Staten van goed van de heerlijkheid Vinderhoute deel 1

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN HEERLQKHEID MERENDREE

VAN GOED DE VINDERHOUTE EN BELSELE

DEEL I 1584 - 1733

TIELT

1984

Luxemburglaan

21

.


- 11 -

IN:LEIDING Vinderhoute ligt op ongeveer 7 km van Gent, aan de linkeroever van de Brugse vaart. Het grenst ten noorden aan de Brugse vaart die het van Lovendegem en Evergem scheidt, ten oosten aan Mariakerke, ten zuiden aan Drongen en ten westen aan Lovendegem. Sedert 1.1.1977 is Vinderhoute een deelgemeente van Lovendegem. De heerlijkheid van Vinderhoute wa.s een van de oudste en belangrijkste lenen van het graafschap Vlaanderén. Omstreeks 1190 is er een eeFste aanwijzing dat Raas V van Gavere (1181-1217/18), naast heer van Gavere, ook heer van Vinderhoute was. De familie van Gevere had eveneens het graafschap Evergem en de heerlijkheden Merendree, Mariakerke, ••• onder hun gebied. In 1319 verscheen Raas X van Gavere voor het leenho f van Dendermonde, waar de heerlijkheid Vinderhoute van afhing en legde er de charter voor waarin wijlen zijn vader en moeder al hun goederen in Vinderhoute en Merendree aan hem opdroegen. Deze erfenis werd door de baljuw en de leenmannen van Dendermonde "den naesten woensdag van Sinxen van de maent Meya 1319'1bekrachtigd. Sedertdièn bleven Vinderhoute en Merendree één heerlijkheid uitmaken. Deze tweeling-heerlijkheid met één baljuw, bleef gerechtelijk en bestuurlijk gescheiden. Te Merendree hield men vt.eraohaar-met de baljuw (meestal Was het zijn vervanger, de meier) en 7 schepenen. Twee waren er van Landegem, twee V13.nHansbeke en drie van Merendree zelf afkomstig. Te Vinderhoute was een vierschaar met baljuw en zeven sch~penen: drie in het dorp en vier te BelseIe. Belsele,zowel in Lovendegem als Evergem gelegen, behoorde eveneens aan de heer van Vinderhout~, die aldaar een meier aanstelde. Deze meierij was aanvankelijk in leen Uitgegeven, doch werd in 1518 door Lieven Van Pottelsberghe ter~ggekocht en bij de heerlijkheid ingelijfd. Tot de heerlijkheid Vinderhoute behoorden 16 achterlenen in Vinderhou te zelf, elf te Evergem BelseIe, vij f te Landegem, één te Lovendegem, veertien te Hansbeke, zes te Zomergem, vijf te Oostwinkel, veertien te Merendree, één te Mariekerke, Drongen, Assenede, Ertvelde, Kluizen, Wachtebeke, Winkel, Zaffelare, Pittem, Heusden, Ruiselede, Wontergem en drie te Tielt.


... rIl In deze inventaris komen vol~ende plaatsnamen onder de heerlijkheid van Vinderhaute voor : ....... ,", - Drongen; .:: Nöorthout - Keuse - Luchteren - Dhooghestraete Evergem Belsele - Rabat - Cromvelde - Meerbeke - Hansbeke : Kerckwijk - Ra Landegem : Wilde - Lovendegem Rabot - Oostveld - Appensvoorde - Bierstal Zoete Moeye ...Tielt : Thielt buyten Vinderhaute: volledig - Waarschoot : Voorde - Neerevoorde Andere heerlijkheden Waren in Vinderhaute niet geënclaveerd. De heerlijkheid uImmetuin" en afhangende van Vinderhoute strekte zich uit in Ertvelde, Kluizen, Bassevelde, Assenede, Winkel en Zomergem. Wij vinden enkel melding gemaakt van twee aanzienlijke lenen : CHRISTOFFELS STALLE, gelegen achter de kerk en in 1549 toebehorende aan Jan Neyt fa Pieter, erfgenaam van zijn broer Lieven en een annér groot leen gelegen in SCHOUWBROEK; in 1550 eigendom van Bartel de Bisschop. (~)

(0)

Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen door Frans de Potter en Jan Broeckaert. . Derde deel : Aalter, Bellem, Lovendegem, Merendree, Pon seLe, Vinderhaute, Zomergem. Gent, Boek- en Steendrukk.erij van C. Annoot Braeekman, 1866. De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundig bekeken. De heren van Vinderhoute - Merendree p.12, A. De Vos. Heemkundig Genootschap van het Meetjesland.


- IV INRDUD

staten van goed uit register en bundels van staten van goed. (°1 Reg. 55 (1584- 1587) Bund. 65 (1647-1679)

Bund. 66 Bund , 67 Bund. 68 Bund. 69 Bund. 70 Bund. 71 Bund. 72 Bund. 73 Bund. 74 Bund. 75 BUnd. 76 Staten van goed Reg. 164 Reg. 165 Reg. 166 Reg. 167 Reg. 168 Reg. 169

Reg. 170

99 100 101

102 103 104

Reg. Reg.

105

Bund ,

122

106 Reg. 107 Reg. 108 Bund. 120 Bund. 121

54

55 -

70

-

91

(1680-1689) (1690-1 699) (1700-1705) (1706-1709) (1710-1714) (1715-1719) (1720- 1721) (1722-1723) (1724-1726) (1727-1729 ) (1730-1733) uit de ferieboeken (0)

(1585-1587) (1587-1588) (1588-1590) (1589-1590) (1595-1606) (1607-1627) (1635-1639)

Staten van goed uit de registers en bundels van wettelijke passeringen. (0 ) Reg. 98 (1607-1610)

Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.

1 -

(1610-1623) (1632-1643) (1646-1648) (1648-1652) (1653-1659) (1659-1662) (1666-1669) (1669~1670) (1671-1675) (1680-1685) (1635, 1640-1649) (1650- 1 659 ) (1660-1689)

71


- v staten van goed uit de registers van goed.

Reg.

,6 .

,.

57 Reg. 58 Reg. 59 Reg.

(0)

Van staten

(0)

92 - 130 (1687-1709) (1709-1 722) ( 1 723-1 731) (1731-1750)

R.A.G., inventaris

115, Vinderhoute,

MerendreĂŠ

en Belsele.


- VI GEBRUIKTE

AF'KOR'rINGEN'

st.

: staat van goed Rek.. : rekening Auth. : authorisatie :::: machtiging, verlening Van bevoegdheid AUgIn. augmentatie = vermeerd.ering voogd v. : paterneel pat. mat. : materneel wed. : weduwe wedn. weduwnaar houder::: bezitter Hd. He. hêiuderigge bezitster K.l'x : kind of kinderen eerste huwelijk Sr. Sieur Joe • jonkvrouw JOl' .. jonkheer ê. contra vdörn. • voornoemd Bund. • bundel register Reg. fO • folio feb. februari • augustus aug. sept. • september okt. • oktober • növember nov. dec. december .• m. • maand j. jaar Heerl. : heerlijkheid Vinderhoute Vind. •• Lovendegem Lov. Everg .. · Evergem •• Waarschoot Waa Sleidinge Slei

=

· ·

· ·

· ·

· · ·

·


- VII KLAPPER OP DE FAMILIENAMEN ACKE : 115 ADAM: 49-50 ADOURNE : 53 ADRIAENS : 48 AERENS: 105-119 AERTS : 7-8-34-65-86-106 ALEGAMBE : 25 ALEIJN : 43-47 ALLEGAMBE : 19 ALLIJN : 123 ALLYN : 123 AMMERLYNCK : 53 ANDRIES : 24-26-106 AltCAERTS : 61 .ARDTS : 9 ARENS : 40-43-112-116-119-120 ARENTS : 13-24-26-30-50-65-69-76-77-78-82-89· AVERMATE : 2 BAELE : 8-84 BAERT : 51-79-125-128 BAETSELEER : 3-56-58-62-63-93 BAETSELEERS : 3 BAETSELIEB' : 79 BAETSLEEJi" : 7-14-16-30-31-39-108-111-112-121-127-128-130 BAETSLEERS : 8 BATSELlER : 81 BATSELEER : 1-17-76-77 ,BATSELEERS : 67 BATSEEER : 10-36-46-51-53-115-130 BAUTELS : 45 . BAUTERS : 98 .. ~) BAUWENS : 30-44-50-94-113 BEELAER'J!': 44-45-6'7-68-73-121 BEERNAERT : 13-84-94 BEIJAERT : 98 BEIRN AER'Ir: 53-1 30 BEKAERT : 65 BERNAERDT : 80 BERNAERT : 37-74-75-93-124-130 BIJLEVIJNCK : 44-50-120 BLANCHAER : 34-43-54 BLAN CHAER'J!: 68 BLANCHAR : 20-21-35-38-115-116-121-123 BLANCHARD : 121-122-123 BLANCHAR'lr : 21-(j4 BLANSAER : 43 BLOMME : 1 BOELENS : 59-90 BOGAERT : 41-47-48 BORINAGE : 7 BOSCHMAN : 63 BOSSCHAERT : 85 BOTERMAN : 15-95-104-119 BOTTERMAN : 24-38-86-107-118 BOUVERS : 4-79 BRACKE : 39 BRAECKMAN : 27-47


- VIII BRAEDT : 28-56-66 BRAET: 40-51-59-125 BRA ETS : 56 BRAL : 59 BRALS : 59 BRANDT : 68 BRANT : 1-2 BRASSEUR : 37 BRUGGHEMANS : 45 BRln!EEL : 69 BneK : 111-120: BUIJCK : 4-48-93-111-120 BUIJSSE : 40-93-121-125-127 BULTYNCK : 13-27-110 BUNDERVOET' : 42-90-122 BURGGRAVE : 31 BUYCK : 77-120: B\UY'SSE : 6-13-1 7-.aO-24-27-40-4 1-51 -52-5~-60-66-7 3-7 4-78-89-102 BYELGIN : 8 BYLEVIJNCK : 39 BYLEVYN CK : 30-39-89-1 20 B13TEBIER : 39 CABILIAU : 67 CABILLIAU : 64 CALLAERT : 23-34-88-109 CATFIJN : 7 CAUTSliN : 81 CLAEIS : 1-3-58-62-63-64-65-69-73 CLAEIJS : 4-12-28-39-40-94-95-106-113-116-119-126 CLAEYS: 4-5-6-14-28-32-35-38-52-80-85-109-123-129 CLAIJS ! 84-85-87-88 CLAUS : 120 CLAUTIER : 61 CLAUWSTOCK : 116 CLAYS : 5-15-77-78-79-80-85-87-88-89 CLEEMPUT : 89 COBBAERT : 32-114-116 caCHUUT : 60 caCKAUT : 61 COCKUUT : 56-57 COCKUYT : 56 COCQUIJT: 41-42-43-101-105-109-114-126 COCQUYT : 22-27-31-35-3'7-39-41-42-i3-46-47-48-50-82-104-111-114115-118-121-122 CaCUYT : 41 conDE: 22-96-104 CODDINS : 64 GOENE : 120 COIJERS : 78 COLIJN

: 59

COLPAERT : 12-14-22-41-64-87-95-103-121-124 COLPART : 11 COLYN : 74 COOKMAN : 34 COOLPJ\ERT : 93 COOMAN : 24-50-89-97-98-105 COORRYN : 91


- IX _.

COORYN : 11-12 COaSTERS : 91 CORNELIS : 15-23-36-37-44-50-61-82-105-123-128 CORRIJN : 13 GORRYN : 13 COPPENS : 2 COURTOlS : 65 COUSAERT : 50 COTTHEM : 90 CRIEL : 5-15-23-24-26-31-32-36-38-45-47-53-63-64-65-70-72-7984-86-95-96-98-100-101-103-107-110-112-118-119-130 CRI ELS : 2-72 . CROECK : 13 CROMEECKE : 61 CROTTEL: 62 CUYPEN: : 80 CUYFERS : 79-82-84 DAEL : 67 NALL~COURT :34-115 DALLECOI1RT::: 34-38-115-129-130 D'ALLECOIIRT: 119 DALRUE : 41 DAMAERT : 62 DAMET : 88 D.ANDRA : 10 DE BACKER : 19-47-125 DE BACKERE : 28-44-100-101 DE BAEDTS : 49 DE BAETS : 2-10-11-16-17-18-42-46-50-52-57-60-63-64-65-67-68-8093-94-95-96-99-105-106-107-126-127 DEBAETS : 16-24 DE BAERDEMACKER : 77-120 DE BAERDEMACKERE : 77 DE BAERDEMAKERE : 58-72 DEBBAUT : 53 DE BEUNIS : 11 DE BISSCHOP: 9-103 DE BOUFVERE : 80 DE BOSSCHER : 122 DE BOUVERE : 4-79 DE BRABANTRE : 84 DE BRAUWER : 93-94 DE BRAUWERE : 58-60 DE BREE : 65 DE BROUCX : 19-110-114 DEBROUX : 12-1 7 DE BROUX : 21-26-27-103-110 DE BRUIJNE : 6-113 DE BRUYNE : 27-28-29-30-35-42-48-54-113-114-126

DE BRYEY: 61 DE BUCK : 16-17-27-28-36-45-97-98-99-105-108-111-124 DE DE DE DE

BUIJCK : 111 BUYCK : 10 CEUKELAERE : 52 CLEERCK : 5-45 DE CLEERCQ 10- 56-79 DE CLEERCX 62-64 DE CLEIRCK 45


- x DE DE DE DE

CLEIRCQ : 32-33 CL ERCK : 6-12-97-102 CLERCQ : 21-45-77-86-87-96-104-114 CLOET : 8

DE CNOOP: 88

DE COEYERE : 2-4-5-7-10-23-32-33-40-62-68-75-78-80-116 DE COIJERE : 95 DE COOMAN : 31-32-50-89 DE caSTE : 45 DE COSTERE : 81 DE COYERE : 80-82-84-86 DE CRAENE : 32 : 60

DE CRAMERE

DE CUIJPER : 8-94-105 DE CUIJPERE : 105-106-111 DE CUUPERE

2-3-'57-58

:

DE CUUPERS : 3 DE CUYPER : 6-8-124 DE CUYPERE : 4-5-13-20-22-27-30-42-h5-52-56-58-66-67-68-72-7378-80-82-83-85-93-103-111

119 31 : 12-59-61-82-93 DE DOBBELARE : 8,t DE DOBBELEERE : 2-61-66-68-70 DE DAPPERE: DE DECKERE : DE DOBBELAERE

DE DRAECK

:.53

D14,.GHEE'fEREJ : 20 ];)E··GHEETTERE : 20

;.p~ GRAEVE·: 13-48-49-51-52-84-118-119-124-130 DE GRAVE : 4-19-26-27-31-37-38-42-44-45-49-50-59-77-80-82-85-8690-93-94-95-96-99-111-112-113-117-118-119-124-126-127128 23

DEGRAVE : DE GROOTE :

124

DE GROOTTE : 40 DE GRUUTERE : 60-61 DE DE DE DE DE

JAEGERE

:

88-103

J A:SGHER' : 34 J AEGHERE : 19-26-

34-40-42-

JAGHER : 105-106-111 JAGHERE : 74-76-80

DE JONCHERE : 66 DE JONCKER : 69 DE JONGHE : 57 DE KEIJ SERE : 15 DE KEESEL : 28 DE KESEL : 11 1 DE KESELE : 111 DE KEYSER : 52 DEKE"ISER : 12

DE KEYSERE : 15-23-93 DE KEYSSERE : 19 DE KEZELE : 58 DE KIVRIE : 75 DE KOEYERE : 32 DE LAUWE: 16-21 DE LEERSNIJDER : 116-121-122 DELLAERT : 85 DELRUE : 41-124

52-105-108-109-1

10-112-114-118


- XI -

DE LUNA: 47-125 DE MANGELAERE : 40-119 DE MANGELEERE : 59 DE MANGHELAERE : 27-39-40-44-120 DE MANGHELEERE : 57-59-72 DE MEESTERE : 23-26-33-60-64-69-99-102-105-106-109 DE MEESTER : 1 6-33-97-100-1 12-114DE MEIJERE : 8-18-95-96-102-106-118 DEMEULENAERE : 51 DE MEYERE : 7-8-9-12-15-22-23-29-68-69-86-90-95-106 DE MOOR:

DE DE DE DE

DE DE

DE DE DE DE DE

DENIJS

DE DE DE DE DE DE

81

MUIJNCK : 84-87-128 MUIJTER : 98 MUIJTERE : 98-100-101-107-108-112-113-115 MUIJTTERE : 84 MULDER: 43-47-123 MUNeR : 56-64-65-75-93-100-102 MUUTERE : 1-3-56-57-58-65 MUYNCK : 32-51-87-99-114-116-128-129 MUYTER : 15-19-81 MUYTERE : 1-6-60-63-67-79-81-89 NEVE : 24-58-129 : 121

PARE : 4-64-67-86 PAU : 5-73-82-83 PAUW: 11-17-53 POORTERE : 1-10-96 PORHE : 89 PREST : 45 DE PRIESTER: 45-49-81-122-127 DE PHIESTERE : 25-34-81 DE HACHT : 127 DE HAEDT : 41-122 DE RAET : 53-130 DE RAHT : 49-127 DE RAUWE : 65-67 DE REKENAERE : 88 DE REU : 8-45-47-48-52 DE REYTERE : 41-81-121 DE RIDDER: 38-118 DE RIDDERE : 22-26 DE RIJCKE : 15-47-101-115 DERONE : 106 DE HOOSE : 3-7-12-14-~0-24-35-43-48-49-50-54-56-57-62-64-68-7377-79-81-83-85-87-93-94-95-106-114-115-123-126-130 DEROOSE: 106-114-115 DE ROOSSE : 45-48 DE ROOZE : 56 DE RUDDER : 60-112 DE RUDDERE : 61-62 DE RUYTERE : 22-103 DE RUYTTEHi : 46-48 DE RUYT'rERE : 48 DE RyeKE : 34-49 DE RYNCK : 7 DE SCHAEPDRIJVER : 44 DE SCHEIRDERE ! 20-30 DE SCHEPPER: 28-31-125


- XII DE DE DE DE DE DE

SCHEPPERE : 29-34-46 SCHERPERS: 112 SCHUYTTER : 47-54 SMEDT : 93-123 SMET: 1-19-20-29-33-36-65-76-93-101-102-103-110 STOPPELAERE : 60 DE SUTTER : 11-12-23-27-.33-44-111-113-118-126-127 DE SUTTERE : 14-19-22-23-28-29-33-40-44-81-85-87-89-93-94-102-104112-114-116-120-121-123 DE TOLLENAERE : 80 DE VALCKENAERE : 54 DE V ALKEN AERE : 45 DE VIJT : 44 DE VLIEGER : 100 DE VLIEGHERE : 15-47-48-94-98 DE VOGELAERE : 34-116-121-122 DE VOGHELAERE : 43-115 DE VOS : 4-22-42-51-60-64-68-72--73-75-77-79-95-101 DE VREESE: 8-30-33-39-54-73-90-113-115-116-119-122-126 DEVREESE : 49 DE VRIENDT : 56-61-66-67 DE VRIENT : 57 DE VRIESE : 65-67-68 DE VRIEZE : 2 DE VRINT : 8 DE VYT : 74 DE WAELE : 76 DEWEERT : 9 DE WEERT : 7-9-85 DE WEETTE : 90 DE WEVER: 110-111 DE WEVERE : 11-15-17-19-20-21-24-26-31-36-41-42-45-78-85-88-8993-97-100-101-102-103-104-107-108-110-121-124 DE WEVERS : 78 DE WIELMAKERE : 56 DE WINT: 5 DE WISPELAERE : 75-123 DE WITTE: 45-50-52-88-107-108-110-121-122 DE WtmF : 19-29-33-35-37-43-49-86-97-112-113-115-117-118-119-122 DE ZOMERE : 61 DE ,'ZU TTER : 41-47-77-82-84-121 DE '.ZUTTERE : 3-56-60-62-64-66 DHAENENS : a8-89-94-96 DHANE : 61-105 DHANENB : 14-96 DHANINS : 86 D'HAVE : 123 DHERE : 23 DHERTOGHE : 2 DHOrnS : 38 D'HONDT : 43 DHONT : 50-51-129 D' HONIf

: :

43

7-99 DHOOGHE : 78-79 DHOSSCHE : 83 DHUIJVETTER : 120 DHOOGE

DHUYVETTER

: 16-39-44


- XIII-

HtTYVElfTËlt':21 DIERI:êx· ;:r 9-58 DIJAMEELLE : i25 OOBBELAEH : 86 DOBBELAERE : 447-8-11-12-14-16-21-22-24-25-26-30-35-36-37-3840-/+2-45-46-49- 52-54- 59-66-73-80-82-84-8 5-8 7-8990-91-94-98-99-102-104-107-108-109-110-113-114115-117-118-119-122-124-128-129 DOBBELAEHSi 90-117

D'

è

:

DOBBE1ARE

: 111

DaBBELEERE

: 4-56-59-60-64-65-66-69-75-77

DOBBELEERS

: 59-67-69-70-74

DOEDENS : 88 DONT : 41 DOOGHE : 5-58-59-60-61-65 DY AMEELLE : 46

EECKMANli~:63 . . EVERAERT: 23-30-37-113-115-118 EVERART : 26 FEVIERS : 45-54-124 FOCKAERT' : 14-74-75-76-78-85-100 FOCKART : 16 FOCQUAER'Jt': 94 FRATERS : 2 GAELENS : 22-l+-6-49-52-54-86-118-124-126-127-128-130 . GAELLENS : 47-48-54 GALENS : 6-11-12-28-30-31-33-42";46-60-62-75-86-116 GAUBEEN :. 21 GEERAERTS

: 24

GEERNAERT:

1?-46-77-82~97-100-102-103-110-117-125 15-19-24-36-37-40-41-46-54-89-101-102-103-117-121125 . . GERNAERT : .1 5-24 GHEERN AERT : ~-4-.ao-46- 56- 59-62-66-80-1 25 GHEERNAERTS : 69 GHEIRNAERT : 31-32-37-40-41-119 GHERNAER'J : 5-6-14 GHERNAERTS : 5 GHIJS : 86 GHYSELYNCK : 83 GIJS : 83-86

..;:. GEIRNAERT

:

GILLIS : 11

GOETGHESCHIET : 3 GOETHALS : 2-5-6-10-11-20-22-30-31-33-39-45-46-49-56-58-63-6569-73-84-101~102-103-104-121-122-124-125-127 GODDEYNS : 40 GRIJP: 12-28-49-60-121-129 GROOTAERT

GRIP: GYS :

: 10

21-36-53-70-77-117 8

. HAECK : 64 HAEGHMAN

: 124

.HAEGMAN : 124 HAELMAN : 51-96


- XIV HAEMELYNCK :. 129 HAEMERLYNCK : 50

HAERENS: 23-37-105-109-115-118 HAERTS : 68 HAESAER:T : 37-44-50-128 HA~~».f:Al'i : 1 09 HAM'ËTTE : 120 HANSSENS : 75 HARENS : 109

HASAERT : 37-49-119 : 106 HAU~StBA'ttT:f.: 95

. HAUDRIJVE

HEB:áEREdtT:

13-36-38-51-108~117-124-127

HEBJiRECHT : 16-31-46-83-86-114-125 H~ECKSTIL : 6

HEISTE : 60 64·

HELAUT: HERMi: :

78

HERTELEER

: 108

HEVERAERT : 26 HEYNDEIU ex : 43 HEYNS .f 74 HEYNSSENS : 53-124 ILIDDE

: 63

HILLAERTS ': 30 : 66

HOFFELINCK HOONACKER' :

124

: 85

HOORIJE

llOORNAER'Jl' :

HOSTE:

14-95

28-40';"119

HOVELINCK : 69

HUDSEBAUT : 23-61

,HUIJSMAN

: 101

HUTSEBAUT : 27-28-37-42-48-50-52-86-89-90-94-95-117-118-119122-124-125-128-129-130 HUTSEBAUTS : 83-86 HUUSMAN : 61 HUYGHE : 118 HUYSM.ANi : 52

HUYVETTER HYDE':

IDE

: 16

42-107

: 24-98

IKET : 53-126 ITERBEKE

: 24-107

JAEGHER : 88 JAN,l$ENlS : 17-83

JOLIJT

: 96

JOORIS : 61 JOOSEFS : 87 KEERSSE

: 118

KEBCKAERT

l ·82

KERVIN : 66 KESIER' KEZELE

: 67 : 57


- xv : 22 LAMBRECHT : 66-68 LAGAERT' LAMME : LAURANT

83

: 86 LEERSNIJDEIQ' : 34· LEERSNlIJDERS: 115... 123 LEGIERS : 3-4-14-17-85-94-98-112-122 LEM : 37-119 tEMP : 96 tE POYVRE : 19-25 LIBAERT : 105 LI CHTHERTE : 130 LIEVENS : 35-43-59-115-116 LIEVINS : 114 LIPPENS : 1-5-16-21-22-23-24-26-39-44-47-48-49-53-57-74-78-8487-97-102-106-107-126 LOCK : 74 LOCKE : 1-4-7-59-60-68-74

LOKE : 7 : 9 LoorrERS : 15-18-28-96 LOOT'FENS : 95 LOONTJENS

LUIJTENS

:

15

LUNCX : 68 LUY:GX : 72 LYGIERS : 82 LYBAERT: 11-12-14-23"'43-50-90-120-123-129 MABELES : 3 MAÈLRONT : 64-67 MAES : 42-105 MANAULT : 56 MANAUT : 11 MANNiOUT : 11 MUOUT : 59 HARTENS : 3-12-20-24-34-48-51-61-63-74-75-98-101-106-109-116 . 124-125 MARTINS : 69-73 MATHIJS : 58 MA~YS : 60 MATTHYS : 30 MEERSCHAUT : 122 M:EERSMAN;: 109 MEG1t'EN : 98 MERSMAN! : 99 MESTAGH : 49 MESTDAGffi: 120':"122-126-127 . MEULEW A TER : 127 MIJLE : 96 MIJNCKE : 115 MINTENS : 103 MOEN : 1-1 1-57 MOENS : 2-30-31-57 MOI,;INENS : 57 MONAERTS

MONNAERTS

:

97-106-107-109-110

: 24-47-59 MORTIER: 58 MYNCKE : 30-37-118 MYS : 79


- XVI -

NAUTS : 72 NECKEBROECK IEERMANS

: 101

: 61

NEIJT : 94-97-98-104 NEIT : 1-2-3-56 ... 62-63-65-69 NEIT : 6-7-17-19-22-26-32-33-,37-42-43-46-47-54-62-69-75-7880-84-88-101-102-105-106-107-109-124-125-126-130 NEYTENS : 88 NIEUWLA,NfT: 31 NOTE : 60 OOSTERLIJNCK OREGE : 98 OSSET : 1

: 44

PAL'INCK : 81 PATTIJN : 84 PATT~N : 13-72-80 PHILIPS : 44-123 PIETERS : 101-102-125 PLASSCHiAERT : 5-10-84-90 PLATIJN : 2-57-66 PLATYN : 57-72 PLUMIOEN: 61 PRAET : 97 PUTTE : 6-7 QUAKEBEKE : 64 RAEPS : 3 RA~S : 57 REIJNIERS : 106-107-127 RENIERS : 49 REYAERS : 12 REYN'IERS : 24-4'1-50-109-110-126 RIJCKAERT : 19-52 RIJM : 66-67 RrrSAERT : 76 ROEGIERS : 3-56-58-59-60-62-65-66-67-72 ROELAN:T : 13-83-86 ROELANTS : 13-86 ROELINS : 59 ROELS : 62-64-68 ROETE : 57-65 ROE'rs : 7

ROGIERS : 79 ROMBAUT : 27 ROOTSAERT

: 10

ROUGIENS : 76 RU~S : 56-57 RUBBINS : 64 RYCKAERT : 70-93 RYCKBOS

: 38

SAEIJ : 97-114-116-125 SAELAERT : 7-43 SAELAERTS : 7 SAEY : 29-32-33- 34-40-46- 50-11 2-1 14-1 29


- XVII SAIJ : 104 SALAERT : 79-84 SALEMIJNl : 96 SANDERS : 66 SBUCX : 73 SGHAELENS : 13 SCHALENS : 80-82 SCHALLENS : 79

SCH.AMP : 16-17-18-66-68-69-98-99-100-101-106 SCHAUTEET : 57 SCHAUTEETE : 63 SCH:AUWERS : 53 SCHEERLINCK : 49 SCHEERLYNCK : 47 SCHELSTRAETE : 4-14-21-23-36-38-41-77-85-87-88-89-90-104-107108-109 SCLEERCX : 59-64 SCLEERCXS : 1-2 SCONINCX : 2 SCUYPERS : 73 SDOBBELEERENl : 2 SDOBBELEERS : 73-74 SEGHERS : 127 SEIS : 58 SERGEANS : 10-91 SERRAES : 122 : 9

SERWEYTENS

SGALENS : 11-91 SGRAVE : 104 SIERAER'F : 63 SIERENS : 42-64 SLETS : 70 SLOC : 79 . SLOCK : 6-22-36-37-38-41-43-45-52-64-69-72-75-79-80-102-112118-120-129-130

SLOeX : 81 SMET~): 1-63 SMEYERS

SMIDTS

:

1

: 103

SNAUWAERT : 9-56 SNOUCK : 61-63-118 SOETINJCK : 97 SPEECKAER'1 : 23-40-82-84-106-120 SPELTHOORENlS : 6

SROOSENJ : 72 SRUDDERS : 60 STAELENS : 53 STALINS : 67 STANDAERT : 26-29-42-76-94-97-101-102-112-113 STEEN ACKERi : 30 STEENACKERE : 101 STEENBEKE : 50-75-96-128 STEENKISTE : 41 STEIJAERT : 23-84-99-100-102-105-106-109-110-112-121-126-127-128

STEPPE : 68 STEVENS : 6-84 . STEYAERT : 1-2-3-4-5-6-7-8-10-15-16-17-20-21"'23-26-30-33-34-3638-39-41-51-58-59-60-61-62-63-65-67-68-72-74-75-76-7778-81-84-85-86-87-89-95-98~99-100-102-103-105-106-1091 12 _ 12 1- 1 28


.- XVIII STEYAERTS : 2

STOCKMAN : 47-49-50-90-126-127 STOCKMANS : 49 STOFFERIS : 45 STOMNELINCK : 82 STRUYVELT : 41-125 STRYT : 14SUCAETE : 22-103 SUTTERS : 2-4-60 SUUTTERMANS : 9 SVRIESEN : 72-76 : 61

SVRIÈ$.jNS

SVRIEZE : 2 TASSINS :

1- 56

TA'YAERT : 65 TE.ERLI~~ CK. ,,'C, J2.5 PEIREL!N;eK ',: 8

TEI~tIJIicri

t

125

'

TEMMERMAN : 2-26-29-33-34-35";57-58-59..;.63-66-81-87-111-112-113.

114

TEMMERMANS : 6-77 THAI'aEI,IcJiNCK : 125 THAIRELINCK : 46

THIERPONDT : 81 THIERENTEYN : 42 THIERENTHEYN : 33 THIERENTHEYT : 6-94 TBlIERENlTHEYTS : 6 mtERENTHIJT : 104 THIERTHYT : 90

THORPE : 39 rrIERENTEl'T TIERENTIJT

: 78 : 125

TOLLEN,AERE : 16-99' TOLLENS : 50-97 TRIEST,

%

60

VAESE : 73 VAN ABBEELE : 21 VAN ACKER : 130 VAN ACKERE : 30-93-113-130 VAN AC,~EN : 16-99 . VAN Aca:::PER : 17-99 VAN AELBROUCK : 51 VAN AERDE : 67 VAN BEEVERE : 43 VAN BEVERE : 60-67-68-69-83 VAN BEVEREN: 3-8-33-47-57-58-82-113-116-123 VA~ BIESBROECK : 49 VAN BIESBROUCK : 52 VAN BOCXSTAELE : 37' V.AN BRACKELE : 79 VAN CALOEm : 6-19-2:5~ V Alf: CAUWENBERGHE : 102 VAN COPENBERGHE : 13 VAN COPPENHOLLE : 53-130 VAN COTHEM : 4-46-47-50-79-126 VAN; COTTEM : 46


- XIX VAN COTTHEM : 14-29-34-82-94-95~96-104-112-1 14-115-116-119122-123-125-129 VAN DALE : 66 VAN: DAMME: 39-43-45-47-122-123-124-127 VAlfDE BERGHE : 69 WANDE BOSSCHE : 62-69 VAN DEELE : 62 V-ANDE GHEHUCHTE : 4-5-73-78-83-107-109 VANDE GREHUGH~E : 99 VANDE HAGHE : 58 WANDE H~STE : 123 VANDEN: ABBEELE :.94-121-122 'lANDEN ABEELE : 35-40-43-94-121 WANDEN ABEELLE : 46 VAN DEN BEIRGHE : 36-40-42-53-122 VANDEN'BERGHE : 69-105 Vl~DEN BOSSCHE: 15-42-106 VAN DENT BOVEN : 115 . VANDEN' .BROUCKE : 31 VANDE NEESTE: 10 VAN DE NEESTE : 10 . VANDE NESTE: 39-40-41-46-47-119-120-125 VANDEN H.ANE : 68 VAN'DEN HAUTE : 1 7 VANDEN HaVE : 108 V lWDENi NESTE : 108 VANDEN WALLE : 23 . VANDE PERRE : 78 VANDE PUTTE: 35-43-45-47-48-54-89-98-114-130 VAN DE RAE'I : 66 V ANDER BAN-CKE : 1 29 VANDER BOVEW : 38-119 VANDERBOVEN : 34 VANDER COYEII,: 61 VANDER DONCT: 62 VANDER HAUTE : 38 V ANDER HELS.T : 74 VANDER HOINIER : 76 v AN.DER;HULST : 11 0 VAN DER LEYEN : 61 VANDER LINDEN : 88 VANDERLOOVEN : 61 VAN DER' MOTE : 74 V.ANDER SCHACHELT : 61 VANDER SLUIJS : 9tl V ANDER SOCHET : 1 VANDER STICHEL : 110 VANDER STICHELE : 23-81-105 VANDER STICHELEN : 106 VÄNDER VEERE : 67 VAN DEEl VENNlET ; 11 VANDER WOESTIJNE : 123 V ANDER WOSTIJNE : 123 VAN,DER WOSTWE : 43 VANDER ZOCHELT : 61-62-73-77 VANDE STEENE : 21-27-43-44~52-123 VANDE STICHELE

: 17

VANDE SOMPELE : 60 VANDE VEERE : 75


- xxVANDE VEIRE: 14-15-48-95-98-99-109-125 VANDE VEIRRE : 14 VANDE VELDE: 7-34-43-58-63-65-74-79-93-106-111 VANDE VENNET : 11-70 VANDE VERRE : 19 V.ANDE VOORDE : 73-83 VAN DE. 'WALLE : 29-31-49-52-111-129-130 VANDE WOESTYNE : 47 VAN DEYNSE : 44 VANDE ZANDE : 56-57 VANDE ZOCHELT : 74 VAN DIJCKE : 103

VAN DURMEN

: 23~รง8-106

VAN EENAEME : 47 : 49 VAN GEESDALE : 118 VAN GHEHUCHTE : 73

Vll.NJ EVERE

VAN GHELDERE

: 51

VAN GISTELE

86

:

VAN~ GREMBERGHE

: 67

VAM GRIMBEHGHE : 61 VAN HiAERDE : 62 VAN HAMME: 28-113 VAN, HANE : 68 VAN HiAUWEGHEM : 10-85

VAN HiECKE : 3-4-5-10-16-17-24-28-30-33-47-48-53-56-57-60-63-65-

66-68-72-73-74-76-77-79-80-81-84-85-87-88-89-95-9699-101-104-1 11-113-11 4-1 24-127 VAN BiEE : 118 V AH HEEDE : 36 VAN HEIJLWEGHEN

: 19 34-112

V JiN FIiEIJSTE :

V l!N HEIRSEELE VAN HEIRSELE VAN HEMBIESE

: 116 : 129 : 61

HERSELE : 83 VAN HERREWEGHE : 90 VAN REYS TE : 29-81-86 VAN

V.AN HIESSCHET : 61 VAN HIJSirE : 1 12 VAN HOELE : 52-93-129

VAN VAN

ROFACKER

:

HDFSTADT

:

VAN HDLLEBEKE VAN HOONACKER

VAN! HOOREBEKE

13 57 :

37-116

: 103-110 : 59-65-67-68-69-72-80

VAN IIDUCK : 43 VAN HOtIeKE : 12 VAN HOVE : 8-12 VANHULLE : 8-24 VAN HULLE : 8-17-38-63-65 VAN HYFTE : 52 VAN HYSTE : 11-41-43-44-49-91-121-123 VAN IPRE : 12-89

VAN(KAKEBEKE : 105 V.AN KEERCKVOORDE : 2- 3-16-20-72 VAW KEIRCKVOORDE : 120 VAN KERGKHOVE

:

65


... XXI -

.VAN KERCKVOORDE

5-6-8-10-19-20-21-22-27-30"':39-41"-44 ..57-60- . 65-79-81-82-87~93-103-111-119-120-124 20 57-73-82

KERREBROECK VAN KERREBROUCK VAM

VAN L.ACKE : 9 V AN.:~ANGHENROVE : 3-6-63-64 VAN'LEEUWEN: 61

VAN MALDEGHEM : 57-61 VAN MEGHEM : 89 VAN MELLE : 67-68 VAN MULLE : 67 VAN MULLEM : 76 VAN NEVEL

: 11 8

V.AN OOTEGHEM

v ANi

OVERACKERE

: 57 r . 66

VAN OVERWALE : 66 VAN PAEMELE : 40-101-120 VAN PAMMEL : 105 VAN! PARIJS: 17-18-97-99-100-101-106-107-110 VAN PARYS : 24-47 VAN PERRE : 62 VAN PETEGHEM : 37-67-86-117 VAN QUAETHEM : 20-102 VAN! QU AKEBEKE : 57 . VAN RENTERGHEM : 6-7-22-26-31-40-42-61-63-75-78-79-106-114-118 VAN SCHOUBEKE : 62 VAN SPANHOVE : 14 VAN SPEIJBROECK : 115 VAN SPEIJBROEK : 122 VAN SPEIJBROUCK : 42-111-120-128 VAN SPEYBROECK : 27-39-130 VAN" SPEYBROUCK : 1-4-5-6-10- 37-42-44-48-51-52-53-78-79-80-8890-91-130 . VAN STEELANT : 63-66-67 VAN STEENBRUGGE : 10 VAN STEENDAH

.~. ',,'.

: 74

VAN VEERDEGHEM : 21-22-30-99-113 VAN VEIRDEGHEM : 16 VAN, VENNE~' : 11 VAN VERDEGHEM : 3-39-44-50-72-77-114-120-128 VAN VLA EN DER ENi : 7-1 2-26-34-40"'79-109-11 0-11 1-121 -122 VAN VOOREN : 6-10-36-37-41-46-47-59-84-89-90-108-111-120-124 VAN WAEIJENBEIRGHE : 32 . VAN WAEIJENBERGHE : 116 VAN W AEYENBERGHE : 32 VAN WAMBEKE : 17-99-100 VAN WASSENHOVE : 10-13-15-49 VAN WESTERG~EM : 63 VAN.WILDERS : 65-66-68-69 VAN WI4DERODE : 66 VAN WONTERGHEM : 51 V'EERDEGHEM : 102 VELGRE: 41 VELLEMAN! : 24-33 VERBANCK : 41-124 VERBEKE : 4-14-96 VERBEKEN' : 32-114 VERBIEST : 27-44


Oj!'

- XXII VERDEGHEM : 39-51-120 15-51-79-127 VEREECKEN : 51-52-83-95-107-126-128 VEBGAËRT : 100 VERGULT : 1 18-119 VERHEECKE : 18-52 VERHEECKEN : 54 VERHEGGHE : 50-127 VERHELST : 73-77 VERHULST : 23-110-111 VERLEIJE: 104-118 VERLEIJENi : 90-120 VERLEYE : 36-54 VERLEYEN : 90 VERMEERE : 53 VERMEIRE: 28-88-113 VERMEULEN : 6 VERRAES : 121-122 VERSCHELDE : 34-43-44-52-116-123 VERSCHURE : 24-109 VERSLUIJS : 99-100-101-113 VEREECKE :

WYGHUYS : 69 WYCKHUIJS : 10 WY.CKHUYS : 10 YCKET

:

ZALADT :

59

3

ZALAERT : 77 ZALLAERT : 78 ZEGHERS : 1+9 ZOETINGK : 14-97 ZUTTERS : 56-72

VERSLUYS : 16-21-30-113

VERSMISSEN : 35-114 VERSPEETEN : 4 VERSTICHEL : 110-111 VERSTICHELE : 29

VERVIJNCK : 51 VINCENT: 70 VINDEVOGEL : 33 VINDEVOGELE : 29 VINDEVOGHEL : 29-113

VIVERAERT : 64 VOLCKAERT : 67 VRIENDT : 61 VUYTENBROUCKE : 80 VYNCKAERT: 105

WYNDEVOOGHEL : 33-114 VYVERAERT : 20-26-109 WALDACK : 10-11-15-17-19-20-24-31-46-50-61-74-76-89-90-91-9597-100-102-103-106-108-110-114-124

16-18 WAUTERS : 31 WELVAERT: 22-33-41-64-65-67-68-69-73-97-104-116 WEST : 11 WAMBEKE

:

WIEME :

12-31 : 28-113

WIJCKHU~S

WILANT : 62 WILLE. :.9-24-48- 52-80-126-129 WILLr;:M$,;:

WILLEMONT

4-33-51-57-60-63-75-80-90-116-123 : 119

WIJTTIJNCK : 99 WI'itlTENHOVE : 17 WIWTEVRONGELE : 27 WITTEVRONGHEL: 111 WITTEVRONGHELE : 82 WOUTERS : 19-25-31-33-57-58-59-62-74 WYCHUUS : 73-74-75


-

1 -

Register 55 (1584-1587) Rek. door Gi11i8 Neit en Gillis Claeis a18 voogden van Hansken, Areken, Joosken, Liefken, Pierken en Gilleken Neit, Jans kinderen verwekt bij Janneken Tassins. NB. Lieven en Simoen de Muu t.er-e , Pieter Nei t:fs Pieters. 9.2.1584 St. toebehorende Hansken, Areken, Joosken, Liefken, Pierken en Gilleken Neit, Jans kinderen verwekt bij ~anneken Tassins fa Guidos. Simoenken de Muutere fs Lieven bij voorn. Jann,eken .'.:~:: ~ Tassins. Hauder: Lieven de Muytere. V. Gil118 Neit en Gilli8 Claeis. 9.2.1584 ,

-_

fO

6v.

St. toebehorende Maeyken Steyaert fa Christoffel bij Stoffelijnken Batseleer fa Franchois, bij het overlijden van Stoffelijnken Batseleer. V. Franchois Batseleer en Pieter Steyaert. 24.12.1583

fO

7v.

St. toebehorende Hansken en Gr.ietken Lo cke, Gheero].fs kinderen verwekt bij Cathelyne Steyaert, bij het overlijden van Gheerolf. V. Passchier van Speybrouck en Jan Moen. 5.1 •1583 st. toebehorende Calleken Lippens fa Lucas bij Tanneken Smets, bij het overlijden van Lucas Idppena , V. Pieter Osaet en Willem Moen. 23 sprocle 1584

fO

10

fO 13

Rek.Jdoor Gilli8 Neit als voogd van de kinderen van Jan Neit bij Janneken Tassins. NB. Lieven de Muutere, Jooris de Smet en Pieter Neit. 24.7.1584 : st. toebehorende Lauken Van der Sochelt fa Lauwereins

bij Aerdynken Smeyers, bij het overlijden van haar vader. V. Lauwereins de Poortere en Pieter Neit fs Pieter.a. 17.8.1584 Rek. door Joorynken Blomme wed. van Jooris de Smet

in zijn leven voogd Van Hansken, Joosken en Pierken Neit, Jans kinderen verwekt bij Janneken Tassins. 3. 10.1 584 fO 17v.:¡St. toebehorende Joosken, Hanaken, Pierken, Stoffelynken en Bynken Steyaerts, Arents kinderen verwekt bij Fransyne Scleercs, bij het overlijden van hun moeder. V. Andries Steyaert en Bartholomeus Brant. 3.2.1585


- 2 fO

18v.

st. toebehorende Liefken en Pierken Platijn, PietEers kinderen verwekt bij Christoffelynken Criels, bij het overlijden van hun vader. V. Joos Platijn en Gillis Avermate. 3.2.1585

fO

20

st. toebehorende Janneken Goethals fa Jan bij Christoffelijnken Sconincx, bij het overlijden van haE'Touders. V. Andries Steyaert en Bartholomeus Brant. 24.2.1585

fO

21

St. toebehorende Joosken, Bijnken, Synken, Tanneken, Fransynken en Calleken Scleercx, Jans kinderen verwekt bij Fransyne Criels, bij het overlijden van hun vader. . V. Arent Steyaert en Jooris de Baets. 7.3.1585

fO 23

St. toebehorende Jaspaert, Pierken, Grietken, Betken, Synken en Tanneken Sdobbeleeren, Jans kinderen bij Vynken Coppens, bij het overlijden van vader en moeder. V. Gheerolf de Dobbeleeren, sweesens broeder bij huwelijk synselfs. Aansluitend rek. in presentie van Gheerolf Neit gehuwd met Vynken de Dobbeleere, Jaspaert ~e Dobbeleere bij huwelijk ayn selfs en i~:\~~;J;,~p. de Dobbeleere circa 20 jaar. '.. ','. 10.6.1585 NB. Gheerolf Neit broer van Pieter Neit. Geeralf Neit koo~.een onbehuysde stede ghenaemt de roose wilent eene herbeerghe gheweest.

fO

29

Rek. door Lieven de Coeyere voogd geweest van wijlen Beatrice en Calleken Moens, kinderen van Joos. 7.4.1583

fO

31v.

