Staten van goed van de Keure van Desteldonk

Page 1

LUC NEYT

DE STATEN VAN GOED VAN DE KEURE VAN DESTELDONK (EVERGEM-DOORNZELE)

1670 - 1770

TIELT 1986 LUXEMBURG LAAN 21IN[,EIDIN (Ir De originele Keure van Desteldonk, gegeven door Margareta, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, in september 1248, omvatte de parochie Desteldonk (416 bunder), een deel van de parochie van Sleidinge (500 bunder), de wijk Doornzele onder Evergem (250 bunder), de wijk Hjffte onder Lochristi en: Oostakker (522 bunder) en nog twee enclaves binnen de parochie van Lovendegem (100 bunder) en Waarschoot (150 bunder) (1). Deze Keure vormde een grafelijke heerlijkheid behorend tot de Oudburg van Gent. Het rechtsgebied werd in twee vierscharen verdeeld met een zetel te Desteldonk voor Desteldonk, Doornzele en Hyfte en een te Sleidinge voor Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot. (2) De baljuw van de Oudburg benoemde het administratief personeel van beide rechtsgebieden. Te Desteldonk bestond dit personeel uit een baljuw, een burgemeester, zes schepenen, een officier, een greffier en een meijer te Doornzele. Op 20 november 1560 werd Hyfte door Filips II losgemaakt uit de Keure van Desteldonk. Het werd als compensatie voor de onteigening van de Sint-Baafsabdij in 1540, aan de proost van Sint-Baafs afgestaan. Zo komt het: dat de staten van goed van Hyfte onder Lochristi en Oostakker te vinden zijn in het archief van de Sint-Baafsheerlijkheid. (3)

(1) D. BERTEN:, Cbutumes des pays et comtĂŠ de Flandre. Quartier de Gand. Torne IX, J. Goemaere, Bruxelles 1904, p. 5 e.v. en pp. 46-55 ( 2) L. NEYT, De staten van goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot. Tielt, 1977-78 en 79. brie delen met index. (3) W. STEEGHERS, De staten van Sin t Baa f s bi j~r":'e~nT".-o..;~G';-e-n"""","""'~i!r::i-~~--~-=:-";;' deel index.


II

I N HOU

Bundel 164 ,Bundel 165 A Bundel 165 B Bundel 'Bundel Bundel Bundel Bundel Bundel Bundel Bundel Bundel Bundel Bundel

166 167 167 168 169 170 171 171 172 172 173

A B

A B

A

B

1670 1690 1690 1701 1710 1710 1721 1726 1731 1741 1741 1751 1751 1761

D

- 1690 - 1700 - '1700 - 1710 - 1720 - 1720 - 1725 - 1730 - 1740 - 1-750 - 1750 - 1760 - 1760 - 1770

R.A.G. Fonds, DesteJdonk

- inventaris

p. 1 p. 12 p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

21 26 33 37 41 49 56 63 65 72 76 80

158

1 .nr . 89 nr. 149 nr. 184 nr.

nr. 23B nr. 265 nr. 291 nr. 339 nr. 388 'nr. 435 nr. 454 nr. 499 nr. 521 nr. 547

- 88 - 148, - 183 - 237 - 264 - 290 - 338 -":.387 - 434 - 453 - 498 - 520 - 546 - 586


111

GEBRUIKTE AFKORTINGEN St. V.

staat ten sterfhuis van rekening voogd of voogden

pat. mat.

paterneel materneel

wed. wedn.

weduwe weduwnaar houder of bezitter houderigge tif bezit~ter kind of.kinderen eerste huwelijk

Rek.

Hd. He. K. ¡¡1 x

Sr. . J.0 e

Jor voorn.

sieur jonkvrouw .jonkheer .voornoemd

: folio fa filia = dochter van fs filius = zoon van filij kinderen van jaar j. maand m. overl. overledene of overledenen Everg. Evergem Doornzele Doorn. Rijksarchief Gent R.A.G. fO


IV KLAPPER ACKE : 240-346-503-533 ACKERE : 340 ADRIAENSSENS : 332 AECK : 407 AERTS : 351-500-511-571-582 AFSCHOODT : 350 APERS

:

574

APRE : 282 APRIL: 200-251-282-302-314-365 ARNAUDT : 302-314 ARNAUT : 365 ASSCHOODT : 553 AUBAIS : 35 AUDENAERDE : 173-176-480-570 AUDENAER'lr : 450-460-1+65 AVERBECKE : 554 AVERBEKE : 164-455-523 AVERMAETE : 447 BADTSLEER : 505 BAECKE : 404 BAEIJST

:

485

BAELCAEN : 163 BAELE : 174-176-196-506 B'AERBIERS : 210

102-140-145-184-213-223-254-270-271-279-288-292-304-305306-364-395-414-415-416-518-564 BASSAEU : 337 BATSLEER : 419 BATSLEN : 326 BAUTERS : 151-158-339-461-464 BAUWENS : 18-22-66-80-90-112-123-189-208-259-285-296-378 BECKMAN : 1 57 BEIJST : 383 BESAEN : 392 BAETE

:

BIJL.EVINCK : 4 BIJTEBIER : 368-379 BIJTTEBIER

420-435-456

:

BLANCHAER'lJ : 337 BOELENS

:

266-306-316-318-410

BOGAER~rr : 344-433-440-555 BOMMELIJN : 326 BONNE : 101-126-138-184-223-270-362-370-383-390-485-518-535-564 BOONE : 220 BOTTERMAN : 299 BRACKE : 404

BRAECKE

: 462

BRAECKMAN : BRAEM :

BRAEMPT

135-231-524- 541

: 173-174-176-177-203-462-475

169 74-84-138-174-367-387-494 BRAMPT : 138 BROECKAEB1f : 549-572 BRAEMS : BRAEMT :


v BROECKHAERT : 282 BRUGGEMAN : 416-569 BRUGGHEMAN : 204-244-275-372-451-525-568 BRUGGHEMM1S : 204 BRUIJSEL : 58 BRUSSEL : 58 BRUYNSCHILT : 25

BUIJCK : 18- 60-80-90-112 BUIJSSE : 440-452-514-516-524-543-555-579 BULLAER'F : 285 BUNDEHVOET : 156

BUYLLAERT' : 285 CAESENS :349 CARTON : 81 CATTON : 544

CELIE : 546

CELIJ : 529 CHRISTIAENS : 9 CHRISTIANS : 9

CLAIJS : 445 CLAUWAER~' : 81-201-207-256-300-320

CLEMMIJNCK : 364-395 CLIJNCKAER'I!.: 532 CLINCQUAER'!!': 532

COCQUIJT : 86 COLBAERT: : 51 2 COLLE : 551

COLPAER'!": 326 COOREMAN : 23-59-235-307 COOREMANS : 45 . CORNELIS : 426

CORTHALS : 327-339-355-363-380-397-q18-421-426-434-441-457-463-

471-496-505-558

CRIEL : lf27 CRIJSTYAEN : 17

CURTHALS : 31-158-239-243 DAELE : 307 DAELMAN S : 57 DANENS : 22 DAUVLOOSE : 326 D'AUVLOOSE : 326 DE BACKER : 436-458-503-514-519-528 DE BACKERE : 291-323-435 DE BAERDEMACKER : 159-331-351-439-441-502 DE BAERDEMACKERE : 149-152 DE BAERDEMAECKER : 2-27-56-340 DEBAERDEMAECKER : 527 DE BAERE : 120-199-212-286-288 DE BAETS : 92-302-314-365 DE BODT : 31 DE BOER :

185

DE BRABANDERE : 554 DE BRAUWER : 462 DE BRAUWERE : .387

.


VI DE BRUIJNE

: 116-135-139-178-179-180-188-197-205-206-224-229-231 238-241-281-288-295-310~324-366-370-375-389-390-393 398-399-401-405-476-485-491-517-535 DE BRUYNE : 48-52-61-69-121-133 DE BUCK : 347 DE CALUWE : 371 DE CLEENE : 345 DE CLEERCK : 46-58 DE CLEIRCK : 71 DE CLEIRCQ : 65 DE CLERCK : 54-55-58-143-170-220-289-304-439-441-442-463-526 DE CLERCQ : 37-38-76-96-100-117-125-134-135-165-168-183-197-231 288-298-339-374-552-561 DE COCK : 116-522-584 DE COCQ : 116 DE CONIJNCK : 55-65-71 DE GONINe : 54 DE CONINCK : 53-68-69-71-76-115-130-134-135-137-148-172-178-183 197-230-232-405-531-574-575 DE CONNIJNCK : 168 DE CONNINCK : 40-170 DE CONYN CK : 54 DE COSTERE : 318 DE COUSET : 163 DE CROOCK : 225-304DE CROOCQ : 95-96 DE DECKER: 220-237-488-513-584 DE DECKERE : 103-355-380-446 DE DOBBEL : 117 DE GROOTE : 124DE GUCHTENAERE : 206-393 DE GUSTENAERE : 110 DE GUSTENAIRE : 110 DE HOOGHE : 532 DE HUGHTENAERE : 266 DE JAEGHER : 215~361-563-580 DE JAEGHERE : 216-266 DE JAGHER : 4-6 DE JONGHE : 163 DE LAENDER : 394-409-543 DE LAENDRE : 365 DE LAUNDER. :314 DE LAUNDERE : 302 DE LESIENE : 258 DE LETTER : 331 DE LIESIENE : 258 DELIJ : 529 DELLAERT : 169-176-503-507-548-560-564 DE LOMBAER'Ir: 38-101 DE LOMBART : 138-218-236 DE MANGHELAERE : 328-335-420 DE MEESTER: 140-341-499-584 DE MEESTERE : 333 DE MEIJ : 58-208-259-285-296-378-437 DE MEIJER : 140-326-459-473-477-479-514-516 DE MEIJERE : 100-113-118-119-181-182-193-207-227-256-288-300320-383 DE METSER : 575 DE MEULENAERE : 559


VII 93 DE MIJE : 194 DE MIJERE : 201-215 DE MOORTELE : 437 DE MUIJNCK : 154-219-249-264-272-280-512 DE MUUTERE : 377-384-385-498 DE HUYNCK : 154 DE NOCKER : 176-483 DE NOCKERE : 284 DE PALLEMUERE : 96 DE PAUW: 258-271-291-323-554-556 DE POORTERE : 209-210-417-424DE PUIJT : 59-63 DEPUYT : 59 DE RIBELE : 210 DE RIDDERE : 227 DERIEBEL : 209 DE RIJCKE : 578 DER KINDEREN : 105-124- 322-481-545-573-585 DERKINDEREN : 267 DE ROECK : 28 DE ROOVER : 561 DE RUIJSSCHER : 450-480 DE RUY;SSCHER : 465 DE RUÏlTTERE : 235 DE RYCKE : 63 DE SLERCK : 168 DE SLERCQ : 168 DE SMAELE : 421 DE SMEDT : 455 DE SMET.' : 103-330 DE SOEMERE : 145-223 DE SOMBERE: 196 DE SOMI'1ER: 301-556 DE SOMERE : 126-145 DE SOM~1ER:. : 412-464-488-531 DE SOMMERE : 102-279-381 DE SOOMERE : 127 DE SUTTER : 10-47-169 DE SUTTERE : 105-142-338 DE VENAGIE : 383 DE VIJLDER : 453-470 DE VIJLDERE: 162-257-291-323-359 DE VIJSSCHER : 206 DE VILDER :585 DE ifILDERE : 43-166-510 DE VOS : 31-52-61-208-275-314-326-333-365-407-419-438-443-499548-565 DE VRIENDT : 125-131-268 DE VRIENT : 125-213-254-268-269-288-304-309-312-361-368-386-466467-468-469-514-523 DE VYLDER( : 57 DE WAELE : 68-69-86-115~130-137-148-166-172-187-232-277-288-308-483 DE WAELLE : 15-489 DE WALLE : 15-115 DE WEFVENAER : 470 DE WEFVENAERE : 453 DEWERE: 511 DE MEYER:


VIII DE WEVENAERE : 540 DE WEVER: 150-565 DE WEVERE : 202-427-435-438-500 DEWEVERE : 423 DE WIJLDE : 326 DE WILDE: 225-316-458-519-528 DE WINT : 482-536 DE WISPELAERE : 245 DE WITTE : 267-520 DE WULF: 572 DE ZAUTER : 348-406

DE ZAUTERE : 430 DRANENS : 566 DHANNEN S : 338 DHELLAERT:: : 299 DHERST : 388 DROOGRE : 446 DHULST : 46 DICKBURCH : 502-508-527 DOSSCHE : 509 DRIEGHE : 517-539 DROESBEKE : 482-490-536 DRUBBEL : 486 EECKMAN

: 11-13-17-24-25-26-34-44-60-254-269-288-330-246-429-

432-573

EECKMANS : 85-186-192-269 ENEVAERT. : 554 EVERAERTc': 110-192-278-517-570 EVERHAERlJl 186-257-270-288-292-293i

:

358- 369-414-415

FLORIJN. : 327-337-506

FONTEIJNE FRANCOlS

: 396 : 564

142-210-253-263-265-267-276-313-360-387-474-500 462 GEERS : 576-577-579-581 GEESDAELE : 467 GEESTENDAELE : 469 GEIRNAERT : 435-448-452-454-456-501-510-550 GEIRRENAERT- : 329 GELDOF : 462 GENBRUGGHE : 326 GENDTBRUGGHE : 526 GENTBRUGGHE : 326-334-509 GEERAERT_': GEERAERTS :

GERRENAER'I!':

243

GEURAERr.rr : 297 GHEERAERT : 166 GHEESTENDAELE : 304 GHELDOF : 335 GHEMBRUGGHE : 7-36-108-157-171 GHENDTBRUGGHE : 45-75-427 GHENDTBRUGHE : 6 GHENTBRUGGE ! 233-442 GHENTBRUGGHE

:

337

GHERAERT_ : 382 GIJSSEBAERT: : 527 GIJSSELIJNCK : 204


IX GI1LIS : 29-67-77-88-156-318 . GOETHALS : 260-341-342-348-353-392-400~406-413-428 GRIJP : 150 GYSSELINCK : 89 HACK : 34 HAECK : 44-60-333-499-565 HAECKE : 438 HAELBRECHT : 532 RAEMSLAGHER : 30

HAENTIENS : 226 HAEREN S : 504 RAESMAN : 537 RAPERS : 329 HAUDENAERDE : 211-266-369~403-414-415 HAUTEKINT : 549 HEBBELIJNGK : 207-490-536 HEBBRECHT : 573 HEIJ : 475 HEIJNAERT : 81-87 HEIJNNAER'I1: 284 HEIRTSCHAP : 350-506 HELDERWEERT : 561 HELDERWEIRELT : 552 HELDERWEIRT. : 460 HELDERWER'li' : 30 HEMELSOETE : 586 HENEVAERT.': 548 HERDTSCHAP : 12 HERSCHAP : 553 HERTSCHAP : 422-562 HESTERS : 342-392-400-413 HILLAER1!': 186-519-528-529-542 HILLAUT~ : 458 HOEBECKE : 294 lfOLBOSCH': 341-342-392-400-413 HUIJGHE : 181-182-256-459-477 HUYBRECHT : 532 IMSCHOOT : 519-528-529-542 INGELS : 58 JANSSENS : 377-384-484-487-498-532-567 KEGHELE : 493-545 KEGBELS : 493 KEIJ SSERS : 176 KEIRSE : 349 KEIRSSE : 436-447 KESEL : 518-547 KESELE : 249 KESELS : 445 KEYSERS : KEYSSERS :

169 174

KIEVIE : 19 KIJMPE : 226 KOMBAUDE : 244 KOMBAVDE : 244 KOSTERS : 318·


x : 326 433-553 490 LEENESONN'E : 308 LEFEBRE : 85 LIDTS. : 133-139 LIEDTS : 40-53-224-229-258-379 LIETS : 121-178-312-368 LIPPENS : 157-203-253-263-276-284-297-312-313-346-360-382 LOMBAER'lI: 454 LAMBRECHT LAMMENS : LAUWAER'Il.':

LUIJTENS

: 11.1-7

LUYT'IlENS

:

136

MAERTE : 380-1+46 MAES : 375 MANGHELAERS : 223 HAREMAN 455 MASEREEL : 25 MA'llTHIJS : 551 MATTHU : 500 l;1ATTHYS : 223 MECHELIJNCK : 220 MECHELINCK : 43-62-237 MEIJS : 566 MEIJV AER'Ir: 575 MEIRSMAN 419 MESTDAG : 344-433 MICHELINCK : 103 MICHELS : 107 MIJNUAER'l" : 162 MINN AERT. 474 MINOODT : 525 .MOENAERT : 43-220-222-237-453-470-480-492-540 Moms : 147 MONAER'].' : 103 MOORTELMAN : 189-228 MtJSSCHE : 107-348-356-517-539-541/2-543-548-580 1

:

NAUDTS

:

217-223-287-289-370-374-537-538-540-566-572-577-581

NAUTS : 127-258-371-373-474-482-578 NEETESONE : 28 NEIJDT : 444

NEIJT : 343 NEYT.': 345-562 NOTSCHAELE : 194 NUIJT : 329 ONGHENA : 312 ONGHENAE : 372-394-404-543 OORTELMAN : 261 OORTELHANS : 308 OOSTERLINCK : 75 : 492 27 PIELAET : 547-556 PIETERS : 585 PIJLAERT : 149 PIJLAET : 278 PAELIJNCK PELAET

:


XI PLASSCHAERT : 240-340-343-436-437-444-447-452-503-504-562 POELMAN : 58-327-455-526 POES : 494 POUS : 494 PRAE'f : 78-106-122-190 PUSSEMIER : 549 PUTTEMAN : 79-120-129-167-185-199-212-286 PUTT:&"4ANS : 41-120-144

PYLAET":

5-250-351 : 509

QUICKELBEIRGHE

RANSSCHAERT : 350 RESPAELIE : 184 RESPAELLIE : 270 RIJCKAERT : 326 ROBBENS : 58 ROBBUS : 58 ROEGIERS : 15-59-439-471-501-502-508-527 ROELANT ! 202-239-243-347-363-578 ROETE : 10-328 ROGIER : 414 ROGIERS : 63 RONDEEL : 19 ROOSSEBEECKE : 207 ROTMAN< : 5-163 SAEIJ

: 95-96-131-141-143-225-268-271-173-288-309-311-336-361

386-391-397-424-515-523-533-563

SAEIJE : 234 SAEIJS : 221 SAELLAERIJr : 512 SAEY, : 37-41-46-57 SAIJ : 79-94-167-421-507 SCHAEPELIJNCK : 451 SCHAEPELINCK

SCHAUDTHEET SCHAUTHEET SCHAUTT'EET SCHEIJRE : SCHEIJRIJS

:

525-568

: 411

: 89-99-106-116 : 190-412

273 : 325 SCHELSTRAETE : 12-82-1 14-255-260-294-330-344- 34 5-348-354-380-397 406-408-418-421-430-431-434-441-455-471-496-500511-557-571-582 SCHEPENS : 262-331-340 SERAES : 29-376 SERRAES : 29 SIERENS : 188-2.38-295-310-322-366-402-549 SLOCK : 8-27-35-149-152-262-422-427-549 SNIJDERS: 118-209-210-274-325-474 SNyjDERS : 146 SOMERS : 457-558 SPIJLEBEEN : 210 SPILLEBEEN : 209 STAEIJAERT : 299 STAELENS: 42-107-126-190-374 SllEELS : 81-319 STEEMAERE : 424-507 STEENBEKE : 299 STEIJAER'll': 425-553-557-562 i


