{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Belg ie-Belg ique

P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZE

VOOROUDÂŁRSS

Driemaandelijks

tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging

voor Familiekunde

Afdeling Tielt. 2 de jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 1 - januari 1999 8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de V.v.F.driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

afdeling Tielt, dat

Ons werkgebied valt samen met de (deeljqemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, .Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, . Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 fro per jaargang voor de VV.F.-Ieden uit het arrondissement Roeselare -Tielt en die geabonneerd zijn op Vlaamse Stam. Ook de leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt genieten van dit gunsUarief. VV.F.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-VV.F.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 250 fro (voor leden uit het buitenland 400 fr.). Het abonnernentsqeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.- Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tlelt, Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburqlaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Biografisch repettorium: voorintekenaars

3

Johan Buyck, Klijtenstraat 77,8700 Tielt

• Johnson County Kansas Cemetery Index

4

Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem

- De invulling van de bestuursfuncties van de heerlijkheid Donseghem te Aarsele (1643-1793)

5

Johan Buyck

- Priesters van het Bisdom Gent te Ooigem

6

Andre Braet, Rooms-Hofstraat 5, 9320 Erembodegem

Dank - Weerbare mannen van Wingene anne 1638 (deeI1)

7

Sylvere Van Daele, Moerstraat 22,9301 Orongen

- lets over de Republikeinse kalender

9

. Fons Oas, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

- Poorters van Tielt, maar ... elders geboren, getrouwd, woonachtig, overleden (deeI2) Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

11

29,8700 Tielt

. - Vinkt in de Eerste Wereldoorlog

14

Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

De verslagen over de Eerste Wereldoorlog Fons Oas

2

- Musea Vrienden Tielt (= MVT) (vervolg en slot)

15

• Activiteitenagenda

16

- Vraag en antwoord

17


Biografisch repertorium: voorintekenaars De personen en instellingen die in de hiernavolgende lijst werden opgenomen tekenden vooraf . in op de publikatie van Johan Buyck, Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraads/eden tijdens de Franse periode (1795 - 1814), Tielt, VV.FAfdeling, 1998, 121 p. Het VV.F.-bestuur dankt hen van harte. Deze publikatie kan uiteraard nog worden aangekocht voor de prijs van 350,-BEF. Overschrijven kan op rekeningnummer 800-7026810-14 van VV.F.Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Voor verzending dient 130,-BEF per boekdeel bijkomend te worden overgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer. Het boek kan oak worden afgehaald in het lokaal van VV.F.-Tielt: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt of op het secretariaat, Schuiferskapelsesteenweg, 29 te 8700 Tielt. Naam en voornaam

Gemeente

Aantal

Centrum voor Genealogie en Heraldiek Callewaert Andre Gilliaert Wilfried Callens Paul Vaneenooghe Frank Ailliet Lucien Das Fons Declercq Agnes Neyt Luc Stadsbestuur Tielt Vandewalle Daniel Vrije Basisschool 't Nieuwland Wellens Alots G.S.F.A. Bibliotheek Versluys Don Vanneste Robert

Handzame Kooiskamp Oudenburg Pittem Schuiferskapelle Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Tielt Detroit (U.S.A.) Texas (U.S.A) Tielt

1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 Johan Buyck

Nieuwe publicaties van V.V.F.-Tielt Naast het hierboven vermelde boek verschenen eveneens: De Poortersboeken

van Tielt路 deel 3.

. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 biz., namen-, plaats- en beroepenindex. De oorspronkelijke

kadastrale

Claude MOORS -1998,245

legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten

300,-BEF.

.

biz, namen-, plaats- en beroepenindex .. 850,-BEF.

Merk op: - - aile uitgaven te verkrijgen door storting op rek. 800-7026810-14

van VV.F.~Tielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 130,-BEF. per boekdeel, buitenland = 230,-BEF.!) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051 . 40 11 36)

3


I

Johnson

County Kansas Cemetery Index

Deze index werd uitgegeven door Johnson County Genealogical Society and Library en telt 836 biz. . Hij bevat grafschriften van volgende townships in de omgeving van Shawnee, Kansas, de zustergemeente van Pittem: Aubry, Gardner, Lexington, McCamish, Monticello, Olathe, Oxford, Shawnee en Spring Hill Townships. De grafstenen dragen normaal gezien enkel de naam van de man, de voornamen van man en vrouw (vrouwen verliezen hun familienaam na het huwelijk). In de meeste gevallen beperken de gegevens zich tot geboorte- en overlijdensjaar. Enkele opschritten zijn opgegeven als "Unknown". Let wei dat het goed mogelijk is dat er nooit een grafsteen geplaatst is qeweest. Grafstenen worden normaal niet weggenomen tenzij voor werken van algemeen belang en dan nog is een overplaatsing goed mogelijk. In Amerika gebruikt men soms in het midden van de naam een hoofdletter. De volgende namen zijn dan ook overgenomen zoals aangegeven Ackerman Bethune Bonne Brulez Bryon Call ins De Baene De Boever De Caeny De Cavele De Clercq De Coster De Deyene De Graeve DeGrande De Haemers DeJaegher DeKeyser Delano De Leersnyder De Meese DeMerssermann De Meu Lenaere DeMeyer Demuynck DeNolf Denys DeSmedt DeSmet Dessaver

DeVadder De Voider DeVries De Vriese DeWitte Dhooghe Dierickx Dobbelaere Dobbels Dobbles Flanders Geysels Goethal Goethals Hellebuyck Hendricks Hendrix Hoste Jacobs Lambert Lams Lannoo Latham Lathen LeCluyse Lust Maes Martens Mascho Micheau

Musschoot Peters Priem Regelbrughe Ryckert Samyn Sanders Schepers Schooneart Simoens Soetaert Spriet Spruyite Spruytte Steen Steyaert Styaert Thienpont Van Van Becelaere VanBiesbrouck VanDaele VanDeBerghe VanDekerchove Van DeKerkhove VanDenabeele VanDenBroecke VanDeputte Vanderhaegen VanDeWall

Vandeweghe VanDriesch VanGoethem VanGoethen VanHecke VanHee VanHercke VanHoet Vankeirsbilck VanKemseke Vanlaningham ~ VanLerberg VanMeerhaeghe VanMortelhem VanNieuwenhuyse Vanparys VanSteelandt VanWalieghem Verbeke Verbrugge Vergot VerHaeghe Verhamme Verheagne Vermeire Verstraete Verstrate Verstyn Vervaecke leland Paul Callens

4


De invulling van de bestuursfuncties van de heerlijkheid Donseghem te Aarsele (1643-1793) Naast de verwachte bronnen als parochieregisters, overzichten van communicanten en dergelijke kan de genealoog in parochie-archieven soms oak onverwachte maar daarom niet minder interessante archiefstukken terugvinden. Het parochiaal archief van Aarsele is ondermeer de bezitter van een stuk waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende personen die tussen 1643 en 1793 bestuursfuncties hebben waargenomen in de heerlijkheid Donseghem, gelegen op het grondgebied van Aarsele. Deze heerlijkheid was volgens E. De Clercq, in zijn bekende werk over de geschiedenis van Aarsele, eigendom van de AarseeJse Sint-Maartenkerk. De pastoor, de heer van Aarsele en de kerkmeesters maakten dee I uit van het bestuur van de heerlijkheid. Oit bestuur ging dan op haar beurt over tot de aanstelling van een baljuw en zeven schepenen. Het in het parochiaal archief bewaarde stuk draagt de volgende titel: Heeren van de heerlijkheid van Donseghem te Aerseele. Dit overzicht werd opgemaakt door minstens twee verschillende personen. Het geeft voor de periode van 1643 tot het einde van de 18de eeuw een overzicht van de pastoors, baljuws, kerkmeesters, vrijlaten (= schepenen) en onderhoorige (= secretarissen, ontvangers). E. De Clercq vermeldde in zijn aangehaalde werk reeds een gedeelte van de personen die een bestuursfunctie hadden. Hierna voigt echter de volledige weergave van het stuk met het overzicht van de personen die een bestuursfunctie hadden in de heerlijkheid van Donseghem. 1643: Pastoor: Adriaen Van Symay Baljuw: Oliver Buys Kerkmeesters: Jan Parasyn en Jan De Meyere 1651: Pastoor: Adriaen Van Symay Baljuw: Olivier Buys Kerkmeesters: Vanwereyns Van Lerberghe en Jan Van Symay Schepenen: Jan Declercq, Hendrik Everaert, Franc;ois de Mesmaker, Joos Mestdagh, Joos Bruneel, Carel Bruneel, Grysel Vermandel Secretaris: Adriaen Van Symay Officier: Joannes Ide Ontvanger by continuatie: Francois Lauwers 1687: Pastoor: Andreas Van Gherwen Baljuw: Petrus Du Chatel, tevens baljuw van Gruuthuyse Kerkmeesters: Steven Strobbe en Joos Desmet 1702: Pastoor: Andreas Van Gherwen Baljuw: Guillaume de Jonkheere, baljuw van de gemeente en de heerlijkheid, en te samen Burgmeester Kerkmeesters: Jan Verdeghem en Jan de Clerck . Schepenen: Pieter Van Dalen, Joos Mestdagh, Pieter Wannyn, Louis Vaerman, Pieter Van Overbeke, Jan de Clercq en Jacob de Baker Secretaris: Adriaen van Symay Officier: Jan Ide Ontvanger: baljuw de Jonckheere 1727: Pastoor: Henricus Diu Baljuw: Jean Baptiste Delcambe, in 1728 opgevolgd door Jean Baptiste Vanlerberghe Kerkmeesters: Francis Pyfroy en Francis Van Steenkiste, vanaf 1751 Maryn de Voider Schepenen: Hubert Braet, Petrus Van Overbeke, Philippe Maes, Lieven Van Keirsbulck, Joos Van den Bussche, Jan Van de Velde en Jan Mestdagh 1731-1745: Ontvanger: Joannes Baptiste Delcambe, griffier van Aarsele

5


1740: Schepenen: Jan Baptiste Delcambe de jonge, Francois Deceukelaere, Francois Desmul, Pieter Strobbe, Theodoor Van Ryckegem, Lievin van Keirsbulck, Jan Vandevelde en Joseph Coussens 1741: Griffier: Augustinus Van Simay 1751: Baljuw: Hertog d'Ursel, heere van Aerseele, hij werd in deze functie vertegenwoordigd door Guillaume Delcambe 1753: Pastoor: Jean Baptiste Reyers Schepenen: Lievin Van Keirbulck, Jan Andries, Jan Van de Walle, Pieter Blancke, Pieter De Clerck, Pieter Strobbe, Jan Van de Velde 1755-1780: Ontvanger: Guillaume Delcambe 1772-1785: Baljuw: Albertus van Zantvoorde, tevens baljuw van de parochie van Aarsele en van de heerlijkheid Gruythuyse 1772: Schepenen: Joannes Carron, Jos. Van Overbeke, Joseph Hoste, Judocus Van Oost 1786-1793: Baljuw: Cesar-Louis Verhulst, tevens baljuw van de parochie Aarsele en van de heerlijkheid Gruythuyse BIBLIOGRAFIE Parochiaal Archief, Aarsele, Stuk genaamd Heeren van de heerlijkheid van Donseghem te Aarsele, s.d. E. DE CLERCQ, Geschiedenis van Aarseele, Brugge, K. Beyaert-Storie, Dijver, 1881, 116 p. (betreffende de heerlijkheid van Donseghem zie vooral pp. 53-55). Dit werk werd in 1973 door het Davidsfonds Aarsele en De Roede van Tielt opnieuw uitgegeven. Met dank aan Eerwaarde Heer Antoon Stragier (pastoor van Aarsele) en Thijs Lambrecht (Egem).

Johan Buyck

Priesters van het Bisdom Gent te Ooigem In nummer twee van jaargang 1998 verscheen dit artikel met de vraag naar meer gegevens omtrent deze priesters. Van een van onze leden kregen we de volgende aanvullingen doorgestuurd, waarvoor dank. Vander Haeghen Joannes Josephus: o Aalst circa 1751, en + Ooigem, 22-7-1813, hij was 62 jaar. Bij nazicht in het Stadsarchief van Aalst vond ik: Gedoopt op 20 maart 1752 W 2324) Joannes Josephus Vander Haeghen (sub conditione) filius Franciscus VAN DER HAEGHEN en Maria Livina HAEGENAUT. (doopheffers: Joannes van Cullem en Maria Anna Saeys). Andre Braet

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief : Arnold Schaubroeck (Schuiferskapelle, rouwbrieven en bidprentjes), E.H. Gabriel Bouten (Heule, stamboom Boutte), Andre Goudsmedt (Kachtem, lijsten 8S), Wilfried Devoldere (Roeselare, diversen), Philippe De Gryse (Tielt, rouwbrieven).

6


Weerbare mannen van Wingene anna 1638 Lyste vande monsterynghe met naemen & toenaemen van aile de weerbaer mannen binnen de prochie van Wynghene vande oudde van XX tot L jaeren de selve monsterynghe gheschiet & ghenomen op den XVI/en juny 1638 waer by ghevought is de wapenen waarmee sy zyn voorsyen. Joos van Nieuwenhuyse Jaspar Tavernier Jan Kindt Joos Heyndruyckx Pieter van Waterghem Jan van Roosebeke Joos de Voght Mathys van der Haeghe Gillis de Snick Arent Piffroen Fransoys van de Walle Guillaeme Vermersch Rycquaert Allart Michiel Traen Pieter Kerckhove Jacques Struve Guillaeme vaan den Broucke Pieter Stuve Max Bekaert Passchier Goethals Christiaen de Laere Gillis Verbrugghe Gillis Vermeulen Pieter van de Walle Jan de Decker Charel van Ryckeghem Ghisel de Witte Gillis van Aken Jan de Wytte Roel Gelders Gillis Pauwels Jan Mestdach Segher Goethals Gillis Vercouter Hans de Grutter Michiel Verheyle Joos Sonvry Pieter Verheille Lieven Scherrens Marten Wonkbyer Reinier du Pre Gillis Clays Roel Verhelst Jacques Suys

P R P R P P R P P R P P R R R P P R r r R r r P r r r P P P P r r r P P P r r P P P P P

Marten Verstrate Pieter de Roo Guillaeme van de Walle Boudewyn de Grutter Lauwereins Claerbout Loys Andryes Guillaeme van de Wyele Allart Maeyaert Jaeques Moenaert Lauwereins de Vryese Joos Veroustrate Charel de Boene Davidt sinen cnape Fransoys de Wulf Michiel Ellebuyck Jan Merlys Jan Merlys Loys Verpoest Passchier de Lare Jan de Vlucht Jan Verbrugghe Joos Vermeulen Jan van der Bunder Loys Hartecant Marten Mastelijn Pieter Scherrens Jan Ide Fransoys de Vryese Hans de Jonghe Gilles Pauwels Mich iel van Abz Guillaeme Boutte Mathys Vercruyce Reinier van Hove Lieven Verheyle Jan Traen Anthone Provost Gillis Keere Hans Oste Pieter de Cuyper Charel Golijn Pieter Suys Rogyer Ratsaert Andryes de Vader

P R P P P R R P P R P R P R R P P r r r r r P r P r r P R P r P r P r r P r P P P r r P

7


Jan van de Kerckhove Gillis van Tairahoirs Pieter van der Mersch Steven van Aelst Franse Tavernier Jan Rups Pieter de Vos Pieter Vleriek Jaspar Ombreeht Jan de Sterck Marten Ellebuyck Jaspar Temmens Jan de Rycke Jan Goethals Jan Roelant Lieven Wytsberge Jan Tibaut Joos Verhaper Lauwereins Blansaert Pieter van Toe Anthone de Grootheer Adriaen Simoens Jan Parmentier Frans Bouvery Joos de Jan Lauwereins Matthys Pieter Waetermeulen Olivier Verhaeghe Marryn Lapsins Lauwereins de Koker Joorys Crabbe Andries de Rudder Pieter Verdonck Gillis Malebesijn Ad riaen Cool Gillis Vermoortel Jacob van Pamele Loys Merly Anthone Verstrate Adriaen Pattin Gheraert van de Walle Roelant Scherrins Fieren Verwaetermeulen Roelant Vermersch Pieter Temmerman Pieter Bodery Jan Crabbe Jacob de Snick Cornelis Andryes

P P P P P r P P r P r P P r P P P r P r r P r P P r r P P P P r r r P P P P P P P r P r r P P r r

Michiel van Acken Charel Ratsaert Michiel van Dayseele Guillaeme Jan Guys schaper Vincent van Roosebeke Pieter Verhoutte Joos Tavernier Cornelis Lippens Clays de Grutter Pieter Janssins Joos de Decker Gillis de Smet Jan Verlinde Jaspar Ellebuyck Jan de Duytsche Pauwels van Renterghem Guillaeme Baesaf Guillaeme Hartbanck Marten Seins Joos de Cavele Jan van Trumen Fransoys de Fraye Jacob van Toe Loys de Grootheer Guillaeme Verhelst Pieter van Heeke Jan Rekelberch Jan Ferij Clement Fery Jan van Poucke Pieter van Hulle Lieven Allaert Jan de schaper van Lieven Allart Matthys Heins Marten sin cnape Joos Brunnel Jacques van den Berghe Pieter Cool Andries van Ipren Seger Vermeulen Pieter Vermersch Nicola Gremaert Jacques Pattin Pieter Hurtekant Roelant Verwaetermeulen Gheeraert van de Roo Jan van Poucke Lucas T emmerman Adriaen Mathys

r P P P P P P r r P r P P r

P r P r r P r

P P r r p P r P P r r P r P P P P P r P P P r r

P r r r

(wordt vervolgd) Afkortingen: P : picke R en r: roer 8

Sylvere Van Daele


lets over de Republikeinse kalender. Toen op 22 september 1792 de Franse Republiek gesticht werd, wilde men in Parijs met een nieuwe en schone lei herbeginnen en daadwerkelijk afstand nemen van al hetgene dat voordien bestond. Om duidelijk te maken dat er nieuwe tijden waren aangebroken werd in 1793 een heel nieuwe kalender - de Republikeinse kalender - ingevoerd bij besluit der Conventie van 5 oktober 1793. Hij werd geacht aan te vangen in de nacht van 21 op 22 september 1792, de stichting van de nieuwe Republiek. Elk jaar van deze kalender bestond uit 12 maanden van elk 3 weken van 10 dagen, decades geheten, met bovendien nog 5 feestdagen, dit om aan 365 dagen te geraken. Om de vier jaar kwam er dan nog een revolutiefeest bij. Men moest immers rekening houden met de schrikkeljaren. De vijf feestdagen, die bij geen enkele maand behoorden, werden "jours Sansculottides" genoemd". Deze feestdagen werden gewijd aan "de la Vertu", "du Genie", "du Travail" of "des Actions", "de L'Opinion" en aan "des Recompenses". Ter gelegenheid van het schrikkeljaar werd de dag van het revolutiefeest voorzien, dus op het einde van elke Franciade "tous les quatre ans". Op deze dag moest de Revolutie op een plechtige wijze herdacht worden. De dichterlijke namen van de maanden van de kalender werden verzonnen door de Franse dichter Philippe Francois Nazaire Fabre die zichzelf "Fabre d' Eglantine" noemde. Dankbaar was de Republiek echter niet, want van corruptie beschuldigd werd hij in 1794 op het schavot onthoofd. - Herfst: * Vendernialre: van 22 september tot 21 oktober * Brumaire : van 22 oktober tot 20 november * Frimaire: van 21 november tot 20 december - Winter: * Niv6se: van 21 december tot 19 januari * Pluvi6se: van 20 januari tot 18 februari * Ventose: van 19 februari tot 20 maart - Lente: * Germinal: van 21 maart tot 19 april * Floreal: van 20 april tot 19 mei * Prairial: van 20 mei tot 18 juni - Zomer: * Messidor: van 19 juni tot 18 juli * Thermidor: van 19 juli tot 17 augustus * Fructidor: van 18 augustus tot 16 september Er bleven dus nog vijf dagen over, de hierbovengenoemde

vijf extra feestdagen.

Vervolgens de namen van de maanden van de kalender met de betekenis in het Nederlands: Vendemiaire Brumaire Frimaire Nlvose Pluviose Ventose Germinal Floreal Prairial Messidor Thermidor Fructidor

: Wijnmaand : Nevelmaand : Vriesmaand of rijpmaand : Sneeuwmaand : Regenmaand : Windmaand : Kiemmaand : Bloeimaand : Weidemaand : Oogstmaand : Warmtemaand : Vruchtmaand

9


De dagen van de weken, decades genoemd, - dus weken van 10 dagen - droegen volgende namen: Primidi Duodi Tridi Quartidi Quintidi Sextidi Septidi Octidi Nonidi Decadi

: eerste : tweede : derde : vierde : vijfde : zesde : zevende : achtste : negende : tiende

Deze laatste en de Quintidi waren rustdagen.