Rek. door Hieronymus de Coeyere als voogd geweest hebbende van wijlen de voorn. weesen. Zie fO 29 hierboven. 7.4.1583

¡fO

32v.

Rek, door Fieter Neit en Lieven de Cu~pere voogden van Tanneken en Grietken Sutters, Simoens kinderen verwekt bij Lievina Fraters, ter presentie van Adriaen Dhertoghe gehuwd met Agnesse Sutters Bweesens Buster en Grietken Sutters circa 18 jaar. 27.6.1585

fO

34v.

st. ':toebehorende Liefken, Vijnken en Margrietken Svrieze, Fieters kinderen verwekt bij Barbele van Keerckvoorde, bij het overlijden van hun moeder. V. Lucas de Vrieze en Jan Van Keerckvoorde. 9.12.1582 en opnieuw gedaa.n 19.5.1585


- 3 fC 36v.

fO

41v.

fC 46

St. toebehorende Tanneken van Keerekvoorde fa Jan bij Lievine Roegiers, beide overleden. V. Anthuenis van Keerckvoorde en Heindriek Van Langhenhove. Rek. in presentie van Franchois van Keerekvoorde sweesens grootvader, de weese is 13 Ă 14 jaar. 24.2.1587 St. toebehorende Christiaen Rogiers fs Ghyselbreehts bij Joanna Raeps, bij het overlijden van vader en moeder. . V. Jan Rogiers en Jan Raeps. Rek. in presentie van de weese oud 16 Ă 17 jaar. 1 .3. 1587 . St. toebehorende Suzanneken de Cuupers fa Jaeobs bij Tanneken Baetseleer, bij het overlijden van haar moeder. . V. Jan de Cuupere en Christoffels Zaladt (??) 27.6.1585

fC

47v.

st. toebehorende Pierken Van Verdeghem fs Christoffels bij Celia Van Reeke, bij het overlijden van vader en moeder. V. Jan Van Verdeghem en Jooris Claeis. 7. 11 .1585

fC

49v.

St. toebehorende Fransynken, Joorynken en Grietken de Roose, Joos kinderen bij Cathelijne Martens, bij het overlijden van hun moeder. V. Pieter de Zuttere en Jan Martens fs Joos. 11 .4. 1585

fC

51

st. toebehorende Stoffelynken, Tanneken en Maeyken Gheernaert, Arents kinderen bij Griesynken Baetseleers, bij het overlijden van hun moeder. V. Jacob Gheernaert en Jacob de Cuupere. 6.10.1585

r= 52v.

fC

56

tC 57

st. en augm. toebehorende Maeyken Steyaert fa Christoffels bij Stoffelynken Baetseleer fa Franchois, bij het overlijden van Franchois Baet~eleer haar grootvader. V. Christoffels BaetReleer en Pieter Temmerman. 1.3.1586 - Zie ook reg. 167 fO 37v. Aug. toebehorende ChaSlken; stoffeIken, Thomas, Grietken, Syruken en Fransynken Legiers, Gillis kinderen bij Margriete Goetgheschiet, bij het overlijden van Martynken Legiers hun zuster~ en bij het overlijden van Jacob en Gheerolf Legiers hun ooms. V. Simoen de Muutere en Lieven de Cuupere. 1 .3.1584 Aug. toebehorende Suzanneken Legiers fa Christo ffeel bij Tanneken Mabeles, bij het overlijden van Jacob en Gheerolf Legiers hun ooms. V. Pieter Van Beveren en Pieter Neit. 1 .3. 1584


- 4 Bundel 65 ( 1647-1679) 1. St. toebehorende Jan,Roel, Marten, Pierken, Liefken, Anthone, Leentgen, Joos, Guilleken Claeijs, Willems kinderen bij TEmneken Vande Ghehuchte fa Jans, bij het overlijden van hun vader. V. Jan Claeys fs Willems en Petrus Vande Ghehuchte oom. 29.5.1647 - Zie ook reg. 101 fO 101 2. St. teebehorende Lieven, Chaerelken, Joosynken en Gheerarerdynken Dobbeleere (Dobbelaers), Lievens kinderen bij Joosynken de Pape fa Geerolf bij het overlijden van hun moeder. V. Gheerolf Sehelstraete oom mat. en Marten Dobbelaere pat. 16.5.1647 - Zie ook reg. 101 fO 94v. 3. st. toebehorende Ransken, Stoffelken en Betken Van Reeke, Christoffels kinderen bij Catelijne Verbeke fa Pieters, bij het overlijden van hun vader. . V. Christo ffels Steyaert fs Christoffels en Jan Verbeke fs Pieters. 11.4.1647 - Zie ook reg. 101 fO 93 4. st. toebehorende Liefken en Pieryntken Gheernaert (Gherrenaert), Jooris kinderen bij Janneken Verspeeten, bij het overlijden van hun vader. V. Pieter Gheernaert en Jan Loeke fs Jans. 24.10.16L~7 - Zie ook reg. 101 fO 131 5. st. toebehorende Janneken, Jaquys, Marten, Vintgen, Grietgen, Hansken, Lieven, Bertele, Sanneken en Francintgen Van Cothem, Franchoys kinderen bij Janneken Bouvers fa Oliviers (?), bij het overlijden van hun vader. V. Jaquijs van Cothem en Lieven de Bouvere. 11 .4i1647 - Zie ook reg. 101 fO 89v. 6. st. toebehorende de twee wezen van Jooris d.e Grave bij Vyntgen Sutters, bij het overlij.den van hun vader. V. Lieven de Grave pat. en Liven Legiers mat. 11.4.1647- Zie ook reg. 101 fO 112v.

7.

st.

teebehorende Ransken, Maeyken, Tanneken, Mynken en Joorynken Claeys, Martens kinderen bij Lievynken vVillems (weduwe van Lieven de Vos), bij het overlijden van hun moeder. V. Jeronimus de Coeyere grootvader mat. en Zegher van Speybrouck oom pat. V. Jan Willems voogd over de vier eerste kinderen van Lievyntken Willems verwekt in haar eerste huweli,jk met Lieven de Vos. ·22.6.1647 - Zie ook reg. 101 fO 178v.

8. st. toebehorende Meeyken, Livinken, Tanneken~ Pierynken de Cuypere, Jans kinderen bij Jaquemynken Vande Ghehuehte fa Tobijas, bij het overlijden van hun vader. V. Pieter Vande Ghehuchte en Olivier BUijek. 9 •7 •1647 (1648 ) - Zie 00 kL reg. 10 1 fO 170


- 5 9. st. toebehorende Stoffelken, Hansken, Pierynken en Haeyken de Cleerck (Clercq), Jooris kinderen bij Pierynken Dooghe, bij het overlijden van hun moeder. V. Anths Dooghe oom pat. en Jan de Cleerek oom pat. 10.6.1848 - Zie ook reg. 101 fO 176v. 10. st. toebehorende Liefken en Hansken de Cuypere, Liev€ns kinderen bij Janneken Vande Ghehuchte fa Tobias, bij het overlijden van hun vader. V. Christoffel Lippens oom pat. en Pieter Vande Ghehuchte oom mat. 7.5.1648 - Zie ook reg. 101 fO 174 11", st. toebehorende Hansken, Pierken, Janneken, Vynken, Pierynken, Maeyken en Fransynken Clays, Hartens kinderen bij Lievyntken Steyaert fa Pieters, bij het overlijden van hun moedèr. V. Frans Van Kerckvoorde oom pat. en Christoffel de Coeyere fs Jan oom pat. 12.3.1648 - Zie ook reg. 101 fO 185v. 12. Uitgrotinge tussen Jan van Heeke en zijn broer Denijs, kinderen van Heyndericx bij het overlijden van hun vader en moeder. 19.6.1648 13. st •.toebehorende Segherken, Catelyne en Lievynken van Speybrouck, Seghers kinderen bij Janneken Claeys fa Seghers, bij het overlijden Van hun moeder. V. Christo ffel van Speybrouck oom mat. en Christoffel van Reeke oom pat. 1 L~. st. toebehorende

Andriesken, Han sken en Gilleken Goethals kinderen van Pieter bij Cornelia Goethals fa Andries, bij het overlijden van hun vader. V. Gereert Goethals oom pat. en Jan de Wint oom mat. 24.3.1649 - Zie ook reg. 102 re 35v.

15. st. toebehorende

Hansken, Liefken, Pierken en Vynken Plasschaert, Martens kinderen bij Maeyken de Coeyere, bij het overlijden van hun moeder. V. Pieter de Coeyere fs Jeronimus oom mat. en Roelant Plasschaert fs Lieven oom pat. 20.4.1649 - Zie ook reg. 102 re 43v.

16.

st.

toebehorende Pierken en Liefken Van Kerckvoorde, Christoffels kinderen bij Tanneken Lippens, bij het overlijden van hun vader. V. Lieven steyaert x Lievijne de Pau grootmoeder pat. en Christoffel Lippens oom mat. 7.6.1749 - Zie ook reg. 102 re 64

17. st. toebehorende Hansken, Tanneken, Leentgen, Joosyntgen, 1in Janneken Goethals, Gheeraerts kinderen bij Elysabet Ghernaerts fa Jooris, bij het overlijden van hun moeder. V. Adriaen Criel fs Jan oom pat. en Lieven Ghernaert fs Jooris oom mat. 7.6.1657 - Zie ook reg. 103 re 234


- 6 18. St. toebehorende Andrieseken, Hansken en Gilleken Goethals Pieters kinderen bij Cornelia Goethals fa Andries (st. Fieter 24.3.1649), bij het overlijden van Jan Goethals grootvader, gehuwd met Joosyntken Heekstil. Pieter en Gheeraert Goethals Jans kinderen. 24.9.1653 - Zie ook reg. 163 fO 55v. 19. st. toebehorende Domijn en Marti jntken T.emmermans, Jans kinderen bij Cathelyne van Speybrouck, bij het overlijden van hun moeder binnen Belseie. V. Adriaen Van Renterghem pat. en Lieven van Speybrouck mat. 19.10.1656 -Zie ook reg. 103 fO 190 20. St. toebehorende Janneken Thierentheyts fa Frans bij Vintgen Vermeulene, bij het overlijden van haar moeder. V. Matheus Galens en Matheus Thierentheyt. 6.3.1658 - Zie ook reg. 103 re 241v. - 261. 21. St. toebehorende Leentgen en Liefken de Bruijne, Lievens kinderen bij Anthonette Spelthoorens, bij het overlijden Van hun vader. V. Jan de Bruijne en Adryaen Stevens. 16.5.1658 - Zie ooItreg. 103 fO 253v. 22. St. toebehorende Segher, Pieter, Jan, Vintgen en Tanneken van Vooren, Jans kinderen bij Joosintgen van Langhenhove fa Lieven, bij het overlijden Van hun moeder. V. Segher van Vooren fs Seghers oom pat. en Denys van Langhenhove oom mat. 20.12.1658 - Zie ook reg. 103 fO 254 v , 23. st. Franchoijs de C~yper + Vinderh. K. Lieven de Cuyper He. Lievyne de ? V. Joos de Cuyper pat. 17de eeuw. 24. Briefje : de kinderen van Andries Putte. 25. Corte declaratie uit het sterfhuis van Petrus Baltazar van Caloen. 26. st. toebehorende Betken, Joosyne)en Marten de Muytere, Jioos kinderen bij Cathelyne Slock fa Lieven, bij het overlijden van' hun vader. V. Petrus de Huytere en Jan SLo ck , 3.6.1652 - Z:Leook reg. 102 fO 250v. 27. St. toebehorende Stoffelyntken Claeys fa Matheus bij Janneken Buysse, bij het overlijden van haAr moeder. V. Frans Buysse grootvader ma.t. en Lieven Neyt oom pat. fs Jan (merk -r- ) 27.3.1653 - Zie ook reg. 103 re 22v.) 28. Rek. door Frans Van Kerckvoorde en Jooris de Clerck als voogden O:'ilier de wezen Christo ffels Steyaert fs Pieter, mitsgr. Petrus Ghernaert bijstaende voog~ .over Frans, Stoffel, Martken, Joorken en Liefken, Christoffels kinderen bij Betken de Clerck. 12.9. 1654


- 7 29. st. toebehorende Charel, Hansken, Janneken de Coeyere, Christoffels kinderen bij Catelyne Roets fa Charles, bij het overlijden van hun vader. V. Joos de Coeyere oom pat. en Jan Roets fs Chaerles oom mat. 6. 11•1653 - Zie ook reg. 103 fO 69v. 30. St. toebehorende Gheerken, Janneken, Tanneken en Vyntgen van Renterghem, Pieters kinderen bij Betgen Saelaerts, bij het overlijden van hun moeder. V. Gillis van Renterghem oom pat. en Joos Saelaert cotisyn mat. 30.4~1653 - Zie ook reg. 103 re 28 31 ••Rek. door Jan de Rynck, baljuw ven Vinderhoute en Merendree als stockhouder en ontvanger van de venditie gehouden ten verzoeke van Sr. Charles Borinage als proprietaris van het pachtgoed bewoond door Jan Dhooge S.M. 12. 1.1662 32. Rek. door Chaerles de Roose fs Christoffels als voogd over Syntgen vande Velde fa Cornelis bij 'Catelyne de Roose. 25.1.1663 33. Rek. door Jooris van Vlanderen fs Christoffels en Jan Locke voogden van de weesen van Christoffel van Vlaenderen bij Tanneken Loke fa Jans. 22.2.1663

34. Rek. door Petrus Steyaert fs Jan over de wezen van zijn broer Lieven Steyaert. 22.10.1664 35. Rek. door Lieven de Dobbelaere fs Mart.en en Christo ffel Aerts pat. over de wezen van Marten de Dobbelaere Roelant, Jan, Christoffel en Pieter de Dobbelaare en Mattheus Neyt x Ileonora de Dobbelaere. 12.3.1664 36. Rek. door Jaspaert de Dobbelaere fs Jaspaert als voogd over de wezen van Jan de Dobbelaere fs Jaspaert. 14.2.1664 37. Rek. door Vyntken de Dobbelaere wed. van Joos de Weert, Joos Putte fs Pieter als voogd pat. van de wezen van Andries Putte fs Pieter. 23.9.1666

38. Rek. door Gillis Baetsleer en Frans de Coeyere fs Christoffel als voogd van Janneken de Coeyere fa Jan bij Lowiese Catfijn • 6.6.1669 39. Ontbreekt - Zie bundel 68 nr. 1 40. Rek. door Charel de Dobbelaers fs Lieven als voogd pat. en Pieter de Meyere mat. over Vyntken en Jaeckemynken, Lie~ns de Dobbelaere kinderen bij Janneken de Mey:ere. Venditie ten sterfhuis van Janneken de Meyere op 15.5.1669. 19.5.1670


-8

(,io

41. st. Jaeminne de Vrint fa Jan

+ Landegem 16.9.1670 heerlijkheid Vinderhoute. Hd. Car-ne'l.s Byellgin (Bevangij - Bijelgin - Byelligin Bijllingin •• 1) fs Antonijn V. Passchier de Vrint oom mat. K. Hansken en Jaecken.

25.6.1671 42. st. toebehorende Jan, Gillys, Adryaen, Pieter, Tanneken, Fransoeyse, Vintien en Mariegen Van Hove, Pieters kinderen bij Maeyken VanhulIe, bij het overlijden van hun vader. V. Marten van Hove pat. en Sacaryas Van Hulle mat.

17.9. 1 (j71 43. st. Jaecus de Cuyper fs Guilliaeme + Landegem 21 .4.1671 He. Caetelinne Terrelinck V. Petrus de Cuijper fs Guilliaeme en Pieter Baetsleers. K. Hansken, Pierken en Joos de Cuyper fs Jacus.

25.6.1671 44. Rek. door Frans van Kerckvoorde en Christoffel Steyaert fs Pieter over de wezen van Jan Van Kerckvoorde bij Livijne steyaert fa Pieter, Livijne steyaert overleden te Evergem BelseIe.

15.12.1672 45. Rek. door Jan Gys als voogd over de wezen van Gillis Baele bij Maeyken Van Bevere fa Jans, Cornelis de Cloet voogd mat.

21.6.1674 46. Rek. door Charel Dobbelaere fs Lieven en Jan de Meyere over de wezen van Janneken de Meyere wed. van Lieven Dobbelae~e d'aude.

20.4.1675 47. st. Jan de Vreese

+ Landegem heerl. Vind. 28.4.1676 He. Lievyne van Holbeke V. Louys de Vreese oom pat. K. Joosynken, Marie, Janneken en Lievynneken de Vreese.

23.6.1677 48. Ontbreekt (Zie bundel 66) 49. st. M,geyken de Meij ere fa Jan + Lovendegem (Heerl. van Lovendegem ?) Hd. Lieven Aerts fs Lieven Hoors : Jan en Guillieeme de Reu fs Pieter Jan de Heyere i'sJan en Jan de Reu voorn. als voogden over Ca~lyntken de Reu fa Pieter, in eerste huwelijk van deze overledene gewonnen bij voorn. Pieter de Reu.

9.3.1677


- 9 50 ..st. Lievyne Suuttermans fa Bauduyn + Landegem op de wijk Wilde 25.10.1678 Hd. Pieter Ardts fs Pieter Jan Serweytens x Maeyken de Weert over hem self neffens Gillis Deweert als voogd over Pieternelle en Tanneken Suuttermans zuster van de overledene. Joosyntgen Loont jens alve suster van de overledene met Jacques Loontjes haar voogd. Maeyken de Weert s'overl. moeder. 21.7.1679 51. st. Laurs. de Meyere fs Chaerels + Landegem heerl. Vind. 2.7.1678 He. Pieternelle Wille fa Guilliaeme K. Lieven en Joosynne de Meyere. V. Chaerel:: de Neyere pat. en Bauduyn Wille mat. 1678 52. st. Jaemyne Diericx + Landegem Hd. Jan de Bisschop fs Jan V. Marten Bisschop pat. K. Janneken de Bisschop. 10.5.1679

53.

26.2.1679

st. Joorys Van Lacke fs Phs f Merrender heerl. Vind. 8.7.1678 He. Joosynken Snauwaert fa Jan. V. Lyeven van Lacke pat. en Jan Snauwaert grootvader mat. K. Lyeven en Marije Van Lacke. 10.5. 1679


- 10 Bundel 66

(1680-1689)

48. (uit bundel 65) st. Joosynken de Cleercq + Belsele Hd. Jan de Poortere fs Baltazar V. Andries de Baets mat. K. Elysabette, Pieter, Andries, Servaes, Xstiaen en Jan lLh 5. 1681 1. st. Marie de Buyck + Everg. 9.3.1680 Hd. Jooris Batsleer fs Gillis V. Christoffel Batsleer pat. et Pieter de Buyck grootheer mat. K. Laurens Batsleer circa 3j. 17.10.1680 2. Aug. de weese van Jan Waldack bij Cathelyne van Speybrouck, bij het overlijden van Jooris Waldack grodWader van deze we ze + Belsele 12.3.1683 K. Jooryntgen Waldack circa 8j. fa Jan V. Jooris van Vooren pat. en Gillis Plasschaert mat. 13.7.1684 3. st. Pierintken van Vooren + Everg. beIseIe Hd. Lieven de Coeyere V. Jan van Becke pat. en Jooris van Vooren mat. K. Jooris 4j. en Jan 2j. 20.12.1684 4. Aug. de weze van Jan Waldack bij Cathelyne van Speybrouclk, bij het overlijden van Janneken Sergeans wed. Jooris W aldack, sweesens grootmoeder. Weze : Joosyntgen Waldack 9 j. V. Jooris van Vooren pat. en Gillis Plasschaert mat. 15.5.1685 5. St. Guilliaeme van de Neeste + Lovendegem He. Joosyntjen Wyckhuijs fa Jan V. Adriaen vande Neeste pat. en Petrus Wyckhuys mat. K. Jan, Janneken en Neelken Vande Naeste fa GuiIIiaeme. 11•10.1685 6. st. Lievyne van Steenbrugge fa Jan + Vind. 15.4.1683 Hd. Pieter van Hauweghem fs Jooris. K. Lieven en Guilliaeme Goethals, Jans kinderen die zij heeft verwekt bij voorn. Jan Goethals in eerste huwelijk. V. Franchois Goethals pat. en Jan Dandra mat. 11.1.1684 (18.1.1685)

7. Liquidatie ten sterfhuis van Jan van Wassenhove fs Christoffels, hauderigge Marie van Wassenhave fa Matthys, op de st. voor de weth van Merrentre op 21.7.1683. Jan RootsĂŠ1ert x Marie van Wassenhove voorn. Geeraert en Christoffel van Wassenhove fs Baudewijn, voogden van Cathelyne van Wassenhove fa Jan voorn. 20.7.1684 8. Rek. door Anthone van Kerckvoorde als voogd van de wezen van Jan van Kerckvborde gewonnen bij Livine Steyaart fa Pieter + Everg. BelseIe. NB. Pieter Grootaert x Janneken van Kerckvoorde een van de wezen. 22.2.1680


-

11 -

9. st. Jooris West fs Guilliaeme

+ Lovendegem He. Lievyne van Hyste fa Christoffel V. Jan West pat. en Petrus van Hyste mat. K. Guilliaeme, Jan, Jooris, Marie en Cattelyne.

4.7.1680 10. Rek. door Pieter van Hyste fs Jooris als voogd neffens

Lieven Moen alsnu overleden, over de zes kinderen van Christoffel van Hyste fs Jooris, verwekt bij Tanneken Goethals sedert 24. en 29 aug. 1676 dagen Van hun vader en moeders overlijden~ NB. Petrus Lybaert x Janneken Van Hyste fa Christoffels voorn. Jooris van Hyste fs Christoffel. 30.4. 1681 11. St. Lieven Dobbelaere 'fs Jan + Lov. bij 't Rabot

He. Lievyntken de Basts fa Gill18 V. Marten Dobbelaers en Pieter de Sutter K. Jan en Piryntken Bobbela.ere in eerste huwelijk verwekt bij Lauryntken Colpart V. Marten Dobbelaere en Pieter de Baets K. Gillis Dobbelaere in tweede huwelijk bij deze He. 16.10.1681 12. st. Lieven Waldack + Belsele Cromvelde

He. Vynken de Wevere fa Petrus. V. Pieter Waldack pat. en Laureys de Wevere mat. K. Vynken 10 j., Janneken 7 j. en Jooris 16 m. 27. 11• 1681 13. Rek. door Lieven Cooryn en Joos Ga1ens als voogden over

de wezen van Joos Ga1ens. (Sgalens) 5.2.1682

14. Rek. door Joos de Baets mat. en Pieter Gi11i8 pat. voogden van Pieter, Elisabeth en Wil1emyntken kinderen van Joos Gillis fs Joos, verwekt bij Cathelyne de Baets fa Pieter. Jan Gillis broer van deze wezen, doch overleden. 12.2.1682 15. Rek. door Joos Galens (Sg~Ăźens) als voogd van de wezen

Joos Sgalens fs Mattheus. 20.12.1684 16. St. Guille MBnnout 1 x : Elisabeth Vander Vennet " 2x : Marie de BeUItis fa Jan, Marie de Beunis alsnu gehuwd met Sacharias Van Vennet. V. Jacques Manaut fs Jah oom pat. en Petrus De Pauw x Petronel1e Vande Vennet oom ~at. K. lx : Jan en Madeleene Mana.ut V. Jan de Beunis de jonge K. 2x : Petrus Hanaut.

22.3.1684


- 12 17. st. Jan de Clerck fs Jan woonachtig geweest te Meer~ntre en overleden te Gent 3.9.1684, daer hij ter causen van de Fransche legertroepen gevlucht was. He. Janneken Clo.eijs fa Gil1i8. V. Laurs, de Clerck pat. en Au thone Lybaert mat. K. Lievyne de Clerck.• 17. 11.1684 18. st. Jaecques Martens fs Christoffel + Merentre 15.7.1683, zonder kinderen. He. Marie Reyaers fa Lievynus. 24.5.1684 19. Rek. door Joos Gailiensals voogd van de wezen Joos Galens fs Mattheus. 7.12.1684 20. Rek. door Jan Van Ipre als vOogd pat. over de wezen van Marie Claijs fa Marten + Everg. 5.12.1680.

6.12.1685 21. Rek. door Charel, de Dobbelaere fs Lieven als voogd ne ffens Pieter De Meyere over de wezen van Lieven Dobbelaere d'aude bij J8.nneken de Meyere verwekt, bij naeme Jaecquemintien de Dobbelaere. 6.12.1685 22. Rek. door Pieter de Sutter fs Xstiaen en Anths de Roose als voogden over de twee wezen van Lieven Dobbelaere fs Jan bij naeme Jan en Pierinken verwekt bij Laurynken Colpaert. 15.9.1685 23. Rek. door Li-ev'en. Cooryn fs Lieven als voogd over de wezen van Joos Galens verwekt bij Vyntien Cooryn fa Lieven. 15.3.1685 24. Rek. door Gillis Van Vlaenderen fs Jan en Lieven Grijp fs Gillis als voogden over de wezen van Jan Van Vlaenderen gewonnen bij Mayken Grijp fs Gil1i8 met name Christoffel, Ld.even, Clara, Ja.nneken Van Vlaenderen • 14.3.1686 25. Rek. door Gilli8 Wieme fs Frans als ontvanger van ~eprochie Van V1nderhoute. 1.3.1687 26. Rek. door Maurüs Van Houcke fs MaurU8 als voogd van de weesen van Petrus van Have. NB. G111i8, Jan en Jacobus Van Have fs G1l1i8. 17.7.1687 . 27. Rek. door Jacques Debr-çuxbaljuw van Vinderhautei.'en Merendree over een venditie ten verzoeke van Sr. G1111.8Wieme over via (v1dua = weduwe) van Marten Dekeyaer , . 6.7.1690


- 13 28. st. Gillis Beernaert in zijn leven coster van Vind. + .30.1.1689 He. Pieryntken de Cuypere fa Jan K. Christiaen, Jacquemyntien, Marije Beernaert K. lx Jan Beernaert fs Gillis bij Lievyne Pattyn. V. Jan Beernaert oom pat. en Jan Buysse fs Xstof oom mat. 20.10.1689

29. st. Jan Van Wassenhove + Meirentre 6.3.1683 fs Christoffel bij Cathelyne van Hofacker. He. Marie Van Wassenhove V. Geeraert van Wassenhove pat. en Christoffel Van VJassenhove mat. K. Cathelyntgen Van Wassenhove. 21 .7. 1683 30.,Rek. door Philips De Graeve officier van het graafschap Everg. als voogd mat. en als gheauthoriseerden van Jan Roelant over de wez en van Anthone Roelants bij name Pieryntken, verwekt bi:~jFranchoise Hebberecht. 12.9.1689 31. st. Janneken Croeck + op dheerl. van Breeorde binnen Somergem 13.9.1687, weduwe van Joos Bultynck. V. Gillis Bultynck en Phls (Philip) Van Copenberghe. K. Jan en Janneken Bultynck. 4.10. 1687 32. st. C8thelyne Van Hofacker wed. van Christoffel van Wassenhove + Meyrentre 7.11.1683 Hoors : Gheert Van Wassenhove fs Christoffel Frans Arents x Elisabette Van Wassenhove fa Christoffel Cathelyne fa Jan Van Wassenhove, onderjarige weese geprocreert bij Mari Van Wassenhove fa Matthys. V. Christoffel Van Wassenhove en, Gheert; Van Wassenhave. 22.6.1684 ",, 33. Rek. door Lieven Corrijn fs Lieven als voogd van de weese van Joos Schaelens bij Vyn tken Corryn fa Lievens d ' aude. 15.5.1685


Bundel 67

(1690-1699)

1. Rek. door Anthone Lybaert en Christoffel Schelstraete als voogden over de vijf wezen van Marten Lybaert veTwekt bij Joosyntien Schelstraete fa Pieter beide + Everg. Be.lsele K. Pieter, Marten, Jacqueq, Jan en Joosyntien Lybaert.

19.7.1691 2. st. Franchois Van Cotthem + Vind. 15.1.1690 He. Jooryntien Dhanens fa Arnoudt K. Bertholemeus 4 m. V. Pieter Legiers pat.

26 .~-. 1691 3. St. Marie vp.nde Veire

+ Vind. 15.11.1690 Hd. Lieven Dobbelaere Apparente hoors : Cathalyne vande Veirr:e.fa Jacques Jaecques, Jan en Pieter vande Veirre fs Seghers Pieter, Joos, Franchois, Eliss, Lieven en Cornelia vande Veirre alle gheprocreert bij Jaecques vande Veirre fs Jaecques met Janneken Ghernaert.

22. 1 .1691

4. st. Chls Colpaert fs Jan

+ Belsele 15.5.1690 He. Janneken Van Spanhove K. Lieven 25 j., Jan 22j. en Stoffelyntten 18 j.

29.3.1691 5. st. Magriete Hoornaert faXstoffel

+ Vind. 5.9.1690 Hd. Lieven de Roose fs Jan K. Jan 7 j., Adriaen 3 j., en Joosyne 8j. V. Xstoffel Hoornaert fs Xstoffel mat. en Pxent de Roose fs Jane pat.

22.2.1691 6. St. David Zoetinck fs Michiels + Everg. Belsele april 1695 He. Christoffelyne Stryt fa Franchois. wedn. van Anthonette Verbeke in 1ste huwelijk. K. 1 x : Cathelyne x Jan Stryt Janneken x Christoffel Baetsleer K. 2 x : Jan, David, Franchois en Michel. V. Jan Stryt fs Franchois pat. en Lieven Stryt fs Franchois mat.

28.5.1695

7. st. Tanneken Claeys

+ Waa Neerevoorde wed. van Jan Fockaert fs Lieven

K. Marten Fockaert syn selfs Jooris de Suttere x Maeyken Fockaert Jan, Susanneken, Tanneken en Fransyntken Fockaert V. Anthone de Roose en Jooris Fockaert fs Lieven.

22.10.1667 Augm. van 8.1.1670 en rek. Van 23.12.1670


- 15 -

.8. st. Jan de Heyere fs Pieter

+ Waa mei 1679 He. Pieryntjen Laotens. K. Petrus, Janneken en het aparent kind Waarvan de He. bevrucht is. V. Geert de Meyere en Jonas Laotans.

16.8.1690 9. Declaratie van baete en commeren ten sterfhuis van Arent de Rijcke + Vind. januari 1697. 10. Uittreksel uit acte van verkaveling tussen - Sr. Petrus de Keysere syn selfs - .Andries de Keysere gem@akt syn sélfs - Sr. Gils Cornelis x Jo Marie de Keysere drie kinderen van Sr. Gillis de Keijsere verwekt bij Joanna. Luijtens. 2.12.1691 11. St. Joos Criel fs Franchois + Everg. Belsele 4.6.1693 wedn. van Marie Steyaert fa Lieven K. Deny,sen Xstoffel Criel hun ae Lfs , Loys 10 j. en Lieven 4 j. Marie Boterman fa Jaecques ( zes jaar) verwekt bij Janneken Criel ook fa Joos •.

19. 11 .1693 12. St. Christoffel de Wevere fs Jan

wedn. van Joosyntien Waldack fa Jooris x Marie Geirnaert fa Arent, Waarvan ook st. beide + Everg. Belsele 27.12.1694 K. 1 x : Jan K. 2 x : Christoffel, Lieven en Franchois V. jx : Jan de Wevere fs Jan pat. en Lieven Waldack fs '. '~' Jooris mat. V. 2x : Jan de Wevere fs Jan en Denys Geirnaert fs Arent

30.4.1698 13. st. Lievyne Vande Veire fa Jan + Lov. Oostveld 8.10.1694 Hd. Franchoys Vanden Bossche fs Remundus K. Jacob en Anna Marie V. Pieter Vande Veire 12. 1•1696

14. st. Jöos de Muyter fs Petrus

+ Lov. 16.4.1694 He. Marie de Muyter K. Lieven 18 j., Livina 15 j., Joosintien 10 j. en Janneken 8 j. 9.2. 1696

15. st. Jan Gernaert fs Franchoys overleden soldaat boven het land ende staten van Ventien. He. Marie van Wassenhave. Apparente hoors : vaderlijke zijde : Geeraert Gernaert over hem selven en als voogd over het weze kind van Franchois Gernaert en Jan Vereecke x Marie Gernaert. moederlijke zijde : Geeraert en Olivier Clays. datum .?1


- 16 ·16. st. Jan Schamp fs Lieven in ZlJn leven baljuw van de paDIDchie en heerl. van Baerle + Dronghene op den wijk van het Noort- . ha ut 12. 1 • 1 695 we dn , van Tanneken Debaets + 1.1.1695 Apparente hoors : Lieven 18 j., Joannes 9 j., Judocus 3 j., Anna Marie. wed. van Jan de Pau, Petronelle 24 j., Livine 22 j., Janneken 20 j., Isabelle 15 j., Joosyntien 8 j. en Isabelle Wambeke fa Petrus verwekt bij Catharine Schamp fa Jan. . V. Petrus Wambeke voorn. pat. en Petrus Dhuyvetter mat.

8.3.1696 17. St. Pieter de Vlieghere fs Jooris + Waa Voorde He. Tanneken Fockart fa Jan K. Jan, Pieter, Jooris, Arent en Liévyntken. V. Arent de Vlieghere fs Jooris pat. en Marten Fockart mat. 9\2.1696 ....

18. st. Lievyne Van Achten fa Joos

+ Everg. Belsele 29.6.1696 Hd. Pieter de Buck fs Joos K. Joos, Fieter, Janneken x Geeraert Hebbrecht en Lauweneyns Baetsleer fs Joos bij Ma~ie de Buck, oud 22 jaar. V. Joos de Buek voorn. oom mat. De drie minderj. kinderen van Jan de Buck verwekt bij Janneken Versluys met name Pieter, Andries en Lievyne. V. Joos de Buek oom causa patris en Jan Van Hecke schoonvader me.t. 7.2.1697

19. st. Lieven Dobbelaere fs Guille

+ Belsele 20.12.1695 He. Pieternelle Tollenaere fa Seghers K. Lieven 7 j. en Marie 3 j. V. Guille Dobbelaere pat.•eh Marten de Baets mat. 1

1.7.1697

20. St. Christoffel van Veerdeghem fs Lieven

+ Everg. maart 1697 Hé. Tanneken Lippens fa Jan K. Christoffel, Lievyne, Joosyntjen hun selfs, de vier minderj. kinderen van Andries Huyvetter verwekt bij Marie Van Veerdeghem met name Tanneken, Pieter, Lieven en Joosyntien Huyvetter. . V. Christóffel van Veerdeghem pat. en Jan de Lauwe mat. Marie van Veerdeghem dochter van Anthone verwekt bij Pietronelle Van Keerckvoorde. V. Christoffel van Veerdeghem en Anthone van Keerckvoorde·· mat. 11.7.1697

21. Verkaveling tussen: hoors vaderlijke zijde: Pieter Steyaert, de wezen van Christoffel steyaert, de wezen van Joos Steyaert, de wezen van Jan Steyaert, de hoirs Van de Pieter de Meester x Pieryntken Steyaert. Allen erfgenamen van de vaderlijke zijde ten sterfhuis van Lievyne steyaert x Segher Steyaert + Everg. Belsele hoors moederlijde zijde : de wezen van Joos en Christoffel steyaert - hoors van volle bedde ten voorn. sterfhuis. 19. 1 1 .1697


- 17 22. Rek; door Lieven Waldack fs Jooris over de wezen van Christoffel de Wevere fs Jan, verwekt bij Joosyntken WĂ 1Lda.ckfa Jooris en over de wezen van voorn. Christo ffel de Wevere en Marie Geernaert fa Arnaut. 1.7. 1698 23. Rek. door Jacques De.broux, baljuw van Vinderhaute ," Merendree en Belsele ter causen van diverse vendities. 17.7.1709 24. Rek. door Carel van Hul~e greffier van 008twinkel, in huwelijk geweest met Jo Florence steyaert, te voren wed. van Gil11s Vanden Haute. st. Gil11s Vanden Haute voor weth va n Somergem op 25.6.1698. Successie, van de wezen van de voorn. Gi11i8 Vanden Ha~te, vervallen hij Gverlijden van Frans Janssens fs VJr. Jan bij Pieternelle Vanden Haute. V. Meester Jaecques Wittenhove en Jan S;t~yaert. Franchois Vanden Haute bij huwelijk. 29.12.1712 25. Rek. door Joos de Buck fs Pieter als voogd over Laureys Batselaer kind van Jooris verwekt bij Marie de Buck fa Pieter. 25.5.1699 26. Rek. door Jan Van Parijs x Livine Schamp als ontvanger en voogd over het sterfhuis van Jan Schamp en Anna de Baets sedert 1695. 9.4.1699 27. Rek. door Joos de Buck fs Pieter als voogd over de wezen van Jan de Buck fs Pieter. NB. Livyne Van Achter fa Joos overl. vrouw van Pieter de Buck d'aude, sweesens grootmoeder mat. Ja.nVan Hecke x sweesens moeder. 4.6.1699 28. Verdeling tussen de negen kinderen van Jan Schamp in zijn leven Baljuw van Baerle, x Anna de Baets : Livinus en Joannes Schamp, de wezen van Catharine Schamp bij Pieter van Wambeke, Anna Marie Schamp wed. van Jan de Pauw, Jan Van Parijs x Livyne Schamp, Sr. Pauwels Vande Stichele baljuw van Dronghene x Joanne Schamp, PieternelĂ e, Isabelle en Joosyntien Schamp. 9.4.1699 Rek. door Laurens Neyt fs Philips als voogd over de wezen van Jooris Legiers en Livyne Neyt ( + Joo~". Legiers 1696) Venditie van 18.7.1696. Anthone Buysse x sweesens moeder, Livyne Neyt (sterfhuis Livyne Neyt) 24.12.1699


-

18 -

30. st. Geeraert de Meijere fs Pieter + Waa Neervoorde juli 1699 He. Cathalyne Verheecke fa Lieven Hoors: Jan de Heyere fs Pieter en Pieter de Meijere fs Jan over syn selven en als apparenten voogd neffens Jonas Lootens over Janneken de Meijere fa Jan.

26. 11 .1699 31. Rek. door Jan Van Parijs x Livyne Schamp fa Jan bij Tanneken de Baets, over het sterfhuis van voorn. Jan Schamp en zijn vrouw, sedert 9.4.1699. 27. 11 • 1701

32. Rek. door Petrus Wambeke als voogd ten sterfhuis van Jan Schamp en zijn vrouw.

9.4.1699


- 19 Bundel 68 1.

(1700-1705)·

Rek. door Frans Van Kerckvoorde als voogd over de kinderen van Jan Van Kerckvoorde. 28.9.1669

2. Schulden ten sterfhuis van Vincent Vander Verre.

3. Re~. tussen vrouw Isabelle van Heijlweghen dourière van Jo Philips Wouters (+ 8.4.1687) in zijn teven Heer van Vinderhoute, Merendree en Belsele ende Jo Guille Le Poyvre causa uxoris Heer van voorn. plaatsen als hoir van vrouw Marie Isabelle van faloen (+ 6.8.1703), over hem self ~n als voogd over Jo Marie Isabelle·Wouters, voorts Jo Charles Allegambe Heer van Basingien, Auwe_rhem Sisoing, gehuwd met Christine Ernestine Wouters fa Jo Philip Francois Heer van Vinderhoute, Herendree e.n .. BeLaeLe en van de voorn. Harie Isabelle van CaLoen , l~te rek. 1703 - 1708

4. Rek. door Franchois de Smet tot Lovendegem als voogd over de weesen Joos de Muyter hoirs ten sterfhuis van Lieven de Muyter. Jan De Backer x wed. van Joos de Muyter, vader en voogd over Lieven de Muyter. (alsnu zijn zefIs) 2.6. 1701

5. Rek. door Joos de Grave fs Lieven als ontvanger van het sterfhuis van wijlen Pieter de Wulf. V. Christoffel Rijckaert. Josyne Neyt wed. van Pieter de Wulf Vendi tie van 8.11.1696 - Rek. op 8.4.1697 weth Vinderhoure. 19. 1 • 1701 6. Verkaveling tussen : - Lieven de Jaeghere fs Jan, wedn. van Janneken de Wevere - ende Lieven Waldack en Denys Geirnaert als voogden van de wezen van Christoffel de Vvevere, en Pauwel de Smet all..s voogd van de wezen van Laureyns de Wevere allen hoirs van voorn. Janneken de Wevere. 1 .1 O. 1701

7. Onderrek. en liquidatie tussen voorn. personen (Zie hierboven lias 6) 3.12.1701 8. Rek. door Jaecques de Broucx, baljuw van Vinderhoute als ontvanger van de ommestellingen van BelseIe. 17.3.1713

9. 2de rek. door Denys

de Suttere als voogd (i.p.v. Pieter de Suttere) over de wezen Van Marten de Keyssere verwekt bij Margriete de Suttere, sedert 17.4.1698. 6.4.1702


- 20 10. 2de rek. door Magdalena Buysse fa Jan, wed. van Pauwel de Smet fs Harten voogd geweest over de wez er.van Laureijns de Wevere fs Jan, verwekt bij Pieryntien de Smet fa Marten, sedert 9.1.1698 (lste rek.) 14.9.1702 . 11. Rek. door Lieven Waldack als voogd i.p.v. Pauwel de Smet (mits zijn overlijden) over de we ze van Laureys de Wevere verwekt bij Pieryntken de Smet. 13.3.1704 12. Rek. door Pieter en Joannes de Gheettere filij Marten 0.1$ hoirs van Cornelis de Gheettere ook fs Marten voogd geweest over Andries en Marie de Gheetere hun broer en zuster. Leste rek. van 25.11.1702 voor de weth Van de Baronie van Leysschoot prochie en heerl. van Oostwinckèl-e. 28.2.1705 13. st. Cathelyne Geernaert fa Livinus + Everg. Belsele 9.1.1700 Hd. Petrus van Kerckvoorde fs Anthone K. Frans V. Anth. van Kerckvoorde en Lieven Geernaert. 18.2.1700 14. st. Franchoyse van Quaethem fa Bertholomeus + Vind. 5.5.1700 Hd. Charels Blanehar K. Pieter 8 j., Jan 5 j., Charel 1 j. en Goddeli.eve 10 j. V. -Joo s Blancha.r pat. en Gheeraert de Rooss mat. 18.11•1700 15. Declaratie van schulden en lasten van de wijk BelseIe. 17.12 ..1702 16. Acte seker : Gillis van Ker-r-ebr-oack als voogd van de wezen van Franchois Goethals stelt zich zeker en bOFge over deze wezen. 1.7.1700 17. st. Frans Goethals fs Geert + Everg. 25.2.1700 He. Petronelle de Seheirdere fa Jooris K. Jooris en Tanneken. V. Jooris Goethals pat. en Gillis van Kerrebrouck mat. 13"~5.1700 18. St. Fransois Buysse fs Jan + Everg. Belsele 17.4.1700 He. Jacquemyntien van Keerckvoorde fa CareI •.. K. Lievyne 11 j.,.Jan 7 j. en Pietronelle 6 m. V. Jooris Buysse fs Xsto ffels pat. en An thona» Van Keerekvoorde fs Charel oom mat. 10.2.1701 19. st. Fransois Steyaert fs Frs.nE30is+ Everg. Belsele dec. 1700 He. Christo ffelyn tien de Cuypere fa Lauwereyns, geen lichamelijke hoors. Apparante hoors : lste stake : Lieven, Pieter en Jan Steyaert, Pieter Vyveraert x Marys~Steyaert, Marye en Janneken Steyaert wezen van Fransois bij Magdaleene Martens. V. Jan Steyaert.


