuere toebehoorende den voorn. Gillis de .Zu ttere ende Elias Staelens met Charles Loete ende Niclaeijs Vincke mitsgr. de drij onbejaerde weesen validen voorn. Pieter de Zuttere presenterende aan Pieter de Munck voocht, Elias Staelens, Chaerles Loete, Joos van Quakebeke ende meer andere aenhoorders, Cathelijne de Zuttere (de jongste weze), Niclaeys Vincke gehuwd met Tanneken de Zut tere ende Charles Loete in huwelijk met ..... 30.1.1657 136. St. toebehoorende de ses bejaerde .ende onbejaerde kinderen van Mattheeus de Geetere gepr, bij Martijntgen van Cotthem bij naeme Pieter, . Jan, Joos, Claeys, Maeyken ende Leenken de Geerere. Voochden: Jan Debbaut en de 1an Vanden Berghe. 3.12.1652 137. Rek. door Pieter de Wispelaere over de vendyce ghehauden Jan Rijckaert (fs) Martens op den 30.1.1658 . Zie ook volgnummer 128.

ten sterfhuyse

van

138. Rek. door Joos Pauwels fs Joos als voocht vande weesen To oris Pauwels over de venditie ten sterfhuyse ghehauden op den 12.2.1657 ter presentie van Jan. de Munck medevoocht, ende Jan Pauwels oom metsgr. Joos Ketckaert swaeger vande voorschr, weesen. 9.8.1657 139. Project omme te .maecken staet ten sterfhuyse van wijlent Mattheus Daeck in huwelijek ghehadt hebbende Martynkin J aghers , tsterfhuys is ghelegen binnen Waerschoot. Voochden : Jan de Groote mat. ende Gheeraert Haeck (Daeck ?) pat. ende is ten sterfhuyse gebleven een weese ghenaemt Janneken Daeck ghepr, bij tvoorn .: Martijntien J aghers. 25.11.1653


- 16 140. St. door Jan de Pau fs Pieters ende Joosvan Hecke fs Iaeques als vooebden . vimde twee weesen van wijlent Fransois Depau fs Pieters gepr. bij Maeijken . Van Hecke fa Iaeques de zelve weesen ghenaemt Pieryntkin ende Christijntkin de Pau • ••• 1/14 paert in seven partijen van lande binnen Waerschoot Arisdonck consisterende in hofsteden ende saeijlanden ghebruyckt ende bewoont bij den voorschr. Pieter Depau der weesen .grootvaedere ••• 13.11.1657 141. Rek. door dheer Jan Bapta Isebrant greffier vanden ambachte van Waerschoot over de venditie vande hoors van 1ooris de Vlieghere fs Michiels ter presentie van Jan ende Michiel de Vlieghere metsgr. 1an Geernaert als voocht, 9.12.1658 142. Leveringe van gelden tot betaelinge vande oncosten gesproten uytte presije van landen ende bosschen gheleghen binnen de prochie van Waerschoot •.. 1.6.1659 .. Wijken : Oostmoere - Kerckstraete - Weststraete - Beke - Voorde - Harisdonck, BUNDEL

316.

143. Rek. door Pieter de Meyer fs Jonas als voocht gheweest Cattelijne de Meyer dochter vanden voorn. jonas, 13.7.1666

i.p.v. loos de Meyer,

144. St. Maeyken van Bouchaute + Waerschoot dorp Hd. Adriaen Pieters ; ten weleken sterfhuyse hun hoirs fonderen Pieter ende J oosyntken Pieters bij ghetijde audde van 25j., midtsgr. Jan Van Bouchaute fs Pieters ende Pieter Pieters als apparente voochden van Joos, Jan J armeken ende Maeijken Pieters allen kinderen vande overledene bij desen Hd. 10.10.1665 . 145. Augmentatie van staet toecomende Pieter ende Pieryntken Vande Voorde minderjaerige weesen van Jan Vande Voorde ende Sara Van Holderbeke zijne huysvrauwe beyde overleden. Voochden: Daniel Van Holderbeke ende Segher Vande Voorde. Pieryntken Mangelaers eerste huysvrauwe van Daniel Van Holderbeke de wee se grootmoeder (waarvan staet van 14.12.1638) 19.4.1667 146. St. Ianneken Roegiers fa Neclays + Waerschoot bij den Bereh. Hd. Gillys Depau die desen staet rnaeekt ende overgeeft aen Jan Roegiers fs Neclays ende Passchier de Pauw vooehden over de vier weesen van de overledene bij desen Hd. met naeme : J an 14j.~ Neclays 12j., Lievyntien lij. ende Pierken Depau 3j. Gronden onverdeeld met Betken De Neve (grootmoeder mat.) Jan ~ Gillis ende Pierynken Roegiers ooms ende moeye; Passchier ende Daniel de :Pau: ooms pat. 22.3.1667 147. St. Elisabeth Roegiers fa Bandewijn Hd. Gillys van Bachaute fs Gieryck Voochden Joris Van Sluijs voocht over de doode sijde ende Pieter van Bachaute voodtt over de levende sijde, Weesekint : Elisabet van Bachaute 7 weken • ... onverdeelt met de weese Fransoys Standaert, J ooris Vander Sluijs, Cat telijne Roegiers ende Baudewijn Roegiers • ••• sesde deel in een woonhuijs daer Baudewijn Roegiers der weesen grootvaeder woont. 11.1.1167


- 17- 148. Rek. door Pieter de Pauw fs Franchoijs de parochie van Waerschoot. 20;2.1662

als ontfangere

vande vuytsendinghe

van

149. St. Elisabeth Pauwels fa J ooris + Oostwinckele Hd. Joos Kerchaert fs Hendrick Sacharias Kerhaert en Jan Goethals fs Jan voogden van Heyndrick, Cornelia ende Christoffelijnken Kerchaert onderjaerige kinderen vande voorn. Joos Kerckaert ghepr. bij dese overledene. Gronden vande moederlicke sijde te Waarschoot envan de vaderlicke sijde te Merendree en te Lovendegem. Elisabeth Kerckaert shauders alve suster. 11.6.1667 150. Rek. door Daniel van Holderbeke als voocht beneffens Segher Vandevoorde over de twee achterghelaeten weesen van wijlent Sara Van Holderbeke ghepr. bij Jan Vandevoorde beede overleden. Andries de Pau in huwelijk gehad hebbende de moeder van de weesen. 22.9.1665 151. Rek. Steven de Prince inde. qualiteijt van den ontf'anck, handelijnghen bij hem ghedaen ende ghenomen te weten van sett ijnckbouck op de bosschen vande jaere 1663 gheleghen binnen de prochie van Waerschoot. 25.2.1665 152. St. Sentijntken Geirnaert + Waerschoot inde Weststraete bij de Keere Hd. Heyndricq Vand:enbroucke ten weleken steirfhuyse sij oock hoirs fonderen Joos Van Haeeke in huwelick met J armeken Vandenbroucke, midtsgr. Christoffel Vandenbroucke ende den voorn. Joos Van Haecke als voochden van Pieter, Anna, Catelijne ende Pierijntkin Van den Broucke alle kinderen vanden Hd. bij dese overledene. 22.6.1666 153. St. Passchijntken Vermeere fa Jooris Hd. Lieven Neyt fs Jans ende hoirs bedeghen Preter Blomme fs Preter ende Arent Vermeere fs Iocris beede voogden over de twee weesekinderen (Maeyken en Ianneken) die het voorn. Passehijntken ghepr. heeft bij Pieter Blom me haeren eersten man. Sijnde den voorn. Arent Vermeere ende Jan Neyt fs J ans ooek beede vooghden over de drij weesekinderen van voorn. Lieven Neyt ooek ghepr. aen tvoorn. Passchijntken bij naeme Jan l Oj., Cathalijne 7j. en Jooris Neyt 14m. 23.3.1665

154. St. omme Denijs, Andries ende Pierynt.gen Gheer;aert Vyncents Gheeraerts kinderen die hij ghepr, heeft bij joosijntgen Goethals met den overlijden van hun moeder. Voogden: Jan Gheeraert voogd pat. ende Andries Goethals voogd mat . . ... een seste paert in ontrent vijf ghemete uyt hoofde van J aecques Goethals den weesen grootvader ... .•• weesen grootmoeder Maeyken de WalSche .... Hofstede te Waersehoot inde Weststraete waer Vincent Gheeraert op woont. 9.2.1666 155. St. Vinchendt Stofferis fs Philips ende J armeken Van Parys sijne huysvrauwe was, daer sijn hoors Arnaudt Pauwels f's Lans getrauwt hebbende Joosijnken StofIer is, Maeyken, Tanneken, J armeken ende Jan Stofferis alle kinderen vande voorn. Vinchendt ende Janneken Van Parys. 6.7.1666 156. Rek. door Jan de Pauw fs Pieters als voocht neffens Joos Van Hecke van Pieryntken ende Chrîjsttjne de Pauw minderjaerige weesen van Franccts de Pauw ghepr, bij Maeijken Van Hecke. 6.7.1666


- 18 157. Rek. door Ian de Pauw fs Pieters als voocht neffens [aspaert de Cramer van Chrijstijne ende Maeijken de Pauw minderjaerige weesen van Daniel de Pauw. fs Pieters, ghepr. bij Ioosljntkin Grijp zijne huysvrauwe. 6.7.1666 158. Rek. door Andries de laeghere fs Jans thuwelijck hebbende J armeken de Dobbelaere fa lans als hoir ten sterfhuyse vanden voorschr. Jan de Dobbelaere fs Andries. 1an de Dobbelaere was voocht over de drij weesen van Andries de Pauw fs Andries ghepr. bij Pier ijntken Van Sele (die hertrouwde met loos Vande Kerckhove) gheputeert bij Andries de ] aeghere ter presentie van Pieter de Pau fs Andries, loos Vande Kerkhove schoonvader ende Marten Van Sele voocht mat. vande onbeiaerde kinderen van Andries de Pau. J ooris de 1aeghere fs frans, hauder bleven ten sterfhuyse van Philippijne de Pau, dese weesen moetje. 9.11.1666 159. Rek. door Pieter Pauwels fs Baudewijns als hoor ten sterfhuyse van voorn. Baudewijn sljne vader die in sijn leven voocht was vande weesen van Arent Pauwels ghepr, bij Margriete de Wispelaere sijn huijsvrauwe alsnu beijde deser weerelt overleden ende deselve weesen ghenaemt Pieter, Ioorts, Jan, Mattheus, Lievijnken ende Joosijntken Pauwels, ter presentie van frans de Wispelaere voocht mat. mitsgr. Pieter ..Pauwels bij overjaerighe aude sijn selfs wesende. 6.7.1666 160. Rek. door Mr. Steven 19.2.1664

de prince over de ommestellijnghen

van 2.1.1663

161. Inventaris ghemaeckt ten sterfhuyse van Madaleentken Coppens Hd. Jan de Munck Vier kinderen : Pierijntken in huwelick met Antone de J aghere, mitsgr, Jan, Elijas ende Maeijken alle drij noch minderjaerig. Voochden : den voorschr. Antone de ] aghere ende Sijmoen Coppens. 4.11.1664 162. St. Preter Verhylle + 2.3.1664 .. He. J anneken Vande Woestijne derde huysvrauwe van Pieter Verhille. Voochden : ••• Hermans ende Joos Verhyle over Joos Verhylle onderjaertg kind van Pieter Verhylle ghepr. bij Elisabeth Vande Kerckhove s.rn. Lieven Van Hyfte mitsgr. voorn. Joos Verhylle als voochden van Jan Verhylle die den voorn. Pieter Verhylle heeft ghepr. bij Maedeleene van Hyf'te s.m. sijne tweede huysvrauwe, 17.6.1664 163. St. gemaeckt door Pieter 1acquis fs Adriaen ende I an de Kesele fs Pieters voochden vande vier weese kinderen van wijlent Adriaen 1aequis fs Adriaen die hij ghepr. heeft bij Lievinken de Kesele fa Pieters. De weesen bij naeme Jan 8j., Adriaenken 6j., Pieter 4j. ende Mattheus J aecquis Ij. 5.2.1664 164. St. Jan Meire fs Cornelis + Waerschoot Oostmoere He. Margriete de Looze die dezen staet maeckt en overghevende aen jooris Meire ende 1an de Loose voochden van Cornelis, Guillarne, Ioorijntken ende Maeijken Meire alle kinderen vandenoverledenenbij dese He. I an de. Backere alsnu in huwelick sijnde met te voorn. weese moedere. 1.12.1665 165. St. Pierijntkin de Groote + Waerschoot Weststraete Hd. Domin de Hmw. Voochden: loos de Groote f's [ans ende Passchier de Pau over Dorn ijn, 1anneken, Lievijntkln, Maeijken ende Ioor ijntkln de Pauw alle kinderen


- 19 vande overledene bij desen Hd. . . . De wed. van Jan de Groote der voorn. weesen grootmoeder woont op de hofstede te Waerschoot in de Weststraete. Janrfken de Muijnck wed. van Jan de groote . grootmoeder en grootvader van de weesen. 24.3.1665 166. St. omme Pierken, J oorken ende J aecques Standaert Cornelis kinderen die hij ghepr, heeft bij J armeken de Pau sijne wettelicke huysvrauwe; met het overlijden van hun moeder. Voochden: Christoffel de Vuijst pat. ende Pieter de Pau mat. Hofstede te Waerschoot Oostmoer daer der weesen vaeder nu op ende inne woondt. 3.3.1665 167. St. Joos Rougiers fs Arendts + Waerschoot He. Jaecquemijntken de Keijsere de welcke desen staet heeft doen maecken overgheeft aen Laurs Rougiers fs Arendt voorsehr. ende Lieven de Dobbelaere voochden van Magdaleene, Maeyken, J anneken ende J oosijntkin Rougiers alle ren van Joos ghepr. bij dese He • . Gheeraert Sloek ter eausen van Tanneken Lippens sijne huijsvrauwe, weduwe Arendt Rougiers haeren eersten man gheweest ende dese weesen grootvaedere. Eigendom gemeene ende onverdeelt met Laurs Rougiers voogd vande weesen de weesen van Pieter Pieters verweekt bij Maeijken Rougiers fa Arendts. 24.3.1665 168. St. Madeleen Geene Hd. Iooris de Smedt Voogden: Chrijstoffels de Smedt pat. ende Matthys Catelijnken de Smet 4j. 24.9.1669

Gheene mat.

ende kindevan ende

over de weese

169. St. ende tweede augmentatie omme de twee weesen van Jan Goethals gepr. bij J armeken Dobbelaere fa Geeraert bij het overlijden van Geeraert Dobbelaere der weesen grootvader." Presenterende aen Jan Goethals haerIieden vader beneffens Phls Goethals ende Lieven Dobbelaere voogden. De weesen competeert twee deelen van sesse van de helft van een hofstede daer Geeraert Dobbelaere overleed, waervan d'ander deelen toecomt Lieven Dobbelaere ende Iooris Steijaert fs Joos. 5.11.1669 170. St. door Philippus Goethals ende Lieven Dobbelaere als vooghden van de weesen van wijlent . J annekenDobbelaere fa Geeraert gepr. bij Jan Goethals fs Jan. De weesen ghenaem t : Pieter ende Griet jen Goethals. Augmentatie bij het overlijden van Joorijntjen Huijsman de weesen grootmoeder. Eigendom te Ronsele onverdeeld met de weesen van Joos Steijaert haerlieden alfven broeder. 171. Aernoudt en Jan Dobbelaere fs Lievens, mitsgr. Pieter Rougiers thouwelijek hebbende Petronelle Dobbelaere fa Lievens voorschr. verkopen aen jan Thietens. fs .J ans een behuysde hofstede te Oostwirrekel op dheerliehede. 13.3.1688 172. St. door Bandewijn Roegiers ende Jan de Craene voochden over de drij weesen kinderen van Maeijken Roegiers fa Stoffels die sij ghewonnen hadde bij Vincent de Craene bij naeme : Grietken 9j., Betken Bj, ende Ansken 3j. 13.12.1661 173. St. Jan Vander HoogerstrĂŠieten fs Daniels + Waerschoot Oostmoere He. Cernelia Mariman fa Adriaen. Hoirs: Pieter Vander Hoogherstraeten ende Andries Mariman fa Adriaen voorschr, voochden van Daniel, Pieter ende Tanneken Vander Hoogherstraeten. 18.2.1661


- 20 174. Rek. door Steven de prince van de settijnckbouck Waarschoรถt, over het jaar 1662. 2.4.1664

vande bosschen gelegen te

175. St. door ] an de Meyere fs ] oos ende Cornelis De Brabantere voochden vande vijf weesen .van wijlent ] aeques Vande Velde fs Franchoys ghepr. bij Cathelijne De Brabantere. De weesen ghenaemt Laurs, Frans, ] anneken, Neelken ende Maeyken Vande Velde. z.d. (1663) 176. St. omrne de drij onbeiaerde kinderen van ] an Dhertooghe ghepr. bij J armeken Verstraete zijne huijsvrauwe. De kinderen ghenaem t ] aques, Maeijken, ende Betken Dhertooge; met het overlijden van ]anneken Verstraete hun moeder. Voogden: Jaques Dhertooghe oom ende voocht pat. ende Pieter Verstrate oom ende voocht mat. Eigendom te Oostwinckel "de boonsticken" en een behuusde hofstede langs de straete gaende van Oostwinckele naer Huerssele waer den Hd. op woont. 20.2.1663 177. Piet er Van Nieuwenhuijse getrauwt hebbende ] armeken van Waes verkoopt aen Baudewijn de Meijere fs Cornelis een stuck lant gelegen op de prochie van Waerschoot op de ceure van Sleijne tot Artsdorrek. 27.2.1663 178. St. Gillis Velghe + Ronsele 1667 He. OIr i styngen Verhaeghe Voogden: Lieven Verhaeghe voogd mat. ende Cornelis de Valcke ex officio voogd pat. vande twee weesen ghenaempt Guillaeme 5j. ende Lyevyne 13j. 13.12.1667 179. Extraiet uijt den staet van ]ooris van Vlaenderen fs Jan + Oostwinckele op de Heerelijckhede. He. Lauryntien Vanden Driessche fa Marijn. Abraham van Vlaenderen fs J ans vooght pat. ende Adriaen de Caluwe vooent mat. van de twee weesen met naeme : ] an ende Marten van Vlaenderen fa Jooris ghepr. bij Laureijnken Vanden Driessche. Voor de wethouders vande Baronie van Leijschot en de Heerelickhede vim Oostwijnckele 17.12.1667 180. Extraict uijt de rek. van Arent Vercruysse als vooght beneffens Piet er Van Kerrebrouck over Layken onbejaerde weese van Philips Rijckaert ghepr, bij Janneken . Rijckaert sijn eerste huysvrauwe โ ข ';Voor. baillieu burgemeester ende schepenen vande Baronie van Leyschoodt ende Heerelijckhede van Oostwinckele 17.7.1666 181.Augmentatie door Jan de Dobbelaere fs ]ooris Hd. ten sterfhuyse van Iarmeken: Wittevrongele zijne huysvrauwe mitsgr, [aspaert de Dobbelaere fs Ioorls ende Charels Vander Sluys fs Joos voochden van Joos ende Grietken de Dobbelaere weesen van tvoorn. J armeken ghepr. bij den voorn. Jan 'de Dobbelaere. 15.1.1662 182. St. omme Pieter, Cornelis, ] an ende ] armeken Matthijs onbejaerde kinderen van Vincent Matthijs ghepr. an Cathelijne Vrient fs Pieters, beneffens Gheeraert Martens ende Joos de Vrient voochden van de vier kinderen; mits het overlijden van hun vaeder Vincent Matthijs + Oostwynckel onder het Ambacht van Waerschoot aen de Langhe straete 1666. Hoeyrs: Chrystoffels ende Nyclaaeys Matthys fs Vyncent, Marten Claeys in huwelick hebbende J anneken Matthys ende Phylijps Van Vlaenderen in huwelick hebbende

'.


- 21 _. Pierijngen Matthys fa Vyncent die den voorn. Vyncent Matthys heeft ghewonnen in sijn eerste huwelick bij Stoffelijngen de Pau ende Gheeraert Martens ende loos Vrient als voochden vande onbejaerde weesen van de voorn. Vyncent Matthys die hij. heeft ghewonnen bij Catelijne Vrient fa Pieters te wetene Jooryngen Matthys in huwelick met den voorn. Gheeraert Marrens ende Pieter, Cornelys, Ian ende J armeken Matthys filij Vyncent ghewonnen staende het huwelijek met de voorn. He. 1.3.1667 . 183. St. toebehoorende Betegen Heyndrick onbejaerde weese van Bauwen Heyndrick fs Pieters ghewonnen bij Fransyntgen de· Wilde fa Pieters, mits het overlijden van hun moeder. Voochden: Bauwen Heyrtdrickx ende Gillyame de Wilde. 12.9.1656 . 184. St. toebehoorende de onbejaerde weese van Pieter de Geetere fs Mattheus bij Franscijntgen de Wulf, mits het overlijden van zijn moeder.· Voogden: Mattheeus de Geetere ende Pieter de Wulf. 15.12.1654

ghepr,

185. St. toebehoorende de weese van Cornelis Rijckaert fs Lauwereyns bij naeme Bauwen Rijckaert ghepr. bij Tanneken Van Laere fa Arents, mits ·het overlijden van zijn vaeder. Voogden: Arent Vercruyssen ende Marten Sloeg. 20.2.1657 186. Extraiet uijt de rek. van Andries de Smet als weduwnaar ende Hd. ten sterfhuyse van Margriete Standaert overleden 't Sente Lucas daeghe int jaer 1647. Voor wet van het ambacht ende Baronie van Maldeghem op 13.12.1651; de selve overgevende aen Frans Isenbaert voocht van tkint van Cornelis de Gheetere. Voor wet van de Baronie van Leyschoot ende heerelickhede van Oostwinckele: Cornelis de Smet baljuw, Jonas de Meijere, Vincent Matthys, Guille Coppens en Joos Bultinck schepenen van de baronie van Leyschoot. 18.3.1656 187. Annex van staet omme het onbejaert kint van Cornelis de Gheetere verwekt bij Passchijnken fa Andries de Gheetere, bij 't overlijden van Margriete Standaert de voorn. weesen grootmoeder + Ste Luycas daghe ghepasseert den 13.12.1647 ende neffens der weesen eersten staet ghemaeckt ten overlijden van haere voorn. moeder Passchijnken de Smet s.rn, 1012.1644. . Voogden: Andries de Smet ende Frans Ysenbaert. Baronie van Leysschoot prochie ende heerelickhede van Oostwynckele 21.10.1656 188. Rek. door Joachim Geeraert schepenen der stede ende vrijhede van Caprijcke als vóocht vande weesen .van wijlent Denijs Geeraert ghepr. bij Pierijnken de . Iàu beede deser werelt overleden; bij naeme Jan Geeraert, ten overstaen van Vincent ende Jan Geeraert, mitsgr. Jan Martens in huwelijek hebbende Maeijken Geeraert ende Joos Paridaen als voochden. 12.3.1661 189. St. Cathelyne Debrabandere overleden wed. He. ende holr necessaire ten sterfhuyse van Christoffel Matthys haeren lesten overleden man, welcke inventaris heeft doen maecken Franchoijs Vande Velde fs J aecques ghepr. bij dese overledene ende Pieter de Qheetere thouwelijck hebbende Ianneken Vande Velde zoo over sijn selfs, als vocht mat. over Arnout Claeys fs Jooris en dese overledene oock als vocht mat. vande weesen Iooris Steijaert ghepr. bij wijlent Cernelia Vande Velde oock fa J aecques alle kinderen ende kintskinderen vande selve overledene. Presenterende dese staet aen den eersaemen Cornelis Willems vocht pat. vande voorn -. Arnoudt Claeijs en aen joor is Steijaert als vader ende vocht van sijn voorschreven weesen. Eigendom te Adegem ghemeene met Arnout Claeijs fs Joor is. z.d. (1685)


- 22 190. Rek. door Joos Paridaen fs J ans als voocht over de weesen van Denijs Geeraert ter s.rn,, ter presentie van Vincent Geeraert, Jan Martens ende Jan Geeraert. 12.3.1662 191. Venditie ten sterfhuyse Langhestraete. z..d.

van Marten

Verstraete

fs Hansselmus

+

Oostwinkel

inde

192. Rek. door Joos de Meyere als voocht vande twee onbejaerde weesen van Jonas de Meijere s.rn., gepresenteert bij den rendant aen Pieter de M~yere ende Marten de Meyere beede hĂ–OfS ten sterfhuyse van Jonas de Meyere, 13.12.1661 193. St. door Pieter Slock ende Jan de Dobbelaere fs Ians voochden van de twee weesen van wijlent J oosijntkin de Dobbelaere Ia J ans ghepr. bij Jan de Sutter~_ (Hd.) ha eren man, deselve weesen ghenaemt Jooskin ende J aecquemijntkin de Zuttere. 1.2.1661 194. St. Ioorts lngoo fs Gillis + Oostwinckel 24.3.1663 He. J aquemijne Schyvens joos Ingoo oom pat. ende Servaes Schyvens oom mat. over Gillis 7j., Marten ende J armeken Ingoo 2j. 5.6.1663

Sj.

195. St. door Segher Gaubosch ende Lucas Terlinck als voochden vande ses weesen kinderen van wijlent Perijntken de Vlieghere ghepr. bij Ioos Terlinck de selve weesen genaernt Lucas, Joos, Janneken, Syntken, Liefken ende Fransken Terlinek. 11.1.1662 196. St. Saerel de Bie die bij desen overgheven Pieter Vander Oogherstraete ende Jan Blourne voochden over de drĂŽj achterghelaeten kinderen die Saerel de Bie ghepr. hadde bij Jeryncken Blourne bij naeme Betken 19j., Syntken 10j., j armeken 4j. 24.1.1662 197. St. door Jan de Jaegher en Jan Vande Voorde voochden over de vijf achterghelaeten weesen kinderen van wijlent Saercken de J aegher die sij ghewonnen hadde bij Stoffel Vande Voorde (Hd.) De kinderen bij naeme Betkin 9j6m., J ooris 7j.l0m., Jan 6j., Liefken 3j.6m. ende Stoffelijntken Vande Voorde l4m -. 11.1.1662 198. St. door Andries de Pau ende Lieven Verlei je voochden over de drij achterghelaeten weesen kinderen van Jooris de Pau fs Pauwels ghepr. bij Armeken Verlei je bij naerne Josijntken 5j8m., Pauwelijntken 2j.5m. ende Betken de Pau 8m. 23.1.1662 199. St. Charels Goossens fs Pieters + Waerschoot Keirckstraete He. Catelijne de Neve fa Pieters Hoirs: Jan Raes ende Arent de Neve fs Pieters voochden vande vier rninderjaertge kinderen bij wijlent de voorn. Charels Goossens achterghelaeten en verweekt bij d'He te wetene : Pieter Sj.7m., J armeken 4j., Vyntken Ij. lOm. en half, Anthonijntken Goessens 15 daegen. Lesten februari 1662 200. St. door Daneel Van Onderbecke ende Stoffel Vande Voorde voochden over de vier achterghelaeten weesekinderen van Jan Vande Voorde ghepr, bij Saercken Van Onderbecke sijn wettelicke huysvrauwe bij naeme Piertjntken I l j., Maeijken 8j., Pieter 6j. ende j anneken Vande Voorde 2 jaer. 24.1.1662


.:. 23 201. St. door (Isaeck)

.

Dhaene ende Anthone de Baets voochden van. de weese van wijlent Betgen de Baets fa Jaeques,· ghepr. ·bij Abraem Dhaene fs Abraems haeren wettelicke ghetrauden man. De weese ghenaem t J armeken Dhaene. 18.4.1662

202. St. door Philips Goethals ende Lieven Dobbelaere voochden vande weesen .van wijlent J armeken Dobbelaere fa Geeraerts ghepr. bij Jan Goethals fs J ans haeren wettelicken man, de weesen : Piet er ende Grietgen Goethals. 21.3.1662 203. St. door Baudewijn Roegiers en Lieven Vereecke vooeliden over de twee achterghelaeten weesen van wijlent Maeyken de Vos die sij ghewonnen adde bij Jan Roegiers fs Christoffels bij naeme Stoffel 7j. en Miehiel Roegiers 4j. 21.3.1662 204. St. Maeyken Roegiers fa Christoffels ten versoucke van Bandewijn Roegiers en Jan de Craene als voochden over de drij achterghelaeten weese kinderen die Maeijken ghewonnen adde bij Vyncent de Craene bij naeme Grietken 9j., Betken 6j. ende Ansken de Craene 3j. 13.12.1661 205. St. toecommende het onderjaerig kint van Marten de Rycke(Hd) fs lans ghepr. bij 1armeken Willems fa 1ans ter s.rn, bij naeme 1anneken de Rycke 4j. Desen staet overbrenghende bij Jan Willems voocht pat. ende .Ioorys de Wulf voocht mat. 23.1.1663 206. Venditie ten versoucke . Christiaen. 25.4.1667

vande voochden

ende hoors vande weduwe van Laureyns

207. Rek. door Gheleyn de Backere fs Pieter over Daniel, Maeyken, Cathelyne, Elisa.beth ende J armeken de Backere . sijnen broeder ende susters ter presentie van Lieven Mariman thuwelijck hebbende Maeyken de Backere ende Pieter de· Croocq thuwelijck hebbende Cathelijne de Backere mitsgr. Jan de Craene voocht pat. ende Guillaeme Dobbelaere voocht mat. van Daniel, Elisabeth, ende 1armeken de Backere kinderen van Pieter. . 19.4.1667 208. Rek. door Pieter van Hecke fs Boudewijn als voocht van de minderjaerige weese van Antheunis Standaert die hij ghepr, hadde bij joosijntken Van Hecke sijne huysvrauwe ter presentie van Joos Pauls (Pauwels) voochr pat. 10.5.1667 209.• Rek. door Ioorts ende Marten Claeijs, Jaspart Standaert, Lieven Dobbelaere ende Guillaeme Reyniers als hoors van wijlent Christoffel Claeijs; als voochden over loos ende Pieter Pauwels twee sonen van Jan Pauwels fs Joos, ghepr. aen Tanneken Claeijs,

22.8.1667 210. St. toebehoorende Lievijntken de Smet fa Arendt die hij heeft verweekt bij Lievijntken Neijt (He.) bleven ten sterfhuyse van Arendt de Smet, Voochden: Pieter Martens ghetrauwt met Margriete de Smet fa Arent voocht pat. ende Pieter Ne.yt voocht mat. 8.2.1667 211. Sterk beschadigde lias : st. i,v. rn, de vrouw van Pieter Calant (Hd.) j erynken de Srnet : moeder vande weesen bezat eigendom te Waerschoot laershouck. (Er ontbreken heel wat bladen) 10.2.1660

in. Wispe-

.


- 24 212. St. Elisabeth de Zuttere fa Vincent + Waerschoot Weststraete bijden Eecloo Dam Hd. Marten de Smet fs 1ans Hoirs: Andries de Zuttere fs Vincent voorschr. en 1an de Smet fs J ans als voochden van Jan, Elisabeth ende Marie de Smet, weesen vande voorschr. Elisabeth de Zuttere ghepr. bij Marten de Smet haeren tweeden man, soo van ghelijcken hun hoirs sijn fonderende loos Blomme fs Pauwels ende Guillaume D'hooghe fs loos als voochden van Pieter Blommeรณock minderjaerige weese achterghelaeten bij den voorn. Elissabeth de Zuttere ghepr, in eersten huwelijek bij Christoffel Blomme. 6.12.1666 213. Verooghernantatije ofte tweeden staet van goede door Jan Meuleman ende Piet er de Smet als voochden over de vier achterghelaeten weesen van Pierijntgen Meulemans die sij ghepr. adde bij Jan de Smet aeren eersten man ende Hd. is bleven tot deze sterfhuyse, Daneel de Smet over den tweeden bedde. 4. 7~1662 214. St. omme het weese kint van Pierijnken Meulemans bij naeme Aereken l j., dat. sij ghepr. (hladde bij Daniel de Smet aeren wettelicken man. Voochden: Jan Meuleman en Saerel de Smet. 4.7.1662

de Smet

215. St. Elisabeth Pauwels fa Iocris + Oostwinckel Hd. Joos Kerckaert Presenterende aen Sacharias Kerckaert midtsgr. Jan Goethals fs J ans, voochden van Henderick, Cornelia ende Christoffelijncken Kerckaert onderjaerige kinderen vande voorn. Joos Kerckaert ghepr. aen sijne voorseijde overleden huysvrauwe. 11.1.1667 216. Los blad dd. 22.1.1686 SL overgebroght bij Frans Vande Velde in persoone ter presentie van Pieter de Gheetere in huwelijek met J armeken Vande Velde, J oor is Stei jaert in huwelijct met Cornelia Vande Velde ende Cornelis Willems fs Frans als vooght van Aernout CIaeijs fs Ioorls ghewonnen bij de voorschr. overledene. BUNDEL

317

217. St. Nowe de Coock + Oostwinckel 10.5.1670 He. Tanneken Versluys, desen staet overghevende aen Pieter de Coock vooght pat. ende Joos Meeresone vooght mat. vande drij achterghelaeten weesekinderen. 22.7.1670 218. St. Claera de Sutere + Oostwinckel 4.11.1669 Hd. J aques Crystyaens, desen staet overghevende aen Pieter Crystyaens vocht pat. ende Michel de Sutter vocht mat. van Pieter 2j. ende Janneken Crystyaens 3j. 29.4.1670 219. St. Marten Verstraete fs Ansellemus + Ostwinckel ambacht Waerschoot, die bij desen rnaeekt ende overgheeft Jan .de Smet fs Cornelis uyt crachte van authorisatie aen hem verleent bij de ghemeene hoirs ten selven sterfhuyse. 5.10.1669 220. St. ]oorynken Van Loo fa Joos + Oestwinckel ambacht. Waerschoot 10.10.1669 Hd. Jan de Groote fs lans, desen staet overghevende en J aques Dhertoghe vocht pat. ende Pieter Van Loo fs Joos vocht mat. van het achterghelaeten kynt van Ian Dhertoghe fs j aques dat hij hadde ghepr. bij de se overledene. 14.1.1670


·- 25 221. St. Bandewijn Heyndrijck + Oostwinckel 1668 . Pieter Van Haele voocht pat. ende joos Martens voocht mat. over de twee onderjaerige wees en van voorn. Baudewijn Heyndrijck te weten Pieter 9J. ende Iooris 6j. die den voorn. Heyndrijck heeft ghewonnen bij Tanneken Marrens. 28.1.1670 222. Rek. door Tanneken Versluys wed. van Nowe de Coock over de administratie die haeren overleden man ghehadt heeft over sijn halfe broeders als voocht beneffens Baudewijn Hendrycx medevoocht vande moederlijcke sijde. Leste rek. door Baudewijn Henderycx van 28.11.1664; ter presentie van Pieter de Cock oom vande weesen. ----22.7.1670 223. Rek. door Piet er Van Haele fs Abraems als voght vande weesen van Baudewijn Heildricx ghepr. bij Tanneken Martens. . Pieter Berth heeft ghedaen den eedt als voocht over dese weesen i.p.v, den rendant [Piet er Van Haele). 12.11.1675 224. St. Cornelis Mattijs fs Pieter + Ostwinckel He Caetelijne van Loo fa lans, Hoors: Neclaeis, Gilliaern, 1armeken ende Fransijntien alle kinderen ende weesen van voorn. Cornelis Mattijs die hij ghewonnen heeft bij dese He. ende es gheinvantaeresert bij Frans Vande Kerchove, ter presentie van Pieter Mattijs en 1an Claeijssens beede voochden. Behuysde hofstede te Zomergem waer Pieter Mattijs woont, sweesens grootvaedere. 28.1.1670 225. St. Simoen Van Wassenhove fs Lievens + Waerschoot inde Keirckstraete He. Pierijntkin de Vlieghete fs Pauwels ten weleken steirfhuijse apparente voochden sijn, j aecques Van Wassenhove fs Lievens voorn. ende Pauwels de Portere fs Pieters van Marie Van Wassenhove minderjaerig weesekint vanden overledenen bij dese He. gewonnen. 4.3.1670 226. St. Tanneken Rougiers Hd. Pieter de Pauw fs Michîel Staet toebehoorende Elysabette, Pierijnken ende Mijchiel de Pauw kinderen van Preter bij dese overledene. Voochden: J aecques de Pauw ende Baudewijn Rougiers. 30.9.1670 227. St. Tobias Vande Keirchove fs Simoen ende Maeijken D'Haeck sijne huysvrauwe beijde deser weirelt overleden te Waerschoot in de Keirckstraete; alwaer hun hoirs verclaeren te fonderen Joos Vande Keirchove fs Simoen voorschr. ende Segher de Tolenaere f's J ans als vochden van Gillis, Pieter, Mart ijntkin, Cathelijne ende J armeken Vande Keirchove kinderen van Tobias ende Maeijken D'Haeck, 18.3.1670 . 228. St. Elisabeth de Tollenaere fa Guillame + Waerschoot inde Arisdonckstraete Hd. Christoffels Vander Hoogerstraeten fs Daneels. H Dors: Adriaen de Tollenaere fs Guillame ende Jan Vander Hoogherstraete fs Daneels vochden van Jan, Guillame, Daniel ende jaecquem ijntkin Vander Hoogherstraeten minderjaerige weese kinderen vande overledene bij desen Hd. 4.3.1670 229. St. Saerken Paridaen + Waerschoot inde Keirckstraete Hd. Adriaen Van Durmen Jooris Paridaen ende ..•. als voochden van Jan, Lieven ende Pieter

Van Durmen


- 26 minderjaerige 10.6.1670

weese kinderen vande overledene

bij desen Hd.

230. St. Jan Pauwels fs Lieven + Waerschoot .He. Marie de Bosch de welcke te kennen gheeft, dat sou bij den selven haeren overleden man is bevrucht bleven van kind., daer van sij voor alsnoch niet en is verlost, over welck apparent kindt hun hoirs verclaeren Jan de Roose fs Anthus ende Jan de Bosch fs Jan. Eigendom gemeene met Jan de Roose ende Elisabeth Pauwels fa Lievens. 25.1.1670 231. St. Lievyntkin Lippens fa Christoffels + Waerschoot inde Keirckstraete Hd. Simoen Clemmemo fs Adriaen Jan Lippens fs Christoffels ende Jan Rougiers fs Niclaeijs voochden van J aecquemijntkin Clemmers minderjaerige weese vande overledene bij desen Hd. J aecquemijntkin de Pauw wed. van Christoffel Lippens grootmoeder van de weze. 14.1.1670 232. St. Fransijntkin de Pauw fa Joor is + Waerschoot Sautweghe Hd. Jan Mariman fs Lievens Gabriel de Pauw fs Ioor is ende Andries Mariman fs Lievens voochden van Lieven, Maijken, Joorijntkin ende Janneken Mariman minderjaerige weesen van de overledene bij desen Hd. 13.5.1670 233. Rek. door Jooris de Baets fs Jans voocht ten steirfhuyse van Ghelijn de Baets fs J ans voorschr. ter presentie van Pierijnken de Bie wed. van Ghillaen de Baets ende Pieter de Bie voocht mat. 16.9.1670 234. Rek. door Jooris de Baets fs Adriaen als voocht vande onbejaerde kinderen van Jan Buysse. 9.12.1670. 235. St. Arendt Vermeire + Waerschoot op den Oostmoere He. Elisabeth Lippens fa Jooris die dezen staet maackt en presenteert aen .... ende Pieter Lippens voochden van Christoffels, Pieter, Stoffelijntkin, Pierijntkin ende j anneken Vermeire kinderen vande overledenen bij dese He. 6.8.1670 236. St. J ooris de Schoemaecker + Waerschoot Weststraete He. Cathelijne :Vuijtterschaut fa Lenart Hoirs: Christiaen de Schoemaecker fs Jooris voorschr. soo over hem selven als voocht neffens Pleter Vuijtterschaut fs Lenaert van Jan de Schoerriaecker minderjaerige weese van d'overledenen bij dese He. Hofstede te Waerschoot Weststraere, bewoond bij Marten en Arent de Schoemaecker en onverdeeld met Marten, Arendt ende Pieter de Schoemaecker met consorten. 25.10.1672 . 237. Rek. van zekeren venditie ten sterfhuyse inden Velthouck 28.5.1669. 22.7.1670

van Abraham Dhaene

+

Oostwijnckele

238. St. Jaecques de Backere + Waerschoot Oostmoere He. Magdalene de J aeghere Hoirs: J ooris de Wispelaere fs Frans thouwelijck hebbende Tanneken de Backere, Frans de Backere beth als 25j. sijn selfs, ende Daniel Van Holderbeke ende den voorn. J 0 oris de Wispelaere als wettelicke voochden van Pieter, Jooris, Arendt,


- 27 _. joostjntkin, dese He. 28.10.1669

J armeken ende Marie de Backere

kinderen

vande overledenn

bij

239. St; Andries Van Speijbrouèk ende Maetjken de Pauw beijde overleden, Voochden: Passehier de Pauw ende Joos Van Speijbrouck over Joosijntkin ende Lievijntken Van Speijbrouek nog minderjaerig; Pierijntken Van Speijbrouck wed. van Adriaen de Muijnek der weesen suster. Jan Van Speijbrouek der weesen broeder en Domijn Van Speijbrouek. 19.11.1669 240. St. Adriaen de Muijnek fs Christoffels + Waersehoot Weststraete He. Pierijntkin Van Speijbrouek .Hoirs: Christoffels .de Muijnek fs Christoffels ende Domijn Van Speijbrouek fs Andries als vooehden over Marie de Muijnek minderjaerig kind van de overledenen bij dese He. 24.9.1669 241. St. door Ioorys de Wyspelaere ende Vyncent Roegiers fs Vyneent vooehden over de twee onbejaerde weesen Joosijntgen Roegiers 3j. ende Vyneent Roegiers 4 maend van wijlent J oorijntgen de Wispelaere fa Chrystoffels huysvrauwe geweest van HuerentRoegiers fs Vyneent. 2.7.1669 242. St. J armeken Vernaille fa J ans + Waersehoot Weststraete Hd. Segher de Craene fs Sim oen Hoirs: Christoffels de Craene fs Simoen voorsehr. ende Jan Arendts fs Pauwel als voochden over Elisabeth, Tanneken, Marie ende Joorijntkin de Craene mimeerjarige weesen vanden . Hd~ ende dese overledene. 14.5.1669 243. Rek. door Paesschier de Pauw als voocht ten steirfhuyse van Andries Van Speijbrouck ende Maeijken de Pauw sijne huysvrauwe beijde deser werelt overleden, ten overstaen van Joos Van Speijbrouek medevooeht, Domijn Van Speijbrouek, Jan Van Speijbrouek, Pauwels Meersman fs Frans handelende vooeht vande weesen vande voorn. Pauwels Meersman verweekt an Stoffelijnken Van Speijbrouck, Pier ijnken Van Speijbrouek wed. van Adr iaen de Muijnek, [oosijnken ende Lievijnken Van Speijbrouek twee onderjaerige wees en. 2.7.1669 244. St. Christiaen Braet + Waersehoot inde Keirkekstraete He. Cathelijne SCï1ämp Hoirs: Guillame Braet ende Lieven Mortier vooehden Braet kinderen van de overledenen bij dese He. 19.5.1669

van Preter ende Carel

245. St. Michiel Vuyt terschaut fs Lenaert + Waersehoot Wispelaerehouek He. J armeken Beirens fa Adriaen Hoirs: Pieter Vuytter.schaut ende Joos Beirens voochden van ..... , Adriaen, Pieter, jaecquemijntken ende janneken Vuyttersehaut minderjaerige weesen van den overledenen bij dese He. 15.1.1669 246. St. Joosijntken Dobbelaere fa Lieven + Waerschoot Hd. Veeent Geerarts fs Denijs Voogd: jan Geeraert vooeht pat. ende jaspart Dobbelaere Geeraert 3 maenden. Eigendom vande overledene te Adegem. 12~9.I669

mat. over Caetelijne.


