{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belgie-Belgique P.B. 8700TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS Website WF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 13de jaargang nr. 1 - januari 2010 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

.rn::

Met steun van de ~ Vlaamse overheid

-

29 - 8700 TIELT

~TiEHt


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden bulten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom I!!! Als lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ens werkgebied wonen alseok personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielf' betalen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het bultenland 10,00 euro).

Redactie: Fens Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fens.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beemegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. V~~r verdere informatle in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud:

3

- Onze afdeling bestaat 20 jaar, 1990·2010 Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

4

- Namenlijst fiches Valere Arickx Roger Durieux, Sint-Janstraat 96, 8700 Tielt

• Van Hawai' naar Rome via Kortemark en Chapelle-Saint Laurent

11

Etienne Capelle, Rigessel 92, 3111 Wezemaal - Rotselaar

- Genealogie Altria-Artari-Alteria-Cortaria,

correctie en aanvulling

14

Luc Ney!

15

- Nieuwe publicaties, aankondiging • Verklaring van Joannes De Mol, de Baljuw

.

16

Luc Ney!

- Vraag en antwoord, aankondigingen

18

- Activiteitenagenda

22

Een gelukkig nieuwjaar wensen we aan al de trouwe lezers van 'Onze Voorouders'. Moge 2010 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van een van de afdelingen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

2


Onze afdeling bestaat twintig jaar

1990 - 2010 Op 27 november 1990 had in de Deseynzaal van het Cultuurcentrum Gildhof de stichtingsvergadering plaats van de Tieltse WF-afdeling. Na zeven jaar werking verscheen op 1 januari 1998 het tijdschrift "Onze Voorouders" voor de eerste keer. Naar aanleiding van ons twintigjarig bestaan willen we onze lezers speciaal danken en daarom bieden we hen, in ons driemaandelijks tijdschrift, telkens vier bladzijden extra leesgenot aan en dit zonder het leesgeld te verhogen. Daarnaast zijn onze wandelzoektocht

en voordrachten

volledig

gratis toegankelijk.

Van 11 januari tot 19 april 2010 kun je deelnemen aan de wandelzoektocht Sint-Baafs-Vijve waaraan heel wat mooie prijzen verbonden zijn.

in Wielsbeke en

Op vrijdag 5 maart 2010 om 20 uur komt in het Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9 te Tielt, Jean-Marie Lermyte, doctor in de geschiedenis, ons vertellen over kerkhofsymboliek. De elfde genealogische boekenbeurs heeft plaats op zondag 25 april 2010 in het Jeugdontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein te Tielt. We organiseren er ook een tentoonstelling naar aanleiding van de nationale erfgoeddag met als titel (FAKE) Familiekunde Ais Knoeiwerk Ervaren? Op vrijdag 4 juni 2010 om 20 uur hebben we de heer Claude Gekiere uitgenodigd die ons komt vertellen over "Hoe onze voorouders leefden tijdens de Franse bezetting". Deze activiteit gaat door in het Cultuurcentrum Gildhof te Tielt. In oktober organiseren we een lessenreeks in het Cultuurcentrum Hondiuspark in Wakken, waar ons bestuurslid Andre Braet aan de cursisten een stappenplan aanbiedt voor de opmaak van een kwartierstaat en/of een stamboom. Ais afsl uiter van het werkjaar komt prof. Thijs Lambrecht ons vertellen over het dienstpersoneel op het platteland in de kasselrij Kortrijk tijdens de. 17de en 18de eeuw. Deze activiteit loopt in samenwerking met de heemkundige Kring de Roede van Tielt. . Over al deze activiteiten lees je meer in dit en volgende nummers van ons tijdschrift. Ook wil ik hier aile losse en vaste medewerkers en vooral allen die meer dan het gevraagde leesgeld betalen, speciaal danken. Het is met dit ietsje meer financiele steun en met de inzet van vele vrijwilligers dat onze vereniging zich blijvend kan inzetten voor zijn leden en het documentatiecentrum verder kan aanvullen met nieuwe uitgaven. Tot slot dank aan aile auteurs die sinds 1995 een van de 114 uitgaven hebben verzorgd en de tientallen auteurs die een bijdrage leverden in Onze Voorouders.

Luc Neyt 3


Namenlijst fiches Valere Arickx Slot. Varia:

Familie Muylaert 495 stuks (Meulaert - Mulaert - Mullaert - Mulardt - Mulaert)

Deze fiches werden gerangschikt per gezin en - op enkele uitzonderingen familienaam van de echtgenote. x voor 1760 x Egem 10.01.1769

x Wingene 04.05.1766

x Wingene 29.01.1743

x Egem? +/- 1644 x Pittem 27.01.1728 x Egem 23.02.1648 x Ooigem 13.09.1757

x Egem? voor 1697

x Egem 08.07.1786 x Wingene 26.06.1732

x Egem 09.11.1697 x Egem 24.02.1749 x Egem 23.09.1632

x Zwevezele 05.05.1742

na - volgens de

Bernard Muylaert & Josepha Algoet. Petrus Josephus Nbylaert & Maria Jacoba Algoet. Francisca - Joanna Theresia - Barbara Theresia - Eugenie Jacobus - Franciscus '" Franciscus Miylaert & Barbara Theresia Alliet. Martha - Amandus - Joannes - Emmanuel - Maria - Jacobus Barbara - Petrus '" Joannes Muylaert & Susanna Alliet. Joannes Baptiste - Mattheus -Isabella '"

Gerardus? Muylaert & Christina Blockeel. Gislenus Muylaert & Martina Bouckhout. Godelieve - Barbara - Emnanuelis - Maria Magdalena - Petrus '" Joannes Meulaert & Judoca Breyne. Guilielmus - Philippus - miskraam filia '" Giselbertus Muylaert & Anna Maria Buysschaert. Petrus Norbertus - Joannes Bapthist - Barbara Theresia Maria Joanna - Anna Brigitta - Felix Franciscus - Veronica - Isabella '"

Bernard Mulaert & Susanne Caul ier. Maria Catharina - Bernardus - Josepha Catharina - Philippus Ludovicus - Petronella - Augustinus Germanus - Jacobus - Petrus Josephus - Monica Cornelia '" Josephus Muylaert & Barbara Cauwlier. Amelia - Rosa '" Judocus Bernardus Muylaert & Elisabeth Claerhout. Joannes - Barbara Theresia - Franciscus - Jacobus - Gislemus Emmanuel - Josephus - miskraam filia - Isabella '" Bernard Muulaert & Catharina Cloet. Philipp us Mulaert & Josepha Crop. ludovicus - Joanna '" . Guilielmus Muylaert & Maria Craeyenbrouck. Guilielmus - Maria - Gisbertus '"

Gislenus Muylaert & Joanna Damhan. Victoria - Joannes Bapthist - Maria Joanna - Franciscus - proles masc. - Antonius Emmanuel '"

4


x Egem 30.05.1726

Bernard Muylaert & Joanna De Blaere. Barbara Theresia - Joanna Theresia - Joanna Maria *

x Egem? voor 1730 x Egem? voor 1621 x Pittem 30.11.1741

Gislenus Muyllaert & Joanna De Blaere. Gislenus Muylaert & Maria de Brocker. Josephus Muylaert & Isabella de Caigny. Joannes Franciscus - Joanna *

x

Gislemis Muylaert & Livine de Cham. Barbara Theresia - Joannes Franciscus * Joannes Muylaert & Judoca de Clerck. Joannes Bapt. - Josephus Franciscus - Giselbertus Constantin us - Adrianus - Rebecca - Isabella - Amelberga *

Egem?

1733

x Egem?

1709

x Egem 06.10.1722

x Zwevezele 24.11.1789 x

Egem 11.02.1631 x Egem 28.02.1672

x Pitten 28.08.1712 x Pitten? voor 1755

x Egem?

1674

x Pittem 12.04.1777

x

Pittem 22.07.1783

x Zwevezele 25.05.1779

x Pitten 03.08.1720

x Egem

08.09.1795

x

Egem 06.06.1729

x

Egem 23:07.1679

x

Pitten 30.01.1745

-

Adrianus van Maele & Judoca de Clerck (wed. Joannes Muylaert). Joannes Bapt. Muylaert & Maria Joanna de Duytsche. Carolus - Clara - Joannes * Franciscus Muylaert & Jorine De Graeve. Egidius Muylaert & Petronella de Maeght. Judocus - Franciscus - Gisbertus - Petrus Jacobus - Anna Jacobus - Ludovicus - infans - Elisabeth * Gislenus Muyllaert & Maria de Meese. Anna Maria - Petrus Josephus - Jacobus * Emmanuel Vtiyllaert & Barbara Theresia de Meulenaere. Josephus - Isabella - Maria Anna - Franciscus - Rosa * Gislenus Mulaert & Maria de Ooghe. x Pitten Emmanuel NLylaert & Godelieve de Scheemaecker. Rosa - Petrus - Joannes * Guilielmus Muylaert (vid. Maria Anna Fleurquin) & Isabella de Villee. Francisca - Rosa * Franciscus Muylaert & Joanna de Vriendt. Francisca - Augustinus * Giselinus Muelaert & Maria de Witte. Joannes (째1721) - Joannes (째1722) - Judocus Bemardus * Josephus Muylaert (vid. Barbara Cauwlier) & Anna Theresia Deyne Bernardus Muylaert & Judoca Dobbels. Petrus Franciscus - Philippus Jacobus - Petrus Josephus - Maria Ursula - Joannes Franciscus -Augustinus - Joannes Franciscus Barbara Theresia - Gaspar - Martha Josepha - Joannes Augustinus * Jacobus Muylaert & Cornelia Dujardin. Martinus - Maria - Joannes Jacobus - Joanna Francisca *

Josephus Muylaert & Theresia Fleurquin. Francisca - Isabella - Barbara - Rosa *

5


x Zwevezele 25.02.1766

Gyslenus Muyllaert & Maria Houze. Joanna Theresia - Petrus * Ludovicus Ghyselinck & Maria Houze (vid. Gyslenus Muyllaert)

x Pittem voor 1740

Joannes Maylaert & Judoca Janssens.

x Egem voor 1698

Gyselenus Muylaert & Theresia Kempe. Ludovicus - Gyselenus - Judocus Bernardus - Henricus Ambrosius - Judocus * Joannes Bapt. Muylaert & Anna Maria Krekelbergh. Francisca - Josephus - Veronica - Josephus - Anna Maria Emmanuel Francicus *

x Zwevezele voor 1762

x Zwevezele 13.05.1766

x Pittem 03.10.1780

Guilielmus Muylaert & Barbara Theresia Ladesou.

x Zwevezele 31.05.1783

Joannes Muylaert & Anna Theresia Macque. Antonius - Barbara - Francisca - Franciscus - Augustinus * Judocus Mulaert & Catharina Maioribant. Maria Jacoba - Judocus - Gislenus *

x Egem voor 1672 x Pittem voor 1746 x Zwevezele 26.07.1769

Joannes Muylaert & Theresia Marreel. Petrus - Josephus - Franciscus - Anna Maria * Emmanuel Muylaert & Barbara Theresia Meeuws. Anna - Ludovicus - Francisca - Joannes - Emmanuel - Augustinus - Isabella - Petrus - Franciscus *

-------------------------------------------------x Pittem 22.04,1826 x Pittem 11.02.1738 x Pitten 30.09.1741

Joannes Henderickx & Amelia Muylaert. Josephus Baert & Anna Muylaert. Franciscus de Simpelaere & Anna Muylaert.

x Pitten 28.08,1787 x Egem 22.11.1785 x Zwevezele 12.05.1754

Franciscus Antonius Roelens (vid. Rosa Roelens) & Barbara Muylaert. Petrus Joannes Lahousse & Barbara Theresia Muylaert. Philippus Tempelaere & Barbara Theresia Wylaert,

x Pittem 02.07.1773 x Egem 21.01.1723 x Egem 21.03.1673

Joannes Franciscus Windels & Barbara Teresia Muylaert. Petrus van Maele & Catharina Mulaert. Judocus Everaert & Elisabeth Muylaert.

6


+ Pittem? onbekend x Egem 07.07.1680 x Egem 11.04.1684

. x Pittem? onbekend xZwevezele 14.04.1766 x Pitten 29.01.1782

Adriaen Mestdach & Florentia Muylaert. Joannes de Maeght & Florentina Muylaert. Franciscus Vercruysse & Florentina Muylaert.

Joannes Brulez & Francisca Muylaert. Joannes Cardon & Isabella Muylaert. Ignatius de Smet & Isabelle Muylaert.

x Pittem 06.02.1768 x Zwevezele 07.10.1755 x Egem 05.05.1708

Ambrosius Lezabeth & Isabelle Muylaert. Martinus van Dierendonck & Isabela Brigitta Muylaert. Carolus van Maele & Isabelle Muylaert.

x Zwevezele 07.05.1742 x Pittem 30.10.1774 x Egem 15.10.1623

Josephus de Visch & Livina Muylaert. Petrus Callewaert & Maria Muylaert. Joannes Voet & Maria Muylaert.

x Pittem 11.05.1768

Josephus Mulier & Marla Anna Muylaert. Joannes * Judocus van Steenkiste & Maria Catharina Muylaert. Joannes 8apt. Desmet & Maria Jacoba Muylaert.

x Egem 07.01.1751 x Pittem 22.05.1771

x Zwevezele 30.04.1768 x Zwevezele 05.07.1786 x Egem 25.05.1790

Joannes 8apt. Siambrouck & Maria Joanna Mullaert. Petrus Bolle & Maria Joanna Muyllaert (vid. Joannes Siambrouck) Petrus Jacobus van Damme & Maria Joanna Muylaert.

van

x Egem 08.09.1700 x Pittem 03.02.1742

Ferdinand Duyck & Maria Magdalena MuyJaert. Petrus * Ferdinand Spriet & Rebecca Meulaert. Hubertus van Meessene & Regina Muylaert.

x Pittem 17.09.1761 x Egem 27.06.1767 x Zwevezele 10.05.1791

Petrus Joannes de Weerdt & Theresia Muylaert. Petrus Eugenius de Raet & Ursula Muylaert. Emmanuel van Siambrouck & Veronica Muyllaert.

x Egem 02.02.1717

Bernardus Mulaert & Anna Maria Noppe. Regina - Isabella Clara - Antonia Francisca - Constantin us - Rosa

x Egem 30.04.1748

7


x Egem voor 1673

Gislenus Mulaert & Maria Opman? Matheus *

x Egem 25.10.1641

Franciscus Muylaert & Maria Pangaert.

x Egem voor 1634

Egidius Mullaert & Christina Rotse. Gislenus - Egidius * Petronella Mullaert infans natural is Egidii Mullaert & Catharina Rubbens.

o

Zwevezele 22.12.1676

x Zwevezele 03.02.1737 x Egem 17.04.1651

Gislenus Muylaert & Joana Schovaere (vid. Joannes Lanssens Judocus Tanghe) Gisbertus Muylaert & Jacoba Tytgat (vid. Jacobus Cosyn, Gilenus Mulaert + Egidius van Dierdonck) Catharina - Judoca *

x Zwevezele voor 1762

Gislenus Muylaert & Maria Clara Usay. Joanna Theresia *

x Egem 30.09.1644

Joannes Meulaert & Judoca van Aelst. Martinus - Anna - Gisbertus - Judoca - Egidius - Jacobus - Maria Florentia - Christina *

x Pittem 29.11.1704

Judocus Muylaert & Martina van Brabant. Giselenus - Maria Catharina - Joannes - Norbertus Ludovicus Livina Pretronella - Joannes Bapthiste - Joannes - Maria Theresia - Judocus - Maria Magdalena - Alexander *

x Egem? voor 1795 x Egem 19.09.1686

Joannes Bapthiste Muylaert & Goleta van de Voorde. Jacobus Mulaert & Maria van de Walle. Joannes - Jacobus *

x Egem voor 1620

Judocus Mulaert & Catharina van Geluwe. Martinus - Florentia - Geslenus - Judoca * Gisbertus Meulaers & Anna van Maele. Elisabeth - Egidius - Jacobus - Antonius - Florentia * Martinus Muylaert & Maria van Maele. Judocus - Jacobus - Franciscus - Judoca - Florentina *

x Egem? voor 1643 x Egem? voor 1649

8


Egem 26.10.1694 + 28.11.1694 x Pittem 17.10.1783 o

x Egem? voor 1680

x Pittem 07.06.1741

x Zwevezele 03.09.1765

x Egem 26.07.1620 x Egem? voor 1653

x Egem? onbekend x Egem 06.12.1749 x Wingene 08.02.1770

x Wingene 21.09.1756 x Egem? voor 1615 x Zwevezele? voor 1731 x Zwevezele? voor 1734

Anna Maria Mullaert infans iIIeg. Egidii Mullaert & Anna van Meesene. Emmanuel Muylaert (vid. Barbara Therese de & Barbara Theresia van Poucke (vid. Petrus Spriet). Ludovicus - Sofia * Judocus Mullaert & Elisabeth van Staen. Maria Anna - Maria Jacoba - Joannes - Ludovicus *

Meulenaere)

Joannes Muylaert & Maria Anna Verlinde. Barbara Theresia - Adrianus - Guilielmus Vincentius - Josepha Barbara Theresia - Augustinus - Franciscus - Petrus Josephus * Marinus Verkain & GodeHeve Muylaert. Joannes *

Egidius Muylaert & Catharina Vervaecke. Francisca - Joannes - Guillielmus - Judocus - Catharina * Judocus Mulaert & Catharina Vervaecke. Martina - Jacobus - Judocus *

Ferdinandus Spriet & Barbara Theresia Viseur. Adrianus Muylaert & Barbara Theresia Viseur. Maria Barbara - Martinus - Joannes * Emmanuel Muylaert & Maria Anna Vroman. Barbara Theresia - Joannes Baptiste - Joannes - Maria Ferdinandus - Emmanuel - Barbara - Catharina - Francisca *

-

Mattheus Waelens & Barbara Theresia Muylaert. Martinus Muylaert & Florentia Weytens. Judoca - Joannes * Gislenus Muylaert & Judoca Wybo. Gislenus Muylaert (vid. Judoca Wybo + Martha Houze) & Francisca Wybo. Rosalia - Isabella Brigitta - Maria Aldegonde - Petrus Jacobus Emmanuel - Maria Godelieve - Hieronimus *

9


Varia:Familie Heyndrickx, 546 stuks (Heundrix - Heynderick - Hendrix - Hendrickx

- Henderickx)

Adrianus & Joanna Hendrikx-Bekaerts Carolus & Melanie Heyndrickx-de Reuck Const. & Joan. Carol. d'Huvettere-Heyndrickx Ferdinand Heyndrickx Ferdinand Heyndricx Ferd. & Mar. Joan. Heyndrickx-Biebuyck Ferd. & Ther. Heyndrickx-Bousson Franc. & Isab. Heyndrickx-Van Doorne Hector & Louisa Heyndrickx-Lievens Ivo & Sophie Heyndrickx-Lebrun Joan. & Ther. Heyndryckx-Van den Haute Joan. & Joa. Hendrickx-Van Hecke . Jos, & Mar. Magd. Heyndrickx-Lauwers Leonard Heyndrickx Leonard & Julia Heyndrickx-De Coster Leonard & Vital ie Heyndrickx-Gailliaert Livinus & Joan. Heyndrix-Van Hoecke Louis & Goleta Heyndrickx-Sucaet Petrus Jos. & Joan. Heyndrickx-Christiaen Leon. & Ther. Slembrouck-Heinderickx Familie Heyndrickx te Aarsele Familie Heyndrickx te Oeinze Familie Heyndrickx te Nazareth - (Petegem)-Oeinze-Astene-Loppem Familiefonds Heyndrickx Kaarten & plannen. Roger Durieux

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archiet, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprenljes, documenten, huwelijksaankondigingen, toto's, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Maurice Thorre, Pittem - Maria Snauwaert, Dentergem - Leona Van Huffel, Waregem Gabriel Verkest, Uitkerke/Blankenberge - Willy Dubois - Tiett - Freddy Watteny, Tielt - luc Neyt, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Anna Van Eenoo, Tielt - Fons Das, Tielt - Hugo Geiregat, Tielt - Mimi Thant, Tielt - Philippe Degryse, Tielt - Trees Strobbe, Tiell - luster Sigrid, TieltE.H. Oeken Buyse, Tielt.

10


Van Hawa...naar Rome via Kortemark en Chapelie-Saint ..Laurent of wanneer genealogie gelijkloopt met bedevaart naar Rome om er de heiligverklaring van Pater Damiaan bij te wonen en naar Belgie om er de bakermat van de eigen familie te bezoeken, namelijk Kortemark in West-Vlaanderen en ChapelleSaint-Laurent in Waals-Brabant. Het was ons dan ook een waar genoegen om de Amerikaanse Claire Cappelle, een naamgenote en verre verre nicht uit Kalaupapa Hawa"i,voor het eerst te ontmoeten en te begeleiden in ons klein landje. Vanuit Molokai naar Rome is het maar een kleine omweg om Belgie aan te doen, toch zeker voor een Amerikaanse vrouw die weet waarom ... ! Eerste kennismaking via Internet Martin Cappelle, een andere naamgenoot en ook verre verre kozijn uit Kortemark, was degene die alles op gang bracht, rond eind 2006 of zoiets. Ais stamboomliefhebber kreeg hij toen plots een mail vanuit Texas: Audrey Cappelle-Jacques, een kranige 75-jarige uit Texas, moeder van negen kinderen, wilde de stamboom van wijlen haar echtgenoot AI(oysius) Cappelle (gestorven in 1982 - hij was pas 50 jaar oud) opzoeken ... Een beetje hulp vanuit 8elgie zou ze ten zeerste appreciersn. Martin stuurde de mail naar ons door en nog geen twee maand later was de hele opzet gestart, namelijk het opzoeken van de voorouders en het nageslacht van Amandus CAPPELLE (0 Kortemark 1830 + Kortemark 1895) gehuwd in Hooglede op 6 juni 1882 met Coleta DICK (0 Nazareth 1843 + Kortemark 1902). Amand behoorde tot het oud geslacht Cappelle uit Kortemark zelf en voordien uit Oostnieuwkerke, terwijl Coleta uit Nazareth afkomstig was. Amand was de grootvader van wijlen AI Cappelle, de oom van Claire Cappelle. Tante Audrey spande haar nicht Claire Cappelle (51 jaar oud) uit Hawa'i in voor het gros van het opzoekings- en typwerk en tijdens de dertig daaropvolgende maanden bereikte de communicatiesatelliet ergens boven Hawa'i en 8elgie bijna constant zijn verzadigingspunt, gelet op de veelvuldige uitwisseling van intormatie tussen beide werelddelen; hum, misschien een beetje overdreven ! Claire Cappelle is een bijzonder iemand! Claire woont al zo'n 25 jaar in Hawa'i en al vele jaren zorgt ze voor de melaatsen van Kalaupapa. Het eiland is ons beter bekend als zijnde Molokai, waar pater Damiaan (18401889) de voor eeuwig verbannen Amerikaanse melaatsen bijstond tijdens de zestien laatste jaren van zijn toch zo kort leven. Eigenlijk moeten we voortaan Sint Damiaan zeggen sedert zijn heiligverkfaring door paus Benedictus XVI in de Sint-Pietersbasiliek te Rome op zondag 11 oktober jongstleden. Claire verzorgt er de laatste achttien Amerikaanse melaatsen. Voordien waren het er veel meer! Het is een soort taak die te vergelijken is met die van gezinshelpster of sociaal assistente in ons land. Suiten de verpleging zeit moet Claire zorgen voor de was en de plas van haar patienten, snit en naad, de boodschappen doen, de zieken gezelschap houden wanneer ze bedlegerig zijn, de tuin verzorgen en zo nodig een brief schrijven in de plaats van de melaatse zeit. lo'n achtduizend melaatsen zijn in de loop der jaren op de kleine landtong van Kalaupapa begraven.

Jane Claire Cappelle CO Green Bay, WI USA 28-01-1958)

11


De lepra heeft bij velen een zware tol geeist: vingers of andere ledematen werden geamputeerd en het is soms een hele karwei wanneer een melaats zelf een hemd of broek moet dichtknopen of gewoon een lepel, mes of vork vasthouden. Claire moet hen dan helpen, zoals in veel andere dingen trouwens. E-mail: een fantastisch hulpmiddel bij stambomen Claire moet niet boffen met de Internet verbinding op de landtong Kalaupapa van het eiland Molokai. De ontvangst is er problematisch of anders tergend traag en men moet al een engelengeduld hebben om zelfs de kortste berichten te kunnen lezen. In iets meer dan twee jaar is Claire er echter in geslaagd al de informatie over haar moeder, broers en zusters, neven en nichten, en de verzamelde foto's te bundelen en naar ons door te sturen. Niet gemakkelijk als u het ons vraagt ... Haar naaste familie woont in de staten Wisconsin, Illinois, Texas, Alaska, kortom, duizenden kilometers of mijlen ver, in zoverre dat we, naar onze maatstaven in Europa, al lang in een ander continent zouden belanden Maar Claire vloog er overal met de deur in huis ... en oogstte succes. Een stamboom met twee takken: een Amerikaanse en een Belgische Het afwerken van de stamboom van haar overgrootouders Arnand Cappelle en Coleta Dick bracht ons tevens van de ene verrassing in de andere. Amand kwam uit een kroostrijk gezin van zestien kinderen die allen laatbloeiers bleken te zijn wanneer het erop aankwam te trouwen. Arnand was 52 toen hij in 1882 in het huwelijksbootje stapte. Zijn uitverkorene Coleta was er ook al 39. Wilden ze nog kinderen hebben, dan mocht er niet meer getalmd worden. Antoon werd bijgevolg in 1884 geboren en zijn broer Jules in 1885. Dat was het dan, de naam Cappelle zou in ieder geval worden verdergezet ... En na de landbouwcrisis van de jaren '90 kwam de voorspoed terug op het 'Klokhof van Kortemark, een groot bedrijf van zo'n 30 hectaren dat Amand pachtte van baron Caloen uit Brugge. Het noodlot sloeg echter toe. Vader Amand stierf in 1895, hij was amper 65 jaar oud, en zijn vrouw in 1902, zij was slechts 59 jaar oud. Antoon en Jules bleven verweest achter, zij waren 18 en 17 jaar oud Dankzij de hulp van naaste familieleden konden de jonge snaken op de hoeve blijven. In 1909, dus honderd jaar geleden, trouwde Antoon met Maria Caset en kreeg een nieuwe pacht van de eigenaar. Antoon bleef als vrijgezel op de hoeve inwonen ... tot in 1913, tot hij plots naar Antwerpen reisde en er met de stoomboot 'Kroon/and' de Atlantische Oceaan overstak en enkele kozijnen vervoegde (Henri Willaert, Hector en Jerome Dick). Antoon bleef in Kortemark en zijn gezin breidde uit tot zes kinderen. Jules trouwde in 1919, na de oorlog dus, met Libbie Dupont, een jonge Amerikaanse van 24 jaar, die echter ook Belgische roots bleek te hebben. Haar acht overgrootouders (Dupont, Rubens, Henrion, Detienne, Pacques, Rallet, Heralyen Pues) waren immers allen tussen 1853 en 1856 vanuit Waals-Brabant naar Green Bay in de staat Wisconsin geemigreerd. Jules en Libbie kregen vijf kinderen (Marcella, Anthony, Myron, Iris en Aloysius). Anthony trouwde met Dorothy Maceo en ze kregen tien kinderen van wie Claire de achtste was. Een uitgelezen Waalse kwartierstaat Die Waalse roots van Libbie Dupont wekten voornamelijk onze nieuwsgierigheid en dat moest van dichterbij worden onderzocht .... Een betovergrootvader van Claire Cappelle, namelijk Gregoire Dupont, geboren in 1842 in Chapelle-Saint-Laurent, deelgemeente van Pietrebais in Waals-Brabant, bleek een bijzonder groot talent te hebben. Als twaalfjarige was hij met zijn moeder, Melanie Rubens, weduwe met zeven kinderen, naar Amerika vertrokken; hij oefende zeker twaalf stielen uit, vocht mee in de Amerikaanse Secessieoorlog (1861-1865) en schopte het zelf tot "Assemblyman" of zoiets als volksvertegenwoordiger voor de First Assembly District of Brown County, Madison in de staat Wisconsin.

