{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZ£ VOOROUD£RS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

3 de jaargang nr.1 - januari 2000 Afgiftekantoor Verantwoordelijke

8700 TIELT 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de VVF.- afdeling Tielt, dat driernaandeliiks verschijnt,telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. . De abonnementspnjsbedraagt 150 froper jaargang voor de VVF.-Ieden van de afdeling Tielt en voor deleden van de HeemkundigeKring de Roede van Tieltf. VVF.-Ieden uit andere arrondissementenen niet-VVF.-Ieden ontvangenons tijdschrift voor minimum 250 fro(voor leden uit het buitenland400 fr.). Het abennementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van VVF.Schuiferskapelsesteenweg29 te 8700 Tielt Een vrijwilligesurplus als steun is zeerwelkom 1111

Afdeling Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700路Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of .: na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. V~~r verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

lnhoud:

.

- Mededelingen

3

- De moeizame zoektocht naar de bron van de familie Dubron (Meulebeke)

4

Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem

- Overzicht van de Aarselenaars overleden buiten de gemeente Aarsele 1807-1858, vervolg en slot

6

Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

- Steunende leden en sponsors -:Stamreeks "Vanneste"

9 10

Robert Van neste, leperstraat 84, 8700 Tielt

- Overzichtvan de gedetineerden uit hetwerkgebied VVF-Tielt overleden in de Gentse gevangenis (1829-1898)

12

Johan Buyck, Klijtenstraat 77,8700 Tielt

Nieuwe publicatie van V.V.F.-Tielt

2

14

- Activiteitenagenda, erratum

15

- Vraag en antwoord

16


Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

EERSTE FAMILIEKUNDIGE BOEKENBEURS TIELT zondag 5 maart 2000 van 9.30 u. tot 13.00 u. Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de nieuwe Europahal kant zwembad/sportvelden) Er is een ruime keuze aan talrijke standen: * genealogische computersoftware * genealogische werken * formulieren * heruitgaven van naslagwerken Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de ons omringende V.V.F.afdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden.

8elangrijke mededeling Vanaf 1 januari 2000 zal ons lokaal open zijn elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, 051/40.11.36. Lokaal: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, Tielt. Breng ook een bezoek aan de bibliotheek van de Roede van Tielt. Op hetzelfde adres in het lokaal ernaast.

Heemkundige Kring de Roede van Tielt. Lidmaatschapsbijdrage: 700 fr., te betalen op rekening 000-0398411-32 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. Secretariaat: Ph. De Gryse, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt - (051) 40 1838. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30.

3


De moeizame zoektocht naar de bron aaa

van de familie Dubron (Meulebeke)

Met onderstaand relaas omtrent de zoektocht naar de familie Dubron, wit ik de beginnende alsook de meer gevorderde genealoog duidelijk maken dat men niet te vlug de moed mag opgeven als men een van zijn voorouders niet direct kan thuiswijzen. De familienaam Dubron is niet zo verspreid in ons werkgebied. In het telefoonboek vinden we er een drietal in Meulebeke en persoonlijk ken ik er daarnaast ook nog een paar. Bij het opmaken van mijn kwartierstaat kwam ik deze naam tegen langs vaders zijde bij Amelia Dubron (mijn kwartier nurnrner 43). Het was een koud kunstje om in de parochieregisters van Meulebeke de verdere voorouders op te sporen tot Petrus Franciscus Josephus Dubron die in 1739 huwde met Maria Anna Van Lerberghe. Zij hadden er acht kinderen geboren tussen januari 1740 en januari 1758. Verdere aanwijzingen naar voorouders bleken echter snel te ontbreken. Het viel wei op dat er een viertal peters en meters voorkwamen met de vreemde familienaam De Nein of De Nijn maar dit bracht geen klaarheid. Petrus Franciscus Josephus Dubron was ook geen poorter en in de randgemeenten van Meulebeke werden ook geen verwanten aangetroffen. Bij zijn overlijden in 1762 in Meulebeke werd niet vermeld waar hij vandaan kwam. Meteen dacht ik te informeren bij E.H. L. Decroix die toch al veel archiefmateriaal van Meulebeke had verwerkt. Spontaan kreeg ik het antwoord dat Petrus Franciscus Josephus Dubron de zoon was van Glaude maar zijn herkomst moest hij mij ook schuldig blijven. Deze familie liet ik even aan de kant liggen terwijl ik verder mijn andere kwartieren zocht. Eerder toevallig las ik enige maanden later in de reeks "Rond Kortrijk" pag. 431 van E.H. Siosse een vermelding dat Petrus Franciscus Josephus Dubron atkomstiq was van Herlies in Noord-Frankrijk. Spijtig genoeg gaf hij geen bron op. Herlies ligt in het departement "Nord" zo'n 15 kilometer ten zuiden van Armentieres. Bij het informeren naar hun parochieregisters bleken deze echter niet (meer) te bestaan en de familienaam Dubron was er amper gekend. Het bleef dus moeilijk om de waarde van dit spoor te valideren. Een eerder omslachtige manter van werken, die mij echter al dikwijls bijkomende aanwijzingen gaf, is het opzoeken van de broers en zusters van :de rechtstreekse voorouders. Bij hen kan belangrijke informatie staan die misschien niet bij de rechtstreekse voorouders zelf staat. Zo deed ik het ook met de acht kinderen Dubron en yond een dochter Maria Theresia overleden te Emelgem in 1784 waarbij haar vader vermeld werd als zijnde "ex L'Orctu". Bij de overlijdensakten op het einde van de achttiende eeuw.worden in veel gemeenten interessante gegevens omtrent de voorouders gegeven ! Hoewel ik aanvankelijk dacht dat het hier de Noordfranse stad Orchies betrof, bleek er zich bij nader toezien juist naast Herlies een dorpje Lorgies te bevinden, maar dan wei in het departement "Pas-deCalais". .

4


Om in de parochieregisters van Lorgies opzoekingen te doen contacteerde ik een vriend uit Arnerika, daar men ginds via de microfilmen van de Mormonen gemakkelijk toegang krijgt tot dit archief via de lokale bibliotheek. Maar het was weer noppes ... Toch moest onze Dubron nu wei afkomstig zijn van Herlies of Lorgies. Er restte nu niets anders dan andere bronnen te raadplegen voor deze dorpen en daarom stelde ik een vraag in het tijdschrift "Nord genealogie" een uitgave van de "Groupernent genealogie de la region du Nord". Ik kreeg zowaar een verlossend antwoord van iemand uit Marseille! In het A.D.N. (Archives du Departement du Nord te Rijsel) tabellion 7779/2 (23 januari 1710) huwelijkscontracten van Herlies is daar het volgende te lezen : "Michel Delebarre fils (...) et Marie Catherine De Hennin veuve avec enfants de Claude Dubron (Pierre Frencois Joseph, Marie Jeanne et Anne Frencoise Dubron) demeurent Herlies essistee de Frencois et Marie Anne De Hennin ses trere et soeur, Guillaume Roman fils de feu Pierre et de vivante Marie Dubron demeureni a Gondecourl son neveu par alliance. "

a

Tevens werd ook nog opgemerkt dat men in tabellion 7780/66 en 67 van 4 maart 1711 de ouders citeerde van Marie Catherine De Hennin namelijk Francois De Hennin en Anne Bonnel alsook "... son fils Frencois De Hennin demeurant Meu/ebeke et sa fille Marie Anne De Hennin aemeurent Lordee (?) pres de Douai".

a

a

De vermelde neet Guillaume Romon vond ik intussen gedoopt te Gondecourt (zo'n 10 kilometer ten zuidoosten van Herlies) in 1672 als oudste zoon van' Plat Romon en Marie Dubron. Ze hadden er nog zeven kinderen. Wellicht ligt de bron van de familie Dubron dus rond Gondecourt maar dit valt nog eens verder uit te werken. Om tenslotte nog eens terug te keren naar E.H. Siosse. Hij moet vermoedelijk de link gelegd hebben tussen de familienaam De Nijn en De Hennin maar dan via Theresia Maes, de echtgenote van Franciscus De Hennin, die meter was van het tweede kind van Petrus Franciscus Josephus Dubron. Zij hadden acht kinderen te Meulebeke tussen 1703 en 1722 en bij het overlijden van Franciscus De Hennin in 1737 te Meulebeke wordt vermeld dat hij "ex Herlij" was. Zo is meteen duidelijk dat men de mobiliteit van bepaalde van onze voorouders niet moet onderschatten. Verder besluiten we dat we oog moeten hebben voor ieder detail en we de nodige tijd moeten nemen om het grondig te onderzoeken.

Samengevat en aangevuld : 1. Pierre Francois Joseph Dubron waarschijnlijk Herlies ca 1709 2. Claude Dubron + Herlies voor 23 januari 1710 3; Marie Catherine De Hennin (xx Michel Delebarre) 6. Francois De Hennin (x Antoinette Ruyant) +Herlies voor 28 januari 1705 7. Anne Bonnel 0

Jan Callens

5


Overzicht van de Aarselenaars (1807~1858)

overleden buiten de gemeente Aarsele vervolg en slot

- Van Overbeke Pieter Joseph, 0 Aarsele, 46 jaar, ongehuwd, zoon van Joannes en Maria Anne De Wulf, overleden te Wontergem op 26 augustus 1833 - Strobbe Romain, 0 Aarsele, 24 jaar, ongehuwd, zoon van Jacques en Jeanne Demarie, cuirassier 10 regiment 50 escadron, overleden in het militair hospitaal te Doornik op 23 juni 1833 voor zijn dienstname in het leger - Vandebueverie Frederic, 0 Dentergem, tusilier 40 compagnie 20 bataljon 80 regiment infanterie, zoon van Franciscus en Livina Maria Vandenheede, overleden te Westerlo op 27 juni 1833 - Snauwaert Marie Therese, 0 Wontergem, 23 jaar, dochter van Joannes en Coleta Vandenheede, overleden te Meulebeke op 5 mei 1833 in de woning van Severin Vanslambrouck - Caron Leonardus, 0 Aarsele, 27 jaar, so/daat 4 0 compagnie 1 0 bataljon 120 regiment voetvo/k, zoon van Josephus en Thereze De Baets, overleden in het militair hospitaal te Gent op 29 september 1834 - Deschryvere Jean, 0 Aarsele, 37 jaar, zoon van Alexis en Verhelst Therese Verbauw, overleden te Kortrijk op 27 juni 1817

Maria, gehuwd met

- Wallyn Joannes Franciscus, 0 Dentergem, 40 jaar, wever, zoon van Jacobus en Helena Tytgat, echtgenoot van Eugenia Van Overbeke , overleden te Wakken op 8 december 1835 - Debel Ange, 0 Aarsele, 24 jaar, zoon van Jean en Marie Hollebeke, chasseur au premier escadron 1 0 regiment du chasseurs a cheval, overleden in het militair hospitaal te Mechelen op 27 maart 1835 - Stoffelis Petrus, 0 Aarsele, 55 jaar, ongehuwd, werkman, zoon van Jacobus en Strobbe Maria Anne, overleden te Brugge op 23 juli 1836 - Van Thuyne Joannes Baptiste, 0 Aarsele, 37 jaar, ongehuwd, zoon van Joannes en Barbara Theresia Van Tomme, overleden te Gent op 9 juni 1836 - Elias Philippus Franciscus, 0 Aarsele, 28 jaar, ongehuwd, zoon van Franciscus en Verhulst Maria Anne, overleden te Brugge op 5 april 1836 - De Smet Maria Joanna, 0 Dentergem, 57 jaar, zonder beroep, dochter van Angelina Desmet, weduwe van Leo Berge, overleden in het St. Dominique-gesticht te Brugge op 22 januari 1836 - Clement Francois Xavier, 0 Aarsele, 22 [aar, canonnier de deuxieme classe a /a batterie de depot du 30 regiment d'artillerie, zoon van Pierre en Collette Vernaeyen, overleden in het militair hospitaal te Luik op 20 augustus 1837 - De Clercq Joannes Baptiste, 0 Wontergem, 22 jaar, soldaat 1 0 compagnie 1 0 bataljon 50 voetvolkregiment, zoon van Carolus Philippus en Caroline van Thuyne, overleden te Gent op 13 april 1838 - Pypaert Pierre Francois, 0 Aarsele, 24 jaar, so/daat 3 0 bataljon 50 regiment de ligne, zoon van Pierre en Rosalie Devos, overleden in het militair hospitaal van Mons op 24 december 1838

6


- Tytgadt Ambrosius, 0 Aarsele, 61 jaar, zoon van Jacobus en Van Gheldere Maria Anna, gehuwd met Catherine van Wambeke, overleden in de Sint-Nicolaasstraat te Brugge op 26 maart 1840 . - Tytgat Felix, 0 Aarsele, 23 jaar, soldaat 10 compagnie 30 bataljon 20 regiment de ligne, zoon van Philippe Tytgat en Maria Catherine Desmedt, overleden in het militair hospitaal van Mons op 8 november 1839 . - Opsomer Desire, grenadier 20 bataljon 1 0 regiment d'infanterie, zoon van Jean Baptiste en Constanie Lippens, overleden in het militair hospitaal te Luik op 11 januari 1841 - Niffenger Ivon, 0 Aarsele, 26 jaar, soldaat van het 20 bataljon 40 compagnie 70 regiment, zoon van Jacques en Isabelle Rosalie Vermeersch, overleden in het militair hospitaal te Mons op 3 augustus 1843 - Deroose Maria Ludovia, 0 Kanegem, 13 jaar, spinster, cochter van Bernardus en Sophia Opsomer, overleden te Ruiselede op 29 juni 1844 - De Jonghe Leo, 0 Aarsele, 20 jaar, s/achter en mi/icien, zoon van Franciscus en Angele Tack, overleden te Tielt op 2 april 1844 in het huis van Joannes Baptiste De Jonghe, gelegen op het Stockt te Tielt - Vandesteene Alphonse, 0 Aarsele, 12 weken oud, zoon van Seraphinus (43 jaar oud en wagenmaker) en Melanie Martens, overleden in de woning van Bourgeois Petrus te Ruiselede op 5 januari 1844 - De Bels Jean, 0 Aarsele, cuirassier depot 20 regiment, 21 jaar, ongehuwd, zoon van Leo en Angela Devrieze, gestorven in de Ezelstraat te Brugge op 6 juli 1845 - Hoste Henricus, 0 Aarsele, 4 maanden oud, zoon van Ludovicus en Rosalie Mercier, overleden te Poesele op 21 november 1846 - Mestdagh Eugene, 0 Aarsele, 37 jaar, marecha/ de logis 120batterie de siege de 2 o regiment d'artillerie, zoon van Joseph en Therese Deneve, overleden te Luik op 7 oktober 1847 - Vanden 8erghe Petrus, 0 Ardooie, 51 jaar, peerdeknegt, zoon van Josephus en Maria Theresia Lavis, gehuwd met Barbara Theresia De Marree, overleden in de woning van Joseph van Hollebeke te Pittem op 1 augustus 1847 - Vandewiele Constant, 0 Oostrozebeke, 25 jaar, 6 oktober 1821, ongehuwd, zoon van Maxirniliaan en Barbara Monteyne, soJdaat 1 0 compagnie 20 bataljon 110 regiment, overleden te Bouillon op 5 mei 1847 - Loontjens Constantinus, 0 Tielt, 19 jaar, dienstbode, wonende te Tielt maar van rechtswege gedomicilieerd te Aarsele, zoon van Augustinus en Colate De Coker, overleden te Tielt op 11 maart 1847 in het oudemannenhuis (leperstraat) - Clement Emilie, 0 Aarsele, 25 jaar, dochter van Pieter, getrouwd met Romain Dessuy, overleden in Bois en Ardus (gehucht in het Department de Pas de Calais) op 15 november 1847 - Goethals Caroline, 0 Wontergem, 37 jaar, weduwe van Jacobus Lassuy, dochter van Jean Baptiste en Brigitte Strobbe, overleden te Wontergem op 15 februari 1848 - Deschuyter Joannes, 0 Aarsele, 32 jaar, soldaat van de 10 compagnie, 20 bataillon 9째 regiment, zoon van Joannes en Barbara Theresia Vermeersch, overleden in het militair hospitaal van Diest op 4 juli 1848

7


- Opsomer Rsalie, 0 Aarsele, 36 jaar, spinster, dochter van Charles en Caroline Verstraete, weduwe van Bernard Vandewalle, overleden in de woning van Constantin Vervaecke te Olsene op 10 juni 1849 - Van Renterghem Emmanuel, 0 Aarsele, 53 jaar, zoon van Laurent en Caroline Avoulemann, getrouwd met Francoise Pousset, overleden te Luik op 21 augustus 1849 - Bouckaert Sylvie, 0 Aarsele, 18 jaar, dochter van Carolus Bernardus (notaris) en Julia Vanden Driessche, overleden te Gent op 12 juni 1849 - De Loof Joannes Baptiste, 0 Wontergem, 35 jaar, voltigeur bij het derde voetvolkregiment 10 bafaillon, zoon van Petrus Ludovicus en Theresia Valensyn, overleden te Gent, 27 januari 1850 - Acke Julia, 0 Olsene, 25 jaar, spinster, wonende te Ruiselede maar van rechtswege gedomicilieerd te Aarse/e, dochter van Carolus en Virginia Caesmaker, gehuwd met Leonardus Neirynck overleden op 10 december 1850 te Ruiselede - Dezutter Francis, 0 Poeke, 61 jaar, schaapsherder, zoon van Bernard en Angeline Franciska Vandevoorde, weduwnaar van Joanna Catherina Deke, gehuwd met Melania Brise, overleden te Dentergem op 20 december 1850 - Van Overbeke Carolus Ludovicus, 0 Aarsele, 27 jaar, werkman, .zoon van Joannes en Verhalle Maria, overleden in het gesticht van Hemiksem op 24 juni 1851 - Maton Charles Louis, 0 Aarsele, 22 jaar, ongehuwd, so/daat van de compagnie voltigeurs 30 bataillon 120 regiment de ligne, zoon van Francois en Francoise Desmet, overleden te Oostende op 12 september 1854 - Hoste Francisca, 0 Tielt, 65 jaar, dochter van Adrianus en Maria Joanna Deblaere, weduwe van Jan Baptiste Van Wassenhove, overleden op 11 april 1855 in de woning van Francies van Ghelder gelegen in de Westhoekwijk te Kanegem - Pypaert Leon, 0 Aarsele, 21 jaar, ongehuwd, zoon van Pierre Jean en Francoise Lannoy, fusilier 3 0 compagnie voltigeurs, overleden te Bouillon op 5 november 1855 - Decoster Jean, 0 Aarsele, 28 jaar, zoon van Joseph en Brunei Catherine, ongehuwd, veroordeeld door het Assisenhof te Brugge, overleden in de Gentse gevangenis op 5 januari 1856 ten gevolge van phfysie pulmoniare - Delancker Augustinus, 0 Aarsele, ongehuwd, 33 jaar, zoon van Carolus Ludovicus en Angelina Van Parijs, overleden te Hemiksem op 11 april 1857 - Vermarche Pierre, 0 Aarsele, 20 jaar, zoon van Francois en Sophie Duyvejonck, soldaat van het 2 o regiment en ligne, overleden in het militair hospitaal te Mons op 4 mei 1857 - Lambrecht Ferdinand, 0 Aarsele, 23 jaar, ongehuwd, zoon van Petrus en Francisca Keersbuck, overleden te Brugge op 20 augustus 1858 BIBLIOGRAFIE

Stadsarchief Tiett; Gemeente-archief Aarsele (Gedeponeerd door Rijksarchief Kortrijk), 915 (510). BRIXHE G.E., Manuel raisonne par ordre alphabetique, des officiers de l'etat civil belges ou instructions sur I'exercice de leurs fonctions, Luik, H. Dessain Imprimeur-Libraire, 1854.

Johan Buyck

8


Steunende leden en sponsors

De hieronder vermelde leden en sponsors deden gevraagde lidgeld, waarvoor onze bijzondere dank. Dhr. Daniel Tijdgat Dhr. Gabriel Bouten Dhr. Marcel Merlevede Dhr. Diederik Decroix Mevr. Marianne Vincke Dhr. Paul Devos Mevr. Marie-Th. Vandenbunder Mevr. Rosa Plettinck Mej. Z. Marvellie Zusters der Kindsheid van Maria Dhr. Rudi Minne Mevr. Liliane Sarteel Mevr. Antoinette Bolle Vrije Basisschool 't Nieuwland Mevr. Jenny De Clercq Dhr. Marc Vanoverschelde Dhr. Laurent Debeil Dhr. Paul Van Brabant Dhr. Michiel Van Daele Dhr. Eric Plets Dhr. Henry Loontjens Dhr. Andre Vandewiele Dhr. Noel Colpaert Dhr. Frans Neirinck Dhr. Michiel Terryn Dhr. Herve De Lombaerde Dhr. Jerome Van Siambrouck Dhr. Jules Ardeel Dhr. Leo Van Zwijnsvoorde Mevr. Emillienne De Leersnijder Dhr. Daniel Braems Dhr. Benny Lootens Dhr. Luc Deprost Mevr. Yvette Catry Dhr. Arnold Bonne Dhr. Andre Deblaere

.Dhr. 路Traiteur Goethals Dhr. Carlos Ottevaere N.V. De Meibloem N.V. Lecluyse Dhr. Luc Duthoit N.v. Van Daele & Co Beschermde Werkplaats Ryhove N.v. Marecha:

in 1999 een schepje

bovenop

Rijksweg 378 Lagaeplein 22 Vleeshouwerstraat 26 (B4) Rumbeeksesteenweg 32 Sint-Amandsdreef 12 Krinkelstraat 16A Noordstraat 100 Lindenlaan 44 Brugsesteenweg 163 Polderstraat 72 Uitweg 7 Beschavingstraat 30/1 Arendstraat 1 leperstraat 38 Oude Stationstraat 111 Ratelingestraat 5 Lindenlaan 40 Boterstraat 1B Kasteelstraat 96 Hoogstraat 8 F.D'Hoopstraat 179 Zultsesteenweg 53 Oude Bruggeweg 33 Schipdonckstraat 31 Bouwelsesteenweg 265 Ingooigemplaats 40 Oedelemsestraat 52 Vlaagtweg 10 Basilieklaan 384 bus 14 Jaak Baliingstraat 27 Vaubanstraat 78 Porakstraat 9 Brusselsesteenweg 232 Av. Marius Renard 31 BT E2 Weidestraat 19 pIa Jean Delorilaan 12

8710 Wielsbeke 8501 Heule 8900 leper 8800 Roeselare 8510 Bellegem 8760 Meulebeke 8800 Roeselare 8700 Tielt 8630 Veurne 8310 Brugge 8700 Schuiferskapelie 2020 Antwerpen 8700 Tielt 8700 Tielt 8700 Tielt 8750 Wingene 8700 Tielt 8740 Pittem 8700 Tielt 8700 Tielt 8700 Tielt 8790 Waregem 8810 Lichtervelde . 9800 Deinze 2560 Nijlen 8570lngooigem 8020 Oostkamp 8755 Ruiselede 1081 Brussel 1140 Evere-Brussel 8900 leper 8700 Aarsele 9230 Wetteren 1070 Brussel 3000 Leuven 9050 Gent

Keukelstraat 56 Bruwaenestraat 7 Kasteelstraat 149 Staatsbaan 32 Ten Hovestraat 17 leperstraat 74 Koningsdal 24 Damse Vaart Zuid 34

8750 8700 8700 8610 8700 8700 9000 8310

het

Wingene Tielt Tielt Kortemark Tielt Tielt Gent Brugge

9


Stamreeks "Vanneste"

onbekend

Jacob VAN DEN NESTE 째 ca. 1330 + ? ca. 1424

Gillis VAN DEN NESTE 째 ca. 1350 Rollegem

JANE

I

onbekend

Simoen VAN DEN NESTE o ca. 1420 + ? ca. 1478 Rollegem

onbekend

Simoen VAN DEN NESTE o ca. 1500

10

r

Simoen VAN DEN NESTE 째 ca. 1385 +? ca. 1462 Bellegem

Simoen VAN DEN NESTE 째 ca. 1460 + ca. 1544 Rollegem

I J

r

onbekend

I

Katheline HERMAN 29 mei 1544 Moorsele

o

Jan (Hannekin) VANNESTE o ca. 1522 Moorsele + 1586 Moorsele

Catharina VANDERHULST 017 Lauwe 1586 ?

Hubrecht VANNESTE o ca 1566 Moorsele ? + 1653

Catharina SYS o ? 1656 Moorsele

Jan VANNESTE o ca. 1595 Moorsele + voor 1666 Kortriik

Clementia MASURE

?

1


I Hubrecht VANNESTE 22 jan 1631 Kortrijk

Joanna VANDERPLANCKE

o

Louis VANNESTE O? Rollegem

Josephus VANNESTE o 19 mrt 1701 Rollegem + 20 apr 1780 St. Eloois Winkel

Maria PARENT o 8 nov 1662 Dottenys + 28 nov 1734 Rolleaem

Elisabeth BONTE 21 dec 1707 Rollegem + 22 aug 1788 St. Eloois Winkel o

Joannes Franciscus VANNESTE o ca. 1723-1724 Rollegem + na 1763 ?

Maria Catherina LAMELIN 026 mrt 1725 Rollegem

Carolus Lud. Jos. VANNESTE 06 dec 1752 Rollegem + 4 ian 1830 Beernem

Monica Theresia VANDAELE + 22 nov 1805 Beernem

Franciscus VANNESTE o 18 nov 1785 Beernem + 4 mei 1837 Beernem

Amelie POLLET o 25 april 1837 Beernem + 19 dec 1883 Beernem

Joannes VANNESTE 06 apr 1833 Oedelem + 9 iun 1915 Oostkamo

Melania ZUTTERMAN o 5 jan 1837 Beernem + 5 jun 1898 Beernem

Josephus Franciscus VANNESTE c 28 mrt 1859 Beernem + 30 mei 1946 Tielt

Amelia DESCHEPPER o 23 dec 1837 Beernem + 6 dec 1921 Beernem

Adolph Joseph VANNESTE 02 jul1908 Beernem

o

Robert Joseph Roger VANNESTE 021 aug 1930 Beernem

Lutgarde Lia Leona BLANCKE o 15 jan 1934 Brugge

Maria VANDEWIELE 24 apr 1906 Beernem + 30 jan 1990 Tielt

Robert Vanneste 11


Overzicht van de gedetineerden uit het werkgebied WF-Tielt overleden in de Gentse gevangenis (1829-1898)

1.

