{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ONZÂŁ

VOOROUDtlRSS

Driemaandelijks

tijdschrift

van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt.

1ste jaargang Afgiftekantoor Verantwoordelijke

nr. 1 ~januari 1998 8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS

vv.F.-

Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven door de afdeling Tielt, dat driemaandelijks telkens bij het begin van het kwartaal, verschijnt op A4-formaat met sen stevig voorblad. Het werkgebied omvat de 25 gemeenten van het bestuurlijk arrondissement Tielt en de Roede van Tielt De abonnementsprijs bedraagt 100 fro per jaargang voor de VV.F.-Ieden uit het arrondissement Roeselare -Tielt en die geabonneerd zijn op Vlaamse Stam. Ook de leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt genieten van dit gunsttarief. VVF.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-V.V.F -Ieden ontvangen ons tijdschrift voor mi'nimum 200 fro (voor leden uit het buitenland 350 fr.). . Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.- Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!!

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, Tel.: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, Tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, Tel.: 051/40.11.36 V~~r verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bran en auteur. lnhoud; - BiJ deze eerste aflevering. Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt. - Kwartierstaat Michiel Van Daele, Burgemeester Fans Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. .

2

3 van Tielt.

4

- Genoteerd. Luc Neyt.

6,10,12

- De familie De Reighere .(D'Heygere, De Oeygere, ... ).: Jan Callens, Tien Gebodenstraat 24, 8740 Pittem. Sylvere Van Daele, Moerstraat 22,9031 Drongen.

7

-17de eeuws geslacht "van Noppen", afkomstig van Tielt. Robert Vanneste, leperstraat 84, 8700 Tielt.

9

- Het Fonds Vliegende Bladen: een introductie. Johan Buyck, Klijtenstraat 77,8700 Tielt.

11

- Activite.itenkaJender

12,13

- Vraag en antwoord.

14


I

8ij deze eerste aflevering

Heemkunde betekent de studie van het heem, de streek waar men is opgegroeid en of waar men zich thuis voelt. Een heemkundige bestudeert het verieden van zijn omgeving in al zijn aspecten en maakt gebruik van de onderzoekmethodes van andere vakgebieden. In de heemkunde staat de mens met zijn geschiedenis centraal, de mens met zijn voorgeschiedenis, zijn materiels toestand, zijn omgeving, zijn voorouders. De heemkunde kan aan de mens niet voorbijgaan. De belangstelling naar z'n doen en laten, naar z'n gedrag, naar z'n familiaal verband. Zo komt de heemkunde bij de familiekunde terecht. En vice versa komt de genealoog, die zoekt naar de hartslag van zijn voorouders, naar hun sociaIe status, hun plaats in het dorpsleven, hun wei en wee, terecht bij de heemkunde. Wijlen de heer A. Robert Tanghe, werd op 27 november 1990 de eerste voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Tlelt. Na amper een jaar voorzitterschap overleed hij. Zijn erfgenamen schonken zijn rijk archief aan de heer Lucien Ailliet, onze huidige secretaris, die contact opnam met het bestuur van de heemkundige kring met de vraag "Is er binnen de bibliotheek van de heemkring plaats om het archief van de heer Tanghe onder te brengen?" Een positief antwoord bleet niet lang uit en we kregen een eigen leeszaal in de Beernegemstraat te Tielt in de gebouwen van het vroegere SintLucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis. Een aantal bestuursleden van de Roede van Tielt namen het initiatief om op te treden als bewaarders van het archief van onze ere-voorzitter. Ons bestuur werd vlug uitgebreid met bekwame familiekundigen, mensen met initiatief en een rijke ervaring. Na vijf jaar werking: organiseren van genealogische uitstappen, inrichten van info-avonden over genealogische onderwerpen, het toegankelijk maken van onze bibliotheek, uitgeven van familiekundige werken,... groeide de idee met een eigen tijdschriftlinfoblad te starten. Vanaf 1998 verschijnt ons familiekundig tijdschrift "ONZE VOOROUDERS" om de drie maanden. Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Kooiskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. We hopen met de steun van onze leden de verschillende "streken'' gelijkmatig aan bod te laten komen. Daarom aanvaardt ons bestuur met dank aile bijdragen over familiekunde. Tot slot wensen we aile leden, steunende leden en onze zes sponsors, vermeld op de kaft, speciaal te danken voor hun financiele inbreng, alsook dhr. Rudi De Brabandere die zorgde voor het ontwerp van ons logo.

Namens de werkgroep Luc Neyt Voorzitter

3


Kwartierstaat Michiel Van Daele, Burgemeester van Tielt

Joseph Van Daele 029 mrt 1875 Pittem + 24 okt 1958 Tielt x 08 mei 1901 Tielt

Felix Van Daele o 09 jun 1845 Pittem + 09 sep 1926 Tielt x 02 okt 1872 Pittem

Rosalie Michielsens o 12 aug 1843 Pittem + 21 mrt 1931 Tielt

Paul Francols Van Daele o 03 dec 1903 Tielt + 20 aug 1983 Tielt x 26 apr 1930 Tielt Carolus Ludovicus de Rammelaere a 22 mei 1835 Tielt + 06 aug 1912 Tielt x 14 okt 1863 Tielt Maria Hortensia De Rammelaere c 17 feb 1870 Tielt + 02 feb 1959 Tielt Prudentia Quintyn 20 nov 1841 Tielt + 28 jun 1896 Tielt

Michiel Godelieve Jozef Van Daele 008 nov 1949 Tielt x 26 jul1974 Tielt Monique Rosine Christiane Desander c 22 nov 1949 Tielt

c

Eugenius Huys o 30 mrt 1832 Wingene + 21 mrt 1924 Wingene x 02 mrt 1867 Ruiselede Arthur Huys 023 jul1872 Wingene + 20 jun 1952 Wingene x 03 mei 1905 Wingene

Regina Vroman o 14 apr 1837 Aalter + 07 aug 1925 Wingene

Maria Magdalena Huys 01 aug 1906 Win gene + 23 jun 1988 Brugge Q

Felix De Pauw 04 jun 1825 Wingene + 17 jan 1917 Wingene x 30 jun 1853 Wingene o

Romanie Silvia Depauw o 06 jan 1872 Wingene + 17 mel 1954 Wingene

4

Amelia Decoster o 27 jan 1828 Wingene + 31 mei 1909 Wingene


1. Michiel Godelieve Jozef Van Daele, burgemeester en advokaat, geboren te Tielt op 8 november 1949. Michiel is getrouwd te Tielt op 26 juli 1974, op 24-jarige leeftijd met Monique Rosine Christiane Desander (24 jaar oud), geboren te Tielt op 22 november 1949, dochter van Albert Andre Louis Charles Desander (schilder en glasslijper) en Laura Blanca Vanderieviere (huisvrouw). 2. Paul Francois Van Daele, bediende (1930) en nijveraar confectie (1948), geboren te Tielt op 3 december 1903, wonende te Tielt, Kasteelstraat 96 (1948), overleden te Tielt op 20 augustus 1983,79 jaar oud. Paul is een eerste keer getrouwd te Tielt op 26 april 1930, op 26-jarige leeftijd met Alice Anna Nathalia De Vreese (26 jaar oud), geboren te Tie/t op 16 oktober 1903, overleden te Brugge op 29oktober 1944, 41 jaar oud, dochter van Joannes Franciscus De Vreese (postbode) en Leonia De Cuman (huisvrouw). Paul hertrouwde te Wingene op 8 november 1947, op 43-jarige leeftijd met 3. Maria Magdalena Huys, (41 jaar oud), huisvrouw, Erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Wingene op 1 augustus 1906, overleden te Brugge op 23 juni 1988, 81 jaar oud.

geboren

te

Uit dit huwelijk: Michiel Godelieve Jozef Van Daele. 4. Joseph Van Daele, schoenmaker (1921), geboren te Pittem op 29 maart 1875, wonende te Tielt, 9째 Wijk, Hutteghem (1903) en te Tielt, Yperstraat 21 (1921), overleden te Tielt op 24 oktober 1958,83 jaar oud. Joseph is getrouwd te Tielt op

8 mei

1901, op 26-jarige leeftijd met

5. Maria Hortensia De Rammelaere, (31 jaar oud), kleermaakster, huishoudster en dienstmeid (1881), geboren te Tielt op 17 februari 1870, overleden aldaar op 2 februari 1959, 88 jaar oud. . 6. Arthur Huys, varkenskoopman, geboren te Wingene op 23 juli 1872, wonende te Wingene, Beememstraat A494 , overleden te Wingene op 20 juni 1952, 79 jaar oud. Arthur is getrouwd te Wingene op 3 mei 1905, op 32-jarige leeftijd met 7. Romanie Silvia Depauw, (33 jaar oud), geboren te Wingene op 6 januari 1872, overleden aldaar op 17 mei 1954, 82 8. Felix Van Daele, daglooner, werkman, linnenwever (1867) en landwerker (1881), geboren te Pittem op 9 juni 1845, wonende te Tielt, 9째 wijk, Hutteghem; te Tielt, te Tielt, 9째 wijk huis 536 (1881),9째 wijk huis 313 (1886) overleden te Tielt op 9 september 1926, 81 jaar oud. Felix is getrouwd tePittem op 2 oktober 1872, op 27-jarige leeftijd met 5


9. Rosalie Michielsens, (29 jaar oud), landwerkster en werkvrouw (1881) geboren te Pittem op 12 augustus 1843, overleden te Tielt op 21 maart 1931, 87 jaar oud. 10. Carolus Ludovicus de Rammelaere, landwerker, dagloner (1867), wever (1872), en landwerker, zwingelaar (1881), geboren te Tielt op 22 mei 1835, wonende te Tielt, 50 wijk Steenweg Oeijnze 174 (1867), te Tielt, Gentsche Strate, huis 99, tweewoonst Ch.Loonljens (1881), overleden te Tielt op 6 augustus 1912, 77 jaar oud. Carolus is getrouwd te Tielt op 14 oktober 1863, op 28-jarige leeftijd met 11. Prudentia Quintyn, (21 jaar oud), werkvrouw, spinster (1863) en kantwerkster (1867), geboren te Tielt op 20 12. Eugenius Huys, geboren te Wingene op 30 maart 1832, overleden aldaar op 21 maart 1924, 91 jaar oud. Eugenius is getrouwd te Ruiselede op 2 maart 1867, op 34-jarige leeftijd met 13. Regina Vroman, (29 jaar oud), geboren te Aalter op 14 april 1837, overleden te Wingene op 7 augustus 1925, 88 jaar oud. 14. Felix De Pauw, landman, geboren te Wingene op 4 juni 1825, overleden aldaar op 17 januari 1917, 91 jaar oud. Felix is getrouwd te Wingene op 30 juni 1853, op 28iarige leeftijd met 15. Amelia Decoster, (25 jaar oud), geboren te Wingene op 27 januari 1828, overleden aldaar op 31 mei 1909, 81 jaar oud. Fons Das

Genoteerd Op 15 september 1785 richt Marie Biebuyck dochter van wijlen Joseph en van Anne Marie De Smet oud 22 jaar en geboren te Lochristi een "pro deo" verzoekschrift tot de schout en schepenen van de roede en vierschaar van de heerlijkheid van Sint-Baafs om fe mogen huwen met Augustinus Oujardin, jongman van Tielt. Dekenaal Archief Tielt: 508 akte 3

6

Luc Neyt


De famltle De Reighere (D1Heygere, De Deygere, ..•)

Als we er het "Woordenboek van de familienamen in Selgie en Noord-Prankrllk'' op naslaan van Dr. F. Oebrabandere dan zien we dat de familienaam De Deygere, D'Heygere en zijn vele varianten verklaard wordt als spruitende uit de familienaam De Reighere. De familienaam is dan meteen eenvoudig te verklaren als een bijnaam voor "iemand met spillebenen". 20 zUn wij bij het opzoeken van de familia De Deygere, D'Heygere,... eveneens, in het begin van de zeventiende eeuw, bij de naam De Reighere terecht gekomen. Hieronder willen we de oudst gekende generaties weergeven van deze familie. In de streek van Tielt, Pittem en Meulebeke komt deze familienaam frequent voor. We mogen er van uitgaan dat het overgrote deel afstamt van onderstaande stam : 1. Jan De Reighere, geboren circa 1540. We kennen een zoon : 1.2. Judocus De Reighere, geboren circa 1570 - overleden te Pittem op 15 aug 1643. Hij werd buitenpoorter van Kortrijk te Ingelmunster "by coope" op 27 nov 1608 met zijn vier oudste kinderen. Hij vestigde zich later te Pittem en was er kerkmeester in 16401641. Hij huwde circa 1600 met Janneken Van Lerberghe, zij overleed te Pittem op¡20 maart 1647. Er waren acht kinderen, waarvan zeven dochters: 1.2.1. Jossyne De Reighere, gebon3n circa 1601, overleden te Meulebeke na 1642. Zij huwde Goossaert Van den Bussche (zoon van Pieter Van den Bussche en Kerstijne Van Landeghem), op 13 okt 1621, te Pittem (getuigen: Medardus Verhaghe . en Judocus De Reyghere). Goossaert overfeed te Meulebeke circa 1663. Kinderen: - Joanna geboren circa 1623. - Sijntgen gedoopt te Meulebeke op 2 nov 1625. - Maijken gedoopt te Meulebeke op 9 sep 1629. - Kerstijne geboren te Meulebeke op 24 jan 1633. - Elijsabeth geboren te Meulebeke op 24 jan 1633. - Pieter geboren te Meulebeke op 8 dec 1635. - Jacquemijne geboren te Meulebeke op 20 jan 1639. - Magdalena geboren te Meulebeke op 20 feb 1642. 1.2.2. Jaentien De Reighere, gedoopt te Ingelmunster op 1 jan 1603 (peter was Jan Van den Berghe en meter Isabella Van Waleye). Zij overleed na 1647 Zij huwde te Pittem op 12 sep 1627 met Martinus De Busschere (zoon van Boudewqn De Busschere), (huwelijksgetuigen waren Bafduinus De Busschere en Ludovicus Van de Sande). Martinus overfeed te Meulebeke op 2 feb 1647. Kinderen: -

Joos gedoopt te Meufebeke op 8 dec 1628. Jan geboren te Meulebeke op 1 juni 1631. Joosyne geboren te Meulebeke op 200kt 1634. Elijsabeth geboren te Meulebeke op 8 sep 1637. Maria geboren te Meulebeke op 13 juli 1642. 7


1.2.3. Maijken De Reijgher, geboren te Ingelmunster op 25 april 1605 (peter was Hans Verbrugghe en meter Mayken Verfaille). Zij overleed te Meulebeke circa 1654. Zij huwde een eerste keer met Cornelis Windels (zoon van Denys Windels), op 9 nov 1631, te Pittem (getuigen waren Joannes Windels en Ludovicus Van de Sande). Cornel is overleed te Pittem op 12 maart 1634 .. Kinderen: - Cornelia geboren circa 1631. - Adrianus gedoopt te Pittem op 21 maart 1632. Zij huwde omstreeks 1635路 een tweede keer met Maes). Inghel overleed te Tielt op 11 sep 1646.

Inghel

Maes (zoon van Pieter

Kinderen: - Inghel geboren te Meulebeke op 22 juli 1635. - Petrus geboren te Tielt op 13 maart 1638. - Joannes geboren te Tielt op 9 maart 1641. - Judoca geboren te Tielt op 23 mei 1644. Het is belangrijk op te merken dat de meter van deze Judoca een zekere Judoca Heckaers was. We komen hier later nog op terug. 1:2.4. Segherijne De Reijgher, geboren te Ingelmunster op 27 jan 1608 (peter was Zegher Verfaille en meter Martijne Clercq). Zij huwde op 7 aug 1633 te Pittem Lucas Pardoel, (getuigen waren Matthias Van de Walle en Ludovicus Van de Sande). Kind: Judocus gedoopt te Pittem op 12 april 1634. 1.2.5. Christyne

De Reighere, geboren circa 1612 en overleden te Meulebeke circa 1.647.

Zij had een onwettige zoon met Egidius Windels : - Georgius gedoopt te Pittem op 2 maart 1634) ZiJ huwde te Pittem op 18 april 1638 met Joannes Van de Kerckhove (zoon van Jooris Van de Kerckhove en Catharina Sabbe), (huwelijksgetuigen waren Judocus Van de Kerckhove en Lucas Loobuuck). Joannes overleed circa 1685. Kinderen: - Catharina geboren te Meulebeke op 29 aug 1638. - Joos geboren te Meulebeke op 13 okt 1639. - Petrus geboren te Meulebeke op 8 dec 1642. - Hyeronimus geboren te Pittem op 20 sep 1645. (wordt vervolgd)

Jan Cailens Sylvere Van Daele

8


17de eeuws geslacht « van Noppen », afkomstig van Tielt.

