{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

L. N~yt

u~ staten van goectvan de Keure van Sleidinge,

Lovendegem

en Waarschoot.

Dee1 I 1642 - 1700

Luxemburg1aan

~l, 8880 Tielt


II

In 1368 heeft Margreet van Kon~tantinopele ~n het rechts~ebiect van de Oude Burcht van Gent twe~ hbven opgericht, te weten : te Sleirlinge en te Desseldonk. be Keure van Sleidinge strekte zich uit ~ver de parochi.s van Sleidinge (west- en rioord~ijde 500 bund~r), Lovendege~ (Z.O. 100 bund~~) en Waarschoot N.O. (I50 buncier). Zie路kaart. . De Keure van Sleidinge, binnen de parochie van W~arschoot bevatte: een deel van rteHeerIijkheid Nieuwenhove, de Haetsdreve, de Arisrtoncksenacker, Daasdonck, de Hooge: .Yoorde, cteYoorde, de Bosstraat en het Houxken. De Keure van Slei.dinge (binnen de parochie van Lovendegem) en de Heerlijkheid van Lovendegem werden van elkaar 路gel'lcheiden door de Watergang. De wijkEeksken, evena]s de Heerlijkheid Nfeuwenhove gelegen in de wijk . Meienhrouck (Diefhouk) en in de parochie van Sleidinge ~n Waarschoot behoorden tot de Keure van Sleidinge. De v oorno emde Keur-e, binnen de parochie ve n Sleidinge omvatte : het M~ihoscht Daasdonck. de we~tzijde van de We~tvoorctestraete en de Heerlijkheden ter Hinne. en Lange Hat.e. Deze. laatste twee Heerlijkheden hingen sf van de Proosdy van St. Yerilde binnen Gent. Ter Hinne of'Dinne lag t.enwest.en van de Heerlijkheid van de Prelaat van Sint Baars en werd doorsheden door het.Molenstraatje. Groot 6~ bunder 63 roe. Langhe Mat.e lag ten noorden van de Heerlijkheid van de Prelaat van Sint Baers en werd begrensd door de Hooghen ~aterganck ~ten noorden) en de Keure van Slej.dinge (ten oo~ten en ten westen). De weg lopende van Sleidinge kerk naar Lembeke sneed deze Heerlijkheid in twee delen. Groot 34.5 bunder. De Heerlijkheid van Nieuwenhove hing af van de Kasselrij van den Ouden Burcht.; en strekt.e zich uit over de p~rochies van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot. Te Lovendegem omvatte deze Heerlijkheid drie pachthoeven met hun landerijen, ciochwercien bj_j路het graven van de Lj_even in 1539 van elkaar gescheiden.


III


..

,I

"~,, ..

~.~

··• ·•· ··•.

.,

.

.

,


路 . !V Af'.kat" t 1ng

en

Augm~ Auth. Hd. He.

~ugmentatie ftuthorisatie hander hauderigge K. kinderen K. Slei Keure van Sleidinge, binnen de paro~hie van Slejdinge K. Lov Keure van Sleidinge, binnen de parochie van Lovendegem K. Waa Keure van Sleidinge, hinnen de~parochie vart Waarschoot Mat.. mat.erneel Pat. paterneel Reg. register P.ek. rekening st. staat van goed Vo voogden weduwe Wed. Wedn. weduwnaar 1.601. 16 maand 16j. It> jaar

Inhoud jaar Bundel 2:55

236 237 238 239 240 241 242 243

1642 - 1650 1.660 1651 1661 1670 1671 1676 1680 1677 16b4 . 1681 1685 1686 1687 - 1690 1691 1700

-

bIz.

1 3

--

12 22 29 ... 37 '*5 '*7 55 -

-

-

3 12

22 29 36 44 47 55 63


VI

Ack~re ~an 2,6,40,48,58 Aerens 4 Aerents.27,62 Aerts 48 Andries 22,23,3째,33,37,40

44

Asset

.-.

13,49

Backer(e) de 22~46,53,56, 57,58,60,61 fiaets d~ 1,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,13,15,16,17,20, 22,25,26,28,29,31,32, 33.34,35,36.37,38,39, 40,41,42,43,44,46.47, 50,53,56,60,61 Baets1eer 1.3,8,10,11,14, 19,27,28,34,40,41,43, 47,54 Basseleer 52,53 Bauw en s 59 Beck 8,16.36 Reelaert 29,53 .Beer de 8 Beirens 42 Heirtens 15 -.Belle_ van 11 Bernaert 28 Bi-e de 53 Ble(e)ckere de 6,33 B1ende de 63 [Homme

Caeckaert 18 Cal1aert 54 Castiaens 61 Cla(e)ys 1,2,6,10,11,12,15,19, 20,21,23,29,32,34,35,47,48, 49,52,53,60,61,62 C1erck de 53,62 C1eyman 19,38 Cock de ].5 Coeyere de_ 17,30 Cornu 31,59 Craene de 15,24 Craeyemerscti 40

4

Bochaute van 52 Boelens 13,42 Bonne 27.39,43 Bossche vanden 23,25,59 Botterman 56,61 Bouvere de 27,59 Braeckman 21 Bral 19.20,3~,48,54 Brandt 17 Bruyristeen 4,10 Bnyckx-7 Buysse 1,2,4,6,8,11,15, -16,17,18,19,27.34,35, 38,39,41~42,44t46,47, 48,49,51,54,55,63 Briy t, ens 57 .Bynoet 2

-

Dagune van 4,10,59 D~ynens (D'Haenens) 16 Dellaert 11,46 Oenys 8,9 Depauw25,29,38 Dereytere 41,43,44,49,55 Deroose 21 Desmet 20,32,33,45,51 Desuttere 47 Dev1ieghere 40 Dhamme 6 Di~rikx _(Diericx) 11,16,20,21, 28,31,61,63 Dobbe1aere 2,30,53 Dobbe1aere de 29,34 Dooghe en Dhooghe 44, 3,5,17, 18,22,25,32,38,46 Doorn van 27 Durme 10 ourmen van 38.57,58 Eeckhaute12,15.63 F.;sset13 Everaert 5 Franchoeys 4,6,11,15 li'rigae152 Gaudissahois 33.49 _ Geirnaert 22,25,26,33,,8,40, 46,48,49,51,53,61 Ghe~rnaert 3,8,9~14,15,17,19, 36 Ghehuchte vande 5Z


VII

GheJ.rlrevan 4~ Gillis Its Gorlyns 10 Goethals 2,3,7,8,12,15, 17,19,20.~1,22,23,25, 26,28,30,'3,35,36,39, 41,4b,52,55,56,57,60, 62 Grootaert 12,22,25,30, 50,58 Gryp 24,20,33.39 Haeck(e) 50,51 Haerts 8 Hangzelot' 13 Hdoel'ltraete 2 Hehbrecht 2,3,8,24,35 Heeke van 1,3,4,8,18,19, 24,25,26,27,28,30,33, 36,37,43,46,51,58,59 Heckstyl 0 Hee..ckhaute 47,48 Hf!f!ms28 Heggherick 11 Heirsele van 52 Herhyn 45 Herrezele 2~ Heu1ebrouck 51,54 Heynrlricx 62 . Hil1ant 61 Ho1cterbeke van 10,59 Hoogerstraete(n) van 19, 28 Hoogerstr~ete vander 43 Hooreheke van 13,17,18, 20,22,23,25,27,36,37, 38,41,42,46 Hoste 4,10,16,25 Hostyne vander (zie ook vande Rcstyne) 9,16, 17,22,27,30,31,35,43, 44,46 Hulle van 15,29,57 Hu t seba ut 52 Huytterschaut 12 Hyde 29t~I.37t39 Hy f te van 17,21,23,62 Hyste van 28 Huytens 32

Ide 7,60 Jaegers 15 Jaeghere de 4t16,30,31,36~37, 38,39,4,,45,47,48~51,52t55 Jaegre de 23, .: Jagher de 13,21 Jo1eyt (Jolydt) 54 Keirckaert 28,29 Kerckaert 24 Kerckhove van 57 Kerckvoorde vande 51 Kerrebrouck van 58 Kesele de 12 Keymenlen 22 Key s e r (e ) de 55, 56 ,61 . Laecke van 25,27,4b,58 Laere van 29,31,35.37,39,43,59 Lambrecht 37 Lampaert 10 Laurier de 51 Lippens 1,2,3,5,8,9,10,12,l', 15,16,18i19,23,26,28,31,34, 36t37,38t39~40,42,4,,44,45, 46,49~~1,54,55.56,57,S8,59, 60,62 Loontiens S2 Loor de 3 Lootens 28 Lybaert 5,18,19,25.26,27,28,37, 43,45,46,51,58 Lyt de 9 ~laes 5 Mariman 40,58 Marison 16,20,24 Martens (Martyns) 1,5,9,10,13. 14,17~18,19,20t21,23,24,26t 27,28,29,31,35,37.38,39,45, 47,48,52~54,55t56t57 Mat.thys 14,15,28,56 Meere vander 6 Meestere de 28,42,45,46,50,51, 56,60,61 Meerysoon 16 MeiriRonne 22,40


VIII

Me:j.risons38 Meirsrnan 52 M~risone 11,16,40 Mets 56 Metsenaere de 31,46,59 Me~ere de 4,6,7,14,17.25,26,27,14,42,58,59 Muelenaere de 54 .Mussche 51 Muynck de (munck) 1,2,3, 5,7,8,9,10,11,12,13,17, 21,22,27,30,,1,35,37,39; 42,43~44,49,53,57,62 Myt.t.erede 10

.>.. i. ~i

Reyniers 58 Reyter(e) de 1,5,7,18.,30,34',35, . 36,38,39,41,47,58,59,62 Roedts 19 Roegiers 14,21,28,45,48,49,51, 59,61 Roelant 3 Rogiers 16,46 Roo de 3,4~6t7,LO,11,15~19,26, 28,49,50,60 . Roose de :55 Roos~nhecke van 28 Rostyne vande 12,17,18,IY;22,27, . 36,37~40,44,45,48,50~55,56, 60,61' . Neve de 12,16,24,26,29,31 Rougiers 2,7,20,46~5,,58 Neve1e van 5,14,42,46,48, Ruyt.ere de 56 '.' . 52,60 Ryckaert 4,6,10,15.17,1"8,22, 56,57 . . N~yt 4,13,16,17,18,21,23, 25,26,30,31,32,33,34,35, Rycke de 28,40,58 36,40,42,45,47,50,52,53, Ryckere de 14 . 54,58,59,61 Nuyt. 25 Schoemaecker de 5] Schauvlieghe 62 Parirtaen39 Scbepens 19,25 Pau de 5.6,B,1~,13,15,17, Schroo 9,18 18,20.~4,25,30,38,45i49; Schuytere de 20 50 Schuyvens 13 Pauw de 14,22,34,48,49,55, .Sc.hyvynck 12 56,57,58,59,62 S~ghers 11,L6,32,57 Pauwels 6,l~,17,21,2~,23,25,Slock 15,26.45,58,60 34,36,39,40,47,53,54,57, Sluys vander 23,24,25,29~32,3t, 61 39,47,48,53,55 .. Peheyns 6 Smet de 8,11,23,24,33.34,39,43, Pieters 1,48,63 45,46,50,51,53,56,57 Podt 31 Sonvi(e)11e de 4,26,39 Poelman b3 Speyhrouck van 2,4,5,8,9,10,16, polrvliet 22 20,23,29,31,33,34,41,50,51,54 Poort~r(e) de 29,53,63 Stanrtaert 3,lltI4,17,~8,33,35,49 Pot 52 Steenbeke 12,40,41,46,48,50,55 Pr-uy st.e r-ede 12,27,33,47,59Steenbeke van 13 Steene vande 21,32,45,49i59,62 :,Qut\ckebp.ke van 14,17,2H,34, Steenlant 37 43 Steppe 5 Stey~ert 7,19,28,33,41,53',59,61 Haes 4,10 Stopp~laere 53 Reti de ~,7,10,12,14,18f29, Stra~ten vande~ 41,59 31,33,4B,52 St.ruyve1dt 53 Sutter(e) de 59,6~


IX

Tack 9,42,43,56 'l'ae1rnan 16 Taet~ 2,14,31,49,60 Teerlinck 44 1'eerlincy. 24 Teerlynck 11,30,'5 1.'eirelinck 30 Teir1inck 3ti Teirlynck 32.35,37,39,44, 58 T'emme r-me n s '. B" 'l'ergoe 52 Tp.r1inck 2,10 Thairlinck 57 1'heemps van 8 'l'hp.irlynck54 Tollenaere (de) 3,21,27,31, 33,3';1,53,57,59 Toy de 50

Veere vande 3,6,9,23,48 Veire vanrle 14,34,46 Vel de vande 5,8,13,14,16, 17,19,20,21,24.26,27,38, 41,43,44,46,54,56,58,60, 61_ Verban 4,11,16 Verbauw 30 Verbauwe 15 Verbeke 28 Verbiest 49,60 Verdeghem van 3,10,11,46 Verecke 10 Vereecke(n) 3,7,27,49,53 Verhaeghe 49 Yerhee(c)ke 14.22,31,33,42, 46,47,63 Verheyde 10 Verhoogerstraeten 19 Verhulst-IO Ver100cq 32 Vermeere 3,6,12,17,27,,0, 38,46,49,61 . Vermeire 12,27,31,40,41, 43.48,49,54,62 Verp1aat~e 15 Ver~chaere 5,9,12,17,18,19,21,22,24,25,27,29,

30132,33,36,38,44,45148,49, 54,55,56,57,58 Versluys 13 Verstraete 27 Versypt 31,59 Vervennet 18 Vervincke 21 Vlaenderen van 2,7,13,L8,36,51, 56,60 Vleesschauwer 51 V1iegher(e) de 4,20,22,25,27, 36,57 Voorde vande 11 Vooren van 1,3,5,6,7,9,13,14, 15,16,17,24,30,,1,32,'3,36, 37,38,40,41,45,48,49,53,54, 55,57,60,62 Voorp, vande 9 Vos de 3,14,59 Vriendt 3,6 Vriendt de 15,26,59 Vrie~e de 54 Vysschere de 18 Waegenaere de 4,10,15 W'aelvelt 48 Waelvoet 48 Waldack 61 Walle vande 50 Walsch~ de 8,9,16,18,20,23,24, 32"",6,41,45,55,56,60,63 Wassenhove van 57 Welvaert 29,30,31,'7,39,56,61 West 32 Wevere de 11,20,26,44 Weware de 18 Weyne 15,25 Wieme 2,5,7.13,28.'5,36,41,47, 57,63 Wille 28 Willems 20,23,49,57,59,62 Wispelaere rle 2,11,25,34,41,55 Wittevronghel(e) 7,13,20,24,29,57 Woestyne vande 3',37 Wostyne vande 11,23,30,53,55,56, 58,62 Wult' de 18 Wulf'vel 62 Wulgaert 13,24; Wyckhaert 18 Wyckhuys 52 Wynsberghe van 57 Wyspelaere 44


-

;l -

Bunde1 235 1. ~t. Jan de Reyt~~ ~ Tann~ken Buysse. K. Liefken, Lievyntken, Christoft'e1yntken en Joosyntken. y.' Pieter de Heyter pat. en Pauwel Lippens mat. 7.9.1650 2. St. Jan de MUnck x Jorisyntken Wieme. K. Christot'feJ.,Pa eryntken, Janneken, Martynlken. Y. Jan de Heyter pat. en Jan Lippens mat. 26.1.1650 ,. St. Segher Haetsleer x Syntken Van Yooren. K. Stoffelyntien Baets]eer~ V. Cornelis Martens f~ Jooris pat. en Gheeraert 1'8 Willems mat • . 7.9.1650

Pj~ters

4. St. Christoffel de Baets fs Sa~harius x Margriete Clays, bej.de 6verlecten. K. Sacharias, Jan en Neelken. V. Pieter de Munck oom pat. en Arent Clays mat.· 23.6.l64y .

5. Rek. door Martyn Martyns (M~r~ens) fs Lieven en Jan t-lartynsfs Jacques als voogd eri over de minderjaTige wezen van Lievyn Mart.yn._ 27.10.1649

6. Rek. door Petrus de M~nck en Arent Clays als ~oogden over de wezen van Christoffel ~targriete Clays. 21.4.1649

de Baets fs Sacharias

7. R~k. door Jooris Buysse fa Denys en Jan Clays als voogden over de zeven wezen van wijlen Cathelyne Ruysse fa Denys en van Arent Clays. 28.7.1647 H •.St. Jooris Martens x T~nneken de Muynck fa Mattheys. K. Jooryntken, Catelynken en Pierynken. V. Jan Martens pat. en.Lieven de Muyrick mat. 16.5.1647

9. St. Gill.is Van Hecke x Maeyken Martens fa Jooris.· K. Joorken, Gilleken, Joosynken en Cathelynken. 1'8 Jans oom pat. en Danneel Martens oom mat.• 21.6.1647

V. Jan van Heeke

~n


- "" 'J.

10. Rek.door Christoffel Rougiers en Christoffel de Baets als voogden over Joorynken de Baets fa Pieter bij Joorynken Rougiers, beide S.M.

18.9.1647 11. Rek.door Jooris Buysse fs Denys en Jan Clays voogden over de zeven wezen van wijlen Cathelyne Buysse fa Denys en van Arent Clays; ten st er-f'hud s van Jooris van Vlaenderen tOo~. 18.7.1647 l~. Rek.

zie liasse 11.

13. Rek.door Jan de Munck fs Christoffel

en P~eter de Baets fs Pieter als voogden over Jorynken de Baets fa Lieven en van Jooryntken de Munck~

14.2.i647 14. St. Christoffel Buysse x Janneken van Acker fa Lieven. K. Joorken, Stoffelken, Maeyken, Tanneken, Joorynk~n en Janneken. V. Gui11iaeme van Ackere oom mat. en Joori!! Lippens Br. van Sleidinge in.plaat.s van Pieter Buysse tot Gent. 21.6.1647 15. St. Tanneken Dobbelare x Gillis de keu tat K •.Waa Voorde~ K. Anek en , .Jo o sk en , Joorken en Joosynt,ien. V. lan de Heu pat. en ~rios Dobbelare mat~

19.1~.1646

.

16. St. Lievyne HebbeJ:'echtx Jan Van Speybrouck. K. Pierken, Tanneken en Betken Van Speybrouck. V. Christoffel Hdoestraete

Vari Speybrouck mat •

oom pat. en Pieter

.31.1.1646 17. St. Christoffel

de Wispelaere fs Vincent x Josyne Terlinck f~ Gysel. K. Jooris, Ghysel, Christoffel, Tanneken, J~ryntken en ~1aeyken. V. Joos de Wispelaere fs Vincent pat~ en ••• Goe~hals f'8 Jan mat. 29.11.1645

18. St. Geraert Taet.s fs Cornelis x Magdaleentken van Vlaenderen fa Lieven. K~ Liefken, Tanneken en Magdeleentken. V. Jan Bypoet pat.. en Lieven van Vlaenderen f'sLieven mat. 4.5.1645 ..


- 3 -

1~. Rek.door Michiel de Vos en Andries van Vooren als voogden ove~ Arent en Jannek~n Vermeere kinderen van Jooris en van wijlen Janneken de Vos. 13.1~.1645 20. Rek. door Jan de Munck :fs Christo:f:fel en Pieter de Ba e t.s fs Pi et er a1s voogden over J or-yn.t.k en de Ba e t s :fa Lieven en van Jooryntken de Munck. Lest~ Rek. van 10.3.164} - nu 1645 21. St. Martyntie.n To1lenaere x Jan Baets1eer. K. Sto:f:felken, Haneken, Fransyntken en Syntken. v. Jan Vande Veere mat. en Chriato:f:fel Baetsleer :f5 Christo:f:fel pat. 26.10.1644

.._. r} r.)