Deze kalender was in gebruik van 1792 tot 1805, van het jaar I tot begin jaar XIV. Bij Senaatsbesluit van 9 september 1805 werd deze kalender door Napoleon Bonaparte opgeheven en op 1 januari 1806 werd de Gregoriaanse kalender weer ingevoerd. Geraadpleegde werken: -

Eigen archief: artikel: iets over de "Republikeinse ketenae:", onbekende bran. F. BASTIAEN, Inleiding tot de Genea/ogie, Aalter, 1988. Oosthoek's Encyclopedie, deel9, p.262, Utrecht, 1950. Grote Spectrum encyclopedie, deel 7, p.13., UtrechtlAntwerpen, 1981. Fr. GEVAERT, De Republikeinse kalender, Heule, 1965.

Fons Oas 10


Poorters van Tielt, maar ... elders geboren, getrouwd, woonachtig, overleden Tweede aflevering. Boekhoute Joannes

Rouckhout: fs Pieter en Pieternelle de Meyer (1764) (nr 341) o te Boekhoute x te Tielt, 26.11.1763 met Anna Catharina Jochem fa Anthone

(moet zijn: Judocus)

Brugge Pieter Verbiest: fs Jooris (nr 104) jonkman, woont te Brugge bij de Heer van Malstaple Philippe Coolens: fs Philippe (nr 112) x? xx? k.: Philippe, theologant in het seminarie van het bisdom Brugge xxx ? k.: Albertus en Marie: wonen te Brugge bij hun grootvader, de heer van Geldere. Jan Baptiste Priems: fs Jan Baptiste (nr 151) x te Brugge met Joanne Clara Streecken(+) k.: Joanna Clara, Joannes Baptiste en Victoria Theresia Jacobus

Marianne

Priems: fs Jan Baptiste d'oude voornoemd x te Brugge met Pieternelle Masyn k.: Pieter

(nr 152)

en Joanna Theresia Priems: fae Jan Baptiste d'oude (nr 153) jonge dochters, wonen te Brugge

Joannes

Frans Bekaert: fs Jacobus, woont te Brugge

fs Louis (nr 176)

Jacobus

de Buyssere: fs Joannes (1732) (nr 241) pottenbakker te Brugge x te Brugge met Joanna Gobrechts

Bertholomeus

Cardinael: fs Jan (1735) (nr 260) bakker te Brugge x Pieternelle Roose k.: Joanna

Deinze Huybrecht

vander Piete: fs Joos (nr 6)

+ te Deinze x Rebecca Benoit k.: Ferdinandus, Judoca, Monica

11


Norbertus vander Piete: fs Joos voornoemd (nr 7) + te Deinze x Marianne vanden Berge k.: Marie-Barbara Jaeques de Caigny: fs Jaeques (nr 44) + als burgemeester van Tielt x Joanna Clara van Santvoorde fa Guille k.: Maximiliaen, priester Constantyn, in Spaanse dienst Anthone, baljuw van Deinze Leopoldus Joannes, advocaat Jacobus en Marie, jonge dochter Jan de Waegenaere: (1688) (nr 129), + te Deinze Ludovicus Himpens: fs Adriaen en Isabelle Macque (1754) (nr 315) o en wonende te Deinze x Elisabeth de Poorter (+) k.: Joannes, Pieternelle, Anna Catharina Andries Lava: fs Vitalis (1754) (nr 317) o en wonende te Deinze x Marie Fransoise Vise, te Deinze, fa Petrus k.: Pieter Francies, Jan Baptiste 0

Jacobus Plettinek: fs Laureyns en Joanna Theresia Nollet (1764) (nr 342) o te Deinze x Anne Marie Vanden Berghe fa ? k.: Joanna, Coleta, Francies, Petrus, Isabelle, Bernardus, Regina, Ferdinandus en Joannes (allen minderjarig) Joannes Baptista Dhondt: fs Roehus (1765) (nr 344) o te Deinze x Pieternelle Livine Himpens fa Ludovicus Dentergem Jacobus Dessein: fs Passchier (1778) (nr 395) o te Dentergem, woont te Tielt x Pieternelle van Walleghem k.: Ignatius, Joannes en Josephus Francies de Voider: fs Jacobus en Joanna Marie de Vlieger (1786) (nr417) o te Dentergem x Marie Anne Planckaert fa Joos, weduwe van Frans de Landtsheere k.: Pieter en Joannes Eeklo Roelant vander Piete: fs Guilliame, fs Jaecques + te Eeklo x Anna Donekels k.: Anthone

12


Franehoys Donekels: fs Jans, fs Salomon (nr 106) woont te Eeklo x Catharina Galle xx Pieternelie Standaert + te Eeklo 1731 xxx Joanne Marie Spitael k.: Frans-Anthone, Pieter, Mattheus, Anna-Catharina Laureyns Donekels: fs Jan (moet zijn: fs Salomon) (nr 107) x te Eeklo met Pieternelle van Hende k.: Joannes Baptiste en Marie-Jacobe Egem Joannes Laveyn: fs Carel (nr 68) k.: Carel x te Egem met Crop Pieter Joseph Wanneyn: fs Pieter en Josyne Vande Kerekhove (1760) (nr 329) o te Tielt, woont te Egem x Marie Pieternelle Van Caneghem fa Jaecques k.: Marie-Agnes, Joanna-Francoise, Marianne-Clara Emelgem Joseph Devoldere: fs Jan en Joanna de Clercq (1757) (nr 321) o te Emelgem x Marianne Therese Grison, fa Franciscus, ex Lendelede, + Tielt 5.11.1779 k.: Joseph Tielt 12.8.1757 x te Tielt 19.9.1780 met Joanna Franeisca Wanneyn, te Egem + te Tielt 14.8.1843, wedn. van J. Fr. Wanneyn 0

0

Gavere Philippe Francois: fs Pieter en Jacqueline De Smet (1775) (nr 379) o te Gavere, woont te Tielt x Clara Verhelle fa Pieter Gent Rodericus vander Piete: fs Adriaen (nr 15) x te Gent, met Livine de Man Marie-Magdaleene de Grave: fa Pieter en Magdaleene Malfair (nr 16) geestelijke dochter te Gent Andries Verhoest: fs Andries (nr 78) x te Gent Franchoys van Ryckegem: fs Jacobus (nr 100) bakker te Gent x Anna Marie Dielman k.: Joannes, Franciseus, Joanne Marie en Mariejoanne Joanna Rotse: fa Pieter (nr 114), jonge dochter, dient te Gent (wordt vervolgd) Lucien Ailliet

13


Vinkt in de Eerste Wereldoorlog Bijna vijfentachtig jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. Op het einde van de oorlog kregen aile pastoors de opdracht de gebeurtenissen in hun parochie te beschrijven en dit aan de hand van een vragenlijst. Onder impuls van onze redactiesecretaris Fons Das, verschijnen de verslagen die de pastoors tachtig jaar geleden hebben opgesteld. In onze uitgave (1) beperken we ons tot de gemeenten van ons werkgebied. We geven u hier alvast een voorsmaak over hetgeen de pastoor van Vinkt in zijn tweede schrijven aan Kannunik Claeys Bouuaert liet weten. (2) Vynckl, den 3 Juni 1918 Zeer Eerwaarde Heer Kannunik, Ik verhaasl mij, Ued. de gevraagde inlichlingen te geven: Ten 1ste de duitsche so/daten hebben den 19 october 1918 om 2 uren namiddag den kerktoren doen springen. Ten 2de de duitsche troepen hebben van den 20 october tot den 3 november 1918 van op Vosselare, de parochie bescholen. Het bombardement heeft nog a/ merke/ijke schade aan woningen en slallingen veroorzaakt. Aanvaard, Zeer Eerw. Heer Kannunik, de uitdrukking mijner gevoe/ens van achling en eerbied. Uw dienstwillige dienaar Th. Venneman, pastoor

Luc Neyt

(1) De uitgave zal verschijnen in maart eerstkomend. (2) Archief Bisdom Gent, doos VER 26bis, Claeys Bouuaert

De verslagen over de Eerste Wereldoorlog Deze bronnenuitgave handelt over de weerslag van de Eerste Wereldoorlog burgerbevolking in ons werkgebied, zowel in algemeen als godsdienstig opzicht. Drie soortenbronnen

op de

komen aan bod:

1. de verslagen door de pastoors over de toestand van hun parochie tijdens de Eerste Wereldoorlog. 2. de verslagen door de kloosteroversten over de toestand van hun klooster tijdens de Eerste Wereldoorlog. 3. de beschrijvingen van de kerkklokken door de pastoors. Deze stukken werden in opdracht van de bisschop opgesteld en worden bijgevolg bewaard in de bisschoppelijke archieven te Gent en te Brugge. Dit boek telt ongeveer 150 pagina's. De kostprijs bedraagt 350,-BEF Voor de vlugge beslissers is er echter een buitenkansje. Wie zich het boek voor slechts 300,-BEF wit aanschaffen kan dit door dit bedrag voor 1 maart 1999 over te schrijven op rekeningnummer 800-7026810-14 van V.V ..F.- Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Gelieve op het overschrijvingsformulier "Oorlogsverslagen" te vermelden. Het boek kan dan vanaf 20 maart worden afgehaald in het lokaal van V.v.F.-Tielt: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt of op het secreta riaat, Schuiferskapelsesteenweg, 29 te 8700 Tielt. Voor verzending dient 130,-BEF per boekdeel bijkomend te worden overgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer. Fons Oas 14


Musea Vrienden Tielt

(= MVT)

Vervolg en slot

128 129 130 130A 131 131A 1318 132 132A 133 134 135 135A 136 137 137A

138 139 139A

140 140A 141 141A 142 142A 143 144. 144A 1448 145 145A 146 147 147A 148 148A 149

Vandekeere Vande Kerckhove Vanden Heede (Tie It) Vandenberghe Vande Pitte Vande Putte Vander Bruggen Vander Gracht Vanderhaeghen Vanderhofstadt Vandermeersch - Vandermeiren Vandermoere Vanderougstraete Verougstraete Vanderpiete - Verpiete Vanderplaetse Vanderschaeghe Vanderstraeten Vanderveken - Vande Vondel Vande Velde - Vandenbulcke Vanderplancke - Vandersmissen Vandeginste - Vandenbroucke Vandendriessche - Vander Espt Vander Ghinst - Vander Gucht Vande Sande, dictus d' Arenas (Tie It & Pittem, vanaf 1600) Vande Vijvere - Vanderveken Vande Vondel Vande Weghe - Vande Woude Van Dierdonck - Van Eecke Van Houtte - Vanheule Van Gaver -Van Gansbeke Vandewalle Vandorpe Van Gheesdaele, (zie ook: 1228) Van Hecke Van Hollebeke Van Hamme Van Hove : Vanhulle - Van Hullebusch Vanlerberghe - Van Keirsbilck Van Laere Van Lokeren - Van Landuyt Van Loo Van Maele - Vandemaele Van Maldeghem Van Neste Van Nieuwenhuyse Van Oost - Van Ormelingen Van Oudenhove - Van Overbeke Van Outreve - Libbrecht Ammerlinck (zie ook ZN8)

150 151 151A 152 153 153A 1538 154 154A 155 156 157 157A 1578 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 169A

1698 170 171 172 172A 1728 173 174

Van Overschelde Van Quathem Van Parijs - Van Peenen Van Poucke - Van Raversweg Van Raemdonck - Van Ronselez Van Ravestein (Tielt) Van Reiable (Tie It) Van Renterghem Van Ryckeghem Vanseveren Van Sme(e)voorde -Van Thuyne Van Vlaenderen Van Wtberghe (sic) Van Walleghem Van Wambeke - Huys (Tielt - St 8aafs - Wakken Markegem - Aarsele - Kanegem) Van Welden Van West Van Wonterghem Van Zantvoorde Vanzieleghem Veranneman Verbeerst Verbeke - Verbiest Verbiest Vercoutere (familie van molenaars te Tielt, Wingene, Pittem en Kanegem) Verduyn - Verhoest - Verheye Verhelst - Vercruysse - Vercampt Verhelle - Vermeulen- Verlinde Vermandele - Verloove - Verhoye Verpiete - Vanderpiete (zie ook 135) Verstraete - Verrue - Verschoore Versele - Verraes - Vervaet Vervenne Verougstraete (zie ook: 134) Vrambout - Vonck- Vleys -Veys Vlameng - Vincent - Vincke (+ Larmuseau & Ovyn) Wanneyn - Wattyn - Wallaert Wagenaere - Wallez - Wanckaert Waffelaert WaUters - Wautermartens Wille - Wielfaert Willemyns - Windels - Willems Wylleyn - Willeyn . Wittevrongel Wybo - Wostyn Ysenbrant - Yde 15


V.V.F. - Tielt : Activiteitenagenda

januari - februari - maart - april 1999

Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 9 januari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. Nieuwjaarsreceptie aangeboden door ons bestuur op zaterdag 9 januari van 14 tot 17 uur, met gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 februari van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 maart van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Vrijdag 19 maart om 20 uur in "EI Parador", Ruiseledesteenweg 11 te Tielt: voordracht door Sofie Descamps over: Tielt tijdens de Eerste Wereldoorlog. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

V.V.F. - Roeselare : Activiteitenagenda Aile activiteiten, tenzij anders Kokelaarstraat 5 te Roeselare.

vermeld,

januari - februari - maart 1999

gaan door

in het documentatiecentrum

in de

1. Genealogische vormingsvoormiddagen telkens van 9 tot 12uur: zondag 3 januari, zondag 7 februari en zondag 7 maart. 2. Genealogische vormingsnamiddagen zaterdag 13 februari.

telkens van 13.30 tot 17 uur: zaterdag 9 januari en

3. Genealogische vormingsavonden telkens van 18.30 tot 22 uur: maandag 11 januari, maandag 18 januari, vrijdag 22 januari, maandag 8 februari, maandag 15 februari, vrijdag 26 februari, maandag 8 maart, zaterdag 13 maart, maandag 15 maart en vrijdag 26 maart.

4. Vrijdag 15 januari van 20 tot 22 uur: voordracht door de heer Marcel Delmotte uit Waregem over: De negenjarige

oorlog (1688-1697) in onze streek.

5. Zondag 14 februari van 10 tot 12 uur: jaarlijkse aperitiefbabbel. De heer Andre Vandewiele uit Waregem komt spereken over de familie(s) Vandewiele. Inschrijven is noodzakelijk. Dit bij Mevrouw Lieve Vercruysse-Denys (tel.: 051/20 35 06). Prijs 120 BEF, twee drankjes inbegrepen.

6. Vrijdag 19 maart van 20 tot 22 uur: voordracht door de heer Jan Erkelbout uit Dilbeek over: Het archief van het kadaster. Welke eigendommen bezaten mijn voorouders 1 Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? Je stort gewoon het lidgeld ( 1000 fr. als gewoon lid, 1500 fr. als steunend lid, 2500 fro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van V.v.F. Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.v.F. Dienst.: . Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERPEN - MERKSEM Tel. 03/6469988

16


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 1 - 99

(Liliane Sarteel, Beschavingstraat 30,2020 Antwerpen)

Wie kan mij uitleg verschaffen over volgende beroepen: - stoeldraaier: wat deed deze persoon meer dan stoelen maken ? - contraintedrager.

2 - 99 (Muylle - Quintelier, FV Cauwelaertsraat 41,9100 St.-Niklaas) Wie kan mij gegevens bezorgen aangaande de familie Mule - Mulle - Muyle - Muylle.

3 - 99

(Geert Tavernier, Koning Leopold IIllaan 109, 8200 St.-Andries Brugge)

In de loop van de jaren '60 en '70 heeft Pater Andre Tavernier uit Oostende een reeks stambomen opgesteld LV.m. de familie(s) (De) Tavernier. Verschillende stambomen beginnen 8 8 8 in de, 16 , 17 of 188 eeuw in Tielt of Wingene. Reeds in de 14 eeuw was er een (of misschien meerdere) familie Tavernier in Tielt en vooral Wingene. In een poging om meer klaarheid te brengen in de oorsprong van deze familie (s) heb ik verschillende publicaties van het WF-Tielt geraadpleegd, nl. de Poortersboeken van A. Tanghe en L. Ailliet. Ook de Wezenregisters van de Kasselrij Kortrijk (1400-1795) geven onvoldoende klaarheid. Wie kan mij helpen bij mijn problemen ?

4 - 99

(Cyriel Pil, Beeklaan 20,8500 Kortrijk)

Ik zoek overlijdensplaats en -datum van Petrus Josephus Callewaert. Hij werd geboren te Ardooie op 8 december 1837 en huwde te Langemark op 22 september 1910 met Marie Therese Vandenbulcke. Zij werd geboren te Langemark op 10 september 1834 en is er overleden op 4 oktober 1910. Petrus Josephus was nog in leven op 4 oktober 1910 maar was reeds overleden op 29 juni 1923. Oit is de overlijdensdatum van zijn enige dochter Leonia Sylvia geboren te Langemark op 1 april 1869 en gehuwd met Isidore Alois Spriet (overleden te leper op 29 juni 1923). Het overlijden van Petrus Josephus Callewaert werd niet gevonden in Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Passendale en leper. Wie kan mij helpen ?

5 - 99

(Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem)

Andreas Van Daele huwt in 1707 te Meulebeke met Judoca Mestdagh. Zij is de dochter van Jan Mestdagh en zij moet rond 1685 geboren zijn. Zij had waarschijnlijk nog twee zusters : Maria en Joanna Theresia. Wie weet waar Judoca Mestdagh geboren is of wie haar ouders zijn ? 17


6 - 99

(Roland Masse, Zuidstraat 6,9050 Ledeberg (Gent)

Graag had ik plaats en datum van huwelijk gekend van Lootens Felix met Verthe Rosalie. Mijn opzoekingen dienaangaande te Tielt en te Wingene hebben niets opgeleverd. Lootens Felix werd geboren te Wingene op 28 september 1832 als zoon van Carolus en Victoria Grimonprez. Zijn echtgenote Verthe Rosalie werd geboren te Tielt op 15 december 1822 als dochter van Ludovicus en Catharina Saelens. Lootens Felix overleed te Schuiferskapelle op 15 juni 1920 en Verthe Rosalie overleed eveneens te Schuiferskapelle op 23 april 1895 als Verthee Rosalie.

Antwoorden 15 - 98

(Michiel Terryn, Bouwelsesteenweg

265,2560

Nijlen)

Door een foutje in ons adressenbestand werd bij de vraagstelling uiteraard Nijlen te zijn. Waarvoor onze verontschuldigingen.

Nijvel ats woonplaats aangegeven.

Dit dient

Petrus Franciscus Vande Voorde, overleed op 8- jarige leeftijd op 27 januari 1767. De Petrus Franciscus waarnaar u zoekt, is overleden te Poeke op 25 december 1741, 52 jaar, vermeld in de akte als schepen. Hij werd naar aile waarschijnlijkheid geboren te Poeke op 14 december 1690 als zoon van Judocus Vande Voorde en Martha "Uytdenhove". Over Livina Strobbe geen gegevens gevonden. Koen De Deygere Luxemburglaan 5 8700 Tielt

16 - 98

(OlivierWillemot,

Gerard Willemotlaan 90, 9030 Mariakerke)

Betreffende het huwelijk tussen Isabelle De Voider en Ferdinand Wauters te Tielt op 28 april 1809 zijn volgende zaken te vermelden: Ferdinand Wauters werd geboren te Tielt op 2 februari 1776. Hij was een zoon uit het huwelijk van Gilles Wauters C Tielt, 10 maart 1730 - + Tielt, 9 augustus 1817, brouwervan beroep) en Brigitta Naert (bij het huwelijk van Ferdinand 74 jaar oud). Gilles was eerst getrouwd met Therese Van Nieuwenhuyse. Hij was een zoon uit het huwelijk van Simon Wauters (0 Gent, ? - + Tielt, 30 juli 1776) en De Keyser Anna Amelia C Tielt, 3 januari 1702 - + Tielt, 18 februari 1732). Isabelle De Voider was een dochter uit het huwelijk van Joseph De Voider (bij het huweljk van Ferdinand 60 jaar oud) en Catherine Batthens (bij het huwelijk 49 jaar oud). I

Bijkomende informatie kan nog worden gevonden in het genealogisch archief van wijlen Robert Tanghe. Oit fonds wordtbewaard in het lokaal van de VV.F.-afdeling Tielt (Beernegemstraat 5, 8700 Tielt). Openingsuren en andere formaliteiten vindt U terug in ons tijdschrift. Johan Buyck

18


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1

3/4615

ONZ£

VOOROUD£RSS

onze VOOrOUderS. ~

voorons

~

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 2 de jaargang nr. 2 - april 1999 Afgiftekantoor Verantwoordelijke

8700 TIELT 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de VV.F.driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

afdeling Tielt, dat

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 fro per jaargang voor de V.V.F.-Ieden uit het arrondissement Roeselare -Tielt en die geabonneerd zijn op Vlaainse Stam. Ook de leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt genieten van dit gunsttarief. VV.F.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-V.V.F.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 250 fro (voor leden uit het buitenland 400 fr.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.- Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!I! Redac1ieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Overzicht van de criminele vonnissen ..... ...