XII STEMAER : 424 STEVENS: 102-145-196-223-279-367-533-574

STIJNNE : 432 STOCKMAN : 21-428-448-501 STRIJMEERSCH : 230-308-317 STROBHE : 438-499 STRUIJBOLLE : 15 STRUYVEL : 155 STUIJFVAER'll : 417 STURM : 471-496 srruRTEWAEGHEN : 459-473-477-479-516 SUIJ'llTER: 124 TEMMERMAN : 390-403-460-541 THARIJN : 452 THIENPONDT' : 384-385 THIENPONT'.:

377-484-487-498-532-567

THIJLAEDT : 434 TIJSEBAER"lr : 21-29-67-77-78 TIJSSEBAERT' :153-160-425-506-508 TOLEM.ANS : 211 TOLLENAERE : 287-316-359-409-467-529-546 TUIJTSCHAVERE : 396 UITTENDAELE: UUTTENSCHAUTE

111 : 9

VAN ACKE : 52-258 VAN ACKER : 42-122-128-131-136-147-193-227-234-263-269-309-312-318

VAN;

321-351- 375- 389-405-409-422-L+7 2-47 4-475-476-478-481 482-484-486-487-488-490-491-498-516-520-521-523-524 530-531-536-539-544-545-556-569-570-.573-575-579-585 ACKERE : 1-4-7-16-39-47-52-53-57-61-62-72-74-78-87-92-97-99 106-164-166-172-175-176-190-192-193-198-203-210-221 241-253-254-258-266-275-276-283-288-297-301-303-305 307-313-324-358-360-371-373-374-376-383-384-385-391

398-399-409-411-412-434-1+49-534 VAN! AECKERE : 4- 45

VAm AERDE : 214-245-349-447-555

VAN; AUDENAERDE : 486 VAN: AVERSEL: 419 V AN~.BARCELAERE : 266

VAN BASTELAEREl :

37-127-128-183

VAN BEDTSBRUGGHE : 512 VAN BENEDE:t-r : 352-455 VAN BRUIJSEL : 58 VAN BRUIJSELE : 204 VAN BRUIJSSELE : 381 VAN BRUSSEL : 58 VAN BRUSSELE

: 488

CLEEMPUTTE : 444 DAELE : 5.32 DAMME: 49-50-51-89-267-326-410-423-435-456-558-583-584 VAN DE ABEELE : 51 VANDE COETE : 119 VANDE COT~B: 132-564 VANDE COT'IlHE: 91 VANDE KERCKHOVE : 58 VANDEMALLE : 118

VAN VAN VAN


XIII VANDE MOORTELE : 86 VANDE MOOTELR : 283

VANDEN: ABBEELE":

~41-318

VANDEN ABEELE : 50-570 VANDEN AEBEELE : 51 VARDEN- BERGHE : 1-202 VANDErf BROECKE : 578 VANDEN'ESTE r 500 V.ANDEN HEEGKHAUTE : 17 VAN DEN NESTE : 511 VANDE"-QUOTE'--:

219

VANDE QUO~TE : 272-518 VANDERBRUGGHEN : 65-71-379 VANDER MERRE : 97 VANDER SIJPT : 462-464-475 VANDER: STRAETE : 497 VAN DER STRAETEN : 562 VAIrDER SWAELMEN : 319-538-570 VANDER VAET : 135 VANDE SOMPELE : 368-453-462-470-540-583 VAN-DE VELDE : 204-455 VANDEVONDELE : 403-460 VANDEVONDELE: 57-92 VANDE VOORDE. : 8-16-20-25-33-108-161-246-256-282-294-335-348-522

557-568

VANDE WALLE

: 46-53-91-95-96-106-113-118-119-122-132-175-190-200

215-219-234-251-253-263-272-282-297-313-352-356-357 360-373- 374-382-478-517-51t-539-541 /2-,80 VAN DIJCKE : 22 VAN DOGHELAERE : 338 VAN DOORSELAER : 232 VAN DOORSELAERE : 388-472 VAN DOORSLAER -: 115-130-137-148-232 VAN DOORSSELAER: 522-533 VAN DOORSSELAERE : 198-209-210-246-277-312-317-362-368-372-394-398 399-401-474-478-568 VAN DOOSSELAERE : 97 VAN DRIESSCHE : 409 VAN. EENAEME : 509 VAN EENTERGHm1 : 28 V A_N; ERSEL E : 1- 15- , 6

v AH;

GEESDAELE : 466-468 VAN: GEIJTE : 450-465 V AN: GEN DTBRU GGHE : '75

V_AN., GHEHUGHTE : l~8 VAN GHEMBRE : 97 V Al"'i/ GHEMBRUGGHE :

11AN, GHEMBRU GHE : 6

3-6-7

VAN" GHENDTBRUGGRE : 45 VAN! GHEN'rBRUGGHE : 16-20

VAN HAERDE : 49 VAN HANSELAER : 573 VAN HANSELAERE : 183. VANHANSSELAERE : 545 VAN', HANSSELAERE

:

493

VAN HAUSSELAER : 128 VAN HAUSSELAERE : 321 VAN HAVERBEKE : 26


xrw 14-37-49-58-75-84-92-105-124-142-154-156-173-298-304 326-335-339-420-429,:,,4,34-461-477-479-512-553-575-585 VAN HEERCKHAIN : 409 VAN HEIREWEGHE : 376 , VAN HECK.E :

: 159-35l.~-408-513 : 241 VAN HERREWEGHE : 25-34-579 VAN HERSELE : 151-154-155-159-163-242-290-336-513 VANHIJFTE : 534 VAN HIJFTE : 83-164-191-239-243-260-336- 353- 363-lt 19-428-443-448 VAN HEIRSELE

VAN H:tIRWEGHE

501-547-548-550-556 VAN HIJ,PERE : 421-1l-25

VAN HIJSTE: 2-14-19-24-26-32 V Alf HDLE : 146 VAN: HOLLE: 198-209-210-274-377-384-385-484-487-498-532 VAN HUFFEL : 240 VAN HULLE : 247-248-328 VAN HUUFFELAERE : 38 VAN IPER : 12-20-425 VAN IPERE : 3-16-24-39-252-255-425-434 VAN I PEREN' : 6 VAN TPRE : 85 VAN KERCKHOVE : 515-575 VAN KERCKVOORDE : 1~45... 515-517-563 VAN KERCKVOORT : 7 VAN LAERE : 81-408-546-559-579 VAN LOO : 93 VAN NIEUWENHUIJSE : 33-70-108-193-214-245-247-248-328-349-489-514+

551-576-577-581

VAN NIEUWENHUYSE : 157-161-171 VAN~ OVERWAELE : 417 Vj~ PETEGHEM : 288 VAN: PIETEGHEM : 11 VAN POU CKE : 11 3 VAN QUICKELBERGHE : 334 VAN QUOTmE : 272 VAN RECKEM : 315 VANRIJ SSEGHEM : 369 VAN ROOLLEN : 388 VAN ROOTEN : 522-555 VAN RUMST : 572 VAN SEELE:': 10 1 VAN SELE : 195-236-305 VAN SOMPELLE : 205 VAN SPEIJBROECK : 8 VAN' SPEYBROECK : 14 VAN SPRAEIJBROECK : 154 VAN SPREIJBROECK : 154 VAN SPREYBROECK : 23 VAN VEERDEGHEM : 85 VAN VERDEGHEM : 13-59-233 V AH VLAENDEREN

:

428

: 27-56-247-248-252-332-335-:352 VAN WAEYENBERGHEN : 295 VAN YPER: 543 VAN VOOREN

VAN ZELE : 138-218-544 VELLEMAN : 32-440-554 VELLMAN : 191 VERBAERE : 194-271


VERBECKE : 402 VERBEKE : 514 VERBIES'll: 259-285-296 VERBRUGGHE : 4-89-120-212-257-32.3'~390-430-566-586 VERBRUGGHEN : 71-100-120-129-144-168-170-179-185-199-217-223-266

286-574 .

VERBRUGHEN : 129-144-217 VERBUIJST : 208-228 VERBUS~ : 189-296-360-378-382-494-495 VEREECKE : 531

VERBEDT : 535 VERHAEGE : 508 VERHAEGHE : 502-512-527 VERHEECKE : 503 VERHEELF':II; : ·242 VERHELS']1 : 12-290 VERHOORSSELE : 206 VERHOOSSELE : 204 VERMEEREI : 205-261-304-308 VERMEIRE : 375-425 VERMERREl : 98 VERMEULEN; : 567 VERNAE'1' : 135 VERNAEVE : 9-154-162-250-264-278-280-341-392-400-413-531-547 VERNAEvm : 226-249 VERNIERS : 490 VERROOSTA'll: 114 VERSCHAEGHE : 493 VERBCHRAEGEN : 528 VERSCHRAEGHE : 67-454-542 VERSCHRAEGHEN : 493 VERSCHRAGHEN : 21 VERSCHUEREN : 537 VERSGRAGHE : 29 VERSIJPT.' : 462-517 VERSPRILLE : 262-552 VERSTRAETBURG : 530 VERSTRAETBURGH : 520-569 VERSTRAETE : 497-509 76-150-168-170-197-231-346-572 VERVIJNCK : 499 VLEESHAUWERS : 60 VRIENT : 288 VU Y TTENDAELE : 180-307 VUIJTTENDAELE : 139-178-287 VERViAET:

WAELAER'lr :

54-89

WALAER:ff': 54 WALRAEVE : 281 WALRAVE : 537-578 WANSEELE

:

459

WILLAERT

:

273-515-563

WAUTERS : 315 WAUTTERS : 497-562 WEFVENHAERE : 222 WIEME : 532 WIJCKAER'JT: 425 WIJLLEMS : 165 WIJTIJNCK : 562

WILLEMS : 349-449-573 WINTELS : 550 WITTEVRONGEL : 570 WITTEVRONGHEL : 549 WTTENDAELE: : 111

WY'I'THINCK : 178


- 1 -

BUNDEL

164 (1670 - 1690)

1) 3. st. van goede toebehoo.rende Stoffelyrtgen Vanden berghe fa Jan,Varideriberghe fs .Pieters, die hij gheproekureert heeft bij-Janneken van Ackere fa Lievens, bij het overlijden van Jann~k~~ van Ackere. der weese moeder. V. pat. Pieter Vanden berghe, V. mat. B.wyen van Ersele. Behuijsde hofstede binnen de keure van Dooresele. 4.2.1672 2. 6. St. ten sterfhuyse van Jan van Hijste fs Xpoffels + keure van Doorisele 22.2.1672 He. Cathelyne de Baerdemaecker K. Jan 7j., Lie~en 4j., Stoff~lyntken 13j., Vintken 10j. en Janneken 2j. V. Lieven van Hijste oom pat. en Lieven de Baerdemaecker oom mat. 9.4.1672 3. 11. St. Joosintgen van lpere Hd. Lieven van Ghembrugghe (zijn tweede huwelijk) K. Hansken, L~efken, Vintg~n, Dannelken~ende Tanneken (ilij Lievens voornt. zijn 2de huwelijk met de overledene. V. Jan van Ghembrugghe. Behuijsde hofstede daer de overleedene uit ghestorven is, . d'ander ~efuft competeert aan van Ghembrugghe ter causen sijnder huijsvrauwe aan de Dooresellendries. 9.2.1673 4. 12. St. Driesyntgen Bijlevinck + Rverg. op den wy6k ende keure van Dooresele 6.4.1673 Hd. Donijs van Aeckere K. Willemintgen en Pierken van Ackere V. Andries Bijlevinck broeder van de overledene ènde Piete:i:\ van Ackere broedere ende bijstaende voogd. Behuijsde hofstede waarvan 3/5 competeert eenen Andries .Bijlevinck met de we~se van Jan Verbrugghe ende de weeBe van Christoffel Bijlevinck, ghelegen op de wijck ende keure van Dooresele. 22.6.1673 5. 13. St. Adryaen R6tman + Everg. Dooresele 10.5.1673 He. Vintgen Pylaet K. Jan en Liefken Rotman respectievelijk 3j.6m. en 11m. V. Christoffel Rotman broeder vande overl. en Symoen Pylaet broeder ende staende voocht. Een huyseken op cheijns staende op den Ghendtschen traeghel. Een schip waarvan dhelft toekomt aan Christoffel Rotilian. 12.10.1673 6. 14. St. Jan van Ghembrughe + Keure van Doorsele Everg. 21.1.1674 He. Ely~abetgen van lperen K. Grietgen 9j., Vintgen audt een cartthier huers min weesende tweeling (?), 'Sintgen 16j., Jan 13j., Pieternelle 11j. en Marie 4j. V. Joos van ihembrugghe broeder vande overl. deelvoogd. Behuijsde hofstede waarvan dhelft toekomt aan Lieven Ghendtbrughe met syne hoors, op de keure van Dooresele. 12.5.1674


- 2 7. 18. St. toebehoorende Tanneken, Maeyken, Vintgen, Jan en Christoffels Ghembrugghe fs Joos, kinderen die hij gheprocreert "heeft bij Vintgen van Kerckvoort sijne huysvrauwe was, bij de doodt ende overlijden van haerl. vader. V. Donys van Aekere ende Lieven van Ghembrugghe fa Pieters der weesen vrienden en deelvooehden. Huyse en schuere op Everg.Dooresele. 6.7.1675 8. 32. St. Janneken van Speijbroeek fa Lucas + Everg. keure van Dooresele 2.11.1679. Hd. Jan Sloek fs Jans K. Hansken, Liefken en Margrieteken Sloek. V. Pieter van Speijbroeek ende Lucas Vande Voorde als apparentste gheeosen voochden. Behuysde hofstede aen het Lochtinckstraetghen. 4.5.1678 . 9. 33. St. Janneken Vernaeve + Everg. wijck ende keure van Doorsele 6.1.1678 Hd. Jari Christians. K. Liefken Cfir~stiaens_6j.en 6m., Pierken Christiaens 2j. V. Jan Vernaeve fs Xpo f Le- ende Pieter Uuttensehaute. 4¡5.1678 10. 34. St. Janneken de Sutter + Everg. wijck ende keure van Dooresele. Hd. Pieter Roete. jK~ Jån, Tanneken en Pierken.

V.

Pauwels Roete ende Pieter Roete als vader en voocht. Eigendom aan het Oostermeerschstraetken. 4.5.1678 11. 35. St. Lieven Eeckman fs Jan + Everg. keure van Dooresele 1.11.1678 He. Elysa~ette van Pieteghem. K.Gilleken, Liefken en Pierken. V. Jan Eeckmart en Liev~n van Pieteghem. Behuysde hofstede aan de Lochtijncstraete en Koekerstraete. 4.3.1679 12. 36. St. Lucas Scheistraete + Everg. wijck ende keure van Dooresele 24.8.1679 wedn. van Joosijne van Iper (1x) He. Andriesyntgen Verhelst (2x) . K. Pieter, Hansken, Jacobus en Marieken ende Jarineken Schelstraete de weicke desen overi. verweekt hadde bij Joosijne van Iper. V. Jooris Herdtschap en Pieter Verhelst. Jooris Herdtschap causa sijnden huysvrauwe Janneken Scheistraete. Behuijsde hofstede op de keure van Dooresele. 4.3. 1679 13. 37. St. Lieven. van Verdeghem 16.10.1678 He. Elijsabette Eeekman K.Liefken, Betgen l1j.

+ Everg. keure van Dooresele


- 3 V. Jan van Verdeghem ende Jan Eeckman. Behuijsde hofstede in de Lochtijncstraete. 23.3.1679 14. 38. St. Elysabeth van Speybroeck + Everg. Dooresele 25.3.1679 Hd. Gheeraert va~ Recke. K. Jooris 6J.6m., Passchierken 4j.6m., Hansken 2j.6m.~ en Pieternelleken 4m. V. Franchois van Speybroeck en Xpof van Hijste. Eigendom op het Graefschap Everg. wijk Elsloo. 28.1 .1679 15. 39. St. Jan de Walle (Waelle)·+ Everg. Doornzele He. Joosijneken Struijboiie K. Liefken de Walle 2j. V,. Xpof:.~Roegiers en Jan van Ersele.

9.5.1679

28.6.16'/9

16. 41. St. Jaecques Van Ackere + Everg. Doornzele jan. 1679 He. Elijsabete van lpere, weduwe van Jan van Gherttbrugghe K. Magriete, Lievijne, Joosijnken, Janneken, Pietern~lle ende Marieke van Ghentbrugghe. Jaecques van Ackere is commen te overlijden sonder eeneghe Iichamelijcke hoors. V. Bweijn van Ersele inde qualiteijt als vocht over de weesen als ov~r hem sêlven, welcken staet bij desen maekt ende over-. geeft aen Lieven van Ghentbrugghe en Luijcas Vande Voorde als twee wettelijcke ghecozen·vochden over· dese voorschr. zes· weesen •. Behuysde hofstede te Dooresele aan de Dries onverdeeld met Bweijn van Ersele met syne medehoors. 14.12.1679 17. 43. St. Barbera Vanden Heeckhau(te) 9.2.1680 Hd. Jan Crijstyaen Jan Eeckman als vocht over de weese haute verwekt bij Margriete Eeckman Heeckhaute fs Seghers. Hofstede te Doornzele waerof delft d'~nder 1/2vanilielft de weesen van 4.4.1680

+ Everg~ DODrnzele van Segher Vanden Heeckbij naeme Xpof Vanden competeert Adr. Eeckman ende Pieter Eeckman.