Rek. door Jacques Goethals en Jooris Hebbrecht als voogden over de wezen van Bartolomeus Lippens en van l'anneken Goet.ha1s t'a Lieven. Les t e 'r ek , van 26.1.16:39 11.2.1644

23. Rek.

~oor Jacques

Goethals.

Zie 1iasse

22

24. Rek. door Joorie Uhooghe en Jooris Gheernaert fs Arent als voogden over de twee wezen van Joos de Loor ver~ekt. bij Joryntken Gheernaert :fa Arent. Arent Gheernaert + K. Slei bij de Westvoorde meulen. HL 7 .16lt2 25. Rek. door Jan de Muynck fs ChristoCfel en Pieter de Baets :fs Petrus als voogcten ov~r Jooryntken de Baets 1'a Lieven en VUt Jooryntken de Muynck. Leste rek. van 14.5.163~ 10.3.1643 26. Rek. door Christo:f:fel Roelant over de twee wezen van Gillis Lucia Eoe1ant. 30.7.1642 Bundel

en Jan Vereecke voogden Standaert verwekt bij

236

1. St. Cornelis de Roo x Lievintken Goethals. K. Joorken, Joosken, Lie:fken, Janneken, Maeyken, I"ransyntken, Lievyntken en Madeleentken. Y. Joos Yriendt pat. en Gysel Hebbrecht mat. 1.12.1660 2. St. Pieter

Van Heeke fs Pieter x Joosyntken van Verdeghem fa Pieter. K. Pi-rintken, Pierken, F'ransyntken en F'ransken. Y. Charles Van Heeke :fa Pieter pat. en Pieter Van Verdeghem mat. <).6.1660


-

4 -

3. St. Joos vanSpeyhrouck

x Pi.eryntken Dierikx. K. Pieter, Driesken, Joosken, Janneken en Joo~yntken. V. Pieter van Speyhrouck pat. en Marten Buysse mat.

~.6.1660

4. St. Joos de Meyere x Claerken

Neyt fa Jooris. K. Hansken, Joorken, Margritken en Lysebetken. V. Jooris d~ M~yere pat. en Frans Neyt mat.

9.6.1660 5. Rek. door Laureyns

de Waegenaere als voogd over de v f. j f k t n d er-en van Jan Ryckaert verwekt aan Gillyntken de Waegenaer&.. Venditie ten ster1'hui.svan Jan Ryckaert van }.6.1657 21.li.1660

6. Rek. zie bundel

236 liasse

7. Rek. door Corneli.s de Roo de Roo,zijn 2<).11.1660

zuster.

Vorige

5. als voogd over Magdaleentken rek. Van 2'.7.1654.

8. St. Pieryntken

Verbau x Arent de Jaeghe~e. K. Li.evyntken en Neleken. V. Pieter de Jaghere pat. en Joorys de Baets mat. Pieryntken, Maeyken en Janneken Fransoys kinderen van Charlee Franchoeys verwekt bi.j Pieryntken Verbau voorn. Regi.ster 216 f'O 139 augm. over de mincterjarige kinderen van Charles Franchoys x Pieryntken Verbau. 2.7.1659

9. St. Jan Van Damme 1's Jan, K. Slei ter Eecxken He. Joosyntken Hoste. K. Jan, Pieter, Joorken, Jannekeh, Joos, Mattheeus, Carel, Driesken, Yransoys, Magri.etken en Laureyns. V. Andries Haes pat. en Melsen Bruynsteen. 22.7.1659 10. Zie bundel

236 liasse

9.

11. St. Pi.eryntken Aerens x Jan De Yliegher. K. J oryn ken 16 m , en ha 1 1-' â&#x20AC;˘ V. An dr-f.e s De Vliegher pa t, en Jan Blomme

2.7.1659 11~ St. Pieter de Sonville He. Mayken Van Hecke K. Jan, Jooris, Gillis. 12.2.1659

fa Arent.

mat.


- 5 l~. St. Pauwel Van Vooren He. Pieryntken de Reytere. K. Pierken ~n Lievyntken. V. Christol'fel Van Vooren pat. en Jan de Reytere mat. NH. Broers en zusters ~an deze hauderigge - Chr~stoffel en Jan de Reytere. - Joos Wieme ter C8usen zijne huysvr. - Matthys de Muynck en zijn wezen verwekt bij Joosyntken de Reytere. - Joorken en Maeyken de Reytere.

14.5.1659 13. St. Joosyntken Steppe fa Joos Hd. ~an Heveraert ·(Ev~raert) K. Jaecqumyntken. V. Lieven Heveraert pat. en Joos Steppe mat. NH. Lisahetken Verschare grootmoeder en Liev~n. He~eraert grootvader en voogd pat.

2.7.1659 14. St. Betken (Lysebetken) Martyns (Martens) Hd. Piet~r Van Neve].e. K. Betken, Mattheus, Grietken en Nee1ken. V. Lauwereyns Van Nevale pat. en Jaques Martyns mat.

2.7.11)59 ·15•.St. 'l'annekenVan Voo ren Hd •. Jan Maes K. Pier, Stoffel, Maeyken en Tanneken. V. Jan de Reytere pat. en Christoffel van Vooren. mat.

14.5.1659

16. St. Lissebeth Van Speybrouck Hd. Franchois Van de Velde Pieter V. Charles Van Speyhrouck en Charles Van de Velde. K.

2.7.1659 17. St. Christoffel Lippens, K. Waa Harysdonck He. Jacquemintk~n de Pau Fransois t Joosken, Stof'fa1ken, Ld evy n t.keri en Pieryntken. mind~rjarigen~ Jan, Laureyns en Pieter. meerderjarigen. V. Jan Lippens t's Christot't'elvo or-n, pat.. en Jan de Pan mat.. ~3.10~165~ K.

=

=

18. St. Janneken Lihaert (Lybaert) f'a Pieter. Hd. Jooris Dooghe. K. Stoffelken en Jaecquemintien. V. Gheert Doogha oom pat. en Frans Lybaert mat.

23.10.1658


- 6 19. St. Tanneken Pauwels fa P1eter, K. Waa x Joor~s de Bl~ckere K. Pierken, Joorken. en Pau1ken. V. Jooe Pauwels rs Pieter en Hans de Bleckere. 8.5.165ts 19~ St.• Jorynken vande Yeere Bd. Hnhrecht Claeys K. Jan bedegen, Hansken, en Stoff~lyntien. '.7.1658

f'a Petrus,

Pierken,

K. Lov· Daef'b ouc k .:

Martken,

Tanneken

20. Rek. door Lieven van Ackere 1's Lieven en Lieven {t'ranchois 1'8. Charles aLs v oo g den over de wezen van· Petrus Buysse ~er~ekt bij Margriete Franchois. 13.3.1658 . 21. St. Adriaen Heckstyl He. Pieryntken Peheyns t'a Lieven. K. Haeyken en Adriaeneken. V. Joorys Heckstyl pat. en Lieven Peheyns 26.9.1657

mat.

22. St. Jan de Meyere He~ Fransyntien de Roo K. Jannekent Pieryntien en Tanneken. V. Joos de Meyere 1's Joos pat. en Joos Vriendt mat. Jan de Meyere fs Christoft'e]. huwde met d eze . haucterigge. 2.5.1657 23. St. Charles de Baets He. Jaecquemyntien van Vooren. K. Driesken, Pierken, J~ntken, Joorken en Gheleynne~en. V. Pieter de Baets pat. en Ghe1eyn van Vooren mat. 26.10.1650 23~ St. Janneken Vander Meere Hd. Andries Van Vooren. K. Joorken, Leyntghen, Sintkin, Drieskin, Jaecquemyntken, Paechyntken en Janneken. V. Joorie Dhamme pat.· en Jooris Vermeeie ~at~ 15.3.1633 ~ voor de ·weth van Nieuwenhove (copie)

24. St. Jan Ryckaert He. Janneken de Pau K. Lievenken V. Cornelis Ryckaert pat. ~W.l1.1657

en Pieter

de Pau m~t~


- 7 - .

25. St. Adriaen

Wittevronghele He. Janneken Wieme K. Joorken, Gillis, Pierken, Jooryntken en.Tanneken. V. Pieter Wittevronghele pat. en Pieter Wieme mat.

~6.y.l657 26. St. Jan de Reytere He. Janneken de Muynck K. Minderjarigen : Joorys en Maeyken Meerderja~igen : Christorfel (bedegen), Jan, Pau~el van Vooren en Joos Wi~me z~ager~, M~ttys de Muynck met zijn weze .Janneken verw'ekt bij: Joosyntken de Rey t ere. . V. Joorys de Reytere oom pat. en Jan de Rey-tere fs Jall voorn. Zie ook bl1.nc1el 2}6 liasse 12 en 27

3.7.1657

27. St. Joosyntken

de Reytere Mattys de Muy'nck • .K. Janneken V. Jan de Reytere mat. en Lieven Hd ,

de Muynck

pat.

4.7.1657 28. St. Christoffel

Goethals fs Lieven He. Neelken Van Vlaenderen. K. Christoffel, Janneken en Lievyntken. . V. Pieter Van Vlaenderen en Lieven Goethals.

·~6.9.1657 29. Rek. door Neelken

de Muynck fa Jan als haude~~gge sterfhuis van Pieter de Baets, haar man. V. Jan Vereeken mat. en Pieter de Baets pat.

ten

26.9.1657 30. Rek.door

Joos de Meyere als voogd van de erf'genamen de wezen van J~n de Meyere fs Christoff'e1 verwekt bij Fransyntken de Roo, ter causen van de vendit~e. Anth. Ide x Joosyntken de Meyere • .Christoffel Steyaert x Cornelia de Meyere. Petrus de Rue x Haeyken de Meyere. Jan en Jooris de Meyere.

een

l<;l.}.lt>57 .}l. Rek. door Seger Rougiers wezen van Seger Rougiers Buyckx.

26.Y.1657

t's

Segher a18 v oog d over de verwekt bij Chri~t6f'f'elyntken


- 8 3~. Rek. door Jan d~ Sroet 1'8 La"r~ns en Piete~ van Hecke ala voogrten over de wezen vftn Chri~toffel Haerts verwekt hij Margriete Batsleer. Ter pres.nt~e v~n Pieter ~e Pau, vader en med~voogd. 2.5.1657 33. Hek. door Jan de Muynck fa Christoffel en Pieter de Baets fa Pieter .18 voogden van Joorynken de Baets fa' Li~:n"'en verwekt. b~j Jooryntken de Munck~ Lest.e rek. van lP.3.1643 34. Rek. door Jaques Goethals en Jooris Hebhrecht als voogden van de wezen van Barto1ome~s Lippens ~erwekt bij Tanneken Goethals. Jooris Lippens t~s Be r to Lom eu s , x Maeyken Temmermans. Leste rek. van 16.1.1639 35. St. Cornelia Gheernaert ~'Geirnaert Hd. P~eter van Speyhrouck~ K. Joorken, Pierken, Daneelken, Jooryntken, J60sken en Monyntken van Speybrouck. De oudeste weze is 18 jaar en de jongst.e een half V. J005 van Speybrouck pat. en Joorys Geernaert mat. l(}.5.1b56 Batseleer, K. Slei Houcxken ~d. Segher de Baets. K. Jan, Susanna, Segher, Lieven en Tanneken. V. Jan de Baets en Jan Batseleer. Aug â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ hij het overlijden van Arent Batseleer, van de wezen, overleden binnen Adegem. 7.6.1656

jaar.

36. St. Pieryntken

grootvader

37. St. ~i~hiel Beck, K. Slei He. Joorynken de Walsche f. Petrus. K. Christoffel t t-ta ergri etken 'en Joorinken. V. Pieter de Walsche en Frans Vande Velde.

6.12.1656 '7~ St. Pauwel Denys He. Margrietken Van Theemps K. Pierken en Pierynken Y. Jorys de Beer en Frans Vande

fa Pieter Velde.

28.,6.1656 38. St. Jooris Buysse

fa Christoffel He. Margriete Beck fa Michiel K. Christoffel. V. Haurleryck de Wal~che fs Christoffel Vande Velde.

18.10.1656

en Frans


-

-

~

39. Rek. door Martyn M~rten~ rs Lieven en Jan Martens ~s Jaecques als voogcten over de wezen van wijlen Lieve~ Martyn. ·Yorige rek. van ~7.10.l64~ 15.3.1656 40. St. Jan YartrteVoore, K. Lov Oost~e1d He. Li~abeth Vande Veere. K. Lieveken, Pierken, Lievyntken en Janneken. V. Jons De Lyt pat. en Arent Vande V~ere mat. 23.6.1655 41. St. Cornelia Gheernaert Hd. Pieter van Speybrouck ~. Joorken 18 j., Danneelken, l'olonyntken ongeveer 5. m , Zie bundel 236 liasse 35. 10.5.1656

Jooryntken,

Jooaken en

42. St. Cathelyne de Munck fa Jooris Hd. Jan Schroo fs Jan K. L 1. evynken V. Vincent Lippens fa ~rans en Pleter VerBchaer~ Jooris. Zie oak Register 216 90

fs

.~Q

15.12.1655 43. St. Pieter de Munck·fs

Jooris He. Tanneken de Baets fa Sakarias. K. Pierken (minder jarige) • Joos en Christol-i-el, Vyncent Van Speybrouck x Vieryntken de Munck. V. Christoffel ~e Hunck fs Jooris pat. en Vi~cent Van . Sp~yhrouck mat. 2.6.1655

44. Rentebrief

ten laste van Vetrus de Baets fs Andries in profijt van Pastoor en H. Geest meesters van de kerk van Sleidinge~ 14.1.1654

45. St. Joorys Verschaere, K.Waa He. Pauwelyntken Vander Hostyne. K~ Hansken, Panwelken en Jooryntken, minderjarigen; Pieter en Joory~. V. Pi~ter Ve~achaere fa Joorys voorn. pat. en Jan de Wa1sche mat. ~~.10.1654 46.

st.

Christoffel Van Speybrouck fa Joorys He. Barhelken Van Vooren :faVyncent. K. Stoffelken, Jaecquemyntken en Joosyntken, m{nderjarigen; Vyncent, Joorys en Joorynt.ken. V. Cornelie Tack pat.. en Joorys Denys mat. 7.10.1654 .


- 10 47. St. Pieter Verecke fs Petrus, K. Sl~~ Langhendam He. Janneken Verheyde (Heyden) 1'aFrans K. Pierken, Susanne, Lievynken, ft'ransyneen Janneken. V. Jooris Verecke pat. en Joos Verheyde 1'8 Fran~ mat.

16.'1.1654

48.

Hek. dOor Lieven de Muyttere en Danee1 Van Ho1derbeke als voogden over Joosyne de Muyttere fa wijlen Pauwel en van Janneken Van Holderbeke.

25.6.1654

'*9.

Rek. door Cornelia de Roo a Ls voogd over zljn zuster Magoaleentken 1'a Pa eter- en van Janneken Lippens. 23.7.1654

50.1 Rek.door Pieter de Munek en Arent Claeys als voogden over de wezen van Christoffel de Baets verwekt bij Margriete Claeys (beide S.M.) Vorige rek. van 1.7.1652 11.2.1054 51. St. Maeyken Batseleer 1'aChristof1'e1, K. Waa Voorde Hd. C~rnelis Martyns fs Jooris â&#x20AC;˘ .K. Stoffelyntken, Jooryntken en Joorken. V. Gillis ~lartyns pat. en Segher Baetseleer mat. 18.9.1652 52. St. Gi11intken de Waegenaere fa MauruB. Hd. Jan Ryckaert fa Cornelis, Lov Songnelbier K. ~lakemynt,ken,Madelene, Janneken, Mayken en Lj evyrik en , V. Lieven Ryckaert 1'sCornelia en Jan de Waghenare 1'8 ~taurus voarn. 16.10.1652

53. St. Jan Van Verdeghem,

K. Slei He. Cathelyne Dnrme 1'aPieter. K. Pierken, Hansken~ Tanneken en Catalyntken. V. Christoffel Van Verdeghem oom pat. en Joos Van Speybrouck oom mat. 16.10.1652

54 ....Vetrus de Rell en Jan Verhulst doen eed als voogden over de wezen van Jooris de Reu verwekt bij Joosyne Godyns. - Melsen Bruinsteen en Andries Haes doen eed als voogden over de wezen van wijlen Jan Van Damme fs Jan verwekt bij Joosyn~ Hoste. - Joos Lampaert en Joos l'erlinck doen eed als voogden over de wezen van Janneken Lampaert.


- 11 -

55. St. Marten de Smet, K. Sle~ Meystraetken He. Chr~~torfelyntken de Wevere K. Pauwelken, Dr~eskent Fieryntken en Cata1yntken. V. F'r-a ns de Smet pat. en Chrj_stof'f'el Vande Voorde mat. 12.6.1652 56. St. Tanneken Vand~ Wostyne fa Marten Hd. Pieter Diericx fs Petrtis. K. Pierken, Charlyntken, Tanneken en Joosyntken. Y â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ .TanVan Helle pat. en Jan Van Yerdeghem fs Jan mat. 57. Rek. door Fieter de Munck en Arent Clays ala voogden o v er-de wezen van Cb r-Ls t of f eL de Baets 1'5Sacharius verwekt bij Margriete Clays. Vorige rek. 21.4.1649 1.7.1652 58. Augm. omme Joorintken Heggherick 1'aJan bij Pierintken De11aert. (St. weth. van Leyschoodt hinnen 005twinkel 2.,.1641) Sachar~as Dellaert, grootvader van de weze, over1eden binnen de keure vah Sleidinge op 22.12.1648. Y. Jooris Dellaert oom, Gillis Batsleer. 11.4.1650

5Y~ St. Jan Teerlynck, K. Slel Meystratken He. Maeyken

Buys~e fa Christoffel.

K. Hansken Y. Jan Teerlynck grootvader pat. en Lieven de Wispelaere fa Joos grootvader uxoris mat. 25.10.1651

60. S~ Charles Fransoys, K. Lov Heecxken He. Pieryntken Verbau Pieryntken, t-1aeyken,Janneken. Y. Lieven Fransoys pat. en Adriaen 27.9.1651 K.

Verbau mat.

61. St. Adriaen Meri~one He. Janneken Seghers K. Joosken, Liefken, Hansken, Mattheeus, Janneken, Yyntken, Maeyken en Pieter (meerderjarige) Y. JOGS Teerlynck fs Jooris pat. en Jan Seghers mat. 1.4.6.1651 62. St. Jaecques Standaert, K. Waa He. Catalyne de Roo K. Pierken, Hansken, Lievyntken en Pieryntken. Y. Jan Standaert pat. en Cornelis de Roo mat. 26.10.1651


- 12 -

63. St. Janneken

de Neve, K. Waa Arisdonck Pauwels. K. Pierken en Vyncent 17 j.t Janneken 13j., Joorynkeh lOj.6m., ~n Fransken 8j. V. Arent Pauwels en Jan de KeseL~.

Hd. 8audewijn

18.2.1651 64. St. Jan Verschaere He. Jaecquemynt.ken de ~1uynck f'a Joorys Jooryntken en Pieryntken V. Vyncent Lippens mat. en Joos Steenheke pat.