- 21 2de stake : De wezen van Joos en J:..ooris Versluys. V. Lauwereyns de Wevere,burgemeester,over de kinderen Van Jooris Versluys. 3de stake : Fransois en Magdaleene steyaert wezen van Pieter bij Marye vande Steene. V. Christiaen vande Steene. 4de stake : Janneken en Lievyne Steyaert wezen van Lauwereyns bij Elisabeth Gaubeen V. Pieter Schelstraete. 5de stake : Christoffel van Veerdeghem fs Christoffel met consorten hun selfs als hoirs van halve bedde van de moederlijke zijde. 10.2.1701 20. st. Marie de Clercq + Hd. Charel Lippens fs K. Jan, Stoffelintien V. Gerรงulus Gryp pat. 29.4.1700

Everg. december 1699 Jan en Petronelle. en Jan Lippens mat.

21. Rek. door Jacques de broux als ontvanger van de verkoping van een party maeymers ten verzoeke van burgemeester en schepenen van belseIe. 22.6.1701 22 โ ข.-st. Tanneken Lippens fa Jan + Everg. Belsele 25.4.1701 wed. van Christoffel van Kerckvoorde (lx) wed. Van Christo ffel van Veerdeghem fs Lieven (2x) K. lx Pieter van Kerckvoorde 2x : Christoffel, Lievyne haer selfs, Pieter van Kerckvoorde fs Pieter, x Joosyntien van Veerdeghem. De vier kinderen van ~~dries D'huyvetter verwekt bij Narye van Veerdeghem met name: Tanneken, Pieter, Lieven en Joosyntien. V. Christo ffel van Veerdeghem pat. en Jan de Lauwe oom mat. Marije van Veerdeghem fa Anthonus verwekt bij Pietronelle van Kerckvoorde. V. Chistoffel van Veerdeghem voorn. pat. en An t hon e van Kerckvoorde cauaa matris. 30.6.1701 23. Verkaveling tussen de hoirs en erfgenamen van Christoffe2 van Veerdeghem fs Lieven, gehuwd geweest met Tanneken Lippens fa Jan. (Zie hierooven lias 22) 14.7. 1701 24. St. Elisabeth Dobbe Laer-e fa Lieven + Vind. 17.7.1701 Hd. Joos Blancher K. Jan V. Petrus van Abbeele mat. en Charles Blanchart pat. 15.9.1701


- 22 25. st. Jan Goethals fs Jan + Everg. Be1sele mei 1701 He. Lievyne van Renterghem fa Pieter K. Tanneken x Christoffel de Riddere en Janneken 21 j. V. Gi11i8 de Ruytere fs Jan pat. en Pieter Dobbelaere fs Jan mat. 6.4.1702 26. st. Pietronelle van Kerckvoorde fa Jan + Everg. Belsele januari 1702 wed. van AD thone van Veerdeghem (1 x) Hd. Jan de Cuypere fs Lieven (2x) K. lx : Marye van Veerdeghem 17 j. V. Christoffel van Veerdeghem fs Chare1 pat. en Pieter van Kerckvoorde fs Jan mat. K. 2x : Lievyne 14 j., Janneken 12 j., Elisabette 6 j. en Lieven 4 j. 6.4.1702 27. st. Pietronelle Colpaert fa Lieven + Lov. Rabbodt 15.6.1702 Hd. Fieter de Suttere K. Pieter Gaelens x Pietronelle de Suttere, Fieter en Magdaleene de Suttere. V. Pieter Gae1ens voorn. en Gi1lis Slock. 23.10.1702 28. st. Marie Welvaert fa Jan + Lov. Rabbodt december 1702 Hd. Denys de Suttere fs Pieter K. Pieter, Pietronelle en Marianne. V. Jan Welvaert fs Lieven grootvader. 29.3.1703 29. Declaratie van schulden en lasten van Vinderhoute over het jaar 1702. 7. 12.1702 30. Idem lfas 29. 31. St. Petrus Sucaete + Dronghene 14.8.1702 He,; Francoise de Meyere fa Jan K. Andries 17 j., Pietronel1e 18 j., Jan 12 j., Franchรณise, Joosyne en Marie 3j. 15.2.1703 32. st. Guille CoBuyt + Vind. 28.12.1703 He. Joosyne de Vos K. Jan 21j., Lieven 18j., Godelieve 16j., Livyne 14j. en Barbara 10j. v. Joos Cocq~yt, broer van de overl. 10.4.1704 33. st. Janneken Codde + Vind. 2.1.1704 Hd. Pieter Cocquyt fs Jan V. Jan Codde K. Marie 4j.5m. 28.2.1704 34. st. Philip Ney t." + Vind. 31. 10.1704 (ook wel Neyts) He. Anna Lippens K. Joos 15j., Elisabeth 9j., Jaspar 9j. en Pietronelle 5j. V. Laurs Neyt pat. en Joos Lagaert mat. 2.12.1706


- 23 Bundel 69 1.

(1706-1709)

St. Joosyne Cornelis fa Lieven + 1.1.1705 Hd. Livinus Degrave fs Joos K. Joanna 7j., Jan 4j., Pieter lj.5m. V. Petrus Cornelis fs Lieven 2. 12.1706

2. st. Pieter de Heestere fs Pieter + Everg. Belsele Rabbodt feb. 1706 He. Lievyne Steyaert fa Jan . K. Charel, Pietronelle, Joosyntien, Marie en Janneken. V. Charel de meestere en Christoffel Steijaert. 18. 1 1.1706 3. Rek. door Denys de Sutter als voogd over de wezen van Marten de Keysere verwekt bij Margriete de Suttere. 18. 11 • 1706

4. St. Christfuffel Criel fs Joos

+ Everg. Belsele mei 1706 He. Joosyntien de Coeyere fa Frans K. Lieven, Joos, Pieter, Lievyne, lvIarieen Christoffelyntien. V. Denys Criel fs Joos. 2.12.1706

5. St. Tanneken Haerens fa Geert + Vind. 18.10.1705 Hd. Jan Everaert fs Lieven (?) K. Symo en,6j ., Jan 4j. en Pieternelle 8j. V. Jooris Haerens. 13.1.1707 6. st. Lievyne Vander Stichele + Drongen 15.8.1706 Wed. van Herman Vanden Walle (lx) Hd. Pieter VerhuIst (2x) K. t x : Marie . K. 2x : Daniel 18j., Joannes 8j., Franchois 5j., Jacquemyntien 14j. en Godelieve 12j. V. Joos Cornelis fs Joos. NB. Anthone Lybaert x Livyne Schelstraete fa Joos bij Janneken Vander Stichele zuster van de overledene. 2. 12. 1706 7. st. Pieryntien Steyaert fa Joos + Everg. BeIseIe juli 1706 Hd. Geeraert Callaert fs Gheeraert K. Pieter 11j., Jacquemyntien 17j. en Lievyne 15j. V. Jan Lippens fs Jan oom mat. en Jan Callaert fs Gheeraert pat. 15. 12. 1707 8. st. Jooris Van Durmen fs Jan + Everg. Belsele 16.2.1706 He. Maryne Hudsebaut fa Joos, alsnu gehuwd met Jan Dhere. K. Judocus Van Durmen 3j. V. Guilliaume van Durmen oom pat. 1 • 12.1707 9. st. Jaecquemyntien de Meyere fa Pieter + Lov Appensvoorde dec. 1706. Hd. Cornelis Speeckaert fs Joos K. Livine V. Joos de Meyere 15.12.1707


- 24 10. St. Pietronelle Andries fa Jaspar + Everg. Belsele 8.2.1707 Hd. Lieven Arents fs Fieter K. Anna Harie 2j .6m;. V. Pieter Arents fs Joos grootvader pat. en Joos Buysse fs Adrieen mat. 7.4.1707 11. St. Lievyne Van Parys + Everg. Belsele 28.9.1706 wed. van Jan Monnaerts (lx) Hd. Jan Reyniers (2x) K. t x : Pieter 23j. en Harten 21 j. 2x : Janneken l2j. V. Pieter de Baets 28.4.1708 12. st. Lieven Iterbeke + Everg. Belsele 30.1.1708 He. Marie Velleman K. Marie 18j. V. Jan Lippens pat. 28.4.1708 13. Rek. door Lieven Waldack fs Jooris als voogd over de wezen van Christoffel de Wevere verwekt bij Marie Geirnaert fa Arnaudt. 9.2.1708 14. Rek. door Arnaut de Roose als voogd over de wezen vah Lieven de Roose, Franchois Geeraerts x Joosijne de Roose fa Lieven voorn. 27.2.1708 15. st. Jacaues Botterman fs Lieven + Everg. Belsele jan. 17GB He. Janneken Criel fa Joos. K. Lowys 24j.6m. en Marie 22j. V. Lieven Dobbelaere cosyn pat. en mits zijn overlijden Mattheus Ide tot Lovendegem en Denys Griel fs Joos oom mat. :28 ..4.1708

16. st. Lievyne Griel fa Guille bij Janneken van Hecke

+ Belsele 22.3.1696 Hd. Lieven "Waldack (zijn tweede huwelijk) K. Willemyn 22j., Jooryne 19j., Jan 16j. en Marie 13j. V. Pie t er- Griel fs Guille oom mat. en Jooris Gernaert fs Lieven cosyn pat. 28.4.1708

17. Carel Vanhulle procureรปr deser vierschare als curateur ten sterfhuis van Gillis Cooman hauder ten sterfhuis van Pj_etronelle de Neve. 18.9.1709 18. st. Mechielyne Verschure fa Jan + Lov. Rabbot april 1709 Hd. Victoir Wille fs Adriaen K. Lievyne haer selfs, Pieter Martens x Tanneken Wille en Magdaleene. V. Fieter Martens voorn. 31 .10.1709


- 25 19. Twee~e liquidatie tussen: - Jo Guille Le Poyvre fHeer van Vinderhoute) x Isabelle Therese Wouters fa Jo Philippe in zijn leven heer van Vi~derhoute bij Marie Isabelle van Caloen. - Jo Charles Alegambe heer van Auweghem x Christine Ernesti~e Wouters fa Philippe bij Isabelle van Caloen. - Jo Franchois van Calgen heer van strazeele rechtsweer mat. en voogd over Jö Marie Isabelle Wouters ook fa thilippe bij Marie Isabelle van Caloen. Jo Philippe Wouters hun broer overlèà.Bn na zijn moeder. 1229.1709 20.

st. Elisabeth Dobbelaere fa Jan

+ Everg. belsele 29.9.1(98 Hd. Pieter de Priestere fs Lieven K. Lievyne 10j., Janneken 5j., Jooryntien 3j. V. Geeraert Dobbelaere fs Jan 26.4.1709

21. Zie lias 19 - liquidatie.


- 26 Bundel 70

(1710-1714) :;

~

1. st. Elisabeth Steyaert fa Harten + Everg.Belsele jUli 1?Q)8 Hd. Jan Temmerman fs Jan K. Tanneken 8j., Jan 7j. en Pieter 5j. V. Jan Arents fs Joos mat. en Jooris Andries fs Pieter pat. 20.2.1710 2. st. Charles Dobbelare fs Joos + Drongene 15.5.1708 He. Gerdyn tje de Grave fa Joos K. Joos Dobbelaere V. Jan de Jaeghere oom pat. 10.12.1711 3. St. Lievyne Steyaert fa Jan + Everg. Belsele april 1709 wed. van Pieter de Meestere fs Pieter (lX) Hd. Jan Lippens fs Christoffel (2x) K. 1x : Charles, Pietronelle, Joosyntien, Marie en Janneken. V. Charles de Meestere fs Pieter oom pat. en Christóffel Steyaert fs Jan oom mat. 6.12.1710 4. St. Marie de Jaeghere fa Jooris bij Pieryn tjjen de Wevere + Everg. Belsele 1.1.1711 Hd. Andries Van Vlaenderen fs Andries (2x) wed. van Jan steyaert (lX) K • 1x : Jan 19j• V. Pieter Vyveraert pat. en Jan de Jaeghere mat. K. 2x: Jooris 4j.2m. en Andries 9m. V. Jan Van Vlaenderen fs Andries pat. en Jan de Jaeghere mat. 19.2.1711

5. st. Janneken Criel

+ Vind. 4.7.1710 Hd. Jooris de Riddere K. Lieven 17j., Jan 15j., Marie 14j. en Elysabeth 9j. V • Jaspart Dobbelaere. 30.4.1711

6. Rek. door Ch8rles de Meestere fs Pieter als voogd over Charles, Petronelle, Joosyntien, Harie en Janneken de Heestere filii Pieters verwekt bij Livyne Steyaert fa Jan. vader + feb. 1706 en moeder + april 1709 Hd. Jan Lippens fs Christoffel.14.4.1712 7. Rek. door Jaecques de Broux baljuw van Vind. over de venditie van 27./4.1711 ten sterfhuis van Jan Heveraert (Erverart, Evrant, Everaerd) overleden te Vinderhoute. 9.2.1713 8. Rensèignement : Laurs Neyt als ontvanger van de wezen van wijlen Pieter Standaert verwekt bij Livyne Neyt. 9.2.1713 NB. Lieven van Renterghem x wed. van Bertholomeus Neyt soa vele de weese was goet commende ten sterfhuis van haere grootmoedere. De weze is gerecht in 1/4 van een gemet land binnen Vind. aan St.-Annadreve gebruikt bij Lieven van Renterghem voorn.


- 27 9. Rek. door Jaeeques de Broux baljuw van Vind. over de venditie van 16.3.1711 ten sterfhuis van Livinus de Brnyne. NB. Jan de Bruyne voogd over zijn broers en zusters. 9.3. 1713 10. Rek. door Jaeeques de Broux baljuw als ontvanger van de venditie van 22.3.1712 ten sterfhuis van de wed. van Petrus de Buek. . 26. 1 • 1713 11. st. Jaequemyntien Bultynck fa Joos + Vind. 27.4.1711 Hd. Chaereles vande Bteene K. Jan 8j., Pietronelle 6j., Janneken 4j. en Chaerel 8m. V. Joos Bulcktyn (Bultynck) grootvader 16.7.1711 12. st. Pieternelle de Graeve fa Jan + Vind. juni 1710 Hd. Jan Hutsebaut K. Arnaut 13j. en Janneken 14j. V. Lieven de Graeve 14.7.1712 13. St. Carel de Cuypere fs Lauwereyns + Everg. BeIseIe nov. 1711 wedn. van Joosyn tien van Speybroeck (1x) He. Elisabet.te Buysse fa Pieter (2x) K. ]x : Lieven - innocente jonghene V. Christoffel de Cuypere fs Carel voorn. pat. en Jan Wittevrongele fs Ryckaert mat. K. 2x : Christoffel en Jan beide gehuwd, Harie meerderj. en Janneken 22j. 30.6.1712 14. st. Jaequemyntien van Kerckvoorde fa Carel + Everg. BeIseIe januari 1712 wed. Van Franchois Buysse (lx) Hd. Pieter Braeekman fs Adriaen (2x) K. 1x : Jan ! 19 j • 2x : Pieter 10j en Elisabeth 8j6m. V. Jan van Kerckvoorde fs Careloom mat. en Jooris Buysse fs Christoffel oom pat. 30.6.1712 15. st. Pieter de Sutter fs Christiaen + Lov. Rabbot 29.11.1711 He. 2x Isabelle de Manghelaere K. Lievyne en Marie V. Pieter de Sutter fs Pieter syn selfs en Jan Verbiest. 30.6.1712 16. St. Pieter',Cocquyt fs Marten + Lov , Rabbot april 1711 He. Anna Rombaut fa Vincent K. Elisabeth 6m. V. Franehoys Cocq;tityt pat. en Jan Duijvynck fs Cornelis mat. tot Waa Voorde. 14.7.1712


- 28 17. st. Joos de Keesel fs Pieter + Dronghene 20.12.1712 He. Marie Anna Braedt fa Jan K. Lievyne 3j. en Anna Marie 2m. V. Lieven de Kesel oom pat. 2.6.1712

18.

st.

Marie Vermeire + Everg. BeIseIe 13.11.1712 Hd. Herclus Grijp K. Adrjaen 6j.7m., Janneken 18j., Cathelyne 14j.7m.,'Ghr:istoffelyntien 10j. en Jaecquemyntien 17m. V. Christoffel van Durmen oom mat. 9.11.1713

19. st. Pieter Wijçkhuys fs Jan + Lov. Rabbot "Bierstal" 17.10.1712 He. Margriete Claeys fa Charels K. Pieternelle haar selfs bedeghen, Pieter en Cathelyne. V. Christ6ffel Hoste neef pat. en Marten Claeijs fs Cha:rel oom mat. 9.11.1713 20·.;st. Tanneken Verbanek fa Jooris + Lov. Rabbo t .29.11 .1712 Hd. Jan de Backere fs Jan K. Lieven syn selfs en Janneken V. Lieven de Backere voorn. pat. 9. 1 1 • 17'Ji3 21. st. Pietronelle de Suttere fs Pieter i Lov~-'~abbot 20.6.1713 Hd. Pieter Galens fs Lieven K. Pieter, Joannes, Mattheeus, Bernaert en Lieven V. Pieter de Suttere fs Pieter oom mat. en Mattheeus Galens oom pat. 25.10.1713 22.

st. PieterneIIe van Hamme + Drongen 10.8.1712 Hd~ Jaecques Hutsebaut fs Jan, zijn tweede huwelijk. K. Jacobus 6j. V. Jaeeques van Hamme oom mat. 7.12.1713

23. St. Marten Lootens fs Jan + Lov. Rabbot 14.3.1713 He. "Anna de Suttere fa Laureins K. Anna

V. Frans Lootens oom pat. en Pieter de Suttere fs Lauwereys mat. 12.10.1713 24. Renseignement door Christoffel van Heeke over de wezen van de wed. van Petrus de Buek tot BelseIe. 26.1 •1713~': 25. st. Lieven de Bruyne fs Lieven bij Anthonette N. + Vind. 21.2.1711 wedn. van Marie de:Schepper fa Jan. K. Lieven 23j., Marie 17j., Joanne 13j., Louys syn selfs, en Jan (voogd) V. Jan de Bruyne fs Lieven voorschr. 9.11.1713


- 29 26. Zie lias 25. st. bij overlijden van Jan Temmerman swezens ouden oom. 6.7.1713

fs Lowijs + Drongen,

st. Marie Standaert fa Pieter + Everg. Belsele 29.6.1710 Hd. Christoffel van Heyste fs Franchois. K. Pieter 4j.6m. en Marie 8j.8m. V. Pieter Standaert fs Cornelis mat. grootvader. 9.3.1713 28. St. Jan Temmerman fs Lowijs + Drongen Keuse 15.3.1713, ouden oom Van de wezen : Pietronelle Van Cotthem x Jan Saey en Janneken Van Cotthem, beide kinderen van Mattheus verwekt bij Janneken de Scheppere fa Jan. 6.7.1713 St. Jan rremmerman fs Lowijs ouden oom van de weze Marie de Wulf kind van Pieter fs Joos, en van Pietronel1e de Suttere. V. Jan Vindevogele fs Frans bij Lowijse Temmerman oom pat. 6.7.1713 + Drongen, competerende JVIattheeus van Cotthem fs Frans bij Geerdyntien de Scheppere, die dochter was van Jmthonette Temmerman. 6.7.1713

30. st. Jan Temm.erman fs Lowijs

31. st. Jan Te.mmerman fs Lowijs + Drong.en Keuse 15.3.1713, onbedegen. Hoirs Gheeraert Temmerman fs Gillis 1/3 Philips Dhaenens x Janneken Temmerman De vijf kinderen van Lieven de Bruyne verwekt bij 1/3 Marie de Scheppere Jm thonette lJè'mmermanfa Lowij e ; De twee wezen van Janneken de Scheppere verwekt bij JVIattheeus van Cat t hem , De vreze van Franchois van Cotthem verwekt bij Geerdyntien de Scheppere. Jan Vindevoghel fs Franchoijs bij Louyse Temmerman fa 1/3 Lowijs. Judocus Vindevoghel fs Lowijs. P ieter de Meyere x Marie Vindevoghel fa Lowijs Anthone Vande Walle versaemt met Joanne Vindevoghel. Marie de Wulf fa Pieter haer selfs, kindtskind van Lowyse Temmerman in tweede :.huwelijk met Joos de Wulf. Gheeraert 'I'emmer-man fs Lowij s gewonnen in zijn tweede huwelijk. N. Verstichele hoir van alve bedde van de vaderlijke zijde. Jan,Gheeraert en Pieter de Smet fs Jan bij Janneken Temmerman. 1713


- 30 32. st. Jan Versluys fs Guille bij Cathelyne Dobbelaere + Waa~ Voorde 13.7.1713 He. Ja.nneken Bauwene fa Pä.et erK. Pieter 1j. en Anna. 4j. V. Pieter Versluys oom pat. NB. Jaecquemyntien H.atthys wed. van wijlen Harten Versluys s'overledens grootmoeder, par verkaveling van 11.6.1698. 7.12.1713 33. St. Pietronelle de Vreese fa Lieven + Vind. 25.5.1713 Hd. Mattheeus Galens fs Lieven K. Jan de Bruyne x Lievyne Galens, F'ranchoys, Elisabeth, Fransoyse en Marie. V. Jan de Bruyne voorn. en Adr. de Vreese oom. 28.9.1713 34. st. Jan van Hecke fs Pieter + Everg. Belsele 14.1.1714 He. Pieternelle de Scheirdere. K. Gillis~, 13j., Jaecquemyntien 11j., Joosyntien 6j. en Joannes 21 m. V. Jaecques van Heeks fs Pieter pat. en Jooris de Scheirdere mat. 15.1.1714 35. Extra.it st. Joos Hillaerts fs Jacques + 11.9.1714 He. Janneken Goethàls fa.Jan, hertrouwd met Passier Baetsleer fs Jooris. NB. Tanneken Goethàls fa Jan voorn., gehuwd met Jan Moens. Jan Baetsleer ~ Adriaen, gehuwd met Joanna Hillaerts faJoos. 12.9.1715 36. st. Lievyne Dobbelaere fa Jan + Everg. BeIssIe 3.4.1714 Hd. Christo ffel de Cuypere fs Charels K. Jooryntien V. Guilliaum Dobbelaere mat. oom van de overlèàene. 9.6.1714 3T~ st. Christoffel van Veerdeghem + Everg. Belsele 12.3.1714 He. Tanneken Bylevynck K. Pieter 9j.6m., Pieternelle 7j. en Joannes 7j.8m. V. Pieter van Kerckvoorde fs Pieter. 31.10.1714 38. st. Joosyntien van Ackere + Everg. Belsele 5.2.1714 .é~. van Jooris Batsleer (lx) Hd. Jan Steyaert fs Lieven (2x) K. 1x : Adriaen, Christo ffel en Paesschier. 2x : Pieter 25j. ayn selfs, Lieven 18j. en Lievyne 20j. V. Pieter Steyaert voorn. en Adriaen van Ackere. 7.6.1714 39. St. Jan Everaert fs Pieter bij Janneken de Muyter + Vind. 22.4.1711 we dn , ven Tanneken Arents fa Geeraerts. K. Petronelle 15j., Simoen 13j.,en Jan 10j. V. Franchois Myncke C8.Usa uxoris Cathelyne Arents fa Lieven zoon van Geeraert, cousyn mat. 12.4.1714


- 31

40.

Compareerden voor de weth der heerlijkheid van Vinderhoute "geseyt den IMHENTUYN" gelegen binne de parochies van Ertvelde, Wynckel, Bassevelde, Somergem, Assenede en elders, Joannes Vande VJalle fs Lieven tot Bassevelde ontvangt van Niclaeys de Schepper zoon van •••• , meester cuyper tot Bassevelde. 14. 12. 1763 - geregistreerd "Stede Amb , van Bouchoute fO 183.

Bundel 71

(1715-1719)

1. Rek. tua=en Philip Wieme over Mher Hari Char l.ee Xaverius Burggrave,de voogd,erfachtig Ridder der Hi Rijcke, schepenen slants vanden vrijen; ter causen zijn geselnede vrouw Marie Isabelle Wouters over hem selven als over Jor Hubrecht Nieuwlant heer van PottFlberghe geallieert met Harie Catharine Wa.uters en over Jo Lancelot de Cordes heer van Wichelen, Ceerscamp ter eender zijde en Pieter vanden Broucke pachter van het goed ende hof 'te middel herpef gelegen binnen Woubrechteghem. Leste rek. van 4.11.1715 1.2.1721 2. st. Lieven de Grave fs Joos + Vind. _3.1.1715 He. Tanneken Galens fa Mattheeus K. Lauwereyns, Jooris en Pietronelle V. Gillis de Grave oom pat. 7.2.1715

3. St. Jan Cocquyt fs Guille + Vind. aug. 1714 He. Lievyne van Renterghem K. Joos 7j., Pieter 4j., Godelieve V. Lieven Cocquyt fs Guille voorn. 11.7.1715 ,'cc).

'1".

2j. en Joanne 5m.

~ Joos Hebbrecht fs Jacques + Everg. Belsele 11.9.1714 He. Janneken Goethals fa-Jan, hertrouwd met Passchier Baetsleer fs Jooris. K. Janneken, 'Pannek en , Lievyne en Pieter. V. Lieven Hebbrecht fs Pieter pat. en Jan Moens fs Jan mat. 12.9.1715

5. st. Lieven Waldack fs Jooris + Everg. Belsele 7. 12. 1? 14 wedrl. 1x van Lievyne de V/evere fa Pieter wedn. 2x van Lievyne Criel fa Guilliaume me. Lievyne de Cooman fa Lieven (3x) K. 1x : Jooris de Deckere fs Fransoys vader en voogd over zijn vier minderj. kinderen verwekt bij l.ivyne Waldack. K. 2x : INillemyntien haer aeLf s, Jaecques Hebbrecht fs Gheeraert, gehuwd met Jooryntien Waldack en Joannes en IvlarieWaldack. V. Jooris Gheirnaert voorn. en Pieter Criel fs Guilliaum:e.


- 32 K. 3x : Jooris 8j., rieternelle 12j. en Isabelle 10j. V. Jooris Gheirnaert voorn. fs Lieven en Jan de Cooman fs Lieven. 1.4.1715

6. staet en specificaetie van de commeren, schulden en de lasten vanden jaere 1714 - prochie van Vinderhoute. Laurs. Neyt schepenen over syne vaccatien,diensten ende verschot van gelde als vooren gedaen par bielliet de som van 0-16-0, ontvangen den inhoud op 13.4.1716. Oncosten "Item aen bailliu, greffier, burgemeester en schepenen over het brandhout bij hun betaelt ter,. vergaederijn(ghe) ghedurende den voorn. jaere 1714 tot 3-0-0, recht VB.nLaurens Neyt 0-12-0 in die 3-0-0. 9.2.1715 '.

7.

-'~

st. Marten Cobbaert fs Joos + Lov , Rabbot okt. 1715 He. Janneken Claeys fa Jan K. Judocus, Pieternelle en Joanne V. Joos Cobbaert oom pat. en Joos Claeys mat. 18.6.1716

8. Rensyngh door LiefvenVerbeken x Joosyn tien de Koeyere fa

Frans, te voren wed. van Christoffel Criel fs Joos (+ Belsele mei 1706 - st. 2.12.1706) ter causen van de successie van Joos Criel fs Christoffel bij Joosyntien de Coeyere + onbedegen, verongelukt, ghesufocqueert in twater op 20.6.1715. Denys Criel fs Joos als voogd en oom over Lieven, Pieter, Lievyne, Marie e~ Christoffelyntien Crie1 fa Christoffel voorn., broers en zusters van de overl. 16.7.1716 9. st. Jan de Muynck fs Jan + Everg. Belsele 30.11.1715 He. Cornelia V8.nWaeyenberghe fa Pieter. K. Christoffel en Janneken. V. Andries de Muynck en Christoffel de Craene. 18.6.1716 10. St. Pieternelle de Cleircq fa Jan + Vind. 22.7.1716 wed. van Niclaeys Saey (lx) Hd. Laurs Neyt (2x) K. I.x : Jan en Gheeraert Saey hun selfs, Frans minder j • V. Jan S ~ey voorn. K. 2x : Pieter en Lieven Neyt V. Jan Saey voorn. mat. 12~9. 1716 11. Jan de Muynck fs Jan + Everg. BeIseIe 30.11.1715 He. Cornelie van Waeijenbeirghe fa Pieter. K. Christoffel en Joanne V. Andries de Muynck oomj.pat, en Christoffel de Craene cause u~ris mat. (St. Jan de Muynck Graafschap Evergem 20.6.1708) 20.2.1716


- 33 -

12. st. Lievyne van Recke fa Lieven + mei 1715 wed. van Jan Goethals fs Gheeraert K. Elisabeth, Joosyn tien ~en Tanneken hun sel fs, Philippe Neyt fs Lauwereyns, x met Janneken Goethals en Marie mincterj. V. Philippe Neyt voorn. swaeger pat. en Jan Thierentheyn oom mat.

30.4.1716 13. Augm , ten ster fhuis van Pietronelle de Suttere fa Pieter + Lov ..Rabbot 20.6.1713 Hd. Pieter Galens fs Lieven V. Pieter de Sutter oom pat. en Hattheem; Galens oom mat.

30.4.1716 14. Rek. door Charles de Meester fs Pieter als voogd over Charles, Pitronelle, Jnosyntien, Harie en Janneken de Meestere kinderen van Pieter verwekt bij Livyne steyaert fa -Jan, NB. Carel Wouters x Pietronelle de Meestere fa Pieter voorn.

28.5 ..1716 15. Rek. door Jan Vyndevooghel oom en voogd pat. van Marye d$ Wulf fa Pieter, ten sterfhuis van Jan Temmerman + Drongen. NB. Tanneken van Beveren wed. van Jan Vindevogel, Marie de Wulf 26j. 0 Wondegem 1.10. 1690. Herman de Vreese causa uxoris,cosyn.

12.11.1716 16. LiquĂŽtlatie ten sterfhuis van Pietronelle de Cleircq fa Jan wed. van Niclaeys Saey (lx) en Hd. Laurens Neyt. (2x) K. 1 x : Geeraert en Jan Saey hun selfs, Frans 21j.j. 2x : Lieven en Pieter Neyt m inderj.

5.5.1717 17..Augm , arnme Pietronelle en I'18.rieanne de But tere filia Denys bij wijlen Harie Welvaert fa Jan hun tante + onbedtElgen Baronie Van Lov , Breedestraete aug , 1717. V. Gillis Welvaert oom.

28.9.1719 18. st. Jooryntien Willems fa januari 1719

Christiaen + Lov. Oostveld

Hd. Jooris de Smet fs Joos. K. Judocus, Pieter, Joannes en Joanna. V. Joannes Willems" fs Christiaen oom mat. en Joos de Smet fs Joos oom pat.

27.4.1719 19.

st. Jooris de Coeyere fs Lieven + Everg. Belsele 16.8.1719 He. Tanneken Velleman fa Lieven K. Lieven 7j., Marie 9j., Jan 3j., Elisabeth 6m. (+ 16.11.1719) V. Jan de Coeyere fs Lieven pat. en An t hon e Velleman fs Lieven causa matris. 9.11.1719


- 34 20. st. Augnes Verschelde .'+ Everg. BeLseLe sept. 17J8 Hd. Jan van Hijste fs Jan K. Joannes en Joanne V. Dan i.eL vande Velde x Harie Verschelde, oom mat. 19.1.1719 21. Rek. door Jan de Jaeghere fs Jooris als oom en voogd Van Jan Steyaert fs Jens, in 1x verwekt bij Marie de Jaeghere fa Jooris. st. moeder 19.2.1711 Janneken de Jaegher tante mat. + Everg. Petrus de Jaegher oom van de weze Andries van Vlaenderen stiefvader van de weze. 5.5.1717 22. Rek. door Jan Saey als voogd over Mattheeus van Cotthem fa Franchois~ bij Geerdyntien de Scheppere, die dochter was van Anthonette Temmerman,bij overlijden van Jan Temmerman fs Lowijs, sweesens ouden oom + Drongen, Keuse 15.3.1713. 22.4.1717 23. st. Magdalena Hartens fa Jaecques + Everg. Belsele 7.10.1718 wed. van Franchois Steyaert (ix) Hd. Jan Callaert fs Gheeraert (2x) K. 1x : Pieter Steyaert en Lieven de Priestere x Marie Steyaert. K. 2x : Tanneken 20j .3m. en Gheeraert 18J.5m. V. Lieven Cookman oom pat. en Paesschier Aerts cosyn mat. 7.12.1718 24¡~¡st. Joanne Vanderboven + Vind. 21. 10.1717 Hd. Michel DalIacourt (Dallecourt) fs Samsoen K. Anthone, Jacobus, Marie, Judoke en Catharine Dallecourt. V. Lieven de Rycke burgemeester van Vind. mits den apparenten deelvoogd van 's overl. Zijde uitlandig is, woonachtig tot 'Lidt' in de meyerije van 's Hertogenbosch. 10.2.1719 . 25. staat en specificatie van de prochie van Vind. ten jare 1718. 13.2.1719 26. Vervolg staat van Vind. ten jare 1718. r.1ichelD8.llecourt tavernier in de Croene ande plaetse tot Vinderhoute. 27. Staat van ommestellinghe van de jaere 1718. 28. St. Carel Blanchair fs Jan + Vind. 5.5.1717 wedn. Franchoyse van Cotthem (lX) He. Joosyntien Leersnijdere fa Gillis (2x) K. 1x : Jan de Vogelaere x Goddelieve Blanchair, Fieter en Jan. V. Jan de Vogelaere mat. en Joos Blanchair pat. K. 2x : Fransoys, Christoffel, Martyntien, Ma.rie, Isa.belle en Joanne Ma.rie 6 weken. 18.11.1717


- 35 29. st. Marcus Cocquyt

+ Vind. 7.5.1717 He. Adriaene Vanden Abeele K. Joos 22j. en Jan 6j. V. Pieter Cocquyt broer van de overl.

22.7.1717 30, St. Barbara de Roose faXpos + Vind. 5.4.1717 wed~ van Lieven Claeys (lx) Hd. Jan Lievens fs Jooris (2x) K. lx : Jan Claeys 2x : Joos Lievens V. Jan Claeys voorn.

9.9.1717 31. st. Jan de Wulf fs Marten + Lov. april 1717 st. Christine de Wulf fa Marten + Vind. april 1717 beide onbedegen Hoirs : Joos Dobbelaere X Lievyne de Wulf fa Marten Marten de Wulf fs Marten minderj.

9.9.1717 32. st. Lieven Dobbelaere

+ Vind. 11.4.1717 He. Martyntien Versmessen K. Lieven 20j., .Janneken 21 j., Joosyn tien 18j. en Lievyn~ 8j. V. Anthone Dobbelaere broer van de overl.

9.9.1717 33. Rek. door Jan De Bruyne fs Lieven als voogd over Harie en -Joanne de Bruyne zijn zusters, met het overlijden van Jan Temmerman fs Lowijs + Drongen. NB. Lowijs en Lieven de Bruyne filii Lieven, sweesens broeders.

g:.2.1717 34. st. Petronelle Vande Putte

+ Vind. 4.1.1717 Hd. Jan Blanchar K. Joanne 4j. V. Fr-anchoy s Vande Putte broer van alfve bedde Van de overl.

9.9.1717


- 36 Bundel 72 1.

(1720-1721 )

st. Livyne van Vooren + Everg. BeIseIe 20.3.1720 wed. van Laureyns Batsleer fs Jooris (lx) Hd. Jan de Wevere fs Christoffel (2x) K. 1x : Jooris 17j.3m en Passchier 12j.8m. V. Adriaen Batsleer fs Jooris oom pat. en Jooris van Vooren fs Jooris oom mat. K. 2x : Anna Marie 9j., Jan 6j. en Jooryntien 2j2m~ V. Jooris van Vooren fs Jooris. 26.3.1722

2. St. Cathalyne Verleye fa Guilliaeme + Thielt buyten heerel. van Vinderhoute Hd. Guilliaeme van Heecte K. Joannes 19j., Goddelieve 24j., Brigi tte 12j. en Joosyne Joanne 9j. V. Fransoys va.n Heede fs Guilliaeme tot Thielt pat. en GuiIIiaeme Verleye f's Guilliaeme tot Meulebeke mat. Christiaen de Smet gesworen pryser op de Casselrije van Cortrycke. 21.1.1721 3. st. Jan Slock is Jaecques + Vind. maart 1720 He. Pietronelle Dobbeiaere ia Jasapert K. Jacobus, Pieter, Lieven, Joanne en Lievyne. V. Adriaen vanden Beirghe oom pat. en Jaspart Dobbelaere oom mat. 7. 11•1720 4. Rek. door Jan de Jaeghere is Jooris als voogd over Jan Steyaert is Jan verwekt in lx bij Marie de Jaeghere fa' Jooris voorn. Leste rek. van 5.5.1717 7.11 .1720 5. St. Jooris Geirneert fs Lieven + Everg. Belsele 20.12.1719 wedn. van Livyne Steenaeker (lx) He. Joosyntien Sloek (2x) K. 1x: Li even en Joosyn tien hun selfs, 'I'ann eken 23j. 2x: Janneken 15j., Franchoyse1l3j. en Livyne 10j. V. Jan Geirnaert fs Lieven oom. 29.2.1720 6. st. Jan Gryp fs Pieter + Everg. Belsele dec. 1719 He. Jaecquemyntien Criel fa Christoffel K. Joannes, Lievyne, Marie en Jooryntien. V. Herculus Gryp oom pat. en Bavo Cornelis oom mat. 14.3.1720 7. st. Gheeraert Hebberecht fs Jaecques + Everg. Belsele maart 1720 wedn. Van Janneken de Buck fa Pieter (lx) He. Pietronelle Sloek fa Frans (2x) K. 1x % Jacobus en Joannes, Lieven Schelstraete x Pietronelle en Jooris,Batsleer x Marie. K. 2x : LIeven V. Jacobus Hebberecht pat. en zoon van Gheeraert voorn. 11.4. 1720


- 37 8. St. Jan Hu t ssbau t fs Jan + Vind. april 1720 wedn. van Pietronelle de Grave fa Jan (lx) He. Pietronelle Neyt fa Mattheeus (2x) K. 1x : Aernaut en Janneken V. Jan Hutsebaut oom pat. en Lieven de Grave neve mat. 8.5.1720 9. st. JoosYntien Slock fa Jooris + Everg. Belsele juni 17ĂŠD wed. van Jooris Geirnaert fs Lieven K. Fransoys, Janneken en Lievyne V. Jan Gheirnaert oom pat. en Franchoys van Vooren oom mat. 3.6.1722 10. st. Marie van Hollebeke fa Steven + Vind. maart 1719 Hd. Lenaert Brasseur fs Lenaert K. Domijn, Judocus en Marie V. Jan Bernaert schepen en camervoogd. 18.1. 1720 11. st. Aernaut Hutsebaut + Vind. mei 1720 minderj. Hoir : Janneken Hutsebaut fa Jan, zijn zuster. V. Jan Hu tsebau t oom pat. en Lieven de Greve mat. 24.10.1720 12. St. Lievyne van Peteghem fa Gillis + Drongen 'Luchterenl februari 1720 Hd. Jan de Wulf fs Franchois. Apparente hoirs - Aernaut de Grave x Pietronelle van Peteghem - Jaecques Hutsebaut wedn. van Joosyntien van Peteghem, waar-van Jan en Lieven beide zusters van de overledene. 1720 13. Rek. door Franchois Myncke cosyn en voogd over Simoen, Jan en Petronelle Everaert (geliuwdmet Joos Cocquyt fs Marcus); kinderen vanJan Everaert fs Pieter en van Tanneken Haerens. 3.7.1721 14. st. Marten Hasaert fs Jan + Vind. 23.3.1721 He. Jooryntien Cornelis fa Lieven K. Pieter en Martyntien V. Jan van Bocxstaele x,Marie Haesaert oom pat. en Pieter Cornelis mat. 15.5.1721 15. st. Lieven de Grave fs Joos + Vind. april 1721 wedn. van Joosyntien Cornelis. K. An thone Dobbelaere wedn , Petronelle de Grave, ~P.ieter en _~JQannede Grave minderj. V. Pieter Cornelis oom mat. en Jan Criel neve pat. 29.5.1721 16. Augm. door Jan van Speybrouck fs Lieven als camervoogd over Joos Lem bij overlijden van Fransoijs de Wulf fs Joos (zijn neef) + Drongen Luchteren mei 1721. 13.11.1721


- 38 17. st. Pieternelle Hebberecht fa Gheert + Everg. Belsele 28.9.1720 Hd. Lieven Schelstraete fs Joos. K. Gilli8, Joos, Pietronelle, Marie en Elisabeth. V. Jacobus Hebberecht oom. 6.3.1721 18. st. Marije Botterman fa Jacques + Everg. Belsele 28.10.1720 Hd. :.~.Lieven Bo tterma:n fs Lowij s K. Lowijs 10j, Pieter 5j.~m. en Jooryntien 1j.6m. V. Pieter Botterman fs Lowys oom pat. en Lieven Claeys fs Jan mat. 30.4.1721 19. St. Denys Criel He. Geerdyn tien K. Lieven 20j., en Lievyne 11j. V. Lieven Criel Lowys mat.

fs Joos + Everg. Belsele 25.9.1720 Bot terman fa LoVi;i._'js Harie 24j., Pietronelle 23j., Joanne 17j. fs Xstof pat. en Lieven Botterman fs

30.L~.1721

20. Declaratie ten sterfhuis van Jan de Ridder + Vind. 15.10.1720 He. Elizabet Blanchar K. Martinus 18j., Elisabeth 13j., Marie l1j., Godelieve 10j. en Matheus 8j. V. Joos Blanchar. 20.3.1721 21. Augm. omme de drie kinderen van Michel Dallecourt verwekt bij wijlen Joanna Vander Boven,bij successie van Joe Anna Vander Boven fa Ghyselbrecht, overleden begyntje tot Gent in tklein Begijnhof van onze Lieven Vrouwe 19.5.1720. NB. M. Dal1ecourt pastor in Lovendegem stelt zich zeker en borge 0 p 9. 12. 1721 over zijn cosyn lv1ichelDal1ecourt. 22. st. Pietronelle Dobbelaere + Vind. sept. 1721 wed. van Jan Slock K. Jacobus, Pieter, Lieven, Joanne en Lievyne V. Jooris de Grave fs Joos oom mat. 27.11.1721 23. Verkaveling bij overlijden van Jan Steyaert fs Joos + Somergem 22.2.1720, hij was oud baljuw van Zomergem. Hoors : e - Sr. Pieter Ryckbo8 x Jo Marie Steyaert - De vijf kinderen van Joe Florence Steyaert verwekt bij Sr. Gilli8 vander Haute en Carel Van HulIe. - De drie kinderen Van Joe Catharine Steyaert verwekt bij Jan Dhoens e - De vijf kinderen van Jo Theresia Steyaert bij Sr. Francois vah Damme. 26.4.1721


- 39 Bundel

73

(1722-1723)

1..st. Elisabeth de Manghelaere fa Pieter + Everg. Belsele 4.2 .. 1722 Hd. Rogier Bytebier fs Pieter K. Lieven, Pietronelle en Joanne V. Jan de Mangelaere oom mat. 21.5.1722 2. st. Pieter vande Neste. fs Builliaeme + Lov , Rabbot 29.10.1721 He. Margriete Claeijs fa Jan K. Pieter, Joannes en Pietronelle V. Joos Vande Neste oom pat. en Joos Goethals oom mat. 26.3.1722 3. Augm. door Janneken Bylevijnck wed. van Christoffel van Verdeghem, bij het overlijden van Joosyntien van Verdeghem x Pieter van Kerckvoorde fs Piet er, moeye van Pieter, Jan (volgens lias 5) en Pieternelle van Verdeghem kinderen van Christoffel bij Janneken Bylevijnck. 26.3.1722 st. Joosyntienevan)Verdeghem fa Christoffel bij Tanneken Lippens haar tweede huwelijk, + Everg. 5.9.1721 Hd. Fieter van Kerckvoorde fs Pieter Hoirs : - Vaderlijke zijde : Janneken Bylevijnck fa Petrus, wed. van Xstoffel Verdeghem fs Christoffel bij Tanneken Lippens. Lieven Dhuyvetter fs Andries Joori.s Thorpe x Tanneken Dhuyvetter fa Andries Joosyn tien Dhuyvetter fa Andries Kinderen van Marie Verdeghem faXstoffel bij Tanneken Lippens thaeren '.tweede huwelijk. - Moederlijke zijde : Jan van Kerckvoorde over syn selven en voogd over Segher, Pieternelle eB Joosyntien van Kerckvoorde syn broer en zusters. Laureyns Bracke x Tanneken van Kerckvoorde. Allen kinderEn van Pieter van Kerckvoorde die zoon was van tvoorn. Tanneken Lippens thaeren eerste huwelijk gewonnen bij Christoffel van Kerckvoorde. 25;10.1721 4. st. Marie van Speybroeck fa Pieter + Everg. Belsele okt. 1720 Hd. Adriaen Baetsleer fs Jooris. K. Jooris 18j., Joannes 14j., Christoffel 8j. en Elisabeth l1j. V. Jan Steyaert fs Lieven causa mat.r f.sen Christoffel Baetsleer fs Jooris causa patris. 26.3.1722

5. st. Janneken Bylevynck

+ Everg. Be1sele 25.5.1722 wed. van Christoffel van Verdeghem K. Pieternelle 14j., Joannes 9j.6m. V. Lieven Dhuyvetter cosijn pat. en Jan Bylevijnck cosijn mat. 25.6.1722

6. st. Joos de Vreese fs Jan + 4.11.1721 HĂŠ:; Josyntien Cocquyt fa Lieven K. Lieven 18j., Joannes 14j., Robert 9j., Antone 6j., Anna Marie 16j., Lievyne 12j. en Janneken 3j. V. Charel de Vreese oom pat. 29.2.1722


- 40 7. st. Christoffel Hoste fs Petrus + Lov. Rabbot juli 1721 He. Pietronelle vande Naste fa Adriaen K. Pietronelle en Catherine V. Pieter van Renterghem x Janneken Hoste oom pat. en Joos vande Neste oom mat. 26.2.1722 8. St. Jan Gheirnaert fs Lieven + Everg. Belsele feb. 1721

He. Pietronelle de Grootte fa Joos K. Christoffel, Joos de Coeyere x Jooryntien, Adriaen van Renterghem x Fransoyse en Jan, Pauwelyntien, H.arie en Joanne Geirn8.ert minder j. V. Joos de Coeyere, zwaeger pat. 12.3.1722

9. Augm. ten sterfhuis van Philippe van Paemele fs Olivier + jonckmon Dronghene op Dhooghestraeten maert 1721

Apparente hoirs : vaderlijke zijde : Joos en Catherine van Paemele kinderen van Olivier voorn. moederlijke zijde: voorn. Joos en Catharine Van Paemele em Catherine Vanden Beirghe hun moeder (x Joos Goddeyns) 11.7.1722 10. st. Cornelis Speeckaert fs Joos + Lov. Appensvoorde maart 1721 He. Marie Arens fa Cornelis K. Jnoseph, Pieter, Janneken en Anna V. Jan Speeckaert oom pat. en Lieven Arens oom mat. 21.5.1722 11. Augm. omme Lievyne en Marie de Suttere fa Pieter bij het overlijden van Isabelle de Hangelaere hun moeder + Lov. Rabbot 11.2.1722. V. Pieter de/ Suttere fs Pieter, halven broeder pat. en Jan de Manghelaere oom mat. NB. Lieven Arena fs Cornelis sweesens styfvader. 23.7.1722 12. st. Laur-ens Buijse fs Bertholomeus + Drongen 14.6.17.22 He. Nç;rie Anne Braet fa Jan K. Joanne 5j6m. en Isabelle 6m. V. Joannes Buysse oom. S. 10.1722 13. st. Marie van Vlaenderen fa Gheeraert + Vind. Nov. 1722 Hd. Emanuel Vanden Abeele fs Pieter K. Pieter V. Jan Claeijs fs Olivier oom mat. en Pieter Vanden Abeele grootvader pat. 17.12.1722 14. st. Pieter Vanden Abeele fs Joos + Vind. 26.3.1723 He. Lievijne Dobbelaere fa Christo ffel K. Emanuel, Joosyntien, Adriaenneken hun selfs, GhÊeraert Saey x Marie, Xpos Vande Neste x Elisabeth en Anthone en Pieternelle nog minderj. V. Emanuel Vanden Abeele broer pat. 5.5.1723


- 41 15. Rek. door Livinus Coequyt baljuw van Vind. van de verkoping ten sterfhuis van Marie Coequyt wed. van Franeies Dont o p 21. 6 • 1723. 21 • 1O.

