Staten van goed van de heerlijkheid Merendree deel 3

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN DE HEERLIJKHEID MERENDREE

DEEL III 1740 - 1768

TIELT 1982 LUXEMBURGLAAN

21II

INHOUD·

Reg. 73 (1740 - 1741)

Blz. 229 - 234 (vervolg deel II)

85 (1740-1749) Reg. 74 (1742-1751) Bun. 86 (1753-1756) Bun. 8? (1758-1759) Bun. ·88 (1757-l758) Reg. 75 (7751-1759) Bun. 89 (1760-1 761) Bun. 90 (1762) Bun. 91 (1763) Bun. 92 (1764) Bun. 93 (1765) Bun. 94 (1766) Reg. 76 (1759-1765) Bun. 95 (1767) Bun. 96 (1768) Bun.

235 241 280 286 291 296 311 317 320 324 328 330 334 336 340

-

240 279 285 291 295 311 . 317 320 324 328 330 333 336 340 343

KLAPPER OP DE FAMILIENAMEN

ACKE:318. AERTS !. 231- 233-234-236-238-241-243-244-267-287-289-292-300302-309-327-331-335. ANTHONIS : 263. ARDEEL : 302 •. ARENS : 275-341. A.RENTS : 285. ARTEELS : 290-314-334. AUTERMAN : 247. BAECKLANT : 269. BAEIJENS : 280-304. BAELE : 233-250-253-256-260-275-281-323-329-342. BATSLEER, : 244-263-307. BAUWENS : 305-307-337.

.

BEELAERT : 245-248-260-309-310-331. BEGHIJN : 309. BEGIJN: 291 • BEIRNAERT : 239-253-296-329.


III BEKAERT : 238-265-266-292-308-322-326-337. BELLECOSTE : 292. BELSENS : 291. BENOOT : 238. BERTH : 304. B.EYAERT : 249-297-300-304-306-309-333. . BISSCHOP - BISSCOP : 231-247-250-251-282-286-294-296-302-303-·

306-309-310-325-336-341. : 257-286-330.

BLANCHARD - BLANCHAR BLOMME : 321.

BLONDEEL: BOCKSTAL

241. : 306.

BOGAERT - BOGHAERT 236-243-259-263-266-268-269-317-322-329~ 337. BOLLAERT : 281. BOM(M)ERS : 339 BOONE : 303. BOSScHAERT : 276. BRACKE : 280 • .BRA CKENE : 290. BRAEGKMAN .: 31~ • BRAEM : 241-245-318. BRAET : 254-299-310. BRESSEEL : 278. . BRONDEEL : 321. BRUSSEEL : 280-293-298-310-320. BULTYNCK : 295-315-320. BUS: 267-281-313-316. BUYLAERE : 245-248-262-263. BUYSSE: 244-272-274-327. CAECKAERT : 258. CATHOIR : 273. CLAEIJS - CLAEYS - CLAIJS - CLAYS : 229-235-239-244-250-252-

256-261-263-265-266-267-278-279 ... 282-292-295-296-297302-303-304-305-312-313-318-319-323-326...;331-333-334- . 338. CLAUS : 230-242-246-247-252-264-292. COCQUYT -. COCQUIJT : 230-231-235-237-243-246-247-248-249-251-. 252-260-261-263-265-271-274-279-284-290-294-295-304305-311-324-331-334-341. . CODDE : 320-327-329. CODDENS :232-233-329. COLIN : 328. COPLAER~ : 243-263. COOLMAN : 233-234. COP(P)ENS : 233-235-236-242-246-247-248-252-253-262-267';'272274-276-283-287-289-292-297-310-311-315-316-323327-333-335-336-339-340-342. CORIJN - CORRYN : 237-274-311-332. CORNELIS : 229-241-250-255-262-265-273-276-281-287":'295-299302-303-304-310-312-313-314-321-328-331 ... 340-342. COSAERT:

291-311.

COSTERS : 287. CRIEL : 257-258-280.


IV CROMBRUGGE DE LOOVELDE CUVELIER : 275-276 •. CUYPERE : 233.

: 329.

DAENENS : 282-328. DALCROO : 328. DANlELS : 317-318-330. DAN(N)EELS : 242-255-284-307-326-327-331. DE !MEELE : 278-296-329. DE BACKER: 290. DE BAETS : 258-268-280-298-313-318-338. DE BEER: 248-272-281-327-336. DE BEUNIS : 231-331-334. DE BISSCHOP : 298.

DE BLONDE : 280. DE BOOSER(E) : 241-270-321. DE BOUVERE - DE BOEVERE : 265-292-308. DE BRABANDERE - DEBRABANDER : 234-272-292. DE BRABANTERE : 307. DE BRAUWER(E) : 246-247-249-291-309-317. DE BRUYNE ~ DE BRUIJNE : 283-328-337. DE BUCK : 229-280-327-337-340-342. DE CELIJ: 281. DE CLERCQ - DE CLERCK : 229-232-251-253-255-261-270-275-276284-290-294-296-300-301-307-308-317-318-321-324328-329-330-341-342. DE CLO.ET : 253-282-319. DE COCQ - DE COCK : 231-235-266-330. DE CONINCK : 274. DE COSTER(E) : 231-232-235-240-250-251-257-263-268~273-288294-326. . DE CRAENE - DE CRANE : 248-249~251-252-284-296-340-342. DE CROOCK : 292. DE CRUYEN AERE : 321DE GUYPER - ·DE CUIJPER : 232-233-236-240-245-259-266-267~273280-285-286-288-294-299-304-306-310-312-315-316327-328-332-334-335. . DE DECKER(E) : 236-255-299-308-332. DEFEREEST : 328. DE GREVE : 338. DE GREYTERE : 242. DE GROOTE : 316-318-335. DE HERTOGHE : 246. . DE JAEGHER(E) : 276-311. DE KESEL(E) : 266-267-268-291-293-308-329. DE KETELAERE : 260-335. DE KEYSER(E) - DE KEIJSER : 231-236-255-256-260-270-282-292296-299-305-313-318-319-320-325-336-338-339 ... 341-343. DE KIMPENAERE : 281. DE LAGAENE : 298. DE LANTSGRAVE : 238. DE LINGE : 335. . DE LOOF: 240-241-272-274-286-295-299-300-301-306-319-325.


v DE LOOSE : 292-295. DE MAEGHT : 241-242-306-308-316-320-325-335. DE MEESTER(E) : 232-237-242-244-320. DE MEIJERE - DEMEYER(E) - DEMEYERE : 229-230-231-232-233234-235-236-239-246-248-249-250-252-257-259260-261-264-265-268-269-270-274-275-279-281284-285-287-288-291-293-294-295-297-300-304305-306-307-308-309-312-313-314-31ö-319-321322-323-324-325-328-330-331-333-334-339-340341~343. DE MOOR: 266. DE MULDER: 232-233-253(276-320-328-334-341. DE MUYNCK - DE MUIJNCK - DE HUNCK : 234-251-284-302-308-315316-323-332. DE NAVARRE : 283. DE NEVE : 240-243-244-258-259-294-305-307-326. DE PAPE : 250-338. DE PAUW: 311-314-322-341. DE POORTERE : 316-317. DE PUYT - DEPUYT - DE PUIJDT - DE PUIJT : 232-237-243-254;" 255-276-277-278-287-288-295-303-306-310-315-320337-343. DERDEIJN : 269-273-299-329-335. DE RIJCKE - DERrCKE : 239-246-24ö-249-252-260-262-266-298302-314-324-331-336-338. DE ROOK: 271. DE ROOSE : 233-236-241. DE RUDDERE : 240-342. DE RUYTER(E) : 313-314-323-334. DE SCHEEMAECKER : 322.

·323. DE SCHOE(N)MAECKER : 232-244-245-276-278-336-341. DE SCHUYTER(E) '- DE SCHUIJTER : 229-230-256-271-276-278-279281-282-283-315-327-334- 339-343. . DE SLOOVERE : 303-320-341. ... DE SHET : 241-243-248-257-260-262-274-284-285-288-290-298299-300-.3{)1-307-308-314-332. DE SOHER : 287. DE SUTTER( E) : 234-246-251-289. DE VALCKE : 289. DE VERHEIJ : 337. DE VILDERE : 237. DE VLEESSCHAUWER : 242. DE VLIEGHER(E) - DE VLIEGER(E) : 260-287-316-321-329-338. DE VOGHELAERE - DE VOGELAERE : 248-254-257-258-259-260-261. 265-267-268-275-280-281-284-286-293-305-308. 313-316-327-330-335-337-338-342. DE VOLDER(E) : 251-253-316. DE VOS : 237-282-289-294-296-329. DE VREESE : 230-231-234-239-243-250-253(268 .... 270-271-290-293296-297-303-305-306-311-313-314-318-319-322-324325-326-329-330~333-334-336. DE VREIJ - DE VRIJ: 241-293-294. DE VRIENDT - DEVRIENDT : 238-239-271-272-273. DE VRIESE : 235-254. DE SCHEPPER

:


VI DE VURSER(E)

- DE VURSSERE - DEVURSERE

229-238-239-263-

271-272-322. DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VYLDER

: 270.

WAPENAERE : 242. WEERT : 252. WEVERE : 281. WILDE: 337. WIN CKELE : 28 1. . WINTER: 294-309. WISPELAERE : 27}-297-319-320-339-343. WITTE - DEWITTE : 241-242-244-245-250-256-260~263-277278-281-282-283-286-287-299-301-309-313-318-319322-323-328-338-342-343. DE WULF - DEWULF : 234-240-256-259-276-279-289 .... 295-306-312322-326-335-339-342-343. DE ZUTTER( E) : 280-302-315- 316. DHAESE - DAESE : .241-256-278-279-300-302 •. DHEM : 264-333. DHERTOGHE : 270. DHONT : 280-304-340-341. DHOUS : 317. DICK : 244-245. DIERICKX ...DIERICX : 247-302. DOBBELAERE : 231-238-247-252-260-262-264-270-272-286~290-· . . 302-311-320-322-323-327-331-333~336-338. OOOSTERLYNCK :·.254-259. DROOMAERT : 254. DUIJGHELAERE : 280. DUYTSCHAEVER(E) DUYTSGA(E)VERE 244-249-257-271-325-337. EECHAUT

: 276.

FIERS : 250-251 •.

:.296-332. : 238. GEIRNAERT : 307. GERMAIN : 318. GEV AERT : 329. GALENS

GEIJSSENS

GHIJSEL5 - GYSSEL - GIJSELS ·271-272-277-307. GILLI5 : 230-308-312-328. GODDAERT : 336. GOEGHEBUER : 244. GOETHALS : 237-242-279-299-306-308-322-326-327-328-336-339-340.

GOORMAN : 289-306-343. GRAMENT : 339. GRYP - GRIJP:

229-249-277-280-282-307.

HAECK. : 294- 317-329. HAENEBALCKE: 262-311-331. HAERENS - HARENS : 229-232-233';'254-255-256-271-274-276-277-282297-298-305- 306-307-311-312-313-318"'319-324-330-331334-336-340-341-343.


VII HANSSENS : 317-319-325. HAUTEKEET(E) : 280-281-338-339. HAUTERMAN : 230-297. HAUWENROGGHE : 241-245. HEBBELlJNCK - HEBBELINCK : 235":'305-3l2-313-314-315. HEIJDE : 267. HEIRBRANT : 311-317. HEIRZELE : 321. HENDRIC(K)X : 318-335. HER-PELS : 343. HERTELEER - HERTLEER-: 240":'243-248-258-259-266-267-268-269271-272-288-293-297~308-311-316-329. HERTMAN : 291-332. HERTOGHE : 232-236-250~270-282-296. HESSENS : 289-323. HEUSSE: 327. HEYNDRICX : 296-301. HEYNSS-ENS : 248-249-251-296-305-307-340-341. HEYSE : 248-253-306. HOIJVAERT : 238. HUIJGHE : 295. HUTSEBAUT : 229. HYDE : 313-324.

IDE : 245-246. rDUYT : 304. IKET : 229-255-268. JANSSENS : 333. KElRSSE : 230. KELLEN : 272. KEMPENAERS : 304. KETel: 240.LAMBRECHT

:

274-308-317-331-335-339-340-343.

LAt·mE : 258-272-275-276-317-318-332. LANCKPAP : 309. LAN(D) TSGRAVE:. 231-322.

LANTSCHOOT : 310. : 301. LATOMME : 335. LEENESONNE : 243-259. LEIJSSENS : 291-311-322. LEPERCQ - LEPERK : 336-343. LEYSEEL - LEIJZEELE : 295-297-305-313-327-328-335. LIEUSE : 275. LIEVENS : 234-243-263-266-269-287-302-307-315-321-331-336. LIMMANDER : 339. LIPPENS : 236-251-252-267-281-289-294-305-309-310-311-329. LOMME : 288-289-336-341. LOOTENS : 240-329. LOONTlENS - LOONTJENS - LOINTIENS : 258-260-261~265.;..271-272275-276-290-292-293-294-295-304-311-313-316-323~ -325-329-330-334-339-341. LAROT


VIII : 294-302-336.

LYBAERT

MAENHAU(D)T

: 237-239-240-241-245-246-257-261-262-268-271-

272-273-274-278-280-283-285-286-288-293-296297-298-299-300-301-304-307-310-312-314;"315316-319-324-325-326-330-332-333-336-342. M'AES : 234-238-240-251-272-276 .... 277-281-286-326.· MARCHIJ 267. MARTENS 233-234-237-241-243-253-258-260-264-268-269-273279-281-286-287-291-293-295-297-298-304-309-314". 317-318-322-324-327-328-330-331-335339-342;"343. MATTHYS : 340.· MEENEN : 230. MEGANCK : 264-265-300-301. MEIRE: 317-324. MERCI : 240-271. HESTDAG(H) : 232-236-249-250-252-253-255-267-288-294-297300-304-309-329-332-337. MEULEMAN : 269-271-272-288 •. MOERMAN : 241-316-327. MOLFHAUT : 287-323. MORTIER - MORTHIER : 232"';240-242-253-259-263-271~272-286290-291-299-306-307-312-324-326-327-328-332-334335-338-341 • ~1UIJS : 315. MUL(L)AERT : 243-244-258. MUSSCHE : 244 • .MUTSAERT : 238. NEERIJNCK - NEIRINCK : 237-271. NEYT - NUYDT : 244-246-259. OLIVIERS : 291-309. ONAERS : 234. ONDERBEECKE - ONDERBEKE

251-316.

311. OVERS : 242. OSTE

:

PARENT : 261. P A nw ELS : 339. PETIT : 237-274. PHILIPS : 273-299-310. PIETERS : 229-230-2'76-303-343. POELMAN : 331. POPE: 310.

PRUIJM : 315. RIJCKAERT : 262-275-285-288-308-310. ROEGENS : 265. ROEGES

:

250-256-286-303-332-341-342.

ROETS - ROEDTS : 235-268-270-278-279-293-299-326-329-342-343. ROMAN - ROOMAN : 285-297-334. ROOSEBOOM : 242-244-2'14-327. ROOTSAERT

:

269-288-327.


IX RUTSAERT : 235-242-246-271-343. SAELENS : 316. SAEMAN : 246. SANTENS : 323-330-331-333-341. SCHAELENS : 254. SCHAUBROUCK : 311. SCHAUT : 262-285-308-310. SCHELSTRAETE : 2ó7. SCHOOF(S) : 280-285. SECAET : 288. SEGHERS : 238-244. STEIJAERT : 230-237-242-244-256-262-275-314-316-332-343. SEMORTIER : 239. SERGEANT : 334r SIERENS : 258-~68.

SPLENTERS

: 335.

SLOCK - SLOCQ : 231-233-238-274-293-298-301-305-307-316-320. SNAUWAERT : 230-235-255-269-287-310. SOENS : 247. SPEECKAERT : 233-234-238-244-249-252-259-267-270-273-288-

292-294-295-296-305-307-310-321-329. SPEIJBROUCK : 267. STALBOOM : 265-326. STANDAERT : 274-325. STOFFERIS: 284-307. STOMMELIJNCK : 317. STROBBE: 321.

STRUYVELT : 290.

.

SUTTERMAN : 231-241-243-258-272-283-284-292-295-308-321. rrAETS -THAETS : 231-232-236-244-248-254-257-270-271-278-284-

.286-294-298-299-308-313-321-325-326-332~336341-342. TANT - TANDT : 264~265-329 •. TEIRLYNCK : 336. TEMMERMAN : 235-272~337. TOURSEL : 245-246. TURTELBOOM : 287. TUYTSCHAEVER(E) - TUYTSGAVERE - TUYTSCHAVER 234-242-245254-271-278-281-283-323. VAN ACKERE : 266-296. . VAN BEVEREN : 236. VAN BRANDEGHEM : 318. VAN BUYLAERE : 262-263. VAN COP( P)ENBERG(H) E - V"AN CAPPENBERGHE 261-284- 308- 337;"338 •.. VAN COFPENOLE : 286-302. VAN DAELE· : 307. VAN D~1E : 268-280-293-296-303. VANDE FONTEIJNE : 273-288. VAN(DE) KERCKHOVE : 243-254-255-277-285-287-297-309-322-323-334. VANDE MOOR'rEL(E) : 240-285-299-306-307-312-332-334-335. VANDEN BERGHE (BEIRGHE) : 249-291-311-312-317-330-333-334. VANDEN BOSSCHE: 291-322-335. . .


x VANDENDONCK : 302. VAN (DEN) DRIESSCHE : 241-249-250-284-331. VANDEN- HECKE : 233-327-335. . VANDE(N) STEENE : 292-332-335. . VANDE PUTTE: 239-240-260-261-265-266-271-272-277-281-286-

293-305-309-322-324. VAN DER PLAETSEN : 330-341. VANDER SLUYS : 300-304-306. VANDER STRICHT : 259. VANDER VENNET : 246-265-269-271-272-288-300-301-302-325-337. Vill~DERWAERHEDE : 338. . VANDE VEISE: 233-239-303-309-310. VANDE VELDE: 239-249-250-259-261-262-281-287-298-309-313314-316-318-322-323-324-328-331-336-338-342. VANDE VOORDE:

290-300.

VANDE VYVERE : 262. VANDE WALLE : 248-250-264-265-269-275-283-290-292-300-303.304-312-317-323-324-325-329'-335-337-341. VANDE WOESTYNE ( WOESTINE) : 254-338. . VAN GANSBEKE : 332. VAN HECKE : 231-240-258-267-289-339-340. • VAN HEIJSTE : 236-237-261-317.;..32B. VAN HERliVEGE: 318. . VAN HESSCHE : 283. VAN HOLSBEKE : 233-234-237-239-246-247-251-256-260-261-262. 268-269-270-271-273-274-276-279-289-295-297298-303-314-319-320-323-325. VAN HOOREBEKE : 229-255-279-297-313-323. VAN HOVE : 250-256-260-264-265-276-278-283-287-291-310-315-343. VAN HUFFEL(E) - VAN HEUFFELE : 260-295-307. . VAN RULLE. : 232-234-237-238-275-277-282-283-285-290-298-314317-318-320-324-328-330-331-335. VAN HYFTE : 273. . VAN. KERCKVOORDE : 31 5. VAN KERREBROUCK ~ VAN KERREBROECK : 229-231-235-238-239-263266-268-272~273-278-289-293-296-298-307-329335. VAN LAECKE(N) : 231-232-234-239-240-249-263-266-271-282-302. '303-311-332. VAN LAERE : 333. VAN LEYSEELE : 250-305. V AB MALDEGHEM : 247-249-257-277-279-252-284-296-299-305-307-' . . 311-332. VAN MEENEN: 237-292-337. VAN NEVEL: 231-2.4-7-260-270-277-278-281-290-302-306-325-331- . 339-340. . VAN NIEUWENHUYSE : 229-230-276. VAN 00 (T)TEG (H)EM - VAN HOOTEGHEM - V ALl' OOTTEGEM : 241-253-270, 336-340 •. VAN PARIJS: 237-257-271-303-337. VAN QUACKEBEKE : 240-283-317-318-330. VAN RENTERG(H)EM : 231-235-236-237-240-241-242-252-255-256257-259-267-270-271-273-274-278-283-288290-293-294-295-303-318-320-321-339.


XI : 258. 314-334. VAN TIEGHEM : 249. VAN TOMME : 295. VAN VE(E)RDEGHEM'- (VAN,) VEIRDEGHEM : 229..;.266-271-276';"322. VAN VINCKT - VAN VIJNCK(T) : 236-258-259-261-262-265-269-271273-278-284-289-295-296-300-303-308-309-310-311326-329-332-335-336-337-338. ' VAN VLAENDER{EN) : 285-288-294-310-315-316-329-341. (VAN) VOOREN : 234-235-249-273-275-305-312"';313-314-318-336-338. VAN WAEIJENBERGHE : 270-321., . VAN WASSENHOVE : 230-231-234-238-240-241-244-249-250-252-254256-261-262-269-273-274-277-21.8-283-288-289292-293-294-297-298-301-303-305-306-310...;31 1,'.315-318-319-320-323-324-325-328-329-33,1-334335-336~338-340-341-342. VAN WIJNSBERGHE: 334. VAN WOWfERG!)i : 307. VERBAERE : 302- 306- 325~ 326. VERBAUWEN : 295-335. VERDONCK : 306-325. VERGULT : 229-231-235-284~285-299-300-307. VERHEGG(H)E(N) : 229-232-233-253-255-282-284-285-291-307-311312-314-317-321-330-334-336. VERHELST : 316-326. VERHIJE : 343. VERHOIJE: 314. VERMEERE: 280-288. VERMEIRE: 240-245-271-273-304-305-308. VERMEIRSCH - VERMEERSCH : 292. VERPLAETSE : 319-338. VERSLUYS : 244-261-262-284-308. VERSTRAETE(N) : 231-234-242- 300. VERTRIEST : 240. VERVENNE : 287. VEVAETE : 312. VIJNCKE - VINCKE 238-245-248-249-251-252-260-264-277-286314-328-342. VIJVAERT : 238. VINCENT : 322. VOLLAERT ': 237. VRIEN(D)T : 229-231-238-242-244-255-272-274-278-288-289-296-, 30~-315-316-327. VROMBAUT : 324. VUIJLSrfEKE : 289. VURSSERE : 263. VAN RISSEGHEM

VAN

TRIENEN

:

: 332. 241-253. WELVAERT : 254-274-300-301-316-319-325-332.0 WEST: 303-309. . WESTIJN : 262-280-314. WASSENHOVE lNEGGHE

:


XII WIEME :.230-235-237-240-242-247-248-252-262-264-267-268-279281-283-292-294-295-297-300-310-320-:;27-328-331-333339-343. WILLE 230-231-238-240-266-272-276-277-278-286-310-326-327331-332. WILLEMS : 234-241-245-250-262-271-272-273-275-280-281-282285-287-291-293-304-307-309-320-322-323-337. WINCKELS - WIJNCKELS : 230-242-244. WITTEVRONGEL : 303. WOR':J.1S : 258. WULTEPUT : 286-306-307. YDE : 238. YSEBAERT : 324.

YSERMAN : 287.


.; 229 -' fO Verkoping = Janneken lèrl:J.eggjB wed. va.n -Jan Iket. 328v. - Pieter de }:leyere fs Joos voogh t mat. over Joanne Iket fa Jans bij Pieternelle van Hoorebeke. 7, :?9'v .../~ - Lieven Gryp vooght mat. over de 2 weesen van Jan Iket voornt. 331 bij Anna Haerens in tweede huwelij ck , - Harten Iket vooght pat. over de 3 voorschr. wee sen als bock vande 3 kinderen van Jan Iket bij Janneken Verhegghe. 10.3. 1740

327

327v.

.

332v.:

St. j'.,driaende Schuyter f s Joos + Land egh em Wilde Heerl. Heerendre 4.3. 1740 He. Joanne Claeijs fa Jans. K. Joannes 22m. V. Pieter de Schuyter fs Joos breeder van de overl. - ac t e ra 332 B. Pieter Claeijs is Jans. Behuysde hofstede en.huys op cheynse varrde abdye van Dronghen te Lahdeghem. 7. Lh 1740

334v.:

Rek. door Jan Hutseba.ut als staende vooght over de 2 minderj. kinderen van Cornelis de Buck fs Pieters, in eerste huywelijck ~erwekt aen Joosyntien van Veerdeghem. Leste rek. van 29.7.1735 Joannes de Buck eene van de twee weesen ontrent 25j. 25.4.1740 .

336v.

=

Auth. Judocus VerguIt Pieter Vergult. 5.5.1740

vooght

van de 6 ;veesekinderen

337v.:

Acte deelvoogdije kinderen van Pieter 5.5. 1740

Judocus VerguIt Vergult.

338

Rek , door Elisabeth

339

St. Jan Iket fs Pieters + Heerendre 17.1.1740 wedn. van Pieternelle. van Hoorebeke (1x) wedn. van Ann a Haerens (2x) He. Janneken Verhegghe (3x)

van

fs Carel ovèr de wèese-

van Niemvenhuyse v/ed. en He. ten sterfhuyse van Lieven Pieters, iri sijn le~en vooght over de ~eesen van Jan Pieters bij Jaecque~yntien Cornelis. Joos de Clercq alven broeder van de weese moeder •. 19.5.1740

K.

lx

2x

Annek en ,

l"'iarieAnn e 16j. en Lieven 14j. 3x : Carel Sj., Jan 6j. en Livine 10j. V. Ha.rten Iket broeder van de overL PF't., en Lieven Gryp mat. - ac t e fO 339 Grond en behuysde hofstede Meerendre. 19.5.1740 =

Pieter de JvIeyerema t,

341 v ,: Au t h , He.rie van Kerrebrouck fa Marten huysvr. Vursere tevooren wed. van Pieter Vrien t , 23.6.1740

ven Geeraert

de

:


- 230 -

342

st. Pieter steyaert fs Marijn + Landeghem Wilde 5.3.1740 He. Joosyntien Winckels fa Guille. K. Marie Joanne 13j., Joannes 10j., Geeraert 7j. en Blasius V. Joannes Steyaert fs Mafijn - acte f)342 Huyseken op cheyns v an den Heer gr-eff1er VB.n Dronghen. 30.6.1740 st. Lieven Pieters + Meerendre 17.4.1740 He. Elisabeth van Nieuwenhuyse. K. JB.cobus 14j., Jo anne s Fr an s 9j. en Dominicus V. Jan Wille fs Pieters - ac te fO 345v. Huysstede en grond te Meerendre. 6. 10. 17'+0

349

Augus

lm.

t Lnus 4j.

Acte borghtochte : Niryn Hauterman fs Jans tot Meerendre Over Judocus G111is fs Pieters woonachtig tot Sleyne .als vo6ght mat. over Judocus de Meye~e fs Jacobus. 20. Î o. 1740

350v.~ st. Tanneken Wieme fa Jan + Landeghem 29.8.1740 Hd. Lieven Claus. Joannes Frans 7j., Pieternelle 5j. en î1arie Anne 3j. V. Fr an s Vande Wal1e - ac t e f0350v. B. Pieter Snauwaert. Behuysde hofstede en grOnd te Landeghem wanof 1/4 part competeert aen Pieter Wieme minderj. broeder van de overl. 20. 1O. 1 7.1+0 K.

353

Rek. do6r Pieter de Heyere fsEubrecht als vooght over de weese kinderen van Pieter van Wassenhove fs Bauduyn met· namen : Jan ende Liev~n beyde beth dan 25j. hun selfs en Pieter van Wassenhove fs Pieters voornt. ghewonnen in tweede huywelijck bij Livijne Wille fa Pieters. Pieter Wille administrerende vooght over den voorn. Pieter van Wassenhove. 3. 1 1 .1740

355

Augm. door Adriaen de Vreese x met de wed. van Adriien de Schuytere ende ~lsoo schoonvader ende vooght over Joannes de Schuytere fs Adriaen, vande successie op de weese verstorven met den overlijden van Pieter de Schuytere oom van de weese + tot Tl!";) sselaere. 17. 11 •1740

355v.:

Acte seker : Jacobus Keirsse tot Landegh~m over .de staet van goede overghegheven bij J6annes van Mee"en gehuwd met de wed. van Lieven Pieters. . 17. 1 1 .1740

355v.:

Acta deelvoogdije : Jacobus COCquyt fs Pieters over de minderj. weesen van Geert Cocquyt synen 6roeder. . 17. 11• 1740


- 231 fO

356

St. pro deo Pieter VerguIt fs Carel He. Joanne Lantsgrave fa Jaecques. K. drie. 17 • 1 1 • 1740

356

Aut h , .Jo ann e de Lantsgraeve 17 •1 1 • 1 740

we d , van Pieter VerguIt.

356v. : Auth. Pieter Wille en Pieter de Heyer vooghden

over Pieter 'He.ssenhove fs Pleters bij Livijne Wille minderj. «eeee , NB. Joannes en Id.ev en van VJ8.ssenhovehun selfs kinderen van Pieter 'Toornt. bij Janneken Sutterman. 1 • 12. 1 740 VB.n

363

st. Joannes VerguIt + Meerendre 3.8.1740 He. Livyne van Hecke fa Joos. K. Carel 18j., Jacobus 6j., Pieter Joannes 8m., Livijne en Piternelle 11j. V. Judocus Vergult broeder van de overl. - acte f0363 Grond te Lovendeghe~. 15. 12. 1740

13j.

366

st. Adriaen Vriendt + Landeghem 11.9.1740 He. Livyne Aerts. K. Lieven en Jopnnes Vrient, Jacobus Slock xlsbelle Vriendt, Pieter 22j. en Judocus 15j. V. L?ura van Renterghern - acte ~365v. B. Lieven de Beunis onsen rnedegheselle in wette ende Lieven Vriendt. Hofstede en grond te Landeghem. 1 5. 12. 1740

368

Auth. Anne de Cocq tot Somerghem fs Pieters + Hansbeke. 26 •1 • 1741

371

Au+h , .Joann es Bisschop fs Guille ende Jan de Vreese x Marie Bisschop fa GUille, Fr an cho Ls 14j., Livijne 18j. en Joenne 8 j •, alle 3 supplianten susters enbroeder. 26.1. i741

372

Auth. Janneken 26. 1 • 1741

372v.:

Ac te seker : Jacobus Verstraeten over Jan de Coster als administrerende vooght over de 3 minderj. weesen van Pieter van Kerrebrouck. 9.2.1741

373

Acte voogdije

376

Acts seker : Pieter de Keyser over Livijne van Reeke wed. van Joanne~ Vergult. 23.2. 1741

376

Acte deelvoogdije : Frans van Laecke fs Carelover de weesen van .Jan van Lae ck e in syn leven medegheselle in wette.

Dobbelaere

lest wed. van Geert Cocquyt

wed. van Christoffel

van Nevel.

omme de weesen van Joanne Taets fa Guille.


- 232 He. Isabelle 23.3. 1741 376v.:

de Coster.

st. Catharine de Cuyper fa Jan + Landeghem 15.i.1741 Hd. Joann~s Mortier fs Lieven. K. Lieven 4j. V. Joannes de Cuypere br-o e.tez-van de overl. - acte fO 376v. Behuysde hofstede en grond te Landeghem. 23.3. 1741 "

379v.:

380

380

384

Acte seker : Henderick van Hulle over Joannes Bapte van Hulle synen' broeder vooght over Franchoise, Joanne ,ende Anna de Clercq kinderen V2,n Lieven. ' ,::'0. L!-. 1 741 Ac te seker : Geer? ert de Puyt over de s t ae t V8,n goede overghegheven bij Jan Mortier is Lievens ten sterfhuyse van Catharine de Cuyper fa Jans. Weese : Lieven Mortier. '4.5.1741 St. Jan van Laecke fs Carel in syn leven schepenen der prochie van Meerendre + Landeghem Wildendriesch 19.3.1741 He. Alagonde Isabelle de Coster fa Jan. K. Pieter Francies l_3j., Joseph Bernardus 10j., Joanne Harie 8j. .Jo ann es Bap t e 7j., Ann e Harie 5j." Petronelle Therese Lj-j., Marie Catharine 2j. en Joachim 1m. V. Frans van Laeeke • ' B. Frans van Laecke - ac t.e f? 384 Behuysde ~fstede en grond te Landeghem en grond te Meerendre. 18.5.1741 St. Jan de Meijere ,fs Roelant voogdije f038,4 en acta seker

Ac t e

f0386v.

386v.:

Acte voogdije omme de wessen van pieter Ac te sek ez- fO 389

389

Ac Ac

391v.:

t e deelvoogdije omme de weesen te aek er fO 391v.

van

Hestdagh.

Pieter Hertoghe

fs Jan8.

Rek. door Joannes de Schoenmaecker als staende vooght óVer de weesen van Mattheeus Taets bij Livijne de Schoenm~etker. 20.7. 1741

2

392v.:

door Pieter Verhegghe fs Frans a Ls v oo gh t nat. benevens Joannes de Mulder vooght pat.-die van over 5 ä 6 jaeren commen 't overlijden- over de v:eese van Pieter de Mulder fs Pieters met naeme Judocus ghewonnen aen Joosyntien Verhegghe fa Franchois. 20.7. 17'+1

395v.:

st. Joosyntien Coddens fa Jan + Meerendre 22.6.1741 wed. van Lieven Haerens fs Guilliame (lX) Hd. Maryn de Meester (2x) K. lx : Geert Haerens. 2x : Jooris 16j., Joanne l1j. en Livijne 9j.

?ek.


- 233 V. Geeraert Coddens broeder van de overl. mat. en Mattheeus Baerens pat. - acte f0395v. Huyseken sta.ende op cheynsgrond van dhoirs van Jor, Louys vanden Hecke. ;:>';:> 7 17/ 1 .._.__.

397v.:

_ •

T

0

st. Pieter Co ppen s fs -Jan s + Heerendre 23.5.1741 He. Isabelle Baele. K. Joannes 11m. en Livijne 3j. V. Lieven van Ho Lsbek e '- acte fO 397v. Behuyst ho f s t edeken te Heeren:::.re, Overbrouck bij coope van Lieven van Holsbeke stiefvader van de overl. 29: 7. 1741

vercreghen

399

Acte staende vooghdije~ Lieven de Mulder fs Jans over de weese van Pieter de Mulder bij Joosyntien Verhegghe. ' 20.9.1741

399

st.

Joos Vande Veire fs Joos He~ Joosyntiende Cuypere fa Jaecaues. K. Marie J anne 10j. en'Catharirte 4j. v. Jan Vange Veire broeder van de overl. - aete ~399 B. Jaecques de Cuy pe r tot La.ndeghem - ac t s f0401v. Prijs v~nde meulen tot Wilde in Lendeghem den staende competeert Mevr. van Vinderhoute. 20.9. 1741

prijé

401v.:

Acte deelvoog~~j9 omme d~ wessen Ac te seker fO l+-03v.

van Joanne

de Roose

40jv.:

Acte

van Joanne

Martens

405

St. Joannes Baerens fs Lieven + Meerendre 26.7.1741 He. Cornelia Speeckaert fa Marten. K. Geert 14j., Joannes 5j., Harie Jacobe 18j." Anne ['1arie 1 6j., ' r,',jn e 1 cJ., '" ' . L.i.v en (Th v~.rlS'L.lne, IJ',. V. Joos Slocq swae gh er Vé'.U de' overl. '- ae te fO 405 zegt: "Jan' Speec kae r t fs Hart en" • B. Jan Speeekaert fa Marten - acte f0407 Be.huy sde hofstede en grond te Meerendre en gr-on c; te Lovendeghem • 5.10.1741

deelvoogdije

omme'de

weesen

.l-'

407

409

Acte deelvoogdije Pieter Aerts. 5.10.17'+1 Acte daelvoogdïje de we esen van

,

fa Fraris. fa Jans.

°.

Joos, Aerts fs Joos over de lNeesen van

: Pieter van Holsbeke en Fieter de Heyere over van Ho Lsb eke bij Livijne de, Heyere fa Pf.e t er .

Baud uyn

19.10.1741 409

van HoLnb ek e corts da.er naer ,Livijne de Meyere fa. Pieters + 12.1.1741 ' K. Joanne 15j., Petronelle 12j., Catharine 9j. en Pieter 2j. V. Pf et er van Holsbeke fs Pieter broeder V8,n de overl. en Pieter de Meijere grootv?der van de weesen. ' ' Huys in cfieynse van den Heere Adt. Coolman. 19.10.1741 St.

Bauduyn


fO hlOv.: Acte seker : Geert van Holsbeke over JaecQues van Holabeke synen broeder hauder ten sterfhuyse van J~anne Hartens. 19.10.1741 41 Ov ,: Fieter van Holsbeke is Fieters oplichter borghe over hem ende staet ten sterfhuyse van Bauduyn van Holsbeke synèn overl. broeder aen Heere Adt. Coolman. 30. 1 0 • 1 74 1 - Cass é 1 3 • 6 • 1 753 411

st. 'I'ann ek en de Brabandere f a \lictor + Landeghem 4.1 0.17ft 1 Hd. Fieter de Meyere fs Marten. K. Marie Maghdaleene 8j., Joannes 5j., Martinus 4j. en Lieven IJ. Louys de WuI f x suster van de overl. - ac te fO 411 B. Lo uy s de Wulf tot Dronghen - 'ac t e f? 412v.

2j.

,~.11.1'741

413

Ac te s eker : Jen de IIeyere fs Anè_ries over Lieven de Jleyere Hd. ten sterfhuys van Jaecquemyntien van Vooren. 2.11.1741

413

st. Pieter Ha es fs Joos + Landeghem 22.10.1741 wedn. van Joosyntien Maes fa Geert (lx) -st. van 29.5.1732 wedn. van Livijne de Vreese fa Jans (2x) +15.5.1739 He. Joanne van Rulle fa Jacobus (3x) K. 1X : Geeraert U3j., Frans 15j. en Pieter 12j. 2x : Joannes Baptiste 6j. en Anne Cornelia 3j. 3x : Petronelle 2j. V. Norbert f'1ae s fs Joos staende voog h t , - 9_C te fO 415 1 6. 1 1 • 17l+ 1

419v.:

Acts seker omme de staet van Pieter Aerts

fs Joos.

419v.: Acte deelvoogdije : Jan Speeckaert over de weesen Vim Cathalyne Speeckaert fa Harten overl. huysvr. van Lieven van Wassenhove. 14.12.174.1 420

Acts deelvoogdije : Jan Willems fs Geert over de weeSBn van Lieven '!lillems (-I- r-.IeerendreOosterghem) • 1!+.12.1741

420

Ac t e seker : Andries van Lae ck en over JOannes Lievens voor den pAcht van het hofstedeken ende erfve competerende aende weesen van Lieven de Muynck bij Livijne de Suttere. lL~.12.1741

L~20

Ac te deelvoogdij e : Lieven Verstraeten tot Ael ter over de weesen van Pi.et er Onaers bij Tanneken Tuytschaevere. 1L~.12.1741


- 235 Bundel 85 1.

St. Magdeleene Coppens fa Jans + Meerendre 17.1.1740 Hd. Pieter Roets. K. Lieven 19j., Joannes 13j., i'-1atheus7j., Danee1 2j., Annemarie Î 4j., .Jo ann e 1Oj. en. Pieternelle 5j. V. Pieter Co~~ens broeder van de overl.

7 .7.

1 7 L~O

R. 73fo 344v. 2. R.73fO 3L~4v.

Rek. door Nartinus van.Kerrebrouck als vooght over de 4 kinderen van Pieter vin Kerrebrouck bij Maurijne Sna~waert. In presentie van : Joannes de Costere causa uxoris Marianne van Kerrebrouck 23j. en Frans Rutsaert voogd mat. Ï'1artenvan Kerrebrouck fs Pieters

7.9.1740

EfJ

3. R~73fO 357v. st. Gheeraert Cöcóuijt fs Petrus ~ Hansbeke 5.8.1740 we dn , van .Io osyrrti.en V8r1 Renterghem (lx) He. Ann a de Cock f'a Laur s, die t.evo o r-en we d , 'Nas van Baudeviijn Claijs (2x) . K. t x :Gui11e en Joannes jongmans hun selfs en Joannes Temmerman xLivijne. . 2x : Theresia 1 j • V. Jacobus Cocquijt tot Meirender s'overl. broeder. B. Jacobus Cocquijt sweesenE deelvooght. Grond te Hansbeke Zande H~erl. van Vinderhoute in coope verkregen bij contract van uytgroottynghe vanden 28.7.1738 van Andries,· . Xstoffel en PetroneI1e de Vriese kinderen v an Anthone en t ' se Lv e Joosyntien van Renterghem eerste huysvr. van de overl~ Grond te Somergem. 15. 12. 1740 4·. R. 73fO 349 Augm , omme de 6 mf.nde r j, kinderen van Pieter Ve rgu Lt , me t de doodt van den eersaemen Carel VerguIt hemlieden grootvader pat. + Baronije van Lovenáegem 26.3.1740 . v. Judocus VerguIt oom pat. 20. 10. 1 740

5.

R. 73fO 407v. st. Jaquemijntjen van Vooren + Merendree 23.3.1741 Hd. Lieven de Meijere fs Jans. K. Jan 17j., Pieter Franchoijs 13j., Jeronimus 10j., Marten 8j., h 3'J., Car e.i 1 2' J., r' Jo ai 11'"·'-' J aCQ"US La ev eri 7m, , .oanne oJ., lVlarle12" . J., Regina 7j. en Livijne 5j. V. Carel Hebbelijnck. 5.10.1741

6. R. 73fo 393v. St. Liv~jne Wieme -+ 7.4.1741 Hd. Pieter de CaRter. K. Jo ann es l+j. en Frans 2j. V. Frans Wieme broeder van de overl. Hofstede en grond te Heerendre op den kerckwijck. 20.7. 1741


- 236 7. R •73 fO 4 15v • st. Pieter Aerts fs Joos + Merendree 1.9.1741 wedn. van Tanneken Bogaert fa Olivier (lx) wedn. van Marie Coppens fa Geeraert (2x) He. Piternelle de Cuijper fa Fieter (3x) K. t x Pieter, Joannes, Lieven en Joosijne Aerts x Frans van Renterghem. 2x Livijne Aerts x Jan van Beveren. 3x Caraline 15j., Carel 11j~, Joanne Lowise 9j, Franchoijs 8j ., Jacobus 6j. en Emaenue L 4j. V. Joos Aerts broeder van de overl. B. Pieter de Cuypere fs Petrus de jonghe. Grond in cheynse te Dronghen~ Landeghem en Merendree. 29.11.1741 8. R. 73fo 386v. st. Pieter Mestagh + 28.1.1741 He. Joenne v~n Heijste. K. Guilli8eme bij houwelijek syn selfs, .Ian 25j., Pi e t er Fr ancho i j s 14j. en Joanne 20j • .B. Guille Mestdagh is Petru~~ V. Joos Lippens. 8.6.1741

9. R. 73fo 373 st. Joanne Taets fa Guilliaeme + :Herendree 29.7.1740 Hd ;: Joos de De cke.r :fs Cor-ne l i s , K~ Judocus 16j.6m., Jacobus 9j. en Joannes 6j. V. Lieven Taets fs Guilliaeme broeder VB.n de· overl. B. Lieven 'I'ae t s voor n t , 9.2.1741 .10. R. 73fo 384 st. Jan de Heijere fs .Roelant + Herendree He. Marie de Meijere fa Lieven. K. Livijne 17m. V. Frenchoijs van Vijnckt. B. Lieven de Meijere fs Frans. 8.6.1741 11.