23

Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

- Analyse van de resulaten van onze enquete

24

Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem

Dank - Weerbare mannen van Wingene anna 1638 (slot)

26

Sylvere Van Daele, Moerstraat 22,9301 Drongen

Oproep tot aile leden - Sint Pietersdach van den jaere 1665

28

Robert Vanneste, leperstraat 84, 8700 Tielt

- Poorters van Tielt, maar ... elders geboren, getrouwd, woonachtig, overleden (deeI3) Lucien AHliet, Schuiferskapelsesteenweg

30

29, 8700 Tielt

- De familie Cocket van Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke

34

Jan Callens

- Genoteerd

35

Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

22

- Activiteitenagenda

36

- Vraag en antwoord

37


Overzicht van de criminele vonnissen uitgesproken door de baljuw van het leenhof, de stad en de roede van Tielt (1790-1791) Het gedeelte van het gemeente-archief van Tielt dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Brugge bevat, naast vele andere genealogisch en historisch waardevolle stukken, ook een register waarin de vonnissen werden opgenomen van criminele zaken aangespannen door de baljuw van het leenhof, de stad en de roede van Tielt. Dit register beslaat de periode van 5 januari 1790 tot 16 juli 1791. In het hiernavolgende overzicht worden volgende zaken weergegeven: de aanklager, de beklaagde, eventuele genealogische informatie, aard van de beschuldiging en het vonnis. 1) Zaak aangespannen door de baljuw van de stad en de roede van Tielt tegen Isabelle van Iseghem. Zij was de huisvrouw van Joseph De Vlamminck (Tielt). Zij werd beschuldigd van diefstal. Van Iseghem werd hiervoor op 5 januari 1790 veroordeeld tot acht dagen gevangenis. 2) Zaak aangespannen door de baljuw van het leenhof, de stad en de roede van Tielt tegen Bernardus Lippens en Carel Tack. Beiden waren afkomstig uit Oeselgem. Zij hadden buitensporigheden, brutaliteiten en excessen op hun kerfstok. Omwille van deze feiten werden zij op 4 augustus 1790 verbannen buiten de provincie van Vlaanderen voor een periode van 9 jaar. 3) Zaak aangespannen door de baljuw van het leenhof, de stad en de roede van Tielt tegen Joannes Beke. Hij was de zoon van Francies en 28 jaar oud. Hem werden brutaliteiten ten laste gelegd. Hiervoor werd hij op 26 oktober 1790 veroordeeld tot 3jaar opsluiting in het provinciaal correctiehuis te Gent. 4) Zaak aangespannen door de baljuw van de stad en de roede van Tielt tegen Pieter Joseph Huvelier. Deze was geboren te Oekem, had de leeftijd van 47 jaar en was woonachtig te Izegem. Hij had gebedeld op Tielt-buiten en enkele omliggende gemeenten. Daar Huvelier reeds veroordelingen had opgelopen wegens bedelarij, werd hij op 21 september 1790 veroordeeld tot 3 jaar opsluiting in het provinciaal correctiehuis te Gent. 5) Zaak aangespannen door de baljuw van de stad en het leenhof van Tielt tegen Guillelmus Dejaeghere. Hij werd te Sint-Baafs-Vijve geboren als zoon van Francies. Hem werd diefstal ten laste gelegd. Ais straf diende hij op het schavot gegeeselt ie worden met schirpe roeden tot den loopenden bloede. Daarenboven werd hij op 6 november 1790 veroordeeld tot 15 jaar opsluiting in het provinciaal correctiehuis. 6) Zaak aangespannen door de baljuw van de stad en het leenhof van Tielt tegen Augustijn Biebuyck. Hij was de zoon van Adriaen en werd brutaliteiten ten laste gelegd. Hiervoor werd hij 24 december 1790 veroordeeld tot 6 jaar opsluiting in het provinciaal correctiehuis. 7) Zaak aangespannen door de baljuw van de stad Tielt tegen Pieter Van Den Destele. Hij . moest terecht staan voor excessen en brutaliteiten. Van Den Oestele werd hiervoor veroordeeld op 22 januari 1791 tot 14 dagen gevangenis. 8) Zaak aangespannen door de baljuw van de stad en de roede van Tielt tegen Jacobus De La Houtre en Francies Haeck. Jacobus was de zoon van Jan Baptiste en Marie Therese Derinck. De La Houtre en Haeck hadden excessen en brutaliteiten op hun kerfstok. Jacobus kreeg hiervoor op 16 juli 1791 een boete van 60 ponden, Francies moest 30 ponden neertellen. BIBLIOGRAFIE Rijksarchief Brugge, Gemeentearchief Tielt, nr. 1 (Daniel Moenaert, Gemeentearchieven Aigemeen Rijksarchief, 1997, Rijksarchief Brugge, Toegangen in beperkte oplage, 158). Met dank aan Daniel Moenaert (Rijksarchief Brugge).

Supplement II, Brussel,

Johan Buyck 23


Analyse van de resultaten van onze enquete In het laatste nummer van de eerste jaargang van ons tijdschrift "Onze voorouders" vroegen wij u om uw mening omtrent ons tijdschrift, alsook naar uw verwachtingen betreffende de inhoud van een lokaal genealogisch blad. Hieronder willen we, zoals beloofd, de resultaten bekend maken. We kregen 45 antwoorden binnen, waarvoor onze dank. AI na het ontvangen van een tiental antwoorden stelden we geen significante wijzigingen meer vast in de tendens die gezet was. Daarom denk ik te mogen stellen dat de resultaten representatief zijn voor de populatie amateur-genealogen die interesse hebben in ons werkgebied. Om de resultaten te kunnen quantificeren zijn we methodologisch als voigt te werk gegaan. Naargelang de aangeduide voorkeur hebben we aan de verschillende items punten gegeven. Voorbeeld : indien er vier keuzemogelijkheden waren, dan kreeg de eerste voorkeur vier punten, de tweede voorkeur drie punten enz ... Om daarna het totale absolute aantal punten terug te plaatsen naar relatieve cijfers hebben we aan de hoogste score een cijfer 100 toegekend en de andere cijfers navenant verrekend zodat een goede waardemeter ontstaat. Genoeg over de werkmethode, we gaan over naar de resultaten zelf : Vraag 1 : Naar welke periode van genealogische informatie gaat uw voorkeur ? -17e -18e -16e -1ge -15e

eeuw: eeuw: eeuw: eeuw: eeuw en vroeger : -20e eeuw:

100 90 81 71 66

36

Er is dus vooral interesse voor gegevens uit de zes-, zeven-, en achttiende eeuw wellicht omdat daar de problemen ontstaan om voorouders terug te vinden. V66r de zestiende eeuw is de interesse al minder omdat de meesten de verbinding (nog) niet kunnen maken. Informatie over de negentiende en zeker twintigste eeuw is minder gewenst omdat de toegankelijkheid nog goed is. Vraag 2 : Welke genealogische vorm spreekt u het meest aan ? -stamreeks van een familie : -stamboom van enkele generaties: -kwartierstaat : -verwantschapstabel tussen personen :

100

90 86 52

Vraag 3 : Naar welke demografische gegevens gaat uw qrootste interesse? -uitwijking -uitwijking -inwijking -uitwijking -uitwijking

naar Amerika 1ge & 20e eeuw : naar Noord-Frankrijk 1ge & 20e eeuw : in 16e, 17e & 18e eeuw : in 16e, 17e & 18e eeuw : naar andere landen in 1ge & 20e eeuw :

100 96 94 84 70

Wellicht mogen we besluiten dat indien er interesse is voor informatie in de negentiende en twintigste eeuw het in eerste instantie om demografische gegevens (met betrekking tot het buitenland) gaat. Merkwaardig is wei de nog steeds grote vraag naar uitwijking naar Amerika waarvan nochtans al ontzettend veel gepubliceerd is. Zijn deze publicaties te weinig gekend ? 24


Een andere vaststelling is de grote vraag naar gegevens omtrent uitwijking naar NoordFrankrijk. Hier is dan weer nog maar bitter weinig rond geschreven : een gat in de markt ! Ook demografische gegevens uit het ancien regime zijn zeer gewenst. Vraag 4 : welke informatie vindt u het belangrijkst om enige uitleg over te vinden ? -bespreking van een minder gekende bron : -methoden of adressen om personen van vroeger en nu terug te vinden : -uitleg over vroegere begrippen : -boekbespreking:

100 92 87 44

Vraag 5 : uw oordeel over ons tijdschrift De lay-out, inhoud, rubriek vraag & antwoord, spreiding van de artikels over ons werkgebied, de activiteitenkalender en de lengte van onze artikels kregen een gemiddelde score zeer goed. De mate waarin de artikels zijn uitgediept kreeg een gemiddeldescore goed. Vraag 6 : De meesten vonden de abonnementsprijs correct. Niemand vond deze te hoog, enkelen vonden hem te laag. Een vrijwillig surplus nemen wij uiteraard altijd in dank aan. Vraag 7, 8 & 9 : Er kwamen enkele interessante suggesties die besproken werden in de bestuursvergadering en waar we, zover we kunnen, rekening mee houden. Een paar mensen signaleerden een potentiele nieuwe abonnee. Zeven (niet-bestuurs-) leden verklaarden zich bereid om klasseerwerk te verrichten in ons documentatiecentrum wat ons bijzonder pleziert. De meesten hebben zelfs de daad al bij het woord gevoegd ! Onder de inzenders van onze enquete werden nog vijf boeken "Woonhuizen monumenten" verloot. De winnaars waren: G. Bouten, Heule; R. De Clercq, Gent; D. Defoer, Oostrozebeke; H. Verhulst, Meulebeke. De boeken werden hun intussen al bezorgd oftoegezonden.

: onbewuste

M. Thorree, Pittem en

Besluit: We menen, naar de verschillende beoordelingen te zien, een goede start te hebben genomen met ons tijdschrift "Onze voorouders". Onze artikels stemmen in grote mate overeen met hetgeen gewenst is binnen ons werkgebied. Toch leert ons deze enquete dat we nog wat kunnen bijsturen. Ook voor onze aparte uitgaven dienen we er rekening mee te houden. Nu het duidelijk is waaraan een goed artikel moet voldoen, wensen we nogmaals onze leden op te roepen om tot een beknopte publicatie van hun gegevens over te gaan. Het zou niet de eerste keer zijn dat we met meerdere over dezelfde families zoeken ! Jan Callens

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief : Marc Bruyneel (Kanegem, rouwbrieven), Milo Baert (Tielt, rouwbrieven en bidprentjes), Fons Das (Tie It, rouwbrieven), Maurice Thorre (Pittem, rouwbrieven).

25


Weerbare mannen van Wingene an no 1638

Lyste vande monsterynghe met naemen & toenaemen van aile de weerbaer mannen binnen de prochie van Wynghene vande oudde van XX tot L jaeren de selve monsterynghe gheschiet & ghenomen op den WVllen juny 1638 waer by ghevought is de wapenen waarmee sy zyn voorsyen. Vervolg en slot Jan de Vryese Guillaeme de Vloo Pieter Andries Jan de Blonde Anthone de Jonghe Jan Parmentier Jacques Bequaert Lays Persijn Guillaeme de Munck Roelant de Jonghe Joos Devere Adriaen de Wyspelaer Jan Andries Anthone de Cuyper Pieter Verbrugghe Michiel de Clercq Guillaeme Crabbe Joos Gheyse Pieter Gevart Pieter Verhelst Gheert de Lampe Pieter Verwaetermeulen Joos Vermersch Vincent Rattevel Cornel is van Loven Jan Ruufvoet Franse Wantten Jooris van Treuben Charel Boerman Michiel Janssins Pieter Devere Frans Dhooghe Jan van Nieuwenhuyse Lauwereins Mortyer Fransoys van Roosebeke Andryes van de Male Gheert Crabbe Adriaen Damman Pieter Witteryck Steven de Lampe Jan Verhaeghe

26

P P r P r r P P r R r r R P P r P P P P P r P P r P r r P P r r P r r r P r P P P

Jan Bekaert Jan de Snick Simoen Parmentier Gheraert Cool Steven van Acker Reynier synen cnape Joos Verschoore Marten de Caluwe Pieter de Smet Jan van den Bulcke Christoffel Brunnel Pieter Tricau Gillis Neerinck Jonas Schepens Machiel du Pre Charel Brunnel Jan de Schriver Jacques Lancriet Jan Kerpein Gillis Verleye Pieter Mulier Adriaen de Backer Jan Matthys Jan Folleboven Christaen de Wandele Andries van Noorthende Guillaeme Vercamere Lauwereins de Wevere Gillis Lotens Joos Vermersch Jacques de Grutter Matthys Vervisch Jacob van Loven Pieter Goethals Passschier de Smet Michiel van de Walle Lieven Guys Steven de Wyse Joos Waneyn Adriaen Ferret Jan de Weert

P r P

P r P r r P r r P P r P P P P P P P P r P P P P P r P r P P r P P r P P P P


Joorys van Aken Roelant Impens Jan Bellewier Jan de Smet Jan Tavernier Lauwereins de Smet Adriaen Storme Jaques Ronce Noe Walram Christiaen Temmerman Jan Lanckriet Jan Walderick Jacques de Coninck Gheraert Verbeke Steven Dardeye Guillaeme van Ryckeghem Roelant Verheille Pieter Persyn Melsyor Reiniers Simoen de Vryese Lieven de Smet Pierken Coussens Jan Vermersch Daneel van Crayelle Paul de Meulenaere Hans de Backer Jan Satins Michiel Verhulst Pieter van Poucke Amant du Jardijn Guillaerne Persyn Staes van Walle Phlips van Hulle Hans Meve

r r r r r r r P P P P P r r P P r P P r P r P r r P r P r r r r r P

Lauwereins de Bels Loys Nasins Lieven Clemme Guillaeme Rosseau Pieter de Wevere Jan van Poucke Steven Pharise Marten de Grande Pieter Coussens Pieter Heyns Pieter de Costere Joos Minnaert Simoen van Aken Pieter Haeck Pieter van Loven Simoen de Flonck Joos Verkampt Loy van Assche Jacob Calis Arnout Cabottere Marten Bruneel Hubrecht de Vryese Clays Parryn Michiel de Decker Roelant de Vryese Jan de Vryese Frnco Beauttheau Andryes Rycke Gillis Basseau Phlips van Wille Hubert Porreir Gillis de Vryese Guillaeme de Snick

r P P r P r P P P r r r P P P P P P P r P P P p P P P P P r P p r

Dese monsteringhe ghedaen & ghehouden voorde onderschreven ghedeputierde desen XVII Juny 1638 (ondert.) J. Verbiest. Afkortingen:

P: picke R en r: roer Sylvere Van Daele

Oproep tot aile leden Wat verzamelen wij : doodsprentjes of bidprentjes, rouwbrieven, notariele akten, tijdschriften, kwartierstaten, familiegeschiedenissen, voorwerpen, foto's, dagboeken, enz ... Kortom, alles is welkom. Geef ons eerder te veel dan te weinig. Wij kunnen dan zelf nog schiften. Dank bij voorbaat !

27


Sint Pietersdach van den jaere 1665

I

Wezende den XX/Xen juni, is deser were/t, met volle verstant tot den /esten oogenb/ik toe, ghepasseert d'heer Jan van Zantvoorde. Godt ghedincke de ziele. Hij was t' sijnder overlijden oudt, den 14en. Meye van den selven jare 71 jaer, ende wierdt begraven den 1 July daernaer, 's avonts met den donekeren, alswanneer van het sterfhuys tot aen het graf stroij ghestroijt wiert. Den22en daernaer wiert 't uijtvaert ghedaen, met stroij op de straeten a/s vooren, mefXXIIIJ flambeusen wegende een pont, vier stallichten weghende ieder twee pont, 4 op den Autaer elek swaer een half pont. 3 pont offerwas van 16 in 'i pont, in ider eenen witten stuyver om t'offeren. . De /yckbaere heeft ghestaen den tijdt van 30 daeghen, als wanneer men daeghe/yekx heeft ghedaen eene zie/messe, en daer te vooren honderd messen tot de paters recotetien, ende daer naer geduerende een jaer en 6 weken op den sterfdach, wesende maendach, ieder weke een messe. Den pe/der was ontboden van Cortryck, De lijckbaere staende verheven tot acht voeten onbegrepen. Int uytvaert, onder den dienst, wierd aen de arme ghedeelt 24 vaeten tarwe. Men heeft in de groote Kercke gheluyt 3 mael 's daechs den tyt dat 't /yek op d'aerde was ligghende, 3 daeghen voor 't uytvaert en 3 daeghen daernaer. Op den 20 februari 1670, ten 4 112heuren 's morghens is dese werelt overleden Jo Joanna Dessereins, weduwe van wiJent d' heer Jan van Zantvoorde, oud wesende 63 jaeren ende elf maenden. Godt ghedineke de zieJe. Men heeft haer lichaem begraeven, 's daeehs daernaer, int vallen van den avont, inde proehykereke deser stede, in der manieren ende met den dee/, mitsgaders licht ende Keersen gheJyck men ghedaen heeft int uytvaert van den voornomden d'heer Jan. D

D. Desomviele heeft deze tekst overgeschreven in de klapper op de overlijdensakten van deze periode. Hij schrijft: "Uit het memorieboek der familie van Zantvoorde, welk register te Tielt berust heeft van het begin der jaren 1600 tot in 1907 wanneer het zelve overgezonden is naar Gent."

De familie van Zantvoorde is afkomstig van Roeselare. De nummers naast jan "I tot V" zijn toevoegingen om de verschillende personages beter te onderscheiden. Jan I, was heer van ten Bruwaene. Leenverheffing Overleden te Roeselare omstreeks 1541.

te Roeselare

op 16 februari 1524.

jan II, feodaal erfgenaam van zijn vader, heer van ten Bruwaene, akte van leenverheffing op 1 mei 1541, overleden omstreeks 1550. Jan III, erfgenaam van het familiebezit, Leenverheffing op 20 april 1550. Huwde met Jacqueline Beernaert en overleed te Roeselare rond 1571.

28


Hij had drie kinderen Guillaume, Cornelia en Catherine gehuwd met Balberghe. Was een van de stichters van de Roeselaarse linnenindustrie en uitbater van een belangrijke blekerij. Guillaume, zijn leenverheffing als heer van ten Bruwaene had plaats op 10 oktober 1571. Hij huwde 1째 Catherine Verstraete, waarvan drie kinderen, 2째 Marguerite De Vrient, waarvan Catherine gehuwd met Jacques Vander Beken, Marie gehuwd met Francois Vander Strate en Jan IV. Jan IV, geboren te Roeselare, huwde te Haarlem (Nederland) met Cornelia van Ravesteyn, dochter van Pierre, burgemeester van Tielt en van Beatrix Froidure. Cornelia was weduwe van Jean Van Hee. De familie van Ravesteyn was evenals de familie van Zantvoorde uitgeweken naar Nederland wegens de godsdiensttroebelen. Zij hadden twee kinderen, Jan V, en Jeanne, gehuwd met Adrien Honnore. Cornelia huwde voor de derde maal met Jan Van Wyckhuyse, apostolisch notaris, baljuw, grittier en raadspensionnaris van de stad Tielt. Zij overleed te Tielt op 20 mei 1626. Jan V, geboren te Haarlem (Nederland) op 14 mei 1594, huwde te Tieltop 22 januari 1619 met Anna Colin, dochter van Jan, en weduwe van Francois Vande Waetere. Jan V is gezworen klerk van de grittier geworden (zijn stietvader Jan Van Wyckhuyse). In 1620 is hij stadsgriffier geworden in opvolging van Jan Van Wyckhuyse. Hij is vervolgens baljuw geworden van de heerlijkheid "Den Hauweelschen", schepen van de heerlijkheden "Gruuthuze", "Tomme", "Hage", en "Roosebeychen". Anna Colin is overleden te Tielt op 30 november 1627. Jan V huwde voor de tweede keer te Kortrijk in mei 1630 met Jeanne Deserreins, dochter van Jaques en Jeanne Crytsch. Jan V is volgens bovenstaande beschrijving overleden te Tielt op 29 juni 1665 en zijn 2째 vrouw op 20 februari 1670. Over de afstammelingen van Jan V is heel wat meer te vertellen; zij behoorden tot een van de belangrijkste families van de stad. Ze bekleedden er de hoogste ambten en waren ook aanverwant aan gekende Tieltse families. De belangrijkste figuren kwamen zoals hun voorvaderen opnieuw terecht in de textielindustrie en zijn in 1856 met hun bedrijf naar Gent vertrokken en daar aanverwant geworden met de familie Voortman en de gekende Lieven Bauwens. Over Jan van Zantvoorde verscheen een artikel van Paul Bekaert, Jan van Zantvoorde (Haarlem 1594 - Tielt 1665). "De Roede van Tielt, 23째 jaargang n03 - september 1992" Mijn documentatie komt hoofdzakelijk uit de nota's en de stamboom "van Zantvoorde" van Desire Desomviele, met aanvullingen uit het artikel van Paul Bekaert, en de "starn boom van Lieven Bauwens". Het archief van de WF. Afdeling Tielt. - Bundel MVT. Van Zantvoorde. De stambomen van de families van Zantvoorde en Bauwens zijn in het Frans opgemaakt, blijkbaar hebben de Franstalige genealogen de gewoonte om Vlaamse namen meteen in het Frans om te zetten. Dit is een onnauwkeurigheid. Dit aspect van het onderzoek heb ik niet meer hernomen en bij twijfel de franse namen behouden.