18. 45. St. Gillis Bauwens + Everg. Doornzele 30. 12. 1679 Wedn. van Elijsabeth Buijck K.Jooaken, Janneken, Symon Bauwens. V. Joos Bauwens als hoorn en vocht. Huys~ken op ceijns bij der donckt. 4.4.1680 .

bij den Roodenhuyse

1~. 47. St. Jacques Rondeel + E~erg. Doornzele 7.4.1681 He. Stoffèlijntgen van Hijste fa Jans wedn. van Pieternelle Kievie (1x) K. 1x : Mar:ifken v. Pieter Kievie en Jacques Rondeel als aperenste ·voochden. Behuysde hofstede daer desen overledenen vuyt ghestorven is. 9.6.1681


- 4 20. 48. St. Lieven van Ghentbrugghe + Everg. Doornzele 4.11.1680 He. Joorijneken van Iper . Pieter ende Joos van Ghentbrugghe geven de staet over in handen van Lucas Vande Voorde als voocht bijneffens den voorschr. Pieter van Ghentbrugghe. K. Jan, Liefken, Lievijne, Daneel ende Tanneken van Ghentbrugghe~ Pieter en Jan van Ghentbrugghe als kinderen van de eerste. bedde. Behuysde hofstede daer desen overl. vuijtghestorven is. 9.6.1681 21. 49. St. Gatelijne Verschraghen +Everg. Doornzele 27.4.1681. Hd. Jaquet Tijsebaert . K. Pierken, Stdffelken, Marieken, Lievijneken ende Liefken Tijsebaert. V. Jan Stockman als apparensten voocht. Behuysde hofstede daer dese overledenen vuijtgestorven is te Everg. Doornzele. 30.6.1681(2) 22. 52. St. Madeleena Danens + Everg. Doornzele 11.4.1682. Hd. J~nvV~nrDijckĂŞ~_ K. Lyseken van Dijcke. V. Jan Bauwens voogd vande doode zijde. Een huys op den .Ghendtschen tragel te weten ceijns. 22.9.1682 23. 59. st. Segher.Cooreman + Everg. Doornzele 21.3.1682 He. Lievijne van Spreybroeck. K. Hansken, Pierken en Segheikeri Cooreman. V. Jan Kryel en Pieter van Sprey.broe~k~ ~ Eigendom komende van Jan Cooreman haerlieden oom. Behuysde hofstede daer dese 6verl. vuijtgestorven is. 14.11 .1682 24. 54. St. Lieven van Hijste + Everg. Doornzele 1.1.1680. He. Jooryneken van lpere. V. Xpof voogd pat. sone van 30j. sijn selfs en Adriaen Eeckman voogd mat. K. Pieter, Jooryneken, Lievijneken, Joosijneken ende Elysabette van Hijste, ook Xpof 30j. zijns selfs. 14. 11 .1682 25. 56. St. Joosyneken Bruynschilt + Everg. Doornzele 10.3.1682. Hoors : Jan van Herreweghe fs Jans ende Joos Do~huij~ Masereel fs Jans de welcke dat dese overledene verweekt hadde bij Jan van Herreweghe ende Jan Masereel in haer leven, welcken staet dat bij desen maeckt en overgheeft den boven~ schr. Jan van Herreweghe fs Jans ende over welcke ondeij.aerighe weese bij naemeJoos Doehuijs Masereel dat vocht is bedijdende, over de vaderl. syde Jaecques Vande Voorde ende Jan Van Herreweghe als halfven broeder vande selve weese vocht ove~ de moederl. syde. Een huijseken op den gront vande wed. ende hoirs van Lieven Eeckman. . 6.11.1682

;


5 26. 58. St. Stoffelijneken Eeckman laets wed. van Guilliame van Haverbeke + Everg. Doornzele 28.10.1682. Hoors : Jant ~ietert Joorist Liefken ende Guilliaeme van Hij ste fs XpOf;d van de welcke dat noch niet ghetraut en syn Jooris, Liefken ende Guilliaemeken van Hijste. V. Jan van Hijste als hautsten broedere beneffens Adriaen Eeckman mat. Behuysde hofstede te Everg. Doornzele 6.11.1683 27. 59. St. Lieven de Baerdemaecker fs Lieven + Everg. boornzele 27.9.1684. wedn. van Janneken van Vooren (lx) He. Maeyken Slock fa Andries (2x) K; 1x : Charel 20j., Jan 18j. en Saesyneken 15i~ V. Jan Slock broeder van Maeyken en deelvocht Ahdries PelaĂŠt, K 2x : Lieflten de Baerdemaecker 13j. V. den sleven And~ies Pelaet. Geen eigendom. 16.12.1684 28 .. 60. Pieternelle Van Eenterghem Hd. Lieven Neetesone K.Joorken 3m. V. Lowijs de Roeck 17.12.1684

+ Everg. Doornzele

27.9.1684

29. 61. St~ Jaques ~ijsebaert + Everg. Doornzele 20~11 .1684 wedn. van Katelyne Versgraeghe (lx) He. Janneken Serraes (2x) . K 1i : Fieter, Stoffel, Mariekn, Vijntgen en Liefken Tijsebaert. V. Joos Gillis en N. Seraes K. 2x : Pieternelleken 9m. Behuysde hofstede daer d'overl. vuytgestorven is. 4.1.1685 30.

64. St. Adriaen Helderwert + Everg. Doorn~ele 3.7.1686 He. Jannek~n~Raemslagher V. pat. Franchois Helderwert. K. Vier achterghelaeten kinderen, te weten dry kinderen vande twee eerste badden ende het vierde kindt vanden derden bedde, bij naeme Joos ende Magriete vanden eersten bedde" Jacobus vanden tweede bedde ende Pierken Helderwert fs Adriaens vanden derde bedde ,1m. ']1.10.1686

31. 70. St. Gillis Curthals + Everg. Doornzele juni 1687 He. Vyntgen de Vos V. Pieter Curthals apparenste vocht pat. en Jan de Bod(t) v. mat. K. Pierken Curthals. 29.10.1689 32. 75. St. Jooryntgen Velleman + Everg. Doornzele Hd. Jan Van Hijste V. Andries Velleman apparensten vocht. K. Jantgen van Hijste Eigendom te Evergem Overtwaeter. 29.10.1689


- 6 33. 78. St. Pieter Van Nieuwenhuijse + Everg. Doornzele 6.5.1688 He. Magriete Vande Voorde V. Jan Van Nieuwenhuijse en Jan Vande Voorde K. Jan 12j., Janneken 8j., Lievyntgen van Nieuwenhuijse 4j. Eigendom te Everg. Doornz~le. 24.9.1688

34:

80i St. Jan Eickman + Eveig. Doornzele He. Willemyntgen van Herreweghe V. Gheeraert Hack pat. K. Joorken 4J-:-en Li-efken Eeckman 1j.6m. Behuysde hofstede daer dloverl. gestorven 24.7.1689

is.

35. 82. St. Stoffelyntgen Slock wed. van Franchois Aubaes + Everg. Doorn~ele 13.4.1687 K. Jan, Adriaenneken ende Janneken Aubaes, bij houwelicken staat hun selfs bedegen sijn. Behuysde hofstede daer dloverl. gestorven is. 5.1.1690 36. 89. 2de staet ten sterfh. van Lieven Ghembrugghe ter causn dat de gone sijne seven achterghelaeten kijnderen hebben naer het maecken vanden eersten inventaris tsaemen blijven ghemeene ende onverdeelt huijshaudenden tot den daeghe van hedent den 22.2.1689. P'i.e t.er- ·en:.:Joos Ghembr ugghe fs 1ievens vo or-nt , keijnderen vanden èerste b~dde, Jan, Lieven, Vijntgen, Daneel ende Tanneken Ghembrugghe ook kinderen van Lieven voornt. keijnderen vanden tweede bedde, Pieter Ghembrugghe als aud t.s

t.e n h o Lr-',

13.7.1690 37.29. Rek. door Matheus van Bastelaere vocht vande onderj. weesen van Pieter van Hecke fs Jans die hij in sijn eerste huwelijk hadde gheprocreert bij Catelijne de Olercq fa Jans. Lieven Saey medevocht mat. 20.4.1678 . 38. 30. St. toebehoorende Elisabeth ende Petronelle deClercq beyde kinderen van Luycas de Clercq ende Cathelyne de Lombaert + prochie ende ke.ure van Desseldonck. Marie de Clercq x met Jan van Huuffelaere oock dochter vande overl. Andries de Lombaert oom deelvocht mat. 2.5.1678 39. 31. Rek. door Donij~ van Ackere ende Lucas van Ipere als wettelièke vochden over de.weesen van Pieter van Ackere. 21.4.1678 40. 28. Rek. door Jan de Conninck inde qualiteyt als vocht testamentaire over de weesen van Jan Liedts bij naeme Joan's Liedts. 4.12.1677


- 7 41. 27. St. Marie Puttemans Hd. Niclays Saey fs Jans K. Liefken, Jani Vyntken, Chatelyne ende Janrieken Saey. V. Lieven Puttemans ¡vader vande overl. mat. en Lieven Saey fs Adriaens pat. Behuysde hofstede te Desseldonck.

16 .. 11 .1674 42. 26. Rek. door Jan Stae1ns als oom nevens Jan Van Acker over de overj. weesen van Andreas Staelens die is ov~rleden october 1675 binnen de stadt van Luyven.

in

6.3.1677 43. 25. St. toebehoorende

Lieven ende Cornelia de Vildere .kinderen van Adriaen de Vilde re verweekt bij Janneken Mechelinck, bij overlijden van Adriaen der weesen vadere. V. Lieven de Vildere pat. en Laureyns Moenaert x met Lievyne Mechelinck mat. Behuysde hofstede te Desteld6nck.

18.2.1677 44. 23. Rek. door Geeraert Haeck fs Geeraert als vocht vande goederen

competerende

Jan Eeckman

fs Lieven

onbejaerde

weese

10.12.1676 45. 24. St.Tanneken

Ghendtbrugghe + Everg. Doornzele 13.7.1676 Hd. Donijs van Aeckere V. Lieven van Ghendtbrugghe oom. K. Jantgen 9m. Behuysde hofstede te Doornzele daervan dat de ander weder.helft competeert nu Jan Cooremans.

24.11.1676 46.22. St. toebehoorende

Pieter, Joannes, Lievin, Marie, Janneken, ende Joosyntken Saey, Lieven kinderen die hij hadde geprocreert bij Marie de Cleerck, bij den overl. vande voorn. haerlieden moeder. V. mat. Pieter Vande Walle fs Adriaens. Behuysde hofstede te Desteldonck aldaer de weese moeder in overl ed en is.

11.3.1677 Aansluitend : testament van Jan de Jagher woonachtig binnen de prochie van Desteldonck voor pastoor Joannes Dhulst, Yl pastor in Desteldonck, ten voordele vande kinderen van sijnen schoonsone Lieven Saey. 10~12;J666 en aanvullend dd , 15.12.1666

47. 21. Rek. door Niclays van Ackere fs Matthys als voogd over de weese van Lieven de Sutter.

3.11.1676 48. 20. St. toebehoorende

Joos ende Janneken deBruyne Jans kinderen die hij hadde geprocreert bij Elysabe~h van Ghe:huchte~:bijden overlijden vanden voorn. haerlie.den vader;¡ welck goet overbringt Joos de Bruyne syn selfs man bedegen vocht pat.

26.9.1675


- 8 49. 19. St. toebehoorende Tanneken van Hecke fa Lieven geprocreert bij Janneken van Haerde, bij den overl. vanden voorn. haeren vader ende moeder. V. Phls Van Damme en Jan Van Haerde. Eigendom te Desteldonck, behuysde hofstede.

20.2.1676 50. 17. Rek. door Jan Vanden Abeele als vooeht over de weesen van Lieven Vanden Abee~e bij riaeme Jan, Liefken Van~Ên Abeele gheproereert bij Elisabeth van Damme fa Jans •. Leste rek. van 21.3.1671. Jan Van Damme ~edevocht.

18.6.1675 51. 16. Rek. door Jan Vande Abeele als vooeht over de we~sen van Lieven Vanden Aebeele bij Naeme Jan ende Liefken Vanden Aebeele geproereert bij Elysabeth Van Damme fa Jans.

18.6.1675 52. 15. Rek.door Lieven van Acke fs Niclaeys ende Pieter. de

VO$

als voochden over de weesen van Paessehier van Ackere geprocr eert bij Maeyken de Bruyne bij name Adriaen ende Fransken van Ackere. . Leste rek. van 18.11.1671

20.12.1674 53 ..10. St. competerende

Gillis Liedts fs Jans aende selven toeeommende bij het overlijden vanden voorn. sijnen vadere + Desseldonek 10.8.1672. He. Janneken Van Ackere fs Jans V. Fieter Vande Walle en Jan de Coninck. Huijs end~ schuere op cheijns inde noorstraete danof dander helft toecompt Joannes Liedts synen broeder van eerste bedde.

15.12.1672

.

54. 9. St. toebehoorende

Maeyken Walaert, Jans kindt die hij hadde geprocreert bij Vyntken de Conynck syne huysvrauwe was de vobrn. weese m~edere. V. Jan de Gonine mat.

23.10.1672 Aansluitend : staet ende augmentatie van goed~ toecommende Maeyken Waelaert Jans kint verstorven ende ge succedeert bij den overlijden van Jan de Clerckhaeren broeder.

4.11.1673 55. 1. St. toebehoorende

Jan ende Vyntken de Clerck kinderen van Nielaeys die hij geproereert hadde bij Lievyne de Conijnck sybe huysvr., toecommende bij Tt overlijden van haerliede~' vader ende moeder. . V. Fieter de Clerck en Jan de Conijn6k .. Hofstede te Desteldonek waarin haeren vader en moeder overl. sijn.

4.11.1673 56. 7. St. ende eerste augmentatie:

competerende de dry weesen van Lieven de Baerdemaecker die hij geprocreert heeft bij Janneken ,ghesuccedeert door den overlijden van Joori~ Van Vooren oom + prochie ende stede ende Ambachte


- 9 van Assenede. Lieven de Baerdemaecker als vader en vocht De moeder is ook over1rlen binnen de keure van Dooreseele. 22.6.1673 57. 5. St. toebehoorende Gaetelyncken Saey Lievens kindt die hij hadde gheprocreert bij Catelyne de Vylder, bij 't overlij"ctren van haere moedere • V. Pieter de Vylder oom mat. Behuysde hofstede te nesteldonckl. 11.6.1671 . Cavelinge ende. verdeélinghe gedaen tusschen Niclaeys Van, .. Ackere als achter auder gebleven ten sterfhuyse van Tanneken Daelmans ende syn kinderen Lieven. Jan Van Ackere bij houwelij~k haer selven bedegen mede vervanghende Matthys ende Jaques Van Ackere minderjaerige weesen, mitsgr. Jan Vande ·Vondele ter causen synder huysvrauwe Maeyken van Ackere. z.d. (1672) 58. 2. Cavelijnge ende verdeellnge ghedaen tusschen Joannes de Meij in houwelijck hebbende Livijne van Bruijsel die hij hadde gheprodreert bij Jannken'van Hecke fa .. ter eender .syde en ter andere Pieter de Cleerck als vader en voocht van sijne twee ~inderjaerige weesen Jan ende Livijne de Cleerck gheprocreert bij Maeijken van Hecke fa Lievens. 19.5.1670 Pieter De Clerck fs Erasmus is ghestorven ten jaere 1676. Den selven Pieter De Clerck heeft in syn éerste huwelijek .met Marie van Hecke ghewonnen twee kinderen met naeme Jan ende Livijne. Jan is apparentelick den vader van Pieter de Clercq, alsnu overleden. Jan de Meij fs Anthone is in huwelijek geweest met Bruijsel (Brussel) die dochter was van Janneken van Heeke suster van voorschr. Marie. Den voorsehr. Jan de Meij heeft gewonnen bij de v~orschr. Livina van Brussel, Justus Antone die achtergelaeten heert .,een sone met naeme Gillis de Meij woonachtig tot Tilborch. Livinus Frans en Nielaeys gestorven sonder kinderen achter te laeten. Catharine de Meij in huwelijek geweest met Mattheus Poelm~n achter~elaeten drij bede gen kinderen te weten Magdalena Poelman wed. van Ingelbert Ingels, Joanne Poelman in huwe~ lijck met Jacobus Vande Kerkchove en het unieke weesekint van Isabelle Poelman gewonnen bij Martinus Robbus (Robbens). 59. 1. Rek. door Jan Cooreman fs Jans als voocht vande twee onbejaerde weesen van Laurens dePuijt,die hij gheproqureert heeft bij Syntken van Verdeghem, sedert overlijden van voorn. Laurs de Puijt. Daniel Roegiers voocht vande weesen vande voorschr •.de Puyt ghewonnen bij Tanneken Roegiers He. bleven vanden voorschr. La~rs Depuyt. 1.12.1670 60. 40. Rek. door Gheraert Haeck fs Gheeraert als voocht vande goederen competerende Hansken Eeckman fs Lievens verweekt


- 10 bij Janneken 7.10.1679

Vleeshauwers

nu haut wesende

ontrent 25j.

61. 42. Rek. doof Janneken de bruyne wed. van Pieter de Vos g)l~ass~steert ,m~.t~ Lieven de Bruyne haeren broeder vande administratie bij den voorn. Pieter de Vo~::in synen leven ghehadt als voocht over de weesen van Passchiervari Ackere gheproereert bij Marié de Bruyne met naeme Adriaen ende Fransoys van Aeke~e. Leste rek. van 20.12.1674 18.5.167. 62. 46. St. Michiel Mechelinck + Desseldonek ~op de keure 20 .1.2•1680 . He. Marie van Ackere fa Cris toffels V. Cristdfels van Ackere fs Cristofféls.-.' Twee kinderen. Behuysde hofstede te Desteldonck daer den weesen vader in overleden is. 20.2.1681 63. 50. Rek. door dhoors van Jaecques de Rycke ter causen vande administratie die wijlent den voorn. Jacques in syn leven in qualiteyt als vocht ghehadt heeft over de weesen Laureyns de PUiit gheprocreert bij Tanneken Rogiers. 10.7.1 81 64. 51. Rek. zie 1iasse

63

65. 55. Rek. door Jaeques Vanderbrugghen als vooeht over de· weesen Nielaijs de Cleireq geprocurert bij Lievijne de Conijnck ter interventie van Jan de Conijnck medevoeht. Leste rek. van 14.1.1677 30.12.1683 66. 57. Rek. door Joos Bauwens als vooeht over de weesen van Gillis Bauwens verweekt bij Elysabette Buijek. ~9.~J.1684 67. 62. Rek. door Joos Gillis als voocht over de vijf haudtste weesen van Jaques Tijsebaert die hij ghewonnen heeft bij Cattelijne Verschraeghe in sijn eerste houweliek. 1.7.1685 68. 63. Actum 26 sept. 1686 is erffelijcke cauvelijnghe ende verdeelijnge aengegaen tuysschen Joanne de Waele fa Lauryns van wijll~nt Jan de Cohinck fs Jans S.M~ + Desseldonck op de keure ter eender syde ende de vijf heirs ende kinderen vande veorschr. Jan de Conirick ter andere~ 26.9.1686 69.65. St. Jan de Coninck fs Jans + Desseldonck keure 13.8.1686 He. Joanne de Waele fa Laureyns ter presentie van Jan de Coninck fs Jans gheprokereert bij Anna de Bruyne der overledens eerste c:huysvrawv-egheweest. Mitsgr. Adriaen de Coninck fs Jans en Adriaen de Waele fs Lauryns·twee ooms en deelvoocht over Laurynsken, Pierken, Lievyne ende Adriaene Marie de Coninck al fs et fa Jans


- 11 gheprockreert bij de voorschr. Joanne de Waele, in syn' leste -h ouwe Lá j ck tsamen presenterende de voorschr. wesen beneffens den voorn. Jan de, Coninck elck eenen vijfde 'staecke. Behuysde hofstede daer haeren vader in overlëden 'is. 7.12.1686 ' 70.666. Rek. door Pieter Van Nieuwenhuijse als voocht over de onderjaerige weesen van Jan Van Nieuwenhuijse. 29.12.1686 71.~67. Rek. door Jaeques Vanderbrugghen als voocht over de weesen Niclaijs de Cleirck gheprocreert bij Lievijne de Coninck ter interventie van Pieter Verbrugghen sweesen swaeger ende aencomende voocht i.p.v. wijlent Jan de Conijnck ende ter presentie van Ad. de Conijnck ende Jan de Conijnck sweesen naeste bestaende vrienden pat. en mat. 13.12.1686 . 72. 68. Rek. door Piet er Van Ackere fs Niclaès als voocht over de weesen van Niclaes van Ackere fs N{claes bij naame Jan ende Marie Van Ackere, sedert 't overlijden van hunlieden vader en moeder te Desseldortck. 1.3.1687 73. 69. Zie volgnummer

74

74. 71. St. toebehoorende Jan, ~J1ath:\j s , Marie, Pieternelle ende Lievienus Braemt kinderen Jans verstorven bij den overlijden van Magriete van Ackere haere moSder + Desteldonck 7.2.1688. V. Jan Braemt fs Niclaes vader ~n voocht en Pieter van Ackere fs Pieters voocht mat. Behuysde hofstede te Desteldocnk. 11.9.1688 75. 72. St. Lieven Van Gendtbrugghe fs Adriaens + Desteldodck 13.3.1688 He. Marie Van Hekce fa Jans K. Janneken x met Adriaen Oos:ter-linck,Jan, Jaecquemijne en Adrianneken Ghendtbrugghe~ ~ V. Lieven de - Laendere en Adr-Lan' Oosterlinck. Behuysde hofstede te Desteldonnk palende aen de pastDrie deser prochie. 16.10.1688 76. 73. st. Livine Vervaet + Desteldonck Hd. Michiel de Clercq V. Jan de Coninck K. Jan de Clercq 2j. Behuysde hofstede te Desteldonck. 8.11.1688 77.