12


Zijn grote passie, reeds in de jaren 1880, was de fotografie en dat maakt dat we een rijk archief hebben aan foto's van familieleden genomen, foto's die hij zelf nam en die tot bij ons zijn gekomen. Gewoon fantastisch ! Jules Cappelle was dus van Vlaamse afkomst terwijl zijn vrouw Libbie Waalse roots had. Echt interessant en dat werd dan ook uitgewerkt in een kwartierstaat waarvan we hieronder de gegevens meedelen. De viervoudige

bedevaart van Claire

Oat we elkaar vroeg of laat wilden ontmoeten, dat stond zeker al langer vast .... Pater Damiaan (1840-1889), geboren te Ninde-Tremelo, zou ons een flink stuk helpen. Hij zou op zondag 11 oktober te Rome heilig worden verklaard, dat wisten we al sedert verleden jaar. Oat meemaken, dat was nu eens de innerlijke wens van Claire Cappelle. Waarom dan niet deze lange reis en bedevaart naar Europa koppelen aan een andere diepe wens van haar: een bezoek aan de bakermat van haar familie Cappelle, in Kortemark in West-Vlaanderen, maar tevens aan die van haar grootmoeder Libbie Dupont, namelijk in Pietrebais ChapelleSaint-Laurent in Waals-Brabant. En als dat nog geen reden genoeg was om een omweg te maken in Belgie op haar weg naar ltalie, dan was er zeker ook het feit dat Tremelo op zondag 4 oktober ook uitpakte met grootse festiviteiten rond de nakende heiligverklaring van haar burger Jozef De Veuster. Claire maakte er uiteindelijk een drievoudige bedevaart van in ons klein landje: naar Kortemark, de 'Klokhoeve' die haar grootvader Jules verliet in 1913 (nu uitgebaat door haar verre kozijn Kurt Cappelle, verleden jaar getrouwd met Annelies Deven); naar Pietrebais Chapelle-Saint-Laurent, naar het huis in de Chemin du Petit Champ van waar haar bedovergrootvader Gregoire Dupont, in 1855, aan boord van de 'Lochinvsr , naar Amerika vertrok, samen met zijn zes broers en zusters en zijn moeder weduwe Melanie Rubens die een jaar eerder haar man Charles Joseph Dupont, pas 45 jaar oud, ten grave had gedragen; naar Ninde- Tremelo om er een mis bij te wonen op 4 oktober voorgegaan door Kardinaal Danneels, door bisschop Silva van Honolulu en de pauselijke nuntius in Belgie en ook door 45 priesters uit de wijde omtrek van Vlaams-Brabant. Ook werd een bezoek gebracht aan de crypte van Sint-Damiaan in het Sint-Antoniuskerkje in Leuven waar de resten van Sint Damiaan, de apostel van de lepralijders, in 1936 werden overgebracht.

_

En dat brengt ons dan naar de vierde bedevaart, in Rome waar Claire en Eric samen met tienduizenden andere pelgrims binnen of buiten de Sint-Pietersbasiliek, de heiligverklaring van Pater Damiaan (en vier anderen) door paus Benedictus XVI hebben kunnen bijwonen. Ais u het ons vraagt: de stamboom, de kwartierstaat en het bezoek van Claire Cappelle aan Belgie, dat waren al kleine mirakels op zich ... zo denken we er althans over ! En Claire ? Weliswaar is ze een echte Amerikaanse maar ze voelde haar Vlaamse en Waalse roots naar boven komen bij elke stap die ze hier in Belgie zette.

Claire Cappel/e en haar man Eric Brown op de landtong van Kalaupapa (ei/and van Molokai, Hawai) Etienne Capelle 13


Genealogie Altria ..Artaria - Alteria - Cortaria, correctie en aanvulling

Een aandachtig lezer, de heer Geert Vermeulen, bestuurslid van de Heemkundige Kring "de Roede van Tielt", merkte in het aprilnummer van 2009 op bladzijde 33-34 het volgende op: IV/a. Robberecht Arthur Henri Constant vertrok naar Nederland, maar kwam uit Middelburg terug op 27 juli 1915. In het artikel staat "Zijn vrouw Rosalia Boutens en hun dochtertje Antoinette Rosa komen pas op 24 december 1915 terug uit MiddeJburg". Rosalia Boutens is niet zijn vrouw, maar zijn moeder. Zijn vrouw was Silvie Marie Laleman. We zijn hem dankbaar voor deze rechtzetting alsook voor zijn aanvullende gegevens over de familie Robberecht. Verder staat dat Elisa Louise Geroge (lees George) huwt in 1901 met Basilius Vermeulen. Dit koppel zijn de grootouders van de heer Geert Vermeulen. Basilius Vermeulen woonde v66r zijn huwelijk in 1901 bij zijn ouders Bernardus Vermeulen en Marie-Louise De Ram in de Oude Statiestraat, in het hoekhuis links van het Stocktkapelletje in Cafe "Hof van Commerce". Daar tegenover woonde de familie Arthur Robberecht-Laleman in het huis, waar later de familie Verkinderen woonde en het APT was gevestigd. De grootmoeder van Geert Vermeulen, Elisa Louisa George, werd geboren te Sint-Eloois-Winkel op 17 juni 1877 en overleed te Tielt op 19 december 1930. Zij was de dochter van Emilius Julius George en Ursula Sintobin en was inwonende dienstmeid bij de familie Robberecht. Geert Vermeulen schrijft: "Mijn ouders Georges Vermeulen - Georgette Wittevrongel en in het bijzonder mijn tante Jeanne Vermeulen uit Meulebeke hebben jarenlang goede contacten onderhouden met Antoinette Rosa Julia Maria Robberecht, dochter van Arthur Henri Constant en Silvie Marie Laleman. Ikzelf heb haar weten wonen in Brugge, eerst in de Oude Zak, later in de Kopstraat en op het laatst van haar leven in de Korte Zilverstraat. Ze was een uiterst frete en broos dametje en toen ze eens na een val haar been had gebroken, liep bij ons in de familie het mopje dat ze was gevallen omdat haar been was gebroken. Ze is nooit getrouwd geweest en overleed te Brugge op 17 mei 1977. Samen met mijn vader ben ik naar de begrafenis geweest in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Op 21 mei 1977 is zij bijgezet bij haar ouders en haar zus Nelly Sidonie Marie Rosalie Robberecht op het kerkhof in Tie It". Vl/c. Robberecht Petrus Paulus, stond bekend onder de naam Paul. Het verhaal gaat over zijn zoon Roger Charles Joseph Rosalie geboren te Tielt op 22 maart 1895. Roger was een zeer dubieus persoon en een oplichter van het zuiverste water. Hij begaf zich naar grote juwelierszaken in Brussel en Parijs en gaf zich daar uit voor "Le Comte d'Artois", en steeds met hetzelfde verhaal. Hij zou graag zijn grootmoeder, die zeer veel voor hem had betekend toen hij nog een kind was, een bijzonder mooie ring willen schenken. Op geld kwam het niet aan, maar zij moest de ring dan zelf kunnen kiezen. Stel je voor, dat hij met een edelsteen kwam aanzetten die ze niet graag zag. Nu was er wei een probleem: de grootmoeder was ziek en bedlegerig en kon dus onmogelijk naar de juwelierszaak komen. Maar kijk, hij was niet van de minste, hij was een graaf en zeer goed opgevoed en hij zou terugkomen met de keuze van grootmoeder. Hij liet een naamkaartje achter met "Le Comte d'Artois", met het adres van een of ander chateau ergens in Frankrijk en vertrok met een prachtige saffler. Het ligt voor de hand dat hij nooit terugkwam. Toen men dan op zoek ging naar zijn chateau bleek op het adres een adellijke familie te wonen die geen uitstaans had met het Huis d'Artois". Luc Neyt II

14


I

WF - Tielt: nieuwe publicaties Luc Neyt: 5tamreeks E.P. Julien 5tandaert C.ss.R., Tielt, VVF-Tielt , 2009, 50 bladzijden formaat A4, met meer dan 40 foto's, doorlopende kaft in kleur en de binnenbladzijden in digitale zwart-wit print, prijs 10,00 euro (+ 2,50 euro verzendingskosten) De oudste stamvader is Joannes Standaert, overleden te Zomergem in 1653 en gehuwd met Margareta De Meyer. Hun achter-achterkleinzoon, Petrus Judocus Standaert verliet Zomergem en huwde te Landegem in 1747 met Livina Goethals, weduwe van Judocus Vanhulle. Na het overlijden van Livina Goethals, hertrouwde Petrus Judocus met Maria Catharina De Coster. Hij is de stamvader van de Landegemse tak van de Standaerts. Van elke stamvader worden aile gezinsleden vermeld met hun geboorteplaats en datum, hun eventueel huwelijk en hun overlijden. Van aile kinderen van Camiel Standaert en Romania Maria Herteleer, negende generatie, wordt een trouwfoto en de spijskaart van de huwelijksmaaltijd opgenomen. Het leven en werk van E. Pater Julien Standaert aan wie deze stamreeks wordt opgedragen naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag, zijn 70 jaar kloosterjubileum en zijn 65 jaar priester, wordt uitvoerig ge'illustreerd met passende foto's. De starnreeks bevat ook aile gegevens over de kinderen, k1einkinderen,achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen van Camiel Standaert en Romania Maria Herteleer. Etienne Capelle: twee uitgaven (drie boekdelen) over Jules Cappelle (1885-1968) en zijn Amerikaanse tak uit Green Bay, Wisconsin, alsook over zljn broer Antoon Capelle (1884-1957) en zijn Vlaamse tak uit Kortemark. -

-

Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle & Coleta Dick, boek in twee delen, 476 bladzijden met zo'n 550 foto's en reproducties, prijs 2 x 15,00 euro + telkens 3,50 euro verzendingskosten in Belgie en 6,50 euro in het buitenland. Kwartierstaat van Marcella, Anthony, Myron, Iris en Aloysius, de kinderen van Jules Cappelle (1885-1968) & Libbie Dupont (1895-1962), 186 bladzijden, prijs 13,00 euro + 3,50 euro verzendingskosten in Belgie en 6,50 euro in het buitenland.

Voordracht door dr. Jean-Marie Lermyte over KERKHOFSYMBOLIEK op vrijdag 5 maart 2010 om 20 uur in het Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9 te Tielt. Aan de hand van beelden genomen op begraafplaatsen als Campo Santo, Oostende, Izegem, Roeselare, Ingelmunster en andere begraafplaatsen - waaronder die van de gemeenten van het werkgebied van WF-Tielt - worden een paar honderd graven getoond. Wat leren die graven zelf over de dode of... over zijn nabestaanden, want zij kiezen vaak de grafsteen of de teksten? En welke symbolen vinden we zo allemaal en wat betekenen die letters, bloemen en planten, menselijke attributen (zoals hart, schedel, handen, ... ), dieren (duif, vleugels, feniks,...) of die voorwerpen (zoals een anker, hart, kelk, kussen, schedel, ster, toorts, urn, zandloper, zuil,...)? Deze kerkhofsymboliek kunnen we zeker gebruiken voor het stofferen van onze stamboom, kwartierstaat of stamreeks, want de symboliek op het graf van onze voorouders vertelt ons iets over de overleden persoon. Deze voordracht wordt u gratis aangeboden door het bestuur van WF-Tielt naar aanleiding van haar 20-jarig bestaan.

15


Verklaring van Joannes de Mol, de 8aljuw, Schepenen en de Raad van Tielt 16 augustus 16341

Verklaring van Joannes de Mol, landdeken van Tielt, en van de baljuw, schepenen en de raad van Tielt, dat het wijken van de pest te Tielt in 1632 te danken is. aan de voorspraak van de Heilige Macharius, van wie zij op 13 oktaber 1631 relikwieen hebben ontleend uit de SintBaafskathedraal in Gent. Wij Joannes de Mol priester Licentiaet inder Godtheyt pasteur der stede van Thielt ende deken van tzelve quaertier ende Balliu Burchmre Schepenen ende Raedt der zelver stede. Allen de gaene die dese zullen sien ofte hooren lesen Saluyt Ende laeten weten dat Alsoo inden Somer vande jaere xvic eenendertich tgemeente van dese stadt van Godt den heere besocht wiert met een waere peste ofte contagieuse ziekte, wij ende vele devote persoonen van ons gemeente in dien vuytersten noodt ons betrauwen(de) naest Godt inde gebeden ende voorspraeke vanden heijlighen Macharius hebben gebeden mijn EeWte heere den Bischop ende Eerw:heeren proost Deken ende Cap(ite)le vande Chatedrale kercke van Ghendt om te hebben voor zekeren tijt een deel vande heijlighe Retiquien vande zelven heijlighen Macharius rustende inde voors(chrevene) kercke ende wij tzelve van hun hebben vercreghen ende de zelve heylige reliquie met danckzeghijn(ge) ende eerbiedijn(ge) ontfangen op den xiii octobris vande voors(chrevene) jaere xvi? xxxi ende daemaer met groote devotie van al ons gemeente Godts genaede aenroupen(de) door de voorspracke van zelven heylighen vrient Godts om verlost te worden vuijt den noot is de zelve contagieuse ziekte van stonden an begonst te verminderen zoo dat wij daer van teenemael hebben verlost geweest inde maend van meije daer naer zonder dat wij sichtent (sedert) dezelve ziekte alhier hebben gehadt. Dwelck wij besenderlich danck weten ende toeschrijven de gebeden ende voorspraeke van den voom(oemde) heijligen ende Godts vrient Macharius veer ons vercregen hebben van Godt het afweeren vande straffe door onse sonden ende die van ons gemeente verdient. Toorconden hebben wij dese doen teeckene bijden Greffier der voors(chreven) stede ende den632 (@ Y@ doen hanghen desen zesthienden augusti zesthien hondert vierendertich.

1

RAG, Bisdom, 04200, oorkonden 1634-08-16.

16


In het decanaal archief van Tielt bevindt zich een document dat de gebeurtenis uit 1631 levendig wit houden. De tekeningen en de tekst zijn van de hand van de 64-jarige M.e. Loobuyck. Om u kennis te laten maken met het Oud-Nederlands geven we hierbij de transcriptie van de integrate tekst, opgemaakt in 1811.

COPIE Uijt het boekxken der beschrijvinge van It Leven vanden

H.MACARIUS. Wij Joannes de Mol, Priester, Licentiaet der h:Godtsgeleertheijd Pastor der Stede van THIEL T, ende Oeken van de Romtom gelegene Christenheijd te Saem, J:VAN ZANTVOOROE Borgemeester ende Schepenen der Selve Stede, alles zonder twijffelinge Gelooven; Getuijgende dat mits de inwoonders deser Stede in den Somer van 't Jaer 1631 van den HEER met de Peste waeren bezocht, Wij ontrent de Maend October van den Eerweerdigsten Heer Bisschop; an den Seer Eerw; Heer Proost, Oaken en Capittel van de Catedraele van S:BAEFS tot GENOT bekomen hebben het Beeld ende Eeniga Reliquien vanden H:MACARIUS, voor den tijdt op de welcke de besmattelijke Ziekte saude dueren welk Beeld ende Reliquien Eerbied'lijk ontfangen hebbenda, in de Prosassie gedaen Godisvructtiglijk omgedraegen hebbende, versoekende den bijstant van den H:MAN GOOTS hebben wij den Zelven Klaerlijk Aenstons gewaer geworden met Suelken voortgang, dat wij voor 't beginsel van den volgende Meij van aile Ziekte teenemael sijn verlost geweest, het welk wij naest GOOT aen de Voorspraeke van den H:MACARIUS, aileen hebben toegeschreven het Beeld ende Reliquien hem in aile Danksegginge weder gegeven, ende Deezen Brief van den Heer PASTOR ende BORGEMEESTER en Borgers en getuijgen geteeckent, hebben wij door onsen Greffier doen Zegelen met den Zegel ... ... ... den 22 Augustii in 't Jaer 1631. Oese Copie is in 't Jaer 1767 den 4 Meij uijt het Boekxken Geschreven, als wanneer den Grooten JUBILE met de Triumphe van den H:MACARIUS tot Gendt is Geviert ende nu Verniewt den 2. September 1811. M:C. Loobuyck, mijd altijd nijd in mijn 64 jaer eta Decanaal Archief Tielt, los stuk nummer 1076.

Luc Neyt 17


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Gelieve bij vragen en antwoorden via mail steeds uw gewoon postadres op te geven. Niet iedereen beschikt over internet Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de redactie een dubbel te bezorgen.

Antwoorden 4 • 09

(Daniel Vandewalle, Papenholwegel 27, 8700 Tielt)

Op deze vraag kregen we heel wat antwoorden binnen. Van Antoon Vermeersch en Daniel de Schuymer via mail en van Marc Bruyneel (Aarsele) via de post. Van dhr. Johny Lanckriet uit Groot-Bijgaarden kregen we tekst voor beide kwartierstaten van ongeveer 200 bladzijden. Uiteraard is het niet mogelijk om dat alles op te nemen in ons tijdschrift. Daarom nam het bestuur van WF-Tielt de beslissing, met goedkeuring van Johny, om deze gegevens te verwerken in het derde deel van de reeks "Onze Families" dat in de loop van 2010 zal verschijnen.

Vragen 1 .. 10

(Jean-Paul Leburton, rue G. Modard 7, 4431 Loncin)

Ik zoek het doopsel van Theresia Gelaude vermoedelijk te Tielt omstreeks 1753.

2 - 10

(Claudine Galoche, Esdoornstraat 5, 2920 Klamthout)

Ik zoek het huwelijk van Van Daele Joseph met Verkinderen Coleta omstreeks 1828 in Tielt. Heb de geboorte van Coleta 0 Tielt 22 maart 1810 (akte 18), maar geen overlijden, want dat kan in Wielsbeke zijn. Hun dochter Coleta Van Daele is ook in Tielt geboren (6 juli 1829, akte 208) en in Wielsbeke overleden op 19 maart 1869.

3 .. 10

(Saenen Andre, Engerstraat65,

3071 Erps-Kwerps)

r

Ik zoek de overlijdensdatum van De Ceuninck Pieter Wingene op 30 september 1744) en gehuwd te Wingene op 13 augustus 1777 met Corteborst M.Th. (0 Wingene op 5 september 1756 en er overleden op 11 november 1787).

4 .. 10

(Saenen Andre, Engerstraat 65,3071

Erps-Kwerps)

Petrus Josephus David fs. Franciscus & Catharina Verbeke, geboren omstreeks 1757 en wonende te Kooiskamp (volgens zijn huwelijksakte) overleden te Kooiskamp op 31 mei 1799 en gehuwd te Kooiskamp op 23 augustus 1784 met Regina Josepha Goossens, fa. Josephus en Joanna Maria Van Den Driessche, geboren te Kooiskamp op 28 december 1763 en er overleden op 4 juni 1844. Van be ide zoek ik verdere gegevens van hun ouders. 5 ¡10

(Daniel Vandewalle, Papenholwegel27,

8700 Tielt)

Wie kan mij helpen met de hiernavolgende kwartierstaten aan te vullen ? Dank bij voorbaat

18


£l8 LJaqwS:)9p

LZ W9ElJ9lUSa ... e

;)II!A:lUUOS 13U!llJIpIl;)13!J1lW U:Isnw(:I!Il!llD 'llj DUIJDtliQ::) ">taqqD::) x

... 0

's]

lenUDW;J aJaA[!/\ apUD/\ ££SL snlsn6no 90 w96J9~U9a

L9aL !un! vL 9J9SJOY 4W96J91U9ao DISeJetll DUUDOr aJaA[lJ\ apUD/\ L LaL ponuo! BO w96J91U9a X

... 0

131I10SdQ l3U:l[llpiJewIl!IIlW U:I 3nOS!:>ullJd 'SJ SnIOJo:) aI'tDJIsJ;t /\

-

0-:::> In.¥ 0

J:l!qW:llIlSllUlA!1 ue snlOlllJ 'l3J DUIJD41O:)DUUOOr peedsrl~ x 9£8 L !lJdo 1L WaDJalU9a ... 0

~

...,.0NOO OO~ "" ,_ :::> (1)1;; 41 .Q :::> =00'1 0-

~~.9!::g 6v8L J9qW9:)SP II 919SJOy 4w96J9juaa sn:>spUDJ,I aJeDJiSJa/\ 0

4i««e

>0

.._

J:;IJaldpeDMnDus 6£al 19W

2

,Q.

I,/)

0 "

(I) > 0

(jj ~ 0

(jj

x

:-

o

-c 6f'9L ponuo! m alasJOY .j. 9LL 1 Jaqw9:)9P L(; 119!! Dle5uy Japo:) eo vOOllPdo VA 919SJOy X

e 0

I,/)

0

0:::> "" N1;;00:;

=

" :::> 'Ce ~N'

oz

& (I)

(jj ~ "-~ ~ 0 .._

(i)

,_ '" 0

«

x

698 I Jaqw9:)ep La 91eSJoy + l6L I Jaqw9Aou £ I 91aSJoy 0 D:>SI!)UDJ:IaJapuDqDJ8 ao IlBI jaw 6L al9SJOV X

"-

N 00 ....... ~o.... 00 Q)-

~'a (I):::>

u(i).o ....

"02 J!~I,/)

'60S~.9!~ 17LBLuoou, 9L aleSJOY + 176L1 !un! 91 aleSJOV 0 JatADX ellD!)

(I)(1)00

iIII:

~~.--

.! 0

0'-

"6««(1) 0 +- E C") N (I)

~

(jj

e

lIJ

0

-c

x

x 'S}

sualaDS

DUIJDLlI0::)ouuy SU91eDS [(;Bllpdo OC~no4JolX

0

'Ilj oPOw JalsAale! 98L 1 Jaqwa~d9s II ~no4Jo 1X

+ sntldesor

SJ P9DfiOW

-

+

C") coC")

0

...

0

"0 (I)

0 <1>

+

4-

-

'c ,-

...,.

e

0

~ co

U

...: g>

0c«0«

0

0

0.0_

e .. (I)1;; E<1>"(i) 0':: 0 ~ ~ 'C:; Q(i)o.. 0 :::> 00 (I) c« e N·- O'l ",0 +-,Q.

to

:;I

zo

(;~8lI!Jdo al9SJoy.j. K'Ll Jlnf£l 9JeSJOV :lPlaA apmA ll:l!uoJaA ue sn:lS!:lIlllJ_>J 1!J DlI8qDSI eJSOH 6LL L Jeqwa:)ap O£ aleSJoy x BOOLraqorxo OCal9SJoy 4weOJ9JUOM r:Y.ruflnJfIllUlI130fU:l SlUJ:ld'S] Sn!)SpUDJ~ allD~

:=...,.

C 0

n 91SSJOY...

WSHoDo U:lPI:lqoSJ:lpmA :I!J1IW:lUllIlof 00 J:Il:l!d 'IlJ DUetaH >(:>flnqet9 L8L l ponuo] LO SISSJoy x LvBl uonuo] 9laSJoy.j. B9L I ponuo] 8llla!!" su:n.mWBUIlIlOf 00 l;!l:l!d 'sJ seUUDOr aJapuDqDJ8 ao

N

(I)0 "OE

"'0

c(N'N t_N &<1><1>

0

'" :::>t: 0

:;I'e::

Ole:::> O'l :;I :::> 0

'"

--

- ,,~ .!:!-c >-c

0-

9r;S 1 uonuo] Z(; 9J9SJDY... Wa6J9iUOM" snqee! paDMnDus

>-.0 ~~ (1)0-

"000

-.0 00

:;I

'13J Duua5uy a>(aqIa/\ L9L LJ9QoPIo 90 w9ElJ9lUOM X

's]

.0

N (I)

o

...

:::> ,_

on 000

(")

.j.

0

0

'e::

0

0

'<;:;

_g ~<1>(1)e

... Lv Ll law 6l Ilau lfl:lJqJ:IA 'Ql:lqIlS!l3.U:IsnoS!OUllJ:I1!j DqO:>Dr DIIIUOJied lIeAa>(:>aDJ8 f'.LL L J9qW9AOU LO !ta!l x 80S L !JOruqa! m: n9U .j. 8£L l J9qW9:)SP lZIlSU suessnojj llOoaq"-a 00 snqdosoj 'SJ sn:>SI:>UDJ:IJel50::) eo

...,.

--

o 0

iIII:~~-.o

~O

"-0<1>:;I E (i) C(I).o =>0 ono~ :;I e 0 01(") N ~NN

:E't: a. 0..

:§Eo & 0 0 UNE

lj"5.9! 0(1)

00 410.co t-(I)

lj(jj

QlQ)N

on .0 ,_

o..c e ... ==' '- 0

0

19sn:>s!:>uoJ:I pao&oW

o~«

:IE

0

.._

41~

O~ =-0

~o"_

,21,/) -0-0 OCO-C ~-o0'(6 ~

t.9!N

g.~~

0«1= ~

0

.._


o

x -Io o

'S",

0-

x

~ a~

-;; .c:: CII 0

....2

o

1!..a "'(1)

a-

x -I-I0

!fle~

sAa~

A

c:

"lqoU<I'111Uf.lllljlll:)

Q)

> I N

! Q)

en

x

L98 1 uoour II WeU!d -IIlBL

SOUBwl<ID 'sJ

snlldesor snlln6ny uO!JOI~

'6 ~

U<I

(!.IdoOL weUld aUlla6uy

0

UO!JOI~

S'£{3 I Jeqweldes 9l WeU!d X

19B 1 tun! tl weHld -Ia'lgqw(l~ UBA 1I!S~:llLL l!!Jl!W ua snqdesoj '8J DUUy DJOI::>laqol x 0881 IIJdo 0 l weHld .j. 0

:l)S:lN

e

o

o ~

o o

·C

~

o E .:

e

o

'\1J

oqO::lDr DlJDW aI9D.qSJat\ x .J. o

BvBl tun! II alesJoy -I900 1 weElJelUaa DUDSOI pao608 C:£{3 1 uonuo] II we5JalUea X 0

'SJ

snJJed",a060g

~

1:

!

0

«

LtB 1 JeqweAou 9l weUld -Illouuen0o

e

&!

.~

x

Q)

'm E +-:g c

1I!JUW troUV U:) SlUllld '1IJ

9S9Ja\l1 SlOUUDl

:;::

(I)

(j) >-0

-:

E &

91 WeU!d -Iuauew 0

lUaJjJ;)!J

~ 00 _

o

o 'S)

~--------~~~~--------------~ 6£{3 1 ponuc]

ct--.. eN a c:

o

'1lJ allDsol alJOW suafjuool x .j.