K. Joorken,

14.1.1651 65. Zie bundel 263 liasse 60

Bundel

237

1. Rek. door Pieter Goethals en Jan Eeckhaute al~ voogden over de kinderen van wijlen Lieven Goethals verwekt bij wijlen Cathelyne Eeckhaute. lC).I.lb61 2. St. Joorynken

Claeys

1'a Joos

Hd. Joos Schyvynck K. Joos, Pierken,

Jaquemynken en ~anneken. V. Christ.offel Claeys en Jan Schyvynck. Amb. Waa 8.3.1661

3. St. Joorys

Vermeere, K. Waa Arysdonck He. Pieryntken de Reu K. Pierken, Cataleine en Joos (nu overleden) V. Christoffel Vermeire pat. en Joorys de Reu mat. 22.<).1161

4. St. Joos Huytt.erschaut He. Vyntgen Spruysters (De Pruystere) fa Vincent. K. Vincent V. Pieter Huyterschaut pat. en Joos Ue Pruystere 1'8 Vincent mat. 2.11.1661

5. St. Philips Groothaert He. Joosyntken Steenbeke K. Hansken, Pi er-ken , t.1aeyken, Janneken, S toffelyntken en Joosyntken.{minderjarigen) Arnaut de Pau x Cathalyne Groothaert Joorys Vande Rostyne x Tanneken Groothaert Joorys Groothaert bedegen. V. Arnaut de Pau x Cathalyne Groothaert pat. en Jobs Steenheke mat. 23.11.1061


- 13 -

6. Rek. door JooriR Martens fs Jaecques als ontvanger van de penningen van rle venditie erfgenamen van Lucas Lippens

o~er de weduwe, hoors fs Jan.

en

8.3.1662

7~ St. Janneken de Muynck Hd. Jan de Baets

K. Christo:ffel en Cathelyne 8 en 5j. V. Christ.off'elde Muynck mat. en Sacharias

de Baets pat.

].2. U~.1061

8. St. Martynken Neyt fa Christoffel Hd. Jooris de Jagher :fs Franchois. K.

S

t

o

ff

e

Lk

en

t

Harrs

k

en

,

V. Marten de Pau fs Jan en Pieter Neyt :fsChristoffel. 12.1.1662 9. St. Pieryntken van Steenheke fa Joos Hd. Daniel Vari Vooren :fs Daniel. oos 6j. 6m. en Joos itj.6m. V. Phillips de Pau pat. en Joos Van Steenbeke K.

J

grootvader.

29.3.166~ 10. Rek. door Charles van Hooreheke hailliu, als ontvanger van de penningen van de venditie tenl sterfhuis van Janneken Wulgaert, lest weduwe van Jooris van Vlaenderen, op 19.7.1662. Hoirs van Janneken Wulga~rt Christof:fel Vande Velde, de weduwe Jan Boelens Christof'felintgen Wulgaert, Jooris Wulga~rt, Antheunis Versluys en Segher Esset of Aset.

21.8.1b63 11. Rek. door Charles Van Hooreheke als ontvanger van de penning en van de venditi.e ten sterf'huis van Jaequemynken de Munck huisvr. geweest van Jooe Schuyvens. 19.4:.16b3 12. St. Adriaen Wittevronge].e, K. Lov &exken He. Janneken Wieme K. Joorken, Gilleken, Pierken, Jooryntken en Tanneken. V. Pieter Wittevrongele en Pieter Wieme mat.

26.9.1657 Verkaveling en verdeling tussen de hoirs ~an Pieter Wittevronghele : 1) Pieter Vande Velde ter causen zijn huisvr. 2) Jooryntken de Baets fa Segher 3) Jaequemyntken Hangzelo:f it) de weze van Carel Wittevronghele 5) de wezen van Adriaen Wittevronghele.


- 14

13~ St. Martinken

de R"~ Hd. Gui11iaume Ve.rheeke K. Pierken V. Pieter Verheecke pat~ broer

Hd.

13.6.1663 .14. St. Nee1ken Van Nevele fa Mattheeus, K. Waa H~oge Voorde Md. ÂĽrans V~ncte Veire K. L}H!renR, Bet.ken t Ne e Lk en , Mat.theeus, Vincent en Vynt.ken (bedegen). V. Laurens Van Neve1~ f~ Mattheeus en Jan Vande Veire.

31.10.1663 15~ St. Maeyk~n Martyns fa Jan Hd. Gillis BaetRleer K. St.offelken, H~nRken, Janneken V. Jan Ba etsLe er'pat.

en Baudewijn

en Fransyntken. ~lartyns mat.

11.4.1.66:;

15~ St. Joori~ Roegiers

+ K. Slel He. T'arm ek en van (luackeheke K. Dannee1 Jacques de Ryckere x E1ysabeth Reegiers Lauwery. d~ Pauw x Tahneken Roegiers Jan en Jooris ROIgj,ers. 13.8.1664

16. Re k , door Jan de :Meyere drie wezen ~.4.1664

1'8

Jan a Ls voogd

over .. -d.e

van Jan de Vos .â&#x20AC;˘

17. St. Magriete Vande Velde + K. Slei Hd. Jan Gheernaert K. geen vermeld. V. Petrus

Vande Velde

mat.

en Jan Gheernaert

fs Jan pat.

UL3.1664

1M.

St. Jan Standaert He. Catelyne de Reu K. Pierken, Hansken, Fransken en Janneken. V. Cornelie Standaert pat. en Cornelis Martyns

mat.

1.6.1.1664 1.9. St. Charle~ St.andaert + K. Waa Voorde He. Susanneken van Veor en t'a Jan ~ K. Gillis, Charel, Joesyntken, Lucie en Cat.helyne. V. Guillaume van Vooren t's Jan en Jan Matthys fs. Pe t r-us,

19.9.1665 20. St. Maeyken Taet.s ~ K. Lov Hd. Jooris de keu 1'8 Jan K. Jan, Marie en Cathe1.yne V. Cornelis Taets en Jan de Reu fs Jan. 19.9.1665


- 15 '_

21. St. Joos de Pau f~ Lieven He. Jooryntken Gheetnaert K. Jaecquemyntken en Joosyntken. V. Jan de Pau pat. en Joorys Gheernaert 21.1.1665

mat~

22. Rek. door Jaequemunken Weyne weduwe van Petrus Goethals en Jan Eeckhaut.e als voogden over .Jo osyrrk en , Marie en Jooryntken Go~thals minderjarige kj,nderen van tieven vArwekt bij Cat.halyrieEeckhaut.e. LestA rek. van 6.10.1662, 7.4.16b6

23. Rek. door Arent ~lays rs Geeraert als voogd over de drje weZAn van Charel Francois. Zie ook register 217 r~ 30 7.4. ).666 24. St. Janneken Fransois mincterjarige dochter van Chare], en van Pieryntken Verbauwe Hoirs: vader1ijke zijcte Antheunis Beirtens x Paesschyne Fr~nsois - I<'rancyneFransois weduwe' van Joos Slock - Lieven Fransois - Margriete Fran~ois ~edu~e van Petrus Buyss~, alsnu in huwe1ijk (soo men verstaet) met' Jan Verplaetse. Pieryntken en Maeyken I<'ransoisnog Minder j ar-Lg en , V. Lieven Fransois en Arent C18eys~ moeder1ijke zijde Pieryntken en Maeyken Fransois zusters van vo11e bedde van Janneken Fransois Lievyne en Neelken de Jaegere minderjarige wezen van Pieryntken Verhauwe verwekt hij Arnault de Jaetere. V. Pieter dA Jaeghere en Joorys de Baets. i7.10.1665 of 1,.1.1666 25. St. Cornelis de Craene fa Jan, + K. Lov omtrent He. Pieryntken van Vooren fa Pieter. K. Cathelyne en Srisanrie V. Jan de Craene en Christot'fel van Vooren.

't Eecxken

8.1.1666 26. Rek. door Joos de Vrient als voogd over Magda1eene fa Petrus verwekt bij Janneken Lippens. Jan Matthys x Cat.helyne de Roo ook fa Petrus. 16.7.1667

de Roo

27. Rek. door Lauwereyns de Wagenaere en Lieven Ryckaert (~.m.) voogcten over de vijf kinderen van Jan Ryckaert verwekt bij Gil1inken de Wagenaere. Cornelis Ryckaert 1's Jan voorn. Jaecques van Hulle ~ Jaecquemynken Ryckaert ook fa Jan Petrus de Cock x Janneken Ryckaert ook fa Jan 7.7.1666


- 16 -

28. St. Jan Vande Ho~tyn~ He. Janneken Lippens K. Lievyntken V. PC\uwels Van Vooren pat. en Sacharias de Baets mat. ~6.1.1667 2~. St. Sto~felynken Lipp~ns Hd. Jan Meerysoon (Marison) K. Adrian en Betken en Joorisken 2j.6m. V. Petrus Meerison pat. en Christoffel Lippens mat.

26.7.1668 30. Augm. omme de wezen van Arnault de Jaeghere fs Jan verwekt bij Pieryne Verhau en Christoft'e1yntken Van Vooren. V. Petrus de Jaeghere fs Jan en Marten de Neve.

14.l).1678 30~ St. Susanneken Neyt Hct. Laureyns Seghers

K. Jan, Mattheus, Joori~, Laureins, Janneken, Elisabeth en Marie. Het jongste kind is 3j.6m. V. Adriaen Seghers pat. en Dierick de Baets mat. 2Y.1.l668 31. St. Janneken Buys~e Hd. Adriaen Hoste K. Petrus l~j. V. Jan Buysse

l6.J_O.166y 32. St. Driesynken Vande Velde, K. Slei Hd. Jan Tae1man

K. Joorys en Jooryntken V. Symoen Taelman pat. en FrC\nchoys Vande Velde mat. 24.1.1669

33. St. Pieryntken lJiericx + K. Slel Langhendamstraete Wed. van Joos Van Speyhrouck

fs Joorys

K. Pieter, Andries en Joosyntken. V. Pieter Diericx en Pieter Van Speybrouck 15.5.1b69

fs Joorys.

34. St. Christoffel Beck + K. Waa He. Cathelyne Rogiers

K. Jan V â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ Tan de Walsche pat. en Segher Rogiers mat.

14.'1.1668 35. St. Tanneken lJaynens (D'Haenens) Hd. Gillis Vande V~lde K. Ci'lthelynken V. Jan Vande Velde pat. en Jan D'hanensmat. 22.11.1669


- 17 -

,6. St. Gtl1is Pauwels x Cathelyne van Vooren. K. Pieter, Mayken en Jan. Het jongste kind is 1j.5m. V. Pie~er Pauwels pat. en Christo~rel Goethals 6.11.1669

~at.

37. St. Pieter Vander Hostyne + K. Sle1 (or V.nde Rostyne) He. Jooryntken Ve'rschaere. K.-Joor.is en Stof're1yntien bedegen. -De weze Joorintien Vande Rostyne fa Marten verwekt bij Tanneken Gheernaert. -Joorintien e~ Pierintien Vande Rostyne, twee wezert van S eg er verwekt hi j 1'anneken Buys 8 e • De wezen van Pauwe1 Vande Velde x Pierjntien Vande Ro s t yn e ,

- De wezen 23.1.1669

van Fran~

Vande Rostyne.

'7~

Rek. door Ch~r1es Van Hoorebeke bai11iu a1s ontvangen van de venditie ten set.ert'huis van Steven van Quakebeke in hllwe1ijk geweest met Joosynken Neyt. Hoirs : Joos en Lieven van Quakehek~. Jan Van Hyf'te fs Jooris Nic1ays·Brandt. 28.3.1b69 - venditie v~n 9.4.1668

,8.

Rek. door Charles Van Hoorebeke bai1Jiu als ontvanger van de vendi tie ten sterfhuis van l'anneken de Muynck huisvr. van Lieven de.Coeyere. Hoirs : Joorie Vermeere en Marten de Baets. 27.4~1669 - venditie van 9.11.1667

39. St .• Janneken de Pa u + K. Lov Meyenbrouck H~. Joorys Uhooghe ~s Joorys. K. Piet.er en Joos V. Gheeraert Dhooghe pat. en Cornelis Ryckaert 23.1.1669

mat.

~o. St.

Arent de .Pau ~ K. Waa H~. Joorinken Pauwels fa Petrus K. Jooris en Mayken V. Jooris de l'au pat.. en Gillis Pauwels We~h ambo Waa 17.7.1668

mat.

41. St. C1aerken Neyt fa Joorys x J008 de Meyere fa Jan xx Jooris Martens fa Joorys K. 1~ Magrie~ken, Jan en ~lysabeth de Meyere V •.Joorys de Meyere 1'a Jan pat. en Ii'ranchoisNeyt fs Jooris mat. K. 2x Tanneken en lJieryrtkenMartens. V. 'ranchoi~ Neyt fs Joorie mat. en Jaecques M~rtens p~t. 29.1.1668


- 18 .;.

~2. Rek. door eharles. Van Hoorebeke ~ls ontvanger venditie ten st ar-f'hu Ls. vanDaniel de Wa1sche. . . Hoj_rs : Daniel en Marten de Walflche.

van de

28.3.1669

4,~Rek.

door Charles Van Hoorebeke a].s ontvanger vanditie ten ste~f'hui~ van Jan~de;Reytere. Hoirs : de weduwe Jan de Reytere Christor1'e1 en Jan de Reytere Cornelis Standaert Christ~ffe1 Neyt

27.4.1b69

van de

.

·44·. Re k , door' Charles

Van Ho'or-e b ek e a1s ontvangen van de venditie ten sterfhuis van Joor~s Verschae~e 6p 1.]2.]666. V~ Jooris Van Hecke en Jan Verschaere.

12.10.1669 45.

St. 'I'a rm ek en de Wult' t'a Gillis bij Maeyken Vervennet + Lov Hd. Jooris de keu 1'8 Jan. K. Gillis V. Gillis Caeckaert x karie de Wulf en Jan de Reu rs Jan.

5.4.1669 46. 5t. Kerstinken

de Pa u f'a La ur-eys + K. Lov Meyenbrouck Hd. Cornelis R~ckaert K. Jan, Maeyken en Pierken. V. Joos Lybaert pat.· en Joory~ Dhooghe mat~

23.1.1b69

47~ St. Lieven Martens

+ Slei He. Vyntken \tIyckhaert 1'a Jan K. jan, Magdaleene en Janneken. V. Jan de Wewaere oom pat. en Gheert

Wyckhaert

18.11.16b9 48. St. Pleter Verschaere He. Cornelia Schroo K. Jooris, Cathelyne en Janneken. V. Jan Verschaere pat. en Jooris Schroo

mat •.

18.12.1669 49. St. Adryaenneken

de Vysschere Hd. Jan Buysse K. Maeyken Y. Pieter Buysse oom pat. en Jan Gillis

10.7.1669 50. st. Segher

mat.

26.7.1668

Vande Rostyne fa Fieter He. Tanneken Van Vlaenderen K. Joorinken en Pierynken V. Jooris Vande Rostyne en Pauwel Lippen~

16.10.1669

oom mat.


- 19 -

51. St. Jacquemintken Verhoogerstraeten (Vanrter Hoogerstraeten) + K. Slei Wittemoer Hd. Lieven Van Hecke. K. Jan, Lieven, Pierynken en Cornelia. V. Jan Yanhecke pat. en Laurens Schepens mat. 22.5.1669 5.6.1669 52. St. Pieryntken Vande Rostyne Hd. Pauwe1 Yande Ve1de K. Segher, Pieter, Jooryntken, Cata1yntken V. Jooris Yande Rostyne en Jan Buysse. 10.4.1669

en Joosyntken.

53. St. Segher Goethals fs Seghers, K. Lov He. Maeyken Libaert fa Yieter K. Joorintken, Tanneken en Martintken. De jongste is 7j. V. Jan Steyaert oom pat. en Pieter Libaert oom mat. 5.11.1669 54. St. Andries Bra1 + K. Lov Meyenbrouck 166~ He. Janneken Clays. K. Gillis, Joos, Haeyken en Janneken. De jongste is 6m. V. Arent Baetsleer pat. en Joos Roedts mat~ 5.10.1669 - 6.1l.l66~ 55. St. Lieven Ghernaert fs Jooris + K. Slei 21.5.1669 He. t-1artyntkenGeernaert f'a Pieter. K. Jooris, Pieter en Joosintken. De jon~ste is 3j. V. Gillis Ghernaert oom pat. en Jan Ghernaert oom mat. 18.12.1669

5b. St. Pieter Vande Rostyne He. Jooryntken Verschaere Joorys en Sto1'reJ.yntkenVa nde Rostyne bedegen. Jooryntken fa Marten Vande Rostyne x 1'anneken Martens. Jooryntken fa Francois Vande Rostyne x Tanneken Ghernaert. Jooryntken en Pieryntken t'aSegher Vande Rostyne x Tanneken Buys!'le. Ue wezen van Pauwel Vande Velde x Pieryntken Vande Rostyne. 23.1.1669 K.

56~ Dheer Joos de Roo bailliu van Lovendegem Vande Velde 1'9Frans. 15.5.1669

jegens Fr~n8

57. St. Cathe1yne Lippens 1'a Jan K. Slei Wittemoer Hd. Joos Cleyman K. Jan V. Jan Cleyman pat. ~n Christofre1 Lippens mat. 23.10.1669


-

20

-

58. S~ Jan de Wevere fs Jooris + K. Lov Meyenbrouck sprokel,e 1~69 He~ Neelken Vande V~lde K. Joris. Nic'olaeys~ Maeykeri en Janneken. Y. Lieven de Baets oom pat. en r'ranchois Vande Velde fs Niclaeys mat. 10.7.1669 59~ St. Lieven de Pau x C6rrielia Bral K. Slei Vierhtiyzen. K. fi1ipps en Lysebeth Y. Jonris Bral mat. en Filipps de Pau pat. 27.il.1669 60. Rek , 'door Charles Van Hoorebeke als ontvanger van de verictltieten sterfhuis van Jans De VlÂąegher ÂŁ~ Jooris + K. Waa 2.10.1668 Hoirs : Jooe de Vliegher fs Joos Jan Pauwels Lieven sn Jan Marisonne. 22.2.1670 61. Rek. door Charles Van Hoorebeke als ontvanger V8n de vendltie ten st~rfhuis Yan Jacques Ma~tens en Lj.eryne van Speyhrouck t b ef.d e ov er-Lert en .K. Waa, V~ tharles Desmet en Jan Martens over Jooris Marte~s f~ Jacques voorn. 29.5.1670 62. Rak. door Charles Van Hoorebeke als ontvanger van de ven(1i'tieten verzoeke van de, voogden van de wezen van wijlen de weduwe van Jons Van Speybrouck. K. Petrus Van Speybrouck fs JOQs voorn. zijnzelfs V. Petrus Van Sp ey br-ouck en Pieter Diericx f'fII, Petrus. 17.6.1670 - venrlitie van 17.10.1668 63. Rek. door Charles Van Hoorebeke als ontvanger van de venditie ten verzoeke van d~ hoirs van Jan de Walsche. Ho Lr s : Lieven cieWa1sche Marten Clays Andries Goethals als voogd van Janneken de Walsche. 17.6.1670 - venditie van 17.7.1669 63~ St. Jan Rougiers fs Pauwel (register zegt Daniel) + K. Slei Vierweegscheeci~ Wedn. van t-laeykenWillems t'a Jooris ,He. Jaecquemuntken Wittevrongele K. lx Daniel en Jaecquemyntken, 2x Jan, Jooris en Marie V. Jooe Rougiers fs Pauwel en Christorrel de Schuytere 13.11.1670


~l -

64~ St. Jacques Martens

~~ Petrus + K. Lov D~.sdonck He. Janneken Goethals K. Petrus, Cha~les, Joorys, Mar~e en PieternelJe. V. Petrus Martens en Andries Ueroose. . 5.11.1670

~5. St. Jooryntken

Verschaere fa Joorjs + K. Slei Joos ciaMuynck f's Pteter K. Pieter, Jooris, Tanneken en Pauwelyntken. V. Pauwel Verschaere t-s Jooris en Christ.of:fel de MQynck 1's Pieter. Hrt ,

17.y.1670 fs Petrus + K. Slai april 1670 He. Elysabeth V~n Hyrte fa Joorie. K. Pieter, Andries en Janneken. De jong~te is 15m. V. Segher Goethals oom pat. en Jooris Van Myfte grootheere mat. 5.)_1.1670

66. st.. Andries Goethals

67. St. Maeyken Pauwels t'a. Jooris + K. Waa Voorde Hd. Yiet~r de Tol1enaer~ r8 Jan K. Janneken, Joosyntken en 5toffelyntken. V. Jan Pauwels fs Jooris en Adriaen de Tollenae~e 路路22.1.1670

:fs Jan.

