Staten van goed van de heerlijkheid Merendree deel 2

Page 1

LUC NEVT

DE STATEN VAN GOED

VAN DE HEERLIJKHEID

MERENDREE

DEEL 11 i 675 • 1739

TIELT 1980 Luxemburglaan

2111

INHOUD

Reg. Reg. Reg. Reg.

69 70 71 72 Bun. 84 Reg. 73

(1671-1675) (1676-1680) (1687-1712) (1712-1722) (171 1-1738) (1731-1739) tot

Blz.

fO

325v.

114 120 141 178-206 211 -

119 140 177 205 210 228

(vervolg deel I)

KLAPPER OP DE FAMILIENAMEN. ACQUE'r 128 •

A(E)RENTS 116-127-130-131-132-133-134-137-139-140-142-148-156-163192-194-195-198. .. AERTS: 114-1 16-118-125-131-132-133-134-136-140-149-169-178-200-202. ALEGAMBE - ALLEGAMBE : 116-117-123-124-127-129-133. . ALLAERT: 114. . ANTHEUNIS : 204 ARENS : 133-143-149-160-161-163-166-170-174-202-225. ARSELIUS : 121 • AUTERMAN : 224. AVYN : 179. 174-199-200~204-209-213-224-225. BA(E)TSELEER : 133-134-175-212. BA(E)YENS - BA(E)IJENS.: 120-155-173-197-200. BAUTS : 123-124-127. BAUWENS : 208. BAXIMETTE : 117. BEEL(L)AERT : 141-145-146-149-160-161-174-184-189. BEGHYN : 123. BEIRNAERT - BEERNAERT :·150-213-214. BELLIMONT - BILLIMON : 114-135-137-140. BERT : 203-204. . BEUNIS : 122. BISSCHOP: 135-144-146-185-210-216-223. BLOMME : 145. . BOGAERT : 154-157-164-196-200-205-227 •. BOLLENS : 114. BOMMERS : 215. BOONE : 225 BOT( T) ERMANS : 128. BOVRIJ : 129• BRACKE : 181-195-201-213. BAEL( L) E·:


111

BRACKENE - BRAKENE : 118-119-167-171. BRAET: 124-150-172-180-181-194-198-212-221-224-225. BRAEM : 195-196. ER.WT : 204. BROUCKAERT : 137. BRUGGHEMAN : 200-201-203-216. BRUSSEEL - BRESSEEL - BRISSEL : 205-22~. BRUYNEEL : 143-145-147-200-216. BULTYNCK : 208-224. (BUL1"INCK) BUYSSE : 131. CAECKAERT : 173. CALENDRIES : 126. CALLANT : 122-169. CARDON : 127-130. CASTYNEDA : 127. CHIRON : 227. CLAEYS - CLAEIJS - CLAYS - CLAIJS : 114- 118-121-122-123-141 .... 142145-160-166-170-171-172-174-176-177-178-182-186-187-188190-192-193-194-196-197-199-202-204 .... 205-207-217-227. CLAUS : 218-224. . CLOET : 179. COCQUYT .,.. COCQUIJT : .123-125-129-130-132-133- 134-140-141-146-149156-157-159-160-170-183-185 .... 188-193-196-210-213-215-216218-221 -222-223 •. CODDE : 218. CODDENS : 160. COEN : 175- 176. COLPAERT : 120-195-197. COOMAN : 226-227. COORNAERT : 138. COPPENS : 114-119-122-144-145-151-159-163-164-167-169-171-173-175176-184-192-200-202-208-209-212:-218-223-224-226-227-228. CORNELIS : 127-129-142-144-145-146-147-148-150-151-152-160-176-178 181-184-185-187-189-190-192-193-194-197-198-199-205-206 207-208-210-211-216-217-219-220-222-226-228. CORTIER : 1 42. COHRYN - COBIJN : 1 41- 200. CRIEL : 181. CROES : 166-176-177-194. DABIJ: 115-132. DANEELS - DANlELS : 129-203. D'ARDIJN : 139. DAUW: 181. DE BACK ERE - DE BACKER: 147-149. DE BAERDEMAEKER : 168-173. DE BAETS : 11'1-118-120-122-123-126-128-132-133-135-139-140-141142-144-146-147-148-149-152-156-158-159-161-163-168173-178-184-199-200-201-202-204-209-210-214-215-217220-224-225-226. DE BEER: 219. DE BEUCKELAERE : 206. DE BEUNIS : 160. DE BIL : 132.


IV DE BISSCHOP: 114-125-128-132-135-137-166. DE BLONDE: 117-130-186-194-220. DE BOOSERE - DE BOOSER - DE BOUSERE - DE BOISSER 170-171-174182-193-203-210-221. DE BOWERE - DE BOUVER 6 DE BOUVE1!': 123-168-170. DE BRABANTERE - DE BRABANTRE - DE BRABANDER: 123-130-138-145155-170-173. DE BRUYNE : 148-149-189. DE BUCK - DEBUCK : 139-160-164-170-193-198-219-220-222. DE CAL UWE : 130. DE CASTENEDA : 127. DE CLERCQ - DE CLERCK - DE CLEERCQ - DE CLEIRCQ : 115-116-117118-122-123-126-128-130-132-136-138-141-151-154-155 160-170-172-174-177-178-181-182-185-187-188-191-192 195-196-199-201-202-203-204-205-210-211-213-215-216 218-221-223-224-225. DE CLOET : 175-178-180-221-223-224-225-228. DE COCK - DE COCQ : 124-193-215. DE CONINCK - DE CONNINGH : 191-206. DE COOMAN : 148-182. DE COORTER : 163. DE COS"I'ERE- DE COSTER : 115-116-135-140-142-150-156-162-168175-176-178-179-183-184-186-188-200-202-216-217-218 220-225. DE CRAENE - DE CRANE : 144-175-215-216-220-221. DE CRUYENAERE - DE CRUIJENAERE - DE CRUYDENAERE : 174-178-191-201. DE CUYPER - DE CUIJPER : 114-127-133-136-137~143-147-150-171-172174-189-191-192-201-218-220-228. DE DECK ERE - DE DECKER: 141-145-156-166-167-169-170-171-176-180 181-182-184-189-193-195-203-211-227-228. DE GAVERE: 126.DE GEIJTER(E) 114-116-117-189. DE GRAVE : 206-207. DE GREYTERE : 213. DE GROOTE : 156. DE GRUYTHEERE : 1 29. DE HAEN : 149. DE HERISSEN : 207. DE JAEGHERE - DE JAEGHER : 157-173-174-180. DE JONCHEERE : 206. DE Ké : 223. DE KESELE - DE KESEL : 168-170-176-180-186. DE KEYSERE - DE KEIJSER(E) : 123-133-138-169-184-188-194-201-210. DE KOKERE : 133. DE LA KETHULLE : 207. DE LANTSGRAEVE : 195-197. DE LE COMPTE : 178. DE LOOF: 114-137-176-177-209-212-221. DE LOOSE : 224. DELWAELE : 135. DE MAEGHT : 144-153-162-175-183-184-185-225DE MAN : 117• DE MEULENAERE : 117. DE MEYERE - DE MEIJERE - DE MEYER : 116-117-120-121-123-124-125126-127-128-129--132-134-135-137-138-140-141-142-143145-146-147-148-149-150-151-152-154-156-157-158-159160-162-164-166-167-170-171-173-174-175-176-179-180184-185-186-188-190-193-194-195-198-199-200-202-203204-205-208-209-211-212-215-216-218-219-220-222.


v DE DE DE DE

MILLIAEN MOOR

:

: 206. 1 26 •

MULDER - DE MULDERE : 213-216. MUYNCK - DE MUIJNCK : 123-139-174-182-185-186-188-189-192214-222. DE MUYTERE - DE MUIJT(T)ERE : 114- 124-126-139-141-142-163-167. DE NAIJERE : 140. DE NOKERE : 117. DE NEVE : 123-135-165-172-195-218-225-228. DENYS - DENIJS : 135-145-214-226. DE PAPE - DE PAEPE ! 198-217. DE PAU - DE PAUW: 146-157. DE PESTELE : 116-124-136. DE POORTERE : 119-157. DE PUYT - DE PUIJT - DE PUYDT : 114-120-131-143-162-175-176-189 205-218-221 • DE RAET : 200. DE REYTERE - DE RUIJTER(E) : 139-143.;.153-158. DE RIJCKE - DE RYCKE : 122-193-200-202-210-214-215-226. DE ROOSE : 168-178-199-200-202-210-217-218-219. D'ERTOGHE : 186. DE RYNCK - DE RIJNCK : 134-163. DE SCHAEPDRIJVEH : 208. DE SCHEPPER - DE SCHEPPERE : 120-134 ... 138-196. DE SCHOENMAECKERE : 1'(1-173-220-223-224-226-227. DE SCHUTJTER - DE SCHUYTTER : 209-214. DE SECLIJN : 207. DE SMET: 118-125-134-139-156-164-166-204-206-212-217-223. DE STOBBELEERE - DE STOPPELAERE : 133-221. DE SUTTERE - DE BYTTER 160-167-168-169-185-186-189-192"';202214-222. DE VALCKE : 123. DE VEUSERE : 212. DE VLIEGHERE - DE VLIEGHER : 129-135-184-194-196. DE VOGHELAERE - DE VEUGELAERE : 118-120-121-122-133-135-138-151154-158-159-161-162-163-165-168-170-172-174-175176-182-183-184-185-189-194-201-210-211-220-22422b. DE VOOGHT : 126. DE VREESE : 119-131-164-165-167-169_180-186-204-209-210-213-215 225-227. DE VRIENT - DE VRINT : 128-143-184. DE VRIJERE! 215. DE WAGHENAERE : 180. DE llfEERT - DE WEIRT : 124-132-136-147-153-184-226. DE WILDE : 204. DE WISPELAERE : 219. DE WITTE : 147-193-217. DE WULF : 115-119-121-125-132-152-185-203-208. DHAENENS - DHANENS : 118-124-205. DHANE : 138. DHAESE : 214. DHONDT - DEONT: 163-218. D'HOOGHE : 194. DIELMAN : 130.


VI DIRIGX : 128-137-168-178-181-200. DOBBELAERE - DOBBELAIRE - DE DOBBELAERE : 116-134-135-141-150-152, 155-159-167-174-181-185-187-188-190-192-196-211-220 221-222-225. Doms : 207. DONCKERWOLCKE : 1 17. DUIJTSCHAVER : 146-203. DU MOULIN - DU MOULIJN 204. DUPLEYN : 226. EVERAERT

: 145.

FEERMAN : 206. FELTENS : 149. FERDIJN : 206. FIERS : 132-154-1BO FRANCQ : 128. GAILLIAERT : 151. GALENS - GAELENS - GAILENS : 114-152-175-197-199. GA1LE : 127. GEERNAERT - GEIRNAERT : 139-181-182. GHYS : 227. GILLIS : 157-162-190-196. GOETGHEBUER - GOEGHEBUER : 210-226. GOETGHELUCK : 227. GOETHALS: 115-117-118-122-123-125-126-128-131-132-137-139;...144147-158-160-168-170-172-176-183-195-208-211-213-216. GOOSSENS: 119-123-139. GRYP - GRIJP: 189-195-205. HAENEBALCKE : 222-223. HAERENS - HARENS : 118-142-148-150-159-161-162-167-170-174-175179-188-192-195-199-201-202-203-217-218-221-224~228. HAERENTS : 159. HAERTS : 133-183. HANSSENS : 118-119-128-131-134-135-155-162-173-178-179-180. HEBBERECHT : 181. HELAUT: 117. HENDRI CX : 1 20. HERDAEN -: 164. HERMANS - HERMAN: 206-207. HERPELS : 127-143-148. HERPELYNCK : 124. HERTELEER - HERTLEER : 165-166-193-218-225-228. HERTMAN : 114-138-144-190. HERTOGHE: 186. HESSENS : 193-217. HEYNSSENS : 216-220-221. HOEBAERT - HOUBAERT : 123-135-154. HUFFON : 188. HUTSEBAUT: 219-220. HUYBRECHT : 217. HUYGHE - HUIJGHE : 143-150-154-193.


VII ICKET - IKET - ICQUET : 156-175-182-198-208-225. IDE : 161-171-181-199-200-201-202-203 •

.ISSERMAN : 142. ·JANSSENS : 126 • .JOLYT : 140. JOOS

: 189•

.KESTELOOS : 1 64. KESTELOOT : 181-196. 118-1-54-162-164-174-188-222. 120-147-150-152-153-156-157-160-161-192.' .LAHPREEL : 124-130-131. LANDTSGRAVE : 151. LANDUYT : 121-142. LANGHSWEERT : 149. LAVETTE: 192-204. LEFEBURE : 121-132. LE PERCQ - LEPEIRCQ : 170-171-174-182-203-215. tE ROY : 132. LIBAERT : 122-132. LIPPENS : 136-156-169-199-200. LOETE : 217. LOONTlENS - LOONTGENS :. 125-136-149-173-225. LOOTENS : 123-124-127-142-185. LOUGNON : 20?. LAMBRECHT:

LAMME:

148-187.' MAENHAUT- MANAUT - MANHAUT - MAENAUT : 116-117-120-121-122-126. 127-128-129~130-131-132-135-136-139-140-141-143-146147-148-149-158-159-160-161-162-163-165-168-169-171178-179-180-182-203-209-212-216-217-219-225-226. MAES : 120-134-138-166-171-176-183-208-211-224-225. MAGRET : 138. MANTHEAU: 174. HARlENS : 190. MARTENS : 115-117-118-120-122-126-127-129-130-132-136-138-140.. 144-146-158-159-161-1.62-163-164-165-170-174-175-178179-180-190-193-199-211-212-218. MATRIJS - MATT(H)IJS : 167-169. MEERSAUT : 152. MEEU ex ': 1 18-119-125-1 27-130-131 -133-134-135-139. MEGANCK : 152-156-157-161- i' 62-173-222. MERSMAN : 206. MESTDAGH - MESTDACH - MESTACH : 118-119-164-167-169-181-183-184 195-196-199. . MINN AERT : 189. MOERMAN : 143-160-165-171-172-174-184-204. MORTIER - MORTHIER : 114-117-120-125-128-134-142-143-145-146-153 156-158-160-175-176-178-179-180-181-183-190-191-206-218 221-223-225. MOUNNE : 156 • M·ADOU·:


VIII NEELS : 198. NEREMAN - NEERMAN : 123-125. NEYT _ NEIJT - NEYTS : 128-133-151-170-197-216. OOSTERLYNCK : 208. OPSTAELE - OPSTAEL

157-160.

PAELIJNCK : 206. PALFIJN : 131. PAMIE : 137. . PAPEJANS·_ PAPElANS r 121-126. PASSIJN : 129. PAUWELS : 13 1• PERSYN : 123. PIETERS : 143-154-185~ 187-201-205-21 O. PIJNAERT : 163-164. PLASMAN : 114-147-195-211. PRAET : 126. PRUYM .. PRUTJM : 151-152-155 ... 203-215. RAES : 1 23-1 27. RAMANS : 128. REYNIERS :.217. RICHARD : 144. - RICHEBOURGH : 133-172. ... ROETS .:116-122-131-135-147-150-152-165-166-171~ 191 ;. ROOMAN : 165. ROOTSAERT : 148-149-154-160-186-187-209. . ROUGES - ROEGES - ROEGHENS : 115-144-147-149~151-153-155-172-186 194-197. . RUTSAERT : 136-145-159-163-173-191-193-196-199-200-213-214. RYCKBOSCH : 207. RICHEBOURCG

SAEMAN - SAMAN : 160-183-191-192. SAMON : 114. SANDELIJN - SANDELYN : 139-147.· SCHAELENS : 19b. SCHAMP: 227. SCHELPE: 150. SCHELSTRAETE: 118-177-182-184-194-196-197-199-201 SCHEPENS : 144-152. SCHOEP : 206. SCHOLLAERT : 138. SCHOOFS : 131-186.

... 202.

SCHOTIS : 133. SERGANT - SERGEANT: 178-205. SERWEYTIENS - SERWEIJTEN S : 136-200.

SIERENS SIMOENS

: 152-154-201-210-220-224-228. : 118. SIRON : 208. ". . SLOCK : 116-125-128-130-152-161-174-175-214. SNAUWAERT : 137-214-215-219. SOENS : 211. SPEECKAERT - SPEIKAERT - SPEEKAERT : 114-115-125-130-' 34-135-.154-


IX

163-164-182~184-194-195-196-197-198-199-201-202-212213. STANDAERT :.114-115-118-126-132-133-136-138-148-165-166. STEENSSENS : 213.. .. STEVENS : 206-207. . . STEYAERT - STEIJAERT - STEYAERTS : 114-115~1 16-117-118-119~120122-123-124-125-131-132-134-135-137-141-145-146-149. 152-161-163-164-167-168-170-175-180-181-183-184-185190-201-206-207-208-209-213-223-224. STOFFERIS: 185. SUTTERMAN : 13~,142-147-151-153-158-165-171-172~ 178-182-188-197205-209-212-215-221-225. SWEVERS : 130. TAETS : 122.-178-'.187-190-215-220-223-224-226-227. TAVERNIER : 151. TEMMERMAN - TIMMERMANS : 174-178-191-201-206-213. THOLENS : 136 .. TOLLENAERE : 205. TUYTSCHAVERE - TUIJTSCHA(E)VERE : 144-185-196. UUTTERSCHA UT : 126 •. VAN BAVEGHEM

: 138. : 213-214. VAN BOGAERT : 206. VAN CEULENBROUCK - VAN CUIJLENBROUCK : 11~-133. VANCOMPES'rEL(L)E: 119-214. VAN COPPENBERGHE : 160. VAN COPPENOLLE :.117. VAN COTTEM : 138. VAN COUCKELBERGHE : 1 57. VAN DAELE : 136-138-214. VAN DAMME: 163-207. VANDE EEDE: 1 1 7. . VANDE FONTEYNE : 116. VANDE GHEHUCHTE - VANDE(R) GUCHTE : 127-200. . VANDE KERCKHOVE - VARDEN (DER) KERCKHOVE : 1 50-.153-164-180-186. 191-194-197-198-204-207-214-227. VANDEN BERGHE : 132. VANDEN BOSSCHE - V ANDE BOSSCHE : J 40-1 51 • ijANDEN BROUCKE : ·1 27. . . VANDE PERRE: 122 VANDE PUTTE : 126-128-138-149-153-159-163-164-175-182;"185-187196-201-205-206. VANDER HAEGHEN : 134. VANDER PLAETSEN - VERPLAETSEN : 136-138-190-194. VANDER STICHELE - VERSTICHELE : 121-124. . . VANDER STRAETEN - VERSTRAETE(N) : 115-118-125-146-150-154~161166-181-199-200-201-203-216. VANDER STRICHT : 126-130-140. VANDER VENNET - VANDE VENNET : 114-117-119-122-124-127-130-135136-141-142-143-146-147-148-149-150-151-153-158VAN BEVEREN


x

VANDER VENNET

: 159-160~164-165-166-l71-172-174-178-182-188-201209-219-220-223-226-228. . VANDER WAERHEDE : 225. . VANDE SANDE : 169. VAN DE TOMBEELE : 1 29 • VANDE VEIRE : 174-223. . VANDE VELDE - VELDEKENS : 126-132-133-134-136-141-145-146-149-159 163-165-175~186-190-212-221-222. V ANDE VOORDE : 139.· . . VANDE WALLE (WAELE) : 120-128-129-131-133-146-151-187-188;"189-205 210-223. . VAN DOORNE - VAN DOOREN : 157-160~188. VAN DRIESSCHE : 190. VAN DYCKE : 1 26 • V MI-; GAVERE : 126-138-181 • VAN HAELST : 183. VAN HAVERE : 117. VAN HECKE : 116-123-124-127-130-135-138-140-143-148-159':'165-175 187-188-198-206-207-208-218-219-220-222-228 •. VAN HEIJSTE - VAN HEYSTE. - VAN HIJSTE: 115-136-137-142-144-153154-155-162-164-175-185-189-196. . VAN HERBRUGGHE : 149. VAN HERSEELE : 121 •. VAN HOLSBEKE : 131-142-143-176-177-183-185-194-200-209-217-221 . . 222-228. VAN ROOREBEKE :.122-124-134-157;"162;"174-180-198-212. VAN HOUCKE - VAN ROECKE : 114-125-130-135-147-148-205-216 •... VAN ROUTE - VANDE HOUTE: 116-121. . VAN HOVE : 138-148-153-203-212-216-222-227. VAN HOVENACKERE : 149. VAN ROYGHEN : 136. . VAN HUFFEL : 163-164 •. VAN HULLE : 115-117-120-123-128-130-142-160-164-174-184-192-206.207-208-209-217-225. VAN HUSSELE : 142. . VAN HYFTE - VAN RIJFTE - VAN HEYFTE - VAN HIFTE·: 129-130-139-142 . 167-168-169-185-186-200-222. VAN KERREBROUCK - VAN KERREBROECK : 116-14~-155-156-158-168-178. 183-185-189-204-207-212-214-215-219. VAN LAECKE - VAN LACKE - VAN LAEKEn : 114-120-121-125-13O-132~137· 143-149-154-155-158-160-167-173-179-182-184-188-190 191-196-198-203-204. VAR LAERE : 163. VAN LANDEGHEM : 114. VAN LEERBERGHE : 171 ~ VAN LEYSEELE : 220. VAN LO.o : 206-207. VAN LOOCKENE - VAN LOOKEN(E) 127"':'33-135-139-153-164-174-175. 223-227. VAN LOVENDEGHEM : 127-128-144. VAN MALDEGHEM - VAN MALDEGEM: 115-119-120-121-139-145-15h.155-156 160... 176-179-189-190-207-210-221-224.


XI

VAN MELLE : 135. VAN MOERBEKE : 123-127-132-136. VAN NEVELE - VAN NEVEL: 115-120-142-145-147-154-157-158-160-162.

163-165-167-169-175-178-179-186-187-193-200-209-210 211-213-214-215-216-217-218-222-226-228. VAN NIEUWERBERGH ! 211. VAN OOTEGHEM : 145-151-165-166. VAN OVERLOOF : 116. VAN PARIJS - VAN PARYS : 160-183-192-198-212-219-225. VAN QUAETHEM : 141-163-164. VAN QUAKEB:EKE - QUACKEBEKE - QUACQUEB:EKE - KAECKEBEKE: 154-181182-187-192-202-203-211-215-216-220 •. VAN QUAQUELBERGHE : 192-193 •. VAN RENTERGHEM 120-122-125-131-133-135-138-141-142-144-147-149 150-154-155-167-180-183-192-193-199-201-202-208 212-215-217-219-220-222-225. VAN RIE : 140. VAN RIJSWIJCK : 138. VAN SPEYBROUCK - VAN SPIJBROUCK - VAN SPEYBROECK : 116-119-127143-167-175-183-184-191-196-198-199., VAN VEERE: 141. VAN VEERDEGHEM - VEERDEGREM : 183-198-217-219-220. VAN VINCT - VAN VINCK(T) - VAN VYNCKT - VAN VIJNCKT : 115-130-139 148-153-172-177';"180-181-182-190-191-196-214-215-218223-228. VAN VLAENDEREN : 218.· VAN VOOREN : 125. . VAN WASSENHOVE : 115-117-l18-121-123-128-130;';133-134-138-140-144147-i48-149';"152-153-154-155-156-157-158-159-162171-172-113-175-179-181-182-187-18a-190~192-195197-199-200~20,1-202-203-204-206-209-211-213-215220-223-224-226-227-228. VAN WOESTWYNCKEL : 207. VAN WONTERGHEM : 203. VERBANCK : 168-176-180-186. VERBAUWEN : 199-212. VERBIEST : 208. VERBRACKEN : 1 18. VERCRUIJSEN ! 121. VERGULT : 223-226. VERHASSEL : 152-21 0-213-221 ~222., VERHEEKEN - VER EECKEN : 164-1 98 • .VEHHEGGIiE : 178-194-198-209-212-213-216-226-227. VERHELST : 163. VERHOIJE - VERHOYE(N) : 176-222-223. VERMASE : 168-169. VERMAERE : 178-199-200-202-209. VERMEEREN : 148. VERMEIRE : 186. VERSLUYS - VERSLIJIJS - VANDER SLUIJS 118-121-122-129-130-138140-194-206. VERSCHAUWERE : 130. VERSCRUERE : 156. VERBIEST : 155-182. VIJNCKE - VINCKE : 159-161-162-163-201. "

.1

f

!

î;

i

I.

!, ,

.


XII VINCENT: 150-153-164-204. VRIENDT - VRIENT - VRINT : 115-120-121-128-139-140-143-144-150 151-177-191-192-198-203-204-210-221-222. VUYTTERHOVE : 154. WAEPEltAERS : 200. WALDACK : 154-181-182-220. WAMBEKE : 164. WEERTS: 117-121-125-127-138. WEGGHE - WEGHE - WEGGE: 148-156-175-182-195-200. WEIJTS : 162-170-174-179-194. WELVAERT : 210-223-226. WERICK : 141. WEYTENS : 118. WEZEMAEL : 121. WIEME : 115-116-117-121-124-128-133-142-146-147-148-150-152-159162-170-174-177-182-184-185-187-189-203-212-213-215-217218-224-227. WIJNCKELS : 1 89. WILLE : 115-120-123-124-134-135-137-149-151-152-157-179 ... 190-197~ 217. WILLEMS : 128-137-138-152-155-156-159-160-163-167-170-171-173174-193-203-205-215-217. WITTEVRONGHELE : 223. WOUTERS - WAUTERS : 131-207.


- 114 fO

150v.:

151

Verk.: Carel Standaert x Pieryn tien Allaert en JOQS Bollens x Margriet Allaert. Koper: Guille Steyaert fs Jans. Meersch Somerghem te Roo. 10.1.1675 Verk.: Joe Anna de Geytere gestede beghyne binnen Ghendt • .Koper: Jan Vander Vennet fs Charles. Partije landts Meerendre Overpoucke. 10.1.1675 .

te Ste Elisabeth

.

.151v .: Verk.: Joos en Pie ter Aerts fs Pieters • Koper : Geeraert de Puijt fs Adriaen. Partije meersch Landeghem. 19.1.1675 . 151v.:

Verk. idem als hierboven. Koper: Geeraert Coppens fs Pieter. Behuysde ho~stede en land Landeghem Wilde Heerl~ Vinderhoute. 19.1.1675

154

Verk.: Lieven van Houcke over hem selven als ove~ de weese Aren t van Houcke, .Geeraert Morthier , Jooris de Bisscho p, Janneken van Houcke wed. Wijbrant Speekaert en Roelant Gal~ns. Koper: Jacques van La ek e , Partije meersch Landeghem Heerl. Vinderhoute. 17.2.1675 .

154v. :.Rg. Geeraert Goppens fs. Pieter. Rh. Sr. Loijs Billimo.n fs Pi.et er , 16.2.1675 157

Verk.: Pieter Plasman fs Pieter, x Janneken Hertman • Koper: Jan de Loof. Partije landts Landeghein Wilde, de wederhelft competeert .Maryn Samon causa uxoris •. 7.3.1675 .

157v.: Verk.: Pieter Mortier fs Jan. Koper : Mr. Frans van Landeghem. Partije landts Meerendre Lambeke. 7.3.1675 158

Ve rk ,: Baudewyn de Cuypere en Jacques Clays causa uxoris. Koper: Lieven de Muyteré. Ho fstede en land Meerendre Oosterghem •. 12.3.1675

159v.: Verk.: Pieter vande Vennet • Koper: Jacques van Laeke. Partije saylant Landeghem Heerlichede 9.5.1675

Vinderhoute.


- 115 fO

160

Requeste van Pieter van Vinct en Geerolf van Nevele als vooghden van de weesen Gillis.van Heyste bij Elisabeth vah Nevele fa Lucas. 9.5.1675

160

Verk.: Gabriel Vander Straeten fs Pieter. Koper: Baudewyn Wille. Behuysde hofstede voor desen ghecompeteert hebbende Wieme de jonghe te Meerendre Staecktenpoucke. 9.5.1675

Frans

160v.: Verk.: Jan Martens d I oude fs Chr-Lst of I'e La. ende Guille Martens met consente van Stoffel en Jan Martens alle drie kinderen van Jan. Koper: Pieter van Cuijlenbrouck. Hofstede Meerendre Oosterghem. 22.5.1675 162v.: Gui·lle·van Heyste ·fs Gillis vindt hem persoonlick .geexecuteert bij Jacques van Maldeghem officier deser heerlickhede, in proffyte van Geert Roeges. . NB. Jan Vrient· 's comparants. swaegher. 10.6.1675 163

Verk.: Baudewijn Vrient fs Geeraert. Koper : Dhr. Guislain Dabij· fs Dhr. Jan. Partije bosch Meerendre. 8.3.1675 .

163v.: Verk.: Jan Martens d'oude midtsgr. Christoffels, Martens filij Jans. Koper :.. Mat theus van Wassenhove. Twee partijkens saylant Meerendre Velde. 20.6.1675 .

Jan en Guille

163v.:

.Jan Martens en Pieter van Hulle vooghden van de weese van Geeraert Etandaert, geven te kennen dat sy hun betrocken vonden beneffens Jan de Clercq en dhoirs Olivier de Meijere bij de wed. van Dhr. Gillis de Wulf en den Adt. Speekaert tot be t a.Lf jnghe van een som opghelicht geduerende het leven van Guille de Clercq sweesens grootvader~· . 20.~~1675 .

164

Vercoopijnghe vande goederen van de wed. van Lieven Martens in proffycte van Jan Martens soo over hem selven als vooght over de weese van Geeraert Standaert. 20.6.1675

.166

Accord na processe tusschen :·Joos Steyaert·fs Phlips, Geera.ert Goethals x Janneken Steyaert, Jan Steyaert. fs Christoffels als vooght van Jan en Christoffel twee minderj. weesen van voorn. Phlips Steyaert verwekt bij Jacquemyntien de Meyere fa Joos ter eener zijde ende Lenaert de Costere fs Joos over hem selven als over syn kint .verwekt bij Jaecquemyntien de Meyere voornt. (Vgl. Reg. 69 ra 123v.) 20.6.1675


- 116 Vercavelijnghe tussche Jan Steyaert fs Christoffel als vooght van Stoffel en Jan Steyaert fs Phlips bij Jacquemyntien de Meyere fa Joos ende Jan Steyaert onse mede gheselle in wette als .camervoaght over Tanneken de Costere fa Lenaert bij Jacqq.emyntien de Meyere voornt.

18.7.1675 169

Rg. Ph~ips van Kerr?bro~ck x Janneken Dobbela~re.fa Jan. Rh. Jo Jacques Ph lLppe Alegambe Heere van Chf.so Lng •.

4.7.1675

.

Donatie intervivos : .Donatrice : Pieryn tien van Kerrebrouck fa Gillls s'i.eck weesende •. .Begiftigden : Guille. en Tanneken van Kerrebrouck. kinderen van Gillis, 's comparantes br6eder en suster. (Heerl. van Anvain binnen Dronghen). Grondén de comparahte te cavel ghevallen ten steifhuys~ van voorschr. Gillis van Kerrebrouck fs Phlips.

31.7.1675 170v. : Verk.:

Fieter van Speybrouck. Joos de Pestele. Partije landts Hansbeke Heerl. Vinderhou te.

Koper:

31.7.1675

.

171v.: Rg. Jan Arents fs Marten. Rh. Jan de Clerca fs Gillis. Aflossing door Frans Arents fs Jan aan Jan de :Clercq 4.2.1680.

31.7.1675· i72

. e .. .. .. . Deerete : Jo Isabelle van Reeke de saecke anveert hebbende over Sr. Pieter vande· Fon teyne hoors van Dhr. Fieter· van He ck e ten laste van Joos Aerts. Verkoping hofstede Landeghem Wilde.

9.8.1675 172

: Verk.:

Geeralf Aren ts fs Jan. Jan Manaut fs Jans. Partije landts Landeghem Wilde Heerl. Vinderhoute.

Koper:

17.9.1675 172v.: Verk.: Joos de Meyere fs :Fieter, de kinderen van voorn. Joos de Meyere gheprocreert bij Cathelyne Slock, Jan en Fieter de Meyere, Fieter van Overloop x Livine de Heyere·en Baudewyn Roets x Josyntien de Meyere. . . Koper: Frans Wieme fs Fieter. Behuysde hofstede Meerendre Oosterghem~

19.9.1675 173

Contract ~ssen Joe Anna de Geijtere fa Raphae~ ge$tede beghijne in Ste Elisabe~h te G®nt gheassisteert met Jo Marie Vande Hou te groo t Jo en Jo Catlyne van Hou te gheselnede vande selve have proprietarisse soa bij vercavelijn ~eghens wijlent Jan de Geijtere haren broeder bij gif te van Jo Geertruyde


-

117 -

Helaut hunne oude moelJe als oock bij transporte van Joe Margriete Baximette wed. van Dheer Anthone van Havere welcke van Hav er-e' de voorn. Jan de Geij tere syn deel opghedragben hadde bij gif te voor notaris J.B. Vande Eede te Oostende op 30.3.16S1 ende Jor Phlippe Jacques Alegambe Heere van Chisoing. 19.9.1675 175

Verk.: Christoffel de Blonde fs Abraham soa over hem selven als over Jacques de Blonde synen broeder. Koper: Jan Martens. Een dreve Meerendre Meldre beginnende op het Bemstveltstraetjen (Beuntveltstraeten). 25.9.1675

175v. : Proces gheresen tusschen Jan Martens fs Christoffel als vader en vooght van Guille Martens jeghens Jooris Manaut fs Jacques als cooper bij decrete van twee partijen lant ten sterfhuyse van Lieven Martens. 25.9.1675 176

Rg. Hr. en Mr. Pieter de Meulenaere priester onderpastoor van Oostackere midtsgr. Jan de Man x Joanne de Meulenaere en Marie de Meulenaere devote dochter haer selfs. Rh. Joanna van Coppènolle wed. van Laurens de Nókere. Aflossing door Lieven vander Vennet fs Jans als cooper van de hijpoteque 26~2.1700. .. 3. 1O. 1675

177

Verk.: Jacques Manaut fs Guille. Koper : Christoffel van Wassenhove Partije landts Meerendre Velde.

1 77v

fs Jans.

• : Verk.: Geeraert Mortier. Koper: Hr. en Mr. Berthls Weerts Pbr. pastoor van Meerendre. Partije bosch Meerendre Overbrouck onverdeèlt met dhoors Van Jan van Hulie. 3.10.1675

178

Verk.! Jan de Clercq x de wed. van Geeraert Goethals; Anthone de Baets en de wed. van Jan Hanaut en de wed. en hoors van Frans Wieme d' oude. Koper : Adriaen Donckerwolcke, Pieter de Meijere fs Phlips en Frans Goethals. Hofstede en zes kopen land te Meerendre Overbrouck. 17.10.1675

180

Verk.: Geeraert Goethals x Janneken Steyaert. Koper: Jan Steyaert. Partije landts en bosch Meerendre Velde. 17.10.1675


- 118 -

re 180v.:

Rg. Anthone de Sm~t fs Cornelis, x Livine Schelstraete fa Pieter. Rh. Dhoors van Jo Simoens wed. van Sr. Theodorus Dhanens.

17.10.1675

.! .

181

Verk.: Geeraert Goethals x Janneken Steyaert. Koper : Christoffel van Wassenhove fs Baudewyns van Geeraert van Wassenhove sijnen broeder. Partije landts Meerendre Velde Meldre.

als command

31.10.1675 181v.:

Verk~: Lieven Mestdach fs Geeraert. Koper: Jan Meeucx fs Jans. Partije meersch onverdeelt met Jan Brackene de wed. van Marten Mestdach. Landeghem Halewijn Heerl. Vinderhoute.

thuwelick

hebbende

26.10.1675 182

Verk.: Joos de Koper : Pieter .Partije landts uyt den hoofde

Baets fs Joos, x Maijken Haerens fa Jan. Aerts fs Pi.et er ;: Landeghem Wilde ·vercoopers huysvr •.competerende van Janneken Hanssens haere moeder.

14.11.1675 182v.:

Guille Goethals als vooght vande weesen van Geeraert. Goethals en Jan de Clercq als schoonvader en vooght beneffensGuille Goethals voornt. van: Jan Goethals fs Geeraert verwekt b i.j Janneken Clays, verkochten an Jacques Goethals dhelft van' een huyseken te Aeltere. .

14.11.1675 182v.: Verk.: Cornelie Weytens fa Lieven, wed. van Guille de Voghelaere, Jooris Poppe x Livine de Voghelaere, Joosyntien de Voghelaere fa Guille haer selfs ende de selve comparanten. hun sterckmaeckende over Cornelie (NeeIken) en Martynken Versluys k.Lnder-en.v an Joos ghewonnen bij Pieryntien de Voghelaere fa Guille, voogd Piater Versluys. Ko pe.r Joos Versluys fs Pieter voornt. Hofstede en partije van lande ende meersch Meerendre Durme. v

;

26. 1O. 1675 184v.:

Au t h , Guille Go et.h a.ls en Jan de Clercq soo over hem I , seLv.en als vooghden over de weesen van Geeráert Goethals, midtsgr. Jan Martens als vooght van Josyntien Standaert die hoor was van Guille de Clercq.

14.11.1675

.

185v.: St. Gabriel Verstraeten en Digna Verbracken beede + Meerendre. Augm. bij overlijden van Pieter Vander Straeten de weesen oom. K. Marie Anne Ver-scr-aet.en, V. Jacques Lambrecht pat. en Jan Verbraeken mat. Grond te Hansbeke. NB. Ge~rtuye Verbraeken sweese moeije.

14.11.1676


-

1

19 -

fO

186v.: Au t h , Passchier Brakene als voogh t van de kinderen Jan Brakene verwekt bij Janneken de Poortere sijne eerste huysvr. De kinderen zijn gerecht ben-effens hunne medehoors ten sterfhuyse van Joos de Poortere en Elisabeth de Vreese de selve weesen grootvader en grootmoeder .in twee huysekens mette lande te Dronghen. 28.11.1675 186v.:

Verk.: Joos St eyae r t f's Phlips. Koper: Jan V~nder Vennet. . Partije saylant Meerendre Durmen~ 28 • 1 1 • 1 675

187v.:

Verk.: An thone van Speybrouck x Livyne de Wulf soo over syn selven als machtig over Joos van Compestele x Josyne Coppens. Koper: Jacques van Maldeghem fs Marten. Bosch Hansbeke heerl ..Vinderhoute. 12. 12. 1675

188

Jacques Goossens greffier van Hansbeke machtig over Lieven en Martijne Mestdach bekent bij desen te kiesen en denommeren synen command Jan Meeucx fs Jan. Partije meersch Landeghem Halewijn gekocht door Jacques Goossens van Jan Brakene x Tanneken Hanssens wed. van Marten Mestdach. 26. 11 • 1675


- 120 Register 70 fO 1 Rg. Jooris de Voghelaere biervoerder binnen Ghent, x Elisabeth de Bae~s. Rh. Jo Sara Maes wed. van Sr. Pieter de Scheppere. Beset op onbehuysde stede ghenaemt "de Heyste stede" en verschillende partijen land de comparanten toecommende'als hoir tot 1/8 staeck ten sterfhuyse van Joos de Baets fs Joos en Livijne Steyaerts fa Oliviers haeren vader en moeder (vercaveling van 13.6.1664). NB. Olivier en Janneken de Baets met 200R. die hun ghegeven sijn bij wijlent Anths de Baets. 13.1.1676 2

2v.:

3

Verk.: Jaecques van Maldeghem fs Marten. Koper: Lieven Mortier fs Jans. Behuyst hofstedeken te Hansbeke bij de keercke Vinderhoute bij coope van Marten van Maldeghem 16.1.1676 Verk. = Jacaues van La ck e , Koper: GeĂŞraert de Puijt. Partije saylant en meersch Landeghem 16.1.1676

Heerl. van synen vader.

heerl. Vinderhoute.

Verk.: Guille van Renterghem, Adriaen Vriendt x Janneken van Renterghem en Jan Hendricx x Lievijne van Renterghem. Koper : Jan Lamme. Partije saylandt Hansbeke Heerl. Vinderhoute. 16.1.1676

3v.: Verk.: Jacques Manaut fs Guille. Koper : Pieter de Meyere fs Phls. Partije landt "de Laeymeersch" Meerendre 1 6. 1 • 1 676

Staecktenpoucke.

