Staten van goed van de heerlijkheid Vinderhoute deel 2

Page 1

LUC NEYT

. DE STATEN VAN HEERLUKHElD MERENDREE

VAN GOED DE VINDERHOUTE EN BELSELE

DEEL 11 1734 - 1795

TIELT 1985 Luxemburglaan 21- IJ. INtÎt);~D .......

Sta.f~n van goed Blind. 77 Bund. 78 Bun d , 79 Bund. 80 Bund. 81 Bund. 82 Bund. 83 Bund. 84 Bund. 85 suna, 86 Bun d , 87

uit de bundels van staten van goed. (0 ) Bun d , 88 ( 1734-17.39) ( 1772-1773) Bund. 89 ( 1774) (1740-1744) Bund. 90 ( 1745-1746) ( 1775-1777) Bun d , 91 (1747-1749) ( 1778-1779) Bund. 92 (1780-1781) ( 1750-1752) Bun d , 93 ( 1753-1755) ( 1782-1784) Bund , 94 ( 1756-1760) ( 1785-1786) Bund. 95 (1761-1764) (1787-1789) Bun d , 96 (1765-1767) ( 1790-·1 791 ) Bund. 97 ( 1766-1769) ( 1792-1795) (1770-1771 )

Het leenhof van Vinderhoute Bund. 241 ( 1700-1749) Bun d , 242 ( 1750-1795)

genaamd

n IMMETUINJl'

De staten ~an goed van de wijk BELSELE onder EVERGEM .';:·Bl?:~d~ :':Z'13 (1680-1789) VINDERHaUTE Bund. 214 (1683-1785) staten van goed Reg. 59 Reg. 60 Reg. 61 Reg. 62 Reg. 63 Reg. 64

208

(0 )

(0)

209 - Z:12

uit de registers van staten van goed (0) (1731-1750) (1750-1766) (1766-1772) (1'772-1'779) (1779-1786) (1786-1795)

(0) R.A.G., inventaris

115, Vinderhoute, Merendree

131 - 207

213 - 287

en BelseIe.


- 111 -

KLAPPER OP DE FAMILIENfu~EN : 237

ABBATE

: 158 134-144-149-163-167-175-194-225-247-257-269-276 AELMAN : 206-271-284-285 AERENS : 165 AERS : 273 AERTS : 15.3-157-1 70-171-180-188-190-205-207-212-228-247-249-264-265 ALAIN : 285 ALEGAMBE : 219 ANDRIES : 153-165-168-196-198-212-246-248 ARMÊE : 135 ASAERT : 159 AZR : 206 ACHTERS

ACKE

:

: 178 : 212 BAERT : 180-259-263 BAETSLEER : 137-220 BALTEAU : 286 BATSLE : 16.3-182-198-202-245-268-271 . BATSLEER : 132-134-138-144-150-151-1 5.3-157-173-174-180-183-185-191193-203-209-211-215-216-218-228-229-252-257-258-260-266267-269-280-283-285 BAUTERS : 155-223-229-286 BAUWENS : 131-133-135-141-147-150-167-169-184-216-227-228-243 BEELAERT : 142-149-153-159-166-176-195-200-224-229-231-255-270 BEERNAERr.L' : 138-146-194-230 . BEIRNAERT : 153-160-163-188-205-211-224-244-257 .BEKAERT : 148-160-177-224-228-232-233 BELLECOSTE: 172 BERGHERS : 211 BERNAERT : 166-218-245-258 BERTH : 177 BIJLEVE : 150 BIJLEiiIJN CK : 170 BIJTEBIER : 229 BISSCHOP : 161-178 . BLAN!{2E.AERT: 179-187-189-192-195-200-202-205-264-265-268-269-270277-279-281 BLANCHAR : 221 BLANCHARD : 144-146-147-148-149-152-153-156-222-223-224-226-228229-242 BLANCHART : 164-167-174-257 BLANCHARDT : 246 BLOMME :179-182-186-203-211-260-280 .BOEDRI :.180 BOELENS : 185 BOENE : 170 BOGAERT : 162-172-177-195-199-200-206-243-258-271-278-284-285 BOGHAERT : 152-153-160-177-229-241-249-251. BOLLENS : 197-205-266-273-283 BOMBFKE : 229-230 BOOMS : 197 BOONE : 170-189-192-195-264-265-268-269-272 BORGERS : 175-196-198-255 BOTERMAN : 164-170-196-229-230-231-266-271 BOTTERDAELE : 191 BOTTERMAN : 217-218-2Lj.2-262-271 BACKELON

BAERENS

·:·~~·f~~ ...:·:.: .~.. .}:


- IV 142 188 164-226 BRAECKMAn : 141-152-181+-202-223-231 BRAEKMAN·: 280 BRAL r 166-169-171w177-188-193-199-207-247-248-255-264-273-276-277 BRALS : 157 BRANSENYCK : 186 BREUSEG~EM : 205-226-239 BREUSEGHEM : 167-172-188-230-251 BRUGGEMAl'd\ : 183-250-276 . BRUGGHEMAN : 256-258 BRUSEEL : 163 BRUSSEEL : 238 BRUSSEL: 160-234 BUIJSSE : 212-247-257-258-283 BULTYN CK : 1 54 BUNDERVOET : 164~185 BUYCK : 164-185 -206-218 BUYSSE : 159-163-167-168-184-205-212-217-219-220-221-228-229-238 244-245-249-250-254-257-258-267-281 BYTEBIER : 201-202-229-235 . BOUTERS : BOUWERS: BRACKE :

CAESE : .179

CALLAERT : 142-143-146-204-276 CALLAN 'r : 1 50 CALOEN : 277 CASAER : 273 CASAR: 157-169-200-206-212 CAULLIER : 243 eAUS : 174 CELIS : 168 CEYSSENS : 165-195 CHEIJNS : 182 . CLAEIJS : 138-1L~5-151-153-154-155-171-210-216-225-226-230-235-255256-257-259 CLAEYS : 136-137-139-151-153-162-166-169-1'13-191-195-203-206-216217-220-221-226-237-247-262 CLAIJS : 179-229-230-231 CLAYS : 139-158-166-171-179-194-195-215-222-231 COBBAERT : 153-155-1166-169-172-201~202-230-244-248-251-252-255256-273 COCQUIJT : 149-150-210-250 . COCQUYT : 134-136-138-145-149-151-154-155-159-165-167-168-173-181184-186-192-194-195-199-203-221-225-228-230-231-251-261263-264-268-269-271-273-281 COENE : 148-185-197-228-231 COENRAET : 240 COLBRANT : 158-159-231 COHARGO : 259 COHMARGO : 181 COOLM~;: 152 COOLS : 162 COOHEMANS : ,~10 CORIEL : 197-286 CORIELLE : 148-228-230-231 CORNELIS : 135-138-152-163-164-167-170-212-217-218-242-246-247252-254 CORRET : 159-169-173-181-251


- v -

COPPENS : 135-169-180-279 COTTHEM :267 CRAPPE : 184-277 CRIEL 131-137-138-139-141-142-145-149-150-152-153-160-170-184-

185-204-207-209-210-212-214-215-217-218-223-229-230-231234-241-242-245-257-258-260-286 CROIS : 139 DAELDERS : 183 DAMERIS : 169 DANERS : 248-249 DANIN}é!< : 183-231-232 DAENIN:èK : 260 DEAMEELE : 1 35

DE

131-172-204 244 DE BAETS - DEBAETS : 145-160-166-182-200-242 DE BAERDEMACKER : 182-282 DE BAEl,'{DEMAEKER : 197-204-262-282-283 DE BARDEMAEKER : 185 DE BEAUFFE : 240 DE BEER :161-169-154 DE BEIR - DEBEIR'ëi: 139-149-158-176-228-236 DE BEIRLAERE : 163-167 DE BEUL: 187-272 DEBBAUT : 140-153-160-161-195-196-222-244-271 DE BLICK : 174 DE BLIECK : 171-174-178 DE BLONDE: 215 ~ DE BOEVERE : 205à DE BOURDERE - DEBOURDERE : 136 DE BRABANDER - DEBRABANDER : 170-196-198-204-238-253 DE BRABANDERE : 158 DE BRAUf/,ER : 135-154-206-228-236 DE BRAUWERE : 229 DE BrOUWER : 199 DE BRUIJNE : 225-235-254-255 DE BRUYNE : 131-159-164-174-181-196-252-270 DE BUCK : 133-134';"'152-177-1 tll-184-209-216-226-261 DE CAT(m IJ : 1 56 DE CLERCQ : 148-165-172-175-188-190-199-203-207-227-246-256-262264-266-267-280-281 DE CLOET : 186 DE COCK : 157-160-176-183 DE COCQ : 174 DE COEYERE : 135-162-163-169-180-185-211-215-216-266 DE COEIJERE : 13~ DE CONINCK : 173:203 DE COOMA..N : 182-183-197-215-216-273-274 DE COSTER : 154-157 DE COYER : 262-263 DE CRAENE - DECRAENE : 150-162-188-193-204-230-2,33-282 DE CUIJER : 277-284 DE CUIJPERE : 284 DE CUYPElf,-i~:' 131-133-134-144-151-159-205-225-258-261-284-285 DE CUYPERE : 184-216-258-261 DE DECKER : 218 DE DECKERE : 131-139-142-152-207-215-222-223-232-249 DE GEETER : 193 ,/, DE GEETERE : 221<" BACKER : DE BACK ERE :

DE GEETTÈHE

~4

: 1 1


- VI DE GRAEVE : 1.36-137-168';"221-248-264 . DE GRAVE - DEGRAVE : 132-147-148-154-157-160-162-163-165-167-168173-174-178-181-182-189-190-191-193-197-198-199-203-205206-214-232-233-234-237-238-240-245-246-247-248-249-250251-252-253-254-255-256-260-265-266-267{268-270-2'73-277281 . DE GREVE - DEGREVE : 151-152-179-184-194-255-264 DE GROOTE : 151-278-286 DE GROOTTE : 189 DE GUCHTEN AERE : 227 DEJACHTD~AERE : 235 DE JAEflER : 194-205-212-261 DE JAEGERE : 202-203-261 DE JAEGHER : 146-176-186 DE JONGHE : 212 DE KESEL : 148-177-182-199-200-275 DE KESELE : 178 DE KEUCKELAERE : 164-214-236 DE KEUKELAERE : 144 DEKEYSER : 214 DE KLERCQ : 21+1 DE KOCK : 198 DE KOEYERE : 214 DE KOIJERE : 131 DE KOYER : 262 DE KOY~RE : 131-132-160

DE LAN{iHE : 1 77

DE LEERSNIJDER :148-152 DELLAERT : .1 49-152 D.E LIEVIN : 155-190-235 DE LIEVYN : 238 DE LIVIN : 184-209 , DE LOOF : 161-236-243{i:,c!l DE LUNA: 190 ., DE LUYCKER : 197 DE MAEGHT : 179-192-257-274-278 DE MAEGT : 196-200 DE M~GELAERE : 242 DE MEES'rERE : 136-217-222 DE r-IEES~f,R - DEMEESTER : 136-144-150-152-162-172-204-220~224-227~ 233-236-245-251-256-272 DE ME]'JERE - DEMEIJERE : 225-259 DE METSENAERE : 151 DE MEYERE : 145-177-180-181-183-188-202-207-263-280-286 DE MI~T : 177 DE MOOR: 192-193 DE MUIJTERE : 212 DE MULDER : 139 DE MUYN CK : 139-160-175-211 DE NEVE - DD~EVE : 136-137-162-163-166-167-171-172-175-176-1öO194-205-235-246-251-254-255-256-25ö-272 DE NOCKERE·: 187-272. DE PAUW - DEPAUW : 139-142-149-152-159-172-177-183-212"':218-222226-238-243-257 DE POORTER - DEPOOl~TER : 168-169-187-192-264-268 DE POORTERE : 133-167-183-205-212-215-235-247-265 DE PRAETER : 161 DE PRE: 262· DE PRIESTER: 132-161-182-197-210-238-260 .

.olli


- VII DE PRTESTERE 209,,_ DEPUYT : 172 '. '.' DE RAHT : 143-224 DE REIJCKE : 137 DE REIJT'ERE : 210 DE RE~~ : 141-144-149-155-177-202 DE REYCKE - DERb~CKE : 137-183 DE REYTERE : 142 DE REYTTERE : 131 DE RIDDER : 155-192-207-279 DE RIJCKE - DER TJCKE : 139-150-239 DER KINDEREN - DERKINDEREN : 189-201-203-264-278-280-286 DE ROECK : 156 DE ROOSE - DEROOSE : 141-146-152-157-167-168-169-174-176-188-190192-194-200-202-205-212-221-223-225-226-239-245-247249:-250-262-264-265-268-276-284 DE ROUCK : 156-239 DE RUDDER : 146-153-188-204 DE RUDDERE : 135 DE RUY TERE : 135-11+6-157-1 62-1 69-195-21 5-222-226-261-285 DE RUYTER : 175-254 DE RUYTTERE : 135 ... 141-174 DE RYCKE - DERYCK'E',:, : 177-198-200-220-236 -DE SCR;j~IRDER';:', : 253 DE SCHEIRDERE : 134-137-216 -DE SAUTER : 186 DE SCHAUWERS : 162-184-234-259 DE SCHEEMAECKER : 154-164 DE SCHEPPER - DESCHEPPER 175-190-202-256-259-260-280-281 DE SCHEPPERE : 165 DE SCHOUWERS :182 DE SCHRIJVER: 198 DE SCHUIJTER : 241 DE SCHUYTER : 149-157-173-176-198-240-241-247-249-265-273 DE SCHUYTERE : 234 DE SCHUYTTER : 160-171-242-251 DE SMEDT : 151-165-173-210-251 DE S~4'fT : 143-1 52-153-1 '74-176-183-188-200-201-202-205-211-225-241251-261-283-285 DE SOJVlHER : 1 49 DE STJroR : 241 DE SUTTER : 134-151-171-172-216-255-258-263 DE SUTTERE : 136-219-220 DE TOLLEN AERE : 141-1 51-1 56-223-23,3-236 DEUNIJNCK : 253 DE VILL~R - DEVILLER : 176 DE VLIEGER - DEVLIEGER : 176-191-205-206-267-284 DE VLIEGHER - DEVLIEG:a;~ : 284 DE VOGELAERE : 133-14l:l:..144-160-189-200-228-234-242-264-265 DE VOGHELAERE : 140-145-153-158-160-167-189-221-222-223-228-244 DE VOS - DEVOS : 149-156-160-162-167-168-169-172-178-180-184-185187-192-193-196-20 1-20,3-205-206-225-243-244-250-257-258260-261-262-264-270-277-278-281 DE VREESE : 131-135-146-174-183-187-192-193-197-200-202-227-236237-242-245-260-265-270-279-284-285-287 DE VRIENDT : 161 DE VRIESE - DEVRi:ÊSE : 165-173 DE VRIJ. :.243 DE VROE.'j'/i254


- VIII DE VROU :.257 DE WAELE : 135-140-147-154-228 DE WEERT: 221 DE WE,~:RDT: 177 DE WEIRT : 1.38-178-221 DE WE~ER : 147-156-195-205-211-264 DE'WEVERE : 132-141-144-145-1 52-158-209-212-214-223-2LI-4 DE WILDE ~ 148-187 DE WISPELAERE : 150-169-179-182-197-244-274-286 DE WITTE - DE~VITTE : 132-163-169-17l+-1?6-182-196-197-214-215-216-

248-249-25.3-282-283 132-157-158-160-175-181-183-187-193-200-214215-233-259-261-263-267-270-279 . DE ZUTTER : 154-157-158-160-162-165-169-1e8-195-207-217-231-241248-263 DE ZUTTERE : '165 DHAESE : 211 DHAlIfENS : 176 D'HEERE - DREERE : 151-232 DRONS : 155-160 DHONDT : 134 DHONT : 131-136-160-163-169-180-184-186-195-212-215-219-241-245248-249-282-283 . D'HONT : 261-263-277 DHOOGE : 141-271 DHOOGRE : 186-200-212-271 D' HOOGIDE : 159 DIERIC~·: 258 DIJNGHELEERE : 247 . DOBBELAERE : 131-132-133-142-153-155-161-162-164-165-170-173-175185-189-191-199-205-210-214-218-227-229-231-235-243253-262-263-275-277-281-284-286 DOOGE : 207 , DE WULF .; DEVVULF :

DOOGHE : 16J+-186-196-226 DOSSCHE : 148-163-167-168-178-196-198-218-231-246-248-249-250-

252-254 DUPREZ

: 211-273

EELHAUT : 192 ERI<~FELYNCK : 176

EVERAERT : 151+-159-165-170-173-181-186-206-230-249-251-252 EYNGHELS '.,:176 FIERS-: ,61-236 FILIPS : 191 FOLElNIJN : 133 FOLLEWIJN : 133 FREDRICQ GAELENS

GALENS :

GAUTH'IER GEERAERT GEERNAERT

: :

170-171

131-132-133-141-143-150-174-184-186-198-214-216-218220-223-224-226-236-246-250-253-259-260-263-265-269 137-146-147-150-151-153-155-156-162-163-166-172-174-178182-184-189-190-193-202-205-206-211-220-227-228-232-233239-243-244-245-246-259-261-267-268-269-273-276-277-280284 : 260 : 228 : 131-152-170-189-192-195-196~203-206-207-214-222-226227-232-238-274-283


- IX HEERS: 159-228 GEIRNAEHT : 131-146-151-159-162-163-164-166-171-177-178-183-

185-211-221-241-244-246-247-252-253-260-261-266269-271-274-276-279-280-283-287 GEV AER'r : 284 GEYSSENS : 145-203 GODDEYN'S : 138 GODDIJN : 254 GODDYN : 132-21 5 GODIJN : 225 GOETHALS : 134-142-144-149-150-159-160-161-165-173-1'74-177-181183-185-187-188-190-193-195-196-197-199-202-204-205206-207-212-216-222-230-232-233-234-238-240-244-245253-258-262-263-271-274-275-278-280-283-286-287 GOORMAN : 176 GOOSSENS :144-197-272-286 GRIJP: 145-151-165-179-232-266 GRIMMYNCK : 140-222 GROODTHAERT : 139 GROOTAERT : 138-167-170-182-210-221-234-240-245 G-RY'P : 133-155-202-273 HAEGHEMAN : 142-223-224 HAEGHMAN : 148-149-152-183-234-257 HAEGMP.,N : 209-279 HAELMAN J" 154-157-160-165-173-195-200-203-235-237-270-271-272, 273-279-285 HAEMELINCK : 266 HAEMELYNCK : 1.37-221-282-283-285 HAERENS : 154-161-173 HAESAERT : 181-218-251 HAESENDONCK : 206-284 HAMELINCK : 205-266-283 HAMELYNCK : 186-191-238-277-282-285 HASAER : 169 HASAERT : 173 HASART : 206 HAUWMAN : 177 HAZAER~ : 169-274 HAZART : 285 HEBBERECHT :131-137-144-153-214-216-262 HEBBRECHT : 161-169-195-230-234-257 HEBRECHT : 229 HEEMS:~>: 181 HEIJE : 281 HEIJNSSENS : 245 HENDRI CQ : 1 64 HENDRICX : 151-159 HERMAN: 179-193-211-267-268-270-273-274 HER'rELEER : 263 HEYDE : 171 HEYE : 171-173-187-202-251 HEYNDRI CK : 220 HEYNDRICX : 205 HEYNSSENS : 1,38-146-153-162-163-166-174-181-188-194-205-224226-231-232-235-246-250-264-269-270 HEYSE : 227 HIJE : 163-235 HOLLEt1AN : 191 HO REEL : 202


- x HOSTE: 177 HUBRECWr : 1 74 HUTSEBAUT :132-133-134-137-138-151-159-167-170-175-182-188-190

195-196-198-204-210-211-214-221-248-259-260-261-271 274-282 HUYBRECHT : 174 BUYSSE : 192-266 HYDE : 171-173-177-178-251 HYE : 173-187 IDE : 167-168-178-246-249-254 IKET : 190-254-255

IMPENS : 226-227-235-249-250

219 219-220 : 1 58 J/I_NSSENS : 197 JONCKERS : 211 JOORIS : 200 JACOB: JACOT: JACQUES

KEGELS

195

:

KERREBROECK

:

247

KESE : 203 KESELS : 139 KRABBE : 199 LAR~ : 189 LAGAERT

:

156-228-231

LAKET : 143-225 LA.r-1BERT :

236-269

LAMBERTH : 236-253-269 LAMBRECHT : 179

LAMElRE

: 1 66

LAMME:'.:':

1 76

LAM S (LUNS) : 277 LANDSMAN _-.;: 203- 273 LANDrfSM~-J: 254 LANGENAERE : 190 LANGEN AER~

:

172-194 260 LA_NTSGRAVE : 145 LAN'fSMAN : 180-181-184-186-194-247-261 LA P AlfA : 226 LAQUET : 157-231 LAREU : 202 LAROIJ : 139 LAROS : 174 LAROY : 142-223 LEBEQ,UE : 176-191 LEENESONE : 166 LEERSNIJDERS : 187-200 LEFEVERE : 163-246 LEGAERT : 137-220 LEGIERS : 174 LE POYVRE : 219 LEQUET : 253 LE ROIJ : 152-234-235 LANGERAET:

LANTrvIAN~:· :.,


-

XI -

LEYBAERT : 260 LEYTENS : 166 LHERBERGE : 197 LIEVENS : 154 LIPPENS : 133-142-148-155-160-161-164-165-167-170-187-196-198

223-235-265-272

.

LOEN : 160 LONCKE : 185-199-204-229-235-276-277 LOOTENS : 170-180-196-259-261-278 LOOTT.:@TS : 203-284 LUCK : 202 LYBAERT : 163-164-167-169-185-206-244-246-2L~7-248-281";282-286

MACHTELINCK : 201 MA$NHAUT : 137-150-199-206-221-236-239 MAES : 170-194-195 . MAEYKENS : 202 MALF AI T : 191 MANGELAlRE : 133 MANGHELAERS : 158 HANTEAU : 257 MANTHEAU : 247 MARTENS : 131-135-136-137-140-1 LJ.2-147-153-154-156-157-159164166-177-180-183-201-202-212-217-220-228-232-236-237244-253-256-261-279-282-285-286 MATON : 262 MATTHYS : 162 MAU:RI rrIUS : 191 HEGANCK : 273 MESTDAGH : 181-184 MEULEBROUCK : 242 MEULEWAETER : 148-210-248-250 }1EULEWATER : 170-187-236 MlDTS ,.:236 MIJLE?,: 210 MILLECAM : 186-194-276 MTNNE : 263 MOENS : 185-245 MOENTlENS : 135 MOERMAN : 182 MONN AERS : 134 MORTIER: 149-228-236 MUSSCHE : 180-2.32 MUSSCHEBROECK : 156 MUYS : 189 MUYLAERT : 189 MYNCKE : 174 NAKELIJNCK : NAYER' : NEERHAN

209 : 273

NEIJT : 210-232-237-253-254 NEIRYNCK : 200 ~. NEYrr : 13't:"'133-134-135-137-143-14.8-159-170-175-182-185-19~-191 193-194-197-201-202-207-210-212-217-220-221-224-226-228 237-238-261-268-280-286 . NICAUS : 236-237 NI CKAUW : 259 NIKAUW : 181 NIKEIN

: 158

NUIJT : 200 NUYT : 136-200


- XII ODEV AERE

=

-

243

PAIJELLE : 177 PAl'JIEL:A.ERE : 132-215:j PASSEMIER : 197-272 PNrTIJN : 251 PA TTYN : 1 55- 172 PATYN : 187-206

PAUWELS : 139-140'-158 PEERS: 177

PHILIPS (PHLS, PHLIPS) : 148-149~158-197-200-221-240 PIERS r 155-209-238 PIETERS PIJNAERT

: 138-216-217-226-244-273 : 135

PLASSCHAERT : 148-155-159-160-165-167-170-180-185-196-197-198211-235-2.36-238-239-245-249-259-262-272-274-275278 PLlI.TTEAU : 195 PLATTEEUW: 173 POELVOORDE : 163-168-182-203-211-245-248-253 POPPF.t~·i::, 178 PORRE: 164 PRAET : 138-221 PROVOO$fJt', ,': 138-221 PUELE : 179 PYCKE : 206-285 155 : 145-158-161' HEBRé: : 233-234-240 RAES :

REBERE

REBURE : 147

: 132-209 REYNi:f,ERS : 134-136-141-155-188-192-204-209-265-267-284 ROEGES : 148-163-16/+-175-184-187-195-20 1-203-212-2l~5-258-261262-271-280 ROEGIERS : 184-202-261-281 ROELS : 158-l86-189-191-205-239-242-266-277-281 ROETE: 150-234-239-240-245 ROETS : 222-248 ROGIERS : 141-170-202-223-277-280 ROMBAUT : 134 ROMEDE : 160-196 ROMEDEZ : 203 ROMEDIE : 161 ROOSEMONT : 131-141-145-150 ROTSAERT ! 207 ROTTIER : 196-198-211 RYCKAEn~' : 170-194-211-215-257-262 REINIEHS

: 190-240-256-260 !<!cf:,4:5-148-165-175-190-191-197-202-232-259-280 81\.IJ : 250-255 SALEN:? : 226-243 SANDE1'YN : 170 SAN'rEN S : 279 SARE : 183 8AY : 173-175 SAEIJ

, SAEY 3

SCHAEL1"'NS : 21 0

8CHEER'Elw.S : 168 It:.:.


- XIII

-

SCHELSTRAETE : 169-172-176-177-209-217-218-242 SCHEPENS : 273 SCHIJVENS : 179-255-257 SCHOONAERT : 152 SCHUYVEN S : 274 SCHYVENS : 133-193-206-211-267-268-270 SECAET : 145-225 SEGERS : 188-191~207-267-281-282-286 SEGHERS : 132-134-136-137-141-192-204-209-214-216-218-220-223

265-269 SEMOLIJN : 180-18.1-259 SEflÎÎ:OLIN : 191 SEMORTIER : 143-192-225 SERLIPPEN S : 152 SEYSENS : 195-200 SEYSSENS : 173 SIERENS r 156-234 SIEQUAET : 131 SILVERSMET : 171 SLOCK : 135-148-153-163-164-166-167-169-171-175-176-180-181-186-194

196-200-214-218-227-236-238-241-243-248-249-253-255-256-257 259-260-263-276-278-283 SNAUWAER1' : 145-225 SNOECK : 146-172-176-188-190-212-237-252-263-269 SNOEK

: 188-194-26l.f

....265

SOETIJNCK : 2.58 SOETYN CK : 151-21 8-230 SOLENIJN (FOLEWIJN:) : 215-227 SOVILE : 272 $:TALINS : 150 STANDAERT :.136-149-162-177-181-188-196-197-198-214-237-239-240 242-250-259-267-275 STEENBEKE : 170-171-207-285 STEENE : 286 S'r:f<~IJAERT : 231-247-249-252-255-257-276-282 srrERM

:

s'rEVENS

:

144-147-163-164-225-240-241

STEYAERT

: 132-133-135-142-143-146-151-152-158-160-166-170-174.

STOCKMAN

178-179-182-184-193-194-196-197-199-200-204-214-215 217-219-220-223-224-227-229-230-233-241-243-271-272~ 275-276-277-281-282 : 132-1.34-136-141-192-196-209

STQMl-lELYNCK : 148-23l~ STG:RH : 252 STORMS : 241 STROBBE : 278

STRUIJVELT

: 243

STRUYVELT : 253 STUER : 147-163 STUUR : 144-240 SU;#TTERMAN : 199-274-278-284

TACK : 221 TAELMAN : 236 TAETS : 196-197-198-211-266-271-271}-278 TEERLINCK : 262 TEIRLYNCK : 147-167-187-189-204-228-257 'l'EMHERHAN : 133-152-189-193-197-212-215-246-247-250-257-272 TERGO : 192 THAETS : 271


- XIV THIENPONT TIERENTEIJN

TIERENTEYN TIERENTIJN TIERENT"Y:N TIGGELB.AUT TIMl\1ERMAN TOLLENAERE

'rOLLENS : TYDTGAT

157 : 201 : 262 : 270-271 : 195-200-203-235 : 179-287 : 165 : 159-1 66-1 70-242-254 : 187 146 176

:

THYSEBAERT

:

UYTTERSCHAUT

: 196

VAN ACKEft : 266 VAN ACKERE : 151-153-156-191-194-196-203-211-228-235-241-246-264 266-267-268-269-270-271-281 VAN AELBROUGK : 132 V AN BELLE : 262 VAN'~;ELLEGHEM : 274 VAN BELLINGEN : 257 VAN BEVEREN : 179-198-245-257 VAN BOSTELAERE : 155 V ANT:BRETSEL : 219 VAN BREUSEGHEM : 139-222-230 IrAN BRUSSEL : 278 VAN CAMERBFKE : 242 VAN COPPENBERGE : 176 VAN COPPENHOLLE : 219-220 VAN COlllflEM : 143-190-231-266 VAN COTTHEM : 146-157-160-173-190-192-225-234 VAN DAELE - VANDAELE : 163-246 VAN DAEPEL : 242 VAN DAMME : 142-149-155-156-162-180-182-184-186-187-189-190-191193-199-20 1-203-206-207-209-212-219-222-224-238-2L~8

255-260-264-268-272-275-278-279-280-281-286 VANDE CODDE : 151 VANDE CAPPELLE : 157-231 VANDBCiGEHUCHTE - VANDEGEHUCHTE : 189-198-286 VANDi HAEGHEN : 186 VANDE KERCKHOVE : 172-189 VANDE KERCKVOORDE : 165-210-248 VANDE MOORTEL: 254 VANDE MOORTELE : 253-255 VANDEN ABBEELE : 159 VANDEN ABEELE : 144-154-165-173-175-176(205-212-236-240-245-250 256 WANDEN BERGE: 199-206-273 VANDEl\l' BERGHE - VANDENBERGHE : 132-151-157-173-195-200-215-219-220 251-263-271 VANDEN BOGAERDE : 219 VANDEN BOSSCHE : 159 VANDEN RENDE : 183 VANDENHOUTTE : 255 V/I.NDEN KERCKHOVE :260 VAl\tDEN SAFFELE : 194-196-198-201-211-274 VANDEN STEENE : 144-147-154-163-164-187-200-240-241-245-246 VANDEN WAERHEDE : 176 VANDE NESTE: 180-212-222-223-235-237


- xv : 134~154-157-165-195-214-237-245-267-270-272 VANDE PUTTE - VANDEPWrTE : 135-141-154-170-171-193-202-206-218-221 222-223-238-252-274-279-235 VANDER EECKEN : 200 VA."t\J DER HAEGEN - VANDERHAEGEN : 175-263-276-283 VANDER HAEGHEN - VANDERHAEGHEN : 180-255-256-259-260 VANDER HULST: 186 VAN DER HEERSCH - VANDER NEERSCH : 277 V.ANDER ~1EULEN : 131-150-214 VAJ:I'r:ii!DERHOERE : 160 VANDE ROSTYNE - VANDEROSTYNE : 198-202-211-266-267-268-271-281

VANDEN NESTE

VANDER PERRE: 143-144 VANDER SLUYS : 159-174 VANDER

STEENE

: 164 13ö-225-230 VANDER STICHELE : 275 VANDER STRAETEN : 155 VANDER VENNET - VANDERVENNET : 158-164-171-172 VANDE SAF'FELE : 275 Vl\NDE STE:ENE : 180-241 V.M~DE VEIRE: 133-157-177-187-189-192-201-204-214-243-266-268 279-282 VilliDE VELDE - VANDEVELDE t 13.3-134-139-1 L~1-144-148-152-157-175178-191-231-237-250-253-254-266-273 VANDE VOORDE : lL,,5-172-179-226-276-286 VANDE VYLE : 197-206-274 \lANDE WALLE - VANDEVJALLE : 189-190-191-192-197-205-206-229-244 264-265-267-274-284 . VANDE WEGE : 191 VANJ)~ WOESTIJNE : 249 .. .V ANDË WOES'rYNE : 145-169-206-226-274 \lANDE WOUSTYNE : 145 VAN DRIESSCHE :. 155-175-229-231-253 VAN DURMEN : 211

.VANnER STELT:

VAN;)DYCKE: 181-188 VAN EEN AEME : 1 67- 1 75- 21 1 .VAN EEN AHE : 179-185

VAN EENHAMHE : 195-203 \lAN EVRE : 209 VAN GEERTRUIJE

: 226-239 VAN GEER1rRUYT : 243 VAN:<~GELDRE : 275 VAN GERTRYIJE : 226 VP~ GRIMIJNGEN : 196 V.l\N GRIMMINGHE : 153-233

.VAN

GRIHYNGHEN

:

160

VAN HAELE : 18 1 VAN HAEMERBEKE : 135 VAN HAU'l'E : 159--253-254 VAN HAUTTE : 235-254 VAN HECKE - V Al'\fHECKE :

134-137-138-139-140-lL"l-142-143-148-149 155-177~178;;';'185-187-189-195-20lj.-207-210-211-212 220-221-222-223-224-233-234-253-258-262-264-265~.. 268-272-282-283 VAN:.:::HEEN AME : 286 VAN·':t;n'EIRSEELE : 136-219 VAN HEIRZEELE : 1.53-169 VANHEULE : 257 VI\_NHEULLE : 264


- XVI -

. VAN HEYSTE : 141 VAN HIJFTE : 178 VAN HOECKE : 267

VAN<.'HOEKE : 192 VAN HOELE : 152-153-221-234 VAN HOLSBEKE : 172-205 VAN HOOREBEKE - VANHOOREBEKE : 149-181-234· VAN ROVE - VANHOVE : 200-227-279 VAN HOUTTE: 235 VAN RUFFELE : 201 : 136-139-140-142-143-145-147-153-154-156 158-165-167-173-180-187-188-191-199-200-203-227-279 VAN HIFTE :132-152-214-215 . VAN IPERE : 170 VAN IPRE : 235-238 VAN KAEMERBEKE : 217 V AW::~ KEERSBULCK : 196 .. VAN KERCKVOORDE : 139-141-144-152-168-178-179-186-210-216-222 230-231-246-248-258-261-262-274 VAN KERREBROECK : 152-157-167-1? 4-181-286 VAN KERREBROEK : 192-193-203 VAN KESBULK : 180 VAN LAECKE : 212 VAN LAERBEKE : 145-150 VAN LAERE : 186-264-2(3 VAN LANKER : 177 VAN LEIJSEELE : 215 VAN LERBERGHE : 189 VAN" LOO : ·194 V.AN LOOCKE : 160 VAN LOVENDEGHEM : 139 VAN RULLE

VAN

-

VANHULLE

·J,.MALDEGEM· :.28?

133-140-144-224-284

VAN <.Mi;\LDEGHEM:;):

VAN ME14JjE : 263

183-183-212 149-181-183 VAN ONDERHUYSE : 155 VAN OOTEGHEM : 158-177-248-278 VAN OVElRBERGHE : 154-157-165-235 VAN POELVOORDE : 160-233-234-238 VAN cPOUCKE : 169 V Al''iFi~QUAECKEBEKE : 21 5-275 VAN QUAKEBEKE : 199-277 VAN QUICKELBERGE : 192-242~266 VAN QUICKELBE RGHE : 239 VAN QUECKELBERGE : 168 VAN NESTE VAN N.EVEL

: :

VAN QUECKEJ ..BERGHE : 2.52. VAN RENTERGlf~M: 133-14Ö-141-144-145-1L~7-149-150-15J-153-162-181·

-,.' 215-222-225-239-250-273 VAN RENTERG.mM: : 172-203-228-239-240-242-243 VAN SPEIJBROECK

:

158-209-224-229-240-245-257

VAN SPEIJBROEK : 283-284 VAN SPEIJBROUCK : 249 VAN SPEYBROECK : 146-147-150-156-158-162-164-167-179-183-185

191-192-209-241-242-262-275-284 -216-228 : 199-200-205-206-261-265-266-267-269-284 VAN SPEYBROUCK : 132-133-134-135-1'+8-1 49-1 56-209-220-277-286 VAN STEENBEKE : 150-241 VAN VEIRDEGHEM : 134-246 VAN SPEYBROEK


-

XVII

-

: 165-168-170-248

VAN VERDEGHEM

.

VAN VLA:g;NDEREN>:! 1L~3-144-146-184-229 VAN VOLDEN: 171 VAN VOOREN ~ 132-148-150-158-162-183 . VAN VAN V 11._N VAN

VYNCK : VYNCKT

242-244-245-253-262-282 183 : 168

WA~SBERGE

... 187-189-191-195-197~234-240 .

: 141

WA$:SENHOVE'o,:

1.36-1.38-143-160-171-178-218-224-226-227-230-2L~4 247-249-251-265-274-277-285 179

VAN WONTERGHEM ! V.AN WOU : ·187 VAN WY.CKHUIJS : 256 VAN WYCKHUYSE : 179

VEERDE~.Ef;t~\>: 197 VELLEr1AN : 148-155 VERBANCK : 157-243 VERBAUWEN : 154 VERBEIRSCHMOOR : 131.

VERBEKE

: 131-135-138-144-151-161-170-215-217-224-226-232-239-242

243-250-283

VERBEKEN : 226 VERBERCKMOES : 214 VERBIEST : 134-168-169-192-248-249-252-264 VERBRUGGE : 227-243

: 227

VERBRUGGEN

: 227 234-241-242-272 149-150-170-240-272 156 VEREECKE : 167-171-184-185-250-257-269-272-274 VER EECKE : 1 42 VEREECKEN : 132-134-163-175-1 öO-245-247-258 VEREEKE : 175-187-191-194-201-203-205-265 VEREEKEN : 175 VEREGGE : 273 VERGULT :137-179-189-193-198-202-206-211-217-220';'257-266-267-268 270~271-273-274-280 . . VERHAEGHE : 149-250 VERHEECKE : 257-269-283-284 VERHEEKE : 269 VERHEGGE : 206-273 VERHEGGHE : 139-142-149-222-224-233 VERHEIJE : 278 VERHELST : 256-276 VERHYE : 263 VERBRUGGHEN VERDEGEM : VEIWEGHEM : VERDONCK :

VERMEERE: 201-202-2bl VERMERE : 180 VERMEI RE : 149-150-156-167-175-180-185-187-214-242-244-259 VERMEIREN :239 VEm1EULEN : 137-145-147-150-169-171 ... 180-186-188-193-220-248-250

255-259-260-263-268-276 VERNAEVE : 153 VERSCIiELDE : 1.32-135-168-192-193-201-252-267-279 VERSCHELDEN : 279

VERSLUIJS

: 238

VEHSLUYS : 135:.. 188-19.1-204-217-264-282-284 VEHSTRAETE : 180-262 VERSIrRAETEN : 180 . VIJVERS : 178


- XVIII

-

VIIfCENT : 264 . VLIEGER : 238 VOLKAERT : 188-204 VOLLAERT : 1 .59 VOSSAER']i" : 201-278-280 VRI E!"'nI)T : 153 VRIENT : 140-153-166-180-259-261 VYNCKE : 188 : 142 WALDACK : 138-139-145-183-185-187-221-226-258-260 WALGRAVE : 262 WALRAEVE : 204-275-282-283 WANZEELE : 169 WAUTERS : 185-187 WEGGHE : 158-181-244-259 WEIJTIJNQ : 272 WEI1VAERT : 134-135-136-137-140-144-145-147-152-154-156-157-162 163-167-168-172-173-175-178-185-198-199-200-201-202 204-205-207-217-218-220-223-230-232-233-236-237-240 244-249-250-252-254-267-276-277-278-281-282-286 WE~~ : 147-152-165-179 WEYTIN CK : 1 60 WIEME: 132-174-182-191-205-215-236-276 WIJCKHUIJS : 250-251 WIJCKHUYS : 251 WILLE : 140-141-162-163-167-171-175-185-194-247-252-257-269 WILLEMS : 136-140-141-144-147-150-157-158-166-167-171-174-178-187 191-198-205-225-246-247-250-254 WIJ'l'TIJNCK : 151 WITHOECK : 252 WITTEVRONGEL : 161-183-196-270 WITTEVRONiGHEL : 161 WOUTERS:.~~\:· 219-281 WYCHUYS : 171 WYCKHUIJ S : 1'/1 WYCKHUY{S : 173 WYNSBEIWHE : 194 . WYTYNCK : 151-196-265 wAfieK IEHS

t-

ZE~RS : 145-237-260-281-283-284 ZEGHERS~: 166-258 ZUTTERMB : 206


- 131 Bundel

77

( 1 734-

1739)

1. st. Adriaen Martens fs Adriaen + Hansbeke Heerl. Vind. vierschaere van Meerendre 13.8.1733 He. Marie Dhont fa Frans K. Jan l8j., Pieter 7j., Joanne 23j., Pieterneiie 21j., Brigi ti:!" 14j. en Theresia 11j • V. Joannes de Cuyper schepenen en Pieter Martens tot Beliem.

21.10.1734 2. St. Adriaen Vander Meulen fs Jooris + Lov. 8.6.1734 Be. Janneken Bauwens fa Pieter K. Pieter syn selfs, Guille Gaelens x Joosyntien, Roosemont x Maegdeleene, Jan 24j. en Lieven 20j. V. Jooris de Backer schepenen

Carel

29.7.1734 3. st. Mar Le Gaelens en haar overleden kind waer-van...sy naer ha er overlyden besneden is, dat eenighe uren geleeft heeft. Hd. Pieter Verbeirschmoor! (Marie Gaelens + Vind. 19.3.1734) Hoars : Frans Gaelens, de kinderen van Jan de Bruyne x Livyne Gaelens, de kinderen van Marten Dobbelaere x Elisabeth Gaelens en Jacobus Geirnaert x Franchoyse Gaelens, broers en zusters van de overledene; kinderen van volle bedde van Matheus Gaelens bij Pieterneiie de Vreese. Caerel Dobbelaere x Tanneken Gaelens fa Matheus bij Stoffrelyntien Gaelens. Livyne en Marie Catharine Gaelens kinderen van Matheus bij Iflsbeiie Neyt.

23.9.1734

4.

st~ Lieven Criel fs Christoffel bij Joosyntien de Koijere + Everg. Belsele 31.12.1733 He. Joanne Hebberecht K. Livine en Marie beide Ij. V. Pieter Criel oom pat. en zoon van Christoffel.

13j,5.1734

5.

st. Joosyntien

4.1.1734

de Koyere

fa Franchois

+ Everg.

Belsele

.

wed. van Christoffel Crie~ (lx) Hd. Lieven Verbeke fs Pieter (2x) K. IX : Pieter Criel Adriaen Dhont wedn. van Livine Criel (2 kinderen) Pieter de Deckere wedn. van Marie Criel (1 kind) Jan de Reyttere we dn , Xstoffelyntien Criel (1 kin,d) Joanne Hebberecht wed. Lieven Criel (2 kinderen) 2x : Jan en Marten Verbeke.

13.5.1734 6. st. Lieven Geerne.ert fs Jooris + Everg. Belsele

17.10.173L~

He. Anna Siequaet K. Joannes 8j., Fr~ns 2j., Pieternelle 12j., Caroline 10j. en Jooryntien 4j. V. Frans Geernpert fs Jooris voorn. half broer van de overi.

9.12.1734


7. Liquidatie ten sterfhuis Zie hiervoren lias 5. 21.3.1734

van Joosyntien

de Koyere

fa Jan.

8. Rek. door Ceerel Dobbelaere

fs Lieven als voogd over de weesen Livinse Caroline en Marie Franchoyse Dobbelaere kinderen van Marten fs Lieven, verwekt bij Elisab~th Gaelens fa Matheus. 21.1.1734

9. Rek. door Christoffel

Hutsebaut als voogd over de twee kinderen van wijlen Jan van Hyfte verwekt bij Angnesse Verschelde. NB. Judocus de Wulf x Joanne van Hyfte fa':,Jan,één van de wezen. 21 •1 •1734

10. Rek. door Jan Steyaert als voogd over de drie kinderen van Adt.iaen Batsleer in zijn eerste huwelijk verwekt bij Marie van Speybrouck. . Successie bij het overl. van Livyne Vereecken fa Christoffel + huy~vr. van Adriaen van Aelbrouck. 4.3.1734 11. Rek. door Gillis de Grave fs Joos als voogd over Jooris de Grave fs Lieven fs Joos, verwekt bij Anna Gaelens in haar eerste huwelijk, alsnu in tweede huwelijk met Carel Dobbelaere. L~.2.1734 12. Rek. door Laur-eyns Seghers als voogd over Jacobe, Caroline, Guillielmus en Joannes Reiniers kinderen Van Jan en van Elisabeth Stockman. 1 .4.1734 13. Rek. door Pauwel Lieven Wieme als stockhouder van de venditie van 18.9.1723 ten sterfhuis VBn Cetharine Vanden Berghe. Hd. Joos Goddyn over hem selt en als schoonvader en voogd over Judocus Pamelaere + te St.-Laureins 10.6.1733. Marie Pamelaere fa Olivier bij Catharine Vanden Berghe hoir urif.que ,

16.6.1735 14. Declaratie ten sterfhuis van Jan de Wevere fs Christoffel + Everg. Belsele 1734 wedn. van Franchoise de Witte (lx) wedn. van Livyne van Vooren (2x) H'é. Jaquemyntien de Prîester (3x) K. 1x : Christoffel de Wevers syn selfs 2x : Anne Marie 22j., Jan 19j., en Jooryntien 19j. V. Christoffel de Wevere fs Jan. 17.2.1735


- 133 15. st. Jacobus Van de: Veire fs Lieven + Lov Oostvel t 16.12.1733 He. Marie Gryp fa Jooris K. Susanne 14j., Catharine 10j., Janneken 7j, Pieter en Livine 2j. V. Pieter Vande Veire fs Lieven oom. 21 •1•1734

5j.

16. st. Justine de Poortere + Everg. Belsele 2.9.1735 Hd. Bauduyn Schyvens K. Joanne Thresia 8j., Joannes 5j. en Philippe 3j .6m. V. Jacobus de Poortere oom mat. 10.11.1735 17. Staet ende 8pecificatie van commeren, schulden en.lasten van de Prochievan Vinderhoute ten jaere 1735. 14.5.1736 18. st. Pieter Steyaert fs Jan + Everg. Belsele 17.12.1735 He. Janneken Lippens fa Pauwel K. Joannes 9j., Lieven 5j. en Christoffel lj. 19.1.1736 19. Declaratie ten sterfhuis Van Jan 'I'emme rman .fs Jan + Everg. Belsele 15.10.1735 He. Isabelle Mangelaire fa Gillis K. Cornelis 11j. en Albertine 14j. V. Christoffel Hutsebaut caemervoogd, mits de verre afge~·leghenteyt van de naeste bestaende. 19.1.1736 20. st. Frans Folewijn fs Pieter + Drongen 20.7.1735 He. Livyne Bauwens fa Jan K. Joseph 3j. en Adriaeneken Prnelle overleden naer de doot van haere vaeder. V. Adriaen FolIewijn fs Petrus voorn. 12.4.1736 21. st. Lieven van Renterghem fs Lieven + Vind. 8.4.1736 He. Livyne de Vogelaere fa Jan bij Isabelle van Maldeghem. K. Guilliaeme V. Geeraert van Renterghem fs Lieven voorn. 7.11. 1736 22. Rek. door Franchoys Gaelens fs Matheus als voogd over Livyne en Marie Catharina Gaelens kinderen Van Matheus bij Isabelle Neyt, mitsgr. over de wezen van Marten Dobbelaere bij Elisabeth Gaelens, met naeme Caroline en .Marie 1"ranchoise. 31 •1 • 1737 23. Augm. ten sterfhuis van Jaecquemyntien van Speybrouck over-L, huisvr. van Jan Vande Velde, te voren wed. Van Pieter de Buek, regaerderende de 3 wezen van Janneken de Buck verwekt bij Xstoffel de Cuyper met naeme Jan 17j., Janneken 16j. en Livyne 14j. 28.3.1737


-.",i

.134 -

:':~" '.

24. Rek. door 1ivinus Cocquy t baljuw "tm stockhouder van Vinderhoute a Ls ontvanger van de vendi tie ten sterfhuis van Pa ssch.ier li1atsle er VB.n 30. 1• 1737 25. St. Pietronelle de Scheirdere fa Jooris + Everg. Belsele 13.10.1736 w~d. van Franchois Goethals (lx) wed. van Jan van Reeke (2x) Hd. Harten Honnaers fs Jan (3x) K. 1x Jooris Goethals 2x : Gillis 25j., Joannes 24j. 7rn. en Gillis Dhondt wedn. van Jaquemyntien van Hecke waarvan Angnes, Lieven en Joanne Teresia Dhondt. 3x : Lieven 19j. en Joanne Monnaers 21j. V. Christoffel Hutsebaut van weths weghe. 17.1.1737 26. st. Marianne de Sutter Ra be.t 27. 12. 1736 Hd. Pieter Vandenneste K. Joanne Marie 12j., Jooris Anthone 3j. en V. Joannes Vandenneste 17 •1•1737

fa Denys bij Marie Welvaert

+ Lov.

T

fs Pieter Jan Fr-ans 10j., Marie Catharine 5j. Pieter Joannes lOm. oom pat. en Joannes de Sutter mat.

27,' St. Janneken Goethals fa Jan + Everg. Belsele 4:9.1736 Hd. Philippe Neyt fs 1aureyns K. Laureys 19j., Lieven 15j., Joanne 17j., Li.vyn e 14j. en Catherine 7j. V. Jacobus Acke x Tanneken Goethals fa Jan oom. 14.2.1737

28. Rek. door Lauwereyns

Seghers als voogd over Jacobe, Caroline, Guillj_elmus en Joannes Reyniers filij Jans bij Elisabeth Stockman. NB. Caroline Reyniers x met Joannes Vereecken Hiaeentus Rombaut x Livyne Reyniers 14.3.1737

29. Verkaveling tussen: - Jan de Buek fs Pieter - De kinderen van Janneken de Buek bij Xstoffel de Cuyper met naeme : Jan 17j., Janneken 16j. en Livyne 14j. - Jan Verbiest x Joanne de Buck fa Joos fs Pieter - Christoffel van Veirdeghem x 1ivyne de Buek fa Petrus ten sterfhuis van Jaquemyntien van Speybrouek leste huysvrouw van Jan Vande Velde,te voren van Pieter de Buek. 1l+-3.1737 30. Rek. door Lievinus Coequyt baljuw en stoekhouder ven Vin~. pIs ontvanger van de venditie gehouden voor de armen van Vinderhoute op 23.1.1738 ten verzoeke van Mr. Pastoor en a.rmenmeester. 1 1 • 12. 1738


31. St. Nar t e BraS8eut.'.~ .+ 23.9.1735 Hd. Lieven de Ruddere K. Emanuel 10j. en Joanne Marie 5j. V. Jan van Speybrouck burgemeester. 13. 11•1738 32. St. Jaecquemyntien Verleye fa Petrus + Vind. 4.5.1737 wed. van Jan Vande Putte (lx) Hd. Jacobus Slock (2x) K. t x Pieter 9j. 2x : Jan Frans 3j., en een dochterken naer 't overlijden van zijn moeder geboren en gedoopt en corts daernaer overleden. V. Frans Verleye fs Pieter voorn. 20.2.1738 33. st. Janneken Bauwens + Waa Voorde 6.11.1737 wed. van Jan Versluys fs Guilliaeme (lx) Hd. Jan Welvaert fa Christoffel (2x) K. 1x : Pieter Neyt x Anne Versluys 2x : Marie Joanne 21j, Christoffel 19j. en Judocus 15j. V. Jan Versluys mat. en Jooris Welvaert pat. 20.2.1738 34. st. Jan de Ruyttere fs Frans + 15.11.1738 wedn. van Livyne Deameele (lx) He. Tanneken de Vreese (2x) K. t x Marie 2x Andries 9j., Lieven 7j., Judocus 6j., Gilli8 5j. en Petrus 3j. (nu onlangs overleden) V. Jooris de Ruytere 6.5.1739 35. st. Christoffel de Coeyere + Lov 6.3.1739 He. Joanne Verschelde fa Frans K. Anne Marie 9j. en Pieter 2j. V. Joos de Coeijere 11 .6.1739 36. St. Janneken van Haemerbeke fa Andries + Drongen Noorthaut 4.1 •1739 wed. van Joos Steyaert (2x) Hd. AdrLaen Verbeke fa Jooris bij Tanneken Cornelis K. 2x Joosyhtien Steyaert wed. van Pieter Pijnaert 3x : Pieter Coppens fs Jan, x Martyntien Verbeke Pieter Armée x Marie Anna Verbeke Pieter 23j. en Monica Verbeke 21j. V. Gillis Moentiens cosijn mat. 25.6.1739 37. st. Guilliaeme Martens fs Jan + Lov , 18.5.1739 He. Livine de Waele K. Livine 5j. V. Jan Martens oom pat. en Lieven de Brauwer oom mat. 25.6.1739


-

136 -

38. st. Cornelia Claeys + Lov. Oostvelt 23.8.1739 Hd. Lieven Nuyt K. Joannes 18j., Joanne 15j. en Catarina 6j. V. Pieter de Neve 8 •1 1 • 1 739

Bundel 1.

78

(1740-1744)

st. Tanneken Welvaert fa Jooris + Lov. Oostvelt Hd. Jan Martens fs Jan K. Joanne 5j., Judoca 2j. en Yranchoys 5m. V. Lieven de Graeve fs Lieven 23. 11 .1740

1.6.1740

2. Rek. door Laurs Seghers als voogd over Guillielmus en JQannes Reyniers kinderen van Jan bij Elisabeth Stockman. 14':7. 1740 3. Rek. door Carel van Hulle greffier deser heerelickhede en leguester ten sterfhuis van Sr. Jooris de Bourdere + Vind. aug. 1736, die Hd. was ten sterfhuis van Pietronelle Standaert. 16.5.1741 4. st. Joosyntien Van Heirseele + 22.5.1741 Hd. Lieven Dhont K. Pieter '4j., Joannes 13j., Xstoffel 7j., Joanne 9j. en Pieternelle 1j.6m. V. Pieter van Heirseele broer van de overl. 1 Lh 9. 1741 5. Rek. door Lieven Co cquyt baljuw als on t vang e.r van de venditie van 31.7.1738 uit regardt van de prochie. 18.5.1741 6. Rek. door Pieter van Wassenhove ontvanger van Vind., over de ontvangsten van de venditie uit regardt vande prochie meersschen van maijgars van het jaar 1740. 23.5. 1741 7. Rek. door Livinus Cocquyt, baljuw, als ontvanger van de venditie int regart van de prochie meersschen van maijgars vpn den jare 1739, gehouden op 9.7.1739. 18.5.1741 8. st, Jan de Meester fs Jooris + Lov. Oostvelt augst. 1742 He. Livyne de Suttere ghewonnen bij Joosyntien Willems. K. Judoca 20j., Anne 15j., Livyne 13j., Petronelle 10j., Catharine 7j. en Joanne 5j. V. Christiaen de Suttere oom mat. en Jan de Meestere oom pat. 1O. 11 •1742


'>c.' ,

137 -

9 •. St. Lieven Haemelynck wedti. van Joosyritien Hutsebaut He. Anne Criel K. 1x : Jan syn selfs bij huwelijk, Livyne 23j. en Isabelle 18j. . 2x: Dominicus 11j. V. Joos Hutsebaut mat. en Christiaen Haemelynck pat. 20. 12. 1742 10. Project van staat ten sterfhuis van Jan Baetsleer + Belsele 25.5.1742. He. Joanne Hebberecht. 11. st. Bertel Legaert + Vind. 4.9.1741 He. Joosyntien Batseleer K. Frans 21j., Jacobus 14j. en Livyne haer selfs. V. Christoffel Legaert 15.2.1742 12. st. Jan Martens fs Jan + Lov , Oostvelt 7.8.1741 wedn. van Tanneken Welvaert fa Jooris (-+1.6.1740) " K. Joanne 7j ., Judo ca 4j., en Franchois 2j. , V. Pieter Welvaert fs Lieven en Lieven de Graeve mat. 1.2.1742 13. Augm. omme de twee minderj. kinderen van wijlen C6rnelia Claeys verwekt bij Lieven Neyt, over de successie bij het overlijden van Gi11is Claeys en Marie Seghers hun grootvader en grootmoeder ma t , . V. Pieter de Meve oom causa uxoris mat. 27.6.1742 14.'st. Franchoys de Reycke + Vind. 11.7.1741 He. Jacquemyntien Maenhaut K. Nartinus 2j. en Marie Pieternel1e geboren na het overlijden van haar vader. V. Lieven de Reijcke vader van de overl. 27.6.1742 15. st. Philippe VerguIt + Lov. 3.4.1742 He. Catharine Martens fa Jan K. Joannes en Pieter V. Eers. Carel VerguIt fs Jan oom pat. 14.6.1742 16. st. Guilliaeme Galens fs Joos st. Joosyntien Vermeulen fa Adriaen ZlJn huisvrouw. beide + Lov. " t 'Waelbrughs....ken" 1741 K. Adriaen, Joosyntien, Carel, Joanne en :Anne. V. Marten Galêns oom pat. en Pieter Vermeulen oom mat. 14.6.1742 17. St. Gillis van Hecke fs Jan bij Petronelle de Schlèrdere + ')i\Everg. Belsele 8.1.1742 He. Narie Anne Welvaert fa Joannes K. Joannes Baptiste 3j. en Joanne Marie 1j. V. Joannes Van Hecke oom pat. 12.4. 1742


.~ 138 ..

