{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZE

\(OOROUD£RS Website VVF - Tielt home.scarlet.be/vvftielt

~.

.

.onzevoof.ouders. voorons

Driemaandelijks

~

tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 12de jaargang Afgiftekantoor

nr. 1 - januari 2009 8700 TIEL T 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

., .. .

Door mensen

geclreven

.

29 - 8700 TIELT

r\Tielt


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaaL

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vraeger bestuurlijk en kiesarrandissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeerwelkom !!!! Ais lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielf' betalen 4,00 euro per jaar, (voor leden uit het buitenland 10,00 eura).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051140.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29,8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Inhoud: - Genealogie Altria - Artaria - Alteria - Cortaria, tweede deel Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

3

- Cultuurtrofee 30 november 2008: Luc Neyt Arseen Verbeke, Driesstraat 107 b, 8700 Tielt

8

- Voorintekening foto- en gedenkboek Sint-Jozefscollege Tielt 1848-1999

10

- Aankondigingen

14

- Nieuwe publicaties Dank

15

- Aankondigingen, vraag

17

- Activiteitenagenda

18

Een gelukkig nieuwjaar wensen we aan al de trouwe lezers van 'Onze Voorouders'. Moge 2009 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van een van de afdelingen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

2


Genealogie Altria - Artaria - Alteria - Cortaria

Tweede deel. IV/d Debrabander Ferdinandus geboren te Tielt 12 mei 1801 (22 floreal jaar IX) is een zoon van Petrus (+ Tielt 23 augustus 1808) en Joanna Theresia Domicent (+ Pittem 15 mei 1813). Hij huwt te Tielt 26 maart 1831 met Arix Francoise Colette geboren te Tielt 7 juli 1809 dochter van Jacobus en Regina Altria. Na hun huwelijk woont dit gezin in de Brugstraat 83. Ferdinandus is kuiper en winkelier, zijn vrouw is naaister. De twaalfjarige Pelagie Beels uit Dentergem is er meld", Daar dit gezin in het bevolkingsregisters van 1846-56 en 1856-66 niet voorkomt, mogen we veronderstel1en dat ze Tielt hebben verlaten. Kinderen: 1. Debrabander

Henrica

2. Debrabander

Maria Rosalia

3. Debrabander

Victorina

0

Tielt 12 mei 1836

4. Debrabander

Hortentia

0

Tielt 7 maart 1838

5. Debrabander

Emilius Aloysius

6. Debrabander

Emilius

0

0

Tielt 7 april 1832 0

Tielt 20 november 1833

0

Tielt 5 januari 1840

Tielt 13 maart 1841

IVle Vervaet Theodorus geboren te Waarschoot 23 mei 1806 zoon van Martinus uit Waarschoot en Isabella Demeulemeester uit Aalter. Hij huwt te Tielt 21 februari 1835 met Cornelis Angelicque Colette geboren te Tielt 18 februari 1809 dochter van Joannes Josephys en Rosalia Altria. Evenals zijn vader is ook Theodorus smid van beroep, zijn echtgenote naaister. Na hun huwelijk verhuizen ze naar een onbekende plaats. Noch in Tielt noch in Waarschoot hebben ze gewoond.

IV/f Cornelis Pierre geboren te Tielt 1 mei 1812 zoon van Joannes Josephus en Rosalia Altria. Hij huwt te Tielt op 22 oktober 1836 met Virginia Ameye geboren 3 november 1812 dochter van 'slachter' Guillielmus Ameye en Juliana Kindt. Pierre overlijdt te Tielt 19 oktober 1884 en zijn echtgenote Virginia op 6 januari 1909 in de Brugstraat te Tielt. Petrus oefent verschillende beroepen uit bij zijn huwelijk is hij 'blauwverwer', zijn echtgenote Virginia 'bezondere'; koster in 1837, 1840, 1844, 1846, 1853 1/ winkelier in 1838, 1842, 1848,1850 Tussen 1838 en 1840 is dit gezin verhuisd vanuit de Kortrijkstraat naar de Kromwalstraat. In 1848 woont hij op de Markt. 6

SAT, volkstelling 1834, sectie K, N째 10, Brugstraat 83.

3


Tussen 1867-1880 woont dit gezin in de Kortrijkstraat 15. Vader Petrus is 'koster en bloemist', zijn vrouw Virginia 'winkelierster in ellegoederen'. Hun zoon (Franciscus) Camil is 'commis reiziger' en vertrekt naar Amerika, zijn broer Benoit oefent het beroep van 'smits gast' uit en hun zus Leonie trouwt en gaat in de Brugstraat 92 wcnen'. Bij zijn overlijden in 1884 is Pieter 'waskeersenverkooper en -maker'. Twee jaar later op 29 oktober 1886 verhuist zijn weduwe Virginia met haar kinderen Benoit, Polydore en Honorine naar de Brugstraat 28 Benoit Cornelis is winkelier en zijn zus Honorine winkelierster. Broer Polydore, 'bediende bij den Burgerstand' huwt op 10 november 1891 met Marie Elodie Van Troys9. Benoit en Honorine Cornelis blijven tot aan hun overlijden in de Brugstraat 2

wonen'? Kinderen: 1. Cornelius Silvia Maria Juliana Paret, voigt onder V

0

2. Cornelis Romania Maria Rosalia

0

Tielt 11 september 1837 huwt met Huypolitus Tielt 26 december 1838

3. Cornelis Franciscus Camilus Maria 0 Tielt 15 juli 1840 en overleden te Galveston, Texas, in het hospitaal John Scaly op 12 september 189211. Bij zijn overlijden was hij "koffiehu;shouder".

4. Cornelis Benedictus Maria 0 Tielt 6 november 1842 en overleden te Tielt in de Brugstraat 20 december 1926. Naast zijn geboorteakte staat in potlood vermeld dat hij "zou Pauselijk zouaf geweest zijn". Net als zijn vader wordt hij winkelier en verkoopt waskaarsen in de Brugstraat 2 te Tielt. Ais smid te Tielt vertrekt hij naar Brussel en tekent op 15 maart 18. als zoeaaf. Hij maakt de schermutseling van Ceprano mee en zwaait eervol af, als zoeaaf eerste klas, op 22 maart 186312 . 5. Cornel is Euphrasia Romania Maria Tielt 11 september 1844 0

6. Cornelis Polidorus Hypolitus Maria Troys, voigt onder V

0

Tielt 26 mei 1846 huwt met Maria Elodia Van

7. Cornel is Julus Alfredus Franciscus Xaverius 8. Cornelis Leonia Octavia Maria Louis De Jode, voigt onder V

0

0

Tielt Markt 23 juni 1848

Tielt Markt 16 december 1850 huwt met Charles

9. Cornelis Honorina Maria 0 Tielt 25 maart 1853, zij overlijdt in eerste wijk, Steenweg Pittem nummer 4 te Tielt 27 juli 1936 IV/g Cornelis Joachim Louis geboren te Tielt 21 december 1814 zoon van Joannes Josephus en Rosalia Altria. Hij huwt Melania Pelagia Constantia van Iseghem SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 14, f. 11, Kortrijkstraat 15. SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 6, f. 206, Centrum, wijk K,Kortrijstraat 15. 9 SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 7, f. 276, Brugstraat 2. 10 SAT, BR Tielt, 1900-1920, boek 13, f. 3568. BR Tielt, 1920-1930, boek 10, f. 245 en BR Tielt, 1930-1947, boek 21, f. 3001, Brugstraat 2. 11 SAT, overlijdens 1909 akte 96. Op 30 maart 1909 wordt de overlijdensakte van C. Comelis te Tielt ingeschreven. Hij woonde te Galveston en er overleden aan longtering, was 52 jaar oud en van het wit ras, het bedrijf van koffiehuishouder uitoefende. 12 Godderis Johan, De Pauselijke Zouaven, p.181-182. 7

8

4


geboren te Torhout 17 november 1823 dochter van herbergier Petrus en Nathalia Demeurisse. (Joachim) Louis Cornel is overlijdt te Kortrijk op 10 september 1853. Zijn echtgenote Melanie Pelagie Constantia overlijdt eerste sectie huis 1bis te Tielt op 11 mei 185413. Daar dit gezin in de bevolkingsregisters van Tielt 1846-56 en 1856-66 niet voor komt, mogen we veronderstellen dat ze na hun huwelijk Tielt verlaten hebben. IVlh Cornelis Ives (Ivo) Edouard geboren te Tielt 1 juli 1817 zoon van Joannes Josephus en Rosalia Altria huwt met Constantia Van Biesbrouck geboren te Maldegem anna 1825 Van Biesbrouck Constantia komt op 9 april 1851 van Langemark. Ivo Edouard Cornel is woont op de Markt van Tielt en is er winkelier, zijn echtgenote 'bijzondere'. In 1855 woont dit gezin in de Kromwalstraat 2. In 1856 is Constantina 'mutsmaekster' en 'huishoudster'. Na de geboorte van hun tweede kindje krijgen ze hulp in het huishouden van Thecla Debruyne uit Pittern". Op 14 oktober 1857 verhuist het hele gezin naar Diksmuide15 Kinderen: 1. Cornel is Arthur Joannes Eduardus

0

Tielt 14 december 1851

2. Cornel is Alfredus Julianus Maria 0 Tielt 2 januari 1853 (in rand van de geboorteakte staat: Forest 5 augustus 1903) 3. Cornelis Coralia Irma

0

Tielt 12 november 1853

4. Cornel is Jules Alphonsus Adolphus 5. Cornelis Zoe Maria Silvia

0

0

Tielt 14 januari 1855

Tielt 9 februari 1856

6. Cornelis Henricus Joannes Norbertus

0

Tielt 1 juni 1857

IVli Biebuyck Augustinus Aloysius geboren te Tielt 1 juni 1824 zoon van Joannes en Coleta Altria. Hij is gehuwd en komt van Reims. Hij vertrekt naar Sint-Gillis, Brabant op 24 december 1879 nadat hij van ambtswege in Tielt ingeschreven wordt op 23 december 1879. Hij wordt in Tielt definitief uitgeschreven op 2 januari 1880. 16 IV/j Biebuyck Pieter huwt Francisca Baert Op 30 december 1881 verlaten de weeskinderen van Pieter Biebuyck de Kortrijkstraat 5 en verhuizen naar Deinze17. De twee jongens: Joseph August en Gustaf Joseph worden ingeschreven op 1 januari 1882 in het Sint-Hendrikscollege, Tolpoortstraat 70. Joseph August blijft daar tot 30 mei 1888 en verhuist samen met zijn broer Gustaaf Jozef naar Meulebeke", De twee meisjes Marie Leontine en Celine Marie worden Het gezin Cornel is Joachim - Melanie Pelagie Van Iseghem komt in het bevolkingsregister 1856 niet voor. 14 SAT, BR Tielt, 1846-1856, boek 10, f. 350, Markt24bis 15 SAT, BR Tielt, 1857-1866, boek 11, f.104, Kromwal2. 16 SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 14, f. 6. 17 SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 6 f. 202, Kortrijkstraat 5. 18 Stadsarchief Deinze (SAD), BR Deinze, 1880-1890, boek 8, f. 1099. 13

van Tielt 1846-

5


ingeschreven op 1 januari 1882 bij de zuster Maricollen in de Kaaistraat 15. Beiden verhuizen op 27 jull 1889 naar Kruishoutem. Kinderen: 1. Biebuyck Marie Julie geboren te Sint-Baafs-Vijve 20 augustus 1862 en overleden in de Kortrijkstraat te Tielt op 9 juli 1876, in het huis van haar tante Regina Biebuyck.

IV/k

2. Biebuyck

Joseph August (Joseph)

3. Biebuyck

Marie Leontine

4. Biebuyck

Gustaf Joseph

5. Biebuyck

Celine Marie

0

0

0

0

Sint-Baafs-Vijve 25 september 1866

Sint-Baafs-Vijve 23 mei 1868 Sint-Baafs-Vijve

1869

lulte 17 oktober 1872

De Voldre Theophile Polidore geboren te Moorsele 28 september 1834 zoon van Joannes Ludovicus en van Melania Constance Van Ackere huwt te Tielt op 14 februari 1870 met Melania Biebuyck geboren te Tielt 11 januari 1835 dochter van Joannes en Coleta Altria. Melanie overlijdt in de Kortrijkstraat in het huis van haar zuster Regina op 22 november 1880. Theophile Polidore verblijft op het ogenblik van zijn huwelijk te Gent en is in Ingelmunster gedomicilieerd. Hij is weduwnaar van Melanie Sophia Saelens overleden te Ingelmunster op 6 juni 1867. lijn ouders wonen te Moorsele, vader Joannes Ludovicus is er fabrlkant'".

VIa. Houtteman

Carolus Ludovicus geboren te Tielt 20 juli 1814 zoon van Lucas en Coleta Demeyer (+ Tielt 9-12-1845). Hij huwt te Tielt 11 februari 1852 met Boutens Marie Rosalie geboren Tielt 23 mei1826 dochter van Joannes Fredericus en Isabella Clara Arix. Maria Rosalia Boutens overlijdt in de Brugstraat te Tielt 5 januari 1853. ze is amper 26 jaar oud.

V/b. De Vaillant Judocus Theodorus geboren te Watou 1 december 1822 zoon van Henricus Josephus (+ WorteI17-12-1868) en Maria Christina Stricane (+ Antwerpen 4-10-1868). Hij huwt te Tielt 4 november 1878 met Boutens Hortensia geboren te Tielt 27 april 1831 dochter van Joannes Fredericus en Isabella Clara Arix. Judocus Theodorus De Vaillant overlijdt in de leperstraat te Tielt 14 februari 1893. lijn echtgenote Hortensia Boutens overlijdt aldaar op 21 december 1908. Op 7 juni 1877 verlaat Judocus Theodorus De Vaillant zijn woonplaats in Oostvleteren en komt zich in Tielt vestigen. Ais hij huwt is hij gepensioneerd controleur van de directe belastingen. Hij is dan 56 jaar en zijn vrouw is er 47 en 'bijzondere'. Bij zijn overlijden in 1893 is Theodor 'winke/ier in /akens en ellegoederen' en woont in de leperstraat 33. later 29. lijn schoonrnoeder, Isabella Clara Arix woont bij hem in20. Hortensia Boutens wordt in haar huishouden bijgestaan door kantwerkster Marie Theresia Vandorpe uit Oostrozebeke'". 19 20 21

6

SAT, huwelijksakte 11 van 1870. SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 7 f. 17 en SAT, BR Tielt, 1900-1920, boek 12, f. 3175, leperstraat 29. SAT, BR Tielt, 1900-1920, boek 12, f. 3175, Vandorpe Marie Theresia o Oostrozebeke 4 februari 1846 en overleden te Tielt 25 april 1915.


Vcl Robberecht

Constantin us geboren te Tielt 11 maart 1830 zoon van Petrus (+ Tielt 22 . 6-1840) en Maria Francisca Vanden Berghe . Hij huwt te Tielt 17 november 1858 Boutens Rosalia geboren te Tielt 9 juli 1833 dochter van Joannes Fredericus Isabella Clara Arix. Constantius Robberecht overlijdt te Tielt 30 november 1904, vrouw Rosalia Boutens overlijdt aldaar op 4 januari 1907.

19met en zijn

Constantinus Robberecht is huisschilder en zijn vrouw naaister. Na hun huwelijk wonen ze aanvankelijk op de Markt en verhuizen in 1861 of 1862 naar de Hoogstraat 11. Iva Blomme uit Zwevezele is er van 28 maart 1864 tot 13 oktober 1865 'domestique'. Hij 23 verhuist naar Rumbeke . Vanaf 1867 staat Constantinus vermeld als 'fabrikant van chimische producten'. Het gezin telt dan acht kinderen en Julie Taeleman is er

'diensimeid'": Tussen 1867 en 1880 verhuizen ze naar de Hoogstraat 22. Julie Taeleman blijft er 'dienstmeid' en Emile Vanden Berghe en Edouard Vincent Evrard zijn er 'schildersknegt'; Evrard vertrekt op 2 mei 1871 naar Luik en Emile verhuist in 1873 naar Sint-Eloois-Vijve25. Vanaf 1881 woont dit gezin op het Stockt, Oude Statiestraat 81. Dochter Helene Rosalie Marie huwt te Oeinze en vestigt zich aldaar op 26 februari 1886. Haar zuster Bertha Pauline Ghislaine trekt op 9 juli 1890 naar Sint-Amandsberg. In 1893 verhuizen Constantinus en zijn vrouw Rosalie samen met hun kinderen Coralie Marie, Medard Joseph, Adeline Octavie en Maria Virginie naar de Hoogstraat 50 in Tielt. Zoon Robberecht Petrus Paulus huwt en woont bij zijn ouders tot aan zijn verhuis in 1893 naar de Kortrijkstraat 33. Zoon Robberecht Medard Joseph verhuist op 24 maart 1894 naar Waregem. In het huishouden wordt Rosalia Boutens bijgestaan door twee dienstmeiden: Julie Taelman en Elisa Louise George26. Robberecht Adeline Octavie vertrekt samen met haar diensmeid Vandromme Emma Maria op 9 juli 1919 naar SintAmandsberg, Begijnhofstraat 7427 . Kinderen: 1. Robberecht

zoon - levenloos kind -

0

Tielt en er + 3 september 1859

2. Robberecht Arthur Henricus Constantin us Marie Laleman, voigt onder Vila 3. Robberecht 1862

Eugenius

Eduardus

0

a

Tielt 9 december 1860 huwt met Silvie

Tielt 23 december 1862 en er + 28 december

4. Robberecht Helena Rosalia Maria Ludovica Emilius De Ruyck, voigt onder Vl/b 5

Robberecht

Zoe Maria

0

0

Tielt 11 januari

1864 huwt met

Tielt 19 juni 1866 en er + 25 juni 1866

wordt vervolgd 22

23 24 25

Luc Neyt

Robberecht Petrus zoon van Petrus en Maria Francisca Vanbiesbrouck Wakken anno 1796 en + Tielt 16 juni 1840. Hij huwt Francisca Vandenberghe dochter van Joannes en Isabella Ragolle 0 Waregem circa 1801 en + Tielt Kerkstraat 5 december 1868. SAT, BR Tielt, 1856-1866, boek 13, f. 11. SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 13, f. 9, Hoogstraat 11. SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 13, f. 112. Vanden 8erghe Emile, geboren te Sint-Eloois-Vijve 19 februari 1849 wordt aldaar gewettigd als Emile Adolphe Devenewaere. Evrard Eduoard Vincent Leuven 17 maart 1849. SAT, BR Tielt 1881-1900, boek 5, f. 81, Oude Statiestraat 81 en SAT, BR Teilt, 1881-1900, boek 8, f.276. SAT, BR Tielt, 1900-1920, boek 9B, f. 2688. Vandromme Emma Maria Izegem 30 juni 1881 komt op 11 april 1906 van Izegem naar Tielt. 0

0

26 27

0

7


Cultuurtrofee 30 november 2008:

Luc Neyt

Aan welke ontsteking of aandoening lijden de Tieltenaars het meest? Bronchitis zou je zo denken in deze winterprik. Verkeerd gedacht, Tieltenaars Iijden vooral aan "vergaderitis". Neem het Stadsmagazine ter hand en bekijk de activiteitenkalender en je zal me wei getoven. Vergaderitis is nog niet eens een kwalijke ontsteking, het is eerder een aansteking die het vuur in het cultureelleven brandend houdt. Het zijn die vergaderaars die Tielt zo'n druk cultureelleven bezorgen. Wie 25 jaar volhoudt krijgt van ens op de Laureatenhulde een medaille. Voor wie zich verdienstelijk in het nieuws werkte is er volgend jaar de Persprijs en vandaag die andere driejaarlijkse trofee, de Cultuurtrofee, waarmee de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid de waardering wit betonen voor een verdienstelijke carriere. Acht verdienstelijke kandidaten werden voorgedragen door leden van onze adviesraad. Getrouw aan het reglement heeft het Dagelijks Bestuur 5 genomineerden geselecteerd. Ze verdienen allemaal onze grote waardering. Op de Aigemene Vergadering van maandag 13 oktober heeft de vergadering bij geheime stemming de winnaar van de Cultuurtrofee aangeduid. Er waren 64 leden aanwezig, een mooie staalkaart van het Tielts cultureel leven. De Aigemene Vergadering heeft de trofee toegekend aan Luc Neyt voor zijn bijzonder grote inzet als voorzitter van WF Tielt, de Tieltse afdeling van de Vereniging voor Familiekunde, de auteur van historische bijdragen, het bestuurslid van verenigingen en adviesraden, de man die de Erfgoeddagen op gang bracht, de vrijwilliger die in onze stad instond voor het inventariseren van archieven. Dames en Heren, voer een gesprek met Luc Neyt en de kans is groot dat binnen de minuut 3 woorden zijn voorgekomen: school, archief en WF. Luc Neyt, meester Neyt, begon zijn carriere in Tielt in 1964 toen hij als jong onderwijzer vanuit Sieidinge in Tielt terechtkwam. Van 1964 tot 1980 als onderwijzer in de Don Bosco-school, van 1980 tot 1990 als taakleerkracht in de Don Bosco en O.-L.-Vrouwschool om vanaf 1990 directeur te worden van de lagere school van Regina Pacis. Vanaf 1997 zou hij nog 3 jaar directeur worden van de fusieschool Regina Pacis, Godelieveschool, Sint-Michielschool en afdelingen. Voor zo'n veelomvattende fusie was het in de goede katholieke traditie moeilijk om nog een naam met een patroonheilige te vinden. Sint-Lucas had misschien nog gekund. De directeur-archiefuitpluizer wist beter: 't Nieuwland, zoals die plek in oude documenten is aangegeven. Met de groei van zijn carriere was bij Luc ook de belangstelling voor de heemkunde gegroeid. Hij grasduinde in de Gazette van Tielt en De Zondag naar informatie over het lager onderwijs in Tielt. Voldoende stof voor een publicatie van 180 bladzijden bij De Roede van Tielt in 1983 "Generaties Tieltenaars op de schoolbanken" naar aanleiding van 100 jaar Godelieveschool. Ook nu bij de dreiging van de sloophamer voor het Sint-Jozefscollege - of juist daarom des te meer - werkt Luc aan een foto- en gedenkboek "Sint-Jozefscollege 1848-1999, de geschiedenis van het Bisschoppelijk College". Ondertussen heeft Luc ook archieven ge"inventariseerd en dat vaor 't College, Regina Pacis, de Avondschool, de kerkfabrieken van Kanegem en Schuiferskapelle en in zijn weekprogramma houdt hij nu nog een halve dag vrij om het archief van de Dekenij bij te werken. Van waar dat "archivitis"? Zoals het al meer gebeurd is, de positieve invloed van een leraar. Een oefening om een kwartierstaat te maken voor de geschiedenisles en de goesting was er, de weg naar het rijksarchief in Gent was uitgetekend. Luc deed al zoveel jaren opzoekingswerk over zijn geboortestreek dat hij enkele jaren terug gevraagd werd om mee te schrijven aan de "Geschiedenis van Sieidinge". Met succes want ondertussen is hij oak lid van een werkgroep die de publicatie van "De Geschiedenis van Lovendegem" voorbereidt.