4v.! Jacques Colpaert fs Jan verhuert aen Jacques van Maldeghem fs Laureijns onse medegeselle in wette een deel van een behuysde ho fstede en land Hansbeke Heerl. Meerertdre. Verk.: Jacques Colpaert fs Jan Koper: Cornelis Bayens nalync. Deel vande hofstede en twee partijekens "de Laerwaecke ende Leijs ackerell te Ransbeke competerende ten sterfhuyse van Mayken Baeyeus wed. van Bauduyn van Rulle. 16.1.1676 5v.: Verk.: Jacques Manaut fs Guille Jacques sone. Koper : Baudewyn Wille fs Guille. Partije landts "de Breewee" meersch Meerendre Velde de vercoper competerende bij vercavelynghe ten sterfhuyse van Jaecques Manaut en Margriete Martens syne grootvader en grootmoeder. NB. Jooris Manaut fs Jacques geeft te kennen dat Jacques Manaut fs Guille Jacques sone scomparants neve uyt den hande vercocht heeft den Biesdonek, den tarwemeersch ende Breewee respectivelick ghecocht bij Baudewyn Wille, Pieter vande Walle en Matheus van Nevele, verclaerde te anveerden de naerhede als wesende de eerste hoir van bloede. 16.1.1676


- 121 -

:ra 6v.: Verk.: Jacques Manaut fs Guille. Koper : Marten Lefebure fs Jan. Partije landts "de tarwe.meersch" Jooris Manaut nalinc. 16.1.1676

Heerendre

Durmen.

7v.: Verk.: Phls Vercruijsen. Koper: Hr. en Mr. Berthls Weerts pastoor. Partije landts "Bindeken" Meerendre. 16. 1 •1676 8

Verk.:

Phls Vercruij sen. Pieter de Meijer fs Phlips. Part ende deel inde Naeghelbosch. 1.6.1 •1676

Koper:

8

: Pi.et er' de t1eijere fs Phls verklaart dat Jan Wieme f s Pieter· naerlynck was van twee partijen landts "dén Veulensteert en het meersseiken op Meerendre Overbrouck commende uytten sterfhuyse . .van Frans Wieme fs Joos tweeden comparan ts grootvader •. Vgl. Reg. 69 f0178. . 1676

9v.: Rg. Pieter van Laeke x Marie Verstichele

ende alsoo hoir ten sterfhuyse van Phls Verstichele. Rh. Frans van Berseele hem toecommende van Hr. en Mr. Jan Arselius ghepasseert 3.3.1629. Be@et op partije landts "de stekelbeke" doch in proprieteyte aen Jo Isabelle Wesemael wed •.van Sr. Jooris van Haute .•.. 13.2.1676

10

Verk.: Jooris Lan düy t f s Jaecques. Koper : Pieter van Maldeghem. Vijf partijen landt Hansbeke Heerl. Vinderhaute. 13.2.1676 ..

11

Verk.: Gillis de Wulf fs Pieter so o over hem selven. als machtig over Pieter, Jan en Fransijne de Wulf sijne broeders en suster • Koper: Pieter de Meijere is Phls. Bosch in de Naeghelbosch te Meerendre. 13.2.1676

11v. :Verk.: Joos Versluys fs Pieter. Koper··: Jan Vriend t fs Pieter mach tieh over dhoirs vanden . .procureur Papejans. Meerssehelkens "de wulfputten en de beddekensl1te Meerendre~ bij .. coope j eghens wed. en hoirs van Guille de Voghelaere. 27 •. 2. 1676 13

Verk.: Jan Clays f s Bau duyn s , Koper: Matthys van Wassenhove. Partije saylant "dhertsaeghefl Meerendre" Durme. 12.3. 1676


~ 122 fO

13v.: Verk.: Jan Claijs fs Joos swaeger van en machtich over Lieven x Janneken Claijs en Pieter Claijs. Claijs fs Joos swaeger vande vercooper. Partijken saylant "Caelenaers boschtl Meerendre. Libaert

Koper

: Geeraert

27.2.1676 14v.:

Verk.: Janneken Beunis wed. van Lieven Goethals soo over hem selven als machtich over haeren broeder en sustere. Koper : Charles van Hoorebeke. Behuysde hofstede Meerendre.

10.3.1676 15v.:

Verk.: Joos Taets fs Jans als vader en vooght van s.i.jn e kinderen als begifte van Jan Taets hunnen grootvader, Abraham Roets als vaeder ende vooght van sijne kinderen verwekt bij Jaecquemyntien Taets fa Jan midtsgr. Bauduyn Clays als vooght vande weesen Jan Clays geprocreert bij Margriete Taets. Jan Taets, Baudewyn Hoets x Mauryntien Taets ende Joos de Clercq x Pieryntien Taets fa Jans hoors van Jan Taets fs Joos. Koper: Christiaen Vander Vennet. Partyken meersch "Langhe meersch" Meerendre Durme. 12.3.1676

16v.: Verk. : Jacques Manaut fs Guille. Koper: Dheer Guille vande Perre greffier vande lieerl. van Somerghem. Twee partykens meersch Meerendre Durmen competerende ten sterfhUys van Jacques Manaut fs Guille en Margriete Martens sijne grootvader ende grootmoeder.

14.3.1676 1 7v.:

18

Verk.: Joos Versluys fs Pieter. Koper: Jooris de Rycke fs Jan. Partije landts "dooremeersch" Meerendre sterfhuys van Guille de Voghelaere. 26.3.1676 Anthones de Baets. Christoffel Steyaert. Twee partijen landts n het wee haesken Meerendre Overpoucke.

bij coope uyt het

Verk.:

Koper:

en langhenacker"

24.3.1676 l8v.: Accord tussen ;Baudewijn van Renterghem vooght vande wesen Jan van Renterghem en Jan Clays fs Joos als borghe over Pieter Steyaert, nu Liven Libaert fs Anthone in huwelick hebbende Janneken Claijs fa Joos voornt. wed. van voorn. Steyaert. 12.3.1676 22

Ve rk

Geert Coppens fs Pieter, x Josyn tien Callant.

s :

Koper

: Guille Manaut fs Jan.

Partije

8.4.1676

landts

"Olbautstedell

Landeghem

.

WildecautĂŠr.


123 fO

23

Rg. Gillis Cocquyt fs Christiaen. Rh. Jan Neerman fs Jans. Bezet op partije landts te Landeghem.

30.4.1676 23v. : Verk.: Jan Goossen.s over hem selven als swaeger van en machtigh over Margriete, 1ivLn e ,.Francyne, Geeraerdyne, Saerken en Tanneken van Wassenhove kinderen van wijlen Christoffel en Catlyne van Moerbeke. Koper : Joos Clays fs Jacques. Partije meersch Meerendre Lambeke.

5.5.1676 24v. : Verk.: Baudewyn Wille. Koper : Olivier de Bo uv er-e aLa command van Jan De Clercq over sijne moeder •• Twee bilcxkens landts Meerendre Overbrouck.

13.5.1676

25

Verk.: Jonas Laotens x Ardyne van Hecke, Geeraert van Hecke fs Joos over syn selven als machtigh over Joos Raes fs Joos in huwelick met Elisabeth van Hecke fa Joos, en machtigh over Mayken van Hecke fa Joos wed. van Guille de Baets, Anthone Bauts fs Anthone vader en vooght over sijne vier.weesen verwekt bij Susanna van Hecke fa Joos (Heerl. Somerghem 13.5.1676) en .Hendric~ van. Hecke fs Joos. .. . . Koper : Jo Phllppe Jacques Alegambe Heere van Chlsolng. Partij e Lan dt s "de doore .meersch" Meerendre Lambeke· uyt hoofde van wijlen Janneken Houbaert wed. van Joos van Hecke.

14.5.1676 27· : Requeste : Jan Steyaert als vooght van Jan en Stoffel St eyae r t filij Phlips; de weesen sijn belast met diversche schulden ten sterfhuyse van heml. moeder en van Joos de Meijere heml. grootvader.

30.4.1676 31

Verk.: Cornelis De Valcke verwekt bij Pieryntien van Hulle midtsgr. Joachim Beghyn als vooght over de twee weesen van Guille De Neve bij wijlent Livine Beghyn (Auth. Amb. van Vosele 4.3.1676), Matthys de Muynck x Catlyne de Valcke en Guille Persyn x Pieryne de Valcke. ·Koper : Jan de Brabantre • .Partije meersch "den wulfsmeerseh" en partije landts "den meerschbulck".

18.3.1676 32"';.:

Verk.: Frans Goethals x Livine de Ba e t a , Koper: Christoffel Steyaert. Partije landts "het Hammeken" Meerendre Overpoucke.

30.5.1676 33

Requeste: Frans Goethals als vooght van de weesen van Anthone de Baets verwekt bij Susanna Goethals.

11.6.1676


- 124 fO 33

34

Verk.: Jonas Lootens fs Jans, x Ardyntien van Hecke fa Joos. Koper: Geeraert van Hecke fs Joos machtigh over Jor Phlippe Jacques Alegambe de Chisoing. 1/3 van een partije landts "het Brouckelynck" Meerendre onverdeel t met Maijken van Hecke fa Joos en de weese van Anthone Bauts achterghelaeten bij Susanna van Hecke. 11.6.1676 Rg. Marten de Keysere fs LaurenS. Rh. Jan de Cock fs Pieter. Bezet op 2/3 landts "het sevecot" Meerendre Staeekten poucke toecomende bij coope van Pieter de Meijere en Pieter Wieme. 11.6.1676

34v. : Verk.: Pieter de Meijere x Janneken Wieme en Pieter Wieme. Koper: Arent van Hecke. Partije landts 2/3 "SevecotenlT Meerendre Staecktepoucke. 11.6.1676·

35v.:

Verk.: Baudewyn Wille fs Guille. Koper : Jan Steyaert fs Jans. Partije meersch "Meulenmeersch" Meerendre. 11.6.1676

36

Verk.: Pieter Dhanens fs Joos, x Marie de Weert fa Marten. Koper: Joos de Pestele. Partije saylant Hansbeke Heerl. Vinderhoute (leen) langs de strate loopende naar den damput. 11.6.1676

36v.: Rg. Charles van Hoorebeke fs Pieter tot Meerendre. Rh. Lampreel Adt. in den RvVl. Bezet op stuck landts Ode Muysdaele" Landeghem Heerl. Vinderhoute, landts "den Petendonck" Meerendre Durmen, Leen te Dronghene (Leenhove Audenburg) den comparant cömpeterende bij overlijden van Marie Vande Stichele sijne moedere. 12.6.1676 37v.: Vermanghelinghe tussen: Gillis Herpelynck en Christiaen Vander Vennet • Bosch "het Kiliaentienll Landeghem. 27.6.1676 38

x Sara de Muytere

Rg. Susanna Braet wed. van Joos van Hecke fs Niclaijs tot Dronghene. Rh. Geeraert van Hecke fs Joos, haer behuwt kint. Bezet op een behuysde hofstede en onbehuyst boomgaerdeken, een partije landts "den schaekele" en een partije meersch Uden Pan don ck " te Heerendre toecomende bij coope van Steven van Hecke fs Niclaijs op 19.2.1671. Aflossing door Jan Wieme x Livijne van Hecke vertransporteert bij uytgrootinghe ~Reg. 1699 f0137) mette overlijden van Lieven van Hecke broeder van de selve syne huysvr. (21.11.1701) 26.6.1676


- 125 fO

38v.: Rg. Jan Steyaert eamervooght over Lieven Verstraeten fs Guille. Rh. Hr. en Mr. Berthls Weerts pastoor en Gillis Loontiens kerekmeester van Meerendre. Bezet op behuysde hofstede Meerendre Velde, partije saylant "de taerte" en flbeneden de taerte". Partije maymeerseh "in de hulle ft, partije meerseh "de breemeerseh", partije saylant en bo sch "de achoo t en " en partije landts "het lobbens bulcxk.en".

11.6.1676 40

Rg. Jan Steyaert

fs Christoffel als vooght van Christoffel en Jan Steyaert fs Phlips gheprocreert bij Jaequemyntien de Meyere fa Joos. Rh. de weesen van Geert Goethals. Bezet op behuysde hofstede, partije meeFsch "den Beunbroucktl, partije landts "het achterste sehooten", partije landts "de billekensstraete" en partije landts "de landtvleughe" allen te Meerendre.

6.7.1676 41v.: Rg. Gillis Cocquyt fs Christiaens. Rh. Jan Nereman fs Jan (Neerman) Partije land ts Landeghem.

22.10.1676 42v.:

Jooris de Smet vooght gecreert i.p.v. Laurs van Vooren over Jan, Jooris, Pieter, Janneken, Marie, Lievyntgen en Tanneken van Renterghem kinderen van Jan gheprocreert bij Livyne van Vooren.

2.7.1676 42V.: Verk.: Gheeraert Mortier x Cornelia van Houcke, Jooris de Bisschop wedn. van Janneken van Houeke, Janneken van Houeke wed. van Wijbrant Speekaert en Lieven van Houeke over syn selven als vooght over de weesen van Arent van Boueke allen hoirs van Elisabeth van Houck e , . Koper : Jan Meeucx fs Jans. Partije landts 'het Hexteken" Meerendre Overpoueke.

12.10.1676 43v.: Request (Lande van Nevele) : Lieven van Houeke en Jan de WuI f vooghden pat. van de weesen van Arent van Houcke en Gheèrt van Vooren vooght mat. Elisabeth van Houeke dese weesen moeije van halven bedde.

29.5.1674

44v.: Verk.: Pieter Aerts fs Pieter. Koper : Baudewyn Mortier. Partije landts IIden Houeklf

Landeghem

Wilde Heerl. Meerendre.

12.11.1676

45v.: Tanneken van Renterghem

fa Jan, wed. van Gheert Slock verzekert de weese pen. competerende Lieven Slock fs Gheerts voornt. ter eausen van Lippyntghen van Laeke syne moedre en eerste huysvr. van Gheert Slock voornt. op een behuysde hofstede Landeghem Pouilliendrisch. 1 6. 1 1 •

1676


- 126 -

:re 45v.: Jooris van Dycke fs Davidt mach tigh over Heer en mr. Joannes Bapt. Janssens Pbr en Cano vande Collegiale kercke van Ste Phgraildes tot ste Nicolaes binnen Ghendt alleene hoir van Jo . Anne Janssens syne sustere overleden huysvr. van Dheer Jooris Uutterschaut. Grond te Landeghem "de br-LeLken s!", 17. 1 2.1676

46

Rg. Jan Manaut fs Baudewyns,x Livine Vande Velde. Rh. Dhoirs van wijlent Dheer Philips Vander Stricht in. Ghendt. Partije landts"den berchmoortel", "het cocquet stuck", "den hoo ghen ven", t ae rw bulck", "Jan harens stede", alles binnen Meerendre, meersch in de pouckmeersch en partije landts "den bo s ch " •

.

Aflossing door Mattheus Maenhaut fs Jan (22.4.1714 en 14.5.1717) Un M.A. Calendries wed. van Adt. Vander Stricht. 26 •1 1 • 1676 . 48

Rg. Laurs de Baets fs Pieter. Rh. Hoirs van Gheeraert Goethals. Bezet op partije landts "Haennekaert" Meerendre Meusenacker. 25.11.1676

48v.: Pieter de Meyere fs Pieter voOght ghecreert beneffens Jan Martens over Joósyntien Standaert fa Geerts gheprocreert bij Susanna de Clerck. 26. 11.1676 49

Rg. Lieven de Muyttere fs Lieven. Rh. Sr. Jacobus Praet als hoir vah Mr. Pauwels de Moor. Bezet op behuysde hofstede Meerendre Oosterghem, partije landts "den grooten schau t ". "den cLeen en schaut" "veLtbuLck".en Everbulcken". . .. Af~ossing door·Phle Vande Putte 'midtsgr. Pieter vande Veläe aan Jo Anthonette de Vooght trechthebbende van Sr. Jacobus Praet 25.3.1 697. 10.12. 1676

50

Gif te van Joe Franchoise Papeians fa Phlips aan de kinderen en.hoirs van Phls Papeians· (in syn leven procureur van de RvVl •.en broeder van de comparante) te weten: Mrs. ghls Anth. en Jan Baptiste Papeians beede Adten in RvVI •. en Jo Isabelle en Martyne Claire Papeians.· ... NB. Gifte van de comp~ran te aan Phls PapeLan s haeren broeder . en van wijlent Jo Cornelia Papeians haere suster op 23.6.1656. Vercavelynghe tussen ~comparan tens broeder (Phls Papeians) en Lieven de Gavere x Jo Cornelie Papeians. 27. 1.1674

51

Gif te van Joe Franchoise Papeians ~a Phls jo~ghe dochter ~an· Phls Papeians haeren broeder en Jo Cornelie Papejans haere suster alsnu ghetJà.utmet Lieven van Gavere (23.6.1656). 1/4 van een behuysde hofstede te Lootenhulle (Heerl. van Rey~ brouck) en 1/4 van een meersch te Meerendre haer comparante competerende bij vercavelynghe bij den overlijden van Joe ... Margriete Vande Putte fa Jans in haer leven ghestede beghyntken te Ste Elisabeth in Ghent. 21.11.1676


- 127 fO

52

Verk.: Gheeraert en Hendrick van Hecke fs Joos, Joos Raes x Elisabeth ~an Hecke en Jonas Lootens x Ardyntien van Hecke. Koper = Jo Phls Jaecques Allegambe Heere van Chisoing . Partije landts "het Broenkelyck" Meerendre Lambek e .onverdeelt met de coopere en de weesen van Anthone Bauts x SusÇl.nna van Hecke. NB. Mayken van Hecke overleden.

2.1.12.1676

57

Verk. = Pieter van Lovendeghem en Laurens van Moerbeke als. vooghden v~n de weesen Maurus de Meyere.. . Koper: Jo Phlippe Jacques Allegambe Heere van Chisoing • . Twee partijekens landts "Leeghe Lambeke en Hooghe Lambek e" Meerendre Lambèke~ NB. Joos. de Meyere sweesens oom overleden.

21. 1. 1677 58

Rg. Michiel Cornelis fs Gillis, x Mél.ykende Mey:ere fa Gillis .• Rh. .l-lr , Jan Baptè Vanden Broucke Adt in de RvVI. als vooch t van Anna Fr~nchoise de .Castaneda: (~~sty~eda).. . Deze ren te lS ghestel t als. pand t b1.J Jo Isabelle .Galle fa Dhr •.Livinu@ ende Anna Franchdyse de Gastaneda fa Pieter in handen van Jo Jenne Marie Vander Guchte (14.11 .1693). ... .. Bezet op partije landts "dhàbanck" en den "pen bulcktl toecomende ·bij vercavelynghe ten sterfhuyse van-Gillis de Meyere fsLieven.

S.2.1677

59

.

-

-

-

Request = Pieter van Lovendeghem en Laurens van Moerbeke voochden van de weesen van Maurus de Meyere gheprocreert bij Margriete van Moerbeke. Verkoping van 1/6 partije landts "thoutste" Han sbek e, _.-

9.1.1677 62v.:

Verk. = Pieter van Speybrouck x Janrteken Manaut, Joos Herpels x Tanneken Manaut,_ Jan Ar en t s fs Marten voo gh t.-vande weesen Jan de Cuypere fs Fieter, verwekt bij Sara Vander Venn et , Koper: Jan Meeucx fs Jan_ Twee parti j en landt "het groene Weghelken en het Seyseken 0 fte Bo t er stuck " Landeghem Heerl. Vinderhoute •.

25.1 .1677

64

Rg. Jaecques van Lookene fs·Pieter tot Heerl. Meerendre. Rh. Janneken Cardon fa Jacques. Bezet op partije saylant Landeghem Heyste hem toecomende bij vercavelynghe ten sterfhuyse'van Martyntien van Hecke syne moederê -. e -. NB. Jo Joosyne Cardon hoir van Jo Janrie Cardon fa·Jacques· 22 • 12. 1 692.

5.2.1677 65

Rg.Jan Martens fs Christoffel. Rh. Hr. en Mr. -Ber t.h La Weerts Pbr en pastoor van Meerendre. Bezet op tWee partijen landts "de vriendeken meersch".

17.2.1677


- 128 fO

66v.:

Verk.: Jan de Clercq en Guille Goethals over hem selven en als vooghden van de weesen Geert Goethals, Janneken Hanssens wed. van Jan Manaut, Anthone de Baets. Koper = Jan Wieme fs Fieter. Behuysde hofstede, een deel in het "Rossebaentien"en een partije landts rIste Veirle stuck" Meerendre Overbrouck.

9.2. 1677 67 . . Verk.: Jan van Hulle fs Marten over hem selven als voogh t van de weesen Jacques van HulIe, Pieter Vrient vader en vooght van ayn e kinderen bij Janneken van Rulle, Jan van Wassenhove x • Catlyne van Rulle en PieterSloek x Tanneken van ·Hulle allen kinderen van Marten van Rulle bij Margriete Botermans •. Koper : Jan van Rulle. ' Twee partijen land Meer.endre Oosterghem •• 69

Verk.: de gemeene hoors ten ste~fhuyse van ~atheus de Mey~re fs Joos. .. Koper = Heyndrick Diericx. Partije landts tlden Slockackertr Meerendre Oosterghem.

25.2.1677 .71

Rg. Jan van Rulle fs Marten tot Meerendre • Rh. Sr. Frans Acq uet tot Gent. Twee partijen land Meerendre Oosterghem bij coope jeghens $yn~ medeho~rs ten sterfhuyse van Marten van Hulle ende Margriete Bottermans syne ouders. Partije Land t s "den scha.eekele" Meerendre Overpoucke. bij coope jèghens Anthone de Baets (T663). A.f~ossingvan 5.3.1700.' ': ..... Jo Catelinne Ramans (Raijmans) als hoir ten sterfhuyse van Anna Francq huysvr. van Frans Acquet bij vercavelinghe van 23.8.1683 voor notaris Pt.e t er Ney t •. 1 .3. 1677

72v.:

Verk.: Jan van Hulle en Pieter De Vrient als vader en vooeht . .van syne kinderen bij Jaimeken van Hulle fa Marten • Koper : Pieter vande WalIe. Pi?rtije landts "den meusmeerseh (?)" Meerendre Ooste.rghem competerende ten sterfhuyse van Margriete Botermans overl. huysvr. van Joos de Meijere en tevooren wed. van Marten van Rulle. 11

74

.3. 1677

.

Verk.: Lieven van.Lovendeghem, Jooris de Bisschop x Nelleken van Lovendêghem. Koper : Christoffel van Wassenhove fs Baudewijn. Hofstede, saylant "den bulek", partije lant·en meersch "den reep" onverdeelt met den coopsr.

11 .3.1677 74v. : Verk.: Adriaen Morthier x Janneken Willems S.M. Koper: Jan Vande Putte. Stuck landts Hansbeke Heerlicheyt . 1 1 .3. 1677

Meerendre •


- 129 fO

75v.: Rg. Ja~ Cornelis fs Gillis, x Elisabeth de ~eY7re fa Gillis. Rh. Jo

Phle Jaeeques Allegambe Heere van Slso1ng. Bezet op partije saeylant "de Veirmeerseh" Meerendre

Overpoucke.

11.3.1677

76v.: Rg. Pirter van Hyfte fs

An t h s , Rh. Jo Phle Jaecques Allegambe. Bezet op behuysde hofstede Meerendre Durmen, partije landts en meersch lTden ParadijsU op Velde en een partije saeylandt "'Gillekens Weerts stuek" op Velde Meerendre.

22.3.1677

.

77v.: Rg. Pi®ter Vande Walle fs Jan, x Catlyne Manaut fa Baudewyns. Rh. Jo Marie Walburge van de Tombeele wed. van Heer en Mr. Jan Borrij. Bezet op partije landt "het Winckelken" paelende aen het Lambeeckstraetien loopende naer de vaert en een behuysde hofstede bij coope van Baudewyn Manaut te Meerendre.

23.3.1677

78v.: Rg. Pi~ter de Meijere fs Phlips tot Meerendre. Rh. Jo Marie Walburge van de Tombeele. Bezet op behuysde hofstede en landt "d en laymeersch"

Meerendre.

23.3.1677

79v.: Rg. JaH Martens fs Christoffel

tot Meerendre. Rh. Jo Marie Walburge van de Tombeele. Bezet op partije 1andts !lden schaut" een hofstede en landt IIden Bovelaeymeersch" en een andere partije "het Venneken" •

23.3.1677 BOv.~ Rg. Jaij Manaut fs Baudewyn tot Meerendre. Rh. Jo Marie Walburge van de Tombeele. Bezet op partije landts I1den brouck", "het bedelf" en "Roggeb I Lck" •

23.3.1677 81v.:

Verk.: Joos Versluys. Koper : Jan de Vlieghere fs Jaecques. Partijken meerseh Meerendre Lambeke.

24.3.1677 82

Rg. Lirven Cocquyt fs Martentot Dronghene. Rh. Jo Emanuel De Gruytheere Heere van Auvin. Bezet op behuysde hofstede en partije landts te Landeghem comenden aende weeh loopende naer Wilde meulene. Partije land t "Peerdebulck", land in de "Puttemeerseh" , "het Weghelstucklf ende I1Cromme veure" alle partijen te cave1 gevallen ten sterfhuyse van Tanneken Passijn fa Jan syne eerste huysvr. - vercavelynghe met Jan Daniels 1:: Joosyne Passijn fa Jan, Lieven epde Jaecques Cocquyt met consorten van 12.4. 1669.

27.3.1677


- 130 :fO

84

Rg. Ja~ Arents

fs Marten, x Mayken Speeckaert. Rh. Jo Janneken Cardon. Bezet op partije landts "den Seyschoof" en een andere partije onverdeelt met de kinderen van Lieven Speeckaert fs Jans. 6/8 van een hofstede Landeghem Heyste.

16.4.1677 84v.: Verk.: Pieter van Laeke fs Pieter. Koper = Jan Meeucx fs Jan. Partije Lan dt s "Braenstuck ofte Cr-aeynecks t uck" Landeghem Wilde cauter Heerl. Vinderhoute onverdeelt met Lieven Sloek en dhoors van Jacques van Laeke.

17.4.1677

.

89v.: Rg , Baudewyn Cocquyt fs Gillis. Rh. Jan Vander Vennet. Bezet op behuysde hofstede Meerendre Overpoucke landts "het eeckstuckll op de langhen acker.

en een partije

6.5.1677 90v.: Verk.: Guille de Caluwe x Janneken Versluys fa Jan. Koper : Pieter de Brabantere machtich over Jan de Clercq fs Gillis, halven broeder, als command van Pieter van Hijfte. Partije maeymeersch "de pouckmeersch" Meerendre Overpoucke.

6.5.167? 91

Verk.: Pieter Slock x Tanneken van Hull.e, Koper: Jan van WĂŠlssenhove als nalync. Partije landts Tlden raesman" Meerendre Oosterghem bosch te Hansbeke in 't Rovelt.

cauter en

20.5.1677 1OOv. :Decre te : Dheer Louys van He ck e (wijlen t Dheer Phls Vander Stricht synen schoonvader) ten laste van Christoffel de Blonde tot Meerendre. Partije meersch "het Paredys bulcxken" op Meldre en een partije landts "h e t Paredys bulcxken" en "de Striept". 1 4.5.

1677

103v. :Rg. Jan Martens fs Xpoffels Burgmr;;evan Meerendre. Rh. Jan Dielman als vooght van Jo Petronelle Versehauwere. Partije landts "de voorhaeghe" en meersch "den Biesdonek" te Meerendre.

26.5.1677 105v.:

Rg. Jan van Vinct

fs Pieter, x Tanneken van Houck e,

Rh. Hr. en Mr. Petrus Swevers priester en pastoor van Hansbeke. Bezet op behuysde

hofstede

Hansbeke

Heerl. Vinderhoute.

5.6.1677 106

Rg. Jan Manaut fs Guilliame. Rh. Mr. Jan Cornelis Lampreel Adt in de RvVl. Bezet op stuek landts "het steenstick" onverdee:tt met de kinderen van Joos Vander Vennet en een partije meerseh "Doostijnell te Meerendre.

19.6.1677


- 131 -

fO 107

Rg. Tanneken Hanssens wed. van Jan Manaut. Rh. Mr. Jan Cornelis Lampreel. Bezet op partije landts "de dry gemeten" op Vel ta ck ere en "het Wa t er Lo t" te Meerendre. Aflossing door Joosyne Buijsse wed. van Jacques Manaut fs Jans van 16.5.1704.

19.6.1677 108

Rg. Guilliame

van Renterghem.

Rh. Mr. Jan Cornelis Lampreel. Bezet op een partije landts "Schoondonck" te Meerendre.

en "het Veldeken"

19.6.1677 108v.: Rg. Geeraert

de Puyt fs Adriaen tot Landeghem. Rh. Pieter Palfijn. Bezet op partije saylant Landeghem.

23.6.1677 109

Pg , Geeralf Arents fs Jan. Rh. Wed. van Anthone Aerts. Bezet op partije landts IIde BekeJl Heystendriesch.

Landeghem

en land aen

1.6.1677 110

Rg. Livyne van Holsbeke wed. van Jan de Vreese. Rh. Jan Meeucx fs Jans. Bezet op partijken landts en een behuysde hofstede Landeghem Wilde.

te

23.6.1677 116

st. Jan de Vreese + Landeghem Heerl. Vinderhoute 28.4.1676 He. Livyne van Holsbeke. K. Joosynken, Marie, Janneken en Livynneken. V. Louys de Vreese oom pat. Grond te Landeghem. Hofstedeken te Ste Martens Lathem Heerl. en Barronnye van de Lande van Nevel beneffens Louys de Vreese en Livynken de Vreese x Jacques Wauters.

23.6.1677 119v.: Verk.: Joos Roets x Mayken Arents fa Adriaen. Koper ! Phlips Schoofs en Pieter Vande Walle. BehuYst hofstedeken 17.4.1677 120

Rg. Geeraert

Meerendre

Oosterghem.

Goethals fs Geeraert, x Janneken Steyaert. Rh. Joos Pauwels. Bezet op 1/2 behuysde hofstede Meerendre Velde, andere helft competeert Christoffel en Jan Steyaert syne swaegers. 31 .7. 1677


- 132 fO 122v. : . Rg.

Lieven van Laeke is Pieter opsetene deser Heerl. Rh. Wed. en hoors van Jan Aerts. Bezet op par-ti je landts "den doorne" en de helft van een behuysde hofstede onverscheeden en onverdeelt met Carel Dè Meijere tot Landeghem palende aan Heystendries, Doschwech en Kerckwech. 12.9.1677

123v.: Rg, Jonas de Meijere fs Pieter •. Rh. Guille Goethals als vooch t van de weesen Gheeraerf Goethals .Bezet op land en meersch : "Bachtenvelde", "den Lo bben sbu Lck " en Lobbensmeerschl1 te Meerendre. 21 • 10. 1677 Aflossing door Jooris de Wulf getraut met Janneken de Meijere fa Jonas aan Guille Goethals als vooght van de weesen van Geeraert Goethals sijnen vader van 2.12.1689. 124

128

Verk.: Jan de Clercq machtig over Pieter Le Roy x Harie Libaert midtsgr. de wed. van Pieter Libaert. Koper: Marten Lefebure. Bosch Hansbeke in drij velden Heerl. Vinderhoute. 18. 11 • 1 677 Auth. van de weesen Maurus de Meyere verwekt bij Margriete van .Moerbeke. De weesen sijn gerecht in een ho fstede en landt Hansbeke Hee~l. Nevele Hammestraete, door het overlijden van Livine Standaertwed. van Vincent van Moerbeke. 2.12.1677

128v.: Accord tusschen Jan Martens als vooght van de weesen van Geeraert Standaert 7. 12. 1677 129

129

Renunciatie van Geeraert, Pieryntien de .,Martyntien de 16.12.1677

ende J~n Manaut is Guille.

Geeraert de Bisschop en Marten Cocquyt vooghden Jan, Thomaes, Marie, Livine, Janneken en. Bisschop kinderen van Jan gheprocreert bij wijlen Weert. .

Renunciatie: Guille Arents en Phlips Steyaert ooms en vooghden van Pieter, Josyne, Susanne en Aerdyntien Arents kinderen van Charles verwekt bij wijlent Janneken Steyaert. 16. 12. 1677

129v.: Renunciatie: Joos Fiers vooght van Janneken en Catlyne Fiers kinderen van Jan verwekt bij wijlent Josyne de Bil. 16.12.1677 131

Rg. Pieter de Baets x Elisabeth vande Velde. Rh. Jacques Vanden Berghe greffier deser Heerl. Af~ossing van 24. 11 .1708 aan ••• Dabij bij transporte Jo Ann a Dabij wed. van Dhr. Jacques Van den Berghe. 21.1.1678

van


133 fO

131v.: Renunciatie : Marten de Keysere en Marten Arents voo ghden van de weesen van wijlen J~os de Keysere verwekt bij Livine van Renterghem. 13.1.1678 136

Baudewyn Cocquyt en Reynier de Voghelaere x Petronelle Cocquyt renunchieren het sterfhuys en de successie bij het overlijden van Janneken Veldekens hunne moeder. 27.1.1678

136

Verk.: Richard de Kokere x Francyntien van Wass~nhove Joos de Stoppelaere x Tanneken van Wassenhove. Koper : Lieven Arents fs Marten • Partije Lan dt s "de BLauwe stede" Meerendre Oosterghem successie van Matheus van Wassenhove oom. 1.2.1678

en bij

140

Verk.: Jan Neyt x Janneken de Cuypere fa Frans bij Josyn tien Haerts. Koper: Pieter vande WalIe. Par t i j e meersch inden Pouckmeersch te Meerendre. 31.1.1678

140v.:

Donatrice : Joe Isabelle Schotis fa Dheer Jaecques, sieck te bedde. Begiftigden: Mr. Jacques Richebourcq ~aeren cousin Adt. in RvVI., Joannes Richebourcq sijnen broBder, Jo Esther Joan~e en .Marie de Richebrourcq fa Daniel gheprocreert bij Jo Anna Schotis haere sustere. Gronden te Somerghem en OosterseIe. 2.2.1678

142v.:

Rg. Ghertholf en Jan Arens fs Jan en Joos de Bae t s x Mayken Arens fa Jans. Rh. Pieter van Ceulenbrouck fs Pieter in Ghendt. Bezet op land "Beckstuck te Landeghem en landt te Meerendre. Aflossing door Pieter van Lookene als cooper van de Hijpotecque van 11.5.1685. 18.2.1678

144

Verk.: Laurens Batseleer x Livine Aerts, }'larieAerts wed. van Joos Wieme, beede dochters van wijlent Jan Aerts is Lieven. Koper: Jan Meeucx fs Jan. Behuyst hofstedeken aen Wilde Driesch. De wed. van Joos Wieme verkocht nog een partije "het Schaepmanneken" in de. Mosschavere. 24.3.1678

145

Rg. Gerrt Standaert fs Jan. .. . Rh. Jo Phlippe Jacques Allegambe Heere Van Chisoing. Bezet op landt : de gherstbrouck, het helseken, het costers bulcxken, het gravenstuck, het winckelputgien, het schapenbroucxken. Meerseh: het scholsmeerschelken; saylant de cattegracht, landts coppe wulgaerts stede en meersch in de hulle alles te Meerendre.


- 134 -

fO Te Hansbeke : lél.ndt"de loekt" aan het Loekstraetgien, het oost vijverken en het langhestuck, behuysde hofstede en.land aan. het Hammestraetgien.

6.5.1678 146

Verk.: Laurens Batseleer x Livine Aerts. Koper: Jan Meeucx. Stuck landts "den boschdriesch"te Landeghem

op Wilde eauter.

1.6.1678 146v.:

Verk.: Adriaen Dobbelaere x Sara van Wassenhove. Koper : Lieven Arents. Saylant "het Durmstedeken" Meerendre Durme.

·8.6.1678 147

.

Dona teur : Lieven Mortier mach tig over Sr ,'Pieter de· Scheppere fs Pieter gheprocreert bij Joe Sara Maes oud beth dan 25 jaar syn se Lf s , Begiftigde : zijn moeder Sara Maes. Behuysde hofstede en land te Hansbeke uyt hoofde van ZlJn vader en Joe Isabelle en Marie Charlotte de Scheppere sijne overleden en gheprofeste susters van vollen bedde. NB. Sara Maes wed. in eerste huwelick van Dominicus Vander .Haeghen.

6.8.1678 148v.: Auth. Jonas de Meyere als vooght van BaudeVlyn de Meyere fs Oliviers en Jacques Vande. Velde als vooght van Geert Vande Velde fs Pieter.

15.9.1678 149

Staeekynghe van clachte door Charles van Hoorebeke Meyer van Meerendre op twee meulens binnen Maldeghem toebehoorende Joe Elisabeth de Smet wed. van Jan de Rynck.

15.9 ..1678 149

Rg. Jan·Arents fs Jan tot Hansbeke. Rh. Laurens , Hubre cht; Mayken en Willemyn tien de Meyere kinderen van Phlps. Bezet op partije landt te Landeghem Heystebij successie van Janneken Hanssens syne moedere.

25.9.1678 149v.:

Carel de Meyere en Baudewyn Wille doen eedt als vooghden de weesen van Laurens de Meyere.

over

7.7.1678 150

Rg. Pieter van Hoorebeke Steyaert. Rh. Baudewyn Wille. 15.9.1678

fs Charles,

150v.: Rg. Ba~dewyn Cocq uyt fs Gillis • Rh. Jo Clara Speekaert. Bezet op landts te Meerendre Durmen.

26.9.1678

x met de wed. van Jan

,

i


- 135 fO

151

Verk.: Jan Manaut fs Guille. Koper : Jacques van Lookene fs Jan. Partije landts "de grooten meerschaert" Lan.deghem onverscheéden en onverdeelt met de hoors van Joos Vander Vennet • Meersch "het Brielmeerselken nonverdeel t als.' vooren • 13. 10. 1678

151v.:

152

153

. 153v.:

157

Auth , Joos Roets fs Jan en Jan Taets als vooghden over de' weesen van Abraham Roets verwekt bij Willemyntien de .Costere. Grond te Lovendegem en Meerendre. 13.10.1678

25 jaar syn·selfs. Rh. Sr. Louys Bellimont fs Pieter coopman tot Ghent. Bezet op grond te Landeghem: "den Jonas, den Soutweghllen een onbehuysde hofstede an Heystendriesch. Aflos~in~ door Marten Speeckaart fs Ma~ten ~an de wee~en van .Sr. Mlchlel Delwaelde ende Jo . Francholse Blllemont dle hoor unique was van Louys Billemont. (6.8.1721). 13. 11 • 1678 Rg. Harten Speekaert fs Lievens oud beth dan

Verk.: Lieven van Melle fs Jan, x Petronelle Speeckaert fa Lieven. Koper: Marten S~eekaert heml. broeder en ~choonbroeder. Onbehuysde hofstède Heystendriesch en landt "den Jonas en Sautweghe". 2.11.1678 Petronelle Wille fa Guille wed. van Laurens de MeYere tot Landeghem. Rh. Jooris de Bisschop en Lieven van Houcke als vader en vooght over de weesen van Jooris de Bisschop fs Geeraert. Bezet op land "Ovenbulck" Landeghem Heystendriesch. 28.10. 1678 Aflossing door Lauts Denijs fs Niclaes aan Jois Bisschop fs Jooris en Jan van Renterghem x Jacquemyntien BisschOP' fa Jooris ~oornt. 10.3.1697. Rg ,

Verk.: Jan de Vlieghere fs Jan, x Catlijne Houbaert fa Diericx bij Jacquemyntien van Recke. Koper : Jan Steyaert Bailliu van Somergem. Gronden te Meerendre "Langhebulcken". NB. TannekenHoubaert huysvr. was van Pieter de Neve,. onse broeder en suster gheweest. 27.10.1678

162

Verk.: Barbel Dobbelaere fa Jan, wed. van Geeraert Hanssens • Koper : Jan Meeucx. Saylant Landeghem Vier Heekenen. 22.12.1678

162v.: Gif te van Joos de Baets fs Joos bij Livine Steyaert tot Aeltre aan Jan de Voghelaere fs Joos. NB~ Jan de Baets fs Joos, broeder van de schenker. 5. 1 • 1679


~ 136 fO

1642v.: Christoffel Tho1ens fs Jans tot Somerghem is acht jaar pacht ten achteren aan Christiaen Vander Vennet. 3.10.1678 Gif te : Jaecques Lippens fs Roe1ants schenkt aan Jan, Laurs, Vyntken, Janneken, Pieryntken en Jooryntken de Cuypere kinderen van Lieven een partij e 1andts te BeLseLe , . 31.12.1678 1644

LL

Rg. Pi~ter van Heyste fs Gillis tot Hansbeke. Rh. Jo De wed. van Sr. Lieven van Hoyghen in Ghent. Bezet op landt "Croocxste" Hansbeke Roo. 7.1.1679

164'v.:

St. Livine Sutterman fa Baudewyn + Landeghem Wilde 25.10.1678 Hd. PieteT Aerts. Hoors : Jan Serweytiens x Mayken De Weert (moeder van de overI.) soo over hem selven als hem sterckmaeckende beneffens Gillis De Weert als apparente vooght over Petronelle en Tanneken Suttermans beede gheheele sust ers van de overledene. Josyntien Loontiens halfve suster van de overledene geassisteert met Jan Loontiens haren appa.renten vooght. Grond en beplante hofstede inde Boschstraete te Nevele, het land onverscheeden en onverdeelt met Petronelle en Tanneken Suttermans en.belast metbyleve in proffycte van Mayken de Weert 's overl. moeder. 29.1.1679

169

Christoffel Martens fs Jans doet eedt als vooght over Josyntien Standaert fa Geeraert bij Susanna de Clercq. Geert Standaert fs Jan tot Hansbeke administratieve vooght. 21 .2. 1679

169v.

