{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belgie*Belgique P.B. 8700TIELT 1

3/4615

ONZE

VOOROUD£RS Website VVF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

~

onzevoorons voorouders

:b

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 1Odejaargang nr. 1 - januari 2007 Afgiftekantoor

8700 TIELT 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 - 8700 TIELT

••

~Tielt


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt. tel kens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de VVF - afdeling Tlelt, dat driemaandelijks .

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-6aafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 4,00 Euro per jaargang voor de leden van VVF-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile led en van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. WF-Ieden uit andere arrondissementen en niet-WF-Ieden ontvangen ens tijdschrift voor minimum 6,50 Euro (veer leden uit het buitenland 10,00 Euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van WF Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

-

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Henri Wierckx. vertrok naar Amerika (1907), slot Guido Buermans, Meidoorn 16/bus2, 2640 Mortsel Dank

3

- Genetisch onderzoek algemeen aanvaard, slot Guido Deboeck Nieuwe publicatie

6

- Stamreeks van Josephine Alice Gieleghem Willem Bevernage, Harbalorifalaan 4, 3090 Overijse

10

- Voor u gelezen: Schrikkelyk misdryf Fons Oas, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

17

- Activiteitenagenda

18

Een gelukkig nieuwjaar Wensen we aan al onze trouwe WF-Ieden. Moge 2007 een vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen, hetzij in een archief, hetzij in een documentatiecentrum van een van de afdelingen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

2


. Henri Wierckx vertrok naar Amerika (1907) Slot. Bijlage - Gezinsstaat van Joannes Antonius Wierckx. Joannes Antonius Wierckx, timmerman, geboren te Essen (orntrent Hemelrijk) op 24 december 1845, overleden te Kalmthoutsehoek op 30 maart 1936, 90 jaar oud, zoon van Joannes Baptista Wierckx en Adriana Van Loon. Hij is getrouwd te Essen op 7 april 1869, op 23-jarige leeftijd met Joanna Norbertina Bruynseels (27 jaar oud), geboren te Essen (Moerkant) op 8 juni 1841, overleden te Kalmthoutsehoek op 1 november 1919, 78 jaar oud, dochter van Antonius Bruynseels en Anna Cornelia Theuns .

. : -;,

','

Z ,1.,;bgm" HIT),

dte m

vooe

DE

''':;It:~~'J-;~r<'!''''''9 zrer. V~,N

'\V~.da""-(l;l;M

joanna

~ALI(2H.R:

W!ERICKX.

'JoanilES Allfmiius

I("U

llR{IYNSHELS .

.~~:,~~~~~}~"::~B~: K:7E:h1;!:;g.~~~~:~J:;.~f~hr:~~ (':~~r!~;[~.; '!I! ~;J~e'l

<,cu

1:1" _l'k~Ii.\[,t:-, .1~b ..:

I~IJ.,

~~~t~-?1;'1~路~,~a~~t~~' ..;~~1I<n.h~k ". B"edfeml :C:~'l:1 "d~- i~([:l,:路S/.~路.:r;f~1j~~~~!i;I; ~I:!~

~~h(~i'

. .

. ;:;JII4t!lI!;;::

-.-

....

::...

~

~:"l'~~: .~i~~~.~I~~;~~~~:i~~~~~ !{~~~~~-~;r~;~~'~1~'~~~': \;

路Wi:~~~~~:; Uit dit huwelijk: 1. Maria Leonia Wierckx, geboren te Essen (Moerkant) op 27 april 1870, overleden te Kalmthoutsehoek op 1 juni 1915,45 jaar oud. Zij was gehuwd met Alo'isius Nelen, geboren te Essen (Moerkant) op 27 januari 1874, overleden te Kalmthoutsehoek op 14 september 1962, 88 jaar oud, zoon van Joannes Baptista Nelen en Rosalia Stevens. (Hij was later gehuwd met Maria Elisabeth Smits, geboren te Essen (Heuvel) op 25 december 1872, overleden te Kalmthoutsehoek op 3 augustus 1955, 82 jaar oud, dochter van Jan Willem Smits en Maria Theresia De Roy.) 2. Antonius Wierckx, geboren te Essen (Moerkant) op 11 juni 1871, overleden te EssenHoek op 3 maart 1939, 67 jaar oud. Hij is getrouwd op 16 februari 1909, op 37-jarige leeftijd met Theresia Paulina Vermeulen (33 jaar oud), geboren te Hever op 29 juni 1875., overleden te Essen op 23 juli 1954, 79 jaar oud, dochter van Joannes Baptista Vermeulen en Emma Elisabeth Willocx.

3


3. Josephus Wierckx, geboren te Essen (Moerkant) op 10 september 1872, overleden te Antwerpen op 16 maart 1937,64 jaar oud. Hij was gehuwd met Clementina Maria Sprangers, geboren te Kasterlee op 3 januari 1873, overleden te Kalmthout op 10 april 1959, 86 jaar oud. 4. Joannes Jacobus Wierckx, Jaak genaamd, (ongehuwd), timmerman, geboren te Essen (Moerkant) op 8 oktober 1873, overleden te Kalmthoutsehoek op 18 juni 1957, 83 jaar oud. 5. Alo'isius Wierckx, (ongehuwd), timmerman, geboren te Essen (Moerkant) op 3 november 1874, overleden te Kalmthoutsehoek op 11 augustus 1945, 70 jaar oud. 6. Henricus Wierckx, schrijnwerker, geboren te Essen (Moerkant) op 26 oktober 1875, overleden te Detroit, Michigan (V.S.A.) op 14 april 1949, 73 jaar oud. Hij was gehuwd met Marie Sylvie Vande Weghe, Maria genaamd, geboren te Tielt op 25 juni 1871, overleden te Grosse Pointe, Michigan (V.S.A.) op 1 augustus 1955, dochter van Adolphe Vande Weghe (meester meubelmaker) en Leonie Marie Bourgeois. 7. Adrianus Franciscus Wierckx, Frans genaamd, (ongehuwd), timmerman, geboren te Essen (Moerkant) op 16 december 1876, overleden te Kalmthoutsehoek op 30 mei 1948, 71 jaar oud. 8. Adriana Philomena Wierckx, (ongehuwd), geboren te Essen (Moerkant) op 7 december 1877, overleden te Kalmthoutsehoek op 31 december 1943, 66 jaar oud. 9. Leopoldus Wilhelmus Maria Wierckx, (zevende zoon!), geboren te Essen (Moerkant) op 15 december 1878, overleden aldaar op 27 april 1879, 133 dagen oud. 10. Maria Isabella Wierckx, geboren te Essen (Moerkant) op 20 maart 1880, overleden aldaar op 3 september 1880,167 dagen oud. 11. Maria Rosalia Wierckx, (ongehuwd), geboren te Essen (Moerkant) overleden te Kalmthoutsehoek op 24 april 1944, 63 jaar oud.

op 7 april 1881,

12. Alphonsus Wierckx, geboren te Essen (Moerkant) op 6 juni 1885, overleden aldaar op 12 november 1885, 159 dagen oud.

Appendix

Geschiedenis

van de B.A. Business

Man Association

(door Leon Buysse) Joseph van Deweghe, 1879-1930, Lumber Co., geboren te Tielt, W. VI. 8 in het huwelijk met Augusta Ervinck Joseph. Joseph began in de lumber" Co. en enige jaren daarna begonnen American Lumber en Coal Co. 6

4

lumber = half bewerkt hout

uit 2112 Bewick, Vice President van de American februari, 1879 en kwam naar Amerika in 1903. Hij trad en zij hadden een dochter Margaret en een zoon business met Mr. J. Fresard als de Standard Lumber zij aan St. Jean en Shoemaker en noemden het de


Hij was Vice President der B.A.B.M.A. in 1928 en board member tot zijn onverwachte dood de 29 mei, 1930. Hij was het vierde lid dat wij verloren sinds ons kort bestaan. Hij was oak stockholder'' der Gazette van Detroit toen hij stierf. Hij liet na: zijn vrouw Augusta, een dochter en zoon Joseph, zijn zusters, Mrs. Emma Van Deweghe, Mrs. Marie Wierickx, Mrs. Eliza Dethiaux, Mrs. Christine Vergucht (in Belgie) Adiel en Maurice. Dragers waren Wm Wayne, Emiel De Baeke, John Van Clancy, Remi Lankriet, Peter Danneels en Dan Milleville. Maurice Van Dierdonck gaf de oration. [Gazette van Detroit, 28 juni 197 4J

VANDEWEGHE

MAURICE

Maurice Van Deweghe passed away January 11, 1980. He was born October 11, 1887 in Tielt, Belgium. Beloved husband of Flavie Vanderbeke; dear uncle of Mrs. Frank Schietaert. Marceline Wierickx. Mrs. Lawrence Weber. Hilda Wierickx and Frank Van Deweghe. Funeral services from the Eppens Vandeweghe Funeral Home and St. Ambrose Church. {Gazette van Detroit, 17 januari 1980J

VANDEWEGHE

FLAVIA

Flavia O. Van Deweghe. Beloved wife of the late Maurice. Dear sister of Zoe, Wayne and Maria Vergucht of Belgium. Dear aunt of Mrs. Estelle Meldrum, George Wayne, Mrs. Frank Schietaert, Marceline and Hilda Wierickx and Frank Van 'Deweghe. Also leaves several nieces and nephews. Funeral services were from the Eppens-Van Oeweghe Funeral Home and St. Ambrose Church. [Gazette van Detroit,

16 oktober 1980J Guido Buermans

= lid van

7

board member

de raad van bestuur

8

stockholder = aandeelhouder

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schon ken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, boeken, tijdschriften, familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Andre Lippens, Dentergem - Andre Callewaert, Kooiskamp - Jozef Desmet, Wielsbeke Rita Wanseele, Kanegem - Rudi Das, Halen - Jacqueline Oas, Linkhout - E.Z. Trees Van Oaele, Brussel - Dr. Geert Debrabandere, Rotselaar - Albert Cattry, Roeselare - Daniel Vandewalle, Tielt - Roger Durieux, Tielt - Rosa Plettinck, Tielt - Luc Neyt, Tielt - Etienne Braeckevelt, Tielt - Fons Das, Tielt.

5


Genetisch onderzoek algemeen aanvaard Slot. 3. Familienaam

projecten:

doe mee!

Op basis van klassiek stamboomonderzoek kon ik mijn eigen voorouders opsporen tot in de 16de eeuw in Klein Brabant. Mijn voorouders, waaronder Mattheus de Bock, vermoedelijk de zoon van Hubert de Bock geboren rond 1580, waren afkomstig van Sint Amands aan de Schelde in Belqle. Amandus, de zoon van Mattheus, verhuisde naar Lippelo in Brabant, trouwde 3 keer en had meer dan 20 kinderen. De familie de Bock verhuisde vervolgens naar Malderen en dan naar Londerzeel. Dezelfde Amandus veranderde ook de naam de Bock naar de Boeck. In 1705 werd Joannes (Jan) de Boeck 'meisenier'. Hij behoorde tot de vierde generatie afstammelingen. Joannes was ook een brouwer in Londerzeel. Zijn zoon, Franciscus de Boeck, werd geboren in Londerzeel in 1700 en stierf in Grimbergen in 1775. Een achterachter- kleinzoon van Franciscus, namelijk Everad, werd geboren in Vilvoorde. In het kart, mijn voorouders deden er 300 jaar over om van Sint-Amands aan de Schelde te verhuizen naar het landelijke Grimbergen en vandaar naar de industriestad Vilvoorde. Guillaume, een zoon van Everard, werd geboren in 1874. Dit was mijn grootvader (zie figuur 3). Hij startle zijn eigen kantfabriek. Mijn vader, Rene Cornellius beheerde de Deboeck Gebroeders PVBA van 1943 tot 1973. Ikzelf werd enkele maanden na het einde van de 2e Wereldoorlog geboren, began in 1964 in Leuven economie studies en ben in 1969 verhuisd naar de Verenigde Staten voor mijn doctoraat. Ik ging in 1976 aan de slag bij de Wereldbank en vestigde me definitief in Arlington, Virginia. In het kort, nadat mijn voorouders zich in Vilvoorde vestigden, deden ze er nag 100 [aar over om over te schakelen naar moderne, industrieel ondernemerschap; daarna nam het amper 25 jaar om van Vilvoorde via Leuven over te schakelen naar een publieke baan in de Verenigde Staten.

Figuur 3: Guillaume Debaeck en Jaanne Nabels, trauwfata genamen rand 1900

6


Hoewel dit relaas van 425 jaar indrukwekkend worden via genetisch onderzoek!

klinkt, kan er nog veel meer blootgelegd

De familienaam Deboeck (Soundex Code 0120), soms ook geschreven als de Boeck, is zowel in Vlaanderen als in andere delen van Belqie algemeen verspreid. We vinden deze naam terug in documenten die dateren van de 12de eeuw (3). Deze familienaam komt voor in verschillende gemeenten: Grimbergen, Vilvoorde, Halle, Antwerpen en andere plaatsen in Belgie. Vandaag de dag dragen vele mensen ook deze familienaam in Frankrijk, Nederland, Dultsland, de Verenigde Staten en overal ter wereld. De vraag is dan: zijn al deze "de boeck's" verwant? Om dit uit te vinden zijn DNA-testen essentieel. Via analyse van het Y-chromosoom zullen we in de toekomst achterhalen welke van deze Deboeck's een gemeenschappelijke mannelijke voorouder hebben. We zullen onderzoeken of de voorouders uit Sint-Amands verwanten waren van de Deboeck's ult de 12de eeuw, of ze verwant zijn aan anderen deboeck's in Steenhuffel, Halle, Antwerpen; of ze verwant zijn met andere telboek's in de Verenigde Staten of in Canada. Op de 2de Internationale Conferentie over Genetisch Stamboomonderzoek toonde Terry Barton hoe de meeste Barton families in de Verenigde Staten dankzij DNA-onderzoek in kaart waren gebracht (151 mannen namen deel aan het project). Daarnaast ontdekten ze verwantschappen tussen Bartons in de Verenigde Staten en Barton families die rond 1100 in Engeland woonden. Er werden bovendien 14 genetische nakomelingschappen van de Barton familie ge"identificeerd. Terry Barton behaalde deze indrukwekkende resultaten na 4 jaar baanbrekend DNA-onderzoek. Ais u wilt ontdekken of uw familienaam al onderzocht werd ga dan naar http:www.familytreedna.com/surname.asp. Ais uw familienaam project al bestaat, hoeft u enkel een DNA-test aan te vragen om deel te nemen aan dit project. Wenst u meer te lezen over het Barton project, klik dan op de letter B en dan op Barton in deze bovenstaande link of op 0 en Deboeck als u meer informatie wenst over mijn familienaam project.

4. Neem deel aan het Vlaamse DNA-Project: voorbeeld van een geografisch project. In diverse gebieden ter wereld namen de bewoners op verschillende tijdstippen familienamen aan. Familienamen doken regelmatig op in de Middeleeuwen, eerst bij de adel, dan bij de lage adel. Na de val van het Romeinse Rijk, was lerland een van de eerste landen waar de bevolking erfelijke familienamen aannam. We vinden dan ook lerse familienamen terug vanaf de vroege 10de eeuw. Achternamen kunnen op 1 tot 4 verschillende manieren tot stand zijn gekomen: de naam van iemands vader (patroniem), het beroep van de persoon, een beschrijvende naam of de aardrijkskundige oorsprong van een persoon. Dit laatste was afhankelijk van de plaats waar die persoon woonde of van een beschrijving van die plaats.

3

Wenst u meer details over de verschillen in diensten die de DNA-test bedrijven aanbieden, lees dan Chris Pomery, DNA and Family History: How testing can advance your genealogical research. In hoofdstuk 3 van dit boek vergelijkt de auteur de drie bedrijven. Voor elk bedrijf geeft hij u gedetailleerde contact informatie. Een deel van deze informatie kan u eveneens op het einde van dit artikel terugvinden.

7


Bijvoorbeeld: sommige auteurs beweerden dat mijn familienaam verwees naar een bepaalde plaats met specifieke bomen. De naam 'de boeck' kan aldus afkomstig zijn van 'diegene die verantwoordelijk was voor het Halderbosch', een woud nabij Halle bekend voor zijn beukenbomen. Anderen beweerden echter dat "de bock" of "de Buck" afgeleid is van het Vlaamse woord voor een volwassen mannelijk hert, een dier dat natuurlijk ook in het Halderbosch kon geleefd hebben. Meer dan de helft van aile Engelse achternamen zijn afgeleid van geografische beschrijvingen. Verschillende achtervoegsels wijzen op een topografisch kenmerk Hierdoor bestaat de kans dat mensen met een verschillende achternaam toch verwant zijn aan elkaar omdat hun gemeenschappelijke voorouder in hetzelfde dorp woonde. Onderzoeken gebaseerd op geografische informatie kunnen hierdoor van onschatbare waarde zijn bij het voortzetten van iemands genetisch onderzoek. Vlaanderen is een deei van een kunstmatig land dat ontstond in 1830. Voor de onafhankelijkheid van Belgie werd het land eeuwenlang bezet door vreemde machten. Vlamingen slaagden er echter in ondanks eeuwenlange bezetting toch vermaarde kenmerken te verwerven. Bijvoorbeeld hun creativiteit, innovatie, artistieke en culinaire vaardigheden om er maar een paar te noemen. Vele Vlamingen weken uit naar de VS, Canada of andere delen in de wereld. Men kan dus Vlaams DNA over de hele wereld terugvinden. Het Vlaamse DNA-Project is de enige plaats op het internet waar men, dankzij genetisch onderzoek, de erfenis van onze Vlaamse voorvaderen kan analyseren (zie http://www.familytreedna.com/public/Flanders/). Dankzij het verzamelen van zowel Y-DNA (mannelijke Ychromosomen studie) als het mt-DNA (vrouwelijke "chromosomen" studie) van Vlamingen, proberen we met het Vlaams DNA-project verre voorouders van Vlamingen op te sporen, de oorspronkelijke haplogroepen te bepalen, en de meest typische familienamen vast te leggen. Als u de resultaten ontvangt van uw DNA-test, sluit aan bij het Vlaamse DNA-Project en laat ons weten (zie referenfies voor verdere persoonlijke details) waar u geboren bent en wat u weel over de afkomsf van uw familienaam.

5. Conclusies Genetisch onderzoek is duideJijk goed op weg om algemeen aanvaard te worden. Genetisch onderzoek verrijkt het klassieke stamboomonderzoek. Het is in ieders belang en in ieders bereik om meer te leren over onze voorouders via DNA-onderzoek. Een DNA-test ondergaan is gemakkelijk, pijnloos en vraagt zeer weinig tijd. De prijs voor een DNA-test daalt alsmaar. Hoe kunt u deelnemen aan de evolutie in genetisch onderzoek? 1. Gebruik onderstaande referenties om meer te lezen over genetisch onderzoek. naar een gespecialiseerd bedrijf dat dergelijke resultaten garandeert. 3. Deel uw DNA-resultaten met anderen in uw Familienaam Project of Geografisch Project. 4. Neem deel aan het Vlaamse DNA-Project en draag bij tot het onderzoek naar uw Vlaamse voorouders. 5. Neem deel aan het Genographics- Project van National Geography dat een van de grootste studies beoogt ooit gemaakt over het menselijke ras en hun migratie patronen.

"2. Bestel vandaag nog een DNA-test en verzend uw wangslijmvliesuitstrijkje

8


Referenties: - Chris Pomery: DNA and Family History: How Genetic Testing can advice your genealogical research, The Dundum Group, Toronto, 2004. - Megan Smolenyak & Ann Taylor: Trace Your Roots with DNA: Using Genetic Test to Explore Your Family Tree, Rodale, 2004. - Colleen Fitzpatrick & Andrew Yeiser: DNA & Genealogy, Rice Book Press, 2005. Interessante links: Family Tree DNA http://www.familytreeDNA.com - email: info@familytreedna.com Relative Genetics: http://www.relativegenetics.com - email: info@relativegenetics.com DNA Heritage: http://www.dnaheritage.com - email: info@dnaheritage.com 2005 Updated Y-chromosome Phylogenetic Tree: http://www.familytreednacom/haplotree. htmlmunation The Genographic Project: https://www3.nationalgeographic.com/genographic/about.htmI Oxford Ancestors: http://www.oxfordancestors.com/ DNA of Flemish People: http://www.familytreeDNAcom/public/Flanders Groepsverantwoordelijke Guido Deboeck email: gdeboeck@mac.com Voorbeeld van een project: http://www.familyTreeDNA.com/public/Deboeck Groepsverantwoordelijke Guido Deboeck email: gdeboeck@mac.com Guido Oeboeck Opmerking: De teksten bij voetnoten 2 & 3 dienen omgewisseld te worden.

Nieuwe publicatie Luc Neyt: Huwelijkscontracten Tielt 1795-1806, WF- Tielt ,2006, 40 biz., prijs 5 euro (+ 1,50 euro verzendingskosten) In het Stadsarchief van Tielt bevindt zich in het Modern Archief een bundel huwelijkscontracten. Op een uitzondering na dateren deze akten vanaf 1795 tot en met 1806 en zijn afgesloten voor de wethouders van de Stad Tielt. Het overzicht van de huwelijkscontracten bevat naast de naam van de bruidegom en de bruid aile nuttige familiekundige informatie die in het contract wordt vermeld. Bij wijze van proef hebben we bij de akten opgemaakt in 1795 naast het volgnummer en de datum van het huwelijkscontract, de (huwelijksdatum) vermeld. Om dit te kunnen realiseren gebruikten we de gezinsfiches opgemaakt door A Robert Thanghe periode 1770-1796: mappen 18,19 en 20. De akte sluit af met een getal tussen haakjes. Dit verwijst naar het nummer van de digitale foto genom en van het voorblad van het huwelijkscontract. Naast de transcriptie van een huwelijkscontract geven we ook een woordje uitleg over de republikeinse kalender. Het werk sluit af met een index op de plaats- en de familienamen. Bestellen kan bij WF- Tielt, p.a. Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/40 11 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendingskosten op rekening WF- Tielt 800-7026810-14 met vermelding van de gewenste uitgave ofwel door afhalen van het werk elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur in ons documentatiecentrum, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt.

9


Kwartierstaat van Josephine Alice Gieleghem

1

Josephine Alice Gieleghem, geboren Hosmer British Columbia Canada 10 juli 1914, overleden Roseville California 4 december 1981, vader Odile Camille Cyrille Gilleghem 2" moeder Antonia Maria lucia Heytens ~, trouwt Los Angeles 16 januari 1937 lewis David Fitzgerald, geboren Los Angeles California 19 november 1911, overleden 21 december 1985 Kinderen: a. Marie Marguerite Fitzgerald b. Patricia louise Fitzgerald, geboren Los Angeles Calfornia 5 december 1940, trouwt Los Angeles 2 december 1961 Donald Steve Bozulich c. Anne Kathleen Fitzgerald, geboren Los Angeles California 27 juli 1942, trouwt Los Angeles California Anthony Bozulich d. Ronald Eugene Fitzgerald, geboren Lynwood California 10 november 1946, trouwt Marysville California 12 juni 1971 Robyn Carnes

Generatie II 2

3

Odile Camille Cyrille Gilleghem, farmer, geboren Heule 9 december 1885, overleden Riverside California USA 24 december 1949, (Odile emigrated to America in 1904, and farmed in Duluth, Minnesota), vader Henricus Gieleghem 1, moeder Barbara Couckuyt ~, trouwt Antonia Maria lucia Heytens, geboren Tielt 13 juni 1892, vader Eugene Francois Heytens ~, moeder Sidonia Maria Symkens I Kinderen: a. Josephine Alice Gieleghem 1 b. Clemence Gieleghem, geboren Seattle Washington USA, trouwt Robert "Bud" Jones, trouwt Walter Brown c. Albert lew Gieleghem, geboren Alberta Canada 23 april 1921, overleden Asland Oregon, trouwt leah l. Wilkenson

Generatie III 4

5

10

Henricus Gieleghem, wever, winkelier, zwingelaar, geboren Lendelede 24 december 1844, overleden Heule 22 juni 1918, vader leon Ghieleghem ~, moeder Angela Buyse ~, trouwt Heule 2 december 1873 Barbara Couckuyt, weefster, geboren Heule 5 maart 1850, overleden Heule 1 juli 1899, (overleden in haar woning in de Mellestraat sectie A te Heule), vader Justinus Couckhuyt 10, moeder Nathalie lefebvre 11 Kinderen: a. Jules Hector Gilleghem, geboren Heule 6 augustus 1874 b. Adronie Justine Gilleghem, non, geboren Heule 27 augustus 1876, (Adronie . became non in the local covent in Heule and moved to the convent in Kortrijk, Voorstraat 54 on August 3rd 1910; her previous address was, Mellestraat 215 in Heule) c. Remi Joseph Gilleghem, geboren Heule 10 maart 1879 d. Maria ludovica Gieleghem, geboren Heule 30 september 1880, (Maria Ludovica moved to Kortrijk Doornikstraat 40, on March 31, 1905)


e. Augustinus Gieleghem, geboren Heule, West-Vlaanderen, Belgie 12 februari 1883, overleden Detroit, Wayne, MI 25 december 1958, begraven Mt Olivet Cem, Detroit, Wayne, MI, trouwt Detroit, Wayne, MI17 juli 1912 Leontine D'Hondt, geboren Zulte, Oost-Vlaanderen, Belgie 4 november 1883, overleden Detroit, Wayne, MI 27 september 1967, begraven Mt. Olivet Cem., Detroit, Wayne, MI, ouders Camillus D'Hondt en Bellonie Valerie Deroo f. Odile Camille Cyrille Gilleghem 6 g. Elodie Marie Gilleghem, geboren Heule 9 juni 1888, trouwt Heule 10 oktober 1919 Camiel Cyriel Tant, geboren Gullegem 30 juli 1887, vader Michel Joseph Tant h. Marie Emma Gilleghem, geboren Heule 31 maart 1890 i. Alphonse Jerome Gieleghem, geboren Heule 2 juli 1891 j. Jerome Leon Gilleghem, geboren Heule 5 oktober 1894, overleden Heule 22 februari 1895 k. Georges Aloys Gilleghem, geboren Heule 12 september 1896, overleden Heule 27 september 1896 6

7

Eugene Francois Hey tens, kleermaker, geboren Paris 10 februari 1869, vader Constantin us Hey tens 12, moeder Maria Carolia Bisselot 13,. trouwt Tielt 19 september 1890 Sidonia Maria Symkens, naaister, geboren Tielt 17 januari 1871, vader Severinus Symkens 14, moeder Rosalia Claeys 15 Kind: a. Antonia Maria Lucia Hey tens ~

Generatie IV 8

9

10 11

Leon Ghieleghem, wever, geboren Lendelede 23 juli 1812, overleden Lendelede 28 september 1861, vader Joannes Baptiste Gieleghem 16, moeder Ida Barbara Desi ntobin 17, trouwt Rollegem-Kapelle 16 april 1841 Angela Buyse, geboren Rollegem-Kapelle 6 januari 1817, overleden Lendelede ? , vader Pieler Jacobus Buyse 18, moeder Dometilla Lagae 19 Kinderen: a. Barbara Ghieleghem, geboren Lendelede 11 november 1843 b. Henricus Gieleghem ~ c. Barbara Rosalia Ghieleghem, geboren Lendelede 17 november 1846 d. Marie Louise Ghieleghem, geboren Lendelede 17 februari 1848, trouwt Lendelede 30 januari 1869, Carolus Ludovicus Couckhuyt, wever, geboren Heule 23 december 1840, ouders David Couckhuyt en Virginie Maes e. Ida Rosalia Gieleghem, geboren Lendelede 15 oktober 1849, trouwt Lendelede 26 oktober 1876, Charles Louis Declercq, geboren Izegem 29 maart 1856. f. Petrus Gieleghem, geboren Lendelede 17 mei 1851, trouwt Barbara Theresia Pieters, geboren Heule g. Barbata Rosalia Ghieleghem, geboren Lendelede 4 augustus 1853 h. Constantinus Aloysius Gieleghem, geboren Lendelede 31 maart 1856 i. Frederlcus Gieleghem, geboren Lendelede 18 december 1858 Justinus Couckhuyt, geboren Lendelede 28 januari 1820, overleden Heule 17 mei 1873, vader Joannes Couckhuyt 20, moeder Barbara Theresia Douvry 21, trouwt Nathalie Lefebvre, geboren Hulste 15 januari 1823, overleden Heule 1 april 1870, (akte vermeldt verkeerdelijk Matildis), vader Josephus Lefebvre 22, moeder Barbara Van Meenen 23 Kind: a. Barbara Couckuyt ยง 11


12

13

14 15