Inleiding

Zoals Karel Velie in zijn in 1998 verschenen artikel betreffende gevangenisarchieven in het tijdschrift Vlaamse Stam stelde, zijn registers van overleden gedetineerden interessante werkinstrumenten voor genealogen. Wanneer een gedetineerde overleed in een penitentiaire instelling diende dit te worden vastgesteld door een geneesheer. Deze leverde dan een overlijdensattest af. Hierop ging de portier of de bewaarder van de instelling het overlijden van de gedetineerde melden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de instelling gelegen was. De ambtenaar begaf zich dan ter plaatse om er over te gaan tot het opstellen van een overlijdensakte. De gevangenisadministratie vulde dan op haar beurt het overl ijdensreg ister in. Het ge'inventariseerde archief van de Gentse gevangenis bevat een katern waarin de overleden gedetineerden voor de periode 1829-1839 werden ingeschreven. Bij een recente overdracht van archiefbescheiden legde de Gentse gevangenis een register van overleden gedetineerden voor de periode 1840-1910 in het Rijksarchief te Beveren neer. Oit register is evenwel niet volledig. Uit een steekproef in de rollen van het maison de detention blijkt immers dat gedetineerden die in deze afdeling van de Gentse gevangenis overleden niet werden opgenomen in het overlijdensregister. Het is echter onduidelijk of dit de regel was of slechts voor een bepaalde periode gold. Op basis van dit katern en dit register werd een overzicht gemaakt van aile overleden gedetineerden die geboren werden of hun woonplaats hadden in een van de volgende gemeenten die samen het werkgebied vormen van de Tieltse V.V.F.-afdeling: Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Gottem, Kanegem, Kooiskamp, Lotenhulle, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Poeke, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Vinkt, Wakken, Wielsbeke, Wingene, Wontergem, Zwevezele. Van iedere overleden gedetineerde werd in het hierna volgende overzicht de volgende informatie opgenomen: naam en voornaam van de overledene, leeftijd, geboorteplaats, woonplaats, naam van vader, naam van de moeder, naam van de echtgenote, overlijdensdatum en het uur van het overlijden. In navolging van de bepalingen van het Ministerie van Justitie (Bestuur Strafinrichtingen) wordt in het hierna volgende overzicht geen informatie opgenomen van personen overleden na 1898. Zodoende beslaat het overzicht de periode 1829-1898.

2.

Overzicht van de overleden gedetineerden

- Vandewalle Charles Louis,

0

Tielt, 6 april 1831, 15.00 uur

- Turpin Theodore, 83 jaar,

0

Ruiselede (?), w: Oudenaarde, 18 november 1831,06.00 uur

- De Witte Bernard, 31 jaar,

0

Poeke, w: Poeke, v: Pierre, m: Colette Verhaegen, 26 juli 1836

- Hutsebaut Florentin, 57 jaar, a Lotenhulle, w: Lotenhulle, v: Franc;ois, m: Marie Therese Salomon, 8 maart 1845,07.00 uur 12


- Lekens Charles Louis, 36 jaar, 0 Lotenhulle, w: Aalter, v: Charles, Pauline Vandamme, 21 maart 1846, 23.00 uur - Vandercruyssen Will em , 78 jaar, juli 1846, 17.00 uur

0

Ternat, w: Meulebeke, v: Jean, m: Jeanne Sterckx, 24

- Tanghe Philippine, 35 jaar, 0 Ruiselede, w: Aalter, v: Augustin, Van Haecke Lievin, 7 december 1846, 22.30 uur - Vandaele Charles, 22 jaar, februari 1847, 10.00 uur

0

m: Helene Bel, e:

m: Watermeulen

Lotenhulle, w: Aalter, v: Pierre, m: Eugenie

Maria, e:

Salomon,

8

- Claeys Bernard, 62 jaar, 0 Hansbeke, w: Ruiselede, v: Pierre, m: De Roo Isabelle, e: Sophie Braet, 4 maart 1847,17.00 uur - Vermeulen Bernard, 48 jaar, 0 Nevele, w: Lotenhulle, v: Emmanuel, Cloedt, e: Eugenie De Wolf, 10 maart 1847, 21.00 uur

m: Catherine

De

- Schatteman Frederic, 44 jaar, 0 Vinkt, w: Vinkt, v: Lievin, m: Rosalie De Pestel, weduwnaar van Amelle Deblauwe, 14 rnei 1847, 10.30 uur - Vanwatermeulen 1847,07.30 uur

Bruno, 13 jaar,

- Depoorter Charles, 44 jaar, Haeck, 20 juli 1847, 19.30 uur

0

0

Vinkt, w: Lotenhulle, v: Jean, rn: Nathalie Demeyer, 5 juli

Zomergem, w: Lotenhulle, v: Ignace, m: Marie Catherine

- Vangeenberg Charles Louis, 47 jaar, 0 Wakken, w: Zulte, v: Pierre, m: Marie-Fran~oise Andries, e: Vandenbroecke Barbe, 21 juli 1847, 9.30 uur - Mestdagh Desire, 8 maanden, 0 Wakken, w: Olsene, v: Augustin, Jeanne, 9 augustus 1847, 16.30 uur

m: Vermeulen

Marie

- Hemegeers Clement, 48 jaar, 0 Wingene, w: Knesselare, v: Joseph, m: Rosalie Ommez, e: Marie~Therese Vannieuwenburg, 16 augustus 1847, 5.00 uur - Devos Jean Francoie: 41 jaar, 0 Oostrozebeke, w: Gent, v: Romain, m: Marie Jeanne Verhoiystraete, weduwnaar van Francolse Van Waeyenberghe, 26 augustus 1847,01.00 uur - Martens Charles, 50 jaar, september 1847, 04.30 uur

0

Wingene, w: Wingene, v: Pierre, m: Catherine

- Wulfaert Basile, 43 jaar, 0 Meulebeke, w: Wontergem, v: Joseph, Senaeve, e: Naessens Rosalie, 12 februari 1848, 16.00 uur

Bert, 25

m: Marie-Therese

- Engelbeen Frederic, 53 jaar, 0 Waregem, w: Wontergem, v: Jean, m: Anne Marie De Coorevits, weduwnaar van Anna Marie De Keyser, 23 februari 1848, 03.00 uur - De Leersnijder Charles, 48 jaar, 0 Meulebeke, w: Bogaert, 25 december 1854, 11.30 uur

o ostrozebeke ,

- Aerens Melanie, 36 jaar, 0 Lootenhulle, w: Aalter, v: Francois, Vanden Toren Pierre, 18 januari 1858, 23.30 uur

v: Pierre, m: Brigitte

m: Schalck Martine, e:

13


- Van Landuyt Camille, 25 jaar, 0 Tielt, w: Tielt, v: Joseph, m: Sierens Catherine, ongehuwd, soldaat, pleegde op 16 april 1867 zelfmoord, 16.00 uur - Vermeersch Jean, 30 [aar, 0 Wingene, w: Wingene, v: Charles, m: Overbeke Therese, 18 april 1871, 06.30 uur - Claus Ivon, 47 jaar, 0 Aarsele, w: Wontergem, v: Pierre Jean, m: Tuytens Catherine, Wullael1 Ida, 28 juni 1883, 11.00 uur - Van Laecke Charles, 25 jaar, - Persyn Gustave, 31 jaar, 1896, 02.00 uur

0

0

e:

Ruiselede, w: Ruiselede, 24 november 1893, 03.00 uur

Ruiselede, w: Machelen, v: Brunon, m: De Bele Colette, 25 juli

Bibliografie Burgerlijk Wetboek, Die Keure, 1995-1996, art. 77-87. De griffie. Handleiding voor de dagelijkse praktijk, Brussel, Ministerie van Justitie - Bestuur Strafinrichtingen en Inrichtingen tot Bescherming van de Maatschappij, 1983. BRIXHE G.E., Manuel reisonne, par ordre alphabetique, des officiers de {'etat civil belges ou instructions sur I'exercice de leurs fonctions, Luik, H. Dessain imprimeur-libraire, 1854. DE WITTE A en MUYLLE H., Inventaris van het archief van de gevangenis van Gent in: Inventarissen gevangenisarchieven (Rijksarchief Beveren), Brussel, Aigemeen Rijksarchief, 1981, pp. 23-162.

van

VELLE K., Gevangenisarchieven als bron voor de familiegeschiedenis, in: Vlaamse Starn, XXXIV, 1998, 6, pp. 217231. VELLE K., Zoekwijzergevangenisarchieven,

Brussel, Aigemeen Rijksarchief, 1999.

Rijksarchief Beveren, Archief van de gevangenis te Gent, nrs. VII1.2.1.36 t.e.rn. VII1.2.1.54, Overlijdensattesten. Rijksarchief Beveren, Archief van de gevangenis te Gent, Overdracht 1999, Registre des oeces de la Maison de SOrete civile et militaire Gand.

a

Johan Buyck

Nieuwe publicatie van V.V.F.-Tielt Klapper op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Tielt, van 1 januari 1871 tot 31 december 1880. RobertVANNESTE

- 1999, 271 blz., 450,-BEF.

te verkrijgen door storting op rek. 800-7026810-14 van V.v.F.-Tielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 130,-BEF. buitenland = 230,-BEF.!) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsesteenweg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051.4011 36). 14


V.V.F. - Tielt : Activiteitenagenda januari - februari - maart- april 2000 Opgelet: vanaf 1 januari is ons lokaal open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal.

1. Nieuwjaarsreceptie aan de leden aangeboden door het bestuur op zaterdag 8 januari van 14 tot 17 uur. Tevens gelegenheid tot opzoeken.

2. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid totopzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zondag 5 maart: Eerste familiekundige Zie aankondiging op pagina 3.

boekenbeurs.

7. Werkgroep genealogie op zaterdag 18 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 15april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

?

Je stort gewoon het lidgeld ( 1000 fro als gewoon lid, 1500 fro als steunend lid, 2500 fro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van V.v.F. Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.v.F. Dienst.: . Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERP EN - MERKSEM Tel. 03/646 99 88

.~=-=====-=-=-============E~r~r~a~tu~m=-=-=-=-=-=-=-=-=======-=-=-~ 2de jaargang nr. 4: pag. 62: In de inhoudslijst: Herbergen en hun bewoners te Lotenhulle

en Ruiselede,

1873.

Hier is een verkeerd jaartal opgegeven. Het juiste jaartal is, zoals in het desbetreffend artikel is opgegeven, wei degelijk: "1793". 15


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 1 - 00

(Daniel Braems, Vaubanstraat 78, 8900 leper)

Graag informatie over Joannes Braems, geboren op 8 april 1777. Zoon van Joannes Marie Anne Ailliet. Geen verdere gegevens bekend.

2 - 00

en

(Marcel Huys, Reigerlo 10, 8730 Beernem)

Guillelmus Bi(e)buyck, geboren te Tielt op 12 juli 1763, overleden te Dentergem op 11 Flor. XIII (21 mei 1805, zoon van Jacobus en Maria Theresia Oessyn, huwt een eerste maal te Oostrozebeke op 1 juli 1795 met Isabella Rosa Verleyen, geboren te Tielt op 11 juni 1775, overleden te Dentergem op 29 Fruc. VIII (11 augustus 1800), dochter van Joseph en Maria Verhoyen (Verhoye). Guillelmus (Guillaume) huwt een tweede maal met Barbara Theresia Claerhout, geboren te Ruiselede op 28 oktober 1773, overleden te Wingene op 12 april 1839. Graag plaats en datum van tweede huwelijk. Niet gevonden te Aarsele, Tielt, Ruiselede, Dentergeml, Kanegem, Wakken, Wingene en Pittem.

3 - 00

(Polydoor Claeys, Osselstraat 34, 8980 Passendale)

Wie kan mij helpen aan de plaats en datum van het huwelijk tussen Carolus Franciscus Claeys en Cecilia Nemegeer. Carolus, zoon van Petrus en Anna Maria Cortvriendt, geboren te Aarsele op 22 augustus 1751 en overleden te Dentergem op 22 december 1826. Cecilia dochter van Josephus en Francisca Devlaminck, geboren te Aarsele op 10 november 1762, overleden te Dentergem op 13 juli 1836. NieUegenstaande beide gehuwden van Aarsele zijn en hun kinderen geboren zijn in Aarsele is hun huwelijksakte niet in Aarsele en omstreken terug te vinden. Ze moeten gehuwd zijn in 1788 of vroeger.

4 - 00

(Daniel Tijdgat, Rijksweg 368,8710 Wielsbeke)

Guillaume Tytgat, gehuwd met Marguerite van Thielt, overleed in 1544. Hij was ontvanger van belasting van de stad Brugge en gouverneur van de Bogaardenschool te Brugge. 1540 "sentence rendue par Ie college des echevins de Bruges dans Ie proces intente par les gouverneurs de I' ecole des pauvres gan;:ons des Bogards centre Corneille Wilgiers, epoux de dame Cornelie van der Woestijne, veuve de Pierre van Thielt et Guillaume Tytgat, epoux de Marguerite van Thielt, soeur de Pierre" Wie kan mij meer gegevens bezorgen over Guillaume Thielt en de Bogaardenschool. 16

Tytgat, Marguerite

en Pierre van


5 - 00

(Rene De Clercq, Gestichtstraat 24,9000 Gent)

Zoek aile gegevens over de namen: (H)aeck - Naessens - V(and)erbeke

- Pincquet

- Muylle - De Stoute

Graag de gezinsfichen van volgende gezinnen: -

Jozef (H)aeck x Judoca Naessens Ignaas V(and)erbeke x Constance Pincquet xx Judoca De Stoute Ambrosius V(and)erbeke x Emerentiana Muylle

6 - 00

(Jan Callens, Tieltstraat 15,8740 Pittem)

Judocus Bittebier huwt circa 1700 met Joanna Goemaere. Zij hadden twee kinderen in Markegem en een in Oostrozebeke. Na het overlijden van Judocus Bittebier in 1705 huwt Joanna Goemaere een tweede maal met Olivier De Bels en had hiermee nog vier kinderen in Oostrozebeke. Joanna Goemaere had vermoedelijk twee zusters Petronella en Maria Anna en moet rond 1665 geboren zijn. Waar is Judocus Bittebier gehuwd met Joanna Goemaere? Waar is Joanna geboren en wie zijn haar ouders ?

Antwoorden 17 - 99

(Agnes De Jaegher - Carpentier, Burg 15 B 10, 8000 Brugge)

Gezinsstaat

van Edmondus

Vanderperre.

Edmondus Vanderperre, smid, geboren te Tielt op 12 januari 1864, overleden aldaar op 23 april 1940, zoon van Frederic Vanderperre en Melania Tack. Geraadpleegde registers te Tielt: BR 1881/1900-boek; BR 1900/1920-boek 13-p-3532. Het gezin woont in 1900 in de Kapellestraat 133, ze verhuizen met regelmaat; BR. 1921/1930boek6-p.22; BR 1931/1948-boek 13-p.191. Edmondus is getrouwd te Tielt op 24 juli 1895 met Elodie Marie Bockaert, geboren te Tielt op 4 februari 1876. Uit dit huwelijk: 1

Julius Vanderperre, koperslager en loodgieter, geboren te Tielt op 25 september 1895. Wijkt uit naar Roeselare op 9 juli 1921. Julius is getrouwd te Roeselare op 8juli 1921 met Magdalena Joye.

2 Gustave Vanderperre, wever, geboren te Tielt op 28 december 1896. Gustave is getrouwd te Schuiferskapelle op 16 juli 1926 met Sidonie geboren te Schuiferskapelle op 13 juni 1904.

Verfaillie,

17


3 Romanie Marie Vanderperre, juli 1899, 1 jaar oud.

geboren te Tielt op 6 juni 1898, overleden aldaar op 5

4 Marie Theresia Vanderperre, spoelster, geboren te Tielt op 28 februari 1900. Marie is getrouwd te Tielt met Victor Scharlaeken. 5 Lucien Alphonse Vanderperre, smid, geboren te Tielt op 26 januari 1902. Is soldaat te Schaarbeek in de Prins Boudewijnkazerne tussen 4 mei 1921 en 29 december 1922. Lucien is getrouwd te Denain, Noord-Frankrijk, op 24 november 1923 met Helene Wiart. Zij vertrekken naar Sint-Joost-ten-Noode op 8 oktober 1930. 6 Zoe Vanderperre, 1 jaar oud.

geboren te Tielt op 9 april 1903, overleden aldaar op 22 maart 1905,

7 Romanie Vanderperre, schoenstikster, geboren te Tielt op 20 september 1907. Romanie is getrouwd te Tielt op 9 november 1927 met Robert Beeuwsaert, geboren te Meulebeke op 15 mei 1905. Volgens latere kiezerslijsten zijn ze nog voor 1948 komen wonen in de Feestewegel19 te Tielt. Waarschijnlijk zijn beiden te Tielt overleden en begraven. 8 Georges Joseph Vanderperre, fabriekswerker en landwerker, geboren te Tielt op 27 december 1908. de Is soldaat bij het 3 jagers te voet van 19 september 1927 tot in 1928. Georges is getrouwd te Turnhout op 13 juli 1932, met Therese Philomene Kuppens, geboren te Turnhout op 29 januari 1915. Gaan naar Turnhout, Nieuwstraat 30 op 2 november 1932. Zijn blijkbaar teruggekomen en kregen tijdens hun verblijf te Tielt 3 kinderen. Lucia, geboren te Antwerpen op 19 april 1933. Josephus Joannes Georges, geboren te Izegem op 25 oktober 1934 Christiaan Julien Raphael, geboren te Gent op 17 april 1936 9 Elodia Vanderperre, fabriekwerkster, geboren te Tielt op 19 januari 1911. Gaat (dienen ?) naar Gent, Hofbauwlaan 9, tussen 14 januari 1927 en 11 oktober 1927. Naar Gent, Godshuislaan 28 op 6 januari 1933. 10 Dorsan Marcel Vanderperre, dagloner, geboren te Tielt op 6 april 1913. Dorsan is getrouwd te Braunschweig op 23 april 1945, met Ljuba Sumtschenko, geboren te Peni op 31 juli 1923 ?? 11 Joseph Marcel Vanderperre, schoenmaker, geboren te Tielt op 9 maart 1915. Joseph is getrouwd te Lier op 2 oktober 1935, met Rosalia Marien. Gaan te Antwerpen wonen (Lange Zwavelstraat) 39 op 24 oktober 1935. 12 Olga Maria Elisabeth overleden.

Vanderperre,

geboren te Tielt op 20 september 1936 en er

Julien Verbrugge Pontweg 63 8700 Tielt 18


Belg ie-Belgiq ue

P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZE

VOOROUDERS

. . Q

onze voorou.ders ~ voorons ~

Driemaandelijks

tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging

voor Familiekunde

Afdeling Tielt.

3 de jaargang Afgiftekantoor

nr. 2 - april 2000 8700 TIEL T 1

Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29 - 8700 TIELT


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, tel kens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de V.v.F.- afdeling Tielt, dat driemaandelijks . .

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Ti'elt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooiqern, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 fro per jaargang voor de V.v.F.-leden van de afdeling Tielt en voor de leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. V.v.F.-leden uit andere arrondissementen en niet-v.v.Fvleden ontvangenons tijdschrift voor minimum 250 fro (voor leden uit het buitenland 400 fr.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.v.F.Schuiferskapelsestsenweq 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt . Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - De voorouders van Franciscus Pluijiej: de familie Verhenne - Van Renne uit Oeselgem

23

Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem

- Enkele nota's uit Washington, D.C. Informatie over Belgen begraven op Arlington Cemetery, VA

26

28

Paul Callens, Waterstraat 18; 8740 Pittem e

- Het gezin Verbeke te Tielt in de 18 eeuw, een absoluut wereldrecord, eerste deel

30

Dr. Rene De Clercq, Gestichtstraat 24, 9000 Gent

- Merkwaardig document Genealogie van Guillielmus De Backer, eerste deel

32 33

Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

- Beste hoofden te Vinkt, Lotenhulle en Ruiselede 1653-1654

37

Luc Neyt, Luxemburglaan, 21, 8700 Tielt

22

- De Roede van Tielt, regionale prijsvraag voor heemkunde, 2000

38

- V.V.F.-Tielt: nieuwe publicaties

40

- Activiteitenagenda, erratum

41

- Vraag en antwoord

42


De voorouders van Franciscus Pluijieij : de familie Verhenne - Van Renne uit Oeselgem

Dat men bij het opmaken van zijn kwartierstaat soms al vrij vroeg op moeilijkheden kan stoten, ondervond ik zelf bij Franciscus Verhenne fs Jacobus die te Tielt huwde op 11 mei 1756 met Maria Jacoba Herreman. Zij hadden elf kinderen geboren te Tielt tussen 1757 en 1772. Franciscus Verhenne overleed te Tielt op 25 januari 1793 als zoon van Petrus (!) en Petronella Pollevier. Franciscus wordt soms aangeduid als afkomstig van Wakken en een andere keer van Oeselgem. Enkel bij de geboorte van het negende kind vinden we een zekere Maria Verhenne als meter. Ik kon echter het doopsel niet vinden van Franciscus Verhenne in Wakken of Oeselgem of zelfs in de omliggende gemeenten. Ook het huwelijk van zijn ouders of doopsels van broers of zusters bleven onvindbaar. Het zou dus zoeken worden via alternatieve bronnen. Na heel wat archief doorgenomen te hebben, vond ik tenslotte in het Oud stadsarchief Tielt een bundel nr 1560 : Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de armmeester van Oeselgem en de dismeesters van Tielt betreffende het onderhoud van het kind van Pieternelle Plovie. De discussie tussen Tielt en Oeselgem was voor mij bijkomstig, maar de genealogische en sociale gegevens in de verschillende stukken waren des te interessanter temeer ze de sleutel tot de oplossing van mijn probleem bevatten. Met enkele fragmenten uit de verschillende stukken van deze bundel wit ik de omstandigheden rond de geboorte van Franciscus Verhenne omschrijven : ",..30 maert 1730... Pieter P/ovie fs Pieter oudt ontrent de seventwintigh jaeren ende Marij Joanne De Me huysvrauwe van den geseyden Plovie oudt ontrent de neghenentwintigh jaeren wonende op de prochie van Thielt buy ten verclaeren midts desen op onse trauwe waerheydt ten versoueke van disehmeesters der stede ende prochie van Thielt dal Pielemelle Plovie ooek fa de voorsen Pietet t' onsere huyse is geeommen wesende bevrucht van kinde ende dal sy ontrent die tydt van baeren aen ons heeft geseydt dal sy haer debvoir (= plicht) soude gaen doen om te gaen naer de prochie van Oesse/ghem om a/daer te ver/ossen van I selve kint dal sy seyde op de selve prochie gewonnen lhebben by Jacobus Verhenne fs Christiaens ende haer niet seere bequaeme vinden dal om te gaene heeft sy aen my deposante versochl dal ick soude gaen vraghen aen Jan Van Male dat hy haer met syn karre soude willen voeren ofte doen voeren naar de voorse prochie van Oesse/ghem ten weleken eynde hy Van Male syne sone bet peert aen de karre heeft doen spannen die my deposante met haer alsoo heeft gevoert tot op de plaetse van Wacken alwaer het peert ende karre is verbleven causa tpeerdt moeste besleghen worden ende sy altydt verlanghende om tot Oesselghem te geraken ben ick deposanle met haer fe voete voort gegaen ende commende tot entreat den Bisschopsvyvere (= plaats in Wakken, K. DE FLOU, Woordenboek der toponym ie, Gent, 1914) is sydaer verlost van kinde ende aen my in haere vuytterscre noodt gedeclaereert dat den vader van t kint was Jacobus Verhenne fs Christiaens voorseydt haer seere beclaghende dal sy tot Oesse/ghem niet en he eft connen geraken ... "

23


Op dezelfde dag getuigt Joannes Van Maele fs Jan, 46 jaar dat:

"... ten versoucke van Marie Joanne Du Mee huysvrauwe van PieterPlovie met mijn peett ende karre door mijnen soone tot de prochie van Wackene is vertransporteert . seker Pieternelle Plovie jonge dochter nochtans groot bevrucht, die de geseijde Marie Joanne Du Mee daer toe eensocnt hadde, om haer in cas van voorvei in den vuyttersten noodt te assisteren synde desen transport gheschiet ..." Petronella Plovie was dus, hoogzwanger, met haar schoonzuster in alIerijI met paard en kar naar Oeselgem vertrokken omdat de vader van het kind daar woonde. Het was midden november 1729 (zie verder) en op de markt in Wakken konden ze niet meer verder omdat het paard eerst diende beslagen te worden. Te voet poogden ze tot in Oeselgem te geraken maar ter hoogte van de Bisschopsvijver te Wakken beviel Petronella. Het zou zelfs nu nog tot een hectische toestand aanleiding geven. Uit de tekst van de "sententie van de hove van daeten sesden junij 1730" halen we nog volqende gegevens: . ..

"...Petronelle Plovie op de 5e julij 1698 is geboren binnen de prochie van Thielt..; (volgens de parochiereqisters van Tielt is dit echter 4 juli) ...Arnaut Brunee/ (een van de dismeesters van Tielt) gedurende den jaere 1729 hebben

onderhoort dat de selve Petronelle Plovie swangher was van kinde ..." In een stuk van 14 november 1730 lezen we verder :

"...dal sy (Petronelle P/ovie) oock heeft gewoont op de prochie van t voorseyde Oesselghem a/waer sy lest heeft gewoont ten huyse van Philip Galle ende swangher is geworden by Jacques Verhenne die a/daer oock knecht was ende gebortigh is van het selve Oesselghem..." Petronella Plovie en Jacobus van Philip Galle te Oeselgem.