- 28 247. St. Abraem Daene + Oostwinekel .10.5.1669 He. Maeijken de Caelouwe fa Pieters die desen staet maeekt ende presenteert aen Isaek Dhaene ende Gillis de Muynek vooehden van den haudste weese vanden voorn. Abraem Daene die hij hadde ghepr. bij Elijsaebeth de Baets met naeme 1armeken Daene 21j. mitsgr. loos de Caelouwe ende Isaek Daene als vooehden vande jongste weese met naeme 1an Daene 8j. ghepr. tussehen desen overledenen ende dese He. Eigendom vande overledenen te Hurssele. z.d,

248. St. fransijntgen Van Renterghem fa Arents + Oostwinekel 29.6.1669 Hd. Piet er J aeques fs Adryaens Vooehden: Gillyame jaeques pat. ende Bauduyn Van Renterghem mat. vande twee aehterghelaeten kinderen van het voorsehr. fransijntgen ghepr. bij Pieter 1aeques bij naeme Adrijaen ende Pieter J aeques. 16.7.1669 249. Conditien vande venditie ten steerfhuyse was van Jan de Groote + Oostwinekel.

van Joorijnken Van Loo huysvrauwe

21.11A669

250. Conditien vande venditie Velthouek. 28.5.1669

ten sterfhuyse

van Abraham D'Hanens

+

OostwinckeI

251. St. Joos Paridaen fs Ians + Waersehoot Keirekstraete He. Elisabeth de Pau Hoirs: Jan Paridaen, Joos de Calouwe fs Arendt thouwelijek hebbende Ioorijntkin Paridaen, mitsgr. Joorts Paridaen fs Jan voorsehr. ende Pieter de Pauw fs Pieters als wettelieke vooehden van Pieter, Joos, Betkin Paridaen minderjaerige wees en van loos Paridaen ghepr. bij dese He. 26.2.1669 .252. Rek. door Arent Vermeere fs Ioorts vooeht van Maeijken ende Lanneken Blomme mij Piet ers verweekt bij Passehinken Vermeere in eersten bedde van Jan, Ioorts ende Cathelijne Neijt filij Lievens verweekt in tweede bedde; alwaer Hd. is Lieven Neijt voorn., ter presentie van Lieven Neijt ende 1an Neijt ooek vooeht vande weesen van Lieven Neijt, 16.1.1669 253. Rek. door Pieter Van Bouchaute fs Diericx als voocht over de vier onbejaerde kinderen van Pieter Van Speijbrouek bij naeme Domijn, j anneken, Stoffelijnken ende Jan Van Speijbrouck ende dat tsedert het overlijden van den voorn. Pieter Van Speijbrouck van daete 25.3.1668 18.6.1669 ;:254. Rek. door Jan Meuleman fs Pieters als voocht vande vier weesen van Jan de -, Smet gewonnen bij Pierijntken Meuleman fa lans sijne huysvrauwe ter presentie " van Pieter de Smet fs Pieters medevoocht van de weesen in des!}]}vermeit, Pieter Mariman thuwelijck hebbende eene vande voors chr. weesen ende Daniel de Smet schoonvader der selve weesen. 3.12.1669 255. Rek; door Jacques de Backere als vooght vande weesen Arent de 1aeghere ghepr, bij Joosijnken de Backere bij name Franchois, Tanneken, Joosijnken ende Vyntken de J aeghere ende dat tsedert den 24.4.1663 ter presentie van Daniel Van Holderbe.ke medevoocht, Frans de J aeghere ende Marten Rijckaert thuwelijck hebbende Tanneken de Jaeghere. 21.5.1669


- 29 256. St. toebehoorende Christoffels, Maeijken ende Joosijntkin Vande Voorde wanof . d'audste weese 13j. ende de joncxste Sj, alle kinderen ende weesen van Christoffel Vande Voorde ghepr. bij Margriete Assecasse ende ten desen steirfhuyse He. bleven. Voochden: Segher Vande Voorde ende Jacques Assecasse f's Jaecques Een leen te Evergem Cromvelde, onverdeeld met Segher, Lieven ende Pieter Vande Voorde der weesen ooms, rnidtsgr, de weesen van Jan Vande Voorde 27.1.1665 257. St. Elisabeth de Smet fa Arendts + Waerschoot Kerckstraete Hd. Simoen Coppens fs Elias Hoirs : La.uwerijns Van Nevele fs Mattheus ende Pieter Martens als vochden van Elisabeht ende Lievijntken Van Nevel ftlij Bauduyn ghepr, bij Elisabeth de Smet in eersten. houwelijek ende ten lesten Daniel de Smet fs Arendt ende ] ooris Paridaen fs Jans als voochden van Elias, ] óos, Paesschijntken, J armeken ende ] oosijntken Coppens mlrtderjaertge wees en van Elisabeth de Smet ghepr. bij den voorn. Simoen Coppens haeren man. 10.12.1668 . 258. St. Tanneken de Pau fa Paesschier in huwelijek gheweest met Daneel de Backere als Hd. Kind: J armeken de Backere . fa Daneels 15 rnaenden kind van de overledene bij desen Hd. 17.7.1668 259. Conditien van de venditie 18.1.1668 .

ten versoucke

vande wed. ende hoors van Jan D'Heitoghe.

260. Conditien van de venditie ten versoucke van Pieter Van Bochaute en Joos Van Speijbroeck voochden vande weesen van Pieter Van Speijbroeck. 8.8.1669 261. St. Maeijken Willems + Oostwinckel 1667 Hd. J aspaert Van Haele Hoirs: Guille Willems ende Arendt de Keer als voochden vande onderjaerige Pieter 24j., Jan l l j., joor is 7j. ende Laurens Van Haele 5j. 13.3.1668

weesen

262. Oncosten ghecauseert ter eausen van het anschauw van het doode lichaem van Pieter de Gheeter fs Cornelis :binnen de prochie ende Ambachte van Oostwinckele ghedaen bij Bailliu, burchmre ende schepenen. z.d,

BUNDEL 318 263. St. Abram. Mestdach + Oostwinckel 23.4.1670 He. Gardijn Van Vooren fa Christoffels Gillam Mestdach voocht pat. ende Cornelis .Van Vooren voocht mat. vande vier acht.erghelaeten kinderen vandei overledenen bij dese He. te weten: Stoffel 15j., Pieter 6j., Martijne 17j. ende Marie Mestdach l l j, Joos de Reytere fs Jooris ghetraut hebbende Elysabeth Mestdag fa Abram dochter van des en overledenen ghepr. bij ••..••, den overledens eerste huysvrauwe. 27.1.1671 265. St. Caet elinne Claeys fa Gaebrels + Oostwinckel 25.10.1673 Hd. Preter Debbaut Jan Debbaut voocht pat. ende Piet er Claeys vocht mat. vande weese Jan Debbaut 16 maend. 6.3.1674


- 30 266. De nummer 266-267 en 268 staan op één blad. St. Joos Claeysfs Arent + Oostwinckel 6 Lauwe 1671 He. Cathlijne de Brabander fa Laurijns. Seger Claeijs vooght pat. ende Pieter de Geetere vooght mat. van Arnaut 2j. ende Cathelijne 5j..6m. kinderen vanden overledenen bij dese He. 5.5.1671 267. St. Cathelijne de Brabander He. ende hoirs ten sterfhuyse van Christoffel Mathijs haeren lesten overleden man, weleken inventaris heeft doen maeken ende int geschrifte stellen Frans Vande Velde fs J aques gepurriat bij dese overleedene ende Pieter de Geetere thuwelijck met janneken Vande Velde soo over sijn selfs als voocht mat. over Arnaut Claeys fs jooris ende dese overledene alsoock voocht mat. vande weesen lans Steijaert gepr. bij wijlent Cathelijne Vande Velde oock fa j aques alle respectieve kijnders ende kijnds kijn...ders van dese overledene, den selve staet soo presenterende aen eerst Cornelis Willems vooght pat. van voorn. Arnaut Claeys ende aen Jan Steijaert als vader ende vooght van sijn voorschr. weesen. 22.1.1686 268. St. overgebracht bij jan de Meyer fs Joos ende Cornelis de Brabander voochden vande achtergelaeten vijf weesen van wijlent J aques Vande Velde fs Frans gepr. bij Cathelijne de Brabandersijn huysvrauwe dese weesen genaeril t Laureijns, Frans, Ianneken, Nelken ende Maijken Vande Velde. 20.9.1663 269. Augmentatie van staet ancommende Andries, ende Pierijntkin Gheeraert filij Vincent minderjaerige wees en ghepr. bij Ioortjntkin Goethals fa ]aeques, deur d'aflijvicheijt van j aecques Goethals ende Maeijken de Walsche fa Andriés der weesen grootvader ende grootmoeder gheweest. Vincent Gheeraert voorn., vader van voorschr. sijne weesekinderen mitsgr. Andries Goethals fs ] aecques als voocht van dezelfde wees en maken dese augmentatie. 21~10.1673 . 270. St. Lievijntkin Van. Wassenhove fa Lieven + Waerschoot Keirckstraete Hd. Niclaeijs de Suttere fs Pieters H oirs: Iaecques Van Wassenhove fs Lieven voorschr. ende Marten de Schoemaecke als voochden van Pieter, Lieven ende Marie de Suttere minderjaerige weesen . ghepr. bij de voorn. overledene ende desen Hd. Eigendom bij coope ende uijtgrootijnge bij Hd. ende de overledene jeghens wijlent Pieter Callant thouwelijck hebbende Tanneken Van Wassenhove, mitsgr. de wed. ende hoirs van Simoen Van Wassenhove ende consorten. 14.3.1673 . 271. Partaige ende verdeelijnghe tusschen Franchois de Backere fs Jaecques, jooris Dewispelaere fs Frans thouwelijck hebbende Tanneken de Backere. Adriaen de Vlamijnek ghetraut met ]anneken de Backere ende den voorschr. Frans de Backere ende looris de ] aeghere als vochden van J oor is, Arendt, joosijntien, ende Marie de Backere fs ] aecques voornt. tsaemen hoirs ende eirfgenaemen vanden selven ] aecques de Backere ende Magdalena de ] aeghere fa Arendt haerleiden vader ende moeder gheweest beijde deser weirelt overleden. 24.7.1673 272. St. Joos Pauwels fs .Ioorts jonghman overleden Hoirs: Jan Goethals fs J a.ns thouwelick hebbende Tanneken Pauwels fa J ooris voorschr. ende Cornelia ende Christoffelijntken Keirckaert minderjaerige weesen ghepr. ende naergelaeten bij ] oos Keerckaert ende Elisabth Pauwels oock fa J ooris elck tot een tweeden staecke. 17.1.1673


- 31 273. Rek. door Niclaeijs de Sutter fs Pieters als voocht neffens Pieter de ]aeghere fs J ans van Pieter, Jan ende Tanneken de Suttere filij Jooris ghepr. bij Pierijntkin de J aeghere fa Jans minderjaerigge weesen. 17.1.1673 274. St. Tanneken Versluys fa Saerel + Oostwinckel 24.4.1673 Hd. Crystoffels Pyfroen Joos Pifroen ende Joos Meeresone als paeter ende maeterneele vochden van Aerent Pyfroen 20 maend mitsgr. aen Pieter de Cock ende Joos Meeresone als paeter ende maeterneele vochden vande drij kinderen vande vooorn. overledene die sij hadde ghepr. bij Nowe de Cock haeren eersten man was. Eigendom te Zomergem gemeene met Marten de Geetere ende Janneken Versluys wed. van Marten Verstraete. 4.7.1673 275. Rek. door Jan de Roose fs Anthus voocht neffens Jan de Bosch Js Ians vande achterghelaeten weese van Jan Pauwels fs Lievens ghepr. bij Marie de Bosch sijne naerghelaeten weduwe. 25.4.1673 276. Rek. door Jan Goethals fs J ans als voocht van Cornelie ende Christof'Ielijntken Keirckaert minderjaerige weesen ghepr. bij Joos Keirckaert ende Elisabeth Pauwels sijne huysvrauwe, ter presentie van Frans Keirckaert medevoocht. 21.2.1673 277. Rek. door Joos de Pauw fs Paesschier als voocht van Arent de Smet fs Daniel minderjaerige weese, ter presentie van Arent de Smet fs Arents medevooght. 6.10.1673 278. Rek. door Gillis Van Gheldere als ontfanger van de venditie ten sterfhuyse van Pieter Callant binnen Waerschoot op 27.8.1672, ter presentie vande wed. Pieter Callant, Pieter Callant fs Pieters, Andreas Mariman fs Lievens ghetrauwt met Mayken Callant, Jaeques Van Hec:ke thouwelijck hebbende Pauwelijnken Callant ende J aeques Van Wassenhove als voocht vande drij minderjaerige weesen vanden voorn. Pieter Callant d'aude in lesten houwelijek ghepr. bij tvoorn. Tanneken Van Wassenhove. 3L1.1673 279. Christoffels PLeffroen fs Arnaults ende Tanneken Versluys fa Charles te vooren wed. van Noel de Cock sijne huysvrauwe verkopen een partij land in Oostwinkel aan Jacques Doenders fs Lans, 27.9.1672 280. Rek •. door Bauduijn Martens als ontfangher vande vendiriÊ van 7.1.1672 ten steirfhuyse van Daniel de Smet fs Arents + Waerschoot inde Keirckstraete, ter presentie van Joos de Pau fs Passchier en Arent de Smet fs Arerit voochden vande weesen. 6.10.1673 281. Pieter Goethals fs J ooris, ende Pierijntken Standaert fa Andries zijn huisvrauwe verkopen een stuk land te Oostwinkel aan Sr. Thomaes Vande Haute fs .Iaeques. 18.11.1.672 282. St. Lievyntken Claeys fa Abram + Oostwinckel 12.10.1671 Hd. Iocris Vercruysse Anthone de Vlieger voocht pat. ende Gillis Verhelst voocht mat. van J armeken 7j.6m. weesekind van de overledene bij desen Hd. 12.1.1672


· - 32 283. Rek. door Lucas Wille fs lans voocht vande drij achtergelaeten weesen kinderen van Ioorls van Zë'iegewonnen met Elisabeth Wille fa lans, ter presentie van Jan Vande Steene oom vande weesen 10 oris Van .Zele. 29.10.1672 284. St. J aecques Cornelis + Waerschoot bij de Plaetse He. Lievijntken Van Damme fa Iaecques alsnu ten tweeden houwelijek ghecommen met loos Pieters fs Adriaen. Jan Cornelis. voocht van Jan ende Pieter Cornelis minderjaerige weesen achterghelaeten bij den voorschr, j aecques Cornelis. 20.1.1672 285. St. j acquem ijnken de Suttere + Waerschoot Kerckstraete Hd. Preter Maes J oor is de Zutter fs Christoffels vooght van Jan; j ooris ende Pieternelle shauders drij weese kinderen die hij ghepr. heeft ande overledenen. 27.9.1672

Maes

286. St. Charles de Smet fs Arendts + Waerschoot Ho oghe Voorde ressort vande Keure van Sleidinge. He. 1armeken Martens fa Jooris. Hoors: Arendt de Smet fs Arendts voocht pat. ende Joorts Martens fs J ooris voocht mat. van Arendt, Ioorrs, Daniel, Pieter, .Jan ende Carel de Smet minderjaerige weesen van den overledenen bij dese He. Eigendom gemeene met de vier jongste kinderen vande voorn. Arendt de Smet d'aude ghepr. bij Lievijntken Neijt sijne tweede huysvrauwe; zijn eerste huysvrauwe was Paesschijntkin Van Speijbrouck. 18.5.1672 . 287. Augmentatie ancommende .Arendt de Smet fs Daniel. mlnderjaerrge weese ghepr. bij Pierijntkin Meuleman, ter eausen het overlijden vanden voorn. Daniel sijnen vaeder. Arent de Smet fs Arendts ende loos de Pauw fs Paesschier voochden. 5.5.1672 ·288. St. Janneken Van Sele fa Pieters + Waerschoot den Berch Hd. Arendt de Smet fs Arendt Hoirs : Iocris van Sele fs Pieters voorschr. ende Marten de Smet fs Martens voochden van Arendt ende Lievijntkin de Smet minderjaerige weesen vande overledene bij desen Hd. 26.1.1672 289. St. Ioortjntken Vermeire fa jooris bij Elisabeth de Pauw fa Arnault + Waerschoot Arisdonckstraete. Hd. Simoen Van Nevele Hoors: Daniel Lippens f's Frans ende Pieter Van Nevele fs Mattheus voochden van Mattheus, ] ooris, 1an, Pieter ende Laurs Van Nevele minderjaerige weesen ghepr. bij de voorn. ]oorijntken Vermeire ende desen Hd. 11.8.1672 290. Conditien bij de venditie ten sterfhuyse van Marten Ingo +. Oostwinckel ambacht Waerschoot. Pieter Blondeel voocht vande moeder lijcke sijde van de weesen Marten Ingo. 23.5.1672 291. Conditten van de venditie 10.12.1671

ten sterfhuyse

van Marten perijcke

+

Oostwinckel.


- 33 292. Rek. door Steven de Prince als ontfangher vande venditie ten sterfhuyse van Pierijntken de Pauw, presenterende aen Jan Reijniers Hd. ten sterfhuyse van ... Pierijntken de Pau, Pieter, J aeques de Pau, Gijslain de Backere in huwelijek met Elisabeth de Pau ende Daniel Corthals getrauwt met J armeken Reijniers. 13.1.1671 293. Rek. door Jan de Smet fs Cornelis vuyt crachte van procuratie ghepasseert voor notaris Ioorts Vanden Haute den 5.11.1669 aen hem verleent bij Marten de Gheetere, Pieter Rijckaert, Jan Sierens voocht vande weesen, .Pieter Van Vlaenderen Philips, Charles ende Pieter Van Vlaenderen, Jan Rijckaert, Pieter de Cock, Jan Goethals fs Pieters, Pieter van Nieuwenburch ende Pieter Vander Straeten als vaeder ende vocht over sijn kinderen 'ghepr, bij Tanneken Van Vlaenderen alle te saemen hoirs bedeghen ten sterfhuyse van Marten Vander Straeten fs Ansellemus + Oostwinckel 1.4.1671. 294. St. Joosijneken Jvesack + Oostwinckel 30.4.1671 Hd. Lieven Terelijnck J ooris Terelijnek voocht pat. ende Preter .Ieesack .,. oom ende voocht mat. van Jan 12j., Marten 7j., j anneken 15j., Joosijneken 3j. alle vier kinderen vande overledene bij desen Hd. Eigendommen te Adegem ambacht Maldegem. 22.12.1671 295. Enkele

losse stukken i.v.m.: a. Plaats voor het houden vande vierschare te Oostwinkel, onder andere in seker huys ghenaemt het manhuijs binnen OostwinckeI. b. Schepenen - baljuws - amman. Greffiers : Jan de Smet was meer dan 20 jaar greffier en werd opgevolgd door Guille Ou Bois sedert 1687 tot 1699. Gillis Van Mherhaeghe werd gref fier van 1699 en is heden (1716) nog steeds greffier. Datum ac te 20.5.1716 c. Gillis Vercauter hauder ten. sterfhuyse van Marie Erffelynck sijn overleden huysvrauwe binnen Oostwinckel, Gillis Vereauter woont nu in Bassevelde entrent Dissche meulen, meulenaere aldaer, Hij wordt opgeroepen om op 9.6.1722 om 10 uur in de voormiddag zich naar Waerschoot te begeven, om in de herberg van Pierer de Baets 'over te brengen staet van goed'. 12.5.1722

296. Maeijken de Calouwe wed. ende ho ir necessaire ten sterfhuyse van Abraham D'hanens verkoopt o.a. een behuysde hofstede te Oostwinckel aen Iaecques Van Hulle tot Lovendegem. 2.6.1671 297. St. Janneken de Crane fa Chrystoff'els + OostwinckeI 7.6.1669 Hd. Aerent Coopens fs Pieters Guillame Coopens voocht pat. ende J ai de Craene voocht mat. vande drij kinderen van dese overledene bij den Hd. met naerne: Arent 10j., Maeijken 16j. en [oorijneken 8j. 28~10.1671 298. St. Joosyntkin Slock Hd. ] an de Baets fs Daniel Daniel de Baets fs Jan voocht .van Jan ende Maeijken weesen van dese overledene. 23.6.1671

de Baets minderjaerige

299. Augm. omrne Piet er ende Pierijntkin Vande Voorde minderjaertge weesen van Jan Vande Voorde ende Sara Van Holderbeke sijne huysvrauwe beijde overleden, mits het overlijderi van Daniel Van Holderbeke hunnen grootvader + Waarschoot


- 34 Weststraete ontrent den Eecloodam. Segher Vande Voorde ende Jan Van Holderbeke vande selve weesen. 23.6.1671

fs Daniel ooms ende vooehden

300. St. Guillame Arendts fs Bertholomeeus + Waersehoot Keirekstraete He. Cathelljne de Neve Apparente hoirs Cornelis Arendts fs Bertholomeus voorschr. ende Arendt de Neve als voochden van Marie, Pierijntien ende J aecquerntjntkin Arendts, wees en vanden overledenen bij dese He. Het twaalfste part van eene behuijsde hofstede wesende eene heirberghe te Waerschoot inde Keirckstraete gherneene met dese He. voorkinders verweekt in eersten houwelijek bij Charels Goossens haeren man. 26.1.1671 301. Rek. door de gherneene hoirs van Daniel Van Holderbeke fs Jan, als vooeht over Pieter ende Pierijntkin Vande Voorde minderjaerige weesen van Jan Vande Voorde ghepr. bij Sara Van Holderbeke fa Daniel beijde overleden. 23.6.1671 302. St. Joos Honar + Oostwinekel 21.11.1670; weleken staet heeft doen maeeken J oorijneken Terelijriek fa Frans ende Jan Honar vooeht pat. ende Jan Teerelijnek voocht mat. vande vier achterghelaeten kinderen bij den overledenen en dese He. verweekt met naeme : Jan 13j., Fransoeys 7j., Joos Sj., ende Fransyrieken 11j. 27.1.1671 303. St. Marten de Ryeke fs j ans + Oostwinekel 12.10.1671 He. Jaquemijneken Van Hulle fa Karels . Arent de Rijcke ende Hendryek •••.. beède voochden van J armeken de Rycke weesekint vanden overledenen bij Janrieken Willems der overledenen eerste huysvrauwe ende voorts Aerent de Ryeke vooeht pat. ende Jan Van Hulle vooeht mat. over Jan 6j., Anna 8j. ende Lievijne 3j. alle drije kinderen van den overledenen verweekt bij dese He. 22.12.1671 304. St. om me Pieter, Jan ende Tanneken de Suttere filij J ooris ghepr. bij Pierijntken de Jaeghere fa j ans beede + Waersehoot 1669 die bij desen overbringhen Niclaeys de .Suttere ende Pieter de 1aeghere vooehden vande voorseijde weesen. Behuysde hofstede te Waersehoot oost: Symoen Dhoosterlynek thuwelijek hebbende Maeyken de Suttere mette wederhelft vande voorseijde hofstede. 17.2.1671 305. St. J armeken de Pauw + Waersehoot Arisdonekstraete Hd. Joos Teirlijnek fs loos Ho ors: jooris de Pauw fs Pieters ende Lueas Teirlijnek fs Joos voochden van Joos ende J oorijntkin Teirlijnck weesen vande overledene bij desen Hd.· J ooris ende Elisabeth de Pauw der wees en oom ende moeije, 18.2.1671 306. St. Tanneken Dekesele fa] ans + Waersehoot Keirckstraete Hd. Denijs Herrebrant fs Pieters Pieter de Kesele fs lans voorschr. ende J oor is Merisone fs Joos als voochden van Pieter, Aerdijntken ende Joorijntken Herrebrandt weesen vande overledene bij desen Hd. 5.5.1671


- 35 307. Rek. door Gislain de Backere fs Pieter als voocht over Daniel, Maijken, Elisabeth ende J armeken de Backere sijn broeder ende susters ter presentie van Joos de Pau fs Daniel thuwelijck hebbende J armeken de Ba ckere ende Elisabeth de Backere haer selfs, 13.1.1671 308. St. Jan Ghijselynck fs Antheunis + Waerschoot Keirckstraete den Dries He. Simonijne Platijns Hoirs : Christoffels, Marten, joosijntkin, Elisabeth, Pierijntkin ende Neelken Gijselijnck alsmede Jaecques de Vlieghere fs Jaecques thouwelijck hebbende Maeijken Ghijselijnck, Piet er de Swaef in huwelijek met Gheeraerdijne Ghijselijnck als voocht beneffens Christoffels Gijselijnck vande minderjaerige weesen van J ooris Vander Hostijne ghepr. bij J armeken Ghijselijnck sijne huysvrauwe beijde overleden ende ten lesten Iets de Vlieg here fs Jaecques als vocht beneffens de voorn. Christoffels Gijselijnck over de voorschr, Elisabeth, Pierijntkin ende Neelken Gijselijnck alsnoch minderjaerig, tsaemen kinderen ende hoirs vanden voorn. Jan Ghijselijnck. 21.10.1671 309. Rek. door Steven de Prince als ontvanger vande venditie ten sterfhuyse van Jooris deSuttere, ter presentie van Niclaeijs de Sutter ende Pieter de J aegher vooghden. 17.2.1671 310.

St. Gheleijn de Baets fs J ans + Waerschoot Oostmoer He. Pierijntkin de Bie fa Lieven. Hoirs: Jooris de Baets fs J ans ende Pieter de Bie fs Lieveris als voochden van Jan, J ooris, Frans, Lieven, Pierijntkin ende Joorijntkin de Baets mtriderjaerige weesen vandei overledenen bij dese He. . 18.2.1671

311. Rek. door Steven de Prince als ontvanger vande venditie ten sterfhuyse van j ooris van Seele ende sijn huijsvrauwe, presenterende aen Lucas Wille voocht pat. 13.1.1671 -312. St. Saecherijns Kerckaert fs Heyndrijckx + Waerschoot 20.12.1670 He. Mayken de Smet fa lans Steven Kerckaert voocht pat. ende Marten de Smet voocht mat. van Elisabeth, Neelken ende Mar ie Kerckaert filij Sacarias bij dese He. 24.3.1671 313. St. Iooris Van Sele fs J ooris ende Elisabeth Wille sijne huysvrauwe beijde deser weirelt overleden. Hoirs: Jan Vande Steene fs Christiaen ende Lucas Wille fs 1an voochden van Iooris, Jan ende Martijntken Van Sele minderjaerige weesen ghepr. bij den voorn. j oor is van Sele ende Elisabeth Wille. 18.2.1671 314. Rek. door [oor is de Baets fs Adriaens voocht vande onbejaerde . Jan Buijsse ter presentie van Iooris Buijsse sijnen medevoocht. 5.5.1671 315. St. Joosijntkin de Muijtere fa Pauwels + Waerschoot Arisdorickstra te Hd. Joos de VUeghere fs J oort.s Hoirs: Charels de Meestere fs Charels ende Pieter Van Gheldere voochden over . loos, Jooris, Tanneken ende .Janneken de Vlieghere weesen vande overledene bij .desen Hd. Eigendom te Lovendegem en te Vinderhoute. 24.10.1671 .


36 316. St. Pieter Cal1ant fs Pieters + Waerschoot Keirckstraete He. Tanneken Van Wassenhove fs Lievens Apparente hoirs: Pieter Callandt en Andries Mariman f's Lievens thouwelijck hebbende Maeijken Callandt, Iaecques Van Hecke in huwelijek met Pauwelijntken Callandt ende Pieter Remerij fs Pieters ghetrauwt met Joorijntkin Callandt alle kinderen ende hoirs van den voorn. overledenen die hij verweckt heeft in eersten houwelijek bij J oorijntieIi de Smet fa Pieters ende ten lesten J aecques Van Wassenhove als voocht van de moederlijcke sijde neffens den voorn. Pieter Callandt voocht pat. van Lievijntken, Janneken ende Tanneken Callandt minderjaerige weesen vanden overledenen in tweeden houwelijek ghepr. bij dese He. 21.10.1671 317. Los 'blad uit de staet 21.6.1672 BUNDEL

overgebracht

bij de He. Pierijntien

Standaert.

319

318. St. Jaecquemijntkin Vander Sluijs fa Martens + Waerschoot op t ' dorp 28.10.1675 Hd. Mr. Steven de Piince ampman van de selve prochie ende ambachte van Waerschoot. Hoirs: Mr. Anthone de Prince, Mr. Gheeraert Gargan in houwelijek met Janneken de Prmce soo over hen selven als vocht over Jacobus, Carl, Franchors ende Angnesse de Prince minderjaerige weesen vande overledene bij desen Hd. Eigendommen vande overledene ten sterfhuyse van Marten Vander Sluijs fs Guillame ende Martijntken Lybaert volgens verkaveling van 21.2.1668. 23.6.1676 319. St. Susarme Ryckaert fa Pieters + Oostwinckel 26.9.1676 Hd. Melchtrr de Wulf Norbertus Rijckaert voocht mat. ende Pieter de Wulf voocht pat. vande weese vande voorschr. Susarme Rijckaert bij naeme Pieternelle de Wulf ghepr, bij den voorschr. Melchior de Wulf. 8.12.1676 320. Rek. door de wed. van wijlent Lieven Morthier rakende de ontvangste van haer man optredend als voocht vande weesen Christiaen Braet ghepr. bij Chatelijne Schamp. . 23.11.1677 321. Extract uyt den staet van goed Cornelis de Muynck + Heerlickhede van Oostwinckel in april 167.7. Jan Vijncke voocht pat. ende Joos de Neve voocht mat. vande drije achterghelaeten weesen van Margriete de Neve fa GuilIe bij naeme Gillis, Guillaeme ende Pierijntien de Muynck ghepr. bij de vorn. Margriete de Neve mitsgr. de vooghden vande twee weesen vande vorn. Cornelis de Muynck bij naeme Frans ende Marie ghepr. bij Catelijne Van Vlaenderen fa Arerits. 18.9.1677 322. St. Jan Muijlaert fs Marten + Oostwinckel september 1676 He. Cornelia Heijnssens Joos Muijlaert vooght pat. ende Pieter Decock voocht mat. van Marten .8j. ende .J acquemijntken 10J. beede weesen vanden overledenen verweckt bij Elisabeth Decock ende voorts aen selven Jan Muijlaert voocht pat. ende Frans Heijnssens vooeht mat. van Frans 4j.6m. ende J oosijne 2j.6m., Jan 6 weken verweekt bij dese He. 23.2.1677 (dubbel exemplaar)


- 37.'323. St. Marten Claeijs fs Marten + Oostw. Hoits : Jan Baele in huijweliek met Marie Claeijs fa Joos, de hoirs ende eirfghenaemen van Elijsabette Claeijs ende kinderen van J armeken Claeijs, dese drij staeken eomende van vullen bedde vande vaderlijeke sijde, ende Chaereis Van Landtsehoot alfven broeder vanden voorsehr •. Marten Claeijs. De hoirs van Catelijne van Lantsehoot eomende dese drij staecken van halfven bedde vande moederlijcke sijde. 2'd2.1677 324. Conditien van verkoop van weghen Charels Van Landtschoot ende Marten Oostvelt voochden vande miriderjaerighe weesen van wijlent Jan Van Landtschoot thuwelijck gehadt hebbende Maeijken Oostvelt. 28.1.1660 . 325. St. Joos van Compe:gestel + Oostw. Amb. 15.1.1677 Hoir : Marten van Compestel fs Joos als hoir ende voocht van dijver-sche weesen den selven staet overgevende an Jan van Mullem als vaeder ende voocht van sijnne kijnderen die hij hadde verweekt ende geproceert bij Elisabette van CompÊgestel fa Joos ende voorts an Geeraert van Leyn als voocht van de weese van Jaspart van Compegestel verweekt bij Tanneken van Leyen fa Ians, ende voorts ande kijnderen van Jan van Butseele verweekt bij Joorijntien van Compegestel alle te saemen hoirs ende heerfgenaemen van desen overledenen. Er zit in dit bundel ook een "extr ait" uit deze staat van goed. 2.12.1677 326. St. Jan Mullart fs Marten + Oostw. september 1676 He. Coortelija Heijnsens. loos Mullaert vooeht pat. en Pieter de Coock voocht mat. van Marten 8j. ende [aquernijne 10j. beede kinderen ende weesen bijde overledenen achterghelaeten ende verweekt bij Elijsabete de Coock ende voorts Joos Mullaert als vooeht pat. ende Fransoeijs Heynsens vooeht mat. van Fransoeijse 4j.6m. ende ] oorijneken 2j.6m. ende voorts ] an Mullaert 6 weken kinderen die de overledenen verweekt heeft bij dese He. 23.2.1677 327. Rek. door Preter de Cock fs Joos als voocht van de weesen Norbe de Cock die hij hadde bij Tanneken Vandersluys beede deser werelt overleden ( Van Vlaenderen is geschrapt en vervangen door Vandersluys), ter presentie van loos Meerisonne medevooeht. 23.2.1677 328. St. Jan Muijlaert fs Marten + Oostw. september 1676 He. Cornelia Heynsens (dubbel exemplaar - zie volgnummer

326)

329. St. Mathijs de Muynck fs Maurijns + .Oostw. 11.9.1676 He. Caetelyne de Valcke fa Cornelijs. Gillis de Muynck voocht pat. ende Jan de Valeke vooeht mat. over Neelken 2j., mitsgr. den voorn. Muynck ende Phylyps Goetals als voochden van Ianneken de Muynck fa Matthijs dat den overledenen hadde verweekt bij Lievijne de Clerck fa Gillis. 7.9.1677 330. St. Lieven Vereecke fs J ooris + Waar. Oost moer. He. Pierijntkin de Vos fa Michiel. Philips Vereecke f's Jooris vooeht van jooris, Pieter minderj. wees en vanden overledenen bij dese He. 18.9.1677

ende Joorijntkin

Vereeeke


- 38 331. St. Laureyns Gheeraert fs Denijs + Waerschoot Keirckstraete He. Janneken de Vos fa Ioos, . Hoirs : Joos Dobbelaere fs 1ans ende loos de Vos vooenden van Denijs ende 100sijntkin Gheeraert minderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese He. 19.1.1677 332. St. j anneken de Baets fa Hd. Lieven Dobbelaere fs Hoirs: Pieter Inghels ende 1armeken ende Cathelijne dese overledene bij desen 18.9.1677

Adriaen + Waerschoot Oostmoere 1ans. Mattheeus Dobbelaere als voochden van Pietronelle, Dobbelaere minderjaerighe kinderen ende weesen van Hd.

333. St. Jan fuems fs Pieters + Waerschoot op t' dorp He. Cathelijne Driessens fa 1ans. . Hoirs: J ooris Heems fs Pieters voorschr. ende Christoffels Driessens fs J ans als voochden van f' apparent kindt bij de hauderigghe staende te procieren, midts de selve He. verclaert jeghenwooridch groot ende begoer te sijn van kindt bij den voorn. haeren overledenen man. 9.2.1677 334. St. [ooris de Pauw fs Pieters + Waerschoot inde Weststraete He. Maeijken de Brabanter fa lans. Apparente hoirs J ooris de Pauw fs Jooris minderjaerighe weese gheprocrieert bij den overledenen ende He. in tweeden hou we lick als andersins Joos de Groote fs Pieters thouwelick hebbende Maeijken de Pauw, loos Dhondt ghetraut met Lievijntkin de Pauw ende ten lesten de achterghelaeten weese van J ooris de Pauw fs j oor is voorschr. sijnde de selve drij leste geprocrieert bij wijlent den voorn. overledenen in eersten houweJijck met . 23.2.1677 335. St. Lieven Mariman fs Adriaen + Waerschoot Oostmoer He. Joosijntkin PauweJs fs Arendt. Hoirs: Andries Marim an fs. Adriaen ende Pieter Pauwels van Adriaen, Jan ende Tanneken Mariman minderjaerighe nen bij dese He. 1.3.7.1677

fs Arendt als voochden weesen vanden overlede-

336. St. Tanneken Mariman fa Lieven + Waerschoot Oostmoer Hd. Arendt Roegiers fs Carel. Hoirs: den voorn. Carel Roegiers ende Lieven Mariman fs Lieven als vochderi van Lieven, Sentijntkin ende Marie Mariman (sic) (moet Roegiers zijn) wees en vande overledene bij desen Hd. Grond te Sleidinge. Maeijken Claeijs wed. van Lieven Mariman, grootmoeder van de wezen. 13.7.1677 337. St. CHristoffel de Neve . He. Janneken Heems fa Ho irs: Arnault de Neve Iooris ende Elisabeth de 7.9.1677

f's Pieters Pieters. fs Pieters Neve.

+

Waerschoot

Keirckstraete

ende Joos Heems voochden

van Pieter,

Ian,

338. St. Tanneken van Laecke fa J aecques + Waerschoot Sautweghe op .het Ho ucxken Hd. Joos de Bie fs Lievens. Hoirs: Lieven de Bie fs Lievens voorschr. voocht mat. ende Iocris de Suttere fs Anthone voocht pat. van loosijntkin ende Cornelia de Bie kinderen van de overledene bij des en Hd. 19.1.1677


- 39 '339. St. Joos de Bie fs Lievens + Waersehoot He. J oorijntkin de Pauw fa Sirnoen. Hoirs: Joosijntkin ende Cornelie de Bie filij Joos voorsehr. m inderjaerlghe weesen bijden overledenen verweekt in eersten houwelijek met Tanneken van Laecke fa J eecques, welcke twee weesen naar de doodt vanden selven hunnen vaeder ooek sijn overleden ende in wiens steirfhuijs hun alhier hoirs sijn fonderende Lieven de Bie fs Lievens, de kinderen van Cathelijne de Bie verweekt bij Frans van Laeeke, de kinderen van Elisabeth de Bie gheprocrieert bij Vincent de Craene, elck representerende eenen derden staecke van vollen bedde vande vaederlicke sijde ende Piet er ende Pierijntkin de Bie wed. van Gheleijn de Baets ,p~staende van halfven bed de ende alsoo tsaemen representerende de vaederlickë sijde vande selve weesen; voorts Frans, Ioosijntkin ende Tanneken van Laeeke wed. van Pieter Meirison, Lieven de Bie. voorschr, thouweliek hebbende Paesschijntkin van Laeeke, dhoirs van Maeijken van Laecke, de kinderen van Lievijntkin van Laecke,' de weesen van Joorijntkin van Laecke alhier bestaende vande maternele sijde elck tot eenen sevenste staecke van volle bedde ende ten lesten dhoirs ende weesen van Pieter van Laecke bestaende vandeselve maternele sijde van halfven bedde ende a1soo tsaemen hoirs ende eirfghenaemen ten Voorn. steirfhuijse. 23.10.1677 340. St. Joorijntkin de Backere fa J ans + Waerschoot op den Beirch Hd. Arendt de Pauw f's Paesschier. Hoirs: Jan de Backere fs J ans ende Jan de Pauw fs Paesschier vochden van J armeken de Pauw minderjaerige weese vande overledene bij desen Hd. Gronden in eigendom waarvan d'ander drij resterende vierde paerten toecompt aen Jan ende Adriaen de Backere, midtsgr. Pieter de Baets thouwelick hebbende Elisabeth de Backere ende alsoo met hem lieden ghemeene. Gronden te Zomer gem en Sleidinge, 17.7.1677 341. St. Christoffel de Muijnck He. Janneken De Suttere Hoirs: Lieven de Muijnck de Muijnck fs Christoffèls 19.1.1677

fs Christoffels + Waerschoot inde Weststraete fa Arendt. fs Christoffels vorschr. ende ••••• voochden van Jan minderjaerige weese vanden overledenen bij dese He.