Constantinus Hey tens, meester kleermaker, geboren Tielt 1 april 1843, vader Carolus Ludovicus Heytens 24, moeder Rosalia Devos 25, trouwt Waregem 6 maart 1867 Maria Carolia Bisselot, naaister, geboren Waregem 2 februari 1845, overleden Tielt 26 mei 1884, vader Charles Louis Bisselot 26, moeder Charlotte Hespel 27 Kinderen: .a. Eugene Franc;ois Hey tens 2 b. Polydorus Hey tens, kleermaker, geboren Tielt 9 mei 1873, trouwt Wingene 11 januari 1898 Phebronia Silvia Maria Vande Putte, bijzondere, geboren Wingene 26 mei 1877, ouders Andreas Vande Putte en Louisa Van Hecke c. Alphonsus Hey tens, kleermaker, geboren Tielt 23 november 1874, trouwt Wingene 15 september 1896 Emma Maria Elodia Vande Putte, bijzondere, geboren Wingene 30 oktober 1874, ouders Andreas Vande Putte en Louisa Van Hecke d. Achille Arthur Hey tens, kleermaker, qeboren Tielt 27 december 1878, trouwt Wingene 10 juli 1899 Clothilde Marie Speeckaert, kleermaakster, geboren Wingene 20 november 1878, ouders Augustus Speeckaert en Eugenia Vandewiele Severinus Symkens, geboren Egem 16 juni 1816, vader Willem Symkens 28, moeder Barbara Cooisaet 29, trouwt Tielt 21 april 1869 Rosalia Claeys, naaister, geboren Tielt 12 februari 1836, vader Dominicus Claeys 30, moeder Coleta Oosterlynck 31 Kind: a. Sidonia Maria Symkens I

Generatie V 16

17

12

Joannes Baptiste Gieleghem, geboren Marke 19 november 1781, overleden Lendelede ? , vader Joannes Baptiste Gieleghem 32, moeder Maria Josepha Mestdagh 33, trouwt(2) Lendelede 30 augustus 1826 Barbara Theresia Verschoot, geboren Ardooie 2 december 1790, overleden Lendelede, ouders Bernardus Franciscus Verschoot en Barbara Theresia Sabbe, trouwt(1) Ida Barbara Desintobin, geboren Sint-Eloois-Winkel, overleden Lendelede 25 april 1817, vader Petrus Jacobus Desaintobin 34, moeder Maria Theresia Verdiere 35 Kinderen uit huw(1): a. Rosalia Gieleghem, spinster, geboren Landelede , overleden Lendelede 5 februari 1826 b. Jean Baptiste Gieleghem, geboren Lendelede 31 december 1808 c. Pierre Benoit Gieleghem, wever; lakenhandelaar, geboren Lendelede 13 december 1810, (woonde in de Doornikstraat te Kortrijk), trouwt Lendelede 30 augustus 1837 Rosalia Catharina Nollet, geboren Lendelede d. Leon Ghieleghem ยง e. Anna Catharina Gieleghem, geboren Lendelede 20 januari 1815, overleden Lendelede 19 oktober 1816 Kinderen uit huw(2): f. Julie Gieleghem, geboren Lendelede 20 augustus 1827, overleden Lendelede 3 oktober 1827 g. Karel Lodewijk Gieleghem, wever, geboren Lendelede 5 november 1828, trouwt Lendelede, Theresia Sophia Descheemaeker, geboren Lendelede 27 december 1828, overleden Lendelede 30 maart 1892 h. Sophia Gieleghem, geboren Lendelede 19 april 1830, overleden Lendelede 24 augustus 1838 i. Edouardus Gustavus Gieleghem, geboren Lendelede 13 februari 1832, overleden Lendelede 9 november 1832


18

19

Pieter Jacobus Buyse, geboren Rollegem-Kapelle 18 jull 1780, overleden RollegemKapelle 22 mei 1831, vader Ignatius Carolus Buyse 36, moeder Maria Joanna Vandamme 37, trouwt Sint-Eloois-Winkel 18 juli 1808 Dometilla Lagae, geboren Sint-Eloois-Winkel 16 maart 1788, overleden RollegemKapelle 4 oktober 1836, vader Martinus Josephus Lagae 38, moeder Anna Catharina Soenen 39 Kind: a. Angela Buyse ~

20 21

Joannes Couckhuyt, geboren Sint-Eloois-Winkel Barbara Theresia Douvry, geboren Koolskamp Kind a. Justinus Couckhuyt 10

22

Josephus Lefebvre, geboren Oesselgem 15 februari 1775, vader Joannes Baptiste Lefebvre 44, moeder Maria Anna Vangheluwe 45, trouwt Hulste 31 augustus 1808 Barbara Van Meenen, geboren Ingelmunster 3 april 1787, vader Joannes Baptiste Van Meenen 46, moeder Maria Josepha Nusseler 47 Kind: a. Nathalie Lefebvre 11

23

24 25

26

27

28

29

30

31

, trouwt

Carolus Ludovicus Hey tens, winkelier, geboren Tielt 5 augustus 1806, vader Joannes Heytens 48, moeder Catharina D'Hont 49, trouwt Tielt 16 februari 1833 Rosalia Devos, winkelierster, geboren Tielt 14 januari 1805, overleden Tielt 12 mei 1871, vader Joannes Devos 50, moeder Regina Verkest 51 Kind: a. Constantinus Heytens 12 Charles Louis Bisselot, schoen maker, trauwt Charlotte Hespel, geboren Anzegem, overleden Petrus Hespel 54, moeder Rosalia Hombecq 55 Kind: a. Maria Carolia Bisselot 13

Waregem

18 maart 1866, vader

Willem Symkens, charron, geboren Grate Bragel (Limburg), overleden Egem 8oktober 1817, vader Josephus Symkens 56, moeder Anna Maria Swinkels 57, trouwt(2) Maria Francisca Van Belle, trouwt(1) Barbara Cooisaet, spinster, geboren Zwevezele, overleden Egem 27 oktober 1826, vader Franciscus Cooisaet 58, moeder Barbara Vervondel 59 Kind uit huw(1): a. Severinus Symkens 14 Dominicus Claeys, wever, geboren Ruiselede 6 januari 1803, vader Livinus Claeys 60, moeder Veronica Detour 61, trouwt Tielt 8 januari 1834 Coleta Oosterlynck, spinster, geboren Tielt 25 februari 1808, vader Joannes Oosterlynck 62, moeder Anna Verhelle 63 Kind: a. Rosalia Claeys 15

13


Generatie VI 32

33

Joannes Baptiste Gieleghem, herder, geboren Moorsele, overleden Pittem 11 november 1811, vader Petrus Josephus Gileghem 64, moeder Maria Francisca Hollet 65, trouwt(2) Maria Anna NNN, trouwt(3) Rosa NNN, trouwt(1) Maria Josepha Mestdagh, overleden Marke Kind uit huw(1): a. Joannes Baptiste Gieleghem 16

34 35

Petrus Jacobus Desaintobin, trouwt Maria Theresia Verdiere Kind a. Ida Barbara Desintobin 17

36

Ignatius Carolus Buyse, overleden Rollegem-Kapelle , trouwt Maria Joanna Vandamme, overleden Moorsele 24 maart 1791 Kind a. Pieter Jacobus Buyse 18

37

38 39

44

45

Martinus Josephus Lagae, overleden Sint-Eloois-Winkel 24 oktober 1805, trouwt Anna Catharina Soenen, overleden Sint-Eloois-Winkel Kind a. Dometilla Lagae 19 Joannes Baptiste Lefebvre, overleden Desselgem 6 december 1787, trouwt Oesselgem 6 februari 1771 Maria Anna Vangheluwe, overleden Oesselgem 12 november 1784 Kind a. Josephus Lefebvre 22

46 47

Joannes Baptiste Van Meenen, overleden Ingelmunster , trouwt Maria Josepha Nusseler, overleden Ingelmunster 14 augustus 1794 Kind a. Barbara Van Meenen 23

48 49

Joannes Hey tens, overleden Aarsele ? , trouwt Catharina D'Hont, overleden Aarsele Kind a. Carolus Ludovicus Hey tens 24

50

Joannes Devos, trouwt Regina Verkest Kind a. Rosalia Devos 25

51

54 55

Petrus Hespel, trouwt Rosalia Hombecq Kind a. Charlotte Hespel 27

56 57

Josephus Symkens, trouwt Anna Maria Swinkels Kind a. Willem Symkens 28

14


58 59

Franciscus Coolsaet, trouwt Barbara Vervondel Kind a. Barbara Coolsaet 29

60 61

Livinus Claeys, overleden Ruiselede 21 november 1820, trouwt Veronica Defour, overleden Ruiselede 5 september 1827 Kind a. Dominicus Claeys 30

62 63

Joannes Oosterlynck, Anna Verhelle Kind a. Coleta Oosterlynck

trouwt

31

Generatie VII 64 65

Petrus Josephus Gileghem, trouwt Moorsele 8 april 1739 Maria Francisca Hollet Kinderen a. Petrus Josephus Gileghem, geboren Moorsele 9 februari 1740 b. Joanna Catharina Van Gi leg hem , geboren Moorsele 25 april 1741 c. Maria Francisca Van Gyleghem, geboren Moorsele 11 oktober 1742 d. Joannes Baptiste Gieleghem 32 e. Petrus Joannes Gieleghem, geboren Moorsele 30 oktober 1744, (was weduwnaar en woonde te Lauwe), trouwt Lauwe 14 februari 1803, (25 pluvlose XI) Isabella Rosa Lietaer, geboren Lauwe 16 juni 1772, ouders Engelbertus Romanus Lietaer en Maria Josepha Verraes f. Petrus Josephus Gilleghem, geboren Moorsele 19 mei 1748, trouwt Moorsele 27 oktober 1772, Maria Theresia Bernarda Debackere Willem Bevernage Vlaams Canadese Vriendenkring VTB-VAB Cultuur Beveren stellen voor

Go West! fen verhaal van Vlaamse emigranten

naar Canada

activiteiten: zaterdag 13 januari 2007 om 14 uur. De heer Robert Vervoort over de Red Star Line. zaterdag 20 januari 2007 om 14 uur. Filmvoorstelling: The Snow Walker, een prachtige film over het ontstaan van vriendschap tussen twee Canadese culturen. zaterdag 27 januari 2007 om 14 uur. De heer Felix Waldack (WF Gent), de heer Paul Callens (WF Tielt) en de heer Ludwig Vandenbussche (Gazette van Detroit). Op zoek naar een familielid in Noord-Amerika.

15


Heemkundige

Kring de Roede van Tielt

Lidmaatschapsbijdrage: 20,00 euro, te betalen op rekening 000-0398411-32 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt - (051) 40 18 38. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30.

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? Je stort gewoon het lidgeld 32,00 euro als gewoon lid, 48,00 euro als steunend lid, 80;00 euro minimum als beschermend lid op rekening 414-1171221-79 van WF Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en formuliei'en aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS WF Dienst.: . Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERPEN - MERKSEM Tel. 03/646 99 88

Vijfde Familiekundige Wandelzoektocht in Ardooie - Centrum . i.s.m. Gemeentebestuur Ardooie en de Heemkundige Kring Ardooie - Koolskamp Mooie prijzen voor de winnaars Start op 11 november Deelnameformulieren

2006 tot 27 februari

gratis te verkrijgen

2007

tijdens de openingsuren:

Gemeentehuis en de bibliotheek, CC 't Hofland in Ardooie, lokaal VVF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5, Tielt op zaterdagen 18 november, 16 december 2006,6 en 20 januari, 3 en 17 februari 2007 van 9 tot 12 uur, Op de website van WF- Tielt. Bekendmaking winnaars op zondag 4 maart 2007 tijdens de 8ste familiekundige boekenbeurs te Tielt

16

2 en


Voor u gelezen: Schrikkelyk misdryf

Uit de nieuwe Gazette van Thielt, 29 december 1850. Den 27 dezer, heeft er op de Gemeente Meulebeke een verschrikkend misdryf plaets gehad. Ziehier eenige omstandigheden die wy diesaengaende komen te vernemen: De genoemde Karel Vermeulen, hofknecht van den landman Dobbels te Meulebeke, die van zyn meester gezonden was om zyn land en bosch te bewaken, hoort dat eenige persoonen bezig zyn met in het bosch, zyn meester toebehoorende, hout te snyden. Hy snelt dadelyk naer het pachthof om Dobbels er van kennis te geven. Zonder eenige vertoeving, begeven zich vader, zoon en dienstbode naer het bosch om de vrybuiters te verjagen; maer die booswichten, verre van de vlucht te nemen, verdedigen zich met hunne messen, en aile dry de ongelukkigen worden gekwetst. Men heeft aen den hofknecht eene zoo diepe wonde in den bit toegebragt dat de ongelukkige in den namiddag aen dezelve overleden is. De vier vermoedelyke daders allen inwooners onzer stad, zyn reeds aenqehouden. Deze zyn: Van Maele, Henri; Van Maele, Francis; Van Hallewyn, Bernard; Christiaens, Xaveer. De spoedige aenhouding dezer persoonen is toe te wyten aen de neerstige poogingen der Gendarmerie onzer stad. Men verhaelt een listigen trek van den Wachtmeester Claerhout, die verscholen in een donker hoekje van het gevang, de daders onder malkander hun feit heeft hooren bekouten en zoo zelf hunne pligtigheid heeft konnen bestatigen. Fons Das

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

ACHTSTE FAMILIEKUNDIGE BOEKENBEURS TIEL T zondag 4 rnaart 2007 van 9 tot 12 uur 30 Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische computersoftware * genealogische werken * formulieren * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende WF-afdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden Om 11 uur bekendmaking van de winnaaars van de Wandelzoektocht uitreiking van de prijzen

in Ardooie-centrum

en

17


activiteitenagenda

WF - Tielt: januari - februari - maart 2007

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 20 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

3. Werkgroep opzoeken.

genealogie

op zaterdag 3 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

4. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag

17 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid

tot

5. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Achtste familiekundige boekenbeurs op zondag 4 maart (zie aparte aankondiging). 7. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 6 januari van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling Aile leden zijn van harte welkom ! Gelegenheid tot opzoeken

Inzenden van vraqen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 21 april - mei - juni 2007: v66r 28 februari 2007 Nummer 31 juri - augustus - september 2007: v66r 31 mei 2007 Nummer 41 oktober - november - december 2007: v66r 31 augustus 2007 Nummer 1 1 januari - februari - maart 2008: v66r 30 november 2007 De redactie kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, vragen en antwoorden, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

18


Belgie-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

v.OOROUDERS Website VVF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

~

.

voorons . rs ~ onzevooroude.

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 10de jaargang Afgiftekantoor

nr. 2 - april 2007 8700 TIEL T 1

Verantwoordelijke uitgever:. Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

• .

Door mensen gedreveh

.

•.Jl

29 - 8700 TIEL T

a

TC

~lle

STAD

t.


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de WF driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

" afdeling Tielt, dat

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 4,00 Euro per jaargang voor de leden van WF-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. WF-Ieden uit andere arrondissementen en niet-WF-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,50 Euro (voor leden uit het buitenland 10,00 Euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van WF - AfdeJing Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom HI! Redactieadres: Fons Oas, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons,das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Inevt@belgacom,net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg, 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40,11,36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. V~~r verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Inhoud:

22

- Wandelzoektocht in Ardooie 2006 - 2007: de antwoorden LucVanneste, Polenplein 29, bus 31, 8850 Ardooie

23

- Nieuwe publicaties

31

- Verhelsten uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan eerste deer Jan Verhelst, Fortstraat 28,2640 Mortsel

32

- Vragen en dank

37

- Activiteitenagenda

38


Wandelzoektocht in Ardooie 2006 - 2007: de antwoorden Aan onze jaarlijkse zoektocht, ditmaal in Ardooie, namen dit jaar 251 personen deel waarvan 17 alles juist hadden. Het antwoord op de eerste schiftingsvraag, de tijd die onze voorzitter nodig had om het parcours af te stappen zonder de opzoekingen te verrichten, bedroeg 40 minuten en 2 seconden. Hieronder kunt u de antwoorden vinden met enige genealogische en heemkundige uitleg:

Vraag 1: Noteer de familienaam begraven ligt: de Jonghe d'Ardoye.

van

de familie

die

hier

Dit was te vinden op het grootste grafmonument van het kerkhof op het einde van de hoofdgang. Op het grafmonument staat links het wapenschild van de bruggraven de Jonghe d'Ardoye en rechts (zie foto) dat van de familie Vilain (de Gand).

Stamboom van de burggravelijke familie de Jonghe: Theodore Joseph de Jonghe eerste burggraaf (titel vergund in 1772) Lid van de Raad van Vlaanderen te Gent

I

Theodore Jean de Jonghe (+1828) X Isabelle Vilain Xliii (+1827) Burggraaf in 1816, Heer van Ardooie voor 1795

I

Auguste-Charles de Jonghe d'Ardoye (+1868) X Lucie Charliers de Buisseret Burggraaf in 1827, zetelde in het Nationaai Congres

I I

I

Zoe (1814-1875)

Burggraaf Theodore de Jonghe d'Ardoye X Cesarine Hubert d'Humieres (1818-1853) (1822-1881)

I

Burggraaf Fernand de Jonghe d'Ardoye X Juliette Ie Brun de Miraumont

I I

I

Burggraaf Theodore de Jonghe d'Ardoye (1874-1965)

Burggraaf Georges de Jonghe d'Ardoye (1887-1961) apostolisch delegaat

I

Burggraaf Antoine Paul de Jonghe d'Ardoye X Bernadette Cooreman (1922-1981) (1924-1985)

I

Burggraaf Teddy de Jonghe d'Ardoye X Brigitte Anne de Molina

23


Vraag 2: Noteer het gezegde dat hier verwijst naar een bouwmaatschappij: Eigen heerd is goud weerd (Kortrijksestraat 7). De bouwmaatschappij "Eigen Haard", die hier huisde, werd in 1929 gesticht en in 1958 opgeslorpt door de bouwmaatschappij De Mandel uit Roeselare.

Vraag 3: Hoeveel verschillende familienamen vindt u op mij ? Antwoord: 60. Op het monument van gesneuvelden van WOI, op het marktplein, staan vele namen (op voor- en achterzijde !) maar onderaan ook nog de namen van architect De Vos en Pouille (arduinkapper uit Roeselare). Het kanonnetje dat op het monument staat staat met de loop symbolisch op het oosten, Duitsland, gericht.

Vraag 4: Wie symboliseer ik ? De Ardooise schildknaap, in Ardooie beter gekend als Skobiak. De echte naam van Skobiak is Cyriel Dewanckele (OHooglede, 31/10/1876 +Ardooie, 18/11/1967),

een vroegere volksfiguur.

Vraag 5: Hier liepen veel Ardooienaren school. Noteer het jaartal dat bij mij hoort: 1867. Dit is te vinden in de 8rugstraat, dicht bij het kerkhof, waar vroeger de school van de 8roeders Maristen stond.

Vraag 6: In mijn omgeving vindt u een gedenkplaat. Noteer de voor- en familienaam van diegene die eerst vergeten werd. Antwoord: Andre Callewaert. Onder dit Ardoois gemeentewapenschild, aan de ingang van het vroegere gemeentehuis op het marktplein, hang! een gedenkplaat voor de gesneuvelden van WOIL Op het ogenblik van de onthulling wist men niet dat soldaat Andre Callewaert ook bij de slachtoffers hoorde en zodoende heeft men hem in oorspronkelijke gedenkplaat achteraf rechtsonder bijgezet. Het gemeentewapen van Ardooie (zie foto) gaat terug op dat van een heer van Ardooie. Het staat al afgebeeld op de uit 1431 daterende graftombe van Jacob van Lichtervelde in de Sint-Martinuskerk van Koolskamp en volgens Gailliard (1557) was het van zilver met drie vijfbladen van keel. Wie die heer was, is niet bekend. Misschien ging het om een lid van een familie van Ardooie die vermeld wordt van de 11de tot de 13de eeuw. Op de zegels van de heerlijkheid en parochie Ardooie komen de drie vijfbladen niet voor. Een eerste ongedateerde zegel vertoont drie klauwen of vishaken, een tweede (1692) drie achtpuntige 24


sterren en een derde (18de eeuw) eveneens drie achtpuntige sterren waarvan die in de linkerbovenhoek voorzien is van een soort kometenstaartje. Op dit laatste zegel was het schild gedekt met een baronnenkroon van de Oostenrijkse Nederlanden. In 1819 bevestigde het Hollandse Bewind deze laatste versie en zette meteen het wapen van Ardooie in de kleuren van Nassau. Een Belgische KB uit 1847 greep echter terug naar het door Gailliard in 1557 beschreven wapen van de heer van Ardooie: in zilver drie vijfbladen van keel. Het schild werd getopt met de baronnenkroon van de Oostenrijkse Nederlanden zoals op het 18de eeuwse zegel van de heerlijkheid en parochie Ardooie. Vraag 7: Noteer de familienaam van de zaak waar u mij hebt gevonden: Vanhecke. 1790 staat aangegeven onder een nis in de voorgevel van de huidige bakkerij/patisserie Vanhecke, marktplein 2.

Vraag 8: Noteer mijn voor- en familienaam. Roger T'Jaekens. Roger T' Jaekens werd op 8 augustus 1927 te Ardooie, in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, geboren. Hij werd op 11 juli 1954 tot priester gewijd. Ais Pater van de Heilige Geest was hij allicht een van de meest begaafde onder de jonge spiritijnen van zijn generatie. Eerst was hij humanioraleraar bij de Paters van zijn congregatie in Lier tot de grote vakantie van 1958. Daarna vertrok hij naar Zalre (Kongo), waar hij benoemd werd aan het Klein Seminarie van Kongolo. Dan kwam de onafhankelijkheid van Kongo en de troebelen die erop volgden. Rond het jaareinde van 1961 was de streek van Kongolo bijzonder onveilig geworden. Op 1 januari 1962 werden 20 missionarissen van de Paters van de H. Geest, onder wie pater Roger T'Jaekens, door dronken soldaten op gruwelijke wijze vermoord. Op 12 september 1976 werd het monument onthuld, schuin tegenover zijn geboortehuis, op het pleintje dat het Pater T'Jaekensplein is geworden. Het monument is van de Tieltse beeldhouwer Vandamme. Vraag 9: Noteer plaats en jaar van overlijden. Antwoord: Bouwdewijnstad 1947, bemerk de letter w die in de stadsnaam teveel staat genoteerd ! Mgr. Victor Roelens (OArdooie, 21/07/1858 +Boudewijnstad, 5/08/1947), witte pater, was de eerste apostolische vicaris van Opper-Kongo. Hij wijdde er in 1917 de eerste inlandse priester van Kongo en geheel Centraal-Afrika. Hij werd in 1896 te Mechelen tot bisschop gewijd. Zijn standbeeld werd op 15 augustus 1952 onthuld. Het werd ontworpen door beeldhouwer Frans Tinel uit Ledeberg. Het standbeeld staat thans in het gemeentepark of het Mgr. Roelenspark.

25


Vraag 10: Noteer de familienaam van de persoon die hier zijn werk uitoefent. Antwoord: Debyser. (Stationstraat 69]1. Op de aanpalende woning bevinden zich enkele rnooie muurornamenten in kleur.

Vraag 11: Onder mij kan je een jaartal vinden. In rniin omgeving, onder een gelijkaardig ornament, kan je hetzelfde jaartal vinden maar in een ander cijfertype. Noteer dit jaartal, in onze hedendaagse cijfers. Antwoord: 1559. Te vinden in de koormuur van de Sint-Martinuskerk. Onder het ornament op de foto staat het jaartat 1559 in vroegere arabische cijfers. Wie meer over de vroegere vorm van deze cijfers wit lezen verwijzen we naar volgende website: http://www.verenigingmercator.nl/paginaas/basiscursus/module8.htm

Onder een gelijkaardig ornamentje, een tiental meter verder, staat hetzelfde jaartal aangegeven in romeinse cijfers: MVC LlX. De vroegere arabische schrijfwijze van onze hedendaagse cijfers zoals deze in Ardooie terug te vinden zijn: Vraag 12: Noteer de familienamen van het hier gevestigdE~ bedrijf. Antwoord: Declercq & Declercq (Kortrijksestraat 810). Het echtpaar Victor Declercq en Maria Olivier stichtte in 1898 een handel in kledingstoffen, toen vooral gericht op het maken van petten(klakken). In 1926 werd de firma Declercq-Olivier pvba gesticht en het merk City Sport was geboren. De pettenmarkt beleefde tot de jaren 1970 een hoogtepunt. Het maatschappijbeeld veranderde, andere modeverschijnselen,.. leidden ertoe dat het pettengebruii< spectaculair terugviel. De firma was genoodzaakt om over te schakelen naar de confectie van herenbroeken. In 1986 werd de firma omgevormd tot N.v. Doordat intussen andere familieleden de firma leiden, werd in 1995 een naamsverandering doorgevoerd, Declercq-Olivier NV werd Declercq-Declercq NV.

Vraag 13: Noteer de voornaam die u naast mij kunt lezen. Antwoord: Veronica.ln 1624 vroeg pastoor Philips Carel van Innis aan de bisschop om in zijn parochie een kruisweg te mogen inrichten. Dit werd hem toegestaan en onmiddellijk nam hij de zaak ter hand door kapelletjes te laten optrekken uit Balegemse steen met een opschrift en bovenaan een scene uit het lijden van Christus. Deze kruisweg telde 20 staties (nu zijn er steeds 14).