BYe L lin! 90 e(esJoy !;08l wa5JelUaa snpJouJag SJ~d

o

.j. 0

O€Bl uoruqsi ot wa5auo)loJ. 6BL 1 Jeqol'lO 6(;lle!1 DIIosol adWo::> 9LBl Jaqop(o we5auo)l X 0

e:

l081 JJoow 90 we5euo)j 4£;!> L 1 tun! B1 waflauo)l :)lsoH e:'IsPUlUd U:l sn!P!il3 'I1J aAa!lapO~ zaJasuow 0

€98L tun! vl' we6euo)l -I6BL 1 uoour !;l' wefleuo)l !nqo~DrzaJasuow 0

20


Heemkundige

Kring de Roede van Tielt

Lidmaatschapsbijdrage: gewoon lid: 20,00 euro, steunend lid: 30,00 euro en beschermend lid: 40,00 euro, te betalen op rekening 000-0398411-32 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 3213, Tiett. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt - (051) 40 1838. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30.

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? Je stort gewoon het lidgeld 33,00 euro als gewoon lid, 50,00 euro als steunend lid, 80,00 euro minimum als beschermend lid op rekening 414-1171221-79 (IBAN BE58 414117122179) van WF Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt jaarlijks zes nummers van het tijdschrift VlAAMSE SlAM . De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie oms lag V1aamse Starn). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS

Dienst:

WF

.

Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERPEN - MERKSEM Tel. 03/646 99 88

Achtste Familiekundige Wandelzoektocht in Wielsbeke en Sint ..Baafs-Vijve i.s.m. de heemkundige vereniging Juliaan Claerhoutwkring Mooie prijzen voor de winnaars Start op maandag 11 januari 2010 tot maandag 19 april 2010 Deelnameformulieren gratis te verkrijgen tijdens de openingsuren van: â&#x20AC;˘

Dienst vrije tijd, Hernieuwenstraat

14, 8710 Wielsbeke

â&#x20AC;˘

het documentatiecentrum van de WF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5, Tielt op zaterdagen: 16 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2010 van 9 tot 12 uur. Kun je ook downloaden van de website van WF-Tielt: home.scarlet.be/vvftielt.

Bekendmaking winnaars op zondag 25 april 2010 tijdens de 11de familiekundige boekenbeurs

21


activiteitenagenda

WF - Tielt: januari - februari - maart 2010

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 januari van 9 tot 12 uur, geJegenheid tot opzoeken. 2. Van 11 januari aankondiging).

tot 19 april: achtste familiekundige

wandelzoektocht

(zie aparte

3. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag

16 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

4. Werkgroep opzoeken.

genealogie

op zaterdag 6 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

5. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 20 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

6. Voordracht door Dr. Jean-Marie Lerrnyte: Kerkhofsymboliek (zie aparte aankondiging). 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 2 januari van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling Aile leden zijn van harte welkom ! Gelegenheid tot opzoeken

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 2 1 april - mei - juni 2009: v66r 28 februari 2010 Nummer 31 juli - augustus - september 2009 v66r 31 mei 2010 Nummer 4 1oktober - november - december 2009 v66r 31 augustus 2010 Nummer 11 januari - februari - maart 2011 v66r 30 november 2010 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoord en , ...... naareen later nummerverplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

22


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZE

VOOROUDER~ Website WF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

~

=

onzevoor<Wers voorons.

Driemaandelijks

~

.

tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 13de jaargang

nr. 2- april 2010

Afgiftekantoor

8700 TIEL T 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

Met steun van de ~

Vlaamse overheid

.

-

29 - 8700 TIELT

t

~Tielt


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad versch ijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF

- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom I!!! Ais lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" betalen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Starn reeks Eelbode Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

27

- Starnreeks De Vos

39

Raf Deruyttere, 1 Ode Linie-Regimentstraat 2, bus 4, 860 Kortemark

- Kwartierstaat Deruyttere Raf

40

Raf Deruyttere

- Onuitgegeven telling van de Tieltse gezinnen 1785-1786, eerste deel

42

Andre Braet, Kruishoutemseweg 131,8790 Waregem

- Aankondigingen

45

- Activiteitenagendaen dank

46

26


Stamreeks Eelbode Met deze stamreeks wil de auteur zijn gegevens ter beschikking stellen aan andere genealogen. I.

Philippus Eelbo °anno 1630 en +Wontergem 28 januari 1673 x Judoca Bruneel °anno 1639 en +Wontergem 11 februari 1673

II.

Rogerius Elbo °Wontergem 4 april 1669 en +Ruiselede 28 april 1742 x te Poeke op 2 februari 1693 met Petronella Decamere °Poeke 23 februari 1662 en +Ruiselede 13 juli 1704 xx te Aarsele op 31 oktober 1705 met Godeliva Willems °Kanegem 1682 en +Ruiselede 17 mei 1757

III.

Joannes Baptiste Heelbode °Ruiselede 22 maart 1730 en +Tielt 25 september 1810 x te Tielt op 2 mei 1758 met Anna Maria De Vriese °Tielt 3 februari 1742 en +Tielt 13 juli 1807

IV.

Philippus Eelbode °Tielt 15 oktober 1760 en +Tielt 5 februari 1830 x te Tielt op 21 november 1810 met Marianne Yde °Tielt 22 april 1779 en +Tielt 2 februari 1853

V.

Iva Eelbode °Tielt 22 juli 1815 en +Tielt 13 juli 1889 x te Tielt op 8 oktober 1856 met Melanie Lampaert °Tielt 12 maart 1832 en +Tielt 23 november 1894

VI.

Philippe Antoine Eelbode °Tielt 10 maart 1865 en +Tielt 9 juli 1935 x te Bavikhove 19 juni 1897 met Elodie Henriette Vergote °Bavikhove 1 januari 1870 en +Tielt 13 november 1933

VII.

Gaston Gerard Georges Eelbode °Tielt 3 oktober 1901 en +Tielt 24 december 1986 x te Izegem 22 december 1925 met Gabriella Laura Schaubroeck °Roeselare 14 februari 1906 en +Tielt 21 november 1995.

VIII.

Hugo Eelbode gehuwd met Mariette Meeuws

IX.

Bart Eelbode gehuwd met Bibiane Vermeersch

X.

Tom Eelbode

27


I. PHILIPPUS EELBO huwde JUDOCA BRUNEEL Philippus Eelbo huwde anna 1658 met Judoca Bruneel. Beiden overleden te Wontergem in 1673; Philippus op 28 januari, zijn vrouw twee weken later, op 11 februari. Ze stierven beiden zeer jong, Philippus werd 43 jaar, zijn vrouw amper 34 jaar. Ze werden in de kerk van Wontergem begraven. Hun kinderen waren nog minderjarig zodat ze ingeschreven werden in het wezenregister van Wontergem 1. Uit dit huwelijk werden te Wontergem vier kinderen geboren en gedoopt met als familienaam Elbo, Eelbo of Eelboo: 1. Een naamloos kind, geboren op 24 augustus 1659. Meter was Maria Bruneel. 2. Joannes Franciscus, geboren op 21 januari 1663 en drie dagen later gedoopt. Peter was Francoys Sarlet en meter was Petronella Eelboo. 3. Philippus, geboren op 28 oktober 1665 en gedoopt op 1 november. Zijn peter was Joannes Tuytschaever en zijn meter was Susanna Bruneel. 4. Rogerius, geboren op 4 april 1669 en gehuwd met Petronella Decamere. Verdere afstamming onder II.

II. ROGERIUS ELBO huwde 1 X PETRONELLA OECAMERE 2 X GODELIVA WILLEMS Rogerius Elbo werd geboren te Wontergem op 4 april 1669 als jongste zoon van Philippus en Judoca Bruneel. Hij werd gedoopt op 7 april, met als peter Rogerius De Kock en als meter Catharina Thuytschaver. Hij huwde een eerste maal te Poeke op 2 februari 1693 met Petronella Decamere, nadat ze zich op 24 januari verloofd hadden. Joannes Eelbo en Livin Temmerman traden op als getuigen bij hun ondertrouw en Joannes Vandeweghe en Judocus Daiere waren de getuigen bij hun huwelijk. Petronella Decamere werd geboren te Poeke op 23 februari 1662 als dochter van Robert en Judoca Poppe. Zij overleed te Ruiselede op 13 juli 1704 in de leeftijd van 42 jaar, zes dagen na de geboorte van haar zoon Philippus Albertus. Vader Rogerius bleef achter met drie rninderjariqe kindererr' waarvan het jongste kind amper 14 dagen oud werd. Hij hertrouwde, voor de pastoor van Ruiselede, te Aarsele op 31 oktober 1705 met Godeliva Willems nadat zij dispensatie hadden verkregen. De getuigen bij hun huwelijk waren: Joannes Decamere en Maria Vande Weghe. Godeliva Willems werd geboren te Kanegem in 1682 als dochter van Laurentius en Maria Vandeweghe en overleed te Ruiselede op 17 mei 1757 in de leeftijd van 55 jaar.

1 2

Rijksarchief Kortrijk (RAK), wezenregister 94 (1675), Elbo Phlips, Wontergem, f. 7r. RAK, wezenboek 115, Eelbo Rogier (1737) Ruiselede, f. 4.

28


Zij bleef vijftien jaar weduwe na het overlijden van haar man, Rogerius, op 28 april 1742 te Ruiselede, 76 jaar oud. Rogerius Elbo had 18 kinderen uit zijn twee huwelijken. De zes kinderen uit het eerste huwelijk van Rogerius Elbo met Petronella Decamere werden geboren en gedoopt met de familienaam Eelboo, Elboo, Eelbo, Elbo of Eelbode: 1. Judoca, geboren te Poeke op 1 augustus 1694 en er gedoopt, met als peter Francis Dayere en als meter Margareta Poppe. Zij overleed te Poeke op 3 februari 1697. 2. Marie Anna, geboren te Poeke op 14 augustus 1696 en er gedoopt, met als peter Jacob Palynck en als meter Marie Decamere. Zij overleed te Poeke op 28 oktober 1696. 3. naamloos kind, geboren te Poeke en dezelfde dag op 16 oktober 1697 overleden. 4. Petronelle, geboren te Poeke op 2 januari 1699 en er gedoopt met als peter Joannes Decamere en als meter Petronelle Bruyneels. 5. Joannes, geboren te Ruiselede op 15 oktober 1702 en er gedoopt, met als peter Joannes De Grave en als meter Livina Kesteloot. Hij overleed te Ruiselede op 7 februari 1703. 6. Philippus Albertus, geboren te Ruiselede op 7 juli 1704 en er gedoopt, met als peter Joannes Decamere en als meter Elisabeth Vanquathem. Hij overleed te Ruiselede op 22 juli 1704. De 12 kinderen uit het tweede huwelijk van Rogerius Elbo met Godeliva Willems werden allen te Ruiselede geboren en gedoopt met de familienaam Eelbode, Eelbo, Elbo of Heelbode: 1. Maria Catharina, geboren op 1 januari 1707 en gedoopt, met als peter Joannes Eelbode en als meter Maria Vandeweghe. Zij huwde te Ruiselede op 15 maart 1727 met Lucas Schouteet, geboren te Ruiselede op 24 maart 1699 en gedoopt, met als peter Lucas Calland en als meter Catharina Vermoere; Hij was de zoon van Gerard en Joanna Marie De Schrijvere. Maria Catharina Eelbode hertrouwde te Tielt op 18 april 1744 met Petrus Vander Haeghen, geboren te Machelen anno 1717, als zoon van Joannes en Francisca Blancke. Getuigen bij hun huwelijk waren: Joannes Verougstraete en Norbertina Eelbode. Op 19 december 1744 werd dit echtpaar aanvaard als 'poorter ende poorteresse' van Tielt. Maria Catharina Eelbode overleed te Tielt op 29 mei 1785 en werd begraven op 1 juni met een dienst met zes lezingen. Haar man, Petrus Vanderhaeghen, overleed te Tielt op 29 december 1803, 86 jaar oud, 2. Adrianus, geboren op 11 maart 1708 en gedoopt, met als peter Adrianus Van Simaij en als meter Livina Cesteloot. Hij huwde te Ruiselede op 23 juli 1743 met Joanna Catharina Bolleyn (bij huwelijk Molleyn). Zij werd geboren te Ruiselede op 28 augustus 1715, dochter van Laurentius en Maria Anna Van Wassenhove. Zij overleed te Ruiselede op 25 februari 1786, 71 jaar oud. Haar man was aldaar reeds overleden op 30 november 1753, 46 jaar oud". Kinderen: a. Maria Anna, °Ruiselede 18 juni 1744. b. Philippus, °Ruiselede 30 november 1745. c. Petrus Jacobus, °Ruiselede 29 december 1747. d. Joannes Franciscus, °Ruiselede 2 mei 1750. e. Marcus, °Ruiselede 7 mei 1753. 3 RAK,

wezenboek 131, Eelbode Adriaen, Ruiselede f. 2.

29


3. Anna Maria, geboren op 14 februari 1710 en gedoopt, met als peter Laurentius Willems en als meter Jacoba Vaere. 4. Petrus Josephus, geboren op 15 februari 1712 en gedoopt, met als peter Jacobus Vanderhaghe loco (in plaats van) Petrus Willems en als meter Anna Maria IJde. Hij overleed te Ruiselede op 29 november 1712. 5. Petrus Franciscus, geboren op 1 oktober 1713 en gedoopt met als peter Stephanus Willems en als meter Maria De Meij loco (in plaats van) Anna Francisca De Bruijne. Hij huwde te Ruiselede op 8 november 1738 met Maria Elisabeth Pieters, geboren te Ruiselede op 13 mei 1710, dochter van Jacobus en Joanna Maria Dauw. Te Ruiselede werden geen afstammelingen geboren. 6. Philippus Albertus, geboren op 2 februari 1716 en gedoopt, met als peter Augustinus Van Simaij en als meter Petronella Steijaert. Hij overleed ongehuwd, te Ruiselede op 1 maart 1743, 27 jaar oud. 7. Norbertus, geboren op 9 september 1718 en gedoopt, met als peter Josephus Braet loco Joannis Impens en als meter Elisabeth Vanquathem. 8. Joannes, geboren op 29 maart 1721 en gedoopt met als peter Joannes Huijbrecht en als meter Joanna Rodts. Hij overleed te Ruiselede op 10 augustus 1727 in de leeftijd van 6 jaar en 6 maand. 9. Joanna Theresia, geboren op 15 maart 1723 en gedoopt, met als peter Petrus Van Overbeke en als meter Joanna Theresia De Camere. Haar ondertrouw met Franciscus Van Overbeke had plaats te Kanegem op 18 november 1746, met als getuigen Augustinus Van Overbeke en Isabella Eelbode. Het huwelijk zelf werd voltrokken te Kanegem op 26 november 1746, met als getuigen Petrus Van Overbeke en Maria Pieters. Na het overlijden van Franciscus Van Overbeke, hertrouwde Joanna Theresia Eelbode met Joannes Van Quaethem die ook v66r haar overleed. Bij haar overlijden te Tielt op 27 december 1795, was ze voor de tweede maal weduwe. 10. Isabella Rosa, geboren op 26 augustus 1724 en gedoopt, met als peter Josephus Vandeweghe en als meter Beatrice Lammens. Zij huwde te Ruiselede op 27 december 1751 met Josephus Van Craeymeersch. 11. Brigitta, geboren op 13 mei 1727 en gedoopt, met als peter Daniel Huijbrechts en als meter Petronella Eelbode. Zij huwde te Ruiselede op 29 juli 1750 met Van Gampelaere Jacobus, geboren te Ruiselede op 5 februari 1706, als zoon van Joannes en Martina Van Dierdonck. Hij was weduwnaar van Brigita Van Ooteghem en overleed te Kanegem op 10 januari 1763, 56 jaar oud. Zijn vrouw, Brigitta, hertrouwde te Kanegem op 5 mei 1763 met Joannes Franciscus Sutterman, nadat op 28 april de ondertrouw had plaatsgevonden. Getuigen bij deze gebeurtenissen waren: Petrus Sutterman Petrus Blancke, Isabella Theresia Van Gampelaere en Rebecca Van Gampelaere. Brigitta Eelbode overleed in de leeftijd van 62 jaar te Kanegem op 29 december 1788. Uit haar eerste huwelijk werden te Kanegem zes kinderen geboren en gedoopt. Haar tweede huwelijk bleet kinderloos. 12. Joannes Baptiste, geboren op 22 maart 1730 en gehuwd met Anna Maria De Vriese. Verdere afstamming onder III.

30


III. JOANNES BAPTISTE HEELBODE

huwde ANNA MARIA DE VRIESE Joannes Baptiste Heelbode werd geboren te Ruiselede op 22 maart 1730, als jongste zoon van Rogerius en zijn tweede vrouw Godeliva Willems. Hij werd gedoopt in zijn geboortedorp, met als peter zijn oudere broer, Petrus, en als meter zijn oudste zus, Maria Catharina. Hij huwde te Tielt op 2 mer 1758 met Anna Maria De Vriese. Getuigen bij hun huwelijk waren Petrus Eelbode en Maria Vande Kerckhove. Anna Maria De Vriese werd geboren te Tielt op 3 februari 1742, als dochter van Joannes en Maria Catharina Vande Kerckhove. lij overleed te Tielt, section de l'union, op 13 juli 1807. Haar man overleed eveneens te Tielt, Tomhoek, op 25 september 1810. Het was zijn 46-jarige zoon Abraham, landbouwer, die het overlijden op het stadhuis van Tielt aangaf. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren en gedoopt te Tielt: 1. Rosalia, geboren op 28 april 1759 en dezelfde dag gedoopt, met als peter Petrus Eelbode en als meter Maria Vande Kerckhove. lij huwde te Tielt op 12 juni 1781 met Emanuel Braeckeveldt, weduwnaar van Brigitte Goethals. Emanuel werd geboren te Tielt op 27 oktober 1749 en's anderendaags gedoopt, zoon van Franciscus en Maria Elisabeth Verbreijt. lij waren landbouwers in de Haaghoek te Tielt. Emanuel Braeckeveldt overleed te Tielt op 23 april 1817, 67 jaar oud. lijn vrouw, Rosalia Eelbode, overleed te Tielt, Poelberg, op 29 december 1823. Samen hadden ze elf kinderen, allen in Tielt geboren, tussen 1781 en 1802. 2. Philippus, geboren op 15 oktober afstamming onder IV.

1760 en gehuwd

met Marianne

Yde. Verdere

3. Godeliva, geboren op 26 november 1762 en's anderendaags gedoopt, met als peter Donatius Vande Kerckhove en als meter Norbertina Eelbode. lij werd amper zeven weken oud en overleed te Tielt op 11 januari 1763. 4. Abraham, geboren op 19 januari 1764 en dezelfde dag gedoopt, met als peter Constantinus De Vriese en als meter Joanna Eelbo. Hij huwde te Tielt op 18 februari 1798 met Maria Catharina Verhoye, geboren te Tielt op 14 januari 1777, dochter van Carolus (0Aarsele 1733) en Coussens Agnes C Aarsele 1739). lij overleed als spinster te Tielt, in de woning van haar schoonzoon Andreas Saelens op het "Stok", op 21 januari 1847. Haar man Abraham was reeds overleden te Tielt, derde sectie, op 17 december 1833 in de leeftijd van 70 jaar. Hij was werkman en zijn vrouw spinster. Kinderen: a. Francisca, °Tielt 23 december 1798. b. Eugenie, °Tielt 4 oktober 1801. c. Philippus Jacobus, °Tielt 23 december 1803. d. Jean Francois, °Tielt 14 januari 1807. e. Rosalie, °Tielt 10 september 1809. f. Constantin, °Tielt 11 november 1810. g. Polycarpe, °Tielt 18januari 1813. h. Louis, °Tielt 18 november 1815.

31


5.

Isabella Theresia, geboren op 27 mei 1766 en dezelfde dag gedoopt, met als peter Josephus Verhoye en als meter Brigitta Eelbode. lij huwde te Tielt op 3 mei 1791 met Emanuel Vermeulen, geboren te Tielt op 17 februari 1767 en gedoopt op 18 februari, zoon van Joannes Jacobus en Marie Anna De Vriese. Emanuel overleed als landman te Tielt, 5de wijk, de Ondank, op 14 augustus 1830. In 1834 pachtte Isabelle Eelbode een hofstedeke van leon Devolder op de wijk Ondank. lij hadden elf kinderen allen in Tielt geboren. Samen met haar nog zeven ongehuwde kinderen hield ze twee koeien. Hun inkomen verdienden ze met spinnen en weven, want ze bezat naast vijf spinnewielen ook een weefgetouw. In 1834 verhuisde ze met het hele gezin naar Egem4.

6. Joannes, geboren op 24 juni 1768 en's anderendaags gedoopt, met als peter Petrus De Vriese en als meter Joanna Molyn. Hij huwde te Tielt op 10 mei 1796 met Petronella Braet, geboren te Tielt op 21 december 1774 en dezelfde dag gedoopt, met als peter Jacobus Van Walleghem en als meter Petronella Willemijns. Zij was een dochter van lucas CTielt 7 mei 1730 en +Tielt 27 maart 1797) en Barbara Willemijns (OMeulebeke 29 november 1740 en +Tielt 19 december 1812) en overleden te Kanegem op 3 mei 1817. Joannes stierfte Aarsele op 23 augustus 1826. Kinderen: a. Coleta, °Tielt 23 februari 1797. b. ludovicus, °Tielt 25 augustus 1798. c. Catharina, °Tielt 13 februari 1802. d. Maria Theresia, °Tielt 21 november 1803. e. Rosalia, °Tielt 16 mei 1806. f. Isabelle Therese, °Tielt 16 april 1809.

IV. PHILIPPUS EELBODE

huwde MARIANNE VDE Philippus Eelbode werd geboren te Tielt op 15 oktober 1760 en dezelfde dag gedoopt, met als peter Michael De Vriese en als meter Maria Catharina Eelbo. Hij was de zoon van Joannes Baptiste en Maria Anna Devriese en huwde te Tielt op 21 november 1810 met Marianne Yde, eveneens geboren te Tielt op 22 april 1779. lij was de dochter van Carolus (+Tielt 13 mei 1788) en Isabella Yde (+Tielt 18 juni 1810). Philippus Eelbode overleed te Tielt, Boekboom, op 5 februari 1830, zijn vrouw bleef 23 jaar weduwe en overleed eveneens te Tielt, sectie, op 2 februari 1853. Philippe en Marianne pachtten an no 1814 een hofstede op de 4de sectie huis nummer 58. le werden bijgestaan door vier knechten: Jean Vercruysse, Bernard Van landuyt; Joseph 8aert en neef louis Eelbode zoon van Joannes en Petronella Braet. Ook zijn zus, Maria Theresia, woonde an no 1815 bij haar oom en tante in. Francoise Verkinderen, 19 jaar oud, was er meid'', In 1827 had het gezin zich als landbouwers reeds gevestigd op de 5de sectie huisnummer 31. Het dienstpersoneel beperkte zich tot twee dienstknechten: Karel Demeyer, 54 jaar, uit Wontergem en Frederik Vermeersch, 29 jaar, uit Tielt. Nichtje Isabelle Therese Eelbode woonde toen bij haar oom en tante in6.

s=

4 5 G

SAT, Volkstelling Stadsarchief Tielt SAT, VolkstelJing geboren te Tielt

1834, sectie E nummer 5, wijk Ondank. de (SAT), Volkstelling 1814-1815. 4 sectie huisnummer 58. 1827. Sde sectie huisnummer 31; f. 226r. Isabelle Therese Eelbode wordt hier vermeld als en vijf jaar oud. Anno 1822 werd geen Isabelle Eelbode te Tielt geboren. Het betreft hier

32


Nadat Philippus Eelbode in 1830 overleden was, runde zijn weduwe verder het boerenbedrijf. Zij pachtte in 1834 een hofstede met 7 bunder land aan Charles Vande Kerkhove. Het land werd bewerkt met een paard en in de stallen stonden drie koeien. Verder hield ze een varken, geiten en schapen. Voor de veiligheid op de hofstede had ze een hond. Ze verdiende niet aileen haar brood als landbouwster, maar met het werk van drie spinnewielen en een weefgetouw vulde zij het linkomen perfect aan. Het waren immers haar drie ongehuwde dochters, Catherine, Francoise en Rosalie, die het beroep van spinster uitoefenden. Het dienstpersoneel bestond uit een knecht, Joseph Brakevelt, en twee 'koeiers' of koeherders: de tienjarige Ivo Brakevelt en de 12 jarige Leo Brakevelf. Marianne Yde bleef op deze hofstede wonen tot aan haar overlijden in 1853. Ze werd toen geholpen door hofknecht Iva Deschrijvere, koeherder Francis Verhelst en dienstknecht Leonard VermeulenB. Oit gezin telde zes kinderen allen te Tielt geboren: 1. Catherine, geboren op 5 augustus 1812 en overleden te Tielt op 10 juli 1856. 2. Francoise, geboren op 10 april 1814. 3. Ives of Ivo, geboren op 22 juf 1815 en gehuwd met Melanie Lampaert. Verdere afstamming onder V. 4. Rosalie, geboren op 3 juli 1817 en overleden te Tielt op 3 december 1848. 5. Leon, geboren op 23juli 1819. 6. Joannes Baptiste, geboren op 18 augustus 1822 en te Tielt overleden op 14 mei 1828.

V. Iva EELBODE huwde MELANIE LAMPAERT Ivo of Ives Eelbode werd geboren te Tielt op 22 juli 1815, als zoon van Philippe en Marianne Yde. Hij huwde te Tielt op 8 oktober 1856 met Melanie Lampaert, geboren te Tielt op 12 maart 1832, dochter van Ludovicus en Rosalia De Witte (+Tielt 7 april 1848). Op 27 september 1856 sloten ze een huwelijkscontract af bij notaris Joseph Edmond Mulle te Tielt. Ivo Eelbode was landbouwer op de ouderlijke hoeve en zijn vrouw zorgde voor het huishouden. Reeds v66r zijn huwelijk had Ivo Eelbode heel wat personeel in dienst. Zijn zus Francoise Eelbode was vlasspinster tot ze op 16 februari 1859 naar Pittem verhuisde. Karel Vanryckeghem, Louis Claeys, Felix Claeys en Charles Debels waren dienstknecht. Iva Claeys was koeherder en Julie Staes hielp Melanie Lampaert als dienstmeid". Pas in 1867 vernemen we dat de vijfde wijk overeenstemt met 'Boekboom'. Iva is nog steeds landbouwer en zijn vrouw oefende nu het beroep van naaister uit. Constant De Kokere was paardenknecht en landwerker tot hij op 1 oktober 1872 verhuisde naar de eerste wijk, 155.

waarschijnlijk Isabelle Therese Eelbode, 째Tielt 15 april 1809, dochter van Joannes en Petronella Braet. de SAT, Volkstelling 1834, sectie E, 5 wijk 3, volgnummer 153. 8 SAT, Bevolkingsregister 1846-1856, boek 5, f. 32r. Ivo Deschrijvere 째Kanegem, 25 jaar, Francis Verhelst 째Ruiselede, 28 jaar ging terug naar Ruiselede op 8 juni 1848 en Leonard Vermeulen 째Tielt, 21 jaar, kwam van Kanegem op 29 december 1849 en vertrok naar Assebroek op 13 februari 1852. 9 SAT, Bevolkingsregister 1856-1866, boek 5, f. 34r., wijk 5, huis 32. 7

33


Constant en Camiel Oosterlinck, beiden uit Tielt, waren koewachters". Zij hadden toen een zoon: Philippe Antoine. Vanaf 1881 woonde dit gezin nog steeds op de vijfde wijk nummer 76, tot aan het overlijden van vader Iva Eelbode in 1889. Twee jaar later verhuisde zijn vrouw Melanie Lampaert met haar enige zoon Philippe Antoine naar het centrum van Tielt, wijk K. Philippe Antoine Eelbode, op dat ogenblik reeds handelaar in ijzer en ijzerwaren, nam in de Nieuwstraat 8 de winkel van de inmiddels overleden Emilius Wauters, winkelier in 'kramerswaren', over", Daar bleef hij slechts enkele jaren wonen. In 1895 verhuisde hij naar het centrum, wijk K, Markt 25. Het gezin Iva Eelbode en Melanie Lampaert telde slechts een zoon: 1. Philippe Antoine, geboren te Tielt op 10 maart 1865 en gehuwd met Elodie Leonie Henriette Vergote. Verdere afstamming onder VI. 2. Een levenloze dochter, overleden te Tielt op 12 maart 1873.