Robert Vanneste

29


Poorters van Tielt, maar ... elders geboren, getrouwd, woonachtig, overleden

Oerde aflevering. Gent Jacoba en Isabelle de Vlaminck: fae Jan (nr 121) jonge dochters te Gent Elisabeth Ailliet: faArnout (nr 140) geestelijke dochter te Gent Louys Goemaere: fs Frans en Anne Marie van Poucques (nr 156) bakker te Gent x van Deynse k.: Anneken Joannes Bernardus Aelterman: fs Jan (1734) (nr 253) woont te Gent x Marianne van Cockelberge k.: Joannes Anthone, Jacobus Anthone, Judoca, Marie Magdaleene en Catharina Paulus Franciscus Van Quickelberghe: fs Pieter en Joanna Theresia Maroy (1759) (nr 325) o te Gent x Florentina de Keyser k.: Adrianus Josephus xx Catharina Battheus Sr Joannes Frans Lammens: fs Pieter Jacobus en Marie Francoise van Melle (1764) (nr 338) o te Gent x Marie Francoise Lambrecht, wed. van Francies t'Hooft Gottem Francies Lambert: fs Anthone en Isabelle Vermeersch (1763) geboren te Gottem (nr 337) x Marie Joanna Carre Halewijn (Halluin) Charles Louis Delbeque: fs Charles Louis (1769) (nr 357) x Marie Joseph Philip Harelbeke Joannes vande Kerckhove: fs Jan (nr 63) + te Harelbeke x Harelbeke met Florentia Labens xx Joanna Devos k.: Pieter, jonkman Joanna x Harelbeke met Jacobus Culle Isabelle x Waregem met ... Pieternelle x .... Joseph Dhont: fs Jan (nr 147) x Harelbeke met N: de Meulemeester geen kinderen 30


Petrus Beert: fs Jooris en Pieternelle Doom (1769) (nr 357) geboren te Harelbeke x Barbara Jacoba Philippine Roelens, fa Joseph Joannes Feraillie: fs Pieter Francois (1776) (nr 387) x Joanna Lams, fa Judocus Heestert Jacobus du Mollyn: fs Andries (nr 64) woont te Heestert x Marie Librecht k.: Carel, Marie, Jacobus, Franciscus Jacobus van Daele: fs Jacobus (1776) (nr 388) geboren te Heestert x Marie Clara Gossaert, ex Zwevegem k.: Maria Theresia (5 j.), Jacobus (4 j.), Petrus (1 j.) Matthys de Craene: fs Ignatius en Marie Joseph Dessauw (1777) jonkman (nr 390) woont te Heestert Huise (zie: Ath, nr 316) Hulste (zie: Oostrozebeke, nr 33) Ingelmunster Carolus Philippus Minne: fs Sr. Pieter Joseph en Isabella Barbara De Rijm (1792) (nr 428) geboren te Ingelmunster jonkman, procureurvan de stad Tielt ltalie Carel Cortaria: fs Modest (1791) (nr 426) geboren te Bref bij Como, ltalie x Isabella Van Severen, fa Joseph en Theresia Vander Haeghen k.: Regina, Rosalia, Petrus, Francisca, Coleta Izegem Judocus Goemaere: fs Hubertus (1763) (nr 336) geboren te Izegem x Marie Anne Buyssens fa Jan Baptiste wed. van Pieter de Cour Carolus Van Steenkiste: fs Pieter en Marie Catherine Heyndricx geboren te Izegem (1767) (nr 352) x Catharina Hovaere, fa Jan Pieter Verduyn: fs Laureyns en Marie Anne Buysse (1773) geboren te Izegem (nr 373) x Clara Benoot, fa Guille Philippe Clement Baert: fs Jooris (1785) (nr 416) geboren te Izegem x Anna Theresia Hoornaert, fa Pieter k.: Coleta 31


Joannes Baptiste De Vos: fs Pieter en Celestine Solie (1791) geboren en wonende te Izegem (nr 424) schoenmaker, jonkman Kanegem Joseph Laveyn: fs Charel (nr 66) x en xx te Kanegem k.: Joseph, Joannes, Pieter, Jacobus en Guillielmus Suzanna Heytens: fa Pieter en Pieternelle Welvaert (1751) o te Kanegem, jonge dochter (nr 308) woont te Tielt Pieter De Poortere: fs Joseph en Francoise Arick (1779) (nr 393) geboren te Kanegem, woont op Tielt-Buiten x Monica Veroughstraete k.: Joannes, Ignatius (beide minderjarig) Pieter Augustinus Vandevoorde: fs Marcus (1791) (nr 423) geboren en wonende te Kanegem x Elisabeth Damours k.: Catharina, Augustinus, Francies, Carel, Isabella Rosa, Philippine en Angeline Kaprijke Joannes Bernardus de Pape: fs Joannes en Catharina Causmaecker geboren te Kaprijke (1765) (nr 346) Jacobus Leyns: fs Theodorus en Marie Coleta Bertens (1777) geboren en wonende te Kaprijke (nr 393) jonkman, 36 jaar Kerkhove (zie: Nazareth nr 318) Knokke Joannes Dhont: fs Jan (nr 146) koster te Knokke x Knokke met Catharine Caveyt k.: Pieter, Matthys en Jacobus Kortrijk Joseph Maquaine: fs Jacobus (1752) (nr 312) geboren te Kortrijk x Joanna Versele, fa Petrus geboren te Petegem-Deinze k.: Petrus, geboren Tielt 3.7.1752 naar Kortrijk vertrakken rand 1754 Joannes Joseph Roose: fs Joseph en Marianne Vereecke (1759) geboren te Kortrijk (nr 323) x Barbara Carolina D'Hersigny, wed. van Lieven de Pia Joannes De Bosschere: fs Jan en Marie Jacoba van Ackere (1779) geboren te Kortrijk (nr 399) x Marie Anne Claeys k.: Frans, Joannes, Petrus (minderjarig) 32


Kuurne Guillielmus Dhont: fs Jan (nr 148) koster te Kuurne x Kuurne met Joanna de Grave k.: Anne, Josepha, Guillielmus, Joseph, Anthonius, Franciscus

en Pieter Jacobus

Laarne Pieter t.uycx: fs Joannes en Jacobe de Wilde (1772) (nr 368) geboren te Laarne (Land van Dendermonde) jonkman, woont te Gent Landegem Joannes Lambrecht: fs Jan (nr 96) priester te Landegem (+) Carel Mortier: fs Bauduin (1780) (nr 402) geboren te Landegem metser, wonende te Tielt x Theresia Beeusaert, fa Joseph, k.: Joannes, Marie en Angela

0

Tielt

Land van Waas Jan Gruop: (1716) (nr 201) pruikenmaker (peruckier) x Franchoyse Marie van Uytberghe (+) Langemark Jacobus Pycke: fs Joannes (nr 102) x Langemark met Maria Anna Van Severen Philippus van Overschelde: fs Jan Baptiste (1778) (nr 394) geboren te Langemark x Anne Marie de Vlaminck k.: Philippus (2 j.) en Josephus (6 maanden) Ledegem Joannes Gregorius Maes: fs Pieter en Marie Cathlyne Saelens geboren te Ledegem (1777) (nr 391) Lembeke Frans Verpiete: fs Pieter (nr 155) k.: Joannes, geboren te Lembeke Lendelede (zie: St.-Eloois-Vijve nr 313)

(wordt vervolgd) Lucien Ailliet 33


De familie Cocket van Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke Wie diep genoeg in zijn kwartierstaat graaft zal vroeg of laat bij soms Iyrische of merkwaardige familienamen terechtkomen die we nu in onze streek niet of bijna niet meer kennen. Zo stootte ik bijvoorbeeld op families als Clopdorp te Oeselgem, Kelgoets te Meulebeke, Potvliet te Tielt, Queckeborne te Egem, Schijnckels te Meulebeke of Flasseel te Ingelmunster. Een andere enigszins merkwaardige familienaam Cocket yond ik voor het eerst in Aarsele bij het huwelijk van Maria Cocquet met Joannes Van Quathem op 20 april 1694. Hieronder wil ik de belangrijkste gegevens weergeven van de voorouders van Maria Cocquet. Het intrigeert mij of iemand de verdere voorouders kent of de herkomst van de familie. Wellicht moeten we ook de familienaam Cocquyt, in ons werkgebied beter gekend, als mogelijke herkomst in beschouwing nemen. 1. Jan Cocket. Geboren ca 1590-1600 en overleden te Sint-Baafs-Vijve in maart 1657. 1.1. Jan Cocket. Geboren ca 1620-1625. Hij huwde met Judoca De Smet en werd buitenpoorter van Kortrijk te Sint-Baafs-Vijve bij kope in 1647. We kennen vijf kinderen: 1.1.1. Jan. Buitenpoorter van Kortrijk te Sint-Baafs-Vijve van 1677 tot 1691. 1.1.2. Catharina. = Sint-Baafs-Vijve 17 mei 1657 (p. Florentius Bibeke & m. Chatarina Verhelst). Zij huwde met Rycquart Biebuuck. 1.1.3. Joos. Buitenpoorter van Kortrijk te Sint-Baafs-Vijve van 1694 tot 1710 en daarna te Sint-Eloois-Vijve. 1.1.4. Frans. Buitenpoorter van Kortrijk te Sint-Baafs-Vijve van 1694 tot 1709. 1.1.5. Godelieve. 1.2. Thomas Cocket. Geboren ca 1620-1625. Hij huwde met Isabeau Gautsmet fa Mathijs en werd buitenpoorter van Kortrijk te Sint-Baafs-Vijve bij kope in 1647. We vonden van dit gezin een wezerij terug (RAK, Wez. 87, SBV 4) waaruit blijkt dat Rogier Cocket, broer van Thomas, uit Wielsbeke voogt patemeel was over de weeskinderen. 1.2.1. Pieter. Hij was gehuwd met Cathelyne De Smet. Hij was buitenpoorter van Kortrijk te Sint-Baafs-Vijve van 1676 tot 1690. Twee zonen, Gillis en Jan, vonden we later terug in Wakken. 1.2.2. Carel. Hij was buitenpoorter van Kortrijk te Sint-Baafs-Vijve in 1676 en 1677. 1.2.3. Jacoba. Zij huwde met Guillielmus Sinnesael fs Matthijs. 1.2.4. Joosyne. 1.2.5. Thomas. Sint-Baafs-Vijve Dhaveloose) 0

34

28 november

1654 (p. Jan Cocket & m. Egidia


1.3. Rogerius Cocket. Geboren ca 1630. Hij huwde rond 1653 met Catharina Verhelst. 1.3.1. Chatarina Koket. Gertrui Wulbrecht) 1.3.2. Elizabetha Coquet. Verbrughen) 1.3.3. Elias Cocket. Smet)

Wielsbeke

0

0

12 februari 1654 (p. Jacobus Mandaux & m.

Wielsbeke 27 februari 1656 (p. Joos Goemaere & m. Barbel

Wielsbeke 19 februari 1658 (p. Carolus Belaen & m. Judoca De

0

1.3.4. Robertus Cocquet. Verelst) 1.3.5. Michael Coquet. Smets) 1.3.6. Carolus Coquet. Van Heder)

0

Wielsbeke 4 oktober 1660 (p. Robertus Riet & m. Maria

0

Wielsbeke 20 oktober 1663 (p. Michael Verhelst & m. Judoca

0

Wielsbeke 2 juni 1665 (p. Carolus De Vosch & m. Magdalena

1.3.7. Maria Coquet. Wielsbeke 2 juni 1665 (p. Franciscus Van Walle & m. Maria Verelst). Zij was gehuwd met Joannes Van Quathem. 0

1.3.8. Magdalena Coquer. Wielsbeke 8 februari 1668 (p. Gerardus Van Berlant & m. Magdalena Cockuer) 0

1.3.9. Anna Coquet. Ver Elst)

0

Wielsbeke 12 maart 1672 (p. Joannes De Smet & rn. Catharina Jan Callens

Genoteerd

O!l'~~~~.i~!

..~,~...~.'

.:r~~~::~""~1

" 9 ,~ .I.~~"

1""":- ,~~

... ~~~

~

"Cb~J~~~~~.JcJ"

->";> ~'" ""-:

~::.~ .~~~ ,~:6fi,_'"

~

EI.:~,"" .. ~.

'I!.",,~,,0.

~j:'=~.

,4Ptr::~~ eÂť; ~i~1; :/t"-"

!<

'j"4;- ~~~~."

'~I'tC~

_"

J

Op hedent den 26 oughste 1694 soo bekenne ick onderschreven gepacht te hebben vanden heer deken van thielt eenen fijnen solder om aldaer graen te leghen, welcken solder is dien boven het nieuwe werck van het huijs ende dat voor een Jaer ende midts de somme van vierentwintigh guldens ende drij schell(inghen) voor de maerte. Toorcon(de) desen 26 oughst 1694 dito 24 guldens dit is tmerck van marijn verhelst Dekenaal Archief Tielt: bundel 508

LucNeyt

35


V.V.F. - Tielt : Activiteitenagenda

april - mei - juni - juli 1999

Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal.

1. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 april van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 1 mei van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 5 juni van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

V.V.F. - Roeselare : Activiteitenagenda

Aile activiteiten, tenzij anders Kokelaarstraat 5 te Roeselare.

vermeld,

april - mei - juni - 1999

gaan door in het documentatiecentrum

in de

1. De gebruikelijke vormingsvoormiddag op de eerste zondag van de maand in april gaat niet door (Pasen).

2. Genealogische vormingsvoormiddagen telkens van 9 tot 12 uur: zondag 5 mei, zondag 6 juni.

3. Genealogische vormingsnamiddagen zaterdag 8 mei, zaterdag 12 juni.

telkens van 13.30 tot 17 uur: zaterdag

10 april,

4. Genealogische vormingsavonden telkens van 18.30 tot 22 uur: maandag 12 april, maandag 19 april, vrijdag 23 april, maandag 10 mei, maandag 17 mei, vrijdag 28 mei, maandag 14 juni, maandag 21 juni, vrijdag 25 juni, 5. Vormingsdag op vrijdag 9 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. 6. Les oud schrift op vrijdag 21 mei van 20 tot 22 uur. Teksten uit de Kortrijkse Weeskamer (1r-18째 eeuw).

De eerste wereldoorlog

in ons werkgebied

Het figt in de bedoeling dat onze uitgave over de "Oorlogsverslagen" reeks betreffende dit onderwerp.

een eerste is uit een

Daarom durven wij een oproep doen aan onze leden am materiaal te verzamelen. leder die documenten: foto's, rouwbrieven, bidprentjes, postkaarten, brieven, kaarten, kranteknipsels, aanplakbrieven, enz .... , in zijn bezit heeft en ons dit ter beschikking wit stellen wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de redactie of met sen van de bestuursleden. Bij voorbaat reeds bedankt.

36


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a, Fons Das, Luxemburglaan 18,8700 Tielt. lndien U rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen 7 - 99

(Luc Deprost, Brusselse stwg., 32, 9230 Wetteren)

Ik beschreef een genealogie "de Proost" in Vlaamse Stam 1998 p.281. Hierin wordt op p.291 een familie "de Proost gezegd van de Weerde" beschreven. Zij voerde een wapenschild dat niet aileen verwant lijkt aan "Van de Weerde (Gent)" (Rietstap), maar ook aan Gruuthuse (Brugge), Arents (Brugge) (Kon. Bib. Mss. 11-1173, kolom 82) en Poelvoorde onder Wingene (Woordenboek de Seyn, Wingene). Deze wapens zijn gevierendeeld met een St.-Andrieskruis in 2 en 3. Wegens de aanwezigheid van de familie de Proost in Ruiselede, langs de kant van Wingene en met huwelijken te Wingene zijn al deze overeenkomsten wellicht niet toevallig. 1. Kent iemand voorouders van "stamvader" Adriaan de proost, gehuwd met Avezoete van Hooghelande, levend begin 16de eeuw7 De vaderlijke kwartieren van zijn zoon, raadsheer Pieter de Proost waren verder: de Jonghe, Qrtys (gecit. Mss., kolom 812). N.B., diens zoon was theoloog Adriaan de Proost (+ Madrid 1622). 2. Kent iemand andere 16de eeuwse of oudere vermeldingen van deze familie bijv. de reden van hun dubbelnaam 7

8 - 99

(Jo Patteeuw, Kerklaan 30,8310 Assebroek)

Ik ben op zoek naar gegevens over de familienaam Batteau (Batteu, Batheu, ... ) van voor 1640. We hebben volgende gegevens gevonden te Meulebeke: - Batteau Joannes fs Gillis is Kortrijkse buitenpoorter. Hij is gehuwd met Margaritha van Denterghem en had volgende kinderen: Barbara C7), Joannes C1628), Anna C1631), Angelus (°1633), Catharina (°1636). Hierbij is €len Batteau peter nl, Anthonius. In "Grand Livre de recette 1653-79" (RAK, Toegangen 5, Schepenarchieven reeks nr. 450) vonden we onder acto 22: "Jan Batteau fs Gillis causa uxoris Margaretha Van Denterghem met sijn consent 17.8.1637, dochter van Jacques van Renterghem in Meulebeke, over Joos Batheu .... ". - Battheeu Franchoys was gehuwd met Janneke ..... (7). Ze hadden te Meulebeke een dochter Fransijne (01625). De meter was Margriete Batheeu. Vanaf 1630 vinden we dit echtpaar terug te Wingene. Hier is in 1631 Judocus Batteau peter bij de geboorte van Andreas. Ik vond in dezelfde periode de familienaam ook terug in de regio Oudenaarde, maar kon geen enkel verband Jeggen.

no

9 - 99

(Mevr. Souve - Villez A, Oiestsesteenweg 66, 3970 Leopoldsburg)

Wie kan mij inlichtingen verschaffen over arbeiders, die in de jaren 1745-1750, vanuit Kooiskamp naar de zinkfabrieken van Luik getrokken zijn 7 In welke omgeving van Luik waren de betrokken fabrieken gelegen en welke was hun benaming 7 37


Antwoorden 2 ~ 99

(Muylle ~ Quintelier, F.v. Cauwelaertsraat

41, 9100 St.-Niklaas)

U neemt best contact op met de Heer George Jansen, Washington 99352, USA.