8


School, archief en WF. Omdat Luc bij Robert Vanneste in de bibliotheek vaak boeken over streekgeschiedenis ontleende introduceerde de toenmalige bibliothecaris hem bij de heemkundige kring "De Roede van Tielf'. Bij die heemkundigen vond hij ook zielsgenoten met 'een grote interesse voor familiekunde, lezers van de "Vlaamse Stam" die ook bezorgd waren over het voortbestaan van het waardevol archief van Robert Tanghe. 27 november 1990, het WF was geboren. Toen Robert Tanghe in 1991 overleed is Luc Neyt voorzitter geworden. En wat een voorzitter. Een voorzitter die aile activiteiten van het WF vlot coordineert en die zo'n enorme dynamiek en felle werkkracht uitstraalt, die zo goed met mensen omgaat. Het zijn de woorden van uw bestuursleden. Maar ze zeiden me er ook bij: "Wanneer doet hij dat allemaal?". Misschien kan u daar straks op antwoorden. En wat presteerde het WF in die 17 jaar met voorzitter Neyt: Het WF publiceert een driemaandelijks tijdschrift "Onze Voorouders", bij de start al meteen 387 leden en nu al aan de 11 de jaargarig toe. De secretaris telde 106 publicaties in verband met genealogie waarvan dit jaar aileen a112. Een reeks cursussen. De jaarlijkse familiekundige boekenbeurs. Zoektochten in de regio: nu al de 6de gemeente. Jaarlijks 3 voordrachten: o.m. professor Magda Devos over naamkunde, Dirk Musschoot over emigranten. Het documentatiecentrum en de bibliotheek op de eerste en derde zaterdag van de maand. Het klasseren van; o Bidprentjes: 15.000 o Rouwberichten: tussen 80.000 en 90.000 en dat zullen er meer zijn want een goede week geleden stond er in de krant zo'n berichtie: "Man uit Lotenhulle doet 15.000 rouwberichten van de hand". Die ochtend nog is Luc met een zwaarbeladen auto uit Lotenhulle teruggekeerd. En wat heb ik als voorzitter van de cultuurraad nog gezien? Hoe Luc zich engageerde niet aileen voor de cuttuurraad maar ook voor de Raad van Bestuur van het Gildhof en de Bibliotheek. Ik heb gezien hoe hij samen met Fons Das het opzoekingswerk gedaan heeft voor "Tielt, 900 jaar op schrift". Ik heb gezien hoe hij de Erfgoeddag in Tielt op gang heeft getrokken: over emigratie, wandplaten, trein en tram, Tieltse bouwmaatschappijen. Mijn laudatio heeft een beetje lang geduurd maar je kent dat wei Luc, een mens begint te inventarissen en er komt altijd wei nog iets interessants bij. Bedankt Luc voor al wat je voor de Tieltse gemeenschap en het cultureelleven al hebt gepresteerd. Gefeliciteerd Luc en Francine! En proficiat ook WF, met uw voorzitter! In opvolging van Romain Vanlandschoot, Michel Balduck en Bart Snauwaert gaat de vierde editie van de Cultuurtrofee naar Luc Neyt. Het is een kunstwerk van de Tieltse kunstenaar Jean-Pierre Belaen, die hier niet kon aanwezig zijn.

Arseen Verbeke Voorzitter Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

9


Foto- en gedenkboek Sint-Jozefscollege Tielt 1848-1999

VOORINTEKENING Foto- en gedenkboek Sint-Jozefscollege

Tielt 1848-1999

De realisatie van dit foto- en gedenkboek was aileen maar mogelijk door het rijk fotoarchief van het Sint-Jozefscollege waarover we mochten beschikken en de gegevens uit de plaatselijke pers. Dit boek is niet aileen een fotoboek maar ook een gedenkboek. We kozen het jaar 1848 als vertrekbasis om reden dat het college toen officieel een bisschoppelijk college werd, beschermd door de stad Tielt. We tellen dus niet minder dan 17 principaals of directeurs. Aile klasfoto's van de laatstejaarsstudenten vanaf 1932 tot en met 1999 werden opgenomen. Slechts vijf foto's ontbreken: eerste economische 1959, 1967, 1968 en 1971 en eerste wetenschappelijke A 1965. Deze fotoreeks heeft een sterk genealogisch karakter: foto's van broers, zussen, nonkels, tantes, grootouders, grootnonkels, buren, enz. Het geheel is doorspekt met belangrijke gebeurtenissen uit de plaatselijke pers. Ze roepen oude herinneringen op en herinneringen aan medestudenten, leraars en principaals. Het boek zal minstens 320 bladzijden tellen formaat A4, meer dan 225 foto's, doorlopende kaft in kleur en de binnenbladzijderi in digitale zwart-wit print, verschijnt begin maart 2009. U kunt voorintekenen door overschrijving van 20 euro op rekeningnummer 800-7026810-14 van WF-Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt. De voorintekening loopt tot en met 31 januari 2009. De voorintekenaars die hun exemplaar PERSOONLlJK komen afhalen op onze jaarlijkse boekenbeurs in het JOe te Tielt op zondag 8 maart 2009 van 9 tot 12 uur krijgen op dat moment twee euro terug. Wie het boek thuis wenst te ontvangen betaalt 5 euro portkosten. Na die datum kost het boek 23 euro + portkosten.

10


Laureaten Sint-Jozefscollege Tielt 1817-1962

taunearen latlJn-qRl€ks€

numamona

1817 1818

Jacobus van Nieuwenhuyse Basilius Simoens 1819 Bemardus Christiaens 1820 Petrus de MileIenaere 1821 Nicolaus Loosveldt 1822 Ludovicus de Buck 1823 Franciscus-Iosephus Goethals 1824 Johannes Rommel 1825 Jacobus-Joannes Venneman 1838 Gustavus Veimandere Felix Verstraete 1839 1840 Polycarpus Vermandere Ivon Demarteleire 1841 1842 Isidore Boucquillon 1843 Edouard J oos 1844 Evariste Vermandere Ange Goemaere 1845 1846 Leonard Debo 1841 Louis. Vanoverbeke 1848 Louis .Vanhecke 1849 Henri Vanwalleghem 1850 Seraphin Roelens 1851 Alphonse Claeys 1852 Henri Loosveldt 1853 lean Maertens Henri Copin 1954 1855 Gustave Jochem 1856 Louis D'Huvettere 1857 Emile Behaeghel 1858 Leonard Vandemaele 1859 Constant Vanbruwaene 1860 Constant Vanwalleghem 1861 Charles Dooms 1862 Leon Linclau 1863 Theophile Copin 1864 Alois Verstraete 1865 Theodore De Sauw : 1866 Leopold Claerhout 1867 Camille De Brabandere Conrad Wyseur 1868 1869 Edmond Buyssens J870 Auguste Van Eeckhoutte J8n Francois Verstraete 1872 Emile Roelens 1873 Adolphe Van Lerberghe ~874 Vital Biebuyck Eugene Verstraete 1875 Gustave Hinnekens 1876. Adolphe Roelens 1877· Francois Bossaer 1878 Alphonse Cappelle 1879 Camille De Poortere Joseph Van Hove 1880 Pierre Van Damme 1881 Arthur Vandewalle 1882 Camille Dejonglie 1883 Francois Coussens

Tielt Tielt Meulebeke Tielt Tielt Welden

Gent Oostkamp

Gent Plttem Egem Pittem Asper Tielt Zomergem Pittem Tielt Beveren (Korrrijk)

Kanegem Lochristi TIelt Meulebeke Tielt Tielt

Lichtervelde Tielt TIelt Ruiselede Tielt TieIt Tielt Tielt Tielt Manaloop TieIt Beselare Tielt .Turnhout . Aarsele Wevelgem . Tielt Ardooie Ingelmunster Brusse1 Pittem Tiegem Ingelmunster Koolskamp

Brussel Vlissegem .. Lichtervelde .Kaster Tielt . Sint-Kruis Poperinge

Koolskamp·

..

Aarsele

11


1892 1893 1894

1895 1896 1897

1898 1899

1900 1901 1902 1903

1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910

1911 1912 1913

1914 1915 1916 1917 1918

1919 1920 1921

1922 1923 1924 1925

1926 1927 1928 1929··

1930

1931 1932

1933 1934

J935 1936·

12

v1ctor Goethl!lls ,. Call1ille Vandewalle Camille' Braekevelt Arthur De Tavernier AlDis Vandevyvere "Joseph' Yserbyt Albert Debruyne Charles Vandenbussche Joseph Vandevyvere Hubert Vanhoutte Henri Blondeel Paul Colle Isidore Alyn Robert Mortier Jules Van Houtte Jean' Haerens Achille Vander Heeren Joseph Vandeweghe Joseph Vandenbroucke Oscar Verhaeghe Gustave Hinnekens ·Leon Leplae Orner Van Rie Joseph Ampe Achille Dinneweth Rene' Verschuere Michel Haerens . Antoine Brys Andre Deleersnijder Paul. Vanden Berghe Arsene Vande Velde Franz Willem Jozef Ide . Marcel De Wispelaere Paul Coucke Honore Verkinderen Joris Claeys Kamiel Vandekerckhove Alfons Beel Maurits Maenhout Conrad Beert Gabriel Lammertyn Cyriel Cappelle Jean Waelkens Jules Sarre Frans De Poorter Octaaf De Clercq Michel Vandekerckhove Jozef Vergote Elie Serruys Basile Langouche Julien Vyncke Roger Besaen Andre Desimpelaere Albert .Coucke Michel. Vlamynck Wilfried Cloet .'Marcel Fraeyman Joris Van Eekhoudt Oscar Verbeke Albert Van. Bruwaene Paul VandendriessChe

·kdOOi~ Loppelll· Tielt Poelkapelle Tielt

.'

Kuurne

Nieuwkerke Werken Tielt

Waregeni Pittem Tielt

Aalter .Izegem Kooigem Kuurrie MeUlebeke '. . Tielt Vlissegem Egem Tielt Zar:ren

"Maldegem Oostrozebeke Win gene Tielt Kuurne Harelbeke . Tielt ."rdooie

Beemem Tielt Tielt

Beemem Dentergem Tielt .. Wingene Ingelmunster Meulebeke Tielt' Tielt .Meulebeke K1etken Tielt .Izegem Aarsele ..Oostkamp Tielt . .. Tielt Schuiferskapelle .

St.~ oris-ten-Dlstel Schuiferskapelle TieIt Lotenhulle Tielt Tielt Lichtervelde Poeke Pervijze Aarsele

nsu

,

Deerlijk"


.Lucien Dufour .Frans Deschout Frans Van Hooteghem Jose D'Haveloose Maurice Sabbe Paul De Ryckere

Pittem . ·Tiell Wir1gene Tielt ···Tielt Wmgene . Tielt Pittem Wingene

Jan Hinnekens 1946

1947 1948 1949 1950 1951

1952 1953

Roger Lampaert Frans Neyrinck, Louis De Foer Robert Lagrain Germain Lannoo Antoon Wyffels Godfried Danneels Daniel Glas Leo Maeyens

1954

J Cl(;} Roseeuw

1955 1956 1957 1958

'Roland Vandenweghe Erik De Cock Rafael Ouaegebeur Manu de Muelenaere

Pittem Wingene W"mgene Tielt Kanegem .Ardooie . Tielt Ramskapelle Harelbeke Tielt Tielt Tielt MeWebcke

1959 Johan Denolf 1960 1961 1962

Hugo Van Acker Diederik Schoonaert Roland Kerckaert MODERNE

Oostrozebeke Ruiselede

Wingene

HUMANIORA -

ECONOMISCHE

AFDELING.

1959 Roger Claus 1960 Eric Lannoo 1961 Daniel Lemey 1962 Eric Viaene MODERNE RUMANIORA 1961 1962

TieIt Zwevezele Tielt Tielt -

WETENSCHAPPELUKE

AFDELING

Michel Rots Oswald Verhelst VRlJE

MIDDELBARE

Tielt Tie1t

LAND- EN TUINBOUWSCHOOL

1947 1948 1949 1950 1951 1952

Jose Verhulst Andre Muys Marcel De Witte Jozef Declercq Roger· Janssens Cyriel Declercq Palmer Marreel 1953· Roger Dobbelaere 1954 Michel Grijp 1955 Guido Verstrijnl?~ 1956 Wilfried Debever 1957 Herman Perneel 1958 Rene Declercq 1959. Karel Van De Casteele 1960 Firmin Verhelle 1961 Willy Van Bruwaene 1962 Demyttenaere Christiaan

afgelegd

HOGESCHOOL£XAMENS door. deDudleerlingen zullen medegedeeld '. het "Halletorentje". .

Tielt Ruiselede Pittem Ruiselede Eppegem

Ruiselede Pittem ..Schuiferskapelle Tiel! Aarsele Egem

Assenede ·Oostrozebeke Wontergem Pittem Tielt Geluwe

.worden .

in

13


Zevende Familiekundige Wandelzoektocht in Meulebeke i.s.m. Gemeentebestuur Meulebeke en met mevrouw Inez Demarrez zn de heer Hans Vanneste Mooie prijzen voor de winnaars Start op 16 november 2008 tot 27 februari 2009 Deelnameformulieren gratis te verkrijgen tijdens de openingsuren: Gemeentehuis Meulebeke OC Vondel bibliotheek en cultuurcentrum Meulebeke CC Hondius in Wakken Lokaal VVF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5, Tielt op zaterdagen 15 november, 6 en 20 december 2008, 6 en 20 januari, 7 en 21 februari 2009 van 9 tot 12 uur Op de website van VVF路Tielt: home.scarlet.be/vvftielt De antwoorden verwachten we uiterlijk op vrijdag 27 februari 2008 v66r 12.00 uur bij:

* Pastoor Jozef Claerhout, Markt 10 in Meulebeke * Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenseg 29, 8700 Tielt Bekendmaking winnaars op zondag 8 maart 2009 om 11 uur tijdens de 10de familiekundige boekenbeurs te Tielt

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

TIENDE FAMILIEKUNDIGE

BOEKENBEURS

TIEL T

zondag 8 maart 2009 van 9 tot 12 uur 30 Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische computersoftware .. genealogische werken '" formulieren '" heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende WF-afdelingen er gegevens uitgewisseld worden

en kunnen

Om 11 uur bekendmaking van de winnaars van de Wandelzoektocht in Meulebeke en uitreiking van de prijzen.

14


I

V.V.F. - Tielt: nieuwe publicaties

5 ASO Bisschoppelijk College Veurne: American Gleanings "Weg uit West-Vlaanderen: emigratie uit de Westhoek", Tielt, VVF-Tielt ,2008, 170 biz., prijs 11 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten) De leerlingen van het 59 jaar van het Bisschoppelijk College van Veurne kregen binnen een project Nederlands-Geschiedenis een opdracht met onderwerp "Weg uit West: emigratie uit de Westhoek". De studenten werkten in groepjes van drie en trokken op zoek naar informatie over een zelf gekozen persoon. AI heel vlug kwam men terecht bij Ludwig Vandenbussche uit Leke die reeds jarenlang de Vlaamse vertegenwoordiger is van de Gazette van Detroit in Vlaanderen. De studenten ontvingen heel wat achtergrondinformatie over de emigratie in het algemeen en meer in het biizonder over de emigratie naar Canada en de Verenigde Staten. Niet enkel werd voor hun verder onderzoek internet gebruikt, maar ging men ook ter plaatse zoeken in verschillende archieven. Zo kwamen een aantal vertegenwoordigers van de groepen naar Tielt om kennis te maken en opzoekingen te verrichten in het documentatiecentrum van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt. Wij stelden vast dat de gekozen geemigreerde personen soms veel, maar ook soms weinig sporen nalieten waardoor de opdracht niet altijd even eenvoudig was. Na het opzoeken, verzamelen en ordenen van de informatie hebben deze studenten een korte samenvatting gemaakt van hun opzoekingwerk die we hierbij uitgeven. Onder de kundige leiding van de leerkrachten: Geertrui Verhelst, Jacky Hollemeersch, Patrick Vanleene en Gilbert Vanlerberghe kwamen volgende werken tot stand: Het levensverhaal van een man met 3 beroepen ... Cyriel Decadt ging zijn geluk in Detroit zoeken. Charles Verheyden start een begrafenisonderneming in Amerika Belgische diplomaat Victor Spirlet vertrekt in 1904 als vice-consul naar New York Louis Pattyn begint op 20-jarige leeftijd een nieuw leven in Detroit Frans Dens ruilt voor korte tijd Belgie in voor Amerika Bredenaar Oscar Coelus bezoekt Brooklyn en blijft De emigratie van Constant Verschoore en zijn vrouw naar Delhi (Canada) Camiel Van Hulse start een nieuw leven in Arizona als succesvol organist Het korte verblijf van Maurice Verstraete in Quebec Frans Demolder uit Veurne emigreerde naar Canada in 1927 Emigratie vanuit Boezinge naar de VS rond de eeuwwisseling Waarom zocht Roger Ghesquiere zijn geluk in Canada? Solange SwaenepoeJ wijkt uit naar Canada en maakt haar dromen waar Camiel Peccue verliet Zillebeke in 1916 en vond zijn geluk in Montpezat-de-Quercy Leon Verreist reisde duizenden kilometers ver om een nieuw leven te beginnen Theodoor Rooms wijkt uit naar Frankrijk van 1914 tot 1919 Alts Bulcke: een West-Vlaming in Detroit Medard Loones vluchtte naar Frankrijk wegens W01 Karel Van De Poele, een Vlaamse uitvinder in de Tweede lndustriele revolutie Het leven van Frans Luyckx

15


Frank Van Eenooghe: Soldaten van "den Grooten Oorlog" Schuiferskapelle 1914-1948, Tielt, VVF-Tielt , 2008, 134 biz., prijs 10 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten) Dit werk is een eerbetoon aan onze frontsoldaten van '14-'18 en dan vooral aan die van Schuiferskapelle! Schuiferskapelle telde in 1914 zo'n 1400 inwoners. 49 jonge mannen werden opgeroepen en ingelijfd in het Belgisch leger. Daarvan zijn er 8 gesneuveld en een werd als vermist opgegeven. Anderen, een negental werden krijgsgevangen genomen, waarvan een gestorven is in krijgsgevangenschap in Duitsland. Een viertal zijn na de slag om Antwerpen naar Nederland kunnen ontkomen alwaar ze werden ontwapend en ge'(nterneerd tot eind 1918. Een elftal werden gekwetst en afgevoerd naar hospitalen in Engeland en Frankrijk. Ze werden na hun herstel meestal weer naar het front gestuurd. Een tiental zijn gedurende bijna de volledige oorlog aan het front gebleven, een zelfs meer dan vier jaar! En dan zijn er nog een aantal waarvan tot nu toe weinig informatie te vinden is. Achteraan in zijn werk vermeldt de auteur allerlei bronnen - uitgegeven en onuitgegeven. Talrijke keren is hij naar Brussel en Evere gereisd om in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en in de Centrale Dienst van het Stamboek de personendossiers van de Kapelse soldaten te raadplegen. Verder heeft hij de Bevolkingsregisters van Tielt-Schuiferskapelle en omliggende gemeenten nauwgezet uitgeplozen, en ook talrijke prive-personen geraadpleegd. Fons Das redactie: "Onze Families deel 2", Tielt, VVF-Tielt ,2008, euro (+ 3,50 euro verzendingskosten)

165 biz., prijs 11

Dit tweede deel van ONZE FAMILIES wit verder een lans breken om informatie over families uit eigen streek kenbaar te maken en ter beschikking te stellen .van vele vorsers en ge"interesseerden.De bedoeling van de auteurs is niet van een volledige familiegeschiedenis te brengen, maar ze willen hun opzoekingen niet in hun kast laten liggen. Onze secretaris de heer Lucien Ailliet uit Tielt brengt twee artikelen: de genealogie van Hubertus Vanhollebeke en Pieter Ayliet. De heer Jan Verhelst uit Mortsel schrijft over de emigranten van de familie Verhelst en brengt samen met mevrouw Marijke Verhelst uit Lembeek en de heer Frans Verhelst uit Ardooie een verhaal van een Canadese immigrante, Mona-Lisa, die haar roots in Vlaanderen zoekt. We zijn de vier auteurs dankbaar voor het prachtige werk dat zij leverden. Onze redactiesecretaris de heer Fons Das nam de taak op zich de lay-out van deze vier artikelen te verzorgen en ze in een mooi boek te presenteren. Boeken te bestellen door overschrijving van VVF-Tielt, Schuiferskapelsesteenweg

van het bedrag op rekening 800-7026810-14 29, 8700 Tielt.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprenljes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen,familiepapieren, genealogische uitgaven, enz... Rosa Plettinck, Tielt - Daniel Vandewalle, Tielt - Geert Vermeulen, Tielt - Trees Strobbe, Tielt - Anna Van Eenoo, Tielt - Clara Daelewijn, Tielt - Christiane Strobbe, Meulebeke Maria Snauwaert, Dentergem - Arnold Schaubroeck, Schuiferskapelle - Dirk Bekaert Lapere, Heule - Elie Verleyen, Lotenhulle. 16


Heemkundige

Kring de Roede van Tielt

Lidmaatschapsbijdrage: gewoon lid: 20,00 eura, steunend lid: 30,00 eura en beschermend lid: 40,00 euro, te betalen op rekening 000-0398411-32 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktmalenstraat 32/3, Tielt - (051) 40 1838. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegernstraat 5, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30.

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

?

Je stort gewoon het lidgeld 33,00 eura als gewoon lid, 50,00 euro als steunend lid, 80,00 euro minimum als beschermend lid op rekening 414-1171221-79 (IBAN BE58 4141 17122179) van WF Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt jaarlijks zes nummers van het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en forrnulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie ornslag Vlaamse Starn). Aile briefwisseling in verband met lidrnaatschap, berniddeling, farnilieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF Dienst.: . Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERPEN - MERKSEM Tel. 03/6469988

Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18,8700 Tiell Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagstetler, gelieve de redactie een dubbel te bezorgen.

Vraag 1 - 09 (eric.daled@skynet.be)

In de kwartierstaat van mijn vrauw staan: 1. Arnoldus Van de Moortele op 27 mei 1778. 2. Jacobus (Van) Hollebeke januari 1731.

x

Petronella Verplaetse.

en Maria Theresia

Arnoldus

Hellebuijck,

is overleden te Ruiselede gehuwd te Wingene op 27

Heeft iernand toevallig gegevens over geboorten, huwelijk, resp. overlijdens van deze vier personen? Bij voorbaat dank! 17


activiteitenagenda

WF - Tielt: januari - februari - maart 2009

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag

17 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid. tot

3. Werkgroep opzoeken.

genealogie

7 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

4. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 21 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

op zaterdag

tot

5. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Tiende familiekundige boekenbeurs op zondag 8 maart (zie aparte aankondiging). 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 3 januari van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling Aile leden zijn van harte welkom ! Gelegenheid tot opzoeken

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 21 april - mei - juni 2009: v66r 28 februari 2009 Nummer 31 juli - augustus - september 2009 v66r 31 mei 2009 Nummer 41 oktober - november - december 2009 v66r 31 augustus 2009 Nummer 1 I januari - februari - maart 2010 v66r 30 november 2009 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

18


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS Website VVF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 12de jaargang nr. 2 - april 2009 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

.

west~Vlaan~~n; Door mensen gedreven

• . . .

