{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belgie ..Belgique

P.B. 8700TIELT 1 3/4615

ONZE

VOOROUDERS Website WF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 1Sdejaargang nr. 1 - januari 2012 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 - 8700 TIELT

Met steun van de ~

Vlaamse overbeid

= -

* Tielt ~


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Poeke, Vinkt en Wontergem_

door de WF

- afdeling Tielt, dat

met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-BaafsWingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle,

Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per [aar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE51 8002 2704 6362 van WF afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom I!!! Als lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" betalen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18,8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Inevt@belgacom.net Secreta riaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29,8700 Tielt, teUfax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. V~~r verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - De story van Adrienne Verhelst (1908-1991), slot

3

Jan Verhelst, Fortstraat 28,2640 Mortsel

- WF-Tielt: nieuwe publicaties, dank & oproep

13

- Zoektocht doorheen een tentoonstelling

16

Wim Vandermeulen, Boerkestraat 23, 8700 Aarsele

- Aankondigingen

17

- Activiteitenagenda

18

Een gelukkig nieuwjaar wensen we aan al de trouwe lezers van 'Onze Voorouders'. Moge 2012 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van een van de afdelingen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

2


De story van Adrienne Verhelst (1908-1991) Slot.

1.4 8ij TanteVictorine 1.4.1 Wie was Victorine Verhelst? Victorine Verhelst (zie ook illustratie 1) was een oudere zus van Emile Verhelst. Zij was geboren te Schuiferskapelle op 30 augustus 1876. Sinds het begin van de twintigste eeuw werkte ze als gouvernante voor de adellijke familie Lippens, in de omgeving van Brussel. Toen de kinderen groot werden, werkte Victorine als "femme de chambre" van de Gravin.

1.4.2 Adrienne bij Victorine Vermoedelijk is Adrienne na juli 1927 vertrokken naar haar tante Victorine, bij die adellijke familie in de buurt van Brussel. Een van haar taken was onder andere het "chaperonneren" van de dochter des huizes. In de jaren 1920 werd men meerderjarig op 21 jaar, voor Adrienne was dit in mei 1929. Wellicht is ze daarna haar eigen weg gegaan.

1.5 Albert Charles Christian Vanderbecq Adrienne is kunstzinnig, kan wei wat tekenen, en komt zo in Brusselse kunstmiddens terecht. Omstreeks 1930, ze is dan 22, gaat ze met kunstschilder Albert Vanderbecq9, een relatie aan, Ze was dolverliefd, maar Albert wilde van geen huwelijk weten. Intussen werkte ze als kamermeid in een groot herenhuis op de Guldenvlieslaan te Sint Gillis. Als Adrienne echter in verwachting geraakte in de loop van 1931, "capituleerde" Albert, en voor het welzijn van het ongeboren kind stemt hij toe in een huwelijk. Of waren het zijn ouders die daarop aandrongen? Hoe dan ook, einde augustus 1931 wordt het huwelijk voltrokken in Sint Gillis, en op 1 november 1931 wordt hun een dochter Liliane geboren te Etterbeek. Albert en Adrienne vormden samen met Liliane een klein gezinnetje. later zouden zij kamers betrekken in de Kernstraat te Brussel zelf. In 1935 bleek dat Albert erg ziek was, en veel verzorging nodig had. Er moest echter ook brood op de plank komen, en Adrienne besloot te gaan werken in het grootwarenhuis a /'Innovation in Brussel in de Nieuwsstraat. De verzorging van Albert en de kleine Liliane werden overgenomen door de ouders van Albert, Orner Vanderbecq en Josephine Henskens, een boerengezin in Ottiqnies'". Albert en Liliane verhuisden dan ook naar de boerderij van de ouders Vanderbecq. De ouders van Albert hadden het zo niet gezien in Adrienne, vandaar dat Adrienne in Brussel in een pension woonde, en af en toe in het weekend haar man en kind bezocht.

Adrienne werd in september 1935 ingeschreven te Eisene op het Londenplein nr 7 11. Vermoedelijk is de familienaam "Vanderbecq" een verfransing van een Nederlandstalige naam "Van der Seek". Volgens www.familienaam.be waren er in in 1998 in het rijksregister 169 mensen met de naam "Vanderbecq", de meesten in Brussel of de provincie Henegouwen. . Ook in Frankrijk komt de naam 71 keer voor, zie http://www.nom-famille.com/nom-vanderbecq.htm , een beduidend aantal keer in het departement "Pas de Calais", vlakbij de Belgische grens. 10 Ottignies, een gemeente ten zuiden van Brussel, in de provincie Waals-Brabant. 11 Het zou wei eens kunnen dat deze verhuis was op het ogenblik dat Albert naar zijn ouders was gegaan.

9

3


1.6 1935:de naam "van der Heijden" komt in beeld In 1935 was er een wereldtentoonstelling in Brussel. De zusjes van der Heijden uit Haarlem, Nederland bezochten dit evenement, en gingen op zoek naar betaalbare logies. Toevallig ontmoetten ze daar een Belgische leeftijdsgenote Adrienne Verhe/st, die hen meetroonde naar haar pension. iIIustratie 8: Adrienne Verhelst (jaren 1930) bron: familiearchief

van der Heijden- Verhe/st

Ais enkele weken later hun broer Johan ook de tentoonstelling bezocht, wist hij meteen waar hij moest zijn voor een betaalbare overnachting.

1.7

Haar/em, Nederland in 1936

Deze contacten met de familie van der Heljden waren blijkbaar zo goed dat, Adrienne in februari 1936 besloot om in Haarlem te gaan werken. Zij werd "kamenier" bij de Haarlemse burgemeester Maarschalk (1871-1954) in Huize Crayenburg12 13.

iIIustratie 9: huize Crayenburg We kunnen aannemen dat de familie van der Heijden hier wei een handje geholpen heeft met haar te introduceren. Ook haar ervaring bij de adellijke familie Lippens via "Tante Victorine", en bij de familie op de Guldenvlieslaan in Sint-Gillis Brussel zal in haar voordeel gespeeld hebben. Op 6 november 1936 werd ze ingeschreven op de Gedempte Oude Gracht 95, in Haarlem. Op 16 december 1936 reeds werd Adrienne terug uitgeschreven, ze keerde terug naar Belqie. Wellicht had ze een bericht gekregen dat de gezondheidstoestand van haar echtgenoot Albert sterk achteruit ging.

1.8

Overlijden en geboorte in 1937

In januari 1937 overleed Albert. Adrienne was zwanger van een tweede kind. In maart 1937 ging zij op bezoek bij een lerse vriendin van haar kostschooltijd, Kitty genaamd, die in Groningen, Nederland woonde. Terwijl ze daar was, moest ze onverwacht bevallen, twee maanden te vroeg. Het was een dochter, die de naam Kitty kreeg, wellicht naar haar lerse vriendin genoemd.

Hans de Jang van de "Historische Werkgroep Haerlem" vertelde ons dat dit huis oorspronkelijk in 1927/28 is gebouwd voor de Haarlemse burgemeester Maarschalk, maar dat dit later een tehuis voor dames van stand is geworden. Maarschalk was burgemeester van 1919 tot 1937. 13 Bron foto Crayenburgh: http://wilikditwel.web-fog.nllwilikditweI/2007/02lcrayenburgh.html

12

4


In september 1937 werd Adrienne geregistreerd Molenbeek (zie illustratie 10) 14.

in de Biljartstraat nr 3 te Sint Jans

1'0 du compte de notreite ". d llif' elttrektlllfll1

i~ ~

J k...,

I J SStI lure flu po.te, fJ lIandte It de; v_,/' IS / "Me I

(Uroe/A' hon&i4

I

.''11 illustratie 10: Belgische identiteitskaart Adrienne (september 1937) bron: familiearchief van der Heijden- Verhelst

1.9

Johan en Adrienne van der Heijden- Verhe/st

Op 3 september 1938 huwden Johan en Adrienne in Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente in de Brusselse agglomeratie. Kitty, die anderhalf jaar was, fungeerde als bruidsmeisje. Ze verhuisden naar Haarlem, Nederland. Dochter Kitty ging mee, Liliane bleef echter bij haar grootouders langs vaders kant in Belqie, in Ottignies. Na een tijdelijk verblijf in de Tetterodestraat 21 te Haarlem, betrokken Johan, Adrienne en Kitty op 1 december 1938 een pand in de Molenaerstraat 30 A, waar ze zullen blijven wonen. Johan had samen met een Joodse partner een bedrijfje opgezet, dat aan import deed van elektrische apparaten. Door de oorlog moest zijn Joodse vriend onderduiken. Johan wilde niet aan de Duitsers leveren, en zo werd dit bedrijfje noodgedwongen opgegeven, wat voor hem ook niet gemakkelijk was.

1. 10 Over/even tijdens de tweede were/door/og Adrienne wist echter van aanpakken en is gaan werken, er moest immers voor een inkomen worden gezorgd. Dochter Kitty getuigde hierover: "Omdat ze nooit in een vak was bekwaamd begon ze met schoonmaken. Eerst ging ze werken bij kennissen, die medelijden met haar hadden. Omdat ze alles wat ze deed altijd voor 100% uitvoerde, had ze al gauw een volle agenda.

14

Het zou wei eens kunnen dat die verhuis te maken had met het opnieuw gaan werken, 7 maanden na de bevalling.

5


Bovendien was ze in gezelschap van andere mensen altijd op haar superbest, zodat men haar graag als hulp wilde hebben. Bovendien kon ze werken als de beste. Maar Adrienne was ook tijdens de oorlog een heel dappere vrouw. Toen Johan instortte nadat hij zijn zaak was verloren en lichamelijk ook een forse klap had opgelopen heeft zij er toch maar voor gezorgd, dat de familie niet van honger omkwam. Niet aileen door te gaan werken maar ook door aile waardevolle bezittingen in fietstassen te stoppen en er 's nachts mee naar de boeren in Noord-Holland te fietsen. Die ruilde ze dan in voor wat eten, zoals zakken aardappelen, meel, spek en vet, eieren en melk. Dan stond ze 's morgens doodmoe in de hal en werden de voorraden verdeeld over buren, die oud of ziek waren. Ook mensen met veel kleine kinderen werden niet vergeten, want dikwijls waren de mannen ondergedoken. De buurmannen gingen, wanneer ze nog sterk genoeg waren, dezelfde tochten maken als mama. Dus voor die gezinnen hoefde ze niets te doen. Ook oma en de tantes deelden natuurlijk mee. Uiteindelijk hadden de boeren ook niet meer zoveel te geven. Zij moesten ook voor hun gezin en voor hun personeel eten hebben. . Toen Adrienne hoorde, dat haar vaste boer er mee op moest houden begon ze te vloeken als een havenarbeider. Hij moest daar geweldig om lachen en zei: 'Je bent zeker katholiek?' Dus toen werd zij de enige die nog twee keer per week langs mocht komen." Voor het eigen huishouden werd haar oudste dochter Kitty ingeschakeJd. Kitty hierover: "0mdat ze vijf dagen per week de heIe dag uit huts was, werd ik als oudste natuurlijk ingezet om thuis veel werk te doen. AI gauw leerde ze me ook koken en omdat ik tijdens bezoekjes bij oma en de tantes veel bij tantje Jo in de keuken te vinden was, wanneer die de maaltijden bereidde, had ik voor koken een grote interesse opgedaan. Ik had er wei aanleg voor en toen ik goed en wei zo'n jaar of negen was, wisten mijn ouders niet eens wat er die dag op tafel zou komen. Tijdens de lessen op school bedacht ik wat ik zou koken en deed de nodige boodschappen onderweg naar huis."

1. 11 Het naoorlogse leven Toen de oorlog gedaan was, werd het leven stilaan weer wat gemakkelijker.

.

I;

iIIustratie 11: Willem zes maanden (zomer 1944) bran: familiearchief van der Heijden- Verhe/st

Uiteindelijk vond Johan na de oorlog een job als ambtenaar, waar hij zich echter wei in twintig jaar pensioenopbouw moest inkopen. Daartoe werd iedere maand een derde deel van zijn salaris afgehouden, zodat blijven werken voor Adrienne een noodzaak werd.

6


In januari 1944 werd zoon Willem geboren, en in september 1947 (in volle naoorlogse babyboom) dochter Anne-Marie. .

";,"

:..

'~

met iwllnis OIJ.7i;~

illustratie12: Geboortekaartje Anne-Marie van der Heijden (1947)

"

blijaschap ·gevea toij U:: 0011 de geboorte van -. i'J)ochter ...

. .. . . flflfte~lnarig~flnt'mnstte:·:.: .

,

.... &Jabrielle ]. H.

"

.

..... "

.

v;

d. Hejjden

. .··it .v. d.:. H~ijJ~m~'...... . . . 'Verkelst· .. .'

"",

..Haqrl:l!I,

:

14 8epteinb~ 1947.:<'

.. molciiacirstraaL30~ a'

.

.

...

bron: familiearchief Heijden- Verhe/st

van

der

All die tijd is ze blijven werken. Ze werd naaister en werkte bij rijkere families aan huis. Ze hield ervan om buitenshuis te werken. Ze vertoefde in mooiere woningen.

..

Maar omdat Johan geen zin meer had in de rompslomp van verhuizen, zijn ze op hetzelfde adres in de Molenaerstraat te Haarlem blijven wonen, ook toen zich de mogelijkheid voor deed om een veel mooier huis met een tuin te huren. Oat was na de oorlog echt een buitenkansje gezien de woningnood.

1. 12 Liliane kwam op bezoek Na de oorlog kreeg Liliane, die Franstalig was, toeiating om 3 weken op bezoek te komen", Het was vooral Johan die haar probeerde aan te moedigen bij haar moeder te blijven, het was nu of nooit. Ooch het heeft niet magen zijn. - Was Liliane wellicht te veel vervreemd? - Was het de taal die moeilijkheden gat om direct te integreren in de Nederlandse samenleving? - Waren het haar Belgische grootouders tangs vaders kant die het uit Liliane's hoofd gepraat hebben? - Of was het Adrienne die dit niet zag zitten? Hoe dan ook, Liliane keerde na 3 weken gewoon terug naar haar 8elgische grootouders langs vaders kant. Bij Liliane's huwelijk met Marcel Mottier in 1952 heeft Adrienne als moeder haar toestemming moeten geven 16.

1. 13 De andere kinder en De andere kinderen groeiden op, en zochten hun eigen bestemming. Als oudste ondervond Kitty de strengheid van haar moeder zeer sterk aan den lijve. Toen ze wilde verder studeren aan de academie, stootte ze op een onverbiddelijke "njet" van Adrienne. Had dit wellicht te maken met haar eigen ervaringen in kunstzinnige kringen in de jaren 1930? Zoals dikwijls werd echter een strenge houding naar jongere kinderen toe versoepeld. Ze werd in 1948 zetfs formeel ingeschreven op het adres van Johan en Adrienne. Om de aan of andere reden werd ze nooit meer uitgeschreven in Haarlem. 16 Liliane bleef helaas kinderloos. Ze leeft nu (2010) in Couvin (ten Zuiden van Charleroi, in de buurt van de Franse grens), en is sedert 2008 weduwe. De Nederlandse familie heeft af en toe telefonisch contact met haar. 15

7


Anne-Marie, de jongste, vertelde ons: "Ik moet zeggen dat ik wei een leuke jeugd heb gehad, maar dat komt voornamelijk doordat Kitty voor mij de kastanjes uit het vuur haalde, ik de jongste was, in een rijkere tijd werd geboren, de oorlog voorbij was enz. enz. Wij hadden thuis wei een ander soort gezin dan de meeste van mijn vriendinnen hadden, maar ik vond dat wei leuk. Bij ons werkte mama, dus dat was niet gewoon. De meeste moeders zaten thuis met thee te wachten, totdat de kinderen uit school kwamen. Oat heb ik echter nooit gemist. Er werd vaak gek gedaan bij ons thuis en dat vond ik wei leuk. Bij leuke liedjes mocht de radio altijd even keihard aan staan. Oat kon bij anderen eigenlijk ook nooit." Ook zij bleven in contact met de Belgische familie. Zo ging Kitty ging bijvoorbeeld op vakantie bij Antoinette aan de Belgische kust.

1.14

Joben's overlijden

Toen Johan gepensioneerd werd, is Adrienne nog maar vier dagen per week gaan werken en zo hadden ze nog jaren door kunnen gaan, ware het niet, dat Johan plotseling aan een zware hartstilstand overleed. Het was in 1967, hij was amper 65. Daar was ze zeer verbitterd over. Ze ging weer vijf dagen werken, omdat ze niet aileen in haar "kot" wilde zitten. In de weekends zat ze meestal bij dochter Kitty.

illustratie 13: Johan en Adrienne (jaren 1960) bron: familiearchief van der Heijden-Verhe/st

1. 15 Contacten met de buitenlandse broer en zussen In de vroege jaren 1970 was de Amerikaanse broer Andre op Europese visite, voor het eerst sedert 1928. Oit leidde tot een wederbezoek van Adrienne aan Andre in Detroit, Michigan, USA in 1975. Tot in de jaren 1980 waren er contacten met de Belgische zussen en hun kinderen. Einde van de jaren 1980 hield dit door een misverstand op, tot grote teleurstelling van Adrienne. Op 2 december 1991 overleed Adrienne, ze was 83 geworden.

8


2

2010: terug contact

De contacten tussen de Belgische en Nederlandse familie zijn volledig stilgevallen einde jaren 1980. Tot schoondochter Marlies in juti 2010 bij het zoeken op internet naar "Adrienne Verhelst" op de genealogische website van de Belg Jan Verhelst terecht kwarn". Op 17 augustus 2010 volgde dan ook een "historische" herontmoeting tussen de Nederlandse en Belgische tak. Of zoals ik toen schreef: ""Het is toch weI merkwaardig. Het is omdat in 1874 een zekere Bruno Verhelst (1839-1918) en Sophia Lambert (18411894) een gezin gesticht hebben, dat nu 3 Nederlandse vrouwen gastvrij 2 Belgen ontvangen, want Bruno en Sophia zijn onze gemeenschappelijke voorouders. Genea/ogie heeft te maken met ontmoetingen, met mensen leren kennen, en dat is een van de redenen dat het zo boeiend is. Genealogie brengt mensen bij elkeer." De Nederlandse Kitty, Anne-Marie en Marlies waren gastvrouw voor Jan en Lut Verhelst (zle iIIustratie 2). De laatste jaren hebben ze met Liliane at en toe - vooral telefonisch - contact. Er is wei een lichte taalbarriere. Zij hebben een schoolse kennis van het Frans, doch Liliane is daarin zeer behulpzaam.

illustratie 2: Samen eten bij een Italiaan in Haarlem (2010) foto: Lut Verhe/sf-Janssens v.l.n.r: Jan Verhe/st, Marlies van der Heijden-Staats,

17

http://home.scarlet.be/jan

.verhelstlgenealogie

9

Kitty Vanderbecq, Anne-Marie van der Heijden.


Genealogie Adrienne Verhelst Adrienne Victorine Verhelst, 0 20-05-1908 in Tielt, + 02-12-1991 in Haarlem, NL. Zij is geh. met (1) -Albert Vanderbecq, oak bekend als Albert-Charles Christian Vanderbecq, gehuwd 29-08-1931 in Sint-Gillis, BE, (zoon van Omer Aime Florian Joseph Ghislain Vanderbecq en Josephine Felicie Henskens + 01-1937, beroep: kunstschilder, 0 08-031908 in Naast, BE. Zij is geh. met (2) Johan Hermanus van der Heijden, ook bekend als Johan van der Heljden, gehuwd 03-09-1938 in Sint-Jans-Molenbeek, BE, 0 17-07-1901 in Assen, NL, + 02-02-1967 in Haarlem, NL.

I.

Liliane Alberte Christiane Vanderbecq, (dochter van Albert Vanderbecq en Adrienne Victorine Verhelst) 0 01-11-1931 in Etterbeek. Zij is geh. met Marcel Mottier gehuwd 1952, + 2008.

II.

Kitty Johanna Adrienne VanderbecqFout! Bladwijzer niet gedefinieerd., ook -bekend als Kitty Vanderbecq, 0 in Groningen, NL. Zij is geh. met Christoffel Anton Egbert Maria Damave, ook bekend als Chris Damave, in Haarlem, NL, (zoon van Koos Damave en Maria Elisabeth Kerstholt). 0

A.

B.

C. III.

0

Willem van der Heijden, (zoon van Johan Hermanus van der Heijden en Adrienne Victorine Verhelst) 0 23-01-1944 in Haarlem, NL, + 19-09-2000 in Ermelo, NL. Hij is geh. met Maria Elisabeth Staats, ook bekend als Marlies Staats, 0 in Haarlem, NL, (dochter van Johannes Antoon Staats en Johanna Margarietha Damave). A. B.

IV.

Lilian Camave, 0 in Bulli, Australia. Zij is geh. met Jan van der Post. 1. Anne Sofie van der Post 2. Quinten van der Post 3. Christoph van der Post 4. Pommelien van der Post Mark Damave, in Camberra, Australie. David Damave, 0 in Haarlem, NL.

Julie van der Heijden, 0 in Harderwijk, NL. Zij is geh. met Willem Smits. 1. Lia Carly Caroline Nikita Smits Lisette van der Heijden, 0 in Harderwijk, Nt. Zij is geh. met Eddy Alfred Herre van der Goot, ook bekend als Eddy van der Goot. 1. Madou van der Goot 2. Feliene van der Goot

Anne Marie Antoinette Gabrielle van der Heijden, ook bekend als Annemarie van der Heijden, (dochter van Johan Hermanus van der Heijden en Adrienne Victorine Verhelst) 0 in Haarlem, NL. A.

B.

Mascha Snoijink, beroep: lerares Engels, nu wonend in Erentxun, Baskenland, Spanje. Zij is geh. met Philip Miller, gescheiden na 2000, 0 in Schotland. 1. Jules Miller, ook bekend als Jazz Miller. 2. Ishai Miller. Eva Snoijink, beroep: fotografe. Zij is geh, met Leon Roos, gescheiden -na 2002, in Haarlem, NL. 1. Julius Roos 2. Elvis Roos 0

10


Dank aan Person en

Jacques Naessens (De Pinte, Be/gie) voor de initiele informatie over de Nederlandse tak van de familie Verhelst.