26


Deze begon in de kerk van Ardooie, liep doorheen de gemeente en kwam voor de laatste statie (de graflegging van Christus) terug in de kerk. Van Innis had de afstanden van iedere statie gemeten en trachtte, zoveel als mogelijk, de afstanden tussen iedere statie te nemen zoals ze in Jeruzalem afgemeten waren en zoals men in de 17e eeuw dacht hoe het ten tijde van Christus was. De beek van Cedron hield hij voor de Kaaiebeek in Ardooie, enz. De huidige 'Ommegangstraat' te Ardooie herinnert nog aan deze kruisweg. De Ardooise kruisweg was een succes en trok veel volk naar Ardooie. Hij werd op de zondag na de octaaf van Sacramentsdag gegaan. Deze dag is nu nog steeds Ardooie-Ommegang. Van deze kruisweg, die door vele mensen werd gevolgd, is aileen het kermisgebeuren overgebleven, nl. de Ommegang. In 1627 liet van Innis een boekje bij Martinus Van der Meulen te Brugge drukken, 165 bladzijden dik, waarin deze kruiswegommegang met gebeden en gedichten gecommentarieerd wordt; allerlei bedenkingen over het lijden van Christus. Van al die staties is er aileen een stuk van twee afzonderlijke staties overgebleven, die bij mekaar werden gebracht, nl. het beeld waarop de kruisafneming te zien is en daarbij het onderschrift van de statie waarbij Veronica het doek aan Jezus aanbiedt. De statie van de kruisafneming stond oorspronkelijk aan de andere zijde van de Stationstraat en werd aangebracht (samen met het opschrift over Veronica) in de huisgevel op de andere straatzijde (Stationstraat 22). De kruisweg verdween in de 18e eeuw, toen hij bijna niet meer werd gegaan, zodat aileen de Ommegangkermis overbleef. De staties waren in Balegemse witsteen en deze steensoort is zeer poreus en zacht en dus vatbaar voar erosie van wind, water en vorst. De kruisweg van Ardaoie, was in die tijd (begin 17de eeuw) een nieuwigheid. Pastoor van Innis die geboren was te Gent (parochie Akkergem) kende er blijkbaar de pastoor van Akkergem, Michael Zachmoortere, die tevens deken van Deinze was en een grote propagandist van dergelijke publieke kruiswegen. Zachmoortere heeft rond die jaren nog meer zulke kruiswegen gepromoot, o.m. in Kruishoutem. En de boeteprocessie van Veurne is eveneens ontstaan uit een dergelijke devotie, waar Zachmoortere, samen met de Veurnse pater Clou, aan de basis ligt. De kruisafneming is een merkwaardig en typisch beeldhouwwerk. Omdat de steen door de uitlaatgassen van de voorbijrijdende auto's begon af te brokkelen, werd het onderschrift in de ateliers van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel behandeld (L. Van Acker). De kruiswegstatie werd op 24 april 2002 geklasseerd. Vraag 14: Noteer de familienaam die hierbij hoort. Antwoord: de MOelenaere. (houthandel in Eekhoutstraat). De familie de MOelenaere is al zo'n vijf eeuwen vrij talrijk aanwezig in Ardooie en randgemeenten. Vele familieleden speelden in hun dorp en zelfs ver daarbuiten een vooraanstaande rol. Vermeldenswaardig is zeker ook het huis Mgr. Roelensstraat 26: herenhuis 'de MOelenaere', thans plaatselijke openbare bibliotheek. De grond waarop dit burgerhuis gevestigd is, behoorde tot de bezittingen rond het kasteel van de heren van het dorp. De opvolgers van deze heren waren vanaf 1773 de voorouders van de huidige burggraaf de Jonghe d'Ardoye. Omstreeks 1830 kwam een stuk van hun patrimonium in handen van Charles Van Dorpe, geboren in 1793, oudgediende uit het leger van Napoleon en chirurgijn. Van Dorpe liet de woning bouwen zoals die er thans nog staat. Hij liet het huis in 1865 over aan zijn neef Conrad de MOelenaere. Na zijn overlijden in 1920 werd de woning betrokken 27


door zijn zoon dokter Georges de Muelenaere die er tot zijn dood in 1939 praktijk uitoefende. Het gebouw is beschermd door het Koninklijk besluit van 24 juli 1981. Vraag 15: Noteer de naam van de vereniging die hier zijn activiteiten ontplooit. Antwoord: Koninklyke stalenboogmaatschappy "Willem Tell", ter hoogte van het voetbalplein in de Eekhoutstraat. Er is geweten dat er in Ardooie een schuttersgilde, met bussen (geweren), was in 1684. In de Franse periode ("ten tijde van Napoleon") werd aile gilden ontbonden. De Koninklijke Stalenboogmaatschappij Willem Tell werd in 1844 opgericht en is samen met de gilden van Brugge, Brussel en Poperinge (gegevens onder voorbehoud) de enige nog overblijvende kruisboogmaatschappijen van ons land, die aan de staande pers schieten. Het schieten aan de staande pers scheidt deze maatschappijen volledig af van het honderdtwintigtal nog bestaande maatschappijen die schieten op een liggende pers. Geschiedenis der Ardooise Schuttersgilden, L. Van Acker, 1952.

(OPM: op het moment van de zoektocht bleek het antwoord ter plaatse niet meer te vinden. Deze vraag werd daarom geannuleerd). Vraag 16: Schuin onder mij kan je twee verschillende visuele verwijzingen zien naar een ambacht dat hier vroeger uitgevoerd werd. Welk ambacht is dit ? Antwoord: schoenmaker. (Brugstraat 28-30) De Ardooise schoenenhistorie begon rond het jaar 1910, toen de gebroeders Debusschere in de Brugstraat een eigen schoenmakersbedrijf op gang brachten. De leiding was in handen van de broers Charles en Joseph Debusschere, te rwij I Emiel als vertegenwoordiger optrad. Later ging deze op eigen benen staan, samen met zijn broer Henri. Zij startten op hun beurt een eigen bedrijf in de Stationsstraat. Het bedrijf van Emiel en Henri Debusschere kreeg in de volksmond de naam "savattekot" omdat er aanvankelijk uitsluitend pantoffels werden gemaakt. Later evolueerde hun bedrijf naar een volwaardige schoenmakerij. Nog later, toen de schoenmakerij werd gerund door de schoonzoons van Henri Debusschere werd het bedrijf nog uitgebreid en verhuisde het naar de Lichterveldsestraat, nu de Oude Lichterveldsestraat. Het etiket dat op de schoen en werd genaaid bleef echter de naam Em. Debusschere dragen en de midinetten (bepaalde soort schoenen) bleven lange tijd fungeren als uithangbord van de firma, waarmee naam en faam werd gemaakt, zelfs tot in Amerika waar Bendell de invoerder was van de Ardooise schoenen. Bendell kon zich &@ Y president John F. Kennedy en van zijn broer Edward. Het is dus niet denkbeeldig dat de Amerikaanse president ooit heeft rondgelopen in schoenen die gemaakt werden in Ardooie ... Ook de firma Charles Debusschere voerde uit naar Amerika en ook naar Engeland. En in Parijs had de firma zelfs het befaamde huis Vivier als klant. In Brussel waren de gekende schoenenzaken Cecile en Vendome dan weer afnemers van de producten die uit de Ardooise schoenfabrieken kwamen. Tot aan het einde van de veertiger en het begin van de vijftiger jaren bestond het werk in de Ardooise bedrijven nog uitsluitend uit handwerk. De thuiswerkers inbegrepen waren er in die tijd een paar honderd mensen actief in de Ardooise schoennijverheid. Om het yak te leren werd er in 1913 in de Kortrijksestraat een schoenschooltje (Ieerwerkhuis), officieel genaamd de Vakschool voor Schoenmakers, opgericht. Vanaf de jaren '50 evolueerde de arbeid in de Ardooise schoenbedrijven naar semi-manuele arbeid en 28


daama snel naar machinale arbeid. Maar net als in Izegem begon ook de Ardooise schoennijverheid snel weg te kwijnen en halfweg de jaren'70 behoorde de schoennijverheid in Ardooie tot de geschiedenis. Uitvoerige beschrijving: "De schoennijverheid in Ardooie" door Gustave De Busschere Jaarboek, nr. 1, 2005, Heemkundige Kring Ardooie-Kooiskamp Vraag 17: Zoek hier het bouwjaar van het gebouw waarop je dit vond en noteer dit. Antwoord: 1766. (Prinsendreef 6, huidige restaurant "Het Prinsenhof'). Het jaartal staat genoteerd op de zijgevel kant Kortrijksestraat.

Vraag 18: In het linkse raam is het wapenschild te zien van een Ardooise familie. Hoeveel boompjes tel je in dit wapenschild ? Antwoord: 3. Herenhuis 'Vanden Bussche', Marktplein 9. De voormalige brouwerij Vanden Bussche is een typisch voorbeeld van een dorpsbrouwerij, dat door haar ligging en omvang het uitzicht van de dorpskern bepaalt. Het brouwersgeslacht Vanden Bussche is op deze plaats aanwezig sinds de jaren twintig van de 19de eeuw, toen stamvader Louis er een bestaande brouwerij overnam. De opeenvolgende generaties bouwden de zaak uit tot een omvangrijk complex met naast de eigenlijke bedrijfsgebouwen ook een woonhuis, kantoor, grote tuin en zelfs een prtve-kapel. De brouwerij floreerde tot in de midden van de twintigste eeuw, onder meer dankzij de productie van een bruin bier van hoge gisting. De overstap naar de massaproductie van pilsbier, die na de tweede wereldoorlog onvermijdelijk werd om te overleven, bleek echter niet haalbaar en de brouwerijactiviteiten werden in 1976 stopgezet. De familie bleef wei bedrijvig in de handel van bieren en frisdranken. Begin 1997 werden de eigenlijke brouwerijgebouwen, die grotendeels uit de interbellum dateren (1934-1935), verkocht om er nieuwe commerciele functies in onder te brengen. Een ouder gedeelte is de mouterij, die aan de brouwerswoning paalt en van ongeveer 1880 dateert. Binnenin de vierkante mouttoren is de bedrijfsuitrusting nog aanwezig. De statige brouwerswoning, een van de opvallendste huizen op het marktplein en nog steeds bewoond door de familie Vanden Bussche, is ongewoon gaaf bewaard. Hoewel in oorsprong ouder, dankt ze haar huidige uitzicht voornamelijk aan de verbouwing en herinrichting van 1889 - een jaartal dat overigens nog steeds boven de voordeur prijkt. Deze verbouwing zou geheel of gedeeltelijk het werk zijn van architect Spriet uit Izegem. Uit die tijd dateren de eclectische voorgevel met houten erker en het mansardedak, alsook een belangrijk deel van de vrijwel intact gebleven interieurinrichting. In dit interieur werd een keur aan neostijlen toegepast, voornamelijk neorenaissance. De eetkamer, die uit 1910 dateert, is dan weer in art nouveau. De hele inrichting getuigt van de smaak en het prestige van een van de belangrijkste Ardooise families van die tijd. De prive-kapel op het einde van de tuin, met uitgang in de achterliggende Onze-Lieve-Vrouwstraat, werd rond 1889 in neogotische stijl opgetrokken. Het voormalige brouwerijcomplex (brouwerij-mouterij, brouwerswoning, bureelgebouw, privekapel) is sinds 10 juni 1999 beschermd.Bieren: Dud Bruin, Ardos (bruin bier, zure smaak), Busard (een bier van het Ale-type), Ardos Special, Super Special (grand cru van de Ardos), Buska Brau (bier van het Dortmunder type) en verder stout, export, faro-tafelbier, ...

29


Vraag 19: Noteer de familienamen schuin links onder mij. Antwoord: Verhelle & Heyndrickx. (Prinsendreef 14, huidige Rode Kruislokaal). Voorheen was hier een zaak van stoven lood zinkwerk gevestigd, zoals ook in de glasramen is te lezen.

.•.

~.p~.''.

',. ; ...~;..:" ·G· ..... A····· . I.

.

.

"

.

~.

..

,,_'

'. '.'l..''.

:·t·.·

."

,.

,

'..

'.-.

.

..

. '

~:; ...~_.c.,.-.--..~~~- ~.~~:::-..~,.

Vraag 20: In mijn omgeving wordt herinnerd aan een persoon geboren in de 1ge eeuw. Noteer voor- en familienaam. Antwoord: Cyriel Verschaeve. Naast het geboortehuis van Cyriel Verschaeve hangt aan de deur een plaatje "P. Gal", herinnerende aan een vroegere Nederlandse bewoner Piet Gal.

Cyriel Verschaeve was priester-schrijver, dichter, essayist en dramaturg, groot Vlaams letterkundige en speelde een belangrijke rol in de Vlaamse frontbeweging.Hij was doctor honoris causa van de universiteiten Leuven, Keulen en Jena. eyriel Verschaeve (0 Ardooie, 30104/1874 - +Solbad Hall (Dostenrijk), 08/11/1949) werd in 1974, bij zijn honderdste verjaardag bedacht met een gedenkplaat aan zijn geboortehuis, Brugstraat 41. Deze plaat kwam er in de plaats van eenzelfde gedenkplaat, die vernield werd in 1944. Cyriel Verschaeve ligt nu beqraven in Alveringem. Hij' schreef onder het pseudoniem I. Oorda, waarin de letters van Ardooi(e) zijn terug te vinden. Biografie Kapelaan Verschaeve, Romain Vanlandschoot, 1998 Luc Vanneste

"Den ommeloop van het schependom" Vrijdag 20 april 2007 om 19 uur Vertrekpunt: parking Europahal Het basisidee voor deze wandeling is een tekst uit 1501: "tgescheet van tschependom der stede van thielt by der hand van greffier nemegeer in tiaer 1501".

Deze tekst werd gebruikt om schooljongens de grootte van hun stad te leren kennen. We wandelen de grens van ons vroegere 'Tielt-Binnen' at met aandacht voor de nog bestaande toponiemen, en dat blijken er nogal wat te zijn! De eigenlijke stad was maar 50 hectaren groot en de grens is nog volledig te volgen. Voor de familiekundige een interessant gegeven om zijn of haar voorouders te lokaliseren binnen Tielt-Binnen of Tielt-Buiten. Deze wandeling duurt ongeveer 3 uur met een halte tussenin. Gids en info: Rudi De Brabandere (051/40 72 30) ledereen is welkom. Deelname is gratis.

30


I

I

Nieuwe publicaties

Andre Braet: Landboek van Aarse/e, met aile eigenaars en bewoners 1653-1661,WFTielt, 2007, 261 bIz., prijs 14 euro (+ 2,50 euro verzendingskosten) Deze bron, van eerste rang voor elke familie- en heemkundige, en eertijds belangrijkste administratief en fiscaal instrument van het dorpsbestuur van Aarsele (bij Tielt), wordt in deze publicatie volledig weergegeven. Het landboek bevat aile 1677 grondpercelen (hofsteden, land, weide, bos...), aile eigenaars van 1653 en aile gebruikers van 1661. Ook de kwaliteit en de belastbare waarde van elk perceel werd genoteerd. In vervanging van de teloorgegane perceelskaarten maakte de auteur een voorlopige bebouwingskaart waarop aile 185 woningen figureren. Vooraf laat de auteur, Andre Braet, ons kennis maken met het ontstaan van Aarsele, het . grondgebruik en een vergelijkende studie van de grote landbouwbedrijven en de betrokken personen. Tot de meest ingeburgerde families behoorden: De Backere, De Clercq, De Meyere, De Smedt, Goethals, H/Oste, Huys, Van Betsbrugghe, Vandevelde en Van Overbeke. De alfabetische lijsten van plaats- en familienamen zijn achteraan te vinden. Het boek telt 261 bladzijden en kost 14 euro. Het is verkrijgbaar in het documentatiecentrum van WF- Tielt (Beernegemstraat 5 te Tielt) elke eerste en derde zaterdag tussen 9 en 12 uur (tel. 051/40.11.36) en bij de auteur Andre Braet, Kruishoutemseweg 131, 8790 Waregem (056/44.35.32). Bij overschrijving van 16,50 euro op rekeningnummer 800-7026810-14 van WF-Tielt wordt het boek toegestuurd. Rosa Pletlinck (opzoekingen), Fons Das (samenstelling): Stamreeks flReinout Verhamme". Tielt, WF- Tielt, 82 bIz. met naamindex en meer dan 90 iIIustraties, prijs 7 euro (+ 2,50 euro verzendingskosten) De bedoelinq om een gewone stamreeks (een tweetal bladzijden) te laten verschijnen in ons tijdschrift "Onze Voorouders" is door de onweerstaanbare drang om meer te weten te komen door Rosa, uitgegroeid tot een mooi werk. Zij heeft getracht van telkens zoveel mogelijk informatie te verzamelen van aile gezinnen. Uiteraard is dit niet gelukt omdat enkele gegevens niet werden teruggevonden en ook omdat bepaalde personen (wat hun volste recht is) niet wensten mee te werken. Het werkje beslaat 82 bladzijden, naamindex inbegrepen, waarbij meer dan 90 foto's enlof illustraties. We starten met Reinout Verhamme, geboren te Brugge op 27 november 1990 en eindigen bij zijn stambedovergrootvader (130 generatie) Judocus Verhamme, overleden te Tielt op 18 september 1690. Bestellen kan bij WF-Tielt, p.a, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (051/4011 36) ofwel door overschrijving van de kostprijs + verzendingskosten op rekening WF-Tielt 800-7026810-14 met vermelding van de gewenste uitgave ofwel door afhalen van het werk elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur in ons documentatiecentrum, Beernegemstraat 5,8700 Tielt.

31


Verhelsten uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan

Oeel1.

Ten geleide Enkele jaren geleden vertelden we hier' het verhaal van Henri Verhe/st en Mathilde Braet, mijn grootouders, ter gelegenheid van het feit dat ze honderd jaar geleden getrouwd waren. Zijdelings zegden we ook iets over de broers en zussen van Henri, die eveneens in de buurt woonden. Het emigrantenverhaal van "nonkel Emiel", een "tijdelijke" emigrant, intrigeerde mij ten zeerste. Ik heb het voor het eerst ten volle gehoord van een nieht van mijn vader, Bertha Verhelst, op 2 november 1994, toen ze mij enthousiast vertelde over het wei en wee van de farnilie Verhelst. Twee weken later is ze heengegaan, alsof ze haar geestelijk testament had opgesteld.... Het heeft wei heel wat moeite gekost, maar nu hebben we een zieht op deze emigratie.

Erniel Verhelst: wat voorafging Emiel Verhelst was geboren te Sehuyverskapelle op 22 februari 1880 als vijfde kind van Bruno Verhelst - kantonnier van Bruggen en Wegen- en Sophia Lambert. Toen hij het levenslicht zag, waren er al Henri, Adiel, Victorine en Emmerance. Na hem zal het gezin nog een zesde kind krijgen, Emilie. In 1894 gaat hun moeder heen, hij is amper 14 jaar. Elf jaar later, op 4 mei 1905 treedt hij in het huwelijk met Elodie Vandermeeren (1883-1921). Het gezin kreeg 5 kinderen: Andre, Adrienne, Antoinette, Gabrielle en Albert.

Ernigratie van Erniel Verhelst Het verhaal van Emiel Emiel Verhelst was een meube/maker verkoper in de Hoogstraat 40 in Tielt. Nadat zijn vrouw overleed in 1921, kon (@ Y@ te emigreren naar de USA, terwijl zijn vijf kinderen in Belgie bleven. Wellicht wilde hij in de USA een nieuw leven voorbereiden, en hen later laten overkomen. Volgens de overlevering waren zijn kinderen gedurende het sehooljaar op "pensionaat', doch gedurende de grote vakantie verbleven ze bij zijn broer Adiel Verhelst, die rijkswachter was2. Aldus groeiden die kinderen op met de kinderen van Adiel. Die familie woonde in het Gentse. Uit het bevolkingsregister van Tielt, vinden we volgende inforrnatie", â&#x20AC;˘ Emiel Verhelst: winkelier in meubelen, Hoogstraat 40-42 te Tielt vertrekt naar Amerika in januari 1924. (Bevolking Register 11, p. 100). Adres: 4686 Benitian Avenue, Detroit-Michigan. Zijn kleinzoon Roger A. Verhelst geeft 4686 Beaconsfield St, Detroit, MI op. Het huisnummer is identiek, wellieht is de straat gewoon van naam veranderd", 1 2 3

4

OVO jaargang 2003, nrs 3 en 4, jaargang 2004 nummer 1 en 2. Info van Bertha Verhelst, dochter van Adiel. Met dank aan Lucien Ailliet. En deze straat kan men lokaliseren in databases zoals "google earth" en "google maps" op het internet.

32


Ook zijn kinderen verhuizen uit Tielt in die periode: • Andre Verhelst ( 0 Tielt 22 mei 1907) vertrekt naar Gent, Koestraat 20, aangifte van vertrek: 2 sept., schrapping: 17 sept. 1923. Vermoedelijk gaat hij daar studeren voor beenhouwer. • Adrienne Tielt 20 mei 1908), Antoinette (0 Tielt 7 aug. 1909) en Maria Gabrielle Tielt 25.5.1912) naar De Pinte, Florastraat 3 op 3 jan. 1924. Maria Gabrielle is terug van Gent op 20 april 1926 en gaat terug naar Gent, Geldmuntstraat 12 op 12 mei 1928. • Albert Verhelst: 0 Tielt 25.4.1920: ook naar De Pinte, Florastraat 3 op 3 jan. 1924; terug van Gent op 2 april 1926: woont dan: Kortrijkstraat 129 te Tielt; + Oostende 14 maart 1934. Vermoedelijk is het adres in De Pinte het adres van "nonkel Adiel". Oit hebben we spijtig genoeg niet kunnen verlfieren.

e

e

Ernlel's ernigratie Erniel ging naar Detroit, in de staat Michigan, waar veel 8elgen woonden, en werkten. Hij huurde in Detroit een kamer in een pension. We hebben uitgevist5 dat de eigenaar van dat adres een zekere Adiel en Marion Van Dorpe waren. Volgens de volkstelling van 1930 zien we naast de genoemde Van Dorpe's twee pensiongasten. Erniel Verhelst6, een "carpenter' en Gustaaf Spriet, een "brick layer'. Twee gasten? Dan is pension misschien een wat groot woord. Van Dorpe - een naam die wei Vlaams klinkt - was trouwens "cementwotker", wellicht verhuurde hij in de tijd van de "grote depressie" enkele kamers aan collega's uit de bouw, om de kosten te dekken. Via dat pension was hij in contact met 8elgische en Nederlandse emigranten. Zo ondermeer met een Nederlandse familie Jansen. Een van die mensen, Adriaan Jansen, die teen ongeveer 10 jaar was (geboren 1919, en die nu-2007- nag leeft), herinnert zich dat de taal van Emiel voor hem onverstaanbaar was, maar niet voor de volwassenen. Waarschijnlijk praatte Emiel het West-Vlaamse dialect, terwijl de anderen "Hollands" praatten. Ik heb er lang over gedaan om uit te vissen hoe Erniel in Detroit geraakt was. Een "normale" emigratie zou via New York gebeurd zijn, en dan zou hij te vinden zijn in de database van "Ellis Island". Ellis Island is een klein eiland voor New York, waar tussen 1892 en 1924 aile immigranten derde klas passeerden. Men vindt daar heel veel Verhelsten, maar geen Erniel Verhelst! Ook niet in andere immigration records van ancestry. com , de grootste . genealogische Us-dataoase" Toen kreeg ik het idee om eens proberen uit te vissen of Emiel wellicht via Canada was gekomen. Op een Canadese website vond ik een verwijzing naar een reeks microfilms, die de "immigration records" hadden van aile passagiers, die tussen 1919 en 1924 Canada waren binnengekomen. Deze films waren ofwel te raadplegen in "the National Archive" in Ottawa, Canada (helaas een beetje uit de buurt) , ofwel bij de Mormonen. Ik bestelde via het "Family History Center"van de Mormonen in Antwerpen een microfilm met aile namen tussen "Vaughan Nellie, to Vid/er William Thomas " van de Canadese immigranten tussen 1919 en 1924. De huurprijs van 4,95 € leek me eerder symbolisch, de film moest overkomen vanuit Salt Lake City, Utah, USA, en het duurde zes lange weken voor ik hem kon inzien in het vernoemd Family History Center.

5

6 7

Bron: Polke's Detroit city directory van 1929. Emiel's naam was in de volkstelling van 1930 fonetisch als "Ameal" geschreven! Via onder genealogen gekende database van Ancestry.com, met dank aan Jack Stevens.

33


Blijkbaar had men de "fichen" van de immigranten uit die periode alfabetisch gesorteerd. Diegene die deze sortering had uitgevoerd alvorens ze te microfilmen, kende zijn alfabet niet zo heel goed, want de sortering klopte niet erg, buiten het feit dat aile familienamen met een V begonnen. Maar opeens had ik een Verhelst Emiel, geboren in Schuyverskapelle, Belgium. Eindelijk had ik hem gevonden!

illustratie 1: Immigratieformulier

Emiel , hoof ding