342. Augmentatie ten steirfhuijse van Cathelijne de Vos fa Jan + Waerschoot inde Keirckstraete in maerte 1677. Hd. Vincent de Craene fs J ans. Hoirs: Pieter Martens fs Christoffels als voocht mat. midtsgr. alsnu Jan de Craene fs Vincent voorsehr. mits sijn selfs wordijnghe oock als voocht van Pierer, Christoffels ende Vincent de Craene filij Vincent voorn. minderjaerige weesen gheprocrieert ende achterghelaeten bij den voorschr. Vincent de Craene ende Cathelijne de Vos. (staat van 10.4.1675) 1677 343. Augmentatie ten steirfhuijse van Elisabeth gheweest van Jan Arendts fs Pauwels. 24.8.1677 _._.

Vernaille

fa J ans in haer leven wed.

344. St. Pauwelijntkin de Vos fa J ans + Waerschoot inde J aegherpaele Hd. Pieter Martens fs Christoffels. Hoirs: Gàbriel de Vos. fs Iàrrs ende' Lieven Marrens fs Christoffels voochden van Christoffels, J anneken ende Elisabeth Martens minderjaerige weesen gheprocrieert bij de overledene ende desen Hd. 9.1.1677 Conditien van de venditie 17.11.1676

ten sterfhuyse

van Jan Dhertoghe

+

Oostwinckel.


'- 40 345. Memorie omme bailliu bre ende schepenen: Pieter Cocquyt voocht vande weesen sr. Pieter Schauteet in die qualiteijt heerser ende ten laste van J aecques Martens ghecondemputeerde tot Oostwinckel. 1676 346. Rek. door Pieter van Bouchaute fs Dieriek voocht vande minderjaerige weesekinderen achterghelaeten bij Pieter van Speijbroeck ende Pierijntken Dhondt beijde s.m. 23.6.1676 347. St. Elisabeth De Pauw fa Pieters + Waerschoot 1676 weduwe gheweest van wijlent loos Pandaen. Hoirs : Pieter, Joos ende Elisabeth Paridaen, Arendt Roegiers thouwelijck hebbende Maeijken Paridaen, Heijndricq van Helsen ghetraut met joosijntkin Paridaen, Joos de Calouwe als vaeder ende voocht van sijne minderjaerige weesekinderen verweekt bij Joorijntkin Paridaen sijne overleden huijsvrauwe ende ten lesten Pieter de Pauw fs Pieters ende Adriaen Paridaen minderjaerige weese gheprocrieert ende achterghelaeten bij wijlent de voorn. overledene ende den voorschreven loos Paridaen. . 23.6.1676 348. St. door Marten van Zele. als voocht van de onbejaerde weesekinderen van wijlent Andries de Pau die hij gheprocrieert heeft bij Piertjntien van Zele; de selve weesen ghenaem t : Jooris, Pieter ende Andriesken de Pau. 17.4.1676 349. Rek. door Jooris de¡ Reu fs Charels als voocht vande achterghelaeten weesen van Jan van Heirsele fs Jans verweckt bij Cornelia Van Holderbeke sijne naerghebleven weduwe, alsnu ghetrauwt met Jan Lippens fs J ans, ter presentie van Jan Lippens f's Joorts. 6.10.1676 350. Prijsle van 8.10.1693 door Pieter Stei jaert, ter presentie ende affirm atie van Marten Reiniers smet van stijle, van peerden ende waeghens, de peerden gatteleert ende de weghens ghedeckt elck met een wijtte, de gonne den ge der voorseijde maent stonden te vertreeken naer de stadt van Ghendt omme alsoo te vachieren inde dienst van sijne doorluchtichuijt den hertoch van Beijeren. 8.10.1693 . 351. Wettelicke vercaevelijnghe ende verdeelijnghe ghedaen bij ende tusschen GillÎs Verbanck thouwelick hebbende Tanneken Arendts fa Jans, midtsgr. Jan' de Vlieghere fs Pieters als voocht beneffens den selven Gillis Verbanek van Jan ende Preter Arendts minderjaerige weesen van Jan Arendts fs Pauwels ende Elisabeth Vernaille haerlieden vaeder ende moeder gheweest ende ten lesten Vincent de Craene als aermmeester der prochie van Waerschoot hem alhier representerende over j ocrijnken Arendts onderjaerige weese achterghelaeten bij den voorschr. Jan Arendts ende Elisabeth Vernaille daervan tnaerschreven ghedeelte is opghedraeghen ende ghecedeert ten proffijte vanden voorschr. ghemeenen aermen voor donderhaudernisse vande selve weese. 17.3.1676 352. Op de ordinaire conditien worden vercocht de naervolghende goederen toebehoorende de weesen Jan vanLanschoot gheprocrieert bij Janrieken Van Vlaehderen. 8.3.1674 . 353. Copie : st. door Preter van Zele ende Christoffels Martens voochden vande zes achterghelaeten kinderen van wijlent J ooris Vande Voorde gheprocrieert bij Elisabeth Martens sijne huusvrauwe, de s.elve weesen ghenaemt 1anneken, Stoffele, Hansken, Lieven, Magdaleene ende Maeyken Vande Voorde. 17.4.1676


- 41 354. St. Janneken Pauwels fa Joos Hd. Passchier de Pauw Hoirs : Jan, Domijn ende Joos de Pauw rnitsgr. Domijn de Pauw fs Ians als voocht neffens den voorn. Jan de Pauw van Arendt ende Maeyken de Pauw ende ten lesten Jan de Dobbelaere fs J ans als voocht van J armeken de Backere minderjaerige weese van Daniel de Backere fs Christoffels gheprocrieert bij Tanneken de Pauw sijne huijsvrauwe, tsaemen kinderen, hoirs ende eirfghenaemen vande voorn. J armeken Pauwels. . 10.6.1670 355. Rek. door Joos de Pauw fs Paesschier over de venditie dd. 21.11.1674 ten stèirfhuijse vanden voorn. Paesschier de Pauw; ter presentie van Jan, Domijn en Arent de Pau mitsgr. Jan de Jaghere ghetrauwt met Maijken de Pau. 21.1.1676 . . 356. St. Laureijns Roegiers fs Arendts + Waerschoot tsautweghe He. Joorijntkin Van Laecke fa J aecques. Hoirs: Pieter Pieters fs Pieters ende loos de Bie als voochden van Arendt; Tanneken ende Magdalene Roegiers minderjaerige weesen gheprocrieert ende achterghelaeten bij den overledenen ende dese He. 14.7.1676 357. St. Elisabeth Vernaille fa Ians in haer leven wed. van wijlent Jan Arendts. fs Pauwels + Waerschoot inde Weststraete. Hoirs: Gillis Verbanck thouwelick hebbende Tanneken Arendts, midtsgr. Jan de Vlieghere fs Pieters ende den selven Gillis Verbanek voochden van 1an endePieter Arendts. (Zie ook volgnummer 351) 6.10.1676¡ 358. Conditten Van de venditie + Oostwinckel. 17.11.1676

ten steirfhuijse

van Matthys

de Muijnck fs Laurs

359. St. Fransoeijs de Gheeter fs Coornelis bij Bauijne . Lampaert + Oostwinckel 28.10.1674 He. Lievijneken Slock die desen staet maakt ende overgeeft aan Marten de Gheeter voocht pat. ende Ghyselbrecht Slock voocht mat. van Joorijneken 2j. ende voorts het apparent kint daer dese hauderigge nu jeghenwoordich bevrucht is, verweekt bij den overledenen. Gronden te Oostwinckel ghemeene met Joorijneken de Gheetere huysvrauwe van Nijelaeys Chathoor. 29.1.1675 360. Ingesloten in nr. 359 : rek. door Marten de Gheetere fs Coornelis als vooeht pat. van J oortrieken de Gheetere het achterghelaeten kint van Fransoeijs de Gheetere fs Coornelis, verweekt bij Lievijneken Sloek; ter presentie van Ghyselbreeht Sloek srendants .medevoocht mat. 14.11.1679 361. St. Fransijnken Matthijs fa Cornelys + Oostwinckel 10.10.1674 Hd. Preter Goetals fs J ans, Phylyps Goetals vooeht pat. ende Jan de Meyere vooeht mat. van het aehterghelaeten kint van dese overledene ende desen Hd. met naerne Margriete lOm. Gronden te Oostwinckel ghemeene met ] aspaert de Ryeke ende drij kinderen van Cornelis Matthijs; idem ghemeene met Plerintien Wille wed. bleven ten steirfhuijse van Pieter Matthijs. -Idem gronden te Zomergem daer Pieter Matthijs dhaude saliger memorie huijt verstorven is, ghemeene met Jan Mat thijs ende hoorns ende moeijen vande voorn. weese. 22.10.1675


- 42 -

362. St. Ianneken Blondeel fa Ians + 20.11.1671 1672 tsaemen in huywelijck gheweest beede Gillis Inga voocht pat. ende Pieter Blondeel ende minderjaerigghe weese met naeme Jan 25.10.1673

ende Marten lngo fs Gillis + 10.5. + Oostwinckel. voocht mat. van de achterghelaeten logo 10j.

363. Rek. door joos Blomme fs Pauwels als vooeht vande minderjaerigghe weese gheproerieert bij Christoffels Blomme fs Pauwels voorschr. ende Elisabeth Desuttere fa Vindent sijne huijsvrauwe, ter presentie van Guille Dhooghe medevooeht en Pieter Blomme. 9.7.1675 364. Rek. door Lucas Wille fs J ans als voocht over de drij achterghelaeten weesekinderen van Jooris van Sele ghewonnen met Elisabeth Wille fa J ans beijde deser werelt overleden; ter presentie van Jan Vande Steene oom, causa uxoris, vande wee se. 3.8.1675 365. St. Pierijntkin Van' Bouchaute fa j ans in haer leven wed. gheweest van Pieter Heems + .Waerschoot Keirckstraete. Ho'ir:s: Jan ende Joos Heems fs Pieters, j armeken Heems wed. van Christoffels de Neve, Jan Van Bouchaute als voocht van jooris ende Carel Heems minderjaerighe weesen ende ten lesten Mr. Frans Heijnssens als voocht vande minderjaerighe wee se van Lieven. Heijnssens gheprocrieert bij Maeijken Heems fa Pieters beijde s.rn, Pieter Heems fs Pieter ooek hoir ende sone van de overledene ten desen sterfhuijse overleden naer de doodt van sijne moedere, daerinne ende int ghedeelte van den steirfhuijse vanden selven Pieter Heems de jonghe, . hun hoors fonderen de voorn. kinderen ende weesen van vollen bedde ende de minderjaerigghe weesen van Elisabeth Heems verweekt bij Jooris Van Waes eenen sevenste staeeke van halfven bedde. 18.5.1675 .,

366. St. Tanneken Steelant fa lans + Waerschoot Keirckstraete op den Dries Hd. Jo os de Craene fs Sim oen, midtsgr. sijn hun ten sleve steirfhuijse als apparente hoirs fonderen Joos van Steelandt fs J ans ende Segher de Craene fs Simoen, Jan, Christoffels ende Joosijntkin de Craene minderjaerigghe weesen gheprocrieert bij den Hd. ende de overledene. 9.7.1675 367. Wettelicke partaige ende verdee lijnghe ghedaen bij ende tusschen Jan ende joos Heems fs Pieters, J armeken Heems wed. van Christoffels. de Neve, Jan van Bouchaute als voocht van j oor is ende Carel Heerns minderjaerige weesen van wijlent den voorn. Pieter Heems ende Pierijntkin van Bouchaute haerlleden vaeder ende moeder gheweest, ende ten lesten Mr. Frans Heijnssens als. voocht vande twee minderjaerigge weesen bij Maeijken Heems verweekt bij Lieven Heijnssens beijde s.m., mits d'aflijvicheijt vanden voorn. Pieter Heems ende Pierijntkin van Bouchaute boven eenighe gronden die ten vorn. steirfhuijse van Pieter Heems vuijtgheleijt sijn ande weesen van Elisabeth Heems geprocrieert .pij J ooris van. Waes. Originele akte met handtekeningen. 21.5.1675 368. Vercaevelijnghe omme Daniel Lippens fs Frans thouwelick hebbende Tanneken Vermeire midtsgr. j armeken Vermeire fa Arnault, alsnoch rninderjaerig ende de vijf minderjaerigghe wees en van Simoen Van Nevele gheproerieert bij Joorijntkin Vermeire sijne overleden huijsvrauwe, mits het overlijden van j ooris Vermeire fs Seghers ende Elisabeth de Pauw fa Arnault sijne huijsvrauwe beijde overleden. 15.1.1675 ..


- 43 369. St. Ioorijntkin Versluys fa Philips + Waerschoot int ghewest vanden Bosch Hd. Baudewijn Roegiers fs Gheerolf. . Ho irs: Anthus de Craene ghetrauwt met Martijntkin Roegiers, midtsgr. Jooris Versluys voocht neffens den voorn. Anthus De Craene van Pierijntkin, Joorijntkin .ende Tanneken Roegiers minderjaerigghe kinderen van den Hd. bij dese overledene. 28~5.1675 370. St. Jan Mariman fs Lievens + Waersehoot inde Sautweghe He. Pierijntkin Lantsheere fa Christiaen. Hoirs: Andries Mariman fs Lievens voorsehr. ende (Christiaen Lantsheere) als .vooch(den) van Lieven, Maeijken, J oorijntkin ende J armeken Mariman weesen verweekt in eersten houwelick bij desen overledenen ende Fr ansijntktn de Pauw fa . jooris, alsmede oock den voorschr. Andries Marimari ende Christiaen. Lantsheere vooehden van Jan Mariman minderjaerighe weese gheproerieert bij dese He ende den overledenen. Maeiken Claeijs¡ fa Jans wed. van Lieven Mariman, moeder vanden overledenen. Twaalfste deel van seker huyseken te Ghendt daer ment noemt den Groenenbriele ghemeene met Jan Claeijs fs J ans. 30.7.1675 371. St. Ioorts Vermeire fs Seghers ende Elisabeth de Pauw fa Arnault beijde s.m, + Waersehoot inde Arisdonekstraete. Hoirs: Daniel Lippens fs frans, thouwelijck hebbende Tanneken Vermeire, J armeken Vertneire fa Arnault, Simoen ende Pieter Van Nevele als vaeder ende voocht vande vijf weesen vanden selven Simoen, verweckt bij J oorijntkin Vermeire sijne huysvrauwe deser weirelt overleden. 15.1.1675 372. St. Jan Van Heirsele fs J ans + Waerschoot Arisdonekstraete He. Cornelie Van Holderbeke fa Pieters. Apparente hoirs: Jooris de Reu fs Charels voocht pat. ende den voorn. Pieter van Holderbeke voocht mat. van Lievijntkin ende Ioor ijntkirr van Heirsele minderjaerigghe weesen gheprocrieert ende achterghelaeten bij den overledenen ende dese He. 6.3.1674 373. Rek. door Pieter Blondeel fs J ans voocht van de weesen Marten ~. van Gillis logo als medevoocht. 13.2.1674

ter presentie

374. St. Sebastiaen Neerijnck + Oostwinckel 4.2.1674 He. Maeijken Goetals fa Phijl.ijps. Jan Van Haeke voocht pat. ende Jan Goetals voocht mat. vande twee weesen vanden overledenen gheprocrieert bij dese He. met naeme Marten i3j. ende Jan .l'èerijnck. lIj. 8.5.1674 375. St. Elysabette Arents fa Maerten + Oostwinckel 10.3.1674 Hd. Matthys Demuijnck fs Laurs die desen staet maeckt ende presenteert aen Gillis De Muijnck vooeht pat. ende Gheeraert Arents voocht mat. van Vyntghen de Muijnck 2j. weesen vande overledene bij desen Hd. . Hofstede te Lo-svendegern gemeene ende onverdeelt met haere (Elysabette Arents) ooms ende moeijen. 8.5.1674 376. Rek. door Arendt Desmet fs Arendt voocht van Arendt. Desmet fs Daniel minderjaerigghe weese; ter presentie van Joos de Pau fs Passchier sreddans medevooeht. 10.4.1694 .


44 -: 377. Rek. door Joos de Pauw fs Paesschier voocht van Arendt Desmet fs Daniel minderjaerighe weese, ter presentie van Arent de Smet fs Arent sreddants medevoocht, 10.4.1674 378. Extrait St. Elisabeth Heckstyl fa [ans + Oostwinckel 30.4.J678 Hd. Marlèn, van Compegestel fs Joos. Pieter Heckstyl voocht mat. ende Jan Blomme voocht pat. van het weesekint dese overledene bij desen Hd. met naeme Jooris van Compegestel 3j. 21.3.1679

van

379. Extrait St. Joos van Compegestel + Oostwinckel 15.1.1677, wekken voorn. staet heeft doen maeeken ende stellen in ghesehrifte Marten van Compegestel fs Joos als hoir ende vooeht van diversehe weesen, den selven staet overgevende aen 1an Van Meullem als vaeder voocht van sijne kinderen die hij hadde gheprocrieert bij Elisabeth van Compegestel fa loos s.m.; voorts aen Geert Byn (Lyn) als voocht vande weesen van j aspaert Van Compegestel verweekt bij Tanneken Byn (Lyn) fa J ans s.m. voorts aende kinderen, van J ah Van Butseele verweekt bij [oorijntjen Van Compegestel alle te saemen hoirs van desen overledenen. 2.12.1677 380. Extrait St. Cathalijne de Meijer fa Jonas overleden huysvrauwe van Jooris Marthijs + ,Oostwinckel 20.10.1678 ' Hd. Joorts Matthijs fs Pieters, die desen staet maeckt ende overghevende aen Joos Mat thijs als' voocht pat. ende aen Marten de Meijere voocht mat. van Pieter Matthijs 2j. ,,21.3.1679

BUNDEL

320

381. St. Gillts D'underman fs Gillis + Waerschoo t: Keirekstraete He. Cathelijne Rijckaert fs Marten. Cornelis Willems ende Jan Rijckaert fs Marten voorschr. voochden van Piet er, Jan ende Janneken D'underman minderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese He. 7.8.1680 ' 382. Partaige omme Lieven ende Iooris de Baets midtsgr. Lieven' Dewispelaetè, getrauwt met Marie de Baets voorts den voorn. Lieven de Baets als voocht vande weesen van Tanneken de Baets verweekt bij joeris Buijsse haeren man ende GuilIe van Quaeckebeque th ouwe lick hebbende de wed. van Iooris de Baets tsaernen hoirs ten steirfhuijse van 1an de Baets. Gronden te Sleidinge op de keure en te Adegem. 6.10.1680 383. St. Margriete Loose fa Guillame lest wed. van Jan de Baekere ende te vooren van Jan Meire fs Cornelis + Waerschoot Oostmoere. Hoirs: Cornelis Meire soo over hem selven als vocht van GuilIame, Joorijntkin ende Maeijken Meire minderjaerighe weesen vande overledene ende gheproerieert in eersten houweJiek met Jan Meire midtsgr. den voorsehr. Cornelis Meire voocht neffens over Jan de Backere fs J ans onderjaerighe weese gewonnen in tweeden houweliek bij de overledene ende den voorsehr. Jan de Baekere. 13.2.1680 384. St. Jooris Pauwels is Pieters +' Waersehoot Arisdonckstraete. Apparente hoirs: Lieven, Jan ende Joos Pauwels filij Iocris voorschr. bij den selven overledenen verweekt in eersten houwelick met Tanneken Debackere ende Adriaen _)


.- 45 Baudewijn ende J oorijntkin Pauwels minderjaerighe weesen gheprocrieert in tweeden houwellek met Maeijken Clemmens tsaemen hoirs vanden voorschr. Jooris Pauwels. 16.4.1680 385. St. Arendt de Smet fs Arendt + Waerschoot Beirch 17.4.1677 He. Joosijntkin Van Speijbroeck fa Andries. Apparente hoirs : Jan Gheeraert ende ••••• voochden van Andries de Smet minderjaerighe wee se van de overledenen gheprocrieert iri: tweeden houwelick met dese He voorts den voorn. Jan Gheeraert ende Jooris Van Sele als voochden van Arendt ende Lievijntkin de Smet mlnderjaerighe weesen bij desen overledenen ghewonnen in eersten houwelick met J armeken van Sele. Gronden ghemeene met Lievijntkin de Smet, Jan Gheeraert ende tsteirfhuijs van Mardjntkin de Smet. 30.1.1680 386. St. Gillis de Walsche fs Pieters + Waerschoot He. Lievijntkin de J aegere fa Frans. Jo oris de Walsche fs Pieters ende .Ioorts de Jaeghere voochden van Pieter, Christoffels, Jan, J ooris, Cathelijne ende Stoffelijntkin de Walsche minderjaerighe weesen vanden overledenen bij de se He. . 28.5.1680 387. Jan Baeke in huywelick hebbende Mar ie Claeijs fa Joos verkoopt aen Saerel Van Lansëi1öëit fs Jan een seker hofstedegheleghen binnen de prochie van Oostwijnckele te weteri eenderde deel van de vijfve deelen van seven. 2.4.1680 388. St. Adryaen Calle + Oostwinckel 25.3.1679 He. Mayken Dhertoghe. [Arent Coppens voocht pat.) ende Pieter Verstraeten voocht mat. van Maeijken 7j. ende Adrijaen Calle 3j. kinderen van den overledenen bij dese He. 12.12.1680 389. Rek. door Andries Mariman fs Lievens vocht van de minderjaerighe weesen achterghelaeten bij wijlent Jan Mariman fs Lievens voorschr. ende Fransijntkm de Pauw fa Iooris. 9.1.1680 390. J anneken Steijaert wed. van Pieter Matthijs fs Vincent verkoopt aen Gillis Dannynck het achtste paert vande hofstede aen Pieter Coppens. 29.7.1679 Wettelicke clachte op alle gronden van erfven soorterende onder het ambacht van Waerschoot competerende Janneken Steijaert. (drie liassen) 6.4.1679· 391. St. Pieter Van . SPei jbrouck ende Pier ijntken Dhont sijne overledene huijsvrauwe, welcke desen staet overghevende aen Joos van Speijbrouck ende Pieter Van Bou~haute als voochden van Domijn, Janneken, Stoffelijnken ende Jan Van Speijbrouck Pieters kinderen verweekt bij tvoorn. Pierijntken Dont, 8.10.1679 v"

392. St. Gillis De Suttere fs Pieters + Oostwinckel 3.1.1679, weleken staet hebben in gheschrif'te doen stelle·n Laurs De Cock in huwelick met Elysabeth de Suttere fa Gillis voocht mat.: vande vier minderjaertghe kinderen vanden voorn. Gillis de Suttere bij naeme Pieter, Gillis, Elysabeth, Marie ende Pieternelle De Sutter waervan dat het jongste kint maeren is ontrent 13 jaeren. 18.4.1679 . 393. Conditten overleden 15.3.1679

van de venditie te Oostwinckele

ten sterfhuyse van Gillis De Suttere sijne huysvrauwe inde Langhe straete op den arnbachte,


- 46¡ 394. Wettelijeke vereavelijnghe Gillis de Sutter verweekt 15.3.1679

ende verdeelijnghe gedaen tussehen de kijnderen van bij Maeijken Dobbelaere beijde overleden Oostwinekel.

395. St. Caetelijne 21.3.1679

fa Jo nas

de Meijere

(zie volgnummer

380)

396. St. Maeyken Vander Sluys + Waersehoot Hd. Pieter Martens. Hoirs: Guilliame Martens, Pieter Vander Sluys ghetrauwt met Maeyken Martens, Marten Claeijs ghetrauwt met [anneken Martens, Joos Welvaert ghetrauwt met Pierijntjen Martens, J aspaert Dobbelaere ghetrauwt met J aekemintgen Martens, Christoffel de Baekere ghetrauwt met Martintgen Martens, Gillis Beeekaert ghetrauwt met Magdeleene Martens midtsgr. ende ten lesten de weese van Jan Martens gheproerieert staende sijn houweliek met J armeken Claeys ende ten overstaene van J ooris Claeys fs Christoffels als vooeht van de minderjaerigghe weese van voorn. Jan Martens; alle kinderen ende kindtskinderen. van de overledene bij desen Hd. 30.4.1680 397. St. Cornelis Standaert fs Ians ende Pierijntken de Reijtere fa Jans sijne huysvrauwe beijde + Waersehoot Oostmoere, alwaer hun hoirs verclaeren eerste ten steirfhuyse van voorsehr. Cornelis Standaert, Pieter ende .Iooris Standaert bij hem verweekt in eersten houweliek met janneken de Pauw fa Pieters midtsgr. Christoffels Van Vooren vooeht van J oosijntkin Standaert minderjaerighe weese gheproerieerst bij beijde d'overledenen in tweeden houwelieke ende alsoo tsaemen representerende elek tot eenen derden staeeke in tsterfhuijs vanden selven Cornelis Standaert, voorts den voorn. Christoffels van Vooren ende Jan Dereijtere . als vooehden van Pieter ende Lievijntkin Van Vooren minderjaer ighe weesen vande voorn. Pierijntkin de Reijtere ende bij haer ghewonnen in eersten houwellek met Pauwels Van Vooren ende ten lesten de voorschr. Ioosijntkin Standaert fa Co melis weese, tsaemen hoirs elck tot eenen derden staeeke ten steirfhuijse van selve Pirijntkin de Reijtere. 9.1.1680 398. St. Pieter de Walsehe fs Pieters ende Christoffelijntken Verschaere sijne huijsvrauwe beijde 4- Waersehoot Oostrnoere, alwaer apparente hoirs ijn, Pieter, Christoffels, Gillis, Christoff'elijntkin ende J armeken de Walsehe minderjaerighe weesen . achterghelaeten ende gheproerieert bij den overledenen. 14.5.1680 . 399. St. Pierijntkin Claeijs fa Marten + Waersehoot Oostmoere Hd. Gheeraert Claeijs fs Charels ende sijn. hun aldaer hoirs fonderende Pieter Neyt fs Christoffels, Jan Mariman thouwelick hebbende Jaeequemijntkin ¡Neyt, Jan Van Bouehaut ghetrauwt met Lievijntkin Neijt, Jan ende Christoffels Dooster:lijnek fs Cornelis gheproerieert bij joosijntkin Neyt, Iocris de j aegher e als vaeder ende vooeht van sijne minderjaerige wees en verweekt bij Martijntkin .Neyt, Pieter Vande Steene vader ende voocht van sijne onderjaerige kinderen ghewonnen bij Pierijntkin Neyt ende ten lesten Maeijken Claeijs fs Gheeraert wed. van Andries Mariman fs Christoffels, tsaemen hoirs ende eirf'ghenaemen ten desen steirfhuyse elck tot eenen sevenste staeeke daervan de ses eerste staeeken gheproetieert sijn .in eersten houwelick bij d'overledene ende Christoffels Neyt ende de voorn. wed. Andries Marlman in tweeden houweliek met desen Hd. 16.7.16~0 400. St. Tanneken Van He;_cke.in haer leven wed. van Adriaen Mariman + Waerschoot Oostmoere, alwaer hun hoirs verclaeren Andries Marlman mitsgr. Pauwels Paridaen thouweliek hebbende J armeken Mariman, Piet er Paridaen als vaeder ende vooeht van sijne weesen verweekt. bij Pierijntken Mariman sijne overleden huysvrauwe, Pieter Pauwels fs Arnaut als vocht vande weesen van Lieven Mariman ende Pieter Vande Ho ogherstraeten als vooeht vande weesen van Jan Vande Hoogerstraeten


- 47 gheprocrieert bij Cornelia Marlman ende Pauwels Van Vooren fs jans als voocht vande weesen van Christoffels Mariman. 15.5.1680 401. Wettelicke vercavelijnghe ende verdeelijnghe ghedaen tusschen Pieter Neyt fs Christoffels en consorten, erfgenaemen ten steirfhuyse van Pierijntkin Claeijs fa Marten. (st. zie volgnummer 399) 27.4.1680 402. St. Maeyken Verstraete fa lans + 805.1679 Waerschoot op het Houcxken Hd. Jan de Pauw' fs Simoen. Hoirs: 1an Verstraete fs J ans ende Simoen de Pauw voochden van Simoen, 100-' sijntkin, Lievijntkin ende [oorijntkin de Pauw weesen achterghelaeten bij de overledene ende desen Hd. Hofstede binnen de keure van Sleidinge ghemeene met s'overledene susters ende broeders. 20.12.1680 403. St. Vincent Gheeraert fs Denijs ende Tanneken Lootens fa loos. sijne huijsvrauwe beijde + Waerschoot Weststraete, alwaer apparente hoirs sijn te wetene eerst ten steirfhuyse vande voorschr. Vincent GheĂŠraert., Arendt de Pauw fs Paesschier thouwelick hebbende Pierijntkin Gheeraert fa Vincent, Jan Gheeraert fs Denijs ende Andries Goethals fs 1aecques als voochden van Andries Gheeraert, minderjaerighe weese bij den s.elven overledenen verweckt in eersten houwelick met loorijntkin Goethals fa J aecques, voorts den voorn. 1an Gheeraert ende J aspaert Dobbelaere als voochden van Cathelijne Gheeraert minderjaerighe weese achterghelaeten in derde ho uwellcke met Ioosijntkin Dobbelaere, ende ten lesten den voorschr. Jan Gheeraert ende Frans Lootens fs loos voehden van loos, Denijs en Tanneken Gheeraert miriderjaertge weesen ghewonnen bij den voorn. Vincent Gheeraert ende Tanneken Lootens in vierden houwelick ende alsoo tsaemen representerende tsterfhuys vanden voorn. Vincent Gheeraert, voorts den voorschr. Jan Gheeraert ende Frans Lootens vooebden vande voorschr. Joos, Denijs ende TannekenGheeraert weesen representerende tsterfhuijs vande meergenoernde- Tanneken Lootens, Gronden te Zomergem. 19.11.1680 404. Rek. door Lieven van Gheldre collecteur vande venditie ten steirfhuijse van Mr. Steven de Prince in sijn leven ampman vanden ambachte van Waerschoot, ter presentie van Mr. Anthone de Prince ende Arnaut Raes. 17.12.1680 405. Rek. door Marie de Keyser 16.6.1680

als He. ten steirfhuijse

van Pieter

van Loo' s.rn,

406. St. Jan Dhertoghe fs J aeques + 1.1.1668 He. Joorijntien Van Loo fa Joos. Pieter van Loo. fs Joos voocht mat. vande onderjaerigghe w~esen vanden voorn. Jan Dhertoghe geprocrieert bij het voorn. Joorijntien van Loo met naeme Tanneken 3j. ende Jan Dhertoghe l jĂťm, 13.3.1668 407. St. Gillis de Zuttere fs Pieters + Oostwinckel 5.1.1679 welcke voorn. staet ende inventaris hebben in geschrifte doen stellen Lauwerijns de Cock in houwelick met . Elisabeth de Suttere fa Gillis voocht pat. ende Lieven Dobbelaere voocht mat. vande vier mtnderjaerighe kinderen van Gillis de Zuttere met naeme Pieter, Gil lis, Elisabeth, Marie ende Pieternellede Zuttere waervan dat het jonckste haut .maer en is 10 jaer, (los blad; de rest van de staat van goed ontbreekt) 18.4.1679


- 48 - . 408. Rek door Seger Roeijgiers in huywelijck met de wed. van Adryn Calle over de administratie als den voorn. Calle haedde gehadt ten steerfhuyse van J aques Dher_!oghe fs J aques. 11.7.1679 e .

409. Document 24•.5.1679

Lv.m, het frans

logement

te Oostwinkel.

410.St. Armandine Goetals fa Jans + Oostwinckel 30.11.1678 Hd. Pieter de Cock fs ] oos, Lauryns de Cock voocht pat. ende Phylips Goetals voocht mat. vande drij achter. gelaeten kinderen vande overledene bij desen Hd•. verweekt met naeme Lauryns 9j., Arnaut 6j. ende Jacobus de Cock 4j. 21.3.1679 411. St. Jaques Dhertogh~ fs Iaques ende Maeyken Goetals fa Phylyps beijde + Oostwinckel octobre 1676. Adriaen Calle voocht pat. vande weesen van de voorn. Jaques Dhertoghe, mitsgr. Jan Goethals en Joos Vanden Gehuchte voochden vande kijnderen van Sebastyaen Neerynck verweekt bij het voorn. Maeyken Goetals. 23.2.1677 4J 2. St. Elysabet te De Coock fa ] oos + Oostwinckel 1.11.1669 Hd. Jan Mullaert. Marten Mullaert voocht pat. ende Noewe de Coock voocht mat. van Marten ende Jaquernyneken Mullaert 3j. s'overledens ende s'Hd, kinderen. 29.4.1679 .

15m

413. St. J ooris Claeys fs Arent + Oostwinckel 6 lauwe 1671 He. Caetelijne de Brabanter fa Lauwerijs. Segher Claeijs voocht pat. ende Pieter de Gheeter voocht mat. van Aernaut 2j. ende Caetelijne Sj.6m. kinderen vanden overledenen bij dese He. Gronden te Lovendegem en dese te Waerschoot gerneene met Iooris fockaert ende de hoors van Denys Claeys den overledens broeder. 5.5.1671 414. St. Pierijntken Standaert fa Andries + Oostwinckel 7.1.1679 Hd. Preter Goetals fs jooris, J ooris Goetals voocht pat. ende Philijps Van Vlaenderen VOOC:ltmat. van Jacobus 6j. ende Pieter Goethals 3j. kinderen vande overledene "bij desen Hd. 27.6.1679 415. St. Elysabette Heekstijl fa j ans + Oostwinckel 30.4.1678 Hd. Marten Van Compgestel fs Joos. .Pieter Heekstijl voocht mat. ende Jan Blomme voocht pat. van het achtergelaeten kijndt van de overledene verweekt bij desen Hd. met naeme Joorijs Van Compogestel 3j. 21.3.1679 416. St. Marten Vander Sluys fs Marten + Waerschoot inde Voorde He. Lievijntkin Van Laere fa Joos •. Hoirs .Anthus Vander Sluys fs Marten voorschr. ende Preter de Pauw fs Andries als voochden van Joos, Jan ende Pieter Vander Sluys minderjaerighe weesen van d'overledenen bij dese He.; ende ten lesten tweesekindt aehterghelaeten bij J anneken Vander Sluijs fa Marten voorschr. ende ghewonnen bij den voorn. Pieter de Pauw tsaemen hoirs ten desen steirfhuyse elck tot eenen vierden staecke. Gronden binnen de prochie van Waerschoot in de Voorde onder dheerlichede van Somerghem. 6.6.1679


- 49 417. St. Anthonis de Craene fs Sim ben + Waerschoot in de Weststraete . He. Martijntgien Ro~giers fa Baudewijn . . Hoirs.: Segher de Craene fs Simoen voorschr. ende Jan Grijp fs Laurs als voochden van Baudewijn ende Elisabeth de Craene minderjaer ighe weesen vanden overledenen bij dese He. 24.10.1679 418. St. Mr. Steven de Prince in sijn leven Ampman van Waerschoot + Waerschoot op t'dorp He. Marie van HuHe fa J ans. H oirs: Mr. Jan de Prince fs Mr. Steven bij den overleden verweekt in eersten houwellek met Margriete Schelstraete vo.orts Mr. Anthone ende Janneken de Prince wed. van Mr.Gheeraert Gargan als andersins den selven Mr. Anthone de Prince . als voocht neffens Charels Vander Sluijs fs Martens van Jacobus, Care I, Franchots ende Angnesse de Prince mirtderjaerighe weesen achterghelaeten bij den voorn. overldenen ende bij hem gheprocrieert in tweeden houwelick met J aecquemijntkin Vander Sluijs fa Martens ende ten lesten den voorschr. Mr. Anthone de Prince ende ...... als voochden van ...... de Prince mtrd erjaerighe weese :ghewonne bij dese He. ende overledenen in derden houwelick ende alsoo tsaemen hoirs ten desen steirfhuyse elck tot een achtsten staecke, 10.7.1679 419. St. Pierljntkin Vander Hoogherstraete fa Jan + Waerschoot Oostmoere Hd. Daniel de Baets fs J ans. Ho irs: Laurs Schepens ende Jonas Van HeGke voochden van Joorijntkin, Pierijntkin ende Marie de Baets ml.ncerjaerighe weesen achterghelaeten ledene ende desen Hd. . 24.10.1679

Janneken, bij de over-

420. St. Pieter de Smet fs Pieters + Waerschoot Wispelaerehouck He. Martijntkin Bauwens fa Pieters. Ho irs : Pieter, Jan ende Anthus de Smet soo bij houwelick als bij ghetijdigghe aude naer de costume hun selfs wesende alsmede andĂŠrssins oock Marten de Backere fs Vincent th ouwe lick hebbende Elisabeth de Smet, Marten de Reijtere fs Marten ghetrauwt met J armeken de Smet ende ten lesten als voocht beneffens den voorn. Pieter de Smet van Mattheeus, Marten ende J armeken de Smet mi,Heerjaerighe weesen. . ... 14.3.1673 . 421. St. J armeken de Backer fa J aecques + Waerschoot bij de Keere Hd. Adriaen de Vlamijnek fs Pieters. Hoirs: j ooris de Backere fs J aeques ende Arendt de Vlarnijnck voochderi van Marie ende Magdalena de Vlamijnek minderjaertghe weesen achterghelaeten bij de voorschr. overledene ende desen Hd. . 13.11.1679 422. St. Maeijken Paridaen Hd. Arendt Roegiers Hoirs: roos Paridaen ende Marie Roegiers gheprocrieert bij den 28.11.1679

fa Joos + Waerschooot Oostmoere fs Vincent. fs Joos ende Vincent Roegirs voochden van Joos, Elisabeth minderjaer ighe weesen achterghelaeten bijde overledene ende Hd.