126 West Orchard Court, Richland, Jan Callens

2 - 99

(Muylle - Quintelier, F.V. Cauwelaertsraat

41,9100 St.-Niklaas)

A Gerardus Mulle, zoon van Marinus Mulle, gehuwd met Sara de Voght. Uit dit huwelijk: 1 Petronilla Mulle, gedoopt te Wingene op 27 januari 1692, overleden voor 1719. 2 Anna Maria Mulle, gedoopt te Wingene op 4 december 1695. 3 Theresia Mulle, gedoopt te Wingene op 25 februari 1699 4 Marinus Mulle, gedoopt te Wingene op 18 november 1702 overleden voor 1719. 5 Carolus Mulle, gedoopt te Wingene op 11 januari 1706 6 Petronilla Mulle, gedoopt te Wingene op 13 augustus 1708 7 Helena Muijlle, gedoopt te Wingene op 4 december 1711 B Marinus Mule, zoon van Marinus Mule, gehuwd met Godeliva de Clerq. Uit dit huwelijk: 1 Anna Maria Mule, gedoopt te Wingene op 17 maart 1690 2 Catharina Mulle, gedoopt te Wingene op 20 juli 1692, overleden voor 1716. 3 Godeleva Mulle, gedoopt te Wingene op 25 september 1695 4 Joanna Francisca Muijle, gedoopt te Wingene op 5 september 1698 5 Carolus Mulle, gedoopt te Wingene op 14 september 1701, overleden voor 1716. 6 Theresia Mulle, gedoopt te Wingene op 2 juni 1704 7 Helena Mulle, gedoopt te Wingene op 24 december 1706 8 Sara Mulle, gedoopt te Wingene op 22 februari 1711, overleden voor 1719. C Carolus Muijle, zoon van Gerard Muijle, gehuwd met Birgitta Vanden Abeele. Uit dit huwelijk: 1 Joanna Maria Muijle, gedoopt te Wingene op 25 september 1731 2 Jacobus Muijle, gedoopt te Wingene op 8 februari 1735, overleden voor 1771. 3 Petronilla Theresia Muijle, gedoopt te Wingene op 11 november 1742, overleden voor 1771 4 Joannes Josephus Muijle, gedoopt te Wingene op 8 mei 1748 D Marinus Muele, gehuwd met Anna Timmermans. Uit dit huwelijk: 1 Marinus Muele, gedoopt te Wingene op 13 september 1663 2 Jacobus Mule, gedoopt te Wingene op 15 augustus 1666 E Joannes Josephus Muyle, afkomstig uit Wingene, geboren rond 1748. gehuwd met Regina Carolina van Wonterghem, afkomstig uit Gottem, geboren rond 1761. Uit dit huwelijk: 1 Petrus Muyle, gedoopt te Wingene op 14 december 1784 2 Jacobus Muijle, gedoopt te Wingene op 2 mei 1787 Jo Patteeuw 38


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZE

VOOROUDERS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

2 de jaargang nr. 3 - juli 1999 Afgiftekantoor Verantwoordelijke

8700 TIELT 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad versch ijnt, telkens bij het begin van het kwartaaL

uitgegeven door de VV.F.-

afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied va It samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottern, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 fr. per jaargang voor de VYF.-Jeden uit het arrondissement Roeselare -Tielt en die geabonneerd zijn op Vlaamse Stam. Ook de leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt genieten van dit gunsttarief. VYF.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-VYF.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 250 fro (voor leden uit het buitenland 400 fr.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van VYF.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeerwelkom !ll!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beernegemstraat 5,8700 Tielt Openingsuren: elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Genoteerd Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt - Vervolg van het verhaal Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29,8700 Tielt

43

- Een geval van inteelt bij de familie De Seyn te Dentergem Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem

44

- Weerbare mannen van Markegem anna 1638 Luc Neyt

46

- Gelezen Jan Callens

47

- Kerkelijke rechtspraak betreffende Meulebeke tussen 1570 en 1795 Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt

48

- Poorters van Tielt, maar ... (deeI4) Lucien Ailliet

50

- De bijnaam "Coeman" voor Vannieuwenhuyse Paul Callens, Waterstraat 18,8740 Pittem - Pittemse honderjarige Jan Callens

42

.....

in 1823: Brigitta Petronella Boussy

54 56

- Activiteitenagenda

57

- Vraag en antwoord

57


Genoteerd . In het decanaal archief van Tielt vinden we een korte genealogische schets, zonder plaats of data, van de familie Ailliet. Deze notitie diende om een dispensatie te bekomen voor het aanqaanvan het huwelijk tussen Philips en Marie Jacoba Ailliet.

David Ailliet gehuwd met Marie de Smet waarvan:

1. Arnout Ailliet x Elisabeth Succaet

2. Jan Ailliet x Judoca de Pau waarvan:

waarvan:

Jan Baptiste Ailliet x Brigitte Kint

Ludovicus Ailliet x Cecilia Holvoet

waarvan:

waarvan:

Philips Ailliet die wenst te huwen met Marie Jacoba Ailliet Luc Neyt

Dekanaal Archief Tielt: bundel 508

Vervolg van het verhaal Joannes Phillppus Ailliet, geboren te Tielt op 19 augustus 1714, overteden aldaar op 31 . december 1788, begraven aldaar op 2 januari 1789; zoon van Joannes Baptiste Ailliet en Bregitta Kindt. Joannes is getrouwd te Tielt op 30 juni 1761 voor de kerk met Maria Jacoba Ailliet, geboren te Tielt op 5 mei 1732, overleden aldaar op 25 januari Ludovicus Franciscus Ailliet en Cecilia Catharina Holvoet.

1803, dochter路 van

Uit dit huwelijk: 1 Rosalia, geboren te Tielt op 4 juli 1761, overleden aldaar op 13 juli 1761. 2 Joannes Baptista, geboren te Tielt op 11 juli 1762, overleden aldaar op 29 november 1763. 3 Carolus, geboren te Tielt op 4 november 1763: . 4 Philippus Jacobus, geboren te Tielt op 1 mei 1765, overleden aldaar op 31 rnaart 1835. Philippus is getrouwd te Tielt op 13 mei 1798, getrouwd aldaar op 14 mei 1798 voor de kerk met Anne Marie Lams, geboren te Tielt op 19 mei 1771, overleden aldaar op 25 juli 1839, dochter van Ludovicus Josephus Victor Lams en Marie Anne Buysse. 5 Joannes Baptista, geboren te Tielt op 16 september 1766, overleden aldaar op 30.maart 1767. . 6 Joanna Theresla, geboren te Tielt op 4 september 1768, ongehuwd, overleden te Tielt op 25 maart 1795. 7 Maria, geboren te Tielt op 9 juni 1771, overleden aldaar op 22 september 1772.

Lucien Ailliet 43


E

Een geval van inteelt bij de familie De Seyn te Dentergem

ledereen die zijn kwartierstaat enigszins ver gaat uitbreiden, zal vele gevallen van inteelt terugvinden eenrnaal men voor 1650 aanbeland. De bevolking was toen niet zo groot maar het aantal kwartieren dat men bekomt rond deze periode stijgt snet, Een speciaal geval van inteelt is deze ontstaan uit een huwelijk waarbij de beide echtgenoten dezelfde familienaam dragen. Zo vond ik bij mijn systematische opzoekingen betreffende de familie De Seyn in Dentergem in 1720 een huwelijk tussen Philippus (Petrus) De Seijn en Magdalena De Seyn. Zij hadden geen dispensatie nodig om dit huwelijk te mogen voltrekken. Ik wist toen al datquasi alle naamgenoten De Seyn in ons werkgebied tot dezelfde familie behoorden. Hun verwantschap moest dus in een iets verderverleden liggen. Graag geef ik hun verwantschap schematisch weer op de volgende bladzijde. Dat we voor het bewijs van hun verwantschap uiteindelijk ver buiten ons werkgebied zijn moeten gaan zoeken, maakt dit overzicht alleen maar interessanter. Philippus (Petrus) De Seijn stamt af van een tak in de streek van Olsene - Machelen. Magdalena De Seyn stamt af van een Tieltse tak van de familie waarvan de naamdragers, na meer dan 250 jaar onder andere te Tielt hebben gewoond, uitsterven in 1864. Daar kunnen we later misschien nog eens een artikel aan wijden. Ter info: de kinderen van Philippus 1) Gregorius

0

(Petrus) De Seijn en Magdalena De Seyn.

Dentergem 11 oktober 1721 en + Dentergem 17 oktober 1729.

2) Joanna Dentergem 23 juli 1723. Zij had twee onwettige kinderen respectievelijk Oostrozebeke en Tielt alsook nog twee kinderen te Tielt uit haar huwelijk met Angelus 0

geboren te Bouvery.

3) Maria Francisca Dentergem 2 juni 1725 en + Aarsele 22 december 1802. Zij huwde vier maal : a) met Joannes Impens waarvan twee kinderen in Aarsele; . b) met Petrus Goethals waarvan vier kinderen in Aarsele; c) met Petrus Warniers waarvan een kind in Aarsele en tenslotte d) met Gaspar Van der Leene. 0

4) Elias Dentergem 7 augustus 1727 en + Dentergem 28 februari 1806. Hij huwde met Petronilla Jacoba De Bro en had met haar zestien kinderen waarvan de oudste geboren werd te Oostrozebeke en de rest te Dentergem. 0

5) Maria Catharina Dentergem 12 januari 1729 en (+) Dentergem 5 maart 1777. Zij huwde met Joannes Petrus Van Rijckeghem en had zeven kinderen te Dentergem. 0

6) Emerentiana Oostrozebeke 10 april 1732 en (+) Dentergem 30 januari 1773. Zij huwde met Angelus Lambrecht en had drie kinderen te Dentergem. 0

7) Anna Maria Oostrozebeke 14 oktober 1734 en (+) Dentergem 10 januari 1765. Zij huwde met Franciscus Beels en had zes kinderen te Dentergem. 0

8) Isabella Theresia Oostrozebeke 26 juli 1737 en + Dentergem 6 september 1794. Zij huwde met Petrus De Meyer en had elf kinderen te Dentergem. 0

9) Petrus Josephus ca 1739 en + Dentergem 10 april 1812. Hij huwde twee maal respectievelijk a) met Maria Anna Rosa Gevaere waarvan drie kinderen in Dentergem en b) met Petronilla Heijtens. 0

Jan Callens 44


~ o e Q5

C")

..... Q) E

N CD T""

en

en >-

rn o e

Q)

0

0

..c C)

"""

CD T""

Q) ~0 ::",00

Q)""-

en """ Q) Q)""..c

E"" ........-Q) T"" Q) N

Q) T"" ~

-

ern::;?! 0)(.)

«0

rn e

rn .-

=(.)I-T""

So

+

CD

+ rn o

E

e

00 CD

""------x

x io

(.)

""" ""

:2

CD

rn

CD

LL

CU

;CD Q)~

c I:

x

....... x T""

en0T"" C

~

"C

a> ..... c: T""Q) 00

o ...:

en

cu

e>

-

ctI

T""

I:

Q)

Q) Q) ..c------x

a

CD io

T""

.-

L-

rn rn

ctICO (.) ence Q) Q) Q) Q) Q)(.)..c L(.) .- rn ctI

o 6~::;?!~

::2:

0

+

~ o

L-

a>

:::J

e

.e

E

CO

~

o C

+

...-~

x a C"')

io

T""

rn o

Q)

N CD-x

o

ctI

"""

c:-x Q) en

o

x

x

L-

CD Q)

...:

N.e

LL

CDE

T"" Q)

o f'.. io

CT""b

>-ctlCD

Q)(.)T"" enQ)ctI

a> e o Oa> ..... en ~ Q5

00·o I..., 0 +

.....

~a.

ctI Q) ctI en

EO')

c: T"" E >- T"" Q) ~Q)O) Q) _ OQ)2

L-

~ e

en ctI Q) 0«0 o

..., II

+

45


Weerbare mannen van Markegem an no 1638 .

tn

het eerste Sylvere Van bevindt zich nummer vind

nummer van de tweede jaargang van ons tijdschrift verscheen van de hand van Daele de lijst van de weerbare mannen van Wingene anna 1638. Deze lijst in het Rijksarchief te Gent in de Raad van Vlaanderen nr. 946. Onder dit je nagenoeg aile lijsten van weerbare mannen van de Kasselrij Kortrijk.

Voor ons werkgebied vonden we er volgende lijsten: Aarsele, Dentergem, Egem, Gottem, Kanegem, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Poeke, Ruiselede, Sint-Baafs-Vijve, Tielt-buiten, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele. We zoeken nog de lijsten van de weerbare mannen anna 1638 van de parochies: Ardooie, Kooiskamp, Lotenhulle, Vinkt, Wakken en Wontergem. Aile informatie is welkom op het redactieadres.

46

Naam

Voornaam

adtmersch Aerts Amaert beUeman bidsonneken bouckaert boustijn claus claus de brunne de Clercq de grande de grande de hondt de hoop de Lansheere de Loddere de Meyere de Smet dhondt dhulst du Voldre garsy gheldhof herreman Lambrecht martens moerman muijshont oste taeck tgadt vande ghinste

Adriaen Lieven P(iete)r Frans Joos Joos Jans Joos P(iete)r P(iete)r Cor(nelis) Loys Jacq Jan Hans Jan P(iete)r Cornel is Joorys Jan Joos Joos Frans Guille Lucas Niclaeys Joorys Charles Zegher Phlips Frans Jan Hans

Wapen P R R P R

R P

R P P P P

R R P R R P P

R R P P R P R R P

R R R P P


vanden broucke vande walle vande walle van essche van heede van heede van Steenbeke van Steenkiste van tomme Velge Velge Vercrayen Vermersch Verschartse n Verspelt Veys Villiers wastys

Arent . Lieven Meumels Michiel Jan Hans Joos Maryn Jan Jan P(iete)r Jan Joos Joos Gillis Christiaen Niclaes Guille

R P

R R R

R R R P P P R P

R P R P P

Afkortingen: P : picke R: roer

Il===::;=I

Luc Neyt

==G=elezen======='1~ Volgei"lde personen van binnen ons werkgebied hebben we teruggevonden in "Bourgeoisie de Lille" deer 6 (1654-1686), deer 7 (1686-1713) en deer 8 (1713-1726) van Paul Povoas, Lille, 1998 : - Jean Denis, 째Hardoye, marchand de lin, fs de ... . x Marie Marguerite Caron, dont Cornil et Jean (bourgeois par achat 12/04/1697) - Jean Laus, 째 village de Coisecam au francq de Bruges, messagier et chartier de Lille a Gand, fs + Jean et + Catherine Calleouart x Anne Gobert, sans enfant (bourgeois par achat 1010511675) - Jean Vanden Eeckhoute, 째 Coischamps, pays de Flanders, celibataire, fs + Gilles et Marie Cakewart (bourgeois par achat 3/1211655) De schrijfwijze van de namen moet met een korreltje zout worden genomen. Men zal het in Rijsel welwat moeilijk hebben gehad met de namen van deze "vreemden". Voor wie belangstelling heeft in emigratie naar de regio rond Rijsel in 16e, 17e en 18e eeuw kan ik aanduiden dat er nog talrijke personen vermeld staan van West- en Oost-Vlaanderen van buiten ons werkgebied. Dit was ook al het geval in de vroeger verschenen delen 1 tot en met 5 over de periode 1514-1654. Jan Callens

47


Kerkelijke rechtspraak betreffende Meulebeke tussen 1570 en 1795 -:

Uit:

De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie Mechelen tussen 1570 en 1795. door Jozef De Brouwer. Uitgeverij E.veys, Tielt, 1971-1972

in de bisdommen

Antwerpen,

Gent en

Te raadplegen in de bibliotheek van de Roede van Tielt. Defloreren = ontmaagden. G : officialiteit Gent - Rijksarchief Gent, fonds bisdom Gent. GR. : officialiteit Gent- ibidem, rekeningen. G.v. : officialiteit Gent - ibidem, varia. p.107: Officialiteit Gent Livinus de Corte, van Meulebeke, die Maria van de Voorde defloreerde en die een kind verwacht, moet voor beide 6 pond par. betalen (G.22.4.1569). p.108: Officialiteit Gent Joannes Tijtgat, van Meulebeke, die Francisca van Hecke verwachting, moet voor beide 9 pond par. betalen (G.6.5.1569).

defloreerde,

met kind in

p.121: Officialiteit Gent Josina Hellebuucx, van Meulebeke, die zich voor tien jaar liet defloreren en sindsdien met Laurentius Galle leefde, waarover de wereldJijke rechter een onderzoek instelt, moet 2 pond par. betalen (G.3.3.1571). p.122: Officialiteit Gent Nicolaus van de Walle, van Meulebeke, die Elisabeth, de meid van Judocus van de Walle, met wie hij nu gehuwd is, defloreerde moet voor beide 2 pond par. betalen (G.9.3.1571). p.146: Officialiteit Gent Joannes de Clercq, zoon van Joannes, van Meulebeke, ongehuwd, defloreerde Ursula van den Briele, in verwachting : 9 pond par. voor beide (G.4.8.1575). p.146: Officialiteit Gent Jacobus Maes, van Meulebeke, defloreerde Maria de Lare, van Pittem : voor hem aileen 4 pond par. (G.2.9.1575). p.150: Officialiteit Gent Jacobus Maes, van Meulebeke, moet wegens defloratie van de meid van Jacobus pijpe, van Izegem, 5 pond par. betalen (G.24.2.1576). p.153: Officialiteit Gent Judocus Villain, van Meulebeke, wegens defloratie van Joanna van Nijevenhuyse, pond par. beta len (G.R.10.6.1624). 48

moet 6


p.253: Officialiteit Gent Martinus van Houte, van Markegem, die op 24.4.1739 trouwbelofte deed met Jodocus de Mets, van Wachtebeke, maar die het huwelijk uitstellen, worden hierom gedaagd (G.v.27.6.1739). p.289: Officialiteit Gent Ignatius Leerberghe, van Meulebeke, loochent onder eed het vaderschap van het kind van Maria-Anna Vermeulen, van Ooigem, zodat het onder zijn naam niet mag worden ingeschreven; zij moet de proceskosten en de door hem geleden nadelen vergoeden .. (G.19a, .5.2.1743). p.326: Officialiteit Gent Maria van Lare verzet zich tegen het huwelijk van Jacobus Maes van Meulebeke, met X (G.24.2.1576). p.326: Officialiteit Gent Anna Bosschaerts zlet af van haar verzet tegen het huwelijk van Petrus Goetgheschiet, van Meulebeke, mits 3 pond 10 schell. groot voor defloratie en 1 pond groot van kraambedkosten; wegens defloratie moet hij 10 pond par. boete betalen (G.2.3.1576). p.592: Officialiteit Gent Magister Judocus Lust, priester, pastoor te Meulebeke, wordt gedaagd omwille van zijn bijdrage aan het Gents seminarie voor twee jaar. De prokurator zegt dat hij nog geen volledig jaar resideert en stelt 12 stuivers voor, voor deze periode. De pastoor wordt veroordeeld tot de proceskosten (G.20.5.1575). p.594: Officialiteit Gent Moeilijkheden tussen Gerardus van Doorselare, priester, deservitor te Markegem en voorheen onderpastoor te Meulebeke, en Petrus-Norbertus van de Vijvere, priester en kapelaan te Oudenaarde, aan wie hij 18 pond 15 schell.groot schuldig is over zes jaar en waarvan de betaling steeds wordt uitgesteld (G.V.1697). p.672: Officialiteit Gent Magister Joannes van Wijnsberghe, kapelaan in O.L.Vrouwkerk te Meulebeke, leende 5 pond 7 schell. 4 deniers groot tot herstel van het huis van de kapelanie (G.16.5.1572). p.679: Officialiteit Gent Jacobus Reynier, koopman te Gent, moet het joemaelboeck ter bewijsvoering tegen Jacobus Meys, priester, pastoorte Meulebeke, voorleggen (G.19a, 27.11.1730 - 8.11.1731). p.692: Offici aliteit Gent Magister Judocus Lust, pastoor van Meulebeke, tegen Petrus van der Beke, Jacobus de Mesmaker, Joannes de Vey en Joannes de Voldere, van Sint-Eloois-Vijve (G.16.7.1574).

Fons Das 49


Poorters van Tielt, maar ... elders geboren, getrouwd, woonachtig, overleden

Vierde aflevering.

