__MAIN_TEXT__

Page 1

DE LETTERGILDE VAN HET SINT-JOZEFSCOLLEGE TIELT 1871-1914 1

Elk opstel begint met een titelblad

A

1

M

D C staat voor Ad maiorem Dei gloriam of Ad Majórem Dei glóriam Dit is het Latijnse motte van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten) “Voor de grotere glorie van God”

Ann Callens, in de Roede van Tielt, maart 1981, 12e jaargang nr. 1, p. 7-28.

1


2


Elk werk sluit af met een van onderstaande lof zinnen:

3


De Tieltse Lettergilde is tijdens het schooljaar 1850-51 opgericht op initiatief van principaal Vanderoughstraete (1842-1851) en deze kadert in de onderwijsopties van bisschop Malou (1848-1864). Het hoofddoel van de Lettergild is, aldus Vanderoughstraete, zowel de taalvaardigheid verruimen, oorspronkelijk van het Latijn en het Frans als de literaire kennis opvijzelen. De vierde en derdejaars maken deel uit van de Jongere Lettergilde, de poĂŤsis en de retorica van de Oudere Lettergilde, die onder de leiding van de leraar retorica staat. Om de twee weken komen deze leerlingen twee uur bijeen. Tijdens het eerste halfuur wordt een korte samenvatting van de literatuur geschiedenis gedicteerd. Het volgende halfuur wordt dit dictee, in de vorm van vraag en antwoord tussen twee leerlingen, herhaald. Tijdens het tweede uur worden de werken van de leerlingen voorgelezen, ofwel wordt er over feiten uit de literatuurgeschiedenis gediscussieerd. De onderwerpen van de voorgelezen werken worden door de leerlingen zelf gekozen, mits goedkeuring van de leraar. Na de lezing volt een bespreking met bijzondere aandacht voor onderwerpskeuze, de gebruikte middelen, de intonatie en de gebaren. De beste werken worden dan door de leerlingen zelf neergeschreven, ze zijn nog bewaard in het collegearchief 2 voor de periode 1871-1914. De werken van de lettergilde worden per jaar of meerdere jaren samen in boekvorm gebundeld met de titel “Lettergildeâ€?. Daarnaast noteren we nog een aantal boeken met als titel: verhandelingen, beste letterwerken, opstellen, Vlaamse verhandelingen, het flinkste de mooiste opstellen van de leerlingen van het vijfde Latijn. Hieronder een overzicht van de 38 nummers uit de Lettergilde voor de periode 1871 tot 1960, met heel wat hiaten in de eerst helft van de twintigste eeuw. Om de werken uit de Lettergilde toegankelijk te maken voor de familiekundige is de heer Dirk Herman, als vrijwilliger, begonnen met het noteren van de naam van de student, in welk leerjaar hij in het college zat, wat de titel van het omvat en het schooljaar of datum van het neerschrijven van het opstel. Luc Neyt neemt de taak op zich om alles in goede banen te leiden, eventueel aanvullen te noteren en alles klaar te maken om door te geven aan Claude Moors en Paul Callens die deze informatie op de website en het facebook van FV regio Tielt plaatsen.

2

Het collegearchief is ondergebracht in het Documentatiecentrum voor Familiekunde Vlaanderen regio Tielt, Beernegemstraat 5 in Tielt. Elke eerste en derde zaterdag van de maand vrij toegankelijk van 9 tot 12 uur voor het publiek.

4


Inventaris Lettergilde (1871-1914) en de beste opstellen (1936-1960) 1

Lettergilde 1871

17

Lettergilde 1898-1899

33

Verhandelingen z.d.

2

Lettergilde 1873-1874

18

Lettergilde 1900

34

Overzicht lettergilde 1897

3

Lettergilde 1874-1875

19

Lettergilde 1901

35

Beste letterwerken 1909-1910

4

Lettergilde 1880-1881

20

Lettergilde 1902

36

Beste letterwerken 1911-1912

5

Lettergilde 1885-1883

21

Lettergilde 1903

37

Schoonste opstel 1940-1952

6

Lettergilde 1885-1886

22

Lettergilde 1903

38

Lettergilde 1886-1888

7

Lettergilde 1876-1879

23

Lettergilde 1903-1904

39

Lettergilde 1900

8

Lettergilde 1880-1885

24

Lettergilde 1904

40

Opstellen 1953-1956

9

Lettergilde 1886-1889

25

Lettergilde 1904

41

Opstellen 1951-1960

10

Lettergilde 1889-1891

26

Lettergilde 1905

42

Opstellen 1948-1954

11

Lettergilde 1893-1894

27

Lettergilde 1906

43

Vlaamse verhandelingen 1909-1914

12

Lettergilde 1893-1906

28

Lettergilde 1907

44

Verslagen lettergilde 1939

13

Lettergilde 1894-1895

29

Lettergilde 1908-1911

45

Opstellen o.a. Godfried Danneels 1950

14

Lettergilde 1896

30

Lettergilde 1912-1914

46

Het flinkste het mooiste Opstellen 5de Latijnse

15

Lettergilde 1896-1897

31

Verhandelingen 1877

47

Het flinkste het mooiste Opstellen 5de Latijnse

16

Lettergilde 1887-1898

32

Verhandelingen z.d.

48

Aanvullingen 1896-1897-1898

5


DOOS : 1 BOEK : 1 – 6

SINT-JOZEFSCOLLEGE Tielt, Lettergilde BK is boek en 01/03 betekent boek 1, derde opstel

BK

NAAM - VOORNAAM

01/01 01/02 01/03

PERNEEL Henri

01/04

WILLEMS Emile

01/05 01/06

VERSTRAETE François SOETE

01/07

D’HUVETTER

01/08

ROELENS

VERSTRAETE François

LEERJAAR

Titel

DATUM

Le Missionnaire Messieurs Discussions des conditions du Traité de Versailles Attaque – Fr Verstraete

1871

Discussions des conditions du Traité de Versailles Défense – E Willems, Vande Bulcke, J. Samyn en G. Lambrecht Roland au Val de Ronceveaux Derniers jours de Marie Stuart 1) Marie Stuart en Prison 2) Marie Stuart comparait devant des juges 3) Marie Stuart de prison à la mort 4) Mort de Marie Stuart La justice de Notyer Prince Eveque de Liège 1) Une assemblée chez Henri de Marlagne 2) La Finition 3) C. du château de Chèvremont 4) L’Extermination Charles Quint

14 Mai 1871

6

14 Mai 1871

28 Mai 1871

22 Décembre 1870


01/09

SAMIJN

01/10 01/11 01/12 01/13 01/14

VREVITS VAN LERBERGHE VAN LERBERGHE ROELENS VERSTRAETE François

01/15 01/16 01/17 01/18

VERSTRAETE Eug. BIEBUYCK Vitalis BIEBUYCK Vitalis VERSTRAETE

01/19

CLAEYS A.

01/20 01/21

SAMIJN J. ROELENS Emile

01/22

BIEBUYCK Vitalis

01/23

DEVAERE Lois

01/24

PERNEEL Henri

02/01 02/02

DEBACKER VANHOUTTE

Vlamingen zijn getrouwe onderdanen maar ze verdragen geen slavernij Expédition des Franchimontois l’an 1468 Discours Eloge de Godfried de Bouillon Eloge d’O’Connell De geheime rechtbank 1) Eene vergadering 2) Ontmoeting 3) Nieuwe vergadering 4) Dramatische ontknoping Le Cimetière ou le culte des morts Martyre de la vierge Eulalie Susanna Strijd tusschen Wenceslas I koning der Bohemers en Zoltan Overste der Hongaren. Limbursche legende : De witte juffer van Valkenberg of het nachtspook Zucht naer t’Vaderland Dood van Conradijn van Hohenstaufen en Frederic van Baden Terugkomst van Diederic van den Elzas uit het heilige land Bij de wijding en de inhuldiging van den standert der zouaven studenten Histoire d’un martyre sur le bucher

25 Décembre 1871

Le price Alexis aux croisés Eloge de l’agriculture 7

1 Février 1873 19 Janvier 1873

15 Mars 1872 1 Januari 1871

1872 1873 1873 19 Januarie 1873 2 Maart 1873 Mei 1871

5 Januarie 1873 5 Janvier 1873


02/03 02/04 02/05 02/06 02/07

HINNEKENS HINNEKENS HINNEKENS BOSSUYT Jules BOSSUYT Jules

Charrette aux vendeurs La sœur de charité Dévouement filial Louis et Robert Le crime puni

Février 1874

02/08

PERNEEL

1 Maart 1874

02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/14 02/15 02/16 02/17 02/18 02/19 02/20

DEVISSCHERE DEVISSCHERE CLAEYS Hector MINNEKENS MINNEKENS VAN EECKHOUTTE VAN KEIRSBILCK VERKINDEREN Leon BOSSUYT DEVISSCHERE A. VERHELST J. CLAEYS

De Belgen waren altijd de deftige voorstanders van de Katholieken godsdienst Paulina van Walgburg De Christen en de Mohammedaan Het heilig Thorburg Diluvium La veuve de Zarfath Aventure dans les catacombes La femme du pecheur Le vieillard religieux ou la nuit Rampzalige dood van een christen huisgezin De belangloze held Huldenzang aan den Sceldenstroom Haldi

03/01

CLAEYS H.

Ravila, le dernie des rois mores

03/02 03/03

DALLE Louis NIET VERMELD

03/04

BRUNET, LEON MISSIAEN EN CONSTANT MAES VAN ROBAEYS E.

Klacht van Cain De stem des gerechts of Straf des Gierigaards I Wreedhei van Houdvast II. De wraak des Hemels Lettre

Rhétorique Mars 1875 13 Januarie 1875 1874-1875

03/05

Regibus in Caelo Judex Severus 8

18 Janvier 1874

28Maart 1874

15 Février 1874 1874 1874 3 Maart 1874 1874

25 Mai 1875 Emelgem 27 Décembre 1874


03/06 03/07 03/08 03/09

ROELENS CLAEYS H. VAN ROBAEYS E. HINNEKENS G.

Attaque d’un monastère L’ignorance L’esclavage Les combats de l’église

03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15

BOSSUYT Julius VANDENBERGHE J. VAN HECKE J. BOSSUYT J. VERHELST DALLE

03/16 03/17 03/18 03/19 03/20

ROELENS A. VERHELST MERLIER VAN KEIRSBILCK J. HINNEKENS G.

Dolstavano L’Eloge de la chasse La religion forme le bon soldat Dormwald en Damstar De oude zanger voor den burgheer Le missionnaire embarquant a Ostende pour se rendre en Amérique Toonkunst Christene landen Sur la tombe d’un ami Adieux a Thielt Discours de cloture

04/01

PLETTINCK F.

04/02 04/03 04/04 04/05

VERDONCK H. ROELANDS A. HOET V. NIET VERMELD

04/06 04/07 04/08

DE GHESELLE G. DEJONGHE C. DELMOTTE T.