Pieter Hendrikckxzoon van Noppen (gehuwd met Anneken Enge/sdr,) en Guilliam van. Noppen, waarschijnlijk broers, beiden geboren omstreeks 1615, 1620, wonende te Kattendijke en Kloetinge in Zeeland, zouden afkomstig zijn van Tielt in Vlaanderen. Oit was de aanhef van een brief die ik ontvangen heb op 8 mei 1980. Een intrigerende vraag, om de juistheid van het bovenstaande na te zien. In de klappers op de parochieregisters en in de poortersboeken van Tielt was geen spoor van deze naam terug te vinden. Aanqezien ·het uitdrukkelijk ging over Tielt in Vlaanderen was het toch de moeite om aan alternatieve schrijfwijzen te denken en zo doken een vijftal namen NOPPE op in de zelfde klappers. Ik zag met de weinige gegevens ; Hendrik met twee zonen Pieter en Guilliam een zeer onduidelijk vertrekpunt om opzoekingen aan te vatten. Ik vroeg nadere bijzonderheden over de teksten die deden besluiten dat deze familie van Tielt afkomstig kon zijn. Per kerende post reeds op 19 mei ontving ik van Ohr C. D. van Noppen een zeer uitvoerige brief met aile gegevens over zijn opzoekingen in het Rijksarchief van Middelburg. Zo schreef hij: van de ouds bekende "van Noppen" staat vast: Pieter Hendrikszoon van Noppen, wonende te Cattendijke, trouwde een 1ste keer voor 1647 Anneken Ehgelsdr (Engelsdochfer), zij overleed kort na maart 1670. Trouwde voor de 2de keer te Cattendijke 19juli 1671 met Lucia Nootebooms, weduwe van Pieter van der Ctuyse. Uit het eerste huwelijk van Pieter Hendrikszoon van Noppen met Anneken Enge/sdochfer werden 9 kinderen geboren. 1. Elisabeth - geboren naar schatting in 1641, gehuwd te Kattendijke op 9 mei 1665 met Gijsbrecht Jacobsz. Van den Oever, geboren te Neerijnen (Gelder/and). Elisabeth overleed voor 20 maart 1689. 2. Maria - geboren te Kattendijke naar schatting in 1641, trouwde te Kattendijke op 7 april 1670 met Jan Jacobszoon van den Oever geboren te Neetiinen (Gelder land); broet van de eerder genoemde Gijsbrechf. Op 10 februari 1675 werd een dochter Annetje van hen gedoopt te Kattendijke. 3. Jan - geboren naar schafting in 1645. Hij was verscheidene keren doopvader van zijn broers en zusters kinderen. 4. Inge/ - gedoopf te Kattendijke op 24 maart 1647, getuigen waren Comelis Jensen, Foort Corneliszoon, Nee/ken Marynisdr, en Dijngeken Ja (onleesbaar). 5. Heyndrick - gedoopt te Kaftendijke op 7 ju/i 1652, getuigen Adriaen Jacobsz. Snoup, Pieter Jansz. Van Waerde, Janneken Davidsdr. En Lowijse Diercx. 6. Leendert - gedoopt te Kattendijke op 16 januari 1656, getuigen Ary Claessen en Martijntje Basfiaensdr. 7. Engel- gedoopt te Kattendijke op 6 oct. 1658. 8. Adriaen Pietersz. - gedoopt te Kattendijke op 18 april 1660, getuigen Adriaen Dignusz. en Berbel Dierick. 9. Michiel - gedoopf te Kattendijke op 5 februari 1662, getuigen Logier Lauwersz. en Janneken Guilliams. De reletie van Janneken Guilliams met Pieter Hendrikszoon van Noppen wordt duidelijk uit de archieven van het naburige Kloetinge. Hier komt vast fe steen daf zij de docnter is van Guilljaem van Noppe(n) (met en zonder n). 9


Uif de archieven van Kloetinge is het vo/gende te reconstrueren. Guilliaem van Noppe, weduwnaar van Martijntje Gampe/aere, trouwt op 7 februari 1680 met Maetje Willems, weduwe van Pieter Cia essen van Repele. Uit het 1ste huwelijk : -

Elisabeth; geboren ca. 1655. (Tielt 13 april 1656) Martijntje, geboren ca. 1650. (Tielt 02.nov 1651) Francois, niet na te gaan. (Tielt 13.sep 1648) Janneke, « Geertruid, «

In het trouwboek van Kloetingen staat vermeld: Ondertrouw: 27 februari 1672, David Marinusse, jonkman van Cattendijke, met Martijntje Guilliaems, jongedochter van Tielf in Vlaanderen. Aannemende dat Martijntje in Tielt geboren is, zou de herkomst van haar vader Guilliaem en haar oom (mijn stamvader) Pieter Hendrikz. van Noppen ook min of meet bepaald zijn.

Vervolgens heb ik uit de korte reeks «Noppe» te Tielt de kinderen terug gevonden van Guilielmus Noppe, gehuwd te Tielt op 13 oktober 1647 met Van Gampelaere Martina. Guilielmus zelf was afkomstig van Meulebeke. Hun kinderen: - Franciscus, geboren te Tielt op 13 sep.1648. - Martina, « «02.nov.1651. -Elisabeth, {( «13.apriI.1656. Pieter Nappe was zoals hierboven gehuwd te Kattendijke en al zijn kinderen zijn aldaar geboren. Hij zal evenals zijn broeder Guilielmus Nappe eveneens van Meulebeke afkomstig zijn. Het is oak heel goed mogelijk dat hun vader Henricus oak van Meulebeke afkomstig is ? Of de familie van Noppen in Meulebeke nog verder iets gevonden heeft kon ik niet meer achterhalen. Het was wei een merkwaardige ervaring am te ondervinden hoe de opzoekingen in Nederland veriopen en hoe ook zi] soms uit een onverwachte hoek hun afkomst kunnen terugvinden. Bemerk de namen als Hendrickxzoon, Engelsdochter, Pieterszoon enz. worden soms als familienaam gebruikt. Soms worden familienamen helemaal niet gebruikt of bestaan helemaal niet. Onlangs kon ik de klapperop de parochieregisters Meulebeke 2de deel 1625-1796 (Carine Guillemijn) raadplegen in de leeszaal van V.V.F.-TIEL1. Daar was geen enkel zinnig verband terug te vinden met familie Noppe uit Tielt. De registers beginnen maar in 1625, een beetje Iaat am daar ook sporen te vinden. Een bestaande genealogie uit de streek is vermoedelijk de enige uitweg Robert Vanneste

Genoteerd Jacobus de Brabander zoon van de overleden Ludovicus en van Pieternelle Hendrickx oud 24 jaar en 4 maand wonende te Pittem vraagt, gezien zijn minderjarigheid, aan de burg.emeester en schepenen van de Stad Kortrijk de toelating am te mogen huwen met Joanne Therese Loontjens dochter van Joannes. Dekenaal Archief Tielt 508 akte 5 10

Luc Neyt


Het Fonds Vliegende Bladen: een introductie

De afdeling Handschriften en Kostbare Werken van de Gentse Universiteitsbibliotheek is de bezitter van een fonds genaamd 'Ephemera' dat echter beter gekend is onder de noemer 'Vliegende Bladen'. Dit fonds is in de loop derjaren gegroeid tot een enorme verzameling van o.a persoonlijke papieren, briefwisseling, stadsrekeningen, procesbundels, staten van goed, bewjjsstukken bij aUerlei rekeningen enz. Op deze verzameling is er een toegang in de vorm van een alfabetische index (familienamen, trefwoorden en plaatsnamen). Ais introductie gaan we hier even dieper in op een tweetal gedrukte stukken uitdit fonds. 1. Fondsnr.

1 - Wakken W 1

Gemeente Wacken. Luisterlijke Vertooning Zondag 21 Februari 1886 in de Zaal van La Cour de Ste Cecile. Op deze dag werden een tweetal stukken opgevoerd. Het eerste had als titel 'Onpligtig Geboet' en was een drama in drie bedrijven en een voorspel. De auteur van het stuk was niet gekend. Volgende personages werden door plaatselijke acteurs gespeeld: M. Van Borglieu, groote Nijveraar (Th. Bekaert); M. Adriaans, idem zijn rivaal (A. de Borchgraeve); Brinks, vriend van Van Borglieu (J. Verbaeys); Standrom (J. Vanooteghem); Mr. Van Borglieu, Vader (C. Lecluyse); Een gevangenisbewaarder (H. Claus); Een cornmissaris (P. Deven); Een geneesheer (J. Van Overfeldt); Twee neven (Cesar Devos en A. .Demuyhck) Het tweede stuk, getiteld 'Pompier en Rifleman', was een kluchtspel met zang in een bedrijf en was van de hand van B. Th. Valckenaere. Ditmaal stonden volgende acteurs op de planken: Bathazar Maghermans, koopman in garen en lint (C. Lectuyse);. Viktor, zijn zoon (G. Durieux); Jan, zijn kneeht (J. Verbaeys) Isidoor (J. Tack), Bombaldus Waterlings, pompier (Cyriel Devos), John Makintosh (Th. Bekaert).

2. Fondsnr. 2 - Ruiselede R 45 Gemeente Ruysse/ede. Maatschappij van Onderlingen Onderstand. WERKMANS VOORUITZICHT Kort vers/ag over den toestand der Maatschappij op 31 December 1898. Het bestuur van deze maatsehappij was op 13 maart 1899 als voigt samengesteld: Geheimschrijver Jos. De Wulf; Schatbewaarder E. Billiet; Voorzitter A. Geersens; Bezuinigers Ach. Standaert en F. Vandierdonck; Ondervoorzitter D. Vanseveren; Ondervoorzitter en werkend lid Th. Mestdagh en Leden A. Clabout, F. Huys, Em. Vandewalle, H. Vanderhaeghen. Tijdens het werkjaar 1898 werden volgende personen ingeschreven als nleuwe leden: Plasschaert Louise als erelid en de volgende personen als werkende teden: Deeeuninck Alfons, De Doneker August, Gelaude Alfons, Gelaude Charles-Louis, Matthys Aloys, Schoonaert Carniel, Thienpont Aehiel, Van Biesbrouck Camiel, Vangaeveren Jeroom en Van Heeke Theophiel. Volgende leden overleden tijdens dit werkjaar: Constant 8aert en Isidore Swanckaert (werkende leden); Constant Desmul, Jan Plassehaert, Leo Windels en Alidoor Vanderhaeghen (ereleden). Johan Buyck 11


Genoteerd

Joosijne Vande Keere dochter van Roelant en Joannes Vander Piet zoon van Huybrecht beide woneride te Tielt vragen aan Petrus Verbeecq pastoor-deken van Tielt dispensatie om te mogen huwen, daar er verwantschap is in 3de en 4de graad. Na de volledige beschrijving van het verwantschap tussen beide personen lezen we dat "Janneken en Pieter Vande Keere sijn gheweest suster ende broeder" en daervuyt ghetrocken wort de onderschreven boom". Janneken Vande Keere x Salmon Marcx

Pieter Vande Keere x Isabeau de Meulenaere

I waarvan Janneken Marcx x Joos Vander Piet

waarvan Roelant Vande Keere x Joosijne Beernaert

waarvan Huybrecht Vander Piet x Janneken Simoens

waarvan Joosijne Vande Keere

waarvan Joannes Vander Piet ---------

x dispensatie aanvraag mei 1682

Luc Neyt

Dekanaal Archief Tielt 508 akte 1

V.V.F. - Tielt: Activiteitenkalender januari - februari - maart - april 1998. .merk op: op zaterdag 3 januari 1998 is ons lokaal gesloten! zaterdag 10 januari 1998 van 9 tot 12 u. in ons lokaal: Genealogische vonningsvoormiddag o.l.v. Lucien Ailliet. In de namiddag Genealogische vormingsnamiddag van 14 tot 17 u, eveneens o.l.v. Lucien AiUiet. Nieuwjaarreceptie aangeboden door het bestuur van WF-Tielt aan al haar leden en belangstellenden. zaterdag 7 februari 1998 van 9 tot 12u. in ons lakaal: Genealogische Neyt.

vormingsvoonniddag

zaterdag 21 februari 1998 van 14 tot 17 u. in ons lakaal: Genealogische beginners en gevorderden o.l.v Fans Oas zaterdag 7 maart 1.998van 9 tot 12 u. in ons lokaal: Genealogische Vanneste.

zaterdag 4 april 1998 van 9 tot 12 u. in ons lokaal: Genealogische Callens.

12

vonningsnamiddag

Vormingsvoormiddago.l.v.

zaterdag 21 maart 1998 van 14 tot 17 u. in ons lakaal: Genealogische Vaneenooghe.

o.l.v. Luc

voor

Robert

vormingsnamiddag

o.l.v, Frank

vormingsvoormiddag

o.l.v. Paul


V.V.F. - Roeselare.: Activiteitenkalender zondag 4 januari 1998 van 10 tot 12 uur: Genealogische Jaklien Watteeuw.

vormingsvoorrniddag

zaterdag 10 januari 1998 van 13 u 30 tot 17 uur: Genealogische 0.1. v. Ueve Denys.

in ons lokaal. o.l.v.

vorrningsnamiddag

in ons lokaal.

maandag 12 januari 1998 van 18 u 30 tot 22 uur: Genealogische Bernard: Fillieux.

vormingsavond

in ons lokaal. o.l.v.

maandag 19 januari 1998 van 18 u 30 tot 22 uur: Genealogische Rudy Popelier.

vormingsavond

in ons tokaal o.l.v.

vrijdag 23 januari Marcel Princie.

1998 van 18 u 30 tot 22 uur: Genealogische

zondag 1 februari Jaklien Watteeuw.

1998 van 10 tot 12 uur: Genealogische

vormingsavond

vormingsvoormiddag

maandag 9 februari 1998 van 18 u 30 tot 22路 uur: Genealogische vormingsavemd Bernard Fillieux. . zaterdag 14 februari 1998 van 13 u 30 tot 17 uur: Genealogische o.l.v. Edgard Seynaeve. maandag 16 februari 1998 van 18 u 30 tot 22 uur: Genealogische Rudy Popelier. vrijdag 27 februari Marcel Prinsie.

1998 van 18 LJ 30 tot 22 uur: Genealogische

zondag 1 maart 1998 van 10 tot 12 uur: Genealogische Jaklien Watteeuw.

in ons lokaet. o.Iv.

in ons lokaal. o.l.v.

in ons lokaal. o.Lv.

vonningsvoormiddag

vormingsavond

vormingsavond

vormingsvoormiddag

in ons lokeal. o.l.v.

in ons lokaal. o.l.v.

in ons lokaal. o.t.v.

maandag 9 maart 1998 van 18 u 30 tot 22 uur: Genealogische Bernard Fillieux.

vormingsavond

zaterdag 14 maart 1998 van 13 u 30 tot 17 uur: Genealogische o.l.v.: Jaklien Watteeuw.

vonningsvoormiddag

maandag 16 maart 1998 van 16 u 30 tot 22 uur: Genealogische Rudy Popelier.

vormingsavond

vrijdag 27 maart 1998 van 18 u 30 tot 22 uur: Genealogische Marcel Prinsie.

Heemkundige

vormingsavond

in ons lokaal.

in ons lokaal. o.l.v.

in ons lokaal,

in ons lokaal. o.l.v.

in ons lokaal. o.l.v.

Kring de Roede van Tielt

Lidmaatschapsbijdrage: 700 fr., te beta len op rekening 000-0398411-32 van De Roede van Tielt, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt. Seki"etariaat: Ph. De Gryse, Stoktmolenstraat 32/3, Tielt - (051) 40 18 38. Bibliotheek: vroegere Sint-Lucasziekenhuis, thans Huyse Aleydis, Beemegemstraat, Tielt. Open elke zaterdag van 10 tot 11 u 30.

13


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, HOnze Voorouders", p.a. Fons Oas, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen

I 1 • 98

(Hr. J.F. De Kok, Marcantilaan 199, 1051 NA Amsterdam, Nederland)

Ik ben sedert februari 1987 bezig met alles wat te maken heeft met de familienaam "DeCock I Cocq I Kock" uit West-Vlaanderen (en West Zeeuws Vlaanderen) te verzamelen. Wie kan mij gegevens van die familienamen toezenden zodat ik misschien aanknooppunten kan traceren en zodoende mijn gegevens omtrent die familienamen kan uitbreiden dank zij uw medewerking. Mijn zoektocht zit tot dusver muurvast rond de periode 158511625 in Belqie.ik zoek 0.8. naar huwelijken mogelijk Arr. Brugge, Gent of Kortrijk: . - OeCocklCocq/Kock x (De) Wever(e) (of Debevre) id. x Fiers/fierens/Logier(s) id. x Pieters

2 - 98

(Frans Philipsen, KregHngerstr. 12,2100 Deume)

lk ben op zoek naar een afschrift van de geboorteakte van QUINTYN Maria Elodia geboren te SchuiferskapeUe op 7 juli 1873 en overleden te Moeskroen ops dec. 1956. Zij was gehuwd met Bultynck Augustus, 0 Winkel-St.-Elooi 7 jan. 1871, + Moeskroen 13 april 1951, fs. Constantinus en Lefevre Maria Louisa. Meer gegevens heb ik niet. Meer gegevens over de stam Quintyn zijn van harte welkom.

3 . 98

(Luc Neyt, Luxemburglaan

21, 8700 Tielt)

Wie weet in welk archief de palmaressen van het Sint-Jozefscollege van Tielt te vinden zijn over de jaren van voor 1857, de jaren 1878 tot 1882 en van 1897 tot 1908.

4 - 98

(Luc Neyt, Luxemburglaan

21,8700

Tielt)

Zoek aile palmaressen van de¡ Stadskostschool kostschoolhouder te Tielt van 1788 tot 1824.

van

Hoe word ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Jean

Baptiste

D'haeyere,

?