Verhenne

waren dus dienstmeid en knecht op de boerderij

In een stuk van 20 juni 1731 verklaart de pastoor van Oeselgem :

"... soo van voomoemden Jacobus Verhenne a/s van Petronelie Plovij van vefscheyde persoonen dat desen Petronelle Plovij bevrucht was van kinde door de wercken van Jacobus Verhenne sonder te weten de naemen van de menschen die hem sulcx hebben gheseijt... " De pastoor wilde er blijkbaar wei het fijne van weten want we lezen verder dat :

"... hij hun beyde t synen huyse heeft ontboden ende ondetvreeqnt van de selven Verhenne of su/cx waer was t haerder presentie die inormelijck heeft gheswooren haer neijf vleeschelick thebben bekentende dat hij bereijt was daer op sijnen eedt te doen... ...seght dat hyom de voorsche redenen haer van de prochie van Ousselghem heeft doen vertrecken, te meer mits hem kennenlick was dat de voorseyde Petronelie Plovij noch een il/egitim kint hadde ghehadt..." . Jacobus Verhenne, stanimende uit een Oeselgemse familie, poogde het vaderschap te ontkennen voor de pastoor en deze wilde Petronella weg van de parochie.路 Eeri vroegere scheve schaats kon in ieder geval niet in haar voordeel pleiten want op 29 juni 1723 werd te Tielt .al een onwettige dochter Maria Anna van haar gedoopt waarvan Petrus Wallaert de vader zou zijn geweest.

24


Omtrent het doopsel van het kind vermeldde de pastoor : "...niet te ghelooven dat hy het voornoemde kint ghedoopt heeft op den naeme van den voomoemde Jacobus Verhenne dan al/eene/yck sub conditione t hebben ghedoopt Franciscum filium il/egitimum Petronel/e mits de ghonne die het kint ten doope brochle den toenaeme van de selve Petronelle niet en wiste te segghen ende oversulcx t'hebben ghedoopt tanquam vagus (= als zwervers) ... " We rnoesten onze Franciscus Verhenne dus wei degelijk terugvinden parochieregisters van Oeselgem maar dan niet onder de familienaam Verhenne.

in

de

We vanden: ",.. baptizavi 18 novembris 1729 sub conditione Franciscus fs il/egitimus Petronilla Pluijieij, ti/elani, ad medium quintam in via vu/go den doschwegel. .. " (qedoopt, onder voorwaarde, ap 18 november 1729, Franciscus onwettiqe zoon van Petronilla Pluijieij van Tielt, om half vijf, in de in de volksmond geheten doschwegel). Hij verwijst in een later bijgeschreven nota nog naar het proces voor de Raad van Vlaanderen. Zo ziet men maar, waar we eerst niets terugvonden omtrent deze voorouders kregen we nu zelfs stof genoeg voor het schrijven van een scenario' voor een waar gebeurde, soms dramatische, Vlaamse boerenfilm. Het kan verkeren. Jacobus Verhenne overleed, als gehuwde, te Oeselgem in 1739. Petronella Plovie huwde in 1744 te Ruiselede met Livinus Homme van Pittem. Ze overleed te Tielt in 1753 en werd begraven door de dis. Stamreeks Verhenne - Van Renne

I Livinus

Van Renne

Maria Clopdorp

I Jacobus Van Renne o ca 1615

Cornelie Meganck x ca 1650

I Christiarius Van Renne o Oeselgem 02 november 1665 + Oeselgem 20 januari 1730

Maria Cnudde o ca 1670 + Oeselgem 12 april 1730 x Oeselgem 07 april 1697

I Philippus Jacobus Van Renne Oeselqern 22 oktober 1701 + Oeselgem 07 maart 1739

Petronella Plovier Tielt 04 juli 1698 + Tielt 21 augustus 1753

o

o

onwettiq

I Franciscus Pluijieij o Wakken 17 november 1729 + Tielt 25 februari 1793

Maria Jacoba Herreman o Tielt 06 september 1730 +Tielt 08 augustus 1803 x Tielt 11 mei 1756

I Bernard us Verhenne o Tielt 25 februari 1775 + Wingene 18 augustus 1853 Jan Callens 25


Enkele nota's uit Washington, D.C. Bij een bezoek aan Washington brengt de gewone toerist niet al te veel tijd door bij gedenktekens voor de gestorven militairen. . Gewoonlijk brengt een bus u wei langs Arlington waar John en Robert Kennedy begraven liggen maar veel meer tijd am iets van de andere namen te noteren zit er niet in. Hetzelfde gebeurt bij het Vietnam Veterans Memorial. Wij slaagden er toch in een ietsje meer te vinden betreffende onze landgenoten op deze twee aangeduide plaatsen, bewust dat er nog meer te vinden is maar het is een begin. De namen van de 58196 Vietnamgesneuvelden die voorkomen op het Vietnam Veterans Memorial zijn niet onmiddellijk eenvoudig te controleren gezien men hier per paneel moet tewerk gaan. Nu is er ook een mogelijkheid om nog meer gegevens terug te vinden op internet. Hieronder enkele namen uit de lijst die opgemaakt is per paneel. Het spreekt vanzelf dat dit enkel een indicatie is van eventuele soldaten die van Vlaamse oorsprong kunnen zijn. De moederlijke lijn is natuurlijk niet meer te volgen. Een aantal namen is niet weerhouden gezien deze ook op andere plaatsen kunnen zijn ontstaan, als voorbeeld : Hendrix en varianten, Lambert, Lebrun, Jacobs, Meyer, Rose, Stevens, Van Horn, enz ... Enkel namen van Nederlandse oorsprong zijn dan wei overgenomen. Soms maak ik melding van een naam omdat ik iemand ken met deze familienaam. (E : staat voor East, W • staat voor west). Hieronder de indeling per paneel op punt gezet na raadpleging van het boek van Thomas B. Allen: "Offering at the Wail". 1E : Marchand, Bourgeois, Van Alstine, Capelle, Coyman, Bierman. 2E: Bourgeois, Van Campen, Dieryck. 3E : Van Wyk, 8everhoudt, Vander Weg. 4E : Prudhomme, Deweese. 5E : Laporte. 6E : Callis, Van Reypen, Degroot. 7E : Van Driessche, Van Duyne, Steen. 8E : Flanders. 9E : Van Clief, Delano. 1DE : De Witt, Van Raemdonck. 11E : Stubbe, Hens, Triest. 12E : Denman. 13E : Ducat, Leemhuis, Aarde. 14E : Van Regenmorter. 15E : Delano, Van Hoose, Vandercook. 16E : Freyne. 18E : Vandenacre, Vandeventer. 19E : Boone, Fore, Van Leeuwen, Vanasse, Vandewalle (Gregory Jerome; 22 November 1946 - + Quang Nam, South Vietnam, 14 May 1967, resident San Antonio, TX. Marina Corps). 20E : Parmentier. 21 E : Van Zandt, Vercouteren, Vercruysse (Gregory Paul; 29 May 1947 - + Quang Tri, 24E: Van Lant. South Vietnam, 7 June 1967, resident Spokane, WA. Navy Regular, Glaude. 0

0

26


23E : Segers, Vroman. 25E : Cools, Goosens. 26E : Vanderzicht, Van Antwerp. 27E : Ver Linden. 28E : Van Ballegooyen. 29E: Brugman. 31 E : Vanderkloot, Anspach, De Waal. 32E : Van Zandt. 33E : Schautteet. 34E : Lamprecht. 35E: Jansen, Boone. 40E : Torre. 41 E : Luca. 42E : Vanderpool, Van Sant. 44E : Vanden Bosch, Delano. 45E : Ackerman, Blaauw. 47E : Vander Schans. 49E : Vandermuelen, Van Staveren, Van Duynhoven. 52E : De Weese, Vandervort. 56E : Ackerman. 59E: Hoop. 60E : Wittevrongel. 61W: Flanders. 60W: Ackerman. 59W : Deschaine. 54W : Vanderheid. 53W : Van Deusen. 52W: Vander Dussen. 51W: Hildebrandt. 48W : De Boever. 47W: Vander Heyden. 45W : Van Donkelaar, Ackerman, Boone. 44W : Vander Sterren. 43W : Van Dusen, Van Mater. 42W : Van Renselaar, Broekhuizen. 41 W : Brabant, Van Loon. 40W : Van Vliet, Ackerman. 39W: Laine. 38W : Delano. 36W: Aerts. 35W : De Boer, De Ville. 33W : Van Wambeke, Vandervort. 32W: Van Winkle, Timmerman. 31W: Rommel, Vanderbrook. 30W : Vanderberg, De Wilde. 29W: Thielen, Colson. 28W: Van Dusen. 27W: Boone, Verhaeghe, Van Houten. 26W : Ackerman, Van Tongeren, Maes. 25W: Van Horn. 24W: Cooke. 22W : Marchand, De Mey. 27


21W: Waterloo, Bonesteel, Wagenaar. 20W : Meulebroeck. 19W : Vanderboom, Ketelaar, Steen, Bebout. 18W : De Vries, Van Wynkle. 17W : Van Valkenburg. 16W : Vermeesch, Lefever, Lenoir, Wispelaere, De Windt. 15W: Benoit, Vanden Eykel, Latham, Niewenhous, Fore, Lams. 13W: De Craene, NachtigaU, Lefevre, De Foor. 12W : Ackerman, Ketels, De Roo. 10W: Vrooman, Bruyere. 9W : Overbeck, Grothaus, Olinger. 8W: De Foor, Fore, Persyn, Van Gelder, Parmentier. 7W : Overweg, Boone. 6W : Verscheure. 5W: Van Dam. 4W : Mauro, Schoolmeesters. 3W : Verstraete, Witte, Van Winkle. 2W : Van Winkle, Boone, Stockman, Vos. 1W: De Wolf.

Informatie over Belgen begraven op Arlington Cemetery, VA

Hierbij de gegevens over de Belgen op Arlington National Cemetery. Volgens een kleine gids is Arlington een van de meer dan 100 national cemeteries in het land. Normaal zijn er daar nog zo een 15 begrafenissen per dag en heeft men aan dit tempo nog plaats tot ca 2020. Een aantal voorwaarden zijn verbonden aan het begraven worden op Arlington, die als de hoogste eer te beschouwen is. Een ervan maakt het mogelijk de echtgenote van de militair er te begraven en de niet gehuwde minderjarige kinderen (tot 21 jaar). Dit maakt het natuurlijk moeilijk om de medebegraven personen terug te vinden die eventueel Vlaming of Belg zouden zijn, door geboorte of door afkomst. Een ander probleem is wie kunnen we beschouwen als Vlaming of Belg. Enkel degene die in Vlaanderen of Belqie geboren zijn of ook zij van wie de ouders Vlaming of Belg zijn. Neem aan iemand gaat naar Amerika als hij 1 maand oud is en een andere is er geboren als de moeder er pas een paar weken is. Zijn zij beiden niet evengoed Vlaming of Belg als de anderen die als Amerikaan geboren zijn uit van Vlaanderen of Belgie afkomstige koppels of enkelingen (enkel vader of moeder Vlaming of Belg)? Wat met bijvoorbeeld soldaten wiens grootouders Vlaming of Belg waren? Voor de oorlog in Vietnam is het heel goed mogelijk dat de tweede of de derde generatie Vlamingen of Belgen daar begraven liggen met als gevolg dat deze moeilijk terug te vinden zijn. Gezien er meerdere Cemeteries zijn is het aangeven van degenen die begraven liggen op Arlington een beetje beperkt. Zo geef ik als voorbeelden : Kamiel Blondeel (Meuse Argonne, France, zijn ouders woonden bij zijn dood reeds in Amerika); Leon Arickx (Familie van Valere Arickx) (Honolulu Memorial, Hawaii). Zij die gevallen zijn voor de USA zijn zo talrijk dat wij ons dus hier verder beperken tot Arlington. Hetzelfde is geldig voor de Canadezen die op Britse oorlogskerkhoven liggen (voorbeeld Cousens, Devreker en Vervaeke in Adegem). 28


1) Grafschrift (info Robert Houthaeve, Moorslede) : Kamiel Maertens, Colonel. Infantry United States Army 1896-1943. (Achterzijde) Joseph Kennard Bush, Colonel-Infantry United States Army 1899-1979, wife Nelle Maertens Bush, Apr. 4,1898 - Nov. 1, 1988. 2) Remi Renier (met Wingense roots), section 30 nr. grave 293 RH - plan XY-40.5 (niet ver van het graf van President Taft). Grafschrift : Remi O! Renier! Belgium (enige waar deze melding is gemaakt)! Colonel! US Army! Wold War II!Dec 4 1908! Aug 29 1968. Achterzijde : 30 293-RH! Viola AI His Wife! Jan 30 1904! Oct 15 1982. 3) Van Thielen Paul R., section 68 nr. grave 4098 - plan 11-12.5 (dicht bij MacArthur Drive). Grafschrift : Paul R! Van Thielen! LTC! US Army! World War II! Korea! Vietnam! Jan 31 1911! Jun 15 1992. Achterzijde: geen foto genomen - opschrift : 68 4098. Verdere informatie : "Gazette van Detroit", 2 juli 1992. Volgens deze bron : Geboren in Belgie, 4) Gilliaert Emile, section 31 nr. grave 7740 - plan X-37 (dicht bij Sheridan Drive - niet ver van graf Pershing). Grafschrift : Emile HI Gilliaertl District of Columbia! CPU US Marine Corps! World War 1/ June 15 1884! March31 1962. Achterzijde : 31 7740! His Wife! Mary M. E ! November 04. 1889 ! July 11 1969. Verder informatie : zie bijlage uit Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, nummer 44 1977. 5) Van Siambrouck Charles Joseph, section 69 grave nr. 467 - plan NNOO-12 (dicht bij Patton Circle). Grafschrift : Charles! Joseph! Van Siambrouck! CDR! US Navy! World War II! Koreal Vietnaml Jan 30, 19201 Dec 5, 1991. Achterzijde: 69 467. Verdere informatie : "Gazette van Detroit", 26 december 1991. Er is de melding dat hij geboren is in Detroit maar ik denk dat hij wei van Vlaamse ouders moet zijn. 6) Bij een bezoek ook nota genomen over iemand die eventueel een Vlaming zou kunnen zijn. ik geef dan ook de informatie voor wat ze is : Grafschrift : Gerrit JI Verheijen! LCDR! US Navy! World War III Korea! Vietnam! Nove 18 1921! Sep 5 1983. Achterzijde : opschrift: 60 7420 . . 7) Col. Albert Mareydt, 82 y., Retired Air Force career with Defense Intelligence Agency. Burial at Arlington Cemetery. Geboren in Detroit - Overleden op 3 maart 1998 in Virginia. Echtgenoot van Madeline Piceu. Informatie uit Gazette van Detroit van 16 april 1998. Wie weet zijn er nog een deelWalen

terug te vinden op Arlington? Paul Callens

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief : Jos Colson (Assebroek, tijdschriften: Gen. & Comp., WF-krantje Brugge, Loage tijdschrift), Pater Gardiaan van de Minderbroeders (Tielt, via Alois Wellens, Familie Van Ouytsel), Michel Mestdagh (Beernem, bidprentjes), Philippe Degryse (Tielt, rouwbrieven), Trees Strobbe (Tielt, rouwbrieven en bidprentjes), Dr. Geert Debrabandere (Rotselaar, rouwbrieven en bidprentjes), Marc Bruyneel (Kanegem, rouwbrieven), Fons Das (Tielt, boeken), Eric De Smet (Dentergem, rouwbrieven)

29


Het gezin VERBEKE te Tielt in de 1Se eeuw een absoluut wereldrekord Eerste deel: De Verbeke's

even voorstellen.

De levensbeschrijvingen en de lotgevallen van mijn voorouders kunnen mij uiteraard niet onberoerd laten, maar wat mijn Tieltse oudovergrootouders overkwam lijkt mij toch zo uitzonderliik, dat ik reeds in maart 1989 een artikel daarover liet verschijnen in "De Roede van Tielt".('1 I In de gepupliceerde kwartierstaat van mijn kinderen (2 ) komt mijn oudvader Jozef jr. VERBEKE voor als N°66. Hij kwam ter wereld in Tielt op 18 december 1779 als zoon van Jozef-Anastasius (N°132) en Philippina-Christlna VANDE KERCKHOVE, (N°133), en vestigde zich als schoen maker (met patent) te Aarsele. Daar stapte hij op 28 Messidor 9 (17 juli 1801) in het huwelijksboolje met mijn oudmoeder, Barbara Theresia VAN KEIRSBULCK, zelf aldaar geboren op 1 juni 1773. Aanvankelijk woonden zij op 't Hooghe, N°81, later op 8audeloo, N°22. Zij overleden . beiden te Aarsele, zij op 29 juni 1826, hij op 4 december 1844. Mijn oudgrootvader, Jozef-Anastasius, (N°132), zag het levenslicht te Tielt op 28 juli 1741 als tiende zoon van Ignaas VERBEKE (N°264) en Constance PINCKET (N°265). Bij zijn doop traden Jozef Anastasius JOCHEM en Brigitte DE LANSHEERE op als peter en meter. (3 )Hij werd in het poortersboek, afschrift van 1745, vermeld met zijn ouders onder N°218 (4 ), werd soldaat in de dienst van haere Majesteyt onder het regiment van SaxenGotha, huwde te Tielt op 3 april 1769 met Maria Theresia VERPIETE (5 ), die echter jong overleed en hertrouwde eveneens te Tielt op 7 januari 1771 met mijn oudgrootmoeder, Philippina-Christina VANDE KERCKHOVE, zelf geboren te Wakken op 11 november 1743. Zij stierven beiden te Tielt, hij op 25 januari 1793 en zij op 18 maart 1818. De draqer van het N°264 is Ignaas VERBEKE: met zijn vrouw is hij de recordhouder. Mijn oudovergrootvader was geboren op een nog onbekende plaats (in het Tieltse ?) rond 1707 als zoon van Ambrosius VERBEKE (N°528) en Emerence MUYLLE (N°S29) en werd in het poortersboek, afschrift van 1745 vermeld met zijn vader en broers onder N°215 (6 ) Hij verloofde zich te Wingene in 1729, sloot geen burgerlijk huwelijkscontract af en werd te Tielt op 26 november 1729 in het huwelijk verbonden door onderpastoor E.H. P.A. L'ANNEAU, de commissione D° pastore met de 18-jarige (Maria-) Constantia PINCKET (ook PIJNCKET, PINCHET, PINQUET enz. gespeld) in aanwezigheid van de twee getuigen, namelijk Ambrosius VERBEKE, zijn vader, en Esther LEMEDE (7 ) Constance was op 8 juli 1711 geboren te Wingene als derde kind en tweede dochter van Pieter en Petronella SYNHAVE, en werd boven de doopvont gehouden door Nicolaes DE LA FONTAINE en Joanna LOONJENS (8 ) Ignaas kwam nogmaals voor in het poortersboek, afschrift van 1745, als gezinshoofd onder N°218 (9) Na de dood van zijn vader, op 25 maart 1745, werd het bedrijf publiek verkocht voor 200 £ gr., zodat op 31 juli een purgatieve rekenynghe werd opgesteld om de vaderlijke bezittingen te verdelen. Van het batig saldo van 83 £ 1S. 6d gr. Ontving Ignaas 2'7 £ 13 S. 10d.gr. Hij leende 75 £ van de Aermenschoole en paste 100 £ bij, zodat hij de herberg kon inkopen door uytgrootinghe. Hij zeUe het bedrijf van zijn vader als herbergier verder in "Het Paradijs", begrensd ten Noorden door de leperstraat, ten Oosten door de erigenamen van de Heer Guido MOERMAN en Joris-Abel VAN REGHELBRUGGHE, te Zuiden door de Heer Francols THOOFT en ten Westen door de wedwe en de erigenamen van Pieter LENELLE (10) Constance overleed te Tielt op 25 september 1760 (11 ) en Ignaas hertrouwde te Nevele op 16 mei 1763 met Judoca DE STAUTE, dochter van Hubert. Hij sloot de ogen voor eeuwig 30


op 31 januari 1772 (12) In het tweede deel wordt uitgebreid op dat echtpaar teruggekomen, maar nu reeds treft de voornaam Constantia. Het is een ingevoerde naam uit het Latijn, en betekent standvastige. Deze naam bezit een opvallend voorspellende betekenis, volledig in de trant van het latijnse spreekwoord nomen sit omen (dat de naam een voorteken weze) , zoals later uitvoerig zal blijken. Tot besluit van deze voorstelling van de recordhouders, enkele gegevens voor Ignaas' voorouders. Hij is cle zoon van mijn oudbetovergrootvader N°528, Ambrosius VERBEKE. Deze was geboren te Loppem op 19 juni 1674 als zoon van Jan en Catharina DE CLERCQ, en aldaar gedoopt op 22 juni. Hij trouwde op 6 october 1698 te Loppem met Emerantiana MUYLLE, zelf geboren te Oostkamp, waarbij zijn vader Jan VERBEKE en Willem MUYLLE als huwelijksgetuigen optraden. Mogelijks verhuisde hij rond 1700 naar Tielt, in elk geval werd hij er op 28 april 1722 door greffier J.F. VANDE SANDE als poorter ingeschreven met zijn echtgenote en minderjarige kinderen, jammer genoeg niet met name vermeld (13 ) Hij werd herbergier in "Het Paradijs", leperstraat, stierf er op 25 maart 1745 en kreeg 's andemndaags een uitvaart 6 lectiones cum miserere. In het poortersboek van Tielt, afschrift 1745, wordt vermeld dat hij Pieter, Jan-Baptist en Ignaas achter/aet (14 ) De Staet van Goede van Ambrosius, opgesteld op 3 april 1745 wordt afgesloten met een negatief saldo van 35 £ 13 S. 15 dgr., dat by den se/ven staet meer schulden dan meubilaire boni syn, onderrneer wegens een ontlening van 60 £ gr. Beseth te proffijtte van de Heer N. MOERMAN uit Kortrijk, waarop zware intresten moesten betaald worden (15) De erfgenamen kregen dan ook de toelating om "Het Paradijs" openbaar te verkopen in juni 1745 met keersbrandynghe van achf t'acht daeghe. En tenslotte iets over mijn oudoudgrootvader N°1056, Jan VERBEKE. Hij moet omstreeks 1635 geboren zijn en huwde rond 1673 met mijn oudoudmoeder Catharina DE CLERCQ. Zij vestigden zich in Loppem, waar tussen 1674 en 1685 hun kinderen geboren werden. Catharina stierf op 4 januari 1692 en hij hertrouwde op 1 mei 1695 te Loppem met Catharina DE MEULEMEESTER, die hem tussen 1696 en 1713 aldaar vader maakte van 11 kinderen. Hij overleed er op 15 januari 1715 en werd er op 17 januari begraven sacra solemni ad omnib mensae pauperum sive via. [met een plechtige heilige dienst zoals voor allen die van de armendis leven (?)] Dr. Rene De Clercq (1) R. De Clercq: Eeen wereldrecord te Tielt: het Gezin Verbeke (18e eeuw), in "De Roede van Tielt", 20 jg., W1 (maart 1989), pp. 21_35) (2) Vlaams Kwartierstafenboek (uif. VVF) ,Antwerpen 1987, DI. IV, W13 (3) a. SAT, PR Tie/t, Reg. W18, Dopen 1741,29 juli (copie: ARAB, Microfilms LD603) b. ID, ibid., Reg. W93, p.112v (copie: RAK, Microfilm IV) (4) SAT, Poorteriebouck van Thielt N°V56 (uitgeg. als De Poortersboeken van Tielt; afschrift 1745 door WFTielt, transscr.: L.Ailiiet, Tielt 1998), jaar 1745, p.125v, W218 (5) SAT, PR Tielt, Reg. N°99, Huwelijken 1769, p.169, W20 (copie: RAK, Microfilm V) (6) ID, Poorteriebouck van Thielt WV56 (uitgeg. als De Poortersboeken van Tielt, afschrift 1745 door WF-Tielt, transscr.: L.Ai lliet, Tielt 1998), jaar 1745, p.125v, N°215 (7) a. SAT, PR tton. Reg. N°15, Huwelijken 1729 (copie: ARAB, Microfilms LD602) b. ID, lbid., Reg. W92, Huwelijken 1729, p.150v, N°45 (copie: RAK, Microfilm IV) (8) ARAB, PR Wingene, Dopen 1711, W9, (Microfilm LD 658) 8

(9)

=

(4)

(10)a. RAK, Oud SAT, Liasse N°1893, N°13 (3april1745) b. ID, ibid., Reg. W399, pp. 35v-37v (11)SAT, PR Tieit, Reg. N"96, Overlijdens 1760, p.71v (copie: RAK, Microfilm V) (12)a. SAT, PR Tielt, Reg. W98, Overlijdens 1772, p.33v (copie: RAK, Microfilm V) b.ID. ibid., Reg. N°99, Overlijdens 1772, p. 26v (copie: RAK, Microfilm V) (13)SAT, Poorterijeboek van Thielt, N°V-54 (uitgeg. als De Poortersboeken van Tielt, afschrift 1716 door VVFtu« transscr.: L. Ai/liet), jaren 1593-1743, N°240 (14) _ (4)

=

(15) (10)

31


Merkwaardig document Van Dhr. Emmanuel Wouters, lid van onze vereniging, ontvingen we een kopie van een merkwaardig dokument dat we hieronder, zij het weliswaar verkleind, weergeven. Het betreft een plakkaat dat gedrukt werd bij J.D. Minnaert te Tielt en opgemaakt werd door D. De Somviele, stadsarchivaris van Tielt.

Fons Das

32


~

Genealogie van Guillielmus De Backer =========:!J Eerste deel. I Guillielmus Guillielmus

De Backer. was gehuwd met Joanna Vermeersch.

Uit dit huwelijk: 1 Joannes De Backer, geboren te Tielt op 20 juni 1638, voigt onder II.