423. St. Gheeraert de Kesele fs Jooris + Waerschoot den Bosch He. Ioorijntkin de Baets fa Joos. Hoirs: Mr. Guillame de Baets ende Preter de Kesele fs jooris voochden van Joos, J ooris, GuilJame, Cathelijne, Ianneken, Elisabeth ende J oorijntkin de Kesele minderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese He. 24.10.1679


-·50 424. St. Jan de Backere + Waerschoot Oostmoere He. Margr iete de Loose. Hoirs: Pieter de Backere fs Jan voorschr. midtsgr, den selven in qualiteijt als voocht eerst over de weesen van Iooris de Backere sijn broeder ende oock neffens ••• als voochden van Jooris de Backere minderjaerighe weese achterghelaeten bij den voorn. Jan de Backere die hij gheprocrieert heeft bij de He. Er ontbreken enkele bladzijden. 6.10.1671 425. St. Maeijken de Pauw fa Paesschier + Waerschoot den Beirch Hd. Jan de 1aeghere fs J ans. Hoirs: Jan de Pauw fs Paesschier ende Pieter de ]aeghere voochden van Jan ende Jarmeken de J aeghere mi nder jaerighe wees en achterghelaeten bij de voorschr, overledene 'ende gheprocrieert bij den Hd •... 14.10. i679 426. St. loos de Pauw fs Daniel + Waerschoot Oostmoere He. J armeken de Backere fa Pieters. Hoirs: Piet er de Pauw fs Daniel voorschr. ende Gheleijn de Backere fs Pieters voochden van Lievijntkin, Joorijntkin ende J oosijntkin de Pauw mtnderjaertghe weesen vanden overledenen ende gheprocrieert bij dese He. 10.10.1679 427. Rek. door de wed. ende hoirs van wijlent Mr. Steven de Prince in sijn leven ampman van Waerschoot ende collecteur gheweest vande venditie ten steirfhuijse van Arendt de Smet respectievelick den 21.7 ende 25.8.1677. 16.7.1679 428. St. Pieter Heems fs Maeglliaert + Waerschoot oP. de Plaetse He. Pierijntkin Van Bouch:aute fa Pieters. Hoirs: Jan Van Bouchaute fs Pieters voorschr, ende Christoffels de Neve vooenden van Jan, Joos, Pieter, J ooris ende Carel Heerris minderjaerighe weesen achterghelaeten bij de voorschr. overledenen ende de se He., midtsgr. Christoffels de Neve thouwelick hebbende J armeken Heems, Lieven Heijnssens ghetrauwt met Maeijken Heems ende de twee mlnderjaerighe weesekinderen gheprocrteert bij Jooris van Waes ende Elsiabeth Heems sijne huijsvrauwe al tsaemen hoirs ende eirfghenaemen· van voorn. Pieter Heems. (Er ontbreken enkele bladzijden) 13.7.1668 z.d. 429. Rek. door de wed. ende hoirs van wijlent Mr. Steven de Prince in sijn leven ampman van Waerschoot ende collecteur gheweest vande venditie ten steirfhuijse van Pieter van Boucha.ute fs Dierick, :venditie van 27.2.1678. 10.7.1679 430. St. Christiaen Vander Steene fs Joos + Waerschoot inde Weststraete. He. Maeijken de Groote fa J ans. Ho irs : Lieven Martens fs Christoffels ende Joos de Groote fs J ans als voochden van J oosijntkin ende J armeken .de Groote (sfc) Vander Steene minderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese He. . : 24.10.1679 . 431. St. Joos Pauwels fs j ans + Waerschoot inde Weststraete He. Joorijntkin Van Heirsele fa j ans, Ho irs: Segher Pauwels fs Jan ende Iooris de Reu fs Charles als voochden van Pieter, Jan, J armeken ende Tanneken Pauwels mi nderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese He. 28.10.1679


- 51 432. St. Lievyntkin Tollenaere fa Adriaen + Waerschoot inde Voorde He. Joos Van Laecke fs Pieters. Hoirs: den voorn. Adriaen Tollenaere fs Guillame voocht van Marie van Laecke minderjaerighe weese van de overledene bij desen Hd. Grond te Sleidinge op de keure. . . 9.8.1679 433. St. 1an Pauwels fs loos ende 1aecquern-ijntken de Vlamtnek sijne huijsvrauwe beilde overleden Waerschoot inde Weststraete., alwaer .apparente hoirs sijn te weten ten steirfhuijse van den selven 1an Pauwels de weesen van Joos Pauwels fs 1an voorschr. bij de selven overledenen geprocrieert .in eersten houwelicke . met Tanneken Claeijs, ten tweeden Segher Pauwels fs 1ans ghewonnen in tweeden houwellek met Tanneken Huijsmans ende ten lesten Arent de Vlamijnek ende den voorschr. Segher Pauwels als voochden van 1an, Arnault, ende Iooris Pauwels bij den voorschr. overledenen verweekt in derden houwelick mette voorn. j aecquemijntien de Vlamijnek ende alsoo tsaemen representerende tsterfhuijs van den selven 1an Pauwels elck tot een vijfden staecke voorts de voorn. 1an, Arnault ende Iooris Pauwels weesen representerende tsteirfhuijs van de voorschreven 1aecquemijntkin de Vlamijnek haerlieden moeder. 14.10.1679 434. St. Lievijntkin de Kesele fa Pieters + Waerschoot inde Keirckstraete Hd. Pleter Dhavez fs Remy. Hoirs: Guillame :laecgues fs Adriaen ende Pieter Vereecke voochden van j an, Adriaen, Pieter ende Mattheeus 1aecques mlnderjaerighe weesen van de overledene verweekt met Adriaen 1aecques in eersten houweliek, midtsgr. den voorschr. Pieter Vereecke als voocht van Rem ij, Christiaen ende Simoen Dhavez onderjaerighe weesen vandese overledene bij desen Hd. alhier in tweede houwelicke verweekt. 24.10.1679 435. St. Preter de Meijere fs Ionnas + Oostwinckel He. 1armeken de Vliegher fa 1ans. Marten de Meijere voocht pat. ende 1aeques de Vlieger voocht mat. van de drij mijnderjaerigghe weesen vandesen overledenen geprocrieert bij de He, met naeme j aques 12j., Cornelijs 10j. ende Jan de Meijere 3j. 27.9.1672 436. St. Guillame Van Hyfte fs Christoffels ende Elisabeth de Keijsere fa Anthus sijne huijsvrauwe beijde + Waerschoot Weststraete. Hoirs: Anthus Van Hyfte fs Guillame voorschr. ende Arendt de Keijsere voocht neffens den selven Anthus Van Hyfte van Tanneken van Hyf'te, sijne rninderjaerighe suster ende alsoo tsaemen hoirs ten voorn. steirfhuyse.¡ 24.10.1679 437. St. Iooryntgen de Baets fa Iaeques + Oostwinckel 2;1.1679 Hd. Gillis De Muynck fs Laurens die desen inventaris in gheschrifte heeft doen stellen bij Joos De Rijcke ende Marten Bogaert costumiers den welcke hij presenteert aen Marten Comargo ende Jan Verhelst fs Martens met consorten haerliieden hoir fonderen ten voorschr. steirfhuyse. 11.7.1679 438. St. Tanneken Van Vlaenderen fa Ierernyas + Oostwinckel 30.9.1664 Hd. Piet er Verstraete fs loos. Marten Van Vlaenderen fs Ierernyas voocht mat. ende Marten §ymoen voocht pat. vande achterghelaeten kinderen bij het voorschr. Tanneken Van Vlaenderen geprocrieert de selve kinderen ghenaemt jan, Marten, Maeijken ende Betken Verstraete. 13.L1665 .


-¡52 439. Condltien van de venditie ten steerfhuyse z.d.

van Jooris Matthijs

+

Oostwinckel.

440. St. Maeijken Lippens fa Christiaen + Waersehoot Oostmoere Hd. Daniel Roegiers fs Carel. Hoirs: Jan Lippens fs J ans ende den voorschr. Carel Roegiers fs Arendt vooehden van Christiaen, Carel ende Vincentijntkin Roegiers minderjaerighe kinderen vande overledene en desen Hd. Christ iaen Lippens der weesen grootvaeder is overleden naer de doodt vande overledene, hij overleed te Sleijdijnghe inden Langhedam, en was wedn, vari Maeijken Vereecke. 21.3.1679 441. St. Marie Laurence De Laet fa Guilliarne + Waershooot op t ' dorp Hd. Pieter Rijekaert fs Seghers. Hoirs: Sr. Guillame De Laet vooeht van Anna Marie Rijckaert fa Pieters righe weese van de overledene bij desen Hd. 13.9.1678

minderjee-

442. St. Elisabeth Ghi jselijnek fa] ans + Waerschoot op den Dries Hd. Jan Blomme fs J ans. . Hoirs: Christoffels Ghijselijnck fs J ans ende Lieven Blomme vooehden van Christiaen Blomme fs 1ans voorschr. minderjaerighe wee se aehterghelaetenbij dese overledene ende gheproerieere bij desen Hd. Simonijne Platijns der weesen grootmoederlangs 's overledens zijde. 20.9.1678 443. St. Pieter de Fauw fs Pieters + Waersehoot op den Dries He. Elisabeth deBaets fa lans. Hoirs: Pieter de Pauw fs Daniel ende J ooris de Baets fs 1ans vooeh den van Pieter, Jan, Gheleijn, Daniel ende Carel de Pauw mi.nderjaerighe weesen van desen overledenen geproerieert bij dese He. Vereaveling van 10.2.1653 jegens Cornelis Standaert thouwelick ghehadt hebbende Ianneken de Pauw fa Pieters. 2.1L1678 444. St. Joos Pauwels fs J ans + Waerschoot inde Arisdonckstraete. He. Tanneken Tollenaere fa Philips die daernaer oock is overleden binnen de voorschr. prochie van Waerschoot onder d'heerelichede van Somerghem Heirsele sonder te maeken staet ende inventaris ten selven desen steirfhuyse, Hoirs: Pieter Pauwels fs J ans ende Charels Pauwels fs J ooris voochden van J 00syntkin, Tanneken ende Lievijntkin Pauwels filij Joos minderjaerighe weesen gheprocrieert bij den voorn. overledenen. 20.9.1678 445. St. Piet er Mariman fs Christoffels + Waersehoot Arisdonckstraete He. Pierijntken de Smet fa J ans. Hoirs: Jan Mariman fs Christoffels voorschr. ende Joos de Pauw fs Paesschier vochdenvan Pierijntkin, Margr iete, Christoffelijne ende Paulijntken Mariman minderjaerighe weesen naerghelaeten bij den voorn. Pieter Martman gheproerieert bij dese He. 6.9.1678 446. St. Jan de Backere fs Iooris + Waerschoot inde Jaegherpaele He. Cathelijne Clemmens fa Adriaen. Apparente hoirs: Segher de Backere fs Ioorts ende jan Rijckaert fs Marrens voochden van jooris, Marren, Marie, janneken ende Pierijntkin de Backere minderjaerfghe weesen achterghelaeten bij den overledenen alhier in eersten houwelieke met Magdalena Rijekaert fa Marten. . . . 1.2.1678


.- 53 BUNDEL

321

447. Wcttelicke vercavelinghe ende verdeelijnghe ghedaen bij ende tusschen Marten Goethals fs Philips thouwelick hebbende Pirijntjen Gheerart fa Vincent ter eenen sijde ende Andries Goethals fs Jacques voocht van Andries Gheeraert fs Vtncent voors chr. minder jaerighe weese geprocrieert bij J oorrjntjen Goethals fa J aeques sijnen vader ende moeder gheweest. 21.9.1682 448. St.Daniel Goethals fs Christoffels ende J armeken Reijniers fa Jans sijne huijsvrauwe beijde corts achter eleandere overleden te Waerschoot Oostmoere. Ho irs: Domijn de Pauw fs Passchier ende •••• voochden van Christoffels, J armeken ende Pierijntken Goethals minderjaerighe wees en achterghelaeten ende gheprocrieert bij de voorn. overledenen staende haerlieden houwelick. 14.4.1682 449. St. Joos de Vos fs Pieters + Waerschoot Oostmoere 13.1.1681 He. Andriesijntkin de Poortere fa Christiaen. Hoirs: Pieter de Vos fs Joos voorschr. bij competente audde sijn selfs wesende, Joos Roegiers fs Baudewijn thouwelick hebbende [anneken de Vos, Pieter Claeijs fs Pieters ghetrauwt met Marie de Vos voorts loos de Poortere fs Christiaen ende den voorn. Pieter de Vos voochden van Jan, Joosijntkin, 1aecquerrujntkin, Martijntkin ende Lievijntkin de Vos minderjaerighe weesen achterghelaeten ende gheprocrieert bij den overledenen ende de He. Behuysde hofstede op den Oostmoere te Waerschoot metten woonhuijse, schuere, brauwerije, waghenhuijs, .... 14.3.1682 450. St. Joos van Speibroeck + Waerschoot Weststraete. Domijn van Speibroeck fs Andries ende Anthone van Hijfte fs Guillame voochden van Domijn, Christoffels ende Christoffelijntgen van Speibroeck minderjaerighe weesen van voorn. Joos van Speibroeck. 26.5.1682 451. St. Ianneken de Backere fa Pieters wed. gheweest van loos de Pauw fs Daniel + Waerschoot Oostmoere. Hoirs: Pieter de Pauw fs Daniel, ende Gheleijn de Backere fs Pieters voochden van Lievintkin, J oorijntkin de Pauw minderjaerighe weesen achterghelaeten bij devoorschr. overledene. 27.1.1682 452. St. Marten de Smet fs Jans ende Ioosijntkin Gheirnaert fa Jooris sijne huijsvrauwe beijde corts d'een achter d'ander over leden te Waerschoot op den Eecloodam. Hoirs: ] an de Smet fs 1ans ende Andries Desuttere fs Vincent voochden van Jan ende Mar ie de Smet minderjaerighe weesen achterghelaeten bij den selven overledenen ende bij hem gheprocrieert in eersten houwelick met Elisabeth de Sutter voorts den voorschr. 1an de Smet ende Adriaen Kep pens voochden van Marten, ] ooris, ende ] oosijntkin de Smet onderjaerighe weesen gheprocrieert in tweeden houwelick mette voorschr. Joosijntkin Gheirnaert alsoo tsaernen representerende tsteirfhuijs vanden sèlven Marten de Smet elek tot eenen vijfden staecke, voorts sijn hoirs ten steirfhuijse van voorschr. Joosijntkin Gheirnaert de voorschr. Marten, ] 0 oris ende ] oosijntkin de Smet weesen elcktot eenen derden staecke. 14.4.1682 453. St. Marie Loete fa Charles + Oostwinckel 5.9.1688 Hd. Marten Vincke den weleken desen staet ...maak ende presenterende aen Pieter Loete, Arnout Goethals ghetrauwt met J aecquemijntgen Loete en Jan Thietens thouwelick hebbend Lievijne Loete, mitsgr. aenden selven Pieter Loete ende Frans Everaert voochden van Adriaene, Anna en Elisabet Loete onderjaerigghe weesen al f'ili.j Charles voorschr. 28.9.1688


-54 454. St. Philips Van Vlaenderen fs Noe + Oostwinckel april 1682 He~ Pierijntjen Matthijs Carel Van Vlaenderen vocht pat. ende Christoffels Matthys vocht mat. vande vier achterghelaeten weesen vanden overledenen gheprocrieert bij dese He. 23.6.1682 . 455. Rek. door dheer Jan baptiste 11sebrant greffier ten steirfhuijse van wijlent Jooris de Kesele. z.d.

van desen ambachte',· curateur

456. Franchoijs Vande Velde fs Jaecques ende Pieter de Gheeter fs Cornelis soo over zijn selven als vocht over de wees en van Joods Steijaert gheprocrieert bij Cornelia Vande Velde en van Arnout Claei js fs J ooris ghewonnen bij. Cathelijne Oebrabander hunne respectieve moeder en schoonmoeder en dien volghens al hoirs vande selve de welcke He is bleven ten gheabandonneerden steirfhuijse van Christoffels Matthijs haeren lesten overleden man verkopen land te Oostwinkel aan Iouffr, Marie Hoeve. 18.5.1686 457. St. J oosijntien Pauwels fa Lievens + Oostwinckel Hd. Marten Vercruijssen fs Martens. Jo oris Vercruijssen en Jan de Keijsere apparente voochden over Jan Vercruijssen gheprocrieert bij desen Hd. staende sijn huwelick met d'overledene. 5.10.1688 458. Ghetroncquiert extrai.t "uyt de rek. door Niclaes Vande Veldè als vooch t vande weesen Joos Vande Velde overgevende aen Pieter de Zutter als audsten hoir in huijwelijck hebbende Livine Vande Velde fa Joos ende voorts aen batlliu Bre ende schepenen vande baronije van Leijschoot ende Heerlijckhede van Oostwinckele. 18.5.1680 ' 459. Ghetroncquiert extrait uyt de rek. van Joos van Schoonackere thuwelijck hebbende Elisabeth de Muijnck fa Pieters als voocht over Jan, Janneken ende Joorijntien de Muijnck fa Pieters voorschr. gheprocrieert bij J armeken Bauwens. , Voor de wethouders van de baronije van Leijschoot 8.11.1687 ~. '.":

\'

..

460. Ghetroncquiert extr ait uyt den st. van Jaspar Mije + Oostwinckel Heerelijckhede 6.4.1688 He. Marie .Stevens, '\ Jan Ghysels en Lieven de Meijere voocghden van d'oudste weesen van desen overle~' denen gheprocrieert staende sijn eersten houwelick bij Elisabeth de Meijere, mitsgr. aen den voorschr. Jan Ghijsels ende Pieter de. Langhe. voochden vande vier jonckste wees en van desen steirfhuijse gheprocrieert bij dese He•. 15.5.1688 461. Rek. door Franchoijs Vande Velde vande twee venditien respectievelijck ghehauden ten sterfhuijse van Christoffels Matthijs en Cathelijne de Brabander, wed. van den selven Christoffels beij~ s.m. ter presentie van Cornelis Willems als voocht van Aernaut Claijs fs Ioorts, Pieter de Gheetere thouwelick hebbende Janneken Vande Velde, JoorisSteijaert ghetrauwt gheweest met Cornelie Vande Velde. 13.12.1685 . 462. St. Jan Rijckaert fs Niclaeijs en Marie Van Vlaenderen sijn huysvrauwe beijde overleden te Oostwinckel respectievelijck op 25 april en 15 mei 1685. Piet er Rijckaert fs Niclaeijs ende Carel Van Vlaenderen voochden vande vijf achte.srghelaeten kinderen vande voorschr. over] edenen. 17.10.1685


- 55 463. St. door Jan Dobbelaere ende Jan de Suttere voochden vande achterghelaeten weesen van Lauwerijns de Zuttere gheprocrieert bij Maeijken Dobbelaere fa 1an sijn wettelicke huysvrauwe, de selve weesen ghenaemt Hansken, Tanneken de Zuttere. 1.10.1658 464. St. 1aecques Christaen + Oostwinckel 2.5.1688 He. Tanneken Haeck. Hendrick Haeck voocht vande achterghelaeten kinderen van desen overledenen gheprocrieert staende hun houwellek bij dese He. mitsgr. aen 1armeken Christiaen fa J aecques gheprocrieert bij Clara de Suttere wijlent den overledens eerste: huysvrauwe bij competente aude haer selfs weesende. 23.6.1688 465. St. Elisabeth de Sutter wed. van Charel Loete + Oostwinekel 28.1.1684 Apparente hoirs : Arent Goethals ghetrauwt met Jaecquemijntjen Loete, mitsgr. Pieter Loere en Jan Thietens thouwelick hebbende Lievijne Loete soo over hun selven als voochden over Marie, Adriaene, Arme en Elisabeth Loete al filij Chaerel en dese overledene. (Dhofstede van Jan Sierens) 8.3.1684 466. St. Charel Loete + Oostwinckel 10.7.1682 He. Elisabeth Desuttere die desen staet maeckt ende presenteerr aen Pieter Loete fs Charels voocht pat. en Frans Everaert ghetrauwt met Susarme Desuttere voocht mat. van Marie, Adriaene, Anne en Elisabeth Loete minderjaerighe dochters van desen overledenen gheproerieert bij dese He., mitsgr. Ian Thietens ghetrouwt met Lievijne Loete fa Charels en aen Aernault Goethals in houweliek hebbende 1aecquemijnt jen Loete oock fia Charels. Inliggend: Pieter Loete fs Chaerel leent geld aen 1an Beelaert fs Ioós. 10.3.1699 467. St. Pieter van Loo ,+- Oostwinckel 8.3.1680 He. Maeijken de Keiser fa loos. Ho irs: Huybrecht Van Lanschoot als va eder ende voocht over sijnne twee oribejaerde kinderen verweekt bij Adrijaene van Loo, 1aques Dhertoghe yoocht vande weese 1an Dhertoghe verweckt bij J oorinken van Loo, Arerit de Rycke voocht vande weesen Jaspaert van Loo, voorts loos van Rentergem ten huywelijck met Marie Naessens verweekt bij [acquernijnken van Loo. 16.7.1680 . Ingesloten : Jan de Gheetere fs Mattheus verkoopt aen Pieter van Loo fs loos "mijn paert ende deel inde hofstede daer Mattheus de Gheetere up heeft ghewoont gheleghen Oostwinckele inde Langhe straete. 16.1.1662 468. Vriendelicke vereavelinghe ende verdeelinghe tusschen de vier. achter ghelaeten kinderen en een kints kint van Cornelis Matthijs fs Pieter s.m. gheprocrieert binnen houwelicke bij Cathelijne van Loo noch levende te weten Niclaeijs en Guille Matthijs . mitsgr. Jan de Meijere thouweliek hebbende [ anneken Matthijs en den selven . Niclaijs Matthijs en Jan Goethals als vooehden van Margriete Goethals fa Pieter ghewonnen bij Franchoyse Mat thys al filij Cornelis en Cathelijne van Loo. 23.10.1687 469. St. Pierijntkin Van H1îfte fa Christoffels + Waerschoot Weststraete Hd•. Jan d'Vuijtschaver fs Frans. Hoirs: Anthus Van Hijfte fs Guillame voocht van J armeken ende Elisabeth d'vuijtschavere rriinderjaerighe weesen van d'overledene bij desen Hd.; sijnde naer de doodt van dese overeldene ghestorven Christijntkin d'vuijtschavere miriderjaerighe weese. 17.2.1682


- 56 470. St. Guillame Reijniers fs lans + prochie van Everghem aldaer ghevluidit sijnde ende sijn steirfhuijs vervallen binnen de prochie van Waerschoot, He. Anna Clijncke fa Pieters ten wekken steirfhuijse hoirs sijn apparentelick Jan Reijniers fs J ans ende Pieter Clijncke fs Pieters voochden van Piet er, Jan, J armeken , Marie ende Cathelijne Reijniers minderjaerighe weesen achterghelaeten bij des en overledenen ende gheprocrieert bij dese He. 14.3.1682 471. St. Cathelijne de Sutter fa Joorts + Waerschoot den Dries Hd. Joos de Craene fs Sim oen. Apparente hoirs: Segher de Craene ende .~... voochden van Simoen ende Petronelle de Craene minderjaerighe weesen achterghelaeten bij dese overredene ende gheprocrieert bij desen Hd. 28.4.1682 472. St. Arent Coppens fs Pieters + Oostwinckel He. Cathelijne van Loo fa Pieters. Guille Coppens voocht pat. ende J aecques Achtens .ghetraut .met Marre Coppens fa Arent voornt •. als voocht mat. vande resterende twee achterghelaeten kinderen van hem Arent gheprocrieert bij J armeken de Craene s.rn, sijn eerste overleden huysvrauwe. Huwelijkskontrakt van 25.4.1670. 10.10.1682 473. St, Pieter de Cocq .fs Joos + Oostwinckel 1682 He. Susanne Raes. Laureijs de Cocq vocht pat. ende ] an Goethals vocht mat. van de twee achterghelaeten weesen van desen overledenen gheprocrieert bij Ardijntjen Goethals sijn eerste huijsvrauwe bijde s.rn, 12.5.1682 Ingesloten conditien vande vehditie ten sterfhuijse van Preter de Cock. 474. Rek. door Jaspart Dobbelaere fs Lieven voocht van Cathelijne Gheerart rnlnderjaerighe weese achterghelaeten bij Vincent Gheeraert ende gheprocrieert bij j oosijntkin Dobbelaere fa Lieven voorschr., tsedert de doodt van haere moedere, ende Lieven Dobbelaere ende Cathelijne de Wulf haeren grootvaeder ende grootmoeder" gheweest. 28.5.1682 475. Rek. door Gillis Verbanck voocht neffens Jan de Vliegher sijne medevoocht van Jan ende Pieter Arendts fs J ans minderjaerighe weesen acht erghelaeten ende gheprocrieert bij Jan Arendts fs Pauwels ende Elisabeth Vernaille haerleiden vaeder ende moeder gheweest. 6.10.1682 476. Rek. door Joos van Speijbrouck fs Domijn voocht over de weesekinderen van Pieter van Speijbrouck ende Pierijntken D'hondt tsedert t'overlijden van Piet er Van Bochaute fs d'Hierickx. 13.1.1682 477. Liquidaetie ghemaeckt tusschen Jan Pietersfs Adriaen hauder ende hoir necessaire bleven ten steirfhuijse van CathelijnÊ Driessens die te vooren wed. was van Jan Heems fs Pieters ter eenen sijde ende J ooris Heerns fs Pieters ende Christoffels Driessens vooenden van 1an Heems minderjaertghe weese achterghelaeten bij den voorn. Jan Heems fs Pieters ende gheprocrieert bij deselve Cathelijne Driessens ten andere. . 23.6.1682 478. Gillis _de Muijnck verkoopt een stuk land te Oostwinckel aen 1aspaert van Haelen, de verkoper compiterende bij successie van Guille de Muijnck aen wie tselve toequarn ter eausen sijnder huijsvrauwe ]oorijntien Teirlinck fa Lievens. 26.5.1682


- 57 478* Rek. door Joos Mulaert fs Marrens voocht pat. van de onbejaerde weesen van Jan Mulaert sijnen broeder was gheprocrieert bij Elisabeth de· Cocg sijne eerste huijsvrauwe alsoock de gone gheprocrieert bij Cornelia Heynssens. 28.4.1682 479. Conditien van de venditie ten sterfhuyse de Langhe straete. 21.7.1682

van Arent Coppens

+

Oostwinckel

in

480. Jan Verwilst fs Gillis verkoopt een partij land te Oostwinckel ambo aen J oorijs van Waes. 1.7.1681 481. St. Jan Gheeraert fs Denijs ende .Magdalena de Smet fa Arendt sijne huysvrauwe beijde overleden te Waerschoot inde Keirckstraete. Charels Vander Sluijs fs Martens als voocht van Denijs, Jan ende Pierljntkin Gheeraert mtnderjaerighe weesen van de overledene. 11.2.1681 482. St. Frans Lanck(sweirt) fs J ans + Waerschoot dorp He. Joosijntkin de Keijsere fs Guillame. Apparente hoirs: Marten Comargo fs Cornelis voocht van Pietronelle minderjaerighe weesen vanden overledenen bij de se He. 15.4.1681

Lancksweirt

483. St. Christiaen de Pauw + Waerschoot Oostmoere Hoirs: Ghelain de Pauw fs Christ iaen aparente hoir ende de weesen Christoffels de Wispelaere gheprocrieert bij Pierijntkin de Pauw oock fa Christiaen. 19.4.1681 484. St. Jooris Pauwels fs Jooris ende [oosijntkin Vander Hoogherstraeten sijne huijsvrauwe gheweest beijde + Waerschoot Arisdonckstraete. . Hoirs: Jan, Jooris, Charels ende Joosijntkin Pauwels, Adriaen Tollenaere fs Jans thouwelick hebbende Elisabeth Pauwels, Pieter Verecke ghetr auwt met Stoffelijntkin Pauwels ende ten lesten de weesen van Marie Pauwels gheprocrleert bij Pieter Tollenaere tsaenfîi hoirs ende eirfghenaemen elck tot eenen sevenste staecke ten voorschr. steirfhuijse. 8.3.1681 485. Uit hoofde van Jan Blomme fs Segher ende Janneken de Groote fa Joos t: . sijne huijsvrauwe beijde s.m, wensen Joos .Blomme fs Ians ende de twee weesen achterghelaeten bij Tanneken Blomme fa lans voorschr, gheprocrieert bij Frans van Holderbekefs Daniel ndèt langer de eigendom in gemeenschap te houden. 19.4.1681 .. 486. St. Tanneken Blomme fa J ans + Waerschoot inde Weststraete Hd. Frans Van Holderbeke fs Daniel. Hoirs: Jo os Blomme fs lans ende Daniel Van Holderbeke fs Daniel voorschr, voochden van J anneken ende Marie van Holderbeke mirïderjaerighe weesen ahcterghelaeten bij dese overledene ende desen Hd. 15.4.1681 487. St. Cathelijne Driessens schoot op het dorp. Hd. 1an Pieters. Apparente hoirs: J ooris van Jan Heems fs J ans . houwellek mette voorn. 20.12.1681

fa Ians wed. gheweest

van Jan Heems fs Pieters

+

Waer-

Heems fs Pieters ende Christoffels Driessens fs Jans voochden tnlnderjaerighe weese-. van dese overledene in eersten Jan Heems.


- 58 488. St. Laureiins Schepens fs J ooris + Waerschoot ontrent de Wittemoer He. Maeijken Vander .Hoogherstraeten fa Jan. Apparente hoirs: . joorts Schepens ende jooris Van Sele thouwelick hebbende Margriet Schepens mi tsgr. J oor is de J aeghere voocht van Jan, Pieter, Gillis, Laurs, Tanneken ende Cathelijne Schepens minderjaerighe wees en achterghelaeten bij den overledenen in eersten houwelick met Mar t ijntkin de Iae.glere, voorts J armeken Schepens weese ghewonnen in tweeden houwelick met de He. 14.5.1680 489. Wettelicke vercavelijnghe ende verdeelijnge ghedaen bij ende tusschen dheer Jan De Smet greffier vande prochie ende ambachte van Waerschoot als voocht vande achterghelaeten weesen van Martijntkin de Smet fa Arendt gheprocrieert bij Marten de Smet fs Martens voorts Ioosijnken van Speijbroeck wed. ende He. van Arerit de Smet fs Arendt, Charles Van der Sluijs fs Martens voocht vande weesen van Jan Gheeraert ghewonnen bij Magdalena de Smet ende Lieven Van Gheldre ten effecte deser ghemachticht over Lievijntkin de Smet fa Arendt voorschr, 1.4.1681 490. St. Pieter Van Damme fs He. Jannekende Kesele fa Apparente hoors: J aecques den overledenen verweckt 15.4.1681

J aecques + Waerschoot inde Keirckstraete Pieters. ende J armeken Van Damme naergelaeten bij dese He.

. weesen

van-

491. St. J armeken de Kesele fa Pieters + Waerschoot dorp Hd. Frans Lancksweirt fs J ans. Apparente hoirs: Pieter de Kesele fs Io orts ende Pieter Vereecke als voochden van Iaecques ende [anneken Van Damme fa Pieters minderjaerighe weesen achter ghelaeten bij d'overledelene ende gheprocrieert in eersten houweljek met Pieter . Van Damme, voorts den voorschr. Pieter Vereecke voocht van Jan Lancksweirt onderjaer ighe weese achterghelaeten bij de selve overledene ende ghewonnen in tweeden houwelick metten Hd. 15.4.1681

-

492. St. Ianneken de Groote fa Joos in haer leven wed. gheweest V21.0 Jan Blomme fs Segher + Waerschoot inde Weststraete. Hoirs: Joos Blomme fs lans ende frans Van Holderbeke fs Daniel als va eder ende voocht van sijne twee weesen gheprocrieert bij Tannéken Blomme fa Ians voorschr. 1an BIomme in langhen tijdt overleden en er werd geen staat van goed opgemaakt ten overlijden van Jan Blomme. Hoirs waren de voorn. Joos Blomme ende frans Van Holderbeke beneffens Maeijken Slomme die in houwelijek begrepen hadde Jan de Backer als Hd. thaeren ste.irfhuijse bleven sender aldaer achter te laeten lichaemelicke hoirs. . 15.4.1681 493. St. Andr ies Mariman fs Christoffels + Waerschoot Oostmoere He. Maeijken CIaeijs fa Gheeraert Hoirs: 1an Mariman ende Gheeraert Claeijs voochden van Andries,· Maeijken, Pierijntkin .ende Margriete Mariman minderjaer ighe weesen achterghelaeten bij den overledenen ende gheprocrieert bij dese He. 31.5.1681 494. Augmentatie van staet ten steirfhuijse van Vincent Gheeraert fs Denijs + Waer-·· schoot inde Weststraete. . Hoirs: Marten Goethals fs Philips thouwelick hebbende Pierijntjen Gheeraert ende Andries Goethals fs 1aecques voocht van Andries Gheeraert mtrd erjaerighe weese. 25.9.1685


- 59 495. St. Iocris Desmet fs Joos + Waerschoot bij den Eecloodam He. Maeijken Vande Voorde fa J ooris. Hoirs: Jan de Smet fs lans ende Christoffels Vande Voorde voochden van Pieter 1an, Marie ende Elisabeth de Smet minderjaerighe weesen achterghelaeten bij den overledenen ende dese He. Grond te Oostwinkel en Eekloo. 15.4.1681 496. Conditien van de venditie ten steerfhuijse van Catthelijne de Vrient die .. huijsvrauwe was van Guillaeme Coppens ende overleden te Oostwinckel in" de- Langhe straete .. 22.9.1681 497. Rek. door Pieter de Sutter fs Gillis over de venditie gehauden ten steerfhuyse van Gillis de Sutter sijnen vaeder ende Maeijken Dobbelaere sijne moeder, ter presentie van Lieven Dobbelaere fs Ceeraerrs als rnedevoocht beneffens hem rendant vande onbejaerde kinderen vanden s.elven Gillis de Suttere, mits Laurijns de Cocg thuwelick hebbende Elisabet de Suttere, 16.12.1681 498. St. Lievijne de Keijsere + Oostwinckel 1681 Hd. Laureijns Van den Bossche die den selven staet presenterende aen loos Van Hulle thouwelijck hebbende Marie Vanden Bossche fa Laurs voornt. soo over sijn 'selven als voocht pat. neffens Marten de Keysere voocht mat. vande vijf minderjaerighe kinderen bij de Hd. staende sijn houwelijek verweckt bij de overledene. 17.7.1681 499. Rek. door Segher Tollenaere fs J ans als voocht neffens Joos Vande Keirckhove fs Simoen s.rn, vande weesen van Tobias Vande Keirchove fs Simoen ende Maeijken D'Haeck sijne huijsvrauwe; ter presentie van Gillis Vande Kerchove fs Tobias int sluijten deser ghedenomeert desen 15 sonder dat Andries Van Hijfte thuwelick hebbende Catthelijne Vande Kerchove ende Ioorts Martens thuwelick ghehadt hebbende Martijnken Vande Kerchove al fia Tobias. 15.4.1681 500. Conditien 6.4.1682

van de venditie

ten steerfhuijse

vande wed. joos de Gheetere.

501. Conditien 8.1.1681

van de venditie

ter steerfhuijse

van Vincent

:.",:i'""

Martens

+

Oostwinckel,

502. St. Cathelijne de Vrient + ¡Oostwinckel 14.9.1681 Hd. Guille Cop pens. Jan Matthijs en Geeraert Martens soo over sijn selven als voocht over de weesen Pieter Matthijs mitsgr. aen Jooris de Bourder gheallieert met 1armeken Matthijs al filij Vincent en dese overledene. 15.12.1681 503. Een los blad . rente 24.6.1688

ten proffijte

van Sr. Lievinus Faijtop.

504. Een los blad uit de staat van goed en augmentatie overgebracht bij Pieter Mortier en Jan de Craene ter presentie van Daniel Roegiers en .Ian de Pau fs Dorn ijn, 17.10.1686 BUNDEL 322 505. St. loos Coppens fs Simoen + Waetschoot Weststraete den Beirch He. Marie Claeijs fa Pierers. Hoirs: Elia s Coppens fs Simoen voorschr. ende Iooris Claeijs fs Martens als voochden van Elisabeth Coppens fa Joos rrm derjaertghe weesen van den overledenen bij dese He. 21.11.1684


- 60 506. St. Segher Pauwels fs lans + Waerschoot He. Tanneken Desmet fa Pieters. Hoirs: Jan Pauwels Es j ans ende Pieter de Smet fs Pieters voorschr. voochden van Tanneken Pauwels minderjaerighe weese geproerieert bij den overledenen ende dese He. Een hofstede te Waerschoot¡ gherneene met Jan, Arnault, [o oris ende de weesen loos Pauwels uytten hoofde van Jan Pauwels der weesen grootvader ende . uijtten hoofde van Pieter Pauwels s'overleden halfven broeder. 18.7.1684 507. St. Fransijntien Pille fa Thomas + Waerschoot Weststraete. Hd. Anthus Van HIVte fs Guillam. Apparente hoirs: Jan Pille fs Thomas voocht mat. ende Jan Dvuijtschavere voocht pat. van Betgen Van Hijfte minderjaerighe weese gheprocrieert bij den Hd. ende overledene, voorts is naer de doodt van dese overledene ghestorven Guillam Van Hijfte minderjaertgh kindt ten desen steerfhuijse. 19.8.1684 507* Conditien van de venditie 13 en 14.12.1684

ten steerfhuijse

van Christoffels

Matthijs + Oostwinckel.

508. St. Maeijken Heirebrandt fa Pieter + Waerschoot Weststraete 24.5.1683 Hd. Lieven Goethals fs Lieven. Hoirs: 1an Heirebrandt fs Pieter voorschr. als voocht van Piertjutjen Goethals minderjaerighe weese achterghelaeten bij dese overledene ende den Hd., voorts is naer de doodt van de selve over Ledene ghestorven op 30.8.1683 Lieven Goethals fs Lieven voorseh. alhier oock weese. 13.6.1684 509. Conditien van de venditie inde Langhe Straete. 8.3.1684

ten steerfhuijse

vande wed. Charles Loote.

+

Oostwinckel.

510. St. Laurijntjen Van Buere + Oostwinckel 13.2.1684 Hd. Jan Peers de weleken desen staet maackt ende presenterende aen Marten Peirs sijne sone zoo over zijn selven als voocht mat. vande¡ drij onderjaerighe kinderen van desen steirfhuijse, mi tsgr. aen Jacobus Manout thouwelick hebbende J armeken Peirs en Jan Martens ghetraut met Elisabeth Peirs mitsgr. aen Marie Peirs jonghe dochter wesende haer s elfs bij competente oude van bet dan 25 jaeren al kinderen van desen Hd. en d'over ledene, wijlent sijn huijsvrauwe. 4.7.1684 . 511. St. Pierijntjen d~ Vos fa J ans wed. van Adriaen de Baets overleden sonder achter te laeten H<hamelicke hoirs + Waerschoot Hoecxken. Alwaer hoirs sijn de drij kinderen ende weesen van Cathelijne de. Vos gheprocieert bij Vincent de Craene ende drij weesen van Pauwelijntjen de Vos ghewonnen bij Pieter Martens fs Christoffels tsaemen hoirs ten selven steerfhuijse. 18.7.1684 512. St. Joos de Vos fs Pieters + Waerschoot Oostmoere He. Andriessijntjen de Poorter fa Christiaen. Ho irs: Pieter, Ian de Vos filil Jo os voorschr., Joos Roegiers fs Baudewijn thouwelick hebbende J armeken de Vos, Pieter Claeijs fs Pieters ghetrauwt met Marie de Vos, voorts Joos de Poortere fs Christiaen ende den voorn. Piet er de Vos als voochden van Joosijntjen, J aecquemijntien, Martijntjen ende Lievijntjen de Vos minderjaertghe weesen gheprocrieert bij den overledenen ende He. 13.5.1684' . . 513. Acte approbatie tot verkoping van een behuijsde hofstede alsnu verbrandt den Fransehen vijand binnen Waerschoot inde Weststraete.

door


- 61 Jan, Arnault ende Jooris Pauwels filt] Jans rnttsgr, de weesen van Segher Pauwels ende de weesen van Joos Pauw els fs Ians voorschr. soo vuijtten hoofde vanden selven Jan Pauwels fs Joos haer lle den vaeder ende grootvaeder gheweest als oock uytt.en hoofde van Pieter Pauwels fs J ans voorschr. haerlë den overleden halfven broeder ende oom. . Pieter de Reu thouwelick hebbende de wed. Segher pauweli ende Ioorrs de Reu fs Charels als voocht vande weesen Joos Pauwel s ghea sisteert met Lieven Teirlijnck thouwelick hebbende de wed. Joos Pauwéls.· . 19.11. 1684 . 514. St. Geerdijntjen de Bruyne leste overleden huijsvrauwe van Iooris Vercruyssen + Oostwinckel Hd. Jooris Vercruyssen die desen staet maeckt ende presenteert aen Geert de Bruijne en Marten Vercruyssen als voochden vande drij achterghelaeten kinderen van dese overledene ghewonnen met desen Hd. . Een hofstede te Hansbeke bewoond door Guille Debruijne sweesens grootheere matemeel. Den Hd. heeft staende sijn eerste houwelick met Livijne Claeijs ghebaut een huijs ende schuere. i2.12.1684 515. Rek. door de ghemene hoirs en eirfghenaemen van Joos Mulaert .fs Marten, in sijn leven vocht pat. vande weesen Jan Mulaert sijnen broeder gheprocrieert bij Elisabeth De Cocq sijn eerste huysvrauwe als de gone ghewonnen bij Cernelia Heijnssens, ter presentie van Mr. Franchois Heijnssens voocht. 18.7.1684 516. Conditten van de venditie ten sterfhuijse van Joos de Cocls:, Joos Van Compegestelle als voocht pat. ende Pieter van Paemele voocht mat. 25.11.1659 517. St. Maeijken Raes + Oostwinckel 25.11.1680 Hd. Pieter Vanderstraeten die desen staet maeckt ende presenteert aen Joos Vanderstraeten thouwelick hebbende Lievijne Hertseel dochter van dese over'} ledene ghewonnen bij J aecques Hertseel haeren eersten man, zoo over sijn selven als voocht pat. beneffens Jan Strobbe voocht mat. vande twee· minderjaerigghe wees EO' bij den Hd. staende sijn houwellek verweekt bij de overledene. 12.8.1683 518. Jan de Greve fs Iaques ende Caettelijne de Zuttere verkopen eene mijne hofstede met een partije land te Oostwinckel aen Matthijs de Muijnck fs Laurs. 16.2.1663 519. Conditien van de venditie + Oostwinckel. 4.3.1683

ten steerfhuijse

van Marten van Compegestelle

520. St. Laureijns Vanden Bossche + Oostwinckel 2.6.1683; weleken staet heeft doen stellen Jo os Vari Hulle thouwelijck hebbende Marte Vanden Bossche zoo .in sijn regard als voocht pat. ende Marten de Keijsere voocht mat. vande vijf minderjaerighe kinderen vanden overledenen gheprocrieert bij Lievijne Dekeijser oock s.m., ter presentie van Jan Vanden Bossche een vande voorschr. weesen. 12.8.1683 521. St. Elyas Staelens fs Elyas + 26.2.1669 He. J armeken de Suttere fa Pieters die desen staet maeckt ende presenteert aen Marten Lootens voocht pat. ende Gillis de Suttere voocht mat. vande vijf achterghelaeten weesen van desen overledenen gheprocrieert bij des Hd. met naeme Jaques 18j., Pieter 14j., Elyas 10j. Jan 7j. ende Jooris 6j. 4.6.1669


- 62 521 * Susarme Raes wed. ende hoir necessaire bleven ten steirfhuijse van Pieter de Cocq f's Noe, haeren man was, verkoopt een stuk land te Oostwinkel .inde Moststraete aen 1an Veltganck. 12.5.1682 522. St. joor is Matthijs fs Pieter + Oostwinckel 18.6.1683 He. Susarme de 1aeghere. loos Marthijs voocht pat. ende 1an de Craene voocht mat. van t 'onderjaerig kint van desen over ledenen gheprocrieert bij sijn •••••••••••••• huijsvrauwe Cathelijne deMeijere. Grond gemeene met 1aspaert de Rijcke, de vier kinderen van Cornelis Matthijs ende 1an Keirckaert ghetrauwt met Ardijntjen Matthijs.· .' .'. ..: 12.8.1683 ,:

523. St. Elisabeth Van Vlaenderen + Oostwinckel 15.9.1682 Hd. Pieter Rijckaert fs Niclaeijs. loos de Mesel getrauwt met Lievijne Van Vlaenderen ende Jan Rijckaert als voochden vande drij kinderen van dese overledene ghewonnen bij desen Hd. 30.3.1683 524. Rek. door Mr. Anthone de Prince fs Mr. Steven als voocht neffens Charels Vander Sluijs fs Martens van 1acobus, Carel ende Franchois .de Prince minderjaerighe weesen achterghelaeten bij den voorn. Mr. Steven de Prince ende gheprocrieert in sijn tweeden houwellek met 1aecquemijntjen Vander Sluijs; ter presentie van Charles Vander Sluijs, srendants medevoocht, Mr. 1an de Prince Arnaut Raes, Gheeraert Legiers ende Marie Van Hulle wed. vanden selven» Steven de Prine. 11.5.1683 525. Rek. door 1aecques fia Laurs, presentie Roegiers 11.5.1683

Pieter Pieters fs Pieters als voocht neffens Frans Van Laecke fs sijnen medevoocht van Arent, Tanneken, ende Magdaleene Roegiers weesen gheprocriéert bij joorijntjen van Laecke fa j aecques, ter van Frans van Laecke fs 1aecques srendants medevoocht, Magdaleene eene vande weesen ende Cornelia Mariman fa Andr ies,

526. Rek. door Gillis V<;mGheldre over de ghemeene hoirs van wijlent Tanneken Van Hecke in haer leven wed. van Adriaen Mariman, ter presentie van Andries Mariman fs Adriaen, Pieter Vander Hoogerstraetenfs Daniels, Pieter Pauwè<ls f's Arent, 12.6.1683 527. St. Marie de Muijnck fa lans + Waerschoot Weststraete Hd. Joos Blomme fs loos. Ho irs: Elias de Muijnck fs lans voorschr. ende Joos Blomme d'aude als voochden van 1an, loos ende Pieter Blomme minderjaerighe weesen achterghelaeten bij de voorn. overledene ende den Hd. 16.2.1683 528. St. Tanneken Vernaille fa Ians + Waerschoot Weststraete Hd. 1an de Vlieghere fs Pieters. Apparente hoirs: Christoffels de Smet fs Christoffels, thouweljck hebbende Ianneken de Vlieghere, mitsgr. j an Haerens fs lans ende Marcus de Vlieghere vooeliden van Pieter, Iooris ende Jan de Vlieghere minerjaer ighe weesen a.chterghelaeten bij de selve overledene ende gheprocrieert bij desen Hd. 11.5.1683 529. St. Lucia de Baets . fa Iaques + Oostwinckel, weleken inventaris heeft doen maecken 1aques Sanders dese over lédens alven broeder ende hoir over de moederlicke sijde de selve overgevende an 1an Verh êlst in huywelick met Tanneken


- 63 Daene wesende eenen vierden staecke. Marten ende Iocrijs Comargo elck over haer selven voorts Marten Comargo voocht vande weesen Joos Comargo oock oompeterende eenen vierden staeeke, jaques Sehijninêl" en Jan de Valcke thuyweltjek hebbende Taaneken Schljninck wesende eenen andere vierden staeeke, voorts de wees en ende hoirs Arent de Baets de. kinderen van Pieter de Groote verweekt bij Martintien de Baets voorts dhoirs ende ki nderen Gilliaeme Steijaert verweekt bij Elisabeth de Baets wesende alle te saernen een anderen vierde staecke vande vaederlijeke sijde. 12.8.1683 530. St. Marten van Compeghestelle + Oostwinekel 20.2.1683 He. J aeequemijntjen Van Maldeghem, Cornelis de Meijere als vooeht over de minderjaerighe weesen van Iaspaert Van Compeghestelle mitsgr. Laureys Van Compeghestelle fs jaspaert en Jan Blomme in houweliek hebbende Marie van Compeghestelle ooek fa [aspaert wijlent broeder van desen overledenen en dien volgens hoirs te desen steirfhuijse. 30.3.1683 531. St.Tan Van Lantsehoot + Oostwinekel november 1682 He. Ianneken Van Vlaenderen die desen staet rnaeekt ende presenteert aen Pieter Van Lantsehoodt vooeht pat. en Joos de Mesele ghetrout met Lievljne Van Vlaenderen vooeht mat. van d'aehterghelaeten weesen van desen overledenen gheproerieert bij dese He. Grond te Adegem. 26.1.1683 532. Cathelijne van Loo via Arent Coppens en te vooren van Cornelis Matthijs verkoopt aen Arnaudt Coppens fs Arent voorsehr. een behuis de betemmerde hofstede en land te Oostwinekele cost de Moststraete ghemeene en onverdeelt met desen eooper en Aernaut Manoudt, ter eausen sijnder huijsvrauwe Joorijntjen Coppens. 25.8.1683 533. St. Gillis de Pauw -Waerschoot den Beireh He. Cathelijne Vereeke fa Pieters. Hoirs: Jan, Nielaeijs ende Lievijntjen de Pauw fia Gillis ende Jan Roegiers JS...Niclaetjs vooeht neffens den voorn. Jan de Pauw van Pieter de Pauw fs Gillis . voorschr, geproerieert bij den selven overledenen In eersten houwellek met J armeken Roegiers fa Niclaeijs tsaemen hoirs elek tot eenen vierden staeeke ten desen steirfhuijse, midts den overledenen ende de se He. staende haerlieden houwellek gheene ki nderen en hebben gheproerieert. 26.1.1683 534. Redres

van staet van goed ten sterfhuijse van Tanneken van Heeke in haere leven huysvrauwe van Adriaen Mariman die bij desen in geschrifte sijn stellende Andriès Marisnan, Pauls Paridaen ghetraut met J anneken Mariman, Pieter Paridaen als vader ende vooeht van sijn weesen verweekt bij Pierijntkin Mariman sijn overleden huijsvrauwe, voorts Pieter Pauwels fs Arents vooeht vande weesen van Lieven Mariman, Pieter Vander Hoogherstraeten voocht vande weesen Cornelie Mariman en Pauwels Van Vooren yooeht vande weesen Christoffels Mariman tsaemen hoirs van 'tvoorn. Tanneken Va~' riecke, . 22.6.1683

535. St. J armeken Martens fa Christoffels + Waersehoot den Beireh Hd. Domijn van Speijbroeek fs Andries. Hoirs : Lieven Martens fs Christoffels voorsehr •. vooeht van Jan Van Speijbroeek minderjaerighe weese van de overledene bij desen Hd. 12.1.1683


- 64 536. St. Pieter de Baets fs J ans + Waerschoot Oostrnoere He•. Elisabeth de {3ackere fa J ans. Ho irs: Jooris de Baets is Jaris ende Ian de Backere fs J ans voorschr. voèehden van Jan ende Pieter de Baets mi nterjaerighe weesen achterghelaeten bij den overledenen ende dese He. 9.3.1683 537. St. Lieven de Bie fs Lieven + Waerschoot Arisdonckstraete 30.8.1679 He. Paesschijntjen Van Laecke fa J aecques. Hoirs: J aecques, .Lieven ende Lievijntjen de Bie, Arendt Wijtijnck thouwelick hebbende Tanneken de Bie ende Frans Van Laecke fs J aecques voocht neffens den voorn. Iaecques de Bie, van [oorijntjen de Bie minderjaerighe weesen achterghelaeten bij den overledenen en dese He., elck tot eenen vijfden staecke. 9.3.1683 538. Augmentatie ten steirfhuijse van Mr. Steven de Prince in sijn leven ampman vande ambacht van Waerschoot, He. Marie van Hulle. 11.5.1683 539. Wettelicke vercavelijnghe ende verdeelijnghe ghedaen bij ende tusschen Mr. Gheert Legiers thouwelick hebbende Angnesse de Prince fa Mr. Steven midtsgr, Mr. Anthone de Prince ende Charles Vander Sluijs fs Martens vooenden van Jacobus, Care I ende Frans de Prince minderjaertghe weesen van voorn. Mr. Steven de Prince gheprocrieert bij 1aecquemijntien Vander Sluijs, voorts den voorn. Mr. Anthone de Prince andersstris voocht van Theresia de Prince weese vanden voorn. Steven ende ghewonnen in lesten houwelick met Marie van Hulle ten selven steirfhuijse He. ter eender sijde ende Jan Saboth fs lans ter anderen dit te van seker hofstede binnen Waerschoot ter plaetsen daer wijlent den voorn. Mr. Steven inne gestorven is, zuijt de hofstede bewoont bij den heere pastoor van Waerschoot. 11.5.1683 540. Vercavelijnghe ende verdeelijnghe van diversche kinderen van Mr. Steven de Prince. 11.5.1683

losrenten

tusschen de

'~'.

,:.:-~._

541. St. loorijntjen Van Laecke fa J aecques + Waerschoot in haer leven wed. ghe~ weest van Laureijns Roegiers fs Arendt. Hoirs: Pieter Pieters fs Pieters voocht pat. ende Frans Van Laecke fs J aecques voocht mat. van Arendt, Tanneken ende Magdalena Roegiers minderjaerighe weesen achterghelaeten ende gheprocrieert bij den voorn. overledene. 26.1.1.683 542. Augmentatie ten steirfhuijse van Marten de Smet fs J ans ende Joosijntjen Gheernaert sijne huijsvrauwe beijde s.rn, + Waerschoot op den Eecloodam. Ho irs ' zie staat van goed van 14.4.1682. 15.5.1683 543. St. j anneken Vander Sluijs fa Martens + Waerschoot Keirckstraete mei 1678 Hd. Preter de Pauw fs Andries. Hoirs: loos Vander Sluijs fs Marrens ende Andries de Pauw fs Andries vochden van Andries de Pauw minderjaerighe weese bij d'overledene achterghelaeten ende gheprocrieert bij desen Hd. 25.5.1683 BUNDEL 323 544. St. 1armeken Comagro fa Cornelis + Waerschoot inde Keirckstraete Hd. Christoffels Ghijselijnck fs J ans.

26.10.1685


- 65 Apparente hoirs: Marten me Standaert thouwelick ren van Carel Comargo de weesen van Elisabeth 31.12.1685

ende Cornelis Comargo fs Cornelis voorseijt, Guilliahebbende joosijntjen Comargo, voorts de weesekindegheprocrieert bij loosijntjen de Milt ende ten lesten Comargo ghewonnen bij 1an Heirrebrandt.

545. Augmentatie (voorblad ontbreekt) overghebracht de Smet ende 1acques Tae~of (?) voochden, 11.6.1686

bij Pieter

de Smet, Anthone

546. St. Gheeraert Van Vooren f's Iocris + Waerschoot Oostmoere He. Tanneken Buijsse fa Lieven. Apparente hoirs: Laurs Van Vooren fs Gheeraert voorschr. ende de seven kinderen van looris Van Vooren fs Gheeraert gheprocrieert bij Marie Gheirnaert. 11.6.1686 547. St. Pierijntjen Ghijselijnck fa lans +. Waerschoot Keirckstraete Oktober 1685 Hd. Gheeraert Col brandt fs 1aecques. Apparente hoirs: Christoffels Ghijselijnck fs 1ans voorschr. voocht van Cornelie ende Ianneken Colbrandt minderjaerighe weesen van d'overledene gheprocrieert bij desen Hd. Vuijtgrootijnghe ghedaen jeghens Marten Ghijselijnck, 11.6.1686 548. St. Lievijntjen Van Vooren fa Laurs + Waerschoot Keirckstraete den Dries Hd. Pieter Blomme fs lans ende sijn aldaer apparente hoirs Pieter Van Vooren fs Laurs. voorschr. ende 1an Blomme fs lans voochden van Lievijtjen Blomme minderjaerighe wee se achterghelaeten bij de overledene ende desen Hd. 23.4.1686 549. St. Guillame de Baets fs Gillis + Waerschoot op de Plaetse He. Marie Clijncke fa dheer Pieter. Hoirs: Piet er de Baets m itsgr, 10 annes Seghers thouwelick hebbende ] armeken de Baets fa Guille soo over hen s elven als voocht neffens sr. Pieter Clijncke van loos, ] ooris, Carel, Ioannes, ende Ioosijntjen Debaets minderjaerrghe weesen achterghelaeten bij d'overledenen ende dese He.; voorts is naer de doodt van desen overledenen ghestorven Guillame ende Angnesse de Baets oock alhier weesen. 11.6.1686 550. St. Catelijne de Backere fa Christoffels + Waerschoot Weststraete Hd. Segher de Craene fs Simoen Apparente hoirs sijn Christof fels de Backere fs Christoffels voorts dhoirs van Daniel ende Magdaleene de Backere fs Christoffels voornt. Eigendom te Sleidinge. 30.7.1686 551. Liquidatie ghedaen bij ende tusschen loos Roegiers fs Baudewijn thouwelick hebbende 1armeken de Vos wed. gheweest van Laureijns Gheeraert ter eener sijde ende Pieter de Vos fs loos voocht vande twee weesen van voorschr, Laurs. Gheeraert gheprocrieert bij de voorschr. 1anneken de Vos. 5.10.1686 552. Acte erven en onterven: Dhr. 1an Toebast greffier vanden graefschepe Ursel curateur ten steirfhuijse van Gillis de Muijnck. Dhr. Franciscus Vandenberghe wordt eigenaar van een partij land. 2.4.1686

van


- 66 553. Rek.door Pieter Pietersfs Pieters als voocht neffens frans Van Laecke sijn medevoocht van Arendt, Tanneken ende Magdaleene Roegiers fa Laureijns wee~E!n gheprocrieert bij J oorijntjes Van Laecke Ia J aecques, 'tel' presentie 'van 'Frans Van Laecke s'reddants medevoocht, Magdateene Reegiers weesen ende Corneli Mariman. . 5.3.1686 554. Wetteucke vercavelijnghe ende verdeelijnghe ghedaen bij ende tusschen Pieter Van Durmen touwelick hebbende Joosijntjen Vande Steene fa Chrtstiaen ter eener sijde ende Lieven fvbrtens voocht van J anneken Vande Steene fa Christiaen voorschr. ter anderen, vuytten hoofde van voorschr. Christiaen Vande Steene ende Maeyken de Groote haerlieden vaeder ende moeder, schoonvaeder ende schoonmoeder gheweest, 21.5.1686 555. St. J armeken de Backere fa Jooris + Waerschoot inde J aegherpaele 14.8.1681. Hd. Jan Roegiers fs Christoffels. Hoirs : Christoffels, J ooris, ende Ioorijntjen Reegiers kinderen van 1an bij competente audde , voorts den voorn. Christoffel Roegiers, voocht van 1an ende Laurs Roegiers minderjaerighe weesen achterghelaeten bij de overledene ende desen Hd.

30.7.1686 556. St. Cathelijne Rijckaert fa Martens wed. gheweest van Gillis Dunderman fs Gillis + Waerschoot Keirckstraete 22.12.1683. Apparente hoirs zijn Christoffels Van Ghentbrugghe, f's loos thouwelick ghehadt hebbende J armeken Dunderman fa Gillis voorschr., die naer de doodt van de overledene oock es ghestorven, midtsgr. Jan Rijckaert ende Cornelis Willems voochden van Jan Dunderman mlnderjaerighe weese. 5.2.1686 557. Rek. door Marten Muijlart fs Marten als voocht vande minderjaerighe weesen van 1an Muijlart bij hem ghewonnen soo bij Elisabeth de Cocq sijne eerste huijsvrauwe als degene van Cornelie Heijnssens sijne tweede huijsvrauwe gheweest, 30.6.1686

,;

558. Conditien van de venditie Oostwinckel. 21.2.1685

ten steerfhuijse

vande wed. Christoffels

Matthijs +

559. Rek. door Pieter Loete fs Charels als voocht van sijn minderjaerighe susters, ter causen de venditie ten steirfhuijse van Elsiabeth de Suttere overleden wed.. van voorschr. Charel Loete, ter presentie van 1an Thietens thouwelick hebbende Lievine Loete. 11.9.1685 560. Wettelicke vercavelijnghe ende verdeelijnghe tusschen Franchois Vande Velde Iocris Steijaert over sijn kinderen de welcke hij heeft gheprocrieert binnen houwelick bij zijn overleden huijsvrauwe Cornelia Vande Velde ende Pieter: de Gheetere thouwelick hebbende Janneken Vande Velde al filij J aecques, midtsgr. den selven de Gheeter ende Cornelis Willems als voochden van Arnout Claeijs fs joor is gheprocrieert bij Cathelijne Debrabander rnaeekende tsaemen vier staeeken ten steirfhuijse v ande voorschr. Cathelijne henliederi respectieve moeder ende grootmoeder. 10.4.1685 561. Derde rek.¡ door Joos de Pauw fs Paesschier als voocht van Arendt de Sme( fs Daniel minderjaerighe weese, ter presentie van Arerit de Smet fs Daniel weese in desen. Vorige rek. van 10.4.1674 20.9.1685


- 67 562. Rek. door Pieter Standart •...fs Cornelis als voocht van J oosijntjen Standart fa Cornelis voorschr. gheprocrieert bij Pierijntjen de Reijtere; ter presentie van Pieter van Vooren fs Pauwels voocht. mat • .3.7~1685 563. Tweede rek. door Jan Goethals fs J ans tjen Keirckaert minderjaetighe weesen Elisabeth Pauwels sijne huijsvr auwe ter medevoocht, Jan Dobbelaere fs Pieters Christoffelijnken Kerckaert ontrent de 22.5.1685

voocht van. Cornelis ende Christoffelijngheprocrleert bij Joos Keirckaert ende presentie van Frans Kerckaert s'reddants ghetrauwt met Cornelie Kerckaert, ende drij a vierentwintig jaeren.

564. Rek. door Joor is Heems fs Pieters voocht neffens Christoffels Driessens fs J ans medevoocht over de onbejaerde weese van Jan Heems fs Pieters. voorschr. Den voorn. Jooris Heems hauder ghebleven ten steirfhuijse vande voorschr. Cathelijne .Driessens, ter presentie van Christoffels Driessens s'reddants medevoocht ende Jan Pietets fs Adriaen thouwelick ghehadt hebbende Cathelijne Driessens. 13.2.1685 565. Rek. door Jan de Smet fs Ians handelaere voocht neffens Adriaen Kimpens van Marten, Jooris, ende J oosijntjen de Smet minderjaerighe wees en achterghelaeten bij Marten de Smet fs Jans ende Joosijntjen Gheirnaert sijne huijsvrauwe beijde s.m. ter presentie van Adriaen Cijmpens s'reddants medevoocht ende Jan de Smet fa Martens voornt. bij houwelick sijn selfs. 23.1.1685 566. St. Maeijken de Smet fa J ans te vooren wed. gheweest van Sacarias Keirckaert + Waerschoot bij de Eecloodam Hd. Laurs Verhaeghen fs Marten. Apprente hoirs: Frans Keirckaert fs Hendricq ende Jan de Smet fs Jart voochden van Elisabeth, Cornelie ende Marie Keirckaert minderjaerighe weesen achterghelaeten bij de overledene gheprocrieert i~ eersten houwelick mette voorschr. Sacarias Keirckaert. 31.7.1685· 567. St. Jan Lippens fs Christoffels + Waerschoot Arisdonckstraete octobre 1683 He. Elisabeth de Kesele fa J ans. . .. Apparente hoirs: Jan Lippens fs J ans voorschr. bij houwelick sijn selfs soo over hem selven als voocht neffens Baudewijn de Kesele van Ioorts, Denijs, .Iaecquemijntjen, Joorijntjen ende janneken Lippens minderjaerighe wees en achterghelaeten bij den overledenen ende gheprocrieert bij dese He. . 31.5.1685 568. St. Caerel, Inghels fs Arent + Waerschoot inden Wispelaershoeck He. J annéken Beirens fa Adriàen. . Hoirs bedê'ghen Jan, Pieter, Jooris, Adriaen ende Tanneken Inghels, midtsgr. de weesen van Lenaert Inghels tot Oosteeckeloo. 17.6.1685 569. Conditten vande venditie ten steerfhuijse van Jan Peers mits dat hem niemant voor alsnu tsynen steerfhuyse hoor ende erfghenaem te fonderen. 1.10.1685 570. Rek. door Iooris de Bourder over de venditie ghehouden ten steirfhuyse van , Laureys Vanden Bossche ter presentie van Joos Van Hulle thouwelick hebbende Marie Vanden Bossche ende Lieven Clauwaert thoxrwelick hebbende Anna Vanden Bossche fa Laureyns, . ,,'0"' 23.10.1685


- 68 -

572. St. Jan Pauwels fs [ooris + Waerschoot Arisdonckstraete He. Stoffelljntjen de Vlieghere fa Joos.¡ Hoirs: J ooris ende Joos Pauwels, Frans Van Holderbeke thouwelick hebbende J oosijntjen Pauwels voorts den voorn. J ooris Pauwels vóocht van Pieter, Jan, Marie, Pieternelle ende Stoffelijntjen Pauwels minderjaerighe weesen ende alsoo representerende elck eenen neghensten staecke ten desen steirfhuijse .. 27.2.1685 573. St. Pietronelle Speeckaert fa Maximiliaen + Waerschoot Oostmoere 12.8.1685 Hd. Pieter de Vos fs Joos. Hoirs: den voorschr. Max.irniliaen Speeckaert ende Jan de Vos fs Joos voorschr. vooebden van [oannes de Vos, minderjaerighe weesen achterghelaeten ende gheprocrieert bij den overledene ende den Hd. 22.11.1685 574. St. Cathelijne de Vos fa J ans + Waerschoot den Dries maer te 1677 Hd. Vincent de Craene fs J ans. Hoirs: Pieter Martens fs Christoffels voocht van Pieter, Christoffels ende Vincent de Craene minderjaerighe weesen gheprocrieert bij den selven Hd. ende overledene. 10.4.1685 . .

BUNDEL 324 575. Venditie ten sterfhuijse 29.5.1690

van Ioorts Vercruysse

576. Venditie ten versoecke 27.9.1689

van dhoors vande vidua Cornelis Matthijs.

+

Oostwinckel.

577. Rek~,door Jacobus de Muldere als ontfangher vande venditie ten steirfhuijse van Niclaeijs vande Velde + Oostwirickel, ter presentie van Marie Verstraete (Vanderstraeten) wed. van Niclaes Vande Velde, [aques Vande Velde broeder van d'overledenen soo over hem selven als voocht van de weesen Pieternelle Canpens, Sr. Jan Van Hulle, . 13.12.1689 =-.-.,,./

578. St. Omme Jooris, Mattheeus, Jan ende Laureyns Vari Nevele filij Simoen tsaemen hoirs ende eirfghenaemen ten steerfhuyse vanden voorn. Simoen + Waerschoot inde Artsdonckstraete, haerleiden vaeder. 8.11.1689 579. Venditie ten sterfhuyse

van Laureyns Vanden Bossche

+

Oostwinckel.

12.7.1683

580. Venditie ten steirfhuyse

van Anthonette

Sonnerains.

23.6.1688

581. Rek. purgative door Franchois Vande Velde fs Jaecques als ontfangher vande twee venditien ghehauden ten steirfhuijse van Christoffels Matthijs en van Cathelijne de Brabander wed. vanden voorn. Christoffels Matthijs beijde s.m.; ter presentie van d'eersaeme Cornelis Willems als voocht van Arnout Claeijs fs Ioor is hier oock present, mitsgr. Pieter de Geetere thouwelick ghehadt hebbende 1armeken Vande Velde en jooris Steyaert getrout hebbende gheweest met Cornelie Vande Velde. 9.10.1688

582. Compareerde voor Cornelis de Meijere officier in absentte van ampman Iooris Debourdere en Marten de Gheetere schepenen vande ambachte van Waerschoot etc .. in persoone Niclaeijs Matthijs fs Cornelis lesten afghegaen kerckmeester


- 69 deser. prochie van Oostwinckel .en Jaecques de Meijere jeghenwoordighen gulde meester. , 23.2.1688 83. Rek. door Domijnècus Van Speibroeck fs Andries voocht over de twee onbejaerde weesen van Pieter Van Speibroeck verweckt bij .•. D'hondt. ~.10.1688 584. St. Jamleken de Vlieghere fa Jan + Waerschoot Weststraete Hd. Christoffels de Smet fs Christoffels. Hoirs: Jan de Vlieghere grootvaeder van dese wee se ende Pieter Desmet fs Christoffels voor-schr. voochden over Jan de Smet minderjaerighe weese verweckt bij de overledene enden Hd.. 2.10.1688 585. St. Ianneken Vandé Velde fa Jaecques + Oostwincke130.6.1687 Hd. Pieter de Gheetere fs Cornelis die desen staet maeckt ende presenteert aen Marten de Gheerere fs Cornelis voocht pat. en aen Franchoijs Vande Velde. voocht mat. vande drij achterghelaeten weesen van dese over ledene gheprocrieert bij desen Hd. 23.10.1687 586. St. Christoffelijntjen Duijm + Oostwinckel 1686 Hd. J ooris Vercruijssen. Marten Vercruijssen voocht pat. ende J aecques Bruneel voocht mat. van t'achterghelaeten kint van dese overledene ghewonnen bij desen Hd. Eigendom te Zomergem. 14.1.1687 587. Rek. door J aspaert Dobbelaere fs Lievinus als voocht mat. over Cathelijne Qeetaert fa Vincent gheprocrieert bij Joosijntjen Dobbelaere sedert leste rek. van 26.5.1682, presenterende aen Marten Goethals thouwelick hebbende Pierijntjen Geeraert fa Vincent voorschr. als voocht pat. 24.10.1687 588. Rek. door Pieter de Suttere fs Gillis en Laureijs de Cocg thouwelick hebbende Elisabeth de Suttere over de drij onbejaerde kinderen van Gillis de Suttere, hem respectieve broeder ende susters, mitsgr. schoonbroeder en suster. dese rek. presenterende aen twee van dito kinderen te weten aen Gillis en Marie de Suttere de welcke bij competente oude als andersins hun selfs bedeghen >

. ',

sijn •

6.8..1687 589. St. Joosijntjen Christiaen + Oostwinckel 15.3.1687 Hd. Passchier de Reu fs Simoen den weleken des en staet m aeckt ende presenteert aen Jan Rijckaert gewonnen bij d'overledene en aen Jan Vercruysse thouwelick hebbende Marie Christiaen voochden vande twee achterghelaeten weesen van dese overledene ghewonnen bij Denijs Rijckaert haeren eersten overleden man, mitsgr, den selven Jan Vercruysse ende Lieven Vermeere voochden van twee andere weesen van dese overledene gheprocrieert bij desen Hd. 6.8.1687 590. Liquidatie door Lieven van Gheldre curateur ten vaguen steirfhuyse Peirs ende Laurijntjen Van buere beede + Oostwinckel. 4.12.1687

van Jan

591. Acte renunchiatie: Laurijntjen Blondeel fa Cornelis gheprocrieert bij Goethals verclaerde het steirfhuys van tvoorschr. Maeijken Goethals en leste overleden huysvrauwe van Niclaeijs Vande Velde in commer te abandonneren en renunchieren, laetende alles aen Niclaeijs Vande houder. 11.8.1687

Maeijken haere moeder ende baete Velde als


- 70 -

I I

592. Rek. door Marten Reiniers fs Miehiel ende Pieter Beeckman vO~Chden vande' minderjaerighe weesen van Joos Beeckarnn fs Pieters gheprocrie~rt aen Maeijken Reiniers fa Miehiel voorschr., ter presentie van Tanneken Reyniers. 11.12.1687. . ] 593. Tweede rek. door Jan de Smet fs J ans en Adriaen Keppens vooc hden van Marren, Iooris, ende Joosijntjen de Smet minderjaerighe weesen achterghelaeten en gheprocrieert bij Marten de Smet fs J ans ende Joosijntjen Gheernart sijne huysvrauwe beijde s.m., ter presentie van Adriaen Keppens medevoocht ende 1an de Smet fs Marten sijn selfs man. 13.12.1687 5,94. .Tweede rek. door Pieter Standaert fs Cornelis voocht van J oosijntjen Standaert . °minderjaerighe weese achterghelaeten en gheprocrieert bij den voorn. Cornelis Standaert ende Pierijntjen Derijtere haer vaeder ende moeder. 14.10.1687 595. Tweede rek. door J ooris Heems fs Pieters voocht neffens Christoffels Dri~f:ssens fs J ans medevoocht van Jan Heems fs J ans rninderjaerighe weese achterghelaeten bij Jan Heems voorschr. ende gheprocrieert bij Cathelijne Driessens beijde s.m. 1687 596. Liquidatie .door Lieven Van Gheldre curateur de J aeghere + Waerschoot Weststraete. 4,12.1687¡

ten vaguen steerfhuyse

van Anthone

<

597. Rek:. door Daniel ende Pieter de Craene fs lans als hoirs van wijlent Jan de Craene voorschr. in sijn leven voocht vande twee minderjaerighe weesen achterghelaeten bij Jan de Craene de jonghe gheprocrieert bij J oosijntjen Teirlijnck beijde s.rn. ter presentie van' Joos Theerlinck apparente voocht vande selve ;. weesen, Jan de Craene de jonghe. 29.10.1687 598. Rek. door Gheleijn de Pauw fs Christiaen over het sterfhuijs van wijlent den voorschr. Christiaen de Pauw sijnen vaeder, sedert 19.4.1681 daete van staet .ende inventaris. 7.1.1687 599. St, loos de Groot fs Pieters + Waerschoot Weststraete lesten novembre 1682 He. Maeijken de Pauw fa Iooris. Hoors: Jan de Groot fs Piet ers ende Frans de Calouwe voochden van Joos, Elisabeth ende Tanneken de Groot minderjaerighe weesen gheprocrieert ende achterghelaeten bij den overledenen ende He. 16.2.1683 600. St.Taecques Dobbelaere fs Jan in sijn leven audt burchmre vanden ambachte van Waerschoot, Oostwinckele.erc, + Waerschoot Beke He. Lievijne West fa Guilliaeme. Hoors: Jan Dobbelaere fs Jaecques voornt. soo over hem selven als voocht beneffens Jan West fs GuiIliaeme over Pieter, Tanneken, Janneken, J aecquemijntken ende Thresia Dobbelaere minderjaerighe weesen, mitsgr. J aspaer t D'Hooghe thouwelick hebbende Rosiaene Dobbelaere, Marie Dobbelaere fa J aecques voornt. gestede beggijne in t'Groot Begijnhof van Ste Elsiabeth tn Ghent al tsamen kinderen vanden overledenen bij dese He. gewonnen. Gronden te Ronsele en Zomergem. 9.12.1687 601. St. Ianneken de Smet fa I ans + Waerschoot inden Wispelaere hoeck 16.4.1687 Hd. loos de Pauw fs Paesschier. Hoirs: Niclaeijs de Pauw fs Gillis voocht mat. en Jan de Pauw Is Paesschier


- 71 voocht pat. van Jan, Joos ende Paesschier de Pauw minderjaerighe kinderen van ..de overledene bij desen Hd. Gronden van Janneken de Smet vuytten hoofde van Pirijntjen Meuleman haere moeder, ende vuytten hoofde van Ian Meuleman s'overledens grootvader te Zomergem. 30.9.1687 602. St. J armeken Dunderman fa Gillis + inde Paesdaeghen vanden [aer 1685 Hd. Christoffels Van Ghendtbrugghe fs loos ende sijn aldaer apparente hoirs Jan Rijckaert fs Marten voocht mat. ende Jan Van Ghendtbrugghe voocht pat. van Gillis van Ghendtbrugghe minderjaerighe weese van de overledene bij desen Hd. Dhelft van eene verbrande hofstede te. Waerschoot inde Keirckstraete, daervan d'ander helft toecompt aen Ian Dunderman fs Gillis wee se. Cathelijne Rijsckaert wed. vanden voorschr. Gillis Dunderman. 5.2.1686 603. St. J armeken Blomme fa Pieters + Waerschoot ontrent de Keere, ontrent alderheijlighen 1686 Hd. Pieter Beirens (Beirres) fs Joos ende sijn aldaer apparente hoirs Jan de Vos fs Frans ende ••• voochden van Pieter, Ian, Marie ende Tanneken Beirens minderjaerighe weesen van dese overledene bij desen Hd. 30.9.1687 604. St. Guilliaeme Claeijs fs Marten + jongemari Waerschoot Wispelaere houck ten weleken steirfhuyse hun hoirs sijn fonderende Jan, Marten, ende J armeken Claeijs mitsgr. Caerel Vander Sluijs fs Marten als vaeder ende voocht over sijn kinderen ghewonnen in eersten huwelick met Pierijntkin Claeijs fa Marten voornt. ende den voorn. Jan Claeijs oock voocht mat. over de voorschr. kinderen Pier ijntkin Claeijs bestaende ten voorn. steerfhuyse van vollen bedde ende ten lesten de kinderen van wijlent ·Tanneken Claeijs oock fa Marten voornt. gheprocrieert bij Pieter Steijaert bestaende ten selven steiffhuijse van halfven bedoe. 10.4.1687 605. St. Vincent de Craene + Waerschoot wijk Keirckstraete den Dr.iès ten weleken steirfhuijse hoors verc1aeren eerst 1an de Craene fs Vincent voornt. soo over hem selven als voocht pat. beneffens Pieter Martens .fs Christoffels thouwelick ghehadt hebbende Paulijntkin de Vos fa Jans voocht mat. over Pieter, Christoffel ende Vincent de Craene minderjaerighe weesen gheprocrieert bij den selven Vincent de Craene ende Cathelijne de Vos fa J ans voorschr. in lesten houwelick, midtsgr. Jan de Pauw fs Domijn thouwelick hebbende Caethelijne de Craene, Daniel Rogiers ghetrauwt met Tannèken de Craene ende Adriaen J aecques thouwelick hebbende Elisabeth de Craene oock fia Vincent voornt. Hofstede daer thuijs ende schuere is afghebrant door den' Fransehen vijant den 22.12.1683.' .. 5.4.1687 606. St. Marie van Hecke fa Jonas + Waerschoot Keirckstraete 24.5.1682 Hd. Pieter de Neve fs Joos ende sijn hun aldaer hoors fonderende Jo oris de Neve fs Joos voorschr. ende Jan Van Hecke fs Jonas voochden van Jaecques de Neve rninderjaerighe weese ghewonnen bij de overledene ende den Hd. 15~7.1687 . 607. St. Lievijntjen de Jaeghere fa Anthus + Waerschoot Houxcken 7.2.1687 Hd. 1aecques de Vlieghere fs 1aecques ende sijn aldaer hoors 1an de 1aeghere fs Ioorts ende loos de Vlieghere fs ]aecques voochden van Tanneken de Vlieghere rninderjaerighe weese gheprocrieert bij d'over ledene enden Hd. 1.6.1687 608. St. Marie Geirnaert fa Joos + Waerschoot Weststraete entrent de Keere, Hd. Christoffel Dobbelaere fs Jan ende soo alhier gheene lichaemelicke hoors en sijn achterghelaeten sijn ten selven steirfhuijse apparente hoors bedeghen


- 72 -

eerst Jan de Pauw fs Domijn ter eausen van ]oorijntjen Geernaert sijne rnoeije de kinderen _.lpos Blomme ghewonnen bij Magdalene Geernaert beneffens Pieter de Pauw Is Miehiel thouwelick hebbende Marie Gheernaert ende de kinderen Jan Geirnaert tot Wondelghem ten desen sterfhuyse bestaende vande overledens vaederlicke sijde ende Jan de. Groote fs Pieters soo over hem sel ven als voocht over de kinderen van Joos de Groote fs Pieters voornt. ende de kinderen van Christoffels de Smet ghewonnen bij Pierijntken de Groote oock fa Piet ers voorschr. al bestaenden van d'over ledens moederlicke sijde. 29.7.1687 609. St. Jan de Craene

f's Jan d'aude + Waerschoot Oostmoere Mei 1687 ende Tanneken de Backere fa Daniel sijne overleden huijsvrauwe ten jaere 1681, alwaer hun hoirs sijn fonderende Daniel ende Piet er de Craene fs Jan, midtsgr. Joos Teirlijnck fs Joos voocht neffens den voorn. Daniel de Craene van Jan ende Tanneken de Craene fs J ans de jonghe gheprocrieert bij j oosijntjen Teirlijnck ende ten desen steerfhuyse hoirs elck tot eenen derden staecke.· 29.10.1687

610. St. Pierrjntjen

Heirebrandt fa Pieters + Waerschoot inde Voorde 1.3.1687 Hd. Arendt de Vlieghere fs jooris ende .... hoirs Hoirs: Denijs Heirebrandt fs Pieters voocht mat. ende Pieter de Vlieghere voocht pat. van Lievijntjen de Vlieghere min derjaerighe weese vande overledene bij desen Hd. . 14.10.1687

611. St. Marten Muijlaert

fs Marten + Waerschoot bij de Keircke novembre 1687 He. J oor ijntjen Bultijnek fa Pieters, midtsgr. sijn alhier hoirs Pieter Muijlaert fs Marten voocht pat. ende Jan Bultijnek fs Pieters voocht mat. van Pieter, Joannes, ende Jaecquemijntjen Muijlaert minderjaerighe weesen vanden overledenen bij de se He. Gronden te Ronsele en Zomergem. 11.12 ..1687

612. Liquidatie op de staet ende inventaris ..'.:. fs Marten + jongman.

ten sterfhuyse

van Guillraeme

Claeijs

2.9.1687

613.

St. Margriete Roegiers fa Segher + Waerschoot inde Weststraete 23.1.1687 Hd. Marten GhijseUjnck fs Jans mits sijn aldaer apparente hoirs Christoffels Ghijselijnck ende •••• voochden van Jan ende Jacobus Ghijselijnck minderjaerighe weesen vande overledene bij desen Hd. ende ten lesten Joorijntjen de Pauw minderjaerighe weese gheprocrieert bij d'overIedene in eersten houwellek met Joorts de. Pauw fs jooris. . 11.12.1687

614. St. Lievijntjen de Pauw fa Daniel + Waerschoot inde Weststraete Hd. jan de Backer fs Jan ende sijn aldaer hoirs Pieter de Pauw fs Daniel ende .•. voochden van Piet er de Backere minderjaerighe weesen vande overledene bij desen Hd. 13.12.1687

615. St. J armeken de Baets fa Gillis + Waerschoot Arisdonckstraete Hd. Christoffels Vander Hoogherstraeten fs Daniel ende sijn aldaer hoirs Jan Vander Hoogherstraeten fs Christoffels voorschr. ende •••• voochden van Gillis ende Christoffels Vander Hoogherstraeten minderjaerighe weesen van de overledene bij desen Hd. Hofstede waervan dhelft toecomt aen audtste kinderen van den Hd. ghewonnen in eersten houwellek met Elisabeth Tollenaere. 13.12.1687


- 73 616. St. Pieter Callant fs Pieters + Waerschoot inden wijck vande Arisdonckstraete . JO.5.1696 He. Joosijntjne Pauwels fa Jooris dewelcke desen staet maeckt ende presenteert aen Lieven, Piet er ende Marie Mariman kinderen van Andries verweekt bij Maeijken Callant fa Pieter voorschr., aen Jaecques van Hecke fs J aecques ghewonnen bij Pauwelijne Callant fa Pieters ende de twee kinderen van Preter Remerie verweekt bij Joorijntjen Callant met naemen Pieter ende Elisabeth Remerie elck tot eenen derden staecke ten desen sterfhuyse van den voorschr, Pieter Callant ende Fransoeijs Standaert fs j ans thouwelick hebbende Lievijne Callant, Jo oris de Wevere ghetrauwt met Tanneken Callant ende ..ten lesten J armeken Callant jonghe dochter al kinderen van Pieter ghewonnen bij Tanneken Van Wassenhove tsaernen alfve susters van ,kdesen overledenen ende van alfven bedde alhier ende tsaemen apparente hoirs ten voorschr. steirfhuyse, 28.10.1697 617. St. Carel Clijncke fs Dheer Pieter Clijncke + binnen de landen van Oost indien int quartier van Paulo Finco, den weleken staedt ende inventaris heeft ghestelt Piet er Steijaert d'aude als curateur ten voorschr. sterfhuys bij marginaele appostille vanden 10.6.1687 ghepresenteert aen mijn heeren Burghmeester ende Schepenen vanden Ambachten van Waerschoot, 00 stwynckel ende Ronsele op den naem van Pieter ende Marie Clijncke filij dheer Pieter voorschr. ende fransoeijs Cortals voocht over de weesen Jan Cortals crediteuren ten voorschr steirfhuyse • ••• het vierde paert ende deel in een huijs ende heirberghe binnen Waerschoot in de Keirckstraete ghenaemt "Den Leest" ghemeene ende onverdeelt met de voorschr. Pieter Clijncke •••• 11.12.1687 618. Rek. door Jan de Smet greffier vanden prochie van Waerschoot voocht vande weesen van wijlent Marten de Smet fs Martens ende Martijnken de Smet fa Arendts •. 12.12.1687 BUNDEL

325

619. St. Guilliaeme de Rycke fs Pieters + Ronssele ambo Waerschoot 19.2.1692 He. Lievijne Criel fa Denijs de welcke desen staet rnaeekt ende presenteert eerst aen (Jo oris de Rycke ende Jan Criel voochden) over J armeken ende Lievijne . de Rycke beide kinderen vanden overledenen gheprocrieert in sijn eersten houwelick met Tanneken de Keijsere; voorts aen Jooris de Rycke voocht pat. ende Jan Cr iel voocht mat. over Jan, Guilliaeme ende Susarme de Rycke oock drij kinderen vanden overledenen gheprocrieert bij de He. Gronden te Zomergem. 3.6.1692 620. St. Pieter de Valcke fs Cornelis + Ronsele He. Marie de Bnibandre fa Jans de welcke desen staet maeckt ende presenteert aen Cornelis de Valcke voocht pat. ende Joos van Leeuwe voocht mat. van Jan de Valcke minderjaerighe weese vanden overledenen bij dese He. 27.6.1679 621. St. J armeken de Vlieghere Hd. Guilliaeme Heirbrant gher voocht mat. en Jan Ij. twee kinderen vande 11.10.1687

{a J aspaert + Ronsele fs Christoffels en hun hoirs {onderen Adrijaen de VlieHeirbrarit voocht pat. over Christoffels 5j. en Arnoudt overledene bij desen Hd.