Kitty Damave-Vanderbecq (Hillegom nabij Haarlem, NL), Anne-Marie van der Heijden (Bloemendaal nabij Haar/em, NL) en Marlies van der Heijden-Staats (Harderwijk, NL) voor de verhalen over hun moeder en schoonmoeder Adrienne. Daarnaast mocht ik heel wat iIIustraties uit hun familiearchief gebruiken. Ik ben collega-genealoog Marlies ook zeer erkentelijk voor heel wat opzoekingswerk in Nederland. Liliane Vanderbecq (Gouvin, Belgie) voor haar levensverhaal. Lucien Ailliet, (VVF Tie/t, Be/gUl) voor informatie uit het bevolkingsregister van Tielt. Frans Verhelst (Ardooie nabij Tielt, Belgie) en zijn nicht zuster Trui voor opzoekingen in de archieven in het pensionaat van de zusters van Onze Lieve Vrouw van de zeven weeen in Ruysselede. Zuster Rolande (Moors/ede, Be/gie) voor opzoekingswerk in de archieven van het pensionaat "Ten Bundere" in Moorslede. Monique Dierckx (Tie/t, Be/gie) voor het maken van foto's van het ouderlijk huis van Adrienne in Tielt. Nancy De Bruycker-Naessens (De Pinte, Belgie) voor inforrnatie rand het pensionaat in Machelen aan de Leie. Jean-Pierre Vingerhoed (Brasschaat, Belgie) voor het maken van foto's van de plaats waar Adrienne woonde in Slnt-Jans-Molenbeek (Brussel). Ward Verhelst (Puurs-Kalforl, Be/gie) mijn achterneef, voor iIIustraties uit zijn familiearchief. Maria Verhelst (Bomem, Be/gie) en Rik Verhelst (Oiepenbeek, Belgie), mijn nicht en kozijn voor iIIustraties uit hun familiearchief. Willy Jonckheere (Oeinze, Belgie) voorzitter van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek", voor informatie over het pensionaat in Machelen aan de Leie. Johan Jaspaert (Mache/en aan de Leie, Belgie) voor zijn artikel over het pensionaat in Machelen aan de Leie", en het ter beschikking stellen van foto's. Zuster Claire Coutelier (La HulpelTerhulpen, Belgie) liet ons weten dat haar congregatie de "Soeurs du Saint Coeur de Marie" geen enkele band heeft met het pensionaat in Machelen aan de Leie, maar gaf waardevolle tips. Patrick Vanhoucke (VVF Brusse/, Belgie) voor zijn gewaardeerde adviezen bij opzoekingen in het Brusselse. Jacqueline Le Couter voor achtergrondinformatie rond Victorine Verhelst. Greet Ver,helst (Oud- Tumhout, Be/gi8), mijn zus voor het taalkundig "wieden" van deze tekst en haar opbouwende kritiek bij het tot standkomen van deze studie. Klaas de Jong (Haar/em, NL) van de Historische Werkgroep Haerlem voor informatie rond huize Crayenburch. Ontelbare ambtenaren verleenden eveneens hun waardevolle medewerking: gemeenten De Pinte, Eisene, Gent, Haarlem, Lubbeek, Ottignies, Sint Gillis, Sint Jans Molenbeek, Tervuren, Watermaal-Bosvoorde. De Belgische ambassade in Den Haag, de Nederlandse ambassade in Brussel, en het Ministerie van Buitenlandse zaken in Den Haag. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel en te Gent. Het Noord-Hollands archief in Haarlem, en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

11


Bibliografie Hilhost, Marieke, "Bij de Zusters op kostschool: geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op Rooms-KathoJieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen", Bruna uitgeverij, Utrecht, 1989. Geeraerts, (Editor) "High Life de Belgique 1937", Geeraerts, Ixelles, 1937. Verhelst, Jan, "1902-2002: Henri Verhelst (1868-1922) en Mathilde Braet (1864-1940) 100 jaar getrouwd", uitgave in eigen beheer, Mortsel, 2002. Verhelst, Jan, "Verhelst-en uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan", uitgave in eigen beheer, Mortsel, 2007. Jaspaert, Johan, "Historiek van het klooster te Machelen 1870-1993", artikel in het jaarboek 1993 van de Geschied- en Heemkundige kring, Zulte, 14de jaargang, 1993, p 1937. En verder ontelbare websites ...

De auteur Jan Verhelst18

, is een genealoog uit het Antwerpse, doch wiens familie (Verhe/st, Braet, Coussens.) afkomstig is uit Tielt en omstreken. Zijn vader Fritz Verhelst werd trouwens in 1903 te Tielt op de tweede verdieping van het huidige stadhuis geboren, zijn grootouders BraetCoussens baatten toen de herberg Tramstatie uit, gelegen op het gelijkvloers van dit stadhuis. Toen Jan in 2001 aan de genealogie en het familieverhaal van Verhelst, Braet en Coussens began, kwam hij in contact met lucien Ailliet van WF Tielt, die hem toen ontzaglijk veel geholpen heeft. Ais wederdienst bij verschillende projecten leverde Jan bijdragen aan publicaties van WF Tielt.

Onze Voorouders: 2003-2004: "Henri Verhelst en Mathilde Braet 100 jaar " 2007: ''Verhelsten uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan".

Onze Families, deel 2: 2008 US-emigranten van de iemltte Verhe/st: een verhaal over de familie Verhelst uit Kachtem, die in de jaren 1890 emigreerden naar de nieuwe wereld. Canadese immigrante Mona-Lisa Verhelst, zoekt haar roots in Vlaanderen. (In samenwerking met Frans Verhelst en Marijke Verhelst). Een uitgebreide versie van deze studies ligt ook ter inzage in de WF bibliotheek te Tielt. Naast genealogische studies houdt Jan, tesamen met Marijke Verhelst van WF spreekbeurten over "Genea/ogie en overzeese Emigrafie" overal ten lande19.

Dilbeek,

Jan Verhelst

18 19

Genealogische website op http://home.scarlet.be/jan.verhelstlgenealogie Dilbeek, Leuven, Dendermonde, Sint Niklaas, Aalst, Gent, Oostende en wellicht nog andere.

12


WF - Tielt: nieuwe publicaties

Fons Das: "De dekens van het district Tielt en het decanaat Tielt", deel 4, Tielt, VVF~ Tielt , 2011, 194 bladzijden formaat A4, rijk geillustreerd met tientallen foto's en documenten, digitale zwart-wit print, prijs 13,00 euro (+ 3,00 euro verzendingskosten). Naar aanleiding van het zilveren priesterjubileum van deken Filiep Callens drganiseerde de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt een tentoonstelling in de SintPieterskerk te Tielt, van 6 juli tot 20 oktober 2011, over de 28 dekens van Tielt en dit vanaf het ontstaan van de dekenij Tielt in 1559 tot 2011. Het boek is de schriftelijke neerslag van de tentoonstelling en verschijnt in de reeks "Religieuzen ~eboren, overleden, verbleven in een van de gemeenten van het werkgebied van WF-Tielt als deel4. De auteur behandelt hier in chronologische volgorde aile dekens van het district Tielt en het decanaat Tielt, Volgende dekens komen aan bod: Tytgat Stephanus (eerste deken?), Driepondt Laurentius 1567 - 1575, De Fraeye Laurentius 1575 - 1580, DesmetFranciscus 1585 - 1606, Vander Beke Michael 1609 1616, De Mol Joannes 1616 - 1657, Verbeke Petrus 1657 - 1684, Brugmans Ludovicus 1684 - 1696, De Cock Joannes Franciscus 1696 - 1714, De Plancke Ignatius 1714 - 1719, Van BeUeghem Antonius 1719 - 1722, Diu Hendricus 1722 1742, Van Herreweghe Joannes 1742 - 1768, Verlysen Joannes Baptistus 1768 1783, Van Balen Henricus Bartholomeus 1783 - 1811, Bulcke Joannes 1811 - 1825, Simo(e)ns Joannes 1825 - 1841, De Wilde Carolus Joannes 1841 - 1845, Darras Joannes Marcellinus 1845 - 1855, Denys Carolus Joannes 1855 - 1882, Verraes Eduardus Carolus 1882 - 1900, Busschaert Cyrille Theodule 1900 - 1911, Vandenberghe Cyrillus 1911 - 1934, Destrooper Josephus 1934 - 1951, 8rys Josephus 1951 - 1962, Duforret Karel Andre 1962 - 1973, Lefebvre Leopold 1973 1988, Buyse Gabriil 1988 - 2009, Callens Filiep 2009 . Ook dit deel sluit af met een alfabetische index op familie- en plaatsnamen, wat voor de lezer een zeer nuttig werkinstrument is.

Bestellingen: af te halen bij WF-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendingskosten op rekening WF-Tielt: IBAN BE51 800227046362. met vermelding "De dekens van Tielt".

1

Het werkgebied van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt (WF-Tielt) valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt: Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Mari<egem, Meulebeke, Oeselgem, Ooiqem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele en daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem.

13


Fons Das: "Pastoors, onder- en medepastoors van de Sint-Martinusparochie van Aarsele van 1910 tot 2010", deel5, Tielt, WF-Tielt, 2011, 229 bladzijden formaat A4, rijk gemustreerd met tientallen foto's en documenten, digitale zwart-wit print, prijs 14,00 euro (+ 3,00 euro verzendingskosten). De jubelviering van 100 jaar (1911-12 * 2011-12) heropbouw van de Sint-Martinuskerk in Aarsele startte op kermiszondag 6 november 2011 met een feestelijke eucharistieviering. Na de viering werd de tentoonstelling over het kerkgebouw, de bedienaars, de kerkschatten en het parochiaalleven geopend. De schriftelijke neerslag van de tentoonstelling over de bedienaars van de SintMartinusparochie in Aarsele verschijnt in de reeks "Religieuzen geboren, overleden, verbleven in een van de gemeenten van het werkgebied van WF- Tielt als deel 5. De auteur, Fons Das, behandelt hier de pastoors, onder- en medepastoors in de periode 1910-2010.

Volgende pastoors komen hier aan bod: Pastoor Delaere Alphonse wordt hier als eerste vermeld om reden dat de werkzaamheden onder zijn herderschap gestart zijn. Helaas heeft hij de afwerking niet mogen beleven. Delaere Alphonse 1896 - 1910, Billiau Richard 1910 - 1915, Fraeys Isidoor 1915 1915, Vanden Berghe Richard 1918 - 1923, Bouve Karel 1923 - 1937, Cracco Arthur 1938 - 1941, Inghelram Serafijn 1941 - 1952, Moenaert Joris 1952 - 1970, Bruneel Clemens 1970 - 1984, Declercq Robert 1984 - 1995, Stragier Antoon 1995 - 2000, Durnez Dirk 2000 - 2005 en Arnout Jozef 2005 - .... De onderpastoors en vanaf 1969 de medepastoors zijn: Corty Joseph 1909 - 1921, Cosyn Jozef 1921 - 1927, Deroulez Georges 1909 - 1923, Van Mullem Alfons 1923 - 1929, Vandeputte Karel, 1927 - 1928, Willems Karel 1928 1938, De Meester Hendrik 1929 - 1938, Acke Jules 1933 - 1946, Haessebroucq Henri 1938 - 1945, Ingelaere Marcel 1946 - 1948, Denneweth Antoon 1946 - 1948, Boydens Antoon 1948 - 1953, Van Duyfhuis Omer 1948 - 1964, Dusselier Stefaan 1953 - 1968, Delbeke Jozef 1964 - 1968, Maes Frans 1968 - 1977, De Vogelaere Jozef 1978 - 1979 en Waerenburgh Romain 1979 -1987 Ook het vijfde deel sluit af met een alfabetische index op familie- en plaatsnamen, wat voor de lezer een zeer nuttig werkinstrument is.

Bestellingen: af te halen bij WF-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendingskosten op rekening WF-Tielt: IBAN BE51 800227046362. met vermelding "bedienaars Aarsele 1910-2010.

14


Luc Neyt, "Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren", 228 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een plastiekje als kaft en een zwarte band als rugzijde, prijs 15,00 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten te storten op rekening WF-Tielt 800-7026810-14 of IBAN BE51 8002 27046362 of af te halen zonder portkosten, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (05114011 36). In 2010 organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt met de logistieke steun van het Stadsbestuur Tielt en met de ondersteuning van de Vlaams Canadese Vriendenkring PCR Melsele en VTB Kultuur Beveren een tentoonstelling "Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren". Een van de drie luiken van deze tentoonstelling ging over de vele reacties die we mochten ontvangen op onze oproep in de krant "Wie nam deel aan de tabakspluk in Canada?". Tot op heden reageerden 80 personen, waarvan er meer dan 50 deelnamen aan de tabaksoogst in Canada. Uit de vele gegevens die we mochten ontvangen werd een selectie gemaakt van foto's, verhalen, oproepen om een vriend van destijds terug te vinden, documenten, goede en minder goede ervaringen, anekdoten, wat er zoal anders was in Canada dan in Vlaanderen en een lijst van de tabaksplukkers met het jaar waarin ze naar Canada trokken, de organisator van de reis, bij welke tabaksboer ze werkten, hoeveel ze verdienden en als er nu nog contact is met mensen in Canada. AI deze informatie werd "op ware grootte" van het tentoongestelde materiaal samengebracht in een boek en aangevuld met de persnota, enkele krantenknipsels, sfeerbeelden van de tentoonstelling in het voormalig SintJozefscollege van Tielt, het enqueteformulier, het openingswoord van Eis De Rammelaere Schepen van Cultuur Stad Tielt en het dankwoord van Luc Neyt voorzitter WF- Tielt. Door het groot succes van de voorintekening en de nabestellingen zijn we genoodzaakt een aantal boeken te laten bijmaken. Wie nog interesse heeft, kan dit boek alsnog bestellen.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften,familiegeschiedenissen,familiepapieren,genealogische uitgaven, enz... Gabriel Verkest, Uitkerke - Rita Wanseele, Kanegem - Romain De Boever, Deinze Daniel Van Quickelberghe, Olsene - Antoon Van Quathem, Roeselare - Gabriel Vercaemer, Egem - Godfried Verhamme, Tielt - Eddie Verbeke, Tielt - Freddy Watteny, Tielt - Frans Demarey, Tielt - Philippe Degryse, Tielt.

Oproep Sems komt het wei eens voor dat er activiteiten plaatsvinden die interessant bepaaJde leden maar dat we ze niet tijdig kunnen aankendigen in ens tijdschrift.

kunnen zijn veer

Om dit op te vangen zijn we in januari 2011 gestart met een "Nieuwsbrief' die we via elektronische weg bezorgen aan de leden die over een e-mailadres beschikken. Zij die onze nieuwsbrief nog niet ontvangen maar dit wei wensen mogen dit nog steeds melden aan de redactie: fons.das@telenet.be. 15


Zoektocht doorheen een tentoonstelling De jubelviering van 100 jaar (1911-12 * 2011-12) heropbouw van de Sint-Martinuskerk in Aarsele startte op kermiszondag a november 2011 met een feestelijke eucharistieviering. Na de viering werd de tentoonstelling over het kerkgebouw, de bedienaars, de kerkschatten en het parochiaalleven geopend. Fons Das, lid van de subwerkgroep tentoonstelling en bestuurslid van WF- Tielt, opperde het voorstel om een zoektocht doorheen de tentoonstelling te organiseren voor de leerlingen van de Aarseelse school. De zoektocht werd opgemaakt en bestond uit dertien vragen. In de loop van de volgende weken bezochten de leerlingen van het 3de, 4 de, Sde en ade leerjaar de tentoonstelling en namen deel aan de zoektocht. Ruim 90 leerlingen namen deel,

derde leerjaar

vijfde leerjaar

vierde leerjaar

zesde leerjaar

De leerlingen bleken allen enthousiast te zijn en waren uiteraard zeer tevreden toen een grote prijzenpot kon verdeeld worden. Namens de werkgroep en de ieerkrachten van onze school willen wij Fons Das bedanken voor het intiatief maar ook Davidfonds Aarsele en WF-Tielt voor de mooie prijzen. Wim Vandermeulen

16


Heemkundige Kring de Roede van Tielt Lidmaatschapsbijdrage: gewoon lid: 20,00 euro, steunend lid: 30,00 euro en beschermend lid: 路40,00 euro, te betalen op rekening IBAN BE56 4679 3508 0188 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt - (051) 401838. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30.

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? Je stort gewoon het lidgeld 33,00 euro als gewoon lid, 50,00 euro als steunend lid, 80,00 euro minimum als beschermend lid op rekening 414-1171221-79 (IBAN BE584141 17122179) van WF Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt jaarlijks zes nummers van het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Starn). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS

Dienst.: , Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERPEN - MERKSEM

WF

,..

Tel. 03/646 99 88

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt DERTIENDE FAMILIEKUNDIGE

BOEKENBEURS

TIEL T

zondag 18 maart 2012: boekenbeurs van 9 tot 12 uur 30 Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: .,.genealogische werken * formulieren .,.heruitgaven van naslagwerken

.,.

Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende WF-afdelingen er gegevens uitgewisseld worden

Om 11 uur bekendmaking van de winnaars van de wandelzoektocht uitreiking van de prijzen.

17

en kunnen

in Dentergem en


activiteitenagenda

WF - Tielt: januari - februari - maart 2012

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Van 1 november 2011 tot 5 maart 2012: negende familiekundige in Dentergem.

wandelzoektocht

3. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 21 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

4. Werkgroep opzoeken.

genealogie

op zaterdag 4 feb ruari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

5. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag

18 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

6. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Zondag 18 maart: boekenbeurs

(zie aparte aankondiging).

8. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 7 januari van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling Aile leden zijn van harte welkom ! Gelegenheid tot opzoeken

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand veer de maand van verschijnen!): Nummer 2 I april - mei - juni 2012: voor 28 februari 2012 Nummer 31 juli - augustus - september 2012 veer 31 mei 2012 Nummer 41 oktober - november - december 2012 v66r 31 augustus 2012 Nummer 11 januari - februari - maart 2013 v66r 30 november 2012 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd. 18


Belgie-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1 P 005988

ONZ£

VOOROUD£RS Website FV - Tielt fy-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 1Sde jaargang

nr. 2 - april 2012

Afgiftekantoor 8700 TIEL T 1 Verantwoordelijke

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

::jl~-

Met steun van de Vlaamse overheid ~ Dcor mens en gedreven

_

29 - 8700 TIEL T

hTielt


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven

door FV - Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-BaafsVijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor leden van FV buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom

!!!! Ais lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van FV - Nationaal en in ons werkgebied wonen also ok personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielf' beta len 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Inevt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel.lfax.: 051/40.11.36, I.ailtiet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: etke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Vlaamse Vereniging voor Familiekunde wordt Familiekunde Vlaanderen

22

Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

- Wandelzoektocht in Dentergem 2011-2012: de antwoorden

24

Eric Bekaert, Brouwerijstraat 24, 8720 Markegem

- Aankondiging voordracht en oproep

31

Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

- Inventaris overlijdensberichtenen bidprentjes: OPROEP

32

Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

- Heksen in de Lage Landen, Toen en Nu, aankondiging

33

- FV - Tielt: nieuwe publicaties

34

- Lijst van de wacht van 1702 in Ruiselede

36

Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

~ Activiteitenagenda

38

22


Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (WF) wordt Familiekunde Vlaanderen (FV) "kennisknooppunt

voor familiegeschiedenis"

Op 1 oktober 2011 heeft Familiekunde Vlaanderen een interne vernieuwing doorgevoerd, met goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Aigemene Vergadering. Het resultaat hiervan is dat de twee vroegere 'pijlers' - met name de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH) samengesmolten zijn tot een geheel met als naam "Familiekunde Vlaanderen". Dit is de bekroning van jarenlange goede samenwerking tussen WF en VCGH. Voor de werking van onze vereniging heeft deze structurele vereenvoudiging aileen maar voordelen. Wie informatie wenst over familiegeschiedenis, genealogie, genetische migratieonderzoek of heraldiek in Vlaanderen, kan zich nu richten tot een aanspreekpunt. De naam "Familiekunde Vlaanderen" blijft behouden zodat die analoog is aan de twee andere grote culturele-erfgoedorganisaties, met name Heemkunde Vlaanderen en Volkskunde Vlaanderen. Naar aanleiding van deze fusie zijn een aantal belangrijke wijzigingen noodzakelijk: • Zo is het beleidsplan van het 'oude' Familiekunde Vlaanderen voor de periode 2012-2016 overgenomen in de nieuwe structuur. • De zetel van de organisatie verhuist naar het adres waar ook de administratie en het Nationaal Documentatie- en Studiecentrum gevestigd is: Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem. • De voorzitter van Familiekunde Vlaanderen is Marc Van den Cloot. • Wilfried Devoldere blijft hoofdredacteur van de tijdschriften 'Vlaamse Stam' en 'Genealogie en Heraldiek' in Vlaanderen. • Ook de website wordt aangepast. Voorlopig is nog de oude structuur vermeld op www.familiekunde-vlaanderen.be • De lidkaarten zijn reeds opgesteld met de benaming Familiekunde Vlaanderen. •

Het nieuwe logo word!

~ •

Familiekunde Vlaanderen

Onze officiele benaming zal op de rugzijde gepubliceerd worden samen met ons logo.

van al onze

uitgaven

in 2012

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt afgekort = FV-Tielt •

Onze website is reeds aangepast aan de officiale benaming: www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Luc Neyt voorzitter FV-Tielt

23


Wandelzoektocht in Dentergem 2011-2012: de antwoorden

Onze jaarlijkse zoektocht vond ditmaal plaats in Dentergem. Hieronder kunt u de antwoorden vinden met enige genealogische en heemkundige uitleg: Vraag 1: Noteer de voor- en familienaam van de man hierbij horende. Antwoord: Livinus Desquien. Transcriptie grafsteen: DOM SEPULTURE VAN SR LIVINUS DESQUIEN FS IOANNES OVERLEDEN. IN IillYWELYCK GEWEEST MET ADRIAENE VAN DEN ABEELE FA IUDOCI DEN TYD VAN 37lAEREN OVERLEDEN 31 MEY 1789 OUD 66 lAEREN RIP

Livinus Desquien zetelde in de jaren 1770/1780 in de gemeenschappelijke schepenbank van de heerlijkheden Oudewalle, Proost, Heeke, Groot- en Cleynhuyse in Dentergem. Het echtpaar Desquien路Vandenabeele overleed kinderloos. Vraag 2: Welk jaartal hoort hierbij ? Antwoord: 1763. Het neoclassicistische herenhuis is gebouwd door Pieter Bemardus Minne (OWontergem20.08.1733 - tDentergem 15.11.1812), fs Jozef Eduard & Maria Joanna Galle. Zijn vader was ontvanger van de dorpsheerlijkheid Dentergem. Na diens overlijden (tWontergem 08.12.1753) volgde zijn echtgenote hem als thesaurier op (17541765). Ze verhuisde naar Dentergem, waar haar zoon in 1763 er vermoedelijk - het eerste stenen huis liet optrekken. Pieter Bernardus was griffier van Markegem en de heerlijkheid "Ter Hoyen".

Op 13.07.1783 voigt hij Jan-Baptist Courtens <tWakken 26.06.1783) als dorpsbaljuw en baljuw van de heerlijkheid "Het Kapittel van Doornik" op. Hij was meteen de laatste vertegenwoordiger van de heer van Dentergem. Hij was gehuwd met Maria Josepha Vermeulen eca. 1732 - tDentergem 09.12.1767) en hertrouwde na haar overlijden met Maria Francisca Van Crombrugge eZevergem 05.08.1748 - tDentergem 27.03.1830). Uit zijn tweede huwelijk werden 8 kinderen geboren: 2 jongens en 6 meisjes. Het huis zal tot 1961 in het bezit blijven van de familie Minne. Toen werd het verkocht aan Frans Delmotte, dehuidige eigenaar.