II Joannes De Backer, geboren te Tielt op 20 juni 1638, overleden aldaar op 19 mei 1712, 73 jaar oud, zoon van Guillielmus De Backer (I) en Joanna Vermeersch. Joannes is in ondertrouw gegaan te Tielt op 16 mei 1671, getrouwd aldaar op 4 juni 1671 (getuigen waren Marius Groothaert, Martinus Mareel en Judoca Nerinck), op 32-jarige leeftijd met Magdalena Rubbens (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1649, overleden te Tielt op 19 februari 1731, ongeveer 82 jaar oud, dochter van Petrus Rubbens. Uit dit huwelijk: 1 Petrus De Backer, geboren te Tielt tussen 1672 en 1674, voigt onder III-a. 2 Franciscus De Backer, geboren te Tielt in het jaar 1674, voigt onder III-b. 3 Judocus De Backer, geboren te Tielt op 27 februari 1676, gedoopt aldaar op 1 maart 1676 (doopgetuigen waren Judocus De Backer en Judoca Groothaert). overleden te Tielt, ongehuwd op 24 april 1724, 48 jaar oud. 4 Judoca De Backer, geboren te Tielt op 22 mei 1679, gedoopt aldaar op 24 mei 1679 (doopgetuigen waren Carolus Simoens en Cornelia Paresis), overleden te Tielt tussen 1679 en 1683. 5 Anna Maria De Backer, geboren te Tielt op 23 september 1680, gedoopt aldaar op 24 september 1680 (doopgetuigen waren Georgius De Coster en Anna Cappal). Anna is getrouwd te Tielt op 1 februari 1711, op 30-jarige leeftijd met Petrus Coppens. 6 Joannes De Backer, geboren te Tielt op 12 maart 1685, gedoopt aldaar op 13 maart 1685 (doopgetuigen waren Stephanus Fournier en Suzanna Vermeersch), voigt onder III-c. 7 Guillielmus De Backer, geboren te Tielt op 2 februari 1688 (doopgetuigen waren Christophorus De Coster en Joanna Neerinck), overleden te Tielt op 14 februari 1688, 12 dagen oud. 8 Judoca De Backer, geboren te Tielt op 16 oktober 1689, gedoopt aldaar op 17 oktober 1689 (doopgetuigen waren Petrus Gampelaere (nom. Joannes Hellebuyck) en Maria Haeck). Judoca is getrouwd te Tielt op 15 mei 1717, op 27-jarige leeftijd met Michael De Vriese, overleden voor 1725. Judoca is voor een tweede keer getrouwd te Tielt op 7 februari 1725, op 35-jarige leeftijd met Cornelius Ailliet.

lII..a Petrus De Backer, geboren te Tielt tussen 1672 en 1674, overleden aldaar op 15 oktober 1732, 58 jaar tot 60 jaar oud, zoon van Joannes De Backer (II) en Magdalena Rubbens. Petrus is in ondertrouw gegaan te Tielt op 21 september 1700, getrouwd aldaar op 5 april 1701 (getuigen waren Joannes De Backere en Maria De Coghe), op 27- tot 29jarige leeftijd met Anna Coghe (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1671, overleden te Tielt op 26 december 1736, ongeveer 65 jaar oud, dochter van Joanna Tack. 33


Uit dit huwelijk: 1 Maria Theresia De Backer, geboren te Tielt op 31 maart 1702 (doopgetuigen waren Joannes De Backere en Maria De Coghe), overleden te Tielt op 23 september 1704, 2jaaroud. . 2 Joannes De Backer, geboren te Tielt op 26 mei 1703, gedoopt aldaar op 27 mei 1703 (doopgetuigen waren Petrus De Buck en Magdalena Rubbens). 3 Laurentius De Backer, geboren te Tielt op 10 augustus 1705 (doopgetuigen waren Franciscus De Backere en Joanna Tack), overleden te Tielt op 13 januari 1724, 18 jaar oud. 4 Maria Anna De Backer, geboren te Tielt op 25 maart 1716, gedoopt aldaar op 26 maart 1716 (doopgetuigen waren Jaspar Cackaert en Judoca De Backer). Maria is getrouwd te Tielt op 23 februari 1737, op 20-jarige leeftijd met Petrus Joannes Vermeulen. III-b

Franciscus De Backer, geboren te Tielt in het jaar 1674, zoon van Joannes De Backer (II) en Magdalena Rubbens. Franciscus is in ondertrouw gegaan te Tielt op 6 juli 1710, getrouwd aldaar op 20 juli 1710 (getuigen waren Petrus De Backer (broer) en Joanna De Voldere), op 36-jarige leeftijd met Joanna Vanden Broucke (24 jaar oud), geboren te Tielt op 14 oktober 1685, overleden aldaar op 13 september 1720, 34 jaar oud, dochter van Jacobus Vanden Broucke en Maria De Voldere. Uit dit huwelijk: 1 Maria Theresia De Backer, geboren te Tielt op 3 januari 1712 (doopgetuigen waren Joannes De Backer (nom. Egidius De Backere) en Magdalena Rubbens). 2 Joannes Franciscus De Backer, geboren te Tielt op 19 mei 1714, gedoopt aldaar op 20 mei 1714 (doopgetuigen waren Petrus De Backere en Jacoba Vanden Broucke). 3 Anna Francisca De Backer, geboren te Tielt op 25 september 1716, gedoopt aldaar op 27 september 1716 (doopgetuigen waren Marinus Vanden Broucke en Anna Maria De Backer), overleden te Tielt op 16 oktober 1716, 21 dagen oud. 4 Ludovicus Franciscus De Backer, geboren te Tielt op 29 april 1748, gedoopt aldaar op 30 april 1748 (doopgetuigen waren Joannes De Backer en Maria Theresia Hoste). Franciscus is een tweede keer getrouwd in 1721 of 1722, op 47- tot 48-jarige leeftijd met Maria De Grande (35 jaar tot 36 jaar oud), geboren rond 1686, overleden te Tielt op 28 maart 1728, ongeveer 42 jaar oud. Uit dit huwelijk: 5 Anna Maria De Backer, geboren te Tielt op 6 mei 1723 {doopgetuigen waren Judocus De Grande en Anna Coghe (ux. Petrus De BackerÂť. 6 Godeliva De Backer, geboren te Tielt op 3 februari 1725, gedoopt aldaar op 4 februari 1725 (doopgetuigen waren Judocus Van Walleghem en Livina Te rnest) , overleden te Tielt op 9 augustus 1727,2 jaar oud. 7 Francisca De Backer, geboren te Tielt op 9 april 1727, gedoopt aldaar op 10 april 1727 (doopgetuigen waren Joannes Delmotte en Godeliva De Cavele).

34


llI-c Joannes De Backer, geboren te Tielt op 12 maart 1685, gedoopt aldaar op 13 maart 1685, overleden aldaar op 8 januari 1753, 67 jaar oud, zoon van Joannes De Backer (II) en Magdalena Rubbens. Joannes is in ondertrouw gegaan te Tielt op 1 mei 1718, getrouwd aldaar op 7 mei 1718 (getuigen waren Joannes Dhaene en Maria Mervillie), op 33-jarige leeftijd met Livina Ternest (25 jaar oud), geboren te Tielt op 25 februari 1693, gedoopt aldaar op 26 februari 1693, overleden aldaar op 26 september 1740, 47 jaar oud, dochter van Adrianus Ternest en Maria Mervillie. Uit dit huwelijk: 1 Petrus Joannes De Backer, geboren te Tielt op 23 april 1719, gedoopt aldaar op 24 april 1719 (doopgetuigen waren Jacobus Ternest en Magdalena Rubbens), overleden te Tielt, ongehuwd op 8 mei 1742, 23 jaar oud. 2 Josephus De Backer, geboren te Tielt op 20 maart 1720 (doopgetuigen waren Petrus De Backer en Maria Mervillie), overleden te Tielt, ongehuwd op 12 april 1743,23 jaar oud. 3 Maria Anna De Backer, geboren rond 1723. Maria is getrouwd te Tielt op 9 februari 1766, op ongeveer 43-jarige leeftijd met Joannes Vande Moortele, overleden voor 1775. Maria is een tweede keer getrouwd te Tielt op 8 juli 1775, op ongeveer 52-jarige leeftijd met Josephus Vande Weghe. 4 Jacobus Franciscus De Backer, geboren te Tielt op 14 december 1726, gedoopt aldaar op 15 december 1726, voigt onder IV. 5 Augusti nus De Backer, geboren te Tielt op 10 december 1731, gedoopt aldaar op 11 december 1731 (doopgetuigen waren Franciscus Mervillie en Maria Elisabeth Simoens). Augustinus is getrouwd te Tielt op 26 januari 1798, getrouwd aldaar op 26 januari 1798 (getuigen waren Joseph Biebuyck (schoonbroer) en Maria Anna Rosa Vandesompele), op 66-jarige leeftijd met Barbara Theresia Vandesompele (ongeveer 40 jaar oud), geboren te Wielsbeke rond 1758, wonende te Tielt, dochter van Franciscus Vandesompele en Helena Vande Walle. 6 Joannes Baptista De Backer, geboren te Tielt op 10 december 1731, gedoopt aldaar op 11 december 1731 (doopgetuigen waren Petrus Ternest en Anna Cogghe), overleden te Tielt, ongehuwd op 5 mei 1777,45 jaar oud. 7 Godeliva Rosa De Backer, geboren te Tielt op 30 maart 1738, gedoopt aldaar op 31 maart 1738 (doopgetuigen waren Joannes Loontjens en Maria Mervillie). Godeliva is getrouwd te Tielt op 23 mei 1762, op 24-jarige leeftijd met Joannes Baptista Dierckens. IV Jacobus Franciscus De Backer, geboren te Tielt op 14 december 1726, gedoopt aldaar op 15 december 1726, overleden aldaar op 29 maart 1799, 72 jaar oud, zoon van Joannes De Backer (III-c) en Livina Ternest. Jacobus is getrouwd te Tielt op 9 september 1772 (getuigen waren Joannes Vande Moortele en Theresia Simoens), op 45-jarige leeftijd met Maria Anna De Clercq, geboren te Aarsele, overleden te Tielt op 4 maart 1806, dochter van Jacobus De Clercq en NN. Simoens. Uit dit huwelijk: 1 Joseph De Backer, geboren te Tielt op 18 februari 1773 (doopgetuigen waren Jacobus De Clercq en Maria Anna De Backer), voigt onder V. 35


2 Rosalia De Backer, geboren te Tielt op 30 september 1774 (doopgetuigen waren Joannes De Backer en Theresia Simoens). 3 Catharina De Backer, geboren te Tielt op 4 oktober 1776 (doopgetuigen waren Josephus Vande Weghe en Godeliva De Clercq). 4 Francisca De Backer, geboren te Tielt op 28 juli 1778 (doopgetuigen waren Augustinus De Backer en Joanna De Clercq). 5 Isabella De Backer, geboren te Tielt op 4 september 1781 (doopgetuigen waren Joannes De Clercq en Godeliva De Backer), overleden te Tielt op 12 september 1781, begraven aldaar op 13 september 1781, 8 dagen oud. 6 Joannes De Backer, geboren te Tielt op 6 mei 1784, gedoopt aldaar op 7 mei 1784 (doopgetuigen waren Jacobus Dierckens en Isabella de Clercq). V Joseph De Backer, Hotelier en waard van hotel "De 8eurs" op de Markt. geboren te Tielt op 18 februari 1773, overleden aldaar op 13 april 1826, 53 jaar oud, zoon van Jacobus Franciscus De Backer (IV) en Maria Anna De Clercq. Joseph was hotelier-eigenaar van de aloude h6tellerie-brasserie "La Bourse" op de Nedermarkt te Tielt; dit etablissement bestond reeds voor de brand van de stad in 1381. Va/gens Julien Verbrugge in de RVT, 1980 nrs. 2-3-4, p. 119 .' Beurze; nu nr 18, Raiffeisenkas en appartementen. Joseph was gehuwd met Rosalia van Bruwaene, geboren te Tielt op 1 september 1774 (doopgetuigen waren Joannes Bibau en Maria De Clercq), overleden te Tielt op 5 januari 1860,85 jaar oud, dochter van Constantinus van Bruane en Brigitta Biebauw. Valgens affiche overleden op 4 januari 1860. Uit dit huwelijk: 1 Joannes Debacker, geboren te Tielt op 24 februari 1796, voigt onder VI-a. 2 Maria Theresia De Backer, geboren te Tielt op 7 december 1797, voigt onder VI-b. 3 Francisca De Backer, geboren te Tielt op 8 februari 1800, voigt onder VI-c. 4 Ferdinandus De Backer, geboren te Tielt op 27 februari 1802. 5 Rosalie De Backer, geboren te Tielt op 17 maart 1803, overleden aldaar op 7 oktober 1884, 81 jaar oud. Verscheidene kinderen en afstammelingen te Tielt en te Merelbeke. Rosal ie is getrauwd te Tielt op 5 oktober 1831, op 28-jarige leeftijd met Charles Lambrecht (25 jaar oud), geboren te Tielt op 10 maart 1806, overleden aldaar op 6 juli 1875, 69 jaar oud, zoon van Joannes Dionysius Lambrecht (boulanger) en Coleta Van Uitberghe. 6 Sophie De Backer, geboren te Tielt op 12 februari 1806, overleden te Tielt, ongehuwd op 8 januari 1887, 80 jaar oud. 7 Anna De Backer, geboren te Tielt op 9 januari 1808, overleden te Kortrijk op 9 juli 1889, 81 jaar oud. Kinderen en afstammelingen te Lauwe en te Heule. Anna was gehuwd met Paulus Eduardus De Quinnemar, geboren te Menen rand 1808, overleden te Kortrijk op 18 oktober 1875, ongeveer 67 jaar oud. 8 Maria De Backer, geboren te Tielt op 9 augustus 1811, overleden te Tielt, ongehuwd op 19 februari 1875,63 jaar oud. 9 Melanie De Backer, geboren te Tielt op 28 april 1818, overleden te Tielt, ongehuwd op 30 juni 1892, 74jaaroud. Fons Das 36


Beste hoofden te Vinkt, Lotenhulle en Ruiselede 1653-1654 Binnen zijn heerlijkheid had de heer bij het overlijden van een van zijn horigen recht op het "beste hoofd". Dit was een soort van successiebelasting, die bijzonder zwaar doorwoog omdat ze op aile laten toegepast werd. Het belanWijkste en mooiste stuk huisraad of vee werd gewoon weggehaald of verkocht ten bate van de heer. ) De eigenaar kon zijn eigen bezit terug inkopen, wat in de meeste gevallen gebeurde. Er is veel te doen geweest om deze hatelijke belasting te doen verdwijnen. In het Brugse Vrije werd ze reeds op 20 september 1232 door gravin Johanna van Constantinopel voor altijd opgeheven. In de Oudburg werd ze in de meeste dorpen geInd tot op het einde van het Ancien Regime. Archiefstukken in verband met het beste hoofd zijn soms moeilijk terug te vinden, daar op een bepaald moment deze beste hoofden verpacht werden. Volgens Berten werd het recht van het beste hoofd ge"fnfeodeerd ten voordele van markies de l.iqnares als afhankelijk van de Wetachtige kamer, waarna het in handen kwam van de familie de Merode, markies van Deinze. Toevallig las ik in een artikel (2) dat er in het Fonds Baronie Nevele (3) archiefstukken bewaard worden over de beste hoofden uit ons werkgebied, wat overeenstemt met 8erten. Daar Vinkt, Lotenhulle en een deel van Ruiselede onder de Oudburg valien, vinden we de beste hoofden van deze drie parochies terug in het Fonds Barenie Nevele. Ik heb een transcriptie gemaakt van de gegevens van Vinkt, Lotenhulle en Ruiselede (4) Vinkt fO 9 Up den VO 9nemb(er) 1653 is overleden binnen de prochie van Vynct dhuysvrauwe van Gheeraert Baudonck ende is vervallen een peert ende is ghelost bij den voorn(oemden) Baudonck voor XliII pont gr te betaelen een maend naer den XII 9nemb(er) 1653 peer) obligatie van voorn(oemden) Baudonck ende ontfaen 14-0-0 Up den (onbekend) feb 1654 is overleden 1654 dhuysvrauwe rendeken ende is ghelost voor XVlsch ende bij mij ontfaen

Lotenhulle

van Jan Wittevronghel

ende is vervallen een 0-14-0

fO 10

Up den XOfeb 1653 is overleden binnen Lootenhulle Jacq(ue)s de Pau ende is vervallen voor tbesie hooft een peert ende ghelost voor neghen ponden X sch grooten en te betaelen een maent naer den 14 feb 1653 peer) obligatie van Oliveer Lootens fs Laurens ende ontfaen 9-10-0 Up den XliII" april 1653 binnen de prochie van Lootenhulle is overleden Marten de Schrijvere ende is ghelost a voor t'beste hooft een coe ende ghelost voor vier pont X sch gr te betaelen een mseni naer den XX april 1653 peer) obligatie van Adriaen Oe Schrijvere ende ontfaen 4-10-0 Up den 23 april 1653 is overleden Pauwels Verschaliele ende is vervallen voor t'beste hooft een peert ende ghelost voor X ÂŁ gr te betaelen een maentnaer date voorschr(even) peer) obligatie van P(iete)r Coppens ende OO~M 1~~ Vervallen int jaer 1654 Up den XXX" maerte 1654 is oveleden Cristoffel de CJerck binnen de prochie van Loo ten hielle ende is vervallen een coij ende gheJost bij Maerten de Caluwe voor twee pont X sch gr ende ontfaen 2-10-0

Ruiselede

fO 12

Up den Villa feb 1654 is overleden Geeraert Boschaert dheerl(ijkheid) van Triesche (Ten Driessche) ende is vervallen een coi] ende ghelost voor 1 ÂŁ X sch gr ende ontfaen door den bailliu ende aen ons overghetelt den 12 feb 1654 1-10-0

Luc Neyt 1 2.

3

4

DEVOS A., Geschiedenis van Waarschoot, deell, biz. 100 DOBBELAERE M., Overlijdens Waarschoot 1652-1654, Tweemaandelijks contacttijdschrift WF Gent, Jg. 2000, nr. 2 biz. 7. RAG Fonds Nevele nr. 338 "Landboek voor de verpachting van het beste hooft binnen de kasselrij van Oudburg , van het markizaat Deinze te beginnen bij het Land van Nevele van de jaren 1652 tot 1654" Voor meer gegevens over de beste hoofden van deze parochies zie RAG, Fonds Nevele nr. 187, 193, 198,202,203, 338, 358, 366, 368, 370 en 373. .

37


PRIJSVRAAG

REGIONALE PRIJSVRAAG VOOR HEEMKUNDE uitgave 2000 uitgeschreven door FRANZ THIERS en DE HEEMKUNDIGE KRINGEN VAN HET ARRONDISSEMENT TIEL T

1.

Op initiatief van Franz Thiers en van de heemkundige kringen Ons Wingene (Wingene), Oud Ruysselede (Ruiselede) , De Roede van Tielt (aile gemeenten van de voormalige 'roede van Tielt') , Het Bourgondisch Erfgoed (Wakken) en de Juliaan Claerhoutkring (Wielsbeke) wordt TWEEJAARLlJKS een prijs uitgeloofd voor de beste ONUITGEGEVEN heemkundige bijdrage.

2.

A. Bijdragen die in aanmerking komen voor bekroning : studies van heemkundige aard (in de ruimste zin van het woord) zoals o.m. over een historisch , archeologisch , kunsthistorisch, taalkundig , volkskundig, familiekundig of biografisch onderwerp. Ruimtelijk moet de studie handelen over een of meer van de volgende gemeenten : Aarsele , Dentergem , Egem , Gottem , Kanegem , Lotenhulle, Markegem , Meulebeke, Oeselgem , Ooigem , Oostrozebeke , Pittem, Poeke , Ruiselede , Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt , Vinkt , Wakken , Wielsbeke , Wingene , Wontergem , Zwevezele . Het onderwerp mag oak regionaal zijn. B. Academische proefschriften als dusdanig worden niet aanvaard , wei indien herwerkt in de vorm van een artikel . C. De bijdrage moet origineel zijn en mag in geen enkele publicatie verschenen zijn . Er moet systematisch verwezen worden naar de bronnen of documenten waarop de studie steunt . De bijdrage is in keurig Nederlands gesteld .

D. De bijdrage moet minstens 4.500 woorden (= ca. 15 biz. met tussenregel getypt) tellen , hoogstens 30.000 woorden (= ca. 100 biz. met tussenregel getypt) , de voetnoten telkens wei, de illustraties telkens niet inbegrepen . E. Een auteur mag meerdere bijdragen indienen .

38


3.

De jury bestaat uit 7 leden . leder van de vijf Kringen vaardigt een jurylid af . De twee andere leden worden buiten die kringen gekozen door de vijf afgevaardigden . De zeven kiezen onder elkaar een voorzitter . In geval van stemming heeft deze een doorslaggevende stem. De leden van de jury kunnen niet aan de prijsvraag deelnemen. De jury beoordeelt niet aileen de kwaliteit van de ingestuurde bijdragen maar oordeelt ook of deze al dan niet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in art. 2 . Aile bijzondere , in voorliggend reglement niet opgenomen gevallen , worden door de jury beslecht. I

4.

De jury beschikt over een prijzenpot van 37.000 fr . De ereprijs , Franz Thiers-prijs genaamd , bedraagt 25.000 fr en bekroont een kwalitatief hoogstaand werk . De jury kan beslissen die prijs niet toe te kennen . Uitzonderlijk kan de prijs worden omgezet in 1 of 2 aanmoedigingspremies . De overige 12.000 fr kunnen naar het vrij oordeel van de jury op de volgende manier besteed worden : - volledig toekennen aan een deelnemer (eventueel de winnaar van de Franz Thiersprijs) ; die prijs wordt Prijs van de Heemkundige Kringen genaamd ; - in twee (niet noodzakelijk gelijke) delen toekennen aan twee deelnemers (waarvan een de winnaar van de Franz Thiers-prijs kan zijn) . Wordt de Thiers-prijs toegekend dan moet de jury ook de 10.000 fr besteden (op een van de beschreven wijzen) . Wordt de Thiers-prijs niet toegekend dan staat het de jury vrij de 10.000 fr al dan niet te besteden (op een van de beschreven wijzen) . I

I

5.

Indien een enkele auteur aan de prijsvraag deelneemt (onverschillig of hij een of meer bijdragen indient) kan geen enkele prijs noch premie toegekend worden. I

6.

De prijs wordt uitgeloofd in 2000 . Tegen 1 oktober 2000 sturen de auteurs 7 getypte exemplaren (of fotocopies) van hun bijdrage(n) aan het secretariaat van De Roede van Tielt . De ingestuurde exemplaren worden niet terugbezorgd . Op de eerste bladzijde van elk exemplaar wordt een schuilnaam of kenspreuk vermeld dit om de anonimiteit van de inzending te waarborgen . Samen met de inzending dient de auteur een gesloten enveloppe in met de vermelding van die schuilnaam of kenspreuk aan de buitenzijde . In de enveloppe maakt de auteur zijn naam voornaam en adres bekend . Wie meer dan een bijdrage inzendt , gebruikt voor aile bijdragen dezelfde kenspreuk of schuilnaam . Illustratiemateriaal kan gewenst zijn . Het moet slechts in een exemplaar ingediend worden (+ zo mogelijk 8 fotokopies) . De jury betrekt het dan bij de beoordeling . De uitslag wordt bekendgemaakt en de prijs uitgereikt in december 2000 . I

I

7.

Elk van de 5 mede-organiserende Kringen heeft het recht tot integrale of gedeeltelijke publicatie (in zijn tijdschrift of anders) van de bekroonde inzending(en) . Aile andere inzendingen kunnen eveneens voor publikatie , door een of meer van die Kringen , in aanmerking komen .

Voor bijkomende inlichtingen : secretariaat van De Roede van Tielt Tielt, tel. 051/40 1838. .

I

Stoktmolenstraat 32/3 ,

39


V.V.F. - Tielt : nieuwe publicaties 1) Paul Callens, Death Memorial Cards, deel1, Tielt, V.V.F.-Tielt i.s.m. Genealogical Society of Flemisch Americans Roseville, Michagan, U.S.A., 2000,120 p., 300 BEF. In deze publicatie geeft Paul Callens (WF-bestuurslid) een eerste overzicht van Noord-Amerikaanse "Death Memorial Cards" of bidprentjes van personen die in Belgie zijn geboren maar overleden zijn in Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada) of personen die geboren zijn in Noord-Amerika maar in Belgie overleden zijn. Deze 'bidprentjes' zijn in het bezit van streekgenoten en werden door Paul Callens bij mekaar gesprokkeld. De 'memorial cards' zijn opgesteld in het Nederlands en/of in het Engels en bevatten de volgende gegevens over: naam van de overledene, geboorte- en overlijdensplaats, geboorte- en overlijdensdatum, de namen van de ouders en kinderen, de eventuele foto, de begrafenisondernemer, de begraafplaats of de drukker. Deze gegevens nam de auteur over in zijn alfabetisch overzicht. Uiteraard is dit overzicht niet volledig. Paul Callens blijft zijn zoektocht naar deze 'Memorial Cards' verder zetten. Personen die in het bezit van bidprentjes van Belgen of Amerikanen met Belgische voorouders en die overleden zijn in de Verenigde Staten of Canada kan de auteur steeds plezieren met een kopie. 2) Arnold Schaubroeck, Genealogische bronnen van Schuiferskapelle. dopen 1786-1797, Tielt, V.V.F.-Tielt, 2000,114 p., 300 BEF.

Parochieregisters:

In deze publicatie geeft de bekendste genealoog van Schuiferskapelle een overzicht van aile doopakten van de parochie Schuiferskapelle in de periode 1786-1797. Van de in totaal 592 doopakten nam de auteur de volgende gegevens over in zijn publicatie: naam van de gedoopte, naam van de ouders, naam van de peter en de meter, eventuel de naam van de plaatsvervangers van de meter en de peter, geboortedatum en - uur, doopdatum en de naam van de pastoor. De auteur nam tevens op wie van de aanwezige personen de doopakte ondertekende. Achteraan deze publicatie werd een alfabetische klapper op de namen van de dopelingen alsook een alfabetisch klapper op de namen van de rnoeders, peters en meters opgenomen. 3) Fons Das, Inventaris V.V.F. Tieit, aangevuld met werken in verband met familiekunde bibliotheek van de Roede van Tielt, Tielt, V.V.F.-Tielt, 2000, 72 p., 200 BEF.

in de

Redactiesecretaris Fons Das maakte een overzicht van vier archieffondsen van de bibliotheek van het WF-Tielt om zo de toegankelijkheid van deze bibliotheek te vergroten. Deze bibliotheek is gelegen in Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5 te Tielt en is toegankelijk elke eerste en derde zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 De fondsen Robert Tanghe en Musea Vrienden Tielt bevatten genealogische informatie over tal van families. Aile informatie van â‚Źlen bepaalde familienaam werd geklasseerd in een omslag. Deze omslagen zijn doorlopend genummerd en worden toegankelijk gemaakt door een alfabetische lijst van de beschikbare familienamen. De gekopieerde parochieregisters en klappers op de burgerlijke stand van de gemeenten van het WF-Tielt werkgebied, genealogische publicaties en tijdschriften vormen een derde fonds. Voor dit fonds werd geopteerd voor een klassement per gemeente. Op die manier krijgt de vorser een duidelijk overzicht van aile beschikbare gegevens van de gemeenten waarover hij of zij tijdens zijn of haar onderzoek informatie wenst te bekomen. Publicaties die het niveau van een gemeente overstijgen (bvb. Vlaamse Stam) of zich beperken tot een bepaalde familie (bvb. stambomen) werden in een alfabetisch klassement opgenomen. Het vierde en laatste onderdeel van de inventaris is een overzicht van aile genealogische publicaties of heemkundige en historische werken met interessante genealogische informatie die deel uitmaken van de bibliotheek van de heemkundige kring de Roede van Tielt. Deze drie uitgaven zijn te verkrijgen bij de secretaris van de vereniging, Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel: 051/401136). Of ze kunnen worden afgehaald elke eerste en derde zaterdag van de maand in ons lokaal Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt.