04/09

ROELANDS A.

Poésis

Grimwald et Dagobert page tirée de l’histoire de la Gaulle De slag van Pevelenberg L’Irlande et O’Connell Louis IX lors de son expédition en Afrique Discours sur la rhétorique, les parties de la rhétorique, leur nature et leur importance Ingelmunster en zijn heerlijkheid Ierland Massacre de l’archévèque d’Arles et des évèques de Beauvais et de…. Tradition du Pilate (montagne pres de Luzerne) 9

1874 1874 23 Mai 1874

13 Juin 1875

17 Janvier 1875

3 Juin 1875 1875-1876

1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880


04/10 04/11 04/12 04/13 04/14 04/15 04/16 04/17

LEFEBRE BOUSSE Ch. DELAERE Camille STALE CRABBE C. VERMEERSCH VERMEERSCH VANDAMME Pierre

04/18 04/19 04/20 04/21

MAES Leon STALE PLETTINCK F. VANDAMME Pierre

04/22 04/23 04/24 04/25 04/26

BOURGOIS ROELOF CRABBE C. HEUGEBAERT A. DIERIY Arthur

04/27 04/28 04/29 04/30 04/31

VAN RIETVELDE J. HOEFSIAEN Léon PLETTINCK F. DE GHESELLE G. VAN DEMEULEBROECK

04/32 04/33 04/34 04/35 04/36 04/37

ROELANDTS A. ROELOF VANDEWALLE A BUCQUA Emile ANGELLIS HOET V.

Elfried de Groote (van Engeland) Nobles Vendéen Redevoering van Maria Theresia tot de Hongaren St Patricia l’apotre de l’Irlande Zang van Regnar van Lodbrog Considération sur les Bonnapartes ‘t Noorden van Vlaanderen Schandvlekking van Franciscus I koning van Frankrijk Eene bladzijde uit de historie (Ceasar) L’Irlande au XIX siècle St Victricius bij de Morinen Sancti Remigu remorum episcopi post clodovi baptisma oratio La mission des Juifs après la venue du Messie De eerst communicant en onze Lieve Vrouw Ce que souffre la Pologne De Christenen godsdienst is de steun der Troonen Conduite et malheur des Chrétiens dans Antioche et leur délivrance miraculeuse Roep van Ierland De caede innocentium Triomf der kerk op de machten der hel en der aarde L’Eglise au chevet de la Belgique malade Dieu pour punir les crimes des hommes envoie une sécheresse et soulève un orage Alexandre le Grand Effets désastreux de la loi de malheur Oratio haviani ad théodosium Guillaume Tell et l’ennemi de sa atrie Héroissme des Chrétiens Het algemeen gevoelen en de rechte reden veronderstellen de onsterfelijkheid 10

1880 1880 18 Januarie 1880 31 Janvier 1880 1880 1880 1880 1880 1880 27 juni 1880 1880 1880 30 Mai 1880 30 Mei 1880 23 Mai 1880 9 Mei 1880 1881 1881 1881 1881 1881 4 Mars 1881 1881 29 Mai 1881 1881 1881 12 Juin 1881 1881


04/38 04/39

DEJONGHE C. VAN RIETVELDE J.

05/01

VAN DE CASTEELE Raymond VAN HOUTTE Delphijn DEVOS Alfons DEVOS Alfons VAN HOVE Paulus

3de Latijnse 3de Latijnse

05/08

VAN DE WALLE Kamiel VANDECASTEELE Raymond LAMBRECHT Victor

05/09

DE VRIESE Hector

3de Latijnse

05/10

DEPOORTER J.

3de Latijnse

05/11 05/12 05/13 05/14

DEPOORTER J. COUCKE Adolphe BOUWE Karel BOUWE Karel

3de 3de 3de 3de

05/15

VAN ASTE Emiel

05/16

VAN WALLEGHEM Victor VAN DE WEGHE J. VAN DE WALLE Kamiel DEVOS Alphons

05/02 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07

05/17 05/18 05/19

Intrede van Albrecht en Issabella te Brussel De Vrijmetselaars opkomst en uitsterving

19 Juni 1881 1 Juli 1879

3de Latijnse

Dood van Karel de Goede

1882

3de Latijnse VANDENBERGHE professeur 3de Latijnse 3de Latijnse

Filips Van Artevelde Legende van Franciscus en de wolf Aan Gods rechtvaardigheid voorbijgegaan Aanhouding en veroordeling van Mr de Sombreuil en Edelmoedigheid zijner dochter Maria Van Brabant Gezicht bij eene morgen wandeling op de boorden der Lei Mijmering bij de puinen van de heerlijkheid « Het Hof » Brand en grote trek van zelfopoffering

1882 1882 1882 20 Mei 1882

10 Junie 1883

4de Latijnse

Werken en dood van Petrus en zegenpraal der godsdienst Gevangenis en dood van Karel 1 Treffende ontmoeting van Belizairen en Gelime Veroordeling en onthoofding van graaf Egmond De intrede van Diederijk met het heilig bloed in de stad Brugge Gewijde van Dampierre graaf van Vlaanderen in den kerker Schipbreuk van den drijmaster » De Hercules »

3de Latijnse 3de Latijnse 3de Latijnse

De beeldstormers der XVIe eeuw in de Nederlanden Bezoek aan het graf mijner moeder Morgenstonden in ons veld

1882 1883 1882

3de Latijnse

Latijnse syntaxis Latijnse Latijnse Latijnse

11

1882 1882 1882-1883 22 April 1883

27 Oktober 1882 17 December 1882 19 November 1882 19 November 1882 1882 1882


05/20 05/21 05/22 05/23 05/24 05/25 05/26

VAN WALLEGHEM Victor VAN OVERBEKE Fr. VANDERPLANCKE Alois NIET GEKEND VAN ASTE E. SCHOUTTEET Henri LAMBRECHT Victor

4de Latijnse

De pest van Marseille

19 November 1882

4de Latijnse 3de Latijnse

Aan ‘t hooge te Aerseele Het vertrek der zwaluwen Klacht van eenen gevangenen Belegering van Bethulie heldenmoed van Judith Slag van Tolbiae Bibars Bondochan beschrijft Palestiena door zijne krijgsbenden verwoest De zendeling bij het verlaten van zijn vaderland De slag van Granson Verwoesting van Jeruzalem Slag van Ronceveaux Een zondag bij de landsman Réception pompeuse d’Albert et d’Isabelle à Bruxelles Un conte d’autrefois Retour de l’exil d’un brave Irlandais Captivité et délivrance de Marie de Brabant Vie et martyre glorieux de St Cyrille La femme du pecheur Retour d’un aventurier de l’Amérique Causses des guerres contre la Russie et prise de Sébastopol Le martyre de St Gérulphe Amour filial d’un jeune militaire Mort de Maximin Les Cloches Un orage sur la mort de Trinité Le printemps Un château avec des dépendances L’an mille Derniçres heures de Louis XVI

19 November 1882 6 Mei 1883 6 November 1882 15 Julie 1883 22 April 1883 1883

05/27 05/28 05/29 05/30 05/31 05/32

FLOUR Jozef COUCKE Adolf BRAEKEVELT Camille BRIL Henri BRAEKEVELT Camille BOUVE Karel

05/33 05/34 05/35 05/36 05/37 05/38 05/39

VANDAELE J. BRIL J. VANDENBERGHE A. BRUYNEEL Elois CALLENS Emile VANDECASTEELE R. DEVOS Alfons

5de Latijnse

05/40 05/41 05/42 05/43 05/44 05/45 05/46 05/47 05/48

DE HAERNE Michel VANROBAEYS Gaston LAMBRECHT Victor VANROBAEYS Gaston DE POORTER J CEUYPENS VAN DE WALLE Camille VAN OVERBEKE Fr BRAEKEVELT Camille

4de Latijnse 4de Latijnse

4de Latijnse 5de Latijnse

4de Latijnse 4de Latijnse 3de Latijnse

3de Latijnse 5de Latijnse

4de Latijnse

4de Latijnse 4de Latijnse

12

1883 27 Juli 1883 25 Februarie 1883 1883 1883 1883 1883 Février 1883 18 Mars 1883 1883 1883 1883 1882 1883 17 Décembre 1882 1883 15 Juilet 1883 20 Février 1883 20 Mai 1883 1883 11 Février 1883 1882


05/49 05/50 05/51 05/52 05/53 05/54

NIET VERMELD VANDENBERGHE VANHOVE Paul COUCKE Adolph VAN ASSE Emiel DE HAERNE Michel

05/55 05/56

DE HAERNE Michel PANNEMAECKER

05/57 05/58 05/59 05/60 05/61 05/62 05/63 05/64 05/65 05/65bis 05/66 05/67

VERKINDEREN Josef BRUYNEEL Alois VERKINDEREN Josef VANROBAEYS Gaston NIET GEKEND NIET GEKEND DEWINTER Jules DE ZUTTER Octaaf SPRIET Francois NIET GEKEND DE + Joseph VAN WALLEGHEM V.

05/68 05/69 05/70 05/71 05/72 05/73

DE BACKERE Pascal CALLENS Emiel DECROI J. VANDENBRELESSE Gaston VANKEIRSBLICK Henri DE VRIESE Hector

05/74 05/75

PERQUY H. DE VRIESE Hector

3de Latijnse 4de Latijnse 4de Latijnse 4de Latijnse

4de Latijnse

5de Latijnse 4de Latijnse

4de Latijnse

Eruption de l’Etna Une belle matinée de printemps Bataille de Lépante 1571 Chatiment et désespoir de Cain Destruction de Liège par Charles le Téméraire Souffrances des victimes d’une révolte a bord du vaisseau la « Bounty » Dernière croisade de St Louis et mort de ce héros Wonderbare bekeering en roemrijke marteldood van Celsius Beleg en verdelg van Troyen Zonderlinge marteldood van de heilige Phocas Boudewijn van Constantinopelen Voorval op jacht van Rodulphus van Habsburg De Hoop Moord van Jan zonder Vrees Val van Carthage Wolfried of de Booze gestraft Attila voor Parijs Levensschets van den H. Martinus Levensschets van den Heilige Phocas Slag van Etésiphon en dooi van Juliaan den Geloofsverzaker Eene schone morgenstond in Vlaanderen bladzijden zijn uitgescheurd De pest in Thielt Het peerd

1882 20 Décembre 1882 1882 22 Avril 1883 1883 1883

Een tweegevecht Marteldood der zeven machabeesche broeders en hunner moeder De pest van Milanen en haar einde CUYPPENS

24 Februarie 1884 4 November 1883

13

23 Décembre 1883 10 Februarie 1884 1883 15 Julie 1883 1883 18 Maart 1883 15 Juni 1884 1884 27 Februarie 1884 1884 10 Januarie 1884 18854 1884 4december 1883 1883 1883 26 Januarie 1884 25 Mei 1884