29 - 8700 TIELT

•• T~STAD.lt

Jl

~lle

.


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, tel kens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeerwelkom I!!! Als lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielf' betalen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29,8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Wandelzoektochtin Meulebeke:2008-2009,de antwoorden

23

Inez Demarrez, C. Buyssestraat 34,9810 Eke

- GenealogieAltria - Artaria- Alteria - Cortaria,slot

31

Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt

- West-Vlaamsemilitieregistersdigitaal raadpleegbaar Johan Vannieuwenhuyse,

22

35

Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries

- Nieuwepublicaties

36

- Vraagen antwoord

37

- Activiteitenagenda

38


Wandelzoektocht in Meulebeke 2008 - 2009: de antwoorden

Aan onze jaarlijkse zoektocht, ditmaal in Meulebeke, namen dit jaar 130 personen deel waarvan niemand alles juist had. Hieronder kunt u de antwoorden vinden met enige genealogische en heemkundige uitleg: Vraag 1: Noteer het jaartal dat u kunt vinden op dit gebouw. Antwoord: 1955. Oit was te vinden op de gevel van het huis Marktstraat, 8. Oit huis was de kunstenaarswoning van de Meulebeekse kunstschilder, schrijver en fotograaf Leopold Sacrez (1891-1967). Hij is een gekend Meulebeeks artiest die na een opleiding aan het Gentse Sint-Lucasinstituut een rijk en gevarieerd oeuvre realiseerde met o.a. tekeningen, aquarellen, postkaarten en foto's. In de jaren 1930 voorzag hij de Sint-Amanduskerk van decoratieve muurschilderingen, die nu echter niet meer te zien zijn. In 1955 liet Leopold Sacrez het huis bouwen voor zichzelf, zijn zus Brigitte en zijn uit Hongarije afkomstige stiefdochter Katelin Wagner-Sacrez. Het ontwerp is van de Meulebeekse architect Albert Crop. Vraag 2: Noteer de kenspreuk die hierbij hoort. Antwoord: Habemus Ursum of we hebben een beer, naar analogie met de alom bekende uitspraak Habemus papam of we hebben een paus. Kunstenaar Frans Vercoutere C 1955) verwijst hiermee naar de adellijke familie de Beer, die vanaf de 15de eeuw de heerlijkheid van Meulebeke in haar bezit had. Cornelia Veyse, die de heerlijkheid van Meulebeke geerfd had, bracht die door huwelijk over aan ridder Jan de Beer, heer van Merkem, Grammene en Lendelede, regelbewaarder en geheimschrijver van Karel de Stoute, hertog van Bourqondie en graaf van Vlaanderen. Het huwelijk vond plaats tussen 1467 en 1477. Ridder Jan de Beer stierf in 1495 en Cornelia Veyse stierf in 1532; ze werd in de kerk van Meulebeke begraven. Hun zoon Philippus de Beer, getrouwd met Marie van Heurne, stierf in 1526. Charles de Beer, schepen van Brugge, volgde zjjn vader op en stierf op 25 augustus 1578. Hij werd te Meulebeke begraven. Zijn zoon Joos was heer van Meulebeke tot aan zijn dood op 11 maart 1605. Hij werd opgevolgd door zijn broer Jan, burgemeester van Brugge. Oeze overleed op 2 mei 1608 en werd te Brugge in de kerk van de Potterie begraven. Adriaan de Beer, zoon van Jan en Roberta d'Aubermont, heer van Meulebeke en hoogbaljuw van Kortrijk, overleed in 1627. Zijn zoon Nicholas Ignatius, hoogbaljuw van Gent en kolonel in het Spaanse leger, volgde hem op als heer van Meulebeke. Het was voor hem dat Filips IV, koning van Spanje en graaf van Vlaanderen, de heerlijkheid van Meulebeke in 1655 tot baronie verhief. Gaspar Ignatius de Beer, gehuwd met Catharina Elisabeth Morre, volgde zijn vader op. Toen hij in 1728 te Gent overleed, moest de grote klok van de kerk van Meulebeke gedurende zes weken over zijn dood luiden, maar ze barstte. Zijn zoon Gaspar Robert, kapitein van de ruiterij, werd de nieuwe baron van Meulebeke. Hij was gehuwd met Francisca Camilla Michaela d'Ennetieres. Gaspard Robert overleed in 1751 op 81-jarige leeftijd. 23


Hij werd opgevolgd door Philippe Alexander de Beer. Zijn broer Jean Joseph Ghislain Ernest, kannunik en later proost van de Sint-Salvatorkerk te Harelbeke, volgde hem op. Hij overleed op 24 november 1791. Hun zuster Livina de Beer, barones van Meulebeke en dame van Moorsele, was gehuwd met Nicolas Francois de Lens, heer van Bavikhove, Ooigem, Ponches en maarschalk van West-Vlaanderen. Omwille van de moeilijke financiele situatie van de erfgenamen schonk kannunik de Beer zijn heerlijkheden en gronden te Meulebeke aan de aanverwante familie de Lens. Het wapenschild van de farnilie de Beer, d'or a I'ours, passant de sable, musele de gueules, of een gulden schild met een stappende zwarte en gemuilbande beer, met boven dit schild de baronnenmuts, werd in 1938 bij Koninklijk Besluit als wapenschild aan de gemeente Meulebeke toegekend. Vraag 3: Noteer het deel verwijzende naar een familienaam van de naam van dit gebouw. Antwoord: Vondel. In de eerste helft van de 19de eeuw bevond er zich op de huidige locatie van Vondel al een brouwerij met woonhuis, tuin en graanmolen; brouwer Joannes Carpentier was er de eigenaar van. In 1901 kocht Carniel Vande Vondele (0 1862) de brouwerij met magazijn en aanpalende gronden op. Na een reeks aanpassingen en verbouwingen opende Carniel Vande Vondele er in 1905 zijn gekende borstelfabriek De Gouden Leeuwen startte er op 31 mei van hetzelfde jaar een eigen brouwerij. In 1922 kreeg de firma de welbekende naam Brouwerij Vondel, niet aileen een verwijzing naar de stichter zeit, maar ook naar de beroemde schrijver Joost vanden Vondel, wiens beeltenis voortaan op aile correspondentie en bierreclame van het bedrijf prijkte. Na de dood van Carniel Vande Vondele in 1929 werden de brouwerij en de oude brouwerswoning aan de straat gesloopt en in 1938 vervangen door het huidige, grotere brouwerijgebouw in prachtige art-decostijl. Vraag 4: Noteer voor- en familienaam van de bekende persoon aangegeven in mijn directe omgeving. Antwoord: Edgard Van Baveghern. Kunstenaar en amateur-aannemer Edgard Van Baveghern (Dendermonde, 1880 - Meulebeke, 1952) huwde in 1903 met Maria Thienpont, de dochter van dokter Leo Thienpont en Barbara Loncke, de eigenaars van Ter Borcht. Hij werd de laatste kasteelbewoner. Van Baveghern, burgemeester van Meulebeke van 1919 tot 1927, ontwierp enkele ongewone prefab-woningen, waarbij hij experimenteerde met het gebruik van gewapend beton, muren uit holle betonplaten liet optrekken en de huisgevels van opvallende ornamentiek voorzag. In 1935 decoreerde hij het interieur van de kapel van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand met figuratieve muurschilderingen. Na zijn dood in 1952 bleet zijn tweede echtgenote Zoe Vanhove tot 1957 op kasteel Ter Borcht wonen.

24


Vraag 5: Noteer voor- en familienaam van de bekende persoon aangegeven in mijn directe omgeving. Antwoord: Robrecht De Lens. Toen baron Jean Joseph Ghislain Ernest de Beer, kannunik en later proost van de Sint-Salvatorkerk te Harelbeke, op 24 november 1791 overleed, zag de financiele situatie van zijn erfgenamen er allesbehalve rooskleurig uit. Daarom schonk kannunik de Beer zijn heerlijkheden en gronden te Meulebeke aan de aanverwante familie de Lens: zijn zuster Livina de Beer, barones van Meulebeke en dame van Moorsele, was immers gehuwd met Nicolas Fran~ois de Lens, heer van Bavikhove, Ooigem, Ponches en maarschalk van West-Vlaanderen. Hun zoon Robrecht de Lens werd op die manier de nieuwe baron van Meulebeke, maar de geldzorgen verminderden niet en vele eigendommen werden verkocht. Philippe de Lens, zoon van Robrecht de Lens en geboren te Gent op 20 maar 1830, was de laatste baron van Meulebeke. Hij stierf op 20 maart 1830 als gouverneur van Oost-Vlaanderen. Vraag 6: Noteer hetjaartal dat u kunt vinden op dit gebouw. Antwoord: 1908. Dit is te vinden in de Oostrozebekestraat, 78. Het statige herenhuis met art nouveau-inslag werd gebouwd voor veearts Edmond Maeyens naar een ontwerp van de Meulebeekse architect Prudent Vergote. Door het beroep van de eigenaar bezat het huis oorspronkelijk o.a. een spreekkamer, een pharmacie en een paardenstal.

Vraag 7: Van welke ziekte is hier sprake ? Antwoord: Smetziekte (te vinden op het kerkhof). Prudent Plettinck werd geboren op 23 april 1819 als het oudste kind van drie van Jacques Plettinck, horlogemaker en herbergier op de Tieltse Markt, en Amelie Priem. AI op jonge leeftijd bleven de kinderen Plettinck verweesd achter; Prudent was nog geen 17

jaar oud. In 1838 startte Plettinck zijn studies in de geneeskunde aan de Leuvense universiteit. Op 4 september 1840 haalde hij het kandidaatsdiploma in de wetenschappen. Op 31 maart 1842 werd hij tot kandidaat in de geneeskunde uitgeroepen. In 1844 rondde hij zijn studies tot dokter in de genees-, heel- en vroedkunde af; hij slaagde voor aile examens met la plus grande distinction. Plettinck startte zijn geneeskundige carriere in Meulebeke tijdens de crisisjaren 1846-1850, toen de ene na de andere besmettelijke ziekte de bevolking decimeerde: tyfus of rotte-koorts in 1846, dysenterie in maart 1847 en opnieuw tyfus in 1848. Dokter Plettinck slaagde er telkens in om de besmettelijke ziektegolven in te dijken, o.a. door de zieken in een aparte hospitaalbarak te isoleren en door een aantal hygienische regels vast te leggen zoals het verluchten en ontsmetten van de ziekenzalen en het kalken van de muren. Prudent Plettinck was ook buiten Meulebeke actief: hij richtte in 1860 de Geneeskundige Kring van Tielt op, nam deel aan nationale congressen en schreef zijn vernieuwende medische kennis in een groot aantal studies neer. Plettinck bouwde in Meulebeke ook een politieke carriere uit: in 1848 werd hij gemeenteraadslid en eind 1854 werd hij tot burgemeester benoemd. In 1864 werd hij bovendien als provincieraadslid verkozen. Prudent Plettinck, echtgenoot van Joanna Vandenvelde en vader van twaalf kinderen, overleed op 11 augustus 1888.

25


Vraag 8: Op welke plaats hebt u dit gevonden ? Antwoord: Goethalsplaats. Het driehoekige pleintje in het dorpscentrum van Meulebeke werd in 1900 luisterrijk ingehuldigd en naar brouwer Emile Goethals (0 1854 + 1932) genoemd, burgemeester van 1888 tot 1920 en ook provincieraadslid en volksvertegenwoordiger van 1912 tot 1919. was een populaire figuur in Meulebeke, een man van hoog aanzien en vooral een goed zakenman.Hij erfde herberg De Beer (de oudste vermelding van de herberg dateert van voor 1611) met de brouwerij en weldra kende iedereen het bier van brouwerij Le Damier; het dambord-teken stond ook op aile tonnen. Pas onder zijn zoon Henri, die na de dood van vader Emile de leiding overnam, sprak men over de brouwerij Goethals. Ook Henri werd burgemeester van Meulebeke, van 1939 tot 1942 en van 1944 tot 1959. De brouwerij bleef in de familie met als volgende generatie Jozef en Albert Goethals. Uiteindelijk werden de machines, die sinds 1848 door de familie Goethals in bedrijf gehouden werden, in 1975 definitief stilgelegd; de typisch Meulebeekse bieren zoals Tibi Pils en Jag's Export verdwenen van de bierkaart. Goethals

Vraag 9: Noteer de familienaam die hierbij hoort. Antwoord: De Caignl. Deze familienaam is te vinden op de huisgevel in de Kasteelstraat, 10. Het neoclassicistische burgerhuis werd in 1853 voor molenaar-koopman Joannes Storme gebouwd. Vraag 10: Noteer de naam van dit gebouw. Antwoord: 't Schaeck. 't Schaeck heeft een lange geschiedenis achter de rug. Toen men in 1683 een lijst van de Meulebeekse herbergen opmaakte, vermeldde men dat 't Schaeck al van oude ende immemoriae/e tijden bestond. Het oudste spoor dateert uit 1551, met Malen de Vaere als herbergier. In het landboek van 1654-56, deellll art. 695, beschrijft men 't Schaeck als eene hapte (onregelmatig gevormde) behuysde erfve ghenaempt het Schaeck, pae/ende noort de naervo/ghende erfve (den Beer, nu verdwenen), noch noort de Pitthemstraete (de huidige Hoogstraat), oost de erfve van de Cape/rie, zuyt de voorgaende erfve (den Hert), west de p/aetse (de Markt), groot 1 hondert 12 roeden. Eigenaar en gebruiker was Laureins Pollet. Zoon Joos Pollet volgde zijn vader als herbergier en brandewijnstoker op. Toen hij in 1708 zijn bezittingen onder zijn kinderen verdeelde, kwam 't Schaeck in handen van zijn zoon Joos Pollet junior. De nieuwe waard bleef bier, wijn en brandewijn schenken tot 1765; hij was toen 85 jaar oud. De volgende herbergier was Martinus Labens, die tot 1772 de dorstigen laafde. Sinds 1768 was 't Schaeck, door erfenis van hun nonkel Joos, in het bezit van drie kinderen van Jan Pollet, de broer van Joos, gekomen. De nieuwe eigenaars noemden Joos, Petronilla en Maria Francisca Pollet; zij waren de laatste herberg-uitbaters. In 1807, bij de dood van Maria Francisca Pollet, kwam de Ooigemse brouwer Jean Baptiste Iserbyt in 't Schaeck wonen; zijn twaalf kinderen werden er geboren. Aanvankelijk leek er voor Iserbyt, niet aileen

brouwer, maar ook likeurstoker en wijnhandelaar, een mooie toekomst in het verschiet te li9gen, maar in 1848 9in9 hij door een te zware schuldenlast en de zwarte jaren 1848-50 uiteindelijk failliet. Zijn weduwe bleef nog tot 1855 in 't Schaeck; kort daarop nam brouwer 6

Van deze familienaam verscheen: De familie Decagnie,

26

R. Vanneste, (2003), 100 biz


Jean Goethals er zijn intrek. Goethals bleef er tot aan zijn dood in 1884. Vanaf 1890 kwam zijn zoon Emile Goethals met vrouw en zes kinderen wonen waar ooit de herberg 't Schaeck gestaan had. Vraag 11: Noteer de naam van dit gebouw. Antwoord: De Arend. Niet aile herbergen kunnen prat gaan op een eeuwenoude geschiedenis. Ook in de zo= eeuw kwamen er nog een aantal nieuwe bij; zo ook De Arend, die in 1912 door Gustave Brulez (0 Gits, 1870) geopend werd. In 1899 was hij met de Meulebeekse Maria Nathalia Busquaert gehuwd en na een tiental jaren als molenaarsgast de kost verdiend te hebben, besloot hij als uitbater van De Arend aan de slag te gaan. Vraag 12: Noteer de familienaam die hierbij hoort. Antwoord: Vanackere. Deze datum is te vinden op de gedenksteen geplaatst naar aanleiding van de eerste steenlegging van het gemeentehuis door senator Leo Vanackere. Het gemeentehuis bevindt zich op de plaats waar het vroegere kasteel Bossuyt stond. Dit prachtige huis met park werd tijdens WO II door de Duitsers in brand gestoken en volledig vernield. Vraag 13: Noteer de familienaam die hierbij hoort. Antwoord: Desseyn. De familie Desseyn vertoeft al ongeveer 370 jaren in Meulebeke. Een eerste vermelding vinden we terug bij de geboorte van Joannes Cool in 1642 wiens moeder Maria Desaincts was. De familie verschijnt pas echt in Meulebeke als Anthonius De Seyn en zijn vrouw Janneken De Backere met hun kinderen rond 1652/3 uit Wontergem overkomen. Anthonius was een tweede neef van de voormelde Maria Desaincts. Enkele van zijn kinderen waren: - Uvine die eerst huwde met Joannes Hellebuyck en een tweede keer met Franciscus De Moor. Zij trokken terug naar Wontergem. - Joanna die huwde met Livinus Dobbels en nakomelingen had te Oostrozebeke en Wielsbeke. - Jacobus die huwde met Joosijne Segaert. - Petronella die huwde met Judocus Blancke. Zij gingen in Machelen wonen. - Catharina gehuwd met Jacobus Claerhout met nakomelingen te Meulebeke. - Joannes die eerst huwde met Catharina Verbeke en daama met Judoca Van Laecken, waarvan nakomelingen in Meulebeke. - Petrus die eerst huwde met Margareta Vergote en vervolgens met Elisabeth Oosterlinck, waarvan nakomelingen in Oostrozebeke en Meulebeke. - Cornelius die eerst huwde met Petronella De Backere en vervolgens met Catharina Wijlein. Zij weken uit naar Brugge. - Judoca gehuwd met Joannes Pharesijn en daarna met Joannes Paul, waarvan nakomelingen in Meulebeke. De huidige bewoners van het huis in de Pittemstraat, waar dit embleem kon gevonden worden, stammen respectievelijk in de tiende en elfde generatie af van Anthonius De Seyn. 27


Over herkomst van deze familie werd vroeger al uitvoerig gepubliceerd

7

,8.

Vraag 14: Noteer voor- en familienaam van de persoon die hier wordt afgebeeld. Antwoord: Karel Van Mander (te vinden op de markt). Het beeld is een werk van de in Meulebeke woonachtige kunstenaar Rik Vermeersch (0 Kortrijk, 1949) en werd onthuld op 5 juli 2003. Schilder-schrijver Karel van Mander werd in 1548 in Meulebeke geboren. Zijn vader Comelis stamde uit een familie van lijnwaadhandelaars en vervulde in Meulebeke de functies van baljuw en belastingontvanger. De jonge Karel kreeg een schildersopleiding en oefende zichzelf in het schrijven en opvoeren van spe/en van sinne, toneelstukken waarvoor hij zelf de decors schilderde. In 1576 trek hij naar Rome om er de Italiaanse schilderkunst te bestuderen. Twee jaar later ging hij aan het werk aan het Weense hof van keizer Rudolf. Terug in Meulebeke huwde hij, maar achtervolgd door oorlog en pest vluchtte hij eerst naar Kortrijk en later naar Brugge. In 1582 vestigde hij zich in Haarlem, waar hij samen met enkele vakgenoten een schildersschool stichtte. Hij verwierf vooral bekendheid door zijn 'Schilder-boeck' (1604), waarin hij de biografie van heel wat oude en eigentijdse schilders neerschreef. Hij overleed in 1606 te Amsterdam. Vraag 15: Aan hoeveel mensen wordt hier herinnerd ? Antwoord: 30. Op 26 en 27 mei 1940 werd een heuse slag om Meulebeke uitgevochten. De gde compagnie van het 8ste linieregiment, dat voornamelijk uit Walen bestond, had zich over een breedte van 500 m langs de spoorlijn Tielt-Ingelmunster ingegraven om het ~~~:~ ~:~:~~:~~~/~e~~~t~:~t-~;o~~~~::a~ ::~~d~;~~~.osten -.:. , _:~. Het Belgische leger leed in Meulebeke grote verliezen en moest zich uiteindelijk overgeven; niet minder dan 21 manschappen van de 8ste linie verloren hier het leven.

~~:~, .

. ': .

.;:

'c'

Vraag 16: Noteer de voor- en familienaam van de eerste persoon achter mij. Antwoord: Joannes Platteau (te vinden op het kerkhof).

Joannes Petrus Platteau was pastoor van Meulebeke van 1815 tot 1843 en stichter van het Meulebeekse hospitaal. Hij werd geboren te Ternat op 7 september 1766. Hij studeerde te Leuven en begon zijn loopbaan als coadjutor te Burst. In 1797 en de volgende jaren was hij deservitor in de parochies Borsbeke, Zonnegem en Vlierzele. In 1802 werd hij tot pastoor van Smetlede benoemd tot hij op 10 februari 1815 pastoor van Meulebeke werd. Op 27 oktober 1820 ontving hij van het Hollands bestuur het bevel om zijn werk als pastoor te staken en de pastorij te verlaten omdat hij weigerde om de eed van trouw aan het Hollands Bewind af te leggen. Na enkele maanden nam pastoor Platteau zijn functie echter weer op. -.'

7

8

.

_:

',.

,"

.:'

,',

',.~.

': -

~

..... J

Stamboom van de familie De Sains - De Seyn - Desseyn (1420-2000), Jan Callens, Vriendenboek valere Arickx, WF, Roeselare, 2000, p. 35-47 Genealogie de la famille De Sains - Oesseyn - De Seyn de 1420 a nos jours dans Ie nord de la France et la Belgique, Jan Callens, Chronique Wasquehalienne d'antan, cahier n째 9, Janvier 1999, p. 48-62

28


In 1822 kocht Joannes Platteau het路 hoevelje van Antoon Maes om er een gestigt te vestigen voor twaeJf geestelijke dogters die de arme kranken binnen de gemeente zullen bezorgen en bewaeken. De pastoor stichtte op die manier terzelfdertijd een klooster en een hospitaal.