68. 5t. Jan Verschaere

1's Jooris + K. Waa B~schstr~ete He. Pieryntkin Neyt. fs Christo:frel bij路Pierynti<en Claeys. (Pieryntken Claeys x Ghee~t Claeys) K. Jan en Pieryntken V. Pauwel Verscha~re 1'8 Jooris en Fieter Neyt

4.6.1670 69. St. Fransois

Vande Velde fs Ghyselbrecht + K. 51ei Daesdonck He. Maeyken Diericq. K. F'r-an s en Jan Christiaen Vande Steerie'x 5tof'f'elyntken Vande Velda Christort-el de Muynck x Maeyken Vande Vel de Andries en Jooryntken minderjarigen. V. Pieter Dirickx en Jan Vande Velde voorn. 26.11.1670

70.St. .

Cornelia 8raackman Hd. Segher Roegiers K. Cathelyne 2 m. V. Christiaen Rogiers ~at. en Jan Vervincke swezens grootmoecter mat.

gehuwd

met

22.1.1670 71. St. Christoffel

de Muynck + K. Slei He. Cathelyne Va~de Velde K. geenvermelci V. Jan cie Jaeger en Christoffel de Muynck 4.7.1670

de jonge mat.


-

~2

-

71~ Acte anth. omme de twee mincterjarige wezen van wijlen Marten de Hackere verwekt in eerate hllwelijk bij Sto:ffe1ynti~n Ve~schaere. V. Jan Pauwels en {<'ransVerschaere Nichiel Key~eu1en en Frans Verschaere vonrn. a1~ voogden van de jongate weze van Stoffe1ynt~en Verschaere voorn. verwekt in tweede huwe1ijk met Nic1aeys Ryckaert •. 20.1.1700

Bunde1

238

1. St. Cathe1yne Grootaert :fa Philips Wed. Ar~nt de Pauw.~s Lieven (stvg. 12.12.1668) Hd. Domyn de Pauw fs }Jasschier K. Ix Joosyne, Cathe1yne, Tanneken, Janneken en Ma~yken. V. Ch~r1es de Pauw fs Lieven en Jooris Vande Rostyne. K. 2x Paesschier V. Jan. Gr60taert fs PhiJips en Jan d~ Pauli :fs Paeschier. 4.2.1671 2. St.~ Gheeraert Dhonghe 1'a .Jo orLs + K. Lov Meyenbrouck He. Tanneken Geirnaert fa Liev~n K. Lieven, Jooris, Pieter, Jonsyntken en Janneken V. Jonria Dhooghe en Lieve~ Geirnaert. ],1.• 11.1671

3. St. Christoffel

Verheecke :fa Jan He. a rrne .Polfvli.et K. Christoff'e1· V. Jan Verheecke grootvader. 27.5.1671

4~ St.

Lae vyn tk

en Meirisonne r'a He. Jooe de Y1ieghere fs K. Joos, Adriaen, Joosyntken V~ Lieven Meirisonne mat. en 23.9.1672

Ac1riaen + K. Waa Arisdonckstraete. Joos en Maeyken. Jan Pauwels :fa Jooris p~t.

5. Rek. door Charles

Van Hoorebeke als ontvanger van de twee vendities ten sterfhuis van Fratis Vander Hostyne en Tanneken Geernaert van 6.8.1668 en 19.9.1668 ten verzoeke van Segher Vander Hostyne en Mattheus Andries als voogcten van Joorintien Vanc1er Host.yne. :lY.1.1671

6. St. Maeyken Goethals + K. Slei Wittemoerstrate Hd. Jan de Baets fs Christ~rrel. K. Piet.er V. Jooris Verschaer.e 1's Jan en Sacharias de· Sa ets fs Christorfel voorn~ NB. Chrii!!ltof't'e1 en Cathelyne de Baets kinderen van Jan .voorn. in eerste huwelijk met jartneken de ~uynck. 16.7.1671


- ~3 -

7. Rek. door Charles Van Hoorebeke·als

onfvanger van de venditie ten sterfhuis van Elisabeth Vandei Veere + K~ Lov 3.10.1669. Hoirs : Arent en ~etrus Vander Veere Frans Vanden Bossche. 14.•1.1671

8. St. Arent Willems

fa Laurens + K. Waa Aris~onckstraete Tanneken Van Herrzele f'a Jan K. Arent. Jan, Pa et er ; ~fanneken en Lievyntken. V. Piet~r Wille~s fa Laurens voorn~ en Jan Van Herrzele fa J.n. NB. Joos ¥auwels 1'8 Jan, x Jooryntk~n Van Her~zele fa Jan Joorie Van Herrze1e 1'8 Jan. 26.H).167~

He.

t).

ten s t.er-f'h ua s van Andries Goethals .1'.5 Pf.e t, er + K~ Slei april 1670 He. ~lyaabeth Van Hyfte fa Jooris. V. Segher Goethals fs Pieter en Jooris Van Hyfte fs Jari. 13.6.1672 Augm ,

10. St. Christyntken Van Speybrouck fa Pieter Hd. Cha~les de Smet fs Pieter K. ·Charles, Pieter, Maeyken en l'anneken V. Paniel V~n Speybrouck f~ Pieter vo~rn. ~6.10.1672 .

+ K~ Waa Nerevoo~de

11. St •.Jan Vander Wostyne fs Segher He. Elisaheth Andries fa Marten K. Lie~en Lippens x Joosinken Vander Wostyne . Marten, Segher, Joorys, Pieryntken, Stoffelinken en II:1 i s abe t h V. Petrus Vander Wostyne pat. en Petrus Andries fs Marten. 13.1.1672 12. St. Pierintken Claeys fa Marten + K. Waa 28.12.1671 Hd. Charles Vander Sluys fs Marten . K. Marie, Janneken, Joosintken ~n Martintken. De jongste w~ze ie 6j. . . V. Joos Vander Sluy~ oom pat. en Jan Claeys· oom mat.

17.5.167~ 13. St. Tanneken Martens Hd , -Jo o r-Ls de Jaegre (wedr. van Martynken: Neyt) K. ~roori8 en Cathelynken, oud 3j9m. en 2j .6m. V. Christoffel Martens mat. en Gillis de Wa1sche pat. 22.1~lb76


- ~4 ..

14. Verkaveling tussen - Chaerels Vander Sluys Chri!'!toffel Witt.evronghel x Cat.helyne Vander Sluys - Jooris de Neve x Janneken Vander Sluys - GuilliaeMe Martens x Jooryntken Vander SluY9 - Ue wezen van (inilli.aeme Vander Sl.uys 1'9 Joos. verwekt bij Marie de Smet. V. Charles Vander Siuys voorn. en Jan de Smet 1'9 Gil1i~. Hij het overli.jden van Joosyntken Kerckaert fa Arent wed. van Joos Vander Sluys 1'9 Griilliaeme hun mo~der en ·groot.moeder. 11.7.1673 15~ St. Joorie Verschaere fe Joorie Jooryntken Van Hecke fa Joorie hij Janneken Ve~s~h~ere beide + K. Waa Boschstraete ten jare 1666 K. .Jannek en V. Pauwe L Verschaere fs Jooris en Jooris van Hecke f s .Joor Ls , 10.7.1673 16. St •. Jan de Craene 1'8 Jan + K. Waa 25.1.1673 He. Joossintken Teerlincx fa Joos K. Jan ~j. en Tanneken 2j.8m. V. Jan de Craene grootheere pat.. en Lucas Teerlinck 22.10.1b7} 17~ St.. Anna Marie Marison + K. Slei 23.5.1673 Hd. Jan Gr1P 1'9 Gillis K. Jan 3j. en Claerken 2j. V. La ev en Gryp oom pat.•.en .Je cques Hebhrecht van de overledene mat. 13.~.1673

oom mat.

stiefvader

18~ St. Christoffel Van Vooren He. !--lagrietkende Wal!llche f'a Pieter K. Se~her bectegen, Chrj.stoffel, Stoffelynneken~ pjet.er, Catalynneken, Pieryntken, Joorken, Gillis en Jan. V. Joorys Van Vooren en Segher Van Vooren voorn. 11.1.1073 19. St. Christof'f'el Vande Velde He. Tanneken Wul.gaert K. Gysel en Joosynneken hedeg~n Joos, Jan en Christottel minderjarigen~ V. Jan de Pau pat. en Gysel Va~de Velde voorn. 13.9.1672 .

mat.

20. Rek. door Jooris Van Hecke fs Jooris en Pauwel VerSlchaere fs Jooris als voogden over Janneken Verschaere fa J60ris en van J ooryntken Van He.ck e (beide + in 1666) 10~7.16?3 - venditie van 12.10.1669


- ~5 -

~J..

~f oorinken Uhooghe + K. Lov Wed. van Jan Schepens. Hoirs Gheraert Van Heeke fs Arent 6ver hemselven en als v oogd over de twee wezen van Joorys Van Heeke, zijn broer. Andries Lybaert als yoogd over de wezen van Jan Lybaert. 15.1~.lb73

St.

22. Rek. door dhoirs van wijlen d'Heer Charles Van Hoorebeke, in zijn leven bailliu der X. van Slei, Loy en Wa~t als ontvanger van de venditie ten sterrhuis van Cathelyne Grootaert huisvr. van Domyn de Vau. V. Charles de Pau en Jan Grootaert. 7.12.1673

23. Pointez d'orfice in de zaak van Adriaen Host~ x Mayken de Wysp~laere als transport hebhende van Cornelis de Meyere bij rechte van 28.5.1669 ter ener zijde .~ Pieter de Baets en Cathelyne de Baet~ ter ander •• Pointez rl'orrice in de zaak van Anthone Vander Sluys £s Marten hij rechte van 8.2.1673 ter ener zijde en Frans Vanden Rossche ter andere. 24. St. Ji'ransoisNeyt 1's Jooris + K. Slel t-leystraetken He. Tanneken Goethals fa Gheert bij Elisabeth G.irnaert. K. ~Tooris, F'r-an so Ls , Elisabeth en Lievyntken V. Christoffel Nuyt fs Jooris pat. en Gheeraert Goethals mat. NH. }I'ransN eyt was voogd over de wezen van J008 de t-teyeret's Jan, en van Clara Ney t, 1'aJooris. Janneken, Jan, Magdaleena en Joosyntken Goethals kinderen van Gheert voorn. bij Elisabeth Geirnaert. 9.5.1674 25~ St. Pieter Van Laecke rs Jaecques ~ K. Waa Arisdonckstr~ete He. Susanneken de Vlieghere 1'a J008 K. Joos, Jaecques, Jooris en Lieven allen meerderjarig. Piater, Jan, Jooryntken en Cornelia minderjarigen. V. Frans Van Laecke 1'8 Jaecques voorn. en Jan Pauwel~ t's J ooris • 1~.12.!674 26. St. Jooris Verschaere rs Jan + K. Waa Daesd~nck He. 300syntken Goethals ra Pieter bij Jaecquemyntken Weyns. K. Jaecquemyritken V. Segher Depauw en Jooris Goethals fa Pieter voorn. 14.3.1674


- ~6 -

fs Jooris + K. Sla1 He. Martyntken Ge1rnaert fa Petrus, nu hertrouwd met Jooris Gryp fs Lieven. K. Jooris, Vieter en Joosyntken. V. Gillis Gheirnaert en Jan Gheirnaert.

~7. St. Lieven Gheirnaert

11.4.1674 28. St. Cornelia Vanrle Velde :fa Nicolaes + K. Lov Meyenbrollck. Wed. van Jan de Wevere Hd. Jooris de Sonviele :fa Pieter K. Ix Jooris, Nicolaes, Maeyken en Janneken de Wevere. 2x Stof't'elyntken de Sonviele V. Charles Vande Velde f s Nicolaes mat. en Lieven de Sonviele :fs Petrus pat.

~.5.l674 29. St.. .Joor-LaMart.ens t's Jaecques

+ K. Lov Oostvelt â&#x20AC;˘ He. Cate1yne Slock f'aMarten K. Tanneken, Janneken en Joorynken. V. Joo~is Neyt fs Joorys pat. en Gheeraert S10ck mat.

9.5.l67ft 30. Hak. door Tanneken

Goethals, wed. van Fransois ~eyt in zijn leven voogd over rle twee wezen van J"oos de Meyere verwekt bij C1aerken Neyt. K. Magriete en Hetken, Jan de Meyere alsnu overleden. Claerken Neyt ook in huwelijk geweest met Jooris Martens.

30.5.1674 31. Rek. door Joos de Vriendt als voogd over Magdaleene Hoo ra Petrus en van Janneken Lippens. Yorige rek. van 16.7.1667 "- "

de

13.1.1674 32. Vroces tussen Martens.

Jooris

d~ Neve met consorten

en Adriaen

19.9.1674 33. St. Jan Lyhaert x Jaeckemynken beide + K. Lov Meyenbrouck K. Janneken en Joorynken. Y. Anthone Lyhaert :fs Petrus

van Hecke in oktober

1673

en Gh eer-t;van Hecke.

Gheernaert + K. Slei Langhendamstraete Hd. Jan Lippens K. Susarmeken t Joosyntgen t Jooris en Christoffel. Y. Joorys Lippens pat. en Sacarias de Baets mat.

34. St. Janneken

23.10.1675


- :1.7 -

35. St. Vincent. de Pruystere + K. Waa Nere Voorde Wedn. van Margriete Baetsleer. Hoirs : Joos de Pruystere - Joos de Vliegere x Aerdyntken de Pruystere - Andries Van Doorn x Jooryn de Pruystere - Guilliaume Bonne wedn. van (i'ransyntken d.e Pruystere K. Margriet.e Bonne x Pieter Verstraete .. Pip-ter Uytt.erschaut als voogd over de wezen van Joos Uytterschaut x Lievyne de Pruystere. Petrus Vereecke t's Jan als voogd over de wezen van Arent Vereecke x Tanneken de Pruystere .. La.qud da t a e

3.4.1675 36. St. Andries Martens 1's Jan + K. Lov He. Elisabeth Vermeere (Vermeire) fa Petrus. K. Pieryntken V. ,Joorys Vande Velde pat.â&#x20AC;˘ en (i'ranchoisVermeere 27.10.1675

mat.

37. St. Jaeckemyntken Verschaere + K. Slei Hd. Joorys Van Heeke K. Joorynken en Janneken. V. Fr~nchoys Verschaere mat. en Lieven Van Hecke. pat. 23.10.1675 38. Verkavelil\g en verdeling tussen de wezen van Joos de Muynck en hun vader, ten st ert'huls van Jooryne Verschaere fa Jooris hun moeder. V. Christoffel de Mnynck Ys Pieter. 18.12.1675 39. Rek. door Jan Van Hooreheke, bailliu, als ontvanger van de vendi tie ten a t.er-f'h uf.s van Jan Lybaert en Jacquemynken Van Heeke, + K. Lov Meyenbrouck. 30.3.1675 - venditie van 17.10.1673 de Bouvere + K. Waa Nere Voorde de 1'ollenaere f s Guilliaume. K. Pieter de Meyere f's Petrus, x Margriete de Tollenaere Joos Van Laecke 1's Petrus, x Lievyntken de Tol1enaere Guilliaume, Adriaen, Janneken en Pietronelle minderj. V. Gheeraert Aerents. 3.3.1676

40. St. Lievyntken

Hd , Adriaen

'.

.

41. St. Pauwel Vande Velde x Pieryntgen Vande Rostyne, beide + K. Segher 28j. Pierken 17j. Catalyne 21j. Jooryntgen 24j. Joosyntgen 14j .. V. Jan Buysse pat. en Joorye Vander Hostyne mato 3.6.1676


- ~8 -

4~. St. Maeyken

Lybaert fa Pieter Wed. van Segher Gb~thals fs Segher. K. Joorintken in ondertrollw met Frans Ijernaert Tanneken en Martyntken minderjar~gen. V. Jan Steyaert en Pieter Lybaert. 25.1.1676

43.

V er-ka v eLf.ng

t u ssen Li.even Van Heeke en Z1Jn vie.r minderjarige kinderen verwekt bij Jaecquemyntken van Hoogerstraete, zijn .er~te hui~vr. 22.4.1676

44. St. Cathelyne

de Roo: + K. Waa Voorde Ix 111 2x wed. van Jaecque~ Standaert 3x Hd. Jan Matthys rs Pieter K. 2x Pieter en Jan Panwel van Hyste als vader en voogd over zijn weze kind verwekt hij Lievyntken Standaert 3x J008 Matthys en Petrus Standaert voorn. als voogden over Cornelis Matthys NB. Jan Keirckaert x Aerdyntken Matthys fa Fieter bij Pieryntken .Wil1e; }.Ii.eter Mat.thys in 2x met Joanne de l{ycke. J.1.10.1676

45. St. Gillis

Batsleer + X. Waa Voorde. Wedn. van Maeyken l-tartens f'a. Jan He. Janne~en Lootens fa ~an K Ix Jan, Janneken en Fransyntken. V. Jan Bats1eer en Bauduyn Martens. K 2x Elisab eth t 1'anneken, Driesyntken en Cathelyne. V. Jan Batsleer voorn. ~n Fransoj.s Lootens. J.5.1.1676

46. St. Jarineken Van Roosenhecke + K. Slei Hd~ Pieter Roegiers rs Segher K. Baudewyn, Segher, Maeyken, Jan en Joosyneken. v. Chr~stiaen Roegier~ ¡~at. J.4.10.1676 47. Rek. door Jan Dierickx rs Pieter en L~even de Meestere als voogden over de wezen van Pieter Dierickx fs Pieter, verwekt bij Marie de Baets. Cornelis Van Uuakebeke x Catheleyne Dierickx :fa Petrus. 6.~.1676

48. St.â&#x20AC;˘ IJievyntken Wieme

+ K~ Lov Kecxken Wed. van Jan Verbeke K. Arent Heems rs Jan, x Jannekert Verbeke .I oo syn t k en en Tanrteken V. Jan Lippens 15.1.1676


-

2·9

f"8

4~. St. Jooryntken

Vander Sluys fa Jooe bij.J~o8yntken Keirckaert. + K. Waa Arisdotick8traet~ Hd. Guilliaume Martens fs Pieter

K. .Ja n

V. Chare].s Vander fa

Sluys

t's Joos voorn.

en Pieter Martens

~ran

NB. .Joos de Neve

x Janne.ken Vander Sluys Christof't'el Witt.evrongel x Cathelyne Joos

1'a Joos Vander Sluys

fa

~5.10.1676 5.0. St.. Joos Van Lae.re 1's·,.Toos bij Pieryntken

Welva.er.. t Voorde He. Jo'ransyntken Hyde t'aAnthone_:~ K. Piet~r, Fratis en ·Joos V. Marten Vander Sluys 1'8Marten en Jan Hyde fs Arithone + K. Waa

:l.3.1~.1676 51. St. Pauwel Verschare

t'8 Jooris + K. Waa Boschstraet. He. Ma eyken Depauw f'a Jooris K. Jooris en Jboryntken V. Segher Depauw en Jooris Depauw fs Philips.

e

8.7.1676 52. St.. Magriete Claeys ra Marten + K. Slel Hd. Petrus de Baets K. Segher, Jan, Magriete, Betjen, Joorynken en Marie. V. ·Joos Claeys fs Marten en Jan de Baets fs Petrus. 14.10.1076.