1883 1883


05/76

SCHOUTTEET Hendrick

05/77 05/78 05/79

CUYPENS E. COUCKE Adolph TAF Lode

05/80

COUCKE Adolph

05/81

05/90 05/91 05/92

VANDEKEERE Théophane NIET VERMELD VANDEVIJVERE A. NIET VERMELD NIET VERMELD VANKEIRSBILCK Henri 5de Latijnse VANROBAEYS Gaston VAN DE WEGHE Joseph VANDEKEERE Théophane CUYPPENS SCHAUTTEET Henri 4de Latijnse HOUTSAEGER Gustave

05/93

HOUTSAEGER Gustave

05/94 05/95 05/96 05/97 05/98

DE TAVERNIER Arthur DIERIEX Paul BRAEKEVELT Camille TAVERNIER R CALLENS mile

05/82 05/83 05/84 05/85 05/86 05/87 05/88 05/89

4de Latijnse

3de Latijnse 4de Latijnse

De hongersnood in Vlaanderen en voornamelijk te Thielt Aan godsdienst en aan Vaderland De Belgen in 1830 Onderhandeling van Robrecht van Bethune met zijnen zoon Lodewijk van Nevers, valselijk beschuldigt van met den koning van Frankrijk samen te spannen. Een bezoek van eenen Vlaamschen priester aan Robrecht van Bethune in zijne gevangenis in Bourges Godfried van Bouillon aan zijne soldaten voor de inneming van Jeruzalem Un navire Suédois englouti Fin de la maison de Hohenstaufen Légende de Ste Elisabeth Le mendiant Trait de charité de St Vincent de Paul Le bienfait récompensé Orage et prière d’Albuquerque, capitaine Turcque Dévouement filial

16 Maart 1884

Attaque nocturne d’une bande de brigands Le revenant ou l’argent rendu Mort de Jacques d’Armagnac duc de Nemours, sire de Sarlat Siège et prise de Jérusalem par Godfried de Bouillon Mort de Jean l’aveugle a la bataille d’ Azincourt Saint Pacome Légende de Sainte Geneviève Acte de dévouement La mère et le fils

22 Novembre 1883 4 Novembre 1883 29 Juin 1884

14

27 Juli 1884 24 November 1883 29 Augustus 1883

14 Mei 1884 15 Juni 1884 1884 1884 1884 3 Aout 1884 29 Juin 1884 9 Décembre 1883 9 Février 1884 23 Maie 1883

12 Janvier 1884 13 Juillet 1884 29 Novembre 1883 1884 27 Janvier 1884 1884


05/99 05/100 05/101 05/102 05/103 05/104 05/105 05/106 05/107 05/108 05/109 05/110 05/111 05/112

NIET VERMELD NIET VERMELD NIET VERMELD VANDENBULCKE Gaston VAN DER VENNET H. NIET VERMELD DIERICX J. PERQUY

4de Latijnse

4de Latijnse

DEWINTER J. MORTIER Henri NIET GEKEND NIET GEKEND VANWALLEGHEM Victor BREAKEVELT Camille

La révélation das Paris Derniers adieux de Louis XVI a sa famille Le voyageur égaré dans les catacombes St Louis et son armé a Tunis

1884 Février 1884 1884 1 Aout 1884

La chute du Rhin a Schafhousen Une partie de chasse au moyen age Jérusalem Délivrance des croisés enfermés dans les murs d’ Antioche Combat singulier de David et de Goliath La Chevalerie Legende van Karel de Goede De coede innocentium Triumphalis Jesus Jerusalem ingressus

1884 3 Aout 184 1884 1884

Ingressus Israelitorum in terram promissem

29 Juin 1884

29 Juin 1884 1884 1884 1884 1884

05/113

VAN OVERBEKE Franciscus

Abesalonis contra Davidem rebellio

1884

06/01

Karel de Groote

22 Februarie 1885

06/02

VANDENBULCKE Gaston DE VRIESE Hector

1885

06/03 06/04 06/05 06/06 06/07

VAN HOUTE Delphien DE JAEGHER Alfons 4de Latijnse VAN DE VIJVERE A. VANEAMELBEKE August 4de Latijnse DECROIX Joseph

Fhilips de Schoone en de Vlamingen na den Guldensporen slag. Verwoesting van Jerusalem De veldslag van Westroozebeke 27 Nov 1382 De priester onder het Franse schrikbewind Lodewijk XVI De tempelridders

3de Latijnse

15

1885 12 Juli 1885 23 November 1884 1885 1885


06/08

06/12 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18

VANKEIRSBILCK Hendrik VANTOMME Joseph HANDTEKENING ONLEESBAAR DE PANNEMAEKER Arthur VANDENBOSCH G. REYNAERT Oscar VANTOMME J. DU CATILLON L. DE MEULENAERE VAN DE VIJVERE DE JAEGHER Alfons

06/19 06/20 06/21

DHUVETTERE DE STELLA Hector VANCAEMELBEKE

06/22 06/23 06/24

VANDE WEGHE L. SPRIET Francois CALLENS Emiel

3de Latijnse 4de Latijnse

06/25 06/26 06/27 06/28 06/29

WITTOUCH Richard DEWINTER VANDENBOSERE G. VANDENBERGHE DE MEULENAERE Polydore NEVEJAN Lodewijk

1ste handelsschool

DEJAEGHER Alfons VANKEIRSBILCK Hendrik

3de Latijnse 3de Latijnse

06/9 06/10 06/11

06/30 06/31 06/32

4de Latijnse

3de Latijnse 4de Latijnse

3de Latijnse

Student Sintaxis

4de Latijnse 3de Latijnse 3de Latijnse

Het geluk der Parageesche staten van Amerika onder het beheer der missionarissen Afvicius en Nieephorus Marteldood van gelukzaligen Karel den Goeden

1885

De Brugsche metten 1302

15 November 1885

Verdediging van Nieuwenhove en zijne verwoesting De slag van Groeningen Willem de LOECK Frans Anneesens Val van Karthage De Gentsche semenaristen onder Napoleon Robrecht van Roosbeke

1885 13december 1885 1885 1885 1885 14 Februarie 1886 1886

De slag van Poitiers De dood van Artevelde De vlaming bij de intrede van het heilig bloed in Brugge Eene nacht in Afrika Morgenstond De hemelvaart van Maria en hare kroning in den hemel Tafereel van een arm huisgezin Brand in de kerk van Basel Eene marteldood Het vertrek van den zendeling Zomermorgen en zonsondergang

1886 1886 1886

Aangel….der vlamingen aan den katholieken godsdienst Het Vlaamsch volk De christen mensch

14 Maart 1886

16

22 Februarie 1885 1885

1885 22 F1885ebruarie 1885 1885 7 December 1884 1885 10 December 1884 1886

15 November 1885 29 September 1885


06/33 06/34 06/35 06/36 06/37

VAN HAUTTE NEVEJAN Lodewijk 3de Latijnse GAILLAERT Camiel DE MEULENAERE 3de Latijnse Polydore H.S.V.R.

06/38 06/39 06/40 06/41 06/42 06/43 06/44 06/45 06/46 06/47 06/48 06/49 06/50 06/51 06/52 06/53 06/54 06/55 06/56 06/57 06/58 06/59 06/60

CUYPENS Gustaaf TAVERNIER Arthur DE MEULENAERE P. VANTOMME J. VANDEWEGHE DEJAEGHER Alfons DECROIX VAN CAMELBEKE Aug. DUVETTERE VAN CAMELBEKE A. DE MEULENAERE DE LODDER Octave VANDENBOSCH VANTOMME Ivon DE POORTER Caliste DE POORTER Caliste VANDEVOORDE Odilon VAN - ONLEESBAAR DEPOORTER Caliste VANDEVOORDE Odilon REYNAERT Oscar VANDENBERGHE M ISERBYTE

06/61

GAILLIAERT

4de Latijnse

3de 3de 5de 3de

Latijnse Latijnse Latijnse Latijnse

4de Latijnse

De kruisdod van Christus Eene voorbeeldige jongeling De ontaarde zoon De getrouwe honden

1885 1886 1886 1886

Godfried van Bouillon aan zijne mannen voor Jerusalem aangekomen LodewijkIXaan zijne soldaten Le vœu de Jephté Les adieux de Charles I a sa famille et son exécution Soumission des Verviens Délivrance du peuple juif Dévouement patriotique du comte F. de Mérode Vie de St Elisabeth Guillaume Tell Marguérite de Bavière Conversion de Constantin Derniers moments de …. Garcia Moreno et sa mort Louis XVII ses souffrances et sa mort Bapoleon et Pie VII Egarement de la révomution francaise Dévouement des six cents Franchismontois La bataille de Lépante Défaite de Lois de Male a Beverhoutsveld, sa fuite Destruction de Sodome et Gomorrhe Liège et prise de Jérusalem par Saladin Bataille de Waterloo et chute de Napoléon Les 600 Franchismontois Désastre de l’armée française a la sortie de l’Espagne au col de Roncevaux Combat des Thermopyles

1886

17

1885 21 Décembre 1884 1885 2 Aout 1885 7 Décembre 1884 1885 1885 7 Décembre 1884 15 Novembre 1886 31 Janvier 1886 1886 1886 14 Mars 1886 11 Aout 1886 18 Juillet 1886 21 Juin 1885 27 Décembre 1884 1885 14 Février 1886 1886 18 Mars 1886 28 Aout 1886 4 Juillet 1886 18 Juillet 1886


06/62 06/63 06/64 06/65 06/66 06/67 06/68 06/69 06/70 06/71 06/72 06/73 06/74 06/75 06/76 06/77 06/78 06/79 06/80 06/81 06/82 06/83

VAN DE VIJVERE Aloys (eerste minister van België in 1925) CUYPENS VANKEIRSBILCK Henri DE VRIESE Hector CALLENS Emile DEWINTER VAN HAUTE Delphin DE PANNEMAEKER DE MEULENAERE Paul NEVEJAN VANDENBOSCH DE MEULENAERE Paul VAN HAUTE Delphin DE POORTER Caliste DEMEULENAERE Paul VANDEVOORDE Odilon DE PANNEMAEKER Arthur DE LODDER Octaaf VANDEVOORDE Odile VANHOTTE YSERBYT VANDENBULCKE Gaston

4de Latijnse 3de Latijnse

3de Latijnse 4de Latijnse 4de latijnse

4de Latijnse 4de Latijnse 5de latijnse 3de Latijnse

L’exilé

8 Mars 1885

L’indéfectibilité de l’église catholique L’exilé de la Pologne A la Belgique ma patrie Bienfaits que le christianisme rend aux peuples Le vœux de charité La poésie et la musique Les bergers de la crèche Songe de Kosciusko Le jour des morts à la campagne Un château du moyen age Nuit et tempète dans une foret de l’Amérique Le coucher de soleil sr mer Un spectacle dans une prairie Incendie sur un vaiseau et dévouement Evouement d’une mère La femme du pecheur

23 Novembre 1884 1885 1885 8 Février 1885 10 Mars 1885 1886 27 Février 1886 18 Juillet 1886 1886 1886 8 Mars 1885 1886 25 Janvier 1885 1884 1885 1885

Orage et incendie d’une ferme Promenade favorite d’un orphelin Un naufrage non loin de la cote Guerrier arabe perdu dans le désert Crimen Caini

1885 1885 1885 1 Février 1886 1886

18


DOOS : 2 BOEK : 7 – 12

SINT-JOZEFSCOLLEGE Tielt, Lettergilde

BK is boek en 07/05 betekent boek 7, vijfde opstel NAAM - VOORNAAM BK 07/01 07/02 07/03 07/04 07/05 07/06

DEPLA DEPLA DAVID VAN DAELE Odiel VAN DAELE Odiel SCHINKEL F.