18. Project ten sterfhuis van Dhr. Lievinus Cocquyt in syn leven ~ailliu van Vinderhoute overl. 6.4.1743. He. Jo Francoise Vander Stelt K. Frans 17j., Isabelle Tresia 14j., Joannes 13j., Caro1ine 8j., Benedictus 2j. en Bernardus 5m. V. Jan Goddeyn x Livyne Cocquyt. 2.7.1743 19. St. Joanne De Weirt fa Jan + Drongen Noorthou t 10.3.1743 Hd. Pieter Verbeke K. Joannes Francies lm. V. Jan de Weirt vader overl. 25.4.1743 20. st. Marie Cocquyt fa Pieter + Drongen 20.5.1743 Hd. Jan Waldack fs Petrus K. Marie Joanne 5j. en Pieternelle 9m. V. Martinus de Weirt sWaeger van de overl. 10.10.1743 21. st. Janneken Van Hecke + Vind. 16.3.1743 wed. van Jan Beirnaert fs Gi11i8 K. Jacobus, Christiaen en Frans hun selfs, Lieven 20j., Pieter 18j., Chriètina 26j., Isabel1e 22j. V. Meester Christoffel Heynssens pat. en Jan van Hecke mat. 25.4.1743 22. st. Christoffel Hutsebaut + Everg. Belsele 15.4.1742 He. Margriete Grootaert K. Jooris 16j., Lieven Criel x Joosyntien, Jan Buysse x Joanne, Catharine 19j. en Isabelle innocente 22j. V. Joos Hutsebaut broer Van de overl. 17.1.1743 23. Rek. door Pieter van Wassenhove over zlJn ontvangsten van de ver-ko opyn ghe vande garsijnghen der prochie van heit jaar 1742. 27.6.1743 24. Idem als lias 23 - jaar 1741 25. st. Jan Claeijs + Vind. 4.6.1742 wedn. van Jenne Pieters (lx) He. Livyne Praet (2x) nu gehuwd met Lieven Provost. K. 1x : Lieven 20j., Petrus 15j., Frans 12j. 2x : Jacobus 3j. V. Bavo Cornelis. 28.3.1743 26. St. Pieternelle Waldack fa Lieven + Everg. Belsele 5.9.1743 Hd. Jooris Batsleer fs Xstoffel K. Lieven 16j., Judocus 9j., Jacobus Martinus. 8j., Isabelle 13j., Joanne Franchoise 7j. en Livyne 5j. V. Jooris Waldack broer van de overl. 23.10.1743


_':,:. 13m ~..,. . .7

._

.

27. Augm. ten sterfhuis van Joosyntien van Lovendeghem fa Pieter et Janneken de Hulder + Somergem "Haeghe" 1.4.1743 Hd. Judocus Vande Velde fs Petrus (2x) wed. van Jaspart Derijcke (lX) K. 1x : Petrus, Pietronelle en Joanne Marie de Rijcke V. Petrus Crois pat. en Joos van Lovendeghem mat.

8.4.1744 28. st. Christo ffel van Hecke fs Guilliaeme + Somergem;;7;>: Hulsemstraetien heerel. van Ronsele 1744 ".,. wedn , van Anne Pauwels fa Seger K. Pieter, Joannes, Guilliaeme en Anne hun selfs en Francies 24j. . V. Bauduyn Claeys en Pieter de Heir

5. 11 •1744 29. St. Livine de Deckere fa Jooris bij Livine Waldack + Everg. Belsele 29.10.1743 wed. van Geeraert Criel K. Anne Marie 17j., Pieternelle 10j., Anne 7j. en Joanne

5j. V. Pieter Laroij pat.

12.3.1744 30. Rek. door Martinus Charles van Hulle stockhauder der heerel. als ontvanger van de verkoping der maeijghersch van Vinderhoute ten jare 1743.

4.5.1744 31. Rek. als hierboven lias 30.

32. st. Marie Anne Verhegghe fa Jan

+ Everg. Belsele 17.9.1743 Hd. Jan van Hecke K. Lieven 7j., Christoffel 4j., Joanne 12j. en Livyne Marie 5m. V. Jan Verhegghe vader van de overl.

30.1.1744 33. Declaratie ten sterfhuis van Jooryntien Clays fa Geeraert + Everg. Belsele 28.6.1729 Hd. Frans van Kerckvoorde fs Jacques. K. twee V. Jooris Groodtha.ert mat. en Pieter Van Kerckvoorde pat , NB. Lieven de Muynck X Elisabeth Kesels, wed. van wijlen Franchies van Kerckvoorde sweesens vader die + Doornsele

28. 11 •1741 23.4.1744 34. st. Joos van Breuseghem

+ Vind. 6.8.1742 He. Anne Marie de Pauw K. Lieven 8j. en Thomaes 4j. V. Lieven van Breuseghem fs Paulus broer van de overl.

17. 12. 1744 35:; Rek. door Pieter Van Kerckvoorde fs Jacques als voogd over de twee kinderen van wijlen Francies van Kerckvoorde verwekt bij Jooryntien .Clays, tsynen eerste huwelijk.

19. 11 •1744


_

,'1~ ..

1··40· ";

-

36. st. Jan Debbaut fs Gillis + Everg. Belsele 16.12.1743 He. Marie Grimmynck fa Christiaen K. Joannes 20j., Jacobus 12j., Seger 9j., Pieter 7j., Marie Anne 22j., Joannes 16j., Pieternelle 13j. V. Pieter Debbaut broer van de overl. 18.2.1744 37. st. Jacobus Baelen fs Jan + Somergem op dheerl. Van Briaerde in Hoetsele 28.5.1742 He. -Ioanne Vrient fs Arnaut (hertrouwde Jacobus Wille) K. Francies 8j., Judocus Franeies 3j. versmoord na de dood van zijn vader, Pietronelle 7j. en Joanne 4j. V. Petrus Willems 19.2.1744

Bundel 79

(1745- 1746)

1. Augm. omme Francois van Recke minderj. zoon van Christoffel bij Anna Pauwel.a,van de successie bij het f' van Anna van Heeke + Somergem 1745, zijn zuster. V. Pieter van Hecke ::.oudstebroer van de overl. en Jan van Recke ook broer van de overl. 6.12.1745 2. Rek. door Pieter Welvaert fs Lieven als voogd over de drie wezen van Jan Martens fs Jan en van Tanneken Welvaert. NB. Joanne, een van de drie wezen, overladen. 29. 12.1745

3. Rek. door Pieter Welvaert fs Lieven als voogd over Livine Martens enig kind van Guilliaeme bij Livine de Waele. 29.12.1745

4. Rek. door Martinus Eharles Van Hulle als stockhouder van de venditie van 16.7.1744 van de garsynghen van de prochie van Vinderhoute. 13.5.1745 5. Rek. als hierboven lias 4. 6. Staat ende specificatie Van de commeren, ende schulden als lasten Van het jaar 1744 der prochie van Vinderhoute. 14.6.1745 7. st. Livine de Voghelaere fa Jan bij Isabelle van Maldeghem + Vinderhoute 7.10.1744 wed. van Lieven van Renterghem (lx) Hd. Christoffel Blanchard fs Joos (2x) K. lx Guilliaeme van Renterghem 11j. 2x : Joanne Marie (volgens geboorte akte Vind. blz. 376 Marie Josepha 0 20.5.1737) 7j.6m., Isabelle 5j. en Anne Livyne 5 weken


-!.•

v.

l41 -

Adriaen Van Renterghem fs Jan oom mat. 21.1.1745

pat. en Carel de Vogelaere

8. st. Jooryntien Roosemont fa Pieter + Ronsele straete 3.3.1746 Hd. Christoffel Wille fs Jooris. K. Jooris 6j. en Jacobe 5j. V. Franeies Roosemont oom. 14.7. 1746

inde Ronsel-

9. Rek. door Siet(r Fr ancoä s van Waesberge de goederen van Marten van Heeke fs NB. Jnannes Dhooge x Anne Marie van Joannes van Hecke fs Marten Joannes de Reu x Harie Anne van Petrus van Geyste (Heyste) half Hecke. 31 .3. 1746

als eurateur over Marten tot RonseIe. Hecke

Hecke broer van Marten van

10. st. Joanne de Tollenaer€' fa Jan bij Susanne de Buyttere + Lov. Rabbot 20.10.1745 Hd. Joannes Gaelens fa Pieter 'rÇ'.~' Pieter Joannes 1 4j ., Harie Christine 12j ., Pi.e t er-neLke Colomba 7j. en Isabelle 2j. V. Livinus de Tollenaere oom mat. 21.4.1746 11. st. rsabelle de Wevere fa Jan bij Tanneken + Everg. Belsele 21.3.1745 Hd. Jan Willems fs Marten K. Livine 3j. V. Jan de Wevere grootvader mat. 27.1.1746

Criel

12. Rek. door Laurs Seghers als voogd over Guillielmus en Joannes Reyniers kinderen van Jan bij Elisabeth Stoekman. 21 .4.1746 1.3. st. Pieter Braeekman fs Adriaen + Everg. Belsele 5.12.1745 wedn. van Jaequemyntien van Kerckvoorde (lx) He. Janneken Vande Putte (2x) K. 1x Pieter Braeekman, Elisabeth Br aeckman x Jan Vande Velde. 2x : Joannes Rogiers x Pieternelle Braeekman, Joanne innocente weese 26j. V. Pieter Braeekman pat. 10.3.1746 14. st. Christoffel de Roose fs Anthone + Somerghem Hoetsele juni 1746, zonder lichamelijke hoors. He. Marie Bauwens fa Joos Apparente hoirs : broer en zuster van de overl. Pieter de Roose en Frans de Geettere x Pieternelle de Hoose. 24.6.1746


15. St. Jan Van H"ecke + Ever-g, Belsele 20.10.1746 wedn. Janneken van 'Damme (j x) wedn. Marie Anne Verhegghe fa Jan (2x) He. Livijne Beelaert fa Jacobus (3x) K. 1x : Pieter 23j. 6m. en Francais 21j. 2x : Lieven 10j. (+ 22.1.1747), Christoffel 8j. en Joanne 15j. 3x : Marie Anne 16m. V. Lieven Haegheman overalle wezen, Jaques de Pauw oom mat. over de kinderen uit het eerste huwelijk en Jan Verhegghe grootvader mat. over de kinderen uit het tweede huwelijk. 9.2.1747 .16. Rek. door Martinus Charles van Rulle als stockhauder der venditie van juli 1745 vande grasinghen der prochie van Vinderhoute. 13.6. 17~-6 17. Iden als hierboven lias 16. 18. Onderrek. tussen Judocus Goethals fs Joos bij Anne van Hecke verkoper van een hofstede binnen Oostwinkel (contr~ct van 22.1.1746) ende Carel van Hulle als greffier van Jo Juan Josephus Walckiers heere van de prochie en Heerelichede van Oostwinkel. 1.3. 1746 19. st. Christiaen Bouters + Everg. Belsele 5.2.1746 He. Marie Franchoyse Dobbelaere K. Marie Jacoba 15m. en Jan Frana 4 weken. V. Pieter Frans Bouters. 21.4.1746 20. st. Francois Steyaert fs Christoffel bij Joosyntien de Reytere + Everg. Belsele 22.2.1746 He. Anna Callaert fà .'Jan bij Magdalena Martens. K. Judocus 18j., Christoffel 15j., Joannes 12j. V. Jan steyaert fs Xstoffel, broer van de overl. 16.6.1746 21. st. Jan Lippens fs Pieter + Everg. Belsele "Biesen" 19.4.1746 He. Tanneken Ver Eecke K. Marianne 3 weken V. Pieter Lippens grootvader 6. 1o, 1746 22. Rek. door Pieter Laroy als voogd pat. over de vier wezen van Geeraert Criel verwekt¡ bij Livyne de Deckere + Everg. BelseIe, sedert st. ten sterfhuis van Livyne de Deckere. 15.12.1746


-:143 Bundel 80

(1747-1749)

1. Rek. door Martinus Charles Van Rulle stockhauder Van de verkoping van maeygersch ten gage 30.6.1746. 17.4.1747 2. Tweede rek. door Franchois Gaelens fs Mattheus als voogd

over Marie Catharine Gaelens ook fa Mattheus bij Isabelle Neyt. 6.7.1747 3. Augm , door Sr. Pieter van Wassenhove als vader over Ferdinandus Ernestus van Wassenhove ende Dominicus Ftanciscus kinderen vs.rwekt in zijn eerste ht\welijk met Jo l\ngeline Ph~lippine Isabell~ de Raht fa Jo Ernest Daniel sone van Jo Richard de Rah.t,in zijn leven hooghebailliu der stede van Ronse ende van vrouw Mari~ Vander Perre. Suc~essie ~ij het o!erlijdep van Jo Isabelle Florentina AIll.xanderl.nade RaĂŽ!};.t fa Jo Ernestus sweesens ma tante mat. + Gent 10.9.1746 Roors : - voorn. wezen tot 1/2 - Jor Guillielmus Baltazar de Rat.s'overl. broeder. 6.7.1747 .','

4. Liquidatie omme de wed. en hoirs ten sterfhuis van Jan Van Reeke tot Belsele (st. van 26.1.1747) 9.2.1747

5. Augm~ ten sterfhuis van Franchois Steyaert fs Christoffel, gemaakt door Anna Callaert fa Jan als He. en gehuwd met Joannes van Vlaenderen fs Andries. K. Judocus, Christoffel en Joannes Steyaert minderj. kinderen van Francois bij Anna Callaert (zie bundel 79 lias 20) V. Jan Steyaert fs Christoffel voorn. als oom. 4.5.1747

6. Men veylt te coopen Van wegen: Joanne Semortier wed. van Bertholomeus van Cothem, tevoreri wedn. van Catharina Laket - Kinderen en kindskinderen van Bertholomeus van Cothem in zijn eerste huwelijk bij Catharina Laket : Joannes en Lievinus Van Cothem, Jan Francois en Pieternelle Van Cothem nog minderj. V. Joannes Van Cothem voorn. De twee minderj. kinderen Van Jan de Smet verwekt bij wijlen Relena van Cothem. - Kinderen van Ber%holomeus Van Cothem gewonnen bij Joanne Semortier in zijn tweede huwelijk : Catharina, Angeline, Mattheus en Marie Therese van Cotthem. 21.10.1748

7. Rek. door Carel van Rulle bailliu van Vind. over het sterfh. vanĂĄjn zoon Martinus Carlo in zijn leven bailliu en stockhauder der voorschr. prochie van Vind. Verkoping van maeygeirssen op 20.7.1747. 22.2.1748


8. Augm , omme Guillia.eme van Renterghem fs Lieven bij Lievyee de Vogelaere (in haar eerste huwelijk) fa Jan bij IsabelIe V8.nMaldegem en omme Marie Josepha en Joanne Isabelle Blanchard fa Christo,fifelbij Lievyne de Vogelaere (in haar-tweede huwelijk; bij het overlijden van Joanne ~an Maldegem fa Marten + geestelijke dochter en aude moeye + Hansbeke maart 1748. V. Christoffel Blanchard over leste bedde, en Adriaen van Renterghem tot Wondelgem oom pat over de eerste be dde , 17.10.1748 9. st. Joanne Acke fa Jan + Vind. 6.6.1747 Hd. Emanuel Vanden Abeele fs Petrus officier deser prochie, te vooren wedn. van Anna Marie Van Vlaenderen. K. Lieven 23j., Norbertus l7j., Jan Francies 8j. en Adriaen 5j., Isabelle 14j~ V. Petrus de Reu fs Jan tot Sleidinge (swaeger vanden overI.) x met Angeline Acke. 5.9.1748 10. St. Lieven de Meester fs Charles bij Petronelle Goossens + Everg. BeIseIe 27.10.1746 He. Marie Vande Velde fa Pieter K. Pieter 4j. V. FrRncies van Kerckvoorde x Petronelle de Meester fa Charles voorn. oom pat. 12.1.1747 11. St. Lieven Verbeke fs Petrus + Everg. Belsele 9.12."746 He. Livyne Hebberecht fa Joos K. Jan 8j., Lieven 4j., .Joann e 11j. en Anne 6j. V. Pieter Verbeke fs Pieter 23 • .3.1747 12. st. Joanne de Cuyper fa Carel + Everg. Belsele 4.11.1747 Hd. Joannes Vander Perre fs Jaecques. K. Jaèobus 25j. syn selfs tot Everg., Andries Batsleer x Catherine Vander Perre tot Everg., Judoca 22j., Joanne 18j. en Marianne 14j. V. Christoffel de Cuyper fs Carel. 2.5.1748 1.3.st. Anna Marie Stevens fa Jan Baptiste bij Joanne Stuur + Vind. ten huyse van haeren schoonvader Charles Vanden Steene (schepenen) 24.9.1748 Hd. Judocus Vanden Steene fs Charles bij Marie de Keukelaere K. Marie Caroline 2j. V. Jan Baptista Stevens grootvader 12. 12.1748 14. st. Jan Willems ghewonnen bij Elisabeth Goethals + Everg. Belsele 11.2.1748 wedn. van Isabelle de Wevere (lx) He. Marie Caroline Welvaert fa Joannes (2x) K. t x Livine 6j. 2x : Joannes Baptiste 16m. en het kind ofte kinderen daervan de He. jeghenwoordig is bevrucht.


..... 1¡45

:;.' ."

v

',l',

,'

,

.'

_

..

V. Jan de Wevere grootvader mat. over de kinderen van het eerste huwelijke en Marten Rebere alfbroer van de overl. voogd pat. "ovee alle wezen. NB. Joannes Welvaert tot Keure Lovendeg~m. 16.5. 1748 15. St. Brigitte Snauwaert fa Jan + Drongen "Luchter", op de heerl. van Vinderhaute propriteyt van dheer ende meester Petrus van Laerebeke advocaat vande raede van Vlaenderen, 25.1.1748 Hd. Livinus Cocquyt fs Andries K. Andries 7j., Francies 55., Marie Anne 3j. en Pieternelle 7 rn. V. Gillis Snauwaert fs Jan oom. _3. 10.1748 16. St. Marie Secaet fa Pieter + Vind. Hd. Jan Saey fs Niclaeijs K. Marie 17j. en Joanne 15j. V. Jan Secaet 5.9.1748 17. Zie hierboven

5.6.1746

lias 15

18. Rek. door Adrioen van Renterghem als oom en voogd over Guilliaeme van Renterghem fs Lieven i1].zijn tweede huwelijk gewonnen bij Livine de Voghelaere fa Jan 17.10.1748

19. Rek. door Jan Roosemont over Adriaen, Judoca van Carel Roosemont Adriaen lestt overl. V. Pieter Vermeulen 1 1 .7. 1748

fs Joos tot Oostwinkel als voogd Jacoba en Jeanne Roosemont kinderen ende Wijlen Magdalena Vermeulen fa huysvr. van Judocus Grijp. fs Adriaen mat.

20. Rek. door Carèl van Hulle bailliu en st ockhaude.r over de venditie ten verzoeke van de hoirs van Pieternelle Geyssens lest wed. van Pieter Zagers en te voren van Geeaert Lantsgrave + Hansbeke "Kerckwijk" heerl. Vind. 16.7.1749 16.9.1749 21. St. Janneken de Meyere fa Jan + Vind. 23.3.1747 Hd. Jan Claeijs fs Fr-ansoy s K. Jan 24j., Frans 21j., Lieven 18j., Pieter 13j., Martinus 12j. en Joanne 6j. V. Lieven de Heyere broer'van de overl. 31 .10. 1748 22. st. Joosyntien vande Woustyne fa Marten bij Anna de Baets + EVerg. Belsele 1748 Hd. Jan Waldack fs Lieven et Lievyne Criel audt burgemee~ter van BelzeeIe. K. Pieter syn selfs 25j" Lieven Vande Voorde x Joanne, Anna Marie haer selfs 2.?j., Pieternelle 23j., Norbertus Judocus 19j., Angeline 17j., Jooris 15j., Jan Baptiste 12j. V. Jan Vande Woestyne tot Sleidinge Sinte Baefs. 4.6.1749


s; 146 23. st. Francois Galens fs Mattheus et Pieternelle de Vreese + Vind. 31.3.1749 He. Marie Elizabeth Heynssens fa Christoffel et Jacoba Beernaert. K. Jan Francois 15j., Christianus 9j., Lievina Judoca 4j. en Joanne Pieternelle 6m. (geboren na de doo d. van haar vader) . V. Jacobus Geirnaert tot Vind. x met Marie Franchoise Galens Buster van de overl. en Christiaen Heynssens cost~r van Vind. 1 1 .1 2. 1749 21+- st. Jan Blanchard fs .Icos + Vind. 22.4.1746 He. Joanne Marie van Speybroeck fa Jan K. Jan Francois 10j.,Mattheus Beirnardus 4j., Isabelle 17j. Joanne Marie 13j., Caroline l1j. en Marie Judoca 4j. V. Christoffel Blanchard broer van de overl. NB. Jan Van Speybroeck voorni burgemeester deser prochie en heerl. van Vind. 3.7.1749 25. st. Jan Steyaert fs Christoffel et Joosyntien de Ruytere onbedegen + Everg. Belsele 4.6.1749 Hoirs : Judocus, Christoffel en Joannes Steyaert kinderen van Franchois bij Anna Callaert, welke Francais broer was van volle bedde van de overl. Joannes Van Vlaenderen x Anna Callaert voorn. 2.10.1749 26 •. Pt. Joannes

de Rudder fs Xstof + Somergem 25.2.1749 Tollens fa Jan <K. Jan Ba p t i s t e 7j., Franc:Les 2j. en Har-Le Lievyne 5j. V. Jan Herweghe 10.9.1749

~,He.Pieternelle

27. st. Lieven de Rooee fs Geeraert et Marie van Cotthem + Vind. april 1749 He. Marie de Jaegher fa Jooris K. Geeraert Snoeck x Joanne de Roose en Marianne 18j. V. Thomas de Roose fs Gheeraert tot Vind. oom pat. en Geeraert Snoeck voorn. NB. Jan Snoeck tot Wandelgem enGeeraert Snoeck tot Vind. beide kinderen van Fieter. 3.7.1749


iS 11,'7" ..

Bundel 81

;

.~

_

(1750-1752)

1. Rek. door Carel van HUlle,bailiiu,van de verkoping van 22.4.1748, van het gras vanden Leybaerme binnen Vind. 29. 10. 1750 2. Rek. door Judocus Galens fs Marten tot Lov. , i.p.v. wijlen Marten Galens, voogd over de vijf kinderen van wijlen Guilliame Galens fs Joos, gewonnen bij Joosyntien Vermeulen fa Adriaen met naeme :Adriaen, Joosyntien, Carel, Joanne en Anna Gal en s • Nog in leven n Adriaen sedert twee jaar vertrokken naar Indië, J ,osyntien en Joanne Marie Galens. 25.6.175Ö"

3. Rek. door Jan de Wever fs Pieter en Martinus

Rebure fs Rogier als voogden over de minderj. weze van Jan Willems in zijn eerste huwelijk bij Isabelle de Wever, met naeme Livyne Martina. 13.5.1751

4. Liquidatie

tussen Christoffel en Jacobus Blanchard Jan West x Joosyntien Blanchard Joanne Marie van Speybroeck wed. van Jan Blancruard waarvan vijf minderj. kinderen. Allen kinderen van Joos Blanchard en van Janneken Teirlynck. 1.7.1751

5. Rek.

door Pieter Welvaert fs Lieven als voogd over Livine Martens fa Guille bij Livyne de Waels. 1.4.1751

6. Rek. door Carel van Hulle bailliu, als ontvanger Van de venditie ten verzoeke van de kinderen en hoirs ten sterfhuis van Janneken Bauwens wed. van Adriaen Vermeulen + Lov , 18. 1 1 • 1751 17.8.1756

7. Rek. door Pieter Welvaert

fs Lieven als voogd over de twoo wezen van Jan Martens fs Jan ende van Tanneken Welvaert fa Jooris. NB. Lieven de Grave fs Lieven, x met Susanne Martens fa Jooris tot Drongen heerl. Vind. 1 .l~.1751

8. Rek. door Judocus

Galens i.p.v. wijlen zijnvvader wijlen Guilliaeme Galens fa Adriaen. Wezen : Adriaen sedert 4 .Pieter Van Renterghem en 13.5. 1752

9.

fs Harten tot Lov. als voogd over de 3 wezen van 5, van fs Joos, ende Joosyntien Vermeulen jaar naar Indi~n, Joosyntien Joanne Mari eGalens.

x

.Augm , door Judocus Vanden Steene fs Charles als v ade r-.en voogd over zijn kind Marie Caroline verwekt bij wijlen Anna Marie Stevens fa Jan Baptiste bij Joanne Stuer; Joanne Stuer + ste Maria Leerne 27.10.1750 13.4.1752


- 148 .... 10. st. Angeline van Speybrouck fa Jan bij .Iacquemyn t Len Philips + Vind. 29.8.1749 Hd. Christoffel Blanch~rd fs Carel bij Joosyntien de Leersnijder K. Joanne Marie 2j. V. Jan van Speybrouck fs Lieven tot Vind, grootvader en Gud-burgemeester van Vind. 23.7.1750 11. St. Lieven Neyt fs Laureyns bij Pieternel1e de Clercq thEieren tweede huwelijk) sonder descendenten + Vind. 29.4.1749 He. Marie Francoise de Grave fa Gillis alsnu hertrouwd met Judocus Vande Velde. Hoors : Vaderlijke zijde : de zes wezen van wijlen Pieter Neyt fs Laureyns et Pieternelle de Clercq uniquen eyghen broeder van de ov er L, Moederlijke zijde : Jan en Geeraert Saey fs Niclaeys verwekt bij Pieternelle de Clercq in haar eerste huweli~ beide alve broeders van de overl~ V. Fieter Neyt tot Sleidinge naesten bestaenden apparenten deelvoogd. 12.3.1750 12. st. Martinus MeuJ:èwaeter fs Lieven et Francoise Neyt + Everg. BeIseIe 6.1.1750 He. Pieternelle de Wilde fa Pieter bij Elizabeth van Vooren K. Petrus 5j. en Joannes Francois 2j. V. Jan Meulewaeter tot Everg. broer van de overl. NB. Pieter de Wilde fs Lieven tot Everg. 26.2.1750 13. St. Pieter COFielle fs Jooris bij Joosyntien Bekaert + Vind. 20.12.1748 He. Pieternelle Coene fa Lieven bij Lievyne de Kesel K. Pieter 6j., Marianne 15j., 'I'homas 13j., Catharina 11 j., Judocus 9j., Philippe 5j. en Isabelle Corielle 3j. V. 8il1is Dossche tot Eecke als rechtsweer en apparenten deelvoogd. 24.12.1750 11+.

staat en specificatie jaar 1749. 1 1 .5. 1750

van de prochie van Vind. van het

15. st. Pieter Plasschaert fs MartĂŤn bij Christoffelyntien Lippens + Everg. Belsele 10.2.1750 He. JOanne Slock fa Christoffel bij Anna Velleman K. Anna Marie lOm. V. Christoffel Plasschaert broer van de overl. tot BelseIe. 27.5.1750 16. st. Lievyne van Hecke fa Christoffe1 bij Lievyne Stommelynck + jonge dochter Everg. Belsele 19.3.1751 Hoars : 113 : Lieven Haeghman x Janneken van Recke 1/3 : Joos Roeges x Tanneken van Hecke


-

11+9 -

1/3

De vijf kinderen van wijlen Jan van Hecke in 1x met wijlen Janneken van Damme 2x : met wijlen Marianne Verhegghe 3x : met Lievyne Beelaert K. 1x : Pieter syn selfs, Francois blinden overjarigen jongman V. Lieven Haeghman pat. en Jacques de Pauw tot Oostacker mat. K. 2x :Jan Goethals x Janne Van Recke , Christoffel van Recke lamme onderj. weze. V. Jan Verhegghe tot Baerle K. 3x : Marianne van Recke V. Jacobus Acke x Lievyne Beelaert voorn. 17.5.1751 17. Liquidatie tussen: Lieven, Joannes en Louis van Speybrouck, Joanne Marie van Speybrouck wed. van Pieter Vermeire en te voren van Jan Blanchard. Anthone de Reu x Pieternelle van Speybrouck, Christoffel Blanchard fs Carel als vader en voogd over Joanne Harie, verwekt bij Wijlen Angeline van Speybrouck. Elk tot 1/6 hooftstaecke ten sterfhuis van Jan van Speybrouck fs Lieven, en van Jacquemyntien Philips b~i.d.e + Vind. 29.7. 1751 18. st. Joosyntien Verdeghem fa Jacques bij Lievyne van Hoorebeke + Vind. 29.10.1750 Hd. Pieter de Schuyter fs A lexander et Lievyne Bl.anch ar d , K. Lievyne 27m. V. Norbertus van Hoorebeke fs Charles tot Drongen. NB. Alexander de Schuyter fs Ntclaeijs tot Vind. 17.6.1751 19. st. Petronelle Hortier fa Frans bij Elizabeth + Everg. Beisele 14.1.1751 Hd. Joannes de Beir fs Pieter K. Joanne Marie 4j. en Jooris 13m. V. Jooris Mortier. 29.4.1751

Criel

20. st. Lievyne van Renterghem fa Lieven + Vind. 30.6.1751 wed. van Jan Cocquijt fs Guilliaeme bij Joosyntien de Vos (lx) Hd. Jan Standaert fs Jooris et Margareta Van Nevel (2x) K. t x: Pieter Cocq uy t , Cornelis Verhaeghe x Goddelieve Cocquyt. V. Jan Van Renterghem fs Lieven, alven broeder van de overl. tot Loo Christi en Pieter Dellaert stifvader van de twee weesen van wijlen Marten Standaert. K. 2x : Jooris 25j., Jan syn selfs en Cornelis LivÂąnus Standaert 20j. De twee wezen van wijlen Marten Standaert voorn. verwekt bij Elisabeth De Sommer tot Loo Christi. 25.11.1751


.Wt15021. st. Pieternelle Verdeghem fs Christoffel bij Janneken Bijleve + Everg. Belsele 28.5.1752 Hd. Jan van Steenbeke fs Lieven et Loorintien Vermeire K. Lievyne 19j., Joannes 14j. en Lieven 7j. V. Jan Verdeghem broer van de overl. 27.7. 1752 22. St. Janneken Bauwens + Lov. Rab0t 17.10.1752 wed. van Adriaen Vander Meulen fs Jooris Hoors : Pi.e t er , Jan en Lieven Ver meu'len , Pieter van Renterghem x Joosyntien Gaelens over zijn s eLf s en als voogd n e f'f en a Pieter Vander Ne u Len over Joanne Marie Gaelens 19j., Adriaen Gaelens uytlantschen, gewonnen bij Joosyntien Vander Meulen. Frans Roosemont als voogd over de kinderen van Magdaleene Vander Meulen verwekt bij Carel Roosemont. Petrus van Renterghem fS.Jan tot Lov. als voogd over zijn minderj. swaeger en swaegerinne, kinderen van wijlen Guille Galens fs Joos, en van Joosyfirtien Vermeulen fa Adriaen, i.p.v. Judocus Galens fs Marten. NB. Jan van Rentergem is Frans tot Lov. vader van Pieter voor. Extractum ex registro baptizatorum Adrianum fs Guilielmi Galens et Judoca Vermeulen °10.5.1720. 13.7.1752 St. Joannes Roete fs Jan et Martintien Stalins + Drongen op de hofstede van joncheer Pieter Judocus van Laerebeke op de wijk van Luchteren heerl. van Vind. 29.1.1752 He. Anna Cornelia Van Vooren fa Lieven bij Marie de Wispelaere K. Lievinus 5j. en Joanne 3j. Bevrucht van een kind en drie maand naer s.'overledens don>d is verlost van het kind (Pieter), die maar enige dagen g~,~eefd heeft. 13.7.1752 24. st. Eersaemen Pieter Goethals fs Marten bij Marie de Meester + Everg. Belsele 18.4.1752 wedn. van Jacquemyntien Goethals fs Geeraert.(lx) He. Marie CorBelia de Craene fa Vindent bij Elizabeth Criel (2x) K. 1x : Jan Baptiste l1j., Isabelle 17j., Caroline 15j. Anna Marie 13j. V. Marten Goethals grootvader en Judocue Goethals fs -'~~eraért oom mat. K. 2x : Pieter 3j. en Martinus lj. NB. Judocus de Craene fs·Vincent tot Desteldonck broer van de He. 14·.9.1752

.-

.~

st. eers. Lieven De Rijcke fs Aernaut bij Tanneken Cocquijt + Burgemeester van Vind. 18.2.1752 He.-Marie van Speybroeck fa Lieven bij Janneken Batsleer. K. Jan, Pi8ter en Lieven de Rijcke hun selfs, de leste twee nog jonghmans, Pieter Willems x Lievyne de Rijcke, Jan Baptista~lant x Angeline de Rijcke, Mattheus Maen.haut tot Merendpee als grootvader en voogd van de twee minderj. kinderen van wijlen Jacquemyntien Maennaut in haar eerste huwelijk met wijlen Francies de Rijcke. 9.11.1752


;~ 151 -

26.·St. Jan Batsleer fs Christoffel bij Janneken Soetynck + Everg. Belsele 28.7.1752, versmoort in eenen watergracht gelegen op den noortcant van een partije lant genaemt den Deijnsen Bulck een weijnigh van synen huyse. He. Lievyne Claeys fs Hendricq et Joanne MariB Vanden Ber gb.e ,

K. Anna Harie 9j. V. Gil1is Batsleer broer van de overl. tot Sleidinge. NB. Andries Cocquyt fs Geeraerti,tot Gent, borge. 27. st. Adriaen Grijp fs Hercules + Everg , 8.9.1751 He. Livine Wijtijnck fa Jan K. Elisabeth 18j. en Therese 5j. V. Carel De Cuyper fs Jan x Jacobe Grijp oom en Jan Wytynck fs Jan tot Everg.,bGrge. 2.3.1752

Bundel 82

( 1753-1755)

1. st. Marie de $medt fa Jan + Everg. Belsele 5.1O.1752 Hd. Christoffel Geirnaert fs Jan et Petronelle de Groote K. Lieven 22j., Anna 19j., Judocus 15j., Pieternelle 13j. en Guilielmus 1Oj • ' . V~ Jan van Renterghem'fs Adriaen tot 'Mariakerke rechtsweix mat. 29.3.1753 2. st. Lievyne Verbeke fa Pieter bij Joanne Vande Codde + Everg. Beisele 3.6.1753 Hd. Joannes D'heere fs Jooris et Elisabeth Hutsebaut. K. Joachim 5.j. en LivLnu s Sm. (beide +) en Caroline 3j. V. Pieter Verbeke broer van de overl. tot Cluysen. 6.12.1753 3. st. Mattheus Galens fs Pieter bij Pieternelle De Sutter meester schipmaecker + Lov Rabot 22.8.1752 He. Caroline Hendricx fa Jooris et Adniane de Tol1enaere K. Jan Baptista l1j., Pieter Augustinus 2j., Marie Judoca 18j., Joanne Therese 15j. en Christina Regina 5j •. V. Jan Galens, meester schipmaecker binnen Lov. op het Rabot, broer van de overl. NB. Carel Claeijs stifvader van de He. 29.3.1753

4. st. Lieven Steyaert fs Jan bij Joosintien van Ackere Everg, Bel.aeLe 31.1.1753 He. Catharine de Greve fa Jan et Joanne de Metsenaere +


... 152-

J o ann e 25' -,< '")Z • J E',CODUS ' 20 J.. K-. J o ann e a 27 _ 'J., - J., [llaTle• (,_:;J., Christoffel 15j., Judoco 13j., Lievinus 10j. en Bernardûs 7j:V. Jan de Buek x Lievyne Steyaert, suster van de overl. 24.5.1753 5. st. Francois B'lan char-d fs Charles et Joosyntien de Leersnijder + Vind. 13.4.1753 He. Marie Geernaert fa Jacques K. Petronelle l1j. ' V. Christo ffel B'lan ch ar-d broer overl. tot "IEind. 22.11.1753

6. st. Joanne De Roose fa Jan et Elizabeth

Schoonaert competerende den procureur Jan Jacques Serlippens 4.11.1752 Hd. Jacobus van Kerrebtoeck fs Pieter bij Cathelyne De Meester K. Jan Francies 21j., Marie Cathrine 19j., Caroline 15j. en Pieternelle 12j. V. Geeraert de Roose broer van de overl. tot Nevel 15.3.1753 + Vind. op een hofstedeken

7. st. Pieter van Kerckvoofde fs Anthona bij Marie de Pauw + Everg. Belsele 24.6.1753 wedn. van Cathelyne Geernaert (lX) wedn. van Catharine Van Hyfte fa Pieter (2x) He. Caroline Vande Velde fa Joos (3x) K. lx Francies van Kerckvoorde 2x : Joanne van Kerckvoorde x Gillis West 3x : Godelieve van Kerckvoorde 15j. V. Jan de Wevere fs Pieter bij Pieternelle van Kerckvoorde fa Anthone, cosijn. 20.12.1753 8. st. Susanne Welvaert fa Jooris bij Janneken van Hyfte + Drongen op een hofstede competerende den heer advocaet Coolman op de Hooghstrate 14.9.1752 Hd. Lieven de Grave fs Lieven bij Janneken Cornelis K. Jooris en Jan Francois hun selfs, Carel 23j., Joanne Marie 20j. en Anna Catharine 12j. V. J8n Welvaert fs Jooris broer van de over1. tot Hansbeke. 15.3.1753 9. Rek. door Pieter La Roij als voogd pat. vande vier kinderen van wijlen Geeraert Criel ende Lievyne de Deckere met naeme : JOanne (overI.), Marie x Lieven Haeghman fs Lieven tot Belsele en Pieternelle en Anna Criel ml.nder j , 1 1.7. 1754 10. st. Jan van Hoele fs Gillis + Everg. Belse1e 16.10.1753 wedn. Christoffelyntien Dellaert (lx) we dn , Janneken Temmerman (2x) wedn. Marie Boghaert fa Pieter (3x) wedn. Marie de Smet (4x) Hè. Elizabeth Braeekman fa Pieter, Bonder kinderen (5x)


;;;. 153 K. lx

Adriaen Van Hoele syn selfs, Jan van Hulle x Joanne Van Hoele tot Belsele 2x geen kinderen 3x : I8abelle Van Hoele 23j. V. Pieter Boghaert grootvader mat. tot Everg. 14.3.1754 . 11. st. Joanne Cobbaert fa Marten et Janneken Claeijs + Lov. Rabot 21.5.1754 Hd. Mattheus De Rudder fs Jan et Elizabeth Blanchard K. Judocus 15j. en Pieternelle 11j. V. Judocus Cobbaert broer overl. tot Lov. Rabot. 27.6.1754 12. Rek. door Carel Van Hulle b8illiu van Vf.n d ,, Merendree en .Belsele als ontvanger van de vendi tie ten verzoeke van Pieter Criel fs Denys als Hd. ten sterfhuis van Joanne Hebberecht te voren wed. van Jan Batsleer en daar te voren van Lieven Criel fs Xstoffel op den 26.7.1751 en andere venditie van 6.9.1751 28.3.1754 13. Derde rek. door Adriaen Van Renterghem als voogd over Guilliaeme van Renterghem fs Lieven tsynen tweede huwelijk bij Lievyne de Voghelaere fa Jan. 1 .4. 1754 14. st. Marie van Grimminghe fa Christiaen et Marie de Smet + Everg. Belsele te Cuytenberg op een hofstede competerende Jouffrouw Angeline Van Heirzeele begijntjen int hof van Sinte Elisabeth tot Ghent 27.11.1753 wed. van Jan Debbaut fs Gillis et Martintien Vernave K. Jan Debbaut ~:meer dan 25j. syn selfs jonghman, Marianne x Christoffel van Ackere, Joanne 27j., Pieternelle 24j., Jacobus 22j., Zegher 20j. en Pieter 17j. V. Pieter Debbaut tot Everg. broer van Jan Debbaut voorn. pat. en Jacobus Andries fs Pieter tot Evergem, andersweir (achternee f) mat. 1754 15. st. Jacobus Slock fs Jan bij Pieternelle Dobbelaere + Vind. in het Pouckgat 20.6.1755 He. Isabelle Vriendt fa Adriaen bij Lievyne Aerts, nu hertrouwd met Francois Martens. K. Goddelieve 14j., Adriaen 9j. en Pieter Joannes lj.6m. V. Pieter Slock s'overl. broer tot Merendree. NB. Lieven Vrient fs Adriaen tot Drongen, borge. 30.10.1755 16. st. Eers. Joanne Claeijs fa Pieter bij Jacquemyntien Beelaert + Vind. bij de kerk 4.10.1755 Hd. eers. Christiaen Heynssens fs Christoffel bij Jacquemintien Beirnaert, burgemeester, coster en schoolmeester binnen Vinderhoute. K. Anna Marie Christine Heynssens 0 24.7.1751 V. Pieter Claeys fs Lieven gootvader mat. tot Lov. Borge : Harie Elizabeth Heynssens fa Christoffel wed. van Francois Galens tot Vinderhoute. 2i+. 12. 1755


154 17. Rek. door Joannes Franciscus

Van HulIe, bรถilliu van Vind., als ontvagger van de venditie ten verzoeke van de wed. van Guilliaeme Vande Putte binnen Lov , Rabat, 15.2.1755

15.5.1755 18. Rek. door Lieven de Grave fa Jooris als oom en voogd van wijlen Jan Martens fs fa Jooris. K. Francois en Judoca. Dit i.p.v. Pieter Welvaert

fs Lieven, x Susanne Welvaert van de twee minderj. kinderen Francois ende Tanneken Welvaert fs Lieven hun overl. voogd.

24.12.1755 19. Rek. door Lieven de Brauwer fs Laureyns tot Wondelgem als, causa uxoris, oom mat. en voogd over Lievyne Martens fa GuiIIiame en Lievyne de Waele, i.p.v. Pieter Welvaert fs Lieven sweesens overl. voogd.

24.12.1755 20. st. Pieternelle Vanden Steene fa Charles et Jacquemintien Bultynck fa Joos + Vind. bij het casteel 7.4.1755 Hd. Philippe de Scheemaecker fs Philipe bij Marie Verbauwen. K. Jan Francois 28j. tot AertveIde, Carel 26j., beide hun selfs, Augustinus 16j., Beirnardus 13j. en Aldegonde Isabelle 9j. V. Charles Vanden Steene fs Charles tot Landegem broer van de overl.

31.7.1755

Bundel 83

(1756-1760>

1. st. Pieter Vanden Neste fs Pieter et Margareta Claeijs + Lov. Rabot 8.1.1756 wedn. van Marianne De Zutter fz Denys (lX) He. Marie Van Overberghe fa Pieter bij Cornelia Lievens (2x) K. 1x : JRn Francois syn selfa, Pieter Haelman x Joanne Marie en Pieter Joannes 20j. . V. Jooris de Coater x Pieternelle Vanden Neste s'overl. Buster pat. tot Lov. en Joannes De Zutter fs Denys mat. ook tot Lov~ K. 2x : Jooris 12j., Pieternelle Isabelle 18j. en Marie Therese 1j.6m. V. Joo~is de Coater voorn. 29.4.1756 2. St. Joos Cocquyt fs Marcus. et Adriaene Vanden Abeele + Vind. 29.10.1756 He. Petronelle Everaert fa Jan bij Tanneken Haerens K. Jan syn selfs gehuwd, Francais syn selfs jongman, Lieven 24j., Judocus 22j. en Pieter 16j.


V. Bauduin Cocquyt fs Pieter tot Merendree van de overl. 1 .4.1756

rechtsweir

3. st. Pieternelle

Cobbaert fa Marten et Joanne Claeijs ten huyse van Judocus Cobbaert haer broer, Lov. Rabot 11 .3. 1757 wed. van Lieven Pattyn, sonder kinderen Hoors : 1/2 : .Iudo cu s Cobbaert 1/2 : de twee minderj. kinderen van Mattheus de Ridder verwekt bij wijlen Jnanne Cobbaert suster van de overl. 12.5.1757 . +

4. st. Christá>ffel Plasschaert fs Harten bij Christoffelijne Lippens + Everg. Belsele 5.2.1757 He. Joanne Vander StraetBn fa Francois et Lievijne van Onderhuyse K. Jopnnes 21j., L5evinus 17j. en Jacoba 24j. V. Jan Plasschaert broer van de overl. Borge : Lieven Velleman fs Christiaen tot Everg. 14.7.1757 5. St. Caroline Therese de Reu fa Jan et Elisabeth van Hecke + Baronie Lov. 19.6.1756 wed. van Bauduyn van Hecke (+ Lov. 8.3.1745 -zonder st.) fs Pieter bij Margriete Claeijs. Hoors 1/3 .:Jan Francois Reyniers x Harie Catharine van Hecke 1/3 : Pieter Francais en Marie Blaudine Dhons, kinderen van Justus Ignatius Dhons verwekt bij wijlen Marie Joanna van Hecke V. Gregorius Dhons oom pat. en dan Francois Reynier~ caUsa uxoris oom mat. 1/3 Joannes Gryp als vader en voogd over zijn enige zoon Pieter, tsynen eerste huwelijk verwekt bij Anna Marie van Hecke. NB. Bauduyn van Hecke fs Pieter fs Jonas 19.10~1757 (Amb. van Somergem Herzeele etc ••• ) 6. st. Marie FrRncoise Dobbelaere fa Marten et Elizabeth Galene + Everg. Belsele 14.7.1757 wed. van Christiaen Bauters fs Francois Hd. Pieter Van Drieseche fs Jan et Joosyne van Bastelaere, smid. K. 1x ! Marie Jacoba Bauters 13j. V. Pieter Frans Bauters fs Francois tot Moorsele pat. en Dominicus Raes x Lievyne Caroline Dobhelaere Buster van de overl. tot Lootenpulle mat. K. 2x : Jan Baptista 3j.6m., Joa.nne 11j., Angeline 8j., Marie Ca.tharine 6j. en Marianne Van Driessche ·ji'i19m. V. Dominicu.s Raes voorn. mat. 28.3~1758 . NB. Borge : Jan van Driessche fs Jan tot Oostakker. 9.6. 1758 7. st. Anne Marie de Lievin fa ••• + Everg. BeIseIe 18.5.1758 wed. van Hermes Piers (lx) Hd. Lieven van Damme fs Jan (2x) K. t x : Christoffel Piers syn selfs, Li.evyne Piers haer selfs jonge dochter, Anna Marie Piers overjarige innocente weese,


- 156 V. Jan de Wever der vreemden. K. 2x : Pieter selfs, Andries V ~ Jan de Wever 6.7.1758

camervoogd

mits de verre afgesentheyt

syn selfs, Dominicus meer dan 25j. syn 21j., en Joanne Van Damme 23j. camervoogd ter eausen als vooren •

8. st. Joanne Marie Van Speybroeck

fa Jan + Vind. 13.10.1757 wed. van Jan Blanchard fs Joos I( [x ) . wed. Van Pieter Francois Vermeire fs Jacquetf(2x) K. t x : Isabel1e Bl.anchar-d x Philippe Martens, Maria Car'o Lfn e 19j., Jan ftancois 18j., Harie Judoca 16j. en Mattheus Bernardus Blanchard 14j. V. Christoffel Blanchard oom pat. en Lieven Van Speybrouck oom mat. K. 2x : Pieternelle Jacoba 10j. V. Jacobus Vermeire grootvader pat. en Lieven van Speybrouck oom mat. NB. Rendant: Philip Martens causa uxoris. 6.7.1758

9. st. Francois De Rouek fs Pieter bij Lievyne Verdonck + Vind. 27.12.1757 He. Lievyne Lagaert fa Bertholomeus K. Francois 4j., Joanne Catharine 6j. en Judoca Lucia 3m. V. Jan de Roeck broer van de overl. tot Sinte Denijs. 16.3.1758 10. Verkaveling tussen de vijf kinderen en \kîleinkinderen van Joffrouw Magdalena Sierens. (Voorblad van de lias is verdwenen) Cavel A : gemeene vaderlijke hoirs Cavel B : vijf kinderen van lesten huwelijk verwekt bij Joffrouw Magdalena Sierens. Dheer Jan Frans Van Hulle medecavellant en rendant ten sterfhuis. 30.4.1759 Handtekeningen : Marie Susanne Van HulIe, Joan Musschebroeek, J. Van Rulle, M.C. Van Rulle, A. De Caignij, J. Fr. Van Hulle en Pieternelle Judoca Van Hulle 11. Rek. door Pieter Welvaert fs Joos aut Burghmeester van Lov., op verzoek van Pieter de Vos en als voogd over de vier minderj. kinderen van wijlen Anna Catharina de Vos fa Lieven syn Buster en gewonnen bij Jan Francois Galens fs Petrus meester schipmaecker; also de voorn. Galens sijn weese kinderen en huyshauden geabandonneert heeft en vertrokken naar Indiën. 13. 12. 1759 12. Rek. door Joan Francois van Ackere grèffier van Vind. als ontvanger van de verkoping van de gronden van erfven van Joannes Galens fs Pieter meester schipmaecker tot Lov. Rabot ende over de 3 kinderen gewonnen tsynen eerste huwelijk bij wijlen Joanna. de Tollenaere. Oudste z.oon Pieter Galens syn selfs man. 31 .5. 1759


- 157 Rek. door Lieven de Grave fs Lieven, gehuwd geweest met Susanne Welvaert fa Jooris, oom mat. en voogd van Judoca Martens fa wijlen Jan fs Francois,ende Tanneken Welvaert fa Jooris. Francois Martens ook zoon van Jan et Tanneken Welvaert + 14.2.1757 ten huyse van de rendant. 31 .5.1759 14. St. Susanne Batsleer fa Gilli8 bij Petronelle Vande Veirre + Vind. Neerstrate op het hofstedeken van Jan De Roose 17. 11•1758 Hd. Jan Willems fs Cornelis et Ma~ie de Ruytere, wedn. van Joofüntien de Cock fa Geeraert en daar tevoren w edn, van Janneken van Kerrebroeck fa Gilli8. K. Jacobus 19j., Francois 15j., en Joanne Willems 21j. V. Pie t er-Batsleer fs Jooris tot Lov , 21 .6. 1759 st. Pieter Aerts fs Joos bij Janneken Casar + Vind. 18.6.1759 He. Marie Joanne Brals fa Jan et Joosintien Thienpont. K. Pieter Judocus meer dan 14j., Joannes Francois 4j., Marianne 12j., Louise Jacoba 9j. en Joanna Angeline 6j. V. Francois Aerts broer van de overl. tot Vind. 19.7.1759 16. st. Pieter Joannes Vanden Neste is Pieter tsynen eerste huwelijk bij Harianna De Zutter +.Onbedegen Lov. Rabat ten huise van Fieter Haelman syn.en swaegher 18.11.1759 Hoors : Moederlijke zijde : Pieter Haelman x Anne Marie Vanden Neste, Jan Francois Vanden Neste; beide kinderen'van Pieter Vanden Neste bij Marianna de Zutter. Vaderlijke zijde : idem als moederlijke zijde plus Jooris, Marie Therese en wijlen Pieternelle Vanden Neste drie kinderen van Pieter tsynen tweede huwelijk bij Anna Marie Van Overberghe. V. Jooris de Coster. 26.1.1760 st. pro deo Petronelle van Cotthem fa Bertholomeus et Catharina Laquet + Vind. 20.9.1759 Hd. Jan Hubrecht Vande Cappelle fs Jan bij Matte Vanden Berghe. K. Jan Francies 3j. V. Jan Van Cottlle!D:' broer van de overl. tot Eeklo. 17.1.1760 18. st. pro deo JanVerbanek fs Jan + Vind. juli 1759 He. Ängeline de Wulf fa Petrus K. üacobus syn selfs, Pieter de Schuyter x Joanne Verbanek, Marten 14j., Lievyne 21j ., Caraline 19j., Petronelle 1 Oj. en Marie Magdalena 5j. V. Judocus Vanden Velde schepenen en camervoogd, mits alhier van sloverl. syde geene"bloetvrienden vindelijk en syn. 1 T~1 • 1760


... 158 19. Rensing omme Sr. Pieter van Rulle fs wijlen Dheer Carel in huwelijk met Marie Catharine Achters, overj. crancksinnige weese, bij overlijden van ztjn vader Dheer Care 1 van Rulle overgegeven door : Carel .l:ransvan Hulle procureur tot Lo~. , Guille de Beir x Marie Elisabeth van Rulle en Jo Marie Catharine Achters. Presenterend~ aan : Dhr. Joan Frans Van Hulle bailliu van Vind. Sr. Jan Baptiste Pauwe Ls causa uxoris als naesten bestaande vriend van Sr. Pieter Van Rulle voorn. 14.6. 1760

Bundel

84

(1761-1764)

1. st. Joanne Wegghe fa Judocus bij Joanne Nikein + Drongen Dooghstraete 17.4.1761 Hd. Pieter de Wulf fs Louis et Marie de Brabandere K. Jan Francies 2H. en Joanne Marie 4j.6m. V. Pieter Nikein tot Merendree auden oom mat. 17. 12. 1761 2. st. Gillis Roels fa Jacques et Isabelle Manghelaers + Meester schoenmaecker tot Everg. Belsele 5.8.1761 He. Isabelle van Ooteghem fa Jan et Joanne Van Vooren. K. Jan Baptiste 21j., Jacobus 14j., Piater Francois 6j., Pieternalle .Iacoba 19j., Joanna Regina 171.1.,en Maria Joanna 12j. V. Jacobus Boals broer overl. tot Everg. 22.10.1761

3. Tv/eede rek. door Jan de Wevere fs Pieter en l'1artinusRebere fs Rogier als voogden over de minderj. weese van Jan Willems tsynen eerste huwelijk met Isabelle de Wever met naeme Livine Marie Willems. 22.10.1761 4. st. Lieven van Speybroeck fs Jan et Jacoba Philips + Vind. bij de kerkcke 7.7.1761 He. Anna de Voghelaere fa Philipe et Lievyne Vander Vennet K. Jan Francois 12j., Lievinus Ludovicus 5j. en Marie Catharine 7j. V. Louis van Speijbroeck broer overl. tot Vind. 19.11.1761

5. st. Jan de Zutter fs Denys et Christoffelyntien

Steyaert Lov. Rabot,_)0.1.1761 He. Lievyne CoLbr an t fa Pieter et ,Anna Marie Jacques K. Jan Baptiste 15j., Pieter 12j.6m., Bernardus 10j., Pieternelle 22j., Isabelle 17j., Joanne Jacoba 7j.6m. en Joanne Marie 4j. V. Guilliame Clays x Joanne de Zutter Buster van de overl. +


... 159 Borge : Pieter Colbrant vader van Lievyne. 9.7. 1761

fs Geeraert

tot Waarschoot,

6. St. Philippe Neyt fs Laureyns

+ Everg. Belsele 21.3.1761 we dn , van Janneken Goethals fa Jan (1x) wedn. van Li evyne Buysse fa Adriaen bij Anna Marie Geers (2x) Kj Laureyns Neyt syn selfs, Lieven, Catharine en Lievyne hun selfs, Francois Geirnaert x Joanne Neyt. K. 2x : Pieter 16j., Marianne 7j. V. Philippe Neyt Î;s Jan en Pieter Buysse fs Adriaen 25.6.1761

7. st. Jan Cocquyt fs Judocus et Petronelle Everaert + Vind. 4.4.1762 He. Rosalia Corret fa Fieter et Rose D'hooghe K. Jan Baptista 3j. en Joanne Thereae 6j. V. Fr-anco i a Cocquyt fs Judocus oom pat. tot Drongen Borge : Christoffel Har t ens fs Louis tot Lov , borge over Christine Asaert en Rosalia Corret zijn huysvr. 9.9.1762 8. st. Jooris Vanden Bossche fs Francois et Marie Nartens + Hansbeke wijk van Ro 21.10.1761 He. Lievyne De Cuyper fa Jacques bij Josintien Hendricx K. Jan Baptiste 13j., Pieter Francoia 9j., Lievina Francoise 3j., Christianus 2m., PetronelIa Jacoba 15j. en Marie Joanne llj. V. Joannes Vanden Bossche tot Hansbeke broer overl. Borge : Joannes de Cuyper fs Jacques coster tot Sinte Maria Leerne. 13.5.1762 9. st. Carel Beelaert fs Jacobus et Magdalene de Pauw + Drongen Luchterên 25.4.1763 op de propriteyt van ~acobus Hutsebaut. He. Isabelle Vanden Abbeele fa Jan K. Pieter Francies 19j., Joannes Baptiste 17j., Jacobus 14j., Li.vLnu s 9j., Marie Anne 24j. en Livyne 22j. V. Livinus Plasschaert fs Livens oom mat. tot Everg. Borge : Joannes Vollaert fs Jan cleermaecker tot Ghendt op de Hoochpoorte. 7.7.1763 10. Rek. door Judocus Goethals fs Geeraert als voogd over de vier kinderen van wijlen Pieter Goethals fs Marten tsynen eerste huwelijk bij Jacquemyntien Goethals fa Geeraert V«l>orn. Presenterende aan : Isabelle en Caroline Goethals hun selfs Joannes Ba'Ptista Vander Sluys x Anne Harie Goethals en Jan Baptisie Goethals nog minderj. 13.10.1763 11. st. Catharine Van Haute fa Lieven et Marianne Timmerman + Vind ..22.4.1763 ' Hd. Joannes de Bruyne fs Lieven bij Lievyne Cocquyt K. Marianne 2j.4m. V. Jacobus Vah Haute broer van de overl. oom tot Afsné. Borge : Jan de Bruyne fs Louis tot Meerendre. 15.9.1763


- 160 12. st. -Icann e de Schuytter fa Lieven et Joanne De Cock + Vind. 17.8.1762 Hd. Christiaen Van Wassenhove fs Jan et Marie Beirnaert K. Joannes Francois 8j.6m., Constantinus 5j., Pieter 3j .6m., Carel Fr-ancLe s 2j .6m., 'Marie 'I'h er-ese 7j. en Christiana 6m. V. Francois de Muynck fs Pieter, x s'overl. suster oom.