VI. PHILIPPE ANTOINE EELBODE

huwde ELODIE LEONIE HENRIETTE VERGOTE Philippe Antoine Eelbode, in de volksmond Antoon, was de enige zoon van Iva en Melanie Lampaert. Hij werd geboren te Tielt, 5de sectie, op 10 maart 1865. Op 19 juni 1897 trad hij te Bavikhove in het huwelijk met Elodie Leonie Henriette Vergote, geboren te Bavikhove op 1 januari 1870 als dochter van Idoricus en Coleta Vandermeulen. Elodie Leonie Henriette Vergote overleed in de Bruggestraat 33 te Tielt op 13 november 1933 en haar man Antoon overleed aldaar op 9 juli 193512. Reeds v66r zijn huwelijk in 1897 was Antoon handelaar in ijzer en ijzerwaren. Pas na 1900 werd hij vermeld als handelaar in ijzerwaren en "vela's" en woonde toen nog op de Markt 22 in Tielt. In 1903 verhuisde hij naar de Tramstraat 3, rechtover het stadhuis. Hij verkocht niet aileen potten en pannen, maar ook kachels en fietsen. am de verkoop van zijn fietsen te promoten, bouwde hij in 1908 een velodroom gelegen aan "de Krieke", rechtover "den Hane", achter de huizenrijen gelegen op de hoek van de Stokerijstraat en de Schuiferskapelsesteenweg, al deze huizen waren immers zijn eigendom 13. . In de Gazette van Thielt verschenen tussen de aankondiging van de "vooropening" op zondag 23 mei 190914 en de aankondiging van de grote Pinksten-prijs op 26, 27 en 28 mei 1912, verschillende berichtjes, aankondigingen en verslagen over de wedstrijden in de Velodroom. Hieronder ziet u de eerste en laatste mededeling over de "Ve/odrom, Thielf', verschenen in de Gazette van Thielt van 22 mei 1909 en 25 mei 1912.

SAT, Bevolkingsregister 1867路1880, boek 5, f. 38r., vijfde wijk, Boekboom 32. SAT, Bevolkingsregister 1881-1900, boek 6, f. 64r., Centrum, wijk K, Nieuwstraat 8, f. 64. Emilius Desiderius Wauters "Tielt 10 januari 1822 was gehuwd met Francisca Buyssens, 掳Tielt 25 februari 1823, winkelierster in kramerswaren. Emilius Desiderius Wauters overleed te Tielt op 3 februari 1889. Zijn vrouw, Francisca, was reeds weduwe van Hypolitus Neirinck, die te Tielt op 16 november 1860 was overleden. 12 SAT, Bevolkingsregister 1931路1947, boek 21, f. 2057. 13 DE GRYSE Philippe, De Tieltse velodroom (1909-1912 of 1914), in: De Roede van Tielt, jaargang 18, nr. 1, maart 1987, p. 2-19. 14 Gazette van Thielt, 22 mel 1909. 10 11

34


.Velodrooffi., •.ThieIt/ PlUTCH yah h"",:i'i:O

a5 klluffialers (100 rOndeQ) d,~p. Lunr,j;,cn

en Ot·r,1.k.;.unplt~t.'n "'au

,,"all 'r,hidt h.llys~(.n:-d.t~ h\t!:in~, 20 cenricmen

Plons

In seq ftamionag. eolrainemenl vuur 11l0S an

Uit de Gazette van Thielt, 22 mei 1909

'!

I'.~.""

t'Jil·.r

bt;Hii~(;~'b 1't:i::1~Jl~·t· l.:-i .trijJt:· .

.H!\/,~;:,\;;:::~,~~:{~~;;.!ir;:'' L~~'i~:~{)~;: '!··;·."·r:::.~',I~I~~~:; H:::\,;~·,~:~~~~.'~

Uit de Gazette van Thielt, 20 mei 1911

Uit de Gazette van Thielt, 23 september 1911

Uit de Gazette van Thielt, 25 mei 1912

Antoon Eelbode gebruikte de 'Gazette van Thielt' niet aileen voor de aankondiging van een wielerwedstrijd in de velodroom van Tielt, maar ook voor de verkoop van Hollandse Kruger kachels.

35


Uit de Gazette van Thielt van 1 januari 1913.

Eveneens in 1913, op 12 februari, verscheen de eerste reclame voor de 'rijwielfabriek der Tramstraat'. Antoon maakte immers zelf fietsen onder het merk "La Tieltoise".

'..Rijwieliabriek .der Ttallistraat. .'

···B•. foIOQd8-.IVlgUIUi$ii. .HeriQ:n~t~de heeren wiel- •.' ,riJders '..' .ais.dat,.' dOQ('" z~jne .. . .. grOQtec~~OOpCIl, uitgelezeQ . '. . . "'. . '. "Illekaniek en personeel, eigene. nickelage en. emaU. lag~. hij i~ staat is.'t hoold t~ biederraanalle andere' groote blitZen ell concurrentie voor wat betreft den . ,£1jwielhandel, zoowel in 't groot ale.in 't klein. Hij ver~eg~nWoordigt de beste ..inl.andsche. en ..'buitenIandsche .merken, sooals :. de ,« Wapeniabriek vim . cHerstal, ~ ~ l)iamant, - 8. S. A" - Wanderer, >Qori(ke; ~··W(tUer. ~nz. - De eigene .gedeposeer~e .•'. :!iletket1~Rl~en N~RzllU.~nbijzO'nder ~itmunten~ ~t.n"kwall~9~t:.ala 10 pnJs. , .~'. .' .' '. • De vijt-y~rWl,ams~e tabrieken vail 'biDden : '8tite~~1tgIelierl; . 'J;x~lsiQr, '.Wolber, Dun(qp; tijri. er ",e~ ..:·· ge~woordigd: met- de oot8ptoilkelijk~. D,amen. en:~ prij.~n~ ..~olgens kwaJ,iteit;. ....•..• . > , '. -, '. c•.; l)ewer~uizen ~ijl). bijzond;cr'ingerichtvoor.aIle

~oo .

r,;

iii'ilf~ii~~~~l~~"; Op 20 september 1923 tekende het toenmalige schepencollege de overeenkomst met de Societe de L'Ouest, "electrische voorlbrengsfabriek van Swevezele" om de stad Tielt te voorzien van elektriciteit. Men hoopte tegen maart-april 1924 alles rond te hebben, maar door de barre weersomstandigheden en de grote vriesperiode zou het nog tot eind mei duren voordat enkele straten van Tielt de elektrische stroom konden benutten. Oit belette niet dat Antoon Eelbode en Gerard Van Wonterghem begin januari 1924 uitpakten met hun reclame.

36


..

..

.

-,

"

......

_-

.

,',

~.,

\Jgit"jtltjl.Ai~~

,-:Met'2 f ]jeh~tith¢t'~RW.jril,·,5k··miiJ.v.e$i~~: gen. 'ln, de, KQrti;.ij.~straat' '12' (Knok) : .;Thielt, alwaar aIle;:·:s.o:otJen·}ilsters- 'en. , lampen, 'm4tor~tl ft4:i bertoodighedel); fe . verkrijgen AliHri:vb6relecti"ische I{Tacht· .'en licht, '_..; lk be\;:c..tt biizonder aan.

··::r~1~~~~;r~~~~I'XA~7l~~(:~!'; ........ :~.. :A;L'Le':;BBNOOPIOHEDEN ..... "Ii " .•.~"

·······.···:······;:·,,'·.·:EEtjoIJE~.mGoTE,.·' .....;'.. ........... .'...

:~ :TlIl'E.r;T

lJI,tteelen

--.

,«, :r,magazijuen:Trams~t

. . ~..•..: ·.· ..·ldzeli·.!. B~,' .

.

. t 27 .'

' '.' .'~~~. .

~'.

T. S., ~F. "

.'.

.

'.'

.'

.

1.

..

s.

.

'.waren,·, (je~~QIiTt~~F:'/pr$jien :~e~e~

. •" ,;' AOENTSCHAP DER > .•... ~;::E:~;¥P~;N.· PBl~ IP S . ~3~4!~ "

. . .' '

.'. Ik. kom iNlET 1'JJPJ;iI..I)l< verklo6pen;' maar ben mjjn hui~: a~ltglckocht ,om , (loot -.ZOROVULDl{l-i:' :wet1(: ZE:1(ERE

:I .'

me )van·· verbraade

.voor bet ;:herwliid.ell 'fllotoreri: ". >: .,' :'

;S(B_~~~~

F. '.

Uit de Gazette van Thielt, 5 januari 1924.

Het gezin van Antoon Eelbode en Elodie Vergote telde zes kinderen: 1. Ester Marie Antoinette, 1918.

geboren te Tielt op 29 juli 1898 en er overleden op 9 oktober .

2. Elvire Aline Astrie, geboren te Tielt op 6 september 1899. Zij huwde te Tielt op 1 februari 1927 met Aime Julien Petit, geboren te Sint Niklaas op 11 november 1904, zoon van Ernest (oQudenaarde 16 augustus 1866) en van Marie Louise Spriet (OStaden 29 mei 1875). Zij vestigden zich op 15 september 1927 als handelaars in de Tramstraat 1015. 3. Gaston Gerard Georges, geboren te Tielt op 3 oktober 1901 en gehuwd met Gabrielle Schaubroeck. Verdere afstamming onder VII. . 4. Gerard Marcel Ivo, geboren te Tielt op 19 mei 1903 en er overleden op 13 juli 1904. 5. Marcel Richard Honore, geboren te Tielt op 22 december 1904 en gehuwd te Tielt op 1 februari 1937 met Elna Malvina Verhoye, geboren te Tielt op 10 december 1907. Marcel Eelbode woonde in het ouderlijk huis, Tramstraat 3. Hij was handelaar in ijzerwaren. Hierbij enkele reclarnes uit de Gazette van Thielt van 11 augustus 1928, 23 juni 1928 en 30 mei 1931.

15

SAT, BevolkingsregisterTielt

1921-30, boek 13, f. 10

37


6. Germaine Irene Marie, geboren te Tielt op 29 december februari 1911.

1909 en er overleden op 22

VII. GASTON GERARD GEORGES EELBODE huwde GABRIELLA LAURA SCHAUBROECK Gaston Eelbode werd te Tielt geboren op 3 oktober 1901 als zoon van Philippus Antonius en Elodie Leonie Henriette Vergote. Hij huwde te Izegem op 22 december 1925 met Gabriella Laura Schaubroeck geboren te Roeselare op 14 februari 1906. Zij was een dochter van Seraphin en Rosalie Strosse. Gaston overleed te Tielt op 24 december 1986 en zijn echtgenote op 21 november 1995. Na hun huwelijk vestigden de jonggehuwden zich in de Bruggestraat 27 en betrokken er het huis van Remi Vromman, stovenmaker van beroep, die naar de Sint-Janstraat 88 vernuisoe". In de Gazette van Thielt van 1 december 1924 maakte Gaston Eelbode uitgebreid reclame voor zijn autobedrijf.

Gaston Eelbode en hadden drie kinderen:

Gabriella

Schaubroeck

1. Hubert Antoine Gaston 2. Hugo Roger Seraphin 3. Alfred Marcel Marie Luc Neyt

16

SAT, Bevolkingsregister

Tielt 1921-1930, boek 10, f.188.

38


Starn reeks De Vos

De oudste stamvader is Rolandus De Vos, geboren omstreeks 1590, en gehuwd ca 1614 met Judoca De Clerck (+ 1667). De oudste generaties vinden we terug in Vinkt en Zomergem. Een van de stamvaders week uit naar Egem en de afstammelingen vestigden zich verder in Wingene, Torhout en Wijnendale. Hieronder een overzicht van de volledige stamreeks. De Vos Rolandus (ca 1590) X De Clerck Judoca (+ 1667) De Vos Guilliaume (1617-1670) X Huybrechts Margarita (+ 1688) De Vos Joannes (1657-1715) X Vervenne(t) Livina (+ 1724) De Vos Franciscus (1696-1741) X Van Keirsbilck Veronica (0 1699) De Vos Joannes (1741-1825) X Lootens Joanna (1741-1779) De Vos Petrus Judocus (1778-1852) X Dejaegher Petronelle (1788-1849) De Vos Petrus (1825-1908) X Van Thournout Julie (1833-1914) Na 1861 worden de kinderen van De Vos Petrus en Van Thournout Julie, nl. De Vos Adolf, De Vos August, De Vos Camiel, De Vos Petrus-Joseph en hun afstammelingen vermeld. Van elke stamvader zijn aile gezinsleden opgenomen met hun geboorteplaats en datum, hun huwelijk en eventueel hun overlijden. Van de kinderen van Petrus De Vos en Julie Van Thournout worden hun kleinkinderen vermeld met een passende foto. Deze stamreeks bevat tevens: • Een poetische inleiding op de "Stamboom Devos" door dichter Gwy Mandelinck. Citaat: Bladerend door de "Stamboom Devos ontdek je een exploitatie van familiale grootschaligheid. En meteen kun je vermoeden hoe de dagelijkse logica zich voltrok. Raf Deruyttere beweert dat de familie Devos in hoofdzaak op landbouwgrond actief was. En ik zie tussen al die namen, tussen die "vossen" windmolenbouwers, smeden, bouwers van tientallen soorten landbouwtuigen ... Alles wat de mens aan elkaar fantaseerde ontdek je indirect zodra je aan die stamboom schudt. • Een persoonlijke inleiding en familiegeschiedenis over de familie De Vos: Mijn oudste gevonden voorouders, wonende in de 17de en eeuw in de provincie Oost-Vlaanderen, waren kleine landbouwers. Ze bewerkten wat grond en cumuleerden dit met het beroep van wever. Door hun hard labeur en hun grote inzet hebben ze gaandeweg een zekere welstand verworven. In de 19de eeuw weken ze uit naar West-Vlaanderen, alwaar ze het ambacht van landbouwer en paardenhandel verder uitoefenden. • Heel wat iIIustraties van: familiefoto's, geboorteakten, Staten van Goed, overlijdens berichten, gedachtenisprentjes, Popp-kaarten, pachtbrieven, familiegebeurtenissen e.a.

is=;

-e=

In bijlage de kwartierstaat van Raf Deruyttere en zijn vrouw Anny Hondekyn. Zoals je kunt zien is Maria De Vos de moeder van Anny en is Rolandus De Vos haar oudste teruggevonden stamvader. Voor meer info en bestelling van dit werk, neem contact met Raf Deruyttere 10de LinieRegimentstraat 2 bus 4, 8610 Kortemark, e-mailadres:raf.deruyttere@skynet.be. Dit werk telt 72 bladzijden formaat A4, kaft in kleur en de binnenbladzijden in digitale zwart-wit print, prijs 10,00 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten) te storten op rekening 467-9121991-04 I IBAN: BE10 467912199104 van Deruyttere Raf.

39


KW ARTIERST AAT DERUYTTERE Raf

16

18

20

22

DERUYTTERE Joannes Landbouwer o Kortemark 12-04-1785 + Hooglede 09-05-1829

BENTEIN Ferdinand Landbouwer o Kortemark 09-11-1786 + Kortemark 02-05-1859

VERKEST Ferdinand Landbouwer o Pittem 09-03-1798 + Egem 01-10-1876

LIETAERT Joannes- Franciscus Landbouwer o Izegem 11-11-1804 + Izegem 18-11-1879

17

19

21

23

DE JONGHE Barbara o

Kortemark 22-01-1801

+ Hooglede 14-03-1833 X Hooglede 29-09-1821 8 DERUYTTERE Clement Landbouwer o Hooglede 24-08-1823 + Hooglede 31-10-1877

WILLAERT Mary-Therese o

DEFOER Godelieve

Torhout 29-09-1795

o

Pittem 11-01-1800

CALLENS Rosalia o

Zandvoorde 20-03-1808

+ Kortemark 22-04-1880

+ Egem 18-05-1869

+ Izegem 28-02-1858

Kortemark 27-08-1828 9 BENTEIN Rosalia

X Pittem 26-11-1823 10 VERKEST Ferdinand Landbouwer o Egem 24-10-1833 + Edewalle 13-02-1917

X Izegem 24-08-1831

Kortemark 01-10-1830 + Hooglede 03-11-1874 o

X Kortemark 01-06-1864

11

LIETAERT Nathalia- Theresia Izegem 31-03-1841 + Gent 05-11-1918

o

X Izegem 07-07-1869

5

4 DERUYTTERE Desire Landbouwer o Hooglede 13-05-1870 + Roeselare 13-02-1947

VERKEST Barbara o

Kortemark 22-01-1875

+ Torhout-St Henricus 28-06-1956 X Kortemark 30-08-1899

2 DERUYTTERE Andre Landbouwer Kortemark 26-06-1900 + Roeselare 30-05-1983 o

X Wijnendale-Ichtegem

24-06-1933

1 DERUYTTERE Rafael Ambtenaar Min. v. Landbouw o

Kortemark 04-03-1940

+ X Handzame 24-04-1965

40


KWARTIERSTAAT

24

26 DEVOS Petrus Judocus

28 VAN THOURNOUT Pieter

Landbouwer Zomergem 06-04-1778 + Zomergem 01-05-1852 o

0

1804

+ St. Andries 25-04-1883 27 VANDEN BUSSCHE Rosalia

25 DElAEGHER Petronelle UrseI17-12-1788 + Zomergem 24-12-1849 o

X Zomergem 10-06-1820 12 DEVOS Petrus Landbouwer o Zomergem 21-10-1825 + Torhout 31-03-1908

DERUYTTERERaf

0

1805

+ Wingene 01-10-1868 X 13 VAN THOURNOUT lu1ie Wingene 30-09-1833 + Merkem 18-03-1914 o

+ Zarren 12-04-1870

29

31

ROMMELAERE Susanna Landbouwster o Zarren 06-04-1789 + Zarren 14-06-1867 X Zarren 23-06-1813 14 WAEYAERT Pieter Landbouwer o Woumen 11-06-1817 + Zarren 25-02-1887

X Wingene 04-10-1861

6

30

WAEYAERT 1osephus- Henricus Landbouwer-Brouwer o Zarren 13-07 -1786 + Zarren 31-03-1846

o

Esen 13-11-1794

D'HULSTER Anna (Antonia) o Zarren 10-05-1810 + Zarren 05-04-1885

X Diksmuide 23-02-1835 15 SELSCHOTTER Maria- Ludovica Esen 14-09-1847 + Zarren 26-06-1921 o

X Woumen 14-05-1873 7

DEVOS Carniel Landbouwer o

SELSCHOTTER Ivo Benedictus

Egem 13-04-1868

+ Gent 22-09-1939

WAEYAERT Celina o

Zarren 19-04-1878

+ Wijnendale-Ichtegem 18-07-1957 X Zarren 09-07-1901

3 DEVOS Maria Torhout 12-08-1903 + Assebroek 09-01-1980 o

HONDEKYN Anny Verpleegster o

Handzame 26-02-1941

+

41


Onuitgegeven telling van de Tieltse gezinnen 1785 -1786 Deel1. In het stadsarchief van Tielt is een telling uit 1785 bewaard van de inwoners van Tielt-Buiten en van Tielt-Stad. Deze heeft betrekking op het aantal "menaijgien" (gezinnen), "zielen" (personen)-en "comunicanten" (communicanten/plus 12/14-jarigen). Tielt-Buiten werd ingedeeld in 11 hoeken of wijken, achtereenvolgend: Haege hoeck, Bomemsche, Poelberghouck, Grooten Groohuishouck, Oestkant Groothuise, Achterga/ houck, Hoeijdt houck, Grooten Capelhouck, Heist houck, Rijkegem couter en Tomme houck. In de uitgave "Landboeken Tielt: Tielt-binnen 1635, 1732; Tielt-buiten 1645-1729" (F. Hollevoet, Tielt, 2001) treffen we voor Tielt-Buiten 10 hoeken of wijken aan: Poelberghouck, Abee/straethouck, Huffeseelhouck, Berghouck, Hoittenhouck, Capelhouc, Eisthouc, Rykeghemhouck, Tommehouck en Haeghenhouck. De hoeken die in beide bronnen overeenstemmen zijn uit cursief gezet. Per wijk noteerde men het gezinshoofd, gevolgd door het aantal gezinsleden en het aantal communicanten. De scribent nam vaak een loopje met de spelling van zowel de wijknamen als de voor- en familienamen van de gezinshoofden. Onder voorbehoud plaatsen wij tussen haakjes een verbeterde schrijfvorm van de familienamen die we in de parochieregisters of andere bronnen aantreffen. In de optelling per folio, die we niet citeren, schuilen ook dikwijls fouten. Bij deze archiefstukken zijn geen toelichtingen gevonden omtrent het doel van deze algemene telling. Vermoedelijk gaat er een gerechtelijke procedure, met financiele inslag tussen de kerkelijke en burgerlijke overheid, aan vooraf. 8elangrijk voor de genealogen is alvast de identificatie van meerdere naamgenoten en hun wijklocatie. Dit laat toe gerichter te zoeken in andere bronnen, zoals land- en renteboeken, weesregisters en staten van goed. Ook een staat van goed van een buurman of wijkbewoner kan nuttige informatie opleveren! STAAT VAN ZIELEN - THIELT-BUITEN Via

1785-86

= vidua (weduwe van)

HAEGE HOECK (haeck) Louerentius haeck (de rijnck) Via Jacobus de rijnck (de smet) Joannes de Smet (vercruysse) Vidua Jacobus vercrusse (van heijste) Franciscus van hijst (d'hoop) Vidua Joannes doop (tavernier) Joannes tavenier (de vriese) Alexander de vriese (tack) Joannes tack (raes) Nicolaes raes (herreman) Francis herreman (loontjens) Joannes loontjens (d'hoop) Joannes doop (biebouw) Pieter biebouw (wallaert) Vidua joannes walaert (ternest) Pieter ternest

8 6 6 7

2 5

7 6 3 6 2 3 3

3

2

5

5 4 3 4

5

4 5

5 9 7 9

9

5 7 7 8

42


(baert) Andries baert (simoens) Carolus cemoens (verhamme) Joannes verame (de caigny) Guillielmus de Cangnij (Ioijs) Joseph loois (coussens) Vidua jacobus coescens (dierckens) Joseph dierckens (vlaeminck) Joseph vlaeminck (van quaethem) Joseph van quaethem (marvillie/mervillie) Joseph morvijllie (speybrouck) Pieter speybrouck (simoens) Jacobus cemoens (goethals) Pieter goetals (coussens) Joannes coescens (de geetere) Joseph de geetere (baert) Pieter baert (eeckhout) Ignatius eechout (braeckevelt) Joannes braekevel (neerijnck) Pieter neirinck (heijtens) Emanuel heijtens (naessens) Pieter naesens (goethals) Alexander goetals (van de kerkhove) Ignatius de kerchove (de langhe) Joannes de lange (eeckhout) Pieter eechout (arickx) Judocus arikx (van tom me) Pieter van tomme (de clercq) Pieter de klercq (Iannoo) Vidua Pieter lanoo (catulle) Antone cadulle (de vlaeminck) Jacobus de vlaeminck (Iaseur) Jan baptista laseu (dierckens) Vidua pieter dierckens (dierckens) Pieter dierckens (braeckevelt) Vidua Francis braekevel (wielfaert) Joseph wulfaert (vermeersch) Lucas vermersch (de vriese) Jacobus de vriese (de coker) Vidua Joannes de coker (goethals) Pieter goetals (biebuijck) Joseph biebuck (de vriese) Vidua Machiel de vriese (hellebuijck) Pieter eflebuick (coopman) Vidua Antone koopman (vande weghe) Vidua joseph vande wege (braeckevelt) Emanuel braekevel (van nieuwenhuyse) Pieter van nieuwenhuyse (reijnghoet) Augustinus reinevoet (verhelst) Joannes verelst (coussens) Nicolaus coescens (brouckaert) Iva brouckaert

6 7

6 4

8

8

9 3 8 5 6

7

7

5 3 6 8 7

6 3 5 1 7

4 3 6 6 4 6 4 6 2 8 7

4 4 3 7 3 4 5 2 2 2 6 4 7 3 3 9 5 3 8 9 4

3 6 3 6 3 2 3 4 6 4 5 2

5 1 3 2 2

4 3 4 3 4 3 2 6 6 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 5 4 3

5 2 7 5

4

HET BORNEMSCHE (gernaeij) Lijonaerdus gernay (roelens) Judocus roelens (walleijn ) Guilielmus Walin (tuijtens) Joannes tuijtens (easier/callier) Joannes cagiers (taelman) Vidua jacobus tarteman (bybau) Francis bijlo (vanden heede) Livinus van den neede

2 5 6 5 5 7 5 3

2 5 3 3 5 3 3 3

43


(vande vijver) Jacobus van de vuevere (schotte) Peliphus schotte (watteels) Joannes wateel (braet) Pieter braet (bruneel) Jacobus bruneel (watteels) Joseph wateel (homrne) Vidua joannes ommee (tuijtens) Jacobus tuytens (reijngoet) Joseph reijnevoet (duijtschaevers) Antone deutschaevers (raes) Francis raes (meulebroeck) Joseph meulebrouck (verlae, verle) Francis verla (raes) Joseph raes (verbrugghe) Olevier verbrugge (de clercq) Pieter de klercq (de bruijne) Godelieve de bruine (cristiaens) Jacobus cristiaens (de voldere) Joseph de voldere (brouckaert) Joannes brouckaert (coignet) Joannes conet (van hessche) Joannes van h(e)ssche (poelvoorde) Pieter poelvoorde (verhelle) Joannes verhelle (coene) Augustijn coene (coene) Vidua silvister coene (8ernardus) S(r). bernaerdus (van de vijver) Pieter de vuevere (raes) Joseph raes (beels) Jan baptista beels (dierckens) Joseph dierckens

5

5

4

2

7

7 4

6 3 6 3 3 4 4

2 3 3 2 4 2

10 3

5 2

7

4 3 3 3 2 2

8 3 5 2 4 1

1 2 4

7 5

3 3 2 6 5 3 3

1 1 1

3 6 4

2 3 2 4

3 2 2

Andre Braet

wordt vervolgd

Achtste Familiekundige Wandelzoektocht in Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve i.s.m. de heemkundige vereniging Juliaan Claerhout-kring Mooie prijzen voor de winnaars Start op maandag Deelnameformulieren

11 januari

2010 tot maandag 19 april 2010

gratis te verkrijgen

tijdens de openingsuren

van:

â&#x20AC;˘

Dienst vrije tijd, Hernieuwenstraat 14,8710 Wielsbeke

â&#x20AC;˘

het documentatiecentrum van de WF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5, Tielt op zaterdagen: 16 januari, 6 en 20 februarl, 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2010 van 9 tot 12 uur. Kun je ook downloaden van de website van VVF-Tielt: home.scarlet.be/vvftielt.