40


I

V.V.F. - Tielt: Activiteitenagenda april - mei - juni 2000 =========='l

Opgelet: vanaf 1 januari is ons lokaal open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile ac:tiviteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Cursus "Qud Schrift"

(3de les) op dinsdag 4 april van 20 tot 22 uur o.l.v. Lucien Ailliet.

3. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Dinsdag 25 april van 20 tot 22.30 uur: Internet en genealogie. Demonstratie-avond door de heren Luc Bracke en Filip Van Der Poorten. Deze avond gaat door in het JOe (Europahal). (Inkom langs de kant van he! zwembad, sportvelden) 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. "Gevangenis-archieven voor genealogen": ge"fllustreerde lezing door lic. hist. Johan Buyck. Deze activiteit gaat door in ons lokaal op dinsdag 31 mei van 20 tot 22 uur. 8. Werkgroep genealogie op zaterdag 20 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 9. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 10. Werkgroep genealogie op zaterdag 17 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

I

Erratum ~====~

3de jaargang nr. 1: pag. 15:

---

Franciscus VANNESTE o 18 nov 1785 Beernem + 4 mei 1837 Beernem

Amelie POLLET

Joannes VANNESTE a 6 apr 1833 Oedelem + 9 iun 1915 Oostkamo

Melania ZUTIERMAN o 5 jan 1837 Beernem + 5 jun 1898 Beernem

Josephus Franciscus VANNESTE o 28 mrt 1859 Beernem + 30 rnei 1946 Tielt

Amelia DESCHEPPER

+ 19 dec 1883 Beernem

j.

+ 6 dec 1921 Beernem

41


I

Vraag - Antwoord

Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 7 - 00 (Bernard Delvoye, Draperiestraat 8, 8940 Wervik) Ik zoek aile mogelijke gegevens over dokter Constantinus Franciscus Tielt op 20 maart 1790 en overleden in Wervik op 6 februari 1871.

8 - 00

Strack, geboren in

(Daniel Tijdgat, Rijksweg 378, 8710 Wielsbeke)

Ivo Tytgat. Geboren te Dentergem op 28 februari 1798. Ingeschreven te Gent in 1826, komende van ?? en vertrokken op 9 oktober 1856 naar Oentergem. Ongehuwd en drukker van beroep. Tussen 1841 en 1853 drukker te Gent en wonende op de hoek van de Koningsstraat en de Vlasmarkt nr. 19. In zijn werk "Bibliographie Gantoise" T.v. 10635 tot 10674 en T.vi. 10008 geeft Ferd. Vanderhaegen 40 door Ivo Tytgat gedrukte boeken aan. Ivo Tytgat drukte ook het tijdschrift "Allemans Gerief" (Godsdienstig en Kultureel tijdschrift uitgegeven door het St. Vincentius-genootschap en het Genootschap van den H. Carolus Borromaeus). Graag gegevens over de ouders van Ivo Tijtgat, overlijden, huwelijk ....

r--L_ 18 - 99

Antwoorden

-----'

(Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 PiUem)

Catharina De Vos is overleden te Vinkt op 18 februari 1807. Zij werd geboren te Petegem op 10 december 1731 als dochter van Philippus De Vos en Judoca Voet. Jan Callens 5 - 00

(Rene De Clercq, Gestichtstraat 24, 9000 Gent)

Het genealogisch archief van wijlen Robert Tanghe, waarvan V.V.F.-Tielt de bewaarder is, bevat fiches met bewerkte parochieregisters per gezin 1612/1617 - 1825. Hierin vonden wij volgende gezinsfiches die we doorspeelden aan de vraagsteller: - Haeck Joannes x Vandenbussche Joanna - Haeck Josephus x Naessens Judoca - Verbeke Ambrosius x Muyle Emerentia - Verbeke Carolus x Tuytens Joanna - Verbeke Carolus x Van Wijnsbeghe Francisca - Verbeke Ignatius x Pincket Maria Constantia Wie meer informatie wenst kan steeds kontakt opnemen hetzij met de inzender hetzij met de redactie. Fons Das 42


Belgie~Belg ique

P;B. 8700 TIELT 1 314615

ONZE

\{OOROUDERS

;

.

.~

I _9

onze voereuders ;:--, veer ens ~

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tiell

3 de jaargang nr. 3 - juli 2000 Afgiftekantoor Verantwoordelijke

8700 TIELT 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de VV.F.- afdeling Tielt, dat driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 froperjaargang voor de V.v.F.-leden van de afdeling Tielt en voor de leden van de HeemkundigeKring de Roedevan Tielt. V.v.F.-leden uit andere arrondissementenen niet-V.v.F.-leden ontvangenons tijdschrift voor minimum 250 fro(voor leden uit het buitenland400 fr.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.v.F. - Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg29 te 8700 Tielt. Een vrijwilligesurplus als steun is zeer welkom !!!!

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.S fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vraegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. V~~r verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bran en auteur. Inhoud:

46

- De familie Van den Wingaerde van "te Wielkene of Zwynsvoete te Pittem" Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem

47

- Het gezin Verbeke te Tielt in de 18e eeuw, een absoluut wereldrecord, tweede deel Dr. Rene De Clercq, Gestichtstraat 24,9000 Gent

48

- Voor u gelezen Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

51

- Genealogie van Guillielmus De Backer, slot Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

52

- Een vondeling op de Tieltse markt (1829) Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

54

- Enkele gegevens over de uitgeweken familie van een goudzoeker uitonze streek, eerste deel Paul Callens

56

- De familie Des Quien van Gottem en Sint-Baafs-Vijve: een geval van assimilatie van familienamen Jan Callens

59

- Mededeling. Oproep tot aile leden

60

- Activiteitenagenda

61

- Vraag en antwoord

62


De familie Van den Wingaerde van路 lite Wielkene of Zwynsvoete" te Pittem

Bij het opmaken van de stamboom De Witte stelden wij vast dat deze familie het leen te Wielkene of Zwynsvoete bezat van 1623 tot 1748. ("De Witte van Pittem", 1983, Paul & Jan Callens, Etienne Cap pelle, pag. 23-24). In feite kwam dit leen door erfenis bij Joos De Witte terecht bij het overlijden van zijn moeder Joossyne Van de Wijngaerde fa Jooris rond 1599 in Pittem (RAK, Wez. 64, Pit 4). Men schrijft in deze wezerij over "...een leen wesende ghenaempt t zwynsvoetkin ligghende in Putthem groot ontrent acht bunders ghehouden van de heere van Putthem ... ". We onthouden verder nog dat voogd materneel van Joos De Witte een zekere Jacques Ducelier fs Franchois was uit Ingelmunster. De Heer V. Arickx schrijft in zijn boek "Geschiedenis van Pittem" (pag. 68, 91 & 238) dat dit leen te Wielkene of Zwynsvoete in de zestiende eeuw in bezit was van de familie Pieter Van de Wyngaerde, baljuw in Pittem vanaf 1486. Het leek mij evident dat deze Pieter een verre voorouder moest zijn van Joossyne Van de Wijngaerde of dus ergens in mijn kwartierstaat zou thuishoren. Zo werd het interessant om deze stelling te verifieren. Van Jooris Van de Wingaerde, de vader van Joossyne, vonden we ook een wezerij terug (RAK, Wez. 51, Pit 4). Hij had twee kinderen : Joosken en Joossyne. Ais voogd paterneel noteren we Gillis Van de Wingaerde fs Romeins in Kanegem en Joos De Coeninck fs Jan in Gent. Jooris was rand 1554 gehuwd met Calleken De Cuenynck die afkomstig was van Ingelmunster en de dochter van Joos De Cuenynck en Jossine De Tiendenaere. Jooris Van de Wingaerde overleed rond 1560 te Pittem. In de wezerij lezen we verder over ".. .leenen te zwinsvoefkins andersins genaempf te nederwielkene t saemen groat achf bunderen. .. ". Jooris Van de Wingaerde staat als buitenpoorter van Kortrijk te Pittem genoteerd als zoon van Pieter. Deze Pieter Van de Wingaerde was gehuwd met Cateline Volcaerts. Zij was afkomstig van Ruiselede en de dochter van Jan Volcaerts en Ysabelle Van den Watermuelene. Pieter had twee kinderen Jooris en Mayken, die rand 1545 huwde met Franchoys Duc(e)lier. Het was zijn zoon Jacques die we hierboven al hebben aangeduid als voogd over Joos De Witte. In de wezerij opgemaakt bij het overlijden rand 1535 van Cateline Volcaerts is er eveneens sprake van "...een /een te Wi/kene ... " (RAK, Wez. 43, Pit 2). Voogd paterneel over de kinderen was Romein Vande Winghaerde, tevens de graotvader, en voogd materneel was Pietere Van den Watermuellen. Romein Van den Wingaerde overleed rond 1544 en had drie kinderen : Gillis in Kanegem, Pieter in Pittem en Jacob in Ruiselede. We vinden deze Romein Van den Wingaerde terug als buitenpoorter van Kortrijk te Pittem in 1530 als zoon van Pieter. Het rnoet deze Pieter zijn geweest die als eerste van de familie het leen te Wielkene of Zwynsvoete bezat zoals door de Heer V. Arickx aangegeven. Op pag. 79 van zijn "Geschiedenis van Pittem" kunnen we trouwens verder lezen dat Jan Bossin in 1480 de heerlijkheid ten Boonhoge verkocht aan Pieter Van den Wyngaerde voor 5 p. gr. en dat zijn zoon Romain Van den Wyngaerde het leen bezat in 1514. Ten Boonhoge is te situeren op slechts een paar honderd meter ten zuidwesten van te Wielkene ...

47


Het is bij het volgen van de families De Witte en Van den Wingaerde duidelijk dat heemkunde zeer nauw samenhangt met familiekunde zoals onze voorzitter dit al aanduidde in zijn voorwoord bij het eerste nummer van "0nze voorouders". Heemkundige gegevens kunnen dus als een interessant hulpmiddel beschouwd worden om een genealogie op te bouwen!

Sarnengevatte starn reeks Van den Wingaerde.

Pieter Van den Wingaerde o circa 1440 + na 1499

I

C

.----~

Pieter Van den Wingaerde o Pittem ca 1490

Romein Van den Wingaerde o ca 1465 + ca 1544

I x

.+

Cateline Volcaerts o Ruiselede ca 1495 + Pittem ca 1535

x ca 1520

I Jooris Van den Wingaerde a Pittem ca 1525 + Pittem ca 1560

x

Calleken De Cuenynck Ingelmunster ca 1530 + o

x ca 1554

I Joossyne Van de Wijngaerde o Pittem ca 1560 + Pittem ca 1599

x

Joos De Witte o Pittem ca 1555 + Pittem ca 1623

x ca 1595

Jan Callens

Het gezin VERBEKE te Tielt in de 1Se eeuw een absoluut wereldrekord Tweede deel: Het record. In het huishouden Verbeke - Pyncket werden zestien kinderen geboren: dat wijst op een hoge vruchtbaarheid, maar is beslist nog geen record te noemen. Misschien geeft een tabel met de zestien kinderen nog het best de feiten weer.

48


"0

c ~ II ::::I -Q) "0.0 <!)Q)

roO) c"E

c

-'::::::::1

Q)o-

> Q) O.t::

"00..

-(? E

"0

I.!)~

N

ro> c --'0 ~E >co O~

m

-Q)

-.:::: OJ >

o

~

le:(

Oe:(

Cl) Cl)

:!

l'!!:! .!S!W

00

ro

ttl C

c:

ftI

ttl C

"-

2 ..c:

Q)

E

o

o...l:; o (/) 0--

Q)

"0 C

o

0:0:; I ttl

Q)

N ttl C

"0 Q)

a>

"O~

C "-

_Ql c:

Q)

Q)'t: Q)2

Q)

-;::

Q)

O)(/)

o

Q)

o>

"0

W

..J

.5

(liZ

-;>-

~>

w:i

Cw

CIl..J

E;:)

'2

IU

0

C)

W W

CD

.Q oI,)

cO

._

"0 C

....

N

-

~q:: Oz cu ...

.f5!N

E C')

E

r:::::0

.flo

o ..-

N

~

1,)0:::

-c z e:(

E

"0

"C

(lIO

o

"0

ttl C

o o

...CD

W

co

c

,-« ~;:)

IU

"")W

"'w ~o:::

-0 ~:E

(liZ

IU..J ,-> :;;;:)

.50

:i:i

:io

t::z 1U0

C

c

"0 C

~ ~ c

:EO

W

1U0

CDW

(liZ r:::::c(

'cz

::Em

«CI)

:!>

·c> 1U0

o

C)

:;;C)

«

Q)

~ 0:::

(lIW ,_ :I:

CD

IU

o

co.

IU«

... fII

...

~

"C IU

"C

(lI

(lI

o

~

een

!II

._

::::IW~

... ~ .~ U

ou

enW

IU-

-,0.

e(>

-z .~ «

cO

'C.:E IUCI)

(lI~

mo:::

-0

r:::::W

C

IUW

.....

I'---

c

.ri

-!!!.

..-

"C

;:

~ ..-

(lI

>

o

-2..

I

E ::::I

IU

o

::J

co

"C

Cl)

C)

...o ~

E (1)0

3:>

:;U; ... IU

w

0::: c(

..J

LLQ.

w

:!

.~w

:!:

·z w>

~

Q.:I:

:t;e(

0:::

W

;ui -CI)

.c

Cw ~c

~

U 11)«

cOl

ew

LLC

-!!!.

~

l.O N

-.-

c

ro

a. Q)

t E eo

(/)

...-

ttl C

N

N

N

C"':i

C")C") 1'---1'---

-.- -.-

.ri.ri

..- ...ri.ri

~~

~~

<!)I'---

CDI'---

-.-

-c C'G

!II

o

r:::::

o

o

r::::: (lI

CD

I!?

-c

("f)

I'--- I'--0)

0)

::::I

::::I

ttl

ttl

O'!O'!

0'1 0'1 ::J ::::I

::J

::J

ro ro

COCO

NN

NN

r:::::

~ r::::: o

o

o

fIU

0)

~

::J

::::I

1'---1'---

r:::::

C

(/)

I'---

c

::::I

C')C')

c

IU

a. Q)

C')

("f)

S fII C'G

u:>W

t! ..-

.,...

::J

<!)CD

E

C'GO

W

I.!)

(J)

("f)C')

-e-'

..s::i

o

C')

N

NN

e o :E

ro o "ro 0 c >

ttl C

cZ

o

11)0

::J

o

0.

o..'+-

("f)

o eo

N

-.-.0 ...: Q)

..-

-,0

oqI'---

1'---"'-

fIIC

gw -z =«

o

...("f)

0>

.0 C

I.!)<!) oq-I'---

N

..Je( .c..J

(J)

::::I

IU

~::Ew ._

~

~::E :t;w

E

"C

..J W

~

0« o:::m wo

I,)Z

Ew

-

e( ..J

~W .Q~

em ... .Qo:::

0.

IZ

~ lUI-

-

fIIw

~

...

r:::::

Gi r:::::

«

co co

1'---1'---

C')

C')

1'---1'---

C')

1'---1'---

-.- -.--

0.0. Q)

Q)

(/)

(/)

C')

...- ...00

Q) "0

Q) "0

I

I

-.-

00

t!;:!:

-.- ..tt:: I

c c

~~

00

00

c

I

.0 .0

NN oq-oqI'--- I'---

coO'! NN

C

oq-I.!)

-.-

..-

co ("f)

("f)

~t!

..- ..00 Q)

Q)

"0"0 I'--- co

~

::J

N I.!) I.!)

::J

..- ..-> :>

E E

> >

-.-

::J (J)

t!t! .- -.0.0.

~~ -.- -.I.!)<!)

...-

N

N

(J)

1'---1'---

oq-oqI'--- I'---

oq-oq-

1'---1'---

...- ...

o

0

OJ OJ "0 "0

coO'!

O'!

-.-- -.0.0. Q)

Q)

00 I.!) I.!) I'--- I'---

..- -.o 0 Q)

"0 "0 I'--- I'--NN

l.O

co -.-

-.- -.-

!II ::::I

2 C'G

-a

::E c

c

..Q

E

-c

r:::::

~

r:::::

e o

c (I)

1:: cu C'G -,

'tii ~ -, !II

II)

.~ ,5

o E ...IU

C'G

m

.c .....

E ~ «m

C'G -,

c Cl)

> CD :J .c

o

I,)

IU "")

~ .!S!

~

IU

o

I,)

Z E

(lI

s 0

=-

i~

8.z·_ ~.... ... '3:

CD (I) 1;"C

.- 0 0...J

..: r:::::

Ii!!

e

>

<0 N

I.!)

co

o

N

..-

C')

...-

Q)

In In I.!)<!)

..-

49


Het record is duidelijk: er worden 14 opeenvolgende zonen geboren ! Keizer Karel VI had in 1737 peter kunnen zijn, en zijn vorstelijke dochter Keizerin Maria Theresia in 1747. Het wereldrecord is echter nooit bekend geraakt in bredere kringen, omwille van het vroegtijdig afsterven van 10 van die 14 zonen. Toen onderpastoor E.H. Jan Baptist De Meersman op 11 september 1737 peter werd van de 7de waren de zes vorige reeds dood en begraven. Op 8 december 1743 noteerde E.H. H.Wauters: ...jacobus livinus filius 12mus, maar dan waren er maar 4 zonen in leven ! Griffier Vande Sande vermelde in zijn Poorleriebouck in 1745 als zonen: Jan-Baptist (N°8), Jozef (N°10) en Benjamin (N°11). Hij zweeg over Jan Maarten (N°7), die in 1772 nog in leven zal zijn, maar schreef er wei Pieter (N°14) bij, geboren in 1747. Op 9 december van dat jaar noteerde E.H. P.F.Van Hese in de doopregistratie van zijn petekind: ...petrum nico/aum ludovisum filium decemum quartum. Het onmenselijk gezinsleed in de familie Verbeke-Pyncket, 11 kinderen gestorven binnen de vijf maand vestigt op zichzelf een ander record, een record van ellende en verdriet. Opvallend is oak, dat vooral de eerste zonen zo vroeg sterven. Wat is de reden? Vroeggeboorte, vergiftiging door vervuild drinkwater, besmettelijke kinderziekten, ongevallen? Mogelijks de hemo/ytische ziekte van de pasgeborene, een afwijking bij de overerving van de Rhesus-bloedgroep, ofschoon hierbij meestal de eersten uit de reeks minder ziek zijn dan de volgende. Het 15e kind was een intrige op zichzelf: het enige dochterje, en het bleef overleven, in tegenstelling tot het 16e, dat terug een zoontje was. Ignaas, confrere van het guIde van sente jan en lid van de confrerie van de heJeghe maghet (32) kon enige troost vinden door deel te nemen aan het goed ontwikkelde gildeleven van zijn stad. Dr. Rene De Clercq

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

a. b. c. d. a. b. c. d. a. b. c. d.

SAT, PR Tie/t, Reg. W15, Dopen 1730, 13 october (copie: ARAB, Microfilm L0602) ID, ibid., Reg. W92, Dopen 1730, p.40 (copie: RAK, Microfilm IV) ID, ibid., Reg. W15, Overlijdens 1730, 16 october (copie: ARAB, Microfilm L0603) ID, ibid., Reg. W92, Overlijdens 1730, p.200v (copie: RAK, Microfilm IV) SAT, PR Tie/t, Reg. W15, Dopen 1732,7 februari (copie: ARAB, Microfilm L0602) ID, lbid., Reg. W92, Dopen 1732, p.54 (copie: RAK, Microfilm IV) ID, ibid., Reg. W15, Overlijdens 1732,21 februari (copie: ARAB, Microfilm L0603) ID, ibid., Reg. W92, Overlijdens 1732, p.207v (copie: RAK, Microfilm IV) SAT, PR Tielt, Reg. W15, Dopen 1733, 7 februari (copie: ARAB, Microfilm L0602) ID, ibid., Reg. W92, Dopen 1733, p.70 (copie: RAK, Microfilm IV) ID, ibid., Reg. W15, Overlijdens 1733, 30 juli (copie: ARAB, Microfilm L0603) ID, ibid., Reg. W92, Overlijdens 1733, p.215v (copie: RAK, MicrofilmlV) a. SAT, PR Tielt, Reg. N°15, Dopen 1734, 9 augustus (copie: ARAB, Microfilm LD602) b. ID, ibid., Reg. W92, Dopen 1734, p.88 (copie: RAK, Microfilm IV) c. ID, ibid., Reg. W15, Overlijdens 1734, 18 oktober (copie: ARAB, Microfilm L0603) d. ID, ibid., Reg. W92, Overlijdens 1734, p.221 (copie: RAK, Microfilm IV) a. SAT, PR Reg. W15, Dopen 1735,2 augustus (copie: ARAB, Microfilm LD602) b. ID, ibid., Reg. W92, Dopen 1735, p.102v (copie: RAK, Microfilm IV) c. ID, ibid., Reg. N°15, Overlijdens 1735, 12 augustus (copie: ARAB, Microfilm L0603) d. ID, ibid., Reg. W92, Overlijdens 1735, p.226v (copie: RAK, Microfilm IV) a. SAT, PR Tieti, Reg. W15, Dopen 1736,29 jull (copie: ARAB, Microfilm L0602) b. ID, ibid., Reg. N"92, Dopen 1736, p.114v (copie: RAK, Microfilm IV) c. ID, ibid., Reg. W15, Overlijdens 1736,27 oktober (copie: ARAB, Microfilm L0603) d. ID, ibid., Reg. W92, Overlijdens 1736, p.232 (copie: RAK, Microfilm IV) a. SAT, PR Tieit, Reg. N"15, Dapen 1737, 11 september (copie: ARAB, Microfilm L0602) b. ID, ibid., Reg. N"92, p.128 (copie: RAK, Microfilm IV)

tten.

..-:.-

(23) ::;;:(4) (24) (25)::;;:

(26)

a. = (4) b. SAT, PR Tielt, Reg. N"18, Overlijdens 1740, 17 september (copie: ARAB, Microfilm L0603) c. ID, ibid., Reg. N"93, Overlijdens 1740, pAO (copie: RAK, Microfilm IV)· (3)

a. SAT, PR Tielf, Reg. N"18, Dapen 1742, 15 november (copie: ARAB, Microfilm L0603) b. ID, ibid., Reg. N°93, Dopen 1742, p.133 (copie: RAK, Microfilm IV)

50


(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

a. SAT, PR Tielt, Reg. W20, Dopen 1743, 8 december (co pie: ARAB, Microfilm LD603) b. ID, ibid., Reg. W94, Dopen 1743, p.7 (copie: RAK, Microfilm IV) c. ID, ibid., Reg. W18, Overlijdens 1744, 21 maart (copie: ARAB, Microfilm LD603) d. ID, ibid., Reg. N°94, Overlijdens 1744, p.135V (cople: RAK, Microfilm IV) a. SAT, PR Tielf, Reg. W20, Dopen 1745,16 september (copie: ARAB, Microfilm LD603) b. ID, ibid., Reg. N°94, Dopen 1745, p.34 (copie: RAK, Microfilm IV) c. ID, ibid., Reg. W20, Overlijdens 1745, 22 september (copie: ARAB, Microfilm LD603) d. ID, ibid., Reg. W94, Overlijdens 1745, p.147V (copie: RAK, Microfilm IV) a. SAT, PR Tielt, Reg. W20, Dopen 1747, 9 december (co pie: ARAB, Microfilm LD603) b. ID, ibid., Reg. W94, Dopen 1747, p.70 (copie: RAK, Microfilm IV) a. SAT, PR Tieit, Reg. W20, Dopen 1749, 16 september (copie: ARAB, Microfilm LD603) b. ID, ibid., Reg. N°95, Dopen 1749, p.11 (copie: RAK, Microfilm IV) a. SAT, PR Tielt, Reg. W22, Dopen 1750,27 december (copie: ARAB, Microfilm LD603) b. ID, ibid., Reg. W95, Dopen 1750, p.30v (copie: RAK, Microfilm IV) c. ID, ibid., Reg. W23, Overlijdens 1751, 6 maart (copie: ARAB, Microfilm LD603) d. ID, ibid., Reg. W9§, Overlijdens 1751, p.14 (copie: RAK, Microfilm V) RAK, Oud SAT, Reg. W414, p.285

I

Voor u gelezen =====~

Enkele losse gegevens over streekgenoten teruggevonden in het tijdschrift "Belgian Volume 22-#82, 2000.

Laces",

De informatie is verkort weergegeven in de vorm zoals men deze in het tijdschrift aantreft in het artikel: "Naturalizations of Douglas County, Wisconsin" door John Buytaert, Minnesota.