12.

22.8.1740

R.7.3fo389 st. Fieter Hertoghe fs Jan + 28.12.1740 He. Marie de Ke~jser. K. Jan Franchoijs 4j., Lieven 3j. èn Pieternelle V. Joannes Hertoghe broeder van de overl. B. Pieter de Keijser. 8.6.1741

6j.

R. 73 fO Lj- 0 1V •

st. Joanne de Roose fa Franchois + Lande ghem Wildendries Hd. Pieter Bogaert fs Fieters. K. Joannes 7j~, Joanne 3j. en Livijne 16n. V. Pieter de Meijere. B. Pieter de Meijere fs leutjs. 5.10.1741

17.9. 1741


- 237 13. R. 73 fO403v • St. Joanne Martens fa Jan + Merendree 19.6.1741 Hd. Jö.C1 ues van Holsbeke fs "l'homa s , K. Jan 2j.-en Geert 1j~ . V. Jan Martens vader van de overl. 2.3.1742 (5.10.1741) 14. Rek. door ~artinus Charles van Rulle Bailliu en stockhoudere d~r prochie en Heerl. van Merendree over de venditie van.25.5.1743 ten versoucke van Louis Maenhaudt tot Merendre. 10.8.174.3 1 5. R. 74fo 3 1 9

.

st. Lieven Goethals fs Bauduijn + Merendree 23.7.1748 wedn. van Pe tr-oneLLe van Rulle (lx.) He. Marie Catharina Vollaert fa Jacques (2x) K. 1x Joannes bij huwelijcken staet syn selfs, Joanna ~ Pieter van H~ijste en Anne Narie haer selis. 2x Jacobus 1ltj. , Jan Bap t i.st e 12j., Fr an ci.es 1Oj., Pieter 4j. Christina 18j. en I{3.gdalena 6j. V. Bauduyn Cocquyt. Hofstede te Merendree Staeekte poecke. 20. 1 1 • 1 71+9 1 6. R. 74 fO 290v •

st. pro deo van Michiel de Vildere He. Joanne Wieme. K. Ilarie Arm e 5 j • De hauderigghe declareert bevrught 12.6.'1749

te sijn van seven maend~n.

17. R. 74fo 282 st. Joos Neerijnek fs Marten + Merendree 12.3.1745 He. Joosyntien Steijaert fa Franchois, alsnu gehuwd met Lieven de Vos. K. Jan Francies 13j. V. Jan Neerijnck (Neirinck) oom pat. fs Marten. B. Petrus de Heester Îs Jantot Somergem. 8.5.1749 1 8. R.

7l+fo 283 st. Lieven van Parijs fs Joos + Merendree 27.2.1747 He. Catharina de Puijdt fa Geeraert. K. Ma.rie Joanne (de Puij.dt ?) geboren ontrent 3 maenden naer de doodt vanden voorn. lieven haeren vader nu ontrent 21m. V. Lieven van Heenen. . B. Geer8ert de Puijt fs Lieven lantsman tot Dronghen. G.5.1749

19. R.7'+f0280 st. Petronelle van Renterghem fa Lieven et Arm a Peti t + Lande ghem 14.2.1749 Hd. Joannes Corijn fs Gillis. K. Judoca 6j. V. taurs van Rentergem broeder van de overl. B. Gillis Corijn tot Vosselaere. Gerech t in. een ho fstede te Land eghem Heirenthoek. 24.4. 1749


. - 238 20. R. 74 fO 31 8 Rek. door Jan Van Kerrebroec:k fs Harten als vooght over Fieter en .Joanne Vriendt kinderen van wijlen Pieter fs Adriaen ende van Marie van Kerreb1>eck fa Harten voorn t , Pièter Speeckaert fs Marten alsnu ghetrauwt met de voorn. Joanne de Vriendt. Den rendant ontfangt uyt handen vande wed. Geereert de Vursere die hauder gebleven Was ten sterfhuyse van de voorn. sweesen moeder. 20.11.171+9 21. R.74fo 305 Rek. door Carel van Rulle Bailliu over de venditie t~n versoucke van Dhoirs van Pietronelle Geijssens lest wed. van ·Pieter.Seghers ende tevooren van Geeraert de Lantsgrave~ + Hansbeke Kerckwijck (Heerl. Vinderhoute) 16.7. 1749. Eoors : Ten ster fhuys van Fieter Se ghe.rs : geen. Ten sterfhuys van Pietronelle Geijssens : moederlijcke sijde : is vacant uitten hoofde van Marie Benoat als geen hairs wetende. vaderlijcke sijde : - Marie Geijssens fa Petrus tot Beteune. - Marten Bekaert, Petrus Yde x Pietronelle Bekaett, Lieven Hoijvaert x Marie Ann e Bek ae r t : al kinderen van An thone. Pieter Vijvaert x Jacoba Hutsaert fa Gillis. Alle vier kinderen van Marie Gheijssens alve suster van de voorschr. Pietronelle. 16.9 • 1 7 L~9 ?~ ..

._é.

R. 74fo 293 st. Joannes De Vriendt·fs·Adriaen et Lievijne Aer t s .. +. Landeghem Wilde Heerl. Vinderhoute 9.6.1749 He~ Lievijne Dobbelaere fa Geeraert. K., één. V. Jacobus Slock tot Vinderhoute x lsabelle de Vriendt suster VB.n de overl. 10.7.171+9

23. .R.71+fO 307 St. Joosijntien Maes fa Joos + Meerendre Hd. Pieter Wille is Geeraert.

2.8.1749

Hoor s CK):

Christoffel Wille syn selfs zoon. - Pieter van Wassenhove fs Pieter en van Lievijne Wille dochter. - Joosyntien Wille overjaerighe innocente wee se ,. - Philippus et Livijne Wille minder j, kinderen van Jan Wille zoon. V. Jan. Vincke over de Lnno c en t e weese. B. Christoffel 'Hille·fs Pieter tot Heerendre. T~sta~ent van 3.10.1748 - testamentair: Daniel Vijncke coster en geswaren prijser ende costumier binnen Merendree. . Hofstede en grond te Merendree.

25.9.1749


- 239 24. R •74 fO 286 st. Geeraerdt de Vursere fs Pieters + Landeghern vier heekenen 14.5.1749 wedn. van Marie van Kerrebroeck (lx) He. Joanna Vande Putte fa Pieters (2x) K. l x : Joannes 15j. 2x : Pieter Francies 5m. V. Gillis de Vursere broeder van de over1. Gerecht in huys en schuere staende op de grond van de 2 mihderj. weesen van Pieter de Vrient ende Marie van Kerrebroeck. 12.6.1749

25.

74 fO 28 f+v • st. Christiaen van Vijnckt fs Geert + Landeghem Heystendriesch Heerl. Vinderhaute 31.3.1749 He. Franchoise van La ecke fa Joos ende .Judo ca Semortier. (2x) ~edn. van Joanna Vande Veire Ia Gi11i8 (lx) K. Ix : Issabella 12j. 2x : Joannes 9j., Judocus 6j. en Lievina lj.6rn. V. Marten van Laecke. B. An drLe a van Lae cken fs Joos tot Lande gh em , Hofstede en grond te Landeghem. NB. Franchois Claeijs alsnu in huwe1ijck met de voorseijde Joanne Van leecke. Hofstede engrond te Landeghem. 12.6. 171+9 R.

26. R.7l~fo3Î5 st. Jaquemyntien Maenhaut fa Matheus + Meerendre 14.9.1749 wed. van Frans de Rijcke fs Lieven (lx) Hd. Jan Vande Velde fs Carel (2x) K. IX : I'1artinus 10j. en Jvle.rie Pieternella 8j. 2x : CEl rel 3 j • V. Lieven de Rijcke pat. en Î'latheusEe_enhaut gesworen deelvooght mat. B. Carel Vande Velde voornt. audt Bre deser proch~e over den Hd. syue Bone. 9.10.1749 27. R.74fo2e.8v. st. Joos van Holsbeke fs Petrus + Kerendree 17.12.1748 He. Susanna de Meijere fa Huybrecht. K. Lieven syn selfs, Pieter 23j., Petronelle 20j. innocent Lievijne 18j. V. Jan Van Ho1sbekè broeder vaD de over1. B. Lieven van Holsbeke fs Joos voornt. Grond te Merendree. 12.6.1749 28.

en

R. 74fo 292'1.

st. pro deo V8.n Hs.rie de Vreese wed. van Xsto ffel Beirnaert. fri' 21'J., J oann e s 1.-1'''''' h' . 18' v . .('. "L.rlé?en (J., l:'r8nC~_olJse J., G2rl8 loJ., Monica 1 5j ., Pieternelle 13j., Ann e Cornelie 12j •. en Isa.belle 11 j • V. Christiaen Beirnaert en Pieter de Vreese. Grond te Lendeghem is verkocht. 19.6.1749 v

Uo


- 240 29.

R.74fo 290v • s t , Joannes .l,..rerci fs .Joann es et Harie

Ketsi + Landeghem INilde 25.4.1749 He. Therese Wieme fa Jan bij Lievijne van Recke. T(. Marie Joanne 21 j., Me,rie Therese 15j., Pieter Francois 9j. en Joannes 5j. V. GuillLstme Herci tot Aughem broeder van de overl. B. Jacques van Renterghem schepenen in wette. Grond te Landegem. 19.6.1749

30. R.74f0294v. st •.Joannes Mortier fs Lieven et Elizabeth van Laeke + Landegem Pouillien driesch 23.4. 1749 He. Petronelle Van de Moortel fa Joannes et Joanna de Wulf (2x) wec1.n.V2,n Cat.har-Ln a de C:u:j_jper (îx) K. 1x = Li even 1 2j • V. Guille de Loof fs Laurs mat. tot Landegem. K. 2x : Charles 8j., Louis 6j. en Catharina 4j. V. Pieter Mortier fs Lieveh pat. tot Ruijselede. B. Joos Vertriest tot Heijghem. Grond te Landegem. NB. Joannes de Cuijpere als oom van de weese vanden vd6rn. eerste bedcle. 10.7.1749 31. R. 74fo 3 Î 9 st •.Lieven ven Quackebeke fs Jacques + ~!erendree 28.1.1747 Ee. Lievijne de Ruddere fa Pieter. K. Jan Baptiste 7j~ en Petronelle 2j. V. Guilliaeme Lootens. 20.11. î71t9 32.

R • 74 fO

st.

311

Elizabeth Maenhaut fa Joannes et ~na van Wassenhave + Merendree 16.1.1748 Hd. Pieter Herteleer fs Pieter et Harie de Coster schepenen K •. Jan Fr an cho i s 7j., Pieter Franchois 5j. en Carel Francois 3j. V. GeerAert Maenhaut broeder van de overl. I.p.v. voorseijden Joannes Maenhaut. B. Jan Baptiste Vermeire mulder binnen Merendree. Grond te ~Ierendree gecompeteert hebbende aen Jan Bapt Ls t a Vermeire causa, uxoris .Joanne de Nev e fa Joannes et Aldegonde Herteleer fa Pieter voorseijt. Grond te Herendree gemeene met :Jooris, Geeraert, JI.nna Harie ende Lievijne Jvlê_enhauts,yeesen ooms ende mceij en en ander deel, GOmpetBrende de ki.nder-en v an Bauduin Haenhau t , 9.10.1'749

33. R.74fo310 Augm , omme Philippus en Lievijne Theresia ~lalle kinderen van Jan 'Hille fs Pi e ter , ende van Joanne Vande Putte fa Philippe, bij het overlijden van Joosijntien Maes fa Joos huysvr. van Pieter Wille heml. grootmoeder pat. + Merendree 2.8a1749 V. Christoffel :;'Jille pat. en Philippus Vande Putte mat.

9.10.1749

,

'


- 241 Register 74 fO 1 st. Marie Blondeel + Merendree 17~10.1741 Hd. Joos de Boosere. K. Jacobus 6j., Marie Anne 5j. en Marie Jacobe l1m. V. Jan Blondeel broeder ven de ov erl , - acte fO 1 B. Pieter de Vreij over den Ed , Ho fstede bi j ui tgrootinge van I\farieAnn e de Boosere suster van de Hd, wed. van Marten van Wassenhove en van Pieter de Vreij.hemlieden steyfvader~ 11 • 1 • 1 742

3

St. overghebracht bij Joosyntien Lieven Willem~ + 9.11.1740. 11.1.1742

3

Acta staende voogdlJ8 Geeraert :/Jegghe. .I. 17'"" 2~_./. 'fC

3

Auth. Hartyntien Moerman wed. van Lieven de Haeght als groC(JTIoeder over de minderj. weese Isabelle de Haeght achtaghelaeten bij Pieter de JvIaeght,beneffens Livinus en 'I'hcmssde l'laeght, Pieter de Roose x Joanne de Maeght en Frans Dhaese x Livijne de Maeght, .tsamen gherecht uyt hoo fde van Lieven de Hae gh t voorn t ,

de Loof ten sterfhuyse

Pieter van Hooteghem

V6,n

over de weesen

van

.

.

25. 1 • 1 7l~2 5

St. Pi e ter cl\ er ts Î s Pi et ers + 30. 1O. 174- 1 He. Livijne Martens fa Jans. K. Joanries Franchois 7j., Carel lj. en Joanne V. Joannes Aerts broeder van de overl. B. Fieter Vanden Driessche. 25.l.1742

Marie 3j.

7'1.: Ac te deelvoogdi,je Petronelle 5.2.1742

Norbertus Br a em over de weesen v an wi j Len -Br a em en van ,Joennes Hauwenr-oggh e f s Joos.

7'1.: Acte deel~oogd~je : Mattheus de Witte fs Jans tot Nevele i.p.v. Jooris de Witte fs Laurs tot Landegem over de 5 minderj. weese k Ln der-en v an Laurens de Witte fs ditto Jan, verwekt aen Livijne Cte SIne t .. v

7v.:

Au gm , orame .Joann s , .Iaecqu emyne , Louise, Harie Anne én Joanne de VIit te 5 minder j. weese kinderen van Laurs de Witte sone van Jan Dij .Iannek en van Renterghem fa Guilliaeme, v er-wekt aen Lievijne de Smet; met den överlijden van Pieter van Renterghem fs Guille voornt. hurinen auelen oom pat. + Nevel april 1741, He. Joosyntien Sutterrnan en met den overlijden 'landen vobrsey~den Jan de ~itte hunnen grootvader pat. + Hansbeke 1741. Dese weesen tsaemen heirs tot 1/6 in eenen derde hoofdstae6ke, de resterende 5/6 zijn gherecht aen de 5 kinderen van sweesen voorschr. grootvader en grootmoeder pat. De resterende 2 hooftstaecken zijn gherecht aen Jan Maenhaut bij Livijne van Renterghem als aen Jacques Cornelis bij Joanne v~n . Renterghem eyghen susters 'landen ghemelden Pieter ende Tanneken (?) van Renterghem • è


- 242 - . fO

NB. De leen gpederen van dè overledene

(Pi~ter van Renterghem sijn ghevolght aen Na t t.heus de Witte sijnen audtsten hoir feodaal. St. Jan de Witte sweesen grootvader van 29.1.1742. St. Tanneken van Renterghem overleden huysvr. van ditto Jan dre '1" ? r? 1 73 4 • . :"l t.j..·t e , sweesen gr-oo cmo eo er , van '-,).~. B. Jooris de Witte fs Laurs tot Landeghem over Mattheus de Witte f s J Ç_n tot Ne vel - act e re 1 Ov • 8.2.1742 fs Guille)

'..J

11

1

I

? i.:

2° Rek. door. Li.vi nu s Claus thuywelijck gh ehadt hebbende i.l_nne Wieme dochter van Ja.n en van .Janneken Coppen s fa Ge er.aer-t ,over ~e minderj. weesen (twee andere bij huwelijcken stàet hun selfs) van Jan Wieme ende Janneken Coppens voorseyt. ·éL2.1742 Acte deelvoogdije 12etBn bij Janneken Joannes Rutsaert. 8.2.1742

Joannes Danneels over de weesen achtergheGo e t ha l.s fe. Pieter, gheprocreert bij .

12

.

Auth. Joosyntien de Wapenaere lest wed. van Louys Mortier tevooren wed. van Marten Rutsaert, beneffens Joannes Danneels .o.lsvooght over de weesen van JOBnnes Ruts8ert midtsgr. Joos de Greytere in huwelijek ghehadt hebbende de wed. van d~tto Joannes Rutsaert. 8.2.17LI.2

12v ~: Ac te staande

voogdije : .Icannes Stey2,ert fs Haryn en Lieven de Meester f~ Jooris over de· 4 mindarj. kinder~n van Fieter steyaert fs Maryn voor-nt ~ ende Joosyn tien VJinckels.

1742

13

13

.

.: Acte betoogh: Livinus de Maeght fs Livinus als vooght over de we esen van Pieter de Haegh t fs Lieven voornt., ghewonnen aen Jacoba de Vleesschauwer. 22.2.1742

st.

Janneken Goeth~ls + Hansbeke 16.9.1741 wed. van -Joarines Pu tsaer-t fs Lieven (1x) Hd. Joos de Greytere (2x) K •. 1x : Pieter en Joann es Ru t saer t . V. Joannes DanneeIs. Ho fstede te Hansbeke. 8.2. 17L~2

15v.: Onderrek. pro deo door Lleven Verstraeten fs Jans over het sterfhuys V2.n 'I'ann eken 'I'uy t schav er ov erL, huy svr-•.ende we d • .Vé~n Fieter Overs. 8.3.1742 16

Acte deelvoogdije Vriendt verwekt bi 16 .Lh 1742

Joannes Vriendt over de weesen van Lieven Joanne Rooseboom.


- 243 fe)

16v.: Acte renunchiatie : Livijne Martens fa Jans wed. van Pieter Aerts beneffens hae r en j eghewoordighen man Pieter van Nevel renunchieren het sterfhuys van Pieter Aerts fs Joos vader van haeren overledenen man. 19. 1.j.. 1 742 16v.: Acte deelvoogdije : Michiel de Puyt fs Jans over de kinderen van Joos de Puyt synen broeder. 19.4.1742 17

St.

Joos de Puyt fs J"ms + Herendree 22.6.1741 He. Joosyntien SutterDan fa Joos. K. Anne Marie 18j. en Livijne 15j. V. 1\'Iichiel de Puy t broeder vcn de overl. i9.4.171.!·2

19v.: Borge

1:;.4.

: Geeraert

Sutter~an

over Joosyntisn

Sutter~2n.

171f-2

19v.: Acte seker

: JOannes van Kerckhove over Pieter de Vreese voor den pacht van de hofstede ende landen competerende de weesen van Jacobus de Smet.

2.5. 1 7LI-2 20

Ac t e

deelvoogdije : Pietsr Bo g.aer t over ds we eserr van Jan Colpaert bij Livijne Cocquyt tevooren wed. van Pieter Bogaert. 2.5.1742

20

st. Li v i jn e Cocquyt + Han sbek e 13.3.17~.2 wed. van Pieter Bo gae.r t (Î x) Hd. Jan Colpaert fs Geeraert (2x) I\. 1x : Pie ter, Geereert Lf.e v en s x Lsabe lLe Bogaert. 2x : Joanne 18J., Piternelle Colpaert 15j. V. Pieter Bogeert. :::.5.17/+2

22

Acte s~ker : Pieter Bogzert bij J2n Colpaert. 2.5. 1 7 L~2

22

Acte deelvoogijde : Joos de Neve over de weesen van Joannes de Nev e bij Jacoba fiIullaert ende ld!egonde Hertleer syne eerste huysvr.

over de staat van goede overghegheven

2.5.17l!-2

22v.: st. .Joarm es d.e Nev e fs Pieter bij ['IBrieLeene Sonne + i"lerendree 29. 1 1 • 1 741 wedn. van Aldegonde Hertleer (lx) He. J.e.cobaEul12ert fa Ca.rels bij Joosyntien de Neve (2X) K. IX Joanne en Livijne (alsnu overleden) 2x : Ca r eL Fr-an s en .Ioo syn tien en Hieronimus waar-van sij bevrucht Vlas bij overlij den van haer man , V. Joos de Neve oom. Grond te Lovendegem en Meer€ndre en behuysde hofstede te Meerendre Durmen • 2.5.17!~2


- 244 fO

25v.: Acte seker Jeronimus Hullaert gl:even bij Jacoba .f'iIulle.ert. 2.5.1742 25v.:

fs Carelover

den st. overghe-

st. Joosyn tien Wynckels f'a Guille + Lan degh ern30. 1 • 17L~2 wed. van Pietsr Steyaert fs Naryn (lx) Hd. G111is Goeghebuer (2x) K. lx : Joanne 14j., Joannes 12j. en Geeraert 9j. V. Lieven de Meester. 16~5.17i+2

27v.: St. Cathelyne Speeckaert fa Marten + 28.11.1741 Hd. Lieven van Waasenhove. K. Pi~ter 20j., Carel 18j., Frans 16j., Lieven 14j. en Marie .Io.ann e 23j.

V •.Jan Speeckaert broeder van de overl. Hofstede Landeghem Heystendriesch. 23.5.1742 . 29v.: Acte seker 23.5.1742

Jan Speeckaert

over den st. van Cathelyne

Speeckaert.

29v.: Acte dee1voogdije : Marten de Witte over de we~sen van Pieter Duytschaever bij Joanne Dick. 23.5. 1742

st.

30

Lieven Vriendt + Landeghem Wilde 6.4.1742 He. Joanne Rooseboom fa Philippe. K. Marie 8j., Joannes 3j. en Pieter l1m. V. Joannes Vrient. broeder van de overl. Behuysde hofstede ten dele cheyns op Landeghem. 23.5.1742

32

Acte seker 23.5.171+2

32

_?lu t h , van Lieven Ney t 8_1s vader ende Pieter de Neve deelvoogh t van de 2 minderj. weesekinderen van Cornelie Claeys, over de successie v,::m G1111s Claeys en f!la.rie Seghers hemlieden grootvader en grootmoeder mat. Behuyst en beschuert hofstedeken en land te Lovendeghem ontrent de Breestraete. Verkopers : Pieter de Neve x Joanne Claeys fa Gillis. Lieven Neyt wedn. van Cornelie Claeys fa Gil1i8. Pauwe I Nussche wadn • van f<legdaleene Claeys fa· Gil1is waarvan drie weesen en Pieter Betsleer wedn. van Susanna·Claeys fa 8il1is WBarvan één kind. 31 .5. î 742

34

Auth. Jud8cus 7.6 .17/+2

Pieter Buysse over den st.

Versluys

V2_n

Lieven Vrien t.

x met dé wed. van P1et~r Aerts.·

34v.: Auth. omma Joannes de Schoenmaecker als vooght over de Wessen van Hattheus Taets b;i..j Livijne de Schoenmaecker mi t agr , als vader en vooght over syn e kinderen v er-wekt bij Barbare van Wassenhove, van elckx gherechtight uyt de successie van Marten


de schoenmaecker 5.7. 1742

die ooek s'Overghevers

sonne.was.

36

Acte deelvoogdije : Philippe Vermeire fs Marten over de minderj. k Ln der-sn van Ann e l'~arieVermeire fa Harten voorn t.,· gewonnen bij Ludov Lc u s Maenhaut. . 5.7. 1 742

36

st. Pieter Tuytschaver + Landeghem 9.5.1742 He. Joanne' Dick fa BaI tazar. K. Thomas 25j., Pieter 17j., .Jo ann es 12j., Joseph 22j. en Joosyntien 14j. V. Marten de Witte. /r- • '7 (.

8j., Isabelle

l'7J~LfC

st. van Pi.e t er 'I'uy t.schavar ,

39

Acte seker

39

Acte stsende voogdije : Lieven Beelaert fs Geert over de weesen van Jan Beelaert synen broeder bij Narie Buylaere. 19.7.1742 .

39

st. Anne Harie Ver-me ï.r-e+ 28.12.1741 He. Louys l'1-=::.enhaut. K. .Jacobua 1Oj ., Anne He.rie 14j., Isabelle en Joanne Marie 2j. V. Philippe Verrneire broeder van de overl. Grond te Meerendre. NB. Andries ':.fillems x met s ' overl •.moeder. 19.7.17L~2

42

L~4v.:

Vyn ck e ov er den

Ac te s ek er : Geeraert Ha.ri e Verr:1eire·. " 10./,.(.1,

l+2v.:

Deneel

,

12j., 1ivijne 8j.

t'laenhaut fs Louis eve.r den st ~ 'van' Ann e

7[, ? ï-'

st.

Petronelle Br2.em.fa .Jo o s + Lande ghem 2/+. 12. 17lj-1 Hd. Joannes Hauwenrogghe fs Joos. K. Lsab eLl.e Therese 16j., Ann e K3.rie Fr-an cho.lse 9j., Pieter Joseph 7j. en J02nnes Ignatius 2j. V. Norbertus Braem broeder VRn de overl. 19 •7 . 1 7 ~.2 . te seker 19.7.1742

_Î.!.C

Norbertus. Br aem ever den st. van Petrone]_le Br-aem ,

44v.:

Acta cae~er deelvoogdije : Fieter vierschaere midts duytlandigheydt weesen v an Thomas Toursel. 14.9.1742

45

st.

de Cuypere procureur deser van de vrLenden over de

ThoY!l8.SToursel + r'leerendre 16.7.1742 He. Julianne Ida fa Guilliaeme. K. Guillielmus 19j. en f':Etrie JOP.n~e 14j. V. FietST de Cuypere als camervooght. 10:.9.1742


- 246 fO

47

Acta. seker : Marie de Hertoghe st. van ThOlTI8_S Toursel.

wed. van Guille

Ide over den

H-. 9.1742 ~"7~J• : st. 1-18.rieAnn e Ru tse.ert fa Ja.ns + Meerendre

12.5. 1742

Hd. Gillis Vander Vennet schepenen deser prochie.

K. Pieter lOj., Joannes 7j., Jooris 5j., Joosyntien 18j., Marie Joanne 15j. en Livijne 13j. V. Joannes Haenhaut is Ba uduyn , . .. Gronden bij uitgrootinghe van 14.6.1736 jee;hensJan Vander· Vennet en Pieter de He i jer-e beyde als vader en vooghden over hunne kinderen. Hofstede en grond te Meerendre, grond te Nevel en Leen te Hansbeke. I ~. 1 0 ~ 1 71-:-2 51v.: Acte seker : Pieter de Meijere Harie Anne Rutsaert.

fs B~uduyn

over den st~ van

4-.10.1742

52

Acte deelvoogdije : Joos van Holsbeke van Pieter de Yl'eijere fs Huybrecht. 31 • 1 O. 1 742

52

st.

fs Fieters

over de weesen

Pieter de l'Ieijere + I',1eerendre4.4.1742 He. Marie de Rycke. K. Joannes 17j. en Piete~ l1j •. · V~ Joos vsn Holsbeke fs Pieters. Behuysde hofstedé te Meerendre.

3 i •1 0

• 1 7l~2

.51.1-V.: Ac te seker de Heyere. 31 • 10. 1742

Fieter de Rycke

fs Jooris

over de st. van Pieter

Li ev sn Nuy d t tot Heyghem. over de wesen 54-v.: Ac t e è.eelvoogdije :.. ven Pä.e t.e r Cocquyt fs Philip tsynen eersten huwelijek gh ewonn en aan Tanneken de Meyere en tsynen tweeden huywelijck aert Livine de Brauwer. 31 .10. 1742

54v. : St. Pi.e t.er Cocauyt· f s Phle + Lande gnem 31 • 12. 17Ll-l wedn. van tanneken de Meyere (lx) . He. Livijne de Brauwere (2x) . K. 1x : Joannes 22j., Fréms 20j. en Joanne 18j. 2x : Isabelle 11j. en Florence 10j. V. Lieven Nuydt. NB. Geerdyntien SaerJ8_nfs Hs_ryn, .Iann ek en Sa eman fa l'Iarynvoornt. en hê8r8. sone Pi.e t er Cocquy t fs Ph Le , Een partije land te L2ndeghem conpeterende Geerdyntien Saeman bij versterf te van Harie de Sutter, wordt gebruikt door Pièter Cocauyt en Janneken Saernan.

31.10.1742

57v.:

.

Acte deelvoogdije : Lieven Coppens Îs Jaecques over het éenigh kint van Hp,rie Co ppen c fEl_ J.?ecques v oo rn t , gh ewonn en bij Livinus Claus. 15.11.17L'r2


- 247 58

st. Marie Coppens f a Jaecques + Landeghem 7.9.1743 Hd. Lieven Claus. K. Allegonde Claus lOm. V. Lieven Coppens br6eder van de overl. NB. Lieven C'l au s vo orn t. wedn. v an Ann e 'N:Lemezie St. weth Meerendre 20.10.1740.

15. 1 1 • Î 742 60v.:

Acte deelvoogdije : Thomaes Soens over de Vleesen van Cornelis Coppens bij Elisabeth Auterman. 29. 11 .1742

61

St. Cornelis Co ppen s + Han sb ek e 29.4. 1742 x Elisabeth Auterman tevooren oock overleden. K. Emanue I 17 j ., Eme r en t i.ans 16j. en Pi.et er-n e Ll,e 14j ~ iJ. 'I'hornae s Soens 1 9. 1 1 • 1 742

62

pat ,

Ac t e deelvoogdije Joos van Ho Lsb eke fs Th0TI12.S en Pie.ter' Dierickx over de VleeSen van Xstoffel van Nevel en Jànneken Dobbelaare fa Jàns~

13.12.1'742 62

. St. Janneken Dobbelaere fa Jans + Meerendre wed. van Xstoffel van Nevel fs Geeraert. K. Pieternelle 22j., .Joann e i 9.j ., f·1arieAnne 17j., Pä t.e.r 14j. en Marie Franchoise lij. . V. Joos van Holsbeke fs 'I'homa s pat. en Pieter Dierickx mat .. 13. 12. Î 742 é

64v.·:·Ac te seker: Pieter Di.ér Lckx fs tienderiek over den :st. van Janneken Dobbelaere. 13. 12. 174·2 65

Acte deelvoogdije . Gi111s van Maldeghem over de weesen van Marten van Maldeghem, synen broeder, b1j Cathàrina Bisschop. 13. 12. 1742

65

St. Marten van Maldeghe~ fs Frans + Landeghem 16.9.1742 He. Catharine Bisschop fa Marten. D"a e + T 3"J. K''.. .... ver. rOJ.,: en voannes V. G111i8 van Ma Lde gh am broeder van de overl. NB. Delen van een hofstede te Landeghem Heerl. van· Barel Velde. Fr an s :Van :Haldeghem voorn t. overleden Déter.de doodt vari: de se overl., hofstede belast met bylev~ in proffyte van s'overledens stiefmoed~r. 1 :3 • 1 2. 1 7l+2

67

Acte seker îJID.lde ghe:.û. 13. 12. 1742

67v.: Auth. Livijne 10.1.1743

Pieter van Holsbeke

de Brauwere

over den st. van Harten van

wed. van Pieter Cocquyt

fs Phls.


- 248 fO

69v.: St. pro deo ten sterfhuyse van Jan Beelaert syne huysvr. + Meerendre 4.4.1742. V. Jan Hertleer. 10.1.1743

69v.:

Au t h , Lieven

Beeleert

ende Marie Buylaere

els vooght over de weesen VB_n Jan Beelaert.

10. 1 .1743 70v.: Acte staende voogdije : Lieven de Smet en Carel de Meijere over de weesen van Jacobus de Smet fs Marten ende Joanne dĂŠ Meijere fa Ja_ns. 10.1.1743 71

st. Jacobus de Smet fs Marten ende Joanne de Meyere fa Jans syne huysvr. beide + Meerendre respectivelijck op den 10 en 13.3~1742. K. Jacobe 10j., Joanne Sj. en Pieternelle 3j. V. Lieven de Smet pat. en C8rel de Meyere mat. Grond te Landegem en Nevel en Meerendre. Hofstede te Meerendre teinden Langhenacker. 1'). 1 .1743

74

Acta seker : Cathelyne Wieme fa Joos, wed. van Jan de Meyere over Carel de Meyere haeren sonne als vooght van de weesen van Jacobus de Smet. 10.1.17/+3

74

Acte voogdije : Lieven de Rycke en Christoffel de Craene over de weese kinderen van Joanne de Craene fa Jane in IX met Mattheus Cocouyt in 2x met Jan Frans He~nssens in 3x met Daniel Vyncke. 7.2.171+3

74v.:

st.

Joanne de Beer + l'/Ieerendre

Hd. Frans Heyse. 21.2.17Lc3 74v.

=

Ac t e steende vco gcn j e : Frans Van de '/lalleX Petronelle Wieme fa Je_TIbij Janneken Copp en s over de we ese met n aeme Pieter Wieme Doek sone van Jan ende Janneken Coppens voornt. Acte seker ; Jan Van de 1;'[811e over syne sone Frans Vande Walle voornt. 25.2.1743

75

Acte deelvoogdije : J8n de Voghelaere over de weesen Jocsyntien de Voghel~~re gh~procrieert met Joos Taets. 7.3.1743

75

st.

Joosyntien de Voghelaare fa Jaspart + Meerendre 3.2.1741 Hd , Joo s Ta ets fs Je.ns. K. Pieter 17j., Lieven 15j. en Joannes 13j. V. JĂŠm de Voghelaere fs Jaspart broeder van de overl. 7.3.1743


- 249 fO

77

82

:st. Joanne de Craene fa Jans + He erendre 10.4. 17'+2 wed. van Mattheus Cocquyt fs Joos (lx) wed. van Jan Franchois Heynssens (2x) Hd. Daniel Vincke (3x) K. 1x Judocus 21j., Marie Barbara 19j., Monica 17j. en Livijne Cocquyt l5j. 2x Marie Jacobe 9j. en Christine Joanne Heynssens 7j. 3x Joannes Vincke 4j. V. Christoffel de Craene broeder van de overl. mat., Livinus de Rijcke pat. (lx) en Christoffel Heynssens pat. (2x) Huwkon t rak t voor notaris Frans van Tieghem tot Ghendt VEm 1 .6 . 1 737 : Dan i eL Vincke coster van !"leerendre, ec ho Lme e s t e.r son e van Joos en van Harie Ven den Berghe jonghman meer dan 25j. Jo,mne è.e Craene fa Jan et Livijne Duy t sch aev er- wed. van J02nnes Fnmchois Heynssens en v an I'-lÊ'ttheus Co cq uy t , 7.3.17/+3 Liquidatie

door Livijne

de Brauwere wed. van Pieter Cocquyt.

21.3.1743 83

Auth. Lieven van Wassenhove fs Joos hauder ten sterfhuyse Cathelyne Speeckaert. Jan Van Vooren x Joanne van Wassenhave fa Lieven.

van

16.5.1743 84v.:

: Car eI BeyD ert fs Char Le s to t Loct enhu ll.e over de minderj. kinderen van Joannes Norbertus Bey?ert fs Ch ar-Les voorn t. He. .Io arm e l<Ie-stdaf2:h f'a Frans. Ac te de elva ogdije

16.5.1743

-

84v.: st. -Jo ann es Norbertus Beyaert fs Charel + Heerendre Hey s t e 17. 1O. 1 742 He. Joanne Mestdagh fs Frans. K. Jac'ob 17j., M2rie Franchoise 14j.1 Pier Frans 12j., Norbertine 1Oj. en Emanuel Sj. v. Carel Beyaert broeder van de overl.

16.5.1743 86v.: Licuidatie

tusschen Lieven

van Wassenhove

ende syne kinderen.

30.5.1743 87v.: Augm. door de wed. van Earten van Maldeghem ende Gillis van Maldeghem als vooght over de 2 rninderj. weesen van Marten van Maldeghem voornt., met den overlijden van Frans van Maldeghem swe eseri grootvader + Lan de gh em , NB. Fr an s van Ivlaldeghem'Toornt. wedn. in lx van Jaecquemyntien van Laecke, sweesen grootmoeder, syn 2chte:rghelaeten wed. Joa.nne Gryp fa Charles. 2C'.6.1743 88v.: Acta deelvoogdije : Pieter V8.nden Driessche x Janneken Vande Velde over de weesen van Pieter Van de Velde bij l,ivijne de Neyere. 20.6. 1 7L~3


-

250 -

fO 881'.: St. Pieter Vande Velc~e fs Bauduyn.+ Heerendre 31.3.1743 we dn , van Theresia Hertoghe (1 x) He. Livijne de Meyer fa.Lievens (2x) K. Aer nau t bij huwe Li.jck syn s eLf s , .Io ann es en Carel· hun selfs, de 2 kinderen van Joanne Van de Velde gheprocreert ·bij Jan· de Pa~e. . K. 2x : ~ieter Willems x Livijne Vande Velde, Jacobu~ 20j., 11 e 1 5· J.. '1 • 1 ~J ? . P· _le~erne en Catnarlne • .1J •. Pieter Vanden Dr-Le s sc he • . Hofstede en grond te Meerendre. J_

20.6.1743 93

fs Guille over den stae t, van Pi.e t e.r

Ac te seker :.Pi.e t er- Willems Velde.

Van de

20.6 • 1 7 ft.3

93v.:

Acte deelyoogdije Laureyns de Witte 20.6.1743

: Franchois fs Jans.

931'.: Au t.h , JOEtnnes van 1eyseele van Joannes de Vreese.

x

van Hove over de weesen

met Joanne

Claeys

f'a

van

Pieter,

wed.

4.7.1743 941'.: Ac te ren un ch i a tie : .Ioann es ç Pi eter, Guille en -Jac obus de COAter kinderen van Pietsr, mitsgr. Marten Baele fs Lieven r-en un chf.er-enhst sterfhuys van NEtrie I'1estdE~gh hunne moeder.

4.7.1743

95

Acte deelvoogdije : Bauduyn van Wassenhove fs Jaecoues rninderj. weese van Livijtie Cornelis overl. huysvr.·v~n Van d e 71alle.

over de Jan

4.7.17/+3 95

st. 1ivijne Cornelis fa .Jacq ues + Heerendre 9.2. 1743 Hd. Jan Vande Walle fs Jens. . D·.... r l' 1- Hun 1 f " d_e 1\. \:;_L 1-, __ .LlS, .;_le~er en w. r r an s b' .lJ . nuwe i i j. ck se_,_ s, l-l81,er Meyere x Janneken Vande WalIe, Jan Ro~ges x Joosyntien Vande ";811e, Guilliame 22j. en .Ca t h ar Ln e 20j.· V~ Bauduyn vaD Wassenhove. Hofstede Mesrendre Overpoucke. 4.7.1743 TT

f"'.!

97v~: Acte seker Cornelis. 1+.7.1743

1.-,

..

1.-,

'.L

Frans Vande ;Nalle fs Jen over de at ae t van Livijne

Acts deelvoogdije Jacobus Bisschop tot Dronghen Noorthaut de wessen van Marie Bisschop fa Je.n, vervlekt bij Guilliame Fi ers fs Joos.

18.7.1743

over


- 251 fO

98

st. Marie Bisschop fa Jan + Landeghem Wildendriesch 19.12.1742 Hd. Guille Fiers fs Joos. K. Lï?cobus 23j., Judocus 14j., Therese 18j., 11arie Hagdaleene 16j., Joosyntien 28j. en Joanne 26j. hun selfs. V. Jacobus Bisschop broeder van de overl. Hofstede Landeghem. '7 18. .1.I,Lt

1

'-';}

3

1Olv.: Ac te seker : Nor b er t us Ha es fs Joos tot Lan de gh em Heyste over den staet van Marie Bisschop. L~.7.1743 lOlv.: st. Maghdaleene de Coster fa Pieters + 21.5.1740 Hd. Jan van Holsbeke fs Pieter. 5.9.1743 102

Ac te renunchia tie : Xsto ffel Heynssens en Xs t o ffel de Cra en e 21s vooghden over de weesen van Jan Fr-ans Heyn ssen s bij Joanne de Craene leste overleden huysvr. van Danneel Vyncke renunchieren het sterfhuys van Jaanne de Craene voornt., sweesen ma eder , 19.9.1743

102

Acte deelvoogdije de Vo Lde r-e, ~8.11.17L3

Paulus de Voldere over de we ecen van Frans

102v.: st. Frans de Voldere fs Joos + Meerendre 19.10~1743 He. Ann e r':erieele Clercq. K. Joannes 7j., Lieven 1j., Joanne Marie 5j. en Piternelle V. Paulus de Voldere. 28. 11 .1743 104

Acte seker : Fieter Onderbeecke Frans de Voldere.

4j.

tot Nevel over de staet van

12.12.17L+3

lO'w.: Acts staende voogdije : Pieter de Nuynck en Pi e.t er de Sutter over de weesen van Livijne de Sutter lest wed. van Lieven de I·luynck. 12. 12. 1743 104v.: St. Livijne de Suttere + Hansbeke 23.8.1741 wed. van Lieven de Muynck. r. Pieternelle 27j., Anne Marie 24j. en Livijne 18j. V. Pieter de Muynck en Pieter de Sutter. ~ofstedeken te Hansbeke. 12.12. T7L~3

105v.: Acte deelvoosdije

: Joannes Cocquyt over Pister Francies Co cq uyt fs Guilli.?rYle bi. j Ann e Î'I8rieLi.ppens , 12.12.1743


- 252 -

fO 106

1 Oe.

St. Guilli2.me Cocquyt fs Geereerts + l'ieerendre 15. 10. 1743 He. Ann e HO.rie Lippens fa Joos. K. Pi e ter Fr an 8 19.j • V. Joannes Cocquyt broeder van de overl. 12.12.1743

Acte seker

Joos Lippens

over den staet van Guille Cocquyt.

12.12.1743 108v.: Acte deelvoogdije : Judocus de Weert over de wassen van Lievijne Claeys verwekt bij Fiater van Renterghem. 12.12.1743 108v.: St. Livijne Claeys + Meerendre 17.9.1743 Hd. Pister van Renterghem. K. Jacobus 23j., Lieven 18j. en Martyntien V. Jud~cus de ITeert. 12.12.1743 111

«c te

111

Acte deelvoogdije : Joannes Mestdagh van Wassenhove bij Clara Speeckaert. 12.12.1743

seker : Pieter Speeckaert staet van Livijne Claeys. Î 2. 12. 17L~3

Lan d t sman

21j.

tot Lan deghem over den

ovér de weesen van Geert

St. Clara Speeckaert + Meerendre 26.10.1742 Hd. Geert van Wassenhove. K. Harten 32j., Joannes 25j., Lisvijne x Jan de Heyere, Jacquemynti~n 28j. en Marie Joanne 15j. V. Joannes Mestdagh. 12.12.17Lf'3

l' i

I. 1.

1

r3v.: Acte seker Jan van Wassenhove von Clara Speeckaert~ 12.12.1743 .