24


Vraag 3: Welk jaartal hoort hierbij ? Antwoord: 1921. Vermoedelijk ca. 1810 gebouwd door Robert Mulle rZelzate 1780), fs Eugeen Jozef & Joanna Catharina De Moor. Hij was rond 1800 tijdelijk gemeentesecretaris te Dentergem en verhuisde in 1824 naar Tielt. Robert was gehuwd met Julia Minne (13.02.1809), een van de 6 dochters van ex-baljuw Pieter Bernardus. In 1900 werd de woonst aangekocht door de uit Schaarbeek afkomstige Desire Dauw, die er zich vestigde. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Arthur, die drukker was en gemeentesecretaris van Wontergem en Gottem. Het huis werd tijdens WO I zwaar beschadigd en in 1921 liet Arthur het restaureren en verfraaien met o.a. een lijstgevel in neoclassicistische stijl, guirlandes en strikmotieven (stijl Louis XVI) en een topgevel met golvende bekroning. Zijn dochter Simonne huwde met Oscar Van Gheluwe en hun enige zoon Rudy (schepen 1989-1999) volgde in de jaren 1980, samen met zijn echtgenote Jo Defoer, zijn ouders op als bewoners van het statige herenhuis. Vraag 4: Noteer de familienaam Antwoord: Vaneechaute.

van de verongelukte.

Georges Vaneechaute CDentergem 04.06.1917), fs Adiel & Alice Vande Kerckhove, is op deze plaats verongelukt op 06.06.1963. Hij is er onder zijn - door paarden getrokken - wagen terechtgekomen toen hij bomen naar zijn zagarij vervoerde. Vraag 5: Walk jaartal hoort hierbij ? Antwoord: 1566.

Transcriptie grafsteen: HIER LICHT BEGRAVEN EDELE 10NCVR. ANNA DOLLEHAIN FA 10NCHEER 100S EN VAN VRAUWE IOOSYNE VAN VTENHOVE FA MER CLAYS IN HEVR LEVENE VRAUVE VAN STEYNBUVRCH DENTERGHEM NOKERE BEVERE EN VAN AVDENAERTSCHEN BVRCHGRAVINNE VAN ERENBODIGHEM DIE OVERLEEDT IN T IAER 1566 De adellijke familie Dolhain (wapenschild van zilver met drie koeken van keel) was in 1535 het bezit gekomen van o.a. de heerlijkheid Dentergem na de dood van Marguerite vander Zype, weduwe van Philips Dolhain. Marguerites vader Joos vander Zype was via zijn schoonvader- heer geworden van Beveren-Oudenaarde en Nokere en kwam door zijn huwelijk in het bezit van het burggraafschap Erembodegem. Philips Dolhain was ridder en heer van Estaimbourch (Steynburch). Joos Dolhain erfde, als zoon van Philips en Marguerite vander Zype, al deze heerlijkheden. Joos huwde earst met Adriaene van Liedekercke, die hem 2 kinderen schonk. Na haar overlijden hertrouwde hij met Joosine Utenhove, fa Niklaas, heer van Markegem en Ter Hoyen. Uit dit huwelijk werd â&#x201A;Źlen dochter geboren: Anna Dolhain. Zij stierf kinderloos op 27.09.1566 en werd, aldus haar laatste wilsbeschikking, te Dentergem begraven. Getuige de blauwe arduinen sepulture aan de buitenkant van het noordelijk transept van de kerk. 25


Vraag 6: Welke naam hoort hierbij ? Antwoord: 't Paenhuys. 'lit Paenhuys" werd als herberg gebouwd rond 1902. Tot ca. 1930 heette de taverne "Oe Nieuwe Tijd", met als uitbaters Leon Maes (1902-1916), Gandolf Vandenabeele (1916-1920) en Ivo Van Maele (1920-1928). Vanaf de jaren 1930 tot 1943 werd het "De Brouwerij" met Camiel Nemegeer (1928-1932), Cyriel Vandewalle (1932-1937) en Jozef Vandenheede (1937-1939) als opeenvolgende uitbaters. Tussen 1947 en 1978 veranderde de naam in "t Christen Volkshuis", gehuurd door resp. Remi Goeminne (1947-1967), Jozef Sander (1967-1969), Lucien Schelstraete (19691977) en Jeanine Maes (1978). In 1957 werd het cafe gerestaureerd en uitgebreid met de danszaal "'Brouwershof'. Tijdens de jaren 1979 en 1980 werd het cafe getransformeerd tot de hippe danstent "Djerba" met Maurice Techel achter de toog. Oit was geen blijvend succes, want vanaf 1980 - tot 1986 - werd het opnieuw "t Christen Volkshuis" met Bernard Deketelaere (1980-1985) en Walter Quintyn (1985-1986) als kasteleins. In 1988 ten slotte kwam de laatste naamsverandering. Het werd nu "t Paenhuys". De Backer Erna zou er tot 2009 een bloeiende zaak van maken. Zij liet het cafe, annex zaal, in juli van dat jaar over aan Eis Haeck, die 2 maanden later de herberg definitief sloot. Vraag 7: Noteer de familienaam die hierbij hoort. Antwoord: de Kerchove de Denterghem. Na ongeveer anderhalve eeuw in het bezit van de familie Lanchals, kwam de heerlijkheid Dentergem in de 18de eeuw via huwelijk handen van de de Kerchoves. Jan Francies de Kerchove (째30.01.1672 - t29.07.1733), fs Joos & Maria Joanna della Faille, was heer van Etikhove, Vaulx en la Deuze. Hij trouwde op 10.04.1698 met Anna Isabella Lanchals, die in 1727 aile onroerende bezittingen van haar overleden broer Donaat-Maximiliaan-Fran~ois erfde. Zo werd zij erfvrouw van Oentergem, Olsene, Oeselgem en Gottem. Jan Francies werd opgevolgd door zijn zoon Jan Francies jr. (째10.04.1702 - t21.12.1756), die huwde met Theresa Isabella Van de Vivere. Na diens dood werd Jan Francies Jozef (째31.07.1747 - tGent 12.03.1813) de nieuwe - en laatste - heer van Dentergem. Hij huwde met Sabine della Faille (23.08.1773). De familie de Kerchove droeg een wapenschild geschaakt van zilver en lazuur met een schildhoofd van goud met een duif van sabel, houdend in haar bek een olijftak van sinopel. Vraag 8: Welke familie was hier de oprichter. Antwoord: De Visscher. De Sint-Jozefskapel in de Boulevard werd rond 1876 gebouwd in opdracht van Jozef-August Opsomer CDentergem 14.05.1813 tDentergem 22.08.1891), toen burgemeester van Oentergem (1861-1891). Opsomer was notaris en zou 30 jaar lang de gemeente op een doordachte en intelligente wijze besturen. Hij was zonder enige twijfel de grootste politicus die Dentergem heeft voortgebracht en bleek daarenboven uitzonderlijk geliefd. Rond 1860 liet hij zijn prachtige notariele woonst in de Statiestraat optrekken en zowat 15 jaar later verbreedde hij het "zesbunder wegelken" naast zijn eigendom tot de geciteerde boulevard, afgeboord met Iinde- en 26


beukenbomen. Zijn schoonzoon Adolf De Visscher (OOostakker 04.02.1854 ~ tDentergem 03.11.1920) zou hem als notaris en burgemeester opvolgen. Hij was echter bijlange niet zo populair en zijn mandaat duurde dan ook maar 5 jaar (1891~1896).

Vraag 9: Noteer de voor- en familienaam van de tweede hoogste in ~"_"'''. rang. Antwoord: Henri Van Hollebeke. Hij was wachtmeester bij het eerste regiment artillerie. Hij was de echtgenoot van Martha Vansluys. Hij sneuvelde te Pypegaele (LoReninge). Deze foto werd genomen op de splitsing van de Statiestraat en de Meulebeeksesteenweg waar het monument voor de gesneuvelden staat in een perkje.

Vraag 10: Welke naam hoort hierbij? Antwoord: 't Lammersbrugske. Boerenarbeiderwoning genoemd naar de zogenaamde "Lammere Brug" over de Speibeek, aldus de Vandermaelenkaart van rond 1850. Ter hoogte van de brug is er een aansluiting met een kerkwegel die naar de kapel "O.-L.-V. van Salette" in de Groeneweg leidt. Bouwdatum van het huis onbekend. Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat op deze plaats bebouwing aangeduid. 27


Vraag 11: Welk woord staat hier fout genoteerd ? Antwoord: weeen. Reeds in de jaren 1770-1778 stond er op deze plaats een kapel. Die kapel is destijds gebouwd geweest door de familie Vandewalle en wordt op de kadastrale kaarten van 1830-1850 altijd aangeduid als "Chapelle Vande Walle". In 1861-1862 wordt de Markegemsesteenweg heraangelegd, gekasseid en rechtgetrokken en gaat het oude kapelletje tegen de vlakte. Op 12.08.1862 werd bij notariele akte bepaald dat er op de plaats van het oude gebedshuisje een nieuwe kapel gebouwd zou worden, naar het ontwerp van Dentergemnaar Jan-Baptist Devenyn (de man die ook het toezicht had op de bouw van de nieuwe kerk in 1854-1856). De familie Vandewalle stond 33 m2 grond af aan het kerkbestuur, dat meteen eigenaar werd van de nog te bouwen kapel. Nog datzelfde jaar werd het bedehuisje opgetrokken, dankzij giften van de parochianen. Het werd een bakstenen (rode en bruine baksteen) kapel met driezijdig koor en leien zadeldak. De voorgevel is in neoclassicistische stijl. Vraag 12: Noteer de familienaam rechtsboven mij. Antwoord: De Splenter.

Tijdens de zitting van het schepencollege d.d. 08.08.1896 kregen Henri De Splenter en Achiel Cadet de toelating om een brouwerij te mogen opstarten in de Wontergemstraat. Cadet (OReningelst 14.07.1857 - tDentergem 05.03.1931) was dokter en De Splenter (ODentergem 27.07.1857 - tDentergem 21.01.1919), gehuwd met Marie-Elodie Michiels rNazareth 1871tDentergem 22.11.1943), landbouwer in de Groeneweg. Laatstgenoemde was op dat moment gemeenteraadslid en zou tussen 1900 en 1919 deel uitmaken van het schepencollege. Dokter Cadet trok zich kort daarop terug en Henri De Splenter startte de brouwerij op onder de naam "De Leeuw". Zijn zoon Maurice eDentergem 25.02.1897 - t02.12.1969), gehuwd met Agnes-Alma-Cornelia Van Eecke C'Watou 20.04.1903 - tAalter 22.10.1974), nam in 1926 het bedrijf over en veranderde de naam in "Brouwerij De Splenter". Diens zoon Yvan CDentergem 11.02.1935) trouwde met Diana-Margareta-Maria van Hencxthoven (OOostende 24.05.1946) en maakte er vanaf 28.11.1968 de "Riva" van. In oktober 2002 werd de brouwerij overgenomen door "Liefmans Holding N.V. and World of Beer N.V." Op 20.12.2007 verklaarde de rechtbank van koophandel in Kortrijk de brouwerij "Liefmans" failliet. Vraag 13: Noteer de familienaam van de eeuweling. Antwoord: niemand werd een eeuw oud. Deze grafsteen is een eerbewijs aan de kinderen van landbouwer Angelus Minne (ODentergem 28.07.1783 - tDentergem 27.07.1845) en zijn echtgenote Maria Theresia Vanhove rVinkt ca. 1793 - tDentergem 11.12.1852). Angelus zelf was een van de negen kinderen van Leonardus Dominicus (broer van baljuw Pieter Bernardus) & Catharina Petronella Loontjens. Bij zijn overlijden liet de 62-jarige Angelus Minne 13 ongehuwde kinderen na: 8 dochters en 5 zonen tussen de 29 en de 6 jaar. Op het jongste kind na (Constant, net geen 9 jaar), werden ze allemaal volwassen. Het zesde in de rij, Jan-Francies, stierf op 27.09.1864 op 39-jarige leeftijd als onderpastoor van Harelbeke. Twee onder werden er zelfs erg oud: Julie 96 jaar en Camiel (burgemeester van Dentergem van 19.02.1896 tot 23.09.1907) 90 jaar. 28


Vraag 14: In welk jaar greep hier een inzegening plaats? Antwoord: 1856. De neogotische kerk van Dentergem dateert van 1856 (inwijding door bisschop Malou op 29.09.1856). Bijna 2 jaar eerder, op 13.11.1854, werden de eerste stenen in de funderingen gedumpt. De nieuwe kerk verving een meer dan 2 eeuwen oud gebedshuis (ingewijd op 14.09.1614) dat totaal niet meer beantwoordde aan de noden van de tijd en ook veel te klein geworden was voor een bevolking die verviervoudigd was. Van de oude kerk werd aileen de westertoren behouden. Het nieuwe gebouw werd, onder de supervisie van de Kortrijkse architect Nicolas Croquison, opgetrokken door aannemer Jan-Baptist Goeminne uit Kruishoutem en zou uiteindelijk 67.857,96 frokosten. Een deel van dit bedrag werd gerecupereerd via een door pastoor Scherpereel georganiseerde tombola die het gigantische bedrag van 12.000 frohad opgebracht. Vraag 15: Welke naam hoort hierbij ? Antwoord: den IJzer. Het huis staat als hofstede aangeduid op een figuratieve kaart anne 1773. Rond 1905 werd het een herberg onder de naam "'t Stroomke", verwijzend naar de ernaast gelegen, nu overwelfde Speibeek. Deze naam zou blijven bestaan tot 1936 met Juul Callens en Jan Siondeel als uitbaters. Ten tijde van Siondeel (1913-1936) werd er een overdekte boltraag aangelegd, waar "de Beekbolders" tot het sluiten van de herberg. maandelijks hun sport zijn blijven uitoetenen. In 1936 veranderde de naam in "Den IJzer" en stond Marie-louise Chanterie (weduwe van Jan Siondeel) er achter de toog. Zij werd in 1958 opgevolgd door haar zoon Henri. In 1966 kwam de herberg in handen van bierhandelaar Roger Van Keirsbulck en na diens dood in 1987 van zijn weduwe Simonne Demeulemeester. Zij sloot de deuren op 31.12.2008. Vraag 16: Welke naam hoort hierbij? Antwoord: Brouwershuys. 'Itt Brouwershuys" werd als herberg opgetrokken vermoedelijk tussen 1895 en 1900. Het cafe was eigendom van Henri Desplenter en kreeg - gezien de ligging vlakbij de brouwerij - de logische naam die het nu nog draagt. Tot het einde van WO I waren er 3 huurders, waarvan we er 2 konden opsporen: Sasiel Janssens en Alois Vinckier. Kort na de oorlog stond Georges Seynhaeve er achter de toog. Hij was een verwoed muzikant en herdoopte de herberg in "De Tuba". Hij zou er de klanten blijven bedienen tot 1935. Hij werd opgevolgd door Florimont Verbeke die de herberg terug zijn oude naam gat. Na Verbeke zullen er nog 5 uitbaters de taverne draaiende houden: Walter Seynhaeve (1963-1969), Frans Deroo (1969-1978), Cyriel Vandenheede (1978-1992), Jose Depoorter (1993-2005) en tot op heden Noel Braeckevelt en zijn partner Marianne Adam. 29


Vraag 17: Noteer de voor- en familienaam die je aan de overkant kunt vinden. Antwoord: Eugeen Van Maldeghem.

Eugeen Van Maldeghem is geboren in een hoekhuis op de markt te Dentergem op 24.04.1813. Zijn ouders Justin (0 Lotenhulle 25.06.1773), fs Jacques Jozef & Maria Catharina Mestdagh, en Maria Coleta Pypaert (OVinkt 16.12.1768 - +Brussel 05.11.1850), fa Jan-Baptist & Maria Petronella Cornu, waren op 03.11.1800 in Dentergem gehuwd. Het echtpaar kreeg 8 kinderen (5 zonen en 3 dochters), waarvan Eugeen de jongste was. De 4 zonen die ongehuwd in leven bleven, hebben ieder hun weg gebaand in de cultureelliteraire wereld. Jan Baptist (ODentergem 07.11.1803 - tBrussel 24.12.1841) als landschapsschilder en musicus, Robert (ODentergem 08.10.1806 - tElsene 13.11.1893) als redacteur, componist en musicoloog, Evarist eDentergem 24.10.1808 - tElsene 28.08.1875) als leraar, componist en dichter en... last but not least Eugeen als portretschilder en schilder van religieuze taferelen. Van dit kwartet is Eugeen veruit de beroemdste. Hij promoveerde zelfs tot hofschilder van Leopold I en was halverwege de 19de eeuw een autoriteit op het gebied van het ontwerpen van heiligentaferelen en kruiswegen, die nu nog in heel wat kerken in Vlaanderen en 8russel te bewonderen zijn. Eugeen Van Maldeghem overleed te Elsene op 26.08.1867. Vraag 18: Welkjaartal

kan je in de omgeving vinden?

Antwoord: 1952. Woning gelegen in de Markegemsteenweg

79.

Vraag 19: Welk jaartal hoort hierbij ? Antwoord: 1694. Transcriptie grafsteen: HIER LICHT BEGRA VEN 10FFRAUWE CATHARINA 100STENS FLA PHILIPS WEDVWE VAN WYLENT SR 1005 DALLECOURT MOEDER VAN(DE) PASTOOR VAN DENTERGHEM OVDT 82 IAREN DIE OVERLEEDT TEN 21 OCTOBER 1694

Catharina Joostens was de echtgenote van Judocus Dallecourt en moeder van Michael (ODendermonde 23.09.1649- tLovendegem 05.10.1738), pastoor te Dentergem: 04.02.1694 -21.06.1696. Ze was haar zoon vanuit Huise, waar hij sedert 1677 pastoor was, naar Dentergem gevolgd. Michael Dallecourt was slechts 2 jaar zielenherder in onze parochie, maar maakte wei de slechtste jaren van de Negenjarige Oorlog (16881697) mee. Zo werd tijdens zijn pastoraat op 14.07.1695 de gemeente grotendeels verwoest door gefrustreerde Franse soldaten. Dallecourt verloor niet aileen zijn meubelen en heel wat huisraad, ook cteeren, Jynwaet, haut, bier voor een totaal bedrag van 36 pond gr. en gehee/ syne thiende ten minst 100 pond. Halverwege 1696 werd hij gemuteerd naar Lovendegem, waar hij op 89-jarige leeftijd zou overlijden. Vermoedelijk was Dallecourt een wijs en intelligent man, aangezien hij in 1714 aangesteld werd als deken in het dekenaat Evergem. 30


Vraag 20: Noteer de familienaam van de architect Antwoord: Braeckman.

De bouwwerken van de Dentergemse pastorie startten op 30.06.1960 en op 04.03.1961 nam pastoor Antoon Vanryckeghem (1958-1961) zijn intrek in het nieuwe gebouw. Het batiment, opgetrokken onder toezicht van architect L.J. Braeckman uit Sint-DenijsWestrem, had 1.221.252 fro gekost en dit vooral door de funderingen die (wegens de nabijheid van de Speibeek) op bepaalde plaatsen een diepte van maar liefst 5 m bereikten. De oude neoclassicistische pastorie, daterend ult 1784-1785, werd ongeveer gelijktijdig verbouwd tot gemeentehuis. Eric Bekaert

Voordracht: "De tijd van toen" Op vrijdag 27 april 2012 om 20 uur komt Jo Vandeghinste vertellen over "DE TIJD VAN TOEN". In zijn voordracht blikt de spreker terug naar de "goeie oude tijd". Hij bekijkt onze samenleving die toen nog voor een groot deel agrarisch was. Hij doet dit aan de hand van drie belangrijke gebeurtenissen uit een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden. Alles wat daar tussen ligt komt ook voor een deel ter sprake. We gaan niet terug naar de middeleeuwen, maar naar de negentiende eeuw, kort na de Franse Revolutie die samen met de industriele revolutie diepe sporen naliet in onze leefgemeenschap. Deze voordracht is in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen regio MandelLeie en gaat door in het Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9 te 8700 Tielt Toegang is gratis.

Oproep Door computerproblemen adressen kwijtgespeeld.

eind januarilbegin

februari zijn we heel wat mails maar vooral

Daarom nogmaals deze oproep. Mogen we vragen aan de mensen die vroeger reeds ingeschreven "Nieuwsbrief' nogmaals hun e-mailadres door te geven.

hebben voor onze

Uiteraard mogen zij die dat nog niet deden dat nu ook nog doen. Doorgeven aan: fons.das@telenet.be. Om dit in de toekomst te vermijden zullen we terug de ouderwetse manier van werken hanteren en een fichebak aanleggen. Wil ons verontschuldigen voor dit, onvoorziene, ongemak. Fons Oas 31


Inventaris overlijdensberichten

en bidprentjes

OPROEP De heren Lucien Ailliet, Maurice Torre en de dames Rosa Plettinck en Diane Lapere zijn vaste medewerkers bij Familiekunde Vlaanderen regio Tielt. Zij staan in voor het altabetisch klasseren van de overlijdensberichten. Door ruil met andere regio's van Familiekunde Vlaanderen zoals Melle, Roeselare, Deinze, Handzame en de vele priveschenkingen hebben we in de loop van de voorbije twintig jaar reeds meer dan 114.000 overlijdensberichten verzameld in 704 classeurs. Oat dit alles heel wat plaats inneemt, hoeft geen verdere verklaring. Momenteel wordt deze verzameling bewaard in acht ijzeren kasten van elk vijt legplanken en op 36 lopende meter rekken, wat neerkomt op 76 meter overlijdensberichten. Ook de overlijdensberichten uit de kranten worden zorgvuldig uitgeknipt en, per beginletter van de familienaam van de overledene, geklasseerd in briefomslagen.

Ook de heer Roger Durieux is sinds jaren een van de vaste vrijwillige medewerkers. Hij klasseert zeer zorgvuldig aile bid- en andere gedenkprentjes die wij als schenking of als ruil ontvangen. De collectie omvat drie items: de oudste bidprentjes van personen die geboren zijn in de 19de eeuw en overleden v66r de eerste wereldoorlog, aile andere bidprentjes opgesplitst in twee delen: deze van v66r 1990 en deze vanaf 1990 tot heden. Het derde item 'VARIA" omvat: geboortekaartjes, eerste en plechtige communieprentjes, huwelijks-aankondigingen, groepsbidprentjes, liturgie en dankbetuigingen bij het huwelijk, gouden en of diamanten jubeifeesten en honderdjarigen, lijkreden, liturgie en dankbetuigingen bij een uitvaart, een priesterwijdingen, aanstelling van dekens, pastoors, priesterjubilea, klooster-geloften en jubilea, missies en zendingen. Deze collectie omvat 78.000 alfabetisch geklasseerde prentjes en worden bijgehouden in 95 fichebakken.

OPROEP Wie zijn gedenkprentjes kwijt wit of familieleden of kennissen kent die iets willen schenken, geeft een seintje naar een van de bestuursleden en we komen aUes bij u thuis afhalen. Uw naam wordt dan als schenker vermeld in ons driemaandelijks tijdschrift Onze Voorouders. Wie wit helpen bij het klasseren van al deze info of mensen kent die zich als vrijwilliger willen inzetten gedurende een tweetal uurtjes per week, geeft een seintje of beter nog kom eens langs in de Beernegemstraat 5 te Tielt op woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur en maak kennis met onze medewerkers. Met een frisdrank of pintje en tussendoor een gezellige babbel, wordt er op een aangename manier geklasseerd. We zien reeds uit naar nieuwe medewerkers. Luc Neyt voorzitter FV-Tielt

32


Heksen in de Lage Landen, Toen en Nu door Maartje van der Laak, historiea. Vrijdag 22 juni 2012 om 20 uur in het Cultuurcentrum Gildhof, Sint~Michielstraat 9 te Tielt. TOEGANG GRATIS

Heksen en tovenarij zijn 'hot'. Denk maar aan de Harry Potter-gekie, de meiden van Charmed, aan de heksen van Roald Dahl, maar ook aan het succes van modeme natuurreligies en heksenverenigingen zoals Wicca. Is deze aandacht voor het occulte meer dan een hype? Ais we terug gaan in de tijd zien we dat men altijd al geboeid is geweest door heksen en tovenaars. In deze lezing wordt onderzocht hoe hekserij en heksenwaan zich konden manifesteren. Met als uitgangspunt de oudheid overlopen we de houding van de overheid tegenover toverij en magie, en niet in het minst de visie van de Kerk. We zien hoe in de 16de en 17de eeuw de heksenvervolging haar hoogtepunt bereikte. De aard van de aantijgingen, de procesvoering, de harde manier van ondervragen, de weerzinwekkende folteringen, de rokende brandstapels, dit alles komt aan bod. Bloedstollende getuigenissen en iIIustraties zijn rechtsreeks uit de archieven gehaald (van o.a. de Raad van Vlaanderen) en varmen dus echte getuigenissen. Tot besluit leggen we de link met de nieuwste vormen van hekserij, want ook in de 21ste eeuw blijven we niet gespaard van allerlei vormen van heksenwaan.