53. St. Arent Claeys

1"8 Gheeraert + K. Lov He. Pieryntken de Re u t'a Jan K. Gheeraert, Jan, Arnault, JanDeken, Lievyn~ken, Jooryntken en Joo8yntken. V. Jan Claeys t'~ Gheeraert en Jooris de Reu fs Jan. NH. Arent Beelaert en Jooryntken van Hulle, grootvacter en grootmoeder van de overledene. Segher Claeys t'8 Gbeeraert, La ev en de Dobbelaere !'Itiet'vadervan de wezen van de voorn. SegherClaeys. Een horstede te Aalter.

2.b.1.676

.Burrd e L 239 1. St. Lievyneken

de Poortere K. Slei Langhendamstraet.e Hd. Joorys Van Spaybrouck K. Christ,oft'el 16j., Jooris lqj., Elisabeth 10j., en Pieter 4j. V •. Jan de Poortere mat. en Vyncent Van Speybrouck pat.

10.3.1.677


30

""!

2. Acte auth. omme de miri~erjarige wezen van Joos de Muy n ck v er-wek t bi;i Jooryntken Ver~chaere. V. Christoffel de t-1uynck

5.J.O .1678 ,. St. Arent de Pau He. Catelyne Gr60taert K. Joosyne, Catelyne, 'l'ann,eken,Janneken en Maeyken V. Charles de Pau eri Joorie Vander Hostyne ].2.12.1668

4. St.

Pieryntken Vande W~H'It.yne fa Jan + K. Was Da e sdon ck Hd. Andries Go.thals fa JaecqUes .K. Jaecques, Jan, Andr~est Pieter en Janneken. V. Niclaeys Vande Wostyne fs Jan en Li~v~n Goethals.

5. St. Pieter

de Coeyere He. Lievynt.ken Dobbelaere K. Joos V. Jooe de Coeyere pat. en Andries

Van Vooren

mat.

6. Rek. door Pieter Andries

fa Marten en Frans Vermeere Pieter a Ls voogden over de vijf wezen van Mattheus Andriee verwekt bij Magriete Vermeere, beide +. t'8

12.1.1678 7. St.

Chri~toffel de Huunck fs Christoffel K. Slei Schroonhouck He. Jonryntgen Teerlynck (Theire1inck) K. Christoffel 16j., Jan Ilj~ eriMaeyken 4j. V. Marten Van Hecke pat â&#x20AC;˘.en Jan Teerlynck mat.

1~.1.167B 8. St. Jan Welvaert

fs Jan + K. Lov Dd et'houc k He. Susanneken Neyt fa Christoffel K. Christoffel, Jan en Jaoe hedegen Christoffel de Reytere x Lievyntken Welvaert Lieven, Charles en Jooris minderjarigen. V. Christoffel Welvaert en Jooris Neyt fa Chri~~offel. 14.Y.lb78 .

9. St. Arnault

de Jaeghere fa Jan + K. Lov ~ecxken Wenn. van Pa er-yrrt.k en Verhauw He. ChristoffelYntken Van Vooren fa Jooris. K. Ix Lievyne en Cornelia V. Pieter de Jaeghere fa Jan vonrn. K. zx Christoft'el, Jan en Pi.et.er

20.8.1678


- 31 -

10. St. Chr~stoffelyntken Van Vooren fa Jooria + K. Lov Eecxken ~ed. van Arnault de Jaeghere K. Jan V. Pieter de Jaeghere fs Jan en Marten de Neve fa Charles ~0.8.1678 11. St. Pieter Diericx fa Pieter + K. Slei Langhendamstraete He. Marie de Baets K. Cathalyne Ilj., Janneken 7j., Marie 5j. en Harisken 2.j.6m. Y. Jan Neyt mat. 14.9.167tl 12. St. Jooe Vande Hostyne K. Slei Langhendamstraet~ He. Fransyntgen Yerheecke K. Segherken 4j.9m. en Janneken 3j.4m. V. Pieter Vande Hostyne pat. en Pieter Verheecke mat. 5.10.1678 13. St. Gheleyn de Muynck + K. Sle~ noordzijde van de Westvoordestraete 1677 He. Madaleentjen Taets K. Gheerdeken 12j. en Joorken 14m. Y. Lieven de Muynck pat. en Lieven Taets mat.â&#x20AC;˘ 15.6.1b78 14. St. Elisabeth Van Speybrouck fa Pieter + K~ Waa Voorde Hd. Arent de Reu fs Charles K. Daniel, Jan, Susanne en Fransyntken V. Jooris de Keu fa Charel en Jan Tol1enaere fa Gui]]iaume 19.7.1679 15. St. Pieter Martens fa Andries + K. Waa Voorde He. ft'ransyntkenHyde fa Anthone, t.evoren wed. van Jooe van Laere t'sJoos (st. van 23.12.1676) K. f'ransyntken. V. Segher Mart.ens t'sAndries en Jan Hyde f s An th on e , NH. Pieryntken Welvaert weduwe van JODS Van Laere d¡Ollcle. 21.6.1679 16. St. Lievyntken Versypt 1'a.Jo or-f.s+ K. Waa Da esdoric k Hd , Philips de Metl!'!enaere i'sSteven K. Steven, Jan, Janneken en Lievyntken V. Anthone Cornu en PiAter Poot. 11.5.167') 17. St. Daniel Lippens fa Franaoia + K. Waa Arisdonckatraete Wedn. van Tanneken Vermeire i'a Jooris K. Jan, Jbor~s en Marie hun selfs Daniel minderjarige V. Jan Lippens voarn. 7.6.1679


- 32 -

18. St. Janneken Teirlynck t~aJoos Hd. Jooris Teir1ynck

+ K. Waa Arisdonckstraet e

£s Jan

K. Jan en Joos V. Lucas ~eir1ynck

rs Joos en Jooris Desmet

7.6.1679 19. St.

PhLLd p Verloocq fs Jan + K. Waa Daesdonck He. Tanneken Teirlynck fa Arent K. ~ran, Daniel, Arnau1t, Cornelis, Pauwel en Janneken V. Jan Verloocq fs Philip en Jooris Theerl.inck.

J-9.4.1679 ~O.

Augm , omme de dri.e wezen van Pieryntken Claeys £a .Marten verwekt hij Charel· Vander Sluys fs Marten; neffens Jaecques Van Vooren f s Ghe1eyn, x Marie Vander S]:uys f'a Chare1 voorn.; bij het overlijden van Maeyken West £a (iuilliaume, weduwe van Marten Claeys voorn. 13.12.167')

21. St. Pieryntken Neyt £a Christoffel bij Pieryntken Claeys + K. Waa Boschstraete Wed. van Jan Verschaere fa Jooris Hd. Pieter Vande Steene fs Segher K. lx Pieryntken Verschaere V. Pieter Neyt fs Christof'fe] K. 2x Magdalena en Segher die kortelings overleden is. V. Pieter Neyt fa Christoffel en Christiaen Vande Steene.

5.7.1679 22. St. Margriete

de Walsche fa Pieter + K. Slei Wittemoerstr. Wed. van Christoffel Van Vooren K. Segher en Chr-a st.o f'fe L hun seLf s Pieter, .Joo r-Ls, Ciillis. Jan, StoffelyntkEm, Cathelyne en Pieryntken minderjarigen. V. Jooris Van Vooren t"sSegher en Segher Van Vooren fs Christoffel d'oude.

5.6.1679 - 10.5.1679 23. St. Laurens Seghers fs Matheus + K. Slei 4.8.1676 Wedn. van Susanna Neyt He. Pierintken Huytens f'aAnthonis K. lx Jan, Matheus, Jooris, Laurens, Janrteken, Elisabeth en Marie v. Pau~el Van Vooren neef pat. en Dierickx de Baets, Lieven Neyt f'sChristof'f'eli.p.v. Dierickx de Baets mits overlijden. K. 2x Catalyne 7j., Susanna 5j. en Tanneken Ij~ V. Pauwel Van Vooren neef pat. en Adriaen Dooghe stiefvader van de He. mat. 9.2.167lS


- 33 -

24. St. Christoffel de Walsche fa Petrus + K~ Slei He. Cathelyne Van Heeke, hertrouwde met Joorj.s de Baets K. Pieter, Lieven en Christoffel~ V •. Jan de Walsche fs PeT,rus en Lieven Van Hecke

1';1.7.1679

25. H~wijs van hetgeen aan de weze

Petrus de Bleeckere schuldig is van Jooris Yerschaere over huis en landpacht.

10.5.1679

25~ St. Pieter Andries

+ K. Slei Houcxken Wedn. van Jooryntken Geirnaert He. Pieryntken Yande Woe~tyne fs Segher K. Ix Jan, Mattheus en de wezen van Marie 2x Christoff'el, Servaes, Jooris, Joosyntken, Elisabeth en C'hr-Ls t.off eLyrt t k ert, V. Jan Andries voorn. en Pet.rus Yande Woestyne.

J-9.7.1679 26. St. Charel de Smet fs Piet.er + K. Waa Nere Voorde Wedn. van Christyntken Van Speybrouck fa Pieter K. Janneken de Smet x Jan 1'ollenaere t'!_lI Guilliaeume Pieter minderjarige V. Jan Tollenaere voorn. en Arent de Reu fs Chare1.

1,).4.1679 fs Jan + K. Waa Nere Voorde Wedn. van Tanneken de Pruystere f'a Vincent He. Elisabeth Gryp t'a Laurens IX l-1argriete Pieter Verheecke 1's Jan en J005 de Pruystere 2x Jan, Laureyns en Arent. Pieter Verheecke en Laurens Gryp voorn.

27. St. Arent Verhee.cke K. V. K. V.

)·3.1].1679 28. St. Tanh~ken K. V. K. V.

Goethals fa Gheeraert + K. Slel Wed. van Frans Neyt Hd. Joos Steyaert 1's Jan. Lx .Joor-d a , Frans.t Elisaheth en Ltevyne Neyt Christo1'fel Neyt en Jan Goethals 1'8 Gheeraert 2x Marie Steyaert Jan Goethals voorn.

2~.3.1679 29. St. Susanne van Vooren + K. Waa Voorde Wed. van Charel Stanctaert Hd. J005 Desmet fa Marten K~ Ix Gillis, Joosyntken en Cathelyne V. Pieter Gaudi8sahois

19.4.1679

fa Vincent


3(). St. Fran~ois Batsleer fs Frans + K. Waa Houcxken He. Jooryntken Lippens fa Frans K. Vieter Pauwels fs Jan, x Marie Batsleer. Frans, Jooris. Elisaheth en Joosyntken V. f'rans de Pauw en Piet.er Pauwels voorn. 20.11.1680 31. St. Jan de Baets + K. Slei Houcxken He. Susanne Batsleer K. La ev en , Joords en Jooryne de Baets La ev en de Wispelaere X ~laeyken de Baets Jooris Buysse x Tanneken de Baets GUille Uuakebeke ~ met de wed. van Jooris de Baets 9.5.1680 32. St. Laurynt.ien Buysse f'a Jan + K. Slei 2.5.1679 Hd , Pauwel de Smet f s Frans ois K. Fransois 13j.6m. V. Pieter de Smet oom pat.. en Lieven Buysse oom mat. lti.J.0.lb80 33. Verkaveling en verdeling tuss~n Lieveri de Reytere, Daniel Van Speybrouck x Joosynt.ken de Reyt.ere en Christoffel de Reytere fs Petrus over zichzelf en als voogd over Lievyntken en Janneken de Reytere mincterjarige kinderen van Pieter de Reytere fs Christoffel, verwekt bj.j Maeyken Bu.ysse.. 16.10.1680 34. St. Pieter de Reytere f s Christo:ff'el + K. Slei Langhendam 28.4.1678 He. Maeyken Buysse f'a Lieven K. Ch~istoffel en Lieven Daniel Van Speyhrouck x Joosyntken de Reytere Lievyntken en Janneken V. Chri s toff e L de Reyt ere voorn. 16.10.16~o HubrechtClaeys t's Jan + K. Lov llie:fhouck Wedn. van Jooryntken Vande Veire H.~ Janneken de Meyere fa Jan K. lx .Jan en Pi eter hun a e Lfs Pieter de Dobbe1aere x Margriete Claeys Marten, S't.o f'fe Ly n tk en en 'l'anneken (x Lieven Neyt.) V. Jan Claeys fs Jan K. 2x Joos, F'r-anc o as , Jaecques t Janneken en Joosyntken V. Joor~s de Baets ~s Jooris en Jan Claeys fs Jan lit.2.1680

35.St.


- 35 -

36. St. Jan de Baets fs Chr~stoffel

+ K. Sle~ W~ttemoer Wedn. Janneken de Muyrick fa Christoffel He. Lievyne de Reytere fa Jan, ook + K. Slei K. Ix Christoffel en Cathelyne v. Sacarias de Baets fs Christoffel en Petrus de Muynck t~sChristoff'el. K. 2x Tanneken en Margriete V. Sacarias de Baets voorn. en Pauwel Theerlinck.

14.2.1680 37. Wettelijke

verkaveling tussen Chare). Martens fs Jaecques1 Pieter Hebbrecht x Mar~e Martens, en Pieter Martens eri Anthone de Roose ala voogden over Jnoris Martens, allen hoirs van Tanneken Goet.hals f'a Jooris, wed. van Ja ecques t-lart,en8.

8.5.1tlBO 38. St. 'l'annekenBuysse t'a Lieven + K. Slei Langhendam Wed. Jan de Heyt.ere Wed. van Segher Vander Hostyne K. Ix L~even de Reytere fa Jan Pauwel 'l'eirlynckx P~esschynt.ken de Reytere De twe~ wezen van Jan de Baets verwekt bij L~evyntken de Reytere. 2x Jooryntken Vander Hostyne Jan Standaert x Pierynt.ken Vander Hostyne 20.3.1btlo

39. St. Andries Bral fs Lieven + K. Waa Voorde He. Elisabeth Claeys fa Jan K. Lieven, Jan, Narten, Elisahet.h en Marie Anna V. Marten Van Laere

14.2.1680 40. st.. Tanneken Wieme f'aPetrus + K. Waa Hd. Laureyns de Reytere K. Marie, Janneken, Tanneken, Jan en Petrus. V. J008 de Reytere pat.. en Petrus Wieme mat. 6.11.16tlo 41.

-it.

Diericq de H~ets fs Christoffel x Joosyntkeh Neyt fa Jan, be~de + K. Slei Houcxken K. Chrietofj'el en Cathelyne .. V. Jan Neyt fs Joos en Jan Neyt rs Jan

~O.11.lb80

4~. St. Tann~ken Goethals fa Jooris

+ K. Lnv tussen het Eecxken en Daesdonck. Wed. van Jaecques Martens K. Charel Martens, Pieter Hebberecht x M.r~e Martens JOor~~ Martens m~nderjarige. v. P~eter Martens en Anthone de Roose.

3.7.lbbO


43. St. Jan de Walsche fs Pieter + K. Slei Wittemoer He. Margriete Heck Brt~genamen : - Jooris de Walsche fa Petrus voorn. Frans Verschaere x Maeyken de Walsche - Lieven Van Vlaenderen x Christoft'elyntken de Wal s ch e - Seger Van Vooren over zichzelf en als voogd neffen â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘Jo or-Ls Van VOORn f'sSeger over Christorf'el, Petr-u s , Jooris, Gillis,'Jan en Chrigtoffelyntken Van Vooren kinderen van Christoffel verwekt bij Margriete de Walsche. - Joori~ de Jaeghere als voogd over de wezen van Gillis de Walsche verwekt bij Lievyne de Jaeghere. - La even Van Hecke a Ls voogd over de wezen van Christbffel de Walsche verwekt bij Cathelyne Van Heeke. - .Joor-Le Goethals als voogd over de wezen van Guilliaeume de Walsche. 3'~J~ .lbtlo

44. Rek. door Laureyns de Reytere fs Jari en Jan de Reytere fs Adria.n als voogden over Elisabeth en Tanneken de Reytere kinderen van Jooris en van Sara lriieme.

6.10.1680

45.

Rek. door Jan Van Hooreheke, bailliu, als ontvanger van de venditie ten sterfhuis van Jons de Vliaghere fs Joos 6.10.1bBo - vendit~van 14.7.1678

4h.

Re k ,

door Jan Pauwel s f s Joaris aIs voogd over de kinderen van Joos de Vlieghere fs .Jo os ,

4.l~.1680 47. Rek. door Jooris Lippens fs Christoffel en Jooris Gheernaert als voogden over de wezen van Jan Lippens fs Christo~fel en van Janneken Gheernaert fa Jooris. Petrus Vander Ro st yn e fs Pe t.r-u s , x Susanna Lippens :fa .Jan.

20. J.().]_ 660

48.

Rak. door de wezen en de hoirs van Christoffel de Haets fs Diericq van de ontvangsten die wijlen de voorn. Christoffel de Baets gehad heert als voogd van de wezen van Dier~cq de Baets, zijn zoon, die hij verwekt heeft bij Joosyntken Neyt fa Jan.

~O.lO.16Bo


-'37 -

,Bunde).240 1. Rek , door Livyntken Lippens 1'aVincent. wed. van Sacaria~ de Haets ~elke voogd ~as over de wezen van Jan de Baets fs Christoffel verwekt bij Janneken de Muynck f'a Cb.r-Ls t.offeL en bij LieV:yntken l'eirlynck. 9.7.1681 2. Rek.

door Jan Van Hooreheke ten sterfhuis van Chrj~toffelyntken Steenlant wed. van Lieven van Voo~en. ~.7.l6tn

,. Rek. door Anthone Lybaert f~ Petrus a1s voogd ov~r de wezen Janneken en Joorynt.ken Lybaert kinderen van Jan, zijn broer, verwekt. bij Jaeckemyntken van Hecke. 21.3.1Mn 4. Rek. door Jan Van Hoorebeke als ontvanger van de .vendi tie ten sterfhuis van de wed. van Arent de Jaeghere + K. Lov. 18.6.1681 - venditie van 18.4.1678

5. Rek. door Jari Van Hoorebeke

a1s ontvanger van de ten s t ert'huLs van de wed. Van Jan Vande Rostyne. 26.2.1bB1 - venditie van 26.7~1678

v en da t Le

.6. Rek. door Jan Hyde fs Atithone als ontvanger van de v~nditie ten sterfhuis van Pieryntken We1vaert wed. van J008 van Laere d'aude. NB. Lievyntken van Laere wed. van Marten Vander Sluys. Jo'ran!'lyntken Hyde wed. van Petrus Martens en te voren van J008 van Laere de jonge. 7.5.16Ml - venditie van 23.10.1680 7. St. J~n Vande Woestyne fs Segher + K. Slei x Elisabeth Andri~s fa Marten + K. Slei Hoirs : Marten Vande Woestyne, Pieryntgen haarself's. Lieven Lippens x Joosyntgen Van~e Woestyne Jan Lybaert x Stoffelyntgen Vande Woestyne Elisab~th 11j. 'en Jooris 6j. V. Pieter Vande Woe~tyne fs Segher oom pat. en Marten Vande Woestyne, broer, mat.

<j.7.1681 8. St. Joosyntien

Vander Rostyne fa Segher + K. Slei Berrent 14.<].1680 Hd. Pieter Andries fs Marten. K. fl.tarten 14j., Pieter 11j., Seger 7j., Joosyntien 19J. en Janneken 17j. V. Jan Lamhrecht rs Jan oom pat. en Petrus Vande Rostyne fs Seger oom mat. <j.7.168J.