2LI-.3.1763 13. st. Jan Boghaert fs Francais + Lov. Rabot nov. 1762 w edn , Van Pieternelle de Zutter fa Denys (lX) wedn. van Joanne Steyaert (2x) K. lx : Philippe de Vos fs Lieven, x Marianna, en Joanne Boghaert jonge dochter haar selfs tot Lov. K. 2x : Francois Bo gh aer-t.aynselfs, Jacobus 19j., Ca.reL Haelman x Marie Pi e t.er-n eLl e , en Harie Boghaert 22j. V. Franchois Van Loocke fs Abraham tot Gent, alven broeder van de overl. en Jan Steyaert fs Francies tot Lov. oom. 21.4.1763 14. St. Lievyne Plasschaert fa Harten et Christoffelyntien Lippens + Everg. Belsele 14.8.1764 Hd. Pieter Criel fs Christoffel et Joosyntien de Koyere. K. Pieter Dhont fs Gillis, x Joanne Criel, en Lieven en Marianne Criel tweeling 24j. V. Joannes Plasschaert fs Marten broer overl. oom. 13.12.1764 15. st. Agata van Poelvoorcte fa Joseph et Lievyne Bekaert + Vind. 21.7.1763 wed. van Jooris de Grave fs Lieven K. Jacobus de Grave + onbedegen 23.8.1763, Pieter Francais 16j., Jooris 7j., Therese 23j., en Harie Josepha l1j. V. Gillis de Grave fs Joos D1s auden oom pat. tot Vind. Andries Brussee1 fs Jan tot A.eltre oom mat. NB. Joos de Grave en Passchyntien de Wulf, grootouders van Jooris de Grave fs Lieven. 12.1.1764 16. st. Pieternelle de Vogelaere fa Philippe + Vind. 2~-.4.1764 Hd. Lievinus van Cotthem fa Mattheus et Pieternelle Loen K. Merie Joanne 18j. V. Fr-ancof.s Goethals fs Pieter, x Ann e de Voghe1aere s'over1. suster NB. huwkontrnkt 20.6.1764 17. Rek. door J oannes Francies de Grave sone van den gre ffie1!:' tot Ursel als ontvanger van de verkopinge van de goederen van wijlen Pieter Dho ns + Vind. He!. Elisabeth De Bae t s , V. Jan Van der Moere voogd over de 2 minderj. kinderen. 22.2.1764 18. st. Joos Romede fs Pieter bij Joanne Weytinck + Everg. Belsele 2.4.1764 He. Joanne Debbaut fa Jan bij Har-Le van Grimynghen K. Jan Baptista 3j.2m. en Joanne Marie Romede 3m.


V. Jooris LiPpens .¡f8 Jan causa uxoris Har Ie de Prae ter rechtsweir van de overl. Huwkontrakt : Joos Romedie weduwnaar sonder kinderen tot Evergem. Borge : Joannes Debbaut fs Jan voorn. tot BelseIe. 24.5.1761+ 19. st. Laureyns de Loof fs Guilliame et Lievyne Verbeke + Vind. 18.3.1764 He. Marie Magdalena Fiers fa GuiIIiame et Marie Bisschop K. Guillielmus 3j. en Marie Judoca lj. V. Guilliame de .Lo o f tot T'-1eyghem vader van de overl. 3.5.1764 20. St. Joanne de Priester fa Pieter et Isabelle Dobbelaere + Everg. Belsele 2.9.1763 Hd. Lieven Wittevronghel fs Jan bij Lievyne Hebbrecht K. Pieter, Judocus, Lieven, Jacobus hun 8elfs, Carel 18j., Joanne 21j. en N8rianne 16j. V. Judocus de Priester fs Pieter broer van de overl. Borge: Jan f?) VVit tevrongel tot Everg. over zijn J} vader Lieven. 12.1.1764

Bundel

85

(1765- 1767)

1. Rek. door Judocus Goethals fs Geeraert als voogd.over de vier kinderen van wijlen Pieter Goethals fs Marten tsynen eerste huwelijk gewonnen bij Jacquemyntien Goethals fa Geereert voorn. 21.11.1765 2. Liquidatie Judoci. 1765

op den st. ten sterfhuis

van Matie

Goethals

fa

3. st. pro deo Judocus de Beer fs Pieter et Joanne Haerens + Landegem "Wilde" 3.9.1765 He. Li.evyne. Dobbelaere fa Geeraert, te voren wed. Van Joannes de Vriendt. K. Marie Petronelle 12j. V. Lieven de Beer broer overl. 19.12.1765 4. Tweede rek. door Martinus Rebere fs Rogier, lantsman tot Oostakker als voogd pat. over Joannes Baptiste Goethals fs wijlen Pieter fs marten, tsynen eerste huwelijk bij wijlen Jacquemyntien GoethĂ ls. Drie susteis van de weese alsnu gehuwd. 31.10.1765


162 -

5. st. Arme de Schauwers fa Pieter et Joanne Van D;;mme + Vind. 3.1.1765 Hd. MAttheus Beirnaert Galens fs Francies et Marie Elizabeth Heynssens. K. Marie Haghdalena 5j. en Marie Fr an coLs e 21m. V. Pieter de Schauwers tot Sleidinge grootvader mat. (vader ov erL, ) 25.7.1765 . 6. st. Jan Wille fs Joos et Joanne Matthys + Somergem 'Staecktevijvere' 17.5.1764 He. Marie Ros8 Bogaert fa Joos et Godelieve D'uytschaver K. Pietep~Frans 20j. en Jan Baptiste 16j. V. Pieter Wille broer overl. pat. en Jan Bogaert broer He. [flat.

Heerlyckhede

van Somergem

Herzeele

20.3.1765

7. st. Jooris StĂŠmdaert fs Jan et Lievyne van Renterghem Vin d , 5.3, 1765 He. Marie Jacoba Heynssens fa Jan Francies et Joanne de Craene, K. Paulus Joannes 1Oj ., Joannes Benedic tus 1L~m., Christina Joanne 12j. en Caroline Lievyne 5j. V. Joannes Standaert fs Jan broer van de overl. 2.5.1765 +

8. Tweede rek. door Pf.et ef Welvaert

fs Joos au dt Burghmeester van Lov. op 't verzoek van Fieter Devos en Jooris de Zutter x Christine Galens voogden over de vier wezen van wijlen Fr-anct es Galens en Ann a Catharina de Vos. 1.5.1766

9. st. Joannes de Meester fs Carel et Joosyntien de Ruytere + Lov. Oostvelt 30.5.1766 He. ~rnelia. de Neve fa Piet er et Joanne Claeys. K. Jan Baptista 5j., Pieter Francois 3j.6m., Pieter Lievinus 1j. 6m., Marie Christina 11j .6m., Ann a Catharina 8j .6m. en JoaGne Francoise 6j.6m. V. Lieven de Meester broer overl. Borge : Pieter de Neve fs Pieter tot Lov. over zijn dochter 18.9.1766 Cornelia. 10. st. Marie Josepha Galens fa Francais et Marie Elizabeth Heynssens + Vind. 19.3.1765 Hd. .Judo cus de Grave fs Jooris et Goddelieve Dohbelaere K. Jan Baptista 4j.6m. en Lieven 2j.6m. V. MĂŠttheus Beirnardus Galens fs Francois broer overl. B. Louis van Speybroeck fs Jan 10.7.1766 11. St. Lievyne Van Vooren fa Jan et Joanne Cools + Everg. Belsele Rabat 24.10.1765 Hd. Francois de Coeyere fs Joos et Jooryntien Geirnaert K. Jan Baptista 4j. en Lievinus lj. V. Pieter Van Vooren fs Jan broer overl. 17.4.1766


12. (Onvolledige

lias) - kerkrekening

van Ronsele

1766

13. st. Marie Elizabeth Heynssens fa Christoffel et Jacoba Beirnaert + Vind. 4.3.1765 wed. van Francois Ga.lens fs Mattheus. Hoors : Mattheus Beirnardus en Jan Francois Galens hun selfs, Judo cu s de Grave x Marie Josepha Galens (alsnu overI.), Christiaen 25j., Livyne Judoca 20j. (begijntje in ft groot Begijnhof van Sinte El.Lz abe t h te Gent), Joanne Pieternellre 17j. V. Jacobus Geirnaert CaUsa uxoris wijlen Harie Fra.ncoise Galeng oom en Christiaen Heynssens broer overl. 15.5.1766 14. st. Eersaemen Joannes Vereecken fs Petrus et Janneken de Coeyere + Everg. Belzeele 1~1.1763 He. Christoffelyntien de Neve fa Zegher et Jooryntien Dhont Hoors : Joannes, Beirnardus, .Jacobus en CareI,· Fieter Slock x Lievyne Mar Le , Joans Acke x Christine, te voren wed. van Joannes Wille en Pieter Roeges x Jacoba Vereecken. 22.10.1767 15. Rek. door Gillis de Grave fs Joos als voogd over de vier kinderen van wijlen Jooris de Grave fs Lieven, ende Agata Poelvoorde (st. van 12.1.1764) . V. Pieter Batsle (17.6.1767) i.p.v. Andries Bruseel. 17.6.1767 16. St. Marie Caroline Vanden Steene fa Judocus tsynen ee~ste huwelijk bij wijlen Anne Márîe··stevens + onb ede gen... .oud 21j., ten huyse van Joan Van Daele binnen Vind. 10.9.1767 Hoors : de 8 kinderen van Judocus Vanden Steene tsynen tweede huwelijk met Aldegonde Lybaert. Vaderlijke zijde : Haximiliaen, Jan F'rancois, Pieter Francois, Joanne Pieternelle, Bernardus, Joanne Christine, Emerentiane Lievyne, Lievyne Francoise Vanden Steene. Moederlijke zijde : Marten en Franeois Hije over hun selfE als over de kinderen van wl j Len Pieter Hije fs Jaeo bus bij Joanne Stuer. Lieven en Jan Baptiste stevens kinderen van Jan Baptiste bij Joanne stuer voorn. De 3 kinderen van wijlen Jan Baptiste stevens voorn. in tweede huwelijk bij Cathabina de Witte V. Joannes Aeke Rendant : Jeron Van Daele x Aldegonde Lybaert voorn. V. Passchier Vanden Steene pat. B. Lieven Lefevere fs Marten tot Hansbeke 19.11.1767 17. st. Pieternelle Dossche fs Jan et Pieternelle Buysse + Drongen op een hofstede competerende de heer Ampman de Beirlaere op de Hooghstraete 23.12.1766 Hd. Lieven de Grà.ve fs Lieven et Janneken Cornelis, tevoren wedn. van SUsanne Welvaert. K. Beirnardus 14j. en Fieter 12j6m. V. Jan Dossche grootvader mat., vader overl. B. Carel de Grave fs Lieven tot Drongen over zijn vader. 19. 11 • 1767


- 164 18. St. Isabelle Blanchart fa Jan et JOanne Van Speybroeck + Vind. 25.7.1767 Hd. Philippe Hartens fs Francois et Joanne Porre K. Francais 5j., Louis 2j.6m. en Joanne Catharine 9j. V. Franco1s Blanchart broer overl. 19.11.1767

Bundel 86 1. st. Eers. Pieter Boterman fs Lieven bij Harie Boterman + Everg. BeIseIe te Westbeke 31.1.1766 He. Joanne Dooghe fa Lieven bij PieterneIIe Slock, alsnu gehuwd met Lieven Geirnaert. K. PieterneIIe 15j.6m., Lievyne Marie 14j.9m., JOanne Marie 13j.6m., Colette 11j., Pieter en Jacobus (tweeling) 7weken 3 dagen. V. Louis Boterman fs Lieven broer overl. B. Pieter BrDcke fs Hattheus tot Everg. 1.5.1766 2. st. Marie Corneliè fa Gil118 + Vind. 3.9.1767 wed. van Herman Vandervennet (lX) Hd. Joannes de Bruyne fs Lieven (geen kinderen) K. lx : Francies Hendricq x Isabelle, Geeraert Hoeges x Marümne, Josephine 23j. en Lieven Vander Vennet 18j. V. Francies Van der Vennet oom pat. 3. st. Judocus Vanden Steene fs Carel et Marie de Keückelaere + Vind. 7.2.1767 we dn , van Anna Narie stevens (lX) He. Aldegonde Lybaert fa Joos bij JOanne de Scheemaecker (2x) K. t x Caroline 21j. 2x : Maximiliaen 1]ij., Jan Francois 7j., Pieter Francoi:s 3j., Bernardus lOm., Joanne Pieternelle 17j., JÇl,anneChristine 12j., Emerentiane Lievyne 9j. en Lievyne Francoise 5j. V. Passchier Vander Steené~ broer overl. pat. en Lieven stevens mat. i.p.v. wijlen Jan Baptista stevens. 3.9.1767 4. st. Pieter van Speybroeck fs Lieven et Elizabeth Bundervoet + Vind. 2.9.1766 He. Anne Harie Lippens fa Pieter bij Cathelyne Buyck K. Lievj_nus 195., Francois 17j6m;, Eleonora 15j., Harie Barbara 135. (ook overl.), Marie Catharine 11j., Pieternelle 7j.8m., Regina 4j.5m. en Marie Therese 2m. V. Mattheus Dobbelaere fs Fieter, X met s'overl. suster~ 9.7.1767


-

165 -

5. St. Joanne Marie Vanden Neste fa Pieter et M<"-jriannede Zutter + Lov. Rabot 14.4.1767 Hd. Pieter Haelman fs Jan et Joanne Ceyssens K. Pieter 16j., Marianne 18j.6m., Marie Joanne 7j., Collette Joanne 4j. en Carel Joannes (+) V. Jan FrAncois Vanden Neste fs Jan rechtsweer van de over]_. 3.9.1767 6. St. Tanneken Van Verdeghem fa Pieter bij Passchijntien van Hulle thaeren tweede huwelijk, te voren wed. van Pauwel de Smedt, + Keure Sleidinge Meystraetjen einde sept. 1767 Hd. Christoffel Andries fs Seger, zonder kinderen Hoors : Vaderlijke zijde : ? Moederlijke zijde: Seger Vande Kerckvoorde fs Jan et Livyne de Broedt fa Pauwel, die _dochter was van Passchyntien van Hulle lest wed. van Joos Aerens. NB. Onvolledige lias. ' 1767 7. st. Caroline de VrĂŠese fa Carel bij Marianne Tiggelbaut + Vind. 6.9.1766 Hd. Judocus Cocquyt fs Joos bij Pieternelle Everaert K. ,Jan Frans 10j.6m., Emanuel 2j. en Marie 4j. V. Carel de Vree'se vader van de overl. to t Heyne B. Francois Cocquyt fs Joos shauders broeder, over zijn broeder. 12.2.1767 8. St. Pieter Goethals fs Jacobus et Clara Grijp St. Joanne Plasschaert fa Marten et Christoffelyntien Lj ppen a zijn hu Lsv rouw beide + Everg. Be Ls eLe op 26.1+.1766 en 30.3.1766 Hoors : Marten (Everg.), Christoffel en .Joann ea (BelseIe) hun selfs, Jacobus 21j. en Pieternelle Goethels 18j. V. Francoia West fs Jooris rechtsvveer van de + en .Jeannes Plasschaert broer van de He. 15.1.1767 9. St. Marie Therese Vanden Neste fa Pieter tsynen tweede huwelijk bij P~na Marie van Overberghe + onbedegen Lov. Rabot 12j. oud, 6.11.1765 Hoors : Vaderlijke zijde : Jan Francies Vanden Neste fs Pieter tsynen eerste huwelijk bij Marie Anne de Zuttere tot 1/3, evenals PietĂŠr Haelman x Joanne Harie Vanden Neste ook tot 1/3. Jooris Vanden Neste fs Pieter tsynen tweede huwelijk~ bij Anne Harie Van Overberghe ook tot 1/3. Moederlijke zijde : Anna Narie Van Overberghe tot 1/2 en Jooris Vanden Neste voorn. ook tot 1/2. 30,L!-.1767 10. st. Marie Vanden Abeele fa Pieter bij Lievyne Dobbelaere + Vind. 10.8.1766 Hd. Geeraert Saey fs Niclays bij Pieternelle de Clercq. K. Joannes syn selfs, Joannes de Scheppere x Pieternelle Jooris de Grave we dn , van I'1arieFrancoise Baey Waarvan Marie Francoise de Grave enig kind. 30.4.1767

Saey


- 166 .. 11. Rek. (onvolledige lias) - zie ~ook , bundel 85 lias 13 Francies Galens broer van den rendant ten sterfhuis van hun moeder. St. van 15.5.1766 17. 11 •1768 12.

13.

ornme Anna Harie Christina Heynssens oud 17j .6m. enig minderj. kind van Christiaen (coster van Vinderhoutre) verwekt bij wijlen Joanne Claeys fa Pieter et Jacauemyntien Beelaert, bij het overlijden van Jacquemynti~ri Beelaert + Lov. bij de kerke 1768; en van Lievyne Claeys fa Andries + onbedegen Sleidinge sept. 1767 V. Pieter Beelaert fs Geert tot Lov. i.p.v. wijlen Pieter Claeys fs Jaques. Testament van Pieter Claeys fs Lieven en Jacquemyntien Beelaert fa Lieven tot Lovendegem van .30.8.1750 en bijvoegsel van 15.1.1767. 29.9.1768 Augm ,

st.

Lievyne

Geirnaert fa Jooris et Joosyntien Slo ck 2.7.1768 Hd. Joannes Timmerman fs Jan bij Elizabeth Steyaert K. Pieternelle 21j. en Anne Harie 19j.6m. V. Francois Geirnaert fs Jooris broer van de overl. 15.12.1768 + Everg. Belsele

14. St. Jan Baptista de Neve fs Pieter bij Joanne Clays + Lov. 1.5.5.1768 He. Goddelieve Slock fa Jacobus bij Isabelle Vrient K. Isabelle Therese 3j. V. Pieter Bral x stoverl. suster B. Francies Hartens fs Phle tot Vind. over de He. 7.9.1768 15. st. Pieter de Neve fs Pieter et Marie Leenesonne + Lov. 17.3.1768 He. Joanne Clays fa Gi11is et Marie Zeghers K. Jan Baptista, Pieter Bral x Harianne, Judocus Cobhaert x Cornelia, Christina jonge dochter, Jacoba Joanne su st enin het clooster van Galeieen? en Lievinus 20j. V. Carel Francois de Neve rechtsweir B. Pieter Bral fs Arnaut tot Lov , over de He. 11.5.1768

16. st. pro deo Joanne Franchoyse

de Baete fa Harten "Reybroeck" 11.9.1768 wed. van Jacobus Larneire (Fransman) Hd. Ambrosius Leytens K. lx : Joanne Marie 29j., Francois 25j. en Pieter 23j. 2x : Joannes Baptista 17j. en Martinus 13j. V. Lieven de Baets bro er overl. 9.2.1769 + Hansbeke

17. De p2stoor van Hansbeke verklaart dat Petronelle Catharine Berneert wed. Van Petrus Willems een arme vrouwe is en verschijde maal is door almoesen ondersteunt geweest van den armen en vervolgens niets bij te b:rengen heeft om staet te maeken ofte eenige kosten te draegen. 20. 1O. 1768


~, 16'? 18. st. Lievyne Willems + Vind. 15.6.1768·

fa Jan et Janneken

Van Kerrebroeck

Hd. Jacobus Blanchart fs Joos bij Janneken Teirlynck K. Carel 8j., Mar~e Catharine 18j. en Isabelle 11j. V. Jan Willems vader van de overl. B. Christoffel Blanchart fs Joos tot Vind. over zijn broeder 29.9. 1768 Jacobus (Hd.)

19. st. Lieven de Grave fs L~even bij Janneken

Cornelis + Drongen op eene hofstede competerende den heer ampman De Beirlare op de Hboghstrate dec. 1767 wedn. van Susanne Welvaert (lx) wedn. van Pieternelle Dossche (2x) K. lx : Jooris, Francois en Carel de Grave, Andries de Voghelaere x Joanne Marie de Grave Judocus Cocquyt x Anna Catharine de Grave 2x : Beirnardus 15j. en Pieter 13j. V. Joannes de Grave fs Lieven pat. en Jan Dossche grootvader mat. Car eL Ide fR Frans tot Lov. mat.

23.6.1768 20. St. Pieternelle de Poortere fa Joseph et Catnarine de VOE + Vind. 15.1.1769 Hd. Judocus Deroose fs Thomas et Marie Breuseghem K. Thomas 5j. en .Joann e Marie 2j. V. Joseph de Poorter vader van de overl. B. Louis van Speybroeck fs Jan tot Vind. over de Hd.

20.7.1769 21. St. Joannes

Buysse

fs Jooris bij Pieternelle

Plasschaert

+ Lov Rabott 13.5.1769 He. Joanne Hutsebaut fs Christoffel et Hargareta GrootaB"rt K. Jooris 22j.6m., Christoffel 19j., Pieter 15j., Pieternelle 25j. en Caroline 24j. V. Gillis Vermeire x Angeline Buysse s'overl. suster. B. Jooris Hutsebaut fs Christoffel tot Be Lz.eeLe, over zijn;. 6.7.1769 iuster (He.)

22. st. Andries Lybaert

fs i'ill thone bij Elizabeth Lippens Belzeele "Cromvelde" 1.12.1768 He. Lievyne Van Eenaeme fa Jooris et Marie van Rulle K. Judocus syn self bij huwelijk, Pieternelle x Joannes Vereecke, Marianne x Andries Bauwens, Jooryntien 24j., Joanne Judoca 23j., Lievyne Joanne 21j., Catharine 19j. en Pieter Jacobus 18j. V. Pieter Lyb?ert tot Sleidinge broer van de overl. B. Judocus Lybaert fs Andries voorn. over zijn moeder (He.) + Everg.

12.1.1769 23. St. Joannes Wille fs Jacobus + Everg. Belzeele

8.6.1767

He. Christine Vereecke fa Jan et Christoffelyntien de Heve, alsnu er t rauw t met Joannes Ack e , K. Jan Fr-an coä s l1tj., Pieter 5j. 6m., Jacobus Frans 3j. en Pieternelle 9j. V. Pieter Wille broer van de overl. tot Lovendegem B. Pie t er Slock fs Adriaen tot Belseele over Jan Acke.S·i.n 21 • 12.1769 huwelijk met de He.


... 168 Bundel

87

(1770-1771)

1. Tweede rek. door Jan ll'rancoisde Grave over Gillis de Grave fs Joos, a.. ls voogd over de vier wezen van wijlen Jooris de Grave fs Lieven, en Agata Poelvoorde. Eerste rek. van 17.6.1767 17.5. 1770 2. st. pro deo Lievyne Verbiest fa ••• et Joosyntien van Queckelberge + Vind. 9.3.1770 Hd. Jan Verschelde fs Francies bij Janneken Cocq uy t K. Jacobus 23j., en Beirnardus 17j. V. Domin van Queckelberge Een huis staande op cheynsgrond van Dhoirs vande Wed. Jan Bapta Scheerens te Vind. Schauwbroeck. 11.l}.1771

3. Augm. door Carel Ide x Joanne Dossche fa Jan et Pieternelàe Buysse, als voogd over Pieter en Bernardus de Graeve, kinderen van wijlen Lieven de Grave en van Pieternelle Dossche + tot Vind. Bij het overlijden van : - Jan Dossche d'oude wedn. van Pieterne11e Buysse (St. 28.6.1770) - Jan Dossche de jonge zijn zaon , onbedegen + te Lov. (st. Lov. 6.9.1769) Hoors : Carel Ide voorn. causa uxoris, Lieven Dossche, Christoffel Welvaert x Catharine Dossche en Pieter en Bernardus de Graeve voorn. (de twee wezen) V. Carel de Grave fs Lieven pat. tot Drongen en Jan de Graeve gewezen voogd tot Lov. (ovefl.) 25. 10. 1770

4. Au gm , omme de twee wezen van Judocus de Roose verwekt bij, wijlen Petronelle De Poorter fa Joseph et Catharine De Vos; bij het overlijden van Catharine De Vos voorn. + Drongen 25.3.1770 Hd. Joseph de Poorter 13.12. 1770 5. Augm. door Segher Vande kinderen van zijn broer, van Verdeghem fa Pieter Hd. Christoffel Andries 3.5.1770 6. Rek. door van Carel Pieter en de Graeve 2.5.1771

Kerckvoorde als voogd over de met het overlijden van Tanneken + Keure Sleidinge. fs Seger.

lioenne Dossche fa Jan et Pieternelle Buysse, wed. Ide tot Lov., welke voogd was over de we zen Bernaerdus de Graeve, kinderen van -wijlen Lieven en Pieternelle Dossche b e i déoov er-L, Vind.

7. st. Catharine de Vos fa Christoffel et Joanne Celis + Drongen Schuijterstraete 1770 Hd. Joseph de Poorter fs Lieven, schepenen deser prachie van Drongen K. Joannes en Christoffel Depoorter meerderj., Lieven Van Vynckt tot Landegem gehuwd met Livyne de Poorter,


...; 169 Judocus v an Poucke x Joanne de Poorter, Fr an s Coppens x Elisabeth de Poorter, Catharina de Poorter jonge dochter haer selfs, Carel Wanzeele tot Zeevergem als vader en voogd over Marianne en Marie Catharine Wanzeele kinderen van Francoise de Poorter, Judocus de Roose tot Vind. alE vader en voogd over Thomas en Joanne Harie de Roose kinderen van Petronelle de Poorter, Frans de Poorter 24j. V. Francies de Vos tot Drongen broer VAn vollen bedde van d'overl. NB. Nieuw gebouwde hofstede te Drongen in de Schuijters t.raet e genaemt lIJvIeelhofl1. Nog een hofstede van de Hd. te Oostakker. 28. 11 • 1770

8. st. Judocus Cobbaert fs Marten bij Joanne Claeys 27.9.1769 He. Pieternelle Schelstraete fa Lieven bij Pieternelle Hebbrecht K. Martinus, Lievyne x Christoffel de Coeyere, Joanne Marie Cobbaert, hun selfs, Marianne 24j. V. Martinus Cobbaert B. Lieven Schelstraete fs Lieven voorn. tot Belzele :"over 28.6.1770 zijn zuster (He.) + Lov , Rabot

9. st. Lieven Dhont fs Lieven bij + Everg. Belsele 5.ij-.1770

-Jacquemyn

t ĂŽ.en de Ruytere

Wedn. van Jooryntien Lybaert (1 x) wedn. van Joosyntien van Heirzeele (2x) He. Cornelia Dameris fa Jan (3x) K. 1x : Laur eyn s Dewi tte x Judoca Dhon t Nar i,e Magdalena Dhont fa Lieven die ook zo on was van de ov er L, 2x Pieter Dhon t Philippe Slock x Joanne Dhont Frenchois Verbiest x Pieternelle Dhont 3x : Beirnardus 16j., Lievyne 24j. en Anna Marie 22j. V. Laureyns Dewitte. 13.9. 1770 10.

st. Christoffel Vande VJoestyne fs Pieter et Elizebeth de Wispelaere + Vind. 22.6.1770 He. Joanne Hasaer fa Fieter et Jaequemyne Casar K. Beirnardus lj.6m., Pieternelle Jacoba 8j., Elisabeth Caroline 4j.6m. . V. Pieter Vande Woestyne vader overl. B. Christiaen Hazaert Rosalie Carret) fs Pieter voorn. tot Vind. over sijne suter (He.) 25. 10. 1770

ex

11.

st. Pieter Vermeulen fs Adriaen bij Janneken Bauwens + Lov. Rabat 19.1.1770 He. Anna Harie Bral fa Aernaut et Janneken de Beer K. Jan Baptiste, Pieter hun selfs, Ignatius de Zutter x Marie tot Lov., Lievinus Francois 24j., Judocus 21j. en Jqanne Vermeulen 18j. V. Jan Baptiste Vermeulen pat. 17.5. 1770


.~ 1?G -

st. Jan Plasschaert fs Marten bij Christoffelyntien Lippens 12. + Everg. Belsele 28.6.1770 , He. Marianne Rogiers fa Jan et Joanne Ryckaert (2x) wedn. van Jaequemyntien van Ipere (lx) K. lx : Jooris Steyaert x Pieternelle Plasschaert 2x : Christoffel 9j.6m., Jan Bapttsta 6j.6m., Pieter 2j., Joanne 17j.6m.,Caroline 15j. en Lievyne Plasschaert 12j. V. Lieven Plasschaert fs Marten voorn. B. Joannes Dobbelaere fs Petrus tot Lov. over de He. 13.9. 1770 13. st. Caroline Everaert fa Simoen bij Pieternelle de Brabe,nder + Vind. 10.5.1770 Hd. Jacobus Boone (B0ene) fs Jan et Anne Marie Maes K. Jan Francies 2j.6m. en Marie Jacoba 1j. V. Jacobus Lootens x sloverl. Buster mat. B. Jan Boone tot Drongen, vader van de Hd. 13. 12. 1770 14. st. Joosyntien Hutsebaut fa Christoffel bij Margarita Grootaert + Everg. Belsele 21.7. 1769 Hd. Lieven Criel fs Denys et Geerdyntien Boterman K. Joannes meer dan 25j. syn selfs, Gregorius 22j., Christoffel 20j., Jooris 17j., Caroline 25j. en Lievyne Harie 24j. V. Jooris Hutsebaut broer overl. mat. 15.2.1770 15. st. Marianne Everaert + Vind. 29.10.1770 Hd. Lieven Vande Putte K. Carel Francois 5j., 8j. en Regina 6j. V. Joos Everaert broer 2.5.1771

fa Simoen bij Lievyne fs Pieter Albertine

Cor-neLd.s

et Philipotte' Geernaert 9j., Pieternelle Judoca

overl. mat.

16. st. Lieven Neulewater fs Lieven bij Francoise Neyt + Everg. Belsele 30.6.1769 He. Jooryntien Verbeke fa Pieter bij Magdalena Sandevyn K. Pieter, Joseph en Francois hun selfs, Lieven 21j. V. Joseph Meulewater voorn. B. Petrus MeuIevJ'ater tot Everg. Joseph en Frans Jvleulewater tot Be Lz e l.e.; over hun moeder 5.4.1770 ' '

(He.)

17. st. Pieternelle Timm.erman fa Jan + Everg. Be Lz eLe 27.11.1770 Hd. Jan Verdeghem fs Christoffel bij Janneken Bijlevynck K. Pieter 24j.6m., Lieven 14j., Joanne 22j. V. Joannes De Roo x sloverl. sustertot Bassevelde B. Jan Steenbeke fs Jan tot Everg. over de Hd. 16.5. 1771 18. st. Joannes Aerts fs Passchier et Jooryntien Criel + Lov. 5 •2. 1771 He. Pieternelle Fredricq fa Paulus et Joosyntien van Verdeghem. K. Lievinu8 meer dan 25j., Martinus 23j., Jan Baptiste en Narie Joanne 19j.

16j.


·-:-,.171 -

V. Lieven Aerts broeders kind van de overl. B. Joannes Fredrieq fs Paulus to t Lov , over syne suster 1 1 .4. 1 77 1

(ffiIe.)

19. Declaratie ten sterfhuis van Marie Christine en Marie Therese van Wassenhove twee onbej. dochters van Christiaen bij wijlen Joanne de Schuytter (st. Vind. 24.3.1763) + Drongen en te Gent, de leste den 1.5.1771 V. Petrus Willems voogd over de 4 andere wezen. 30.1.1772 20. st. Joanne Vande Putte fa Guille bij Magdalena Wille + Lov , jun i 1771 wed. van Aernaut Sterm (lx) geen st. Hd. Jacobus Geirnaert fs Jan (2x) K. 1x : Jan Baptista 15j. en Benedictus Sterm 13j. 2x.: Harie Judoea 4j. V. Joannes Sterm broer van il..ernaut sterm voorn. g. 1 • 1772 21. st. Lievyne Marie Vereecke fa Jan blj Christoffelyntien de Neve, + Everg. Belzele 4.6.1771 Hd. Pieter Silioekfs Adriaen bij Elizabeth Steenbeke, meester waegemaecker Van style K. Jan Baptista 10j., Marie Magdalena 19j., Joanne Marie 16j. en Marianne 13j. V. Joannes Vereecke fs Jan broer overl. B. Jooris Sloek fs Adriaen tot Lov.~ver de He. 14.11.1771 22.

st.

Joanne Marie Vermeulen

fa Pieter bij Anna 1·1arieBral

+ Lov. Rabot 9.1.1771

Hd. Ignatius de Sutte:r;fs Pieter bij Joanne de Blieck K. Louis 8j., Pieter lrancois 5j., Constantinus 3j.5m., Ma.rie Therese 10j.6m. en Arme Harie 7j.6m. V. Jan Baptista Vermeulen broer overl • .Huwkon t.rak t van 7.8.1758 voor notaris Francies Al.exander Van Volden te Gent: Ignatius de Sutter 25j. tot Lov. en Joanne Harie Vermeulen 18j. tot Lov. 12.12.1771 23. st. eers. Pieter Wyekhuijs (Wyehuys) fs Petrus bij Margareta Clays + Lov , rechtover den Bierstal 8.L~. 1771 He. Joanne Heye (Heyde) fa Mattheus et Anna Claeijs K. Pieter Joannes meer dan 25j., Anna Marie Pieternelle 23j. en Marie Pieternelle 17j. V. Pieter JOannes Wychuys voorn. B. Pieter Hyde fs Mattheus tot Lov , over syn e suat er- (He.) NB. Pieternelle en Catharina zusters overl. 18.7.1771 2LI-.

st. JOémne Van der Vennet fa Danneel + Lootenhulle onder dheerlijckhede van de prosdije van Sinte Donaes tot Brugge 7.5.1771, zonder lichamelijke hoors. - Drie staken van volle bedde van de ov er L, Pieter Vander Vennet Jacobus Vander Vennet Joannes Silversmet x Catharina Vander Vennet


'-

172 ..

- Drie staken van alven bedde van d 'overl. • Joannes Vande Voorde (armmeester) als het recht becommen hebbende van Francies Langeraet x Joosyntien Vander Vennet. • De vier meerderj. kinderen van Joseph Vander Vennet • De vijf kinderen van wijlen Guilliaeme Vander Vennet met naeme : Joannes, Pieter en Joseph hun selfs, Daneel 24j. en Carel Ludovicus 16j. 3.7.1771

Bundel 88 1. Derde rek. door Pieter Welvaert fs Joos audt burgemeester van Lov, op het verzoek van Pieter de Vos en Jooris de Sutter,x Christina Galens pat. en mat. voogd van de vier wezen van wi j Len Francies Galens en Anna Catharina de Vos. 30.1.1772 2. Renseing door Judocus Cobbaert x Cornelia de Neve, te vor'Bn wed. van Joannes de Meester, ter causen van de verkoping van de goederen en gronden competerende Judocus Cobbaert en de zes wezen van Joannes de Me.~ter tot Aeltre. 5. 1 1 • 1 772 3. st. Francies Snoeck fs Pieter bij Lievyne Schelstraete + Vind. april 1772 He. Pieternelle Depuyt fa Lieven bij Anna van Holsbeke K. Jacobus 17j.6m. V. Geeraert Snoeck oom. 19. 11 •1772

4.

st. Lieven Breuseghem fs Joos bij Anne Harie Depauw + Vind. 1.8.1771 He. Pieternelle Pattyn fa Lieven bij Lievyne de Clercq, hertrouwde met Emanuel Bogaert K. Christiaen 9j., Joanne Catharine l1j., Harie l'1agdalena 5j. V. Lieven Breuseghem fs Pauwel, oom van de overl. 5.11.1772

5. st. Laureyns van Rentergem fs Lieven ~ Landegem 'Heyste' 15.7. 1769 wedn. van Joanne de Backer (lX) He. Joanne Vande Kerckhove fa Pieter (2x) K", lx : Pieter Bellecoste x Bertine van Ren t.ergsm 2x : Joannes en Pieternelle 24j., Catharina 22j., Judoca 20j., Isabelle 18j. en Marie Anne 16j. V. Jan Van Rentergem 2.7.1772 6. Dubbel - zie lias 3 hierboven.


... 173 .. 7. st. Livyne Batsleer fa Passchier + Everg. Belsele 3.3.1772. Hd. Lieven Van Rulle fs Lieven bij Marie de Coninck K. Jan Baptista 5j. en Joanne 9j.6m. V. Pieter Batsleer oom. 24.12.1772 8.

st. Victoria. Collette Vanden Berghe fa Jooris bij Mar-Le Anne Platteeuw + Lov. rechtover den Bierstal 15.3.1773 Hd. Marten Haelman fs Jan bij Joanne Seyasens. K. Jan Bap t Ls t a 2j.6m., Thekela (?) 7j.6m. en Lievyne Pieternelle 8j.6m. V. Jacobus Vanden Berghe s'overl. broer B. Pieter Hae Lman fs Janvoorn • tot Lov , over ~ijn broeder (Hd.) 23.7.1772 '.

9. St. Catharina de Grave fa Lieven bij Susanne Welvaert + Vind. 17. 1 1•1771 Hd. Judocus Cocquyt fs Joos bij Pieternelle Everaert, wedn. van Caroline Devriese K. Iv1ariann e 3j. en Isabelle 'lnerese (ook overI.) V. Jooris de Grave fs Lieven, broer overl. B. Pieter Cocquyt fs Joos tot Belzele op het Rabot, broer Judocus. 8.10.1772

10. st. Joanne Heye fa Mattheus et Anne Claeys + Lov rechtover den Bierstal 20.1.1772 wed. van Pieter VJyckhuys fs Pieter . K. Pieter .Jo ann es en Anna Marie hun sel fs, Harie Pieterne:lIe 19j. ' V. Pieter Hye (Hyde) broer overl. tot Lov. B. Pieter Joannes 1Nyckhuys fs 'Petrus tot Lov. 17.9. 1772 11.

st.

Pieternelle Say fa Jan bij Pieternelle Van Cotthem Vind. 23.7.1771 Hd. Emanuel Vanden Abeele fs Fiater bij Livyne DobbelaBre, officier deser nrochie. K. Benedictus 22j.6m., Emanuel 17j. en Harie Joanne 23j. V. Lieven Say broer overl. tot Vind. 30. 1•1772 +

12.

st.

Joannes de Smedt fs TIieven + Drongen Noordhout 27.5.1772 He. Anne Narie de Schuyter fa Gil1i8, te voren wed. Dominicus Goethals. K e Lu c.l.a 1 2j .6111 • V. Jacobus de Smedt fs Lieven oom. 17.6. 1772

VB_n

13. st. Pieterne1le Everaert fa Jan biO Tanneken Haerens + Vind. 4.12.1771 wed. van Joos Cocquyt Roors : Francies, Judocus, Lá even en Pieter hun selfs, De twee minderj. kinderen van Jan Cocquyt en van Rosalia Corret met ne_erneJan Baptiste en Joanne Therese Cocquyt, Christiaen HasBert x Rosalie Corret voorn. 17.6.1772


- 174 14. st. Jan Willems fs Cornelis et Marie de Ruyttere + Vind. 4.5.1771 wedn. van Janneken Van Kerrebroeck (lx) wedn. van Joosyntien de Cocq (2x) wedh.van Susanna Batsleer (3x) He. Philippine Hyncke fa Jacobus et Joanne de Vreese (/+x) K. lx Joannes Willems, de drie kinderen van Jacobus B:lanehart bij wijlen Lievyne Willems 2x : Pieter en Lievinus Willems 3x : Jacobus en Franeies Willems NB. Moederlijke zijde van Philippine Myncke : Judocus CaUJS broer van alven bedde en Joanne de Vreese zijn moeder. 13.2. 1772 15. st. Catherine de Roose fa Jan et Anne r-iarieWieme + Vind. 1.10.1771 Hd. Christiaen Galens fs Francois et Marie Elizabeth Heynssens K. Anne HĂŠlrie 4j. 6m., Joanne Harie 2j. lOm , en Beirnardus Lievinus 1j. V. Jan Deroose tot Drongen s'overl. vader. B. Jan Francies Gaelens fs Francoia voorn. tot Vind. over 30. 1 .1772 sijnen broeder (Hd.) 16. St. Marie Anne Hubreeht fa Bastiaen + Somergem 28.8.1772 wijk van Hoetsel Heerel. van Bryaerde Hd. Judocus de Bliek fs Pieter K. Jan Baptiste 16j. en Isabelle Therese 14j. V. JOannes Hubrecht broer van de overl. tot Sevecotte (Kamervoogd : Judocus Laros -La ros, schepenen) B. Jan de Blieck fs Petrus tot Zomergem. NB. Jacobus Huybrecht fs Sebastiaen 22.4.1773 17. st. eers. Joanne Steyaert fa Carel et Jacquemyntien Legiers + Everg. Belsele 27.7.1772 wed. van Christoffel Steyaert fs Francois (lx) Hd. Jan Baptista Goethals fs Pieter et Jacquemyntien Goethals K. lx : Pieter Geerardus l1j. en Joannes Beirnardus korts voor zijn moeder ook overl. V. Judocus Steyaert fs Francais pat. oom en Lieven Steyaert fs Careloom mat. K. 2x : Anna Catharine 5j. en Lievinus Francois Goethals 14m. V. Lieven Steyaert voorn. B. Joannes Bapta Vander Sluys fs Joos tot Waarschoot~over 18.3.1773 den Hd. Y 18. st. Jacoba de Witte fa Laureyns et Lievyne de Smet + Vind. 14.5. 1773 Hd. Mattheufl De Bruyne fs Jan et Lievyne Galens K. Jan Francois 20j., Louis 18j., Isabelle Rosa 23j., Marie 21j., Joanne 15j., Lievyne 12j., en Lieven de Grave x Therese de Bruyne V. Pieter de Witte fs Mattheus tot Vosselaere rechsweir van de overl. B. Lieven de Grave x TheI':esede Bruyne tot Vind. over den Hd. 16.9.1773


,-

1'75 -

19. Au gm , door Pieter van Dr-Lesache fs Jan als vader over z.i.jn vier minderj. kinderen verwekt bij wijlen Marie Francoisre Dobbelaere fa Marten met naeme : Jan Baptiste, Angeline, Marie Catharine en Marianne; met het overlijden van Jooris Dobbelaere fs Lieven hun auden oom tot Baronie Lov. + 7.6.1773 Andere hoors : de 'alve suster' van de vier wezen, en hun 8uster haer self. (elk tot 1/6) 25. 11 •1773

Bundel 89 Î.

(1774)

st. eers. Christoffelyntien de Heve fa Zeger + Everg. Belsele 2.12.1773 wed. van Joannes Vereeken fs Pieter Hbors : Joannes, Beirnerdus, Jacobus en Carel Vereeken Joannes Acke x Christine Vereecken te voren wed. van Jan Wille Fieter Roeges x Jacobe Vereecken Pieter Sloek wedn. van Lievyne Vereeke 21.4.1774

2. St. Judocus Neyt fs Jan bij Jooryntien de Ruyter + Everg. Belsele 12.10.1773 He. Marie Joanne Welvaert fa Judocus, hertrouwde met Joannes Vande Velde~ K. Î'1élrie Judoea 16j., Anne Catharine 12j., Isabelle TherestB 7j., Joannes Baptiste 4j., Pieternelle Therese lj. V. Christoffel Neyt broer van de overl. B. Judocus Welvaert fs Joos tot Lov. 9,.6.1774 3. st. Marianne Borgers fa Guilliame et Lievyne Vermeire + Everg. Belsele 15.2.1774 Hd. Christoffel Hutsebaut fs Joos et Lievyne Van Eenaeme K. Jooris 19j., Joannes 17j., Lieven 15j., Judocus 7j.6m., Joanne Therese 24j., Joanne Catharine 22j. en Barbara 10j. V. Andries de Muynck x s'overl. suster 'B. Jooris Hutsebaut fs Joos schepenen van Vind. Pieter de Clercq fs Lieven ook tot Vind. over den Hd. 22.10.1774 L~.

st. Pieternelle Say fa Geeraert et Marie Vanden Abeel;e + Vind. 15.12.1773 Hd. Joannes de Schepper fs Francois et Joanne Dewu Lf' K. Pieter 21j., Jan Baptiste 20j., JUdOCUB 10j., Isabelle 19j., Rosa 15j. en Lievyne Sj. V. Geeraert Saey vader van de overl. tot Vind. 15.12.1774


""', .. 176 ""', 5. St. Joanne Deroose fa Lieven bij Narie de Jaegher + Vind. 16.2.1772 Hd. Geereert Snoeck fs Pieter et Lievyne Schelstraete K. Jacobus 17j., Pieter 9j., Marie Joanne 18j. en Isabelle V. Joannes Deroose fs Thomas mat , 15.12.1774

12j.

6. st. Lievyne Beelaert fa Carel bij Isabelle Vanden Abeele + Vind. 17.8. 1774 Hd. Francois Goorrman fs Pieter et Pieternelle Dhanens K. Carel-3j.6m. en Pieter lj.5m. V. Pieter Beelaert broer van de overl. B. Jan Baptiste Goormen fs Petrus tot Merendree 27. 1o, 1774 7. Liquidatie tÊri sterfhuis van Carolina de Schuyter fa Norbertus et w i j Len Joanne Lamme onderj. onbedegen, vrij appendant laeteresse vanden ambachte van Maldegem binnen Somergem wijk van MeirIaere in juli 1774. - Vaderlijke zijde : broers en zusters van volle bedde, Carel Francies, Jan Baptiste, Harie Rosa, Marianne en Marie Therese De Schuyter, allen minderj. broer_ Bn ..zusters van alven bedde, Pieter Martinus de Vlieger syn selfs, Anne IvIariede Vlieger x Pieter Francies Vanden Waerhede, Pieternelle de Vlieger minderj. alle drie kinderen van wijlen P ieter Ferdinandus De Vlieger et Joanne Lamme. V. Petrus Lamme. NB. St. Joanne Lamme voor Amb , van t'laldegem6.11.1773. 8. st. eers. Jacoba Theresia Deviller fa Sieur Jan et Jacoba Erffelynck + Somergem Dorp 20.5.1773 Hd. Sieur Jacobus Emanuel Tydtgat fs Francies et Livina Slock. K. Marie Anna 2j.9m. V. Pieter De Beir fs Judocus, x Joanne Catharina Deviller s'overl. suster tot Zomergem. Huwkontrakt voor notaris Ignace Lebeque te Gent op 15.4.1?68: Jacobus Emanuel Tydtgat fs Francies et Livine Slock die dochter was van Jan tot Sleidinge syn selfs. Jacoba Theresia De Viller fa Joannes ende Judoca Erffelyndk die dochter was van Pieter, haer selfs wonende te Somergem. Voor de weth van Somergem Herzeele 11.5.1774 9. st. Jan de Smèt fs Lieven + Somergem Kerckstraete 28.3.1773 He. Lievyne Eynghels fa Pieter K. .Joann e Harie de Smet x Ambrosius de Co ck , Marie Anne de Smet 21j., Jan Francies 20j., Jeronimus 14j., Piternelle Therese 12j., Marj_e Livyne 7j., Pieter Judocus 4j. en Ambrosius 18m. V. Ambrosius de Cock Voor de weth van Somergem Herzeele 26.1.1774 10.

st.

Cat he r Ln a de Neve fa Ludovicus et Francoise de Viitte Langeboeken 23.7.1773 Hd. Lieven van Coppenberge fs Jacobus K. Martinus 8j., Pieter Jacobus 6j. en Guillielmus Carolus 3j. V. Guillielmus de Neve fs Ludovicus tot Knesselaare broer overl'. Voor de weth van Somergem Herzeele 2.3.1774 + Somergem


- 177 ... 11. st. Joanne de Pauw fa Joannes + Somergem Beke wed. van Jan De Buek (lx) wed. van Judoeus de Rycke (2x) Hd. Jan Bogaert fa Pietsr (3x) K. 2x : Marie Francoise de Rycke 3x : Marie Jacoba Bogaert 18j. V. David Alphonsius de Pauw wat. en Lieven Hauwman causa uxoris van alfven bedde pat. Voor de weth van Somergem Herzeele 30.3.1774

swaeger

12. St. Joanne Theresia Goethals fa Petrus et :rvIarianneBoghaert + Somergem MeirIaere 20.3.1774 Hd. Jan Baptiste Hartens fs Guille et Pieternelle Geirnaert K. Jacobus Francies 3j. en Marie Catharina 2j. V. Jan Goethals tot Drongen broer overl. Voor de weth van Somergem Herzeele 2.11.1774 13. St. Joannes De Kesel fs Pieter et Passchyntien van Lanker + Waarschoot heerl. van Somergem 22.1.1774 He. Barbarijne van Ooteghem fa Phls et Janneken Standaert K. Philippus, Petrus Judocus, T'-1artinus, .Ignatius en Hàrie Caroline hun selfs, de twee minderj. kinderen Caroline 17j. en Joanne Catharine De Kesel 14j.6m. dochters van wijlen Francies en wijlen Levine Berth. V. Philippe de Kesel pat. en Judocus Berth mat •. Weth van Gomergem, H.erzeele binnen de prochie van 1NaarschoIDJt ten hove van Jan Bral ressort van de heerlijkhede. 19.10.1'774 14. st. Pieter Bekaert fs Guillia.me + Somergem Beke 21.7.1773 He. Pieternelle Van Hecke fa Jan K. Joannes Frans, Carel 23j., Judocus impotenten jongman 21j., Livinus 19j., Livine Theresia 15j. V. Jaannes Francies Beekaert voorn. Voor de weth van Somergem Herzeele 16.2.1774 15. St. Frnncies vande Veire fs Marten et Joosyntien De Weirdt + Somergem Beke juli 1773 wedn. van Marie Paijelle (lX) St. Keure Sleidinge 22.11.1752 He. Pieternelle Schelstraete fa Geeraert et Joosijntien ooste K. 1x : Joannes Vende Veire tot Waarschoot, Pieter tot Somergem, Guillielmus tot Loo chr-Is t le , CElrel tot .Oostakker en Petrus De Reu x Jopnne Marie Vande Veire tot Waarschoot K. 2x : Frélns Jacobus 20j., Hartinus 16j. (+), Bernardus 8j ., Harie Ca tharine 14j. en Har Le Anne 11 j • V. Joannes Vande Veire 'Voor de weth van Somergem Herzeele 13.4.1774 16. st. Arnaut de Heyere fs Jan + Somergem Corte boucken 28. 12. 1770 He. Anne Marie de Bilt fa Jan K; Livyne Therese 1j. V. Jan de Meyere broer van de overl. Voor de weth van Somergem Herzeele 19. 10.1774 b i.nn enWaarschoot • 17. st. Eers. Jacobus Hyde fs Pieter et Anna De Langhe o Somergem en + 18.12.1773 He. Anna Marie Hyde fa Pieter et Pieternelle Peers


... 178 .;.;. K. J08.nnes Guillielmus 15j., Harie Jacoba 13j., PieterneU ... e Judoca 9j. en Joanne Harie 5j. V. Guilliame Hyde oom. Gronden te Ursel 't Gendtsche land van de Woestyne. Wet van Somergem Herzeele 11.5.1774

18. st. Martinus Poppe en Zijn huisvrouw

(onvolledige lias) K. Joanne Marie Poppe 20j. V. Pieter Poppe broer van sweesenB vader tot Sinte Laureyns pat., Car eL Steyaert x Car-harLn e de Weirt tot Poesele Buster van sweesens moeder. Huis Waar beide overleden zijn gelegen te Somergem Dorp. Voor weth Somergem en Herzeele 1774

19. Rek. door Jan Baptiste Welvaert

fs Jooris, x Joanne Dossche fa Jan, te voren wed. van Carel Ide tot Lovendegem, als voogd over Pieter en Bernardus de Grave kinderen van wijlen Lieven de Grave en wijlen Pieternelle Bossche + Vind. + Isabelle Dossche fa Lieven onbedegen + Everg. 3.11.1772

9.6.1774 20. st. Anne Marie Bisschop fa Gilli8 + Waarschoot heerlijkheid Somergem tot Beke 15.2.1774 Hd. Joannes Van Wassenhove fs Jan K. Jooryntien 22j., Hartinus 20j. en Harie Carola 15j. V. Pieter Bisschop broer van de overl. tot Wondelgem. B. Mattheus van Wassenhove fs Jan Voor de weth van Somergem Herzeele 11.5.1774

Bundel 90

(1775-1777)

1. Rek. door Pieter

de Vos fs Livinus tot Lov. als voogd over de vier wezen van wijlen Francies Galene en Anna Catharine de Vos.

9. 11 .1775 2. st. Joanne Backelan fa Jan et Jacquemyntien Vijvers + SomĂŠrgem Hoetzel 28.11.1774 wed. van Pieter Willems (lx) Hd. Jan de Blieck fs Pieter (2x) K. 1x : Jan Baptiste en Marie Catharine Willems, Joanne Marie Willems 22j. V. Geert de Kesele x Anne Har-Le VVi11ems pat. en Jan Baptiste Willems voorn. mat. Voor de wefuvan Somergem Herzeele 28.6.1775

3. Extrait uit de verkaveling van Kerckvoorde

tussen de kinderen van Pieter uit lx met Cathelyne Geirnaert 2x met Cptharine van Hijfte 3x met Caroline Vande Velde fa Joos, alsnu x met Lieven van Hecke is Pieter


.~ 179 K. lx 2x 3x

Francois van Kerckvoorde Gillis West fs Jooris, x Joanne van Kerckvoorde Albertus de Wispelaere fs Christoffel, x met Goddelieve van Kerckvoorde. 12. 1•1775

Ih

"

St. Jo ffr. Joanne Theresia Vande Voorde fa wijlen Sr. Emanuel et IVlarieHagdalena van Wyckhuyse + Begijn tjeten hove van Ste Elisabeth in Gent 4.2.1775 Hoors - Het kind van Emanuel Vande Voorde in eerste huwelijk met Marie Joanne Van Wonterghem met naeme : Joannes Vande Voorde. - De kinderen van Emamuel Vande Voorde in tweede huwelijk met Harj.e Nagàalena Van Wyckhuyse met naeme : Carel syn selfs, Pieter Frans en Albertus minderj. Anne Ca:ltharinex Pieter Lambrecht, Joffr. Joanne 'rherese begijntje Ste Elisabeth en Marie Pieternelle mindèrj. V. Sr. Pieter De Roo. Weth der h eer-eL, van Reybroeck b Lnn en Lootenhulle. Gronden te LotenhulIe, Deinze en Singhem. 18.11.1775···

5. st. Judoca Blanchaert fa Jan et Joanne Marie van Speybroeck + Vind. 18.6.1775 Hd. Pieter van Beveren fs Laur-eyns bij J oanne de }iaeght K. Bernardus 6j.l0m. en Joannes Francois 4j.6m. V. Francois Blanchaert broer van de overl. 9. 11 •1775 6. St. Marie Jacoba Schijvens fa B8uduin et Pieternelle Herman + Everg. Belzele 21.7.1774 Hd. Jacobus VerguIt fs Pieter bij Joanne Blomme K. Regine 7j.6m., Joanne Bernarde L~j. en Isabelle 1j. V. Judocus Herman broer van d! overl. moeder auden oom i.p.v. Philippe Schijvens om d~selfs verre afgelegentheyt NB. Herberg Vliegende Peirt te Belzele ontrent de BrMgsche vaart bij het Rabat. 2.3.1775 7. st. Joanne8 Tierentyn fs Frans bij Joanne Vnn Eename + Everg. Belsele 31.3.1776 He. Joanne Puele fa Jan et Joanne Marie Grijp K. Jan Francois 15j., Joanne 16j. en Pieternelle Jacoba V. Jacobus TierBntijn broer van de overl. 2 1 •11 •1776 (Pu e1e - Pi cel e )

12j.

8. st. Ignatius Clays Îs Pieter et Pieternelle Caese + Belsele 4.3.1776 He. Anne Harie SteYé.ert fa Lieven bij Catharine Degreve K. Pieter Joannes 20j., Joanne Catharine 17j., Lievyne JOélnne 14j. en Pieternelle Trrerese 6j. V. Joannes Claijs broer van de overl. B. Jan Steyaert fs Lieven voorn. tot Belsele over zijn ~uster 21.11.1776 (He.)


-, 180 ...

9. st. Jacoba Plasschaert

fa Christoffel et Joanne Verstraete + Lov , Oostveld 28.5. 1776 Hd. Guillielmus Coppens fs Francois ett Jooryntien Dhont ,K. Jacobus Francois 14j., Lieven 6j. en Pieternelle 11j. V. Joannes Plasschaert broeder van de overl. B. Lieven Plasschaert fs Christoffel tot BelseIe", over den

Hd.

21.11.1776 10. st. Marie Laureynse + Vind. 20.11.1775

Lootens

fa Pieter et Joanne Deneve

Hd. Jacobus de Vos fs Francois et Veronica Van Kesbulk K. Carel Benedictus 4j., Arme Cath ar-Lne 7j •6m., Joanne Marie 2j. V. Pieter L60tens vader overl. tot Somergem B. Pieter 1.,00 tens voorn.