113v.: Rek. door Pieter Dobbelaere bij Marie Anue Dobbelaere. 23 • 1 • 1 7 Lf-LI-

fs Geeraert over den staet

over de wessen van Jan Dobbelaere

1 14

3° Rek. door Lieven Claus in huwelij ck gh chad t habb ende Arm e Marie Wieme dochter van Jan ende Janneken Coppens fa Geeraert over de ~inderj. weese Cmidts de twee andere bij huywelijcken sL: et hun selfs) VAn Je.n Wieme bij Jarrneken Coppen s voorseyt. 23. 1 • 1744

115

Acte renunchiatie LleV8n de Rycke als vooght over de TIeesen van Mattheus Cocouyt fs Joos bij Joanne de Craene fa Jan, renunchiert het ~terthuys van Joanne de Craene voornt. 6.2.1744

115

Auth. Lieven de Rycke tot Vinderhoute als vooght over de weesen van Mattheus Cocouyt bij Joaune de Cr~ene. Danneel Vincke in huw e Lî, J'ck" 6~'''ewe~s--Ine t Io ann e Uv -10 v.L::. Cr-ae .... c; ..t::'l.n e ....... v oorn .v.t 6.2. 1744 IJ

'v

~.!.

U

'-- .... I._~

',j,


- 253fO 116

116v.:

~cte deelvoogdije : Christiaen Beirnaert Xstoffel Beirnaert bij Marie de Vreese. c: .z. 1 744

st.

over de weesen van

Xstoffel

Beirnaert smid + Meerendre 12.5.1742 de Vreese fa Adriaen. K. Adriaen 15j., Joannes 11j., Franchoise 12j., Joanne Marie 10j:, ~onic~ 7j., Pieter~elle.5j., Anne Cornelie 4j., Isabelle Ca~h?rlne 3J. en Joosyntlen lJ. V. Christiaen Beirnaert alven ~roeder van de overl. Grond te Meerendre. 6.2.17~tJ+ He. Marie

1 19

JlU t h , Pj. 2 ter van Geeraert

van

00 te gllenl,

fs

Phl s [~ls voo gh tover

o_e viee sen.

Jegghe bij Janneken van Ooteghe~. Weesen : Francies en Livijne ~egghe. 20.2. 17,'+4 120

Acte aek er .Jaecq ue s Verhegghe voor de pa cht VEm het hofstedeken competerende de weese van Pieter de Mulder aengegaen bij Fr?llS Coppetis jeghens Lieven de Mulder &ls vooght overde selve we eae • 20.2.17li4

120v.: Ac te deelvoogdije

: Carel 1'1art("i'1s

ClercQ bij Pieternelle

over de weesen ven Geert de

Heyse.

20.2.17·4-4 120v .:

123

St. Ge'?re ert de Clerc C1_ + Neerendre 6.10. 1741 Re. Pieternelle Heyse. . K. Cornelia 5j., Joanne 4j. en Martinus Sm. V. Carel Nartens. NB. Joanne en '!Jille~yn tien de Clercq suster van de overl. Grond: c;hebE1uteen huy s en stallynghe ghe dur-ende en at aend e het huwelijek en ge rode bosch achter thuys te Meerendre op l'ielderen eau ter. 20.2. Î 7l+l+ Ac t

e seker

: Pauwe I de Volder

fs Lieven over

den s tae t VEen

Geert de Cle.rcq_. 20.2. 17LI-4

123

Acte renunchiatie

pro deo:

Lieven 3081e als v2-.der ever syne : Gillis 19j. en Bauduyn Baele 13j ., v e.rwekt bij 1·:Iarie Ylestdagh)r-enunch.i.e r t het sterfhuys van swe eaen s moeder.

2 minderj. kinderen ~et naemen

13.5.1744 123

"c-"'e

·-"'-·nr_;n~"'·l·e .. :: ... \..., ê __ .,;:._..!.<.J..L.l-""'l.,

J,::,cobus tij 13.8. 1744

Ca

'Rol \~_-oJ...L--1.-"_'

-PC!

wor d.i ~n~h",\ ~'J

-I.._.o.--t)

.....!..s-~'i._../

t.ho.r Ln e rIortier 23j.

Joannas

de Cloet fs


- 254 -

re

123v.: Acte deelvoogdije : Leneert Baersns fs Geert over de 5 wessen V2n Joannes Haerene synen broeder; het eerste verwekt in lx bij Livi j n e ct e Puy t f a Pi etere n cl. e v ier an der e in 2x bij Livijne van Kerckhove. 27.10.17L~4

121+

Ac t e deel-voogdije

; Pi.e t er-Joannes Van de Woestyne fs Daniel oom mat. over Petronelle Th er-esi.a en JoaDne Cat h ar-Lne Bri?tet kinderen van Sr. Frans Braet bij Jouffrauw Joosyntien_Vande Woestyne fe Danneel.

26 ., 1 1 • 1 744 124

St. Joe Joosyntien Vand e '!Joestynefa Darin eeL bij Arm a de. Vriese + Hansbeke 21.1.1744 Ed. ,sr. Fr an s Bra et fs Pieter Bailliu der v corseyde pr-o ch i e V?Jl Han sbek e , Pe t ron e.Ll.eTheresia

°10.9.1736 en JODnna. Cat.h ar-Lna °23.2.1740 V. Joennes Vende Woestyne tot VyDckt eyghen broeder van de overl. Ho fstede en grond te Nevel. 26 • 11 .1744 K.

128v.: ,L\cteseker : Pieter Joannes Sr. Fr-an s Br ae t ,

Van de Woest_yne fs Daniel

over

26. 1 1 .1744 , ?O I

l~""

Acte deelvoogdije : Alexander Droomaert tot Dronghen over de 4 minderj. weesen van Lieven Delvaert fs Geert, bij GilIy~t~en Schaelens fa Geert.

3 O. 12. 1 7 L~Ll1 207

S

.L. I~.

I'.a even .,. 1 t IS r. h em ",. ' J-.0 .0. (' 1 71,t 2 '-;,,;e_V2,er 'jsert + T.uanaeg" iil 1 o.e n

-r

Ee. Gillyntien

Sch~ens fa Geert. 18j., Joanne 15j. en Geeraert V. Alexander Droomaert. Hofstede en grond te Landeghem. K. Frans zO' ...J

131

20j., Joannes

13j.

1') 17,1'4' .1.:___.~,.-t

Ac t e aek er : Joo syn tien 'I'ae t s we d , van Geeraert over Jen ruytschaever heeren sone.

Tuytschaver

1L~.1.17!+5

131v.: Acte deelvoogdije : Bauduyn van Wassenhove over de weesen van livijne de Vo ghe Lae r-e fa Joos, bij ES.rten Doosterlynck.

lL~.1.1745 131v.:

st.

Livijne de Vogheleere fa Joos + l:Ieerendre 8.7.17L~4 Hel. Earten Doo s te rLynck , K. Jo.snnes 24j., Pt e t er Joannes 18j., Adriaen 7j., Joanne Marie 26j., Judoca 14j. en Petronelle 9j. V. Bauduyn van Wassenhove x met de suster van de overl. NB. Jarl de Voghelaere (overleden) broeder Van de overl. Hofstede en grond te Meerendre. 14-. 1 .1745


- 255 fO

135

St. J02nnes Haerens fs Geeraert + Landeghem 22~10.l744 we~n. van Livijne de Puyt (lx) He. Livijne vande Kerckhove (2x) K.1x Livijne ll+j. 2x : Francies 3j., Joosyntien 8j., Joanne 6j. en Marie Christina 9m. (nu ook overleden). V. Lieven de Puyt met. en Leenaert Haerens pat. Hofstedeken en grond te LEinc1eghem.

ze . 1 • 1 7 L~5

137v.: Acte deelvoogdije

=

Lieven de Puyt over Livijne

Eaerens

fa

tij lirijl1ede Puyt. 28. 1 . 1 7 '+5

J2.11

i 37'1.:

door L'-'!?rten Iket fa Pister ::;,ls vo ogh t over de kinderen van Jtm Iket gewonnen in 1°, ;?ö en 3° huwe Ld j ck, NB. - J~nneken Iket audste weese fa Jan bij Piternelle van Hoorebeke. t (~ \ La ev en en nar-a e T' LKe .: weesen; • Car eL, Jen en Livijne· Ek e t kinc.eren van Jan bij Janneken Verhegghe. 28 • 1 • 1 71+5 Rek.

-r-

139v.:

;','

Ac t e aek e.r : Pi.e t er Snauwaert Lieven de Puyt. 11.2.1745

139'1.: Acte seker ~·r8er-e n s ,

Josph Cornelis

fs Simoen tot Vo se el aer-e over

fs Pieter

over de staet van Joannes

11.2.17'-t5

Acte deelvoogdije

,].C'.n He st dagh cv er- de 'Nee sen van Tanneken

r~les t d2_gh •

?4.3.17l)-5 1/+0

st.

142

..4.cte sel~er r~ie8 t dagh •

'I'arinek en He st dagh fe: Guille + Eeerendre 6.:::. 17~4 wed. van Lieven Vrient (lx) Hd. ?ieter Danneels (2x) K. lx : Jespart 18j. en Joanne Vriendt 16j. V. Jan Mestdagh broeder van de overl. 24.3.1745 Judo cue de Deckere

over den staet van

Tanneken

24.3.1745 142v.:

143

Au t h ,

Philir']8 de ,syne suster. ? L} • 3 . 1 7l~5

..

:'l_uth. Pl

vrienden 8.1i-.1745

Clercq_ to t BeLl.ernen Joosyn tien de Clercc:

et er van Henterghem en Hart en de Keysere a.ls nae s t e van Marie Haerens overj. innocente weese doof wesende.


- 256 fO 1L~3v.: St. Joos v an Holsbeke fs Thomas + Heerendre' 2. Î 2. 1744 ende Petronelle van Wassenhave syne huys~r. + Meerendre 7 . 1 • 1 744. K. Joannes 17j., en Livijne 12j. V. Hez-m>n Y-3l1 Ho lsb ek e fs Thomas pat. en Pieter Roeges mat. Hofstedeken engrond te,Meerendre. 8.L~.1745 146

,Acte voogdije: Herman V9n Ho Lsb ek e fs Thomas over de we esen Jan van Eolsbeke synen broeder. 2-.4.1745

1L1-6

Ac t e aek er : Bauduyn Holsbeke. e_.• i~. 1 7 L~5

V8.n Holsbeke

tot J1eerendre over. Herman ven

J 1+6v.:

Acte vo og dá j e Christi8,en de Schuytere tot Dronghen over de 0eesen van Adriaen Dhaese fs Christiaen, gewonnen bij Joosyntien Claeys fa Bcuduyn. 3.L~.1745

146v.:

St. AdriRen Dhaese ts Christiaen + Landeghem Wilde 4~2.1745 He. Joosyntien Claeys fa Bauduyn. K. Danrteel de Wulf x Isabelle Dhaese tevooren wed. van Mattheus Cornelis, J02nne 27j~, Chr i.st i aen 21j., Eménuel,19j. en Geron 1 Sj •. V. Christiaen de Schuytere. EL4.1745

150

Ac te seker : Chr-i st i aeu de Schuytere ven Adriaen Dhaese. 8.L~.1745

to

t Dr-orrghen over c_e's t a e t

150

.

Au t.h , Frans van Hov e tot Han sb ek e, x Louise de Witte fa Laur s voocht v~n Maria Anne en Joanne de Witte kinderen van Laurs voornt. 6.5.17Lj.5

151

:

Rek. door Fietsr van Renterghem Haerens fa Pieters overjarigghe

fs Joos als vaoght over Marie inrtocente weese.

6.5.1745 l~~r ./~

153

••

•"

Acte staende voogdiJ"e : M~rt~n. de Keuvser.fs iaurs over Ma.rie u-Haerens overj. innocent~. weese. c ~ 1!!f·""'5 O.7. Acte seker ~ieven ~an Renterghem Marten de Keyser fa Laurs.

fs Her~an

tot Meerendre

over

6·.5.1745 " Rek. doo~ JOOR Baele fs Lievens als vooght over de, weesen van Jan SteyB8rt in tweede huywelijck verwekt bij 'ï'ann eken Bae l.e fA .Ioo n voornt.

6.5.1745


- 257 fO 154

Acte deelvoogdije : Philii,Jpede Voghelaere fs Jans over de weesen van Jan de Voghelaere voornt. bij Goddelieve Blanchard.

6.5.1745 154

St. Jan de Vc gh e Laer-e is Jespart bij Elis2,beth Cocquyt + Meerendre 13.1.1745 . wedn. van Isabelle van Maldeghem (lX) wedn. van Pieternelle van Parys (2x) He. Goddelieve Bl~nchard fa Cerel (3x) 200rs (K.) 1x : Adriaen Van Renterghem staende vooght PRt. van Guilliame ven Ren t er-ghem fs Lieven ghewonnen bij Livine de Voghelaere bij den overledenen tsynen eersten huwelijck ghewonnen bij Isabelle veD Maldechem. Christoffel BlanchBrd tot Vinderhoute als vader over syne 3 min~erj. kinderen verwekt bij de voorsyde Livine de Voghelaere thEeren tweeden huywelijck. 2x Jan de Voghelpere syn selfs, ten tweede huwelijek van den o'rerledenen bij Pieternelle van Par-y s, 3x Philippe en Car eI de Voghelaere hun s e Lf s , Pieter 21+j., Franchois l7j., Judocus 15j., Joosyntien 22j., Harie 20j., 1s2belle 13j. en Pieternelle 29j. V. Philipye de Voghelaere voornt. 6.5.1745

1 57v.:

Ac te aek er- : Car e.I de Voghelaere Jan de Voghelaere. 6.5.17L[-5

fs

.Jans

157v.: Acte deelvoogdije : Joannes Duytschavere weesen van Geert Duytschaevere voornt. 20.5.17'+5 153

St. Geert Duytschaever fs Guilliame He. Joosyntien 'I'ha e t s , K. -Jo=nn es syn s eLf s bij huwe.l i jck , Livijne 1 5j. en ESTie Ann e 12j. V. Joannes Duytsgaevere broeder van Hofstede Meerendre van audt ghen~emt Petronelle Maenhnut wed. van Guille 20.5.171+5 seker : Jaannes Duytsgaevere den staat van Geert Duytsg2evere. 20.5.1745

+

over den s t ae t van

is Geert over de

Heerendre

30.5. 171~1

Pi e t er- 22j.,

de weesen. den Venbasch de Coster.

Joanne

î9j.,

bij coope

fs Geert tot Meerendre

van

161

Acte

over

161

Rek. door GereI de T'Ieyerefs Jan aLs v oo gh t over de 3 minderj. k~nderen van Jacobus de Seet bij Joanne de Meyere met naemen : Js,cobe, .Joarin a en Pieternelle. 8.7.17Lt5

162v·.:

Ac t e deelvoogdije : Jan de Voghelaere fs Geert over de weesen van Marten de Voghelaere is Geert, verwekt bij Albèrtine Criel • JO. 9. 1 7L~5


- 258 fO

162v. : St.

HRrten

de Voehe Laer e f's Geera,ert + Neerendre van Jo~syntien de Baets (Ix)

24.5.1745

w~dn. He. Albertine Criel fa Jans (_3x) K. 1x : .Joanne 23j. en Jan 175. V. P:Leter Sierens. K. _3x : Elisabeth 4j. en Livine Judoca 14m. V. Joannes de Voghelaare. Huys herberghe Dur-ne noor t syde van de Br ugache vae r t haude~de den hoeck van~e staets naer Somerghem bij coope jeshens Jo Seresius rrorts en Vrouw Ann e I,IarieV2_n He ck e fa Jo-'.Louis ' d~ude en van vrauw Mnrie 1n~e Vsnder Stricht volgens contract \T D_n 7.4-. 1 742 • JDO syn tien r1.'2 Bae t s x Jt.?n K. Judocus en Pieter Siel'8ns. Joosyntien de Basta x ~et dese overledene K. Jan en J n ~nns ' Marie de Voghelaere. ~ Ac te e ek e r CSTal Criel f s.Jans tot ZeLz ae t e ,over den s t.ae t van Marten de Voghelaers fs Geert.

167

30.9.1745 Acte stacnde voogdije : Pieter Sierens ever J-n anne de Voghelaere 2}j. en Jan de Voghelaere 17j.

1(,'7 ~, I

30.9.17'+5 •10, r '7'T'

168

••

Acte seker 30.9.1745

Jan de,Vogh~lRere

e vqo gd i je: Joannes rliartens over J enne Pi t é.rn e lLe Loontien _/'l_C t

fs Geert over Pieter Siersns • fs fa

Judoeus t o.t Han sb ek e co ayn ]~18:t •. Joseph bij Joanne Lamme ,

G.l? ~ .._. 17LLr:::; 1/

168

Eers. Jo.snne Lamme f a .Jzm bij Pi ternelle VEn Vynckt + Hansbeke 6.1.1745· - .. wed. v~n Joos van Vynckt fs Lievens (1~) Ed. Joseph Loontiens fs Pieter (2x) K. 2x : Joanne Petronelle Loontiens ° 15.11.1730. v. Joa~nes Martens. Huwkontrakt voor notaris S~rvaes ~an 2isseghem tot Nevele van 19.1.1729 : Janneken Caeckaert wed. van Pieter Loontiens voornt~ en moeder van Joseph Loontiens. ~ 9~te~e'-'~ t:::~n__ o~ ~~ond te H~ns~al~e ;"_().L."_' ... :. c-..... u ......... 9.12.171+5

. St.

.L

175v.: Acte seker

Joannes

.1.

Sutter~an

over Jos~ph Loontiens,

is

Pieter.

9.12.1745 176

Ac t e au t h , Joos de Nev e oom en voo gh t V2n .Io ann e de Nev e in eerste huwe Lf j ck bij Jo~mnes cle Nev e en Alci.-egonde Hertleer; C.?rel, FrRns en Josyntien en Hieroni~us kinderen van Joannes de. Reve voornt. in tweede huwelijek net Jacoba Mulaert.


- 259 fO T"'I6.rie Leenesonne wed. van Pieter de Nev e , Joos en Fieter de Neve. GuiIlia.eme de Neve mi tsgr. den selven Joos de Nev e als voogh t over de ~eesen van Joannes de Weve. Jan Vande Velde x Joanne de Neve. 20. 1 • 1T+6 . 177v.: Acte seker : Joanrles Doosterlynck fs Harten tot Neersndre over den staet van Livijne de Voghelaere, Hd. Marten Doosterlynck voornt.

3.2.1746

-

·.l77v.: Ac te deelvoogdij e :. Dan i eI de WuI f fs Gui.Ll.etot Vosselaere over Marie Jacobe van Vinckt fa Pieter bij Joanne·de Wulf fa Guille. 3. ,2. 1 7L~6 178

st. .Joarine èe Vlulf f'a Gu.iILe + Han sbek e 2L:.• 10.17LI-5 Hd. Pieter van Vynckt fs Gillis bij Jaecquemyntien Bogaert. V. D2neel de Wulf to t Vo r seLaë r e ey gh en broeder van de ov er L, 3.2. 17/+6

180

Acte seker Jacobus van Vinckt de stnet ven Joanna de Wulf.

fs Gil1i8

tot Hansbeké

over

3.2. 1'746 180

Rek. door Joos de Neve DIs vooght over Joanne de Neve fa Joannes

et Alezonde

Hertlesro

17.3. 1746 182v.: Acte deelvoogdije : Lieven Neyt over de weesen van Pieterneile Ne yt fa Ph Le , gewonnen bi j Lieven van nen terG/hem.

17.3.1746 Î

83

st. Pieternelle Neyt t a Phle + L8.ndeb~lem Wild.endriesch ontrent 3 jaeren gel~den. Hd. Lieven van Renterghem. K. 2 minderj. kinderen. iJ. Lieven l'Teyt. Overlij~'.en v an El.Lsabe t h Ney t f a Phl.e, Buster van Pieternel1e voornt. 1 7 . .3. 1 7 L~6

184v.: Acte seker : Pieter Speeckae~t Elisabeth N'eyt fa Phle.

tot LandegheE:over

den staet van

17.3. 1746 185

Au t h , J;::;_n I"1ortierwedn , in eerste huwe l i j ck van Cath oLyn e de Cuypere om te mogen procederen. 22- .)1- • 1 746

185v.: Ac te deel voogdij e : Pister de lvIeyerefs Lf.even over de vre esen v..n Ce.t.he Lyn e de Heyere fa. Lievens voo rn t ,

28.4.1746

.


- 260 fO 185v.:

st. Cathelyne de Meyere fa Lieven + Meerendre dececber 1744 Ed. Jan M~rten8 fs Jens. ') <: • P'1. t rone 11 e 1 7 J. . en uacq -, ue s van .[:01e'o ek, e over K L l. vyue LJJ., syne 2 minderj. kinderen verwekt bij Joanne Martens. V. Pieter de Meijere fs Lieven voornt. broeder van de overl. 28.1+.1746 -T

H

188v.: Acte deelvoogdije : Pieter Vincke fs Jans over de ~eesen van Joos Dobbelaere v er-v.ek t bij Pi t e.rne'l Le de Sme t fa Pi e t er-s, 23.6.1746 188'1.:

190

St. Piternelle de Smet fa Pieters + Meerendre Hd. Joos Dobbelaere fs Jans. K. Joannes 4j. en Marie Joanne 9m. v. Fiet~r Vyncke. 2.3 .6. 1 746 .. Ac te aeke r

Piternelle 23.6.1746 190v.:

: Pi et er Dobbe Laer-e Smet.

fs Jins

5.5.1746

over den a.t ae t van

de

Acte eede lmthone van Heuffel. K. Joannes van Heuffele. Pieter de Keysere x Marie vaD Huffele. Andries de Ketelaars x Adriaene van Huffele~ Pieter Vé!n Buffele. Joaunes van Nevel x Joanne van Huffele. Franchois van Buffele. Jacobus VJ.n Buffele overleden.

30.6.1746 Au t h , Lieven de Ry ck e ,,:,ls vc o gh t over' Li vyn e Co cquy t f'a H.e.ttheus di e sone was van Joos. Livijne C~cquyt voornt. sal gaan in het clooster der penitenten tot Nevel op 16.7.1746. D8nneel Vyncke styfvader van de weese.

7.7.1746 191v ,

=

.

te seker : .Ioann e s de \Vitte fs. Laur-a van Hove staende vooght ~ver de weesen L":.C

tot Hanab ek e over Fran s vari Laurs de Witte fs

J~-;.ris •

21.7.1746 191v.:

Acte deelvoogdije Jan de Vlieghere over Pieter Frans 5m., Joanne 12j. en P~ternelle Baele kin~eren van Lieven bij Joosyntien Beelaert. 21.7.1746

191v.~ St. Joosyntien Hd. Lieven 21

192

.7.

Beelaert B~ele.

+ 28.4.1742

1 746

Acte deelvoogdije = Fietsr de Vocheleere fs Geeraert over de w e esen van Petronelle Vonde Put te, Hd. Joos Loon tiens fs Andries. 1.5.9.171+6


261 fO 192

. st. Petronelle Vande Putte + Meerendre 28.7.1746 wed. van Pieter Cocquyt (lx) Hd. Joos Loon t i.ens fs Andr-Les (2x) K. 1x : Pi e ter 8 j • 2x : P~tronelle 2m. v. Pieter de Voghe1Aere x met de sust er van de overl. 15.9. 1746

19L~V.:

Acts seker : Pieter de Vo gh eLae r e Lan dt sman tot Somerghem over den staet van Petronelle Vande Putte. 15.9.1746

194v.:

Acte deelvoosdije .: Geeraert van Holsbeke over de weesen Herman Parent verwekt bij Joosyntien de Meyere.

22..9.1746 195

. 1 97v .:

st.

Her~an Parent + Meerendre 28.3.1746 He. Joosyntien de Meyere. K. Petrone Tl e Parent x Gillis v an Heyste, Li.ev ijn e Parent GeeréJ.ert van Ho Lsb ek e en t-'LEl.rie Anna Paren t 18j. u Geer8ert van Ho lsb ek e , 2EL 9.1746 Act e se k e r 28.9.1746

Gillis ven Heyste· over den s t ae t van Herman

x

Per ent.

198

Acte deelvoogdije .Ioann es Claeys fs Pi.e t er over Clays fs Pieter bij Susanna de C1ercq. 13 . 1 (1. 1 7 L~6

Har t Lnu s

198

st. Susé:mna de Clereq fa Baud uyn + Heerendre Hd. Pieter Claey~ fs Jan. K. Joannes syn selfs en Martin~s 24j. V.· .Joann ea Claeys voornt. zoon van de overl. Hofstede Meerendre Durmen. 13. 1O. 171+6

201

Acte seksr : Joannes Claeys fs Fieter st?et van Susanna de Glerea. 13. 10.1746

201

Acte deelvoogdije Joannes van Coppenberghe over de wessen van Fieter v an Vynckt fs G111i8, bij Joanne Ver s.Luys,

30.10.1745

tot Meerendre

over de

27. 10. 1746 20ï

st. Pf.e t er van Vyn ck t fs Gillis -+- Hau sbek e 25.7.17l.j-b He. Joanne Versluys. T(. .Joann e s 24j., Liv i.nus 17 j ., Ann e Ep.rie 14j. en Livyne 6j. V. Joannes van Co~penberghe . .Hofstede te Han sbek e "het r-'Iotienll• 27.l0.ï7L,;6

204

Acte deelvoogdije : Joannes Maenhaut van Jan Van Wassenhove fs Geert. He. Marie Vande Velde fa Joos. 10. 1 1 • 1746

fs Jooris

over de weesen


- 262 Acte deelvoogdije : Pieter Willerns over de Rycke.ert bij Cornelia Wieme. 24.il.1746

4

weesen van Judocus

204v. : st. Judocus Ryckaert fs Christoffel + Meerendre 6.8.1746 Ee , Cornelia \Hieme fa J2.ns. K. Frencies 12j., Joanne 9j., Marie Jacoba 7j. en Livyne 3j. V. Fieter Willems x ~et de Buster van de overl. Hofstede Heerl. Lovendeghem Breedestraete. 2Lj-. 1 1 • 1 746 20?v.: Acte seker : JoaDDes Schaut landtsman staet van Judocus Ryckaert. 21+.11.1746

tot Poesselover

den . :

207v.: Act e st<êcendevo ogu i j e : Pister Dobb elaer e fs Jens, x Li.vyn e Cornelis dochter van Bauduyn en Pietsrnelle Haenebalcke fa Guilliame over de ~inderj. kinderen van Bauduyn Co~nelis bij Pietarnelle Haenebalcke fa Guille. 2l~. 1 1 • 1 746 208

Ac te deel voogdije Ad ri.aen de Smet over de de Sme t , Hd. Pieter Viestyn. 2/~ • 1 1 • 1746

208

st. JoanDe de Smet wed. van Pieter Steyaert Hd. Pieter Wectyn.

we

eaen van Joanne

2l~. 1 1 • 1 7'+ 6

208

Acta seker : Geert van Holsbeke over de staet ten sterfhuyse v?n Fieter ven Vynckt fs Gillis. He. Jannsken Versluys. 7.12.171.;-6

208v.: Acts staende voogdije:

Fieter de Rycke fs Jooris over de weesen Van Jan de Rycke ghewonnen bij Piternelle Coppens met name: Martinus en Joennes de Rycke. 7 • 12. 17L~6

209

St. Jan van ~assenhove

fs Geeraert + Meerendre 31.8.1746 Vande Velde fa joos. K. Chr::;_stoffelsyn selfs bij huvrelijck, Fieter syn selfs, .Jo ann es 30j. syn ae Lf s , Seera.ert 25j., Lievyne 22j., Joanne 18 j. en Ann e rIa r iel 3 j • V. Joannes Maenhaut fs Jooris. Hofstede en Grond te Meerendre. 22. 12. 17 L~6 He. Marie

21'+v.: Act deelvoogdije : Jacobus Buy l.r.er e fs Lieven over de we eseri v an J08_une van Buy Lae r-e bij Fietsr Van de Vyvere. ë

16.2.1747

211+v.: St. Joenne van Buylaere fa Lieven + Hesrendre Hd , Pieter Vand e 'ilyverefs Fieters. K. J02unes FrClUF:8j. en Joanne r,L?rieSm. V. Jacobus van Buylaere broeder van de overl. 16 . 2. 1 7/~7

6.1.1747


-

<r »

C.O.J

-

f'O

Acte seker : Jacobus Buylaere van Joanne van Buylaere.

217

tot Lootenhulle

over den staet

16.2. 17/+7

Acte deelvoogdije : Jan van Kerrebroeck tot Landeghem weesen van Marie van Kerrebroeck fa Marten. Hd. Geert Vurssere fs Fieter.

217

over de

16.2.1747 217v.: st. narie van Kerrebroeck f'a ~!L?,rten bij Bar-bar-a ~'lnthonis + Landeghem vier Heckenen 12.1.1747 wed. van Pieter Vriendt fs Adriaan (lx) Hel. Seert de Vurssere fs Pieter (;2x) K • 1 x : J 02- n n e· 1 9 j.. en Pi e t 9 r 1 7 j • 2x : Joannes 13j. V. Jan vaD Kerrebroeck broeder Van de overl. Ho f s t edc en ;rond te Lan d.e gem cO',L:enJevr.n Pi.e t er-Vriendt. Î 6.2. 1 7 L~7 Acte seker Jan vaD Kerrebroeck fs Karten tot Landeghem de staet van Marie van Kerrebroeck. 1.6.2.17l+7

221

2.21

over

• Ac t e s t aend e voogdije

: J,m van Kerrebroeck fs 1-Iartenover de weesen van Narie van Kerrebroeck in h~er eerste huwelijek. 16.2. 1 7!~7

221v.: st. Jan Colpaert + Hansbeke 15.12.1746 w e dn v an Li.v i oJin0Co co - '-' \_, '-' ·-1 uv . u' t v .(-Iv) ~":

........

J

_J

'_.'.

...L...

..t.:...

He. Joanne Batsleer (2x) K. IX : Fieter Claeys x Joe,nne Colpaert en Pieterne1Ie 20j. V. Pieter Claeys appar-en t en deelvooght en Pieter Bc gae r-t mat. 1 6 .3. 1 7l+ 7

223

Acte staende voogdije Colpaert. 16.3.17/;-7

223v.:

Acte seker 16.3.1747

Fieter Claeys over de weese van Jan

Gnille de Coster over de s~ae~ vaD Jan Colpaert.

223v.: Acte deelvoogdije : Andries van L~ecke ovèr de weesen Van Petronelle van Laecke. 13.1+.1747 224

St. Pet9rnelle 2d.

JFJll

van Laecke + Hansbeke

1.2.1746

Izi ev en s .

Judocus 15j., .Jo.ann es 1Oj ., I<e.rieFran cho f.ae 19j., Joanne 12j~ en Regina 2j. V. Andries van Laecke broeder vaD de overl. 13 •L~. Î 747 F.

,.

226

St. Joanne de ~itte fa Geer~ert + Hansbeke Hd. Lieven Mortier fs Jans. 27.1~.1747

4.1.1746


- 264 fO 226

Acte deelvoogdije : Lieven Claus over de weese van Piternelle Wieme bij Frans Vande WalIe.

10.5.1747 226

St. Pieternel1e Wieme fa Jans + Meeren~re Hd. Frans Vande Wa11e fs Jans. K. Cath2rina 4j. V. Lieven Cleus.

7.2.1747

10.5.1747 228v.: Aete seker

228v.:

Pi.e t er' Vand e '.'Ic_lle

over den s t ae t van

Pieternelle

!::.ttth. .Ioo synt i en T,s.n . t f8, Joo.s, wed . v an Joos I"I~ge,.n.çk m'it sgr , Jo~nnes Megellck fa Pisters vooght pat. over de 2 ~inderj. kinderen van Joas Meganek voornt. beneffens Gi11i8 van Hove vooght mat. ghecreert over Livijne Meganck fa Joos bij Peternelle ven Hov e ,

31.5.1747 229

Aete dee1voogdije : Joannes Meganek pat. over de 2 rninderj. weesen van Joos Meganek, en Gillis van Hove mat. over de audtste weese van de voorseyde twee weesen Van Joos Méganck bij Piterne11e van Hove.

31.5.1747 + Eansbeke 31.3.1747 wedn. van Piterne11e van Hove (lx) He. Joosyntien Tandt fa Joos (2x) K. IX : Livijne 21j. 2x : Jaannes Frans 6j. V. Joermes Heg.:::_ncl-::. pat. en Gillis VB_U Have rna t , Hofstede en grond te Hansbeke.

229v. : st. Joos Meganek

31 .5.1

'7L~7

232

Acte ~eslvooGdije :Lieven de Meyere over de weesen Joosyntien de Meyere bij Pieter M2rtens. 31.5.1'7l~7

232

st. Joosyrrtien de Eeyere Hd. Pieter Hartens. K. J08_unes

syn

selfs,

+

Meerendre

van

23.3.1747

Har yn Dhem x Pi e t e.rn L'l e llar t ene , Lieven

21j., Pieter 17j., Livijne 23j., Isabelle leene 13j.

15j. en IVIaghda-

V. Lieven de Meyere broeder van de overl. 3' 1.].1,+ '7'7 r-«

235

Joannes Martens over den stast vaD Joosyntien c1_el Ieyere. 31 .5. 17 L~7 v

235

Tr2_ns8ctie: Fieter Dobbelaere en Pieter V'Ln ck e els vooghden over de wessen Marie JOanne Dobbelaere 21m. en Joannes Dobbelaere 5j. me t J'.I?'_rtsn Dobbelaere fs Jan ende Lieven Dobb e'Laere fs .f an voor n t , 31.5.1747 en 15.6.1747


- 265 fO fs Geert over Pieter de 235v. : 1cte seker : Frans de Voghe1~ere Voghelaer synen broeder als vooght over Pieter Cocquyt fs Pi e t er bij Petronelle Vand e Putte ten sterfhuyse van syn e moeder tij den overlijàen van Piternelle Loontiens f'a J60s bij Pi ternelle Van d e Putte voornt. 15.6.1747

en

')3(:, '~

Ac t e deelvoogdi,je = Eraanue l ,stalboom fs Geert over de weesen van Ju~ocus V2~ Vynckt bij Marie Petronell~ StRlboom.

15.6.17L~7 St. Pitrone11e Stalboom fa Geer.:?:ert+ Han sb eke 8.2.1747 Hd. Judocus van Vynckt fs Lieven. K. Pieter Jacobus 12j., Joosyne 21j., Jcanne Pitronelle en H~rie Catharine 14j. '1. Emanu eL St"üboolTI.tot Ean sbek e br-o ede r v an c e ov er-L, Hofstede en land t~ Hansbeke. i5.6.17L~7 238v.:

Acte seker Vynckt.

Emanuel

Stelboo:rtifs Geer8ert

over Judocus

18j.

V8.n·

c:: L 1"'"7 1 j.O. (~.

239

Ac te st,'? ende voogdi je: Gilli s van Hov e f s Bauduyn Livijne Xeganck fa Joos ~ij Pieternelle van Hove • .?8.G.1747"

23.'9

_~~cte r-enun ch iet i.e en lj_0uicl2tie: Gillis v an HC118 en .Jo ann e s ~;eg2.nck fs Pieters 2.18 vooghden overde weesen V8.n -Joo s I:Ieg2.l1ck renunchieren het ster_huys van J608 Meganc~~ I'T2.erderliouida.tie door .Jo osyn t Len 'I'an t fa Joos, wed. Vi:m J008 He':;8.nêk. 'l;J .0. r .:...v

over

17."7 I

L;,.

2.1+01/.:

Ac t e dee1voogdije :.Gi11is Van de Vlalle ov er het we e sek Lnd t J8.n V!3.n6.e';':2.11e bij Harie Van d er Vennet fa Lieven Ln eyn tweede huy~e1ijck. 2::,.6. 1 T+ 7

240v.:

st.

Jan Vande SalIe + Meerendrs wedn. van Livijne Cornelis ]:::0 .:.._'-'

l.;'

1x

~r

2x = G5_J~lis \T2~ncle \Vr~,lle.

L._..l\.1

hun sel fs, Pister de Meyere x Jarineken, Jan Roegiers x Joosyntien en Pieter Cocquyt ~ CRtharine. Joanne~ B2pte 3j.

Jofstede en grond ,22.6. 1 747

243

22.5.1747 (lx)

'\';"'T'l' ~T"n· Venn e tLr (')",T~ _ l_~ ...... _ e .: ~.__ r1Q1~ '_'.\..;_ \i _ .. :. 8il1is, Pieter, Fr-an s en Guillieeme

K.

te Meerendre.

St. Lievyne~de Bouvere fa Lieven + Landegem 3.11.1747 Hd. Lieven Bek2ert. K. ,-Toe.{~nes '-j. en Car-olLne Sim. V. Jan Bapta Cl~eys c~mervooght mits langdurige siekte naervolghende doodt van s'overledens vader. ;::>n _-..../.

V:3.n

1?'_·'1 1'747.

ende


- 266 fO

244

Actè deelvoogdije : Acte seker : Louis Bekaert

tot Meriakerke

over Lieven Bekaert.

1748 244

St. Joannes de Cuijper + Hansbeke 26.10.1746 He. Fieternelle Claeys. v M::>",": J:c>cob'" )/IJ' D'''S~·I 1'0'; ., r,'_,!.ro_l-lne 1 ~J'. en _;_::.., ~ ..,-~_..........l.. ~_, • _'. .. '-r ., ....... J:? "J _. p

I ...'~

V. Fieter

Hofstede

J

...______.

-

l':'_',':;.Y'l· -

...

e

SJ.

Corn e L'ia

de Cuijper broeèer engrond te Hansbeke.

V9.n

de overl.

- aete fO 245v.

15.2. 1748 246

Ac t e s ek er

: l\ndries van Lae cken fs Joos tot Lance ghem over staet van Pietcrnelle van Laecken. Hd. Jan Lievens. den

Hr.3.1 Tt8 2. Lt·,6

: Reaueste : Pieter Herteleer tot Meerendre en Jan de Kesele tot com'c>r~c'01 na t _ en ma+v. Uv.._. d eeLvo '-.)b oaden_"" O"""~ rle O.i.u t" rri.n k i.nder en 6 ...... ~~ 1.-;0. ... ... der j van Jan Herteleer bij Lievijne de Kesele fa Jooris Bet naemen : Pi.e t er, r'le.rtinus,Frans, Joann e Harie, Car-o Li.ne en Lievijne; met het overlijden Van Jooris de Kesele fs Joos et Therese van Veirdeghem C+ Som .erge~ in het Hulsemstraetien feb. 1748) wedn. van Lievijne van Kerrebroeck fa Lieven et Janneken de Rycke die tevooren in houwelijek w;:;:s gheweest net Jan Boghaert fs Jan sweesen grootvader mat. 9.5.1742 ,..__J-

2l~7v.:

.1.V\.

\.A

'_

'_'

tTooris de Kesele fs Joo s et Theresia v an Veirde [hem + Somgerghem, wedn. van Lievijne van Kerrebroeck tevooren wed. van Jan Bogaert fs Jan. ~oors : De kinderen van Jan Herteleer bij Lievijne de Kesele uniaue dochter van de overl. NB J~n Phie M~~+en en... M~rl'e Bocaer+ oom cn' mocl'J'en "C'. v.... .......v~ C ..... ...... sweosenc st. Lievijne ~an Kerrebroeck vDornt. weth van Somershem ven 1(,.2.1733. Ho fst ede en grond te SO;;lerghsm. 1 C·. S' *_17L~e St.

..L.'.

250

"'Jol

d. ......

( .. "....

~ __

,

_

.-l.

Wl......

...

0

'-l

d .. .o:J

.....

..l

....:..:.

......

_

Rek. door Jan Fr-anco i.s ven Ackere greffj_er Van Vinderhoute over de ontf8nek van de venditie ten sterf:o.uyse van de wed. van Jan Wille binnen Meerendre, ten versoucke van Christoffel Wille en Philippe vande Putte ?ls voaghden over Philippe en Lievijne '?,'ille kinderen van Jan voornt. en Joanne 'lende Putte. Acte voogdije"

.~2.S.1748 Acte sek er- : .Joanu es Venè.e Putte fs Philipe tot Some::'ghemover Philipe vanda Put c e syn en broeder a Ls vooght over de wc esen VB.n Joonne V~nde Putte hunne 6verl. su~ter. 22.5.171+8 251

St. Geeraert de Coek fs Jan + Landegem Wilde 4.7.1748 He. Pieternelle de Moor fa Pieter. K. Pieternelle 4j. en Joanne Louise lj. V. Christiaen de Cock broeder van de overl. 3.8.1748


- 267 fO 251v.:

Approbetie vercoopynge over de weesen van Joannes He. Pi et er-neLLe Claeys.· I]. Pieter de Cuijper.

de Cuijper.

o r.:; 1"/'8 /1" ./ .•

./.'

i

: Pieter Herteleer fs Pieter tot Meerendre ·......... van ·c.__· fs Jan tot So~ergem over de 6 w.. e e......0een fs Pieter voorseyt ende van Lievijne de

251 v , : Acte deelvoogdije Joannes de Kesele Joannes Herteleer Kesele fa Jooris. 28.6. 171~8 252

P..c t e s t aend e vooghiije

252

Acte deelvD0gdije : Fràncois van Rentergem fs Lie~en bver .Ioann e Therese' de Cuy pe r rninderj. v/eese van Carel bij Pieternelle Speeckaert syne swagerinne. 12.9.1748

252

: Acte seker .Ioarin es He st dagh is Lieven tot. Land egh em over ~ . van~,Pente~~em f·s~ .LJleven. T· tr3nCOlS· Cl .:. 12.5'. Î 748

en

: I·~9.rten Coppe n s fs Pieter getrr.!uv!t met Caroline Aerts fa Pieter over de weesen van Pieter Aerts vDorht. ende Pieternslle de Cuypere. 1 2.9 • 1 7 Lte,

J.

252

: St.

Fieter

Schelstraete fs Jan et Ma~daleèn9 van SpeijbroBck Wilde 12.12.1747 ~e. Lievyne ~ieme fa Jan bij Lievyne van Hsc~e. K. Fr-an co i s ,21j. na sijn vaeder oock over-L, , Ha:rie T!1erese 24j.· en IID.rianne 17 j • V. Jan Schelstraete fs Pieter rechtsweir van de overl. f0253v. Ho f s te dek en Landc gem g ena em t II de Schij t.h ae g e!", . uyt p.lan t bLnn en Meerendre nevens de hQfstede~ 26.9. 1 7 L~8 + Lan~eg~em

253vr: Acte seker : Jan ~archij fs Jan s~et op den wijck v~ti 7il~e .over Lievijne ,,~!ie;ne we d, ven Pi e t er Schelstroete. ;:?6 • ';: • 1 7 L~'Cl

253v. : St.

Marten de Vo~hela~re fs·Li~ven + Meerencire 26.7.1748 w edn , '.T.COtn Pi~e+c.""n",lle Lîo ~oens (,,,<). -";-1.""' _... He. Joanne Claeijs fa Maurus (2) K. lx :JRcobus Bus x Marie de Voghelaers, Marie Jacoba lj.5m. en Anna Pi.et er'ne Iû e 5m. V. Pieter de Voghelaere broeder v~n de overl. _

_....

.

V

'\.#

_.:,..:.

~..

__

..L.

'-:l

I ..'l..