Bekendmaking

winnaars

op zondag 25 april 2010 tijdens de 11de familiekundige

44

boekenbeurs


Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

ERFGOEDDAG EN ELFDE FAMILIEKUNDIGE

BOEKENBEURS

TIEL T

zondag 25 april 2010: boekenbeurs van 9 tot 12 uur 30, tentoonstelling doorlopend van 9 tot 18 uur Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: .. genealogische computersoftware .. genealogische werken * formulieren .. heruitgaven van naslagwerken T~ven~ is er ge)eg~nl')eid tot gQnta9~11~.m~ .m~t ~ngere Y9rยงer~ uit d~ ons Qmril1geng~ VYF-ยงfcJe1il1gen ~n kunnen er gegevens uitgewisseld worden

Om _11uur bekendmaking van de winnaaars van de Wandelzoektocht Baafs-Vijve en uitreiking van de prijzen.

in Wielsbeke en Sint-

Op de eerste verdieping loopt een tentoonstelling met als them a "Fake"_ Aan de hand van verschillende documenten willen we net onderscheid tonen tussen bewuste vervalsing en ong.ewilde fouten in de .g.enealogie. We willen er beginnende vorser, maar ook de gevorderde, kennis laten maken met evolutie de van sommige persoonsnamen, Vlaamse namen in andere talen, onlogische akten, verschrijvingen, onvolledige informatie, misleidende reclame, overname van foute gegevens en nog veel meer. Om de bezoeker volledig te laten genieten-, is er aan deze tentoonstelling een kleine wedstrijd verbonden. Aan de hand van enkele vragen zal de bezoeker zijn aandacht moeten scherpen om de al dan niet bewuste vervalsingen en de ongewilde fouten op te sporen. We hebben voor de winnaars enkele mooie pijzen in voorraad. In de loop van de meimaand zullen de gelukkigen telefonisch worden verwittigd.

{

.-:."

~- i~/:/'--:.

HOE LEEFDEN ONZE VOOROUDERS TIJDENS DE FRANSE BEZETTING Voordracht door de heer Claude Gekiere op vrijdag 4 juni 2010 om 20 uur in het Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9 te Tielt. Aan de hand van een powerpoint-presentatie komt de heer Claude Gekiere ons vertellen over de levensomstandigheden van onze voorouders tijdens de Franse Periode. Verder vernemen we hoe zij werkten en waarover zij beschikten om hun leven comfortabel te maken. Komen ook aanbod: het lokaal bestuur, het plattelandsleven, de materiele situatie, militaire dienstplicht, religie, voeding, economie en geld. Deze voordracht zal ons voldoende ideeen aanreiken om onze stamboom, kwartierstaat of stamreeks te stofferen. Oit alles wordt u gratis aangeboden door het bestuur van WF-Tielt naar aanleiding van haar 20-jarig bestaan.

45


Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schon ken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Jules Desmet, Wakken - Anne-Mie Verkest, Wingene - Leona Van Nuffel, Waregem - Jan Callens, Pittem - Luc Neyt - Tielt - Norbert Borms, Tielt - Noel Heytens, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Anna Van Eenoo, Tielt - Fons Das, Tielt - Philippe Degryse, Tielt.

WF - Tielt: activiteitenagenda april - mei - juni 2010 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Van 11 januari aankondiging).

tot 19 april: achtste

familiekundige

wandelzoektocht

(zie aparte

2. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Elfde genealogische

boekenbeurs

op zondag 25 april (zie apart aankondiging).

5. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Vrijdag 4 juni: voordracht door dhr. Claude Gekiere "Hoe leefden onze voorouders tijdens de Franse bezetting (zie aparte aankondiging). 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender V~~r de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand voor de maand van verschijnen!): Nummer 31 juli - augustus - september 2010 voor 31 mei 2010 Nummer 41 oktober - november - december 2010 voor 31 augustus 2010 Nummer 11 januari - februari - maart 2011 veer 30 november 2010 Nummer 2 1 april - mei - juni 2011: veer 28 februari 2010 De redactie kan am bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

46


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS Website WF ..Tielt home.scarlet.be/vvttielt

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde . Afdeling Tielt. 13de jaargang nr. 3 - juli 2010 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien AHliet, Schuiferskapelsesteenweg

Met steun van de ~~

Vlaamse overheid ~

= -

29 - 8700 TIELT

~Tlelt


ONZEVOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de WF verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom lll! Als lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielf' betalen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel.lfax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Wandelzoektochtin Wielsbeke209-2010:de antwoorden

51

Monique Claerhout, Tarwestraat 8,8710 Wielsbeke

- Jozef De Fuster,drukker-uitgevervan de Gazettevan Thielt

¡56

Luc Neyt, Luxemburglaan, 21, 8700 Tielt

- Mededelingvan de Tieltse Stadsarchivaris

61

- Onuitgegeventelling van de Tieltsegezinnen1785-1786,tweededeel

62

Andre Braet, Kruishoutemseweg 131,8790 Waregem

â&#x20AC;˘ Archief en bibliotheek: aanwinsten2009

65

Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

- WF- Tielt: nieuwe publicaties

67

Fons Das

- De Meulebeekseeeuwelinge,eerstedeel

69

Luc Neyt

- Activiteitenagendaen dank

70

50


Wandelzoektocht in Wielsbeke 2009-2010: de antwoorden Aan onze jaarlijkse zoektocht, ditmaal in Wielsbeke, namen dit jaar 112 personen deel, waarvan 1 deelnemer alles juist had. Hieronder kunt u de antwoorden vinden met enige genealogische en heemkundige uitleg: Vraag 1: Noteer het jaartal dat hierbij hoort. Antwoord: 1910. Dit

dubbelhuis

in

rode

baksteen

is

eigendom

van de familie hadden. Een deel hiervan kan je trouwens nog altijd aan de boorden van de vroegere Leie, achter deze grote herenhuizen, zien. Nog altijd zijn deze huizen eigendom van dezelfde familie. De eclectische woonhuizen werden gebouwd ca 1910 voor Maurits, Alice, Arthur en Jozef Lambrecht die vlashandelaars en landbouwers waren te Wielsbeke.

Lambrecht, die een vlasfabriek en stoommaalderij

Vraag 2: Noteer de naam waarvan ik onderdeel uitmaak. Antwoord: Walhoeve. De walhoeve was eigendom van de familie De Meyere, die daar in de buurt ook een roterij bezat. Vandaar de beslissing van de gemeenteraad in 1947 de naam Roterijstraat in te voeren. De sterke vlasbedrijvigheid in die jaren is daar natuurlijk niet vreemd aan. De Walhoeve of hofstede De Meyer, was een volledig omwalde hoeve met losstaande gebouwen en is altijd een vertrouwd beeld geweest, maar sinds 2009 met de grond gelijk gemaakt. Vraag 3: Noteer de naam van dit gebouw. Antwoord: Hernieuwenburg. De plaats waar zich het huidig kasteel bevindt, wijst ons aan waar weleer de stichter zijn woonst vestigde, namelijk een landgoed met bossen, weiden en onderdanen. In 1485 kocht de familie de Crombrugghe de heerlijkheid te Wielsbeke.

IIdephons Van der Bruggen huwde Therese de Crombrugghe, en het kasteel van Wielsbeke kwam hem toe. Zijn zoon Frans voigt op, wiens zoon Charles vervolgens het kasteel betrok. Daarna kenden we Frederik Charles als opvolger, wiens zoon Maurice het kasteel overnam. Ais laatste bewoner (rechtstreekse afstamming) hadden we: Baron Maurits Van der Bruggen. Daarna woonden nog enkele familieleden op het kasteel. Het kasteel werd verwoest in de 1ge eeuw en wederopgebouwd in de klassieke stijl rond 1870. Rond 1930 werd het goed verpacht aan vreemdelingen. In het voorjaar van 1935 kondigde Kanunnik Dubois aan dat een "heerlijk tehuis" ter beschikking kwam van de Katholieke Studentenaktie (KSA). Op 15 juli 1935 kon een huurcontract voor 30 jaar ondertekend worden. Op 15 augustus 1935 werd het huis van de studenten ingewijd door Z.E.H. Mgr. Lamiroy. In 1937-38 kreeg Wielsbeke er nog Vogelsang bij, welke als kampheem tot op 51


heden bekend blijft onder leiding van de parochiale werken. Op 12 september 1965 werd met een groat afscheidsfeest vaarwel gezegd vanwege de KSA-beweging aan het kasteel en zijn domein Hernieuwenburg. In 1964 kocht het gemeentebestuur van Wielsbeke het ongeveer 10 hectare groot domein Hernieuwenburg samen met het kasteel en het neerhof. Het kasteel werd bestemd voor de diensten van de gemeentelijke administratie. Het gemeentehuis "Kasteel Hernieuwenburg" kon betrokken worden door de gemeentediensten op 27 november 1970. (Bron: www.wielsbeke.be) Vraag 4: Noteer de naam net boven mij. Antwoord: Verpeke. Oit is te vinden op een brievenbus langs de Rijksweg op de rechterzijde tussen Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve. Vraag 5: Noteer de naam van het gebouw dat hierbij hoort. Antwoord: A. Demedtshuis. Een anekdote in verband met de toneelvereniging van SintBaafs-Vijve: het toneel te Sint-Baafs-Vijve kent reeds 40 jaar onophoudelijk een fantastische evolutie. Oit groeide uit de Kroonwachtleiding en werd toen jeugdtoneel gedoopt, maar jeugd wordt ook wat ouder en er moest een nieuwe naam gezocht worden. Men ging te rade bij Andre Demedts, die het verhaal vertelde van de Kalle... een verleidelijke waternimf die met haar wondermooie stem de jongemannen naar zich toe lokte en met hen verdween in de donkere diepten van de Wulfputten. Omdat een Kalle ook 2 gezichten heeft (een lach en een traan...), en de kunst verstaat om mensen te lokken, te amuseren, te betoveren als het ware, werd de naam Kallegasten gegeven aan de toneelgroep uit Sint-Baafs-Vijve. Het Andre Demedtshuis werd in 1983 opgericht en genoemd naar de schrijver Andre Demedts (1906-1992) die in Sint-Baafs-Vijve werd geboren en opgroeide. Oit cultureel centrum, een verbouwde pastorie, bezit door zijn ligging, tussen de romaanse St. Bavokerk en de oude Leiearm, de ideale kwaliteiten om de bezoeker rust en culturele ontspanning aan te bieden. Vraag 6: Noteer de adellijke titel die u hier in de buurt kunt vinden. Antwoord: Baron. Baron Maurits van der Bruggen, (째6-1-18501 + 30109/1919), was een afstammeling van de familie de Crombrugghe die de heerlijkheid Wielsbeke in 1485 kocht. Maurits Van der Bruggen is uitgeweken naar Gent, maar bleef gedomicilieerd in Wielsbeke.. Hij heeft destijds als minister van Landbouw veel bijgedragen voor de landbouwgemeenschap. Vraag 7: Welke familienamen kan je meer dan een keer onder mij vinden. Antwoord: Vandenbossche en Verbeke. Het monument, in de volksmond 'JUUL' genaamd, is er gekomen am de oorlogsslachtoffers van W.O.I te herdenken. Het stelt een soldaat voor op een voetstuk die de armen gekruist boven zijn geweer houdt en met meede ogen strak voor zich uit staart.

52


De beeldhouwer Van Parijs uit Deinze heeft erin gestoken wat hij en de mensen voor oorlog voelden. Op het voetstuk staan de namen gebeiteld van zij die sneuvelden in de oorlog 19141918. Het betreft 10 soldaten en 3 burgerlijke slachtoffers, deze laatsten allen overleden in 1918. Later werden ook de namen van de 7 slachtoffers uit W.O. II op het beeld vereeuwigd. Vraag 8: Noteer de familienamen die hierbij horen. Antwoord: Boone, De Neve en Vlaeminck (deze laatste is de naam van de smederij).

De familie Boone is al sinds mensenheugenis bekend op de hoek van de Abeelestraat en Roterijstraat en bezat vroeger ook een kunstmatige warmwaterroterij met zwingelarij, opgetrokken in 1936 in opdracht van landbouwer Cyrille Boone. De roterij wordt in 1939 vergroot en voorzlen van een stoommachine. De hoeve bij het begin van de Abeelestraat (nr 2) werd reeds vermeld op een kadastrale kaart uit 1815. Het was rond 1900 een pachthoeve die volgens het kadaster in 1924 herbouwd en vergroot werd tot het huidig volume door Cyrille Boone. Later werden ook regelmatig gedeelten vervangen, verbouwd of bijgebouwd. Vraag 9: Noteer de naam van dit gebouw. Antwoord: De Biekorf. Het vroeger klooster met de meisjesschool stond op een gegeven ogenblik leeg na de bouw van een volledig nieuw complex dat de jongens- en meisjesschool samenbracht. De Eerwaarde Zusters van de Heilige Jozef, die steeds met minder waren, moesten verhuizen uit het klooster en besloten om het pand te schenken aan de gemeente onder voorwaarde dat het weer in gebruik kwam voor de jeugd- en/of het verenigingsleven. Zo hebben een aantal verenigingen hier hun vast lokaal, maar enkele andere klaslokalen doen dienst als vergaderruimte en/of feestzaal, de bestemming hiervoor is afwisselend. De naam Biekorf is er gekomen na een wedstrijd die de gemeente uitschreef. Vraag 10: Noteer de familienaam die hierbij hoort. Antwoord: Debucquoy. Roland Debucquoy is bekend als toegewijd geneesheer, Vlaming in hart en nieren, kunstkenner en kunstenaar, idealist, politicus, kunstschilder, dichter, natuur- en mensenvriend. 0 1928 in Hulste. Volgde na zijn humaniora les in de K.U.L. faculteit geneeskunde en kunstgeschiedenis. Huwde in 1955 met Yolande Declerck en kreeg 4 kinderen. Hij had zijn praktijk te Ooigem. Was gemeenteraadslid en 1e schepen te Ooigem (1971-76); provincieraadslid W.vl/Brugge (1977-78), gemeenteraadslid en 1e schepen te Wielsbeke (1977-88) Vraag 11: Noteer de familienaam die hierbij hoort. Antwoord: Lambrecht. De Lambrechts zijn al heel lang een vooraanstaande familie te Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke, en ze hebben ook vertegenwoordigers in de gemeenteraad voortgebracht.

53


lo was de laatste Wielsbeekse burgemeester, vooraleer de fusies een feit waren, ook een Lambrecht. Het bewijs van hun 'begoede' afkomst is nu nog te zien aan het aantal eigendommen die zich bevinden tussen Cafe de Rembrandt te Sint-Baafs-Vijve en de Kasteeldreef te Wielsbeke. lowe I aan de rechter- en de linkerkant van de straat wonen nu nog een aantal mensen met die familienaam. Ook de grote vlasschuren met rootputten langs de Rijksweg met rootputten getuigen nog van een rijk verleden. Hierbij kunnen we ook melding maken van het bedrijf LAVA op grondgebied Sint-Baafs-Vijve, Jules Vanwelden uit Roeselare kwam in contact met de broers Arthur en Joseph Lambrecht uit Sint-BaafsVijve, en ze richtten in 1924 samen het textielbedrijf LAVA op. Vanaf 1957 kwamen de aandelen volledig terecht bij de familie Vanwelden. Die generatie specialiseerde zich in gebreide kledij voor kinderen en de derde generatie schakelde vanaf 1995 over op gebreide matrastijk. Het stukje grafsteen op de foto is te vinden op het kerkhof van Sint-Baafs-Vijve dat, naar aloude traditie, nog rond de kerk ligt. De monumentale kerk, gebouwd om en rond het jaar 1100, werd in 1910-1920 hersteld in haar oorspronkelijke romaanse vorm. De kerk werd zoals in vele andere Leiegemeenten vlak langs de Leie opgetrokken omdat men in die tijd de stenen en de bouwmaterialen via het water aanvoerde. De vierkante toren verandert boven het dak van de middenbeuk in een achthoekige toren. In de meidagen van 1940 werd de kerk zwaar beschadigd tijdens de Leieslag. lowel tijdens de Franse Revolutie als tijdens de eerste en tweede wereldoorlog werden de klokken ontvreemd voor de wapenindustrie. De St. Bavokerk is een van de meest waardevolle landelijke romaanse kerkjes van WestVlaanderen omdat ondanks de vele verbouwingen de oorspronkelijke primitieve elementen bewaard gebleven zijn. (bron: www.wielsbeke.be) Vraag 12: Noteer de datum die u hier kunt vinden. Antwoord: MCMLIII XVIII MARTI. De Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke werd gebouwd ter vervanging van de zwaar beschadigde oude kerk, tussen 1952-1955 in moderngotische stijl, architect was Jozef Demeyere uit Kortrijk. Door de bouw van de nieuwe kerk ontstond hierrond de dorpskern. Uit de oude kerk werd enkel een Mariabeeld gererntegreerd dat in 1940 werd gered uit de brand en door Georges Vandemoortele werd hersteld. De eerste kerk van Wielsbeke werd vermoedelijk tangs de Leie gebouwd rond 1400, maar na verschillende verwoestingen heropgebouwd of gewijzigd. Tijdens het interbellum maakte beeldhouwer Georges Vandemoortele een nieuw timpaan boven de hoofdingang en dit is nu nog altijd te zien bij de ingang van het huidig Wielsbeeks kerkhof. Oit halfverheven beeldhouwwerk stelt de bergrede voor. Vraag 13: Noteer de familienaam van de man onder mij. Antwoord: Bouvier. Alice Carton (1862-1905), 2e echtgenote van Willem Bouvier, een grondeigenaar uit Etsene, voorzag in haar testament uit 1903 legaten ten bedrage van 150000 frank waarmee een ouderlingentehuis in haar geboortedorp moest worden opgericht. Het rusthuis is er nooit gekomen, maar toen den coutere van Ste Baets Vyve werd verkaveld, besloot de gemeente haar toch te gedenken door een straat - zij het ietwat verdoken achter de naam van haar echtgenoot - naar de weldoenster te vernoemen. 54


Vraag 14: Noteer de familienaam die hierbij hoort. Antwoord: Helias d'Huddeghem. Deze steen met inscriptie 1871 is te vinden op een kapelletje langs de Rijksweg tussen Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke. Het belang van deze kapel (het Bornputje genaamd) heeft te maken met een van de kerkschatten van Sint-Baafs-Vijve. Het miraculeus kruis, dat in oorsprong een gewoon kerkkruis was, is op een gegeven ogenblik ontvreemd geworden uit de kerk, maar het werd later teruggevonden bij de 'heiligen Born', een fonteintje tussen Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke. Op deze plaats werd een kapel gebouwd. Hierin vinden we een tekst die verwijst naar de diefstal en vondst. Robertus Fredericus Maria Hellas D'Huddeghem liet deze kapel bouwen in 1871. In vroegere tijden werd de dag van de 'ommegang' door iedereen gevierd en dan ging ook de processie uit. Dan werd het miraculeus kruis in de stoet meegedragen en werd er een statie gehouden aan de Heilige Born.

MIRAKELKRUIS VAN SINT BAAPS VllVE.

Vraag 15: Noteer de voor- en familienaam van de bekende persoon die u hier ziet. Antwoord: Juliaan Claerhout Juliaan Claerhout werd in 1859 in Wielsbeke geboren, in 1883 werd hij priester gewijd. Zijn grote belangstelling voor de naamkunde dreef hem in de richting van de archeologie en aanverwante wetenschappen. Hij werkte ondermeer in Dentergem, Roeselare, Pittem, Kerkhove en tal van andere plaatsen. Hij overfeed in 1929. De heemkundige kring van Wielsbeke werd naar hem genoemd.

Monique Claerhout

55


Joseph De Fuster, drukker-uitgever van de Gazette van Thielt In 1990 verscheen bij de heemkundige kring "De Roede van Tielt" het boek "WOONHUIZEN: ONBEWUST MONUMENTEN. Een opmerkzame lezer liet ons weten dat Joseph De Fuster slechts eenmaal huwde. In geciteerd werk lezen we op bladzijde 100: '2ijn tweede huwelijk (1918) met Maria Van Landeghem (+1957) zou echter bepalend zijn voor zijn verdere activiteit". Oit was de aanleiding om eens in de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Tielt te gaan pluizen. Joseph De Fuster werd geboren te Tielt op 25 januari 1882 en kreeg als officiele naam Joseph Aloysius. Hij huwde te Tielt op 2 september 1918 met Maria Louise Rosalia Van Landeghem, geboren te Tielt op 10 oktober 1883, dochter van Renatus Marla, ontvanger van de burgerlijke godshuizen eArdooie) en Prudentia Minnaert rRuiselede).路 De aangevers van haar geboorte op het stadhuis van Tielt waren Desiderius Minnaert, boekdrukker en Desiderius De Somviele, stadsarchivaris van Tielt. Joseph had nog een broer Felix Remigius, geboren te Tielt op 30 mei 1885. Hij was schoenmaker en verliet Tielt op 13 augustus 1902 en vestigde zich te Kortrijk. Op 12 december 1906 kwam hij terug uit Oendermonde en tijdens de Eerste Wereldoorlog vervulde hij zijn militaire dienst in Amerika. . Joseph Aloysius en Felix Remigius waren twee kinderen uit het tweede huwelijk van Joannes Ludovicus De Fuster, in de volksmond Jan Louis, met Amelie Francisca Vanden Bussche. Joannes Ludovicus De Fuster werd geboren te Tielt op 't Stok op 3 april 1821 als zoon Joannes Ludovicus en Rosalie De Voldere en overleed te Tielt, in de woning van August Merchier in de Krommewalstraat, op 24 november 1898. Joannes Ludovicus De Fuster huwde te Tielt op 25 oktober 1849 met Ludwina Bogaert, geboren te Tielt op 20 december 1808, dochter van Joannes Amandus (+Tielt 22 april 1847) en Regina Lambert (+Tielt 10 september 1845). Zij overfeed in Tielt op 3 juni 1878. In de periode 1867-1880 woonde dit gezin in de Kortrijkstraat 100. Joannes Ludovicus was dagloner en werkman en zijn vrouw naaister zoals haar twee zussen, Marie (+Tielt 13 november 1875) en Regina Bogaert (+Tielt 8 september 1868) die bij hen inwoonden samen met hun broer Joannes , kuipersgast. Deze laatste persoon vertrok naar de leperstraat 4 en woonde in het 'Oudmanhuis' als 'tafelier' of kostganger. Na het overlijden van zijn eerste vrouw , Ludwina Bogaert, hertrouwde Joannes Ludovicus De Fuster te Tielt op 9 oktober 1878 met Amelie Francisca Vanden Bussche geboren te Oostrozebeke op 24 december 1840, dochter van Joannes (+Meulebeke 17 juni 1877) en Isabella Clara Migneau (+Oostrozebeke 24 februari 1846). Op 28 september 1878 had het jonge koppel een huwelijkscontract afgesloten voor notaris Felix Victor Wauters te Tielt. Joannes Ludovicus De Fuster overleed te Tielt op 2 januari 1920. Amelie Francisca Vanden Bussche was naaister, maar v66r haar huwelijk woonde ze in de Nieuwstraat 13 en was dienstmeid bij rentenierster Ursula Coussens. eTielt 8 januari 1792 en +Tielt 10 maart 1878); dochter van Nicolaus en Maria Agnes Vanden Broucke. Besluit: Het was niet Joseph Aloysius De Fuster die tweemaal huwde maar wei zijn vader Joannes Ludovicus, die uit zijn eerste huwelijk met Ludwina Bogaert geen kinderen had. Uit zijn tweede huwelijk met Amelie Francisca Vanden Bussche werden twee zonen geboren, waaronder Joseph Aloysius De Fuster, uitgever van de Gazette van Thielt vanaf zaterdag 13 december 1919. 56


.Joseph Aloysius De Fuster (1882-1941) Joseph oefende verschillende beroepen uit. In de periode 1900路1920 staat hij officieel vermeld als "roeper in venditien en later als drukker. Maar in 1908 was hij nauw betrokken bij de exploitatie van de Tieltse velodroom, gebouwd door Antoon Eelbode uit de Tramstraat, handelaar in stoven, fietsen, potten en pannen. Joseph De Fuster was immers ook fietsenhandelaar en fietsenmaker van het merk "De Blauwvoet" in de Kortrijkstraat, nu fotograaf Vercruysse. Zijn fietsenhandel werd later overgenomen door een van zijn werknemers, Wittevrongel 1. . In de Gazette van Thielt van 26 mei 1909 verscheen een reclame over wat je zoal bij Joseph De Fuster kon kopen. Zijn winkel was toen gevestigd in de Kortrijkstraat 100 in Tielt. ll

1

DE GRYSE Philippe, De Tie/tse velodroom (1909-1912 of 1914), in: De Roede van Tielt, jaargang 18, nr. 1, maart 1987, p. 2路19.

57


Uit de Gazette van Thielt, waensdag 26 maart 1913.

Uit de Gazette van Thielt, zaterdag 25 mei 1912 Zoals hager aangegeven huwde Joseph De Fuster in 1918 met Maria louise Rosalia Van landeghem, doehter van Renatus Maria en Prudentia Minnaert. Prudentia was de zuster van Joannes Desire, drukker, uitgever en hoafdredaeteur van de "Gazette van Thielf'. In december 1919 nam Joseph De Fuster de drukkerij van zijn oom over. Het laatste nummer van dit weekblad verseheen op zondag 11 mei 1940. De laatste Gazette van Thielt die door Joannes Desire Minnaert werd samengesteld, gedrukt en uitgegeven was deze van zaterdag 6 december 1919 en had een formaat van 38 em bij 57 em.

Het formaat van de uitgave van de daaropvolgende week, zaterdag 13 december 1919, was iets grater, nl. 45 em bij 60 em. De naam van de opsteller van dit blad, J.-D. MINNAERT, kwam hier niet meer voor. Dit was dan ook de eerste druk en uitgave van de Gazette van Thielt door Joseph De Fuster.

58


Stamreeks van Joseph Aloysius De Fuster De stamvader van Joseph De Fuster is overleden te Meulebeke in 1662. Was de schrijfwijze van de naam in Tielt De Fuster, in de parochieregisters van Meulebeke troffen we vooral de schrijfwijzen Defeuster, Oeveisters, Vusters, Veusters, Oeveuster(e) en Defeuster aan 2.

I. Andries Deveuster, overleden te Meulebeke in 1662. Hij huwde Janneke Demeunynck, overleden te Meulebeke in 1663. Kinderen: 1. Guilielmus, huwde Anna Borre. Voigt onder II. 2. Mayken, °Meulebeke 1 juni 1629 en +Meulebeke 24 november 1699. Zij huwde Rogier Ceuse, Jan Desoete en Petrus Depijpere. 3. Pieter, °Meulebeke 5 september 1631, huwde met Catharina Depijpere. 4. Joanna, °Meulebeke 26 januari 1634, huwde Petrus Windels. 5. Joos, °Meulebeke 31 maart 1636. 6. Simoen, °Meulebeke 26 oktober 1638 en +Meulebeke 12 augustus 1654. 7. Anna, °Meulebeke 26 maart 1642 en +Meulebeke 18 juni 1694, 50 jaar oud.

II. Guilielmus Defeuster, overleden te Meulebeke in 1675. Hij huwde te Meulebeke op 8 november 1665 met Anna Borm/Borre/Bor, geboren in 1629 en overleden te Meulebeke op 1 november 1701,72 jaar en weduwe. Kinderen: 1. Nicolas, °Meulebeke 2 januari 1667, tweeling. 2. Rolandus, °Meulebeke 2 januari 1667, tweeling. 3. Andreas, °Meulebeke 25 februari 1668. 4. Petrus, °Meulebeke 6 februari 1671, huwde Catharina Vincke. Voigt onder III. 5. Guilielmus, °Meulebeke 24 april 1674.