Paul Coolsaert, 33 jaar, geboren in "Gulleghem", 15 oktober 1881. Vertrok van "Bisseghem" in 1905. Odiel Oeportere, 34 jaar, geboren in "Ordoye", 1 oktober 1885. Aangekomen in 1913. Galloo Emeric, 20 jaar, geboren in "Sweveseely", 26 november 1894. Aangekomen in 1913. Charles Govaert, 25 jaar, geboren in Knocke", 25 december 1896. Aangekomen in 1920. II

Paul Heytens, 24 jaar, slager, geboren in "Thielt" , 17 oktober 1897. Woonde een tijdje in Winnepeg, Canada. Alidor Huyghe, 36 jaar, geboren in "Stoden" op 7 april 1883. Aangekomen in 1918. Leo Van Damme, 28 jaar, geboren in "Knocke" op 14 december 1892. Aangekomen in 1920. Alfons Van der Beke, 43 jaar, geboren in "Ost Nieuwkerke" op 28 februari 1876. Woonde een tijdje in Duerand of Delurand, Manitoba. Desire Vanhove, 24 jaar, geboren in "Sweveezaale", 22 november 1890, aangekomen in 1906. Emeric Vanhove, 34 jaar, geboren in "Swevezeely", 9 augustus 1880. Kwam van Quebec. ConstantVerbrugghe,

36 jaar, geboren in "Cachtem", 21 februari 1884.

Paul Callens 51


Genealogie van Guillielmus De Backer Slot. VI-a Joannes Debacker. geboren te Tielt op 24 februari 1796, overleden aldaar op 2 mei 1868, 72 jaar oud, zoon van Joseph De Backer (V) en Rosalia van Bruwaene. Lieten verscheidene kinderen na en een talrijk nageslacht te Tielt, Wakken, Geluwe en Nieuwkerke. Joa nnes is getrouwd te Tielt op 21 juli 1824, op 28-jarige leeftijd met Justine Seraphine Bruneel (22 jaar oud), geboren te Tielt op 12 oktober 1801, overleden aldaar op 2 april 1883, 81 jaar oud, dochter van Petrus Bruneel (winkelier) en Isabella Versele. Uit dlt huwelijk: 1 Prudence Debacker. Prudence was een eerste keer gehuwd met Dominicus De Croix en een tweede keer met Jan Francis Loontjens, zoon van Constantin us en Maria Francisca Vande Voorde. Zonder nakomelingen. VI-b Maria Theresia De Backer. geboren te Tielt op 7 december 1797, overleden aldaar op 4 september 1872, 74 jaar oud, dochter van Joseph De Backer (V) en Rosalia van Bruwaene. Kinderen en nakomelingschap in Tielt, Rijsel en Geraardsbergen. Maria is getrouwd te Tielt op 5 januari 1822 (getuige was Joannes De Backer (broerj), op 24-jarige leeftijd met Philippus Franciscus Fontaine (32 jaar oud), commissionair in lijnwaad, geboren te Wodecq (Henegouwen) op 11 oktober 1789, overleden te Tielt op "14mei 1844, 54 jaar oud, zoon van Christophe Fontaine en Anna Maria Celestina Detravelle. Uit dit huwelijk: 1 Adolphus Franciscus Fontaine, geboren te Tielt op 1 december 1821 (doopgetuige was Joannes De Backer). VI-c Francisca De Backer, geboren te Tielt op 8 februari 1800, overleden aldaar op 27 december 1860, 60 jaar oud, dochter van Joseph De Backer (V) en Rosalia van Bruwaene. Kinderen en nakomelingen uit het eerste te Meulebeke en Sint-Michiels. De kinderen uit het tweede huwelijk zijn ongehuwd overleden. Francisca is getrouwd op 19 mei 1827, op 27-jarige leeftijd met Bernardus Augustinus Roelandts, geboren te Tielt op 12 januari 1791, overleden aldaar op 21 april 1829, 38 jaar oud, zoon van Petrus Antonius Roelandts (greffier) en Theresia Dorothea Hellyn. Uit dit huwelijk: 1 Marie Louise Roelandts, geboren te Tielt in het jaar 1829. Naar Assebroek op 19 februari 1858. 2 Bernard Roelandts, 52

geboren te Tielt in het jaar 1830.


Francisca is hertouwd te Tielt op 17 augustus 1831 met Charles Joseph De Stoop, lijnwaadhandelaar en bijzondere, geboren te Markegem omstreeeks 1795, wonende te Tielt, Brugstraat 13 (1856), overleden te Tielt op 22 april 1858, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk: 3 Charles August De Stoop, bezondere, geboren te Tielt in het jaar 1834, overleden te Tielt, ongehuwd op 21 juni 1865, 31 jaar oud. 4 Camiel Aime Constant De Stoop, mulder, geboren te Tielt in het jaar 1835. ongehuwd

Deze twee graven bevinden zich op het stedelijk kerkhof van Tielt aan de rechterkant van de hoofdgang naast de grafkapel van de familie Boone.

Grafopschriften: Gedachtenis van Vrouw FRANCISCA DE BACKER overleden te Thielt den 27 December 1860 in den ouderdom van 60 jaren Wwe in eerste huwelijk van M.~ BERNARD ROELANDTS overleden den 16 april 1829 en in tweede huwelijk van M.~ CHARLES DE STOOP overleden den 22 april 1858

Ter Zaliger Gedachtenis van Mijnheer CAROLUS DE STOOP Jongman overleden te Thielt den 20 Junius 1865 in den ouderdom van 32 jaar Oat zijne ziel in vrede ruste

Heer laat hunne ziel in vrede rusten Fons Das 53


I

Een vondeling op de Tieltse markt (1829) ====~

Eugenia

Feys eTielt of Meulebeke, dochter van Pieter, 24 jaar, spinster, woonachtig te

Tielt) legde op 11 december 1829 haar kind van ongeveer drie jaar als vondeling voor de deur

van

Joseph

Bouquillon

(zoon

van

Josse

en

Barbe

Rapperliere).

Deze

hoedenfabrikant en voorzitter van het Tieltse bureel van weldadigheid was woonachtig op de Tieltse markt. Rosalia

Van Bruwaene

merkte de vondeling

op. Rosalie

werd te Tielt

geboren op 1 september 1774 en was sinds 13 april 1826 weduwe van Joseph De Backere. Uit medelijden nam ze het kind mee naar haar woning, herberg De Beurs op de Tieltse markt (zie illustratie). Eugenia

moet echter spijt hebben gekregen van haar drastische beslissing. Enkele uren

later begaf ze zich naar de Tieltse markt om haar kind terug op te halen. In herberg De Beurs werd ze met haar kind herenigd. Daarmee was echter voor Feys de zaak niet ten einde. Ze had met het verlaten van haar minderjarig kind immers een strafbaar feit gepleegd. Op 23 januari 1830 verscheen ze voor de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Drie personen Lamblin

legden in deze zaak een mondelinge getuigenis af: Joseph

Bouquillon,

Jan

(52 jaar, secretaris van de stad Tielt, tevens woonachtig op de Tieltse markt) en

Fidelis Wauters (notaris). De rechtbank achtte het bewezen dat Feys haar kind had verlaten. Er werd echter ook rekening gehouden met het feit dat ze het kind opnieuw was komen ophalen en dat de aangeklaagde zich elsden in eenen zeer dringenden nood van levensmiddelen bevand. Feys werd veroordeeld

tot een maand opsluiting en het betalen van de proceskosten

(zeven

gulden 50 cent). Eugenia

werd op 30 januari

1830 ingeschreven

in het strafhuis van de gevangenis

te

Brugge. Ze werd in het signalementenregister als voigt omschreven: lengte 4 voet 6 duim, rand aangezigt, rode huidskleur, zwart haar, zwarte wenkbrauwen, zwarte ogen en een hoag voorhoofd. Feys mocht de Brugse gevangenis verlaten op 1 maart 1830. Bibliografie BRUYNEEL G., COGHE P. en VERTE R., Volkstelling 1814 Deel XXXV Tiett, Brugge, V.v.F.-Afdeling

Brugge,

1998. BUYCK

J. e.a., Inventarissen

van de archieven

gevangenis te Sint-Andries-Brugge

van de gevangenis

te Brugge

(1794-1966)

en van de

(1870-1967), Brussel, Aigemeen Rijksarchief, 1999 (Rijksarchiefte

Beveren.

Inventarissen 39) DAS F., Genealogievan

Guillielmus De Backer, eerste deel, in: Onze Voorouders, 111,2000,2, pp. 33-36.

DAS F., Ml~rkwaardig document, in: Onze Voorouders, 111,2000,2, p. 32. Rijksarchief

Beveren,

Archief van de rechtbank

van eerste aanleg te Brugge, vonnisboek,

1830, eerste

semester, vonnisnr. 31. Rijksarchief Beveren, Archief van de gevangenis te Brugge, 1351, rol van het strafhuis, rolnummer 43. Rijksarchief Beveren, Archief van de gevangenis te Brugge, 1489, signalementenregister

van het strafhuis, nr.

43.

Johan Buyck 54


Herberg De Beurs op de Tieltse markt (Detail van een postkaart uit de prive-verzarnelinq van Gerard Dhondt - Tielt)

55


Enkele gegevens over de uitgeweken familie van een goudzoeker uit onze streek Eerste deel. In deze korte bijdrage een voorbeeld hoe men soms op een verhaal komt waarvan men op het eerste ogenblik zegt, dit hoort in het rijk der sprookjes. Ais echter blijkt dat hetzelfde verhaal op verschillende plaatsen opduikt dan is het toch wei de moeite om een poging te doen om uit te zoeken waar het verhaal vandaan komt. Begin de jaren negentig kwam ik in contact met een Vlaamse dame uit het zuiden van Texas 1. De dame in kwestie vroeg wat informatie over haar voorouders in onze streek. Bij verder contact schreef zij over een nonkel die goud gevonden had in Amerika. lij wist nog goed dat haar vader een "aanzienlijk" bedrag gekregen had na zijn overlijden. De nonkel in kwestie zou vermoord geweest zijn, waar wist zij niet te vertellen, het was te lang geleden en als kind had ze niet het volle besef van de feiten. De overlevering had enkel het verhaal versterkt maar de details verzwakt. De "aanzienlijke" som zal wei te relativeren zijn gezien het in deze familie ging om een groot aantal erfgenamen. In het begin van de eeuw betekende een aanzienlijk som voor arme . . mensen waarschijnlijk niet wat wij er nu zouden van denken, alhoewel. Normaal zou het bij dit verhaal gebleven zijn ware het niet dat ik bij mensen in onze regio hetzelfde verhaal hoorde met weinig verschil. lou het mogelijk zijn dat op een paar duizend kilometer afstand hetzelfde verhaal kan onstaan zonder dat er iets van waar is. In het tijdschrift "Het Land van Nevele" 2 vinden we eveneens een goudzoeker terug en hier en daar hoort men wei eens dat een of andere nonkel is rijk geworden of goud heeft gevonden. Dan blijft nog de vraag waar te beginnen zoeken. Er zijn wei meerdere goudvelden geweest. De grootste zijn al vlug terug te vinden maar er zullen er ook wei een deel geweest zijn die enkellokaal van belang waren of al uitgeput waren voor de propagande kon op gang komen. De trek naar California is waarschijnlijk persoon was die locatie echter te vroeg.

langs hier de meest bekende. Voor de gezochte

In de tijd dat ik be ide verhalen hoorde las ik eerder toevallig de geromantiseerde geschiedenis van Alaska geschreven door James Michener'. In dit werk is de trek naar de goudvelden van Dawson, Canada, vlak bij de grens met Alaska, en naar Nome uitvoerig beschreven. Daarom probeerde ik via deze twee wegen een poging te wagen. Gewoon een brief geschreven naar de postmeester van terplaatse met de vraag mijn brief door te geven aan iemand van de "Historical Society". In een aantal gevallen is het op die manier al gelukt contacten te leggen. Wonder boven wonder kwam ik in contact met iemand die de moeite nam om wat opzoekingen te doen voor mij en het mooiste was wei het document waarvan hiernaast een afdruk. Margaret Herbenar-Blondeel, Texas Andre Bollaert, "Alfons "Klondike" De Meulenaere, een goudzoeker uit het Land van Nevele. In: Het Land van Nevele, XXVII-3, september 1997, p. 195-201 3 James A. Michener, "Alaska". Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, Houten, 1989,859 p. 1 2

56


57


Het is dus duidelijk dat Julius Blondeel in november 1902 wei degelijk op zoek was naar goud. Op zichzelf is dit reeds een belangrijke ontdekking maar verdere opzoekingen liepen vast en nog steeds weet ik niet waar Julius is overleden. Trok hij van Dawson naar een ander goudveld of ging hij gewoon terug naar huis waar dit ook mag geweest zijn. Wie weet komt vroeg of laat een ander document naar boven dat het een en ander duidelijk maakt. Een overlijdensakte zou een oplossing zijn maar is het ook niet mogelijk dat een notaris langs hier een bed rag moest overmaken aan de familie langs hier? Hoe kwam de familie anders aan een deel van de erfenis die het onstaan was van het verhaal? Vraag blijft wie de zaken langs hier regelde. De familie woonde over een uitgestrekte zone rond de assen Tielt Wingene - Ruiselede - Beernem - Aalter Het was George Carmac die het eerst goud gevonden heeft in de Bonanzastroom op 17 augustus 18964. In korte tijd kwamen ca 40000 goudzoekers naar het stadje Dawson City. Het was een barre omgeving op zo een 300 km van de poolcirkel. De wegen waren slecht en de toch ernaartoe was enkel voor de echte pioniers. AI vlug kwamen er ook wat saloons en bars in dit stadje. Handige jongens zorgden voor ontspanning voor de goudzoekers en werden er vlug rijk van. Over de moord op Julius is enkel geweten dat hij zou vermoord zijn door zijn partner goudzoeker en dat hij ook nog wat grond zou gehad hebben rond de Hudson Bay en Manitoba. Enkele gegevens

over de familie van Julius Blondeel.5

Vader: Ivo Blondeel, Ruiselede 11 november 1824 - + Wingene 9 december 1900. Zoon van Josephus Blondeel en Maria Deneve. Hij huwde te Ruiselede op 7 januari 1857 met Barbara Verhelst, 0 Ruiselede 16 januari 1837. 0

De familie kwam naar Wingene voor 1860 en Barbara Verhelst vertrok met haar familie terug naar Wingene op 22 juli 1904 na het overlijden van haar echtgenoot. Tot dusver kon ik 16 kinderen terugvinden bevolkingsregisters en de burgerlijke stand.

in Wingene

aan

de

hand

van

de

Enkele takken bevatten meer informatie gezien dit een beeld geeft van de verdere emigratie naar Noord-Amerika. De lijst is niet volledig maar geeft toch een voorbeeld van de stelling "als er een van de familie naar Amerika trok dan volgden er meestal nog andere van dezelfde familie" en wie weet heeft iemand met deze aanzet al voldoende om verder te werken. 1) Louisa Blondeel, 0 Ruiselede 11 april 1859 - + Tielt 11 juni 1948, x Tielt 10 februari 1892 met Theophilus Lassuy, Tielt 11 april 1859. 1-1) Helena Francisca Lassuy, Tielt, 29 december 1892. Zij huwde Adriaan De Backer. 1-2) Cyrillus Ivo Lassuy, Tielt 6 april 1895. Hij huwde Leonie Maria Mestdagh in 1920. 1-3) Gustavus Lassuy, Tielt 27 augustus 1897 - + Tielt 30 juni 1899 1-4) Maria Leontina Lassuy, 0 Tielt 24 mei 1899. Zij huwde met Georges Jules Vanoverbeke in 1924. 1-5) Arthur Joseph Lassuy, Tielt 10 mei 1902 - + Tielt 21 december 1980. Hij huwde Maria Schoonaert, 0 Kanegem 29 december 1903 - + Tielt 20 december 1980, daags voor haar echtgenoot. Paul Callens 0

0

0

0

0

41nformatie uit Dawson, Canada 5 Bidprentjes, info Stad Tielt, Gemeenten : Pittem, Wingene, Ruiselede

58


De familie Des Quien van Gottem en Sint-Baafs-Vijve : een geval van assimilatie van familienamen

Bij mijn systematische opzoekingen naar de familie Desseyn - De Seyn vond ik tot op heden 147 verschillende schrijfwijzen van deze familienaam terug onder andere vormen als De Cheyn en De Chein in de eerste helft van de 17e eeuw te Olsene en Machelen. Zo zocht ik ook in het naburige Gottem naar verwanten en yond er in de tweede helft van de 17e eeuw de familie Jacobus De Seyn x Adriana O'Hanijns waarvan de verwantschap met mijn familie eenvoudig was vast te leggen. In Gottem was er echter ook nog de familie van Philippus samenstelling achterhaald via de parochieregisters hieronder voigt:

De Chein

waarvan

de

1) Catharina (+ Gottem 31 maart 1667) die te Dentergem huwde op 26 november 1651 met Joannes Van Oost (fs Livinus en Peryne Huus). Zij hadden zes kinderen te Gottem tussen 1654 en 1667. 2) Guilie/ma (+ Gottem 27 april 1671) die te Gottem huwde op 14 februari 1657 met L.ivinus Van Oost (fs Livinus en Peryne Huus). Er waren zes kinderen, de laatste vier geboren te Gottem tussen 1664 en 1671. 3) Petrus huwde te Gottem op 11 mei 1659 met Judoca Dhont fa Petrus en zij hadden twee kinderen te Gottem in 1663 en 1665. 4) Michie/ verloofde zich te Dentergem op 26 januari 1662 met Judoca De Smet waarvan drie kinderen te Meulebeke tussen 1669 en 1674. 5) Jacobus huwde te Gotlem op 22 november 1663 met Maria De Poortere fa Antonius en zij hadden er zeven kinderen tussen 1666 en 1680. Hoewel ruim 95 % naamdragers De Seyn uit de streek rond Machelen - Olsene - Gottem Dentergem - ...met elkaar verwant zijn, slaagde ik er niet in het verband te leggen tussen mijn familie met bovenstaande familie "Philippus De Chein". De oplossing voor dit probleem werd gevonden door het intensief bestuderen van de buitenpaorters van Kortrijk. De familie "Philippus De Chein" bleek De Kien of Des Quien te heten. Pieter De Kien fs Philip was buitenpoorter te Sint-Baafs-Vijve (1646-1662), Gottem (1663-1671) en Dentergem (1672-1674) om dan verzet te worden op Markegem. Jacobus De Kien fs Philip was buitenpoorter te Gottem (1665-1687) en vervolgens te Sint-BaafsVijve. Hun vader Philip Des Quien fs Passchier was buitenpoorter "by coope" te Sint-BaafsVijve van 1639 tot 1645. Blijkbaar had de pastoor van Gotlem dus problemen met de nieuwe, wat vreemde familienaam Des Quien in zijn dorp en ondanks het klankverschil vervormde hij de naam tot De Cheyn. Hij kende wellicht de familie De Seyn van Olsene en Machelen die molenmakers waren. Dit verschijnsel noemt men "assimilatie van familienamen" of het wijzigen van een in werkelijkheid uitheemse naam, die fonetisch of in geschreven vorm een lokaal bekende en verspreide naam benaderd, in die lokale naam. Het is een verraderlijke valkuil voor familiekundigen die kost wat kost een verband willen "forceren" met hun familie. Omgekeerd is het wellicht goed mogelijk dat de familienaam van onze eigen stam elders eenzelfde assimilatieproces ondergaat, waardoor we ze eveneens niet terugvinden of herkennen. Na het verder uitpluizen van deze familie (RAK, Wezerij en staat van goed 78, SBV 2) kunnen we de familie Des Quien vervolledigen. 59


Philip Des Quien was gehuwd met Jacquelyne Del Jeusne (Le Jeusne) fa Hubrecht die overleed te Sint-Baafs-Vijve rond 1639. In de wezerijakte en staat van goed vinden we naast de al vernoemde kinderen nog vijf andere: 6) Mayken die gehuwd was met Carel Bruggeman fs Mathys in Sint-Baafs-Vijve 7) Passchier die priester werd 8) Ludovicus die overleed voor 1650 9) Philippus, jong overleden 10) Pieryne die rond 1641 huwde met Jooris Vercampt fs Guillielmus. Verder blijkt ook dat de eerder vermelde Jacobus Des Quien een halfbroer moet geweest zijn uit een tweede huwelijk van Philip Des Quien met Mayken Pollet. Voogd paterneel was Bartholomeus De Plancke fs Jacques (hij tekent zelf als "bertolomieu desplan") die gehuwd was met Maria Des Quien fa Passchier en die verschillende kinderen hadden in Oostrozebeke. Voogd materneel was Pieter Le Jeusne fs Hubrecht in Wakken. Nog meer omtrent de assimilatie wordt duidelijk als we verder in de tekst vaststellen dat deze familie inderdaad niet van de streek afkomstig was. We lezen in een passage over de verdeling van de goederen : "...negende deel in de helft van een hofslede in Fleers in Casse/ry Ryse/ die up de vader verslorven is van zijne moeder ... " Jan Callens

Mededeling Sommige mensen zijn lid van "Onze Voorouders" vanaf het verschijnen van het eerste nummer. Anderen hebben onderweg afgehaakt. Nog anderen zijn pas later op de trein gesprongen. Voor deze laatsten kunnen wij mededelen dat wij nog enkele jaargangen van "Onze Voorouders" ter beschikking hebben. Volledige jaargangen zijn, voor zover de voorraad strekt, te verkrijgen op het secretariaat aan 250 BEF per jaargang.

Oproep tot aile leden Dit jaar bestaat VV. F.-Tielt 10 jaar. Tijdens deze periode hebben wij reeds heel wat verzameld, maar toch wensen wij ens documentatiecentrum nog uit te breiden. Vroeg of laat zullen we waarschijnlijk wei plaatsgebrek hebben, maar dat zijn zorgen voor later. Dus nogmaals een oproep, alles is welkom. Wat verzamelen wij : doodsprentjes of bidprentjes, rouwbrieven, notanele akten, tijdschriften, kwartierstaten, familiegeschiedenissen, voorwerpen, foto's, dagboeken, enz ... Kortom, alles is welkom. Geef ons eerder te vee I dan te weinig. Wij kunnen dan zelf nog schiften. Dank bij voorbaat ! 60


I

V.V.F. - Tielt: Activiteitenagenda

juli - augustus - september 2000

Opgelet: vanaf 1 januari is ons lokaal open op elke eerste en derde zaterdag van de maand. Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 15 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

4. Werkgroep genealogie op zaterdag 19 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

6. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Vrijdag 22 september van 20 tot 22 uur: lezing door Dhr. A. Braet over "Het budget van onze voorouders,

een peiling naar de levensstandaard

in de voorbije eeuwen."

8. Werkgroep genealogie zaterdag 7 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

V.V.F. - Roeselare: Activiteitenagenda Documentatiecentrum:

juli - augustus - september 2000

Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare.

Voorzitter: Lieve Denys, Stationsdreef 130, 8800 Roeselare. Secretaris: Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5,8800 Roeselare. 1. Zaterdagen 8 en 22 juli van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur. 2. Zaterdagen 5 en 26 augustus doorlopend van 9 tot 17 uur. 3. Zaterdag 12 augustus vanaf 11.30 uur: de Roeselaarse afdeling is twintig jaar jong. Wij organiseren een barbecue. Aile belangstellenden kunnen intekenen. Deelnameprijs: 500 fr. per persoon. Wie wenst dee I te nemen dient kontakt op te nemen met de voorzitter of secretaris ten laatste tegen 5 augustus. Ingeschrevenen worden dan op de hoogte gebracht van de plaats van het gebeuren. 4. Zondag 3 september: genealogische vormingsvoormiddag

van 9 tot 12 uur.

5. Zaterdag 9 september: genealogische vormingsnamiddag van 13.30 tot 17 uur. 6. Maandagen 11 ,18 september 18.30 tot 22 uur.

en vrijdag 22 september:

genalogische

vormingsavonden

van

7. Zaterdag 23 september: bezoek aan het Rijksarchief Kortrijk. Inschrijven voor deze activiteit is noodzakelijk: contacteer voorzitter of secretaris tegen ten laatste 19 september. 8. Zondag 24 september van 10 tot 12 uur: Sylvain Devriendt komt uitleggen en demonstreren wat Internet te bieden heeft aan genealogen.

61


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

~

Vragen

L_ 9 - 00

-------

(eyrie I Pil, Beeklaan 20, 8500 Kortrijk)

Waar en wanneer is Vandecasteele Camilla overleden ? Zuj huwde een eerste maal met Roelens Charles die te Kortemark overleed op 19 maart 1856. Zij hertrouwde met Vanallemeersch (Allemeersch) Carolus Ludovicus te Kortemark op 22 oktober 1857. De enige zoon uit dit huwelijk, Julius Richardus, trouwde met Sans Silvia Justina, en dit te Kortemark op 19 mei 1885. Hij overleed te Antwerpen op 3 februari 1938. Na grondige en jarenlange opzoekingen ben ik tot het besluit gekomen dat zij zeker overleden moet zijn tussen 19 mei 1885 en 13 juli 1909.

10 - 00

(Rene Rotsaert, Oorpstraat4,

8450 Bredene)

Heeft iemand gegevens over de familie Decock Jacobus, geboren te Heestert op 21 juni 1710 en gehuwd te Heestert in april 1748 met Den Douw Maria Catharina, dochter van Laurentius geboren omstreeks 1716 en overleden te Ingooigem op 10 november 1764.

Antwoorden 1 - 00

(Daniel Braems, Vaubanstraat

78, 8900 leper)

Niet Joannes, maar Petrus Braem(s) werd geboren te Tielt op 8 april 1777 als zoon van Joannes en Marie Anne Ailliet. Hij stierf reeds op 21 april 1777, slechts 13 dagen oud. Peter en meter waren Josephus Ailliet en Joanna Verloove. Lucien Ailliet

7 - 00

(Bernard Oelvoye, Draperiestraat 8,8940 Wervik)

Constantinus Franciscus Strack werd te Tielt geboren als zoon van Fran~ois Strack en Joanna Clara Antonia De Caigny. Zijn vader werd te Tielt geboren op 28 mei 1762 en overleed er op 17 maart 1837. Hij oefende er het beroep van dokter uit. De ouders van Constantinus traden op 5 rnei 1789 te Kortrijk in het huwelijk. Joanna De Caigny werd te Tielt geboren op 24 april 1764 en overleed er 28 september 1831. Constantinus bleef ongehuwd. Hij studeerde medicijnen aan de Universiteit van Leiden. Voor verdere informatie betreffende de familie Strack zie volgende publikatie: BUYCK J., Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse periode (1795-1814), Tielt, WF-Tielt, 1998. Daarnaast kan men ook terecht in het Fonds Museavrienden Tielt (nr. 119) en het Fonds Tanghe (nr. 115). Beide fondsen worden bewaard in de bibliotheek van de WF-afdeling Tielt (voor openingsuren zie kaft) Johan Buyck 62


Belgie-Belgique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZ£

VOOROUD£RS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling T~It.