26 .9 . : 7 L~e,

255

Acte deelvoogdije : Pieter de Voghel?ere fs Lieven over d~ 2 uinderj. kin~9ren van Marten de Voghelaere fs Lieven voornt. He. JD2nne Claeijs fa M2urus. :.:6.9. 17/+8

~5r-

ec Ac

~)

t e s ek1 er : uT BD TT';' l f"J '1F drre over ct.en ne i, J ce ... s .oos 'CO.., l'leeTen van Marten de Voghelaere fs Lieven.

26.9.1748

S J.-r ae t


- 268 fO

255

st. Jan ~ert~ns fs Jens + Meerendre 1.6.1748 x Cathelijne de Meyere + december 1744 Hoor s (K$)

Jooris ~.vie!!le x Lievijne H8rtens, .Pieternelle r1artens 21 j. en Jacobus van Holsbeke als vader en vooght over syne 2 minde~j. weesen ver0ekt bij wijlent Joa~né Hartens. V. Pieter Eartens broeder van de overl. ?', • Î ..._:--r

O·•

1

'I

I

{

h8 ,

Acte staende voogdije : Jooris Wieme fs Lieven; x Lievyne Martens fe Jan over Pieternelle :'iaTtensfa. J2_11 Toornt.

i

. !

!

:

24. 10.1748

257

st. Joannes Herteleer fs Pieter et Margarita Roedts overled~n. ontfanger deaer prochie + ~eerendre Durmen 17.11.1747 x Lievyne de Kesel fa Jooris et Lievijne van Kerrebroeck + Meerendre Dur~en 15.9.1747 op de hofstede' competerende Joannes Naenhaut t.o t Drongen. . . K. Pieter· 1 lj., Joanne Marie 10j., Caroline 8j., MartinUa 7j., Jan Fr an s l+j. en Lievyne 2j. . V. Pieter Herteleer fs Pieter voorseyt broeder van h aLfv en bedde van de overl. tot Meeren(re en Joannes de Keséle fs Jari. cousyn germijn van de overl. tot Somergem. NB. Marie de Cost~r s'overl. styfrnoeder pat. Jooris de Kesel fs Joos grootvader mat. haud~r ten st~rfhuyse van Li~vijne van Kerrebroeck tevooren wed. ven Jan Boghaert fs Jan. Jooris ~e Kesel voornt. + Somerghe~ na sijn do~hter. 2!.j.. 10. 171-re

261

Act e seker J:,:prten Ikat fs Pi e t er s tot I'1eerendreover Pieter Herteleer .fs Pieters. 2l~. 1 o. 1.7'-;-8

261

St. Pietronelle van Damme fa Petri + Meerendre 4.11.1747 Hd. Laureyns de Vreese is Jan. T () " 1 O' r,r.• ..io ann e s eyn s e l·.co . .1S, I .a-. ev en 1 OJ., u?-.CO::JUS .J., . F'i.ar-e 1i O' ,J. . Fr-an cod s '7''V'I -:\.y""" ........--: "lnnn ..... , 1" . en .Joann e ')", J" 1.~:.=1l .... -''_Ç.~J...:::>_. a .éL~,-, •. " .::'.1, V. Carel de Vreese x sllster van de overl. Hofsteden enzrond te 3ainte Martens Leerne onverdeelt met Janneken van Damme huy svr , van Car eI de Vreese voornt. t

T

ii!l

•. ,

'

L

24 ..1 0.1748

-1

i

î

i,

i

I

1 1 f

I, I

Carel de Vreese fs Jan over de Vfessen van 263v. : Acte voogdije Pieternelle van Damree bij Laur eyn s de Vr eese ,

24. 1 0.1 7L:-S 263v.: Abte seker : Joannes de Vreese fs Laurs tot Meerendre st~et van Pietronelie van Damme.

over den

263v.:cPek. door Pieter Sierens fs Jantot Adegem als vooght over Jan en Joanne de Voghelaere kinderen van Martenen JoosyntiAn de Baets s'rendent broeder en Blister van alven bedde.

5 ~12. 1 748 c:;

./.

1::>

L_.)

i7"p' I

......... ·

I

I 1

2}~.1 O. i 71+8

264v.: Acte seker : Pieter Sierens Sierens fs Jan tot Adegem.

i

fs Guille tot Somger~em

over Fieter

1 1

I

I

I I

I


- 269 fO

26L~v.: St. Joannes van Vyn ck t fs Gillis bij Jacoba Bo ghc.er t + Hansbeke 31.3.1748 He. Catharine Derdeijn ta Lieven~ alsnu ertrauwt met Joannes Vande Walle. K. Joanne Marie 0 4.4~1748 v. Jacobus Van Vynckt broeder van de o~erl. tot Hansbeke. '. Hofstede en ~grond te Hansbeke onverdee1t ~et s'overl. 2 b~oeders. r;

1 'J -j.IL.I(

265v.:

J\cte

1

"4P

...)

deelvooGc:.ije

v~n Vynckt 5-,. 12. 1748 265'1.:

v an Vynck t over

o.e

w eese

van .Joannes

Act e seker Fieter VB.n Vynck t f s 8il1is ov er- Ca t.har-Lne : Derdeyn wed. vaD Joannès van Vynckt fs Gi11i8 voornt • .0::

. 5. 1 2 • 265v .•" :

: J3.cobus

fs Gi11i8.

1 7L~8

~·l'··· l:il_.l.lJne

·... t~. ;:;

BI" .Jê:.eCK",,·pD.t' fT9. vOOS + Lievens f~ Joos.

Hd. Marten

K. Judocus 2j. V. Fieter Baecklant

. . tot Belleci eijgen braed~r

van de overl~'

5.12.1748 . 266v .:

Ac te desl voogdij e' de weese vaD Mart~n

Pie ter Ba e ck Lan t fs:.J 00 s tot 3ellem. Lievens fs Joos.

over

5 • 1 ;.~ • 1 7 Lj.S 266v.:

Acte seker : J608 Lievens Lievens synen sons. 5.12.171~8

fs Jaeques

tot Haris~e~e over kart~n

over 2.66v. : Acte seker : Geert. van Holsbeke fs Thomas tot Hansbeke Jpecq'Ll.esvan Holsbeke ayn en broeè_er we dn. van Jo8.nne [JIe.rtens, over de successie op sijn weesen gedevolveert bij overlijden' van Jan Mjrtens fs J~n et Cathelijne de Meyere f~ Lieven hunnen grootvader en groot~oeder. 1 9 • 1 ,2 ; ; 7 i+8 Ac t e J,:Leelvoo5dije ': ·Jél11' "\lEnder Vsnn e t fs Je.Tl ~:,()t Ae Lt re' en ~ID.n(er Vennet f s .Lieven tot Vynckt over de »eeee V2n . Gillis Vander Vennet s'eersten comparants bfoeder, ge~onnen bij Marianne Roots~ert en tweede comparants rechtsweir.

Pieter

19.12.1748 267

.

.

st .. Gi11is Van der- Vennet f s Je•.n et .Ioo cyn tien .3na.U':.'?ert + Meerendre april 1748 vledYt. ~1:'J1 1·'I2~ri8,nn-:? ~()ots3.ert f8 JS.TI et Cs.th2.1·:lTIS .van '!!assenhove. Y.. Joosyntien

.X Pieter HeuLeman tot .soll'lergen;, i"1arie .Ioann e x Pietsr Herteleer en Lievijne x Fieter Vande.r Verme t beide tot Meerendre, Pieter 16j., Joannes 14j. en Jooris 12j. v. Jan Vander Vennet tot Aeltre vGder overl. en Pieter Vander Vefinet fs Jan tot Meyghem rechtsweir van MariAnne Rootsaert. Hofstede en grond te Meerendre Velde en Leen te Hansbake. 1~

l_Je

?

L.._.

''7/,0 Ir -t"J


- 270

fO 272.

Acte deelvoogdije : Marten Spesckaert fs Marten over de weesen van Jan Speeck?ert fs Marten voornt., bij Jo~nne van WaeijenberghS. .' 13.2.1749·

?,...,_., :,_/c..

0+ Uv.'

J~ c~.n

c,~· I':' ...J_t.;eeCKd.e

r.L.·~ v

IS

'i~ +'. l.:.e<.rven

+' ...l....içtna.egej,~l T~', . ".' ·:::>L··11 -.r.

I

-.

5

1··".·'8 ('+

He. Joanne van 0aeijenberghe fa Pieter. J03.nnss de Clercq. ie .Io ann e , Lieven 25j. syn ae Lf s, Jan .Fr-an co l s î8j., J:3cobus 17j., .Hen'lan.us·.15j.,· .Jo ann e Ca.t h ar Lna llj. en Pieternelle 7j. V. Marten Speetkaert broeder van de overl. Hofstede ~n gr~nd te Landège~. K.

13.2.17'+9

Acta voasdije : Jaos Debooser over de weeS8 de ClerCQ huysvr. van Pieter van Renterge~. 13 .L.' ''J î7'ö..+/

v:ijlen .Ioarin e

I

St. Joanne de ClercQ + 17.9.1748 Hdi Pieter van ~entergeM. K. Jo 9 rI.!1 e s 1 L~El• V. Joos Debooser. 13.'.1,171+9 2'"5v.: ,\cte seker = J08T.:.nesv an Pen t er-gem fs Je.n·tot Leren (7). over Pieter van Rentergem synen broeder. 1.3 • 2. 1 '7/+9 275v.:

Rek. door. Joan:"les de GC~1Oemeec:·:er·,,'"tI8 vco gh t .ov es: de' 2'wee88n van M~ttheus Taets ende Lievijne de Schoe~ae~ker met naemen : .Ioann e en Lievijne 'I'aet s ; met den overlijdën V2,n t"Iartenende Ann s de Scho emae ck er swee sen oom en :!l10 eij e mat. 27.2 .. 1.7 !+9 "

276v. : Rek. door L~even de Vreese x Pieternelle van Nevel fa Christoffel et Janneken·Dobbelaere als vooght civ~r Joanne van Nevel·x Lieven Po et s ; l·-;.srümnex .Jo ann e s van Ootegem en over Pf.et er en Francoise van Ne~el alsnoch minderj. kinderen alle 4 kinderen van Christoffel ven Nevel en Janneken Dobbelaers vODrnt. 27,.? 17/+9 27?v.:

Ac te voo gdij ePieter de lJIeij ere fs Pie ter over de we esen van wijlent Bauduyn VB.n Holsbeke ende Lievyne de l:1eijere. 27.2.17/+9

277v.:

Rek. door Pieter ven Ho l.sbeke fs Pi.e t er 2..1sv oo gh t over de 4 we e sen van w i j Len t Bau duyn van Ho Lsb ek e fs Pieter voornt. ende I.,ievyne de Heijere met nae~en : Pieter, Joe.nne$, l'ieterne11e en C8tharin~ van Holsbeke. 27.2.171+9

278v.:

Acte renunchiatie Joannes Hertoghe fs Jan gewasen deelvooght over de 3 weesen van Pieter Dhertoghe ende Lieven de Keijser vooght ten sterfhuyse van Marie de Keijser overl. huysvr. van Hichiel de Vy Lde r , tevooren wed. van Pieter Dhertoghe voorn t. renunchieren het sterfhuys van Marie de Keijseri

:J7

.__

?

.........

1'/LO I ,...1 I


- 271 .+"0

.J.

278v.:

Ac t e deelvoogdije

: Joannes Duy t schaev ar fs Pieter over de Geeraert Duytsehaever ende Joo~yntien Taets. .

3 weesen van wijlent 30. 1 .1749

278'1.: St. Joosyn tien Taets

+ Ivleerendre 1749 wed. van Geert Duytsehaever. K. .Io arines en Pieter bij huwe Lä j ck hun selfs, .Io ann e 24J., Lievijne 20j. en Maria Anne 17j. IJ •. .Io.ann es TuytschD.ever fs Pieter. 1.3.3.1749

279v.: Acte seker

: Jacobus J()8.nnes Tuytschaever

Cocquyt fs Pieter fs Pi.e t er .

tot Meerendre

over

1" 3 l'7LO _...

280

I

1.1

Ac t e de eLvoo g di je : f.'Iarten van Ie,ecke fs Pi.e t er over de ',Ieesen s t Laen van Vyn ck t f s Geert, gh ewonn sn bij Fr-an coLse Van Lae ck e fa Joos.

v an Ch.r i

9.:!-.1749 280

Ac t e deelvoogdije : Christiaen de Schuyter en Fr-an s Pyfroen voogden over de wesen van Jan de Schuyter en Isabelle Veirdegem. 23.4.1749

29011.:

Ac te staande voogdij e : Dav.i d lJlaenhau t en Andries Viille:cs over de w eesen v an Ludov i.cu s Hé:tenhaut bij Arme I'lJ:erie Ve rme Lr-e, 12.6.1749

292~r.: st. pro deo Ivlariede Vreese. 2C)2v. : Acte borghe

: Pieter Herteleer schepenen in wette over Piete~ Meuleman tot Som~erghem als vooght over de weesen van wijlent Gillis Vander Vennet ende wijlent Mariann~ Hutsaert. 10.7. 17 L~9 Acta borghe : Jan De Rook fs Jan tot Drongen Putte ~ed~ van Geera~rt Devursere. 10.7.17'+9

298

Ac t e

deelvoogdije : Joos Tae t s over de weesen fs Aarnt., geprocreert bij JoaDDe Loontiens.

10.7.1749 298

over Joanne

van Lieven

Vande

'I'ae t s

.

st.

Lieven Taats fs Aernaut + Meer~ndre 2.5.1749 wedn. van Pieternelle Devreese fa Jans (lx) Hs. Joanne Loontiens fa Jan (2x) K. lx Joannes 19j. en Joanne 17j. ,~x : l"1è.rie .Jacoba 14j., Pieter 9j., Anne Cornelia 6j., Guille 3j. en Lievyne 9m. IJ. Joannes de Vr-eese mat. fs Jan en Joos 'I'ae t s pat. "tets fO 300'1. B. Mattheus Baerens fs~Jans tot Meerendre. uo~-~ode en 0~ron~ to~ .>·,e~ M orendre "' .J.b'-'~ _" _ • 10.7.1749

300'1.: Ac t e deelvoogdija : Fr-anco i s.l"laenhe,utfs Jan over het 'geese kint van wijlent Jooris Maenhgut, broeder van de co~párant, verwekt bij Marie JORnne Gyssel f? Pieter~ 24.7.1749

.


- 272 fO

300v.: St. eerSt Jooris Maenhaut fs Jan et Francoise Debrabander + Han~beke 16.5.1749 He. Marie Joanne Gijsels fa Pieters. K. Mon~ca 16.8.1748 V. Franchois Maenhaut tot Hansbeke eyghen broeder van de overl. B. Pieter Ghijsels fs JS.n tot Han sbek e over Ha.rie Joanne Ghijsels.· 2/+.7. 1749 30,2v.: Acte deelvoogdije : Jan 'I'emmer-man fs Joos tot Af sn ee over het· weesekint van Pieternelle Te~merman fa J60s voornt., bij Lieven .Buysse fs Jooris. 24.7. 1749 302v.:

st.

etz-onell e Pemme r-man fa Joos et Pieternelle Lan~eghem Wildendriesch 2.6.1749 Hd. Lieven Buysse fs Jooris. K. Jo an n e 7 j . V. Jan Temmerman tot Afsnee broeder van de overl. B. Jan 'I'emme rman f s -Io os tot Afsnee. 21+.7.1749 Pi

Ke

Ll.en

+

304v.: St. Pieter Willems fs Pieter He. Marie Mortier. 24.7.1749 30Lrv.:

Ac t e staende seker : Judocus de Beer fs Pieter in huwe Lä j ck met Lievijne Dobbelaare tevooren wed. v~n Joannes Vrient.over den staet van Jaannes Vrient voornt. 11.9.17Lr9

30L~V.: Ac te seker.: Pieter Su t terman f s Pieter to t Hansbeke over Joseph Loontiens tot Nevel ia huwelijck gheweest met Joanne Lam:ne fe Jan. 11.9.1749

305

Request tot ontslach van pacht: Pieter Vander Vennet x Lievijne Vander Venn et f a Gi11i8 benevens Pi.e tez- NeuLeman en Pieter Herteleer oock Ceusa uxoris, ~itsgr. de 3 minderj. kindereri van Gi11is Vander Vannet voornt. 11.9.1749

309v.:

Acta dealvoogdije : Joannes Maenhaut fs Jenst Marie Coppens over de minderj. kinderen van Pieter Maenhaut fs Jan voornt. gewonnen b~j Marie Anne de Loof fa Judocus, alsmede overeen vrucht die dhauderigghe als noch over haer is draegende die ~ij verhop gelukelijek ter ~eirelt te sullen brengen. 9.10.1749

31 ov

317

, : !':ete seker : Philippe Vende Pu t te fs Phle to t Lande gem over Christoffel Wille fs Piater. 9.10.1749 Gillis Dobbelaare x Joanne Vande Putte tevooren wed~ van Geeraert de Vurser h e ef t overgebracht redres op denste.et van Pieter. ...... . d t f S l~O.rlD.en Al'" rl .. - 1 tb' lJ . ~"f L·>8vrlen + LB.n""egem. c~('. .,-,. 11.0 1729 ,gemç,eK uarle van Kerrebroeck f a 1'12rten(He.) en daer naer getrauwt met Geeraert de Vursere. v

»Ó,


- 273 V. Jan van Kerrebroeck over de weesen van Pieter Devriendt voornt. Pieter Speeckaert fs N2_rten alsnu getrauwt met eene vande se Lv e we e s en , 20. 11 .• i 749 321v.: Rek. door w eesen van nelle van beke; met auden oom

Herman van Holsbeke fs Thomas als vooght over de 2 wi j Len t Joos V2.n Holsbeke synen broeder ende Pi.e t er-« Wassenhove met naernen: Joannss en Lievijne van Holshet overlijden van Jan van Holsbeke fs Pieters sweesen pat. + Gendt 24.6.1749

4.12.1749 3 ?"v . St. Louis Maenhaut ~.L..

••

fs Jaars + Meerendre Velde 5.5.1749 wedn. van Elizabeth van Wassenhove (lX) w edn , VEn Anne I'lsrieVerr~9ire (2x) K. lx Gaereert syn selfs. 2x: Jacobus 1·7j0' Isabelle 19j., Lievijne 17j., Joanne Marie 9j. en Fr-an s de Cuyper x Ann e l<a.rieNa enhaut , '1. Sr. Davi.d !~laenho.ut pa t , en An dr-Les Viillenls mat. 17. 1 2. 1749

326

Ac te seker : Fr-an s de Cuyper fs Pieter over Andries vooght over de wee~en van Louis Maenhaut.

17. 12.

326

_c_. 1.•

2')

326

1749

. Acte dee!voogdije Vande

Willems

Fonteijne

Joannes

Martens over de DEesen van Joanne de ·Coster.

bij Guillia~e

17C:,iÎ I . ./ '-..I

st.

Joanne Vande Fonteijne fa Laureyns + Meerendre 12.8.1741 Hd. Guille de Coster. K. Pieter Frans 12j. En Joanne 1Li-j. en twe e ld.nderen overleden n a hun moeder. V. Joannes Hartens. NB. Laur eyn s Vande· Fo n t eyn e swe esen groo t vad er mat. + 20. 12. 1749. Hofstede te Meersndre. 2.2. 1 .1750

328

Acte deelvoogdije : Joannes Cornelis fs Gi11io over Francais Cornelis fs ,Jaecques bij H2.rie Philips.

5·2.1750 32:3 :St.

.

Cornelis f s heters + r-'Ieerendre1.3.12.1749 wed~. van Joanne van Renter~hem (lX) He. !<arie Philips fa -Jan (2:~) aLsnu in huwelijek met Pieter Derdeijn. K. lx : Jooris de ~ispelaere x Petronelle Carnelis, Heyndricq Cethois x Anne Cornelis en Joannes Vooren x Petronelle v eii Hy f t e die we d . Vla_sV2_n J"pl1nes Cor-n eLi s IS Ja.eou~s et Joanne van Rentergern als ;tyfvader en vooght av~r Jacobus en Ann e Fr anc oi.se Cornelis. . . 2x : Francais Carnelis 14j. V. Jo&nnes Cornelis fs Gillis. .Ja eo ue s

5·2.1750 331

Acte aek er : Pi e t er- "Van Vyn ck t tot x met Marie Philips.

19.2.1750

Han sbek e over

Pieter

Derdeijn


- 274 fO

331

ï.aur-eyn s van Rentergelil fs Lieven vo cgh t vande we es en van JO osyn e van Rentergem fa Lieven voornt en Jan Corryn vader envooght van syn kint g ewonn en bij Pieternelle van Rentergem fa. Lieven voorn t. approbatie vande accord~ bij hen aengegaen met Frarts en Judocus Petit in Gendt jegens Joo? Slock, Pieter Standaert tot Lancl.egem en Pi.e t er- Lambr-e ch t to t Bp erle • . NB. Anne Petit hunnen moeder e~ grootmoeder. Francois Pe t i. t hunnen uy t Land.i.ghen oom. 5.3.1750

332

Rek. door Cerel de Meyere fs Jan als vooght over de 3 minderj. kinderen van J~cobus de S~et bij Joanne de Meijere met naemen Jacobe, Joanne en Pieternelle de Smet. 5.3.1750 .

333

Rek. door Fiater Van Holsbe~e is Pieter als vooght over de 4 kinderen van Bauduyn van Holsbeke bij Lievyne de Meyere met n aemen : .Jo ann e , Pieternelle, Cat.har Ln e en Pieter Van HoLsb èse ; bi1 successie van het sterfhuYf van Jan van Hols,?eke fs p?-éter . + ~tadt Gendt ten huyse van Jo Jan Bapte De Conlnck op 24.6.1749. 5.3.1750

333v.:

Act e seker : Geer8.ert van V!assenhove fs Gil1is over Pister V8.n Holsbeke fs Piater. ~ 7 1750 _,/._/.

333v.: Acte seker : Lieve~ Buysse fs Jooris tot Landegem over Jooris Buysse syn en br o ede r , gehuwd met .Joann e Rooseboom t evoo ren w ed , van Lieven Vrient over de successie toecommende de weesen van Lieven Vrient ten sterfhuyse van Judocus Vrient hunnen overI. onbedeghen oom pat. 9.3.175·0 333v.: St. Pieter Ha enhau t fs Jan et r-1arieCoppens· fa Pieters + Landegem Vierheckenen 28.9. 1749 He. Marianne de Loof fa Judocus et Joorintien Welvaert. v~\. J " t i.en . 1~. 11' 8 ' o or-z.n cJ ., 'v" l'16_rle tJUdO' o c a .,:J ., .roanna 7J., l.rIq.ri"e T_SB. b e __ 3j. en Fieter Fr an cc i s 2m. V. Joannes Maenh~ut fs Jan broeder van de overl. Ho f s t ede en grond te Lande gem lHe,sthoeckHeerl. v and e Lande en Roede van Nevel. 18.3. 1750 T

de Loof lendsman

T

336v.:

Acts seker : Judocus Herie Ann e de Loo f . 18.3. Î 750

tot Landegem

336v.:

Acte deelvoogdije : Joos Cocquyt O\ler de 2 w~esen van Jan Cocquyt is MRrcus , geprocreert met Maria Haerens. 18.3.1750

337

St. Jaannes Cocquyt fs Marcus + Meerendre He. Marie Haerens fa Jans. K. Fieter 7j. en Maria Joanne 3j. v. Joos Cocauyt. 18.3. 1750 .

12~10.1749

over

i


- 275 .fO

338

Acte deelvoogdije : Jan Bapte van Rulle over het minderj~ van Ludovicus van Rulle bij Petronelle de Voghelgere.

kint

16.4.1750 338

st. Ludovicus van Rulle fs Jan + Mee~endre 11~12.1749 He. Pe t r-cneL'le de Vo gh e.Laer e fa Je.n, nu getrauVJt met JB.n Bap t e Lieuse ( De Ligne). K. Philippe Jacobus. V. Jan Baptiste van Rulle broeder van de overl. Een hefberghe aen Meerendre Brugge op cheyns grondt c6mpeterende aen Jo Louis Vanden Reeke, tselve huys belast met de woonynghe inde noortcamer voor Francoise ~illems s' overl. moeder ende dat háer leven gedurende. 1 6 • LJ-. 1 750

340

st. Lievyne Vande Walle fa Gillis Hd. Marten Loonti~nB fs Jan. 1L~.5.1750

340

Ac t e deelvoogdije Pyc kae r t gewonnen

u1. 340

I

st. Jacob8 Rijd\:aert f'a Christoffel + l"Teerendre 24.2.1750 Hd. Fieter Willeris fs Cornelis. K. Jan Fr an co Ls 11 j., Id evi.nus Sj_., Car-o Lu s 3j. en Har Le CEL t har Ln e 1 8 j . v. Joétnnes Ryckaert fs Christoffel voornt.

750

Ac

te s ek er'

:

te t Vinderhou te over den s tae t van

Jan Willems

ba Pyck ae r t ,

LTELCO

17C:;0 ./

I, • La• '---t

345

.Jac oba

• 1'750

1'0

Lj-.6.1

3 Lj·4v .:

: Jooris Rijckeert over de 4 we eaen van bij Pieter I"!illems.

Ac t e s t aen de voogdije : Lieven Bae.l.e fs Joos over Guille en Lievyne steyaert kinderen van wijlent Jen Steyaert bij Tanneken Baele fa Joos voornt.

18.6.1750 345

Vercopynge bij uytgrootynge: Lieven Baele fs J008 et Lievyne de Clercq is gerecht in een behuyst hofstedeken te Meerèndre . beneffens Guillia~e en Lievyne Steyaert kinderen van Jan ende ~~ J 0 os ~loor~t et T;ovvne ~e· vrÎprcn T~~npke~ ~aele LJ -'1. ........... ; ~ aen Joanne Eaele syne suster. C_;';',I.. ............ ~

.L..!.

J.J,..

0,

.'-.;..1-

_

'IJ

1

\,..~

H306.1750 345v.: Acte deelvoogdije : Joans Frans Cuvelier over de wessen van Marie Larn~e geprocreert bij Lieven Demeyere is Japs.

1on •.~ 1~-0 (?

..

.

..._j.

345v. : ,..)" ....t...I.

Lamme fa Lieven + Meerendre 25.11.1747 fs Jan, wedn , in 1~{ van van Vooren •. K. Aernaut 6j., Geeraert 3j. en Pieternelle Sj. V. JOé)_~mesFrans Cuv e l.t er , Marie

Hd. Lieven de Meyere

18.6. 1750

Jaequemyntien


- 276 fO

3h~ o (

~ Acte seker : Joannes L8!TImefa Lieven. 18.6. 1750

Frans Cuvelier

31+7

st. .Jo ann e s Lointiens fs Andries Re. MArie Dawulf fa Joos. K. 2 V. Joos Lointiens Dom. 2.7.1750

347v.:

Acta deelvoogdije : Adriaen Depuyt Pieter De puy t fs Lieven voornt.· 2.7.1750

347v.:

st.

over den staet van Marie

fs Lieven over de weesen.van

Fietsr de Puyt fs Lieven et Martyntien de Schuyter 1';'l"I ,-'1p 1 0.,+. ( I, 17[;)0 OY"-"'0ze l 11rL .. i O''}, ov er Le den T.~,.,rloO'e"" ~~o .:/U He ,.:~1"-i Ioann e "..,~Hov e f:::o J"'n et Pe ..>._.,_,l,. t.r one .... Ll_ c ............ Co _ ";_Jj:J open ~ K. Joanne Ca tharine 35. en .Joann es Fr-anco t s 6 wek en , V. Adriaen Depuyt broeder van de overl. mits d'incapaciteyt sloverl. vader. NB. Adr i.aen en Emanu eL Depuy t swe esen ooms. 2.7.1750 _:"""V''':'''''''O'''''!.-

.:..

......

.:.;_

.....

........

p "-J'

"

Li

C'I._ ..._

..

,' ....... _ _.,

'1ç...._.l.

..

i~!

.,..._,ç·' ........

.;...:..

....,

.......

ol

Q....

~,-'

...,

_0.

J

349

Acte seker : Joannes Fieter d.e Fuyt. 2.7.1750

349

Rek. door Joos de Clercq als vooght van de weesen van Jan Pieters bij Jeeque::::tyntien Cor-neLf.s , Voorgaende rek. van 19~5.1740 door Elizabeth van Nieuwenhuyse wed. van Lieven Fieters in syn leven vooght gheweest. 16.7.1750

351

st.

352

ven Have fs Erasmus

van

over den staet van

Jacobus de Mulder fs Jan + Meerendre 1.3.1750 ~e. Joanna Haerens fa Mattheus. K. Ann e i·':8rie. V. J08nnes de Mulder broeder van de overl. 16.7.1750 Acte seker : Mattheus Haerens Jacobus de Mulder fs Jan . .16.7. 1750

fs Jan over den staet van

352

St. Pieter Bosschaert fs Jan He. MariDnne Eechaut fa Jan. V. Jan Bosschaert oom. 26.9.1750

352

St. Pi.et er ';,'i118 fs Geeraert + Heerendre 5.9. 1750 we dn , van Ar-dyn tien Ar en s (1x) . wedn. van Joosyne Maes fa Joos (2x) K. 1x : Pieter ~'!illefs Joos, welken Joos sone was van de Overl. Jan van Ho1sbeke x Pieternel1e Wille fa Marten welken Marten sone Was van de overl. Pieter van Veircteghem fè Joos et Janneken Wille alsmBde Lieven de Jaeghere x Joanne van Ve i.r-de ghem fa Joos et Janneken 0il1e voornt. dochter van d~ overl.


- 277 V. Christoffel Wille pat. K. 2x.: Christoffel Wille Pieter van VJassenhove fs Pieter bij Lievijne Wille f'a : Pieter voornt. Philippus en Lievyne Wille minderj. we esen V8.TIJan Wille fs Fieter voornt., waarOver vooght is : Philippe Vande Pu t t e ona t .. Joosyne Wille overj. innocente weese waarover vooght is: Jan Vyncke mat. Testamen t Pieter W1·11e en Joosyne Haes syn tweede huysvr. van 3. 10. 1748. Hofstede en land te Meerendre. 8. 10. 1750

35Lj-v.

355

:

Acte deelvoogdije Jooris de Witte fa Marten tot Nevel over de (, minderj. we esen VB.n v:ijlent Thorna s de 'Hitte syn en broeder, geprocreert bij Joanne Van Nevel fa Lucas. 8. 10. 1750 De kinderen van Jan Wille fs Pieter app~obatie van uytgiootynghe bij Xstoffel Wille fs Pieter voornt. jegens hü~ne vooghden Jan Vyncke en Philippe Vende Putte. 22. 10. 1750

356

Acta deelvoogdije VB.n H,:ücleghem.

Thomas van l'bldegem over de weesen van Gillis

22.10.1750

356

st. G111is van HaLd egh em fs Fr-an coi.s + Land eghem 22.7.1750 He. Marie Grijp fa Charles. K. Francais bij huwelijck syn selfs, Pieter 21j., Martinus 18j., Joannes Baptiste 12j., Lievyne Car-oLf.ne 15j. en naxie .. Anne 1Oj. V. Thomas van Haldeghem broed.er van de o v ez-L, Hofstede te Landeghem Heerl. Barelvelde gemeene en onverdeelt met s'overl. slisters, broeders ~n met hunne styfmoeder. 22. 10.1750

357

Acte seker

Fr an s van r1aldegem over den s t ae t V2.n 8i11i5. van

>19,ld8 gem.

22.10.1750

357v.:

Acte deelvoogdije Jacobus Gij se Ls vervlekt bij Emanuel 3. 12. 1750

357v.:

st.

Gijsels over de weesen van Isabelle van Hu ILe ,

IS8.0811e GijseIs fa Gijselbrecht + Landeghem 12.10.1750 EirI2.nuel van I-Iulle K. Joa~nes Baptista 5j., Piater Francois 3j. en Bernardu~ lm. v. Jacobus Gijsel~ broedet van de overl. Hel.

3. 1 2.1750 )~5Q ov , : Acta saker 3. 12. 1750

359

J~cobus

Gijsels over ~staet

van Isabelle

Gijsels.

Liauidatie op den staet v?n goede gemaakt bij Lievijne vande Ke r ckhov e ten stefhuyse van JOB.ns HD.Brens fs Geeraert we dn , in eerste huwe Li j ck van Lievyne De Puy t , 28.1.1751


- 278 fO

360

Approbatie vercoopijnge over de weesen v~n wijlent Pieter de Puijt gewonnen bij Joanne V8.n Have met het overlijden van Lieven de Fuyt hunnen grootvader.

4.2.î751 360

Ac t e d eoLv oogd.ije ; .Joann es Vrient fs Thomas over de weesen van w i j Len t Jooris de Ame eLe gewonnen bij Joanne van Kerrebroeck fa Har t en , 6.2.1751

360v.:

Auth. Pieter de Schoenmaecker over Joannes de Schoenmaecker synen vader mits syne inpotentie vooght over de Vleesen van wijlent . I/Iattheus 'I'ae t s , îl.2.1-751

Acte dsa1voQgdije laannes gil!e over de 3onderj. VAn ~ijlent Jan van Wassenhove x Lievijne Bresseel. 25.2. 1751 361

361

we e sek i.n d er-en

Acte voogdije : Lieven Roets tClt Heerendre en Christiaen Schuytere vooghden over de minderj. weese van Jaosyntien in eerste huwelijek g ewonn eri bij Adr i.aen.Dh aese , 11.3.1751

st. 'I'horna s ele ';;:itte fs Harten bij Hcn i.ca Tuytsgavere + Meerendre 27.8.1750 He. Joenne Van Nevel fa Jacobus. K. I-'larieAnna 12j., Fieter Fr-an col s 1Oj ., l/13.rie Isabel1e 8j., Georgius 6j., Joannes Baptista 5j. en Marie Catharina 3j. V. JCloris de 1.~Ii tte fs f'Tartenvoornt. broeder VE.n de overl. NB. Jooris de Witte broer van s'overledens vader in huwelijek geweest met Magda1ena Maenhaut. Hofstede en grond te Landegem. lî.3.1751

36itv.: Ac t e aek er : Gillis s t=e t V8D 11.3.1751

~'101?l?S

V?D

Nevel

fs

Jéleques tot Ne v eI over de

de \1Ti tte.

365

Acte deelvoogdije : Christiaen van Vinckt kinderen van Laureyns van Vinckt gewonnen Pentergem. 24.3. 1751

365

st. Laureyns

van Vynckt

fs Gui11e

over de 2 minderj. bij Joosyntien van

+ Landeghem

Fouilliendriesch

29.6.1750 He. Joosyntien

van Rentergem

K. Fiater 24j., en Christoffel V. Christiaen van Vinckt.

fa Jan. 20j.

21..~.3.1751 366v.:

de C1ays

icte seker Christiaen 1aureyns Van Vinckt. 2'+.3.1751

van Vinckt

over den staet van


- 279 fO 366v.:

St. Joosyntien Clays + Landeghern Vilde 15.2.1751 wed. vari Adri2 en Dhae se , K. Chr Ls t i.aen en Emanuel hun s eLts , Dan I eI de Wulf xIsabelIe, Joannes Cocquyt x Joanne en Jeronirnus 21j. V. Christiaan de Schuyter en Lieven Roets.

21+.3.1751 368v.:

Acte seker

Emanuel Dha ese fs Ad r-Laen tot Wilde over Christiaen

Dh ae se ,

24.3.1751 369

Ai,;probatie: Jooris Wieme x Lievyne Hartens als voogh t van Pj_eternelle Hartens syn e s'i:E~gerinneende de -2 weese ~:j_nderen van Jaecques van Holsbeke verwekt bij wijlent Joanne Martens; alle drie dochters van Jan Martens bij Cathalyne De~eyere fa Lieven et Tanneken vaD Hoorebeke die dochter w~s van Pieter soone van Charles bij Cathalyne Goethals. Met het overlij~en van Jouffr. Petranelle Goeth~ls (+ Gent) doch ter van Charles die soane Vlas van Jooris ende V8.n I\1agdalena van M2ldegem fa Charles bij Cathalyne Goethals voornt.

6.5.1751


- 280 Bundel 86 1. R • 75 fO 69v • st. Joos Dhont + Merendree 18.1.1753 He. Petronelle Baeijèns. K. Joseph Martinus 18j. en Pieter Francies 15j. V. Pieter Willems van weths weghe. 15.11.1753 2. R. 75fo 66v.

st. Isabelle Schoof fa Philips + Merendree 15.9.1753 wed. van Marten Vermeere (lx) Hd. Andries Willems. fs Pieter (2x) Hoors : K. 1x - Pieter, Joannes en Marie Vermeere hun selfs, kinderen van Philipzoon van Marten voornt. - Franseies de Cuijper x Anna Marie Maenhaut fa Louijs bij wijlen Anne Marie Vermeere fa Marten. - Jacobus, Isabelle, Lievijne en Joanne Marie Maenhaut kinderen van Louijs voornt. bij Anna Marie Vermeere. V. Frans de Cuyper voornt. en Sr. David Maenhaut. Huwelijkskontrakt voor Charles Van Damme notaris ·tot Gent. Andries Willems fs Fieter syn selfs en·Isabelle Schoof fa Philips wed. van Ma.rten Vermeere beede woonachtig tot Merendree. Getuigen : Gillis Criel.fs Pieter en Petrus van Damme fs Gillis • 28.4.1719. Gronden bij uytgrootynghe van Guilliaeme de Voghelaere en Margrite Schoof ende wijlen Isabelle Schoof s'overl. moeije, te Merendree. 31 •10.1753

3. R.75 index. st. pro deo Gillis de Buek fs Jan + Merendree 9. 11.1754 He. Therese Bracke K. Brigitte 15j., Fieter 12j., Joannes 10j., Franc i.es6j., 4j. en Joannes Frans 9m. V. Fieter De Buek broeder van de overl •. 18.12.1755·

(

. i

j

Jacobus

4. R.75fo98 st. JOanne Grijp fa Pietel' ende van Lievijne Brusseel + Merendree 8.12.1754 Hd. Jacobus de Blonde fs Abraham~ K. Lievijne 7j. en Susanne 3j. V. Joannes Grijp fs Pieter voorn t ,'. R. 75fO97v. B. Pieter de Blonde fs Abraham tot Merendree R.75fo99v. Hofstede te Merendree deels vercregen bij uytgrootynge vanden gemelden Joannes Grijp ende Marten de Zuttere x Catharine Grijp. 13.2.1755 5. R.75fo 104v. st. Joosijntjen de Baets fa Jan + Merendree 1.2.1755 wed. van Pieter Hautekeet (lx) Hd. Pieter Westijn fs Petrus (2x) K. 1x : Franscies, Guilliaeme en Philippe hun selfs, Joannes DUijghelaere x Catharine, Anna Marie overj. innocente en Petronelle 20j.

.


- 281 V. Louis Bollaert fs Jan,. en Philippe Hautekeet voorn. Francois Hautekeet voornt. renunchiert het sterfhuis van zijn moeder. B. Francies Hautekeet voornt. tot Waarschoot. 7.5.1755 6. R.75fo 106 st. Marie Martens fa Abraham et Marie Baele + Mereridree 22.10.1754 Hd. Arnaut Wieme fs Lieven. K. Joannes 12j., Francoise 11j., Petronelle 10j., Catharine 7j. en Anna 3j. V. Pieter de Meijere fs Joos. B. Jan Cornelis fs Petrus tot Merendree. Huys en schuere op cheynsgrondt te Merendree. 10.7.1755 7. st. Marie de Voghelaere fa Marten et Petronelle Lippens + Merendree 12.6.1755. . Hd. Jacobus Bus fs Geert. K" Pieter Franscies 6j., Marie Jacobe 5j •.en Caroline 1j" V. Pieter de Voghelaere fs Lieven ouden oom. B. Joannes de Beer fs Petrus tot Merendree • R" 75 fO 1 18v. R. 75 fO 1 16v • 12.2.1756

8. R. 75

fO

108

Augm. omme Pieter, Jooris, Jan Baptiste, Marie Anne, Isabelle en Catarina de Witte kinderen van Thomas (fs Marten) verwekt tsynen tweeden huwelycke met Monica Tuytschaever, met den overlijden van Christoffel de Wevere fs Jan bij Francoise de Witte, hunne gebrocken rechtsweir pat. overleden Evergem ten jare 1752, sonder lichaemelijcke hoirs en met het overlijden van Monica Tuytschaever hemlieden grootmoeder pat. + Landegem 13.3.1754. . V. Joanna van Nevel sweesen moeder, weEt. van Thomas de Witte fs Marten en Jooris de Witte oom. NB. De twee kinderen (Pieter en Anne Marie) van Joannes de Schilytér die hij verwekt heeft bij Joanne de Witte, eenigh kindt vanden selven Marten tsynen eersten huwelijek, zijn ook gerecht in de successie van voorn. de Wevere. Voogd : Sr. Louis Norbert de Schuyter. - Petronelle Maes moeder van Marten de Witte. B. Jooris de Witte fs Marten tot Landegem. R.75 re 110 24.7.1755

9. R. 75 fO 102 st. Pieter Willerns fs Guille et Susanna Vande Putte + Merendree 10.10.1754 He. Lievijne Vande Velde fa Pieter. K. Guilliame 12j ., Pieter 8 j. en Joseph 3j. V. Philippus Willems fs GUille, broeder van de overl. (fO 102) B. Jacobus Vande Velde tot Merendree fO 104. 24.4.1755 10.

R.75f096

St. Joannes de Kimpenaere fs Jan et Marie de Winckele + Landegem Wildendriesch december 1754 He. Joanne Catharine de Celij fa Pieter.

,, .

~ ,


282 K. Pieter 12j., Carel 8j., Petronelle 6j. en Joannes Franseies 3j. V. Jan Baptiste Claijs procureur daser vierschaere als camervoogd.· B. Lieven de Schuijtere fs Petrus tot Deijnze f097v. 13.2.1755 1 1.

R. 75 fO 1 12 Augm. omme de vier minderj. kinderen van wijlen Gillis van Haldeghem fs Francois, vervrekt bij Marie Grijp als moeder ter causen van de verko pinge van de hofstede en landen te Landegem bij ende on trent Cappellendriesch. 6.1 1 •1755

12. R.75fo 1 13v • Augm. omme Joannes Franchois Van Maldeghem fs Joos. V ~ Pieter Van Maldeghem fs ·Joos (broer van de weese) we.Lek en Joos sone was van Franchois, ter causen als vooren (zie lias se 11). 18.12.1755 1 3.