Je stort gewoon het lidgeld ( 1000 fro als gewoon lid, 1500 fro als steunend lid, 2500 fro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen-Merksem. leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM . De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Aile briefwisseling in verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch college enz ... : CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.v.F. Dienst.: .. Van Heybeeckstraat 3 2170 ANTWERPEN - MERKSEM Tel. 03/646 99 88

14


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZE

VoORO UDERSS

Driemaandelijks

tijdschrifl

van de Vlaamse Vereniging

voor Familiekunde

Afdeling Tielt. 1ste jaargang Afgiflekantoor Verantwoordelijke

nr. 2 - april 1998 8700 TIEL T 1

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZE VOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven driemaaridelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaa!.

door de V.V.F.-

afdeling Tielt, dat

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissernent Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede,路 Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve,. Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 100 fro per jaargang voor de V.V.F.-Ieden uit het arrondissement Roeselare -Tielt en die geabonneerd zijn op Vlaamse Starn. Ook de leden van de Heemkundige Kring de Roede van Tielt genieten van dit gunstlarief. . V.v.F.-leden uit andere arrondissementen en niet-V.V.F.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 200 fro(voor leden uit het buitenland 350 fr.). Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.- Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!! Redactieadres.: Fons Oas, Luxemburglaan 1.8, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzitter. Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beemegemstraat 5, 8700 Tielt Voor verdere informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Overname van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Priesters van het Bisdom Gent te Ooigem.

19

. Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt. - De Poorterij.

20

Lucien AHliet, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt. - Oproep tot aile leden.

21

- De familie De Reighere (D'Heygere, De Deygere, ... ).

22

Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem. Sylvere Van Daele, Moerstraat 22, 9031 Orangen. - Gedenkplaat "West - Flanders Park . Shawnee,. Kansas".

24

Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem. - Fonds Robert Tanghe.

26

- V.V.F.- Tielt: publicaties.

27

- Dank.

2.7

- Genoteerd.

28

Luc Neyt.

18

- Activiteitenagenda.

28

- Vraag en antwoord.

29,30


Priesters van het Bisdom Gent te Ooigem

Eind 1997 verscheen in twee delen : HET BIOGRAFISCH REPERTORIUM VAN DE PRIESTERS VAN HET BISDOM GENT 1802-1997.(1) In dit repertorium werd geopteerd om enkel de levensloop van de priesters die actief zijn geweest in de Kerk na het Concordaat van 1801 en die overleden zijn voor 1997 te beschrijven. Regulieren zal u maar vinden in zoverre zij ook in parochiedienst hebben gewerkt. V~~r de priesters die na de splitsing van de bisdommen Gent en Brugge in 1834 naar het bisdom Brugge overgingen, zijn enkel de gegevens van voor 1834 gestandaardiseerd. Van de meeste priesters is er zo een vrij volledig curriculum vitae aanwezig. De belangrijkste gegevens betreffen de naam, voornaam en eventuele kloosternaam, gebeertedatum en -plaats, opleiding en loopbaan, overlijdensdatum en plaats. Dit repertorium is voor de genealoeg van belang als er in z'n familiegeschiedenis een priester voerkomt. Daarem willen we, en dit ter illustratie, de priesters bespreken die voor de parochie OOIGEM in het repertorium voorkomen.

1. Cardon Stephanus Franciscus Joannes: o Wervik circa 1746 (2), baccalaureaat theologie, licentiaat kerkelijk recht, priesterwijding ???, in 1780 pastoor Brugge Onze-Lieve-Vrouw (gedurende 22 jaar), kanunnik Brugge Onze-Ueve-Vreuw, pastoor Sint-Kruis (gedurende 7 jaar), in 1794 aangeslagen voor 1160 livres en onder het toezicht van de politie opgesloten in Douai, in 1797 weigerde hij de eed van haat aan het koningschap en verborg zich en kon zo aan vervolging ontsnappen, pastoor Ooigem (gedurende 9 jaar) en + Ooigem 19 mei 1819.

2. Hoelvoet Petrus: Gullegem Circa 1849 (2), pastoor van Ooigem bijkerk (gedurende 7 jaar) en + ? (2) 8;.6181 0 hij was 61 jaar.

o

3. Vander Haeghen Joannes Josephus: o Aalst circa 1751 (2) en + Ooigem 22-7-1813 hij was 62 jaar. 4. Van Neste: Pastoor van Ooigem en + ? (2) 26-6-1803.

(1) L. SCHOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van depriesters Leuven, KADOC, 1997, twee delen.

van het bisdom Gent 1802-1997,

(2) Wie bezorgt aan de redactie de ontbrekende gegevens (plaats geboorte of overlijden, juiste datum (geboorte) van deze priesters?

Luc Neyt

19


I

De Poorterij

Hoe de poorterij precies ontstaan is, is niet zo duidelijk maar in elk geval hangt dit samen met het ontstaan van de steden (1De - 11e E.). Mensen verlieten het platteland om zich te bevrijden van het juk van de lijfeigenschap en vestigden zich in de opkomende steden. Meestal路 konden ze na een jaar eneen dag verblijf in de "portus" of stad niet rneer opqeeist worden door hun "heer": ze waren "poorter" geworden ! Naderhand komt er路 een evolutie in het begrip "poorter". Het poorterschap wordt a.h.w: een contract tussen een gezag - stadsmagistraat, kasselrijbestuur, heer van een heerlijkheid - en een individu. Poorter is dan degene die aan bepaalde voorwaarden voldoet en daardoor rechten geniet van sociaal-economische, juridische en politieke aard, welke de andere inwoners "ghedieden" genaamd - niet hebben. Niet enkel de steden hadden poorters, maar ook sommige kasselrijen en zelfs heerlijkheden. Men sprak dan van "Iaeten"; by. de "vrijlaeten" of poorters van het Brugse Vrije, de "Cuerbroeders" en "Cuersusters" van de kasselrij Veurne of van de heerlijkheid Zwinelande in Oostvleteren. De voorwaarden om poorter te worden verschilden van stad tot stad: men vindt ze vooral terug in de "Costuymen" van de verschiHende steden. Meestal werd men poorter door: 1. verblijf van een jaar en een dag in de stad. 2. door geboorte uit een poorter: afstamming in rechte lijn (filiatie). bastaarden verschilde meestal van stad tot stad.

Het aanvaarden van

3. koop d.w.z. inschrijving en aanvaarding tegen betaling. In Tielt was men poorter door afstamming, maar de "aencommende" poorters d.i. zij die zich niet konden beroepen op afstamming moesten 1 Ib p. (1 pond paris is) stadsrecht betalen, wat we terugvinden in de stadsrekeningen. 4. door huwelijk met een poorter of een poorteres. In sommige steden had dit soms het omgekeerde路 effect: wanneer een poorter(es) trouwde met een niet-poorter( es) werden hij/zij "ontvremt" d.i. het poorterschap ontzegd. Deze ontpoortering had voor gevolg dat de ex-poorter( es) het issue-recht moest betalen aan de stad: een belastingspercentage op zijnlhaar roerende en onroerende goederen, gezien deze overgingen in niet-poorterlijke handen. In de poortersboeken lezen we dan: "en hebben de stede ghedient" d. i. hebben de issutw)e betaald. .

De poorters en hun nskomelinqen die Tielt hadden verlaten konden de verworven rechten en privileges van poorter van Tielt behouden mits zij hiervoor jaarlijks "telcken baefmesse" (=1 oktober) een non-residentierecht van 12sch.p. (12 schellingen parisis) betaalden, bedragen die we terugvinden in de stadsrekeningen van 1558 tot 1794. Ze werden dan "afsetene poorters" of buitenpoorters van Tielt. Geregeld vinden we een lijst van poorters die hun achterstallig nonresidentiegeld hadden betaald. Ze verb Ieven te Aardenburg, leper, Brugge, Wakken, Nieuwpoort, Leiden, Haarlem, enz.

20


Het poorterschap bood heel wat voordelen, die alweer niet dezelfde waren voor aile steden. by. - het monopolie om stedelijke ambten te bekleden: schepen, greffier, ontvanger, enz, - het recnt om poortersneringen chirurgijn, slager, brouwer, enz,

- bepaalde beroepen - te mogen uitoefenen zeals .

- vrijstelling van het issue-recht: belasting (soms erfenisrecht) geheven op poortersgoed dat door ontpoortering, .verkoop, erfenis, schenking, enz. in handen kwam van non-poorters, of wanneer men de stad verliet, - vrijstelling van het recht van het "beste hoofd" of beste cathey I d. i. het beste stuk uit de erfenis dat de heer onder wiens jurisdictie de overledene geleefd had; kon opeisen, - voorrechten van juridische aard: - het recht om in eerste aanleg door zijn gelijken d.w.z. de schepenen van zijn stad gehoord en geoordeeld te worden. - onschendbaarheid van de woning. - niet kunnen aangehouden worden wegens schulden of misdrijven (uitzondering: op heterdaad) tenzij na een arrestatiemandaat van zijn stadsmagistraat - immuniteit voor confiscatie van zijn goederen door de vorst. - vrijstelling van bepaalde wegen- en riviertollen. - de schepenen en de weesheren regelden automatisch de voogdij over de minderjarige poor1erswezen (Wezerij - Staten van goed!). - en tenslotte gat het poorterschap wat meer sociaal aanzien. Waaruit we niet mogen besluiten dat de poorterij een soort high-life club was: naast de pastoor en de edelman vind je er ook de gewone ambachtsman tot de stadsbeul toe ! Hieruit kunnen we besluiten dat het poorterschap niet enkel rnateriele voordelen bood, maar ook rechtszekerheid voor de persoon, zijn gezin en zijn goecleren. Vooral wie iet of wat bezat had er belang bij poorter te worden. Wat niet wit zeggen - we herhalen het - dat enkel eeil minderheid van rijken poorter waren. Gewone burgers behielden soms generaties lang hun poorterschap, ook al verging het hen materieel soms minder goed. Welk percentage van de bevolking het poorterschap bezat verschilde van stad tot stad, maar mag naar het einde van het Ancien Regime toe zeker niet onderschat worden .. Lucien Ailliet

Geraadpleegde werken: J. ROELSTRAETE, N. MADDENS,

W. VAN HILLE,

Handleiding voorgenealogisch onderzoek in Vlaanderen, Roeselare, 1992. "Twee belangrijke Kortrijkse insfellingen: de Buifenpoorferij en de Weeskamer" in 'Klapper op de "Parckemynen index" van de Kortrijkse weeskamer', Oostende, 1973. Poorferij en Nationaiiteit, Handzame, 1969.

i

Oproep tot aile leden

Wat verzamelen wij : doodsprentjes of bidprentjes, rouwbrieven, notariete akten, tijdschriften, kwartierstaten, familiegeschiedenissen, voorwerpen, foto's, dagboeken, enz ... Kortom, alles is welkom. Geef ons eerder te veel dan te weinig. Wij kunnen dan zeit nog schiften .. Dank bij voorbaat !

21


De familie De Reighere (D'Heygere, De Deygere, ...)

Vervolg en slot 1.2.6. catnanna De Heyghere,. geboren te Pittem op 19 okt 1614, overleden te Meulebeke circa 1684. (peter was Joannes Caluwaert en meter Catharina Van de Walle). Zij huwde Pieter Maes (zoon van Inghel Maes), geboren te Pittem op 3 maart 1647 en overleden te Meulebeke circa 1666 .. Kindersn:

- Petrus geboren te Meulebeke op 4 mei 1648. - Antonius geboren te Meulebeke op 18 maart 1652. - Anna geboren te Meulebeke op 20 juf 1655.

1.2.7. Martina De Heyger, gedoopt te Pittem op 28 jan 1618 (peter was Ampleunis Van Lerberghe en meter Maria Borchgrave). Zij overleed te Pittem op 18 okt 1690. Zij huwde een eerste keer op 20 juli 1641 te Pittem met Mattheus Sceerlinck (zoon van Paschier Sceerlinck), (getuigen waren Jacobus Werbrouck en Ludovicus Van de Sande). Mattheus overleed te Pittem op 15 dec 1658. Kinderen: - Judocus gedoopt te Pittem op 26 juli 1641. - Joanna gedoopt te Pittem op 12 april 1643. - Joannesgeboren te Pittem op 1 okt 1646. - Martina gedoopt te Pittem op 6 maart 1650. - Catharina gedoopt te Pittem op 25 juni 1653. - Maria geboren te Pittem op16 juni 1656. Zij huwde een tweede maal op 7 feb 1660 te Pittem met Adriaen Bruggheman (zoon van Pieter Bruggheman en Joosijne Windels), getuigen waren Petrus Bruggheman en Georgius Van de Sande. Adriaen werd geboren te Meulebeke op 7 jan 1633 en overleed te Pittem op 11 april 1695. Kind: - Judoca geboren te Pittem op 26 okt 1660. 1.2.8. Joannes De Heyger, geboren circa 1620 en overleden te Pittem op 14 april 1693. Net als zijn vader was hij kerkmeester in 1674-1675 maar ook schepen van 1678 tot 1680. Hij huwde circa 1645 een eerste keer met Maria Van de Kerckhove (dothter van Cornelius Van de Kerckhove & Christijne Belaen). Zij werd circa 1620 geboren te Meulebeke en overleed te Pittem op 23 juli 1678. Kinderen: - Comelis geboren te Pittem op 11 jan 1646, overleden te Pittem op 22 mei 1646, gedoopt te Pittem op 14 jan 1646 (peter was Cornelis Van de Kerckhove en meter Joanna Van Lerberghe). - Josephus (Judocus) geboren te Pittem op 8 sep 1648, overleden te Pittem op 14 jan 1712, gedoopt te Pittem op 13 sep 1648 (peter was Joannes De Klercq en meter Catharina Van de Kerckhove). Hij huwde Anna Ramart (dochter van Judocus Ramart en Jacoba Vermoeren) op 2 april 1669 te Pittem (getuigen waren Joannes De Heygere en Georgius Van de Sande).

22


- Jacobus geboren te Pittem op 25 juni 1650 (peter was Jacobus Van Oost

en meter Maria Sluijsse). Hij overleed te Meulebeke op 18 dec 1693. Hij huwde op 9 sep 1673 te Pittem met Judoca Maes. - Joannes geboren te Pittem op 24 okt 1652 (peter was Joannes De Muncq

en meter Florentia Meulenaers echtgenote van Jacobus W'errebroucq). -' Petrus geboren te Pittem op16 feb 1655 (peter was Petrus Lambrecht en

meter Petronilla De Bruyne). HiJoverleed te MeuJebekeop 13 april 1691. Hij huwde op 21 mei 1681 te Pittem met Maria Huysman (dochter van Joannes Huysman en Maria Milleville). - Cornelius geboren te Pittem op 17 mei 1658 (peter was Jacobus Van de

Kerckhove en meter Maria Van Torre weduwe van Joannes De Muuro). Hij overleed te Pittem op 2 juli 1683. Hij huwde een tweede maal op 13 mei 1679 te Pittem met Maria De Paeuw (dochter van Egidius De Paeuw en Maria Van Quoilgie) g.etuigen waren Georgius Van de Sande en Adrianus Van de Sande. Zij werd gedoopt te Meulebeke op 22 mei 1644 (peter was Judocus De Paeuw en meter Magdalena Van Laecke echtgenote van Rogerius Van Quoilgie). Kinderen: - Jacoba geboren te Pittem op 10 maart 1680, gedoopt te Pittem op 13 maart 1680 (peter was Adrianus Bruggheman en meter Jacoba Van de Velde echtgenote van Egidius De Paux). -

Joanna geboren te Pittem op 3 maart 1681, gedoopt te Pittem op 6 maart 1681 (peter was Judocus De Pauw en meter Anna Maes).

- Maria geboren te Pittem op 16 april 1682, gedoopt te Pittem op 19 april

1682 (peter was Cornetius Windels en meter Clara De Pauw). Zij overfeed te Pittem op 16juni 1690. - Petronella geboren te Pittem op 21 juli 1685, gedoopt te Pittem op 22

juli 1685 (peter was Joannes Wulput en meter Petronella Pauw). Natuurlijk stellen wij ons de vraag waar de familie dan vroeger vandaan kwam. Tot op heden hebben we hier geen antwoord. Er vallen wei verscheidene families De Reyghere te signaleren in en rond Zwevegem op het einde van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw. Wei vonden we in Tielt nog een zekere Judocus De Reiger. die driemaal gehuwd was respectievelijk: - circa 1629 met Anna De Smet - 10 april 1633 met Jacoba Feys - oktober 1636 met Judoca Heckaert Deze Judoca Heckaert was de meter van Judoca Maes, dochter van Maijken De Reijgher, zoals hoger al vermeld. Judocus De Reiger en Judoca Heckaert hadden ondermeer een zoon Judocus De Reiger geboren te Tielt op 14 juni 1637 met als peter Judocus De Reiger ex Pittem ! Er zal dus ongetwijfeld een verwantschap geweest zijn tussen de Judocus De Reiger van Tielt en deze van Pittem, maar we konden dit nog niet met zekerheid bepalen. Jan Callens Sylvere Van Daele

23


Gedenkplaat "West - Flanders. Park - Shawnee, Kansas"

Beschrijving van de gedenkplaat Linksboven: Schild van City of Shawnee, Kansas 1856 (De zon schijnt over huifkar naast een korenaar). Rechtsboven:

Schild van West-Vlaanderen.

Opschrift : "Belgian Memorial Park Fund Contributors. Onderschrift:

Dedicated September 27, 1986. T.A. Soetaert, Mayor, Shawnee. Leopold Gelaude, Burgemeester, Pittem, West-Flanders,

Belgium.