Acte seker : Geert Standaert fs Jan tot Hansbeke zie hiervoren ra 169.

169v.

Jan Ma.naut r s Baudewyn Burghmre deser vä erscnaer-e doet als vooght over de weesen van Pieter Vande Velde. 26.5.1679

170

Rg. Carel Verplaetsen fs Charles machtich over Janneken van Daele .fa Fieter wed. van Lieven Loontiens fs Geerts. Rh. Joos de Pestele fs Louys. Bezet op behuysde hofstede, saylant "het achterste en voorenste bulcken" Hansbeke op 't Gaversche Heerl. Maerandre. 1.4.1679 .

170v.

171v.

Rg. Joos de Clercq fs Marten tot Meerentre. Rh. -Jan de Clercq fs Gillis • Bezet op landt "d'oude hofstede" Meerendre. ,NB. Baud ewyn de Clercq fs Marten voo.rnt ; .27 .4.1679 . Verk.: Laurens van Moerbeke fs Vincent. Koper: Pieter Rutsaert. Partije landts "dhuLLe! Hansbeke Heerl. Meerendre. 27.4.1679

e ed t

.


137 fO

172

Verk.: Pieter van Heyste fs Geeraert over hem selven als machtich over Jan van Heyste, Thomaes Pamie x Janneken van Heyste, Jooris Brouckaert x Tanneken van Heyste. Koper : Hendrick Diericx. . Partije landts "Slocxacker" Meerentre Oosterghem. 5.5.1679

172v.:

Rg , Jan de Loof fs Jan tot Waarschoot x met Janneken Goethals fa Geeraert. Rh. Sr. Lo uy s Bellimont fs Pieter coopman in Ghent. Bezet op twee partijen landt te Landeghem "de ste" en'te Meerentre "den Boschbulckll• Aflossing van 2.9.1695. 27.5.1679

·173v.:

177

179v.:

st. Laurens de Meyere fs Charels, + Landeghem Heerl. Vinderhoute .2.7.1678 He. Petronelle Wille fa Guille~ K.··Lieven en Joosijne. . V. Charles de M.eijere pat. en Baudewyn Wille mat. Gronden 'en hofstede te Landeghem Heystendriesch, sommige partijen ghemeene en onverdeelt mette weesen van Pieter de Meijere. De gronden van de He te Meerendre zijn verkocht op 22.12.1670 aan Jan Steyaert. 10.5. 1679 : St •.Jooris van Laecke fs Phls + Meeren tre Heerl. Vinderhoute 8.7.1678 He. Josyntien Snauwaert fa Jan. K. Lieven en Marie. V. Lieven van Laecke pat. en Jan Snauwaert mat. grootvader. Gronden te Meerentre, Landeghem en Hansbeke. 10.5.1679 St. Lievyne Diericx + Landeghèm Heeri. Vinderhoute 26.2.1679 Hd. Jan de Bisschop fs Jacques. K. Janneken. V. Martèn Bisschop pat. 10.5.1679

180v.: Geeraert Wille fs Jan, x Catlyne Willems fa Joos renunchieren' het sterfhuys VB.n Ca t Lyne Arents wed. van Joos Willems. 31.5.1679 . 180v.: Pieter van Heyste en Geeraert Goethals doen eeàt als voo.ghden over de weesen van PhIips steyaert fs Christoffel. 2.5.1679 183v.:

Verk.: Janneken de Cuypere fa Frans • .Koper : Pieter Aerts fs Pieter. Partije landts Landeghem Heerl. Vinderhoute. 28.6 .•1679


- 138 fO

184

Rg. Pieter Standaert x Passchyntien de Brabantere lest wed. van Pauwel Standaert over hem selven als over Marten Standaert fs Pau~el en Marten van Hecke x Pieryntien Standaert fa'Pauli. Rh. Jo El:i.sabethCoornaert in Ghent. Bezet op partije landts "den Lambeke". 20.6.1679

185

Verk.: Joos Willems fs Geeraert. Koper = Pieter van Gavere fs Jonas laat deze partije over aan Guil1e van Renterghem fs Pieter. Partije landts ghemeene en onverdeelt met Maurus van Daele te Meerentre. 28.6.1679

188

st. Marie van Wassenhove fa Baudewyn Wed. van Baudewyn van Wassenhove fs Baudewyn (lx) Hd. Lieven de Voghelaere fs Gillis + Meerendre (2x) K. lx : Tanneken, Josyntien en Janneken van Wassenhove. V. Christoffel van Wassenhove fs Baudewyn pat. en Geeraert van Wassenhove fs Christoffel mat. 28.6.1679 Rg. Jor Franchois Guil1iame Magret en'vrouw Barbara Jacquelyne Vande tutte. Rh. Jo Frans Ferdinande Dhane Raed en pensionaris vande Lande van Waes. Bezet op twee behuysde pachtgoederen : 1) ten deel Somerghem en Meerentre in pachte bij Marten Versluijs fs Marten, nu zijn kinderen, 2) Somerghem in de Haeghstraete in pachte bij Jan Vander Sluijs. 28.6.1679

193

195v.: Rg. Baudewyn de Clèrcq fs Marten. Rh. Jonas de Meyere fs Pieter. Bezet op partije landts tTd'everschmeer$ch" Meerendre DurmeN. Aflossing door Pieter Herteleer cooper vande hypoteque aan Heer en Mr. Berths. Weerts afghegaen pastor van Heerendre bij transporte hebbende van dhoirs van Jonas de Meijere fs Pieter. Van date 28.2.1698. 29.6.1679 196

Guille De Keysere fs Laurens renuncheert het sterfhuys Janneken Martens wed. van Laurens de Keysere voornt. 28.6.1679

van

196

Rg. Lieven Scho11aert fs Jacques, x Josyntien Vander Plaetsen wed. van Marten van Hove fs Gillis • Rh. Joe Sara Maes wed. van Sr. Pieter Descheppere in Ghent. Bezet op partije landts "den Papenbulek" te Hansbeke en de lIKrekelbu1ck" en saylant te Vinderhoute. Dhelft van deze rente competeert Mr. Jan van Rijswijck als begifte neffens Joe Marie Anna van Cotthem van Joe Sara Maes, wordt ghecedeert aan Sr. Cornelis van Baveghem (27.11.1694). 12.7.1679


- 139 -

fO

1.96v.: Verk.: Marten de Baets fs Jooris over hem selven en.hem sterckmaekende over Jan de Buck x Tanneken de Muynck, Marten de Reytere, Matthys de Muynck, Matthys Goethals en. Joos Geernaert allen hoors over heurl. selven als caUsa uxoris hoors van Elisabeth· de Muynck fa Matthys. Koper: Lieven de Muytere Burgmre. van Meerendre. Partije bosch Meerentre Oosterghem. 14.9.1679 198

Rg. Janneken van Vinct fa Geeraert lest wed. van Joos van Vinct en daet: tevooren van Gillis van Heyfte. Rh. Jo Cornelis Sandelyn. Bezet op partije landts "het LueversstuckTl Hansbeke Heerl. Vind. "Suttermansbulckll, hofstede te Hansbeke Roo. Ook gronden te Landeghem en Nevele. 5.10.1679 .

199v.:

De cr-eet ' : Guille Vande Voorde fs Guille. Koper : Sr. Adriaen de Smet in Ghendt. Bewalt pachtgoet, s6Q leen als erfve, ghehouden van. de Leenhove . van Vinderhoute, "het goet ter varent" • Partijen landts : "het H. Geestien an Cappellendriesch, den varentbulck, de houtstede en langhs.den soutwegh." 1 9. 10. 1679 .

203v.: Ver-k , :" Lieven Goossens x Janneken van Lookene • Koper: Jan Meeucx. . . Behuysde ho fstede, partije Land t s "den voorensten Re.y:moortele, den achtersten Reymoortele, voorenste puttemeersselken, voorenste rot en Quaethemken binnen Dronghene en Landeghem Heerl. van Vinderhoute. 4. 10.1679 204v.: Verk.: Pieter Az-en t s , ~oper : Guilliame Manaut fs Jans. Partije landts·Landeghem Heerl. Vinderhöute~ 23. 1 1 • 1679 205

Decreet in proffycte van Jan Vrient en tot laste van Gillis van Heyste. T\vee stueken landt mette hofstede "Dhilfste, de bille en den houtacker"rbinnen Nevele en Meerentre. Koper : Jo Çornelis Sandelijn.· 7. 10. 1679 .

207

Verk.: Adriaen d'Ardijn fs Nielays. Koper : Pieter van Maldeghem fs Daniel. Partije landts "poorters meerseh" Hansbeke 7.12.1679

207 .

Verk.: Baudewyn Manaut fs Baudewyn. Koper: Pieter van Maldeghem fs Daniel. Partije landts in den kerckacker Hansbeke 7. 12. 1679

Heerl. Vinderhoute.

Heerl. Vinderhoute.


- 140 fO

207v.:

Verk.: Janneken de Meyere wed. van Geeraert van Rie (Bye). Koper: Guille Manaut fs Jans. Partije saylant "het geloosekens gat" Landeghem Heerl. Vinderhoute.

7.12.1679 207v.:

Verk.: Janneken Arents wed. van Jan Vrient fs Geert tot Meerendre en Jan Vrient haeren sone syu selfs. Koper: Marten de Baets x Livine van Wassenhove fa Pieter. Partije landts Neerendre Oosterghem, ander deel competeert Marten Jolyt.

7. 12. 1679 208

Decreet ten laste van Joos Versluys. Eene behuysde hofstede en partije landts "de hooghe, Marten Claijs bulck en Claverbulcxken". Koper: Dheer Louys van Hecke.

23. 11 .1679 210

Ve.rkv : Jooris van den Bossche en Adriaen Martens fs Andries soa over hem selven als over hunne medehoors ten sterfhuyse van Jan Vanden Bossche fs Lievens. Koper: Sr. Pieter de Naijere procureur voorschepenen vande Keure van Ghendt. Land Tlhet stoverken" Hansbeke.

29.12.1679 210v.: Ve rk v : Jan de Costere fs Jan, x Tanneken iJrient fa Jan. Koper : Pieter Cocquyt fs Roelants over dhoors van Dheer Phlips Vander Strich t. Landts Meerendre Durmen op de vaert.

29. 1 1.1679 211

Rg. Pieter Aerts fs Pieter tot Landeghem. Rh. Sr. Louys Billemont fs Sr. Pieter Heere van Clairmeersch in Ghent. Behuysde hofstede en partije landts Landeghem, partije landts in de Puttemeersch, den biervliet en boterstue • 1 1 • 1 • 1680


..;. 141 Register 71 fO 1 . st. Jan Dobbelaere + Meerendre 4.11.1678 x Pieryntien Cocquijt + Meerendre 18.12.1686 K. G~ert syn selfs, Joos, Gillis en Willemyntien. V. Geert Dobbelaere voornt. en Jooris van Veere pat. Hofstedeken Meerendre Durmen. 16.10.1687 2

st. Marie Werick + Hansbeke Heerl. Vinderhoute 10.3.1687 Hd. Joos Cocquyt. K. Joos, Petronelle en Lievyne. V. Lieven Coryn mat. 'Gronden te Dronghene teynden de Raepstraeteonverdeelt met· Jan Weriek broeder van de·overl. 11 .10/1687

3v •. : St. Janneken van Renterghem fa Jari + Meerentre 2.9.1687 Hd. Marten de Clercq is Marten. K. Jan en Lievyne. V. Jan de Deekere oom mat~ en Joos de Clercq oom pat. 5.2.1688 5

St. Jacques Vande Velde + Meerentre 30.1.1685 He. Janneken van Quaethem. K. Pieternelle en Joosyne. V. Bauduyn Vande Velde. pat. . Gronden te Meerentre, Hansbeke en Somerghem onverdeelt met Bauduyn, Joos, Pieter,' Lieven en Arent Vande Velde m:idtsgr. Pieter Dobbelaere x Janneken Vande Velde en de weese van Geert Vande Velde bij naeme Pieter. '5.2.1688

7v.: st. Christoffel

Steyaert fs Jan bij Janneken de Baets Burgmre gheweest van Meerentre aldaar + 19.5.1686 Wedn. van Petronelle Vander Vennet (lX) He. Lievyne de Meyere fa Olivier (2x) alsnu gehuwd met Pieter de Meyere. . K. 1x : 10ys Beelaert x Petronelle en Bauduyn van de Velde x Joosyntken. .. 2x : Olivier 8j. en Marieken 6j. V. Olivier de Meyere fs Olivier en 10uys Beelaert thuwelick hebbende Janneken Steyaert fa·Christoffel. Behuysde hofstede en land te Meerendre Overpoucke~ 1.4. 1688 .

10

St. Jan Haenh au t fs Baud uyn + Meerentre 19.4.1688' Wedn. van Lievine Vande Velde (1x) Wedn. van Lievyne van Renterghem fa Guille (2x) He. Janneken Clays fa Marten (3x) alsnu getrauwt met Jan de Meyere fa Lieven. K. 1x : Mattheus 11j. en Jacques 9j. V. Lieven de Muytere pat. en Bauduyn Vande Velde fuat. K. 2x : Joosyne 6j. . V. Lieven de Muytere voornt. pat. en Guille van R:en terghem mat.


142 fO K. 3x : Jan 3j. en Petronelle 5j. V. Lieven de Muytere voornt. pat. en Bauduyn Gronden te Meeren tre en Somerghem • sept. 1688

Clays fs Marten

mat.

12v.: St. Gillis van Hifte + Hansbeke Heerl. Vinderhoute 10.2.1685 x Jaquemyntken Landuyt + Hansbeke 1.10.1688 K. Bauduyn, Janneken en Tanneken. V. Bauduyn van Hifte pat. en Thomas van Holsbeke mat. Ho fstede en grond te Hansbeke. 27. 10. 1688 13v· •.: st. Jonas de Meijere f s Philips + Meerentre 7.2.1688 Hoors : 1. Broeder en susters van volle bedde van de o~erl : - Bauduyn de Meijere fs Philips. . - Lieven Vander Vennet x Janneken Sutterman, Pieter en Magdaleene Sutterman mincterj. kinderen van Livyne de Meijere, hun vooght ~s Lieven Vander Vennet~ - Mattheus de Baets x Marie de Meyere. - Jan Cornelis x Elisabeth de Meijere. - Jacques Cornelis x Paesschijntken Raerens fa Adriaen, Jan Isserman x Janneken Arents ende Janneken de Costere fa Fieter minder J. w~ese van Livijne de Meij ere. Jan van Hulle fs Jans onderj. kindt van Pieternelle Aren t s , alle geprocreert 1:)ijJanneken de Meijere fa Philips. 2. Broedem en sustemvan halfven bedde van de o~erl.: - Laurs en Huybrecht de Meijere. Jan Mortier x Maeijken de Meijere • .- Joos van Renterghem x Jaecquemyntken de Meijere ook kinderen van Philips voorntin· tweede huwe Ld ck gewonnen bij Janneken Lootens. Behuysde hofstede en grond te Meerentre aen de meulen. 23. 12.1688 l8v.: Voogdij: Geert van Nevele fs Lucas tot Landeghem wordt ontslaen van syn voogdyschap van de kinderen van Gillis van Heijste verwekt bij Elisabeth van Nevele fa Lucas, syne suster was, nopende de successie vande goederen van Lucas van Nevele heml. grootvader mat. Kinderen : Gillis van Heyste fs Gillis voornt. syn sel fs, Janneken van Heijste x Joos Cortier en Livyne van. Heijste x Pauwel van Hussele • ..Nieuwe vooght wordt Joo~ Cortier voornt. 17.2.1689 19

De voorn. kinderen van .. Gillis Van Nevele renunchieren sterfhuys.van Elisabeth van Nevele hun moeder. 17.2. 1689

het

Jan Wieme verwekt bij Tanneken 19v. : Frans Wieme vader en vooghtvan de Meijere. De weese is gerecht in het sterfhuys van Pieter de Meijere synen oom. 31 .3. 1689


- 143-

ra 20 st. Geert de Puijt fs Adriaens + Landeghem Wilde 1.3.1689 21v. : Wedn. van Janneken Vrien t (1x) He. Gillyntken van Holsbeke (2x) K. lx : Lieven 22j., Andries 15j. en Janneken 26j. V. Adriaen de Vrient. Grond en hofstede (wesende cheyns) te Landeghem. 23.6. 1689

25

Acte emancipatie omme Jan van Laeke fs Jacques beth dan 22j. V. Charles de Meyere en Jan Vander Vennet. 23.6.1689

25v.: Pieter Bruyneel fs Guille renunchiert

het sterfhuys

van sijnen

vader. 23.6. 1689

26

St. Jan de Cuijpere fs Pieter v8I'wekt in tweede huwelick bij Sara Vander Vennet, die tevooren wed. was van Bauduyn Manaut. + onbedegen Landeghem maerte 1689. Hoars : Moederlicke successie : - Pieter Van Speijbroeck x Janneken Manaut fa Eauduyn verwekt bij Sara Vander Vennet. - Marie Arens fa Jans verwekt in eerste huwelick bij Tanneken Manaut ook fa Bauduyns ende van de voorn. Sara Vander Vennet. Janneken Herpels f'a Joos verwekt in tweede huwelick met het voorn. Tanneken Manaut. Vaderlicke successie : - Frans Arens fs Jan en Jan HUijghe als voogden van Jacques de Cuypere fs Pieter voornt. 13j. in tweede huwelick verwekt bij Tanneken de Mei j ere ende alsoo bra eder van hal fven beede van de overl. Gronden te Landeghem. NB. Wijlent Lieven de Cuypere broeder van de overledenen van volle bedde.

23.6.1689 30

St. Elisabeth Moerman fa Jans + Landeghem 31.1.1689 Hd. Thomas van Kerrebroeck. K. Jan en Lieven. V. Thomas van Kerrebroeck pat. en Lieven Moerman mat. 15.9. 1689

31v.:

St. Lieven Mortier fs Geerts + Meerentre 6.10.1689 He. Marie de Ruijtere fa Pieter. K. Joosyntien 8j., Cathelyne 5j. en Janneken 2j. V. Jan Mortier fs Geerts voornt. pat. en Geert de Ruytère Fieter. Hofstede Meerentre Staeektenpoueke op Heystendriesch. 24. 11 •1689

34

fs

Jan van Heeke x Susanna Pieters fa Arents, Segher Pieters fs Arents, Guille Pieters fs Arents, Livyne Pieters fa Arents haer selfs renunchieren de successie bij den overlijden van Arents Pieters haerl. vader.

4. 1.1690


- 144 fO 34v.: st. Lucas Vriendt fs Roelants + Landeghem Heyste .3.1'2.1687 Wedn. van Marie van Renterghem (lx) He. Janneken van Acker C2x) K. 1x : Adriaen V. Adriaen van Renterghem. K. 2x : Jan 8j., Lieven 6j. en Elisabeth 5j. V. Adriaen Vriendt pat. en Charles de Maeght mat. Behuysde hofstede en land te Landeghem Heerl. Vinderhoute wijk Heyste. 26. 1 • 1690 36

st. Jacques van Wassenhove fs Baudewijns + Meerentre 7.9.1689 He. Livijne Cornelis fa Gillis. K. Gillis 16j., Baudewijn 14j., Michiel 9j.· en Stoffelijntien.

9

maend ,

V. Christoffel van Wassenhove Grond te Meerentre. 26. 1 • 1690 38

pat. en Gillis Cornelis voornt.

.st. Pieter Bisschop fs Martens + Landeghem 3.11 •1689 He. Janneken de Baets fa Martens. K, Marten 18j. . V. Marten Bisschop groo tvader pat. en Charles Martens. ma t. B. Charles Martens fs Pieters. 23.2.1690

39v.: st. Jannekens Schepens + Meerentre Hd. Lieven van Lovendegh.em. K. Josyne. V. Lieven Schepens mat. 6.4.1690 41

mat.

:.S"4. Pieter Hertman fs Jans + Meeren tre 6.1.1690 . ·He. Livijne Tuytschavere fa Jans. K. Lieven 4j. 7m., Josyne 15j., Jacquemyn tien 8j. en Elisabeth 11

maen d ,

V. Laurs Richard pa t., en Jan Goethals 'ma.t •. 13.7.1690 43

Geeraert Coppens officier ter deser heerelickhede woon ende op Landeghem stelt zich seker en borghe over de wed. van Pieter Hertman alsnu ghetrauwt met Jan de Crane. 13.9.1690

43

st. Janneken van Heyste fa Gillis + Hansbeke Heerl. ·Meerentre 11.4.1690 Hd. Marten Roeges fs Frans. K. Pieter syn selfs bij .huwelicke staete, 'I'annek en haer selfs, Lieven, Gillis, Livyne, Pieternelle en Marie. V. Pieter van Heijste ~at. B. Pieter Roeges fs Marten tot Meerentre over sijnen vader~ Behuysde hofstede en land Hansbeke Ro. 13.9.1690 .

,

~-_


- 145 fO

45v.: st. Geeraert van Ooteghem fs Seghers + Hansbeke Heerl. Meerentre 29.5.1690 He. Tanneken de Deckere fa Pieters. K. Pieter syns selfs jeghenwoordig vuyt1andts, Baudewijn,· Lievijne, Marie en Paesschijne minderj. V. Pieter B10mme mat. Grond uit hoofde van de over1. te Hansbeke Reybroeck onverscheen ende onverdee1t met Marijn van Ma1deghem causa uxoris ende de vreesen van Pieter Everaert. Behuysde hofstede Hansbeke Heer1. Meerentre en Hansbeke wijck Reybroeck. 28.9.1690 . 48

st. Pieter Coppens + Hansbeke Heerl. Vinderhoute 25.5.1690 He. Elisabeth van Maldeghem. K. Livijne, E1isabeth, Jan, Pi et er en Jacobus •. V. Jan Coppens pat. en Jacques Rutsaert mat. B •.Jan Mortier fs Lieven tot Hansbeke. . Behuysde hofstede en land te Hansbeke Heerl. Vinderhoute op Roo en Sande. 12.10.1690

51

: st. Lauwereijs van Ma1deghem + Hansbeke Heer1. Vinderhoute 15.5.1690 He. Margriete Denijs. K ~ Maeyken en Livijne, Elisabe th wed. van Pieter Coppens en Janneken x Jacques Rootsaert (Rutsaert)• .V. Pieter van Ma1cteghem pat. B. Jan de Brabander fs Gi11is. Behuysde hofstede en land te Hansbeke Heer1. Vinderhoute op Roo en Sande. 12.10.1690

54v.: St. Pieter Cornelis

+ Meerendre 23.4.1690 He. Joosyntien de Meijere. K. .Jan syn .selfs bij huweliek, Jan G1aeijs Gillis en Jacques minderj. V. Gi1l1s Cornelis broeder van de overl. Land te Meerendre. 9. 11 • 1690

x

Pieterne11e,

57

Loijs Beelaert x Janneken Steyaert stelt zich vooght over de weesen van Joosyntien Steyaert overl. huysvr. van Baudewijn Vande Velde. 23. 11 • 1690

57

Lieven van Nevel stelt zich vooght over de weesen van Jan Steyaert mits het overlijden van Joos Bruyneel voocht gheweest. over de voorn. weesen. . . 23. 11 • 1690

57v.: Loys Beelaert stelt zich voocht over de weesen van Christoffel Steyaert fs Jans. 23. 1 1. 1690


- 146 fO

het overlijden van Pieter 57v. : Jacques Manaut fs Jans vooghtmits de Pauw over de weese van Guille Manaut verwekt bij. Elisapeth Vander Vennet. B. Zacharias Vander Vennet. 1690 58

st. Marten Bisschop fs Jaecques + Landeghem Heyste 24.8.1690 He. Jaequemijntien Duijtschaver. K. Jan syn selfs, Lieven 24j. en Marten Bisschop minderj. kind van Pieter. V. Carel Martens over Pieter Bisschop. Behuysde ho fstede Lan deghem Heerl. Vinderhou te Hey st e , 23.11.1690 .

61

Pieter de Baets fs Oliviers stelt zich vooght over de minderj. kinderen van Mattheus de Baets,synen broeder, gheprocreert bij Marie de Meijere tevooren wed. van Michiel Cornelis. . 1.2.1691 .. . .

61

Jan Mortier x Cornelie Cocquijt reriunehieren het sterfhuys van Elisabeth Verstraeten lest wed. van Mattheus Wieme ende tevooren van Arna~t Cocquyt. 22.2.1691

61v.: St. Josyn tien Steyaert fa Christoffel bij Pietronelle Vandèr· Vennet + Meerendre 24.8~1690 Hd~ Bauduyn Varide Velde. K. Fieter, Arnaut, Jan ende Janneken. V. Louijs Beelaert mat. B. Joos en Arnaut Vande Velde beide tot Meerendre. Gronden te Meerendre. Gif te van Jan de Baets aen de descendenten van Jan Steyaert d'audè, Jan Vande. Velde eene van dese vier wessen is overleden. Olivier Steyaert sweesens oom van halfven bedde was ooek . begiftigd van Jan de Baets. 22.3.1691 65

st. Mattheus de Baets + Meerendre 27.11.1690 He. Marie de Meijere tevooren wed. van Michiel Cornelis. K. Marie. V~ Pieter de Baets·mat. . B. Baudewyn de Meijere fs Phls. over Marie de Meijere alsnu ghetraut met Geert Beelaert. Behuysde hofstede en land Meerendre Velde ghemeene ende onverdeelt met Pieter de Baets voornt. en de weesen van Joos.de Baets, elk 1/3.

67v.: st. Geerardyne Cornelis fa Laurs + Meerendre Overpoucke 25.11.1690 Hd. Jan Vande WalIe. K. Pt e t er 8j. en Gui11e 14 maerid , V. Laureijns Corne.lis fs Baudewijnmat.· en Guille Vande Walle fs Elias pat. B. Gui11e Vande WalIe. 24.3.1691


- 147 fO

fs Pieter + Meerendre 30.12.1690 He. Joosijne van Nevele fa Lucas. K. Pieter lSj., Tanneken 23j.x met Jan de Witte fs Laureijs, Janneken 16j., midtsgr. Joosijntien Manaut fa Jans gheprocreert bij Livyne van Renterghem ook dochter van de overl. CJoosijntien Manaut Sj.). V. Guille van Renterghem fs Jans pat. en Geert van Nevele mat. B. Geert van Nevele fs Lucas en Jan de Witte. Grond te Landeghem wesende leen (2/3) "het leen ende goet ten Br-LeLe " ander derde a.en Jor Cornelis Sandelijn. Behuysde hofstede en land te Hansbeke Ro, en grond te Meerendre. 2.5.1691

69v. : st. Guille van Renterghem

73

Acte emancipatie 28.6.1691 -

omme Joos de Cuypere fs Lieven

24j.

73v. : St. Livijne Lamme

+ Meerendre 28.3.1691 Hd. Marten van Wassenhove fs Jan. K. Janneken en Catlijne. V. Pieter de Weert x Jacquemyntien Lamme. B. Jan van Wassenhove vDornt. 28.6.1691

de Baeta + Meerendre 1691 Wed. van Pieter Cornelis. Hoirs : - Joos, Lieven en Pieter Cornelis. - Pieter Bruyneel x Tanneken Cornelis. - Lieven Hoets x Jacquemyntien Cornelis. - Fieter de Cuypere Livyne Goethals ende Joos Plasman x Tanneken Goethals kinderen van Jan Goethals verwekt bij Janneken Cornelis. - Pieter Cornelis fs Jans onderj. weese. V. Joos Cornelis voornt. Grond te Meerendre. 17.1.1692

75v. : St. Jacquemyntien

x

78v.: Akkoord tussen Geeraert Wieme hauder ten sterfhuyse van Jacquemyntien Sutterman + Hansbeke 8.8.1690 waarvan Mattheus Wieme 12j. en vooght is Geeraert Sutterman oom ende Geert en Maurus van Hoecke midtsgr. Janneken van Hoecke x Piete~ Hoeges : sweesens broeders en suster van halven bedde. 17. 1•1692 79

st. Fieter Vande Vennet + Meerendre 26.6.1691 He. Pieterrr11e de Meijere. K. Lieven en Janneken. V. Jan Vander Vennet broeder van de overl. pat. en Charles de Meijere. Gronden te Meerendre en Somerghem ghemeene met ~an ende Lieven Vander Vennet midtsgr. Baudewijn de Meijere met consorten. 17. 1 •1692

81

Frans de Backer fs Pieter, x Janneken Vander Vennet fa Jans vooght over de weesen van Jan Vander Vennet fs Jans voornt. 31 •1•1692


- 148 fO

81

Joos Cornelis voocht over Pieter Co r-neLi.s fs Jans onderj. weese en hoir ten sterfhuyse van Jacquemyntien de Baets wèd. van Pieter Cornelis, syne grootmoeder beneffens JOos Cornelis voornt., Pieter en Lieven Cornelis met ~onsorten.

31.1.1692' 81v.:

.

Accord tusschen Jan Rootsaert x met de wed. van Jan van Wassenhove stifvader en vooght over Catlijne van Wassenhove fa Jans voornt. beneffens Geert van Wassenhove ende Frans Haerens x Elisabeth van Wassenhove jeghens Jooris Manaut en GeeraertStandaert vooghden van de weesen van wijlent Guille Wegghe verwekt bij Janneken Maenhaut.

28.2.1692 82v.:

Contract van aceor-de tusschen Maurus van Houck e over syn seLv en : en als vooght over Susanna van Hove, Geert Herpels x Franchoise va.n Hove, Gillis van Vinckt x Marie van Hove en Pieter van Hove heml •.~terckmaeckende over Jan van Hove.allen kirideren van Pieters jeghens AdriaendeCooman x met de wed. van Gillis,van Hove. Inventaris ten sterfhuysen van Gillis, Jan en Jacobus van Hove kinderen van Gillis voornt.

28.2.1692 84

Franehois Arents fs Jans stelt ~ieh borgè over de .weese van Jan van Wassenhove.

27.3.1692 84

: st. Josyntien

de Baets + Meerendre 1692 Wed. van Adriö_en Wieme (1 x) Hd. Pieter Madou (2x) K. 1 x : Guille, Vijn tien en Pieternelle Wieme. 2x : Christine. V. Lieven van Heeke pat.

8.5.1692

85v.: Hoors tèn sterfhuyse van Guil1e Vande Vennet fs Herman, Charles sone, verwekt bij Josyntien de'Bruyne fa Jans + Ghendt, innocente overjaeri.gghe. Vaderlijke sijde : 1/8 : Reynier Vande Vennet fs Lievens Charles sonet 1/8 : Jan m Lieven Vande Vennet. Bauduyn de Meyere ~ Janneken Vande Vennet •. Joos de Meyere x Marie Varide Vennet. Kinderen van Jan.Vande Vennet fs Charles ~oornt~ en Jan Vande Vennet 8_1s voo gh t VB_n de kinderen van Pieter Vander Vennet fs Jan sone van Charles. 1/8 Jan ende Pieter Vander Vennet midtsgr. Jan Van HOliek x Marie Vander Vennet ende Cornelis Vermeeren x Anna Vander Vennet en Jan Vander Vennet als vooght van Arnaut, Charles en Joos Vander Vennet, alle zeven kinderen van Charles ·voornt. 1/8 Charles Vander Vennet fs Martens Charles d'aude sOne.


- 149 1/8

Petronelle Wille fa Guille verwekt bij Maeyken Vander Vennet fà Charles voornt. midtsgr. Jods Wille over syn selven en als vooght van Pieter Wille beede kinderen van Bauduyn fs Guille gheprocreert bij Maeyken Vander Vennet voornt. NB. Pieter Roeges x met de wed. van Bauduyn Wille. 1/8 Pieter, Gilli8 en Charles van Laeken midtsgr. Daniel Everaert x Marie Livyne van Laeken, Pieter Aer t s x Josyntien van Laeken en Herman van Renterghem x ••••• van Laeken ende als voocht over de kinderen van Jan Loontiens verwekt bij Susanna van Laeken, allen kinderen en kindts kinderen van Jooris van Laeken vercreghen bij Janneken Vander Vennet fa Charles voornt. . 1/8 Louys Beelaert x Janneken Steyaert over hem selven en als oom en vrint van de weesen van Bauduyn Vande Velde gheprocreert bij Josyntien Steijaert suster van Janneken voorschr. ende beede dochters van Christoffel Steijaert verwekt bij Petronelle Vander Vennet Charles d'oude dochter. 1/8 : Jan van Laeken fs Jacques verwekt bij Elisabeth Vandér Vennet Charles dochter. Moederlijke sijde : Janneken de Bruijne fa Jans voornt. lest wed. van Cornelis de. Haen ende tevooren van Jan van Herbrugghe. . Huysstede te Gent. ten voorhoo f'de inde Onderstraete houdende den hoeck van het Schepenhuysstraetien alias de Saijsteke, den overledenen toecomende bij overlijden van synen vader en moeder midtsgr. d'uytgrootynghe met Livyne Marie Langhsweert tweede huysvr. van voorn. Hermand Vander Vennet.

2.7.1692 88v.: Frans de Backere vo o ch t over de weesen van Jan Vander Vennet fs Jans nalinck van de moederlicke sijde over de goederen van Jan Mahaut fs Guille ten decrete ghebracht bij Pieter Cocquyt en Phle Vande Putte. -

24.7.1692 89

Frans Arens fs Jans stelt zich borge over de weesepen. competerende Cathelyne van Wassenhove fa Jans op haer verstorven bij het overlijden van Cath. van Hovenackere haere grootmoeder. Jan Rootsaert x met de we d , van Jan van Wassenhove vo or-nt ,

13.11.1692 89

.

Augm. door Pieter de Meijere fs Lievens, x Livyne de Meijere fa Oliviers tevooren wed. van Stoffel Steyaert ende alsoo voocht over Marie Steyaert 10j., met & doodt van Jan de. Baets sweesens maeghschap ghestorven tot Amsterdam ende Ael t Len " Feltens overleden tot Amsterdam. V. Louys Beelaert x Janneken Steyaert fa Christoffels. B. Lieven de Meijere fs Lieven voornt.

29.1.1693

.

89v.: Augm. omme de weesen van Bauduyn Vande Velde verwekt bij Josijne Steyaert, bij de doodt van Guille Vander Vennet fs Herman + Gent.

12.2. 1693


150 fO

go

St. Tanneken de Meijere fa Jonas (haer tweede b.uwelick) wed. van Pieter de Cuypere. K. Jacaues. V. Frans Haerens en Jan Huyghe. Grond Landeghem Vier Heekenen.

9.4.1693 91 .

Accord tussen : Pieter Cornelis x Pieternelle de Meij ere tevooren wed. van Pieter Vander Vennet jeghens Jan en Thomas Vincent filij Lievens aangaende de vendi tie ten sterfhuyse van Pieter de Meijere den 6.12.1668. NB. Joos Vrint x Josyntien de Meijere fa Pieter voornt.

11.6.1693 92

Augm. toecommende Lieven en Janneken Vander Vennet kinderen van Pieter verwekt bij Pieternelle de Meijere, bij den overlijden van Guille Vander Vennet fs Herman. V.¡ Pieter Cornelis _x Pi.et er-neL'le de Meij ere voorn t , sweesens moeder. B. Jan Beernaert fs Gilli8 tot Vinderhoute.

11.6.1693 92v.:

Verk.: Servaes de Coster fs Geert vader ende vooght van Willernijne, Tanneken ende Marie de Costere ghe pro cr-eer-t bij Maurijntien de Meijere, als hem sterckmaeckende over Jan de Meijere, sijnen swaeger, Jan Verstraeten fs Jans, x Janneken Lamme, Christoffel Dobbelaere fs Lievens, x Josijne Lamme over heml. selven als over Jacques en Livijne Lamme allen kinderen van Pieter. Koper: Joos Lamme fs Jans. Land te Nevele in den.wijk van Oossche, de vercoopers competerende bij versterf te van Jan Lamme fs Jans Hermans SOne gheprocreert bij Marie de Meijere fa Philips. NB. Laurs Schelpe x Harie de Meijere voornt.

15.10.1693 94

: st. Elisabet de Meijere

+ Meerendre 1693 Hd. Joos Dobbelaere. K. Adriaen 7 maand. V. Frans Wieme mat , Hofstedeken Meerendre Overpoucke op het Driesselken.

11.6.1693 95

st. Jacquemyntien Cornelis + Meerendre Hd. Lieven Roets. K. Pieter 4j. V. Joos Cornelis broeder van de overl. Grond te Meerendre.

19.6.1693

10. 12. 1 693 97

st. Janneken

van Renterghem

fa Jans + Landeghem vierheekenen

9.10.1692 Hd. Adriaen Vriendt fs Jans. K. Pieter 1 Oj .; Guilliame 2j., Janneken 18j. en Marie V. Guil1e van Renterghem mat. B. Christoffel vande Kerckhove fs Jans. Grond Landeghem Heerl. Nevel en Vinderhoute.

14.

1•

1694

15j.


. .....,._

......

- 151'St. Livijne van Oo t eghem + Hansbeke . 17.1. 1694 Hd. Frans Co ppen s , K. Pie ternelle 6 weken. V. Baudewyn van Ooteghem mat. 24.3.1694 101

Heerl. Vinderhoute

St. Lieven van Maldeghem fs Martens + Hansbeke Heerl. Vinderhoute, Meerendre etc. 22.8.1694 He. Janneken de Clerck fa Jans. ·K. Jan en Bauduwijn hun selfs bij huwelick, Pieter ·Braet fs Pieter, x Pieternelle, Susanna, Marie en Franchoise minderj. V. Jacques van Maldeghem fs Hartens pat. Behuysde hofstede Hansbeke inde Kerckstraete bij .toopè van : - Jacques van Maldeghem (1/6). . - Dhoirs van Roelant van Maldeghem (1/6). - Dhoirs Lieven Neijt gheprocreert bij Martijne van Maldeghem (1/6) - Geert de Landtsgrave ..causa uxoris Ca t h , van Maldèghem fa Jans (1/12). . - Frans van Maldeghem fs Jans (1/12). Meersch te Meerendre. Stuck landts Hansbeke onverscheeden en onverdeelt met de kinderen van Jan de Clerck, dhoirs Jooris Vande Bossche ende de wed. van Pieter Vrient bij coope van Lieven ~. Clerck fs Jans. NB. Jacques Gailliaert tot Brugge is sehuldig aan dit sterfhuys en is commen te faillieren en vertrocken naer Spagnien. 13. 1 • 1695 .

106

Lieven Vander Vennet ~telt zich vooght over de ~eese~ Pieter Sutterman. 14.12.1694

van

106

St. Charel de Meijere + Meerendre 9.9.1694 x Cathelyne Cornelis + Meerendre 13.8.1694. Hoirs van Charel de Meijere : Bauduwi jn de Mei jere. Pieternelle de Meijere~ - Laureijs Cornelis x Nartyntien de Meijere. - Josyn tien Tavernier, heml. ende de voorn. Char eL de Meij ers moeder. Hoirs van Cathelijne Cornelis : Laureijs Cornelis voornt. - Pieter de Meijere x Janneken Cornelis. Marie Cornelis. Jan Vande Walle wedn. van Geerdyntien Cornelis, vader en vooght over Pieter Vande WalIe, broeder·~n susters. van Ca thelijne.· Behuysde hofstede en l~nd Meerendre Velde bij coope van Jan de Voghelaere fs Joos.