R. 7.5 fO 1 00

. .... Akte approbatie tot vercoopijnghe van eene behuysde en beschuerde hofstede en land te Landeghem.Heerelijckhede van Baerelvèlde. I. Kinderen van Frans van Maldeghem tsijnen eersten huwelijck gewonnen bij Jaecquemijntien Van Laecke. a. Kinderen van Gillis van Maldeghem fs Franchois He. Marie Grijp. . K. Pieter syn sel fs en nog vier minder j • ..b. Kinderen van Joos van Maldeghem fs Franchois -, x Livijne de Keijsere. Pieter over syn selven en als voogd over deminderj. wesen van Joos voornt. - Marten bij huwelijck syn selfs. . - Pieter de Vos x Franchois van Maldeghem • .c. Emanuel Verhegghen xCàtharine Bisschop tevooren wed. van Marten van Maldeghem fsFrans en a1soo schoonvader en voogd over de minderj. kinderen bij voorschr. Marten~ d. Thomas, Lieven en Joannes Van Haldeghem. 11. Joannes de Cloet x Elisabeth van Maldeghem dochter·van Franchois .tsynen tweeden huwelijck bij wijlen Joanne Grijp •." 13.3.1755

14. R.75fO 112v • .Augm. omme de twee minderj. kinderen van wijlen Marten van Haldeghem fs .Franchois, gewonnen bij Catharine Bisschop,. alsnu in huwel.Ljk met Eman ue L Verhegghen. 6.11.1755 . 15. Rek. door Carel van Hulle,ghewesen Bailliu,van de venditie van date 29 en 30 oktober 1754 ten ver souck van de wed, ende voogden. van de weesen van Pieter Willerns + Merendree. 13.3.1755 è

16. St.· pro deo van Hagdalene

de Witte fa Jacques bij Joanne Daenens mei 1755. He. Jan Haerens. . K. Ignatius 16j., Pieter Frans 9j., Marie Anna 8j., .Joanne Catharina 6j. en Guillielmus 3j. V. Guillie.me Hertoghe x Ets 'overl. suster • 1/12 deel in een hofstedken te Merendree. 27.5.1767 + Merendree


- 283 17. R. 75fo 130v. st. Jan de Witte fs Jan + Hansbeke 22.3.1756 He. Elizabeth Vande Walle fa Joos. K. Jan Francies 23j., Fieter 20j., Norbertus 18j., Thomas 16j. Bernardtis 12j., Marie Anne Therese 14j., Joanne Marie 10ji en Marie Jacoba 7j. . V. Mattheus de Bruyne x J~coba de Witte tot Vinderhoute rechtsweer van dese weese pat. B. Norbertus vande Walle fs Joos tot Dronghen. Grond te Hansbeke, Vinderhoute en Nevele. NB. Grond te Merendree en Landegem verkocht aan Matheus de Witte, zijn boer,. en Joos.ijne Maenhaut, bij suc cessä.e van Fieter van Renterghem. . 3.6.1756 18. R.75f0141v. st. Petronelle van hulle fa Philips + Merendree 24.8.1756 Hd. Fieter van Quackebeke fs Abraham.bij Janneken van Wassenhove. K. JoanneMarie 22j., Joannes Martinus 20j., Baudeuyn Philippus. 16j., Guilliame 14j., Anna Marie 12j.,.:Carolus 1Oj ., Martinus. 8j ., .: Brigi tte 5j. en Fieter Franseies 3j. .. . . V. Philippe van hulle grootvader van de wesen fO 141v. Huwkontro.kt voor notàris Philips Wieme fs Phls tot Gent: Fieter van Quo.cfi:ebekefs Abraham bij Janneken van Wassenhove jonghman tot Merendree en Petronelle van hulle jonghe dochter geassisteèrt met Philippe van hulle haeren vaeder mitsgr. Fieter Coppens haeren·oom mat. tot Hansbeke. Getuigen: Sr. Jan Frans Vande Wane en Jan de Navarre.· .. B. Philippe van· hu lLe .0 fficier· d ese r- jurisdic tie. b.i.nn ei Hansbeke vader van de overl. fO 145 Grond te Merendr~e. 16. 12. 1756 R.75fo

138v.

st. Joanne Sutterman fa Lieven bij .Anne Marie van Hessche + Merendree 9.9.1756 Hd. Jacobus Van Renterghem fs Pietèr. K. Pieter .3j. en Lieven 17m. V. Lieven Sutterman voornt. B. Pieter van Renterghem fs Geeraert tot Merendree vader van de Hd. fO 140v. 4.11.1756

20.

R.75fo114

St. Livijne de Schuijter fa Franchois et Joosyntien Tuytschaevere + Landegem Wildendriesch 17.12.1755 Hd. Fieter van Hove fs Jan et Petronelle Coppens schepenen der Heerl. van 'tCatuesche in Dronghen. K. Joanne 15j., Therese 6j. en Joannes Frans 2j.6m. V. Franchoij de Schuyter vader van de overl. tot Reckelijnge Deijnse buijten. 29 ..1 .1756 ·


- 284 21. R.75foJ26v. st. Joanna Versluys + Hansbeke (Heerl. Vinderhoute) 2.11 •. 1755 wed. van Fieter van Vijnckt fs Gillis.(lx) Hd. Gijselbrecht vanden Driessche fs Jan. (2x) K. 1x : Joannes en Lieven hun. selfs, Arme Marie 23j ~ .. en· Livina 16j. V. Joannes Van Maldeghem schepen mat. en Joannes Van Coppenherghe tot Hansbeke oom causa uxori$ pat. .. . B .e Joannes Van Coppenberghe fs Ce er-aer t tot Han sbeke , Grond en Hofstede te Hansbeke. 3.6.1756 NB. Drie losse stukken : - Begrafeniskosten van de huysvr •.van Gyselbrech t vanden Driessche . 0 p 5. 1 1 • 1755. - Onbesette rente tot laste van Fieter van Vijckt fs Gillis tot Han sb ek e j e gh en s Lande ghem in pro ffij te van Susanne van Maldeghem . wed. van Christoffel de Muy'nck tot Hansbeke 12.5.1742 •. - Onbesette rente tot laste van Geijsel van Driessché fs Ja~s tot Han sb ek e in proffijte. van Fieter de Muynck fs Christoffel tot Hansbeke 1.4.1753 • .Aflossing van 24.3.1756 22. R.75f0115 st. Jacobus de Clercq fs Lieven et Willemin tien De Crane jonghmans onbedegen overleden te Merendree ten huyse van Jac6bus Cocquyt op 14.7.1755. Hoors : . - Jacobus Cocquyt voornt. x Isabelle de Clercq slove~l. suster. - Daniel Franscies, Ca t har-Lne, Anne Marie, Isabelle. en Radegonde de Clercq weese kinderen van wijlen Jan de Clercq broeder van de overl. verwekt bij Lievynê DanneeIs. 29.1.1756

;-_"

23. R.75 index .. st. Jan de Clercq fs Lieven +. Mêrendree 8.12.1742 .He. Li vyne Daneels. K.; Daneel Franchois 16j., Anne Catharine 23j.; Joanne· Marie 22j., Isabelle 20j. en Radegonde 14j. V. Joannes Stofferis. 29. 1 • 1756 24.

R.75fo

137

Uytlegh uyt hoofde van wijlen Mattheus Taets : 1/3 Francies De Meyere causa uxor t s Lievijne Taets Matth~us. Joanne Taets ook fa Jvlattheus. 2/3 : aan de vier.achtergelaten weesekinderen van JvlattheusVerguIt verwekt bij Marie de Smet, alsnu in huwelijk met Lieven Verhegghe •. V. Carel VerguIt fs Jan tot Merendree. . 7. 1O. 1756

fa

25. R. 75 ra 1 24v • st. Guilliame de Voghelaere fs Jan, woonachtigh geweest binnen· de prochie van Merendree en buyten syne woonijnge.overleden binnen de stede van Deynze op 27.12. 1755 ' x Fetronelle de Meijere + Merendree 25.8.1743 K. Fieter, Geeraert, Judocus en Martyntjen hun selfs, Lieven 20j., Marie Petronelle 22j. en Lievijne 15j. V. Geeraert Sutterman re 124. 8.4.1756


285 26. R. 75fo 118v. Rek. door Joan Francois van hulle Bailliu over de venditie van 20.1 1~1755 ten versoucke ende proffijte van Lieven Verhegge x met de wed •.van Mattheus VerguIt eride de weesekinderen bij den selven Vergul t achtergelaten, ende Fr-ancod s de Meij ere causa uxor Ls met consoorten. 26.2.1756 27. R. 75 re 1 19v • . Rek. door Franscies de Cuyper x Anne Marie Maenhaut fa Louis, voogd geweest över Lievijne Maenhaut alsnu getrauwt met Lieven~Van Vlaenderen ende Isabelle Maenhaut geprofest nonneken in het clooster van .Sinte Barbara tot Gendt, mitsgr. Jacobus beth dan 24 jaar innocent en Joanne Marie Maenhaut àlsnoch minderj •. Andries Willems gewesen voogd, Isabelle Schoof overleden ·huysvr • ..van voorn. Andries Willems hunne grootmoeder mat. 11 .3 •.1756 28. R. 75 fO 135v • Rek. door Leonardus Aerents en Pleter Roman als voogden over de minderj. weese achtergBlaeten bij wijlent Joannes Aerents ende Lievijne Vande Kerckhove met naeme Joanna. 8.7.1756

29. R.75fo 134

Rek. door Caerel de Meijere fs Jans als voogd over de drlj minderj. kinderen van Jacobus de Smet bij Joanne de Meijere met naemen ~ Jacobe nu gehuwd met Franchois Rijckaert, ·Joanne en Pieternelle de Smet. NB. Petrus Frans Rijckaert fs Judocus in houwelijek met JacobaDe Smet fa Jacques voogd i.p.v. Càrel de Meijer~. Borge over Petrus Frans Rijckaert - Livinus Schaut·fs Jan tot .Merendree • 23.6. 1756


- 286 Bundel 87 1. st. pro deo van Pieter Dobbelaere fs Jan ende Janneken Thaets + Landegem Heyste 24.2.1758 He. Lievijne Bisschop fs Guille. K. Bernardus 13j., Norbertus 9j., Jooryntien 16j. en Joanne Catharina 1 5j • V. Liev~n Dobbelaere broeder van de overl. 19.1.1764 2. R.75fO 183v.

Rek. door Ba1lJl.duin Mortier fs Lieven tot Landegem als voogd over: - Lieven Mortier eenighe weese van wijlent Joannes tsynen eerste huwelijk geprocreert bij wijlent Catharine De Cuypere, - de vier wezen van voorseyden Joannes Mortier tsynen tweede houwelijek verwekt bij wijlent Pieternelle Vande Moortele fa Joannes. Overl. van Guilliame de Loof fs Laureijns ghewesen voogd. Overl. van Joannes Wulteput als wedn. en hauder ten sterfhuyse van Pieternelle Vande Moortele. Joannes de Cuypere, Lieven Hortiers overleden oom mat. 9.2.1758 3.

R.75f0177

Rek. door Joannes Baptiste Maenhaut fs Jan als voogd over Jooryntjen, Marie Judoca, Joanne, Isabelle en Pieter Maenhaut weeae kinderen achtergelaeten bij Pieter Maenhaut fs Jan voornt. ende Marie Anne De Loof fa Judocus. Wijlent Magdalene Maenhaut wed. van Jooris de Witte de voorn. weesen aude moeije. 12. 1 • 1 758

4. R.75fo 189 Rek. door Christoffel Wille fs Pieter als voogd over Philippus ende Lievijne Wille wesekinderen van wijlent Jan Wille fs Pieter voornt. gewonnen met wijlent Joanne Vande Putte fa Philips. V. Philippe Vande Putte oom mat. Uytcoop bij den rendant jegens wijlent Jan Vijncke ende den voorn. Philips Vande Putte ten sterfhuys van Pieter Wille hun grootvader ende tgonne hun naermaeTs saude mogen toecomman met het overlijden van Joosijne Wille hunne innocente moeije. NB. Wijlent Joosyne Maes hunne grootmoeder mat. 23.2. 1758 5. R.75fo213 St. Lievijne Martens fa Pieter bij Joanne Roeges + Merendree 1.9.1757 "de welcke immediatelijk naer het baeren vande twee kinderen is gestorven, gelijck oock Pieter daegs naer de doodt vande gemelde syne moeder oock is overledenll• Hd. Carel de Voghelaere fs Jan K. Pieter en Judocus. V. Judocus Martens fs Pieter , broeder van de overl. fO 213 Huwkont.takt voor Jacobus Van Coppenole p2stor ende Daniel Vyncke coster tot Merendree van 11.5.1756 : Carel de Voghelaere fs Jan et<Godelieve Blanchar schipper tot Merendree en Lievijne Martens fs Pieter et Joanne Roeges jonge dochter tot Mer. B. Petrus de Voghelaere fs Jan, broeder van Carel fO 216. 12. 10. 1758


- 287 -

6. R.75

index st. pro deo van Petronelle Martens fa Jan bij Catelijne + Merendree 23.12.1758 Hdw Louys Molfhaut fs Jacques. K. Joanties 5j. en Joanne Petr6nelle 2j. V. Judocus Martens. 13.7. 1758

de Meijere

"

7. R. 75 fO 1 93v • St. Jaeq uemen tien Cornelis fa Jan bij Lievijne Aerts j~ghe doch ter onbedegen overleden'ten huyse van Gillis van Hove binnen Hansbeke (Heerl. Vinderhoute) 5.2.1758 Hoirs elk tot 1/7 in s'overl. vaderlijcke syde : a~ Lieven ende Joanne de Vlieger kinderen van Arnaut bij Janneken Cornelis fa Jan voornt. tsynen eerste huwelijek bij Elisabeth Yserman. b. Franseies ende Jacquemyntjen Cornelis fa Jonas die sone was van Jan en Elizabeth Yserman voornt. c. De vier kinderen van Marten Cornelis die sone was alsvooren. d. Item de 2 kinderen van Adriaen de Somer x met Gillyntjen Cornelis. e. D'achtergelaeten kindts kindèren van Petrotielle Cornelis ve~wekt met Bauduyn Costers. 'f. Joannes Turtelboom x Elizabeth Vervenne fa ••• bij Lievijne Cornelis. g. De 3 kinderen van Tanneken Cornelis fa Jan voornt. tsynen tweede huwelijck gewonnen met de voorn. Lievijne Aerts te weten: Martinus de Meijere beth dan 25j. en Lievijne de Meij.ere 23j. beide ,kinderen van 't voorn. Tanneken tsynen eerste huwelijck bij Joos de Meijere. Pl e t er Lievens 10j. ten tweede huwelij ck van Tanneken Cor-n e Id.s bij 'Jan Lievens. Meederlijcke syde : de 3 kinderen van Tanneken Cornelis (Zie viderlijcke syde letter g.) V. Marten en Pieter de Meijere halven broeders van Lieven de Vlieghere over Lievijne de Meijere en Joos Lievens voogd over de weese Pieter Lievens. Akte voogdije = Pieter de Meijere fs Joos tot Merendree stelt zich' voogd over Lievijne de Meijere syne minderj. suster~ Berge: Marten de Meijere fs Joos tot Merendree,stelt zich borge over Pieter de Meijere synen broeder els voogd over Lievijne de Meijere hunne minderj. suster. Noot : deze Pieter de Meijere wortit niet vermeld als hoir van de vaderlijke synèe. 9.3. 1758

8. Rek. door Jacobus

Vande Velde fs Pieter over Lievijne Vande Velde, craneksinnig, syne su ter wed. van Pieter Willems als over haere 3 minderj. kinderen. Pieter vande Kerckhove ende Joannes de Witte beede swaegers van hem doender (Jacobus Vande Velde). 12. 1 • 1758

9. R.75f0210 omme .Joann e Catharine de Puydt 11 j. en Joannes Francis de Puydt 8j. weese kinderen van wijlent Pieter gewonnen met Marie Joanne Van Hove, met'er doodt van Guilliame Snauwaert fs Pieter, jongman onbedeghen overleden te Peteghem in Deynze 16.3.1758 V. Pieter Coppens in huwelijek met de voorn. Marie Joanne Van Have, sweesen moeder en Adriaen de Puydt.

, Augm ,


- 288 B~ Adriaen f0210v. 12.10.1758 10.

de Puyt fs Lieven

tot Nevel, broeder

van .Pieter voornt.

R. 75fo 223v.

ST. Carel van Wassenhove fs Lieven bij Catharine Speeckaert + Landegem Vierheekenen (Heerl. Vinderhoute) 12.5.1759 He. Catharine Lomme fa Piete~ K. Jnanne Petronelle 4j. en Joannes Francois 3j. V. Pieter Francois van Wassenhove broeder van de overl. B. Martinus Lomme fs Petrus tot Hansbeke :fO 21 5 Grond te Landegem. 13.6. 1759 1 1.

R. 76fo.1

Rek. door Pieter Franchois Ryckaert fs Judocus, in huwelijek met Jacoba de Smet fa Jacobus· als voogd over Petronelle de .Smet fa Jacobus voornt. Carel de Meijere fs Jans sweesens mat oom ende voogd geweest. Herman Speekaert x Joanne Petronelle de Smet sweese suster. Pieter Vriendt x met de wed. van Petrus de Meijere sweesen oom tot· Landegem. 12. 7 ~1759 12. R.76f04 Vercavelynghe van 2.7.1754 tussen Pieter Vander Vennet,Pièter Meuleman x Joosintien Vander- Vennet, Pieter Herteleer x Marie Joanne Vand er- Vennet, Pieter Vander Vennet fs Herman, x Lievijne Vander Vennet en Jan Vander Vennet fs Jan als voogd over Joannes Abdon en Jo6ris Vander Vennet; alle zes kinderen van Gillis Vander Vennet fs Jan ende van Marianna Rootsaert fa Jan • .6. 10. 1759 13. R.76fo 13 st. Guilliame de Coster fs Pieter bij Marie Mestdagh+ Merendree 1 1 .6. 1 759 Wedn. van Joanne Vande Fon teijne fa Laurs (1x) He. Marie van Renterghem (2x) K. 1x : Pieter Francois 23j. en Joanne Marie 24j. 2x : Emanuel 17j., Barbara.13j., Jacobus 10j., Marie Jacoba 6j. en Christine 3j. V. Judocus Secaet mat. (lx) en Joannes de Coster , broeder van de overl. pat. Grond te Merendree uit hoofde van Joanne Vande Fonteijne en Laurs vande Fonteijne hunnen grootvader. 15.12.1759 14. R.75fO 218 Rek. door Franscois de Cuypere fs Fieter als voogd over Jacobus innocent 27j. ende Joanne Marie Maenhaut weesekinderen van wijlent Louis M8.enhaut bij Anna Marie Vermeere. Lieven van Vlaenderen swaeger van de weesen. 5.4.1759


- 289 15. R. 75fO 220v. Rek. door Ca tharine Lomme wed. van Carel van VJassenhove fs Lieven, in syn leven voogd geweest over de 2 minderj. kinderen van Pieter van Wassenhove bij Marie Lippens met. naemen : Har t Lnu s en Marie. Joanne, den voorn. Martinus alhier + 3.5.1 759 v. Franseois van Wassenhove fs Lieven voornt. en Joos Lippens grootvader mat. Pieter de Vos.hauder ten·sterfhuyse van sweesen moeder. 13.6. 1759 16. st. Joannes Coppens fs Pieter et Joanne de Wulf. + Landegem 25.7.1760 .. He. Livijne van Kerrebrouck fa Anthone et JoosYntien Aerts •. K. Narie Haghdaleene 21j. en Lieven 19j. V. Jan Leijsele tot Meerentre. . Grond te Landeghem Heerl. Vinderhoute op den wijck van Vier heekenen anden Pouillien drieseh. 2. 1o. 1760 17. R.76 index st. Pro deo van AnneMarie de sutter fs Christiaen bij Catharlne de Valeke + Merendree 16.7.1758 Hd. Joannes van Heeke fs Marten. K. Petronelle l1j., Pieter 8j., Joseph 4j. en Joanne 7j. V. Pieter de Sutter halven broeder van de overl. Slecht geplackt huyseken staende bij gedooge (toestemming) op den traegel (trekpad langs de vaart) van de Brugsche Vaert. 8. 1 1 • 1 759 . . 18. R.75fo217 st. Joanne van Vijnckt fa G1l1is bij Godelieve Vriendt +·Hansbeke ten huyse van Geeraerdt van Holsbeke (Heerl. Vinderhoute) 2.2.1759 Wed. van Jan Coppens. Wed. van Lieven van Holsbeke. Hoors : - Franscies Mestdag x Lievyne van Ho1sbeke fa Geeraert voornt. tsynen eersten huwelijek gèprocreert met Petronelle Coppens fa Jan voornt. - Joannes Coppens 18j.en Lievyne Coppens 20j. kinderen van wijlent Pieter Coppens fs Jan voornt. . V. Franscifjs Hestdagh, Judocus Hessens x met de wed. van Pieter Coppens tot Merendree. B •.Petrus de Wulf fs Petrus tot Herendree fO 218 8.3~1759 . . . 19. R.76 index st. pro deo van Janneken Goorman fa Louys bij Elizabeth de Wulf + Merendree 30.4.1758 Wed. van Jan Vriendt (lx) Wed. van Guilliame Hessens (2x) K. lx Maryn Vuylsteke x·Petronelle Vriendt en Lievyne·Vriendt haer selfs. 2x : Pieter Hessens syn selfs (gehuwd), Judocus 24j. en Jacobus Hessens 21j. V. Judocus Hessens pat. en Pieter Goorman mat. 8.3.1759

.,

.1

;.


- 290 20. R.76index St. pro deo van Jan Cocquyt fs Fieter + Merendree 24.2.1759 wedn. van Anna Vande Voorde (lx) He. Joanne Marie de Smet fa Jacques (2x) K. lx : Ja~obus syn selfs De 2 weese kinderen van Mattheus Cocquyt Anthone Vande Voorde x Catharine Cocquyt Pieter Mortier x Lievijne Cocquyt. 2x : Petronelle 24j. en Joannes 13j. V. Jacobus Co~quyt fs Pieter voorn. Een slecht huyseken staende op cheynsgront te Merendree Overbrouck. 8.11 • 1759 . 21. R.76 index St. pro deo Pieter Struyvelt is Silvester bij Marie Anne de Backer + Merendree 12.6.1759 He. Joanne de Clercq fa Philippe. K. Anna Petronelle 6j. en Therese Judo ca 4j. V. Jan Baptiste str'uyvelt oom Onlangs nieuw gebaut huyseken op cheynsgrondt. 6.12.1759 . 22. R. 75fo 221v • St. Petronelle van Nevel fa Christoffel bij Joanne Dobbelaere + Merendree 1.2.1759 Hd. Lieven de Vreese fs Bauduyn. . K. Joanne 16j., Anna Marie. 13j ., Marie Therese 11j ., Marie Anna 7j • en Joannes 3j. v. Pieter ·van Nevel, broeder van de overl. B. Tobias de Vreese fs Bauduin tot Afsne, broeder van den Hd. f0223v. Grond te Merendree. 13.6. 1759 23. R.76 index st. pro deo Marten Loont jens fs PCieter) + Merendree 28.12.1758 ·Wedn. van Lievijne Vande Walle (lx) He. Joanne Marie Brackene {2x) K. 1x : Joanne Petronelle 23j. en Marie Jacobe 20j. V. Franscoi,s Arteels pat. en Mattheus Vande Walle mat. Een slecht huyseken te Merendree OP Melder daer men 't naemt Bergen op Zoom is verkocht. 11 •10.1759 24. R.76fo iov, st. Jooryntien de Clercq fa Lieven bij Joanne Van Rentergem + Landegem Reyste (Heerl. Vinderhoute en Merendree) 28.10.1759 Hd. Henricus van Hulle fs Jan. K. Emmanuël 16j. en Lievijne llj-j. V. Joannes de Clercq broeder van de overl. fO 1Ov. B. Emanuel van Rulle fs Jan tot Landegem, broeder.. van Heyndrick fO 13 Grond te Herendree en Landegem en te Nevele een huysstede ende erfve binnen de stede ende vrijhede van Nevel, de wederhelft gemeene met Joannes Cocquyt tot Sinte Martens Leerne (sujt d'herberge Sint-Huybrecht) 6. 12. 1759


- 291 25. R.76fO7v • St. Pieter Franscois Martens fs Pieter bij Isabelle Hertman + Merendree 7.5.1759 He. Isabelle de Vreese fa Adriaen. K. Pieter 17j ., Adriaen 1 5j ., Joan Francois 1 1j •s : Marie Joanne 13j., Lievijne Petronelle 8j. en Marie Petronelle 2j. V. Judocus Martens fs Pieter oom fO 7v. B. Pieter de Vreese fs Adriaen tot Herendree, broeder van de He. fO 10. 8. 11 • 1 759 Bundel 88 1. R.75fO 1 65v • st. Joanne de Brauwere fa Pieter bij Marie de Kesele + Landeghem Wilde 23.6.1757 . Hd. Lieven Begijn fs Jacobus. K. Joosyntien 8j., Martinus 6j., Lucia 5j. en Livynne 3j. V. Joannes Oliviers x met de suster van de overl. tot DeurIe. B. Pieter van Hove fs Jan tot Landeghem. 9.8.1757 2. R.75fO 168 st. Marie Morthier fa Laurs + Hansbeke oktober 1757 wed. van Pieter Willems fs Pieter. K. Magdalena haer selfs, Jan 18j•.,Constantius 11j .. en Joanne Catarine 9j. .. . V. Pieter Morthier broeder van vollen bedde van. de overl. tot Nevel. Behuyst hofstedeken Hansbeke bij Reybroeck. Cheynsbrief van 30 •.3.1703 aan Laurs Morthier voornt. 24. 11•1757 3.

R.75 f0152v. st. Francies Vanden Berghe fs Pieters bij Catharine Le i j saene + Land~ghem 18.12.1756 .He. Livine Verhegghe fa Joos bij Marie Cosaert •. K. Caroline 9j., Judocus 8j Lf.v Lnus 6j., Pieter Francies 2j. en -. Jacobus 6~. . . V. Pieter Joannes Belsens x Catharine Leijssens moeder van de overl. B. Joos Verhegghe voornt. fs Lieven tot Landeghem, over de He. syne dochter. Dhelft van eene camer enz •• tot Sente Hartens Laethem, de wederhelft competeert Jacobus Vanden Beirghe sweesen oom. Grond te Sente Martens Laethem, dhelft van een hofstede te Landeghem de wederhelft competeert aen Joos Verhegghe voornt. Idem hofstede te Drongen. 24 ~2.1757 e- ,

4.

R.75fO 157

St. Eersaeme Francoise Vanden Bossche fa Lieven et Tanneken Martens + Hansbeke octobre 1756 wed. van Christoffel Willems (lx) Hd. Matheus de Meijere·fs Jan (2x) K. 2x ; Pieter 14j. en Marie Anne 24j. V. Jacobus Vanden Bossche broeder van volle bedde van de overl. B. Pieter de Meijere fs Jan voornt., jonghman syn selfs binnen Merendree over den Hd. synen broeder. Grond en hofstede te Hansbeke. 24.3.1757


- 292 5. R.75fo 149 st. Lieven Claus + Landeghem Wilde 2.11.1756 we dn , van Joanne Wieme (1x) He. Livijnne Vermeirsch fa Pieter (2x) K. l x : Jan Frans 215. en Joanne Petronelle 20j. V. Frans Vande Walle in huwelijck ghehadt hebbende Petronelle Wieme fa Jan ende Joanne Coppens. 2x : Judocus 13j., Joanne Caroline 1Oj ., ThereSe 8j., Marie Ann.e 55. en Pieter Frans 2j. V. Jan Baptiste Claijs caemervoocht. B. Jacq ues Vermeersch fs Pieter voorn t. tot Ronsele over de He, syne suster. Behuysde hofstede Landeghem Wilde. 10.2.1757 6. Komt niet voor in ..register 1~. St. Caroline Bekaert fa Lieven bij Lievijne de Boevere + onbedegen in den ouderdom van 10 jaeren binnen Dronghén ten huyse van Gillis de Boevere op ••• januari 1757. Hoirs : . Vaderlijke sijde : Judocus en Joanne Bekaert minderj. kinderen van wijlant den voorn. Lieven tsynen tweede huwelijek bij Anne Marie de Brabandre. (verweest binnen 1andegem) Moederlijke sijde Gillis en Joannes de Boevere, Vincent de Croock x Angeline de . Boevere, broeders en suster ~an sloverl. moeder van vollen bedde. Lieven van Meenen als sti fvader over Lieven, Anne Marie, Joanne,. Petronelle en Caroline de Boever weese kinderen van Lieven de Boeve~e, die halfven broed~r was van de meer geseyde sloverl. moeder. 2L~.2.

1757

7. R. 75fO index st. pro deo Jan Bellecoste + Landeghem 8.1.1757 He. Marie Anne Aerts K. Pieter 23j., Frans 19j., Joannes Bapte 6j., Heirman. 18m., Lievijne 16j. en lsabelle 8j. V. Caerel vande Steene schepenen als caemervooght. 21.4.1757 8. R.75fO 155v. St. Marie de 100se + Merendreé 24.12.1756 wed. van Joannes de Keijser. K. Laureyns en Jacobus hun selis (huwelijcken staet), Geeraert Franseies 19j., Theresia 16j. en Lieven 14j. V. Marten Speekaert x Joanne de Loose, oom. B. ·Laurs de Keijser is Joannes bij Marie de 100se over Marten Speeckaert. . 24.3.' 757 9.

R.75fO 162 st. Lieven van Wassenhove fs Marten bij Magdalene Sutterman + Merendree 26.4.1757 He. Marie 100ntjens fa Joos. K. Martinus en Joannes hun selfs, Franscois 22j., Petronelle Joanne 11j.

.I ; 23j., Î.:.

.

I1 14j. en

I! t


- 293V. Pieter van Wassenhove is Marten. B. Martinus van Wassenhove is Lieven bij Marie Loont jens. Grond te Merendree en hofstede en land te Merendree durmen. Grond te Lovendegem, de wederhelft comt toe aende weesen van· Jan van Wassenhove, een ander partije waarvan de wederhelft toecomt aende weesen van Jan van Wassenhove en Janneken van Wassenhove. 8.6.1757 1o. R • 75 fO 169v. St. Guilliame Willems fs Pieter bij Jacquemyn tj en de Meyere . + Merendree 8.10.1757 wedn. van Susanne vande Putte fa Philips (1 x) He. Petronelle Martens fa Jan bij Martijntjen de Voghelaere (2x) K. lx :.Philippe _Willems syn selfs .en de 3 weese kinderen van Pieter Willems. .. . ... ......' .. 2x Judocus Franscois en Marie.hun selfs, Joannes Van Wassenhove x Joanna~ Joannes 23j., Carel 22j., Jacobus 21j. en :Jooris 20j~ V. Andries Willèms fs Pieterbroeder van de overl~ . B. Judocus Franscois Willeins·fs Guille voornt. over de He~. syne moeder. GrOnd te Landeghem en ho fstede en grond te Merendree Ve Lde ( wederhelft competeert Pieter de Meijere is Pieter) 7.12.1757 11. R • 75 fO 164 St. Lievyne Brusseel fa Jan + Merendree 4.11.1756 Hd. Pieter Sloek fs Jan (2x) Wed. van Jan van Wassenhove fs Marten (1x) K. 1x : Martinus 18j., Isabelle Ca tharine 21 j., en Joanne Rosa 20j. 2x : Jacobus 15j., Andries Joannes 13j., Livinus 9j.· en Pieter Franscies 6j. V. Pieter van Wassenhove fs Harten oom pat. over de kinderen· van eerste bedde en Pieter Brusseel fs Jan oom mat. ov.er alle kinderen. Behuysde hofstede Oostergem Merendr~e. NB. Augm , van 16. 11.1752 ten ·ste:rfhuysen van Harten van Wassenhove, grootvader van de weesen en Marten van Wassenhove oom van de weesen. 7.7. 1757 12..

R.

7 5 fO 1 45v •

Rek. door Pieter Herteleer

burgmeester deser prochie a.ls alven oom ende vooght over de 6 minderj. weese kinderen van wijlent Joannes Herteleer fs Pieter et Margareta Roets ende Lievijne- de Kesele fa Jooris bij Lievijne van Kerrebroeck. . K. Pieter, Caerliene, Lievijne, Joanne Marie, Martinus en Jan Franchies. Joannes de Kesele fs Jan, gebrocken rechtsweer, sweeseri deelvooght mat. 27. 1 •1757 13.

14.

R.75fO 160v. Rek. door Joannes de Vrees.e fs Laureyns bij Petronelle. van Damme nIs vooght over Jacobus, Carel ende Franscois de Vreese syne 3 minderj. broeders, sedert st. Laureyns de Vreese op 9.6.1751 • . Presenterende deze rek. aen Carel de Vreese oom en deelvooght, Lieven .de Vreese ende Geeraert Ma.enhaut fs Jan, broeder en swaeger van de: selve weesen. 21.4.1757 R.75

st.

index pro deo Joanne de Vrij fa Jan + Merendree Hd. Pieter van Renterghem .fs Jan.

30.7.1757


- 294 K. Fransties 8j. V. Joannes de Vrij oom. 20.4.1758 15. R.75f<>198 st~ Joanne de Clercq fa Jan bij Marie van Vlaenderen + Merendree 5. 1 •1758 . Hd. Pieter Haeck fs Jan~ K. Franscies 12j., Jan Baptiste 10j., Ma.rtinus 2j., Petronelle Christine 14j., Narie Anne 8j. en Anna Marie 4j. V. Pieter de Clercq fs Jan, b~oeder van de overl. B~huyst hofstedeken te Merendree Durmen, deel van een ander hofstedeken te Merendree Durmen·bewoond bij Pieter Loont jens x.met de voorn. sweesens grootmoeder. . . . .. 6.4.1758 16.

R.75

index St. pro deo Geeraerdt Wieme fs· Fieter bij Janneken .' 'I'ae ts + Merendree 12.4.1758 He. Marianne van Rentergem fa· Pieter. K. Joannes 5j., Pieter Frans 3j. en Martinus 17m. V. Franscies de Meijere x met s'overl. suster. ·13.7. 1758

17. R.75fo 190 St. Carei Bisschop fs Thomas + Landeghem Heyste 31.12.1757 Wedn. van Francoise Lybaert (1x) He. Lievijne de Cuypere fa Carel, alsnu in huwelijk met Jacobui ·De Neve • .K. i x : Pieter syn selfs· (gehuwd), Joseph 18j. 2x· : Marie Ca tharine 4m. V. Lieven Bisschop fs Thomas ocrs•. B. Joannes de Winter fs Joseph tot Vijnck over Pietér Bisschop fs Carel. Francoisv-3n Renterghem Over Lievijne de Cuyper fa Carel. Hofstede ~et 2 huysen te Landeghem aen Heystendriesch. 9.3.1758 18.

R.75fo

195

st. Marie Lippens fa Joos bij Corrtelie Mestdag + Merendree 15.2.1758 wed. van Guille Cocq uy t fs Geeraerd ts (1x) .: wed. van Pieter van WassenhOve fs Lieven (2x) Hd. Fieter de Vos fs Jan (3x) K. 1x Fieter Franseies • 2x :.M8.rtinus 8j. en Marie Joanne 12j. 3x : Geeraerdt 2j. V. Joannes Cocquyt fs Geeraerdt pat. ·Carel van Wassenhove fs Lieven pat. Joos Lippens grootvader mat. B. Ja.cobus Lippens tot Merendree over Joos Lippens ooek tot Merendree, synen vader. . Pieter Speeckaert fs l-'Iarten tot Landeghem over Carel van Wassenhove fs Lieven. Fieter de Coster fs Pieter tot Merendree over Pieter de Vos fs Jan, hauder. 9.3.1758

0 ••


- 295 19. R.75f0205 Augm. omme de 2 minderj. weese kinderen van wijlent Christoffel van Vijnck fs Francois, gewonnen met Joanne van Renterghem, met den overlijden van Lievijne de Meijere huysvr. vanden voorn. Franscois van Vijnck + Landeghem 14.4.1758. V. Martinus Claijs x Joanne van Renterghem voornt. der weesen moeder en Franscois VB.n Vijnck voornt. grootvader tot Landegem (borge over Martinus Claeijs). 28.6.1758 20. R.75f0200 St. Anne Marie de Puyt fa Joos bij Joosyntien Sutterman + Merendree 20.2.1758 Hd. Pieter Bul tynck fs Jan. K. Jan Franseies 10j., Jacobus 9j., Caroline 8j., Jan Baptiste 4j. en Cornelis 4m. V. Jan Van Holsbeke fs Thomas, x met sloverl. slister van halven bedde. B. Jan Bultynck fs Jooris tot Somerghem over Pieter Bultynck synen aon e , Gronden te Nerendree gesuccedeert van Lievyne de Puyt huysvr. van Jan Leyseele. 20.4. 1758 21. R. 75fo207v. st. Philippe Cocquyt fs Mattheus bij Petronelle de Loose + Merendree 23.7.1758 He. Gatharine van Holsbeke fa Bauduyn. K. Judocus geboren ontrent 2 maenden naer de doodt van synen vaeder. V. Pieter Co cq uy t fs Mattheus, broeder van de overl. B. Pieter Loontiens fs Jan tot Merendree over Catharine van Holsbeke fa Bauduf.n, He. Behuysde hofste en grond gesuccedeert bij uytgrootijnge jegens Pieter Cocq uyt voornt., Guil1iame Cornelis x Joosyn tien Cocquyt én Pieter van Huffel x Joanne Cocquyt, sloverl. broeder, swaeger en susters (uytgrootynge van 18.7.1757) Behuysde hofstede "Blauwen steen". 12. 10.1758 22. R.75f0206 st. Jooris Wieme fs Lieven bij Joosyntjen de Wulf + Merendree 12.10.1757 He. Lievijne Martens fa Jan. K. Joanne 11j., Petronelle 8j., Jan Franseies 6j. en Agnes 4j. V. Arnaut Wieme fs Lieven, broedèr van de overl. B. Arnaut Wieme voornt. over de He. Behuysde hofstede weesende twee woonyngen en land, de wederhelft competeert aenden gemelden Arnaut Wieme, te Merendree Overbroek. 13.7. 1758 23. R.75fo211 ,_> St. Carél Verbauwen fs Daneel bij Jenne (Joanne) Huyghe + I-B.ndeghem Vierheekenen ougst 1758 He. Marie l!'ranchoiseSpeeckaert fa Jan et Joanne de Loof fa Laur-eyns , K. Guilliaeme 23j., Marie Anne 22j., Pieter 19j., Isabelle 16j., Marie . Catharine 12j., Joannes Franchois 7j., Lodewick 5j. en Joanne Therese 3j. V. Franchois Van Tomme to t Grammen x suster van de overl. B. Franchois van Tamme voornt. over de He. 12.10.1758


. - 296 Register 75 fO 1 : Augm , omme Marie -Jacoba en Christina Joanne Heynssens nrln de r- j • weesen van wijlent Jan Francois overl. coster van Meerendre bij Joanne de Craene fa Jan. . . V. Christiaen Heynssens fs Christoffel coster tot Vinderhoute i.p.v. zijn vader en Joannes van Maldegem schepenen alhier mat. i.p.v. Christoffel de Craene, mits syne verre afgesetentheyt van dese jurisdic tie. (1'0 1) . Met het overlijden van : Christoffèl Heynssens fs Frans + coster van Viilderhoute 1748 ende Jacoba Beirnaert fa Gillis + Vinderhoute 1.3.1751 sweesen grootvader en grootmoeder pat. Hoors 1/4 : aan dese weesen 1/4 : Christiaen Heynssens. 1/4 : Marie Elizabeth Heynssens wed. van Francais Galens.· 1/4 : Christina Heynssens x Judocus Heyndricx.· Barbara Louise Heynssens begyntjen int hof van Sinte Elizabeth ook dochter van Christoffel voornt. 19~5.1751 fO

3v.: Acte seker : Jan Frans van Acker-e greffier deser prochie over· Christiaen Heynssens coster tot Vinderhoute. 19.5.1751

fO 3v.: Approbatie

tot verkoping: Francois Claijs x met de wed. van Christiaen van Vyn ckt en Joannes Bisschop als voogd over de weesen van Christiaen van Vynckt. 1 9.5. 1 751

fO 4 : St. -Joor-Ls DeAmeele fs Andries et Lievyne de Vos + Landegem .Wildendriesch 27.12.1750 He. Joanne van Kerrebroeck fa Marten. K. Marie Maghdalena 18j., Marie 13j. en Joanne Marie "Overleden .naer de doodt van haeren vader •. V. Joannes Vrient fs Thomas. Ac te seker fO 5v. : Pieter Speeckaert fs Marten tot Landegem • 19.5.1751 fO 6

st. Laureyns de Vreese fs·Jan + Meerendre 17. 1•1?51. wedn. van Petronelle van Damme fa Pi.et er , K. Joannes syn selfs, Marie Anne x Geeraert Maenhaut, Lieven 21j., ·Jacobus 135., Carel 9j. en Fr-ancof.s 35. . V. Carel de Vreese fs Jan voornt. pat. tot Drongen, Adriaen de Clercq mat. . .Acte sek~r re 8 : Joannes de Vreese fs Laureyns tot. Merendree over Geeraert Maenh é'LutvOOrn t ; staende voagh t : Joannes de Vreese· fs Laurs. 9.6.1751

fO 8v.: st. Pieter de Keij sere fs Marten + Merendree 11 .4.1751 wedn. van ••••• Hoors (K.) - Lieven de Keijser syn selfs. - Lievijne de Keijsere wed. van Joos van Maldeghem. V. Yhornas van Maldegem pat. en Lieven de Keijsere mat. f011v. - Joannes Hertoghe deelvooght over de 4 weesen van wijlent Pieter Hertoghe syn broeder, gewonnen bij Marie de Keijsere f08. 9.5.1751


- 297 fO

9v. . Augm , omme Joannes Francois Herteleer 8j., Pieter Francois 6j. en Carel Francois 5j. kinderen van Pieter gewonnen met wijlent Isabelle Maenhaut fa Jan; met het overlijden van Anna Van Wassenllove fa Geeraert sweesen grootmoeder mat. + Merendree 1.4.1751 V. David Maenhaut tot Gendt. 22.7.1751

fO 11

fO

11

Acte voogdy : Frans de Meyere fs Charles, in huwelijck met Marie Francoise Beyaert fa Norbertus bij Joanne Mestdagh over syne 4 minderj. swaegers en swaagherinne. 9.9.1751 Acte seker : Charles de Meyere fs Bauduin tot .Landegem over Francois de Heyere synen soone in huwelijck-met Marie Francoise Beyaert. Successie met het ovèrlijden van Heer Petrus Beyaert in syn leven Pbre tot Audenaerde. 9.9.1751

fO 11v.: st. Lievyne vande Kerchove + - Landegem wed. van Joannes Haerens fs Geert. K. Joanne 13j. -- V. Lenaert Haerens pat. tot Vosselaere en Pieter Booman mat. tot Ste Martens Leerne. Hofstede te Landegem Wilde. 7.10.1751 fO la.:

Acte staende voogdye : Narten de Wispelaere x Emeren tiane Coppens fa Cornelis bij Elizabeth Hauterman tot Ursel over Pieternelle Coppens syne minderj. swaegerinne. 7.10.1751

f012v.

st. Elizabeth de Meyere fa Lieven bij Anna van Hoorebeke jonge dochter + Merendree 7.9.1751. Hoirs : - Pieter, Lievyne, Marie ende Joosyntien de Meyere broeder en susters van de overl. - Jooris Wieme x Lievyne Martens fa Jan bij Cathalyne de Meyere als vooght over Petronelle Martens fa Jan en Cathelyne Demeyere voornt. - - Jaeques van Holsbeke vader en vooght over syn e 2 minderj. kinderen geprocreert met wijlent Joanne Hartens dochter van Jan ende van Cathelyne de Meyere voornt., welcke oock Buster was van de overl. 4.11.1751

f014v.:

St, Joanne Clays fa Pieter + Meerendre 12.7.1751 wed. van Joannes de Vreese (lx) Hd. Jnannes Leyseele (2x) K. -1x : Joannes 17j., Pieter 14j. en Marianne 19j. V. Pieter de Vreese fs Adriaen pat. tot Heerendre en Pieter Clays fs Pieter mat. tot Meerendre fO 14. Acte seker : Norbertus Leyseele fs Laurs tot Meerendre over Joannes Leyseele synen broeder. 4.11.1751


- 298 ~17

f?