Opmerkingen: Volgorde OP de plaat : voornaam man - eventueel voornaam vrouw - eventueel famitienaam vrouw - familienaam man. Indien niets opgegeven hebben wij op de open plaats een "?" geplaatst. De familienaam van de vrouw wordt normaal niet gebruikt in USA en Canada Bij deze bran geeft dit ons echter bijna dubbel zoveel inforrnatie. Het is niet ongebruikelijk in de USA en Ganada hoofdletters te gebruiken midden in de familienaam, vandaar de voor ons ietwat eigenaardige schrijfwijze. Voornaam man

Voornaam vrouw

Familienaam vrouw

Familienaam man

August Maurice J. Conrad Prudent Alberic Bazille John D. Henri Camiel Charles C. Cyriel August Gustaaf H. Albert Arthur Charles Marchel V.

Emerence Mary Florence Martha Marcella Martha Celina A Eugenie Maria Margaret Maria Louisa Julie Mary L. Lorene Herminia Elisabeth Anna J.

DeVriese DeConinck VanSittert VanHee ? ? Gast ? VanOost VanGoethem Heytens Rotty Soetaert Blancke Wyckstandt Hoehn VanDeberghe

Ameel Ameel Amsoms Blancke Bourquin Bourquin Bourquin Boutte Braet Braet Braet

24

Broockerd

Broockerd Brulez Brulez

Brulez Brulez


Remi Victor Livinus Remi Remiguis William R (Bill) . Cyriel (Dick) Joseph Albert J. Gustaff Peter Victor Frank F. John B. Mr. Jules Mr. Albert Dale A. Emil Leon Gentile Victor Gustaaf Henry Trifon Charles Julius Remi Victor Charles Jules

Ellen Marie Mary Theresa Mary Josephine Edna Arna Alida Carol Mary Emma Leonie Bertha Mable Mrs. Mary Mrs. Rita

?

Mathilde Elodie Irma Elisabeth Alice Marie Clothilda Bertha JOsephine Mary Norma Margaret Helena Helen Helen

Camiel Adolf Alois Cyriel julius H. Alois Julius Achiel Emiel Eugene Achiel Alois George Adolph Aloysius J. (Duck) Remi Frank Victor Erben George (wordt vervolgd)

? ?

Renner. Verbeke Cambron Van Hercke Mege

? ? Delaere Hoppes Soetaert Verhulst VanDeWalle Bentz Van Lerberg Hank Regelbrugge Camiel

? ? ?

Mary

VanDeBerghe

?

?

Irma Rozalie Elizabeth Emma Anna Frances Mary Romanie Elisa

VanDeBerghe Biebuych

?

?

J. Anna Eugenie Louise Mary

? Boone Zahner Kill Hurley Hurtekant

? ? Bryon

? ? Verstraete Cordy Cordy Cordy

? DeWindt

? ? ? ? Mestdagh

? ? Marie VanDeBerghe Soetaert Creten Lust

Brulez Brulez Caenen . Caenen Caenen, Sr. Caenen Casaert Casaert Cashier Cashier Christian Corteville Creten Creten DeBaene DeBaene DeBo.ever DeBrabander DeBrabander DeBrabander DeBrabander Debruyne DeCaeny DeGraeve DeGraeve DeGraeve DeGrande DeGrande DeGrande DeGrande Dehaemers Dehaemers Dehaemers Dejaegher DeLeersnyder DeMeese DeMuynck DeMuynck Denys DeSeure Devolder Devriese DeWendt DeWitte DeWitte DeWitte .Dobbelaere Dobbels Dobbels Dusselier Dusselier Emerick Gast

Paul Callens 25


lib====-__ 1

=========F=O="=d=s=R=O=b=e=rt=T=a"=9=h=e====""""",,,,-======='I

V.v. F.-Tielt is bewaarder van eerste voorzitter. Dit archief 1612/1617 - 1825. Tevens verschillende families, soms Museavrienden.

het rijke genealogisch archief van wijlen Robert Tanghe, onze bestaat uit: fiches met bewerkte parochieregisters per gezin zijn er een negentiental archiefdozen met gegevens over met uitgewerkte kwartierstaten, afkomstig van de vroegere

Ook nog zeven archiefdozen met farnilieqeqevens verzameld door R.Tanghe. We geven hier de namen die voorkomen in deze zeven archiefdozen: Het nummer voor de familienaam is het nummer van de dossierbundel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 26

Acx-Adam Aeben Allaert Alliet Ampe - Lauwereyns Arickx Arix Bardoel - Banckaert Bauwens Beggia Benoot Billiet Blancke - Vanderschaeghe Blancke . Bocage Bouckaert Boutte Braet Bral- Borms Buyse - Buyck Buyssens - Wielfaert Callens - Vanpachtenbeke Christiaens Christiaens (Mgr) Cluytmans Claerhout (1300-1550) - Cleppe Colle Coussens (Tielt) De Beer (Meulebeke) De Bel - Hovaere De Bisschop De Blaere De Brabandere De Caigny - zie ook: 167 De Cuyper De Dobbelaere Defauw De Foere De Geetere - De Vriese De Graeve . De Jode Delaere De Meese

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61A 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

De Meulemeester De Muelenaere DeMey De Mol (Oeken) Denys Deneckere Depredomme (Ruiselede) De Prest (Tielt & Knesselaere) Depypere De Rammelaere DeRoo Deserranno Desmet路 Desseyn - Desplenter De Sutter De Thibault de Boesinge (Baron) De Villa - De Castillo De Vreese - De Vaere - De Vooght - De Craene De Wash - De Waele: zie 166 Deweert De Witte De Wulf - Oierckens Dhaenens: zie 166 Du Pierreux (Donon Guil., dit ...) Dupont Duyck Duyver Fiers Frayman Francq - Goethals - Garson Hellebuyck Hellebuyck Herman - Vancompernolle Her(re)man Holvoet Hoste - Horta Ide Janssens Kiere Lambert - Lambrecht (wordt vervolgd)


Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt

Lijst publicaties

tot november 1997.

1.GESNEUVELDE MILITAIREN IN EN nEL TSE 1940 .;.1945.

WT HET

6.DE POORTERSBOEKEN VAN TIEL T DEEL II.

Fons DAS - 1995, 310 blz., namenindex. 600,-BEF.

Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 biz., dubbele namen-, plaats- 路en beroepenindex. 250,-BEF. .

2.BURGERLlJKE OORlOGSSLACHTOFFERS IN -EN UIT HET TIEL TSE 1940 - 1945. Fons DAS -1995,318 600,- BEF.

7.KLAPPER OP GEBOORTEAKTEN

biz., namenindex.

EN

Van 1 januari 1796 tot 31 december 1806.

Merk op: - 1000,- BEF. bij bestelling van de twee uitgaven samen. 3.0UD-LEERlINGEN VAN DE SCHOOL TE TIELT 1686-1806.

A.Robert TANGHE alfabetisch per gezin. 250,-BEF.

4.DE POORTERSBOEKEN DEEL I.

118 biz.

8.KLAPPER OP DE HUWELlJKSAKTEN TIELT.

LV,

VAN

Van januari 1666 tot december 1683.

A. Robert

TANGHE namenindex r.v. 150,-BEF.

VAN TIEL T

Lucien AILLIET (transcriptie) - 1996, 101 biz., dubbele namen-index. 250,-BEF~ 5.KWARTIERSTAATMICHIELVAN

1997,

LATIJNSE

LucNEYT - 1996, 155 biz., namenindex. 250,-BEF.

Fons DAS -1997,125 300,-BE;F.

DE DOOPVAN TIEL T.

1997,

9.GENEALOGISCHE BRaNNEN ARRONDISSEMENT TIEL T.

71

VOOR

blz.,

HET

DAELE. Fons DAS, e.a. -1997,136 250,-BEF.

blz., namenindex.

biz.

Merk op : aile uitgaven te verkrijgen door storting op rek. 800 - 7026810 - 14 van V.V.F.-Tielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 130,-BEF per boekdeel, buitenland 230,-BEF.!) of zonder onkosten af te halen op het secreta ria at, Schuiferskapelsestwg.路29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, tel. & fax: 051. 40 11 36)

=

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schenken aan ens archief: Frank Vaneenooghe en Arnold Schaubroeck (belden uit SchuiferskapeHe), Maurice Thorre (Pittem), Dr. Geert De 8rabandere (Rotselaar), Mevr. Trees Strobbe , Milo 8aert en Jonny De Vos (uit Tielt).

27


I

Genoteerd

Elonius Ameije en Rosa Van der haeghen, beide meerderjarig en wonende binnen de stad Tielt, wensen een huwelijk aan te gaan. Hun ouders geven hun vollediqe toestemming (hunne ouders van wedersijden vo/commen appaisement hebben). Daar Rosa Van der haeghen "is bevrucht sao verre dat sij daege/ijckx staet te geliggen (bevallen). sao. oock b/ijckt met de dec/aratie van de vroede vrauwe (hier is 'geen sprake van een dokter wei van de vroedvrouw). Daar zij dispensatie nodig hebben van twee bannen (roepen) richten zij zich tot de burgemeester en schepenen van de stad Tielt die hun verzoek positief beoordeelt om reden dat: den uijtstel hun niet aileen schade/ijck nemaer soude strecken tot opspraecke in het publicq ... ende oock dat het conveniabelder is het huijwelijck voor het geme/de geliggen te solemniseren ... ,J) f" (/tc" rr

C) 'l'('f

.(

':.,

n.r

t/{nl-

r:-

_If

</f &/11/

r\___ . ,11.

rrrr ) '/i

r-":

,1/

(./: /1..'

/1

.. ._ t~/';-:.Y t?y路L--,.----.->

,";(..

,_

"

,

1 () .,f/ r--< ~~ '"5'" ~~/ - -'" 1

1/

l-,,:JDl

g"""'31;I>o.

P:#//-(::.;f/__,.,; ,,~

禄>

Dekenaal Archief Tielt: 508 akte 7

Luc Neyt

V~V.F. - Tielt : Activiteitenagenda

april - mei - juni 1998

Aile actlvitetten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. 1. Genealogische vormingsvoormiddagen telkens van 9 tot 12 uur: zaterdag 4 april, 2 mei en 4 JUIi. 2. Genealogische vortningsnamiddag op zaterdag 6 juni van 14.tot 17 uur. 3. Vrijdag 24 april 1998 van 20 tot 22 uur: oefening Oud Schrift o.l.v. Lucien Ailliet. We lezen een processtuk van de Tieltse schepenbank i.v.m. de verkoop van "ene coeybeeste" (1694). 4. Vrijdag 29 mei 1998 van 20 tot 22 uur: "Het kanton Tielt tijdens de Franse periode (1794 -1814). De nieuwe instellingen en hun politieke weerslag", lezing doordhr. lic. hist. Johan Buyck, 5. Vrijdag 26 juni 1998 van 20 tot 22 uur: oefening Oud Schrift o.l,v, Lucien Ailliet We lezen en ontleden o.m. de Staat van Goed van Jacobus De Vrieze fs Pieter (1723).

V.V.F. - Roeselare : Activiteiteoagenda 1. Genealogische

vormingsvoormiddagen

april - mei - juni 1998'

telkens van 9 tot 12 uur: zondag 5 april, 3 mel en 7 juni.

2. Genealogische vormingsnamiddagen telkens van 13.30 tot 17 uur: * zaterdag 11 april, 9 mei en 13 juni. 3. Genealogische vormingsavonden telkens van 18.30 tot 22 uur: * maandag 13 april (gesloten), 20 april, 11 mei, 18 mei, 8 en 15 juni, * vrijdag 24 april, 22 mei en 26 juni. bezoek aan het VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK te HANDZAME op vrijdag 15 mei 1998. We verzamelen om 19 uur op het Deconinckplein (Sint-

4. Geleid

Amandsplein)

28

te Roeselare.

I

Wil vooraf uw naam opqeven bij de voorzitter (tel. 051/203506).


Vraag - Antwoord

Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Fons Das , Luxemburglaan 18, 8700 Tielt. Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen

5 - 98

(Piet Brulez, Kerkstraat 23, 3010 Leuven)

In het Rijksarchief van Brussel bevinden zich geen klappers op de Parochieregisters van Tielt en de registers van de periode 1656-1700 ontbreken. Bevinden de Parochieregisters van Tielt zich in het stadsarchief van Tielt? Zo, ja. Graag de gezinsfiche van de volgende drie gezinnen: - Jacobus De Soete x met Elisabeth Leen - Joannes De Witte x met Judoca De Jagere - Joannes Casens (Caesens) x met Petronella Horgons.

6 - 98

(Liliane Sarteel, Beschavingstraat

30, bus 1,2020 Antwerpen)

Ik ben op zoek naar een afschrift van de huwelijksakte van Carolus Sarteel en Maria Catharina Vandendriessche, plaats onbekend. . tien kinderen worden geboren te Gottem, het eerste: Alexander op 10 juli 1757. Op geen enkele geboorteakte staat de geboorteplaats van de vader, noch deze van de moeder vermeld. De nakomelingen wonen in Wingene tot in de eerste helft van de 199 eeuw. Een van de nakomelingen zal een van de eerste Belgische vliegeniers worden, nl. Alfred Sarteel, 0 te Eernegem op 7 juli 1876, + te Peer op 26 okt. 1928.

7 - 98

(M. Vincke,

st. Amandsdreef 12,8510 Bellegem)

Op 4 mei 1920 huwde Jules Lakiere met Maria Minne te Pittem. Ze vestigden zich in de Kriekestraat 1 (huidige Meulebekestr.) en hielden er cafe. Graag had ik de naam geweten van dat cafe en dit in de periode 1920 - 1940. Sommigen beweren dat het "De Voerman" was, anderen "St. Arnoldis" of "St. Arnoldus". . Op te merken va It dat de ouders van Jules Lakiere, nl. Ivo en Silvie Lootens in dezelfde straat op nr. 6 woonden. Dit was eveneens een cafe, genaamd "Den Os".

8 - 98 (Andre Callewaert; Kloosterstraat 13, 8851 Kooiskamp, tel.: 05117471 71) Cypriaan Minnens geboren te Aarsele Âą 1785, overlijdensdatum en -plaats onbekend. Hij was gehuwd met de Hollandse Geertrude Rink, geboortedatum en -plaats, overlijdensdatum en plaats onbekend. Zij hadden vijf kinderen waarvan drie geboren in Vieringbeek (tussen 1813 en 1820), een in St.-Joost ten Noode en een in Aarsele (Âą1828). Hij schreef gedichten O.a. "De linnenmakerij". Aile aanvullende gegevens zijn zeer welkom. 29


Antwoorden

2 - 98

(Frans Philipsen, Kreglingerstr. 12,2100 Deume)

Kwartierstaat

van Maria Elodia Quintijn --I --

1 Maria Elodia Quintijn, geboren te Schuiferskapelle op 7 juli 1873, overleden te Moeskroen op 9 december 1956, 83 jaar en 5 maanden oud. Maria was gehuwd met Augustus Bultynck, geboren te Winkel-St.-Elooi op 7 januari 1871, overleden te Moeskroen op 13 april 1951, 80 jaar en 3 maanden oud, zoon van Constantinus Bultynck en Maria Louisa Lefevre. -112 Charles Louis Quintijn, werkman, geboren te Aarsele op 2 februari 1845, wonende te .Schuiferskapelle (in 1873). Charles was gehuwd met 3 Maria Eugenia De Waelsche, kantwerkster, geboren te Aarsele op 14juli 1846. Uit dit huwelijk: - Maria Elodia Quintijn, geboren te Schuiferskapelle op 7 juli 1873. zie 1.

- III -4 Charles Louis Qui ntijn , werkman, geboren te Aarsele op 16 maart 1806, wonende aldaar. Charles was gehuwd met 5 Sophia Damman, spinster, geboren te Kanegem op 11 november 1810, wonende te Aarsele. Uit dit huwelijk: - Charles Louis Quintijn, geboren te Aarsele op 2 februari 1845. zie 2. 6 Ferdinand De Waelsche, dagloner, geboren te Aarsele op 17 mei 1818, wonende aldaar. Ferdinand was gehuwd met . 7 Justina Vermeersch, spinster, geboren te Aarsele op 13 december 1816. Uit dit huwelijk:路 - Maria Eugenia De Waelsche, geboren te Aarsele op 14 juli 1846. zie 3. Lucien Ailliet

4 - 98 (Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt) Over de Stadskostschool van Jean Baptiste Brugge:

D'Haeyere von den we in het Rijksarchief te

- onder het modern archief van de Provincie West-Vlaanderen palmarsssen nl. dd. 28-8-1814, 1~1-1816 en 1-9-1816.

nummer 459 drie gedrukte

- onder het archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen palmares van 23 juni 1807.

nummer 2924 het

Medegedeeld door de heren Vah)re Arickx (Kortrijk) en Johan Buyck (Tielt)

30


Belgie-Belgique P.B. 8700 TIELT 1 3/4615

ONZE

VOOROUDERSS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Tielt. 1ste jaargang nr. 3 - juli 1998 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke

uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg

29 - 8700 TIEL T


ONZEVOOROUDERS I~ een genealogisch tijdschrift en informatieblad uitgegeven driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

door de VV.F.-

afdeling Tielt, dat

.Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuurlijk en kiesarrondissement Tielt (Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooiqern, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuifetskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevszele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 100 fro per jaargang voor de V.V.F.-Ieden uit het arrondissement Roeselare -Tielt en die geabonneerd zijn op Vlaamse Starn. Ook de leden van de Heemkundige K~ng de Roede van Tielt genieten van dit gunsttarief. V.V.F.-Ieden uit andere arrondissementen en niet-V.V.F.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 200 fr. (voor leden uit het buitenland 350 fr.) . . Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.- Afdeling Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tlelt. Een vrijwillige surplus als steun is zeerwelkom Ill!