Emiel stak de oceaan over met het stoomschip de "Minnedosa", reisde in derde klas, en kwam aan op 16 januari 1924. De Minnedosa was een schip van de Canadian Pacific, (zie meer in: "Het stoomschip "Minnedosa" van de Canadian Pacific in een volgende aflevering.) Wat staat er op het document? Naam, leeftijd Geslacht, burgelijke stand Beroep, en gewenst beroep in canada Nationaliteit, geloot Wie heeft de overtocht betaald, en hoeveel geld heb je bij Kan je lezen, en wat is je taallennis Naar wie in Canada ga je, adres? adres van een nabije verwant in Belgie Boeking agent

Verhelst Emiel , 43 jaar Mannelijk, weduwnaar Schrijnwerker Belgisch, Rooms katholiek Ikzelf, 100 dollar Ja, en ik ken Vlaams Vriend Jules Wijckhuis, Montreal Hotel, Wallaceburg, Ontario Canada zoon Andre Verhelst: Brusselsche straat 72 in Ghent8 A Eppelbrecht uit Aenre

illustratie 2: ligging van Wallaceburg, Canada tOY. Detroit, Michigan. USA. De schuine dikke streep over het meer geeft de grens Canada I USA aan. a Oat is reeds een ander dan wat het bevolkingsregister

34

van Tielt ons gaf in september 1923.


Eem blik op de kaart vertelde me genoeg. Wallaceburg was een stadje (+1- 11000 inwoners) in het zuiden van Canada, v/akbij de grens met de Verenigde Staten, en "toevallig" was Detroit aan de andere zijde van de grens (zie iIIustratie 2). Wallaceburg bleek ook een grote gemeenschap van Vlaamse emigranten te hebben", die vooral in de suikerbietteelt werkzaam waren. Wellicht was zijn vriend Jules Wijckhuis daar werkzaam? Echter gezien zijn adres een hotel was, was hij vermoedelijk speciaal naar daar gekomen vanuit Detroit. (over Jules Wijckhuis meer in een volgende aflevering). Nonkel Emiel was dus vermoedelijk bij nacht en ontij de grens overgestoken, en woonde als wat wij in 2007 een "sans papiers" noemen in Detroit. (Daar noemt men dat een "illegal slien"). Ais goede stielman kon hij daar vermoedelijk gemakkelijk aan de bak komen, maar gezien hij geen "green card" (werkvergunning) had, zal dit vermoedelijk steeds zwartwerk geweest zijn. Waarschijnlijk is zijn verblijf later geregulariseerd. Ik voelde me net een detective .... ' ....

:.,':_-

..

"

..

';' ',

"

. ",

-',

' "

. ..

'

"

-".

iIIustratie 3: Emiel Verhelst tijdens zijn verblijf in de USA

9

Marc Journee, Go West, p 93 e.a.

35


Verblijf van Erniel in Detroit Van zijn kleindochter Marlene Verhelst heb ik vernomen dat Erniel in de zeer dure huizen in Detroit werkte als schrijnwerkerl rneubelrnaker. Hij maakte daar ondermeer sierlijke trappen, versieringen rond open haarden, enz. Volgens "Polke's city directory" van 1929 (een soott van gouden gids avant la tettre, doch in die tijd zonder telefoonnummers) vinden we Emiel Verhelst als "carpenter" , op r 4690 Beaconsfield Avenue. De "r" voor zijn adres geeft aan dat hij een "Roomer" was, iemand die een kamer huurde10. Vermoedelijk "adverteerde" Erniel in de Polk's city directory als "carpenter" omdat klanten hem zouden kunnen vinden. Was zijn verblijf intussen dan toch ge-officialiseerd? We hebben een foto van hem en zijn zoon voor dit huis, iIIustratie in een volgende afJevering.In 2007 staat op dit pand een volledig ander huis, men heeft me hiervan foto's toegezonden. Huwelijk in Detroit Door bijeenpuzzelen van verschillende bronnen van diverse origine, hebben we kunnen nagaan dat Ernie. daar, althans na april 1930, getrouwd was Emilie Charlotte Blornme 11, weduwe Beels. De huwelijksakte werd in Detroit voor ons op de kop getikt12 .

"-":::::~t:r'"';_~~-~;' ~ ......--JJJ "'-'.... "' .......

__~;

....

..

....... ~ Q"Cfu'4 .... ..~

~_u.

__

..----.~~"

.r - - ~ ..~-.---

$~

..--"_.

....

__

..

-.

..-..--.-......... _..___.\_ .

----_ ...-..- _~.,~'f4wL -

i/Iustratie

_" ...._~._;-~~~

.-

... - ..~.-.....--.-~.---

-

2: huwelijk Emiel Verhelst en Char/otte Bee/s-Blomme, (1930)

Deze dame, afkomstig uit Kortemark, emigreerde in 1907 naar de USA. Datzelfde jaar huwde ze met Jozef Beels, afkomstig uit Heule; en samen hebben ze 6 kinderen. Haar echtgenoot zou echter overlijden in 1924. In 1929 vinden we Beels Charlotte, weduwe van Jos terug in Polk's city directory. Bovendien bleek dat ze op een boogscheut van Erniel woonde. De getuigen bij hun huwelijk waren kinderen uit het eerste huwelijk van Charlotte. Echter in maart 1934 scheidden ze. Dat is wat Erniel verklaarde bij zijn terugkeer in Tielt13. Maar waarom kwam hij terug? Erniel kwam terug in Tielt op 7 maart 1934. Hij had echter een 14-jarige zoon Albert, die overleden is op 14 maart 1934 in Oostende. Albert zou appendicitis gehad hebben14. Ongetwijfeld moet men Erniel verwittigd hebben van Albert's ziekte, en is hij hals over kop teruggekeerd, om hem bij te staan. Albert's ziekte is ongetwijfeld de aan/aiding geweest van zijn terugkeer, maar de oorzaken liggen waarschijnlijk eerder bij de gevolgen van de depressie. wordt vervolgd

Andre Verhelst

Met dank aan Joann Geybels; zeit afkomstig van Michigan. Volgens Emiel's verklaring, bij zijn terugkeer in Selgie, in het bevolkingsregister van Tielt. 12 Met grote dank aan Erin Osgerby, die speciaal voor ons naar de "vital records" ging opzoeken. 13 Oat is wat we in het bevolkingsregister vinden. 14 Oit werd mij medegedeeld door Roger A Verhelst, mijn Amerikaanse kozijn. 10 11

36


I

Vragen

Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen. 1 â&#x20AC;˘ 07 (Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt)

Carolus Vande Voorde huwt te Wontergem op 26 december 1748 met Isabelle Lievens. Tussen 1749 en 1769 krijgen ze elf kinderen allen geboren in Wontergem. Eind 18de eeuw verhuist het gezin. We zoeken de plaats en datum van overlijden van Carolus Vande Voorde en zijn vrouw Isabelle Lievens. 2 - 07 (Antoon Vermeersch, Zonlaan 61,1700 Dilbeek)

Wie weet meer over de afkomst van: a. Ferdinandus Allaert, geboren in Wingene. Overleden te Pittem op 4 november 1714. Hij trouwde met Isabella Hoste, geboren op 5 april 1773 in Wingene en overleden op 1 november 1714 in Pittem. b. Petrus Jacobus Van Parijs, geboren in Meulebeke. Hij trouwde met Maria Jacoba Vanderleene, geboren op 21 november 1735 in Tielt. c. Pieter Deschamps, geboren op 5 augustus 1837 in Ingelmunster. Hij trouwde op 2 september 1863 in Oostrozebeke met Louise Vroman, geboren op 8 november 1829 in Meulebeke en overleden op 27 december 1875 in Meulebeke. 3 - 07

(Andre Saenen, Engerstraat 65, 3071 Erps-Kwerps)

Wie weet meer over: Pieter Callewaert, geboren v66r 1696 (geboorteplaats onbekend). Hij trouwde te Ardoo e op 24 september 1718 met De Meutenaere Adriana, gedoopt te Ardooie op 25 septe nber 1697. Overlijdensplaats en -datum van beide personen zijn eveneens onbekend.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprenljes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschrften familiegeschiedenissen,familiepapieren, genealogische uitgaven, enz... Jan Callens, Pittem - Noel Devriese, Roeselare - Marc Christaens, Zemst - Johny Lanckriet, Groot-Bijgaarden¡ De Bouver Romain, Deinze - Benny Lootens, ex-Aarsete, nu Wilrijk Arnold Schaubroeck, Schuiferskapelle - L. Vanneste, Tiett - Luc Neyt, Tiett - Fons Das, Tielt.- Philippe De Gryse, Tielt - Vandenberghe Rene, Tielt. 37


VVF - Tielt: activiteitenagenda april - mei - juni 2007 Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Vrijdag 20 april om 19 uur:

Den ommeloop van het Schependom.

(zie aparte aankondiging). 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

7. Vrijdag

8 juni om 20 uur:

Genealogie wereldwijd

(zie aparte aankondiging). 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender V~~r de eerstvolgende nummers worden de belanqhebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 31 juli - augustus - september 2007: v66r 31 mei 2007 Nummer 4 I oktober - november - december 2007: v66r 31 augustus 2007 Nummer 1 I januari - februari - rnaart 2008: v66r 30 november 2007 Nummer 2 1 april - mei - juni 2008: v66r 28 februari 2008 De redactie antwoorden,

kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

vragen

en

Genealogie wereldwijd l.s, m. de Openbare Bibliotheek Tielt vrijdag 8 juni 2007 om 20 uur locatie: salons Mulle de Terschueren leperstraat 42, Tielt sprekers: de heer en mevrouw Marien

Voordracht met beeldmontage door de heer en mevrouw Marien. De Mormonen of de kerk van Jesus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gelooft in voortgaande open baring en is vooral bekend om het grote belang dat zij hecht aan familiebanden. Na een korte inleiding over hun geloofsbelevenis voigt een uiteenzetting over hun genealogisch werk en hun reusachtig archief te Salt Lake City (USA). ledereen kan in hun centra voor familiegeschiedenis terecht, wereldwijd. Deze voordracht is gratis

38


Belgie-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS Website WF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Famitiekunde Afdeling Tielt 10de jaargang

nr. 3 - juli 2007

Afgiftekantoor

8700 TIEL T 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T

a Door rnensen gee!:-even

~Tielt


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de WF ~ afdeling Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-8aafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en ZweVezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 4,00 Euro per jaargang voor de leden van WF-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. WF-Ieden uit andere arrondissementen en niet-WF-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,50 Euro (voor leden uit het buitenland 10,00 Euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van WF - Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !I!! Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel.lfax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, 8eernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12路 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Aitliet, secretaris. V~~r verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Genealogie van Pieter Ayliet, eerste deel Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

43 29, 8700 Tielt

- Verhelsten uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan 47 tweede deel Jan Verhelst, Fortstraat 28, 2640 Mortsel

- Archief en bibliotheek: aanwinsten 2006

52

Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

42

- Wandelzoektocht in Ardooie 2007: de winnaars

54

- Antwoorden

55

- Activiteitenagenda

58


I

I

Genealogie van Pieter Ayliet Deel1 I Pieter AYLIET ook genaamd Ailliet, Alliet, geboren te Pittem (?) rond 1540. De oudst terruggevonden datum betreffende onze familie Ailliet troffen we aan in de inschrijvingsregisters van de "nieuw bedegen poorters van de kasselrij Kortrijk 1413-1600 te Dentergem": "XV july 1596: David Ayliet fs Prs, David ende Hans syn ii sonen". En RAK, Wezerijregisters 1478 en 1502, Boek 34, tlOen Tsaeck" 1480-1483: Allet Callekin, Allet Jan en Allet Olivier. Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 1 Elisabeth. Geboren begin 1562: Elisabeth Ailghiet (PR-Wakken) 2 David ook genaamd Haelliet, Ailleten Ailghet, geboren rond 1564, voigt onder II.'

II David HAELLIET Sr. ook genaamd Alliet , Ailghet en Aigiet geboren rond 1564, overleden te Pittem op zondag 14 augustus 1644, beg raven aldaar met 91ecties, op maandag 15 augustus 1644, zoon van I. Hij is getrouwd te (?) rond 1593 voor de kerk met Regina Rogeria DE MUNC(K), geboren te (?) rond 1570, overleden te Pittem op vrijdag 29 januari 1655, begraven aldaar met 6 lecties op zaterdag 30 januari 1655, dochter van Jan DE MUNCK en Perinne NAUWlNCK. In december 1602 woonde hij nog op een hofstede met 3 bunders in Dentergem. (RAGFonds Lippens 3 (Iosse katern fO 3) 29.07.1606.) Uit dit huwelijk: 1 David~ geboren te (?) rond 1595, voigt onder III. 2 Hans Joannes, geboren te (?) rond 1596. 3 Elisabeth, geboren te (?) rond 1598, overleden te Dentergem voor dinsdag 12 maart 1652. Zij is getrouwd te Egem tussen zondag 1 juli 1618 en zondag 2 september 1618 voor de kerk met Ghislenus VLAMYNCK ook genaamd Devlamynck, geboren te Dentergem rond 1595, overleden aldaar op dinsdag 13 januari 1665, zoon van Willem DE

VLAMYNCK. 4 Anthonia~ geboren te (?) rond 1600, overleden na februari 1668. Zij is getrouwd te Pittem op zaterdag 27 april 1624 voor de kerk (1) met Gerardus DE SMET, zoon van Gerardus DE SMET. . Zij is ondertrouwd te Wingene op zondag 1 september 1652 en getrouwd te Pittem op vrijdag 7 februari 1653 voor de kerk (2) met Carolus TANTE.

III David ALLIET

alias Ailget Jr., geboren te (?) rond 1595, overleden te Pittem op maandag 4 september 1679, en begraven met een dienst van 6 lezingEm, zoon van II. Hij is getrouwd te Tielt op dinsdag 22 oktober 1619 voor de kerk - getuigen waren David Ailliet Sr. en Guillelmus Oste- (1) met Judoca SCHOTTE, geboren te Wielsbeke rond 1595, overleden te Tielt op maandag 28 juli 1636, dochter van Willem SCHOTTE en

Johanna DE NYS. David was buitenpoorter van Kortrijk te Tielt van 1639 tot 1678. (RAK- microfilm 1074947) 43


Hij had "syn huus ende erive staende ten voorhoofde in de Cortryckstraete, west Torunthof, zuyt d'erfve P(iete)r van(de) Piete ende noort derive Jan Van(de)Walle, belast met X ss. sj(ae)rs ande distributie van Thielt ande IJ ss. X gr. anden dysch van Thielt" (POB-Microfilm 116 nr 1682, Tielt-Binnen: Register van wettelijke akten 16201638) Na de dood van Judoca Schotte wordt er een weesakte opgemaakt. (RAK Wezerijregister Vanderscheure nr 77, fO5, 1636: De inleiding luidt als voigt: David Ailliet (sic) fs Pieter in Pitthem ende Pieter Vandecasteele fs Pieter in Thielt als voochden van Hansken, Gilleken, Joosken, Corneelken ende Janneken Ailliet fii David, Davids zone, brachten over by ede den XXllle maerte 1637 tgoet hun verstorven van Joostyne Schotte hunne moedere om elck een achtste deel in de helft van een huys binnen de stede van Thielt in de Cortryckstraete, zuyt Romain Caigny, west de recollecten, voight met II p. XII ss. X gr. in diversche renten 'tsjaers. En dan de akte: Staet ende masse van aile de goederen bevonden ten sterfhuuse van Josyntgen Schotte huusvrauwe van Davidt Ailget overleden binnen der stede van Thielt up den XXVIIJ July 1636 poorteresse der stede van Cortrycke p(ro) m(emorie) om(me) danof partage ende verdeel gemaeckt te worden tusschen den voorz(eyden) Davidt houder ende besitter van(den) voorz(eyden) sterfhuuse /I ende Janneken, Hansken, Gilleken, Joosken ende Corneelken aile kinders van(de) voorz(eyde) Josyne nu noch levende /I gedeelt naer wtwysen vanden poorterlicken sterfhuuse wanof dat Davidtken, Geerken ende Pierken overleden sijn. Ende apparente voochden van(de) V kinderen noch levende P(iete)r Van(de)Casteele ende Davidt Ailget doude in Thielt en Pitthem. Eerst midts dat tot desen sterfhuuse geenen erfgront bevonden is ende soo voight hiernaer de catheylicke baete. Alvooren competeert tern voorz(eyden) sterfhuuse een woonhuus metter erfve daermede gaende ghestaen ende ghelegen binnen der stede van Thielt ten voorhoofde in de Cortryckstraete, zuut Romein Caigny, west de paters recollecten, noort Jan Vande Walle belast met een rente van twee pon(den) tsiaers den penninck XVe .... etc. Uit dit huwelijk: 1 Joanna, geboren te Pittem op zondag 8 november 1620, (doopgetuigen waren Judocus Scotte en Christiane Scotte) overleden te Tielt op maandag 14 juni 1700, begraven aldaar op woensdag 16 juni 1700, met 9 lessen. Reeds tijdens haar leven schonk zij welwillend een deel van de grond aan 't patersklooster. (Orbitorium Paters) Zij is getrouwd te Tielt op zondag 1 juni 1642 voor de kerk met Joannes DE BLAERE, geboren te Tielt op maandag 24 juli 1617, overleden aldaar op zondag 21 maart 1688, zoon van Amandus DE BLAERE en Margareta BERNAERDS. Joannes ofte Jan was schepen te Tielt van 1675 tot 1680. 2 Joannes, geboren te Tielt op woensdag 9 maart 1622, (doopgetuigen waren Joannes Van Iseghem en Ludovica Van Gotte) voigt onder IV-a. 3 David, (Ailget) geboren te Tielt op zondag 29 september 1624, (doopgetuigen waren David Ailliet Sr. en Antonia Ailliet) overleden aldaar op vrijdag 15 augustus 1636. 44


4 Gerardus, geboren te Tielt op zondag 28 maart 1627, (doopgetuigen waren Gerardus Desmet en Petronella Beke) overleden aldaar op donderdag 21 augustus 1636. 5 Egidius, geboren te Tielt op donderdag 14 juni 1629, (doopgetuigen waren Egidius Eeckhout Jr. en Catharina Comins) voigt onder IV-b. 6 Judocus, (Algiet) geboren te Pittem op donderdag 28 augustus 1631 (doopgetuigen waren Joannes Schotte en Elisabeth Algiet). Overleden na 1682. Hij was buitenpoorter van Kortrijk te Tielt. In 1682 wordt aan zijn erfenis gerenoncieerd (RAKWezerij nr 95 - Tielt) 7 Cornelius, geboren te Tielt op woensdag 7 december 1633, (doopgetuigen waren Petrus Vandecasteele, Cornelia Dessereins en Joanna Vandeputte alias

Vandepiette) voigt onder IV-c. 8 Petrus, geboren te Tielt op maandag 25 februari 1636, (doopgetuigen waren Petrus van Crombrugghe en Livina Eeckhout) overleden aldaar op zaterdag 6 september 1636. Vader David Alliet Jun. is hertrouwd (2) te Tielt op donderdag 30 april 1637 voor de kerk (getuigen waren Livinus Eeckhout en Rolandus Cruke) met Catharina HUBERT, overleden te Tielt op zondag 28 augustus 1639. Getuige Roland of Roeland Cruke, alias Cruycke was de zoon van Lucas Cruycke en Judoca Pieters. Lucas was poorter van Tielt door geboorte. Roeland overleed te Tielt op 26 oktober 1677: hij was schepen van Tielt en gedurende 25 jaar syndicus van de paters. Hij was getrouwd met Joanna Cordier. Ze hadden een dochter, Maria Cruycke, getrouwd met Jan Lambrecht en een loon, Roeland Jr. die pater-gardiaan was te Tielt en vicaris van het klooster in Gent. Uit dit huwelijk:

9 Elisabeth" geboren te Tielt op zondag 14 februari 1638, (doopgetuigen waren Philippus Claus en Elisabeth Vanderpiette) overleden aldaar op dinsdag 10 augustus 1688. Zij is ondertrouwd te Pittem op dinsdag 5 juni 1657 en getrouwd te Tielt op dinsdag 26 juni 1657 voor de kerk (getuigen waren Laurentius van Puyenbrouck en Rolandus Cruycke) met Petrus VAN PUYENBROUCK, geboren te Tielt op zondag 3 april 1633, zoon van Laurentius VAN PUYENBROUCK en Marlina VERMEERSCH. Vader David Alliet Jun. is opnieuw getrouwd (3) te Tielt op vrijdag 25 mei 1640 voor de kerk (getuige was Joannes de Pau) met Catharina LANCKRIET, overleden te Pittem op dinsdag 9 februari 1655, beg raven aldaar op woensdag 10 februari 1655 met 6lezingen. Hij is ondertrouwd te Pittem op zaterdag 18 september 1655 en ten vierden male getrouwd aldaar op vrijdag 15 oktober 1655 voor de kerk (getuigen waren Petrus Dhuc, Joannes Hailliet en Adrianus Vandesande) met Maria DUYCK, geboren te Pittem op maandag 19 januari 1615, overleden aldaar op maandag 16 september 1669, begraven aldaar op dinsdag 17 september 1669, dochter van Judocus DUYCK en Maria D'HULSTERE (vroedvrouw). (Zij - Maria Duyck - was eerder getrouwd te Pittem op zondag 20 januari 1641 voor de kerk met Petrus STRUYVE, geboren te Wingene op zaterdag 7 december 1613, gedoopt aldaar op zondag 8 december 1613, overleden te Tielt op maandag 27 maart 1645, zoon van Franciscus STRUYVE en Maria DE BAECKE.) Uit dit huwelijk:

10 Judocus ook genaamd Joos, geboren te Egem.op vrijdag 28 juli 1656. 45


IV-a Joannes HAILLlET, geboren te Tielt op woensdag 9 maart 1622, overleden te Pittem op woensdag 13 februari 1686, begraven aldaar op donderdag 14 februari 1686, zoon van III. Hij is ondertrouwd te Pittem op zaterdag 15 oktober 1650 (getuigen waren David Hailliet (vader) en Philippus Vanhoutte) en getrouwd aldaar op donderdag 3 november 1650 (getuigen waren David Hailliet (vader) en Dionysius Viscure (Verscheure?)) voor de kerk met Anna VANWALLEGHEM, alias Tanneken Van Waleghem, geboren te Pittem op zondag 19januari 1625, overleden aldaar op dinsdag 25 april 1679 en begraven met 6 lecties, dochter van Joannes VANWALLEGHEM en Maria VANDEVELDE. Uit dit huwelijk: 1 Maria, geboren te Pittem op woensdag 17 januari 1652, gedoopt aldaar op zondag 21 januari 1652, doopgetuigen waren Petrus Van Walleghem, schoonbroer van de vader, en Joanna Hailliet, de zuster van vader Joannes. Ze is overleden na 1679. 2 David, geboren te Pittem op vrijdag 1 mei 1654, gedoopt flab obstetrice" (door de vroedvrouw) zijnde Livina De Hulstere, weduwe van Judocus D'Hucq; doopgetuigen waren opa David Hailliet en Catharina Coussens, uxor Joannes Van Walleghem, schoonbroer van de vader. Hij is overleden te Pittem op zaterdag 2 mei 1654. 3 Anna, geboren te Pittem op woensdag 7 april 1655, gedoopt aldaar op zondag 11 april 1655, doopgetuigen waren schoonbroer Carolus Van Walleghem en Anne de Massy, uxore Joannes Van Maekelberghe, wonende te Pittem en er overleden op donderdag 5 januari 1719. Zij is getrouwd te Pittem op zaterdag 23 september 1679 voor de kerk met Gerard DEWITTE, overleden te Pittem (?) voor 1700, zoon van Pieter DE WITTE. 4 Joannes, geboren te Pittem op zondag 21 januari 1657, gedoopt aldaar op donderdag 25 januari 1657, doopgetuigen: Joannes Van Walleghem, schoonbroer en Judoca Vyncke uxore Petrus Van Walleghem, nog een schoonbroer van de vader. Hij is overleden na 1689. 5 David, geboren te Pittem op vrijdag 5 maart 1660, gedoopt aldaar op woensdag 10 maart 1660, doopgetuigen: Joannes Vansteenkiste en Petronella Verkerst;. voigt onderV-a. 6 Judoca, geboren te Pittem op zaterdag 28 oktober 1662, gedoopt aldaar op woensdag 1 november 1662, doopgetuigen Cornelius Van Walleghem, schoonbroer en Maria Dhuc, uxore David Hailliet. Ze is overleden te Tielt op dinsdag 10 februari 1733. Zij is ondertrouwd te Tielt op dinsdag 20 september 1689 en getrouwd te Pittem op donderdag 13 oktober 1689 voor de kerk met Joannes VERVAELE, geboren rond 1657, overleden te Tielt op woensdag 22 oktober 1727, zoon van Joannes VERVAELE.en Judoea VERMEERSCH. 7 Suzanna, geboren te Pittem op zondag 6 december 1665, gedoopt aldaar op vrijdag 11 december 1665, doopgetuigen: Egidius Van Walleghem en Christina Vanoverberghe, uxore Cornelius Hailliet. Ze is overleden aldaar op zondag 27 juli 1681. 8 Petrus, geboren te Pittem op vrijdag 25 januari 1669, gedoopt aldaar op maandag 28 januari 1669, doopgetuigen: Joannes de Blaere en Maria Damman, uxore Egidius Van walleghem; voigt onder V-b. wordt vervolgd 46

Lucien Ailliet


Verhelsten uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan Rechtzetting: In het eerste deel van deze bijdrage zijn een paar fouten geslopen: 1. op pagina 36 bij de illustratie staat nummer "2" aangegeven, dat moet uiteraard "4" zijn. 2. op dezelfde pagina is Andre Verhelst opgegeven als auteur van de bijdrage. Er komt inderdaad een Andre voor in het verhaal maar hij is niet de auteur. Wei is het, ere wie ere toekomt, Jan Verhelst (zoals opgegeven in de inhoudsopgave). Onze verontschuldigingen hiervoor.