Rek. door Adriaen de Smet alsvooght over de 2 weese kinderen van Guille de Smet synen broeder + 28.3.1740 ende Joosyntien Taets + 11.12.1749. Ac te deelvoogdye fO 17 : 2.12. 1751 Acte seker = Pieter van Kerrebroeck tot Meerendre over Adriaen de Smet 16.12.1751. 18

Acte seker : Geeraert van Holsbeke fs 'I'homa s tot JvIeerendre over Jacobus van Holsbeke synen broeder. 16.12.1751 synen aon e ,

~ 18v.

Ac te van eede 16.12.1751

~ l8v.

omme de 3 kinderen van Jaequemyntien Maenhaut fa Mattheus bij Tanneken van Rulle met naerne : Martinus, Marie en Pieternelle de Rycke in eerste huweliyk geprocreert met Francois de Rycke fs Lieven, mitsgr. Carel vande Velde fs Jan gewonnen in tweede huwelijk met Jan v an de Velde fs Carel. Samen 1/3 hooftstaecke in het sterfhuys van Tanneken van Rulle voornt. 16 •12. 1 751

fO 20

Appr oba td,e vande

fO 20v.:

St. Sr. Jan Haerens fs Francois et Elizabeth van Wassenhove overl. Bre deser prochie op syne hofstede jegens den Heystendriesch 7.11.1751 He. Georgia Maenhaut fa Jooris bij Joanne de Baets. K. Marie Francoise x Joannes Maenhaut, Pieter Francois 15j. en Joanne Marie l1j. V. Francois debaets fs Jan bij Janneken Haerens fa Francois jonghrnan ten huyse van syne vader binnen Meerendre rechtsweir ~ 20. Hofsteden en gronden te Meerendre. Acte seker : Joannes Maenhaut x Harie Francoise Haerens fa Jan bij Georgia Maenhaut tot Hansbeke. 24.2.1752

f026v ••

st. Jacques van Holsbeke fs Thomas + ••••• wedn. van JOanne Martens (lX) He. Marie de Bisschop (2x) K. lx : Jan 13j. en Geeraert l1j. 2x : Livinus 9j. en Pieter 6j. V. Geeraert van Holsbeke broeder van de overl. f026v. 23.3.1752

fO

28

=

Mat theus Maenhaut

ende Pieter Maenhaut

Augm ,

v er-coo pi jnge : Pieter Block x Lievyne Brusseel te vooren wed. van J8.n van Wassenhove. Marten van Wassenhove sweesen grootvader. 22.12.1751

Martinus de Lagoene gevroont en gestorven te Hansbeke en begraven vanden aerrnen.disch van Hansbeke alsook twee à drie van syne kinderen. He. Anne Vernis. 4-.5.1752

! !

II i

I

I i


- 299St.

Pieter Roets fs Joos + Meerendre 9.3.1750 He. Marie Taets fa Guille. K. Joanne 12j. en Anne Marie 9j. V. Joannes Roets fs Joos broeder van de ov er L, fO 28·. Acte seker Lieven Taets fs Guille tot Meerendre fO 29.·· 4.5.1752 f028

St.

Lievyne de Keijser + ••• juli 1751 wed. van Joos van Maldeghem. K. Fieter, Martinus, Jan Francois en Fr an coi.se , V. Thomas van Maldeghem pat. en Lieven de Keijser Acte seker : Lieven van Maldeghem fs FrancoiB tot over Thomas van Maldeghem synen broeder. 4.5.1752

ma t s Landegem

fO29v.

Philippe Braet ov er L, hinnen. Han sb eke ;; syne wed. brengt over attestatie van haere &ermoede en geexcuseert van staet te macken. 18.5.1752

fO·30

Approbatie vande vercoopijnghe Mattheus VerguIt fs Pieter. 18.5. 1752

Marie de Smet wed. van

st.

Marie Philips fa Jan +Merendree 14.5.1752 wed. van Jacques Cornelis (lx) Hd. Pieter Derdeijn (2x) K. 1x : Pieter Francois 15j • V. Joannes Cornelis pat. en Francais Philips fs Jan mat , tot Landegem rechtsweir van de weese fO 30. 8.6.1752

re 32v •.

fO33v.

: 'Rsk , door Guille de Loof fs Laurs als staende vco gh t over de weese van Jan Morthier ·fs Lieven et Pietronelle Vandemoortele, gewonnen bi j wijlent Catharir'le de Cuyper fa Jan.· . . 8.6.1752 . . St.

Pieter Taets fs Guille + Meerendre 12.1. 1752 He. Anna Goethals fa Christoffel. K. Joannes lOj. en Geeraert 8j. V. Lieven Taets fs Guille bro eder van de overl. fO33 • .. Acte seker : Geeraert Goethals fs Christoffel tot Meerendre over Anne Goethals syne suster. 22.6.1752

f034v.

Rek. door Judocus de Decker i.p.v. Lieven 'raets ·Jacobus en Joannes de Decker minderj. weesen , 6.7.1752

als

voogt over

fO 35

.Acte deelvoogdye : Joannes Maenhaut fs Bauduyn modernen schepenen der prochie van Drongen en inwoon der aldaer, over de 5 .minderj. kinderen van wijlejlt Pieter Maenhaut fs Jan;· gewonnen bij Marianne de Loof fa Judocus; nopende de suctessie met den overlijden van Maghàalena Naenhaut fa Guille tevoorent wed. van Jooris Dewitte + Landeghem Wilde. 6.7.1752


- 300 Acte deelv.: Judocus de Loof fs Jan tot Landegem over de 5 minderj. weesen van wijlent Pieter Maenhaut en tI een onderj. weeskint van Lieven Van der Vennet respectiveIijck in eerste en tweede houwelijck geprocreert bij Marianne de Loof s'coD;lparants overJaien dochter. 6.7.1752 Augm. door Joanne Mestdagh fa Frans wed. van Joannes Norbertus Beyaert fs Charles en Francois de Meyere fs Carel, in huwelijek hebbende Marie ~~ancoise Beyaert fa Joannes Norbertus, als staende vooght over de 5 minderj. kinderen van Joannes Norbertus Beyaert aennopende de successie 'met den overlijden van Heer en Mre Petrus Beyaert fs Charels Pbre + Audenaerde., Vercg,evelynghe tsynen sterfhuyse tussen : - Jo Joosyntien Vander Sluys syne.moeder, '- De 5 kinderen van wijlent Carel beyaert fs Charels voorn t , bij Joosyntien Vander Sluys en - De 5 kinderen van Joannes Norbertus B~yaert voornt. van date 15.5.1752. 20.7.1752 fO 36

Acte deelv.: Geeraert van Vyn ok t x Pieternelle Vandewalle , uyt dien .hoofde rechtsweir van 8.lfven bedde van de 3 minderj. weesen van wijlent Jaeqs de S~et en Joanne de Meije~e. 7.9.1752

36

. Acte deelv.: Emanuel Daese fs Adriaen over het kindt dat staet geboren te worden van Joanne Aerts bij Christiaen Daese haere overl. man en s'comparants broeder. ~1.9.1752

fO

st. Catharine Wieme + Landegem 24.7.1752 'wed. van Jan de Meijere. Hoirs (K.) - Carel en Pieter de Meijere hun selfs. - De 3 kinderen van Jacobus de Smet verwekt bij Joanne de JltIeijere. V. Lieven de Smet pat. en Geeraert van Vynckt mat. Hofstede Landegem Heerl. van Nevel. 5.10.1752 fO

37

fO 38v.

st. Mattheus VerguIt + Meerendre 18.12.1751 He. Marie de Smet. K. Joannes 9j., Geeraert 6j., Martinus 3j., Carel 3m,. en Joanne 4j. V.',Jooris Wel vaert. Hofstede MeereIidre Durmen. 5.10.1752 : st. Eers. Jacobus Verstraeten fs Jan et Go de Li.eve 'Va'nde Voorde + Hansbeke 15.3.1752 He. Magdalena de Clercq fa Jaeques. K. Carel Francois 0 1• Tl .1747 en Jan Baptiste ° dec. '1751 • V. Pieter Verstraeten fs Jan, broeder van de overl. fO 38v. Gronden te Hansbeke.


- 301 Eenige parten ende deelen van den coorenwint meulen tot Poussel als een behuyst pachtgoetien tot Poussel de He. aangecommen van haer vader en belast met byleve aan shauderiggens moeder. Hansbeke : behuysrehofstede synde eene herberge genaemt t'Paelken. Ac te seker : GilliB Meganck fs Gillis tot Poussel over Magdalena de Clercq fa Jaeques. 5.10.1752 f041

Augm. door Wassenhove weesen van Marten van NB. Lieven 16.11.1752

Pieter Slock getrauwt met de wed. van Jan van fs Marten en alsoo stifvader en vooght over de 3 Jan van Wassenhove voornt. met den doodt van dito Wassenhove sweesen grootvader. en Pieter van Wassenhove hoirs van tweede bedde.

St. Eerbare Maghdalena Maenhaut fa Guille aen Elizabeth Vander Vennet + Landegem Wildendri-:₏sch 13.6.1752 wed. van Jooris de Witte Hoors: 1/4 Jacobus Maenhaut fs Jan. 1/4 Joannes Baptista Maenhaut fs Jan voornt. 1/4 Marie Catharine Maenhaut 1/4 Joannes Maenhaut fs Bauduin tot Drongen, als vooght over de 5 minderj. kinderen van Marie Anne de Loof dochter van Judocus ende Joosyntien Welvaert thaeren eerste houwelijek gewonnen bij Pieter Maenhaut fs Jan voornt. Acte staende voogdye : Joannes Maenhaut fs Jan tot Landeghem over de 5 minderj. kinderen voornt. f? 42 Hofstede en grond te Landegem. NB. Uytlegh tussen den overledenen ter eender en Guille de Witte soone van Laurens bij Elizabeth Heyndricx, Joannes en Frans de Smet, Adriaen Larot x Joanne de Smet : alle hoirs ten sterfhuyse van Jooris de Witte fs Laurs voo rn t , 16.10.1743. NB. Vercavelynghe tussen Jan Maenhaut fs Guille en Jooris de Witte x Magdaleene Maenhaut (dese overI.) van 4.1.1703. 16. 11 • 1752 fO

45

St. }1arianne de Loof fa Judocus et Joosyntien vVelvaert. + Landegem 6.7.1752 wed. van Pieter Maenhaut fs Jan (1x) Hd. Lieven Vander Vennet fs Frans (2x) K~ lx : Jooryntien 14j., Marie Judoca 11j., Joanne 9j., Isabelle 6j. en Pieter Francois 3j. V. Joannes Maenhaut fs Jan pat. en Judocus de Loof mat. K. 2x : Francois 3m. V. Judocus de Loof. Hofstede en grond te Lovendegem. st. Joosyntien Wlevaert Keure Sleydinge 15.3.1719 en Augm. ten sterfhuyse van s'overl. broeder van 20.2.1726. Acte seker ; Frans Vander Vennet fs Pieter tot Landegem over Lieven Vander Vennet synen sone. 14.12.1752


- 302 st. Christiaen Dhaese fs Adriaen bij Marie Claeijs + Landegem Wilden driesch sept. 1752 He. Joanne Aerts fa Fieter. K. Christiaen geboren 12 weken naer de doodt van de overl. V. Emanuel Dhaese broeder van de overl. 11.1.1753 Recompense : Marten de Rycke x Joanne Aerts 13.12.1753. fO 49v.

St. Joannes Lievens fs Jaeques + Hansbeke 26.10.1752 wedn. van Pieternelle van Laecke (1x) He. Anna Cornelis (2x) K. tx Judo eus 1 6j •j Marie Francoise 25j., Anna 18j. en Regina 8j.· .. 2x Pieter 4j. en ]~ans 2j. V. Joos Lievens broeder van de overlo tot Hansbeke. 11.1.1753

re 50v.

lek onderschreven verelaere wel te weten door ondervindynge dat Fieter Ardeel soo arm is indervoegen dat hy van syne kinderen moet geholpen worden. Actum 25.1.1753 ondt. J. Van Coppenole pastor in Meerendre.

fO50v.

St. Pieternelle de Muynck fa Pieter bij Livine de Zutter + Hansbeke okt. 1752 Hd. Lieven Dobbelaere fs Jan. K. Carel 6j. en Fieter Francois 4j. V. Pieter de Zutter tot Bellem auden oom mat. f050v. Hofstede Hansbeke op Ra onderdeelt met s'overl. twee susters. 8.3.1753

f051v.

st. Marie Van Nevel fa Lieven + Landegem Heyste 5.1.1753 Hd. Jacobus Verbaere fs Christiaen. K. Pieter 20j., Martinus 18j. eri Lieven Vander donck x met Lievyne. V. Marten Bisschop f051v. Acte seker : Pieter Verbaere tot Landegem over de Hd. 8.3.1753

fO 53v.

st. Francoise Lybaert fa Jan + Landeghem Heyste 1.1.1753 Hd. Carel Bisschop fs Thomas. K. Pieter 23j. en Joseph 11j. V. Francois Vander Vennet fO53v. Hofstede met 2 huysen te Landegem Heystendriesch. Ac te seker : Lieven Bisschop fs Thomas tot Landegem over den Hd. synen broeder. 8.3.1753

re 55

St • .Anna Dobbelaere fa Jan + Heerendre januari 1753 Hd. Pieter Diericx fs Hendricq K. Joannes 18j .. , Joosyntien 16j. en Joanne Marie 2j. V. Gillis Dobbelaere fs Jan oom mat. ra 55 Hofstede te Meerendre. 8.3.1753


- 303 fO

56v.

fO

57v.

re 59

Approbatie ofte vercoopynge : de onderj. weese kinderen van wijlent Laurs de Vreese gewonnen bij wijlent Pieternelle van. Dammefa Pieter, Jan de Vreese fs Laureyns voornt., Joanne van Dammex Carel de Vreese moeije en oom van Jan de Vreese ·voornt. Drie hofsteden te Sinte Martens Leerenli. 17.5.1753 St.

Bauduin van Holsbeke fs Thomas bij Marie de Sloovere onbedegen overl. ten huyse van Herman van Holsbeke binnen Meerendre 24.12.1752 Hoors : - Herman van Holsbeke broeder van vollen bedde van d~ overl • . - Joannes Baptista 25j. en Lievyne van Holsbeke 20j. kinderen van Joos van Holsbeke ook broeder van de overl. bij Pieternelle van Wassenhove. .. . V. Pieter van Holsbeke pat. en Pieter Roeges mat. fO 57 • .J.:m van Holsbeke fs Joos administrerende voogh t over syn suster Li vyne fO 59. . Acte seker : Herman van Holsbeke fs Thomas over Jan van Holsbeke fs Joos fO 59. 17.5.1753 Augm, omme de twee weesen van Joos van Holsbeke bij van Wassenhove. 17.5.1753

Petronelle

fo60v •. : St.

Christoffel vanVijnckt fs Frans + Merendree 7~4.1753 He. Joanne Van Henterghern fa Joos. . K. Francois 4j. en Lievyne 19m. V. Francois Van Vijnckt vader van de overl. fO 60 •. Act e seker : Francois Van Renterghem fs Joos to t Meerendre. over de He. syne suster fO 61v • 30.5.1753

fO

61v.:

re 62

re 62v •.

f063

Acte seker Lieven de r'uij t fs Geeraert tot Drongen over Catharine de Puij t syne suster wed. van Lieven van Parijs •. 20.6.1753 Licq uida tie door Francois Claáj s x met de wed van Christiaen Van Vijnckt benevens Joannes Bisschop vooght over Isabe1le Van Vijnckt fa Christiaen bij Joanne Vande Veire fa Gillis ende deelvooght over Joann.es, Judocus en Lievyne Van Vijnckt oock kinderen van Christiaen voornt. bij Francoise van Laecke s'overgevers huysvr. 20.6.1753 o·

: Acte voogdye : Francois Vande Wa1le fs Jan over :Idev en Vande Walle fs Pieter bij Jaequemyn tien Corne1is 18j. en over .L'rans Vande Walle 10j. oock soone van Pieter bij Lievyne Boone. Lh 1O. 1753 Acte r enunchf.at a e : Franèois Vande Wa11e over de weesen vco rn t , rénunchiert het sterfhuys van Pieter Vande Wa1le sweesen vader (in derde huwelijek geweest met Marie Wittevronghel). NB. De kinderen van wijlent Jan Pieters gewonnen met Jaequemyntien Corne1is voornt. fO 62v. K. Frans Pieters fs Jan en Guille 'Nest x Marie Pie ters fa Jan voornt. 4.10.1753


- 304 -

re 63v.:

St. Pieter Iduyt + Meerendre 1.4. 1749 He. Jnanne Catharine Kempenaers fa Michiel. K. Pieter 16j., Beirnaert 12j., Carel Frans 7j. en Jan Frans 4j. V. Adriaen Berth hclfven broeder van de over I , re 63v. 18. 1O. 1753

re 64

Acte voogdye : Franchois de Cuyper fs Pieter tot Meerendre x met Anne Marie Maenhaut fa Louis bij Anne Marie Vermeire over de 4 minderj. weesen van dito Maenhaut bij Anne Marie "ermeire. 18. 10.1753 Acte seker : Pieter de Cuyper procureur over Francois de Cuyper synen soone. 18. 10.1753

ter deser vierschaere

Rek. door Andries Willems als vooght over de 4 minderj. weesen van Ludovicus Maenhaut bij Anne Marie Vermeire. 18.10.1753

f? 64

Acte seker : Pieter Cocquijt officier deser prochie over Franchois Vande Walle fs Jan als staende vooght van de weese van wijlent Pieter Vande Walle synen broeder in eersten houwelijck bij wijlent Jaequemyntien Cornelis. 31.10.1753 fO 66v.:

Joanne Ca t har-Lne Kempenaers seker/ 31.10.1753

re 71

Tweede au gm , overgegeven door Joanne Hestdagh fa Frans He. van Joannes Norbertus Beyaert fs Charles en trancois de Meijere fs Charles in huwelij ck met Marie l"rancoise Beyaert fa Joannes Norber~us bij Joanne Mestdagh als vooght; met den overlijden van Jo Joosyntien Vander Sluys fs Charles, wed. van Charles Beyaert voornt. + Audenaerde. Vercavelynghe tha.eren sterfhuyse tussen Sr. Norbertus Beyaert fs Charles tot Audenaerde ter eender en Pieter ende Joannes Bapta Beyaert, Joannes Martens totHeygem x met Joanne Louise Beyaert al kinderen van Charles voornt. Grond te Waarschoot en Somergem. 29. 11 •1753

re 71v.: Pieternelle

wed. van Pi ter Iduyt stelt reëlen

Baij ens wed. van Joos Dhon t stelt reële seker.

14.12.1753 st. Magdalena Claeij s fa Jan + Meerendre 9.7.1753 Hd. Jan Loontiens fs Joos. K. Pieter syn selfs, Jan Cornelis x Anne l'1arie,Lieven Provijh x Pieternelle, Lievine 21j., Jaequemyntien 19j. en Joanne 13j. V. Pieter Claeys fs Jan broeder van de overl. Hofstede en grond te Meerendre. 14.12.1753 fO73v.

=

Approbatie vande vercoopynge : Francois de Cuyper als vooght van de kinderen van wijlent Louis Maenhaut bij Anne Marie Vermeire. 10. 1 • 1754 Acte selfswordynghe

: Isabelle Maenhaut

fa Louis et Anne Marie


...305 Vermeire, leecke nonneken binnen Gent 24j.9m. 23.4.1754

in het clooster

van Sinte Barbara

fO 74v.:

Acte .voogdye : Pi.et sr- van Maldegem fs Joos i "p ~v , Thomas van Maldegem over de weesen van Jan Frans van Maldegem fs JOOB voorn t. s ' comparan ts minder j. broe der. 16.5.1754

:fO 74v.:

Acte seker : Martinus van Maldegem fs Joos tot Meerendre Pieter van Maldegem fs Joos voorht. 16.5.1754

fO 75

Rek.

fO

76

over

door Thomas v an 'Maldegem fs Frans als vooght over de kinderen van Joos van Maldegem bij Lievijne de Keysere met naeme Pieter, Martinus, Francoise hun selfs, Jan Frans van Maldegem minderj. 16.5.1754 : st. Pieter de Vogelaere fs Geert bij Tanneken Ver-me i.r-e + Meerendre Durmen 3.11.1753 He. Francoise Vande Pu t t e: fa Pieters • K. Pieter 22j., Philippe 19j., Bernardus 14j., Laab eLl,e 23j., Judoca 18j ., There se 16j., Albertine 12j. en Angenisse 7j • V. Jan de Voghelaere fs Geeraert oom pat. . 16.5.1754

f078

Approbatiè: Cornelis de Meyere x met de we~. van Joannes . Haerens als stifvader over de weesen van Joannes Haerens, ·de weesen waren gerecht in de successie ten sterfhuyse van Jänneken Harens hunne moije + huysvr. van Joos Sloek tot Lovendegem. NB. Francois Heynssens x Marie Jacobe Harens. Jooris Bauwens x Anne Marie Harens. Jan de Neve x Lievyne Harens. 20.6.1754

fO 78

Ac te seker Jooris Bauwens f s -Jo oa tot Somergem de Meijere x met de wed. van Jan harens. 20.6.1754

:fO 78v.:

St. Joanne Hebbelijnck fa Carel bij .Ioarm e Van Vooren: + Meerendre 8.6.1754 Hd. Joannes Leyseele fs Laurs, wedn. van Joanne Clays die wed. was van Joannes de Vreese. K. Carel 5 weken. . V. Carel rtebbelynck vader van de overl. Acte seker : Norbertus Leyseele fs Laurs tot Meerendre over Joannes Leyseele synen broeder. 20.6.1754

:fO 80

St. Pieter van Wassenhove fs Lieven bij Catharine Speeckaert + Meerendre 15.6.1754 He. Marie Lippens fa Joos tevooren wed. van Guilliame Cocquijt fs Geeraert. K. Martinus 41. en Marie Joanne 8j. . v. Carel van wassenhove broeder van de overl. tot Landegem. Acte seker : Joos Lippens fs Andries tot Merendree over den Hd.

r=s

iv •.

18.7.1754

over Cornelis


- 306 -

ra 81 v.:

fO

St. Joannes de Vreese fs· Jan + Meerendre 1.5.1754 en Lievyne van Wassenhove fa 8111is + 4.8.1754 K. heter Francois 7 j . -.en Joanne Catharine 18m. V. Pieter de \lreese pat. en -Jac obua van Wassenhove 19.9.1754 .

87

fO

88.

fO

91

·-[095

mat. :fO 87.

st. Pieternelle Vande Moortele fa Joannes et Joanne de Wulf + Landegem Pouill~endriesch juni 1754 wed. van Jan Mortier fs Lieven wedn. van Catharine·de Cuyper. Hd. Joannes Wulteput fs Harten. K. 1x : Carel 12j., Ludovicus 10j., Catharine 8j. en Jan Francois 5j. . V. Bauduin Mortier fs Lieven voornt. ra 88 • .17 •1O. 1754 Rek. door r-an coLs de Mei jere fs Charles in huwelijek hebbende Marie Francoise Beye e r-t fa Joannes Norbertus et Joanne. Mestdagh fa Frans; met den overlijden van Heer en Meester Petrus Beyaert fs Charles in syne leven Pbz-e tot Audena:erde en met. het over11j-den van Jouffr. Joosyntien Vander Sluys fa Charles sweesen grootmoeder + Audenaerde. 31 •1O. 1754 j_'

ra 92v.:

ra 94

St. Lievyne van Nevel fa Jan bij Janneken Goethals + Landegem Heijste 22.6.1754, sonder descendenten. Hd. Marten Bisschop fs· Lieven et Lievyne de Maeght. Roors : - Joannes van Nevel tot Meijghem broeder van de overl.· - Lieven Verdonck x Lievyne Ver-baer-e, benevens haere 2 mihderj. broeders Pieter en Marten Verbaere kinderen van Jaeques verwekt aen wijlent Marie van Nevel, suster van de oveil. V. Joannes van Nevel fs Jan gebrocken rechtsweir mat. Testamant voor Sr. Gerulphus Bockstal pastor van Landegem van da tel. 6 • 1754. Acte seker Joannes van Nevel fs Jan tot Landegem over den Hd. 5.9.1754

St. Guilliame Reasens f s Pieter + Meerendre 1.4.1754 He. Joanne G00rman fa Louis tevooren wed. van Jan Vriendt. K. Pieter 22j., Judocus 20j. en Jacobus Ressens 18j. V. Judocus Hessens fs Pieter broeder van de overl •.fO 92:v. 14. 1 1•1754

: 'Iwe ede rek. door Guilliamé de Loof fs Laurs als voogh tover de weese van Jan Mortier fs Lievens, gewonnen bij wijlent Catharine de Cuypere fa Jan. 12. 12. 1754 . Rek. door Adriaen de Puijdt. fs Lieven als vooght over Marie Haerens minderj. weese vah wijlent Joannes Rarens ende Lievijne de Pui jdt fa Li even voornt.· 12.12.1754


- 307 fO 95v.:

Pieter WuI teput fs Marten tot Landegem Heerl. Barelve1de over Joannes Wu1teput synen broeder, Hd. ten sterfhuyse van Pieternelle Vande Hoortele tevooren wed. van Joannes Mortier •. 16. 1 • 1755 '.

. .

.

.

f099v.:

Joannes Slock fs Pieter ~Ir. Timmerman tot Landegem crediteur ten laste van Joannes WuI teput wedn. van PieterneIIe Vande Moortele. 22.2.1754

f099v.:

Acte seker : Joannes Batsleer Bauduin Mortier fs Lieven. 13.3.1755

fO 101

Approbatie over de vercoopynge : Cornelia Speeckaert fa Marten verlaeten huysvrauwe van Cornelis de Meyere en tevooren wed. van Joannes Harens over haere minderj. kinderen benevens Franchois tleynssens x Harie Jacoba riarens,·Jooris Bauwens x Anne Marie Haerens en Jan de Neve x Lievyne Haerens al kinders iran Jan bij Corne1ia S~eeckaert voornt. 10.4.1755

fO 11

fs Geeraert

over

Ov. :Approba tie van vercoopynge : Judocus van Huffele x Marie Joanne Gijsels wed. van Jooris Haenhaut soone van Jan bij Francoise de Brabantere als stifvader en vooght over Monica Maenhaut fa Joor1s voornt.; mits 'toverlijden van Petronelle Lievens 'tleste weeskindt van Tobias Lievens tsynen eerste houwelijek verwekt bij Jacoba Maenhaut die eygen suster was van sweese vadér (Jooris Maenhaut) ..ST. Jacoba Maenhaut voor weth.·Baronie.van Nevel 13.1.1750. 9.10.1755 Approbatie vande vercoopijnge : Jacobus Willems xIsabelIe. Vandaele tot Hansbeke als vooght over syne minderj. swaegerinne Therese van Daele, mits overlijden van Marie Anne van Kerrebrouck huysvr. van Adriaen van·Wontergem tot Bellem, alve suster van spulliants huysvr., Francois en Joannes van Kerrebrouck mitsgr. Marten Geirnaert x.Martyntien van.Kerrebroeck volle. broeders en suster van Marianne. van Kerrebroeck. . 6. 11 • 1755

fO 1 12v. : Acte seker : Pieter en Francais Marie Grijp over hun moeder. 6.11.1755 fO 113

fOl

tot Landegem

Acte seker over Emanuel 6.11.1755

Fieter Verheggen Verheggen.

Van Haldeghem

fs Gillis bij

off. deser jurisdictie

in Landegem

13v.:Acte deelvoogdye ; Joannes Stofferis fs Pieter tot Hansbeke over de 4 weese kinderen van wijlent Jan de Clercq fs Lieven, geprocreert bij Lievyne Daneels. 20. 11•1755

fO 118v. :Acte voogdye : Carel Ver-gu'I t fs Jan tot Meerendre over de weese kinderen van wijlem. Mattheus VerguIt geprocreert bij Marie de Smet. 26.2.1756


- 308 .fO 124

:Approbatie 3 minderj.

van vercoopynge Geeraert Sutterman vooght over de weese kinderen van Guille de Vogelaere (B.86 -25)

24.3.1756 fO

126

Approbatie vande vercoopynge : Gillis de Bouvere als vooght over Caroline Beka er t fa Lieven bij Lievyne de Bo uver e , De weese heeft gecompeteert uyt hoofde van Jan ende Gillis de Maeght beneffens den suppliaI'!;t,Jan en Angeline de Bouvere, mitsgr. de weese Lievyne de Clercq en Lieven Gillis met consorten. Een hofsteken te Drongen.

6.5.1756 fO

134

Acte voogdye

: Pieter Frans Ryckaert fs Judocus, x Jacoba de Smet fa Jaeq ues i. p. v. Carel de Meij ere over Joanne en Pieternelle de Smet fa Jaeques voornt.

23.6.1756 fO

134

Acte seker : LiVinus Schaut fs Jan tot Heerendre Franchois Ryckaert fs Judocus.

over Pieter

23.6.1756 .fO 136v. : Ac te voogdye

Versluys susters.

: Lieven van Vijnckt fs Pieter (?) bij Joanne over Anne Marie en Lievyne van Vijnckt syne 2 minderj.

22.7.1756

ra

136v •.:Acte seker : Joannes van Coppenberge fs Geeraert . over Lieven van Vijnckt fs Lieven (?).

tot Hansbeke

22.7.1756 fO 141

fO

141

Acte borge : Jan de Bouvere fs Lieven tot Drongen over Gillis de Bouvere synen broeder tot Drongen als vooght over het weese kindt Caroline Beka er t fa Lieven bij Lievyne de Bouvre hunne suster, over de successie ten sterfhuyse van Gillis de Maeght fs Andries + Drongen. 18. 11 .1756 Joos de Deckere tot Hansbeke x Anna de Muynck fa Bauduin bij J"anne Lambrecht renunchieren het sterfhuys van Pieternelle. Lambrecht ghewesen huysvr. van Christoffel de Huynck + Hansbeke, sonder lichaemelijcke hoors.

9.12.1756

re

141

Lieven Taets fs Guille en Geeraert Goethals fs Christoffel als vooghden van Jan Taets minderj. weese van Pieter fs Guille voornt. gewonnen bij Anna Goethals fa Christoffelvoornt. renunchieren het sterfhuys van Anna Goethals yoorn t. wed. van Fieter Taets en daernaer ertrauwt met J()oris iJersluys.

16. 12. 1756 fO 152

Approbatie van vercoopijnghe : Fieter Herteleer Bre deser prochie over syn selven en als vooght over de weesen van wijlent J()annes Herteleer gewonnen bij Lievyne de Kesel, beneffens Joannes de Kesel als medevooght ende Jan Bapta Vermeire.

10.2.1757


- 309 fO·

164

Acte deelvoogdye : Joannes Oliviers fs Philips tot Deurle over de 4--minderj •.weesen van Lieven Beghijn gewonnen bij wijlnet Jnanne· de t$rauwer f a Pi.et er overleden suster V8.n s'comparants huysvr. 6.·7.1757

fO

167

Approbatie vande vercooP1Jnge : Joannes Bisschop fs Marten tot Landegem vooght over Lsab eLl e Vander Vijnckt fa Christiaen bij Joanne Vande Veire dochter van Gillis die soone was van Gillis verwekt bij Caroline Beelaert fa Lieven, mits overlijden. van Janneken Aerts fa Lieven sonder lichaemelijcke hoirs. Grond binnen de Baronie van Lovendegem. . NB. Guä L'Le, Joanne en -Judo ca West represen t.er ende de geh eeLe . vaderlijcke sijde. 10. 11 • 1757

fO 175

fO 180

: Rek. door Jcobus Vande Velde· fs Fieter over Lievyne Vande Velde syne sust er wed. van Pieter Willems. Fieter Vande Kerckhove en Joannes de Witte beade swaegers van hem doender. 12. 1 .1758 Approbatie vande uytlegh ANdries Willemsen Jacobus Vande Velde vooghden over de 3 wee.$ekinderen van Pieter Willems fs Guille bij Susanne Vande Putte, mitsgr. Petronelle Martens wed. van Guille Willems voornt. 26 •.1 • 1758

.. fa 180v. :Uytlegh tussen de wed. en kinderen 26.1 .1758 fO

183

fO

193

van wijlent

Ac t e selfsmaeckynghe Emanue L Beyaert jonghman 23j. sone van wijlent Albe~tus en Joanne Mestdagh j~genwoordigh wooneride binnen Gen d t ten huyse van Sr. Frans Lanckpap en met hem. geassocieert inde co6~manschap van jueelen. 1 1.2. 1758 .

:Ac te voogdye administrataire : Fieter Bisschop Joseph Bisschop synen minderj. broeder. 9.3.1758

re 193

:Acte seker : .Joannes de Winter Bisschop fs Carel. 9.3.1758

fO 193

:Ac te staende voogdye : Fieter de Meyere de Meijere syhe minderj. mster. 9.3. 1758

fO

193

Guille Willems.

:Ac te seker : Marten de Meyere synen broeder. 9.3.1758

~197v.:Acte seker : Jacobus synen vader. 6.4.1758

Lippens

fs Joseph

fs Car e.I over

tot Vijnckt

over Fieter

fs Joo s over Lievyne

fs Joos over Fieter de Meyere

tot Meerendre

over Joos Lippens


- 310 fO

197v.:

Ac te seker : Hubrech t Vande Veire fs Gillis tot Lootenhulle over Jnannes Bisschop fs Marten als vooght van Isabelle Van Vynckt fa Christiaen bij Joanne Vandeveire.

6.4.1758 fO

197v. : Acte seker : Fieter Speeckaert fs Marten tot Landegem over Carel van Wassenhove fs Lieven als vooght over de 2 weesen van Fieter van Wassenhove bij Marie Lippens •

.6.4.1758 fO

200 : Acte selfsmaeckynghe: Franchois Philips gebortigh van Meerendre 20.4.1758

fO

203

Cornelis fs Jcques bij Marie 22j., was reeds 5j. timmerman.

Acte deelvoogdye : Jan Braet fs Phle bij Petronelle van Vijnckt over Jocq Joanne en Angeline Braet syn e minderj. broeder en susters •

29.4.1758 fO

203v. :Approbatie 11 .5. 1758

fO

204

re 216

over devoorn. weesekinderen

van Phle Br-ae t ,

:Fieter Coppens fs .l:'rancois in houwelijek hebbende Joanne Van Hove tevooren wed. van Fieter de Puijt, mits het overlijden van hunnen cousin sekeren Guilliame Snauwaert fs Pieter. Approbatie

Approbatie van de vercooplJnge : Lievinus Schaut fs Jan, x met Caroline Wieme tevooren wed. van Judocus Ryckaert fs Christoffel, stifvaeder en vooght over de 3 minderj. weesen van Judocus Ryckaert. Pieter Francies Ryckaert syn selfs sweesen broeder. Janneken en Jaequemyntien Ryckaert dochters van Christoffel eygen susters van sweesen vader. Jan Ryckaert fs Christoffel voornt. en Jan Pope x Christina Ryckaert oock fa Christoffel tsynen tweede houwelijck gewonnen aen Lievyne Beelaert fa Pieter ende alsoo alve~broeder en suster van suppliants weesen vader. Judocus Lan t schoot x Lievina Beelaert voorn t , fa Fieter tevooren wed. Van Christoffel Ryckaert. 30. 11 • 1758

fO216v ..:Acte staende voogdye : Lievinus van Vlaenderen fs Andries tot Evergem onder dese Heerl. van Vinderhoute x met Lievyne Maenhaut fa Louis over Jacobus en Jnanne Marie Maenhaut synen innocenten swaeger en minder j. swaegerinne, in plaats van Francois de Cuypere x Anne Marie Maenhaut fa Louis voornt.

18.12. 1758 fO 217

Acte seker Geeraert Maenhaut Vlaenderen x Lievyne Maenhaut. 18. 12. 1758

schepenen

over Lievinus Van

f0220v.:Acte seker : Joannes Wille fs Charles syn selfs jongman over Pieter van Wassenhove fs Marten tot Somergem als vooght over de weesen van wijlent Jan van Wassenhove fs Marten voornt. tsynen houwelijek gewonnen bij wijlent Lievijne Brusseel fa Jan.

10.5.1759


311 f? 220v. = Ac te staende

voogdye : Christoffel de Vreese fs AD thone to t Hansbeke mits hetoverlijden van Joannes Cocquijt over het minderj. weese kint, soone van Guilliame Cocquijt gewonnen bij wijlent Marie Lippens. 10.5. 1759

Index

st. Pieter Corijn He. Joanne Van Laecke. V. Gillis Corijn. 18.5.1752 st. Pieternelle Haenebalcke Hd. Gillis Dobbelaere V. Pieter Herteleer Bre. 8.6.1752 st. Lievyne Oste Hd. Joannes van Maldegem. V. Marten Oste. 8.6.1752

Bundel 89 st. pro deo Joanne Marie Coppens fa Pieter bij Joosyn tien ••• + Landegem Pouilliendriesch 23.6.1760 _ Hd. Pieter van Vinckt fs Laurs bij Joosyntien van .t{enterghem. K. Pieter Franchois 6j. en Livinne 3j. V. Judocus de Jaegher tot Somerghem naesten bestaenden van d'overl. 12. 1 1 •1761

1.

2.

R.76f016

st. Anna de Pauw fa Pieter bij Joanne Van Hecke + Merendree Hd. Mattheus Haerens fs Jan. K. Marie ~~ancoise 24j. en Catharine 17j. V. Lieven de Pauw fs Joos. B. Lieven de Pauw fs Jan over den Hd. Grond te Merendree. 7.2.1760

28.3.1759

3. R.76fO 19 St. Marie Loontiens fa Joos + Meerendre 10.9.1759 wed. van Lieven van Wassenhove fs Marten. K. Hartinus en Joannes hun selfs (beide gehuwd), Francais hij de 25j., Petronelle 17J. en Joanne 14j. V. Pi.et er van Wassenhové fs Marten pat. en Jan Loon tiens fs Joos ma t , B. Joannes van Wassenhave fs Lieven tot Aeltre over Martinus van Wassenhove fs Lieven voornt. synen broeder. Grond te Meerendre en Lovendeghem. 6.3. 1760 '}

"V

4. R.76f046 st. Livijne Verhegghe eenige dochter van Joos bij Marie Cosaert + Landeghem 24.9.1759 wed. van Franchois Vanden Berghe fs Pieter bij Gatharine Leijssenslx Hd. Joannes Heirbrant fs Anthone bij Narie Schaubrouck (2x)


- 312 K. 1x : Catharine 12j~, Judocus 11j., Livinus 9j., Pieter Fnan cod s 5j. en Jacobus 3j.6m. V. Joos Verhegghe grootvader mat. en Jacobus Vanden Berghe pat. B. Joos Verhegghe fs Pieter tot Landegem over Jacobus Vanden Berghe fs Pieter. Behuysde hofstede en land· te Landegem en te Dronghen Baerelvelde en hofstedeken te Sinte Martens LaethBm. 13.11.1760

5.

R.76 index St. Petronelle Vevaete fa Pieter + Neerendre Hd. Maurus Claijs fs Jan. K. Judoca 23m. V. Pieter Vevaete grootvader. 2. 10. 1760

23.5.1760

6. R.76fo49v. St. Jan de Wulf fs Pieter + Meerendre 1.6.1760 we dn, van Marie Gillis (1x) He. Jacquemijntien Haerens fa Jans (2x) K. lx : Christoffel syn selfs (gehuwd) 2x : Piet er, Petronelle en Marie hun selfs, Lieven 23j. ,..Jan Francois 1 5j. en Anna Petronelle 1 2j • V. Pieter de Wulf broeder van de oVBrl. Behuysde hGfstede te Meerendre Staecktepoeke toecommende bij uytcoop jegens Judocus Gillis en Jan de lVleyerefs Roelant voogden over de weesen van wijlent Jacobus de Meyere bij Marie Gillis ende den voorn. Christoffel de Wulf. 11.12.1760

7. R.76fO 44-

st. Car eL Hebbelijnck fs Jan bi.j Tanneken Maenhaut + Meerendre· 30.7.1760 wedn~ van Joanne v&n Vooren fa Jans. K. Joannes syn selfs, Judocus Cornelis x Lsaae Ll.e, Carel 18j~ en . Marie Anne 23j. V. Geeraert Haenhaut fs Jan pat. en Lieven de Meyere mat. beede tot Meerendre. . B. Abraham Vande WaIle fs Pietel' tot Meerendre over Jan Hebbelinck fs Carel ooCk tot Meerendre. Hofstede en grond te Meerendre. 2.10.1760

8.

R. 76fo

57

Tweede rek. door Bauduijn.Morthier fs Lieven tot Landeghem over Lieven Morthier eenighe weese van wijlent Joannes tsynen eersten huwelijck bij wijlent Catharine de Cuypere, alsnu syn selfs bij aete emancipatie. . . - De vier weesen van Joannes Mörthier voornt. tsynen .tweeden huwelijck .. bij wijlent Pieternelle Vande Moortele fa -Jo.anne.s , NB. Joannes de Cuypere oom mat. van Lieven Morthier • 5.3.1761


- 313 -

9. R.76f033v.

. Rek. door Pieter de Vreese fs Adriaen als vooght over Joannes de Vreese ayn selfs,. Marianna overj. innocente en Pieter 23j., kinderen van wijlent Joannes de Vreese fs Adriaen voornt. bij Joanne Claijs fa Pieter. V. Pieter CIae~js mat. NB. Jan Leijzeele sweesen stifvader. 22.5.1760

10. R. 76f037v. . Augm , Omme Pieter Francois 1Oj., Marie Jacobe 9j. ende Caroline 5j. weese kinderen van Jacobus Bus fs Geeraerdt, in syn eerste huwelijek ·bij Marie de Vogelaere fa Marten; bij het overlijden van Anne Petrorrelle de Voghelaere fa Marten die·halfve ·suster was van de voorn. sweesen moeder, onbedegen ende minderj. overleden te Meerendre 24.9.1759. . v. Pieter de Voghelaere auden oom van de selve weesen. NB. Joanne Claijs sloverl. moeder alsnu getrauwt met Pieter Hyde. B. Pieter Hyde tot Meeremire over Jacobus Bus. 17.7.1760 . 11.R.76f039 st. Marie Jacoba Haerens fa Pieter bij Lievyne Taets + Landeghem Heyste 17.1.1760. Hd. Martinus de Keyser fs Laurs. K. Lieven 12j., Judocus 8j., Francois 5j., Catharina 13j., Lievyne 10j. en Marie 3j. V. Pieter de Witte· halfven broeder VB.n de overl. B. Lieven de Keijser fs Laureijns over Martinus de Keijser.Îs Laureijns,synen broeder. NB. Marie Haerens moije van de overl. Hofstede en grond te Landeghem Heyste en meersch te Drongen. 17.7.1760 12 ~ R. 76 fO 27 St. Pieter de Meijere fs Lieven bij Tanneken van Hoorebeke + Meerendre 18.12.1759 He. Lievyne Loont jens fa Pieters, alsnu gehuwd met Judocus de Ruyter. K. Lieven 4j. en ~larie Catharine 7j. V. Ja~obus Vande Velde ·tot Meerendre. Huy sek en , de wederhelft toecomt aen Marie de i'leyeresuster van de overl. 24.4. i 760 1 3.