Bij zijn dood op 29 juni 1843 liet hij het hospitaal en zijn eigen bezittingen na aan de Meulebeekse zusters van de H. Vincentius a Paulo. Vraag 17: Noteer de familienaam rechts van mij. Antwoord: Vermeulen. Franciscus Joannes Vermeulen (1745-1828) volgde in 1770 zijn vader Petrus Jacobus Vermeulen op als baljuw van Meulebeke. Hij was het tiende kind uit een gezin van elf. Nochtans liet niemand van dit grote aantal kinderen een naamdrager na, want behalve de oudste dochter bleven de tien anderen ongehuwd. Baljuw Vermeulen beschikte over aanzienlijke bezittingen in Meulebeke: huizen, boerderijen, akkerlanden, bossen en weiden. Toen hij in 1828 overleed, schonk hij bij testament enkele huizen aan het armbestuur van Meulebeke. Men gebruikte de gebouwen toen om er een armenschool in onder te brengen; er werd handwerk aangeleerd en godsdienstonderricht gegeven. Uit dankbaarheid tot de milde schenker besloot men de straete naer de pastorie van daer naer den Cnock de baljuw Vermeulenstraat te noemen. Vraag 18: Noteer de familienamen die hierbij horen. Antwoord: Mys, Persyn, Vermeulen, Goethals en Soete (te vinden aan de ingang van de kerk). Op initiatief van pastoor Jacobus Mys werd in de periode 17151720 de Sint-Amanduskerk in barokstijl herbouwd. Onder pastoor Adolf Persyn, de Meulebeekse dorpsherder van 1892 tot aan zijn dood op 7 maart 1899, werd de kerk opnieuw gerestaureerd en uitgebreid. Achille Vermeulen was toen voorzitter van de kerkfabriek en Emile Goethals burgemeester van Meulebeke. Het huidige uitzicht van de kerk in neogotische stijl is te danken aan architect Jules Soete uit Roeselare. Op 28 september 1892 legde hij het plan en het bestek ter goedkeuring voor. De plechtige kerkwijding van het vernieuwde kerkgebouw vond plaats op kermiszondag 21 september 1896. Vraag 19: Welk beroep wordt hier uitgeoefend ? Antwoord: brouwer (te vinden op de markt op de hoek met de Kapellestraat) . Camiel De Jonghe (0 Kooiskamp 1863) nam de brouwerij en de neoclassicistische woning van zijn grootvader Charles Roelandts over. Bij de brouwerij hoorde ook de naastgelegen herberg 't Gasthof. In 1905 liet Camiel De Jonghe de bestaande gebouwen uitbreiden en een nieuw bijgebouw oprichten; daar richtte hij een weverij in. Het woonhuis heeft een beglaasde gevelkapel met daarin een beeldje van H. broeder Mutien Marie.

29


Vraag 20: Noteer de familienamen onder mij, Antwoord: Roelandts, De Groote en Sceurs (te vinden op het kerkhof). Carolus Josephus Roelandts stamde uit een welstellende Tieltse brandewijnstokersfamilie, Hij werd geboren te Meulebeke op 19 april 1786 als zevende kind van elf van Fredericq Roelandts en Francisca Amerlinck. Volgens de belastingsrol van 1803 behoorde vader Roelandts tot de tien rijkste inwoners van Meulebeke. Charles Roelandts huwde op 1 oktober 1812 met Maria Theresia De Groote, geboren op nieuwjaarsdag 1795 in het Oost-Vlaamse Zinqern. Ze kregen tien kinderen: Hypolitus en Robertus C 1813), Maria Francisca (0 1815), Joannes Ludovicus (0 1817), Zeraphina (0 1819), Joannes Franciscus (0 1821), Theodorus (0 1824), Maria Theresia (0 1827), Amelia 1831) en Coleta (0 1834). Hoewel Charles Roelandts bij zijn huwelijk als beroep marchand de toiles opgaf, bouwde hij het familiefortuin verder uit als brouwer, Sceurs is de naam van de grafsteenkapper uit Roeselare.

e

Inez Demarrez

Wandelzoektocht in Meulebeke 2008 - 2009: de winnaars

De winnaars van de zoektocht samen met de bestuursleden van WF-Tielt.

Troostprijzen: Van den Bosch Gerlinde, Tielt, Vergote Albert, Meulebeke, Ornelis Kjenta, Dentergem, Van Simaeys Julien, Tielt, Maes Romanie, Tielt, Verfaillie Michel, leper, Ally Rosanne, Tielt, Vergote Ynte, Meulebeke, Verbrugghe Marie-Claire, Meulebeke, Delafonteyne Eline, Meulebeke, Callens Georges, Kooiskamp, Belaen Martine, Meulebeke, Vandenhende Erik, Pittem, Vanhaverbeke Eveline, Wevelgem, Vanhaeverbeke Yentl, Tielt. Winnaars: Devolder Guido, , Meulebeke, Cornette Rita, Drongen, Steyaert Marieke, Orongen, Cornette Mieke, leper, Vandermarliere Klaas, leper,

30


Genealogie Altria - Artaria - Alteria - Cortaria

Slot.

6. Robberecht 7. Robberecht

Bertha Paulina Ghislaina Tielt 27 juni 1867 Petrus Paulus 0 Tielt 27 juni 1867 huwt met Clemence voigt onder Vl/c 0

8. Robberecht

Coralia Maria voigt onder Vlld

9. Robberecht

0

Lambrecht,

Tielt 23 februari 1869 huwt met Lucien Jozef De Graer,

Medardus Josephus

10. Robberecht

Adelina Octavia

11. Robberecht

Maria Virginia

12. Robberecht

zoon -Ievenloos

0

0

0

Tielt 21 oktober 1870

Tielt 27 mei 1873

Tielt 14 mei 1876 kind -

0

Tielt en er + 3 november 1878

V/d. Vergote

Carolus Ludovicus geboren te Tielt 4 januari 1841 zoon van Joannes en Catharina Goemaere (+ Tielt 21-10-1865). Hij huwt te Tielt 24 april 1870 met Boutens Regina geboren te Tielt 12 april 1836 dochter van Joannes Fredericus en Isabella Clara Arix. Regina Boutens overlijdt te Tielt 21 april 1875, ze is 39 jaar oud. Carolus Ludovicus Vergote is zoals zijn vader 'horlogiemaker' en vestigt zich na zijn huwelijk in de leperstraat 206. Op 16 april 1875 bevalt Regina Boutens van een 'Ievenloos' kind van het vrouwelijk geslacht. Vijf dagen later overlijdt Regina. Haar man Charles Vergote hertrouwt met Marie-Irmine Vandeputte uit Beileqern'.

V Hyppolitus Josephus Paret geboren te Izegem 17 september 1827 zoon van Joannes en Maria Catharina Blancq8. Hij huwt te Tielt 10 mei 1865 met Silvia Maria Juliana Cornelis geboren te Tielt 11 september 1837 dochter van Petrus en Virginia Ameye. Silvia Maria Juliana Cornel is overlijdt te Zottegem op 16 januari 1910. V Cornelis Polidorus Hypolitus Maria geboren te Tielt 26 mei 1846 zoon van Petrus en Virginia Ameye huwt te Tielt op 10 november 1891 met Maria Elodia Van Troys geboren te Dentergem 18 december 1862 dochter van Jan Baptiste en Pelagie Verhenne, landlieden in Dentergem. Polidorus Hypolitus Maria overlijdt te Tielt in de Tramstraat op 10 maart 1895 als 'overste der tramstatie'. Zijn echtgenote Maria Elodia overlijdt aldaar op 6 februari 1900 en is op dat ogenblik 'herbergierster' in de 'Tramstatie'. 6

7

SAT, BR Tielt, 1867-1880, boek 15, f. 20. SAT, BR Tielt 1867-1880, boek 15, f. 9. Vandeputte Marie-Irmine Bellegem 18 december 1851. Ze heeft met Charles Vergote minstens drie kinderen: Vergote Joseph Jan Marie Tielt 23 augustus 1878, Vergote Aloise Prudent-Marie geboren te Tielt 14 september 1879 en Vergote Renatus Louis Marie Tielt 25 januari 1881. SAT, huwelijksakte 19 van 1865. In 1865 is Joannes Paret zonder beroep en 72 jaar. Hij verblijft te Gent en is gedomicilieerd te Izegem en zijn echtgenote Maria Catharina Blancq + Emelgem 27 mei 1849. 0

0

0

8

31


Bij zijn huwelijk is Polidorus Hypolitus Maria 'statie overste bij de buurtspoorwegen' en zijn echtgenote 'dienstmeid'. Moeder Virginia blijft afwezig op het huwelijk van haar zoon Polidorus en 'weigerde toetestemmen in het huwelijk van haren zoon, blijkens Eerbiedigheids acte aen haer gedaen den negenden October laetstleden door Meester Leo Joseph De MOelenaere, notaris te Thielt residerende'. De ouders van de bruid zijn beide aanwezig op het huwelijk van hun dochter. Ze gaan akkoord met het huwelijk volgens de notariele akte van 20 oktober voor Meester Adolf August De Visscher notaris te Dentergem. Tussen 1881 en 1900 woont dit gezin in de Brugstraat 159. Vanaf 31 oktober 1892 wonen ze in de Tramstraat 15b• Na het overlijden van haar vader en moeder verhuist hun dochter Maria Gabriella Silvia Camilla op 5 maart 1900 naar Deinze'", Ze wordt aldaar ingeschreven op 9 maart 1900. Ze is meid bij de zusters Maricollen in de Kaaistraat 17. Vertrekt terug naar Tielt op 15 juni 1912 en wordt daarna in Deinze terug ingeschreven zonder vermelding van datum 11. Merk op dat we haar in het bevolkingsregister van Tielt 1900-1920 niet terug vinden, wat betekent dat ze er nooit zal ingeschreven zijn. Kinderen: 1. Cornelis Caecilia Gabriella Maria Brugstraat op 20 oktober 1892

Tielt 13 oktober 1892 en aldaar overleden in de

0

2. Cornelis Maria Gabriella Silvia Camilla De Boosere.

0

Tielt 28 januari 1894 huwt waarschijnlijk met

3. Cornelis Gaspard Pierre Joseph Tielt 19 januari 1895 en aldaar overleden in de Tramstraat op 28 juni 1895 amper 5 maand en 9 dagen. 0

V. De Jode Carolus Ludovicus geboren te Tielt 25 juli 1850 zoon van Petrus Innocentius en van Ludovica Van der Meiren huwt te Tielt 22 november 1876 met Leonia Octavia Maria Corne lis geboren te Tielt 16 december 1850 dochter van Petrus en Virginia Ameye. Leonia Octavia Maria overlijdt in de Kortrijkstraat te Tielt op 7 maart 1901, haar man overlijdt aldaar op 26 november 1922. Vader De Jode is afwezig bij het huwelijk van zijn zoon. Hij geeft zijn toestemming om te huwen met een notariele akte van 30 oktober voor meester Leo Joseph De MOelenaere notaris te Tielt. Moeder Ludovica is ook afwezig maar weigert toe te stemmen in het huwelijk van haar zoon. Oit gebeurt met een "eerbiedigheidsacte" op dezelfde datum en voor dezelfde notaris. Voor zijn huwelijk woont Charles Louis bij zijn ouders in de Kortrijkstraat 9412. Vanaf zijn huwelijk in 1876 woont hij in de Brugstraat 213. Charles Louis is 'Gemeente bediende Schrijver ten Stadhuize' en zijn echtgenote Leonie 'winkelierster in keukegerief14. Na het overlijden van vader Charles Louis De Jode vertrekt zijn dochter Diana in juni 1923 naar De Keyserlei 61 in Antwerpen en dochter Osma Maria Silvie naar de Willemstraat in Gent, beiden winkelierster in tabak" 9 10 11 12 13 14 15

SAT, SAT, SAD. SAT, SAT. SAT, SAT,

32

BR Tielt, 1881-1900, boek 7, f. 194, Brugstraat 15. BR Tielt, 1881-1900, boek 9, f. 17, Tramstraat 15b. BR Deinze. 1890-1900, boek 1. f. 37. BR Tielt, 1867-1880, boek 14, f. 144. BR Tielt, 1868-1880, boek 11. f. 92. BR Tielt, 1881-1900, boek 7, f. 276, Centrum wijk K, Brugstraat 2. BR Tielt, 1920-1930, boek 13, f. 65, Kortrijkstraat 11.


Kinderen: 1. De Jode Urbanus Petrus Guillelmus Tielt 30 oktober 1877 en + Tielt in het huis van Petrus Corne lis in de Kortrijkstraat op 26 oktober 1882. 0

2. De Jode Ghislain onder Vile

Aloysius

0

Tielt 21 juni 1879 nuwt Godefroid

Anna Maria, voigt

3. De Jode Alice Tielt 13 juli 1884 huwt Lefort Rene Joseph, voigt onder Vl/f . 4. De Jode Diana Tielt 28 april 1888 en + Sint Joost ten Node op 17 juni 1927. 0

0

5. De Jode Osma Maria Silvia

0

Tielt 25 juni 1891

Vila. Robberecht Arthur Henri Constant geboren te Tielt 10 december 1860 zoon van Constant en van Boutens Rosalia. Hij huwt te Izegem 14 november 1893 met Silvie Marie Laleman geboren te Kortemark 13 juli 1865. Zij overlijdt te Brugge op 5 juni 1955. Arthur Henri Constant Robberecht is handelreiziger, later bij zijn huwelijk 'fabrikant in loodwit en vernis' en handelaar in verfstoffen. Ze wonen in de negende wijk huis 100, later 113. Tussen 1900 en 1912 vertrekt dit gezin naar Nederland. Arthur Henri Constant Robberecht komt terug van Middelburg naar Tielt op 27 juli 1915. Zijn vrouw Rosalia Boutens en hun dochtertje Antoinette Rosa komen pas op 24 december 1915 terug uit Middelburg. De reis gaat langs Vlissingen, Terneuzen, Zelzate en zo naar Tielt. Nadat Elisa Louise Geroge in 1901 huwt met Basillius Vermeulen vertrekt ze als inwonende dienstmeid en wordt vervangen door Victoria Crevits uit Kortemark. Ais ook zij huwt in 1912 met Auguste Delas wordt ze op haar beurt vervangen door Emma Denduyver eveneens uit Korternark". Dit gezin verhuist op 25 september 1926 naar Brugge, St.-Catharinastraat 2117. Kinderen: 1. Robberecht Nelly Sidonie januari 1912. 2. Robberecht

Antoinette

Marie Rosalie

Rosa Julia Maria

0

0

Tielt 27 augustus 1894 en + Gent 23

Tielt 7 november 1895

VI/b. De Ruyck Emilius geboren te Deinze 17 maart 1850 zoon van Henri en Virginie T'Jampers van Kruishoutem. Hij huwt te Deinze 24 februari 1886 met Robberecht Helena Rosalia Maria Ludovica geboren te Tielt 13 januari 1864 dochter van Constant en Boutens Rosalie. Het pasgehuwd paar vestigt zich in Deinze, sectie B, Statiestraat 23. Emilius is koopman in verfwaren. In het bevolkingsboek van 1890-1900 staan ze vermeld zonder kinderen 18.

16 17 18

SAT, BR Tielt, 1900-1920, boek 7, f. 1824. SAT, BR Tielt, 1920-1930, boek 7, f. 120. SAD, BR Deinze, 1880-1900, boek 8, f. 2269.

33


Vl/c. Robberecht Petrus Paulus geboren te Tielt 27 juni 1867 zoon van Constantinus en Boutens Rosalie. Hij huwt te Tielt 13 februari 1893. met Clemence Rosalie Marie Lambrecht geboren te Tielt 26 september 1872 dochter van bakker Petrus Carolus en Marie Adele D'haenens. Petrus Paulus Robberecht overlijdt te Middelkerke in december 1924. Na hun huwelijk woont dit gezin in de Kortrijkstraat 1. Marie Amelie De Vos uit Waregem en Louise Marie Oosterlinck uit Schuiferskapelle waren er dienstmeid. Pierre Paul is 'negociant in mercenen'". In 1900 wonen ze in de Kortrijkstraat 3720. In 1920 wordt het adres negende wijk, huis 210. Petrus Paulus is dan handelaar in brouwersartikelen net als zijn zoon Gerard. Het hele gezin vertrekt op 5 september 1923 naar Middelkerke, Duinenweg 48. Aileen Firmin Constant Robberecht was al vertrokken naar Brussel, Kaasmarkt 20. Gerard Joseph Robberecht overlijdt in Kongo in 1929. Kinderen: 1. Robberecht Firmin Constant Emile Joseph

0

Tielt 23 januari 1894

2. Robberecht Roger Charles Joseph Rosalie

0

Tielt 22 maart 1895

3. Robberecht Madeleine Leontine Anna Helena 4. Robberecht Gerard Joseph Arthur Marie 5. Robberecht Joseph Andre Antoine 6. Robberecht Andre Julien Henri

0

0

0

0

Tielt 13 juli 1896

Tielt 26 juli 1898 en + Kongo 1929.

Tielt 15 augustus 1900

Tielt 29 januari 1909

7. Robberecht Gabriel Emile Cornelis

0

Tielt 21 februari 1914

Vl/d. De Graer Lucien Jozef geboren Woumen 19 juni 1866 zoon van David en Therese Huyghebaert. Hij huwt te Tielt 29 oktober 1895 met Robberecht Coralia Maria geboren Tielt 23 februari 1869 dochter van Contantinus en Rosalia Boutens. Hij is apotheker in Gent. Na hun huwelijk vertrekt Coralia Maria op 4 november 1895 naar Gene1. Coralia overlijdt in Brussel 23 maart 1928. Vile De Jode Ghislain Aloysius geboren te Tielt 21 juni 1879 zoon van Charles Louis en Leonia Octavia Maria Cornelis. Hij huwt te Sint-Gillis op 6 juli 1912 met Anna Maria Godefroid. Ghislain Aloysius De Jode overlijdt te Schaarbeek in september 1931. In 1901 bij het overlijden van zijn moeder is hij "Ieerling apotheker". Ghislain Aloi'se vertrekt naar Kongo (Boma) in september 1902 en komt terug op 9 oktober 1905. Vertrekt terug naar Kongo op 22 februari 1906 en is terug op 25 februari 1919. Inmiddels had hij op 12 februari 1912 een tweede verblijfplaats gekozen te Schaarbeek, Rue Navez 13. Maar na zijn huwelijk vesti~t hij zich op 16 juli van hetzelfde jaar te Saint-Gilles, Brabant, St. Bernardstraat 1632 .

19

20 21 22

34

SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 6, f. 229. Kortrijkstraat boek. Nota van den 1 Mei 1883.

SAT, BR Tielt, 1900-1920, boek 11, f. 2933. SAT, BR Tielt, 1881-1900, boek 8, f. 276. SAT, BR Tielt, 1900-1920, boek 11, f. 2966.

1, Huis nr. 33 gebruikt met W 1, zelfde straat, zelfde


Vl/f

Lefort Rene Joseph geboren te Ecaussinnes d'Enghien op 3 mei 1879 zoon van Celestus en Celina Caty. Hij huwt te Tielt 7 augustus 1906 met De Jode Alice geboren te Tielt 13 juli 1884 dochter van Charles Louis en Leonia Octavia Maria Cornelis. Naast haar geboorteakte staat in potlood vermeld dat Alice overlijdt in "Blois, Fr. Oep. Loire en Chen." op 18 november 1968. Na hun huwelijk vertrekt het koppel naar Uitkerke, Steenweg 10423. Luc Neyt

West-Vlaamse militieregisters digitaal raadpleegbaar. Medegedeeld door: Johan Vannieuwenhuyse Archivaris Provincie West路Vlaanderen pIa Koning Leopold lll-laan 41 8200 Sint-Anries Tel.: 050/407290 Johan.vannieuwenhuyse@west-vlaanderen.be www.west路vlaanderen.be Militieregisters bevatten niet aileen militaire informatie, maar ook unieke gegevens over de dienstplichtige mannen. Per militiekanton en per rekruut werden tot 1871 de fysieke kentrekken beschreven: de vorm van het gezicht, het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het haar en de wenkbrauwen, de kleur van de ogen, de gestalte en eventueel andere lichamelijke bijzonderheden. Daarnaast zijn steeds ook de geboortedatum en -plaats, de woonplaats, het beroep, de namen en het beroep van de ouders genoteerd. Van zuiver militaire aard zijn de verwijzingen naar het motief bij eventuele vrijstelling of uitstel van dienst en naar het korps waarbij de dienstplichtige uiteindelijk werd ingedeeld. Soms kan men er ook nog informatie aantreffen over het opleidingsniveau of over de graad van geletterdheid van de rekruten. De registers zijn zeer interessante bronnen voor genealogen en ge'lnteresseerden in familiegeschiedenis. Zij kunnen er allerlei gedetailleerde fysieke en andere gegevens aantreffen om hun onderzoek naar voorouders te stofferen. Daarnaast kunnen de registers ook geraadpleegd worden voor meer historisch onderzoek naar de fysieke ontwikkeling, de beroepencultuur, de alfabetisatiegraad en naar de evolutie van de levensstandaard. In totaal bewaart de Provinciale Archiefdienst 1.372 militieregisters uit de periode 1813-1922, en dit voor het volledige grondgebied van West-Vlaanderen. De registers worden systematisch gemicrofilmd en gedigitaliseerd. Tegen eind 2008 zullen 771 registers of 189.907 digitale beelden voor de periode 1813-1898 ter beschikking zijn. De beelden kunnen elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur vrij geraadpleegd worden op een pc die in de Fernand Peutemanleeszaal van het Provinciaal Archiefgebouw (Gistelse Steenweg 528 te Sint-Andries ter beschikking staat. Naast het ontsluiten en ter beschikking stellen loopt ook een conserveringsproject, waarbij aile registerbanden die in slechte toestand verkeren, hersteld worden. Johan Vannieuwenhuyse

23

SAT, BR Tielt, 1900-1920, boek 11, f. 2966, aangifte vertrek 7 augustus 1906 en uitgeschreven op 23 augustus 1906.

35


V.V.F. - Tielt: nieuwe publicaties

Etienne Cappelle: De naam "Cappelle" (en varianten) in GITS,Tielt, WF-Tielt, twee delen, deell (A-K) 284 biz., deel II (L-l) 272 biz., prijs per deel 15 euro (+ 3,00 euro verzendingskosten per deel) Dertig jaar lang verzamelde de auteur Etienne Cappelle zeer geduldig aile informatie betreffende de "Cappelles" van Gits maar ook van talrijke omliggende parochies en gemeenten. Aan de hand van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters werd van iedere "Cappelle" een gezinsfiche opgemaakt, voor zover de persoon een bepaalde administratieve akte bij de pastoor of bij de Burgerlijke Stand van Gits (Ox+) liet optekenen. Deze gegevens werden in de loop der jaren aangevuld met de informatie die geput werd uit een tachtigtal uitgaven van heemkundige en genealogische krinqen van geheel Vlaanderen maar in het bijzonder van de provincie West-Vlaanderen. Het naslagwerk zal ongetwijfeld een zeer nuttig en belangrijk instrument zijn voor al wie met zijn voorouders "Cappelle" (en varianten) in de streek Roeselare terechtkomt. Zoals geweten zijn sowieso de bronnen uit de streek al zeer beperkt zowel in de tijd als in hoeveelheid.

Bestellingen: af te halen bij WF-Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendings-kosten op rekening WFTielt: 800-7026810-14. met vermelding van de gewenste uitgave.