25.7. 1776 " 11. st. Joanne Vermeire fa Joannes et Pieternelle + Everg. Belsele 9.4.1776

\lande Neste

Hd. Lieven Plasschaert fs Christoffel et Joanne Verstraeten K. Lievyne Therese 5j. V. Jan Baptiste de Coeyere rechtsweer causa uxoris mat. B. Guilli-elmus Coppen s fs Frans tot Lov en de gem r, over den Hd.

27.6.1776

'

12. Bewijs

door Pieter VerrneuLen x met JQ?nne Nar Le Vander Haeghen tevoren wed. van Pieter Sloek' over hem selven aIrs over de 6 wezen Van Pieter Slock bij Joanne Harie Vander Haeghen (st. van 4.5.1775) V. IVIartinus Slock pat.

19.9.1776 13. st. Joseph Baert fs Aernaut et Isabelle bij de vier Heekenen 16.8.1777

•••• + Drongen

He. Joanne Marie de 1'1eyerefa Jan et Jacquemyn tien Lan t sman K. Pieter 28 j ., Lievinus Igna tius 1 Oj. en Harie Ca t.h ar-Ln.a

20j. V. Heirbaut Mussche van de overl.

x met Isabelle

Van Hulle naerbestaende

2.10.1777 14. st. Isabelle Vrient fa Adriaen et Lievyne Aerts + Vind. 22.3.1777 wed. van Jacobus Sloek (1 x) Hd. Francois Martens fs Philippe bij Maghdalena Lootens (2x) K. lx : Adriaen, Francois Batsleer x met Goddelieve Slock te voren wed. van Jan Baptista de Neve, en Pieter Sloek 22j. V. Adriaen Sloek fs Jacobus i.p.v. Pieter Sloek K. 2x : Franeois î1artèns 19j. V. Joannes Vrient rechtsweer

5.6.1777 15. st. Joannes Semolijn fs Pieter

+ Vind. 28.9.1776 wedn. van Pie ternelle Van Damme (1 x) wedn. van Marianne Boedri fa Pieter et lillnaVermere (2x) K. lx : Judocus Vereecken x Pieternelle Semolijn V. Passchier Vande Steene schepenen cosyn causa uxotis pat. en Pieter Boedri oom mat over de kinderen uit het tweede


-

181 -

huwelijk met naeme : Judoca 13j., Pieter 10j. en Rosa Semolijn Sj. NB. Dheeren Bailliu, Bre en schepenen der heerl. van Overmeersch zijn de oppervoogden van deze wezen. 10.7.1777 16. St. Joanne Lantsman fa Jan et Barbarine de Buek + Vind. 30.6.1777 Hd. Jan Francies Cocquyt fs Joos et Pieternelle Everaert K. Pieter Francois 9j.6m., Marie Anna 16j., Barbarine 14j., Anne Catharine Sj., Christina 4j.6m. en Coleta Bj. V. Pieter Mestdagh tot Mariakerke x met sloverl. suster. B. Judocus Cocquyt fs Joos voorn. tot Vind. over synen 12.3.1778 broeder (Hd.) 17. Bewijs door Pieter de Wulf fs Lowijs over Jan Francois en Joanne Harie zijn twee kinderen verwekt bij Joanne Wegghe fa Judoci et Joanne Niekauw; bij het overlijden van Judocus Wegghe. (St. Joanne Wegghe van 17.12.1761) Borge Joseph van Kerrebroeck fs Thomas tot Drongen. Joanne Niekauw + Drongen 2.5.1777 Pieter Niekauw tot Meerentre sweesens ouden oo~. 27. 1 1•1777 lS. Verdeling tussen de "kinderen van Joos Coequyt en Pieternelle Everaert : Fráncois, JUdocus, Lieven en Pieter Cocquyt, Christiaen Haesaert x met Rosalie Corret te voren wed. van Jan Cocquyt Waarvan twee wezen: Jan Baptiste en Joanne Therese Cocquyt. 17.6.1772 19. st. Jan Standaert fs Jooris bij Magarita van Nevel + Vind. januari 1774 wedn. van Lievyne van Renterghem (Ix) He. Joanne de Neyere fa Joos bij Judo ca.rvan Dyeke (2X) K. l x : Jan en Cornelis Standaert, Joos de Grave x met Marie Jacobe Heynssens stijfvader over de vier miriderj. kinderen van Jooris Standaert, Judocus en Joanne Standaert kinderen van Narten. K. 2x : Pie ter 24j., Albertus 21 j ., Lieven 18j., Joanne 19j. en Marie Catharine 12j. V. Jan Standaert voorn. tot Vind. B. idem. 6.2.1777 20. st. Pieter Commargo fs Cornelis et Pieternelle van Haele + Waarschoot Leage Voorde 14.9.1776 He. Jo Gl"::yn tien Slock fa Lieven bij Catharine Heems K. .Jo anri e s 17 j., Pieternelle meer dan 25j., Joanne ['tlarie 25j ., Angeline 22j. en Anna Catharine 20j. V. Joannes Commargo broeder van de overl. tot Waarschoot. B. idem over de He. 2. 10. 1777 21. Costen ende verschot van gelde cmme Sieur Jacobus De Bruyne tot Oosté:lkkerels voogd van de minderj. wezen van JudocuiE VBnhoorebeke fs Martinus heersschere jegens Lieven Goethals verweerder. 6. 11 .1777


.... 182 -

22. st. Judocus de Paepe fs Jooris + Somergem Langheboeken bij Vellaere 5.2.1777 wedn. van Anne Cheijns (1x) He. Joosyntien Moerman fa Oliveri te voren wed. van Gabriel de Baets (2x) K. 1x : Pieter de Paepe, Harie Jacoba de Paepe x met Jan Baptiste de vVispelaere en Joanne Josepha de Paepe x met Francies de Kesel. K. 2x : Marie Goddelieve de Paepe 19j. V. Pieter de Pa\9pe voorn. pat. Voor de weth van Somergem HerzeeIe. 12.3; 1777 2.3. st. .Joor-La Hutsebaut f s Christoffel et Nargriete Grootaert + Everg. Belsele 23.2.1777 He. Joanne Blomme fa Francies et Harie Catharina Neyt, wted. van DenYE: Wieme. K. Bernardus Jacobus 21j. en Pieter Augustinus 13j. V. Jooris Hutsebaut f s Joos rechtsweer van de ov er L, , schepenen van BelseIe. NB. Caroline Blomme suster van de He., gronden te SomergtBm Cruysstraete. 21+- 7. 1777

Bundel 91

(1778-1779)

1. Augm. door Hattheus Bernardus Galens fs Francois als vader over Marie Magdelena en Marie Francoise Galens minderj. kinderen in zijn eerste huwelijk verwekt bij Anne de Schouwers fa Pieter et Joanne van Damme; bij het overlijden van -Pi et er- de Schouwe:m sweesens grocbladet V. Joannes de Schouwers Bweesens oom i.p.v. Pieter de Schouwers voorn. 8.1.1778 2. Rek. door Francois de Grave fs Gi11i8 als voogd over Jooris de Gr9ve fs Jooris et Agatha Poelvoorde. V. Pieter BatslĂŠ mat. 30.L~.1778 .St~ Jacoba de Priester fa Pieter et Lievyne Steyaert 3. +-iEverg. Westbeke Belsele 17.4.1778 Hd. Joanne8 de Caoman fs Jan et Adriane de Witte K. Jan Francaia 25j., Pieter Bernardua 16j., Pieter de Baerdemacker x me t Joanne Catharine, 1ivijne Marie beth 25j., IsabeI1e Jacaba 18j. en Judoca Coleta 13j. V. Pieter de Baerdemacker en Jan de Wispelaere x met s'ov~rl. suster. B. Pieter de Baerdemacker fs Jan tot Evergem,;;., over zijn 25.6.1778 schoonvader (Hd.)


- 183 4. st. Isabelle de Vreese fa Adriaen et Joanne Van Nevel + Vind. 23.4.1778 wed. van Pieter Martens (lx) Hd. Pieter de Meyere fs Joos et Lievyne de Wulf (2x) K. lx : Adriaen Martens syn selfs, Lievyne beth 25j., Marie Pieternelle 20j. ; de vijf kinderen van Pieter Hartens bij Therese de Cock me t naeme : Jan, Carele, Coleta, Jmanne Catharina en Marie Jacoba ende Jan Van Vyn~k x met Narie Pieternelle de i'/feyere te voren wed. van Jan Frarncois Martens waarvan een kind Marie Joanne Martens. V. Adrtaen Martens en Pieter de Vreese sloverl. broeder. 23.7.1778 5. st. Jooris Waldack fs Lieven et Lievyne de Cooman + Everg. Belsele Cromvelde 21.8.1777 He. Therese Goethals fa Pieter bij Christoffelyntien de Poortere. ~ K. Jan Baptista beth 24j., Pieternelle 26j., Joanne FrancŠise beth 25j., Marie Jacobe 25j., en Judoca Therese l6j. V. Joannes Wittevrongel na eren bestaende. 25.6.1778

6. st. Lieven Goethals fs Pieter et Anne Bruggeman Everg. Belsele Cromvelde 23.7.1778 He. Marie Jacoba Daelders fa Jan et Joosyntien Vanden Hende K. Jooris 17j., Carel 12j., Lievinus 9j., Harie -Jac ob a 22j. en Pieternelle 15j. V. Carel de Pauw x met s'overl. suster. 12.5. 1779 +

7. st. Christoffel Geirnaert fa Jan + Belsele 23.7.1774 wedn. van Marie van Vooren (lx) wedn. van Marie de Smet (2x) wedn. van Pieternelle Daninck (3x) He. HErie Goethals fa Jan et JoĂŠll1neDerycke (4x) K. 1x : Pietcr en Chrir:;toffelvan Neste kinderen van Jan verwekt bij Joanne Geirneert fa overl. B8uduin de Pauw x Pieternelle Geirnaert fa overl. 2x Lieven, Guillielmus, Francois en Judocus Geirnaert. 3x Jaanne rviarieen Pi.e t er-ne L'l e Sare kinderen van Jan bij wijlen Ann a Geirnaert fa overl. 4x Joanne Marie 17j., Laabe Ll.e Therese 14j., Marianne 10j., Florentine 7j.6m. en J8.cobus Francois Geirnaert beth 3j. V. Lieven Geirnaert pat. 2. il-. 1778

8. st. Marie Isabelle Geirnaert

fa Adriaen et Marie van Speybroek 3.1.1779 Hd. Joannes Batsleer fs Passbfiier et Janneken Goethals K. Pieter l7j., Lievinus 11j., Lievyne Marie 25j., Harie Ann e 22j., Joanne ~1arie 14j., Caroline 8j. en Anna Catharine 5j. V. Pieter Geirnaert broeder van de overl. B. Lieven Haeghman fs Pieter tot Be Lae Le ., over den Hd. + Everg. BeIseIe

29.4.1779


9. st. Joanne de Vos fa Cornelis et Joanne Vereecke + Everg. Belsele 23.8.1778 Hd~ Joannes de Cuypere fs Christoffel et Janneken de Buck, ook overleden, was hertrouwd met Joanne RoSgiers fa Jan K. Pieter Joannes de Cuypere 14j.6m. V. Carel de Vos s'overl. broeder tot Belsele en Domin Crapp~ tot Somergem. 2.6. 1779 10. st. Joannes de Cuypere fs Christoffel et Janneken + Everg. Belsele 12.1.1779 wedn. van Joanne de Vos (lX) He. Joanne'~;~' Roeges fa Jan et Pieternelle Brackman K. lx : Pie1er Joannes 14j.6m. V. Carel de Vos en Domin Crappé. 2.6. 1779

de Buck (2x)

11. Augm. door Mattheus Bernardus Galens als vader van IvIa:r±$ Hagdaleene en Marie Francoise verwekt bij Anna Theresia De Schauwers fa Fieter van de successie bij he t overlijden van Pieter de Schauwer en Joannè Van Damme hun mat. grootvader en grootmoeder. 15.4.1779 12. st. Judoca Dhont fa Adriaen et Lievyne Criel + Everg. Belsele 12.3.1779 wed. van Fieter Buysse (1x) Hd. Joannes Van Vlaenderen fa Andries et JOanne van Damme (2x) K. 1x :Anna Catharine 21 j., Joanne Marie 26j. en Marie Buysse 25j. V. Jooris Buysse pat. en Pieter Bauwens mat. K. 2x : Coleta Van VlaBnderen 9j. . V. Fieter Bauwens .15.7.1779 13. Renseing door Francois Cocquyt fs Joos over ZlJn kinderen in eerste huwelijk bij wijlen Joanne Lantsman van de successie bij het overlijden van Catharine de Buck hun mat. grootmoeder. V. Fieter Mestrtagh causa uxoris. 15.7. 1779 st. Pieter van Damme fs Lieven et Anne Narie Belsele 18.2.1779 He. Joanne steya_ert fa Lieven bij Catharine K. Lieven 21j., Marie Catharine 18j., Jacoba Narie Therese 10j. V. Domin van Damme broeder van de overl. tot B. idem over de He. 29 .lj-. 1779

de Liviri

+ Everg.

de Greve 14j. en Belsele.

Purgatie door Hattheus Bernandus Gaelens als vader over Marie Magdaleene en Narie Francoyse verwekt bij Anna Therese de Schauwers ter causen van de st. van 25.7.1765. 17.6.1779


-

185 -

16. st. Pieter Criel fs Christoffel + Everg. Belsele 24.12.1778

et Joosyntien

de Coeyere

wedn. van Lievyne Plasschaert (1 x) < He. Joanne Batsleer fa Jooris et Pieternelle Waldack. (2i) K. 1x : Lieven beth 25j., Pieter Mo ens x met JOanne l\1ari,B en Jooris Plasschaert x met Marie Anne ID. 2x : Fieter Francois 9j., Caroline 11j., Isabelle Jac(Il)be 6j. en Anne Catharine 6m. V. Lieven Criel voorn. B. Jacobus Batsleer fs Joori8 tot merg. 1 5. L~. 1779

17. St. Jan Baptista Van Becke fs Gilli8 et Marianne Welvaert + Everg. Belsele 21.6.1779 He. Beirnardine de BarderJ1P.-eker fa Christoffel et Har Le Boelens K. Pieter Francois 7j., Judocus Beirnardus· 4j. en Jacobus Francois 21m. V. Pieter Loncke X met s'overl. moeder.

21.10.1779 18. st. Marie Catharine Van Speybroek fa Lieven et Elizabeth Bundervoet + Vind. 19.3.1779 Hd. Hattheus Dobbelaere fs Pieter et Anne Buyck K. Emanuel, Francois en Carel Ludovicus hun selfs, Lieven x met Pieternellè Goeth~ls waarvan vier kinderen : Jacobus Francois, Jan Baptista, Marie Catharina en Anne Matie; Jan Baptista 24j. en Jaanne Philippine 18j. ook kinderen van de overl. V. Jan Francois Van Speybroek broeder van de overl. tot Vind. n Emanuel Dobbelaere fs Mattheus fover zijn vader (Hd.)

(+)

,15.7.1779

19. S~ Jan Ba~tiste de Vos fs Cornelis et Joanne Wauters

+ Everg. Belsele Cromvelde 22.2.1778 He. Lievyne Joanne 1ybaert fa Andries et Lievyne van Eename K. Carel 1ievinus 2j.6m. en Joanne Marie 5m. V. Cornelis de Vos vader van de overl. L~. 2.

1779

20. st. ï1arie

.Io ann e Dev o s fa Pieter + Everg. Belsele 14.5.1779

Hd. Lievinus

Vereecke

et Passchyntien

fs Guilliame

et Lievyne

\lIille

Vermeire

K. Marie Joanne 7j. V. Lieven de Vos broeder van de overl. B. Jan Vereecke fs Guilliame tot Belsele 21 • 10.

over den Hd.

1779

21. st. Francois Geirnaert fs Jooris + Everg. Belsele 1.1.1779

et Joosyntien

Coene

He. Joanne Neyt fa Philippe et Joanne Goethals K. Jan Baptiste, Lievyne en Joanne Marie beth 25j., Lieven 24j. V. Piet er Criel rechtsweir causa uxoris van de overl. NB. Lieven en Harianne Neyt beide kinderen van Philippe.

9.9. 1779


22. st. Carel van Kerkvoorde fs Pieter + Everg. Helsele 10.1.1778 He. Joanne Marie Blomme fa Pieter K. Pieter de Sauter x Gatherine, .Joaeph Dooghe x Theresia, Pieter meerderj. innocente weze en Joannes Baptiste + 23.L~.1779 V. Jacobus Van Kerckvoorde fe Frans tot Evergem. B. Joseph Dhooghe tot Vind. over de He. NB. Jan; Lieven, Jacques, Pieter en Geeraert van Kerckvoorde sloverl. broeders. 21 • 10. 1779

Bundel 92

( i7[W-1781)

1. Rek. door Pieter Vermeulen x met Joanna Marie van de Haeghen te vooren wed. van Pieter Slock fe JUdOCU8 als stijfvader over de vijf minderj. kinderen van voorn. Pieter Slock; bij successie van Livyne Slock fa Pieter bejaarde geestelijke dochter + Landegem 5.5.1780. Judocus Gaelens x met sweesens suster. V. IvIt'lrtinus Francies Slock oom pat.

5. 10. 1780 2. St. Harie Magdalene Dhont fa Lieven et 11arie Anne de Cloet + Everg. Belsele 5.10.1780 Hd. Jooris Hamel~:rrckfs Jan bij M8.rie Roels K. Joanne Regina Hamelinck 4j. V. Pieter Van der Hulst alven broeder van de overl. B. Joannes Van Damme fs Joannis tot Belsele .ov ei: den Hd. 23. 11 .1780

3. st. Francais Cocquyt fs Joos et Pieternelle + Vind. 4.~-.1?80

Everaert

wedn. van Joanne Lantsman (lX) He. Marie Lievyne Van Laere fa Pieter et Pieternelle Brans(e)wyck. K. 1x : Pieter 12j., Marie Anne 18j ., Barbarine 16j., Anne 10j., Christine 8j. en Coleta 6j. V. Judocus COCquyt broeder van de overl. pat. en Benedictus de Jaegher mat~ K. 2x : Marie Lievijne l8m. en Lievinus 0 15.8.1780 V. Judocus CocQuyt voorn. Huwkontrakt voór notaris Joannes Lievinus Ivo Hillec2.111 te Gent !~Frpnciscus Cocquyt weduwnaar tot Vind. en Marie Lievine Van Laers meer d~n 25j. geassisteert met haar moeder wonende te Mariakerke. 2. 11 • 1780


4. st. Joannes Goethals fs Pieter et Joosyntien

Depoorter en St. Pieternelle de Wilde fa Pieter et Elizabeth Van Vooren, tĂŠ vooren wed. van Martinus Meulewater, beide + Everg. Belsele op 10 en 11 april 1779 Hoirs van Joannes Goethals : Jooris en Judocus Goethals bei.de stomme weesen overj., Therese Goethals wed. van Jooris Waldack Jooris Vermeire x met Liavyne Goethals Jooris Roegas vader over zijn twee kinderen verwekt in zijn eerste hmvelijk bij Pieternelle Goethals met naeme : .Joann es Francois en J eronimus Ro eges. De vier kinderen van Francois Tollenaere bij Isabelle Goeth8,ls met naeme: Carel, Guillielmus, Jan Baptiste Hye x met Judoca Tollenaere en Guillielmus Vande Veire x met Theresia Tollenaere. Kinderen van Pieternelle de Wilde bij Martinus Meulewater: Pie ter en Fr-ancoi.e Heulewa ter. 9.3.1780

5. st. Josyntjen de Wulf fa Pieter et Pieternelle

de Vreese Vind. 14.1.1780 Hd. Christoffel Blanchaert fs Charles et Joosyntien Leersnijders. K. Jan Francois beth 25j., Emanuel Vanhuiie x Franchoise, Pieter Vanden steene x met Caroline, Jan Baptiste 23j., Lievinus Carolus 19j., Judocus Bernardus 16j., Christine 25j ., Anne Catharine 21 j. en Honica 14j. V. Francois de Wulf broeder van de overl. B. Pieter Vanden steene tot Vind. over den Hd. 20.7.1780 +

6. st. Lieven Vereeke fs Guilliame et Lievyne Vermeire + Everg. Belsele 24.2.1781 wedn. van Marie Joanne de Vos fa Pieter (lx) He. Marie Wauters fa Cornelis et Catharine Van Wou (2x) K. 2x : Joanne l\1arieVereek's'.' 7m. V. Jan Vereeke broeder van de overl. 20.9. 1781

7. St. Pieter van Heeke fs Jan et Jannek~n van Damme + Everg. Beisele 14.8.1781 He. Lievyne Lippens fa Lieven et Marie Anne de Nockere K. Jooris 25j., Jan Baptiste 23j., Pieter 19j., Jacobus Francois 15j., Lievinus 1Oj., 'l1heresebeth 25j., Lievyne Harie haer selfs, en Anne Marie 25j. V. Joannes de Beul x met de Buster van de overl. 22.1L.1781

8. st. Jacobus Blanchaert fs Joos et Janneken TeirIynck + Vind. 27.11.1780 wedn. van Lievyne Willems fa Jan (3x) He. Isabelle Heye fa Jan et Joanne Patyn (4x) K. 3x : Carel 20j., en Joanne Catharine beth 25j. 4x : Judocus Bernardus 11j., en Jan Francois 1j. V. Francois Blanchaert naeren bestaende van de overl. en Pieter Willems mat. B. .Iudocu a Hye f s Jan tot Drongen Luchteren over de He.

13.12.1781


188 ...

9. st. Joanne de Heyere fa Joos et Joanne Van Dycke + Vind. 18.10.1781 wed. van Jan Standaert fa Jooris. K. Pieter 25j. gehuwd, Albertus 25j., Lieven 25j. en Marie Catharine 18j. V. Pieter Standaert voorn. 9.1.1783

24j., Joanne

10. st. Isabelle de Clercq fa Pieter. et Catharina Hutsebaut + Everg. Belsele 3.L~. 1"781 Hd. Judocus Goethals fs Jan et Elizabeth Vanhulle K. Joanne Pieternelle 3j. V. Pieter de Clercq vader van de overl. B. Jan Goethals fs-Jan tot Sleidinge Sinte Baefs0; over 20.9.1781 zijn broeder (Hd.) 11.

St. Chrintine Joanne HfJynssens fa Francois et Joanne de Creene + Vind. 29.8.1780 Hd. Paulus Deroose fs ThOL'2S et I-TarieBreuseghem K. Hieronimus 22j., Jan Baptistiil 19j., Lievinus Josephus 17j., Pieter Judocus 15j., Marie Catharina 24j.4m., BarbarA 12j., Angeline 4j. en Joanne Marie 1j. V. Joannes Vyncke coster tot Meerendre alven broeder van de overl. NB. Christoffel Heynssens en Jacoba Beirnaert grootvader en grootmoeder van de overl. B. Jan de Roose fs 'I'homas tot Vind. over den Hd. 3.5.1781

12. St. Anne Harie Bral fa Arnaut et Janneken de Beer + Lov. Rabot 14.10.1780 wed. Van Pieter Vermeulen fs Adriaen et Janneken Bouwens K. Jan Baptista, Pieter, Lievinus Francois en Juddcus; Jan Baptiste de Smet x met Joanne; de vijf kinderen Van Ignatius de Zutter verwekt bij wijlen Joanne Marie Vermeulen met naeme : Louis, Pieter, Constantin, Marie Therese en Anne Harie De Zutter (alsnu ook over-L, ) V. Joannes Snoek pat. 24.1.1781 13. St. Pieternelle Judoca Versluys fa Jan et Joanne Volkaert + Lov. 24.4. 1781 Hd. Judocus Segers fs Laureyns et Angeline Reyniers K. Jan Baptiste 5m. V. Joannes de Rudder tot Wondelgem vrije van Gent x met Catharine Versluys suster van de overl. 5.7.1781 14. Bewi,js door Fr-ancol s Aerts over Lievyne Aerts t syn en huweli,jk gewonnen bij MaTie Anne de Roose, van de successie op de selve neffens de drie kinderen en.schoonkind van Geeraert Snoeck en Joanne de Roose ten sterfhuis van Sr. Joannes de Roose fs Geeraert + auden jonghman binnen Gent, sweesens mat. auden oom. V. Geeraert Snoeck 18.10.1781


- 189 15. st. Judocus de Grave fs Jooris et Goddelieve Dobb eLaer-e + Vind. 1L~.10.1780 wedn. van Marie Josepha Galens (lx) He. Marie Vandewalle fa Jan et Catharina Vande Gehuchte (2x) K. 1x : Jan Baptista 20j., en Lieven 18j. 2x : Pieter Francois 14j., Albertus 7m., CarQline 7j. Joanne 5j. en Pieter (+) V. 1ievinus Vande Walle fs Geert broeder van alve bedde" van de overl. pat. en Beirnardus Galens mat. 1781

16. St. Caroline Van Hecke fa Guilliame

et Joenne Teirlynck 12.10.1780 Hd. Joannes Van de Veire fs Jan et E'rancoise Lab a K. Pieter 3m. V. Guilliame Van Hecke vander van de overl. NB. st. Joanne 'l'e Lr Lyn ck zie Keure Sleidinge 26.3. 1'777. 1.2.1781 + Waa 1eeghe Voorde

17. Rek. door Pieter Van de Kerckhove fs Marten tot Vind. 0.18 voogd over de wezen van wijlen Judocus Huylaert verwekt bij Anna Marie van de Kerckhove met naeme : Carel Francies (bij emancipatie syn selfs), Marie Judoca haer selfs en x ~et Joannes Van Vooren tot Loveudegem, Pieter Joannes, Joanne Marie, Joannes Baptista en Marie Catharine 8j., alle minderj. NB. Ferdinandus de Grave tot Ruyslède sweesens aangetrouwden oom pat. 1O. L~. 1781 18. st. Pieternelle der Kinderen fa Judocus et Anne Marie de Grootte + Everg. Be ls ele 13.10.1780 Hd. Pieter Van Damme fs Jan et Christine Temmerman K. Albertine Josephe 19m. V. Judocus der Kinderen ",vader van de overl. mat; NB. st. Anne Har-Le de Grootte voor we th van Sinte Baeis 25.10.1770, Domiriicus der Kinderen + onbedegen broeder Van de overl. 3.3.1781

19. st. Eers. Christoffel

Blanchaert fs Joos et Janneken Teirlynck + Vind. in den Bierstal 28.4.1781 He. Isabelle Boone fa Francoia et Elizabeth Muys(2x) wedn. van 1ievyne de Vogelaere (lx) K. lx Mattheus Geernaert x Marie, en Jan Baptista Roels x met Isabelle Blanchaert. 2x : Augustyn VerguIt x met Caroline, Arme Marie haer s el.f a en JvIàriéAnne Blancl1aert 2.1j. V. Philippe de Voghelaêre pat. Testament van lÏiterste wille voor meester Jan Baptista Ludovf.cus van Lèrberghe pastor in Vinderhou te van 10.3.1781. Christoffel Blanchaert fa Joos herbergier in de herberghe den Bierstal binnen Vind. siek ende inpoten t van Li.chaeme , Uiterste wille voor notaris Franciscus van Damme te Somergem op 12.3.1781. 8.11.1781


·:":i' •.,.

....... 190'';' .

...::

20. st. Lièvyne Marie de Clercq fa Pieter et Catharine Hu t sebaut; + Everg. Belsele L~. 1.1781 Hd. Dom i.n' ven Damme fs Lieven et Anne Marie de Lievin K. Joanne Pieternelle 16j., Caroline Lievyne 14j., Marie Therese l1j. en Albertine 7j. V. Pieter de Clercq vader van de overl. 13.6.1782 21. Bewijs door Marie van de Walle wed. van Judocus de Grave alsnu x met Christoffel Goethals over de wezen van Judocus de Grave in '1ste huw , bij Har Le Josepha Galens met naeme : Jan Bapt Lata en Lieven de Grave 2d.e huw , b i] 1\1arievan de Wal1e met naeme : Pieter Francois, Albertus, Caroline en Joanne de Grave; bij het overlijden van hun vader en hun broeàer Pieter d~ Grave. 13.12.1?81 22. Bewijs door Geeraert Snoeck over Pieter en Isabelle Snoeck zijn minderj. kinderen verwekt bij J02nne de Roose, van de successie op de kinderen en Augustinus Langenaere x met Marie Snoeck fa Pieter, Lievyne Aerts fa Francois bij Marianne de Roose; ten sterfhuis van Sieur Joannes de Ro o ae fs Ge era er t + auden jonghmoo binnen Gent. V. Joannes de RooRe fs ThomAs B. Paulus de Roose over Joannes de Roose zijn broeder, als voogd over de wezen van Geeraert Snoeck gewonnen bij wijlen Joanne de Roose. 18.10.1781 .23. st. Catharine Iket fa Jaques + 31.3.172S x met Bertolomeus van Cothem K. Joannes Sj., Livyn:u:s6j., Frans 3j., Helena en Pieternelle Sm. V. Jaques Iket fs Jaques naesten bestaende 9.2. 1730 2L~. St. Joanne Van Cotthem fa Jvla.ttheus et Janneken + Vind Bonder lich. hoors. 22.1.1729

13j.,

de Schepper

Hd. Laur eyn s Neyt fs Jan et .Ioosyn tien de Cuyper Hoors : Jan Saeij vader en voogd over Petronelle Marie en Livinus Saey verwekt bij Petronelle van Cotthem fa Mattheus et Janneken de Schepper. Jacobus en Lieven van Cotthem, Jan van Cotthhm als voogd (per akte van 23.12.172S) overMartyntien van Cotthem 14j.. drie kinderen van Mattheus van Cotthem in tweede huwelijk met Petronelle De Luna. Pieter en Lieven Neyt kinder.en van Laureyns Neyt voorn. bij Petronelle De Clercq in zijn eerste huwelijk. 9.3.1730


_' 191 _"

Bundel 93

( 1782-1784)

1. st. Judocus Vereeke fs Lieven et ••• Halfaut + Vind. 21.3.1780 He. Pieternelle Semolin fa Jan et Pieternelle van Damme K. Francois 8j., Catharine 13j. en Marie Anne 11j. V. Lieven Vereeke broeder van dè overl. 26.9.1782 2. st. Lieven Vande Walle fs Geeraert et Goddelieve Dobbelaere + Vind. 9.9.1781 He. Me.rie de Vlieger fa Judocus et Susanne Wille.ms K. Jacobus 16j., Jan 12j., Joanne Marie 14j., Therese 7j. en Regine 1j • V. Louis van Speybroek x met de suster van de overl. pat. 2Lj-010.1782

3. Rek. door Frencois Gregorius Se gers fs Laureyns curateur over Judocus Segers zijn broer, ghedetineerden in het audt tuchuys van Gent, over de venditie vanden 19.12.1781 24.10.1782 '

4. Rek. door Connelis Emanuel Van Ackere bialliu Van Vinderhaute als sequester ten sterfhuis Marie Roels zijn Q,uysvrauw. 26.9.1782

van Joannes

Hamelynk

en

5. Vercavelinge tussen de kinderen van Pieter Wieme in eerste huwelijk met wijlen Marie Anne Versluys : Pieter Wieme./ Bre van Ronsele ter eender en de Hartinus, TvIauritius .en'Jan Baptiste Wieme, Judocus Batsleer x met Joanne Marie Wieme en Adriaen Holleman x met Jacoba Pieterne1le Wieme Prijsers : Jan Baptiste Lebeque -Caprijke Joannes Francies Vanhulle - Somergem Fr-ancLscu a van Damme - Sirijt-Laureyns Hofstêde te Ronsele 30.10.1782 6. Liquidatie tussen de wed. en kinderen van eerste en twee~ bedde van de eers. Pieter Livinus Van Vooren + Somergem. He. Livyne Theresia Claeys. V. Jan Baptiste Vande Wege caUsa uxoris. 14.8.1782

7. St. Eers. Harie Francoise

de Grave fa Gillis et Pieterne1ile Fi1ips + Vind. 13.12.1781 wed. van Lieven Neyt fs Laureyns (lx) Hd. Eers. Judocus Vande Velde fs Pieter et Lievyne Van Vooren, Bre. van Vinderhoute. K. 2x : Jan Baptisa, Pieter Fr-ánnoLs hun selfs, Constantinus 19j., Caro1ine 23j., Marie Jacoba 16j. en Pieter Botterdaele x met Angeline Vande Velde (a.ls nu ook overI.) V. Jan Francois de Grave broeder van de over1. NB. gronden verkregen bij uitgrotinge van de kinderen van Pieter Neyt fe Laureyne ende van Jan ende Geeraert Saey, alle hoors ten sterfhuis van voorn. Lieven Neyt, s'overl. eerste man. st. Lieven Neyt van 12.3.1750 en 11.6.1750. 12.9.1782


.. 192 8. st. Lieven van Quickelberge fa JooriB et Elizabeth de Vreese + Drongen 2.2.1782 He. Judoca Huysse fa Jan et IvJ.arie Vande Walle K. Joannes 22j., Augustinus 14j., Marie Caroline 24j. en Lievyne 17 j • V. Jan Van Kerrebroek naeren bestaende van de overl. pat. 29.5.1782 9. st. eers. Angeline Reyniers fa Jan et Elizöbeth Stockman + Lov. 1 4.5. 1782 wed. van Laureyns Segers fs Jan Boors : Ily a ch i.ntua , JDé_l_nr.!8:=~, Fr-anc oLs Gregorius en Judocus Segers, Lievinus de Vreese x Agata Coleta de Poorter fa Franchois et Joanne Segers, Francois Segers rendant en curateur van Judocus Segers voorn. gedetineerden in het audt tuchthuys van Gent. 24. 10. 1782 10. st. Jan Francois van Speybroek fs Lieven et Livyne Eelhaut en st. Catharine Van Cotthem fa Bertholomeus et Jnanne Semortier z i. jn huisvr., beide + Vind. 16. 11 •1780 'éh 18.12.1780 Raars : Lieven 25j. synde onder den dienst van syne keyserlijcke ende Konninglijke Majesteijt, Constantin 22j., Pieter 19j., Pieter Vanhoeke x Harie, Joanne 24j., Coleta 17j. en _Angeline en Isabelle allebei- ook overl. V. Bernardus van Speybroek broeder van de overl. pat. en Pieter Vande Veire x met s'overl. slister mat. ,26.9.1782 11. Renseing door Judocus de Roose fs Thomas als vader en voogd over Thomas en Anne Marie de Roose, in eerste huwelijk verwekt bij Pieternelle de Poorter fa Joseph en Catharine de Vos; vande-successie van Catharine de Vos, hun grootmoeder; Christoffel de Poorter oom, Joseph de Poorter grootvader en Catharine de Poorter hun moeye. B. Joannes de Poorter voogd mat. 10.7.1783 12.

st.

Pi.eternelle Blancheert fa Francois et Harte Geernaert 26.6.1783 Hd. Jan Frencois Boone fs Jan Francois et Anne Marie de Maegh t. K. Marie Francoise 11j., Lievyne 9j., Anne l1arie 7j., Harie Judoca 5j. en Brigita 2j. (ook ov er-L, ) V. Christoffel Blanchaert oom van de overl. 12.2.1784 + Vind.

13. st. Jan Verschelde fs Franchois et Joanne Cocquyt + Vind. 11.9.1777 wedn. van Hartyntien de Ridder (lx) wedn. van Lievyne Verbiest (2x) x met Pieternelle de Moor (3x) ook f Vind. 24.8.1782 K. 1x : Judocus en Elizabeth hun selfs, Judocus Tergo x met Joanne, de vijf kinderen van Alexander Verschelde bij Catharine Vande Veire met naeme : Pieter syn selfs, Jan Baptiste, Frencois, Therese en Pieternelle Verschèlde


K. 2x :Jacobus en Bernardus Verschelde Elk tot 1/6 ~art van de volle successie van Jan Verschelde . voorn. ende de renonciatie van Francais Verschelde die ook sone en hoor was. l'TB.Jacobus Van Kerrebroek x met l1arie Anne Vande Putte, M8rie Frencoise en Pieternelle Vande Putte : drie kinderen VRn Pieter Vande Putte en Pieternelle de Hoor voorn.

6.2.1783 14.

st.

Jan BBptista Vermeulen fs Pieter et Anne Harie Br.:;;:l Lov , ten po s t e van het Rabot 1782 He. Lsab el.Le Therese Neyt fa Jooris et Marie Anne vVelvaert K. -Ian Bap t t st e 13,j ., .Joann e Pieternelle 15j., Anna Catharine 11 j., l1arie Anne 9j., Lievyne Therese 7j, Marie JUdoca 5j en Francisca Vermeulen 1j. . V. Lievinus Vermeulen broeder van de overl. +

8.5.1783 15. st. Catharine de Wulf fa Pieter et Pieternelle + Vind. 6.11.1782

de Vr ee sê.. o

Hd. Pieter de Grave fs Gillis et Joanne de Geeter K. Pieter Francois 10j. en Bernardus 7j. V. Francois de Wulf broeder van de overl. pat.

• •• 1783 16. st. Marie Lievyne van Damme fa Jan et Christine + Everg. Belzele 8.2.1783

TemmermaJn

Hd. Judocus Hartinus Goethals fs Pieter et Marie de Craene K. Christine Joanne 3j. en Joanne Marie 2j. V. Joannes Va~ Damme vader Van de overl. mat. B. Judocus Steyeert fs Frans tot Be Lz.eLe» over den Hd.

13. 11 • 1783

.

17. st. Regina VerguIt

fa Jacobus et Horie Jacoba Schyvens + Lov ten Poste van het Rabot 4.5.1784 Hd. Jan Francois Galens fs Francois et Anne Catha.rine de Vos, sonder Iichaemelijke descendenten Hoors : Moederlijke zijde : Joanne Bernarde VerguIt suster van volle bedde van de overl. V. Augu s t i.nus Ver gul t pat. en Apolonaris Herman fs .ruoo cas mat. tot Lovendegem. Vaderlijke zijde : de twee kinderen van Jacobus Vergult in tweede huwelijk gewonnen bij Isabelle Rosa Batsleer met naeme Augustinus Stephanus en Pieter Francmis VerguIt, alve broeders van de overl.

2.12.1784 18. st. Isabelle

Therese VerguIt fa Jacobus et Marie Jacoba Schyvens + minderj. onbedegen Lov. ten huyse van Pieternelle Herman)wed. van Bauduin Schyvens,ha?-r grodmoeder 1783. Hoors van volle bedde : Jan Francois Galens x Hegina VerguIt en Joanne Bernarde Vergult. Ho or-s V8.n alve bedde : de twee kinderen Augustinus Stephanus en Pieter Francois VerguIt kinderen Van Jacobws verwekt ifi'tweede huwelijk bij Isabelle R08B Batsleer.

e, 12.1784


- 194 19. st. eers. Christiaen Heynssens fs Christo ffel et Jacquemyntien Beernaert in syn leven coster ende acholmee~ter binnen Vinderhoute + Vind 27.4.1783 wedn. van JOanne Clays fa Pieter (lx) st. van 24.12.1755 He. Eer s , Angeline Caro line Van Ackere fa Dheer Judocus Francoia et Jouffrauwe Marie Lievyne Millecam K. 1 x : Jan Baptiste Neyt x Anne Marie Christine Heynssens. 2x : Pieter Carle beth 25j., Jan Francois b et.h.25j., Judocus Guillielrnus 22j. en Regina Colèta 18j. V. Jan Francoia Galens naeren bestaende van de overl. Testamant van 27.5.1751 Huwkontrakt tweede huwelijk : Christiaen Heynssens was toen Br , en coster van Vinderhoute, An g eLf.ne Caroline Van Ackere geassisteert met haar broeder den Bailliu van Knesselaerè. Knesselaere 12.4.1756 1784 20. st. Christoffel steyaert fs Lieven et Catharine de Greve verdroncken in de Gentsche Lieve ten paste van het Rabat 7.11.1784 He. Joanne Cathsrine Vanden Saffele fa Silvester et Joanne Ryckaert K. Silvester 14j., Jacobus Francois 12j., Jan Bapt t st.e 9j. en Marie Joanne 16j. V. JOannes Steyeert broeder van de overl. 6.7.1786 21. St. Marie Christine Vereeke fa .Jan et Christoffelyntien de Heve + Everg. Belsele 18.8.1783 wed. van Joannes 1Nille fs Jacobus (1x) Hd. Joannes Acke fs Lieven et Pieternelle van Loo (2x) K. lx : Jan Francais bij huwelijk, Pieter 21j., Jacobus 18j., en Pieternelle Wille V. Pieter Wille oom pat. en Joannes Vereeke oom mat. NB. Pieter Bloek x met Lievyne Vereeke suster van de overl. 15.7.1784 22. Rek. door Judoeus Coequyt fs Joos als voogd over de 6 wezen van wijlen Francais Coequyt in zijn eerste huwelijk verwekt bij Joanne Lan t aman , V. Benedictus de Jaeger mat. L~.2.1784 23. st. Geeraert Snoek + Vind 17.10.1783 we dn , van Joanne de Roose fEl Li ev en et Harie de Jaeger K. Pieter 23j., Augustinus Langeraet x Marie,Pieter Wynsberghe x met Isabelle Snoek. V. Paulus de Roase rechtsweer van Jo"mne de Roose i .p. v , Joannes de Roose Zijn broeder, pat. en Jacobus Maes x met s'averl.l suster mat. 22. L~.1784


- 195 -

:::.i

Bundel

94

( 1785- 1786 )

1..st ..Harten Hae Lman f s Jan et Joanne Seysens :ti' Lov ..Poste van het Rabat 28.3.1785 wedn. van Victoria Coleta Vanden Berghe fa Jooris et Marie Anne Platteau (lx) He. Joanne Marie Bogaert fa Adriaen et Joanne Van Vooren (2x) K. lx : Jan Baptiste 15j. en Lievyne Pieternelle 18j. 2x : Adriaen 1 lj., Pieter Joannes 9j., Bernardus 3j. ten Constantinus 7ra. V. Carel Haelman broeder van de overl. 29.9.1785 2. st. Jan Francois Boone fs Lieven et Anne Marie "Haes + Vind. 23.5.1785 wedri. van Pieternelle Blanchaert fa Francois et JvIarie Geernaert (lx) He. Agnes C'Lays fa. Jan et Adriane Van der Haegen (2x) K. 1x Harie Francoise 12j., Lievyne 11j ., Joanne Marie 9j. en Marie Judoca 8j. 2x : Jan Francois (geboren na de dood van zijn vader en ook overI.) V. Jacobus Boone oom pat. en broer van de overl. Christoffel Blanchaert mat. 10.11.1785 .. 3. st. Pieter Haelman fs Jan et Joanne Ceyssens + Lov. Rabot 15.12.1784 wedn. van Joanne Marie vanden Neste fa Pieter et Harie Anne de Zutter (lx) He. Lievyne Tierentijn fa Jan Francois et Joanne Van Eenhamrne K. t x : Pieter beth 25j., Lieven Beelaert x Harie Ann e , Marie Joanne 24j. en Joanne Coleta 19j. K. 2x : Jacobus Francois 14j., en Pieternelle Therese 13j. V. Jan Fr-anco i.s Vanden Neste fs Jan rechtsweer van Joanne Marie Vanden Neste en Carel Haelman broer. Van de overl. 16.6 .. 1785 4. St. Pieter Cocquyt fs Jan et Cornelia de Ruytere + Everg. Be Lz eLe te Westbeke 20.12 .. 1784 wedn. van Lievyne Hebbrecht (lx) He. Pieternelle Jacoba Debbaut fa Jacobus Debbaut et Theresia Kegels (2x) K. 2x : Joanne Jacoba 5j. en Marie Pieternelle 3j. V. Joannes de Wever Bre pat. mits de verre afgelegentheyt van de naere bestaande van de overl. NB. Lieven Hebbrecht broeder en hoir unique van Lievyne Hebbrecht. 7.9.1785

5.

st. Joannes Roeges fs Joos et Tanneken Van Hecke + Graafschap Everg. ten huyse van Jacobus Dhont 25.2.1785 wonende Everg. BeIseIe. He. Joanne Hutsebaut fa Jan et Isabelle Claeys K. Judocus, Jan Baptiste en Berna.rdus hun selfs, Jacobus gehuwd, Pieter Debbau t x Joanne j'Vj"arie en Anne Marie 23j. V. Judocus Goethals fs Seger rechtsweer van de overl. B. Pieter Debhaut fs Jacobi tot BelseIe. 7.9.1785


.~ 196 -

6. st. Jacobus de Vos fs Francois et Veronica Van Keersbulck + Vind. 27.3.1784 wedn. van Joanne Uyttersch8ut (lx) wedn. van Laurence Lootene fa Pieter (2x) He. Marie Louise de Bruyne fa Mattheus et Marie Jacoba de Witte alsnu in huwelijk met Martinus Wittevrongel fs Geeraert. K. 2x Carel Benedictus 12j., Joanne Catharine 16j. en Joanne Marie 9j. Francois 5j.t Harie Catharine 7j .. , Harie Anne 2j. en Marie 'I'h er es e geboren na de dood van haar vader. V ..Joannes de Vos broeder van de overl. tot Somergem en Jan Francois Lootens broeder van Laurence Lootens voorn. ook tot Somergem. B. Mattheus de Bruyne fs Jan tot Vind.

5.1.1785 7. st. Joanne Dooghe fa Lieven et Pieternelle + Everg. Belsele te Westbeke 11.12.1754

Block

wed. van Pieter Boterman fs Lieven (lX) Hd. Li.ev en Geernaert fs Andries et Lievyne Stockman (2x) K. t x : Joannes Van Ackere x Pieternelle Boterman, Joannes Taets x Coleta, Judocus Martinus Goethals x met Joanne Marie, Pieter Andries x met Lievyne .Harie, Jacobus en Pieter Boterman 19j. V. Joannes Bteyaert naeren bestaande van Pieter Boterman i.p.v. Louis Boterman syn broeder en Joannes Dooghe broeder van de overl. B. Judocus Martinus Goethals tot Belsele00ver den Hd.

29.9.1785

-

8. st. Joanne Hutsebaut fa Christoffel et Marie Anne Borgers + Everg. Belzele 25.11.1785 Hd. Pieter Rottier fs Philippe et Joanne Dossche K. .Lf.v Ln us 4tl., en Jan Baptiste 2j. V. Livinus Hutaebaut broeder van de overl.

22.6.1786 9. st. Lieven Plasschaert

. fs Harten et Christoffelyntien

Lippens

+ Everg. Belsele 10.9.1786 w edn , van Pieternelle 'I'a et s fa Jan et Elizabeth de Br abanรปer-, K. Christoffel syn selfs gehuwd, Pieter Standaert x met PieternelIe, Marie Catharine 22j., Pieter Andries wedn. van Joanne Plasschaert waarvan -Jacobu e... Francois Andries. Silvester Vanden.Saffele wedn. in tweede huwelijk van Lievyne Marie Plasschaert waarvan Jan Baptiste Vanden Saffele. V. Christoffel Plasschaert voorn. pat. en Joannes Goethals mat.

5.10.1786 10o.st. Jan Baptiste de Maegt fs Jan et Anne Lootens + Everg. Belzele 5.6.1786 He. Joanne Debb8ut fa Jan et Marie van Grimyngen te voren wed. van Joos Romede fs Pieter et Joanne Wytynck K. Isabelle Therese 20j. V. Carel de Maegt broeder van de overl. B. Joannes Debbaut fs Jan, en Jan Baptiste Romede fs Joos~

7.9.1786

over de He.

f


- 197 11. st. Jacobus Steyaert fs Laureyns et Joanne Marie Passemier + Ev er-g, Belzele 31._5.1785 He. Joanne Veerdegem fa Jan et Pieternelle 'I'emne r-man, alsnu gehuwd met Jan Baptiste Goossens K. Lievinus 1Oj ., Lievyne JVIarie8j. en Nar t e Arme 6j. V. Joannes Christoffel steyaert broeder van de over1. 26.1.1786 12. St. Thomas Corie1 fs Fieter et Pieternelle Coene + Vind. 27.9.1786 He. Isabelle Janssens fa Diricq et Joanne Van Lherberge K. Pie ter Fr an co.i s 19j., Augustinus 16j., Judocus 13j., Bernardtis 7j., Lievinus 4j., Jan Baptista 2j., Therese 22j. en Marie Coriel 10j. V. Pieter Coriè1 broeder van de overl. 1O. 1•1788 13. st. eers. Judocus Vande Velde fs Pieter et Lievyne Van Vooren overl. burgemeester + Vind. 4.4.1785 wedn. van Harie Francoise de Grave fa Gillis et Pieternelle Philips Ook st. van Pietef Francois Vande Velde Is Judocus et Marie Francoise de Grave + jongman Vind. 13.6.1785 Boors : Jan Baptiste Vande Velde gehuwd syn selfs, Jan Francois de Cooman x Caroline Theresia , Constantinus Pieter 23j. en Marie Jacoba 19j. V. Jan Francois de Grave oom mat. en Pieter Bollens x met de 8uster van Judocus Vande Velde voorn. NB. Gronden verkregen bij koop en uitgrotinge ve.n de kinderen Pieter Neyt fs Laureyns ende VéJn Jan en Geeraert Saey haars ten sterfhuis van Lieven Neyt in huwelijk met sloverl. huisvrouw. 9.3. 1786 14. st. Bernardus Van de Walle fs Jan et Louise de Vreese + Vind. 1.9. 1783 He. Pietronelle de Luycker fa Jan et Monica Booms K. Joanne 13j., Constantinus 6j. en Anne Marie 4j. V. Pieter Vande Walle 5. 10. 1786

15. st. eers. Joannes De Cooman fa Jan et Adriaene de Witte + Everg. Westbeke 15.1.1786 wedn. van Jacoba de Priester fa Pieter et Lievyne Steyaert K. Joannes Francais gehuwd syn seIfs, Pieter de Baerdemaeker x Joanne Catharine, Pieter Joannes Vande Vyle x met Lievyne Marie, Isabelle Jacoba beth 25j., en Judoca Co 1eta 21 j .., V. Pi~ter de Cooman broeder van de overl. en Pieter Neyt i.p.v wijlen Joannes de Wispelaere B. Ja~ Francies de Coaman fs Jan tot Vinderhoute. 1.6.1786

16. Vercaveling tussen de kinderen van wijlen Lieven Plasschaert fs Marten ende van Pieternelle Taets fa Jan : Christoffel Ple.sschaert, de wezen van Marie Catharine Plasschaert (V. Xstoffel Plasschaert en Joannes Goethals) Pieter Standaert x met Pieternelle Plasschaert, Pieter


198 .. Andries wedn. in eerste huwelijk van Joanne Plasschaert waarvan : Jacobus Fra.ncois Andries ~Zie blz. 120 lias 9) Silvester VandffiSaffele wedn. in tweede huwelijk van Lievyne Marie Plasschaert waarvan Jan Baptiste Van den Saffele. 5.10.1'786 17. st. Joanne Vandegehuchte fa Jacobus et Marie Van Beveren + Vind. 31.5.1786 I-Id.Jooris de Grave fs Lieven et Susanne Welvaert K. Francois gehuwd sijn selfs, Pièter beth 25j., Augustinus de Schrijver x met Caroline, Bernardus 235. en Judocus 19j. Jan Baptiste en Pieter Francois de Rycke kinderen van Jan Francois in eerste huwelijk met ~1arie Jacoba de Grave. V. Pieter Vandegehuchte broeder van de overl. 5.10.1786 18,. St. Theresia De Schuyter f a.••• et Joanne de Koek + Vind. 13. 10. 1785 Hd. Pieter Willems fs Jan et Joosyntien de Koek K. Lievinus beth 25j. en Jacobus 16j. V. Lievinus Willems zoon van de ov er-L, B. Francies \fililleJtl~fs Jan tot Vind. over zijn broer 16.2.1786 .,

(Hd.)

19. st. Joanne Hutsebaut fa Christoffel et Marie Anne Borgers + Everg. Belsele 25.11.1785 Hd. Pieter Rottier fs Philippe et Joanne Dossche K. Lievinus 4j. en Jan Baptiste 2j. V. Lievinus Hutsebaut broeder van de overl. 22.6.1786 20. st. Pieternelle Taets fa Jan et Elizabeth de Brabander + Everg. Belsele 19.10.1785 Hd. Lieven Plasschaert fs Marten et Christoffelyntien Lippens K. Christoffel gehuWd syn selfs, Pieter Standaert x PieternelIe, Marie Catharine 21j. Pieter Andries aLar vader en voogd van Jacobus Francois Andries, we dn , in eerste huwelijk van Joanne Plasschaert. Silvester Van den Saffele vader van Jan Baptiste en Mar-ie Therese, wedn. in tweede huwelijk van Lievyne Marie Plasschélert. v. Christoffel Plassch~ert broeder van de wezen mat. 1.6.1786 21. Borgstelling (acte Beker) : Andrtes Vande Rostyne fs Adriaen tot Waarschoot stelt zich borge over sijn broed~ Lteven Vande Rostyne in huwelijk met ROBa Batslé te voren wed. van Jacobus Ver gult tot BelseIe, weze kinderen : AugustinuB Stefanus en Pieter Francies Vergult. Isabelle Therese VerguIt fa Jacobus onbedegen overl. l=<eginaVergul t fa Jacobi ook overleden en huisvrouw van Jan Francies Gaelens. 29.9.1785


- 199 Bundel

95

(1787-1789)

1. Rek. door Pieternelle Goethals fa Pieter wed. van Lieven Dobbelaere fs Hat t.h su s et Earie C8.. tharine van SpeylJroek, al~nu in huwelijk met Ignatius de Kesel (alsnu tot Eeklo), als voogd over Jacobus Francies, Jan Baptista, Marie Catharina en Anne l-lar Le Dobbelaere hat'r kinderen; bij successie van hun vader, en van Marie Catharine van Speybroek voorn. en van Jan Baptiste Dobbelaere fs Hattheus et Harie Catharine van Speybroek + onbedegen. V. }1attheus Dobbelaere voorn. pat. B. Joannes Goethals fs Petrus tot Belsele 11.1.1787 2. Bewijs ten sterfhuis van Joryntien Welvaert fa Jooris jonge dochter onbedegen + Hansbeke; omme Marie Anne Cocquyt 17j. fa Judocus et Anna Catharine de Grave tot Vind., volgens successie en acte van mutuele gif te van Joannes Welvaert sweesens oom tot Hansbeke, en de succesSEi..e ten sterfhuis van Pieter de Grave + Gent Bijloke, sweesens oom. 26.4.1787 3. Renseing door Joannes Bral x met Judoca Loucke omme de 5 kinderen van Judoca Loucke in haar eerste huwelijk bij Joannes Steyaert fs Francois met naeme : Jan Francois, Pieter Bernardus, Jan Baptiste, t¡1arieJoanne en Therese Steyaert. V. Pieter Geeraerdus Steyaert pat. 13.12.1787 4. Rek. zie bundel 95 lias

1.

5. St. Emanuel Dobbelaere fs Hattheus et Marie Catharine van Speybroek + Vind. 5.9.1786 He. Anne Marie Van Quakebeke fa Pieter et Pieternelle van HulIe. K. JOanne Caroline 6j., Guillielmus 4j., Pieter Francois 3j. en Jan Baptiste geboren na de dood van zijn vader. V. Mattheus Dobbelaere vader van de overl. Huwkontrakt voor notaris Carel Martinus de Clercq tot Gent van 17.3.1776 : Emanuel Dobbelaere to t Vinderhoute en Anne Marie van Guakebeke tot Meerendree. 26.4.1787 • 6. st. Lievinus Van Damme fs Pieter et Joanne de Brouwer + Vind. 7.12.1787 He. Anne Nar Le Sutterman fa Judocus et Lievyne ]\tlaenhaut, alsnu in huwelijk met Judocus Bernardus Bogaert. K. .Ioann e Marie van Damme + 9.3. 1788, Bernardus 9j. V. Pieter Vanden Berge x met Cornelis Van Damme ook fa Pieter. B. Joannes Francies Strobbe fs Petrus tot Landegem. 18. 12. 1788


"';;:200

-

7. st. Jooryntien de S~et fa Pieter et Petronelle Nuijt o Waarschoot en + Somergem Beke Sente Martensdag 1785 wed. van Pieter de Kesel (lx) Hd. Joans Van den Berghe fs Engelhert gebortig van Lov , K. 1x : Carel ayn selfs, Jooris en Pieter de Keael 2x : Dominicus Francies 20j., Marie Judoca 23j., Jan Baptiste 22j. en Joanne Marie Van den Berghe 17j. V. Carel de Keael voorn. NB. JOanne Nuyt wed. van Jan de Baets s'overl. moeye + Lovendegem. 5.3.1788 8. Renseing omine Bernard, CBrel Francies, Jan Baptiste en Livyne Therèse Tierentijn vier wezen van wijlen Joannes in leste huwelijk bij Marie Catharina Dhooghe. Jan Fr-an cLe s Tieren tijn broeder Van alve b:edde van de wezen. V. Joannes Jooris pat. 8.3.1788 9. st. Joanne Caroline de Haegt fa Jan + Vind. 12.1.1788 Hd. Joannes Casar fs Jacobi et Marie de Roose K. Joannes gehuwd syn selfs, Carel 17j., Pieternelle Isabelle 21j., Francois Derycke x met Joanne Jacoba Casar. V. Joannes Casar mat. fs Jan B. Jan Francies de nycke fs Petrus, x met Joanne Jacobe Casar tot Lovendegem~over den Hd. 3.7.1788 .. 10. st. Carel Joannes Haelman fs Jan et Joanne Seysens + Lov. ten poste van het Rabot 29.9.1788 He. Pieternelle Bogeert fa Jan et Joanne Steyaert K. Pieter Joannes 19j., Anne Marie en Joanne Pieternelle hun selfs, Marie Anne 21j. V. Lieven Beelaert naeren bestaende Van de overl. tot Lov. B. Jan Francies Neirynck tot Somerg~m over de He. . 2_3.7.1789 11. St. Christoffel Blancheert fs Charles et Joosyntien Leersnyders, waegenmaeker van style + Vind. 19.4.1789 wedn. van Angeline Van Speybroek fa Jan et Jacquemyntien Philips (1x) wedn. van Joosyntien de Wulf fa Pieter et Pieternelle de Vreese (2x) Hoors K. lx Adriaen Slock x met Marie Anne 2x Jan Francois, Jan Baptiste, Lievinus Carolus en Anne Catharine hun selfs, Emanuel Vanhulle x met Marie Francoise, Pieter Francois Vanden steene x met }1arie Caroline, Jan Francóis Vander Eecken x met Christine, Judocus Bernardus 25j., Monica 23j. V. Jan Francois Blanchaert voorn. pat. en Francois de Wulf oom mat. . 24.9.1789 12.. ,st~ Anne Catharine Va.n Hove fa -Jan et Anne Harie de Voge1aere + Everg. Belsele Westbeke 13./1-.1789 Hd. Emanuel de Vreese fs Lieven et Angeline vVelvaert K. Joseph 3j., Harie Joanne i+j., Harie Therese 1j. en Frencisca 2m.