3 de jaargang nr. 4 - oktober 2000 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 nEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en iliformatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de V.V.F.- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskarnp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 fr. per jaargang voor de V.V.F.-Ieden van de afdeling Tielt en voor de leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt. V.V.F.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-V.v.F.-leden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 250 fro (voor leden uit het buitenland 400 fr.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzhter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien AHliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beemegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voar verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Ovemame van tektsen toegestaan met vermeldlnq van bran en auteur.

Inhoud: - Enkele gegevens over de uitgeweken familie van een goudzoeker uit onze streek, tweede deel Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

67

- Het gezin Verbeke te Tielt in de 18e eeuw, een absoluut wereldrecord, derde deel Dr. Rene De Clercq, Gestichtstraat 24, 9000 Gent

70

- Steunende leden en sponsors

71

-Arthur Robert Tanghe (1908-1991) De eerste voorzitter van de Tieltse V.V.F.-afdeling Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

72

- Website V.V.F.-Tielt Sofie Descamps, Hulstestraat 70, 8520 Kuume

75

- V.V.F.- Tielt: nieuwe publicaties

76

- Over Lenen en Heerlijkheden Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

66

77 29, 8700 Tielt

- De parochie van Lotenhulle en haar Heerlijkheden Luc Neyt, Luxemburglaan, 21, 8700 Tielt

78

- Een starn Schepens te Wingene, afkomstig van AaJter, eerste deel Lucien Ailliet

80

- Activiteitenagenda

77

- Vraag en antwoord

78


Enkele gegevens over de uilgeweken familie van een goudzoeker uit onze streek Vervolg en slot. 2) Edouard Blondeel, 0 Wingene 27 juni 1860. In eerste huwelijk weduwnaar van Maria Nathalia Wyckstandt. Huwde te Ruiselede op 23 juni 1909 met Marie Eugenie Dinneweth, Ruiselede 4 december 1870. 2-1) Clara Blondeel, 0 Ruiselede 16 juli 1893 - + 27 november 1976. Zij huwde op 30 april 1919 met Jules Lambrecht, 0 18 maart 1888 - + 2 december 1967. Begraven op Mt. Olivet Cemetery, Detroit, Michigan. Naar Detroit vertrokken op 15 maart 1920. 2-2) Louise Blondeel, 0 Ruiselede 30 augustus 1894 - + Detroit, Michigan 17 december 1955. Huwde te Ruiselede op 8 augustus 1917 met Alphonse Wulber, 0 Ruiselede 16 juli 1895 - + 30 december 1975. 2-3) Alida Rosalia Blondeel, Ruiselede 28 augustus 1896. Huwde op 15 oktober 1919. 2-4) Rene Siondeel, Ruiselede 21 augustus 1897. 2~5) Gustaaf Blondeel, Ruiselede 4 oktober 1902 2-6) Maurice Blondeel, 0 Ruiselede 28 januari 1907 - + Tielt 24 april 1945, woonde een tijdje bij de familie Lassuy. Woonde in "Het Paradijs" in de leperstraat, Tielt. Na zijn overlijden huwde zijn vrouw, Godelieve Vansteenkiste, een tweede maal (Tielt 10 juli 1947) en vertrok later naar Canada op 24 april 1954. Godelieve Vansteenkiste, 0 13 september 1908 - + 16 december 1976, begraven op St. Anthony's Cemetery, Chatham. Haar tweede echtgenoot was George Camiel Depoortere, Meulebeke 14 februari 1922 - + 23 juli 1976 (waarschijnlijk in Chatham, Ontario). Een zoon Roger Blondeel was in 1990 priester ergens in Manitoba1. 2-7) Cesar Blondeel, 0 Ruiselede 1 maart 1909 - + Ruiselede 18 juni 1919. 2-8) Vital Leo Blondeel, 0 Ruiselede 8 oktober 1911 - + Ruiselede 19 mei 1912 2-9) Gustaaf Blondeel, 0 Ruiselede 4 oktober 1902 0

0

0

0

0

3) Rosalia Blondeel, 0 Wingene 1 mei 1862 - + 21 mei 1950. Zij huwde te Wingene met Julianus Braeckevelt, 0 Wingene 6 december 1862. Jules trok naar Amerika in 1903 en in 1909. 3-1) Joannes Braeckevelt, 0 Wingene 8 juli 1887 3-2) Alphonsus Braeckevelt, Wingene 7 februari 1889 3-3) Renatus Braeckevelt, 0 Wingene juni 1899 - + Mishawaka, Indiana 2 juli 1917 ten gevolge van een "motorcycle accident" 3-4) Irma Braeckevelt, Tielt 19 januari 1896 - + Wingene 31 juli 1899 0

0

4) Francisca Blondeel, 0 Wingene 5 oktober 1863 - + 10 mei 1939. Huwde te Wingene op 12 april 1893 met Karel Louis Bonne, 0 Wingene 30 december 1858 - + 13 november 1939. 4-1) Raymond Bonne, 0 17 januari 1894. Naar Amerika? 4-2) Remi Bonne, 0 Wingene 5 maart 1895. Naar Amerika? 4-3) Arthur Bonne, 0 Wingene 13 juli 1896 - + Mishawaka, Indiana 25 juni 1949. Hij huwde Alice Minne. 4-4) Bazil Bonne, Wingene 21 november 1897 - + Wingene 29 mei 1899? 4-5) Maria Irma Bonne, Wingene 11 augustus 1900 4-6) Irma Bonne, 0 Wingene 27 oktober 1901 4-7) Emelie Margaretha Bonne, 0 Wingene 17 januari 1903 4-8) Juliana Bonne, Wingene 2 april 1904 4-9) Leon Georgius Bonne, 0 Wingene 26 december 1905 - + Wingene 30 december 1985. Hij huwde Maria Simoens. 67 0

0

0


4-10) Julien Bonne,

0

Wingene 8 maart 1907

5) Camil Blondeel, Wingene 30 maart 1865. Tweelingbroer van Theopbile, Hij huwde niet en leefde oa in Colorado, Indiana, Illinois en Minnesota. Hij stierf ergens in de jaren twintig maar niemand kon voorlopig zeggen waar. 0

6) Theophile Blondeel, Wingene 30 maart 1865 (later noemde men hem Phillip). Zijn vrouw overleed bij de geboorte van het derde kind. Twee zoons bleven bij hun grootmoeder Barbara Verhelst. Phillip vertrok naar Amerika met zijn oudste zoon en werkte va or International Harvester of John Deere Company. De oudste zoon was soldaat in WO 1 ? Phillip en zijn zoon stierven ergens in het begin van de jaren twintig en zouden begraven liggen in Moline, Illinois. 0

7) Karel-Louis Biondeeel, 0 Wingene 27 februari 1867 (later: Charles Louis), + La Porte, Indiana (auto accident) 23 augustus 1927. Begraven op Mt. Olivet Cemetery Detroit, Michigan. (zie bidprentje links). Huwde Elodie Schoonaert, 0 Maria Aalter 1 augustus 1871 - + Crittenden Hospital, Detroit, Michigan 25 januari 1968. Begraven op Mt. Olivet. (zie bidprentje midden). 7-1) Kamiel Schoonaert, 12 april 1889, stierf als Amerikaans soldaat tijdens WO 11 op 17 oktober 1918. Hij ligt begraven op het militair kerkhof : Meuse-Argonne American Cemetery and Memorial, Frankrijk2 7-2) Augusta Schoonaert, 0 Aalter 29 december 1896, + Torrance, California 23 augustus 1973. Begraven in Forest Lawn Cemetary, Detroit, Michigan. Huwde Howard Coleman 7-3) Susanne Marie Blondeel, Tielt 17 augustus 1896 - + Tielt, 19 januari 1904. 7-4) Cyrillus Blondeel, 0 Tielt 24 september 1897, + New Port Richey, Florida. Huwde eerste maal met Natalie Plotzka en een tweede maal met ene Bernice? 7-5) Maria Blondeel, 0 Tielt, 24 mei 1899 - + Pittem 14 november 1900 7-6) Jossina Ludovica, 0 Pittem 26 december 1900 - + Detroit Michigan 22 april 1952 (als Josephine) . Zij huwde Albert J. Range en ligt begraven op Forest Lawn. 7-7) Adhemar Modest Blondeel, 0 Pittem 12 oktober 1902 - Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan 2 december 1955. Begraven op Mt. Olivet, Detroit. Hij huwde Rose Vanden Broeker 7-8) Leon Joseph Blondeel, 0 Tielt 22 december 1904 - + Cottage Hospital Grosse POinte, Michigan 19 juli 1985. Begraven op Mt. Olivet. Huwde een eerste maal met Marion Passineau en na haar overlijden met een weduwe Adeline VanGampler (mogelijk familienaam van haar eerste man, Vangampelaere?) 7-9) Mary Susanne Blondeel, Detroit 11 februari 1908 - + Saline, Michigan 10 december 1986. Begraven op Oakwood Cemetery, Saline, Michigan. Zij huwde Victor C. Commeyne, 0 3 augustus 1908 - + 5 februari 1985. begraven op Oakwood Cemetery, Saline, Michigan. 7-10) Baziel Alphonse Blondeel, 0 Detroit, 15 augustus 1909 - + . Hij woonde in zijn laatste levensjaren in Seattle, Washington. Volgense Gazette van Detroit begraven op St. Joseph's Cemetery, Monroe, Michigan. Hij huwde Antonette Jaroz op 11 juli 1934. 7-11) Margaret Cyrilla Irma Blondeel, Detroit, Michigan 17 februari 1911 - + . Haar eerste echtgenoot overleed korte tijd na huwelijk tijdens WO 2. Ze huwde op 1 juli 1958 met James M. Herbenar. 7-12) Laura Cordule Blondeel, 0 Detroit 24 october 1912 - + Monroe, Michigan 19 september 1986. Ligt begraven op Mt. Olivet, Detroit. Zij huwde Mike McGuire. 0

0

0

0

8) Jules Blondeel,

0

Wingene 20 november 1868

9} Doodgeboren jongen, 0/+ Wingene 22 november 1869 68


10)

Alou'isius Blandeel, 0 Wingene 29 oktobsr 1870. Hy huwde niet. Hij woonde Michigan en Indiana. Hij overleed in 1929 en is begraven in Mishawaka, Indiana;

11)

At)gusta . alQI1c:teel, 0 Wingene 9 februart 1872, trc:i.cI bmnen in het klooster v~n de Cistercienzerzusters van Gent. Overleden te Gent op 29 december 1902. Volgens de familie in Amerika als gevolg van een besmetting opgelopen als zuster in de Bijloke te Gent. Haar zustersnaam was "Zuster Blandina'".

12)

in

AI.idor JQ~eph BIQnd~~I, Wingene ~. juni H17~. Huwde. te Ruiselede op 2 oktober 1903 met Maria Emma Bonne, 0 Ruiselede 8 rnaart 1875. Vertrok naar Amerika, eerst near Colorado en later als varkenshouder in Minnesota. Hij had 10 of 11 kinderen. Overleed in 1933 of 1934 12-1) Magdalena Maria Blondeel, 0 Ruiselede 18 maart 1899. 12-2) Marcel Siondeel, 0 Ruiselede 12 november 1906. Woonde begin jaren neg~ntig in Brownsville, Texas. . 13}

0

Alphonsius

Blondeel,

0

Wingene 501ei1875;

+ Wingene 8 juli 1875 .

Leonie Blandeel, Wingene 9 juni 1.876 - + 9 november 1962. (zie bidprentje rechts) ZiJ huwde Camiel Braeckevelt (op zijn bidprentje staat: Breackevelt), Wingene 6 augustus 1864 - + Mishawaka, Indiana 2 januari 1946 14-1.) Constant Breackevelt, o. 10 november 1899 - + 24 rnaart 1952 14-2) Julien Braeckevelt, huwde Evelyn, 0 25 april 1901 - + 19 juli 1978 14)

0

0

15) Alphonsius 16)

Blondeel,

0

Wingene 19 oktober 1879

Adolphus Siondeel, Wingene 8 april 1881, + Mishawaka, Indiana 5 maart 1952. Hij huwde Augusta Braet, 8 september 1879 - + 17 september 1962. Vertrok naar Amerika en had er 10 kinderen. Paul Callens 0

0

1 Gegevens

Camilla Dewitte-Vanoverbeke, Chatham, Ontario, Canada Dienst Militaire begraafplaatsen USA . . 3 Zusters De Bijloke: Gent 2

69


Het gezin VERBEKE te Tielt in de 1Se eeuw een absoluut wereldrekord Derde deel: Een merkwaardig

epiloog.

Constance verlaat de wereld op 25 september 1760, na er achtereenvolgens op gezet te hebben:14 zonen, 1 dochter en nog 1 zoon. Bij het opmaken van haar Staet van Goede zijn nag slechts 5 kinderen in leven, allen minderjarig. Hun vaderlijke voogd wordt hun oom Ambrosius Verbeke , zoon van Pieter Jozef, en als moederlijke voogd krijgen zij Pieter Pyncket, zoon van Willem uit Sint Kruis Brugge, vanaf 1761 reeds vervangen door Ambrosius Pyncket uit Ruddervoorde (33). De staet van goede zelf is deficitair: een mali van 9 £ 7 S.6d. gr., in december al opgelopen tot 39 £ 14 S. 5d. gr. (34). Ais baeten vermeldt Ignaas de herberg "Het Paradijs" te Tielt met de inboedel, een hofstede te lchteqern met 22 br. (29 ha. 19 ca.) waarvan hij de helft verkoopt, een eerste hofstede te Wingene, wijk Raetelinghe van 8 br. (10 ha. 62 ca.), die hij verkoopt, en een tweede te Wingene,geheten De Fonteyne, van 7 gem. (3 ha. 10 ca.), die hij na een lang proces zal publiek laten verkopen. Die bezittingen wegen niet op tegen de enorme berg commeren: schulden aan de Penitenten, de Aermeschole, de Aermendisch, de dokters Vande Vondele en Strack, de pointers, de accijnzen, de brouwers Bruneel en de Necker enz. enz. Tot 1763 bereddert Maria Anna, 11 jaar oud, het huishouden in "Het Paradijs". Op 16 mei 1763 hertrouwt haar 56-jarige vader te Nevele met de 30 jaar jongere Jossine De Stoute (35).Zii was geboren te Huise op 2 april 1736, als dochter van de 78-jarige Hubert en Lucia Galle {36). Ais men dus op het eerste gezicht zou gaan denken aan de traditionele "bok, die een groen blaadje lust", moet men toch in overweging nemen, dat er mogelijks een onbewust identificatieproces aan de gang was tussen Jossine en haar moeder, getrouwd met een 40 jaar oudere man, waardoor zij zichzelf ook tot oudere mannen aangetrokken voelt. Het tweede huwelijk van Ignaas Verbeke blijft kinderloos. In 1764 rijst er betwisting tusen vader en de zevende zoon Jan Maarten over het te goedkoop verkopen van de hofstede te Ichtegem. In 1768 is alles weer koek en ei, en wordt Jan Maarten, die te Brugge woont, paternele voogd over de overlevende broers en zusters. Ignaas kan met een gerust gemoed op 3 april 1769 getuige zijn bij het huwelijk van zijn tiende zoon Jozef Anastasius met Maria Theresia Verpiete "[37), en peter worden over hun eerst geboren dochterje Angela (38). Tijdens datzelfde jaar laat hij nog belangrijke verbouwingswerken uitvoeren aan de logie van zijn herberg, en gaat daarvoor een lening aan bij zijn schoonbroer Jan De Stoute (39). Op 22 juli 1771 voelt hij zijn einde naderen: hij dikteert zijn testament aan notaris en schout Frans Ovijn (40): hij wit begraven worden op het kerkhof van Tielt niet verre van de p/aetse a/waer mijn overleden huysvrauweis begraeven, en legateert aan zijn tweede vrouw haer gauden keten met het gauden criuys daer aen van drij touren emmers de gone sij actuelijck es dragende. Hij is te ziek omnog als peter te fungeren voor het oudste dochtertje van zijn zoonJozef Anastatius met diens tweede echtgenote Philippina Christina Vande Kerckhove, zodat Jossine meter wordt, en de baby dan ook Judoca of Jossine gekerstend wordt (41). Ignaas vevoegt zijn Constance te Tielt op 31 januari 1772 (42)_ Er blijven toch nog twee minderjarige wezen achter: de 24-jarige Pieter (N°14) en de 22jarige Maria Anna (N°15), voor wie als voogden worden aangesteld hun broer Jan Maarten Verbeke en hun oom Pieter Pyncket, zoon van Willem, uit Vijve Kapelle te Sint Kruis Brugge. Een staet van goede wordt opgesteld (43). 70


De 36-jarige weduwe zal 6 maanden later, op 1§ augustus 1772, te Tielt hertrouwen met de 23-jarige Jan Jacob Hoet uit Roeselare, zoon van Jacob en Maria Jacoba De Geest (44). Hier heeft dus de aantrekkingskarcht tussen de ervarene, rijpere vrouw en de jeugdige man gespeeld ... Maria Anna wordt in dat gezin verder opgenomen, en zal op 12 april 1777 te Tielt in de boot stappen met Bernard Blancke uit Aarsele, waarbij stiefmoeder Jossine zal optreden als haar getuige (45). Ik kan mij voorstellen, dat haar gedachten op dat ogenblik zullen uitgegaan zijn naar haar twee overleden ouders, recordhouders in het constant ter wereld brengen van zonen ! Dr. Rene De Clercq (33)

a. RAK, Oud SAT,Liasse W1927, W21 (14 februari 1761 en 14 maart 1761) b. 10, ibid., Liasse W736, (14 maart 1761) c. 10, ibid., Reg.N 401, pp. 269-269v en 274v a. RAK, Oud SAT,Liasse W736, W7 b. 10, ibid., Reg.N°401, pp. 269v -273v RABW, PR Nevele, Huwelijken , 16 mei (copie: ARAB,Microfilm LD149) RABW, PR Hulse, Dopen 1736, april (copie: ARAB,Microfilm LD87)

we

Q

(34)

(35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

!

=

(5)

SAT, RAK, RAK, SAT,

=

PR Tielt, Reg. W97, Dopen 1770, 16 april (copie: RAK, Microfilm V) Oud SAT, Reg. N°414, p.284 Oud SAT, Reg. N"414, p.283 PR Tielt, Reg. N°97, Dopen 1771, 27 september (copie: RAK, Microfilm V)

(12)

RAK, Oud SAT, Reg. N°414, pp.282-285v SAT, PR Tielt, Reg. N"99, Huwelijken 1772, p.12S (copie: RAK, Microfilm V) SAT, PR Tielt, Reg. W99, Huwelijken 1777, p.192 (copie: RAK, Microfilm V)

I

Steunende leden en sponsors

De hieronder vermelde leden en sponsors deden in 2000 een schepje bovenop het gevraagde lidgeld, waarvoor onze bijzondere dank. Ameye Dirk - Bauwens Raphael - Bolle Antoinette - Bonne Arnold - Bonne Arnold - Bonne Rosa Callens Paul - Callewaert Julia - Catry Yvette - Claeys Polydoor - Couwijzer Jozef - De Clercq Jenny De Gryse Luc - De Lombaerde Herve - De Sadeleer Jacques - De Soete Georges - De Zutter Paul Debeil Laurent - Deblaere Andre - Debusschere Eric - Declerck Georges, mevr. - Decroix Diederik Delesie Albert - Desseyn Henri - Devos Paul - D'Hont Gaby - Goeminne Luc - Heytens Noel - Huys Paul - Lambert Patrick - Lannoo Jan - Ledoux Wilfried - Lenaers Herman - Loontjens Henri Loontiens Jean - Marvellie Z. - Masse Roland - Mervillie Eric - Minne Rudi - Muylle Rudi - Pica vet Eric - Pieters Trees - Plets Eric - Plettinck Rosa - Pollet R.L. - Ronse H. - Sabbe Daniel- Terryn E. - Thant Frangois - ThorrE~ Maurice - Tijdgat Daniel - Van Betsbrugge Jozef - Van Daele Herman - Van Wonterghem Etienne - Vancoillie Albert - Vanderplaetse Frans - Vandewalle Eleonora - Vanneste Robert - Vanoverschelde Marc - Verbrugge Julien - Verkest Ernest - Vermeersch Antoon - Vervaele Daniel - Vervenne Paul - Vincke Marianne - Vrije Baslsschool 't Nieuwland, Tielt - Wellens Alors Wostyn Antoon, fam. - Zusters der Kindsheid van Maria, St. Kruis Dhr. Traiteur Goethals Dhr. Carlos Ottevaere N.V. De Meibloem DLE Dhr. Luc Duthoit N.V. Van Daele & Co Beschermde Werkplaats Ryhove N.v. Marechal

Keukelstraat 56 Bruwaenestraat 7 Kasteelstraat 149 Grote Hulststraat Ten Hovestraat 17 leperstraat 74 Koningsdal 24 Damse Vaart Zuid 34

8750 8700 8700 8700 8700 8700 9000 8310

Wingene Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Gent Brugge

71


Arthur Robert Tanghe (1908 - 1991)

De eerste voorzitter van de Tieltse V.V.F-afdeling

A.

Inleiding

Oit jaar viert de Tieltse WF-afdeling haar 10-jarig bestaan. In dit decennium werd reeds heel wat gepresteerd: o.a. de uitbouw van een bibliotheek en documentatie-centrum, sinds 1998 het driemaandelijks tijdschrift Onze Voorouders, reeds 20 publicaties, verschillende lesreeksen en sinds kort de verwezenlijking van onze eigen website. Oeze verjaardag is tevens de aanleiding om even achterom te kijken en stil te staan bij het feit dat reeds enkele maanden na het opstarten van de afdeling de eerste voorzitter van de Tieltse WF-afdeling, nl. Arthur-Robert Tanghe, overleed. Vanwege zijn grote verdienste voor het genealogisch onderzoek in de Tieltse regio en vanwege het feit dat zijn persoonlijk archief de basis vormde van ons huidig documentatiecentrum belichten we in het hierna volgende artikel de figuur Robert Tanghe en zijn nagelaten archieffondsen.

B.

Biografie Arthur Robert Tanghe

Arthur-Robert Tanghe werd te Ruiselede geboren op 20 maart 1908 als zoon van Maria Stephania De Riemaecker en Emilius Tanghe. Hij huwde op 12 december 1932 te Tielt met Zoe Victorine Defour (dochter van Gustave Defour en Maria Van de Moortele). Het 1 echtpaar kreeg vijf kinderen: Gabriella, Jeannine, Bertrand, Gaby en Robert . Beroepshalve was Robert, zoals hij zelf liever werd aangesproken, vanaf 1935 tot het einde van zijn beroepscarnere gemeentebediende van de Stad Tielt. Hij werkte zich op tot hoofd van de dienst Burgerlijke Stand en Bevolking. Tevens was hij een peri ode voorzitter van de vriendenkring van het stadspersoneel" Hij ontving een aantal onderscheidingen: de herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945 - 2 gekruiste sabels, de medaille van de Weerstand en het Burgerlijk Ereteken 1ste klasse. Robert ging offici eel op pensioen op 31 maart 1973. Na zijn actieve beroepsloopbaan nam hij in de periode december 1973december 1976 in de gemeente Schuiferskapelle de functie van waarnemend gemeentesecretaris waar. Met de fusionering in 1977 kwam een einde aan deze functie" Zijn vrije tijd spendeerde Tanghe volledig aan het genealogisch onderzoek. Hij maakte in zijn werkkamer in de Tieltse Oude Stationsstraat duizenden fiches van gezinnen en personen uit de Tieltse regio. Oit gebeurde op basis van parochieregisters, kerkrekeningen, stadsrekeningen, akten van de burgerlijke stand enz. Zodoende was hij uitstekend geplaatst om velen verder te helpen in de zoektocht naar hun voorouders.

Maria De Riemaecker werd op 13 maart 1877 geboren te Ruiselede - Doomkerke. Ze huwde op 24 april te Ruiselede met Emilius Tanghe. Ze overleed te Ruiselede op 13 juni 1912. Haar echtgenoot zag op 30 december 1868 het levenslicht te Ruiselede. Tanghe overfeed er op 6 december 1917. Uit het huwelijk kwamen vier kinderen voort: Arthur-Robert; Bertrand Marcel Urbanus; Bertrand en Orner Julien (J. en P. CALLENS, Jan Callens en zijn zeven zonen, Pittem, J. en P. Callens, 1988, pp. 987-992). Betreffende Emilius Tanghe zie verder ook: F. GELAUDE, Portret van een Ruise/eedse veldwachter: Ernie/ Tanghe, in: Oud Ruysselede, 1990,2, pp. 75-78. 2 D.P., AR. Tanghe neernt afstand van het TieJtse stadspersoneel, in: De Zondag, 13 april 1973, p. 4. 3 J. BUYCK, fnventarisatie van het archief van de gerneente Schuiferskapelle (1862-1976), Brussel, V.U.B., 1997, p. 88. 1

72


Robert Tanghe tijdens een genealogische opzoeking (foto uit de pnve-verzarnennq

van Lucien Ailliet - Tielt)

In 1979 publiceerde hij een artikel in het nationale tijdschrift van de WF met een originele invalshoek: Alfabetische lijst van de bijnamen vermeld in de akten van de parochieregisters van de stad Tielt in dejaren 1600 tot 1700, in: Vlaamse Starn, XV, 1979, pp. 21-28 en 73-77. Een aantal jaren later verscheen zijn standaardwerk over de Tieltse poorters: De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614, Tielt, De Roede van Tielt, 1985, 234 p. In dit boek geeft hij een alfabetisch overzicht van aile Tieltse poorters uit de aangegeven periode. Zijn informatie haalde hij voornamelijk uit de poortersboeken", de stads- en kerkrekeningen en de parochieregisters van Tielt. Waar mogelijk gaf hij van de poorters ook genealogische informatie. 4

Betreffende de poortersboeken zie verder: L. AILLlET, WF-Tielt, 1996, 1997 en 1998.