3.3.1695 1 07v

.: st. Li vijne Prui jm + Heerendre 27.6. 1694 Wed. van Bauduyn Wille ontf~ngher van Meerendre 1682 (lx) Hd. Fieter Roeges (2x).

ten jaere


- 152 fO

1x : Pieter onlangs onverleden. V. Guilliame Pruijm mat. K. 2x : Frans en Carel 9j.~ Jan 7j: en Lieven 21 maend. 1/3 van een camer op cheyns op den Leybarn, andere deelen aan Guille en Jacques Pruijm, bewoont bij Jacques Pruijm. Grond te Meerendre en huys ander deel competeert Joos Wille. 3.3.1695 K.

109v.: st. Joosyntien Verhassel + Meerendre 7.11.1694 Hd. Frans Steyaert. K. Cathelyne 4 maend. V. Marten Verhassel broeder van de overl. NB. Guille Sierens en consorten hoirs van. de Hd. sijn eerste huysvr. nl. Willemijntien Schepens. 3.3.1695 l11v.:

Lieven Roets haudez' ten sterfhuyse van Jacquemyntien Cornelis f<;l.. Pieter verwekt bij Jacquemyntien de Baets. (vgl. hierboven fO 95) • 3.3.1695

112

St. Janneken de Meijere + Meerendre 14.5.169~ wed. van Jan Wieme (lx) Hd. Jooris de Wulf (2x) K.

lx

: Pi.e t e r

V. Frans Wieme. K. 2x :··Josyne24j., Tanneken llj., Jan 3j. ·en Cathelyne onlancx overleden. V. Jan Dobbelaere x Tanneken de Meijere suster van de overl. Behuysde hofstede en grond Meerendre Overbrouck. 17.3.1695 113v.: Joos Lamme ende Jan Meganck vooghden ghecreert over de weesen van Gillis Meganck. 15.9. 1695 114

St. Cat.h, Gaelens fa Joos + Landeghem 28. i 1•1694 Hd. Pieter Slock fs Geert. K. Thomas 6j. v. Joos Gaelens grootvader. Behuysde hofstede en grond Landeghem vier hecKenen. 28.9.1695

115v.: st. Pieryn tien Baele + Heerendre 5. 11•1694 Hd. Joos Meersaut. K. Narie 19j. V. Joos Baele broeder van de overl. B. Pieter van Wassenhave fs Niclaeijs. NB. Joos Meersaut was wedn. van •••• 10.11•1695 117v. : St. Geeraert Wille' + Meerendre 14.12.1694 Wedn. van Janneken de Meijere (lx) He. Cathelijne Willems (2x) K. 1x : Pieter en Marten, Marten Slock x Tanneken en .Io syne , 2x : Marie 10j. Grond te Meerendre 10.n.1695


- 153 fO

119

st. Tanneken van Hijste fa Gillis + Hansbeke 30.10.1694 Hd. Joos vande Putte fs Joos. K. Pieterne11e 2j. V. Baudewyn van Hijste. . Hofstede en Land Hansbeke Sande Heer1. Vinderhou te onverscheden· ende onverdee1t met Baudewyn ende Janneken van Hijste kinderen van Gillis • 24.11.1695

12Ov. : St. Wi11emyntien de Weert fa Chare1s + Landeghem Hd. Lieven de Maèght. K. Jaspar 6j. en Jan 3j. V. Lieven van Vinck mat. Behuysde hofstede Landeghem vier Heckenen.

october

1694

2LI-.l1.1695

122v.: Acte auth. Pieter Hoeges over slJn se1ven en als ~ooght over Gillis, Pieterne11e ende M~rie Hoeges synen bro~der en susters hoirs ten sterfhuyse van Marten Roeges en Janneken van Heijste hunnen vader en mo~der. 8.12.1695 1 22v.:

St. Marie de Ruij ter fa Pieter + Meerendre 24.11.1694 wed. van Lieven Mo~tier (lx) Hd. Pieter Sutterman corts naer sijné huysvr. + 2.T2~1694. K. lx : Josyntien 13j., Cathelijne 11j. en Janneken 8j. V. Geeraert de Ruijter broeder van Marie en Jan M6rtier broeder van Lieven. K. 2x : Lieven 4j. V. Lieven Vander Vennet x Jannekèn Sutterman pat. Behuysde hofstede en land en meersch te Meerendre aenden meulen ghemeene en onverdeelt met Lieven Vander Vennet ende Marten van Wassenhove x Magdaleene Sutterman. 24.11.1695

125v.: Vercaevelijnghe 24. 1 1 • 1 695 . 127.

130

..

ten sterfhuyse van Márie de Ruijter fél,Pieter. .

St. 1ivyne van Loockene fa Pieter + Landeghem 26. 1 1 • 1693 Hd. Jan Vande Kerckhove fs Jans. K. Christoffel syn selfs, Geeraert 24j., Jacques 23j., Jah 20j., Pieter 15j., Elisabeth 25j., Livyne 22j. en Joanne Midtsgr. Livyne, Petronel1e, Joanne, Isabelle ende Jacquemyntien Vincent gheprocreert bij Tanneken vande Kerckhove fa Jans voornt. V. Jacques van Loockene. Behuysde hofstede en land te Landeghem en Meerendre. 24.11.1695

12j.

st. Livyne Lamme fa Jans + Hansbekè 23.10.1694 Hd •.Baudewijn van Hove fs Gillis • K. Adriaen 13j., Gillis 7j., Janneken 11j., Marie 9j., Pieternelle 6j. en Josijne 4j. V. Joos Lamme fs Jans voornt. mat. Grond te Hansbeke Sande, vervallen hofstede met een c1eijn motgen daer de beke deurloopt te Hansbeke. Den haudt bosch te Hansbeke onverscheeden en onverdeelt met Gillis van Heyste


- 154 en de kinderen 24.11.1695 133

van·Piete~

Haelaert.

St. Laurijntien Speeckaert fa Laurs + Landeghem 15.11.1694 Hd. Jan Huijghe fs Jans. K. Tanneken 4j. en Janneken 2j. V. Joos Fiere mat. B. Geert van Renterghem is Pieter. Behuysde hofstede te Vosselaere, d'ander helft competerende aen Joos Fiers causa uxoris. 24.11.1695

135v. : st. Herman van: Renterghem fs Joos + Landeghem He. .Jo ayn t i.envan Laeken fa Jooris. K. Pieternelle 4j.· . V. Pieter van Renterghem pat. Behuysde hofstede en Lan d Landeghem Hey st.e, 24. 1 1 •1695 .

Heyste 4.11.1694

137v.:

St. Abraham van Quakebeke + Heerendre 3.9. 1694 He. Janneken van Wassenhove, hertrouwde Marten .de Clerck. K. Jacques, Marten, Jan,. Mattheus, Pieter, Harie, .Pieternelle en Cathelyne. . V. Jooris Waldack pat • .B. Jan van Wassenhovè fs Baudewyns vader van de He. Behuysde hofstede en land Meerendre Velde. 24.11.1695

140

st. Pieternelle Verstraetèn fa Jacques + Brugghe bctober 1694 . Hd •. Daniel van Heij ste fs Pieter. K. Lieven Lambrech t x Franchoise van Heij ste. Marten Sierens x Janneken van Heijste~ Pieter Vuyttenhove grootvader ende vooght van de ctrij achterghelaeten weeseri van Jacques van Heijste. Jacques Bogaert váder en vooght van syne vijf minderj. kinderen verwekt in eerste huwelick met Tanneken van Heijste. Jaecquemyntien van Heijste jonghe dochter, overleden naer de doodt van haere moeder. Hofstede en land te 100 ten hulle dheerlijchede van Audegoede. Hofstede en land te 1andeghem en land te Nevele. 8. 12. 1 695

142

St. Pieternelle van Wassenhove + Meerendre Hd. Geeraert van Nevel. K. Christoffel 5j. V. Jan van Wassenhove mat. NB. Christoffel van Wassenhove grootvader Behuysde hofstede met twee huysen bewoont de Meijere fs Jans te Meerendre bij coope Reynier de Voghelaere en Jan Rootsaert en 13.3.1692~ . 8.12.1695

12. 11 e .1694

ván de overl. bij de Hd. en Pieter van .Tanneken Pieters, consorten van


- 155 fO

144

St. Cathelijne Vertriest + Meerendre 10.8.1695 Hd. Jacques Pruijm. K. Joos syn selfs, Jan 24j., Carel 14j. en Narie 16j. V. Arnaut Vertriest halfven broedere van de overl. 8. 12. 1695

145v. : St. Marten Rouges + Hansbeke november 1694 wedn. van Janneken van Heijste. K. Pieter syn selfs, Gillis, Pieternelle en Marie minderj., Tanneken haer selfs en Livyne x Geeraert Baijens. V. Pieter Rouges voornt. . . Behuysde hofstede en land. te Hansbeke, bosch, het ander deel toecomende aen Gillis en de kinderen van Pieter van Heijste. Land, d'ander helft competee~t dhoirs van Frans .Rouges. 8.12.1695 .. 146v.:

st.

Charel de Meij ere 'f s Charels + Landeghem Hey st e ," He. Llvyne van Laeken fa Pieter,. hertrouwde met Jan Hanssens fs Thomas •. K. Jan l5j., Lieven '3j. en Janneken 4j. V. Franchois Dobbelaere fs Pieter pat. . Behuysde hofstede en land te Landeghem aenden Heystendries. 22.12.1695

149v.: St. Susanne de Clerck + Meerendre 21.8.1695· wed. Van Pieter de Brabander (1x) Hd. Jan van Wassenhove fs Christoffels (2x) K. 2x : Joosyntien 13j. en Janneken 7j • .V. Pieter van Renterghem halfven broeder van de overl. 22.12.1695 151

Marten ~n Jan de Clerck ov~r hem selven als over Guille en Elisabeth de Clerck huerl. broeder en suster renunchieren het sterfhuys van Joos de Clerck huerl. vaeder. 24. 11•1695 .

151v.: Jan van Maldeghem fs Lieven stelt zich borge ovef Joanne de Clerck wed. van Lieven van Maldeghem voornt. NB. Frans en ~·18.rie van Maldeghem ook kinderen \00 Lieven voornt. bij Joanne de Clerck. 24.11.1695 151v.: Jacquemyntien 22.12.1695 152v.:

st.

de Heijere

wed. en He. van Pieter Willems.

Cornelia van Ker r-ébr-ouck fa Jans + Landeghem ·Wilde· 17~6.1695 sonder lichamelicke hoirs. Hoors : - Charles van Laeke x Janneken van Kerrebroeck fa .Jans , - .Pieter van Renterghem als vooght mat. over de minderj. weesen van Pieter van Kerrebroeck fs Jans voornt. ende commende van halfven bedde bij naerne : Carel 8j.,'Janneken 12j. en Marie 1Dj. Behuysde hofstede en land te Landeghem Wilde. 19.1.1696


- 156 fO

153v.: St. Jacques van Haldeghem fs Hartens + Hansbeke 3.5.1695 He. -Susanna Mounne fa Jaspar. K. Jan syn selfs bij huwelick, Harten van Maldeghem fs Joos, x Catharina van Maldeghem dochter van de overI., Janneken wed. van Pauwels de Smet, Jan Mortier fs Lievens verwekt bij Livyne van Maldeghem, Joos de Meijere schoonvader· en vooght van Jacobus van Maldeghem fs Ferdinandus, Jan de Groote schoonvader .en vooght van Jaequemyntien en 1ievyneken van Maldeghem kinderen vanPieter bij Pieterne11e Verschuere . in haar tweede huweliek, Marie minderj. en MartinUs overleden jongman naer de doodt van synen vader. . V. Jan van Ma1deghem fs 1ievens. Huysstede wesende een taverne ghenaemt "het paelkenll te Hansbeke Héer1. Vinderhoute wijck te Sande. 19. 1 •1696 . .

155v.:

St. Tanneken Wegghe fs Guilliame + Meerendre 22.6.1695 Hd. Pieter Iket. K. Jan 15j., Marten 9 maend en Janneken 3j. v~ Guille Weghe broeder van de overl. B. Gliilliame Wegge fs Gui1liame.· Deel van een hofstede Meerendre· Oosterghem ander de eI competeert G111is. Wegghe voornt. ende weesen van Margriete Wegghe. 1.2.1696 .

156v.·:

St. Gi.1l1s Meganck fs Pieter + Hansbeke te Sande 27.6.1695 wedn. van .Li, vyne de Bae t s (1x) wedn. van Josyne Lamme fa Jans (2x) + Hansbeke 2.2.1695. K. 1x : Pieter. V~ Geert Wi11ems mat. K. 2x : Jan, Lieven, Geeraert, Joos, 1ivijne, Jacobus en ••• V. Joos Lamme fs Jans mat. Grond te Nevele, Hansbeke en Meerendre. 16.2.1696

157

158

: Joos Cocquijt geeft te kennen dat hij van Janneken van Kerrebroeck wed. van Jan Arents in bewaèrnisse ontfanghén heeft .60 ponden gr. aencomrnende Marijn, Gillis en 1ivyne Arents kinderen van Jan voorn t , uyt hoofde van .Jan de Baets overleden tot Amsterdam. Marijn Arents voornt. 14J. wil het ambacht van schoenmaecker leren ten huyse van Cornelis de Deckere tot Meerendre. 16.2.1696 van Wassenhove fs Bauduijn aenghecommen vooght.pat. van de weesen van Bauduijn van Wassenhove hoira ten sterfhuyse van Mattheus van Wassenhove ende Timneken 1ippens is betrocken van weghen dhoirs van Christoffel van Wassenhove fs Baudewijn voornt. overleden en ~oorgaenden voogh~ van de voorschr. weesen. 15.3.1696 Jan

158v.: St. Christoffel van Wassenhove + Meerendre He. Janneken de Coster. Hoirs (K) : - Jan van Wassenhove. - De weesen van R3uduyn van Wassenhove.

21.10.1~94


- 157 Christoffel van Wassenhove •. - Hubrecht de Meyere x Livyne van Wassenhove. - Pieter Gillis x Janneken van Wasserhove. Het weese kindt van Geert van Neve gheprocreert tien van Wassenhove. V~ Jan van Wassenhove voornt. Gronden te Meerendre en hofstede Meerendre Velde. NB. Geert van Wassenhove broeder van de.overl.

1.3.1696 160

: Vercaevelynghe 12.4.1696

162

bij Pierijn-

. ten sterfhuyse

van Christoffel

van Wassenhove.

st. Pieter van Hoor~beke + 29.12.1694 X Janneken de Jaeghere + 28.6.1695 K. Cathelijne 12j., Pieternelle 10j. en Livijne 7j.· V. Lieven de Meijere x Tanneken van Hoorebeke pat. en Christoffel de Jaeghere mat. Grond te Meerendre en Lovendeghem. NB. wijlent Jan van Hoorebeke oom van de weesen.

12.4.1696 163

Frans de Poortere tot Astene als vader'en vooght van syne kinderen gheprocreert bij Livijne van Doorne sijne eerste' huysvr., midtsgr. als vooght over Gillis Opstaele fs Pieter verwekt bij Pieternelle van Doorne fa Fieter ende soo hoirs ten sterfhuyse van Elisabet .de Pau wed. van Pieter van" Doorne d'aude. 17.3. 1695

163v. :

st.

Elisabeth de Pauw fa Pieter + Landeghem 29.9.1694 wed. van Pieter van Do er-en fs Jans.· K. Pieter Cocquyt x Marie van Dooren, Frans de Poortere vader en vooght over Joanne en Pieternelle de Poortere gheprocreert bij Livijne van Dooren, Pieter Co cquy t voornt. als voo gh t van Gillis Opstael fs Pi.e t er , .gheprocreert .bij· Pieternelle van Doorne. '.' Behuysde hofstede op lNildendries bij coo pe van dhoirs van Sr. Louy s van Couckelberghe van oUden tijde ghenaemt "den hert". 31 •1O. 1696 '.

165

Velk ~ Jan Meganck fs Pieters vooght pat. en Joos Lamme vooght mat. van de weesen van Gillis Meganck fs .Pieters voornt., verwekt bij Joosyne Lamme fa. .Ian s midtsgr. Christoffel Bogaert x Tanneken Lamme fa Jans. Koper : Jan Lamme ook zoon van Jan. Grond te Han~beke •. 31.1.1697

166

Joosijne Wille fa Geeraert bij Janneken de 11eijere renunchiert het sterfhuys van haer vader ende moeder. 31 •1•1697


- 158 fO

166

Jooris Maenaut fs Jacques tot Ghendt wiert deelvoocht ghecreert over de wees~n van Ta~neken Maenaut fa Jacques voorseyt, danof vader is Mattheus van Nevele.· 5 .•12.1697

166

St. Bauduijn de Meijere fs Philippus + Meerendre 1.1.1696 x Janneken Vande Vennet + Meerendre 20.10.1694. . K. Pieter 14j., Elisabeth 16j. en Magdeleene 12j. V. Laurs de Meijere pat. en Jan Vander Vennet mat. Bosch weesende leen te Hansbeke Sande, behuysde hofstede en land te Meerendre Staeektenpoucke en grond te Somgerghem ghemeene en onverdeelt met Lieven ende Jan Vander Vennet met consorten. 16.1.1698

169v.:

Vertoogh bij Lieven Vander Vennet voogh t over de weesen van Pieter Sutterman vint hem ghepresseert van weghen de wed. en hoLr s van Jan van Wassenhove ende Harten van Wassenhove .•· 13.2.1698

170

st. Janneken van Kerrebrouck fa Jans + Landeghem 15.10.1697 Hd. Charles van Laeke fs Jooris. K. Jan 11j •6m • V. Jan Goethals mat. Behuysde hofstede en land te Landeghem Wilde en gr-on d :te Dronghen • 27.2.1698 .

173v.: Vertooeh bij Jan·}1ortier fs Geerts en Geeraert de Ruytere vooghden van Lieven Mortier gheprocreert bij Marie de Ruijter stonden betroeken te worden van weghen Lieven Vander Vennet als borge over Jan van Wassenhove en ~Iarten van Wassenhove. 13.3.1698

174

Vertoogh bij· Jan Vander Vennet en Laur s d.e Meijere voo-ghden . over de weesen van Pieter Vander Vennet ende Bauduyn de Meijere, de weesen competeren elk 1/5 paert in landt te Somerghem de 8.nder 3/5 competeren aan voorn. Jan en Lieven Vander Vennet • 18.3.1698

174

St. Tanneken Maenaut fa Jacques + Meerendre.·13.11.1695 Hd. Mattheus van Nevele fs Lucas. K. Mattheus 12j., Janneken 14j. en Tanneken 4j. V. Jooris Maenaut mat. Land bij Meerendre meulen en te Hansbeke •. 24.4.1698 .

179

St. Janneken de Baets + Meerendre 23.1.1698 Hd. Jan de Voghelaere fs Joos. K. (hoirs) - Joos, Jan en Philippe de Vo"ghelaere. - Jan Martens x Màrtijne-de Voghelaere. - Joos Martens x Margriete de Voghelaere.


- 159 -

fO Jooris Maenhaut fs Christoffel bij Livijne de Voghelaere over syn selven en als vooght over Pieter en Livijne Vijncke kinderen van Pieter gheprocreert bij Livijne de voghelaere voorn t , - Jan, Marten, Janneken en Pieternelle Haerens kinderen van' Marten gheprocreert bij Joosijne de V.oghelaere. Behuysde hofstede en grond te Meerendre Durmen. NB. Reynier de Voghelaere broeder van de Hd •.... 24.7.1698 183

Declaratie van staat ten sterfhuyse He. Cathelyne Martens. V. Guilie van Hecke. 24.7.1698

van Pieter Rutsaert.

183v.: Vertoogh

bij Philips Vande .Putte:.xmet de wed. van Jacques Varide Velde, welke Jacqu~s Vande Velde vooght gheweest is over de weese van Geert Vande Velde. (Koper: Lieven en Jan de Baets). 25.2.1699

184v.: Auth. Geeraert van Wassenhove

over de weesen van Jan van

Wassenhove. 2.7.1699 185

St. Lieven Willems fs Jacaues + Hansbeke januari 1699 He. Livijne Coppens f~ Cornelis. K. Jooeijntienm Marie. V. Geeraert Willems pat. en Jan Coppens mat. Gronden te Hansbeke onverdeelt met Geeraert Willems sweesen oom, huys en grond (cheyns) te Hansbeke. 16.7.1699

187

st. Elisabeth Maenaut + Meerendre 16.1.1699 Hd~ Pieter Cocquijt fs Roelandts afgegaen ontfangher van Meerendre ten jáere 1680-1681. K. Mattheus 24j., Geeraert 17j., Jan 10j. en Jacques 6j. Joos Dobbelaere x Cathelijne, Jan Harents x Helena. V. Joos Dobbelaere apparentenvoocht. Vermanghelde grond te Nevele, behuyst hofstedeken en grond te Meerendre Oosterghem. 30.7.1699

190

Vertoogh bij Jan Vander Vennet voocht van de weesen Vàn Pieter Vander Vennet verwekt bij Pieternelle de Meijère. Frans Dobbelaere x Pieternelie de Meijere voornt. 19.11.1699

190v.: Auth. Laureyns de Meijere en Jan Vander Vennet beede vooghden over de weesenvan Bauduijn de Meijere. 17.12.1699 191

Jan Wieme fs Frans renunchiert 17 •12. 1699

het sterfhuys

van sijn vader.


- 160 fO

191v.: Verk.: Carel Moerman over Gillis Opstaele fs Pieters minderj. weese bij Pieternelle van Doorne. ~ Koper : Pieter Cocquijt fs Andries. RuYs en stede wesende cheyns,. het andere deel competerende. den coopere. 14. 1~1700 192

St. Marie van Naldeghem + Hansbeke te Sande 4.1.1700 Hd. Guillaeme de Cuijpere. . K. Pieter, Jacobus en Joanne. V. Jacques Rootsaert fs Lievens mat. Behuysde hofstede onverscheen enonverdeelt met s'overledens drij susters. 24.3.1700

193v.: Zacharias vander Vennet fs Christiaens, x Marie de Beunis fa Jans renunchieren het sterfhuys van Jan de Beunis fs Jans d'àude voornt. 7.5.1700

194

: Vertoogh bij Pieter Cocquijt fs Roelandts hauder ten sterfhuyse van Elisabeth 6.5.1700

194

Manaut

syne overl. huysvr.

St. Jan Mortier + Bansbeke He. Livijne Coddens. K. Jan en Pieter, .Janneken van Coppenberghe, Marie alsnu getraut met Carel V. Jan Mortiér fs Jans. Behuysde hofstede Hansbeke 6.5.1700

18.12.1699 x Joos de Meije're, Marie x Geeraert Lamme wed. van Lieven Mortier en de Buck. te Sande.

196v.: Lieven van Nevele fs Geeraerts eed als vooght pat. over weesen van Mattheus van Nevel gheprocreert bij Tanneken Maenaut (lX) en bij Janneken Willems (2x). 9.6.1700 196v.:

198

de

St. Guillaeme de Clerck fs Joos + Meerendre sept. 1699· He. Marie Claeijs t evoor en .wed, van Jan Cornelis. K. Joos 14m. V. Marten de Clerck~ 'Behuysde hofstede en grond te Meerendre Durmen. 22.7.1700 Pieter Goethals x Janneken 'Tan Hulle fa Jans en Geert Beelaert stellen zich als vooghden over Jan van Hulle fs Jans bij Pieternelle Arens. 2.9.1700

i ;

i i

I

198v.: Jacques van Parijs'x Marie de Suttere renurichiert dè" sterfhuysen van Marijn hegeerende. 22.10.1700

Saman ende Janneken

Claeijs syne huysvr.

II i

! .

198v.:

Au t h , Charles van Laeke vader en vooght van Jan van Laeke. 17.3.1701


- 161 fO 199

: Jan de Voghelaere fs Jans doet eed als vooght over de weesen van Marten Arens gheprocreert bij Josijne de Voghelaere s'cornparants suster. NB. Jan de Voghelaere x Janneken de Baets sveesen grootvader en grootmoeder. 2.5 .•1701

199

Frans de Voghelaere fs Gillis doet eed als veoght over de weesen van Lieven de Voghelaere synen broeder gheprocreert bij Martijntien Steyaert. 25.5.1701

199v.: Vercavelynghe tussen de hoirs van Jan de Voghelaere en Janneken de Baets : - Joos, Jan ende Philippe de Voghelaere. Martyntien de Voghelaere x Jan Martens. - Hargriete de Veghelaere x.Joos Martens. - de kinderen van Josijne de Voghelaere gheprocree~t bij Marten Haerens. . . - de kinderen van Livijne de Voghelaere thaeren 1x bij Christo ffel Manaut ende ten 2x bij Pieter Vincke. K. lx = Jooris Manaut. 23.6. 1701 202v.: Jaspard de Voghelaère als vader en vooght over syne twee· minderj. kinderen verwekt bij Cathelijne Be&laert renuhchiert het sterfhuys van Pieternelle Slock wed. vah Jan Beelàert sweesen grootmoeder - st. weth. van Lovendeghem. 6.7. 1 701 203

Augm. amme de twee minderj. kinderen van Pieter Vincke gheprocreert bij Livijne de Voghelaere fa Jans, beneffens Jooris Manhaut fs Christoffel·oock soone vande voorn. Livijne ten sterfhuyse van Jan de Voghelaere en Janneken de Baets hunnen grootvader en grootmoeder. 7.7. 1701 .

204

Augm. omme de vier minderj. weesen van Marten Haerens gheprocreert bij Josijne de Voghelaere fa Jans, ten sterfhuyse van Jan de Voghelaere ende Janneken de Baets hunnen groot~ vader ende grootmoeder. 7.7. 1701

205

St. Jooris Ide + Meerendre 8.6~1701 He. Marie Verstraeten. K. Jan 2j. V. Gillis Ide broeder van de overl. Grond te Somerghem Ro, d'andere helft competeert Verstraeten x Charelyntien Ide. 7.7.1701

207v.:

Harten

Pieter Heganck tot Nevel stelt zich vooght pat. over de 7 minderj. kinderen van Gillis Meganck synen broeder, gheprocreert bij Josyntien Lamme oock overleden, en bij overlijden van Jan Meganck sweesen oom. . 21 .7. 1701


- 162 . fO

207v.: Augm. omIDe de minderj. weesen van wijlent Gillis Meganck fs Pieter + Hansbeke,. bij het overlijden van Jan. Meganck ooek fs Pieter sweesen pat. oom + Hansbeke 23.5.1701, He. Maria Hanssens fa Geert sonder lichamelicke hoirs. NB. Jacobus Meganck fs Gillis eenen van de se weesen. 20. 10. 1701 209 .: St. Jan de Voghelaere + november 1700 Hoirs : Jan, Joos en Phle, Jan .Martens x Martyntien en Joos Martens x Margriete, ·de kinderen van Jósijne x Marten Haerens en Livijne de Voghelaere x Pieter Vijncke, wed. van Christoffel. Manaut. 24. 1 1 • 1701 212v.: st. Lieven Lambrecht fs JaeCQUeB + Hansbeke Ra Heerl. Vinderhoute 20.11.170; . He. Franchoise van Heystè fa Danneel. K. Frans 12j ., Gillis 1Oj ., Pieter 7 .i. en Petronelle 20j ~ V. Bauduyn Lambrecht pat. en Danniel van 2eyste mat. 16.2.1702 . Foutieve 204

1

1

nummering

: st. Janneken Weijts + Meerendre 19.12.1701 Hd. Pieter Haereni fs Guille·. K. Jacques 16j., Lievijne 12j., Marie 8j. en Tanneken· 2j. V. Jacobus Wieme x Cathelyne Weijts suster van de overl. Ho~stede en grond Meerendre Overpoucke. 16.3. 1702

1

.

Elisabeth van Wassenhove + Meerendre 18.11.1701 Hd. Frans Harens. K. Matthijs en Janneken en Jan. V. Geert van Wassenhove broeder van de overledene. Deel van een behuysde h6fstede d'ander helft competeert lyne van Wassenhove x Bauduyn Manaut tot Meerendre. Grond te Meerendre en Landeghem~ . 28.6.1702

204·v.:st.

206:

na fO 212v. - na deze fO volgt t erug 'fO 203.

Cathe-

lynghe ten sterfhuyse van Janneken de Coster wed. ·van Christoffel van Wassenhove .. Stoffel yan Wassenhove. - Livijne van Wassenhove x Huybrecht de Meijere •. - Janneken van Wassenhove x Pieter Gillis. . - De kinderen van Bauduyn van Wassenhove bij livijne van Hoorebeke. V~ Jan Van Wassenhove.· . - Het kint van Pieternelle van Wassenhove bij Geert van Nevele. 28.6. 1702

Ver-c avè

207 v. :st. Janneken de Maecht fa Jans + Lan de gh em 12.4.1702 ' Hd. Lieven de·Puijt fs Geert. . K. Pieter 8j. e~ Geert 5j. V. Lieven de Maecht. Behuysde hofstede en land Landeghem Wilde. 28.6.1702


- 163 fO

1

209

St~ Pieternelle de Coorter fa Jacques + Landeghem Hd. Laurs Arens fs Jans. K. Jan 2j.4m. en Pieternelle 1 maerid, V. Christoffel Verhelst. 28.6. 1702

2101

Au t h ,

9.4.1702

Pieter Vincke vader en vooght over syne minderj. kinderen hoirs van Jan de Voghelaere en Janneken de Baets heml. grootvader en grootmoeder. 24. 1 1•1 701 .

..

210 v.:Lieven Arents fs Jans vooght pat. gecreert van de weesen van Marten Arens fs Jans voornt. gheprocreert bij Joo~ijne de Voghelaere fa Jans~ 8. .1.703 2101v.:Wijlent Jan Steyaert, Lieven de Muijter en Mattheus van Nevele, benevens Jan de Rijnek in syn leven B~illiu van Vinderhoute en Meerendre op den 11.4.1674 hebben opghelicht van wijlent Joos Dhondt in syn leven Adt. inden RvV.l. Frans van Laere x Jaecques van Damme over Jan Steyaert.· - Jooris Mana.ut en Lieven van Nevel als vooght van de weesen Hattheus van Nevel. . - Phle Vande Putte met consorten als hoors van Tanneken· Hana.ut in haer . leven huy svr , van Lieven de Muytere. 19.4.1703 1

.

.

.

211 v , :St. Elisabet Rutsaert + Hansbeke 18.5.1703 wed. van Cornelis Coppens. K. Jan, Cornelis <en Lieven hun selfs.· Joosyntien en Marie Willems fa wijlent·Lieven bij Livijne Coppens fa Cornelis. V. Geert Willems fs Jaecques oom pat. en Jan Coppens oom mat. Hofstede te Hansbeke. 20.9.1703 213

st. Janneken van Qua them + Meerendre 2.9.1703 wed. van Christoffel Martens (lX) wed. van Jaecques Vande Velde (2x) Hd. Philippe vande. Put te (3:x) K. i x Jan en Guillaeme Hartens en JOQs vande VeLd e x Lievijne Martens. 2x Josijne. 3x Susanna 17j. . V. Bauduyn vande Velde broeder van Jan en Jan Ï''1artens ma t v Behuysde hofstede en land Meerendre Velde en Overbrouck. 29. 11 •1703

216

Renunchiatie

216

St. Jan Speeka~rt fs Wijbrand + Landeghem 5.10.1703 He. Willemijntien Coppens fa Jaecques. K. Jan syn selfs, Jaeeques Pijnaert x Tanneken, Anth. van Huffel x Pieternelle, Thomaes 19j. en Janneken 21 j. V. Geert Coppens. Behuysde hofstede en land te Landeghem vier heekenen •. 13. 12. 1703

ten voorn. sterfhuys

(zie hierboven

f~ 213).


- 164 -

220v.: Jan Verheeken fs Mattheus vooght van deV/eesen van wijlent· Lieven Wanbeke bij Magdaleene Herdaen, en Lieven Steijaert vooght van de weesen Joos Wanbeke bij Janneken de Meijere renunehieren het sterfhuys van Jan de Bu ck + Land eghem s 17.4. 1704 220v. = Jan Speek8ert fs Jans, Jaeeq ues Pijnaert x Anna Spe ekae r t , Anth. van Huffele x Fieternelle Speekaert stellen zich borghe over de staet·van goede toecommende.de weesen van Jan Speekaert verwekt bij Willemijntien Coppens. 30.4.1704 220v.: Augm. omme de weesen van Lieven Lambreeht verwekt bij Franche . van Heyste, bij het overlij den van Jaeq ues Lambr echt en.· Elisabeth van Hulle sweesen·grootvader en grootmoeder. Guille Martens alsnu ghetrauwt met Franchoise van Heyste voornt. V. Bauduijn Lambretht. Huys en grond te Landeghem onverdeelt met Bauduyn en Pieternelle Lambrecht. NB •.Laurs. Lambrecht sweesen oom over 16 à 17 jaeren uijt slants vertrocken is naer Ventien ofte elders sonder dat men weet ofte hij oijt sal wedereommen dan men ghelo6ft overleden te sijn. 21.5.1704 221v.=

st. Livyne Vande Kerckhove + Meerendre 14.12.1703 Hd. Adriaen de Vreese. K. Jan 6j. en Matie 2j. V. Christoffel vande Kerckhove. Deel van een behuyscte hofstede Landeghem, d'and~r 5 deelen· competeren aen Sto ffel vande Kerckhove voorn t., Geert en. Fieter vande Kerckhove, midtsgr. Joanne ende·kinderen van Jaecques Vincent. gheprocreert bij Tanneken vande Kerckhove. (Zie St. Livijne van Lookene sweesen grootmoeder 24.11.1695 reg. fO 127, Jan vande Kerckhove sweesen grootvader). . 21.5.1704

223

Jan de.Smet x Elisabeth de Meijere fa Bauduijns i.p.v.·Laurs de Meijere en Jan Vander Vennet fs Jans, staende vooght ghecreert van de weesen Van voorn. Bauduyn de Meijere~ 17.7.1704


- 165 fO

223v. : Lieven de Voghelaere fs Reyniers, x Joorijntgen de Neve fa Pieters doet eedt als vooght over Janneken van Hecke natuerelicke dochter van Guille van Heeke gheprocreert bij Janneken de Neve fa Pieters voornt. 7.4.1705 223v. : Verk.: .Adriaen de Vreese fs Lievens landtsman tot Meerendre x Janneken van Nevel fa Mattheu over hem selven als vooght over Mattheusen 'l'ann eken van Nevel kinderen van Mattheus·voornt. bij Tahneken Maenhaut. Koper: Carel Moerman - Saeylandt te Meerendre. Jooris Manaut fs Jaeeques tot Meerendre - den Biesdonck te . Meerendre. 10.6. 1705 225v. : Phle de Voghelaere fs Jans, x Livijne Vander Vennet fa Lieven stelt zieh~oght over de weesen van Lieven Vander Vennet gheproereert bij Janneken Suttermari. 16.7.1705

225v.: st. Janneken

Sutterman + Meerendre 2.7.1705 Hd. Lieven Vander Vennet fs .Jans Burchmre. van Meerendre. K. Phle de Voghelaere x Livijne Vander Vennet, Jan 20j., Carel 3j. en Marie 17j.· V. Phle de Voghelaere voornt. Behuysde hofstede en land te Heerendre. 1 • 10. 1705

229v.: Lievèn de Voghelaere vooght van Janneken van H~ck~ natuBrlijcke dochter van Guille geprocreert bij Janneken de Neve verkopen hofstedeken 1 5. 1O. 1705

te Somerghem. .

230

Jan Martens fs Xpos stelt zich vooght over de twee weesen .van Joos Vande Velde gheprocrieert bij Lievijne Martens seomparants suster •. 29. 10. ,705

230

Guillaeme Standaert fs Geert stelt zich vooght over de minderj. weesen van Phle van Ooteghem geprocrieert bij Janneken Standaert s'eomparants suster. 26. 11 •1705

230

Lieven Roets kinderen van fa Jans voorn 14.1. 1706

fs .Ian s stel t zich voogh t over de vier minder j • Pieter Herteleer gheprocreert bij Ma.rgriete Roets t. .

Vanaf fO 230v. t. e vm , fO 239 zijn de ak t en :gepasseerd. voor na taris Jan Rooman. .

~

230v.: st. Lievyne Hartens + Meerendre 8.4.1705 Hd. Joos vande Velde. K. Marie en Janneken 13j. V. Jan Martens fs Christoffel broeder van de overl. Behuysde hofstede en land te Meerendre. 14. 1•1706 .


- 166 -

re

232

Vercavelynghe ten sterfhuyse van Bauduyn Janneken vande· Vennet, tussen : - Fieter de Meijere. - Jan de Smet x Elisabeth de Heijere. - Magdeleene de Meijere. 1 4. 1 • 1706

de Neijere

en

233v.: St. Janneken Standaert

fa Geerts + Meerendre 15.10.1705 Hd. Philippe V8n 00 teghem. . . .. K. Fie ter 14j., Guille 12j ., Joos 8j., Sta ffel ~j., Pieternelle 16j., Janneken 7j. en Barbara 5j. . V. Guille Standaert. Grond te Heerendre Velde, "Koppen wulga.erts stede" betimmert met huys. 14. 1.1706

235v. : St. Jacauemyntken

Croes fa Jans + Landeghem Hd. -Jan de Bisschop fs Martens. K. Marten 21j. en Guille 18j. V. Geeraert Maes. Behuysde hofstede te Landeghem Heyste. 28.1.1706

5.7.1705

237 .. St. Janneken Claeys fa Jans + Landeghem. Hd. Pieter de Deckere. K. Jan 24j., Pieter 22j., Christoffel 16j~, Jacques . Thomaes 12j. en Carel 9j. V. Jan Verstraete oom mat. 24. 1 • 1706 239

14j.~

St. Margariete. Heets fa.Jan + Meerendre. 11 .12.1705 . Hd. Pieter Herteleer fs Fieter. K. Jan 3j., Janneken 13j., Livyrie 10j. en Marie 5j. V. Lieven Roets halfven broeder van de overl. Behuysde hofste~e en land te Meerendre. NB. wijlent Joos Hertel~er (waarvan één kind) en Marie Herteleer broeder Bn sust er van de Hd. 28.1.1706 .

241v.: Geert Haes fs Fieter tot Landeghem da Bisschop fs Martens. 28. 1. 1706 .

stel t zich bo rge over. Jan

241v.: Jan de Bisschop fs Hartens accepteert de acte van borghtochte. 28. 1 •1706 242

Lieven Reets ls Jan tot Meerendre Pieter Herteleer fs Pieter. 28. 1 .1706

stelt ~ich borge over

242

Pieter Clays (Claeys) fs Jans tot Meerendre stelt zich berge ever Janneken Maes wed. van Lieven Arens fs Martens. 1.7.1706


- 167 -

fa 242v. :

st.

Joosyntien van Laecke + Landeghem 15.5.1706 Wed. van Her~an van Renterghem (lx) ad. Jan Mestdagh (2x) . K. ·.1 x : Pieternelle 16j. V. Gillis van Laecke fs Jooris, broeder van de overl. Grond en behuysde hofstede te Landeghem Heystendriesch. 23.9.1706 de Meijere + Meerendre 25.4.1706 Hd. Pieter Harens fs Guille. K. Jan 3j. V. Geert de Muytere. NB. De Buster van de overl. ghetrauwt gheweest Dobbelaere fs Adriaens. 1 1•1 1 • 1706

245v. : st. Cathelyne

met Joos·

247v.: St. Tanneken van Speijbroeck fa Guille + Landeghem Hd. Pieter Baerens fs Jans. K. Jan 8j.8m. V. Pieter van Speijbroeck. Grond Landeghem Heyste. 25. 11 •1706

23.5.1706

st. Janneken Br~ckene + Landeghem 13.10.1706 Hd. Jan Coppens fs Jans. K. Jan 7j.~ Pieter 5j. en Marten 18m. V. Laurs de- Meijere. . Onbehuysde hofstede Land~ghe~ Lande van Nevele. 31.3.1707 252

Auth. Adriaen de Vreese x Janneken van Nevel fa Mattheus vooght van Mattheus en Tanneken van Nevel synen minderj •. swaeger en swaegerinne. 12.5.1707

252v. : Gabriel de Deckere fs Geeraert ende Geert steyaert fs Roelant stellen zich vooght over de drie minderj. weesen achterghelaten bij Cornelis de Deckere, halfven broeder van Gabriel, gh~procr,ert bij Elisabeth Steyaert fa Roelant voornt. 26.5.1707 252v. : Aul •.ten sterfhuyse van Jan Coppens fs Cornelis + Hansbeke 3 .11 • 1 707 • Ho~rs : - qornelis en Lieven Coppens hun selfe, broeders van de overl. - JloOsijntien en Anne Marie Willems kinderen van~jlent Ifieven bij Lievijne Co ppen s fa Cornelis voorn t , Geert Willems fs Jaecques oom pat. en Cornelis Coppens voornt. oom mat. Be uysde hofstede en land te Eanebeke. 24. 11 •1707

J

.