Oeel2. Na terugkeer: huwelijk met Maria Kleppe (1934) Na zijn terugkeer naar Belgie in maart 1934, leerde Erniel Maria Marguerite Cleppe 15 kennen. Deze woonde in dezelfde straat als hijzelf tot 1924: een vroegere buurvrouw dus. Maria was in 1933 weduwe geworden van Adolphe Leon Lecat. Najaar 1934 huwen ze in Sint~Amandsberg, eerst wonen ze op de Markt 5, in Tielt, in 1938 verhuist het koppel naar de Parysekestraat 8a in Astene, Emiel is aldaar in 1948 overleden. Hij leed aan kanker.

. _; e~. ,:-,-~.~ -

el

E Mt

....

"

.

{--:_:- -":,".',:"'"'-_

""; ;.~.... ", /

'II E RHf

l ST'

\" t'J''''r~.'-~111-r\ d~"l!.o'! ~·i:~:'.i''''i;.t":;:,.~ ~~i.. ij""1; t Jr,.' ~.i.~~; I"~'"i. ~"\,d.~.lI .. ~.• ~~~ .\.~,"o;rul" .j (jJ .. ' 1"9 t ~

::",.

" I,:' ",,' '",~~

• A:: ~:',""

'-',-',,..

_-','_:'

,

i<~:-'-.(-:!";'-i

r.•~ .• ,.

r'····

".irt::',-;

•... "\:o.'~:,,~·.::I"'

.:./. ~-..;.-.__ ~;::"':~'~'-'". ~---"".'<~-, _,:f.-,,':r·(; -.

:~ .. .o; . -j

. .~,-~ -,_:':',-_;

''';---0; -:._ ':'_~-"!.:_"

1_:

. ~-:'-:',

\.~.:.: .... "'i~.:=i_[-- ~_ :.-:-' ~-",...,:-:.,,:~ .~: ..

·, .....

,~"1 ';

;.. ::::

i.=,

;'~:~'!~

... F_'_:·'-·:·_--:._-~-T.",. '- .....

v- ":- -.-:.-,,: :-':',~-:

.-, -~'.

",'

~""'~"'~~~"

'.,/

.'!."

;:'~:,

.

;·~·~.i.1.

: ~,,:~.

:.'--:':~::::'.'

1

~ '~' .........~.•.I.:,..

_".. " '~~i:"''l:';' ,::'

...

.•

~'jI>

:.:..

~:.~~.,

~:'

(''-:''~;..;'

,:._. ...;·:.,. ..::i··i:

".1 ';;V-:':

..;r

.- •

'.~.'~

'-. :.?~'~.•- '~:'''': .

'.

"

~

i,--":",~,~",,

..

'~'~,:,~-,

-;'p;',:,

illustratie 5: Bidprentje Emiel Verhe/st (1948)

15

bron: bevolkingsregister

van Astene en Tielt

47


Emigratie van Andre Verhelst Andre's zoon Roger A. Verhelst,

uit de staat Vermont, USA lichtte me in over de emigratie van zijn vader. iIIustratie 6: Andre in Gent (+1-1927).

vemets: bij zijn dipforna-uitreiking

a/s beenhouwer

"Mijn vader Andre Verhelst emigreerde naar Canada, nadat hij zijn diploma van beenhouwerlworstendraaier had behaald in Gent. Hij was liever direct naar de USA geemigreerd, doch dit leek onmogelijk wegens de geldende quota's van die tijd. Gezien mijn grootvader Emiel zich op dat ogenblik bij recent-geiinmigreerde 8elgen en NederJanders in Detroit bevond, leek het hem aangewezen om oak naar daar te komen. Hij kende op dat moment immers geen gebenedij woord Engels. Mijn vader Andre ontscheepte in Quebec, Canada, en kwam de Verenigde Staten binnen door de "Detroit river" over te steken met een ferry boot, die vol zat met grensarbeiders, die weliswaar in de USA woonden, doch in Canada werkten. Net a/s zijn vader werkte hij dus il/egaa/ in Detroit. Niet a/s schrijnwerker, doch a/s beenhouwerlworstendraaier in een van de vele 8elgische beenhouwerijen van Detroit. Het was de tijd van de grote depressie, en na een aantal jaren zag hij in dat hij er beter aan deed een nieuwe job te leren. Hij kwam terecht in een bedrijf dat gereedschappen toeleverde aan de automobielindustrie, en werd een gerenomeerd gereedschapsmaker. Gezien men een groot tekort had aan geschoolde werknemers in die branche, had zijn werkgever er geen prob/eem mee dat hij geen officiele werkvergunning had.. illustratie 7: Ernie/ en Andre Verhe/st voor hun pension in Detroit (1928).

Alles ging goed, tot de tweede wereldoor/og begon. Zijn toenmalige werkgever deed een project in opdracht van de Amerikaanse Navy. Het protocol voorzag dat de Navy de achtergrond van al/e werknemers checkte, want ze werkten aan een geheim oorlogsproject. Toen de Navy vaststelde dat Andre Verhe/st een "illegal alien" was, werd hij prompt gearresteerd, hij kon immers een spion zijn!

Zijn werkgever nam het voor hem op, en verklaarde aan de Navy dat zij nooit op tijd konden klaar zijn met de opdracht, tenzij mijn vader Andre verder mocht werken. Plots was de Navy zeer meewerkend, en kreeg mijn vader in no time de zo verlangde "Green Card" (dit is de Amerikaanse werkvergunning). 48


Nu kon hij ook trouwen met mijn moeder Ann Jansen, die van Nederlandse origine was". Andre, die zich voortaan Andrew noemde, kreeg 4 kinderen, 3 zonen en een dochter. Hij bleef in de "machine tool industry' werken, tot hij op pensioen ging in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Omstreeks 1973 is hij een keer terug op bezoek gekomen in Belgie, en heeft zijn familie bezocht. Bij zijn vertrek in Zaventem werd volgende familiefoto genomen (zie i/lustratie 8)

illustratie 8: Andre Verhe/st met familie in Zaventem (+1- 1973)

Willy Naessens, Antoinette Verhe/st, Bertha Verhe/st, Andre Verhe/st, Gaby Verhe/st, Ann Verhe/st-Jansen, Adrienne Verhe/st (met dank aan MarieLouise De WoN, dochter van Bertha) Hij overleed in 1985 in Madison Heights, Michigan. Op deze foto v.l.n.r:

ANDREW

M. VERHE1..ST BO,":11:May 22, Hitl7 T:'CH. o1}lnilim 2';'. 1385 ,Mic~O;igiHi

P,ls;'>ed .;'w"a·y: Sopl.t3mOm

.M.adi$C)tl

HI}::gbh;.

Ann Verhelst ;J,,<n

0' '1"1'" ,.. rL~;}~ ,i ;~:1~ !t ::"

'V

•..

PIU'i'EH tJh ... j,

1..\ ,.L.,·...·

I

t".~.~"~4~,:11",. .

i.t:f.~~J"Jl"i!r,_t(t

1)./ }",nIT

11'!.. n~,

n "~~"r.f~Ilt~~r~~i~~.i"~'rf.r/.~tt./~:.In·if!

~~U~: JOC.l~·l

~~-h~~.rll;' 1,/,·(·11"., .. i...;J'J')~Ut··..·.. r'(2,..dol.~ lif' f",To' Il!-('r ..• i.( Ikl~f. rr·-/r.~I'r'1t (.'It~Tf' is ,",I..I.ll,'{41, ...c, joy~ . rriwr(' thf1/'i! i_, (/I .... (,t, f,jith, ~-tlJd f{IJJ..l:~r.Jf Jlr'~I"'~ is rl(·.I(II~~ir"f J~I-"~f'.

tl,·.,..",;w.'''_

in! ,lh'·in;~ M"n!N. -"

... 1I _~/,.'IW"'!I

~;rHfd litil!

~,·,·k

1

lirUj'

1~,., It~, (·rnJ~fj'I,~.(l 'til C("lft!iU/"', '1'.. ".,. nnrl.,rMm."l .:r_. Ii.• J~r"/;,;.F'l.oimJ. 1'" b« ,,,,-,.,, il~ t.. h'i-'o. ~(j;

Flm [t l" r~'1\~i~il~f.t tlr.lH ~l(i.· r,".;r'''~~·''~~~ It iJ ,j;,~ll',i.,,~fl fU:)i, rti:q! U'I" ~(n-~ pilfd~nt'N!r Arji"- i~ ;\~, j'n .(i~~"ht,gl/t"a tn·' 'f~rr:> 't~n"l~

I., Hli'TrNl -:-,

.,

.......

J)./.? .

....... Sr. F,I.IM;,'-,

OJ'

-h.~IS'

illustratie 9: Bidprentje Andre(w) Verhe/st (1985)

49


Immigratie

gegevens

van Andre

Verhelst

ontscheepte in Quebec, Canada op 21 oktober 1928. In iIIustratie 10 ziet men wat er van het "immigration record" in de database van de Canadese overheid gezet is. Hij arriveerde met de boot "Laurentic 2" van de White Star Line. Dit schip, gebouwd in Belfast, lerland, deed zijn "maiden trip" op 16 juni 1927, en zijn eerste vaart naar Canada in april 1928. Het werd ingezet op de lijn Liverpool-Quebec, Montreal, zodat we veronderstellen dat Andre ingescheept is in Liverpool. Andre

tsurname:

Itverhelst

!Given name:

I!Andre

IAge:

1121

Isex:

11M

INationality:

liBel

IDate of arrival:

111928/10121 (YYYY/MMlDD)

IPort of arrival:

IIQuebec , Quebec

!Ship:

ItLAURENTIC , White Star

~======: IReference: IIRG76 -IMMIGRATION, :=========: IVOlume:

111928volume 28

IPage:

11194

tMicrofilm reel:

I!T-14750

series C-1-a

Note: Due to the poor legibility of the original indexes, some information in this database may be incorrect and/or incomplete. ISource: FINDI76 - 484079 illustratie 10: Csnadees Immigration record van Andre Verhe/st (1928) bron: http://www.colJectionscanada.caJarchivianet/index-e.htmf

â&#x20AC;˘ kies voor immigration records 1925-1935 en kies daar voor Andre Verhelst

Genealogie van Emiel Verhelst Emiel Verhelst, 22-02-1880 in Schuiferskapelle, + 27-12-1948 in Astene, beroep: meubelmaker/verkoper. Hij is gehuwd met (1) Elodie Vander Meeren, gehuwd 04-05-1905 in Tielt, 0 21-03-1883 in Tielt, + 22-10-1921 in Tielt. Hij is gehuwd met (2) Charlotte Emilie Blomme, gehuwd 24-04-1930 in Detroit, Michigan, USA, gescheiden 08-03-1934 in Detroit, Michigan, USA, 0 21-081879 in Kortemarke, (dochter van Bruno Blomme en Marie Gadeyne) + 16-01-1962 in Grosse Point, Michigan, USA Na zijn terugkeer uit de USA is hij gehuwd met (3) Maria Marguerite Cleppe, gehuwd 14-11-1934 in Sint-Amandsberg, 023-06-1879 in Tielt, (dochter van Henri Cleppe en Maria Verhaeghe). 0

I.

Andre Verhelst, ook bekend als Andrew Verhelst, 22-05-1907 in Tielt, + 27-09-1985 in Madison Heights, Michigan, USA. Hij is gehuwd met Anna Jansen, gehuwd 06-06-1940 in Detroit, Michigan, USA, 023-12-1915 in Rotterdam, Nederland, + 20-10-2001 in Michigan, USA. II. Adrienne Verhelst, a 20-05-1908 in Tielt, + 02-12-1991 in Haarlem, NL. Zij is gehuwd met (1) xx Vanderbecq. Zij is gehuwd met (2) Johan Van der Heyden. III. Antoinette Verhelst, 0 07-08-1909 in Tielt, + 09-11-1977 in Heist. Zij is gehuwd met Hyppoliet De Voogt, ook bekend als Leon De Voogt, 023-10-1906, + 29-04-1969. IV. Gabrielle Verhelst, 25-05-1912 in Tielt, + 07-02-1989 in Gent, beg raven op 11-02-1989 in Zwijnaarde. Zij is gehuwd met Willy Naessens, gehuwd 13-05-1936, 14-11-1912 in Gent, + 06-05-1982 in Gent. V. Albert Verhelst, 025-04-1920 in Tielt, + 14-03-1934 in Oostende. Zie ook iIIustratie 8. 0

0

0

50


Appendix Het stoomschip "Minnedosa" van de Canadian Pacific Met dit schip emigreerde Emiel Verhelst in 1924 van Selgie naar Canada.

iJlustratie11: de Minnedosa van "Canadian Pacific", waarmee Emiel in 1924 emigreerde bron: http://eb.greatships.net:81/minnedosa.html

De Minnedosa was gebouwd in Glasgow, Schotland door "Barclay, Curle & co in 1913, en was bedoeld voor de Hamburg-America lijn. Gezien de eerste wereldoorlog roet in het eten kWam gooien, werd het schip verkocht aan de Canadian Pacific. In 1917 werd de Minnedosa omgebouwd tot een troepenschip, en bracht zo Canadese soldaten terug naar huis. Het was een boot van 13.972 ton. Na de oorlog werd de Minnedosa ingezet in de burgervaart op de lijn Liverpool naar Canada, tot in 1922. Nadien werd het schip overgeplaatst naar de route Antwerpen-Southampton~ Canada. Zo is het dan ook niet verwonderlijk dat Emiel Verhe/st in 1924 inscheepte op dit stoomschip. Vermoedelijk vertrok hij dus vanuit Antwerpen.

Jan Verhelst

wordt vervolgd

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schon ken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprentjes, documenten. huwelijksaankondigingen. foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen. familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Luc Vandermeulen, Izegem - Hannelore Das, Marialoop - Jacqueline Das, Linkhout - Geert Debrabandere, Rotselaaar - Stephanie Bastijns, Halen - Anna Van Eeno, Tielt - Daniel Vande Walle, Tielt - Pierre Vandenberghe, Tielt.

51


Archief en bibliotheek: aanwinsten 2006

Archief: betreffende Aarsele -

Geschiedkundige nota's (1) Geschiedkundige nota's (2) vier boekjes Gemeenteraad en verkiezingen Persberichten Kerk aangelegenheden Onderwijs Molens Herbergen Verenigingen en folklore Belangrijke geschiedkundige documenten Aarsele Prentkaarten over Aarsele

Boeken: - Congregatie der zusters van de Kindsheid van Maria "Ter Spermalie" Brugge - Charles Louis Carton 1802 - 1863 - Spermalie een grote familie - De lusters van Maria van Pittem - 25 jaar St.-Jozefsparochie - Barbaren in de klas catalagus - Wand platen langs aile kanten - Erfgoeddag 2006 tentoonstelling schoolwandplaten - Erfgoeddag 2006 tentoonstelling schoolwandplaten catalogus - Ais de muren konden spreken - Kortrijkse naamkunde 1200 - 1300 - Canadese Herinneringsroutes doorheen Vlaanderen - Geschiedenis der O.L.Vrouwparochie te Tielt (1913-1963) - La vie et les travaux de M.E.De Coussemaker - Omer Tanghe, priester

Parochieregisters: - Lovendegem dopen Sint Martinus 1609 - 1796 - Lovendegem overlijdens Sint Martinus 1609 - 1796 - Lovendegem huwelijken Sint Martinus 1609 - 1796 - Nevele dopen Sint Mauritius & Gezellen 1589 - 1802 - Nevele huwelijken Sint Mauritius & Gezellen 1589 -1802 - Nevele overlijdens Sint Mauritius & Gezellen 1589 - 1802 - Sieidinge dopen Sint Joris & Sint Godelieve 1612 - 1699 (1) - Sieidinge do pen Sint Joris & Sint Godelieve 1700 - 1801 (2) - Sieidinge huwelijken Sint Joris & Sint Godelieve 1608 - 1796 - Sieidinge overlijdens Sint Joris & Sint Godelieve 1608 - 1798 - Waarschoot Sint Gislenusparochie dopen 1602 -1700 - Waarschoot Sint Gislenusparochie dopen 1701 .,.1796 - Waarschoot burgelijke stand geboorten 1796 - 1900 - Waarschoot Sint Gislenusparochie overlijdens 1701 -1796

52


Emigratie: -Amerika nu - De Mens en zijn wereld - De mens in Amerika - The emigration policy of the Belgian government from Belgium to the U.S. through the port of Antwerp 1842-1914 - L' Amerique du Nord - Grande Encyclopedie de la Belgique et du Congo deel I - The Belgians in Canada - Canada un slecle 1867-1967 - Emigratie Frankrijk Pastor Denys door Filip De Pillecijn - ZoneringsGids Gent - Belgian Club Manitoba 1905-2005 - Moline - Vlaanderen zendt zijn zonen uit - Belgian West Virginia - Kalender 1999 - marines - Guide des archives des ministeres des Affaires etrangeres des Etat membres et des institutions de l'Union - europeenne - Belgian-American Association - Belgian-American Century Club yearbook for 1991-1992

Palmaressen: - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1904 - 1905 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1921 - 1922 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1922 - 1923 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1926 - 1927 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1927 - 1928 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1928 - 1929 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1929 -1930 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1930 -1931 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1931 - 1932 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-Jozefscollege, 1933 - 1934 - Plechtige prijsuitdeeling Sint-JozefscoJlege, 1944 - 1945 - Sint-Jozefscollege prijsuitdeling 1945 - 1946 palmares - Eindresultaat schooljaar 1993 - 1994 Sint-Jozefscollege - Eindresultaat schooljaar 1995 - 1996 Sint-Jozefscollege - Eindresultaat schooljaar 1996 - 1997 Sint-Jozefscallege

Familiegeschieden issen: -

De naam "Cappelle" in Staden dee I I index - A-G De naam "Cappelle" in Staden deel " H-O De naam "Cappelle" in Staden deel III P-Z Generaties de Baets Oorsprong van de naamdragers Kroniek - familie Verkest 1728 -1997 De parenteel van Roelant Van Roose en aanverwante genealogische gegevens De voorouders van August Goethals en Elza Tavernier De voorouders van Kardinaal Godfried Danneels The Ancestors of Father Jan Baptist Morel C.I.C.M De voorouders van Josephine Emelie Vanhauwaert (1898-1985) - Firmin Debrabander (1891-1958) - Jules Lagae - In memoriam Cyriel Verschaeve 1874-1949

53


Diversen: - Staten van goed van de heerlijkheid Erckeghem Oostkamp en Rooden geseyt Nieuwenhove deel1& 2 - Staten van Goed en aanverwante akten van Wingene 1500 - 1800 - Wingene en Zwevezele Buitenpoorters en Penningkohieren 1398 - 1795 - De staten van goed van Sint-Joris-ten-Distel - De weesboeken van st. Joris-ten-Distele 1643-1669 I 1711-1795 - De weesregisters van de heerlijkheid van den Berghe - Status Animarum Sijsele 1902 - 1905 - Status animarum 1630-1638, Sint-Maria-Leerne en Sint-Martens-Leerne - Ruddervoorde wezenakten parochieregisters I & II - De Zusters van Maria van Pittem - Bidprentjes van de tse eeuw deel 4 - Burgerlijke Stand Tielt geboorten, huwelijken, overlijdens 2000 - Burgerlijke Stand Tielt geboorten, huwelijken, overlijdens 2001 - Hulde aan de missionarissen van de dekenij Tielt (1950) - Geschiedenis van Belgie - Jaarboek van het Bisdom Brugge 1984 - 1798 voor outer en heerd 1898 Boerenkrijg herdenking - Molens en hun attributen in de Heraldiek deel 2

Bibliografien: -

Bibliografie Bibliografie Bibliografie Bibliografie Bibliografie Bibliografie

volkscultuur volkscultuur volkscultuur volkscultuur volkscultuur volkscultuur

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fons Das

Wandelzoektocht

I Vrijdag

in Ardooie 2007: de winnaars

16 maar! 2007·

,~~,~~"iSru.~~~~~~~)Xf'~~',.1'1!~~l.~~;m~~:·!t-:£'~:i.')~~>;:'~.r.r~~W~I'}'.7:1.~''ii~;i.'ti.W:J~1~t~a'i:',,~~~,*~~~'

"I"

Rosa win!

.•..•.• ' i.. Familiekllridige .:

.

•.'.. Yland~lzoe~tocht. " .• ':. ~t·.•.•·-. . '.. .. ~

., f

n't~lwAciicl)j~Devl;';'~· Ii~iging vOOr.FamiHekul\de afdeling Ti~ iligani~rt'aI : . vijf jaa..reel) FamiliehJn<!ige··

'1 .'",,"'

. . :.....

Wal)delzoek)ixht'intelkeo)s" .niler~ ilit de' ..

gemeente

regii{Deze i<eeri<vfainhet: .. ~entrum·.~anAi-doOie·aan.·

!" . bod .. Rosa Vandoqstec kWam . . . als winnaar van de zoektocht • -. uit de bus; 9Eliolg'd door

'. Rathe!'D~i:tIuynck~e/):(;~m . Wamy.Jo't de-toptien c,' . bellOren O(jk..NoeJ (asieieyil; .E1(EIYn·Verl.inde, Marie" , .' .. ' Benedicta VandOg.in~te, 'v: Delphyn Verlinde/Astri4 , Vai1n~, Josephine· '.' . Varib~iei"'ri Rosett~· Vandalnml.(itr) ; .' ' . OFfank'Me'~~

54

~"

:."


I

Antwoorden Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Oas , Luxemburglaan 18, 8700 Tiett Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de redactie een dubbel te bezorgen. Wij zijn verheugd dat wij, en de vraagsteller waarschijnlijk ook, respons kregen op vraag 2-07 Het eerste antwoord omvat niet minder dan 13 pagina's (te veel dus om in het tijdschrift op te nemen), de andere twee wat minder maar zullen zeker ook hun steentje bijdragen om de puzzel te vervolledigen. De mensen die geantwoord hebben, waarvoor dank, hebben hun gegevens persoonlijk doorgegeven aan de vraagsteller. Toch willen we enkele gegevens doorgeven aan onze lezers. Wie wenst kan dan nog contact opnemen met de vraagsteller of de beantwoorder.

2 - 07

(Antoon Vermeersch, Zonlaan 61,1700 Dilbeek)

een antwoord op het eerste deel van de vraag: Ferdinandus Allaert, geboren in Wingene op 7 februari 1771 en overleden te Pittem op 14 november 1714. Hij trouwde (1) met Isabella Hoste te Wingene op 13 juni 1797. Zij werd geboren op 5 april 1773 in Wingene en is overleden te Pittem op 1 november 1814. Zij was de dochter van Jacobus Hoste en Joanna Claerhout. Ouders van Ferdinandus Allaert: Joannes Ignatius Franciscus Allaert, geboren te Wingene op 7 juli 1739 en overleden te Pittem op 4 november 1811. Hij is getrouwd te Wingene op 8 februari 1763 met Barbara Theresia Verleye, dochter van Jacobus en Maria Joanna Braet, geboren te Wingene op 11 september 1735 en er overleden op 31 augustus 1794. Zij hadden acht kinderen: Eugenius, Joannes, Martha, Emmanuel, Ferdinandus, Victoria, XXX en Rosa. Ouders van Joannes Ignatius Franciscus Allaert: Jacobus Allaert, geboren te Wingene op 6 mei 1698 en er overleden op 20 mei 1746, was de zoon van Petrus Allaert en Joanna Vande Walle. Hij trouwde te Wingene op 24 februari 1728 of 1729 met Joanna Maria Houttekier. Zij werd geboren te Wingene op 30 mei 1703 als dochter van Joannes en Petronilla Tytgat. Maria overleed te Wingene op 6 september 1767. Hun huwelijk telde zeven kinderen: Donatianus, Livinus, Petrus Joannes, Jacobus, Joannes Ignatius Franciscus, Emmanuel Jacobus en Joanna Theresia. Ouders van Barbara Theresia Verleye: Jacobus Verleye, geboren te Tielt omstreeks 1700 en overleden te Wingene op 30 december 1775, was de zoon van Egidius Verleye en Maria Goethals. Hij trouwde met Maria Joanna Braet op 16 september 1734 in Zwevezele. Zij was dochter van Judocus Braet en Joanna Loontjens. 55


Zij hadden tien kinderen: Barbara Theresia, Isabella Jacoba, Regina, Maria Jacoba, Emmanuel, Maria Josepha, nog een Maria Josepha, Joannes B., Josephus en Joannes Franciscus. Johny Lanckriet Konijneberg 21, 1702 Groot.Bijgaarden

2 â&#x20AC;˘ 07 (Antoon Vermeersch, Zonlaan 61, 1700 Dilbeek)

een aanvulling op het eerste deel van de vraag: Isabella Hoste, geboren te Wingene op 5 april 1773 en overleden op 1 november 1814 was partner van Ferdinandus Allaert. Ouders van Isabella Hoste: Jacobus Hoste is geboren te Tielt op 11 november 1735 en er gedoopt op 12 november (doopgetuigen waren Petrus De Rammelaere en Maria Theresia Simoens). Jacobus wordt vermeld op 2 november 1764 in Wingene met Joanna Claerhout die in Wingene geboren is omstreeks 1735. Ouders van Jacobus Hoste: Cornelius Josephus Hoste, geboren te Tielt op 24 maart 1705 en er gedoopt op 25 maart (doopgetuigen waren Franciscus Van Gavere en Maria Elisabeth Allemeersch), overleden te Wingene op 6 april 1789. Hij gaat in ondertrouw (kerk) in Tielt op 22 maart 1728, wordt aldaar vermeld op 30 april 1728 (1) met Barbara Theresia Verkinderen; natuurlijke dochter van Judocus Verkinderen en Maria De Jonckheere. Barbara is geboren op 10 december 1706 te Tielt, er gedoopt op 11 december en is er overleden op 12juni 1728. Cornelius 9aat in ondertrouw (kerk) op 18 januari1730 te Tielt en wordt er vermeld op 28 januari 1730. Verloving op 18 januari 1730 met (2) Livina Joanna Simoens, geboren te Tielt op 17 juni 1701 en er gedoopt op 18 juni 1701, overleden te Wingene op 6 februari 1772. Ouders van Cornelius Josephus Hoste: Martinus Hoste, geboren te Tielt op 9 juli 1669 en er overleden op 31 december 1737. Hij gaat in ondertrouw (kerk) op 31 mei 1704 in Ruiselede, wordt vermeld op 18 juni 1704 met Judoca Van Poucke, geboren te Tielt op 22 december 1669. Zij werd er gedoopt (doopgetuigen waren Joannes Claerhout en Judoca Van de Walle) en overleed te Tielt op 18 november 1726. Judoca wordt vermeld op 30 april 1695 in Tielt (1) met Judocus Van Hollebeke, natuurlijke zoon van Judocus Van Hollebeke en Francisca Convents. Judoca wordt vermeld op 11 september 1695 in Tielt (2) met Joannes De Rammelaere. Robert Hoste Sint.Janstraat 38, 8700 Tielt 56


2 - 07 (Antoon Vermeersch, Zonlaan 61, 1700 Dilbeek)