Leuven Joannes Jacobus Dury: fs Jacobus Anthone (1757) (nr 322) geboren te Leuven licentiaat in de medicijnen jonkman, woont te Meulebeke Lichtervelde Guillielmus de Blaere: fs Baudewyn en Josyne 8teyaert (nr 169) x Lichtervelde Rosa de Wagenaere k.: Pieter, jonkman Lokeren Guillielmus de Clerck: fs Adriaen (1754) (nr 319) x Anna Marie de Gand te Lokeren wed. van Pieter van Zuyt 0

Lotenhulle Pieter Simoens: fs Balthasar (nr 52) x Lotenhulle met Cathlyne van Parys k.: Joseph en Ignatius Lovendegem (zie: St.-Baafs-Vijve nr 425) Machelen Cosmas DamianusThurman: fs Jan Baptiste en Marie Louise Prevost (1779) (nr 397) geboren te Machelen chirurgijn te Tielt, jonkman Mariakerke Jacobus Kindt: fs Emanuel (1752) (nr 311) x Catharina Minoit fa Judocus geboren te Mariakerke k.: Joannes

50


Markegem Joanna Theresia Claus: fa Jan en Rebecca Anthone (1788) geboren te Markegem (nr 420) jonge dochter, woont te Tielt Meigem Pieter de Praetere: fs Jacobus en Joanna Rornmede (1766) geboren te Meigem (nr 349) x Anne Marie de Smet, fa Anthone k.: Francies, Joseph en Rosa Menen Sieur Josephus Veys: fs Joannes (1783) (nr 409) geboren te Menen, silversmid te Tielt x Anna francoise Rys(+) . k.: Marie Joanne en Joseph (minderj.) xx Clara Vermandele, fa Petrus Meulebeke (zie ook: Leuven nr 322) Marianne en Josepha Vaerman: fae Thomas (nr 28) jonge dochters te Meulebeke Pieter van Brabant: fs Guilliame (nr 36) smid te Meulebeke x Marie Huys k.: Joseph, ... Joannes van Brabant: fs Guilliame (nr 37) smid te Meulebeke x Anna Huys k.: Theresia en Jacobus en ... Marie van Brabant: fa Guilliame (nr 38) geestelijke dochter te .Meulebeke .Charles van Brabant: fs Joos (nr 39) x Meulebeke met Barbara de Massy k.: Jacobus, Joannes, Marie Cathlyne, Pieter, Joanna, Josepha en Isabelle jacobus de Smet: fs Adriaen (1750) (nr 307) geboren te Meulebeke, woont te Tielt x Marie Catherine Ide fs Norbert k.: Barbara Therese Joannes Serroels: fs Carel (1754) (nr 314) geboren te Meulebeke x Marie de Geetere, fa Albert k.: Pieter Joseph en Augustinus 51


Jacobus Breda: fs Joachim en Martine Rosa Mayeur (1766) geboren te Meulebeke (nr 348) x Isabella Clara Comelis, fa Francies Martinus Vereecke: fs Joseph en Bregitta Bollaere (1789) geboren te Meulebeke (nr 422) x Marie Noppe, fa Petrus k.: Francisca, te Pittem en Rosa, te Tielt 0

0

Nazareth PieterVersele: fs Carel (1754) (nr 318) o te Nazareth, woont te Petegem-Deinze x Francoise Pauwels, fa Andries te Kerkhove (bij Oudenaarde) k.: Carel, Jan Baptiste, Andries, Emanuel en Anthonius 0

Nevele (zie: Petegem nr 8 en Amougies nr 366) Ooigem Ignatius Hoste: wonende te Ooigem (nr 4) fs Jan en Marie van Hoome x Judoca van Outryve k.: Pieter en Josephus xx Barbara Theresia Stoop k.: Marie Joanne Joseph Laveyn: fs Joseph (nr 67) x Ooigem met Catharina vande Putte k.: Marie, Joannes en Marianne Oostende Marcus Laurentius Junque: fs Anthone (1776) (nr 382) geboren te Oostende x Isabella Theresia Carton, fa Petrus, geboren te Pittem Oostkamp Pieter Jacobus van Houte: fs Francois (1770) (nr 363) geboren te Oostkamp x Rosalia van Zilleghem, fa Joseph en Maria Anna Loontjens Oostrozebeke Jacques van Brabant: fs Joos (nr 33) + te (Oost)rozebeke x Gelyne Beekman (+) k.: Judocus, smid x (Oost)rozebeke met Marianne Bael

52


k.: Frans x te Hulste met Theresia Coosman Servaes, jonkman Judocus x N: Backelant Guillielmus Franciscus Joanna, Marianne en Marie Cathelyne: jonge dochters Benedictus Rotse: fs Pauwels (nr 77) x (Oost)rozebeke k.: Petrus en Joannes Joseph Herman: fs Michiel (nr 127) ex (Oost)rozebeke x.,". k.: Marie Cathlyne xx Cathlyne Scheirlynck k.: Guillielmus en '". Jacobus Vercampt: (1709) (nr 191) van (Oost)rozebeke x Marie Dunon k.: Marie Jacobe x Philippus Maseele woont te (Oost)rozebeke Joanna x Jacobus de Groene woont te Wakken Amandus Hampe: fs Pieter en Livine Herreman (1771) (nr 364) geboren te Oostrozebeke x Marie Joanne Vander Meu, fa Judocus Oudenaarde Francois Sandra; fs Jean (1769) (nr 361) woont te Oudenaarde x Catharine Pace Jacobus Josephus de Clercq: fs Judocus (1783) (nr 408) geboren te Oudenaarde x Bregitta Rapalliere, fa Cornelis Petegem-Deinze (zie ook: Kortrijk nr 312 en Nazareth nr 318Âť Joannes vander Piete: fs Joos (nr 8) ex Petegem bij Deinze x Theresia van Doorne (+) k.: Pieter Albertus (+) x Joanna vanden Berge, fa Joos xx te Gent met N: van Duerne k.: Jan Baptiste x te Nevele met ... Judocus de Cock: fs Ludovicus en Adriaene vande Putte (1768) woont te Petegem (nr 354) x Marie de Loddere k.: Norbertus Ludovicus (wordt vervolgd) Lucien Ailliet 53


De bijnaam "Coeman" voor . Vannieuwenhuyse - Vannieuwenhuyze in het Tieltse en in Amerika

Bij het samenstellen van het familieboek "Jan Callens en zijn Zeven Zonen" (Jan & Paul Callens, in eigen beheer 1988) noteerden wij uit de mond van Mevrouw Martha Vandenbulcke - Vannieuwenhuyse in Marialoop : "... dat hun familie ook wei de bijnaam kreeg "Goeman" "Koeiman" door hel feil dat er enkele fami/ie/eden koehandel dreven". In 1993 kwam bij het opzoeken van de kwartierstaat van mijn vrouw het volgende aan het licht: na het overlijden van Pieter Nieuwenhuyse te Meulebeke in 1766 gaat Isabella Clara Danecourt (OTielt 24 september 1734 / +Meulebeke 17 januari 1820) in 1772 een tweede huwelijk aan met Joannes Baptiste Coeman. Ligt het hier niet voor de hand dat de bijnaam Coeman niets te maken had met een beroep maar met een tweede huwelijk zo een 200 jaar geleden? Tijdens een zoektocht naar familieleden "Vannieuwenhuyze" in Amerika in 1994 slagen wij erin contact te leggen met Ivonne Bruneel en Irene Opsommer (meisjesnaam Vannieuwenhuyze). Groot is onze verwondering als wij de familie in Amerika proberen samen te stellen en vernemen dat twee van de vier uitgeweken broers hun naam, die te moeilijk is in hun nieuwe vaderland, veranderden in "Coeman". Blijkbaar is de bijnaam in deze tak van de familie zo sterk aanwezig dat men deze zelfs als nieuwe familienaam gaat aannemen. Een andere tak van de farnilie gaat nu door het leven met de familienaam "Vann" als vervanging van "Vannieuwenhuyze". (het gebeurt wei meer in de USA, de familienaam "Van" of "Vann" vonden wij reeds elders terug. Andere voorbeelden : "Vandendriessche" = "Vandris", "Martens"="Martin", "Callens"="Collins", "Cools"="Coole", Na de mondelinge overlevering voigt natuurlijk het bewijs en de zoektocht naar de verdwenen familieleden. Een zoektocht die nog niet teneinde is. De speurtocht in Amerika verloopt niet altijd even vlot en wat voigt is zowat een voorbeeld voor anderen die hun familie overzee eveneens willen opzoeken (hierbij verwijs ik naar een vroeger verschenen artikel in "Het Stamboompje, jaargang 13, nummer 2, Maart 1985, p. 11-13). Terplaatse in Detroit trokken wij eerst naar het Mount Olivet Cemetery. Gezien een groot aantal Vlamingen in Detroit op deze begraafplaats liggen ligt deze stap voor de hand. Eenmaal men hier iets kan terugvinden is het stukken eenvoudiger am eventueel de lokale pers te raadplegen. V~~r de Vlamingen in Detroit waar wij hierbij aan denken is de "Gazette van Detroit" een goudmijn. In het informatiecentrum van Mount Olivet gaf men ons na een relatief korte zoektijd aan dat er op Sectie 19 graf 534 het graf was van Maurice en Emilie Van Nieuwenhuyze (overlijdensgegeven 11 december 1981 en 3 april 1958) en op Sectie E graf 671 dit van Camiel en Martha Van Nieuwenhuyze (overlijdensgegevens 20 September 1960 en 21 juni 1990). Na wat aandringen kwamen wij ook te weten dat de begrafenisonderneming in beide gevallen "Van Lerberghe" was.

54


Een telefoontje met Karel Denys, toen nog in Detroit werkzaam, van de Belgische Kerk en de Gazette van Detroit geeft ons hoop. Een paar uur later kunnen wij reeds wat meer informatie bekomen over de twee bovenvermelde broers. In een van de overlijdensberichten in de Gazette van Detroit, 1960 vinden wij de namen van twee dochters van Camiel Van Nieuwenhuyze nl. Ivonne Bruneel en Irene Opsommer. Het is gebruikelijk dat in Amerika de gehuwde vrouwen de naam aannemen van hun man en deze zelfs in de meeste gevallen behouden na zijn overlijden of zelfs na een eventuele echtscheiding. De naam Bruneel hadden wij reeds van familie in het Tieltse horen vernoemen. Ivonne Bruneel moet voor haar huwelijk nog een tijdje op vakantie geweest zijn bij haar tante in Aarsele. Gezien wij geen adres hadden, hoopten wij tijdens onze laatste dagen in het Detroitse vooralsnog iets meer terug te vinden. Bij qoede vrienden in Mt. Clemens konden wij in het telefoonboek een vijftal"Bruneels" vinden. Gezien het vroege uur in de morgen waagden wij toch een poging om naar deze nummers te bellen. Op een bepaald ogenblik kregen wij na korte tijd te horen dat wij bij de juiste persoon waren. De vrouw aan de andere kant van de lijn zei "U moet wei van Belqie komen om zo mijn familienaam uit te spreken, het is jaren geleden dat iemand nog mijn naam goed uitsprak". De vrouw in kwestie was wei gehaast want haar job wachtte. Nog net konden wij op onze laatste dag in Amerika een afspraak maken om terplaatse te gaan. Uit ervaring weten wij dat het erg moeilijk is iets te bekomen per brief en rechtstreeks contact toch een kans geeft iets uit te vissen. Ons bezoek aan Ivonne Bruneel was erg open en hartelijk. In de korte tijd tussen ons telefoongesprek had zij reeds wat nagedacht waar zij ons kon helpen. Zij had ook haar zuster Irene gevraagd lang te komen. Daar vonden wij de bijnaam "Goeman" als nieuwe familienaam voor twee broers en ook de naam "Vann" voor een van de kinderen van een van de broers. Eenmaal thuisgekomen volgde het verdere opzoekingswerk. Naast wat meer informatie van Ivonne Bruneel stierven kort na elkaar "Oscar Vanni. en zijn vrouw "Mary Alice Vann". Wij hadden nog een poging gedaan om deze mensen per brief te bereiken maar onze brieven kwamen waarschijnlijk maar aan toen deze familieleden op de sukkel of in het hospitaal waren. Het bleek ook dat de vroeger bezochte familieleden niet al te veel meer hun familie zagen en weinig of geen informatie meer hadden. Op dit moment hopen wij nog steeds verder in contact te komen met de verdere nakomelingen maar deze lopen blijkbaar niet over van belangstelling. Via de Genealogie & Computer dienst : "Waar vind ik mijn familienaam in Amerika" raadpleegden we voor Arthur Rene Vannieuwenhuyze/Coeman C Kanegem 26 augustus 1888) en Cyrille Joseph Vannieuwenhuyze/Coeman C Kanegem 22 maart 1893) de gegevens van de Sociale Zekerheid in de USA. Volgende bevindingen : "SSN 348-03-0232 Goeman Gyril, 22 maart 1893, uitgegeven in Illinois, + May 1966, uitkering zip /aatste woonp/aats 43211 - Ohio" 0

SSN : naam Vanriieuwenhuyze - Vannieuwenhuyse - Van Nieuwenhuyse niet gevonden. Opzoekingen in een adreslijst op basis van telefoonboeken via een organisatie in Bountiful, Utah vonden we wei enkele nog levende naamdragers in Kansas, Arizona, Minnesota en Montana. Deze laatste piste is echter op heden niet verder bewerkt en aile energie ging naar het gHval Cyriel Coeman. Daar was een sprankeltje hoop iets meer te vinden over de levensloop van deze verloren zoon. (wordt vervolgd)

Paul Callens 55


Pittemse honderjarige in 1823 : Brigitta Petronella Boussy Honderd jaar worden, in goede fysieke en psychische conditie, is voor de mens al langer een magische doelstelling. De laatste drie decennia is het aantal eeuwelingen snel aan het toenemen en deze tendens zal zich ongetwijfeld verder doorzetten. In vorige eeuwen was een leven van honderd jaar echter grote uitzondering. Het is met deze vroegere vermeldingen van honderdjarigen steeds opletten geblazen want de leeftijd van mensen in die tijd werd soms fors overschat of was gewoon fout. Zo kennen we Joannes Cosman uit Meulebeke, die overleed in 1749 op 108-jarige leeftijd, maar die hoogstwaarschijnlijk verward werd met zijn twaalf jaar oudere broer, met dezelfde naam, die als kind gestorven was. Zo ook vond ik in mijn kwartierstaat het overlijden van Maria. Pruijst in Gullegem in 1754 waar men nogal opvallend de leeftijd van 100 jaar bij plaatste. Bij nader onderzoek bleek ze in 1670 geboren te zijn ... In 1823 had men in Pittem wei een honderdjarige namelijk Brigitta Petronella Boussy C Tielt 22 augustus 1723 - + Pittem 5 juli 1824). Zij was gehuwd te Tielt in 1747 met Ludovicus De Smet. Daar de familienaam Boussy niet bepaald een typische naam voor onze streek is, vond ik het de moeite haar stamreeks uit te pluizen. Ik vond daarbij nogal wat varianten op de familienaam zoals Bossier, Bossy, Bouchier, De Bossy.. De familie kwam naar Tielt bij de herbevolking van de streek begin zeventiende eeuw en staat genoteerd als "ex Jolime", Vermoedelijk betreft het hier het dorpje Jolimetz naast Le Quesnoy in Noord-Frankrijk. Rolandus Bouchier a ca 1580 +

Quintina Doultria a

+ Tielt 30 september 1645路

x ca

1605

I Guilielmus Bouchier o ca 1624 + Tielt 6 augustus 1694

Joanna De Scheemaecker a ca 1616 + Tielt 25 maart 1691

x Tielt

3 maart 1647

I Joannes Boussy o Tielt 29 december 1647 + Tielt 9 oktober 1706

Petronella De Hue ca 1649 + Tielt 22 november 1736 a

x ca

1678

I Joannes Boussy a Tielt 16 jull 1687 + Tielt 25 juni 1762

Maria Jacoba Van Parijs a ca 1687 + Tielt 28 april 1750

x Tielt

26 januari 1714

I Brigitta Petronella Boussy o Tielt 22 augustus 1723 + Pittem 5 juli 1824 Jan Callens 56


V.V.F. - Tielt : Activiteitenagenda

juli - augustus - september - oktober1999

Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 3 juli van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 7 augustus van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 september van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 4. Vrijdag 17 september van 20 tot 22 uur: les Oud Schrift o.l.v. Lucien Ailliet. We lezen en ontleden de Staat van Goed betreffende Jooris Claeys fs Passchier, overleden te Aalter in 1764. 5. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken.

V.V.F. - Roeselare : Activiteitenagenda

Aile activiteiten, tenzij anders Kokelaarstraat 5 te Roeselare.

vermeld,

juli - augustus - september 1999

gaan door

in het documentatiecentrum

in de

1. Genealogische vormingsdagen telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur op zaterdag 10 juli, zaterdag 24 juli, zaterdag 7 augustus en zaterdag 21 augustus. 2. Genealogische vormingsvoormiddag van 9 tot 12 uur op zondag 5 september. 3. Genealogische vormingsnamiddag van 13.30 tot 17 uur op zaterdag 11 september. 4. Genealogische vormingsavond telkens van 18.30 tot 22 uur op : maandag 13 september, maandag 20 september en vrijdag 24 september. 5. Op vrijdag 17 september van 20 tot 22 uur: voordracht door Wilfried Devoldere over Wettelijke passeringen en notariaat : bronnen voor de genealoog.

Vraag - Antwoord

Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders". p.a. Fons Oas , Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

57


V_ra_9_e_n

L-I_路 ------'-

10 - 99

(Mevr. Bauve - ViJ1ezA, Diestsesteenweg

66,3970

___J[ Leapaldsburg)

Petrus Du Vile, geboren op 19 april 1644 te Ardooie als zoon van Andreas en Micheline Willemijns. Hij huwde een eerste maal met Mortier Joanna die te Pittem overleed als echtgenote van Petrus Villee. Hij hertrouwde met Anna Baert, overleden te Pittem als weduwe van De Ville Petrus. Vraag: - het overlijden van Petrus Du Vile. (tussen 1719 en 1752) - van waar komen de Willeniijns. Dit am het huwelijk te kunnen opzoeken van Andreas Du Ville en Micheline Willemijns.

11 - 99

(Luc Deprast, Brusselsteenweg

232, 9230 Wetteren)

In Ruiselede vond ik: in 1450, in leven, Willem van Eenode in 1466, in leven, zijn kleinzoon Willem De Proost Vraag: zijn er, in het Tieltse, nog vermeldingen gekend rand 1400 (1380-1450) van een Willem van Eenode of van vrouwen "van Eenode" (eventueel gehuwd met een De Proost). Bijvoorbeeld in scabinalen, leenboeken, acten & contracten .....

12 - 99

(Thea-Andre Silversmet, Sanderuslaan 41, 9940 Evergem-Sleidinge)

Half 1918 werd te Lichtervelde een Belgisch vliegtuig neergeschoten, hierbij werd de de luitenant-piloot Louis De Chestrel (baron) van het 10 escadron Belgische luchtvaart als gekwetste gevangen genomen door de Duitsers. Na zijn overbrenging naar het hospitaal te Gent kon hij ontsnappen. Op 10 juli 1918 kwam hij 's avonds te Sieidinge aan. Hij verbleef vier dagen in de Heffinck 75 bij boswachter Henri Bracke gehuwd met Ootegem. Vandaar vertrok hij via Kluizen en Terdonk naar Brussel en Nederland am er zijn militaire eenheid te vervoegen. Het adres van Louis De Chestrel was Chateau de Donceel te Romicourt nabij Luik. Graag vemamen wij meer over de militaire loopbaan, het overlijden, huwelijk e.d. van voornoernde Baron Louis De Chestrel.

13 - 99

(Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem)

Judocus Braet huwt ca 1704 met Joanna Loontiens. Zij hadden zes kinderen te Zwevezele. Joanna Loontiens had een zuster Petronella Loontiens. Wie weet waar Judocus Braet gehuwd is met Joanna Loontiens en waar zij geboren is (ca 1682) of wie haar ouders zijn ?

Antwoorden

I~----------------------------------------------------------~--~--~ 13 - 98

(Jean-Pierre Herman, Kamerdellelaan 29,1180 Brussel)

Joannes de Roo C Ruiselede, 18 februari 1717 - + Ruiselede, 1 maart 1786) huwde op 12 januari 1'747 met Anna Maria de Bels C Ardooie, 4 januari 1727 - + Nevele, 18 april 1798). Dit huwelijk vond plaats te Kalloo. Een oom van de bruid was er priester. Na haar overlijden werd Anna Maria de Bels beg raven te Ruiselede. Met dank aan J.-P. Herman (Brussel) en E. de Wauters (Gent) 58

Johan Buyck


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615 ..

ONZ£

\{OOROUD£RS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

2 de jaargang nr. 4 - oktober 1999 Afgiftekantoor Verantwoordelijke

8700 TIELT 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

uitgegeven door de V.V.F.- afdeling Tielt, dat driemaandelijks

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 150 fro per jaargang voor de V.V.F.-Ieden uit het arrondissement Roeselare -Tielt en die geabonneerd zijn op Vlaamse Starn. Ook de leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt genieten van dit gunsttarief. V.V.F.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-V.v.F.-leden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 250 fr. (voor leden uit het buitenland 400 fr.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.v.F.Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Afdeling

Tielt,

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beemegemstraat 5, 8700 Tielt Openingsuren: elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur, of na telefonische afspraak met de heer Lucien Ailliet, secretaris. Voorverdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact opte nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Ovemame van tektsen toegestaan met verrnelding van bron en auteur. Inhoud: - Overledenen uit de Roede van Tielt in de St. Godelieve-abdij te Gistel en te Brugge (1455-1873) Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt

63

- De familie De Rudder van Egem jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem

64

- Een familiewapen Robert Vanneste, leperstraat 84,8700 Tielt

66

- Herbergen en hun bewoners te Lotenhulle en Ruiselede, 1873 Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt

68

- Poorters van Tielt, maar ... (deeI5 en slot) Lucien Ailliet

69

- De bijnaam "Coeman" voor Vannieuwenhuyse Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem Dank Nieuwe pubicatie van V.V.F.-Tielt

62

.....