Luc Neyt: Foto- en gedenkboek Sint-Jozefscollege Tielt 1848-1999,Tielt, WF-Tielt , 2009, 337 bladzijden formaat A4, meer dan 225 foto's, doorlopende kaft in kleur en de binnenbladzijden in digitale zwart-wit print, prijs 23,00 euro (+ 5,00 euro verzendingskosten) De realisatie van dit foto- en gedenkboek was aileen maar mogelijk door het rijk fotoarchief van het Sint-Jozefscollege waarover we mochten beschikken en de gegevens uit de plaatselijke pers. Oit boek is niet aileen een fotoboek maar ook een gedenkboek. We kozen het jaar 1848 als vertrekbasis om reden dat het college toen officieel een bisschoppelijk college werd, beschermd door de stad Tielt. We tellen dus niet minder dan 17 principaals of directeurs. Aile klasfoto's van de laatstejaarsstudenten vanaf 1932 tot en met 1999 werden opgenomen. Slechts vier foto's ontbreken: eerste economische 1967, 1968 en 1971 en eerste wetenschappelijke A 1965. Oeze fotoreeks heeft een sterk genealogisch karakter: foto's van broers, zussen, nonkels, tantes, grootouders, grootnonkels, buren, enz. Het geheel is doorspekt met belangrijke gebeurtenissen uit de plaatselijke pers. Ze raepen oude herinneringen op en herinneringen aan medestudenten, leraars en principaals.

36


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Cas, Luxemburglaan 18,8700 Tielt. Indien u rechtstreeks bezorgen.

antwoordt aan de vraagsteller,

gelieve de redactie een dubbel te

Vraag 2 - 09

ÂŤSaenen Andre, Engerstraat 65, 3071 Erps-Kwerps)

Florentina Van de Walle, geboren (gedoopt) in Kooiskamp op 6 januari 1804 of 1805, dochter van Joseph en Francisca De Ceuninck. Van beide ouders, gehuwd omstreeks 1800 (vermoedelijk te Kooiskamp) zoek ik verdere voorouders (kwartieren) .

.Antwoorden 1 - 09 (eric.daled@skynet.be)

Ik heb volgende gegevens ivm Arnoldus Van de Moortele.

Arnoldus Franciscus Van Moortel geboren te Ruiselede op 1 oktober 1711 en gehuwd te Kanegem op 7 februari 1736. Hij is de zoon van Petrus Van de Moortele, geboren te Ruiselede op 19 maart 1674 en gehuwd met Maria Joanna Van de Weghe.

Petrus is op zijn beurt zoon van Laurentius Van de Moortel, geboren ca. 1639 en gestorven te Ruiselede op 7 februari 1698. Hij was gehuwd met Petronella Focquaert. Zij overleed te Ruiselede op 16 maart 1721. Jozef Van de Moortel 1 - 09 (eric.daled@skynet.be)

Jacobus Vanhollebeke, zoon van Jacobus en Maria Desmet. Geboren te Tielt op 30 november 1698 en er gedoopt op 1 december 1698. Hij overleed te Ruiselede op 29 september 1748.

Jacobus trouwde te Wingene op 27 januari 1731 met Maria Theresia Hellebuyck. Zij werd geboren omstreeks 1710 en overleed te Tielt op 25 april 1746. Lucien Ailliet

37


WF - Tielt: activiteitenagenda april - mei - juni 2009 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. werkgroep genealogie op zaterdaq 4 april van 9 tot 12 uur, gelegeriheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

3.

Werkgroep genealogie op zaterdag 2 mel van 9 tot 12 uur, gelegenheld tot opzoeken.

4. Wandeling WO 1 oJ.v. Deelname is gratis.

Rudi

De Brabandere.

Vertrek

aan Mulle

om 14 uur.

5. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgende uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnenl): Nummer 31 juli - augustus - september 2008: v66r 31 mei 2009 Nummer 41 oktober - november - december 2008: v66r 31 augustus 2009 Nummer 1 I januari - februari - maart 2010: v66r 30 november 2009 Nummer 2 I april - mei - juni 2010: v66r 28 februari 2010 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artlkels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schon ken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... E.H. Raymond Calmeyn, Roeselare - Andre Lippens, Dentergem - Leona Van Nuffel, Waregem - Jules Desmet, Wakken - Arnold Schaubroeck, Schuiferskapelle - Jan CaUens, Pittem - Gwij & Eliane Decock-Mabbe, Oostkamp - Daan & Christine Aerbeydt, Roeselare Jacqueline Das, Halen - Diane Das, Geetbets - Rudi Das, Halen - Jos Das, Halen - Fons Das, Tielt - Luc Neyt, Tielt - Jeannine Defour, Tielt - Wouter Baesen, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Milo 8aert, Tielt - Albert Wiebouw, Tielt - Pierre Vandenberghe, Tielt - Daniel Vandewalle, Tielt - Bart Braekevelt, Tielt.

38


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZÂŁ

VOOROUDER$S Website VVF - Tielt home.scarlet.be/vvftielt

G; .

on4.e.vOQrouders. voorons

~

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 12de jaargang nr. 3 - juli 2009 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

':sl~=

Met steun van de Vlaamse overheid ~

-

29 - 8700 TIELT

t

~Tielt


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied va It samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement TIelt (Aarsete, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810-14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Als lid ontvangt u vier maat per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wonen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" betafen 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10,00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel.lfax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bran en auteur.

Inhoud: - Over "Kletje Blomme" of Coleta Blomme, Tielt 1843-1910

43

Eddie Verbeke, Felix D'Hoopstraat 170, 8700 TieJt

- Namenlijst fiches Valere Arickx: Pittemse families, Egemse families, deel 1

47

Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt Roger Durieux, Sint-Janstraat 96, 8700 Tielt

- Archief en blbllotheek: aanwinsten 2008

55

Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

.42

- Nieuwe publicaties

56

- Activiteitenagenda

58


Over "Kletje Blomme" of Coleta Blomme, Tielt 1843-1910

In het driemaandeliks tijdschrift "Onze Voorouders" van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Tielt, elfde jaargang nummer drie, juli 2008 lees ik op bladzijde 56 het volgende: Hel gezin Blomme Augustin en Vanpoucke Maria Theresia, woonden in 1856 in Tiell, tweede wijk, nuis 58. Ze wonnen tien kinderen. De vijfde spruit is Coleta Blomme, geboren te Tiell en oud 13jaar. De tweede wijk, dat is ten noordwesten van het centrum, zeg maar Bruggestraat Wingensesteenweg. De jongste kleindochter van Coleta Blomme, woont nu nog altijd ergens in die omgeving (= Hondstraat 7) ! Achiel Vande Walle (mijn betovergrootvader) is geboren te Tielt in 1838 en er overleden in 1886. Hij trouwde eerst met Rosalie Benoit (1840-1866), met wie hij een zoon won: Arthur, geboren in 1864 en in 1910, op 46-jarige leeftijd overleden te Tielt. Arthur won zes kinderen, waaronder slechts een zoon, Jules (1904-1918) die aan tering stierf, jong en natuurlijk kinderloos. Arthur was dus de halfbroer van mijn grootvader. Oaarop hertrouwde Achiel Vande Walle met Coleta Blomme, hierboven vermeld. Oit tweede huwelijk schonk hem twee zonen: eyriel Vande Walle (1868-1946), in de familie genoegzaam gekend als "vaderke" of de grootvader van schrijver dezes en Albert Vande Walle, geboren en overleden te Kanegem, vijf maanden oud, in 1870. Cyriel Vande Walle had dus slechts een broertje dat als boreling stierf en een halfbroer, die vrij vroeg stierf. Zeker voor die tijd dus een vrij kleine familie. Het gezin Achiel Vande Walle woonde in Kanegem-dorp in cafe "gemeentehuis afspanning" zoals we boven de deur nog vaag konden lezen tot de sloop in 1999 (zie tweede foto). Oat is vijftig meter van het geboortehuis van Mgr. Godfried Danneels. Handelaars en landbouwers kwamen er met paard en kar naar de bascule, die tot halfweg de jaren 1970 in gebruik was. Het cafe stopte enkele jaren eerder in 1971.

43


Hierboven, foto van het dorpsplein van Kanegem, vermoedelijk tijdens het interbellum. Het oud gemeentehuis was het laatste links juist voor de kerk.

Bij het binnenkomen, had je een portaa/. Daar waren twee deuren. Rechts kwam je in het cafe. De muren waren van hout en gaven een sombere en rustige sfeer. De toog was iets bijzonders. Die was bekleed met de resten van gebroken tassen en borden. De mozetet: was in het voorb/ad van de toog gemetseld. (. ..) De deur links van het portaal gaf toegang tot de woning. Daar was een zeer grote schouw. Tegen het raam stond een grote weegschaal die verbonden was met de weegbrug voor de deur. De gewichten werden opgeb/onken door de bazinne. (. ..) De zaal werd jaarlijks gebruikt door de Sint-Elooisvierders. Die namen dan het hele huis in beslag tot de keuken en de s/aapkamers toe. Het gebeurde meermaa/s dat het plafond in het cafe bewoog, omdat ze boven een feestje aan het brouwen waren. De bazinne maakte elk jaar dezelfde goede boerenkost voor de Looivierders. Dat was soep met bouilli, gevolgd door worte/s ... met veel bouilli en aardappe/en. En er werden potten mostaard ge/edigd ... Oit was een getuigenis van buurman Jozef Lambrecht over de vooroarlagse jaren in de krant van West Vlaanderen van 19 februari 1999. Het ging natuurlijk al lang niet meer over de familie Vande Walle want reeds in 1872 verlieten ze Kanegem en wei op een bizarre manier.

. ''=\

".

Zo zag het ouderlijk huis eruit in 1996, kart vaor de sloop van 1999, tijdens de feestelijkheden naar aanleiding van het onthullen van het beeld van de "Flandrien" Briek Schotte van Jef Claerhout.

44


Deze foto is van 2004, tijdens een gidsbeurt voor vrienden door ondergetekende. De woning achteraan is de huidige nieuwbouw van het geboortehuis van Cyriel Vande Walle. (Foto 10 Image, Hasselt)

Achiel Vande Walle was een welstellend man, die van paarden, vrouwen en drank hield. Zijn vrouw Coleta Blomme, Kletje B/omme voor de dorpelingen, had het dus niet voor de wind alhoewel ze vier knechten in dienst hadden: Windels Fredericus, koeiherder; Vanwynsberghe Henricus, peerdengeleider; Beekaert Charles en Arens Ivo, dienstknechten. Op 5 juli 1872 verlaten ze allen samen Kanegem voor Izegem. Of vader Achiel meegaat of niet, vonden we niet terug, hij maakte het in elk geval al te bont en verkwanselde hun fortuintje en trek aileen naar Brussel. Kletje Blomme nam haar zoon Cyriel onder de arm en vertrok op 1 november 1891 naar de stad, naar Tlett, waar ze op de hoek Markt-Nieuwstraat (waar nu KBC is) . een groentewinkeltje uitbaatte om aan de kost te komen en vooral om haar enige zoon naar het college te laten gaan, wat in die tijd niet zo evident was. De winkel was vermoedelijk van haar moeder, Marie- Therese Van Poucke, weduwe Augustin Blomme, die er op 4 december 1888 overleed, 87 jaar oud ! We mogen er van uitgaan dat gezin reeds voor 1888 feitelijk in Tielt woonde, maar zich pas in 1891 liet inschrijven.

Vor einem Offiziersquartier in Thielt, Kriegsfotogr. Austen. Westl. Kriegsschauplatz. hoek Nieuwstraat -Markt

Zo zag de hoek Nieuwstraat-markt Vande Walle er woonde.

er in mei 1916 uit. En dus vermoedelijk ook als Cyriel

45


Ondertussen sukkelde haar man Achiel steeds maar dieper in de afgrond. In 1882 zou hij ergens in Brussel wonen tot hij totaal verarmd en ziek niet meer wist van welk hout pijlen maken en op 20 juli 1886 zijn vrouw opnieuw opzocht. Kletje Blomme nam haar man in huis en zonder er koeken voor te bakken heeft ze hem verzorgd tot hij thuis stierf. Oat was op 9 november 1886, amper vier maanden later. Hij was dus 48 jaar. Maar Cyriel had wei een goede opvoeding genoten en het college "gedaan" ! Oit verhaal heb ik van Antoon Vande Walle (Tielt 1907 - Mechelen 1999), die het ook maar 'van horen vertellen' kan weten van zijn vader Cyriel. Ook Irene Vande Walle (Tielt 1919) kon hier flarden van bevestigen. De juiste data en adressen kreeg ik van Luc Neyt, die in de stadsarchieven dook en waarvoor mijn gewaardeerde dank ! Cyriel Vande Walle trouwde te Tielt op 16 september 1898 met Leonia Van Daele en vestigde zich in 1902 in de Sint-Jansstraat 16. Het kruidenierswinkeltje en Kletje Blomme verhuisden mee. Bij het binnenkomen links was immers de kruidenierswinkel en rechts de kleermakerij van Cyriel. Ze 'wonnen' twaalf kinderen. In 1910 overleed Coleta Blomme, 67 jaar oud.

Cyriel Vande Walle en zoon Daniel in 1927

Eddie Verbeke 2 oktober 2008

46


Namenlijst fiches Valere Arickx Enkele jaren terug kregen we van de familie Arickx een aantal dozen met fiches opgemaakt door de heer Valere Arickx. Zijn verzameling omvatte Pittemse families, Egemse families en varia. Onze gedreven medewerker Roger Durieux, die ook de classificatie van de bidprentjes verzorgt, had het grandioze idee om deze "schoendozen met z'n 14.000 fiches" te inventariseren en alfabetisch te klasseren op naam. Zo wordt dit archief een bruikbare materie voor de familievorsers. De fiches over de Pittemse families omvatten drie fichebakken, goed voor 4.967 fiches met allerlei familiekundige informatie: geboorte, huwelijk, overlijden, staat van goed en zelfs krantenknipsels. De Egemse families werden in twee fichebakken geklasseerd en tellen samen 3.843 fiches. Varia, drie fichebakken goed voor 5.207 stuks, gaat voornamelijk interessante gegevens over Pittem en Egem.

over personen

en

Eerst vindt u een overzicht van de Pittemse families. De alfabetische opsomming van de verschillende familienamen vermeldt, zelfs per letter, het aantal stuks. In een tweede dee I voigt een overzicht van de Egemse families. Tenslotte voigt varia. V~~r al dat werk ten dienste van de familiekundigen willen we Roger Durieux hartelijk danken. Hij hoopt dat de familievorser gebruik maakt van deze uitgebreide informatiebron. Ze is te raadplegen in het documentatiecentrum van WF- Tielt elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur.

Luc Neyt

Pittemse families Eerste deel. V~~r iedere nieuwe familienaam staat er een sterrelje. De varianten van deze familienaam staan tussen haakjes.

A. 161 stuks. Aelgoet (Algoet) * Aigiet * Aerts * Amerlinck (Amerlynck) * Ameye * Ampe * Amuset * Anne * Arickx * Artele. B. 289 stuks. Baeghe * Baert * Banckaert * Bandard * Bardoel * Basyn * Baltheus (Batteus - Battheus) * Bauwens * Baudart * Beaufort * Beaumarez * Beausaert * Beel * Bekaert * Beke * Belaen * Bernaerts * Bibeauw (Biebauw) * Biebuyck * Billier * Billiet * Blancke * Blondeel * Bogaert * Boone * Bouckaert * Bouckout (Bouckhout - Bouchoudt - Bouchout) * Boussy * Boute (Boutte) * Bracke * Braeckeveldt * Braems * Brampt (Braempt) * Braucaert (Brouckaert) * Bruggheman * Brulez * Buse * Brusseel (Brussele) * Bruyneel * Buyse * Buyssens * Bybauw (Bybouw). 47


C. 414 stuks. Cabij .,. Caessens * Caestryck .,. Cales'" Calewaert (Callewaert - Caluwaert) ... Callens ... Calmeyn .,.Camerlynck (Camerline) .,.Canepeel (Caenepeel) .,.Canin ...Carpentier ...Carette (Carrette) * Carron * Carton * Casaert * Cassander (Cassandre) * Cauwelier ... Charles ... Chaves d'Ageullar ...Claerbout ...Claeys .,.Claus ... Clauwaert ...Claerhout * Cloet ...Colens (Coolens) .,.Comijn (Comyn) * Cool'" Coolaert * Cools'" Conelis Cosman (Coysman) .,. Coussee .,. Couselie * Coussens ... Crombrugghe (Cromhrugge) Cromelincx ... Crop ... Crucebeke * Cruycke. D. 721 stuks. Dabaut * Daile * Damman'" Danneels ...De Deyne * de Backer (de Backere - Debackere) * de Bels (De Bels) ...de Bil (d'Bil) ...De Blaere (de blaere) * de Blauwe (De Blauwe) ...Deboigne (de Boinge - Deboique - De Sorgne) * De Brabandere ...de Breyne (de Breene) ...De Bruyne (De Brune) de Busschere * de Coigny (Coigny - De Coignie - de Coignij)'" de Caluwe (Cueninex) Declerck (de Clerc - de Cercq) * De Cock (de Coq - De Kock) .,.De Coster (De Kostere) ...Decoutere'" de Cuupe (de Cuupere - de Cuypere) ...Dedeckere * De Deurwaerder * De Deyne (Dedeyne - Deyne - De Dene - D'Heyne) * de Farre (de Ferre) ...de Four (de Foer) ...De Francq ...de Gant ...de Geest ...de Genie'" De Geytere * de Grote'" Dhane .,.De Heyghere (d'Heyghere - Dheyger) .,.de Honst (Honts) ...de Hulstere'" De Jaeghere (JaghersJaeqhers - de Jaghere) ...de Jonckheere (de Joncheere - de Jonckeere) .,.de Jonghe .,.De Kee .,. de Keyser (de Keysere - De Keyzer) ... De Koninck ... de Laere ... de la House ... Delameilleure'" de Lansheere ...de Lantmetere * Delcambe .,.dela Rue'" de Leenknecht'" de Leersnyder ... Deleye (de Lye - dela Haye) ... Del Fosse et d'Espierre ...de Loddere * De Maeght (de Maecht) ...Deman" De Marra (De Marrez - de Marree - de Mare) ...de Maschyn * de Meere (Ie Merre) * De Meerelaere * De Meese ... De Mets * De Meulemeester (de Muelemeester - de Muelemeestere) ... De Meulenaere (de Muelenaere) ...de Meurisse (de Morisse - De Muricie) ...Demy (de Meyere - de Meyer) ...Demoor (de Moir) * De Muelenaere de Meulenaere - de Muelenaere)'" Demunster - De Muynck'" de Muyt (de Muytere). D. 479 stuks. De Necker (Deneckere) * Deneir * De Nollf (de Nolf) ...Denturk ...Denys" de Pauw(de Paue) ...Depondt * de Potter (de Pottere) ...De Praetere * Depuydt ...de Pypere ...de Ramelare ...de Rekenare ...de Reyghere ...de Rinck (de Rynck) * de Rolle (de Router) ...De Ronghe (de Rouge) * De Roo'" de Roulez'" De Rudder (De Ruddere) ...de Ruyck (De Renck - Reuck Ruyck) ...de Ryckere'" Deschamps (Delscham) ...De Schuyter'" Descouronez'" de Seure * de Simpelaere'" de Sioovere * Desmadryl * De Smet (de Smedt) * Desnouck ...De Splenter * de Steur'" de Stoppere'" de Sutter'" de Tollenaere'" de Vaere ...de Valck * de Vriendt'" de Vriese (de Vrieze) ...de Weert * de Witte'" Dewulf * de Zuttere'" Dhont'" D'Hulst " Dierckens ...Doyse * Drael " Du Bois (du Soisson - du Bousson - du Sousson)'" Du Chatelle (du Chatel) .,.Dupont * du Prez * Duval * Duyck * Duyvejonck (Devioncq).

E. 21 stuks. Edewaert (Eduwaert - Edouard) .,.Elisabeth'" Eisiander * Erard. F. 85 stuks. Farasyn (Faresyn) * Ferry * Feys * Fleurkeyn (Fleurquin - Fleurgeun - Fleurqueyn - Flurkeyn Fleurkein - Fleurquyn) ...Fraeyman (Frayman)'" Fransois (Francois)'" Fleurbout.

48


G. 57 stuks. Gahide * Gaillard (Gailliard) * Gallant * Galle * Garregoet (Garrevoet) * Genet (Grenet) * Geeraerd Geerts Geldhof Germain Germonprez * Gernaij Ghyselen (Gyselen) Gilliaert * Gillet * Gobin * Goemare (Goemaere) * Goethals * Gontier * Goossens * Govaere * Goudenhooft * Gryspeerdt (Grijspeert) * Gruyaert * Gurdebeke. "It

"It

"It

"It

"It

"It

H. 154 stuks. Hannoye (de Hannoye - Annoye • Hanoye - Hannoy - de Lanoye - Hannoij - Annoije) * Hanssens * Haspeslagh Heep * Hellebuyck * Hemsaeme (Heynsaeme) * Heyndrickx (Heindricx - Hendrickx - Hendrix) Herry * Herman * Heins (Heijns - Heyns) * Hey tens (Heyttens) * Hoet * Hoffman * Holvoet " Hommee Hoorens Hoornaert * Hoste * Houttekier * Hovaere * Hullebusch * Huys. "It

"It

"It

"It

I. 14 stuks. Ide * Inguel. J. 44 stuks. Jacobs * Jacquemyns (Judirch - Judinck).

* Jeanville (Janville) * Joost de ter Beerst * Joye (Joeye)

"It

Judy

K. 23 stuks. Kellner * Kemp

"It

Kerkhof * Kimpe

"It

Kindt (Kinds - Kyndt).

L. 333 stuks. Ladesou (Ladessous - Ladessouz - Ladersou - Laedesou) * Laethem *. Lagoutte * Lakiere * Lambrecht * Lampaert * Lamsens Lanszweert * Laridon * Lauwers * Leautaud Leblau * Le Brun * Leene * Leenknecht Lefevre (Lefebvre - Lefebuure - Le Febure - Lefevuere) Lejaeghere * La Mayer (Lemayeur) * Lemoin (Le Moine) * Leperre * Lapla * Lepreux " Ie Rou * Leyn Libbrecht * Liebaert * Liedts * Lievens * Limnander de Nieuwenhove * Lindeboom Linclau * Loke Loncke * Lobuyck (Loobuyck) * Loridan * Loverick * Lucia * Lust * Luyckx. "It

"It

"It

"It

"It

"It

"It

M. 190 stuks. Maddens * Macqueny * Maenhout * Maertens * Maes * Majorbancq (Majorbank Maioribanck) * Malingee * Marcou * Markier (Marquier) * Mast * Matteus (Mattheus) * Meerelpoel * Meersschaert * Mensaert Merly * Mestdach (Mestdagh - Mestdag) Mille Mingeau * Minne * MonbalJyu * Mortier * Mostaert * Mosleyn (Mousseleyn) * Mouton * Mulle de ter Schueren * Mulier (Mullier) * Musschoot * Muylaert (Muyllaert) Muyle * Myle. "It

"It

"It

"It

N. 15 stuks. Naert * Neirynck

"It

Nuyttens.