1723

16. st. Frans de Reytere fs Gillis

+ Vind. 3.6.1723 wedn. van PietroneI1e Sehe1straete (lx) He. Magda1eene Verbanek fa Gillis (2x) K. 1 x : Jan V. Lieven Gheirnaertneve pat. K. 2x : Aernaut, Jooris, Judocus, Fransoys en Pieternelle. V. Lieven Gheirnaert en Jan Struyvelt oom mat.

22.7.1723 17. St. Denys de Zutter fs Pieter + Lov. Rabbot 22.6.1723 He. Christoffe1yntien Steyaert fa Pieter (3x) wedn. van Marie Welvaert (2x) wedn. van Tanneken de Jaeghere (lX) K. tx geen 2x : Pieterne1le x"Jan Bogaert en Marie Anne x Petrus Vande Neste 3x : Jan 10j., Pieter 8j., Joanne 13j. en Livyne 4j. V. Pieter de Zutter wonende op Sinte Pieters nevens Ghendt pat. en Lieven Steyaert broer van de He.

22.7.1723 18. St. C8,thrine Van Hyste fa Pieter bij Jooryn tien Buysse + Everg. Belsele 15.8.1723 Hd. Pieter Van Kerekvoorde fs Anthone K. Pieter 14j., Joannes 4j., en Joanne 6j. V. Christiaen Van Hyste fs Pieter oom.

8. 11.1723 19. Rek. door Lieven Geirnaert en Franeies Van Vooren als voogden over de wezen van Jooris Geirnaert verwekt bij JoosytJilèn Sloek, + Everg. DelseIe•

22.4.1723 20. st. Lieven Colpaert fs Charel + Everg. Eelsele sept. 1722 wedn. van Janneken Steenkiste (lX) He. Janneken Delrue (Dalrue) (2x) K. lx : Pieter, Marie, Lievyne x Simoen Velghe V. Lf.evencDeLr-ue oom mat. en Simoen Velghe voorn. swaeger. K. 2x : Joosyntien, Elisabeth, Jooryntien en Caroline.

11~3.1723A

21. st. Pieter Coc~ijt fs Jan

+ Vind. dec. 1722 K. B8udewyn V. Tomas Mestdagh x Marie Coc~yt over hem selven, zwaeger van halve bedde pat. en Lauwereyns de Raedt oom mat.

25.2.1723 22. st. Marie de Wevere fa Pieter Hd. Pieter Buysse fs Jooris. K. Joanne 3j. hoir unique V. Jan de Wevere oom.

14.1 .1723

+ Everg. belsele nov.

1722


- 42 Bundel 74

( 1724- 1726 )

1. Rek. door Marten Sierens fs Segher broer en voogd van Magdaleen en Isabelle Sierens (minderj. innocente zusters)

20.9.1724 2. St. Marten Dobbelaere fs Lieven + Drongen 'Luchteren' juni 1724 He. Elisabeth Galens fa Mattheeus. K. Lievijnus, Frans, Lievyne, Caroline, Marie en Franchoise (geboren na het overlijden van haar vader) V. Lieven Dobbelaere fs Victoirs grootvader pat. en Mattheeus Galens grootvader mat.

8.2.1725 3. Rek. door Christoffel Hutsebaut schepen van Vind. als voogd over Janneken Hutsebaut fa Jan (24j.) in Bâ‚Źll1stehuwelijk gewonne bij Petronelle de Graeve. NB. Jan Hutsebaut hertrouwde (2x) met Petronelle Neyt. Arnaut Hutsebeut ook fs Jan bij Petronelle de Grave.

8.2.1725

4. Rek. door Joannes Hyde x Joanne Marie de Jaeghere wed. van Gillis de Baets, gewezen v.oogd over Joannea en Jooris de Baeta, neffens Jan de Cuypere. 8. 11 .1724

5. Augm. omme de wezen van Jan Cocquijt fs Guille

+ Vind. 1714, verwekt bij Lievyne van Renterghem. Wezen : Pieter, Joanne en Godelieve Cocquijt. Augm. uit den hoofde van: - Guille Cocquyt en Joosyntien de Vos, sweesens grootvader en Grootmoeder. - Barbara Cocquyt hun moeye - Joos Cocquyt hun broer. NB. Jan Standaert x wed. van Jan Cocquyt voorn. Lieven de Bruyne x Lievyne Cocquyt fa Guille voorn.

20.7.1724 6. st. Jan de Vreese fs Joos

+ Vind. 14.3.1724 He. Jooryn tien Thierenteyn K. Joos de Vreese verwekt in tweede huwelijk. V. Joos de Vreese grootvader pat.

4.5.1724 7. st. Marie Anne Venden Beirghe fa Jan

+ Everg. Belsele 1.3.1724 Hd. Jan Maes fs Adriaen K. LRuwereyns 4 weken V. Joannes Vanden Beirghe fs Jan pat. en Laureyns Maes fs Adriaen causa patria.

6.4.1724 8. St. Elisabeth Bundervoet fa Lenaert + Vind. 11.3.1724

Hd. Lieven van Speijbrouck fs Lieven K. Pieter en Marie Catharine. V. Adriaen (Vanden) Bossche x Pietronelle Bundervoet oom ma t , en Lieven van Speybrouck grootvader pat.

7.9. 1724


- 43 -

.9. st. Pieter de Wulf fs Gillis

+ Vind. nov. 1723 He. Pietronelle Neyt fa Lieven K. Angeline 14j. V. Jooris de Wulf oom pat. en Gi11i8 Sloek oom mat. 5.10. 1724

10. st. Adriaene Vanden Abeele + Vind. 10.7.1723 wed. van Marcus Cocquyt K. Joes~syn selfs en Jan 12j. V. Emanuel Vanden Abeele fs Petrus coslJn mat. en Petrus S¡Îelaert causa uxoris Marie Cocquy t pa t , 10.2.1724 c

11. Liquidatie door Livinus Cocquijt baljuw van Vinderhaute en Nerendree ter caUsen van de goederen van Philippe Vande Putte. 18.1 .1725 12. st. Jooryntien Lybaert fa Joos + Everg. Belsele maart 1725 Hd. Lieven D'hont fs Lieven K. Lieven, Pieter en Judoca. V. Joos Lybaert fs Anthone grootvader mat. en Gillis D'hondt oom pat. 7.6.1725 13. st. Jan Van Hyste fs Jan + Everg. Belsele 19.6.1725 wedn. van Agnes Verschelde (lx) He. Marie Vande Steene fa Christiaen (2x) K. lx : Joannes en Joanne V. Christoffel van Hyste oom pat. en Daniel Vande Velde oom mat. 18.10.1725 14. st. Marie de Roose fa.Lieven + Vind. sept. 1724 Hd. Pieter Blansaer fs Carels K. Hartyntien V. Lieven de Roose oom mat. en Jan Blansaer oom pat. 6.3.1725 15. st. Janneken Arens fa Lieven + Vind. april 1725 Hd. Jan Lievens fs Joori8 K. Gi11i8, Joans overl. na zlJn moeder V. Pieter van Houck oom mat. en Pieter Heyndericx oom pat. 6.9.1725 16. st. Marie van Damme fa Petrus + Vind. 15.9.1725 wed. van Jan Vander Wostyne fs Pieter K. Lievyne x Adriaen Aleijn, Joanne x Jan de Mulder Pieternelle 14j. V. Laurs van Beevere oom mat. 29.11 .1725 17. st. Pieter Blanchaer fs Caerel wedn. Marie de Roose fa Lieven (lx) He. Pieternelle Neyt (2x) K. 1x : Martyntien 22j. V. Jan de Voghelaere fs Jaspar pat. 1725


- 44 18. Extra_it uit zeker verkaveling - CRthalyne de SchaepdrijveF wed. van Jan Bauwens - Joosyne de Schaepdrijver geestelijke dochter haar selfs - Jan Verbiest x Christine de Schaepdrijver - Jan de Schaepdrijver Alle vier kinderen van Jan de Schaepdrijver en van Marie Oosterlijnck. Renten ghedevolveert bij overlijden van Bertholomeus de Schaepdrijver fs Jan bij Marie Oosterlijnck + Vind. 20.5.1725 22.8.1725 19.

Rek. door Pieter de Suttere fs Pieter als voogd en half broer van Lievyne en Marie De Sutter fa Pieter bij Isabelle de Manghelaere. 11 .17.1726

20. St. Pieternelle Philips fa Jan + Vind. 18.5.1725 Hd. Gillis de Grave fs Joos K. Marie Fransoyse V. Jan van Speybrouck fs Lieven oom mat. en Jooris de Grave oom nat. 6.9. 1725 ~ 21. Vercaveling tussen

".'Jecobus van Deynse fs Francois bij Marie Beelaert fa Arnaut EN Jacobus Van Deynse voorn. en Jan Van Mullem 81.svoogden over Anna Marie van Deynse fa Francois bij Marie de Vijt tsynen tweede huwelijk; over de gronden van erfven toekomende Francois van Deijnse fs Charel hun vader uit hoofde van - Janneken de Backere zijn moeder ~ Adriaen van Deynse zijn broer - gronden tsynen leste huweli~ met Marie de Vijt geko~ht De twee cavelanten ghesuccedeert bij de volutie van Pieter van Deynse hun broer van volle als van halfven bedde. 1726 22. st. Jooryntien Cornelis fa Lieven + Vind. 31.12.1725

wed. van Marten Haesaert K. Pieter bij huwelijk sijn selfs, Martijntien. V. Petrus Cornelis oom mat. 28.3.1726

23.

Rek. door Pieter van Kerckvoorde

fs Pieter als houder ten sterfhuis van Joosyntien Vanverdeghem faXstoffel bij Tanneken Lippens thaeren tweede huwelijk. NB. Jan en Pieternelle van Verdeghem kinderen van Christoffel fs Christoffel bij Tanneken LiPpens. V. Lieven Dhuyvetter en Jan Bijlevijnck. 12.9. 172~ -

24. Liquidatie ten sterfhuis van Jan van Hyste fs Jan + Everg. Belsele 19.6.1725. Liquidatie tussen : Marie Vande Steene fa Christiaen He. en Joannes en Joanne Van Hyste wezen van Jan van Hyste verwekt in eerste huwelijk met Augnes Verschelde.

23.5.1726


- 45 Bundel 75

(1727-1729)

1. Augm. omme Lieven, Carel, Andries, Joannes en Lievyne van Damme kinderen van -Ian fs Charel, in zijn eerste huwelijk verwekt bij Ja.nneken de Priester fa Lieven, alsnu hertrouwd met Judoeus Bautels,als voogd en styfvader neffens Andrie~ van Damme fs Charel oom pat. Bij het overlijden van Janneken de Coste wed. van Charel van Damme hun grootmoeder + Slei okt. 1727 20. 11•1727 2. st. Chateriene Feviers + Vind. 2.10.1726 Hd. Jan Vande Putte fs Frans K. Livyne 2j. V. Petrus de Valkenaere x Marie Anne Feviers. NB. Jan Vande Putte heeft nog gehuwd geweest met Joosyntien de Prest wed. van Lieven de Roosse. K. Lieven de Roosse, Marie de Roosse x Petrus de Witte 6.2. 1727 3. st. Pieternelle Dobbelaere + Vind. wed. van Jan Sloek K. Jacobus 19j., Joanne 17j., Livyne 15j. en Pieter 3j. Lieven Sloek aud 3 jaar na de dood van zijn moeder overleden en begraven tot Drongen. V. Jooris de Grave fs Joos. 15.5.1727 4. st. Tanneken de Wevere fa Jan en van Margriete Goethàls in tweede huwelijk, + Everg. Belsele 5.4.1727 Hd. Lieven Criel fs Franchois Apparente hoirs,:zijde van de overledene: - Jooris de Cleerek fs Jan, x Pieternelle de Wevere, kinderen: Pieter Dobbelaere x Janneken de Clercq Jan, Joos, Pieter en Lieven de Clereq - Jan de Wevere fs Pieter over hem selfs em.("!als. voogd over Janneken, Lievyne, Pietronelle, Pieter en Joosyntien de Wevere, wesende zijn zusters en broeders. - Gheeraert de Wevere fs Jan, x Janneken Stofferis - De twee minderj. kinderen van Arnaut de Reu als vader en voogd van Anthone en Marie de Reu verwekt bij Pietronelle Beelaert fa Petrus bij Joosyne Criel fa Adriaen, in eerste huwelijk met Margriete Goethals. - Geeraert en Pieter de Cleirck kinderen van Lieven verwekt bij Catarina Criel fa Adriaen. 19.6.1727 5. st. Pieter Goethaàs fs Jooris + Everg. Belsele 24.2.1727 He. Anna Brugghemans fa Adriaen K. Joanne en Lievynus V. Jooris Goethals fs Jooris. 25.9.1727

6. st. Janneken de Buek fa Pieter

+ Everg. Belsele 31.8.1727 Hd. Christoffel de Cuypere fs Chaerel K. Jan 12j., Joanna 10j., Lievijne 8j., Tanneken 5j. en Jaecquemijntien 4j. V. Joos de Buck fs Pieter de jonghe oom mat. 23.10.1727


- 46 7. st. Elisabeth Gaelens fa Matheus + Drongen 30.10.1727 wed. van Marten Dobbelaere fs Lieven (lx) Hd. Jan de Baets fs Jooris (2x) K ..1x : Lieven, Livyne, Caroline en Marie Franchoyse V. Caerel Dobbelaere pat. en Matheus Galens mat. K. 2x : Joannes Francies de Baets 20.11.1727 8. st. Jacobus Hebbrecht fs Geert + Everg; Belsele 21.2.1721 He. Jooryntien Waldack fa Lieven, die.hertrouwde met Jan Van Vooren. K. Marie Anne 15j., Isabelle 12j. en Joosyntien 10j. V. Jan Hebbrecht oom en Jan Waldack fs Lieven voorn •. 18.12.1728 9. Declaratie ten sterfhuis van Marie Van Vooren fa Zegher + 1.12.1727 Hd. Xstoffel Geirnaert fs Jan K. Petrus 6j., Joos 3j. en Joanne 4j • .V. Zegher van Vooren voorn. 25.11 .1728 10. Declar~tie 9 • 1 1 • 1 727

ten sterfhuis van Stoffel Vanden Neste + Vind.

He. Elisaneth Vanden Abeelle K. Livyne 9j., Pieternelle 7j., Tresse 6j. Joannes 4j. en Marie Catharine 1j. V. Emanuel Venden Abeèlle 29.4.1728 11. Rek. door Lieven Cocquyt baljuw als ontvanger van de venditie tot Belsele ten sterfhuis van Fransois Gheernaert en zijn vrouw Stoffelyntien Thairelinck fa Pieter, ten versoecke van Pieter Thairelinck en Pieter Geernaert als voogden van de wezen ten voorn. sterfhuis, op 7.4.1728. 20.1 •1729 12. st. Livyne Dyameelle fa Andries + Vind. 14.9.1728 Hd. Jan de Ruytter K. Marie V. Jooris Dyameelle broer overl. 9. 12~1728 13.·st. Janneken Goethals + Everg. Belsele 24.9.1727 wed. van Joos Hebbrecht (lX) Hd. Passchier Batsleer (2x) K. 1x: Pieter 16j., Janneken 23j., Tanneken 22j., Lievijne 18j. V. Lieven Hebbrecht pa t , en Geeraert Dobhelaere mat. K. 2x : Jan 9j. en Joos 7j. 25. 11.1728 14. Rek. door Lieven Cocquyt als ontvanger van de vendi tie op 7 en 8 feb. 1729 ten sterfhuis van Lauwereyns Neyt ende Joanne van Cottem zijn huisvr. en op 14.7.1729 venditie van de vruchten te velde en op 7.12.1729 bosch en slachaudt, ten verzoeke van Jan Saey als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Petronelle van Cothem fa Matheu en Janneken de Scheppere in eerste huwelijk. Lieven van Cothem over hem self en over zijn broer Jacobus, samen


-

Lt-7

-

hoirs, benevens Jan van Cothem fs Jacques oom en voogd over JvIarteynevan Co them fs Matheus voorn. bij Pe t r-oneLl.e de Luna (allen moederlijke zijde) ENDE Petrus en Lieven Neyt kinderen van Lauwereins. 6.2.1730 15. st. Isabelle Neyt fa Christoffel Hd. Matheus Gaellens fs Lieven (in zlJn derde huwelijk) K. Livyne 12j. en Marie Catharine 3j. V. Adriaen de Schuytter. 22.12.1729 16. Liquidatie ten sterfhuis van eersaemen Jan de Reu fs Petrus + Baronie van Lov. Kerckelaere 24.11.1728 - Bauduyn Van Hecke x Caroline Therese de Reu fa Jan bij Elisabeth van Hecke - Anne Marie en Isabelle de Reu filia Jan bij Pietronelle de Vlieghere (leste huwelijk) Lias beschadigd - zie ook lias 26 14.5.1729 17. st. Pieternelle de Zutter fa Denys + Lov. Rabbot 1.2.1729 Hd. Jan Bogaert K. Pieter 6j., Marie Anne 7j. en Joanne 3j. V. Guilliaeme Vande Putte cosyn pat. en Fieter Vande Neste CaUsa uxoris oom mat. 8. 1o. 1729 18. st. Jan Reyniers fs Andries bij Marie van Vooren + 1.4.1729 wedn. van Livyne Van Parys, die wed. was van Jan Monnaerts He. Elisabeth Stockman fa Lieven bij Petronelle de Rijcke (2x) K. lx : Vincent Scheerlynck fs Robert, x Joanne Reyniers 2x : Livyne 18j., Angeline 16j., Jacoba 12j., Caroline 8j., GUillelmus 4j. en Joannes 2m. (geboren na + vader) V. Jen Braeckman fs Geert auden oom causa uxoris Petrone]_le Reyniers. 8. 1O. 1729 19. st. Christoffelyntien Lippens + Everg. Belsele 3.4.1728 Hd. Jooris Criel K. Lieven, Tanneken, 'Harie hun selfs en Joannes minderj. V. Lieven van Eenaeme oom causa uxoris. 17.2.1729 20. Rek. door Lieven Cocquyt als ontvanger van de venditiè tot Vind. ten sterfhuis van de wed. van Matheus van Cothem~ gehouden op 11.11.1728. 3.3.1729 21. st. Petronelle de Backer fa Victor bij Janneken van Damme + Vind. 21.1.1729 Hd. Laurens Van Beveren fs Gheeraert K. Joannes 24j., Pieter 7j., Gheeraert 6j., Lieven 4j., Marie 13j., Joanna l1j., Livine lj.3m. V. Joannes de Mulder Causa uxoris Joanne Vande Woestyne fa Jan bij Marie van Damme cosyn mat. en voogd i.p.v. Adriaen Aleijn fs Jaecques ook cosijn mits zijn overlijden.

5. Lh 1729


- 48 22. St. Jan Vande Weire fs Pieter + Lov. Oostvelt 27.1.1729 He. Livine de Ruyttere fa Jooris K. Jooris 15j., Fieter 13j., Joosintien l1j en Catarine 9j. V. Frans Vande Veire oom pat. en Jooris de Ruytter oom mat. 28.9.1729 23. Rek. door Christoffel Hutsebaut

Hutseba.ut fa Jan bij (lx) weze 27:1. 17.2.1729

als voogd over Janneken Petronelle de Graeve, Lnnoc en te

24. st. Petrus Lippens + Vind. 3.9.1729 He. Cathelyne Buijek fa Gillis K. Marie Bar-bar-a 11j ., Anne Marie 6j. en Joanne 4j. V. Lieven van Speybrouck burgemeester i.p.v. Jan Adriaens. 13. 10.1729 25. Declaratie ten sterfhuis van Lieven de Roose fs Lieven + Vind. 22.1.1729 He. Joanne de Graeve fa Lieven K. Pieter 5j. en Jan Francais 20m. V. Adriaen de Roosse broer overl. 13. 10.1729 26. Vercaveling tussen : - eersaeme Bauduyn van Hecke x Caroline Therese De Re~ fa Jan bij Elisabeth van Hecke - EN Franchoys de Reu en Jan Hartens voogden over Anne Marie en Isabelle de Reu filla Jan bij Pieternelle de Vlieghere minderj. wezen. 31 .3.1729 27. st. Magdalena Wille fa Victor + Lov. Rabbot 26.1.1729 Hd. Guilliaeme Vande Putte fs Adriaen K. Marie Catarine 5j. en Joanne 2j. V. Jan Vande Putte oom pat. en Jan Bogaert cosyn mat. 8.10. 1729 28. st. 'Lieven de Bruyne fs Lieven + Vind. 28.2.1728 He. Livyne Cocquyt fa Guilliaeme K. Lowys 10j., Jan 7j., Marie 12j., Livijne 6j. en Joann<e Marie 4j. V. Matheus Gallens i.p.v. Jan de Bruyne. 10. 11 •1729


- 49 Bundel 76

(1730-1733)

1. st. ~agdaleene Mestagh + Vind. 11.3.1730 Hd. Pieter Hasaert K. Marie Joanne 3j. en Pieternelle 15m. (overleden na haa~ moeder) V. Marten Mestagh vader overl. 27.7.1730 2. st. Joos de Priester fs Lieven + Everg. 2.6.1730 He. Livyne van Hyste fa Gillis; nu gehuWd met Jan Lippens. K. Lieven 12j., Pieter 1j. en Joanne 6j. V. Petrus drePriester fs Lieven broer overl. 26.10.1730 3. st. Joe Angeline de Raht + Vind. 4.11.1729 Hd. Sr. Petrus van Wassenhove fs Jan K. Ferdinandus Ernestus 7j. en Dominicus Franchiscus 3j. V. Ernestus Daniel de Haht, grootvader 28.9.1730 4. st. Jooris de Grave fs Joos bij Paesschyntjen de Wulf + Vind. 22.12.1729 He. Goddelieve Dobbelaere fa Jaspaert, nu gehuwd met Geeraert Vande WalIe. K. Joannes 4j., Judocus lj. en Pietronelle 13j. V. Gillis de Grave oom '15.6.1730 5. st. Joanne de Graeve + 27.3.1730 wed. van Lieven de Roose Hd. Jan Adam K. lx : Pieter 6j., Joannes 3j. V. Pieter de Graeve 6.4.1730 6. st. JOĂŠ3.nnesde Baedts fs Jooris + Drongen 19.2. 1730 we dn , van Elisabeth Gaelens (1x) He. Joosyntien van Biesbroeck fa Jaspart (2x) K. 1x : Joannes Francies 2x : Jooris 13m. V. Marten Devreese x Jooryntien de Baedts fa Jooris. pat. 23.3.1730

7. st. Elisabeth Stockman fa Lieven bij Pieternelle de Rycke + Everg. Belsele 7.1.1730 wed. van Jan Heniers K. Livine x J~annes van Evere, Angeline x Laureyns Zeghers, Jacoba 13j., ĂŠaroline 9j., GuiIIieImus 5j. en Joannes 1j. V. Vineen t Sche.erlinck swaeger causa uxoris pat. en Franchoys Stockmans oom mat. 27. L~.1730

8. st. Clara Grijp + Everg. Belsele 31.12.1730 Hd. Jacobus Goethals K. Pieter 23j. V. Pieter Grijp broer van de overl. 14.6.1731


- 50

9. St. Joosyntien Hutsebaut fa Joos

+ 21.11.1730 Hd. Lieven Haemerlynck K. Joannes 19j., Livyne 12j. en Isabelle 7j. V. Christoffel Hutsebaut broer overl. 18.1.1731

10. st .... fa Laurs de Witte Hd •••• waarvan 8 kinderen NB. Verkaveling van 3.7.1703 ten sterfhuis van Laurs de Wi tte. Gronden te Landegem, Leenen binnen Evergem. Jan Tollens x Elisa.beth de Cooman - uitgrotinge van 27. 1 1 • 1 706. Jooris en Vincent Tollens en Livyne Cooman wed. van Lieven Waldack, uitgrotinge van 16.1.1708. Samen hoors van Lieven Arents. Pieter Bauwen s xlivijne· Cooman (huwelijkse gii'te) Lieven Cooman en Pieter Bauwens fs Pieter tot Evergem. 11. Rek. door Pieter Haesaert broer en Pieter Cornelis oom als voogden over Martyntien Haesaert fa Marten bij Jooryntien Cornelis. NB. Carel Verhegghe fs Lieven, x Jaecquemyntien Cousaert, wed. van Pieter Haesaert voorn. 16.2.171+1 12. Declaratie ten sterfhuis van Pieternelle van Cothem fa Matheus + Vind. 4.10.1728 Hd. Jan Saey fs Niclaeys. K. Pieternelle 15j. en Lieven 5j. V. Jan Van Cothem. 18.7.1730 13. Rek. door Livinus Cocquyt baljuw als on tvanger Van de venditie van 14.2.1730 ten sterfhuis Van Elisabeth Stockman wed. van Ján Reyniers. 13.7.1730

14. Rek. door Lieven Cocquyt als ontvanger van de venditie van 27.2.1730 ten sterfhuis van Joannes de Baets binnen Drongen. 12.8.1730

15.

Augm , omme de twee minderj. kinderen van Lieven Dhont wecan. van Jooryntien Lybaert fa Joos, bij overlijden van Joos Lybaert + Everg. 22.5.1730 10.5.1731

16. Rek. door Lieven Co cquy t baljuw, als ontvanger van de venditie van 3.1+.1730 ten verzoeke van Jan Adam hauder ten sterfhuis Van Joanna de Grave, te voren wed. van Lieven de Roose. 1.3.1731 17. Rek. door Jan Steenbeke x Pieternelle Van Verdeghem fa Xstoffel bij Janneken Bijlevijnck als voogd over Jan Van Verdeghem fs Christoffel, zijn zwaeger. 1.3.1731


- 51 18. Bewijs van goede door Jan Steyaert fs Lieven bij Elisabeth van Speybrouck als vöogd over Jooris, Jan, Xstoffel en Elisabeth Batsleer, kinderen van Adriaen Batsleer in zijn eerste huwelijk bij Marie van Speybrouck, bij het overlijden van Livyne Vereecken fa Chistoffel + Slei 1730, Hd. Adrlaen van Aelbrouck. 1.2.1731 19. Bewijs van goede door Pieter de Muynck x Martyntien Vereecken als voogd over Pieter, Marianne en Livyne Vereecken, drie kinderen van Pieter Vereecken fs Adriaen bij overlijden van Livyne Vereecken (zie hierboven lias 18) 1.2.1731 20. Rek. door Lieven van Bheldere als procureur van de graefschepe van Evergem als ontvanger van het sterfhuis van Livyne Vereecken fa Christoffel bij Janneken Hebberecht + Slei 1730 Hd. Adriaen van Aelbrouck Roors : Moederlijke zijde : Carel en Albert de Graeve filij Philips bij Jooryntien Vereecken dochter van Christoffel en van Janneken Hebbrecht. Vaderlijke zijde : - Pieter de Muynck x Martyne Vereecke fa Adriaen zoon van voorn. Christo ffel in zi jn eerste huwelijk Twee minderj. kinderen van Pieter Vereecke fs Adriaen voorn. - Jan Vereecke fs Pieter zoon van Chr~stoffel Guille Vereecke fs Jooris fs Pieter voorn. Jan, Pieter, Livyne, Janneken Vereecke kinderen van Pieter fs Pieter voorn. Janneken Vereecke wed. Joos Verdeghem, Jan Vervijnck x Jooryntien Ver-eeck e, Christoffel Martens x Carolina Vereecke allen kinderen van Pieter Vereecke f s. Christoffel voorn. - Jan Vereecken, en de twee wezen van Jan Van Wonterghem bij Janneken Vereecken; kinderen van Pieter Vereecken fs Jan fs Christoffel.· Cornelis de Vos x Janneken Vereecken, Adriaen Dhont x Marie Vereecken, Janneken Vereecken haer selfs, allen kinderen van Christoffel Vereecken fs Jan fs ChristofL€l Joos en Jacobus Vereecken fs Jaecques fs Jan voorn. fs Christoffel. - Marten en Christo ffel Willerns, Carel Demeulenaere x JenR~ Willems, kinderen van ••• Willems bij Maria Vereecken fa Christoffel d'oude. - Jooris, Jan, Christoffel en Elisabeth Batsleer kinderen van Adriaen bij Marie van Speybrouck fa Pieter bij Janneken Vereecken fa Christo ffel. 13. 1 .1731 21. Rek. door Joseph Baert x Marianne Braet wed. van Laureyns Buysse, over de wezen Van voorn. Laurens Buysse. 1 .2. 1731


- 52 22. Rek. door Marten Vereecken

fs Jan, x Jooryntien de Baets fa Jooris als voogd over Jan Franchois de Baets + 5.12.1730 en Jooris de Baets kinderen van Joannes de Baets late kind verwekt bij Elisabeth Gaelens fa Mattheus 2de kind verwekt bij Joosyntien Van Biesbrouck.

18. 1• 1730 23. Rek.

door Carel Dobbelaere IJ' Lieven als voogd over Livinus, Franchois, Livyne=Caroline en Marie=FrAnchoise Dobbelaere kinderen van Marten fa Lieven, veFwekt bij Elisabeth Gaelens fa Mattheus.

18.1.1731 24.' (copie) St. Pieternelle voorde 25.7.1716

de Cuypere

fa Lt.ev en + Lov , Appens-

Rd. Jan de Jaeghere fs Jan Roorse: Gillis de Baets fs Jooris Pieter de Reu x Lievyne de Baets Joannes, Jooris, Jooryntien de Baets x Marten Verheecke Jan. V. Jan de Cuypere oom mat. en Gillis de Baets pat.

14.10.1716 late liquidAtie

14.10.1716,

tweede liquidatie

3.3.1717.

25. Rek. door Christoffel

Hutsebaut als voogd over de wezen van wijlen Jan Van Hyfte verwekt bij Angnesse Verschelde. He. Marie Vande Steene, tweede huisvrouw van Jan Van Hyfte.

27. 11• 1732 26. Rek. door Gheeraert Vande Walle x met de wed. van Jooris de Graeve als voogd over de wezen van Jan Sloek.

:2? • 1.1732

27. st. Marie Wille fa Jooris bij Joanne Huysman + Lov Rabbab ..11.12.1731 Hd. Jan Claeys fs Jan K. Jooris 6j. V. Marten Wille

13\.3.1732 28. Declaratie 4.5.1731

ten sterfhuis

van Marie de Ceukelaere

+ Vind.

Hd. Jan de Witte K. Emanuel 7j. en Franchois 3j. V. Jan van Speybrouck schepen i.p.v. Joos de Keyser • . 1 1 .6. 1732

29. St. Joorintien

van Hoele fa Gilli8 bij Livine Rijckaert Belsele 1.6.1732 Hd. Lieven Buysse K. Joanne 18j., Pieter 6j., Lieven 4j. en Joannes 1j. V. Jan Van HoeIe. + Everg.

24.7.1732

fs


- 53 30. st. Jan Beirnaert fs Gillis + Vind. 9.4.1732 He. Janneken van Hecke fa Lieven K. Jacobus 20j., Christiaen 17j., Jan Franchois 13j., Lieven 8j., Pieter 5j., Christine 15j. en Isabelle 11j. V. Mr. Christoffel Heynssens. lS.9.1732 31. St. Joanne Hd. Bertel K. Joannes V. Joannes 18.12.1732

de Raet fa Jan + 20.7.1732 Iket fs Pieter Franchois Sm. en Marie 2j. Baptiste de Raet

32. Declar8tie vande tanden gelegen onder de wateringhe ten sterfhuyse van Jo J8cques Ancelemus de Draeek, in zijn leven heere der prochie van Ronssele, voor notaris Martinus Debbaut van 17.6.1733 A. Mre Anthone Joseph de Draeck (den heere priester) B. Jo~ffrouw Marie Franchoise de Draeek nu mevrouw Adourne C. JOr Anne Caroline de Draeck D. JOr Max. Emanus de Draeek E. Jo Fredrecq Franchois de Draeck 33. Declaratie ten sterfhuis van Pieter van Coppenholle + Vind. 29.10.1732 He. Marie Joanne Vanden Beirghe K. Jacobus 21j., Marie 26j., Lieven l5j., JoannĂŠs 13j., en Angeline 1Oj. V. Jan van Speybrouck schepenen. 12.].1733 34~ St. Marie Batsleer faXstoffel + Everg. Be Ls eLe 5.11.1752 wed. van Jooris Schauwers (lx) Hd. Andries de Pauw (2x) K. lx : Gillis Schauwers 20j. V. Christo ffel Batsleer ;' S overl. vader. K. 2x : Marie 14j., Livyne 12j., Pieter 9j. en Pieternelle 7j. 12.2.1733 35. st. Jooris Criel + Everg. Belsele 25.12.1732 wedn. van Stoffelyntien Lippens (lx) He. Joosyntien Staelens fa Joos (2x) K. lx : Lieven ayn selfs bij huwelijk, Jan 23j., Janneken x met Lieven Ammerlynck K. 2x : Jooris 4m. en Pieternelle 2j.6ml V. Lieven Criel 26.2.1733 36.

st.

Janneken van Speybrouck fa Lieven + Everg. Belsele 3.6.1732 Hd. Hercules Gryp .. K. Pieter 18j., Livyne 15j., Anna 14j. V. Adriaen Gryp fs Hercules in zijn eerste huwelijk met Marie Vermeere. 23.4.1733


- 54 .37; st. Goddelieve de Roose fa Arnaut + Vind. 24.10.1733 Hd. Lieven Verheecken K. Caerel V. Adriaen de Roose 19.11.1733 38. st. Jan Vande Putte fs Franchois + Vind. 1.12.1732 He. Jaquemyntien Verleye fa Pieter (2x) wedn. van Catharina Feviers (lx) K. 1x : Livyne 8j. 2x : Pieter Joannes 3j. V. Joos Blanchaer i.p.v. Jacobus Vande Putte en Pieter de Valckenaere. 29. 1 .1733 39. st. Matheus Gaelens fs Lieven + Vind. 27.8.1733 wedn. Stoffelyntien Gaelens (lx) wedn. van Pieternelle de Vreese (2x) wedn. van Isabelle Ne~t (3x) K. t x Tanneken GaeLens x Caerel Dobbelaere 2x Franchois Gaelens bij huwelijk syn selfs Jan de Bruyne x Livyne Gaelens Waarvan : Matheus, Pieter, Lieven en Jan Franchois de Bruyne. Harten Dobbelaere x Elisabeth Gaellens waarvan : Livyne, Carolline en Marie Franchoyse Dobbelaere Jacobus Geirnaert x Franchoyse Gaelens Marie Gaellens 3x : Lievyne 16j. en Marie Catharine Gaellens 7j. V. Adriaen de Schuytter over de kinderen uit het derde huwelijk. 3.12.1733


- 55 -

OVERZICHT VAN DE FERIEBOEKEN VAN DE HEERLIJKHEID

VIND:F:RHOUTE

-

IIfEPENDREE

EN BELSELE. (0)

Reg. 164 Reg. 165 Reg. 166 Reg. 167 Reg. 168 Reg. 169 Reg. 170 Reg. 171 Reg. 172 Reg. 173

1585-1587 1587-1588 1588-1590 1589-1590 1595-1606 1607-1627 1635-1639 1659-1662 1682-1687 Ferieboek

met tafel

van

1° Vinderhoute 1699-1702 2° JVIerendree 1701 3° Aanstelling van voogden en inrichting van voogdij te Vinderhoute - JVIerendreB en Belsele Reg. 174

(0)

Ferieboek

1700-1701

1707-1720

Zie Rijksarchief Gent, inventaris Merendree en BelseIe. Uit deze registers

werden

rekeningen, augmentaties, akten genoteerd.

115 Vinderhoute

-

alle staten van goed, verkavelingen

en dergelijke


- 56 Reg. fO

164

6v.

(4.4.1585

- 1587)

Jan de Cuypere fs Willems en Lieven va.nde Zande als voogden over Tanneken Cockuyt fa Jan bij wijlen Martyne van Hecke. NB. Jan de Cuypere voorn. x met Maeyken de Vriendt fa Jan, sweesens schoonzuster. + Hansken Cockuut fs Jan voorn. Jl.1àrgrieteBraets grootmoeder pat.

23.5.1585 f? 33

Hans, Joosken en Pierkên Neit, Pieters (?) kinderen bij Joanne Tassins • Lieven de Muu tere in huwe l.Ljk met sweesens moeder. 12. i z, 1585

Janneken Zutters wed. van Franchois Roegiers K. Gilleken, Joosken en Neelken, Bartholomeeus bij huwelijk syn selfs. V. Pieter de Zuttere en Christoffel Roegiers fs Gi11is

1586 Reg. fO

165 (begonnen Pasen

5v.

1587 - 1588)

: Jan Snauwaert oom pat. en Jan Baetseleer fs Lieven oom mat. over Hansken Snauwaert nu 7 jaa.r, fs wijlen Lowijs en wijlen Joanna Goethals. Janneken Snauwaert zuster van Hansken.

28 .~-. 1587 fO

6v.

St. Stoffelynken de Roose fa Charels Hd. Jooris Gheernaert K. Jasparken , Areken, Gheerken en Maeyken V. Jaspa_r Gheernaert en Au theunis de Rooze.

12.4.1587 fO

21v.

22v.

Simoenken de IvIuuttere fs Lieven bij Janneken Tassins. V. Gheerolf Dobbeleere cauaa uxoris en Simoen de Muutere.

18.6.1587 fO

33

Margriete Manault wed. van Christoffel de Dobbelaere K. Fransken, Tanneken, Grietken en Betken. Bartholomeeus de Zuttere x met Marie de Dobbelaere V. Lieven de Bobbelaere en Gheeraert Braedt.

9.7.1587 fO

38v.

Gillis de Hunck x met de wed. van Jan de Cleercq con tra het sterfhuis van Pieter Pubbene , Simoen en Pieter de Wielmakere als apparente hoirs van Pieter Rubbens.

23.7.1587


- 57 -

fO

L~9

Wij Lucas van Beveren, meyere nu jn s , heeren Joncheer Franchois Wouters heere van Vinderhoute, Meerendre et. ende dat van zijnen heerlichede ende vierschare van Vinderhaute met datte toebehoort, Simoen de Muutere ende Joos de Roose fs Joos schepenen der zelve heerlichede certifieren ende attesteren bij dezen voor de waerh.(eid) dat binnen de voorn. prochie van Vinderhaute in junio 1587 lestleden diversc~e vande inzetene der zelve prochie ontstorven zijn tot den nombre van vijf peerden ende vijf coeijen, zo bij ••• vande wulfven als anderssins~ 1587

fO 67

Tanneken Cockuut weze van Jan bij Martyne van Hecke V. Jan de Cuupere fs Willem en Lieven vande Zande. NB. Jan de Cuupere fs Willem, x met Maeyken de Vrient fa Jan, sweesens schoonzuster. 1 5. 1 O. 1 587

Reg. 166 fO 12

(begonnen op 7.4.1588 - 1590)

: Christoffel van Ooteghem en Roelant van Maldeghem voogden over de wezen van wijlen Joos van Ooteghem verwekt bij Betken van Kerrebrouck, zijn tweede huisvrouw. 7.6.1588

fO 1L~v. : ::Pieter Roete en Daniel Lippens voogden van de oudste kinderen van wijlen Jan Kezele bij Lievine Buysse. 23.6.1588 fO 16

Crediteurs 7.7.1588

fO 18

Joncvr. Margriete Van Hofstadt procedeert met een wettelicke charter van 26.10.1446 contra de grond toebehorende diverschB personen : Christoffel Lippens causa uxoris, Lieven de Baets causa uxoris, Janneken Schauteet fa Jan, wed. van Jan Willems, Franchois Molinens ontvanger over de kinderen van wijlen Philips de Jonghe, Jan Moen causa uxoris uitlandsche, en Pieter Raes x met Barbara Schauteet. 7.7.1588

fO

ten sterfhuis van Pieter Pubb ens ,

20v.: st. en augm , omme Jeremiasken Platyn fa Joos verwekt bij Lysbette Ho en s fa Jan, aLs He. Bij het overlijden van zijn vader Joos Platyn en van zijn grootmoeder Cathelyne van Kerckvoorde wed. van Lieven Temrnerman. V. Jan de Mangheleere en Jan van Quakebeke. Pieter Temmerman bijstaande voogd. NB. Lievine Platijn de weese moeye ghezelnede vande voorn. Joos Platijn zijn voogd. (foutief ??) 20.8.1588


- 58 -

St. Lucas van Beveren He. Lievine Roegiers K. Hansken en Grietken V. Lieven van Beveren en Lieven Roegiers, Muutere bijs"taande voogd. 3. 1 1 • 1 588

Simoen

de

fO 35v.: st. Aren t de Br auwer-e He. Janneken Mathijs, hertrouwde met Willem Vande Velde. K. Stoffelynken 5j. V. Arent de Kezele en Hendrik de Cuupere. 17. 11 • 1 588 r ~ 38 Jo Franchois Wout,rs Heer van Vinderhoute x met Anna Diericx fa Jo Lieven, transporteren aan Mr. Jaspar Vande Haghe, scholaster binnen Gent, twee erfelijke lofrenten comende Ven Anna Diericx , toekomende bij successie van wijlen Michiel Dooghe en Jooryne Seis fa Joos, haar groo tvader en grootmÖèder, verkaveld jegens Jooryne Diericx haar zuster. 15. 1 2. 1 588 fO 49v.: St. Janneken de Cuuper fa Laureins Hd. Jan de Muutere K. Liefken, Copken en Maeyken. V. Simoen de Huutere en Lieven de Cuupere 16.2.1589 Reg.