- 38 -

9. St •• Janrreken van Dur-men f'a-Jan + K. Lov Eecksken Hd. Lieven Te~rlinck K. Jan en Cathelyne V. Pleter 3.9.1681

Teirlinck

pat.

en Jan van Ourmen

de jonge m~t.

10. St. Christoffel Vermeere 1'8 Pieter + K. Waa Voorde He. Elisabeth Geirnaert fa Jan K. Cathelyne en MagctaJ.eene V. Joos Vermeere fs Pieter voorn. en Jan Dhooghe f's Joos. 1·1•12 •1681 11.

Verdeling tussen : Cb r Ls t o f'fe.l. Vande Velde f s Charles. He wezen van Tanneken Vande Ye1de t'a Charles, en van Pieter de Heyter fs Jooris~ - Joorie Lippens fs Pieter verwekt bij Margriete Meirieons. nit den hoofde van : Charles Vande Velde fs Nic1aeys en Margriete Meirisons t'a Joos zijn huisvr., te voren wed. van Piet.er Lippens. ~6.12.1681

12. St. Jooryntken Depauw fa Joos + K. Slei Wittemoer Hd. Christoffel Buysse 1'8 Jooris. K. Jooris V. Pieter Depauw 1'5 Daniel en Joorie Verschaere. 17.12.1081 13. Rak , door Jan Cleyman t's Laureyns en Charles Lippens al.s voogden over de wezen van Joos Cleyman verwekt bij Cathelyne Lippens. 15.1.1681 1Q. Rek , door Pf.e t er de Jaeghere f's Jan over Jan de Jaeghere fs ArnaUlt verwekt bij Christoff'elyne Van Vooren. 18.b.16tn 15. Hek. door Jan Van Hoorebeke als cntvanger vendi tie t.en s t er f'hu as van Jan de Baets. 9.7.1bti1 - venditie van 2U.7.1678

van de

16. St. Jan Van Voeren fa Jan + K. Waa 16.11.1680 Wedn. van Pieryntken Verschaere He. Jooryntken Martens f'aCornelis. K. Ix Jan 16j.l Pauwel lQj., Jooris 11j. en Segher 2x Cornelia 3j.6m. en Pietronelle 9m. V. Joeris Van Vooren pat. en Seger de Pau mat. 1.5.1.1681

6j.


-':S9

-

17. Hak. door Pauwel 'l'eirlynck en wijlen Sacarias

de Baet.s over de twee w~zen van Jan de Baets 1'8 Christoffel. verwekt hij Livyne de k~ytere fa Jan. En over Christoffel en Cathelyne de Baets minderjarj.ge wezen van Jan de Bee t s vo or-n, verwekt in eerste h uw e Ld jk bij Janneken de Muynck fa Christoffel.

Y.7.168l .18. St. Guil1iaume

'l'oll.enaere(de Tollenaere)

fs Guilliaum

+ K. Waa Voorde

He. Lievyntken

Pauwed s fa Jan'

K. Jan (zijnzelfs),

Guilliaume~ Margriete, Jannekeh, Joosyntken, Corn~l~~ en Piryritken. . V â&#x20AC;˘.Jan Tollenar en Adriaen Tollenar fs Guil1iaunie d'aude. 26.11 .â&#x20AC;˘ lb81

19. St. Pieter Vander

Sluys fs Marten x Maeyken Martens fa Piet.er heide + K. Waa Arisdonckstraete K. Sacharias de Jaeghere 1'8 Jan, x M~~tyntken Vander Sluys. Narten, Pieter en Joos. V. Charles Vander Sluys 1'8 Marten en Guil1iaume Martens fs Pieter. 15.10.1681

~O.

St. Jan de'Reyter fs JOO!! x Maeyken de Smet, heide + K. Waa Houcxken Hoirs : ~fOOS en Laurens de Rey tezChristoffel de Baets x Tanneken de Reyter - Ue wezen van Cathelyne de Reyter verwekt bij Lieven (,oethaJs - De we~en van Jooryntken de Reyter verwekt bij Lieven Honne. 16.1.1681

21. St. Pieryntken Welvaert fa Jan + K. Waa Voorde Wed. van Joo~ Van Laere d'aude. Hoirs : Ltevyntken Van Laere wed. van Marten Vander 51uys - ,lan Hyde f'g An t.hon e , x .Jo o r-y n t.keri Van Le er e De wezen van Joos Van Laere de Jonge verw.ki bij .(o':ransyntkenHyde f'e Anthone.

7.5.1681 22. St. Jooris Paridaen ts Jan + K. 51ei hij de West~oorde Meulen in de Westvoorde st~aete 29.8.1680 He. Janneken Lipp:ens fa Fieter K. Jan en Marie hun selfs .Jo or-d.s Sonville x 'l'annekenVarj.daen Jan Gryp x Magdalena Varidaen Jooris en Joosyntken minderjarigen. V. Andries Buysse en Jooris 50nville. ~.7.1681


-

4c) -

2'~

St. Maeyken Van Ackere fa Lieven Hd. Arent de Hycke. K. ~J ooryntken V. Jan Van Ackere fs Lieveh mat. 9.7.1681

2.4. St.. ,Jacquemynt.ken Neyt. 1'aChristof't'el+ K. Waa Arisdonck Hd. Jan Mariman fs Christorf'el. K. Pieter, Christoffel, Jan, Margriete, ~1arieâ&#x20AC;˘ V. Pieter Neyt f~ Christof'f'elvoorn. 4.6.I6iS!

Pferyntk~n

en

~5. St. Jooris Neyt fa Christoff~l

+ K. Slei He. Janrieken de Baets K. Christoffel, Liev~nt Jan en Pi~ter. V. Christoffel Neyt en Pieter Steenbeke 21.2.1681

26. St. Jan Lippens fs Christ.off'el+ K. Slei Langenda~ Wedn. van Janneken Gheirnaert K. Pieter Vander Ro s t y n e fs Pieter, x li.1sanna Ld pp eri s fa Jan. Jooris, Christoffel en Joosyntken. V. Jooris Lippens fs Christof'fel en Pieter Vander Rostyne. NB. Christoffel LippenS voorn. fa Jooris; grootvader en Susanne Lippens fi Jan, gro6tmoeder. ~6.2 .1681 fs Joos + K. Waa Arjgdonck Wedn. van Lievyne Merj_sone fa Adriaen K. Gheleyn Van Vo~ren fa Carel x Joosyntken D~vlieghere Joos, Adriaen en Maeyken minderjarigen. V. .JanPauwels t'g .J ooris en Jan Meerisone.

~7. St. Joos Devlieghere

4.12.1bRo 28. St. Pieter Vermeire fs Joos x Cornelie Be ts Le er- fa I<'rans,beide + K. Lov Ho ecxk en , Hoirs : F'r-an s Vermeire - Jan Meirisone x ~lisabet.h Vermeire - Ue vijf' kinderen va~ Margriete Verme~re ver~ekt bij "1attheus Andries. V. PetrU& Andries en Frans Vermeire voorn. - Ue drie wezen van JODS Vermeire verwekt bij J"anneken Craeyemersch. V. Petrus Van Craeyeme~.ch

30.4.1682


- .41-

~CJ. St. Tanneken

Buysse fa Segher + K. Slei Wittemoer vrijdag 16H~ Hd. Pieter de Walsche fs Hendricq K. Heri dr-Lcq , Piet er t Chri:stoft'el, Jan, Janneken en 1'1argri et e. V. Lieven Buysse t's Segher. op goede

4.1<>.1 bH2 30. Wette1ijke verde1ing ten sterfhu1s van Piet.er Vermeire fs Joos en Cornelia Batsleer fa Frans. Zie bunae1 240 liasse·~8 30.5.16~2 31. }{ek. doer Jan Van Ho or eb ek e a1s o n tv an g er- van de ~enditie teh sterfhuis van Pieter Dereytere en .Tanneken Vande Velde zijn huievr. + K. Waa Voorde. V. Jan Dereyter~ en Petrus Vande Velde. 18.2.1682

32. St. Pieter

Der~ytere f~ Joriris Tanneken Vande Velde fa Charles K. t-largriete en Marie. x

beide

+

K. Waa

4.3.1682 33. St. Susanne Batsleer .+. K. Sle1 Houcxken Wed. van Jan de Baets Ho x r-s

:

Lz ev en en Jooryntken· de Baets

- De wezen van Lieven Ma~yken d~ Baets. De wezen van Jooris 5.11.1682

de Wiape1aere huysse

ver~ekt

verwekt

bij

bij Tanneken

de Baets.

34. St. Laurens

de Reytere fs Jan + K. Waa Hoecxken Wedn. van Tanneken Wieme fa Pieter. K. -Jem , Pieter, Janneken en Tanneken. V. Jooe de Reytere fs:Jan en Pieter Wieme. 23.12.1682

35. St. Daniel Van Vooren fa Daniel + K. Slei Vierhtiy~en. Wedn. van Pieryntken Steenbeke He. Marie Buysse fa Jooris K •. Lx Joos en Dani el hun s e Lt's 2x Janneken, Jooryntken en Cathelyne V. Andrj_es Goethals en Denys Buysse f s Jooris • .l:j.lO.lb82 36 •.St. Janneken Vande V eLd e + K. Slei Langhendam Hd. Pieter Van Speyhrouck fs Joos K. Andries, Jooe en Gheraert V. Jooris Vande Velde en Andries Van Speyhrouck 27.10.1682


..4~·-

IJievyntken Verheecke fa Pieter + K. Slei Langendam Vj_ncent Bo e I, ens f!'l Jan K. Jan, Jooris en Janneken. V. Pieter Verheecke fe Pieter en Joorie Boelens ~e Jan. 7. i o .1682

37. St.

Hd ,

,8. Rek.

door J~n Van Hoorebeke ale ontvanger van de vendjtie ten sterfhuis van Jooris Buysse 1'8 Chrjetoffel. 27.5.1682

3(j. Hek. door Pieter Van Gheldre al~ ontvanger van de vendltie ten eterfhui~ van Christoffel de B~ets fs· , Dj_ ericq • lR.2.16H2 -v~nditie van 24.10.1680

40.

Rek~ door Christoffel Neyt fs Jooris en Jooiis de Meyere al~ voogden over de wezen Margriete en ~1isabeth .cieMeyere kinderen v'a n .roo s fs Jan, verwekt bij· Claerken Neyt. 18.,.1682

41. Rek~

door Lieven de Meester x Jooeyntken de Baets wed. van Jan Neyt f~ Joo~ over de wezen van Die~icq de Baets verwekt bij Joosyntken Neyt. 25.11.1682

42. Rek. door Lieven

de ftaete fs Jan ale voogd over de wezen van Joorie Buysse fg Christoffel verw~kt bij Tanneken de Baets. .

3.4.1682 St. Sacarias de Baets fs Christoffel + K. Slei ~ecxken ontrent ~11erhei1igen 1680 He. Lievyntken Lippene f'a Vincent. K. Carel Tack 1's Corrtelis, x Margriete de Baets .Jooris Lippens i'e Jan, x Joos yntken de Baets Vincent., Jooryntken en Janneken V. Jooris de Muyhck en Carel Tack voorn.

lR.3.l6h2 44. St. Jooris Buysse rs Christoffel x Tanneken de Baets fa Jan, beide + K. Slei H6tic~ken. K. Jan, Joosyntken en Janneken. V. Christoffel Buysse en Lieven ~e Baets. 18.2.1682

.45.

Jan Uytterschaut fa L.enaert + K. Waa Voorcte 1678 x Jooryntken B~irens fa Adriaen + K. Waa septemher K. Jan, Adriaen en Jannekert Joorie van Nevale x Cathelyne Uytterschau{ Joos, Lievyntken, Janneken en Marie minderjarigen. 4.3.16ts2 St .•

1681


- 43 -

46. St. P~ete~ Vande Velde fs Frans + K. Waa Voorde 26.10.1682 He. Lievyntken Vander Hostyne fa Jan en Pieter, de laatste reeds overleden. V. Niclays Vande Velda en Pieter Vander Hostyne~

K. Elisabeth l4.7.16W5

47. St. Lieven Van Hecke + K. Slei Wittemoer Wedn. van Jooryntken Vander Hoogherstraete He. Cathslyne Lybaert K. lx Jan, Pieryntkert en Cornelie 2x Pieter V. Guilliaume van Ullackebeke 3.3.1b83

48. St. Jan Lippens fs Pauwel

+ K. Slei Langhendam He. Susanneken Lippens fa Christoffel K. Christoffel, Marie, Susanneken, Elisabeth en .Jarm ek en ,

Lieven Lippens fs Paul pat. en Jooris Li.ppens t's Christot'f'elmat. 12.7.1683

V.

41).

Verkaveling tussen - Petrus, Marie en Jooryntken de Muynck Christoft'els kinderen - Jan de Jaegherfl x l'anneken de Nllynck - Pauwel Lippens fs Pauwal, x Cathelyne de Muynck - Petrus de Muynck als voogd over de wezen van Janneken de Muynck verwekt hij Jan de Baets fs Sacarias. Bij het overlijcten van Christoffel de Muynck en Cathelyne Vande Velde hun vader en moeder. 3.3.1683

so.

Verkaveling tussen : - Christoffel de Baets x Tanneken Dereytere fa Jan - Lieven Honne als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen verwekt hij Jooryntken Dereyt~re. - De wezen van Laurens Dereytere Uit den hoofde van Jan nereytere en Maeyken de Smet hUn vader en .moeder. ~8. 4 .1683

51. St. Joosyntken Van Laere + K. Slei Langendam Hd. Corneli~ Tack fs Cornelis K. Carel, Paesschyntken (begijntje in het groot begijnhof van St. Elisabeth in Gent), Cornelis, Sim6en, .. fanneken, Pieryntken en Joosyntken. V~ Carel Tack en Ghel.in Van Laere J.~.7.1683


44

~~. St. Mattheus Andries 1'sMarten x Margriete Vermeire fa Pi~ter, beide + K. Slei Ho.cxken. K. Ma~ten, Pi~ter, Jan, Joosyntken en Cornelie. V. Pieter Andries re Marten en Frans Verme~re 1's Pieter NB. Pieter Vermeire x .Cornelie Batsl.er, grootvader en grootmoecter. 16.6.1683

53.

en d e Wyspelare r'a Lieven + .K. Slei Heecxken Teer1inck fs Jan K. Lieven en Janneken V. Pieter Teerli.nck pat. en Christot't'el Buys s e fs Ch.r-a st.offe L mat. 7.7.1683 St .•.

Joo syrrtk

Hd. Laureys

54. 5t. l.;lieahethVande Ho s t yn e fa Pieter + K. Slei Langendam Hd. Pieter Vande Hostyne t's Segher l~rt'genamen : - 1~hnekn haarselfs - Christoffel Dereyters 1'sPetrus, x Joosyntken Vande Hostyne Pieryntkert Vande Hostyne minderj~rige - Ve weze. van Pieter Vilnde Host.yne verwekt bij 5usarmeken Lippens. V. Jooris Vande Hostyne 1'sSegher en Christoffel. Dereytere voorn .. 7.4.1683

·55.

Piet.er Vande Rostyne. t's Pieter + K. Slei Langhendam He. Suaanne Lipp~ns fa Jan K. Pieter V. Pieter Vande Rostyne fa Segher en Jooria Lippehs fa Christoft'el 16.6.1683 St.

56. St~ Pieter de Baets

1'8 Jooris Dereytere fa Jooris, be~de + K. Lov ~ecxken K. jan, Pieter, Bauwynt.ien en Grietien V. Jooris -Debaets ts Joori~ en ·Jan Dereytere 1'8 JQoris NB. Jooris Der eyt er-e x Grietien 1'eirlynck. g root ve d er- en grootmoeder. 14.7.1683

x Janneken

57. St. Jpos de Muynck

1's Petrus Wedn. van Jooryntken Verschaere (lx) He. Tanrteken Vande Velde fa Niclaeys, beide + K. Slei Wittemoerstraete. K. Ix Pieter, Jooris, 'l'artnekenen Bauwelyntken 2x er-f'g errameriten ·st.er:fhuis van l'anneken Vande Vel de. - Dhoirs van Christoft'el Vande Vel de - Dhoirs van Abraham Vande Veld~ - Petrus Vande Velde fs Frans - Lieven Dooghe x Marie .de Wevere verwekt bij Cornelia Vande Velde

7.1.i68:;


- 45 -

Bunde1 241 .

.

1~ St. Joorie cleWal~che f~ Pieter + K. Slai 路Wittemoer He~ Jooryntken Verschaere K. Pieter, Francois en Christoffel. Jan nog minderjarig. V. Pteter de Walsche voorn. en Bauduyn Verschaere.

W~ .1 lbtl6 e .

,2. Rek. door Jooris ~eyt fa Jooris als v~ogd over de wezen van Jooris Mart.ens fs Jaecques verwe.kt bij Cathelyne Slock fa Marten.

27.2~16Bb J. Rek. door }i'ranchyntkenHerbyn wect. van Pf.e t er-de Jaeghere in zijn leven voogct over Jan de Jaeghere fs Ar~nt en van Chri~toffelyne Van Vooren. 27.2.1686 en IJ~3.1686

4. St. thristoffel Lippens rs Christof~el de Pau fa Joori!!, beicte + K. Waa Arisdonck. Joosyntken, Jacquemyntken en Cathelyne. .

x Tanneken K~ J~oris,

23.1.1686路

5. St~ Cornelie Roegiers

ra Segher + K~ Waa Arisdon~kstra~te 16.12.1685 Hd. Jooris Lippens fs Daniel K. cathelyne V. Laurens Desmet en Jan Lippens fa Daniel

24.4.1.686 6. St. ~rari. Lybaert fs Anthone +. K. Slei Berr路ent路 He. Christoffelyntken Van~e Rostyne fa Jari K. ~an en Elisabeth V. Anthone Lybaert. grootvarler en M~rten Vande Rostyne J.3.J.16~6

7. St. Pieter Vande Steene fs Segh~r

+ K. Waa Bosstraete .Wedn. van Pieryntken Neyt fa Christoff'el K. Magdalena . Y. Christiaen Yande Steene 1'5 Segher en Pieter Neyt fa Christoff'el.

27.2.1686 8. St. Joos De Smet fs Marten + K. Waa N~re Yoorde He. Janneken

de Meest~re

r~

Jooris

K. Charl~s. Joo~is en Joos V. I<'ranchoisDesmet f s Mart.en pat. en CharI as de Meestere 1'8 Jooris mat. 15.5.l6H6

fs Jan


- 46 -

CJ.

St. La evyn t k en Vander Ho st yn e f'a Jan + K •. Waa Voorde· Wa~. ~an Pieter Vande Velda rs Frans K. Klisabeth V.· Niclaeys Vande Velde rs Abraham en Pieter .Vander . H08tyne 6.2.16ti6

10. Verdeling tussen : Pieter de Backere x Marie Van Verdeghem - .Jan Dellaert x lUisabeth Van Verdeghem - Jannekn, l'anneken, Monyntien en Carolyntien Van Verdeghem Allen ki,nderen ven Cb r-Ls t of f eL Van Verdeghem en van Pieryntien Steenbeke. Elisaheth Buysse hun grootmoeder. 18.12.168b 11. Augm. QMme Cathelyne Lipp~ns fa Jooris 1'8 Daniel~ varwekt bij Cornelie {(ogiers fa Segher; met het overljjden van Segher Rogiers voorn. en Cathelyne Rogiers huisvr. van Laurent De Smet. V. Jacques van Laeke x Aerdyntien Rogiers i~p.v. La~r~nt De Smet voorn. en Jan Lippens fs Daniel pat. l2.12.16b4 12. Rek. door Anthone Lybaert rs Petrus als voogd over Janneken Lybaert f'a Jan (t'sPetrus) en van Jaekemynken van Heeke. 11.7.1b85

1,.