33


FV - Tielt: nieuwe publicaties Etienne Cappelle, "De naam CAPPELLE in Moorslede-Dadize/e" in twee delen. Deel I: 368 bladzijden, inleiding, verklaring van de naam en Cappelle, .index aangetrouwden, Cappelle A-K en deel II: 350 bladzijden, Cappelle l-Z, doop- en/of geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Formaat A4, digitate zwart-wit print, afgewerkt met een zwarte band als rugzijde. Prijs per deel respectievelijk 18,00 en 17,00 EUR te verhogen met 3,50 EUR verzendingskosten per deel. Sedert 2005 geeft de auteur ieder [aar een boek uit over het resultaat van zijn opzoekingen naar de naam Cappelle en varianten in de verschillende gemeenten en/of deelgemeenten van het arrondissement Roeselare. Na Oostnieuwkerke, Westrozebeke, Staden, Hooglede, Kortemark (gedeeltelijk) en Groot-Zonnebeke (met zijn deelgemeenten Zonnebeke, Passendale, Beselare, Geluveld en Zandvoorde, werkte hij in 2011 Groot-Moorslede af (Moorslede en Dadizele). De basis voor dit werk zijn natuurlijk eerst de parochieregisters geweest gaande van 1600 ongeveer (het bestaan van de eerste doopregisters) en de burgerlijke stand tot 1920, laat staan 1950 ongeveer. Deze opzoekingen zijn het resultaat van jarenlang en geduldig speuren naar aile Cappelles, varianten en aanverwanten die ooit in Moorslede-Dadizele vertoefd hebben. Daarmee wordt bedoeld al wie daar gedoopt, geboren, gehuwd of overleden is. Ook werden de gezinnen Cappeue opgenomen van wie een of meerdere kinderen in die parochie of gemeente getrouwd zijn. Moorslede-Dadizele is nu niet precies de leukste plek om er "stamboom-opzoekingen" te verrichten, ten minste wanneer men hoopt er veel archieven te vinden. Wereldoorlog I (1914-1918) heeft er in de streek niet aileen duizenden soldaten en burgers de dood ingejaagd, ook werd omzeggens al het oorspronkelijk bronnenmateriaal dat ter plaatse werd bewaard in kerken en gemeentehuizen vemietigd door de vier jaar durende stellingenoorlog. De laatste 35 jaar (sedert 1977) heeft de auteur dan ook, als een echte Sherlock Holmes, menig naslagwerk geraadpleegd om de Cappelles en familieleden op te sporen. De bedrijvigheid van Familiekunde Vlaanderen en meer speciaal de naslagwerken van de regio's Roeselare, Brugge en Tielt, liet toe om talrijke dorpsmonografieen en parochie-geschiedenissen te raadplegen. Naast de Franse Volkstellingen van 1748, 1797 en 1814 werden zo'n honderdtal bronnen uitgeplozen. Het liet toe om het gebrek aan parochieregisters van veer 1750 gedeeltelijk te compenseren. Een grondige en volledige studie van het Fonds Merghelynck zou deze studie neg moeten vervolledigen ... De eerste Cappelles zijn begin 1600 in Moorslede toegekomen maar ze zijn er ofwel niet gebleven ofwel hebben ze zich slechts via vrouwelijke afstamming voortgezet. Het laat geen twijfel dat Moorslede, zoals Passendale, een geschiedenis zal gekend hebben die nauw verbonden is met die van de abdij van Zonnebeke. Maar het is uiteindelijk pas vanaf de XIXe eeuw, na de Franse Revolutie, dat de naam Cappelle er meer en meer zal voorkomen. De inwijking gebeurde vooral vanuit Oostnieuwkerke, maar ook Passendale, Staden en Rumbeke. Het moederhuis van Moorslede heeft ook tot gevolg gehad dat vele Cappellekes er geboren werden tot na WOII, al kwamen de ouders uit een naburig dorp ! Tijdens WOI werd Moorslede omzeggens volledig ontvolkt. Vanaf 1917 en zeker in 1918 werden de laatste bewoners zelf verplicht geevacueerd door de Duitse bezetter naar Limburg, de streek van Gent en ook naar het Mechelse. Na de Wapenstilstand zijn wei veel oorspronkelijke bewoners en vluchtelingen uit Frankrijk langzamerhand teruggekomen, maar niet allemaal. U zal in het boek ook enkele interviews kunnen lezen van mensen die de gruwel van de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Paul Callens: "Belgen in Amerika - De illustraties" in drie delen, Tiett, Familiekunde Vlaanderen regio Tielt, 2012, 550 bladzijden, formaat A4, digitale zwart-wit print, afgewerkt met een zwart bandje als rugzijde. Prijs per deel 15 euro (+ 3,00 euro per deel verzendingskosten).

34


Verleden jaar verscheen van dezelfde auteur "Be/gen in Amerika - De mensen". Dit werk gaf een overzicht van de verzamelde informatie over de Belgen in Amerika en hun families. Als vervolg op deze achtdelige reeks, stelt de auteur nu drie delen met iIIustraties ter beschikking over "De mensen" die in deze reeks voorkomen. In het eerste deel komen vooral afbeeldingen van bidprentjes van Belgen in de Verenigde Staten voor, In deel twee en drie worden de afbeeldingen van bidprentjes aangevuld met krantenknipsels van Belgen in Ontari. De afbeeldingen staan in alfabetische velgorde met een uitgebreide index in deel een en deel drie. Door deze uitgaven kan de familiekundige een beter inzicht krijgen in wat men mogelijks kan terugvinden. Soms beperkt de auteur zicht tot de basisinformatie, soms geeft hij ook heel wat informatie over de familie. Het feit dat de vorser een naam kan terugvinden in deze zeer interessante reeks, kan een aanzet zijn om de eigen zoektocht een nieuwe richting uit te sturen. In een groot gabied, zoals Amerika, is het voor de familiekundige soms een grote opluchting als hij de streek waar hij naar zijn familie zoekt, kan beperken in ruimte. Deze werken zijn onmisbaar in de bibliotheek van om het even welke farnilie- of heemkundige die interesse heeft in de uitwijking naar Amerika en zeker voor hen die opzoek zijn naar uitgeweken familieleden.

Fons Das: Religieuzen geboren, overleden, verbleven in een van de gemeenten van het werkgebied van Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt)1,deeI 6, Tielt, FVTielt, 2012, 114 bladzijden formaat A4, rijk ge"illustreerd met tientallen foto's en documenten, digltale zwart-wit print, prijs 9,00 euro (+ 3,00 euro verzendingskosten). Na het eerste deel, verschenen in 2010, en de vier volgende delen verschenen in 2011, zijn we verheugd u het zesde deel over priesters, paters, broeders en zusters uit ons werkgebied te mogen voorstellen. Het zijn religieuzen die er ofwel geboren, verbleven, of overleden zijn. In dit zesde deel beschrijft de auteur 33 religieuzen met over velen heel wat achtergrondinformatie. De verantwoording daarvan vind je in de voetnoten. Daar paters, broeders en zusters tot een bepaalde orde behoren, leek het ons wei nuttig ook wat informatie te geven bij deze orden, kloosters, abdijen, enz. In dit deel gaat het over volgende religieuzen: Baert Rosalia, Baert Theresia, Beel Josephus, Beeuwsaert Georgius Josephus, Beke Anna, Bogaert Maria Emelia, Bonte Maria Ludovica, Bonte Mathilde, De Decker Juliana, De Gelder Ivonne, De Bruyne Gerardus, Degraeve Alice Godelieve, Delputte Josephine, Haessebroucq Henricus Julianus Hubertus, Heldenbergh Alexander Franciscus, Hoste Petrus Joannes, Luyckx Petrus, Maes Amatus Maria Josephus Franciscus, Martens Clara Maria, Nemegeer Roger, Nicaise Albertus Josephus Emilius, Nicaise Carolus Josephus Emilius, Poma Germaine, Reyns Carolus Ludovicus, Schelstraete Remi, Thienpont Virginia, Van Hauwaert Dyonisia, Van Herrenthals Maria Theresia, Van Puyvelde Suzanna Adela"ide Seraphine, Vandewalle Nathalia, Vanderheeren Achilleus Alfonsius, Waerlop Mathilde en Watteellvo. Ze hebben in een van de gemeenten van ons werkgebied verbleven, maar zijn geboren of overleden in een van de volgende gemeenten of steden: Kortrijk, Tielt, Meulebeke, Gent, La Serena, Oostrozebeke, Brugge, Westkerke, Lauwe, Middelburg, Overmere, Pittem,

1

Het werkgebied van de Familiekunde Vlaanderen regio Tielt (FV-Tielt) valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt: Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele, en daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem.

35


Moorsele, Aarsele, Rekkem, Izegem, Geluveld, Sint-Niklaas, Asper, Emelgem, Klerken, Loppem, Orongen, Sint-Goriks-Oudenhove, Oikkebus, Hulste, Sint-Gillis-Waas, Vinkt, Baguio City, Nieuwstadt, Epaux-Beau, Lichtervelde, Dentergem en Velzeke. Oit zesde deel sluit af met een alfabetische index op familienamen, op plaatsnamen en op kloosterorden, wat voor de lezer een zeer nuttig werkinstrument is.

Bestellingen: af te haJen bij FV-Tielt, p.a, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendingskosten op rekening FV-Tielt: IBAN BE51 800227046362. met vermelding van de gewenste uitgave.

Lijst van de wacht van 1702 in Ruiselede2 In opdracht van de heren van de Oudburg van Gent waren hun inwoners verplicht zich te wapenen tegen een mogelijke vijand. Daarom werden er wachtposten opgericht die sowieso bemand moesten zijn door mannen die een wapen konden hanteren en bekwaam waren om de wacht te houden. Deze wacht werd nu en dan vemieuwd. Zo bevinden zich in het Rijksarchief van Gent in het fonds Oudburg verschillende lijsten van weerbare mannen, gewoonlijk tussen de 16 en 40 jaar. Ais het om zo'n lijst gaat staat er niet uitdrukkelijk bij vermeld. We geven hier eerst de lijst van de 107 personen die in aanmerking komen om de wacht te houden, gevolgd door de begeleidende brief van de griffier van Ruiselede aan de wethouders n de Oudburg waarin hij, in opdracht van de burgemeester en schepenen van Ruiselede, de namen meedeelt van de mannen en jonge mannen die in aanmerking komen om de wachtdienst te vervullen.

Lijste vande mans ende jonckmans woonende binnen den prochie van Ruysselede onder t'district vande casse/rije vanden Auderburch van Ghendt bequaem om te cunnen hande/en de waepenen ende waekenjeghens den vyanf. Ailliet David Biebuyck Lieven Botterman Guilliame Braet Francvhoys fs Christiaen Branders Jan Cauwelier Clement Clays Pieter De Backere Lieven fs Jaeques De Backere Liewen fs Geerart De Bel Frans De Blare Jan De Caluwe Joannes De Caluwe Pieter De Clercq Carel De Clercq Joos De Craemere Comelis 2

3

Lanssens Jaeques Loontiens Jan Maes Pieter de jonge Meersman Pieter Mestagh Amout Obyn Maryn Peringurs Niclays Poelvoorde Jaeques Pyfferoen Frans Rots Arnout Rots Hubrecht Rots Jaeques Rotty Franchoys Rotty Pieter Saelens Giflis Schoebroeck Jaeques

Rijksarchief Gent, Oudburg 1864. De originele lijst begint met de voomaam van de mannen van de wachl maken, hebben we de namen alfabetisch gerangschikt.

36

Om deze lijst meer bruikbaar te


Schoebrouck Franchys Silversmet Jan Silversmet Louys Siock Frans Steijaert Pieter Steyart Jaeques Symoens Guilliame Tuytschavere Carel Tuytschavere Godefroit Van Ackere Cornel is Van Daele Maryn Van Dierendonck Franchoijs Van Gamperlaere Christiaen Van Gavre Anndries Van Hulle Pieter Van Oost Jan Van Overberch Jaeques Van Renterghem Guilliaeme Van Wassenhove Jaeques Van Wassenhover Jaeques fs Jaeques Vande Contire Marcus Vande Kerchove Allexander Vande Moortele Arnout Vande Moortele Pieter Vande Moortele Pieter fs Jan Vande Putte Franchoys Vande Weghe Joos Vanden Dendere Jaeques Jo' heere van Poelvoorde Vennens Joos Verbeke Jan Verbeke Joos Verborcht Jan Verplaetsen Jan Versluys Pieter Vincke Jacobus

De Cuypere Jaeques De Fauw Adriaen De Fauw Jaeques Joannes De Meester Jan De Meester Lieven De Ment Joannes De Reviere Joos De Revire Frans De Schepper Niclaijs De Scheppere Jan De Swaef Frans De Vrese Frans De Wint Hubrecht De Witte Michiel Deram Joannes Dhondt Adriaen Dhondt Andries Dhondt Melchior Dhondt Michiel Dobbelare Cornelis Fockaert Franchoys Fockart Maryn Focket Louys Galle Franchoys Galle Jaeques Gernay Marten Grijp Pieter Hoste Geerart Hoste Joos Hoste Joos fs Joos Hoste Maryn Hoste Niclays Lambrecht Pieter fs Gillis lampart Geerart landuyt Joannes Lanneau Gillis

Ouderlinghen binnen den voorn(oemde) prochie ende van slechte ofte sobre gestaethede Fockaert Gelain Maes Pieter d'oude Aldus dese voorn(oemde) Iyste ghemaeckt vande persoonen woonende binnen den voorn(oemde) prochie van Ruysselede onder 't voorn(oemde) district vande gemelde casselrij van den Auderburch van Ghendt by wethouders vande selve prochie gemaeckt ende dese oversulx by hemlieden gesworen greffier en metten capitain vande voorn(oemde) waeckene mannen onderteeckent in voldoenynghe van d'orders vande heeren hooghbailliu ende mannen van Leen vande voorn(oemde) casselrije van daten 26 ougst 1702, Ondertekent J van Aisteyn desen vii 7bre 1702. A.J. Loo 1702 Vanmaldeghem 1702.

37


Mijnheere In voldoenynghe van t'reglement ofte ordonnantie van dheeren vanden auderbruch comt hiermede eene lijste vande persoonen woonende ondert district vande voorn(oemde) casselrije binnen dese prochie capabel om de wapenen te hande/en ende te waeken jeghens den vijant daeronder twee ouderJijnghen s/echt van gestaethede tsamen tot den nombre van hondert ende seven persoonen daeranne wij ons refereren ende midde/erJijdt blijfvene Mijnheere, VC dienstw(aerdighe) dienaeren B:(urgemeester) ende schepenen van RuysseJede a/s greffier A.J. Loo

Luc Neyt

WF - Tielt: activiteitenagenda april - mei - juni 2012 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Vrijdag 27 april om 20 uur. Voordracht: "De tijd van toen" door Jo Vandeghinste (zie aparte aankondiging p. 31). 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. . 8. Vrijdag 22 juni om 20 uur. Voordracht: "Heksen in Vlaanderen, Toen en nu" door Maartje Vanderlaak (zie aparte aankondiging p. 33).

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 31 juli - augustus - september 2012 v66r 31 mei 2012 Nummer 41 oktober - november - december 2012 v66r 31 augustus 2012 Nummer 1 1januari - februari - maart 2013 v66r 30 november 2012 Nummer 21 april- mei - juni 2013: v66r 28 februari 2013 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd. 38


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1

P 005988

ONZ£

VOOROUDERSS Website FV - Tielt fv·tielt. familiekunde·vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt.

15de jaargang

nr. 3 • juli 2012

Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 - 8700 TIELT

:sl~

Met steun van de Vlaamse overheid ~

-=,

;

~Tielt


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, tel kens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door FV - Tielt, dat driemaandeHjks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-8aafsVijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansfuitend Gottem, Lotenhulfe, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de Iidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor leden van FV buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Als lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van FV - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" betalen 4,00 euro per jaar. (voor !eden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, l'leyt@skynet.~ Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaa!: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beemegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: Defamilie Houthoofdte Tielt

43

Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt

â&#x20AC;˘ Defamilie Opsomer~DeVisscherin Dentergem:1720-1964

49

Eric Bekaert, Brouwerijstraat 24, 8720 Markegem

â&#x20AC;˘ Dank

55

- Een unieketentoonstelling. De Flamingrant:ooit was de Vlamingzelf emigrant

56

Luc Neyt

- Aanstellingvan Jan van den Dorpetor baljuw van de heerlijkheid van "den bouweede"in Ooigem,1636

57

Luc Neyt

- Activiteitenagenda

58

42


I

De familie Houthoofd te Tielt I. 123 ligt anno 1881-1900 onder de 7de wijk "de Poe/berghoek'. .....,.,~ri' . ..•.Il_ .~..I~ .~;_+_h.~ ...1,,,,,,,,-,, ~. en· tn -UK1 :pef~' _~.: UVUf Carolus Ludovicus Bekaert en zijn echtgenote Sabina Herman ~.

De Wakkensesteenweg

n.........., P .de "'-'<kit' IS UllfnefS

Meulebekenaar

~-.~..I". "r:-.,. .:Ioh •.•:,.~" HV{~t~· . fJf««'f~

.' ., 'Iliif'.'/o(j

::',j,'"

('./I.{

'.)

'1/)I.f,jll-l'i'~'

c.<"

(.)'Y, cI.v~

.

. '"

'N · ..•

~

_

. o

" ..

10..

. •.. ',

'.

0 .. : •..••.... • l,i.II.'l.',' .• 'I.·,.'.,.·.'rt _ 10_ j.L, l t/\.A.uM-

.,_:,:'

..' ~

'~II

_

0., b,p..;.

b.