O. 15 stuks. Ocket * Oostyns * Ossieux " Oste

49


P. 160 stuks. Paissan * Pardoen * Parein (Paren) * Paret * Parmentier * Patteeuw * Pattyn * Pauwels * Pelleman .. Pers .. Persegaele '* Peleqre .. Persyn :Ii Peterniek .. PhiHps * Pieters * Piseart (Piseaert) .. Plovier" Pollet .. Portaels .. Priem" Pruilost (Pruvost - Provost - Provoost). Q. 1 stuk. Quequin. R. 50 stuks. Ramsaert * Retsin * Regelbrugghe .. Reylof" Reynaert * Rigole (Rigolle) .. Robbe" Roelens '* Rommel" RODS" Rooseboom .. Rosseet .. Rotse .. Ruushout.

Robert *

S. 113 stuks. Sabbe Ii Sagaert .. Saelens (Salens) * Sanders * Sap * Sartus * Sehauwbrouck .. Scheirlynck (Scheirlinck - Scheerlynck) * Schepens .. Scherpereel * Schwartz * Scohy * Serroels .. Sierens * Simoens (Symoens) '* Smissaert .. Simonart * Snahinck (Snaeyhinck - SnayhinckSnaijhinc - Snaehynck - Snaeyinck - Snaghine - Snayhynck) .. Snoeck .. Socquet * Soenens * Soete .. Sorry * Soutenay * Spieghels * Spierinck * Stevens * Steyaert * Stome .. Stovens "Strael * Strobbe .. Surmonte .. Swanckaeri.

T. 96 stuks. Tavernier" Tessely" Thibeau" Truel .. Tytgat (Tytgadt).

Theirs *' Thoen"

T'Hooft .. Tillieux .. Traen .. Tremmerie ..

U. 4 stuks. Uyttenhove. Vac - Vandew. 445 stuks. Vackier .. Vaerman .. van Ackere * van Biesbrouck .. van Bosterhout .. van Brabant .. Van Bruwaene .. van Caneghem .. Van Canneyt .. van Clernhout .. Van Coilge (Van Collie - Van Colge - Van Coillie - Vaneoilde) .. van Colene (van Coolne - Van Colen) '* Van Cuyl (Van Ceuyl - van Cui) .. van Daele (Van Dale) '* van Damme .. Van de Borie .. Van de Casteele (vande Casteele) .. Van de Caveye '* van de Keere .. van de Kerckhove (Vandekerekhove vande Kerckhove - van den Kerchove) * Van de Male" Vande Moortele (Vandemoortele van de moortele - van de Moortele) .. Vanden Berghe (van den Berghe - van den Bergh) .. vanden Bogaerde .. Vanden Bossche (van den Bossche - Van den Bossche) * Vanden Brouckens (van den Broucke - Vanden Broucke) '* Van den Bussche (Vanden Bussche - van Bussche) .. Vanden Driessche (Van den Driessche - Vandendriessehe - vanden Driersch) .. Van den Gavere (van den Ghavere) * van den Heede .. van den Hullebusch .. Van den Wyckhuuse .. Van den Wyngaerd (Vanden Wijngaerde - Vanden Wyngaerde vandenwinqhaerde - vanden Wyngaerd - Vanden Wingaerde - Wyngaert) .. vanden Wynckete * Vanden Zantweghe (van de Zantweghe - vande Zandweghe - vanden Zandtweghe) .. van de Putte (van de Putty - Vandeputte -van de Pitte) * Vander Braemt * Vanderdoene * Vanderhaeghe (van der Haeghe - Vandenhaeghe - Van de Haeghen) .. Vander Lynde (Vander Linde - van der linde) * vander mersch .. vander Muelene (van der Muelene) * Van der Moere .. Pietters (vander piete - Van der Piete) .. van der Schuere (Van der Scheure Van der Scheuren) * vander Stoct (van der Stoet) .. vander Strate (van der Strate - van der Straete) .. Vandervennet (Vander Vennet - Van der Vennet) * Vande Sompele (van de 50


Sompele) * VandeVelde * Van de Voorde * Van de Vijvere * vande Walle (van de Wale - Van De Walle) * Van De Wiele (Vande Wiele) * Vande Wyngaerde. Van E - Van Z. 330 stuks. Van Eechoute * Van Eyghen * van Gampelaere * Van Hauwaert (van Hauwaert) * Van Heule (van Heule - Vanheule) * van Heulenbrouck (van Ulenbrouck - Vanheulenbroeck) * Van Hollebeke (van Hollebeke) * van Houte (Van Houtte - Vanhoutte - Van Houtte) * Van Hove (van den Hove) * van Thulle * van Hullebusch * Van Yseghem (van Iseghem) * van Isendicke * van Kersebeelck (Van Keirsbilck - van Keersbeilck - van Ke(r)ssebilck - van Keersbilck van Kersbilck - Van Keesbilcq) * van Laecke (van Laeken - van Laecken) * Van Landuyt * van Lerberghe * van Lokeren (van Lockeren) * van Lovene * van Luchene * van Mackelberghe * Van Maele (van Male - Vande Male) * van Montegny * van Neste * van Nieuwenhuus (van Nieuwenhuuse - van Nieuwenhuyse) * van Nieuwerburgh (van Nieuwenburgh - van Nieuwenborg) * Van Oost * Van Ooteghem * van Outrive (van Oultrive) * van Overbeke * van Overberghe (Van Overberghe) * van Paemele (Van Parijs (Van Parys) * van Pontebrouc * van Poucke * van Quickenborne * van Rumbeke (van Ruumbeke - van Ruymbeke - Van Rumbeque) * van Ryckeghem * van Rye * Van Ryssel * van Sage * van Schoor * van Severen * van Siambrouck * van Steelant * Vansteenhuyze (Vansteenhuyse) * van Uitberghe * van Valenchine * van Walleghem * van Wambeke * van Wesbusch * van Wyckhuuse * van Zantvoorde * van Zeebrouck * van Zoele. Verb. -Verm. 447 stuks. Verbiest * Verbrugghe (Verbrugge) * Vercoutere * Vercruysse * Vergote * Verhaghe (Van der HAeghe) * Verhamme * Verheecke * Verhelle( Van der Helle) * Verhuist * Verkest * Verlande * Verleye * Verlinde (Verlind) * Vermandel * Vermandere * Vermersch * Vermeulen * Vermunte. Vero - Z. 289 stuks. Veroustraete * Verquiers (Vegniers) * Verscheiden ( Verschelde)* Verschild (Verschilde) * Verschuere * Verstaen * Verstraete (Verstraeten) * Verstyn * Vervaque (Vervaeque Verbaecke - Fervaecke) * Vervenne * Verwenninghe * Veys * Vincent * Vincke (Vyncke Vijnque) * Vinckier * Vleys * Vromman (Vroman). Waelkens * Waeffelaert (Waffelaert) * Warnez * Wterloos * Wauters * Werbrouck * Wille * Willebois * Willems * Willemyns * Windels * Wolfcarius * Woutermaertens * Wulbrecht * Wybo (Wibo - Wibode - Wybos) * Wibrake (Wybraecx - Wybrake) * Wybrouck. Yde. Zoetheline.

Egemse families

A. 45 stuks. Ampe * Andries * Anseeuw.

51


B. 227 stuks. Baert * Bardoel (Pardoel - Baroen) * Beausaert (Blansaert) * Beeusaert * Beel * Bethune * Beyts (Bets) * Biebouw (Bibauw - Bibouw) * Biancke * Blanschaert (Blansaert) * Blyau * Boddein * Bogaert * Boldens (Bolden) * Bostoen * Botser (Botfer - Bousseur - Bosseur Botsoir - Bodsoir - Bootsoor - Fotfoir - Bossoir - Bousleur - Boudseur) * Bottelgier * Bouchoudt (Bouchout - Bouckout) * Braems * Breedenraet * Brouckaert (Broeckaert) * Brulez * Bruneel * Brydenbach * Bultens * Buyse. C. 147 stuks. Callant * Cappelle * Carlier * Carpentier * Cartons * Cauwlier (Caulier - Cauwelier) * Claerhout * Claeys * Clarysse * Claus * Clauwaert * Cleppe * Cloet * Coelenbier . Colpaert ( Colfaert) * Comyn. * Cool * Coopman * Coucke * Coussens * Crabeels * Crombrugge * Croes * Crop. Da - De;' 362 stuks .. Damiens * Damman * Danneels * De Backere (De Backer) * de Bane ( de Baene) * De Beaufort * de Bels * Debever * de Blaere * de Brabendere (de Brabander) * De Breyne (Breyne) * de Bruyckere (de Bruycker - de Brucker) * De Cabooter * De Caigny (Caigny) * De Clercq (De Clerck) *. De Cockere * de Coene * de Coninck * De Coster * de Cuypere (de Cuipere) * De Geytere * de Ghezelle * Degeuffroy (Ou Guffroy) * De Gruytere * de Haene (de Hane) * de Haese * de Haveloose * de Hont (de Hondt) * de Jaeghere * de Jonckheere (de Jonchere - de Joncheere)* Oejonghe. De K. - De R. 306 stuks. De Keyzer (De Keyzere - De Keysere) * De Laere * de la Fontaine (de la Fonteyne - de la Fonteine) * Delamieure * Delanoy * de Leenknecht * de Lepelaere * Delneufcour * de Loddere * de Maecht (de Mage - Maegd - de Maeght) * de Man * de Massy (Massy) * de Meestere ( de Meester) * de Meulemeester * de Moor * de Muelenaere * de Meye * de Nolf * de Pleckere * de Poortere * de Pottere (De Potter) * De Puydt * de Raet (de Raedt) * de Reu * De Roo * De Ruddere (de Rudder) * De Reuck (Deruyck) * de Rynck. De S - Du.

312 stuks.

de Scheemaecker * Descouronez (Descouronnez) * De Serranno (De Seranno) * De Smet * De Tavernier (Tavernier) * De Vlamynck (De Vlaminck) * Devliegher ( de Vlieghere) * De Voacht (De Voaght) * de Vos * De Vreese (de Vreeze - De Vriese - De Vrieze) * de Waele de Wielmaker (de Wielmaeker - de Wielmaecke) * de Witte * de Wulf * Dhont * Dierckens * Dobbels * du Jardeyn (Dugardin - du Gardyn - Dugardeyn - Du Jardeyn - du Guardeyn Dujardin - du Jardyn) * Duyck.

E. 3 stuks. Eeckelare (EeckeJaert). F. 12 stuks. Faresyn (Pharesyn - Faresijn) * Fickelscheren * Fiers * Florins (Florin) * Fransois.

52


G. 47 stuks. Gadeyne * Galle * Gardeyn * Glas * Goethals * Gotelare * Gyselinck (Giselinck) * Gryspeert (Grispeer - van Grysperre) H. 72 stuks. Heggens (Hegghe - Hegghens) * Hellebuyck (Helbuuck) * Hemelaere * Hermy * Hemaut * Heyndricx (Heyndrigcx - Heyndrickx - Henrdicjx - Heindrickx - Hindrick) * Hoet * Hollevoet (Holvoet) * Huusmans * Huybrecht (Hulbrecht) * Huys. J. 17 stuks. Joye.

K. 10 stuks. Kemaere (Kemare) * Kronenberger.

L. 342 stuks. Larthem * Laevens * Lafaut * Lambrecht * Lammertyn * Lanszweert * Lauwers * Lavis (Lavisse) * Le Brun (Lebruijn) * lefevre * Lehouck * Lievens * Lesthaeghe * Loncke * Loobuuc (Loobuyck - Lobuuck) * Louf * Lust * Luucx (Luyvx) * Lubaert. M. 409 stuks. Maelfait (Malfet - Malfait) * Maertens * Maes (Maertens) * Maseman (Maesman - Maesman Mattheus (Mattheeuws - Matteus) * Meerhaeghe Monbelliu (Monbaeilliu) * Moriocour (Mariocour) Mulaert - Muyllaert) * Muylle.

* Maeseele * Marrant (Marant) * Martens -Maseman - Masman) * Masure * Mattens * * Mestdagh (Mestdag - Mestdagh) * Minne * * Mortier * Moubron * Muylaert (Mullaert -

N. 71 stuks. Naert * Naessens * Neyrinck (Neirinck - Neirinckx). O. 12 stuks. Ocket * Oosterlinck * Oudthooft (Outhooft - Outhoof). P. 99 stuks. Pangaert * Panneel * Pape * Patteeuw * Pattijn (Pattyn) * Paul "Peers * Persijn (Persyn) * Pinte * Plasscaert * Plovie * Pollet * Popelier * Postonier * Preuusschaert. Q. 9 stuks. Quecke(bome) (Queke - Queecke).

R. 48 stuks. Regelbrugge (Regelbrugghe) * Ricart * Roelandts * Roelens * Rommels (Rom mens) * Rooseboom * Rotsaert (Rootsaert) * Roeyhens (Roygens).

* Romens

53


S. 131 stuks. Sabbe * Saelens * Salomon * Scherrens * Scheirweytens * Schimp * Simoen * Surmont (Sermont) '" Siock * Spierinc (Spierinck - Spierynck) '" Spriet 1< Standaert 1< Steegers '" Steelant '" Stovens '" Strynck * Symoens (Symoen - Simons - Simoen) * Symkens (Synpkens Sijnskens - Simpkens - Simkens - Sinckens) * Stalins. T. 106 stuks. Tack * Tanghe * Tant * Tavernier " Temmerman '" Thiel'" Tilleman '" Toussaint'" Traen * Turf '" Turloot ""Tuytens '" Tijtgat (Tydgadt). Va. - Van de We. 300 stuks. Valcke "" Van Aelmeersch * Van Ackere (Van Acker) * Van Aken (van Aecken) "'. Van Belleghem '" Van Brabant * Van Bruwaene * Van Buunen * Van Calumont (Van Calemont) '" Van Canneijt '" Van Clarout * Van Coetsem * Van Cool en (Van Colen) * Van Coquelaere) * Van Couter * Van Craeymeersch (Van Craymeersch - Van Crayemeersch - Van Craeijmeersch) * Van Daest * Dale (Van Daele) '" Vande Capelle." Van de Caveye * Van de Kerckhove * Van de Moortele (Van de Mortele) '" Van den Abeele * Van den Berghe (Van den Berge - Van Beerghe - Van Beerge) * Van den Boghaerde '" Van den Broucke '" Van den Bussche '" Van den Bossche * Van den Hende '" Van den Hulsbussche '" Van de Pluwye (Van de Plowie - Plouvier - Plouvie - Ploy) '" Van den Poele (Van de Poele) '" Van de Putte '" Van der Braemt '" Van der Eecke (Vereecke) * Van de Ginste * Van der Helle." Van der Loo '" Van der Mersch (Van der Meersch) * Van der Plancke * Van der Schaeghe '" Van der Strate * Van de Zande (Van de Sande) '" Van de Velde (Van de Veld) 1< Van de Voorde * Van de Vijvere (Van de Vyvere) '" Van de Watere (Van de Waetere) 1< van de Walle * Van de Weghe. Van Di. - Van Z. 297 stuks. Van Dierdock * Van Dommele '" Van Oycke * Van Eeckhout (Van Eeckhoutte) * Van Eeghem (Van Eeghene) '" Van Essche 1< Van Heule 1< Van Hoe" Van Hollebke '" Van Hoonacker Van Hooren (Vanhoorne) Van Hove 1< Van Hullenbrouck (Van Heulenbrouck - Van Ulebrouc) '" Van Iseghem * Van Keirsbilck * Van Lerberghe (Van Leerberghe) '" Van Lokeren Van Lovene (Van Loven) '" Van Luchene '" Van Maeckelberghe * Van Maele (Van Male - Van de Male) '" Van Marcke * Van Neste * Van Nieuwenburgh '" Van Nieuwenhuyse '" Van Robaeys (Van Robays - Van Robayes - Van Robaijes) * Van Siambrouc Van Steelandt '" Van Tieghem (Van Tyghem) * Van Walleghem '" Van Wildemeersch * Van Zandvoorde. 1<

1<

1<

1<

Verba. - Wu. 449 stuks. Verbauwe 1< Verbrugge (Verbrugghe - Van der Bruggen) 1< Vercamer (Vercamere) * Vercruysse '" Vereecke * Verfaelge (VerfaiUge - Van der Faelge - Van der Failge) * Verhaeghe * Verhalle '" Verhelle 1< Verhuist '" Verkest '" Verloo '" Vermandere * Vermeersch (Vermersch) '" Vermeulen '" Verrewaere '" Verschatse '" Verstyn '" Vervake (Vervaeke Farvaque) * Vervaele * Vervenne * Veys '" Vyncke Visee * Vie rick '" Voet. Wolfcarius '" Wostyn (Hostyn - Ostyn) '" Wulbrecht.

wordt vervolgd

54

Roger Durieux


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2008 Eerste dee!.

Parochieregisters: Aarsele

Ardooie Kooiskamp Lichtervelde Meulebeke Oedelem

Roeselare

- dopen 1619-1643; huwelijken 1627-1642; overlijdens 1613,1627-1642; status animarum 16291640. - dopen 1609-1619; renteboek 1640-1686; status animarum 1642; status animarum 1669 - dopen 1677-1684; do pen 1643-1671 - dopen 1671-1677; overlijdens 1667-1686; huwelijken 1643-1680 - paasplichtlijst van de communicanten die biechten, mannen en vrouwenlijst van de jaren 16411642-1643-1646-1647-1648-1650-1652-1654 .,.huwelijken 1680-1686 - dopen 1683-1730 (2 boekdelen) - huwelijken 1686-1729 - overlijdens 1686-1709 - dopen 1729-1759 (2 boekdelen) - huwelijken 1729-1759 - overlijdens 1709-1766 (2 boekdelen) - dopen 1760-1782 (2 boekdelen) - huwelijken 1760-1782 - overlijdens 1776-1796 (2 boekdelen) - do pen 1782-1795 (2 boekdelen) - huwelijken 1782-1795 - geboorten 1796-1797 - geboorten 1797-1801 + index - overlijdens 1796 (jaar IV), niet genummerd; overlijdens jaar VI-VII (jaar 1797-1799); overlijdens VII-VII (1798-1800); huwelijken jaar X-XIII) (1801-1805) de - Alfabetische tate Is parochieregisters 19 eeuw Ardooie (CD) de - Alfabetische tafels parochieregisters 19 eeuw Kooiskamp (CD) -Index op de overlijdens Lichtervelde 1637-1796 - Databank Meulebeekse bevolking (CD) - Index op de dopen Oedelem 1616-1800 -Index op de overlijdens Oedelem 1628-1797 - Index op de huwelijken Oedelem 1616-1798 de - Alfabetische tatels parochieregisters 19 eeuw Roeselare (CD)

Kiezerslijsten: De Haan Gistel

Oostende Slype Zwevegem

-

Kiezerslijst De Haan 1 april 1983 Kiezerslijst van 9 maart 1977 Kiezerslijst Giste11970-1972 Kiezerslijst van 1 april 1982 Kiezerslijst van 1 mei 1974 tot 30 april 1976 Kiezerslijst van 17 oktober 1991 (onvolledig) Kiezerslijst Oostende 1 april 1981-dee12 = kieswijk 2-3-4 Kiezerslijst Oostende 1 april 1981-deel 3 :: kieswijk 5-6 Kiezerslijsten van 1 mei 1928 en 30 april 1929 Kiezerslijst Zwevegem 1972-1974

Emigratie: -

Eduard Simaeys uit Wakken in Canada in de Gazette van Thielt en de Thieltenaer Belgian Fueneral Cards via Internet dd 15-2-1999 met index op geboorteplaats American Gleanings: Weg uit West-Vlaanderen: Emigratie uit de Westhoek American Gleanings: Amerika in de Pers, Gazette van Thielt 1850-1940 (17 boekdelen) Vlaams Canadese Vriendenkring, jaargang 8-2006

wordt vervolgd

Fons Das

55


V.V.F. - Tielt: nieuwe publicaties

Etienne Cappelle: Voorouders en nageslacht van Amandus Capelle 0 Kortemark 22-081830 en + Kortemark 05-09-1895. Gehuwd te Hooglede 02-06-1882 met Coleta Dick 0 Nazareth 10-04-1843 en + Kortemark 26-10-1902. VVF-Tielt, 2009, twee delen samen 476 biz., prijs per deeI 15 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten per deel, buitenland 6,50 euro per deel). Het boeiende verhaal van hun twee zonen Antoon en Jules, hun twee enige kinderen, die op zeer jonge leeftijd wees van vader en moeder zijn geworden. Antoon trouwde in 1909 met Maria Emiliana Caset en bleef op het ouderlijk bedrijf, het Klokhof, te Kortemark wonen. ules droomde al langer van Amerika en heeft er in 1913 - een jaar na de ramp van de Titanic - zijn kozijnen Hector en Jerome Dick en Henri Willaert vervoeqd. In 1919 trouwde hij met Libbie Dupont, een jonge Amerikaanse, oak met Belgische roots. Haar zestien betovergrootouders waren immers allen van Waalse afkomst en emigreerden vanuit de streek Waver in Waals Brabant naar Green Bay in de Wisconsin USA in de jaren 18531856. Antoon (1884-1957) en Maria (1880-1970) hebben zes kinderen gehad van wie drie nag in leven zijn: Andre, nu in zijn ss= jaar, Irma, in haar 94ste jaar en Marcel, 87 jaar oud. Jules (1885-1968) en Libbie (1895-1962) hebben vijf kinderen gehad, slechts drie schoondochters zijn nag in leven: Dorothy Macco, bijna 90 jaar oud, weduwe van Anthony, Mary Delaney, bijna 68 [aar oud, weduwe van Myron en tenslotte Audrey Jacques, 78 jaar oud, weduwe van Alois. Jules kwam slechts twee keer terug naar Belgie om er zijn broer en familie te bezoeken, namelijk in 1924 en 1949. Antoon is er nooit toe gekomen am de Nieuwe Wereld te verkennen en heeft zijn schoonzus dus nooit ontmoet. Het boek in twee delen is rijkelijk ge"illustreerdmet oude foto's (sommige van voor 1900) en oak recentere alsook met kopies van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. De index achter aan het boek telt meer dan 1300 namen.

Etienne Cappelle: Kwartierstaat van Marcella, Anthony, Myron, Iris en Aloisius, kinderen van Jules & Libbie Cappelle-Dupont. VVF-Tielt, 2009, 186 biz., prijs 13 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten, buitenland 6,50 euro). In de lijn van bovenstaande uitgave heeft onze medewerker Etienne Cappelle oak de kwartierstaat opqemaakt van Jules en Libbie CAPPELLE-DUPONT's kinderen. De gegevens zijn hier bijzonder interessant: Jules Cappelle is immers een rasechte Vlaming wiens voorouders Cappelle, Dick, Roelens, Oosterlinck, Van Damme, Bouckaert, Verniers en Vervaet uit beide Vlaanderen afkomstig zijn terwijl zijn echtgenote Libbie Dupont, alhoewel Amerikaanse, echte Waalse roots heeft. Van haar zestien betovergrootouders werden de geboorte-, huwelijks- en/of overlijdensakten gekopieerd. Deze voorouders verlieten allen Belgie tussen 1853 en 1856. 路56


De aardappelplaag, de hongersnood en de epldemieen van de jaren 1846-1848 hebben voorzeker deze belangrijke volksverhuizing in de hand gewerkt. Tot voordeel van de Amerikaanse tak werden al de in het Frans of Nederlands opgestelde akten in het Engels vertaald. Uit de kwartierstaat blijkt anderzijds dat de grootvader paterneel van Libbie Dupont, namelijk Gregoire Dupont (1842-1917),die in 1855 als wees (van vader) met zijn moeder en zes broers en zusters de overtocht naar Amerika maakte, een passie had voor fotografie en alzo talrijke familiefoto's achterliet voor het nageslacht. Sommige van die foto's werden in het boek opgenomen. In totaal werden 14 generaties teruggevonden, wat sommige voorouders tot in de jaren 1600 situeert. De index telt zo'n 1270 namen. Bestellen kan door overschrijving van het bedrag verhoogd met de verzendingskosten op rekening 800-7026810-14 van WF-afdeling Tlelt, pia Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt.