K.

St. Janneken de Baets fa Christoffel + Slei Houcxken Hd. Lieven Ghetirnaert i's Joos K. Andries en Joos V. Lieven de Meester fs Jooris en Daniel Rougiers

~.lO.1685 14. St. Mar*e de Metsenaere + K. Slei Vierhuysen Hd~ Chr~stofrel Goethals fs Christoffel K. Margriete en Janneken V. Philips de Metsenaere en Jooris Verhe~cke

fs Jan

3.l0.l6b5 15. Rek. door Jan Van Hoorebeke als ontvanger van de. vendi tie ten ster-f'hu Ls van Jooe V er-meer-e fs Jooris.·· ·27.3.16M4 - Venrlitie van 4 en 5 mei en 5 juli 1683

16. St. Frans vande Veire + K. Waa Hooge Yoorde Wedn. van Neelken van Nevele Hoirs : - t-lattheeue,Y"incent en Laurens vande Veire - Pieter Ohooghe x Lievyntken vande Veire


- 47 -

- Bauduyn Pauwels f's Jan, x Neelken vande Veire - Chri8tof't'el Steyaert ~ls voogd over de weien van Jan Steyaert verwekt hij Elisabeth vande Veire. 7.6.1684 Inif'l!abeth Heeckhaut.e fa Lieven + K. Slei Wittemoer Hd. Jan Buysse f8 Jooris K. Marie V. Jooris Pieters f's Geeraert. en ....Toorie Buysse fs Gillis. 1.3.1684

17. St.

18. Rek. door Joor~s Claeys 1'sM.rten _al~ voogd -over de wezen van Pieter Cl~eys 1's Marten voorn. verwekt b~j ~ijlen Joosynken Verheecke. 13.1~.1684 - venditie van 9.12.1677

-Bundel 242 1. St. Christoffel Neyt f's Joos + in december 1685 x Maeyken de Reytere fa Jan + in mei 1691 ):i;rfgenamen: Joos Ne1t fs Christoffel jongman - Christoffel de Ba~ts fs Jan, x Janneken Neyt - Joosyntien Neyt minderjarige V. Joos Neyt vorirn. en Gillis Wieme 26.3~1692 "_2.

Verkave1ing en v er-de La ng uI t den hoofde van : Pa et er-Vander Sluys IS Marten, en Maeyken Martens t'a Pieter. En hij successie van Marie Martens fa J.n, hun nicht. -Hoirs : - Jacques de Jaeghere f's Jan, x Martyntien Vander 51 uys , - Marten, Piete~ en Joos Vander Sluys nog mj,nderjarigen. Kincteren van voorn. Pieter Vander Sluys. V. Charles Vander Sluys fa Marten en GuiJliaume Martens 1's Petrus. 3.2.1o~5 fs Jan ~ K. Waa Ariadonckstraete He. Jacquemyntien Bat.sleer fa Segher. Zij hertrouwde met Petrus Desuttere. K. .Ja n , Janneken en PietroneJ.le Pauwels. V. Joos Pauwel~ fa Jan ,ll.7.1btl5

3. St. Jooris Pauwels

4. St. Piryntken Vander St.raeten fa Jan + K. Waa Yoorde Hd. Vincent de Pruystere 1's Joo~ K. }Jietronelle V. Jan Vander Straeten 1'sJan en Jooe de Pruystere. 28.3.1685


- 48 -

5. St. Jan Aerts

f s Christot't'el+ K. Slei Wittemoer He. Cathelyne Martens ra Jooris K. Christot'rel en Elisabeth V. Lieven Martens f路s Jooris en }I'ranchoisde Pauw i's Pa.e ter'

14.3.lt;85

6. St. Pleter V~nde Rostyrte rs Marten + K. Slei Weststraete He. Lauryntken Steenbek~ f~ Petrus K. Joori!'!,Pieter en Tanrteken . V. Se~her Martens rs Andries en Pieter Steenbeke

fs Petrus.

~8.3.l685 7. St. Jan Buysse fs Joorie + K. Slei Wittemoer K. V. K. V.

Wedn. van Elisabeth Heeckhaui He. Tann~ken Waelvoet of WaelYelt Ix Marie Joorie Buysse en Jooris Pieters 2x lUisabeth Jooris Huyese en Jooris Van Ackere

3.H).HiS5 8. Rek , door Jaecques .de Jaeghere i's Jan als orrt varigervan d~ venditie ten sterrhuis van Pieter V~nder Sluys en lota eyken Mart ens f'a Petrus, zi jn vrouw. 10.1.1685 - venditie van 14.7.1b84

9. St,. Lauwer-eyns van Nevele i'sMattheus x Maeyken Koegiers K. worden niet vermeld V. F'r-anc h oLs Vande Veere fs Vincent pat. en Christoffel Roegiers fs Jan.mat.

30.11.1645 10. Oitgrotingen

tussen : Pieter de Pauw fs :Daniel als houder t en sterfhuis van Jooryntien Gheirnaert, die wed. was van Joos de Pauw. - en Jooris de Pauw rs Daniel, x JacC'Juemyntiende Pauw f'a Joos. J~or18.Verscha~re als voogd over de wezen van Christorfel Buys!"!everwekt bij wijlen Jooryntien de Pauloi' 1'aJoos.

1.3.1684 11. Augm. door Joos De Keu fs Gillis gehuwd met Elisabeth ClaeY~t wed. van Andrie!"!Bral.

路15.3.l6ts4 l~. Verdeling tussen de vaderlijk~ en moederlijke hoirs ten 路sterfhuis van Joos Vermetre fs Joori~, jongman + K~ Slei ~aderlijke zijde : Joos Vermeere fs Petrus, Daniel Roegiers fs Jboris en Jacques Clays fs Frans. Moederlijke zijde : Christot't'elvan Vooren fs Petrus.

13.1~~16H4

.


49 -

13. Rek. door Pieter Gaudissahois als voogd over Gil]is Standaert fs Charles en van SUs~nneken van Vooren. 15.,.lb84

14. St. Cathelyne Vermere Ca Jooris + K. Lov Hd. Jan Dereytere Cs Jooris. Hoir : Joos Vermeire fs Jooris Hoirs van J008 Vermeire fs Joori8 Christoffel Van Vooren f~ Petrus, Joos Vermeere fs Petrus, Jacques Clays, Daniel Roegiers, Cornelie Verhiest en Christiaen Vande Steene.

2'.7.16~4 15. Augm. ten sterfhuis van Gheleyn de Mu~nck + K. Slei He~ Magdalena

Taets, Hertrouwde

met Jooris Lipperts

{'8 Pe.t r-u s ,

Jooris V. La even Willems mat. 7.6.1684 K ••

1's Jan pat. en Lieven Taets tOsGheert

16. St. Jooryntien Gheirnaert fa Jobris + K. Slei Vierhuizen Ln december 1684 Hd. Pieter de Pau fs Daniel Wed. van Jooe de Pauw K. Ix;Jooris de Pauw 1'sDaniel voorn.,x Jacquemynti.en de Pauw 1'aJoos De wezen Van Christ:01't'el. Buysse verwekt bij wijJ en Jooryntien de Pa uw fa Joos Y. Jooris Verschaere 1.,.1684 17. St. Maeyk~n Verhaeghe 1'a Pieter + K. Waa Voorde Rd. Pieter V~reecke 1'sLieven K. Joosyntien en Catelyne V. Vincent Roeg~ers 6.8.1684 18. st. Joo~ Ver~eire fs Jooris, jQngman + K. Sle~ Hoirs vaderlijk~ zijde: - dhoirs van Pieter Vermeere - dhoirs van Joos Ver~eere dhoirs van.Carel Vermeire De kinderen en hoirs van Tanneken Vermeere Allen· atOetammelingen en hoirs geweest. van wijlE!n Joos Vermeire d'oude, grootvader van deze overledene. Hairs moderlijke zijde : - Christb1'1'elvan Vooren x Tanneken de Roo - Mattheys A~set x Vyntken de Roo - Christiaen Vande Steene, Cornelis V~rbiest hebben het recht ~n de successie verkregen van


- 50 -

~an Vande Walle en Joos du Toy elk in huwelijk hehbende een docht er van Joor-Ls de Roo t'sPetrus. Hebhen elk 1/3 stake in de helrt van de moederlijke ~j.jde en nog elk 1/10 de.el:"vande andere h eLft, van de moederlijke ~ijde nerrens dhoirs van : Cornel is, Lievyne, '1'anneken,fo'ransyntken,Lauryntken, Catelyne en Carelyntken de Roo; als hoirs en at'stammelingen van Pj.eter de Roo, groot.vader mat.路 van deze ov~rledene.

27.3.1bb4 19. St. Pieter de Baedts + K. Slei x N.N. ook reeds + Hoirs : Segher, Jan, Margriete en Marie Lysebethien en Joorintien begijntjes gijnhof van Sint Elisabeth in Gent~

in het be-

15.:;.168lt 20.

St. Jaecquemyntien Steenheke f'a Pieter + K. Slei Langendam 4.:;.1680 Hd. Daniel van Speybrouck fs Pieter K. Pieter en Elisaheth V. Pieter Steenheke rs Pieter de jonge 19.7.1684

21. Rak.

door Jan Grootaert f'sPhilips en wijlen Philip de Pau als voogden over de vijr wezen van Cathelyne Grootaert fa Philip, verwekt in eerste huwelijke met Arent de Pau. (2x met Domyn de Pau f'sCharles) K. lx Joosyne, Cathe]_yne, 1'anneken, Janneken en Mayken. 23.12.1686

22. Re k , door Lieven de Meestere en Jan Neyt t路s Jan a Ls voogden ever de wezen van Dierick de Baets verwekt bij Jooryntken Neyt. 20.10.1686 22~ Augm. ten sterfhuis van Joos De Smet f'sMarten + K. Waa Nere Voorde. He. Janneken de Meestere fa Jooris. K. Charles, Jooris en ~oos V. I"rans de Srnet 1'sMarten en Charles de Meestere fs .Joor-Ls NB. Jooris Haecke fs J008 in huw~lijk geweest met deze He. 10.12.1b87

23. Rek.~.door Marten Vande Ros tyn e Isabeau Vande Rostyne 20. 1() .1688

1'8 Jan ale voogd over zijn minderj. zuster.


- 51 -

24. St. Janneken de Mee~tere fa Jooris + K. W~a Nere Voorde Wed. van Joos de Sroet Hd. Jooris Haeck ~s Joo~ K. Lx 路Carel,.Jooris .en Joos V. Carel de Meestere 1'8 Jooris en Frans de Smet fs Ma~ten

10.1~.1687 25. Rak. door Gheeraert Vande. Kerckvoorde fs Francois van de verkoping van landen t.en ster-f'hu f.s van Frans Vande路 Kerckvoorde. Magdalena Van Vlaenderen w~d. van Frans Vande Ker~k~oorde Maeyk~n Vande Kerckvoorde wed~ van Petrus Musscbe Anthone Vande Kerckvoorde Narie de Vleesschauw.er gea:Bsisteerd met. Dh r , en Mr. Jan Heernaert de Laurier.

-16.4.1687 26. St. Pieter Uytterschaut f~ Lenart + K. Waa Voorde 23.2.1687 He. Mayken Gheirnaert fa Gheerart ~rfgenamen : - Uhoirs van Jan Uytterschatit Dhoirs van Michi~l Uytte~schaut - Dhoirs van Joos Uytterschaut - Arent de Schoemaecker x Livyrte Uytterschaut - Ohoirs Margriete Uytter~ch.ut Uhoirs van CatheJ_yne Uyt.t.erschaut

1.10.1687 27. Hak. door Anthone Lybaert 1'8 Pieter alB voogd over . .Jarmeken Lyb aer-t1'a Jan en van Jaecquemyntien van Hecke.

17~y.1687

.

28. St. Fransyntken Lippens fa Lieven + K. Slei Langhendam Hd. Pieter van Speybrouck fs Jo~s K. Jooryntken V. Jan H~u1ehrouck mat. en Andries van Speybrouck

pat.

5.11.16H7 2Y~ St. Maeyken

Roegiers

fa Segher + K. Waa Arisdonckstraete

30.5.1687 Hd. Christoffel Buysse fs Jooris K. Jooris, Segher, Cathe1yne en Mari~ V. Laur~n8 Desmet en Jooris Buysse voorn.

3~12.1687

.

30. Hitgrot.ingen ten sterfhuis zie volgende 11a8se 31.

van Jooris de Jaegher.


- 5~ -

31. St. JooriR de Jaeghere fa Fran~ + K. Sl~i Vierhuizen W~dn. ~x Martynt~en Neyt fa Christoffel Wedn. 3x Tanneken.Martena He. Maeyken Vande Ghehuchte 1'a Lieven K. 2x Christoffel en Frans 3x Jooris en Cathelyne V. Lieven Martens ~s Christoffel NR. Christoffel Neyt x Maeyken Claeys Jan Van Bochaut.e x .Lievyntken Neyt

l2.:S.i6~7 32. St. Magdaleene

de Jaeghere fa Antheunis + K. Waa Voorcte.路 Hd. Jan Qass~leer fs Gill~s K. Janneken en Marie V. Jan de Jaeghere fs Jooris (oud Br. van de Amb. van Waa) en Mattheus van NeveJ.e 1'8 Vetrus

4.6.l6~7 33. St. d'eerbare

Pierjritien de Reu fa Jan + K. Lov mei i687 Wed. van .Arent Claeys Hd. Jan Wyckhuys f~ Guilliaume K. Ix Heer en Mr. Gerardus Claeys pastoor van Mar~hem Livyne Claeys begijntje tot Gent Joris Loontiens x J~nneken Claeys .Jooryntien Claeys minderj. Arnault, Joosyntien en Jan Claeys over18den wezen V. Jooris de Reu 1.'sJan Huwkontrakt van 2';1.5.1676voor Notaris Philip Fr:lgael tot Gent.

3.12.1687 34. St. Magdaleria Goethals

fa Gheeraert + K. Slei 22.,.1667 Hd , l>tartenHutsebau,t fs Lieven K. Lieven, Gheeraert en Marie V. Jan Goethals fs Gheerae~t mat. en Lieven Hutsebaut pat.

,.12.1687 35. St. Jo6ris de Reu fa Charles

+ K. Waa Voorde april 16~7 He. Janneken Van He a.r-s eLe t'a Jan . K. Charles, Arent, Lievyntien en Susanneken hun s eLfs Jooris, Joos, Jooryntien, Marie en Anna minderj~ V. Charles de Reu en Arent de Reu fs Charles.

3.12.1687

36.

St. Tanneken Pot + K. Lov Hd. Baltazar Tergoe K. Joorie, Gillis, Barbara en Jaecquemyntken V. Pauwel Meirsman pat. en Fieter Pot mat.

l6.7.16ij7


- 53·-

37. Augm. omme de twee wezen van P1eryntken Claeys fa Marten, ,rerwekt bij Ch a r-Le s Vanner Sluys 1'8 Marten neefens: Jaecques V~n Vonren fs GheJ.eyn x Marie Vander Sluys fa Charle~ - Pieter de MuynCk x Janneken Vander Sluys ook fa Charle~. Met het overlijden van Guilliaume C]aeys fs Marten jung~an oom van de wezen. 17.9.1687

38. St .Charles Tollenaere

rs Gui11iaume + K. Was Voorde He. Fran~yntien Bas~eleer fa Arent K. Gui11iaume,. Marie, Lievyntken, Betjen en Grietjen V. Adriaen 1'ollenaere f s Guil1iaume en .Marten Dobbelaere 1.),0•. 1687

39. St. Elisabeth

Struyveldt fa Petrus + K. Lov Oostvelt Hd. Bernard de Clerck . K •• Janneken rteClerck w.ed. van Haudewijn Beelaert Jan de Poo~t~r wedn. van Joosyntken de C]~rck Anctries de B.aets x Lievyne de Clerck. Anthone Stoppelaere wedn. van Elisabeth de C.1erck V. Andries de Baets 13.10.1688

40. St. Christofrel Neyt fs Jooris + K. Lov Eecxken' 30.,.1688 He. Janneken Pauwels fa Jan K. Jooris, Gui1liaume, Joosyntien x Lieven de Bte en Elisabeth. Jan en Chri~toff'el nog minderjarig. V. Joorie Ney t voor-n , en Pieter Pauwels NE. Joos Steyaert x de wed. van Frans Neyt. 10.3.1694 41. St. I"r~nsoys de. Smet f'.8 Pauwe1 + K. Sle1 Weststra t e januari 1698 He. Janneken Geirnaert fa J008 K. ~Iooryntien en.Christof't'elyntien V. Joori~ de Backer fs Jan ert Jooris Rougiers fs Jooris 30.7.1698 42. St. Vaniel Van Voaren fs Daniel + K. Slei Vierhuizen 3.;~.1b98 He. Janneken de Backere fa Daniel K. Ja~, Jooris, Pi~ter, Marie en Tannekert v~ Chri~taffel de Backer fs Christoffel en Jan Vande Wostyne 1'8 Joorie 30.7.1698


- 54 -

43. St. Storfely~tien Pauwels fa Jooris + K. Waa Voorde november 1687 Ho. Pieter V~reecke fs Petrus K. Pieter en Jooris hun selfs, Joosyntien.minderjarige en Jan alsnu overleden. V. Pieter Vereecke de jonge en Charles Pauwels. 17.11.1688' . 44. St. Marie Buysse ra Jooris + K. Slei Vierhui~en mei 1688 Wed. van Daniel van Vooren Ix Hd Adriaen Their1ynck fs Fr~ns bij Maeyken Bra] K. Ix Janneken en Jooryntken V. Uenys Buysse en Daniel. van Vooren fs Daniel K. 2x Frans V. ,Tooria Their1ynck en lIenys Buysse mat. 8.1~.lbHtS

45.

Pieter Van Speybrouck l's Joos + K. Slei Langhendam juni'1688 .Verin.van Janrieken Vande Velde Ix Wedn. van Fransyntien Lippens fa Lieven 2x He. Joosyntien Martens fa Jan K. Ix Andries, J60s en Gheert V. Andries Van Speyhrouck en Jooris Vande Velde K. 2x Jooryntken V. Andries Van Speyhrouck en Jan Heulebrouck K. 3x Jan V. Andries Van Speybiouck fs Joos en Baudewijn V~rschaere 15.11.1688 St,.

46. St. Martynken Joleyt. (Jolyctt) l'a Joos +: K. Lov Hd. Jacques de Vriese K. Adriaen en Pi~rynkeri V ...Jo os ·Jolydt rs Joos NH. Jacqties de Vriese in huwelijk geweest met Margriete Haetsleer fa Jan. Hun dochter Cornelia is 15 jaar. V. Jan Batsleer fs Gillis, grootvader van de wezei R.6.16tic)

47. St. Susanne Neyt fa Christot'fOel + K. Lov Di.efhouck x Joos V er-me Lr-e t.'sPe'trus Hoirs : Jan Dobbe1aere 1"8 Guilliaume, x Jooryntien Neyt Gh era ez-f Callaert. wedn. van Ll.evyne Neyt (3 wezen) Lieven Neyt syn self's Lieven •••• x Franchoise Neyt Jan - Lieven Neyt. . Franchois Neyt en Arent de Muelenare x Joosyntken Neyt Komende van d ez e Lfd e b edctet allen hairs van Susanne Neyt • .23.3.1689


-. 55 -

48. St.. Pieryntken Vande l<ostyne 1'a }>ieter + K. Slei Lanihendam dec~mber 1688 Hct~ Christorf~1 de Wispelaere £s Ghysels K. Pieter V. Christoff~l Der~yter is Petrus en Andries de Wispelaere 22.6.1689

Bimrtel. 1.