".

~~~

~>

IFf/

S,·.'t.t~1'li'I'H~.){,;.~., }.:,.,., .. :.~ .~.~T.• . ,.(1.', ,_

/~.;~.:' :

carolus Ludovicus is met alleen landbouwer maar 00k koopman. in schapen, Zijn oudste. zoon Carolus Ludovtcue. geboren te Tielt op 6 augustus 1838. huwt te Aarsele op 20 juLi 1881 met Marie Leonie Ide 2. Hij is grondeigenaar en koopman in schapen. Het echtpaar wordt bij het werk bijgestaan door Julia De Meulemeester, dienstmeid en Felix De Backef', dienstbOOe. Na het ovef~ vall CaroJus ludovieus Bekaeri op ...maaR 1883 verhuist zijn zoon, Carolus Ludovicus gehuwd met Marie Leonie Ide, met zijn gezin naar de Sint-Janstraat (44bis) meer specifiek in "de Kalverstraa', in een woning in de hof van M. de Laere, sarnen in gebru1k ·met het huisnummer 38. -tTl '188t> verhUizen Carolus Ludovicus Bekaert en zijn vrouw met hun twee kinderen Orner Joseph en Dorsan Charles naar de Sint-Janstraat 38 naar de woning van "garee/maker' Pieter Eduard Arix en zijn echtgenote Amelie Winders "handschoenmaakster' 3'. Het is Desire Delaey uit Hooglede die half februari 1885 samen met zijn vrouw, Sophie .Haghedooren en hun zeven kinderen de Gruuthuze hofstede in gebruik nemen. Desite 'Is geboren te Hooglede op 17 juli 1833 en zijn echtgenote Sophie, te Beveren op 25 maart 1822. Hun kinderen zijn allen te Hooglede geboren. Richard Medardus Delaey is geboren op 10 mei 1856. Hij huwt op 25 augustus 1886 met Silvie Marie De Masry. Ze vestigen zich onmiddellijk na hun huwelijk als landbouwers te Oedelem. lijn zuster Elisabeth Ludovica geboren te Hooglede op 13 september 1860, landbouwster en modiste, huwt te Tielt op 6 juli 1892 met Eugenius Vander Ougstraete. Ook zij vertrekken onmiddellijk na hun huwelijk, als landbouwers, naar Dentergem. Een andere zoster, Marie SUina, gebofen te HoogJede- Of)- 15 februari- 1-862, huwt ta Tialt Of)- 4 met. 1893 met Henri Van Doorne. le vestigen zich eveneens na hun huwelijk te Dentergem. Vader Desire Delaey kon heel goed de werkkracht van zijn andere twee zonen Edmond, -geboren te Hooglede op 10 april 1857, en Alphonse, geboren te Hoogtede up 2 met 1'859, gebruiken. Moeder Sophie krijgt heel wat hulp van haar dochters Mathilde Louise, geboren te Hooglede op 17 november 1863 en Juliana, geboren te Hooglede op 8 april 1865. De dienstknechten op de hoeve komen en gaan. Zo vertrekt Ferdinand De Cokere uit Tielt na twee jaar, in 1891, naar leveren. Felix Lanssens uit Ardooie verblijft er slecht vier maand. Hij wordt in 1891 opgevolgd door Alfons De Meulenaere eveneens uit Ardooie, die tussen 1891 en 1894 wordt tewerkgesteld.

1

2

Bekaert Carolus Ludovicus °Meulebeke 1812, +Tielt 1 maart 1883, landbouwer, scnepen van de Stad Tielt, gedecoreerd met het burgerkruis eerste klas, zoon van Ignatius Bekaert en van Everaert Barbara. Hij huwt Herman Sabina °Lauwe 1796, +Tielt 4 september 1864, landbouwster, weduwe in eerste huwelijk van Lefevre Phfippus Jacobus, doctrter van Petrus Augustinus Hennan en van Reynaert Joanna Theresia. Bekaert Carolus Ludovicus °Tielt 6 augustus 1838, +Tielt Sint-Janstraat, 15 juli 1898. Zijn echtgenote Marie Leonie Ide 0 Aarsele 13 augustus 1852, +Tielt Sint-Janstraat, 19 mei 1921, dochter van Romanus Ide

landbouwef 3

en- van RosaJ.ia.-Varuiemeersch.

Hit wa5-€}F:Ofldeigenaar, :zithaOOeIaarstef.

Stadsarchief Tielt (SAT) bevolkingsregister Tielt, 1881-1900, boek 8, f. 79 met vervolg op f. 108, en f.75 met vervolg op f. 107. Het gezin Bekaert-lde heeft op het ogenblik van hun verhuis in 1886 twee kinderen: Orner Joseph Bekaert °Tielt23 augustus 1882 en Dorsan CharJes Bekaert "Tlslt 9juni 1884.

43


Op 7 februari 1892 doet Victor Houthoofd zijn intrede op de hofstede in de Wakkensesteenweg. Hij komt uit zijn geboortedorp Kooiskamp waar hij op 6 januari 1865 geboreo. is. als zoon van Kenricus en van Louisa Dury,.. belden .landweri<ers teo Kooiskamp. Victor huwt te Tielt op 24 mei 1895 met Mathilde Lecluyse, geboren te Tielt op 21 januari 1868 en verhuist na zijn huwelijk naar de 9de wijk "Stockf' in Tielt. Op de Gruuthuze hoeve wordt hij pas in 1897 als dtefiStkneOOt vervangen door Julius Roose uit Lichtervelde. "

:

'

:' "}

4-

• BID VOOR '" .)~~~:

ZIEL

\l!ROUW'.

"\I'M'

MATHiLDE

DE

.

-.~ECLUYSE

'0''''

" MDUwi :vA,.· "HUrt :VICTOR 'U'OUiD:9PF,D

.

.'

..

JrboreD. te_1bidt den :n J.anuad 18C11,t:n er 10\1"rucbUj;" o.,trl~den op .0. L. VtOUW 'p,rochJe ,_ den' 1 Stpt~m.b.et 1933: Uti.

VCUlJud

BOtfll.lI4J"i

h-tt

H ....Htlrl

In

van

. vuscJuident. gl)dfjaCht;tc:-ttnoot~~ppm: ~tt'eat-n;rr.cud.svmcbt-wH'frt·hUr; Mf1mJa,..'" zil In ons mtdlttn-, yoorbijl"~pa~~ lor, eo, eht(~ . teae Jid~ -Oor.NtAt.kJn~rS.·V-etthe:en aUeewrocht . vO:« ltaar ~_ -.QOk is ~ij wUlot..l'-m bd pheUl't"R dtr goeden te leveD, aterkte.en zed.i,hdd·w.reh bur 8ieraad. 11'1, CYP: .....·H.· ALPHONSUS.J ftoe met fs Jfttoari ft~t 1t .t~r¥ttti ala Glen viti' . ,eteefd heett, De·',eJukz.alirhc-id "is btt 1001).'der 4euld. Wat wft hier utden gaat rll·· 'Yoorbij en de ..kn1aq·hlUfteeu"'ia.dIlI~. .' .. Hal'"~ ktndeTen been zlj op,ebracbt ~;'ai deugd, . ook eun zfJ"Jiare kroDn 'to \l'reLl,d. reWef:st op aeee we~t(f. .. .' .~

In

bt~~~~'};~~V:ijV~~~ ~:~~:~~~~!~~r;n~~ verlcren pat. Bemfndt

:-....aar.well

klnrJeTfrJ1 $cho~nklndtl'fn tn kt,lnklnd, wat gO ",an nllJ.. 1l~"Ird."oritvaDC.e.A.'

dod

~f~:;:·~~~.~:~18:fn~!&:V:nn :or;~:tz:(~~t~! ~i ,bJijve; weesr mit ICLdachtfg fa. uwe .p-lileden. en. troost u. NOlEmaats dank voor uw .oede zot"gen dte Iii yo-or mij aehad htbt~ cUlt God u bcloone •.

\I

H. Hart ....

·./«Us.IIc. ..

n··I1I·U.·

.

(3IJI)d.

aft.J

.

\·"':;:···Di;··j::·DO·¥;:*,:V;;·~~i;;;;;;7"ihidi·"··-~:f.;·' Uit het bevolkingsregister

van Tielt 1881-1900, boek 5, f. 79, Stockt 9.

Hef jonge echtpaar Houthoofd-lecfuyse neemt ziJn fntrek bij hun tante, de weduwe van Joseph Desseyn 4, nadat Joseph op 26 juni 1895 overlijdt. Zijn weduwe, Virginie De Buysschere, kruidenierster, is geboren te Pittem op 22 november 1816. Victor en Mathilde staan ingeschreven in het bevolkingsregister van 1881-1900 als werkman en landwerkster. Tante Virginie overlijdt te Tielt in de leeftijd van 92 jaar op 16 december

19085• Victor Houthoofd is dienstbode bij zijn huwelijk, later kruidenier en ijzergietersgast. Hij overlijdt te Tielt op 7 februari 1910. Zijn echtgenote Mathilde Lecluyse is 23 jaar weduwe als ze op 1september 1933 te Tielt overlijdt. Mathilde Lecluyse is de dochter van Felix (werkman) en van Rosalie De Smet (kantwerkster). Haar moeder is de zuster van Carolus Ludovicus De Smet gehuwd met Virginie D& BuysschMe-. BJ} miar huweJijk is ViFginie- Jandwerkster, ·later oefent ze hat beroep van kantwerkster uit en bij haar overlijden is ze huishoudster.

Het gezin Victor Houthoofd

en .Mathilde Lecluyse heeft vier kitlderen allen te Tielt

geboren 6:

.

1_ Maurice (Mauritius) Houthoofd geboren op 25 mei 1896~ metaalbewerker overleden te Tielt op 24 mei 1976.

4

5

6

en

Joseph Desseyn is geboren te Tielt op 13 februari 1817. Virginie De Buysschere is weduwe in eerste huwelijk van Carolus Ludovicus De Smet en in tweede J.twwelijk van· JosepffiJ& Desseyn. 1& is de- dochtef van PetTUS efl- van Regina Vermeulen. Z& OvefUjdt in de-. vierde wijk, Steenweg Schuiferskapelle bij haar schoonzoon Felix Lecluyse-De Smet. Met dank aan de heer Eugene Houthoofd voor het ter beschikking stellen van zijn familiegegevens.

44


t tier

HEEFT DE HEElI llEHAAGD

01, ZIEl OE

VAN ZUII TROUWE

TOT ZleH IE RQEPEN OIENAAR

HEER

Maurice HOUTH,OOFD echtgeuoot

van Me\rrouw

M:"-RIA DINNEWETH

IJflboren te Trclt op'25 me} H~t'f£ en er overleden In de St ..Lucaakliniek op 24 mel 1976, g_cslerkt door de leatete 'HelJlge. Sao(smcm,tell.

ott

metdtm U bellmefd; doch oodorworpen

Mftvrouw

aan Gods H.

wn:

Merla OINNEWETH.

De Heer en Mevrouw Eug.ne HOUT.HOOfO·MAENE.

zijo ktnderen;

MejuffrotJW Martine HO\ffitooFo. De Heer 'Fillp HOUTHOOFO. M-eju(frOl1W Marleen' WOUt:HOOFD,

.zJjn Ideinkl.fldBr8fr'

Mevrouw Moll OINNEWE'TH (fJ.VERFAlllIE. 0.. Hees AJm~. GOETHAlS,(lJ OiNNEWE'TH; De Zustets D.

en hat personeel

FBmiHe< HOUTHOOFO

klnde"'n on kleJnklndo,en. klnd.,."..no kl.elnkin<t.

van de St ..tucaskliniek.

: tE 'ClUYSE

• DtNNEWETIl

• HHLEBUYCK.

De pl£t~htfge Ulkdlenst, gevolgd door de te(eerdebs!!telllng, waartoe U vrtendelfjk wordt ultgenodlgd, zal plaets hebben In de Onze-t:itlve·Vrouwekerk te Ilelt, op VRIJDAG 28 MEl 1976, om to uur. RouwbBklag In de kerk om 9.45 .uur.

De rozenkrana wordt gebeden op do vccravond te 18.45 UUr. BARMHAmlGE

JEWS

Bedevsattsttaet· 91, Ifndenleen 5, 8880

GEEF ZlJN

na, DE EEUWIGE

RUST.

8eac. nelt. nelf.

ll(luwlokllng DHOMlT • 'TId

Orukk.

V~.'ESTE

GdB ..

llett.

! !

r

2fJ DIE MAR OEKENC HEDSEN EN ~AAR GENEG£N WAREN ZUlLEN MET OAOEFHEIO HET HEENGAAN VERNEtotEN VAN

L , I

MEVROUW

i

Maria DINNEWETH wllduwe

'll'an de HNr

Mauri ..

liOUTHOOFD

gt;>l:}u,en,te .nolt op 'j .p,r1L1001 1M M gDdwuchtirl bet St.-Al1drlenlekenhu~. op 9 Jflnullri 19806,. 9"terkt door hat ZlekenulcrEiment.

fugone en Jacqu,.lln. Maalne

evededen

in.

!

!

HOUTHOOFO·MAENI,

hear

Idnderell

I I

HOUTHOOFO ..

Filip HOlf1'HOOFO. Marleen HOUTHOOFD,

hUI.

Dc 1ctnde(sn enldelnklndtl,.n

klelllklnderen

van wiJlen Adolf DtI'lNa'llEm.VERFAllUE.

De Heer Almti GOETHALS·OINNEWETH,klndoren en kleink'nd. haar. schoonbtoer,

Oe familfClJ DINNE'NETH-IiElLEBUYCK Oicectie.

Zusters

ne_YelI en·nfdlteD:-

en HOontOOFD·LE

CtUYS£.

en pel'$GneGl. van. bet Slnt-AOOtlcsz1ekenhuls.

lM:lt.

Zij nodigen 1J ultJleelle "amen aM de plochtige·tRtvl3lar1IiW~git-. die plaats 'hesflln de O,LVrouwekenc teo7iol' op WOENSDAG. IS JANUARI 1988 ta u,

I

to

B~18I!mkoms.tert rQuwbekllllg in de kork

De ro~enkr;ns

9.4S wr.

ral g&bed&n worden op de V<lOr4vond te 19.2UljU/.

De Gregorlaense

aAAMHAFITIGf

Ohl

Miuon

:zuUen gebeclon worden hll de. E.t:.p.p. Minderbroed"ts

JEZUS &CHEtlK

HAAR

ZfEL Or: EBJWIGE

VREUGDE.

___ J

Undal1!lIan 5 - 8&80 T1ELf

'--

45


"Zle

Ik maak alles oleuw!" Ult bet ·boek. de •. Cpollbarlno van Johannes.

loon voor 50 jnar srbeid In de textlelsector en dp. landoouw. waa<mee hi] de mensheld heeft ·g9· dlend, vaak In mlnder IIUIIStlg9 omstandlghc· de." .dan nu. .' .. Vreugde beleetde hlj aan zljn go Ilelde hobby. werk: tulnleraa en konljnenkweek: een nuttig tijdverdrlil en tevens bewonderir>g·1tOOI' Gods milde natuur. . Een gelukklg. leven of> aarde· is voorbr], Groot geluk en met flemeld was het meeleven met het Joog gelln van.. zljn zoon : Klnderen lien groat worden en van hen gene gen· held ondervlnden. Pep~ was al gevrsagd naar de Eerste Communle van· Mar.leen· en de Piech .. tlge Communie van Filip. Wie kon vermoeden del er een begrafenls zou aan voorafgaan. De mens wlkt, maar God beschlkt. Een gelukkig leven in de hemel Is op kornst. Dank u,: Marfa·.· voor de· trfluwe' HeIde'. Dank tr Eugene en Jacqueline, Martine, Filip en Mar·' leen voor uw bezorgdheld en genegenheld. lk wens u aile gel uk. . Vaarwel ,familleleden en geburen en bid voor een 'goede ontvangs! ·bli· de. Heer-. .

Oe Heer rlep tol Nleuw leven :

DE HEEl!

Mau.rice HOUTHOOfD echtgenoot van Mevrouw

MAlliA DINN£WETH geboren te Tlelt, op 25 mel 1896 en na de badJenfng van bet Ziekensak,ament godvruchtlg overleden In St.-lukaskllniek. op 24 mel 1976.

Mallrlt. Is "Rerum Novarum" gaan vteren in de ·he"",l,- een,dag VOOr .. iltl.tltIe· verjaardag.· HiJ beleefde de moelzame vernleuwlng In de maatscMppll onder Insplratla van de Ke.k. . Nu zegt Hij die op dE.. troon Is gelcten: "Zle, Ik mask alles nleuw I" Gedeon met zwoegen, met lorgen. met lijdsn ... "Ontvang het loon dat voor U gerecd Is. vanaf de 'grondvestinlJ d9r wereld: .. " Loon van meer dan 40 Jaar huwelljkstrouw ... kI· goede en kwade dagen, In zlekte en gezondhald ... .Als twee mensen In oprechthel!i mekear beminnen dan vln<ft men gel uk, dan blijlt men. jeugdlg, dan .word! "·de . last· van ..be! 18>181> . . IIcht am dragan, Hoe bekommerd en veri oren lIep hlJ nlet, bij de taatste zlEikte van zijn VYOuw. Hij zou nog liever zelf zlek zijn ... elgenlljk lat er al sleet 01> de motor, zijn hart.

Mevrouw Moria Dlnneweth, De Heer en Mevrouw Eugene Houthoofd·Maene en klnders, De families Houthoofd, le ·Cluy.e, . Oinne_th, Hellebuyck .

DANKEN U am uw

aanw9zlgheld In de uitveartmrs.

..!.. I

God schenk

URBAIN

't lief

Engelken

HOUTHOOFD

aan zilo ge:lukkige ouders

MAURICE & MARIA

DINNEWBTH

den 11 [anuart 1934 op de 0, L. Vrouw parochie te Thtele, en ontnam het aan hunne Ilefde, den 5 August! 1934,

't Gneft ons Ouderharte diep God een van ons tweeliog riep. 't Llgt nu in zijn kistje Deer, ODS .Llrbaantje wert nlet meer. 't Ble~ke mondje :twijgt flU stil d'Handjes blijveo koud en kit

En toch leeft Uw kindje weer, Gi'nderboven'bij den Heer. 'r Baade claar in 't volmaakt genot En verwacht U ginds bij God, . :t Bidt dat ~' met Eugeen.tje thuis Moedig draagt het zwiue kruis. Die kleine uitverkorenen brengen geluk in de huisgezinnen waar zij geboren worden.

o

Heer, dat deze Iieve 'Engel dien Gij kroonde.t en U gestadig dlent, .00\ hier op aarde behoede eo bescherme. (Rit. R.) .

2. Cyrille Houthoofd geboren op 9 januari 1898 en er overleden op 21 januari 1898. geboren op 5- oktobef overleden te Roeselare op 21 augustus 1969,

3. Urbain Jules Houthoofd

46

18-99, metaalbewerker en


HElfl

t;tH

m;

_OC ,J!:[!l

U[llAAGO.

VAN

ZI~l

lU~

10T

TROU\fVE.

DE

Z(el!

~

noe-sn

DII:t>:Mfl

UEE.R

Urbain Jules HOUTHOOFD oeM'geno.ol v.-.r. Mc~tcllW Al~r

DE" W1~l1"E'R

glt\xJrcrlloTjltll.

upS \J~wbur In!!!) ClI goulIl"\l,htlg In tk; Hcer llnlall!j}1Il'1 I~ R,"'!~l')f~ "'I" ~I 3t1'J11S11I!: I!:tr,9 ""E,d -lll~l':)i} 'IIo"(~r+:lrJ UQGj" 'bet 5Wlf<lm~l[ll d.;>r lLclo.~n..

HII

i1ellr"",fd. m~~r ijf.'-9Wrilt dnQt d .. ~O"P 1>11~",,""ill<;n~~. d"r"fJ MS\lrlXJlV Zll:~r

De xeer liter'

De Heer po

C:yrle)

I t)

VROMAN

en ,M~'I\",'fI(I'Jer en fu":JVrQ\lw

HoJOT tin Mwroul'1

Atlillf

COUt:

He iI\r !III Ml!Ntool')

HHor

en "hlVN!uw

11t' ~h' .. , "'l

f,A''''''''''I''

lIC'lf.d~

P()O"TE1t.e

tc .Heut~.

COJ1~~Llf·D£

WINTEIt_

WilofiErl,

DE WINTfR-.lJI.MAILt'E.

f1J-[}~

~,'llrl("e

Wlm~ft

D[[.IUSSCH[tlE·m

WINfEIl (1)·lE"::!AG£. fiJi]" £(:11;J()fll~rco,:; cr.

Jl.lliatl

CALlV\S·DEME't''ER

Will"oi!"

[In

WAlllllf:Z·OEI'~

IFn

1<1.,m..-.,,,.

VAN OUAF..Tl-JEM·COLlE en Colnti,

Eucher

DUSSE~II:R·DfBUSS(;H.r:JI[,

Do zocters CI! Zl.l~tel'$

Gllb-eH, Cfl

Nolter!

!Iet vc.,.,I~'ll)m:l het Wlt-Gole

tuc

~n

cerscnee! i(nlis.

va~

1_'in- """,,en

nli:lnt&OOw:~lO-. vr,r. de lo;IJnk'!o: M~rl~':"

O1!'Jried'tilJl't.itvoMIr;ff!J;r:;fI"met··r;~tH!I\cI:J.'RI!O'o'D~£Iu--d€l[)r w .. a~tullo ",lj U w".mdo::lljk uili1UD''Il13n. ;wI "lila!., onae uevo

VI'JtlWKerk

te

Tj~h

IlJl

~dll"Il!l.dpR ~

Grf\!lIl!~ann~1l

DINSOA.G <:k;

k"rk

M~"'!l~ 7.UrrP.r1Ilrogl31rn'flen Roc,el"Fe, "I'oo_k ill do Oru.c

H. te

.

kludemn.

Marcel

~o .I<lfl'!J<l ~

s:dlllO!1ztl~tcrk:

VF.RHUlST·O£MEY'E!; en kind

cc

en M(ll'rnuw

dochtl'rt;

WiNTfI'l,

D£MEYER·DE

no:: Hell! en Me",.oow Hc!:r

fI.chtgenole; tilll

(it,

-O~ WINlER. A,UIEHlE

M~Jcel

Du Il~(:f un Mlll'l'OulY ruenne 1)(1

11:10

HOuTllOO':O-DI;

MG~tQu-.v Go;IorlJ~ ne

<lit mo:b.I: din

d-e zuerers

en. M-E'YIllL'VI. CMriec

Ml!YfoUW

tT

l)E WINlEl-I,

rhlnllI4

i)tl i-f~'

0"

AlEclI

MaN'!l--touiS"l.-illj

H'EEfl JEWS.

GEEF

2IJN

h<lbb...,

~

liB

ZIfL

-If> 'U~

-e'"

,,,

AUGUSTUS

WOtdM

;

d<J"l-art'l"lfabe.1e!{I":1,.-. <kI PPlovlljQI-u h'l~"

re iO

V\1T.

ulH II;

~

VrU\)wkufA

uu

on RiGhi"'n

[1l.['itnorO.

ITIIWIr.F

kli"lek

_1.,l:u;o·$ flu.!l'~ooto

til Tlolt. !lH<::T

T",lr,21·~"'$t",,·1~. Dude stauoresrcet. tee.

'HEEFI JEluS.

DE

W IJ Bl0DfN

{j - vOOA

Urbain Jules HOUTHOOFD echtgel\oot'VIm Mevt'Ouw AltCIi Dr! wINtE" gobl;lr13n to rsen Clop 5 Qktober 11:199 en godwuc;hl!Q werlsd~fl 'H! gcesctere

1S::cramrmton

~~!:t~~~Ua~~U~e

{lc?(lO

der nekcn.

God aileen meg l!~lk eon offer vra'llel1 ~ aueon ;;an kr'f81el1 ken rulk Nfot or;'l{lsn."

f:r:_~~~

~r~b~lI~f :!~:~c:te~~ ~rtI~I~~~~~ ~oc~ op

h~t

OP

"Bet Is ...... olbr(l .. i1t..... na ma!l"d>!ll _p~1nIl1k Hluen _en - kNi~:

vrtldTq,

bel~rsc~(!,p

dit Heer _

_

ll~ctl

Urbaili wil1p.l1

rev.m.

loch daflk-c-Il om

g,uIC~IQnkcf1

alles

al~che;tl

wI! _

In

Hd

w"t

flU!ltig

li~ele ijl!OOrw;!n

en {It:ltl!jl 111m

~I'S verorlet rln IJn'.> Ir! 09:;;.;1m-on!l"

hentt

o\t~t1UIGJe l<flslen die lonri"cf J.:~!l;lJ.ht gUi1:l' defl nlJ"llil, up.5II!:1rlct-IJoor hnt ~el(Jof dat dlt rel"Cr. llieT :lJn eindcloal nl~ Ylndt ;

vader

genQ(lt

zeals

Iii

zulk

eon

tJl;'f-dovoUc-

verp1e9it1g, Ntets I~ U teveel ae'....eeet. MQl1fl do:! Heer _U de k~llcht schenken om I·Ioem vcort te mRnCiri lIT ltjdcnden 'i:11 bapr('lelU(lll Gl}Ii~frlll' fBml!ie~o(!den, buren tin keontssen, be-

"w

~:r~~!~~fv:~(!ot!~6e:~i~~~1i td~s~to:,t: :~prll~~1J

m~l:':-tif1'J <not (lIt IIMr VO!T!±.;J~ vri!'lnd:O:l::h<lp

V.311 aile Ieveo. nn [lenl!g;Hlhcid

GIIII mil dOllr

m'/ UVI

~l"!!bc(l.

1C131sm l'lR.rJk llal"l 0. 2'1J~ters en v<:rph."'!~,.,d rw;r:l"on-eel v~m M:tt'ill's Ru~t<ltJ.r~. M"11l' rl~ H~~r U verflC!Id!!n W.:It IiJ~ vuur mrl gedl1HI1 tlTJb(. ; Onbt:vlcllf1 Hi!l.rt vii" Mall., ,«e~e m~Jn 1Oe"\lI"~t\t ~ t;i'r1

E!.:n

ECfI

{l'Ool:!o

€cht~m).,t

dill.

wijding ;z[jn IJO~ul:- zod1t stHftL- jlJlee.n flet rnntlr-SII: den &n hllpro6ving; _

verwettt en voor U js w,:)'iJgd~!JrJ III l.h he maten." (I P-eu. 1-7) Goede- vrtlllW Altee : ml]n plaiH:5 uHjft open III 008 il~I$.. dnch -flInt· 111 IrI.Y h.;l1t. Ste~d$ 'Mlilrt llij mij nBbil. Wnord-en kuneen ntot vertolken wut gl] veer Illil gll.1j\tflflSt :zljt III die jllren van cna n!.IW(,· II!k. vcorat ~o eeee taatete maamlen van U}deJl (In beproell!oo Ot<liefdfl cochter M,ule--Lou1:1o ~ ';lOl:>frJ': hebben ,,';1 U ~3/1 de- Hecr afgr.e:ltllCln-In dtcnst 'Illn zleken f"~ H!dr.m:!en. De He-Jt neett cr CTlS (J'~ bcllXloo VI{:lllt r11)'lit

DE zra,

HEE;R

E!.:R

gOQd."

op'/.oedcr maar

voornl

vader

d~.e

VO('lr

in .. [ic-fda

,1m

wc-

111, zlJl1 g~;;1l1 en frl wilde_ dril!ien in Ill· kln~ plieen 1f1

zj~fl

ls .gow~e!lt. nlei door iJ&t vQQ~beeld VEI~ en ilrls.ro!lJk<:l ofhlrzln.

!'Hlit

WlI.te

I'.'O{!rde1, "een '0'J'eT-

Wig<.! geloof ~~~~e~en~lIrl:lill

G:I

d~~

llienZI~g~ttl~~~t=~O~

M~yt(UJ',"

Arlr;~

On

~·:.'tnler.

Zuster M<1tfe-i.{Iul$e, bij dQ Z..>slurs '~e Hetllo, 003 FamHflJG Hmrthoord - Lec.luY9i?; • Ot! W1f"1I'Jr Bt.lltlnck. danj(Qn

e.,.

U

bHjken

van

om

tJw

V[lf'r

qt'rd~

ileb<;(fi3n

dll"Ei'~ne-m!!lg

held ook U dc~d iletllWen II'QO!' e(J" n,t'\lwe hodp. \lOOt h«t Qh\rt)T~anl<elllk (111 ol1be~!tl{!t Ctfd{lell dat

t

De :amilies DEWINTER

eo HOUTHOOFD,

Oirecti~ .wslers eft personael- van' net Rus!oord. malden U met droefheid

het overlilden

van:

Mevrouw Alice DE W~NTER weduwe van .de .Heer .Urbain HOUTHOOFO moeder van Marie-Louise HOUTHOOFD

+

en

geboron Ie Tiel! op 2& januari 1901 &!1' er godvrucMflg overleden in net Sl-Andnesziel<enhuis op a december 1992, gester.t door h,el Z"iSkansakramen1. '

De plechtige ullvaartdieMl waarto~ U Yliendelijk wordt uilgenodigd. zal pl",,!$ hebb&n in de O.-L-Vrouwkerk Ie Tiell. op

'1AIJDAG ~~ DEC:BIBER 1119~ _ ,to _, gavo!gd doorbijzening in de lamiliegrond op IIeIstede!ijk

'

kerkM1!e Tie!!.

8100 TIen

D~M DM'aslaan'7 ~

4. Honore Cyrifte Houthoofd geboren te Tielt op 7 februari 19a4, nij nuwde met Bertha De Poortere, gebor~ te Petegem-Oeinze en schfetijk overteden te Gent op 5 september 1968. Honore overlijdt eveneens te Gent op 15 april 1982.