07/07 07/08 07/09

SCHINKEL F. DE VOS Maurice LOUVRIER Alfred

07/10 07/11 07/12 07/13 07/14 07/15 07/16

WILLAERT August BOSSAER VAN CRAEYNEST DENECKERE VERSTRAETE CAPPELLE Alphons CAPPELLE Alphons

LEERJAAR

Rhétorika

Titel Adelheide van Ruddervoorde Wee den broedermoorders Le travail Blik op den loop van de kerke Avondmijmering op het kerkhof La douleur d’une mère habitant un pauvre village de France Le triomphe et le désespoir de la Sicaire Cathy Le dernier barde de la Gaule Discour su Seigneur de TROY à Philippe Le Bon pour l’engager a faire la paix avec la France Un jour d’été Le sacrilège, légende Al wandelend in de duinen Napoleon’s bal Derniers instants d’Henri VIII Polen’s geest en zijne laatste held De horen 19

DATUM 26 November 1876 1 Juli 1877 1877 11 Februarie 1877 8 Juli 1877 7 Janvier 1877 24 Juin 1877 18 Février 1877 1877 1877 3 Novembre 1876 7 Mei 1877 1877 Juin 1877 1876 Mei 1876


07/17 07/18 07/19 07/20 07/21

VAN CRAEYENEST VAN DAELE Achille Rhétorika VAN DAELE Achille Rhétorika VAN DAELE Adiel DE PRAETERE Alphonse

07/22 07/22bis 07/23 07/24 07/25 07/26

NIET VERMELD CAPPELLE A. PERSIJN Hendrik DE POORTER C. VANACKER Alois ROELENS

07/27 07/28 07/29

PERSIJN Hendrik VANDAMME C. VANDENBULCKE Jules

07/30

BAELDE Edward

08/01 08/02 08/03 08/04 08/05

VANDENBERGHE SONNEVILLE Fr. HOET Victor ANGILLIS Em. DELANNOY A.

08/06 08/07 08/08

MESSIAEN Léon MESSIAEN Léon COUSSENS Fr.

Rhétorique Rhétorique Poésie

Discour de cloture Il est doux de se souvenir Sanctuaire Het woord Louis VII à ses soldats avant de s’embarquer pour la seconde croisade Discour de Marie Thérèse aux Hongrois Zuid, Oost, Noord, West in Vlaanderen best De Brugssche Metten DE Nativate Domini Vue des ruines de Jérusalem Le commandant des Suisses à ses soldats avant la bataille de Granson Het geloof Brief aan een vriend Mon cher père, Baudouin V de Lille demande pardon à son père De kerk

Le triomphe de la croix Rèverie le soir au cimetière Expédition de Napoléon en Russie 1812 Discours de Saint Bernard à l’assemblée de Vézelay Réponse de Saint Louis a Joinville. Circonstances historique Antiochus Pièce de théatre ; Les enfants exaucés La captivité de Pie VII 20

1877 24 Mars 1878 Mars 1878 Juli 1878 1878 1878 28 Februari 1878 1878 1 Mars 1881 3 Mars 1879 1879 1878 19 Février 1879 1878

1882 1882 1882 9 Juillet 1882 1882 1882 1882 1882


08/09 08/10 08/11 08/12 08/13 08/14 08/15 08/16 08/17 08/18

COUSSENS Fr. DESAUW Ch. DEVOS Yvon DUSTER VAN CLOOSTER Henri LAMBRECHT Victor FLOUR Jozef LAMBRECHT Victor VANOOST TAVERNIER Jules

08/19 08/20 08/21 08/22

VANDENBROUCKE Camiel VANDEVELDE Achiel VANDERPLANCKE A COUSSENS Francois

09/01 09/02 09/03 09/04

DEJAEGHER Alphonse GAILLIAERT Camille DE TAVERNIER Arthur BEERNAERT

09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/11

CUYPENS Gustaaf DE MEULENAERE Paul GAILLIAERT Camiel REYNAERT DE CLERCQ René DE BRUYNE Albert NIET VERMELD

Poésie Poësis

Rhétorique Rhétorique Rhétorique

Rhétorique

Rhetorica

Poësis Poësis

Ballingschap van Israel Over het gebruik der rijkdommen Het geluk van het buitenleven Une tempète apaisée Spectacle d’une belle nuit de printemps Le comte de Rossi aux princes latins Eloge de Baudouin IX de Constantinople Discours de Luesnes de Béthune au comte Rossi La révolution de Tesfin Poème ; Le chant du barde, Alfred au camps des Danois Gedicht ; Chicago

1882 1882 December 1882 1882 1883 20 Décembre 1884 1884 3 Mai 1885 1885 1885 1885

De vloek der Pelgrims Heldhaftig Verviers Gedicht ; De oorlog

Populi Romani Servitute Apud Antiquas Contre le luxe Cojuges avant de mourirmbat d’Angout et de Trancrede Le Comte d’Egmont à ses La sœur de charité La mort de Moise Mort de Roland Les joies de l’hiver La mort de Roland Le génie des tempêtes 21

1885 1885 1885

1887 1887 1887 1887 1887 1886 1887 Octobre 1887 1887 1887 1887


09/12 09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21

DE STELLA Hector Poësis NIET VERMELD ISERBIJT Jos Dichterschool GAILLIAERT Kamiel DE BRUYNE Albrecht DEWINTER SCHOUWTEET Germain GAILLIAERT Camille Poësis ISERBIJT Jos NIET VERMELD

09/22 09/23

DE MEULENAERE Paul DESMEDT Joseph

Poësis

09/24

DESMEDT Joseph

Poësis

09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 09/30 09/31 09/32 09/33

DEJAEGHER Alfons NEVEJAN L. VAN HAUTE D. VANDEKERKHOVE G. NIET VERMELD DEJAEGHER Alfons CALLENS SPENCEMAILE A. MESSIAEN Camille

09/34 09/35 09/36 09/37 09/38 09/39 09/40

CASSE Victor VANDAELE VANDEKERKHOVE DESMEDT J. NIET VERMELD NIET VERMELD NIET VERMELD

Dichtersschole 87

Abgolijn en zijn zoon in de kerker vermoord Discours de Philippe Le Bon à ses chevaliers Gedicht Slag van Beverhoutsveld Karakterschets van Andreas Hofer Het gezang De geboorte van Kristus Le Doge de Vénise Le Style dans les discours Lettre de l’évèque d’Ipres à Philippe II pour obtenir la grace du comte d’Egmont Rhétogenès aux Arésaques Prière à l’Empereur d’Allemagne pourqu’il pour rétablisse le pape sur son trone Discours; Le Procurateu de Vénise Angelo Palieri au sénat en réponse au discours du Pape De Brugsche Metten Op het graf mijnen broeder Pyrrhus Het roosje op den calvarieberg Dokter Faustus Eene schets der « Coena » bij de Romeinen Stella Maris Rome et Cicéron De l’émigration en général et de la nécessité pour la Belgique Verdwenen uit dit boek Versus Pleurs sur Vénise De causis tertii belli punici De Dervisch Eene schets uit de Farese De Rijke 22

1887 1887 November 1887 1887 1887 1887 1887 1888 28 Octobre 1888 1888 274 Mai 1888 1888 1888 1888 1887 1887 26 November 1888 28 Mei 1888 12 Februari 1888 9 December 1888 1888 1888 1888 1888 10 Février 1889 1889 1889 1889 1889


09/41 09/42

NIET VERMELD

09/43

G. L. initialen

09/44 09/45 09/46 09/47

VANDENBERGHE Paul MESSIAEN Carel NIET VERMELD VAN CLOOSTER Augustus STROOBANT Alfred VANDERVENNET VANHOUSEBROECK Joris NIET VERMELD VAN DE VIJVERE J. CASSE Victor NIET VERMELD REYNAERT Osc. Aerseele SPINEMAILLE Alphonse STORME DEMEULENAERE Paul LOURDAUD H. VANDERVENNET Gentil VAN DE HAEGHE G. NIET VERMELD DEMEULEMEESTER BRUYNEEL Alfons MESSIAEN Camille VAN DEN BUSSCHE DEBRUYNE Albert VANDEKERKHOVE

09/48 09/49 09/50 09/51 09/52 09/53 09/54 09/55 09/56 09/57 09/58 09/59 09/60 09/61 09/62 09/63 09/64 09/65 09/66 09/67 09/68

Rhétorique

De geloofszendeling De eeuwen slachten de menschen zij hebben hunne deugden en ondeugden Troostbrief aan een vriend door een ongeluk blind geworden Le soldat Napoléon orateur Prior orationis pars De slag

1889 1889

Weg met de Joden De dierentuin Een kijkje in de kinderwereld

1889 1889 1889

Het verzonken kasteel Finis PoloniAe Conférence sur la tour Eiffel Alfred dans le camp des Danois Discours de Cozalès à l’assemblée constituante pour faire reconnaitre au roi le droit de « Véto » De wolvenvacht Discours d’ouverture de la société littéraire Vughia Cannensis Avondgebed Te Laude La ronde des sorcières Destruction de Jérusalem par Titus Il faut abolir les monts de Pièté Isaias Derniers jours du Tass Pieter Coutereel Le chant du Viking La tete d’Astrubal De Duikelaar

1889 8 Décembre 1889 14 Juillet 1889 16 Juillet 1889 1889

23

1889 1889 1889 1889 1889

1889 13 Octobre 1889 1889 1889 1889 1889 Thielt 10/2/1889 1889 1889 1889 1889 1889 2 Juni 1889


09/69 09/70 10/01 10/02

VAN HOVE A. DASSOMVILLE Achiel VAN DE VIJVERE DASSOMVILLE Achiel

10/03

BUSCHAERT P.

10/04 10/05 10/06 10/07 10/08

DESMET K. COLBRANT H. VAN RIJCKEGEM H. BRUYNEEL Alphons VAN HOVE A.