III. Petrus Vustere, geboren te Meulebeke op 6 februari 1671 en aldaar overleden op 9 maart 1745, weduwnaar en 75 jaar oud. Hij huwde Catharina Vincke, geboren in 1668 als dochter van Joannes. Zij overleed te Meulebeke op 29 november 1723, 55 jaar oud. Kinderen: 1. Catharina, °Meulebeke 22 september 1700 en +29 mei 1775. Zij huwde Egidius Cornelis, Andreas Lust en Josephus Devolder. 2. Joannes, °Meulebeke 8 augustus 1705, huwde Anna Maria Beels. 3. Jacobus, °Meulebeke 1695, huwde Joanna Verlande. Voigt onder IV. IV. Jacobus Defeustere, geboren te Meulebeke in 1695 en overleden te Tielt op 5 februari 1750. Hij huwde te Meulebeke op 8 mei 1727 met Joanna Verlande, geboren te Meulebeke op 20 maart 1694 als dochter van Guilielmus en Jacoba Brugmans. Joanna Verlande overleed te Tielt op 17 februari 1756, 58 jaar oud. Kinderen: 1. Barbara Theresia, °Tielt 12 maart 1728, huwde te Tielt op 24 mei 1763 met Petrus

Vandermeersch. 2. Petronilla, °Meulebeke 12 juni 1729. 3. Maria Catharina, °Meulebeke 29 april 1732 en aldaar overleden op 13 februari 1783. Zij huwde Antonius Maes. 4. Judocus Hubertus, huwde te Tielt met Maria Theresia Devolder. Voigt onder V. 5. Joannes, huwde met Brigitta Malfait en met Barbara Theresia Feys. 2

Voor de gegevens uit de parochieregisters van MeuJebeke verwijzen we naar de databank MeuJebeekse bevolking, de gezinsfiches van Meulebeke.

59


V. Judocus Hubertus Deveuster, geboren te Tielt op 11 oktober 1734 ging door het leven als Albertus De Fuster en overleed te Tielt op het Stokt, op 7 februari 1815 in de leeftijd van 81 jaar. Hij huwde te Tielt op 23 september 1758 met Maria Theresia Devolder, geboren te Pittem als dochter van Josephus en Anna Verbreijt. Maria Theresia Devolder overleed te Tielt, op het Stokt, op 23 januari 1815, in de leeftijd van 80 jaar. Hun kinderen werden geboren en gedoopt te Tielt: 1. Rosalie, °Tielt 9 juli 1759 en +Tielt 30 juli 1765. 2. Jacobus, °Tielt 28 januari 1761 en +Tielt 15 maart 1773. 3. Maria, °Tielt 9 juni 1762 en +Tielt 26 september 1763. 4. Joannes Albertus, °Tielt 10 december 1763 en +Tielt 18 augustus 1765. 5. Emmanuel °Tielt 15 april 1765. 6. Rosa °Tielt 18 september 1766 en +Tielt 11 mei 1767. 7 .Joannes °Tielt 23 april 1769, gehuwd met Paula Eugenia Coleta De Scheemaecker. Voigt onder VI. 8. Rosa, °Tielt 20 januari 1773. 9. Levenloos o/+Tielt4 september 1770. 10. Jacobus, °Tielt 23 augustus 1774 en +Tielt 6 januari 1775. 11. Coleta, °Tielt 17 december 1775 en +Tielt 20 augustus 1776. 12. Francisca, °Tielt 15 november 1777 en +Tielt 12 september 1778. VI. Joannes De Fuster, geboren te Tielt op 23 april 1769 en aldaar op het Stokt overleden op 10 september 1834. Bij zijn overlijden was hij werkman van beroep. Hij huwde te SintBaafs-Vijve in 1793 met Paula Eugenia Coleta De Scheemaecker, geboren te SintBaafs-Vijve anno 1770, dochter van Stephanus en Maria Theresia Deven. Zij overleed te Tielt op het Stokt op 7 februari 1837 in de leeftijd van 67 jaar. Bij haar overlijden oefende ze nog steeds het beroep van spinster uit. Kinderen: 1. Sophia, °Tielt 28 augustus 1794 en +Tielt 12 februari 1795. 2. Joannes Ludovicus, °Tielt 25 september 1796, huwde Rosalia Devolder. Voigt onder VII 3. Eugenius, °Tielt 24 oktober 1797. 4. Petrus Franciscus, °Tielt 23 december 1798. 5. Theresia, °Tielt 17 september 1800. 6. Lucas Bernardus, °Tielt 18 januari 1802. 7. Josephus, °Tielt 29 april 1803. 8. Petrus Hubertus, °Tielt 24 maart 1805. 9. Leon, °Tielt 5 november 1806. 10. Rosalia, °Tielt 3 augustus 1811. 11. Constantin, °Tielt 30 december 1813. 12. Amelia, °Tielt 10 juni 1818. VII. Joannes Ludovicus De Fuster geboren te Tielt op 25 september 1796 huwde te Tielt op 26 april 1820 met Rosalia Devolder, geboren te Tielt op 3 rnaart 1789 als dochter van Josephus Franciscus (+Tielt 24 januari 1801) en Theresia Christiaens (+Tielt 23 november 1814). Rosalie Devolder overleed te Tielt, 7de sectie, op 27 december 1850. Haar man, Joannes Ludovicus De Fuster, overleed te Tielt, eerste sectie huis nummer 4, op 8 augustus 1863. In 1848 oefende Joannes Ludovicus De Fuster het beroep van wever uit. Om zijn weefgetouw in werking te houden, bezat hij vier spinnewielen, bediend door zijn vrouw en kinderen. Zijn woning met twintig roeden land, op de wijk Stokt te Tielt, pachtte hij van Jacob Vandaele3.

3

SAT, Volkstelling 1834. Sectie G, nummer 7, wijk Stok.

60


Kinderen: 1. Joannes Ludovicus, °Tielt 3 april 1821, huwde Ludwina Bogaert en hertrouwde met Amelia Francisca Vanden Bussche. Voigt onder VII. 2. Constantinus, °Tielt 2 december 1822. 3. Joseph, °Tielt 15 september 1825. 4. Rosalia, °Tielt 1 november 1828. VII. Joannes Ludovicus De Fuster, geboren te Tielt op 't Stok op 3 april 1821, huwde te Tielt op 25 oktober 1849 met Ludwina Bogaert, geboren te Tielt op 20 december 1808, dochter van Joannes Amandus en Regina Lambert. Zij overleed te Tielt op 3 juni 1878. Vier maand later, op 9 oktober 1878, hertrouwde Joannes Ludovicus De Fuster te Tielt met Amelia Francisca Vanden Bussche. Haar man overleed in de Krommewalstraat op 24 november 1898. Uit dit laatste huwelijk werden vier kinderen geboren: 1. Zoon, levenloos, 0/+ Tielt 26 september 1879. 2. Maria Anna, °Tielt 22 oktober 1880 en +Tielt 27 oktober 1880. 3. Joseph Aloysius, °Tielt 25 januari 1882, huwde met Maria Louise Rosalia Van Landeghem. Voigt onder VIII. 4. Felix Remigius, °Tielt 30 mei 1885. VIII. Joseph Aloysius De Fuster, geboren te Tielt op 25 januari 1882, huwde te Tielt op 2 september 1918 met Maria Louise Rosalia Van Landeghem, geboren te Tielt op 10 oktober 1883, dochter van Renatus Maria en Prudentia Minnaert.

Luc Neyt

Mededeling van de Tieltse Stadsarchivaris Beste leeszaalbezoeker, Het Stadsarchief Tielt heeft voortaan vaste openingsuren! U bent welkom elke woensdag van 9u tot 12u en elke donderdag van 14u tot 18u. Wie de komende weken reeds een afspraak gemaakt heeft moet zich geen zorgen maken: die blijven uiteraard gelden. In geval van nood blijft de mogelijkheid tot afspraak ook in de toekomst bestaan. Wie gebruik wil maken van de leeszaalcomputer om de akten van de Burgerlijke Stand jonger dan honderd jaar in te zien, geeft misschien best vooraf een seintje. V~~r meer informatie, contacteer me gerust.

Hannes Vanhauwaert Stads- en OCMW-archivaris Markt 13 - 8700 Tielt Tel: 051 4281 75 arch ivaris@tielt.be

61


Onuitgegeven telling van de Tieltse gezinnen 1785 -1786 Oeel2.

POElBERGHOUCK (de coker) Pieterde Coker (simoens)Pieter cemoens (wulfaert)Judocuswulfaert (de smet) Francisde smet (tack) Pietertack (hullebus/ch)Josephullebus (mervillie)Viduajoseph mervilie (tack) Judocustack (blancke)Viduajoannes blancke (de vriese)Augustijndevriese (francois)Vidua augustijnfranco (bovijn) Philipphusbovijn (de seijn) Philipphusde cein (ternest) Emanuelternest (hoste)Francishoste (de blaere)Emanuelde blaere (goemaere)Pietergoemaere (verhoye)Carolusverhoye (berghe) Pleterberge (de bels) Emanuelde bels (verhelst)Francisverhelst (van moortel)Ignatiusmoortel (van rijckeghem)Vidua pietervan rijkeghem (herreman)Francisherreman (raes) Jacobusraes (de pre) Andriaende pre (Iagaisse)Loniarduslagaijce (werrebrouck)Josephwerrebrouck (de vriese) Joannesde vriese (de boo) Joannesdebo (van kijndere)Joseph van kinder (de braeve)Joannesde bracoo (opsomer)Antoneopsommer (verhoustraete)Joannesverhoustraete (linclauw)Viduajoannes linclou (coopman)Andries koopman (van severen)Adriaen van sever (van severen)Lucasvan sever (van severen)Joannesvan sever (simoens)Viduajacobus cemoens (kerckhove)Ignatiuskerkhove (verbreijd)Jacobusverbreit (d'hont)Viduajacobus dondt (beels) Pieter beeIs (planckaert)De kinder pieter planckaert (wulfaert)Emanuelwulfaert (verhoest)Pieterverhoest (struyve)Amandusstruive (verpiete)Jacobusverpiete (de vriese) Pieterde vriese (verschuere)Jacobusverscheure (de dobbelaere)Guliamede dobbelaere (de voider) Pieter de voider (de bels) Pieterdebels

10 6 7 8 10 9 4 5 2 3 6 6 7 4 10 8 9 12 3 8 2 6 2 8 5 8 3 7 6 6 3 3 9 6 1 3 10 5 3 3 2 6 4 7 4 4 5 7 4 4 6 8 1 4

7 5 4 5 6 6 4 3 2 2 4 5 3 3 6 5 7 8 3 3 2 3 2 3 4 5 3 3 6 5 3 3 4 4 1 3 8 3 3 1 2 3 4 4 4 4 5 4 2 2 3 4 1 3

62


(nemegeer) Joseph nemegeer (Ioonljens) Pieter loontjens (bekaert) Joannes bekaert (goethals) Vidua romanus goetals (willemijns) Jacobus willemijns (raes) Bernaerd raes (d'hont) Joannes dondt (claerhout) Joseph claerhout (hellebuyck) Jacobus hellebuick (van hutle) Vidua jacobus van hulte

6 9 9 6 8 3 9 3 4 3

6 6 7 5 5 3 9 3 2 3

8 5 6 2 3

8 5 3 2 3 3 4 2 1 1

DEN GROOTEN GROOHUISHOUCK (de necker) Pieter de necker (de kerckhove) Vidua Cornelis de kerkhove (verougstraete) Jacobus verougstraete (caigny ?) S(r). calign (van hotlebeke) Theodor van hollebeke (dhondt?) Vidua Ignatius dondt (bekaert) Pieter bekaert (sijmoens) Joannes cemoens (vande kinder) Brisita vande kinder (?) Sr. Pieter (vande velde) Jacobus vandevelde (alliet) Pieter aliet (verfailtie) Carolus verfaillie (verfaillie) Guillielmus verfaillie (parasijn) Jacobus parasie (thijs) Pieter tis (de meij) Joannes de meij (sijmoens) Dominicus cemoens (vande velde) Vidua Bonnefatius vandevelde (benoot) Pieter benoot (verougstraete) Rogier verhoustraete (vincke) Livinus vinckee (verleije) Judocus verleie (beels) Judocus beels (de vlaemijnck) Jan baptista de vlaeminck (van ryckeghem) Sacharias van rikeghem (haeck) Joannes hack (coussens) Joannes coescens (callens) Jacobus callens (vergote) Jacobus vergote (de voider) Francis devolder (kerckhove) Mechiel kerkhove (kerckhove) Pieter kerkhove (van 100) Jacobus van 10 (van 100) Joseph van (10) (de meij) Joseph de mey (van ryckeghem) Joseph van rijkeghem (van male) Francis van maelle (sijmoens) Pieter cemoens (verstraete) Jacobus verstraet (van dale) Pieter van dalle (Lambrecht) Pieter Lambrecht (kerckhove) Vidua Joseph kerkhove (gelaude) Joannes geloude (de backer) Joseph de backer (sijmoens) Joseph cemoens (maes) Joannes maes (de voider) Francis de voider (linclau) Joseph linclou (van kijnder) Adriaen van kinder

3 4 2 1 1 8 3 4

3 4 4 9

8 7 7 7 8 11 4 4 3 2 4 7 8 3 2 5 5 2 11 6 8 7 12 9 10 7 9

6 7 4 8

8 11

3 3 2 3 2 2 6 4 7 6 6 6 8 3 4 3 2 3 5 5 2 2 3 4 2 6 5 7 3 8 7 5 4 4 6 3 4 7 3 8

63


(vermeulen) Joannes Vermeulen (de vrije) Joannes de vrije (de kerckhove) Joannes de kerkhove (van quaethem) Phelipphus van quaethem (van houte) Joseph van houte (schotte) Jacobus schotte (Iampaert) Joseph lampaert (coussens) Vidua Jacobus coescens (de smet) Joannes desmet (de coster) Joseph de coster (de puijper) Adriaen de puiper (plovie) Lijvinus plovij Uanssens) Joannesjansens (martens) Joannes martens (callewaert) Ignatius calewaert (bruggeman) Joannes bruggeman (martens) Jacobus martens (duyck) Francis duck (bovijn) Augustijn bovijn (verfaillie) Ludovicus verfalie (neirijnck) Vidua Joannes neijrinck (bibau) Alexander bijebau (pollevie/plovie) Vidua Helias polevie (martens) Olevier martens (de geeter) Vidua Jacobus de geeter (gijsels) Joannes gijsels (baert) Lavinus baert (van nieuwenhuyse) Francis van nieuwenhuise (boone) Joannes boone (dammans) Joseph daman (elslander) Joannes he Islander (boone) Antone boone (de bels) Joannes debels (de geeter) Vidua Pieter de geeter (loontlens) Guilielmus loontjens (bauwens) Vidua Joseph bauwens (de voider) Joannes de voider (raes) Pieter raes (van hulle) Emanuel van hulle (buyck) Macharias buick (thienpont) De kinders tienpond (linclauw) Joannes linclau (vande vijver) Joseph van de vuiver (planckaert) Jan baptista planckaert (desseyn) Nicolaes de ceijn (planckaert) Francis planckaert (baels) Joseph baels (buysse) Joseph buise (verschaetse ?) Joseph verschaetse (van hessche) Joannes van hessche (de smet) Joseph desmet (de rammelaere) Vidua Jaspaert de ramelaere (cristiaens) Joseph crisstaens (van bruwaene) De kinders Hendrick vanberwaene (hoste) Pieter hoste (coussens) Laurentius coescens (hoste) Joseph hoste (de neve) Pieter de neve (carron) Guillielmus caron (dumortier) Joannes de mortier (raes) Jacobus raes (sijmoens) Pieter cemoens (vander schaeghe) Judocus vander schaege

64

9 4

8 4

5 6

4 3

9 6 4 4 8

4 6 4 4 7

8

6

2

2

4 9 11

3 5 10

3 3 6 5

3 3 3 3

3

3

8

3

5 5 3

4 5 3

8 8

7 8

5 11

3 9

7

4

4 15

3 4

5

2

6

6

4

4

8

8

6 5

4 4

8 2

8 2

7

6

5 5

3 5

9

5

8

8

9

6

7

3

3 3

2 2

5

4

10

8

5

4

5

3

4

4

5

3

5

5

9 5 5 2

3 3 3 2

6 5 3

6 4 3

7

7

6

4


(de vriendt) Guillielmus devriend (meulebrouck) Francis meulebrauck (de bruyne) Joannes de bruine (warniers) Pieter wareniers (pattijn) Joannes passijn

4

4

3

2

6 5 6

5 3 6 Andre Braet

wordt vervolgd

Archief en bibliotheek: aanwinsten 2009 Parochieregisters : Ardooie

- Modeme parochieregisters dopen 1824-1833

Oostrozebeke

-Modeme parochieregisters overlijdens junio 1884-december 1909

Schuiferskapelle

-

Mademe Modeme Modeme Moderne Moderne Modeme

parochieregisters parochieregisters parochieregisters parochieregisters parochieregisters parochieregisters

Schuiferskapelle Schuiferskapelle Schuiferskapelle Schuiferskapelle Schuiferskapelle SchuiferskapeUe

dopen: 1786-1796 dopen: 1837-1879 dopen: 1880-1905 huwelijken: 1803-1926 overlijdens: 1803-1849 overlijdens: 1850-1899

Burgerlijke Stand: Astene

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Bachte-Maria-Leerne

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Deinze (stad)

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Gottem

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Grammene

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Meigem

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Nazareth

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Petegem/Leie

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Sint-Martens-Latem

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Tielt

- geboorten, huwelijken en overlijdens 2008

Vinkt

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Wontergem

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

Zeveren

- klappers op de huwelijken: 1796-1900

65


Emigratie: - Hansbeekse emigratie naar Amerika, 1830-1930

Staten van Goed: Lovendegem

- Staten van Goed van van de Baronie Lovendegem, deel2 (1615-1745)

Maldegem

- Staten van Goed Ambacht Maldegem, aanvulling/addendum

Kwartierstaten: - Zesde West-Vlaams kwartierstatenboek - Kwartierstaat Jules Cappelle en Libbie Dupont

Palmaressen: -

College College College College College College College College College College College

Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt

prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking

-

palmares: 1947-1948 palmares: 1948-1949 palmares: 1955-1956 palmares: 1956-1957 palmares: 1958-1959 palmares: 1959-1960 palmares: 1960-1961 palmares: 1961-1962 palma res: 1962-1963 palmares aileen lager: 1960-1961 palmares aileen lager: 1961-1962

Familiegeschiedenissen: - De naam "Cappelle" in Gits (1619-1980) deell- (A-K) - De naam "Cappelle" in Gits (1619~1980) deelll - (L-Z) - Afstammelingen van Michael Van Este - De familie Vandeghinste - Familiegegevens over Buyck + klappers Oostrozebeke 1682-1717 - Goethals 880-1900, The story of the Goethals story "in als goet" - Memoriabilia, gedenkwaardigheden Willy Decelrck 1936-2008 - Stamreeks E. P. Julien Standaert C.ss. R. - Vangaever Beatrice 1881-1970 - Voorouders Amandus Cappelle en Coleta Dick, deel I - Voorouders Amandus Cappelle en Coleta Dick, deel II

Archivalia: - Alfabetische namen en adressen parochianen Schuiferskapelle (1953-1956) - Lijsten leerlingen Schuiferskapelle (1919-1941) - Brieven Adolf Loosveldt uit Afrika - uit verzameling Robert Vanneste (1879) - Brieven Felix D'Hoop - uit verzameling Robert Vanneste - Brieven geschreven naar Rome aan Adolf Loosveldt van zijn vrienden (1867-1870) - Brieven geschreven uit Rome van Adolf Loosveldt aan zijn ouders (1867-1870) - Laatste brieven van Adolf Loosveldt vanuit Afrika aan zijn broers en zusters (1879) - Brieven Adolf Loosveldt - uit verzameling Robert Van neste-

66


Genealogie: - Genealogische gegevens van elders geborene personen gestorven en/of begraven te Handzame - Erfenisaangiften van het registratiekantoor Meulebeke (1808-1898) - Pittemse Zantingen "De graven van Pittem" deel I: Gemeentelijke begraafplaats Pittem - Pittemse Zantingen "De graven van Pittem" deelll: Bgraafplaats Sint-Antonius Meulebeke - Pittemse Zantingen "De graven van Pittem" deellll: Gemeentelijke begraafplaats Egem - Gezinsfiches uit de parochieregisters van Zomergem 17de en 18de eeuw familie Standaert

Boeken: - Aalter in Oude Kranten 't Getrouwe Maldeghem 1919-1944 - Plaatsnamenregister bij de reeks Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Foto- en gedenkboek Sint-Jozefscollege Tielt 1848-1999 - De historische gebondenheid der Nederlanden - De Vlaamse beweging tot 1914 - Erfgoed: een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst - Heraldiek Wapens kennen en herkennen - Pleter Daens - Priester Daens uit de memoires der familie - Spaenhiers Jaarboek 2008 - Vlaanderen in de Wereld deel 2 - deel I ontbreekt - Voor mijn volk in Nood - Bloei en ondergang van het AKVS delen 1 & 2 Fons Das

WF - Tielt: nieuwe publicaties Claude Moors: Wezerij Tielt-Binnen 1600-1700, Tielt, VVF-Tielt ,2010, 207 bladzijden formaat A4, digitale zwart-wit print, prijs 13,00 euro (+ 3,00 euro verzendings-kosten). In dit werk zijn drie soorten documenten opgenomen: staten van goed, rekeningen van de voogden en verzoekschriften. Aan de hand van de microfilms die zich in het Tieltse stadsarchief bevinden, heeft Claude Moors de genealogische informatie genoteerd die je in deze documenten kan vinden. De Tieltse parochieregisters die in 1614 beginnen, sluiten aan bij deze documenten en lopen er ook grotendeels mee gelijk. V~~r opzoekingen voor een stamboom, een kwartierstaat of een stamreeks is dit werk een idea Ie aanvulling. Het biedt u de mogelijkheid om uw familiegeschiedenis levendig te maken. Vooral de inhoud van een staat van goed bevat zeer waardevolle gegevens voor de genealoog. Naast de namen van de overleden, de echtgenoot of echtgenote, hun kinderen met eventueel hun leeftijd en de voogd van de moederlijke en deze van de vaderlijke zijde voigt een uitgebreide beschriivinq van het vermogen van de overledene, zowel roerend als onroerend goed en tegoeden, maar ook de schulden. De beschrijving van de baten en schulden is soms zeer uitgebreid en kan tientallen bladzijden beslaan. Het is nu aan de genealoog om aan de hand van de uitgebreide index op dit werk zijn voorouders terug te vinden en in het Tieltse stadsarchief de microfilm te raadplegen waar hij al deze nuttige informatie kan lezen. Om dit mogelijk te maken, wordt in dit werk duidelijk verwezen naar de film, het nummer en eventueel de bladzijde van het boek.

67


Fons Das: Religieuzen geboren, overleden, verbleven in een van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt, deel 1, Tielt, WF-Tielt ,2010, 123 bladzijden formaat A4, rijk ge"illustreerd met tientallen foto's en documenten, digitale zwart-wit print, prijs 9,00 euro (+ 2,50 euro verzendingskosten). Bij zijn opzoekingen stuit een onderzoeker soms wei eens op een nonkel paster of tante nonneke. In veel gevallen zijn deze mensen gekend in de familie maar soms gaat het wei eens over een persoon waarvan men "gehoord" heeft. En dan wordt het misschien wei wat moeilijker om over die bepaalde persoon wat meer informatie te vinden. Na vijftien jaar grondig opzoekingswerk verschijnt het eerste deel over priesters, paters, broeders en zusters uit ons werkgebied. Het zijn religieuzen die er ofwel geboren, overleden of verbleven hebben. In dit werk beschrijft de auteur 32 religieuzen met over velen heel wat achtergrondinformatie. De verantwoording daarvan vind je in de voetnoten. Daar paters, broeders en zusters tot een bepaalde orde behoren, leek het ons wei nuttig ook wat informatie te geven bij deze orden, kloosters, abdijen, enz. Dit werk sluit af met een alfabetische index op familie- en voornaam, wat voor de genealoog een nuttig werkinstrument is. Oat het niet bij een boekdeel zal blijven, blijkt uit het feit dat de auteur nog over meer dan tweeduizend namen beschikt die in aanmerking komen.

Willy Deconinck & Paul Callens: Pittemse Zantingen - Overleden parochianen van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Pittem 1930-2009. VVF Tielt, 2010, 252 biz. (meer dan 250 afbeeldingen), prijs 15 â&#x201A;Ź (+ 3,5 â&#x201A;Ź verzendingskosten). Jarenlang werd er te Pittem in het kader van de "grote kerrnis", eind augustus, C'kermismaandag") een dienst gehouden ter nagedachtenis van de parochianen die overleden in het afgelopen jaar. Het was E.H. Luc Pillen die in 1998 de dienst een plaats gaf op Allerheiligen. Zo konden de parochianen op 1 november, voor het bezoek aan het graf van de familieleden, even terugblikken op het voorbije jaar. Met groot succes trouwens. Het jaarlijkse gedachteniskaartje kwam later nog regelmatig boven om eens te zien hoelang het nu weeral geleden was dat een bepaalde persoon dit aardse leven verliet.. .. Met deze uitgave proberen we iedereen de kans te geven iets verder terug te blikken in de tijd. In de tijdsspanne die we hier behandelen, 1930-2009, zien we reeds enkele generaties Pittemnaars in de lijst. In de beginperiode gaf men de naam van de overleden vrouwen aan als "weduwe van ...." of "vrouw van ...". Vanaf augustus 1992 geeft men de meisjesnaam aan. De overleden Zusters van het klooster kregen in de beginperiode een vermelding met hun kloosternaam, later ging men ook de familienaam vermelden. We hebben een poging gedaan zoveel mogelijk meisjesnamen te achterhalen en oak op te nemen in deze uitgave. Gezien we hier enkel konden gebruik maakten van secundaire bronnen als doodsbrieven, doodsprentjes, etc. konden we niet altijd uitsluitsel geven over de juiste schrijfwijze van de voornamen of familienamen. Het zou ook ons een genoegen zijn een capie te bekomen van gedachteniskaartjes van voor 1930 om eventueel te verwerken in een tweede deel.

Bestellingen: af te halen bij VVF-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendingskosten op rekening VVF-Tielt: 800-7026810-14. met vermelding van de gewenste uitgave.