28.3.1688

74. Rek. door Joos Gillis als voocht over de vier haudste weesen van Jaques Tijsebaeft bij naeme Pieter~, Crijstoffel, Marie ende Lievijntgen Tijsebaert kinderen van Jaques. 10.7.1689

78. 76. St. Pierynken Praet + Desteldoncik 6.9.1687 Hd. Pieter Van Ackere fs Lievens K.Pieter Van Ackere V. Adriaen Praet 17.11.1687


- 12 79. 77. Rek. door Lieven Putteman voocht van Lieven, Lievijne, Cathelijne ende Janneken Sai,j kinderen van Niclaus. 18.11.1687 80. 79. Rek. door Joos Bauwens als voocht over de weesen G~llis Bauwens gheprocreert bij Eliesabethe Buijck. 14.1.1689 . 81. 81. Beschadigde lias - voorblad is weg. Enkele namen : Lieven Carton in Ghendt~ Jan Clauwaert tot Loochristie, Joos Heijnaert, Jan Steels, Frans Van Laere. 82. 83. Rek. door Lieven Schelstraete Crijstoffels Schelstraete. 14.1.1690

fs Jans over synen broeder

83. 84. Rek. door Jan Van Hijfte fs Crijstoffels als ~oocht river Gilliaeme van Hijfte synen jongxsten ende onderjae~ige broeder. 21.1.1690 84. 85. Rek. door Jan Braemt fs Niclaus als voocht over Tanneken Van Hekce fa Lievens innocente ofte ghebeelde weese. Leste rek. van 24.12.1685. 8.3.1690 85. 86. Rek. door Jan Lefebre als curateur ten sterfhuyse van Lieven Van Vee~deghem ende Luca~ Van Ipre ende Eliesabeth Eeckmans syne huysvrauwe, al overleden Everg. Dooresele. 16.3.1690 86. 87. st. Joos Cocquijt fs Stefanus + Desteldonck 6.3.1690 He. Catelijne de Waele Roors : Liev~n C~cquyt die hij heeft ghewonnen bij Elisabeth Vande Moortele ende Cattelijne Cocquijt fa Pieters s' overledenens kindts kint, Gillis ende Jan Cocquijt ghewonnen bij Cattelijne de Waele. 2.5.1690 87. 88. St. Pierijntke~ Van Ackere fa Bertel 16. 12. 1689 Hd. Joos Heijnaert fs Jans V. Jan Van Ackere fs Bertelemeeus mat. K. Pieternelle Heijnaert 2.5.'1690

+ Desteldonck

88. 90. Rek. door Jooè Gillis als ~oocht over de vier audste weesen van Jaques Tijsebaert bij naeme Pieter, Crijstoffels, Marie ende Lievyntgen Tijsebaert kinderen van Jaques. 13.7.1690 BUNDEL

165 A

(1690 - 1700)

89. 23. St. Li~vyne Verbrugghe fa Jans + Desteldonck wed. van Phillypus Van Damme (1x) wed. van Jan Waelaert (2x) Hd. Joos Gysselinck fs Pieters (3x) K. 1x : Adriaen en Marie Van Damme V. Carolus Van Damme pat.

feb. 1692


- 13 K. 2x : Lievyne Waelaert V. Jan Schautheet pat. K. 3x ~ Janneken Gysselinck V. Pieter Verbrugghe fs Jans mat. Behuysde hofstede te Desteldonck . .22.7.1692 90. 24. Rek. door Joos Bauwens als voocht over de weesen van Gillis Bauw:ens gheprocreert bij Elisabeth Bui,ick. 10.12.1692 91. 25. St. toebehoorende de weesen van Jan Vande Cotthe bij naeme Jan, Janneken Vande Cotthe in houwelijck verweckt met Marie Vande Walle fa Jaecques verstorven bij het overlijden vanden voorn. Jan Vande Cotthe + Desteldonck april 1692. V. Pieter Vanden Cotthe oom en deelvoocht pat. 15.1.1693 Eigendom op de prochie v~n Desteldonck het Graafschap van Sprendonck waarvan dander helft competerende Joos Vande Walle ST hauderigghens broeder. 92.

2e.

'. St. Matthijé Van Ackere fs Niclaus april 1692 wedn. van Marie de Baets (1x) He. Lievyne van Becke fa Pieters (2x) K. 1x : Lieven Van Ackere 2x : Marie Van Ackere V. Jan Vande Vöndele fs Mattheeus Eigendom -behuysde hofstede te Desteldonck 15.1.1693

+ Desteldonck

wesende

cheijns.

93. 29~ st. Pieryntièn Van Loo fa Niclaus + Desteldonck maart 1692 . wed. van Jan de Meyer K. Pieter syn selfa, Matthys en Jaecquemyne de Meyer. V. Pieter de Meyere voornt. over synen broeder sn suster Baudewijn Van Loo IS overl. broeder mat. Geen stvg. ten sterfhuyse van Jan de Meyer ook + Desteldonck. Eigendom te Desteldonck. 11.3.1693 94. 30. St. toebehoorende Lieven Saij fs Lieven 18j., Joosijntien Saij fa Lieven 15j~, ende Pieter Saij fs Lieven 36j~ ende nu ontrent de 14 jaeren vuijtlandich gheweest sijnde sonder doen van eenighe tijdijnghen ghehoort te hebben ende nochtans alhier noch levendich. Overlijden van hun vader Lieven Saij + Desteldonck 20.1.1690, Janneken Saij hun Buster. Eigendom te Desteldonck,Heerlijkheid Sprendonck, Loochristie, •• 12.3.1693 95. 31. Vercavelijnge ten sterfhuyse van Lieven Saeij fs Adriaen ten overstaen van Jan Saeij fs Lieven, Reijnier deCroocq_x met Marie Saeij en Pieter Vande Walie. 16.2.1693


- 14 96. 32. St. lieven $aeij fs Adriaens + Desteldonck 20.1.1693 He. Tanneken de Pallermuere fa .Marcus die desen staet maeckt ende overgeeft aen Jan Saeij fs Lieven, Reynier de Crooeq x met Mar~e Saeij fa Lievens en·aen Pieter Vande Walle fs Adriaen deelvoocht mat. en pat. over de· twee minderj. weesen vandenvoorn. Lieven Saeij midtsgr. ovèr Pieter Saeij al kinderen van Lièvens, audt 35j. dan alsoo den selven nu den tijdt van ontrent de 15j. uitlandich al kinderen vanden voorschr. Lieven Saeij die hij in houwelijek verwekt heeft met Marie dè Cl~rcq syne eerste

huyavnauwe ,

.

11.3.1693 97. 43. St. toebehoorende Pieter Van Ackere fs Pieters kindt dat hij hadde gheprocureert bij Elisabeth Vander Merre sijne huysvrauwe bij lden overlijden van voorn. haere moeder + Desteldonck dece~ber 1691. V. Lieven Van Doosselaere dtelvoocht mat. Behuysde hofstede - dander drij vierde paertin syn competerende Pieter, Lievijne en Marie Vander Merre st overl. broeder en susters. 11.4.1693 98. 42. Stro Elisabeth

Vermerre

- zie volgnummer

97.

99. 46. St. Adriaen van Ackere fs Paesschiers + Desteldonck sept. 1693 He. Marie Sctautheet K. Lieven, Jan, Janneken en Pieternelle Van Ackere. V. Frans Van Ackere fs Paesschier. 3.12.1693 100. 47. St. Pieter de Meijere fs Jans + Desteldonck 3.11.1693 He. Lievyne de Clercq·fa Niclaus geassisteert met Pieter Verbrugghen fs Jans. V. Lieven de Meijere fs Jaspaert tot Lockeren deelvoocht. K.Pieter de Meijere. Eigendom te Desteldonck 3.12.1693 101. 48. St. Marie de Lombaert fa Jans + Desteldonck Hd. Pieter van Seele fs Lievens V. Jan Bonn~ tot Loo-Christi deelvoocht K.Bettien ende Pieternelle de Lombaert. Behuysde hof~tede te Desteidonck. 3.12.1693

16.9.1693

102. 49. St. Lieven de Sommere fs Pieters + DestSldonck oktober 1693 He. Lievyne Stevens K. Lieven, Jan, Pieter, Marie ende Lievyne de Sommere. V. Pietèr Baete Behuysde hofstede daer dloverl. uyt gestorven is. 3.12.1693 103. 50 St. Lievijne Michelinck + Desteldonck Hd. Lauwerijs Monaert fs Jans

oktober

1693

is


- 15 K. Ad~iaen Lauwerijns Monaert noch minderjaerige~ Janneken Monaert x met Jan de Deckere V. Pauwel de Smet deelvoocht. Behuysde hofstede te Desteldonck op cheijns. 11.1.1694 104. 51. Zie volgnummer

mitsgr.

103

105. 52. St. Janneken van Hekce fa Pieters + Desteldonck feb. 1693 Hd. Joos der Kinderen fs Marijn K.Pieter, Lieven, Lauwerijs en Adriaen der Kinderen. V. Adriaen de Suttere fs Lieven deelvoocht. Eigendom te Desteldonck. 11.1~1694 106. 54. St. Pieter Van Ackere fs Lievens + Desteldonck aug. 1693 He. Andriesyne Schautheet fa Jans K.Lieven 5j. en Liev~jn 15m. Pieter Van Ackere fs Pieter bij den overledenen in houwelijck verweckt bij Pierijntien Praet sijne voorgaende huysvrauwe. V. Adriaen Vande Walle fs Pieters en Adriaen Praet en Jan Schautheet voochden. Eigendom te Loo-Christi en te Desteldonck. 11.2.1694 107. 55. st. Matthijs Staeleris fs Pieters + Desteldonck 1693 He. Marie Michels . K.Mar{e· Staelens V. Pieter ~Staeléns Behuysde hofstede de westhelft competerende het sterfhuys vande wed. Lieven Mussche te Desteldonck. 24.4.1694 108. Jan Gh.embrugghe verklaart schuldig te z a j n aende drij onderjaerige weesen van Pieter van Nieuwenhuyse gheprocreert bij Magriete Vande Voorde. ?7·5.1694 109.

56. zie volgnummer

110.

110. 57. St. Marie de Gustenaire (Gustenaere) donck 17.6.1694 Hd. Andries Everaert fs Liev.fts K. Lieven Everaert V. Lu{jcas de Gustenaere deelvoQcht. 8.7.1694

fa Lievens

+ Destel-

111. 58. Rek~ door Symoen Uittendaele als voocht over de weese van Lieven Uittendaele bij naem~ Joos Wtten~~ele·· synen broeder audt 23j. 14.9.1694 112. 59. Rek.door Joos Bauwehs als voocht vande weesen Bauw.en s geprocreeert bij Elisabeth Buij ck. Vorige rek. van 10.12.1692 . :2 7 • 11 •16-Cj 4

Gillis


- 16 113. 60. Acte renunchia tie - abandonnat.ie : Pieter Vande Walle Adriaen Vanden Walie, Lieven Vande Walie, Pietronelle Vande Walle, Adriaen de ~He.>ijerex met Janneken Vande Walle ende Lauwereys Van Poucke x met Jaquemijneken Vande Walle al fs. et fa Pieter, laeten alle het selve alsoo in schaede ende baete aen Jaquijs Vande Walle fs Pieter onsen broeder. 5.12.1694 114. 61. St~ Crijstoffels Schelstraete He. Janneken Verroostat V. Pieter Schelstraete K.Lievintien Schelstaete 4m. Geen eigendom 3.2.1695

+ Desteldonck

22.4.1694

115. 62. St. Jan Van Doorslaer fs Pieters + Desteldonck 12.12.1694 mits ten sterfhuyse van wijlent Joanne de Waele fa Laureris syne huysvrauwe die tevooren wed. was van wijlent Jan de Coninck fs Jan oock + Desteldocnk 25.9.1694. V. Jan de Coninck fs Jans pat. en Adriaen de Waele fs Laur~ns Jmat. . K. Lautens, Pieter ende Adriaeneken d~_ COhinck s'overl. outste drij weesen bij haer in eerste huwelijek gheprocreert bij wijlent den voorn. Jan de Coninck fs Jans, mitsgr. Jooris van Doorslaer fs Fieter en dito Adriaen de Waele fs Laurens voogden pat. en mat. vande vier weesen van Jl!n van Doorslaere fs Pieters in tweede .i.._huwelijck gheprocreert met name: Jan 7j., Louis 4j., Marte 5j., Jenne Ma'rie 1j . NB. Matte de Wallè fa Laureijns gh~stede ~egijne. Eigendom te Mendoncq - Desteldonck. 8.2.1695 116. 63. St. Tanneken de Cock: fa Lievens + Desteldonck 11.12.1693 Hd. Pieter de Bruijne fs Jae~ques V. Lieven de Cock sweesens grootvader mat. K. Livij-ne 13j. en J'enneken de Bruzj n e 6j. Margriete Schautheet. uxor Lieven de Cocq s 'overledens moeder, + Desteldonck januari 1691 Eigendom te Winckel 8.2.1695 117. 67. st. Pieter de Clercq fs Pieters + Desteldonck lesten maerte 1694 He. Franchoijse de Dobbel fa Pieters V. Jaecques de Clercq fs Pieters oom en deelvoocht pat. K.. Marie Cornelie 12j. en Claire Adriaene 9j. Behuysde hofstede te Desteldonck. 27.6.1695 118. 68 St. verstorven ende ghesuccesseert op Jacobus ende Livinus Snijders fs Ghijsbrecht uit den hoofde van MaF~e de Muijnck fa Joos wed. van wijlent Jaecques Vande Walle hun grootmoeder mat., welke kinderen dito Ghysèlbrecht ~nijders heeft gheprocreert bij Lievijne Vandemalle, ~~lcke grootmoedere is + Desteldonck 27.9.1694.


- 17 V. Adriaen Vande Walle en Jan Vande WalIe. Eigendom té D~steldonck.· 24.11.1695 119. 69. St. competerende Jan ende Janneken Vande Coete kinderen van Jan gheprocreert met wijlent Marie Vande Walle fa Jaecques hun moeder + Desteldonck 17.9.1694, mitsgr. de successie op de'selve ghedevolveert met het overlijden van Mafie de Muijnck fa Joos wed. van wijlent Jaecques Vande Walle hunne grootmoeder mat. + Desteldonck 27.9.1694. 24.11 .1695 120. 70. St. Elisabeth Putte'mans fa Lievens + De st eLdonck april 1695'~ St. Niclaeys Verbrugghen fs Niclaeys + Desteldonck juli 1695. K. Jacques, Jan ende Lievyntkin Verbrugghe. Lieven Putteman sweesen grootvader, Jan ende Janneken Putteman sweesens oom ende moeije, alle drij overleden. Jacques Putteman fs N~claeys, Pieter de Baere x met Fillyntkin Putteman deelvoocht. Behuysde hofstede daer sweesen vader ende moeder overleden .syn. 11.12.1695 121. 71. Rek. door'Gillis Liets fs Jans als voocht over de minder jaerige w.eesen van wij lent Lieven de Br uyrie fs Jacques ende synders ,~~huysvrauweS.M. 9.2.1696 122. 72. Rek. door Adriaen Vande W~lle fs Pieters voocht ädministraeteur ende Adriaen Praèt als ~edevoocht over de onderjaerige weesen van wijlent Piet er van Acker fs Lieven geprocreert bij Pieryntjen Praet. 9.2.1696 123. 73. Acte selfswording 24j. 28.4.1696

van Simoen Bauwen~

fs Gillis

124. 74. St. Adriaen de Suijtter fs Lievens in slJn leven meyer van de keure ende prochie van Desteldonck + Destel~ donck 18.9.1694. He. Pieternelle Van Hecke fa Pieters V. Augustijn de Groote fs Jans deelvoocht pat. en Joos der Kinderen deelvoocht mat. K.Lieven, Joosyne, Maria, Jenneken ende Adrianneken de Suijtter. Behuysde hofstede daer sweesens vader overleden is. 12.7.1696 125. 75. St. Marijn de Vriendt fs Inghels + Desteldonck 30.4.1Q94 He. Cornelia de Clercq fa Lievnes K. Lieven, Pieter en Adriaen de Vrient s' overledens sonen hun sBlfs, Elisabeth de Vriendt 19j. V. Lieven de Vriendt voornt. Behuysde hofstede daer dese overledene uyt gestorven TIesteldonck t' eynde de noortstraete. 12.7.1696

drij is te


- 18 126. 76. St. Lieven Bonne fs Lievens + Desteldonck 22.5.1696 He. Lievinne Staelens fa Michiels V ..Lieven de Somere fs Lievens deelvoocht pat. ende Lieven Staelens fs Michiels deelvoocht mat. K. Jan, Pietronelle ende Janneken. Eigendom te Loochtistie keure van Histe 10.10.1696 127. 77. St. Jan N~uts fs Lievens + Desteldonck maart 1695 Re. Andriesyne de Soomere V. Pieter van Bastelaer voocht mat. K. Jan, Adriaen, Cathelyn~, Janneken ende Marie Nauts: Eigenddm te Loochristie keure ~an Riste. 10.10.1696 . 128. 78. St. Servaes van Bastelaer fs Pieters + Desteldonck 9.4.1697 He. Jenneken van Hausselaer V~ Pieter van Bastelaer fs Pieters grootvader en deelvoocht b~neffens Jan van Acker fs Pieters. K. Jan van Bastelaer 2j. Eigendom te Desteldonck. 8.5~1697 129. 82. Rek. door Lieven Verbrugghen fs Niclaeys administrerende voocht over de drij minderjae~ige weesen achterghelaeten bij Ntclaeys Verbrughhe fs Niclaeys ende Elisabeth Putteman fa Lievens met naemen: Jaeques, Jan ende Lievyntken VerbruggheIl. 15.7.1697 130. 83. Rek. door Adriaen de Waele fs Maureijs als administrerende voocht beneffens Jan de Coninck fs Jans bijstaende v·Oóbht over de drij outste weesekinderen van Janneken de Waele fa Laureijns bij haer in eerste huw&lijk gheprocreert bij wijlent Jan de Coninck fs Jans. d'oude met ~ naeme Laureijs, Pieter ende Adriaenne de Coninck mitsgr. als administrerende voocht beneffens Jooris van Doorslaer m~devoocht over: de vierjoncste weesen van 't voorn. Jenneken de Waele bij haer in tweede huwelijck verwekt bij Jan van Doorsl~er fs Pieters.met naame Jèn Louis, Mariè ende Jenne Marie van Doorslaar. 13.11.1697 131. 84. St. Lievin de Vriendt fs Marijnis + Desteldonck 14.12.1696 He. Livijne Saeij fa Nicolaes V. Adriaen de Vriendt fs Marijnis s'overledens broeder voocht pat. ende Lieven Van Acker fs Stoffels x met Cathelijne Saeij fa Nicolaes voocht mat. K. Laureijns 6 weken, Livijne 8j~6m. ende Jenneken de Vrj_endt 3j. 14.3.1697 132. 85. Rek.door Jan Vande Walle fs Jaecques administrerende voocht over Jan ende Jenneken Vande Cotte minderjaerige weesen van wijlent Jan Vande Cotte bij Mar:ie Vande Walle fa Jaeques dochter van Marie de Muijnck. 3.12.1697