10/09 10/10

10/14 10/15

VANDEKERKHOVE G. VANDEN BUSSCHE Karel VANDEVIJVERE J. DELAFONTAINE A. REYNAERT Dorsan Aersele VAN HOUTTEN MUYS Félix

10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24

DEMEESTER Cyriel VAN HECKE O. MONTHAYE Hector AMPE Honoré DESMET Karel AMPE Honoré DE CORTE Théophiel DE BRUYNE Albert DE CORTE Théophiel

10/11 10/12 10/13

Rhétorika

Poësis 1889-90

Rhetorika 1890-91

Poësis Rhétorika 1890-91 3de Latijnse klas

Feestlied van Vera L’Inquisition Espagnole Jeune Belgique Rede van William Fitt voor de afschaffing van den slavenhandel den 2 April 1792 in de Laagkamer van England De hulpmiddelen tot letterkunde en welspreekendheid bij de oude en nieuwe volkeren Le Renégat Les cigales La lumière Morale de Tacite Le paysage lunaire ou voyage à la lune LE Discours de Galgacus Later Armoede en godsdienst La fermentation révolutionnaire Vier taferelen uit het leven van Boudewijn an Constantinopelen Ezelghem (Eene bladijzde uit Cervantes) Rede van Kanonik Winterer in ‘t Luiksch congres van 1890 Moeder Souffrances d’Hiver Eene schipbreuk De vreemdeling Wat het is om Photograf te zijn Voor God en vaderland Wandeling op eenen berg De slaap Moyzes of de Goddelijke voorzienigheid 24

19 Mei 1889 1889 1889 Thielt, 25 November 1889 1889 10 Mai 1891 Mai 1891 2 Mars 1890 14 Mars 1890 Thielt 9 Février 1890 18 Mai 1890 1890 8 sporkele 1891 18 Mai 1891 10 Mei 1891 20 April 1891 2 Kortemaand 1891 1891 5 Mas 1893 1891 1890 1890 1890 1890 1890 1891


10/25

Discours d’ouverture à la grande société litéraire

1890-91

Garcia Moreno Satan dans le monde Pérpenna

1890-91 1 Juillet 1890 18 Janvier 1891 10 Février 1891

Verwoesting van Jerusalem

11/02 11/03 11/04 11/05

DELRUE Michiel Avelghem VEYS Aloise MORTIER Robrecht VANDEVELDE Achille POTVLIEGHE Ach.

11/06

PARET René

11/07 11/08 11/09 11/10

VIAENE August VAN CLOOSTER August VAN HENDE J. VAN HECKE O.

De pagina met de titel ontbreekt. Betreffende de bende van de beruchte Wolfangh. Het rijwiel Een voorbeeldige jongeling De pagina met de titel ontbreekt. De drie zegepralen

11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21

BERTHON Karel NIET VERMELD NIET VERMELD MONTHAYE Hector VEYS Alois MORTIER Robert BOCKAERT Paul NIET VERMELD CALLENS Hon. MORTIER Robert BEYNE

Thielt 26 Allerheiligen 1893 1893 1893 11 Juin 1893 Thielt 22 Janvier 1893 Thielt 22 Janvier 1893 5 Maart 1893 1893 1893 Thielt 12 November 1893 14 Mei 1893 12 Novembre 1893 1893 14 Mai 1893 22 Janvier 1893 10 Décembre 1893 22 Janvier 1893 8 Mai 1893 14 Mai 1893 30 Avril 893 14 Mai 1893

10/26 10/27 10/28

11/01

VANDEN BUSSCHE Karel VANHOUTTE H. VANHOUTTE H. REYNAERT Dorsan Aersele

Poësis Poësis

Sint Franciscus en de dieren Het spokenkasteel Un dévouement sublime Un épisode de la vie de Kobeleff

3de Latijnse klas Vierde School

Vlaanderens grootheid - Kermesse Une légende Indienne L’Enfant – l’an II de la revolution Française La Halte La bataille de Lépante La chasse au sanglier dans les Ardennes L’Enfant du Pêcheur L’Echappé Destruction de Sodome et de Gomorrh La Tabatière du roi Bataille de Waterloo – chute de Napoleon 25


11/22 11/23 11/24

ALYN Isidoor Aalter DE CLERCQ René CORDIER G.

11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/29bis

DE POUREQUOY O. CALLENS Honoré BERTOU Chs VERMEERSCH Emile VERMEERSCH Emile SAEREZ Joseph Meulebeke VAN HOUTTE Jules DE NOLF Léon VAN HUFFEL Joseph BAERT Léon MAES Honoré KESTELOOT A. VAN OOST Oscar VIANE Aug. MULIER V.

11/29ter 11/30 11/31 11/32 11/33 11/34 11/35 11/36 11/37 11/38

11/40 11/41 11/42 11/43 11/44 11/45

VANRENTERGHEM Gomar BERTHOU Karel Bossuyt BOUCKAERT Arthur MORTIER Robert DENOO Achille NIET VERMELD DE CORTE Théophiel NIET VERMELD

12/01

DIVERS

11/39

Rhétorique

Poésis

4de Latijnse Dichterschool 1893-94

Classe de troisième

De kerk is onvergankelijk De vuurberg L’Eglise enseigne à ses enfants l’amour et la fratique des plus admirable Verters (onleesbaar) Berechting en begraving Over de dood en Hemelvaart der H. Maagd Maria De broodvriend en tafelschuimer De dood Christoffel Colombus te Barcelona Tekst verdwenen

30 April 1894 25 Februari 1894 Slue

Tekst verdwenen Noble dévoument d’un esclave Mon jardin La mort d’un frère Quel est le role du feu dans l’univers Baltazaars gastmaal Eene kerstvertelling Een verdwaalde in d’onderaardsche grafkelders Op het slagveld De drij(dubbel) bekoringen

7 Février 1897 28 Mars 1894 1894 1894 1894 1894 1894 14 Januari 1894 10 in H.Hertemaand 1894 1894

Vlaanderens grootheid

1894

Eerste heldendaad van eenen hof jonker Les terreurs de l’an Mille Paragraven I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII ontbreken La Mer Le juge et le diable Une bonne action récompensé

9 dDcember 1894 1894 1894 1894 1893 1894

Proces verbaux des séances académique des anneés

1893-1906

26

3 November 1894 10 Juni 1894 2 December 1894 1894 1893-1894 16 Janvier 1897


1893 a 1906 Boek of map met losse blaadjes moet nog verwerkt worden.

DOOS : 3 BOEK : 13 – 17

SINT-JOZEFSCOLLEGE Tielt, Lettergilde

BK is boek en 13/10 betekent boek 13, tiende opstel BK 13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/08 13/09 13/10 13/11 13/12 13/13

NAAM - VOORNAAM LEFEVRE Gustav VAN TEMSCHE O. VAN TEMSCHE O. VANDERHAEGHE Joris Hooglede HAERENS J. Kuurne MAYENS Edm. VAN HERCKENRODE R. BEYNE Aug DALLE Alois DECORTE Theofiel MICHIELS B. VANDEVELDE Ach. VERSCHEURE Clémént Oostamp

LEERJAAR

Dichterschool

TITEL Le Chène L’Art d’etre heureux Enterrement d’un ami Guillaume Tell

DATUM 1894-95 1894 1894 9 Juin 1895

La charité envers les pauvres Les croisades Le dernier jour de l’an Pompei Bij eenen stervenden zweerdvechter Het vuur De oorlog Tekst niet meer aanwezig in het boek Tel donne a pleines mains qui n’oblige personne. La façon de donner veut mieux que ce qu’on donne.

1895 7 Juillet 1895 13 Janvier 1895 18 Janvier 1895 26 Mei 1895 17 Februarie 1895 10 November 1895 17 Febrarie 1895 1895

27


13/14 13/15 13/16 13/17 13/18 13/19 13/20 13/21 13/22 13/23 13/24 13/25 13/26 13/27 13/28 13/29 13/30 13/31 13/32 13/33 13/34 13/35 13/36 13/37 13/38 13/39 13/40 13/41 13/42

VERSCHEURE Clémént Oostkamp VAN HERCKENRODE VERSTRAETE Omer VAN DE KERCKHOVE Adile Aersele NIET VERMELD MINNE August Dichterschool HAERENS VERMEESCH Emile VERMEESCH Emile VAN TEMSCHE O. ALIJN Isidoor Aalter LOOTENS Cyrène VIAENE Ernest VANDEVELDE Ach. VAN WIJNSBERGHE A. VAN TEMSCHE Oscar BEYNE A. LOURDAULT C. MORTIER Robrecht DEBRABANDERE L. HASPESLAGH J. SIMOENS Jozef VERGUCHT Germain DE JODE Gislain HAERENS J. DUSSELIER Alois WANNIJN V. MINNE August

3de Latijnse 3de Latijnse

Leerling der Dichterschool

Souffrances d’hiver

1895

Emprisonnement et délivrance de Marie de Brabant ou le triomphe de l’innocence En Ballon La paix du coeur

1895

Weldoende invloed van godsdienst en geloof Mijne Heeren Het eeuwig licht Het water De Gentsche semenaristen onder Napoléon Napoléon de eerste Eene vlasrooterij- als t’ vlas gaat alles gaat De kerk is onvergankelijk Antoon Fontaine of de edelmoedige dood van een jongeling A la recherche du paradis Jacques d’Artevelde Le portrait souvenir Meimaand Binst de storm op de kusten van Blankenberghe Een uitstapje van de dood (legende) Kains wanhoop De vulkaan Waar geluk De oorlog Eergierigheid en eerzucht Zelfopoffering eens negers De bloemen Eene overstroming De terugkomst van eenen zendeling Tekst niet meer aanwezig

1895 3 Februarie 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895

28

1895 1895

1895 10 Novembre 1895 1 Décembre 1895 1895 1895 1895 1 Augustus 1895 1895 1895 1895 1895 10 Maart 1895 2 December 1895 10 Maart 1895 3 November 1895 1Juillet 1894


13/43 13/44 13/45 13/46 13/47 13/48 13/49 13/50

NIET VERMELD BERTOU Chs (Charles) MORTIER Florent VAN HOUTTE Jules Coyghem VAN DE VENNET A. DE BRABANDER Léon BOUCKAERT Arthur VAN HOUTTE Julius

Rhétorique

L’Europe en 1848 Charlemagne Un mystère Distribution de prix au village

24 Novembre 1895 7 Juillet 1895 1895 27 Janvier 1895

Les Magyars dans le Hainaut Terrible réveil Le progrès Gelatenheid in Gods heil

10 Mars 1895 10 Février 1895 1 Décembre 1895 24 November 1895 Zondag 24 in Allerzielenmaand 1895 1895 1895 9 Aout 1895 1895

13/51

DELRUE Machiel Avelghem

Het klooster op Sint Bernard

13/52 13/53 13/54 13/55

ALYN Isisdoor LOURDAULT R. VAN HECKE O. DEPRE Remi

Het familieleven der werkende klas Den zondag Le triomphe de l’église catholique a travers les âges Héroisme d’un soldat Irlandais