~. 201 -

V. Silv8,ster Joanne,s Vanden overl. mat.

.

Saffele x met de suster van d<B

2~·.9.1789 13. Rek. door Pieter Lievinus van Damme fs Jan tot Belsele als vader over Albertine Josepha in~zijn eerste huwelijk bij Pieternelle der Kinderen fa Judoci.

14.5.1789 14. Renseing

door Judocus Versehelde als voogd pat. over Francois en Pieternelle, kinderen van Alexander Verschelè fs Jan, verwekt bij Catharine Vande Veire; bij successie van Franchois Versehelde oom pat. + Vind. V. Pieter Vande Veire mat.

3.9.1789 15. Notitie deser van Jan de Vos als voogd van de weese kinderen van synen broeder Jacobus de Vos tot Vinderhoute. K. Joanne Catharina, Joanne Marie en Carel de Vos. Visa in rek. van 12.5.1791

Bundel

96

(1790-1791)

1. st. Mattheus Welvaart fs Pieter et Jooryntien Hartens + Lov. Oostvelt 19.6.1789 He • .Anne Narie Vermeere fa JOé'mnes et .Ioanne Neyt K. .Judocû a 17j. en Harie Ann e 6j. V. Carel Cobbaert rechtsweer van de overl. pat. 20. 10. 1790 2. st. Pieternelle Neyt fa Pieter et Pieternelle der Kinderen + Drongen jegens de Hoogstraete 4.10.1789 Hd. Joannes Vossaert fs Joseph et Pieternelle Vereeke K. Amandus 20j., Francois 1830' Lievinus 16j., en Pieter 14j. V. Joannes Neyt broeder van de overl. NB. De overl. was gerecht in gronden tot Destelberge verkocht aan Pieter Neyt broer van de overl. Hd. hofstede tot Loochristie en Sevenaeke B. Lieven Roeges fs Jan tot Oostakker .. ;over den Hd. 10.6.1790 .

3. Li.qul.dat i e door dheeren directeurs

van het huys van Bermhertigheyd tot Gent st. Anthone, bij donatie intervivos van wijlen Joe NicBsia, Livina. Marie, Frons en Magdalena frhysebaert, ten laste van .Joann es Frans Bytebier fs Rogiers tot Evergem. Frans van Huffele x met MaTie de Smet herbergier tot Wondelgem 8ls hoir ten sterfhuis van Pieter de Smet fs Gillis in syn leven borge over Joannes Frans Bytebier ende Pieter Machtelinek x met Livine de Smet herbergier tot Meulestede


_~- 202 ook hoir van Pieter de Smet; borgen Bytebier.

over Joannes

Fr-ancLe s

9.6. 1792 4. _st. PieterneIIe

Br aekman fa Pieter et -Janneken Vande Putte Belsele 25.5.1789 Hd. Joannes Roegiers fs Christoffel et Marie Lareu K. Jan Baptiste, Pieter, Bernardus, Joseph, Caroline en Isabe1le Rogièrs hun self8, Gi11i8 de Jaegere x met Joanne, Pieter Goethals x met Jacoba en Francois Rogiers 23j. V. Pieter Rogiers voorn. + Everg.

14.1.1790

.

5. st. Marie Joanne de I'1eyerefa Lievinus et Joanne Gryp + Everg. ten poste van het Rabot 8.1.1790 Hd. Jan Baptiste Luck fs Adriaen et Lievyne Moeykens K. Pieter Judocus 3j.6m. V. Pieter de Mey~re broeder van de overl. mat. B. Augustinus :l(oteelfs Adriaen tot Sinte Martens Laethem@ 11.2. 1790 _ over den Hd.

6. Rek. door Lieven vande Rostyne x met Roaalia Batsl~, te voren wed. van Jacobus VerguIt fs Pieter over Augustinus Stefanus en Pieter VerguIt kinderen van Jacobus voorn.; ten sterfhuis van Augustinus VerguIt fs Pieter + Lov. 25.9.1790 sonderlichaemelijke descendenten. Hoors : de twee wezen en hun Buster van alve bedde verwekt bij Jacobus VerguIt in zijn eerste huwelijk.. B. Sieur Jacques de Reu fs Livinus procureur tot Everg~ 28.10.1790 over Lieven Vande Rostyne.

7. st. Mattheus Welvaert fs Pieter et Jooryntien Martens + Lov. Oostveld

19.6.1789

He. Anne Marie Vermeere fa Joannes et Joanne Neyt K. Judocus 17j. en Marie Anne 6j. V. Carel Cobbaert rechtsweer van de overl. pat.

28. 10. 1790 8. Rek. door Jan Fr-ancoL s Galens is Fr anco Ls pat. voogd over Bernardus Lievinus, Anne Marie en Joanne Marie kinderen _ van wijlen Chr Ls t Laen Galens fs Fr-anco i s voorn. in eerste huwelijk bij Ca thar-Lne de Poo ae , V. Pieter de Roose mat.

10.6. 1790 9. Rek. door Joannes de Schepper fs Francois als vader en voogd over Lievyne, verwekt bij Pieternelle Saey fa Geeraert. B. Pieter de Sche~per fs Jan tot Gent in het voorgeborgte buyten de Brugsche poorte borge over Emanuel de Vreese fs Lieven tot BelseIe.

30.9.1790 10. Rek. door Isabelle Heye fa Jan wed. van Jacobus Blanchaert ¡fs Joos, over Judocus Bernardus haar kinderen. V. Francois Blanchaert pat.

28.10. 1790

en Jan Francois

Blanchaert


,..; 203 -

11. st. Anne Har-Le Geernaert fa Adt.iaen + Everg. Belsele 10.3.1790 wed. van Joos Roeges fs Jan K.• Joal1ne Therese Geern2.ert k i.nd V2.n de overledene en van •.•• heer selfs, Lf.ev Lnus 18j., Lsab eILe Therese 23j., Joanne l"TarieRoeges 21 j. V. Joannes Vereeke fs Pieter, x met s'overl. 8uster tot Wa.arschoot. B. Jan Ratsleer fs Passchier tot Belsele over Joannes 10.6.1790 Vereeke Vind. 12. st. Lievyne Tierentijn fa Jan Francois et Joanne Van Eenhamme + Lov. Rabot 17.6.1789 w ed , van Pieter Hae Lman fs Jan et Joanne :Cbyssens· K. Jacobus Francöis 20j. en PieterneIle Therese 19j. V. Jacobus Tierentyn broeder van de overl. 9.9.1790

13. st. Harie Therese de Clercq fa Bauduin et Lievyne Kese Vind. 7.9.1789 Hd. Pieter Francais de Grave fs Jooris et Agatha Poelvoorde K. Francois 15j. en Heyndricq Sj. V. Pieter de Clercq broeder van de overl. mat. 6.5.1790 +

14. Rek. door Cornelis Emanuel van Ackere baiIliu en vrlJ stockhauder van Vind. over de verkoping ten sterfhuis van Pieter Lievinus Van Damme fs Jan, ten verzoeke van Lievyne Caroline Blomme wed. V. Joannes Van Damme pat. en Judocus der Kinderen mat; over de kinderen van Fieter Lievinus Van Damme in eerste huwelijk bij Pieternelle der Kinderen fa Judocus voorn. en in tweede huwelijk bij Lievyne Caroline Blomme. 13. 1•1791 15. Rek. door Judocus Cocquyt fs Joos als voogd over de zes kinderen van wijlen Francois COCquyt in eerste huwelijk bij Joanne Landsman. V. Benedictus de Jaegere mat. NB. Pieter van Rentergem x met HBrie Arme Cocquyt, Barbara Cocquyt haer selfs. 1 4. L~. 1791 16. Rek. door JOBnnes de Vos tot Somergem BIs voogd over Carel en Joanne Marie de Vos kinderen van Jacobus de Vos, zijn broeder, + Vind., verwekt bij Marie Laurence Loottens; bij successie van Joannes Francies Loottens bejaarde jongman + Somergem 4.12.1790 eijgen broeder van Marie Laurence Loottens. NB. Martinus Claeys tot Somergem x met Joanne Catharine de Vos fa Jacobus et Marie Laur en ce Loottens. 12.5.1791 17. st. MFlrie van Kerrebroek fa Philippe et Anne Marie Romedez + Vind. 13.8.1790 Hd. Lieven Vanhulle fs Lieven et Harie de Coninck, te voren wedn. van Lievyne Batsleer. K. Therese 17j.


V. Lieven de Brabander 19.7.1792

rech tw aee r van de overl.

18. Stpet van goederen actien HutsebBut tot Evergem. 8.6. 1792

Bundel 97

en schulden

besittĂŠnde

Christoffel

(1792-1795)

1. Renseing door Ja.n Francies Walraeve tot Evergem x met Bernardiene de Baerdemaeker, te voren wed. van Jan B8.ptist~ van Reeke fs Gillis et Marie Anne Welvaert, over Pieter Francies en Judocus Bernardus Van Reeks kinderen van Jan Baptiste voorn. ter causen van het overlijden van'Marie Anne Welvaert sweesens grootmoeder, daar Rd. is Pieter Loncke. V. Hieronimus de Baerdemaeker x met Joanne Marie van Reeks, fa Gillis et 1v1arieAnne Welvaert pat. B. Gillis ,qn.ralraevefs Passchier tot Saffelaere stelt zich borge over zijn zoon Jan Francies voorn. 5.7. 1792 2. 'St. Marie Cornelia Decr-aene fa Vincent et Elisabeth Criel + Everg. Belsele 27.5.1791 wed. van Pieter Goethals fs Marten et Marie Demeester (1x) Rd. Judocus Steyaert fs Francois et Anne Callaert (2x) K. lx Pieter en Judocus Martinus Goethals 2x : Francois en Joannes Vincent Steyaert, Bernardus Hutsebaut x met Pieternelle 'rherese en Marie Judoca Steyaert 23j. V. Jacobus de Craene broeder van de overl. mat. 26.4.1792

3. Augm. omme Pieter Van de Veire fs Joannes et wijlen Caroline Van Recke fa Guilliame et Joanne 'reirlynck tot Waarschoot Leege Voorde; van de successie bij het overlijden van Guilliaeme Van Reeke voorn. + Waa april 1789 V. Joannes Baptiste de Backer x met-Judoca Van Reeke fa Gui lliame voorn. tot V!aarschoot Voorde mat. 11+.6.1792 4. st. Judocus Seghers fs Laureyns et Angeline Reyniers + in de Pae Lt.nck huyzen buyten de Br-ugaehe poo rt e , vrije der2stadt Gend 11.11~1790 wedn. van Petronelle Judoca Versluys fa Jan et Joanne Volkaert + Lov. 24~4.1781 K. Jan Baptiste Seghers 5m. V. Gregorius Seghers oom pat. wonende aen de Brugghe tot Mariakerke, Joannes De Budder tot Wondelgem vrije van Gen~ x met Catherine Versluys causa uxoris oom mat. 19.1.1792


5. St. Marie Pieternelle de Smet fa Martinus et Marie Van Holsbeke + Vind. 1.12.1792 Hd. Philippe Wieme fs Dominicu8 et ISFbelle Blanchaert K. Judocus 5j., Monica 3j. en Marie Catharine (+) V. Martinus de Smet vader van de overl. 2.5.7.1793

6.

St. Judocus

de Roose fs Thomas et Marie Breusegem

+ Vind. 19.4.1793 we dn , van Pieternelle de Vos (lx)

de Poortere

fa Joseph

et Catharine

He. .Io ann e Caroline van Speybroek fa Ludov i cu s .et Pieterneïlle dé;Grave (2x) . K. lx Thomas beth 25j., ayn selfs, Carel van den Abeele x met Joanne Marie 2x Ludovicus 23j., Car eL 14j., Pieter 11j ., Lievinus 8j., Francois 5j., .Catharine 21 j ., Regina .17j. en Marie Anne 13j. V. Paulus de Roose broeder van de overl. pat. (Bre van Vinfi.) 9. 1 • 1 79Lj· 7. Idem bundel 97 lias 5

8. St. Jacobus Vereeke

fs Jan et Christoffelyntien de Neve Belsele 4.10.1793 He. Joanne Ha.rie Bollens fa IvIartinus et Jaanne de Jaeger C3x) wedn. van Joanne Herie Buysse fa Lieven et Pieternellè Beirnaert (lx) w edn , van ••••• (2x) K. t x : Pieter syn selfs, Jan Baptiste 2L~j. en Carel 20j. 3x : aan Francais 7j.· V. Bernardus Vereeke broeder van de overl. pat., en Pieter Buysse oom mat. + Everg.

13.3. 179L~ 9. st. Christiaen Joannes Heyndricx fs Judocus et Christine Heynssens + Lav. Rabot 11.11.1792 He. Pietern e11e Aer t s fa Lieven et Anne 1'1.arie de Boevere, te voren wed. van Joannes Welvaert fs Joos, en nu hertrouwt met Jan Francois Galens fs Jan Francaia. K. Regina Coleta 16j. V. Bernardua Heyndricx broeder van de overl. pat. tot Lov. 20.2.1794 10. St. Joanne Marie Goethals fa Christoffel et Lievyne de Wever + Everg. Belsele 25.3.1791 Hd. Carel Hamelinek f~ Jan et Marie Roels K. Joanne Catharine 5j., Lievyne I\Jlarie 3j. en Jacobus Francois 2j. V. Chr.isto ffel Goethals vader van de overl. 19.1.1792 11. St. Harie de Vlieger fa Judocus et Susanne Wil1ems + Vind. 25.8.1793 wed. van Lieven V8_n de \:Vallefs Geeraert et Goddelieve Dobbelaere. Hoors : Jacobus Francois de Cuyper x met Joanne Harie van de Wa.lle, Jacobus Francois syn selfs, Joannes 25j. innocente weze, Theresia 20j. en Hegina 13j.


-...... 206.. -

(\::

:..:~-

V. Jan Francois van S.peybroek i.p.v. Ludovicus van Speybroek zijn vader, pat~ en Jooris de Vlieger broeder van de overl. mat.

4.12.1794 12. st. JVI:3xie Judo ca Haesendonck fa Pieter et Anne Catharine Claeys + Lov. Rabot 27.2.1793 Hd. Jan Francois Galens fs Jan Francois et Anne Cathar-Lne de Vos, te voren wedn. van Regine VerguIt fa Jaoobus et Marie Jacoba Schyvens K. Ludovicus 3j. en Rosalia 6j. V. Pieter Francois Haesendonck broeder van dè overi. mat. tot Sleidinge.

20.2.1794 13. st. Anne 1'1arieZutterman fa Joannes et Livyne HĂŠl.enhaut + Vind. 1.9.1794 wed. van Livinus van Damme fs Pieter et l[eanne de Brauwer (st. van 8.1.1789) (lx) Hd. Judocus Bernardus Bogaert fs Joannes et Emerentiane Lybaert (2x) K. 1x : Bernardus 15j. V. Pieter Vanden Berge x met de suster van Livinus.Van Damme pat. en Francois Vande Walle x met de suster van de overi. mat. Huwkontrakt voor notaris George Francois Buyck tot Gent van 18.4.1788 : Judocus Bernardrts Bogaert wonende tot Hansbeke en Anne Marie Zutterman tot Vinderhoute.

5.2.1795 14. st. Lievinus Vande Putte fs Pieter et Philippine Geernaert + Vind. 25~8.1794 wedn. Van Marie Anne Everaert (lx) He. Joanne Azr (Hazart) fa Pieter et Jacoba Casar, te voren wed. van Christoffel van de Woestyne (2x) Hoors K. tx Carel Francois x Pieternelle, Pieter de Grave x met Norbertine en Pieter Verhegge x met Regina Vande Putte 2x : Pieter 21j. en Jacobus 18j. V. Lievinus Geernaert rechtsweer van de overl. pat.

22. 10.1795 15. St. Judoca Coleta Goethals fa Judocus et Marie Anne Patyn + Everg. Belsele 27.7.1795 Hd. Pieter Francois de Vyle K. Judocus Francois V. Judocus Goethals B. Pieter Claeys fs

Claeys fs Fieter et Pieternelle van 3m. vader van de overl. mat. Jan tot Belsele, vader van de Hd.

22.10. 1795 16. st. Marie Bogaert fa Adriaen

+ Lov. Rabot 19.12.1794 wed. van Harten Aelman (1 x) Hd. Jaoobus Pycke fs Joannes K. lx : Adriaen, Pieter Joannes en Constantinus Aelman V. Jan Bantiste Aelman broeder van l1arten pat. en Livinus Bogaert b~oeder van de overl. mat. 1 1 .6. 1795


.. '20,,/'';'

17. st. Joannes Steenbeke fs Jacobus + Everg. Belsele 23.10.1793 He. Anne I'larieCriel fs Geeraerd et Lievyne de Deck.ere K. Livinus,Bernardüs, en Jacobus Francois hun selfs, Jan Baptiste 19j. V. Lievinus ,Steenbeke broeder van de weze pat. B. De drie meerderj. kinderen. 2,2. 10. 1795 18. st. Joanne Marie Segers fa Pieter et Lievyne Vanderperre + Everg. Belsele 29.12.1793 Hd. Jan Baptiste Geernaert fs Francois et Joanne Neyt K. Lievinus l1j., Joannes 9j. (beide + na 29.12.1793) en Pieter Jacobus 7j. V. Joannes Dooge x met de Buster van de overl. mat. 22.10.1795 19. st. Jan Francois Welvaert fs Joannes et Pieternelle Aerts + Everg. Rabat 9.10.1793 He. Lievyne Caroline van Damme fa Dominicus et Lievyne Harie de Clercq K. Jan aaptistè~3j. V. Lucovicus de Meyere K met de sust er van de overl. pat· 22. 10. 1'195 20.Verdeeling der pagten gevallen kersavond 1802 van de hofstEde en land in pagte bij Bernardus Rotsaert. En de pachten ontvangen door voorn. Bernardus Rots=aert uit het s t er-fhu'us van Jan Francies Rotsaert. 21.

Verkaveling tuspen : Jan Bapt t s t e de Ridder tot Some r gem wedn. van. Joanne Har-i.e Goethals, te voren wed. van Pieter Francies van Hecke ter eender ende de kinderen Van Pieter Francies van Hecke bij Joanne Marie Goethals : Jacoba van Hecke wed. van Jaçques de Zutter tot Somergem~ Jean van Hecke fs Jan, x met Joanne Catharine van Hecke' tot Ivleerendre. Jee.n Francies van Hecke fs Jean, x met Marie Joanne Bral, te voren wed. van Guille van Hecke. Jean Baptiste, Joanne Marie, Marie Jaooba, Jan Francies en Judo CUB Francies van He ck e , Acte van familIe 23 vendemiaire 13de jaar. Geenregistreerd 11 brumaire 13de jaar. Cavelbrief 3.7.1806


- 208 -

HET

LEEImOF

VANi VINDERHDUTE

GElfAAMD IMMETUIN.

(0)

De heerlijkheid Immetuin hing af van Vinderhoute ma.a.rstrekte zich uit in Ertvelde, Kluizen, Bassevelde, Assenede, WinKel en ZOmergem.

ne

inventaris van Vinderhoute bevat twee bundels die eventueel staten van goed kunnen bevatten. nr. 241 (1700-1749) nr. 242 (1750-1795) Een onderzoek in deze bundels wees uit dat ze geen staten van goed bevatten. wel wettelijke passeri.:gp., eonl1tiën vaD! verkoop, enz •••

DE

WIJK

BELSELE

(0)

Belsele is gelegen binnen en V1nderhoute.

de parochie,:'\; van Evergem

De inventaris van Vinderhoute bevat twee bundels die staten van goed bevatten. nr. 213 (1680-1189): h,evst naast de staten VM ',goed, ook conditiÊ;n en wettelijke paBaê.~' :ringen van :Belsele onder EVEiGEM. (1693-1185) : bevat uitsluitend liassen nr. 214 met stateJ'1i van goed van BelseIe onder VINDERHOUTE. Op blz. 209 vilgt de ontleding bundels. (0)

R.A.G.,

inventaris

115 : Heerlijkheid

van deze beide

Vinderhoute.


- 209 Be1sele

onder Evergem.

213 -Ii.ua.del 1. st. Joos of

( 1680-1789) Schelstra:ete fa Pieters

+ Everg.

Beisele

8.10.1679

(8.4.1679)

He. Janneken van S"ybrouck fa Lievens. K. Lieven 5j., Pieter 3j. en Jan 2m. V. Christoffel Scheistraemoom pat. en Jooris Nayer mat. (1) Joos Scheistraèlbe wedn. in eerste huwelijk. van Joosyntken de Wevere" K. lx : Paesschijntken Schelstraète. V. Xpoffels de Wevere en Xpoffels Schelstraete.

29.5.1680 2. Liquidatie

gedresseertt, op den staet van goede gemaeckt ten sterfhuys Van Elisabeth Stockman fa Lieven, wed. Van Jan Reiniers, + Ever~. Belsele 7.1.1730 K. Joannes van Evre (Evere) gehuwd met LiviBne Reyniers, Laureyns Saghera gehuwd met Angelil'leReyniers" Jacoba, Caroline, GU111ielmus, ende Joannes Reyniers minderj.

17.7.1730

3. St. Marie Magdalene Van Damme fa Francois

+ Everg. Beisele 14.8.1789 . Hd. Pieter Haegman fe Lieven et Marie Criel. K. Lievinus 14j., Jan Baptiste 9j., Marie Joanne 12j. en Pieternelle Lievijne 8j. v. Jaco'bl\s~àn'Dam.me e'overl. broeder. 5.11 .1789 ...

4. ~t.. Pieter de Buck fa Pieters + Everg. Belsele 21.3.1706

He.

Jaecquemyntien van Speijbroeck. K. Janl'leken 16j., Joos 14j., P1eternelle llj., Jan 10j., Livijne 7j. en Marie 4j. V. Joos de Buek pat. en Christoffel van Speybroeck mat.

23.11.1706 5. St. Jan

Van Damme fs Carel + Everg. Belsele 22.12.1724 He. Jannekel'l de Priestere fa Lieven K. Lieven 19j., Ca.rel 15j.f Andries 12j., Joannes 7j. en Pieternelle Lievijne 3j. V. Andriés van Damme fs Carel V.pat. en P1eter de Priestere fs Lieven V.mat.

8.3.1725

6. st. Hermes Piers fs Pauwel He. Anne Marie Damme ,

+ Everg. Belse1e 28.6.1727 de Livin alsnu ghetra.ut met Lievel'lVan

K. Xpols 7j., Joannes Franchoys 4j.2m., Liv1jne 11j.3m. en Anne Marie Piers lj.8m. V. Adriaen Batsleer schepenen, a1soo ter oorsaecke datter van de s'overledenen sijde geene naerbestaende vrienden ter handt en sijn. 1 .7.1728


- 210 7-.

'it.

Jooryntjen Claeijs fa Geeraert ende van Pieternelle Cocquijt . + Everg. Belsele 28.6.1729 Hd. Franchoijs van Kerckvoorde fs Jaecques K. Pieter 18m en Livijne lm. V. Jooris Grootaert aam en deelvoocht

27.4.1730 8.

st.

Lieven Meulewaeter

+ Everg. Belsele

26.5.1728'

He. Franchoise Neyt

K. Jan, Lieven, Christoffel en Marie Meulellseter bij eompetente au de hun selfs en Marten Meulewaeter 23j. V. Jan Meulewaeter voorn. fs Lieven, mits van s'overledene sijde geen vrienden en sijn. 27.4.1730

Belsele onder Vinderhoute Bundel 214

«1693-1785)

1. Staedt ende specificatie vande commeren schulden vande jaere 1725, wijk Belseie.

,28. S. 1726

2.

.

.

ende lasten

''

st. Jan Criel fs Jane + ~erg. Cromvelde 8.12.1695 He. Tanneken van Hecme fa'Jàn . K. Jan, Danije, Geeráert, Elisabeth, Cornelia en Joosyntjen Criel allen o~derj. V. Joos de Ri~jtère fs Joons ende Gheeraert Vande Kerckvoorde fs Fre,ns NB. Jan Criel en Elisabeth Cooremans vader en moeder vande overl. Denijs Criel fe Jane oom van de wezen. 8.3.1696

3. st. Jooeyntien Mijle fa Michiel

+ Everg. Belsele

Hd. Lieven de Priester fs Pie*ers.

22.2.1693

.

K. Pieter 19j., Lieven 13j., Joos ?j. Marie 21j., Jakemyntien , 17j., Janneken 11 j. ' V. Jan de Smedt V.mat.

4.6.1693 4.

st.

Jan Dobbelaere fs Guille + Everg. Belsele,mei Ne1jt fa Lieven K. Lievijne 8j. V. Lieven Dobbelaere en Jan Hutsebaut.

He. Joorijntjen

5. Rek.

1695

fs Joos in qualiteijt van Jan, Lieven ende Pieter Sohaelens filii Joos voorn. midtsgr. Magdaleena Schaelens aok fa Joes, sijne onderj. broeders ende suster. door Mattheus Schaelens staende voogd van Franllho1s,

10.3.1689


- 211 -

6. st. Lievyne Marie Plasschaert

fa Lieven bij Pieternelle Taets + Everg. Belsele 27.1.1785 Hd. Silvester Joannes Vanden Saffels fs Silvester et Joanne Ryekaert K. Jan Baptiete 4j. en Marie Theresia 1j. V. Lieven Plat!schaert voorn. sloverl. vader. 20.10.1785

7. St. Ja.cobus VerguIt

fs Pieter bij Joanne Blomme + Everg. Belsele ter Paste van het Rabot 16.9.1781 . He. Iaabelle Roaa Batsleer fa Pieter et Christine Poelvoorde, alsnu in hOllwelijcke met Lieven Vande Rostyne " wedn. van Marie Jacoba SchyveDs fa Bauduin bij Pieternel1.e Herman (1x) K. 1x : Jan Francbis Galens in houwelijck met Regine VerguIt, Joanne Bernarde. llj. en Isabelle 'fuerese·Sj. 2x : Äugust:f:Jiu.a Step}1anus 5j., Fieter Francois 3j ..en Joanne,s Baptiste - naer de dood van de overI" gestorven in den ouderdom van 1j. V. Augustinus VerguIt broeder van de overl. pat. en Judocus Herman mat. voogd vande voorn. weesèn vanden eerste houwelijcke. NB. Anne Marie VerguIt sloverl. suster. 24.7.1"182

8.

st. Judoeus de Wever fs Jan bij Franchoise van ReCES ., Everg. Belsele 23.9.1780 He. Angeline Van Ackere fa Jan et Francolse van Durmen K. Jan Baptiste 2j. en Jan Franchois 6m. V. Francoia de Wever rechtsweer vanden overl. pat. 13.6. 1781

9. st. Christoffel Hutsebaut fs Joos et LieVijne Van Eense_ + Everg. Belsele 23.3.1779 He. Joa.nne de Smet fa Lieven et Francoiae Dhaeee (2x) wedn. van Marie Anne Berghers (lx) .K. 1x : Jooris 25j., in dienste van haer-e Keijserlljcke Majesteit onder het regi.ent van Sinte Ignen., .Joannes 22j. J Judocus 12j., Catharine beth dan 25j.,. Lievijne 20j., Barbara 15j. en Pieter Rottier in . houwelijcke met Joanne Hutsebaut. K. 2x : Jacobus Francaia 2Om. en Marie Jacoba 5m. V. Jooria Hutsebaut broeder validen overl. V. pat. vande voorseyde waesen, soo vande ,erste als tweede houwelijek, Andries de Muynck mat. vande 'fIeesenvan voorschr. Marie Anne Berghers. 29.'7~1779 10. St. pro deo Adriane Duprez fa Guillielmus bij Marie Abne Jonckers f Everg~ Belsele 20.3. 1777 Hd. Francoia de Coeyere fa Joos e*Joosyntien Geirnaert K. Bernardus 7j., Marie Anne 13j., Joanne Therese 10j., " Marie Therese 2j. en Pieternelle Catherine naar s'ove:tl. doodt oock commen t6 stenen. V. Liev1nus Duprez V.mat. 13.1 .1780


- 212 11. St. Janneken Van Damme fa Pieter + Everg. Belsele 17.3.1730 lid. 'Jan Van Hecke fa Christoffels. K. Pieter 7j. en Franchoijs 5j. V. Jaecques Depauw ghetrauwt met Janneken van Damme oom. 27.7.1730 12.

st. Livijne

de M1l1jtere + Everg. Belse'le

Hd. Jan Temmerman

april

1711

fa Jan

K. Jacobus 3j. V. Jan de Jonghe V.mat. 31.10.1714

en Jooris

Andries V.pat .• .

.

.

13. St. Pieternelle Goethals fa Pieter bij Christorfelyntien de Poortere + Everg. Belsele 8.2.1766 Hd. Jooris Roeges fe Jan et Elisabeth Goethals. K. J.a.nFranchois 7j.6m. en Jeronimus beth dan 3j. V. Joannes Goethals broeder van de overl.

5.6.1766 14. St. Pieter Buysse fe Lieven bij Joanne Cornelis

+ officier van Belsele ~.8.1766 wedn. VBn Catharina Neyt (lx) He. Judoca Dhont fa Adriaen bij Lievyne Criel (2i) K. Joanne Marie 15j., Marie 13j. ende Anna Catharine 8j. (uit welk huwelijk ?1) V. Jooris Butjsse broeder vanden overl. 6.11.1766

15. St. Adr1aen Vande Neste fB Jans + Everg. Belsele 27.2.1728 He. Petronelle Dbooghe Moira : Jan Baerens voocht van Pieter Van Nesté fs Adriaen die sone was Tanden overl. tsijnen tweede huwelijek (mits in eersten huwelijek geen achterghelaeten kinderen en eijn) t met Elizabeth Vanden Abeele wed. van Christoffel Vandel'~.;'; Neste fs Adriaen voorn. ende a1800 moeder en veccade vaD. haere vijf minderj. kiaderen bij den voorseijden Christoffel Vande Neste gewonnen ten. tweede huwelijek ende P ieter van Laecke fs Joos bijChristoffe1intien va.n Neste s'overledenen suster ende a1soo oom ende deelvoocht van Christoffel Uj. ende Jan Vande Neste 10,j. oock kinderen vanden overl. bij deze He. gewonnen. 1.7.1728

16. St. Tanneken Martens fa Jan + Everg. :Belsele 11.10.172'7 Hd. Christoffel de Wevere fs Christoffel. K. Jan 5j., An€lries 4j. Marianna lj.6m. V. And.ries Martens oom vande Tieesen. NB. De ouders van Tanneken Martens leven nog. Jan de Wevere halfven broeder vande Hd. 22 (of 12) 1.1728

17. St. Maria Anne Deroose fa Lieven bij Maria de Jaeger + Vind. 31.8.1765 Hd. Francoia Aerta fs Jooa et Janneken Casar K. Lievyne 6j.6m. een.igh achterghelaeten weese kint V. Geeraert Snoeck x met Joanne Deroose suster vande overl. V. mat. 6.11 .1766


- 213 -

OVERZICHT VAN DE REGISTERS VAN STATEN V~ GOED VAN DE HEERLIJKHEID VINDERHOUTE MERENiDREE EN BELSELE (0)·

Om de hiaten in de bundels op te vullen werd voor de periode 1734 - 1795 een beroep gedaan op de registers. Acten die zowel in de bundels als in de registers voorkomen worden hier niet meer ontleed. Wel wordt er op vo:fgèr;'d~ mfuiier naar venvezen : b.V. st. Jan van Hecke : Bund , 79-15, p.142 d.w.z. : Voor de invents.tis van de staat ten sterfhuis van Jan van Hecke zie bundel 79 lias 15 en pagina 142 van deze inventaris. Deze staat van goed is ook te vinden in register 59 f0363v.

Volgende registers komen aan.bo.d Reg. 59 ( 1 731-1 750 ) Reg. 60 (1750- 1766) Reg. 61 (1766-1772) Reg. 62 (1772-1779) Reg. 63 (1779-1786) Reg. 64 (1786-1795)

(0)

vervolg deel I p. 92


- 214 Register 59 (1731-1750) - vervolg fO 54 : Rek. door Caerel Dobbelaere f056

Rek. door Christoffel

: Bun~. 77-8,

Hutsebaut:

Bund , 77;';'9, p.

132

: Judocus de Wulf x met Joanne van Hyfte fa Jan i.p.v. Christoffel Hutsebaut fs Joos over Jan van Hyfte 20j. synen ~aegher causa uxoris. 21 • 1 • 1734

fO 57

t Acte voogdije

f058

Acte voogdij p.133

re> 61

Rek.

door G1111s de Grave : Bun d, 77-11,

ro63

Rek.

door Jan Steyaert

f064

p.132.

st.

en

Ja~obu8 vande Veire:

: Bun d , 77-10,

Bund. 77-15, p. 132.

p.132.

: Acte ten bloede: Lieven Hebberecht fs Geert bij Pieternelle Slock te vooren wed. ven Joos Standaert waarVan twee kinderen : Jan ende Anna Standaert ghetraut met Joannes Vanden Neste.

18.3.1734 f065

Rek. door Laureyna

Beghera

f069v.:

Acte voogdij

fOr12v.:

st.

f076

Liquidatie ten.sterfh. Bund. 77-7, p.132

f078v.:

Acte voogdij '77-2, p.131.

fO 84

Uytgrootinge ende approbatie ghedaen in proffyte Frans Gaelens soa over hem selven als consorten, hoors ten sterfhuys van Marie Gaelens bij Pieter Verberckmoes als houder •

en st.

Joosyntien

Lieven

de Koeyere

en St.

: Bund. 77-12, Criel:

Bund. 77-4,

: Bun d , 77-5,

van Joosyntien Adriaen

p.132. p~131.

p.131.

de Koeyere

:

vander Meulen : Bund. van

.30.9.1734 fO 86 fO 88

VB_n

Auth. vercoopynge aen Fr-ans Gaelens Marie Gaelens. . 30.9.1734

fO 89v.:

st.

f094

Aut h , Jan de Witte vader en voogd over syn kinderen b1j 1'1arie de Keuckelaere, hoirs van wijlent Ja.nneken Vermeire overl. huysvr. van Joes Dekeyser.

Marie Gaelens

gh edaen bij

dhoirs

: Bun d , '77-3, p. 131

27.10.1734 fO

94v.:

f095 f095

Acte selfswordinge 11 • 11 • 1 734 :

st.

Lieven

Declaratie

p.132.

Geernaert

: Joorts

de Grave fs Lieven 21 j.

Bund. 77-6,

p.131.·.

ten at er fh , van Jan de Wevere : Bund , 77-14,


·~ 215 fO 95v.: Rek. door Pauwel Lieven Wieme

als sto ckhaudez- der heerl. van Vinderhou te van de vendi tie van ·18.9.1723 ten sterfh. van Catharina Vanden berghe al Waar Hd. Joos Goddyn. . Voogd over Judocus Pamelaere + Sint-Laureyns 10.6.1733, zonder vrouw ofte kinderen. Marie Pamelaere fa Olivier bij Catharina Vanden berghe voorn. hoir unique Van haeren broeder. 16.6.1735

re 98

Auth, en approbatie Van Judocus de Wulf in huwelijk· met Joanna Van Hyfte ende als voogd over Joannes van Hyfte. 10.11.1735

fO 99v.:

st. Justine de Po.ortere : Bund , 77-16, p. 133

f0102 : Pieter Van Quaeckebeke tot Merendree vindt zich betrokken Van weghen Jacobus van Leijseele fs Laurens gewonnen bij Isabelle de Blonde fa Jaecques. 3.11 .1735 fG 103

Declaratie ten sterfh. van Jan Temmerman p. 133.

f0103

Acte voogdij en st. Pieter steyaert p.133

: Bun d , 77-16,

: Rund. 77-18,

. fO 107 : Acte voogdij en st. Frans· S~lewyn fa Fieter : Bund , 77-20, p.133 (in Bund , staat Folewi·jn) fO 111 : Jan Ryckaert

fs Jans, wedn. van Cornelia Clays fa Jans + Lovendegem Oostvelt nov. 1734, vindt hem vermaent om st. .over- te brengen. Kind: Jooris 11j. 12.4.1736

fO 112

Jan Batsleer fs Adriaen in huwelijk met de wed. Van Lieven Criel fs Christoffels bij Joosyntien de Coeyere thaeren eerste huwel., styfvader en voogd van de twee minderj. kinderen bij selven Lieven Criel achtergelaeten. Lieven Verbeke Hd. ten sterfh. van Joosyntien de Coeyere Pieter Criel enig kind van Christoffelyntien Criel (?) ghewonnen bij Jan de Ruytere. De twee kinderen van Lievyne Criel verwekt bij Adriaen Dhont ende het enig kind van Marie Criel·bij Pieter de Deckere ook al kinderen van de voorschr. Christoffel ende Joosyntien de Coeyere thaeren eerste huwel. 14.6.1736

fO 112v: Approbatie Pieter Criel ( zie hier boven) f0114V: idem. 14.6.1736

Acte voogdij en staat Lieven van Renterghem 77-21, p.133 fO 123 : Jooris de Witte

: Bund.

fs Laurs oom mat. voogd over Jeron, Joanne ende Pieter de Cooman filii Jan bij Adriaene de Witte fa Laurs. voorn. 22.11.1736


- 216 fO 1a3v. :. St. Pieternelle fO 133v.: Acte voogdij

de Scheirdere

en St. Marianne

Bund. 77-25, p.134. de Su tter : Bund , 77-26,

p.134. fO 137v.: Rek. door Frans Gaelens¡:

Bund , 77-22,

p. 133

f0143v.:

st. Adriaenneken de Witte + Everg. Be Lse Le 15.3.1736 Hd. Jan de Cooman K. Joannes, IsabeIle, Lieven ende Anne Marie de Cooman allen beth dan 25j. hun selfs, Jeronimus (Jeron) 26j., Joanne 20j. en Pieter de Cooman 18j. V. Pieter Bauwens x met Livyne de Cooman en JĂśoris de Witte s'overl. broeder. Eigendom te Everg. BelseIe. 31.1.1737

f0151v.:

Acte voogdij p.134

fO 157

Declaratie ten sterfb. van Joanne Pleters overl. huysvr. van Jan Claeys. 14.2.1737

fO 157

Rek. door Lauwereyns

:fO 1 59

Acte appr-obat Le % Christoffel de Cuypere vader en . voogd over syn minderj. kind geprocreert bij Janneken .de Buck. 28.3.1737 Verkaveling kinderen de Buck : Bund. 77-29, p.134

f0162v.:

Augm ,

en St. Janneken

Goethals:

Seghera

Bun d , 77-27,

Bund. 77-28, p.134

ten sterfh. van Jaecquemyntien Bund. 77-23, p.133

van Speybroeck

fO 164

: Rek. ten sterfh. Van Passchier p.134

f0165

: Auth. Jan Batsleer fs Adriaen, x met Janneken Hebberecht ende Christoffel Baetsleer fs Jooris beide voogden over Jan en Joos Batsleer kinderen van Pa.sschier. 21 .11 .1737

re 167

: Acte voogdij Bun d ,

tG 170

.. Acte

Bat sle er- : Bund , 77-24,

en stas.t Jaecquemyntien 77-32, p.135

voogdij

en St. Janneken

Bauwens

Verleye

..

. Buad ,

77-33,

p.135

fO 174v.: Auth. Franchois

Van Kerckvoorde vader en voogd over twee minderj. kinderen gl1evlOnnenbij Jooryntien Claeijs. 13.11 .1738 syn

fO 176v .: Rek. armen V8,n Vinderhoute

fO 1 '17v.:

st. Christoffel de Coeyere

Bund. 77-30, p.134 Bund. 77-35, p~'35


- 217 fO 179v.: st. ten sterfh. van Janneken

van Kaemerbeke Hd. Adriaen Verbeke fs Jooris bij Tanneken Cornelis. 25.6.1739

f0179v.: Acta voogdij en St. Guilliaeme Martens

: Bind. 77-3~,

p.135 f0181

Acte voogdij en st. Cornelis Claeys:

Bund. 77-38, .,

p.136 fO 184

: Acte voogdij en st. st. Lieven Botterman fs Louis + Everg. Belsele 18.11 .1739 Wedn. van Marie Botterman (lx) He. Piternelle Schelstraete (2x) K. tx : Louis Botterman beth dan 25j. syn sefls, Ghristiaen Steyaert x Jooryntien Botterman Pieter Botterman 23j. V. Lieven Criel ghewonnen aan Geerdyntien Botterman fa Louis cosyn en deelvoogd. K. 2x : Jan 15j., Lieven 12j., Livijne 10j., Marie 7j., Anna 3j. en Jacobus lOm. V. Lieven Criel voorn. . Huwkontrakt : Lieven Bott.erman fs Louis Lanëaman wonende te Evergem; Petronelle Schelstraete fa.Pieter geàssisteèrt met voorn. Pieter Schelstraete haeren vader tot Mariakerke. 24.1.1721 . Eigendom Evergem Schoonstraete onverdeeld met Christoffel Versluys en Pieter Vergult causa u~oris. 4.2.1740

f0189v.: Auth. Lieven Criel over de waesen Lieven Botterman. 4.2.1740 fO 193

: Acte voogdij st. Bieter de Zuttere fs Denys gewonnen bij Christoffemijntien Steyaert + Lov. Heerl. Vind. 11.11.1739 . He. Elisabeth Buysse fa Denys ghewonnen bij Isabelle Criel. K. Joannes Francies eenig kind 2j. . V. Jan de Zuttere oom en voogd pat., Pieter Buysse àuden oom en V.mat. Eigendom: Lov. hofstede aan de Lieve. 4.2.1740

re 196

: Acte v00gdij Augm. van sta.et toebehorende Pieter Martens fs Jans' ende Livyne Martens fa Guilliame die sone was vande voorschr. Jan, beide minderj. weesen bij successie van Jannemen Pieters sweesensvoorschr. respectieve moeder ende grootmoeder + Lov. Heerl. Vind. 1.1.1740 Hd. Lieven de Meestere mitsgr. Jan Martens, Jooryntien Martens x met Pieter Welvaert, ende Catharine Martens x met Philippe Vergult allen kinderen Van voorschr. Jan Martens en Janneken Pieters. Geen kinderen Van Janneken Pieters ten tweeden huwelijk met Lieven de Meestere. 4.2.1740


- 218 10 198v.: Rek. door Frans Gaelens als voogd over Marie Catharine

Gaelens oock fa Mattheeus bij Isabelle Neyt, midtsgr. over de weesen van Marten Dobbelaere bij Elisa.beth Gaelens met naeme Caroline ende Marie Franchoise Dobbelaere •. 18.2.1740 r0201

Acte voogdij : Geeraert van Wassenhove fs Joos over Frans van Wassenhove fs Jan gewonnen bij Marie Bernaert fa Gillis. 18.2.1740

fG 201

Acte voogdij st. Tanneken Buyck fa Gillis + 26.6.1739 Hd. Pieter Dobbelaere fs Marten Hoors : Mattheeus Dobbelaere b::Î..j huwelijcke sta.et syn selfs, Barbara 26j., Marie Catharine 15j~ V. Christoffel Dosache fa Adriaen oom CaU~a uxoris. 12.5.1740

f0203v.: Auth. Lieven Crièl over de weesen van Lieven Botterman. 25.5.1740

f0204v.: Lieven Schelstraete fs Pieter borge over Pieternelle Schelatraete wed. Van I4,even Botterman, syne Buster. 25.6.1740 ' fO 204v.: Rek. door Laurs Seghera : Bund. 78-2, p .136

f0206

Staet ende bewijs ván goede door Andries de Pauw als vader en voogd over SYne minderj. kinderen ëii@ hij ten tweeden huwel. ghewonnen heeft aan Marie Batsleer fa Christoffel ende van Janneken Soetynck. 28.7.1740

10208

Auth. Jacobus Sloek, Hd. ten sterfh. van Jaecquemyntien Verleyen die wed. was van Jan Vande Putte, over Pieter Vande Putte. 27.10.1740

f0208v.: St. Tanneken Welvaert

: Bund. 78-1, p.136

fO 211v.: Rek. door Pieter Haesaert V.pat. ende broeder vande

weesen en Pieter Cornelis oom en V.mat. van Martyntien Haesaert fa Marten bij Jooryntien Cornelis. 16.2.1741 Acte voogdij . St. Geeraert Criel fs Jan He. Lievyne de Decker fa Jooris K. Joannes Criel 16j., Marie Franchoise 14j., Pieternelle 7j., Anne 4j. en Joanne Criel 2j. Borge : Gillis Baetsleer (zie fO 216v.) Eigendom te ÊVergem. 15.6.1741


- 219 fO 216v.: Vrauwe Isabelle Therese Wouters vrauwe Van· V~nderr

haute, Meerendre Belseele Erckeghem etc. fill.a Jo Philippe Frans iIl syIlJle~en heere vande voorseyde plaetse douarière van Jo Guilliame Le poyvre bij vrauwe Joanne Therese Vanden Bogaerde overl. vrij laet sla.ntsvan den vrijen bin~en de stadt Br-ugge . op den 28.1.1736 SM. ende Jo Charles Guille A~egambe heere Van Mortaigne ter walle etc. fi11us Jo Charles Alegambe heere van Basingen Auweghem etc. bij vrauwe Christine Ernestine Wouters fa Jor Philippe Frans voorseyt ghealieert met.vrauw Marie Anne Therese Le poyvre fa Jo Guille voorn. mitsgr. heer en Mr. Ja.cobus Vanden Bogaerde cannonnyn ck vande ca thedrake van st. Donaes te Brugghe . hier te vooren deelvoogd ghecreert oPrden 3.3. 1736 vande vaderl. syde en de voorseyde Jo Charles . Alegambe heere van Basingen deelvoogd over mejuffrouwen Caroli~e=Joanne La poyvre geboren den 21.4.1722 oock fa Jo Guille voorseijdt over hem tweeen representerende eenen tweeden hooftstaeke ten gh.emelden sterfh. van hunne voorn. heere vader dies de eersten hoofdstaeck wort ghepresenteert bij hun voorn. vraUwe moeder ende schoonmoeder •.(verkaveling) 1.8.1741 f0222v.: Joannes de Suttere voogd van de weesen van Pieter de. Suttere is commen 't over-I', Christoffelyntien Steyaert fa Pieters, hunne moeder te vooren wed. van Denys de Suttère hun vader en grootvader, daer- van Hd. bleven is Jan Buysse. 14.9.1741 fG 223v.: Acta voogdij en st. Joosyntien VB.nHeirseele

:

Bund. 78~4, p.136 fO 226

Philippus Vanden berghe fs Philips wonende tot Wachtebeke voogd over Lieven, Angeline en Joannes van Coppenholle fs Pieter. . 14.9.1741

f0226

Vrauwe Isabelle j.'hereseWouters fa Jo Philippe Frans douarière van Jo Guilliame Le poyvre •••• Verkaveling. . 7.10.1741

fO 238

Gillis Dhont fa Lieven borge over Lieven Dhont wedn. van Joosyntien van Heirseele.

.

fO 238v.: st.

r

Philips Vanden berghe fs Mattheeus + Wachtebeke in den auderdom van beth dan 80j. 29.11.1739. Wedn. van Marie van Butsel fa Joos (lx) (st. 27.2.1687) wedn. van Anthonette van Damme fa Comelia (2x) Hoirs : De vier kinderen van wijlent Marie Joanne Vanden berghe fa Van de overl. in eerste huwelijk, gheprocreert bij wijlent Pieter van Coppenholle bij naeme : Marie, Jacobus, Lieven, Angheline ende JOannes van Coppenholle. Ten tweeden het unique kint van Marie Vanden berghe . ook fa van de overl. verwekt in tweede huwelijk, ghewonnen bij Pieter Jaeob(t), de selve weese bij naeme Joannss.


- .220 -

Ten derden Franchoise, Catharina, Pieter die uytland is, Philippe ende Isabelle Vanden berghe alle vijf kinderen van de overl. verwekt in tweede hu.welijk De voorn. Franchoise Vanden berghe als besitterigge Sr. Jan van Speybrouck Br. van Vind. over de vijf kinderen van Marie Joanne Vanden berghe, en Pieter Jacot wonende tot het Sas van Gent als voogden. 2.12.1741 fO 243v.: Bewijs toecommende

aen het weese kint van Pieter de Suttere fs Denijs uit de successie van Stoffelyntien Steyaert wed. van Denys de Suttere grootvader van de weese. Hd. Jan Buysse ten tweeden huwelijk. 7.12.1741

fO244v.: Acte voogdij en st. Jan Martens : Bun d , 78-12, p. 137. Borge : Joos We1vaert fs Joos en Pieter Heyndrick. fO247

: Acte voogdij en st. Bertel Legaert : Bun d , 78-11, p. 137. Borge : ~ans Baetsleer.

fO 249v.: Acte voogdij en

st. Gillis van Reeke

Blind. '78-17,

p.137 fO 2.52

Acte voogdij: Lieven de Rycke voogd over de minderj. kinderen van Frans de Rycke s'comparants Bone. 26.4.1742

fO252v. : Auth. Phle Vanden berghe tot Wachtebeke voogd over de weesen van wijlènt Pieter van Coppenholle bij Marie Joanne Vanden berghe. 31.5.1742 fO252v.: Liquidatie a.18vor.en. ~255

31.5. 1742

: st. Guilliaeme Galens : Bund. 7e-16, p.137.

fO 256v.: Marten

Galens oom pat. voogd over de weesen van Guille Gaelens bij Joosyntien Vermeulen. Borge : Pieter Vermeulen O1Jis.r Marten Gaelens •. 14.6.1'142

re 257

Acte voogdij, acte seker en st. Philippe VerguIt Bund. 78-15, p.137.

%

f0258v.: Augm. van staat toecommende de twee minderj~ weesekinderen achterghelaeten bij Cornelie Claeys aen haer verwekt bij Lieven Ney,t, successie bi·joverlijden VBn Gillis Claeys en Marie Beghers hemlieden grootvader en grootmoeder.

27.6.1742 f0259v.: St. Franchois de Rycke : Bund. 78-14, p.137. Borge fO 261v. f0262

Acte voogdij en St. Jan de Meester : Bund. 78:-8, p.136.


... 221 fO 264v.:

st.

f0267v.:

Auth, Jaequemyntien Haemelynck •. 20.12.1'142

fO 269

Acte voogdij, Bund. 78-22,

fO 273

Lieven Haemelynck

: Bund , 78-9,

p. 137.

Maenhaut wed. van Läeven

Acte seker

en St. Christoffel

Hutsebaut,

p.138.

: st. Lieven Buyss.e fs Pieter + Everg. Be Lae Le 15.12.1742 Wedn. van Joosyn tien van Hoele (j x) He. Pieternelle Beirnaert (2x) K. lx : Joanne 12j. en Joanne (?) 28j. 2x : Pieter 4j •. en Joanne Marie Buysse ·4m. V. Jan van Hoele 31.1.1743

f0273v.:

Acte voogdij st. Pieter Blanchar fs Car-eL wedn. van Marie de Rooee fa Lieven (lx) He. Pieternelle Neyt (2x) K.lx : Hartyntien B1anchar 22j. V. Jan de Voghelaere fa Jaspart V. pa t , lX~;~met Goddelli:eve Bl.anchar , 31.1.1743

f0276

Acte voogdij

f0279

en st.

Jan Claeys:

Bund, 78-25,

p.138.

: Marten de Geetere fs Pieter jonghman bij·competende auds syn selfs tot Oostwinkel borge over de st. ten sterfhuys van Piternelle Phls (Phlips) ·fa Jans + Vind. 18.5.1725. Hd. Gillis de Graeve fs Joos Hoir unique Marie Franchoise de Graeve. 29.3.171+3

ro 279v.:

Acte voogdij p. 138.

fO 282v.:

Acte voogdij en st. 78- 19 , p , 138 •

f0284v.:

St.

Lievinus

en St. Janneken

van

Reeke : Rund. 78-21,

-Joanne de Weirt

Cocq"yt

: BUnd. 78-18,

(de W~ert) p.138~

.fO 286

: Auth , Lieven Provoost causa uxoris te vooren wed. van Jan Claeys. 11.7.1743

f0288

: Auth. Margriete Hutsebaut. 10.10.1743.

~289

Acte voogdij

en st.

Marie Coequyt : Bund. 78-20,

: Acte voogdij p. 138.

en st.

Pieternelle

f0291 fO 294v.:

Grootaert

St. Philipp;nOeirnaert Tack + Vind. 16.5.1743 Hd. Pieter Vande Putte

: Bund,

Livyne Praet

ende

wed. van Christoffel

P.138.

Waldack : Bund. 78-26,

fa Jaecques

ghewonnen bij

Marie


222 -

v.

Jan Geernaert fs Jacques tot Drongen over de vijf weesekinderen. 5.12~1743

f0295

: Acte voogdij . st. Jaecquemyntien Goethals fa Geert ghewonnen bij Elisabeth de Ruytere + Everg. Belsele 8.11.1743 Hd. Pieter Goethals fs Marten verwekt bij Marie de Meestere. Hoors : Joannes Bapta Goethals 3j., Isabelle 9j., Caroline 7j., Anne Marie 5j. V. Judocus Goethals fs Geeraert tot Everg~ oom mat. Borge : Marten Goethals tot 'iil'ld. ever Pieter Goethals flyne sane. 19.12.1743

f0298v.: st. Joanne Roets fa CharÊ.& + Lov. Heerl. Vind. 25.11.1742. Hd. Pieter Vande Nest~ fa Joos. 16.1 •1744

ro 298v.:

Jan Verhegghe voogd over de weesen van Marie .Anne Verhegghe gheprocreert bij Jan van Hecke. 16.1.1744

fO 298v.: St. Marie Anna. Verhegghe 17.9.1743 Hd. Jan van Hecke 30.1.1744

fa Jans + Everg. Belsele

f0299. : Auth. Pieter vande Putte wedn. van Philippine Geernaert. 13.2.1744 f0299

Jacques de Pauw fs -Jan s 'sorge over de st. ten sterfh. van Janneken van Damme eerste gheweesen huysvr. van Jan van Hecke + Everg. Belsele 1'7.3.1730. 12.3.1744

f0299v.: st. Livine de Deckere : Bund. 78-29, p.139. fO 303

Declaratie ten sterfh. Jooryntiea p. 139.

fO 305v.: Rek. Pieter van Kerckvoorde

~3Q7v.:

Clays : Bund. 78-33,

: Bund. 78-35, p. 139.

Acte voogdij en St. Joos van Breuseghem

: Bund. 78-34,

p. 139. fO

31o: :

st.

Livine de Voghelaere : Bund , 79-7, p.140. Acte aeker : Pieter Van Renterghem fs Geert tot Wondelgem over Adriaen Van Renterghem. Jacobus Blanchard fa Joos tot Vind. over Christoffel Blanchard fs Joos houder.

f0315v.: st. Jan Debbaut : Bund. 78-36, p.140. fO 317v.: Pieter Debbaut bor-ge over Marie Grimmynck

fa Christiaen wed. en He. ten sterfhuys van Jan Debbaut fs Gillia. 18.2.1745


- 223 fO 317v.: Rek. door Godelieve Blanchard wed. van Jan de Voghelaere in syn leven voogd geweest over Martyntien Blanchard fa Pieters ghewonnen bij Marie de Roose. 29.4.1745 Acte voogdij : Christoffel Blanchard fs Carel voogd over Martyntien Blanchard. Acte seker : Fr-ans Blanchard fs Carel tot Vind. borge over Christoffel Blanbhard fs Carel. 13.5.1745 fO

320

: Rek. Pieter Welvaart

f0323 fO

Rek. door Pieter Wèlvaert Acte voogdij en St. p.141

325

f0328

: Bund , 79-2, p.140. : Bund. 79-3, p.140.

Isabelle de Vievere : Bund , f?9-11,

: Acte X8R7È"i~n St. Fieter Braeckman : Bund. 79-13, p.141. Acte geker : Christoffel Rogiers fs Daneel tot Keure Slei.

fO 332v.: Fieter Braeckman fs Fiaters gheprocreert bij Janneken Van de Putte r-enun chf.er-ë»het sterfhuys van syn vader. 24.3.1746 f0332v.: Rek. fO 334

door Laurs Seghers : Bund. 79-12, p.141

: Acte voogdij en St. Joanne de Tollenaere 10, p.141..