een antwoord op het derde deel van de vraag: a. Petrus Deschamp(s), geboren op 5 augustus 1837 in Ingelmunster en overleden te Meulebeke, Marialoop op 6 oktober 1923. Hij trouwde op 2 september 1863 in Oostrozebeke met Louise Vroman, geboren op 8 november 1829 in Meulebeke en overleden op 27 december 1875 in Meulebeke in het gasthuis. Hun huwelijk werd verrijkt met vijf kinderen: Angelus, Charles Louis, Camillus, Marie Emilie en Gustave. Petrus is ca. 1876 hertrouwd met Ludovica Bossaert welke te Meulebeke overleed op 4 mei 1909. Hij is een derde maal gehuwd, te Meulebeke op 5 me; 1909, met Marie Elisabeth Coussement. Ouders van Petrus Deschamp: Charles Louis Deschamps, geboren op 6 februari 1803 en overleden te Meulebeke, Buysveld, op 9 maart 1891. Gehuwd te Ingelmunster op 9 januari 1825 met Catharina Rosa Lievens, geboren op 21 februari 1803 en overleden op 27 juni 1846 te Ingelmunster. Hun huwelijk telde vijf kinderen: Melanie, Barbara, Petrus, Maria Theresia en terug een Petrus. Charles Louis is hertrouwd met Rosalie Caenepeel en later voor een derde keer met Amelie Deweer. Er werden daarbij geen kinderen geboren. Ouders van Charles Louis Deschamps: Jan Franciskus Descamps, geboren te Ingelmunster op 28 oktober 1771 en overleden te Meulebeke op 14 me; 1844 is getrouwd te Ingelmunster op april 1799 met Coleta Coussens, geboren te Meulebeke op 16 september 1778 en er overleden op 19 november 1820. Zij hadden negen kinderen: Ferdinandus, Charles Louis, Jean Fran~ois, Pierre Joseph, Jan Baptiste, Amelia, Bruno, Barbara en Rosalia. Na het overlijden van zijn eerste vrouw is hij hertrouwd met Amelia Debo en een derde maal met Agnes Vercruysse. Geen kinderen geboren. Ouders van Jan Franciskus Descamps: Petrus Josephus Descamps, geboren te Bavikhove op 13 oktober 1741 en overleden te Ingelmunster op 14 april 1779. Hijis getrouwd te Ingelmunster op 29 april 1769 met Maria Anna Gijsels. Ouders van Petrus Josephus Descamps: Martinus Descamps, overleden na 1746, is getrouwd te Bavikhove op 24 april 1717 met Maria Anna Spise overleden te Bavikhove op 6 oktober 1746. Dirk Lefevere Koning Albertstraat 9, 8791 Waregem

57


activiteitenagenda

VVF - Tielt: juli - augustus - september 2007

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders venneld, gaan door in ons lokaal.

1. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 juli van 9 tot 12 uur, geJegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep opzoeken.

genealogie op zaterdag 4 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot

4. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Bezoek aan het Bisschoppelijk

Archief te Brugge op zaterdag 15 september: zie

aparte aankondiging.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hiema volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand v66r de maand van verschijnen!): Nummer 41 oktober - november - december 2007: v66r 31 augustus 2007 Nummer 1 1 januari - februari - maart 2008: v66r 30 november 2007 Nummer 2 1 april - mei - juni 2008: veer 28 februari 2008 Nummer 31 juli - augustus - september 2008: v66r 31 mei 2008 De redactie antwoorden,

kan om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, artikels, naar een later nummer verplaatsen, ook al werden ze tijdig ingestuurd.

vragen

en

"Bezoek aan het Bisschoppelijk Archief Brugge" Zaterdag 15 september 2007 om 14.30 uur Verdere info is bij de secretaris te verkrijgen - inschrijven is noodzakelijk !!! Het Bisschoppelijk Archief draagt zorg voor het archief van het bisdom Brugge en andere kerkelijke instellingen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Behalve het oud archief van de vroegere bisdommen Brugge en leper, de kapittels van Sint-Donaas en Sint-Salvator in Brugge en van enkele opgeheven West-Vlaamse kloosters bezit het archief ook het omvangrijk alfabetisch geordend archief van over de clerus van het bisdom Brugge. Daamaast bewaart het archief een aparte reeks persoonlijke archieven van priesters en een aantal recente archieven van kloosters, kapellen, scholen en organisaties, alsook reeksen bouwplannen, kaarten, etsen en affiches. Tenslotte bevat het archief nog een aantal bronnen voor de studie van het kerkelijk leven in de individuele dekenaten en parochies.

58


Belgi6-Belgique

P.B. ~700 TIELT 1 3/4615

ONZE

VOOROUDERS Website WF- Tielt home.scarlet.be/vvftielt

ckoozev~~ . ~

. vooroos

=.

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 10de jaargang

nr. 4 - oktober 2007

Afgiftekantoor

8700 TIEL T 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

.

â&#x20AC;˘ .

.

.

Door menser

geeil'even

29 - 8700 TIEL T

*~lle "~STADlt .4..


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de WF - afdeling Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het vroeger bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gotlem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 4,00 Euro per jaargang voor de leden van WF-Nationaal die inwoner zijn van ons werkgebied en voor aile leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tie It. WF-Ieden uit andere ari'ondissementen en niet-WF-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 6,50 Euro (voor leden uit het buitenland 10,00 Euro). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van WF - Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !HI Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83, fons.das@telenet.be Voorzitter: luc Neyt, luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75, Ineyt@belgacom.net Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg. 29, 8700 Tielt, tel./fax.: 051/40.11.36, I.ailliet@skynet.be Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer lucien Ailliet, secretaris. V~~r verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van teksten toegestaan met vermelding van bron en auteur. Inhoud:

62

- Genealogie van Pieter Ayliet, tweede deel lucien Ailliet,路Schuiferskapelsesteenweg 29,8700 Tielt

63

- Verhelsten uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan slot Jan Verhelst, Fortstraat 28,2640 Mortsel

68

- Ontgraving van Henri lievrouw Luc Neyt, luxemburglaan 21,8700 Tielt

74

- Zoektocht

76

in Wakken

- Vraag, nieuwe publicaties

77

- Activiteitenagenda

78


I

Genealogie van Pieter Ayliet Deel2 IV-b Egidius ALLlET, geboren te Tielt op donderdag 14 juni 1629 (doopgetuigen: Egidius Eeckhout jun. en Catharina Comins), overleden aldaar op maandag 22 november 1666, zoon van III. Hij is getrouwd te Pittem op zaterdag 15 augustus 1654 voor de kerk met Maria DESMET, geboren te Pittem (doopgetuigen: Bartolomeus Driessens en Maria Van Loocker) op dinsdag 23 maart 1632, schielijk overleden, niet voorzien van de HI. Sacramenten, te Tielt op dinsdag 8 april 1710, dochter van Arnoldus DESMET en Judoca RUYSVOET. Ze werd begraven met een dienst van 9 lezingen. Zij is rond 1667 voor de kerk hertrouwd met Marinus D'HONDT, beenhouwer, geboren te Tielt op vrijdag 26 april 1641, overleden aldaar op woensdag 29 maart 1719, zoon van Marinus D'HONDT en Maria GELUCK.) Marie Desmet was buitenpoorteresse van Kortrijk van 1659 tot 1671 (RAK-Poorterslijsten Roede van Tielt 1639-1699) Na het overlijden van Mary Desmet werd er op 1 juli 1710 een Staat van Goed opgemaakt. Deze staat vermeld o.m. het volgende: "Gronden van erfven ende

huysinghe ten desen sterfhuyse bevonden de voormomde vier weesen daerin competerende voor een twaelfste part danof den he/ft competerende Maryn D'Hont ende .d'ander vyf de/en van(den) ander he/ft de vyf ander staecken, ten ze/ven sterfhuyse met de backkeucken, stallynghen ende erfven daermede gaende ghestaen ende ghe/eghen binnen de voorseyde stede van Thielt ten voomootoe up de Cortryckstraeie, paelende oost dheer Jacques de Caigny, suyt dheer Jacques Vandesande ende Pieter Vandenbroucke, west de voomomde Cortryckstraete ende noort Eduwaert Vande Keere. En verder nog partijen land op Thielt-Buyten onder de heerlijkheden van Elst, Stockt ten Dale, Tomme, Tlijnsche en Cleen Poelvoorde ten hove alsook een "groote partie van lande genaempt de Rooseboom gheleghen binnen den Schependomme van Thielt" (POB-Microfilm 121 nr 1895) Uit dit huwelijk: 1 Judocus, geboren te Tielt op vrijdag 24 december 1655, gedoopt aldaar op zondag 26 december 1655, (doopgetuigen: Judoca de Smet en Jan de Blaere) ongehuwd overleden aldaar op donderdag 21 januari 1683. 2 Arnoldus, geboren te Tielt op zondag 26 augustus 1657, gedoopt op woensdag 29 augustus 1657, voigt onder V-c. . 3 Judoca, geboren te Tielt op dinsdag 24 december 1658, gedoopt op donderdag 26 december 1658, (doopgetuigen: Joannes de Blaere en Judoca Desmet) overleden te Eeklo (?) na 1710. Zij is ondertrouwd te Tielt op zaterdag 10 april 1683 en getrouwd aldaar op dinsdag 27 april 1683 voor de kerk (1) met Hubertus VANDERPIETE, geboren te Tielt op zaterdag 27 februari 1655, gedoopt aldaar op zondag 28 februari 1655, overleden in 1689 of 1690, zoon van Jacobus VANDERPIETE (handschoenmaker) en Elisabeth

BERNAERTS. 63


Zij is ondertrouwd te Tielt op donderdag 25 januari 1691 en hertrouwd aldaar op dinsdag 6 februari 1691 voor de kerk (2) met Livinus VERMAST ook "genaamd Vandermast, huidevetter, geboren te Eeklo op maandag 17 maart 1664, wonende te Tielt, Bruggestraat, overleden te Tielt op zaterdag 13 juli 1709, begraven aldaar met 6 lessen op zondag 14 juli 1709, zoon van Adriaen VERMAST en Livina DE BRUYNE. "Lieven Vermast is met huysvrauwe ende kynderen aenvaert voor poorter den 10 maerte 1691 ende laet achter Jacobus ende Joanna noch onbedeghen tot Eecloo" (Poortersboek-Tielt, 1700, nr 175 & 176, nr 173) 4. Joannes, geboren te Tielt op vrijdag 20 augustus 1660, gedoopt op dinsdag 24 augustus 1660, voigt onder V-d. 5 Jacobus, geboren te Tielt op vrijdag 22 juni 1663, gedoopt op maandag 25 juni 1663, voigt onder V-e. " 6 Joanna, geboren te Tielt op dinsdag 9 maart 1666, gedoopt op donderdag 11 maart 1666, (doopgetuigen: Joannes Pieters en Anna van Walleghem) overleden te Tielt op zaterdag 10 juli 1700 en begraven met 6 lecties. Zij is getrouwd te Tielt op zondag 13 april 1692 voor de kerk (1) met Georgius CORNELIS ook genaamd Jooris, chirurgijn, geboren te Tielt op zaterdag 10 december 1661, gedoopt aldaar op zondag 18 december 1661, overleden aldaar op zondag 22 augustus 1694 en begraven met 6 lecties, zoon van Joannes CORNELIS (chirurgyn) en Elisabeth VAN GAMPELAERE. Bij het overlijden van Jooris (Georges) Cornelis werd er geen Staat van Goed opgemaakt "rnits daer geene goederen boven de schulden en waeren, mits het met den grooten oortoghe alles verthairt was" Zij is hertrouwd te Tielt op maandag 26 december 1695 voor de kerl< (2) met Baudewijn O'HAENENS, chirurgijn, "wonende tot Watervliet", geboren rond 1667, overleden te Tielt op vrijdag 17 maart 1702, zoon van Adrianus D'HAENENS. 8audewijn is later ondertrouwd te Tielt op woensdag 27 oktober 1700 en hertrouwd aldaar op dinsdag 2 november 1700 voor de kerl< met Joanna DE VLAMINCK, geboren te Tielt op maandag 25 juli 1678, gedoopt aldaar op woensdag 27 juli 1678, dochter van Joannes DE VLAMINCK en Petronella CALLENS. Joanna De Vlaminck is later ondertrouwd te Tielt op maandag 26 juni 1702 en hertrouwd aldaar op vrijdag 30 juni 1702 voor de kerk met Adrianus Franciscus BERNAERT, chirurgyn, zoon van Adam BERNAERT. IV-c Cornelius ALLlET, geboren te Tielt op woensdag 7 december 1633, (doopheffers: Petrus Vandecasteele en Cornelia Dessereins) overleden te Wingene op zaterdag 21 september 1720, zoon van III. Hij is ondertrouwd te Pittem op zaterdag 5 mei 1663 en getrouwd aldaar op donderdag 24 mei 1663 voor de kerk (getuigen: Joannes Hailliet, Joannes Caluwaert en Georgius Vandesande) met Christina VANOVERBERGHE ook genaamd van Hoverberghe, geboren te Ledegem op dinsdag 8 mei 1640, overleden te Wingene op maandag 27 mei 1709, dochter van Gillis VAN OVERBERCH en Mayken VAN OLME.

64


Hij is buitenpoorter van Kortrijk te Tielt van 1669 tot 1692, dan verzet op Wingene. Hij verhuist van Pittem (1664) naar Tielt (1666) en Wingene (1672) waar hij ook overlijdt. In het Kerkarchief van Wingene staat hij vermeld als pachter/gebruiker van gronden, eigendom van Frans Van Haveskercke, gelegen in de Saroshouck onder de heerlijkheid Poelvoorde. Uit dit huwelijk: 1

David, geboren te Pittem op zaterdag 15 maart 1664, gedoopt aldaar op dinsdag 18 maart 1664, voigt onder V-f.

2 Petrus, geboren te Tielt op donderdag 14 januari 1666, gedoopt aldaar op zondag 17 januari 1666, voigt onder V-g.

3 Joannes,

geboren te Tielt op dinsdag 8 januari 1669, gedoopt op zaterdag 12 januari 1669.

4 Judoca,

geboren te Wingene op dinsdag 24 mei 1672, (doopgetuigen: Algiet en Joanna de Blaere) overleden te (?) na 1705.

David

5 Cornelius, geboren te Wingene op zondag 9 juni 1675, voigt onder V-h. 6 Livinus, geboren te?) op dinsdag 12 juli 1678. Cornelius is hertrouwd te Wingene op dinsdag 1 oktober 1709 voor de kerk (getuigen: Cornelius Ailliet en Joanna de Vriese) met Petronella BAUWENS, overleden te Wingene op woensdag 9 december 1722, dochter van N.N.

V-a

David ALLlET, (alias Hailliet) geboren te Pittem op vrijdag 5 maart 1660, gedoopt aldaar op woensdag 10 maart 1660, doopgetuigen waren Joannes Vansteenkiste en Petronella Verke(r)st (uxore Petrus Vermeesch) overleden aldaar op zaterdag 20 maart 1723, zoon van IV-a. Hij is ondertrouwd te Tielt op zondag 11 april 1688 en getrouwd aldaar op vrijdag 30 april 1688 voor de kerk (1), getuigen waren Arnoldus Alliet en Godelieva De Croock, met Suzanne MESTDAGH, (alias Mestdacht) geboren te Tielt op donderdag 2 oktober 1659, overleden te Pittem op maandag 28 januari 1709, dochter van Joannes MESTDAGH en Maria DEWITTE. David was buitenpoorter van Kortrijk te Pittem van 1686 tot 1699 en van 1700 tot 1720. Uit dit huwelijk:

1 Jacobus,

geboren te Tielt op woensdag 19 oktober donderdag 20 oktober 1689, voigt onder VI-a.

1689, gedoopt

aldaar op

2 Ferdinandus,

geboren te Pittem op donderdag 10 mei 1691, gedoopt aldaar op vrijdag 11 mei 1691, doopgetuigen: Judocus Simoens en schoonbroer Gerardus De Witte.

3 Gerardus, geboren te Pittem op donderdag 10 mei 1691, gedoopt aldaar op vrijdag 11 mei 1691, doopgetuigen: Maria Cool, echtgenote van Maryn Van Walleghem, en Judocus Aliet. 65


4 Joannes, geboren te Pittem op dinsdag 8 september 1693, voigt onder VI-b. 5 David, geboren te Pittem op zondag 19 april 1699, gedoopt aldaar op maandag 20 april 1699. Doopgetuigen: Arnoldus Van WaUeghem en Anna Aliet. Vader David is opnieuw ondertrouwd te Tielt op zaterdag 18 oktober 1710 en getrouwd aldaar (getuigen: schoonbroer Gerardus de Witte en Catharina Claerhout) op dinsdag 28 oktober 1710 voor de kerk (2) met Petronilla BRUGGEMANS ook genaamd Bruchmans, geboren te Tielt (?) rond 1684, overleden te Pittem op zondag 26 november 1747 en er beg raven met 6lecties, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:

6 Abraham, geboren te Pittem op vrijdag 28 augustus 1711, voigt onder VI路c. 7 Godelieve, geboren en gedoopt te Pittem (doopgetuigen: Gerardus de Witte en Judoca Alliet) op vrijdag 16 december 1712, overleden te (?).

8 Alexander, geboren te Pittem op woensdag 11 april 1714, voigt onder VI-(t 9 Petrus, geboren en gedoopt te Pittem (doopgetuigen: Abraham de Witte en Anna Maria Struyve) op dinsdag 10 maart 1716, en er ongehuwd overleden op woensdag 3 januari 1742. Begraven met 6lecties, 26 jaar oud.

10 Livinus, geboren en gedoopt te Pittem (doopgetuigen:

schoonbroer Joannes Vervaele en Godelieva Coclez) op donderdag 25 november 1717, ongehuwd overleden te Tielt op woensdag 26 maart 1749. Begraven met 6 lecties, 32 jaar oud. De pastoor noteert 27 jaarl

11 Philippus Jacobus, geboren en gedoopt te Pittem (doopgetuigen: Joannes De Cogghe en Judoca Van Walleghem) op zaterdag 23 september 1719. 12 Franciscus, geboren en gedoopt te Pittem (doopgetuigen: Guillielmus Pievroen en Maria Crop) op maandag 25 januari 1723, ongehuwd overleden aldaar op woensdag 12 januari vermeldt 291

1746. Begraven met 6 lecties, 23 jaar oud. De pastoor

V-b Petrus ALLIET, geboren te Pittem op vrijdag 25 januari 1669, gedoopt aldaar op maandag 28 januari 1669, (doopgetuigen: Joannes de Blaere, fs Joannes en Maria Damman, uxore Egidius van Walleghem) overleden tussen 1719 en 1722, zoon van IV-a. Hij is getrouwd te Pittem op zondag 19 oktober 1704 voor de kerk (getuigen: Joannes Aliet en Livinus Holvoedt) met I Judoca DECALUWE, geboren te (?) rond 1678, overleden te Pittem op dinsdag 5 mel 1722. i

Petrus was buitenpoorter van Kortrijk te Pittem van 1686 tot 1689. (Poorterslijst Roede van Tielt - RAK)

:

Uit dit huwelijk:

1 Guillelmus, geboren te Pittem op woensdag 1 oktober 1704, peter: Guillelmus Van Nieuwenhuyse, meter: Maria ~erhelst; overleden aldaar op maandag 7 januari 1732. 66


2 Joannes, geboren te Pittem op zondag 17 januari 1706, doopgetuigen: Adrianus Van Steenkiste en Anna Alliet; voigt onder VI路e. 3 Joanna Maria, geboren te Pittem op zondag 4 maart 1708, doopgetuigen: Joannes de Caluwe en Judoca Alliet; overleden aldaar op vrijdag 12 mei 1786. Zij is getrouwd te Pittem op zaterdag 20 februari 1734 voor de kerk met Petrus BRAECKEVELT, geboren te Pittem (als: Brackeval I)op dinsdag 3 februari 1705, overleden aldaar op vrijdag 29 april 1763, zoon van Daneel BRACKEVAL en Veronica VERHEYLE. In mei 1786 woonde Joanna Maria als weduwe van Petrus Braeckevelt in "cohabitatie" bij haar schoonbroer Franciscus Braeckevelt (getrouwd met Barbara Theresia Verkest) "ten westen van de steenweg Thielt-Pittem", waarschijnlijk Puttensdreef. 4 Petronilla ook genaamd Ailliet, geboren te Pittem op woensdag 9 april 1710, doopgetuigen: Gerardus de Witte en Joanna Verschatse; overleden aldaar op zaterdag 11 juni 1763 en begraven met 6 lecties. Zij is getrouwd te Pittem op dinsdag 4 mei 1734 voor de kerk met Joseph Franciscus CROP, geboren te Egem op zaterdag 23 mei 1711, overleden te Pittem op vrijdag 30 maart 1787, begraven aldaar op maandag 2 april 1787 met 6 lessen, zoon van Anthony DE CROP en Maria VAN NIEUWENHUYSE. (Hij is later getrouwd te Pittem op dinsdag 7 januari 1766 voor de kerk met Isabella Clara CLOET, landwerkster, geboren te Egem rond 1742, wonende aldaar, overleden tussen 1812 en 1826, dochter van Dominicus CLOET.) 5 Godeliva, geboren en gedoopt te Pittem op maandag 7 november 1712, doopgetuigen Joannes Vervaele en Joanna Lathem. 6 Maria Anna, geboren en gedoopt te Pittem op woensdag 23 oktober 1715, (doopgetuigen: Judocus Herreman en Maria Anna Boone) overleden aldaar op woensdag 28 juli 1734 en begraven met een "missa solemni). 7 Isabella, geboren en gedoopt te Pittem op vrijdag 29 oktober 1717, doopgetuigen: David Aliet en Maria Crop. . 8 Petrus, geboren en gedoopt te Pittem op donderdag 15 februari 1720. Doopgetuigen: Petrus de Witte en Petronella van Walleghem. Lucien Ailliet

wordt vervolgd

Speciale oproep In verband met een gezamenlijk project, betreffende WO 1, opgezet door onze vereniging en de Roede van Tielt en met steun van meerdere omliggende gemeenten zijn wij op zoek naar aile mogelijke informatie over vliegvelden in ons werkgebied. Zo waren er, voor zover we weten, vliegvelden te Egem, Ardooie, Aarsele ... Aile info is welkom bij : Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt (051 140 22 83) e-mail: fons.das@telenet.be 67


Verhelsten uit Tielt emigreerden in de jaren twintig naar Detroit, Michigan

Slot

De Canadian Pacific line De eigenaar, de Canadian Pacific line, was een dochterbedrijf van de Canadian Pacific Railway. Zij startte met transatlantische vaarten reeds in 1903. /IIustratie 11: logo Canadian Pacific

Hun belangrijkste transatlantische veetten kwamen toe: in de zomer in Quebec - Montreal, en in de winter in St John, NB Daaruit kunnen we een hypothese opbouwen dat Emiel in Sf John ontscheept is. ffi' ~~El, .

i ..

"."'.;'0.';

.

•~~\<.>

~~;_.~j .. ~~(~~~ . .. '-AIJ<&IIUI

'.

.> A~"~·, .~.

:.~~~\ -._.:

rO.

_•• :

..

Sas~~.:~

';"

• ._,....

"

,,~ ,

~),,"'\I'"'."""'!~

~~Edif".

"_."

'.;-

- ,-

,.'-;l:·~k .:\.~;a·

~ ....,.".;::;~~~~~~~N-~~~~~;:";~~~~"~Z:;i.l~i0~~i~Y~i~ illustratie

12: overzichtskaari

Canada

Bij het bekijken van deze kaart (afkomstig van google maps), kan je al inschatten dat de route naar Quebec en Montreal, de St Laurence river, in de winter dichtgevroren is. Bij de pijl rechts is Sint John, in de provincie New Brunswick, een haven aan de open zee, waar de transatlantische schepen in de winter konden aanleggen. Ik neern aan dat de spoorweg, eigenaar van de lijn, wei een trein voorzag, zodat Emiel naar Wallaceburg, vlakbiJ Detroit heeft kunnen sporen. Het is nog wei een f1inke afstand! Volgens de routeplanner van googlemaps is dit ongeveer 1800 kilometer per auto! bron: http://web_greatships_net:81/minnedosa.html http://www.nof'\Nayheritage.comfp shiplist.asp?co=capal http://www.theshipslist.comfships/linesfcp.html· http://www.theshiPSlist.com/ShiPS/descriPtionS/ShiPsM.html httP:f1maps.gOOgle.comf

68


Het stoomschip "Laurentic 2"van de White Star Line

illustratie 13: de Laurentic 2 van de White Star line, waarmee Andre

vemets:

in 1928 emigreerde

bron: www.norwayheritage.com

Het schip, dat in 1927 in Belfast, lerland gebouwd was, had twee schoorstenen en twee masten, en het vaarde met een snelheid van 16 knopen. De capaciteit voor 1500 passagiers was als voigt verdeeld: 594 in eerste klaskajuiten, ~ 406 in toeristklasse, en 500 derde klas passagiers Gedurende jaren werd dit schip ingezet op transatlantische tochten. Andre ongetwijfeld als derde-klaspassagier. bron: http://www.norwayheritage.com/p

reisde

ship,asp?sh=laur2

De White Star Line

illustratie

14: logo White Star Line

De White star line begon reeds in 1845 met zeilboten te varen op Montreal. In 1863 begonnen ze met stoomboten. In 1868 werden ze overgenomen doch zijn oak in de eerste helft van de 20ste eeuw bekend als White Star Line tot in 1960. Origineel zeilde men van Liverpool via Queenstown naar New York. Later werden bestemmingen wereldwijd toegevoegd. bron: http://www.theshipslist.com/shipsllines/whitestar.html

69


Detroit "Border Crossings Identification Cards" uit de jaren 1940 Uit de jaren 40 vinden we het volgende

tam.s:! t

A&i:UJ

.'. IV /I i*(QI'I,;

16

.......

~

d ..( .S, . #., _,i!:1!( H f:~ T

,

II3IIW IOOfl ...... ... 1IIt~a:a.no. CMII

l:'" Sl«~"M'ie."tV ~.'c.c r~. '!~

•~'Jli";i;;;:f;:;''~.~ .. i...·.tt.b)'·

.~

(_

.••

'~r

1'1"""""';

: .r;.'.i~~ L'i::;<rrati!l!l! !W. ,.

W~"" ~

.........

~tk.

'<fI

AlA'

;.....,,4tI,,~ .......t,

Y (."s

1.z.·/~A!

"

,r"';~·t...,.

lIlt.rft&: ~t.at1>c- .NAIf/hED

yt~Jl!.llo

."*,,,

•.

P' I

C-~.

\""".iJ.,~.. d!;;'~',.,..~.,"'

~.t:"i~'.;Ri'.

l/., & f'o ... 1~, tl,;"~c"'>,,,

." ~"~J'

.",

.."_.,

...

WldIr·~..._.r

AKhllliW

t·'.::1.'·"1

Fl.·If.n~:

F,,IU/f .... "-'I: .nlowlV

"'~:~l!A" , ..•~

t~ f.-ft·,",",

r_t./J£(,r;'flM G.1lf1J41Dt~,

.r~AA UN •• A. LIf,'-.,.

';_D ....~ LMdWb'~~·

t..~"r,

~!'

I:},"

,

./F ,ytE::"

""t~""'.o:"I;' _.~,·.""';'1,,-, ~,·rd.'r rill'.JIt'A'#L MI£#..IIE.L VLIf HE~S r '

'~!!1J.'r.~!~,:. ;~.~~~..... . .,__.... ,. ",.." ','".. n'

iIIustratie

~

~"'DtI/#

'

15: Andrew Verhelst, Border Crossing Identification Card 1948