14/01

VAN DER HAEGHE

14/02

VAN DER VENNET Jules Looten Hulle Lotenhulle) DE JODE Gislain

14/03 14/04 14/05 14/06 14/07 14/08 14/09

MORTIER R. MERCHIER V. VAN HOUTTE Jules NIET VERMELD COLLE Gaston DE POURQUOY O. Gand

3de Latijnse Rhétorique 4de Latijnse

Est il vrai de dire que là ou on est bien là est la patrie La mort de Chain

9 Février 1896

Ne forçons point notre talent, nous ne ferions riens avec grace Les causes de la révolution française Appréciations de la pensée de la Bruyère Les deux chemins de la vie Il est difficile de décider Episode de la guerre d’Espagne Episode d’une bataille

15 Novembre 1896

29

1896

19 Janvier 1896 15 Novembre 1896 17 Mai 1896 19 Novembre 1896 18 Juin 1896 3 Mai 1896


14/10 14/11 14/12 14/13 14/14 14/15 14/16 14/17 14/18 14/19 14/20 14/21 14/22 14/23 14/24 14/25 14/26 14/27 14/28 14/29

VAN WIJNSBERGHEA. VANHERPE Julius MORTIER Florent VAN DEN DRIESSCHE P. DE BRABANDERE L. VAN DER VENNET Cyrille VANDENBUSSCHE Théodor VERGOTE Aloïs VANDENBOOGAERDE Emile DELRUE Michiel Avelghem

14/30 14/31 14/32 14/33

DE JODE Gislain HOUDMONT Charles POTTERS Eugène HINNIKENS Hervé COLLE George COLLE George VANHAUTE Julien VANDE WALLE Franz VAN DE WALLE Franz VAN WALLEGHEM Achille VAN TEMSCHE Joseph VAN HOUTTE H. VAN HOUTTE H. NIET VERMELD

14/34 14/35

NIET VERMELD NIET VERMELD

4de Latijnse 4de Latijnse

Poésis

Un drame en mer L’inondation Le paradis terrestre L’Aumone Le feu folles De l’Ivrognerie

22 Novembre 1896 3 Mai 1896 Aout 1896 1896 3 Mai 1896 31 Mai 1896

Bélisaire

5 Juillet 1896

Désastre maritime Un accident de chasse

29 Février 1896 1 Mars 1896

La modestie est un mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau, elle lui donne de la force et du relief. Une sécheresse (II partie) Une sécheresse Le voyageur suspect Les arbres Napoléon a Moscou Le véritable honneur Chacun est artisan de sa propre fortune La modération La légende des Myositis L’Ange du sommeil est l’Ange de la mort

29 Novembre 1896

Le naufrage La neutralité Akte van geloof Inkomst van Bonaparte te Brussel op 3 September 1803 De twee portretten Romains

1896 1896 1896 1896

30

6 Aout 1896 7 Aout 1896 3 Mai 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896

1896 1896


14/36

NIET VERMELD Volgens de opgemaakte index 1896 zijn er meer titels dan in bovenvermelde inventaris van 1896.

Derniers moments d’Annibal Dit betekent dat er in de loop van de jaren opstellen verdwenen zijn.

1896

15/01 15/02 15/03

SAMIJN A. DEMÛELENAERE Robr. LAMBRECHT Aloëse

9 Juin 1897 1897 28 Novembre 1897

15/04 15/05 15/06

VAN HOUTTE H. VAN DE WALLE Julius VAN LEEUWEN Constant MORTIER Florent Iseghem (Izeem) VERBEKE G. VANDERHEEREN Ach. DELRUE Jos. DEPRÉ Remi DELRUE Joseph VANDEN WEGHE Michel IMPE Arthur HOUDMONT Charles VANDERHEEREN Ach. LOURDAULT C. VANDENDRIESCHE Pieter BOURGOIS A. MEULEMAN Arsène

Bataille victoire et triomphe Grandeur D’où vient que jamais l’honneur quel qui était que le choix ou le Pour l’abolition de la peine de mort De hoop Une situation affreuse Une vérité qu’on nous dit nous fait plus de mal que cent que nous nous dirions a nous meme Le retour du fils Patriotisme d’un jeune homme Napoléon Un jour béni Les bivouac3 Le besoin développe la force

7 Février 1897

La Toussaint et le Jour des Ames Un combat de gladiateurs Le sorcier La ville en été de grand matin De stem des gewetens

1897 189 1897 1897 1897

Le Caporal Irlandais Accident dans la lutte

1897 1897

15/07 15/08 15/09 15/10 15/11 15/12 15/13 15/14 15/15 15/16 15/17 15/18 15/19 15/20 3

Poésis

Rhétorique

Bivac – Bivak

31

1897 1897 1897

1897 1897 1897 1897 1897 1897


15/21 15/22 15/23 15/24 15/25 15/26 15/27 15/28 15/29 15/30 15/31 15/32 15/33 15/34 15/35 15/36 15/37 15/38 15/39 15/40 15/41 15/42 15/43 15/44 15/45 15/46 15/47 15/48

BONTE Lucien BOURE Jul. VAN LEEUWEN Constant DELJOMME Rapaël BOURGOIS A. ISERBIJT Ruiprecht IMPE Arthur ALGOET Arthur DELRUE Jos. VANSEVEREN Hri Dentergem VANDERHEEREN Ach. VERGUCHT Germain SIMOENS Jozef HOUDMONT K. HOUTEKIER J. VANHAUTE Julien VERHAEGHE Oscar BOUCKAERT Maurits D’HOEDT Gustaaf VAN LANDEGHEM J. HINNEKENS Maurice HINNEKENS Hervé HINNEKENS Hervé VAN DE KERCKHOVE Adiel DALLE Aloïs BOUCKAERT Arthur Wingene VANDENBOSSCHE Théodoor VANHAUTE Julien

Rhétorique. Leerling der Rederijkersschool 3de Latijnse

4de Latijnse

Le chasseur d’aigles L’Hirondelle Kennis is rijkdom

1897 1897 1897

Terugkomst Het kind en de ouderling Het arm wiegkind Het leven uit de dood Nestjes en vogelen De boeken Zwijgen is onverbeterlijk

1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897

Het laatste oordeel Legende van Salomée Schipbreuk De Franschen aan de poort des hemels (kluchte) Schoon voorbeeld De standaard De wolken Een schoon voorbeeld Inhaling van eenen nieuwen burgemeester Dood van den scheepsjongen De vedelman Najaar De kermende Eeuw De vlucht des tijds

1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897

Van t ’weesje Troost in de dood

30 November 1896 28 November 1896

De arma bedelaar

6 December 1896

De terugkomst van de

1897

32


16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 16/06 16/07 16/08 16/09 16/10 16/11 16/12 16/13 16/14 16/15 16/16 16/17 16/18 16/19 16/20 16/21 16/22 16/23 16/24 16/25 16/26 16/27 16/28

VAN TEMSCHE Joseph BOTTELIER Hendrik LAMBRECHT Médard DE MÜELENAERE Rob. BOURGOIS Alfred BOONE FRITZ V. D. DRIESSCHE P. VAN DAMME René POPPÉE Fr. NIET VERMELD NIET VERMELD DEURINCK Edm. DE BERDT Isidore GOVAERT Amédée BOUREZ J. DE POURQUOY O. Gent COLLE Georges LAMBRECHT Isl. STEVENS Basiel VAN WIJNSBERGHE A. TACK Emiel VANDESOMPELE M. IMPE Joseph VANDEWALLE Octaaf BOUCKAERT Joris Winghene (Wingene) VANDENBUSSCHE Théodoor OLLEVIER R. HAERENS J. Cuerne (Kuurne)

Rhétorique Rhétorique

3de Latijnse

Le qu’en dira t’on. Une révolte a Bicètre Le cheval Désastre maritime Adieux a Jeanne d’Arc L’Esclavage Africain Le spectacle de la nature Zegepraal der onschuld De winde De marktdag Het Ave Maria Sint Franciscus en de dieren De oorlog II De oorlog De kleine martelaar T’is zomer

14 Novembre 1897 1897 21 Novembre 1897 7 Novembre 1897 25-3-1897 1897 28 novembre 1897 6 Juin 1897 1897 1897 7 Décember 1897 28 Maart 1897 1897 November 1897 14 Februarie 1897 28 Maart 1897

Les petits chats De macht van het geld Eene vreede ontwaking Een arm kind Bij eenen stervenden zweerdvechter De stem des gewetens De leeuw Eerbied voor den werkman De roos leert ons de liefde

7 Décembre 1897 1896-1897 1897 1897 21 November 1897 1897 5 december 1897 23 Mei 1897 13 Juni 1897

Maria’s lof

12 December 1897

De aangenaamheden van de winter Pompei

1897 17 Januari 1897

33


16/29 16/30 16/31 16/32

BOUCKAERT Joris MAES Honoraat VERSCHEURE Clément ALLAERT Edgard

17/01 17/02 17/03 17/04 17/05

TACK Emile DEBRUYNE Albert VAN HOVE A. D’HOEDT Gustave VANHERPE J. Heestert

17/06 17/07 17/08 17/09

COUSSENS Arthur D’HAENE Maurice MATTELAER P. FAES Jules

17/10 17/11 17/12 17/13 17/14

NIET VERMELD MATTELKAER Pierre BURY D’ESQUELMES BONTE George DE MÜELENAERE Robrecht Ardooie VAN ISEGHEM Camiel HINNEKENS Maurice VAN DE SOMPELE M. LOONTJENS Franz VERHELST Rémi Hooglede HINNEKENS Gustave DECLERCK H. VERHAEGHE Oscar

17/15 17/16 17/17 17/18 17/19 17/20 17/21 17/22

Dichtersschool

Rhétorique quatrième Rhétorique

4 Latin

De ondergang der wereld Het feestmaal voor keizer Domitiaan Eendracht maakt macht Heldenmoed

1897-1898 1897 1897 28 November 1897

La croix La comète Mahomet L’Enfance Une vie inutile est une mort prématurée (Goethe) enkel de titel, tekst is verdwenen La conscience Ane paré n’arrète pas de braire Les deux chemins de la vie In maxima fortuna minima licentia est. Enkel de titel, tekst is niet aanwezig. Le chasseur égaré La veille du mois de Mai Moisson dévasté par la grèkle Le bonheur de l’habitant de la campagne Le sorcier

18 Juin 1899 1898 1898 1898 30 Avril 1899

Le drame du Vésuve La nature Une anecdote de la guerre Franco Prussienne Le dernier regard Légende

15 Janvier 1899 2 Mai 1899 4 Juin 1899 29 Octobre 1899 9 Octobre 1899

Soir d’Automne Les ruines La solitude

12 Novembre 1899 8 Décembre 1899 15 Mars 1899

34

1898-99 1898 5 Septembre 4898 1898 5 Mars 1899 1899 16 Juillet 1899 4 Juin1899 7 Mai 1899


17/23 17/24 17/25 17/26 17/27 17/28 17/29 17/30 17/31 17/32 17/33 17/34 17/35 17/36 17/37 17/38

REYNAERT Osc VAN MAELE Hendrik FAES J. PICALAUSA N. VAN HOLLEBEKE Achille WAELE VOGELS Achille ALGOET Rémi VALCKE Aloïs FAES Jules PLANCHE A. IMPE Jozef VALCKE Aloïs VALCKE Aloïs VALCKE Aloïs RENSON Georges

17/39 17/40 17/41 17/42 17/43 17/44

RENSON Georges FAES Jules POTTERS Eugeen VOSHEEREN RENSON Georges DE POURQUOY O.