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel: 051/40.22.e3 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat: Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaal: Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beemegemstraat 5, 8700 Tielt Voor verders informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gEilieve contact op te nemen met de redactie, Elke auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Ovemame van tektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Genoteerd.

35

Maurice Thorre, Wielewaalstraat 8, 8740 Pittem Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt.

- Stamreeks Leopold Gelaude, burgemeester van Pittem.

36

Frank Gelaude, Poekevoetweg 10, 8755 Ruiselede. Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt.

- Gedenkplaat ''West - Flanders Park - Shawnee, Kansas".

38

Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

- Fonds Robert Tanghe.

40

- De voorouders van de missionarisfamilie Uytlenhove uit Pittem.

41

Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem.

- Stamreeks Uyttenhove.

42

Jan Callens.

- Missionarissen uit het gezin Uyttenhove - Madou uit Pittem. . Fons Oas.

34

.

43

- Activiteitenagenda, errata.

44

- Vraag en antwoord, dank, nieuwe publicatie.

45,46


I

Genoteerd De heer Maurice Thorre uit Pittem rapporteerde ons dat er in het stadsarchief van Torhout een vrij belangrijke reeks "pas ports" (vrijgeleiden) te vinden is. Hij noteerde er een dat verwijst naar Tielt:

"Torhout, pasport nr 12" Jean Franfois Houbraken, ne路 a Thie/t en Flandre Autrichienne, 52 ens, taille: six piedS mesure de cette ville, embonpoint pas, cheveux bruns, yeux bruns, sans perruoue, nez moyen, bouche pas grande, pour se rendre a Ypres et Messines pour y aller chercher des pretres Emigres fran98is: passeport pour 4 jours: 5 9bre 1792.

Maurice Thorn~ Het stadsarchief van Torhout is gevestigd in de mouterijtoren van het huis Bekaert, op de markt van Torhout. Openingsuren: woensdag van 14.00 tot 17.00 uur zaterdag van 10.00 to112.00 uur Verantwoordelijke: Dhr. E. Lecomte, tel.: 050/21 2912

In het ArchiefTanghe vonden we Joannes Franciscus Houbraken terug: hij werd te TieJt geboren op 26 nov. 1740 (doopgetuigen waren Joannes Dierckens en Livina De Meurisse) als zesde en laatste kind van Philippus Joannes Houbraken, (soms: Opbrakel) en Anna Maria Vandewalle fa. Carolus. Vader Philippe was poorter van Tielt. Hij staat vermeld in het Poortersboek van 1745, onder nr. 256: "Philippe Houbraecke filius Guilliame in huywelyck met Anne Marie Vandewalle, is poorter gheworden 22eju!y 1734; hun kinderen syn Carel, JOANNES endeRegina".

Lucien Ailliet

!

I

Genoteerd Jacobus De Meurisse wonende te Pittem en Pieter Lust tot Ardooie voogden " pater ende meierneet (van de vaderlijke en moederlijke zijde) van Martinus de Meurisse zoon van Joannes en van Agnesse Sclosse verklaren dat Martinus de Meurissen wenst te huwen met Joanne de Puijpere dochter van Guillielmi geboren te Tielt. De voogden stellen dat II

het huwelijk " niet en can noghte en vermagh te gebeuren ofte aengegaen te worden ter causen de minderjaerigheijd " van de gemelden Martinus路 de Meurissfi! " conforme sijne majesteyts placcaeten van 28 7bre 1784 " (28 september 1784). De vooqden vragen en krijgen de toelating van de burgemeester en schepenen van de heerlijkheid VAN DE WOESTIJNE in de parochie van Olsene en Pittem am het huwelijk te laten doorqaan op 6 september 1787. Beidevoogden ondertekenen het verzoekschrift met een kruysken ". II

Dekenaal Archief Tielt: 508 akte 8

LucNeyt 35


Stamreeks Leopold Gelaude, burgemeester van Pittem

Leopold Gelaude, geboren te Kanegem op 24 februari 1934, overleden te Pittem op 2 april 1997. Hij is getrouwd te Tielt op 15 september 1956 voor de kerk met Hilda Vetcampt, geboren te Tielt op 9 maart 1931.

II vader Henricus Maurice Gelaude, geboren te Ruiselede op 28 juni 1899, overleden te Kanegem op 17 januari 1972. Hij is getrouwd te Kanegem met Maria Clara Sabbe, geboren te Kanegem op 25 december 1905.

HI

grootvader Alfons Gelaude, geboren te Ruiselede op 9 oktober 1870, overleden te Kanegem op 30 november 1923 Hij is getrouwd te Ruiselede op 13 februari 1896 met Julia Demeyer, geboren te Aalter op 3 april 1865, overleden te Kanegem op 19 november 1958 ..

IV overgrootvader Leo Gelaude,路 geboren te Aalter op 26 juli 1840, overleden te Ruiselede. Hij is getrouwd te Aalter op 12 juli 1866 met Pelagie Claus, geboren te Ruiselede op 28 juni 1842, overleden aldaar op 28 mei 1910. .

V betovergrootvader Bernardus Gelaude, geboren te Ruiselede op 10 november 1806, overleden aldaar op 4 april 1885. . Hij is gettouwd te Aalter op 5 mei 1834 met Maria Van Renterghem, geboren te Knesselare rond 1805, overleden te Ruiselede op 21 maart 1878. VI oudvader Petrus Johannes Gelaude, geboren te Ruiselede op 26 augustus 1767, overladen te Ursel op 25 augustus 1853. Hij was getrouwd met Isabella Clara Wijckhuys. VII oudgrootvader Joannes .Baptiste Gelaude, geboren te Tielt op 27 januari 1738, overleden te Ruiselede op 14 april 1818. Hij is getrouwd te Tielt op 11 augustus 1762 voor de kerk (1x) met Petronella De Schepper, geboren te Ruiselede op 7 maart 1738, overleden aldaar op 21 oktober 1792, dochter van Ignatius De Schepper en Johanna Van De WaJle. Hii is getrouwd te Ruiselede op 8 januari 1793 voor de kerk (2x) met Maria Agnes De Bruyne, geboren te Ruiselede op 17 maart 1760, overleden aldaar op 24 mei 1823. VIII oudovergrootvader Johannes Baptiste I Gelaude, geboren te Tielt op 9 januari 1705, overleden aldaar op 31juli1741. Hij is getrouwd te Tielt op 23 mei 1730 voor de kerk met Maria Anna Vandeveire, geboren te Ruiselede op 18 mei 1706, overleden aldaar op 15 april 1761, dochter van Franciscus Vande Veire en Suzanna Lambert. . IX oudoetoverqrootvader Judocus Gelaude, geboren te Tieft op 12 februari 1666, overleden aldaar op 30 rnaart 1708. Hij is getrouwd te Tielt op 11 januari 1696 voor de kerk met Catharina Nuyttens, geboren te Tielt op 16 januari 1674, overleden aldaar op 15 februan 1716, dochter van Guillielmus Nuyttens en Maria De Landsheere. . 36


X stamvader GuiUielmus Gelaude, geboren te Tielt op 27 januari 1630, overladen aldaar op 19 april 1695. Hij is getrouwd te Tielt op 26 oktober 1653 voor de kerk (1x) met Christina Jette, geboren te Meulebekej dochter van Segherius Jette en Maria Van Roubaix. . Hij .is getrouwd te Tielt rand 1673 voor de. kerk (2x) met Georgia Van Hautte, overleden te Tielt op 29 mei 1682. Hij is getrouwd.te Tielt op 12 november 1682 voor de kerk (3x) met Christina De Cock, geboren teTielt rond 1645, overleden aldaar op 4 april 1704.

XI stamgrootvader Daniel Gelaude, geboren te Sieidinge voor 1590, overleden te Tielt op 27 september 1653. . Hij is getrouwd te Tielt op 4 september 1622 voor de kerk met Maria Bruynsteen, geboren te Tielt voor 1595, overladen aldaar op 14 juni 1650; dochter van Martinus Bruynsteen en Judoca Neirinck. F. GELAUDE, Stamboom Gelaude, Ruiselede, eigen beheer, 1989.

Frank Gelaude

Burgemeester, Leopold Gelaude, werd geboren te Kanegem in een arbeidersgezin van acht kinderen. Hij volgde er de lagere school en ging nadien studeren aan de technische school in Tielt. Wegens familiale omstandigheden echter diende hij zijn studies op te geven om het inkomen van het gezin te helpen aanvullen. Het was in die periode dat hij zich voor de zaak van de arbeiders begon te interesseren. Na zijn militaire dienstplicht huwde hij met Hilda Vercampt. Nauwelijks een jaar later vestigde hij zich te Pittem in de Meulebeekstraat. Hij zette zich onmiddelJijk in voor de arbeldersbeweqinq en spande zich voor de wagen van het A.C.W. Stilaan verruimde zijn werkterrein tot gans Pittern. In 15 jaar werd hij de centrale figuur van Pittem. Gemeenteraadslid van Pittem sedert 1965 werd hij begin 1971 benoemd tot burgemeester van Pittem en bleef dit tot bij zijn overlijden op 2 april 1997. Bronnen: Brochure: Feestkomitee,

Gemeente Pittem, Hulde aan de nieuwe Burgemeester

Leopold Gelaude, 1971.

Foto van Guido Defour, Pittem, uit de Weekbode dd. 4 april 1997.

Fons Das 37


Gedenkplaat "West - Flanders Park - Shawnee, Kansas" Vervolg en slot Voornaarn man

Voornaam vrouw

Familienaam vrouw

Oscar August Richard F. August Mr. Gordon J. Joseph Rene August Neal Robert Charles Henry Leonard Robert C. William H. Camiel Albert Cyril, J. (Sid) Ed L. C. Bill Henry Julius John Camiel Emil The Amos Family- de la Montagne Maurice Frank Charley

Gabrielle Celina Emily Mrs.

VanDenBroecke Merleveda

? John Bernard Charles Constant George John J. Louis Peter Raymond Thomas A. Adiel Caeser Emil William Hector Michel Richard Frank O. Frank R.

38

? Lena Ruth Barbara Cora Bess George Anne

? Julia Barbara Maria Julia Mary Sylvia

? Lena Marie Silvie Leonie Madeline Clementine Irma

? Martha Margaret Louise Margaret Pauline Angelous Louise Marie Geneva Aileen Edith Alida Mary Joyce Emily . Euphrasie Lillie Jennie Bertha Emil Celina Catherine Virginia

? ? ? ? ? Dusselier

? ? ? ? Dejaegher Vandendriesche Puype DeGraeve

? ? Volbrecht Maes Hurtecant Braet DeRuytter

? ? Puype

? Bence Merreel Brulez

? Cassier Lava Fyock

? Draper DeBrabant Pemberton Huff Deras Boone Creten Luaders

? ? VanDerhagen

? ?

Familienaam man Gast Gast Geenens Geldhot . . Geysels Goethals V. Hervey Isom LeCluyse LeCluyse LeCluyse LeCluyse LeCluyse Linclau Lust Lust Lust Maes Maertens Martens Martens Martens Millert Nunnink Oosterhout Pieters Provyn Regelbrugge Ryckert Schnurr Soetaert Soetaert Soetaert Soetaert Soetaert Soetaert Soetaert Soetaert Soetaert VanBiesbrouck VanDeBerghe VanDeBerghe VanDeBerghe VanDenabeele Vandeputte Van Denfsroecke VanDerhagen VanOerhaegen


Julius Julien E. Alois Charles Gustave Victor A. Victor WiUiamJ. Edward Adolph Oscar Joseph Julius M. (Boots) Sid Tom Mr. Amiel A. Aime Albert C. "Frisco Clarence Dale H. Dale John Mary Maurice Paul C. PauiC. RichardO. Richard Julien . Albert Frank Leon Fredrick Henry Adolph Francis Joseph Mr. Art Mr. J. A. (Sonny) Jules Vic Albert Henri James Emmett Constant C. Richard Sr. Maurice Mary Rene A. Julius Julius Mage Charles Achiel It

Leona

? Irma Bernice Mary Elizabeth S. Pharailde Elsie M. Jeanne Germaine Shirley Alida Leona Adriana Mary

? Mrs. Mary Cleo Marie Dorothy

? Rosemary Mary Elizabeth H. Janet Madeline

? Barbara Eva Catherine Ivonne Irma Louis

? ? Mrs. Mrs. Sylvia Marie Betty Irma Rose Clara Idonia Christina Josephine Julien Angela Lorene Louise Lillian Mary Alice Eugenie

? ? Callens Lust Maes

? Duyck Lust Braet

? ? Lust

VanDeWiele VanGoethem VanHee VanHee VanHee VanHee VanHee VanHee VanHercke VanHOet VanHoet Vankeirsbilck

?

vanxeirsbuck

Braet

?

VanKeirsbilck VanKeirsbilck Van Keirsbilck VanKemseke Van Lerberg VanLerberg

Vanderkerckhove DeGraeve

Van Lerberg VanLerberg

? ?

Vanl.erberq

? ? ? LeFevre

Alliett Johnson

? Hendrix LeFevre

? ? ? Barry Braet

? ? ? ? ? ? ? ? Bauer路 Puype Christian

? Rigole Broockerd

? ? Barry DeWitte VanDeBerghe

? Van Lerberg Reynaert

Van Lerberg VanLerberg Van Lerberg Van Lerberg VanLerberg Van Lerberq VanLerberg Van Lerberg VanMeerhaeghe VanNieuWenhuyse VanNieuwenhuyse VanNieuwenhuyse VanSchoelandt VanSittert Van Sittert, Sr. VanWalieghem, Sr. VanWalieghem VanWalieghem .VanWalleghem Velghe Velghe Velghe Verbeke Verbrugge Verbrugge Vereecke Verhamme Verheaghe Verstraete Verstraete Verstraete Viscek Werbrouck

Paul Callens 39


Fonds Robert Tanghe Vervolg en slot

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

Lamblin Lanckriet Larmuseau Lefebure Leys (Brugge & Tielt) Loobuyck

Loonqens

Loosveldt Lootens - Lybaert: zie 166 Maertens - Malfait zie 1.40 Meirhaeghe - Minne - Mestdagh Mulle de Terschueren Ysenbrandt Henry . 93 Neirinck 94 Neyrinck 95 Noppe 96 Notteboom - Mestdagh 97 Oosterlinck 98 Pantin Willem (1500-1580) 99 Parmentier 100 Pauwels 101 Persyn 102 Picke - Pique 103 Plettinck 104 Pyfferoen 105 Raes 106 Roelandts 107 Roelandts - De Jonckheere Du Moleyn 108 Roelants - Deroo 109 Roelands 110 Rotsaert Joannes - Rodts(Rots) Rommel 111 Sanctorum - Sap 111A Sarteel 112 Schotte 113- Simoens路 114 Smessaert - Spriet 115 Strack 116 Strobbe - Storme 116A Tanghe 117 Ternest 118 Timmermans 119 Thiers -Thys - Thooft 120 Tuytens 121 Tuytschaever (Ruiselede - Kanegem - Tielt) 122 Tytgat 123 Van Acken 124 Van Assche 40

Vancaneghem Van Daele Vandecaveye Vandeginste Vande Graveele Vandekeere: zie ook 166 Vande Kerckhove Vanden Brande Vandermeeren - Willemyns. Vanderougstraete Vanderougstraete - Calis Vander 路Schaeghe Vandesende (Pittem) Vandevoorde;. Tack (Kw:Staat) Vandevyvere Vandeweghe Vande路Wyngaerde Van Hecke -De Witte Van Hollebeke Vanluchene Van Maele Van Nieuwenhuyse Van Oost Vanoyen Vanrenterghem - D'Hoop Devrieze 150 Vanrenterghem 150A Van Ryckeghem 151 Vansteenbrugge (Aarsele) 151A Van Zantvoorde - Oosterlinck Plettinck: zie ook 167 152 Van Swynsvoorde 153 Vanthuyne 154 Van Walleghem 155 Vanwelden 156 Verbeke - Van Wanzeele Venne(ns) 157 Verbiest 158 Verhulst - Vercouter 159 Verkinderen - Bibau Verougstraete 160 Verrue - Vanderougstraete 161 Vinckier 162 Wauters 163 Wemiers 164 Wullepit 165 Wittewrongel - Winckels 166 De Waals - Vandekeere Dhaenens - Lybaert 167 Van Zantvoorde - De Caigny 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149


路De voorouders van de missionarisfamilie Uyttenhove uit Pittem In de marge van de festiviteiten naar aanleiding van het 1S0-jarig. bestaan van de lusters van Maria te Pittem, wil ik het hieronder even hebben over de voorouders van twee missiezusters Uyttenhove afsaok hun broer -missionaris. Emma Uyttenhove of lr. Madelberta werd geboren te Pittem op 21 februari 1900. 'Ze was. missiezuster in Cango van 1929 tat 1964 en was werkzaam op de pasten van Mayi-Munene, Tielen St. Jacques, Lueba, Kamina en Tshikapa. lij averleed te Pittem op 12 mei 1985. Magdalena Uyttenhove of Zr. Marie Adeltrude werd gebaren te Pittern op 25 juni 1904. Ze vertrak naar Conga op 4 november 1930 waar ze in Elisabethstad (=Lubumbashi) averleed ap 21 oktober 1956. Oak hun braer Alois Uyttenhove, breeder Willy van de societeit van missianarissen van O.L.V. van Afrika, was vele jaren werkzaam in Conga. Hij werd geboren teoPittem op 3 mei 1910 en averleed te Brugge ap 1 maart 1997. Gezien de eerste missiezusters vanuit Pittem effectief naar Cango vertrakken op 16 november 1926, mogen we stellen dat de zusters Uyttenhave tot de pioniers van het missiewerk in Cango behoarden. (1) Op de valgende bladzijde geef ik de stamreeks van de familie Uyttenhove weer. Ze zijn tevens de voorouders van de huidige families UyUenhave in Tielt, Pittem, Meulebeke, Wing ene, Ardaoie, Koalskamp, Dentergem, Oostrozebeke ... 路 Hieronder wit ik de verste gegevens samenvatten die terugvonden werden in Oostrazebeke. Het gezin van de stamvader Adrianus Utenhove en zijn vrouw Maria (?) proberen we als voigt samen te stellen : 1) Joanna die huwde te Oostrazebeke met Joannes Hockaert fs Jan in 1609. Getuige bij het huwelijk was "Maeyken Utenhove moeder van zelve Jaene". Het is niet zeker of zij bij dit gezin hoort. 2) GOdefridus die huwde te Ingelmunster

op 28 april 1620 met Catharina Vererfne fa Roegaer Vererfne en Joosyne Bauckaert van Ingelmunster. Getuigen op het huwelijk waren zijn broer Geargius (=Jaris) en zijn schoonzuster Elisabeth Oe Backers. De verlaving vond plaats. te Oastrazebeke. Zij hadden zes kinderen te Ingelmuilster: Joosijne, Jan, Cornelus, Martina, Mayken en Carel, allen gedoopt te Ingelmunster tussen 1622 en 1636.