: Bun d , 79-

Acte voogdij en St. Christiaen Bauters p.142.

: Bund. 79-19,

~337v.:

f0340v.: Janneken Vande Putte wed. van Pieter Braeckman moeder en voogd over Joanne Braeckman fa Pieter voorseyt heeft veraccordeert ;met Pieter Br-ae ckman fs Pieter voornt. 5.5.1746 f0342

: Acte voogdij en St. Francoia Steyaert p.142.

: Bund. 79-20,

fO 347v.: Jan Van de Neste

fs Fieter borge over Joannes Gaelens Hd. ten sterfh. van Joanne de Tollenaere. 30.6.1746

f0347v.:

f0349

Auth. Pieter Laroy over de weesen Geert Criel bij Livyne de Deckere. 22.9.1746

f0350v.: Acte voogdij en St. Jan Lippens : Bund , 79-21, p.142 fO

35.3

Lieven Haegheman fs Lieven V .pat. over de zes achterghelaeten weesen van Jan van Hecke fs Christoffels. 1.12.1746

f0353

: Rek. door Pieter Laroy : Bund. 79-22, p.142


- 224 -

re 355v.:

Acta voogdij en St. Lieven de Meester p.144

f0362

Auth. Livijne Beelaert wed. van Jan van Recke met consorten tot BelseIe. 26.1.1747

Bund. 80-10,

f0363v.: st. Jan van Heeke : Bund. 79-15, p.142 fG368v.: Lieven Haegheman vooght over de wesen van Jan van Hecke in lx bij Janneken van Damme en in 2x bij Marie Anne Verhegghe. 9.3.1747 .

re 369

: Acte voogd$~; en st. Lieven Verbeke

i

Bund, 80-11,

p.144

Philippe Bekaert x met Livyne Gaelens fa Mattheeus voogd i.p.v. Frans Gaelens over de minderj. w:eese gheprocreert bij Mat theeus Gaelens ende Isab~'t~ Neyt. 4.5.1747 ',,~

f0373

f0373

: Mattheeus Gaelens meester schipmaecker van stile borge over Philippe Beka.ert voorn. 4.5.1747

re 373v.: re 375

Augm , ten sterfh. va.n Frans Steyaert p.143

: Augi.

door Pieter van Wassenhove

: Bun d , 80-5,

: Bund , 80-3, p.143

fO 377v.: 2de rek. door Frans Ga.elens : Bun d , 80-2, p.143

f0379v.: Christoffel Blanchard fs Joos voogd over de zes minderj. kinderen van wijlent Jan Blanhhard fs Joos voornt. verwekt bij Joanne van Speijbroeck. 5.2.1748 f0379v.: Ferdinandus Ernestinusevan Wassenhove fs PieteFs verwekt bij wijlent Jo Angeline de Raht fa Jo Ernest, jongman theologant in het bisschoppelijck seminarie tot Gent beth dan 25~.• borge over Sr. Pieter van Wassenhove synen vader. 22.2.1748 fO 380

: Auth. Christoffel Heynssens als voogd over Pieter Be~naert mind~rj. weess van Jan, 22j. 22.2.1748

fO 380v.: Reg. gepresen teert bij Christoffel

Blanchard tot vercQopijnge van een huijseken op sijne kinderen gedevolveert met het overlijden van Joanne van Maldeghem.

4.4.1748 ra 382

Pieter van Wassenhove approbatie over sa jn e weese tot vercoopijnge van een huys tot Brussel. 23.4.1748


- 225 fO 382v ~: st. Joann'e de Cuyper

f0384v.: st. Jan Willems f0386v.: ~388

st.

: Bund. 80-12, p.144

Bnnd , 80-14, p.144

Joanne Aek e : JilUlld. eO-9, p.144

: st. Marie Secaet : Bund. 80-16, p.145 : Bund., 80-15, p.145

.fO 389

St.

.f0391

Rek. door Adriaen Van Renterghem

Brigi tte Snauwaert

: Bund. 80-18, p.145 : Bun d , 80-8, p.144

fO 392

: Augm, omme Guilliaem.e van Renterghem

fO 393

: Thomas de Roose tot Vind. voogd over de weesen van wijlent Ber-t ho Lomeas van Cotthem bij Catharine Laket (lX) en bij Joanne Semortier (2x) 21.10.1748

~.393

: Reg. en approbatie vercoopijnge

over deze weesen.

(Zie hierboven) 21.10.1748. fO 393v.: Jan Claeijs fs Francies

benevens Lieven de Meijere als deelvoogd over de zes minderj. kinderen van den selven Claeijs tsynen huwelijck verwekt bij ~anneken de Meijere fa Jan. 31 .10.1748

f0393v.: St. Bertholomeus van Cotthem fs Frans + Vind. dec. 1747 we dn , van Catharine Laket (lx) He. Joanne Semortier fa Laureijns (2x) K.lx : Joannes en. Lievinus van Cotthem hun selfs_ Jan Fr-ancoä s en Pieternelle van Cotthem benevens de twee kindèren van wijlent Jan de Smet in . huwelijk verwekt bij Helena van Cotthem' filij Berth. tsynen 1x bij wijlent Catharina Laket. V. Thomas de Roose. K.2x : Cathari.ne Angeline, Mattheeus ende Marie Therese van Cotthem. 12.12.1748 .. f03~4v.: st. Anne Marie Stevens:

Bund. 80-13, p.144

f0395v.: Jan Godijn voogd van de vijf onderj. weesen van wijlent den Bailliu Lievinus Cocquyt verwekt bij Francoise V8.nder Stelt •.. · 23.12.1748 .'fO

395v. st. Goddelieve Cocquyt fa Guille gewonnen bij Joosyntien de Vo s + Vin d , 7. 3 ~1748 Hoä.r-s; Jan Godijn x met Lievijne Cocquyt suster van de overl. den eersten staecke. De twee kinderen gewonnen bij Jan Cocquyt representerende de tweede staecke. Mitsgr. den voorn. Jan Godijn als voogd over de vijf onderj. kinderen gewonnen bij Livinus Cocquyt in syn leven bailliu dese prochie representerende den derde staecke. Testament van 2.2.1746. Acte s\!ker : Jan de Bruijne fs I.ieven borge over Jan Godijn sijne stifvader. 23. 12~ 1748


- 226 -

ro 397

:Lieven Salens¡tot st. Martens Leerne en Joannes de Buck tot Nevel voogden pat. en mat. vande onderj. weesen van Pieter Verbeken en Joanna Van Geertruije syne gebleven weduwe., beide + DrOngen. 10.4.1749 .

f0397

: Sr. Joannes Jooseph La para tot Gendt voogd over de weesen van wijl:ent Joos CIaeijs fs Jooris.

14.4.1749 fO 397

: st. Joos CIaey~ sone van Jooris gewonnen bij Adriaene Gaelens + Lov. Heerl. Vind. Oostvel t 15.12.1748 He. Marianna Pieters. K. Jooris 23j., Carolina l8g., Judocus 13j., Lievinus 12j., Jan Baptista (j. V. Sr. Joannes Jooseph La Para x Jacquemyntien Claeys suster van de overl. Hofstede Lov. Heerl. Nieuwenhove (O:Jan Neyt fs Jooris, Z:hoirs Joos de Ruytere, W:de straete lopende YaBT den diefhoek naer het Eecxken, N:Lieven Neyt) Lov. bij Cuytenbergh. . Acte seker : Jacques Impens greffier tot Lov. en Sr. Joannes Joos~ph La Para tot Gent over Marianna Pieters.

14.4.1749 fO 399

f0399

Pieter de .PauW fs Anthone tot Drongen eed als voogd pat. vande drie kinderen achterghelaeten bij Anna Marie de Pauw thaeren lx bij wijent Joos Breusegem fs Paulus en in 2x bij Pieter Bracke (Hd.r 14.5.1749 : Jaeques Geernaert en Christiaen Heynssens tot Vind. voogd Pat. en mat. vande aehterghelaeten weese kinderen van wijlent Frans Gaelens syne swaeger in huwelijck gewonnen bij Marie Heynssena.

23.5.1749 f0399

: Acte voogdij en st. Joosyntien vande Woestyne : Bund. 80-22, p.145 Acte seker : Lieven vande Voorde fa Jan tot Slei op de Keure en Pieter Waldack fa Jan ayn selfs jonghman tot Belsele borge over Jan Waldaek hunnen schoonvader en vader. 4.6.1749

f0403

: Declaratie door Lieven Salens fs Jaeques tot St. Martens Leerne en Joannes de Euek fs Charles tot Nevel ten sterfh. van wijlent Pieter Verbeke ende Joanne van Gertruije syne huyavr. beide + Drongen

19.6.1'749 f0403v.: St. Jan BIJbhard : Bund. 80-24, p.146. ~405v.:

Christiaen van Wassenhove fs Jan tot Vind. borge over Pieter van Wassenhove synen broeder ooek tot Vind. 3.7.1749

re:> 405v.: st. Lieven de Roose

: Ban d , 80-27, p.146.


- 227 f0408

: Pieter Verbrugge fs Andries tot Wondelgem voogd Van de drie onderj. achtergelaten kinderen van Lucas Verbrugge s'comparants broeder geprocreert bij Lievyne Bauwens.

15.7.1749

fO 408

.

: Jacques Geernaert tot Vind. voogd van de onder j• weese van Jan van Hove verwekt bij wijlent Livyne Geernaert fa.Ja.n s'compa.rants suster.

17.7.1749 fO 408v.: st. Lievyne Geernaert + Vind. 3.4.1749

fa Jan et Pieternelle

Heyse

H.d. Jan van Hove K. Pieternelle 3j.6m. V. Jacobus Geerna.ert brfi)'eder van de overl.

17.7.1749 fO 41Ov.:

Declaratie van staat ten a t er-f'h , van Joosyn tien Geernaert door Joos de Vreese als Hd. 31 .7.1749

f0410v.: st. Jan steyaert fO 412v.: st. Franchois

: Bund. 80-25, p.146.

Galens

fO 41 6v.: St. Lucas Verbrugghen

: Bun d , 80-23, p. 146 fs Andries et Ma.rie de Clercq

+ Vind. inde camez- van Christiaen van Wa8senhove

13.5.1749

He. Lievyne Bauwens te vooren oock wed. Van Franchois Solewijn K. Jan Franchois 13j., Pieter 5j., en Joanne Verbruggen 9j. V. Pieter Verbrugghen broeder van de overl. tot Wondelgem. Acte seker : Louis de Guchteneere fa Lieven tot Gentbrugge borge over Lievyne Bauwens wed. van Lucas Verbrugghe:d 12.2.1750 ' fQ419v.:

Rek. door Charles van Rulle in de qualiteijt als stockhauder van Vind~ vande venditie ten versoucke van Jan Slock fs Jan den 15.1.1744 binnen Lovendeg~m Heerl. Vind.

12.2.1750

ra 420v.: Jacques Impens greffier van Lov. borge over Pieter Dobbelaere x met Judoca de Meester. 12.2.1750


- 228 Register 60 (1750-1766) f0155v~: Rek. door Joan Franchois van Ackere : Bund. 83-12, p.156 f0162 fO

6

St. Pieter Aerts :·Bund. 83-15, p.157 Rek. door Philippe Bekaer t als voogd over Marie Catharine Galens fa Mattheeus.

f018v. : Joosyne Batsleer wed. van Bertholomeus Lagaert als bo?ge over Francois La.gaerthaeren sone in huwelijk met Pieternelle Coene te vooren wed. Van Pieter. Corielle voor den st. tsynen sterfhuys. 4~12.1750 fO 26

Joosyn tien de Beir fa Pieter borge over J08.ns çie ~eir haeren broeder voor den staedt ten sterfh. van sijn overl. huYsvr. Pieternelle Mortier. 13.5.1751

f032v.

Wettelycken uytlegh loco vercavelynge tusschen de kinderen ende kindts kinderèn van wijlent Joos Blanchard fs Jan bij Janneken Teirlynek. 1.7.1751

fO 34

: Liquida tie tussen de voorn. kinderen : Bun d , 81-4, p. 147.

fG 35v. : Christo ffel Blanehard fs Carel approbatie 0 fte

vereoopijnge gedaen over sijn onderj. weesekind verwekt bij wijlen.t Angeline van Speybroeck, aen Lieven ende Louis van Speybroeek. 1.7.1752 fO 49

: Lieven de Brauwer adm.inistrerende vooght vande unique weese van wijlent Guille Martens ende Lievyne de Waele daer vooren borge is Judoeus Geeraert • 2.3.1752

fO 54v.

st. Janneken

fO 62 fO 64

St. Jan Batsleer : Bund. 81-26, p.151 Borge : Andries Coequyt fs Geert tot Gent.

fO 67

st. Lievyne Buysse fa Adriaen verweekt bij ·Anne Marie Geers + Everg. Belsele 11.7.1752 Hd. Philippe Neyt fs Laureyns K. Marianne 9j., Pieter 7j., JUdOCä geboren ten daege van het sterfven van de overledenen. . V. Pieter Buysse fs Adriaen voorn. Eigendom Everg. Belsele 'Speelmanneken r ~ 21 .12.1752

B8..uwens

: Bun d , 81-22, p. 150

fO77

: St. Franeois Blanehard : Bund, 82-5, p.152

fO88

: Christoffel Bl.anchar-d fs Joos seker en bor-ghe over Carel de Voghelaere als administrerende vooght van Guilliame van Rentergem, weese van wijlent Lieven en Lievyne de Vogelaere. 1 .4.1754


- 229 fO 93

: Pieter Buysse borge en principaal over Pieter Criel als voogd administratàire van de twee weesen van Lieven Criel bij Joanne Hebrecht. 10.10.1754 '

index

: Anne Marie Bombeke overleden huysvr. van Adriaen Claijs staet thaeren sterfhuys den 6·'<feb.1755, die mits de becommerthede niet en is geregistreerd maer te bevinden doet onder het pack vande weeserije in ordine.

fOl08v.: Rek. door Lieven de Brauwere:

Bun d , 82-19, p.154

fO 131

: Marie Jacoba Bauters eenigh weese kint van Christiaen geprocreert bij Marie Francóise Dobbela~re ende de kinderen van Pieter Van Driessche gewonnen bij wijlent de voorschr. Marie Francoise Dobbelaere, approbatie over hlin !Ó'~~~,r_~~. 16.~.1758 "-, ',"

fO 132

: De weeseDkinderen van wijlent Jan Bllchard ende Joanne Marie Van Speijbroeck approbatie over hun goederen. 16.3.1758

fO 159v.: St. Susanne Bataleer

: Bund , 83-14, p. 157.

index

: st. ten sterfhuys van Joanne Buysse fa Denijs Hd. ende overgever Piater vande Walle fs Jooris, bij de wel eken de baten de commeren ten onderen gaen emmers meer commeren dan baeten sijn tot 10:17:6, daervan den'selv. staat is gevought in ordine vande weserije sonder enregistrature. 22.7.1762

index

: Fieter Bytebier fs Bogier Hd. bleven ten sterfhuys van Pieternelle Loncke + Everg. Belsele brengt over bescheet van Joannes van Vlaenderen schepenen der prochie ende heerl. ende armmeester van 't selve Evergem, behelsende dat dito Bij tabier ende sijne voorn. huysvr. hebben genoten Van de tafel vande h. Geest ft selve bescheet van 21.10~1762, sulcx dat hij arm is, ende mits dien ,bij bailliu ende wethauderen is geexcuseert VBn,;,'{' het maecken van staet.

~189v.:

f0200

f0200

Jan Boterman ende Lieven Criel voogden vande onderj. weeseJacobus Francois Boterman, apprObatie over de voorn. weese. 2.11.1762 : Jan Batsleer fs Passchier tot Belzeele borge over Marie Steyaert fa Jan He bleven ten sterfh. van Pieter Criel fs Fr-ans tot Belae Le , St. Jan Boghaert

: Bund. 84-13, p.160.

f0209v.: St. Carel Beelaert :'Bund. 84-9, P.159.,


- 230 : Pieter van Waspenhove fs Jan, acte renunchiatie van het sterfh. van syne moeder Marie Beernaert. f0227

: St. Pieter Boterman : Bund. 86-1, p.164.

tG 243

Rek. door Lieven Breuseghem fs Pauwel als voogd over Thomas van Breuseghem fs Joos.

fO 17v.

St. Pieter Corielle : Bund. 81-13, p.148. Joannes Cobbaert borgbe over de weese Pieter Welvaert voor den staet bij ha.er alhier tSijnen sterfh. overgebracht den 3.2.1752.

fO50v.

Francaia Cocquyt fs Dheer Lievinus voogd a·«minlstraire ov~r syne vier minderj. susters en broeders. Jo Francisca Vander Stelt hunne moeder, syne borge. 16.3.;752

fO51v.

Renonciatie vanden sterfh. van Judocus van Kerckvoorde over desselfs weesen tsynen huwelijck verweckt bij Joanne SoetYnck. 27.4.1752 Francois Cocquyt fs Dheer Lievinus als vooght van syne minderj. broeders en susters,approbatie conditioneel van transport der rente daerbij vermelt. 13.7.1752

f079v. : St. Pieter van Kerckvoorde

: Bund. 82-7, p.152.

fO88v •. : Pieter Griel fs Xtoffel administrerende voogh t van de twee weese kind·eren achtergelaeten bij Lieven Criel ende Joanne Hebbrecht, in syne qual! teyt doet rek. 22.5.1754 f090

: st. Joanne CobltN~.ert : Bun d, 82-11, p.153.

index

: Adriaen Claij s hauder bleven ten st er rh , van Anne Marie Bombeke maeckt staet thaeren sterfh. den 6.2.1755, die mits de becommerthede niet en is geregistreerd, maar geleijdt onder de weeserije in ordine.

fOl04 fO112

st. eers , Joanne Glaeijs : Bund. 82-16, p.153. : Baudut.n Cocquyt fs Pieter vooght vande drie weese kin~~ deren van wijlent Joos Cocquyt fs Marcus~ gewonnen bij Pieternelle Everaert. 1.4.1756 St. Joos Gocquyt : Bund. 83-2, p.154.

fO124v.: Carel de Craene tot Everg. seker en borge over Judo cus steyaert x met Marie Gornelia de Craéne te vooren wed. van Pieter Goethals voor het part van successie gedevolveert op de wee weese kinderen bij wijlent den voorn. Goethals tsynen tws.eden houwelijck geprocreert met den overl., van Marten Goethals hunnen grootvader. 17.3.1757 f0124v.: st. Pieternelle Cobbaert : Bund. 83-3, p.155.


- 231 fO 142v.:

Pieter Gillis Coene fs Gillis vooght vande 7 weese kinderen van wijlent Pieter Corielle bij Pieternelle Coene fa Gillis voorn. ende van het eenigh weese kint van Frans Lagaert gewonnen bij wijlent de voorn. Pieternelle Coene. 27.4.1758

f0141v.:

Den voorn. Pieter Gi1li8 Coene acte renonciatie ten sterfh. vande voorschr. Pieternelle Caene. 27.4.1758 Pieter Claijs fs Jaeqs tot Lovendeghem vooght vande onderj. weese met naeme Anne Ma.rie Ghristihe Heynssens fa Christiaen gewonnen bij wijlent Joanne Clays fa Pieter et Jacquemyntien Beelaert. 30.11 .1758

index

Jan Hubrecht van de Cappelle fs Jan hauder bleven ten

sterfh. van Pieternel1e van Cothem fa Bertholomeus et Catharine Laquet. K. eeoigh weese kint (naam niet vermeld) 17.1.1760 fO 185

fO 187

Pieter COlbrant fs Geert borge over Lievyne Colbrant syne dochter, wed. van Jan de Zutter. 16.12.1761 : st. Jan Gocquyt

: Bund , 84-7, p.159.

fO 197v. : st. Piet er Griel fs Franehois et Livyne Boterman + Everg. Belzeele Gromvelde 23.12.1762

He. Marie Steijaert fa Jan bij Magdalena K. Jooris 6j., Magdalena 1Oj., Maria.nne M arie 4j. en .Angelina Griel 2j. V. Judocus Criel tot Waa broeder van de Eigendem Everg; in d 'hulst 'den grooten 24.3.1763 f017v.

Steijaert. 8j., Joanne overl. buLck! •

: Gil1i8 Dossche tot Eecke deelvooght van de weese kinderen van wijlent Pieter Corielle, He. Pieternelle Coene. 2lt. 12 • 1750

f0102

St. Pieternelle Daninck fa Pieter + Everg. Belsele 19.10.1755 Hd. Pieter Braeekman fs Pieter bij Jaequemyntien van Kerekvoorde. K. Pieter 12j., Joanne Maria 24j., Pieternelle 22j. en Isabelle 16j. V. Pieter Daninck fs Jacques tot Oo s t akkez- reeh tsweir ma.t. Eigendem Everg. Belsele "het thiende schuerken" Jan Vande Velde x met Elisabeth Braeekman shauders suater. 11. 12.1755

fO 1 36v.:

st. Marie Francoise Dobbela.ere : Bund, 83-6, p.155.

f0143v.:

Jan van Driessche fs Jan seker en borge over Fieter van Driessche synen broeder, voor den st. van Marie Francoise Dobbelaere. 9.6.1758


- 232 index

Marie Daninck overl. huysvr. van Christoffel Geernaert die tharen sterfh. is overgevende staet tel' interventie van Pieter Daninck vooght vande weesen.

f0224v.: Jooris de Deckere fs Jooris, acte deelvoogdije over de weese van synen broeder Pieter.de Deckere, alwaer hauderigge is Joanna Mussche over wien borghe is Jooris MusBche. Het weesekind van Joannes Dheere gewonnen bij wijlent Lievijne Verbeke fa Pieter. authorisatie ende aggreatie vande vercoopijnge van haer paert in eene· hofstede en erve tot Evergem. fC>6

Gillis de Grave borge over ayne doch ter Marie Francoise wed. van Lieven Neijt voor het contingent vande weesen Fieter Neijt uyt den staat ten starfh. vanden selv. Lieven Neijt.

f06

:. Marie Catharina Galens fa Mattheeus, Philippe Bekaert haeren vooght doet rek.

fO12v.

Judocus Galens fs Marten staende en administrerende vooght over de weese kinderen van wijlent Guille Galens.

f014

Rek. door Judocus Galens : Bund. 81-2, p.147.

fO 16v.

:. Marie Catharine Galens weese van Mattheus, approbati:è

ofte vercoopijnge over· ha.er ghedaen aen Marie Elisabeth Heyn ssens wed. van Frans GaLl.ene fs Mattheus voorn. over haere kinderen. 10.9.1750 fO 44v.

~49

Lieven de Grave borghe over Jooris de Grave synen soone voor het contingent van syne onderjaerighe weese kint uyt den staet ten sterfh. van Marie Francoise Baey syne overl. huysvr. 9. 12.1754 : Lieven de Grave administrerende vooght vande twee weesen van wijlent Jan Martens ende Tanneken Welvaert ende Jooris de Grave syne soone borghe. 2.3.1752

Bund. 81-27, p.151.

!C>49

St. Adriaen Grijp:

f053v.

Rek. door Judocus Galens

f058·

st. Pieter Goethàls : Bun d , 81-24, p.150.

f062

!

Bund. 81-8, p.147.

·Judocus Goethals fs Geert administrerende vooght . ...rande vier minderj. weese !rinderen Van wijlent Pieter Goetha.ls fs Harten tsynen houwelijek geprocreert bij wijlent Jacquemyntien Goethials fa Geert voornt. 26.10.1752

fO 62

Marten Goethals fs Marten borge en principael over· den voors. en Judocus Goethals voor desselfs administratie. 26.10.1752


~72v.

- 233 st. Mattheus Galens : Bund. 82-3, p.151.

fO 82v.

St. Marie van Grimminghe : Bun d , 82-14, p. 153.

f089v.

Jan Goethals fs Jooris tot Slei adm. vooght vande eenige weese met.naeme Christoffel van Reeke fs wijlent Jan gewonnen bij wijlent Marianne Verhegghe en Pieter van Heeke fs Jan seker en borge over de 8elven Goethals voor dèsselfs adm. 27.6. 1754

fO 118

Rek. door Lieven de Grave r . Bund. ·82-18, p~ 154.

f0120

De weeBe kinderen Joannes Galens bij Joanne de Tollenaere approbatie vande vereoopijnghen over hun gedaen. 18. 12. 1756

fO 121

Augm. van staet omme Jan Bap t Ls t a , Isabelle, Carolina, ende Ann e Ma.rj_eGoethals alle vier kinderen van Pieter tsynen lx bij vtijlent Jaequemyntien Goethals fa. .Geeraert; voorts Pf.e t.e r ende Marti·nus Goethals over het kind van Pieter tsynen 2x bij Marie Cornelia de Craene fa Vincent, met overl. van Martinu8 Goethals fa Ma.rten wedn. van Marie de Meester hemlieden grootvader en grootmoeder mat. + Everg. BelseIe, .ten huyse van Judocus Steyaert x Ma.ria Cornelia de Craene lesten des jaers 1756. V. Judoeus Steyaert als stifvader en Mar.tinus Rebré fs Rogie~ bij Elisabeth Goe bhaLs suster van desen ov er L, Judoeus Goethals fs Geeraert tot Everg. oom en·V.mat. 17.3.1757

fG 124

Martinus Rebré fs Rogier bij E1isabeth Goethals fa Marten ende Judoeus Goethals tot Everg. voogden over de weesen van wijlent Pieter Goethals fs }iarten gewonnen in lx bij wijlent Jaecquemyntieh Goethals in 2x bij Joanne Cornelia de Craene. 17.3.1757

f0124v.: Jacobus Rebré fs Rogier tot Oostakker borge over Martinus Rebré. fO 164

St. Jooris de Grave fs Lieven et Anna Galens + Vind. 4.3.1759 He. Aga.ta van Poelvoorde fa Joaeph et Lievijne Beka.ert. K. Jacobus 16j., Pieter Franeois l1j., Jooris 3j., Theresia 19j., Marie Josepha de Gra.ve 7j. V. Gillis de Grave fs Joos oom pat. van de overl. ooek tot Vind. NB. Joos de Grave en Passehyntien Dewu1f grootvader en grodmoeder van de overl. - verkaveling van 8.2. 1720 en augm. van staet van 5.2.1734. Eigendom Vind. 'de CappelIe' en 'het stuek bachten Joorkens' • 20.9.1759

fO 166v.: Rek. door Pieter Welvaert

Bund. 83-11, p.156.


- 234 f0190v.: Livinus Grootaert in huw. met Gornelia Van Vooren te vooren wed. van Joannes Roete stijfvader en voogd van het eenigh weese kint vanden selven JOËmnes Roete bij Cornelia Van Vooren, approbatie der uijtgrootijnge. fO 196

Rek. door Martinus Rebré fs Rogier tot Oostakker voogd adm. over de vier achtergelaeten weese kinderen van wijlent Pieter Goethals fs Marten, tsynen lx gewonnen bij Wijlent Jacquemyntien Goethals.

f0212v.: Acte auth. Martinus Rebré over de weesen van wijlent Pieter Goethals gewonne bij Jacquemyntien Goethals. f0216

: Verkaveling Magda Lena Sierens : Bund , 84-10, p.159.

fO 222v.:

f0232

Gillis de Grave en Andries Brussel voogden over de weese van Agatha Van Poelvoorde gewonnen bij Joor1s de Grave. !

f0252 ~257 fO

Frans Goethals fs Pieter voogd over het eenigh weesa kindt achtergelaeten bij wijlent Pieternelle de v Vogelaare gewonnen bij Livlnus van Cotthem. St. Anna de Schauwers : Bund. 85-5, p.162.

: Rek.

27v.

door Judoeus Goethals:

Bund , 85-1, p.161.

Dho1rs van Lievyne van Reeks faXtoffel bij Lievyne stoinmelynck, wettelijeke uytlegh loco vereavelynghe. 13.5.1'751

f029

st. Li\yne van Heeke : Bund. 81-16, p.148.

f032

Norbertus van Hoorebeke fs Charles deelvooght van het weeskint van Pieter de Schuytere fs Alexander tsynen huwelijek verweekt bij wijlent Joosyntien Verdegem. 17.6.1751

f084

st. Ja.n Van Hoele :

f086

it·

Bund. 82 -10,

p.152.

t én sterfh. van Joanne Hebbreeht p.153.

Rek.

: Bun d , 82-12,

f089v.:: Pieter van Heeke fs Jan Beker en borghe over Jan Goethals fs Jooris als adm. voogd over Xtoffel van Heeke sijnen minderj. swaeger. 27.6.1754 . f091v.

Lieven Haegh1,\l,t;tn fs Lieven in huwelijek met Marie Criel fa Geert adm. voogd in de plaetse van Pieter Le Roij over syne twee minderj. swaegerinnen met naemen : Pieternelle en Anna Criel dochters van Geert voornt. 11.7.1754

~91v.

Lieven Haeghman seker en borghe en selfs als principaal over Lieven Haeghman synen soone adm. vooght van de weese Geert Criel. 11.7.1754


...235 fO151

Anne Marie Christ1aa Heynssens fa Christiaen gewonnen bij wijlent Joanne Claeijs, augm. van staedt. 30.11 •1758

fO 154v.: Joan Frans van Ackere greffier seker en borge over den voorschr. Heynssens voor de augm. van staedt. 30.11.1758 fO 155

Christiaen Heynssens vader en vooght van Arme Marie Christian syn eenigh minderj. kint tsynen huwelijck gewonnen bij wijlent Joanne Claeijs, approbatie over haer vande vercoopijnge gedaen jegens Lieven de Neve. 30.11.1758 .

fO 170v.: Pieter Haelman fs Jan seker en borge selfs als prin-

cipael over Anne Marie van Overberghe wed. van Pieter vande Neste. 1 .12. 1760 fO213

: Jacobus Van Hou t t e fs Lieven, acte deelvoogdije over het mincterj. weesekindt achtergelaeten bij wijlent Cathrina van Heutte gewonnen bij Jan de Bru14jne fs Lieven. st. Catharine van Heutte : Bund. 84-11, p.159.

fO 255

Phle Hije brengt over bescheet van genoten te hebben vande tafel van h. Geest loco staet ten sterfhuys van syne huysvr.

f019

Dheer Jacques Impens seker en borge over Fieter Dobbelaere. 18.2.1751

fO45

Lieven Dejachtenaere in huwelijek met Marianne van Ipre deelvooght vande unique weege van wijlent Jaecquemyntien Van Ipre gewonnen bij Jan Plasschaert. 23.12.1754 . .

f045

: st. Jaequemyntien van Ipre fa Pieter et Jooryntien de Poortere + Everg. Belsele 1~.9.1751 Hd. Jan Plasschaert fs Marten et Christoffelyntien Lippens • K. Pieternelle 9j., het kint wanof d'ovefl~ ~as bevrucht en door den chirurgien Tierentijn besneden als volgenssyne declaratie levend ter weirelt gecommen,· gedoopt ende weynigh daernaer overleden synde met ende inde aermen vande moedere. V. LievBn Dejachtenaere x met Marianne van Ipre s'overl. suster tot Everg. 23.12.1751

fO 91v.

: Rek. door Pieter Le Roij : Bund , 82-9 J p. 152.

f01Lj.3v.:st. Anne Marie de Lievin: index

Bund. 83-7, p.155.

: Pieternelle Loncke overl. huysvr. van Pieter Bytebier den selv. Bytebier als arm geexcuseert van staet te maeken.


index

- 236 Op den 11 maarte 1762 heeft Joanne de Vreese wed. en He. bleven ten sterfh. van Guille Nicaus fs Fr-ans et Anna de Keuckelaere ten selv. sterfh. overgebracht enda geaffirmeert de~laratie van alle de baeten ende schulden. V. Pieter Nicaus broeder vande overl. als deelvooght van Judocus aut ontrent 20j., eenighe weese.

f0227

Guilliame De Loof acte deelvoogdije over de twee weese kinderen 8chtergelaeten bij synen sons Guilliame en He. Marie Magdalena Fiers over wie borge 1s Jacques Fiers.

fO 258v.:

St. Lievijne Therese Lamberth fa Geeraert bij Joanne Wieme + Vind. nO!frtzijde vande brugsche vaart 4.5.1765 Hd. Pieter Gaelens fs Jan bij Joanne de Tollenaere. K. Jan Ba pte 6j. en Judocus Gaelens lj. V. Geeraert Lambert grootvader en V.mat. Eigendom Slei Heerl. Nieuwenhove op de Daesdonck en Lov. Eexcken , 12.12.1765 st. Martinus Meulewater

fO l1v.

: Bund. 81-12, p.148.

Francois Midts fs Laurs borge over Joanne Sloek fa Xtoffel voor den st. van Pieter Plasschaert ha eren overl. man.

27.5.1750 De weesen Jan Demeester approbatie vereooplJnge over hun gh edaen aen chirurgien Jooris 'I'ae Lman ,

7. 1 .1751 fO 20v.

Hek. door Pieter Welvaert

BUnd. 81-7, p.147.

Rek. door Fieter Welvaert

Bun d • 8 1- 5, p. 1 47 •

Jooris Mortier fa Frans tot Wondelgem deelvooght vande twee minderj. weesen van -Jo anne a Debeir fa Pieter tsynen huw. verwekt bij wijlent Pieternelle Mortier fa Fr-ans , fO 24v.

st. Pieternelle Mortier:

Bund. 81-19, p.149.

: De weesen van wijlent Jan, ende Guille Martens, hunne goederen worden gea.dministreert door Lieven de Grave en Lieven de Brauwer. fO 76v.

Lieven de Grave vooght over de twee weese kinderen van wijlent Jan Martens en Tanneken Welvaert, approbatie over hun gedaen van de vercoopijnghe jegens Lieven vanden Abeele.

25.10.1753 fO

130

: Mattheus Maenh\aut fs Jan staende en adm. mat. vooght over Martinus en Marie Petronelle Derycke fi11j Fran~ cois et Jaecquemyntien Maenhaut, in syne qualiteyt doet rek. 1.2. 1758


- 237 fO 148

: Lieven Degrave fs Lieven voogh tover Judoca Ma.rtens eenigh weese kint Van wijlent Jan fs Francais et Tanneken Welvaart in syne qualiteyt doet rek. 31.5.1759

~3

: Pieter Neyt fs Bertholomeus deelvooght over de kinderen van Fieter Neyt fs Laurs.

f03

st. Lieven Neyt fs Laure:

Bund. 81-11, p.148.

fO 11v. : De weesen

Pieter Neij t, approbatie uytgrootynge ofte vercoopynge over hun gedaen aen Judo,cus Vandevelde getrauwt met de wed. van Lieven Neyt. 11.6.1750

ro12

: Bylegh geaccordeert aen Joos de Vreese getrauwt met de wed. vande voorschr. Pieter Neyt.

fö97v.

St. Jan Vand~Neste fs Pieter bij Margarete Claeys + Lov. Rabot 12.5.1755 He. Anna Standaert fa Joos et Pieternelle Snoeck. K. Jan Francoia 24j., Judocus 22j., Pieter 20j., Jooris 18j., Bernard 11 j. en Anna. Marie Vanden Neste 14j. V. Pieter Vanden Neste broeder vande overl. Eigendom Lov. Rabot.

18.9.1755 fO 114v.: St. Pieter Vanden Neste

: Bun d , 83-1, p. 154-.

fO 119

: Pieter Joannes Vanden Neste fs Pieter coopt benevens Pieter Haelman synen swaeger van Jan Frans Vande Neste fs Pieter voornt. 12.7.1756

f0169

: St. Pieter Joannes Vanden Neste:

fO 171

: st. Phle Neyt fs Laur-a : Bun d , 54-6, p.159.

index

: Guille Nicaus overledene ende Joanne de Vreese syne wed. geeft over declaratie van baeten ende commeren.

index

Bund. 83-16, p.157.

Jan Vanden Neste fs Pieter Hd. ten sterfh. van ..•• , overgebracht bescheet van heer ende meester Abb.~~~ pastoor van Lov. alwaer sij overleden ende begraeven is, dat den selven Vanden Naste door aermoede van dito heere pastor verscheyde secrete aelmoessen heeft genoten, om welke redenen hij Vanden Neste van het maecken van staet is geexcuseert.

16.5.1762 index

st. Laureyns Neyt fs Philippe (pro deo) He. Pieternelle Zegers fa Laureijns. K. 7 weese kinderen. 22.'i'. 1?62


- 238 fO 263v.:

st. Marie Anne Neyt fa Philippe t synen tweeden huwelijek bij wijlent Lievijne Buysse + onbedegen Everg. Belsele 22.10.1765. Hoors : Lieven Neyt rendant Frans Geernaert x met Joanne Neyt Lieven de Brabander x met Catharina Neyt Lievijne Neyt De 7 kinderen Van Laureijns Neyt Alle kinderen van Philippe Neyt en Janneken GoethaJ.s. Voorts Pieter Neyt fs Philippe voorn. en Li·evyne Buysse, elk tot 1/6 staecke in de vaderlijke zijde. Pieter Neyt broeder vande overl. van vollen bedde hoir van de moederlijke zijde. 13.3.1766

~7v.

st. Pieter Plasschaert

: Bund. 81-15, p.148.

fO47

: De voorn. Xtoffel P'Laaaeh aer-t;seker en borge over Jan Plasschaert syn~ broeder voor den st. van Jacquemyntien van Ipre syne overl. huysvr. 23.12. ,751

index

Guilliame Vandenputte rek. t'synen sterfh. de welcke mits de becommerthede Bonder registratie is gevought in ordine van de weeserije.

ra 125v.:

st. Christoffel Plasschaert

fO 142

De weese Piater Plasschaert gewonnen bij Joanne Sloek approbatie over haer gedaen vande t~-r::aoopijnge gedaen jegens Lieven Plasschaert. 25.5.1758

. fO 147

: Bund. 83-4, p.155

: Anne Marie Piers innocente weese van Hermes Piers bij Anne Marie de Lievyn, approbatie vande vercoopynge over haer gedaen jegens Lieven van Damme. 28.8.1758

fO 170v.: Andries Depauw wedn. ten sterfh. van syn overl.

huysvr. brengt over bescheet dat sy van tyt tot tijdt vanden aermen van Everg. syn gea11imenteert geweest. 10.7.1760 fO219v.: st. Joanne de Priester : Bund , 84-20, p. 161. fO 222v.: Gi111s de Grave ende lu1dries Br'ue see L acte vooghdije

f0224

over de weesen acb t er-geLae t en bij Agatha van Poelvoorde gewonnen aen wijlent Jo,oris de Grave en st. Acte voogdij administrataire en acte seker.

:fO 204v.:

st. Andries

De pauw fs Andries + J0rerg. Belsele 13.4.1763 He. Ma.rie Anne Vlieger fa Pieter K. Pieter de Pàuw sone va.nde voorn. Andries over syn selven en vooght over Marie Anne de Pauw gewonnen tsynen 2de huwelijck bij Marie Versluijs •. Livyne de Pauw 12j. en Livinus 9j. gewonnen tsynen derde huwelijck bij Pieternelle Hamelynck. 1763 . I


- 239 f0239

st. Lievyne Plasschaert

~129v.:

Lieven van Quickelherghe tot Drongen seker en borge over Sr. Lievinus van Geertruije in Gent oom en vooght vande weesen van wijlent Pieter Verbeke. 17.11 •1757

f019v.

Adriaen Van Rentergem als vooght over Guille Van Renterghem fs Lieven in syne qualiteyt doet rek. 1.4.1751

.fO 40

Jan Van Rentergem fs Lieven tot Loo Christi vooght van Cornelis Lievinus Standaert fs Jan gewonnen bij wijlent Lievyne van Renterghem fa Lieven voornt. 25.11.1751 St. Lievyne van Rentergem : Bund. 81$20, p.149

f043

: Bund , 84-14, p.160.

f052v. : st. Joannes Roete. : Bund , 81-23, p.150 fO54v.

P ieter van Rentergem fs Jan staande ende adm. vooght over syne minderj •.swaeger en swaegerinne kinderen van wijlent Guille Galens fs Joos, en Joosyntien Vermeiren fa Adria.en i.p.v. Judocus Galens. 13.7.1752

~ 55v. : Jan van Rentergem fs Frans boghe over den voorn. Fieter van Rentergem voor syne administratie. 2'7.7.1752 f064

St. Lieven de Rijcke : Bun d , 81-25, p.150.

fO67

Borge Jan, Pieter en Lieven de Rijcke filij Lieven· borge over hun moeder.

f068v. : St. Joannes de Roose : Bund. 82-6, p.152. ~ 87

Adriaen van Rentergèm als vooght over Guille van Rentergem fs Lieven in syne qualiteyt doet rek. 1 .4. 1754

f093v. :De weese vande voorn. Lieven van Renterghem approbatie vande vercoopijnge over hem gedaen jegens Lieven Breusegem. 21.11.1754 fO 94v. : De weese kinderen van Francois de Rij ck e appr-o'batd.e

vande vercoopijnge over hun gedaen jegens Lieven de Rijcke. 21.11 •1754 fO 130

Pieter de Rijcke fs Lieven pat. vooght vande twee weesen achtergelaetep bij wijlent Francois Derij6ke syne broeder en Jacquemyntien Maenhaut. 1.2.1758

st. Francais de Rouck : Bund. ($3-9, p.156. : st. Gillis Roe.ls : Bund. 84-2, p.158.

f0133v.: f0179


.. 240 fO 190v.: Joannes Roete ·fs -Jo ann es approbatie van uytgrootijnghe over sijn eenigh weese kindt bij Cornelia Van

Vooren gewonnen in haer lste huwelijk aengegaen bij Livinus Grootaert, sweesens stij fvader ende vooght. 18.11.1762

re 196

: Martinus Rebrê fs Rogier tot Oostakker doet rek. als vooght over de vier achtergelaeten weese kinderen van Pieter Goethals.

fO 206v.: De weesen van Joannes Roete

: renseing ende bewijs van goede vande successie ten sterfh. van Joannes Roete haeren grootvader overgebracht bij Lieven Grootaert in huywelijck met Cornelia van Vooren te vooren wed. van voorn. Joannes Roete, Acte deel~oogdije gepresseert bij Pieter Roete~ ~cte seker gepresseert bij Marie coenr aet moeder van de voorschr. Grootaert.

fO 255v.: Martinns Rebré fs Rogier tot Oostakker doet rek. als

vooght over de achtergelaeten weese kindt van Fieter Goethals. f014 . f023

: st. Angeline Van Speijbroeck : Bun

d,

81-10, p.148 •

: Pieter de Schuyter approbatie over ayne weesekint met naeme Lievyne verwekt bij wijlent Joosyntien Verdegem syne huysvr. 29.4.1751

fO 30v. : Judocus Vanden steene vader en voogh t van syn e onderj. weesekindt verwekt bij wijlent Marie Stevens fa Jan Baptista et Joanne stuur, approbatie. 17.6.1751 f032v.

Alexander de Schuyter fa Niclaijs seker én borge over P ieter de Schuyter sijnen aone.

17.6.1'151 fO 37

fO 1+3

Liquidatie ten sterfhuys van Jan van Speijbroeck ende Jacquemyn tien Philips syne overl. huysvr.: Bund. 81-17, p.149. : Jooris en Jan Standaert seker en borge over hun vader voor den st. tén sterfh. van Lievyne van Rentergem hun overl. moeder. 25.11.1751

fO 43v. : Acte voogdije, St;()Marie Francoiae Saeij : st. Marie Francoise Saeij fa Geeraert bij Marie Vanden Abeele + Vind. op een hofstedeken gaende met het speelgoe~ vande vrauw douarière de Beauffe 13.6.1751 Hd. Jooris de Grave fs Lieven et Susanna Welvaert. K. Marie Fr-an coLae geboren immediatelij ck voor de doodt Van haere moeder. V. Geeraert Saeij grootvader mat. 9.12.1751


-J 241 .... fO 50v. : Augm. van staet voor de unique weese van Judo eua

Vande steene: f057

Bund. 81-9, p.147.

st. Joanne steyaert + Lov. Heerl. Vind. Rabot 28.2.1752 H<t. Jan Boghaert. K. Jan Francois 18j. em Marie Fieternelle 15j., Marianne l1j en Jacobus 8j. tsynen tweede huwelijek verwekt aan d'overl. V. Jan steyaert. 27.7.1752 St. Marie de Smet

fO75v.

Bund. 82-1, p.151.

St. Lieven Steya ert : Bund , 82-4, p.l 51 •

fO 76v. : Alexander de Sehuyter ende Nieolaij s de Schuij ter

syne soone, ende principael over Pieter de Schuijter par aete van 7.6.1753 fO93

Passchier VandESteende berge over syne broeder Judo cus , 7.11 •1754

f095v.

st. Pieternelle Vande Steene:

f099

St. Jacobus Sloek:

Bund. 82-20, p.154.

Bund. 82-15, p.153.

f0145v.: St. Joanne Marie van Speybroeck : Bund. 83-8, p.156. fO 155v.: Aernaut storms doot, ende syne wed. brengt over

bescheedt dat sij arm is.

ro 157

Augm, Van staet met den ov er-L, van Joannes Baptiste stevens fs Christiaen + ste Marie Leerne Lande roede ende Baronie van Nevel 29.6.1758. 1/6 aen Marie Caroline Vanden Steene fa Judocus ghewonnen bij Marie stevens die dochter was vande overl. ende van Joanne de steur. Dandere staecken ghesuccedeert aen Lieven ende Joans stevens ooms van volle bedde vande weese, mitsgr. aen Fieter, Marie, Joanne ende Marianne Stevens oock kinderen van JOannes Baptiste voorseyt die hij in tweede huwelijek gewonnen heeft met Catharina de Klercq fa Pieter. 31 .5.1759

Memorie: Jooris de Smet fs Victor overl. man van Marie Geirnaert fa Jan die tsynen sterfh. is overgevende declaratie Van st. ter interventie van Xtoffel de Smet vooght vande weesen. 20. 11.1760 fO 1?5v.: st. Jan f0178

de

Zut ter : Bund , 84-5, p.158.

: Lievinus Van steenbeke fs Jan et Pieternelle Verdegem approbatie vande vercoopijnge jeghens Pieter Dhont, Cornelis Emanuel Van Ackere, Pieter Criel en Xtoffel Steyaert. 17.9.1761


- 242 -

f0182v.: st. Lieven van Speybroeek : Burid, 84-4, p.l:58. f0191v.: st. Pieternelle Sehelstraete ghebortigh van Mariakerke lest wed. van Joos Cornelis ende daer te vooren van Lieven Botterman + Stede Keure ende vrijhede van Caprijke 24.7.1762 Hoirs .: lste staeeke Joannes Botterman. 2de staeeke Anna lB'ottermanbeth dan 25j. Laureijns Van Daepel x Livijne Botterman. 3de sta.eeke Gillis Meulebrouck x Marie Botterman. 4de sta.eeke 5de staeeke Voorn. Joa.nnes Botterman V.pat. en Lieven Criel V.mat. vande weese met naeme Jacobus Frans Botterman. alle vijf kinderen van Lieven Botterman gheprocreert aen Petronelle Sehelstraete. Eigendom Hofstede Mariakerke in de Boodestraete. 27.1.1763

re 209 fO 245 fO

: st. Joanne de Schuyt ter : Bund , 84-12, p. 160. St. Jooris Standaert : Bu;nd. 85-7, p , 162.

170v.: Jan Timmerman wedn.ten sterfh. van syn overI.· huysvr. brengt over bescheet dat sy door hunnen sobre gesta.ethèyt Van aermen disch.worden geallimenteert. 18.12.1760

f026

Jacobus Vermeire fs Jaeques vooght van het onderj. weeskint van wijlent Fieter Frans Vermeire verwekt bij Jea.nne Marie van Speybroeck renoneieren desselfs sterfhuys. . lj..5.1751

f030

St. Joosyntien Verdegem

fO 39

St. Jan Van Vooren fs Corne Lf.s et Joo syntien. Debae t s + Everg. Belsele 1.8.1751 He. Joanne Roels fa Jacques bij·Isabelle de Mangelaire. K. Isabelle Caroline 4j. en Marie Therese van Vooren 1j • V. Cornelis van Vooren tot Waa broeder vande overl. 11.11.1751

fO 55v.

st. Pieternelle Verdegem : Bund , . 81-21, p. 150.

: Bund , 81-18, p.l1+9•.

f077v. : St. Lievyne Verbeke : Bund. 82-2, p.151. fO B8

fO 127

: Carel de \rogelaere fs Jan adm. V. van Guille van Rentergem weese van wijlent Lieven, en Lievijne de Vogelaere fa Jan voornt. ende Christoffel Blanchard fs Joos borge over den voorschr. Carel de Vogelaere voor desselfs administratiè. 1.4.1754 St. Monica Verbeke fa Adriaen bij Janneken van Camerbeke + sonder lichaemelijcke hoirs Drongen Noorthaut Heerl. Vind. 24.4.1757 Hd. Lieven van Quiekelberge fs Jooris bij Elizalmeth de Vree se.


- 243 Lieven Salens x met Martyntien Verbeke· en .Joannes de Palllwx met Marie Anne Verbeke, beiden eigen susters vande overl. Lieven van Geertruyt in Gent als vooght mat. oom over Marie Anne Verbeke 13j. en over Lieven Verbeke l1j. minderj. weesen van wijlent Pieter Verbeke en wijlent Joanne van Geertruyt en welcken Pieter Verbeke ooek eijghen broeder was van de overl. Guille de Loof x met Lievyne Verbeke, Andries Gaullier x met Joanna Verbeke, Joannes Odevaere x met Petronelle Verbeke tot Ronse, Joannes Verbeke den weleken langen tijdt desen lande getrocken is, alsnu niet wetende of hij noch in het leven is veel min waere dat sijne woonplaetse soude sijn, ende deweleken Jöannes Verbeke met de drie lest genoemde alfven broeder en Buster van de overl. representerende alsoo met de eerste drie genoemde van eigen broeders en 2 eijgen Busters geheel de vaderIijcke sijde elk voor eenen 7s'e staecke. Moederlijc12e sijde : Lieven Balans voornt. en Joannes Depauw alsnu in huwelijek BaG voorseyt is met s'overl. eijgen Buster ~nde de twee minderj. weesen van wijlent Pieter Verbeke mitsgr. Francois Slock x met Joosyntiên Steyaert dochter van Joos, die gewonnen is met Wijlent dese overledene moeder in haer.eerste . huwelijek ende dan alsoo ook alve suster vande meer..;. geseyde overl. 23.6.1757 Memorie: st. ten sterfh. van Joanne de Vrij fa Jan. Hd. Pieter Van Rentergem K. Franeois van Rentergem eentgh kint V. Joannes de Vrij. . 20.4.1758 (raakt Meerendre) fO 148

: st. Anna Gatharina Devos fa Lieven bij Joanne Dobbelaere + Vind. noortsijde vande vaert recht over den Bierstal ·17.6.1758 Hd.'Jan Francois Galens fs Pieter et Lievina Struijvelt. K. Mathijs Sj., Pieter Bernardus 6j., Jan Francois 4J. en Georgius Petrus Galens 2j. V. Pieter Devos broeder van de overl. tot Lov. ~0.11.1758

Memorie: P ieter Vande Veire fs Jan Hd. ende wedn. ten sterfh. van Gatharine Vande Veire fa Jan geeft over declaratie van staat. Vier wezen. 31 .5. 1 '759 f0164

: Lievyne Bauwens wed. van Lucas Verbrugge en Pieter Verbrugge renoncieren over de drie minder j. kinderen. vande voorn. Lucas Verbrugge ten sterfh. van Lucas Verbrugghe heml. oud-grootvader + tot Oostakker~ 18.8.1759

Memorie': St~ Jan Verbanck fs Jan:

Bund , 83-18, p.157

fÖ~2l2V~: Philippe de Vos fs Livinus act:e seker over· Joanne Bogaert rendants ten sterfh. van hetren vader Jan. ,

'.

'"

'~'"


- 244f0232

re 26'lv.:

st.

Pieternelle

de Voghelaara

: Bund. 84-16,

p.160.

St.

Livyne Vermeire fa Jan et Jooryn tien Lybaert Belsele 31.8.1765 Hd. Abraham de Backere fs Jan et Pieternelle Geirnaert. K. Judoca 17j., Joanne 15j., Anne Caroline 11.0., Jan Bapte 7j., Marie Anna 5j., Anne Collette 3j. en Pieter Judocus 5m. V. Lieven Vermeire broeder vande overl. 13.3.1766 + Everg.

fO 265

: St.

Lievyne van Vooren : Bun c , 85-11,

Rek. door Jan de Weverefs

f047v ••

St. Pieter Welvaart fs Lieven + Lov. Oostvelt 1.12.1751 He. Joorintien Martens fa Jan bij Janneken Pieters. K. Mattheus 11j ., Marianne 9j. en Car-o Lt.ne 4j. V. Ma,ttheus Welvaefut broeder vande overl. vooght pat. en Joannes Cobbaert x met Caxharine PieteraV.mat. Eigendom Lov. 'den crommen elleboghe' en hetfmeulewa,lleken' • 3.2.1752

fO 70

St.

fO141v.:

Jacogus de Wispelaere Jan Debbaut fs Jan. 28.3.1758

f0166v.:

Rek. Pieter Welvaert fs Joos adm. vooght vande vier verlasten kinderen van Jan Frans Galens gewonnen bij wijlent Anna Catharine de Vos. 13.12.1759

jo 18i:v.:

,Tweede rek.

fO185v.:

st.

: Bund. 82-8, fs Pieter

tot

p.152. Everg.

borge

door Jan de Wevere : Bund , 84-3,

Joanne Wegghe : Bund , 84-1,

Pieter sterfh.

Bun d ,

81-3, p.147.

.r'26

Susanne Welvaert

Pieter:

p.162 •

over

p.158.

p.158

van Wassenhove fa Jan acte renunciatie vande van wijlent Marie BeirnaEJ\t;~ syne moeder.

fO251vo: Car:el vande Walle fs Joos tot Lov , borge over Elizabeth Buysse wed. en He. ten sterfh. van Joannes vande Wallè fB Joos voornt. voor-n de st. ten sterfhuys van Joannes vande Walle voornt. 20.6.1765 f0271v.:

Liquidatie p.161.

ten sterfh.

van Marie Goethals:

Bund, 85-2,


- 245 Register fOl

60 (1766-1772)

: st. Marie Elizabeth Heijnssens:

Bun d , 85-13, p.163.

fO llv.:st. Pieternelle Goethals: Bund. 214-13, P.212. B. Jacobus Moens fs Li.even tot Everg. over Jooris Roeges fs Jan wedn. van Pieternelle Goethals. f015v.:st. Marie Josepha Galens ; Bund. 85-10, p.162. f021v.~St. Joannes de Meester;

Bund. 85-9, p.162.

\ f026v.:st. Marie Anne de Roose

: Bun d , 214-17, p.212.

f028v.:St. Pieter Buysse: Bund. 214-14, p.212. B. Pieter Criel fs Christoffel tot Belsele over Judoca Dhont fa Adriaen wed. van Pieter Buysse. f032

:st. Pieter Goethals: Bund. 86-8, p.165. B. Marten Goethals fs Pieter bij Joanne Plasschaert Everg. over syn broeder Joannes Goethals.

fO36v. :st. Caro 1ine de Vreese

: Bun d , 86-7,

p.

tot

165.

fO38

:Acte approbatie van transactie:: Livinus Grootaert in huwelijk met Corne1ia Van Vooren wed. van Jan Roete styfvader en voogd van het eenigh weesekint van den se1ven Jan Roete gewonnen blij de voors. Cornelia Van Vooren, Pieter Roete als oom en voogd v~n de selve weese ende Franciscus ende Lievine Roete al hoirs ten sterfhuyse van Jan Roete daude, hunnen overl. vader ende grootvader in processe syn geweest in de RvVl. als verweerders jegens Pieter Bernaert fs Christoffel tot Lovendegem heerscher. 30. 1 .1767

f'? 39

:Borge: Geeraert van Beveren fs Laureijns tot Belsele over Joannes Goethals fs Pieter ook tot Belsele. Zie st. bund. 86-8, p.165. 21.2.1767

f039

:St. Marie

f042

:st. Marie Van den Abeele

Therese Van den neste:

Bund. 86-9, p.165.

: Bund. 86-10, p.165.

f044v.:Acte voogdij: Pieter Batsle deelv. over de vier achtergelaeten weese kinderen van wijlent Jooris de Grave fs Lieven en Agata Poelvoorde. 17.6.1767 f044v.:Rek. fO47

door Gi11i8 de Grave:

Bun d , 85-15, p.163.

..

:st. Pieter van Speijbroeck

Bund • 86-4, p.164.

fO

50

:st. Joanne Marie Van den Neste

f?

53

:st. Judocus Vanden Steene

fO 57

:st. eers. Joannes Vereecken

f062;) :st. Marie

.

:

Bund. 86-5, p.165.

Bund. 86-3, p.164.

..

Bund. 85-14, p. 163.

Caroline Vanden Steene:

Bun d , 85-16, p.163.


- 246 f064

Borge: Lieven Lefevere fs Marten tot Hansbeke'borge over Jeronimus Vandaele in huwelijk met'Aldegonde Lybaert te voor en wed. van Judocus Vanden steene. 19.11.1767 CoI). trac te van uytgrootynge : Jo ° Livi jne Galens fa Frans et Marie Elizabeth Heynssens gestede begijntien in het groot begijnhof st .-Elizabeth in Ghendt : acte van approbatie Van contract van uytgrootynge ten proffyte van haeren broeder Bernardus Galens. Christiaen Heynssens coster deser prochie van Vinderh., voogd mat. 19.11.1767 st. Marie

Cornelis

st. Isabelle

: Bund. 86-2, p.164.