17/45 17/46 17/47

DE GOMME Raphaël POUBLON Alfons VAN WALLEGHEM Achiel WAUTHY Cyr. DE CLERK H.

17/48 17/49

Rhétorique

Le bruit et le silence des plaisirs Baptëme de cloche Arminius( Hermann) Poème La mer triste Ein unnutZ leben ist ein fruher tod (Goethe)

1888-1899 1899 1899 29 Octobre 1899 1899

Rhétorique

Ce que je connais de Mirabeau Dit werk is niet opgenomen César La bataille Dit werk is niet opgenomen Ezékiel xvxvii Napoléon op het slagveld van Eplau Herderkens De liefdezuster van het weezekind Verwoesting van Carthago Goed verloren, weinig verloren, eer verloren, veel verloren, God verloren, alles verloren Het oude huis Laster Spaansche volksvertelling) Verduldigheid De broodvriend De hangklok Fuis pour un moment l’homme en colère et pour toujours, l’homme dissimulé Uitnodiging De briefdrager De vriend en de schijnvriend

1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899

Beste vriend Lodewijk Het diepzinnig vernuft onzer moeder de Heilige kerk in het instellen haren Feestdagen

17 December 1899 19 November 1899

35

1899 1899 9 Juli 1899 1899 1899 27 Novembre1899 28 Bloeimaand 1899 1899 28 Bloeimaand 1899


17/50

COUSSENS Arthur

17/51

LAMBRECHT Med.

17/52 17/53 17/54 17/55 17/56 17/57 17/58

TANGHE Hector TACK Emiel AERNAUDTS Edmond PLANCKE A. Brugge HINNEKENS Hervé VANDEWALLE Octaaf VANDEN BROUCKE Joseph DESMET HUBAUX

17/59 17/60

Leerling van de Dichterschool

Poësis Elève de quatrième

Scheiding der Apostelen en Prediking van het evangelie Twee beelden

1899

Heer lente De klok van het geboortedorp Aan Transvaal Aardbeving Nestjes en vogeltjes Differ habent parvoe commoda magna moroe Visscherslied

1899 1888-1899 1899 1899 27 Mei 1899 11 Juin 1899 10 December 1899

Une sécheresse II Une sécheresse I

1899 1899

36

29 Januari 1899


DOOS : 4 BOEK : 18 – 22

SINT-JOZEFSCOLLEGE Tielt, Lettergilde

BK is boek en 18/09 betekent boek 18, negende opstel BK 18/01

NAAM - VOORNAAM VANDENWEGHE Jozef

18/02 18/03

VANHAUTE Julien VANDEN WEGHE Raphaël VANDE WALLE Franz SPRIET Jos. LOONTJENS Franz DOUSY Louis VERHAEGHE Oscar IMPE A. SPRIET Jos VAN LEEUWEN L. PICALAUSA Narcisse BURY Florimond IMPE Arthur HASPESLAGH J. DELRUE Jos. HINNEKENS Gustave VERSTRAETE Armand DE GOMME Raph

18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12 18/13 18/14 18/15 18/16 18/17 18/18 18/19

LEERJAAR

3e Latine

4e Latine Poésie 3e Latine

4e Latine

TITEL Romelus et Remus, conditores Romae pagans, Sancti Petrus et Paulus, conditores Romae Christiane Le Trouvere L’Agonie d’un soldat

DATUM 1899

L’Ancienne Rome Sur le phare isolé La cloche Naples et le Vésuve Fabricando fit faber Le fer Le Clocher La fille de Jaïr Histoire d’une Ame Jeunesse et printemps Le Serment No. 66 In maxima fortune, minima licentia est Berceau et Cercueil Songe de Richard III Lingua bonorum malorumgue instrumentum

4 Février 1900 18 Novembre 1900 1900 1900 1900 1900 18 Février 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 21 Janvier 1900

37

17 Décembre 1899 8 Juillet 1900


18/20

DE MÛELENAERE Robr.

L’Eloquence et la Rhétorique

11 Novembre 1900

18/21

VANDENBROUCKE Joseph TANGHE Hector SNAUWAERT Rémi VOGELS Achille AERNAUDTS Edmond VANDENBROUCKE Joseph HINNEKENS Gustaaf COLLE Georges VAN HUFFEL Gabriël COUSSENS Arthur BONTE Joris COUSSENS Arthur IMPE Arthur VANDEN WEGHE Michel DELRUE Joseph DECLERCK H. DELJOMME Raphaël VAN MAELE Hendrik FAES J. LOONTJENS Franz LOONTJENS Franz VANDE SOMPELE M. PICALAUSA N. DE BEIR Paul DE BEIR Paul DE BEIR Paul Thielt (Tielt) DE BEIR Paul

A Jésus Christ au passage à un nouveau siècle

25 Mars 1900

L’Ange de l’homme: c’est le temps Le pauvre sans Dieu Het Peerd Dichtersdroom De Raaf

1900 1900 1900 1899-1900 11 Décember 1898

De slag van Pevelenberg Les ailes Aan eenen Jongeling La vie d’un nuage De hoop Het werk is niet opgenomen De overstroming Jong gedaan, oud gewend

29 Oktober 1899 1900 28 Januari 1900 25 Novembre 1900 1900 9 December 1900 1900 1900

Hendrik van Huldenberg Het water – De ziel van de mensch Dit werk is niet opgenomen La ferme de mon père Het haantje op den toren Le nouveau siècle Au bord du ruisseau Mort de l’enfant Eclipse de soleil Le travail manuel Sur l’Olympe Le Spectre de Charlemagne

1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Beste vriend

17 December 1898

18/22 18/23 18/24 18/25 18/26 18/27 18/28 18/29 18/30 18/31 18/32 18/33 18/34 18/35 18/36 18/37 18/38 18/39 18/40 18/41 18/42 18/43 18/44 18/45 18/46 18/47

3e

Latine Leerling van het vierde Poézes

4e Latine

38


18/48 18/49 18/50 18/51 18/52 18/53 18/54 18/55 18/56 18/57 18/58 18/59 18/60 18/61 18/62 18/63

DE BEIR Paul VAN MAELE Arthur FEYS Remi TACK Emile VANDEN WEGHE Jozef VANDEN WEGHE Jozef VAN DEN WEGHE Jozef VANDENWEGHE Jozef Thielt (Tielt) SPRIET Joseph VERHAEGHE Oscar SNAUWAERT Remi VOGELS Achille CALMEYN Jozef VANHAUTE Julien VAN MAELE Arthur VERSTRAETE Omer

19/01

VAN DE SOMPELE M.

19/02 19/03 19/04 19/05 19/06 19/07 19/08 19/09

SPRIET Jos. NIET VERMELD LESTAEGHE Jozef MATTHYS Arthur BURY Florimond MATTHYS Arthur COLLE Georges VAN LANDEGHEM Joseph VAN LANDEGHEM Joseph

19/10

Rhétorique

4de Latijnsch school 3de Latine 4de Latijnse klasse Leerling van de derde

3de latijnse

Les funestes de l’isolement Ruines de Carthage Un désastre maritime Le Bohémien Revue nocturne L’Emploi du temps Une rude leçon de Charlemagne Zeger van Eickenrode

1900 1900 1899-1900 1900 1900 1900 1900 1900

Het kerkhof op den buiten Een reisje rond de klas L’Esclavage Les Ruines Laatste vallende bladeren Droom van eenen soldaat De Tijd Lieve Willem

1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

De beschaving een volk wordt niet naar zijn grondgebied gemeten Met gevlerkte vleugelen Varii post Alexandri mortem hominum sensus Les feuilles jaunises De wind L’Echo Incendie de la flotte Turcque à Tehesmi Il n’est pas sur la terre un bonheur sans mélange La plus haute montagne

20 December 1901

Les deux chemins de la vie

1901

39

20 Januari 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901


19/11 19/12 19/13 19/14 19/15 19/16 19/17 19/18 19/19 19/20 19/21 19/22 19/23 19/24 19/25 19/26 19/27 19/28 19/29 19/30 19/31 19/32 19/33 19/34

VERDUYSE Jozef VANDENHEUVEL Jozef D’HOEDT Gustave VANDEWEGHE Marcel BONTE George COLLE Georges VAN LANDEGHEM Hubert LEPLAE Léon SPRIET Joseph COUSSENS Arthur TACK Emile POUBLON Alph. VANDE WALLE Franz CLAERHOUTR René CLAERHOUT Reiner CLAERHOUT René SOMMER Winand ALGOET Rémi DELRUE Maurice COUSSENS Arthur HINNEKENS Eustair VAN DE SOMPELE DEVOLDER Albéric RENSON Georges

19/35 19/36 19/37 19/38

MATTHYS Arthur MATTHYS Arthur BUSSCHAERT Théodule COLLE Joris

19/39 19/40

MAES Jozef VERDUYN Joseph

Rhétorique 4e Latine

4e Latine 4e Latin 3e Latin

3e Latin

3e Latijnse

Sur le phare isolé Soir d’Automne Dulce et decorum propatria more Cansate Le Pirate Les Liens Les arbres

1901 1901 1901 5 Février 1901 1900-1901 9 Juin 1900 19 Mai 1901

La Nuit 1900-1901 Voyez cet homme de labeurs 1901 Mort de Bonaparte 3 Février 1901 Ora et labora 1900-1 Jean Valette 24 Mars 1901 In Labore 1901 Combat d’Argant et de Tancrède 1901 Au drapeau 1901 Le marcheur 1901 Le chêne 1901 Alcibiade 5 Mai 1901 A Ovide Exilé 26 Mai 1901 Tekst niet opgenomen 17 Novembre 1901 L’Aurore de la Liberté 16 Juin 1901 La force de coups tombe le chène le plus fort 2 Juin 1901 Mon poirier aux diverses époques de l’année 1901 Hoe hooger berg, hoe lager dal hoe hooger boom hoe 1901 zwaarder val Over den regenscherm 1901 Kamp binst den nacht 21 Janvier 1900 Heidensche heldenmoed 1901 Sedes Sapientiae, ora pro nobis 1901 Arm postje fotograaf te zijn Na regen komt zonneschijn 1901 Verrijzenis 1901 40


19/41 19/42 19/43 19/44 19/45 19/46 19/47 19/48 19/49 19/50 19/51

20/01 20/02 20/03 20/04 20/05 20/06 20/07 20/08 20/09 20/10 20/11 20/12 20/13 20/14 20/15 20/16 20/17