167

( 1 589

fs Laureins.

- 1590)

fO 17

st. Andries Steyaert fs Pieter He. Bartelmyne Goethals K. Pierken en Haeyken steyaert V. Aren t Steyaert en Harten Claeis , Fieter 'I'emmer man bijstaande voogd. 28.9.1589

fO 21

St. Joos de Baerdemakere He. Elizabeth Steyaert K. Joosken en Tanneken V. Lieven de Baerdemakere en Pieter Temmerman, Christoffel Steyaert fs Andries bijstaande voogd.

5.

1 1 • 1 589

fO 35v.: Fieter van Beveren wordt geauth. als voogd van Arenken en Tanneken, de jongste kinderen van Fieter Claeis d'oude, verwekt bij Synken van Beveren. 15.2.1590 fO 41v.: Cathelyne de Neve, wed. van Nicolaes Mortier (lx) en van Jacob de Cuypere (2x) K. 2x : Hansken de Cuypere Auth. voor de weth van Merendree. Susanneken de Cuypere fa Jacob voorn. verwekt bij Tanneken Baetseleer zijn eerste huisvrouw. 29.3.1590


- 59 -

.Reg. 168

(1595 - 1606)

Jan de Dobbelaere en Jacob Brals als voogden over de wezen van Lieven Bral verwekt bij Joosyne: van Vooren. Ghyselbrecht Boelens voogd over de jongste weze van Li.evren Bral voorn. Cornelis van Vooren x met de wed. van Lieven Bral. 1 i~ • 1 ? 1 595 Grietken Dobbeleere fa Christoffel bij Margriete Manout. Gheerolf Braet en Lieven Dobbeleere Lieven en Franchois DObbeleere, broers van Grietken. Bertholomeus Roegiers x met Marie DObbeleere, Joos de Grave x met Tanneken Dobbeleere en Tobias Lievens x met Elisabeth Dobbeleers, zwagers en zusters Van Grietken. 14. 12. 1595

V.

fO 61 :Jan Dooghe f s Jan, gehuwd met Stoffelyne Locke wed. van Christoffel de Dobbelaere. K. Janneken de Dobbelaere. V. Jan Dobbeleere fs Lieven oom, en Lieven Locke oom. 12.6.1596 f063:0livier Wouters, heer van Ruddervoorde (Franchois Wouters heer van Vinderhoute oudsten broer van Olivier) geeft bij gif te aan Francois Wouters twe ede zoon van de heer van Vinderhoute den titel ende heerl. Van Ruddervoorde mitsgr. de heerl. van hertsberge ghezeit "Colldenbrouck" groot 80 gemete te Ruddervoorde en een meulene en een achterleen gelegen in tvoorschr. leen 17 gemete.; toekomende bij verdeling tussen de .hoirs van Jacueline Colij~, moedere. Indien Franchois Wouters overlijdt zonder lichamelijke erfgenamen, mag deze heerlijkheid niet toekomen aan Jan Wouters oudste zoon van de heer van Vinderhoute, maar w~ aan Johanna Wouters oudste dochter, zijne metere, van de heer van Vinderhaute. Zo Jan Wouters overlijdt voor Franchois zijn broer, zo zal Franchois heer worden v an Vinderhoute en de heerl. Ruddervoo~de zal dan op zij~ jongere broer of zuster komen. 22. 11 •1586 fO65: Jan Gheeraert fs Fieter verkoopt aan l"Iichiel en Charles van Hoorebeke gebroedérs de helft van een 'coorenwintmuelen' met den berg te Lovendegem ter plaatse daer ment noemt 'zoete moeye' sorterende onder de heerl. vanVind., danof dander helft toekomt aan Michiel bij koop van Jan Van Hoorebeke, zijn vader. 14. 11.1596 f069:St. Christoffel Roelins x met Janneken Scleercx fa Jacob, v. ook overl. K.~Liefken, Maeyken en Calleken V. Pieter Ycket en Lieven de Mangeleere. NB. Pieter Temmerman over Jan Temmerman r-echtswe er-van d~ weze pat., x met Monica Monnaerts. Christoffel Steyaert fs Andries over Anna Scleercx wed. van Christoffel de Mangheleere haerl. moeye mat. 10.7.1597


- 60 -

fO 70v. :Joanne Sutters fa Jan, wed. van Franchois RoegierB donatie aan haar zoon Joos Roegiers voor bewezen diensten 'gedurende 9 jaar en nog dagelijks'. 6 sproekle 1597 fO?1

:Lieven Buysse fs Jooris, x met Margriete Dooghe Zegher wed. van Christoffel de Baets fs Marten. K. Chare1ken, Betken en Lievinken de Baets. V. Christoffel Buysse en Laurens Heiste. 6 Sprockle 1597

fa

fO72

:Joos Ga1ens fs Jan, hauder bleven ten sterfhuis v an wijlen Passchijne Srudders fa Lieven. K. Matheeusken en Betken Galene. V. Pieter de Zuttere en Gillis de Zuttere fs Laurens. 27 sproke1 1597

f072v.:Proces tussen Jan vande Sompele en Jan Dooghe voogden over Elizabeth Locke faXtoffel en Lieven Locke fs Jan ter causen van wijlen Christoffel Dobbeleere fs Lievert, x met Stoffelyne Locke, suster van de weeBe. 12. 10. 1597 fO?3

:Idem als fO 72v. proces tegen An theun l s van Kerckvoorde. 12. 1o. 1597

fO74

:st. VVillem de Vos w edn , van Josyne van He ck e zijn tlNeecĂ e huisvrouw. K. lx : Joos~ Lieven, Pierken en Stoffelynken de Vos 2x : Fransken, Stoffelken, 1f!illeken, Betken, r-1aeyken en Janneken. V. Gilli8 van He ck e en Christo ffel Steyaert fs An dr Le s , 29. Lauwe 1598

f075

:st. Arent de Brauwere + 5.5.1584 wedn. van Joosyne Grij p (1 x) He. Joanna Mathys faXtoffel.(2x) K. lx : Synken (Lievine) 2x : Stoffelynken V. Ar en t de Cramere en An t h , Willems. 12. Sprokel 1598

f076

:Joos de Gruutere fs Nicolaes, x met Tanneken Cochuut fa Jan verkoopt aan Jaspar Dobbeleere fs Jan 18.3. 1598

f077

:Zie f063 - 20.5.1598

f079v.:Jonkvr. Johanne Triest wed. Van Jonkh. Jan de stoppeleere heer van Schaubrouck. 5. 10. 1 598 f080

:Hargriete Note wed. van Bauduyn van Bevere :K. Jan en GheerolI' van Bevere Baudewijn de Meestere met Pieter zijn zoon vergadert in de Zwane te Vinderhoute bij Lieven de Rlldder, tavernier. 4.2.1599


- 61 -

f081

:Adriaene de Vriendt fa Pieter begijntje tot Gent Ste.Elisabeth, Cornelie lVIartenswed. van Pieter de Vriendt is schlikiig aan Joncvr. Mar griete Arcaerts wed. van 1Nijlen Jan Jooris fs Pieter. 13.6.1599

fO 81v. :Marten Co ckau t x met Margriete van Leeuwen, Betken en Maeyken Vander Zochelt kinderen van Zegher bij Margriete Neermans - V. Harten Cockaut en Franchois vander Leyen, Tanneken van Renterghem fa Adrianus bij Lievine Neermans - V. Hartin Co ckau t en Gheerolf van Renterghe:in, (acté auth. voor Br. van Baerlevelde 20.1.1599) Fr-sn coi.s vander Sehachelt x met Gheerolfyne van Leeuwen, Gi11is van Maldeghem x met Cathelyne van Leeuwen, allen hoirs ten sterfhuis van Cathelyn de Dobbeleere fa Pieter, wed. van Gheero Lf Steyaert haerlieden grootmoeder mat. verkopen aan Gheerolf Dobbeleere fs Jan. 19.3.1599 f082v.:Denys Clautier Jan Waldaek. 9.9. 1599 f083

inwoner

en pootter

van Gent verkoopt

aan

:Joncvr. Elizabeth de Zomere wed. van Joos van Hiesschet schenkt"aan Gabriel Dael fs Michiel en Joncvr. Elizabeth van Grimbeerghe haar nicht. 5. 1 1 • 1 599

f083v.:Mr. Joos Vander Coyen fS Antheunis x met Joncvr. Anthonine Plumioen fa Franchois verkopen ::"eenren te in proffyte van Hercules van Hembiese. 3._3.1600 f084

:Adriaen Huusman fs Lieven procuratie over Lieven de Ruddere fs Lieven voor notaris N±colas de Brye op 28.7.1599 NB. Herberg de Swan e te Vinderhoute. 28.6.1599

f084 :Jan Cromeecke fs Gheerolf, x met Anna Snouek fa Jan bij 84v. Anna Vriendt verkopen aan Bauduyn en Loys Hudsebaut zonen van Jan. 20.3.1599 f085 r Adr Laen Cornelis fs Coolaert, x met Anna Dhane fa Jan. f085v. Anna Dhane authQri~eert haar man voor de Raad van Brugge om te verkopen de gronden haar toekomende bij versterf te van Joncvr. Johanna Vanderlooven fa Jan. 1.2. 1599 f088v.:Joos de Gruutere fs Nicolas, x met Anna Cockaut verkoopt aan Jaspar Dobbelaere fs Jan. 4.5.1600

fa Jan

fO89

fa Pieter

:Zegher Dooghe fs Jan, x met Hargriete verkoopt aan Jan Waldack fs Jooris 1600

Svriesens


- 62 fO

89

f090

iElisabeth de Cleerc~ wed. van Lieven de Ruddere fs Lieven, Gheerolfyne de Rp.ddere x met Gillis de Zuttere fs Laureins, Matheeusken en Betken Galens kinderen van Joos bij Passchyne de Ruddere zijn eerste vrouw~ Gillià-'de Zuttere en Pieter de Zuttere, hoors van Lieven de Ruddere verkopen in proffyte van Jooris Wilant inwoonder en poorter van Gent. 16 • 1 1 • 1600 .. :Everaert van Deele fs Joos verkoopt aan Sr. Guillaume Crottel. NB. Jan Van Deele ook zoon van Joos Hansken van Peerre fs Jan bij Cathelyne van Deele. 27 en 28.11.1600

f092v.:Lieven van Haerde fs Jan inw. poorter van Gent verkoopt aan Martin Claeis fs Jooris. 24 lauwe 1601 fO93v. :Joos Baetse1eer 7 lauwe 160 l' f094

verkoopt

aan Jan van Schoubeke.

:Jan Neit fs Pieter c. Joos de Roose fs Joos. 5. L~. 1 601

f094v. :Gheero1f Vander Zochelt fs Gi1118 bekent dat Jan Neit fs Pieter belooft heeft Joos de Roose te doen erven de 50 roe in de Biebulek. Anna Roels wed. van Joos de Roose wordt daarin ge~rfd. 2. 10. 1603 f094v. :Zegher Vander Donct fs Jan verkoopt aan Jan Neyt(d'oude) fs FPieter 4 gemete land te Vinderhoute ten Cortenbosch. 8.4. 1601 Errata : nog toe te voegen blz. fO 64v. :Christiaen Roegiers fs Ghyselbrecht Jan Roegiers oom voogd geweest. 14. 11•1596 fO66

:Jacob Gheernaert Christoffel

fs Willem,

f066v. :Olivier Wouters en Franchois 7 Sprokele 1597

26j.

x met Elisabeth

steyaert

fa

Wouters.

fO 67v. :Jan de Coeyere fs Jan, x met Jooryne Steyaert fa Christoffel zijn schuldig aan Gheeraert Steyaert fs Jan 24.4.1597 fo68v.:Pieter de Zuttere fs Jan schepenen, x met Jooryne de HOOGe fa Joos ontvangen een lijfrente van Joncvr. Cathelyne Vande Bossche wed. van Gheeraert Damaert 40 jaar.


- 63 Reg.

168 -vervolg:

Ferie begonnen

den 16.3.1600

fO 14v.:Pieter de Baets fs Pieter Lieven van Hecke fs Xtoffe1, x met Cornelia verkopen aan Willem Vande Velde fs Gi11is. 17. 1O. 1601

nieuwe nummering. de Baeta

fO 15v. :Jan Baetseleer fs Lieven verkoopt aan Jan Schauteete als voogd van Lucas van Westerghem fs }/Ielchiorbij joncvr. Margriete Smets. 17.1.1602 fO 17

:Proces tussen Joos van Hulle 81s vader en voogd V8.11 Joorken van Rulle verwekt bij ·wijlen Hargriete Claeis fa Martin jegens Gheerolf Goethals. 13. 12. 1 601

fO 17v. :Gheerolf Temmerman fs Gillis welke hem vo Ldasn en betaald kende van Pieter Vande Voorde fs Joos ten sterfhuis van Elizabeth van Hecke wijlen zijn moeder, welke hem toekomt bij overlijden van zijn vader volgens st. van goed van 12 wedemaent (juni) 1561 voor weth. van Vinderhoute. 31.1 .1602 f019v.:Pieter Snouck fs Phls c. Dhoirs en wed. van Pieter Eeckman do ude , 31 •1.1602 Laur-ens Vande '1 Velde fs Fr-anchof.s is schuldig aan Franchois Boschman fs Jan coopman binnen Gent. 1602

fO 20

t

fO 21

:Lieven van Lan ghenhov e is Hendrik koopt V8:n Jonen. Philip van Steelan t heere van Hasselt. 1 3. 5 1 60"2 T

';

f? 22

:J8ecques vVillems deurwaarder ten verzoeke van IVJ.r. Lieutenant eivil in Gent in proffi te van Gheeraert van Renterghem. 15''-5.1602

f022v.:Pieter Steyaert fs Pieter, x met Stoffelyne Criel fa Lieven, Adriaen Temmerman fs Lieven geassisteert met Pieter Temmerman àls broer,en oom van Janneken Temmerman, Pieter Steyaert belooft Janneken Temmerman te houden en te onderhouden. Vergadert op 18.2.1599 ten huize van Pieter Neit tavernier te Belsele. 23.5.1602 fO 25v. :Proces tussen Jan Sieraert fs Jan, Lievine Sieraert zijn zuster 25 jaar, geassisteert met Joos Willems haar oom mat. ter eender en Symoen de Muytere als voogd van de voorn. Jan en Lievyne. 3.7.1602 f026

:Pieter Hidde fs Pieter, x met Mayken van Hecke fa Lieven verkopen aan Adriaen Martens fs Adrianus~ 4.7.1'602


- 64 -

Reg, 168 - vervolg:

Ferie begonnen

op 5.9.1602

fO7

: Fr-annyne Criel fa Denij s, wed. van Gi11is de Hunck geassisteerd met Bertholomeeus Viveraert haar schoonzoon is schuldig aan Deuys Criel fs Joos haren cousyn. 18.9.1602

f? 8

:st, E1izabeth Colpaert fa Symon Hd. Lieven Sloek fs Adriaen K. Adriaenken, Liefken, Joosken, Stoffelynken~ Nee1ken en Janneken. V. Jan Slock pat. en Jan Colpaert mat. 3.10.1602

fO iov , r Jcn ch , Jaecques Cabilliau fs Jor Jaecques 11 Adriaen Maelront fs Joos (1) 1Lh 11 .1602

Ca1leken,

verkoopt

aan

fO 10v. :Lieven Vle1vaert fs Lieven, we dn , van Stoffelyne Quakebeke fa Jacob. K. Liefken en Gheerken. V. Claeis Welvaert oom pat. en Pieter Claeis fs Adriaen oudt oom mat. 12.12. 1602 fO 12

:Lieven van Langhenhove fs Hendricx, x met Anna Scleercx fa Jan verkopen aan Denijs Criel f s Joos. 13. 12. 1 60 2 ~

fO 12v. :st. Joos de Roose fs Joos He. Anna Roels fa Joos K. Joosken, Arêken, Maeyken, Lievinken, Cathelynken en Susanneken. Halfzusters van de wezen : Fransyne de Roose x met Pieter de meestere, Joosyne de Roose x met Jan de Vos fs Arent, en Margriete de Roose x met Joos Dobbeleere fs Gheerolf. V. Jan de Vos fs Arent e~ Arent Sierens fs ftyent schoonvader van de He. NB. Pieter de Zuttere fs Jan oom pat. Joosken de Roose erft het leen "den Roo aen en GoedtT'• 28.12.1602 fO 15v. :st. Lieven -de Vos He. Janneken de Baets fa Passchier K. Willeken, Liefken, Maeyken, Tamleken en Joorynken. V. Joos de Vos oom pat. en Lieven de PaDe. 5.1.1603 ~ f016

:Martin Coddins fs Jan houder ten ~terfh~i8 van Catheline Haeek fa Ar en t , K. Fransken, Janneken en Martynken. Lievine Rubbins fs Guillaume ook bij de voorsyde Catheline Sloek, haerl. uterine zustere. 24.1.1603

fO 16v. :Laurens He Lau t fa wijlent Gheero1f bij wijlen Joncvr. Elizabeth de Cleercx. Rente verzekerd op een behuisde


- 65 -

hofstede eertijds een herberg geweest genaemt 'de roose' te Vinderhoute toebehorende Geerolf Neit fs Pieter ende Lievine Dobbeleere fa Jan zijn huysvr. 23.1 .1603 f018

:Heindrik van Hecke fs Heindricx staat borge over Francyne Criel 1NeO. van Gi11is de Munck. NB. Christijne Criel wed. van Cornelis de Bree. 13.11.1603

f018v.:Pieter steyaert fs Pieter verkoopt Hoorebeke fs Jan 20.3.1603

aan Michiel

van

f020v.:Pieter Neit fs Pieter verklaart schuldig te zijn aan Joncvr. Elizaheth Arents wed. van Jan Vande Kerckhove, brausterigghe binnen Gent Bezet op twee behuisde hofsteden binnen Evergem BelselÂŽ ~j den Driesch : 'de Zwaene' enlst.-Joris' 20.6.1603 f021

:1ieven Roete fs Joos, x met Johanne Aerts fa Jan verkopen aan Franchois van Kerckvoorde fs Franchois. 8.4.1603

f? 21v. :Laurens

Vande Velde fs Franchois fs Jan 16.3.1603

verkoopt

aan Jan Dooghe

f023

:Proces tussen Joos van Hulle vader en voogd van Joorken verwekt bij Bargriete Claeis, actie hebbende van Arent Bekaert x met Elizabeth Courtois wed. van Bouduin steyaert c , Gheerolf Goethals over Lieven Welvaert .> zijn borge. 18.6.1603

fO 27

:Pieter de Rauve fs Pieter inwoner en poorter van Gent heeft geld te goed van Jan Tayaert fs Rogiert brouwer in Gent. 2.10.1603

fO27

Symoen de Muutere fs Jan, Christoffel steyaert fs Franchois en 1'1ichielvan Hoorebeke fs Jan handelend uit name van Tanneken de Vriese faXtoffel, wed. van Jooris Roegiers verkopen aan Lieven Aerts fs Franchoi$. 18.9.1603

f028

:Clacht van Jooris de Smet fs Christoffel meus van Wildero fs Lieven. 6. 11 •1603

tegen Bertholo-

fO 28

:Jooris de Bae t s fs Christoffel en Fr-anayn e Criel fa Denys we@. van Gillis de Munck verkopers aan Willem Vande Velde fs Gillis. 16. 1O. 1603

fO 28v. :Christine Criel fa Fr-anchoi.s wed. van Cornelis de Bree verkOQpt aan Bendrick van Hecke fs Hendricx, meijere van Vlnderhoute. 13.11.1603


- 66 ~28v.:Clacht van Jan van Dale fs Jacob brauwer tot Gent tegen de wed. en hoors van Bertholomeus van Wilderode fs Lieven.

14.11.,603 Reg. 168 - vervolg: fO 5

: Lieven van Overackere 27.11.1603

f06

Ferie begonnen

Ov er-waLe fs Loy fs Ar-en t ,

op 27.1 1.160}

s verkoopt

aan Aren t van

:Elizabeth Lambrecht fa Jan, wed. van Adriaen Dobbelaere ontvanger van Joncvr. Anna ,sanders fa Jooris, wed. van Jaecques Kervin.

28.11.1603 Hoffelinck fs Passchier, x met Stoffelyne Ghemrnaert fa Aren t heeft ontvangen van Gheeraert van Hecke fs Christo ffel inw. en poorter van Gent.

fO 6v.: Andries

16.12. 1603 fO 7v. :Pieter van de Raet crediteur ten st er t'hui.a van Bertholomeus Van Wildero. Joos van VIildero, Floris de Jonchere x met Lievine van Wildero, Jan Schamp, Xtoffel Platijn x met Johanne Schamp en andere apparente ho ars ten sterfhuis van Bertholomeus van Wildero x met Barie Schamp. Cur8.teur : Pieter Buysse fs Berthelmeeus. 3.2.1604 f08

fO9

:Joncheer Philips van Steelant heer van Hasselt Morenbrouck, x met de douagière van mhr. Charles Rijm in zijn leven heer van BelIem. Lieven de Cuypere fs Laurens. 12.2.1604

: De zaak

t usren Lieven de Dobbe Laene fs Xtoffel ov er. hem self en als voogd met Gheerolf Braedt van Hargriete Dobbeleere zijn zuster heersers c. Jaspar de Dobbeleers fs Jan over Berthelmeeus Roegiers en deze over Pieter de Zuttere verweerders.

12.1.1604 f09v.

:Pieter Temmerman fs Gillis zeker en borge over Pieter Buysse fs Berthelmeeus als curateur ten sterfhuis van Berthelmeeus van Wildero x met Maeyken Schamp.

3.2.1604 fO9v. :Adriaene de Vriendt Elysabeth in Gent. 8.7.1604

fa Pieter

gestede begijne

Ste


- 67 -

fO 10

:st. Hartyne de Vriese fa Christo ffel Hd. Christoffel SteY8.ert fs Franchois K. Fransken, Hansken, Baukin, Liefkin, Maeyken en Betken Steyaert V. Arent Steyaert fs Pieter pat. en Michiel van Hoorebeke fs Jan oom mat. NB. Nayken Batseleers x met Symoen de Muytere wed. van Christoffel de Vriese, grootmoeder mat. 8.2.160LJ-

f010

:Phls. de Vriendt fs Pieter c. Symoen de Huytere voog4 geweest Van voorn. Phls. 8.7. 1604

fO 11

:Laurens Vo Lckaer t fs Arent poorter Van Gent au th , over Gabriel Dael fs Michiel, x met Joncvr. Elizabeth van Gremberghe fs Lieven, verkennen een rente in proffyte van Jacques stalins fs Jacob. 24.3.1604

fs Jan

fO 12v. :Pieter de Rauve (?) fs Pieter beenhouwer vanden cleenen vleeshuise binnen Gent verkoopt aan Lieven de Rauve zijn broeder. 1 1.3.1604 fO 13

:Jaspar Jaecques Cabiliau fs Jonch. Jacob verkopen Adriaen Maelront fs Joos

aan

22._3. 160L~

f015

:st. Willems Vander Veere + Lov. Oostveld aug. 1603 en st. Maeykin van Peteghem fa Jacob + aug. 1603, zijn huf.nvr-ouw , K. Aren t, Hansken

, en Sa. erken. V. Zegher Vander Veere oom en Marcus van Peteghem 20.9.1604

oom.

fO 17v. :Lieven Van Aerde fs Jan Lnw , en poorter vĂĄn Gent verkoopt aan Stevin Kesier fs Symoen Zijn schoonzoon. 20.5.1605 f019

:Pieter Van Mulle fs Jan (kan ook Pieter van Helle zijn) 27.6.1605 en 29.7.1605

fO 19

:Pieter van Melle c. Joos Beelaert en Pauwel Welvaert causa hun huisvr. hoirs van Maria Dobb eLe er-s lest wed. van Godefroot de Baets. 15.6.1605 en 3.2.1606

~20v.:Philip van Steelant heer Van Hasselt Morenbrouck, x met mevr. douagière van Mhr. Charles Rijm (in zijn leven heer van Bellem) Lieven de Cuypere fs Jan

15.7.1605 fO 20v. :St. Anna Van Bevere Hd. Lieven de Cuypere K. Laureinsken V. Berthelmeeus Roegiers fs Franchois kozijn van de weze pat. en Gillis de Pape fs Gillis oom mat.


- 68 -

NB. Lieven de Cuypere fs Laureins grootvader van de weze pat. en Lieven van Bevere fs Laureins grootvader mat. 22.4.1605 fO 22

:Curateurs en crediteurs van het sterfhuis van de kinderen van Berthelmeeus van Wildero bij Maeyken Scha~p.

fO 23v. :Hendrik en Joos Van Han e, Elizabeth van den Han e , Baltazar van den Hane innocente broeder, kinderen van wijlen Balthazar van den Hane verkopen aan Joos Blanchaert fs Thomas mueleneere van stile. 29. 10. 1604 f023v.:St. Margriete de Roose fa Joos Hd. Joos de Dobbeleere fs Gheerolf K. Pierken V. Andries de Meyere oom pat. en Jan de Vos oom mat, x met Joosyne de Roose fa Joos. NB. Fr8nsyne de Roose fa Joos Anna Raels wed; van Joos de Roose fs Joos. 25.5.1605 fO25

:Chr-i sto f fel Steyaert fs Franchois en Charel VBn Hoorebeke voogden van Charelken, Hansken, Mayken, Leenken en Synken van Hoorebeke kinderen van Michiel bij Li.ev Lne de Vr Leae zijn eerste huisvrouw. Pierynken Luncx wed. van voorn. Michiel van Hoorebeke. 2.12.1605

f026

:Joos Brandt fs Berthelmeeuw verkoopt aan Pauwel Welvaert en Joos Beelaert gheswagers,zijne rechtsweers. 2. 12. 1605

f025B

:st. Adriaen de Dobbeleere He. Elizabeth Lambrecht fa Jan K. Hans, Jaspar, Pierken, Adriaenken en Lie~ine de Dobbeleerè. V. Jan de Dobbeleere andersweer (ach terneef = kind van een volle neef of nicht) fs Jaspar pat. en Joos de Coeyere andersweer mat. 7. 1O. 1605 Zie fO 25 : rentè in proffyte van Laureins Steyaert van Hecke fs Jan als voogden van Christoffel Haerts fs J-an 7. 10. 1605

en

.Ian

f028

:st. Jan Steppe He. Anna de Baets fa Jan K. Lieven, Joasken en Maeyken, :4de ~~ze ov·erlft1en. V. Jan Locke fs Lieven anderswèer pat. én Jan Steyaert fs Aren tandersweer mat. 4. 11. 1605

f029v.:Zie f'Ó-28verkoopt 4.11.1605 f? 30

aan Lieven Locke fs Jan.

:Pieter van Helle fs Jan c , Joos Beelaert Welvaert. 4.11.1605

en Pauwel


- 69 f031

:Apparente hoirs ten ster[huis van Pieter Neit : Gillis Bloek, Antheunis Arents caUsa uxoris, Joos de Meyere a Ls voogd van de wez.en van Pieter Bloek bij Jnozijne de Heyere, Jan Bruneel eausa uxoris en de wed. van Gheerolf Neit over hasr kinderen. Gilli8 de Meestere als hois van de wed. van Pieter Neit. 16.12.1605 - 6.10.1606

f031v.:Berthelmeeus Goethals fs Ja~, x met Marie Gheernaerts fa Arent zijn schuldig aan Willem Hovelinck als voogd over de drie oudste wezen van wijlen Andries Hovelinck fs Passchier, verwekt bij Elizabeth î1artins fa Jan zijn eerste huisvrouw. 17.2.1606 f032

Reg.

:Floreyn de Joncker Berth. van Wildero 10.5.1604

169

leste verhoger op dé hofstede en Haeyken Schamp.

van

(1607 - 1627)

re 186 :Abraham Vande Berghe fs Adriaen voogd mat. en Gheerolf Neyt fs Jan doude voogd pat. worden verzocht st. Van goed over te brengen binnen de 40 dagen, bij het overlijden van Cornelia. Vanden Berghe fa Adriaens, alwaar Hd. is bleven Jan Neyt de jonghe. K. Hansken, Hichielken, Matheeusken, Betken, Tanneken, Naeyk en , Corneleken, Pieryn tken en Joozijn tken N eyt 28.9.1623 fO 199 :Acte voogdij

: Jan vVelvaert fs Lieven oom mat. en Gheerolf van Bevere oom pat. stellen zich voogd over Janneken en Martynken Van Bevere, kinderen van Jan fs Bauduyn s , me t het overlij den van hun moeder Catheline Welvaert. 13.2.1625

fO200v :Jan Van Hoorebeke fs Niehiel mat. en Jan Claeis fs Pieter pat. stellen zi.ch voogd over Hansken, Mar t ynk en, Pieryntken, Vyntken en Janneken Claeis kinderen van N. Claeis en van Magdaleene van Hoorebeke fa Michiels, alsnu overl. 16.10.1625 Claeis over Jan Van Hoorebeke x met Har gr-Le t e van Bevere fa Jan, hoir bedegen van wijlen Joanna Van Bevere haar zuster en huysvr. van Gheerolf Neyt fs Jan doude. 27. 11. 1625

f? 202v :Pieter

re 218 :Jan Wychuys fs VVillem grootvader mat. en Francois Dobbeleere fs Xtöffel grootvader pat. stellen zich voogd over Grietken en Tanneken Dobbeleers, Jans kinderen bij Joanne Wyehuys fa Jan, mits het overlijden van hun moeder.

12.5. 1627


- 70 pat. en Laurens vande Vennet fs Jan mat. stellen zich voogd voer Frahsken, Hans, Cornelis, Jacques, Joozinken, Gheerolfinken, Janneken, Francinken en Cathelinken Vincent kinderen van Jacques bij Catheline Slets fa Anthus, bij het overlijden van hun vader. 16.11.1628

iO 236 :Lieven Vincent

Reg.

170 (1635 - 1639)

Acte voogdij e eed als voogd blj Cathelyne sterfhuis van

- de bladen zijn niet genummèrd.

: 27. 11 • 1636 doet Li,even Ryckaert fs Cornelis over de vreze van Lieven Gryp fs Lieven, verwekt Ryckaert i.p.v. zijn vader, verstorven ten voorn. Corne1is Ryckaert.

Ac te voordij e : 30.9.1637 d.oen Fr an a de Dobbeleere en Laureins Criel eed over de wezen van G11118 Criel verwekt bij Janneken Dobbeleers fa Frans, ten sterfhuis van hun moeder.

De registers 171, 172, 173 en 174 bevatten staat van [:oed.

geen enkele

Om nu ~erder het hiaat in de staten van goed op te vangen onderzoeken we nu de registers van de wettelijke passeringen. Deze registers beginnen vanaf 1607, datum waarop we in de ferieboeken geen enkele staat van goed meer aantreffen. Vanaf 1687 b ea t aan er voor de Heerlijkheid Viroderhoute Merendree en Belsele afzonderlijke registers van staat van goed.


- 71 -

OVEHZICHT VAN

VAN DE REGISTERS

IlVm;rTELIJKE

EN DE BUNDELS

PASSE1~INGEN""

VliN DE

HEERLIJKHEID

VINDERHOUTE

BELSELE,

STATEN VAN GOED BEV Nr'rEN

DIE

- MEHENDREE

EN (0).

Om het hia2t in de staten van goed van de Heerlijkheid Vinderhoute - Herendree en Belsele aan te vullen werden voor de periode van 1607 tot 1686 alle registers en bundels van wettelijke passeringen geraadpleegd.

Reg.

98 99 100 101 102 103

Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg. Reg.

10Lr,

105 106 107 108

Bund.

120

1607-1610 1610-1623 1632-1643 (met tabel) 16L,.6-1648

(met tabel) 1648-1652 (met tabel)

1653-1659 1659-1662 (met 1666-1669 (met 1669-1670 (met 1671-167.5 (met 1680-1685 (met 1635, 1640-16L1-9

tabel) t ab eL)

fragmenten

tabel) tabel) tabel) + fragmen ten van de renten

1524-1526 Bund. 121 Bund. 12.2

1650-1659 1660-1689

Uit deze registers en bundels werden van goed genoteerd.

(0)

Zie Rijksarchief Gent, inventaris Merendree en BelseIe.

alleen

115

de staten

Vihderhoute

-


- 72 Reg.

98

(1607-1610)

fO 6v.

st. toebehorende Charelken, Han sk en , Maeyken, Le en tken en Syntken van Hoorebeke, Michiels kinderen verwekt bij Lievina Svriesen fa Christoffel zijn eerste hUicsvr., bij het overlijden van hun moeder. He. Pieryne Luycx. V. Charles van Hoorebeke oom en V. pat. en Christo ffel Steyaert fs Franchois oom en V4 mat. 15.6.1607

fO 36

st. van 1 585 Verkaveling ten sterfhuis v an Pf.e t er Patyn, ten welken sterfhuis He. Christoffeline Criels fa Lieven, die hertrouwde met Pieter steyaert fs Pieter. K. Pieter 24j. en Lieven Patyn alsnu gehuwd. V. Bertholomeus Criel oom en V. mat. NB. st. van 1585 : Abraham Slock fs Jan rechtsweer pat. en Laureins Criel fs Gillis rechtsweer mat. Gheerolf en Joos Patyn, en Jan de Mangheleere x met Lievine Pattyn, sweesens ooms. 1 .3. 11 • 1 608

f044

St. Lieven van Keerckvoorde x met Joosyne Nauts fa Lievins. K. Fransken en Tanneken van Keerckvoorde, Lievine x met Pieter de Vos. V. Anthus. van Keerckvoorde oom en V. pat. 5.3.1609 st. Pieter Zutters x met Jooryne Sroosen fa Joos, ook overleden. K. Hans, Jooryntken, Betken en Jaquemyntken Zutters en Janneken x met David d.e Baerdemakere. V. Lievin de Cuypere fs Laurens oom en V. pat., welken Lievin gehuwd Was met Lievine Zutters en Gillis Roegiers fs Franchois oom en V. mat. 12. 11 •1609

fOl01v.:

st. Mayken van Verdeghem fa Joos Hd. Joos Roegiers K. Janneken V. Willem van Becke oom en V. mat. en Berthelmeeus Roegiers oom en V.pat. 30. 1O. 1610


- 73 Reg. 99 f056v.

(1610-1623) : st. Margriete Claeis fa Gillis Hd. Joos Beelaert K. Gilliken, Pierken, Janneken, Betken en Pieryntken Beelaert. V. Pauwel Welvaert oom en V;mat. en Franehois Beelaert aehtersweer pat. 1+.10.1612

f061

fa 68v.

st. Jan Vande Voorde He. Jooryne van Heeke (+) K. Adriaen, Pierken, Calleken en Vyntken;Vande Maeyken Vande Voorde x met Laureins de p~u. V. Jan Buysse en Jooris Verhelst. 29. 11 •161 2

Voorde,

st.

Gheerolfyne Sdobbe1eers fa Joos Hd. Jan Vande Ghehuchte K. Pierken, Hansken, Joosken, Martken, Liefken, Tanneken, Maeyken, Pieryntken en Janneken Vande Ghehuchte. V. Lieven de Vreese fs VJillem en rrobias van Ghehuchte" fs Jan ,2LI-.1.1613

st. Anna Sdobbeleers fa JaspP,T Hd. Franchois Van Kerrebrouck K. Gilleken en Hansken V. Jaspar de Dobbelaere en Philip van Ker-r-ebr ou ck , 16.3.1611 fO 77v.

fa

93

st. Charels de Rooee He.Päsyntken Vaese fa Inghelbrecht K. Chare1ken en Neelken de Roose V. Jacob Martins fs Bauduyn en Pauwel de Vos. NB. Gheerolf de Roose gr oo tv ader-, Pauwe L de Vos x met Passyne de Roose. 23.9.1613 St. Laureins Vander Zoche1t He. Joanne WycHuus fa Wi1lems K. Liefken, Janneken en Tanneken Vander Zochelt V. Gillis Vander Zochelt oom en V.pat. en Jan Wychuus fs Wi1lem oom en V.pat. 2.10.1614 st. Susanne Scuypers fa JacOb wed. van Andries Goethals in zj_jn eerste huwe li.jk, 'Gok overleden. K. Anna Goethals. st. van 24.11.1606 st. Andries Goethals + l'JIGldegem in september 1611 He. Anna Sbucx K. Segherken Goethals V. Jooris Goethals fs Seghers oom en V.pat. en Jan de Cuypere fs Franchois oom en V~mat. NB. Mr. Jan Goethals in zijn leven pastoor van Sleidinge ouden oom pat. 17.11.1614


- 74 f0107v.:

st. Pieter de Vyt He. Pieryne van Recke fa Hendricx K. Hansken, Pierkin, Janneken, Betken en Pierynken de Vyt V. Adriaen van Steendam audt oom en V.pat. en Hendri~k van Hecke oom en V.mat. 11.1.1615

f0110

st. Jan Steyaert fs Arent He. Catheline Locke fa Lieven K. Pierken, Fransken, Liefken, Hansken, Fransynken en 'l'anneken V. Pieter steyaert oom en V.pat. en Jan Loek oom en V'.mat. NB. Fieter Steyaert, Lievine Steyaert x met Jan Waldack, Willem Fockaert wedn. van Christoffelyne steyaert waarvan Pierken Fockaert; ooms en tante V8n de wezen. 1.7.1615

f0122v.:

st. Joosyne Heyns fa Lucas + Wedemaent 1615 x met Joos de Jaghere K. Joosken en Fransynken Heyns V. Joos Vande Velde x met Catheline Heyns V.mat. en Christoffel de Jaghere rechtsvveer en V.pat. 19.10.1615 st. wijlen Jacqueline Colyn wed. van Jor Jan Wouters,

r= 130

Heer v~n Vinderhoute, Meerendre. stf Jo Olmer Wouters Heer van Ruddervoorde. Jo Franchois Wouters Heerrvan Vinderhoute geeft procuratie speciale aan Jo Jan Wouters Heer van Merendree zijn zoon. 7.12.1615

't

f0132v. 3 - 133v. Jo Jan Wouters Meerendre, zoon Joanne Diericx, 7.1.1616

134 : Huurkontrakt van 1.5.1615 x met ~:leonora Bernaert Heer van van Jo Frans Wouters bij Joncvr. Heer van Vinderhoute.

fO 179v.: st. voor schepenen van Ghedeele : Ca thalyne Vand.er Mate wed. van Jacques de Reve. K. Hansken, Jaexken, en Janneken de Rave. 23. 11 •1 617 f0197

st. Jan Buysse fs Christoffel x met Margriete Vander Helst. K. Hans, Joos, Joorken, Pierken, Janneken, Pieryntken en Naeyken; Christoffel Buysse gehuwd. V. Adriaen Martens rechtsweer en V.pat. en Cornelis Lippens V.mat. 20.9. 1618 fa Willem + Vind. 22.3.1619 wed. van Laur-eLn s Vande Zo ehel t (1x) Hd. Marten Sdobbeleers fs Lieven (2x) K. Ix : Lieven, Janneken en Tanneken Vand.e Zo ch e'Lt, 2x : Willem en Jooryntken Dobbeleers v. Gillis Vande~ Zochelt oom en Jan Wychuus oom over

f? 21 Ov ,: St. .Foann a Wychuus


- 75 de wezen Vand e Zochelt en Jan Dobbeleere Jan Wychuus oom over de wezen Dobbeleere. 4.7.1619 f0215

oom en

st. Jacques Willems

x met Adriaene Steyaert fa Laureins K. Hans, JRnneken, Lievine, Jacquemyntken, SusannekÂŽn en Cathelyne. V. Pieter Willems oom en V.pat. en Paschau Steyaert oom en V~ mat. NB. Joos Vande Veere oud-oom mat. Vincent en Cornelis Willems i's Laureins voorn. 4.7.1619 fO220v.: st. Pieryne Martens fa Willem bij lVIarieVande Veere Hd. Lieven Bloek, zijn tweede huwelijk K. Mayken Sloek V. Jan Martens oom en V.mat en Jan Sloek oom en V.pat. NB. Hoors van Willems Hartens : Jan en Pieter Hartens, Maeyken Hartens x met Ge'wijn Hanssens, Jacquemyne Hartens, Janneken Martens x met Christoffel de Munek, Jooris Neyt wedn. van Cathelyne Martens en Betken Martens x met Pieter steenbeke. 16.5.1619 f0225v.:

f0244

st. Janneken de Vos fa Lieven Hd. Jeronimus de Coeyere fs Jeronimy K. Lievintken oud 1j.6m. V. Jan de Coeyere oom en V.pat. en Joos de Wispelaere x met Maeyken de Vos oom en V.mat. 16. 1 .1620 Galens fa Joos + 14 lauwe 1620 Bernaert K. Mayken Bernaert V. Matheeus Galens oom en voogd mat. en Jaspar Dobbeleere fs Jan schepenen. NB. Herberg de Swaene binnen Vinderhaute. st. Elisabeth

x met Christiaens

9 .L~.1620 fO253v.: Au t h , omme de wezen van Joos van Renterghem verwekt bij Tanneken Foekaert. Lieven Fockaert fs Jan, oom, geauthoriseerd bij schepenen van Oostkamp op 15.6.1619 fO 288

dood lichaam van een kind van 10 Ă 12 dagen oud binnen Vinderhoute tussen den Keersmakere meers en den traghele van Nieuvaert ofte zuytleye, bij eenen Charles de Kivrie fs Pieters wonende tot Hariakerke; in eenen eerdenen pot met asschen, dien hij met een schare stekende naer palinck in sticken heeft gestoke~, welk lichaam ghereferveert de beentkens gheheel verbrant was, ende het hoofdeken en het bekeneel gheheel open, zonder te eonnen zien hoe lang het meysken in tgheleet zoude gelegen hebben, dan alleendelyck bij presumptie dat het over 4 zo 5 dagen daar niet ghelegen en heeft. 23~6.1621

r . Gevonden het


- 76 f0289

st. Jan Waldack He. Lievine Steyaert fa Arents K. Hansken, Joorken, Cathelyntken en Vyntken V. Jooris Waldack oom en V.pat. en Pieter Steyaert oom en V.mat. 19.10.1621

fO 314v.: Het dood lichaam van Pieter Ri tsaert fs Piéter, welke Pieter ghevanghen wesende van wege·Hendrick Vander Hoinier, officier van den Ouderburch van Gen t en ghebonden gheleet bij vier soldaten ten dienste van mijnheeren Bailliu ende mannen van leene vande Ouderburch naar de voorschr. stede van Gent, zo heeft Pieter hem laten vallen in 't water vande Nieuvaert ofte Zuutleye tussen den Bierstal ende het Rabot van Zoetemoeye, zwemmende over rugghe tot thalven van voorschr. leye, de welck de voorn. soldaten, in absentie vander Hoinier, geschotèn en gheraekt zo dat hij ten gronde ghezoncken is, die corte daernae ghevischt ende ghevonden es geweest; hebbende een scheute achter in zijne necke tussen beede zijn schauwerbladeren die vooren uite ghecomen es anden herteput. Lesten juli 1622 fO331

Reg.

St. ChriBtoffel Steyaert fs Franchois wedn. van lVIartyneSvriesen faXstoffel (lX) He. Catharina Fockélert fa Jan (2x) K. i x : Christoffel, Jacques, Laur en a , Grietken en Livine Steyaert. K. 2x : Franchois, Bauwin, 1iefken, Maeyken x met Arent Batseleer, Betken en Hans reeds overl. V. Christoffel de Jaghere fs Christoffel pat. en Guillaume Fockaert oom en V .mat. 31.10.1619 ....