- 19 ~ 133. 86. Rek. door Gillis Lidts x met Janneken de Bruyne fa Lievèns als voocht over Abraham, Jan ende Lauryntkien de 13ruyne al fa et fs Lievens synen swaegers ende swaegherinne. 1698· •134. ~7. Rek. door Jacobus de Clercq fs Pieters als voocht pat. vande eerste weese wijlent Michiel de Clercq met naeme Jan Baptiste de Clercq; Jan de Coninck voocht mat. 21.2.1698 135. 89. Augmentatie van staet toebehoorende Jan Bapte de Clercq soone ~an Michiel de clercq bij Livijne Verna~t fa Gillis op de voornoempde weese verstorven bij' den doodt ende aflijvichijt van Gillis Vernaet fs Inghels sijnen grootvaeder mat. + Loochristy int quartier vande Oudeveltstraete 22.7.1689 ten wiens steerfhuijse hauderigghe ghebleven was wijlent Joorijntken Brae~kman fa Jans. . 1/7 voor de weese beneffens Jan de Coninck x met Marie. Vernaet fa Gillis deselve Marie verweekt gfielijk oock doet de weese moeder bij Christoffelinne de Bruijne fa Mattheus in het eerste huijwelijck vande voorn. der weesen grootvader ende oock beneffens Jan, Adriaen, Joosijntken, Jann~k~~ ende Pieternelle Vander Vaet bij haeren grootvader in tweede huijwelij.ck verweekt bij tvoornoemde Jooryritken Braeekman fa.Jans. Goederen verstorven op de weese van Michiel de Clercq uit hoofde van voorn. Gillis Vernaet synen grootvader en bij het overlijden van tvoornoemde Piete~nelleken Vernaet dese weesen maternelle moije ~an halfve bedde. De staet overgebracht bij Mr. Jaecques de Clercq fs :pieters ende Jan de COhinck fs Jacus als voochden over de vootrioemde minderjaerige weese Jan Bapte de Clercq. 20.2.1698 136. 90 ..St. Jacqûemynken Luyt(t)ens fa Jans + Desteldonck 17.2.1697 . Hd. Jan Van Acker fs Jacques V. Jan Luytens grootvader en voocht K. Jacobus, Janneken, Jacquemyntken en Catherine Van Aeker. 5.7.1698 137~ 91. Augmentatie van staet toebehoorende Laureijs ende Ad rLa erin'ek en de Coninck Jans kinderen in eersten huijwelij ck gheprocreert bij J'anne ken de Wàele fa Laureij s ende Jan, Louis} Marie ende Jenue Marie van Doorslaer Jans kinderen Pieters soone ghewonhen in tweede huijwelijck~bijde voorsijde Joanne de Waele fa. Laureij s. Ten sterfhuijs van wijlent Laureijs de Waele fs Lallreijs dloude hunnen grootvader mat~ + Loochristy 4.6.1698 op de keure van Riste. . Overg~bracht bij Jan de Coninck fs Jans der outste weesen halfven broeder en J'ooris van Doorslaer fs Pieters de joncx-· ste weesen pat. oom als deelvoocht over de voorseijde vier joncxste weesen inde vaederlijcke sijde beneffens Adriaen de Waele fs Laureijs de voorn. ses weesen maternelen oom en voocht administrataire over de ses weesen van sijn voorseijde suster Joanne de Waele. 1 .7.1698


- 20 138. 92. st. Pieter Van Zele fs Lievens

+ Desteldonck 16.6.1698 He. Marie Braemt fa Jans V. Geraert van Zele fs Lievens en Jan Bonne fs Andries x met Janneken de Lombart fa Jans. K. Elisabeth ende Piete~nelle van Zele al~ kirideren van Piet er ver~e~kt bij Marie de Lombart fa Jans sloverledens eerste huysvrauwe gheweest. Den .voorn. Geraert van Zele deelvooeht beneffens Jan Brampt fs Jan over Andriessynken van Zele ooek fa Pieters verweekt bij de voorn. He.

5.7.1698 139. 93. Rek. door Gillis Lidts als voocht over Pieter, Abraham, Jan ende CIausyntkin de Bruij~e fa Lievens verweekt bij Lievinne Vuyttendaele sijne s~aegher ende èwaegherinne sedert overlijden van Lieven de Bruijne haere vader + Desteldonek 1691.

19.7.1691 140. 94. St. Anna de Meijer fa Jacques + Desteldonek Hd. Laureijns de Mee~ter fs Adriaens V. Pieter Baete fs PieteTs K. Janneken de Meester ~a Laurijns

17.11.1698 141. 95. St. Amm~lken Saeij fa Jans + Desteldonek

29.5.1694

Hd. ~ieven Vanden Abbeele fs Lievens K. Ihgel en Janneken Vanden Abbeele V. Jaques Saeij fs Jans

25.4.1699 142. 98. St. Adriaen d-e Suttere ende Pieternelle

van Heeke fa Pieters syne huys vr auwe die ho ir necessaire ghebleven was van haeren voorn. overléden ~an die overleedt den 14.1.1700 ende dat ter causén vande vereoopinghe vande goederen tert selven steirfhuijse. Curateur : Matthys Geeraert, greffier. z.d.

143. 99. Rek. d~or Jan Saeij fs Lievens gheproerieert de Clerck als voocht over Lieven ende Joosijne Lievens sijnen broeder ende suster.

bij Marie~ Saeij fa

16.2.1700 144.100. Rek. door Lieven Verbrugghen

fs Nieolaijs administrerende voocht over de drij minderjaerige weesen a.êhter ghelaeten bij Nicolaijs Vèrbrughhèn fs Nicolaéijs ende Elisabeth Puttemans fa Lievens béide S.M. met naeme Jaeequeè, Jan ende Lievijne Verbrugghen. Vorige rek. van 15.7.1697.

4.3.1700 145. 101. Rek.door Pieter Baete fs Pieters als v60cht over de drij minderjaerige weesen van wijlent Lieven de Soemere fs Pieters ende Lievijne Stevens fa Lievens beide S.M. met naeme Lieven, Marie ende Lievijne de Somere; sedert het overlijden van .sweesens moeder + Desteldonck 1694.

17.4.1700


- 21 146. 102. St. Elisabeth van Hole fa Lievens + Desteldonek 24.7 -. 1700 Hd. Laurs Snyder fs Gyssebreeht K. Anna Marie~j., Lievijne 4j., Franehoyse Isatelle 2j. ende Joanne Corn~lia 2m. V. Lieven van Hole fs Paessehier als grootvader vande moederlijeke sijde. 4.11 .1700 147. 103. Augmentatie van staet toebehoorende Jacobus, J6anne Jaequemyntken ende Catharina van Acker fa Jan bij Jaeequemyntken Luijtens fa Jan bij Beatrice Moens; bij den overlijden van wijlent Jan Luijtens fs Daneels hunnen grootvader mat. + Looehristy inden wijek va.m.Slaekmansstraete 6.3.1700. De weesen 1/2 staeeke ende Pieter Luijtens fs Jans hunnen oom eenen gelijcken tweede staek. V. Pieter Luijtens fs Jans sweesens oom mat. 6. 11 .1700 148. 104. Tweede rek. door Adriaen de Waele fs Lauwereyns als administrerende vooeht beneffens Jan de Coninek bijstaende voocht over Adriaenneken de outste weese van Jenneken de Waele fa Laureijs bij haer in eerste huijwelijek geproereert bij ~ijlent Jan de Coninek fs Jans, mitsgr. als administrerende vooeht beneffens J60ris van Doorslaer medevoocht over de~vier jonexste weesen v~nhet voorn. Jenneken de Waele bij haer in tweede huijwelijek verweekt bij Jan van Doorslaer fs Pieters met naeme Jan, Louis, Marie ende Jenne Marie van Dobrslaer. Vorige rek. van 13.11.1697. 6. 11 .1700 BUNDEL

165 B

(1690 - 1700)

149. 1. St. Maijken Slook + Everg~ Dooresele weduwe in tweede huwelijk van Lieven de Baerdèmaekere. K. Lieven de Baerdemaekere V. Andries Pijlaert en Jan Sloek 12.2.1691 150. 2. St. Marie Vervaet Hd. Jan de Wever V ..Jooris Grijp K. Maiieken de Wever 3.3.1691

~+ Everg. Dooresele

151. 3. St. Pauwèls Bauters + Everg. Dooresele He. Stoffelyntgen van Hersele V. Jan Bauters pat. K. Pierken Bauters 29.5.1691

1690

152. 27. Rek. door Jan Sbek fs Andries als vooeht over de jongste weesè van Lieven de Baerdemackere gheproereert bij Maijken Sloek fa Andries in sijn tweede houwelijek. 29.1.1693


- 22 153. 28. Rek. door Pieter Tijssebaert fs Jaques als vooeht over synen onder jaerigen broeder en -$üsters naementliek Crij stoffels, Marie ende Lievyntgen Tijssebaert ooek kinderen Jaques. 3.2.1693 154. 45. St. Lieven van Spraeijbroeek + Everg. Doornzele 2.4.1693 He. Stoffelijntgen van Hersele fa Jans wedn. in eerste houwelijek van Maghdeleene van Heeke V. Crijstoffels de Muynek ende Lieven VernaeveL o~er de vier weesen verweekt in eersté houwelij~k bij Maghdeleerte van Hecke met naeme : Cattelijne, Laureijs, Lievyne ende Janneken van Spreijbroek. 29.4.1693 155. 53. St. Baudewijn (Bweijn) van Hersele He. Joosyntgen Struyvel V. Gillis van Hers~le K. Marie van Hersele 13j. 16.1.1694 156. 64. St. Pieter Gillis + Everg. Doorn. He. Wijllemyntgen Bundervoet V. Jan van Hecke en Jan Bundervoet K.Jantgen Gfllis ?j. 15.2.1695

+ Everg. Doorn.

1694

157. 65. St. Pieter Lippens + Everg. Door~. 23.12.1694· Wedn. van Vijntgen van Nieuwenhuyse (1x) He. Vyntgen Ghembrugghe (2x)' V. Lieven Beekman en Jan Ghembrugghe. K. MatJe ende Vyntgen Li.:ppensrespectievelijk 12·en 10j., Lieven Beek~an voorn ..x met een d6ehter vande overledenen met naeme Vijntg·en Lippens oock fa Pieters soo over sijn selven als oock voght over ~anneken Lippens oock fa Pieters die dese overledenen gheprocreert heeft bij Vij.ntgen van Nieuwenhuyse in sijn eerste houwelijck. 15.2.1695 158. 97. St. Pieter Curthals + Everg. Doorn. 29.6.1699 He. Marie Bauters V. Jan Curthals K. Pauwels 13j., Marie 10j. ende Jarreken Curthals 12.8.1699

3j.

159. 66. St. Jan van Heirsele fs Pauls + Everg. Doorn. He. Vijntgen de Baerdemaeker Lieven van Hèirsel~ soo o~er syn selven als vooght over de ~eese van Pieter van Hersele gheprocreert bij Elisabeth de Baerdemacker , midtsgr. Jooris de Baerdemacker oock a~s vooght over de selve weese van Pieter v~n Hersele ende soo dese overledenen bij de He geene kinderen en heeft gheprocreert soo sijn hun als hoors representerende ten selven steirfhuyse den voorn. Lieven van Hersele ende de selve weese, als wesende eijgen broeder ende eijghen broeders kijnt vande overledenen. 15.2.1695


- 23 160. 79. Rek. door Pieter Tijssebaert fs Jaques als vooght· over sijne onderjaerige ~uster Lievyntgen Tijssebaert fa Jaques. Vorige rek. 4.2~1693 21.5.1697 161. 80. Rek. door Jan Vande Voorde als vooght vande ·weesen van Pieter van Nieuwènhuyse~ medevooght Jan van Nieuwenhuyse. 6.7.1697 162. 81. St. Jan Vernaeve fs Crijstoffels He. Janneken Mijngaer4 V. Gillis de Vijldere K. Cornelia Vernaeve 15j. 13.7.1697

+ Everg. Doorn.

163. 88. St. Francoise Baelcaen + E~erg. Doorn. 28.4.1698 wed. vvan Crijstoffels Rotman (1x) Hd. Niclaijs de. Couset (2x), weduwnaar van Stoffelyntgen de Jonghe Lieven van Hersele x met Janneken Rotman fa Crijstoffels ende Adriaen Rotman oock fs Crijstoffels beede kinderen die dese overledene ghe.procreert heeft bij Crij stoffels Rotman in haer. eerste houwelijek. V. Lieven van Hersele K. 2x : Marie 18j. ende Cornelus de Couset 16j. 24.5.1698 164. 96. St. Jooris Van Hijfte He. Janneken van Ackere V. Pauwels Averbeke K. Jan 12j. ende Tannek~n 4.7.1699

+ Ev~rg. Doorn. van Hijfte

1699

10j.

165. 4. St. Marie de Clercq fa Fieters + Desteldonck Hd. Guilliaem Wijllems fs Jans K. Jacobus ende Luijcas Wijllems V. Guilliaem Wijllems vader en vooght en Pieter de Clercq fs Pieters vooght mat. 21.5.1691 166. 5. St. Lieven Van Ackere fs Lievens + Keurs Desteldonck 6.3.1691 He. Joorintien Gheeraert fa Marten; overgegeven aan Lieven van Ackere fs Lievens sone vanden overl~denen gheprocreert bij Marie de Vildere ende aen Jan de Waele fs Andries als vooght. K. Jan, Pieter ende Jacobus van Ackere. 21.7.1691 167. 6. Rek. door Lieven Futteman als vooght over Li~ven, Livijne, Cathelijne ende Janneken Sai,j kinderen Michiel. Leste rek. van 18.11.1687 .11.10.1691 168. 7. St. Michiel de Clercq fs Pieters + Desseldonck 6.3.1691 He. Elisabeth Verbrugghen fa Lievens die met den overledenen tsynen tweede houwelijck verweekt heeft Francoijse


- 24 de Slerck fa Michiels 1j. hoor tot 1/2 beneffens Jan de Slercq fs Michiels den anderen tweeden hooftstaek als-· kinderen van halven bedde die den overledenen tsynen eersten houwelijck verweckt hadde bij Lievijne Vervaet fa Gillis. V. Jan de Connijnck deelvooght vande weesen van eersten bedde oom ende pat. van sweesen.moederlijcke sijde; beneffens Ja~ques de Clercq f~ Pieters s'overledens broedere ende deelvooght overbeede de v60rseijde wees~n gecreeit. z.d.

169.

8. Marie Keysers wed. van wijlent Lieven Braems mitsgr. Matthys Braems ende Adriaen de Sutter meijer van Desteldonck ten verzouke van Livijne ende Josijne Braems, verklaren dat zij in de pampieren raekende het sterfhuijs van voorn. Lieven Braems niet en hebben gezien, bevonden nochte achterhaelt sekere copie ofte origineel van wettelijck weesen staet van goed sprekende in proffyte vande voorschr. Livijne ende Josijne Braems, welken staet bij den voorn.· Lieven Braems over eenighe jaeren overgebrogt is gheweest voor mijn Ed Heeren schepenen van gedeele der stede van Gendt ter causen van alsulcke goederen ende meubilaire effecten als ten sterfhuijse ~van Elisabeth Dellaert alsnu bevonden sijn gheweest.

15.11.1691 170.

9. St. toebehoorende

Francoyse de Clerck fa Michiels bij den overlijden van haeren vader Michiel de Clercq fs Pieters die de selv~ tsynen tweede houwelijck verweekt heeft bij EI~sabeth Verbrugghen fa Lievens haudt synd~ 1 ja er rnidtsgr..... Jan de Clercq fs .Michiel haud t synde ontrent 6 jaer die den.overledenen ~synen eersten houwelijck verweckt heeft bij Lievyne Vervaet fa Gillis. V. Jaeques de Clerck fs Pieters s'overledens broeder en Jan de Conninck fs Jans.

14.1.1692 171.

10. Rek. door. Jan Ghembrugghe in houwelijck he bbende de wed. van Pieter van Nieuwenhuyse diè in syn leven voocht gheweest heeft over de wëesen van Jan van Nieuwenhuyse. 31.1.1692

172.

11. St. Lieven van Ackere de.jonghe .Keure Destèldonck november 1691 He. Janneken de Coninck fa Adroaen V. Jan de Waele fs Andries pat. K. Adriaen van Ackere fs Lievens

fs Lievens

overleden

31.1.1692 173.

12. Rek.door Jan Braempt fs Niclaes vocht administrateur gheweest over de innocente weese van Lieven van.Reeke bij naeme Tanneken van Reeke ook + Keure Desteldonck november 1691 .

.

.

Jann~ken Audenaerde achterhauderigghe bleven ten sterfhuyse vanden voorschr. Jan Braem midtsgr. oock Matthijs Braempt vbDgt over de achtergelaèten weesen vanden selven Braempt.