Voorbij de horizon !? Lokale globetrotters in dienst bij de VOC (1Sde eeuw) Wie vac of Verenigde Oostindische Compagnie zegt, denkt meteen aan Nederland. Tijdens de 17de en de 18de eeuw had deze multinational het monopolie op bepaalde handelsroutes tussen Europa en Azie en bevestigde hij de reputatie van de Noordelijke Nederlanden als zeevarende natie. Wat echter veel minder bekend is, is het feit dat ook heel wat buitenlanders zich door de VOC lieten aanmonsteren. V~~r kandidaten uit het huidige 8elgie speelde de Zeeuwse zeehaven van Middelburg hierin een grote rol, Wie waren tijdens de eeuw de globetrotters uit onze regio? Wat was hun aantal, en vooral: hoe is het hen vergaan? Het leven was immers niet makkelijk op een Oostlndievaarder, waar het recht van de sterkste gold en de plattelandsbewoners heel wat ongekende gevaren trotseerden ...

-s=

Voordracht door Joke Verfaillie op 25 september 2009 om 20 uur in het Cultuurcentum Gildhof, Sint Michielstraat 9, Tielt. Gratis inkom.

57


activiteitenagenda

VVF - Tielt: juli - augustus - september

2009

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal.

1. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag opzoeken. 4. Op zaterdag 15 augustus

1 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

UITZONDERLlJK GESLOTEN.

5. 30 augustus 2009: Cultuurmarkt Tielt zomert (vanaf 14 uur). 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Voordracht door Joke Verfaillie op 25 september zie aparte aankondiging.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprenljes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprenljes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Wilfried Debever, Tielt - Anna Van Eenoo, Tielt - Rosa Van Eenoo, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Luc Neyt, Tielt. - Daniel Vandewalle, Tielt - Milo Baert, Tielt - Claude Moors, Tielt Geert Vermeulen, Tielt - Philippe De Gryse, Tielt - Andre Braet, Waregem - Frans De Paepe, Zwevezele - Raymons Calmeyn, Roeselare.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender voor

de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand veer de maand van verschijnen!): Nummer 4 I oktober - november - december 2008: v66r 31 augustus 2008 Nummer 1 I januari - februari - maart 2009: veer 30 november 2008 Nummer 21 april - mei - juni 2009: voor 28 februari 2009 Nummer 31 juli - augustus - september 2009: voor 31 mei 2009

De redactie antwoorden,

58

kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

vragen

en


Belgie-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS Website WF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

ci:.

onzevOOf.o.uders voor OIlS

t:2J .

. ..

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 12de jaargang

nr, 4 - oktober 2009

Afgiftekantoor Verantwoordelijke

8700 TIEL T 1

uitgever; Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

~ ~

Metsteun van de ~ Vlaamse overheid

= -

29 - 8700 TIEL T

t

t\.Tielt


ONZE VOOROUDERS is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Paeke, Vinkt en Wontergem. Het leesgeld en de lidmaatschapsbijdrage bedraagt 6,50 euro per jaar, ook voor WF leden buiten het arrondissement Tielt, over te schrijven op het rekeningnummer 800-7026810路14 van WF - afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeerwelkom II!! Als lid ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift en hebt u toegang tot ons documentatiecentrum. Personen die lid zijn van WF - Nationaal en in ons werkgebied wanen alsook personen die lid zijn van de Heemkundige Kring "De Roede van Tielt" beta len 4,00 euro per jaar. (voor leden uit het buitenland 10;00 euro).

Redactie: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt, tel.: 051140.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29,8700 Tielt, teL/fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, 8eemegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voar de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: ~ Archief en bibliotheek: aanwinsten 2008

63

Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

~ Namenlijst fiches Valere Arickx: Tweede deel, varia

64

Roger Durieux, Sint-Janstraat 96, 8700 Tielt

Dank - Van bakkerstrog naar drukpers

70

Milo 8aert, Alfons De Vlamyncklaan 30, 8700 Tielt Fans Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

62

- Nieuwe publicaties Vragen

75

- Activiteitenagenda

78


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2008

Slot.

Diversen: -

12.200 gegevens van bidprentjes van Lichteveldenaren Verzamelen van bidprentjes Informatie en enkwesten van Schepenbank Eeklo 1616-1795 Soldaten van "den Grooten Oorlog" Schuiferskapelle Zwevezele: Genealogische gegevens uit wettelijke passeringen en wezenakten Maandelijkse mededelingen H.Hartbond 1945-1954 Tien jaar tijdschrift Onze Voorouders Surgerlijke stand Tielt 2007

1400-1800

Staten van Goed: Drongen

- Drongen staten van goed bundels 1630-1796 - Drangen staten van goed registers 1630-1796

Penningkohieren: Aarsele

Severen (Harelbeke), Deerlijk en Desselgem Harelbeke en Kuurne Hulste Ingelmunster Kanegem Kortrijk Buiten Kortrijk Stad

-

Penningkohier Aarsele kopie origineel1571 Penningkohier Aarsele kopie origineel 1572 Penningkohier Aarsele kopie origineel 1577 Penningkohieren van Aarsele 20ste penning van 1571 en 1572, Sde penning van 1577 - De penningkohieren van de penning (1571)van Severen bij Harelbeke, Deerlijk en Desselgem ste - De penningkohieren van de 20 penning van Harelbeke (1571) en Kuurne (1572) ste - Het penningkohier van de 20 eenning (1571) van Hulste se - De penningkohieren van de 20 penning (1571en 1572) van Ingelmunster - Penningkohier Kanegem kopie origineel1571 - Penningkohier Kanegem kopie origineel1574 ste - De penningkohieren van de 20 penning (1571 en1572) en van de Sde penning (1577) van Kortrijk Buiten ste - Het penningkohiervan de 20 penning (1571) van Kortrijk Stad

Familiegeschiedenissen -

zo=

en kwartierstaten: de

Kwartierstaat van Mestdagh Azer van 1ste tot 9 generatie de Kwartierstaat van Mestdagh Azer van 1Ode tot 19 generatie Kwartierstaat van Vercampt Maria, deelll Beatrice Vangaever 1881-1970 ste De Roo 14de - 21 eeuw, + schema's en naamindex (2 boekdelen) Familiegeschiedenis Vanneste La famille Storme, tome I: les descendants de Jan Stoerme et ses ancetres Levensschrittje; Jozef Vandeputte 90 jaar jong Onze families deel 2: Vanhollebeke, Verhelst en Ailliet Stamboom De Brabandere Van Daele

Fons Cas

63


Namenlijst fiches Valere Arickx Tweede deel: Varia, totaal 2.867 stuks. Voor iedere nieuwe familienaam staat er een sterretje. De varianten van deze familienaam staan tussen haakjes. (pr.) zonder een +- teken na de familienaam staat voor een geestelijke (priester, pastoor, pater, enz.). met een + teken na de familienaam wil zeggen dat er ook een geestelijke (priester, pastoor, pater, enz.) is met die famileinaam.

A. 38 stuks. Algoedt (Algoet - Allegoet) * Allaert * Alliet * Alo * Ameye * Ammeloot (pr.) * Ampe * Anseeuw * Ansel * Ardaen * B. 158 stuks. Baelens (pr.) * Baelden * Baert * Bal * Banckaert * Barbier * Bardoel * Bauwens * Beaufort * Beel (pr.) * Beke * Belaen * Belle * Benoit (pr.) * Bernolet (pr.) * Bethune * Bey * Beyaert * Biebuyck (+pr.) * Biesbrouck * Binnezyde * Blancke * Block * Blomme * Brondeel (pr.) * Boeckuyt * Bogaert * Bolden * Bolle * Bolliere * Bonte * Boone (+pr.) * Borgoo * Bossier (pr.) * Bossoor * Botsor * Bottelier (pr.) * Bouckhout (Bouchout) * Bouchon - Bousson * Boute (Boutte) * Brabant * Braeckevel (Braeckeveldt - Braeckevelt) * Braet * Brauwers * Breene * Breydele (Bredyele (pr.) - Breydel (pr.) - Breyele) * Brielman * Broeckaert (Brouckaert) * Brulois (pr.) * Bruneel (+pr.) * Brusselle * Brutsaert (pr.) * Buckens * Busere (pr.) * Butaye (pr.) * Buytaert * Buysse * Buysschaert * C. 187 stuks. Caelewaert (Callewaert - Caluwaert - Caluwaer)t * Caenepeel (Cannepeel) * Cales (Calles Callens) * Camerlinck (pr.) (Camerlyne - Camerlynck - Camerline) * Capeel (Cappeel) * Cappelle (pr.) * Carbonelle * Castel (pr.) * Caste Iein * Cauwelier (Cauwlier) * Chaves d'Aguillar (pr.) * Christiaens * Claerbout * Claerhout (pr.) * Claeys (Claijs) * Clement (Clements) * Cloet (Cloedt) * Claus * Cockuyt * Coertens * Colens (pr.) * Colpaert * Comyn (Commeyne) * Cool * Coolens (Coollens) * Cooisaed * Coopman (Copman) * Cordier * Corteville * Coucke * Cousse (Coussee) * Coussens * Craene * Craeymeersch * Craye * Cremmers * Croes * Crombrugge (Crombrugghe) * Crop * Crouse! (pr.) * D. 677 stuks. Dammont * Danneels * de Atrio (pr.) * de Backere (+pr.) (de Backer (pr.) - de Backre) * De baene * de Bels * De Bie * de Blaere * de Boosere * de Borgrave (pr.) * Debouver (Debouvery) * Debrabandere * de Ie Braemt (pr.) (de Braemt (pr.Âť * de Brauwere * Debreyen (pr.) * de Bruut (pr.) * Debruyne * Debuck * de Busschere * De caigny * De Ceuninck * de Clercq (De Kleck - Declerck - de Clerckx) * Decocq * De Cock * de Coene * de Coninck * de Costere (pr.) * De Craene (de Crane) * de Crock * de Cupere (+pr.) * De Deygere (Deeger) * Dedeyne * de Doorne * de Duytsche * De Farre (de Farre) * de Feuster * Defevre * De Four (de Foure) * De Geest * De Geytere (de Gheytere - de Geyter) * de Grande * de Groote * de

64


Gruutere (Degruyter - Degruytter) * Degudfrey (Deguffrey) * de Hannoye * de Jaeghere (De jaegher) * Dejonckheere (De jonckheere - de Jonckheere) * de Jonghe * de Keverijn (prj (de Quecirijn - de Quecireyn - de Quecierin) * De Kempe (De Kimpe - Kempe) * De Keyser * De la Beke * Delaere * de la Fontaine * de la Haye (+pr.) * de la Housse * de la Kethulle * de la Meileure (de la Millyieure) * Delanote (pr.) * de la Rue * de la Vie (pr.) * de Ie Becque (pr.) (Delbecque) * del Cambe * de Ie Fossee (pr.) * Del Fosse et d'Espierres * De Leersnyder * de Lenselles (de Lensele (pr.)) * de Maeght * Delmoote (Delmotte) * De Loddere (De Lodder) * Delvael (pr.) * Delvaux * Deman * Demarets * Demarez * de Meestere * de Meesmaecker * de Meulemeester * De Meulenaere * de Meurisse * De Mey (pr.) * De Meyer * De Moor * De muelenaere (De Muelenaere) * de Muttere * de Neckere * Denolf * Denoo * Denys * de Pleckere * de Pontembrouc * de Poortere * De Potter * de Prauw * De Puteo (pr.) * De Puydt (de Puyt) * de Raet * Derckele * de Reu * Dereuck * Dert * de Radere (pr.) * Deronge * De Roo (pr.) * de Ruddere (de Rudder) * Deruyck * de Ryckere (+pr.) * De Rynck * de Saegher (pr.) * Descamps * De Schans * De Scheemaeker (De Scheemaecker - De ScheemaeckereDe Scheemaker - De Scheemakere) * Deseranno (Seranno) * De Simpelaere * de Siovere (de Sioovere) * De Slypere (Pr.) * De Smedt (De Smet) * de Snick * Desoete * De Steur * de Swaef * De Vaere * De Valck * De Verrewaere * de Vile * de Visch * de Visschere * De Vlieger * de Voldere * De Vooght (de Voocht) * de Voorde (+pr.) * de Vos * De Vreese (de Vriese) * De Vriend (Devriendt) * De Vroe (pr.) * de Waele * de Weert * de Werdt * de Wilde (pr.) * De Witte * Dewulf * de Zanghere (pr.) (de Zangher - De Sanghere - Zangherius) * de Zuttere * D'Henne * Dherck * D'Hert * D'Heyne * D'Heiygher (D'heyger) * D'Hulsters * Dias * Dierckens * Dierickx - Dierynckx (pr.) * Dobbelaere * Dobbels * Domicent *Dbuisson (pr.) * du Gardin (Dujardin - Deyardin) * Duthoit (Dutoit) * Duc (Duck - Ducq) * Dupli (du Ply - Duply (pr.)) * Duselier * Duyck * Duyvejonck * E. 5 stuks. Edouard * Eeckhout * Eisiander * Everswyn * F. 30 stuks. Faule * Feys * Fiers * Filez * Florin (Florins) * Fontaine (Fonteyne (pr.) * Foret * Foule * Fraeyman * Fraeys (pr.) * Francois * G. 113 stuks. Gadeyne * Gaesebeke * Galle * Galliaerd * Gampelaere * Gantelme (pr.) (Gautelmy) * Garcon (Garson) * Gelaes * Gellemins * Gellinck (pr.) (Ghellinck - Ghellijnck - Gellink) * Glas * Ghent (pr.) (Gent) * Ghezelle * Gildemyn * Goedgebeur (Goetghebeur) * Goemaere Goemeyn * Goethals * Goudenhooft * Gouwy * Govaere * Grootduyme (pr.) (Grootduijme) * Gurdebeke * H. 85 stuks. Halget * Hame (pr.) * Hannebouw * Hanseeuw * Heene (pr.) * Hellebuyck (pr.) * Hemelaere Hendrickx (Henderyckx) * Herman (Herreman) * Hertele (Hertelez - Herteleer) * Heydens Heyndickx - Heyndrickx * Heynies * Heyns * Heytens (Heydens) * Hocquet * Holvoet (pr.) Homee (Homme - Hommez - Hommee) * Hongherloot * Hoorens * Hoste (pr.) * Houtteman Huwe * Huysheure * Huyssone *

* * * *

1.12 stuks. Ide * Inghelbeen * Isacq (pr.) *

65


J. 8 stuks. Janssens (pr.) * JeanviUe * Jodts * Joye * K. 21 stuks. Onbekende Kapelanen * Ketele * Keuckelaers * Keuterick * Keysere * Kindt ( Kind - Kyndt) * L. 87 stuks. Ladesou * Laethem (Lathem) * Lafaut * Lambrecht * La Mallere * Lameilleure (Lameyeure) * Lannoo (Lannoy) * Lansheere * Lanssens * Lanszweert * Lapauw * Lapeire * Lauwers * Lavis * Le Blau * Lebrun * Lefevre (Lefevere - Lefebvre (pr.) - Levevere) * Lemai * Le Merchier (pr.) * Lesbergh * Ie Pia * Letient * Libbrecht * Lioen (Leoen) * Liwy * Loncke * Loobel * Lust * Luyckx * M. 129 stuks. Madou * Maeckelbergh * Maerschalle * Maertens (Martens) * Maes * Maeseele * Maesure * Magherman (pr.) * Majoor * Mannens * Marreel (Mareel) * Martens * Maseman * Mattens * Mattheeuws * Matthys * Matton * Meese * Meirhaeghe * Merschaert * Messiaen * Mestdagh (Mestdach) * Meulaerd * Meus * Michiels * Mille * Minne (+pr.) * Misselis * Monarque * Monbailliu * Monteyne * Moreel * Moriocour * Morlion (pr.) * Mortier * Mostaert * Mullaert (Muylaert - Mulaert - Muyllaert - Muylaerts) * Muyle (Muylle) * N. 23 stuks. Naert * Naessens * Naeyaert (pr.) * Nauwynck (pr.) * Neyrinck * Noppe (pr.) * Nuytens (Nuyttens) * O. 16 stuks. Ooghe * Oosterlinck (Oosterlynck) * Opsommere - Opsomer * Ostin * Outtermaertens * P. 85 stuks. Pante * Pardoen - Pardoel * Patteeuw * Pattyn * Pauwels * Perneel (pr.) * Persegael * Persyn * Picavet (pr.) * Pickabron (pr.) * Pierret (pr.) * Pieters (pr.) * Pincquet * Platevoet (pr.) * Plyn (pr.) (Pleyn) * Pladys * Plancke * Plets (Plet - Pollet) * Plettinck * Ploi * Plovier (Plouvier) * Pollet * Pontanus * Provost (Provoost) * Putteman * Puferoen (Pyfferoen) * Q.1 stuk. Queckeborne * R. 44 stuks. Raddee * Raes * Raet * Rauws (Raus) * Raveschot (pr.) * Regelbrugge (Regelbrugghe) * Renterghem * Reubbens * Reusens * Reveryn * Reygaert * Reynaert * Rigole * Riqueu * Rynvoet * Roelens * Ronse * Rooseboom * Roose * Rosseel * Rotty * Rueps * Ruussynck * S. 127 stuks. Sab * Sabbe * Saelens * Sagaert * Salomon * Samyn * Sanders * Santele * Scheirlinck (Scheerlinck) * Scheirreweydinck (Scherweylinck) * Scherrens * Schoovaere * Schotte * Segaert * Sernpe * Seynaeve (Sinhaeve - Sinnave - Sinnaeve - Sinhave) * Senue * Seys * 66


Simons (pr.) ...Simpelaere ...Symkens ...Sinnesael (pr.) * Sijs ...Sjandler (pr.) * Snauwaert * Snellaert (pr.) * Soenens * Soens * Soetaert (+pr.) ...Soete * Spincemaile * Spiscaert * Spriet * Steijhaert * Steelant * Stevens (pr.) * Storme (+pr.) * Stragier (pr.) * Strobbe * Stoobant * Struyve * Symoen * T. 64 stuks. Tack (+pr.) * Tagon * Tallier * Tanghe * Tant * Tavernier * Tempelaere * Terry (Thery) * Thooft * Thurman * Thys (Tys) ...Tivaert * Tollenaere (Tollenaers) * Tolpe (pr.) ...Top (pr.) * Toye (pr.) * Treure * Trompeneel (pr.) * Troyman * Tuytens * Tytgat (Tigal) * U. 8 stuks. Ulenbrouck * Uyttenhove * VA.

651 stuks.

Valcke * Valckenburgh * Varrewaere * van Acker (+pr.) * van Aken * van Almeersch * van Atrecht (pr.) * Vanbecelaere ...van Belleghem * van Berghe * van Bracle (pr.) (van Brackle van Brakele - van Braeckele) * van Brabant * van Bussche * van Canneyt * Vancolen (van Colen - van Coolen) * Vancouter (van Coutere) * van Craeyenbrouck * Van Craeymeersch (van Craymersch) * Van Daele * van Damme * van de Casteele (+pr.) * Vandecaveye (vande Caveye) * van de Fonteyne * Vandeginste (van de Ginste) ... van de Keere * van de Kerckhove (Vandekerckhove) ... van de Moortele (Vandemoortele) ... van den Abeele (pr.) *Vandenbercke * Vanden Berghe (+pr.) * van den Broucke (+pr.) (Vandenbroucke - van den Brouck (pr.) * Vandenbulcke (van den Bulcke) * van den Bussche * Vandendriessche * van den Heede (pr.) * van den Kerchove * van den Linde * van de Plaetse * van de Poele ... Vandepoorte (pr.) * Vandeputte (Vandepitte - van de Putte) * Vanderbeke (van der Beke (pr.j) * Vanderbeure (Vanderscheure) * van der Grave (pr.) * van der Heist * Vanderlinde * van de Sande (+pr.) * van de Steene * van de Veere * Vandevelde (van de Velde) * van de Venne (pr.) ...van de Voorde (+pr.) * van de Vyvere (pr.) * van de Waetere * van de Walle * Vandeweghe * van de Wiele * van Dierendonck (van Dierdonck - van Dierendoncq) * van Dinant (pr.) * Van Dommele * van Doorne ...van Dorpe * van Dycke * van Eeckhout * van Eenoo * van Eghene * Van Essche (Vanessche) * Van Gampelaere * van Gavere (pr.) * van Goethem (+pr.) ...Vanhaecke (Van Haecke) * Vanhamme (Van Hamme) * Vanhauwaert (Van Hauwaert) * Vanhecke (Van Hecke (+pr.Âť * van Hese (pr.) * Van Heulenbrouck (Heulebrouck) * Van Hollebeke * Van Hoorne (Van Hooren) * Vanhoucke (Van Houcke) ... Van Houtte * Van Hove (Vanhove) * Van Hullebroeck * Vanhullebusch * van Icxe ...van Iseghem (van Yseghem) * Van Keirsbilck (Van Keersbilck - van Kesbilck) * van Laecke (Van Laecken) * Van Leerberghe (van Lerberghe) * van Lokeren (pr.) (van Lokere) * van Loven * Vanluchene (Van Luchene) * van Maeckelberghe * van Maele (Vanmaele) * van Maldeghem ... van Meesene (van Meessene - Vanmeessen - Van Meessen) * van Muddelem * van Mulders * van Mullem (pr.) ... van Neste (+pr.) (Vanneste) * Van Nieuwerburgh * Vannieuwenhuyse (van Nieuwenhuysse - Vannieuwenhuyze - Van Nieuwenhuyse - van Nieuwenhuuze) * Van Nieuwlandt * Van Ooteghem * van Overschelde * van Paris * van Poeke * van Pontebrouc (pr.) (van Pontebrouck - de Pontembrouc) * van Poucke (Vanpoucke) * Vanpunck * van Putthem (pr.) ...van Quathem (van Quaethem (+pr.Âť * van Raes (pr.) * van Renterghem * Van Robaeys * van Rumbeke * van Ryckeghem (+pr.) * van Schoebeke (pr.) * van Steelandt (van Steelant) * van Steenhuyse * Vansteenkiste (van Steenkiste) * Van Severen (van Severen - van Zeveren - Vanseveren) * van Sieleghem * van Sud * Vantieghem (Van tyeghem - Vantyghem - Van Tyghem) * Van thornout (Thournout Van Thournout - van Tornout - van Tornhout - Van Tournout) * van Torre * van Turnhout *

67


van Walleghem * van Wullenbrouck * Van Wambeke * van Watermeulen * van Wesbus * van Yseghem * van Zantvoorde * van Zieleghem (pr.) * VE. 192 stuks. Verbeck * Verbeke * Verbiest * Verbouwede * Verbrugge (Verbrugghe) * Vercaemt * Vercampt * Vercoutere * Vercruysse * Vereecke * Verfaille * Verhaeghe * Verheust * Verhoye * Verhulst (Verhuyst) * Verkest * Verlande * Verlinde (pr.) * Verloo * Verloot * Verloove * Vermandere (+pr.) * Vermarcke (Vermaercke) * Vermeersch * Vermeulen (+pr.) * Vermoere * Veroustraete * Verschaeve (+pr.) * Verschelde * Verstaen * Verstraete * Ventsoen * Vervaecque (Vervaecke) * Vervaele * Vervenne * Vervisch * Vervondele * Veys * V. 24 stuks. Vinckier * Vincke * Victor * Vlaspoel * Voet * Volkerick * Vossaert * Vromman * Vuylsteke * W. 58 stuks. Wallaert * Wancour (Wancourt) * Warne (Warnez) * Waterloos * Wera (pr.) * Werbrouck (Werrebrouck) * Wibauw * Wibo * Wielandt (Willant) * Willem * Winckels * Windels (+pr.) * Winne * Woelaert (pr.) (Woullaerdt - WoullaertÂť * Wouters (pr.) * Wybo * Wi bode (Wybode) * Wynckelman * Y. 14 stuks. Yde (Ide) * Ysebaert (Ysenbaert) * Z. 10 stuks. Zutterman *

Varia: diverse onderwerpen & families Bogaerdenschool-

totaal: 1.299 stuks

Josyne Vanderstrate. 37 stuks

Kwartierstaat Gillon Jacques. o Brussel1808 + St Joost t N. 1867.25 stuks Van der Schuere. 289 stuks Vegghelman. 53 stuks Albertus Verbiest. 30 stuks Albert Ignatius Verbiest-Raes. 49 stuks Bernard Verbiest-Hendrickx.