R. 76 fO 29 st·. Joanne Van Vooren fs Jan bij Joosintien de Baets + Meerendre 17.11.1759 Hd. Carel Hebbelinck fs Jans. K •.Joannes syn selfs, Judocus Cornelis· xIsabelIe, Carel 17j. en Marie Anna 22j. V. Lieven de Meijere. Behuysde hofstede, wesende het oosteynde van eette drij woonstede te Meerendre Velde. 24.4.1760


- 314 -

14. R.76fO 24v. st. Pieter Westijn fs Pieter bij Catharina Verhoije + Meerendre 10.6.1759 wedn. van Joanne de Smet (lx) .ende van Joosyntien Van Thienen fa ••• wed. van den selven Westijn ende daer tevooren van Pieter Loontiens (2x) + Meerendre 6.9.1759 Hoo r a

:

Joannes Westijn fs Pieter in.syn eerste huwelijck bij Joanne de Smet over. 8 jaeren ofte beth uyt desen Lande met een schip is vertrocken naer Dllndiën ende in cas hij: no.ch int leven is nu aud t saude . .wesen 30 jaar. . V. Cornelis Vijncke pat. en Joseph Steyaert mat. Kinderen van Joosyntien Van Thiene thaeren eerste huwelijek met Pieter Loontiens : Judocus de Ruyter x Lievijne Loontiens,.Francois Arteels x Joanne Loon tiens, Joannes Loon tiens 24j., Franscies 22j. en Susanna 18j. V. Lieven de Pauwen Lieven. de Vreese beide tot Meerendre. B. Lieven de Vreese fs Bauduin tot Meerendre over Judocus de Ruyter. 24.4.1760 15. R.76f032 Rek. door Geeraerdt·van Holsbeke fs Thomas als vooght over Jan.21j. ende Geeraer~t van Holsbeke. (nu syn Selfs) kinderen Van Jacques bij Joanne Martens, van de weese pen. op hemlieden verstorven met den overlijden van: hunne ouders, Cathalyne de Meijere hunne grootmoeder mat. en Elizabeth de Meijere hunne moije. 22.5. 1760 16. R.76fo82 St. Mattheus Maenhaut fs Jan bij Lievijne + Meerendre 20.5.1761. wedn. van Anna van HulIe. Hoo r s

Vande Velde

(K.)

- Pieter syn selfs (gehuwd). Joannes van Vooren fs Guilliame, x met Petronelle Maenhaut • .Drij achtergelaeten kinderen van Jacquemyntien Haenhaut te weten: Martinus (syn ae Lf s bij huwelijcke staet) en. Marie Petronelle (novice in het clooster van Sinte Barbara tot Gendt 19j.) thaeren· eerste huwelijek verwekt bij Franscies de Rycke, Carel Vand~ velde thaeren tweede huwelijek verwekt bij Joannes Vandé Velde. V. Pieter de Rycke. NB. Jaecques Maenhaut broeder van de overl. Grond te Hansbeke en tvleerendre. 10.9. 1761 1? • R. 76fO 86v.

st. Isabelle Hebbelinck fa Carel bij Joanne Van Vooren + Meerendre 23.6.1761 Hd. Judocus Cornelis fs Jan. K. Liev:en 13j., Jan Bapte llj., Susanna Catharine 9j., Agatha .7j. en Joanne Marie 3j. V. Joannes Hebbelinck broeder van de overl. B~ Lieven Verhegghe fs Lieven tot Drongen Heerl. Barelvelde over Judocus Cornelis hauder •.


- 315 NB. Carel en Marianne Hebbelinck Grond te lvle·erendre. 15.10.1761

broeder

en suster van de overl.

18. R •76 fO67v • St~ Livinus van Vlaenderen fs Andries bij Marie van.Kerckvoorde + Meerendre 21.3.1761 He. Lievyne Maenhaut fa Louis. K. Geeraerdt 2j.6m. V. Joannes van Vlaenderen broed~r van de overl. B. Joannes Vrient fs Pi.e t er tot Somergem over Jan Frans Vrient. synen soone in houwe Lä j ck met de wed •.van Lieven van Vlaenderen insetenen deser prochie van Meerendre. . Behuysde hofstede te Assenede inden Triest dlander deelen toecommen sloverl. broeders en susters. Land in den wijck Stouppe, Land te Assenede inden Poel ende Vrenhof ten deele Leen (sorterende ter Heerl. Vinderhoute geseyt Immenthuijn. Hofstede te Meerendre bij coope van Franchois de Cuypere ende Anne Marie Maenhaut fa Louis syne huysvr. 29.4. 1761 i

19. R.76f072 St. Joanne Van Hove fa Jan et Piternelle Coppens + Landeghem Wilde 21.3.1761 Hd. Pieter Coppens f s Francois (2x) wed. van Pieter de Puyt (lx) K. ix : Joanne Catharine 14j. en Jan Francois 11j. V. Adriaen Depuijt fs Lieven Pat. en Fieter van Have broeder van de overl •.mat. 2x : Francols 6j., Caroline 4j. en Joseph 2j. V. Pieter van Hove voornt. . Ge7:'echtigheyt in een vierde part benevens Adriaen ende Emanuel de Puyt de weesen ooms, van eene schuerestaende op dhófstede van wijlent Lieven de Puijt de weesen grootvader. (Zie stvg. Martijntien de Schuijter). B. Francois Coppens'fs Jacques tot Landegem over Fieter Coppens synen soone. 28.5. 1761 20. R.76f075 st. Martintien Bultynck fa Marten bij Marie Lievens + Meerendre 3.5.1761 Hd. Jacobus Pruijm fs Joos. K. Joannes van Wassenhove fs Bauduijri, x met Marie Jacoba Pruijm, Joanne Marie Haer selfs, Petronelle 21j., Brigitta·23j., Joannes 18j. en Marianne 12j. V •.Pieter Bul t yn ck broeder van de overl. B. Joannes van Wassenhove voornt. tot Meerendre over Jacques Pruym synen schoonvader. Huys en schuere wesen cheyns te Meerendre en grond te Meerendre. 2.7.1761 21.R.76f078 st. Livine de Muijnck fa Christoffel bij Livine de Zutter + Hansbeke 18.3.1761 Hd • .Mattheus Muijs fs Jan . K. Jan Fr-aria ° 15.2. 1759 en. Petronelle ° 1761.


- 316 V. Pieter de Zutter Ba.illiu van Bellem auden oom mat. NB. Anna de Muynck suster van de overl. Grond te Hansbeke Zande. 2.7.1761 22. R. 76 fO 79v. St. Jacobus Bus fs Geeraerdt + Meerendre 9.4~1761 wedn. van Marie de Voghelaere fa Marten (lx) He. Marie Anne Coppens fa Pieter, (2x) K. 1x : Pieter .l!'rancies1 1j., IvlarieIJ acobe 1Oj. en Caroline 6j. 2x : Joanne Catharine 5j. en heter 2j. V. Pieter de Voghelaere mat. (lx) en Joannes de Vliegere x met Petronell~ Bus, slister van de overl. pat. B. Martinus Onderbeke tot Meerendre over Joannes de Volder x met Marianne Coppens wed. van Jacobus Bus. 2.7.1761 23. R. 76fo 65 Rek. door Lievyne Maenhaut fa Louis, wed. van Lieven van Vlaenderen al~u getrauwt met Joannes l"rancies Vriendt, wijlent Lieven van Vlanderen vooght over Jacobus en Joanne Marie Maenhaut syne innocente swaeger ende minderj. swaegerinne. Leste rek. van 5.4.1759 bij Frans de Cuyper. 29.4.1761 24. R. 76fO 106 st. Joanne Welvaert fa Lieven bij Gelijntien Saelens + Landeghem Wilde 16.9.1761 Hd. Pieter Vande Velde fs Jans. K. Geeraerdt 4j. en Petronelle 3j. V. Francois Welvaert broeder van de overl. Behuyst hofstedeken eri grond te Landeghem Wilde de wederhelft competeert Frans Welvaert voornt. 13.5.1762 25. R.76f053 st. Lieven de Haeght fs Lieven bij Martintien Moerman + Landeghem 25.8.1760 wedn. van Pieternelle Verhelst fa Christoffel bij Marie de Poortere (stvg. Pieternelle Verhelst voor de weth van Barelvelde van 25.3.1750). . K. Martinus en Pieter hun selfs7~ Carel de Groote x Joanne, Marie Francoise haer sel fs, Marie Catharina bij de 25J. en Lievyne Therese 23j. V. Thomaes de Maeght broeder van de overl. en Judocus Slock x met Lievyne Verhelst fa Christoffel bij l1arie de Poortere. Behuysde hofstede en grond te Landegem Vier HeckenÊn. 5.3. 1761 26. R.76 index St. Pro deo Joosyntien Steyaert fa Jan + Meerendre 24.4.1761 Hd. Carel Loontiens fs Andries. K. Marie Anna 12j., Jan Francais 1Oj. en Li.evyne 1j • V. Pieter Herteleer Burgmeester, caemervooght. 12.11.1761


- 317 -

27. R.76f088v. St. Eersame Petronelle Boghaert fa Christoffel bij Anna Lamme + Hansbeke Ro 23.5.1760 we~. van Olivier de Brauwere (lx) Hd. Eersamen Gillis Lambrecht fs Lieven bij Francoise van Heijste audt schepenen deser prochie ende Heerelijckhede. (2x) K. lx Joannes Martens fs Judocus, modernen schepenen dese prochie in huwe Li jk met Marie Francaise de Brauwere fa Olivier. 2x : Heer ende meester Emanuel Francois Lambrecht presbiter, Pieter Lambrecht syn selfs jongman, Bernardus 24j., Joannes Francais 17j., Catharine Lievyne 22j., Jaanne Marie 19j. en Regina Constantina 14j. V. Carolus Baghaert broeder van de overl. tot Poussel. B. Pieter Lambrecht fs Gillis over Gillis Lambrecht syn en vader. Behuysde hofstede en grond te Hansbeke op Ro, grond te Nevel en Lootenhulle den besitter - competerende de 3/8 bij donatie intervivos van Guilliame Martens synen stifvader (gif te voor de weth van Meerendre, voor die vanden Lande Roede en Baronie van Nevel ende Loo:ten:hu1le in daten van 17,19 en 23 oogste 1717). - bij successie van syn moeder (1/8) - Bij uytgrootynghe jeghens Franchois Lambrecht sYnen broeder, G'regorius Dhous x met Joanne de Poortere fa Charles et Pieterne1le Lambrecht, overleden suster vanden besitter (3/8) Pieter Lambrecht besi tters broeder (1/8) NB. St. Olivier de Brauwer voor weth. van Hansbeke den 24.5.1724. Mélrie Hanssens eerste huysvr. van Olivier de Brauwere. Anthone Hanssens broeder van Marie Hanssens voornt. Olivier de Brauwer gehuwd op 21.1.1722 met Petronelle Boghaert.

3 • 1 1 • 1 761 28.

R • 76 f? 63

st. Lievyne Vande Wa1le fa Gi11i8 bij Joanne Meire + Meerendre 24.9.1760 Hd. Pieter Haeck. fs Jan, tevooren wedn. van Joanne de Clercq. K. JOQnne Catharine 5m. V. Joannes Stommelynck x met de suster van de overl. B. Joannes Stommelynck tot Nevel. Behuysde hOfstede te Nevel wijk Oossche. Bundel tO

1. R. 7~ fO 1 17v • Rek. door Jacobus

weesen van bij wijlent NB. Joannes Livine

Vanden Beirghe wijlent Frans Vanden Livine Verhegghe fa Heirbrant fs Anthone Verhegghen voornt.

!

j 1

als vooght over de 5 minderj. Beirghe srendants bra.edere, verwekt Joos. als hauder ten sterfhuyse van

i· !

I i

16.9.1762 76 fO 130v • St. Pieter van Quackebeke fs Abraham et Janneken van Wassenhove + Meerendre 1761 wedn. van Pieternel1e van Hulle fa Philippe K. Joseph Darri eLa fs .rrancois, x met Joanne Marie, Bauduin 22j., Carel 16j ., Marten 1 4j ., Pieter Francois 9 j ., Anne Narie 18j. en Brigi ta 11j •

I

!

2 • R.

i

1

I -I

II I


- 318 V. Jan de Clercq fs Pieter als rechtsweir pat. en Pieter van Hulle fs Philippe voornt. oom mat. officier deser jurisdictie tot Hansbeke. B. Joseph Daniels voornt. over Jan de Clercq fs Pieter tot Vinderhoute. Behuysde hofstede en grond te Meerendre Velde ghecompeteert uyt den hoofde van s ' overl. ouders en bij coope van dhc i.rs Jan van Quackebeke synen overl. broeder (St. 23.5.1761). NB. Wijlent Isabelle en Geeraert van Hulle kinderen van Philippe voornt. 14.10.1762 3. R.76f0124v. St. Marie Joanne Van Brandeghem fa Bauduyn bij Marie Anne de Vreese + Meerendre 24.2.1761 Hd. Joannes de Clercq fs Philippe. K. Marie Francoise 8j., Marie Catharine 6j. en Augustinus 4j. V. Bauduyn Van Brandeghem fs Joos, grootvader. B. Pieter Francies de Clercq tot Meerendre over Joannes de Clercq synen broeder. Huys op cheyns van Adt. Coolman. 16.9.1762

4. R.76fo 134 st. Pieter de Groote fs An thone + Landeghem 2.4.1762 He. Livina Acke fa Pieter bij Petronelle Braeekman. K;. Joanna Harie 6j., Augustinus .3j. en Joanna Catharina 0 15.9.1762. V. Joannes Landtsman pat. oom . NB. Carel Hendrickx tot Dronghen als vooght over de weese kinderen van wijlent Pieter Braem s'hauderiggens eerste man geweest. 16.12.1762

5.

R. 76 fO 136v.

St. Lieven de Meijere fs Jan et Joanne Clays + Meerendre Overbroeck 18.10.1762 wedn. van Jacquemyn tien van Vooren fa Jan (lx) wedn. van Marie Lamme fa Lièven (2x) K. 1x = Joannes, Pieter Frans, Jeronimus, Martinus, Jacobus en Carel hun selfs, Jacobus Vande Velde x Joanne, Regina ha er Belfs en Lieven 23j. 2x : Arnaut 17j., Geeraerdt 15j. en Petronelle 20j. V. .Ioannes Hartens fs Pieter (lx), Lieven Germain (2x) en Francois de Meyere fs Lieven tot Hansbeke over alle kinderen. B. Jan de Meijere fs Lieven tot Meerendre over Francois de Meijere synen broeder. Carel Vande Velde fs Aernaut tot Meerendre over Jacobus Vande Velde voornt. synen soone. 16.12.1762

6. R. 76 fO 1 27v • St. Martinus de Keyser fs Laureyns bij Petronelle van Renterghem + Landeghem Heyste 16.5.1762 wedn. van JvIarieJ acoba Haerens fa Pie ter (1x) He. Theresia de Baets fa Jacaues (2x) K. lx Lieven 14j., Judocus 10j:, Francois 7j., Catharina 15j., Lievyne 12j. en Marie 5j. 2x Caroline 16m.


- 319 'V. Lieven de Keyser tot Meerendre broeder van de over1. pat. en Pieter de Witte mat. B. Pieter de Witte fs Mattheus tot Vosselaere over Lieven de Keijser fs Laureyns. Behuysde hofstede en grond te Landeghem teynde Eystendriesch en grond té Drongen. 14.10.1762

7. R.76

index St. pro deo van Francoise de Wispelaere fa Jan et Petronel1e de Keyser + Meerendre 31.8.1761 Hd. Pieter sone van Pieter de Meyere fs Huybrecht. K. Joannes Francies 6j., Jooris 4j. en Marie 35. v. Jan de Wispelaere voornt. grootvader. Grond te Meerendre bebauwt met een nieuw steenen huys, bij successie van shauders hauders en bij uytgrootynge van Jan de Meyere synen broeder. 16.9.i762

8.

R. 76 fO 1 1 Ov •

st. Brigitta Claeijs fa Jan + Hansbeke 17.3.17 •• Hd. Pieter Verplaetse fs Ph1s. K. Rosa 07.9. 1757 en Christina lm , v. Jan Claeys tot Hansbeke vader van de overl. Behuysde hofstede te Hansbeke. 9.6.1762 9. R. 76fo 1 26 st. Marie Cathárine Haerens fa Lieven bij Joanne de Cloet + Meerendre 27.8.1762 Hd. Lieven van Wassenhove fs Bauduyn. K. Pieter Francies 2j. en Joanne Theresia I lm , V. Jan Haerens fs Lieven oom. B. Bauduin van Ho1sbeke fs Gi1li8 tot Meerendre over Lieven van Wassenhove voornt. 16.9.1762 . 10. R.76fol01v. Rek. door Jan Baptiste Maenhaut fs Jan als vooght over de 4 minder j • weesen van wijlent Pieter Maenhaut ende wijlent Marianne De Loof fa Judocus, met naeme Joorintien x Jan Baptista Welvaert tot Lovendegem, Joanne, Isa.be1le, Pieter en Marie Judoca overleden op 15.7.1760; bij successie van Maghdalena Maenhaut wed. van Jooris De Witte hern1ieden oude moeije. Eerste rek. van 12.1.1758 13.5.1762 1 1.

R. 76 re 98v •

st. Catharine de Vreese fa Lieven bij Joanne Han8sens + Landeghem Heyste 10.11.1761 Hd. Louis Maenhaut fs Jan K. Marie Judoca 3j. en Jacobus Bernardus 1j. V. Lieven de Vreese voornt. tot Dronghen. B. Joannes Maenhaut fs Bauduyn tot Drongen over Louis Maenhaut synen soone. NB. De ouders van Catharine de Vreese en Louis Maenhaut zijn nog in leven. 18.3.1762


- 320 12 • R. 76 fO 96 st. Herman Van Holsbeke fs Thomas bij Marie de Sloovere + Meerendre 23.12.1760 He. Joanne de Keyser fa Laurs. K. Mar.ie en· Anna Cornel:e hun selfs en Joannes Francies 21 j •. V. Fieter van Holsbeke. Behuyst hofstedeken en grond te Meerendre bij .successie van den overl. hauders en van· Bauduyn van Holsbeke synen broeder en bij uytgrootynge jegens Jacobus de Keyser ende Lievyne Van Ho Lsbek e fa Joos syn huysvrauwe •. 4.2. 1762 13. R. 76 fO 122v • Rek. door Fieter van Wassenhove fs Marten tot Somergem als vooght over Martinus, Isabelle Catharine ende Joanne Rosa van WassBhhove kinderen van Jan fs Marten voornt., gewonnen bij wijlent Lievijne Brusseel fa Jan; bij het overlijden van hun mo~der op 4.11.1756. NB. Guilliame van Hulle fs Guilliame oock tot Bomerghem houwelijek met de voorn. Isabelle Catharipa van Wassenhbve. Grond te Meerendre en te Lovendeghem gemeene en·onverdeelt met de 4 kinderen van Pieter Bloek gewonnen bij wijlent Lievijrie Brusseel voornt. thaeren tweeden houwelijek.

i

I

i

t

I i ;'

;

I

!

.

i, i·

in

16.9.1762

~. I·

Bundel 21 1 • R.76 index st. Maryri de Meester fs Jooris + Heerendre 19.7.1763 He. Anne Marie de Mulder fa Pieter (2x) wedn. van Josijn tien Codde (1x) K. 1X : Jooris en Lievyne hun sel fs en Joanne x Marten van Wassenhove. 2x : Joannes 18j., Fieter 15j., en, Bernardus 8j. V. Martinus Dobbelaere~ 10.5.1764

! i

i

2. R.76fO 180

St. Pieter Bultynck fs Jan et Jooryntien Willems + Meerendre 27.4.1763 Wedn.. Anna Marie de Puyt fa Jan (1x) He. Lievyne de Mae ght fa Jan (2x) K. 1x : Jan Francois 1 5j ., Jacobus 14j., Caroline 13j. en Jan Baptista lOj. . ·2x : Joanne Marie 4j.. V. Marten Bultynck fs Jan voornt. pa t , en Jan van Holsbeke fs Thomas mat. 7.9.1763

3. R. 76 fO 1 53v •

st.

Lieven de Keyser fs Laureyns et Petronelle van Rentergem . + Meerendre 17.2~1763 He. Marie Jacoba Wieme fa Franscois. K. Franeies 9j., Marie Anna 13j., Çatharina llj. en Marie Joanne 6j. V. Jan de Wispelaere. Hofstede en gronden te Meerendre Durme toegecomen bij successie van den overl. syne hauders en bij uytgrootynghe van 27.12.1755 jeghens Marten de Keyser sloverl. broeder. 28.4.1763

!

Ii· i

I, I I

I

·1· f

,


- 321 -

4. R.76fo151v. St. Lievyne Taets fa Marten bij Joanne Lievens + Meerendre 3.9.1761 Hd. Christiaen Verhegge fs Geeraerdt. K. Eli zabeth 1Oj ., Joanne 16j. en Pieter 2j. V. Mattheus Taets brcreder van de overl. Grond te Heerendre. 17.3.1763

5.. R. 76 re 148v. st. Joanne Blomme fa Jan et Francoise Strobbe + Meerendre 10.1.1763 Hd. Pieter de Vlieger fs Michiel, zijn tw,eede huwelijk. K. Carel 11j ., Anne Petronelle 5j. en Marie .francoise 2j. V. Emanuel Blomme fs Jan oom. B. Jan de Vlieger fs Pieter tot Meerendre over Pieter de Vlieger synen broeder. NB. Den hauder heeft, mits sijnen hoogen ouderdom, gecedeert aen Pieter de Vlieger syne sone alle syne meubelen. 17.3.1763 6. R.76f0169 st ..Marie de Vlieger fa Pieter bij Lievijne Cornelis + Meerendre 4.5.1763 Hd. Pieter de Meijer fs Joos. K. Jacobus 2j. en Joanne Coleta 8j. V. Pieter de Vlieger groot~ader. B. Pieter de Meyere fs Pieter tot Landegem over den hauder. 30.6 .. 1 763 7. R .. 76 fO 1 59v • st. Joanne van Waeijenberge fa Pieter ende Tanneken de Cruyenaere + Landegem Heyste 20.3.1763 wed. van Jan Speeckaert fs Marten. K. Lieven, Joan Francies, Herman, Jacobus en Joanne Catharine hun selfs, Joannes de Clercq x Joanne en Petronelle 22j. V. Marten Speeckaert pat. en Pieter van Heirzele mat. Behuysde hofstede en grond te Landeghem aenden Heystendriesch en behuyst hofstedeken met twee woonhuysen te Meerendre inde Biesstraete wijck Overpoucke. 1.6.1763 8. R.76f0156 st. Joanne van Rentergem fa Jan bij JOanne Sutterman + Meerendre 3.5.1762 Hd. Joos de Booser fs Laurs, wedn. van Marie Brondeel. K. Martinus 19j .. , Philippe 14j .. , Bernardus 1j ., Joanne 16j., Petronelle 11j. en Catharine 8j. V. Pieter van Rentergem broeder van de overl. B. Marten Cornelis fs Jacaues binnen Meerendre over den hauder. Grond te Meerendre en Lovêndeghem. NB ..Kinderen uitzijn eerste huweli jk : Jacobus en Marie Anne de Booser. 1 .6. 1763


- 322 -

9. R. 76 fO 142 st. Maghdalena de Pauw fa Fieter en Pieternelle 1eij ssens + Landeghem Wilde 11.10.1762 Hd. Judocus de Meijere fs Charles et Joanne Vincent. K. 1ivinus 12j., Jacobus 10j., Francois 8j. en Emanuel 3j. V. Gillis de Pauw tot Drongen broeder van de overl. . B. Charles de Meyere shauders vader. Behuysde hofstede en gronden te Landegem. 20. 1 • 1763 10. R.76 index

st. pro deo Gillis Dobbelaere fs Jan et Francoijse Bogaert + Landeghem 9.11.1763 He. Joanne Vande Putte te vooren wed. van Geeraerdt de Vursere. K. Marie Christine 13j., Joosintien 11j., Jacobus 95., Vincentius 7j.n Angeline 4j. en Joanne Francoise. V. Joannes Landtsgrave. Een huyseken op cheynsgrond te Landegem jegens de Wilde dreve competerende Lieven de Vreese tot Drongen. 1 .3. 1764 11. R.76f'0183 Rek. door Jacobus Vande Velde als vooght over de 3 minderj. k~nderen van Pieter Willems fs GUilliame, gewonnen met Lievijne Vande Velde (suster van de vooght) alsnu + Meerendre 29.6.1763. Hits het overlijden van: Guilliame Willems sweesen grootvader en Marie de Meyere sweesen aude moeije mat. Voorgaende rek. van 12.1.1758. Pre sen te ert de rek. aan : Philippe _Willems vooght pa t, , Pieter Vande Kerchove x Petronelle Vande velde en Joannes de Witte x Catharine Vande Velde. 29.9.1763 12. R.76f0177 st. Marie Anna. de Wulf fa Pieter et Mar.ie Goethals + Meerendre 11.4.1763 Hd. Pieter Bekaert fs Lieven. K. Marie Petronelle 9j. en Marie Joanne 7j •. V. Fieter de Wulf grootvader. B. Joannes Bekaert fs Lieven over Pieter Bekaert fs Lieven voorseyt. Behuysde hofstede te Meerendre. NB. Wijlent Lieven de Wulf broeder van de overl. st. Marie Goethals van 30.4.1732. 23.7.1763 13. R.76fo 171v. St. Lievijne de Scheemaecker fa Jan et Pieternelle van Verdeghem + Hansbeke wijck Ra 31.1.1763 Hd. Joannes Vanden Bossche fs Fr-ancoäs et Marie Martens. K. Fieter Francois 22j., Francois 19j., Catharine haer selfs en Pieternelle Therese 21 j • V. Joos de Scheemaecker tot Baerle broeder van de overl. B. Pieter Vanden Bossche fs Francois tot Nevel over den Hd. synen broeder. 30.6.1763


- 323 14. R • 76 fO 165v • St. Judocus Hessens fs Pieter et Joanne Willems + Meerendre 17.1.1763 He. Isabelle Baele fa Joos tevooren wed. van Fieter Coppens. K. Guilliame 21j., Marie Anna 17j. V. Pieter Hessens. B. Joannes Claeijs fs Pieter tot Meerendre. Behuyst hofstedeken te Meerendre, waarin de twee kinderen (Joannes en Lievyne Coppens) vanden eersten bedde competeert d'helft in gronden. 30.6.1763 15. R.76fO 145 st. Joosijne Tuijtschaever fa Fieter + Heerendre november 1761 Hd. Lieven Dobbelaere fs Jan tevooren hauder ten sterfhuys van Pitronelle de Muijnck. K. Lieven 7j., Joanne 5j. en Theresia 15m. V. Jooseph Tuijtschaver broeder van de overl. tot Nevel, NB. S'overl. vader is diep inde 80 jaeren. 17.2.1763 16. R.76fo 186v. St. Pettonelle Vande Walle fa Pieter bij Marie de Schepper + Meerendre 3.6.1763 Hd. Judocus Santens fs Pieter K. Fr~ncies 7j., Marie Joanne 13j. en Catharine 3j. V. Abraham Vande Walle oom. B. Abraham Vande Walle fs Fieter over Judocus Santens fs Pieter. 15. 12. 1763 17. R.76fO 174v. Rek. door Martinus van Wassenhove fs Lieven bij Marie Loontiens als vooght over Petronelle van Wassenhove syne minderj. suster, mits het overlijden van Joanne van Wassenhove hemlieden slister' jonge dochter onbedegen + 25.3.1761. V. Jan Loontiens mat. 14.7.1763 18. R. 76 fO 173v • St. Marie de Meijere fa Lieven et Anna van Hoorebeke + Landegem ten huyse van Joannes de Witte op 14.3.1763, jonge dochter onbedegen Hoors 1/3 : - Jacobus en Lievyne Vande Velde kinderen van Pieter bij Lievyne de Meijere. - Pieter Vande Kerckhove x Petronelle Vande Velde fa Pieter bij Lievijne de Meijere. - Joannes de Witte x Catharine Vande Velde fa Pieter et Lievijne de Meijere, suster van de overl. 1/3 :Lieven de Meijere 7j. en Marie Catharine de Meijere 11j. kinderen van Pieter, broeder van de overI., gewonnen met Lievijne Loontiens alsnu getrauwt met Judocus de Ruyter. 1/3 Lievijne Martens fa Jan bij Catelijne de Meijere. ,- Geeraerdt van Holsbeke fs Jaeques et -Joanne Martens dochter van Jan ende Catelijne de Meijere. Joannes Molfaut (overI.) en Joanne Petronelle Molfhaut 7j. k Lnd er-en van Louijs in syn eerste huwelijek bij wijlent Petronelle Martens oock fa Jan ende Catelijne de Meijere suster van de overl. 1.6.1763


- 324 19. R.76f0147 Rek. door Martinus de Rycke fs Francois bij Jacoba Maenhaut fa Mattheus omme Petronelle de Rycke syne suster geprofeste religieuse iri het clooster van Sinte Barbara binnen Gendt, mits haere civile doodt syn de gronden en goederen gesuccedeert op Martinus de Rycke ende Carel Vande Velde sone van Joannes ende van Jaeoba Maenhaut voornt. in haer tweede huwelijck. 17.2.1763 20. R. 76fO 140 Auth. en approbatie: Joannes Vande Velde vader en vooght over Carel Vande Velde, gewonnen bij wijlent Jacoba Maenhaut fa Mattheus. 20. 1 •1763 Bundel ~2 1.R.7fo194 St. Marie Hyde fa Jan bij Marie Ysebaert + Meerendre 7.9.1763 Hd. Fieter de Vreese fs Adriaen. K. Joannes 20j., Anna Marie 18j., Joanne Petronelle 7j •.en Marie Catharine 6j. V. Pieter Hyde broeder van de overl. B. Pieter de Meijere fs Joos tot Meerendre over Pieter de Vreese fs Adriaen. Behuysde hofste en gronden te Meerendre en bosch te Landeghem vercregen bij uytgrootynghe van 9.2.1757 jegens Pieter Meire en Joanne de Vreese mitsgr. Pieter .franscies Martens ende Isabelle de Vreese swaeger en suster van den Hd. 19. 1 • 1764 2. R.76fo 191 st. Jacobus Cocquijt fs Piete~ bij Elizabeth Vrombaut + Meerendre 6.12.1763 He. Isabelle de Clereq fa Lieven. K. Francies 15j. en Radegonda 11j. V. Mattheus Haerens fs Jan bij Helena Cocq uyt fa Pieter. B. Pieter Francies Mortier fs Christo ffel over de He •. Hofstede en gronden te Meerendre. 1 9. 1 • 1 764 3.

R.76fo 227v. .. st. Joanne van Wassenhove fs·Jan et Marie Vande Velde + Meerend re Overbroeck 15.2.1764 Hd. Fieter Maenhaut fs Mattheus et Anna van HulIe. K. Martinus 13j., Lievyne Catharine 7j., Anne Marie 5j., Joannes Guillielmus 3j. en Theresia 1j • V. Christoffel van Wassenhove audtsten broeder van de overl. B. Igantius van Rulle fs Marten tot Lovendegem over den Hd. Behuysde hofstede en gronden te Meerendre en grond te Lovendegem Landeghem. 12.7.1764

4. R. 76 fO 197v • st. Petronelle Vande Walle fa Pieter et Francoijse + Meerendre Staeek te Poecke 19. 12. 1763 Hd. Geeraerdt van Wassenhove fs Gi11is. K. Lieven 22j., Guilliame 17j. en Joanne 23j •..

vande Putte.

en


- 325 V. Mattheus Vande Walle. B. Gillis van Wassenhove fs Gillis over Geeraert van Wassenhove fs Gillis, synen broeder. 16.2.1764 5. R. 76fO 206v. st. Martinus Bisschop fs Lieven et Lievyne de Maeght + Landegem Heyste 16.12.1763 He. Lievyne de Vreese fa Lieven et Joanne Hanssens. K. Fieter 8j., Catharine 4j. en Joanne Louise 2j. V. Fieter Standaert fs Jan. B. Lieven de Vreese fs Louis tot Dronghen over ... syne dochter Livyne de Vreese alsnu in huwelijck met Lieven de ~eijser. NB. Martinus Bisschop wedn. in eerste huwelijk van Lievyne van Nevel. (st. 5.9.1754) Hoirs ten sterfhuys van sloverl. eerste huysvrauwe Lievyne van Nevel : Pieter en Harten Verbaere en Lievyne 'Verbaere X met Lieven Verdonek, allen broers en susters. Behuysde hofsted~ en grond te Landegem; de wederhelft competeert aan : Joosyntien Maenhaut wed. van Lieven de Meyer ende tevooren van Jan Hanssens ende alsnu aen Lieven de Vreese causa uxoris de voorn. Joanne Hanssens,. en aan Lieven Bisschopvoornt. fs Marten et Jacquemyntien Duytsgaver. Ook grond te Meerendre. 10.5.1764

6. R. 76 f 21 8v • O

.

.

.st. Anna Cornelia Thaets fa Lieven et + Meerendre 24.4~1764 Hd. J"annes Francies van Holsbeke K. Pieter Lievinus geboren corts voor V. Pieter Thaets broeder van de overl. B. Pieter van Holsheke fs Pieter over 30.5.1764

Joanne Loontiens fs Herman et Joanne de Keyser. haere doodt. den Hd.

. 7. R.76fo200 Bewijs van goede omme : Joanne, Isabèlle en Pieter Maenhaut kinderen van Pieter bij wijlent Marie.Anne de Loof fa Judocus et Jooryntien Welvaert. - Frans Vander Vennet fs Lieven bij wijlent Marie Anne de Loof voornt. Bij het overlijden van Judocus de Loof hunnen grootvader mat •. + Landegem 20.6.1763. . Deze vier weesen beneffens Jooryntien Maenhaut x Joannes Baptista Welvaert,oock dochter van wijlent Pieter gewonnen aen wijlent Marie Anna de Loof voornt. tsaemen representeren eenen derde hoofdstaecke van vollen bedde. Beneffens Francies de Loof ende Carel de Loof kinderen van Judocus voorseyt tsynen lesten huywelijck bij Adriane Welvaert die tsaemen represen teren den eersten ende twe.ede hoofdstaecke ~ V.·Joannes Maenhaut oóm pat. over de eerste drie wezen en Lieven Vander Vennet als vooght en vader over de vierde weze. ST. Judocus de Loof voor de weth van Nevele van 15.11.1763. Grond te Lovendegem op de Keure en behuysde hofstede te Lovendegem op de Keure in Meyenbroeck. 12.4.1764


- 326 8. R. 76fO 204 st. Lieven de Wulf fs Pieter bij Marie Goethals + Meerendre 5.11.1762 H&. Joanne Verhelst. K. Pie ter 11j ., Jan Francies 1Oj ., Veronica 6j. en Emanuel 5J. V. Pièter de Wulf d'aude vader van de overl. St. Marie Goethals voornt. van 30.4.1732. Gerecht in grond te Meerendre beneffens de weesen van Pieter Bekaert gewonnen met wijlent Marianne de Wulf, uyt hoofde van Marie Goethals voornt. (elk 1/4) NB. Marie de Wulf sweesen moeije. 12.4.1764 9. R. 76 fO245 st. rvIarieThaets fa Guilliame bij Petronelle de Coster + Landeghem Heyste 13.9.1764 wed. van Fieter Roets fs Joos (lx) Hd. Jacobus Verbaere (2x) K. 1x : Guilliame Bisschop fs Lieven, x Joanne Hoets, en Anne Marie Roets 22j. V. Guilliame Bisschop voornt. B. Lieven Bisschop fs Thomas tot Landegem over synen soone Guilliame Bisschop als voogh t. 25. 10. 1764 10. R. 76fO 248

st. Judocus van Vynckt fs Lieven + Hansbeke 24.2.1764 wedn. van Pitronelle Stalboom (lX) He. Marie Morthier fa Guille (2x) K. 1x : Harie Catarine ha er selfs, Marten Daneels x Joanne en Joosijne crancksinnighe overjaerigghe dochter. V. Marten Daneels voornten Emanuel Stalboom. K. 2x : Pieter 8j., Judocus 8m., Marie Anne 13j., Marie Francoise 5j. en Thèrese 024.9. 1764. V. Marten Daneels voornt. Behuysde hofstede en gronden te Hansbeke. 22.11.1764 1 1. R. 76fo 239 Augm. omme Marie JUdoca Maenhaut fa wijlent Ludovicus fs Jans ende van Catharine de Vreese fa Lieven, alsnu 5j.; bij het overlijden van Jacobus Bernaerdus Maenhaut, haer minderj. broeder en met de doodt van Ludovicu..BMaenhaut haeren vader + Landegem Heyste 23.12.1763. He. Joanne Catharine Claeijs fa Martini vrijlateresse vande Amb. van Maldegem (st. voor weth • Maldegem van 7.5.1764). V. Joannes Maenhaut grootvader pat. tot Drongen en Lieven de Vreese grootvader mat. B. Martinus Claeys fs Bauduin tot Landegem over Joanne Catharine Claeys syne dochter. 12.7.1764 12. R.76fo214v. st. Petronelle Danneels fa Marten èt Josintien de Vreese + Meerendre Oostergem 1.3.1764 Hd. Christoffel Wille fs Fieter et Joosyntien Maes. K. Martinus (gehuwd) syn selfs, Marie Joanne haer selfs, Benedictus syn selfs, Joannes de Neve fs Arnaut, x Lievyne en Brigitte 19j.


- 327 V. Joos Danneels broeder van de overl. B. Martinus Wille fs Christoffel over syn vader als Hd. Behuysde hofstede en grond te Meerendre en behuyst hofstedeken Vosselaere. 30.5.1764

te

13. R. 76 fO 221 St. Lievijne Coppens fa Pieter + Heerendre Overpoucke 14.3.1764 wed. van Geeraerdt Codde (lx) Hd. Joannes Leyseele. K. l x : Lieven 20j., Jacobus 14j., en Theresia 16j. en Pieter ayn selfs. V. Pieter Codde fs Geeraerdt voornt. pat. en .l.JertholomeusMortier mat. B. Bertholomeus Mortier tot Landeghem over Pieter Codde als vooght. 30.5.1764 14. R.76fo224v. st. Lieven de Vogelaere fs Geeraerdt + Meerendre 14.4.1763 He. Joanne Rootsaert fs Geeraerdt. K. Joannes en Francies hun selfs en Pieter 22j. V. Joannes de Voghelaere voornt. B. Joannes de Vogelaere over syne moeder Als He. Behuysde hofstede en een nieuw steenen huys op cheynsgrond ~n Kerckackere jegens de plaetse van Meerendre competerende Jo Louis Vanden Hecke Heere van-~embeke. . 30.5. 1764 15. R. 76 fO252v • st. Lievijne de Schuijter fa Gi111s et Aldegonde Goethals + Meerendre 31.3.1764 Hd. Arnaut Wieme fs Lieven, wedn. van Maria Martens. K. Joanne Marie 9j., Aldegonde Li.evyn e Therese 4j., J!'rancies3j. en Marie Theresia Ij. V. Francies de Schuytere broeder van de overl. B. Jan de Buek fs Jan over den Hd. Grond te Meerendre. 20.12. 1764

ar.,

1 6. R.

76 fO 242 st. Lievyne Aerts + Vinderhoute 3.3.1764 wed. van Adriaen Vrient. Hoors : - Francois Martens fs Philippe, x Isabelle Vrient dochter van de overl. - Pieter en Jnannes Vrient, mitsgr. Lieven Heusse x Marie Vrient kinderen van Lieven ende Joanne Rooseboom. - Judocus Vrient weese kint van Jan ende Lievyne Dobbelaere. Al kint en kints kinderen van Adriaen Vrrent en Lievyne Aerts. V. Francois Martens voornt. NB. - Judocus de Beer x met de voorseyde Lievyne Dobbelaere ende als styfvader en vooght over de voorn. Judocus Vrient. - Jooris Buysse styfvader ende vooght over de gheseyde Fieter en Joannes Vrien t , Behuysde hofstedete Landegem Wilde. 4.10.1764

17. R.76fo 234 st. Anna Petronelle de Cuyper doch ter van Pieter fs Pieters, ende van Marie Moerman fa Charles + Meerendre Staeek te Poecke 15.3.1764


- 328 Hd. Lieven Mortier fs Lieven et Catharine Gillis, waegemeester van style. K. Pieter Lievinus 8j., Joannes Bapta 6j. en Bauduyn 3j. V.·Carel de Cuyper broeder van de overl. B. Jacobus d~ Mulder over den Hd. Huwelijkskontrakt voor de weth van Meerendre op 30.11.1753 Lieven Mortier fs Lieven jongman 46 jaar. Anna Petronelle de Cuyper fa Pieter 26jaar, jonge dochter beide woonachtig binnen Meerendre. Behuyst hofstedeken te M.eerendre staeek ten Poecke. 12.7.1764 .18. R. ??? st. Jacobus· Defereest (???) fs Lieven + Landeghem 7.9.1764 He. Geerdyntien Daenens fa Laureyns. K. Joannes Frans 16j., Marie Petronélle 18j., Carolina 13j. en Judoca Pietronelle lOj. V. Pieter Dalcroo cosijn • .Behuyst hofstedeken té_Landeghem. 17.1.1765 19. R.?6fO 214v. Acte seker Jan de Br-uä jn e fs Louis. binnen Meerendrei.p.v. Arnaut Wieme over Jan Leyseele x met Lievyne Martens fa Jan, tevooren wed. van Jooris Wieme • .30.5.1764 Bundel 93 .1. R. ??? st. Jan de Meyer fs Andries bij Lievijne de Wi t t e + Meerendre 25.2.1765 He. Marie de Clercq fa Laureyns. K. Pieter 6j •.en Joannès 4j. V. LieVen van Wassenhove x met de suster van de overl. Huwkontrakt van 31.1~1757 voor de weth van Meerendre:· Jan de Meyer fs Andries 57 jaar woonende binnen Meerendre en MaTie de Clercq fa Laureyns 25 jaar tot Meerendre. . Behuysde hofstede te Meerendre Velde. Actum ????

en wedn.·

2. R. 77fO 33v. St. Joannes Goethals fs· L:i.evenet Petronelle van Hulle ~ Meerend~e 19.9.1764 He. Joanne Colin fa Pieter. K. Augu s t Lnu s 14j., Pieter Francies 12j., Lieven 6j., Marie· Ann e 155. en Coleta 4j. V. Pieter van Heyste x met de suster van de ovérl. 7. 11•1 765 3. R.77fO 15v. ;Rek. door Daniël Vijncke coster en gesworen pryser over de verkopinge ten versoucek van de gemeene hoirs (5 staecken) ten sterfhuyse van Janneken Vande Velde overl. huysvr. van Jan Cornelis. 13.6.1765


- 329

4. R. 77fo 25v •. St.-Magdalena De Ameele fa Jooris et JOanne van Kerrebrouck + Landegem 21.6.1765 Hd. Philippe Codde(ns) fs Geeraert et Joosyntien 'I'an t , K. Joanne 6j ., Pieter Frans 4j. en Emanuel 2j. . . V. Pieter Speeckaert cousin causa uxoris. B~huyst hofstedeken te Landeghem. NB. Joannes Gevaert styfvaeder van de overl.