I

i {.

i .i

I· I·

i

I

i

I II

i

!,

256v. : Gu~lle Hattijs oom en vooght .pat , causa uxoris over Pt t er , Jad, Joos, Guille, Geeraert en Lievijne de Suttere minderj. è

killderen van Jaspart verwekt bij Marie van Hij f t e , 24.11.1707 .

I


- 168 -

fO

256v.: st. Jaspart dè Suttere

+ Hansbeke 15.5.1707 He. Marie van Bijfte. K. Fieter, Jan, Joos, Guilliame, Gheeraert.en Livijne. V. Guille Matthijs oom pat.· causa uxor.is , B. Marten van Kerrebrouck fs Pieter landsman tot Aeltere. Huys en land te Sommerghem (sijde overI.) inde Hoetssel straete ghemeene en onverdeelt met Guille Mathijs causa uxoris. 24. 11 .1707

259v.: Harten de Baerdemaeker

x Marie de Bouvre oom mat. causa uxoris vooght ghecreert over Jan de Voghelaere fs Frans verwekt bij Jaecquemyntien de Bouvre. 2L~. 1 1 • 1 707

260

St. Jacquemyntien de Bouver + Meerendre·23.5.1707 Hd. Frans de Voghelaere. K. Jan 20j. V. Marten de Baerdemaeker x M~rie de Bouvre. 24. 1 1.1707

261v.: Gheert Goethals x Janneken Steijaert oom causa uxoris deelvooght ghecreert over de weesen van Stoffel 24.1 1.1707 262

Steyaert

bij Marie de Coster.

: St. Stoffel Steijaert + Meerendre 26.4.1707 He. Marie de Coster. K. Jan 15j., Franchoise 18j. en Janneken 7j. V. Gheert Goethals x Janneken Steijaert suster van de overl. Behuysde hofstede te Meerendre Oosterghem. 24. 11•1707 .

264 .

Bauduin Maenhaut Bre ghecosen deelvooght Jooris de Kesele bij Elisabeth Verbanck. 8. 12. 1707

over de weesen van

264

St. Jooris de Kesele + Meerendre 4.5.1707 . H~. Elisabeth V~rbanck. K~ Jan 19j., Janneken 17j. en Marie 13j. V. Bauduin Maenhaut Burgmre 8.12.1707

265v.: Joos Diericx x Marie de Baets deel vooch t ghecreert over de weesen van Pieter de Baets verwekt bij Joosijne Vermare, .alsnu ertrauwt met Frans de Roose. 8. 12. 1707

265v.: st. Pieter de Baets fs Olivier·+ Meerendre

19.4.1707 He. Joosijne Vermaere alsnu ertrauwt met Francais de Roose. K. Olivier 18j., Joos 5j., Jan 2j., Livijne 19j., Marie 14j. en Janneken 10j. V. Joos Diericx. Behuysde hofstede en land te Meerendie Velde ghemeene eri onverdeelt met Joos Diericx. 8. 12. 1707


- 169 -

fO 268v.:

Pieter de KeijSer fs Martens stelt zich deelvooght over de wèesen van Laurs de Keijser synen broeder, gheprocreert bij Maurijne Ve~mare. 19. 1 •1708

268v. : St. Laurs de Keijser fs Hartens. + Meerendre 30.3.1706 He. Maurijne Verrnare alsnu getraut met Lieven Lippens. K. Ha theus 13j., Pieter 7 j ., Lieven 5j. en t'Iarten20m. V. Pieter de Keijser broeder van de overl. 19. 1 .1708 . 270

Approbatie tot verkoping van een vervallen behuysde hofstede te Sommerghem inde Hoetssel straete comp~terenda Marie van Hij fte wed. van Jaspart de Suttere tot Hansbeke, ghemeene en onverdeelt met Guille Mathijs tot Oostwijnckel'vooght pat. van de weesen van Jaspart de Suttere voornt. 19. 1 .1708

270v.:

Pieter de Deckere oom mat. deelvooght ghecreert van Joos Ae r t s bij Pieternelle de Decker. 8.12. 1707

over de weesen

270v.: st. Pieternelle de Decker + Landeghem 25.3.1707 Hd. Joos Arts. K. Jan, Pieter. en GU:illiame. Jan Vande Sande x Joosijne, Geert 24j., Joos 18j. en Janneken 17j. V. Pieter de Deckere broeder van de overl. 8. 12. 1707

."

I",

273

Baeten en commeren bevondenten Mestdagh fs Matthijs.

'sterfhuyse van Guille

273

Jan de Decker oom mat. deelvooght ghecreert over de kinderen van Pieter Co ppen e gheprocreert bij Elisabeth de Deckere • 29.3.1708 .

273v.:

st.

Elisabeth de Decker + Landeghem Wilde Heerl~ Vinderh6ute 23. 1 .1708 .Hd. Pieter Coppens. K. Jan, Charles, Pieter en Marie •. V. Jan de Deckere oom mat. Grond te Hansbeke, behuysde ho fstede en land te. Landeghem. Grond te Somerghem den hauder ghecompeteert uytten hoofde van Jooris Callan t beneffens andere medehoirs, zijn vercocht •. 29.3. 1708

277v.: Proces gheresen tusschen Adz La en de Vreese x Janneken van Nevel fa Matheus, voocht over Matheus en Tanneken van Nevel kinderen van Matheus vQornt. jeghens Jooris Maenhaut fs Jacques oock vooght .gheweest over de ghemelde weesen •. 14.6. 1708


- 170 :r'

278v.:

Jan de Voghelaere fs Jans bo r ghe over Frans de Voghelaere wedn. van Jacquemyntien de Bouvere. 13.3.1709

278v.: Christoffel de Kesele. 14.3. 1709 279

279

Goethals'fs

I

'.

Jans borghe over de wed. van Jooris

Phle Le Percq x Livijne de Booser fa Laurs deelyoocht over .de minàerj. weesen van den ghemelden Laurs de Baoser gheprocrieert bij Lievijne Willems. 14.3. 1709 Jan Arens fs Guille doet eedt als voocht. pat. over .de minder j • weesen van wijlent Pieter Arens scomparants broeder van alfven bedde, gheproc:r:eert bij. Janneken Weijts in eersten huwelijek en het Weese kindt verweekt in tweede huwelijek bij Cath. de. Heijere. 14.3.1709

279v. :.Reduc tie op het testamen t ghemaackt bij wijlentJan Martens Christoffel door Joos Cocquyt executeur testemantaire. o.a. ghelegateert aen Christoffel Martens fe Jans en aende dochter van Jan de Brabander tot Maldeghem elk 4 pond gr. 20.3.1709 280

i

fs

:.Jan C'Lay s fs Joos stelt zich deelvoocht over de weesen van Pieter de Clercq gheprocreert bij.Hagdeleene Clays scomparants . .sust er, 20.3.170.9

280v.: St. Cornelis de Deckere + Meerendre 17.5~1707 x Elisabeth Steyaert + Meerendre 10.5.1707 K. Joos 17j., Geert 10j. en Augustyn 7j. V. Gabriel de Deckere pat. en Geert Steyaert mat~· . Behuyst hofstedeken staende op cheyns in'de Meulenstraete te Meerendre. . 11 .4. 1709 , 282v.: St. Pi.et ez- Haer-ens fs Guilliaume + l1eerendre 24.5. 1708 Wedn. van Janneken Weyts (lx) Wedn. van Ca thelijne de Meij er (2x) He. Cathelijne de Buck (3x) . K. IX : Jacobus, Lievijne Marie en Tanneken. 2x : Jan. V. Jan· Harens fs Guille voornt. '.' Jaco bus Vv'iemex Ca thelijne W'€ijts voogh t mat. gee ft te' kermen dat den overl. ghedu er'endr-e sijn eerste huwelick heeft vercocht eeninghe goederen van de ghemelde sijne eerste huyevr v gheleghen in Brabant.' Gronden te Meerendre en Landeghem als noch ghemeene'en onverdeelt. 25.4.1709

i i

i

j'

. ,i

l j

t

I

I I

!

I

i

i

.


- 171. fO

286

Pieter de.Cuyper fs Pieter, x Harie Moerman fa Carels doet eedt als vooght over Pieternelle.en Joanne Meerman kinderen van Carels voornt. 26.9. 1709

286

Pieter Coppens wedn. vari Elisabeth de Decker (st. 29.3.17Ö8) "dat de vruchten door de volckeren van. het frans legher ten "selve jaere 1708, ghecamptgheweest tot Lovendghem, ten besten "deele· syn ghetourageert ghewor-den'"; . . NB. Jan Maenhaut x Marie Coppens swaegher van de weesen van Pieter Coppens; Jan de Decker deelvooght. 10.10.1709

286v.: Joannes de Schoenmaeckere ghecreert over Peternelle bij Martyntien Ide. 24. 1O. 1709

fs Pieter cosyn mat. deelvooght en Joos Hoets kinderen van.Pieter

287

Lieven Vander Vennet eedt als deelvooght over de weesen van Marten van Wassenhove gheprocreert bij Maghdaleene Sutterrnan. 24.10.1709 .

287

Geert Willems fs Jaecques borghe over de weesepen. competerende Anne Marie Willems fa Lieven, beneffens Joosyne haere slister. 24. 10. 1709

287v.:

De cLar-atLe v ande baeten van Roelant de Meijere. 1709 .

ende commeren bevonden

ten sterfhuyse

287v.: St. Livyne Willems ~ Meerendre 30.12.1708 Hd. Laurs de Boosere. K. Phle Leperek x Livyne, Janneken 21j., Tanneken Cornelie 14j. . . V. Phle Lepeircq. Behuyst hofstedeken M~eren~re Staecktepoucke. 24. 10.1709

17j., en

290v.: Jan Maes fs Livinus doet eedt als deelvooght over de minderi • .kinderen van Pieter Claeijs verwekt bij Livijne Maes. 7. J 1 • 1709 290v.: st. Livijne Maes + Meerendre. 6.4.1709 Hd. Pieter Claeijs. K. Lieven 9j., Joannes 5j. en Joanne 7j. V. Jan Maes • .7. 11 .1709 292v.: Pieter Coppens fs Jans en Laurs van Leerberghe fs Jans stellen zich borghe over de weesepen. toecommende de drie weesen van Jan Coppens gheprocreert bij Janneken Brackene. 7. 1 1.1709 293

Baeten en commeren ten sterfhuyse van.Martyntien Ide ove~l • .huysvr. van Pieter Hoets. . Ho Lr s :.Joos en Pieternelle Roets kinderen van Pieter vóornt.


172 - . fO

293

295

297

st. Magdaleene Claeys + Meerendre 16.8.1708 Hd. Pieter de Clercq. K. Marten 5j. en Janneken 3j. V. Jan .Clays broeder van de overl. Grond te Meerendre. Proces tussen den ha uder en syn e medeho Lr s ten· sterfhuyse van .. Hartyntien de Neve shauders schoonmoeder jeghens Jo Richeb~urgh ende andere. 21 •11 .1709 : st. Janneken van Vynckt fa Pieter + Hansbeke wed. van Geeraert Braet. K. Marie. V. Pieter Braet pat. eh Gillis van Vynckt mat. Gronden. zie st. Pieter van Vynckt fs Joos, grootvader van 22.2.1685. 5. 12. 1709 st. Magdalene Sutterman + Meerendre 7.5.1708 Hd. Marten van Wassenhove. K. Jan 17j., Lieven 14j., Fieter 1Oj. en Harten V. Lieven Vander Vennet. Grond te Lovendeghem en Meerendre. 30.1.1710 . .

mat.

5j.

300

St. Carel Moerman + ·Meerendre 15.5.1709 He. J anneken Claeys tevooren wed. van Jan de Clerq. en daer tevooren van Geeraert Goethals. K. Pieter de Guijpere x Marie Maerman, Pieternelle en: Joanne minderj. V. Pieter de Cuijpere voornt. NB. Jan de Voghelaere fs Jans, x Livyne de Clercq fa Jans bij Janneken Claeys (st. Jan· de Clercq 18.10.1685 - 17. 11. 1684) • Verkoping grond té Evergem - Janneken Claeys haere patrimoniele erfve. . Behuysde hofstede en grond te Meerendre eh Landeghe~. NB. Abuys int maecken vanden s t ae t van goede ten sterfhuyse van Jan de Clercq tot naedeele van Livyne de Clercq x Jan de Voghelaere •. Melioratie van den coorenwintmeulen te Landeghem Wilde, ..Geeraert Goethals voor sae t e vanden voorn. Jan de Clercq it .Prysie van 5.11.1655 ten ancommen van Geeraert Goethals afscheeden van Maryn Saeman. Melioratie inden Coorenwintmeulen binrien Meerendre:in pachte van den Heere van Vinderhoute. Prysie van 3.9.1647 ten· ancommen van Geeraert Goethals ende afscheeden van· Joos· de Suttere •.. 13.2.1710

309

Borge: Jan de Voghelaere over dese staet voornt. 13.2.1710

309v.:

fs Jans en Pieter de Cuyper fs Pieter

st. Janneken van .Wassenhove + Hansbeke . Hd. Gillis Roeghens. K. Geeraert en Pieter minderj.

Ra 17.10. 1708 .


173 ., V. Joannes de Schoenmaecker x Barbara van Wassenhove oom mat. Behuysde hofstede Meerendre Durmen onverdeelt met Joannes de Schoenmaecker. Behuysde hofstede en grond te Hansbeke, dander deelen competerende Geeraert Baeyens. 27.3.1710 31 lv.: Rek. gedaen door Cornelis Coppens over hem ende synen broeder Jan Coppens ende Geert Willems fs Jaecques vooghden ·van de weesen Joosyntien en Anne Marie Willems kinderen van wijlent Lieven Willems ende Livyne· Coppens beide + Hansbeke. . Successie uyt hoofde van : vader en moeder van de weesen. ~ Elisabeth Rutsaert x Cornelis Coppens, grootmoeder van de weesen.: - Jan Coppens, oom van de weasen. . NB. Jooris de Brabantre x Joosyntien Willems eene van de . ghesyde weesen. . . 27.3.1710 315v.: Acte voogdye : Jooris de Baerdemaecker swaeger van Anne Marie WilJems fa Li.vèns bij Livyne Coppens. (NB. Rek. spreekt over Jooris de Brabantre). Borge : .Cornelis Cöppens fs Cornelis tot Hansbeke. 27.3. 1710 316

323

Augm. omme Jan en Lieven Meganck hun selfs, Geeraert 22j., Joos 20j., Jacobus 16j., Gilli8 15j. en Livyne 18j. allen kinderen van Gil1is Meganck fs Pieter; bij het overlijden vart Pieter Meganck fs Pieter voornt. oom pat. + Nevele Veldeken 4.6.1707, alwaar He. Jacquemyntien Loontiens, sonder lichaemelicke hoors~ .. ... De voornschr. weesen syn gherecht·tot eenen tweeden staecke van volle bedde beneffens Joos de Meyere fs Philips, x Livyne Meganck fa Pieter. . Lieven Caeckaert fs Haurus ende Pieter Loontguens x Jannekèn Caeckaert fa Maurus als hoirs van alfven bedde ten sterfhuyse van Pieter Meganck fs Pieter ende voorders gherecht als hoirs van alfven bedde ten sterfhuyse van Jan Meganck + Hansbake wi jk Kippendoncq.. . . NB. Pieter Meganck ~s Gilli~ gheprocreert in eerste huwelick met Livyne de Baets. . Joos Hanssens hoir unique van Jacquemyntien Loontgens syne moeder. 22.5.1710 St. Livijne van Laecke + Landeghem 21 .3~1710 wed. van Carel de Meijere (1x) Hd. Jan Hanssens (2x) K. lx : Jan en Lieven hun selfs •. Janneken minderj. V. Jan de Meijere en Jan de Jaeghere • .BehuY8de hofstede en grond te Landeghem aenden Heystendriesch~ NB. Janneken van Laccke suster van de overl. Proces tussen den Hd. en Carel van Laecke. 5.6.1710 .


-

174 -

fO

327v. : Verk.: Guille Martens

x met. de wed. van Lieven Lambrech t fs Jaecques stifvader en vooght over de minderj. weesen van Lieven Lambrecht. De weesen syn gerecht in een behuysde hofstede en land te Hansbeke tot 1/5 paert. De vier andere paerten aen : . - Pieter vande Veire x Janneken Lambrecht. - Christoffel de Muynck fs Lievens, x Pieternelle Lambrecht. - Guille Martens voornt. x met de wed. van Lieven Lambrecht. - Bauduyn Lambrecht fs Jaecques. Allen hoirs van wijlent Jaecques Lambrecht fs Jaecques ·ende Elisabeth van Hulle ·fa Jans allen tot Hansbeke. Koper: Bauduyn Lambrecht fs Jaecques voornt. 3.7.1710

328v. : Jacobus Haerens

fs Pieters bij huijwelick staete SlJn selfs man stelt zich vooght i.p,v. Jan Haerens en Jacobus Wieme over de minder j. weesen van Pieter Haerens voorn t , gheprocreert b i.j Janneken Weijts in syn eerste huijwelick en in sijn tweede huwelick bij Catelijne de Meijere. Borge : Jan Haerens voornt. fs Guil1e. 2.10.171'0

329

Jan de Cruijenaere fs Jans stelt zich vooght over de weesen van Stoffel de Cruijenare sijne broeder,. gheprocreert bij Livijne Temmerman.. . 2.10.1710

329

Verk.: Laurs de.Boisser (Booser) wedn. in. eerste huwelick van Livine Willems, als vader en vooght over syn mind~rj. kinderen. Koper: Pieter Martens fs Jans. 29. 1 • 1711

330

Laurs Haerens f~'Jans deelvooght over de twee minderj. kinderen van Jan Arens, sijnen broeder, geprocreert bij Marie Baele. 12.2.1711

330v. : Janneken

Claeys lest wed. van Carel Moerman ende tevooren van Jan. de Clercq; Joanne Moerman haere minderj. dochter onvoorsien van vooght pat. Lieven vander Vennet Burghmre stelt zich vooght. Jan de Voghelaere fs Jans, x Lievyne de Clercq fa Jane. Pieter de Cuypere x Marie Hoerman fa Carel. Jan van Loockene x Petronelle Moerman fa Carel. 12.3.1711

331

Verk.: Jan Beelaert fs Jans, Pieter Dobbelaere jonghman syn selfs, Jan Mantheau x Joosijntien DObbelaere, Jan Claeys x Tanneken Beelaert en Jan Beelaert voornt. vooght van de weesen van Jaspart de Voghelaere : allen hoirs ten sterfhuyse van Jaecques Slock. Grond te Lovendeghem Loo. 23.4.1711

331v.:

Phle Le percq stelt van Livijne Willems. 7.5.1711

332

G~llis de Jaegher tot Nevel vooght ghecreert over de weesen van Pleter van Hoorebeké gheprocreert bij Janneken de Jaegher. 3.12.1711

zich borghe over Laurs de Boosere wedn.

.


- 175 -

fO 332

Jaecques de Cloet deelvooght van Jan Martens fs Charles. 17.12.1711

ghecreert

over de weese kinderen

332

Vincent de Meijere fs Vincent vooght ghecreert over de weesen van Vincent de Meijere sijnen vadere. 17.12.1711

332v.: Pieter Coen oom mat. en vooght ghecreert over de weesen van Jan Mortier gheprocreert 28. 1 •171 2

bij Jaecquemyntien

Goen fa Lieven.

332v.: st. Jacq uemyn tien Coen f'a Lievens + Han sbek e 23.10. 1711 Hd. Jan Mortier fs Adriaen. K. Joannes, Lieven, Pieter, Lievyne en .Jann eken, V. Pieter Caen oom mat. 28. 1•171 2 334

Arnault Vande Velde fs Pieter stelt zich borghe over de staet toebehoorende Janneken Vande Velde fa Joos gheprocreert bij Livyne Martens. 28. 1 • 1 71 2

334

Pieter van Loockene fs Jaecques stelt zich borghe over de staat toebehoorende Jan Hàrens fs Pieters bij Tanneken.van Speybroeck. 28. 1 • 1 71 2

.334v.: Geeraert Baetsleer stelt zich borge over de staat to~behoorende Thomas Slock fs Pieters bij Catthelyne Gae Len s , 28. 1 •1712 334v.: Adriaen de Craene fs Jacaues stelt zich borghe over.de weesepen • .toecommende Piternelle V~nde Putte fa Joos bij Tanneken van Heyste. 11.2.1712

334v.:

Jan de Voghelaere fs Frans stelt zich borghe over de weesepen • toecommende Jan ende Janneken Steyaert kinderen van Christoffel bij Marie de Costere~ 11.2.1712

335

Jan van Nevele fs Geera~ft stelt zich borghe over de weesepen. toecommende aen Christoffel van Nevele fs Geeraert bij Piternelle van Wassenhove f~ Christoffels en toecomende uyt hoo fde van Christo ffel van Wassenhove en Jantieken de Costere sweesen grootvader ende grootmoeder, midtsgr. toecommende uyt hoofde van Christoffel van Vlassenhove fs Christoffel voornt. sweesen oom. 11.2.1712

335

Pieter Icquet wedn~ van Tanneken Wegghe heeft beleijt ten laste van Arent van Hecke fs Pieter. 11.2.1712

335

Pieter Coppens fs Geeraert stelt zich borghe over de weesepen. toecommende aen Pieter ende Geeraert de Puyt kinderen van Lieven bij wijlent Janneken de Haeght. 11.2.1712 .

de weesepen.


.:... 176 fO

335v. : Lieven de Puyt fs Geeraert stelt zich borghe over dé weesepen. toecommende Charles en Fieter Coppens kinderen wijlent Elisabeth de Deckere. 11.2.1712

van Pi.eter bij

335v.: Jan de Kesele fs wijlent Jooris stelt zieh borghe over de weesepen. toecommende verwekt bij Elisabeth 2.4.2. 17 12 .

Janneken en Marie de Kesele Verbanek.

syne susters,

335v.: Adriaen Mortier fs Lieven tot Nevel stelt zich borghe over de weesepen. toecommende de weesen van Jan Mortier bij Jaecquemyntien Coen fa Lievens. 21.4.1712 .

fs Adriaen

336

Jooris Claeijs fs Joos doet eedt als deelvooght over de minderj. kinderen van Jan Claeijs (+) synen broeder, gheprocreert bij Pieternell~ Cornelis. 4.5.1712

336

Jan Claeijs fs Jans stelt zich borghe over de·weesepen. toecommende ande weesen Pieter Claeys, synen broeder, gheprocreert bij Livijne Maes. 25.5.1712

336

Lieven Claeijs fs Maurus, x Anne de Heijer fa Vincent renunchieren de sterfhuysen van Vincent de Meijere voornt. en Susanna de Costere syn huysvr. 15.9.1712 .

336v.:

Specificatie int corte i.p.v. staet van goede: Cath. van Maldeghem fa Jaecques + Hansbeke 16.2.1710 Hd. Marten van Maldeghem fs Joos. . K~ Joannes en Jenne van Maldeghem, het kindt van Jan de Veugelaere geprocreert bij wijlent Isabelle van Maldeghem fa Marten voornt. V. Jan 'van I"laldeghem·fs Jaecques •. 13.10.1712

336v.: Steven Verhoije oom mat. deelvooght ghecreert ·over ja:nheken, Marie en Pi tronelle Goethals kinderen van Pieter bij. Joosijn tien Verhoije fa Jans. 13.10.1712

336v.: St. Joosyntien

Verhoije fa Jans + Hansbeke Hd. Pieter Goethals fs Adriaen. K. Janneken, Marie en Piternelle. V. Steven Verhoije oom mat.

28.7.1712

13.10.1712

338

Joos de Loof causa uxoris deelvooght van Lieven van Holsbeke gheprocreert 27. 10.1712

ghecreert over de weesen bij Janneken Croas.


- 177 fO

338

St. Lieven van Holsbeke + lesten sincxendagh He. Janneken Croes. K. Lieven 11j. en Tanneken 16j. V. Joos de Loof. Behuysde hofstede te Landeghem Wilde. 17.10.1712

1711

339v.: Hattheeus Vrient deelvooght gecreert over de weesen van Gil118 van Vijnckt geprocreert bij Godelieve Vrien t , 10.11.1712

339v.: St. Godelive Vrient fa Pieter

+ Han8beke. Hd. Gi11i8 van Vijnckt. KoPieter 20j., Janneken haer selfs, Joosyn tien 24j Elisabeth 10jo V. Matthijs Vrient. 10.11.1712

0

en

340v.: Jooris Claeijs stelt zich borghe over de staat toecommende de weesen van Pieter de Clercq gheprocreert Claeys, comparantens slister. 10.11.1712

340v.:

bij Hagde1eene

Akkoord tussen Pieter VVieme fs Jans hauder ten ster rhuyae van Elisabeth Schelstraete waarvan J08nnes Wieme 15j. en Jan Schelstraete vooght over de voornoemde weese. 10.11.1712


- 178 Register 72 fO

1

Acte voogdije : Anthone Hanssens fs Thomaes oom pat. over Joanne Hanssens fa Jans bij Joosijne Maenaut. 10.11.1712 Acte voogdije : Guille Taets X Pieternelle de Coster co ai o~er Marie Cornelis fa Pieter bij Janneken de Costere. 10.11.1712

jn

mat.

Uytlegh ende verdeelijnghe : Joos Diericx x Marie de Baets fa Matheus over syn selven en trecht vercreghen van Arnaut de Ie Coropte x Catharine de Baets fa Mattheus voornt. ende Matheus van Nevel fs Mattheus, x Livijne de Baets fa wijlent Pieters met de vijf minderj. kinderen van den selven Pieter de Baets geprocreert bij Joosyne Vermaere, alsnu gehuwd met Frans de Roose. Goederen en gronden competerende uytter hoofde van Marie Martens eerste huysvr. van 01ivier de Baets. 7.12.1712 2

Specificatie

in carte ten sterfhuyse van Stoffel de Cruyenaere

+ Meerendre.

He. Lievijne Timmermans alsnu gehuwd met Phle de Clercq. K. Janneken en Josijne de Cruyenaere. V. Jan de Cruyenaere. 7.12.1712 2v.: Geliaceert specificatie en acte declaratie int corte: - ten sterfhuyse van Jan Claijs fs Joos + Meerendre. He. Pieternel1e Cornelis. V. Jan Claijs. 7.12.1712 - ten sterfhuyse van Janneken de Clercq + Meerendre. Hd. Gillis van Kerrebrouck. V. Gillis de Clercq. 7.12.1712 - ten ste~fhuyse van Janneken de Cester + Meerendre. Hd. Pieter Coornelis. 7.12.1712 2v.: Rek. door Jan Martens fs Charles thuwelijck gehad hebbende Joosijne Morthier fa Lievens als veoght over Lieven Sutterman fs Pieters nu 28 jaeren. Voorgaende rek. van 25.2.1706 door Lieven Vander Vennet voorgaenden vooght. NB. Jacobus de Cloet x Cathelyne Mortier fa Lievens, suster van halven bedde van de weese. 16.2.1713 4

st. 'I'ann ek en Bogaert fa Oliviers + Landeghem 14.4.1711 Hd. Pieter Aerts fs Joos. K. Pieter 12j ., Jan 9 j ., Gui11e 7 j ., Lieven 5j., Joossyn tien 145. en Janneken 2j.6m. V. Gillis Sergeant. B. Lieven Verhegghe.


- 179 Behuysde hofstede 27.4.1713

in cheyn~ van Mijnheer

van Avijn.

.

. ..

.

6

Rek. door Jacobus FIarens fs Pieters als vooght over Lievijne en Anne Harens syne minderj. susters bij den selven Pieter verwekt in syn eerste huwelijck·bij Janneken Weijts midtsgr. Jan Harens fs Pieters voornt. in syn tweede huwelijek bij Cathelijne de Meijere. . 16.3.1713

Q

St. Joosijne Mortier + Meerendre· 5. 12,;1711 . Hd. Jan Martens fs Charles. K. Lievijne 8j., Marie 6j., Isabelle 4j. en Joanne 2j. V. Jacques Cloet x Cathelyne Mortier suster van de overl. Deel behuysde ho fstede .Meerendre Staecktenpoucke anden Heysten drieseh, d'ander helft'competer~nde Jacques Cld~t voornt •.

,/.

16.3. 1713 . 11v.:St. Bauduijn van Haldeghem fs Liéven + Hansbeké 23.9. 1712 He. Peternelle Mortier fa Lievens. K. Igna.tius, Joannes en Joanne minderj. V. Jan van Maldeghem fs Lievens Oom pat. Bosch te Hansbeke. 30.3.1713

inde Kerckstraete

15 : Augm. omme Christoffel· van Nevel 23j. fsGeeraert

in syn eerste huwelijek met Pieternelle van Wassenhove fa ·Christoffel + Mèerend~e 12.11.1694·, bij het overlijden van Christoffel va.n·Wassenhove voo rn t , Gerech t t o t 1/5 benevens Jan ende Christoffel van Wassenhove fs Christoffel voornt., Lievijne van Wassenhove x Hubrecht dè Meijere, Janneken van Wa saerihove alsnu gehuwd met Lieven Harens.. . De kinderen van Bauduyn van Wassenhove syn ten sterfhuyse Van hunnen grootvider gheene hoirs midts dat den selven overléden ~ynde voorder ghemelden Bauduyn hunnen vader eh de voorn. Bauduyn van Wassenhove was gerecht tot 1/6 staecke benevens de g6nne v~orsch~. ten sterfhuyse ~an Janneken de Coster sweesen grootmoeder. Voarders bij de doodt van voorsyden Christoffel van Wassenhove fs Christoffel voornt, sweesen oom mat. ghetrauwt gheweest met Josijhe Wille, sonder lichaemelijcken hoirs achter te·laeten. st. Pieternelle van Wassenhove van 8.12.1695. NB. Jacques H~rens thuwelijck met de wed. v~n Stoffel van Wassenhove. Gronden te Meerendre. 8.6.1713.

17v.: St. Jan Hanssens + Landeghem 6. 12.1711 . wedn. van Livijne van Laecke (lx) He. Joosijne Manaut (2x) hertrouwde.mèt K. 2x : Marie Joanne 8m. V. Anthone Hanssens broeder van de overl. Gronden te Landeghem. 1.2.1713

Lieven de Meijere .•


- 180 fO 22

St. Marie de Waghenaere fa Pieters + Landeghem Hd. Guill?~me Fiers fs Joos. K. Laurs 2j. V. Pieter de Waeghenaere grootvader mat. 20.9.1713

10.6.1713

24

Gillis van Vynckt fs Pieters bij Janneken van Vynckt renunchiert het sterfhuys van syn vader •. 19.10.1713

24v.:

Afbraak van een huys competerende aan Jan .tvlartens fs Charles vader en vooght over syn minderj ...veesen bij ·Josyne Morthier fa Lievens, ende aan Jacobus rle Cloet x Cathelijne Mortier fa Lievens voornt. 25. 1 • 1 71 4

25

Augm. omme Marie Joanne Hanssens fa wijlent Jans bij Josyne Manaut; Lieven· de Meijere x Josyne Manaut voornt. V. Anthone Hanssens oom pat. 8.3.1714

26

Borge: Pieter van Ren terghem fs Guillaume over de weesepen • toecommende Harie Anne Hanssens fa Jans bij Joosyne Manaut. 8.3.1714

26v.: Rek. door Lieven de Meij ere x Tanneken van Hoorebeke fa Charles .als vooght pat. over Cathelijne, Pieternelle en Lievijne van Hoorebeke kinderen van Pieters bij Janneken de Jagher. 28.6.1695 daete van het overlijden van 't voorsch~. Janneken de Jagher. . .NB. Christoffel de Jagher vooght gheweest en over eenighe jaeren insolvent overleden. 22.3.1714 31v.:

Request tot ov er-Laet ynghe van de wees goederen van Marie Braet fa Geeraert bij Janrieken van Vynckt fa Pieters. V. Gillis van Vynckt fs Pi.e t e.s:voorn t, 2.5.1714

32

Auth. omme·de 2 minderj. kinderen van Adriaen de Vreese in syn eerste huwelijek met Lievijne vanden Kerckhove fa Jans. 1714 .

.

.32v.: Borge : Jan de Kesel fs Jooris syn sel fs over de weesepen • compe= terende Janneken en Marie de Kesel kinderen van Jooris voornt. scomparants Buster, uytten hoofde van Jo6ris de Kesel voornt~ He. Elisabeth Verbanck •. 28.6. 1714 32v.:

Acte voogdije .: Joos de Decker fs Cornelis bij huwelijcken staete syn selfs man over Geeraert en Augustyn de Decker .syn twee minderj. broeders i.p.v. Gabriel de Decker en Geeraerdt Steyaert voorgaende vooghden. 12.7.1714


- 181 fO

32.'1. : Rek. door Gabrièl de Deckere vooght pat. over de weesen van Cornelis de Deckere synen broeder van halven bedde gheprocreert bij Elisabeth Steijaert, sedert stvg. va~ 11.4.1709 ten sterfhuys van Cornelis de Deckere en syn huysvr. 12.7.1714 35v.: Geliasseert specificatie Ide. Hd. Pieter Diricx. 26.5.1714

int corte ten sterfhuyse

van Josijne

35v.: St. Philipotte Bracke + Han.sbeke 3.8. 1714 Hd. Pieter Dauw. K. Joannes 3j. V. Sr. Denijs Bracke ~at. 8.11.1714

37v.:

39

39v.:

Rek. door Gillis van: Vijnck fs Pieter voogh t mat. van .Marie . Braet fa Gheert bij·wijlent Janneken van Vynckt. 8.11.1714 :Requeste van weghen Angnes van Gavere wed. van Jan Verstraeten die nu ontrent 1 jaer overl~den is. 25.1 1•171 4 Borge : Lieven Morthier fs Adriaen tot Maria kercke over de weesepen. toecommende Anne Harie en Franchoyse Mestdagh fa Frans bij wijlent Laurijntjen Kesteloot •. 17.1.1715

39v.: Acte voogdije Dobbelaer 17.1.1715

: Frans Dedobbelaere fs Joos 17j.

fs Adriaens over Jan

39v.: St. Marie van Quaquebeke + Meerendre 11.10.1713 Hd. Pie ter de Clerco. K. JOannes 12j~ en Martintjen 4j. v. Jacques van Quaquebeke broeder van de overl. Behuysde hofstede en grond te Meerendre onverscheen en onverdeelt met Harien van Quaquebeke, Gillis Cornelis x Pieternelle van Quaquebeke .en consorten, kinderen van Abr-aham van Quaquebeke sweesen grootvader mat., belast met byleve van Janneken van Wassenhove sweesen grootmoeder. 28.3. 171 5 42

Con tract van uytgrootynghe ten sterfhuyse van Lieven Waldack fs Jooris : ix Jooris de Deckere fs Franchoijs als vader en voo ght van syn 4 minderj. kinderen verwekt bij Livijne Waldack fa Lieven in syn eerste huvvelijck , . .. 2x Jooris Geeraert (Geirns.ert) fs Lievens en Pieter Criel f s Guille vooghden over Joannes en Harie Waldack kinderen van Lieven bij Livijne Criel in tweede huwelijk. Willemyntien en Jaecaues Hebberecht kinderen van Geeraert bij Jooryntien Waldaêk meerderj. Bust er van de weesen.


- 182 - . 3x : Jooris Geirnaert voornt. en Jan de Cooman fs Lieven vooghden over Jooris, Pietronelle en Isabelle Waldack kinderen van Lieven bij Livijne de Cooman in derde huwelijk~ Gronden te Evergem. 1 .4. 171 5. 48

49

Requeste van weghen Lieven Vander Vennet fs Jans afghegaen Burghmr. deser prochie, hauder ten sterfhuys van Janneken Sutterman syne eerste huysvr. K •. Philippe de Voghelaere x Livijne Vander Vennet. Pieter de Muijnck x Marie Vander Vennet. Jan en Carel Vander Vennet. 2.5.1715 Aggratie vercoop weesgoederen van weesekinderen van Laurs de Booser bij Livijne.Willems beneffens Phle Le Percq en Jacobus .de Deckere • 16.5.1715

49v.: Requeste van weghe Pieter Tcket tot Meerendre vader eh vooght van syn drie minderj. kinderen bijwijlent Janneken Weghe fa Guille. . De weesen zijn gerecht tot 1/6 staecke, van de successie bij den overlijden van Bauduijn Maenhaut, beneffens de kinderen van Arnaut Vertriest bij Margriete Weghe en Guille Wegghe fs Gu~lle hunnen oom. Jo Maria Vande Putte hauderigghe ten 'sterfhuyse van Bauduijn Maenhaut voornt. 19.6.1715 50

st~ Geert van Vijnck fs Guille + Landeghem 8.5.1715 He. Joossijntjen van Laecken fa Gi11is. K. Christiaen 5j., Marten 3j. en Marie 11m • .V. Christiaen van Vijnck •. 19.7.1715

52

Acte voogdije : NaTten de Clercq fs Bauduijn over de weesen van Pieter de Clercq, sijnen broeder, in sijn eerste huwelijek met Magdalene Claijs en in tweede huwelijek met Harie van Quackebeke. 20.6.1715

52

St. Heirman Speickaert fs Martens + Landeghem He. Janneken Schelstraete fa Pieters. K. Joosijntjen 4m. V. Marten Speickaert grootvader pat. 19.9.1715

54

st. Pieter de Clercq + Meerendre 22.5.1715 wedn. van Magdalene Claijs (lx) - st. 21.11.1709' wedn. van Narie van Quackebeke (2x) K. 1x : Marten en J~nneken. . 2x : Joannes en I'1artyntien. V. Jooris Claijs fs Joos broeder van Magdalene, Marten de Clercq broeder van de overl. en Jacques van Quackebeke mat. NB. Janneken van Wassenhove huysvr. van Marten de CIercq. Grond te Meerendre. 3.10.1715

ougst 1715


- 183 -

re

57

Geliasseert

staet ten sterfhuyse

van Geert Veerdeghem.

57v.: st. Madalene van Haelst fa Mar:i.jn+ Hansbeke Hd. Laurs Morthier fs Fieters. K. Pieter 14j., An t.hoLne 5J.· en Marie 9j. V. Jacobus Haets fs Jaecques causa uxoris. 14.11.1715 58v.: st. Michie1 Opleijn + Landeghem He. Livijne Denijs fa Joos. K. Hattheus lOm. v. Jan Speeckaert~carnervooght. 27.11 •1715 60

62

65

(Pro deo)

4.10.1715

11.8.1715

st. Fransehois Maes fs Jooris + Landeghem 22.7.1715 He. Joosijne de Maeght fa Sarels. K. Joanne 9j., Marie 8j., Anne Marie 4j. en Livijne V. Jaecques Mae~ broeder van de.ove~l. 27. 1 r.. 171 5

22m.

st. Charles van Lae.cken + Landeghem 2.7.1715 wedn. van Janneken van Kerrebroeck fa Jans (lX) He. Magda1ena van Speijbroeck (2x) K. 1x : Jan syn selfs. 2x : Frans 9j., Joosijne 16j. en Pieterne11e 12j.· V. Gillis van Laecke· broeder van de overi. ·Gronden te Meerèndre en Landeghem. Den overI.· is nog· gerecht in grond te Landeghem ten sterfhuyse van Fietronel1e van Renterghem fa Herman belast met bijlevijnghe van Jan Mestdagh. 12.12.1715 St. Phil1ps Cocu1jt fs Pieters + Landeghem He. Joanne Saeman fa Marijn. K. Pieter en Guille. V. Jan Cocquijt. 12.12.1715

23.9.1715

66v.: St. Pieternelle van Parijs + Meerendre 11.8.1715 Hd. Jan de Voghelaere fs Jaspard • .K. Marten 4j. en Jan 2j. V. Andries van Parijs broeder van qe overl. 14.2 •.1716 68

St. Marie de Coste~e + Meerendre. 10.9.1715 wed. van Xstoffel Steijaert (1~) - st. 24.11.1707 Hd. Frans de Vogelaere (2x) . K. 1x : Jan bij huwelijek syn se1fs, Fransoijse x Jan de Vogelaere fs Frans en Janneken minderj •. V. Geeraert Goethal~ x Janneken Steijaert suster van de overl. 27.2.1716

70v.:

Acte voogdije : Lieven van Holsbeke fs Thomas over de vier minderj. kinderen van Pieter van Holsbeke sijnen broeder. 12.3.1716

;.