47


HENRICUS HOUTHOOFD X Louisa Dury (De Rie) uit Kooiskamp

VICTOR HOUTHOOFD °Kooiskamp 6-:1-1865 +Tielt 7-2-1910 x Tielt 24-5-1895 met MATHILDE LECLUYSE °Tielt 21-1-1868 +Tielt 1-9-1933

MAURICE .oT~ 2$-5-1896 +Tielt 24-5-1976 xTielt 27-9-1929 MARIA DlN.NEWETH °Tielt 11-4-1901 +Tielt 9-1-1986

CYRILLE QTiett8-1..;1898 +Tielt 21-1-1898

URBAIN JULES

QTieIt 7-2-1'004

+Roeselare 21-8-1969 ALICE DE WINTER °Ti.elt 26,-1-t9Qt +Tielt 8-12-1992

+Gent 15-4-1982 BERTHA DE POOTERE

"Petege.r:n,.Deioze. +Gent 5-9-1968

EooENE °Tielt 11-1-1934 xTielt 3-10-1958 JACQUELJNE .MAENE °Antwerpen 6-8-1936

URBAIN-

QTielt 11-1-1934 +Tielt 5-8-1934

MARTINE °Tielt 9-11-1959

HONORE CYRILLE

<lTleIt5-1t)-1699

FILIP °Tielt 18-5-1964

MARLEEN °Tielt 29-12-1969

xTreIt3~tt-t990

xTielt 20-3'- 1-998

CARLOS PYNCKET °Kortrijk 31-12-1962

JOHAN DEMUYNCK °Roeselare 12-4-1965

WOUTER PYNCKET °Tielt 17-9-1994

THIBAULT OEMUYNCK "Tielt 7-2-2000

LAURENCEOEMUYNCK °liett 16-5-2003

Luc Neyt

48


De familie Opsomer - De Visscher in Dentergem: 1720-1964

L Dominicus

Opsomer.

Dominicus Opsomer is in de loop van 1720 verhuisd van Aarsele naar Dentergem. Hij zetelde tussen 1747 en 1758 als (tweede) schepen in de schepenbank van de heerlijkheid en de parochie van Dentergem. Dominicus was analfabeet. o Aarsele 1683 en t Dentergem 13.10.1758.

x 1. Petronella Libaert (Aarsele 01.01.1716) t Aarsele 30.09.1718. Kind: Joseph,

0

t

Aarsele 01.02.1717 en

x 2. Florence Van Keirsbulck,

t Dentergem

Dentergem 02.10.1720.

fa Joannes (Aarsele 10.04.1719),

0

Aarsele ca. 1698 en

13.01.1742.

Kinderen: 1. Joanna-Maria, Aarsele 17.01.1720 en t Dentergem 06.03.1810. x 1. Gillis Tavernier (Dentergem 14.02.1743): 12 kinderen, ° ca. 1695 en t Oentergem 03.11.1.761, x 2. Joannes M,issiaen (22.02.1762), ° ca 1717 en t Dentergem 10.10.1792. 0

2.

St~phanus,

0

en t Dentergem24.10.172t.

Dentergef!l.02.08.1721

3. Maria-Magdalena, ° Dentergem 18.09.1722 en t 21.10.1780. x Franciscus Verstraete fs Judocus & Judoca Wielfaert: 3 dochters. o Oentergem 26.09.1.711 en+ Dentetgem 21.07.1763 4. Jan-Baptist:

zie verder.

5. Petrus, <> Dentergem 05.12.1726 en t Dentergem 27.04.1809. x 1. Joanna-Maria Vermeersch (Aarsele 09.01.1757): 2 zorien en 4 dochters. °Aarsele ca. 1734 en t Dentergem 12.03.1783 (neerqeslaqen door vrauwkensmeulen). . . x 2.Theresia De Bruyne: 3 zonen en 3 dochters, 0 en t. 6. Livina,

0

Dentergem 22.01.1729 en

7. Guilhelmus,

0

t Dentergem

08.02.1729.

Dentergem 24.05.1731 en t Dentergem 25.04.1732.

8. Emerentiana, 0 Dentergem 24.01.1734 en t Dentergem 25.10.1760. x Joannes Desquien: schepen: 2 kinderen. 9. Godelieve, ° Dentergem 25.03.1736 en t Dentergem 12.03.1823. x 1.Pieter-Joseph Beels: 2 kinderen, ° Dentergem 18.04.1724 en t. x 4·..JacQbu$ Fonteyoe, ° Anzegem ca ..1733 en.t.Dentergem.... 19.04.1793. .. '. . .. ,

10. Philippe,

0

..

,

Dentergem 14.04.1738 en

x 3. Sara Van Quathem Cornelis, en t.

(Lotenhulle

t (woonde

.

-

'

"

in 1772 in Tielt).

13.04.1744), fa. Jan, weduwe van Emmanuel

0

49


Kinderen:

1. Joseph,

0

Dentergem 15.11" 1745 en

t.

0 Dentergem 06.11.1749 en t. x Petrus van Overbeke (Kanegem 13.01.1771).

2. Caroline,

3. Doodgeboren 4. Augustinus, II. Jan-Baptist

kind, 0

0

Dentergem 03.04.1755,

Dentergem 04.08.1757 en

t.

Opsomer.

Jan-Baptist Opsomer zetelde vanaf 1771 iii de schepenbank van de heertijkheid.. van Oudewalle, Proost, Hecke, Groot- en Cleenhuyse en vanaf 1779 (tot aan het einde van het Ancien Regime) in de schepenbank van Steenkerckx. Op 15.05.1755 - nauwettjks enkele weken na z;jn tweede huwelijk met Joanna-Theresia Van Haecke - kocht hij van zijn neef Livinus Desquien (fs. Joannes) voor nauwelijks 33 pond 6 schelling 8 groten een kleine hofstede in de Dreve (oppervlakte 33 roeden of . ca 1180 m2), waar hij bij zijn kersverse echtgenote introk. Joanna- Theresia had er tot het overlijden op 02.02.1755 van haar eerste man Pieter Beals, meer dan een decennium herberg gehouden. Oe huurster werd nu mede-eigenares, maar het estaminet sloot haar deuren. In 1774-1775 verbouwde hij het armtierige lemen huisje tot een bakstenen woning, gedekt met pannen. Het was nlet aileen zljn bedoellng er na 20 jaar opnleuw drank te verkopen, hij wilde er ook een hotel(lelje) van maken: met dry seer grootte earners, voorsien van goede bedden, voor de passanten, maer ook van peerdestallen tot het plaetsen van vier peerden, remisen en van ander gheriefelykheden voor reysende lieden. Hij vroeg en kreeg op 08.07.1775 de permissie van Jan-Francies-Jozef de KE;lrchove, hear Van Demtergem, om zijn horecezaak te 路openen. De nieuwe tapperij. kreeg de heraldische naam "De Leeuw" en nog datzelfde jaar promoveerde het batiment tot dorpsschepenhuis, na het sluiten van "De Swaene" in de Wontergemstraat. Bij decreet van 24 prairial I" (26.06.1795) werden aile bestaande lokale besturen afgeschaft. Oit betekende het definitieve einde van een feodaal systeem, dat zowat een millennium het bestuurlijke, strafrechtelijke en socia Ie leven in onze gewesten had bepaald. De schandpaal, symbool van de feodale rechtspraak en van oudsher opgericht midden het marktplein, werd omvergehaald en verhuisde naar de Dreve. Kastelein JanBaptist Opsomer mocht dit gedegradeerde monument nu als hekkenpilaar gebruiken. Oit was allicht een magere compensatie voor het feit dat "De Leeuw", als verfoeilijk symbool van ondemocratisch bestuur en leenrechtelijke rechtspraak, na nauwelijks 2 decennia haarbestuurs-en jOridisch statuut had verloren. Nog in hetzelfde jaar ward ook de herberg gesloten ... o

Dentergem 19.09.1724 en

t Dentergem 05.12.1800.

x 1. Joanna-Theresia Van Haecke (Dentergem 29.04.1755), weduwe van Pieter Beels, o Dentergem ca. 1715 en t Dentergem 07.08.1780. x 2. Isabella路Rosa Vandenhende (Ruiselede 20.11.1781), fa. Karel..t.odewijk & Barbara Theresia Bouche, 0 Ruiselede ca. 1752 en t Dentergem 22.05.1836. Kind: Jacobus-Xaverius:

zie verder.

50


III Jacobus-Xaverius

Opsomer.

Jacobus-Xaverius Opsomer verdiende zijn brood als landbouwer en handelaar in landbouwproducten. In de traditie van zijn voorouders engageerde ook hij zich in het lokale politieke leven. Zo was hij secretaris in Dentergem van het armbestuur (1820?1837) en gemeentebestuur (1820-1836). Hij was ook nog secretaris (1810?-1832) Em voorzitter van de kerkfabriek (1850-1860). o

Dentergem 26.01.1783 en

t Dentergem

04.12.1860.

x Josepha-Benedicte Verougstraete (Dentergem 04.07.1810), fa. Petrus & IsabellaAugusta Vande Woestyne, 0 Dentergem 21.03.1778 en t Dentergem 24.07.1856. Kinderen: 1. Denise-Juliette,

0

2. Jozef-August:

Dentergem 11.05.1811 en

t

Dentergem 12.02.1893 (ongehuwd).

zie verder.

3. Francies-Xavier (handelaar in landbouwproducten), Dentergem 17.10.1893. x Rosalie-Marie Devriese, 0 Wingene 18.10.1828 en

0

Dentergem 28.11.1815 en

t Dentergem

t

18.01.1903.

Kinderen: a. Hermlnle, b. Augusta, c. Alberic

Dentergem 02.02.1861 en

0

(priester),

d. Hortense,

t Wakken

Dentergem 23.01.1860 en

e

0

0

t Dentergem

Dentergem 12.06.1862 en

Dentergem 20.03.1865 en

t

0

Dentergem 20.12.1869 en

4. Eugene Louis,

0

28.11.1937 (ongehuwd).

leper 12.07.1932.

t (ongehuwd).

e. Arthur (handelaar in landbouwproducten), Dentergem 14.05.1943 (ongehuwd). f. Alida,

04.05.1950 (ongehuwd).

0

Dentergem

06.09.1866

en

t

t (ongehuwd).

Dentergem 20.08.1817 en

t Dentergem

23.11.1818.

5. Eugene-Ghislain. Eugene-Ghislain was tussen juni en december 1851 ad interim ontvanger van het armbestuur in Dentergem. Blijkbaar een leerrijke periode, aangezien hij in 1853-1854 twee werkjes publiceerde over de armoede en manier waarop de burelen van weldadigheid hieraan tegemoet konden komen. Hierdoor kreeg hij van de regering de opdracht een studie te maken over de leefomstandigheden van de, Vlaamse weversgezinnen. Op 20.08.1853 werd hij notaris te Helkijn. Een jaar later (20.08.1854) nam hi; het notariaatover te Sint-Denijs, waarhij ook gemeenteraadslid en secretaris van de kerkfabriek werd. Hij verhuisde tenslotte naar Kortrijk, waar hij van 29.12.1870 tot 26.12.1898 als notaris zijn werkzaamheden verder zette. o

x

Dentergem 31.12.1819 en

t Kortrijk

12.06.1904.

Eugenie de MOelenaere (Tielt, 08.05.1855) fa Felicien & Barbara Rosalie Veroustraete. Eugenie was een achternicht van Felix Amand, premier van Belgie (1831-1832) en gouverneur van West-Vlaanderen (1830-1849). o

Koolskamp25.09.1830

en tKortrijk 17.04.1878. 51


Kinderen: a . Maria~Nathalie, Sint-Denijs 16.05.1856 en t Hasselt 16.08.1932. x Georges-Fran~ois Moerman (notaris in Heute 1'882-1922), 23.03.1852 en t Heufe 11.07.1922. 0

b.. Helena.;Victoria-Theresia-Josepha, 08.03.1892.

x August.Jan-Baptist

Sint-Oenijs

0

o

t

08~{)9.1857 en

Avelgem

Antwerpen

Van Langermeersch (dokter in Antwerpen), ., Brugge en t

c. Celine.Julia-Augustine, 0 Sint-Denils 20.03.1859 en t Kortrijk 20.01.1920. x Arthur De Poortere (industrieel), 0 Kortrijk 26.09.1850 en t Kortrijk 14.05.1931. d. Eugime-Fran~ois-Antoine.Joseph, 18.06.1861. e. Rosa-Maria-Josephine, (ongehuwd).

Sint-Denijs

0

Slnt-Denils

0

f. Georges.;Yves-Eugene路 (advocaat), 26.03.1920 (ongehuwd).

09.06.1861

25.01.1863

., 路Sint..Denijs

en

t

t

en

Kortrijk

07.09.1864

en

Sint-Denijs 05.03.1923

t

Kortrijk

(notaris Sint-Denijs 1892-1899 en KortriJk 1899'Sint-Denijs 23.04.1866 en t Orroir 11.09.1942. x Jeanne-Marie-Desiree-Eugenie Pifseys (Brussel 10.05.1904) fa Leon & Anne Marie~Eugenie Steenberghen, BrusseI11.10.1881 en t .

g. Achilie-Louis-Joseph"Eugene 1940),

0

0

h. Joseph-Louis-Stephane-Marie (Iandbouwingenieur), 掳Sint-Denijs 18.03.1868 en t Brussef 25.03.t93t. x Louise Peeters (Brussel), BrusseI17.07.1871 en t Evere 20.07.1947. 0

LLeon-Joseph-Emile-Henri,

0

Sint-Denijs 09.03.1870 en t Kortrijk 14.11.1871.

6. Louis-Aime. Louis-Aime was sedert 12.11.1846 klerk op het notariaat van zijn oudste broer Jozef-August en werd in 1861 zowel gemeentesecretaris als secretaris van het armbestuur. Beide functies waren vacant na de promotie van Jozef-August begin 1861 tot burgemeester van Dentergem. Vanaf 1864 volgde hij zijn broer ook als secretaris van het armbestuur in Markegem op. o

Dentergem 19.01.1824 en tDentergem

24.03.1891.

x Stephanie Vanseveren (Dentergem 31.12.1863), fa David & Rosalie Devolder, (winkelierster in stoffen), Dentergem 04.05.1841 en t Dentergem 27.02.~922. 0

Kinderen: a. Clotilde,

0

Dentergem 20.02.1865 en

t Dentergem

18.02.1941 (ongehuwd).

b. Arthur (geneesheer Oostrozebeke), 0 Dentergem 07.04.1866 en 13.09.1945. x Marie Huys, Meulebeke 08.11.1876 en t.

t

Oostrozebeke

0

c. Leontfhe,

0

Dentergem 11.03.1869 en

52

t Dentergem

20.02.1839 (ongehuwd).


d. Ernest (gemeentesecretaris Dentergem 1891-1934), 0 Dentergem 21.04.1870 en t Dentergem 12.09.1942. x Irma Possemiers (Gent 12.05.1908), 0 Hofstade 15.05.1873 en t Dentergem 31.12.1927. e. Maria,

0

Dentergem 01.11.1872 en t Dentergem 05.06.1950 (ongehuwd).

IV. Jozef-August Opsomer. Jozef-August Opsomer was notaris in Dentergem (14.11.1846-13.08.1884)

en trok ca. 1860 in de Statiestraat een riante neo-classicistische woning OPt omgeven door een indrukwekkende tuin. In 1865 liet hij het weggetje (het zesbunder wege/ken) naast zijn eigendom verbreden en afboorden met linden- en beukenbomen: de huidige Boulevard. Rond 1876 werd in zijn tuin de Sint-Jozefskapel (nomen est omen) gebouwd, waarvan de nu dichtgemetselde deur uitgeeft in de Boulevard. Op politiek gebied was netarts Opsomer een uiterst actief en gedreven man. fussen 1848 en 1891 zetelde hij als katholiek provincieraadslid voor het kanton Meulebeke en promoveerde in 1876 tot ondervoorzitter van de West-Vlaamse provincieraad. Op communaa:l gebied was hij achtereenvolgens - of gelijktijdig - gemeentesecretaris (1836-1861), secretaris (1837-1861) en ordonnateur van het armbestuur (1847-1861) en burgemeester (1861-1891). Hij was ook nog gemeentesecretaris (1836-1864) en secretaris van het armbestuur (1838-1864) in Markegem. Tijdens de drie decennia dat hij burgemeester was, heeft hij Dentergem letterlijk en fjguurlijk路 uit haar eeuwenoude isolement gehCiald. Hij ontsloot de gemeente door cle (her)aanleg van wegen, het bouwen van scholen, het optrekken .van een bejaardentehuis .... Jozef-August Opsomer was zonder enige twijfel de grootste lokale . politicus die Dentergem ooit heeft gekend. o

Dentergem 14.05.1813 en t Dentergem 22.08.1891.

x Nathalie de Muelenaere (Tielt, 05.07.1848), zus van Eugenie (echtgenote van zijn broer Eugene-Ghislain),

0

Kooiskamp 22.02.1821 en t Dentergem 05.02.1856.

Kinderen: Dentergem 17.06.1852 en t Kortrijk 03.07.1920 .. Prudent-Theofiel Priem (Dentergem 25.06.1872), fs. Florent & Coleta Picavet, dokter in Tielt, 掳Tielt ca.1839 en tTielt 1878. '

1. Marie-Antoinette-Helene,

x

2. Alice;'Vi~toria-Celine,

0

0

Dentergem 02.05.1854 en

x Adolf-August De Visscher: zie verder. 3. Augusta-Maria..Juliette,

x

r Denterqem

23.12.1931.

Dentergem 31.01.1856 en t Kortrijk 29.07.1929. Georges-Hector Mullie (Dentergem 24.07.1877), fs Pieter & Appolonia Truffaut, advocaat in Kortrijk, Kortrijk ca. 1847 en t. 0

0

V. Adolf-August De Visscher. Op 12.09.1884 trad Adolf-August De Visscher als notaris in de voetsporen van zijn schoonvader Jozef-August Opsomer. Rond 1899 liet hij aan de oostelijke, zijde van zijn herenhuis in de Statiestraat een koetshuis en stallingen optrekken, die tot ca. 1953 een geheel zouden vormen met de notariele woonst. Na het overlijden van zijn schoonvader in 1891 werden er in Dentergem op 18 oktober buitengewone verkiezingen gehouden, met de bedoeling een nieuwe burgemeester aan te duiden. Adolf-August won de stembusslag overtuigend en werd de nieuwe 53


burgervader. Erg populair bleek Adolf-August echter allerminst. Tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen (17.11.1895) werd zijn lijst compleet weggestemd en was hij niet eens herverkozen! In 1908 slaagde hij er opnieuw in een zitje te veroveren, zij het als gewoon gemeenteraadslid. Vier jaar later promoveerde hij tot schepen, functie die hij zou blijven uitoefenen tot aan zijn overlijden in 1920. ° Oostakker 04.02.1854, fs Charles-Joseph 03.11.1920. x Alice-Victorla-Celine Opsomer en t Dentergem 23.12.1931.

(huisarts) & Maria Geers en

(Dentergem 07.02.1880),

0

t Dentergem

Dentergem 02.05.1854

Kinderen: 1. Maria, ° Dentergem 05.11.1880 en t Dentergem 20.03.1959. x Henri Lejour (Dentergem 12.09.1911), fs Emile Hypolythe & Eulalie Vanderdeken, handelsreiziger "Bloemmolens" Deinze, ° Ronse 28.07.1878 en t Dentergem 03.11.1949. Kind: Gacsi Gizella Piroska (geadopteerd in 1923), ° Diosqyor (Hongarije) 04.12.1915 en t Anderlecht 26.08.2002. X

Laszlo Janos Melczer (Sint-Joost-ten-Node 18.04.1911 en t Zonnebeke 20.01.1979.

1947), ° Diosqyor

(Hongarije)

Henri Lejour liet in 1911 ten westen van de notariswoning van zijn schoonvader de villa "Floralies" optrekken: een prachtig pittoresk gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl. In 1973 werd de woonst verkocht. 2. Anna, °Dentergem 07.04.1882 en tKnokke-Heist 01.07.1950. x Henri Louis Baels (Dentergem 20.07.1905). fs Jules Louis & 'Delphine Alexandrine Maurickx, minister (1926-1931) en provinciegouverneur WestVlaanderen (1933-1940). ° Oostende 17.01.1875 en

t Knokke-Heist

14.06.1951.

Kinderen: a. Elisa, ° Oostende 20.05.1906 en t Brugge 06.07.1950. x Eduard Le Ghait (Paddington, Enqeland), ambassadeur. b. Lydia, °Oostende 17.10.1907 en +. x Xavier Personnaz, Baskisch ingenieur. c. Suzanna, ° Oostende 03.05.1909 en

t Oostende

26.10.1974.

d. Walter, °Oostende 24.11.1910 en t ca. 1964. e. Hermann, ° Oostende 05.09.1912 en

t.

f. Henry, ° Londen 16.06.1915 en t Londen 15.01.1916. g. Lilian, ° Highbury (Londen) 28.11.1916 en t Waterloo 07.06.2002. x Leopold III van Belgie (06.12.1941). h. Hedwige,

0

Oostende 19.08.1921 en t. 54


x Xavier Personnaz,

Baskisch ingenieur.

i. Ludwina, 0 Oostende 06.04.1925 en t1 990. x Jean..Jacques Cartier (1943). 3. Maurice (advocaat), Dentergem 05.02.1884 en t Embourg (?) 21.10.1950. x Helena Stenger, 0 Gent 11.09.1889 en tEmbourg 31.03.1977. 0

Kind(eren): Christiane, x Constant 4. Germaine,

Luik en t. Gerard. 0

0

Dentergem 20.10.1885 en t Dentergem 01.12.1964.

5. Robert: zie verder. VI. Robert De Visscher. Acht maanden v66r het overlijden van Adolf De Visscher werd zijn zoon Robert de derde notaris in de Statiestraat (15.03.1921). De toen 33-jarige jurist bleef ongehuwd, maar op politiek gebied zette hij de traditie van vader en grootvader verder. Tijdens de eerste naoorlogse verkiezingen van april 1921 werd hiJ meteen sohspen (juli 1921) en promoveerde in januari 1922 tot burgemeester. In mei 1942 schoof de Duitse overheid hem aan de kant, maar in september 1944 werd hij gerehabiliteerd. In oktober 1946 legde De Visscher - ats gevolg van een zelden geziene haatcampagne n.a.v, de gemeenteraadsverkiezingen - zijn sjerp af en zetelde als gewoon raadsud. In rnaart 1951 promoveerde de notaris tot schepen. Hij zou dit mandaat blijven uitoefenen tot zijn overlijden op02.12.1964, een dag na het afsterven van zijn inwonende ongehuwde zus Germaine. Beiden werden op 5 december ten grave gedragen. Volgens pastoor Louis Van Houtte (1961-1992) lag de publieke opkomstonder de verwachtmqen. Sic

transit g/ona mundi.: o

Dentergem 23.04.1888 en

.

t Dentergem

02.12.1964.

Eric Bekaert

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprenijes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprenljes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Geert Verstraete, Ruiselede - Frans Debruyne, Egem - Karel Vervaecke, Kanegem - Frank Vaneenooghe, Schuiferskapelle - Johan Vanruymbeke, Ruddervoorde - Rita VVanseele, Kanegem - Lily Durieux, Assebroek- Clara Daelewijn, Tielt - Geert Vermeulen, Tielt ~ Stefaan Desmet, Tielt - Dlrk Wellens, Tielt - De Roede van Tielt - Zuster Simonne, Tielt Noel Baert,路 Tielt - Lydie Declercq, Tielt - Luc Neyt, Tielt ~ Francois Thant, Tielt - Zuster Georgette, Tielt - Oeken Filiep Callens, Tielt - Fans Oas, Tielt - Nicole Vandendriessche, Tielt.

55


Een unieke tentoonstelling De Vlamingrant: ooit was de Vlaming zeit emigrant Deze tentoonstelling is een productie van www.Linxplus.be en is opgenomen in het project LeerSaam, een organisatie van de Deelraad Vorming van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid en de stad Tielt. Familiekunde Vlaanderen nam het initiatief deze tentoonstelling naar Tielt te brengen en de vereniging Noord Zuid Vooruit, het Europacomite, de Heemkundige kring de Roede van Tielt en het Davidsfonds Tielt verlenen graag hun medewerking. Migratie is een actueel thema, maar ook een fenomeen van aile tijden. Het komt voor in aile landen en bij aile volkeren. Maar denkt de Vlaming ook aan zichzelf ats men het over migratie heeft? Volgens een volkswijsheid zijn Vlamingen honkvast en hebben ze een baksteen in hun maag. Toch zijn de voorbije eeuwen heel wat mensen uit onze streek weggetrokken op zoek naar veilige oorden, een beter leven of nieuwe horizonten. Waarom verlieten ze hun geboortestreek, hun vertrouwde omgeving, hun families, vrienden en kennissen? De Vlaming was zelf ooit migrant. In deze tentoonstelling maken we kennis met hun miserie, hun hoop op een beter leven, maar ook met hun wanhoop.