100

fOl0v.

fO 21

(1632-1643)

: st. Jan steyaert fs Christoffel x met Jooryntken de Smet fa Pauwels K. Stoffelken, Stoffelynken en Cathelyntken steyaert V. Jacques van Recke fs Hendricx oom en V.pat. en Pauwel··de Smet grootvader V .mat , NB. Mayken, Lievyntken x Frans de Waele en Stoffelyritken Steyaert tantes van de wezen; Jacqeus van Heeke was gehuwd met Mayken of Stoffelyntken Steyaert voorn. Joosyne van Mullem sweesens grootmoeder pat. 10.2.1633 'Iweede staat en augm , omme Mayken Rougiers fa Lieven, bij het overlijden van Mayken Arents huysvr. van Gillis Rougiers fs Frans, sweesens grootmoeder. V. Gillis Rougiers grootvader en Charels Standaert. 30.6.1633


- 77 fO 22v.

st. Pieter van Heeke x met Tanneken Vander Zochel t fa Laurens K. Janneken van Hecke V. Jan van Heeke fs Hendricx V.pat. en Jan de ClerG'Q fs Joos V.mat.

'7.4.1633 st. Charles

de Vos x met Hayken 'I'ernme r-mans fa Piete:rr en Pieryntken de Vos. V. Guillaume de VO,g en Lieven van Verdeghem.

K. Joosken

30.6.1633 st. Tanneken Verhelst x met Guillél_ume de Grave en Li ev en de Grave V. Aren t de Grave V .pél_t.en Jan de Roose V .mat , K. Jooris

st. Neelken Schelstraete fa Joos + 11.8.1633 x met Pieter Zalaert K. Joosken, Pierken en Liefken Zalaert. V. Joos Schelstraete grootvader V.mat. en Lieven Zalaert oom V.pat.

10. 1 1 • 1633 St. Lrev en Steyaert x Lievyne van Verdeghem fa Joos K. Hansken en Haeyken Steyaert V. Christoffel Dobbeleere fs Jan en Christoffel Steyaert fs Pieter

9.2.1634 st. Pieryntken de Baerdemaeckere fa Lieven x met Lieven Gheernaert K. Joorken, Lievyntken, Pieryntken en Adriaeneken Gheernaert V. Jooris Gheerneert oom V.pat. en Pieter de Baerdemaecker réchtsweer V.mat.

23.3.16_34 st. to ebehoorende Lie fken en J acquemyn tken Gryp, Lievens kinderen die hij geprocreert hedde bij Nayken Gheernaert Rijne huysvr. was, de voorn. weesen verstorven ende ghesuecedeert bij den overlijden van Jacques Gheernaert ende Elysabet Steyaert heurl. grootvader en grootmoeder. Elysabet Steyaert van te vooren noch 2 kinderen geprocreert bij Joos de Baerdemaeckere. Gillis Gryp oom en Harten Clays voochden. NB. Monyntken en Stoffel Gheernaert ook kinderen van Jacques. 24.5.1634 st. Joos Arents x Lievyne de Zutter fa 8i11is K. Gheerken, Betken, Janneken, Cathelyntken en 'I'ann ek en Ar en t s V. Guillaume Arents en Lieven Buyck.

28.9.1634 fO

135

st. Mayken Batseleer

x Jan steyaert Fransken en Pieryntken steyaert. steyaert fs Pieter en Frans Steyaert

K. Hansken, Pierken, V. Christoffel fs Jan.

13.9.1636


- 78 Reg. 101

(1646-1648)

f? 9v.

St. Laur s , de Cuypere He. Janneken LiPpens fa Roulandt K. Liefken, Charelken en Stoffelyntien, de jongste weze is 8 jaar V. Olivier Tierenteyt V,pat. en Jan Lippens V.mat. 14.6. 1646

fO 1 1 v ,

st. Gesterken Coij ers Hd. Jan Arents fs Lieven K. Vyntken, Nayken, Janneken, Tanneken Arents , V. Joos Clays en Jeroen de Coeyere. 9.6.1646

en Lieven

fO 26v.

St. Griêt;jen steyaert Hd. Christoffel Neyt tot Belsele K. Hansk en , Stoffelken, Liefken, Pierken, Sanneken en Syntken Neyt V. Jan Neyt V,pat. en -Jan Hermy V.mat. NB. Catlyne Fockaert sweesens groomoeder mat. 23.3.1645

f028v.

St. Petrus Zallaert He. I\1artynkenvande Ghehuch te K. Stoffelken, Harten, Joosyntien en Janneken Zallaert; IJ. Petrus van Pen terghem en Pieter vande Ghehuchte 1 1 • 10. 1 646

f030

st. Jan de Wevers He. PaesBchyntken Steyaert fa Arent K. Liefken, Han sk en , Stoffelken, Lauken, IJyntken, Janneken en Syntken~de Wevers V. Christoffel Buysse OOm V,pat. en Frans ::de Coeyere fs Petrus oom V,mat. 1 1 • 1O. 1 646

fO43v.

st. J"anneken Neyt fa Pieter

Hd. Pieter Dhooghe Hansk en , Liefken, Maeyken en Janneken Dhooghe V, Jan Dhooghe V,pat. en Chrisimffel Ney t f s Pieter V.mat. 25. 10. 16Lt6 K.

St. Jan Dhooghe + februari 16}_~5 He. Pieryntien Vande Perre K. Hansken en Pieryn tken Dhooghe V. Segher Dhooghe oom V.pat. en Lieven Vande Perre oom V.mat.

6.L~.1645 st. Jaecquemyntien van Speybrouck fa Jan Hd. Lieven Steyaert K. Pierken, Fransken, Janneken, Vyntken en Cathalyntien Steyaert V. Jan van Speybrouck en Fieter Steyaert.

8. 1 1 .1646


- 79 -

st. Janneken de Vos fa Franchois Hd. Jan Van Hecke fs Pauwels K. Pieryntken en Pauwelyntken Van Hecke' V. Christoffel de Vos oom V.mat. en Christoffel Hecke oom V.pat.

van

1.7.1646 st. Joosyntken Salaert fa Christoffel Hd. Jan Van Speybrouck K. Pierken, Stoffelken, Liefken, Joorken, Janneken en Hayken Van Speybrouck V. Segher van Speybrouck V.pat. en Pieter van Renterghem oom V,mat.

20.6.1646

ra 70

St. Fransyntken Cuypers fa Lieven Hd. Pieter Baetselier K. Liefken Baetselier V. Mattheus Schallens en •• Baetselier.

17.3.1644 fO

76

st. Tanneken Slock fa Abraham Hd. Christoffel Vereecke K. Hansken en Lowyseken Vereecke V. Jan Sloc oom V.mat. en Harten

Dhooghe

oom V.pat.

7.2.1647 f078v.:

st. Catalyne de Roose Hd. Cornelis Vande Velde K. Janneken en J(10synken Vande Velde V. Chls de Roose"oom V.mat. en Petrus Vande Velde V.pat.

14.2.1647 fO88

st. Tanneken Criel Hd. Baudewijn Van Vlaenderen K. Bauken Van Vlaenderen V. Laurens Criel en Frans Van Kerckvoorde Joos van Vlaenderen

i.p.v.

10.3. 16l1-0 fO89v.: St. Frans Van Cothem He. Janneken Bouvers fa Olivier K. Janneken, Jaecquas, Martenj Vintken, Grietken, Han sk en , Lieven, Bertele, Sanneken en Fr an a.l.nt Len van Co t.h em ,

V. Jaecques 11.L~.1647

fO 1OL~v:

van Cothe~ en Lieven de Bouvere (zie ook BUndel 65 Läas 5)

st. Pieryn tken Hy.:s Hd. Marten de Cleerca K. Pieryntken en Jan~eken de Cleercq:x met Jan Van Brackele. Lievyntken Rogiers x Frans Baert, half zuster. V. Franchois Clays en Lieven de Muytere fs Simoen.

18.3.1642


- 80 st. Pieter Pattyn He. Betken Cuyper fa Lieven K. Fieter, Lieven, Betken, Gilleken en Vyntken V. Mattheus Sche.lens en Chrystiaen Bernaerdt. 30.9.1643 f0115

St. Janneken Willems fa Jaecques Hd. Adriaen Wille K. Susanneken Wille V. Jeronimus de Coyere schoonvader Petrus Wille oom V.pat. 5.2.1639

fO 124

Reg.

V.mat.

Pattyn

en

st. Janneken Clays fa Segher Hd. Segher van Speybrouck K. Segherken, Cathalyne en Lievyn tken van Speybrouck V. Christoffel Van Speybrouck oom V.mat. en Christoffel van Heeke V~pat. 22.6.1647

102

(1648-1652)

f041

st. Margriete de Baets Hd. Lieven de Boufvere K. Jan en Cathelyne, de jongste weze 15 jaar. Adriaen de Tollenaere x met Vynken de Boufvre fa Lieven V. Jan de Boufvre en Baudewyn de Baets. 12.5.1649 (zie ook lias in bundel 120)

fO79v.

st. Jan Sloek He. Adriaeneken Gheerna.ert fa Lieven K. Abraem, Chaerle, Ja.eexken, Pierken, Hansken en Pieryntken Sloek V. Roelant Sloek oom V.pat. en Charles van Hoorebeke V.mat. NB. Herberg Sint Joris te Belsele.(zie ook reg. 102 fO 94v.) 12.3.1650 (zie lias in bundel 121)

f083v.

st. Christoffel de Coeyere He. Claerken Claeys fa Marten K. Liefken, Marten, Pierken en Vyntken, het jongste kind is 2 jaar. V. Franchois de Coeyere oom V.pat. en Lieven Neyt oom V.mat. 10.3.1650 (zie lias in bundel 121)

fO 118v.: st. Arend t de Grave He. Maeyken Vuytenbroucke fa Marten K. Joos, Janneken, Martynken, Joorken, Hansken, Lievyne en Lie fken de Grave V. Lieven de Grave en Gillis de Jaghere 7.7.1650 of 1651 (zie lias in bundel 121) :fO

141

st. Joosyntien de Cuypere fa Jan Hd. Jan Dobbelare K. Betken, Joosyntken en Livynken Dobbelare V. .Ian de Cuypere fs Jan V.pat. en Petrus de Cuypere mat. 18.6.1643


- 81 fO 161

st. Martyntken Palinek He. Pieter de Priestere K. Pierken, Liefken, Willemyntken en Pirijntken de Priester V. Frans Steyaert schepen V.pat. en Lucas Palinck V.mat. 25.5.1651

fO201

st. Christiaen de Suttere He. Claysyne van Heyste fa Pieter K. Tanneken (doorstreept), Pauken, Pierken en Vyntken de Suttere V. Pieter Haelman V.pat. en Pieter van Heyste grootvader V.mat. 9.11.1651

fO202v.: St. Fransyn tken Batselier Hd. Jan Cautsyn K. Pierken, Louysken en Haeyken Cautsyn V. Gillis Batselier oom V.mat. en Adriaen V.pat. 9.11.1651

de Moor

fO205

St. Jan de Dobhelare He. Piryntien van Kerckvoorde fa Anthonius K. Marten, Liefken, Anthonken, Pauwken, Haeyken, Pirynken en Gherdynken, !JIargrietken x met lm theunis de Roose. V. JVlartende Dobbelare oom en Frans van Kerckvoorde oom. 15.5. 1640

f0218v.:

st. Jan Van Hecke w edn , van Joanne de Costere (lx) He. Cathalyne de Reytere (2x) K. 1x Jan en Lieven Van Heeke 2x : Charel, Stoffel, Stoffelynken van Recke V. Jan Van Hecke fs Jan 1.2.1652

f0224

en Joosynken

st. Lievyne Thienpondt + 8.12.1636 Hd. Antheunis Vander Stichele K. Jaques, Pieter, GUille, Antheunis, Lieven, Janneken, Vynken, Adriaenken, Piryntken, Maeyken Jaquemynken Van der Stichele. V. -Joos Vander Sti .che l.e fs Jacques V .pat ..en Rector 'Ih ĂŽ.enoond t fs Lieven V.mat. 1L~.1O. 16_39 ..

en

f0250v.:

st. Joos de Muyter He. Cathalyne Slocx fa Lieven K. Betken, Joosyne en Marten de Muytere V. Pieter de Huytere en Jan Sloek 4.7.1652

f0252v.:

Jooryntien Temmerman x met Pieter Steyaert fs Christoffel opsetenen der prochie van VJinghene. 8.5.1652


- 82 Reg.

102

f071v.

fO77v.

(1653-1659)

: st. Jan de Coyere He. Joosintien Cornelis K. Hansken, Pierken, Janneken, V. Zegher de Coyere oom V.pat. oom V.mat. 9.10.1653

Stoffelyntien de Coyere. en Arent Cornelis

St. Jooris de Grave wedn. van Lievyne de Zutter K. Joos en Gilliken de Grave V. Lieven de Grave fs Willem en Lieven 15. 1 • 1654 st. Jaquemynken van Kerrebrouck Hd. Pieter de Cuypere K. Joosyne en Hansken de Cuypere V. Gilli8 van Kerrebrouck en Jaspart 26.3.1654

Lygiers.

Dobbelaere.

St. Arent Speeckaert He. Cathelyne Stommelinek K. Marten, Elisabeth en Janneken Speeckaert V. Lieven Speeckaert V. pat. en Pauwel St.ornme Ll nck V.mat. 23.7.1654 Verkaveling tussen de hoirs van wijlen Jan de Dobbelaere en Pierynken van Kerckvoorde beide + te Lovendegem. Margriet Dobbeleere grootmoeder. 10.3.1654 fO 131

fO 133

st. Christoffel Geernaert + Belsele 4.1.1655 He. Maeyken Dobbelaere K. Lievyntken en Betken Geernaert V. Fr8ns Kerckaert V.pet. en Pieter Dobbelaere 22.4.1655 st. Mayken de Cuypere fa Joos Hd. Geerolf Van Bevere K. Geerken, Stoffelken, Janneken en Joosyntken Bevere. V. Olivier Van Bevere en Frans Wittevronghele 28.1 • 1655

V.mat.

van

f'? 135

Donatie intervivos door Joosyne Cuypers fa Jan, aan Berths. van Cotthem x met Mayken Schalens, haar schoonzoon en dochter. 5.6.1655

fO 145

Gif te door Jan Arents fs Lieven aan zijn kinderen Lieven en Anna. Hofstede te Lovendegem. 16.12.1655 st. Janneken Cocqt - (Cocquyt) Hd. Lieven de Pau K. Pieryntken en :tvIayken de Pau


- 83 -

v.

Herman Lamme V.mat. en Gillis de Pau V. pat. 7.10.1655

fO 155

st. Lieven de Cuypere He. Jaequemyntken Janssens fa Petrus K. Geerfen en Fransken de Cuypere V. Joos de Cuypere fs Frans en Joos de RooGe. 17.2.1656 (Zie l~as in bundel 121)

f0230

Successie bij overlijden van Mayken Dhossche fa Jaecques + Everg. Belsèle Hd. Anthone Roelant fs Petrus K. Petrus, Jan, Cornelis en Jaevques Roelant. V. Petrus Dhossche fs Jaecques oom V.mat. 20.10.1657 -

Reg.

104

(1659-1662)

fO 19

Dit naervolgende is den staet van goede t.o ebehoor enûe Xpoffels Ghyselynck, Jaecques kint dat hij gheprocreert heeft bij Lievyne Vande Voorde, bij het overlijden van Jaecques Ghyselynck. V. Jan Ghyselynck fs Jaecques V~pat. en Jan Van Hersele oom V~mat. 30. 10. 1659

fO79

Dit n aer-vo.l.gendeis den staet van goede to ebehoorenrle Vyntken, Jooryntken en Xpoffelyntken Vereecken, Christoffels kind.eren die hij gheprocreert heeft bij Janneken Hebbrecht fa Jane, bij het overlijden van Christoffel Vereecken haerl. vader was. V. Jan Vereecken fs Xpoffels ppt. en Dominicus Hebbrecht oom V.mat. 5.3.1661

Reg.

105

(1666-1669)

Dit register bevat slechts fragmenten. De blz. 1 t.e.m. 23 en de blz. 72 t.e.m. 105 ontbreken. f059v. : St. toebehorende •••• , Joosyne, Hansken, Gilleken Gi:js, Jans kinderen bij Tanneken Van Bever fa Jans, bij het overlijden van Jan Gijs. V. Jan Gijs voorn. 14.7.1667 st. toebehorende Pieryntken, Pieter, Vijntgen, Maeijken en Jaecquemijntken vande Ghehuchte, Pieters k.Ln der-en gheprocreert bij Janneken Huteebauts fa Geerts als He. V. Pieter vande Ghehuchte voorn., midtsgr. Olivier van Bevere en Jan Hut aebau t . 2~.•11 •1667


- 8L~ f071

st. toebehorende de zes kinderen van Pieter de Zutter fs Denys die hij gheprocreert heeft bij Francijnken Steijaert f13 Pieter, bij naeme : Pieter, Jenneken, IvIargrietken, Lieven, Denijsken en ••• de Zutter kinderen van Pieter. V. Lieven Neyt fs Xpoffels V~pet. en Xpoffels Steyaert fs Pieters V.mat. z.d. (1668)

f0106

st. toebehorende Jan, Vintken, Joossyntken ende Stoffelijntken Steijé3ert, Jans kinderen gheprocreert bij Vyntken de Bra.bantre fa ,Seghers, bij den doodt ende overlijden van haerl. moedere. V. Joos Grièl fs Frans oom V.pat. en Pieter de Brabantre fs Seghers burchmeester der stede ende Ambachte Van Bouchaute oom V.mat. 29.11.1668

~ 112

st. toebehorende Jan, Xpoffels, Lieven en Vyntken van Hecke, Lievens kinderen bij Tanneken de Muijnck fa Jan, bij het overl. van haerl. vadere. V. Jan Plasschaert cosijn V.pat. en Jan de JI-1uijnck grootvader van de weesen V.mat. 14. 12. 1 668

fO 129v.: st. toebehorende Liefken, Hansken, Joosken, Pierken en Jaarken de Graeve, Joos kinderen gheprocreert bij Lijsabette de Muijttere fa Joos ende Lysabette als He. ghebleven achter den voorn. Joos. V. Jooris de Graeve V.pat. en Marten de JVIuijttere V.mat. 11.7.1669 fO 134

st. toebehorende kinderen die hij stevens, bij het V. Jan Claijs fs Baele V.mat. ~z.d. (onvolledig

Lieven en Joosyntken Claijs, Lievens gheprocreert heeft bij Jaeequemyntken overlijden van haerl. moedere. Marten eosijn V.pat. en Nielaijs - 1669)

staten van goed die in de alfabetische tabel v~rlll'~ld;l~orEltmi maar in het;register-eIitbreken, fO22v. st. toebehorende de wezen van Lieven Dobbelaare fO 62v. st. toebehorende de wezen van Christo ffel Lippens en Elizabeth Cuypers. fO67 st. toebehorende de wezen van Gillis Beernaert en Livyne Pattijn (late deel ontbreekt) 8.12.1667 st. toebehorende de wezen van Pieter van Reeke en Janneken de Coyere. st. toebehorende de wezen van Gillis Goethals Janneken Salaert f087

en

St. toebehorende de wezen van Jan van Vooren bij Joosyntien Speeekaert. f? 102v.: st. toebehorende de wezen van Li.even Dobhelaere fs Lievens.


- 85 Heg.

106

fO 24v.

(1669-1670)

: st. toebehorende Fr-anchynkon Foekaert als noch minderj. weese gheproereert en achterghelaeten bij Jan Fockaert en Tanneken Claeys syne huysvr , , beyde dese weerelt overleden. V. Anthone de Hoose en Jooris Fockaert fs Lievens. NB. Marten Focke.ert der weesen broedere. Hofstede te Waarschoot in de Voorde onder de heerlijkheid van Vinderhoute.

19.5.1670 f042

St. toeberhorende Catlyne Legiers fa Lievens welcke hij gheproereert hadde bij Margarete Bosschaert als He. V. Pieter ••• V.pat. en Jan BosBchaert Y.mat.

16.10.1670

Reg.

107

(1671-1675)

fO 1 5v. : st. toebehorende Passehynken Sehelstraete, Jooskens kint dat hij gheproereert heeft bij Josynken de Wevere, bij het overlijden van Josynken de Wevere, haar moeder. V. Christoffe1s de Wevere oom V.mat. en Christoffel Sehelstraete oom V.pat.

6.10.1671 fO 17

st. toebehorende Arnaut en Har tyn t Len de Grave, Jooris kinderen de welke hij gheprocreert hadde bij Vyntien de Cuypere fa Jans, bij het overlijden van hun moeder. V. Joos de Weert oom V.mat. en Jaspart Dobbelaere bijstaende voogd pat. 6.10.1671 st. Jooris van Heeke fs Jans He. Lievine Claijs fa Marten K. Ján en Lieven van Heeke V. Pieter van Heeke V.pat. en Jan Clays V.mat.

14.1.1672 st. Haijken van Reeke fa Jans + Everg. Belsele 3 mei 1671. Hd. Adam van Hauweghem K. Janneken t tm , V. Olivier van Auweghem pat. en Abraham Dellaert mat. 28. 1• 1672 st. Francynken Steyaert wed. van Pieter De Suttere fs Denys (lx) Hd. Pieter De su t ter fs Christiaens (2x) Hoors - kinderen late huwelijk: Pieter Hoorije bhuwe Lf jk hebbende Janneken de Suttere, Pieter, Jan Î'1orgriete, Lieven en Denys de Suttere.


- 86 V. Christoffel Steyaert van voorschr. wessen. 7.7.1672

en Frans de Coyere als vooghden

fO 33v.

st. Franchoise van Gistele fa Charles Hd. Frans van Heyste K. Janneken en Joosyntien van Heyste V. Matheus van Gistele V.mat. en Jan de Pape V.pat. 21.7.1672

fO36v.

st. toebehorende Betgen, Vyntien en Jaspart Dàbbelaer, Ja.sparts kinderen de welcke hij gheprocreert hadde bij Ja.nneken de· Grave fa Arents, bij het overlijden van hun moeder. . V. Jooris de Grave oom V .mat. en Lieven Galens V.pat. 22.9.1672

fO37v.

st. Mayken Steyaert fa Lieven + Everg. Belsele Hd. Joos Criel fs Frans K. Frans, Lievynken, Janneken, Maijken, Jan, Denijs en Stoffelken Criel. V. Lieven Botterman V.pat. en Jan Steyaert fs Lieven V.mat. 22.9.1672 st. Franchoise Hebbrecht fa Jans + Everg. Belsele Hd. An thon e Roelant K. Pierynken 10j.2m. V. -Ian Roelants halfven broeder V .pat. en Domijn Hebbrecht oom V.mat. 20.4.1673

·st.

Matheus Gaelens fa Mattheus + 13.7.1671 He. JacQuemyntien de Meyere fa Martens K. Ha t h eua , tvlartenen Josyn tien Gaelens V. Joos Galens sloverl. broeder. 23. 11 •1673 st. Gillis van Peteghem + Drongen heerl. Vinderhoute He. Livine Aerts fa Christoffel K. Jan, Vyntien, Josyntien ende Petronelle van Pe t egh em , V. Joos de Clercq V s pa t , en Christoffel Aerts V.mat. Eigendom te Vinkt (vaderlijWe zijde) 23. 11 •1673

fO66v.

st. toebehorende Geeraert en Livine Hutsebauts, Lievens kinderen de welcke hij gheprocreert hadde bij Joosyntien de Wulf, bij het overlijgen van hun moeder. V. Jan Dhanins en Jan Hutsebaut. 1.3.1674

fO 69v.

St. toebehorende Pieryntien en Vyntien Gijs, Jans kinderen de weltke hij gheprocreert hadde bij Josyntien Laur-an t V8.U tweede bedde, bij het overlijden van hun moeder. V. Pieter Ghijs. 23 .5.1674


- 87 f075

fO77

.st. Livine Joosefs + Everg. Belsele 8.}+.167L~ Hd. Jooris de Clerca fs Pieters K. .Ia coues overl. 17.1.1675 naer de do o t van de moederê, Frans 22j., Janneken 23j. en Joryntien de Clercq 20 j. V. Christoffel Lippens swaeger van halfven bedde V.mat. en Frans van Kerckvoorde camervoogd pat. 31 •1 .1675 St. toebehorend ePieter, Jan, Adriaen, -Io ayn t Len en Janneken 'I'smmer-man het jongste oudt ontrent 20m.,· kinderen van Jan Temmerman fs Geerts, geproereert bij Tanneken Sehelstraete, bij het overlijden van Jan Temmerman Everg. Belsele 1674. V. Pieter de Wevere fs Lievens V.pat. en Joos Sehelstraete V.mat. 31.1.1675 ç

fO78v.

St. toebehorende Pieter de Nuynck fs Jan verwekt bij Magdalene Steyaert fa Jans, kind oud 8j., bij het overlijden van moeder. V. Jooris de Muijnck als grootvader V.pat •.en Pieter Steyaert fs Jane V.mat. 13.3.1675

f079

st. Lauryntien Colpaert fa Lievens + Lovendegem Heerl. Vinderhoute januari 1675 Hd. Lieven Dobbelaere fs Jans. K. Jan en Pi.er yn tien Dobbelaere. V. Anthone de Roose V.pat. en Pieter de Suttere fs Christiaen V.mat. 20.4.1675

fO

BOv.

f089v.

st. Andries Steyaert fs Pieters + Everg. Be l.ae Le 29.1 •1675 He. 1ivine Clays fa Frans K. Pieter, Jan, GUille, Christoffel, Lieven, Jooryntien, Janneken en Frans Steyaert. V. Christoffel Steyaert V.pat. en Harten Claijs V.mat. 2.5.1675 st. toebehorende Jan en Carel Colpaert filij Jans verwekt bij Pieryne van Reeke fa Jans, haere.. lvader en moeder was S.M. overleden binnen BelseIe. V. Carel Colpaert en Jacaues van Reeke. 21.11.1675 , .


- 88 Reg.

108

(1680-1685) Claij s fa Martens + Everg. Belsele Heerl. Vinderhoute Hd. Gil1i8 van Heck'e fs Jans K. Betien 19j., Vynken 16j. en Janneken 14j. V. Fieter van Hecke V.mat. en Jan Clays fs Martens V.mat. Hofstede Everg. BelseIe.

fO 12v. : st. Pierynken

10.2.1680 fO 14v.

St. Maijken de Wevere + Everg. Belsele Heerl. Vind. Hd. Stoffel Neyt fs Lieven K.Jooryntien 9j., Marie 6J; en Betien 4j • .V. Frans Neyt V .pat. en Jooris de Jaegere V .mat, oom. Hofstede Everg. Schoonstraete

4.3.1680

ra

22

st. ï1r e Ignatius de Rekenaerê fs Hr , Joos v er'wekt bij Jo Marie de VJittey"fa dheer JêOS in sijnen leven gheweest Adt. inden Raede van Vlaenderen + Thielt buijten 21.11.1671 He. Joe Marie Anne ~ander Linden fa Sr. Jans gheprocreert bij Jo .Jo ann e Doedens. K. Bal t az ar Ignatius, Jehenne Marie, Arme Joanne ende Marie Therese. V. Mr. Pauvrels de Cnoop Adt. RvVI. deelvoocht. Huwkontrakt : Ignatius de Rekenaerè fs Dheer Joos, licentiaat inden rechten -oudt synde ontrent 26j. geassisteert met heer en rJlr.Joannes Damet Pbre pastor van Audenaerde; MarieeJoanne Vander Linden fa Jan, gheassisteert met Jo Joanne Doedens lest wed. van Sr. Jan Vander Linden, haere moedere ende voochde ende van Joe Anne Vander Linden haere suste!!', midtsgr. Sr. Jan Doedens haeren oom. NB. Baltazar Ignatius de Rekenaere hoir feodaal. Lenen te Edelaere, Thielt ende daer ontrent, Putthem, IvIeulebeke, Haerckeghem, •••

13.2.1680 St. Joos Schelstraete fs Pieters + Everg. Belsele 8.4.1679 He. Janneken van Speybrouck fa Lieven K. Lieven 5j., Pieter 3j., Jan 2 m. V. Xpoffels Schelstraete V.pat. en Jooris Jaegher V.mat. PaBsschijntien Schelstraete ook dochter van de over].. bij Joosijntien de Wevere, in zijn eerste huwelijk. V. idem.

29.5.1680 fO 53v. : Zie bundel fO 62v.: Zie bundel

66 lias 9 66 lias

1

st. Lievijne Neyt fa Christoffels Hd. Geeraert Callaert K. Jan, Geeraert en Pieter midtsgr. Janneken Ca11aert. V. Joos Vermeire V.mat. en Adriaen Neytens V~pat. 17.10.1680


- 89 -

fO 64v.

st. Joosyntien·Waldack fa Jooris + 6.6.1678 Hd. Christoffels de Wevere K. Jan 5j. V. Laureyns de Wevere oom V.pat. en Lieven Wa.ldack oom V.mat. 17. 10.1680 st. Jan Van Vooren + Everg. Belsele 11.9.1680 Hoirs : Lievyne van Vooren wed. van Fransois van Heeke, Seger van Vooren als oom en V.pat. en Pieter Cleemput als apparent en V.mat. van de drie minderj. weesen met naeme : Lieven, Janneken ende Joosyntgen van Vooren, alle hoirs ende eenen vierde staecke. 23.7.1681

fO 80v.

st. Maijken DobbJelaere fa Charles + Everg. Belsele 19.1.1678 wed. van Christoffel Geirnaert (1x) wed. van Pieter Schelstraete (2x) Hd. Pieter van Ipre fs Laureyns (3x) Hoors : K.1x : Jan Steyaert fs Lievens thouwelijck hebbende Vijntken Geirnaert, Joos Hutsebaut x met Elisabeth Geirnaert. K. 2x : Stoffel Schelstraete fs Pieters ende Pieter Dobbelaere voogden over Joos ende Denijs Schelstraete. 6.2.1681 St. Lieven de Cooman + Everg. Belsele 13.2.1681 He. Martijntien Arents K. Jan, Janneken, Elisabeth ende Livine Cooman. V. Berths de Porre V.pat. en Geeraert Arents V.mat. 17.LI-. 1681 st. Janneken van Meghem Hd. Frans Vande Putte K. Lieven Vande Putte V. Joos Vander Putte V.pat. en Liven Van Heghem V.mat. 3.7.1681 st. Harie Clays fa Hartens + Everg. Belsele Heerl. Vinderhoute 5.11.1680 wed. van ••• Bylevynck (lX) Hd. Pieter Buysse fs Jans (2x) K. lx : Fieter ende Janneken Bylevynck 2x : geen kinderen V. Jan van Ipre V.pat. en Marten Dobbelaere V.mat. 2.10.1681 St. Lievine de Huy t ere + Vinderhaute wed. van An.thon e de Suttere (1 x) Hd. Joo s Dhaenens (2x) K. 1x : Herman, Pieter ende Petron elle de Sut tere 2x : geen kinderen V. Pieter de Muytere fs Pieter V.mat. 19.6.1681


- 90 fO 100v.: st. Mayken Thierthyt fa Matthys wed. van Jan Cotthem (lx) Hd. Jan Hutsebaut (2x) K. 1x : Jan en Janneken Cotthem 2x : geen kinderen V. Lieven de Grave V .pat. en Harten 2.10.1681 fO 105

st. Lieven Dobbelaers

fO 108

st. Harten Pieters, + K. Pieter, V. Anthone V.mat. 30.10.1681

de "Neette V .mat.

fs Jan Zie bundel

66 lias

11

Lybaert en Joosyntken Schelstraete fa Everg. Belsele tot Cromvelde. Marten, Jacqs, Jan en Joosyne Lijbaert. Lybaert V.pat. en Stoffel Schelstraete

fO 112

: st. Lievine de '.,!levere + Everg. Belsele te Cromvelde Hd. Lieven Waldack K. Lievine 10j., Janneken 7j. en Jooris 16m. V. Pieter Wa1dack V.pat. en Laure. de Wevere V.mat. 17.11.1881 -

fO 11L~v• ( 142)

:

St. Lieven Ver1eyen + Vinderhoute He. Tanneken Willems K. Pieter Verleijen V. Pieter Verleijen V.pat. en Pieter Willems 2.7.1682 (Zie ook bundel 122)

V.mat.

fO 116v. : st. Jooryne

Boelens Hd. Lieven Dobbelaere K. Janneken en Lysette Dobhelaere V. Jan Dobbelaere V.pat. en Jan Boelens V.mat. NB. Elisabeth Stockman grootmoeder van de wezen. 22.1.1682 (Zie ook bundel 122) de Neyere fs Jans jonkman + Lovendegem Rabbot Heerl. Vinderhoute. Hnors : Michiel van Herreweghe x met Nargriete de M~yere, Pieter de Meyere fs Jans broeder van de overI., Charles Dobbelaere als voogd over Janneken Dobbelaere fa Lievens verwekt bij Janneken de Meyere den weesen vaeder ende moeder geweest. 1682 (Zie ook bundel 122)

f? 122V. : st. Lieven

fO 136

st, -Jan Bundervoet fs Jacques, moeder niet vermeld. Hoors : Lenaert, Lieven, Pieter en Elisabeth ende Livine Bundervoet ghetrauwt met Joos de Vreese. 14.5.1682 (Zie ook bundel 122)

fO 174

Zie bundel

fO 179

st.

66 lias 6

van goed competerende de weese van Jan Waldack (fs Jootis) gheprocreert bij Catlyne van Speybrouck met naeme : Joosyne 1Naldack beth dan 8j. V. Jooris van Vooren V.pat. en Gillis Plasschaert V.mat. 13.7.1684

fO 183v.: Bundel

66 lias 3


- 91 Josyhtien Waldack fa Jans verwekt bij Catlijne van Speybrouck, beneffens Gillis van Hyste stijfvader van de zelfde weese. Aughi. me toverlij den van J anneken Sergeans haeren groo tmo eder. . Zie ook bundel 66 lias 4

fO 194

f0212v.:

Reg.

Zie bundel

109 en Reg.

66 lias 5

110 (1686-1717)

en 1702-1717)

Deze registers bevatten geen staten Van goed, want y?naf 1686 be s t aan afzOnderlijke registers.

Bund.

120 (1635,1640-1649)

De liassen van'staat

van goedtzijn

opgenomen

De liassen van'staat register 102.

van goed'zijn

eveneens

Bund.

in regist~r

opgenomen

102.

in

'~2 (1660-1689)

Dit bundel bevat

twee staten van goed. Ongenummerde

liassen.

st. Joos Sgalens ende Lievine Coorryn beide + Vind. H')ors : Joos, I"1attheys, Franchois, Jan, Lieven, Pietere, Pierentken ende Madeleene Sgalens. 5.2.1682 st. Xpoffels Dobbelaere + Vinderhoute He. Caroline Coosters K. Lieven, Anthone, Laurintgen ende Lysebette V. Lieven Dobbelaare. 8. 1•1682

Dobbelaere


- 92 -

OVERZICHT

VAN DE REGISTERS

GOED VAN DE HEERLIJKHEID lVIERENDREE EN BELSELE.

Vorige bladzijden

VIW

s'rATEN

VAN

VINDERHou'rE

-

(0)

van deze inventaris

bevatten

de staten van

goed van de HBerlijkheid Vinderhaute over de periode 1584-1733. Om de hiaten in de bundels op te vullen werd voor de periode

1687 tot 1733 een beroep gedaan op de registers. Acten die zowel in de bundels als in de registers voorkomen worden hier niet meer ontleed.. Wel wordt er naar verwezen en dit op volgende manier: b vv ,

: St. Gillis Beernaert : Bund. 66 - 28,p. 13 d.w.z. Voor de inventeris van de steElt ten sterfhuis van Gillis Beernaert zie Bundel 66 lias 28 en pagina 13 van deze inventaris. \Deze staat van goed zal ook te vinden zijn in register 56 fO 14 •

De bundels 2;13 en 214 (0) van de staten van goed van Belsele onder de Heerlijkheid van Vinderhaute zijn in dit deel niet opgenomen. In deel twee zullen beide bundels gelnventariseerd worden.

Reg. Reg. Reg. Reg.

(0)

56 57 58 59

(1687-1709) (1709-1722) (1723-1731 ) (1731-1750)

Zie Rijksarchief Gent, inventaris Merendree en BelseIe.

115

Vinderhoute

-


- 93 Reg. 56 fO

1

f02v.

(1687-1709)

:,sst. Jooris Baetse1eer fs Gi11is + Everg. Belsele He. Joosyntien van Ackere fa Adriaen (2x) we dn , van Mar-Le Buijck (lx) K • 1x : La ur s 10 j • 2x : Adriaen 6j., Xoffel 4j., Passchier 4m. V. Xoffe1 Baetseleer V.pat. en Xoffel van Acker~ V.mat. 15.10.1687

st.

Lievyne

de Br auwer- fa Gijlijs + 9.9.1687

we~. van Jan de Grave (lx) wed. van Frans de Cuypere (2x) Hd. J?spnrt V;ande Velde fs Pieter (3x) K. 1x : Petrone1le de Grave 2x : Lieven de Cuypere 3x : Janneken Vande Velde V. Jan Bernaert voogd van de weze van Jan de Grave en JOOR de Cuypere voogd van de weze van Fra.ns de Cuypere V.pat. 11.3.1688 fO3v.

fO 5v.

st. Iv1argriete d.e Su t tere fa Pieters wed. van Marten de Keysere K. Pieter 7j., Janneken 5j. en Pieternelle V. Pieter de Suttere fs Pieter 20.5.1688 st. Livyne Ryckaert

1j.6m.

overl. huysvr. van Gilli8 van Hoelle

+ Belsele

K. Marie 6j., Joos 4j. en Jooryntken V. Pieter Ryckaert ma t , L!-. 11 .1688

14m.

f06v.

Vertoogh ghedaen door Anthone de Roose V.pat. en Pieter de Baets V .mat , van Gillis de Dobbelaere fs Lieven dae hij Lieven Dobbe Lae r-e verwekt heeft bij Livijne de Baets, daer hij te kennen ghevende dat Pieter de Suttere fs Christiaens voocht ge·weest over Jan ende Pieryntken de Dobbelaere beide kinderen Van voorn. Lieven verwek t bij Laur yn tken Coolpaert de v'oorschr. wee serre halfve suster en broeder geweest, nu deser werelt overleden. 13. 1 • 1689

r= 6v.

st. Pieryntken de Smedt fa.Martèns + Everg. Belsele Hd. Laurens de Wevere fs Jans K. Jan 10j. en Jooryntken 5j. V. Stoffel de Wevere alhier schepenen V.pat. en Pauwels de Smet V.mat. 27.1.1689 st. Carel van Kerckvoorde + BeIse1e van Liovynken de Baets fa Lievens (lx) He. Tanneken de lV[unckfa Jan s (2x) K. 1x : Frans, Pieter, Jan, Anthone ende Jacquemyntken nu ghetraut met Franchois Buijsse. V. Anth. van Kerckvoorde V.pat. 10.3.1689 w edri,


- 94 fO 13v.: Frans van Cotthem,

Pieter Legiers x Jacquemyntken van Cotthem, Geeraert de Roose x mat Marie van Cotthem, Carel Blanchart x met Franchoise Van Cotthem, Jann~ken van Cotthem verclaeren te renunchieren de successie op heml. verstorven bij het overlijden van Berths van Cotthem hunl. vader en schoonvader. 13.5.1689

f013v.: Harten B'Lan chan t V.mat en Lieven de Grave V.pat. van de weese vàh Jan Van Cotthem fB Jan, met naeme Jan van Cotthem, Geeraert Hutsebaut x met Janneken van Cotthem; renunchieren de successie gp hen verstorven metten overlijden van Jan van Cotthem ende Marie Thierentheyt fa Hattheus. 16.6.1689 fO 14

Frans de Bramver tot Gent voogd ghecreert van de we eesen van Lieven Dobbelaere fs Jans, verwekt bij Livyne de Baets. 14. 10. 1689

fO 14

st. Gillis Beernaert:

Bun d ,

66 - 28

p,

13.

~ l~v.: Lieven de Grave fs Joos Hd. bleven achter Jacquemyntien vvan Cotthem fa Lieven + mei 1684. Mattheus van Cotthem V.mat. van Petronelle de Grave fa Lieven voornt. en Jacquemyntien van Cotthem. Door troubelen Van oorloch ten jaere 1684 geen staat gemaakt èn nu verdeling tussen vader en dochter. 24. 10.1689 fO 20

St. Elisabeth

Dhaenens

Hd. Joos Vanden Abbeele

+ Vind.

25.4. 1689

V. Pieter Dhaenens V.mat. en Jan Vanden K. Adriaeneken vanden A~beele. 4. 11•1689 f022v.:

Abbeele V.pat.

st. Jan Neijt + Vind. 22.10.1688 He. Joosijntken de Cuijper fa Pieters K. Philippe, Bertholomeus en Fieter Standaert x met Livijne Neijt; Lauwereijs, Jan ende Elisabeth Neijt onderj. V. Philippe Neijt V.pat .• en Jaspard Dobbelaere V.mat. Eigendom te Vinderhaute.

16.2.1690 Focquaert fa Jan overlèden jong~ doch ter 1.e.1689 ten huyse van Pieter de Vliegherè'binnen de prochie van Waerschoot in de Voorde onder d.heerl. van Vinderhaute. Hoirs : l1arten Focquaert fs Jan, den voorn. Fieter dre Vlieghere x met Tanneken Focqueert, Pieter Bauwens x met Fransijntien Focquaert, de kinderen van Maijken Focquaert gheprocreert bij Jooris de Suttere tsaemen 8Pp~rente hoirs elek tot eenen vierde staecke. NB. Jan Fo couae.rt en Tanneken Claeijs vader en moeder van de over1. - verkaveling van 8.2.1667. Eigendom te Waarschoot Voorde. . 6.7.1690

f? 25v.: st. Susanna 1


- 95 fO27v.: st. .Jan de Heyere

: Bun d , 67 - 8, ,p.15

Hoo rnaer t : Bun d , 67 - 5, p.14

f029v.:

st. Hagriete

fO31

st. Charles CoLpa ert : Bund. 67 - 4, p. i4

f? 32v.:

st. Fr an ch of.s Van Cot t.hem : Bun d, 67 - 2, ~p. 14 st. Marie Vande Veire:

f036v.:

Bund. 67 - 3, p.14

st. Janneken Criel + 15.5.1691 Hd. Jacques Boterman fs Louijs K. Louijs 8j., Lieven 2j. en Marie 5j. V. ,.~ouijs Criel fs J008 , Denys Criel en Christo ffel Criel ooms van de wezen , {larie Steyaert en Joos Criel grootmoeder en groot. lader van de wezen. Eigendom te Everg. Belsele : den dooren bulek, het stedeken, de helsdammen, oud bogaerdeken. De hinderpoelen, den grooten Vijvere, Ackerghem, AJijPschbulek, "t gro 0 t st'uck, ••• " ".8.1691

f040

st. Guille Criel fs Jan + Everg. Belsele He. Janneken Van Heeke fa Gillis Apparente hoirs - kinderen : Jan Criel, Gi11is Criel jongman sijn selfs bij competenten ouderdom, Vijntien Criel x met Lieven Waldack, Marie Criel x met Jacques de Baets, Pieter Criel jonghman oud 17j. en Frans Criel 14j. V. Jan Criel fs Guil1e V~'pat. en Jan Criel fs Jans V.mat. Eigendom te Evergem Belsele I'-1eerbeke: Ruijter b.lI ck , Muijnckers bilcxken. Te Bel.c::ele Jan Dooghensstuck. 13.? 1692

f044

st. Adriaene de Vos + Vind. 18.12.1691 Hd. Lieven de Gr8ve fs Joos K. Lieven de Grave 4m. Eigendom Vinderhoute : Sehaubroecken. 20.3.1692

fO ~"6

Ui;tigrootijnge: Geeraert de JVIeyerefs Pieter en Jonas Loottens voogden van de twee weese kinderen van Jan de Heijere fs Pieters voorschr. gheprocreert bij Pierijn tien Loottens wed. en He. ten sterfhuys van voorschr. Jan de Meijere. (st. 16.8.1690 - Zie Reg. 56 fO 27v.) Fieter Vereecken x met Pieryntken Loottens. 20.3.1692

f047v.:

St. Janneken de Coijere + Vinderhoute. Hd. Lieven Hautsebaut K • Jan 8 j. en sto ffeli jntien Hutsebaut 1Oj • V. Jan Hutsebaut V.pat. en Jan de Coijere V.mat. 17.4.1692

f050v.:

St. Lieven Claeijs fs Jans + Vind • .29.11.1691 He. BRrbara de Roose fa Christoffel K. Joanne lOm., midtsgr. het kint daervan deselve He~


- 96 -

t'"

:,i.;'.~

bevrucht is gheprocreert 30.4.1692

bij deselve ov er-Ledenev

Los blad (ongenurnmerd) Elisa bet van Hecke fa Christo ffel verwekt bi j Ca thelijne Verbeke lest wed. van Lieven Salewijn ende Christo fftél St eenbek e appar-en ten V. vande weesen van Jan van Heck-e fs Christoffel voornt. welcke comparanten verclaeren te renunchieren de successie verstorven metten .doodt van voorschr. Cathelijne Verbeke. 6.10.1691 f? 52 .