-

184 -

fO 70v.: st. Livijne Coppens fa Pieter ~ Hansbeke 8.2.1715. Hd. Philippe van Hulle fs Jans. K. Gheert, Pieternelle, Isabelle en Marie minderj. V. Jan Coppens fs Pieter voorseijt. Behuysde hofstede te Hansbeke voor alsnog ghemeene met s'overl. drie broeders. 12.3.1716 73

Requeste van weghen Joos de Deckere fs Cornelis bij ••• Steijaert tot verkoping van een vervallen huysekén te Meerendr~ bij den .meulen. Geert en Augustyn de Deckere sijne twee minder j. broeders. 12.3.1716

73v.: Borge : Pieter de \,1/eert fs Pieters tot Vosselaere over den st. toecommende de drie minderj. weesen van Charles van Laecke bij Magdalene van Speybrouck. 26.3. 171 6 74

Acte ·voogdije : Fran~ d~ Vogelaere fs Lievens, x Marié d~ Maeght over de 6 minderj. kinderen van Lieven de Maeght synen schoonbroeder geprocreert bij Martyntien Moerman in tweede huwelijck. 23.4.1716 .

74

Borge: Pieter Schelstraete fs Dominicus tot Dronghen over de we esepen , toecommende Joosyn tien Speeckaert fa Herman bij Janneken Sthelstraete, Janneken voornt. x Arnaut de Vliegher~ 23.4.1716 .

7L+-

Acte voogdije : Guille de Coster fs Lenaert over de minderj. weesen van Pieter de Coster syn en broeder, geprocreert bij Marie Mestdagh fa Marten. 7.5.1716

74v.: st. Baudewijn de Meijere ts Baudewijn + Landeghem 29.12.1715 He. Pieternelle de Baets fa Jans. K. Carel en Pi eter hun selfs, J oànne 14j. en Anne Marie. V. Baudewijn Cornelis cosijn pat. 7.5.1716

76

St. Lieven de Haeght fs Jans + Landeghem dec ,"1715 .Wedn. van Willemyn tken de We·ert fa Charles (1x) He. Martynken Hoerman fa Pieters (2x) K. lx : Jaspart en Jan hun selfs, 2x : Pieter, Lieven, Livijne, Thomas, Joo s en Joanne. V. Fr-ans de Vo zheLaèr-e pat. x Harie de Mae_ght suster van de overl. Behuysde hofst;de en gr;nd te Landeghem vi;r heekenen. 20.5.1716

78v.: Ghelia~seert (pro deo) Hd. Laurs de Vrint.

78v.: Gheliasseert Hd. Mattheus

st.

Joosintjen

de Keiser + Meerendre

-pro deo st. Janneken Beelaert Wieme.

+

Meerendre

1715

sept,1713


- 185 fO 78v. : Acte voogdije : Geeraert Wleme fs Frans over de minderj. weese achtergelaeten bij Marie van Hijste in haer eerste huwelijck met Jaspart de Suttere. 20.5.1716 78v.: Gheliasseert st. Joosyntjen Hd. 'Gilli8 Dobbelaere.

Bisschop

+ Meerendre

4.4.1716

78v.: Gheliasseert st •.Marten Clercq + Meerendre. He. Willemyntjen Dobbelaere. 79

Acte voogdije : Segher Pieters fs Ar'nau t over de 3 minderj. kinderen van Livijne Pieters, syne dochter, gheprocreert bij Phle vande Putte. 28.6 .1716

79

Requeste van weghen Lieven van Holsbeke fs Thomas als ,vooght over de vier minderj. kinderen van Pieter van Holsbeke synen broeder. 25.6.1716 -

80

Acte voogdije : Jan Cocquijt fs Gillis over Lenaert fs Laurijn bij Elisabeth Stofferis. 9.7.1716

80,

Memorie van declaratie ten sterfhuyse Hd. Geeraert Tuijtschaevere.

80

st. Marie van Hijfte fa Bauduyn + Hansbeke wijck ten d'haele 8.5.1716 wed. van Jaspart de Suttere (lx) Hd. Pi.e t er-. van Kerrebrouck fs Pieters (2) K. ,1x : Pieter en Joannes, Livijne x Lieven de Huynck fs Fieters de jonghe;' Joos, Guille en ,Geeraert minderj. V~ GeBraert Wieme. 9.7.1716

83

Borge: Frans Loo t en s fs Laurs over de weesepen • toecommende weesen van Lieven de Maeght + Lovendeghem. 24.9.1716

83

st.

Cornelis

van Marie' de INulf.

de

Elisabeth Stofferis + Meerendre 21.1.1716 Hd. La ur s Cornelis we dn , van Martijntien de JvIeijere. K. ,Leenaert 1Oj • V. Jan Cocquijt fs Gilli8. NB. Baudewijn en Jan Cornelis hun sel fs kinderen van Laur s vo or-nt , in sijn eerste huwelijek. Behuysde hofstede te Meerenrlre. 8.10.1716

84v. : st. Jan de Voghelaere is Franchoijs + Meerendre 20.6.1716 He. Franchoijse Steyaert fa Christoffels. , K. Jan 4j., Frans 3j.~ en + 3.11.1716 en Catharine. V. Franchoijs de Voghelaere vader van de overl. NB. Frans de Vogelaere voornt. ghetrauwt gheweest met de moeder van de hauderigghe. Jan Steyaert broeder van de He. Jan Steyaert vooght over Janneken Steyaert fa Christoffel, syne sUBter. 5.11.1716


186 -

fO 86

st. Marten. Vermeire + Meerendre 13.5.1716. He. Isabelle Schoofs. K. Phle 17j ., Anna Marie 1Oj., Joanne 6J. en Anne Catharine 2j. V. Frans Vermeire broeder van de overl. Schip ghenaempt "eertvelderschip". 5.11.1716

88v.: Acte voogdije

: Pieter de Suttere fs Jaspart over de drie minderj. kinderen syne broeders met naeme : Joos, Guille en Geert filij Jaspart voornt. 19.11.1716

88v.: Acte voogdije

: Frans d'ertoghe fs Franchois over de vier minderj. weesen van-Pieter vande Velde bij Therese d'ertoghe suster van de comparant. 3.12.1716

89

: Pieter cie Sutter fs Jaspart, Lieven de Muijnck fs Pieters, x Livijne de Suttere midtsgr. Joannes de Suttere. fs Jaspart renunchieren het sterfhuys van Baudevrijn van Hyfte heml. grootv ade r mat. 3.12.1716

89

Acte voogdije : Jan Rootsaert fs Jaecques over het we~sekind synen sone Chrlbstoffel gheprocreert bij Anne van Nevel fa Hattheus. 17.12.1716

89

Voldoening van het order verleent bij auth. van 28.6.1714. Adriaen de Vreese wedn. van Livijne vande Kerckhove fa·Jans. 17.12.1716

van

89v.: Jan de Kesel en Janneken de Kesel kinderen van Jooris bij Elisabeth Verbanck hun selfs abbandonneren 21 •.1 •171 7

90

het

sterfhuys

van hun moeder.

: st. Therese Hertoghe

+ Meerendre 27.6~1716· Hd. Pieter vande Velde fs Baudewijn. K. Joanne 9j., Arnaut 6j., Joannes 4j •. en Carel 1j. V. Frans Hertoghe broeder van de overl. Gronden te Meerendre •. 18.2.1717

92v.: St. Vincent.de

Meijere + Meerendre 27.11~171 1 dn , van Susanne de Coster K. Lieven Claijs x Tanneken de Meijere renunchiert het sterfhuys, Jan 23j., Pieternelle 25j., Livijne 20j. en Janneken 17j. V. Lieven Claijs voornt. 18.2.1717 we

94

Acte voogdije : Pieter Rouges fs Harten over het we esek t nd van Abraham de Blonde bij Pieternelle Rouges fa Ma.tten voornt. 15.4.1717


- 187 fO

94

Acte voogolJe : Joos Taets fs Jans over de minderj. weesen van Jan Dobbelaere fs Gillis, gheprocreert bij Janneken Taets, s'comparants suster. 13.5.1717

94

Lieven, Jan en Joanne Pieters kinderen van Seghers bij Elisabeth van Reeke renuncieren het sterfhuys van hun moeder. 13.5.1717

94v.:

st. Pieternelle van Kaeckebeke + Meerendre 12.3.1717 Hd. Gilli8 Cornelis fs Pieters. K. Pieter 2j. V. Jaecques van Kaeckebeke broeder van de overl. B. Jacques Cornelis fs Pieters broeder van de Hd. NB. Abraham van Quaeckebeke grootvader van de weese gehuwd geweest met Tanneken van Wassenhove alsnu ghetrauwt met Ma~ten de Clerck. Hofstede en grond te Meerendre. 13.5.1717

96

Acte voogdije : Joos van Hecke fs Arnaut over de minderj. kinderen van Anth. Claijs bij Livijne van Reeke Slister van de comparant. 15.7.1717 ;

96v.: st. Tanneken van Wassenhove + Meerendre 14.6.1717 Hd. Jan Wieme fs Guille K. Lieven 23j., Mattheus 19j., Guille 11 j ., Livijne Marie 8j. V. Pieter Madou.

12j.

en

...

97

St. Franchoise vande Putte + Meerendre 21.3.1717 Hd. Pieter vande WalIe. K. Pieternelle 5j., Adriaene en Livijne be ede 2j. V. Sr. Harten vande Putte oom pat.

29.7. 1717 99

Requeste van weghe Philippe vande Putte als vader en vooght over sijne drie minderj. kinderen verwekt bij Livijne Pieters fa Seghers bij Elisabeth van Reeke tot abandonnati~ van het sterfhuys van Elisabeth van Becke. 29.7. 1717

100

St. Stoffel Rootsaert + Meerendre 16.3.1716 He. Tanneken van Nevel. K. Livijne l1m. V. Jan Roodtsaert grootvader van de weese. 16.9.1717

101v.:St.

Joos de Clercq + Meerendre juli 1717 He. Janneken Dobbelaere. K. Marten 4j., Marie 2j. en Pieternelle 2m. V. Marten de Clercq broeder van de overl. 27.10.1717

.


- 188 fO 102

st. Livijne van Hecke + Meerendre 9.7.1717 Hd. Anth. Claijs. K. Pieter 18j., Jan 16j., Livijne 22j., Marie 20j. en Pieternelle l1j. V. Joos van Recke eijghen broeder van de overl~ Grond te Lan degh em , behuysde hofstede "den Blauwen St.e'en." te Meerendre Staecktenpoucke. 25. 1 1 • 1 71 7

1 04v.: Verpa.chtijnghe van twee partijen landt competerende

de weesen van Pieter de. Clercq ten versoucke van Marten de Clercq en Jooris Claijs vooghden. 8.12.1717

104v.: st. Pieter Cocquijt fs .Andr-Le s + Landeghem 23.7.1717 Re. Marie van Dooren fa Pieters • K. Joanne s 22j., Joanne 20j. en Anne Har'Le 13j. V. Philippe de Meyer·'fs Gillis pat. Behuysde hofstede te Landeghem. 11.11.1717 106

st~ Clara vande Waele + Meerendre 14.3.1718 Hd. Laurs de Keysere. K. Joanne 1 1j • V~ Jan Claijs x Tanneken Huffon. B •.Jan Ciaijs fs Jans tot Sommerghem. Behuysde hofstede te Meerendre, en 1/4 van de catheylen in een behuyst hofstedeken te Sommerghem Necke uyt hoofde van den Hd. sijn eerste huysvr.

12.5.1718 107v.:

Declaratie

ten sterfhuyse van Lieven de .. Costere fs Pieters sept. 1717 He. Livijne Dobbelaere. K. Pieter syn selfs en joanne 23j. + Meerendre

15.6.1718 107v.: St. Janneken Sutterman fa Joos + Meerendre 19.4.1718 Hd. Pieter van Was~enhove. K. Jan 6j., Lieven 4j., Livijne 2j. en G~ert 7m. V. Geeraert Sutter~an broeder van de overl. Behuysde hofstede en grond te Meerendre. 30.6. 1718 110

St. Pieternelle Haerens fa Martens + L?nd8,;hem Hd. Cha~les van Laecken fs Gillis. K. Jan 65., -Joanrie8j., Harie 4j. en Godelieve V. Jan Haerens. 14.7.1718 .

9.5.171Ç5 2j •.

111v.: St. Marie Vander Vennet fa Lieven bij Janneken Sutterman + Meerendre 31.5.1718 Hd. Pieter Demuynck fs Bauduijn bij Janneken Lambrecht. K. Lieven 3j., Carel Egnat i.us 1j., Arme Harie 7j., Joosijntien .6j. en Livijne 3j. en -Joann a den 1~ dagh van haeren auderdom overleden, de selve heeft 4 daeghen ghe1eeft na er het overlijden van haer moeder~


-

189 -

fO V. Lieven Vander Vennet vader van de overl. B. Pieter de Bruyne fs Joos tot Hansbeke. 6.10.1718 114

Acte voogdije : Joseph Wijnekels fs Joos oom pat. over de minderj. kinderen van Guille Wijnekels gewonnen bij Petronelle I'Iinn8.ert. 15.11.1718

114

Requ8ste van weghe Jan de Voghelaere fs Jaspaert als vader en vooght van Livijne de Voghelaere gheprocreert bij Isabelle van Maldeghem, beneffens Marten van Maldeghem suppliants voorschr. huysvr. vader, midtsgr. Joannes en Joanne van Maldeghem hun selfs kinderen van Marten van ~aldeghem voornt. tot vercooping op aggreatie van gronden te Hansbeke. 26. 1 • 1719

115

Acte emancipatie omme Joannes de Cuypere fs Guille Lootenhulle oud 23j. 9.2.1719

115

Rek. door Pieter de Sutter fs Jaspart als vooght over Joos, Guille en Geeraert de Sutter sijn eijgen broeders van vollen bedde, sedert st. Harie van Hyste fa Bauduijn van date 9.7.1716, Hd. Pieter van Kerrebrouck. NB. Jan de Sutter en Lieven de Muijnck x Livine de Sutter ook kinderen van Jaspart. 9.2.1719

117

st. Pieter Cornelis fs Joos + Landeghem 29.8. 1718 He. Janneken de Geijter fa Laureyns. K. Joos 5j. en Jan 2j.6m. V. Harten Joos. Behuysde hofstede te Landeghem. 23.2.1719

tot

118v.: st. Joosyntien Wieme fa Herman + Landeghem 21.10.1718 Hd. Lieven de Puyt. K. Jan 15j., Janneken 12j., Narie 1Oj. en Frans 7j. V. Jan iNieme. Gronden te Lancl.eghem. 23.2. 1719 121

St. Tanneken Gryp fs Carels + Landeghem 14.1.1719 Hd. Jan Dedecker fs Pieters. K. Marie Anne 10j., Joanne 6j. en Pieter 3j. V. Francoia van Haldeghem. 23.2.1719

122v.:

Declaratie ten sterfhuyse 1718. Hd. Gillis Vande WalIe.

van Pieternelle

Bee Ll.aer t + .Neerendre


- 190 fO

122v.:

st. Isabelle Hertman + Meerendre 22.1.1719 Hd. Pieter Mariens. K. Marie Joanne 5j., Pieter Franchois 4j., Joannes Guille lOm. V. Phle van Maldeghem x Joosijne Her-traan', 9.3.1719 .

st. Cathelijne van Wassenhove fa Marten + Meerendre .:26.2.1719 Hd. Jan Steijaert. K. Harie 35. V. Charel Wille x Janneken van Wassenhove suster van de overl. 20.4. 1719

124

126

2j. en

.~

st.

Joosyntien van Laecke fa Gillis + Landeghem 28.3.1719· wed. van Geeraert van Vijnckt (2x) Hd. Bauduyn Cornelis (3x) K. 2x : Christiaen 9j., Marten 6j. en Marie 4j. V. Charles van Laecke fs Gillisjbroeder van de overl. 20.4.1719

128

: St. Jan Hartens fs Christoffel + Meerendre He. Janneken Vande Velde fa Bauduijn, alsnu getrauwt met Fieter van Dries~che. K. Jan 19j., Phle 17j., Guilliae.me 13j., Piéter 9j.~ Lievijne 1 1 j. en Marie 6j. V. Jan van Wassenhove fs Geeraert. ROÎstede en grond te Meerendre. NB. Guille Martens eene van de se weesen is begift bij testamente van Guilliame Martens sijnen.oom en peter. '.20.4.1719 . .

132

st. Pieter Vander Plaetsen + Meerendre 6.10.1718 He. Catthelijne Gillis tevooren wed. van Lieven Morthier. K. Frans 10j., Joanne 7j., Judocus 5j., Joannes.3j. en. Pieternelle 3m. .. V. Joannes Vander Plaetèen broeder van d~ overl. 1/8 van een behuyst ho fstedeken van de ov.e r L, tot' Nevel wij ck Veldeken. 1/8 van een huys aende kercke van Landeghem vercocht bij uytgrootynghe aen Lievên'Vander Plaetsen. broeder van de overl. Gronden te Meerendre. NB. Janneken van Wassenhove fa Christoffel moeder van de He. met vijf minderj. kinderen. Lieven Morthier shauderigghe minderj.· sone •.' 17.5.1719

134v.: Gheliasseert

st. Tanneken de Meijere. Hd. Jan Dobbelaere. V. Arent Taets en Joos Taets. 17.5.1719

135

St. Jan Claeijs + Hansbeke 28.5.1719 He~ datelijne Martens • .K. Chr Ls t o f f eL 15J. en Harie 19j.


.-

191

-

NB. .Jannek en 28j. en Jacques Rutsaert 23j. kinderen van Pieter Rutsaert bij dese hauderigghe in haer.eerste huwe l t j ck ,

22.5.1718

137

st. Lievijne Temmerman + Meerendre 16.6.1719 wed. van Christoffel de Cruijenaere (lx) Hd. Phle de Cleerca (2x) K. 1x : Joanne 13j. en "Joosyntien Sj. 2x : Adriaen 6j. V. Jan de Cruijenaere en Joos Temmerman broeder

6.7.1719 139

van de overl •.

.

Con t r-ac t VB.n bestedijnghe : Charel van Laecke fs Gillis vooght over de drie minderj. kinderen VBn Geeraert van Vynckt.bij Joosyntien van Laecke fa Gilli~ voornt. beede + Harie van Vynckt 4j. wordt besteedt aan Jan van Laecke voor èen termijn van 9 jaeren. Charles van Laecke behoudt de weese Marten van Vijnckt seer deerelyck besmet met heer cooninckx seer (conincsevel = melaatschheid).

17.5.1719 ;

140

Request van weghe Laureyns Ru tsaert x I1agdaleene van Speybrouck lest wed. van Charles van Laecken als. vader en vooght over ,Joosijne, Petronelle en Franchoij s van L.aecke sijne betrauwde kinderen, beneffens Jan van Laecke·hunnen broeder Van alven bedde.-tot uytgrootinge ten sterfhuyse van Lievijne van Laecke f.;:t Jooris, belast met byleve van Geeraert vande Kerckhove fs Jans als hauder. . Hoors : Gillis van Laecke fs Jooris. - Jan en Marten van Laecken, midtsgr. Lieven Mortier x Elisabeth van Laecken allè kinderen van Pieter die sone was van Jooris voornt. Jan van Laecke fs Phls ook sone van Jooris bij· huwelijek syn selfs. Lauryns Rutsaert vöoght over Joosijne, Petronelle en Frans van Laecken ook kinderen van Phls. 7.7.1719

142v.: Overbrenging van goederen van het sterfhuys van JOosyntien Saeman fa Marijn. . Hd. Adriaen Vrie~t. K. Pieter Vrient en Jacques de Cuyper x Marie Vrient. 20.9.1719

·i, ,

.. i ,

j i

I

II I,

143 .. : st. Cat tharine de Conningh + Meerendre 10.9. 1719 Hd. Pieter Roets • .K. Joannes 20m • .V. Franchoij s de Connincq groo tvader van de l,veese. B. Jan de Conninck tot Swijnnaerde. 5.10.1719

;

I'


- 192 fO

145

Rek. door Marten de Clercq fs Bauduyn als vooght over de. 2 rnind~rj. weesen van wijlent Pieter de Clercq s'rendants broeder, gheprocreert in syn eerste huwelijck bij Magdalene Claij smet naernen .:Marten 14à 15j. en Janneken 13j. en over Martyntien 9j. en Joannes 6j. kinderen van selven Pieter de CIercq in syn tweede huwelijck met Marie van· Quacquebeke. . . V. Jooris Claijs fs Joos mat. over de kinderen uit 1x en Jacques van Quacquebeke mat. over de kinderen uit 2x.· 5.10.1719

149v.:

St.

Ca tharine van Quackebeke + Meerendre 6·.11 •1719 Hd. Jacques Cornelis. K. Marten 2j. en Jan 6m. V. Jacques van Quackebeke broeder van de overl. B. Gillis Cornelis. 1/6 van een behuysde hofstede te Meerendre ~ewo6nt bij Marten da Clerca x Janneken van Wass~nhove sweesen grootmoede~ •.

5.

10. 1·719

152

Drie akten betreffend het sterfhuys van Joosyntien Saeman fa IvIarijnbij Janneken CIaeijs, Hd. Adriaen Vrient. - Geerdijne, Petronelle en Janneken Saeman .kinderen van M~rijn voornt. bij Janneken CIaeijs. - Joosijne van Renterghem fa Jans bij Jacquemyntien Saeman. - Jacques van Parijs x }\'larie de Suttere gewonnen aen Janneken CIaeijs voornt.~ .. 5.10.1719

153

Req ueste van we ghe Ph Le van Hulle tot Hansbeke we dn, van Lievijne Coppens tot verkoping van behuysde hofstede en grond te.· Hansbeke aen Jan Lamme, den vercooper competerende.bij donatie intervivos van Geeraert Lamme fs Sebatiaen én Piternelle de Muynck fa Chris~offel syn huysvr. (9.6.1708) oom en ~oije van de vercooper. 19.10.1719

154v.: GheIie.sse ert st. Janneken Hd. Marten Dobbelaere. 2.11.1719

van Quaq uelber ghe + 19.2. 1719.

154v.: Merie Vrient fs Adriaen, ghe t r-auwt met Jacques de Cuyper vercleert gheene voordere goederen te weten tén sterfhuyse van Joosyntien Saeffianoverl. huysvr. van Adriaen Vrient als degonne bij project van staet. . 2.11.1719 ... 155

St. Charel Haerens + Landeghem He. Lievijne Lavette. K. Pieter 4j. en Marie 2j. V. Jacques Cornelis x Janneken overl. 2.11.1719

1.8.1719 Aerens eyghen Buster van de


193 fO 157

159v.:

159v.:

St. Janneken Hertleer fa Pieter + 30.10.1719 Hd. Jan de Rycke. K. Joanne·4j. V. Pieter Hertleer váder van de overl. Behuysde hofstede en grond te Meerendre. 16.11.1719 Gheliasse art st ~ Pie ter Hess.ens + 6.2. 171 9. He. Janneken Willems tevooren wed. van Mattheus 29. J 1 .1719

van Neyel.

st. Arme de Meijere fa Roelants + .fvIeerendre12.9.1719 .Hd. Gillis Corneli s wedn. van Pietern elle van Quaq uebeke •. K. Jan lj. en Marten overl. na sijn moeder. V. Jan de Meijere broeder van de overl. NB. Pieter Cornelis fs Gillis voornt. in sijn eerste huwelijek. 29. 11 .1719

161v.: st. Geeraert van Renterghem + Landeghem 28.8.1719 He. Marie ~uijge. K. Pieter bij huwelijcken staet syn selfs, Lieven 18j., Jacques 20j. en Anne 22J. V. Pieter van Renterghem. Behuysde hofstede en grond te Landeghem op Wilde Heerl. Vinderh. 14.12.1719 164

Gheliasseert st. ten ste~fhuise van Joanrie Debuck. Hd. Cristiaen de Cocq. . Over Anne Narie, Jo.. inn e. en Tanneken de \Ali tte kinderen Guillaeme. 14.11.1719

van

164v.: Acte voogdije : Bauduijn Claijs fs Jans over de weesen van Jan Claijs voo rn t , bij Catelijne Har t en s , 8.2.1720 164v.: Borge : Pieter de C'Lercq fs Jans over de st. competerende de weesen van Livijne Temmerman geprocreert bij Christoffel de Cruyenaere (1x) en in 2x bij. Ph le de C1ercq. 8.2.1720 . 165

st. Chaetheiijné Martens fa Jans + Han ab ek e :1Lh9.1719 we d, van Pieter Ru tsaert fs Jacques (1x) wed. van Jan Claij s fs Jans (2x) K. 1x ! Jacobus minder j. en Janneken haer sel fs. 2x : Christoffel en Marie Claijs. V. Jan Martens fs Jans mat. (lx) en Bauduijn Claijs pat. (2x) 22.2.1720

167

St. Jacobus de Deckere + Meerendre 13.12.1719· He. Joanne de Boosere. K. Joosyn ti en 5j. en een tweelyngh: Cornelis en Anne Maria geboren na het overlijden van de overl. ende naer eenighe daeghen oock gestorven. V. Mattheus Cocquijt camervooght. 22.2.1720


194 fO

168v.: st. Lieven Cornelis fs Pieters + Meerendre He. Chatalijn Claijs. K. Joanne 20m. V. Gillis Cornelis fs Pieters voornt. 22.2.1720 . 170

6.2.1720

Acte voogdije : Carel de Meijere fs Jan over de weesen van Marten Speeckaert bij Jacquemijntien de Meijere. 22.2.1720

170

:.Ac t e voogdije : Marten Versluijs fs Pieters, x Tanneken de Blonde over de weesen van Abraham de Blonde verwekt in lx met Pieternel1e Roeges en in 2x met Jacquemijntien de Voghelaere. 22.2. 1720

1 70v.

:.Gheliasseert st. Lieven van Hosbeke He. Janneken Croes. K. Lieven en Tánneken ~an Hosbeke. 7.3. 1720

fs Jans.

170v. : .St. Abraham de Blonde + Meerendre 6. 1 •1720 Wedn. van Pieternelle Roeges (lx) He. Jaecquemyntien de Vogelaare (2x) K. 1x : Tanneken 16j. en één kirtd over1. 2x.: Jacobus 13j., Ma~ten 9j., Pieter 4j. ~n Lievijne 14j. V. Pieter Roeges mat. en Marten Versluijs x Tanneken de· Blonde suster van de overl. NB. Pieternelle Roeges nu haer kind hoir ten sterfhuyse van Philippijne Braet tot Hansbeke. 7.3. 1720 172v.: Geert Vander Kerckhove f s Jans over syn selven en als vooght over Pä e t er- synen broeder renunchieren het sterfhuys van hun. vader. 21 .3. 1720 173

Pieter Verhegghe fs Frans, x JoanneVande renunchiert het voorschr. sterfhuys. 21 .3. 1720 .

Kerckhove·fa

Jans

173· . Acte voogdije : ..~. Sc hëLs t.r-ae t e fs Dominicus over het wee se kindt van Janneken Schelstraete sijne dochter vepwekt in haer eerste huwelijck met Herman Speeckaert ende daernaer ghetrauwt geweest met Arnaut de Vliegher. 21 .3. 1720 173

173

Gheliasseert He. Janneken K. Guilliame .21 .3. 1720

,

:

e

,

. ,i

st. Jan de Voghelaere is Lievens. de Keijser. 22j. en Stoffelijne 25j •

Licquidatie door Bauduijn d'hooghe x Marie Verplaetsen wed.· van Jacobus Arens in syn leven vooght over Marie en Anna Arens sijn minderj. susters saeman kinderen van Pieter Arens ver~ekt in t x bij Janneken Weijts, midtsgr. Jan Arens fs Pieter in . 2x bij Cathelijne de Meijere.

.

~ , 1


- 195 Voorgaende rek. van 16.5.1713. Deze rek. wordt gepresenteerd aan Marie Arens voornt. haer selfs en aan Lieven Grijp x Livijne Arens swaegher en vooght over Anna en Jan Ar en s , . 21 .3. 1720 175

Acte approbatie tot verkoping van de weese kinderen van Pieter Arens voornt. 21 .3. 1720

175v.:

Geliasseert rek. door Joos de Decker fs Cornelis als ~ooght· over Geert en Augustyn de Deeker fs Cornelis voornt. 18.4.1720 . .

175v.: Geliasseert st. Jan de Lantsgraeve He. }1arie Colpaert fa Guille. K. Catharina 22j. 16.5. 1720

goederen van de

fs Gheert.

T75v.: Aete voogdije : Lieven Grijp causa uxoris swaege.r over Anna ende Joannes Arens fs Pieters bij overlijden van Pieter Arens voornt. 16.5.1720 176

St. Jacquemyntien de Meyere + Landeghem 17.1.1720 Hd. Harten Speeckaert. K. Janneken x Jan Braeke, Clara x Geert van WassenhoVè, Ca t thaLtjn e x.Lieven van Vlassenhove, het weese kindt van Heirman Speeckaert, Jan ende Harten Speeckaert, Cornelia x Jan Harens en Pieternelle en Anne nog minderj. V. Carel de Meijere. Gronden te Landeghem. 6.6.1720

178v.: St. Frans Mestagh + Meerendre 1.4.1720 Livine Braem fa Gillis. K. Philip de Clercq x Franchoise, JOannes 17j~, Geeraert Pieter 4m., Joanne 16j. en Norberthiene 7j. De vier jonghste geprocrieert met dese hauderigghe. V. Jan de Neve. 20.6.1720 .

He.

181

11j.,

st. Pieternelle de Meijere + Meerendre 9.6.1720 Hd. Geeraert Wegghe. K. Guilliame 6j. en Jooryntien 4j. V. Huybrecht de Meijere vader van de overl. 4. 1.1720

182v.: st. Joos Plasman fs Pieters + Landeghem 6.4.1720 He. Tanneken Goethals fa Jans. . K. Pieter 23j., PeterneIIe 26j., Janneken 21j., Anne Marie en Trese 13j. v. Joos Plasman. 18.7.1720 •c

16j •


196 -. fO

18·4 : Borge : Pieter Claijs fs Jans, x Marie Braem fa G1.llis over de st. van de weesen Frans Mestdagh geprocrieert in lx met Laureyntien Kesteloot en in 2x met Lievijne Braem. 19.;9. 1720 184

St. Janneken Schelstraete + Landeghem 8.1.1720 Hd. Arnaut de Vlieghere. (2x) wed. van Herman Speeckaert (lx) K. 1x : Joosyntien Speeckaert 4j. V. Marten Speeckaert pat. en Pieter Schelstraete mat. Grond te Dronghene. NB. Jan en Pieter Schelstraète sweesen ooms. St. Martyntien van Speybrouck fa Daniel sweesen.grootmoeder voor de weth. van Dronghene 23.11.1719 en 28.1.1720. 3.10.1720 .

189

Augm. omme de drie mind~rj. weesen van wij1ent Charles van Laecke in syn tweede huwelijck met Ma.gdalene van Spei.jbrouck met naemen : Frans, Josijne en Pieternelle van Laeck~. NB. Laurs Ru tsaert x Me.gdalene van Speijbrouck voorn t , 17. 1O. 1720

191

st. Lievijne de Clercq fa Gi11is + 7.11.1719 Hd. Stoffel van Wassenhove fs Bauduyns. K. geen. Hoirs : Carel de Clercq minderj., Philippe de Clercq fs Gi11is broeder van de overl. en Joosijne de Clercq x Jan Dobbelaire; welcke twee. leste de sterfhuysen. van Gtllis de Cleircq ende ·E1isabeth Gillis huhnen vader en moeder hebben gherencinchiert. V. Philippe de Cleercq. . 17. 10. 1720

194

Borge : Jooris de Vlieghere fs Pieters tot Waerschoot Heer1. Vinderhoute over de st. van Janneken Schelstaete fa Pieters, .waar hauder is Arnaut de Vliegere broeder van de c.omparant. 17. 1O. 1720

194

st.

G111is van Vijnckt + Hansbeke 17.11.1719 He. Jaquemijntien Bogaert. K. Pieter 9j., Jacobus 6j. en Joannes 5j. V. Jacques van Vynckt die corts na de prijsie is overleden en in syn plaats Joos vande Putte broeder van halven bedde van de overl. Gronden bij uytgrootynghe jeghens Pieter Bogaert br3eder Van de He. hun toecommende uyt den hoofde van hunne moeder Janneken van Heijste. . 17.10.1720

197v. : Request v an we ghe Harie de Schepper wed. van Pieter Tuij tschavere tot bekomen van eenighe kleederen op haer 2 weesen gesuccedeert met het overlijden van Lievine Tuijtschavere huysvr. van Jacobus Cocquijt. 31 •10. 1720


- 197 fO 198

198

Acte voogalJe : Jacques Cornelis oom over de weese kinderen V"3_nGillis Cornelis + Meerendre. He. Joosyntien Gailens. 1'+ • 11•1720 Acte voogdije : Jan Speeckaert fs Marten over het weese kindt van Herman Speeckaert, synen broeder, bij J~nneken Schelstraete fa Pieters • Lieven van Wassenhove fs Joos borge Civer Jan Sp~eckaert voornt. 14. 1 1 • 1 720

198v.: St. Geefaert de Lantsgraeve + Han~beke 16.8.1720 He. Chatelijne Cornelis fa Lieven. Hoors : de twee kind-eren van Jan de Lan tsgraeve die sone was van de overI .• V. Lieven de Lantsgraeve. 1/6 van een hofstede en grond te Lovendeghem •. 28. 1 1•1720 201

Req ueste van we ghe Marie Colpaert fa Adriaen wed. van Jan de· Lantsgraeve tot Hànsbeke tot bekomen van de successie op de weesen gevallen bij overlijden van Geeraert de Lantsgraeve grootvader van de weesen. 28. 11 •1 720

201v.: Geeraert van de Kerckhove synen vader. 12.12.1720 .

fs Jans rnunchiert-het

sterfhu"ys_van

20lv.: st. Marten Wille + Meerendre 19.1.1720 He. Joosyntien Sutterman fa Joos. K. Pieternelle 2j •.en Caroline 4m. V. Pieter Wille vader van de overl. _ 1/3 deel van een behuysde ho f s t ede ben e f'f en a Joos en JannekenWille broeder en suster van de overl. te Lovendeghem op toa; wed. van Jacques Neyt en de wed. van Joos Claijs moei jen van de weesen • 12. 12. 1720 204v.: St. Elisabeth Roeghens + Meerepdre 17.5.1720 Hd. Jan van \Vassenhove. K. Har-Le 21 j ., Christo ffel 20j., Arme 18j. en Pieternelle 16j •. V. Marten Roeghens.Grond te Meerendre. NB. Joosyntien van Wassenhove desen hauder~ voorkint.(kind uit ~roeger huwelijk). 12. 12. 1720 207v.: st. Livijne Roegheris + Hansbeke 25.12.1719 Hd. Geeraert Baeijens. _ - _ K. Marten 20j., Marie 18j.~ Pieter 15j., Is~belle lDj. en Joanne 4j. . . V. Pieter Ro egh en s., Behuysd~ hofstede •. NB. Cornelis Baeijens broeder van de Hd. 16.1.1721


- 198 fO

210

Declaratie door Gheeraert vande Kerckhove vooght van de kinderen van Christoffel van de Kerckhove uyt crachte van ghiftè testamentaire ghedaen bij Lievijne ·van Laecke fa Jooris S .M. van daete sent. 1718. . 3/4 hofstedeken te Lande~hem successie o~ de weesen berievens Pieter Verhegghe bij overlijden van Joos van He cke , 16.1.1721

210v.: st. Gillis Cornelis + Meerendre 11.2.1720 Hd. Joosyntien Schaelens. . K. Joosyiltien 25j., Joannes 21j., Janneken 19j., Mattheus 17j.,. Andries 16j., Pieter 15j., Joos 13j., Guille 12j~, Marie 1Oj. en Jacobus 8j. V. Jacques Cornelis. 16.1.1721 213

st. Pieternelle van Hoor-ebeke '+ Meerendre 16. 10.1720 Hd. Jan lcket. K. Pieter 4j. en· Janneken 2jw· V. Lieven de Meijere x Tanneken van Hoorebeke. Gronden te Lovendegem ghemeene en onverdeelt met Catthelijne en Lievijne van H60rebeke Slisters van de overl. 16.1.1721

215

.Acte voogdije : Pieter Neels fsCornelis,.x Elisabeth Braat over Marie Braet fa Geeraert i.p.v. wijlent.Pieter Braet. 30. 1 ~1721

215v.: Gheliasseert 30.1.1721 215v.:

st. Janneken

Ver Eecken.

t e voogdije Jan Speeckaert .fs Harten over Anne Marie en Pietronellè Speèckaert s'comparants susters ende Joosyntien Speeckaert fa Herman ~Icomparants broede~, .ten sterfhuy~e van Marten Speeckaert. 30.1.1721 Ac

215v.: Acte voogdije : Lieven A.erens fs Jans over de weesen van Pieter Aerens synen broeder gheprocrieert in syn ZO en leste huwelijek met 'I'ann eken van Speijbrouck ende Geerarclyne •••• 30.1.1721 215v.: St. Joosyntien van Veerdeghem fa Joos + Landeghem Hd. Cornelis de Buek fs Philips. K. Joannes 5j., Anth. 3j.6m. en Judocus lj.4m. V. Lieven de Pape. Grond te Landeghem. 30. 1~1721 218

st.

Jan Vrient fs Lucas + Landeghem 20.12.1720 He. Caerlinne van Parijs fa Lievens. K. Joanne 2j.6m. V. Adriaen Vrient. B. Cornelis Debuck. 30.1.1721

19.12.1720


- 199 fO

219v. : Acte approbatie tot verkoping van gronden te Mee~endre en Landeghem van weghe de hoirs (kinderen) van w~jlent Jan Haerens en Pierijntien de Meijere: - Laurs Haerens fs Jans. . - Tanneken Harens x gheweest met Arnaut Ha eren s fs Jans beneffens haeren sone Jan. Jaecaues Cornelis x Janneken Haerens fa Charles. De w~d. van Charles Haerens voornt. en haer 2 minderj~ kinderen. - Janneken Baele wed. van Pieter Haer ens over hae r-e sone Lieven Haerens bij huwelijke st ae t e sjn s.eLf s , 13.2.1721 220v. : Acte voogdije : Lieven Lippens fs Pieter, x Maurijne Vermaere over de weesen van Joosijne Vermaere verwekt in haer 1° .huwelijck met Pieter de Baets en in h aer 2? huwelijck met Frans de Hoose. 27.2.1721 220v.: Acte voogdije : Jacobus R~tsaert fs Pieter 6~er de weesen van Jan Claeijs gheprocreert bij Cathelijne Martens. 27.2.1721

221

Acte voogdije : Jan Ide fs Joos over de weese van Jooris Ide, synen broeder van alfven bedde, verwekt met Marie Verstraeten in haer eerste huwelijek. 27.2.1721

221

Borge: Jaecques Cornelis fs ever het import Van de st. competerende de weesen van Gillis Cornelis comparants broeder~ gheprocreert met Joosyntien Gaelens als He. 27.2.1721

221

St. Pieter Baerene fs Jarts + Lovendeghem 23.10.1720 we dn . van Pieternelle van Renterghem (lx) wedn. van Jann~ken van Speijbrouck (2x) He. Lievijne Verbauwen (3x) K. lx Pieter ~n Marie hun s~lfs. 2x : Jan 23j. 3x : Frans 8j~, Pieternelle 9j., Joanne 3j. en Norbertine 1j. V. Lieven Baerens fs Jans, broeder van de overl. Grond en behuysde hofstede te Landeghem aenden Heysten drieseh. NB. Marten Haeren~ ook broeder van de overl. 13.3.1721

223v.: Philip de Clercq.x Franchoise Mestdagh fa Franchois renunchiert het sterfhuys van Franchois l"lestdaghvoorn t. 13.3.1721 223v.: Onderhoud van Joosyn tien Speeckaert • .. Jan Speeckaert fs Marten vooght van Joosyntien Speeckaert 6j ~ «ee ee van Herman Speeckaert fs Harten, en .van Joanne Schelstre_ete. Lieven van Wassenhove causa uxoris oo~ pat. en Jan Schelstraete oom mat van de weese. 13.3.1721


...200 . fO

224

:Acte approbatie tot vercooping: Guille de Cost~r fs Lenaert cooper bedeghen jeghens wijlent Magdalene Bruyneel fa Guille sijn moeder van een behuysde hofstede en land. Lieven Baele x met de wed. van Pieter de Coster fs Lenaert voornt. 13.3.1721

225

: St. Marie Coppens fa Geeraert Hd. Pieter Aerts fs Joos, (waarvan 5 kinderen K. Frans 4j. en Livijne 5j. V. Geeraert Coppens vader van 27.3. 1721

227

+ Meerendre 28.2.1720 Wedn. van Tannekèn Bogaert st. 27.4.1713)

de overl.