Dit creatief project brengt een aantal verhalen: - vluchten voor religieus geweld tijdens de zestiende eeuw, - naar het land van melk en honing in het verre Guatemala, Verapaz, - op weg naar de bloeiende Waalse koolmijnen, - de Franschmans: van astmannen, bietenmannen en steenbakkers, - Amerika, het beloofde land, maar in 1912 vergaat de Titanic met man en rnuis, - zorg en strijd rond seizoenmigratie. In de mate van het mogelijke willen we ook een link leggen met de immigratie nu.

56


Waar: Bibliotheek Tielt, Lakenmarkt 9 Wanneer: officiele opening op vrijdag 7 september 2012 om 19.30 uur. De tentoonstelling loopt tot zaterdag 6 oktober 2012 en is te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag, dinsdag en vrijdag van 15.00 tot 19.30 uur, woensdag van 13.30-19.30 uur, donderdag van 9.00-12.00 uur en van 15.00 tot 19.30 uur en zaterdag van 9.00-12.00 uur.

Toegang: gratis

Aanstelling van Jan van den Dorpe tot baljuw van de heerlijkheid van "den bouweede" in Ooigem, 1636 Dheer Guillaen Vanden Kerchove Pbr (presbiter of presbyter = priester) cannynck (kanunnik) ende heere vander heerlickhede vanden Bouweede gheeft by desen comissie (opdracht, machtiging) an Jan vanden Dorpe fs "; omme te wesen zynen bailliu der voorn(oemde) heerlickhede omme wet te doene alst noot doet, eerfven (erven) ende onderven (onterven) naar vutwysen der zelver heerlichede, de boeten tontfanghen ende trecht van zynen meester te bewaeren ende voorts al te doene zulcx eenen goede ende ghetrouwen bailliu daarin schuldich es te doene ende dit al tot hevocatie (oproeping, het voor de geest roepen, dagvaarding) vanden voorn(oemden) heere. Actum (gedaan) den ii meije xvic sesendertich (2 mei 1636) ende onderteeckent.

1 6 Vandenkerchove 3 6 Luc Neyt 57


WF - Tielt: acfiviteitenagenda juri - augustus - september 2012 Ons 10kaal is open op efke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1-. Werkgroep geneafogte- op zaterdag 7 juli van 9 tot 12 uur, getegenheicftot opzoeken: 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot -opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Vrijdag 7 september om 19u30: Opening tentoonstelling: De Vlamingrant. (zie aparte aankondiging p.56). ' 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

AANDACHT!!! Op zaterdag 21 juli (derde zaterdag van de maand) zal ons documentatiecentrum uitzonderlijk gesloten zijn.' Dtt om reden dat het die dag onze Nationale Feestdag is.

Wijziging e-mail adres. Ooze, voorzitter Luc Neyt ~sN1ET MEER bereikbaar v~ Ineyt@belgacom.net . Wi[ dit adres schrappen en vervangen door: Ineyt@skynet.be.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender . Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen,

antwoorden, teksten.rnededellnqen, (Steeds

een rnaand voor demaand

van verschiinenl):

Nummer 41 oktober - november - december 2012 v66r 31 augustus 2012 Nummer 1 1 januari - februari - maart2013 v66r 30 november 2012 Nummer 21 april- me; - juni 2013: v66r 28 februari 2013 Nummer 31 JUI;- augustus - september 2013 v66r 31 mei 2013 De redactie kan om bepaaJde redenen, zeals bijvoorbeeld pJaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

58


Belgi~elgique

P.B. 8700 TIELT 1 P 006988

ONZE

VOOROUDERS Website FV - Tielt fv路tielt.familiekunde-vlaanderen.be

Driemaandelijks tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt. 1Sde jaargang nr. 4 - oldober 2012 Afgiftekantoor

8700 TIEL T 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 ..8700 nEl T

~

West-'Vlaand~

Deer mensen gedrEven

Mer steun van de ~~ Vlaamse overheid ~

=

-

~Tielt


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

door

FV - Tielt,

dat

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (AarseJe, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, MeuJebeke, OeseJgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-vfjve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 5,00 euro per jaar, ook voor leden van FV buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer: IBAN BE51 8002 2704 6362 van FV - Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@teJenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@skynet.be Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: ~ De Ivo en Alida Spriet geschiedenis

63

Joyce Bryon, Albany, Oregon, USA, 97321

- De Pittemse kiezers, deel 1

67

Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

- Archief en bibliotheek: aanwinsten 2011, deel1

74

Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

- Dank en activiteitenagenda

78

62


I

De Ivo en Alida Spriet geschiedenis Ivo Spriet (0 17 maart 1882 - + 30 juli 1930). Op de leeftijd van tweeentwintig jaar besloot Ivo Spriet zijn thuis in Wingene te verlaten om naar zijn oom Leonard in Amerika te gaan. Zijn vader gaf hem, als deel van zijn erfenis, 90 frank mee om zijn overtocht te betalen. Hij verliet 8elgie op 9 februari 1904 met het schip, de Mount Temple, en meerde aan in St. John's Bay, New Brunswick. Daarna reisde Ivo met de trein verder naar St. Paul, Minnesota waar hij als immigrant in Amerika geregistreerd werd. Daama spoorde hij richting Baker City, Oregon, waar zijn oom woonde en kwam er aan op 28 februari 1904. Zijn persoonsbeschrijving luidde: lengte 5'7 ", gewicht 162 pond, met zwart haar en grijze ogen. Hoewellvo vier jaar v66r het vertrek van zijn verloofde Alida het staatsburgerschap van de USA aanvroeg in 1905, verkreeg hij dit pas op 4 november 1927. Hij verbleef bij Alida's oom, Charles Verhaeghe en bij zijn oom, Leonard Spriet, die samenwoonden op een boerderij. Ivo vertelde aan zijn dochter Julia dat de drie vrijgezeUen niet graag de afwas deden en hun bord reinigden met een stuk brood na elke maaltijd. Wei kon oom Leonard uitstekend brood bakken zoals in Vlaanderen! Alida Verhaeghe verliet haar thuis in Wingene op de leeftijd van eenentwintig jaar, op 13 juli 1909 en vertrok naar Amerika bij haar verloofde Ivo Spriet. Met 100 frank in haar zak en aan haar jas een briefje waarop te lezen stond : "Baker City, Oregon, USA - niet Engels sprekend, moest Alida vertrouwen op vreemden zodra ze het schip, de SS Montezuma, in St John's Bay, New Brunswick, verliet. De verdere overtocht maakte ze met de trein in westelijke richting naar 8t. Paul, Minnesota. Een volgende trein bracht haar op 9 augustus 1909 naar Baker City, Oregon. Haar verloofde Ivo en zijn zus Irma, en de twee ooms verwelkomden haar op het station. Vandaar ging het richting stadhuis waar ze nog dezelfde dag op 9 augustus 1909 in het huwelijksbooije traden, althans volgens het verhaal van mijn moeder Julia, hun dochter. Enkele dagen later, op 14 augustus 1909 huwden ze voor de katholieke kerk.

Huwelijksfoto Iva Spriet & Alida Verhaeghe

63


De eerste vier jaar verbleven Ivo en Alida in Baker City, meer bepaald in "Belgie stad," of in de volksmond als "Belgium Town", Resort in Zuid-Baker gekend. Hier verbleven ook Ivo's zus, Irma Spriet met haar man Theophiel De Roest, aangekomen op 18 maart 1908. Irma Verhaeghe, Alida's zus, kwam met haar man Alphonse Delepierre, in het najaar van 1911. Op 4 juli, de nationale feestdag waren er grote feesten in de stad (een parade en een rodeo) en Alida ging met Iva naar haar zuster Maria. Met de familie gingen ze samen naar de feestelijkheden. De kinderen Julia en Willie moesten wegens ziekte (de mazelen) spijtig genoeg thuis blijven. Alida's zus, Maria Verhaeghe en haar man Derammelaere, keerden rond 1920 met hun kinderen terug naar Belgie. Het gezin van Iva en Alida telde vier kinderen, Julia, Frank, Willie en Marcel, bij de aankoop van hun boerderij. Daarna volgde nog een zoon, Deal, die het levenslicht zag in het ziekenhuis van Baker City. Een volgende zwangerschap verliep niet naar wens want moeder Alida moest tot tweemaal toe de hulp van de arts uit de stad inroepen. Het boerenbedrijf werd gezamenlijk aangekocht met zijn zus Irma en echtgenoot Theophiel De Roest. In Pocahontas, een gebied ten westen van Baker City, in de buurt van de bergen. Doch een familiaal geschil zorgde enkele jaren later voor onenigheid met de verdeling als gevolg. Theophiel en Irma verkregen de bovenkant en Iva en Alida de onderkant van het bedrijf. Ivo bouwde twee kamers voor zijn gezin om in te wonen en breidde later uit met een keuken en een slaapkamer. Ik (Joyce, zijn kleindochter) vroeg aan mijn moeder Julia (zijn dochter), waarom er twee treden tussen de keuken en het woongedeelte waren? In deze bergachtige streek wordt het niveauverschil met treden opgelost was haar antwoord! Mijn grootvader Ivo installeerde een pomp in de keuken toen mijn moeder Julia al een tiener was. Gedaan met aandragen van water in de lente! Voor het ploegwerk op zijn eerste boerderij kocht Ivo een paard aan. Ais stadsjongen wist hij niet hoe dit te zadelen en de hulp van Alida opgegroeid op een boerderij, kwam goed van pas. De grote hoeveelheid hout die eerst moest verwijderd worden zorgde jarenlang voor brandhout tijdens de wintermaanden. Stronk per stronk werd verwijderd en de vrijgekomen smalle strook ploegde hij om. Met zijn schop groef hij een gat waarin Alida telkens een aardappel plantte.

Ivo bezig zijn land vrij te maken van bomen

64


Alida was een grote hulp voor Iva bij het helpen met de aardappelteelt en het melken van de koeien. Op haar beurt hielp Julia haar moeder in het huishouden door het maken van het ontbijt en het inpakken van de lunches voor haar broers en haarzelf. Een of twee keer in de week bracht ze Alida, na het avondeten, de aardappelbakken en hielp ze de familiekleding te wassen tot elf uur 's nachts. De boerderij leverde aardappelen en zuivelproducten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vroeg de regering aan zowel Iva als aan Theophiel om aardappelen op hun land te planten. Ze verkochten elke zak van 100 pond voor 10,00 dollar. Dat was een hoop geld voor aardappelen. Met de opbrengst kocht Theophiel een T-Ford. Iva dacht dat het model T te hoog was voor hem en kocht een Sedan van Chevrolet.

Ivo Spriet tijdens de aardappeloogst

Wanneer Julia de middelbare school begon, op tien mijl afstand van Baker City gelegen, voerde Ivo haar in zijn gloednieuwe auto, Uiteindelijk vroeg zij haar vader om zeit met de auto te rijden, Op een middag belandde Julia met de auto in een greppel. Ze was bang dat haar vader haar nooit meer zou laten rijden. Toen hij hoorde van het ongeluk was alles wat hij vroeg :"Heb je pijn? Geen wonder dat al zijn kinderen dachten dat hij een geweldige vader was. Ze spraken allemaal Vlaams thuis tot Julia naar school ging. Voortaan wou Ivo dat er Engels gesproken werd. Ze woonden in Amerika en hun kinderen waren nu Amerikanen. Ivo en Alida bestudeerden de Amerikaanse geschiedenis van de leraar op de Pocahontas Jagere school waar hun kinderen les volgden. Ivo faalde verschillende keren voor zijn test van het staatsburgerschap.Toen Julia in 1927 Junior was in de middelbare school (11e graad), vertelde haar geschiedenisleraar dat ze met de klas naar het gerechtsgebouw gingen voor de eedaflegging van de nieuwe burgers, waaronder ook haar vader. De griffier, de heer Coombs, haalde hem op en reed met hem rechtstreeks van het veld - in werkkledij - naar Baker City, naar het gerechtsgebouw. Julia was verrast en trots om haar vader als beediqd burger te zien. Ivo stierf in 1930,47 jaar oud. Naast boer, was hij ook werkzaam als kantensnijder in een houtzagerij. Op advies van zijn arts moest hij dit werk stopzetten omdat hij maagzweren kweekte. Om de hypotheek die op zijn boerderij rustte at te beta ten , keerde hij in de zomermaanden terug naar de zaagmolen. Op een dag zag de zager niet dat er een grote knoop in het hout zat. De zaag raakte de knoop, deze brak in stukken en het hout vloog in aile richtingen. Helaas ook in het lichaam van Ivo waardoor zijn alvleesklier scheurde. De oude Dr. Higgins voerde nog een operatie uit om de stukken hout te verwijderen, maar twee uur na de operatie, wist hij dat Ivo het niet zou halen. De familie verzamelde rond zijn bed en zijn laatste woorden waren ;"Zorg voor de koeien en vergeet niet om ze te melken ,II

65


Om de begrafeniskosten (182,50 dollar) te betalen nam oma Alida een bijkomende hypotheek op de boerderij. Oma kreeg een klein weduwenpensioen. Haar tuin, koeien, varkens en kippen brachten haar hout, melk en graan op om kledij te kopen. De jongens jaagden op een hert voor de voedselvoorziening voor de familie. Zoon Frank herinnert zich nooit meer honger te hebben geledenI Nadat het oudste kind, Julia, getrouwd was, bleef Alida met drie tienerjongens achter op de boerderij. Haar jongste, Deal, was slechts zes jaar oud. Echter, jongens zijn niet altijd behulpzaam. Toen Alida ouder werd, verhuurde ze de boerderij aan haar zoon Frank, doch hij kon het bedrijf niet runnen en zo kreeg Alida de boerderij terug. Toen Deal volwassen was en getrouwd, zorgde hij voor een klein huisje in de stad voor zijn moeder en nam hij de boerderij over. Toen Alida op 4 april 1940 genaturaliseerd burger werd van Baker City, verbleef ze in Portland. Oorspronkelijk ging ze naar Portland om er haar nichtje Hilda Delepierre te verplegen die ziek was maar bleef daar toen ze werk op de scheepswerven had. Ook Hilda, en Hilda's echtgenoot, Harvey Lewis, werkten daar. Alida bediende een veegmachine en Hilda en haar man waren lassers. Alida's persoonsbeschrijving luidde: teint medium, hazelaarsogen, bruin haar, lengte 5'2", gewicht 107 pond, leeftijd 52 jaar. Ik (Joyce, kleindochter) kon met geloven dat ze zo veel woog. Na de oorlog keerde Alida terug naar Baker City en kocht er een huis aan de 8th Street tegenover de Noord-Baker lagere school. Ze werkte er als kokkin in het ziekenhuis St. Elizabeth. Tijdens de voorbereidinq van het grote diner voor Thanksgiving verloor Alida haar zelfbeheersing, trok haar schort uit en vertelde haar werkgeefster, zuster Helen het zelf te doen. Ze deed haar jas aan en liep naar huis! Ze was de deur nog niet uit of zuster Helen klopte op haar schouder en smeekte haar om terug te komen. Na dit voorval was het aangenamer werken met zuster Helen! Jaarlijks deelde kleinzoon Don, die een Fordgarage runde, kalenders uit. Een bepaald jaar gaf hij voor de grap een kalender met foto's van naakte vrouwen. Alida nam hem aan zonder een woord te zeggen. Bij een volgend bezoek waren deze foto's bijgewerkt met een stoffen zwempak! Op een dag bracht ik, Joyce haar kleindochter, oma een bezoek. In de achtertuin was ze vergezeld van een grote Duitse herdershond. Deze stond op zijn achterpoten en zijn voorpoten lagen op oma's schouders. Hij was een kop groter dan Alida! Toen riep ze "get down" en hij gehoorzaamde! Oma kreeg last van een hart- en vaatziekte, en verbleef eerst een tijdje bij haar zoon Deal en vrouw Arlene. Daarna bij haar zoon Frank en zijn vrouw Sadie, doch een ziekenhuisopname volgde. Met medicatie probeerde men het overtollige vocht uit de longen te verwijderen. Ze stierf in 1972 aan te weinig kalium in haar lichaam. Alida werd 84 jaar oud. In die periode werkte Julia in de naaikamer van het ziekenhuis en vernam van een zuster dat haar moeder stervende was. Huilend rende ze naar de kamer van haar moeder. De zuster zei dat ze niet moest huilen want dat Alida twee kronen in de hemel zou hebben omdat ze onbaatzuchtig zoveel kinderen opgevoed had. Die troostende woorden indachtig hielpen haar tijdens de begrafenis. Alida had haar vijf kinderen opgevoed op de ranch in het Pocahontasgebied bij Baker City, Oregon waar haar jongste zoon Deal en zijn vrouw Arlene nog steeds wonen. Joyce Bryan

66


De Pittemse kiezers Oeel1. In verschillende centra van Familiekunde Vlaanderen zijn verzamelingen te vinden van de kiezerslijsten 1â&#x20AC;˘ Deze bron kan voor een oplossing zorgen wanneer andere bronnen het laten afweten. De informatie die de Iijsten bevatten verschillen soms in de tijd, vandaar dat we daar wat dieper op ingaan. We hebben de indruk dat deze bron in het verleden weinig onderzocht werd en beslotan om de kiezerslijsten van Pittem eens nader te bestuderen en er wat extra informatie uit te filteren. Een decenia terug gaf een buurman ons enkele kiezerslijsten uit het sterfhuis van een door hem aangekocht pand, Blijkbaar had de overleden persoon dichte banden met het gemeentebestuur en verkreeg hij deze informatie. De kiezerslijsten van v66r het algemeen stemrecht houden we buiten beschouwing gezien het kiezerspubliek geen echte doorsnede was van de bevoJking van een gemeente. V66r het invoeren van het algemeen kiesrecht voor vrouwen stonden de mannen en de vrouwen in afzonderlijke lijsten. De grondwetsherziening van 1921 voerde het principe in "een man, een stem", Vrouwen kregen enkel stemrecht op gemeentelijk niveau. In de kiezerslijsten van Pittem zien we ook dat er enkele weduwen, met een zoon die sneuvelde in wereldoorlog I, ook stemrecht hadden op nationaal vlak. Dit brengt mee dat deze vrouwen zowel in de lijst van de mannen als in de lijst van de vrouwen voorkomen (eens als nationaal kiezer en eens als gemeenteraadskiezer). I Het nationaal vrouwenkiesrecht kwarn er maar in 1948. Na 1948 komen mannen en vrouwen dan ook in dezelfde lijst voor. Oorspronkelijk werden de kiezers in de lijst gepJaatst in alfabetische volgorde. later ging men over op lijsten per straat. V~~r de kiezer was deze laatste oplossing iets handiger gezien man en vrouw op dezelfde plaats konden gaan stemmen. V~~r de familiekundige brengt dit wei heel wat meer zoekwerk mee. De familienamen staan dooreen en men moet de ganse lijst doorlopen om een volledig beeld te krijgen van een familienaam. In deze aflevering gaan we dieper in op ,jGemeente Pitthem, Provincie West~VlaanderenLijst der Aigemeene Kiezers en der mannelijke gemeenteraadskiezers voor 1932-1933"2.

I. Lijst Mannen 1932-1933. De lijst begint met een overzicht van het aantal kiezers. De eerste tabel is een voorlopige telling, gedaan te Pittem op 20 september 1931. Algemene kiezers: Mannen 1255 Vrouwen 3 Totaal 1258 Mannelijke Gemeenteraadskiezers: 12413.

Roelstraete Johan: "Handleiding Genealogisch onderzoek in Vlaanderen", WF Roeselare, 1998, p. 115116-119: Belangrijke verzameling kiezerslijsten in het centrum voor familiegeschiedenis te Merksem, in het West-Vlaams Centrum voor Familiekunde te Oostende, in het documentatielokaaJ van FV-regio MandelLeie te Roeseiare (huidige benaming). 2 Voor de overeenkomstige Iijst van de vrouwen geeft men: " ... lijst der vrouwelijke gemeenteraadskiezers¡. 1

67


Een tweede tabel geeft een telling, gedaan te Pittem op 10 december 1931. Aigemene kiezers: Mannen 1251 Vrouwen 3 lotaal 1254. Mannelijke Gemeenteraadskiezers:

1244.

Door de beperkte mogelijkheden in die tijd is de lijst op een soort stencil uitgetypt waardoor bepaalde letters licht en andere donker uitvallen. Voor de 0 gebruikt men in data meestal o. Verbeteringen tonen dat soms twee letters of cijfers boven elkaar staan waardoor men naar verdere bronnen op zoek moet gaan om de juiste bedoeling te achterhalen. Hier en daar zijn verbeteringen met de hand aangebracht. ,

,

,

"DO XGyz,or'

Vi:mto:: lrludvv.rerkar

:>0 :Kock ;Tozef e. v, 31onds3J:. i:Iargarsta :fa:)X'i,,)k;;:arker ' . ,"

~)'3

G

K0rltstr

8

"; :.

Pi t th am lZ-3-07

.

r~oclt Victor,'

e. v, ~\!arj13z Silvi~ , stob)r .' "

;l!i.

.....

ZGghom '23 ..11-69

r-:arkrit:c '10 "

"

. :. "