622. Extrait st. Marten Van Lantschoot fs Charles + Oostwinckel 14.4.1693 He. Gillijntjen Verhelst de welcke desen staet maeckt ende presenteert aen Jan Van Lantschoot voocht pat. ende Lowijs Verhelst voocht mat. vande twee


- 74 achterghelaeten 28.4.1693

minderjaerighe

kinderen vanden overledenen

bij dese He. verweekt

623. Rek. door Pieter Van Lantschoodt als vocht van t'eenich weesekint van Jan Van Lantschoot gheprocrieert bij ]anneken Van Vlaenderen beijde s.m., ter presentie van ] oos de Mesele voocht en Pieter Rijckaert naesteri bestaenden. 8.3.1694 624. Ghetroncqueert extraiet uijt de tweede rek. van Marten Peers als voocht mat. vande vier achterghelaeten onbejaerde kinderen van Jacobus Manoudt gheprocrieert

bi]

J armeken

.Peers.

."

Voor de wet van de Baronij van Leijsschoodt prochie en heerelickhede van Oostwijnckel officier Frans de Muijnck, schepenen Jooris de Bourdere. 22.6.1699 . 625. Ghetroncqueert extraiet uijt den st. Lievijne de Gheetere fa Martens + Oostwinckel op dheerlickhede 8.1.1696 Hd. Arnaut Claeijs fs ] oor is die desen staet rnaeekt ende presenteert aen Cornelis de Gheetere broeder vande overledene soo over sijn s elven als over Ioannes Andries, ] armeken ende Marie de Gheetere alsmede Piet er de Gheetere sijn selfs man wesende al filij Martens voorseijt. . Wet baronije van Leijsschoot: Jan Goethals burgemeester, Jaspart Van Haele, Mr. ]ooris de BoUrdere, Arnaut Dobbelaere ende Adriaen Manout schepenen •. 31.3.1696 . 626. St. Pieter de Smet fs Christoffels en ] armeken fa Marten Goethals beijde + Oostwinckel te weten ] armeken op den 3.2.1696 ende Pieter op 13 dito daernaer weleken staet heeft doen maecken Christoffels de Smet voocht pat. ende ] an Goethals voocht mat. vande twee naerghelaeten onbejaerde kinderen van de se overledenen. Guille Goethals sweesens oom causa matris. 10.7.1696 0

627. Vendit ie ten sterfhuyse vna Pieter den huysvrauwe + Oostwinckel, 27.2.1696

de Smet ende ] armeken Goethals sijn overle-

628. Venditie ten versoucke van de kinderen van Lieven Vande Voorde inde Weststraete.· 23.6.1696 629. Venditie ten versoucke van de wed. ende apparente Pieter Callant + Waerschoot .inde Arisdonckstraete 10.9.1696

+

Waerschoof

hoirs ten sterfhuijse

van

e-

630. St. Joos Vande Keirckhove fs Jo os + Waerschoot inde Keirckstraete den Dries 1694 He. Maeijken Pauwel s fa Matthijs en daer houn hoirs verclaeren Andries de Pauw fs Andries ende Jan Pauwels fs ]eron vooebden van Pieter, J06s ende Pietronelle Vande Kerchove minderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese

H~

.

13.3.1696 631. St Jan Van Haele + Waerschoot Weststraete julij 1696 He. Christoffelijnken Blomme fa ] an te vooren wed. van ] oos Gheene ende sijn aldaer hoors Pieter Van Haele ende Christoffels Claijs thouwelick met Marie Van Haele bij den overledenen ghewonnen in eersten houwelick met Lievijne Blomme fa Pieters voorts den voorn. Pieter van Haele ende Jan Blomme s'hauderigghens broeder voochden over Pierijntken van Haele rninderjaerighe weese bij den overledenen verweekt in sijn tweeden houwelick met dese He. 18.9.1696· .


- 75 632. St. Joorijntken de Wispelaere fa Frans + Prochie van SJeijdinghe op den Wittemoer ambachte van Waerschoot. Hd. Jan Remerij fs Pieters daer hun hoirs fonderen Christoffels de Grootte vocht mat. beneffens Pieter Remerij fs J ans voorschr. voochden van Maeijken ende Betken Remerij minderjaerighe wees en naerghelaeten bij dese overledene gheprocrieert bij den voorn. Hd. Hofstede te Waarschoot. 3.12.1695 633. Rek. door Preter Steyaert de jonghe over de venditie van 18.1.1694 ten sterfhuyse van Pieter 1.nghels ende sijne huysvrauwe + binnen desen ambachte van Waerschoot op de Wittemoere, ter presentie van Adriaen Inghels ende Frans Mortier wetteJicke voochden.· 15.3.1695 634. St. Maeijken Vande Voorde fa Jo oris te vooren wed. van Jooris de Smet fa Jans .+1694 te Waerschoot bijden Eecloodam Hd•. Daniel Van H ölderbeke fs Daniel ende sijn hun aldaer hoirs ionderende Jan de Smet fs Ja ns ende Lieven Vande Voorde vochden van Elisabeth de Smet minderjaerighe wee se achterghelaeten bij de overledene in eersten houwellek met J ooris de Smet ten desen sterfhuyse hoir alleene, midts bij den Hd. ende overledene gheene kinderen en sijn gheprocrieert •. 14.6.1695 635. Augmentatie ten sterfhuyse van Adriaen Tollenaere bleven was Magdalene Roegiers. 8.2.1695

fs Adriaen alwaer He. ghe-

636. St. Martijntjen de Vos fa Joos + Waerschoot inde Keirckstraete den Wispelaere Hoeck 21.2.1691 Hd. Mr•. Pieter Steijaert fs Pieters .ende sijn aldaer hun hoirs fonderende den voêrschr, Pieter Steijaert. d'aude voocht pat. ende Pieter de Vos voocht mat. van Jan Bapte, Pieter ende Arme Steijaert drij minderjaerighe weesen van d'overledene gheprocrieert bij den Hd. Een partije landts binnen de prochie van Sleijdijnghe onder 't Ambacht van Waerschoot waer van dheelft toecomt aen Jan de Vos fs Joos der weesen oom. 15.3.1695 637. St. Adriaen Tollenaere + Waerschoot int Beirtjen 1693 He. Magdalena Roegiers fa Laurs ende sijn aldaer hoirs fonderende Guilliaeme Tollenaere fs Adriaen voocht pat. ende Jooris Lippens voocht mat. van Jan ende Cathelijne Tollenaere minderjaerighe kinderen vanoen overledenen bij dese He. Behuysde hofstede te Waerschoot inde Voorde onder tressort vande keure van Sleijdijnghe. 15.5.1694 638. St. Arendt Roegiérs. fs Vincent + Waerschoot Oostrnoere september 1694 alwaer hun hoirs verciaeren te fonderen Vincent Roegiers,· ende Adriaen Paridaeh voochden van Joos, Elisabeth ende Marie Roegiers minderjaerighe weesen vanden overledenen gheprocrieert in tweeden houwelick .met Maeijken Paridaen fa Ioos.. voorts J armeken De Reu fa Arent minderjaerighe weese achterghelaeten bij J oosijntjen Roegiers fa Arendt· voorschr. ende ghewonnen bij den overledenen in eersten houwellek met J oorijntjen de Wispelaere. 5.10.1694 639. St. Tanneken Rijckaert + Oostwinckel december 1693 .. . . .... Hd. Reijnier ~greve den wekken desen staet maeckt ende presen-steert aen Joos Mestdach ghetrouwt met Cathelijne Rijckaert 500 over sijn selven als a!~t.en voocht van Hubertijne de Perck fa Jan gheprocrieert bij ]oosijntjen Rijckaert, 8.3.1694


- 76 640. St. Lievijne Herteel + Oostwinckel 11.12.1693 Hd. Joos Verstraeten de welcke desen staet maeckt ende presenteert aen Geeraert Verstraeten en •••• de Wint voochden vande seven achterghelaeten kinderen .van de se overledene bij desen Hd. ghewonnen, 8.3.1694 641. Acten van eeden voochden van 1688 tot 1693. (1 pakje) 642. St. Jan Van Bouchaute fs Ians + Waerschoot opden Oostmoere alwaer hun hoirs fonderen Pieter Vander Hoogherstraeten, ende Jan Mariman voochden van Jan, Marie, Pieternelle ende Lievijne van Bouchaute minderjaerighe weesen gheprocrieert bij Lievijntjen Ne yt fa Christoffels beijde s.m. 25.5.1694 643. St. Magdalena Roegiers fa Laurs en van joorijntjen van Laecke in haer leven wed. gheweest van wijlent Adriaen Tollenaere fa Adriaen + Waerschoot int Beirtjen maerte 1694 alwaer: Hd. is. bleven Marten Vander Sluijs fs Pieters ende . sijn hun 'aldaer hoirs fonderende Guillame Tollenaere fs Adr iaen d'aude voocht pat. ende Jooris Lippens vooebt mat. van Jan, ende Cathelijne Tollenaere minderjaerighe weesen achterghelaeten ende gheprocrieert bij beijde de voorschr. overledenen.· . 14.5.1694 644. St. Care! Gheirnaert fs Guillame + Waerschoot Oostmoere He. Margrrete Remerij ende daer hoirs sijn Guillame Gheirnaert soo over hem selven als voocht van Betken ende Pierijntken Gheirnaert minderjaerighe weesen beijden overledenen gheprocrieert ende naerghelaeten bij d'He., mitsgr.· oock Christoffels Vermeire thouwelick hebbende Tanneken Ghelrnaert tsaemen hoirs alhier elck tot eenen vierden staeck. 6.4.1694 645. St. Stoffelijntken de Wals.che. fa Pieters + Waerschoot Oostmoere Hd. Guillame Meire fs lans en daer hun hoirs fonderen Pieter de Walsche fs Pieters en Cornelis Meire voochden van Margriete Meire minderjaerighe weese vande overledene bij desen Hd. 20.4.1694 646. St. Guillame Mei:re fs Ians + Waerschoot Keirckstraete het Hoecxken 17.11.1693 He. Jo orijntjen de Baets fa Daniel ende sijn aldaer apparente hoirs Cornelis Meire ende Pieter de Walsche fs Pieters voochden van Margriete Meire minderjaerighe weese gheprocrieert in eersten houwelick met Stoffelijntjen de Walsche, ende en sijn ghedurende dit houwellek gheene kinderen gheprocrteert, 20.4.1694 647. St. Elisabeth Arents + Waerschoot Jaegherpaele Hd. Jan Doosterlijnck fs Jan sonder dat aldaer bij hemliéden eenigh lichaemeIkke hoir is gheprocrieert. Apparente hoirs bij den overledenen in eersten huwelick ghewonnen met Jan Blomme te weten Segher Blomme fs Ja ns voorts Liévijntjen Blomme alsnoch minderjaerighe ende Vincent Van de Veire tho uvelick hebbende Janneken Blomme tsaemen elck tot eenen derden staeek. Een woonhuys ende schuerke te Waerschoot competerende 'an desen Hd. tsaemen met sijn voorkinderen in eersten houwelick verweekt met Stoffelijntken Lybaert. 14.5.1694 648. St. Jan de Groote fs Pieters ende Pierijntjen Van Vooren sijne huysvrauwe corts op eenen tijdt naer elcanderen gestorven te Waerschoot Weststraete alwaer hun hoirs verclaeren te fonderen Christoffels de Groote ende •••••. voochden van Pieter, Jan ende Joos de Groote minderjaerighe weesen bij den voorn. over ledenen gheprocrieert. 14.5.1694


- 77 649. St. Lievijntken de J aeghere fa fransois + Waerschoot october 1693 ende sijn hun aldaer hoirs fonderende Pieter de Walsche ende Christoffels ende Jan de Walsche jonckmans hun selfs bedeghen bij gheteijden oudde mitsgr. Lieven Standaert fs Pieters in houwelick hebbende Chathalijne de Walsche ende alsoo sij hun ter saemen hoors ten steirfhuyse fonderen alwaer hun presenterende den voorseijden Pieter de Walsche .beneffens den voorseijden Lieven Standaert pat. ende maternele voochden over J oorijn ende Chrijstoffelijneken de Walsche mijnderiarljghe weesen. Grond te Sleidinge. 19.5.1694 650. St. Tanneken van Nieuwenhuijse fa Andries en Maeijken Mattheeus + Waerschoot Oostmoere 12.7.1694 Hd. Daniel de Baets fs J ans ende sijn aldaer apparente hoirs midts d 'overledene gheene lichaemelicke hoirs en heeft achterghelaeten. Christoffels, J aecques ende Maeijken Van Nieuwenhuijse voorts Lievinus van Ghendtbrugge thouwelick hebbende Marie Van Hooghenbeirghe, dochter van Joosijntken van Nieuwenhuijse ende de kinderen van Preter Verv'aet ghewonnen bij Elisabeth Van Nieuwenhuijse broeders ende susters van d'overledene ende alhier representerende elek tot eenen vijfden staecke. Grond te Eekloc. 14.12.1694 651. St. Pieter lnghels fa Arerit + Waersehoot in den Wittemoer januari 1694 alwaer apparente hoirs sijn Adr iaen Inghels fs Pieters voornt. soo over hem als voocht pat. over Jan Inghels sijnen halfven broer bij den overledenen verweekt in tweeden houwelick bij Piertjntien Buijsse, voorts over Pieter, Arent ende Pietronelle Inghels ghewonnen in derden houwelick bij Mar ie Dierijcx. ĂŞ3:1,I_e vaederIicke kinderen, mitsgr. Frans Mortier vooeht mat. over de voorn. drij jonexste kinderen. 1694 652. St. Marten de Smet fs Martens jonghman + Waerschoot inde Keirckstraete aIwaer hun hoirs verclaeren te [onderen Jan Iterbeke fs Guillaeme thouwelick hebbende joosijntkin de Smet ende Ad aen Keppens voocht van Ioorts de Smet mJiicterjaerighe weese alhier ten steirfhuijse bestaende van gheheelen bedde; voorts Jan ende Marie de Smet broeder en suster ten selven steirfhuijse bestaende van halfven bedde. 15.6.1694 653. St. Ioosijntken Rougiers fa Arent + Waerschoot den Dries Hd. Arent de Reu fs Ioorts daer hun hoirs fonderen Gabrtel Cauwels ende Charles de Reu fs J oor is voochden van J armeken de Reu minderjaer ighe weese gheproerfeert bij d'overledene ende den Hd., noch een weese kindt is geweest genaemt Arent de Reu dat corts naer het overlijden vande moeder is eommen ter sterven. 5.10.1694 654. Rek. purgative op den staet ten sterhuijse van Pieter de Gheeter fs Cornelis welcke rek. heeft doen maecken Marten de Gheetere als voocht pat. vande twee onderjaerighe kinderen van den vorn. Pieter de Gheeter binnen houwelick gheprocrieert bij Janneken Van de Velde fa Jaecques met naeme Jacobus ende Marie de Gheeter, deselve presenterende aen Franchoijs Vande Velde voocht mat. ende Laurs Van Haele in houwelick hebbende. Lievijne de Geetere fa Pieters. 8.12.1693 655. Derde rek. door Jan de Smet fa Marten voocht i.p.v. wijlent Jan de Smet f's J ans ende Adriaen Keppens sijnen medevooeht van Marten ende Ioorts de Smet minderjaerighe weesen achterghelaeten ende gheprocrieert bij Marten de Smet fs J ans ende J oosijntjen Gheirnart sijne huijsvrauwe. 1.7.1692 .


- 78 656. Vierde rek, door [ooris Heems ·fs Pieters voocht neffens Christoffels Driesens .medevoocht en zoon van 1an, over Jan Heems fs Ja ns minderjaerighe weese van voorn. Jan Heems gheprocrieert bij Cathelijne Driesens. 29.7.16.92 657. Wettelijcke verscheedijnghe ende verdeelijnghe ghedaen bij ende tusschen Andries de Pauw fs Andries Hd. ten sterfhuijse van Elisabeth De Baets fa Jà.ns te vooren wed. van Pieter de Pauw fs Pieters + Waerschoot inde Keirckstraete ter eender sijde ende Jan ende Gheleijn de Pauw fs Pieters hun selfs mitsgr. Pieter De Pauw f's Daniel ende [ooris de Baets fs Ians voochden van Daniel ende Carel de Pauw fs Pieters ghewonnen in eersten huijwelick mette overledene ter andere. 21.12.1692· . 658. Derde rek. door [ooris Heems f's Pieters voocht neffens Christoffels Driesens fs J ans rnedevoocht van 1an Heems fs 1ans minderjaerighe weese van Jan Heems voornt. ende verweekt bij Cathelijne Driesens beijde s.m. 13.3.1691 . 659. St. Marie Deckers fa Pieter + Waerschoot Keerckstraete Hd. Pieter de Baets fs Guillame coster deser prochie alwaer hun hoors sijn fonderende den voorschr. Pieter Deckers voocht mat. ende loos de Baedts voocht pat. over Anghenesse de Baedts fa Pieter verweekt bij dese overledene 15 maenden. Gronden te SInt Laureiris ambacht Maldegem ..\ 14.6.1689 660. St. 1aecques Standaert fs Pieters + Waerschoot inde Weststraete He. Elisabeth Van Buijlaere fa Pieters ten weleken steirfhuijse apparente .hoirs sijn Pierijntkin, J oorijntkin, Pieter, Maeijken, Martijntken, J oosijntken . Standaert alle kinderen ende wees en achterghelaeten bij voorschr. J aecques Standaert daervan de voorn. Pierijntkin ende Joorijntkin sijn verweekt in eersten houwelick bij Tanneken Pauwels fa Ieren ende d'andere resterende vier weesen sijn gheprocrieert bij dese He. 21.2.1673 . BUNDEL

326

661. St. 1an Goethals f's 1an + Oostwinckel inde Langhe Straete 5.5.1700 He. Tanneken Pauwels dewelcke desen staet maeckt ende presenteert aen Pieter Goethals fs Jan voorschr. soo over sijn zeiven als voocht beneffens Niclaeijs . Matthijs vande twee onderjaerighe kinderen van Guilliaeme Matthijs ghewonnen bij Margiriete Goethals oock fa Jan, gheprocrieert bij 1anrîken Dobbelaere eerste huysvrauwe gheweest van desen overledene en aen den selven GuilIe als vader en voocht van sijn vorn. kinderen, mitsgr. aen J ooris en Stoffelijntjen Goethals hun selfs sijnde, alsmede aen Jan Goethals de jonghe soo over sijn zelven als voocht benefferis Arnout Vertriest van Joos en Marten Goethals al filij 1an en Tanneken •••• (Pauwels). 20.7.1700 662~ St. loos de Pauw fs Francois + Oostwinckel januarij 1700 He. Ioosijne Racsde welcke desen staet maeckt ende presenteert aen Joos Vander Haegher;-ende Marten Raes vooghden vande drij onderjaerighe weesen jeghenwordigh ter weirelt levende, waeren boven dhauderigghe noch bij dese overledenen bevrucht is. In ordinaire vergaederinghe binnen Ronsele ten huyse van Marten Masteen, tavernier. 22.3.1700

:~.


- 79 663. St. Jan Goethals fs Jan + Oostwinckel inde Langhe Straete In randnota : Dhofstede van Frans Roosemont.

• Zie nr. 661

664. Rek. door Jan Goethals fs Jan voocht mat. vande kinderen Pieter de Smet fs Christoffels gHprocrieert bij J armeken Goethals fa Marten, presenterende aen Christoffels de Smet voocht pat. van dito. kinderen. 20.10.1699 665. St. Pieter Rijckaert fs Niclaeijs + Oostwinckel 31.3.1695 He. Susarme de Neve de welcke desen staet maeckt ende presenteert aen Niclaeijs Rijckaert fs Pieters voorschr. zoo over sijn selven als voocht pat. vande drij onderjaerighe kinderen van des en overledenen gheprocrieert bij de se He. en aen Pieter de Neve voocht mat. vande voorschr. weesen. 20.7.1700 666. St. Daniel van Holderbeke fs Daniel + Waerschoot Eecloodam 1700 He. Ianneken Pauwels fa Joos ende sijn aldaer hoirs Daniel Van Holderbeke fs Jooris voocht pat. ende Jan Pauwels fs Jan vooght met. van Joos, ende J oor ijntjen van Holderbeke twee minderjaerighe weesen achterghelaeten bij den overledenen ende gheprocrieert mette He. 15.6.1700 667. Jo" Elisabeth de Smet vidua Dhr. Jan de Rijnek mitsgr. Jacobus en Marie de Rijnek haere kinderen jongman en de jonghe dochter bij competente oude van be th dan 25j. hun selfs, verkopen aen Lieven de Smet, sijnde de vercoopers in tselve 1ant gherecht bij successie en deele ten sterfhuijse van wijlent Jan de Smet fs Gillis broeder van haer, J 0 Elisabeth, 24.10.1699 0

668. Pieter Steiiaert de. jonghe verklaart genoodzaakt te zijn geweest timeren als heersschere jeghens Jan Wilaeijs in Ghendt, 18.4.1701 669. Costen omme Marten Clijncke ende Pieter Steijaert heersschers jeghens Lieven van Gheldere verweerder. 19.5.1701

proces te sus-

de jonghe sijne procureurs

670. St. Lieven Martens fs Chrtjstoff'els + Waerschoot inde J aegherpaele 24.3.1700 ende j anneken Vande Steene fa Joos + 10.11.1694, alwaer hun aldaer hoors fonderen Lieven ende Marie Martens hunne selfs bedeghen bij houwelijcke als aendersijns bij ghetijden van audde van be th dan 25j. mitsgr. Arent de Reu fs Joorijs als vaeder ende voocht van sijne minderjaerighe wees en bij naeme J oorijs de Reu gheprocrieert bij wijlent J armeken Martens oock fa Lievens 6 jaer. 15.6.1700 671. Augmentatie omme de twee minderjaerighe weesen van Jan Verdonck + Waerschoot verweekt aen Catthelijne de Pape. tsijnen steirfhuijse He. bleven, ter . eausen het overlijden van J armeken Verdonck overleden huijsvrauwe van Guille Delplancke als oock aengaende de successie met den overlijden van Pietronelle Verdonck sweesen moeije d'eerste overleden binen Ghendt ende d'ander te Roijghem al twelcke bij desen in het gheschrifte hebben doen stellen Arent Rogiers ghetrouwt met de voorschr. sweesen moeder (Cathelijne de Pape) rnidtsgr. neffens Geert Verdonck frunnen oom ende voocht .. 25.5.1700 672. St. Tanneken de Pauw fa Arendt + Waerschoot opden Oostmoere te vooren wed. van Miehiel Roegiers fs¡ J ans alwaer Hd. is bleven Van Hecke fs Laecques ende sijn aldaer apparente hoirs midts bij ende Hd. gheene lichaemelicke hoirs en sijn, te weten Christoffels fs J an voorschr, ende Jan Boelens voochden van Joos, Marie ende

Octobre 1700

J aecques de overledene Roegiers Cathelijne


- 80 Reegiers. drij minĂŽrjaerighe weesen ahcterghelaeten ende gheproerieert overledene in eersten houwellek met den voorn. MichiĂŠl Roegiers. 24.10.1700 .

bij de

673. St. J armeken West . fa Jan + Oostwinekel 19.4.1700 Hd. Marijn Ri]Ci<aert die desen staet maeekt ende presenteert aen Marijn Rij> ekaert sijnen vaeder vooeht pat. en aen Jan West vaeder van d'overledene en vooeht mat. van J armeken teenigh kint van dese overledene en desen Hd. oud ontrent 13 mae nden. 20.7.1700 674. St. Jan De Backere fs Pieters + Ontrent alf vasten 1700 Waerschoot op den wijck van Beke He. Adriaene de Keijsere fa Marten ende sijn aldaer apparente hoirs Pieter de Baeker sweesens grootvaeder pat. ende .... deelvoochden over Pietronelle ende Anne Marie de Backere minderjaerighe kinderen bij de He. ende desen overledenen verweekt. '. z.d,

675. Caerel de Vlieghere ende Pietronelle Maenhaut zijn huysvrauwe verkopen Marie Pauwels wed. van Joos van Hevele een eigendom te Oostwinckel, 13 1.1682 .

aen

4

676. St. jan Blomme fs Jan + op Wittendonderdag 1698 ende Marie Van Compegestelle fa Jaspart sijne overleden huysvrauwe ghestorven ontrent vijf jaeren van te vooren binnen Waerschoot inde Keirekstraete alwaer apparente hoirs sijn Lieven Blomme ende Laurs Van Cornpegestelle vooehden van Pieter, Lieven, Cornelie : ende Pieternelle Blomme vier minderjaerighe kinderen bij beij de dese over e.denen voorts den voorn. Lieven Blomme ende Christoffels Ghijselijnek vooehden van Christiaen Blomme in eersten houwelick ghewonnen bijde voorschr. Jan Blomme ende Elisabeth Ghijselijnek fa J ans. 12.1.1700 .'!'"

677. Rek. door Christoffels Driessens vooeht over de weese Jan Heems verweekt aen Catthelijne Driessens ter presentie van Jo oris Heerns, sweesens oom. 2.10.1700 678. Rek. door Pieter Vander Hoogherstraeten vooeht neffens Jan Mariman sijnen medevooeht van Jan, Marie, Pieternelle ende Lievijne Van Bouehaute vier kinderen aehterghelaeten bij Jan Van Bouchaute fs J aBS gheproerieert bij Lievijntjen NeY!_ fa Christoffels beijde s.m.; ter presentie van Jan ende Pieternelle Van Bouehaute ende Pieter de Munek ghetrauwt met Matte Van Bouehaute fa J ans. 23.10.1700 679. Tweede rek. door Tanneken Pauwels wed. van Jan Goethals fs Ians in sijn leven vooeht mat. gheweest hebbende vande twee kinderen van Pieter de Smet fs Christoffels gheproerieert bij' J anneken Goethals fa Marten ter presentie van Christoffels de Smet medevooeht. 20.7.1700 680. Rek. door Guilliaeme Tolenaere fs Adriaen ende J ooris Lippens fs I ans thuywelick hebbende Tanneken Rogiers fa Laurs vooehden over de weesen van Adriaen Tollenaere oock fs Adriaen de jonghe ende Magdeleene Rogiers fa Laurs voornt. sijn huysvrauwe ende sweesen moeije ter presentie van Arent Rogiers der wees en oom mat. 12.1.1700 681. Rek. door Arerit de Vlaemijnek voocht over de kinderen van Jan de Cleireq ende Elisabeth de Vlaemijnck zijn huysvrauwe, ter presentie van Pieter de Cleircq


- 81 eene vande weesen, 11.5.1700

alsnu bij competente

haudde sijn selfs.

682. Auth, : Christiaen de Pauw fs Ghelain verweekt aen Anna Bril voocht over sijne minderjaerighe broeder ende suster, wenst te verkopen een huijs stede ende eirfve met de brauwerije,... binnen de prochie van Waerschoot inde Keirckstraete neffens het kerckhof weesende een heirberghe genaemt "de kroone". 23.3.1700 683. Auth, : Mattheeus Cromheecke fs Loijs grootvaeder ende apparente voocht van de twee m inderjaerighe kinderen van 1 oorijntjen Crornheecke ghewonnen tken aen . Christoffel Caeckebeke en het ander aen Joorls BOeti jnck •. '..• 23.3.1700 684. Auth, : Christoffel Roegiers fs Jan ende Jan Boelens voochden vande drij weesen van Miehiel Roegiers fs 1an ende gheprocrieert in lesten houwelick met Tanneken de Pauw fa Arent, voorts den voorn. Christoffels Roegiers ende Jooris de Pauw fs Iooris voochden van Jan Roegiers audste weese in eersten ho(lielick bij den overledenen ende Elisabeth de Pauw fa Ioorts. ", 20.4.1700 685. Auth. : Jan ende Gheleijn de Pau~ fs Pieter ghewonnen bij Elisabeht de Baets ende Andries de Pauw thouwelick geweest met selve Elisabeth midtsgr. jooris de Baets mits dat Daniel de Pauw hunnen broeder, schoonsone ende oom hen ;',~,: beth dan een jaer errewaerts doen eene meirckelicke craneksinnigheid hen overghecommen is; int weirek stellende ende committeert differente oncosten ande . welcke behoorde een remedie ghestelt te worden eer dat daervuijt voorder quaet ghevolch compt te resulteren, wandt hij loopt bij daeghe ende bij nachte de heirbeirghen vuijt ende inne met spaen, bijlen, haumessen ende andere schaedeIkke instrumenten. Hij discipeert op die maniere al het gonne hij ter weirelt is hebbende, hij loopt de keircke vuijt ende inne ende gaet den ommeganck ~<7f.' met een wit hemde ende bedrijft alsoo menichvuldighe sotticheden, daervan ::::'" niet anders als eenen droefven vuijtfanck staet te verwachten indien daerinne niet promptelick voorsien en worden cause de supplianten ghenootsaeckt sijnde hun te keeren tot U.E.Heeren. ' 6.6.1700 686. Auth.·: Piet er Berens vader ende voocht over sijn minderjaerigh kindt ghewonnen aen 1armeken Blomme fa Piet ers, jooris Inghels thuwelick hebbende Marie Beirens sweesens suster. 23.3.1700 687. Aut.: Jan de Pauw fs loos verweekt aen Ianneken de Smetvoocht over Joos sijne minderjaerighen broeder soo voor hem als ten proffijte vande selven sijnen broeder in coope vercreghen heeft jeghens Elisabeth Beirens fa Adriaen, wed. ende He. ten steirfhuijse van J oos de Pauw voornt, 8.3.1701 688. Auth.: Pieter de Pauw fs Jan thouwelick hebbende de wed. van Ghelain de . Pauw schoonvaeder ende voocht over de minderjaerighe kinderen die sijn voorsaete aen de voorn. sijne huijsvrauwe heeft verweekt, midtsgr. Christiaen de Pauw voocht pat. . . 15.7~1700 689. Auth.: Christoffels Roegiers fs Jan ende ]ooris de Pauw fs Jooris voochden vande audste weese ... van wijlent Miehiel Roegiers gheprocrieert in eersten houwelick met Elisabeth de Pauw, voorts Jan Boelens voocht neffens den voorn . .Christoffels Roegiers vande . .drtj [onckste wees en achterghelaeten bij den voorn. Christoffels Roegiers ghewonnen in tweeden houwelick met Tanneken de Pauw, beijde s. m. 23.11.1700


- 82 690. St. Miehiel Roegiers fs Jan + Waerschoot op den Oostrnoere octobre 1699 . He. Tanneken de Pauw fa Arent ende sijri aldaer apparente hoirs Christoffels Roegiers en Jan Boelens voochden van Joos, Marie ende Cathelijne Roegiers drij minderjaerighe weesen achterghelaeten ende gheprocrieert bij den overledenen ende He. alhier voorts den voorn. Christoffels Roegiers ende Iooris de Pauw fs J ooris voochden van Jan Roegiers bijden overledenen ghewonnen in eersten houwelick met Elisabath de Pauw fa J ooris. 2.3.1700 691. Rek. door Daniel van Holderbeke fs Daniel voocht van de weesen van Franscis van Holderbeke fs Daniel bij hem gheprocrieert in eersten houwelick met· Tanneken Blomme fa J ans midtsgr, vande vier mtn ëerjaerighe kinderen ghewonnen met J oosijntjen Pauwels fa Jan in tweederi houwelick ter presentie van de vidua Frans Van Holderbeke ende Pieter Paridaen in huywelick hebberde j anneken van Holderbeke fa Frans voornt. gheprocrieert bij Tanneken Blomme. 28.7.1699 . 692. Rek. door Simoen de Pauw fs Sim oen voocht van Jooris de Pauw fs ] ans ghewonnen bij Cathelijne van Bouchaute minderjaerighe weese, ter presentie van Pieter Reijniers ghetrauwt met Joosijntjes de Pauw, die oock heeft ghedaen den eedt als voocht over de weesen in desen. 13.1.1699 693. Susarme Raes wed. van Pieter de Cock verkoopt winckel aen ] ouffr. Marie Boeve. 25.6.1682

een

hofstede

en land te Oost-

694. St. omme de vijf onbejaerde kinderen van Jonas de Meijere fs Ians gheprocrieert bij wijlent Maeijken Van Mullem fa J arts. sijne overleden huijsvrauwe was, naemelick Pieter, J aecques, Marten, Maeijken en Cathelijne de Meijere, mits het overlijden van voorn. Maeijken van Mullem (+ Oostwinckel). Maeijken Van Vlaenderen huijsvrauwe van Jan de Meijere, grootmoeder en grootvader vande weesen. Grond te Adegem. Eigendom gemeene met de twee hauste weesen van Christoffel de Crane, met Christoffel Van Leeuwe, Guillame de Backere en de weese van Cornelis Van Mullem. 695. St. toebehoorende Joosken Verstraete fs Pieters dat hij hadde gheprocrieert bij Maeijken Steijaert. Voochden: Jan Dhertoghe ende Nijclaeijs Steijaert. Maeijken Steijaert overleed te Oostwinckel "op den keer vánde Langhe straete commende met de oostsijde op de straete die loopt vande kercke naer de muelen,

z.d. 696. St. Iooris Pauwels fs Arent + Waerschoot Oostmoere maert 1699 He. J armeken Vermeere fa Arendt ende sijn aldaer hoirs Pieter Pauwels fs Arent voocht pat. ende Christoffels Vermeere voocht mat. van Pieter 2jó6m., Jan 6 weken ende Ioosijntjen 6j.3m. drij minderjaerighe weesen gheprocrieert bij den overledenen ende He. 15.9.1699 697. St. Elisabeth de Backere fa Jan in haer leven wed. van Pieter de Baets fs Jan + augusti 1698 te Waerscoot op de Oostmoere, alwaer hoirs sijn Jan de Baets fs Pieters bij ghetijdighe audde sijn selfs voorts Jo oris de Baets fs Jan voocht pat. ende Jan de Backere fs ] an voocht mat. van Pieter de Baets minderjaerighe weese tsaemen hoirs ten desen steirfhuijse. Grond te Sleidinge. 28.7.1699 698. St. Lievijntjen de Smet fa Pieters + Waerschoot Hd. Frans de Baets fs Gheleijn ende sijn aldaer

op den Oostmoere maerte 1698 apparente hoirs Joos Claeijs


- 83. fs Joos ende Jan de Baets vooenden van Jan ende Pieternelle de Baets minderjaerighe wees en achterghelaeten ende gheprocrieert bij del'. overledene enden Hd. Joosijntjen Tejrlijnck wed. van Pieter de Smet s'over ledene vaeder. Joos Claeijs (d'oude) thouwelick hebbende Paesschijntjen de Smet fa Pieters. 28.7.1699 . 699. St. Tanneken de J aegere fa Pieters + Waerschoot Hd. Lieven _GQcquijt fs J ans ende sijn hun aldaer Jaeghere voocht mat. ende Pieter Cocquijt voocht Janneken ende Martijntjen Coequijt minderjaerighe de overledene ende bt] desen Hd. verweekt. 25•.2.1698

inde Weststraete 24.6.1690 hoirs fonderende Jo os de pat. van Joosijntjen, Tanneken, weesen aEhterghelaeten bij

700. Rek. door Pieter Muijlaert fs Marten vooeht vande vier weesen van Marten Muijlaert sijnen broeder verweckt bij J oorijntjen Bultijnck fa Pieters, ter pre'sent ie van Adriaen Pieters sweesens schoonvader. 12.5.1699 701. Vierde rek. door Jan wijlent Jan de Smet sijntjen Gheernaert bende Joorijntien de 24.11.1699

de Smet fs f-s Jan van beijde s.rn, Smet ende

Marten voocht ghesurogeert inde paetse van J ooris de Smet f's Marten ghewonnen bij J 00ter presentie van Jan Iterbeke -thouwelick hebJo oris de Smet fs Marten sijnde dese wee se.