Augm. toebehooren Jan Ide fs Jooris 22j. als hoir tSn sterfhuy~è van Joos Ide, gr-oo tvader' van de weese, + Sommerghem 18.10.1720 voor 1/5 hoofdstaecke, beneffens de kinderen vari Jan de Raet bij· Pieternelle Ide, de kinderen van Cairlyne Ide en Susanne Ide x Norbert Serweijtens en Jan Ide. V. Joos Bruggheman x Marie Verstraeten sweesen moeder en Jan Ide voornt. 24.4. 1721

228v.: Gheliasseert: St. Harie vande Ghehuehte Hd. Baud uyn van Hyfte .. 8.5.1721 - st. Marie Corijn Hd. Joos Baeijens. 228v. :.st. Marten Ru tsaert fs Li.evens + Hansbeke He. Jossyne Waep~naers fa Joos. K •. IsabeIIe 20m. V. Joes Rutsaert fs Lieveri oom pat. Grond te Hansbeke. 8.5.1721 230

232

11.3.1·721

St. Huijbreeht De Heijere + Heerendre 29.3.1721 He. Lievijne van Wassenhove. K. Pieter, Susanne x Joos van Holsbeke en de twee kinderen wijlent Pietronelle bij Geert Weghhe. Behuysde hofstede en gronden te Meerendre. 8.5.1721

van

st. Joosyne Vermaere + Meerendre 29.1.1721 wed. van Pieter de Baets (lx) Hd. Frans de RooRe (2x). K. 1x : Olivier syn selfs, Lievijne x Mattheus van N~vel, Janneken 20j., Joannes 15j. en Marie ghe tz-auwt gheweest met Jan de Rijeke en voor d'overl. haere moeder overleden sonder lieh. hoirs. 2x : Pieter 13j. V. Lieven Lippens·x Haurijne Vermaere suster van de overl. NB. Joos Diericx x Marie de Baets fa Mattheus. Behuysde hofstede en grond te Meerendre. 8.5.1721


- 201 fO

235v.: st. Lievijne Pieters + Meerendre

25.8.1715 Hd. Phle vande Putte. K. Phle 4j., Joannes 17m. en Joanne 7j. V. Segher Pieters (overleden) in syn plaats Lieven Pieters fs Segher. Grond te Meerendre. 8.5.1721

237v.: Hoirs tot 1/7 ten sterfhuyse van E1isabeth Temmerman + sonder 1ieh. hoirs binnen het vrije van Gh en dt op Rijghem 5.4.1721. - Joanne 14j., Joosijne 9j. de Cruydenaere kinderen van Christoffel de Cruydenaere bij Lievijne Temmerman in eerste huwelijek en Adriaen de Clereq fs Phle 6j. in tweede huw eLl j ck, - Jooas Temmerman fs Marten. - Jan de Cruydenaere causa uxoris Janneken Temmerman. - Joosyne Temmerman. - Janne Ternmerman dochter van Adriaen. Fieter Temmerman. - Jan I'emmerman , 8.5.1721 237v.: Aete emancipatie omme Carel Vander Vennet fs Lievens beth ~an 20j. Jan Vander Vennet synen broeder en Ph1e de Voghelaere x Livijne Vander Vennet syne suster. 8.5.1721 238

St. Marten Speeckaert + Landeghem 19.10.1720 wedn. van ••••• K. Marten, Jan, Janneken x Jan Braeke, Clara x Geeraert van Wassenhove, Cathalijne x Lieven van Wassenhove, CornBlie x Jan ~aerens, Pieternelle x Carel de Cuypere, Anne Marie minderj. 20j. en het weesekindt van Herman Speeekaert met naeme Joosyntien 6j. gheprocreert bij wijlent Janneken Sehelstre.ete. Behuysde hofstede en grohd te ••• 11.6.1721

241

Acte approbatie tot vercoop: Joos Bruggheman tot Meerendre x Marie Verstraeten tevooren wed. van Jooris Ide tot verkoping van de weese goedBren toecommende Jan Ide fs Jooris voornt. tot Sommerghem. 11.6.1721

241v.: st. Jan Sierens fs Guilliaeme bij Vlillemijntien Vincke + 5.3.1721

He. Josyntien de Baats fa Jaspart. K. Judo,-;us9 j ., Pieter 5j., en Ann a Harie 7 j . V. Guilliaeme Sierens vader van de overl. Grond uyt hoofde van Willemyntien Vincke te Ursele onverscheden met wijlent Jan Steyaert. 10.7.1721 243

St. Marten van Renterghem + Meerendre 14.9.1720 Sonder lichaemelicke hoirs. Boirs : Lieven van Renterghem broeder van de overl. Pieternelle van Renterghem x Laurs de Keijsere,


- 202 Livijne van Renterghem haer selfs, ,Joosyntien van Renterghem 23j. en Marie van Rentefghem 20j. ' Pieter de Meijere fs Jans broeder van alfven bedde van de overl. 24~7.1721

'

244v.: Pieter Harens fs Pieters over syn selven en als' over Marie Haerens syn overjaerige innocente sust er renunchieren sterfhuys van hun vader. 24.7.

244v.:

het

1721

Borge : Pieter de Meijere fs Huybrecht over den st. van sijn vB.der, He. Lievijne van Wassenhove. 25.9.1721

245

Borge: broeder voornt.

Marten Speeckaert fs Marten over Jan Speeckaert sijnen vooght over de minderj. weesen van Marten Speeckaert en hetweesekint van Herman Speeckaert.

25.9.1721 2/+5

Borge: .Joann es de Sutter fs Jaspaert over Fieter de Sutter Jaspaert sijnen broeder vooght over,Joos en Geert de Sutter fs Jaspaert voornt. Rente ten laste van de prochie van Hansbeke.

fs

25.9.1721

245v.: Pieter Aerts fs Joos vindt zich betrocken tot het stellen 'van seker over sijne ,min-derj. weese gheprocrieert bij I'larieCo ppen s , 9.10.1721 2/+6

. Borge : Jan de Rijcke fs Jooris over de weese van Jooryntien Verroaere in haar eerste huwelijek met Fieter de Baets en in haer tweede huwelijek met Frans de Roose. '9.10.1721

246

246

Rek. overgebracht bij Jan Speeckaert fs Marten als vooght over het we'ese kindt van, Herman Speeckaert sijnen broeder, bij .Jann ek en Schel-streete fa Pi et érs , midtsgr. Anne Narie Speeckaert fa Marten suster van den rendant. ' , 6.11.1721 . Rek. overgebracht bij Jan Ide fs Pieters alsvooght Ide fs Jooris van de vercoopijnghe van de go~deren van Joos Ide.

over Jan' uyt hoofde

6.11.1721

246

Rek. overgebracht bij Janneken van Wassenhove V1Bd. .van Harten de Clercq fs. Bauduwijn in syn leven vooght over de weesen Pieter de Clercq synen broeder, in syn eerste huwelijek met Magdalene Claeijs ~et naeme : Marten en Janneken, en in syn tweede huwelijek met Harie van Quaquebeke met naeme: Hartyntien en Joannes. 6.11.1721

246v.:

Acte

'

emancipatie

woonden

omme

Jan Aerens

fs Pieters

23j.,

synen

vooght

tot Paessel.

20. 11• 1721

246v.: Guilliae~e de Coster fs Lenaert bij Magdalene het sterfhuys van syn vader. 20~11.1721 '

••• renunchiert

.l


- 203 fO 246v.: St. Lauwerijns de Booser + Meerendre 14.1.1721 wedn. van Livijne Wi11ems (lx) He. Marie Pruijm (2x) K. lx : Livijne x Ph1e Le percq, Janneken getre.uwt geweest met Jacobus de Deckere, Tanneken en Cornelie x Pieter Vrien t , 2x : Harie Anne 1Oj ., Joos 7 j. en Pieter 4j. "1J. Phle Le Percq voornt. Behuyst hofstedeken te Meerendre. 20.11.1721 249

Mattheus en Jan Haerens fs Frans bezetten een som vai 3:8:11:8 pond gr , competerende de twee wesen van Chare1 Haerens uyt .hoofde van Jan Haerens fs ·Jans sweesen groo.tvader. 20. 11 .1721

249

St. Geeraert Wieme + Hansbeke 23.2.1721 x Tanneken Maenhau t + Hansbeke 15.4. 1721 K. Joosyntien x Adriaen van Hove, Pieterne1le x Carel van Laecke, Marie x Guille Daneels, Livijne 23j., Joannes 16j. en Joanne 21 j • V. Adriaen van Have voornt~ 20.11.1721

251

Acte emancipatie omme Jan Ide fs Jooris 23j. Joos Bruggheman x Marie Verstraeten moeder van Jan Ide heeft gecompeteerd hofstede en gronden uyt hoofde van Joos Ide synen grootvader alsmede uyt hoofde van G111is en Marie Ide synen. hoorn en moij e, alles geleghen binnen Somme r-ghem •. V. Jan Ide fs Joos oom. 20. 11 .1721

251v.: St. Geeraer.t Duijtschaver

x •.••.

+

Heerendre

22.7.1721

K. Tanneken heer selfs en Janneken 22j. V. Pieter de Wulf oom pat. 20. 1 1 • 1721

253

st. Joos Vrient + Heerendre 19.7.1721 He. Janneken van Wonterghem. K. Joannes 15j., Frans 8j., Joosyntien 18j., Godelieve Pieternelle 13j. en Marie 10j. V. Adriaen Vrient. B. Andries de Heijer fs Lieven. Behuysde hofstede en grond te Meerendre Oosterghem. 20. 11 .1721

256

Janneken van Wassenhove wed. van Mart~n de Clercq verklaart van geen verdere baete en. com~eren te weten ten sterthuyse van Marten .de Clercq voornt.; mede ghecompareert Jan en Pieter van Quacquebeke. lJ..12.1721

256v.

17j.,

=

st. An aeLmu s Bert + Landeghem He. Tanneken de 11eijere. K. Joannes 4j. en Marie 2j.

26.9.1721


- 204 fO

v.

Carel Bert vader van de overl. B. Jan Bert fs Carel. Huyseken op Somerghem. 17.12.1721 259

st. Tanneken van Viassenhove + Heerendre 18.9. 1719 Hd. Lieven de Meijer fs Laureyns. K. .Ioarin es 17j., Livijne 14j. en Marie 1Oj. V. Jan van Wassenhove fs Stoffel. Huyseken en grond te Meerendre. 27.3.1721

261v.: Acte approbatie van uytgrootynh:e. Requeste van weghen Lieven de Clercq fs BaudUijns vooght over de weesen Pieter de Clercq midtsgr. de gonne van Jan de Clercq; de weesen sijn gerecht elk tot 1/6 at a eck e ten sterfhuyse van Marten de Clerck + Meerendre. Uytgrootynghe jegens Janneken van Wassenhove hauderigghe. Andere hoirs : Lieven de Clercq, Joos Baele x Lievijne de CIercq, Guille de Smet x Joanne de Clercq en Fieter Claijs x Susanne de Clercq. 17.12.1721 263

Verkoping van de weese goederen van de kinderen van Adriaen de Vreese wedn. van Livijne vande Kerckhove. 5.3.1722

264

Verpachting van hofstede te Hansbeke ten versoucke van de ghemeene hairs van Sara Brant aan Gui1le du Moulin waarvooren borge Joannes de Wilde tot Lootenhul1e. 16.5. 1722

264v.: st. Sara Brant fa Gillis

+ Hansbeke 26.4.1722 Wed. van Jan de Baets. K. Joannes de Wilde x Joosijne, Guil1e du Hollijn x Jacquemyntien, Janneken, Isabelle en Marie ~inderj. V. Gillis van Laeke x Franchoise Brant. 3.5.1722

265v.:

Au gm , overghebracht 13.5.1722

bij Livijne Lave t t e wed. VB_n Carel Harens.

265v.: St. Barbara Antheunis + Vinderhaute

13.9.1721 Hd. Harten van Kerrebrouck fs Thomas bij Elisabeth Maerman. K. Jen syn selfs, Harie x Pieter Vrient, Joanne 23j. en Pieter 16j.

V. Pieter Vrient Behuysde hofstede bij uytgrootynghe jeghens Jan Vincent x Janneken van Kerrebrouck te Landeghem. 3.5.1722 268

Borge: Joannes de Wilde tot Lootenhulle over Guilliaeme du Mo1ijn vooght over de we eeen van Jan de Baets bij Sara Brant. 18.6.1722


- 205 -

fO 268

Geliasseert

st. Pieter Bogaert.

16.7. 1722

268

St. Susanna Vande Putte fa Phle + Meerendre 28.4.1722 Hd. Guille Willems fs Pieter bij Jacquemyntien de Meijere. K. Pieter 1oj, en Phle 7j. V. Phle Vande Putte vader van de overl. HOfstede en grond te Meerendre - verbranden van een schuere ten jaere 1705 door de Hollantsche leghertroepen in forceren van den Brughsche vaert. 16.7.1722

272

st. Piternelle Pieters.fa Seghers +Heerendre 11.2.1722 Hd. Pieter Vande Walle. K. Joannes 3j. en Marie 2j. V. Lieven Pieters broeder van de overl. (Tanneken suster van overl.) 16.7.1722

274

Forme van uytgrootyngh~ tussen Joos d~ Cl~rcq hauder ten sterfhuyse van Joosijne Claeijs fa Jans bij Pieternelle Cornelis + Meerendre 6.8.1722, sonder·lich. hoirs achter te laeten; ende Pieter, Magdalena en Jooris Claeijs als nog minderj. en de kinderen van Jan Claeijs bij Pieternelle Cornelis. 22.8. 1722

274v.: Borge : Jooris Claeijs fs Pieters over Harten de Clercq fs Pieters vooght over Janheken de Clercq syne suster, gheprocreert bij Pieter de Clercq in syn eerste huwe li.jck met He,gdalena Claeijs. 30.8.1722 274v.: Acte voogdije : Gil11s Sergant fs Jans over·de w~e:Se kinderen Pieter Sergant, He. Livijne Claeij~ fa Daneel. 17.9. 1722

274v. :.

Req uest e

275

St. Livijne Claeijs fa Pieters + Landeghem 4.10.1721 Hd. Joannes Dhaenens. K. Joanne 15j. en Pieternelle 3j •. V. Jooris Claeijs. B. Lieven BOgaert fs Pieters tot Drongen over de Hd~ Oifte van hofstede en grond van daete 31.7.1709 ghedaen bij Janneken Tollenaere wed. van Pieter DI Haen en s ten proffijte·· yart de overl. en desen Hd. 1 • 10. 1722

276v.

van

van weghen Pieter van vVassenhove als vader en vo ogh tover sijn minderj. kinderen bij Janneken Sutterman. De weesen syn gerecht tot 1/8 paert in grond te Nevel ghemeene en onverdeel t met Jan van Hoecke, Geeraert Sutterman, Joos de Puydt x Joosijne Sutterman en Janneken Sutterman. 17.9. 1722

: st. Lievijne Brissel fa Jooris + Meerendre 21.5.1722 Hd. Pi eter Gri j p , K. Geeraert 15j., Joannès 7j., Guille 3j., Judocus 3m., Catharina 13j. en Joanne 5j. V. Jan Brissel oom mat. Behuysde hofstede en grond te Meerendre. Lieven Grijp broeder van de Hd. 1 • 10. 1 722


- 206 Bundel 84 1. Gronden van erfven van Phle van.de Putte verkocht personen. 9.10. 1724

aan diversche

2. St. Atidries Temmerman fs Jan + Mariakeircke 18.1.1724 Wedn. van Magdalene Ferdijn (lx) He. Maria de Cöninck fa Joos (2x) K. IX : Jacobus Schoep x Lievijne Temmerman. NB. Akko oz-d voor notaris Carel van Hulle van 1.7.1724 tussen Joannes de Joncheere x Marie de Cbnijnck wed. wan .fl..ndries Temmerman en Jacobus Schoep vo6rnt. 27.7.1724

3. staet ende declaratie.van der prochie

van Meerendre

alle de commeren schulden ten jaere 1720.

en lasten

4. st. Pietsr van Hecke fs Joannes gewonnèn an Marie Feerman + jonghma.n Vv'atervlietinden Hoor-s

Claeren poLde r-: staeten bodem 8.6.1721

:

Vadetlijcke sijde : alle drie s'overl. oom en moijen: - Jo Harie van Hecke begijn tjen ten Hove van Ste Elisabeth Gent. - Pietrönelle van Heeke x Guilliame Versluijs. - Het eenich achtergelaeten kint van Pieter van Hecke. Moederlieke sijde : - Harie Feerman a 'overl. moeder alsnu getrauwt met Franchois Her-mans Testame.nt vermeldt het volgende : Pie ter van He ck e sieck te bedde liggende. - Begraven worden in de kercke van Watervliet met den hoogsten. dienst. - 200 guldens aan den armen van Watervliet. - 1/3 van al sijn goederen aan Frans Herman fs Jans. - Joannes Frans Mersman ende Bertholemeus Frans de Hilliaen. testateurs alfve broeders. - Getuigen : Heer en Mre Joannes Frans de Beuckelaere vicepastoir van Bochautte en Frans van Bogaert schau t van Assenede 24.5. 1721 ~ Grond van zijn vader te Somergem en .Ursel van Martijntien Steyaert sijn grootmoeder pat. gemeene met tkirit van Pieter van Recke.· van Anna van Heeke fa Jacques sijn moije pat. volgens verc8.velinghe van 7.11.1720 î5.10.1721

5. Zie liasse 4 hierboven.

6.

Liquidatie tusschen: - Catharina ~an Loo fa Lenart, wed. van Jan Stevens. - Marie van Loo wed. van .Ian de Grave. - Pietre Paelijnck x Elisabeth de Smet te vooren wed. van Piets'r Mortier fs Adriaen bij An thonette van Loo fa Len aer t , als styfvader van Joanne, Franchoise Mortier kinderen van Pieter. - Sr. Nicolaeijs Cornelis en Gillis van Loo fs Abraham als trecht vercreghen hebbende van Joanne van Loo wed. V8.n Nicolaeijs van, 100.

Elk tot 1/4 staeck ten sterfhuyse sijde,

.

van Hartinus

van Loo ter eendere


- 207 ENDE Sr. Adriaen Joannes de Grave als cooper als command van procureur Hermans de voorseijde· Catharina van Loo wed. van Jan stevens den voornoemden .Sr, Nicolaeij s. Cornelis coo per-s ter andere. Schepen van Ghedeele 28.7. 1717

7~ st. Sr~ Hartinus van Hulle fs Jan bij Margriete

Claeijs Heerelichede van Boetsele 25.7.1711 He. Hartijntien Steyaert fa Guille. Hoirs : - Sacharias en Joe Marie van HulIe. - Petrus van Hecke x Elisabeth van Rulle. ;... De 3 kinderen van Jan van Rulle bij Joosyntien van Hecke. Alle vier sloverl. broeders en.susters van volle bedde •. Grond : Somergem, Vinderhoute, Heerelijckhede van Wesseghem, Lande vande Woestynne en prochie van Aeltre, jurisdictie.van Leysschoot, BelIem. ..' . Gronden ter causen vende advancementen ende verschot ghedaenvoor Heer en Hr. Martinus van Hecke predickheere volgens vercavelynghe jeghens de voorder. kinderen van wijlent Jaecques van Becke van date + Somergem

1709.

.

17.9.1711 8. Bêschadigde

liasse • ••• staende sijn huwelijek heeft ghecedeert anden vo~rseyden heere van Caperijçke. . e . ••• sterfhuyse vande voorn. Jo Livine Wouters •.. Gif te g edaen door vrouw Christine van VJoestwynckel haer e moeder in proffyte van de. overledene. (13.2.1780)' Coorenwint ende rosch meulen t~ Somergem op Stocktevijvere. Grond te Vinderhoute, Meerendre, Genten Leen te Dickebusch, en H.e~.r:eli jckhfde van Eecke. .. " ~WIJlent Jo Franchoys de SecllJn (?) heer van CaperlJcke en vrouw Harie Ca thar-Lne Wouters syne gheselnede shauders Buster • -Vrouw Ernestine de Herissen hunne moed.er en schoonmoeder. -Vrouw Caroline de 'la Kethulle vrouwe van Volckeghem .•

9. Vercaveling

tussen'de acht kinderen en kints kinderen Van Joe Harie van Hecke fa Salemon overleden huysvr. 'v an Dheer Jan Steijaert ende.daer tevooren van Arent van Kerrebrouck. Inventaris voor de'weth van Ursele 21.4.1708 Cavel'~ Ja~ van Maldegh~m over sijnen onderj. sone Martinus gewormen bij Anna van K~rrebrouck. Cavel B Petrus RyCkbosch x Jo Marie Steyaert. Carel van Rulle als trecht hebbende van Jan Doensx Cav e L C Catharine Steyaert. . e . Cav e L D Fr an s van Damme we dn , van Jo Thresia Steyaert over sijne 5 kinderen. . e Carel van Rulle x Jo Florence Steyaert. Cavel E Gavel F Petrus van Kerrebrouck~ Thobias vande Kerckhove als trecht hebbende over Niclaeys Cavel G Lougnon (Lognon) x Hagdale~ne van Kerrebrouck.. '. . .: Cavel H Tobias van~Kerckhove x Jo Pieternelle van Kerrebrouck. Gronden te Ursel, Somergem, Merendree en RonseIe.


- 208 10. Vercavelinghe tussen Saeharias (Cavel D) ende Joe Marie van Hulle (eavel B) begijntien, Petrus van Reeke x Elisabeth van Hulle (cavel A) en Jan Bultinck x Joosyntien van Hecke (cavel C) tevooren wed. van Jan van Hulle fs Jans als·styfvader ende Saeharias van Hulle als vooght over de 3 minderj. wessen van voorn. Jan van HulIe, ten sterfhuyse van Marten van Hulle fs Jan hun broer + Somerghem Heerelichede van Hoetsele al waar He. is Martijntien Steyaert. Grond te Somergem, UrseIe, Aeltre en Vinderhoute. 19.9.1711

st.

11.

Bartholomeus de Sehaepdrijver fs Jan bij Marie Oosterlynck + Vinderhoute 20.5.1725 . Hoors zijn broer en susters : - Cathalyne de Sehaepdrijver wed. van Jan Bauwens. - Joosijne de Sehaepdrijver geestelijcke dochter haer Belfs. - Jan de Sehaepdrijver jonghman syn selfs. - Christine de Schaepdrijver x Jan Verbiest. Grond : Leen te Ca Lck en , 18.6~1725

;2.

st.

Andries de Heijere fs Lieven + Neerendre 26.8.1731 Wedn. van Janneken Iket (lx) He. Janneken Coppens fa Joos'(2) K. 1x :. Li even 10j• V. Pi.e te r Iket. K. 2x : Pieter 6j., Joa.nnes 5j., Narie 3j. en Judocus 4m. V. Pieter Iket en Guilliaeme de Heijere. 29.11.1731 .

13. R. 73 fO 44 st. Marie Goethals + Heerendre 3.3.1732 Hd. Petrus de Wulf. K. Lieven 3j. en Marie Anne 16m. v. Stoffel Goethals vader van de ·overl. - R.73f043v.· B. Jan de Wulf fs Pieter. NB. Marie de Wulf shauders suster. 30.4.1732 . 14. R. 73fO 48v. st. Joosijntien Maes fa Geeraert + Lan deghem He erL •.Vinderhoute .21.4.1732 Hd. Pieter Maes· fs Joos. K. Geeraert 7j., Frans 5j., Pieter 2j. en Joanne 4m. V. Carel Maes fs Geeraert broeder van de overl. B. Siprianus Siron. 29.5 ..1732 15. R.73f055 st. Joanne van Renterghem + 16.5.1732 Hd. Jaques Cornelis. K. Joannes 22j., Pieter 14j., Pieterhelle 31j. en Tanneken V. Pieter van Renterghem broeder van de overl. - R.73fo55 B. Petrus van Rent~rghem fs Guille sweesens deelvooght. Grond te Meerendre en Hansbeke. 17.7.1732

24j.


- 209 -

16. R.73fo 51v.

. . . st. Marie M~enhaut fa Bauduyn + Hansbeke Sande Heerl. Vinderhoute 12.3.1732 Hd. Pieter Coppens fs Pieters. K. Joannes 13j., Jacobus 10j., Lieven 6j. en Pieter Frans lam. V. Joannes Sutterman fs Pietertot Landeghem x Lievijne Maenhaut fa Bauduyn - R.73fO 51 B. Phle van Hulle fs Jans. Grond te Hansbeke ghemeene met Jan Coppens. 19.6.1732 .

17. R.73fo 59 door Joanne V8.n Nevel we d , van Adriaen de Vreese over Pieter van Nevel fs Hatthèus bij Livijne de Baets fa Fleters. Goederen commende van wijlent Pieter de Baets ende Joosijne Vermaere. 31.7.1732 Rek.

18. Augm. omme ·Pieter, H8:rie, .Jo anne , C8.tharine en Anne Marie de Meijere kinders van Pieter tot Lootenhulle die hij ghewonnen heeft a~n Jaecquemijntien Rootseert dochter van wijlent Jan fs Jaecques ende Marie van Wassenhove fa Mathijs, met den over]_ijden. van ghesaijden Jan Rootsaert + Meerendre 22.4.1736 ende Mari~ van Wassenhove + Meerendre 17.12.1732 Hoors van Jan Rootsaert : 1/3 : de ghemelde we eaen , 1/3 : Gilli8 Vander Vennet x Marie Anne Rootsa:ert. 1/3 : de vier kinderen van Jan Vender Vennet bij Janneken Rootsaert. Hoors van l'1arievan Vlassenhove: 3/4 : de hoors van Jan Rootsaert voornt. 1/4 : de ~ier kinders van Baudewijn Maenhaut bij ·Cathel1jne van VJassenhove. Grond te Meerendre. Heerelijckhede van't Prosbijtsche van Ste .Donaes.

19. R.73fo41 st. Tanneken Baelle fa Jobs + Meerendre 3.10.1731 Hd. Jan Steijaert fs Xstoffel. K. Christoffel 12j., Pieter 9j., Lieven 7j., Guilliaeme Li vijne 3j. V. Joos Baelle vider van de overl. B. Joos Baele voornt~ . Behuysde hofstede en grond te Meerendre.

6j. en

30.4.1732 20.

R. 73 fO 190v.

st. Elisabeth de Loof fa Joos bij Marie Van Holsbeke + Laride ghem Wilde 7.2.1736 . Hd. Ad~iaen de Schuijter. 11' • J oanne. 16' K rlarle. J. V. Pieter van Hulle x met de audste suater van de overl. B. Pieter Verhegghe officier •. Behuysde hofst~de en grond te Landeghem Wilde. 23.2. 1736 -0


- 210 21. R. 73fc>193v. st. Pieter Vrient fs Laurs + Meerendre 10.12.1735 He. Carnelia De Baasere fa Laurs. K. Philipe 1Oj •. v. Baudewijn Vrie~t fs Jans. B. Baudewijn Vrient. Behuysde hofstede en grond "het sevecot" Heerendre 23.2. 1736

over de brugghe.

22. R.73f0196v. Rek. door Jooris de Rijeke fs Marte~ tot Bellem als paternelen vooght over Pietsr van Nevel fs Matheüs bij Livijne de Baets. Pieter de Roose tot Lande gem vooght mat., , Adr Laen de Vreese gh ewe esen voo eh t, Joanne van Nevele sijn weduwe. 22.3.1736 23.

R.73fo 202

st. Jaquemijntien Cornelis + Meérendre 26.2.1736 ... Wed. van Jan Pieters (1x) Hd.· Pieter Vande Walle fs Jans de jonghe (2X) K. 1x : Pieter Fr anchf.s 13j., .Joanne s 6j., Harie 11 j. en Joanne 9j ~ 2x : Lieven lj.6m. V. Liévén Pieters pat. en Joos de Cleircq mat. B. Jan Vande WalIe. Grond te Meerendre. 22.3.1736 24. R.73f0206 St. Matheus Cocquijt fs Pieters + Merendree 13.1.1736 Wedn. van Marie Verhassel. K. Pieter tot Somerghem bij houwelijcke staete syn selfs,·.Jan syn selfs en Catharine 23j. V. Geeraert Cocquijt broeder van de overl. Behuysde hofstede en grond te Meerendre • .NB. Caerel Cocuijt sone van den overl. den weleken soo men vèrstaet overleden soude sijn in 't rijck vanPruijssen. 19.4.1736 .

25.

R. 73fo 236

st. PieteT Welvaert + Lancteghem Heijste Heerl. Vinderh. 29~1.1737 He. Janneken Goeghebuer. K ~ Lieven Sj., Pieter Frans 3j., Angeline 5j.· en Marie Franchoij se 1 j ~ V. Lieven Welvaert •. B. Lieven Welvaert en Joannes Goeghebuer. 21.3.1737 26. R.73:fO 230 St. Isabelle Bisschop fa Harten +6. 10. 1736 Hd. Lieven de Keijser. K. f.'Iarie Catharine 3j. en Pieternelle lj. V. Martinus van Maldeghem x s'overl. suster. B. Pi.eter de Keijser tot Herendree • 21 .2. 1737 . 27. R. 73fo 262v. Rek. door Pieter Sierens fs Guilliaeme als vooght over Judocus (nu sijn selfs), Pieter en Anne Narie Sierens kinderen van Jan bij Joosijntien de Baets. (Marten de Voghelaerehauder ten. sterfhuys van voorn. Joosyntjen de Baets). 10.7.1738


- 211 Register

73

fO

1

Acte staende voogdije : Jan Dobbelaere fs Geert tot Knesselaere over Pieter en Ludovicus Dobbelaere kinderen van Lieven, gerecht in de successie van Geert Dobbelaere voornt. 23.5. 1731 st. Geert Dobbelaere + Meerendre He. Janneken Maes fa Lieven. K. Jan, de. twee weesen van Lieven tyntien Dobbelaere' verwekt bij Behuysde höfstedeken te Me~rendre 23.5.1731

3

2.4~1731 en het weesekindt

8j. van Har-

.Jacobus de Deckere •

•.

Acte borghtochte Li~inus Soens fs Pieters ghetrauwt met Marie de Meijere fa Ge er-aer-tover Janneken Maes wed. 'Van Ge er-aer t Dobbelaere. 23.5.1731. .

3v.: Acte borghtochte : Matthys van Nieuwerbergh Knesselaere over Jan Dobbelaere fs Geert. 23.5.1731

fs Pieters tot

4

st. Jan van Quacquebeke fs Abraham bij Janneken van VJassenhove + Meerendre 23.8.1730 He. Livyne van Nevele fa Mattheus. Z6nder lichaemelicke hoors. Hoors : - Pieter van Quacquebeke broeder van de overl •.van vollen bedde. - Lieven Goethals als staende vooght over de drie weese kinderen van Jaecques van Quacquebeke gheprocreert bij Livyne Goethals fa Bauduyn. . De 3 weese kinderen van Marten van' Qua cqu eb ek e ghepr-o cr-eer-t. 'met Anna de Voghelaere. . - Marten de Clercq fs Pieters als staande vooght over de 2 ,weese kinderen van Pieter de Clercq bij Marie van Quacquebeke. - Jaecques Cornelis als staande vooght over het weese kint van :Gillis Cornelis bij Pieternelle van Quacquebeke. . .. - Jaecques. Cornelis voornt. als vader Bn vooght over Marten Cor~ nelis sijne sone bij Cetharina. van' Quacquebeke. Ac t e staende vooghdije: Pieter van Quacquebeke fs Ab rahara fO8v. 23 ~5. 1731

9

Acte approbatie van ~ytgrootynghe in proffyte van Pieter van QU8,cquebeke fs Abraham en Lieven Goethals vooght over de 3 weese kinderen van Livijne syne suster bij haer gheprocreert met Jaecques van Quacq~ebeke. 23.5. 1731

.

1 lv.:St. Jan Ma~tens fs Charles + Meerendre 16.4.1731 He. Janneken Plasman fa Joos. K. Pieter Franchois 4m. V. Pä.é t.er Hartens broeder van de overl. - acte' f? 14v. Behuysde hofstede en grond te Meerendre. 7.6. 1731

.


- 212 fO

15

Ac t e seker = Pieter Spe eckaer t over de we esepen , toecommende de weesen van Jan Speeckaert bij Janneken de Loof fa Laureyns alsnu ghetrE'uwt met Guilliame Verbauwen. 5.7. 173 Î

15v.: st. Jan van Renterghem fs Guilliame + Meerendre 12.3.1731 He. Janneken Sutterman fa Pieters. K. Pieter 17j., Joannes 16j., Christoffel 5j., Joanne 15j. en ~IIarieAnne 8j. V. Jan de l'-'leijere fs Roelant - aete fO 15 B. Gillis Sutterman fs Pieters tot NeV"ele. Behuysde hofstede en grond te Heerendre, d'ander helft vande hofstede competeert Sr. Pieter de Smet schau t tot Everghem. Verkochte grond te Meyghem en Hansbeke. 19.7.1731 18v.: st. Thomas Baetsleer fs Lauwe r yn s + Lan de ghem 12.7.1731 He. Harie de Veusere fa Pieters. K. Laurs 5m. V. Jan V/ieme. - acte fO 18v. B. Jan Wieme fs Joos tot Dronghene Noortha1J.t. Grond en huyseken onverdeelt met de He. (~1/12 paert) haere moedere, broeders en susters. 19.7.1731 21v. : St. Joosyntien van Kerrebrouck fa Jans + Dronghen on dhofstede competerende Lieven Verhegghe Heerl. Vinderh. 26.5.1731 Hd. Lieven van Parijs fs Andries. K. Pieter 3j. V. Fieter van Kerrebroeck oom causa uxoris - aete f021v. 19.7.1731 23v. : St. Joe Ca therine î1aenaet fa Sr. Jan + Hansbeke 22. 11 .1730 Hd. Frans Braet fs Dhr. Pieter bailliu van Hansbeke. K. Jacobus Frans. IJ. Sr. Jan Ha enhau t tot Bassevelde vader van de overl. - acte fO 23v. B. fO 26v. Gronden weGsende Leen van de Leenhove van Vinderhoute binnen Hansbeke. 1731 27

st.

Jannek~n Coppens fa Ge eraert + Landeghem 6.1.1731 Hd. Jan Wieme fs Heirman. K. Pie ter 4j., Tanneken 21 j ., Pi eternelle 16j. en Harie 13j. V. Joannes van Have mede gheselle in wette - acte ~27 B • .Jo ann es van Have sweesen ghewe eenen deelvooght. Behuysde hofstede en grond te Landeghem Wilde. . 20.9.1731 .

30v.: st. Lieven de Heij ere fs Lievens + Heerendre 26.4. 1728 wedn. van Joosijne de Meijere (lx) He. Tanneken van Hoorebeke fa Charles (2x) K. 1x : Gillis de Meijere alsnu sijne wed.,Cathelyne de Meijere x Jan Hartens, Lievijne de Heijere x Pieter itande Velde, Morie, JoosijItien, Elisabeth en Pieter de Heijere, hun selfs. 2x : Lieven de Meijere. 20.9.1731


- 213 fO 35

Auth.; Joos de Greytere fs 1aureyns in houwelijck hebbende Janneken Goethals fa Pieters tevooren wed. van Joannes·Rutsaert fs 1ievens. 6.3.1732

35v~: Acte deelvoogdije : Joos Baele over de 5 minderj~ kinderen van Tanneken Baele fa Joos voornt. ghewonnen met Jan Steijaert. 3.4.1732 36

36

Acte voogdije : Joannes de Hulder en Pieter Verhegghe Judocus de Mulder f~ Pi~ter bij Joosyntien Verhegghe. 17.4.1732

over

.. Acte seker : Jan Franchois steenssens over de administratie van Mattheeus Cocquyt els vader van Rijne rninderj. kinderen verwekt bij Marie Ver~assel. . 30.4.1732

36v. : st. Jan Bracke + Laeren 22.5.1731 ende alhier woonachtigh. He. Joanné Speeckae~t fa Marten. K. Pieter 23j., Isabelle 20j., Jacquemyntien 17j., I'1arieThérese

14 j.

en An n e tv!ar iel

1j •

.

V. Jan van Wassenhove camervooght. NB.Jan en Marten Speeckaert broeders 30.4.1732 . 39

van de He.

St. Pieter de IvIuIderefs Jans + Landeghem 24.3.1732 x Joosyntien Verhegghe fa Fran e. + Landegh,erlI.9.4.1732.· K. Judocus 2j. . .. V.· .Joann es de Nuld8re pat. en Pieter Ver-hegghe mat. Behuysde hofstede en· grond te Landeghem.

46v.: Au t h, Joanne van Nevel fe, Mattheus wed. van Adriaen de Vreese fa Lievens. 29.5.1732 48

Acte rentinchiatie : Joannes de Vreese fs Adriaen ende Christoffel Beirnaert x Marie de Vreese renunchieren het stérfhuys. van hun vader Adriaen de Vreese. 29.5.1732

48

Acite deelvoogdije : Jan van Beveren over de minderjQ weesen van Adrie.en de Vreese fs Lievens, verwekt bij Joanne van Nevel fa Hattheus. 29.5.1732

.

.

50v •.: Ac te borgh toch te : Jacobus Co cquyt fs Nat theus officier· der prochie van Meerendre over Phle de Clerck vader en ~ooght van sijne weBsen gewonnen bij 1ivijne 'Pemmerman , bij het ov er-Läj den van Elisabeth Temmerman .sweesen moije. 19.6.1732 . 54v.: Acte renunchiatie: Stoffel van Wassenhove renunchiert het sterfhuys van Janneken van Wassenhove sijne suster, overl. huysvr. van Hattheeus Wieme.

17.7.1732


- 214 fO

60v.: st. Adriaen de Vreese fs Lieven + Meerendre 8.5.1732 wedn. van Livijne ~anden Kerckhove (lx) He. Joanne van Nevel fa Mattheeus (2x) K. lx Joannes de Vreese ~n Christoffel Beirnpert x Marie de Vreese renunchieren dit sterfhuys. 2x Pieter 19j., Joanne 23j. en Isabelle 14j. V. Jan Van Beveren. NB. Mattheeus v?n Nevel broeder vzn de He. 31.7.1732

64v.:

Au t h , Joanne 31 .7. 1 732 .

v an Nevel wed. Van Adri-3en de Vreese. .

.

.

65v.: Acte bij· f'or-me van staet ghep~.sseert bij Adriaen Dhaese fs Christiaen, h6ir van sijn vader beneffens de kinderen v~n Jan de Schuytter bij Laur-eyn e Dhaese fs Christiaen voornt.

13.8.1732 66

.