St. Joosyntien MijIe: Bund. 214 - 3 : zie deel 11 van de Staten van Goed van de Heerlijkheid Vinderhoute. '. p.210 Los blad (ongenummerd) Jan Haelman tot Baerle x met Elisabeth de Poortere fa Jan voogd gecreert van de weesen achterghelaeten bij Jan de Poortere verwekt bij Joosyne de Clerdq, belast st. over te brengen ten sterfhuys van Servaes de Clercq sweesen moederlijke grootvader. NB. Andries de Baets voorgaande voogd. 4.6.1692

::f054v.:St. Janneken Codde + Vind. Hd. Lieven de Grave K. Driessijntien 5m. 18.6.1693 Dhan en s fa Ar nau t + Vind. 6.3.1693 wed. van Fr en s van Cot bh em (1x) Hd. Joos Lemp fs Char Le s (2x) K. lx : Berths van Cotthem 2x : Jan Lemp 3m. V. Jan Dhaenens fs Jans V.mat. Eigendom Everg. Belsele : Hoenderbulcxken.· 18.6.1693

f? 55v.: St. Joorintien

f058

st. Joos Criel:

Bund. 67 - 11, p.15

f062

st. Joos Dhanens fs Jans + Vind. 2.2.1693 He. Janneken Jolijt fa Melchior K. Lieven 6j., Marie 4j. en Elisabet 10j. V. Jan Dhanens fs Jans 19. 11•1693

f063v.:

Augm. van st. aencommende de twee kinderen van wijlent Jan de Meijere bij naeme : Pieter en Janneken de Meijere gheprocreert bij Pieternelle Lootens heml. verstorven mette doodt ende uytten hoofde van Livijne ende Janneken de Meijere heful. overledene vaders moeijen, waeren ghestorven binnen de stede van Ghendt op de prochie Van St .•.Marten Eekerghem in de maent VAn september 1693. V. Geeraert de Meijere fs Pieter de jonghe V.pat. en Jonas Lootens V.mat. 3. 1? 1693

f065

Ui tgrootinge 3.12.1693

en verkaveling

A

18 boven

f? 63v.


- 97 f066

Pieter de Wulf fs Guille als vader en voogd over Pieter de Wulf fs Pieter syne minderj. weese die hij gheprocreert heeft bij wijlent Susanna Praet. 12.2.1694

f066v.! st. Niclaes Saeij + Vind. 15.12.1693 He. Petronelle de Clerck fs Jans K. Jan 7j., Geert 4j., Frans Saeij 6m. V. Jan Saeij broeder van de overl. Hofstede te Wondelgem. 17.6.1694 f070

Denij s Geernaert fs .Arnaut woon ende op den GraefschelD8 van Evergem en Jan de Wevere fs Jans voogden ghecreert van de weesen achterghelaeten bij Stoffel de Wevere fs Jans voorn. ende Marie Geernaert fa Arnaut voorschr. Lieven Waldack fs Jooris stelt zich borge. 11.1.1695

f070

st. Janneken Cooman fa Lieven + Everg. Belsele 8.12.1694 Hd. Joos de Buek fs Pieter K. Livyne de Buck 2j. V. Pieter de Buek V.pat. en Jan Tollens V.mat. Eigendom te Belsele : den DeijnsenbuIck. 17.2.1695

f? 72

st. Jan Monaerts fs Fr'an s + Everg. Be Ls eLe 12. 11 •1694 He. Livyne van Parijs K. Pieter 10j. en Martinus 8j. V. Jan Lippens V.pat. Hofstede Everg. BelseIe, het Cleenenbuijs. 17.2.1695 (zie vervolg re 130v.) .

fO74v.: st. Fransijn tien Waldack fa Jooris + Everg. Belsele 29.8. 1693 Hd. Lieven Geernaert fs Jooris K. Jooris en Jan haerl. selfs bedegen, en Janneken 16j. V. Lieven Waldaek V.mat, Eigendom Ever. Belsel : den Baetsbulck, den Stuyvenbergh en den Kerkcweghel. 17.2. 1695 fO 76v.: St. Pieter standaert fs ChIs. + Lovendegem Heerl. Vind. 11.10.1692 He. Livijne Neijt fa Jans K. Charles 6j., en Catharine Standaert 5j. V. Stoffel Wel~aert V.pat. Gro nd te Zomer gem onverdeeld met de wezen van Jooris de Meester. 10.3.1695 f077v.:

St. David Soetinck

: Bund. 67 - 6, p.14

f080v.: Wettel. vercavelijnghe tU88chen de ses hoirs van wijlent DĂ vid Zoetinek fs Michels (ook Soetinck) . 28.5.1695


- 98 fO 82v.: St. Jan Dobbelaere

fs Guille : Bund , 214 - 4, zie deel Ir van deze inventaris" p.210 Ac te seker fO 160.

:f083v.: st. Livyne Neijt + Everg. Belsele 19.5.1695 Hd. Jooris Legiers K. Lieven 6j. 17.11 .1695

:ra 85

: st. Franchois Steyaert fs Jans + Everg. Belsele He. Magdaleene

Martens

fa Jacques

K. Marie 8j., Pieter 6j. en Janneken Steijaert 15m. V. Jan Steyaert fs Ja_ns oom pat. en Bauduä Jn Martens fs Jooris coosijn V.mat. Eigendom te Vinderhoute en Waarsehoot in de Voorde.

1.12.1695

67 -

st. Lievyne Vande Veire •• Bund. 67

ro8?

:

f089

•• st. Pieter de Vlieghere

f091

• st. Joos de Muijter

f093

•• los blad (ongenummerd) G11lis Beijaart tot Waerschoot Sluijs. (z.d. anno 1699-1(700)

fO 93

={fjtst. Jan

·

Bund.

•• Bund 67

- 14,

13, p.15 17,

p.16

p.15

hoir van Charles Vander

Schamp fs Lieven : Bund. 67 - 16, :p.16 --Jan Schamp hoir feodael. Eigendom te Petegem, Lathem, Sta Martens Leerne, St. Jans Leerne, Petegem Deijnse binnen, Petegell buijten, Drongen.

8.3.1696

:ra 98

St. Jan Criel : Bund , 214 - 2 : zie deel II van deze inventaris, p.210 fs ·Ja.ns+ Lov. Ontrent het Rabbot september 1695. He. Marie Bauters fa Jooris. K. Pieter, Jacquemyntien, Janneken ende Jooryntien Vode Putte. V. Joos Vande Putte en Adriaen Bauters. Joos Vande Putte voorn. beneffens Martinus Orege voogden over Lieven Vande Putte fs Frans voorschr. (loek minderj. weese van de overl. in eerste huwelijk bij Janneken Megaen (?) Eigendom te Lov. bij den Bierstal.

fO lOlv: St. Frans 'lande Putte

8.3.1696 fOtO}

Joos de Buek fs Pieter Hd. bleven ten sterfhuys van Janneken Cooman fa Lieven syne overl. huysvr. 7.11.1695

fOl03v: Vertooch gedaen bij Marie de Muijtere wed. van Joos de Muijtere, goederen haer en haer vier kinderem eOmpeterende bij versterf te van Guillaeme Ide.

5.4.1696


.;..

:: .. :;,:;".

.

...

. i:

. -. ; .

;.

- 99 -

st. l.ie,vyiië Van Achter : Bund. 67 - 18, p.16 fO 106v.: st. Anthonette

.Vande Ghehughte fa G1I11s + Drongen Heerl. van Vindernoute 28.11.1695 .. Lieven de Grave zoon van Joos verwekt bij de selve' Anthonette Vande Ghehughte hoor ende voogd over syne susters Livijne' ende Joosijne de Grave.' . 7.2.1697

tG 107v.: Pieter

Dhoog~e fs Jane tot Lovendegem stelt over Fráns Vande Bossche wedn. van Lievijne

zich. borge Vande

Veire.

7.2.1697 tG 107v.:

fO 108

Vertooeh ghedaen bij

Jan van Reeke x met Janneken Versluijs te vooren wed. van Jan de Buck fs Fieter, bij het overlijden van Livyne van Achten haarl. grootmoeder. . 11 .7. 1697 :

st. Christoffel van Veerdeghem

: Bund , 67 - 20, p.16

fO l11v.:

st. Lieven Dobbelaere : Bund. 67 - 19, p.16

~113

Pieter Steijaert voogd ghecreert van de weesen achterghelaten bij Stoffel S'teijaert, bij Joos Steijaert en bij Livijne Steijaert overl. huysvr. van Segher Steijaert. . 23.10.1697

fO 113 .: Jan van Parijs

fs Louijs. te Drongen w1jok van Noorthout x met Livyne" Schamp fa Jans voogd gecreert ; midts het fugitif bedijden van Pleter van Wambeke vooc:ht '., gheweest van de kinderen achtergelaeten bij den voorn. Jan Schampt ende Tanneken de Bae t s ,

31.10.1697 fO 113

.

: Pauwel Mersman fs Pauwels d t aude woonende tot &Iêi:àne stelt zich borge over Pauwel Mersman synen aQue . thuijwelijck hebbende Petronelle Tollenaere. te vooren wed. van Lieven Dobbelaere fs GUiIlaeme. 14.11 .1'697

re 113v.:

St. Lievijne steyaert fa Jans + Everg. Belsele 28.9.1691 Hd. Segher Steijaert fs Pieters. Moirs : Pieter Steijaert fs Jans als wettelijeken voocht vande weesen van Joos ende Christoffel Steijaert, beneffens Daniel de Muynck stijfvader ende. VOGcht vanvolle bedde ende representerende de gheheele moederlijke zijde Van de 8VJerledene·uijtten hoofde van Maijken Wijttijnek der weesen grootmoedere, midtsgr. de voorn. persoonen noch andersints hoirs beneffens den voorn. Pieter steyaert soo over hem selven als andersints VOGcht vende weesen van Jan Steijaert ghewonnen bij ••••• ende hoirs van Pieter de Meestere gheprocreert bij Pierijntien steyaert elck tot eenen vijfde staecke vande va.ederll§ke sijde. E:tgendom te Everg. BelseIe.

18.11.1697


-

~117

100 -

: Vertooch bij Jan van Parijs x met Livijne Schamp voogd vande weesen van wijlent Jan Schamp gijnen schoonvader, dat Pieter van Wambeke voogd Yande "Selva weesen fugitif bedegen is sonder Bijne rek. ghedaen thebben.

6.12.1697 fO 117v.: Vertooch

bij Pieter Steijaert soa over hem selven als voocht van de weesen Van Joos, Christoffel ende Jan steyaert beneffens Daniel de Munck stijfvader en voocht vande voorn. weesen Christoffel StĂŠyaert hebben verkocht beneffens dhoirs van Fieter de Meester dhelft Van eene behuysde hofstede.

12.12.1697 fO 118v.:

Vertooch bij Pauwel de Smet als voogd van de weesen Laurs. de Wevere.

6.2.1698 fO 119

: Vertoogh bij Marten Fockaert voogd Van de 'Weesen van Pieter de Vlieger gheprocreert bij Tanneken Fockaert.

20.2.1698

fO 121

: Frans Vergaert fs Laurs voogd ghecreert minderj. broeder en susters, successie Vergaert hemlieden audt oom.

over syne van Michiel

17.4.1698 tG 121

: St. Christoffel

tG 126

: st.

de Wevere : Bund. 67 - 12, p.15

Joos Versluijs fs JaDs + Lov. Heerl. van Vind. januari 1698 He. Marie Criel fa Jans K. JOannes 2j., Joosijne 13j., Marie 93., Jann~ken 7j. en Pieternelle Versluijs 4j. V. Jooris Versluijs oom V.pat. en Joos Criel oom VdDat. Eigendom te Everg.

15.5.1698 : Frans Vergaert fs Laurs voogd ghecreert over Anthone, Livijne ende Marie Vergaert sijna broeder ende twe.. susters.

19.6.1698 fO

129v.: Vertoogh bij Lieven Waldack fs Jooris als voogd over de weesen Christoffel Geernaert fa Arnaut.

de Wevere verwekt bij Marie

19.6.1698 f0131V.: Vertoogh bij Jan de Backere X met de wed. van Joos de Muijtere stijfvader en voogd over de achterg}1elaeten kinderen van Joos de Muijtere voorn. beneffens Frans de Smet soo over hem selven als andersints hem sterck ende machtig maekende over hunne medehoirs ten sterfhuys van Lieven de Muijtere fs Lievene de weesen oom. 4.7.1698


- 101 Vercavelijnge tussen Joosyntien de Muijtere lest wed. van Joos Standaert, Franchois de Smet x met Cathe11jne de Muijtere, Jan van Faemele x met Fransyntien de· Muijtere te voaren wed. van Jan Huijsman ende Jan de Backere gheallieerd met Marie de Muijtere.fa Joos, stijfvader ende voogd vande kinderen van JOQS de Muijtere f'sLieven ghew8nnen bij de VQorn. Marie samen hoirs tot eenen vierden asaecke ten sterfhuys van Lieven ffte Muijtere fs Lievene, haerlieden broeder ende swaeger.

3.7.1698 fO 133

St. Lievijne steenackere huysvr. ghêweest van Jooris Geirnaert fs Lieven + Everg. Belsele 29.8.1697 K. Lieven, Joosyntien en Tanneken Geirnaert kinderen Van Joor1s ~oorn. als Hd. V. Lieven Geirna·ert fs Joer1s • .Hofstede te Vind. 3.7.1698

fO 134v.: St. Jan Goethals fs Geeraerts + Everg. Belsele juni~1698 He. Livijne van~Hecke fa Lievene K. Elisabeth, Joosyntien, Janneken, Tanneken ende Marie Goethafs. V. Jan Criel en Jan van Hecke NB. Jacquemyntien Neyt wedJ. van Pieter Goethals delitrice. Hofstede te Belsele en land aan de meulen van BelseIe. 25.9.1698 . f0136v.: Jan Martens fs GUille, thuywelijck hebbende·Janneken Pieters voogd ghecreert over de waeseR van Fieter Fieters.

29.1.1699 fO 136v.: Vertoogh

bij Jan van Parijs thuwelijck hebbende Schamp voogd van de weesen van Jan Schamp. 12.3.1699

Lietijne

tussen de kinderen van Jan Schamp.

fO 137

: Verdeling 9.4.1699

fO 142

: Vertoogh bij Livinus Schamp fs Jane jongman 233. Acte emancipatie.

25.6.1699 tG 1421.: Vertoogh

bij Pauwels de Smet voogd van de weesen van Laureijs de Wevere.

9.7.1699 f0143

: Vertoogh bij Jan de Vos thuwelijck hebbende Tanneken Cocquijt te vooren wed. van Arent de Rijcke •. Guille Cocquijt apparenten voogd over Lieven de Rijcke fs Arent voornt. om staet te macken. 30.9.1699

ra 144

: Vertoogh bij Rijckaert Neckebroeck x met Marie OrieJ, te vooren wed. Van Joos Versluijs ende alsoo'voogd van de acbterghelaeten minderj. kinderen van Joos VersluijlS. Verkaveling tussen Rijckaert Neckebroeck x met Mari. Versluijs met consorten ende Jooris Versluijs fs Jans. 15.10.1699


- 102 f0145v.: Vercaveling tussen Segher Steyaert fs Pletsre Hd. bIeveB ten sterfhuys van Livijne Stsyaert Bijne overl. huysvr. ende Pieter Steyaert soa over hem als voogd van de weesen van Joos ende Christoffel Ste1ja.ert benelfens Daniel de M~ck stijfvader ende voogd vanae weesen vande voorn. Christoffel Steyaert, de weeseli van Jan $teyaert ende Denijs Geirnaert met consorten hoirs VB.nPieter de Meestere aaemen hoire vande voorschrĂŞven Livijne Steijaert elck totter helft. 29.10.1699

f0149

: st.

:re 153

:. Vertoogh bij Janneken de "'ijere fa Jans jonghe. doohter 22j. Pieter de Meijere haar broeder, beide kinderen van Jan de Meijere. 27.11 .1699

f0153v.:

:ra 155

Gasraert de Meijere : Band. 67 - 30, p.lS

St. Catelijne

Geernaert

t

Buad, 68 -

13, p.20

: .Vertoogh bij Joos Pieters fs Fieter jongman 23j •. Jacquemijntien Standaert fa Joos zijn moeder. 18.2.1700

re 155".: st. :(0157 : st.

Marie de Clerck : Bund. 68 - 20, p.21

f0158v.: st.

Franchoijse

Frans Goethals:

Bund , 68 - 17, .p.20

van QUaethem: Bund , 68 - 14, p;20

fO 160

: Pieter de Suttere fs ChristiB.en stelt ~ich borge ov"er Gillis Sloek thuwelijck hebbende Jooryntien Neyt, te vooren wed. van Jan Dobbelaere. (st. reg. 56 f082v.) 13.1.1701

f0160

: St. Franchois Buysse:

fO 162v.:

st.

Franchois Steyaert

Bund. 68 - 18, p.20 : Bun d, 68 - 19,

p.20

re 166v. r Vertoogh bij Pauwels

de .smet fs Martens voogd va.nde <';'.achterghelaeten weese Van Laurs de Wevers fs Jans ghewonnenbij Pieryntken de Smet. 2.6.1701 .

f0167v.: Vertoogh bij Denijs Geernaert fa Arnaut en Lieven Waldack voogden vande weesen van Christoffel de Wevere ghewennen bij Maria Geernaart fa Arent; successie bij ft overl. van Sr. Jan Geernaert fa Joorie tot Gh3ildt hunnen auden oom, He. ten voorn. ster~huys Jo Catharine Van Cauwenberghe. . 16.6.1701 ,,169v.:

st.

Tanneken Lippens: Dund. 68 - 22, p.21

re 173 : Verkaveling. Christoffel fO 175v.:

St. Elisebeth

Veerdegem : Bu~g'~68 - 23, p.21

Dobbelaere : Bund, 68 - 24, p.21


- 103 fO 177

: ·Vertoogb. bij Joos de Ruytere als voogd over de weee:en van Jan Criel •. 23.3.1702

st. Jan GOethals : Bund, 68 - 25, p.22 r ,79v.: st. Petronelle Van· Kerckvoorde.: Bund. 68 - 26,

fO 177v.:

f0181v.:

St.

e ..

p. 22

.

Jo Margriete van Hoollacker fa Adriaen b.uysvr. Van Dhr. Jacques de Broux bailliu Vàn Vinderhaute + 26.3.1693 . . K. Frans, Carolus, Jan Philippe,. Jacobus, Philippus, Bernardus, Lauijs 2m. en AngeliJle en Marie Gatharine. Huwkontrakt : Sr. Jacques de Broux syn selis bij competende audde geassisteert met Sr. Frans de Br0UX synen broeder ende Sr. Arnaut Mintens synen .bijst«linde vrèendt.. ...• : .. Jo Margriete van Hoonacker fa Adriaen jongh. dochter .geassisteert bij Tanneken van Dijcke haere moeder, _.. '._ .ende Jan de Bisschop haeren aam ende voogd. ';, -:.:.;' ):/ Eigendom te Ruddervoorde, Tourhaut, Vinderhaute Meerendree. .

e.···-

2.5.1702 f0188

: Vertoogh

bij Jan de Cuypere fs Lieven vader ende voogd van sYn minderj. kind verwekt bij Pétronelle van Kerckvoerde fa Jans bij Livyne Steyaert ende Pieter Van Kerckvoorde ook fa Jans soc over hem selven. als over syne andere susters ende broeders. 6.7.1702

tG l88v.: VertoQgh

bij Lieven Waldack en Den.ijs Geernaert als voogden vande achterghelaeten weesen van Christoffel de Wevere.

3.12.1701

Aansluitend onderrek. en liquidatie tussen Lieven de-Jaegere Rd. ten sterfhuys van Janneken.:'deWevere fa Jan ende Lieven Waldack en Danije Geirnaert als voogden vande weesen van Christoffel de Wevere mitsgr. Pauls de ,smet voogd uniq vande weesen Van Laurs de Wevere hoirs van voorschr. Janneken de Wevere ter andere. 14.9.1702 fO 190v.: St.

~192v.:

Pieternelle

Golpaert

St. Piater Sucaete

: Bund, 68 - 27 f p.22

: Bl1nd~ 68-31, p.22

: Dhr. Frans de Broux fs Dhr. Je,cques en Dhr. Pieter Bm~dts schaut vande graefschepe van Evergem beneffens JOe Angeline de Broux syne huysvr. hoirs Van wijlent Jo Margriete van Hoonacker + 26.3.1693 26.11.1702 fO 194

: Vertoogh bij Lieven Waldack als voogd van de weesen Van Laureys de Wevere. 25.2.1703


- 104fO 195

f0197

st. Marie Welvaert fa Jan + Lov. op den wijck van 't ·Rabbot Heerl. Vind. december 1702 Hd. Denys de Suttere fs Fieters. K.. PieteF, Pietronel-le, Marianne de Suttere. V. Jan Welvaert fs Lieven grootvader van de weesen. Eigendom Lov. Rabbot. 29.3.1703

: Frans Béterman fs Lieven gherecht inde drij deelen Van acht van een beàuysde hofstede te Wondelghem, alsnu afgebrant •• 29.3.1703

fO 197

ra

198

Vertoogh bij Livt.dne van Heck.e wed. van Jan GoethalE fs Geerts moeder ende vooghde van de weesen bij den se~ven haeren man gheprocreert en Jan Van Heake thuwelijcke mette Franchoise Goethals. NB~ Achtentwintigste deel van een coaren ~n roschwindmeulen ghestaen tc!>tBelsele Ghenaemt 'Belse:n.emeuletit• . 31.1.1704 : Vertoogh. bij Laurs Neijt tàuwelijck hebbende

Pieternelle de' Clercq te vooren wed. v,~ Niclaeijs Saij, stifvader en ataende voocht van Jan, Geert, en Frans Saij kinderen van Niclaes voornt. bij de voorschr. Pieternelle gheprocreert. . 14.2.1704

re 199

: st. Janneken Codde : Bund. 68-33, p.22

fO 200

: los blad ·(angenummerd) Marcus Cocquyt fs Jane stelt zich borge over Pieter.~ Cocquyt fs Jans voornt. w.edD. Van Janneken van Cottnem. 13.3.1704

f0200v.: st. Guille Cocquyt

: Rund. 68-32, p.22

fO 202 .: A,cte renunohiatie

ten sterfhuys va.n Jaepar Dobbelaare. 202v.: Declaratie van basten en commeren bevonden ten sterfh. van Jaspar Dobbeléllere+ Vind. 22.2.1704 He. Pieternelle Sche~$traete K.• Petronelle 19j. en Godelieve 12j. V. Jaspar Dobbelaere fs Ja.spart verwekt met den voorn. Jaspar Dobbelaare in sijn eerste huwelijk met Janneken Sgrave. z.d. .

f0203

Jan de Wevere fs Stoffels, bij huwelijeken staet syn selfs verolaert het sterfh. van sijnen vader te renunchf.er-en ,

17.5.1704 1°203v.: St. Livinus Dobbelaere fs Pieter + Vind. Ûktober 1704 He. Joorijme Thieranthijt K. Martijne 10j. en Joosijne 5j. V. Fieter Verleije. 12.2.1705


- 105 -

f0204

: Augm. VĂ n staet ten sterf'hll\1s van Janneken Gooman fa Lievens + Everg. Belsele lesten december 1694 Hd. Joos de Buck fs Fietere Jan 600man en Pieter de Buck fs Pieter als apparente voogden over de weze Lievyne de Buck, met het overlijden van Martyntien Aerens fa. Martens lest wed. gh.eweest van Jooris de Ba.ets der weese grooitmoed.er + BelseIe. 14.5.170;

tG 205

:

re> 207

: st. Jan Steijaert fs JSftS + Everg. Beleele lesten april 1705 He. Marie de Jaeghere Kj Maghdeleene Steijaert 7j. en Jan 4j. V. Pieter Vynckaert en Joos Libaert. 19.11.1705

st. Olivier van Pammel fs Oliviers + Vind. 1704 He. Catharine Van den Berghe fa Fieters K. Phls. 9j., Joos 4j. en Catharine 12 j. V. Philips van Pammel. 16.7.1705

ra 209v.: st.

Pieter de Meester. fs Pieter + Everg. Belsele Raboot februari 1706 He. Lievyne Steijaert fa Jane K. Charles, Pietronelle, JQosyntien, Marie en Janneken de Meestere. V. Charles de Meestere en Cristoffel Steyaert. Eigendom te Everg. Belseie. 8.11.1706

st.

Pieter de Buek : Bund. 213-4, zie deel I1 van deze inventaris, ,.209

f0212

:

fO 215

: St. Christoffel

:ra 218

: St.

Lievyne 'ander Stichele

St. Philip Neyt

f022OV.: fO 222

:

fO 224

:

st. st.

Criel : Bund. 69-4, p.23 : Bund , 69-6, p.23

: Bund. 68-34, p.22

Tanneken Haerens Petronelle Maes

Hd. Pieter Cocuijt

Bund. 69-5, p.23 + Vind.

15.3.1706

K. Bauduijn 2j. V. Jacques van Kakebeke. 13.1.1707 f0225v.: St. Joosyne Cornelis fO 226v.: Jan de Jagher,

: Bund , 69-1, p.23

Jan de Cuijper ende Jaans Dhane renUD.Ghieren het sterfhuys ende de successie bij het overlijden van Catii,,:neSteijaert lest wed. van Lieven de Cuijpere. 4.1 .1707


- 106 -

~226v.:

Pieter Haudrijve fe Ghijael tnuwelijck hebbende Livijne Vande Velde over hem selve als voogd over de m1nderj. weesen van Lieven Vande Velde verwekt bij Livine de Cuijpere met naeme : Jooris, Joosijne, en Petronelle Vande Velde, renunchieren het sterfhuys van Catleyne Steyaert lest wed~ van Lieven de Cuijpere. 11 .1 • 1707

f0226v.: Pieter Vanden Bossche fa Frans, Jan de Jagher fe Jooris borge over de staet van de weesen van wijlent Jan Steyaert bij Marie de Jagher. 23.2.1707 f0227

: Vertoogh bij Lieven Schamp, Sr. Pauwel Va.nder Stichelen bailliu van Dróngen x met Joanne Schamp ende Lieven Deroose of Derone) x met Anne Marie Schamp kinderen van Ja.n Schamp. Jan Van Parijs x met Livine SCÈlamp. Vertoogh tot verkoop. 23.2.1707

f0229

: St. P1etronelle

Andries : Bund. 69-10, p.24

fO 231

: Jan Lfppens ende L1vijne Steijaert te vooren wed. VaJl Pieter de Meestere 8yne huysvr., moeder ende vooehde va.n haere 5 weese kinderen vanden selven de Meestere, voorts Pieter Aerts endé Tanneken Claeije te vooren wed. van Joos Steijaert fs Jans, a.lsvooren moeder ende voochde van de twee weesen achterghelaeten bij den selven steyaert. 26.11.1707

f0232

: st. Jooris van Durmen

f0234

: st. Jaecquemyntien Acte voogdij

: Bund. 69-8, 1'.23

de Meyere

: Bund. 69-9, 1'.23

ra 2~6v.:

Acte seker : Jan Hartens fs Jans tot Lovendegem over Cornelis Speeckaert fs Joos Hd. ten sterfhuys van Jaequemyntiell de Meijere fa Pieter 7.1 .1708

f0236v.:

st.

fO 238

Pieryntken

steyaert

: Bund. 69-7, p.23

: Declaratie van de baeten ende commeren bevonden ten sterfhuyse van Bertholomeus Neyt. Lieven van Rentergnem ende 8yne huysvr. te voor en wed. van Bertholomeus Neyt. Laureyns Neyt Gom ende V. van de 9 weesen van Bertholomeus Neyt. 12.1.1708

f0238v.: Rek. door Lieven Waldack

: Bund. 69-13, P~24

f0243

: Rek. door Arnaut de Roose : Bund. 69-14, p.24

f0244

: F1eter de Beets oom causa uxoris mat. deel~oogd over de twee weesen van Jan Monaerts gh-eprocreert bij Livijne Van Parijs en het weese kindt verwekt in tweede huwelijek van Jan Reijniers bij de voorn. Livijne van Parijs. 22.3.1708


- 107 f0244

Fiater Neyt voogd over de weese Joanne de Muijtere achterghelaeten bij Joos de Muijtere ende Marie de Muijtere. 22.3.1708

te 244v.: Acte voogdij en Rek·. door Jaecques Botterman

:

Bund. 69-15. p.24· f0249

: St. Lievyne

~252v.l

Criel:

Bund. 69-16, p.24

St. Lieven Tterbeke : Bund. 69-12, p.24 Eigendom te Evergem Belsele : bij de Plaatse, tael, t' messelken, het Ackerken, •••

st.

~254v.:

Lievyne Van Parijs:

Terni-

Bund. 69-11, p.28

fO 257v.: A.cte ema.ncipatie : Pieter Monaerts

24j. Jan Reijniers stifvader en Ja.n Lippens voogd pat. en P1eter de Baeta V;mat. 28.4.1708

f'0257v.: st. Joosyntien Hyde fa Jans + Lov , Oostvelt Heerl. Vinderhoute 14.3.1708 Hd. Joor1s Vande Ghehuchte fs Ja.ns. K. Pieter 15m. en Joannea Vande Ghehuchte 2m. V. Miltth~eu$;.H&dé' fa Jane'~Q0l1'nt~···

16.5.t?OB·

~259v.:

.'.

.

_.

Sententie definitieve: Matthys Hyde tot Lovendegem en Denys Criel voogden over Marie Botterman fa Jacques tot Evergem wenst te trouwen met Gaeraert Vereecken jonghman tot Wondelgem. Proces ghehanghen hebbende ten Gheestelijcke hove der B1sdoms van Ghendt.

13.2. 1709 :fO 261v.:

f0264

Vercavelijnge tussGn.en Lon1je Botterman fs Jaecques jongman syn selfs ende Marie Botterman fa. Jaecques voorseyt jonghe dochter beth dan 23j. Janneken Criel fa Joos hun moeder. 21.2.1709 : Acte voogdij:

Marten

de Witte

oom mat.

Xstoffel de Wevere ts Jans gheprocreert de Witte. 21.3.1709 f0264

f0264v.:

voogd over

bij Franchoise

: Acta voogdij: Geert Dobbelaere fs Jans oom pat. voogd over Pieter Dobbelaare fs Pieter. 26.4.1709 st. P1eter Dobbelaere fs Jane + Everg. Belsele 29.10.1709 He. Ca tEtlyne Schelatraete fa Pieters K. Pieter Dobbelaere 9j. V. Geert Dobbelaere fs Jans pat. Eigendom Everg. Belsele : 't coeijerstuck. 26.4.1709 .


-

fO 266v.:

Acte voogdij

p.25

en

108 -

st.

Elisabeth

Dobbelaere

: Bund. 69-20,

re 268 : Lievijlle de Muijtere

fa Joorls jonge dochter, Joosijntlen de Muijtere haer meerderj. suster, naest Janneken de Muijtere hun minderj; suster; ho1rs van Lieven de Muijtere hunnen oom, verkojtjiln.

2.5.1709

re 2.70

: Acte voo !:dij • ,ISt. Jooryntlen Bae.tsleer ta Jans + Everg. Belsele 10.3.1708 Hd. Ad:tiaen Vanden Neste fs JaDs K •. Jan Vanden Neste + ~.5.1?08, Pieter 22j., Adr1aen .19j., Christoffel 17j. en Janneken 24j. V. Pieter Vanden Hove fs Gulile V.mat.

2.5.17°9

Reg. 57 tG 1

(1709-1722)

: Acte voogdij~~n

. St. JannekeD de Buck fa Pieter + Everg •.Belsele 26.10.1708 Hd. Geeraert Hebbereeht fa Jaecqll"s K. Pietronelle x met· Lieven Sehelstraete' ta Joos, Marie x met Joos Herteleer, Jacobus syn selfs en Joann~a Hebberecht 23j. . V. Joos de Buck fa Pleter mat. Eigendom Everg. BelseIe.

2.5.1709 fO 4v.

Gil11s de Jaeghere fs Christoffels de Jaeghere synen broeder.

borge over Lieven

2.5.1709 f04v.

Acte voogdij.

st. !.aura Baetsleer

fs Jooris + Everg. Belsel.e 9.8.1708 He. L1vijne van Vooren fa Jooris a.lsnu andermael'ghetrauwt met Jan de Wevere fs Christoffel. K. Jooris 6j., Passchier Baetsleer l'7m. V. Adriaen Baetsleer fs Jooris pat. NB. Pieter de Buck sw•• sens grootvader Eigendom Everg. Belsele : Taerw ebii ck , Dambroeck·

16.5.1709 roB

: St. Fra.ncoise de Witte fa Laurs + Everg. Belsele sept.1708 Hd. Jan de Wevere fa Christoffels K. Christoffels 6j. V. Lieven Waldack fs Jooris en Marten de Witte fs Laureys Eigendom Lafidegem : ()verdam, Willems lochtynck,'tdamstuck, (brouckhael), Cleynen hul dries. Ook eigendom Everg. Bels.

16.5.1709

.


- 109 fO lOv.:

r 11

Charel de Meestere ·fs Pieter oom pat. voogd. over Pieternelle, Jeosyntien, Marie, Janneken en Charel de·Meestere kinderen van Pieter bij Lievyne·Steijaert. 17.10.1709 :/.'PauwelsMeersman fs Pauwels wonende Rabbot borge over Cathelyne Schelstraete alsnu in huwelijck met ~.ert Cocquijt en daer te voren wed. vall Pieter Dobbelaere

overlèdBn Belsel •• 17.10.1709 fO 11

Acte voogdij p.24

b.lij€St.

MichtelYl'le Veracnure

: Bood 69-18,

f~14

: Pieter Monaerta fs Jane borge over Jan Reyniers Adriaen synen schoonvader.' 14.11.1709

f014

: Pieter Vyveraert x met Maria steyaert syn huysvr., Jan Csllaert in huwelijek ghehadt hebbende Magdaleene Martens ende a1800 vader end. vooght van de weesen Frans steyaert, midtsgr. Andries van Vlaenderen ia huwelijck hebbende Marie de Jaeghere lest wed. van Jan Steyaert ende alsoo stifvader ende vo~ght over Jan Steya,ert; renuncllieren het sterfh'Qlys van Jan steyaert ende Catkelyne Neyt. 14.11.1709

fO lLj.v.: Jan Harens

fs Fieter Haerens fs Pieter. 14.11.1709

ra 14v.:

r 15

fs

tot Everg. borge over Lieven

Lieven Hagheman fs Nogier tot Belseele Charles de Meei!ltere. 27.11 .1709

borge over

: St. Lieven Vande Vaire fa Pieter + juli 1708 en St. Tanneken Vande Veire fa Jaecques + sept. 1708

beede binnen de praohi. van Lovendegem Oostvelt Heerl. Vinderhoute. Hoors : Jacobus en Pieter Vande Veire jonghm~s hun selfs, Livyne Vanden Vaire minderj. 23j. ende Jooris Vande Ghehuchte in huwelijk met Catharine Vande Veire dese hoirs suster. V. Jacobus Vande Veire voorn. Eigendom Lovendegem Oostvelt onverdeeld met de weesen van Jan Claeys.

27.1'.1709

:re 17

Acte voogdij

f021v.:

st.

p.z6

Lievyne

bij

st. Elisabeth

Steyaert:

Steyaert

Bund. 70-3, p.2f$

: Bund. 70-1,


-

fO 24

110 -

: Phls. de Broucx 24j. en Bernardus 22j. kinderen van Dheer Jaecaues de Broucx bailliu dese ~eerl. ende van wijlent Jo Margriete van Hoonacker biJgestaan door Pieter de Smet sehaut van Evergem. Den eersten .~ppliant wellst priester te worden, daemoe hij alreede eenighen tijdt heeft ghestudeert inde theologie tot Leuven ende den tweeden suppli.ant gheerne saude doen negotis ofte coopmanschap inde wijnen. Acte emancipatie of zelfwording, 4.12.1710

f024v.: st. Ma~1e de Jaeghere

ra 32

: Bund. 70-4, p.26

: Marten MOB..ertsfs JaDs gheprocEeert bij Livijne van Parijs 24j., den suppliant is Van intentie te doen de nelrijnghe als meulenaer. Acte emancipatie. NB. Jan Reyniers x met suppliante 6.3.1711

~32

moeder.

: Lieven Waldaek borge over Jan de Wever fs Xstoffels Hd. ten sterfhuys van Francolse de Witte. 16.4.1711

fO 32V.: Jan de Wever

f's Xato!fel vader en V. van syne weese Xstoffel de Wever gheprocreert bij Francalae de Witte ter eender en Lieven Waldack benef,+,s.:ns Denye Geernaert voogden pat. en mat. over Stoffel, Lieven en Frans de Wevers kinderen van Xstoffel gheprocreert bij Marie Geernaert ten andere. Verkoping. 16.4.1711

f033v.: Jan de Jaeghere fs Jooris voogd over de weesen Van Marie de Jaeghere fa Joeris, gheprocreert bij Jan Steijaert in eerste huwelijek ende de gonne van selve Marie gheprocreert in tweede huwelijek bij Andries van Vlaenderen. 30.4.1711 fO 34

: Acte voogdij bij st.

fCl36

: Jan de Jaeghere fs Adriaen haudea oom voogd over Joos Dobbelaers fs Charles. 3.6.1711

Janneken

Criel:

Bund. 70-5, p.26

fO 36v.: Pieter Vander Hulst in huwelijek

ghshadt hebbende Lievine Verstichel waarvan 5 kinderen, suocessie bij overlijden van Anth. Verstichel + binnen de stadt van Iper oom van voorn. Li""y~e \lander Stiehelif 11.6.1711

10 37

fO 39v .:

: Acte voogdij bij st. Jaecquemyntien Bultynck : Bwad. 70-11, p.27 (NB. Aet'evoogdij zegt St·Joosyntien Bl11tynck i.p.v. Jaecquemyntien. Vierschaere gehauden op het hof vande herberghe' het haen tj en onder ee.nen appelboom desen 16. '7 • 1'711• NB. Joos :s,ltynck grootvader van de weesen. Pieter VerhuIst tot Drongen wedn. van Livijne Verstichel. Successie zie fO 36v, 29.10.1711


- 111 Fieter VerhuIst wedn. van Livyne Verstichel wed. was van Herman Vande Walle. Successie zie fO 36v •

~40v.:

die

11.11.1741

~41

: Jooris de Grave x met Cathelyne Buijck dat hij beneffens Barbara ende Tanneken Buok kinderen van Gillis, gherenunchiert hebben het sterfhuys van voorn. synen schoonvader. Zijn schoonvader liet nog achter Jooris en Jan de Buijek 8 ea 6j., die hij suppliant sedert het overlijden van voorn. vader, ghebeunt in mei 1'(09, heeft onderhouden van cost ende drank ••• 11.11.1711

~41

: st. Charles

fO 43

nrAndries

: Bund. 70-2,

Dobbelare

van Vlaenderen ende commeren ghemaekt Ja.gher fa Jooris. 21.1.1712

exhiberènde

p.26 den staet

ten sterfhuys

re 44 : Acte voogdij bij st. Joos de Kesel :

in baete van Marie de

Bund. 70-17,

p.28

re 46

: Christoffel de Cuijpere alfven broeder pat. ende Jan Wlttevronghel cosija mat. van de onderj. innocente weese Lieven de CUijper fs Charles gheprocrêert bij Joosyntien van Speijbrouck. 16.6.1712

re 46

:

st.

de Grave en Acte voogdij

PieterBelle

: BUlld. 70-12,

p.27

~48

: Acte voogdij bij St. ~acquemyntien

van Kerckvoorde:

Bund. 70-14, p.27

f05Ov.: Acte voogdij

bij

st. Pieter de Sutter : Bund , 70-15,

p.27 : Bund. 70-13, p.27

f052

: St. Carel de Cuyperè

~54

: Acte voogdij bij

f056

: Joos Temmerman fs Marten tot Drongen borge over de weesen Joos de Kesele.

st.

Piéter Cocquyt

: Bund. 70-16, p.27

17.11.1712

f056

: Jan Vande Velde x met JaecquemyH~ien van Speijbroeek wed. en He. bleven achter Pieter de Buck fs Pieter, + Belsele. Verkoop. 9.2.1713

fO 56v.: Renseignement

Christoffel

van Hecke : Bund , 70-24, p.28

Jan de Wever fa Stoffels, x met Livine Van Vooren wed. van Laureyns Baetsleer, dat Adriaen Baetalear oom en voogd vande weesen Jacobus en PasBchier Baetsleer fa Lal,treynsvoorat. representerende 1/5 staeek ten sterfhuys van Fleter de Buck daude. 26.1.1713


-

f058

fO

%

112 -

Jan Steyaert fs Lieven tot Belsele borge over Adriaen Baetsleer. 9.2.1713

58".: Pieter standaert fs Cornelis voogd ghecreert over de weesen Pieter en Ma.rie van Hijste fa Christoffels procreert bij Ma.rie Standaert fa Pieter.

ghe-

fO 58v.: Charles de Meester staende vooght van Pieternelle,

Joosyne, Marie, Janneken ende Carel de Meester kinderen van Pieter gheprocreert bij Livine Steijaert. Rentebewijs.

13.3.1'713 fO

59

:ra 60

: Janne~en van Cotthem fa Mattheys gheprocreert bij Janneken .de Seh~pers, te mee·r sij haer bestedt heeft om te gaen dienen als dieastmaerte ten huyse van Bre Joos de Grave, op haer verval:len successie tem sterfhuys van Jan T.ailmerman. 23.3.1 ('13 Specificatie van tgonne Mattheus van Cotthem pretendeert ten laste van ft sterfhuys van Frans van Cotthem ofte sJ:ne kinderen. : St. bij overl. Van Jan Temmerman

f061v.:

St. 6ompe:t:erendeMarie de Wulf:

re 63v.

•• Bund. 70-30, p.29

f065

: Bund. 70-26, p.29

:re 69

•• Bund. 70-28,

f\: .:.)(

../3....~

..

'

: Bund~ 70-26. p.29 Bund. '70-29, p.29

~;:~".~ s::2._ .. :;,~~"'. !··~·,'

p.29

f070v.: Acte aubh , in register van erfenissen f0218, .Lieven Arena als vader en vooght van syn minderj. weese kint Anne Marie Arens. 29.8.1713 f07OV.:

Acts au th , in regist$r van erfenissen fO 19, Christoffel van Heijste vader en voogd van d'achterghelaetèn weess van Marie StaJldaert fa Pieter, syne overlëiene huysvr. 12.10.1713 .

:re 7OV. t

Lieven Legiers fs· Joorie audt beth dan 23j. Brief van emancipatie. 11.9.1713

:re 71

: Jan Saey voogd van de weese van Frans van Cotthem, hoir van Jan Temmerman fs Louije. 12.10.1713 .

fO?1

:

f074

: Jan Sloek fs Jacobs borge over Jooris de Rudder wedn. van Janneken Criel.

re 74v.:

st.

P ieternelle

de suttere

: Bund. 70-21, p.28

Jan de Jaeghere tot Dro~gen V.mat. vande weese van Jan Temmerman gneprocreert bij Livijne de Muijtere. 9.11.1713


- 113 -

to 75 .: st. Lieven de Bruyne : Bund , 70-25, r77

: Rentebewijs

: Jan de Bruijne voogd van Lieven, Marie en Janneken de Bruyne·sijne minderj. broeder en susters bij overlijden van. Jan Temmerllan fs Louijs.

9111.1713 fO 77

p. 28

.

: Pieter Versluijs fs Guille oom pat. \flanPieter en Anne Versluys fa Jane 'Boone van Guille gheprocreert bij Janneken Eauwens fa Pieter hunnen vader en moeder, welken comparant deelvoogd wierd ghecreert over de twee weesen • 7.12.1713

fO ?7v.:

St2 Pieternelle

f078v.:

st. Jan

van Hamme : Bod. 70-22, p.28 : BUld. 70-32, p.30

Versluys

f08Z

: St. Marie standaert

f084

! Jan

: Bund~ 70-27, p.29

Vindevoghel fs Frans bij Loijse Temmerman oom pat. van Maria de Wulf fa Pietere achterghelaeten weese van selven Pieter en Petronelle de Sutter.