Blanchardt

st. Pieternelle

Dossche

Bund. 85-18,

p.164.

Bund. 85-17, p.163.

f077

Acte approbatie ende authorisatie versocht bij Zehger van Kerckvoorde. Zegher van Kerckvoorde hoir, beneffens· de drie onderj. weese kinderen van Judocus van Kerckvoorde representerende de geheele moederlijke zijde ten sterfhuyse van Tanneken van Veirdeghem overl. huysvr. van Christoffel .A.ndries. 24.3. 1768

fO77v •

st. Pieter

'fO81

Deneve

Bund. 86-15, p.166.

. st. Lieven de Grave: Bund. 88-19, p.167. Borge : Jan Dossche fs Lieven tot Lov. over Carel Ide fs Frans ook tot Lov. als voogd mat. vande weese kinderen Van Lieven de Grave. st. Jan Bapta Deneve

: Bund. 86-14, p~166.

Augm , omme Anne Marie Christiane Heynssens : Bun d , 86-12, p.166. B. Dheer Cornelis Emanuel van Ackere balliu deser prochie ende heerl. over Christiaen Heynssens coster. : Bund. 86-18, p.167.

fO98v.

st. Lievijne Willems

fO 101

Rek. door Mattheus Bernardus Galens fs Francois over Jan Francois en Christiaen Galens mitsgr. Livijne Gaelens begijntien in het hof groot begijnhof van ste Elizabeth tot Gent, Michel de Clercq in huwelijek met Joanne Gaelens, Judo cus de Grave soo over sijn selven als voogd over sijne twee kinderen gewonnen bij wijlent Marie Josepha Galens, al kinderen, schoonkinderen ende kintskinderen van Francois Galens en Marie Elizabeth Heynssens.

17.

11. 1768

fO 104v.: st. Lievijne Geirnaert : Bun d , 86-13, p.166. B. Pieter Temmerman over sijn broeder Jan Temmerman.


- 247 fO 108V.: St. Andries Lybaer t : Bun d , 86-22, p.l 67. fOl11v.: Acte voogdij: Pieter Willems fs Jan deelv. over de weese kinderen van Joanne de Schuyter gewonnen aen Christiaen van Wassenhove. 15.3.1769 fO 111v.: Acte seker : Francies Dijngheleere fs Jan tot Laethem over Lieven Kerrebroeck fs Gillis in huwelijck met MarQe Bral, te vooren wed. van Pieter Aerts tot Vinderhoute over haere kindtsghedeelte uyt de vercoopijnge vande kleederen ~n lijnwaet ten sterfhuyse van wijlent Judocus Aerts. 24.5.1769 fO 112

st. Pietér de Grave fs Lieven et Marie Cornelis + Vind. 26.7.1768 Hd. Martyntien Willems fa Joos et Janneken Lantsman. K. Lieven 22j. en Pieter Francies 15j.5m. V. Pieter de Roose fs Lieven rechtsweir vanden overledenen ende alsoo deelvooght van deze ~ezen. B. Jan Claeys fs Geert tot Drongen over Martyntien Willems. 27.4.1769

f0115

Uytlegh tusschen Jacobus Wille hauder ten sterfhuyse van Janrieken Mantheau ende Pieter ·Wille fs Jacobus voorseijt ende van tvoorschr. Janneken Mantheau, benevens Joannes Acke in huwelijk met Christina VerEecken te voorent wed. van Joannes Wille fs den· voorn. Jacobus ende van t'voors. Janneken Mantheau ende a1800 styfvader ende vooght over de vier minderjaerige weese kinderen achterghelaeten bij de voorn. Joannes Wille staende thuwelijck verwekt bij de voors. Christina VerEecken. 15.6.1769

fO 118v. ~ st. Joannes Temmerman fs Jan bij Elizabeth Stei jaert + merg. BeIseIe 25.4.1769 wedn. van Lievyne Geirnaert (St. 15.12.1768) K. Pieternelle 22j. en Anne Marie 20j.6m. V. Pieter Temmerman broeder vanden overledenen pat. en Francois Geirnaert fs Jooris mat. B. Jan Temmerma~ fs Adriaen tot Belsele over Pieter Temmerman fs Jan, broeder vanden overledenen. 6.7.1769 f0122v.:

St. Joannes Bu i j sse : Bun d , 86-21, p.167.

f0126v.:

st. Pieternelle

de Poortere

Bund. 86-20, p.167.

f0130v.: Acte approbatie omme de weese van Joannes Will~ et Christina Vereecken te vooren wed. van Joannes Wille, alsoo 8tijfvader ende vooght over de vier minderj. kinderen van voorn. Joannes Wille. 9.11.1769

r= 132

st. Joannes Wille

Bund. 86-23, p~ 167.


- 248 fO 137v.: Joannes Van Damme fs Jan tot Belsele over Isabelle van Ooteghem wed. van Gillis Roets in de plaetse en ter ontlastijnghe mitsgr. iridemniteijt van Jan Dossche fs Lieven tot Evergem. 17.1.1770 f0138

st. Joosyntien

Hutsebaut:

f0140v.:

st. Lieven Meulewaeter

f0143v.~

Augm. overgegeven door Segher van de Kerckvoorde als vooght over de kinderen van sijnen broeder, met den overlijden van Tanneken van Verdeghem fa Pieter + Keure van Slei.dinge, Hd. Christo ffel Andries fs Seger , welcke hoirs sijn benevens den over gever van de moederlijcke sijde. 3.5.1770

fR145

st. Pi eter Vermeulen : Bun d , 87- 11, p. 169. B. J~n Bapte ende Pieter Vermeulen mitsgr •.Igantius de Zutter in huwelijek met Marie Vermeulen tot Lovendegem over Anne Marie Bral als ·':hauderigghe.

f0150v.:

2de rek. door Jan Francois

fO 152

Acte seker : Judocus van Kerckvoorde fs Zegher tot Sleidinge heerelijckhede van ten Broucke borge over sijnen vader Segher van Kerckvoorde als vooght over de weese kinderen van Judocus van Kerckvoorde. 17.5.1770

fO 152

Acte approbatie van uytgrootynghe over de weesen van Jooris de Grave jegens hunne suster. Jan Francois de Grave over Gillis de Grave fs Joos sijnen vader vooght pat. over de vier minderj. kinderen van wijlent Jooris de Graeve ende Aga t a Poelvoorde. Therese de Grave beth dan 25j. en jegenwoordig aenveert in het •• .hut j s tot Ruyselede verkoopt aen Jan Fr-anc i.es de Grave fs Gillis apparenten vooght adm. i.p.v. syn vader, van Pieter, Jooris ende Marie Josepha de Grave filii Jooris ende Agata Poelvoorde. 17.5.1770

f0153v.:

st. Judocus

fO 157

Acte approbatie over de weesen Lieven Dhont vande contracte van uyttoop over hun gedaen jegens hunne andere broeders en susters hun selfs synde. Cornelia Damers wed. van Lieven Dhont als moeder en vooght over Beirnardus, Lievyne ende Anna Marie 1IDhoiIt. Laureijns de Witte in huwelijk met Judoca Dhont, Marie Magdalena Dhont fa Lieven kint ende kints van Lieven tsynen ee~sten huywelijck gewonnen bij Jooryntien Lybaert. Pieter Dhont, Philippe Slock in huwelijk met Joanna Dhont, Francois Verbiest in huwelijk met Pieternelle Dhont, voorts den voors. de Witte causa uxoris voorseyt ende Marie Magdalena Dhon t.; Bernardüs Dhont, Lievyne Dhont ende Anna Marie Dhont alle kinderen, kints kindt ende schoonkinderen van voorschr. Lieven Dhont tsynen 2de en 3de huywelijk gewonnen. 12.7. 1770

Cobbaert

Bund. 87-14, p.170. Bund. 87-16, p.170.

de Grave:

Bun d , 87-1, p.168.

: Bund. 87-8, p.169.


- 249 fO 159

Acte approbatie over de voors. weesen Lieven. Dhon t van de wettelijcke vercoopinghe thunnen proffyte benevens andere gedaen. 12.7.1770

f0160

Acte graet van hoirrije omme Carel de Deckere tot Landegrnem in huwelijck met Anna Marie Boghaert fa Jan ende van Joanne Steijaert welcken comparant causa uxoris graet van hoirrije hebbende ten presumtiven sterfhuyse van Jacobus Boghaert fs Jan voorseijt ende vande gh erneLde Joanne Stei.jaert tsedert de ach tjaeren uytlandigh sonder gheduerende al dien tijde nopende syn leven ofte doodt eenige waerachtighe tijdijnghe becommen thebben. 12.7. 1770

f0160v.:

st. Lieven Dhont : Bund. 87-9, p.169. B. Pieter Dhont fs Lieven tot BelseIe, Laureijns Dewitte in huwelijk met Judoca Dhont tot Dronghen, Philippe Slock in huwelijk met Joanna Dhont tot Bouchaute en Francies Verbiest in huwelijk met Pieternellè Dhont tot Everg. over Cornelia Damers.

f0168

st. Jan Plasschaert

f0172

Acte seker : Jan Francies van Wassenhove fs Jan borge over Christiaen van Wassenhove hauder ten sterfh. van Joanne de Schuyter. 27.9.1770

j0172v.:

Augm. van staet door Carel Ide : Bund. 83-3, p.168.

fO 176

st. Christoffel

r= 179

Augm. omme de wezen van Judo cus de Roose : Bun d , 87-4, p. 168. B. Louis van Speijbrouck fs Jan tot Vind. oVer Judocus de Roose fs Thomas.

r= 181

:st. Caroline

: Bund. 87-12, p.170.

Vande Woestijne

Everaert

: Bund. 87-10; p.169.

: Bund. 87-13, p.170.

~183v.:

Acte approbatie omme de weese kinderen van wijlent Pieternelle Dossche gewonnen bij Lieven de Grave,van de vercoopijnge en Jacques Impens greffier van Lovendeghem seker en borge over Joanna Dossche wed. van wijlent Carel Ide die deelvooght was vande voorschr. weesen; Joanne Dossche fa Jan et Pieternelle Büysse. 10. 1.1771 .

f0191

st. Joannes

Aerts

: Bund. 87-18, p.171.

fO 193v.: Rek. door Joanne Dossche : Bun d , 87-6, p. 168. B. Christoffel Welvaert fs Jooris tot Lov en egh em borge over Jan Bapta Welvaert fs Jooris ook tot Lov., in huwelijk met Joanna Dossche fa Jan te vooren wed. van Carel Ide, vooght administrataire over de twee weese kinderen van wijlent Lieven de Grave et Piternelle Dossche. 16.5.1771 ó


- 250 f0198

Rek. door Jacques Impens greffier der baronie Van Lov. ende van ten Broecke, in data 17.11.1770 ten sterfhuyse van d1aude ende Piternelle Buysse wijlent 8.4.1771

prochie ende van vercoopijnghe Jan Dossche sijne huysvrauwe.

fO200v.: Pieter, Joseph, Francies ende Lieven Meulewaeter allen kinderen van Lieven erven van hun moeder Joosyntien Verbeke wed. van Lieven Meulewaeter. Joseph Meulewaeter fs Lieven als vooght pat. over Lieven Meulewaeter sijnen minderj. broeder. 16.5.1771 . ~203

St. Piternellè

f0206

st. eers. Pieter Wijckhuijs

·~210v.:

Temmerman

: Bund. 87-17, p.170. : Bund. 87-23, p.171.

Licquidatie tusschen Jan standaert fs Jooris wedn. en hauder ten sterfhuyse van Lievyne van Renterghem. Pieter Cocquijt en Pieter Verhaeghe in huwelijk met Goddelieve Cocquijt bij de overl. achtBrgelaeten thaeren eersten huwelijk verwekt bij wijlent Jan Cocquijt, voorts Jan en Cornelis Standaert mi tsgr. "Pä e t er Bruggeman in huwelijk met de wed. van Marten Standaert overleden tot Loochristi ende alsoo in qualiteijt van stijfvader ende vo ogh t van de twee minder j. kinderen bij den voors. Marten Standaert achterghelaeten ende Joos de Grave in huwelijk met Marie Jacoba Heynss®ns te vooren wed. van Jooris Standaert ook in qualiteijt van stijfvader en vooght vande vier minderj. kinderen .van di to Standaert. (Sterfhuis Livijne van Renterghem Vinderhoute 25.11.1751) B. Judocus Vande Velde burghmee~ter deser prochie borge over Joos de Grave voornt. 17.8.1771

f0213

st. Lievijne

Marie Vereecke

~217

St. Joanne Marie Vermeulen

f0221

st. Pieternelle Saij : Bund. 88-11, p.173. B. Emanuel van den Abeele fs Pieter officier deser prochie ende heerl. van Vind. als hauder ten ~oors. sterfhuyse borge oYer den staet van baate ende Commeren.

f0224

st. Catharine

Deroose

: Bund. 87-21, p.171 : Bund. 87-22, p.l?l.

: B~nd. 88-15, p.174.

f0227v.: 3de rek. door Pieter Welvaert

: Bund. 88-1, p.172.

fO 230

Acte voogdije : Pieter de Vos trataire vande weese kinderen sijne suster eatherine de Vos dit i.p.v. Pieter Welvaertt fs 30. 1 .1772

fs Lieven vooght adminisachtergelaeten bij wijlent ende Jan Francies Gaelens Joos.

fO 230

st. Jan Willems

Bund. 88-14, p.174.


- 251 ~233

Acte seker : Jan Francies van Wassenhove fs Jan tot Vinderh. borge over Christiaen van Wassenhove synen broeder, hauder ten sterfh. van Joanne de Schuytter. 30. 1 .1772

f0233v.: Acte approbatie van vercooPlJnge over de weesen van Joannes de Meester bij Corne1ia Deneve. Judocus Cobbaert in huwelijk met Cornelia Deneve te vooren wed. van Joannes de Meester stijfvader ende vooght van haere zes minderj. weeskinderen bij wijlent den se1ven de Meester gewonnen. 26.3.1772 ~23

4

Acte approbatie van coope omme de weese kinderen van wijlent Lieven Breuseghem gewonnen bij Piternel1e Pattijn. Emanuel Boghaert in huwelijk met Pieterne11e Pattijn te vooren wed. van Lieven Breuseghem fs Joos stijfvader, moeder ende staende vooghde van haere drie minderj. kinderen bij wijlent den se1ven Breuseghem gewonnen. 30.4.1772

f0236

st. Joannes de Bmedt

f0239

Acte approbatie van ujtgrootijnge

over de weesen Jan Baptiste ende Jaanne Therese Cocquyt. Christiaen Haesaert ende Rosalia Corret syne huysvr. te vooren wed. van Jan Cocquyt moeder en staende vooghde over Jan Baptiste ende Joanne Therese Cocquyt haere twee kinderen bij den se1ven Cocquyt gewonnen. 17.6.1772

f0241v.: St. Pieternelle fO246

Everaert

: Bund. 88-13, p.173.

Acte seker : Anne Marie de Schuytter fa Gi11is wed. en hauderigghe ten sterfhuyse van Joannes de Smet fs Lieven. 1.7.1772

f0246v.: St. Victoria ~249

: Bund. 88-12, p.173.

Collette Vandenberghe

: Bund. 88-8, p.l?3.

Acte voogdije : Lieven Breuseghem fs Pauwe1 eed als deelvooght over de minderj. weese kinderen achterghelaeten bij wijlent Lieven Breuseghem fs Joos ende tsynen huywelijck gewonnen aen Piternelle Pattijn. 23.7.1772

f0249v.: st. Joanne Heye : Bund. 88-10, p.173. B. Pieter Hyde fs Mattheus tot Lov. over Pieter Joannes Wijckhuijs sone van wijlent Pieter en Joanne Hyde fa Mattheus voorn. Pieter Joannes Wijckhuys fs Pieter tot Lov. borge over Pieter Hyde fs Mattfueus ook tot Lov. vooght adm. over Marie Piterrielle Wijckhuijs. 17.9.1772 ~255

st. Catherine De Grave:

f0258

St. Lieven Breuseghem

Bund. 88-9, p.173.

: Bund. 88-4, p.172.


- 252 f0262v.: Renseing

door Judocus Snoeck

Cobbaert

: Bund. 88-2, p.172.

f? 264v.:

st. Francois

: Bund. 88-3, p.172.

Index

st. Marie Arme Everaert fa Simoen bij Lievyne Cornelis Hd. Lieven Vande Putte fs Pieter. Overgebracht ter interventie van Joos Everaert broeder vande overl. 2.5.1771 st. Joanne Vande Putte fa Guille bij Maghdalena Hd :'.Jacobus Geirnaert. V. Joannes storm oom en vooght. 9.1.1772

Wille

·st. Livyne Verbiest 1'a .•• bij Joosyntien Van Queckelberghe. Hd. Jan Verschelde fs Frans. V. Domin van Queckelberghe tot Mariakerke. 11.4.1771 Bund. 87-2, p.168 REGISTER

62

fOl

st. Lievyne Batsleer

fO2v.

Acte approbatie over de weese kinderen van wijlent Lieven de Grave et Pieternelle Dossche. Livijne Dossche fa Lieven wed. van Jan Withoeck tot Ertvel~e over dhelft als mede LivinuB Dossche, Jan Bapte Welvaert in huwelijk met Joanne Dossche, Christoffel Welvaert in huwelijk met Catherine Dossche ende Carel de Grave als vo6ght over de twee minderj. kinderen van Lieven de Grave gewonnen bij Pieternelle Dossche ende welken Livinus, Joanne, Catharine ende Piternelle Dossche alle vier kinderen zijn van Jan gewonnen bij P ieternelle Buysse; welken Jan sone was van Lieven voornt., op hemlieden verstorven ende gedevolveert met de doodt van Isabelle Dossche fa Lieven voornt. + Graafschap Evergem 10.12~.1772. "'

fo6

st. eers. Joanne

~ 16

Acte approbatie van vercoopijnge met de conditi~n daer achter over de weese kinderen van wijlent Lieven de Grave eB Piternelle Dossche. Jan Bapte Welvaert ende Carel de Grave pat. en mat. deelvooghden over de twee weese kinderen achtergelaeten bij Lieven de Grave tsynen huywelijk gewonnen aen wijlent Pieternelle Dossche, hebben verthoont dat Jan Baptiste Welvaert causa uxoris Joanne Dossche syne huysvr. dese weeSBn ende andBre graet van hoirije w0eren hebbende ten sterfhuyse van Isabelle Dossche overl. Graafschap Evergem. 17.6.1773

f020v.

(1772-1779) : Bund. 88-7, ~. 173.

Steijaert

: Bund. 88-17,

p.174.

Acte voogdije : Mattheus de Bruyne fs Jan doet eed als pat. vooght over de :weese kinderen achterghelaeten bij wijlent Jan de Bruyne fs Lieven. 1.7.1773


- 253 :f021

: Rek. door Jan Francaia Degrave i.p.v. wijlent Gillia Degrave fa Joos synen vader ala vooght administrataire Van de drij weeae kinderen van Jooris Degrave fs Lieven ende van Agata PoeIvoarde met naemen : Pieter, Joaris ende Marie Jaaepha Degrave die naer het passeren vande voor-gaende rek. is commen te sterven. Voorgaende rek. 1s "ièllf.!:l"'7.5.1770. Borge : Judocus Vande Velde Burgemeester deaer prochie over Jan Frans de Grave fs G1111s. NB. Pieter de Grave alsnu bij huwelijcken staete syn selis. 29.7.17'73

fO 24v.

: Piater Van Driessche approbatie ende acte van vercoop ende caop over syne weese kinderen verwekt bij Ma.rie Francoise Dobbelaere. 16.9.1773

fO 25

: Pieter van J.):ëi;essche coopt over sijne weesen verweekt met wijlent Francoise Dobbelaere aen Pieter struyvelt. 4.7.1773

fO 26

: Gondi tien ende bespreken op de welcke men ten versoecke vande ghemeene hoirs ten sterfhuyse van Jooris Dobbelaere fs Lieven, + prochie en baronie van Lovendeghem op den wijck Breedestraete, vercoopen sullen. 4.7.1773

f028v.

: St. Jacoba

re 32v.

: Lieven Neijt fs Philippe bij Joanne Goethals heeft verthoont dat hij benevens de zes achterghelaeten weese kinderen van Laureijns Neijt fs Philippe voornt. midtsgr. Li.vijne Neijt, Lieven Debrabander in huwelijclk met Catha!!ine Neijt en Frans Geirnaert in huwelijek met Joanne Neijt samen gerecht in dhelft vande vaderlijcke sijde ghemeene ende onverdeelt met de voordere hoirs bij successie ten sterfhuyse van Jooris Goethals fe Frans te vooren wedn. van Lievijne Bloek + tot Wondelghem. 25.11 .1773

fO 33

: CondifJt:ènende bespreken op de welke de ghemeene hoirs ten sterfhuyse van Jooris Goethals fs Frans bij Pieternelle de Scheirder midtsgr. Mattheus van Vooren, Pieter Deunijnck in huwelijek met Marie Anne Van Vooren, eijndelijnghe Fieter van Hecke in huwelijek met Joanne Van Vooren,te coop presenteren. 6.11 .1773

f035

: Bewijs en augm. door Fieter van Dttessche p. 175.

f037

: Fieter Vande Moortele

de Witte:

Bund , 88-18,

p.174.

: Bund. 88-19,

fs Francies in huwelijk met Pieternelle Van Ra.ute tot Laethem ende Anthone Lequet fB Gillis tot Gent, doen eed als vooght mat. en pat.

7.7.1773 f03?

: Philippe Martens fs Joannes borge over Pieter Gaelens hauder ten sterfhuyse van wijlent Lievijne Therese Lamberth fs Geeraert. 27. 1•1774


- 254 fO 37v.

fO 42

:fO 44v.

: st. Joannes de Bruijne fa Lieven + Vind. 13.6.1773 wedn. van Joosyntien Iket (lx) wedn. van Catharine van Hautte (2x) wedn. van Marie Cornelia (3x) Hoira : K. lx : Louis de Bruijne 23j. en Joanne de Bruijne 22j. K. 2x : Marie Anne de Bruijne 13j. V. Mattheus de Bruijne fs Jan pat. en Anthone Iket fa Gil11s oom mat , van de voorn. Louis en Joanne. Pieter Vande Moortel ghecreeerden vooght mat. i.p.v. wijlent Jacobus van Rautte. NB. Jan Goddiรกn stijfvader vande overledenen. B. Lieven Degrave fs Pieter tot Vind. over Mattheus de Bruijne fs Jan. 17.2.1774 St. Martyntien Willems fa Joos et Janneken Landtsman + Vind. 20.3.1773 wed. van Pieter. de Grave fs Lieven. Hoirs (K.) Lieven de trave sijn selfs, Pieter Frana de Grave 20j. V. Lieven de Grave voornt. pat. en Fiater Willems fs Joos vooght mat. NB. St. van Pieter de Grave van 27.4.1769. B. Mattheus de Bruijne fa Jan tot Vind. over Lieven de Grave fs Pieter bij Martyntjen Willems. 17.2.1774

: Acte graet van hoirije

: Lieven Timmerman en Pieter Buysse in huwelijk met Joanne Timmerman hebben verthoont dat sij benevens hunne minderj. susters ende swaegerinnen met naemen : Pieternelle, Francoise, Godelieve t Veronioa ende Livijne Timmerman kinderen van Jan en Joanne de Vroe, als apparente hoirs ten sterfh. vanden voornoemden Jan Timmerman samen gerecht waeren. 21.2.1774

fO/+5v. : St. eers. Christoffelijnt!en fO 50v.

de Neve

: Dund. 89-1, p,l175.

Rek. door Jan Bapta Welvaert fs Joor1s, in huwelijk. met Joanne Doasche fa Jan die te vooren wed. was van Carel Ida inwoonder der prochie van Lovendeghem als vooght amm. over Pieter en Bernardus de Graeve beide weese kinderen achtergelaeten bij wijlent Lieven de Graeve ende van wijlent Pieternelle Dossche + tot Vind. sedert leste rek. Van 2.5.1771. Isabelle Dos-sche + Everg. 3.11.1772.

9.6.1774 : Bund. 89-2, p.175.

fO 53

: st. Judocus Neijt

fO 58v.

: Judocua Welvaart fa Joos tot Lov. seker en berge over Maria Joanne Welvaart alsnu in huwelijk met Joannes Vande Velde te vooren wed. van Judocus Neyt.

fO 59

: Acte approbatie vercaevelinghe weesen Judocua Neyt. Joannes Vande Velde in huwelijk met Marie Joanne Welvaert te vooren wed. van Judocus Neyt fs Jan gewonnen bij Jooryn~3en De ruyter. 8.6.1774


- 255 -

~63

fO

64

Aete approbatie der belastinge vande syde houdende¡ goederen der weesen van Ignatius De Sutter bij Joanne Marie Vermeulen fa Fieter et Anna Marie Bral. Curateur : Joannes Baptiste Vermeulen. 22.7.1774

: Acte approbatie der vercoopinge

vande weesegoederen van Fieter Sloek fs Joos, wed. en He. van Joanne Marie Vanderbaeghen. Voogd : Martinus Slock fs Joos, broeder van Pieter SLoek , 10.8.1774

fO 66

st. Marianne Borgers

Bund. 89-3, p.175.

fO 69v.

St. Livijne Beelaert

: Bund. 89-6, p.176.

ra 71 v,

: Acte renoneiatie

: Jacobus, Christoffel, Lieven en Bernard Steijaert, voorts Fieter van Damme en Ignatius Claeijs respectievelijk gehuwd met Joanne en Anne Marie Steijaert renoncieren de sterfhuyse van wijlent Lieven Steijaert en Catharine de Greve s'comparanten respectieve vader en moeder, schoonvader en schoonmoeder.

15.12.1774

f072

: st. Pieternelle

f074

: Acte approbatie en den geInsereerden contracte van verkoopinge over de weese van Judocus Cobbaert. Cornelia de Neve fa Pieter en lest wed. van Judocus Cobbaert.

Saij : Bund. 89-4, p.175.

15.12.1774

re 75

: Acte approbatie verkoopinge

goederen van de weesen van Jan de Bruijne et Joosyntjen Iket. Mattheus de Bruijne vooght pat. en Anthone Iket vooght mat. van Louis de Bruijne nu ontrent 25j. en Pieter vande Moortele ook vooght mat. van Marie Anne de Bruijne, alle kinderen Van Jande Bruijne en Joosyntjen Ik.et (en van Catharine Van haute) dat de selve benevens dOanne de Bruijne in huwelijk met Bernardus De Grave ook fa Jan en Joosyn tjen Iket uyt den aco rde vanden voorschr. de Bruijne tsaemen gerecht sijn in d'belft ende de wederhelft aende voorschr. Joanne eD Louis de Bruijne. 29.1.1775

fO 78

st. Marie Jacoba Schijvens

f08OV.

Rek. door Ma.ttheus de Bruijne fs Jan als vooght administrataire¡ vande kinderen achtergelaeten bij wijlent Joannes de Bruijne fs Lieven met naeme :Louis en Joanne de Bruijmin huwelijk met Bernardus De Grave fs Lieven in eersten bouwelijek bij Joosyntjen Iket en ~1arie Anne de Bruijne ten tweede houwelij c~ gewonnen bij Catharine Vandanhoutte.

: Bund. 90-6, p. 179.

6.4.1775 84

: Acta voogdije

: Joa.nnes Cobbaert vooght over het eenig weesekind achtergelaeten bij wijlen sijnen scne Judocus Cobbaert gewonnen aen Cornelia De Neve. 4.5.177.5


- 256 ft' 84v.

:.st. Judocus Cobbaert fs Jan gewonnen· bij Catharina Martens. + Lov. Oostvelt jurisdictie van Vind. 14.10.1774 He. Cornelia De Neve fa Pieter Et Joanne Cla.eijs, die te vooren ook wed. was van Joannas de Meester fs Carel. K. Carel Francois Cobbaert 5J. B. Livinus De Neve. fs Fieter tot Lov. over sijne sust.er Cornelia De Neve.

4.5.1775 fO 88v.

St. Pieter Slock fs Judocus

et Livijne Verhelst van Vind. 13.6.1774 He. Joanne Marie Vanderhaeghen fa Jacobus bij Piaternelle Bruggheman. K. Pieter Francois 7j., Judoca Pieternelle 17j., Regina 15j., Anna Marie 10j.6m., Marie Theresia 4j.6m., ~~rie Catharine 2j.6m. en Joanne Màrie Sloèk geboren naar de dood vanden overledenen op den 7 octobre 74 ende op den 12. der selve maend ook is overléden. V. Martinus Slock broeder vande overledenen. Herberg te Everg. Belsele Rabot genaemt "den Verloren Cost" bij den overledenen vermaekt ende ten deele nieuwe gepauwen. + Everg. Belsele Rabot jurisdictie

4.5.1775

ra 95v.

: st. Geera.rd Saeij fs Niclaeij s bij + Vind.

Pi tronelle

de Clercq

22.4.1775

wedn. van Marie vanden Abeele. Hoirs r Domin Nakelijnck in huwelijk met Marie FrancoiiSe de Grave fa Joorls gewonnen bij wijlent Marie Francoise Saeij dochter vanden overledenen eDde Marie Vanden Abeele ~oornt. Joannes de Schepper als vader en vooght van syn ses weeseklnderen tS)!Ilenhouwelijck verwekt bij wijlent Pieternelle Saeij die ook dochter was als voorseyd met naemen : Pieter, Joannes Baptiste, Judocus, Isabelle, Rosa ende Livijne de Schepper. . Rendant : Joannes de Schepper. V. Emanuel Vanden Abeele i.p.v. wijlent Geerard ~eij over de zes kinderen Van Jan de Schepper gewonnen aen wij&èit Pieternelle Saeij fa Geerardvvoorseijt. "Donatie intervivos aen hem gedaen bij wijlen Jan Saeij sijnen sone" •.

6.7.1775 fO 98

: Verca.evelinghe ende verdeelinge van Gerard Saeij.

tuaacaen de kinderen·

6.7.1775 fO·99v •

Acte approbatie verkoopinge amma de weese van wijlen Pieter va.n Wyckhuijs et Joanne Hyde. . Joannes Van Wyckhuijs fe Fieter jongman syn selfs benevens sijna But er haer selfs en in de qualiteyt van voogd over Anne Marie Pieternelle van Wyckhuijs,

?9.1775


257 fO 1OOv.: st. Jacobus Wille ft3 Laurs + Baronie van Iov, Vellaere

12.2.1775 wedn. van Janneken Manteau. Hoire : late staek : Piet:er Wille fs Jacobus et Jannekn Hanteau. 2de staek: De vier minderj. kinderen van wijlent Joannes Wille fs Jacobus ende Van Janneken Manteau, verwekt bij Christine Vereecke.; Joannes Acke thuwelijck hebbende de voorschr. Christine Vereecke::.;';-. Testament voor de Pastoor Van Lov. dd, 14.1.1772 : Jacobus Wille fs Laurenti tot Lov. 77j. 12.10.1775 fO 102v.: Acte borge

: Pieter Sloek fs Adriaen' tot Belzeele over Jan Acke in huwelijk met Christine Verheecke •. 12.10.1775

re Hl2v.:

fO 1()3

:

Augustin. VerguIt fa Pieter borge over sijnen broeder Jacobus VerguIt 'totBelzeele hauder ten sterfhuyse van Marie Jacoba Schijvens. 9.1 1 .1775 :St. Judoca Blanchart fa Jan et Joanne Marie Van Speijbroeck'+ Vind. 18.6.1775 Hd. Pieter Van Beveren fs Laurs bij Joanne de Maegt. K. BernarduB 6j.l0m., Joannes Francoia Van Beveren

4j.6m. V. François

BIs.nchart broeder vande overl. Van Beveren fs Laurs binnen Vind. over sijnen broeder Pieter Van Beveren. 9.11 .1775

B. Benedictus

f0106

Rek. door Pieter de Vos:

Bund, 90-1,

p.178.

:re 1 08v.: St. Jenne Temmerman fa Jan et Joanne de Vrou + Belzeele jurisdictie van Vind. 1775 Hd. Pieter Buijsse fs Lieven bij Petronelle K. Jan François 4j. en Livinus Buijsse 3j. V. Lieven Temmerman broeder vanden overl.

Beirnaert

.

B. Jacobus Verheeck:e borge over Pieter Buijsse. Buysse x Pieternelle jJet.ri\aèr.t.j;':i':,~i)L; Judocus Vanheule x Marie van Bellingen, Jacobus Verheecke x Mal!ie Joanne Buys8e (sy:ne swaegem en sustem van vollen en alven bedde) 9.11.1775

NB. Lieven

st. Joanne Claeijs fa Adriaen bij Pieternelle Ryck.aert ...Everg. Belsele 3.3.1775 .. Hd. Joseph Teirlynak fs Beger bij Livijne Steijaert K. Pieter Livinus 8j., Christoffel Bernardus 7j., Jan Bapta 3j.,.Marie Anne 5j. en Joanne Marie Teirlynck lj.4m. V. Joannes Claeijs broeder vande overi. 21.12.1775 f0112v.: St. Pieter Haeghman fs Pietel' bij Livijne Batsleer + Everg. Belsele 27.9.1775 He. Anna Crmel fa Lieven bij Joanne Hebbrecht. K. Pieter Liv:tnuB 17j. eenig kind. V. Lieven Haeghman broeder vanden overledenen pat. B. Liév.en de Pauw fs Mattheus tot Everg. borge over Anne Criel fa Lieven. 15.2.1776


· - 258 tG 1.16 : st. Joanne Zeghers + Everg. Cromvelde

fa Pieter 1?ij Franchoise Diericx jurisdictie Van Vind. 9.7.1775 Hd •. Paulus de Cuyper fa Jan et Joanne van Reeke. K. Pieter, Carel en Joanne de Cuyper alle dry bij competenten auderdom vaD 25 jaer hun Belfs, Jooris 20j •ti Jacobus Franç01s 15j. en Livijne de Cuypere 23j. V. Pieter Zeghers s 'overledenen broeder,. oom. . B. Carel de Cuyper tot Mariakerke over synen broeder Paulus de Cuyper. 15.2.1776

re 119

verkoop1nge en uytgrootinge vande goederen vande weesen Van Jooris Batsleer fs Christoffel bij Joanne Goethals mi tsgr •.twee contracten· van ûytgroottinge daer achter geënregistreerd •. Joanne Goethals fiIia Pieter wed. van Jooris Batsleer moeder ende vooghd'e van haere minderj. kinderen bij den selven Batsleer gewonnen, met aaeaea :' François,. Joanne Pieternelle, Therese en Carolus B8.tsleer, dat sy benevens Joseph. Jan Baptiste en Pieter Batsleer alle drie kinderen van dito Batsleer ende de geseyde Joanne Goethals, midtsgr. Judocus en Jacobus Batsleer, Jooris Roeges in hOllwelijk met Isabelle Batsleer, Pieter Criel in houwelijk met Joanne Batsleer ook kinderen van Jooris en Pieternelle Waldaek. 16.3.1776.

: Acte approbatie

fO 121v.: st. Joanne Marie Buijsse fa Lieven et Petronelle Bernaert + Everg. Belsele 22.3.1776.

Hd. Jacobus Vereeeken fs Jan et. Christoffelyntjen de Neve •. K. Pieter 7j.,· Jan Baptiste 5j., Carel Vereecken 3j.6m. V. Pieter Buysse. 25.4.1776

re 123v.: St. Marie Anne Begaert fa + Lov. Rabat

Jan bij Pieternelle de Sutter jurisdictie van Vind. 18.4.1775~ de Vos fa Lieven en Marie Anne Van

Hd. Philippe Kerckvoorde. K. Joanne 19j. en Marie Catharine de Vos 14j. V. Jan Francaia de Sutter (L's Pieter, rechtsweir van de overl. vooght mat. B. Christoffel van Kerckvoorde fs Jan tot Lovendeghem over Philippe de Vos. (15.7.1776) NB. Fieter en Joanne Bogaert broeder en suster van de overlédene. EigeDdom te Lovendegem bij het gewat. 25.4.1776

ra

126v.: st. Jooris Batsl~er fe Christoffel et Jann-eken soetijnck + Everg. Belzeele 6.1.1776 wedn. Van Pieternelle Waldack ~lx) He. Joanne Goethals fa Pieter bij Anne. Marie Brugghemara(2x) K.lx : Judocus en Jacobus Batsleer, Jooris Roeges in houwelijk met Isabelle Batsleer ellllFleter Criel in houwel1jk met Joanne Batsleer. K.2x : Joseph, Jan Baptiste ende Pieter Batslëer hun selfs bij competente oude en houwelijke staete, Bernardus François 18j., Marie Joanne 22j., Pieternelle Therese 20j. en Caroline Bats~eer 14j. V. Judocus Batsleer. B. Joseph en Jan Baptiste Batsleer tot Belsele over hun moeder Joanne Goethals. 2~.6.1776


- 259 10 134v.: st. -Jeanne Vermeire

. ra

136

fO 137

; Bund , 90-11, p.180 •

: Approbatie

verkoop1nge omme de weesen van wijlen PiEiter Sloek bij Joanne Marie Vanderhaeghen •. Pieter Vermeulen fe Pieter ende Joanne Marie Vanderhaeghen te vooren wed, van Pieter Sloek. 25.7.1776

:~St. Marie Laureynse

Loetens

f0159v ..: Bewijs door Pleter Vermeulen re' 141

•0 st. Jacoba

Plasschaert

: Bund , 90-10, p, 180. : Bund, 90-12, )P.180.

.• Bund.

.• Bund.

fO 143

St. Ignatius Claeijs

fO 145

st. Jan Standae.rt fs Jooris

90-9,

p • 180.

90-8, P.l?9. .~~~

.• Bund.

90-19,

p. 181 •

fO 146v.: Approbatie

verkoopinge amme· de weesen van Wijlen Pieter Sloek bij Joanne Marie Vanderhaeghen. 12.4.1777

fO 149

Autorisatie tot belast1nge weesegoederen Deschepper wedn. van Pieternelle Saey.

fO 149v.: St.

Isabelle Vr"ient : Bund. 90-14,

Van Jan

p.180.

fO 153v.: Acta approbatie

verkoopinge amme de weesen van wijlen Joanne Wegghe bij Pieter de Wulf. Pieter de Wulf fe Lowij wedn. van Joanne Wegghe tot Drongen resifnt deser heerlijkhede van Vind. midtsgr. Pieter Nickauw sweesen ouden aom mat. ende in die qualiteijt als· voogb.t over de 2 minderj. weesekinderen achtergelaeten bij de voorn. Joanne \Ilegghe. NB. JudQCUS Wegghe en Joanne Nickauw grootvader en grootmoeder. . 26.6.1777

f0154v.: St. Joanne Semolijn

: Bund. 90-15,

p.180.

fO 156

: St. Jooris Hutsebaut

fO 159

: st. Joseph Baert : Bund. 90-13, p.180. B. Pieter Demeijere fs Frans tot Dronghen over Joanne Marie de Meijere fa Jan tot Dronghen.

fO 1.62v.: St. ·[0164

Fieter Comargo

: Bund , 90~29. p. 182.

: Bund , 90-20, p.181.

Bewijs door Pleter de Wulf:

Bund. 90-17, p.181.

f0165v.: Augm. van staet door Mattheus BernarduB Bund. 91-1, p.182 •. fO

167

Galens :

Acte approbatie contract van uytgroottinge omme de selva weasen van Mattheus Bernardus Gaelens et Anne 1itleresiade Schauwers.

8.1.1778 fO 167v.: Het selva contract

van uytgrootinge approbatie beroepen. 8. 1 .1778

bij deselve


- 260 :fO 168v.: st. d'aanne Lan tBlIlaD ...,

:

Bund. 90-16, p. 18·1•

fO 171

: Rek. door Jan Franc1es

de Grave : Bund. 91-2, p.182.

.f'" 1(2

: BoiFge : Joanne·s Maximiliamis

Blomme fs Francies tot Somerghem borge over sijne suster Joanne Blomme wed. enhauderigghe ten sterfhuyse Van Jooris Hutsebaut fs Christoffel tot Belseele. 21.5.1778

st. st.

f0172v.:

f0176v.:

Jacobe de Priester: Jooris Waldack

: Bund. 91-5. p.183.

f0177v.: St. Isabelle de Vreese: fO 180v.:

Bund. 91-3, p.182.

Bund. 91-4, p.183.

Compareerden voor Charles Henricus Francala Van den Kerckhove notaris tot Gent, de naergenoemde getuigen inpersoone: Sr. Josephus Gauthier·coopman in vremde bieren binnen Gent die verklaart zich te constitueren als seker en borge over Pieter Vermeulen in houwelijk met Joanne Marie Vanderhaegllen te voor en wed. van Pieter Sloek op het Rabodt. 16.11.1778 Sr. Frans Joannes Daenink tot Somergem verklaart soo bij doet bij desen de certifierende souffisanthede van Sr. Jos,phus Gau thier tot Gent. 10.12.1778

f0181

: st. Jan Baptiste de Vos: Bund, 91-19, p.185. B; Judocus Laybaert fs Andries tot Everg. over Livijne Joanne Leybaert alsnu in houwelijk met Jooris Frans Zegers te vooren wed. van Jan Baptiste Devos fa Cornelis. 4.2.17?9

~184

: Acte voogdije : Fieter Frans De Schepper fs JOannes doet eed als vooght mat. over de vijf minderj. weesekinderen van wijlent Bco.parante moeder P1eternelle Saeij ·thaeren.houwelijk gewonnen bij den geschr. Joannes de Schepper. . 15.4.1779

ra 184

: st. Fiater Criel: Bund , 91-16, p.185. B. Jacobus Batsleer fs Jooris tot Everg. over Joanne Batsleer fa Jooris wed. van Fieter Criel fs Christoffel.. (fO 193v.) 29.4.1779

fO

189

: Approbatie vercavelinge en uytleg· omme de weesen vanden voorseyden Fleter Criel. Vercaevelinge en uytleg bij deselve approbatie beroepen. 15.4.1779

fO 192v.:

Augm. van staet ofte bewijs van goede gedaen door MatbheuB Bernaruds Gaelens: Bun d , 9! -1 1, p.184.

f0193v.: St. Pieter Vail Damme: fO 196

st. Marie Isabelle

Bun d , 91-14, p.184.

Geirnaert

: Bund. 91-8, p.183.


261

f0199

: st. Joanne de Vos:

f0201v.: fO 204

fO 204v.:

Bund. 91-9, p.184.

St. Joannes de Cuypere

: Bund. 91-10, p.184.

: Acte seker

: Judocus Cocquyt fs Joos tot Vlbnd. borge over synen broeder Franeies Cocquyt ook tot Vind. Bened1ctus de Jaeger als rendant van staet ten sterfh. van wijlent 6atrine de Buck, over soa vele aen syne weese kinderen bij hem met Wijlent .Joa.nneLantsman gewonnel'J.. 1?6.1779 Acte ·äêlt.ft,~;:~:~~.~· : Pieter Neyt fs Philippe tot. Belzeele borge over Carel de Vos als gesworen voüght administrataire over de eenige weese van wijlent Joannes de C'llyperetsynen eersten huwelijk gewonnen bij wijlent Joannes de Vos.

17.6.1779 f0204v.:

PUrgative

door Ma.tthens Bernardus

Galens

: Bund. 91-15.

p.184.

f0205v.: Acte seker : Jan Roegiers fE Christoffel. tot Belzeele borge over Joannes Hoegee fa Jan wed. van wijlent Joannes de Cuyper alsnu in houwelijk met Gillis de Jaegere. 15.7.1779 fó205v.:

Renseing

door Francies

fO 206v.: st. Marie

Cocquyt

: Bund , 91-13,

Catha,rina van Speybroek

fa Lieven

p.184. Buod.

91-18, p.185. f0209v.: St. Judoca !I'hont : Bund. 91-12, f0212v.:

p.184.

St. Christoffel Hutsebaut: Bund. 214-9, p.211. B. Geeraerd de Wulf fs Joos tot Nazareth borge over Pieter van Kerkvoorde in houwelijk met Joanne de Smet fa Lieven, die te vooren wed. en hauderigghe gebleven was ten sterfhuyse van wijlent Christoffel Hutsebaut fs Joos.

2.9.7.1779 ~216

: St. Marie

Catharine Martens fa Jacques bij Joosyntien de Ruytere + Vind. 22.2.1779. Hd. Frans Martens fs Philippe et Magdalena Lootens die te vooren wedn. was van Isabelle Vrient. K. Coleta Martens e 21.2.1779. V. Joannes Martens·s'overl. broeder vooght mat. B. Joannes Frans Galens fs Francies tot Vind. ever Frans Martens fs Philippe lfd"L: Hofstede binnen de Keure va.n Waa in de Baetsdreve. 29.7.1779 : Buad , 91-2', pi 185. B. Pieter Neyt fs Phle tot Belseele over Joanne Neyt fa Phle voorn. wed .•en He. 9.9.1779

f022Ov.: St. Frans Geirnaert

Index

: st. Christoffel

Geirnaert

fs Jan

Bund. 91-7, p.183.


- 262 ...

Index

: st. Therese Maton fa Jan bij Isabelle Hebberecht + Belze.ele Hd. Jan Plasschaert faXstoffel bij Joanne Verstraete. v. Judocue Ignatiue Van Hecke. 27.1 1.1779 st. Joann.e de Roose : Buad , 89-5, ·p.176. st. Joannes Tierenteijn st. Lieven Goethals:

~egister

ro1 f03

: Bund. 90-7, p.179.

Bund. 91-6, p.18).

63 (1779-1786)

: st. Marie Joanne de Vos

: Bund , 91-20, p.185 •.

st. Jan Bapte Vanhecke : Bund. 91-17, p.185. B. Pieter de Baerdemaeker tot Everg. Meerbeke over Jan Fre.ns Walgrave in houwelijk met s' comparante suster Bernardine de Baerdemaeker fa Christoffel wed. en He. vall Jan Bapte Van Hecke, .

ro6

: st. Carel van Kerckvoorde

f010

: Approbatie omme de weesen van Joseph Teerlinck gewonnen aen wijlent Joanne Claeys fa Adriaen et Petronelle Ryckaert. 13.1.1780

: Bund. 91-22, p.186.

fO 1 Ov.: .St. Lieven· Dobbelaere

fs Mattheus bij Marie Catharine van Speybroek ove.r.Jsien officier binnen de prochie Van Everg. wijk Belsele Heerl. Vind. 19.4.1779 He. Pieternelle Goethals fa Pieter et Joanne Plassehaert. K. Ja.cobus Frans 9j., Jan Baptiste 3j., Marie Catharine 7j. en Anne Marie Dobbelaere 1j. V. Mattheus Dobbelaere grootvader •. 24.2.1780 ..

fO 13v.: Aote approba.tie verkmopinge

over de weesen Van Frans de Coyer fs Joos tot Vind. tsynen tweede houwelijk gewonnBB met Adriaene de Pre met naemen : Maria Anne, Joanne Therese,Bernarde Theresia de Ko~er. De weesen hebben graet van hoirije ten sterfhuyse van wijlent Jan Botterman fs Frans en van Adriaeneken de Clercq + prochie van Mariakarke 11.6.1779. 24.2.1780 .

fG14

fO 18

St. Jaannas Goethals: Buad , 92-4, p.187. B. Pieter Roeges fa Jan t0t Sleydinge over synen broeder Jooris Roeges over het slot van liquidatie aenkomende s.yne twee weese kinderen tsynen eersten huwelijk gewon- . .nen bij wijlent Pieternelle Goethals volgens stvg. van sweesens grootvader mat. Joannes Goethals. 913.1780 : Acte seker gepresteert bij Judocue van Belle fa Jan tot de prochie van Sleidinga·de Keure over Pieter van VOQren ook tot Slei de Keure vooght mat. over de twee minderj. weesekinderen Van wijlent Livyne va.n Voor en fa Jan


- 263 gewonnen met. Frans de Coyer. 6.4.1780 f018

:Aete approbatie en autorisatie verkoop omme de weese van wijlent Joseph Baert fs Arnauwt gewonnen aen Joanne Marie de Meyere. fa Jan tot Drongen. K. Livinus Igna:bius¡Baert liI.:!hnderj. sone, Fieter Baert, .Pieter Frans Herteleer in houwelijk met Marie Catharine Baert. 6.4.1780

ra

:eondi tien bij de voorenstaende autorisatie beroepen.

19

brieven Van approbatie

en

fO 21v. :Aete seker

: Christoffel Goethals fs Pieter tot Drongen borge over Dionisius Vanden Berghe in huwelijk met Pieternelle Goethals s'coaparent s suster ook to~ Drongen te vooren wed. van Lieven Dobbelaere fs Ma.,ttheus+ BelzeeIe. 3.5.1780

fO 21v.: st. Joosyntjen

de Wulf : Band, 92-5, p .187.

fO25v. :Aete approbatie en authorisatie verkoopinge omme de weesen van wijlent Pieter Bloek fs Judoeus gewonnen aen Joanne Marie Vanderhaegen. Pieter Vermeulen als stiefvader in huwelijk met Joanne Marie Vanderhaegen. Martinus Frans Sloek oom en vooght pat. Gm de vijf minderj. kinderen; beneffens R,_(f@8 Sloek in huwelijk met Judoeus Gaelens, Martinus Frans Sloek, Joanne Sloek in huwelijk met Sr. Emanuel Verhye en Marie Margariete Sloek in huwelijk met Louis D'hont. 7.9.1780 fO 26v. : De eondi tien van verkoopinge

van approbatie f03OV.:Rek.

en autorisatie

bij de voorenstaende beroepen.

brieven

door Fieter Vermeu:len : Bund , 92-1,1'.186.

fO32

:Namptissement omme de selve weesen Sloek gedaen bij dheer Jan Frans van Melle over Dheer Charles Philippe Minne. 5.10.1780

f032

:Acte voogdije : Jan Baptiste Snoeek tot 'Lov. en Jan Baptiste Vermeulen fs P.ieter ooek tot Lov. doen eed als pat. en' mat. voogden van de vijf minderj. weese kinderen van wijlen Joanne Marie Vermeulen fa Pieter voorseyd en gewonnen aen wijlent Ignatius de Sutter. 26.10.1780

f032

:St. Francois

f035

:st. Marie Magdalena

f037

:Aete approbatie en autorisatie verkoopinge amme de selve weese vande voorn. igaatius de Zutter bij Joanne Marie Vermeulen. 14.12.1780

Cocquyt

: Bund. 92-3, p.186. D'hont : Bund. 92-2, p.186.


- 264 -

re 37v.: Acte sek.er : Fieter de Greve fs Jooris over synen broeder Jooris de Grave in huwelijk met Livyne van Laere die te vooren wed. en He. Was van Frans Cocquyt fs Joos. 14.12.1780 ~38

st.

f043

St. Caroline van Hecke

Anne Marie Bral:

Bund. 92-12, p.188. : Bund , 92-16, p.189.

f046v.: St. Pieternelle derkinderen : Bund. 92-18, p.189. B. Joe.nnes ven Damme tot Belzeele borge over Pieter V8.n Damme. f051

: Acte approbatie en agreatie verkoopinge omme de twee weesen, Thomas en Anne Marie de Roose, va.n Judocus de Roose gewonnea aen wijlen Pieternelle de Poorter fa Joseph et Catharine de Vos.

f052v.: De conditien bij de voorenstaende en authorisatie beroepen.

brieven van approbatie

~56

: Acte voogdije : Carel Vincent fs Pieter tot Aerzeele, voogd pat. over de vijf achtergelaeten weesekinderen Van wijlent Francies Vincent fs Pieter voorn. gewonnen aen wijlent Marie Anne Verb:test. 3.5.1781

f056

: St. Christine Joanne Heynssens

fO

61

: Bund , 92-11, p.188.

: st. Judocus de Wever : Bund , 214-8; p.211. B. Jan Van Ackem tot Belzeele over syne dochter Angeline Van Ackere.

f063

: St. -Judo cue de Gra.eve : Bund , 92-15, p.189. B. Lieven van Heulle fs Jaspaert tot Drongen over Marie Vande Walle fa Jan.

f068

: St. Pieternelle

f072

: Acte approbatie en autorisa.tie verkoopinge emme de weesen va.n Gesraerd Snoek tsynen eersten nouwelijk verwekt bij wijlent Joanne de Roose. Kinderen uit dit eerste huwelijk : Fieter en Isabelle Snoek. Frans Aerts als vader en vooght van Livijne Aerts fa Frans voornt. bij Marie Anna de Rooee. Augustinus Langenaert in huwelijk met Joanne Marie Snoek fa Geert voant. en van voorschr. Joanne de Rooee. Sr. Joannee de Roose fs Geert + auden jongman ~ot Gent eweesen auden oom. 18.5.1781

fO 77

: Acta approbatie en a.utorisatie verkoopinge omme de weese van wijlent Christoffel Blanchaert fs Joos, gewon.en aen Isahelle Beone. K. Marie Anne Bla.nchaert. Philippe de Vogelaere voogh t pat , van de selve weese.

JUtroca

Vereluys

: Bund. 92-13. p.188.

1 1 .7. 1781

fO

81

: st. Isabelle

de Clercq : Bund , 92-10,

p.188.


- 265 -

st.

f085

:re 87

Lieven Vereeke

: Bund. 92-6,

p.18?

: Acte voogdije

: Jan Francies van Wassenhove deelvooght pat. over de twee als nog minderj. weesekinderen van wijlent Christiaen van Wassenhove gewonnen aen wijlen Joanne de Schuyter met naemen : Carel Francies eon Pieter van Wassenhove.

4.10.1781

fa 87

: Bewijs ende renseing

van goederen

door Francois

Aerts

:

Bund. 92-14, p.188. fO 88

: Bewijs en rensein.g -van goede door Geeraerd

Snoek-

%

Bund. 92-22, p.ltO. fO 89

: Acte seker

fO 89v.

: Acte voogdije : Louis- van Spey-broek fs Jan vooght pat. i.p.v. wijlen Livinus Vande Walle fs Geeraerd over de weesekinderen van wijlent Judocus de Grave fs Jooris tsynen eersten houweL..-ijk bij wijlen Marie Josepha Gaelens ala tsynen tweeden houwelijk en lesten houwelijk aen Marie 'lande Walle fa Jan. 18.10.1781

fO 89v.

: Acte curattlle op den persoon en goederen van Judocus Seghers fs Laurs mits sijne kranksinnigheyd, verleent bij wethouder~. : Frans Gregorius Setters doet eed als curatetir ever den voorschr. Juddeus-- Seghers. Angeline Reyniers wed. van Laur-eyn s Seghers, Hyacint.s, FraJls G,regorius en Joannes Franciea Seghera baere drie sonen; . alsmede Liv:imus de Vreese in huwelijk met Agata Coleta de Poorter fa ]Jrans bij Joanne Livine Beghera, s'eerste suppliante (Angeline Reyniers) dochter. 18.10.1781

f090

:, gepres-teert bij Paulus de Roose over syaen broeder Joannes, vooght over de gemelde weesen Snoek emmers voor het-slot van het gemelde bewijs. 18~10. 1781 •

f090v.

ra 99v.

:

st.

Eersaemen Christoffel 92-19 .. p. 189•. B. Philippe de Vogelaere Isabelle Boone.

St. Pieter B. Joannes

Blanchaert fs Jan tot

fs Joos: Mariakerke

Bund. over

van Reeke : Bund. 92-'7, p.187. Wytynck fs Jan tot Everg. over Livyne Lippens

fa Lieven. fO 103

Bewijs van goede door Marie Vande Walle wed. van Judocus de Grave: Bund , 92-21, p.190.

fO 1 05v .:

Acte appro ba tie 20.12.1781

. :fO 108

st.

Jacobus

emme de weesen van Judo cus

Blanchaert

Bun d , 92-8,

p.187.

de Grave.


- 266 fOl12

: st. Lieven de Coeyere fs Lieven et Marie ••• + Lov. Oostveld jurisiictie van Vind. 27.4.1779 He. Susanne Van de Veire fa Jacobus bij Marie Grijp. Hoira; (K.) : Alexander in houwelijk syn selfs bij . huwelijke staat, Pieter Van de Veire in houwelijk met Christina de Coeyer, Joanne Marie 20j. en Harie· Pieternelle 17j. V. Alexander de Coeyere fs Lieven tot Sleidinge s'overl. sone. B. Alexander de Coeyere fs Lieven tot Sle1dinge:::~ borge over Susanne Van de Veire fa Jacques eyne moeder.

31.1.1782

ra 114v.:

Acte cur-a tele omme dheer Cornelis Emanuel van Bailliu als sequester der goederen van wijlent Hamelinck "het ongeluk hadde gehad van in het der Lieve binnen de prachie Van Lovendegem te ken", en syn huysvr. Maria Roels (overleden) Jooris Hamelinek als over de voordere kinderen .Jan Haemel:inck. 31.1 .1782

Ackere Jan water verdrinvan

fO 114v.: Acte approbatie

vercavelinge en subdivisie omme de weese van wijlent Pieter Boterman gewonneJl met Joanne Dooghe ,

Lieven Geirnaert in huw...... elijk met Joanne. Dooghe te vooren wed. van Pieter BOterma.n als stijfvader en vooght over de twee minderj. kinderen Pieter en Jacobus Boterman kinderen van Fieter en Joanne Dooghe. Subdivisie verkavelinge tussehen Joannes van Acker in hllwelijk met Pieternelle Boterman, Joannes Taets in huwelijk met Coleta Boterman, Livyne Marie ende .Joanne Marie Boterman hun selfs, alsmede Pieter en JJacobus Boterman onderj. weesen. 9.1.1782 fG 11 9v. :Acte voogdije : Bernardus van Speybroek. tot Vinderhoute en Pieter Vande Veire tot Lovendegem als VOGght pat. en mat. over dé weesen van wijlen Jan Frans Van Speybroeck tsynen huwelijk verwekt bij wijlent Marie Catharine van.Cothem.