73

- Overzicht van de Aarselenaars overleden buiten de gemeente Aarsele 1807-1858 Johan Buyck, Klijtenstraat 77, 8700 Tielt

75

- Vraag en antwoord

77

- Activiteitenagenda

78


Overledenen uit de Roede van Tielt in de St. Godelieve-abdij

te Gistel en te Brugge. (1455-1873)

Uit het necrologium of dodenboek van die abdij, in 1977 in boekvorm uitgegeven door A Hoste, en te raadplegen in de bibliotheek van de Roede van Tielt. Merk op: hun kloosternaam kan verschillen van hun eigenlijke voornaam. 15 januari: Brigitta van Pocke huius loci conversa (= alhier lekezuster) 1777. Godelieve van Pocke, te Pittem, fa Pieter van Pocke en Jacoba Holvoet; ingetreden op 30 augustus 1733 (27 j.), geprofest op 5 september 1735 en overleden op 15 januari 1777 (71 j.) De laatste vier jaar verbleef ze in het ziekenkwartier. 15 februari: Placida Dobbelaere huius loci monialis (alhier non) 1838. Coleta Dobbelaere, te Oostrozebeke, fa Jan en Judoca Wyngaert; ingetreden op 16 juni 1789, geprofest op 23 november 1790 en overleden op 15 februari 1838 (72 j.). 11 rnaart: Gertrudis Verstraete huius loci monialls 1800. Maria Jacoba Verstraete, Tielt, fa Pieter Verstraete en Anna Van Renterghem; ingetreden op 6 september 1760 (27 j.), geprofest op 20 juni 1762 en overleden op 11 maart 1800 (67 j.). De communauteit verbleeftoen in de Zilverstraat. 26 maart: Maria Godeliva van Maele huius loci monialis 1869. Sophie van Maele, Pittem 20 rnei 1824, fa Frans en Coleta de Jonghe; ingetreden op 2 november 1846 (22 j.), geprofest op 2 december 1847 en overleden 26 maart 1869 (op Goede Vrijdag). ' 1 augustus: Godeliva van Renterghem priores) 1845.

huius loci monialis

et priorissa

(= alhier non en

Godelieve van Renterghem, te Zwevezele, fa Paschasius en Fran~oise van Copenole; ingetreden op 8 oktober 1795 (22 j.), geprofest op 29 augustus 1808 (nadat zij door de "supressie" gedwongen werd naar huis te gaan) en overleden op 1 augustus 1845 (72 j.). Zij was 15 jaar priores. 3 augustus: Maria Antonia Alleydt conversa 1755. Maria Joanna Alliet, Tielt, fa Frans en Maria Joanna Blare; ingetreden op 1 juli 1727 (18 j.) en overleden op 3 augustus 1755 (47 j.). 10 oktober: Godeliva vande Walle huius loci monialis et priorissa

1794.

Anna Maria vande Walle, Zwevezele, fa Karel en Christina Salenbier; ingetreden op 4 juli 1744 (25 j.), geprofest op 27 november 1745. Driemaal tot priores herkozen. Stierf als priores op 10 oktober 1794 (78 j.). Lucien Ailliet 63


_1~=================D=e==fa=m==il=ie=D==e=R=U=d=d=e=r=v=a=n=E=g=e=m==========~======dll Bij verscheidene collega's amateur-genealogen De. Ruddere vonden binnen ons werkgebied.

merkte ik al dat zij in hun kwartierstaat een

De meesten zullen, wanneer zij deze familie verder onderzoeken, in Egem terecht komen. Daar zijn er vele takken van de familie terug te vinden, in de zeventiende en achttiende eeuw, die niet altijd eenvoudig uit elkaar te houden zijn. De Heer V. Arickx beschreef in zijn "Geschiedenis van Egem" deel II p. 469 verscheidene .takken van deze familie zonder de intentie te hebben hiervan een genealogie te maken. De . gegevens die hij daar geeft zal ik niet herhalen, doch ik wil het hieronder als aanvulling wei. even hebben over de twee oudste generaties. Matheeus De Ruddere was gehuwd met Magdaleene Houtekiet fa Jacop. Zij overleed rond 1554. Zij hadden drie kinderen : Pieter, Andries en Janneken die voor 1563 huwde met Pieter De Brouckere fs Hubrecht uit Stalhille (RAK, Wez. 48, Egm 1). Matheeus De Ruddere fs Lonis werd in augustus 1546 buitenpoorter van Kortrijk te Egem bij kope met zijn drie kinderen (RAK, Inschrijvingsreg. der nieuw gekochte poorters, reg 1 (1413-1600) Egem). Van zijn vader Lonis De Ruddere vonden we eveneens een wezerij (RAK, Wez.41, Pit 1). Er waren vier wezen : Theus (=Matheeus), Nees (=Agnes), Perine en Line (=Giline). Voogt paterneel was Gillis De Ruddere, waarschijnlijk de oudste zoon. Er was ook nog een dochter Margriete De Ruddere die als weduwe van Crijstiaen De Temmerman buitenpoorteres werd van Kortrijk te Pittem bij kope in augustus 1546 met haar zeven kinderen (RAK, Inschrijvingsreg. der nieuw gekochte poorters, reg 1 (1413~1600) Pittem). Waarschijnlijk was er nag een zevende kind van Lonis al meerderjarig in 1524. Line De Ruddere huwde voor 1530 met Gillis Van Bosterout en Matheeus werd rneerderjariq verklaard in 1524 zodat hij rond 1499 geboren werd. Het belangrijkste dat we in deze wezerij echter kunnen lezen is dat zij van " ...Lysbette srudders huerliedere moeye ..." erfden van onroerende goederen "...in de prochie St. Ghoricks Oudenhove by Sotteghem ..." Daar we in de kasselrij Kortrijk tussen 1450 en 1520 nog slechts enkele zeer sporadische vermeldingen vinden van de familienaam De Ruddere (RAK, Index op de persoonsnamen in de wezerijregisters van de stad Kortrijk nr. 16~36), leek het mij interessant.om de staten van goed van Sint-Goriks-Oudenhove (en omgeving) te raadplegen. Daar vonden we einde vijftiende en begin zestiende eeuw vele De Rudderes terug zonder dat we echter een sluitend verband konden leggen met onze bovenstaande familie. Toch zou ik durven besluiten dat de roots van de familie De Ruddere in of rond Sint-GoriksOudenhove kunnen gesitueerd worden. Op de volgende bladzijde geef ik de starn reeks van de familie De Ruddere uit mijn kwartierstaat . zodat het voor anderen misschien gemakkelijker wordt om een aanknopingspunt te vinden.

Jan Callens 64


Stamreeks De Rudder

o

Lonis De Ruddere ca 1460 + na 1524

I

I

x

Matheeus De Ruddere o ca 1499 + na 1554

Magdaleene Houtekiet o Pittem ca 1511 + Egem ca 1554

x ca 1540 I

Andries De Ruddere o ca 1540 + Egem ca 1623

x

Joryne Traen o Egem ca 1540 + Egem

x ca 1565 I

Andries De Ruddere o Egem ca 1565 + Egem 11 mei 1620

x

Maeyken Verrye o ca 1565 + Egem ca 1616

x ca 1590 I

x

Guilielmus De Ruddere o Egem ca 1595 + Egem 4 maart 1660

Maria Malfaict o Egem ca 1620 + Egem 12 november 1694

x Egem 20 augustus 1647 I

x

Guilielmus De Ruddere = Egem 4 oktober 1648 + Egem 20 januari 1706

Bersabea Van Male o Egem 5 juli 1667 (+) Egem 13 mei 1733

x Egem 23 april 1686 I

x

Joannes De Ruddere o Egem ca 1687 + Egem 8 mei 1733

Joanna Maria Naesens o Tielt 20 januari 1689 + Egem 23 maart 1729

x Wingene 19 november 1715 I

x

Adrianus De Ruddere o Egem 4 november 1727 + Tielt 15 oktober 1788

Elisabetha Van Maele Tielt 2 maart 1719 + Tielt 25 juni 1794 o

x Tielt 20 september 1755 I

x

Franciscus De Ridder o Tielt 10 september 1756 + Tielt 19 juli 1808

Rosalia Van der Strate o Tielt 16 augustus 1767 + Tielt 24 september 1829

x Tielt 05 mei 1789 I

Godelieve De Rudder o Tielt 27 december 1803 + Pittem 24 december 1853 x Tielt 15 september 1827 met Joannes Baptist Van Ooteghem Jan Callens

65


I

Een familiewapen

.Het wapen is oorspronkelijk ontstaan uit noodzaak, als een herkenningsteken aangebracht op het schild, de kleding en de uitrusting van de bereden krijgsman. Oit kenteken heeft een zinnebeeldige betekenis, het is overgegaan van vader op zoon en is zo erfelijk geworden: Wapenherauten kregen van de vorst de opdracht de wapens te herkennen, te registreren en te zorgen voor de ingewikkelde heraldische wetgeving. Vanaf de 13 eeuw begon het wapen ook ingang te krijgen bij niet adellijke families. Zo gebruikten schepenen, leenmannen, griffiers en andere ambtenaren een wapenzegel om hun handtekening en de akten te bekrachtigen. ledereen heeft het recht een eigen familiewapen te voeren. Indien het een oud wapen betreft moet u kunnen bewijzen dat u rechtstreeks in mannelijke lijn afstamt van de persoon die in het verleden dit wapen voerde. Indien u geen oud wapen kunt bewijzen, dan kan u een. nieuw wapen ontwerpen en gebruiken op voorwaarde dat het heraldisch juist is en door niemand gedragen. Onze vereniging de « De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde » heett hiervoor een speciale dienst opgericht « Het Heraldisch College ». Dit college kan zorgen voor aile inlichtingen en hulp voor mogelijke ontwerpers en kandidaten voor een familiewapen. Het zorgt ook voor de publikatie en de registratie van oude en nieuwe familiewapens. Het secretariaat van het Heraldisch College VV.F. is gevestigd bij de heer Edgard Seynaeve, Residentie Isabel III, Noordlaan 47/6 - 8800 Roeselare. Een tak van mijn familie « VANNESTE » was wapendrager te Kortrijk, Gent en Brugge. De wapenboeken zijn in meestal in het Frans en maken het kort. Zij beschrijven : «d' azur a trois pals d'argent au chef du rneme charge de deux molettes de gueles ». In het Nederlands klinkt dit al voigt: « Van lazuur, met drie zilveren palen, een schildhoofd van zilver beladen met twee naast elkaar geplaatste moletten van keel, doorboord van het veld. Aangezien ik geen rechtstreekse afstammeling ben van deze Kortrijkse, Gentse of Brugse wapendragers heb ik zelf een familiewapen ontworpen. Ik liet mij inspireren door de kleuren en de palen van het Kortrijkse wapen. Van het Brugse wapen gebruikte ik de sterren. Om voldoende afstand te nemen van deze bestaande wapens en tekens van aanverwantschap te behouden, ben ik begonnen met alles te vereenvoudigen : he! schildhoofd te verlaten de moletten te vervangen door sterren. Zo onstond een totaal nieuw ontwerp door de toepassing van de heraldische regels. Het eerste ontwerp kwam voor het Heraldisch College, dat. kon instemmen met het ontwerp mits een kleine wijziging in de plaatsing van de sterren. Nu klinkt het als voigt: « In zilver, drie verlaagde palen van lazuur, de eerste en de derde overtopt door een zespuntige ster van keel. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel. Wrong en dekkleden van zilver en lazuur, met als helmteken een ster van het schild. Onderaan het schild de naam Vanneste, in letters van saoel. 0

em

Geraadpleegde werken •. ~C. PAMA: Rietstap's handboek der wapenkunde, Leiden, 1961. Quartiers g€mealogiques des families Flamandes, Brugge, 1871. "J.B. RIETSTAP: Armorial general de I'Europe, Gouda, 1884-1887. - X. de GHELLINCK VAERNEWYCK: Armorial de Courtrai o'epres les registres emuminee ((1583-1741) de la chambre pupil/a ire (wezerij). Le Parchemin, W 147-148 (1970), p. 129-164. - J. VAN HELMONT: Dictionnaire de Renesse, Uitgeverij-Editions Jan van Helmont, Leuven, 1992. - R. Leenaerts: Algemeen Genea/ogisch-Heraldisch Repettorium voor de Zuidelijke Nederlanden, Vol I-V, Handzame 1969-1979. - D SHIPLEY: Grondbegrippen van de wapenkunde, V.v.F., zonder datum. - F. WARlOP: Heraldiek, WVL. verbond voor kringen voor heemkunde, Assebroek Brugge. - V.v.F. Heraldisch College, De registrering van familiewapens, Vlaamse Stam, Jg X, N°2, 1974. - F.·KOLLER: Armorial ancien et modeme de Belgique.

- E. DHONDT - DE WAEPENAERT

66


Vannesre

Nieuw wapen aangevraagd door Robert Vanneste, Ieperstraat 84 te Tielt en door het Heraldisch College geregistreerd op 21 november 1998 onder het nummer 162. Beschrijving : In zilver, drie verlaagde palen van lazuur, de eerste en de derde overtopt door een zespuntige ster van keel. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel. Wrong en dekkleden van zilver en lazuur. Helmteken : een ster van het schild. Onderaan het schild de naam VANNESTE, in letters van sabel. Naast de aanvrager mag dit wapen gevoerd worden door alle afstammelingen van Josephus Franciscus Vanneste (0 Beernem 1859 - + Tielt 1946), grootvader van de sollicitant.

Robert Vanneste

67


Herbergen en hun bewoners te Lotenhulle en Ruiselede 1793 Het bestuur van de Oudburg van Gent, dat een soort overkoepeld gezag uitoefenende over een aantal parochies van de provincie Oost- en West-Vlaanderen, gaf op 20 september 1793 de opdracht om aile herbergen met hun bewoners te melden. (1) Lotenhulle telde toen zeven herbergen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Het Meuleken, wethuis van de parochie bewoond door JOANNES SERWIJTENS, de Drij Connijnghen bewoond door LAUREYNS SERWEIJTENS? den Leest bewoond door ADRIAN VERHEECKE, den Franschen Schilt bewoond door FRANCIES VAN LANDEGHEM, den Vogelensanck bewoond door JOANNES BAPTISTE DERDEYN, het Land van Nevel bewoond door FRANCIES ALBERT CACKAERT en den Graeve van Halfvasten bewoond door CAREL PLANCKAERT.

Slechts een deel van de parochie Ruiselede stond onder het gezag van de Oudburg, het ander deer hing af van de Kasselrij van Kortrijk. We geven hier aileen de herbergen gelegen op het grondgebied van de Oudburg. De herbergen gelegen in het Dorp ressorteren onder de Kasselrij van Kortrijk. 1. 2. 3. 4.

den Arent bewoond door ARNOUT VERBEKE de Meulemotte bewoond door ABRAAM VANDE WEGHE de Wante bewoond door EMANUEL VAN HEE Hier zijn nog twee huizen waar bier en brandewijn verkocht wordt "sonder consent", respectievelijk bewoond door PIETER PERSIJN en PIETER VAN DE WEGHE.

Uit het antwoord van de burgemeester en schepenen van Ruiselede op het plakkaat van 23 december 1697, waar iedereen, dus ook de weerden en cabarettiers verboden wordt om sgouers, landt loopers ofte oiJbekende persooonen hun 't eten ofte te drijncken te gheven ofte anderssints deselve in eenighe manieren behulpsaem te wesen, nemaer dese/ve over te brijnghen in handen vanden bai/liu ofte schepenen ..." leren we volgende herbergen met hun bewoners kennen. 1. den hert - ARNOUDT LAMBERT (2) 2. inden Leeuw - JOOS STEVENS 3. inden Swerten Leeuw - LlEVEN LOONT JENS 4. inden S JAN DE VOS 5. inden Keijsere - FREDERIJCK VANHENDE 6. inden Arent - de wed. van ARNOUDT VER 7. inde Meullernotte - PIETER DEROIJ (3) 8. inde Lippens Wante - WOUTER VERHOIJE fs JANS 9. inde Siaphulle - JAN VERHOIJE 10. in tswijntgen - JOANNES MESTDAG 11. int gaergen - JAECQUES LANCKRIET 12. inde busse - JASPARDT BOUTTE (1) RAG., (2) RAG.,

Oudburg 146 idem, document waarin de baljuw in de herbergen nr. 1 tot 6 een afschrift van het bedoelde plakkaat gaat aanplakken. (3) RAG., idem, document waarin de taverniers door de baljuw op 18 november 1698 en dit volgens hetzelfde plakkaat van 23 december 1697, verplicht zijn een oktrooi aan te vragen om "bier ofte ghebrandewijn te venten"

Luc Neyt

68


Poorters van Tielt, maar ... elders geboren, getrouwd, woonachtig, overleden

Vijfde en laatste aflevering. Pittem (zie ook: Oostende nr 382 en Meulebeke nr 422) Jacobus vande Sande: fs Frans (nr 32) x Pittem met Pieternelle Soenens k.: Joannes, Barbara en Theresia Judocus van Brabant: fs Guilliame (nr 34) + te Pittem, smid x Pieternelle de Cock k.: Marianne x Egem met Cezar de Clercq Anthone van Brabant: fs Guilliame (nr 35) smid te Pittem x Marie Jacobe van Oaele Joannes de Caigny: fs Guilliame, fs Steven (nr 47) x Pittem Rosa de Cock k.: Pieter en Ignatius Joannes de Caigny: fs Louys, fs Steven jonkman te Pittem Jacques de Pauw: fs Anthone (nr 88) x Pittem k.: Philippe, Jacobus, Pieter, Judocus en Macharius Ingelbertus Battheus: fs Ingelbert (1709) (nr 189) x Janneken Verbest k.: Joannes, te Pittem xx Franchoyse Smevoorde k.: Pieter, Augustinus, Catharina Francies Oessein: fs Frans (1776) (nr 384) x Theresia Vervaecke, fa Laureyns, geboren te Pittem k.: Pieter, Arnoldus Leopoldus, Augustinus en Marie: meerderjarig Rosa en Angeline: minderjarig Poeke Jan Baptiste Billiet: fs Jaeques (nr 115) x Rosa Oamours + als greffier van Poeke k.: Charles Emanuel, Maria, Philippine, Isabelle, Therese en Cathelyne-Jacobe

69


Roeselare Jacobus

Hoet: fs Joannes Jacobus en Marie Jacobe de Geest geboren te Roeselare (1773) (nr 369) x Judoca de Stoute

Jacobus Willemijns: fs Baltazar (1793) (nr 429) x Agatha De Kuyper, te Emelgem k.: Anthone Francies, Jacobus Adriaenus, Pieter Martinus, Barbara Coleta, Joannes Baptiste, allen minderjarig en geboren te Roeselare Victoria, geboren teTorhout 0

Ruiselede (Zie ook: Wingene

nr 98 en Gent nr 309Âť

Michiel van Collen: fs Willem (nr 22) x Ruiselede met Agnes Verhulst k.: Anne Marie x Joseph de Vrieze Marie Cathelyne x Magut Coutrie Joannes, jonkman Franchoys

Vermeire: fs Joannes en Cathlyne Callens geboren te Ruiselede (nr 160) x Joanna Huys k.: Joannes, Guillielmus, Joanna Carola

Francies Pieters: fsJudocus (1759) (nr 326) geboren te Ruiselede, jonkman Jacobus

Ignatius Wambeke: fs Lieven en Pieternelle geboren te Ruiselede, jonkman

van Aecken (1768) (nr 355)

Joannes van Thente: fs Jacques (1777) (nr 383) woont te Ruiselede x Camila Billiet, fa Charel (+) Carel Galle: fs Laureyns en Cecilia de Meyer (1785) (nr 415) geboren en wonende te Ruiselede x Joanna Marie Cortier k.: Anna Colleta, Joannes Frans, Carolus en Catharina

St.-Baafs-Vijve Paulus Eugenius Buyse: fs Jan (1791) (nr 425) geboren te Sint-Baafs-Vijve x Livine D'Hooghe, te Lovendegem k.: Florida, Regina, Eugenia, Joannes geboren te Tielt 0

70

Eugenius

en Ludovicus,

allen minderjarig

en


St.~Eloois-Vijve Cristiaen Hellebuyck: fs Marcellus (1753) (nr 313) geboren te St.-Eloois-Vijve x Pieternelle Montens fa Pieter, geboren te Lendelede k.: Jacobus, Josephus, Augustinus Pieter Joannes De Geyter: fs Pieter (1794) (nr 430) geboren te St.-Eloois-Vijve x Marie Anna Druppel geadmitteerde procureur van Tielt