68


De Meulebeekse eeuwelinge

1

Oeel1. Uit de plaatselijke pers kunnen we heel wat interessante gegevens halen om onze familiegeschiedenis te iIIustreren en levendig te maken. Zo vinden we in de "Gazette van Thielt" jaargang 1914 de aankondiging van de feestelijkheden naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Isabelle Tack, weduwe van Pieter De Deurwaerder. Ook het verslag over de stoet, de kerkdienst met de homilie, de ontvangst op het stadhuis met de toespraken en het feestmaal worden uitvoerig beschreven. Het is dan maandag toekomende, 27 April, dat men te Meulebeke gaat vieren voor de eerzame honderdjarige, vrouw Isabella Tack, weduwe van d'heer Pieter De Deurwaerder, geboren te Wacken, den 25 April 1814. Vrouw De Deurwaerder woont nu, als eene koningin, bij haren schoonzoon en hare dochter, heer Eduard Vroman-De DeulWaerder, in de Pitthemstrate. De honderdjarige heeft, gedurende hare eeuwe levens, drij voorname tijdstippen geweten. Zij beleefde den goeden ouden tijd, den tijd van godsdienstzin en gulhertigheid, den tijd van de diligencie en den wijtewagen, den tijd ook van de "falies" en de vleremutsen. De weerde eeuwelinge beleefde den nieuwen tijd, toen het stoompeerd stormde en vluchtte langs de ijzerbanen, toen de stoomkracht het al deed draaien en zoeven in de fabrieken. De Meulebeeksche eeuwelinge beleefde den nieuwsten tijd, den tijd van 't rijwiel, van den automobiel en van de vliegmachiene, den tijd op welken al wat oud is, wordt uiteen geschopt en op de vlucht gedreven. Het is dan maandag aanstaande, dat vrouw De Deurwaerder haren jubile van honderd jaar gaat vieren. De Meulebekenaars zijn erop gevierd, om eens de achtbare eeuwelinge en hare eerzame familie te huldigen. Het zullen dichten zijn en jaarschriften, vlaggen en muziek, het zal jubelmisse zijn, met aanspraak op d'omstandigheid; het zal ontvangste zijn door de overheden en aanbod van een geschenk aan de jubelares; 't zal vooral vreugd en feeste zijn bij d'achtbare familie. Wij geven vandaag het portret van d'eeuwelinge, omdat zij vandage juist honderd jaar is, immers geboren den 25 April, eene eeuw geleden. En wij wenschen vrouw De Deurwaerder voor maandag eenen zaligen jubile, om er dan nog eene geheel reke jaren bij te tellen, weere beginnende met nummer 1. Heil, de Meulebeeksche eeuwelinge! Aan hare achtbare familie een hertelijkste gelukwensch ! wordt vervolgd 1

Luc Neyt

Stadsarchief Tielt (SAT). Modern Archief (MA), De Gazette van Thielt van zaterdaq 25 april 1914.

69


Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Tuur Struyve, Zwevegern - Jules Desmet, Wakken - Michael Delanghe, Oostrozebeke Dhr. Vermeersch, Dilbeek - De Souver Romain - Deinze - Christiane Strobbe, Meulebeke Marc Bruyneel, Kanegern - Rosa Plettinck, Tiett - Freddy Watteny, Tielt - Walter Allaert, Tielt - Philippe Degryse, Tielt - Etienne Braekevelt, Tielt.

WF - Tielt: activiteitenagenda juli - augustus - september 2010 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de rnaand. Aile activiteiten, tenzij anders verrneld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken .. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 7 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

4. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken, 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. 2-9-16-23-30 oktober: Lessenreeks, gestructureerd stappenplan voor opmaak van starn boom en kwartierstaat Meer info voigt.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer Nummer Nummer Nummer

4 / oktober - november - december 2010 v66r 31 augustus 2010 1 / januari - februari - maart 2011 v66r 30 november 2010 2 / april - mei - juni 2011: v66r 28 februari 2011 3 / juli - augustus - september 2011 v66r 31 mei 2011

De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

70


Belgie·Belgique P.B. 8700TIELT 1 3/4615

ONZE

VOOROUDERS Website WF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 13de jaargang nr. 4 - oktober 2010 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

W;;:Vlaand:!~

Metsteun van de ~ Vlaamse overheid

= -

---

29 - 8700 TIELT

~Tlelt


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatiebJad uitgegeven door de WF verschijnt, teJkens bij het begin van het kwartaa!.

- afdeling Tiett, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (AarseJe, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, KooJskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, RuiseJede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te sChrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!! I Als lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u t09gang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" betaten 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18,8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fonS.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75,lnevt@belgacom.net Secretariaat Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel.lfax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - DeMeulebeekseeeuwelinge,slot Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

75

- Voor u gelezen:Schrikkelyk misdryf Fons Oas, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

77

- Vorstelijke domeinen Luc Neyt,

78

- Onuitgegeventelling van de Tieltse gezinnen1785-1786,derde deel Andre Braet, Kruishoutemseweg 131, 8790 Waregem

80

- WF- Tielt: nieuwe publicatie Paul Callens, Waterstraat 18,8740 Pittem

85

- Op heraldischezoektocht Robert Vanneste, leperstraat 84, 8700 Tielt

88

- Aankondigingzoektocht Oostrozebekeen oproep tabaksplukkersin Canada

89

- Aankondigingcursus opmaakvan stamboom en kwartierstaat

90

- Aankondigingvoordracht over het dientspersoneelop het plattelanden dank

91

- Destadssecretarissen,of ugreffiers" genoemd....., eerstedeel Fons Oas, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

92

- Activiteitenagenda

94

74


De Meulebeekse eeuwelinge1 Slot. Isabelle Rosalie Tack werd geboren te Wakken op 25 april 1914. Zij was de dochter van Pierre Francois, landbouwer te Wakken en van Constance De Coninck. Vader Pierre Francois of Pieter Frans werd anne 1777 in Sint-Eloois-Vijve geboren als zoon van Jacobus en van Catharina Dalluin. Zijn vrouw Constance De Coninck werd anno 1777 te Wielsbeke geboren als dochter van Augustin en van Constantia Depaepe. Dit landbouwers echtpaar woonde in 1827 op de Bailliecouter te Wakken met hun acht kinderen, allen te Wakken geboren: Sophia 27 jaar, Amelia 24 jaar, Coleta 22 jaar, Jan Desire 20 jaar, Isabella 12 jaar, Pieter Joseph 10 jaar, Pieter Frans 7 jaar en Theresia 4 jaar. Op hun boerenbedrijf werden ze bijgestaan door drie diensboden: Guillelmus Depond uit Olsene, Joannes Goemaere uit Oostrozebeke en Angelus D'hulsf. Pieter Francies Tack overleed in zijn woning 'St Catharina ommegang' te Wakken op 16 mei 1841, in de leeftijd van 66 jaar. Het was zijn zoon Jan Desire, landbouwer, die het overlijden op het gemeentehuis aangaf. In 1847 runde zijn 72-jarige weduwe, Constance De Coninck de hofstede op de Bailliekouter samen met haar zes ongehuwde kinderen: Amelie 44 jaar, Coleta 42 jaar, Jan Desire 39 jaar, Isabella 32 jaar, Francis 24 jaar en Theresia 21 jaar. Toen waren Francies Meerschman uit Sint-Baafs-Vijve en Ivo Van Ootteghem uit Wakken er dienstboden. Zijn broer Petrus Van Ootteghem was er koewachter. In 1856 waren Louis Velghe uit Meulebeke, Joannes Vanmeenen uit Oostrozebeke, Bemardus Vanhauwaert uit Dentergem en Leonardus Van Ootteghem uit Wakken de dlensiknechterr'. Constance De Coninck overleed te Wakken, wijk Bailliekouter, op 18 november 1865, zij werd 90 jaar oud. Haar zoon Joannes Tack kwam het overlijden op het gemeentehuis aangeven. Op 22 mei 1847 verhuisde Isabelle Rosalie Tack naar Meulebeke nadat ze de vorige maand te Wakken op 21 april gehuwd was met Petrus Dedeurwaerder. Hij was bakker van beroep en woonde met de daed te Meulebeke, maar van rechtswege te Pittem. Petrus werd geboren te Meulebeke op 5 december 1806 als zoon van Joannes Baptiste (+Meulebeke 5 januari 1844) en van Barbara Oelandtsheere, die in 1847 rentenierster was te Langemark. Petrus Dedeurwaerder woonde na zijn huwelijk op de sectie Borght nummer 50 en overfeed te Meulebeke, Borght nummer 20bis, op 31 oktober 1865, hij was 58 jaar oud. Zijn weduwe, Isabelle Rosalie Tack, was in 1865 winkelierster en later landbouwster. Zij verliet Meulebeke op 18 oktober 1881 en vestigde zich te Wakken bij haar vijf jaar jongere broer, Pieter Frans Tack. Hij was landbouwer op de ouderlijke hofstede op de Bailliekouter nummer 22. Hij overleed aldaar, ongehuwd, op 17 februari 1892. Zijn zus verhuisde op 10 juni 1892 terug naar Meulebeke4.

Stadsarchief Tielt (SAT), Modern Archief (MA), De Gazette van Thielt van zaterdag 25 april 1914. Gemeente archief Wakken, Bevolking Wakken, 1827, f. 123. 3 Gemeente archief Wakken, Bevolking Wakken, 1847, boek 2, f. 203. Bailliekouter 348, in 1856 Bailliekouter 1

2

393. 4

Gemeente archief Wakken, Bevolkingsregister

Wakken, 1891-1900, boek 3, f. 11, Bailliekouter 22.

75


Het gezin, Petrus Dedeurwaerder te Meulebeke geboren5:

en Isabelle Rosalie Tack, hadden zeven kinderen allen

1. Leonia Maria, °28 februari 1848 en gehuwd met Eduardus Vroman. 2. Camillus Iva, °25 juni 1849 en +Meulebeke 21 april 1851 , een jaar en tien maanden oud. 3. Sidonia Maria Barbara, °7 september 1850. 4. Francisca Amata Maria °20 januari 1852 en +Meulebeke 23 januari 1855, drie jaar oud. 5. Camillus Emilius, ° 18 februari 1853 en +Meulebeke 15 janauri 1855, elf maanden oud. 6. Emilia Maria, °1 juli 1855 en gehuwd met Petrus Joannes Vankeirsbilck 7. Euphrasia Maria, °25 mei 1857. In de 'Gazette van Thielt' van woensdag 29 april 1914 verscheen het voUedig relaas van de feestelijkheden van de honderdjarige.

5

CDRom, gezinsfiches en bevolkingsregisters

Meulebeke.

76


Luc Neyt

Voor u gelezen: Shrikkelyk misdryf

6

Den 27 dezer, heeft er op de Gemeente Meulebeke een verschrikkelyk misdryf plaets gehad. Ziehier eenige omstandigheden die wy diesaengaende komen te vernemen: De genoemde Karel Vermeulen, hofknecht van den Landman Dobbels te Meulebeke, die van zyn meester gezonden was om zyn land en bosch te bewaken, hoort dat eenige persoonen bezig zyn met in het bosch, aen zyn meester toebehoorende, hout te snyden. Hy snelt dadelyk naer het pachthof om Dobbels er van kennis te geven. Zonder eenige vertoeving, begeven zich vader, zoon en dienstbode naer het bosch om de vrybuiters te verjagen; maer die booswichten, verre van de vlugt te nemen, verdedigen zich met hunne messen, en aile dry de ongelukkigen worden gekwetst. Men heeft aen den hofknecht eene zoo diepe wonde in den bit toegebracht dat de angelukkige in den namiddag aen dezelve overleden is. De vier vermoedelyke daders allen inwoners onzer stad, zyn reeds aengehouden. Deze zyn: Van Maele Henri, Van Maele Francis, Van Hallewyn Bernard, Christiaens Xaveer. De spoedige aenhouding dezer persoonen is toe te wyten aen de neerstige poogingen der Gendarmerie onzer stad. Men verhaelt een listigen trek van den Wachtmeester Claerbout, die verscholen in een danker hoekje van het gevang, de daders onder malkander hun feit heeft hooren bekouten en zoo zelf hunne pligtigheid heeft kunnen bestatigen. Fons Das 6

Nieuwe Gazette van Thielt van zondag 29 december 1850.

77


Vorstelijke Domeinen Sinds het midden van de 19de eeuw bestond in het Rijksarchief te Gent het archieffonds van de "Wetachtige Kamer en Vorstelijke Domeinen van Vlaanderen". Door herklassering en herinventarisatie van dit archieffonds worden beide instellingen van elkaar gescheiden. Het archief van de Wetachtige Kamer van Vlaanderen wordt afzonderlijk ge"inventariseerd1â&#x20AC;˘ Na verwijdering van een aantal stukken vreemd aan beide instellingen, wordt het overblijvend deel geklasseerd, samen met een aantal stukken die overgeheveld worden uit anderen archieven en verzamelingen. Deze verzameling vind je terug in de inventaris van het archief van de Vorstelijke Domeinen van Oost-vlaandererr', Deze inventaris is ver van volledig. Heel wat andere archieven bewaren documenten over de VORSTELlJKE DOMEINEN3. De inventaris van het archief van de Vorstelijke Domeinen van Oost-Vlaanderen omvat 16 items waaronder een item over molens. Voor genealogen met een molenaar in de familie is dit een fonds dat zeker eens moet nagezien en uitgeplozen worden. Naast verzoeken om toelatlng tot het oprichten van molens en octrooien van molens bevat dit archief ook ontvangstboeken van de Watergravie in het kwartier van Aalst, Brugge, Gent en Oudenaarde. Ter iIIustratie geven we voor Tielt de gevonden aanvragen tot het oprichten van molens en eventuele bezwaren. De aanvrager richt zijn verzoekschrift aan de leden van de Rekenkamer van hare Majesteit de Keizerin Maria- Theresia4â&#x20AC;˘ Op hun beurt stuurt de Voorzitter en de Leden van de Rekenkamer het verzoekschrift door aan de baron Dons de Lovendeghem met de opdracht om in naam van hare Majesteit de vraag te onderzoeken en zijn mening te geven over: het verzoek van de aanvrager en de taksen die op deze molen zouden moeten gelegd worden. De correspondentie tussen de Voorzitter van de Rekenkamer en de baron verloopt in het Frans. Jean Baptiste Eggermont vraagt de toelating om op zijn grond in de parochie van Tielt een rosmolen (moulin a cheval) tot het pellen van zwart graan (bouquette) en gerst (I'orge) te mogen oprichten. De aanvraag wordt op 3 september 1775 aan de baron Dons de Lovendeghem bezorqd'', Pieter de Neckere richt een verzoekschrift om hem het octrooi te verlenen nodig voor het oprichten, op zijn eigen grond in de stad Tielt, van een rosmolen om tabak te malen en te stampen. De aanvraag wordt op 23 september 1776 aan baron Dons de Lovendeghem bezorgd6. Pieter Lecornet (Lecornez), inwoner van de stad Tielt, heeft een verzoekschrift ingediend tot het verkrijgen van een octrooi tot het oprichten van een windmolen om tabak te malen. De molen zou opgericht worden in Tielt. De aanvraag wordt op 5 maart 1779 aan baron Dons de Lovendeghem bezorgd",

1 2 3 4

5 6

7

RAG, leeszaal inventaris 14. W. BUNTINX {1988], RAG, toegangen in beperkte oplage 62, Brussel1993. RAG, Inventaris van het archief van de Vorstelijke Domeinen van Oost-Vlaanderen (VD), p. II-III. Maria-Theresia (1717-1780) dochter van de Ouitse keizer Karel IV. Zij was weduwe van Frans van Lotharingen (+1765). RAG, VO, 97, lias 49. RAG. VO, 97, lias 51. RAG, VO, 97, lias 55.

78


Op 5 mei 1768 dient de graaf van Ursel, heer van Tielt ten Hove, een bezwaar in tegen de aanvraag van Charles Van Dommel. Ais eigenaar van een windmolen die totnogtoe steeds dient voor het malen van schors en olie in de streek van Tielt, heeft hij bij hare Majesteit een aanvraag ingediend om aan zijn werkpJaats twee graanmoJens te mogen toevoegen en dit onder het voorwendsel dat de Tieltenaren vaak in moeilijkheden komen door de grote afstand tot de watermolens. De graaf van Ursel schrijft dat deze bewering onwaar is, want de aanvraag van Van Dommel berokkent zelfs schade aan de heer van Tielt ten Hove. Hij heeft immers van hare Majesteit het octrooi verkregen tot het oprichten van twee korenwindmolens in het Tieltse. Deze molens zjjn meer dan toereikend om in de behoeften van de stad en heel haar omgeving te voorzien. Ze brengen nauwelijks genoeg op om de boeren in leven te houden en de voortdurende herstellingswerken te bekostigen. Een te grote concurrentie is gewoon rampzalig. Verder dient opgemerkt dat de nieuwe moJens van Van Dommel verlies betekenen voor de watermolens van hare Majesteit in Harelbeke, die zich slechts op drie mijl van Tielt bevinden. Daarom smeekt de heer van Tielt ten Hove dat het verzoekschrift van Van Dommel afgewezen zal worden een zijn argumenten ongegrond te verklaren. Aan het bezwaarschrift van de heer van Tielt ten Hove ging een grondig onderzoek vooraf. De Tieltse bakkers en brouwers verkfaren dat "aen de selve Stede sijn staende dry graen

meulens door dewe/eke sij a/tydt we/ bedient worden, soodanighlyek daf sy noyt manquement en hebben van meet, behoudens somwy/en in wintloosheyt". Vier andere graanmolens staan op Tielt-Buiten die slechts op een halfuur van de stad gelegen zijn. Aile graanmolens zijn voorzien van een rosmolen "om te dienen in wintloosheyt". De watermolens van hare Majesteit te Harelbeke liggen op drie uur afstano", Ook "de pointers, de setters en regierders" van de parochie van Tielt verklaren hetzelfde en voegen er nog aan toe dat er "geene voordere meulens noodigh en sijn's. Beide verklaringen worden nog eens bevestigd door niet rninder dan 230 "insetenen der stede ende prochie van Thielt". Zij verklaren bovendien "datter noch menighvuldighe mo/ens sijn staende op d'omJiggendeproehien diehte jegens het gescheet van het voom(oemde) Thielt". Zij ondertekenen hun verklaring met hun handtekening of hun merk.

Jacbous Vande Wijngarde Joseph Van Severen Jacobus Kindt PVP Pieter Verlinde Oit is t' marck van Hinderyck + Verbreyt Oit is t' marck van Joannes + Kindt Antonus Verhelle J. F. Loobuyck Joseph Valcke J. J. Verbeke 1768 Pieter Willemijns Guilielmus de Pijpere

Oit is t' marck van Joos + Loontiens Oit is t' marck van Joannes + Algoet Ludovicus Ailliet Joannes Verhelle Oit is r marck van Emaenewel Vander Seke Zegher Verstaen Oit is r marck van Pieter + Farasijn Oit is t' marck van Sernardus + Lams Charielovis Leman Petrus Mattheus Joannes Joannes Baptista Oerock Jean Francois Oerock

Luc Neyt 8

9

RAG, VO, 96. Namen van de bakkers en brouwers: N. Wauters, Francis Awidt, J.F. Roose, Carolina Kint, Judocus Va nderschaeghe , AJ_ De Necker, Louis Vandendriessche, J. O. Staere, Joannes Vercruyke, Jacobus De Brabander, J ..R. van Quickelberghe, Joes (Joannes) Baptista de Jaeger, Gellame de Naegel en Francis Vandeveldt. RAG, VO, 96. 4 juni 1768. De attestatie is ondertekend door: Henderick Van Baubaene, Joannes Verougstraete, Lieven Benoot, Pieter Vermeersch, Anthone Boone en J. Van Wambeke.

79


Onuitgegeven telling van de Tieltse gezinnen 1785 .. 1786 Deel3. WEST KANT GROOTHUISE (dierckens) Vidua Lionardus dierckens (van mae Ie) Joannes van maelle (de voghel) Guillielmus devogel (verhougstraete) Emanuel verhoustraete (halewijn) Guillielmus van allewijn (schaeghe) Emanuel van der schaegen (simoens) Joseph Cemoens (thijs) Joannes tijs (rottij) Theresia rotee (damme) Joseph vandamme (vriese) Augustijn devriese (braeckevelt) Ignatius braekevel (herreman) Francis herreman (verhoye) Pieter verhoije (thijs) Pieter r/teijs (mestdagh) Joseph mestag (voorde) Laurintius voorde (braeckevelt) Augustijn braekevel (muyter) Pieter de muijter (Iefevre) Carolus lefeber (vroman) Via Pieter vroman (damme) Via Joseph vandamme (kerckhove) Francis van de kerkhove (nieuwenhuyse) Joannes van nieuwenhuise (tuytens) Joseph tuijtens (vergote) Joannes vergote (vergote) Ignatius vergote (Iefevre) Via Joannes lefeber (maele) De Kinders Martinus van maelle (meulebrouck) Pieter meulebrouck (ruddere) Adriaen de ruddere . (vijver) Francis vuiver (sabbe) Joseph sabbe (maele) Joseph van maelle (vincke) Francis vincke (sabbe) Antone sabbe (simoens) Joannes cemoens (graveele) Joannes van de graveele (Ieersnijder) Joannes de leersnijder (verstraete) Augustijn verstraete (blaere) Joseph de blaere (Iangeraet) Joannes langerraed (saelens) Via Ignatius saelens

80

5 6 6

3 3 6

2 3 6

2 2 4

5

5

6

5

2

2

4

2

5

3

5 6

3 3

2

2

5 4

3 2

2 2

2 2

5

4

2

2

6

6

3

3

4

3

4

3

7

7

5

5

5

2

4

3

5

5

6

3

3

3

6

4

8 5

5 5

6

2

10

6

6 2

3 2

6

4

3

3

6

3

2

2

3

3


(vergote) Pieter vergote (vlaeminck) Joseph vlaeminck (Iatee ?) Hubertus latee (lambert) Pieter lambert

5

3

4 4

4

6

4

4 6 4

4

4

ACHTERGAL HOUCK (blancke) Pieter blancke (sap?) Andries sap (houtte) Joannes van houte (pauwels) Pieter pauwels (straete) Joseph verstraete (hornmee) Augustinus ommee (poelvoorde) Jacobus poelvoorde (vriendt) Joseph de vriend (thijs) Vi(du)a joseph tijs (witte) Jacobus dewitte ÂŤbraet ? ) Guillielmus draet (rosseel) Vi(du)a joannes roschel (craemer) Pieter de craemer (algoet) Joannes algoet (smet) Joseph de smet (coussens) Pieter coescens (raes) Pieter raes (benoot) Michiel benoot (hoste) Joseph hoste (daman) Guillielmus daman (verloove) Joannes verloove (machiels) Paulus machielcens (braeckevelt) Joseph brackevel (crop) Joannes crop (weghe) Francis vandeweghe (baert) Guillielmus baert (saelens) Phelipphus saelens (poelvoorde) Pieter poelvoorde (crop) Joannes crop (sloovere) Joannes desloovere (braems) Joannes braems (kerckhove) Ludovicus kerkhove (witte) Pieter de witte (vaere) Pieter de vaere (vriese) Livinus de vriese (snauwaert) Joannes snauwaert (halaert) Joannes halaert (kerkchove) Joseph van de kerkhove (rottij) Francis rotee (raes) Emanuel raes (campe) Judocus campe (verougstraete) Pieter veroughstraete (pieter) Francis Pieter (francois) Joannes francoijs

2 2 6

5 5 7 2

6 2 8 7 7 5 5 7 5 8 1

2 2 8 7 13 9 12 7 7

5 6

4 8 10 9 6

4 3 5 8 5 7 5

81

3

2 2 2 3 3 4 2

2 3

2 3 6

3 2 5 4 4 4 1 2 2 4 7 8 6 7 5 6

2 5 4 8 6 9 3 3 3

2 6 5 6

5


(crop) Vi(du)a maxemiliaen crop (wijngaerde) Vi(du)a jacobus vandewijngaerde (tomme) Ignatius van tomme (bruaene) Francis van berwaene (lokeren) Sacharias van lokeren

5 5

5 5

3 14 9

3 11 9

6 3 2 4 6 6 5 9 7 7 7

5

HOEIJDT HOUCK (behaegel) Joannes behaegel (claeys) Joannes claeys (verschaeve) Judocus verschaeve (waele) Francis van dewaele (coster) Francis de coster (wijngaerde) Pieter van de wingaerde (plovie) Adriaen polevie (gelaude) Pieter gelaude (vermeire) Pieter vermeijre (meulebroeck) Joannes meulebrauck (verougstraete) Joannes verougstraete (smet) Jacobus desmet (walleghem) Joseph walleghem (verougstraete) Nicodemus verougstraete (denewet) Peter denewet (sabbe) Joannes sabbe (verstraete) Pieter verstraete (smet) Pieter desmet (straete) Vi(du)a joannes verstraete (daneels) Albertus daneels (verougstraete) Francis verougstraete (blaere) Joseph deblaere (heUebuyck) Lucas hellebuck (willemijns) Bernaerd willemijns (daneels) Joseph daneels (Ianduyt) Carolus landuijt (verhoyge) Joannes verhooge (walleijn) Livinus waneing (smet) Joannes desmet (bolaire) Vi(du)a joseph boleijre (bolaire)Francis boleijre (Iodder) Joseph de lodder (Iodder) Joannes delodder (sloover) Joannes de sloover (clercq) Joseph de klercq (keere) Joannes van de keere (weghe) Joacobus van de wege (strobe) Vi(du)a martinus strobbe (mey) Pieter de meij (lodder) Pieter delodder (willemijns) Emanuel willemijns (decker) Adriaen de decker (quathem) Vi(du)a joannes van quatem

8

9 2

5 7 2 5 2 4 11 2 6 9 4 2 8

2

8 5 4 3 7 8

12 12 4 1 11 3 4 6 4

82

3 2 1 3 3 5 6 6 4 6 4 5 2 5 7 2 4 2 2 6 2 5 6 2 2 5 2 5 4 3 2 7 4 8 8

4 1

5 3 2 3 3


(x) Guillielmus (X) (vermeulen) Joseph vermeulen (bogaert) Vi(du)a livinus bogaert (sap ?) Pieter sap (blaere) De vrouwe Pieter deblaere (maele) Michiel van maelle (masscho) Livinus massche (hoste) Pieter hoste (geyluwy?) Francis schijlewi (weghe) Joannes van dewege (caigny) Augustinus cangije (verkinder) Livinus verkinder (goethals) Vi(du)a pieter goetals (masscho) Vi(du)a joannes massche (Ianduyt) Francis landuijt (witvrouw) Augustinus wittevrouwe (tomme) Amandus tomme (nemegeer) Pieter nemegeer (craene ?) Pieter coraene (clercq) Francis deklercq (bruneel) Lodevicus bruneel (schuurman) Jacobus schurman (comillie) Francis comillie (coster) Ignatius de coster (verleye) Augustinus verleie (blancke) Pieter blancke (valenchijns) (Pieter falencijn (??) Guillielmus wijncier (backer) Joseph debacker (bruyne) Pieter debruine (hollebeke) Vi(du)a francis van hollebeke (witte) Joseph de wijtte (snauwaert) Bernaerd snouwaert (calis).Joseph calis (poucke) Hellas van Pauke (neyrinck) Jan baptiste neijrinck (vermeire) Pleter vermeijre (d'hoop) Cornel is doop (dierdonck) Joseph van diendonck (witte) Jacoubs dewitte (windels) Judoucs wijndels (claerhout) Joannes claerhout (simoens) Joannes cemoens (abeele) Ambrosius van den abeeJe (lerberghe) Theodor van lerberge (backer) Guillielmus debacker (boutte) Albertus boute (damman) Pieter dasman (verleye) Jacabus verleije (verhougstraete) Francis verhogstraete (Ioonljens) Alberic loontjens