9.2.1692


;..25 huysvrauwe 174. 13. St. Cathelijne Baele fa Lievens overleden van Lieven Braempt fs Niclaus + Desteldonck 16.2.1693 Lieven Braemt oock + Desteldonck 1691 K. Joannes, Janneken en Marie Anne Braempt. Marie Keyssers in huwelijek met voorn. Lieven Braempt, na overlijden van Cathelijne Baele. V. Matthys Braempt. 9.2.1692 175. 14. Rek. door Adriaen Vande Walle fs Pieters die mits het overlijden van Pieter van Ackere fs Niclaes voegt gecrieert is over de weesen van Niclaes van Ackere fs Nielaes bij naeme Jan van Ackere. Vorige rek. van 1.3.1687 14.2.1692 176. 15. St. Jan Braempt fs Niclaes + Desteldonck november 1691 wedn. van Magriete van Acker~ (1x) He. Janneken Audenaerde V. Matthijs Braempt fs Niclaes en Pieter van Ackere fs Pieters K.uit eerste en tweede huwelijk Jan~ Matthijs, Marie, Lievynus, Pieternelle e~ Pieter Braempt. In het eerste huwelijk waren er vijf kinderen. 23.2.1692 177. 16. St. Lieven Braempt fs Niclaes + Desteldonck 1691 wedn. van Elisabeth de Nocker (1x) .-iedn·; van Elisabath .D.elle.art(2x) }'J'édri" .van Ca ttheliJne Baele (3:~çJ He. Märie K~ijssers (4x) . V. Matthijs Braempt fs Niclaes pat. K. 1x Marie Braempt 2x : Lievijne en Joosijne Braempt 3x : Joannes, Janneken ende Marie Braempt 4x : Pieter ende Lievijne Braempt 10.3.1692

augustus

178. 17. St. Lieven de Bruijne fs Jaeques ende Lievijne Vuyttendaele syn huysvrauwe S.M. + Desteldonckj staet overgegeven door Gillis Liets fs Jans x met Janneken de Bruijne fa Lievens als hoir ten ~esen sterfhuyse beneffens Pieter de Bru~jne fs Lievens 22j., Abr~ham de Bruijne 18j. Jan 11j. en Clausijntien de Bruijne 13j. V. Jan de Coninck fa Jans pat. en Jan Wytthinck fs Jans mat. 12.7.1692 179. 18. St. toebehoorende Piet er de.Bruijne fs Lievens 22j. Abraham 18j. en CIausyntien 13j. en Jan de Bruijne 11j. bij het overlijden van vader en moeder. Zie volgnummer 178. 19.7.1692 180. 19. ErffeIijcke vercavelijnghe, scheedijnghe ende verdeelijnghe aenghegaen ten sterfhuyse van Lieven de Bruijne fs Jaeques ende Lievijne Vuijttendaele sijn huysvraUwe. 1.3.1691


- 26 181 . 20. St. toebehoorende Jan, Gillis, Joosyntien, Elisabeth en Lievyntien de Meijere in houwelijek verweekt bij Nielaes de Meijere fs Nielaes en Lievijne Huijehe fa Frans, bij het overlijden Van hun vader + Desteldonek 22.5.1692 V. Pieter de Meijere fs Anthonus pat. 12.7.1692 182. 21. Vercavelijnghe ende erffelijcke verdeelinge ghedaen tusschen Lievijne Huijc~ fa Frans wed. van Niclaes d~ Meijere. 183. 22. St. Jan van Hans~laere fs Jans +Desteldonek feb. 1692 He. M~rie de Clercq fa Luijcas. K. Janneken van Hanselaere x met Servaes van Bastelaere, Jan en Marie van Hanselaere. V. Adriaen de Coninck pat. 22.7.1692 BUNDEL·

166

(1701 - 1710)

184. st. Passehijntkien Bonne fa Jans + Desteldonck feb'~ 1704 Hd. Jan Baete fs Adriaens V. Augustijn Respaelie fs Danijs K. Janneken 24j., Pieter 14j., Joosyntjen 11j. en Pieternelle Baete 8j. 5.6.1704 185. Rek. door Lieven Verbrugghen fs Nicolaeijs ende Pieter de Boer x met Gillijntken Putteman fa Lievens beide adm~nistrerende vooehden over Jacobus, Jan en Livijne Verbrugghen weesekinderen van Ni60laeijs Verbrugghen fs Nieol~eijs bij Elisabeth Putteman fa ,Lievens. 18.6.1704 ' 186. St. Andries Everhaert fs Lievens + Desteldonek wedn. van ••.• (1x) He. Mafie Eeckmans (2x) fa,Jans V. Jan Hillaert fs Jans swaeger pat. K. 2x : Jan 9j. 19.6.1704

7.4.1704

187. Renseingh ende bewijs door Jan de Waele fs Lauwreijns als vooeht pat. over de weesen van Adriaen de Waele fs Laureijns voorn. sijnen broeder. 12.4.1705 188. St. Joos Sierens fs Jans + Desteldonck He. Marie de Bruijne fa Lievens 'V. Jan Sierens fs Joos schoonvader K.Joos Sierens 3m. 8.11.1704 189. St. Joanne Bauwens wed. van Hendrick donck april 1700 V. Pieter Verbust K. Joannes Moortelman 7.4.1701

1704

Moortelman

+ Destel~


- 27 190. St. Pieter Van Ackere fs Pieters jonghman bij Pieternelle Praet + Desteldonck 30.11.1700 V. Adriaen Vande Walle Lieven Staelens fs Michiels x met Cornelia Praet fa Adriaen hoir uniq causa uxoris vande moederlijcke sijde; Andriessijne Schautteet moeder en staende voochde over haere minderjaerige weese verweckt bij voorn. Piet er van Ackere met naeme Liefken van Aokere - hoir uniq vande vaderlijcke sijde. 22~3.1701 191. Augmentatie van staet competerende de onderjaerige weese van Jan van Hijfte gheprocreert bij JÊoryntgen Vellemarr bij naeme Jan van Hijfte bij den doodt van Andries Vellem~n fs Pieters + Graafschap Everg. 22.3.1699 23.-2.1701 .192~ Verzoekschrift door Pieter van AckerB ~. met Marie Eeckmans te vooren wed. van Andries Everaert. 14~1.1706 19.3. St. Franchois van Acker + Desteldonck november 1705 Wedn. van Lievijna van Nieuwenhuijse fa Jahs (1x) He. Jooryntken de Meijere fa Lievens (2x) St. Livijne van Nieuwenhtiijse fa Jans + Desteldonck maerte 1705 . Staet dOor JOoryntken de Meijere fa Lievens in huwelijck gehadt hebbende Franchois van Ackere fs Pieters, te vooren in huwelijck ghehadt hebbende de voorn. Livijne van Nieuwenhuijse. V. Adfiäefi van Acker broeder vande overledenen pat. en Pieter van Nieuwenhuijse fs Jans mat. K. 1x : Lieven 19j., Jan 12j., Maiie 17j., Livijne 10j., Janneken 8j. en Pieternelle van Ackere 6j. 28.1 .1706

194. St. Adriaenken Verbaere +;Desseldonck

30.10.1705 wed. van Luijcas Notschaele (1x) Hd. Pieter de Pauw (2x) K. 1x ~ Janneken Notschale 18j~ V. Anthone de Meij K~ 2x : Pieter 6j. en Joannes de Pauw 3j. 2-~L1 .1706

195. Rek. door Geeraert van Sele als voocht over de twee minderjaerige weesen van wijlent Pieter van Sele ende Marie de Lombart. ??9.1706 196. Rek. door Pieter Baele fs Pieters als vDocht over de drij minderjaerige weesen van wijlent Lieven de Somere fs Pieters ende Lievijne Stevens fa Lievens beede S.M. met naeme Lieven, Marie ende Lievijne de Somere. 25.9.1706 197. Rek. door Jan fa Gillis bij over Jan Bapte de Clercq bij de voorseijde 7.10.1706

de Coninck x gheweest met Marie Ve rvae t.v Christoffeiijne de Bruijne fa Matthetls ~oogd de Clercg minderjaerige weese van Michiel Livijne Vervaet fa Gillis daer moeder van w~s Christoffelinne de Bruijne fa Mattheeus.


- 28 198. St. Jan van Holle fs Lievens + Desteldonck 18.12.1705 He. Janneken van Ackere'fa Matthys V. Jan van Doorsselaere fs Ch~istoffels K. Jan 19j., Llevijne 17j., Ferdinandus 13j., Benedictus 11j., Pieternelle 9j. ,ende Dominieus van Hblle 6j~ 7.11.1706 ' 199; Rek. door Pieter de Baere ~ls vooeht administrateur over de onderjaerige weesen van Nielaeijs Verbrugghen fsNielaeijs gheprocreert bij Eliesabette Putteman fa Lievens. 21.10.1706' 200. St. Janneken April fa Luijeas + Desteldonck 7.6.1706 Hd. Joos Vande Walle (weduwnaar)) fs Jaecquijs V. Luijcas April K. Pieternelle 9j., Lièvijne 6j. ende Marie Vande Walle 3j. 4.11.1706 201. St. Joosijne de Meijere fa Niclaeijs + Desteldon~k Hd. Mattheeus Clauwaert fs Joos V. Jan de Meijere fs Niclaeijs oom K. Anneken 7j. ende Pieternelleken Clauwaert 5j. 15.12.1706

21.5.1706

202. Rek. door Gillis de Wevere als voocht over de vier minderjaerige weesen van Ferdinant Roelant gheprocreert bij Joosyntgen vanden berghe in sijn eerste houwelijek. 18.11.1706 203. St. Niclaeij$ van Ackere fs Pieters + Desteldonck 1.2.1707 He. Pieternelle Lippens fa Jans V. Jan Braempt fs Jans ' K. Elisabeth 8j.~ Jaecquemyntgieri 6j., Marie 4j. ende Jan van Ackere 1j. 7.7.1707 204. St. Gillis Bruggheman fs Joos + Desteldonck 10.8.1707 He. Ann~ van Bruijsele fa Gillis f(2i) Joos Bruggheman; Jan Bruggheman, Lieven Gijsselijnck x met Pieternelle Brugghemart, Anthone Vande Velde voogd over Niclaeijs Bruggheman 22j. ènde Catharine Bruggheman 18j. al kinderen van Gillis Brugghemans s'ove~ledenen kinderen in sijn eerste ende tweede houwèlijck verweekt bij dese He. ende Fra,nchoijse Verhoossele. 6.10.1707 205. St. Pieternelle Vermeere fa Jaequijs + Desteldonck 14.1.1708 Hd. Pieter de Bruijnè fs Jaeequijs V. Anthone van Sompelle fs Coornelis tot Loochristij Hij,ste coosijn pat. causa uxoris Lievijne Vermeere. K. Lieven 12j., Pieternelle 8j., Pieter 5j. ende Tanneken 3j. 6.3.1708 206. St. Joos de Guchtenaere + Desteldonck maerte 1708 He. Jannhken de Bruijne'fa Jans Lieven de Vijsscher fs Jaecquijs x met Jaecquemijntgen de Guchtenaire, midtsgr. Jan Verhoorssele (Verhoossele)_oom,


- 29 pat. causa uxoris sijnder huysvrauwe. K. Janneken de Guphtenaere 20j. ende Niclaeijs .naere 15 j . 27.6.1708

de Guchte-

207. St. Mattheeus Clauwaert fs Jans + Desteldonck 19.7.1708 wedn. van Joosijne de Meijere~(1x) He. Tanneken Hebbelijnck fa Roelandt (2x) gehuwd met Jan Roossebeecke V. Pieter Clauwaert fs Jans oom pat. ende Jan de Meijere .ma t , K. 1x : Anneken 10j. ~nde Pietertielle Clauwaert 8j. 2x : Joannes 2j. ende Marie Lievijne Clauwaert 3m. 8.2.1709 208. Rek. door Lieven de Meij als voocht vande weesen van Pieternelle Bauwens ende Pieter Verbuijst met naeme : Jan, Pieter ende Frans Verbuijst gheprocreert.bij de voorschr. Pieternelle Bauwens welcke drij kinderen ende weesen commende van vullen bedde gherecht sijn inde deurgaende helft ende inde ande~e helft de drij deelen van vijve ende ~e twee kinderen Joosdocus Verbuijst ende Jaecobus de Vos x met Cattherine Verbuijst als commende .van alfve bedde inde deurgaende twee deelen van vijve. 25·4.1709 209. Rek. door Lauwe~ijns Snijders als gecommeteert bij ende van weghen Jacquemijntien Spillebeen vidua van Lieven van Holle in sijn leven mullenaer te Desteldonck, mitsgr. Jan Deriebel (de Ribbeie), Abraham de Poortere. Jan Van Doorsselaere ende de vidua van Jan van Holle als He. .• -ende ghemeene hoars ten sterfhuisje van geseijden van Holle.· 12.6.1709 .

210. ·St. Lieven van Holle fs Passchiers ende Jaequemyntken Spijlebeen + Desteldonck april 1706 en 8.5.1709 Hoors : JanIVan Doorsselaere fs Xstoffels x met Tanneken van Holle soo over sijn selven als in qualiteijt van voocht vande weesen van Jan van Holle; Jan de Ribele als vader en voocht van sijne drij kinderen gheprocreert bij Janneken van Holle + tot Oostaecker; Jan Baerbiers x~~et . Janneken van Ackere fa Matthijs als stijfvadere ende voocht vande selve sijne ses kinderen gheprocreert;bij Jan . van Holle + tot Desteldonck; Lauwereijs Snijders ais vader· en voocht van syrie .dr i.j k.ind er-en:ende weesen geprocreert bij Elisabeth van Holle; Adriaen Geeraert x met Annamarie Snijders gheprocreert bij de voorschr. Elisabeth van Holle, eene vande voorschr. haere drij kinderen + tot Desteldonck; Abraham de Poortere als vader en voocht vande selve sijne we ese; ende kindt gheprocreert bij Adriaennekn van Holle + Evergem, al kinderen van Lieven van Holle. . 15.1.1710 211. St. Jan Haudenaerde + Desteldonck 24.9~1708 He. Livijne Tolemans V. Pieter Haudenaerde .k.~Elisabeth 17j. ende Gillis Haudenaerde 5j. 26.9.1709


- 30 212. Rek. door Pieter de baere als voocht administrateur over de onderjaerige weese van Niclaeijs Verbrugghe fs Niclaeijs gheprocreert bij Eliesabethe Pu:tteman fa Lievens. 26.3.1710 213. St. Elisabeth de Vrient fa Marijns + Keure Desteldonck 19.2.1710 Hd. Pieter Baete fs Pieters V. Adriaen de Vriendt fs Marijn mat. K. Joanna Marie Baete 2m. 27.3.1710 214. Rek. door Pieter van Aerde als voocht over de weese van Pieter van Nieuwenhuijse sijne huijsvrauwens suster bij naeme Lievijne van Nieuwenhuijse fa Pieters. 14.5.1710 215. St. Adriaen de Meijere fs Lievens + Desteldonck 17.4.1710 < He. Janneken Vande Walle fa Pieters V. Mathijs de Jaegher fe Matthys coosijn ende Adtiaen Vande Walle fs Pieters K. Pieter 20j. 30.6.1710 216. St. Jan de Jaeghere fs Matthijs + Desteldonck 11.4.1710 He. Lievijne van Ackere fa Christoffels V. Matthijs de Jaeghere fs Matthijs broeder vanden overledenen pat. . K; Lievijne 15j. ende Joannes de Jaeghere 13j. 27.5.1710 217. Tweede rek. door Pieter Verbrughen fs Lieven als voocht over de wee~eri van Andries Verbrugghen geprocre~rt bij Elisabeth Naudts fa Jans met naeme T~nrieken Verbruggh~n 10.12.1710

20j.

218. Rek. door Geeraert van Zele fs Lievens VĂ“Qcht administrateur over de twee' ininderjaerige weesen van wijlent Piete"r van Zele fs Lievens end~ Marie de Lombart met naeme Elisabeth ende Pieternelle van Zele. 17.11.1701 219. Rek. door Jan vande Walle fs Jaecques als maternelen administrerende voocht over Jan ende Jenneken vande Quote minderjaerige weesen van wijlent Jan vartde Quote bij Ma~ie vande Walle fa Jacques daer moeder van was Marie.de Muijnck. 16.1.1702 220. St. Lauwerijs Moenaert f;Desteldonck 3.2.1702 He. Elisabeth Boone Hoors : Adriaen Moenaert fs Lauwereijns gheprocreert bij Lievijne mechelijnck ende Jan de Decker x met Janneken Moenaert fa Lauwereijns, ~midtsgr. Pauwels de Clerck voocht over Lauwereijris Moenaert fs Lauwereijns gheprocreert bij voor~chr. Lievijne Me~helijnck 18j. 23.3.1702


- 31 221. St. Lieven van Ackere fs Chrijstoffels + Desteldonck 6-.4.1703 He. Catthelijne Saeija fa Niclaeijs V. Jooris van Ackete fs Chrijstoffels .. K. Lievijntgen 13j., Chrijstoffel 11j., Niclaeijs 9j., Jan 7j., Elisabeth 4j. en Catthelijntien van Ackere 1j. 1.7.1702' . . 222. St. Martijti de W~fvenhaere fs Jans + Desteldonck He. Cathelijne Moenaert fa Lievens V. Pieter Moenaert K. Lievijntkien de Wefvenhaere 19.9.1702

19.5.170~

223. St. Lievine Manghelaers wed. van.wijlént Lieven Stevens + Loochristij keure Hifte juli 1702 . 'Jä.nBonne fs Andries x met Marie Stevens fa Lievens gheprocreert bij den voorn. overledenen. V. Pieter Baete voocht o~er de drij minderjaetige kinderen van Lieven de Soemere gaprocreért bij Lievijne Stevens oock fa Lievens; Jan Verbrugghe.n fs Ld ev en s 'vader ende v00cht; . over sijn minderjaerige weese geprocreert bij Janneken Stevens oock fa Lievens ende Franchoys Matthys x met Laurynken Naudts die te vooren wed. was van Jan Stevens fs Lievens schoonvader ende voocht over de twee minderjaerige weesen achtergelaeten bij de voorn.• ' Jan Stevens fs Lf.evsn s ende al geprocreert bij de voorschr. overledene. 14.9.1702 224. Rek. door Gillis Liedts x ghehadt hebbende Janneken de Bruijne fa Lievens als voocht administrateur over Abraham, Jan eride Clausijne de Bruijne al fiJij,van Lieven sijne swaeghérs ende swaegherinne~ , 16.4.1703 225. Sti Re~nier ~e Croock fs Albertus + Desteldonck 30.4.1703 He. Mafie Saeij fa Lievens V. Jaecques dè Wilde fs Pieters K. Lievijn de Croock 29j. ende Matthee.us de Croock 15j. 14.11.17P3 .... 226. St. J60s Haentiens fs Jans + Desteldonck He. Joosijntien Vernaeven fa Lievens V. Pauwels Kijmpe fs Joos oom K. Lievijnus Haenthiens 2j. 28.11 .1703

20.5.1703

227. st. Adriaeneken de Riddere fa Jooris + Desteldonck Hd. Pieter van Acker fs Pieters V. Christoffel de Meijere fs Pieters K. Franchoijs van Acker 14m~ 9.1.1707 .