7 stuks

Catharina Verbiest. 16 stuks Christiaan Verbiest. 4 stuks Ferdinand Verbiest s.j. 13 stuks Ferdiand Verbiest + Wingene. 4 stuks Jacoba Verbiest. 1 stuk 68


Jan Baptiste Verbiest. 65 stuks Jan Franciscus Verbiest-Doornaert.

3 stuks

Joos Verbiest. 163 stuks Joris Bernard Verbiest. 79 stuks Passchier Verbiest. 2 stuks Passchine Verbiest fa. Passchier echt. Cornelis v. Hecke. 17 stuks Petronella Verbiest fa. J.B. Verbiest & Ant. Van Houtte. 57 stuks Pieter Verbiest sr. - de Meulenaere. 27 stuks Pieter Verbiest - Goddyn. 26 stuks Pieter Verbiest - Kortemark. 13 stuks Pieter Ign. Verbiest. 15 stuks Pieter Leonard Verbiest & kinders - Kortemark. 29 stuks Bouckaert - Verbiest. 28 stuks Varia - Verbiest. 140 stuks Diverse parochies. 51 stuks Allerlei 56 stuks. (o.a. Brandweer Pittem - Predikstoel Pittem * Dienstplichtigen Pittem vanaf 1802 * Afstammelingen Petrus Le Loup - hoogbaelliu van Iseghem + 1647 * Vete te Pittem omtrent Paters Recolletten van Tielt & Paters Capucienen van Kortrijk * Priesters geboren in Egem * Poorters van Pittem te Brugge * Rentebouck van Kooiskamp *

Dank

Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Inez Demarrez, Eke - Maria Snauwaert, Dentergem - leona Van Huffel, Waregem - Jeff Goethals, Baltimore (USA) - Rudi Das, Halen - Jacqueline Das, Linkhout - Diane Das, Geetbets - Jos Das, Halen - Robert De BrOne, Genk - Vincent Delbecque - Tielt - Freddy Watteny, Tielt - Roger Durieux, Tielt. - Daniel Vandewalle, Tielt - Milo Baert, Tielt - Fons Das, Tielt.

69


De eerste indruk bij het lezen van onderstaande volgende bijdrage, van de hand van Ohr. Milo Baert, (op witte achtergrond), was dat ze beter zou verschijnen in het tijdschrift van de Roede van Tielt. Het ging immers meer over een stukje Tieltse geschiedenis met als blikvanger een, de aanleiding eigenlijk, een brokje industriele archeologie. Na wat aarzelen dachten we dat het wellicht de moeite zou zijn om de gezinnen die een rol speelden in het verhaal wat nader toe te lichten. Aan de hand van publicaties, kiezerslijsten, bidprentjes en rouwbrieven hebben we dit dan, voor zover mogelijk, ook gedaan (teksten met grijze achtergrond). Fons Cas

Van bakkerstrog naar drukpers Oit jaar, 2009, viert de drukkerij-uitgeverij Lannoo haar honderdste verjaardag. Oit was de aanleiding dat ik het boek "Joris Lannoo" opnieuw ter hand nam. De voorouders van Joris Lannoo waren bakkers. Groot was mijn verwondering toen ik las dat bakker Lannoo in de Kroonstraat te Tielt gevestigd was. Ik ben geboren in de Stationstraat en ken dus goed de Kroonstraat. Maar honderd jaar geleden stonden er geen huizen in de Kroonstraat. Dus die bakkerij zou dus enkel op de hoek van de Oude Stationstraat kunnen geweest zijn. Bij navraag bij Jan Lannoo kreeg ik daarvan de bevestiging.

70


De eerste bakker, grootvader van Joris Lannoo, was Iva Lannoo die gehuwd was met Agatha Depoorter. Zij kregen twee zonen: Desire en Joseph. Joseph huwde met Elodie Maes.

1

Wilfried Devoldere, Kwartierstaat van de familie Lannoo - Detavernier, 1992. Aangevuld met gegevens van bidprentjes en rouwbrieven.

71


Het ging hen voor de wind en verhuisden naar de bakkerij, naar een groter pand op de Vierhoek. (Nu hoek Kortrijkstraat - Vredestraat) In 1909 kwam de drukkerij Horta, in de leperstraat nrs, 22 en 24, te koop. Vader Joseph Lannoo kocht de drukkerij Horta en werd van bakker nu drukker. Het moet gezegd dat Elodie Maes, zijn vrouw, hem volledig steunde. Misschien was zij wei de grote initiatiefneemster.

Maar keren we nu terug naar de bakkerij in de Kroonstraat. Nadat Joseph Lannoo naar de Vierhoek was verhuisd kwam Hector Gadeyne naar de bakkerij. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was het door de Duitsers verboden om duiven te houden. Hector was een verwoed duivenmelker en verborg zijn duiven maar een Duits soldaat, die bij hem ingekwartierd was, verklikte hem. Toen er een huiszoeking plaats vond wierp Hector vlug zijn duifjes in het vuur van de broodoven.

2

3

Valere Arickx, De Tieltse drukkers-uitgevers Steven, Michiels, Horta en Lannoo (1791-1929), De Roede van Tielt, nr. 2, 1996. In hogergenoemde bijdrage staat "1974" als geboortejaar vermeld. Dit is dus duidelijk een drukfout.

72


Maar helaas I De Duitsers vonden de nog onvolledig verbrande karkassen. De familie Gadeyne werd naar Duitsland gedeporteerd en Hector stierf er tijdens zijn gevangenschap.

Na bakker Gadeyne kwam dan bakker Debruyne. Die bakkerij heb ik er nog geweten.

4

5

Een streek in oor/og. Oor/ogsdocumenten uit het Tieftse 1914-1919. p.209, voetnoot 60 Kiezerslijst Tielt, 1924/1925,9째 wijk nr. 81, v66r 1921, broodbakker. Kiezerslijst Tielt, 1949/1952, Oude Stationstraat 83, v66r 1948, fabriekwerker.

73


Maar nu komt het !

Ik ging op zoek naar de huidige eigenaars van die bakkerij. Zo kwam ik bij de gezusters Braekevelt terecht. Anna Braekevelt vertelde me dat hoger vernoemde broodoven nog steeds in de kelder stond.

Gewapend met mijn fototoestel trok ik op verkenning. En inderdaad, wanneer men de stenen trap afdaalt komt men in de oorspronkelijke bakkerij terecht.

Ik meende dat deze kleine historie de moeite waard was om ze niet in de vergetelheid te laten verdwijnen. Milo Baert Fons Oas 6

Kiezerslijst Tielt 1954-1956.

74


V.V.F. - Tielt: nieuwe publicaties Paul Callens, Pittemse Zantingen: "De Graven van Pittem", Tielt, VVF-Tielt, drie delen: deel I Gemeentelijke Begraafplaats Pittem, 200 biz., prijs 14 euro; deel II 8egraafplaats Sint-Antonius Meulebeke, 40 biz., prijs 5 euro en deel III Gemeentelijke 8egraafplaats Egem, 100 biz., prijs 8 euro (+ 3,50 euro verzendingskosten per deel) II

Half maart 2009 was het weer eens zover. Een familiekundige was op zoek naar het graf van een familielid overleden te Pittem. Telkens is het een hele opdracht om de begraafplaats van de overledene te vinden en daarom besloot ik een lijst op te stellen die mij van dienst kan zijn. Aangezien de informatie de familiekundige kan verder helpen bij het stofferen van zijn familiegeschiedenis stellen we deze lijsten dan ook ter beschikking. Het deel over de begraafplaat Sint-Antonius, Meulebeke is opgenomen in deze reeks gezien het feit dat een deel van de gemeente Pittem tot deze parochie behoort en er daar ook een aantal Pittemse mensen begraven lig1. De opname van de gegevens gebeurde vanaf half maart 2009 tot einde april 2009 zodat we hier van een momentopname kunnen spreken die praktisch bruikbaar is in de komende jaren. Om ter plaatse de zerken terug te vinden is een kaartje voorzien en kreeg elke zerk in de uitgave een nummer dat naar het kaartje verwijst. In elk deel is een index op familienaam opgenomen en ook een groot aantal afbeeldingen van markante zerken en kruisen. Van enkele moeilijk te ontcijferen grafschriften hebben we een poging gedaan deze zo volledig mogelijk af te schrijven. Bij enkele graven ontbreken de platen met de informatie van de overledene of zijn de opschriften volledig verdwenen.

Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 3 - 09

((Dani~1 Vandewalle, Papenholwegel27,

8700 Tielt)

Henricus Vande Walle, geboren circa 1605 en gestorven in Poeke op 28 april 1671, 66 jaar, gehuwd circa 1628 met Magdalena Strobbe, geboren circa 1605 en overleden te Poeke op 1 augustus 1691, 86 jaar. Mijn vraag: waar en wanneer zijn Henricus en Magdalena geboren en waar en wanneer zijn ze gehuwd, also ok de namen van hun ouders. 4 - 09 (Daniel Vandewalle, Papenholwegel 27, 8700 Tielt)

Wie kan mij helpen met de hiernavolgende Dank bij voorbaat

kwartierstaten aan te vullen ?

75


-+

0

~

-I

_.

-'CIt

CD CIt

-+ =!~~

NN:J

ooa

~::;:Q

::;:0 -N:J ",-1>-~.~. G) o C III :::l 2.0

W In

N-

3 ..

=~ 3 _

::;l.~111

"8. <1l 00

'()

O"~:=a (l) III

o

-o

(Q

-w=

» :J

.....

-

N

Tiell 13 januari 1841 X Tiell 17 februari 1795

Van Rljckeghem Ludovica fa. Petrus en Brigitta Vandaele o Tielt 19 auguslus 1769 t Tielt 30 oktober 1837

- .... oow'" ~

-,

WI

-000

::::II CII,

"lc.nlll -I>- '0 :::r c CIt

~

S'

o Brussel 1766

t

..... O:J o 0" :J 0"<1l111

III

-o

0

t

Tielt 14 februari 1797 Tiell 26 april 1877

A~O

'-I ..

III

'-I

"'''' .... 000

-0

Missant Petrus fs. Joannes Bapt. En Maria Auteroniem

Missant Joannes o

~::;:Q

CDCD 0

c ~ ..

o~

-+ 0 ~ -I -I _. -. (i)' '"

~

III

X Tielt 05 november

1834

VanheuverzwQn Joannes Franciscus

Vanheuverzwijn Rosalia o Kruishoulem

t

01 mei 1802 Tiell 30 november 1853

=! (l)

fa. 0

::::;::

N 00 0 TI -+ ,,< ~ -I III - =! (i)'cCl

oo~-O o---+---t..... -I>-~olll wN

t

Vergote Ferdiandus

Vergote Josephus

o Tiell 05 maori

t

1801 Tielt 23 februari 1867

fs. Guillielrnus en Maria Anna Vennote o Meulebeke 1747 t Tiell 13 juni 1825 X Tielt 07 februmi 1792

s:

~.

Q..

o

<1l 0

:::l()~

C CD 0 0 ,-::l.3 C -O"Q. '()(l)O 0 w ...... ~_. < X Tielt 18 november oon

wO

Rais Isabella - Roes fa. Franciscus en Isabella Vandeweghe o Tielt 16 oktober 1774 t Tlelt 31 december 1805 1835

L'oine Phlllppus Jacobus

Laine Marla Antonia

o-

x

fs. Philippus Jac.en Francisca Jos. Callemein o Menen co, 1772 t Tiell 19 december 1840 X

=! (l)

Lambrecht Isabella Theresla

o

t

Tiell 16 februari 1809 Tielt 28 december 1890

fa. Bernardus en Catharina Vanmaeijberghe o Eeklo co. 1779 t Tlelt 16 februari 1812

::;:

N

-o 0

A.....

:Of ~

CD (0 ~ TI<1l ........... Q

~ii3::::;:: Q..<1l

<1l ~ ••

CD :::!. :::l 0

~g

o .....

~--

U\

V>

C

...... CD

~

In

ooCII

Monteljne Fredericus o Wielsbeke

05 augustus t Tielt 04 januari 1889

..... clll

g.~, o

X Tielt 19 januari

;;:J

1844

De Vaere Franclscus

De Vaere Isabella

'{)<

o

wO ~:::l

t

Tielt 20 juni 1817 Tielt 05 november

1888

..;.

G1

<1l

0' <

<1l "

0 N

-..

<1l 0" ..... C

><

fa. loannes Baptiste eo Eugenia Casier o Oostrozebeke 1796 t Tielt 30 december 1834

::;: "-l

co

CD -+

5 =1=12 <1l <1l

Bruggeman Henrlcus

~.

__.=:t:=t:ca

t

-o W 0

'()3Q..0

_

fs. Franciscus en Isabella D'hulster c Meulebeke 1796 t Tielt 12 november 1870 X lngelmunster 12 januari 1814

Lecluijse Rosalla

=! <1l

g-

27 maori 1781 Tielt 31 augustus 1825 X Dentergem 18 december 1810 fa. Philippus en Coieta Vanden Broucke o Dentergem 1783 t Tielt 12 juni 1857

Qc.n_ -. c.n = ~ c CIt -o w W

o Meulebeke

Verbeure Marla Joanna

...... -0 c 00 3

-

1816

MontelJne Ignatius fs. Petrus en Maria Joanna Vanrijssel

t

'{)~~

~~. = 0_ Q

-

C

~::;:a.

'()WN'< O~N:J W ~.III OCm

-o c.n -I>-

C

=!~o

~-_"'(D

00. C (l)

os:

-+

-+ 0 ~ O"=!-IO <1l - (i)'::::11

0"00 <1l'-l ...... 00

(ON

0

t X De Deken Isabella Theresla

x

(0

fs.

0

'"

(Q

::l.

oa~NIII 000"'3

Bruggeman Petrus Joannes

o Tielt 28 april

1833 Tielt 20 april 1911

fs. Petrus Joannes en Catharina Declercq o Tiell 19 november 1804

t X Tiell19

o (l) :J 0° ..... =l.<1lC

mei 1832

Vandenabeele

Rosalia

fa. Petrus josephus en Theresia Gijssels o Tielt 13 mel 1806

_3g.

'()O"< w(l)-

t

c.n..... n

-0 oa

X Tielt 09 september

'-I

Coussens Angela

Coussens Petrus

nelt 29 oktober 1818 t Tielt 06 juni 1887

fs. Josephus en Joanna Goethals o Egem 22 juli 1766 t Tielt 25 oktober 1832 X Tielt 11 april 1805

c.n

1857

o

Lefevre Isabella

76

fa. Petrus en Catharina Vandekerkhove o Tielt 13 mei 1786 t Tielt 24 juli 1857

~

c

3: CD ..,

=-CC

<il CD

o ..,

(Q

CD

;=

»

::3

2, ::3

~

CD

3: in' en

a

::3

I

N :"


-+

-+

0 ~

::! m

::!::!-

-+

0 ~

_.

--:::J

=;;$ (000» ~. 0. == § <ll :::J _. () a

()

S;2 ....

1'.)1'.)iD'

C

~Q VI

(1)= ~c. o;a

Q

-~

<ll

~

Mlnne Bemardus fs. Petrus en Petronilla Verheust ° Tlelt 26 september 1753 t Tielt 27 teoruort 1790 X nelt 03 mei 1775 Roffij Isabelle fa. Petrus en Joanna Verstraete °nelt 10 jonuori 1750 tTiel! 13juli 1797

1781 1827

tit

-(X)

(1) ~ 1'.)'-0 co

~oo

'-00'1

t::l'-l

'-0 i»

LL

3 0 Vl a 7<:'Q:::J Q 0 :::J "0 :::l, Q)

C:::l,

'-10'3=

Mlnne Petrus ° Tielt 28 december t Tielt 27 november

<ll

0'-1-

<53~

~3a

~:::J

::J-$

03$

~<ll~

0 ~

(/)::!:r

<ll <0 :::J ::;:<ll:::J

<ll <ll :::J

x

o· ::J

nelt 05 mei 1813 Machlelsens Rosalie -t Mlchlelsens ° Tielt 27 september 1790 t Schuiferskopelle 20 oktober 1866

c 0

:::J. ~ -0 0

xo

m

(Q

(1) 3 I'.)

0

-+

Q

0

~ (/)m$ =()(Q

c ~

0;~(1)i5" 0--.:::;;3;:;

De clerck Emanuel ° Pittem 1796 t Egem 04 mei 1847

De Clerck Joannes fs. Joannes en Judoca Vanden Dorpe

° t Pittem 04 februari

.t>.~2~

:R-. til Q Q a

O~I ~

"0 Cll

Q) ...

3

0

0'

~

X Egem Vanden " Egem t Egem

25 november Brande Clara 13 juni 1794 07 november

1823

1875

x Gelas Anna - Glas fa ° Egem t Zwevele 17 september

'-0 0

::!

(1)

I'.)

::;: 0

(1) -'N ::J ......

(Q

"0

(Q

~

......~

C

o ......N

m-CDo 0. ::J ..... CD::J ..

::J

(1)

I'.)rr

--..:::::

30. ~. Cll

~c

N

~ ..... -0",

ooCll Ul

< 0

::J ....:;. G)

(1) 0' < CD

..

0~ 3 ~. ~ -0 ~ 0--.

~ 3 ~. ~

(X)

ex:.. -0

-+

-+ 0< ::!;:Olll CD c: ...

0< ;:oQ)

~.3III

::;: Vi'

~III

CD ....,

0.

3

~(1)$ CO(j)1II o 0. iii

VI

tit

~~ -·a C :::s. 2. a

t

t

~

Cl-c. 0--. 111

X Ruiselede 07 september Damman Schoiastica o Kanegem 15juni 1809 t

co

:::J

=:

x ;:0

c: Vi' (1) 0. Cll ~ co

§ c:

1800

Petronella

Theresia

Joannes

Baptiste

0

Doman

is. Carolus Franc. en Maria Anna Verborgt "Kanegem

-+

0 < --l

::! 0)'

~~::;:Q)

c",=::::o!a.

ID

3-

Verherst Franciscus o Tielt 22 maort 1803 t Tielt 30 maart 1885

23/24 februari

1781

t

Verhelst Joannes Franciscus fs, Joannes en Rosalia Garcon ° Dentergem ca. 1760 t 1ielt 03 mei 1823

0;0.3:1: Cl-(1)(1)!i! -. _.

x Braekeveldt Marla Anna fa Franciscus en Agneta Truijaert o rlelt 29 september 1760 t Tielt 29 november 1842

0'1 ()

Cll ~

C

300w:r -1 0''-1111 (1) iii ...... ~

,r

-0 0

X Tielt 09 mei 1829 BraekeveH Isabella o Tielt 02 december t Tielf 31 juli 1861

1802

~

::::J ::::J C1I I

~

1832 Damman

::r

N

x TulJtens Theresla fa Adrianus en Constantia Desaet o Aarsele t Ruiselede 19 januari 1827

(j)

(Q

08 september

t

(X)

--a: c c

°

'-l<ll _. 0'1

-» ~

1806

Philippus

Ruiselede

Vanparljs fa

C C

c

X

0030

002

Vermeersch fs.

3: C1I c;:

°

~I'.)<

~"'I:I

a

Vermeersch Joannes Baptiste o Ruiselede 27 mei 1788

UCDO 2:0:r

CDg.

D

Vanden Brande Joannes fs. Carolus en Maria Jacoba Deruddere ° Wingene 05 maart 1758 t

~ ~

x

'":e

Wlthoeck Rosalia - Wiffouck fa. Josephus en Maria Vliege o Kootskornp t Egem 02 maart 1821

=oa CD :::J·a VI

1803

x

"O::J'" CDctr

co25c Q) (1) 0

Mk::hielsens Paulus is. Andreas en Theresia bekaert ° Gent ca. 1749 t Tielt 11 mei 1832 X Tielt 03 mei 1783 Vandewljngaerde Isabella 0 Wljngaerd fa. Laurentius en Joanna De Smet ° Tieit co. 1763 t rlelt 16 oktober 1815

BraekeveH Petrus fs. Alexander en Isabella Naessens o Tielt 31 januari 1780 t Tielt 19 oktober 1857 x Tielt 19 februari 1800 Claerhout Francisco fit. Joannes Baptiste en Isabella Bauwens ° Tielt 27 februari 1779 t Tielf 25 december 1840

c: '" N C ::::J ::::J

C1I


activiteitenagenda

VVF - Tielt: - oktober - november

- december

2009

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 januari 2008 van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Start zoektocht in Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve op maandag 11 januari 2010 tot maandag 19 april 2010.

Zaterdag 2 januari 2010 van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling aile leden zijn van harte welkom ! gelegenheid

tot opzoeken

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

ELFDE FAMILIEKUNDIGE BOEKENBEURS TIEL T zondag 25 april 2010 van 9 tot 12 uur 30 Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische computersoftware .. genealogische werken * formulieren * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende WF-afdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden. Om 11 uur bekendmaking van de winnaars van de Wandelzoektocht

Baafs-Vijve en uitreiking van de prijzen.

78

in Wielsbeke en Sint-

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2009  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2009  

Profile for vanmoo
Advertisement