702. Preter van Nevel fs Mattheus leende op 25.11.1701 geld van Mr. J aeques Willems adt. inden raede van Vlaenderen. 1.12.1701 703. Narnptissement in proffijte van Pieter .de Clercq fs J ans soo over hem als vooeht over sijne minderjaerighe zuster heersscher ende ten laste van Arent De Vlaemijnck hunnen gheweesen handelaeren vooght verweerder. 14.6.1701 704. Voor Pieter de Sadeleere notaris publicq tot Ghendt verscheen Tanneken Standaert wed. van J ooris de Dobbelaere die verklaart een lening aan te gaan van 3~ pond bij Marten_ Smeeekeris fs Ians, medecomparerende Jan Standaert fs Iooris broeder varr Tanneken Standeert. 4.9.1778 705. St. Joosijntjen Neijt. fa Christoffels + Waersehoot inde Arisdonckstraete 23.9.1698 Hd. Pieter de Smet fs Charels ende sijn aldaer hoirs Jo oris Neijt fs Christoffel ende Arent de Smet fs Charels voochden van Janneken de Smet minderjaerighe weese gheprocrieert ende achterghelaeten bij den Hd. ende overledene. De gt'ÖIlden waarop het -huis staat "eompeterende aen dhoirs van Lieven de Bie s'overledene eerste man gheweest". . 13.1.1699 706. St. Gheleijn de Pauw fs Christiaen + 18.8.1694 He. Anna Bril fa Guillame ende sijn aldaer hoirs Gabriel Cauwels ende ••••• vooehden van -Christiaen, .J oannes, Marie -Anna ende Barbarina de Pauw vier minderjaerighe weesen aehterghelaeten ende gheprocrieert bij den overledenen ende He. Eene behuijsde hofstede sijnde eene heirberghe ghenaernt de Croone daer den overledenen inne ghestorven is binnen Waersehoot op t'dorp dat mette brouwerije, schuere, steenput.i., in coope vereregen van heer ende Mre Franciscus Vander Beken Pbre (priester) volghens de wettelichede vanden 3.11.1685. 1.7.1698


- 84 707. Voor Guilliame Vernaet notarijs publicq binnen de stede ende vrijhede van Eecloo zijn verschenen Adriaene de Reu fa j ans wed. van Segher Van Vooren die aan dheer Jan Veltganck een stuk land te Oostwinckel verkoopt. 23.1.1698 ' 708. Auth. : Pieter Van lantschoot en Joos de Mesele voochden van t ' eenich weesekint van Jan Van Lantschoot gheprocrieert bij J armeken Van Vlaenderen. 18.2.1698 709. Heer ende meester Joannes Bouve Pbre (priester) als heer van J 0° Marie Bouve sijne lIDeijè . cornpeterende een rente beset ende ghehypoticqueert bij wijlent Joos de Ruijtere op een behuijst hofstedeken te Oostwinckel op de baronnij van Leijsschoot. 11.3.1699 710. Copie van copie vande beschrijvijnghe ontfanghen door Jooris Bauwens ten huijse van Mattheeus van Quakebeke i.v.m. leverijnghe van waghens ende plonniers. 23.6.1694 711. Baljuw, burgemeester en schepeneri verklaren':" alhier geene vague nochte op ghedragen landen, bosschen ofte meirsschen en hebben, nemaer dat alhier enele aerme lieden zijn .•." ' 8.2.1694 712. Dhoors van Marie de Craene overleden huijsvrauwe van Joos Blomme fs Vincent te vooren van Joos Dhooghe verkopen aen burgemeester Christoffel de Backere te, Waarschoot. 14.12.1694 713. Proces tussen Pieter de Meestere thuwelick hebbende Jo osijntjen Vander Sluijs . fa Charels als heersscher ter eener sijdecontra Pieter Steijaert fs Pieters verweeder. Januari 1698 714. Pieter Paridaen verkoopt aan Joos Vander Sluijs grond te Waerschoot. 18.2.1698 715. Preter j ooseph Vasseur ende Ie" Livijne Vànde Haute sijne huijsvrauwe verkopen aan Sr. Pieter Vande Haute haeren broeder ende swaegher land te Waerschoot. 26.1.1698 716. St. Daniel Roegiers fs Carel + Waerschoot op den Oostrnoere 25.1~1695 He. Tanneken de Craene fa Vincent ende sijn aldaer apparente hoirs Christiaen Rougiers voocht pat. ende Jan de Craene voocht mat. van Vincent, Jan, Elisabeth, J armeken ende Cathelijne Roegiers minderjaerighe weesen achterghelaeten bij den overledenen ende gheprocrieert bij de He., voorts den voorn. Christtaen Rougiers ende Jan Lippens voochden van Christiaen ende Vincentijntjen Rougiers weesen ghewonnen in eersten huwelijek mette overledene ende Maeijken Lippens. 1. 7.1698 717. St. Janneken Standáert fa Guillame + Wàerschoot inden wijck van de Weststraete Hd. 1acques ya nde Putte die desen staet maeckt ende presenteert aen Chrfstotfels Buijsse als thouwelick hebbende Joosijntjen Comagro (fa Cornelis) vldua vanden voorschr. Guillaeme Standaert hoor in de qualiteijt van voocht over' Jan Vande Putte minderjaerighe verweekt aen voorn. overledene. 2.12.1698 718. St. Iocris de Neve fs Pieters + Waerschoot inde Keirckstraete 9.3.1691 He. Pieternelle de Baets fa Servaes ende .sijn aldaer apparente hoirs Pieter de Rijcke ende [aecques de Baets voochden van Pieter, Iooris, ende j anneken <ie Neve, drij minderjaerighe weesen achterghelaeten ende gheprocrieert bij


- 85 de over ledene ende de He. 29.7.1698 719. Elisabeth thooft wed. ende He. hoir necessaire ten sterfhuijse van Joos Blomme fs Pauwels haeren overleden man verkoopt aen Pieter Pauwels fs Arent land te Waerschoot. 11.3.1698 720. St. frans Van Holderbeke fs Daniel + Waerschoot bij den Eecloodam 1696 He. Jo osijntjen Pauwels fa J ans, Apparente hoirs Daniel van Holderbeke fs Daniel voorschr. voocht pat. ende Joos Pauwels fs J ans voocht mat. van Jan, Pieter, Joos ende Christoffels van Holderbeke, vier minderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese He, midts Pieter Paridaen ghetrauwt met J armeken Van Ho lderbeke ende Daniel Van Ho lderbeke voornt, voocht neffens Joos Blomme fs J ans van Marie van Holderbeke beije ghewonnen in eersten houwelick bij den "Overledenen met Tanneken Blomme fa J ans tsaemen apparente hoirs. 11.3.}698 . 721. Rek. door Simoen de Pauw fs Sim oen voocht neffens Jan Vander Straeten sijne medevoocht vande drij m inderjaerighe weesen van Jan de Pauw fs Simoen geprocrieert bij Maeijken Van der Straeten beijde s.rn, 23.7.1697 722. Tweede rek. door Pieter Loete fs Charels en Elisabeth Loete sijne susters. 6.2.1691

als voocht

pat. over Adriaene,

Anne

723. St. Pieter Van Vooren fs Segher + Waerschoot op den Oostmoere 16.8.1697 ..He. Maeijken Remerij fa Pieters ende sijn aldaer apparente hoirs Christoffels Vande SHiene in houwellek hebbende Elisabeth Van Vooren voocht van Pieter, Segher ende Marie Van Vooren minderjaerighe kinderen vanden overledenen bij dese He., voorts Lowijs Cromeecke thouwelick Pieternelle Van Vooren ende Arent de Smet fs Arendt ghetrauwt met [oosijntjen Van Vooren ghewonnen in eersten houwelick bij den overledenen ende Ianneken Van Wassenhove sijne eerste huijsvrauwe gheweest • . 10.12.1697 724. St, Elisabeth D 'hui jtschavere fa J ans + Waerschoot inde Weststraete Hd. Jo os Blomme fs Jo os ende sijn aldaer hoors Pieter Van Durmen ende Lieven Martens i.p.v. Joos Blomme fs Pauwels beede vochden over Joos, J armeken ende Marie Blomme minderjaerighe weesen vanden Hd. bij dese overledene verweekt. 21.5.1697 725 •. St. Ioosijntjen Cromeecke fa Mattheeus + Waerschoot op den Oostmoere november 1691; Hd. [ooris Batijnck fs jooris ende sijn aldaer hoirs Louijs Cromeecke ende Jan Balelt ijnck voochden van Marie Batijnck minderjaerighe weese vande overledene bij desen Hd. voorts den voorn. Christoffels Crorneecke ende Jan Van Quaeckebeke vooohden van Magdalene van Quaeckebeke minderjaerighe weese vand'overledene gherprocrieert in eersten houwelick mette Christoffel Van Quaeckebeke. 8.1.1697 726. St. Jan Pieters fs Pieters + Waerschoot inde Keirckstraete november 1693 He. J oosijntjen Vander Hoogherstraeten fa Pieters ende dat hun hoirs fonderen . Pieter Van der Ho ogherstraeten voorseijt ende ••••• voochden van Pieter ende Pietronelle Piet ers minderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese He. 22.1.1697


- 86 727. Augmentatie van staet ten sterfhuijse van Marie de Muijnck fs Jans + Waer-:schoot ten wiens steirfhuijse Hd gheblèven is Joos Blomme fs Joos ende sijn aldaer hoors Adriaen Beirens thouwelick hebbende Christoffelijntjen de J aeghere dochter van Antheunis ende Pierijntien de Muijnck fa J ans i.p.v, Elias de Muijnck fs Jan voornt. ende Lieven Martens th ouwe lick hebbende J armeken Vande Steene fa Jo os i.p,v. Jo os Blomme daude beede voochden van Jan ende . Pieter Blomme minderjaerighen •. 21.5.1697 728. Los blaadje: akte in verband met de familie Marten Raes, 23.3.1700

Susanna Raes, Joos Vander Haeghe,

729. Los blaadje : voor de wet van de keure van Sleidinge, handtekeningen van : Pieter Van Kerckvoorde, ]0 osijntjen Van Hijste, ] an Van. Hoorebeke baljuw, Gil lis " Van Kerrebro.~ck burgemeester, Christoffel Neyt, Gheert Cocquyt, Jooris de Reijtere, Frans de Reu, ]aecques Goethals ende Jan Martens schepenen. ·11.10.1702 ' . 730. Aanhef staet ende inventaris van Pieterrielle ManauIt fa Pieters + Waerschoot ontrent alderheijlighen 1679 Hd. Pieter de Smet f's Pieters midtsgr. sijn aldaer apparente hoirs 1aecques Roelof ende Anthus de Smet, vochden van Pieter ende Jan de Smet minderjae-: righe weesen achterghelaeten bij de overledene ende, desen Hd. z.d. REGISTER

289

731. fO 1 : St.' gemaakt door Ioorts de Muynck fs Christoffels ende Symoen van Noort-· gaete vooebden van de zevene achterghelaeten weesen van wijlent Christoffels de Muynck gheprocrieert bij Maergriete Maertens (Martens) zijne huijsvrauwe. De wezen : Christoffels, Adriaen, Lieven, Carel, Joos; J armeken ende Maeyken de Muynçk.· ' 30.9.1649 732. fO 3 : St. gemaakt door Seger Rougiers fs Arents ende Lauwerijs Buysse fs Lievens voochden van een onbejaerde weese genaemt Lieven Buijsse, kirid van wijlent Hardijntken Herrel;>randt fa Arens huijsvrauwe geweest van Seger Buysse fs Lievens. z.d. 733. fO 9 : St. gemaakt door Jan Pauwels ende Arent de Vliegere voochden van de weesen van wijlent Arent Pauwels gheprocrieert bij Lievijntken sVliegers haeren wettelijcken man, de selve wee se genaemt Joosken Pauwels. 20.12.1,650 734. fO 13 : St. gemaakt door Joos Pauwels ende J aecques Truye voochden vande weese van wijlent Jan Pauwels geprocrieert bij, 1armeken Huysmans fa J ans, de weese genaemt Seger Pauwels. 16.1.1652 735. fO 16 : St. gemaakt door Laureys Geernaert ende Paesschier de Pau voochden vande weesen van wijlent Joorijntken Geernaert geprocrieert bij Domijn de Pau haeren wettelijcke man, de selve weesen genaemt Pierken en 1anken de Pau. 11.2.1653 ' , 736. f017v. : St. gemaakt door Jan Pauwels ende Anthonis Standaert voochden van de twee weesen van wijlent Tanneken Pauwels geprocrieert bij Jaecques Standeert haeren man. De wezen : Pierijntken ende Joorijntken Standaert. 11.2.1653 . . '


- 87 737. fO 19v. : St. gemaakt door Pieter Steyaert ende Preter West vooehden vande vijf weesen van wijlent Marten Claeys geprocri eert bij Maeyken West. De weien 1an, Marten, Guillaeme, Pierijntken ende 1armeken Claeys. 24.1.1653 738. f" 22v. : Vereavelinge ende verdeel tussehen de weduwe van Marten Claeijs bij naeme Maeijken West over eenen helft ende de kinderen vanden voorseijden Claeijs over d'ander helft. te weten Pieter Steyaert in huwelijk met Tanneken Claeijs fa Marten die hij Marten Claeijs geproerieert hadde bij Tanneken Standaert over eenen zesten staek, mitsgr. de vijf kinderen van Marten Claeijs gheprocrieert bij Maeijken West oock elck eenen zesten staeck. (zie ook nr. 737) 24.1.1653 739. f" 26v. : St. gemaakt door Pieter van, Hecke ende loos Auwenrogge vooeliden van de achtergelaeten weese van wijlent Antheunis Standaert die nu ter rijt 'oudt is dri] jaeren. z.d. (16.5.1654) 740. fO 28v. : St. gemaakt door Marten Bogaert ende Lieven Pertsenaele voochden van . de weese van wijlent Pierijntken Bo_gaert fa Gedroen geprocrieert bl] Lieven Teer. linek fs lans. De weze : Joor ijntken Terlinek. 10.6.1653

.-

741. fO 33v. : St. .looris de Backer ende Ioorijntken de Smet fa lans beede deser werelt overleden 9aer hun hoors gebleven sijn : Jarmeken in houwelijek hebbende 1an Rougiers mitsgr. Jan, Seger ende Laureijs de Backere filij jooris ende [oorijntken de Smet danof Seger ende Laureijs noch onderjaerig sijn ende voorts Jan Rougiers ende Jan de Backere sijnen swaeger tvoorschr. sterfhuijs sijn aengaen in pr ijse gedaen bij CorneIis Tack ende Denijs Geeraert half en half,' weleken staet van inventatis van eommerende baete overbringen als vcochden Jan de Backere fs J ans ende Christiaen de Munck fs J ans. 11.1.1656 742. f" 40 : St. gemaakt door Arent de Sutter ende Joorts de Sutter voochden van de vier weesen van Tanneken de Muijnck gewonnen bij Pieter de Sutter. 11.1.1656 743. St. Laurens Geernaert + Sporekele He. Pierijntkin Dooge fa Joos Wezen: Maeijken ende Magdaleene 25.1.1656

1655

(f" 42)

Geernaert.

744. fO 43v. : St. gemaakt door Jan Vande Steene ende Preter. Van Zele vooebden van Christiaen, Maeiiken, .Jarmeken ende Ioor ijntken Vande Steene weesen van. wijlent Joos Vande Steene die hij geprocrieert hadde bij Catelijne Van Zele sijne huysvrauwe. z.d. (28.3.1656) 745. fO 45v. : Augmentatie ..omrne de weesen van Joos Vande Steene mits het 'overlijden van Christiaen Vande Steene ende Maeijken Van. Vooren sijne huijsvrauwe, grootvader ende grootmoeder van de voorn. weesen. 28.3.1656 (zie ook nr. 744) 746. fO 51 : St. gemaakt door Jaecques de Backere ende Daniel Van Holderbeke voochden vande weesen van wijlent Joosijntken Backers geproerieert bij Aernault de Jaegere de selve weesen genaemt Fransken, Tanneken, Joosijntken ende Lievijntken sJaegers. 14.3.1656


- 88 747. fO 53 : St. gemaakt door Joos Blomme ende Gullaerne Dooge voochden van tachterghelaeten weesken van Christoffel Blomme geprocrieĂŤrt bij Betken Sutters. De weze : Pierken Blomme. 11.3.1656 .

.

..

748. fO 59v. : St. gemaakt door Jan Meere ende Adriaen Van Quaekebeke voochden vande vijf achtergelaeten weesen van wijlent Cornelis Meerre, De wezen : Lieven, Pieter, Phlips, Baudewijn ende Elisabeth, Cornelis kinderen. 15.3.1653 749. fO 63v. : St. J ooris de Vliegere He. Elysabet.te Vahde Keere. Wezen: Aernoutken, Pierken. Lievijntken ende Tanneken Voogden: Jan de Vliegher ende Jan Geernaert. (Deze, akte behoort tot' de keure van Sleidinge)

Vande Keere.

750. f": 68 : St. gemaakt door Pieter Van Holderbeke ende .... de Jaeger voochden vande vier achtergelaeten weesen van wijlent Paulijntken de Jaeger geprocrieert bij' Daniel Van Ho lderbeke. Wezen: Iooren, France, Neel ende Pierken Van Holderbeke. 13.11.1657 751. fO 70 : St. gemaakt door Pieter Van Hecke ende Joos Auwenrogge voochden vande achtergelaeten weese van wijlent Antheunis Standaert die 'nu ter tijd oudt is 3j. (nr. 739) 752.

re

72 : St. gemaakt door Gullaeme Schynynck voocht vande drij achtergeleeten weesen van wijlent Susanna Svliegers geprocrieert bij Arnault de Rycke. De wezen:' Pierken, Joorijntken ende 1armeken de Rycke. 25.1.1656

"

753. fO 74v. : St. gemaakt door Jan de Pau fs Pieters ende Jaspar de Craene vooeliden van de weesen van wijlent Daniel de Pau fs Pieters die hij geprocrieert hadde bij J oorijntken Gryps. De' wezen: Kristijntken ende Maeyken de Pau, 20.2.1657 754. f" 76v. : St. toebehoorende Hansken ende J oosijntken Neyt J ans kinderen die hij Jan Neyt geprocrieer t hadde bij Maeyken Lybaert sijn huysvrauwe; mits t'overlijden van Maeyken Lybaert haerlieden moeder. Voogden: Steven van Quaeckebeke ende Lauwerijns Segers ten huwelick hebbende der weesen sustere. Voor de wet van de Keure van Sleidinge. 18.12.1657 (Zie L. Neyr : Staten van goed Keure Sleidinge deel III p. 250) 755. fO 83 : St. gemaakt door Mattheus van Wassenhove ende Gheeraert Martens vooebden van de achtergelaeten weesen van wijlent Arnault Van Wassenhove gheprocrieert bij Lievijne Martens. De wezen: J aques ende Lievijne van Wassenhove, 19.2.1658 ' 756. fO 88v. : St. gemaakt door Jaspar Dobbelaere afgegaen burchmre vande prochie van Somergem ende Charles Versluys voochden van de twee weesen van wijlent J armeken Wittevrongel die si] geprocrieert hadde bij Jan Dobbelaere burchmre vande am bachte .van Waerschoot, De wezen: Joosken ende Grietken Dobbelaere filij ] ans. Lievijne Wittevrongele huysvrauwe was van Gillis de Rue, der weesen moeije. 757. f" 99v. : Deze akte werd gechrapt. , St. door Pieter van Vlaenderen ende Lieven Goethals voochden vande drij weesen van wijlent Christoffel Goethals fs Lie.vens gepcocrieert bij Neelken Van' Vlaenderen, De wezen : Christoffels, Ianneken ende Lievijntken Goethals. z.d,


- 89 758. f? 116 : Augmentatie toebehoorende de wees en van Nijclaes Rijckaert fs J ans gherpócrieert bij Elijsabetthe de Smet fa Martens mits de doot ende overliden. van Jan Rijckaert Martens ende Catelijne van Roo der weesen resp-ectijve grootvader ende moeder. 13.1.1660 759. fO 118v. : St. om me Hansken, Pierken, Maeijken ende Jarmeken de vier onbejaerde kinderen van wijlent Niclaijs Rijckaert die hij gheprocrieert hadde bij Betgen de Smet als He. Voogden: Marten Rijckaert ende Antheunis de Smet. 12.2.1647 760. fO 120v. : St. gemaakt door Chrijstofele Claeijs fs Joos ende Jan Schijnijnck voochden vande vier achtergeleeten weesen van wijlent Joorintkin CIaeijs fa .•••• geprocrieert bij Joos Schijnijnck haeren man. De wezen : Joos, Pierken, J aquernintkin ende J armeken Schijnijnck. 8.3.1661 . Verkeerde nummering : blz. 131v. springt op blz. 152. 761. f" 153v. : Augmentatie van de st. voor soo vele de voorn. weesen (zie nr. 64) verstorven sijn bij. t'overlijden van joorijntken Huysman der weesen grootmoeder. 21.3.1662 762. fD 154 : .St. toebehoorende de wee se van Corne lis Rijckaert fs Laurs bij naeme ·Bauwen Rijckaert gheprocrieert bij Jarmeken van Laere fa Aerents • Voogden: Aernaut Verhenyssen ende Marten ShoCk. .. 20.10.1663 Ingevoegd registertje in register 289. 763. fO 12 : St. door Jan (Vande) Steene ende jan de Munck fs lans voochden van de weesen van wijlent Pierer van Zele die hij gheprocrieert hadde bij Iosijnne Vande Voorde de selve weesen genaemt Jo orken, Hansken ende Tanneken Van Zele. 3.10.1648 REGISTER 290 764. f" 22 : St. Collette Teelynck fa Jans + Oostwineke112.1L1664. Adriaen Calle fs Jaspart bij volcommen haude sijn selfs wesende als besitter ten voorn. sterfhuyse ende vooght van zijne onderjaerigghe broeder Gheeraert Calle 17 jaar. 27.1.1665 765. fO 27 : St; toebehoorende de twee weesen van Livijne de Clercq fa Gillis gheprocrieert aen Matthijs de Munck f's Laurs: deselve weesen ghenaemt Gillis ende Tanneken de Munek. Voogden : Gillis de Munek fs Laurens ende Phlips Goethals fs Jans. Eigendom te Adegem. 19.3.1665 766. fO 117 : Christoffel de Smet fs Lievens vaeder ende voocht van sijne ses achter· gelaeten kinderen gewonnen bij Pierijntken de Groote fa Pieters, verkoopt eigendom aan loos de Groote der weesen oom mat. Pieter en 1an de Groote der weesens ooms. 30.4.1668 767. fO 117v. : St. Arent de Pau + Waerschoot He. Ioorijntken Pauwel's fa Pieters. · Voogden: 'jooris de. Pau pat. ende Gillis Pauwels mat. van j oor is ende Maeijken Pau fa Arent vornt. verweekt aen Ioorintken Pauwels. 17.7.1668


- 90 768. fO 156 : Rek. door Joos Neijt .f's J ans, voocht van Joosijnken de .Bi.e fa Charles mlnderjaerighe weese. 't Sterfhuyse van Lieven de Bie f's Guille tot Urssele •. . Ioostjntken de Smet de weese grootmoeder. z.d. ende Jan Goethals voochden van Neelken ende 769. fO 171 : Request door Keerekaert ChriYtelijnken Keerkaert filij Joos verweekt in eersten houweliek met Elisabeth· Pauwels. 26.4.1669 770. f" 172 : Request door Guille Braet ende Lieven Mortier voochden vande twee minderjaerige weesen van Christiaen Braet fs Christiaen gheprocrieert bij Cattalijrie Schamp. 20.5.1669 771. f" 173 : Request door Elisabeth de Pau fa Pieters moeder ende. voochde. over haere minderjaerighe wees'en verwekt met Joos Paridaen s.m, 11.4.1669 . 772. fO 174 : Request door Niclaijs de Zuttere ende Pieter de J aegere voochden over de weesen van J ooris de Zuttere thuwelick ghehat hebbende Pierijntien de J aegere. 12.3.1669 773. fO 175 : Request door Christoffel de Muynck fs Christoffel ende Domijn van Speijbroucq fs Andries vooehden vande weesen van Adriaen de Muynck fs Christoffels voorschr, 15.1.1669 774. fO 180 : Request omme de weesen, kinderen van Cornelis Mathijs fs Pieters weektbij Cathelijne van Loo. 18.6.1669

ver-

775. fO 194v. : St. Pieter van SpeLjbrouck ende Pierinken D'hont sijne overleden huysvrauwe we1cken staet bij desen zijn maekende ende overgevende Joos van Speijbrouek ende Pieter van Bochaute voochden van Domijn, Janneken, Stoffelijnken ende Jan, Pieters kinderen verweekt bij t 'voonn, Pierijntken D'hont. 3.12.1669 Verkeerde nummering: na blz. 199 komt terug blz. 100 i.p.v, 200. 776. fO 158v. : St. Magdaleene Geene Hd. Iocris de Smet. die desen staet maekt ende overgeeft aen Christoffel de Smet vooeht pat. en Matthijs Gheene vocht mat. over Chatelijnken de Smet 4j. kind vande overledene ende desen Hd. 24.9.1669 777. fO 173v. : St. Cornelis Matthijs fs Pieter + Oostwinckel He. Catthelijne van Loo fa J ans en daer hoirs sijn ten voorn. steirfhuijse Niclaijs, Gillain, J armeken en Fransijnken alle kinderen vande voorn. Cornelts Matthijs die hij gewonnen had bij de He. Deze staat werd geïnventariseerd bij Frans Vande Keirckhove ter presentie van Preter Matthijs en Jan Clayssens beede voochden. 27.1.1670 778 fO 186 : Request door Frans Vande Yelde fs Niclaijs ende Jooris Claijs vooehden vande weesen van Abraham Vande Velde fs Nielaijs vooeht. z.d. (na 1670 datum st. Niclaeijs Vande Velde 19.4.1670)

.~


- 91 REGISTER 291 779. fO 25 : St. Christiaen Braet (Praet) + Waerschoot Kerckstraete, He. Cathelijne Schamp. Voogden : Guilliame Braet ende Lieven Mortier over Pieter ende Carel Braet minderjaerighe kinderen vanden overledenen ende He. 20.5.1669 780. fO 69 : Request door Marie de Vos He. ende voochde van het achtergelaeten kindt ghewormen met j an Pauwels fs Lievens. 10.3.1670 781. fO 73v. : Request door Pierijntken fs Lievens. (zie ook st. nr. 225) 20.2.1670

weese

de Vliegere wed. van Simoen Van Waessenhove

782. fO 75 verkeerd genoteerde akte. Eersame Pieter Steyaert burghmre vanden prochie van Waerschoot verkoopt aan Bauduyn Roegiers fs Gheerolf land "het Hoovelt" te Waerschoot, 16.9.1670 783. fO 90

Augmentatie

van staet

ten steirfhuyse

van Ian Pauwels.

784. f" 97 St. Elisabeth de Cock fa loos + Oostwinckel 1.11.1669 Hd. Jan Muylaert fs Marten. Voogden: Marten Muylaert voocht pat. ende Noe de Cocg vooght mat. van Marten 15 rn, ende Jaequemijnken 3j. s'overledens ende shauders onderjaerige kinderen. 29.4.1670 . 785. fO104 : St. Noe de Cock + Oostwinckel 10.5.1670 He. Tanneken Versluys. Pieter de Cock ende loos Meeresone voochden van de drij achtergelaeten kinderen gheprocrieert bij den voorn. overledenen aen dese He. 22.7.1670

weesen

786. fO 116 : Rek. door Jooris de Baets fs Adriaen voocht vande onbejaerde kinderen van Jan Buysse, vande venditie ten sterfhuyse van Jan Buysse dd, 6.2.1670. 9.12.1670 787. fO 120v. : St. Lieven de Baets + Waerschoot Oostmoere He. Maijken Vander Hoogherstraeten ende sijn aldaer hoors Christoffel ende joosijntken de Baets midtsgr. Pieter Stofferis soo over hem s.elven als vader ende voocht van sijne minderjaerighe kinderen, verweekt bij Maijken de Baets sijne huysvrauwe geweest. ende ten lesten Allexander de Schuijter ghetrauwt met 1aecquemijntken de Baets alle kinderen hoirs ende eirfghenaemen ten sterfhuyse van den voorn. Lieven de Baets, 5.9.1668 788. f" 125v. : Liquidatie 27.1.1671

bij staet

van goede van Lieven de Baets.

789. fO 145v. : St. ] an Vander Ho ogherstraeten fs Daniel + Waerschoot .Oostrnoere He. Cornelie Mariman fs Adriaen. Pieter Vander Hogerstraeten ende Andries Mariman fs Adriaen voorseijt vooghden van Daniel, Pieter ende Tanneken Vander Hoogherstraeten minderjaerighe weesen vanden overledenen bij dese He. 18.2.1671 790. fO J 90 : St. Christoffel Verheecke fs 1ans He. Anna Poltvliet, Jan Verheecke grootvaeder ende voocht over Christoffel voornt. 27.5.1671

Verheecken

fs Christoffel


- 92 791. f" 226 : St. Jan de Backere + Waerschoot 'Oostrnoere He. Magriete de Loose. Hoirs : Pieter de Backere fs J ans voorseijt mitsgr. den selven als voocht eerst over de weesen van J ooris de Backere sijnen broeder ende oock nefferis ••••••• voochden van Jooris de Backere minderjaerighe weese achterghelaeten bij den voorn. Jan de Backere gheprocrieert bij de se He. 6.10.1671 792. fO 242v. : Request door Pieter fa Pieters. (zie ooik: nr. 316) 14.12.1671

Remeri

in

houwelijek

met J oorijntken

Callaert

REGISTER 292 . 793. fO 41 : St. Jan Martens fs Pieters + Waerschoot Weststraete He. 1armeken Claeijs fa Christoffels midtsgr. sijn hun ten selven steirfhuijse hoirs fonderende den voorseijderi Pieter Martens over de vaderlijcke sijde. ende [oorts Claeijs fs Christoffels voorn. over de moederlijcke sijde, vooghden van Marie Martens minderjaerige weese van den overledenen bij dese He. 21.8.1671 794. fO 132 : (zie ook volgnummer 280) Rek. door Baudewijn Martens ter eausen de venditie van 7.1.1672 ten sterfhuyse van Daniel De Smet fs Arents + Waerschoot Kerckstraete ter presentie' van Joos de Pau fs Passchier en Arent de Smet fs Arent voogden van de weesen. 6.11.1673 795. f" 142 : St. Marten de Smet fs Martens + Waerschoot Weststraete He. Martijnkin Desmet fa Arent. Hoirs : Jan de Smet ende Arent de Smet fs Arendt voorschr, voogden van Arent Marten, Jan, Lievijntkin ende Marie de Smet minderjaerige weesen vanden overledenen bij de se He., welcke voorseijde Marie, eene van dese weesen, naer de doodt vande voorn. haeren vaeder oock is commen toverlijden. Piet er de Smet broedere vanden overledenen. 3.10.1673 796. fO 197v. : St. Vincent de Pruijstere + Waerschoot in de Nerevoorde sorterende onder de keure van Sleijdijnghe, wedn, van Margriete Batsleer sijn overleden huijsvrauwe; alwaer hun hoirs verclaeren: loos de Pruijstere midtsgr. Joos de Vlieghere in houwelijek met Aerdijntken de Pruijstere, Andries van Doorne ghetrauwt .met Joosijntken de Pruijstere, Guille Bonne vaeder ende vocht van sijne weesen verweekt bij Fransijntken de Pruijstere, Pieter Vuijtterschaut vooght vande weesen van Joos Vuijt.terschaut gheprocrieert bij Lievijne de Pruijstere ende Pieter Vereecke fs J ans als vooght vande weesen van Arent Vereecke ghewonnen bij Tanneken de Pruijstere alsmede oock den voorschr. Arent Vereecke over sijn recht neffens zijn voorn. weese kindt hem competerende bij t'overlijden vanden voorn. sijne huijsvrauwe, uytten hoofde vande voorn. Margriete Baetsleer 3.4.1675 . e .

797.

203 : Request 3.4.1675

[0

door de erfgenamen

·,

van Vincent de Pruijstere.

REGISTER 293 798. fO 32v. : St. Cathelijne Neerijnck fa Martens + Ocstwinckef 1.5.1676 Hd. Jan Van Haecke fs Gillis die desen staet overgeeft aen Lieven ende Guilliaeme Neerijnek. Elisabeth Neerijnek, Joos Vande Ghehuchte in houwelick met Ianneken Neerijnck, m itsgr. den voorn. Joos Vande Ghehuchte en Jan Goethals als voogden van de weesen Sebastiaen Neerijnek ende Laurijns Van de Bos rsche voocht


- 93 vande weesen Jan Neerijnek alle te saemen (originele akte zit iri het register) 23.6.1676 799.

fO 102v. : St. Lievijne Wille + Ronsele Hd. Marijn Boute fs Christiaens. Jan Boute ende Jan Wille vooehden over overledene bij desen Hd. gewonnen.

hoirs

van de vorn.

de twee

minderjaerighe

801.

fO 241 : Vereavelinghe ende sijde ende Laureys Sehepens Lieven van Heeke verweekt huijsvrauwe ter andere. (St. voor wet van de Keure 22.4.1676

802.

fO 258 : St. Martijntken de Smet fa Arent + Waerschoot inde Weststraete Hd. Jan de Baekere fs J ans. Hoirs: Dhr. Jan de Smet greffier vanden voorschr, ambaehte van Waerschoot ende Jan Gheeraert fs Denijs voogden van Arent, Marten, Jan en Lievijntken de Smet filij Marten minderjaerige weesen van de overledene in eersten houweliek verweekt bij Marten de Smet fs Marten. (Vereaveling van zijn sterfhuys 27.7.1666) (zie ook volgnummer 489)

. 803.

fO 265v.: Request door J armeken de Suttere fa Arent wed. en He. ten sterfhuijse van Christoffels de Muynek fs Christoffels mitsgr. Lieven de Muynek fs Christoffels voorseijt soo als apparente voocht vande minderjaerige weese gheprocrieert bij den selven Christoffei de Muynck ende voorseijde He. 23.2.1677

.Ó:

weese: " Marten

vande

[0 225v.

,"',

vande

kinderen

Neerijnek

800.

804.

: Rek. door Pieter Blondeel fs J ans vooeht presenterende aan Gillis Ingo medevooeht. 3.2.1674

Cathelijne

Ingo

verdeelinghe gedaen bij Lieven van Heeke ter eender 'voocht vande vier minderjaertghe wees en vande selven bij J aeequemijntkin van Hoogerstraeten sijne eerste . van Sleidinge 5.6.1669)

fO 266v. : Request door Joos. Muijlaert en Pieter de Coek vooehden vande achterghelaeten weesen van Jan Muij-Iaert fs Marten ende Elisabeth de Cock beijde . deser weerelt overleden. Cornelia Heynssens wed. van He. ten sterfhuyse van . voorn. Jan Muijlaert, 23.2.1677

805. fa 267v. : Request en auth. : Joos de Groote fs Pieters ende J ooris Dhönt is Lieven respeetievelick thouweliek hebbende Maeijken ende Lievijntken de Pau filij Jooris, Marten Ghijselijnck thouweliek hebbende de wed. van Jooris de Pau fs .Iooris schoonvaeder van tminderjaerig kint ]oorijntken de Pau achterghelaeten bij de . .. selve J ooris de Pau de jonghe ende gheprocrieert bij de voorn. sijne Htiysvrauwe • ]ooris de Pau fs Pieter der weese grootvaeder. 16.8.1677 ;

806.

fa. 277 : Pierijntken de Bie fa Lieven wed. en He. ten sterfhuyse van Ghelain de Baets mitsgr. Jooris de Baets fs j ans ende Pieter de Bie voogden vande minderjaetige weesen vaneen voorseijden Ghelain de Baets ende ghewonnen bij de selve Pierijnken de Bie. 26.7.1679

REGISTER 294 807.

fO 153v.

: Bewijs van tgonne Pieter de Bleeekere Versehaere over huys ende lantpaeht. 10.5.1679 Verkeerde nummering: blz. 169 springt op blz. 180.

Ioorts

sehuldich

is ande weese

van


- 94808. fO 194 : Authorisatie : Andries Mariman ende Pieter Vander Hoogherstraeten voogden van de weesen Jan Vander Hoogherstraeten gheprocr ieert bij' Cornelie Mariman, Pieter Pauwels voogd van de weesen van Lieven Mariman ende Lieven Van Gheldre machtig over Pauwels Paridaen ghetrauwt met J armeken Mariman, Pieter Paridaen vader ende vooght van sijne weesen verweekt bij Pierijntken Mariman alle kinderen ende hoirs van Adriaen Mariman ende Tanneken Van Heeke sijne huijsvrauwe beijde deser weerelt overleden. 809. fO 227v. : Authorisatie ghevolgt op de requeste bij Pieter Vander Hoogherstraeten als voocht vande weesen van Cornelie Mariman en Pieter Pauwels als voocht vande weesen van Lieven Mariman. 4.11.1681 810. fO 247v~ : St. Iooris Ohont fs Lievens + Oostwinckel 21.3.1681 Be. Vyntken de Pau fa Jooris.. . Jacques Ohont vooeht pat. en Ioes de Groote vooeht mat. van het achterghelaeten ki nt ende weesken van desen overledenen verweekt bij de se He. met naeme Joorijntken Dhont 4j. 1.6.1681 811. fO 249v. : Uijtgrootijnghe tusschen de erfgenaemen van Jan Blomme f's Seger ende Jarmeken de Grootte fa Joos sijne huijsvrauwe beijde s.m. nl. Joos' Blomme fs J ans ende twee weesen van Tanneken Blornme fa J ans gheproerieert bij Francholjs van Holderbeke fs DanieI. 8.3.1681 812.

270v. : Wettelicke aete waerbij dat Daniel Van Holderbeke fs Daniel thouwelick hebbende Maeijken Van de Voorde fa Ians vidua van Jeannes de Smet f:t Ians te kennen gheeft dat hij beneffens Jan de Smet fs Jans voocht vande weesen vanden voorn. Iooris de Smet vercoeht hebben eenighe eecken bocmen. 11.3.1687

[0

REGISTER 295 813. f" 1 : Authorisatie gedaen als vaeder . bij wijlent Maijken mat. van de selve 18.7.1682

van Daniel Roegiers fs Care I ghevolght op de requeste bij hem ende vooght over de drij minderjaerighe weesen gheprocrieert Lippens sijne huijsvrauwe, midtsgr. Jan Lippens fs Joos voocht weesen.

814. fO 12 : St. Jan Muijlaert fs Martens + Oostwijnckele He. Cornelia Heynssens ....(Zie volgnummer 322)

september

1676

815. fO 15 : St. Adriaen Calle + Oostwijnckele 25.3.1679 He. Maeijken Dhertoghe Niclaijs Vande Velde ende Marten de Gheetere schepenen vande selve ambachte van Waerschoot geeosen voochden vande vaderlijeke sijde ende Pieter Verst raete voocht vande moederlijeke sijde van beede aehterghelaeten kinderen vanden overledenen verweekt bij dese He., met naeme Meeijken 7j. ende Adriaen 3j. (Zie ook volgnummer 388) . . 22.10.1681 816. fO 17 : Authorisatie ghevolgt op de requeste bij Joos Vande Gehuch te als vooght vande weesen Sebastiaen Neerijnek._ 13.5.1681 [0 17v. : Aete van eirfvenisse vande goederen vereocht uijt crachte van voorschr. author isatie, 1.7.1681 [017v. : Authorisatie voor de weesen Elisabeth Heems verweekt bij Ioorts van Waes officier van desen ambaehte van Waersehoot. 17.6~1681


- 95 817. fO ·18 : Aggreatie voor de weesen Elisabeth Roegiers f018v. : Authorisatie voor Adriaen Calle. 23.10.1680

t:

29.4.1681

818. fO 19 : .Authortsatie om de weese Catthelijne Rijckaert verweekt bij Gillis Dinderman met naeme . 1an Dunderman. Voogd: Cornelis Willems tot Adegem •. 11.2.1681 fO 19. : Authorisatie : 1aspaert Dobbelaere fs Lieven als voocht van Cathalijn€ Geeraert mlnderjaerighe weese van Vincent Geeraert fs Denijs gheprocrieért in tweeden houweliek met Joosijntien Dobbelaere, Acte renunchiatie. 11.2.1681 f" 19v. : Aggreatie vervolght bij Ioorts de Walsche ende [ooris de lagere voochden van de wees en van Gillis de Walsehe fs Pieters gewonnen bij Lievijntken de lagere. 15.4.1681 819. fO 20 : Aggreatie vervolght bij Ioor is de 1agere vooeht van de drij minderjaertghe weesen van Martijntken de 1aghere verweekt bi] Laurs Schepens. 14.5.1680 fO 20v.: Aggreatie vervolght bij Pieter Pieters en de Frans Van Laeke vooehden vande weesen van [oorijntken Van Laeke gheproerieert bij Laurs Rougiers. 24.9.1680 820. fO 21 : Acte renunciatie van tsterfhuijse van Pieter Van Loo, He. Marie de Keijsere. 5.11.1680 fO 21v. : Incommen van ghedeele bij Arent de Pau fs Passchier ten sterfhuijse van Vineen t Geeraert. 3.12.1680 821. fO 31v; : Aete van renunchiatie Driessens fs 1ans als voochden Driessens. 10.3.1682

ghedaen bij j oor is Heems fs Pieters over 1an Heems fs 1an gheprocrieert

822. fO 65v. : Vuijtgrootijnghe tusschen Zie volgnummer 452. 6.10.1682

de weesen ende hoors Marten

823. fa 71v. : Augmentatie ten sterfhuijse van Elisabeth weduwe gheweest van Jan Arents fs Pauwels. 11.10.1682

Vernaille

en Christoffel bij Catharine

de Smet.

fa j ans in haer leven

824. fO 79 : Aceordt tussehen Arent Haeek fs loos houder ten sterfhuijse van Elisabeth Claerm an ter eender ende loos Claerrn an en Iooris Haeck als vooghden van J armeken Haeck fa Arent voorschreven. 6.10.1669 Aggreatie van tselve accordt. 14.10.1682 825. fO 80 : Aggreatie omme Niclaijs de Suttere en Pieter de 1aegher als wettelicke vooghden van de achterghelaeten weesen van Iocris de Suttere en Pierijnken .de J aeghere. 28.7.1682 f080v. : Brieven van emancipatie omme Pieter Vander Hoogherstraeten fs Ians jonckman 28.7.1682 f" 80v. : Authorisatie omme Pieter de Pau fs Daniel en Ghelijn de Ba.cker fs Pieters vooehden van de weesen van Joos de Pau fs Daniel en Janneken de Baeker fa Pieters. 23.6.1682 826. fO 81 : Aggreatie ornrne Gillis Verbanck als vooeht vande weesen Jan en Pieter Arens fs lans. 6.10.1682 f" 81 v. : Aggreatie omme Christoffels Van Ghendtbrugghe als vooght van Jan Dunderman fs Gillis gheproerieert bij Catharine Rijckaert. 14.4.1682 827. fO 82 : St. Janneken Maqens fa Christoffels + Waerschoot den Beireh Hd. Domijn Van Speijbrouek fs Andries. Hoir : Lieven Martens fs Christoffels voorseijt als voocht van Jan Van Spe ijbrouck minderjaerighe weese vande overledene verweekt bij desen Hd. 12.1.1683


- 96 828. Acte renunchiatie ghedaen bij Lieven de Smet fs Christoffels soo over sijn selven als over Pieter ende Christoffels de Smet fs Christoffels ende Adriaen Inghels in huwelijek met Ioosijntken Blomme fa Pieters hem vervangbende ende sterckmaeckende over Lieven Blomme fs Pieters, van de sterfhuijse van Christoffels de Smet fs Christoffels ende Joorijntken Blomme sijne achterghelaeten weduwe. 26.1.1683 (92v.) 829. St. ten vaguen sterfhuijse van Christoffel de Smet fs Lievens ende [oorijntten Blomme sijne huijsvrauwe beijde + Waerschoot in de Weststraete, weleken staet en inventaris is maekende Lieven van Gheldre curateur . •.. de onbejaerde kinderen van voorn. Christoffels de Smet gheprocrieert bij Pierijntken de Grootte. z.d, (l14v.) 830. fO147 : Authortsatie huijse van Elisabeth

voor Piet er Rijckaert f's Niclaijs van Vlaenderen. 6.7.1683

hauder

bleven ten sterf-

831. fO 171 : Authorisatie omme Pieter Callant als vooght van de weesert Pieter, Jan en Betgen Remerij kinderen van Pieter Remerij houder ten sterfhuijse van Joorijntken Callandt fa Pieters. 13.6.1684 f" 172 : Acte van renunchiatie van tselve sterfhuijse. 832. fO 172v.: Authorisatie omme Joos Matthijs fs Pieter en Jan de Craene als vooghden van de wees en jooris Matthijs fs Pieters gheprocrieert bij Cattelijne de Meijere, welcke ]ooris Matthijs na het overlijden van Cattelijne de Meijere voorseijt is cornmen te trauwen met Susarme de J aeghere, alsnu He. ten sterfhuijse van J ooris Matthijs. 12.8.1683 833. f0218v. : St. Jacquemijntien de Pauw fa loos + Waerschoot Oostmoere Hd. Iooris de Pauw Is Daniel. . .. . . Pieter de Pauw fs Daniel ende Christoffel Buijsse vooghden van Joos ende Lievijntien de Pauw rnijïderjaerige weesen van de overledene bij desen Hd. Gronden. te Sleidinge Sinte Baefs, Lembeke en Evergem •. • 8.2.1685. 834. fO 232v. : Authorisatie omme Marten Muijlaert fs Marten Jan Muijlaert ter eausen de successie van Joos Muijlaert overleden oom. 13.2.1685

als vooght vande weesen fs Marten haer lieden

835. fO 233 : Authorisatie omme Pieter de Vlieghere fs Adriaen als apparente vooght vande wees en van Joos en Jan de Vlieghere fs Adriaen; Martijntien de Vlieghere oock fa Adriaen ende Laurs de Vriese thouwelijck hebbende Maeijken de Vlieghere. 27.2.1685 fO 233v Aggreade voor J ooris Heems ende Christoffel Driessens voogden 'van J an Heems fs J ans gheprocrieert bij Cattelijne Driessens, minderjaerighe weese. 27.2.1685 e .

:

836. fO 241 : Authorisatie voor de weesen Iooris van Waes fs Mattheus gheprocrieert respectievelijck bij Elisabeth Heems, ende J oorijntken Vuijtterschaut fa Miehiel ende Marie van Hecke fa Joos. 27.5.1685 837. fO 244v. : St. Jan Peirs + Oostwijnckel 13.4.1685 ten wiens sterfhuijse apparente hoirs staen te bedegen Marten Peirs, Jacobus Maenhout thouwelijck hebbende J armeken Peirs ende Jan Martens ghetrauwt met Elisabeth Peirs, midtsgr. den voorschreven Marten Peirs ende Joos Beelaert voochden van .Ioannes, Made, Pieternelle en J oosijntken Peirs al filij Jan voorschreven. Laurijntien van Buere overleden huijsvrauwe van voorn. Jan Peirs. 27.5.168~

..