Torhout (zie: Roeselare nr 429) Ursel Judocus van Schelle: fs Pieter en Rosa Stalman (1759) (nr 324) geboren te Ursel x Marie Pieternelle Vande Graveele, wed. van Guille Vande Kerckhove Vierseldijk Joannes Thys: fs Hendrick en ... (1785) (nr 414) geboren te Vierseldijk x Catharina Derkinderen Wakken (zie ook: Oostrozebeke nr 191) Maximiliaen vander Haeghen: fs Vincent, fs Vincent (nr 72) x Wakken met Juliane Merly k.: Marie en Catharine Jacobus Janssens: fs Simon en Marie Baert (1760) (nr 328) geboren te Wakken x Barbara Serroels fa Jan en Elisabeth Vande Kerckhove Waregem (zie: Harelbeke nr 63) Wielsbeke Joannes Verhulst: fs Jan en Livine Dhont (1773) (370) geboren te Wielsbeke x Marie De Smet, fa Anthone, wed. van Pieter de Praetre

71


Wijtschate Joannes Baptiste De Rock: fs Francois (1764) (nr 339) geboren te Wijtschate k.: Isabelle en Pieternelle Wingene Ignatius Schacht: fs Jan (nr 98) x Wingene met Anne de Clercq k.- Joannes x Godelieve van Renterghem k.: Eugenius x Ruiselede met Joanna vanderhaegen (geen kinderen) - Ignatius x Wingene met Isabella Melsens k.: Joannes, Lucia, Catharina, Frans, Donatianus, Eugenius en Franciscus - Marie x Brugge met Carel Annoy - Isabelle: jonge dochter(+) Albertus Verbist: fs Jooris (nr 105) x Wingene met Marianne Raes Joannes Baptiste Stovens: fs Joseph en Pieternelle Scheerens (1783) (nr 411) geboren te Wingene, jonkman Judocus De Rynck: fs Jaeques en Catharina de Kimpe (1779) geboren te Wingene (nr 400) wonende op Tielt-Buiten x Catharina de Caigny, fa Guille k.: Maria Theresia en Anna Catharina Zulte Pieter de Smet: fs Jacobus en Josepha Goemaere (1785) (nr 413) geboren te Zulte x Tielt Victoria de Brauwere Zwevegem (zie ook: Heestert nr 388) Pieter Francies Eggermont: fs Pieter en Joanne Collier (1774) geboren te Zwevegem (nr 377) x Marie Agnes Blancke Zwevezele Jacobus Wautermartens: fs Carel schoenmaker te Zwevezele x Anne van Bellegem k.: Joannes Baptiste, Xaverius, Jacobus, Isabelle Clara, Anne Regina en Carolus, soldaat in Holland Lucien Ailliet

72


De bijnaam "Coeman" voor Vannieuwenhuyse - Vannieuwenhuyze in het Tieltse en in Amerika Slot In wat voigt geven wij dan ook hier wat meer inhoud van documenten die wij zelf konden terugvinden en die wij konden vinden met hulp van terplaatse. Wij houden het dan hier bij Cyrille Joseph Vannieuwenhuyze, in de USA: Coeman. Geboren te Kaneqern op 23 maart 1893 als zoon van Carolus Ludovicus Philippus Vannieuwenhuyse (in de ene gemeente schrijft men -huyze, in de andere gemeente -huyse) en Maria Coleta Vermeersch. Let wei hieronder is niet aile informatie uit de bronnen overgenomen maar hebben wij ons beperkt tot de voornaamste gegevens. In een brief van 2 juni 1995 van het "Ohio Department of Health" vernemen we dat men er niet in slaagt een overlijdensakte te vinden van Cyril Coeman of Cyril Coleman in de periode 1965 tot 1967. Korte tijd later krijgen wij in een brief van 22 september 1995 van een contactpersoon echter volgende melding: "Ingesloten een copy van de overlijdensakte van Cyril Coeman, afkomstig van het Ohio Department of Health in Columbus, Ohio". Hieruit leren wij dat Cyril Coeman overleed op 1 mei 1966 in het Alum Crest Hospital. De vaders naam is aangegeven als "Cyril Joseph Coeman" en de moeders naam als "Mario Coletto" (klinkt nogalltaliaans). Als begraafplaats is aangegeven het Union Cemetery on Columbus, Ohio. Een overlijdensbericht uit de lokale pers geeft aan dat Cyril Coeman overleed op 73 jarige leeftijd. Hij woonde op 2148 Minnesota Avenue. Hier vernemen wij dat hij drie kleinkinderen nalaat nl. : Robert Santa en Mrs. Sharon Felty en Gloria Santa. Oeze zijn in werkelijkheid nakomelingen van de vrouw van Cyril Coeman, zoals later blijkt. Verder onderzoek op deze beqraatplaats geeft aan dat Cyril daar begraven is in de Sectie 32 van het lot nummer 10. Met naast hem zijn vrouw Betty, overleden op 20 april 1959. Wij bekwamen ondertussen een foto van de grafsteen. Er is een eenvoudige steen aangebracht . op het graf van Betty maar niet op het graf ernaast van Cyril. Oit omdat hij waarschijnlijk voor zijn overlijden geen regeling getroffen had en zijn familie eveneens in gebreke bleef. Het "Order for Interment" van Cyril Coeman geeft o.a. aan dat hij begraven is via het Long Funeral Home op 4 mei. De geboortedatum is opgegeven als 22 april 1893, geboorteplaats : Belgium. De overlijdensoorzaak is niet aangegeven op dit document. Het "Order for Interment" van Betty Coeman geeft aan dat zij overleden is op 16 april 1959 op 57 jarige leeftijd. Zij is aangegeven als dochter van Chris Santa en Margaret Tritt. Geboren in Scioto County, Ohio. Als adres is aangegeven 1958 W. 65th St., Cleveland, Ohio. Er zijn geen kinderen als nakomelingen aangegeven. De overlijdensakte van Betty Coeman geeft aan dat zij overleden is in het st. Johns Hospital in Cleveland, Cuyahoga County. Betty was geboren op 25 april 1901. Haar grafsteen maakt echter melding van 1902! maar dit waarschijnlijk als gevolg van het feit dat zij aangegeven is als 57 jarige bij haar overlijden in 1959. Van Cyril Coeman geeft het 348-03-0232 "Application for Account Number - U.S. Social Security Act" document van 1 december 1936 aan dat hij toen woonde in Peoria, Illinois. 73


Hij werkte voor H.C. Willadsen Constructio Co. in Peoria. Hij staat als geboren op 23 april 1899 (wat dus niet juist is maar waarschijnlijk ligt dit aan het feit dat hij zjjn ouderdom iets lager opgaf om toch maar aan een job te geraken). Geboorteplaats : W.Flanders, Belgium. Zijn ouders zijn opgegeven als Charles Coeman en Coletha Vermeersch. De handtekening onderaan dit document is duidelijk "Gyri I Goeman". Zo te zien kon het niet de eerste keer zijn dat hij op die manier tekende. In de volkstelling van Franklin, Ohio 1920, vinden wij ene Rhoda Santa terug als dochter van Christopher Santa en Margaret Santa (haar meisjesnaam is niet aangegeven (zie reden hierboven). Op dat ogenblik is Rhoda 18 jaar oud. In hetzelfde huisgezin wonen ook nog de kleinkinderen Stanley Green en Robert Miller (is het mogelijk dat deze laatste Robert Santa is uit het overlijdensbericht van Cyril Coeman?). Waarschijnlijk ruilde ze later de naam Rhoda voor Betty. een registratie van deze verandering is onwaarschijnlijk. In de "Records of Birth in Scioto County, Ohio" vinden we Rhoda Rocksy, geboren 5 mei 1901 als dochter van Christopher Santa en Margaret Tritt. De opzoekingen zijn niet af. De kinderen van Betty (Rhoda) kunnen eventueel terug te vinden zijn. Deze zijn niet verwant met de familie Vannieuwenhuyze maar zouden eventueel informatie kunnen geven over Cyril Coeman. Wij hopen met dit artikel te hebben kunnen laten aanvoelen dat het niet eenvoudig is om iemand in Amerika terug te vinden indien de persoon in kwestie zelf weinig of geen moeite deed om in contact te blijven met de familie in Vlaanderen. Nu hadden wij nog het geluk dat iemand langs ginder ons een belangrijke aanwijzing kon geven omtrent de naamsverandering. Wij stelden echter vast dat andere aanwijzingen niet altijd zo goed bleken te kloppen. Het is dan ook in bepaalde gevallen moeilijker de nakomelingen terug te vinden van iemand die slechts minder dan honderd jaar geleden vertrok dan het is om iemand in de 16e eeuw terug te vinden. Uit ervaring zouden wij kunnen stellen dat het bijna te laat is om de contacten met de familie in Amerika te herstellen. Voor WF Tielt ligt dan ook hier een taak om verder te inventariseren van wat nog over is van de grote emigratiegolf in onze families. Paul Callens

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief : Julien Verbrugge, Daniel Vande Walle (beiden uit Tielt) en Frans Neyrinck (Bachte-Maria-Leerne).

Nieuwe publicatie Klapper op de geboorteakten

van V.V.F.-Tielt

van Tielt, van 1 januari 1807 tot 31 december 1822.

Robert VANNESTE-1999, 170 biz.,

300,-BEF.

te verkrijgen door starting ap rek. 800-7026810-14 van V.v.F.-Tielt (kastprijs + verzendingskosten: binnenland 130,BEF. buitenland = 230, -BEF.!) of zander ankosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051.40 11 36).

74


Overzicht van de Aarselenaars overleden buiten de gemeente Aarsele (1807 ~1858)

Het archief van de gemeente Aarsele, dat wordt bewaard in het Tieltse stadsarchief, bevat een ganse bundel overlijdensakten. Het betreft afschriften van overlijdensakten van personen die hun officiels woonplaats te Aarsele hadden maar buiten de gemeentegrenzen van Aarsele overleden. In navolging van artikel 80 van het Burgerlijk Wetboek moest de gemeente waar de persoon overleed dan een afschrift van de overl ijdensakte opsturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene was gedomicileerd. Na ontvangst werd de overlijdensakte dan ingeschreven in het register van de bugerlijke stand. In het hiernavolgende overzicht is van iedere Aarselenaar die buiten zijn gemeente overleed en waarvan een afschrift van de overlijdensakte is bewaard gebleven in het gemeentearchief de volgende informatie opgenomen: naam en voornaam, geboorteplaats, leeftijd, naam van de vader en de moeder, overlijdensplaats en -datum. Bij de overleden militairen werd ook informatie opgenomen betreffende de militaire eenheid waarvan ze deeI uitmaakten. - Prudhomme Charles.> Aarsele, fusilier 2ocompagnie 2obataljon 45 째regiment, binnengebracht in het hospitaal van Spandou op 17 september 1807 en er overleden op 30 september 1807 - Oevlieger Augustin, 0 Aarsele, 16 juli 1789, zoon van Helene, overleden in het SintJanshospitaal te Brugge op 11 november 1808 - Blondeel Pierre Joseph, overleden in het militair hospitaal van Brussel op 11 april 1809 - Vandewalle Louis, 0 Aarsele, 10 jaar, zoon van Jean Vandewalle en Brigitte Vandewalle, overleden in de woning van Pierre Kluytmans in de Bruggestraat te Tielt op 8 mei 1810 - Janssens Charles, 0 Aarsele, 60 jaar, zoon van Levine en Anne Van Hamme, overleden in de gevangenis van Kortrijk op 18 jul i 1811 - Oemeyere Charles Philippe,

0

Dentergem, overleden in een militair hospitaal in 1812 of 1813

- Vandewalle Cornil, 0 Aarsele, 7 april 1793, zoon van Cornel is en Jeanne Marie Clayre, soldaat in dienst getreden op 15 mei 1813, 120 regiment de voltigeurs de I'ex garde, overleden op het slagveld op 18 oktober 1813 - Vandewalle Jean Baptiste, 0 Aarsele, 23 jaar, zoon van Joseph en Carolina Lack, soldaat 11 째 compagnie 12째d'ariillerie, overleden in het militair hospitaal van Douai op 24 november 1813 - Neyrinck Charles, 0 Aarsele, soldaat 20 compagnie 50 bataljon 80 regiment infanterie, binnengebracht in het hospitaaJ van Venloo op 24 november 1813 en er overleden op 5 december 1813 - Baudoncq Jean Baptiste, zoon van Dominique en Petronilla Theresia Hendryck, 70 regiment de terai/leurs de f'ex garde, overleden in het I'hopitaf civil de thotel Dieu a Paris, op 9 april 1814 - De Fruit Pieter, 0 Aarsele, 12 oktober 1774, fusilier compagnie van het bataljon infanterie, zoon van Ignatius en Anne Marie Van Severen, overleden te Brugge op 31 oktober 1818 - Minclauw Pierre Jean, 0 Aarsele, 29 jaar, zoon van Jacques en Angeline Saurays, soldaat bata/jon de depot 16 째 division en infanterie, overleden te leper op 30 juli 1819 75


- De Neve Ferdinand, 0 Aarsele, 20 jaar, zoon van Jan en Barbe Van de Casteele, fusilier 4 compagnie van het eerste bataljon zesde afdeling nationale infanterie, opgenomen in het Brugse hospitaal op 1 april 1820 en er overleden op 8 april 1820 - Devos Joannes Baptiste, 0 Waregem, 35 jaar, loonwerker, zoon van Valentinus en De Graeve Agnes, echtgenoot van Rosa Galle, overleden te Gent op 30 mei 1820 - Mehuys Jean, zoon van Joseph en De Clerck Marie Jossinge, fusulier 10 compagnie van het depot, in het hospitaal van leper opgenomen op 22 september 1821 en er overleden op 4 oktober1821 - Declerck Emmanuel, 0 Dentergem, 21 jaar, 25 februari 1801, zoon van Petrus Franciscus en Maria De Clercq, soldaat 30 kompagnie 30 bataljon 60 afdeling, overleden te Nieuwpoort op 9 oktober 1822 - Popelier Albertus , 0 Oeerlijk, 78 jaar, zoon van Jacobus en Petronilla Vercruysse, echtgenoot van Coleta De Vlieger (67 jaar), overleden te Brugge op 25 juni 1824 - Verbreye Josephus Bernardus, 0 Tielt, 27 jaar, zoon van Jacobus en Francisca Van 8eesbrugge, gehuwd met Maria Coussens, overleden te Gent op 18 augustus 1824 - De Witte Carolus, 0 Aarsele, 44 jaar, werkman, zoon van Jacobus en Maria Coppens, overleden te Brugge op 26 september 1826 - Rosy Johannes Nicolaas Matthijs, 0 Luik, 36 jaar, zonder beroep, zoon van Jean Nicoaas en Marie Le Maire, overleden in het Sint Bernard-correctiehuis te Hemiksem op 11 april 1826 - Vermeulen Anna Theresia, 0 Petegem, 48 jaar, spinster, zoon van Ludovicus en Deruyck Johanna Petronella, overleden in het Sint-Bernard-correctiehuis te Hemiksem op 7 augustus 1827 - Maes Leo, 0 Aarsele, 21 jaar, soldaat bij de 20 compagnie 30 bataljon 160 afdeling infanterie, zoon van Petrus Joannes en Maria Anne Hostele, overleden in het militair hospitaal te leper op 28 november 1828 - Vereecke Catharina, 0 Tielt, 53 jaar, dochter van Christianus en Vercruysse Maria, ongehuwd, overleden in het Sint-Nicolaas godshuis te Brugge op 10 augustus 1828 - Lava Desire, 0 Aarsele, 30 jaar, sergeant bij de schoolkompagnie van de 60 afdeling van de nationale infanterie in garnizoen te Brugge, zoon van Jacobus en Rene Vincent, overleden in de Brugse militaire ziekenzaal in de Ezelstraat op 4 december 1829 - De Bels Victoria, 0 Aarsele, 67 jaar, weduwe van Benedictus Van Hautegem, gehuwd met Augustinus Fradure, loonwerker, dochter van Josephus en Joanna Maria De Meyer, overleden te Gent op 10 december 1830 - Billiet Leo, 0 Aarsele, 26 jaar, zoon van Marcus Antonius en Caron ina Derkens, soldaat 10 compagnie van het depot van het 60 regiment van de infanterie, overleden in het Brugse militair hospitaal op 19 december 1833 - Ide Charles Louis, 0 Nevele, 25 jaar, ongehuwd, soldaat 40 regiment d'infanterie, zoon van Augustin en Caroline Cackaert, overleden in het militair hospitaal te Doornik op 18 november 1833 voor zijn dienstname in het leger (wordt vervolgd) 76

Johan Buyck


Vraag ~ Antwoord

Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagstetler, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen

14 - 99

(Rose Anne Bonne, Blauwkasteelweg

18, bus 4, 8310 Brugge)

In 1704 vestigen het echtpaar Pieter Vervisch - Francesca Bulsch zich te St. Kruis bij Brugge. Van waar komen deze mens en ? In 1700 komt in de wijde omgeving van deze gemeente de naam Vervisch, Vervist of Vervijs, alsook deze van de echtgenote Bulsch, niet voor. Misschien is er iemand die aan de stamboom van de familie Vervisch werkt en dat er zo een doorbraak kan komen.

15 - 99

(Andre Callewaert, Kloosterstraat

13, 8851 Kooiskamp)

Wij zijn bezig een synthese te maken over de Kooiskampse soldaten gesneuveld in wereldoorlog I en II, alsook over de oorlogsslachtoffers. In onze reeks bidprentjes onbreken twee stuks. Tot op heden zijn aile pogingen mislukt om aan een exemplaar te geraken. 1. Desmet Gustaaf Geboren te Pittem op 29 juli 1889 Gehuwd met Augusta Verbeest Wonende te Kooiskamp, St-Maartensveldeke 249 Gesneuveld te Haecht op 27 augustus 1914 2. Van Maele Nathalie Geboren te Koolskamp in 1857 d.v. Charles en Marie Therese Vroman Echtgenotevan Henri Houttekier Overleden te Kooiskamp op 15 oktober 1918 Het ware ons zeer aangenaam kon iemand ons helpen aan een fotokopie bidprentjes. Graag vergoeden we de eventuele onkosten.

16 - 99

van deze

(Polydoor Claeys, Osselstraat 34, 8980 Passendale)

Carolus Claeys en zijn vrouw Cecilia Nemegeer werden allebei geboren in Aarsele, respectievelijk op 22 augustus 1751 en 10 november 1762. Ze zijn beide overleden in Dentergem, respectievelijk op 22 december 1826 en 13 juli 1836. Waar en wanneer zijn ze getrouwd ?

77


17 . 99

(Agnes De Jaegher - Carpentier, Burg 15 B 10, 8000 Brugge)

In het gezin Edmondus Vanderperre (0 Tielt 12 januari 1864) en Elisa Bockaert (Tielt, 4 februari 1876 - 18 februari 1953) werden tussen 1895 en 1913 elf kinderen geboren. Van drie kon ik geen geboortedatum aehterhalen: Vanderperre Lucien, ook Eugeen genoemd Vanderperre Elodie Vanderperre Georges Is er meer over hen bekend ? Waar en wanneer is Edmondus Vanderperre overleden ?

18 . 99

(Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem)

Jacobus De Smet huwt in 1763 in Meigem met Catharina De Vos alwaar zij zes kinderen hadden. Ze zijn vermoedelijk overleden te Vinkt tussen november 1795 en 1823. Wie kan mij helpen om op die manier hun ouders of herkomst te kennen?

19 . 99

(Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem)

Rolandus Van de Male huwt in 1711 te Tielt met Livina Mesant (Missiant, Meehant, Van Mesant). Zij moet geboren zijn rond 1683 als doehter van Josephus. Zij had vermoedelijk twee zusters : Petronella en Francisca. Wie weet waar Livina Mesant geboren is of wie haar ouders waren?

Antwoorden 1 . 99

(Liliane Sarteel, Beschavinqstraat

3D, 2020 Antwerpen)

Contraintedrager: persoon die dwangbevelen aan huis betekend. Dwangbevelen bevelsehriften die op verzoek van de belastingsadministratie werden opgemaakt achterstaliige betalingen te innen.

zijn om

Bronnen: Callewaert's Groot Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch woordenboek, Brussel, Gebroeders Callewaert, [begin 205te eeuw] en Van Daele. Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal, UtrechtiAntwerpen, Van Dale Lexicografie, 1984.

Johan Buyck

V.V.F. - Tielt : Activiteitenagenda oktober - november - december 1999 Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Werkgroep genealogie op zaterdag 2 oktober van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 2. Werkgroep genealogie op zaterdag 6 november van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 3. Werkgroep genealogie op zaterdag 4 december van 9 tot 12 uur, gelegenheid tot opzoeken. 78

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 1999  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 1999  

Profile for vanmoo
Advertisement