Uit de jaren veertig hebben we ook nog "border crossing identification cards" gevonden. Andre en zijn vrouw Ann hadden de status "alien with permanent residence". Als ze zich naar Canada begaven (de ouders van zijn echtgenote Ann woonden in Windsor, Ontario, Canada moesten ze zich voorzien van een "Border Crossing Identification Card", om terug in de USA te kunnen komen. Zie illustratie 15. Hieruit leren we ondermeer dat Andrew een litteken had onder zijn linker ~Og!

Wie is Jules Wijkhuis? In het Canadees "immigration record" van Erniel Verhelst vinden we een Jules Wijkhuis, die Erniel opgaf als zijn bestemmeling in Wallaceburg, Ontario, Canada. Wie zou dat zijn? Een landgenoot die vroeger emigreerde? Speurtochten leveren een familie Wyckhuys afkomstig van Ruiselede, met vertakkingen naar Schuyverskapelle. Beide gemeenten uit de omgeving van Tielt. Erniel zou dus via die mensen wei eens contact kunnen gehad hebben. Op Ellis Island vinden we een Jules Wyckhuys,

die in 1913 emigreerde.

Op Ancestry.com vinden we een Jules Wyckhuys, vanuit Canada terug in de VS wi!

16

uit Ruysselede, die in 1945, 54 jaar oud,

bron: ancestry. com: Detroit Border Crossings and Passenger and Crew Lists, 1905-1957 [database on-line}, Provo, UT, USA: MyFamily.com, Inc., 2006.

70


Uit zijn immigration record van 1945 leren we dat Hij officieel van 1913 tot 1917, en ook van 1936 tot 1945 in Michigan zou gewoond hebben. hij via New York de eerste keer zou gearriveerd zijn in 1913 hij verklaart statenloos te zijn, hij in 1945 verklaart te wonen in Detroit, 2530 Bellevue Avenue. Verder vinden we geen Jules Wyckhuys in de Amerikaanse volkstelling van 1920 of 1930, doch wei andere familieleden Wyckhuys. Deze Jules Wyckhuys, geboren omstreeks 1891, zou in 1924 33 jaar zijn geweest. Dit zou wei eens de "gastheer" van Emiel kunnen geweest zijn. Alhoewel verschillende naamgenoten legaal in Detroit woonden, was hijzelf vermoedelijk in die periode als iIIegaal in de USA. Het zou wei eens kunnen zijn dat hij Emiel geholpen heeft Detroit te bereiken vanuit Canada, wellicht zou zo iemand wei de "knepen van het vak" kunnen kennen. We schrijven deze zinnen in de voorwaardelijke wijze, want echt zeker zijn we niet.

Emiel Verhelst in de volkstelling van 1930 1nc:l6tfy

iIIustratie 16: Emie/ (Ameal) Verne/st in de Amerikaanse volkstelling van 1930

In iIIustratie 16 werden enkele kolommen overgenomen uit de volkstelling van 1930, met informatie over Emiel (fonetisch: Ameal !) en zijn huisgenoten: -

-

17 18

Huisbaas Adiel en Marion zijn gehuwd, respectievelijk 42 en 38 jaar jong, en Adiel is werkzaam als "Finisher" in de "cementwork" industrie. Vermoedelijk deed hij eindafwerking van ruwbouw. Gustaaf en Ernie' zijn "boarders", of pensiongasten, 53 en 52 jaar 17 oud, Gustaaf is een "brick layer", een metser dus, en zijn burgerlijke stand is US" (sing/e). Emiel is "carpenter" of schrijnwerker werkzaam in de 'Finisher Build", eindafwerking van "den bouw". Vermoedelijk heeft dat iets te maken met fijnschrijnwerkerij, kasten rnaken, met hout het &ebouw aantrekkelijker maken, enz. Zijn burgerlijke stand is "widower", weduwnaar. De heren zijn allen gelmmigreerd: Adiel in 1912, Gustaafin 1907, en Emiel beweert in 1922 ge"immigreerd te zijn. Zou logisch zijn, na het overlijden van zijn eerste echtgenote. Dit is nergens anders gestaafd. Wij denken dat het 1924 is. Of is hij voordien al eens op bezoek geweest? Daar zijn alleszins geen sporen van terug te vinden.

Emiel is niet 52 jeer, maar 50 jaar in 1930, maar dat is niet de eerste fout in een volkstelling. De volkstelling is gedaan op 16 april 1930, op 24 april 1930 trad hij opnieuw in het huwelijk.

71


Erniel heeft de status "AI",wat staat voor "Alien", of allochtoon, in tegenstelling tot Adiel en Gustaaf, die de status "NA" hebben, naturalised. De volksteller dacht dat "Belgian" de taal was van de mensen van Belgium. Daarna heeft men hem er attent op gernaakt dat dit foutief was, en is hij dat overal gaan vervangen door "French" in dit geval weer mis!

Dankwoord Dank aan allen die mij geholpen hebben om dit uit te vissen • •

• • • • •

Eerst en vooral Bertha Verhelst (1906-1994) die mij enthousiast dit emigratieverhaal vertelde, een getuige van het eerste uur. Roger A. Verhelst uit Colchester, Vermont, USA en Marlene Verhelst uit Detroit, Michigan, USA, zoon en dochter van Andre Veme/st, die mij fier de verhalen van hun vader en grootvader konden vertellen, en fotomateriaal konden doorgeven. lucien Ailliet van WF Tielt, voor opzoekingswerk in de stadsarchieven van Tielt. Paul Callens van WF Tielt voor tips rond emigratie. Eva De Vooght, archiefbeheerder-erfgoedconsulent van Deinze (fusiegemeente waartoe Astene behoort) voor informatie rond Erniel Verhelst. Ludwig Vandenbussche van de "Gazette van Detroit" voor het plaatsen van een zoekertje in die krant. Jack Stevens van Springfield, Virginia, USA voor opzoekingswerk in ancestry.com (een beta/ende mammoetdatabase

• • • • • • •

72

in de USA).

Joann Geybels, Amerikaanse genealoge uit Edegem, BeJgie voor haar veeJzijdige hulp bij opzoekingen in de USA. Erin Osgerby van Detroit, Michigan, USA voor opzoekingen in de vital records (= burgelijke stand) van Detroit. Louis Verheyen van het Family History Center van de Mormonen in MerksemAntwerpen, voor het bestellen en leveren van de cruciale microfilm. Jacques Naessens, uit Gent, zoon van Gabrielle Verhelst, voor algemene informatie rond zijn grootvader Ernie. Verhelst, en nonkel Andre Verhelst. Roger Baeckelandt, heemkundige uit Aalter, voor zijn opzoekingen naar de bookingmaker uit "Aeltre". Roger De Voogt, zoon van Antoinette Verhelst, voor het ter beschikking stellen van een foto van grootvader Erniel Verhelst. Marie-Louise De Wolf, dochter van Bertha Verhelst, en haar zoon Johan Willernaers voor informatie rond het bezoek van Andre en de familiefoto in Zaventem in de jaren 1970. Greet Verhelst, mijn zus, voor het nazien van deze tekst.


Bronnen Naast menselijke bronnen (zie dankwoord) websites http://www.collectionscanada.caJarchivianetlindexe.html http://www.norwayheritage.com/p ship.asp?sh=laur2 http://www.wallaceburg.ca http://www.ancestry.com http://www.ellisisland.org http://www.familysearch.org http://www.rootsweb.com http://ssdi.rootsweb.com/ http://www.theshipslist.com http://web.greatships.net:81/minnedosa.html http://www.mapguest.com http://maps路9009Ie.com! http://www.hti.umich.edu/cgi/tltextlpagevieweridx?c=genpub&cc=genpub&idno=acs81 07.1928.001 &frm=frameset&view=image&seq=393

Archavianet, gegevens van de Canadese overheid, ondermeer passenger lists Informatie over het schip Laurentic 2 Informatie over Wallaceburg, Canada Genealogische mammoet database USA Ellis island database van Amerikaanse immigranten tussen 1892 and 1924 Website Mormonen met veel stambomen. Genealogische database Social Security Death Index Informatie over schepen en scheepvaartlijnen Informatie over de Minnedosa Localisering Wallaceburg Localisering St John tov Quebec en Montreal en adressen in Detroit, Michigan Polke"s Detroit city directory 1928-1929, in de 'digital general collection" van de universiteit van Michigan

Andere bronnen: microfilm VAUGHAN, Nellie - VIDLER, William Thomas (NAC film no. T-15224) (surname groupings: Vaughan, Va, Ve-Veale interfiled, Ve, Vi-Vickers interfiled, Vi, Vidler) FHL USI CAN Film 2241972 Achtergrondinfo Vervoort Robert e.a, "Antwerpen=Amerika, Red Star line, een nieuwe toekomst tegemoet", Pandora, Antwerpen, 2005. Journee, Marc, "Go west, Een verhaal van Vlaamse immigranten naar Canada", Snoecks,

2006. NN, "Landverhuizers, Antwerpen als kruispunt van komen en gaan", Pandora, Antwerpen

2002. Jan, "Henri Verhe/sf (1868-1922) en Mathilde Braet (1864-1940) 100 jaar getrouwd", uitgegeven in eigen beheer, Mortse12002.

Verhelst

Jan Verhelst

. Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief, zoals: bidprentjes, rouwbrieven, rouwberichten, communieprenljes, documenten, huwelijksaankondigingen, foto's, tijdschriften familiegeschiedenissen, familiepapieren, genealogische uitgaven, enz ... Rita Wanseele, Aarsele - Rosa Van Eeno, Tielt - Anna Van Eeno, Tlelt - Daniel Vandewalle,

Tielt - Etienne Braekevelt, Tielt - Frank Van Eenooghe, Schuiferskapelle. 73


Ontgraving van Henri Lievrouw 1, knecht op de hofstede van Arthur Deroo2 in de Oosthoek in Aarsele

Onlangs kregen we van de heer Frans Neirinck uit Bachte heel wat nota's en documentatie over Aarsele, informatie die zijn inmiddels overleden vader Jozef bijeen gesprokkeld en verzameld heeft. Jozef luisterde naar de mensen die iets te vertellen hadden en schreef dit neer in schoolse boekjes. Deze verhalen koppelde hij aan originele documenten, geschiedkundige werken en de plaatselijke pers uit die tijd. Zo schreef hij heel wat interessante volkse verhalen, liederen, gedichten en gebeurtenissen op die bruikbaar zijn in een familiegeschiedenis. Esn van die gebeurtenissen is de ontgraving van knecht Henri Lievrouw uit Aarsele. ulr AARSELE - Verleden vrijdag werd te Aarsele begraven, zekere Henri UEVROuw, een brave getrouwe dienstknecht, oud 37 jaar, die op korte dagen door de door werd weggerukf, tengevolge van de "rooze" in het hoofd. Sedert hadden, drie, vier oersonen, voorbijgaande langs zijn gra" zuchten en kermen eruit hooren opstijgen! Geheimzinnig vertellen zij wat ze gehoord hebben. Zij worden niet geloofd, en men lacht ermea. Zij houden niettemin staan dat zij zuchten en gekerm uit het graf hebben horen opstaan. 't Is vast en zeker, Lievrouw zal levend begraven geworden zijnl In het publiek beginnen er velen geloo( te hechten aan dat gezegde. Geheel de gemeente geraakt in opschudding, alhoewel er met overtuiging gezegd en herhaald wordt: "Onmogelijk! Het lichaam was reeds lang ijskoud toen het gekist werd". Hopen volk gaan naar het graf om te luisteren, en alhoewel zij niets gewaar worden, toch b/ijff de mening onder het volk, dat Lievrouw levende zou begraven zijn geworden, en dat er weI zeker zuchten ene gekerm ult zijn graf komen. Onder den algemeenen indruk, moet de overheid zich met de zaak bemoeien. Er moet een einde gesteld worden aan de opschudding! Wat daar mee gedaan? Het magistraat treedt op. 't Is tweede Sinxendag rond den noen. De Geestelijkheid komt ook bij; vele nieuwsgierigen zijn toegesneld; zij worden door de policie op afstand gehouden, terwijl de jongens de kerkhofmuren beklimmen. Men beveelt de stilzwijgendheid, men luisterde ... De grafmaker legt zijn oor op het graf ...noch zuchten, noch gekerm, niets onderbreekt de doodsche stilte. Ve/en staan daar met kloppend hart den uifslag van het onderzoek af fe wachten. NUl het is bes/oten, de vraag moest opge/ost worden. Haastig wordt het graf geopend. Men komi op de kist; het JichaamJigtzoals het gekist werd. Men ziet en ondervindt路 dat de dood haar werk van ontbinding met grote snelheid heeft voorlgezet. Het gra( wordt met evenveel snelheid weer gevuld als het geopend was; de nieuwsgierigheid is vokieen, de Jichtgeloovigheid den kop ingeslagen, en de grap aileen blijft over, waarmede nu gelachen wordt, des te meer daar het vreemd gezuchte niet uit het graf kwam, maar uit de kerketoren, waar een uil nest gemaakt had en met jongen lagP

1

2 3

Burgerlijke Stand Aarsele overlijdens 1905, akte 35. Lievrouw Henry, landwerker, oud 37 jaar, geboren en wonende in de gemeente Aarsele, ongehuwde zoon van wijlen Leonard Lievrouw en van Rosalie Claeys, huishoudster oud 78 jaar en wonende in Aarsele; overlijdt in Aarsele op 7 juni 1905 in de woning van landbouwer Arthur Deroo. VOlgens het bevolkingsregister van Aarsele 1901-1920, boek 4 f. 763 woont Henry Lievrouw op het ogenblik van zijn overlijden bij landbouwer en veekoopman Camille De VoIder en zijn echtgenote Marie Louise De Clercq op de wijk IV" nummer 19. Bevotkingsregister Aarsele 1901-1920, boek 4 f. 817. Oit artikel verscheen in" 't Getrouwe Maldeghem" van zondag 18 juni 1905. Ook in de Gazette van Thielt van 14 juni 1905 wordt dit verhaal gebracht onder de tite' "Geen schijndoode, maar een doode''.

74


Henri Lievrouw was inwonend knecht op de hofstede van Deroo - Bral inde Oosthoek in Aarsele overleden te Aarsele 7 juni 1905. Het overlijden werd aangegeven door de dertigjarige zoon van de hofstede, Arthur Deroo. Juffrouw Alice Dammen, geboren in 1893, en overleden in het rustoord van Beernem op 11 juni 1984 wist te vertellen dat ze als twaalfjarig kind deze ontgraving heeft bijgewoond. Op 20 september 1963 heeft Alice heel nauwkeurig een relaas gegeven van die gebeurtenis. Haar "verlellemenf' heeft Jozef Neirinck neergeschreven en het luidt als voigt: " Henri Lievrouw was inwonend knecht op de hoeve van Arthur Deroo in de Oosthoek te Aarsele. Hij werd ziek, hij kreeg "de rooze" in 't hoofd en stier! erven. Het was nog in de "centiemkestijd" en er bestond nog geen ziekteverzekeringl De gewone man verdiende niet veel en bezat dan ook weinig geld. Henri werd dan ook begraven op het "klein kerkhof', dar waar de kleine kinderen en de arme mensen begraven werden. Dit was aan de noordkant van de kerk, rechtover "t Dorphuis en om nog juister te zijn "reize-reize,Amet de voorgevel van het huis van Iva Beke, de toenmalige herberg "Den Herlog van Brabant" ... Daar werd Lievrouw dus begraven. Korl nadat hij "ter aarde was besteld" ontstond er een zekere beroering onder de bevolking, vooral onder de plaatsbewoners. Er werd immers beweerd, dat bepaalde dorpelingen, Lievrouw hadden horen zuchten in zijn graf ... Lievrouw was niet dood, ze wisten het vast en zeker, ze hadden stelling het gerucht gehoord tijdens de avonduren! Het nieuw verspreidde zicn als een lopend vuurtje onder de bevolking... en regelmatig waren er trosjes mensen te zien rond het grat van Lievrouw... Met strakke gezichten bespraken ze in stilte, het zonder/inge gebeuren. Aile gewone mensen die daar kwamen, schenen geloof te hechten aan de ''praatjes''. De schoolkinderen trosten eveneens rondom 't klein-kerkhof, en luisterenden met open mond naar de gesprekken der grote mensen... Het ging zover dat de pastoor hiervan verwittigd werd. Pastoor Delaere kwam eens kijken en frachtte de mensen ervan te overluigen dat hetgeen ze meenden gehoord te hebben, absoluut onmoge/ijk was! Maar de "kleine man" scheen de pastoor niet te ge/oven, en de praatjes gingen verder! Men had het weerom gehoord! Neen, Lievrouw was niet dood, men vroeg om hem weer te ontgraven! ... Burgmeester St. Reynaett, die ook geneesheer was, werd er eveneens bijgeroepen, maar verklaarde, juist zoals de andere notabelen, dat het onmoge/ijk was dat Lievrouw nog leeft! Immers zo diep in de grond, kon men slecht enkel seconden in leven blijven!... 't Was allemaal boter aan de galg ... "Jaja", zegden de mensen, dat het "ne rijken" moesi zijn, ze zouden hem er al lang uitgehaald hebben, maar 't is weer "nen armen duts" en die mag er onder blijven, ook al roept en zucht hij nog zo lang! Na nog was heen en weer gepraat , en ziende dat de belangstelling en e onrust onder de mensen steeds groter werd, besloot "het magistraat" dan toch om Lievrouw te ontgraven en eens te kijken of hij werkelijk nog leetde ... Het was vlak voor de middag dat men duchtig begon te delven. Heel wat mensen en veel schoolkinderen stonden angstig toe te zien. Het was muisstil op het kerkhof. De kist werd bloot gemaakt en dan opengedaan. Het was natuur/ijk zoals de burgemeester en de pastoor gezegd hadden: Lievrouw was dood, en verkeerde reeds in staat van ontbinding... Het grat werd vlug weer toegevuld en iedereen trok druipneuzend naar huis... De leuke notaris Vanderheyden, die heel sceptisch het gebeuren stond te bekijken, merkle droogjes op: "al da vrouwvolk hier op 't kerkhof, zo vlak voor den noene, jaja, 'k peize dat er veel aangebrande patatten zullen gegeten worden vandage"! Naar het schijnt woonde er in de loren van de kerk, op dat ogenblik een uil die "metjongen lag". Naar al/e waarschiji1lijkheidzullen de mensen toen 's avonds het "gezucht" en "geblaas" van de uit verward hebben met dit van de nog in leven gewaande maar reeds begraven Lievrouw." Luc Neyt 4

"rejze-rejze~wil zeggen "op gelijke hoogte".

75


Zoektocht Wakken

Van 12 november 2007 tot en met vrijdag 29 februari 2008 organiseert de WF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) afdeling Tielt een wandelzoektocht in Wakken.

Deze zoektocht loopt in samenwerking met het Gemeentebestuur Heemkundige Kring Bourgondische Erfgoed.

Dentergem en de

Het thema van de zoektocht is "familie- en heemkundige indicaties op straat". De deelname is gratis. Gratis deelnemingsformulieren zullen beschikbaar zijn vanaf 12 november 2007 tijdens de openingsuren van: • • • •

het gemeentehuis en de bibliotheek in Dentergem de bibliotheek Wakken het Cultureel Centrum Hondius in Wakken het documentatiecentrum van de WF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5, Tielt op zaterdagen: 17 november, 1 en 15 december 2007,5 en 19 januari, 2 en 16 februari 2008 van 9 tot 12 uur.

De wandelroute, de vragen en het reglement van de wandelzoektocht kun je ook downloaden van de website van WF-Tielt: home.scarlet.be/vvftielt. De antwoorden op de 20 vragen verwachten we uiterlijk op vrijdag 29 februari 2008 v66r 12.00 uur. * *

*

Hondiuspark, Oostdreef, Wakken Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg via de website van WF-Tielt

29, 8700 Tielt

De zoektocht start op het Wapenplein in Wakken en eindigt na een tocht van ongeveer 3,5 kilometer op de plaats van vertrek. Naast een doorlopende tekst en bijhorende foto's worden twintig vragen gesteld over familiale en heemkundige gegevens uit het heden en het verre verleden van Wakken. Voorkennis van Wakken is niet noodzakelijk, dit maakt de zoektocht ook zeer toegankeJijken leerrijk voor niet-Wakkenaars. Ook leerlingen van de lagere school zullen er pret aan beleven. Aan de zoektocht zijn talrijke mooie prijzen verbonden. De uitreiking van de prijzen gaat door tijdens de negende genealogische boekenbeurs in Tielt op zondag 9 maart 2008 om 11.00 uur in het Jeugdontmoetingscentrum (J.O.C.) op het Generaal Maczekplein. De winnaars worden vooraf telefonisch verwittigd.

76


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Oas, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de redactie een dubbel te bezorgen.

Vraag 4 ~ 07

(Daniel Vandewalle, Papenholwegel 27, 8700 Tielt)

Ik zoek plaats en datum van overlijden van Bruno Lahouse (Lagouse), geboren te Ruiselede op 3 aart 1827. Plaats en datum van overlijden van Barbara Vanneste, geboren te Pittem op 1 februari 1828. Zij zijn gehuwd te Tielt op 30 april 1868 en hun dochter Roaslia Laugouse is geboren te Schuiferskapelle op 21 februari 1869.

Inzenden van vragen, antwoorden, teksten en activiteitenkalender Voor de eerstvolgende nummers worden de belanghebbenden dringend gevraagd rekening te houden met de hierna volgend uiterste data voor het inzenden van hun vragen, antwoorden, teksten, mededelingen en activiteitenkalender. (Steeds een maand veer de maand van verschijnen!): Nummer 11 januari ~februari - maart 2008: v66r 30 november 2007 Nummer 21 april - mei - juni 2008: v66r 28 februari 2008 Nummer 31 juli - augustus - september 2008: v66r 31 mei 2008 Nummer 41 oktober - november - december 2008: voor 31 augustus 2008 De redactie kan am bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld plaatsgebrek, naar een later nummer verplaatsen, oak al werden ze tijdig ingestuurd.

artikels, vragen en antwoorden ,

V.V.F. - Tielt : nieuwe publicaties Etienne Cappelle: De naam "Cappelle" (en varianten) in HOOGLEDE, WF- Tielt, drie delen, deel I 231 blz., deel /I 270 blz., deel 11/ 253 btz., prijs per deel 12 euro (+ 2,50 euro verzendingskosten per deel) Dertig jaar lang verzamelde de auteur Etienne Cappelle zeer geduldig aile informatie betreffende de "Cappelles" van Hooglede ook van talrijke omliggende parochies en gemeenten. Aan de hand van de geboorte-, huwelljks- en overlijdensregisters werd van iedere "Cappelle" een gezinsfiche opgemaakt, voor zover de persoon een bepaalde administratieve akte bij de pastoor of bij de Burgerlijke Stand van Staden (Ox+) liet optekenen. Deze gegevens werden in de loop der jaren aangevuld met de informatie die geput werd uit een tachtigtal uitgaven van heemkundige en genealogische kringen van geheel Vlaanderen maar in het bijzonder van de provincie West-Vlaanderen. Het naslagwerk zal ongetwijfeld een zeer nuttig en belangrijk instrument zijn voor al wie met zijn voorouders "Cappelle" (en varianten) in de streek Roeselare terechtkomt. Zoals geweten zijn sowieso de bronnen ult de streek al zeer beperkt zowel in de tijd als in hoeveelheid. Oit werk zal voor het eerst worden aangeboden op de boekenbeurs in Rumbeke. Van dezelfde auteur zijn verschenen: De naam "Cap pelle" in Oostnieuwkerke van v66r 1729 tot 1980, vier delen, 12 euro per deel en de naam "Cappelle" in Westrozebeke van v66r 1681 tot 1980, 15 euro en de naam "Capelle" in Staden van v66r 1752 tot 1980, drie delen, 12 euro per deel (+ 2,50 euro verzendingskosten ).

77


activiteitenagenda

WF ..Tielt: - oktober - november .. december 2007

Ons lokaal is open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders venneld, gaan door in ons lokaal.

1. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Start zoektocht in Wakken op 12 november: zie aparte aankondiging. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 november van 9 tot 12 UL!r,gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7 Werkgroep genealogie op zaterdag 15 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 januari 2008 van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 5 januari 2008 van 14 tot 17 uur in ons lokaal: Nieuwjaarsreceptie aangeboden door het bestuur aan de leden van onze afdeling aile leden zijn van harte welkom ! gelegenheid tot opzoeken

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

NEGENDE FAMILIEKUNDIGE BOEKENBEURS TIEL T zondag 9 maart 2008 van 9 tot 12 uur 30 Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, lielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden)

Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische computersoftware * genealogische werken * formulieren * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende WF-afdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden. Om 11 uur bekendmaking van de prijzen.

78

van de winnaars van de Wandelzoektocht

in Wakken en uitreiking

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2007  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2007  

Profile for vanmoo
Advertisement