- 97 838•. fO 249 : St. Cathelijne de Bie fa Lievens + Waerschoot Arisdonckstraete Hd. Franchois van Laecke fs J aecques. . Hoirs : Lieven van Laecke bij ghetijde haude sijn selfs, midtsgr. Lieven de Bie voocht van Ghelijn, Jarmeken ende Catthelijne van Laecke minderjaerighe wees en van de overledene bij desen Hd. 29.5.1685 839. fO 253v. : St. Elisabeth de Pau fa Iooris + Waerschoot Oostmoere Hd. Michiel Roegiers fs J ans Hoors : Iooris de Pau fs [ooris ende Jan Rougiers fs Christoffels voochden van Jan Rougiers fs Miehiel minderjaerighe weese van de overledene bij desen Hd. 29.5.1685 840. fO 259v. : St. Jan de Smet fs Pieter He. Lievijne Schaut fs Pieters Pieter de Smet fs Piet er deelvoocht den overledenen bij dese He. 29.5.1685

+

Waerschoot Kerckstraete

over Jan en Martijnken

de Smet filij van

841. fO 261 : Aggreatie voor de weesen Cornelis Standaert gheprocrieert bij Pierijntken de Reijtere fa J ans. Voogden Pieter Standaert fs Cornelis ende Pieter Van Vooren fs Pauwels. 9.1.1685 fO 262 : Author isatie voor de weesen Joos Pauwels fs J ans gheprocrieert bij Joorijnken van Heirsele. Lieven Theerelijnck thouwelijck hebbende tvoorschreven Joorijntken Van Heirsele. 10.4.1685. 842.. fO 270v. : Augmentatie ten sterfhuijse de Reijtere sijne huijsvrauwe. 3.7.1685

van Cornelis Standaert

ende Pierijntken

843. fO 280 : Rek. door Lieven Verhaeghen voocht vande drij achterghelaeten weese kinderen van wijlent Ioor is van Waes fs Mattheus respect levelijek gheprocrĂŻeert bij Elisabeth Heems fs Pieters, Joorijntken Vuijtterschaut f's Michiels ende Marie Van He,eke fa Joos. 17.7.1685 844. f" 288 : Authorisatie de. Kesele. 31.5.1685

voor de weesen van Jan Lippens gheprocrieert

bij Elisabeth

845. fO 289v. : Rek. door Pieter Loete fs Charles voocht van sijne minderjaer ighe susters ter eausen de venditie ten sterfhuijse van Elijsabeth de Suttere overleden weduwe van voorn. Charles Loete, ter presentie van Jan Thietens thouwe lijck hebbende Livine Loete, 11.9.1685 846. fO-331 : Authorisatie vande weese van meester Franchois Manaut fs Adriaen verweckt bij Petronelle Martens. Voogden: J aecques Steijaert greffier van -8ellem en Pieter de Smet bailhu van Oostwinckel. 13.12.1685 847. fO 332 : 2de inventaris ten sterfhuijse van .Ian Peirs (volgnummer 837) 13.12.Z685 fO 338 : Author isatte voor Marten Peirs als voocht van sijne minderjaerighe broeder ende -susters. 13.12.1685 fO 338v. Acte van renunchiatie van den selven Peirs. 14.12.1685


- 98 848. fO 339 : Acte renunchiatie ten sterfhuijse van Christoffel Matthijs fs Vincerit ghedaen bij Geert Martens fs Iooris, thouwelijck hebbende [oor ijntken Matthijs fa Vincent, soo over sijn selven als vooght vande weesen Pieter Matthijs fs Vincent gheproerieert bij J armeken Steijaert . 6.1.1686 f0340 : Acte renunchiatie van tsterfhuijs van Christoffel Matthijs fs Vincent ghedaen bij Jan Matthijs fs Vincent als voocht vande weesen van Niclaijs Matthijs gheproerieert bij J armeken Van Spei jbroeck. 14.12.1685 849. f" 366 : Aggreatie verleent aen frans Van de Velde ende Pieter de Gheetere fs Cornelis soo over sijn selven als voocht over de onbejaerde weesen van Ioorts Steijaert gheprocrieert bij Cornelie Vande Velde, alsmede oock voocht over Aernout Claijs weese van J ooris Claijs gheprocrieert bij Catthelijne de .Brabandere. 13.7.1685 . 850. fO 369v. : Acte van renunchiatie van t' sterfhuijs van Domijn de Pau. Hoors : Jan en Domijn de Pau, Marten Broeckaert thouwelijck hebbende Livijne . de Pau en Lieven de Suttere fs Niclaijs in houwelijek met J armeken de Pau al kinderen van Dorn ijn de Pau. 5.3.1686 . 851. fO 370 : Aggreatie van Jan de Meijere en Jan Goethals voochden van Margriete Goethals fa Pieters gheprocrieert bij franeoise Matthijs fa Cornelis. GuilIe en Niclaijs Matthijs oock filij Cornelis. 2.4.1686 REGISTER 296 852. fO 9v. : St, Pieternelle Manoudt fa Pieters + Waerschoot entrent Alderheilighen 1679, Hd. Pieter de Smet fs Pieters. .. . Apparente hoors : J aecques Zoelof en Antheunis de Smet .voochden van Pieter en Jan de Smet weesen van dese overledene verweekt bij· desen Hd. 11.6.1686 . fO 14 : Augmentatie omme de voorschreven Pieter ende Jan. de Smet minderjaerighe weesen van Pieternelle Manaut fa Pieters, gheprocrieert bij Pieter de Smet fs Pieters ter eausen d'aflijvicheijt van Adriaen Manout fs Joos ende Pier ijntken Mussche haerlieden oudt grootvaeder ende grootmoeder geweest. 11.6.1686 fo 44 : Acte emancipatie omme Charles Van Hoorebeke fs Dhr. Charles 20 j. 14.10.1686 853. fO 84 : St. Marie van Hecke fa Ionnas + Waerschoot Kerckstraete 24.5.1682 Hd. Pieter de Neve fs Joos. Hoors : [ooris de Neve fs Joos voorseijt ende Jan Van Hecke fs JOOl'1asvoogden van J aecques de Neve minderjaerige weese van de overledene bij deseri Hd. 15.7.1687 854. fO 99v. : Vereavelijnghe ghedaen tusschen Jan de Craene fs Vincent mltsgr, Jan de Pau fs Dornijn thuwelijck hebbende Catthelijne de Craene,· Daniel Roegiers ghetrauwt met Tanneken de Craene, Adriaen Jaecques thouwelijck hebbende Elisabeth de Craene fa Vincent voorn. ende Pieter Martens fs Christoffel als voocht over Pieter, Christoffel ende Vincent de Craene filij Vincent voorseijt verweekt bij den selven Vincent de Craene ten derden huwelijek met Catthelijne de Vos. 2.9.1687 855 •. fO 220 St. Pieter van Speijbroeck fs Joos + Sleidinge de Keure in den Langhendam juni 1688. He. J oosijntkin Martens. Zie L. Neyt, De staten van goed van de keure van Sleidinge deel I p.54 nr.45


- 99 856. fO 223v. : St. Niclaijs Vande Velde + Oostwijnckel 2.12..1688 He. Marie Vander Straeten fa Pieters die desen staet maeckt ende presenteert aen J aecques Vande Velde broeder vanden overledenen alsmede aen de ghemeene hoors van Marten, Stoffelijntien ende Joos Vande Velde broeders ende suster . vanden overledenen initsgr. .aen-dhoir-s van Charles Goethals ghepr ocrreert bij Elisabeth Vande Velde alle apparente hoors ten desen sterfhuijse. Hofstede te Oostwinkel op de prosdije van Sinte Donaes~' 17.2.1689 857. fO 235 : St. Paesschier de Reu + Oostwinckel He. AIithonette Souffrains de welcke desen staet maeckt ende presenteert¡ aen Lieven Ver moere ende Jan Vercruijsse voochden van de twee achterghelaeten weesen vanden overledenen. met naeme Jan ende Petronelle gheprocrieert bij J oosijntien ChristiaEm sijne eerste overleden huijsvrauwe. Grond te Lovendegem. 9.3.1688 858. fO 243v. : St. Anthonette Souffrains lest weduwe van Paesschier de Reu +. Oostwinkel. sonder lichaemelijcke hoors. Jan Vermeire vader. ende voocht van sijn minderjaerige kinderen gheplocrieer t bij Marie Souffrains sijn leste overleden huijsvrauwe als apparente hoors. Arnout Turrekens voocht mat. van sijn voorschreven kinderen. 28.9.1688 859. fO 250 : St. Pauwelijntien de Smet fa Jan + Waerschoot Oostrnoere octobre 1689 Hd. J ooris de Pauw fs J ooris ende sijn aldaer hoors : Niclaijs de Pauw voocht mat. ende Jan Rogiers fs Christoffels voocht pat. van Jooris ende Jan de Pauw weesen vande overledene bij desen Hd.. 5.3.1689 860. fO 256v. : St. Frans Van Laecke fs Iaecques + Waerschoot Arisdonckstraete lesten meije 1689 He. Tanneken van Wassenhove fa Lievens te voor en wed. van Pieter Callant. Apparente hoors : Lieven, Ghelain ende Cathelijne Van Laecke kinderen van _ Frans' voorn. ghewonnen in eersten houweltjek met Cathelijne de Bie fa Lievens bij competenten auderdom hun selfs wesende. 20.8.1689 . 861. fO 264v. : St. Tanneken Arents fa J ans + Waerschoot Weststraete 26~3.1690 Hd; Gillis Verbanck fs Abraham Hoors : Jan Arents fs J ans voorn. ende Abraham Verbanek voochden over Jan ende Mar ie Verbanek minderjaerige weesen verweekt bij de overledene en desen Hd. 24.4.1691 862. fO 277 : St. Margriete de Suttere fa Pieters Hd. Jan de ]aegher fs Andries Apparente hoors mits bij den overleden-e .ende den Hd. gheene lichaemelicke hoors en sijn achterghelaeten.: de kinderen van Jooris de Suttere ghewonnen bij Pierijntken de Jaegere mitsgr. de kinderen van Niclaijs de Suttere ende het weese kindt van Marie de Suttere ghewonnen bij Simoen Dhoosterlijnck. 20.11.1689 863. fO 290 : St. J oorijntien Pauwels fa Lievens + Oostwijnckel Hd. Marten Vercruijsse fs Marrens J ooris Vercruijsse ende Jan de Keijsere apparente voochden van Jan Vercruijsse kind ghe procrieert bij dese overledene ende den Hd. oud 4 jaar. z.d.


- 100 864. fO 293 : St. Pierijntien Dhooghe fa loos + Waerschoot Weststraete ontrent de Keere 1689 Hd. loos Bauwens Hoors : loos Btomme fs lans als vaeder ende voocht over sijne twee rninderjaerighe kinderen verweekt tsijnen eersten houwelijek aen Magdeleene Ghefrnaert fa Lauwereijns s'overledens dochter, midtsgr. aen Maeijken Gheirnaert fa Laurens voorehreven wed. van Pieter de Pau fs Miehiel ende aen Joos ende Catthelijne Bauwens fa Joos ten huwelick verweekt bij desen Hd. ende d'overledene ende .. mits het overlijden vanden voorschreven Joos Bauwens houder ten desen sterfhuijse bleven wordt den set ven staet ghepresenteert .btj Joos Bauwens de .jonghe ende loos Blomme fs Ians voorn. als vaederende voocht van sijrie twee minderjaerighe kinderen verweekt aen voorschreven Magdaleene Gheirnaert ende aen Maeijken Gheirnaert voors.Êijt ende aen Catthelijne Banwens. 12.5.1691 865. fO 300v. : St. joorts Vercruijssen fs Marten + Oostwijnckel He. 1armeken van Daele Marten Vercruijsse voocht pat. ende Gheeraert de Bruijne voocht mat. van de drij onderjaerige kinderen van desen overledenen gheprocrieert bij Gheerdijne de Bruijne sijne tweede huijsvrauwe, midtsgr. aenden voorseijden Marten Vercruijsse voocht pat. ende J aecques Bruneel voocht mat. van teenich kindt dat den overledenen heeft ghewonnen bij Stoffelijne Duijrri sijne derde overledene huijsvrauwe s.m. 18.8.1691 866. fO 308v. : St. joosijntien Perridaen fa Joos + Waerschoot Keirckstraete Hd. Mr. Hendrick Van Helssens. Adriaen Perridaen fs Joos voorn. voocht pat. over Frans, Marie ende Elisabeth Van Helssens alle drij minderjaerige weesen vande overledene bij desen Hd. 31. 7.•1691 . 867. fO 313 : St. J aecquemijntien Loete fa Charles + Oostwinkel Langhe Straete Hd. Aernout Goethals die desen staet maeckt ende presenteert aen Jan Goethals ende Pieter Loete voochden vande achterghelaeten onderjaerighe kinderen van dese overledene bij desen Hd. 25.10.1689 868. f" 317v. : St .... de Pau fs Pieter + Waerschoot Oostmoere juni 1689 He. J oosijntien Van Vooren fa Pieters Hoors : Christoffel de Vuijst voocht pat. ende den voorn. Pieter Van Vooren voocht mat. van Marie de Pau minderjaerighe weese van den overledenen bij dese He. 25.4.1690 869. f" 320 : St. Joos Dhooge fs Joos + Waerschoot Weststraete januari 1690 sonder achter te laeten lichaemelijcke hoors. He. Marie de Craene fa Siemoen . Hoors : GuilIe Dhooghe fs Joos voorn. broeder vanden overledenen alhier representerende eenen tweeden staek, voorts Maeijken Gernaert fa Lauwereijs waar- . van. Pieter de Pau fs MichieI, de twee kinderen van Maddaleene Gernaer t fa Lauwereijs ghewonnen bij Pierijntien Dhooghe ende Joos ende Cattelljne Bauwens filij Joos ghewonnen bij .tselve Pierijntien Dhooghe in tweeden houwelijek met den voorschreven Joos Banwens ende alsoo tsaemen representerende den tweeden staek elck over een vierde paert ten desen sterfhuijse. .Joos Dhooghe ende Anthonnijne Vuijtterschaut vaeder ende moeder van den overledenen. z.d.


- 101 870. fO 338 : St. 1an de Pau fs Simoen + Wàerschoot het Hoecxken 18.11.1688 . He~ Cathelijne van Bouchaute fa j oor ls. Apparente hoors : Simoen de Pau fs Simoen ende Lieven Vande Voorde voochden van Ioons de Pau minderjaerige weese achterghelaeten bij den overledenen ende dese He;, voorts den voorn. Simoen de Pau ende Jan Vander Straeten voochden : van [oosijntien, Lievijntien de Pau ende Joorijntien de. Pau .miriderjaerige weesen achterghelaeten bij den overledenen alhier in eersten houwelijek verweekt met Maeijken Vander Straeten. z.d.

871. fO 343 : St. Elisaberh Vander Straeten fa Pieters + Oostwijnckel Hd. loos de Pau die desen staet maeckt ende presenteert aen Joos Vander Straeten soo over sijn selven als voocht over Geraert ende Tanrieken Verstraete alle hoirs mitsgr. aen Marie Verstraete alle hoirs vande overledene. 12.7.1689 872. f" 352 : St. Pieter de Pau fs Andries alwaer hun hoors verclaeren Andries Vander Sluijs fs Martens voocht mat. righe weese vanden overledenen ende huijsvrauwe. beijde s.rn. 23.5~1690 . 873.

+ januari 1690 Waerschoot Kerckstraete de Pau fs Andries voocht pat. ende Joos van Andries de Pauw fs Pieters rninderjae1armeken Vander Slu.ijs fa Marten sijne

ra

357 : St. j anneken de Kesele fa Geeraert + Waerschoot Kerckwijék 26.8.1690 Hd. Arent de Smet fs Caerel . Jooris de Strièt ende Joos de. Kesele voochden over J armeken de Smet m inderjaerighe weese gheprocrieert bij de overledene ende den :Hd. ten overlijden van sijn moeder audt sijnde 8 daegen, 21.11.1690

874. f" 363 : St. Madalleene Van Vooren fa Christiaen + Waerschoot Oostrnoere februari 1690. Hd. Ioons Batijnck . Ho ors : Jan Van Vooren fs Christiaen voocht mat. ende j an Batijnck voocht pat. van Stoffelijntien Batijnck mi nrerjaer ighe wee se vande overledene ende desen Hd. 875. f" 389 : St, Madeleena Gheernaert fa Lauwereijs + Waerschoot Weststraete Hd. lobs Blomme fs Ians . Pieter de Vliegere fs Marcus voocht pat. ende loos Bauwens vocht mat. van de twee weesen vande overledene bij des en Hd. Gronden uit hoofde van 10 os Dhooge fs Joos sweesens oom. 12.5.1691 REGISTER 297 876. f" 1 : St. Marie de Rijcke fa Jan + Oostwijnckel ontrent Oostwijnckel brugge 7.9.1690 Hd. Joorts Steijaert fs 1005 die desen staet maeckt ende presenteert aen Mattheeus Vande Verre vaeder ende voocht over sijne minderjaerighe kinderen verweekt . bij 1armeken de Rijcke fa 1an voorseijt ende aen Vincent Vande Verre oock vooght vande voorschreven weesen mitsgr. aen Jan van Hecke ghetrouwt met Tanneken de Rijcke oock fa 1an soo over sijn selven als oock voocht over de voorschreven weesen Mattheeus Vande Verre ende ten lesten aen Pieter Meiresonne thouwelijck hebbende Tanneken Matthijs vidua Jaspart de Rijcke als schoonvaeder ende voocht over sijne betrouwde kinderen van den voorn. Jaspart de Rijcke ende Pieter Matthijs voocht vande selve wees en 1apsaert de Rijcke als apparente hoors, 27.3.1691 .


- 102 - . 877. f 5 : St. Pieter de Geetere fs Cornelis + Oostwijnckel 2.8.1691 Marten de Geetere ende Frans Vande Velde voochden van de drij achterghelaeten onderjaerighe kinderen van desen overledenen ghewonnen binnen houweltjek bij J armeken Vande Velde fa J aecques sijne overleden huijsvrauwe. Grond te Adegem 29.1.1692 O

878. f 11v. : St. Andries Mariman fs Lieven + Waerschoot Kerckwijck 2.3.1692 He. Susarme Missel ende sijn aldaer apparente hoors Lieven Mariman fs Lieven voorn. als voocht pat. over Lieven, Pieter, Jan, Marten en Marie Anne Mariman als oock Marie Mariman die van over eenighe jaeren van hier vertrocken is naer Rijsel ofte ontrent die quartieren van Vrankrijk ende soo men verstaet alsnu aldaer ghetrouwt, alle vaederlijcke kinderen, midtsgr. Pieter Callant fs Piet ers als voocht mat. vande voorscheven Lieven; Pieter en Marie Mariman indien de~ selve niet ghetrouwt ofte minderjaerig waeren als de selve verweckt bij den overledenen in eersten houwelijck bij Marie Callant fa Pieters voorn. als thaeren sterfhuijse gheenen staet van goede ghemaeckt gheweest sijnde. 29.4.1692 O

879. f 17 : St. .Tanneken Pauwels fa j oor is Hd. Christoffel Vermeire fs Arendt en voocht mat, ende Preter de Walsche fs beth Vermeire minderjaerighe kinderen 1.7.1692 O

+ Waerschoot Arisdonckstraete 12.1.1692 sijn aldaer hoors Jooris Pauwels fs Iocris Gillis voocht pat. van Marie .ende Elisavande overledene bij desen Hd. verwekt.

880. f" 22v.: St. Baudewijn Pauwels fs .Ians + Waerschoot Arisdonckstraete octobre 1690. He. Cornelie Vande Veire fa j ans ende aldaer hoirs sijn Preter Pauwels fs lans ende Matthijs Vande Veire fs Frans voochden van Jan, Frans, Pieter, Cornelie, Joosijntjen ende J anneken Pauwels minderjaerighe weesen van den overledenen bij dese He. . 29.7.1692 881. fO 27v.: Naerder inventaris in baete ende commeren gernaecqt ten sterfhuijse van Livijne West fa Guille overleden weduwe van J aeques Dobbelaere; 29.7.1692 882. fO 31v.: St. j oorijntien Rogiers fa Baudewijn jonge dochter seer impotent door crancksinnicheljt overleden. ten huijse van jan Grijp fs Laurs thouwelijck hebbende Pierijnne Rogiers binnen Waerschoot Beke den Bosch op 21. 5.1692 alwaer apparente hoors sijn Pieter de J aegere getrouwt met Martijntien Rogiers, den voorn. jan Grijp uit den hoofde van sijne huijsvrauwe ende Daniel de Backere versaempt met Tanneken Rogiers al kinderen Baudewijn voorschreven al bestaende van vollen bedde; mitsgr. den voorschreven Pieter de J aegere ende Lieven Thierelijnck voochden over d'onderjaerige kinderen van Joos Teirlijnck verweckt bij Catthelijne Rogiers en ten lesten de kinderen ] ooris Vander Sluijs ghewonnen bij Marie Rogiers oock fa Baudewijn voorschreven ten desen sterfhuijse bestaende van alfve bedde. 29.7.1692 883. fO 41 : St. Elisabth de Baets fa J ans te vooren wed. van wijlent Piet er de. Pauw fs Piet er + Waerschoot Kerckstraete den Dries Hd. Andries de Pauw fs Andries ende sijn aldaer hoors Jan ende Ghelain de Pauw filij Pieter voorschreven m.itsgr, Pieter de Pa uw fs Daniel ende J ooris de Baets fs lans voochden van Daniel ende Carel de Pauw minderjaerrghe kinderen gheprocrieert bij de overledene ende Pieter de Pauw in eersten houwelfjek. Vercavelijnghe zie fO 34 en 38. . 3.1.1693


- 103 884. fO 48v. : St. ten respectieve sterfhuijsen van Jan de J aeghere fs J ans ende Marie Lampaert sijne huijsvrauwe beijde corts achter een overleden binnen Waarschoot 1692 alwaer apparente hoirs sijn te weten ten sterfhuijse van voorn. Jan de J aeghere, Jan de Pauw fs Paesschier voocht van Jan ende J armeken de J aeghere filij J ans voorseijt gewonnen in eersten houwelijek met Maeijken de. Pauw fa Paesschier voorts Pieter Roegiers ende ... Larnpaert voochden van Paesschijntien ende Cornelie de Jaeghere minderjaerighe weesen ghewonnen in tweeden houwelijek met beijde dese overledene ende alsoo tsaemen apparente hoors van beijde de voorn. sterfhuijsen. 13.1.1693 885. f" 51v. : St. Segher de Craene fs Simoen + Waerschoot Weststraete alwaer hoors sijn Pieter de Pauw fs Gillis thouwelick hebbende Elisabeth de Craene, frans Rogge' getrouwt met Tanneken de Craene, en de ssjve Pieter .de Pauw voocht over Joorijntien de Craene jonge dochter alsnoch haer selfs niet sijnde, mits het overlijden van voorn. Segher de Craene hunnen vader ende schoonvader. 7.4.1693 886. f" 58 : Vercavelijnghe tusschen Guille Matthijs fs Cornelis ter eender ende voochden van Margriete Goethals fa Pieter geprocrieert bij franchoise Matthijs fa Cornelis voorschreven ter presentie van Pieter Goethals vader van Margriete . ter andere. 28.4.1693 887. fO 60 : St. Andries Mariman fs Adriaen en Elisabeth Meire fa corts achter een overleden ten jaere 1693 binnen Waerschoot alwaer apparente hoirs sijn Joorts Paridaen fs Pauwels vooent Meire voocht mat. van Iooris ende Joorijntien minderjaerighe crieert bij dese overledene. 19.5.1693

Cornelis beijde op Dhoostrnoere pat. ende Lieven weesen ghepro-

888. f" 6 Iv Redres van rek. door J ooris Heems fs Pieters voocht van de weesen van Jan Heems gheprocrieert bij Cathelijne Driessens ter presentie van Christoffel Driessens. ' 20.10.1693 e.

:

889. f" 62v. : Rek. purgative op den staet ten sterfhuijse van Pieter de Geerere fs Cornelis op den 29.1.1692. Twee onderjaerige kinderen van Pieter de Geetere geprocrieert bij J armeken Vande Velde. fa J aecques met naeme Jacobus en Marie de Geeter, ter presentie van Frans Vande Velde voocht mat. ende Laurens van !iaele thou weltjek hebbende Lievijne de Gheetere fa Pieter voorseijt. 8.12.1693 . 890. fO 90 : St. ten respectieve sterfhuijsen van Jan de Vlieghere fs J ans ende Cathelij ne Hoevaert sijne huijsvrauwe beijde corts achter een overleden ten jaere 1693 binnen Waerschoot inde Weststraete alwaer apparente hoors sijn Charles de Vlieghere fs Jan ende .... voochden van Jan, J aecques, Tanneken en Marie de Vlieghere minderjaerige weesen geprocrieert bij dese overledene. Jan de Vlieghere ende Passchijne Claefjs sloverleden vaeder eride moeder. 24.4.1694 891. f" 92v. : St. Margriette Goethals fa Jans + Oostwijnckel 29.10.1693 Hd. Guille Matthijs fs CorneJis Pieter Goethals en Niclaijs Matthijs voochden vande twee achtergelaeten kinderen van dees overledene. 11.5.1694 892. fO 123 :. St. Dorninicus van Speijbroeck den Berch 10.4.1694 He. Marie Van Veirdeghem

f's Andries

+

weese

Waerschoot Weststraete


- 104 Andr ies Meirsman voocht pat. ende Joos Van Veirdeghem voocht mat. over Andries 9j. ende Elisabeth Van Speijbroeck 6j. weesen vanden overledenen verweckt bij de se He. 15.6.1694 893. f" 132v. : St. Marie de Craene + Waerschoot Weststraete juni 1694 Hd. Joos Slomme fs Vincent alsnu oock de weirelt gepasseert en sijn aldaer hoors Pieter de Pauw thouwelijck hebbende Elisabeth de Craene, Frans Rogge ghetrouwt met Tanneken de Craene, Geert Duerijnck versaemt met Joorijntien de Craene alle kinderen van Segher de Craene s'overleden broeder; voorts de kinderen achterghelaeten bij Joos de Craene, alsook Pieter de J aegher schoonvaeder ende voocht over het weese k indt van Anthonus de Craene, Jan Dobbelaere gheallieert met Elisabeth de Craene fa Christoffels, Lieven de Muijnck ghetrouwt met Elisabeth de Craene suster van d'overledene als mede de kinderen Passchier Goethals verweckt aen Magdalene de Craene en ten lesten de kinderen Baudewijn de Clercq gheprocrieert bij Pieternelle de Craene alle recht van successie hebbende elck tot eenen. sevensten staek. Sim oen de Craene ~p Elisabeth de Smet s'overleden vaeder ende moeder. 14.12.1694 894. fO 155 : St. Iocris van Sele fs Iooris + Waerschoot Weststraete paele. He. Margarite Schepens fa Laurs. Steven van Sele fs M~tens J ari Schepens fs Laurens voocht mat. 6.12.1695

inde

Jaegher-

voocht

pat. ende

895. fO 167 : St. Jan Vander donck fs Gheert + Waerschoot Kerckstraete inde herberghe genaemt den leest 19.1.1695 He. Catharine de Paepe fa Adriaen ende a1soo de voorn. nu getrouwt sijnde met Arent Rogiers fs Laurs. Geeraert Vander donck s'overledens '.broeder voocht ' neffens den voorn. Arent Rogiers over Geeraert ende Rosiana Dorotea Van der doek dochter van Jan. , Hofstede ghemeene ende onverdeelt metten voorsijden Gheeraert Vander donck mitsgr. Philippe, Andresijntien, J anneken ende Pieternelle Vander donck gelegen int gheweste daerment noemt Roygem onder 't vrije van de stad van Gendt. 27.6.1696 896. fO 199 : St. Tannek.en Van Voore~ fa Joris + Waerschoot het Houcxken Hd. Pieter Slomme fs J ans. Guille Van Vooren en Lieven Blomme voochden van Guille Blomme minderjaerighe weese vande overledene bij desen Hd. 15.4.1698 897. fO 200v.: .St, Francijntien van Buijlaere fa Marten + Waerschoot Weststraete 29.11.1694 Hd. Pieter de Vuijst fs Joos Marten van Buijlaere ende GuilIe Vuijst voochden van J an, Christoffel ende Tanneken de Vuijst mtndierjaerlge wees en vande overledene bij desen Hd. , 15.4.1698 898. f" 202v. : St. Jan de Pauw fs Domijn + Waerschoot Weststraete bij de Keere januari 1695 He. Cathelijne de Craene fa Vincent. Domijn de Pauw fs Domijn ende Jan de Craene fs Vincent als voochden van Vincent ende J oorijntien de Pauw weesen van den overledenen bij dese He. ISA.1698 ' 899. f" 205v. : St. Marie Vanden Steene Hd. Pieter Steijaert fs frans

fa Segers

+

Waerschoot

Oostmoere


- 105 Christaen Vanden Steene en Frans Steijaert voochden van Frans en Magdaleene Steijaert mindèrjaerige weesen .vande overledene bij desen Hd.' 19.4.1698 900. fa 207 : St. J anneken Martens fa Lieven + Waerschoot [aegherpaele meije 1695 Hd. Arent de Reu fs Iooris Apparente hoors : Lieven Martens vader van de overledene en Charels de Reu voochden van Iooris de Reu minderjaerige weese gheprocrieert bij d'overledene enden Hd. 29.4.1698 901. fO 209 : St. Pieter Steyaert fs Frans + Waerschoot Oostmoere november 1697 He. loorijntien Temmerman fa Lieven Apparente hoirs : Frans Steyaert en Christiaen Vanden Steene voochden van, Frans ende Magdaleene Steyaert achterghelaeten weesen vanden overledenen in eersten houwelijek met Marie Vanden Steene fa Seghers sulex dat alhier geen voordere hoirs sijn mits den overledenen ende He. staende haerlieden houwelijek geene lichaernelijcke hoors en hebben geprocrieert. Grond te Evergem Belsele heerlijkheid Vinderhoute, 29.4.1698 90.2. fa 239 : St. Carel de Smet fs I ans + Waerschoot den Beirg maerte 1699 He. J armeken Dobbelaere fa Joris ende sijn aldaer hoirs Jan de Smet fs J ans voocht pat. ende Pieter de Vlieger fs Marten voocht mat. van j anneken de Smet 8 maenden wee se gheprocrieert bij den overledenen ende He. Baudewijn de Smet der weese oom. 28.7.1699 903. fa 241 : St. 1armeken de Baets fa Guille + sonder achtergelaeten thebben lichaemelijck hoirs ten durpe binnen Waerschoot in de herberghe van audts tijde genaem t de Swaene Hd. Ioannes Segners gebortich vrijláet der stede van Caprijcke en sijn aldaer apparente hoirs Marie Clijncke wed. van wijlent Mr. GuilIe voorn. s'overledens moeder, voorts Pieter, Jo os, Joris ende Iosijntien de Baets, mits den selven Pieter voocht neffens Pieter Clijncke over Carel ende Joannes de Baets filij Guille voorschreven s'overledene broeders ende sustere. 24.5.1698 904. fa 246v. : St. Josijntien van Speijbroeck fa Guilliam + Waerschoot op den Oostmoere 5.11.1696 . Hd. Pieter de Vos fs Joos en sijn aldaer hoirs Joos van Speijbroeck voocht mat, ende Jan de Vos is Joos voocht pat. van Pieter de Vos fs Pieters voorn. minderjaerige weese vande overledene bij desen Hd. 15.11.1699 905. fO 254 : Rek. door Joos Heems fs Pieters voocht i.p.v. Joris Heems sijnen broeder neffens Christoffel Driesens fs Jan over Jan Heems sone van Jan ende Cathalijne Driesens oock fa J ans alsnoch mtnderjaerig, 21 jaeren. 18.2.1698 906. fO 256 : Augmentatie van staet ende inventaris van Domijn van Speijbroeck fs Andries + binnen dese ambachte, He. Marie van Veirdeghem.· Pieter CIaeijs ghetrouwt met de voorschreven He., ende Andries Misman .deelvoocht,

6.10.1699 907. fO 256v.: Augmentatie ten sterfhuijse van Gislain de Pauw fs Christ.iaen + 18.8.1694. He. Anne Cril fa Guille. Pieter de Pauw fs Jan getrouwt met de He. (St. van 1.7.1698) 27.5.1699


- 106 ~ Overzicht van de teruggevonden liassenin de: registersmet vermelding van: 10 kolom : volgnummer van deze inventaris(Volgnr.) 2° kolom: nummer van het register (Reg.) 3" kolom : de bladzijdein het bedoelde register (fO) Sommige liassenwerden in de registersniet teruggevonden, zodat we hier alleen het volgnummer noteerden zonder verdere gegevens. Register 289*'wil zeggen : ingevoegd registertjein register289. In bepaalde 'gevallenweid een liastweemaal in een registergenoteerd, dit wordt aangeduid met een ° boven het volgnummer. Onderaan de bladzijdevindt u dan de andere gegevens. Volgnr. Reg. fO Volgnr. Reg. fO Volgnr. Reg. fO Volgnr. Reg. fO 1 76 139 289 31v. 187 .140 289 98v. 2 77 289 104 289 111v. 188 289 4v. 3 78 t.e.rn, 88 141 295 346 189 4 89 289 86 142 190 t.e.rn, 202 5 289 5 90 143 290 .63 203 289 128 6 289 6 91 289 56v. 144 290 103 204 7 92 289 145 106v. 290 95 205 8 289 54v. 93 146 290 90v. 206 9 94 147 290 81v. 207 290 97 10 95 148 208 290 100v. 11 96 149 290 77v. 209 12 97 289 79v. 150 210 290 85 .151 13 289 98 113 211 14 99 152 290 54 212 290 69v. 15 289* 14 100 289 124 153 290 50v. 213 16 101 154 290 48 214 17 289* 30 102 155 290 57 215 290 77v. 18 289* 25 103 156 290 61 216 19 104 157 290 ssv, 217 291 .65 20 289* 3 105 158 290 66 218 291 1 21 289* 22v. 106 159 219 22 289* 1 107 289 64 160 220 290 154 23 289* 17v. 108 289 25 161 290 7 221 290 161 24 289* 20 289 109 108v. 162 222 . 290 3 25 289* Sv, 110 289 61v. 163 290 1 223 26 289* t. 111 164 290 44v. 224 290 173v. 27 t.e.m, 47 112 289 41v. 165 290 38v. 225 291 70 48 289 27v. 113 166 290 24 226 291. 92 49 114 167 290 29v. 227 290 144v. 50 289 14v. 115 168 228 290 130 51 116 289 94v. 169 229 291 57 52 117 170 290 104v. 230 290 121v. 53 118 289 97 171 231 290 165 54 119 289 21v. 172 232 291 16 55 289 11 120 173 .233 29i 79v. 56 t.e.m, 63 121 174 234 291 180 64 289 131v. 122 289 114v. 175 289 156v. 235 291 6 65 289 49 123 t.e.m, 128 176 236 292 75v. 66 289 162v. 129 289 92v. 177 237 291 76v~ 67 130 178 290 108 238 290 137 68 289 46 289 99v. 131 179 239 290 118v. 69 289 109v. 132 289 91 180 240 70 133 181 71 134 182 290 87v. 72 135 183 289 107v. 73 136 289 24 184 289 66v. 74 137 185 75 138 186


-107 Volgnr. Reg. fO

Volgnr. Reg.

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 :293 294 295296 297 298 299 300

361 362 36.3 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377° 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 387 390 39.1 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 377°

290 291 290 290 291 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 291 293 291 295 289 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 .292 292 292 292 292

291 292 291 292 291 291

Volgnr. Reg. fO 178 291 184 301 127v. 302 291 243 303 172 304 291 140 147 305 291 160 46v. 306 291 177 307 180v. 308 291 222 309 310 292 48 160v. 311 292 99 151v. 312 291 199v. 189v. 313 291 152 197 314 175v. 315 291 231 19v. 316 291 211v. 185v. 317 122 318. 293 52 319 293 . 138v. 320 293 109v. 114 321 322 293 149 192 323 293 172v. 324 6 1 325 293 166v. 201v. 326 293 149 346 327 293 157 156v. 328 ·293 149 136v. 329 293 180 104 293 203v. 330 183v. 331 293 117 169v. 332 293 213 116v. 333 293 76 78 293 81 334 188 335 293 127 262 336 293 132v. 276v. 337. 293 188 270 338 293 89v. 293 218v. 339 111v. 340 293 192 341 . 293 96 29v. 342. 343 344 293 111 65 345 293 45 346 1 347 293 74 23 348 69v. 293 72v. 349 350 35Z 293 48 352 165v. 353 16v. 354 291 35v. 355 356 293 65 249 357 293 38 34 358 187v. 359 292 175 134v. 360 294 136v.

293 293 292 292 292 292 292 292 2~2 2 2 292 292

fO 14 27 236 231 212 239 205 162v. 222v. 245 155v. 254

293 293 292 292 294 293 293 294

4v. 9 114v. 124 81v. 166v. 270 208v.

294 294 294 294

142 154 107v. 195

295 . 15 294 131 .

294 149v. 293 270 294 161 294 74v~ 294 182v. 294 214v. 294 186 294 156v. 294 .239 294 263v. 294 290 294 294

206v. 109v. 144v. 126

293 293

274v. 144v.

294 294 294 294 294 294 292 292

112 81v. 41 69v. 8 61 86 127v.

Volgnr. Reg. fO

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 . 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 . 478*

294 294 294

98 23 57

294 294

52v. 47v.

290

124v.

294 . 66 294· 27v. 294 35 294 102 294 86v. 292 60 294 93 294 115v. 290 12 293

268v.

293 295 295 295 295 295. 295 296 295

246v. 115 42v. 67 24v. 50v. 28 246v. 56v.

295 289 296 295 295 294 296 295 295· 295 295 295 295 295 295 295

320 102v. 240 157v. 98v. 200 40v. 73 26v. 60 35 38 76 21v. 49v.

295

32

130


- 108 295 295 295 294 294 294 295 294 295 295 295

fO 143 1 96 261v. 229 233v. 46v. 169v. 131 6 3v.

294 295 294

221v. 298v. 254v.

Volgnr. Reg.

481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 : 529 530 5310 532 533 534 535 536 537 538 539 540 531°

.;.

295 294 295

7v. 243 52

295

9v.

295 295 295 295

209 188 203v. 166

295 295 295 295 295

173v. 194 163v. 207 214

295

155

295 290 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295

148v. 185v. 151v. 109 122 119 139v. 101 117 147v. 112 180v.

295 295

92v. 135

295 295 295 295 295 295

106v. 103v. 125v. 129 127v. 84

Volgnr, Reg.

541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 5570 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 .584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600°

gg9

Q

295 295 295 295 296 296 296 295 296 296 296

fO 89 129v. 132v. 34·Ov.

Volgnr. Reg. fO

601 602 603 604 6050 14 606 2 4 607 371v. 608 5v. 609 25 610 611 49v. 612 295 367 613 296 1 614 296 16 615 295 . 358v. 616 295 198 617 618 619 295 262v. 620 295 303". 621 295 268v. 622 295 266 623 295 237v. 624 295 234 625 295 282 626 295 241v, 627 295 274v. 628 295 244v. 629 295 314v. 630 295 294v. 631 295 .225 632 295 323 633 295 227v. 634 635 ..: 636 296 348 637 296 270v. 638 639 640 296 . 213 641 642 296 208 643 296 334 644 296 120'1. 645 296 56 646 296 118 647 296 94v.. 648 296 90v. 649 296 .154v. 650 651 296 1.92 652 296 201v. 653 296 116v. 654 29.6 139v. 655 296 159 656 296 143 6570 296 50v. 658 295 87 659 296 163v. 660 6050 2,~g ";".,',

41~.

296 ·108v. 295 361v. 296 104 296 60 296 44 296 296 296 296 296 296 296 296 296 297 296 296 297 294 296 297 297

82 86v. 136v. 114 174v. 101 172v. 205 198v.. 186 151 179v. 13v. 147v. 55 72v.

297

170v.

1

297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

157 173 152 147 148v. 141 143v. 107v. 127v. 75 78

297 116v. 297 100 297 83 297 85v. 297 88 297 97 297 105 297 113 297 137v. 297 69v. 297 119 297 130v. 297 26v. 297 20 297 25 297 34 296 372 296 282v. 293 253 296 ..73v.

Volgnr. Reg. fO

661 . 298 43v. 662 298 13v. 663 664 297 233 665 298 38 666 298 25v. 667 668 669 670 298 31 671 298 23 672 298 9v. 673 298 41v. 674 ... 675 676 298 5v. 677 298 56 678 298 61v. 679 298 36v. 680 298 123 681 298 20v. 682 683 684 685 686 687 688 689 690 298 57v. ·297 225 691 692 297 222 693 694 695 297 231 696 697 297 229 698 297 227v. 699 297 193v. ·700· 297 223v. 701 297 236 702 703 704 705 297 220 706 297 211v; 707 t.e.m. 715716 297 214v. 717 297 218 718 297 216v. 719 720 297 196 . 721 297 184v. 722 296 367v. 723 297 191 724 297 180 725 297 175v. 726 297 177v. 727 297 183v. 728 6570 297 38