12.9.1765

5. R. 77:fO9

.

·St. Marie Francoijse Beirnaert fa Christoffel et Marie.de Vreese + Meerendre 8.3.1765 .. Hd. Jacobus de Vlieger fs Pieter. .. . .K. Pi.e t er Francies 6j., Joanna Petronelle 4j. eh -Jo ann es Francies .,j • V. Joannes.Beirnaert broeder van de overl. B. Pieter de Vliegher fs Pieter over. den Hd. 15.5.1765

6. R.76f0255v. St. Joos Lippens fs Andries + Meerendre 15.12.1764 He. Ccirnelia Mestdag fa Pieter. K. Jacobus, Lieven en G~eraerdt hun selfs, Augustinus Lootens ~ met Joanna, de 2 minderj. weesekinderen van wijlent Marie Lippens fa Joos voornt. te weten: Marie Jóanne van Wassenhove 20j. in haer tweede huwelijck bij Pieter van Wassenhove fs Lt ev en en .Geeraerdt de Bos 9j.·in haer derde huwelijck bij Pieterde Vos. V. Fr anc Le s van .. Wassenhove fs Lieven voornt •. B. Joannes van Kerrebroeck fs Thomas over Pieter de Vos. Grond te Meerendre en huys op chey~Ggrondt van Mr. Crombrugge de Loovelde. 17.1.1765 R. 77fO 19

Augm , omme Joanne Marie van Vijnckt 17j., fa wijlent Joi:mnes zoon van Gillis et Jacoba Bogaert; geprocreert met Catharina Derdeijn, alsnu ertrauwt met Joannes Vande WalIe, met het overlijden van. Fieter Bogaert fs Jaecques + st. Martens Leerne Baronie van Nevel 1764. V. Jacobus van Vynckt oom pat. 31.7.1765 8. R.76fo259v. Rek. door Pieter Herteleer fs Pieter Burgmeester deser prochie alven· oom en administrerende vooght van de 6 minderj. weeae kihderen van wijlent Joannes Herteleer fs Pieter et Margareta Roets ende Lievijne van Kerrebroeck sijne overl. huysvr. V. Joannes de Kesele fs Jan mat • .NB. Pieter Herteleer en Joannes Baele x Harie Herteleer hun selfs oo ck kinderen van Jan voornt. 24.2.1765 .

9.

R.77fo 1 ;, st. Marie van Vlaenderen fa Guillaeme + Meerendre 20.12.1764· wed. van .Jan de Clerck fs Marten (lx) Hd. Pieter Loontiens fs Andries (2x) K. 1x : Pieter de Clercq, Pieter Haeck wedn. in eerste huwelij ck van Joanne de Clercq waarva.n : Jan Fran.cois, Jan Baptista, PetronelIe, Marie Anne en Joanne Marie Haeck.


,330 Joannes Francois en Martina de Clerck beide onbedegen overl. B. Pi.et er' de Clercq fs Jan over Pieter Loontiens syn en s ty rvader , Grond te Meerendre. 7.3.1765 10.

R ~76 fO263

Rek. door Joannes de Vreese fs Laurs als vooght over Jacobus, Carel en Francies de Vreese syne minderj. broeders. NB. Jacobus de Vreese syn selfs, sweesen broeder en Geera'ert Maenhaut x Î"laTieAnne de Vreese, sweesen suster. Eerste rek. van 21.4.1757. 7.3.1765 1 1. R. 77 r= 22v •

, Rek. door Jacobus Vanden Beirghe als vooght over de'5 kinderen van wijlentFrans Vanden'Beirghe' sretldants broeder,' verwekt bij wijlent Livin~ Verhegghen fa Joos. ' 12.9. 1765

12.R.77fOI2

'st.

Joosijntien de Voghelaere fa Jan et Godelive Blanchard + Meerendre 27.9.1764 Hd. Judocus Vander Plaetsen fa Pieter, waeghenmaecker. K. Pi eter Francies 11 j ., Marie Ca tharine 1Oj ., Joanne Car()line 7j • en Rosalie 2j. V. Philippus de Voghelaere b~oeder van de overl. , B. Pieter Frans Vander Plaetse fs Pieter tot Oostwynckel. 15.5.1765 13 ~ R. 77fo 31 st. 'j nannes Nar-ten s fs Pi.e t er et Joosin tien de Heyer + Meerendre 27.4.1765 He. Marie San tens fa Pi eter. K. Pieter 18j., Judocus 16j., Jacobus Francies 14j., Lrevyn e Cat.har-Lne 11j ., Marie Petronelle 9j. en Lieven 6j. V. Martinus de Meyere. Magdalene Martens suster van'de overl. Grond te Meerendre. 7. 1 1 • 1 765 14. Rek. door Joannes de Clercq fs Pieter tot Vinderhoute, als vooght over de 7 kinderen van Pieter van,Quackebeke fs Abraham gewonnen bij wijlent Pieternelle van Rulle. Bauduin van Quackebeke ayn selfs en Joseph Daniels x Joanne Marie van Quaeckebeke, beyde kinderen van Pieter vborseyt. V. Pieter van Rulle mat. Wezen :'Bauduin, Carel, Marten, Pieter,Francois, Anne Marie en ,Brigi ta van Quaeckebeke. ' 12.9.1765 Bundel 94 I.R.77f069v. st. Marie de Clercq fa Laureyns et Joanne de Cock + Meerendre 13.5.1766 Hd. Joannes Haerens fs Francais •(2x) wed. van Jan de Meyere fs Andr-Les: (j x)


- 331 K. 1x : Pieter (corts naer syrien moeder oock overleden) en Joannes de Meyere. 2x : Carolina 6m. V. Lieven van Wassenhove fs Pieter pat.·en Martinus de Meyere mat. Behuyst hofsteàeken te Meerendre. 24.7.1766 2. R.77 index st. pro deo Lievyne Cornelis fa Bauduyn et Petronelle Haenebalcke + Meerendre juni 1765 Hd. Piéter Dobbelaere fs Jan. K. Marie Catharina 17j., Agnes 15j., Joanne 12j., Joannes 10j., Carolina 4j. en JaGobus Fr-an s 2j. V. Lieven Cornelis broeder van de overl. 24.4.1766

3.

R. 77fO 58v.

st. Livina Martens fa Jan et Joanna Vande Velde + Hansbeke feb. 1766 wed. van Pieter Aerts (lx) Hd. Pieter van Nevel ~s Mattheus, schepenen der geheseyde Heerl. K. t x Carel Aerts en Jo Anna Marie Aer t s begijntien int hof van Sinte Elisabeth in Ghent, hun selfs. 2x Jan Baptiste van Hulle x Livina van Nevel en Anna Catharina van Nevel 20j. V. Lieven Vanc;len·Driessche tot Landeghem.halven. broeder van de·overl. B. Jan Bapte Va~ Hulle over den Hd. Behuy ad e hofstede te Hansbeke op Sande en grond te Hansbeke en Meerendre. 12.6. 1766

.4. R • 77 fO 41

st.

Lieven de Beunis fs Jan et Tanneken Cocquijt + Landeghem Wilde 4.2.1766 He. Joosyntien Harens fa Pieter bij Cathelijne Beelaert (2x) wedn. van Joosyntien Poelman (lx) K. lx : Pieter de Beunis (gehuwd) syn selfs. 2x : Lievinus Lievens x Marianne, Elisabeth en Joanne Catharine hu~ sel fs, Martinus 19 j. en Marie Christine 23j. . V. Pieter Lambrecht tot Baerle·causa uxoris rechtsweir van de overl. B. Petrus de Beunis fs Lieven tot Land~gem over de He. Grond te Landeghem en behuyst hofstedeken(nieuwenhuyse) te Landegem. 7.5.1766 R.77fo .36v. st. Pieter Martens fs Pieter et Joosyntien de Meyer + Meerendre 5.6.1765 He. Marie Joanne Clays fa Lieven. K. Joannes 3j. en Maximilianus AnthoniUs lj. V. pieter Sant3ns. B. Guilliame Wieme fs Lieven tot Somergem over synen soone Jan Wieme x met Joanne Claeys tevooren wed. van Pieter Martens fs Pieter tot Meerendre. 20.2.1766 6. R.77fo38v. St. Brigitta Wille fa Christoffel + Meerendre 17.2.1766 Hd. Joannes de Rycke fs Jan.

bij Petronelle

Danneels


- 332 K. Coleta V. Christoffel Wille fs Pieter vader van de overl. Behuysde hofstede en grond te Meerendre Oostergem. Behuyst hofstedeken tot Vosselaere, gemeene ende onverdeelt Lieven Hestdagh. 20.3. 1766

met

7. R.77f087v. Rek. door Carel Vanden Steene schepenen ~ls camervooght i.p.v. Bauduyn Mortier over de 4 weese kinderen van w~jlent Jan Mortier tsynen tweede houwelijck bij wijlent Petronelle Vande Moortele. Carel Mortier 'f s Jan voornt. syn sel fs, J(1annes Van Gansbeke fs Fieter tot Nevel borge over Carel Mortier voornt., staende vobght i.p.v. Carel Vande Steen voornt. NB. Lieven Mortier fs Jan voornt. in eersten houwekijck bij Catharina de Cuyper. . 18.12.1766

·8. R.77fo49 St. Eersaemen Pieter Frans Maenhaut fs Bauduyn et Marie Lamme + Hansbeke 5.11.1765 He. Therese de Decker fa Joos· et Anna de Huijnck. K. P ieter 17j., Judocus 13j., Joannes Carlo 12j., Frans 11j ., Bauduyn 9j., Joannes Bapta 1j.6m., Marie Anne 19j., Monica 7j~, Marie Rosa 6j. en Anna Ca tarine 3j. (st. spreekt van 11·kinderen, doch er worden er maar 10 vermeld). V. Joannes Maenhaut tot Nevel alven broeder van de overl. B. Joannes Maenhaut voornt. Over de He. Goederen Van de overl. bij vercavelynghe voor Baronie van Bellem 1.3.1756, behuysde hofstede. en grond te Hansbeke. . NB. Jan Lamme en· Pitr.onelle van Vijnckt sloverl. maternele grootouders. 12.6.1766

9. R. 77fo 45v • st. Joannes Van Maldeghem fs Philippe bij ~üdoca Hertman in syn leven scholmeester binnen de prochie van Hansbeke + Hansbeke 2.6.1765 .. He. Marie Anna de Smet fa Ghristiaen. K. Anthonius, Marie Catharine en Anne Marie hun selfs, Guilielmus· Ro eges x J('lanneChristine,· Joanne Louise 24j., Màri.e Francoise 20j ., Chr Ls t o ffel 19j; Marianus 16j~. en Josephus 12j. .. V. Pieter de Muynck x met de suster van de overl. B. Guillielmus Roeges tot Nevel over de He. syne schoonmoeder. Huys op cheynsgrondt competerende de weesen van Jan Steyaert b~j wijlent Petronelle Maenhaut fa Bauduyn. 12.6.1766 . 10. R. 77fo 75v. st. Joanne Thaets fa Lieven + Meerendre Velde juni 1766 Hd. Frans Wassenhove fs Lieven. K. Pieter Li vinus 4j.· en Jan Baptiste 2j.· V. Lieven Thaets vader van de overl. Behuyst hofstedeken te Meerendre. 1 1 .9. 1766 11.

R.77

index st. pro deo Goddelieven Corijn fa Pieter bij Joanne van Laecke + Landegem Wilde 10.7.1766 Hd. Francois Welvaert fs Lieven bij Jooryntien Galens. K. Pieter 4j. V. Judocus Corijn broeder van de overl. 18.12.1766


- 333 12. R. 77fO 79 st. Magdalene Martens fa Pieter bij Joosintien de Meijere jonghe dochter onbedegen + Meerendre 7.8.1766 Hoors (haar broeFs en susters) - Pieter Santens x Lievyne Martens. - Joannes Wieme x met de wed. van Pieter Martens ende·alsoo styfvader van de 2 minderj. weesen van Pieter Martens voornt. . Andries Dhem staende vooght over de. 2 minderj. kinderen van wijlent Marijn Dhem gewonnen met Petronelle Martens. - Marie Sant~ moeder en voogde over de 6 minderj. weese tharen .huwelij ck ge pro creert met Jan Martens. B. Guilliame Wieme fs Lieven tot Somergem over synen sone Joannes Wieme x Joanne Claeys tevooren wed. van Pieter Martens. . 23. 1o. 1766

13. R.77f081v. Augm. omme Marie Judoca Maenhaut dochter van Ludovicus fs Joannes, in ayn eerste huwelijek met Gatarine de Vreese, met het overlijden van Joannes Maenhaut fs Bauduyn et Marie Vande·Berghe + Dronghen 10.1 j .1765, alwaer He. Judoca Beyaert fa Pieter ende Lievijne de. Meijere, sweesen grootvader ende grootmoeder pat. . Deze weesen benevens de weêse J("IanneLouise Maenhaut fa Ludovicus voornt. in syn tweede houwelijck met Joanne Catharina Claijs vertoonende 1/4 hoofdstaecke. De 3 andere ·hooftstaecken presenterende an de kinderen van Jacobus Philippe Maenhaut, Harten Coppens causGj.uxoria· Joanne Louise Maenhaut ende Pieter Francois Maenhaut al kinderen van Joannes voornt. (St. Ludovicus Maenhaut voor weth van de Amb. van Maldegem 7.5.1764) • B. Jacobus Dobbelaere fs Pieter tot Vosselaere over Pietet' Francies Haenhau t fs Jan tot Drongen als vooght over Marie Judoca Maenhaut fa Louis et Catharine de Vreese. Grond te Meerendre en Dronghen. 20.11.1766 14. R. ??? st. Sr. Igna tius Joseph Martens fs Pi et er-a verwekt bij .Pietronelle van Laere fa Lieven, .Ln syn leven greffier der prochie van Cruyshgutem huyss~ wanneghem Lede •.-: Cruyshautem juni 1765 He. Jo Anne Catrlne Janssens fa wlJlent Dheer JosephFrans. K. Petronelle Josepha 6j.6m. en Livina Therese Fransiesca 5j.6m. Huwkontrakt van 19. 10. 1757. . Leengoederen gelegen binnen Evergem en Wandelgem. Gronden van erfven binnen Evergem, Wondelgem, Sleidinge, Mariakerke, de:g overl: toecomende bij successie v~~ Dheer Andreeus· van Laere x Jo Rosalla van Laere syne oom en moe~Je mat. . .. Gronden te Cruyshautem, Wortegem, Nockere, Huysse, Lede (droinsy.???) den overl. toecomende bij successie van Dheer Pieter van Laere synen oom mat. Voor de weth van Cruyshautem 29.7.1766


- 334 Register 76 fO 2v.: Approbatie tot oplichten rente: Bauduin Mortier fs Lieven als staende vooght over Lieven Nortier fs wijlent Joannes tsynen eersten houwelijck bij wijlent Catherine de Cuypere en over de 4 weese kinderen bij Joannes Mortier achtergelaeten tsynen tweede huwelijck bij wijlent Pieternelle Vande Moortele fa Joannes. 4.9. 1759 Approbatie vande vercoopynge : Pieter van Wassenhove fs Marten vooght pat. en Jan Loontiens fs Jan vooght mat. over de 3 minderj. weesen met Naemen : Francois, Petronelle en Joanne van Wassenhove, kinderen van Lieven zoon van Marten en Marie Loontiens fa Jan voornt. Joannes en Martinus van ~assenhove sweesens broeders. 8. 1 1 • 1 759 fO 10

Jacobus Vanden Berghe en Joos Verheggen over de 5 minderj. weesen van Francois Vande Berghe broeder van de eerste comparant, gewonnen bij wijlent Lievijne Verhegghe dochter van den tweede comparant. 4.12.1759

f022

Approbatie vende vercoopynge : Judocus de Ruytere x LiĂŠvijne Loontiens fa Fieter tevooren wed. van Fieter de Meyere, Francois Arteels x Joanne Loontiens, Joans, Francois en Susanna Loontiens minderj. kinderen; alle 5 kinderen van wijlent Pieter Loontiens bij Joosyntien van Thienen, jegens Judocus de Ruytere voornt. 24.4.1760

f023

Joanne Rarens fa Jan bij Lievyne Vande Kerckhove approbatie vande vercoopinge over haer consoorten gedaen jegens Lieven de Beunis fs Jan. Leonardus Rarens en Fieter Booman vooghden over Joanne Harens fa Jan bij Lievyne Vande Kerckhove. Ignatius van Wijnsberghe x Marie Harens fa Jan voornt. 24.4.1760

fO35v: Christiaen de Schuytere voogh tover Augustinus en Lievinus de Schuytere beede sedert 4 jaeren vertrocken naer de Indien, mitsgr. over Fieternelle de Schuytere syne minderj. broeders en susters approbatie van de vercoopynge over hun gedaen jegens .Adriaen de Vreese. Recht van hoirije ten sterfhuyse van Joannes de Schuytere fs Adriaen bij Joanne Claeys onbedegen + ten huyse van Adriaen dB Vreese x met Joanne Clays voornt. + Landegem 17.5.1760 Hoirs vaderlijke sijde : 1/4 Christiaen de Schuytere, Joanne de Schuytere jonge dochter haer selfs, Laureyns, Pieter, Augustinus, Jacobus, Lievinus en Pieternelle de Schuytere alle 8 kinderen van Jan. 1/4 Lieven en Gillis Cocquyt mitsgr. judocus Sergeant x Lievine Cocquyt fa Jan bij Joosyntien de Schuytere. 1/4 Francois de Schytere fs Geert. 1/L~ Margareta de Schuijtere fa Jan, wed. Van Fieter de Mulder. Moederlijke sijde : J oB.nne Clays s ' overl. moeder en haere kinderen gewonnen bij Adriaen de Vreese voornt. 19.6. 1 760


- 335 fO 41

Jan Bapta de Linge x Pietronelle de Voghelaere fa Jan tevooren wed. van Ludovicus van HulIe, benevens Jan Bapta van Hulle als vooght over haer weese kindt (Philippe Jacobus van HulIe) in eerste huwelijek gewonnen als vercoopers en Jor Louis Vanden Recke als cooper. 23.8. 1760

f? 42v.:

st. Joannes Co ppen s fs Pieters et Joanne de Wulf + Landegem 25.7.1761 He. Lievyne van Kerrebroeck fa Anth. et Joosyntien K. Marie Maghdalena 24j. en Lieven 19j. V. Jan Leyseele tot Meerendre. Hofstede Landegem. 2.10.1760

fO 52

t e selfswordynge Cuypere ° Landegem 15. 1 2. 1 760 Ac

Lievinus Morthier oud 23j. 4m.

Aerts.

fs Jan bij Catharine

de

fO 52v.: Pieter de Ketelaere x Marianne Verbauwen fa Carel tot Landegem over Francois Latomme fs Jan tot Grammen. 5.2.1761

re 53

De 5 weese kinderen van Jan van Wassenhove bij Marianne Splenters wettelijck consent tot het ontfangen van de overschietende pennyngen uyt de venditie ten sterfhuyse van hun moeder. 5.2. 1761

re 101

Acte selfsmakynge : Lievyne Therese de Maeght fs Lieven et Petronelle Verhelst 23j.6m. geboren ten jare 1728. NB. Martinus de Maeght, Pieternelle Joanne de Maeght x Carel de Groote, Marie L'rancoise en Marie Catharine de Maeght allen hun selfs, haere broeder en susters en swaeger. 23.3.1762

fO

107

st. Jooris Vanden Ba s sche fs ..t.'rancois et Marie Martens + Hansbeke Ro 21.10.1761 He. Lievijne de Cuypere fa Jaecques et Josyntien Héndricx. K. Jan Bapta 13j., Pieter Francois 9j., Livinus Francais 3j., Christianus 2m, Petronelle Jacoba 15j. en Marie Joanne l1j. V. J()annes Vanden Bossche tot Hansbeke broeder van de overl. B. Joannes de Cuypere fs Jaeques coster tot Ste Maria Leerne over de He syne suster. Hofstede en grond te Hansbeke. 13.5.J762 Joannes Vende Walle fs Pieter, x Catharine Derdeijn wed. van Joannes Van Vynekt tot Hansbeke. De weese Joannes van Vynckt approbatie over hem gedaen van de verlandynge en permutatie jegens Gillis Lambrecht fs Lieven tot Hansbeke. 13.5.1762· . De 4 minderj. weese kinderen van wijlent Jan Mortier tsynen tweede houwelijek gewonnen bij wijlent Petronelle Vande Moortele, approbatie vanden coop over hem gedaen bij Carel Vande Steene administrerende camervooght, jegens Lievinus Mortier fs Jan bij Catharine de Cuypere sweesen alven broeder. 29.7.1762


336 fO 139

Petronelle van Wassenhove fa Lieven approbatie van de vercoopynge over haer gedaen jegens J,.,annesde Schoenmaeker fs Pieter. V. Martinus van Wassenhove fs Lieven voornt. 16.12.1762

fO 140

Carel Vande Velde fs Jan approbatie van de vercoopynge over hem gedaen jegens Cornelis Lepercq en Fieter Maenhaut fs Hattheus. - Fieter Maenhaut fs Mattheus voornt. - Joannes Van Vooren x Petronelle Maenhaut fa Mattheeus voornt. - Martinus de Bycke fs Francoia et Jaequemyntien Maenhaut fa Mattheus voornt. - Pieter de Rycke fs Lieven als vooght over Marie Petronelle de Rycke fa Francois et Jaequemyntien Maenhaut voornt. Joannea Vande Velde vader en vooght over Carel Vande Velde minderj. soone gewonnen met wijlent 'tvoornt. Jaequemyntien Maenhaut. 20. 1 .1763

f0188v.:

De 3 weese kinderen van Christiaen Verhegge gewonnen aen wijlent Livine Taets fa Marten et Joanne Lievens, acte van aggrea tie en approbatie t:yt·vercoopynge van goederen. 1 9 • 1 • 1764

fO 240v.: Au t h , omme Lieven de Keijser ende syne huysvr. Vreese tevooren wed. van Harten Bisschop. 26.7.1764 Index

Lievyne de

St. Judocus de Beer fs Fieter et Joanne Haerens He. Livyn Dobbelaere. 19.12.1765 st. Joanne Marie Coppens fa Pieter Hd. Pieter van Vijnckt fs Laurs. 1 2 • 1 1 • 1 76 1 Lieven Claeys tot Hansbeke 14.10.1762

hauder

ten sterfhuyse

van •• ~.•

st. Goddelieve Catharine Lybaert fa Pieter Hd. Lieven Teirlynck fs Jan K. Marie Petronelle 3j. V. Geeraerdt Goddaert x Anna Marie Lybaert suster van de oveBl. 18.3.1762 Bundel 95 1. R. 77 re 98v • St. Marie Anne Goethals fa Geeraerdt bij Lievyne van Oottegem + Meerendre 18.12.1766 Hd. Bauduyn Lomme fs Jans. K. Anthone 5j. V. Geeraerdt Goethals vader van de overl. B. Anthone Lamme fs Jans over den Hd. synen broeder. 5.2.1767


- 337 2. R.77fO t i t v , st. Francies Boghaert fs Marten + Meerendre 14.5.1766 He. Elizabeth de Voghelaere fa Marten. K. Pieter Francies 7j., Petronelle 4j. en Martinus jongste kind naer de doodt van de overl. oock overleden. V. Jan Frans van Copenberghe. Behuyst hofstedeken en grond te Meerendre. NB. Pieter de Voghelaere styfvader van de He. 27.5.1767

3. R. ??? st. Jan Bekaert fs Lieven + Meerendre He. Livyne de Buck fa Joannes. K. Jan 10j., Marie Joanne 9j., Pieter Carel Frans 15m. V. Lieven Bekaert vader van de overl. 7.5.1767

Durmen october

1765

Francies 8j., Pieter 6j. en

4. R. 77 fO 1 23 St. Hurse1ine Bauwens fa Jan + Meerendre Hd. Jan de Verheij fs Pieters. K. Carel Francies 3j. V. Jacobus Willems met. Behuyst hofstedeken. 24.9.1767

Oosterghem

27.1.1767

5. R.77f0100v. St. Pieter Duytsgavere fs Geeraerdt + Meerendre 27.11.1766 x Catharina de Puydt fa Geeraert syne huysvr. die tevooren wed. was van Lieven van Parijs ooek + Meerendre 7.5.1766 K. Franseies 18j. en Marie Anne Duytsgavere 15j. Marie Joanne van Parijs 19j. fa Lieven voornt. V. Joannes Duytsgavere pat. en Lieven van Meenen pat. over de autste weese en Pieter de Wilde mat. B. Judocus Mestdagh fs Gillis tot Dronghen over Lieven van Meenen als voogh tover Marie Joanne van Pari js , B. Joos de Wilde fs Christiaen over Joannes Duytsgavere fs Geert als vooght over de jongste ~.weesen. NB. Joanne Duytsgavere suster van de overl. 5.2.1767 6. R.77fO 139v. St. Joannes de Bruyne fs Louis bij Joosyntien Temmerman + Meerendre Overpoeeke 20.6.1767 He. Marie Vander Vennet fa Lieven. K. Joanne Marie 18j., Louis 17j., Theresia 16j., Lievyne 135.,¡ Carel 10j. en Jan Francies 8j. V. Mattheus de Bruyne. B. Pieter Vander Vennet fs Lieven tot Drongen over de He. syne suster. Behuysde hofstede vercreghen bij uytgrootinge jeghens dhoirs van wijlent Jan Vande Walle 's hauderigge eersten man van 12.6.1747. Grond te Meerendre. 17.12.1767 7.R.77fo133 St. Isabe11e

van Vijnckt

fa Gillis + Hansbeke

24.5.1767


- 338 Hd. Joannes van Cappenberghe fs Jan et Marie Morthier. K. Joannes Francois, Lieven en Joanne hun selfs, Pieter 22j. en Catharina Jacoba °18.2.1748. V. Lieven van Vynckt fs Fieter broeders kindt van de overI., cousyn mat. tot Hansbeke. B. Lieven van Coppenberghe fs Joannes,woonende met synen vader tot Hansbeke, over synen vader. NB. Jacobus van Capenberghe broeder van de Hd., Christoffel Claeys x Petronelle van Capenberghe suster van de Hd. Grond te Hansbeke. 5.11.1767 8. R. 77 fO 137v. st. Jan Claeijs fs Bauduyn + Hansbeke 20.1.1767 He. Livine de Paepe fa Lieven. K. Marten en Bauduyn, Gillis vande Woestine x Marie Anne, Judocus de Grevé x Marie Catarine, Pieter de Rycke x Gerarde, Alexander Verhelst x Joanne, Gheert de Keyser x Angeline en Pieter Verplaetse als vader en voocht van Livine Rosa tsynen huwelijck verweekt bij Brigi tte Claeys. Grond te Hansbeke en Landeghem. NB. Marten Claeys broeder van de overl. 26. 11 .1767

9. R. 77 fO 104 v • St. JVlerieTherese van Vooren fa Jooris bij Marie Dobbelaere + Meerendre 17.1.1767 Hd. Philippe Hautekeete fs Pieter et Joosyntien de Baets. K. Pieter Joannes 14j., Francois 8j., Jan Baptista 4j. en Joanne Marie 7j. V. Joannes van Vooren broeder van de overl. B. Pieter de Vliegher fs Pieter over den Hd. Grond te Waarschoot en behuyst hofstedeken en grond te Meerendre. 9.4.1767 1 O.

R. 77 fC 1 25v •

st. Pieter Vande Velde fs Carel bij Joanne de Voghelaere + Meerendre Oostergem 9.10.1766 en van Anna Marie van Wassenhove fa Jan et Marie Vande Velde + Meerendre 4.9.1766 K. Carel Francies 6j., Joanne Therese 4j., Marie Joanne 2j. en Anne Petronelle 1j • V. Arnoldus Vande Velde fs Carel pat. tot Ghendt en Christoffel van Wassenhove fs Jan mat. tot Meerendre. B. Joannes Vande Velde fs Carel schepenen van Meerendre over synen broeder Arnoldus Vande Velde fs Carel voorseyt tot Ghent. Behuysde hofstede en grond te Meerendre gemeene en onverdeelt met Jacobus Vande Velde, sweesen oom, oock grond te Lovendegem en Vinderhoute gemeere en onverdeelt alsvooren. Behuysde hofstede en grond te Meerendre gemeene en onverdeelt met Geeraert van Wassenhove sweesen oom. NB. Frater Placidus Vande Velde Hen i.nek in d 'abdye van ste Andries sweesen oom. - Lievyne Maenhaut wed. van Dominicus Vander Waerhede ende tevooren van Guilliam Vande Velde sweesen oom. - Joanne Vande Velde wed. van Pieter de Witte + Meerendre 6.8.1767 suster van sweesen grootmoeder. 15.10.1767


- 339 11.

R.7?

index st. pro deo van Magdaleene Loon tiens fa Andries + Meerendre Hd. Gillis Hautekeet fs Jan. K. Joanne Marie 13j. en Caroline 6j. V. Carel Loontiens broeder van de overl.

nov.

1764

7 .5. 176? 1 2.

R. 77 fO 1 07v • st. Arnaut Wieme fs Lieven bij Josijntien de Wulf + Meerendre Overbroeck 24. 11 •1766 wedn. van Marie Martens fa Abraham (lx) wedn. van Lievyne de Schuijter fa Gillis (2x) K. lx Joannes Wieme 24j., Francoijse 23j., Petronelle 22j., Catharina 19j. en Anna 15j. 2x : Joanne Marie 11j., A1degonde 10j., Lievyne Theresia 6j. en Francies 5j. V. Francois Wieme pat., Pieter de Meijer mat. en Francies de Scbuyter mat. B. Pieter de Meijere fs Joos over Francies Wieme als vooght pat. Behuyst hofstedeken en grond te Meerendre gemeene en onverdeelt, competeert de weesen van Jooris Wieme broeder van de overl. 9.4.1767

13. R. 77fO 95 St. Joannes de Wispelaere fs Christoffel + Meerendre 22.11.1766 He. Petronelle de Keyser fa Laurs. K. Lieven, Martinus, Lievyne, Marie Joanne hun selfs, Jan Baptista Goethlas x Anne Cornelia, Fieter de Meijer als vader en vooght over syn 3 minder j. kinderen bij wijlent Francoijse de Wispelaere. Gronden te Meerendre en huys op cheynsgrond Van Mr. Limmander te Meerendre. 22.1.1767

14. R.77

index st. pro deo Van Joseph Coppens fs Joos bij Marie de Schuyter + Meerendre Oostergem 18.1.1767 He. Joanne Pauwels fa Guilliame K. Pieter 25j., Carel 22j., Anna Petronelle 16j., Joanne Marie en Bernardtis 13j. V. Thomas Coppens broeder Van de overl. Grond en slecht huyseken te Meerendre. 17.12.1767

15. R.77 index St. pro deo van Catharine van Rentergem fa Joos bij Magdalene Bomers (Bommers) + Meerendre 25.7.1767 Hd. Pieter Grament fs Joos. K. Jan Baptista 10j., Marie Joanne 5j. en Marie Jacoba 2j. V. Francois van Rentergem. 16.3. 1768

16.

77 fO 115v. st. Joanne van Hecke fa Pieterbij Marie van Nevel + Meerendre 22.4.1767 Hd. Joannes Lambrecht fs Jacques. K. Marie Petronelle 15j., Joanne Christine l}j., Pieter 12j., Anthone 9j., Lieven 7j., Francies 4j. en Brigitte 20m. R.

145.


-·340 V. Jo~nnes van Reeke broeder van de overl. NB~ Pieter en Brigitte van Hecke broeder en suster van de overl., beede oock overleden. Grond te Mee~endre. 10.9.1767 .17. R. 77 index St. pro deo van Pieter de Meyere fs Andries et Janneken Coppens + Meerendre 19.8.1766 He. Jacoba de Craene fa Christoffels. K. Marie 15j., Francies 13j., Joanne Marie 11 j ., Marie Catharine 6j., Isabelle 3j. en Theresia 9m. V. Jan de Meijer broeder van de overl. Slecht huyseken op cheynsgrond van Judocus Cornelis te Meerendre Meldercauter. 30.7.1767 Bundel 96 1. R.77f0167 st. Joannes van Ootteghem fs Philips bij Marie Matthys + Meerendre 20.2.1767 He. Marie Anna Van Nevel fa Christoffel. K.. Lieven 18 j ., Lievyne 13j., Joanne Catharine 1Oj ., Franchoyse 8j. en Marie Anne 5j. V. Francies van Ootteghem broeder van de overl. B. Franeies van Ootteghem voornt. Gronden van erfven commende vam s' overl. syde tot 1/4 en 1/4 by . uytgrootynge jegens Geeraerdt Goethals x Lievyne van Ootteghem; ander 2/~ commen toe aenden voorn. Frans van Ootteghem ende Lieven van Oott~hem den weleken alsnu over beth dan 24 jaeren·uytdesen. lande is vertroeken. Behuysde hofstede te Meerendre aen den Ven en een nieuw gebauwdt .steenen huys en schuere op den Ven. 19.5.1768 2.

R. 77 fO 175v • st. Marie van Nevel fa Geeraerdt bij Petronelle van He cke + Meerendre 26.3.1768 wed. van Pieter van Heeke fs Arnaut. Hoirs (K.) : - Joannes en Petronelle hun selfs. - De 7 minderj. weese kinderen van Joannes Lambrecht gewonnen met wijlent Joanne van Recke ooek fa Pieter. Behuysde en besehuerde hofstede te Meerendre DuI'men. 9.6. 1768

3 • .R • 7·7fO 178v • st. Joosyntien de Buck fa Philippe + Meerendre 21.4.1768 .Hd. Joannes van Wassenhove fs Piet er. . . K. Martinus Dhont x Joanne, Petronelle 18j. en Lievyne 1.1 j. V. Pieter de Buek broeder Va~ de overl. 9.6.1768 4.

R.77fO 180v. st. Jan Francies Heynssens fs Jacques + Meerendre 6.9.1767 He. Jacoba Haerens fa Jan. K. Jacobus 21j., Joannes 15j.,. Christiaen 13j. en Lieven 7j.


- 341 -

v. Pieter Heynssens broeder van de overl • .B. Martinus Dhont fs Joos binnen Meerendre over Jacoba Haerens wed. van Jan Francies Heynssens alsnu huysvr. van Jan van Wq_ssenhove. 9.6.1768 5. R. 77 fO 182v • St. tvIarieCatharine Santens fa Pieter bij Francoijse + Meerendre 12.3.1768 Hd. Anthone Lomme fs Jans. K. Bauduyn 4j. en Judocus 2j. V. Judocus Santens • .9.6.1768

de Sloovere·

6. R. 77fo 187\7~ st. Joanne Roeges fa Jan bij Josintien Vande Walle + Meerendre 27.7.1768 Hd. Pieter Thaets fs Lieven zoon van Arnaut. K. Joannes Francies 4j. en Martinus lj. V. Jan Roeges fs Frans vader van de overl. B. Pieter van Vlaender ·fs Harten tot Meerendre. NB. Lieven de Pauw ende Joanne Loontiens stifvader en moeder van de Hd. 15.9.1768 . . . 7. R.77fo184 Rensing ofte bewys van goede behelsende oock rekenynge voor ende ten proffyte van Radegonde Cocquijt minderj. dochter van Jacobus bij Isabelle de Clercq (Isabelle de Clercq hertrouwde met Mait~n de Clercq). V. Mattheus Aerens. Behuysde hofstede en grond te Meerendre, de wederhelft competeert aen Frans. Cocquyt, broe der van de voorn. weese. 30.6. 1768 8. R.77 index st. pro deo van Marie Catharine de Keyser fa Lieven bij Isabelle Bisschop + Meerendre 20.2.1768 Hd. Geeraerdt van Wassénhove fs Gillis. K. Jan Frans 3j. en Pieter Lieven 2j. V. Lieven de Keyser vader van de overl. 22. 12. 1768 9. R.77fo 193v.· . .. St. Jacobus.de Mulder fs Jacques Andries emit van style binnen. de prochie van Meerendre, + Meerendre 8.2.1768 . He. Petronelle Vander Plaetsen fa Pieter. K. Marie Barbara 24j., Lievynes 22j., Francois 18j., Jan Baptista 16j. en Judocus 12j • V. Pieter de Mulder broeder van de overl. B. Lieven Mortier fs Lieven. Behuysde hofstede binnen Meerendre staeek ten poucke. 22. 12. 1768 . 10. R. 7 7fO 190v • St. Lievyne Thaets fa Mattheus bij Lievyne + Meerendre 31.5.1768 Hd. Francies de Meijer fs Joos.

i [

i· i

I I

j. I

de Schoenmaecker

I

II

I


- 342 K. Joanne Marie 11j., Catharine Petronelle 10j., Marie Therese 8j., Pieter Frans 7j., Michaël 5j. en Jan Baptiste 2j. V. Judocus Martens fs Pieter, in huwelijck met de slister van de overl. (Joanne Thaets). Behuysde hofstede en grond te Meerendre Durmen. 10. 1 1 •1768 11. R. 77 fO 142v. st. Joanne Vande Velde fa Joos bij Lievyne Martens + Meerendre 6.8.1767 sonder lichaemelijcke hoirs wed. van Jan de Voghelaere fs Joos (1x) wed. van Pieter de Witte (2x) Hoirs elek voor eenen sevenste staeeke : 4/7 Christoffel, Joannes, Pieter en Geeraerdt van Wassenhove kinderen van Jan bij Marie Vande telde s'overl. suster van volle bedde, alle vier hun selis. 1/7 Judocus Vande Velde x Lievyne van Wassenhove fa Jan bij Marie Vande Velde voornt. 1/7 Pieter Maenhaut vader en legitimen vooght van syne vijf minderj. weesekinderen bij wijlent Joanne van Wassenhove oock dochter van Jan ende Marie Vande Velde. 1/7 Arnoldus Vande Velde fs Carel als voogh t over de 4 minder j • weesekinderen achtergelaeten bij Pieter Vande Velde ende Anne Marie van Wassenhove oock dochter van Jan ende van Marie Vande Velde. Testament uytgesprocken ter presentie van Liborius Macharius de Ruddere onderpastor ende Daniel Vijneke coster deser prochie van da te 20. 10 •1761 Coorenwindtmeulen ende rosmeulen met behuysde hofstede te Sleydinghe Sinte Baefs op Volpinsweghe. Behuysde hofstede en grond te Meerendre staeek ten poucke. 28. 1 •1768 12. R. 77 fO 154 st. Anna de Wulf fa Jan + Meerendre 28. 12.1767 Hd. Jan de Buck fs Jan. K. Carel Cornelis x Christine, Theresia 20j. en Lievyne V. PieteT Maenhaut schepenen in wette. Behuyst hofstedeken te Meerendre Velde. 3.3.1768

17j.

13. R.77fo 164 st. Daniel Roets sone van wijlent Fieter fs Lieven ende van Magdalene Coppens jongman onbedegen + Meerendre ten huyse van Lieven Roets synen broeder op 27.3.1768 Hoirs va.derlijeke syde : de kinderen van Pieter Roets bij Magdalene Coppens : - Lieven, Joannes en Mattheus Roets hun selfs. - Anne Marie Roets x Gillis Baele. - Joanne Roets x Francies de Craene. .. - De 4 ach ter geLae t en weese kinderen van Petronelle Roets fa Fieter voornt., gewonnen met Joannes Roeges. - Martinus, Arnaut, Pieter ende Anne Marie Roets oock kinderen van den voorn. Pieter Roets tsynen tweeden huwelijek bij Catharine de Clercq. V. Lieven Hoets fs Lieven d'aude.


343 Hoirs moederlijcke syde De voorn. Lieven, Joannes, Mattheus, Anne Marie ende JOél-nneBOets elck voor eenen vijfde hooftstaecke ende de voorseyde 4 weese kinderen van Petronelle Roets tsamen tot den sesden ende lesten hoo f t s t ae ck e,

19.5.1768

14. R.77

index st. pro deo Catharine Herpels fa Francies bij Joosyntien Verheije + Meerendre 29.3.1768 . Hd. Cornelis Leperek fs Philippe. K. Judocus 22j., Joannes 19j., Emanue19J., Anna Cornelia 18j. . en Angeline .•j. . V. Joseph Rutsaert sWaege~ vart de overl • .Dloverl. saude gerecht geweest hebben in hofstede te··Loo-ten hulle~ 20.4.1.769

15.

R ~77fO 157 .. St •.Joos de Wulf fs Pieter + Meerendre 22.5.1767 He. Isabelle Lybaert fa Anthone. K. Joannes bij huwelijck·syn selfs, Livyne x Joannes Pi8ters, Pieter en Joanne hun selfs, Francies 24j. en Nicolaijs 165. V. Pieter Goorman. . B. Joannes de Wulf fs Jads voornt. 3.3.1768

16. R.77fo 171v. Rek. door Francies Wieme als staende vooght over de weese kinderen van Arnaut Wieme in syn eerste huwelijek bij Marie Martensen. tsynen tweeden huwelijek bij Lievyne de Schuyter. . V. Pieter de Meijere fs Joos· en Fr-anc i.es de Schuyte'r·mat. vooghden over de weesen van beede de bedden. . NB. Jaannes Steyaert x·Franchoyse Wieme audste dochter van den eersten bedde··en Jan Wieme alsnu syn sel f s , 19.5. 1768 1 7. R. 77 fO 1 62

Rek. door Lieven de Wispelaere fs Jan als administrerende vooght vancte weesekinderen van Marten de Keyser ende van .Jacoba Haerens, sedert de voorgaende rek. gèdaen bij Petronelle de Keyser wed. van Jan de Wispelaere voorgaenden vooght. V. Pieter de Witte mat. NB. Joannes Haerens x met Citharine de Keyser eehe van dese Wèesen. 19.5.1768 .18. R. 77 fO 159v • Rek. door Emanuel de Puyt fs Lieven tot Landeghem . de 2 kinderen Van wijlent Pieter de Puyt gewonnen Hove. 3.3.1768

als vooght over bij ·Joanne van