3) Georgius huwde eerst met Elisabeth De Backere te Oastrozebeke in 1620 (zij stierf te Oostrozebeke in 1630) en daarna met Peryne Velghe fa Andries. Er waren zeker zes kinderen: Joannes, Guillielmus, Maria, Petronilla, Judaca en Catharina (haar peter was Godefroot Utenhove)路 gebaren te Oastrozebeke. Waarschijnlijk was er ook nag een zuster Margarita Utenhove gehuwd met Christian .Coaman fs Pieter. Geargius was buitenpoorter van Kartrijk te Oastrozebeke. (2) 4) Gillis die gehuwd was met Elisabeth Van Coillie.

Wie kent de verdere voorouders van deze siam? (1) A. VERSCHUERE,

De Zusters van Maria van Pittem, een eeuw congregatieleven

, Tielt, 1948, pag. 79-80.

(2) Voor verdere informatie verwijs ik naar RAK, Wez. 85, Orb 1.

Jan Callens

41


Stamreeks Uyttenhove

° ca 1555 - 1565

Adrianus Utenhove I

Godefridus Utenhove ° Oostrozebeke ca 1595 + Ingelmunster 15 oktober 1675

x

Catharina Vererfne ° Ingelmunster ca 1595 + Ingelmunster 19 juli 1676 x Ing~lmunster 28 april 1620 I

Jacoba Van den Bussche

x

Cornel us Uttenhove . = Ingelmunster 29 juli 1627 + na 1693

. ° Emelgem ca 1630 .+ Emelgem 18 september 1693 x Emelgem 4 januari 1651 I

.Anna Vercruysse ° "Harelbeke" ca 1671 + na 1728 x Emelgem 8 september 1692

Joannes Uijttenhoven ° Emelgem ·15 maart 1669 +

x

I

Petrus Josephus Uyttenhove ° Emelgem 26 december 1696 (+) Meulebeke 3 rnaart 1768

x

Maria Magdalena De Loof ° Meulebeke 16 februari 1.700 (+) Meulebeke 9 april 1751 x Meulebeke 25 november 1722 I

Joannes Huyttenove e Meulebeke 28 december 1725 + Meulebeke 1 oktober 1812

x

Maria Catharina Van Ackere ° Ingelmunster 28 januari 1728 (+) Meulebeke 19 augustus 1777 x Meulebeke 29 april 1752 I

Petrus Josephus Outtenhove ° Meulebeke 17 januari 1756 + Meulebeke 3 februari 1827

x

Susanna Delaere ° Ingelmunster 10 augustus 1756 + Meulebeke·24 december 1826 x Ingelmunster 27 november 1782 I

x

Franciscus UijUenhove ° Meulebeke 1 mei 1788 +Ardooie 10 mei 1847

Amelia Dubron o Meulebeke 3 april 1793 + Ardooie 16 mei 1848 x Meulebeke 21 juli 1813 I

Petrus Uijttenhove ° Meulebeke 9 maart 1819 + Pittem 26 april 1902

x

Julius Augustus Uyttenhove ° Pittem 29 december 1869 + Zweveqern 8 augustus 1948

Juliana Van Lokeren ° Pittem 27 maart 1832 + Pittem 2 april 1882 x Pittem 19 oktober 1864 1 x Maria Leonia Madou o·Oostrozebeke 4 april 1873 + Zwevegem 17 mei 1954 x Pittem 17 mei 1899

Emma, Magdalena en Alots Uyttenhove Jan Callens 42


Missionarissen uit het gezin Uyttenhove - Madou ult Pittem Emma Uyttenhove (Zuster Maria Madelberta). Zuster van Maria van Pittem. Geboren te Pittem op 21 februari 1900. Overleden te Pittem op 12 rnei 1985. Ingetreden in het klooster op 8 december 1926. Geprofest op 18 september 1928. Eerste afreis naar Congo op 18 december 192R Terugkeer naar Belgie op 6 oktober 1945. . Tweede afreis naar Congo op 12 november 1946. Missiezuster in Congo van 1929 tot 1964 .. Missieposten: Mayi-Munene, Tielen St. .Jacques, Luebo, Kamina en Tshikapa (Kasai). Magdalena Uyttenhove (Zuster Marie Adeltrude). Zuster van Maria van Pittem. Geboren te Pittem op 25 juni 1904. Overleden, na een operatie, te Lubumbaschi (Eltsaoethstad) op 21 oktober 1956. Ingetreden in het klooster op 8 december 1924. Geprofest op 13 september 1926. Eerste afreis naar Congo op 4 of 10 november 1930. Teruggekeerd naar Belqie, wegens een oogkwaal, op 21 december 1937: . Tweede afreis op 4 november 1938.

Alo'is Uyttenhove (Broeder Willy). Broeder biJde Witte Paters. Geboren te Pittem op 3 mei 1910. Overleden te Brugge op 1 maart 1997. Binnengetreden in het postulaat der Witte Paters voor Broeders te Gits op 8 december 1931. Kleding (geprofest) te Gits op 27 oktober 1932. Eedaflegging te Gits op 24 oktober 1934. Vertrokken naar Congo, vikariaat van Kivu, op 23 september 1937. Naar Uvira in oktober 1937. Mlssiepost Burhale-Ngweshe (1938). Eeuwige missionariseed te Mugeri op 1 november 1940.

Geraadpleegde

werken:

Hulde aan de missionarissen

van de dekenij Tielt, Tielt, 1950.

J. CALLENS, P. CALLENS, E. CAPELLE, De Wlfte van Pittem. Pittem, 1983.

Fons Das 43


V.V.F. - Tielt: Activiteitenagenda juli ..augustus - september 1998 Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal. Genealogische vormingsvoormiddagen telkens van 9 tot 12 uur: zaterdag 6 juni,4 juli, 1 augustus en 5 september.

V.V.F. - Roeselare : Activiteitenagenda juli - augustus - september 1998 1. Genealogische vormingsdagen telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur: zaterdag en 18juli.

4 juli

2. Genealogische vormingsdagen telkens van 9 tot 17 uur: zaterdag 8 augustus en 22 augustus. 3. Genealogische vormingsvoormiddag van 9 tot 12 uur:.zondag 6 september. 4. Genealogische vormingsnamiddag van 13.30 tot 17 uur: zaterdag 12 september. 5. Genealogische vormingsavonden van 18.30 tot 22 uur: maandag 14 september, maandag 21 september en vrijdag 25 september .. 6. "Het centrum van VV.F.-Roeselare": op vrijdag 18 september van 19.30 tot 22 uur, praktische uitleg ter plaatse met mogelijkheid tot opzoekingen.

Errata iste jaargang nr. 1: pag. 4: foutief

juist

Paul Fran~o;s Van Daele o 03 dec 1903 Tielt . T 20 aug 1983 Tielt

Paul Prancois Van Daele

x 26 apr 1930 Tielt

03 dec 1903 Tielt + 20 aug 1983 Tielt o

x 08 nov 1947 Tielt

1ste jaargang or. 1: pag. 5: 7. Romanie Silvia Depauw, . (33 jaar Dud), geboren te Wingene op 6 januari 1872, overleden aldaar op 17 mei 1-954, 82 jaar Dud.

1ste jaargang nr. 1:.pag. 6: 11. Prudentia Quintyn, (21 jaar oud), werkvrouw, spinster (1863) en kantwerkster (1867), geboren te Tielt op 20 november 1841, overleden aldaar op 28 juni 1896, 54 jaar oud.

1ste jaargang nr. 2: pag. 19: 2. Hoelvoet Petrus: o

44

Gullegem circa: lees 1749 i.p.v. 1849.


Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Onze Voorouders", p.a. Pons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt . Indien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorgen.

Vragen

9 - 98

(Wilfrid Erard, L. Mettewielaan 54/23, 1080 Brussel)

Zoek plaats en datum van geboorte, huwelijk en overlijden van Johanna Van Paris. Zij .huwde met Louis Leonard Erard, chirugijn, die geboren werd te Langemark op 10 januari 1786. Hi] was de broer van Petrus Winnoc Erard die als burgemeester-in-functie overleed te Tielt op 31 januari 1841.

10 - 98

(Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem)

Petrus Verhelsthuwt in 1.703 te Zwevezele met Petronella Sabbe. Zij had den eerst een kind in Zwevezele en vervolgens nog zeven in Wingene. Bij de peters en meters worden geen Sabbe's vermeld. Wie weet waar Petronella Sabbe geboren is of wie haar ouders zijn ?

11 - 98

(De Jaegher - Carpentier Agnes, Burg 15 B 10, 8000 Brugge)

Julius Josephus Vanderperre, geboren te Tielt op 13 decemoer 1856 vertrok naar Argentinie. Ik zoek antwoord op de vragen: wanneer?, met wie?, naar welke plaats ?

12 - 98

(Maurice Ryckaert, Azaleastraat 22,9930

Zomergem)

Zoek aile gegevens over de naam: De Veuffer

13 - 98

(Jean-Pierre Herman, Kamerdellelaan

I Devusser.

29, 1180 Brussel)

Om de stamboom van mijn echtgenote Juliane zoek naar volgende ontbrekende gegevens:

van Leynseele

te vervolledigen

ben ik op .

1. Plaats en datum van het huwelijk in 1746/1747 van Joannes de Roo (Ruiselede 18 feb. 1711 - 1 mrt. 1786), zoon van Hugonius en Joanna Winnebroot, en van Anna Maria de Bels (Ardooie 4 jan. 1727 - Ruiselede 19 apr. 1798), dochter van Ignatius en van Maria Joanna Folcque of Valcke.路 . 2. De bevestiging van het huwelijk op 27 nov. 1678 te Tielt van Maximiliaan Folcque (Poperinge 17 jun. 1647 - Rumbeke 18 jun. 1695), zoon van Jacobus en van Joanna Cleenwerck, en van Agnes Jacoba Goudenhooft (Rumbeke ca. 1657 - 9 mrt. 1748) dochter van Thomas en Maria du Moulin. 3. De juiste geboortedatum ca. 1657.

van de voornoemde Agnes Jacoba

Goudenhooft

te Rumbeke

45


Antwoorden

5 - 98

(Pie! Brulez, Kerkstraat

I

23, 3010 Leuven)

De parochieregisters van Tielt worden in het stadsarchief van Tielt bewaard, maar ook in de bib van de V.V.F.-afdeling Tielt. Het genealogisch archief van wijlen Robert Tanghe, waarvan V.V.F.-Tielt de bewaarder is, bevat fiches met bewerkte parochieregisters per gezin 1612/1617 ~ 1825. Hierin von den wij volgende gezinsfiches die we doorspeelden aan de vraagsteller: - De Soete Jacobus x (De) Leene Elisabeth - De Soete Christian us x Moenens Judoca - De .Witte .Joannes x De Jaegher Judoca - De Witte Georgius x De Snick Judoca - De Witte Guilielmus x Caesens Petronella - Coussens Joannes x Bourgois I Borgoo Petronella - Coussens Joannes x Coussens Elisabeth Wie meer informatie wenst kan steeds kontakt opnemen hetzij met de inzender hetzii met de redactie. Luc Neyt

7 - 98

(M. Vincke,

st. Amandsdreef 12,8510 BeUegem)

Helaas vonden wij geen schriftelijk bewijs betreffende de naam van het cafe, staat oak niet vermeld in de bevalkingsregisters van Pittem van deze periode. Volgens erikele oudere Pittemnaren zou het wei degelijk gaan over de naam "De Voerman". Jan Callens

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schonken aan ons archief : Christiane De Waele (Lendelede), Jo Patteeuw. (Sl.-Andries-Brugge), (Pittem), Daniel Vande Walle (Tielt), Wilfried Devoldere (Roeselare), (Hooqlede).

Maurice Thorre Jozef cornettte

Nieuwe publicatie Van de hand van Dhr. Maurice Thorre, lid van onze vereniging, verscheen zopas: Stamboom: Petrus Fernandus Thorre, Parenteel: Bernardus Franciscus Thorn! x Anna Catharina Gryson. Het boek kan geraadpleegd worden in onze bibliotheek. Meer inlichtinqen te bekomen bij: Dhr. Maurice Thorre, Wielewaalstraat

46

8, 8740 Pittem.


Belgie-Belgique·

P.B. 8700, TIELT 1 3/4615

····ONZ£

VOOROUD£RSS

Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling. Tielt. 1ste jaargang nr. 4 - oktober 1998 Afgiftekantoor 8700 TIELT 1 Verantwoordelijke uitgever: Lucien Ailliet, Schuiferskapels~teenWeg 29 - 8700 TIELT


ONZEVOOROUDERS Is een genealogisch tijdschrift en. informatieblad uitgegeven driemaandelijks verschijnt, telkens bij het begin van het kwartaal.

door de V.V.F.- afdeling

Tielt, dat

Ons werkgebied valt samen met de (deel)gemeenten van het bestuur1ijk en kiesarrondissement Tlelt (Aarsele, Ardooie, Denterqern, Egem, Kanegem, Koolskamp, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooiqem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-8aafs-Vijve, Tielt, Wakken, Wielsbeke, Wingene en Zwevezele) daarbij aansluitend Gottem, Lotenhulle, Poeke, Vinkt en Wontergem. De abonnementsprijs bedraagt 100 fro per jaargang voor de V.V.F.-Ieden uit het arrondissement . Roeselare -Tielt en die geabonneerd.zijn op Vlaamse Stam. Ook de leden van deHeemkundige Kring de . Roede van Tielt genieten van dit gunsttarief. . V.v.F.:-leden uit andere arrondissementen en niet-VV.F.-Ieden ontvangen ons tijdschrift voor minimum 200 fro(voor leden uit het buitenland 350 fr.). .Het abonnementsgeld kan gestort worden op rekening 800-7026810-14 van V.V.F.- AfdeJing Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 29 te 8700 Tielt. Een vrijwillige surplus als steun is zeer welkom !!!I

Redactieadres: Fons Das, Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, tel.: 051/40.22.83 Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, tel.: 051/40.60.75 Secretariaat Lucien Ailliet, Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt, tel.& fax.: 051/40.11.36 Lokaat Huyse Aleydis, vroegere Sint-Lucaskliniek, Beemegemstraat 5, 8700 Tielt V~~r verdere 路informatie in verband met de opgenomen artikels en bijdragen, gelieve contact op te nemen met de redactie. Elke auteur is veranlwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Ovemame van lektsen toegestaan met vermelding van bron en auteur.

Inhoud: - Ardooie in de Raadvan Vlaanderen. Luc Neyt, Luxemburglaan 2.1,8700 Tielt. Dank.

51

- Defamilie Van Ooteghemvan Vinkt. . Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem.

52

- MuseaVriendenTielt (= MVT)

54

- Poortersvan Tielt, maar... eldersgeboren,getrouwd,woonachtig, overleden

56

Lucien Ailliet, Schuiferskape1sesteenweg 29, 8700 Tielt

50

- De mondelingestamreeksvan de familie Tassaertuit Meulebeke Jan Callens .

58

- Sponsors en personendie meerbetaaldendan het gevraagdelidgeld Bestuursledenvan V.V.F.-Tielf

59

- Activiteitenagenda.

60

- Vraagen antwoord.