., De i~oni:nclt. Alidoor o, v , Dc Smo-t ;',Iaria

lundbo-q,vrer

G

.

,.'

.

,.::': ..

-_

,-

~

"

"

.

Oo.oLscump ::3.;.10"';01' ,

S.B • .95·:

'

.

',,'

jJ(l

Gu.staf Voxschats.;J

]:ol1i}1c1:

, ~.v.

' ' ' . Dlise,

,G

"',,', lb.'ndwG:(ker

DO·l:oninok.l{octor 1 aadwb::1:G:C'

,

'

, G-

"

....

5.A.' 63 ",'

"

.'

De lijst bevat een aanvulling met nieuwe ingeschreven klezers" en een tijst met 5 geschrapte kiezers. Dit laatste door overlijden of door een "kiesrechtberoovende veroordeeling"6. Enkele personen die in de lijst staan, verblijven al een tijdlang in de USA of Canada. Zij zullen zich wei niet zelf uitgeschreven hebben in de gemeente en zonder veel plichtsplegingen vertrokken zijn. De administratie bleef hen echter in de kiezerslijst behouden. Twee voorbeetden uit onze familia: Rene Callens, landwarker, geboren te Pittem op 27 juli 1900. Wij hebben Rene een paar keer ontmoat in Armada, Michigan. Hij vertelde ons dat hij in 1919 vanuit Le Havre, na een verblijf van zes weken in Parijs, naar New York vertrok. Op al zijn papieren in Amerika stond dat hij geboren was op 4 juli 1900. In 1958 kwam hij naar de wereldtentoonstelling in Brussal. Hij was toen een beetje boos op zijn schoonbroer die zijn werkelijke geboortedatum aanhaalde en bang dat hij daardoor problemen zou krijgen. In ons stamboomboek losten we dit creatief Op7,8. In de lijst staat bij de gemeenteraadskiezers een aanduiding "G Bij enkele personen ontbreekt deze aanduiding wegens woonstverandering; We gaan hier nog verder op in. 49 personen. 5 4 personen. 6 2 personen. 7 Jan & Paul Callens: Jan Callens en zijn Zeven zonerr, in elgen beheer, 1988, xvr + 1048 p. D

3

U

68


Cyriel De Witte, landwerker, geboren te Pittem op 10 april 1907. We hebben de weduwe van Cyriel een paar keer ontmoet in Pittem en in Chatham, Ontario. Cyriel vertrok op 1 juni 1927, samen met zijn zuster Martha, haar man Gustaaf Kerkhof achterna. Hij bezocht voor het eerst terug zijn geboorteland in 1960 samen met zijn vrouWl. Nog een voorbeeld om aan te tonen dat niet enkel onze familie een broertje dood had aan administratieve plichtsplegingen: Vandenhende Josui, landbouwer, geboren te Pittem op 11Aanuari 1898. Kwam aan in Halifax met de Pennfand van de Red Star Line op 8 april 1928 0 samen met zijn vrouw. De familie vestigde zich in Blemhem, Ontario. In de gemeente woonden op het adres "Thiettstraat 58" 11 broeders maristen. De invloed op het totaal der kiezers is eerder beperkt. De lijst geeft de woonplaats weer in de gemeente. Hier gaat het om de dorpskern met vermelding van de straatnamen en de indeling buiten de dorpskern in secties. In de dorpskern" vinden we voor de huidige Kauwstraat de vermelding "de MQelenaerestraat".We zien ook dat de nummering van de Tieltstraat toen begon aan de huidige Heidenskerkhofstraat en liep richting Stationsstraat. Tegenwoordig is de nummering in de andere richting. Buiten de dorpskern heeft men vier secties die hoofdzakelijk gelegen zijn tussen de belangrijkste verkeersassen. Sectie A: Noord-West - Ten noorden van de Posterijlaan en ten westen van de Egemstraat. Hurselhoek Sectie B: Noord-Oost - Ten noorden van de Tieltstraat en ten oosten van de Egemstraat. . Turkien Sectie C: Zuid-Oost - Ten zuiden van de Tieltstraat en ten oosten van de Meulebekestraat. Berg Sectie 0: Zuid-West - Ten zuiden van de Posterijlaan en ten westen van de Meulebekestraat. Muizelare. Bij de nummering start men voor sectie A aan het Station richting Posterij en dan naar het noorden toe. V~~r sectie D start men aan het Station richting Posterij en dan naar het zuiden toe. De nummering van de huizen in de secties loopt niet gefijk met de nummering in latere lijsten. Het is enkel vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw dat men afstapt van de nummering per sectie. Oit feit maakt dat het zonder verder onderzoek moeilijk is voor bepaalde woningen om de link te maken tussen het vroegere adres op basis van de secties en huisnummers en het huidige adres op basis van straatnamen en huisnummers. Af en toe verdwenen woningen op het platte land maar nog meer nieuwe woningen kwamen erbij. Voor families die lange tijd op dezelfde plaats bleven wonen, is het eenvoudig de link te maken tussen de vroegere en de huidige aanduiding12. . Voor het uitfilteren van de gegevens die volgen hebben we enkele verbeteringen aangebracht aan de info daar waar er duidelijk fouten waren gemaakt. De plaatsnamen Losse aantekeningen archief reis USA 1984, Paul Callens. Paul & Jan Callens, Etienne Cap pelle-De Witte: "De Witte van Pittem", in eigen beheer, 1983, XVI + 672 p. 10 http://www.coliectionscanada.gc.caldatabases/immigration 11 In de bevolkingsregisters aangegeven als "Plaats". 12 In kiezerslijst 1932 familie Callens op Sectie 019, in 1946 op Sectie 019. Mijn ouders schreven op hun adreskaartje in de jaren zestig van vorige eeuw "Waterstraat 018". Later is de sectieletterweggevallen. 8

9

69


hebben we omgezet naar de huidige schrijfwijze13. De straatnamen hebben we omgezet naar de moderne schrijfwijze 14. Op enkele plaatsen staat een dubbele voornaam. Het gaat hier in de meeste gevallen over mensen die aangesproken werden met een andere naam dan de offici~le voornaam. Voorbeeld Heytens Aloys (Alfons). Lambrecht Pieter Carniel, Seys Leo Victor â&#x20AC;˘. ,. De indeling

van de informatie 15.

Kolom I: Naam en voornaam kiezer, e.v." en eventueel beroep. Bij bepaalde personen staat een It, hiermee geeft men aan dat de kiezer ten opzichte van de vorige algemene lijst stemgerechtigde is geworden ofwel dat hij zich in Pittem kwam vestigen. Kolom II: Aanduiding ilG voor gemeentekiezer17â&#x20AC;˘ Kolom III: Aanduiding !aatste woonplaats in de gemeente op 1 juli 1931. Aanduiding indien de inschrijving in de gemeente gebeurde na 1920. Aanduiding indien de kiezer na 1 januari 1931 zijn woonplaats heeft overgebracht naar een andere gemeente. Kolom IV: Plaats en datum van de geboorte. Voor de in het buitenland geboren personen de geboorteplaats van de vader en zijn geboorteplaats en datum. V~~r de vrouwen, oorlogsweduwen met zoon die gevallen is tijdens WOI: Naam echtgenote, geboorteplaats en datum van de echtgenote. Naam gevallen zoon met aanduiding van zijn regiment en nummer alsook geboorteplaats en datum. lf

Enkele wetenswaardigheden

16.

Bij de Burgerlijk Stand staat enkel aangegeven als de man "echtgenoot is van" maar niet als hij weduwnaar is. Dus kunnen we enkel maar een opsplitsing maken naar alleenstaande en gehuwde mannen.

I

1932 - Burgerlijke Stand - Mannen

i

Alleenstaande

39%

GehllWd 61%

L_ Vynkt - Vinkt, Rousselare - Roeselare, Poucques - Poeke, enz. - Tieltstraat, Cooiscampstraat - Koolskampstraat. enz. 15 We geven hier verkort de belangrijkste informatie. Van enkele voorschriften komen geen gevallen voor in deze kiezerslijst. 16 e.v.: echtgenoot van. 17 In de lijst staan 17 personen nlet als gemeentekiezer. Hieronder vallen de drie vrouwen die als gemeentekiezer ingeschreven zijn in de kieslijst van de vrouwen. 18 In de meeste gevallen spreken de afbeeldingen voor zich. Voor bepaalde grafieken hebben we enkel maar de hoogste percentages behouden. 13

14 Thieltstraat

70


De nieuwe kiezers bestaan voor een deel uit personen komende van een andere gemeente of stad en voor een deel uit personen die de ouderdom om te mogen stemmen bereikt hebben. 1932· Soort kiezers· Mannen

toieuw e kiezefi 16%

~ Neuw e kiezers

I

l.l<iezer vorige lijst!

I

__j Er zijn 174 verschillende voornamen van mannen aangegeven, 84 daarvan komen slechts een keer voor. . Op een paar plaatsen is een dubbele voornaam aangegeven. Mogelijks omdat de offici~le naam niet de aanspreeknaam van de persoon was.

I !

1932 • Mennen - \IocmslII9n .lJ!es

Henri

VICtor Remi eyrie!

ti

i ~

~

.

Maunoe

Alfons

Rene August Achlel Adiel Karel Guslaf

o

20

60

40

80

100

120

Aantal -_. _ _.1

i

Er zijn 447 familienarnen die voorkomen in de lijst, 192 daarvan komen slechts een keer voor. Namen bestaande uit twee of drie delen zoals De Witte, Van de Casteele, enz. hebben wij in de lijst met familienamen genomen samen met de namen in een deel zoals Dewitte, Vandecasteele, enz.

71


1932 • Mamen· Famllienam9n

I'· I

Desmel

1

Ot'MIle Defoor ClaemOUl Vandaele Wamez

i

Vanmllllie

:c VanllalJW88rt OeceuninCk Me.es Snauwaert Goethals DelOS CalIefl&

Flmilienalm

°.

De oudste persoon is geboren in 183519, de jongste in 19112 In de jaren 1870-1882 en 1885-1896 zien we een zekere daling waarschijnlijk te wijten aan de emigratiegolf van 1895 tot 1914 en de eerste wereldoorlog. tm

-o.t)oGnll)lIr-Mann.n

50

15 10

n~~~~~~cn~H nn~n n~~!~~~ !lnl nnn

§ ~ HH5~ n!! G&ttcaGrWjaat

'------

---

-----

--------

iH!HU! iun n u H~~UUg i I .--..

,._--------'

De geboortemaand toont een zeker verschil tijdens de maanden maart-april en een dieptepunt naar het einde van het jaar. Mogelijk speelde de vastenperiode van ca. maartapril hierin een rol. Mensen moesten zlch tijdens deze periode van een en ander onthouden. Alhoewel een verschil van 15 geboorten per maand nu ook weer niet echt zoveel was.

19 20

Yde Henri, landman, SC 97,0 Pittem, 27 juli 1835. Lannoo Germain, fabriekswerker, S8 31, Pittem, 19 november 1911. We vermoeden echter dal deze geboortedatum fout is (1910 ipv 1911?) door het feit dat we een tientaJ geboortedata aantreffen tussen januari 1911 en mei 1911 en geen enkele datum meertussen me; en november. Bij de vrouwen vinden we 1 april 1911 terug bij de jongste kiezer.

72


1932

-Go_moatd - Momon

-Er komen 127 verschillende beroepen voor, waarvan 55 slechts deel van de actieve bevolking had iets te maken met de landbouw.

1932 - Mannen路

een

rnaal. Het grootste

BeJOe!)

landbouwer landwelll.er zoneer beroep fabl'lekllwel1ler spoorwegwet1<er metaer _r handelaar

~ ~

timmennan dagloner fabriekwefker schoenmaker paardengelelder

koopman kloostening kleennaker 0

50

100

150

200

2SO

300

350

400

Beroepen L__

69 % van de inwoners woonde op een sectie en dus buiten de dorpskern.

Paul Callens

wordt vervolgd

73


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2011 Oeel1.

Familiegeschledenissen: -

Alfabetische lijst van de namen die voorkomen in de zes Loagestamboeken Familae Latfingae, bevat heel wat kwartierstaten De naam "Capelle" in Moorslede (1919-1949) en Oadizele (1802-1950),2 delen Een familieverhaal van 1550路2010 Bazyn, Basin, Basuyn, Bersijn, 2 deten Aigemene geneaJogie Huysentruyt Nonkel Walter gevallen tijden Wo 1 - zijn familie Nonkel Walter,Vlaams-Belgisch-Amerikaans, Valere Meerschaert "Capelle" in Groot-Zonnebeke, 2 delen Heemstam - familie Borms Familiegeschiedenis Benoit, deel1 (1365-1700) Emiel Van Eenaeme en Clementine Van De Veire De Jaeghere, afstamming van Joannes Dejaeghere en Anna Marie Vandevelde te Deerlijk Familie Vermaete, annex Het geslacht Dobbels te Meulebeke, 2 delen De familie Vantieghem op het Goed Ter Cauwenburg Maurice Biebauw, 8talag la en de Treinramp van IsenbOttel 8tamboom De Vos De voorouders van Andy en Bjorn Claeys, gebundelde kwartierstaten Oe Roeselaarse kalender 1987, met 365 bekende Roeselarenaars Liste alphabetlcue de Genealogies uit L'entremidiare des genealogies Info over diverse families, deel1 Info over diverse families, dee I 2 Info over diverse families, deel 3 Info over diverse families, deel 4 Info over diverse families. deel 5

Kwartierstaten: -

Vlaams Kwartierstatenboek deel 2 Verzameling Westvlaamse kwatierstaten Verzameling Westvlaamse kwartierstaten deel 3 Verzameling Westvlaamse kwartierstaten deel 4 De voorouders van 350 burgemeesters van 28 gemeenten in het arrondissement Veurne 1830-2001

Heraldiek: -

-

Wapenboek van het Heraldisch College deelill (201-300) De Ridders van het Gulden Vlies: delen 1-3-4-5-6-7 Met vlag en wimpel: De Banistiek van de Christelijke Vlaanderen, deel2 Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Joannes Paulus II De Gemeentewapens in Nederland

74

Arbeidersbeweging

in


Parochieregisters: • • •

Bavikhove: Ancien Regime, dopen, huwelijken, overlijden Beernem: St.-Amandus, parochieregisters dopen 1612~1808 Beernem: St.-Amandus, parochieregisters huwelijken 1613-1808, overlijdens 16191808

• •

Handzame: registers appendantse: overlijdens, huwelijken, dopen 1776-1794 Oostrozebeke: indices van parochieregisters: geboorteakten, huwelijksakten

17971802, dopen en huwelijken uit de beloken tijd (1797-1802 Schuiferskapelle: doopregisters Schuiferskapelle december 1798 tot december 1800 Vladslo: parochieregisters: dopen, huwelijken, overlijdens 1754-1794 Werken: registers appendantse: overlijdens, huwelijken, dopen 1774-1794 Woumen: pJattelandse geboorten deel1: 1754-1774 Woumen: plattelandse geboorten deel2: 1775~1794

• • • • •

Burgerlijke Stand: - Burgerlijke Stand Tielt: geboorten. huwelijken, overlijdens 2010 Bidprentjes: - 13.227 gegevens van Lichterveldenaren Jaarboeken: ~ -

Jaarboek van het Bisdom Brugge 1998 Jaarboek van het Bisdom Brugge 1999

Jaarverslagen: -

Stad Tieltjaarverslag:1970,

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1980

Palmaressen: -

Sint-Jozefscollege

I

schooljaar 1929-1930

Staten van Goed: -

Heerlijk Merendree, deel1

Wezerij: -

Inventaris wezerijen Aalbeke, Bellegem; Sint-Denys, Gullegem, Moorsele, Rollegem enWevelgem

Penningkohieren: -

Kohier van Dentergem van de 20ste penning 1571, 5de penning 1577 Cohier van Kanegem van de 20ste penning 1571, 1Ode penning 1574 Kohier van Oeselgem en Kohier van Vinkt

Militie: - De militieregisters in het stadsarchief van Deinze in de 19de eeuw

Justitie:

- Meigem, processen-verbaal in de gemeente Meigem, 1843-1876 - Meigem, processen-verbaal in de gemeente Meigem, 1841-1897

75


路Kiezerslijsten: Ardooie: - lijst van de algemene kiezers op 1 april 1978 - lijst van de kiezers op 1 september 1986 - lijst van de kiezers op 1 augustus 1988 Beveren: - lijst van de kiezers op 1 april 1978 Dentergem:

- lijst van de parlements- en provincieraads en gemeenteraadskiezers 1974-1976 - lijst van de algemene kiezers op 1 april 1978 - lijst van de algemene kiezers op 1 september 1986 - )jjst van de gemeenteraadskiezers op 1 augustus 1988

Dadizele: -lijst van de parlements- en provincieraads- en gemeenteraadskiezers 1976 Hooglede:

- Iijst van - lijst van - lijst van - lijst van

Inge.munster:

-

de de de de

Ujst van lijst van lijst van lijst van

algemene kiezers op 1 april 1978 algemene kiezers op 1 september 1986 algemene kiezers op 1 september 1987 gemeenteraadskiezers op 1 augustus 1988 de de de de

algemene kiezers op 1 april 1978 kiezers op 1 september 1986 kiezers op 1 augustus 1987 kiezers op 1 september 1988

Izegem: - lijst van de parlements- en procincieraadskiezers 1978 - lijst van de algemene kiezers op 1 april 1978 - lijst van de kiezers op 1 september 1986 Kachtem:

- lijst van de parlements1974-1976

Ledegem: -lijst van - Ijjst van - lijst van - lijst van Lichtervelde:

de de de de

1974-

algemene algemene algemene algemene

en provincieraads-

kiezers kiezers kiezers kiezers

op op op op

van 1 april 1977 tot 1 april

en gemeenteraadskiezers

1 april 1978 1 september 1986 1 september 1987 1 augustus 1988

- lijst van de parlements- en provincieraads- en gemeenteraadskiezers 1974-1976 - lijst van de algemene kiezers op 1 september 1986 - lijst van de gemeenteraadskiezers op 1 augustus 1988

Meulebeke: - lijst van de kiezers op 1 augustus 1988 Moorslede:

-lijst - lijst - lijst - lijst - lijst

Oostrozebeke:

van van van van van

de de de de de

parlements- en provincieraadskiezers van 1974-1978 algemene kiezers op 1 april 1978 algemene kiezers op 1 september 1986 algemene kiezers op 1 september 1987 gemeenteraadskiezers op 1 augustus 1988

- lijst van de parlements- en provincieraads- en gemeenteraadskiezers 1974-1976 - lijst van de algemene kiezers op 1 april 1978 - lijst van de Algemene kiezers op 1 september 1986 76


- lijst van de Gemeenteraadskiezers Roeselare: -lijst - lijst - lijst -lijst Ruiselede:

van van van van

de de de de

algemene algemene algemene agemene

op 1 augustus 1988

kiezers op 1 september 1986 A-K kiezers op 1 september 1986 L-Z kiezers op 1 augustus 1988 A-K kiezers op 1 augustus 1988 L-Z

- lijst van de parlements- en provincieraadskiezers op 1 april 1978 -lijst van de algemene kiezers op 1 september 1986 - lijst van de gemeenteraadskiezers op 1 augustus 1988

St.Eloois-Winkel:

-lijst van de parlements- en provincieraads- en gemeenteraadskiezers 1974-1976

Staden: - lijst van de algemene kiezers op 1 april 1978 - lijst van de algemene kiezers op 1 september 1986 - lijst van de algemene kiezers op 1 september 1987 Tielt: - Iljst van de algemene kiezers op 1 september 1986 Wielsbeke:

-lijst van de parlements- en provincieraads- en gemeenteraadskiezers

1974-1976 - lijst van de kiezers op 1 september 1986 - lijst van de kiezers op 1 augustus 1988 Wingene: -

Iijst van lijst van Iljst van Jijst van

de de de de

algemene Kiezers op 1 april 1978 kiezers op 1 september 1986 kiezers op 1 september 1987 kiezers op 1 augustus 1988

Emigratie: -

-

Amerikaanse Zantingen in Amerika: o dee I 1 A-Z o deel 2 De-Der o dee I 3 Des-G o deel4 H-M o deelS N-S o deel 6 T-Vanh o deel 7 Vani-Z o deel 8 Zoekboek GoWest Emigratie uit Maldegem en Adegem naar VS en Canada 1850-1950 Early Belgian Collonian effoorts: The long and fateful shadow of Leopold I Vlamingen in koloniaal Zuid-Amerika Prom otors, Planders and Pioneers. The Course and Context of Belgian Settlement in Western Canada Flux migratoire de populations vers Halluin 1861-1896

Diversen: - Uit Deinse weekbladen: uithangborden van o.a, Aarsele, Tielt ... wordt vervolgd

Fons Das

77


Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken

aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwberichten, communieprenljes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ...

rouwbrieven, tijdschriften,

leona Braet-Van Nuffel, Waregem - Antoon Vermeersch, Mechelen - Rita Wanseele, Kanegem Robert Hoste, Tielt - Naessens liliane, Tielt - Anna Van Eenoo, Tielt - Trees Verkinderen-Van Ryckeghem, Tielt - Milo Baert, Tielt - Deken Gaby Buyse, Tielt - Andre Vandenbroucke, Tielt.

Familiekunde Vlaanderen regio Tielt: activiteitenagenda oktober - november - december 2012 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activitelten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. 7 september-6 oktober tentoonstelling Vlamigrant in de Tieltse bibliotheek. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. 11 oktober 2012: Cuesta 19 uur, start thy Mulle de Terschueren 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. 11 november 2012: West Vlaamse ontmoetingsdag.

Boekenbeurs in Roeselare, Anne Klarenstraat, Middenschool, van 9u30 tot 12u30. Er is geen middagmaal voorzien.

7. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer Nummer Nummer Nummer

1 / januari - februari - maart 2013 v66r 30 november 2012 2 / april- mei - juni 2013: v66r 28 februari 2013 31 juli - augustus - september 2013 v66r 31 mei 2013 41 oktober - november - december 2013 v66r 31 augustus 2013

De redactie antwoorden,

kan om bepaalde redenen, zeals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

78

vragen

en

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2012  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2012  

Profile for vanmoo
Advertisement