VERDUYN Joseph DOUSY Lodewijk HOUTEKIER Reimond III klasse NIET VERMELD VOGELS Achiel VAN HOLLEBEKE Achiel Derde latijnsche VERSTRAETE Omer Derde Latijnsche HINNEKENS Gustave AERNAUDTS Alfons VANDEN WEGHE Raphael NIET VERMELD

D’HAVELOOSE Edgar ROTS Charles Louis THIERS Léon THIERS Emilius VANDEN WEGHE Joseph Alveringem VANDERBEKEN Gustave LAMBRECHT Gustaaf SOMMER Winand LANNOY Joris THIERS Léo DE VIAENE Aimé HINNEKENS Gustave DE WULF Alois LAMBRECHT Maurits NAERT Séraphin MARHEIJ Emile RENSON Georges

3e Latine 4e Latine

4e Latine

3e Latine

De trommel Zomeravond De dood van een Volk Dichters ballade Dood des scheepsjongen Vergeet mij niet Een moordenaar, een kluizenaar en een koning Tekst niet opgenomen Des zangers zwanenlied Visscher’s lied

1901 1901 1900-1901 1900 1901-1902 1900-01 1900-1901 2 Oktober 1901 1901 2 Juni 1901

Kerstnacht

1901

Le jour des morts La morte Le Tigre Eroelium apua thermopylas Le feu d’artifice

1901-1902 1901-1902 1902 1902 1902

Les 600 Franchimontois Les Druides Nuit de Noël Mon Jardin La mort du fuyard Le Trouvère Les Crimes Le feu du bivonac Ganelon ou le traitre A la recherche du Paradis Le désespoir de Cain La Malédiction

1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902

41


20/18 20/19 20/20 20/21 20/22 20/23 20/24 20/25 20/26 20/27 20/28 20/29 20/30 20/31 20/32 20/33 20/34 20/35 20/36 20/37 20/38 20/39 20/40 20/41 20/42 20/43 20/44 20/45 20/46 20/47 20/48

THIERS Léon AMPE Jozef IDE Léon LEPLAE Léon SCHREURS René VERGUELST Honoré TERMOTE Hector VANHONSCHBROUCK Ernst VAN OUTREVE Joseph SNAUWAERT Rémi KEYNDT Modestus VANDENABEELE Karel LEPLAE Léo POUBLON Alfons HOORNAERT M. DEVISSCHERE Cyriel VAN ACKER Alfred LEPLAE Léon BENOIT August SERROELS Hieronimus VERGUCHT H. DEZEURE Octave DE VIAENE Aimé VANDEPUTTE Hector VANDERBEKEN Gustave VAN RIE Omer SCHREURS René THIERS Emilius VANDEN BOSSCHE Rijkhard VERHAEGHE Rémi HINNEKENS Maurits

4e Latine 4e Latine 4e Latine

4e Latine 4e

Latine 4e Latine 3e Latine 3e Latine 4e Latine Eerste Latijnse klas 4e klasse 4e Latijn

4e Latijnse klas 4e klas 4e Latijnse klas

4e Latijnse klas 4e klas

La Pèche Fluviale Le Niagara Le Haut Fourneau La Lune Le train éclair Nemrod Une ascension en ballon Mes Chrysanthèmes

1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902

La bataille de Ladysmith Le Chène De schoorsteenveger Het Wanschepsel Het Kruis Doe wel en zie niet où De terugkeer der zwaluwen Het Weder Een moeras in het woud Het kerstfeest van het vreemde kind Alleen op het kerkhof Romein en Griek Eerste verdriet De graaf van Habsburg Muziek Een moeras in het woud De zanger ‘T Christusbeeld op de rots Brugge Kerelskinderen De Wolken

1902 1902 1902 1902 1902 1902-03 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1901-1902 1902 1902 Allerheiligen 1902 11 Mei 1902 1902 1902 1902 1902

De eiken Een reisje in Zwitserland

1902 1902

42


20/49 20/50 20/51 20/52 20/53

HINNEKENS Maurice ROTS Charles Louis HINNEKENS Maurice NAERT Serafijn STROOBANDT Alfred

De dichter tot de wind De Vogels Kasteel en hut Vaderlandsliefde Het Vuur

1902 1902 1902 1902 1902

21/01

Les Nuages

1903

Les charmes de la vie humaine Mort de Louis XVI La mort du fuyard Le chant du cor Les trois chansons de Sigurd Pleurs sur Vénise

1903-04 1903 19 Mai 1904 1904 1903-04 6 Février 1903

21/13 21/14 21/15 21/16 21/17 21/18

VAN DAMME John 3e Latijn Bruxelles SAESER Léopold DEPUYDT Norbert Rhétorique DE BEIR Léo DELAERE Achiel WYCKAERT Pr; Poésie VAN LANDEGHEM Hubert NIET VERMELD VERSCHEURE Clément LOURDAULT Camille HAERENS Jan VANDERHAEGHE Joris Hooglede VAN THEMSCHE Joseph LOURDAULT Cyriel HOUTEKIER V. HOUDMONT Karel MAES H. DE JODE Ghislain

Le cimetière de campagne De Heilige Augustinus en e Inwoners van Baesared Tekst is niet opgenomen Sursum Corda Slechts na hunne dood worden groote mannen naar weerde geschat Het eeuwig licht De Kloosterling vervolg (zie voor begin 21/15) De Kloosterling Duitsche Sage Cain Heldenmoed

1905-96 1904 1904 3 Mei 1896 14 Zomermaand 1896 1896 13 November 1896 15 November 1896 1896 15 November 1896 9de kortemaand 1896

21/19

MORTIER Florens

De Draekenfels

19ste der Nieuwjaar maand 1896

21/20

VERGOTE Aloise

Een Luiksche dichter verdoold op St Bernardusberg

5 Juli 1896

21/02 21/03 21/04 21/05 21/06 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/12

4e Latijnse klas

4e klas

43


21/21 21/22 21/23 21/24 21/25 21/26 21/27 21/28 21/29 21/30

22/01 22/02 22/03 22/04 22/05 22/06 22/07 22/08 22/09 22/10 22/11 22/12 22/13 22/14

VANDEWALLE Octaaf BOTTELIER Hendrik Ouchene (Oekene) BOUCKAERT J. DESMET Karel VANHERPE Jules VANHERPE Jules BUSSCHAERT P. VANDEVELDE Achiel VANDERHEEREN Ach. DE BERDT Is.

DE VOS Ivo Aarsele VANDE WALLE Remigius TERMOTE Hector LAMBRECHT Al. ROTSAERT Hendrik DEZEURE Octaaf WYCKAERT Prosper DEPUYDT Norbert VAN DEN WEGHE Raphaël SPRIET Jos ALGOET Remi LOONTJENS Franz DE BRABANDERE Joseph VERHAEGHE Oscar

4e Latijnse Rederijkersschool

Rhétorique

3de Latijnse 3e Latijnse

Rederijkersschool 19021903

Rève d’automne Het heldhaftig kind

21 November 1896 1896

De ring der doode Geen woorden maar daden Het kerkhof op den buiten Gelatenheid in Gods wil Kerstnacht Kennis is rijkdom De broodvriend De rots van Angelo

1896 1895-1896 21 November 1896 1896 1896 8 Maart 1896 9 Juli 1896 1896

Angelus

1903

De Stadsboom

1903

De Tijger De arme bedelaar Kerstdag op Thulee Letterkundige vertaling van den lofzang Cloches Carillon Tocsin Hans Euler Voordelen der armoede boven den rijkdom

1903 1903 1902-1903 1903 1902-1903 1902-3 9 Maart 1902

Aanhoudend druppelen doorboord den steen

1903

Lente Aan’t Strand Niet de goede uitslag maar de krachtinspanning is voor den mensch van belang De denneboom

9 Maart 1902 8 Juni 1902 1903

44

1903


22/15 22/16 22/17 22/18 22/19 22/20 22/21 22/22

NAERT Seraphin DOMBRECHT Hendrick VERSCHEURE R. THIERS Léon LESTAEGHE Jozef LESTAEGHE Jozef VANDEWEGHE Raphaël HINNEKENS Gustave

22/23 22/24 22/25 22/26

NAERT Séraphin VERGUCH Honoré NAERT Séraphin NAERT Séraphin

22/27 22/28 22/29 22/30 22/31 22/32

HINNEKENS Maurice POUBLON Alph. WAUTHY Cyr. LOONTJENS Franz VERSTRAETE A. RODTS Charles Louis Aarsele VANDENWEGHE Jos. Alveringem MARHEIJ Emiel VAN DAMME John Bruxelles D’HAVELOOSE Edgar VERHAEGHE Remi VAN LANDEGHEM H. VANDEPUTTE Hector Oekene FRÉMAUD Paul DE SPLENTER MIECHIEL

22/33 22/34 22/35 22/36 22/37 22/38 22/39 22/40 22/41

1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903 1903

Troisième 1902-1903

Berechting en begraving Op Vaders feestdag A la veille de Noël Mélancolie Le chevalier printemps La fille de Jaïre Fête du Boerenkrijg De la Rétorique, des diverses parties de la Rétorique, leurs nature et leur importance L’Orphelin Impressions produites par la mort d’Alexandre Les Croisades Ad majorem Dei gloriam Est-il vrai de dire que la oi l’on est bien là est la patrie:”ubi bene, ibi patria” La légende des rois Mages Les Trois Blessés Rentrée au collège La solitude Vue sur la montagne La vie des roses

Troisième 1902

Un vol sacrilège

1902

De wilde Ruiter Nemrod. Magnus Senator Coram Domine

1902-1903 1902-1903

A Ovide exilé Le château en ruines La Bataille de Cannes Le haut fourneau

1902-1903 1902-1903 24 Avril 1902 1902

Venise Hamieutique iu Une journée de vacanses à Clerken

1902 1902

Poésie Poésie

Poësie 1902-1903 4e Latine 4e Latine 1902-1903 Classe de Troisième 1902

45

1903 1903 1903 1903 1903 2 Février 1902 1903 7 Novembre 1902 1902 1902


22/42 22/43 22/44 22/45 22/46 22/47

SPILLEMAECKER Jozef VERSTRAETE Armand MARHEY Emile DE BEIR J. LESTAEGHE Jozef Ardooie VANDEPUTTE Hector

4e Latijnsche klas 4e Latijnsche klasse 3e Latijnsche klasse 19031904 Classe de 4m

Les druides Beatius est magis dare quam accipere Vikinskinderen Excelcior De torenwachter

1902 1903 1903 13 Februari 1903 1903

Le tunnel du St Gothard

3 Juin 1903

Dit werk is nog niet volledig af, er resten nog vier dozen. Van zodra een doos is afgewerkt wordt de inhoud van elk boek aan deze index toegevoegd.

Dirk Herman Luc Neyt

46

Profile for claude

De Lettergilde van het Sint Jozefscollege Tielt 1871-1914  

De Lettergilde van het Sint Jozefscollege Tielt 1871-1914  

Profile for vanmoo
Advertisement