61


Ardooie in de Raad Van Vlaanderen

De procesbundels, bewaard in het archief van de Raad van Vlaanderen (1), gaan over de meest diverse onderwerpen en men treft er aile geledingen van de maatschappij aan. Processen zijn echter moeilijke bronnen en soms ook weinig toegankelijk. Toch mag men zich niet laten afschrikken door deze bron, daar is ze veel te rijk voor. Ze is zowel voor de lokale geschiedenis als voor het stofferen van een starnboom van groot belang. Daarom bespreken we hier voor Ardooie een van deze processen. (2) Op 18 april 1699 wordt Jan de Vos, baljuw van Ardaoie, gemachtigd door de burgemeester en schepenen van de parochie van Ardooie, om in hun naam "te verpachten a/hier ter kerckstichel voor de tijt van drije ofte ses jaere" de. drie huisjes en de schuren gelegen langsheen het kerkhof staande op cijnsgrond van de kerk, het huis met ert "het boeresweet" staat op cijnsgrond van de kosterije en is in pacht bij Frans Wijdooge evenals vierhonderd roeden land gelegen achter de herberg "St. Haernout". Volgens het decreet van 16 november 1697 komt deze eigendom komt toe aan de gemeente Ardooie. Jan de Vas krijgt de opdracht de huidige bewoners uit hun huis te ontzetten en de achterstallige huur te innen. De gebruikers nemen deze maatregel niet, zodat de wethouders op 21 augustus 1699 een verzoekschrift indienen in de Raad van Vlaanderen om hun eigendom vrij te krijgen. Philip Wijdooge, Placidus van Isegem en de andere gebruiken worden verzocht "deze/ve goederen ruijm ende ijdel te maecken binnen acht daghen nisi causam binnen den ze/ven tijdt t' allegieren op peijne van exe(cution)" (3) Met andere woorden, de gebruikers moeten binnen de acht dagen een geldig bewijs leveren van het tegendeel, anders wordt de maatregel uitgevoerd. Pas in 1704 kreeg dit praces zijn vervalg, doch de definitieve uitspraak vanden we niet terug. Luc Neyt (1) RAG., Raad van Vlaanderen nr. 19630 (2) F. DAS, Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt, V.V.F.-afd. Tielt (1997) p. 19. In de inventaris van de Raad van Vlaanderen door J. Buntinx komt de naam Ardooie vijftien maal voor. (3) Onze dank aan Prof. Michel Cloet voor de betekenis van de schuingedrukte tekst.

Dank Wij danken hartelijk voor wat ze schanken aan ons archief : Arnold Schaubroeck (Schuiferskapelle), Frank Vaneenooghe (Schuiferskapelle), Thomas Van Hecke (Sint-Amandsberg), Eric De Smet (Dentergem), Wilfried Devoldere (Roeselare), Daniel Vande Walle (Tielt), Fons Das (Tielt), Maurice Baertsoen (Tielt), Valere Arickx (Kartrijk)

51


De路familie Van Ooteghem van Vinkt In en rond Tielt en Pittem vinden we behoorlijk wat afstammelingen van de familie Van Ooteghem. Bij het zoe ken naar de voorouders kwamen we in Vinkt terecht waar ze gedurende een paar eeuwen eenwiidvertakte envooraanstaande familie waren. Op de volgende bladzijde schets ik de stamreeks Van Ooteghem maar hieronder hebben we het even over de oudste generaties. 1.

Jan Van Ooteghem fs Jan. Geboren rond 1600. Zijn vader kennen we daar de grootvader bij de doopsels in Vinkt soms mee wordt vermeld. Anderzijds worden de peters en meters gedurende een he Ie periods dan weer路 niet vermeld. Helaas ziin de parochieregisters van Vinkt voor 1690 nog niet ge'indexeerd. Hij huwde rond 1630 met Catharina Van Heeke fa Nieolaes.

1.1. Joanna Van Ooteghem.

= Vinkt 16 nov 1631.

1.2. Philippus Van Ooteghem. = Vinkt 9 okt 1633 en + Vinkt 10 aug 1690. Hij huwde drie maal en we vonden niet minder dan zeventien (!) kinderen terug. Bij zijn overHjdenwerd een staat van goed opqemaakt (RAG, Fonds Nevele, reg. 403, pag. 18). Daaruit leren we dat hij OP het "goed ter Brasse" woonde. Hij was er brouwer en schaapboer. x Joanna Baudonek fa Gerard te Vinkt 5 juni 1655 (get. : Ludovicus Van Oodegem, Joannes De Winter & Adrianus De Hont). + Vinkt 1 feb 1676. 1.2.1. Gerardus. Hecken) .

=

Vinkt 25 maart 1656 (p. Gerardus

Baudonck

& m. Catharina

.1.2.2. Joannes. 0 Zeveren 4路 nov 1658. (p. Joannes Van Oodeghem Dhanens ipv. Georgia Van Hoecke). 1.2.3. Ludovicus. Dhanens).

0

Zeveren 22 feb 1660 (p. Franciscus Ghyselincx

1.2.4. Petrus. 0 Zeveren 22 okt 1662 (p. Judocus Winkelmans m. Catherina Rohier ipv. JudocaDe Hont).

& m. Maria

& m. Philipa

ipv. Petrus Bollaert &

1.2.5. Philippus. 0 Zeveren路26 aug 1667 (p. Joannes Van Oodegem & m. Livina Van Oodegem). 1.2.6. Livina.

0

Zeveren 19 feb 1670 (p. Judocus De Keijser & m. LivinaBuijlaere).

1.2.7. Maria Barbara. Salens).

0

Zeveren

1.2~8. Elisabeth Philippa. Joanna N.)

0

1.2.9. Joannes Bonaventura. Livina Vincent). xx Catharina Van Wonterghem

1 april 1672 (p. Pastoor Boogaert & m. Philippa

Zeveren 0

12 april .

1674 (p. Philippus Vermandel

& m.

Zeveren 12 april 1674 (p. Joannes De Wispelaer & m..

fa Comelis ca 1677. + ca 1680.

1.2.10. Judoca. 0 Vinkt 1 jan 1678 (p. Cornetis Van Wonterghem Ootteghem)

& m. Livyna Van .

1.2.11 .. Joannes Baptist. 0 Vinkt 21 mei 1679 (p. Joannes Van Wontergheril Livyna Van Maldeghem). .

& m.

xxx Judoea Van Heden. 00 te Vinkt 20 dec 1681 (get. : Franciscus De. Ctercq & Catharina De Clercq). + Oostrozebeke 15 sep 1658 fa Joannes en Judoca Vermaut. + Vinkt 26 dec 1732. Zij huwde nog een tweede keer met Joannes Dhayere van Gottem.

52


1.2.12. Jacobus. 0 Vinkt 3 okt 1682 (p. Gerardus van Cock & rTI. Catharina Van Hee).

Ootteghem ipv. Jacobus De . .

1.2.13. Philippus Franciscus. 0 Vinkt 24 maart 1684 (p. Philippus Van Wonterghem ipv. Franciscus Philippus Lobij & m. Joanna Baudonck), 1.2,14. Albertus. Vilaerde).

0

Vinkt 14 jan 1686 (p. Martinus Van Hecke & m. Catherina . .

1.2.15. Jacoba Anthonia. . Ducaij).

0

De

Vinkt 22 jan 1688 (p. Laurentius Santanderi & m. Jacoba .

1.2.16. Franciscus. 0 Vinkt 21 feb 1689 (p. Joannes Francisca Labije). 1.2.17. Joanna Phileppina. Horebeke).

0

Biebuyck

Vinkt 1690 (p. Petrus Van 06tegem .

& m,

Philippina

& m. Maria Van

1.3. Ludovicus Van Ooteghem = Vinkt 28 april 1636. Hij huwde met Maria Lootens ca 1661. 1.3.1. Joos.

= Vinkt

9 jan 1662.

1.3.2. Judoca. :::Vinkt 29 maart 1663. 1.3.3. Catharina. = Vinkt 15 nov 1664. 1.3.4. Elisabeth. = Vinkt 6 nov 1667.

= Vinkt 13 okt 1669. Philippus. = Vinkt 21 dec 1672.

1.3.5. Joannes. 1.3.6.

Stamreeks Van Ooteghem. Joannes Van Ooteghem Joannes Van Ooteghem

0

ca 1600

x

Philippus Van Ooteqern -;::Vinkt 9 oktober 1633 + Vinkt 10 augustus 1690

Jacobus Franciscus Ootegem o Vinkt 21 oktober 1725 + Vinkt 18 april 1793 Petrus Josephus Van Ooteghem o Vinkt 10 maart 1756 + Grammene 31 mei 1798

ca 1570

Catharina Van Heeke

x

00

Franclscus Van Ootegem o Vinkt 21 februari 1689 + Vinkt 11 januan 1763

0

Judoca Van Heden o Oostrozebeke 15 september 1658 + Vinkt 26 december 1732 Vinkf 20 december 1681 x

Jacoba De Baets ca 1690 + Vinkt 12 februari 1726 x Vinkt 7 oktober 1713 o

x

'Josepha (Judoca) Porquoy o Vinkt 10 april 1729 + Vinkt 21 maart 1790 x Vinkt 26 augustus 1750 x

. Joanna De Smet a Meigem 15 augustus 1772 + Pittem 6 december 1829

x ca 1795 Joannes Baptist Van Ooteghem o Graminene 26 december 1795 + Pittem 31 juli 1872

x

Godelieve De Rudder o Tielt 27 december 1803 + Pittem 24 december 1853 x Tielt 15 september 1827

Jan Callens

53


Musea Vrienden Tielt

( = MVT )

V.V.F. Tielt is bewaarder van het rijke genealogisch archief van wijlen Robert Tanghe, onze eerste voorzitter. Dit archief bestaat uit: fiches met bewerkte parochieregisters per gezin 1612/1617 - 1825. Tevens zijn er nog zeven archiefdozen met familiegegevens verzameld door R.Tanghe. De inhoud van dit archief werd gepubliceerd in de twee voorgaande nummers van ons tijdschrift Ook zijn er nog een negentiental archiefdozen met gegevens over verschillende soms met uitgewerkte kwartierstaten, afkomstig van de vroegere Museavrienden ..

families,

We geven hier de namen die voorkomen in dit archief. Het nummer voor de familienaam is het nummer van de dossierbundel.

ZNA ZNB· 1 2 3 4 5 6

Adel Amerlinck, Alliet, Algoet Amaye, Bastiaen, Cornel is .Andries (Tielt 1600-1650) (Wingene) Arents Backx (Back, Bacx) Battheus, Roelens, Vanquickelberghe · Beausaert (vulgo Beeu(w)saert) 7 Beke, Beernaert (Tielt) 8 8eert (Tielt, Harelbeke) 9 . Billiet (Ruiselede, Wirigene, Tielt) · Bibau 9A Blancke 10 11 Blondeel 12 Boddens (Tieltse familie die grote diensten bewezen heeft aan stad en land) 13 Boone 14 Bouchout 15 Bouckaert 16 Braeckevelt, Derammelaere 17 Bruneel Bruynsteen 18 18A Bultynck (Tlelt, Wingene, Brugge) 19 · Buyssens, Buysse, Buyck 20 Callens, Callewaert: zie 141·A 21 Casier (Tielt; Meulebeke), Cartier (Quartier) Catulle 22 23 Colens 24 Cosman 25 Coussens 26 Cruycke 27 Danneels (Tielt) 28 De Beaumont, Van Beaumont, Van Beemont, Van Schoonberghe (Tielt) 29 De Bels, Goemaere De Blaere 30 54

31 32 33 34 35 35A 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60

De Borghgraeve en aanverwanten: Persijn, Arickx, Roelens, Duthoit, Hank De Brabandere (Tie It en omliggende gemeenten) De Breyne (Tie It) De Cert (1600/1700 ...Tielt) De Cock, Roose, Van Ooteghem) Decoster Decroix, Delaere De Crombrugge (zie 125A Van Crombrugge en 131A Van der Bruggen Dury, De Vlaminck, De Croock OeCaigny De Dobbelaere De Dorpere De Graeve De Hulstere De Jonckheere . De Keyser De La Derriere, Delodder De Meyere De Meulenaere, De Muelenaere (Tielt Kooiskamp, Ardooie) De Meulenaere, Bral De Neckere Deneweth, Vergote De Plasse, Stocquart, Le 8egge, De Cock, Cole Oe Poorter De Rammelaere, Dero De Rynck, Malliet, Mulders (Tielt) DeVaere DeVolder DeVos De Villa, De Castillo De Waeghenaere


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 741 74 II 75 75A 76 77 78 79 79A

80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91

91 A 92 93 94 95

96 97 98 99 99A

100

DeWitte DeWulf .o'Haene Dhoop Dierckens Donckels Dumoulin Duthoo Egger-mont Eynsaem Fiers, Francois, Feys (zie: Veys, Flameng (iie: Vlaminck) Goethals Haegheling, Heytens (zie: Devos) Hellebuyck, Desomviele Horta, Hollebeke Hoste (zie ook Oste), Van Nieuwenhuyse, Homme, HuHebusch, Hubert .Hovaere, Laperre Ide Jochem, Joos,Jodts, Juncque, Juttens Kesteloot, Kimpe Laperre, Le Perke, Larmuseau, Lust, Ladesou, Lassuy, Lavin, Leys, Le . Temple, Lamblin, Linclau, Lefebure, Leemans, Leduck, Laridon, Lievens Lambert Lambrecht (magistraten en stichters van weeshuizen) Lampaert (Tielt, Ruiselede) Lams, Larmuseau: zie 169A Lauwers, Clincke Le melle Loobuyck, Altaria, Loosveldt Loonljes Loosveldt Maeghe Marrant, Martens (zie: Sarot), Marcx, Marisse, Maltliet, Maltait, Maheur, Maertens, Maelcamp, Makeyne, Mayaert Merveille Mestdagh, Hautteman, Scherens, Hoste, Hellebuyck Mestdagh Minne Mulle, Muylle, Mussly Nemegheer Nelf, Noose Oste, Oosterlinck, Ovyn (zie ook: 169A) Officiael, Orbaen Pantin Persijn (Tielt - Wingene) Pieters

100 A Pauwels, Peers, Peeters, Paret, Paul, Picavet, Peeren; Piens, Pypa, Planckaert, Plaetevoet, Poelvoorde, Prouvier, Pelgrim . Plettinck (zie ook: 159 A) 101 102 Poelman - Stevens (burgemeesters) 103 Priem 104 Quadannis Raparliere, Boucquillon 105 Regelbrugghe, Vangaver, Desmet 106 (Tielt), Carton (Wingene) 106 A Renbry, Reyns, Raes, Robyns, Robbrecht, Roels, Ronsse, Rooman, Rootsaert, Rotty 107 Retsin, Troost 108 . Rommel, Sion 109 Roose 110 Saelens, Behaeqhe, Sarteel, Sarat, (Martens), Sarlet, Saint Venant 111 Schatternan 112 Schauteet Scheppers, Scosters, Schelstraete, 113 Schotte, Schetz 114 Serroels, Serruys 115 Sierens, Sipry, Sion, Simkens 116 Simoens 117 Sormeville, Sommain, Somiana, Soetaert, Soenens 118 Spoorman, Sporman 119 Strack (Tielt), Strobbe, Stevens, Struyve, Stalraeve, Seuririck, Stovens, Storme, Steen, Steyaert, Standaert, Staessen, Spriet 120 't Hooft, Tulck, Tytgat, Tulpinck, Truyaert, Tjampens, Torelle, Tack, Timmermans, Thys, Thurman, Thiers, Ternmerman, Teirlinck, Ternest, Taelman, 121A Vaerman, Vaernewyck, Va Icke, Van (H)Acker 121B Vaerman 122 Van Besien, Van Buysbroeck, Van Biervliet, Van 8elleghem, Van 8rempt, Valckenaere, Van Bergen 路122A Van Brabant 122B Van Biesbrouck . 123 Van Bruane 124 Van Canneyt. Van Caeneghem, Van Cauwenberghe 125 Vancolen, Verhulst, Vanseveren 125A Van Crombrugghe . (zie ook: De Crombrugge, Vanderbruggen) 126 Van Oaele 127 Vande Graveete (wordt vervolgd)

55


Poorters van Tielt, maar ... elders geboren, getrouwd, woonachtig, overleden Eerste aflevering. Het betreft hier poorters ingeschreven in het Poortersboek van 1745. In wat voigt wordt nog maar eens bewezen dat onze voorouders toch niet zo honkvast waren als wei eens meer beweerdwordt! Practisch: Hst.nr, tussen haakjes verwijst naarhet inschrijvingsnr. in het Poortersboek. bv (nr 185) Jaartallen (voor zover ze vermeld zijn) Verwijzen naar het jaar van aanvaarding als poorter van Tielt. bv (1767) . Afkortingen:

fs: filius (zoon van) fa: filia (dochter van) x: 1e huwelijk xx: 2e huwelijk

k:

kind(eren)

(+): overleden

0: geboren

Aalst

Petrus Moerman: fs Pieter, woontte Aalst (1707) (nr 185) Aalter

Pieter Ronsele: fs Adriaen, fs Jaecques, woont te Aalter (nr 164) Aarsele

Pieter Callens: fs Pieter, fs Jan (nr 69) x te Aarsele, met Livina Verstichel k: Marianne en Barbara Theresia Jacobus Callens: fs Pieter voomoemd (nr 70) schoenlapper te Aarsele x Joanna van Renterghem k.: Pieter xx Livina Verstichele k.: Anna, Barbara en Catharina Silvester Coene: fs Pieter (1750) (nr 306) o te Aarsele, woont te Tielt x Marie Catharina Herman fa Guille k.: Joanna Theresia Adriaen Verhoest fs Andries, woont te Aarsele (nr 80) x Josyne de Wagenaere (+) k.: Pieter, Guillielmus en Joseph Johannes van Wassenhove: fs Lieven en Marie Gallant (1762) (nr 334) o te Aarsele, jonkman Cornelia Hauteman: fs Jan en Josyne de Clercq (1774) (nr 375) o te Aarsele x Marianne Carlina Strack 56