23.3.1782 fO 120

fO 123

st. Lieven van Quickelberge : Bund, 93-8, p.192. B. Jan Huysse tot Drongen over syne dochter Judoca Huysse. : St. Livyne

Marie de Clercq : Bund. 92-20, p.190.

f0125v.: St. Jacobus Vergalt: Bund. 214-7, p.211. B. Adriaen Vande Rostyne fs Baltazar tot Waarschoot ende Pieter Batsleer tot Aelter over Isabelle Rosa Batsleer fa Pieter Toornt. f01.34

st. Susanne Marie Francolse de Grave:

Bun d , 93-7, p.191. B. Pieter Ballene rE; Jacobus tot Lovendegem.over Judocus Vande Velde burgemeester deser prochie~ en heerlijkheid.


- 267 f0138v.: ~140v.:

St. Jan Frans Van Speybroek

: Bund , 93-10, p.192.

Rek. door Cornelis Emanuel Van Ackere

: Bund. 93-4,

p.191. fO 142v¡'.;,: Rek., bewijs

door Frans Gregorius

Segers

: Bund .93-3,

p. 191. f0144

St. eersaeme Angeline

Reyniers

: Bund , 93-9. p.192.

~ 148v.: Acte seker : Hironimus van Hoecke fs Pieter tot Wondelgem over Fieter van Hoecke in huwelijk met Marie van Speybroek voor het gone hij van Hoecke als rendant benevens syne geaeyde huysvr. ten sterfh. van Jan Frans van Speybroek en van Catharina Cotthem hunne overleden auders en schoonouders. 24.10.1762 f0149

Acte seker : Pieternelle Herman wed. van Bouduin Schyvens tot Lovendegem borge over Jan Frans Galens fs Frans in huwelijk met Regina Vergult. Livinus Vande Rostyne in huwelijk met Rosa Batsleer te vooren wed. van Jacobus Vergult. 24.10.1782

fO 149

:Acte approbatie, contraete van uytgrootinge over de respectieve weesen van wijlen Jacobus VerguIt tsynen eerste huwelijk bij Wijlen Marie Jaeoba SChyvens en tsynen tweede huwelijk bij Rosa Batsleer in proffyte van Lieven vande Rostyne in huwelijk met de selve Roea Batsleer acceptanten. 24.10.1782

fO 150

Den contracte van uytgrootinge van approbatie beroepen. 24.7.1782

f0151v.:

st. Lieven Vande Walle : B~nd. 93-2, p.191. B. Jooris de Vlieger tot Bellem over syne suster Marie de Vlieger.

fO 155 tG

157

: st. Jan Verschelde

bij voorenstaende

briev~n

: Bund. 93-13, p.192.

: st.

Cattharine de Wulf: Bund. 93-15, p. 193. B. Jan Francie$ de Grave fs Gillis tot Vinderhoute

over

synen broeder Pteter de Grave. fO 161

st. Judocus Vanden Neste fs Jan bij Anna Standaert + Lov. Rabbot jurisdictie van Vind. 5.9.1781. He. Livyne Welvaert fa Mattheus et Joanne de Clercq alsnu ertrauwt met Adriaen Buysse. . K. Jan Francois 8j., Anna Cattharina 5j. en Marie Anne l8m. V. Jan Frans Vanden Neste; broeder vande overl. 6.2.1783

fO 163v.: Acte seker : Hendrik: Cornelis Welvaert fs Mattheus tot Sleidinge over Draien Buysse in huwelijk met Livyne Welvaert. 27.2.1783


- 268 ~164

: Acte approbatie wettelijeke verkoopinge en uytgroetinge omme de respective weesen v~n JacQbuB Vergult. 27.2.1783.

fO 165

: Den con traéte van uytgrootinge bij de voorenstaende brieven van approbatie. Zie st. Bund. 214-7, p.211. 24.2.1783 .

f0166

St. Jan Baptiste Vermeulen : Bund. 93-14, p.193. B. Jan Baptiste Neyt fs Jooris tot Lovendegem over syne snater Isahelle Therese Neyt wed. van Jan Baptiste Vermeulen tot Lovendegem. .

fl!) 169v.: Rek. door Cornelis Emanuel van Ackere ba.illiu geauthoriseerden bij en van wegen Lieven Vande Rostijne in huwelijk met Isabelle Roea Batsle te vooren we·d. van Jacobus Vergult,. 800 ove!:11!n selven styfvader,. mS'8der en voogde benevens AUgustll.sR'Iergultvooght pat. van Augustinus Stephanus en Pieter Francois VerguIt thaeren huwel--!jk verwekt bij den voorn. Jacobus Ver gul t, . midtsgr. voorn. Augustinus Vergult en Judocus Herman pat. en mat. voogden van Jeanne Bernarde en Tllerese VerguIt en Jan Francoia Galens in huwelijk met Regina VerguIt ook alle kinderen en schoonkind Van voorn. Jacobus Vergult tsynen eersten huwelijk bij Marie Jacoba Schyvens. 27.5.1783 f0172v.: Acte séker : Adriaen Vande Rostyne fs Balthazar tot Waarschoot borge over synen sone Lieven·Vande Rostyne in huwelijk met Roaa Babs Le te vooren wed. van Jacobus VerguIt op het Rabot binnen BelzeeIe. 27.5.1783

re 172v.: Isabelle Boone

wed. van Xpols Blanchaert tot Vind. over Augustinus Ver gult in huwelijk met Caroline. Blanchaert '8 comparente dogter binnen BelzeeIe. 27.5.1783

f0173

Renseing door Jut!lócusde Hoose : Bund, 93-11,

p.192.

fO 174v.:

Acte Beker : Joannes de Poorter vooght mat.; borge over Judocus de Rocse fs Thomas. :/, De weesekinderen van Juoducus de Roose in. huwelijk geweest met wijlel;lPieternelle de Poorter fa Joseph met naemen : Thomas, Marie ADne tie Roose. 10.7.1783 e-

ra

175

~179

: st. Marie Livyne

Van·

Damme : Bund , 93-16,.1'.193.

Acte Beker: Joannes Vande Veire fB Jan tot Waarschoot onder dese jurisdictie over den st. ten sterfhuyse van Caroline Vanbecke fa Guilliaeme, dd. 1.2.1781. 4.12.1783

f0179v.: Acte approbatie transactie omme de weese van Judocus Cocquyt bij Anne Catharine de Grave. ..... ,

,2l.t.1784


- 269 fO 18Ov.: Rek. door Judocus

f0182v.:

St. Pieternelle

Cocquyt

Blancbaert

: Bund , 93~22, p.194. : Bond. 93-12, p.192.

B. Jacobus Boone fs Frans tot Vind. over synen broeder Jan Frans Boone tot Vind. fO 185

: Acte voogdije : Pieter Somerghem vooght mS.t. sone van Pieter Galens wijlen Joanne Therese suster was. 4.3.1'784

Josephus L~mberth fs Geerard tot over Jan Bapte Galens minderj. taynen huwelijk gewonnen aen Lamberth die scomparantes eygen .

f0185

St. Geeraert

ra

Augmentatie van goede omme Jan Baptiste Gaelens fs Pieter gewonnen in syn eerste huwelijk bij Livina :t'heresiaLamber~h met het overlijden van Qeeraerd Lambert grootvader mat. + prachie van Sleidinge op den Daesdonek. 4.3.1781

18? .:

Snoeck

: Bund. 93-23, p.194.

fO 188

: Acte approbatie

verkaveling : Joannes Batsleer tot Everg. Belsele als vader en voogd van syne nog 5 minderj. weesekinderen gewonnen bij Isabelle Geirnaert fa Adriaen en Van Ma~ie van Speybroek; twee andere kinderen Livyne Marie en Marie Anne Batsleer hun selfs allen ter eendere en Fieter Geirnaert fs Adriaen en Van Marie Van Speybroek hunnen maternelen oom en voogd pro in divlso. 6.5.1784

fO 190

: Acte voogdije

f0190

: Acte apprObatie vaD uytcoop over de weesen van Joannes Wille in proffyte van hunnen broeder Jan Francies Wille. Pieter Wille en Joannes Verheecke vooght pat. en mat. van Pieter, Jacobus en Pieternelle Wille kinderen van Joannes en Marie Christine Verheeke. Jan Franciea Wille broeder van de weesen. 15. '7.1784

: Jan Frans Gaelen.s fe Frans bij wijlen Marie Ellsabeth Heyn:ssens fa Christoffel als deel- . voogd pat. over de twee weesek1nderen van Wijlen Christiaen Heyns~ens fa Christoffel voornt tsynen tweede en lesten huwelijk gewonnen aen Angeline Caroline van Ackere fa. Dheer Judoci Francisei. 17.6.1'784

f0191v.:

st. Marie Christine Vereecke : Bund. 93-21, p.194. B. Joannes Acke tot Everg. over Jan Frans Wille fa Jan voogd administrataire over syne twee broeders en suater.

fO 196v.: Acte approbatie

verkoopinge gedaen , gecompeteert hebbende Judocus Seghers. Frans Beghers curateur en voogd van Judocus Beghera synen broeder gedetineerden in het oud mannen weesenhuya der stad Gent. 23.9.1784


- 270 tG 197v.:

st. eersaemen Christiaen Heynssens : Bund. 93-19, p.194. B. Jan Frans Heynssens fs Christiaen tot Oostakker en Pieter Carel Heynssens fs Christiaen tot Vinderhoute borge over Angelina Caroline Van Ackere hunne moeder.

re 206v.: Apolonarias Herman tot Lovendegem i.p.v. synen vader Judocus doet eed als vooght mat. over Joanne Bernarde VerguIt minderj. weese van wijlen Jacobus en wijlen Marie Jacoba Schyvens. 2.12.1784

f0206v.: f0208

St. Isabelle : St.

Tllerese Vergult

Regina VerguIt

: Bund. 93-18, p.193.

: Buad , '3-17, p.193.

f0211v.: st. Jacobus de Vos: Bund , 94-17, p.196. B. Matthèus de Bruyne fs Jan over Martinus Wittevrongel in huwelijk met syne dochter Marie Louise de Bruyne wed. en He. van Jacobus de Vos.

re 215

Acte approbatie verkoopinge om de weesen V811 Pieter de Grave bij wijlent Catharine de Wulf.· Pieter de Grave vader en voogd over syne 2 minderj. kindepen gewonnen bij wijlen Catharine de Wulf met naemen : Frans ende Bernardus de Grave samen tot 1/5 staecke bij successie van Fieter de Wulf en Pieternelle de Vreese syne huysvr. alsmede van Joannes de Wulf 'hemlieden grootvader en grootmeeder, midtsgr. oom mat. 17.2.1785

fO 215v.:

Acte approbatie verkoopinge omme de weesen van Christoffel Blanchaert fs Charles bij wijlen Joosyntjen de Wulf :tsynen tweede huwelijk met naemen : Carel, Judocus en Monica Blanchaert Baemen 1/5 staeoke bij successie van Fieter de Wulf en Pieternelle de Vreese. 10.1.1785 ActA voogdije : Carel HaelJman en Francoia Vanden Neste voogd pat. en mat. van Joanne ende Coleta Joanne Haelman 'beyde minderj. kinderen van'wijlen Fieter tsynen eermte huwelijk gewonnen aen wijlen Joanne Marie Vanden Neste ende den eersten comparant ook als deelvooght pat. van Jacobus Francies ende Fieter'" nelle Haelman ook twee m1nderj. kinderen van wijlen Pieter tsynen tweede huwelijk gewonnen bij Livine Tierenteyn. 17.2.1785

fO 218v.:

Acte approbatie verkoopinge omme de waesen van Pieter Haelman in eerste huwelijk gewonnen bij wijlen Joanne Marie Vanden Neste. Livine Tierenteyn wed. van Fiater Haelman fa Jan en Carel Haelman voogd pat. vande twee·minderj. kinderen.van voorn Pieter Haelman en Livine Tierenteyn. K. uit eerste hywelijk : Coleta Joanne en Joanne Haelman, Pieter Haelman en Lieven Beelaert in huwelijk met Marie Anne Haelman. 17.2.1785


- 271 f0219v.: Jan steya,ert fs Christiaen en Jan Dhooge fs Lieven voogd pat. en mat. over de weesekinderen van wijlen Pieter Boterman gewonnen, aeR wijlen Joanne Dhooghe tot Belsele. 19.2.1785

re 219v.:

Acte apprebatie der twee contracten van uytcoop emme de w-eesen van Pieter Boterman, gedaen ten proffyte van Judocus Martinus Goethals en syne huysvr. en Lièven Geirnaert sweesen styfvader. Lieven Ge1rnaert fs Andries wedn. en Hd. Van Joanne Dhooge te vooren wed. van Pieter Botterman mitsgr. Joannes van Ackere in huwelijk met Pieternelle Bottermo, Joannes Taets in huwelijk met Coleta BottermaD, Judocus Martinus Goethals in huwelijk met Joanne Marie Botterman, Livine Marie Botterman ha er selfs jonge dochter alsmeede Pieter eDde Jacobus Botterman als noch beyde minderj., BeS kinderen Van Pieter en Joanne Dhooge. 26.2.1785

re 222v.:

St. Pieter

lIaelman : Bund. 94-3, p.195.

f0225v.: Àcte approbatie verkoopinge Omme de weesen van wijlen Marten Aelman fs Jan soo tsynen eersten huwelijk gewonnen aem wijlen Victoria Coleta Vanden Berghe als tsynen tweeden en lesten huwelij~ bij Anne Marie Bogaert. K.lx : Jan Baptiste en Livine Pieternelle Aelman 2x : Adriaen, Pieter Joannes, Bernardus en Constan tin Ae Lman , B. Jacobus Tierenteyn fs Frans tot Everg.; borge over Livyne Tierenteyn fa Frans voornt. scomparants suster, wed. en He. van Fieter Aelman. f0227

: st. Joannes Roegee : Bund. 94.-5, p.195. B. Fleter Debbaut fB Jaeobs tot Belseele in huwelijk met Joanne Marie Roegee fa Joannes over Joanne Hutsebaut fa Jan wed. en He.

f0231

: St. Pieter Cocquyt

: Bund. 94-4, p.195.

fO 234v.: st. Marten Kaelman

: Bund.

~238

: Bund. 94-7, p.196.

: St. Joanne Dhooghe

94-1, P .195.

fO 246

Acte voogdije : Jan Taets in huwelijk met Coleta Botterman fa Pieter cosijn 1.p.v. Jan steye.ert vooght mat. en administrataire over Jacobus en Pieter Botterman kinderen van wijlen voorseyden Pieter bij Wijlen Joanne Dhooge. 29.9.1785

f0246

: Judocus Martinus ,Goethals tot Belsele borge over Jan Tnaets in huwelijk met Coleta Botterman fa Fieter. 29.9.1785

f0246v.: Andrles Vande Rostyne fs Adriaen tot Waarschoot borge over synen broeder Lieven Vande Rostyne in huwelijk met Rosa .Batslé te voor en wed. van wijlen Jacobus Vergult. 29.9.178;


272 -

ra 246'i'.:Pieter Haelman fs Pieter voogd mat. en administrataire i.p.v. Jan Francies Vanden Neste over Marie Joanne en Joanne Coleta Haelman noch minderj. kinderen van Pieter voorseyd in eerste huwelijk bij Joanne Marie Vanden Neste. 20.10.1785 fO 247

: Jooris VandenNeste fs Pieter tot Lovendegem onder de jurisdictie" van Vind. borge over Pieter Haelman fa Pieter. 20.10.1785

f0247

:

f0250

: St. Jan Francies Boone : Bund. 94-2, p.195.

st.

Lievyne Marie Plassehaert

: Bund. 214-6, p.211.

f0252v.: Acte approbatie en de autorisatie omme de wee~en van wijlen Joannes de Meester tsynen eersten houwelijk gewonnen met Cornelia de Neve fa Pieter, van den uytcoop over deselve weesen gedaen. K. tx : Jan Baptiste ĂŠn Pieter Francois de Meester, Abraham Vereecke in huwelijk met Marie Christine de Meester, Pieter Sovile in huwelijk met Anna Catharine de Meester en Joanne FrBncoise de Meester. Successie van Pieter Livinus de Meester hemlieden broeder en swaeger. 15.12.1785 f0255

~258v.:

: St. Jacobus steyaert fs Laureyns et Joantle Marie Passemier + Everg. Belsele jurisdictie Vind. den lesten meya 1785. He. Joanne Verdegem fa Jan bij Pieterneile Temmerman alsnu getrauwt met Jan Baptiste Goossens. K. Llvinus 10j., Lievyne Marie 8j., Marie Anne steyaert 6j. V. Joannes Christoffel Steyaert broeder vande overl. vooght pat. B. Jan Verdeghem fa Christoffel bot Belsele over Jan B apte Goossens in huwelijk met Joanne Verdeghem dochter vande comparant. 26.1.1786 St. Livyne Lippens fa Lieven bij Marie Anne de Hockere + Everg. Belsele lesten oktober 1785 wed. van Fieter van Hecke fs Jan et Janneken van Damme. K. Jooris, Jan Bapte;, Pieter, Therese, Livyne Marie en Anne Marie van Hecke alle ses bij competente auderdom van beth de 25 jaeren als houwelljke staet hun selfs, Jacobus Francois 20j. en LivinuB van Heeke 14j. V. Joannes de Beul in huw-elijk met de snater vanden noggesc.hr. Pieter van Heeke en Joannes Weijtijnq rechtsweir van d'overledene als vooght pat. en mat. Rendant t Joorie van Heeke. B. Jan Bapte en Pieter van Hecke fe Pieter tot Everg. respectivelijck in den wijk over het water ende binnen Belzeele borge over hunnen broeder Jooria van Hecke. 26.1.1786


- 273 f262v.: Acte reĂŤlen aeker gestelt bij Carel Joannes Haelman fs Jan tot verrekeninge synder administratie als handelaeren voogd over de twee weese kinderen agtergelaeten bij Marten Hael_an gewonnnen met Victoria Colleta Vanden Berge. 26.1.1786 CassĂŠ - 16.6.1795 fO 263 : st. There-sia de Schuyter f0265

:

: Bund. 94-18,

p.198.

st.

eersaemen Judocus Van de Velde overleden prochie : Bund. 94-13, p.197.

Bre daser

fO 268v: Jan Frans de Cooman tot Vind. in huwelijk

met Caroline Therese Van de Velde fa Judoci bij Marie Francoisa De Grave voegt pat. i.p.v. Fiater Bollens. 30.3.1786

f0268v: Jan Francies Jan Francies 30.3.1786 ~268v:

De Grave fs Gillis tot Vind. borge over De Cooman tot Vind.

Apolonaris Herman fs Judocus tot Lov. voogd mat. van Joanne Marie Bernarde VerguIt fa wijlen Jacobi et Marie Jacobe Schepens. 4.5.1786

fO 269 : Acte approbatie

ende authorisatie verkoopinge over de weesen van wijlen Francois Cocquyt fa Joos gewonnen in eerste huwelijk bij Joanne Landsman. Vijf minderjarige kinderen : Pieter, Barbarine, Anna, Christine en Celleta Cocquyt. Livinus en Marie Livyne Cocquyt kinderen van Francoia voornt. in tweede h.welijk met Marie Livyne van Laere, voorts Jooris de Grave CaUsa uxoria voorschr. Marie Livyne van Lae:re. Vercoopinge uit hoofde van : Francoia Cocquyt haeren overleden man midtsgr. Pieter van Renterghem fs LaureY'n's in huw-elijk met Marie Anne Cocquyt die ook dogter Was van Francois et Joanne Landsman. 18.5.1786

Index:

St. Lonise Aers fa Pieter bij Marie Bral

Hd. Jacobus Veregge fs Carel. K. Marie Joanne Veregge V. Jooris Pieters. 16.7.' 786 Index: index:

st. Adriaen Duprez

: Bund. 214-10, p.211.

st. Agatha Galene fa Judoci et Marie Jacobe Neerman

Hd. Marten Cobbaert fs JudQci V. Augustinus Galens. 22.6.1780 Index :

st.

Joanne Meganck fa Gilli.s et Marie Gryp + Vind. Hd. Jacobus Verhegge fs Carel bij Jaequemyntjen casaer K. Judocus, Lieven, Joanne Verhegge. V. Frans Meganck soverledens broeder. 22.4.1784


- 274 Index : Volgens bescheed verleent bij D.C. Van Belleghem pastor der prochié van Everg. overgebracht in vierschaere deser prachie van den 13 dec.· 1781 bij Joanne Goethals wëd. van Christoffel tot Belseele en mits de selve wed. Geirnaert volgens hèt voorschr. bescheed is onderbouden vanden armendisch der prochie van Everg. daermede geexcuseert te maeken staet van goede ten sterfhuyse vanwen selven ha.eren overleden man. Index

St. Judocus Vereecke

Register

fO 1

.:

: Bund. 93-1, p.191.

64 ( 1786-1795) . Eers. Joannes. De Cooman : Bund. 94-15, p. 197•. B. Jan Frans De Cooman fe Jan tot Vind •. over Fieter Joannes Vande Vyle in huwelijk met Lievyne Marie De

st.

Cooman ,

fO 6

: st. Pieternelle

Taats.

%

BUlld. 94-20, p .198.

fO 1Ov.:

Joseph Geirnaert f$ Hieranimus tot Drongen. over Silvester Joannes Van den Saffele, Hd. ten sterfhuyse van Livyne Marie Plasschaert. 1.6.1786

fO 1Ov.:

Dominicus Franeies Van Wassenhove fs Jan Frans tot Lovendegem borge over Apolonarius Herman ook tot Lov. als mat. en administrerende voogd over Joanne Bernarde Vergalt minderj. dochter van wijlen Jacobus et Marie Jacobe Schuyvens. 22.6.1786

fO 11

: ,:,st. -Joanne Hutsebaut· : Bund , 94-19, p.198.

fO 12v.: Acte approbatie

verkoopinge en uytgrootinge goederen Van de weese kinderen Van wijlen Christoffel Vande Woestyne. Lieven van de Pátte in huwelijk met Joanne Marie Hazaert te vooren wed. van Christoffel Vande Woestyne fs Pieter bij Elisabeth de Wiapelaere. K. Bernardus en Caroline '\TandeWoestyne minderj. en Constan tinus Francoia Geerna,ert in huwelijk met Pieternelle Jacoba Vande Woestyne. Successie van Pieter Vande Woestyne en Elisaheth de Wispelaere bemlieden grootvader en grootmoeder. Catharina, Marie Joanne, en Petronelle Vande Woestyne kinderen van Fleter en Elisabeth de W::hspelaerehun selfe. Bernardus Sutterman in huwelijk met L1vyne Marie Vande Woestyne fa Pieter voors. bij voors. Elisabeth de Wispelaere midtsgr. Lieven van Kerckvoorde in huwelijk met Norbertine Vande WoeBt~jne fa Pieter et Elisäbeth de Wispelaere en Constantinus Francola Geernaert in huw...--elijk met P1eternelle Jacoba Vande Woestyne fa Christoffel welken Christoffel soone was van voorn. Pieter ende de gemelde Elisabeth de Wispelaere. 13.7.1786

fO 14

fOl7

: st. Jan Bapte De Maegt : Bund , 94-10, p.196. st. Bernardüs

Vande Walle : Bund. 94-14, p.197.


- 275 ...

st. Lieven Plasschaert : Buad , 94-9, p.196. B. Christoffel Plasschaert fs Lieven tot Belsele over Pieter Standaert ende Pieternelle Plasschaert fa Lieven voorseyt syne huysvrauwe.

fO 18

:

~23

: Christoffel Plasschaert fs Lieven tot Belsele borge over Silvester Vande Saffele wedn. van, en Hd. ten sterfhuyse van Wijlen Livyne Marie Plasschaert fa Lieven voorseyt. . 5.10.1786

fO 23

: Vercaevelinge en verdeelinge tuesehen de kinderen van Lieven Plasschaert : Bund , 94-16, p.197

re 25

: Acte agreatie en approbatie van de weesen van Pieter van Damme over de koop bij uytgrootinge gedaen bij Livinus van Damme hemlieden zoone, broeder ende swaeger. Joanne steyaert fa Lieven wed. en He. ten sterfhuyse van Pieter van Damme als moeder en voogde benevens Dominious van Damme voogd pat. van haere twee minderj. kinderen bij den selven Pieter van Damme gewonnen, met naemĂŞn : Jacoba ende Marie Therese van Damme, Francois Vander Stichele in huwelijk met Catharina Van Damme fa Pieter voornt. 16.11.1786

~26v. : Clachte ten versoucke van Jan Francies Walraeve mulder tot Belseele jegens alle de goederen ende gronden van erfv$n gelegen binnen de prochie van Saffelaere ter jurisdictie van Vinderhoute competerende Frans Van Geldre ende syne huysvrauwe. (Bij abuse hier gereglstreert). 11.1.1787 fO 2?v. : Acte approbatie

en autorisatie omme de weesen van Lieven Dobbelaere ende de weesen van Emanuel Dobbelaere vanden coop en uytgrootinge gedaen bij Care I Ludovicus Dobbelaere. Mattheus Dobbelaare fs Fieter wedn. en Hd. ten sterfh. van Marie Catharina van Spaybroeck grootvader en voogd pat. benevens Pieternelle Goethals ter assistentie van Ignatius de Kesel haeren. actuelen man, stijfvader, moeder ende legitime voogde vande vier minderj. kinderen thaeren eersten huwelijk verwekt met wijlen Lieven Dobbelaere zone van Mattheus voornoemd ende de geseyde Marie Catharine van Speybroeck mitsgr. Anne Marie Van Quackebeke moeder en voogde vende drij minderj. kinderen ende het gone naer de dood van syne vader is geboren thaeren huwelijk gewonnen met Emanuel Dobbelaere ook zone van Mattheus; benevens François, Carel Ludovicus ende Joanne Philippine Dobbelaere elk tot 1/5. 11.1.1787

~29y.

Rek. door Pieternelle Goethals: Bund. 95-1, p.199. B. Joannes Goethals fs Pieter tot Belseele borge over Ignatius de Keael in huwelijk met Pieternelle Goethals fa Pieter te voor en wed. van wijlen Lieven Dobbelaere. 11.1.1787


- 276 f031v. : Augm. van staat gedaen bij Jan FrĂĄncois Galena fs Francoia ende Pieter de Roose fs Jan pat. en mat. voogden vande dry kinderen van wijlen Christ1aen Galens tsynen eerste huwelijk gewonnen bij Catharine de Roose met naemen : Bernardus Livinus, Anna Marie en Joanne Marie Galens; vande successie met de dood Van voorn. Christiaen Galens mitsgr. met den overlijden Van Jan de Roose ende Anne Marie Wieme hemlieden vader, grootvader en grootmoeder. Den staat van goede bij Catharine vande Voorde fa Geeraert He. in tweede huwelijk. vanden voorn. Galena als vrijlaeteresse van den ambachte prachie ende hertogdomme van Ursal (21.6.1784) Liquidatie van 3.9.1785. NB. Therese Gallens hunne suster van alven bedde is reeds overlĂ deB. 1.3.1787 fO 34

: St. Joanne Marie Vander Haegen fa Jacobus et Pieternelle Bruggeman, + Evrg. Belsele Rabot 11.10.1786. wed. van Pieter Sloek fa Judocus bij Livyne Verhelst Hd. Pieter Vermeulen fa Pieter et Anne Marie Bral. Rbtrs (I. 1x) : Judocus Galens in huwelijk met Re~i:e.~. Sloek, Judoeus Vermeulen in huwelijk met Judoca Pieternelle Sloek, Joannes Aeke in huwelijk met Anne Marie Sloek, Pieter Frans 18j., Marie Therese 15j. en Marie Catherine Slock 13j. V. Martinus Sloek broeder van s'overledene eersten man ende Guillielmus Bernardus Vander Haegen broeder van d'overledene als voogd pat. en mat. Cont'itra.ct antenuptiael voor notaris Pieter Jacobus Millecam tot Gent. Pieter Vermeulen fs Pieter et Jeanne Maria Bral jongman beth dan 25j. ayn selfs wonende binnen de prochie van Lovendegem; Joanna Marie van der Haegen fa Jacobus et. Pieternelle Bruggeman wed. van Pieter Sloek fs Joos met kinderen wonende binnen de prochie van Everg. Belsele. Eigendom Everg. Belsele herberg Uden verloren kost" jegens de sluijse op de noortzijde vande Brugschen vaert. 15.3.1787

~41

Acte seker : Jan Francies Geirnaert fs Jacobi berge over Jan Francies Galens fs Francies voogd over de 3 weesekinderen van wijlen Christiaen Galens in eersten huwelijk bij wijlen Catharine de Hoose. 26.4.1787

fO 41v.

st. earsaemen Joannes steyaert fs Francoia bij Anna Callaert in syn leven schepenen der prochie ende heerelijekhede van Vinderhoute + Vind. Belsele 21.9.1786 He. Eersaeme Judoca Loncke fa Pieter et Marie Anne Welvaert. Hoira (K.) Jan Frans 19j., Pieter Bernardus 7j., Jan Baptiste 4j., Marie Joa.nne 17j., Tb.eresia SteYBert 12j. 'VI. Pieter Geerardus Steijaert fa Christof.fel neve vande overledene vooght pat.


· - 277 B. Fieter Loncke fs Joseph tot Belsele over syrie dochter Judoca Loncke. 26.4.1787 fO 47v.

f0

st. Em8IJ.uelDobbelaere : Bund. 95-5, p.199. B. Martinus van Quaekebeke fs Pieter over syne suater Anna Marie van QUaekebeke wed. van Emanuel Dobbelaere.

52v. : Bewij s van penningen ten sterfhuyse Welva.ert :Bund. 95-2, p.199.

van Jooryn tien

fO 53v. : Acte appr'ebatd e vercoopinge immeubl:e.goederen om de weesen van wi.jlent Joannes steyaert bij -Judoca Loncke gewonnen tot BelzeeIe. 2.6.1787

re 54v. : st. Maria Christine Blanchaert

fa Joannes 'bij Joosynti'en LamsE(Luns) + Vind. 27.3.1787 Hd. Jan Baptista van der Meersch fs Jan Baptiste et Marie Francoise Caloen. . K. Jan Francoia syn selfs getrouwt man, Carel 13j., Reiine 22j., Monica 20j., Bernardine van der Meersch 14j. V. Christoffel van Wassenhove in houwelijk met s'overledene suster vooght mat. B. Christoffel Van Wassenhove tot Vind. over synen Bwaeger Jan Baptiste van der Meerseh.

f058

: Acte seker : ~aD

Baptiste Roels fs Gillis tot Belseele als seker en borge over Jooris Hamelynck fs Jan wedn. en Hd. ten sterfhuyse van wijlent Marie Magdalena d'Hont. (st. van ~3.11.1780)

13.9.1780 ~58

f061

Rek. door Louis van Speybrouck fs Jan als.vöogd administrataire van de twee kinderen van Wijlen Judocus de Grave tsynen eersten huwelijk met Marie Josephe Galens met naemen : Jan Baptiste en Livinus de Grave. NB. Jan Baptiste de Grave a.lsnu bij houwelij:ek.~:~staet syn selfs. Mattheus Bernardus Galens voogd mat. over Lievinus de Grave. 15.11.1787 : Rek. door Carel de Vos fs Cornelis

maternelen staende en administrerende voogd van Pieter Joanne's de. Culjper sone van Jogns ende Joanne de Vos fa Cornelis voornt., sedert de doodt van syn voorn. vader en gemaekt bij Joanne Rogiers fa Jan lest wed. en He. gebleven ten voors. sterfhuyse (St. 2.6.1779) Voogd pat. Domin Crappé.

15.11.1787 f064 f066

: Renseing

door Joannes Bral:

Bund , 95-,3, ,.199.

Acte seker : Pieter Loncke fs Joseph tot Belsele borge over Joannes Bral in houwelijek. met s'comparantes dochter Judoca 10ncke wed. Van Joannes Steyaert fs Francies.

13.12.1787


_ 2t1

.Q _

' ·~lfj),~

ra 66v.

fO 67

ro67v.

Acte approbatie omme Ma.rie Catharine Pl.aasehaer-t minderj. weese van Lieven et Pieternelle Taets novijce beggijntien~ vercoopinge partije maeymeersch. Joannes Goethals en Christ(i)·f·fel Plasschaert voogd. pat. en mat. van Maria Catharine Plasachaert voornt. o in het groot beggijnhof van Sta Elizabeth in 't convent van sta ~egga te Gend. 7.2.1788

: Acte seker : 8ie1l"Emanuel Franeies Verheije

fs Joannes tot Landegem seker en borge over Martinus Frans Sloek ook tot Landegem voogd pat. vande dry minderj. kinderen aehtergelaeten bij Pieter Bloek. 12.6 •.1788 St. Joanne Caroline

de Maegt

: Bund , 95-9,. p.200.

fO 70

: Acte seker : Jail Franc1es Lootens fs Pieter jongman beth de 25j. wonende binnen de prochie vaa Somergem seker en borge over Jam de Vos fs Francies ook tot Somergem paternelen voogd over de weesekinderen 8chtergelaeten bij wijlen Jacobus de Vos. 4.9.1788

f07Ov.

: st. Livinua vam Damme: Buad , 95-6, p.199. B. Joannes Franciea Strobbe fs Fieter tot Landegem seker en borge over Judocus Bernardus Bogaert in huwelijk met Anne Marie Sutterman te vooren we~. van Livinus van Damme.

~75

: Acte approbatie

fO 76

: Vereavelinge tussche Judocus der Kinderen fa Pieter tot Oostakker als Hd. en wedn. ten sterfhuyse van wijlen Marie de Groote fa Jan + 2.9.1760 ter eender ende syn ses kinderen schoon en kleinkinderen met BEtemen : L1vinus en Amandus der Kinderen, Barbara der Kinderen in huwelijk met Georgius Welvaert, Anne Marie Theresia de~ Kinderen in huwelijk met Florentinus Petrus van Brussell, Livinus van Ootëghem in huwelijk met Marie Anne Vossaert fa Gillis te vooren wed. van wijlent Jaannes der Kinderen voogd en stijfvade~ over Judocus der Kinderen aynen minderjaerigen betrauwden sone ende ten lesten Pieter van Damme als vade. en legitimen voogd over syn onderj. dochter Albertine verwekt bij wijlent Pieternelle der Kinderen.

~7ev.

: Aansluitend: Conditien Van vercoopinge schreven approbatie.

en autorisatie over de weese Van Pieter van Damme met naeme Albertus van Damme, verwekt in eerste huwelijk bij wijlen Pieternelle derKiäneren fa Judoeus et Anne Marie de Groote verkoopinge der goederen. 8.1.1789

bij voor~

22.9.1788

f081v.

: Rek. door Pieter Livinus Van Damme

Bun d.

95- 13, p .201 •


- 279 -

re 82v.

fO 83

Jan Frans Blailchae~t fs Christoffel

ende Francies de Wulf als voogden pat. en mat. over Judocus Bernardus ..en Monies Blanchaert noch twee weesekinderen van Christoffel tSYnen tweeden houwelijk met Joosyntien de Wulf. 20.5.1789 : Acte approbatie vercoopinge immeuble goederen omms de selve weesen van Christoffel Blanchaert fs Carel. 20.5.1789

fO 84

St. Cornelia van Hulle fa Heyndricq bij Aldegonde Coppens + Vind. 7.10.1788 Hd. LivinuB Martens fs Jan et Marie Bantens. K. Emanuel 4j., Marie Therese 7j., Joanne Marie Martens 2j., mitsgr. het kindda:ervan d'overledenen is besneden in leven geweeet·sylide ende korts daernaer overleden is. V. Emanuele van Hulle broeder van alven bedde van de overl. mat. B. Judocus Martens fs Jan tot Merendree borge over Livinus Martens fs Jan tot Vinderhoute wedn. en Hd. ten sterfhuyse van Cornelis van Hulle. 10.6.1789 .

f086v. : Judocus Verschelden en Pieter Van de Veire doen eed al~ voogden pat. en mat. over Frans ende Pieternelle Verschelde twee Doch weese kinderen van wijl.en Alexander Verschelde tsynen houwelijk gewonnen aen wijlen Catharine Van de Veire met n~eme : Francoia ende Pieternelle Verschelde. 9.7.1789 f086v. : Approbatie ende authorisatie omme de twee _Gesen van Alexander Verschelde fs Jan ter causen vercoopen meuble ende immeuble goederen bij uytgrootinge aan Joanne Van de Putte fa Piater, wed. en He. ten aterfhuyse van Francoia Verschelde fs Jan bij Martijntien de Ridder. 9.7.1789

re 89

: St. Carel Joannes Hael-man

: Bund. 95-10, p.200.

f091v. : Renseing door Judocus Verschelde

: Bund. 95-14, p.201.

,j','.

:CO 92

: St. Christo;ffél Blanch.aert : Bund. 95-11, p.200. B. Francies Martens ~chepenen in wette se~er en borge over Jan Francies Blá'thaert fs Christoffel als voogd pat. der twee minderj. weesen vaB7;,wijlen dito Christoffel Blanchaert. 24.9.1789

fG96

:

st. Anne Catharine Vanhov8 : JOnd. 95-12, p.200.

B. Joseph Geirnaert fs Guilliame tot Drongen seker en borge over Emànuel de Vreese fs Lieven. f098v.

St. Marie Magdalena Van Damme: Bund , 213-3, p.209. B. Lieven Haegman fa Lieven tot Belsele seker en borge over synen sone Pieter Haegman.


- 280 fO 1()1

: Acte seker : Jacobus van Damme fs Jan ende Lieven van Damme fs Pieter beide tot Belsele seker en borge over Pieter van Damme fs Jan ook tot Belseie, °Hd. ten sterfhuyse van Pieternelle der Kinderen. 26.11.1789

fOl01v.:

Acte voogdije : Jaannes van Damme fs Jan tot Belsele voogd pat. over de wees. kinderen achtergelaeten bij wijlent synen sone Fieter Lievinus van Damme gewonnen tsynen eersten houwelijk bij w1jlent Pleternelle der Kinderen ende tsynen tweeden bij Caroline Blom~e. 14.1.1790

ro 101v.:

Acte voogd1je : Pieter Rogiers fa Jan tot Desteldonck deelv. over synen b'roeder Frans Rogiera fs Jan voorseyt. 14.1.1790

re 102

: St. Pieternelle Braekman : Bund , 96-4, p .202. B. Pieter Rogiers fa Jan tot Desteldonck ende Pieter Goethals in huwelijk met Jacoba Rogiers fa Jan tot Belsele seker en berge over voorn. Joannes Rogiers.

f0105

: St. Marie Joanne de Meyere : Bund. 96-5, p.202.

f0108

: Brieven van approbatie vercoopinge immeuble goederen aMme de waesen vaD wijlent Pieter van Damme. 20.2.1790

fO lOBv.: Brieven van approbatie

omme de weesen van wijlent Jacobus VerguIt fs Pieter et Joanne Blomme, verwekt bij Isabelle Rosalia Batsleer, vercoopinge immeuble goederen en renten. 15.4~1790°

fO 109v.: fO 114

De condi tien bij (ie selve brieven beroepen. 16.4.1790

: st. Marie Thereee de Clercq : Bund, 96-13, p.203.

fO 118v.: Acte penunciatie

omme de weesen van Wijlen Pieter van Damme fe Jan iA eerste huw-elijk bij wijlent P1eternelàe der Kinderen, en in tweede huwelijk bij Caroline Blomme; ende Judoc\ts der Kinderen grootvader van de weesen en voogd mat. renuncieren het sterfhuys van wijlen den gesyden Fieter van Damme + Belseie. 6.5.1790

st.

f0118v.: f0121

Anne Marie Geirnaert

: Rek. door Jan Francies

fa. Adriaen

GaleaB

: Bund, 96-11,P.203.

: Bund. 96-8, p.202.

0

1

f0122v.: St. Pieternelle Neyt : Bund. 96-2, p.201. B. L--1..even Hoeges fs Jan tot Ooataklter over Joannes Vossaert Ha. f0125v.: Brieven van approbatie vercoopinge 1mmeuble deweese met naeme Marie Livyne de Schepper et Pieternelle Saey. 10.7.1790

goederen omme fa Joannes


- 281 f0126v.: Brieven van approbat±e o~e de weesen Judocus Bernardua en Jan Francoia Blanchaert kinderen van wijlent Jacobus Blanchaert fe Joos vercoopinge immeuble goederen. He. Isabelle Heij~. . 11.9.1790

f0127 :Rek. door J08.l1DeS de Scb~pper

: Bund. 96-9, p.202.

fO 128v .:

Rek. door Isabe 11e Hei,je : Bund. 96-10, P. 202.

fO 130

Adr1aen Dobbelaere fe Jan seker en borge over Fieter Francoia de Grave fs Jooris Hd. ten sterfhuyse van Marie Therese de Clercq fa Bauduin. 28.10.1790

fO 130

: Rek. door Lieven vaD de Rostyne

fO 132

t : st. Mattheus

Wel vaert

: Bund , 96-6,. p .202.

: Bund. 96-1, p.201.

f0134v.: Rek. door Camelia Emanuel van Aekere over het sterfhuys van Pieter Lievinus van Damme: Bund. 96..14, p.203.

re> 138

: Acte voogdije : Carel de Vos fs Cornelis voogd over de weese kinderen van wijlent Jan Baptiste de Vos gewonnen bij Livyne LYbaert. t 8.1 .1791

f'O 138

: Brieven van approbatie vercoopinge immeuble goederen over de weesen van Carel de Vos. Jooris Frans Zegers in huwelijk met Livijne Lybaert te vooren wed. van Jan Baptiste de Vos zone van Corne11s ende van Joanne Wouters ende alsoo stijfvader en woogd over syne. twee behoude kinderen benevens Carel de Vos voogd pat. 1 8. 1 • 1 '79 1

.

fO 1 ,39v.: De originele

condi tien V8.n vercoopinge staende brieven vanapprobatie.

bij de vooren-

6.11.1790 10 142

. fO 142

: Jooris Frans Se gers in huwelijk met Livyne Lybaert te vooren wed. van Jan Baptiste de Vos tot Belsele seker en borge over Carel de Vos voogd pat. 18.1 .1791 : Rek. door Judocua

Cocquyt

: Bund. 96-15,

p.203 •

fO 144 . : Acte seker

: (st. f0132) Anne Marie Vermeere wed. en He. ten sterfhuyse van Mattheus Welvaert fs Fieter, met haer recht van edifitie en èattheylen mitsgr. Adriaen Buysse en Jan Baptiste Roegiers. 12.5.1"791

fO 144v.: Rek. door Joannes fO

146

de Vos : Bund , 96-1 ó. p.203.

: Pro deo : Met het overlijden van Pieter Roels gewoont hebbende buyten de Brugsche poorte heer11jkhede ende vrijheid der stad Gent, is een cleen deel van successie vervallen op de drie weesekinderen van Jacobus Ste~aert


- 282 te weten op Livinus Steyaert, Marie Anne Steyaert ende Livina Marie S~eyae~t woonachtig op de prachie van Everg. . NB. Joannes Christoffel Steyaert sweesens oom pat. 1 '7. 11 • 1 79 1

re 146v.:

St. Judocus

Seghers

: Bund. 97-4, p.204 •

. fO 148v.: Brieven van emancipatie

omme Jooris van Vooren fs Frans et Livina Martens ontr. den ouderdom van 23j. e te Lovendegem.. NB. Jan Baptiste van Vooren synen broeder wenst te huwen. 19.1.1792

fO 149

Acte voogdije : Hier0nimus de Baerdemaecker bijstaenden voogd vande .twee weese kinderen van wi~lent Jan Bapti~ate Vanh·eeke bij Bernardine de Baerdêmaecker. 15.3.1792

f0149v.: Brieven van appprobatie over de weesen van Jan Baptiste van hecke, verkoopinge 1mmeuble goederen. Jan Francies Walraeve tot Everg. in huwelijk met Bernardine de Baerde.maeker te vooren wed. van Jan Francies van Reeke die sone was van Gillis ende Marie,Anne Welvaert ende alsoo voogd en stijfvader ~ver Pieter Francies en Judoeus Bernardus lian Heeke. 15.3.1792 tG 151.

De originele

eondi tien van verkoopinge staende brieven van approbatie. 16.3.1792

tG 155v.: Fieter Versluys

sehoonsone 24.3.1792 syne

"Lli.j de vooren-

fs Jan tot Everg. aeker en borge· over Jooris Haemelynck.

fO 155v.: Ac te approbatie

over de weese van Lieven Dhon t , Jooris Hamelynck tot Vind. in eerste huwelijk met Marie Magdalena Dhont fa Lieven, als vader en voogd over de minderj. dochter met naerne Joanne Regin.a Haemelynck; met de dood van Judoca Dhont fa Lieven et JiiByne Lybaert gewezen huysvrauwe van Láurentius de Witte, ende overleden binnen Drongen 1.2.1792, is op de weese verstarven ende gedevolveert 1/5 staecke in de vaderlijke en geheel de moederlijke syde •. 29.3.1792

f0157

Conditien van verkoopinge 30.3.1792

bij de brieven van approbatie.

fO 160v.: St.

Marie Cornelia de Craene : Bun d , 97-2, p.204. B. Francies Steijaert fs Judoci tot Lov. en Bernardus Hutsebaut in huwelijk met Pieternelle Therese Steijaert fa Judoei seker en borge over Judocus Steijaert Hd. ten sterfhuyse van Marie Cornelia de Craene.

f0166

: Renseing ende augmentatie van staat ende bewijs van goede omme Pieter Van de Veire : Bund. 97-3, p.204.


283 10168

: Renseing Walraeve

en bewijs van goede door Jan Francies Bund •.97-1, p.204.

fO 172

: Acte aeker : G111is Walraeve fs Passchier tot Saffelaere borge over synen sene Jan Francies W.9.1raeve· tot Belsel. in huwelijk met Bernardine de Baetdemaeker te vooren wed. van Jan Baptiste van Hecke. Kinderen : Pieter Francies en Judocus van Hecke kinderen van Jan Baptiste voornt. 5.7.1792

fO 172

: Bewijs v~:n goede ende renseing door Jooris Bernardus Hamelinek i:n eerste huwelijk geweest hebbende met Marie Magdalena Dhont fa Lieven, als vader en legitimen voogd over syne minderj. weese : Joa.nna Regina }[aemelynck; met den overlijden van Judoca Dhont gewezen huysvrauwe van Laureyns de Witte + Drongen Bond er liehaemelijcke descendenten 1.2.1792. 19.7.1792 .

f0173v.: Consent en autorisatie tot t'ontfangen aflosrente aeneomende de weese van Judocus Zegers. Francies Zegers tot Mariakerke voogd pat. der minderj. weese van Wijlent Judocus Zegers. 12.2.1793 f0174

: st. Marie Pieternelle

fO 178v.: St. J~annes

Batsleer

de Smet:

Bund. 97-5, p.205.

fa Passchier bij Jannekeri.Goethals

wedn. van Marie Iaabelle Geirnaert fa Adriaen et Marie Van Speijbroek + Everg. Belzeele 8.8.1792. St. Pieter Batsleer fs Joannes voornt. ende de gemelde Marie Isabelle Geirnaert + onbedegen Everg. Belseele 25.11 .1792. Hoirs :'Livinus, Livyne Marie, Marie Anne ende Joanne Marie Batsleer bij competenten ouderdom van beth de 25j. hun selrs, Caroline 22j. en Anne Catberine_ Batsleer 19~.· V. Livinus Geernaert 00m voogd mat. en Livinus Verbeke neve van de eerste overl. voogd pat. 25.7.1793 fO 183v.: Acte emancipatie

: Isabelle 'fuerese Slook jonge dochter tot Sleidinge oud beth de 23j. ten oors~_e dat sy nu eenige jaeren haer geoeffent hadde in hê't maeyen, strijken en plooijen van mutsen, waermede sij Bonder flatteren in staete meijnde te sijn haeren kost te winnen. Voogd pat. Martinus Slock tot Landegem. Hebben deze acte medeondertekend : oom Pieter JoanneliJ Vander Haegen en sijnen broeder Guillielmus Bernardus Vander Haegen. 23.8.1793

~185

: Acta voogdije

: Bernardus Verheecke fs Jan voogd over de 3 weese kinderen aehtergelaeten bij wijlent Jacobus Verheecke fs Jan te weten : Jan Baptiste en.de Carel Verheecke bij wijlent Marie Buijsse fa Lieven ende Jaannes Francies Verheeeke bij Joanna Marie Bollens fa Martinus. 12.11.1793


- 284 -

f0185

: Approbatie vercoopinge Verheecke fs Jan. 12.11 .1793

fO 186v.:

omme de weeeekinderen

van Jacobus

Acte voogdije : Jan Francies Van Speybroeck tot Vind. en Jooris Devliegher tot Bellem voogd pat. en.mat. vande weesen van Lieven Vande Walle ende Marie Devliegher + vind. 21 .11 .1793

f0186v.: St. Judocus Deroose : Bund. 97-6, p.205. B. Jan Frans Van Speijbroek fs Louis tot Vind. over syne suster Joanne Caroline Van Speybroek we~. en He. van wijlen Judocus de Roose.

st.

fO 192

:

f0197

: St. Christiaen Jaannes Heyndricx

Marie Judoca Haezendonck

: Bund, 97-12,

p.206.

:Bund. 97-9;

p.205.

:ra 199v.·: St. Jacobus Vereeke : Bund. 97-8, p.205. B. Pieter B~ys se fs Lieven tot Belzeele borge over Bernard.us Verheecke

fs Jan tot Everg. voogd pat.

:fO 204v.:

Acta seker : Pieter Francies Haesendonck fa Fieter tot Slei borge over Jan Francaia Salene fa Jan Francies wedn. en Hd. ten sterfhuyse van Marie Judoca Haesendonck fa Fieter. 1.5.1794 .

ra 205 .

st. Marie d.eVlieger: Band , 97-11, p.205. B; Pieter de Cuyper fs Pauwel tot Belseele borge over Jacobus Frans de Cuijpar in huwelijcke met Joanne Marie Vande Walle emmers voor den staat bij den selven Jacobus Frans de Cuijpare gemaekt ten sterfhuyse v~ Marie de Vlieger. 4.12.1794

re 211

: Acte voogdije : Jan Francies Reyniers fs Jan tot Lov. voogd pat. over Jan Baptiste Zegers minderj. kind van wijlent Judoc •• Zegers fs Laureyns ende van Angeline Reyniers ende tsynen huwelijk gewonnen aen wijlent Petronelle Judoca Veraluys fa Jan dit inde plaetse en mits het overlijden van wij~.nt Francies Gregorius Zegers overleden vaderlijcke administrerende voogd. 15. 1 2. 1794

fO 211

: st. Anne Marie Sutterman

~218

~218

fa Joannes

: Bund , 97-13,f).206.

Acte voogdije : Judocus Loottens fa Andries et Joosyntjen Dobbels.ere tot Drongen en Pieter Van Maldeghem fa GilJJls tot Landegem voogd pat. en mat. over Judocus en Fieter de Vreese twee minderj. kinderen van wijlent Jan de Vreese en Joanne Gevaert. 16.4.1795 : Acte approbatie vercoopinge huys op ceyns amme de selve weesen van Maerten Aelman ende Joanne Marie Bogaert. Den contracte van koope bij deselve acte beroep:en.


- 285 Jan Baptiste Aelman fs Marten tot Somergem ende Liv1nus Bogaer·t fs Adriaen tot Cluijzen voogd pat. en mat. over de twee weezekinderen nagelaeten bij .Joanne· Marie Bogaert fa den geseijden Adriaen thaeren eersten huwelijk verwekt aen den voorn. Marten Haelman, dezelfve weezen met naemen : Fieter Joannes en Constantinue Aelman • Jacobus Pycke fs Joannes Hd. ten sterfhuyse vande voorn •. Marie Bogaert. 11~6.1795 17.2.1795 1'°220 : St. Marie Bogaert

1

Bod.

97-16,

p.206.

fO 222

: Acte renuntiatie en. abandonnement : Pieter Jud<1)cus Batsleer in huwelijk met Joanne Regine Hamelynck. fa Jooris syne huysvrauwe renunchieren den sterfhuyse van wijlent den·geseijden Jooris Haemelynek tweede comparantes vader was, + tot Belz.eele 31 .5.1794. 11.5.1795

ra 222

: ApprObatie vercavelinge Gmme de weese Coleta Martens fa Frans et Marie Catharine Martens. 24.9.1795

. fO 223

: Vriendelijcke vercavelinge ende verdeelinge mi tsgr. uytleg van goede gedaen tusschen Jan, Francies, Fieter, GUilliame, Judocus Francies en Marie Judoca Martens hun selfs alsmede Jan Bapte de Smet in huwelijk met Joanne Marie Martens syne huysvrauwe ende eyndelinge Frans Martens als vader en voogd over ayne minderj. Dochter met naeme Coleta die hij gedurende syD hllWelijk heeft gewonnen aen wijlent Marie Catharine Martens alle 8 kinderen, schoonkinderen ende kindskind~ van wijlent Jacques Martens et wijlent Judoca de Ruytere + Waerschoot. 21.7.1795

f0230

: Christiaen van Wassenhove fs Jan Francies deelvooght pab , over de vij f minderj. kin.deren ach tergelaeten bij wijlen synen broeder Bernardus Benedi.ctus Petrus van Wassenhove ende tsynen huwelijk gewonnen aen Marie Anne de Vreese. 22.10.1795

fO 230

: Acte approbatie van verkoopinge amme de weesen van Bernardus Benedictus Petrus Van Wassenhove. K. Jan Baptiste, Bernardus, Carel, Emanuel, Caroline en Anne Marie van Wassenhove. 22.10.1795

fO 231 .:

Condttien bij voorenstaende approbatie beroepen. NB. Jan Francies VaD Wassenhove in huwelijk m.et Christine Alain; Jan Francies de Cuyper in huwelijk met Catharine Van Wassenhove syne huysvrauwe. 19.9.1795

fG235v.: st. Livinus Vande Putte: Bund. 97-14, p.206. B. Christi:aen Hazart fa Pieter tot Vind. borge over Joanne Hazart fa. Pieter, syne suster. ~238v.:

St. Joa.nnes Steenbeke : Bund. 97-17, p.207. B. Livinus, Bernardus en Jacobus Frans Steenbeke

filij


- 286 -

Jan, stellen zich borge over hunne lIDederAnne Marie Criel. fO 242

: St. Judoca Coleta Goethals:

:Bund. 97-15, p.206.

fO 244v.: st. Jan Frans Welvaert

: Bua d , 97-19, p.207. B. Dominicus van Damme tot Belseele borge over Livine Garoline van Damme syne dochter.

fO 247

: Acte approba,tie verkopinge amme Coleta Martens fa Franoies en Van wijlent Maria Catharine Martens. Jan Martens voogd mat. tot Waarschoot. 29. 11 •1795

~248

: De conditien van verkoopinge bij de voorenstaende brieven van approbatie. FrB.ncies en Gu.illämé<~Martens,(sw-eesens ooms) over hun eygen, Francies Martens als vader en voogd 0ver Coleta Martens gewonnen bij wijlent Marie Catharine Martens, Joannes Martens als voogd mat. respectivelijk woonende tot Vosselaere, Landegem, Vinderboute en Waarschoot. 10.10.1795

F250v.:

~251v.:

Index

Acte approbatie verkopinge : Livinus der Kinderen tot Oostakker oom en voogd mat. ende Jacobus, Van Damme voogd pat. over Albertine Van Damme fa Pieter et PieterneIIe der Kinderen; bij overlijden van sweesens ouden oom mat. Pieter de Groote fs Jan + Loochristij 6.~.1796. De conditien bij voorenstaende approbatie.~erkopinge in dherberge 'het withuijs' bewoont bij dhoirs van Lieven steene in de wijk van Hyfte Ogstakker. ·7.12.1795 : st. Thomas Coriel : Bund. 94-12, p.197. St. Magdalena Van Damme fa Carel bij Anna Bauters. Hd. Pieter Dobbelaere fs Francais et Livyne de W1spelaere. 17.12.1795 St. Joanne Va.nde Gehuchte : Bund , 94-17, 1>.198. st. Florentina Goossens fa Jan bij Joosyntjen de Meyere Hd. Fietsr Lybaert fs Andries et Livyne Marie van Heename. K. Jan Baptiste, Dom1n en Andries Lybaert. V. Jan Baptiste Goossens broeder vand'overl. ST. Marie van Kerrebroeck : Bund. 96-17, p.203~ St. Jacobus van Speybroeek fs LaUrs et Janneken Vande Voorde. + Everg. BeIsele 13.5.1786. He. Joanne Balteau fa Fieter. V. Pieter Neyt sweesen deelvoogd. 15.3.1787 st. Joanne Marie Segers : Bund. 97-18, p.207.


- 287 Index

st. Lievyne Tierentyn

: Bund. 96-12, p.203.

St. Joannes de Vreese fa Joos bij Joosyntien Geirnaert. He. Marie Caroline van Maldegem fa Francies et Marie Livyne Duijtsgavers. V. Joos de Vreese en Pieter de Bouw.

16.5.1793

st.

Joanne Maria Goethals

EINDE

Bund. 97-10, p.205.