De poorlersboeken

van Tiell - deel 1, 2 en 3, Tielt,

73


Toen op 27 november 1990 in de Deseynzaal van het Tieltse Cultures! Centrum 't Gildhof de stichtingsvergadering van de Tieltse WF-afdeling plaats vond, werd Robert door de aanwezigen unaniem verkozen tot voorzitter, vanwege zijn grote verdienste voor de genealogie in de Tieltse regio. Hij werd in deze functie bijgestaan door Lucien Ailliet, secretaris-penningmeester van de vereniging. Robert overleed te Tielt op 5 juli 1991. Zijn archief werd door de familie geschonken aan de WF-afdeling Tielt. Postuum publiceerde de afdeling nog twee klappers die Robert. had opgemaakt: Klapper op de doop- en geboorleakten van Tielt van 1 januari 1796 tot 31 december 1806, Tielt, WF- Tielt, 1997, 118 p. en Klapper op de huwelijksakten van Tielt van januari 1666 tot december 1683, Tielt, WF-Tielt, 1997,71 p.

C.

Het genealogisch archief van Robert Tanghe

Het rijke genealogisch archief van Robert Tanghe werd na zijn overlijden overgebracht naar het lokaal van WF- Tielt. Dit archief valt uiteen in een aantal fondsen. Vooreerst is er het archieffonds van de Musea Vrienden Tielt dat door Robert werd bewaard. Dit fonds bestaat uit een reeks dossiers met genealo~ische informatie over verschillende families. Dit archieffonds is reeds geTnventariseerd. Robert maakte een gelijkaardige reeks dossiers. Deze dossiers werden samengebracht in het fonds Tanghe. Ook van dit fonds is reeds een inventaris beschlkbaer". Het omvangrijkste fonds wordt gevormd door de duizenden gezinsfiches die Robert opmaakte aan de hand van de parochieregisters (hoofdzakelijk 17de_18de eeuw) van de volgende gemeenten: Aarsele, Kanegem, Lotenhulle, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene. Op deze fiches staan per gezin de volgende gegevens vermeld: naam van de man, zijn geboorte- en overlijdensdatum, namen van zijn ouders, huwelijksdatum, naam van de echtgenote, haar geboorte- en overlijdensdatum en informatie betreffende de eventuele kinderen uit het huwelijk (naam en geboortedatum). Oaarnaast is er een reeks fiches met een overzicht van de gehuwde vrouwen te Tielt voor de periode 1612-1825. Deze fiches vermelden de volgende gegevens: naam van de vrouw, namen van haar ouders, de geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum en gegevens betreffende haar echtgenoot. Vervolgens is er ook nog een alfabetische reeks fiches met een overzicht van aile overleden vrouwen te Tielt in de periode 1795-1822. Een laatste reeks fiches bevat informatie betreffende de huwelijksafkondigingen van Tieltenaars die elders getrouwd zijn in de periode 1795-1880. Op deze fiches noteerde Robert de volgende gegevens: naam van de echtgenoot, namen van zijn ouders, naam van de echtgenote en de namen van haar ouders en de plaats waar het huwelijk werd voltrokken. Deze verschillende fondsen van het rijke genealogisch archief van Robert Tanghe zijn elke eerste en derde zaterdag van de maand toegankelijk in het documentatiecentrum van WFTielt (Beernegemstraat 5, 8700 Tielt). Hopelijk kan de door Robert Tanghe verzamelde informatie vele andere genealogen verden helpen in de zoektocht naar hun voorouders. Johan Buyck 5

6

Voor de inventaris van dit archieffonds zie: Musea Vrienden Tiett (=MVT), in: Onze Voorouders, I, 1998, 4, pp. 54-55 en H, 1999, 1, p. 15 of F. DAS, Inventaris V.V.F.-Tie/t aangevuld met werken in verband met familiekunde in de bibliotheek van de Roede van Tie/t, Tlelt, WF-Tielt, 2000. Voor de inventaris van dit archieffonds zie: Fonds Robert Tanghe, in: Onze Voorouders, I, 1998,2, p. 26 en 3, p. 40 of F. DAS, Inventaris VVF- Tie/t ...

74


i

Website V.V.F. - Tielt De Vlaamse Verening voor Familiekundeafdeling Tielt beschiktnu ook over een website: wvvw.vvf-tielt yucorl1. be. Op de openingspagina bevindt zich ons logo. Bij aanklikken van het logo verschijnt volgende openingspagina op het scherm: De Vlaamse Vereniging va or Familiekunde-AFDELING

TIEL T

De Tieltse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde werd in 1990 opgericht op initiatief van Lucien Ailliet en Robert Tanghe. Deze laatste fungeerde als eerste voorzitter. Na zijn overlijden in 1991 nam Luc Neyt het voorzitterschap over en vervulde deze tot op heden met verve. Hij wordt bijgestaan door tien bestuursleden (zie lijst bestuursleden). De WF-afdeling Tielt heeft als doel de familiekunde in de gemeenten van haar werkgebied te promoten, te ondersteunen en te stimuleren. Volgende gemeenten vormen samen het werkgebied: Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Gottem, Kanegem, Kooiskamp, Lotenhulle, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Poeke, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Vinkt, Wakken, Wielsbeke, Wingene, Wontergem en Zwevezele. Om haar doel te bereiken nam de vereniging in de loop der jaren steeds meer initiatieven. Momenteel stoppen de bestuursleden hun energie in vier kerntaken: 1) Het tijdschrift Onze Voorouders 2) Publicaties (vb. Poortersboeken van Tielt) 3) Activiteiten: Lezingen en lesreeksen 4) Bibliotheek en Archief Wie op de website wi! reageren of een vraag wil stellen i.v.m. een van onze kerntaken kan dit door contact op te nemen met een van onze bestuursleden of door een boodschap na te laten in ons Guestbook. View the Guestbook Sign the Guestbook. Vanuit deze pagina kunnen de vier kerntaken van de bestuursleden van dichterbij bekeken worden. Bij het aanklikken van de hyperlink Onze voorouders wordt de pagina geopend met uitleg over ons tijdschrift en de weergave van een aantal artikels geschreven door leden van onze afdeling. Een tweede link is Publikaties. Het aanklikken ervan toont een weergave van de reeds verschenen publikaties van het VVF-afdeling Tielt. Het activeren van de link Activiteiten biedt een korte uitleg waar ons lokaal zich bevindt met een kaartje van Tielt ter verduidelijking en eveneens een overzicht van de activiteiten ingericht door onze afdeling. Een vierde kerntaak is de Bibliotheek en Archief. Bij aanklikken van deze link Archief wordt een overzicht geboden van de fondsen 'Robert Tanghe' en 'Musea Vrienden Tlelt'. Er kunnen door de leden van het VVF vragen worden gesteld. Voor meer uitleg, klikt u de link Vraag en antwoord aan. Reacties op de website of op de vereniging kunnen steeds aan de bestuursleden doorgegeven worden. De e-mailadressen zijn te vinden door het aanklikken van de link Bestuursleden. Op deze pagina bevinden zich de namen en adressen van de bestuursleden evenals hun specialisaties. Daarnaast kan je steeds een boodschap worden ingeschreven in ons Guestbook door het aanklikken van de link View the Guestbook. Sofie Oescamps

75


V.V.F. - Tielt : nieuwe publicaties

1) Arnold Schaubroeck: Genealogische gegevens van Schuiferskapelle: 1970-1989. Deel1. V.V.F.-Tielt, 2000, 350 biz., 400,-BEF.

Rouwbrieven

Deze uitgave bevat de rouwbrieven van aile overleden personen waarvan de rouwdienst tussen 1970 en 1989 plaats had: - in Schuiferskapelle en die begraven zijn op het kerkhof van die gemeente. - in Schuiferskapelle maar bijgezet werden in een andere gemeente. in een andere gemeente en die bijgezet werden in Schuiferskapelle. Het boek bevat 220 rouwbrieven en een alfabetische klapper met aile namen die voorkomen op de rouwbrieven: de naam van de overledene in hoofdletters, de andere in gewone letter. De nummers verwijzen naar het nummer van de rouwbrief.

2) Arnold Schaubroeck: Genealogische gegevens van Schuiferskapelle: Deel 2 & 3. V.V.F.-Tielt, 2000, 310 biz., 400,-BEF.

Rouwbrieven.

Deze uitgave bevat 200 rouwbrieven van personen die geboren zijn in Schuiferskapelle, maar in een andere gemeente overleden en begraven zijn. De alfabetische klapper is opgevat zoals in Deel 1. 3) Jan Callens e.a., Weerbare mannen in de Roede van Tielt anno 1638. V.V.F.-Tielt, 2000, 141 biz., 350 BEF. In deze publicatie worden de lijsten van de weerbare mannen van de verschillende parochies in de Roede van Tielt anno 1638 gebundeld. Aanvullend is een totaalindex van deze gemobiliseerden voorzien om het terugvinden van personen in de verschillende lijsten te vereenvoudigen. De weerbare mannen moesten als hulptroepen dienen om het land te helpen verdedigen tegen de invallen uit Frankrijk en de Verenigde Provincies. Deze lijsten hebben een belangrijke genealogische waarde daar soms ook de vader werd genoteerd; soms het beroep kan afgeleid worden; ze een bepaalde leeftijdsindicatie geven alsook een overzicht bieden van de verspreiding van een familienaam, met soms verrassende schrijfwijze. In een periode waar de gegevens in de parochieregisters schaars worden, zijn deze lijsten een waardevolle aanvulling voor de genealoog. Deze laatste uitgave zal beschikbaar zijn op de 28ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag te Roeselare (Rumbeke) op zondag 12 november 2000 De twee eerstgenoemde uitgaven zijn nu reeds te verkrijgen bij de secretaris van V.v.F.Tielt, Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel: 051/401136 ; e-mail: lucien.ailliet@freebel.net). Of ze kunnen worden afgehaald elke eerste en derde zaterdag van de maand in ons lokaal Huyse Aleydis, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt. Of door storting op rek. 800-7026810-14 van WF-Tielt. Toesturen: 1OO,-BEF port per boek.

76


Over Lenen en Heerlijkheden

Wie verder speurt dan de Burgerlijke Stand en dus in het Ancien Regime - zeg maar de tijd voor de Franse Revolutie - terechtkomt, wordt in bepaalde documenten zoals staten van goed, denombrementen , enz. zeker geconfronteerd met woorden en beqrippen als feodaliteit of leenstelsel, heerlijkheden, lenen en alles wat ermee verband houdt. Met de Franse Revolutie (vanaf 1789) zijn heerlijkheid en leen historische begrippen geworden, maar voor onze voorouders waren ze dagdagelijkse realiteiten. Men woonde op het grondgebied van deze of gene heerlijkheid, men hield een stukUe) grond in leen van deze of gene heer. Vooreerst moet men onderscheid maken tussen twee stelsels: de feodaliteit of het leenstelsel enerzijds en het heerlijk stelsel anderzijds. De twee worden soms verward omdat ze in de realiteit elkaar ten dele doorkruisten en vele lenen inderdaad oak heerlijkheden waren, maar eigenlijk waren het twee totaal verschillende dingen m.a.w. een leen was niet hetzelfde als een heerlijkheid. Het leenstelsel was van privaatrechtelijke aard: het berustte op een vrijwillig contract tussen twee personen,nl. de leenheer en de leenman of vazal. De leenheer beloofde zijn vazal bescherming en onderhoud; daarom kreeg de vazal het vruchtgebruik van (meestal) een stuk grond (beneficium, feodum, fief). Maar het kon oak de opbrengst zijn van een ambt, of een recht (bijv,. tolrechten) of een rente in natura of in specien. De heer behield dus het directe eigendomsrecht op het leen; de vazal of leenman kreeg enkel het vruchtgebruik of het nuttige eigendomsrecht. Oat belette de leenman niet dat hij een bepaald gezag uitoefende over iedereen die op zijn leengrond woonde. De leenman beloofde zijn heer met raad en daad bij te staan. Oit kwam er meestal op neer dat hij ziUing had in het leenhof van de heer (raad) en verplicht was tot krijgsdienst of financiele verplichting (daad) Het heerlijk stelsel lag in de publiekrechtelijke sfeer. Het grondgebied, het leen moest oak bestuurd worden: wie een min of meer uitgestrekt leen bezat eigende zich het recht toe am te bevel en (besturen) en deze bevelen te doen naleven (rechtspraak). Dit is het cude Frankische "bannum" of banrecht: het recht am te bevelen en alles wat ermee samenhangt. We zouden dus kunnen stellen dat een heerlijkheid een bepaald grondgebied is waarover een heer in eigen naam het overheidsgezag uitoefende. Een soort vorstendom in miniatuur waar de heer een soort vorst in miniatuur was, met deze beperking evenwel dat hij de soevereiniteit of het oppergezag van zijn vorst of land sheer moest erkennen. Naast de overheidsrechten (bestuur, rechtspraak) bezat de "heer" (meestal een persoon, soms een instelling) ook domaniale rechten: renten, cijnzen en diensten. Deze laatste rechten zijn echter geen essentieel element van de heerlijkheid. Om van een heerlijkheid te kunnen spreken moest de rechtspraak erbij komen! De meeste heerlijkheden in Vlaanderen waren oak lenen. Aan abdijen en kapittels behoorden soms allodiale of vrijeigen heerlijkheden waarop geen feodale verplichtingen wogen. Van een gewone heer die zijn heerlijkheid tach in volle eigendom bezat zei men dat hij ze hield "van God en de zan", precies am duidelijk te maken dat hij ze niet hield van een andere (hogere) heer. Zo was bijv. de heerlijkheid Poesele een allodiale heerlijkheid in handen van een gewone heer. 77


De belangrijkste heerlijkheden waren vrij grote gebieden die soms verschillende dorpen omvatten en daarom soms de naam kregen van "land". Zo bijv. het Land van Nevele in de Oudburg van Gent. Ze waren meestal in het bezit van belangrijke adellijke families, die dan soms de titel kregen van baron (baronnie) of markies (markiezaat) of prins (prinsdom). De grenzen van dorpen en parochies - en de latere gemeenten - konden wei eens samenvallen met die van een heerlijkheid, zoals bijv. de heerlijkheden Ingelmunster, Lichtervelde en Zwevezele. Maar meestal was dat niet het geval. Sommige dorpen omvatten een veelheid van heerlijkheden; andere heerlijkheden omvatten verschillende dorpen. Enclaves van de ene heerlijkheid lagen op het grondgebied van andere en dikwijls bestond een heerlijkheid uit verschillende ge'isoleerde stukken. Een bijna onontwarbare puzzel was het resultaat. Tot besluit zouden we kunnen zeggen dat de meeste heerlijkheden oak lenen waren maar niet aile lenen waren heerlijkheden. De gezagsuitoefening stand centraal. Over de averheidsrechten, de heerlijke rechten en de inwoners van de heerlijkheid willen we het in een volgende bijdrage hebben. Lucien Ailliet Geraadpleegde werken. J. VAN ROMPAEY, De heerlijkheid als heem van onze voorouders, Ons Heern, XXIX (1975), p. 125-135.

J. DENYS, Inleidende nota over de lijsf der heerlijkheden in Oosf-Vlaanderen,

in: Cultureel Jaarboek van de

provincie Oost-Vlaanderen, 1948, p. 165-193. WARLOP & R. SOETE, Oud Rekkem, Handzame, 1979, I, p. 29-49.

De parochie van Lotenhulle en haar Heerlijkheden

1

Op verzoek van het commlie municipael van de kasselrij van Gent in datum van vier sans culotides meldt de Burgemeester en schepenen van de parochie van Lotenhulle de structuur van hun parochie. Deze structuur die gedurende het ancien regime gangbaar was, zou door Napoleon afgeschaft worden. Doch voor de familiekundige is het immers zeer interessant te weten waar we binnen de parochie Lotenhulle naar een staat van goed, een koopakte, een rente e.d. moeten zoeken; Lotenhulle met zijn 1005 bunder en 777 roeden was immers opgesplitst in negen verschillende heerlijkheden. We geven hier de integrale tekstweergave zoals ze opgetekend werd op 2 vendemiaire jaar 3 (2309-1794) van de Franse Republiek. 1 째 dheerlijckhede van audegoede regierynghe der prachie van Laotenhulle, 2째 dheerlijckhede van het Dendermonsche releverende van Engelmunster,

hebbende eene weth op haer eijghen ende

3째 dheerlijckhede van reybroek eene weth op haer eijghen ende releverende van Nevel,

1

RAG, Oudburg nr. 144

78


4° dheerlijckhede Nevel,

van Vormzeele eene weth op haer eijghen ende releverende van

5° dheerlijckhede van Varrizeele eene weth op haer eijghen en de releverende van Nevel, 6° dheerlijckhede van Bellem ende Schuervelt staende onder de weth van, T" dheerlijckhede van Prosdije van Sinte Donaes tot Brugge hebbende eene weth op haer eijghen, 8° dheerlijckhede van Baerel hebbende eene weth op haer eijghen, 9° dheerlijckhede van Nevel staende onder de weth van Nevel. Komen wij met onze familiegeschiedenis te Lotenhulle terecht en vermoeden we het bestaan van een staat van goed, dan zijn we verplicht om minstens drie verschillende fondsen te 2 4 raadplegen. De Baronie Nevele , Lotenhulle" en het Land van de Woestijne . Om de vorser in deze moeilijk materie een hulpje te bieden, bespreken we hier de verschillende fondsen waar we een staat van goed kunnen terugvinden. I. De inventaris van de staten van goed van de Baronie Nevele werd V.V.F. Afdeling Brugge 1981-1982 (drie delen) II. De staten van goed van Lotenhulle zelf zijn deels uitgegeven 1. Heerlijkheid "Oudegoede" niet uitgegeven,

Lotenhulle

uitgegeven door

5 :

nr 59-61, 63-68 en 126-127 peri ode 1658-1795,

2. Heerlijkheid "het Dendermondsche" Lotenhulle nr. 90-100, 102 en 145 periode 16701796; zie W. Van Hille "de heerlijkheid het Dendermondsche te Loo-ten-hulle en haar staten van goed, in Vlaamse Stam jg. V (1969) p. 497-502, 3. Heerlijkheid "Reibroek" Lotenhulle nr. 111-113 peri ode 1679-1749, niet uitgegeven, 4. Heerlijkheid "Varezele" Lotenhulle nr. 116-117 peri ode 1698-1747, niet uitgegeven, 5. Heerlijkheid "Voormezele" Lotenhulle nr. 138 periode 1783-1792, niet uitgegeven, 6. Heerlijkheid "Sint-Donaas" Lotenhulle nr. 121-125 peri ode 1670-1792, zie W. Van Hille "de staten van goed van de heerlijkheid Sint-Donaas in Lo-ten-Hulle, in Bijdragen tot de geschiedenis der Stad Deinze, jg. 36 (1969).

III. De staten van goed van het Land van de Woestijne werden ge'lnventariseerd door M. Smessaert en uitgegeven door V.v.F. Oost-Vlaanderen 19690nder de titel "Indices op de staten van goed van de heerlijkheid Land van de Woestijne deell-II. Luc Neyt

2 3 4

5

RAG, inventaris nr. 105 nr. 391-532 en 1793 periode 1525-1795 RAG, inventaris nr. 951 RAG, inventaris nr. 181 nr. 177-245 periode 1576-1796 G. Demuynck, Inventaris der Staten van Goede van Oost-Vlaanderen

79


Een starn Schepens te Wingene, afkomstig van Aalter Eerste deel. I Joannes Schepens, overleden te Aalter Joannes is getrouwd te Aalter op 4 oktober 1716 voor de kerk met Catharina Vermeere, geboren te Ruiselede. Uit dit huwelijk: 1 Petrus Schepens, geboren te Aalter op 27 december 1717 (doopgetuigen waren Petrus Demey en Judoca Oosterlinck). 2 Livinus Schepens, geboren te Aalter op 14 mei 1719 (doopgetuigen waren Livinus Landuyt en Judoca Oosterlinck), overleden te Ruiselede op 3 februari 1775, 55 jaar oud. Livinus is getrouwd te Aalter op 8 september 1744 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd (1) met

Anna Catharina D'Hondt. Livinus is getrouwd te Aalter op 27 maart 1757 voor de kerk, op 37-jarige leeftijd (2) met Joanna Cornelia De Creuck ook genaamd Creucke, Croock. 3 Anna Maria Schepens, geboren te Aalter op 12 september 1721 (doopgetuigen waren Joannes Schepens en Joanna Vermerre). 4 Jan Francies Schepens, geboren te Aalter op 31 januari 1724 (doopgetuigen waren Francies Vermerre en Monica NN.). 5 Judocus Schepens, geboren te Aalter op 13 februari 1727 (doopgetuigen waren Nicolaus De Costere en Isabelle Schepens). 6 Martinus Schepens, geboren te Aalter op 12 augustus 1733 (doopgetuigen waren Livinus Bobbelaere en Joanna Vermeere), voigt onder 1180.

II Martinus Schepens, geboren te Aalter op 12 augustus 1733, overleden aldaar op 29 maart 1763,29 jaar oud, zoon van Joannes Schepens (180)en Catharina Vermeere. Martinus is getrouwd te Aalter op 23 november 1756 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Angelina Tack ook genaamd Tachs (20 jaar oud), geboren te Aalter op 5 januari 1736, overleden te Wingene op 19 september 1804,68 jaar oud. Angelina is later getrouwtt te Wingene op 25 februari 1764 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Carolus Franciscus Dobbelaere (24 jaar oud), geboren te Aalter op 4 november 1739, overleden te Wingene op 26 april 1799, 59 jaar oud. Uit dit huvvelijk: 1 Joanna Catharina Schepens, geboren te Aalter op 25 januari 1758, overleden te Wingene op 23 februari 1816, 58 jaar oud. 2 Carolus Franciscus Schepens oak genaamd Karel Francies, geboren te Aalter op 6 december 1760, voigt onder III.

lucien Ailliet 80


activiteitenagenda

V.V.F. - Tielt: oktober - november - december 2000 januari 2001

Opqelet: vanaf 1 januari is ons lokaal open op elke eerste en derde zaterdag van de maand.

Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 21 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4.

Werkgroep genealogie op zaterdag 18 november van 9 tot 12 uur, getegenheid tot opzoeken.

5. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

Zaterdag 2 december vanaf 14 uur in ons lokaal: Receptie naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan. Aile leden zijn van harte welkom ! 6. Werkgroep genealogie op zaterdag 16 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 7. Wergroep genealogie op zaterdag 6 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 8. Nieuwjaarsreceptie aangeboden aan de leden door het bestuur op zaterdag 6 januari van 14 tot 17 uur. Tevens gelegenheid tot opzoeken.

V.V.F. - Roeselare: activiteitenagenda oktober - november - december 2000 Documentatiecentrum:

Kokelaarstraat 5,8800 Roeselare.

Voorzitter: Lieve Denys, Stationsdreef 130,8800 Roeselare. tel. (051) 203506. Secretaris : Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. TeUFax: (051) 22 1473. E-mailadres : wilfried.devoldere@advaivas.bEZ E-mailadres:vvf.roeselare@advalvas.be Zaterdag 23 september: bezoek aan het Rijksarchief Kortrijk. Het is de provinciale VVF-voorzitter Johan Roelstraete die ons zal begeleiden in het archief. Inschrijven voor deze activiteit is noodzakelijk : contacteer voorzitier of secretaris tegen ten laatste 19 september. Zondag 24 september van 10 tot 12 uur: Sylvain Devriendt Internet te bieden heeft aan ons genealogen.

komt uitleggen en demonstreren wat

Zondagen 1 oktober, 5 november, 3 december: genealogische uur.

vormingsvoormiddagen.

van 9 tot 12

81


Maandagen 9 oktober, 16 oktober, 13 november, 20 november, 11 december, 18 december: genealogische vormingsavonden van 18.30 tot 22 uur. Vrijdagen 27 oktober, 24 november, 22 december: genealogische vormingsavonden van 18.30 tot 22 uur. Zaterdagen 14 oktober, 9 december: genealogische vormingsnamiddag van 13.30 tot 17 uur. Vrijdag 20 oktober 2000 : Initiatie in de familiekunde. Deze avond heeft plaats in de grote zaal naast ons documentatiecentrum en is bedoeld voor de beginnende zoekers. We starten om 20 uur. Ter gelegenheid van de HERFSTVAKANTIE is er op vrijdag vormingsdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur).

3 november

genealogische

Op zaterdag 11 november is ons centrum gesloten (Wapenstilstand).

Zondag 12 NOVEMBER: WEST-VlAAMSE ONTMOETINGSDAG. Zondag 26 november: Genealogie en Computer: van 10 tot 12 uur in ons documentatiecentrum. De computer in het documentatiecentrum van WF-Roeselare.

I

Vraag - Antwoord

Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders't, p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 11 - 00

(Herman Lenaers - Vanderougstraete,

Heuvelstraat 28, 3840 Borqloon)

Graag plaats en datum van geboorte, huwelijk en overlijden van Gustave Vanderougstraete gehuwd met Ida, Eugenie, Cornelie Van Ryckegem. Hun ascedenten (ouders, ... ) ? Hun zoon Alfred, Charles, Gustave, Jacques Vanderougstraete, advocaat te Gent (diploma Gent, 1896) (geboren te Gent op 28 februari 1869, overleden te Gent op 13 december 1916) trouwt te Gent op 6 oktober 1894 met Marie Louise Lambrecht (geboren te Gent op 1 februari 1867 en er overleden op 23 juni 1927). Ida Van Ryckegem was enige dochter en erfgename van NN. Van Ryckeghem en Eulalie Haelewyck (Poperinge, 1920). Eulalie Haelewyck was laatst weduwe van Seraphien Van

Ouwerkerke.

12 - 00

(Mestdagh Azer, 8edevaartstraat

96, 8700 Tielt)

Franciscus Mestdagh huwde op 28 juni 1692 te Ruiselede met Van Severen Catharina. Wie kan mij helpen aan de geboorteplaats en -datum van deze twee personen. Eventueel ook de namen van hun ouders. Heb niets gevonden in de klappers van de parochieregisters van Ruiselede. 82

I

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2000  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 2000  

Profile for vanmoo
Advertisement