Amougies

Joannes Francies Roucourt: fs Jan Baptiste en Barbara Christina Cnudde (1772) (nr 366) o te Amougies (Lande van Aalst), . jonkrnan, woont te Nevele Ardooie

Sr. Simoen Petrus Gruyaert: fs Pieter en Anna de Witte (1772) (nr 367) o te Ardooie x Coleta Benedicta Samin Joannes Franciscus De Meulenaere: fs Jan Baptiste en Theresia Van Compemolle (1776) (nr 381) o te Ardooie, jonkman, koster te Tielt Ignatius Josephus Bruyneel: fs Pieter (1776) (nr 386) o te Ardooie x Regina Benoit fa Pieter Ignatius vande Ginste: fs Marijn (1777) (nr 392) woont te Tielt x?

k.: Petrus, Leopoldus, Theresia (aile 3 minderjarig) Joannes Franciscus d'Hulster: fs Emanuel en Maria d'Hayere 1780) (nr 405) jonkman, 27 jaar . x 8.1.1781 met Maria Jacoba van Zieleghem, 0 te Tielt, handelaars, getuigen: Petrus van Zieleghem en Anna de Pyper, allen inwoners van Tielt. Asper

Benedictusvan Lancker: fs Jan (1771) (nr 365) o te Asper, woont te Deinze x Leonora van Quickenbome Ath

Pieter Redolphus: o te Ath x Marie k:Marie

fs Jacob (1754) (nr 316) (Haet), woont te Deinze Livina de Staute fa Petrus, te Huise Anna Josepha, Marie Anne Isabelle-Joanne en Toussaint (aile 3 minderjarig) 0

Beveren-Leie

Jacobus Dhont: fs Jan (nr 149) koster te Beveren bij Kortrijk x aldaar met Brezitta Maes k.: Anne Marie, Pieter Joseph en Joannes Xaverius Bissegem

Pieter de Masure: fs Jacob (1788) (nr 419) o te Bissegem x Anna Kints, te Deinze k.: Regina, Angela, Petrus, Joannes, Anna, Martha en Frans 0

(wordt vervolgd) Lucien Ailliet

57


De mondelinge stamreeks van de famiUe Tassaert te Meutebeke Jaren terug vertelde een nonkel van mijn schoontamilie, die wist dat ik wat aan genealogie deed, dat hij zeven generaties van de familie Tassaert kon opnoemen. Hij had dit geleerd door mondelinge overlevering. Het ging als voigt : ik ben Daniel van Leon van Aloys van Edward van /gnaas van Adrfaantje van Jan II

II

.

Nu had ik al vaak fantasierijke verhalen gehoord in andere families zoals bijvoorbeeld een vermeende afstamming van een Spaanse soldaat maar dit leek toch iets anders. Ik controleerde de stamreeks en die bleek nog te kloppen ook. Ik vond zeven generaties van de familie Tassaert te Meulebeke (zie hieronder) die ons terugbrengen tot een starnvader die ca 1693 geboren is. Met de buitenpoorters van Kortrijk te Meulebeke kon ik nog een generatie toevoegen alsook de herkomst van de familie bepalen : Havinne bij Doornik !

Joannes Tassaert

0

ca 1665

I Joannes Baptiste Tassaert o Havinne ca 1693 + Meulebeke 27 april 1766

x

Maria Catharina Denijs o Meulebeke 23 oktober 1695 + Meulebeke 30 september 1774 x Meulebeke 14 juli 1722

I Adrianus Tassaert o Meulebeke ca 1731 (+) Meulebeke 13 april 1788

x

Maria Anna Cosman o Meulebeke 19 maart 1750 + na 1801 x Meulebeke 28 juli 1772

I Ignatius Tassaert o Meulebeke 6 november 1773 + Meulebeke 21 maart 1847

x

Maria Joanna De Four o Meulebeke 4 januari 1780 + Meulebeke 25 augustus 1844 x Meulebek~ 27 augustus 1801

I Eduaerdus Tassaert o Meulebeke 8 november 1821 + Meulebeke.25 oktober 1880

x

Amelie Wtllemyns o Oostrozebeke 6 oktober 1824 o Meulebeke 19 december 1894 x Meulebeke 30 april 1851

I Alouis Tassaert o Meulebeke 2 maart 1865 + Meulebeke 8 juli 1938

x

Marie Octavie Matton o Meulebeke 21 januari 1869 + Meulebeke 16 juli 1946 x Meulebeke 20 juni 1894

I Leon Achille T assaert o Meulebeks 14 mei 1900 + Izegem 3 september 1981

x

Martha Maria Sagaert o Meulebeke 16 februari 1898 + Meulebeke 26 april 1982 x Meulebeke 4 mei 1927

r Daniel Tassaert

o

Meulebeke 1.1juli 1937

Jan Callens 58


Sponsors en personen die meer betaalden dan, het gevraagde 'Iidgeld Dhr. Traiteur Goethals N~V.De Meibloem Dhr. CarlosOttevaere Dhr. Luc Duthoit Beschermde Werkplaats Ryhove Dhr. Van Daele & Co. Dhr. Paul Callens Dhr. Diederik Dscroix Dhr. Paul Devos Dhr. Andre Rodts Dr. H. Ronse - De Craene Dhr. Roger Billiet Dhr, Lucas Dierckens lusters der Kindsheid van Maria Dhr. Rudi' Minne Dhr. Daniel Vande Keere Dhr. Georges Vanden Ameele Mevr. Berenice Vanrenterghem Dhr, Ignace Verschaeve Dhr. Robert Baccarne Dhr. Lagrou - Defreyne Firma Vandierdonck Dhr. Julius Ardeel

Keukelstraat56 Kasteelstraat149 Bruwaenestraat7 Ten Hovestraat17 Koningsdal24 leperstraat74 Waterstraat 18 Rumbeeksestwg.32 Krinkelstraat 16A Vaartdijk Noord 16 Oude Oostendsestwq.33 Toekomstlaan46 Poekevoetweg28 Polderstraat72 Uitweg 7 St.-Godelievestraat8 Leopoldlaan62 Wingensestwg. 84 J. Eggermontstraat1 Langemarkstraat12 Knobbaardstraat10 Schuiferskapelsestwg.1 Vlaagtweg 10

8150 Wingene 1500 Fr 8700 Tielt 1500Fr 8700 Tielt 1500 Fr 8700 Tielt 1000 Fr 9000 Gent 1000 Fr 8700 Tielt 1000 Fr 8740 Pittem 1000Fr 8.800Roeselare .'500 Fr 8760 Meulebeke 500 Fr 8432 Leffinge 500 Fr 8000 Srugge . 400 Fr 8755 Ruiselede 300 Fr 8755 Ruiselede 300 Fr 8310 Brugge 300 Fr 8700 Schuiferskapelle300 Fr 8740 Pittem 300 Fr 8840 Staden 300 Fr 8700 Tielt . 300 Fr 9050 Ledeberg .300 Fr 8920 Poelkapelle 250 Fr 8870lzegem 250 Fr 8700 Tielt 250 Fr 8755 Ruiselede 220 Fr

I

Bestuursleden V.V.F.- Tielt Luc NEYT .

Luxemburglaan 21, 8700 Tielt, 051. 40 60 75 Voorzitter

Lucien AILLIET

Schuiferskapelsestwg. 29; 8700 Tielt, 051. 40, 1t 36 Secretaris - penningmeester

Fons DAS

Luxemburglaan 18, 8700 Tielt, 051. 402283 Redactiesecretaris

Johan BUYCK

Klijtenstraat 77, 8700 Tielt, 051. 4061 00

Jan CALLENS

Tieltstraat 15, 8740 Pittem, 051. 46 54 11

Paul CALLENS'

Waterstraat 18, 8740 Pittem, 051~ 46 71 90'

Frank GELAUDE

Poekevoetweg 10, 8755 Ruiselede, 051. 68 92 78

Frank VANEENOOGHE

Biermanstraat 55,8700 Schuiferskapelle. 051. 403906

Robert VANNESTE

leperstraat 84, 8700 Tielt, 051. 40 60 18

Geert VERMEULEN

.

Kasteelstraat 165, 8700 Tielt, 051. 40 07 14 .

59


V.V.F. ~Tielt: Activiteitenagenda oktober ~november - december 1998 januari 1999 Aile activiteiten, tenzij anders vermeld, gaan door in ons lokaal, 1. Werkgroep genealogie telkens van 9 tot 12 uur: zaterdag 3 oktober, 7 november, 5 december. 2. Zaterdag 28 november van 14.30 tot 17 uur in ons lokaal:

"Het kanton Tielt tijdens de Franse peri ode (1794-1814). De nieuwe instellingen en hun politieke weerslag", lezing door lic. hist. Johan Buyck. Tevens voorstelling van zijn boek:

"Biografisch repertorium van de Tieltse gemeenteraadsleden 1795-1814". .3. Merk op in oktober sluiten wij ons aan bij een activiteit ingericht door de Roede van Tielt. Namelijk een lezing Lv.m. de Boerenkrijg 23 oktober 1998 door ProfLuc Fran~ois. 4. Werkgroep genealogie op zaterdaq 9januari van 9 tot 12 uur. 5. Nieuwjaarsreceptie aangeboden door ons bestuur op zaterdag 9 januari van 14 tot 17 uur.

V.V.F. - Roeselare: Activiteitenagenda Aile activiteiten, tenzij anders Kokelaarstraat 5 te Roeselare.

vermeld,

oktober - november - december 1998

gaan door

in het documentatiecentrum

in de

1. Genealogische vormingsvoormiddageri telkens van 9.tot 12 uur: zondag 4 oktober en zondag 6 december. 2. Genealogische vormingsdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur op vrijdag 6 november. 3. Genealogische vormingsnamiddagen telkens van 1路3.30 tot 17 uur: zaterdag 10 oktober, . zaterdag 14 november en路zaterdag 12 december 4. Genealogische vormingsavonden telkens van 18.30 tot 22 uur: maandag 12 oktober, maandag 19 oktober, vrijdag 23 oktober, maandag 9 november, maandag 16 november, . vrijdag 27 november, maandag 14 december en maandag 21 december. 5. Genealogie en computer op zondaq 22 november van 10 tot 12 uur: Haza Data voor beginnelingen. 6. Vrijdag 16 oktober van 20 tot 22 uur: voordracht door Kap. edt. O.r. Edgard SEYNAEVE over

"De Franse perceptie.op de.Boerenkrijg in het Leiedepartenient".路 7. Zondag 15 novemeber: West - Vlaamse ontmoetingsdag. (Roeselare - Rumbeke). 8. Gesloten op zondag 1 november (Allerheili.gen) en vrijdag 25 december (Kerstmis).

60


I

Vraag - Antwoord Stuur aile vragen en antwoorden naar de Redactie, "Ooze Voorouders", p.a. Fons Oas, Luxemburglaao

18, 8700 Tielt.

lodien u rechtstreeks antwoordt aan de vraagsteller, gelieve de Redactie een dubbel te bezorqen.

I 14 - 98

Vragen

(A. Vanquaethem,

Blommestraat 66,8800 Rumbeke)

Angela Vandenbussche (Ruiselede 3 mrt. 1786 - Wingene 19 okt. 1863) gehuwd te 'Ruiselede metFrancis Vermeire op 8 jan. 1816. De ouders van Angela, waren Pleter (Franciscus) Vandenbussche en Birgitta Vanquaethem. Zij zijn getrouwd te Aarsele op 26 dec. 1776. Over Birgitta heb ik aile gegevens. Van Pieter (Franciscus) heb ik nog niets teruggevonden. In de geboorteakten van zijn 路kinderen staatvermeld dat hij van "ex Aarse/e" is. Ook de volkstelling van 1814 vermeld hem als geboren in Aarsele en dit omstreeks 1752/1754. Nochtans is dat niet terug te vinden in Aarsele en ook niet in Ruiselede. lemand wees mij er op dat bij de geboorte van de acht kinderen er bij de peters en de meters geen enkele keer de naam Vandenbussche voorkomt, wat er zou kunnen op wijzen dat zijn familie verderat woonde. ' , Hun eerste kind is geboren in Aarsele, de zeven andere in Ruiselede. Wie kan mij helpen bij mijn probleern ?

15 - 98

(Michiel. Terryn, Bouwelsesteenweg

265,2560 Nijvel)

In mijn kwartierstaat zit ik vast bij het huwelijk van Pieter Frans Van de Voorde met Levina Strobbe, getrouwd te Poeke op 27 november 1730. Over Levina weet ik niets over haar afstammlnq, noch overlijden. Pieter Frans en levina waren de ouders van Emanuel, geboren te Poeke op 20 december 1732. ' Van Pieter ook niets over zijn afstamming. In de klapper van Poeke staat dat hij daar zou overleden zijn op 27 januari 1767; maar hij komt niet voor in de parochieregisters !? Volgens het boek "Gescniedeni芦 van Poeke" van Hoste-Stockrnan, p.59. was hij eerste schepen te Poeke in 1729-30-31. ' Verrnits er geen andere geboorten van kinderen Van de Voorde ~ Strobbe ingeschreven zijn te Poeke noch te Lotenhulle is het waarschijnlijk dat het echtpaar verhuisd is naer een andere gemeente na de geboorte van Emanuel. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen indien iemand mij kan helpen.

16 - 98

(Olivier Willemot,

Gerard Willemotlaan 90,9030 Mariakerke)

Zoek de afstamming van, en meer gegevens betreffende: Isabelle De Voider, geboren te Tielt op 13 oktober 1786, overleden te Tielt op 12 december 1865, gehuwd te Tielt op 28 april 1809 met Ferdinand Wauters, brouwer te Tielt. 61


Antwoorden 11 - 98

(De Jaegher - Carpentier Agnes, Burg 15 B 10, 8000 8rugge)

Gezinsstaat van Frederic Vanderperre .. Frederic Vanderperre, hoedenmaker Roeselars, geboren in het jaar t 826. Bevolkingsregisters

(1856) en hoedemakersgast

Tielt 1846-1856: VandeperreNaoderperre

(1867), afkomstig

uit

komt niet VOQr.

Bevolkingsregisters Tielt 1856-1866,·boek 10, pagina 70: het ge(::in woont in de Nieuwstraat 17, er iijn twee kinderen (Gustave en Jules. Joseph). Met verWijzing: ziet 9° wijk blad 3: Bevolkingsregisters Tielt 1856-1866, boek 9A, pagina .3: het gezin woont dan in de 9° sectie nr. 3, ef worden twee kinderen meer vermeld, Romanie Lucia (Vandeperre) en Edmondus (Vanderperre) .. aevolkingsregisters Tielt 1867-1880, boek 9, paqina 6: het gezin woont in de 9° sectte. Kortrijkstraat 3. Allen staan ingeschreven als "Vandeperre". Bij Gustave staat vermeld dat hij gehuwd is en te Roeselars woont sedert 1871.

BU Jules Joseph staat vermeld dat hij .naar Oostkamp getrokken is en geschrapt te Tielt 0/1 22 september 1877. . . BiJde andere gezinsleden zijn er geen vermeldingen .. Bevolkingsregisters

Tielt 1881-1901: VandeperreNanderperre

komt niet voor.

Frederic was gehuwd met Melania Tack, naaister, afkomstig uit Tielt, geboren in het jaar 1828. . Uit dit huwelijk: 1 Gustave Vanderperre, geboren te Tielt op 18 maart 1853. 2 Jules Joseph Vanderperre, stnidsgast, geboren.te Tlelt op 11 december 1856. 3 Romanie Lucia Vandep,erre, geboren te Tielt op 11 maart ·1860. 4 Edmondus Vanderperre, geboren te Tielt op 12 januari 1864. 5 TheophHus Vanderperre, geboren te Tieltop 24 januari 1867. 6 Nicolas Vanderperre, geboren te Tielt op 28 januari 1871. 7 Alphons Vanderperre, geboren te Tielt op 11 november 1874, ove.tleden aldaar op 10 januari 1875, 60 daqeri oud. . Fans Oas

12 - 98

(Maurice Ryckaert, Azaleastraat 22, 9930 Zomergem) .

Het genealogisch archief van wijlen Robert Tanghe, waarvan V.V.F.-Tielt de bewaarder is, bevat fiches met bewerkte parochieregisters per gezin 1612/1617 - 1825. Hierin vonden wij volgende gezinsfiches: - De Veusere Maxime x Pyfferoen Francisca - DeVusser Gerulphus x Hoste Isabella Clara - De Veusere Gerulfus x Claeys Maria Anna - De Veuster Petrus x Oepypere Catharina .,.De Veuster Andreas x De Meuninck Josnna - Defuster Albertus x Verlande Joanna - De Fustere Jacobus x Verlande Joanna - De Fuster Joannes x De Scheemaeker Paula Eugenia Coleta Wie meer informatie wenst kan steeds kontakt opnsrnen hetzij met de mzender hetzij met de redactie. Luc Neyt. 62

Profile for claude

ONZE VOOROUDERS Jaargang 1998  

ONZE VOOROUDERS Jaargang 1998  

Profile for vanmoo
Advertisement