15.10.1703

228. Rek. door Pieter Verbuijst fs Pieters als administrerende voocht .over Joannes Moortelman minderjaerige weese 19j. 14.12.1703


- 32 229. St. Janneken de Bruijne fa Lievens + Desteldonck Hd. Gillis Liedts ~s Jans V. Pieter de Bruijne fs Lievens K. pieternelle 13j.ende Joanne Liedts 4j. 21.2.1704

feb. 1702

230. St. Passchier Strijmeersch fs Gillis + Desteldonck He. Janneken de Coninck fa Adriaen (2x) V. Jan Strijmeersch fs Gillis B'overledens broeder K. 2x : Marie Strijmeersch 9j. 21.2.1704

juli 1703

231. Augmentatie toebehoorende Jan de Clercq fs Michiels bij Livijn~ Vervaet fa Gillis, Inghels soene, ghewonhen bij Christoffelinne de Bruijne fa ~attheeus minderja~rige weese op hun verstbrfven bij het overlijden van 'w~jlent Jaecquemyntken'Vervaet fa Inghels weduwe van wijIerit'Joos Braeckman fs J'ans sI j n 'mat. oude moije + Loo chr-Lst i.j int quartier van het Smael honnelt 8.3.1701. . , 3.4.1704 è

232. Rek.door Adriäen de Waele fs Laureyns als administreren~e ~oogd beneffens Jan de Coninck fs Jaris bijstaende voocht over Adriaenneken de outste weese ~an Jannèk~n de Waele fa Laureyns bij haer in eerste houwelijck geprocreert bij Jan de Coninck fs Jans doude mitsgr. als administrerende voocht beneffens Jooris van Do6rslaer medevoocht ovef de drij j6ngiste weesen van het vccr-n., Janneken de Waele bij ha er in tweecll,houwelijck verweekt bij Jan van Doorslaer fs Pieters met naeme Jan, Louis ende Jenne Marie van Doorselaer. 5.3.1704 233. Rek. dd6~ Crystoffels van Verdeghem x met de wed. van Jan Ghentbrugge fs Lievens over de ontvangsteri o~er de onderjaerige weesen vanderi voorn. Jan Ghentbrugghe v~h de verkopinge. 8.5.1704 234. St. Jan Van Aeker fs Nielaeijs + Desteldonek 15.1.1704 He. L'iev i j n e Saeije (2x) . V. Adriaen Vande Walle fs Pieter K. 2x : Jan 5j. ende Ádriaen van Acker 2j. 16.4.1704 235. Rek. door Joos de Ruyttere Segher Cqoreman vade~ Vorige rek. van 17.11.1701 21.5.1704 '.

als voocht

over de weesen

van

236. Rek. door Geeraert van Sele voogd administrateur over de twee weesen aehtergelaeten bij wijlént Pieter van Sele ende Marie de Lombart. . 4.6.1704 237. Rek. door Jan de Decker fs Adriaen als v09cht ende swaeger over Lauwereijs Moenaert fs Lauwereijs 20j. geprocreert bij Lauwereijs Moenaert ende Lievijne Meche.,,·<linck. 21.5.1704


- 33 BUNDEL

167

A

(1710 - 1720)

238. Rek., staet ende augmentatie door Adriaen Sierens fs Jans voocht pat. over .de onderjaerige weesen van Joos Sierens ende Marie de Bruijne be ede + Keure Desteldonck ende. op de prochie van Saffelaere. .. Overlijden van Jan Sierens sweesefis grootvader vanden 17.3.1712. Jan de Bruijne fs Liev·ens voocht mat. 16.5.1730 23~. Rek. door Jan van Hijfte hauder ende Joannis Roelant als vooch.den over de weesen van Pieter Corthals gheprocreert bij Janneken Roelant •. 23.4.1720 240. St. Lieven Plasschaert fs Liev.en + Everg. Doornsele 29.9. 1719. He. Joanne Acke fa Pieter alsnu in huwelijck met Augustijn van Huffel '. V. Lieven :r"rasschaertpat. ende Pieter Ac}Ce grootvàder mat. K.Lieven Plasschaert 0 13.5.1720 18.7.1720 241. St. Tanneken van Heirweghe fa Lieven Hd. Andries van Ackere fs Lievens V. Lieven van Heirweghe fs Lievens sweesens grootvadere ende Pieter de Bruijne fs Jacques x met Lievijne van Ackere fa Lieven eweès$~~~ bom. . K. Lievijne 7j., Pieter 5j., Adriaen van Ackere 2j.6m. 14.3.1720 242 ..Rek. door Jan van Hersele fs Andries als vocht administrateur oVer de weesen van Pieter van Hersele gheprocreert ' bij Jooryntgen Vérheelft. 11.3.1720 243. St. Janneken Roelànt fa Ferdinaht + Keure Dooresele jan. 1720 wed. van Pieter Corthals fs Gillis (1x) Hd. Joannis Gerrenaert fs Abraham (2x) V. Jan van Hijfte dhaude en Joannes ROBlant beide vochden K. 1x : Lieven 8j. ende Marie Anne Corlhals 4j. 24.2.1720 244. St. Marie Kombaude (Kombavde) fa Jans + Desteldonck 21.12.1719 Hd Jan Brugghemin fs Gillis v. Jacobus Kombaude fs Jans s'overledens broeder K. Jacquijs 4j.~ Joanna 2j.6m. en Petronelle Bruggheman haudt ghe~eest ontrent 30m. + 29.1.1720. 22.2.1720 245. St. Janneken van Nieuwenhuijse fa Piet er + Everg. Doorn. 18.11.1719 Hd. Pieter van Aerde fs Pieter V. Jaquis de Wispelaere apparenste vocht mat. K. Livijne 13j.~ Jan 10j., Lieven 8j. .. Jacobus van Aerde 3j. 8.2.1720


- 34 246. St. Lievijne Vande Vondele fa J60ris + Desteldonck 8.10.1719 Hd. Louijs van Dooréselaére fs Jans V. Jooris Vande Vondele fs Jbds tot Lo06hristij groötváder voocht over Joories 2j. Jan Van Doorsselaere shauders broeder~. 16.11.1719 247. Liquidatie ende onderrek. door Jan van Nieuwenhuijse als vader en voocht over sijne onderjaerige weesen die hij gheprocreert heeft bij Janneken.van Rulle fa Thoomaes. Jan ~an Vooren wettelicken vocht. 23.10.1719 . 248. St. Janneken van Rulle fa Thoomaes + Everg. Doorn. Hd. Jan van Niéuwenhuijse fs Adriaen V. Jan van Voor~n K. Laureijs 5j. en Vyntgen van Nieuwenhuijse 2j. 21.8.1719

8.7.1719

249. Rek. door Gilliaeme Kesele als vocht over de onderjaerige weese van Lieven Vernaeven gheprocreert bij Jooryntgen de Muijnck. Jooris Vernaeven fs Lieven medevoogd. 22.6.1719 250. Rek. door Pieter Pijlaet voogd administrateur over de onderjaerige weesen van Jan Vernaeve gheprocreett bij Janneken Pijlaet in sijri tweede houweliek. 15.7.1719 251. Rek. door Jan Vande Walle fs Jaequijs vocht administrateur vande drij onderjaerige kinderen eride ~eesen van Jtos Vand~ Walle fs Jaequijs ende Janneken April fa Luijcas beede overleden keure Destéldonck met naeme Petronelle 21j., Lievijne 18j.~ en Marie Vandê~ Walle 16j. Pieter April fs Luijcás tot Mendorick als deelvoocht vande voors chr. :t'reesen. . 9.3.1719 252. St. Janneken van Ipere fa Joos + keure Dooresele Hd. Lieven van Vooren fs Lieven V. Lieven van Iperen fs Pieter tot Everg. K. Lievijne Van Vooren 14m. . 1.4.1719

22.1.1719

253. Rek~ door Pieter Vande Walle fs Pieters als administrerende vooeht vande vijf onderjaerige kinderen ende we~sen van Nielaèijs van Adkere fs Pieters ende Pieter GéBraert fs Pieters gheprocreert bij Petronnelle Lippens fa Jans thaeren eersten en tweeden houweliek. Ma tthij s van Ackere fs Jaequij s ooek admiilistrers.nde vooeht. en Pieter Lippens deelvoocht mat .. 1.12.1719


- 35 254. Rek. door Pieter Baete fs Pieters als vader ende voocht van sijne onderjaerige weese met naeme Joanna Marie Baete fa Pieters gheprocreert bij Elisabeth de Vrient fa Marijn met de doot ende overlijden~van J~n d~ Vrient fs Adriaen oock minderjaerige weese, binnen de prochie van Desteldonck 1715 ten wiens steirfhuijse de voorseijde weese is representerende als hoir bver eenen derden hoofsta~cke vande vaderlicke sijde beneffens· de kinderen van Pieter de Vrient ende d~ gonne van Lieven de Vrient elck eenen gh~lijcken .derden hoofstaecke wanaf dhelft vanden voorn. vaderlicke sijde is volghende aende wed. van Marijn de Vrient als grootmoeder varide voorschr. weesen ende de gheheele moederlicke sijde aen dhuijsvrauwe van Pieter van Ackere ende de onderjaerighe weesen van Jan Eeckman. 7.4.1718 255. St. Janneken van Ip~re fa Lievens + Everg. Doorn. 21.•5.1718 Hd. Denijs Schelstraete fs Pieters V. Pieter van Ipere fs Lievens K. Lievijne 6j., Pieternelle 3j. ende Jacobus Schelstraetè 2 maenden.en alf. 14.7.1719 256. Rek. ~n0augmentatie door Pieter Clauwaert fs Jans administre~ende voocht pat. ende Jan de Meijere fs Niclaijs voocht mat~ over Anna ende Petronelle C~auwae~t fa Mattheeus gheprocreert bij Joosijntjen de Meijere fa Niclaijs; op de selve ghedevolluveert door deri overlijden van Liev:ji.jne Huijche fa Matthijs wed. van Niclaijs de Meijere + D~steldonck 25.8.1717 sweesens grootmoedere tot elck eenen vierden h~staecke beneffens Jan ende Gillis de Meijere·mitsgr. Judocus Vande Voord~ fs Lievens thuijwelijck hebbende Lievijne de Meijere oock elck over eenen vierden hoofstaecke beneffens de voorschr. weesen ende kinderen varideh voorseijden Mattheeus Clauwaert ende Joosijntgen de Meijere. 13.1.1718 . 257. St. Anthone Everhaert fs Jaspart + Keure DesteldDnck 19.5.1717 He. Gillijntgen de Vijldere fa Pieters Jan Everhaert jonghman sijn selfs bij competente haude, mitsgr. aen Pieter Everhaert ende Cathalijne Everhaert jonge dochter oock haer selfs bij ghetijdigghe haud~ ende ten lesten aen Pieter Everhaert fs Baudewijn als camer ende deelvoocht over Pronelle Everhaert 22j. al kinderen Anthone s'overledens kinderen gheprocreert tsijnen eersten houwelick bij Catthelijne Verbrugghe fa Niclaijs. 10.6.1716 . 258. Getroucqueert· extraiet vuijt den staet ende inventaris ghemaeckt bij J'enne: de Pauw fa Pieters als He. ten sterfhuijse van wijlent Gillis Nauts fs Lievens den welcken te voorent in houwelijek is gheweest met Jeneken van Acke weduwe van Jan Liedts alwaer thaeren sterfhuijse gheénen staet .van goede en is ghemaeckt gheweest, mitsgr. is den selven staet ghernaeckt geweest bij Lievinus, ·J.oannesen Pieter Nauts al kinderen Gillis soo over hun selven als over d'apparente hoirs ofte crediteurs van wijlent Gillis


- 36 Liedts fs Jans ghewonnen bij het voorn. ~nnekèn Van Ackere. Franchois Naut s fs Gillis ghewonnèn bij de voorn. J'e nn e de Pauw minderjaerige weese 11j., Ollivier van Ackere x met Pietronelle Nauts ende Adriaen de.Liesienè (Lesiene) caemer en deelvoocht. 24·4.1717 259. Derde rek. door Judocus sijnde inde pa et se van administrerende voocht ende Petronelle Bauwens Verbiest. 10.12.1726

Verbiest fs Pieters als ghecommen Lieven de ,Meij "ende alsoo als vande weesen van Piet er V~rbiest met naeme : Joannesende Pieter

260. St. Lievijne Goethals fa J90S + Everg. Doorn. 27.3.1716 Hd. Pieter Schèlstraete fs Lucas V. Pieter van Hijfte fa Lievens apparenste voocht , K.Pieternelle 9j., Atma 7j., Gilliaeme 4j., ende Jöoryntgen Schelstraete 1j.3m. 29.10.1716 261. St. Amant Vermeere + Desteldonck 19.2.1716 He. Joosijne Oortelman K. Jdanne 11j., Jacquemijntien 8j.6m. en Frans Vermeere V. Louis Vermeere pat. 28.5.1716

6j.

262. St. Laureijs Schepens,fs ~Adriaen + Everg. Doorn. 23.2.1716 ", He. Janneken Versprille fa Pieters die te vooren wed. was van Jan Sloek. V. Adriaen Schepen~~ ~rootvader vandei~eesen K.Adriaen 5j., Rijckaert 2j. ende Pietèr Schepens 2m. 7.5.1716 263. St. Pietronelle Lippens fa Jans + Desteldonck 26.1.1716 Pieter Vande Walle fe Pieters als administrerende ende' staeride vooch t geweest over Elisabeth Van Acker 1'7j ., Jacquemy 15j., Marie·13j., mitsgr. Jan Van Acker 10j. al kinderen Niclaeijs geprocreert bij de geseijde overledene ten eersten houwélijck; mede Mathijs van Acker fs Jacques admin±étrerende voocht geweest over dedochter genaemt ,J'oanne MaT-ie Geeraert fa Pieterds 7j. geprocreer'i door Pieter Geeraert fs Pieters thaeren tweedeh en lesten huwelijck. Pieter Lippens fs Pieters deelvoocht geweest soo over eerste alé tweede b~dde. 26.3.1716 264. Rek. door JOoris de Muijnck d'haude als voocht Ç)ver de twee onderjaerige weesen van Lieven Vernaeve fs Andries gheprocr eert bij Joorijntgen de Muijnck fa Jooris srendant dochter gheweest. 12.3.1716


- 37 BUNDEL

167

B

(1710 - 1720)

265. St. Anne Marie Snijders fa Lauwerijs Hd. Adriaen Geeraert V. Lauwerijns Snijders . ~.Joanne GodBlieve Geeraert 4m. 31.1.1711

+ Desteldonck

okt. 1710

266. Beschadigde lias rekening van •••• -enkele namen: Jan de Jaeghere, Matthijs van Ackere fs Ja~ques, Pieter van Barcelaere tot Loochristij, Jaecques Hatidenaerde tot Saffelaere, Jcos de Huchtenaere tot Desteldonck, de wed. van Jan Boelens tot Mendonck. Lievijne Verbrug·ghen~.~eenevan.ldese weesen J6annes Verbrugghen eene van dese weesen Jaecquijs Verbrugghen vertrokken uit het huis van den rendant meije 1707 De laatste drie "aLs sij ter scholen gijnghen naer Eeckloo." 267. St. Elisabeth De Witte fa Jans + Desteldonck april 1709 Hd. Pieter' van Damme . V. Joannes Geèraert ende JOannis Derkinderen K. Ca t.har-Lne1Tj.., Ma tthij s 10 j ., Pd e t er-neLLe 5J; ende Joanna van Damme 3j. 23.12.1711 268. St. Elisabeth De Vrient fa Inghel + Desteldonck 8.5.1710 Hd. Gillis Saeij fs Adriaen V. Adriaen de Vriendt fs Marijn heijghen r~chtsweijere. K. Jan 22j., Pietei 18j;, Lievijne 9j. en·Catharine Saeij

5j.

.

4·2.1711 269. St. Magriete Eeckmans fa Jans + Desteldonck 3.3.1712 Hd. Adriaen de Vrient fs Marijn V~ Lieven van Acker fs Jans x met Joosijne Eeckman ende alfven oom cáfisa·uxori~ vande overledene. K. Joannes de Vrient 12j. 27.4.1712 270. St. Jan Baete fs Adriaens + Desteldonck 18.4.1712 wedn. van Passchijntjen Bonne fa JAns Hoirs : Pieter Everhaert fs A~thone ghetrauwt met Lievijne Baete ende Janneken Baete jonghe dochter door haer competente haude. .. V. Pieter Everhaert administrerende vocht pat. en Arigustijn Respaellie fs Donijs mat. over Pieter Baete 23j., M~rie, Joosijne ende Pronelle Baete ~l fa Jans s'overledens kinderen gheprocreert bij Passchijntgen Bonne fa Jans. 28·4·1712 271. St. Pieter d~ Pauw + Desteldonck He. Cathalijne Saeij fa Niclaeijs V. Bauduijn Baete deelvoocht K. Hanneken 5j., Pieter 13j., Jan de Pauw 9j. NB. Overledens kinderen verweckt bij de hauderigghe (Adriaene "toegevoegd1l Verbaere) oock in haeren huijwelicke. 13.7.1712

tweeden


- 38 272. Rek.door Jan Vande Walle fs Jacquis als mat. administrerende vocht over Jan ende Janeken van Quotte minderjaerige weBsen van wijlent Jan vande Quotte geprocreert bij Marie Vande Walle fa Jacques daer moeder af ~as Ma~ie de Muijnck. 17.12.1712 273. St. Jan Saeij fs Lievens + Desteldonck 13.3.1712 He. Jacobus Scheijr(e) fs Jan ghetraut met Cattharine Willaert fa Alexander achter hauderigghe. V. Lie~en Saeij fs Lievens K. Lieven 17j., Anneken 11j. ende Jan Saeij 7j. noch int leven sijnde, midtsgr~ Gillis ende Marie Saeij sijn commen te stei~fven t'sedert het overlijden vari hernlieden vaedere. 14.9.1712 274. Rensing bewijs ende ernploij van pennlJnge door Lauwerijn.s Snijders ten sterfhuijse van Lieven van Holle. 12.10.1712 . 275. St. Cattharine Van Ac~ere fa Jan + Desteldonck mei 1712 . Hd. Jan Brugghernanfs Gillis V. Piet er de Vos fs Pieters h09m K. Gillis 8j., Joosijne 6j. ende Franchoijse Brugghernan 3j. 12.10.1712 276. St. Pieter Geeraert fs Pieters +.Desteldonck 8.4.1712 He. Pieternelle L:4pens fa Jans thaeren tweede houwelick. V. Matthis vari Ackere fs Jaequijs coosijn en deelvoocht K. Jbanna Marie Geeraert 3j.6m. 16.10.1712 277. Rek. door Jooris Van Doorsselaère fB Pieters als administrerende voocht over de.wee~en'Jan van ~o~rsselaere fs Pieters verweekt bij Janneken d~ Waele f~ iauwer~ijs met naeme Jan, Loui~, ende Joanne Marie Van Doorsselaer. 12.11.1712 278. St. Jan Vernaeve fs Jans + Everg., Doorn. 7.2.1712 wedn. van Jooryntgen Everaert (1x) He. Janneken Pijlaet fa Andries (2x) K. 1x : Gillis Vernaeve fs Jans soo over hemselven als ooek eerst in sijnen qualiteijt van vocht over sijn onderjaerighe suster bij naeme Franchoijie Vernaeve 22j. bij i~ den overledenen gewonnen in ee~ste houwelick bij Jooryntgen Everaert. V. Gillis Vernaeve en Pieter Pijlaet. K. 2x : Pieter 15j., Marie 10j., Vyntgen.8j., Lieven 5j. ende Cornelieken V~rnaeve 3j. 20.4.1712 279. Rek. door Pieter Baete fs Pieters als staende voocht over ·de twee onderjaerige weesen van wijlent Lieven de Sornmere fs Pieters ende Lievijne Stevens fa Lievens beede S.M. met naernè Marie ~nde Lievijne de Sornrner~mits Lieven de Somrnere eene van de drij kinderen is ghetreden ten huijwelicken staete. . 9.1.1713