243

Ch ar-Les Vander Sluya rs Marten en G:!llil1iaume }lartens t's Pieter a Ls voogden over Joos Vander S1 uys fa .}>ieter en van MaeykenMartens. Marten en }>ieter Vander Sluys hun selfs fs Pieter 17.12.1692 (2~ rek. van 7.12.1689) Re k.• door

2. St. P~esschyntien

Buysse fa .Jooris + K •.Slei Wittemoer september 1695 . Md. Pi~ter de Walsche fs Jooris bij Jooryritien Verschaere K. Christo£f~l en Marie V. Pieter Buysse fs Jooris en Frans de W~lsche fs Jooris 14.3.16<)6

}. St~ Christoffel Buysse fa Jooris + K~ Slei Wittemoer. 25 ..6.1696 Wedn. Jooryntien de Pauw (Ix) Wedn. Marie Steenheke fa Jan (2x) He. 'J'annekenVande Wost.yne ·f'a.Jo or-Ls K. Ix Jooris V. }I'ransVerschaere fs Jooris en Jooris de Pauw f's Daniel K. 2x Jooryntient·~Elisaheth en Janneken Y. Frans Verschaere en Adri~en Steenheke fs Jan K. 3x Jan en Christoffel V. Jan Vande Wostyne fs Jooris en Fran~ Vers~haere 17.10.lbt)6

4~ St. Andries

Goethals fs Jaecq~es· + K •.Waa Daesdonck 24.1.1097 Wedn. van }Jieryntien Vande Wostyne fa.Jan (Ix) He. Maeyken Van Vooren fa Uariiel K. Ix J~ecques en Andries Goethals Het weze kind van Jan Goethals ve~wekt bij Janneken L~ppens fa Jan. NB. Jan de Keyser x met de wed. van Jan GoethAJ..s 14.5.1697

5. St. Andries

de Wa1sche x J.anneken de Jaghere K •.twee V. Petrus de Walsche pat. 23.1 .. 1697

en Gillis

de Jaegher

mat.


6. Verkaveling

ten sterfhuis van Andrie~ Goethals Zie bundel ~43 liasse 4. Ot>kv..l de suc cess Le van ,.iaecquemyntienVan Vlaenderen wp.ci.van Jooris de Wal~che; en ook van Tanneken Vande Wo~tyne fa Jan begijntje.

13.5.1697 7. St. Symoen Tack fa Cornells + K. Lov 6.~.1699 He. Janheken Botterman fa Symoen, t~ voren wed~ van Lieven WeJ_vaert K. Lowys V. Cornelis Tack en Symoen Botterman

27.5.1698 8. Rp.k. door Charles cieMeestere fs Jooris als voogd over de wezen van J60s cieSmet en van Janneken

de Meestere.

11.11.1699 '}.Re k , door Cb r-a s t o f'fe L de Ruytere fa }>ieter i.p.v; Pieter Vande. Roe tyne fa Segher + april 1699. a Ls voogd over Elisabeth Vancie Velcie weze kind van Pieter en van Lievyntken Vande Rostyne.

~9.4.1t),!9 10. Rek , cibor de erfgenamen

van Joos Lippens fs Christ.ofTe] in zijn leven voogd geweest neffens Jooris de Pauw fs Jooris, over Jooris, Joosyntien, Jaecqu.myntken en Cathelyne Lippens minderj. wezen van ~ijl~n Ch~istoffel Lippens v oor-n, verwekt bij Janneken de Pauw fa Jooris. Joosyntien Lippens alsnu overleden.

29.4.1b99

.

11. St. Cornelis M~tthya f~ Jan + K. Waa Voorde 3~9.1699 He. Bauwelyntlen de Keysere fa Pieter K. ~ieter, Jan en Martyntien V. Pieter Matthys fa Pieter pat. en Ma~ten fs Piet er mat.

de Keysere

9.}_~.1699 12. St. Charles Marteris fa Jaecque~ + K. Lov tussen Daesdonck en het &ec~ken 9. 3.1700 H~. Joosyntien Mets fa Anthone K. Jacobus Y. Mar~~n de .Baets fs Jooris

13. St. Stot~f'elyntienYerschaere

+ K. Waa Arisdonck Wed. van Marten de Backere Hd. Niclaeys Ryckaert fa Jan

Januari 1700


- 57 -

K. Ix Jan en Ma~delena de Backere F~anco~s Verschaere en Jan Pauwels K. ~x P~eter Ryckaert V. F'ranco~s Y er-scha er-e 1's Jo'rancois

v.

6.Q.1700 Wittevronghel fs Adriaen + K. Sle1 ontrent het Heecxken 5.2.16Y5 He. Pieryntj.en Huytens fa Anthone, te voren ~ed. van Laureys Seghers. K. Adr~aen en Jan V. Petrus Wieme en Marten Buy tens £s Anthone

14. St. G~11is

12.5.170U 1's Jan + K. Lov Heecxken 18.4.1700 He. Janneken de Muynck fa Matthys K. Jooris1 Marie, J06ryntien en Pi~tronel]e V. Christot'fel van Dur-merr t's Joos en Piet.er d e Muynck

.15. St •.Jan Thairlinck

1:1..5.1700 16. St. Janneken

Martens

fa Jooris

+

K. Waa Hooge Voorde

31..1.1700 Wed. van Charles de Smet fs Arent Petrus en Caerel.. Joori.s de Smet x l'anneken van Wynsberghe V. Arent de Smet en Jacques van Wynsberghe.

K. Arent,

+ Zomergem

15.9.1700 17. St.. Joosyntien

de l'ollenaere fa Jan' + K •.Waa Leege V60rde 31.7.1696 Hd. Jan Van Hulle 1's Olivier K. Pietronelle Van Hulle jonge dochter haer self's A~nault Goethals x Jann~ken Van Hul]~ Marie minderjarige V. Arnault Goethals 16.9.1700

IH. St.. Jan Lippens fs Van~el + K •.Waa Ari~donck 16~5 He. Maeyken Van Kerckhove fa Joos K. Vaniel, Joos, Jan, Jooris, Janneken, Pieryntien en Tanneken V. Jooris Lippenst's Daniel en Andri.es de Pauw £s Anctries

7.11.16y6 18~ St. Jan Willems fs Petrus + K. Waa Arisdonck 23.5.1695 He. Pieternelle Van Yo or-en f'a Christoffel K. Christoffel syn 8~lfst J008 de Vlieg~r 1's Jcioris.~x Jooryntien Willems. Pieter, Jan, Mattheus, Arnout, Tanneken ~n Janneken V. "lat t.heus van Was senhove en Chris.tof'fel·Will ems v oor-n,

7.11.1696


- 58 -

St. Marten d~ Backere rs Jan + K. Waa Arisdonck 31.1~.1695 He. StoCfelyntien Verschaere fa Frans, te voren wed •.van Bauctewyn de Mey.ere £s Cornel is. K. Jan en Magdalena V. Jooris Rou~iers fs Jan

7.;1 .. 1.1696 20. St. Jan Slock f~ Jooris + K. Slei Wesistraete april 1694 He. Storrelyntien Vande Wostyne £a Jan, te voren wed. van Jan Lybaert fs Ant.hone ~. Lie~en eri Jooris V. Marten Vande Wostyne fs Jan 4.t>.16YB 21. St. Ar~nt de Rycke fs Jan + K. Slei Houcxken m~i 1694 Wedn. van Maeyken van Ackere (Ix) He. Maeyken van Hecke £a Joaris ook + mei 1694 K. Ix Joas.Neyt £s Chri.to£rel, x Jooryntien de Rycke 2x Jan, Carel, Marten en Cat.he1yne V. J008 Neyt £s Christoffel en Andries van Hecke fs Jooris 12..12.~lby6 22. St. Margriete Mariman £a Jan + K. Waa Arisdonck 1694 Hd. Jan Van Laecke fs. Petrus K. Petrus, Jan, Marie, Pietronella en Janneken V. Joos Van Laecke fs Petrus pat. en Jan Mariman v oor-n,

17.10.1696 23. St. Lieven Teirlynck fs Jan bij Cathelyne Lippens + K. Lov 3.5.1694 Wedn. van Jann~ken Van Ourmen fa Jan He. Cathelyne de keytere fa Andr~es K. Jan (syn sellS) en Cathelyne minderj. V. Pieter Teirlynck fs Jan en Jan Van Durmen fs Jan b.IO.16y4

24. St. Magdalena

Van Kerrebrouck fa Gheeraert.+ K. Slei Langhendam 24.3.16y4 Hd. Joos Vande Vclcte fs Christoffel K. Christ,ot~t~e1en La ev en V. Fr~n6hois Van Kerrebrouck fs Gheeraert en Chrjstoffel Vande Velde fs Christoffel. 2B.IO.1.6y4

25. St. Domyn de Pauw fa Paeaschier + K. Slei Vierhuizen Wedn. van Cathelyne Grootaert He. Joosyntken Reyniers fa Jan K. lx Paesschier V. Ja~ de p~uw en Jan Gr~otaert .


- 59 -

K. ~x P~eter, Marie en Tanneken V. Jan de Pauw fs Paes~chier en P~trus Van Hecke fa Marten â&#x20AC;˘

.~~.l~ .16<;4 + K. Waa Voorde april 1694 Wenn. van Pieryntien Vander Straeten H~. Joosyntken de Vos ra Jooris o6k + april 169~ Ix Pietronelle Jooe de Pruystere en Jan Vander Straeten 2x Jooe en Jooryntien Joos de¡Pruystere.en Pieter de Vr'iendt

~6. St. Vincent ~e PrUystere re Jooe .K. V. K. V.

16.6.1694

~7. St. Philips de Meteenaere

+ K. Waa Daeedonck Wedn. van Lievyntken Versypt .He. Jooryntken Van Holderbeke ra Petrus K. Ix Steven, Jan, Janneken en i..levynt.ken 2x Pi~ter, Arnault, Joorie, Joosyntkeri en Pieternell.e V. Steven de Metsenaere en Jan De Sutter 16.6.16y4

28. St. Actriaen de T~llena~re

fs Guilliaume

+ K. Waa Voorde

~2.5.1694 Wedn. Lievyne de Bonvere He. Janneken Ba uwerrs t'a Jan K. Gl1illiaume Bauctuyn Willems x Janneken de Tollenaere Adr~aen Cornu x Pietrone]le de Tollenaere Jan de Meyere t'a P'e tr-us en van Margriete. de 1'011ana e.re Het weze kind van Adriaen de T~llenaere verwekt bij Magdalena Itoegiers. V. Guilliaume de Tollenaere en J ooris Lipp:ens Gllilliaume de Tollenaere .en Gillis. de Reytere voogden over he t minder j. kind u i.t. zijn 2x. 10.11.16y4 ~9. Re k , door Adriaeneken Vanden Bo ssch e wed. ve n Ch r-a s t.Le en .Yarrd e Steene fs :Segher aLa voogd n ef'fens wijlen Pieter Neyt fs Christorfel over Magdalena Vande Steene minderj. weze van Piater fs Segher, verwekt bij Piryntken ~eyt. 21.4.16y4 ~ vorige rek. 7.4.1688 . 30. St. Janneken Steyaert fa Jan + K. Waa Voorde 1694 Hd. Frans Van Laere fs Jooe K. Pieternelle Van Laere v. Jacohu~ Van Uamme mat. en Pieter Van Laere pat. 1.2.1.16Y5


- 60 -

31. St. Arent de Hackere fs Jaecques + K. Waa Voorde ontrent It He~rt~en juli 1694 He. Cathelyne Van Nevele fa Fjeter K. P~eter, Jann~kent Magdalene en Mar~e Anne V. ,loos Slock en ~1at.theeus Van Nevele fs Pieter IJ..5.1695

'2. Rek.

door Pieter Vande Rostyne fa Seger als voogd over het weze kind van Pieter Vande Ve1de verwekt Lievyntken Vande Rostyne 27.5.1693

33.

bij

s+, Jannek~n

de Raedts fa Sachariag + K. Slei Heecxken 1H. 2 .16~~3 Hd. Chaerel Verbiest fs Cornelia K. Cornelis 16m. V. Cornelis V er-bLes t; t's Cornelis en Vincent. de Haedts fs Sacharias. 22.7.1693

34. St. Lieven de Roo 1'8 Cornelis + K. Lov 25.1.1693 jongman HOirs: . Vaderlijke zijde : - Joos de Roo fs Cornelis - JObS de Roo en Lieven de Walsche fs Jan ~Js 'v oog rte n over de wezen van Jooris de Roo ~ Christofrel van V1aertderen x Mari~ de Roo - Charel Van Vooren fs Guilliaumet~ Fransyntieri de Roo - .Hattheeus Ide :fs Jan t x Lievyntien de Roo . - Joos de Roo als voogd over de wezen van Gheeraert Claeys verwekt. bij Janneken de Roo Moe~erlijke zijde : - Lievyntien GoethaJ.s, moeder van de overledene, met dhoirs van Gillis de Meestere. 17.6.1693

35. zie hier~oven

liasse

33

Lippens :f8 Pieter + K. Slei He. Magdaleene Taets fa Geeraert. K. Piet.er 12j. V. thristoCrel Vande VeJde oom pat. tot Laetschip Speybrouck en Lieven Taets oom mat.. 14.10.16Y3

3h. St.. Jooris

v~n

:fs Jooris + K. Lov Meyenbrouck t'ebruari 1693 He. Lievyntien Goet.hals f'a Ldev eri I te voren wed. van Cornelis de Roo

37. St. Gilli!'!de Meestere


61

Hoirs : Vaderlijke zijde :. _ Charel, Lieven en Ingh~lbrecht de Meestere·fs Joo~is _ {iheeraert Ciaeys x Cornelia de Mee13tere - be wezen van Jan Hillant ver~ekt bij Marie de Meestere - De wezen van.Marten de KeYRere rs Charel verwekt bij Pieryntien de Meestere :Moederliike zijde : - Charel de Meestere voorn.

17.6.1693 38. St. Lieven Welvaert

fs Jan + K. Lov 25~2.1693 He. Janneken Bott.erman f'a Lowys K •• Jan en Ltevyne V. Ch r Ls t.of'f'e L Welvaert err Lowys Bott.erman

~7.5.1b93 3Y •.Rek. door Lieven

de Meestere als voogd van de ~ezen Uierick de Baet~ verwekt bij Joosyntien N~~t. Christoffel en Cathelyne twee van deze wezen~

van

~Y.4.1693

40•.Rak. door Niclaeys

Vande Vel de 1:'13 Abraham en Pieter Vande Rostyne als voogden over .Elisabeth Vande Velde t'a Pieter en van Ltevyntien Vande Ro s t yn e,

27.5.1693 41. St. Cathelyne

Castiaens + K. Slei september 1693 wed. van Chri13tiaen Roegiers Hoirs : - ~an, franc6i13 ~n Joosyntien Roegiers hun selfs - Pietronelle Roegiers X Joo13 Vermeeie - Tanneken Roegiers x Pieter Steyaert - Jan Roegiers fs Christiaen als voogd over ·Piet~r Waldack f s Christot'rel Em van Cathelyne Roegiers 19j. - Jooris Diericxs als voogd over Jan Roegiers f'13 Segher en van Tanneken Pauwels 22j. - Cathelyne Ro eg Ler-s x .Jo or f.s Diericx·s.·

1~.1~1694· 4~.

St. Jooryntien

. de Hackere

25.10.1693 Hd. Lieven Geirnaert

fa

Jan + K.· Slei Houc xk en

fs Joos

K. Janneken V •• Jo o r-Ls de Backere t's Jan en Da n f.e L Ro eg f.e r s 1's Jooris. NB. Joos Geirnaert oudste weze van daze hd~ v~rwekt in eerste huwelijk bij J~nneken de Baets. 22·12.lby4


- 62 -

c~

43. St. Pip-ter van Vooren 14.11... 1693 He. Janneken

Vermeire

K. 'J'anneken en. Janneken; V

••

Jan Will ems fs

Pe

t

r-us

+

ChristoCrel

K. Waa Houcxken

fa Arent Jan alsnu,overleden, en Jan fa Daniel. Ld.pp

errs

J..6.6.16';14

44. St.

JO()S Ar en t s + K. Lov Lliet'houck2,3.11.1693 He. Elisabeth Schauvlieghe K. Lieven en Jan v. Pieter Arent~ en Jaecqnes'Schauwvlieghe.

16.6.16,)4 45'. St. Jan Goethals

fs Andries

+ K. Lov Houcxken

bij Pieryne

Van Wostyne

12.4.t693

He. Janneken Lip~ens fa J~n, te voren wed. van Jan de Reyter fa Jooris K. Andries V~ Andries Goethals f's Jaecques 'en Jooris Lippens f'!'l Jati

16.6.1694 46. St~ Jan de Reyter

fs Jo~ris + K. Lov Kecxken 12.1.1692 He. .Ja nn ek en Lippens fa Jan K.' Joorj~ en Cornelia V. Ch r-Ls to f fe L de Reyt.er t's Jooris pat. en Jooris Lippens fa Jan ~at. 30.4.1692

47. St. Cathelyne

Claeys fa Gheerolf + K. Lov bij Sanghelbiers Br-u gg e 11.2.J,,692 Hd. Jan Lipp~ns f8 Jan K., Gheerart V. Gheerolf' Claeys en Jan Lippens

25.6.1692 48. st. Jooris

de Muynck fs Joos + K. Slei He. Tanneken Wulfvel £a Jan K. J00ryntien 4j.6m. en Janneken Ij.3m. V. Pieter Heyndricx fs Petrus pat. en Lieven f's Petrus mat.

d~ CJerck

30..4.J..692, 49. St. Pieter 109,2

de Pauw 1'8 Daniel

+

K. Slei Vierhuizen

december

He. Joosyntien de Pauw 1'aArent Jooris 1 Jan en Lievyntien V. Jooris de Pauw fs Llaniel tot Waa Oostmoer en Pauwel van Hy f'f. e rnat • NH. Jan de Pauw ook fs Daniel eri Joos Vande Steene x Eli~abeth de Pauw ook 1'a Daniel. K.

27.5.l6Y3


- 63 -

50. St. Joos de Poortere

t's Guil1iaeme

+ K. Slei lJaesdonck

26.10.1691 He. Lievyntien Verheecke fa.Christof1'el Hoirs : - Marten en Marie de Poortere kinderen GuilJiaume - Jan Poelman x Joosyntien de Poortere - Jan de Suttere x Tanneken de Poortere

23.7.1692 51. St. Jooris Buysse

f8 Gillis + K. Slei Wittemoer 9.].1689 He. Jooryntien Diericx 1'a Pieter Hoirs: Ch'ristot'fel en .Petrus Buy sse - Petrus de Walsche x l'asschyntien Buysse - Christoi'fel Buysse en .Jooris Pieters als voo~den over Marie Buysse~ weze van Jan' verwekt h~j Elisaheth Eechaute 27.1.1694

53. St. Joorynti~n Wieme 1'a Pieter + K. Lov Heecxken april 1689 x Gysel de B'Leri d e t',S Seger + oktober 1693 K. Segher, Cathe1yne en Tanneken V. Segher de BLende grootvader pat. en Pieter Wieme fs Pieter oom mat.

l~.5.1694

Profile for claude

Staten van goed 1642-1700 Deel 1  

De Keure van Sleidinge, Waarschoot en Lovendegem

Staten van goed 1642-1700 Deel 1  

De Keure van Sleidinge, Waarschoot en Lovendegem

Profile for vanmoo
Advertisement