6.7.1713

re 84

: Jan de Bruyne fe Lieven voogd over Lieven, Marie ende Janneken de Bruyne fs Lieven voorn. syne minderj. broeder en susters. 6.7.1713

f084v. : St. Pietronel!e

St. P1eter Wijckhuys

f087v.: 1090

de Vreese

:

st.

•• Dund.

70-33,

p.30

:Bund.70-19, 1'.28

Marie Vermeire •• BUIld. 70-18, p.28

f091v.: Laurs van Beveren fa Geerts soo over hem selven als over syne minderj. suater Marie van Beveren. Contract van manghelijnghe.

7.12.1713 f092v.: f093 f098

Vertoogh door Margarite Claeijs fa Charles He. ten sterfhuys van Pieter Wijckbuys fs Jane.

· • St. Jan ·

• st. Ja.n Van Heeke

Everaert

fOl00v:

st. Lievyne

f0102

st. Christoffel

fOl06

.• Bund.

P •.30

•• Bood. 70-39, p.30

Dobbelaere

: st. Joosyntien

70-34,

: Bund. 70-36, '.30

van Veerdeghem van Aakere

: Bund. 70-37, p.30

: Bund , 70-38, p~30

fO 109v: St. Livijne

De Muijtere : Bund , 214-12, zie deel 11 van deze inventaris" p.212 .

fOl12

: Acte voogdij

bij

st.

Lieven de Grave:

Buttd. 71-2, p31


- 114 -

ra 114v.: Acte voogdij : Lieven Cocquijt fs Guillaeme voogd over de minderj. weesen van Jan Cocqu1jt synen broeder. 21.3.1715 f0115

:

st.

Lieven Waldack : Bund. 71-5, p.31

fO 121v.:

St. Jan Cocquyt : Bund. 71-3, p.31

re 123v.:

Acte voogdij

f0126v.:

st.

bij

St. Joos Hebbrecht

Ja.n de Muymck : Bund. ~1-9,

ra 132 : Augm. ten sterfhuys 71-13,

:re 133v.: fO 136 fO

139

St.

van Pietronelle

de Suttere

L1evyne van Recke : Bund. 71-12,

•• Rek.

•• BUDd.

p.33

71-7, p.32 •• Bund ,

door Charles de Meester

fO 140

•• Rek. door Jan Vyndevooghel

re 141

•• Renseingb. doer Lieven Verbeken

Jooris

: BUäd.

p.33

: St. Marten Cobbaert

re 142:'1.:

p.32

71-14, p.33

•• Bund. 71-15,

.•

'.33 Bund. 71-8, p.32

van Verdeghem fs Lieven voogd over de weeseu

van Jan Temmerman. 30.9.1716

f0142v.:

st.

f0146v.:

Dheer Jaecques de Broucx ba111iu der selve prochie en Heerl. van Vinderh. verelserde incommen van ghedeelte te doen ten sterfhuys van Sr. Bernardus de Brcnulx 8ynen sone, "'ovèrleden onbedegen. 26.9.1716

fO 146v.:

Rek. door Jan de Bruyne: Bund, 71-33,

f0149

Pieternelle

de Clereq

: Bund. 71-10, p.32

p.35

: Rek. door Jan Saey t Bund. 71-22, p.34

fO 152

Rek. door Jan de Jaeghere

fO 154v.:

Frans Saeij

fs Niclaijs

: Bund. 71-21, jongmaJ1l24j.,

p.34

ac te emanélpatie.

5.5.1717 f0154v.:

re 156

st.

Petronelle

Vande Putte

%

Bund, 71-34,

p.35

: Jan Lievins causa uxor-Ls oom mat. ende Lieven Deroose fs Geert broeder van Thomas, Jan, Joos ende Franchoise de Roose minderj. 8chterghelaeten kinderen vande voorn. Geert ende Merie van Cotthem. (deelvoogdij) 9.9.1717

re> 156 : Olivier

van Renterghem fs Mary landsman tot Nevele stelt zich borge over Martyntien Versm1ssen wed. van Lieven Dobbela.ere haeren ove:fl. man. 23.9.171?


- 115 fO 156v.: fO 159v.:

st. st.

Charles Blanchar Me.rcus Cocquyt

f0161v.: St. Barbara de fO 164 fO

: Dund. 71-29, p.35

ROGee

: st. Jan de Wulf:

165v.: St. Lieven

Bund. 71-28, p.34

:

Btmd. 71-30, p.35

Bund. 71-31, p.35

Dobbelaere

: Bund. 71-32; ]>.35

fIll167v.:st. Geeraert De Roose + Vind. 1715 ende Marie van Cotthem syne achtergheiaeten. wed. overi. Vind. 1717 Apparente hoirs : Lieven ende Andries Deroose fs Geert voornt. jongl1mans hun .felts, den selven Lieven als V.pat. benefrens Jan L (Lievens?) V.mat. van Thomas, Jan, Joos ende Francho;Jse Deroose minderj. achlerghelaeten weese kinderen. Eigendom te Vind. t1 de Swaene te vooren. eene hofstede geweest"

9.9.1717 fO 169v.: St. Lieven

de Vreese fs Phls + Drongen Heerl. Vind. achtergelaeten drie kinderen te weten Phle de Vreese

17j., Joos 2j. en Janneken 6m. fG169v.: Joos Blanchar ende Jan de Voghelaare voogden van de weesen van Carel Blanchar ende Joosyntien LeersBijders. Contract van uytgrootinge. 16.12.1717 fO 171

: Rek. door Frans Mijncke causa uxoris Cathalijn !Iaerens fa Lievene sone van Geert cosijn mat. en alsoo staende voogd' van Simoen, Jan ende Pieternelle Everaert alle drije kinderen Van Jan Everaert gheprocreert bij Janneken de Muijtere ende van Tanneken Haerens fa Geeraert voornt. 17.1 .1718

fO 173

: Acte voogdij

fO 175

: St. Tannekel'l1Batsleer ta Jane + Vind. 23.7.1716 Hd. Lieven van Speijbroeck fs Lieven Hoirs : Jan ende Lieven van Speijbroeck ts Lievens voorn., Jan Aake vader en voogd. V8.,n syne kinderen. die hij verwekt heeft aen wijlent Joosijne van Speijbroeek, emmers Pieter .:: .. Acke fa Lucas als vooent vande voorschr. kinderen mits het overlijden van de voorn. Jan Acke; ende Lieven de Rijcke in huwelijck. hebbende Ma.ria van Speijbroeck.

bij St. Joanne Van (den) Boven + Vind. 21.10.1717 Hd. Michel Daliacourt rs Samsoen K. Anth. Jacobus, Marie, Judocka ende Catharine Dallecourt. V. Lieven de Rijcke jeghenwoordigh burghmeester der voorn. prachi. en heerl. als camervooght mits den apparenten deelvoogt van s'overl. sijde i:a"'uijtlants ende ongheleghen als woonachtig tot lidt inde Meijerije Van s'hertoghen bosch. 10.2.1718


- 116 Eigendom: hofs·tede te Vind. ten durpe, grond bij 't Pouckga t , den Paschbf.Lck ,

10.2.1718 f0178v.: Auth. Pieter van Belrseele gehuwd met Cornelie van Waeijenberghe wed. geweest Van wijlent Jan de Muynck fs Jans. fO 179

: Acta voogdij bij st. Magdalena

fO 184

: st. Tanneken Arens fs Joos + Everg. Belsele dec. 1717 Hd. Gaeraert Clauwstock fs Glllis. K. Pieter Joannes en Pieternelle en Anna Clauwstock. V. Fieter Arens oom en lr.mat. en Joos Cobbaert oom· van helfven bedde mat. . 22.12.1718

p.34

Martens

: Bund, 71-~~,

: Bund. 71-2(i), p.34

f0185v.:

st. Agnes Verschelde

f0187v.:

Jan Glaeije fs Lieven ijongman borge over Jan Lievan'S. 1.2.1719 .

f0187v.:

Pieter Blanchar fs Carel en Jan de Vogelaere fs Jaspart borge over Joosijne de Leersnijder wed. van Carel Blanchar. 1.2.1719

re 187v.:

Acte emancipatie jongman 22j. 1.2.1719

fO 188

:fO 188

: Mattheus

van Cotthem fs Jan

.

: Laure van Beveren borge over de weesen aefi~gelaeten bij Magdaleene Kartens gheprocreert bij Ge~r~èrt Clauwstock. 2.3.1719 Geert Saeij fs Nicolaeij s borge over Jan Saeij synen broeder.

f01S8v.: St. Jooryntien

Willems

: Bund. 71-18, p.33

f0191v.:

Augm. van staat toecommende Pietronelle ende Marie Anne de ,suttere fa Denije a.chterghelaeten minderj. weèse kindere. Van wijlent Marie Welvaert,uytten hoofde van Jannekem Welva.ert fa Jans der weesen moeije . + onbedegen Baronie van Lov. Breedeetraete aug. 1717, teaemen ho1rs ,ten sterfhuys beneffens Gillls Welvaert aam ende V. van de selve waesen. 28.9.1719

f0192v.:

st. Jooris de Coeyere

~194v.:

St. Marie Van Hollebeke

f0196

: Dund. 71-19, p.33 : Bund. 72-10, p.37

: Mattheus Galens fs Lieven Hd. ten sterfhuys van Petronelle de Vreese, verkoop van 21 opgaende boomen staande binnen Dronghen op Sliindonck. 20.12.1719


- 117 r019'6v.:

st. Jooris

Geirnaert:

Bund. 72-5; p •.36

r 20ev.: St. Jan Gryp : Bund. 72-6, p.36 :fO 202

: Jaoques Hutseba.ut fs Jane eed a.ls voogd over syne minderj. weese kinderen gewonnen bij Joosyntien van Peteghem, appare~te hoirs ten sterfhuys van· Lievyne van Peteghem overl. huysvr. van Jan de Wulf fe Jane tot Dronghen. 11.4.1720

: Bund. 72-7, p.36

f0202v.:

St. Gheeraert

r 20lfv.:

Carel Dobbelaare in huwelijk met de wed. van Lieven de Grave fs Joos, stifvader en voogd van de' selve weesen. 8.5.1720

fO 205

st.

:

re 207v.:

Hebberecht

Jan Hutsebaut

: Bund. '72-8, p.37

Jan de Wulf fs Frans tot Drongen heeft gheexhibeert project van st. ten sterfhuys van Lievyne van Peteghem wijlent eyne overl. huysvr. 6.6.1720

fO 207v.: Augm. van st. toe"0mmende Jan ende Lieven Hutsebs.ut tG 209 t fe JaecqtHtS minderj. achterghelaeten weesen van

Joosyntien van Peteghem bij successie ten'sterfhuys van Lievijne van Peteghem overl. huysvr. van Jan de Wulf binnen Drongem op Luchteren feb. 1720, gewesen moeije vande voorn. weesen. , Eigendom te Vinkt, re,saort lande van Nevele ende Dronghen Luchteren relBort van het Marquidaét ~ .' 13.6.1720 f0210v.:

Lieven Geernaert sal hauden tot meije toecommende de twee weese kinderen, synen broeder ende sueter kinderen van Jooris. 24.7.1720

f0211

: Auth. tot verkoop: Lieven Geernaert fa Jooris ende Jan Geernaert fs Lieven als voogd van de drie weese kinderen van Jooris Geernaert. 14.9.1720 ..

f0211

: Lieven Geernaert deelarerende dat hij beneffeas Joosyne ende Tanneken Geernaert hun selfs en de dpie weesen eyne broeder en suster gheprocreert bij J"orit! 'Gètrnaert; in hun sessen alleenelijek gherecht syD elek tot een sesde in 25 roede. 26.9.1720

f0211v.:

St. Pietronelle de Grave fa Lieven + Vind. 17.9.1719 Hd. Anth. Dobbela.ere fa Christoffel. K. Lieven, Christoffel, Mattheus, JaecquemyntiEul ende Cath eli jlle Do bb elaere. . V. Lieven de Grave grootvader V. pat. 12.9.1720


-. 118 -

~213

: Marie Huyghe wed. van Geert van Renterghem stelt zich borge over Pieter Van Renterghem tot Vind. haeren sone ,

26.9.1720

re 213v.: Fra.ns de Meijere fs Joos en Fieter Snouck fs Bauduyn beide tot Lovemdegem Pieters. 24.10.1720

re 213v.:

borge over Fieter de Sutter fs

Augm. van staat Janneken Hutsebaut fa Jans uytten hoofde van Aernaut Hutsebaut haeren minderj. broeder + Vind. mei 1720. Jan Hutsebaut oom en V.pat. en Lieven de Graeve V.mat. 24. 1O. 1 720 .

: Augm. van staet de ·weese kindere~ van Lieven de Graeve

tG 214

fs Joos uytten·hoofde van Paesschijntien de·Wulf fa Pieters heiilliedenoverledenen grootmoeder, overleden wed. van Joos de Grave, + Vind. 22.1.1720 . Carel Dobbelaere x met Anna Gaelens te vooren wed. yan Lieven de Grave fs Joos. Gillis de Grave oom en V.pat. en Mattheus Gaelens grootvader mat. vs.mde voorschr. waesen. 24.10.1720

:'.

fC'216

: Acte voogdij bij st. Cathalyne

Verleije

Bund. 72-12,

p.36 : st. Jan Slo ck : Dund. 72- 3, p.36 Rek. door Jan de Jaeghere : lIJund.72-4, p.36

fO 215v. fO .219

Jaecques Frans Van Geesdalle fs Gillis scholmeester der stede van Thielt binnen, borge over GulI1e van Hee vader en voogd van syn kinderen gheprocreert bij Catharine Verleije tot Taielt bUijten. 20.3.1721

f0219v.: St. Pieternelle f0219v.:

Declaratie

Hebberecht

: Bund , 72-17, p• .38

sterfhuys van Jan de Ridder:

p.38 fO 219v.:

fG224

st.

Bund. 72;"6),

Denijs Criel : BuIld. 72-19, p.38

: St. Marije Botterman

: Bund. 72-18, p.38

fa

f0230

Joos Cocquyt ·Marcus als in huweIijck hebbende Petronelle Everaert i.p.v. Frans Myncke voogd over Simoen ende Jan Everaert kinderen van Jan en.van Tanneken Haerens. 3.7.1721

~230

: St. Pieter VerguIt + EVerg. BeIssIe 25.9.1720 He. Marie Keerese Hoors : Jacobus VerguIt 29j., Anne Marie 25j., alsnu ghetrallwt met Pieter Van Nevel, Pieter 19j., JOa.nn_ 17J.,. Pieternelle 14j., Augustinus 1Oj., Bernardlis . VerguIt 7j.


- 119 -

v.

Carel VerguIt deelvoogd. 3.7.1721 fO 233v.:· St. Marten

f0235

: St.

Hasaert

: Bund.· 72-14, p.37

Lieven de Grave:

Bund , 72-15,

p.37

re 237v.: Acte voogdij : Christoffel Hutsebaut naesten bestaende

vrient van de vaederlijcke sijde van de weese Janneken Hutsebaut fa Jan gheprocreert bij Petronelle de Graeve. 17.7.1721

fO 237v.: Lieven Boterman

borge over sijne suater Geerdijne BotermaD wed. van Denijs Criel. 17.7.]721

f023?v.: Idem als hiervoor. Augm.

tG 238

f0239

de weese van Joos Lem : Bund , 72-·16.

p.37

: Jan Willemot tot Drongen borge over Frans Willemot in huwelijek met Marie de Dappere wed. van Jan de Wulf. 13.11.1721

f0239v.:

re 239v.:

st. Pieternelle Dobbelaere : Bund. 72-22, p.38 "

Augm. van staet competerende de drie kinderen va.n Michiel D' allecourt ghewonnen bij wijlent Joanne .. Vanderboven syna overl. huysvr. bij successie "ken" sterfhuys van Jo Anna Vanderboven fa Ghyselbrech t + begijntjen tot Ghent uit clee. begijnhof van ODse Lieve Vrauwe ter hoijen den 19.5.1720. 11.12.1721

tG 240v.: Acte voogdij bij St. Joos de Vreese

: Bund. 73-6 , p.39

f0244

: Acte emancipatiè: 25j. min· 5m. . 12.2.1722

Mattheus van Cotthem fs Frans

f0244

: St. Christoffel

f0246

: Joos Vande Neste fs Guillaeme als dêelvoocht over de achterghelaeten weese kinderen van Pieter Vande Neste ayne overl. broeder; verwekt bij Margr1ete CIaeijs. . 12.3.1722

Hoste : Bund. 73-7, p.40

: Lieven Aerens fs Cornelis Hd. ten sterfhuys van Iaabelle·de Mangel.ere, project van staet. 12.3.1722 fO 246'11.:St. Jan Gheirnaert fO 248

r . Bund. 73-8, p.40

: Jan van Kerckvoorde fe Pieter soo over sijn selven als V. van Pieternelle ende Joosijntien van Kerckvo~()rde sijne twee minderj. suaters, mitsgr. Segher van Kerckvoorde fa Pieter jonghman bij competente aude sijn selfs, verclaerden te renunchieren het sterfhuys


- 120 ende successie van Joosyntien Verdeghem overl. huysvrauw van Pieter van Kerckvoorde fs Pieter hunne moeije. 26.3.1722 f0248v.: fO 251

st .•Livijne van Vooren

: st. Marie van Speijbrouck

. re 253 fO 255

st.

Q

: Bund; 73-4, p.39

Pieter Vande Neste : Bund. 73-2, p.39

: Augm , van staet door Janneken p.39

f0257

f 257

: Bund , 72-1, p.36

Piater van Kerckvoorde fs Pieters borge over Janneken Bijlevijnck. fa Pieter. "ed. van Christo ttel VaD Verdeghem. 23.4.1722 : st. Cornelis Speeckaert

: Buad , 73-10, 1'.40

fG 258v.:

St. Elisabeth

fO 258v.:

Acte i.v.m. een ghearresteerde coebeeste hebbende Anthone Lybaert fs Anthone. 21.5.1722

tG 258v.:

st.

fO 261

: Bund , 73-3,

Bijlevijnck

de Manghelaere

Joosi~#tien

: Bund , 73-1., 1'.39 ghecompeteert

Sloek : Bund·. 72-9, p.3?

: Augm. ten sterfb.uys van Philippe

van Paemele

: Bund ,

73-9, p.40 fO

263

:

St.

Janneken

Bylevynck

: Buad , 73-5, p.39

fO 264v.:

Pieter van Keir&litvoorde·· fs Pieter tot Be!"sele borge over Lieven Dhuijvetter V.pat. en Jan Bijlevijnck V.mat. 23.7.1722

f0265

Augm. omme Lievijne p.40

en Marie de Suttere

: Bund. 73-11,.

:f0266· :Pieter Buck oom pat. en V. over Pieternel1e ende Ma.rde Claus fa Jans gheprocreert bij Janneken Buyck fa Lievens 12 en 8j. Lieven Mestd.agh in huwelijek met Josijn tien Verieijen fa Pieter gheprocreert bij Cathe11jne Buijek oom en V. Mat., Anneken Verleijen 20j. bene~fens Pieter Lippens 1n huwelijek met Catthe11jne Buijek en Fieter·Coene in huwelijek met Lievijne Buijek fa G1l11s; gerecl1t bij overlijden van Jan de Baerdemacker fa Jana + poorter der stadt Audenaerde dat ter caUsen van sijne vaders moederlijke sijde als decendenten van wijlen.;:tGifJDlisHamêtte .. der suppliants grootvader ende de vaordere suppliants aut grootvader mater maternis ende ghemerckt bene$fens de leste sul11ant noch sijn ghereobt Barbara, Joos, Frans, Jan en Jooris Buijek fs G111i8. 23.7.1722 .


- 121 f0266v.: tG 269

fO

Laurens BUijs$

: Bmd.

: St. Marie van Vlaanderen

Register fO 1

st.

73-12, p.40 : Bund. 73-13, p.40

58 (1723-1731)

':: St. Marie de Wevere : Bund, 73-22,

5v. i: st. Pieter Cocquyt

~8

: lBUnd. 73-21, p.41

: Piater

Vanden Abbeele onse medeconfrere in wette borge over Emanuel Va.nden Abbeele stcompe.rents sone , 25.2.1723

toB

f09

p.41

Christoffel Beelaert fs BaUduyns Hd. ten sterfhuys van Marie de Suttere fa Pieter + 1721, echterIaetende twee kinderen: Piater alsnu syn selfs en Anna Beelaert 22j. V. Pieter de Suttere fs Pieter cosijn mat. Verkoop. 11.3.1723 :

st.

Lieven

Colpaert

: BUnd. 73-20, p.41

fOl2v.:

Rek. door Lieven Geirnaert

~12v.:

Jooris Baetsleer fs Franchois tot Belsele borge over Pieter Goethals als getrant met de wed. van Jan Grijp. 22.4.1723

:fO 13

: St. Pieter

te16

: st. Denys de Zutter

Vanden Abeele

: Bund, 73-19, p.41

: Bund. 73-14, p.40

: Bund. 73-17, p.41

f023v.:

st. Frans de Reytere

f026v.:

st. Cathrine van HYste : Bund. 73-18, p.41

jO

32v.:

: Dund. 73-16, p.41

Lieven Steyaert fa Fleter tot Evergem borge over Jan Buijsse en Stoffelijne Steijaert fa Fieters voornt. wed. van Denijs de Suttere Bijne huysvr.

13.1.1724

.'[0

32v.:

fO 34v.:

st.

Ad1:iaene Vanden Abeele

: Bund. 74-10, p.43

Joosijn tien dt Leersnijder wed. van Jan Carel Blanchar fs Jans sone van Piater, moeder en voogd van Frans, StOffel, Martijntien, Isabelle en Joa Blanchar al fillij Jan Charles Bllchar tsynen tweede huwelijek met suj)jlliante; dat sij gerecht sijn beneffens Pieter en Joes BlĂ 1chard enesens broeders en :;;Gedelieve Blanchard ghetraut met Jan de Vogelaer~r"totter helft van ee:n.enstaeek dan of dander helft gh er-, wordt door Joos BlaJlhaard fa Pieter Toornt. ten sterfhuys van Franchoise Blancltli,trdgheseijt de Witte dochter van Guille fs Pieters en dat uyt den hoofde toecompt ten laste

van

LUC8.S

Verraes

fs Jans tot

Oostakker

Hd


- 122 bleven ten sterfhuys van voorschr. Franco1se Blanchard ter ceusen vande uytcoop met hem en de voorschr. Joos Blanchard 800 ever hem selven als gheweesen deelvoogc:( vande voorschr. weesen beneffens dander hoars met he. h~uder. 31.3.1724 Adriaen de Bosscher in huwelijkGmet .Petronelle Bundervoet fa Leenaert bij Livijne Meerschaut oom mat. vande weesen Elisabetb: Bundervoet overl. huysvr. van Lieven van Speijbroek fs Pieter. 22.3.1724 f035

: Augm. toebehorende Martijne, Frans, StOffel, Isabelle en Joe Blanchard fa et fa Charles gheprocreert bij Joos1jne de Leer.snijder, Joos Blanchard fs -Jan sone van Pieter oom pat.; successie bij overl. van Francoise Blanchard gheseijt de Witte, die dochterken WalS van Guille fa Pieters, + Oostakker als waer Hd. is Lucas Serraes{of Verraes) fs Jans, hoirs beneffens . P1eter, Joes Blanchard sweesens broeders, mitsgr. Godelieve Blanchard in huwelijck met Jan de Vogelaere alle drie voorn. kinderen van voorn. Carel in eerste huwelijk geprocreert tötter helft van eenen staecke wanof dander helft gheputeert wordt bij de voorn. Joos Blancha.rd s:W, .. eesens oom. 23.3. 1721f .

f035v.: St. Ma.rie Anne Vanden Beirghe f03?v.:

re- 39 ~40v.:

~44

st.

: Bund •.74-7, p.42

Jan de Vreese .: Dund. 74-6, p.42

: Augm. de wezen van Jan Cocquyt st. Elisabeth

Bundervoet

: st. Pieter de Wulf:

: Blnd. 74-5, p.42

: Rund. 74-8, p.42

Bund. 74-9, p.43

Laureyns de Raedt oom en voogd pat. causa uKoris van Bauduyn Cocquyt fs Pieters gheprocreert bij Petronelle Goethals in tweede huwelijk tot 1!4·deel, de a.ndere 3/4 delea' aen Marie Cocquyt :ra Ji>ietersvoorseyt bij Joa.ntmaVan Cotthem in eerstè huwelijk, wed. van Thomas'. (~stdagh. 2.2.1726 ,."

re 46 fO 46

.: Rek. door Christoffel : St. Marten

Dobbelaare

f048v.: st. Jan Van Damme: inventaris·, p.209 fO 50

Hutsebaut

: :Bund. 74-3, P.42

: Band. 74-2, p.42 Bund. 213-5, zie deel 11 van deze

: Janneken de Priester wed. van Jan Van Damme, verkoop hofstede Keure van Sleidinge. 8.3.1725

fO 52v.: Requeste van Emanuel van den Abbeele fs Pieters wedn. van Marie van Vlaenderen fa Geert als vader en V. over zijn minderj. weesekind beneffend Fieter Legiers,


123 Joannes Claeys fa Jans, Anna Claeys ende Jan Claeys hunnen. vadere. 22.3.1725 fO 54

: Request Lieven

DI have vader en voogd van sijne minderj;. kind bij Jooryntien Lybaert, verkoop benef·ft'ins sijne medehoors ten sterfhuys van de wed. Van Christoffel de Wispelaere.

19.4.1725

st. st.

f055

••

fG57

••

f060

• st. Pieternelle

·

PhilipB

f063

••

.st~ Janneken Arena • Bund. 74-15, p.43

tG 71

Jooryntien

t

Bund , 74-14,

Lybaert

.• Bund.

p.43

74-12, p.43

•• Bund. 74-20,

p.44

.

f064v.: St.

ra 67v.:

Marie de Roose

Jan Van Hyste

: Band. 74-13, p.43

St. Marie Van Damme : Bund. 74-16, p.43

: Request Aclriaen·Allyn causa u'xoris Lievijne Vander Wostijne voogd over Petronelle Vander Woestijne fa ,Jan bij Maria van Damme sij:ne onderj. swaegerinne. Auth. van 29.11.1725

f071v.: Jooris de Smedt fs Joos medeconfrer in wette als vader en voogd van sijna 4 minderj. kinderen in eerste huwelijk bij Jooryntien Willems fa Christoffel. 17.12.1725

ra 72v.:

st. Jooryirtien Gornelis

: Bund. 74-22,

1'.44

f074v.: St. Jan van Hyste fa Jans + Everg. Belsele 19.6.1725 He. Marie Van de. steene fa Christia,en K. Joans <r-e1'l •• ·Joanne Vande Hyste in eerste huwelijk' verwekt bij Angnes Verschelde. 23.5.1726 fO 77v.:

Adriaen Allijn in huwelijk met Lievijne Vander Woestijne ter eender, Joannes de Mulder in huwelijk met Joanne Vander Woestijne ter tweeden, ende Laureyns Van Beveren cosijn mat. en ghewesen deelvoogd van Petronelle Vamier Woestijne ter derdelIldochter van Jan bij Maria Van

Damme.

.

Verkaveling ilit hoofde van hun vader' en moeder, de moeder + Vind. 15.9.1725, eok uit hoofde van Isabelle Vander Woestijne hunne overl. suater en Jan Van Da~ hUn oom + Gent. 23.5.1726 fO 80

: Rek. door Pieter de suttere

: Bund , 74-19, p.44

f08D

: Jan Blaichar fs Carel ende van Franchoise van Cotthem broeder van halve bedde van de weesen van Carel Blan~· char-d bij JooByntien Leersnijders. 29 .7. 1726· .


-

fO 81

f084

124 -

Request Janneken Delrue wed. van Lieven Colpaert contract van mangelinge met Adt. Hoonacker Adt. RvVl. 21.7.1726 : Rek. door Pieter van Kerckvoorde

: Bund , ~.4-23tP. 44

fO 84v.: Anna Van Hecke wed. van Lieven

renunchlert de Cuyper. 26.9.1726

de Cuyper fs Jan het sterfhuys van haren sdhoonvader Jan

fO 84v.: Lieven Ha:eghmanfs Rogier bij Tanneken de Groote

renunchiert het sterfhuys va.m Pieter bij Tanneken de Groote + Vind. 23.1 .1727 .

Haeghman fs Regder

r84v.: Request Christoffel Hutsebaut voogd van Joanne Hutsebaut fa Jan overj.

innocente wees. gheprocreert bij Petronelle dat de weese woont bij Gillis Verbanck sonder dat sij eappabel is om weijnigh ofte niet te doen ofte wercken. door haare onnooselheijt. 6.2.1727 de Grave verklaart

f085

••

f08?

••

f090

••

f093

f094v.:

st. st. st.

· st. st.

Catherine Feviers PieterneIle

Dobbelaere

Ta nn eken de Wevere

Pieter Goethals Janneken

: Bund , 75-2,

..•

p.45

•t Bund. 75-4,

•• Bund.

p.45

75-5, 1'.45

de Buek •.. :B'und.75-6, p.45

: Augm. omme de kinderen Jan van Damme: : St. Elisabeth

p.45

Bund. 75-3,

Gaelens

Bund. 75-1, p.45

: Bund. 75-7, p.46

fO 103 : Acta voogdij bij st. Tanneken Martens : Bund , 214-16. zie deel I1 van deze inventaris, p.212

fOl05vl Request Jan van Vooren ende Jooryntien Waldack. te vooren wed. ende He. achter Jacobus Hebberecht ende alsoo vader en voogd van Marie Anne,Isabelle ende Joosijne Hebberecht fa Jacobus ende Joosijne Waldaek. 28.1.1728 ~106

::Acte emancipatie: Jan Frans Heynssens ende van Jaecquemyntien Bernaert 22j. 1 .3.1728

fO 106v::Request

fa Christoffel

Stoffel Hutsebaut voogd van Joanne Hutsebaut fa Jans gheprocreert bij Petromelle de Graeve, bij overlijden van Petronêlle Neyt in tweede huwelijlj gheweest sijnde met sweesens voor-a;:vader. . 15.4.1728


- 125 fOl08v.: Joseph Baert in huwelijck met Maria Anna Braet fa Jans te vooren wed. va.n Laurs Buijsse fs Bartholomeus a1soo stijfvader en voocht van eyn minderj. behaude kinderen in suppliante huysvr. eerste huwelijck gheperacseert bij de voorn. Laurs Bttijese. 15.4.1728 fOl09v.:

Request van Silvester Struyvelt die verklaart dat Stoffelijne Teiriijnck fa Pieters wed. en He. van Frans Geirnaert verkoopt. 3.6.1728

fO l11v.:

Acta voogdij bij st. Adriaen Vande Neste : BUnd. 214-\ l5,zie deel II van deze inventaris., p.2l'2

:f0115

: Acta emancipatie : Guille Hartens bij Janneken Pieters, 23j. 15.7.1728

fs Jane gheprocreert

ra 115

Pieter Thairelijnck grootvader en voogd mat. vande twee weesekinderen Joannes ende Pieter Geernaert, Franchois kinderen gheprocreert bij Stoffelijne Teerlijnck scomparante dochter, renunchieren het stsrfhuys Van hunne moeder. 14.10. 1728

fO 115v.:

st.

Janneken

fO 118v.: Acte voogdij

p.46

f0120v.: fO 123

fO 123v.:

re 125

Goethals bij

: Bund. 75-13, .1'.46

st. Livyne Dijameelle

: Bund. 75-12,

St. Jacobus BebDrecht : Bund. 75-8, p.46 : Jan van Cotthem fs Jaecques gheprocreert bij Livijn<e TierÊntijt oom en na.esten bestS.ende vrient va.n Hartijre van Cotthèm fa Mattheus bij Petronelle. de Luna gheprocreert, weese vande aude van ontrent 18j. en Jan Saeij als vader .lUl 8yn drie kinderen gheprocreert bij Petronelle van Cotthem fa Mattheus bij Janneken de Schepper in eerste huwelijk, voogd over de voorn. weesen; versterf te van Joanne van Cotthem fa Mattheus overl. huysvr. van Laureyns Neyt alhier staat ofte augm. over te brengen. 23.12.1728 Rek. ten sterfhuys 75-11, p.46

van Fransois

: Rek. door Christoffel

fO 127V.: Rek. ten sterfhuys

Hutsebaut

Gheernaert

: Bund.

: Bund. 75-23,

van de wed. Mattheus

p.48

van Cotthem

Bund. 75-20, p.47 fO

129v.: Acte voogdij bij 74-21 , p.47

st. Petronelle de Backer:

Bund ,

f0132~ : Acte voogdij bij st. (f0133) Jan Vande Veire :. Bund. 75-22, p.48


- 126 -

re 133 te 135

Acte voogdij bij st. Petrus Lippens

p.48 Acte voogdij bij

st.

•• Bund. 75-24,

Lieven de .Roose

p.48 :fO 136v.: Acte voogdi.j bi.j St. Magdalene

· Bund.

75-25,

Wille : Bund , 75-27,

p.48 f0138 fO 140 fO 144v.:

St. Pieternelle

de Sutter : Bund. 75-17, p.47

: Acte voogdij bij st. Jan Reyniers Acte voogdij bij

p.48

st.

: Bund , 75-1 $, 1>.47

Lieven de Bruyne

: Bund , 75-28,

Acte voogdij bij st. Isabelle Neyt : Bund. 75-15,

p.47 fO 149

: Rek. ten sterfhuys van Lauwereyns

p.46

Neyt : Bund. 75-14,

fO 152

: Acte voogdij bij st. Catharine Iket : Bund. 92~23, zie deel 11 Van deze invennari8J):p. 190

fO 154

: Liquidatie Elisabeth Stockman : Bund. 213-2; zie deel II van deze invenatris,: p.209 fs Frans stelt zich zeker en borge over de weese van Joos de Vrees. verwekt bij Joosyntien Cocquijt. 9.3.1730

fO 154v.: Frans Mestdagn

fO 155

re> 160

fO

st. Joanna van Cothem : J3und. 92-24, deze inventaris .. , p.190

zie deel 11 van

: Marten Vereecken

in huwelijk met Joory::ntien de Baets fa Jooris oom Van Joannes Frans de Baets fs Joannes ende Elisabeth Gaelens fa Mattheus, 4j. het selva kind is vader en moederloos. Mattheus GaeleDs grootvader wenst het kind drie jaar te onderhou4en. 9.3.1730

160v.: Xstoffel Steijaert fs Xstoffel borge over Fra.ns Steijaert voogd vamde eenige weese Van Pie.ter Steijaert + binnen de prochie en Heerl. van Watervliet. 13.3.1730 (Inventaris Watervliet P.99)

fO 160v.: Acte voogdij

p.49

bij St. Joannes de Baets .: Bund. 76-6,

fO 163v.: Acta voogdij bij St. Joanne de Grave

p.49

fG165v.:

Acte voogdij bij st. Elisabeth

·

• Bund. 76-5.

Stockman

Bund. 76-7,

p.49 :fO 171

: Acte voogdij bij st. Jooryntien Claeijs zie deel II van deze inventaris" p.210

: B\md. 213-7,


- 127 fO 1?4v.:

Adriaen Baetsleer· fe Jooris tot Belsele borge over Paesschier Baetslaer ale in huwelijek gewaest hebbende met Janneken Go(\tthals te vooren wed. van Joos Hebbereeht fs Jaecques. 27.4.1730

f00174v.: Acte voogdij bij st. Lieven Meulewater : Bund. 213-8, zie deel 11 Van deze inventaris t p.210 .

ra

176v.: ageline

fO 177

Reijniers fa Jan bij E1isabeth Stockman alsnu in huwelijk met Laureijns Seghere. 25.5.1730

: Acte voogdij

re 179v.:

ra 181 fO 184v.:

bij St. Joris de Grave : Bund. 76-4, p.49·

Rek. ten sterfhuys

van Elisabeth Stockman

76";13, p.50

: Bund,

: Liquidatie E11sabeth Stockman : Dund. 213-2, zie~, deel 11 VaD der.e iaventarisl, p.209 '

Acta voogdij : Marten Vereecke in huwelijek met J00rijntien de Baeta voogd over de wee se achtergbelaet'en bij Joannes de Baets met naeme Joannes Frans de Baeta glUlwonnen in eerste hlilwelijckmet Elisabeth Gaelens fa Mattheus. 2 4.7.1730

fO 184v.: Acte voogdij bij st. Jaaneken van Damme zie deel 11 van deze inven taris ~ p.212 fO 188v.: Acte voogdij

bij st. Magdaleene

Mestdagh

: Bund 214-11, : illmd. 76-1~

p.49

re 190

: Rek. ten sterfhuys

van Joannes de Bae t a : BUlld. 76-14,

p.50 f0191v.: Jan Verhegghe fe Marten tot Baerle borge over Jan van Heeke fs Xetoffél tot BelseIe. 14.9.1730 f0191v.:

Jan Buijese medeconfreer als schepenen in wette, in huwelijek met Christoffelijme Steijaert te vooren wed. van Denije de Sutter moeder en voogd van de achter,helaten weesèn<~l:leprQoreert bij selven de Slitter. (rente) 19.9.1730 ..

re 192 .

: Acge voogdij

bij Bund. 76-3, p.49

st.

Angelille de Raht

.re 194

: Acte voogdij bij p.49

st.

Joos de Priestert':

ro 196

: Jooris Baetaleer fs Laurs tot Kneaselaare voocht over Passchier Baeteleer sijnen onderj. broeder. 12.12.1730

: (Racb,.t): Bund , 76-2,


-

128 -

fO 196v.: Request:

Piater de Muijnck in huwelijk met Martijne Vereecken, en Jan Steijaert; den eerste suppliant beneffens de drij weesekinderendvan Pleter Vereecken sijnen swaegher gerecht tot 1/6 staecke ten sterfhuys van Livijne Vereecken vande vaderlijcke sijde ende den tweeden als voogd over de drie kinderen van Adriaen Baetsleer tsynen eerste huwelijek bij Marie van Speijbrouck eenen gelijcke sasde staecke. 20.12.1730

~196v.:

Rek. door Marten Verheekcen

: Bund 76-22, p.52

~ 197v.: Rek. door Carel Dobbelaere fs Lieven als voogd i.p.v. eijnen va.der over de weesen Livinus, Frans, Livijne Caroline ende Marie Franchoise Dobbelaare kinderen van Marten sone van Lieven voornt. die hij gheprocreert heeft met Elisabeth Gaelens fa Mattheus. 18.1.1731 . ~200

:Acts voogdij bij St. Joosyntien Hutsebaut p.50

Bund.

76-9,

~201v.:

Rek. door Joseph Ba.ert : Bund. 76-21, p.51

f0202

Acte voogdij bij bewijs van goede Pieter de Muynck

:

Bund. 76-19, p.51 ~203v.:

Acte voogdij bij beWijs van goede Jan steyaert

:

Bund. 76-18, p.51

ra 204v.: Rek. ten sterfhuys

van

: BunĂŤ , 75-20,

Livyne Vereekken

p.51 fO 206v.: Request

: Pieter de Muynck in huwelijk

Vereecken,

re 207

en Jan steyaert.

: Jan Steenbeke Van Verdeghem.

met Martyne

Zie hiervoor

fs Lieven in huwelijek Acte voogdij bij rek.

f0196v.

met Pieterneld.e fO

207v.

.

Bund. 76-17, p.5P fO 208v.:

Rek. ien:esterfhuys

van Joanne de Grave : Bund. 76-16,

p.50

f0209

Rek. door Piater Haesaert V.pat. ende broeder van de naerschr. weess m~tBgr. Pieter Cornelis oom en V. mat. van Martyntien Haesaert fa Marten bij Jooryntien Cornelis, minderj. weese. (.edert st. van 28.3.1726) z.d.


- 129.Register

re 1

59 (1731-1750) Anthone Lybaert fa Joos V. over de weesen va.n Joorijntien Lybaert everl. huyslIr. van Lieven Dhollt.

5.5.1731 fO 1 fO 2

~3

: Augm. de kinderen

van Lieven

Dhont : Bund, 76-15,Pp.50

Bewijs van goede gedaen bij Lieven Dhont over twee minderj. kinderen bij Jooryntien Lybaert. 10.5.1731

: Acte

van eede thiende fs Gi11i8.

steker:

de

011118 Vander Banoke

14.6.1731

re 3 ~ Sv.

Acte voogdij

bij

st ~ Clara

Grijp

: .Bund.

76-8, p.49

: Auth. Care1 Dobbelaare fs Lieven over de twee weesen van Marten Dobbelaare tot Lovendegem.

20.12.1731 fO?

f09 tO

: Auth. Lieven Haemelynck als vader weesen gheprocreert bij Joosyntien 17.1.1732

: Rek. door Gheeraart

vande Walle

en voogd over Hutsebaut.

:I .Band. 76-l~, p.52

10v.: Acte

~10v.:

staende voogdij Anthone Da.1lecourt over sijn minderj. suater. 13.3.1732

Acta voogdij: Marten Wille Wille fa Jooris gheprocreert als Hd.

sijne

fs Mich1el

over de weese van Marie bij Joe Claeys fs Jans

13.3.1732

re lOv.: st. f012v.:

Marie Wille:

Bund. 76-27, p.52

Auth. Pieter yan Heir.ele in huwe11jck met de wed. van Jan de MUinek l·s Jane stijfvadèr en voocht vand. twee kinderen van selven Jan de Muynck de jonghe. Joosyntien de Heve wed. vaD Jan de Muynck daude beneffens Andries ende Christoffel de Muynck ook kinderen van Jan daude.

27.3.1732.

re 14v.:

Jan Saey fa Niclaij a gepzrocreert Cotthem, a.cte seke.r ghepresteert Niclaijs.

bij bij

Pieternelle van Geeraert S.ey fs

8.5.1732

re 15

: Acte. renunchiatie Dobbelaere. 26.6.1732

fC15

: Acte voogdij p.52

bij

: Ja.cobus Sloek· fa Jans

St.

Joorintien

van Hoele

bij

Petronelle

BUnd.

76-29,


- 130 . fO 17v.: Auth. Geeraert Vande Walle in huwelijck

met de wed. van Jooris de Graeve die V. was vande kinderen Jan Slock.

2.9.1732 f019

: Acta voogdij bij

f023

: Acte voogdij bij

st. st.

: Bund. 76~30, p.53

Jan Beirnaert

Joanne de Raet : Buid. 76-31, p..53

f026v.: Rek. door Christoffel Rutsebaut:

Bund. 76-25, p.52

ra 27v.: Guille Bernaert in

h... lijck met Marie D'9ll,court, tavernier woonende aende brugghe binnen de.prochie ende heerl. van Mariakerke borge over Anthoae Dellacourt. 15.1.1733

f028

: Acte voogd~j bij St. Jan Vande Putte: Bun~. 76-38,p.54

fO 31

f031v.: Acte voogdij bij

st.

Marie Batsleer

: Bund , 76-34, 1'.53

f036v.: Auth. Anthone Dallecourt fs Michiel over hem selven ende als V. over Catharine Dallecourt ende Guillaeme Beirnaert in huwelij ck: met Marie Dallecourt. .

26.2.1733 fO

37

fO 39v.:

Acte voogdij bij St.

Jooris Criel : Bund , 76-35 , p.53

Declaratie ten sterfhuys van Pieter van Coppenholle Bund. 76-33, p.53

f039v.: st. Janneken van Speybroeck

: Bund. 76-36, p.53

fO 40 .. : Acte augm.

staet overghevende bij Xsto ff#)l Baetsieer fs Jooris, ten sterfhuys van Magdaleene van Ackère fa Adriaen bij Passchijntien Lichtherte; den voorn. Xstoffel Baetsleer voogd van de weesen Jan, Christoffel, Isa~elle Baetsleer al kinderen van Adriaen bij Marie van S,eybrouck, mitsgr. Maria Neyt lest wed. van voorn. Adriaen Baetsleer moeder en voogd over Lieven, Martine ende Joanne Baetsleer rilia Adriaen voornt. alssamen hoirs Van Magdaleene van Acker dochter van Adriaen bij Passchijn tien Lichtherte + Everg. Meirbeke bij Asschout meulen 21.5.1732.

5.11.1733 fO 41

: Acte voogdij

bij St'. Goddelieve

de Roose

: Bund , 76-~7,

p.54 .f043v.: St. Matheus Gael~eBs : Bund , 76-39, p.54

Vervolg van dit register, inventaris.

zie deel 11 van deze