Au t h , Jan de Schuyttere 8.1s vadèr en vooght bij Laur yn t t en Dhaese fa. Christiaen.

over sijn kinderen

25.9.1732 67

st. Haurijne

Snauwaert

fa. Louis + Hansbeke

vvijek op den Dhaele

9.7.1732 Wed. v an Pieter van Kerrebrouck f's Fieters (1x) Hd , Pieter van De.ele fs Frans (2x) ,K. l x : Fr rn s l1j., Joannes 7j., rIartyntien en lvJarie Anne tweelingen 15j.6m. 2x : .Jo ann e Isabelle 2j .8m. en T'neresia Honice. 2m. V'. Harten van Kerrebrouck fs Pieters tot Ael tere oom pat. ende. Franchois Rutsaert fs Jans in huwelijek met Martyntien Snauwaert fa Louis voo rn t," tot Han ab eke , 25.9. 1732 71

72

Acte selfswordijnghe : Livijne Sloek jonghe doeht~r beth dan 24j. fa Fieter bij Elisabeth DenYs. NB. Thomas Sloek fs Pieters alven broeder, Jöannes en Judocus Slock suppliants eijghen broeders, Joannes van Vinck x ~arie Slock en Pieter van Compestelle x Magdalene Sloek. 23. 10. 1732 . Acte

ste.ende voogdije : Jooris de Rycke fs Harten tot Bellem over Pieter van Nevel fs Mattheus bij Livijne de Baets.

18. 12. 1732 72v. : .St , Lieven de Huynck fs Pi.e t ers + Han ab ek e juli. 1726 He. Livijne de Sutter. . K. Pi t.r-on eL'l,e15j., I'-1arie, f3j ., Livijne 6j. 6m. V. Pieter de Muynck fs Pieters voornt. tot Bellem oom van álfven bedde pat. - acte f072' Huyseken te Hansbeke Sande. 22.1 .1733


-

215 -

fO 76v.: St. Pieternelle de Vreese fa Jans + Neerendre lesten nov. 1732 Hd. Lieven Taets fs Arnaut, wedn. in eerste huwelijck van Livijne de Meijere fa Vincent. K. Joannes 2j.6m. en Janneken 1j.6m. V. Lieven de Vreese broeder van de overl. - acte fO 76 Grond te Meerendre. B. Lieven de Vreese fs Jans sweesen ghewesenen deelvooght. NB. Jan de Meijere fs Geert tot Maldeghem. 5.2. 1733 79v. : Auth. Jooris de Rycke als vooght over Pieter van Nevel fs Nattheeus bij Livijne de Baets. . Olivier de Baets sweesen vooght mat. 19.2.1733 BOv.: Acte seker : Gillis ven Kerrebrouck fs Pieters 'Hoonende tot Ghent over Harten van Kerrebrouck fs Pieters voorseydt als staende vooght over de weesen v an Pieter van Kerrebrouck bij Eaurijne Snauwaert fa Louis. 27.2.1733 81

Rek. door Mat theeus 1Nieme staenden vooght over de 2 weesen van Pieter van Wassenhove verwekt in eersten huwelijcke met Janneken Sutterman met naeme Joannes en Lieven van Wassenhove. 18.3.1733

83

Acte deelvoogdije : Dheer Livinus Cocquyt Bailliu van Meerendre over de weesen van wijlent Mr. Mattheeus Cocquyt gheprocreert bij Joanne de Craene. 21.3.1733

8.3v.: Declaratie van staet ten sterfhuyse vaD Joos van Renterghem Heerendre 16.4.1733

+

1.i .1733, He. Hagda1eene

Bommers.

83v.: St. Marie Pruijm fa Jaeccues + Meerendre

6.1.1733

wed. van Laureyns d~ Boosere (lx) Hd. Pieter de Vrijere. K. 1x: Joos 18j. en Marie Ann e 21j. V. Philippe Lepeircq en Jacobus Pruym. Behuysde hofstede en grond te Meerendre. 16.L~.1733 87

st. Joosyntien de Cocq fa Geeraert + Meerendre 17.2.1733 Hd. Jan Wil1ems fs Cornelis wedn. in eerste huwelijek van Janneken van Kerrebrouck. K. Pieter 3j. en Livijne ~i11ems 2m. V. Laur eyn s de C'Le.r cq fs .Jans - acte fO 86v. 30.4.1733

89v.: Acte seker : Frans van Vynckt fs Joos tot Landeghem over Jan de Meijere staende vooght over Judocus dĂŞ Meijere fs Jacobus. 3.6. 1733 90

Acte approbatie van uytgrootynghe - Pieter van Quakebeke.

in proffyte van


- 216 fO

- Lieven Goethals vooght over de kinderen van Jaecques van Quakebeke. - De kinderen van Harten van Ouakebeke. - Franchois Maenhaut x Martyniien de Clercq over hem selven en als over Joannes de Clercq minderj. - De kinderen van Gilli8 Cornelis bij Pieternelle van Quakebeke. - Jacques Cornelis vader en vooght over syn kindt bij Cathalyne van 2uakebeke. Al kinderen v an Abraham van Quakebeke, bij het overlijiden van Lievijne van Nevel fs Hattheeus wed. van Jan van Quakebeke. 2.7.1733 91v.: St. Joos Bruggheman + Meerendre 4.12.1732 He. Marie Verstraeten. K. Geeraert van Hoeeke x Isabelle tot Hansbeke, Joanne 24j. en Ann e Hari e H3j. V. Marijn Bruggheman broeder van de overl. - aete f091v.

30.7.1733 94

Judocus 13j., l1arie Bar-bar-a 11 j ., Monica 9j. en Livijne Cocquyt 6j.6m. al kinderen van Mattheeus bij Joanne de Craene met het Gverlijden van Mr. Joos Cocquyt daude hunnen groo tvader pat. + Heerendre 3.3. 1733, mi.dtsgr. den overlij den van meester Augustvn Cocauvt hunnen oom pat. + Meerendre Augm • ornme

1r3.3.1732.

~

u

~

u

V. Dhear Livinus Coequyt Bailliu deser Heerl. pat. NB. .Jo arm es Frans Heynssens fs Christo ffel, nu gh e tr auw t met de voorn~ Joanne de Craene sweesen ~oeder.

30.7.1733 98v.: Rek. door Livinus CoeQuyt Bailliu ende stockhauder der Heerl. v BD 'linderhou te, Neerëndre, Belseele a ls on t fangher van de vendi tie ten sterfhuyse van Pieter de I/luIderen Joosyntien Verhegghe ten versoucke van JOB_nnes de Nulder ende Pieter Verhegghe als vooghden over de unique weese van Pieter de Mulder voornt.

22.9.1733 100:

Acte seker : J03.rmes van Hove mede gheselle in wette over Fieter Verhegghe sta enden vooght over de weese van wijlent Pieter de Muldere bij Joosyntien Verhegghe. 1.10.1733

101:

St. Guille Bisschop + Landeghem 2.4.1733 He. Janneken Neyt fa Christoffels. K. Joannes 21j., ~'Îarie15j., Livijne 11j., Franchois 8j. en Janneken 9j. V. Harten Bisschop broeder van de overl. -aete fO 1 OOv. B. Lieven Bisschop fs Marten. Huys en grond te Landeghem. 15.10.1733

103v.:st.

Pieter Bruyneel fs Pieter bij Tanneken Cornelis jonghman + Meerendre 28.2.1733 Hoors vaderlijke sijde : - Jan de Heijere als schoonvad er' en vooght van de kinderen van Guille de C08ter.


- 217 - Joannes de Coster bij huwelijek syn selfs over hem selven als over sijne 3 minderj. broeders. Joannes van Holsbeke x Magdaleene de Coster fa Pieters. - Joannes Baerens fs Gèert bij Livijne de Coster over hem selven ende als voogh tover Lenaert ende Pieter Baerens midtsgr. Christiaen Baerens syn selfs. Hoors moederlijcke sijde : - Mattheeus Maenhaut uxor Tanneken van Bulle fa Jaecques verwekt bij het voorn. Tanneken Cornelis ende hoir unique van de moeder1ijcke sijde.

12. 1 1 .1733 106

St. Lieven de Paepe fs Pieters + Landeghem Wildendriesch He. Joosyntien Veerdeghem. K. Livijne 17j., Aldegonde 10j., Jan 6j •. en Pieter 4j. v. Jan Baptiste Clays fs Jooris.

6.1.1733

26.11.1733 107'1.: Acte staende voogdije

: Jan Haerens fs Frans rnidts het overlijden van lmthone Cleeys ende Jaecaues Cornelis causa uxoris Janneken Baerens ooek overleden, overLde weesen Pieter 17j. en Marie Baerens 14j.

10. 12. 1 733 108

Acte verelaers vande pen. onder Guille Willems fs Pieters berUsten toecommenie de kinderen Judocus, Martihus en Piternelle Hessens kinderen van Pieter bij Janneken Willems hen toecommende ten sterfhuyse v an Livijne van Nevel + Meerendre. 11.1.1733 NB. Guille Ressens sweesen broeder. 10.12.1733

108v.: .Î'..c te voogdij e : Pieter de Roose fs Frans over Pieter van Nevel fs Mattheeus bij Livijne de Baeta i.p.v. Olivier de Baets onlanghs overleden.

24.12.1733 109

Declaratie + 26.3.1732. 11.2.173Lf.

ten sterfhuyse van Janneken Baerens Hd. Jaecques Cornelis.

fa Jans

109

St. f.'Iarie Reyniers + He erendr e 3. 1•1734 wed~ van Gillis Wieme. K. Frans, Mattheeus en Livijne hun selfs, de weese van Gi111s VJieme fs G1l11s voornt. bij hem gheprocreert met Livyne Wille. Behuysde hofstede en grond Meerendre Staeekte poecke. 1 1 .2. 1 734

112

St. Tanneken van Renterghem + 7.12.1733 Hd. Jan de VIitte. K. f1attheeus, Jacobus en Joannes hun se1fs, Isabelle x Pieter Loete, de kinderen van Laureyns de Witte bij Livijne de Smet en de kinderen van Pieternelle de 'Hitte bij Louys Huybr ech t met naeme : Joannes, Pieter en Lucia Huybrecht. V. Joannes Huybrecht tot Urssel pat. Behuysde hofstede te Hansbeke Roo en grond.

':) 1"'4 '-?5·.L. (;J


., 218 fO

st. Jan Wieme fs Herman + Landeghem 13.2.1734 wedn. in sijn eerste huwelijek van Janneken. Coppens fa Geerart. K. 1x : Livinus Claus. x Anne Wieme, Pieter 7j., Marie Joanne en Pietronelle 18j. . V. Livinus de Puyt - ac t e re 116 8.4.1734

116

15j.

st. Jan de Cleirca fs Marten + Meerendre 25.1.1731 ~e. Marie van·Vlaenderen. K. Pieter 135., Jan. Frans 6j., Joanne 17j. en t1artyntieri.14j •. V. Marteri de Clercq. . Behuysde hofstede te·Neerendre Durmer.. 6.5.1734

119

121v.: Rek. door Xstoffel vaD Vynekt als Yooght over de weesen van Frans de HOOSB bij Tanneken van Vynekt. Pieter de RooEe sweesen alven broeder. Livijne van Nevel sweesen grootmoeder. 20.5.1734 123

Auth. :t1attheeus Wieme fs Lieven ende Frans Wieme fs Gillis als vooghden over de weese van Gillis Wieme ooek fs Gillis voornt., sweesen staet van goede van haeren vader tot Urssel. 22.5.1734 .

1 2L~v • :

st.

Arnaut van Heeke + 3.6.1734

Hoo r-e.: de vier ach t er gh eLae t.en kinderen

VD.n Jan v an Ee ck e bij Joanne Heerens alsnu ghetrauwt met Bauduyn Cocquyt. ij. Pie ter van He cke -ac te re 124 Pieter van Hecke over de weesen van Je.n van He ck e fs Arnau t 8.1s hoirs ten sterfhuY8e van Aernaut van Hecke voornt. 23.6.1734 128

131v.:

:St. Allegonde Hertleer fa Pieters bij Marie de Costere + 16.6~1734 Hd , Joannes de Neve fs Pieters, ontfangher van Heerend.re ten jaere 1730 tot 1733. K. Joanna 5j. en Livijne 8 weken. IJ. Pie ter Hertleer vader van de overl. - 8.Cte fO 127'1. B. Pieter Hertleer voornt. 22.7. 1734 Declaratie ten ~terfhuyse vin Jari Mortier en sijn huysvr. Janneken de Meijere beede + Hansbeke 20 juli en 6 april 1734. 7. 10. 1 73l~

131'1.: St. Adriaen Martens fs Adriaen + Hansbeke 10.8.1733 He. Marie Dhont fa Fran~. . K. Jan 18j., Pietei 7j., Joanne 23j., Pieternelle 21j., B~egita 1LLj. en Theresia T 1j • V.: Joannes de'Cuypere schepenen mits de non comparatie van Pieter r1artens fs Adriaen woonach tig tot Be L'l.em , -acte fO 135v. B. Pieter Codde fs Ro eLan t tot Poussele. 21.10.1734


.;"

....

- 219 -

re 135

137

St. Pieter de Roose + Meerendre 25.12.1733 He. Joanne de Beer. K. Jbannes 1 1j ., Pieter 3j. en Pieternelle 9j. V. Jan de Roose broeder van de overl. tot Dronghen 4.11.1734

ac t e fO 134v.

Acte staende voogdije : Jan Hutsebaut fs Fieter o~er JoanDes ende An t hon e de Buck kinderen van Cornelis in eerstenhuwelijck bij Joosyntien van Veerdeghem fa Joos. Borg~ over den eersten comparant Joannes Vanden Vennet. 2. 12. 1734

137v.: Acte staende voogdije: Marten van Kerrebrouck over.de 4 kinderen van Pieter· van Kerrebrouck bij Nauweryn tien· Snauwae r t met naeme Frans 12j.~ Joannes 9j. Marie Anne 17j: en M~rtyne 17j. 1 6 • 12. 1 734 . 138

Declaratie van goede door l\lartenvan Ker-r-eb ro u ck over de we eaen vanPieter van Kerrebrouck als.hoirs ten sterfhuyse van Gillis van Kerrebrouck hemlieden oom pat. + Ghendt 13.4.1733. Drie st a eck en : - Marten van Kerrebrouck •. - De voornoemde weesen. - De 2 kinderen van Laureyns van Parys ghewonnen bij Marie van Kerrebrouck. Het recht van eenen vierden halven staecke van halfveh bedde van de :noederlicke sijde van de overl. toecompt aen Adriaen van Hecke syn selfs. . .(Auth. verleent door de weth van Reybrouck inclaverende birinen Lootenhulle, Nevel, Vinck e~ Arzeele). 16. 12. 1734

139v.: Rek. door Jan Hutsebaut staende vooght over de 2 weesen van Cornelis de Buck fs Phls in. eerste huywelijck verwekt an Joosyntien van Verdeghem. 27.1.1735 141

149

St. Lieven de Meijere fs Charles + Landeghern 2.11.1734 He. Joosyntien Maenhaut. K. Joannes 20j. en Jacobus 13j. V. Jan de !vleyerebroeder van de overl. Behuysde hofstede en grond te Landeghem anden Heystendriesch en grond te Meerendre. 27.1.1735 Au t h , Jacques Corn eLt s vad er' en vo ogh t over si.jne kinderen verwekt in sijn eerste huywelijck bij Jaanne van Rente~ghem .benevens Jooris de Wispelaere X Pieternelle Corn.elis fa J8.ecques. 10.3.1735


- 220 -

re

151v.: st. Joosyntien de Baets fa Jaspaert bij Maghdalene Van Reeke + Meerendre Durmen 3.1.1735 wed. van Jan Sierens (lX) Rd. Marten de Voghelaere fs Geert (2x) K. 1x : Judocus, Pieter en Anne Marie. 2x : Jan Frans 7j., Jacobus 3j. en Joanne 1'1arie12j. V. Pieter Si erens oom pat. en Gilli8 van He ck e aud en oom mat. aete fO 151 B. Jan de Voghelaere fs Geert Gronden te Meerendre en bosch te Sornerghem gemeene met Jan Waldack. 10.3.1735 1 56v.:

st.

Barbara van Viassenhove fs Geeraert + Heerendre 23.9. 1734 Hd T d e 0cnoenm8ec.-er (' k f s Pi e t ers. .1 u oannes K. )'laTtenbij huwelijek sijn selfs, Livijne x Ha tt h eeu s 'I'a et s , )3 J., . ro r • P·.L. n 1 6 J. . en P·a e t er ~ ,juSé'.nna .'):::_)J., a e c ern e 11 e 1a_.,J.,. Anna Joan!le 15j. V. Pieter de Cuyper camervooght - aete f0156v~ B. Marten de Schoenmaecker voornt. Behuysde hofstede en grond te Meerendre. 2·4 ••3 ·'73C:: If _/ L.

161

16!+v.:

.

1

..

st.

Jan Dobbelaere fs Gi11i8 + Mecren::J.re22.6.1734 wedn. van Tanneken de Meijere (lx) wedn. van Janneken Taets (2x) K. lx : Jooris, Gil1i8 en Joosijne hun selfs bij huwelijek. 2x : Joos, Pieter en Lieven hun selfs, Geer3.ert 22j. en >larten 20j. V. Pie ter de Co ster en J 008 Taats - ac te fO 160v. 26. Lt • 1 735 J..Jiquidatietusschen Ja.ecques Cornelis tot Meerendre we dn , v an Joe.nne VEW Renterghem ter eendere, m.l.d t agr , Pieter van Renterghem tot Nevel broeder van de 700rn. Joanne als vooght over Jan, Pieter ende Tanneken Cornelis, beneffen~ Jooris de Wispelaere x Pi tronel1e Cornelis ende als hoirs van de voorn. Joanne van Renterghem bij JaecquBs Cornelis. H:"5.1735

167'1.:

Augm ...(redres van rek.) door Jan Hu t sebau t als staende vooght over de 2 kinderen echter ghelaetenbij Cornelis de Buek fs Philips, in eerste huwe Lf j ck verwekt aen Jooryntien van Verdeghem. NB. Joannes Vander Vennet x met ~e wed. van Cornelis de Buek Joannes de Buck weese 20j. 29.7.1735

170

Au+h , Pieter van Quackebeke tot Neerendree vindt hem betroeken van we gh en Jacobus van Leyseele fs Laurs ghewonnen bij Isabelle de Blonde fa Jaecques. 3.11.1735

170v.: st. Jan Franchoys Heynssens fs Christoffel in sijn leven Goster van Meerendre + 26.4.1735 He. Joanne de Creene fa Jans. K. Harie Jacobe 2j .6m. en Cristina Joanne 7 wek en , geboren na overlij den van haer vade r ,

.


- 221 V. Christo ffel Heyn s.s en s vader van de overl. - ac te fO 170v. B. Livinus Cocquyt Bailliu van Meerendre. Huwelijkskontrakt voor notaris Joan Baptiste de Stobbeleere binnen Ghendt van 18.4.1732: - Joannes Frans Heynssens fs Christoffel beth dan 25j. woonachtiE tot Vinderhoute. - Joanne de~Craene fa Jan, wed. ,van Mattheeus Cocquyt wocnende tot Heerendre. NB. Mattheeus Cocquyt voornt. fs Meester Joos, eersten man van Joanne de Craene,waarvan 4 kinderen. 3.11.1735 1,-,1' (0

St. JaccibuB de Cloet fs Marten + Meerendre 8:11.1735 wedn. van Cathalijne Mortier (St.21.5.1727) K. Joannes 12j. V. Jan de Cloet broeder van de overl. - ac t e fO 179 !'TB. Lieven Su t t erman alven broeder van sweesen moeder. 1 • 12. 1 735

,1791/.: Ac t e deelvoogdije :'Oe er-ae.r t Co cq uy t fs Pieters over de .nu n d e.r j , kinderen van Mattheeus Cocquyt bij Marie Verhass~l. 26. 1 .1736 180

St. Livyne de Puyt· fa heters ,+ Landeghem Hd. Joannes Haerens fs Geert. K. Ma.rie 5j. en Pieternelle 2j. IJ. Lieven de Puyt - acte fO 180 Behuysde hofstede eft grond te Landeghem. 26. 1 .1736

\Vilde 27. 11 • 1735

182v.: St. Jan Dobbelaere fs Pieters + Heerendre Overpoucke He. Joosvne de C1erca fa Gillis. K. Pieter 19j., Carel 133, en Elisabeth 17 j " V. Carel vande Velde B~rghmeester van Meerendre~ Behu~sde hofstede en grond te Meerendre. 26.1.1736 . 185v.: Auth. Cornelia 23 .2. 1736

de Bousere

fa Laurs wed. van Pieter

9.11.1735

Vriendt.

187v.: Rek. door Sr. Frans BrDet Ba.illiu van Han sb ek e als vooght over sijn 3 minderj. broeders en suster met naeme Joartnes ontrent 255., Pieter ende Harie Rosa Br ae t kinderen van V!ijlent Sr. Pi.e t er- . Braet fs Pieter in sijn leven co ck Bailliu van H6.nsbeke'ende Petronelle van Naldeghem fa Lieven. Leste rek. van 25.1 ~1731. 23.2. 1736 190v.: Ac te deel voogdije ornme de we eaen van El.Ls.ab at h de Loo f fa Joos bij Marie van Holsbeke. 193v.: Ac te deelvoogdije

omme de weesen van Pieter Vriendt

fs Laur s ,


- 222 fO

200v.: Au t h , Livijne de· Sutter fs -Jaapa er t bij Harie van Hy f t e als· moeder ende vooghdé over haere kinderen bij Liven de Muynck • . NB. Pieter de Sutter haeren broeder tot Be LLem • .·2:::> ..,. 17""6 ~ .). .)

.

206 209

Acte voogdije

o~me de weesen van Jaécquemyntien

Auth. Geeraert Cocquyt deelvooght fa Mattheeus bij Marie Verhassel~ .19.4.1736

over Catharina

Cornelis. Cocquyt

210v.: St. Hë.rie Vrient· Hd. Pieter de Buck. 2.5.1736 211

21 5v.:.

st~

Christoffel van Nevel fs Geert + Meerendre 22.2.1736 He. Janneken nob~elaere fa Jans. K. Pieter Sj., piternelle 16j., Joanne 13j., Marie Anne 11j. en Marie Franchoise 5j • . V. Pi et er van HElckef s Arna ut - act e fO 21 Ov • B. Gillis Dobbelaere fs Jans. Behuysde hofstede en grond te Heerendre. 2.5.1736 St ~ Pi ternelle VB.n Hove fa Bauduyn + Han sb ek e in den wijek . .ten .Daele mei 1736 Hd. Joos Meganck fs Joos. r. Lievi jne 1Oj • V. Gillis V2.n Hov e fs Bauduyn - ac t e f'O 215 Behuysde hofstede en grond te Hansbeke en bOACh te Nevel~ NB. Francihois Vande Velde x Joosyntien van Hove. 19.7.1736 .

219v.: Ac t o deelvoogdije : Stephanus Verhoye f s Pieters over de kinderen achterghe18eten bij Eduaert Verhoye fs Pieters voornt. ghewonnen bij PetrorieIIe Haenebalck~ fa Jan •. 20. 1 0.1736 219v.:

Acta r-enun ch i atd e : Jan van Renterghem fs Fr an s als vooght over .de weesen van Joos v an Henterghem synen broeder renunchiert het sterfhuys van Joannes Lambrécht fs Arnaut jonckman + Haldeghem. 13.12.1736

220v.: St. Cornelie de Heyere fa·Pieter + Heerendre nov. J736 Hd. Piater vari Ho1sbeke. K. Bauduyn 7j., Marie 5j. en Marten 2j. . V. Fieter de Meijere fs Pieters, vader van de overl. Grond te Meerendre. 2L~ .•1•1737 223

St. Eduae r t Ver-hoyen fs heters + Lan de gh em op VJilden drLe sch 1.10.1736 He. Petronelle H~enebalcke fa Jan. K. Fieter 5j., Joannes 3j., Joanne 13j., 1ivyne 1Oj ., Petronelle 8j. en Frans 5 weken.

·1

i

j

I i

;


223 V. Stephanus Verhoyen fs Pieter voornt. broeder van de overl. tot Ae.ltere. Gronden te Bellem, Dronghene, Landeghem enbehuysde hofstede tot Landeghem. NB. Pieter en Geeraert Haenebalcke brceders van de He. 21.2.1737 :::.30

Ac t e deelvoo gdije omme de wee sen v an Laabe Ll.e Bisschop st. JOanne van Wassenhove fa Pieter Hd. Pieter Steyaert. K. Marie Anne 3j. en Joanne 20m. V. Christiaen van Wassenhove broeder van de overl. 7.3.1737

235v.: Acte deelvoogdije

fa Har t en ,

- acte f0232v.

omme de weese van Pieter ~elvaert.

238v.: Auth. Judocus de K~ fs Jans thuywelijck hebbende Haenebalcke tevooren wed. van Eduaert Verhoye. 12.1+.1737

Petronelle

2l~2

st. Lieven de Clerck fs Daneel + Landeghem 7.4.1737 He. M,srie Fr-an cho i se 'Nittevronghele fa. Marten . K. Olivier syn selfs, Joannes de Clet x Joanne, Pieter Mortier x An n e Harie, Joannes 17j. en Isabelle 20j. V. Andries de Clercq broeder van de overl. tot Nevel wijck van Veldeken - ac t e fO 2i.;. lv • . Behuysde hofstede staende op cheyns grond van Jor Bernardus de Smet. 20.6.1737

246

st.

Joanne Vande Walle fa Gillis + Hansbeke 20.2.1737 Hd. Lieven Mortier fs Jan. K. ~1arie Ann e , V. Mattheeus Vande Walle fs Gillis broeder van de overl. - acte f02Lf-5v. 4.7.1737

248

st. Joanne Vande Veire fa Gillis + Landeghem 4.7.1737 Hd. Christiaen van Vynckt fs Geert. K. Isabelle 4m. V. Jen de S:let - ac t e re 2/+8 NE. Ivlartenvan Vinckt broeder van de Hd en Narten vanLoocken x Marie van Vijnckt sust er van de Hd. 18.7.1737

250

Acte deelvoogdije : Jan Coppen s fs Pieters over de: minderj. kinderen van den voorn. Pieter Coppens ghewonnen tsijnen twe ede n huyw el.ä.j ck an Isabelle Vander Vermet fa Pieter. 16.10.1737

250

Rek. door Livinus Cocquyt Bailliu VéW Vinderhoute, Meerendre en Belseele, als ontfangher vande venditie ten versoucke van Pieter VerguIt als vader en vooght van Mattheeus VerguIt gewonnen bij Joanne Taets ende Joannes de Schoenmaecker vooght over Joanne ende Livijne Taets hoirs ten sterfhuyse van Mattheeus Taets ende Livijne de Schoenmaecker sijn huysvr. 14.11.1737


224 fO

251 v , : Rek •. door Livinus Claus x Ann e Wieme doch ter van Jan an .Jannek en Coppens fa Geert als vooght over de 3 minderj. kinderen van Jan Wieme fs Herman, ende Janneken Coppens fa Geert voorseyt. 12.12.1737 252v.:

St. Phle de Clerca fs Jans + Heerendre He. Cath. de toose fa Jans.

28. 10.1737

30.1.1738 253

Acte voogdije Joannes de Sçhoenmaecker over de weesen van Mattheeus Taets ende Livijne de Schoenmaecker.· 13.2.1738

253

Auth. Cornelis Coppens ·fs Cornelis over ~yn selven ~ls over Emanuel, Emerentiaene=Judoca ende PiterneIIe=Livijne Coppens Sijne minderj. kinderBn ghewonnen bij Elisabeth Auterman fa Jans. 27.2.1738

254v.: Acte deelvoogdije : Jacobus de Cloet fs J;,n over de kinderen van Zacharias de Cloet, broeder van de comparant, bij Janneken Haes. 1 .3. 1738 254v.: St. Jan steya~rt + Heerendre Oosterghem 2.1.1738 'iVedn.van Catharine van Wassenhove (1 x) Wedn. van Tanneken Baele (2x) He. Marie Heerens fa Jans (3x) K. IX : Jooris Bultynck x Marie Steyaert. 2x : Pie ter 13j., Lá even 1 2j ., Guille 1Oj. en Livijne 9 j • V. Joos Baele - acte fO 254v. Behuysde hofstede en grond te Meerendre. 27.3.1738 257v.:

·264

st. Franchoise de Voghela.ere fa Guille + Meerendre 23.2.1738 Hd. Marten de Voghelaere fs Geert. K. Caroline 3m. V. Guille de Voghelaare fs Reyniers vader van de overl. - acte fO 257v. B. Frans de Voghelaere fs Geeraert tot Somerghem over ·Marten de Voghelaere Hd. . NB. st. Joosyntien de Baets shauders eerste huyevr. van· 10.3.1735, zij was wed. van Jan Sierens. 8.5. 1738

Rek. door Sr. Frans Braet Báilliu van Hansbeke als vooght over sijne twee minder j. broeder en Buster Pieter en }larie Rose Braet .alle gheprocreert bij Wijlent Sr. Pieter Braet fs.Pieters in sijn leven ooek Bail1iu van Hansbeke bij Petronelle van Maldeghern fa Lieven. Leste rek. van 23.2.1736. ":'l~ c:.)

267

0 fI:;.

173°0 I"

Acte selfs wor-d i jnghe Pieter Br-a e.t 24j. NB. Bauduyn en Jo~nnes Braet, Gilli5 Braet x Livijne Braet sijne broeders, swaegher en suster. 25.9.1738

.


- 225 fO 267

268

Acte selfs wordijnghe Joe Marie Rosa Braet ghestede ten Have van St. Elisabeth in Chent 22j. 25.9.1738

beghijntien

Au t h, r-'Iarie de Coster wed. Pieter Her t Le er- m.i.d t sg.r, Joannes de Neve wedn. van Aldegonde Hertleer NB. Kinderenenerfgenamen van Pieter Hertleer : Marie de Costere wed. Pieter Hertleer voornt. Jan Hertleer, Pieter HertIesr, Joos de Heve x Livijne Hertleer, Marten Iket x Marie Hertleer, en Jo8.nnes de Neve over sijne kinderen bij Aldegonde Hertleer~ 2. 10. 1738

269'1.: St. Ee r saeme n Jooris Haenhaut fs Jaecaues + IvIeerendreOosterghem 17.7.1737 Re. Janneken de Baets. K. Jan krens x Jooryntien, Dominicus Vander Waerhede xLivijne, Jan, Jouffr. Marie Jacoba begijntien ih het groot beghynhof van st. Elis2beth binnen Ghendt hun selfs en Joe Anne Harie 23j. oock beghyntien in het voorn. heghynhof. V. Jaeca ues f.1aen8ut- ac t e fO26Sv. Behuysd~ hofstede en grond te Meereridre, grond te Lovendeghem. NB. Jan de Baets broeder van de He. 2. 1O. 1 738 282v.: St. Joosvntien de HaeRht wed.vvan Franchoi~ Maas (lX) Hd. Jac~bus loontiens (2x) I\. 1x : De kinderen van Sac ha rLa s de Cloet verwekt bij .Jann ek en Maes, Jacobus de Cloet x Marie Maes en Jan Boone x Anri e lVI ar i e Ha es. 2x : Jaecquemyntien Loontiens 18j. 3.10.1738 285

st. Lieven de Clercq He. .Jann ek en van Renterghem fa Fr-an cho i.s• K. Joanne s 24j., J oe.nnes Bapte van Rulle x Liv.i j n e , Hendrick VEl.TI HuLLe x Joosyn tien, Fr ancho t se 21 j ., J08.nne 18j. en Ann ek en 1 1 j • V. Joos Baele fs Livens - ac t e fO284v. Huys staende op cheyns van Louys Maenhaut. 23. 1 O. 1 738

287

st. Marie Anne Dobbelaere fa Lieven + Meerendre Hd. Jan Dobbelaere fs B8uduyn. 1\. Pieter Fr-an s 5j. en Livijne 3j. IJ. Pieter van Par-y s - a c te fO 286v. B. Fieter de Vreese. 6. 1 1 • 1 738

25.8.1738

288v.: Rek. door Jan de Cloet fs Marten tot Landeghern als étaende vooght over Joannes de Cloet fs Jaecques bij Cathalyne Mortier sedert 1.12.1735 daete syn aencomste. Vooght mat. Lieven Sutterman. 18.12.1738


- 226 -

re

289v.: st. Jaecques Cornelis + Meerendre sept. 1738 He. Janneken Coppens fa Joos. 18. 12. 1738 290

Auth. en approbatie ven Jooris de Rycke als vooght over Piater van Nev eL fs Hat t he eu a bij Livijne de Ba e t s gherne en e liggende met Fieter Vergult. 18. 12. 1 738

290v.: St. Janneken Goetghebuer wed. van Pieter Welvaert (lx) Hd. Mattheeus Dupleyn (2x) K. 1 x : Lä ev en 1Oj., Fr an s 4j., Angeline 6j. en Franchoise 2x : Pieter Dupleyn 6r:1.. V. Lieven V/elv9.erten Joannes Goetghebuer - ac.t e f) 290v. B. Lieven Welvaert fs Geert. 18.1.2.1738 293

3j.

Acte staende voogdije : Joannes Cornelis fs Gi11is, x Isabelle Vander Vennet fa Pieter tevooren wed. van Fieter Coppens over syne .minderj. schoonkinderen ghewonnen bij wijlent Pieter Coppens voornt. an d e gh eme Lde Isabelle Vander Vennet • Borhge : Pieter Vander Vennet fs Joos over de voorn. Joannes Cornelis. 24. 1 .1739

293v.: St. Mattheeus

Taets fs Joos + Meerendre 7.5.1737 wedn. van Martyntien Denys (Ix) wedn. van Livijne de Schoenmaecker fa Jaannes (2x) +12.5.1737 K. 1x Mattheeus VerguIt fs Pieters bij Joanne T~ets fa Mattheeus voornt. 18j. 2x Joanne 7j. en Liv~jne 2j. V. Joos Taets fs Jans cosijn van de overl. - acte f0293v. Behuysde hofstede en grond. Huwkon t r ak t van 8.6.1728 : - Hattheeus Taets fs Joos bij Janneken de Voghelaere weduwnaar. - Livijne de Schoenmaecker 23j. gheassisteer~ met Joannes de Schoenrnaecker haeren vader en Barbara van ~assenhove haere moeder. 19.12.1738 - 5.3.1739

296v.: Auth. Joannes Cornelis x Isabe1le Vander Vennet fa Pieter tevooren wed. van Pieter Coppens, Successie ten sterfhuyse van Cherel Coppens fs Pieter vrijen biervoerder tot Ghendt van halfven bedde; beneffens Jan Coppens ende Jan Maenhaut causa uxoris Marie Coppens fa Pieter voornt. ten voorschr. sterfhuyse van vollen bedde. Emmanuel ende Frans Coppens midtsgr. Gillis de Wèirt x Isabelle Coppens kinderen van Pieter voorseyt ende meergheseyde Isabe11e Vander Vennet, van alfven bedde. 18.3.1739 298

Acte deelvoogdije : Jan Verhegghe fs Marten schepenen en coster der prochie. Van Baerle over de weesen van Lieven Verhegghe daude tsynen tweeden huywelijck bij Catheleyne Cooman. 11.h.1739


·- 227 -

fO 298v.: st. Pieter vanden Kerckhove fs Jans + Meerendre 15.2.1739 2e. Isabelle Goetgheluck fa Geert. K. J08nnes bij huywelijck syn selfs, Jacobus i9j., Pieter Joanna 23j. en Fiternelle 22j. V. Pieter Verhegghe officier deser heer]. - acte f0298 B. Charel Goetgheluck fs Geert tot Dronghene. Behuysde hofstede te Meerendre aenden Heystendriesch. 16.4. i 739 301

13j.,

Aut.h , Siprianus Chiron x Isabelle Sche.mp tevooren wed. Van Geereert v anden Kerckhove fs Jans bij Livijne Van Loockene

tot Landeghem. 30.4.1739 302v.:

Au t h , Ja.n Verhegghe

fs Harten 8.1s deelvooght over Carel Verhegghe fs Lievenbij Cathelyne Cooman. Joos, Lieven en Pieter Verhegghe :-;1idtsgr. Joannes Co ppen s x Joanne Verhegghe, Lieven Bo gae r t x Barbarine Verhegghe en Carel de Deckere x Joosyntien Verhegghe alle kinderen van Lieven Verhegghe voornt. 30 .!-I. 1739

304v.:

st. Lieven Verhegghe fs Jan + Lovendeghem (?) Landeghem quartier van Wilde 2L~.3. 1739 Wedn. van .Jann ek èn Ghys (lx) Re. Cathelyne Cooman (2x) K. lx Joos en Lieven. 2x : Fieter, Joannes Coppens x Joanne, Carel de Deckere x Joosyntien, Lieven Bogaert x Barberine en Carel 23j. V. Jan Verhegghe fs Marten. 11+.5.1739

308

Liquidatie 14.5.Î739

30gv.:

st. Livijne de Schoenmaecker fa J08nnes bij Barbara van W8.ssenhove + 12.5. 1737 r!ed. van Hattheeus 'I'ae t s , K. Joanne 9j. en Livijne 4j. V. Joannes de Schoenmaecker. 4.6.1739 - zie hiervoor f0293v.

31 2v.:

st.

.Joanne s de Vreese is Adriaen + Heerendre Overpoucke He. Joonne Claeys fs Fieters. K. Jaannes 5j., Fieter 2j. en I·la.rie Ann e 7j. V. Stoffel Beirnaert. - ac t e f0312v. B. Pieter Claeys fs Pieters sweesen oom m8.t. Behuysde hofstede Meerendre Overpoucke. NB. Jan Claeys broeder van de He. 18.6.1739

315

.st. Adrieen van Hove fs Pie ter s + Han sbek e 8. 1'.1739 He. Joosyntien Wieme fa Geert. K. Frans 20j., Joémne 18j., ••••• 14j. en Theresia 9j. V. Pieter van Hove fs Fieters - ac te f? 314v. B. Joannes Wieme is Geert oom mat. Behuysde hofstede en grond t e Han ab eke . 2.7.1739

ten sterfhuyse

van Lieven Verhegghe

fs Jan.

18.4. 1739


- 228 -

fO 317

Aug!Il.door J08nnes Cornelis x Isabelle Vander Vennet fa PieteT tevooren wed. van Pieter Coppens ende alsoo schoonvader ende voo gh tover Herrnan , Jsc obus, Carel, Martinus en Harie Catharine Coppens alle kinderen van Pieter verwekt bij Isabelle Vander Vennet; met het overlijden van Pieter en Charles Coppens sweesen halfven broeders, kinderen van Pieter Coppens tsynen eerste huywelijck ghewonnen aen Elisabeth de Deckere. 16.7.1739

318v. : Acte borghtochte Jan Coppens fs Pieter landtsman tot Landeghem over de 5 minderj. weesen van Pieter Coppens tsynen eersten huywelijck ghevronnen aen Isabelle Vander Vennet over de successie op haer verstorven met het overlijden van Pieter Coppens fs Pieters in huywe Li j ck gheweest met Ha.rie Sierens fa Jooris + Landeghem. 16.7.1739 319

St. Piternelle Coppens fB- Jans bij Janneken van Vynckt + 1 1 .7. 1 739 Hd. Geeraert van Holsbeke. K. Livijne 7j. V. Pieter Coppens broeder van de overl. - acte fO 318v. Behuysde hofstede te Hansbeke. 17.9.1739

321

st. Pieter van He cke + 8.7. ĂŽ739 He. Marie van Nevel fa Geeraert. K. Joannes 17j., Pieter llj., Piternelle 20j., Joanne 13j., Ann s .[vIs.rie 4j. en Bregita 22m. V. Jooris van Recks tot Eeckloo. - acte f032l B. Mattheeus Haerens. Verkoping ho fstede te Somerghem a en Jaecq ue s van He cke oom van de He. J?n van Recke broeder van de overI. 1 5. 1 O. 1 739

323v.: Ac t e staende voogdije : Jacobus de Cloet fs Jacobus dhaude. 28. 1 .1740

de Cloet fs Jans over Joannes

I

I J

324

325v.:

st. Jan van lNassenhove f s Harten + Meerendre 24.11.1739 He. Livyne Brusseel. K. Martinus lj., Isabelle Cathrine 4j. en Joann8 Rosa 3j. V. Lieven van Wassenhove broeder van de overl. - acte f0324. B. Jan Bresseel fs Jooris vader van de He. Grond te Lovendeghem en Meerendre. 11 .2. 1740 Augm. omme Joanne en Livijne de Neve fa Joannes bij Aldegonde Hertleer fa Pieters, ten sterfhuyse van Pieter Hertleer. Borge: Fieter de Cuyper. 10.3.1740

l I

I ;

! I

I