83

3

2

3

2

1 7 4 8

1 5 3 3

2

2

5

4

3

3

5

4

4

4

9

4

7 2

7 2

6 7

5 5

3

3

3

2

6 6 10 11

4 4 7 10

9

2

7

7

8

3

5

4

9

3

8

8

4

2

7 9 9

6 4 3

5

5

2

2

3 8 5

3 3 4

3

2

3

3

5

3

1 9

1 5

9

3

7

5

7 2 3 5

4 2 2 3

4 4

2 2

7

7


(witte) Joannes dewitte (backer) Pieter de backer (Ioontjens) Joannes loonljens (verougstraete) Joseph verougstraete (simoens) Joseph cemoens (rock) Jan baptista de rock (hoste) Elias hoste (snauwaert) Vi(du)a cornelis snauwaert (straete) Jacobus verstraete (debo) Joseph debe (koker) Joannes de koker (smet) Emanuel de smet (meire) Judocus meyre (verschaeghe )Emanuel verschaege (rottij) Augustinus rotee 2 (verougstraete) Jacobus verougstraete (blaere) Jacobus de blaere (simoens) Vi(du)a pieter cemoens (koker) Livinus de koker (wulf) Francis dewulf (braeckeveldt) Alaxander braekeveldt (schoubrouck) Ludovic schaubrouck (koker) Antone de koker (bosman?) Joseph bosmar (strobbe) Laurentius strobbe (neirinck) Jacobus neirinck (walle ?J an baptista de walle (straete) Matijas verstraete (werrebrouck) Bernaerd werrebrauck (vriese) Joseph de vriese (verleye) Joannes verleie (verleye) Bernaerd verleie (oosterlinck) Joannes hoosterlijnck (Ianoo) Pieter lanoo (vriese) Augustin de vriese (hellebuyck) Olevier hellebuck (oosterlinck) Jacobus hoosterlinck (renterghem) Pieter van renterghem (lambert) Jacobus lambert (pauw) Vi(du)a pieter depauw (boute) Vi(du)a guillielmus baute (putte) Francis putte (heUebuyck) Bernaerd hellebuck (compernolle) Ignatius van compernolle (vriese) Judocus devriese (rammelaere) Joannes de ramelaere (bussche) Antone van den bussche (smet) Joseph desmet (vercruysse) Mechiel vercrusse wordt vervolgd

5

5

6

4

3 5

3 4

4 6 8

4 4 7

5 5

5 5

2

2

5

3

4

2

5 3

3 2

8

3

2 2 4 3 4

2 2 4 3 4

7

5

8 4 2

6 4 2

2 4 13

2 4 8

2

2

4 3 5

2 3 5

2

2

9

6

4

4

5

5

10 7 5 4

6 3 4 2

6 4

5 2

3 5 6 6 7

3 3 3 3 5

3

2

4 4

2 3 Andre Braet

84


WF - Tielt: nieuwe publicatie Paul Callens· Ronald V. Mershart: NONKEL WALTER Pittems • Vlaams - Belgisch Amerikaan Valere Meersschaert gevallen in Wereldoorlog I, VVF-Tielt, 300 biz., formaat A4, vele afbeeldingen, digitale zwart-wit print, prijs 17 € (+ 4 € verzendingskosten) In de jaren negentig van de twintigste eeuw stelde ik vast dat de belangstelling voor de herdenkingsvieringen voor 11 november nog weinig volk naar onze plaatselijke kerk trok, behalve die ene keer dat er vooraf in het parochieblad stond dat het gemeentebestuur een herdenkingskaartje zou laten uitdelen tijdens de herdenkingsdienst. Zelf probeerde ik mijn kinderen van jongsaf mee te nemen naar deze jaarUjkse herdenking, weI niet altijd naar hun zin, maar iedere keer waren ze dan toch weer onder de indruk van de Last Post die men speelde achteraan in de kerk. Als kind gingen we ook naar de jaarlijkse herdenking maar dit was dan weI op vraag van de plaatselijke schoolmeester - toen was er nog vee I volk en waren er nog echte oud-strijders aanwezig van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Een paar van deze mensen was familie en waren blij af en toe eens te kunnen vertellen van de Grote Oorlog en hoe ze dit hadden meegemaakt. De eigen kinderen hadden waarschijnlijk het verhaal al te veel moeten aanhoren zodat ze er eigenlijk geen aandacht meer voor hadden. Stilaan vielen de veteranen van de eerste wereldoorlog weg, nu zijn er nog enkele over van de Tweede Wereldoorlog en mogelijks vragen zij zich af wat er van herdenkingen zal worden eens dat zij er niet meer zijn. De vereniging van Europa kon alvast vrede brengen voor een lange periode in Europa, elders in de wereld kunnen ze daar een voorbeeld aan nemen. Eeuwen van oorlogen en twisten hadden tenslotte niets opgelost. De rest van de wereld kan er een voorbeeld aan nemen. De oud-strijders moeten zich geen zorgen maken. We zullen de wereldoorlogen blijven herdenken, niet altijd meer op dezelfde wijze als vroeger maar herdenken zullen we ze. Dit werk is er niet gekomen door mijn belangstelling voor de oorlog 1914-1918 maar eerder door mijn werk rond de emigratie van onze landgenoten naar de Nieuwe Wereld. Op de gedenkplaat voor de slachtoffers van de beide wereldoorlogen in de kerk van Pittem staat een naam die, op een bepaald ogenblik, mijn bijzondere aandacht trok. "Valere Meerschaert, (Vrijwilliger uit Amerika), West-Roosebeke 1918". De lijst met de honderden emigranten van Pittem vertelde dat hij naar Chicago was getrokken in 1906, samen met zijn vader. De rest van de familie volgde in 1911, Gezien Valere sneuvelde in Westrozebeke volgens deze gedenkplaat, ondernam ik een poging zijn begraafplaats te lokaliseren, om een lang verhaal kort te maken vonden we zijn graf terug op onze plaatselijke Pittemse begraafplaats. Een tijdje bleef het stil en elke keer dat ik iets zocht op de begraafplaats om hier en daar iemand te helpen, kwam ik wei eens voorbij het graf. Toen echter door een storm het arduinen kruis afbrak en nadat de tekst op de grafsteen bijna niet meer leesbaar was geworden, dacht ik dat ik maar beter iets kon doen om te voorkomen dat bij de eerstvolgende opruimbeurt de overgebleven stukken weggenomen zouden worden. Het graf lag ook aan het einde van een zijgang en dit graf opruimen zou een betere toegang mogelijk gemaakt hebben naar de graven in de tweede rij.

85


Het was tenslotte op de tentoonstelling rond de emigranten van Pittem en Egem, een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Pittem en de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Afdeling Tielt, dat wij onze locale schepen van Cultuur, Paul Lambrecht, hierover aanspraken. De voorzitter van WF - Afdeling Tielt, Luc Neyt, zorgde voor het papierwerk om de vraag voor het behouden van het graf te motiveren. We voelden ons gelukkig dat het gemeentebestuur van Pitten van meet af aan positief stond om het graf niet te laten verdwijnen - maar dit zou dan kaderen in een groter geheel van funerair erfgoed. Het was eerder per toeval dat ik in het najaar van 2006 in contact kwam met Ron Mershart uit Amerika. Bleek dat Valere zijn nonkel was. Een vraag is een vraag dacht ik en ik vroeg indien Ron eventueel zou kunnen helpen om hetqrat terug in zijn oorspronkelijke toestand te brengen. Wat dit zou kosten was natuurlijk een andere zaak. Een medebestuurslid van WF Afdeling Tielt, Fons Das kende wei een restauratiebedrijf die al goed werk had verricht op de Stedelijke Begraafplaats van Tielt. Eens de mogelijkheden bekeken te hebben en een prijs was afgesproken, vroegen wij Ron indien hij zou willen tussenkomen in de kosten voor de herstelling. Het antwoord was positief en ook het gemeentebestuur was positief om ook de grafconcessie te verlengen en het stukje erfgoed uit de eerste wereldoorlog in Pittem in ere te houden. Toen Ron zei dat hij naar Engeland kwam in juni 2007 deden we nog een extra inspanning om alles terug in goede staat te brengen tegen die tijd. De herstelting lukte wonderwel en Ron maakte een ommetje om het resultaat te bekijken. Het gemeentebestuur van Pittem zorgde voor een officiele inhuldiging met ontvangst op het gemeentehuis. Daarmee was het geval Valere Meerschaert nog niet van de baan. Ondertussen hadden we via Ron vernomen dat nog een deel van de familie in Vlaanderen leefde en dat de emigratie naar Amerika van de familie wei meer was dan een vertrek in 1906 en 1911. Uit een verdere samenwerking ontstond dit werk. Origineel materiaal kregen wij ter beschikking van familieleden, waardoor we bijna verloren informatie konden bewaren voor de toekomst. Neen, de vieringen van 11 november zullen in de toekomst niet mear dezelfde zijn als voorheen, maar met informatie zoafs deze over Nonkel Walter, hopen we niet enkel het verhaal te geven van een man die sneuvelde aan het einde van de eerste wereldoorlog en dit na vier winters aan het front, maar hopen we ook een beter zicht te kunnen geven over de familie van de gesneuvelde en daarbij een beeld op te hangen over hoe mensen die emigreerden nog altijd een beetje blijven vasthangen aan het oude thuisland. Niet enkel zij die vertrokken maar ook de nakomelingen ervan. Van Valere, in Amerika Walter, maken we geen held, we zien hem rneer als een gewoon soldaat die deed wat hij als zijn plicht beschouwde. Naast informatie over Walter geven we ook heel wat informatie over zijn dichtste familie. We proberen in dit werk ook aandacht te besteden aan de emigratie van de familie naar Amerika. Dankzij bewaarde bronnen is het enerzijds mogelijk een beeld op te hangen van de familie op zoek naar een beter bestaan in het verre Amerika en anderzijds sterk verbonden bleef met het moederland 0

Naast de voetnoten bevat dit werk ook een paar bijlagen dat te lang waren om in de eigenlijke tekst in te passen en op die manier beter tot hun recht komen. Paul Callens

86


Programma 11-novemberviering in Pittem. Eucharistieviering om 9.30 uur in de kerk van Pittem in aanwezigheid van nog enkele leden van de oudstrijdersbond van Pittem, daarna bloemlegging op de gemeentelijke begraafplaats van Pitten op het graf van de slachtoffers van de beide wereldoorlogen en op het graf van vatere Meerschaert, om 11 uur voorstelling van het boek rond de figuur van Valere Meerschaert in aanwezigheid van enkele familieleden en de vertegenwoordigers van de burgerlijke overheid. Een van de medeauteurs is Ron Mershart uit Wisconsin.

Het Gemeentebestuur van Pittem nodigt aile leden van het tijdschrift Onze Voorouders uit om met hen de 11-novemberviering en de voorstelling van het boek NONKEl WALTER bij te wonen. Om praktische redenen vragen wij uw komst te melden uiterlijk op vrijdag 5 november 2010 aan Luc Neyt: telefoon 051/40 60 75, email: Ineyt@belgacom.net of GSM 0474165 67 41, waarvoor onze oprechte dank.

nummer 7 is Valere Meerschaert

de Dougout {schuilplaats} waar Valere de laatste nacht voor zijn overlijden sliep

Moeder Helena Claus samen met haar zus Nathalie Claus op bezoek bij het graf van Valere Meerschaert. Later werd hij overgebracht naar het kerkhof van Pittem, waar hij nu nog begraven ligt.

87


Op heraldische zoektocht Lang geleden kreeg ik een telefoonlje van Frans Hollevoet: "op een domein schuin tegenover de kerk van Doomkerke had hij een paal gezien met een wapenschild, zonder verdere vermelding." De volgende zondag ben ik meteen het bedoelde monument gaan opsporen. Inderdaad, aan de rand van het dorp was een klein en sterk verwilderd domein te zien en dicht bij de rijweg, een goede meter van de rand yond ik de bewuste paal met het wapen. Het was een stenen paal waarop, om een oude breuk te herstellen, een metalen versterking was bevestigd. De steen was niet erg verweerd je kon de afbeelding duidelijk zien. Het wapen was onder een mantel afgebeeld, zo merkte ik meteen dat het een adellijk of prinselijk wapen was. Je kon ook nog de oude heraldische kleuraanduidingen bemerken. Met deze gegevens kon ik al een eerste beschrijving maken, en die moet ongeveer als voigt klinken. Figuur: zie J.B. Rietstap

ÂŤ Van keel, een schildhoofd van zilver met drie rechtshe/lende hamertjes. Het schild is getopt door een .... kroon en gehouden door twee klimmende leeuwen. Het geheel is gep/aatst onder een wapenmante/ van keel geboord en gevoerd herme/ijn. Âť

van

Als je opzoeking kan vertrekken van een naam is het erg eenvoudige opdracht om een wapen terug te vinden; het omgekeerde is heel wat moeilijker. Frans dacht eerst aan de familie De Roo, waarvan Joannes Carolus, geboren is te Ruiselede op 26 december 1747, en te Tielt had gewoond. Hij was er notaris, giffier van de schepenbank van 1792 tot 1795 en secretaris van de municipale raad tot 1799. Maar het kon moeilijk een wapen van deze familie zijn, omdat ze niet adel was. Frans 9ing dan verder op zoek en het werd duidelijk dat we moesten zoeken bij baron de Brune, Heer van Willecomme. Bij mijn opzoekingen in het boek van: de Renesse (over heraldische figuren ) heb ik bij toeval een eerste spoor gevonden in die richting: Brabant, en baron d'Hoogvorst. En dit bracht ons bij het vijfde kind van baron de Brune: Marie Catherine Philippine Ghislaine de Brune, geboren op 14 juni 1719, gehuwd in 1755 met Ignace Fran~ois van der Linden, baron d'Hooghvorst. Nu hadden we een naam die paste bij de heraldische figuur van ons wapen. Gelukkig bezit de bibliotheek van Tielt zeer degelijke informatie, met de repertoria van: J.B. Rietstap, Armorial general de I'Europe, precede d'un dictionnaire des termes du bteson, Gouda, 1884-1887, 2 delen, herdruk, en het werk van Th. De Renesse, Dictionnaire des figures hera/diques, Brussel, 18941903, herdruk. Frans Hollevoet heeft zijn gegevens gevonden in het werk van Johan Buyck, Biografisch repertorium van de Tie/tse municipale officieren en gemeenteraads/eden tijdens de Franse periode (179~1814), Tielt, WF afdeling Tielt, 1998, en het werk van J de Herckenrode, NobiJaire des Pays-Bas, ... Ik heb ook vernomen dat de familie De Roo tijdens de vorige eeuw deze eigendom nog bewoonde, en daarover doen in deze streek nog andere romantische verhalen de ronde!

Robert Vanneste

88


Negende Familiekundige Wandelzoektocht in Oostrozebeke i.s.m. het gemeentebestuur van Oostrozebeke Mooie prijzen voor de winnaars

Start op maandag 1 november 2010 tot maandag 7 maart 2011 Deelnameformulieren - het gemeenschapscentrum Oostrozebeke

gratis te verkrijgen tijdens de openingsuren van:

"D.C. Mandelroos" en in de bibliotheek, Ernest Brengierstraat 12 in

- het documentatiecentrum van de WF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5 in Tielt op zaterdagen: 6 en 20 november, 4 en 18 december 2010, 8 en 22 januari, 5 en 19 februari en 5 maart 2011, van 9 tot 12 uur.

kun je ook downloaden van de website van WF-Tielt:

home.scarlet.be/wftielt.

Bekendmaking winnaars op zondag 20 maart 2011 tijdens de 12de familiekundige boekenbeurs.

Oproep Het Stadsbestuur van Tielt in samenwerking met de Vlaamse Canadese Vriendenkring Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt organiseren een tentoonstelling rond

en de

"Vlaamse studenten in de tabakspluk in Canada". In de jaren 1960-1980 trokken heel wat Vlaamse studenten naar Canada om te helpen bij de tabaksoogst. Een mooie bron van inkomen maar ook een unieke mogelijkheld om het land te verkennen. Wij zoeken voor onze tentoonstelling getuigenissen van personen die de tabakscampagne ter plaatse meemaakten en ook mensen die in Canada op bezoek waren bij familieleden die tabak verbouwden. Graag noteren we uw getuigenis en nemen van uw foto's en documenten een digitale foto bruikbaar voor onze tentoonstelling. Wie zijn verhaal kwijt wil of zijn foto's ter beschikking wit stellen neernt contact met Luc Neyt, Luxemburglaan 21 in Tielt, telefoon 051/40 60 75 of GSM 0474/65 67 41.

89


Gestructureerd stappenplan voor opmaak van stamboom en kwartierstaat

De lesgever is de heer Andre Braet. Ais gedreven genealoog vertelt hij u over zijn jarenJange ervaring bij zijn opzoekingen en biedt hij u een lijvige syllabus aan. Hierin wordt elke deelnemer de middelen aangereikt om stapsgewijze een goed gedocumenteerde "kwartierstaat" of uitgebereide "stamboom" samen te stellen. Naast methodiek, basisbegrippen en streekgeschiedenis wordt vooral het bronnenmateriaal behandeld. Waar en wat te zoeken om de officiEHe afstamming aan te tonen tot circa 1600 ? Welke hulpmiddelen zijn voorhanden voor het schrijven van een gezinskroniek of een boeiende familiegeschiedenis ? Verder komen aan bod: het oud schrift, het (kerk)Latijn, de nalatenschappen en de naamgeving ... Dit jaar viert WF- Tielt haar 20ste verjaardag en staat het feesljaar in het teken van hulp aan iedereen, zowel leden als niet-Ieden. Deze cursus familiekunde wordt daarom gratis aangeboden aan de leden van WF-Tielt. Niet-Ieden betalen 6,50 euro als leesgeld en krijgen vier nummers van het tijdschrift Onze Voorouders en kunnen voor die prijs ook de cursus volgen. We starten op zaterdag 2 oktober 2010 om 9u30 in het Cultureel Centrum Hondius te WAKKEN, Oostdreef 48 - met vervolg op zaterdag 9, 16 ,23 en 30 oktober, telkens van 9u30 tot 12 uur. Vooraf inschrijven kan tot 20 september bij Andre Braet; Kruishoutemseweg Waregem - telefoon 056/44 35 32 - e-mail: braetandre@pandora.be

90

131, 8790


Dienstpersoneel op het platteland tijdens de 17de en 18de eeuw in de kasselrij Kortrijk Op basis van juridische bronnen, handboeken van landbouwers en bevolkingstellingen wordt het verhaaf van deze bevolkingsgroep gereconstrueerd.

Tijdens het Ancien Regime was voor de meerderheid van de plattelandsbevolking het dienstbodenschap een vast onderdeel van de levensloop. Tussen de leeftijd van 15 en 25 jaar woonden en werkten ongehuwde jongeren in vreemde huishoudens. Gedurende deze periode konden dienstboden sparen om een eigen huishouden op te starten en de nodige beroepservaring opdoen. In vele studies over het platteland blijft dit aspect van de demografische en sociale realiteit echter onderbelicht. Op basis van een veelheid aan bronnen worden de leef- en werkomstandigheden van de dienstboden op het platteland opnieuw tot leven gebracht. In deze lezing staan de dagdagelijkse ervaringen van de knechten en meiden centraal die tijdens de zeventiende en achttiende eeuw het platteland bevolkten. Speciale aandacht gaat hierbij naar de regio Kortrijk en Tiett.

Deze lezing wordt gebracht door Dhr. Thijs Lambrecht en gaat door op vrijdag 26 november 2010 om 20 uur in het Cultuurcentrum Gildhof te Tielt. Toega"g is gratis. Deze organisatie is in samenwerking met de heemkundige kring De Roede van Tielt.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften, familiegeschiedenissen,familiepapieren,genealogische uitgaven,enz... Arnold Schaubrouck, Schuiferskapelle - Gabriel D'Hont, Schuiferskapelle - Marcel Derho, Oostkamp - De Bouver Romain - Deinze - Van Wanseele Rita, Kanegem - Jaak Billiet, Tielt - Trees Strobbe, Tielt - Daniel Vandewalle, Tielt - Milo 8aert, Tielt - Dirk Wellens, Tielt, Fons Das - Tielt.

91


De stadssecretarissen, of "greffiers" genoemd onder het Oud Regime, van de Stad Tielt vanaf de 16de eeuw deel1.

1. Jan Van Crayenbrouck, van ca. 1525 tot ca. 1557. 2. Pieter Pantin, zoon van Steven van ca. 1558 tot 31 oktober 1587. Hij was voordien klerk van de Greffie. 3. Guilelmus Van Haelemeersch, van 1587 tot 1589. Hij is vertrokken naar Gent met de Poorterie van de Stad, waarvoor hij een proces aan zijn been kreeg (van 1 november 1587 tot 14 november 1589. Voordien was hij stedehouder van de Hoogbailliu van de Stede en de Roede van Tielt en postulant greffier. 4. Maerten Vande Leur, van 1589 tot 1591. 5. Jaspar Vande Waetere, zoon van Jacobus, van 1591 tot zijn overlijden in 1598. Voorheen was hij stadsontvanger van 1585 tot 1587. Hij was gehuwd met Anna Vande Basseys, dochter van Joannes, burgemeester. 6. Jan Van Wyckhuyse, zoon van Jacobus, notaris, greffier van 1598 tot 1620. Hij overfeed te Tielt op 17 maart 1627.

7. Jan Van Zantvoorde,

zoon van Jan en stiefzoon van Jan Van Wyckhuyse voornoemd van 1620 tot 1664. Tevoren was hij kferk van de greffie. Overleed te Tielt op 29 juni 1665.

8. Guillaume Van Zantvoorde, zoon van Jan voornoemd en Joanna Dessereyns. Greffier van 1664 tot 1671 toen hij afstand deed van zijn ambt ten voordele van Jacques Billiet. Hij werd dan raadspensionaris van de Stad en overleed te Tielt op 6 januari 1717. 9. Jacques Billiet, van 1671 tot 2 april 1700. Hij was ook greffier van Ruiselede en Wontergem en overteed te Tielt op 3 april 1700. 10. Jacques Vande Sande, zoon van Georgius, van 28 maart 1701 tot zijn overlijden op 3 december 1710.

ii.Jacobus

Franciscus Vande Sande, zoon van voornoemde Jacques, van 1710 tot

zijn overlijden te Brugge op 7 augustus 1727. 12. Ghyselbrecht Hubert De Cock, geboren te Ruiselede, zoon van Guillaume, van 1728 tot juli 1748. Hij overleed te Gent in juti 1748. 13. Joannes De Roo, geboren en wonende te Ruiselede, zoon van Hugo en stiefzoon van G.H. De Cock voornoemd. Greffier van 1748 tot 1779. Hij was ook greffier van Ruiselede waar hij overfeed op 1 maart 1786.

92


14.Joannes Carolus De Roo, notaris, zoon van Joannes voornoemd, geboren te Ruiselede op 21 december 1747. Greffier benoemd op 13 november 1779 en nam ontslag in 1794 wegens de slechte tijdsomstandigheden. Hij werd op 14 maart 1796 door de municipalen raad met algemeenheid van stemmen als de eerste secretaris onder het nieuw regime benoemd. Werd echter, op verzoek vande centrale administratie van het Departement de la lis, in de vergadering van 8 maart 1798 als secretaris afgezet. Hij overleed te Tielt op 17 maart 1834, zijnde 86 jaar oud. 15.Carolus Pilippus Minne, geboren te tngelmunster op 10 augustus 1768, zoon van Petrus Josephus. Secretaris van 8 maart 1798 maar gaf reeds op 5 mei van datzelfde jaar zijn ontslag wegens ziekte. Hij was ook wijnhandelaar en werd later stadsontvanger. Hierin werd hij opgevolgd door zijn zoon Constant en later door zijn kleinzoon Aime Minne. 16.Joannes Baptiste Joseph Lamblin, geboren te Kortrijk op 3 april 1777, zoon van Petrus. Secretaris benoemd op 5 mei 1798 tot einde november 1830. Hij was tevens ontvanger van de Registratie en handelaar en huwde te Tielt op 19 november 1797 met Anna Maria Aheel, dochter van Josephus. Hij overleed te Tielt op 4 december 1832. 17.Fidelis Wauters, geboren te Tielt op 8 september 1799, zoon van Petrus Franciscus en Angela Wauters, dochter van Egidius. Hij werd benoemd in zitting van 28 november 1830 en diende zijn ontslag in op 24 juli 1835. Hij was tevens notaris en diende zijn ontslag in omdat hij te veel werk kreeg in zijn studie. Fidelis overleed te Tielt op 28 september 1866. Hij trouwde te Stekene in oktober 1828 met Paulina Vermandel, geboren te Sas van Gent, dochter van Laurentius Vermandel. Zijn zoon Felix Victor volgde hem op als notaris. 18.Constant Vanden Berghe, geboren te Aarsele op 6 augustus 1808, zoon van Carolus en Francisca Ide. Hij was bureelhoofd in het Arrondissement Commissariaat en werd secretaris benoemd in de zitting van 1 augustus 1835. Hij nam ontslag op 25 september 1847 om reden dat hij arrondsissementscomissaris benoemd werd. Hij huwde een 1ste keer met Maria Antonis Eeltjes, geboortig van ZaltboemelGelderland, Nederland en een 2de keer te Tielt op 10 oktober 1849 met Maria Delphina Ghislena Van Zantvoorde, dochter van Maximilianus Franciscus en vestigde zich op 19 november 1867 te Roeselare. 19.Joseph Edmond Mulle, geboren te Oentergem op 6 september 1816, zoon van Robertus en Juliana Minne, greffier van het Vredegercht en kandidaat notaris. Secretaris benoemd in de zitting van 4 december 1847. Hij werd later notaris benoemd maar bleef secretaris tot 11 februari 1888 en is overleden te Tielt op 4 maart 1890. Hij was gehuwd te Stavele in juni 1853 met Henrica Prudentia Cornelis en woonde in de Hoogstraat 56. 20.Julius Josephus Hinnekens, geboren te Tielt op 14 januari 1864, zoon van Bruno en Virginia Cloet, Or. Jurist, benoemd in zitting van 3 maart 1888. Zijn ontslag werd aanvaard in zitting van 16 augustus 1918. Hij was ook handelaar, woonde in de leperstraat 20 en overleed te Tielt op 2 april 1931. wordt vervolgd

Fons Das

93


activiteitenagenda

WF - Tielt: oktober - november - december 2010

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Lessenreeks: Gestructureerd stappenplan voor opmaak van stamboom en kwartierstaat, CC Hondius Wakken op 2,9,16,23,30 oktober. Zie aparte aankondiging. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. 10 oktober 2010: Oost-Vlaamse ontmoetingsdag Deinze met boekenbeurs. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. 1 november 2010: start aankondiging.

gd8

familiekundige wandelzoektocht te Oostrozebeke. lie aparte

6. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. 14 november 2010: West-Vlaamse ontmoetingsdag te Rumbeke met boekenbeurs. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. 26 november: Dienstpersoneel op het platteland. Zie aparte aankondiging. 10 Werkgroep genealogie op zaterdag 4 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 11 Werkgroep genealogie op zaterdag 18 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

AANDACHT II Gezien 1 januari 2011 de eerste zaterdag van de maand is zal ons documentatiecentrum uitzonderlijk gesloten zijn. Wij zijn open op zaterdag 8 januari (tweede zaterdag) en op zaterdag 22 januari (vierde zaterdag). Op 8 januari zal dan ook onze traditionele nieuwjaarsreceptie doorgaan waar aile leden welkom zijn. . Vanaf februari zijn de openingsdagen zoals gewoonlijk (1ste en 3de zaterdag)

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten. mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnenl): Nummer Nummer Nummer Nummer

1 1januari - februari - maart 2011 v66r 30 november 2010 21 april - mei - juni 2011: v66r 28 februari 2011 31 juli - augustus - september 2011 v66r 31 mei 2011 41 oktober - november - december 2010 v66r 31 augustus 2011

De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook at werden ze tijdig ingestuurd.

94

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2010  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2010  

Profile for vanmoo
Advertisement