- 39 280. Rek •.door Jooris de Muijnck dhaude als voocht over de twee onderj~èrigghe weesen van Lieven Vernaeve fs Andries . gheprocreert biJ JoorijItgen de Muijnck fa Jooris srendants· dochter. 22. 12. 171 2 281. St. Pieternelle Walraeve fa Lieven + Desteldonck 11.10.1712 Hd. Gillis de Bruijne fs-Lievens V. Lieven Walraeve fs Passchiers vader van de overledene K. Jbanne de Bruijne (1)2m. 17.11.1712 282. St. Joos Vand~ Walle fs Jacques + Desteldonck 20.12.1712 Wedn. ván Pieternelle Vande Voorde fa Jan (1x) Wedn. van Janneken Apre (April)_fa Lucas (2x) He. Marie Broeckhaert (3x) V. Jan Vande Walle fs Jacques pat. en Judocus Vande Voorde mat. K. 1x : Lauwerijs Vande Walle V. Jan Vande Wal1e voorn. ben~ffens Pieter Apre mat. K. 2x : Prnelle, Lievijne en Maiie Vande Walle V. Pieter Apr~ voorn. ende Jooseph Broeckhaert mat. K. 3x : Pieter ende Jan Vande Walie. 1.2.1713 283. St. Niclaeijs Vande Moo~tele fs Guilliaeme + Desteldonck 27.5.1713 He. Janneken Van Ackere fa Pieters K. Lievijne en Cattharina Vande Moortele beide hun selfs Lievijnus 23j., Gillis 15j. ende Elisabeth Vande Moortele 9j. V. Guilliaeme Vande Moortele deelvoocht pat. 1].9.1713 284. St. Pieter de Nocke~e fs Pieters + Desteldonck 9.2.1713 He. Lievijne Heijnnaert fa Jans V. Lieven de Nockere fs Pieters pat. K. Lieven, Lievijne, Pieter, Elisabeth ende Joanna de Nockere ende ten lesten Pieter Lippens.fs Pieters ghetrauwt met Marie de Nockere oock fa Pieters s'overledens kinderen. 22.3.1713 285. Tweede rek. door Jucous Verbiest de Meij ende als administrerende

fs Pieters i.p.v. Lieven voocht over de weesen van

Pieter Verbiest ende Petronelle Bauwens met naeme Pieter ende J6annes Verbiest. Pieter Bullaert (buyllaert) fteelvoocht. 10.1.1714 286. Rek. door Pieter de Baere als voocht administrateur over Jan Verbrugghen fs Niclaijs minderjaerige weese~ midte Jaecobus Verbrugghen ende Lievijne Verbrugghen hun selfs sijnde bij competente haude en heijwelicken staete voorschr. weese gheprocreert sijnde bij Niclaeijs Verbrugghe ende Elisabeth PU±eman. 21.6.1714


- 40 287. Rek. door Jan Tollenaere fs Lieven voocht vande weesen van Joosijntien Naudts huysvrauwe gheweest van Simoen ·Vuyttendaele, ter causen vanhet overlijden Y~i1·hun vader. 21.6.1714 288. St. Jan de Vrillèntfs Adriaen gheprocreert bij Magarite Eeckman + Destèldonck 1715 overleden sijnde sonder eenighe lichaemelicke hoirs. . Cór ne Lta De Clercq wed. van Marijn Vrient die heijghen moeder is vanden voorschr~ Adriaen sloverlédene weese vadér.die ten sterfhuijse van sijnen vader Adriaen ende sijne moeder Magarite Eeckman hoir unique was. . Vervolghens noch van sloverledenen weese vaders weghe de kinderen ende hoirs van Pieter de Vrient ghelick die gonne van Lieven de Vrient midtsgr. tgonne van Elisabeth de Vrient sweesen heijghen hooms ende·moeije kinderen, de gonne van Pieter gheprocreert bij de wed. van Matthijs Van Aekere de g6nqe van Lieven bij Lievijne Saeij ende tgonne van Elisabeth ghewonnen bij Pieter Baetè al binnen huijweliuke ende van sloverlèderie weese moeders weghe; de weesen ende kinderen van Jan Eeekman gheproereert soo in eerste als tweede huwelick respectievelijek bij Marie Van Peteghem ende Lievijne de Meijere als mede ande selvè 'sweesen moeder. sijde Marie Eeekman heijghen moeije ende hooms kinderen . vande meerghemeldè overledene weese. Cornelia De Clercq voorsehr., Pieter Baete soo over sijn selvenals oversijn minderjaerig ki nt ende weese gep+.ocreert bij de voorscht. Elisabeth de Vrient, Pieter de Baere als voocht vande weesen van voorsChi_':.< Lieven de Vrient gheprocreert bij Lievijne Saeij vorn. ende benefflens de se Lve als ~o~dere en voogde vandeselve haere kinderen, mitsgr. Cornelia de Vrient gheprocreert bij Pieter haeren voorn. vader gewonnen bij de voorschr. wed., Matthijs van Aekere geassisteert met haeren voocht alle van sweese voorsehr. vaederlicke sijde ende vande voorschr. overl~dene weese moederlicke sijde. Pieter Van Ackere x met Maiie Eeckman die te vonren wed. was van Andries Everhaert beneffens de vonrschr. sijne huijsvrauwe ende Lieven de Waele afus vppcht vande weesen van Jan Eeckman gheproereert in sijn eerste houwelick bij Marie Van Petèghem vande 'sehe weese moederlicke sij de, ghelick Adriaen de Bruijne voocht vande selve weesen van Jan Eeckman voornt. gheprocreert in sijn tweede houwelick bij Livijne de Meij ere beneffens ende ter"assistentie van. voors chr. weese moedere vande s._~lveritoederlicke sijde; midtsgr. vande vorn. weese vaderlicke sijde Andries Van Ackere fs Lievens alsG naesten bestaenden vande voorn. weesen vaderlicke sijde soo in eerste als in tweede houwelick bij den voorn Jan Eeckman. 2.10.1715 289. St. Ma~ie Naudts fa Jans + Desteldonck Hd. Jan de Clerck fs Michiels V. Jan Naudts· fs Jans deelvoocht K. J6a~nes de Clerck 22m. 12.12.1715

8.11.1715


- 41 -

'

290. Rek. door Jan Van Hersele fs Andries als voocht over de weesen van Pieter van Hersele oock Andries gheprocreert bij Jöoryntgen Verhelst. 23.1.1716 BUNDEL

168

(1721 - 1725) ,.'.- .

St. Janneken de Backere fa Lievens + Desteldonck 25.J.1721 Hd. Lieven de Vijldere fs Pieters V. Lieven de Pauw fs Joos x met Catthelijne de Backere fa Lievens sweesen mat. oom. , K. Janneken 15j., Pieter 13j., Marie 10j. ende Gillis 7j. 21.5.1721 292. St. Pieter Everhaert fs Anthone + Desteldonck 10.12.1720 He. Lievijne Baete fa Jans gheassisteert met Pieter Baete V. Jan Everhaert ~eelvoocht ' K. Joanne 8jw, Pieternelle 4j~ ende Joannes ~verh~ert 8 weken. 30.1.1721 293. St. Pieter Everhaert

- zie volgnummer

292

294. Augmentatie toebehoorende de unicque weese van Pieter Schelstraete fs Lucas gheprocreert bij Anna Vande Voorde fa Lievens bij naeme Pieter Schelstraete 21j~; bij de dood ende overlijden van Lievijne Hoebecke die wed. was van Lieven Vandè Voorde ende grootvader vande weeSe + Wijnckele op de Gentsche traeghel ter'donck 3.11.1720 10.7.1721 ' 295. Augmentatie van staet door Adriaen Sierens fs J~ns ~6ocht ,pat. ende Jan de Bruijne fs Lievens voocht mat. over de onderjaerige weese achterghelaeten bij wijlent Joos~Sierens fs Jans gheprocreert bij Marie de Bruijne fa Lieven' met naeme J60s Sierens, met den overlijden van Jan Sierens, Lieven de Bruijne ende Margriete van Waey:e,nberghe swe esen s grootvader ende grootmoeder. 16.10.1721 296. Derde rek. door Judocus Verbiest (Verbust) fs Pieters als administrerende voocht i.p.v. Lieven de Meij vande weesen van Pieter Verbiest ende Pieternelle Bauwens met naeme Jdannes ende Pieter Verbust den'rendants alfve broeders waeren, den eersten ende audsten ,Tdannes is vuy t.Landi ch , 30.10.1721 297. 297. Rek. door Pieter Vande Walle fs Pieters als administrerende voocht vahde vijf onderjaerighe weesen van Niclaeijs van Ackere fs Piet~rs ende Pieter Geuraert fs Pieters gheprocreert bij Pietronelle Lippens fa Jans thaeren eerste ende tweede houwelick. ., Matthijs van Ackere fs Jacques administrerende vOÖcht, Pieter Lipp~ns fs Jáns deelvoocht mat. 30.10.1721 298. s,t. Pieternelle vam. Hecke fa Joos + De st.eLd cn ck 25.9·.1721 ,'. H~. ~an de Clercq fs Michièl isijnen tw~ede bu~ei{~k ~,


- 42 V. Pieter van Hecke fs Lieven K~ Fransoijse 3j., Pieter de Clercq 5 wecken NB. Franchoijse de Clercq shauders alfve suster. 15.11.1721

299i

Augmentatie toebeh_oorende de -_,tweeonderjaerige kinderen van Jan Steenbeeke fs Jaspart ghprocreert bij Marie-Botterman ter causen van het overlijden van Eli~sabeth Staeijaert sweesens grootmoeder + Everg. Graefschap Meirbeke 11.11.1720 Jooris Dhellaert x met de voorschr. Marie Botterman. Joos Steenbeeke fs Jaspart voogd. NB. Jaspart Steenbeeke grootvader is overleden voor Jan Steenbeeke haerlieden eijghèn vaeder. 10.7.1721

300. Rek. door Pieter Clauwaert fs Jans tot Loo - Hijfte als administrerende voocht over de twee minderjaerige weesen van Mattheus Clauwaert sijnen broeder gheprocreert bij Joosijntien De Meijere fa Niclaeijs bij naeme Anna ende Petronelle Clauwaert. 18.3.1722 301. St. Janneken Van Ackere fa Adriaen + Desteldonck 15.4.1722 Hd. Lieven de Somer fs Lievens V. LievenVan Acker fs Adriaen broeder vande~ overleden~. : K. Marie 12j., Jan 5j. en Livijne de Somer 2j. -" 17.6.1722 302. St. Adriaen de Laundere fs Jans + Desteldonck 26.5.1722 He. Janneken Arnaudt fa Michiel V. B~udewijn April __ fs Lievens pat., cousijn vande overledenen vuijt den hoofde van sijne moeder. Pieter de Baets fs Jans x met Cornelia Arnaut fa Jans. K. Marie 23j., .Taanne 20j., Jan"18J. ende Jbosijntken de Laundere 14j. 16.7.1722 303. St. Ptronelle van Ackere fa Adriaen + Desteldonck 13.10.1722 Hd. Jacobus van Ackere fs L~evens V. Lieven van Ackere fs Adriaen pat. K. Lievijne 9j. ende Joanne van Ackere 6j. 29.10.1722 304. Rek., staet ende augmentatie-door Pieter Baete fs Pieters als vader ende vaocht van sijne onderjaerige weese gheprocreeert bij Elisabeth de Vrient fa Marijn tsynen eersten houwelick met naeme Joanne Marie Baete fa Pieter; met de doodt en overlijden van Cornelia de Clerck fa Lieven wed. van Marijn de Vrient sweesens grootmoêder + Keure Desteldonck 28.1.1722, ho ir over eenen derden hoofstaecke beneffens Lauwereijs de Vrient jongman sijn-selfs bij competen....;. te haude; Jan Gheestendaele x met Lievijne de Vrient ende Jan de Croock fs Christiaen x met Janneken de Vrierit al filij Lievens tsaemen eenen tweeden derde hoöfstaecke, mitsgr. Cornelis Vermeere x met Cornelia de Vrient fa Pieter gheprDcreert bij Lievijne van Heeke representerende den derde ende lesten hoofstaecke. 28.1.1723


- 43 305. St. Petronelle van Sele fa Pieters + Desteldonck 3.2.1723 Hd. Pieter Baete fs Jans V. Pieter van Ackere fs Lievens x met Elisabeth van Sele fa Pieters voornt. oom. K. Pieter 9j. ende Lievijnus Baete 5j. 11.3.1723 306. St. Catthelijne Boelens fa Jans + Desteldonck 3.2.1723 Hd. Pieter Baete fs Piet er V. Jan Boelens fs Jans oom K. Pieter 12j., Elisabeth 10j., Lievijne 9j. en J6annes Baete 6j. 11.3.1723 307. Rek. door Matthijs van Ackere fs Nielaeijs ghesworenen ; Burgehmre deser prochie ter causen van syne handelijnghe ende administratie de welcke hij ghehadt ende ghenomen heeft over Joos Daele meinchte jaeren vuijtlantsch als mede Lieven ende Niel~eij~ Vuijttendaele beede Doek vu~jtlandigh ~lsmede Elisabeth Vuijttendaele indsente jonghe dochtere. Jan Cooreman causa uxoris ende Jacobus Vuijttendaele mede .... vereoopers. 20.5.1723 308~ St. Jan de Waele fs Baudewijn + Desteldonck 27.5.1723 He. Petronelle Leenesonne fa Lievens V. Gillis Strijmeers~h fs Jàns x met Jbosijne Oortelmans wed. van Arnaut Ver~eere geprocréert bij Marie de Waele als heijghen reehtswijrs. . K. L~éven 6j.i. Jan 3j. en J6anne de Waele 9j. 8.7.1723 309. St. Janneken Saeij fa Nielaeijs + Desteldonck 16.1.1724 Hd. Jooris Van Aeker,fs Christoffels V. Jacobus van Acker-x met Lievijrie Van Aeker soo 6ver sijn selven als in qualitheijt van deelvoocht, midtsgr. Lauwerijs de Vrient fs Lievens geprocreert bij Lievijne Saeij jonghman sijn selfs bij competente haude caèmer ende medevoocht. K. Pieter 12j., Janneken jonghe dochter haer selfs bij com~ petende haude, Cillijne 24j., Marie 20j., Pronrielle 14j. ende Adriaenken vari Acker 8j. 23.3.1724 310. Rek~ door Adriaen Sierens fs Jans administrerende vooeht pat. over de onderjaerige -~eese van J60s Sierens ende Marie de Bruijne beede + Keure Desteldonck ende op de prochie .ende heerlij kheid van Saffelaere. Jan de Bruijne fs Lievens sweesens mat. voogd. 28.11 .1724 311. St. Janneken

Saeij - zie volgnummer

309.


- 44 312. St. Jooris Van Doorsselaere fs Pieters + Desteldonck 16.3.1724 He. Pronelle Liets fa Gillis V. Marijn Van Doorsselaere soo over slJn selven als inde qualitheijt vari VOOGht vande oftderjaerigghe kitideren ende' wessen variden tweede als derde ~n lesten huijwelick; mitsgr. aen Jan Lippehs iri houwelick met Marie Van Doorssela~re alsmede aen Matthijs van Acker fs Jaecques in houwelick met Janneken van Doorsselaere s'overledenen kinderen ende hoirs gheprocreert tsynen eersten huijwelick bij Catthalijne Onghena fa Baudewijn; mitsgr. aen Pronelle ende Pieter van Doorsselaere ~jongman ende jonghe dochter beede hun selfs bij competente haude ende voorts den voorn. Marijn van Doorsselaere als voocht over Jan 14j~, Lieven 21j. van Doorsselaere oock s'overledenen kinderen hoirs ende weesen geprocrieert tsijnen tweeden houwelick bij Pronelle de Vrient fa Jan; voorts oock aenden voorn. Marijn van Doorsselaere als voocht over Pieter 5j., Lievijne 3j. en Adriaenken van Doorsselaere 1j. al kinderen van Jooris tsynenrderde houwelick geprocrieert bij dese He. 27.4.1724 313. Rek. door Piet er Vande Walle fs Pieters als voocht a~ministrateur vande vijf onderjaerigghe kinderen'sride weesen van Niclaeijs van Ackere fs Pieters ende Pieter Geeraert fs Pieters gheprocrieert bij Pronelle Lippens_la Jans. Matthijs van Ackere fs Jaecques oock voocht administrateur. Pieter Lippens fs Jans deelvoocht matA 11 .11 .1724 314. St. Janneken Arnaudt fa Michiel + Dest~ldonck 1724 Pieter de Baets fs Jans tot Basaevelde in houwelijck met Co '.,rneliaArnoudt fa Jans moederlicken ende Baudewijn April fs Lievens vaderlicken camerlicken deelvoocht. Lieven de Vos fs Domijn in houwelick met Marie de Launder ende alsoo als hoir over eenen vijfden staecke ende administrerende voocht over Joannes 22j., Jan 20j., Fillijne 10j. ende Joosijne de .Laundere 16j. al kinderen van Adriaen de Laundere. 20.9.1724 315. Voor U. Heerelimijne Heeren oppervoogden der stede ende ftaede7 van Audenaerde: staet ende prijs van goede van Tanneken Wauters fa Joos + prochie van HUiisse 2.10.1694 Vijf mindĂŠrjarige kinderen: Joannes 16j.6~., Joosyntien 13j.7m., Annemarie 9j., Jacobus 3j.7m. ende Joseph van Reckem 7.i. den weleken nu oock is overleden den 23.'11:"1694. al kinderen van Jooseph van Reckem fs Jonas gheprocrieert bij Tanneken Wauters. 26.4.1695 316. Rek. door Jan Tollenaere Bailliu vande prochie ende keure van~Desteldonck en Adriaen Boelens fs Jaecques ende Jacobus de Wilde in houwelijck met Lievijne Boelens fa Jaecqeus ter causen van het sterfhuijs vande weduwe Jaecques Boelens hunlieden moeder ende schoonmoedere + Desteldonck 14.2.1724, vande ontvangsten vande venditie. 20.9.1724


- 45 317. St. Jan van Doorsselaere fs Pieters + Keure D~steldonck lesten september 1725 He. Elisabeth Strijmeersch fa Adriaen V. Lieven van Doorsselaere fs Jans sweesens reehtsweere~ deelvooeht K. Anna minderjaerigghe, Lieven en Janneken van Doorsselaere sweesen broeder ende suster hun selfs sijnde Lieven met huijwelijck ende Janneken met ghetijdighe haude. 20.12.1725 318. St. Lieven vanden Abbeele + Keure Desteldonek juli 1725 He. Janneken Kosters (de Costere) thaeren eersten en s'overledens tweede houwelijek. Jan van Aeker in houwelijek met Janneken vanden Abbeele ende Marijn vanden Abbeele vooeht vande weese kinderen vanden eersten bedde. . Inghel vanden Abbeele kint ende kints mitsgr. voorn. Marijn vanden Abbeele over sijn selfs en in qualiteijt voorsehr. over de vDorsehr. w~ese van 1hghel gh~assisteert met Joosijntien Gillis ~8ffiensmeeder, ten lesten Jan Bóelens als deelvooeht gheerieert over Eustatius vanden Abbeele 22j. met den \UJrn. Marijn vanden Abbeele yan tweede bedde verweekt bij dese He. 6.9.1725 319. St. Elisabeth Steels fa J60s + Desteldonck 4.5.1724 Hd. Paessehier Vander Swaelrnen fs Balthazar Joannes Vander Swaelmen fs Paessehier sone vanden overledenen bij competente haude van ontrent 27j. mitsgr~ Bertholomeus van Heeke fs Mattheeus in houwelijek gehadt hebbende Andriesijne Steels fa Joos suster vande overledenen ende alsoo deelvoocht over Catharina 19j.10m., Adriaenneken 17j.9m., Theresia 16j.6m., 1sabelle 13j8m., ende Lievijne Vander Swaelmen 10j.10m. beneffens Jbannes Vander Swaelmen elck e~rten sesden hoofstae~k. . 2.10.1725 320.~R~k door Pieter Clauwaert fs Jans als voocht administrateur over de twee onderjaerigghe weesen van Matth~us Clauwaert sijnen broedere gheprocrieert bij J60sijntken de Mèijere fa Niclaeijs bij naerne Anna en Pronelle Clauwaert. 21.2.1725 321. St. Lieven van Acker fS Matthijs in sijn leven capit~ijri deser prochie + Desteldonck januari 1725 He. Janneken van Hausselaere fa Jans V. Sr. Jacques van Acker fs ~atthijs s'overledens broeder. K. Jacobus 21j., Pieter 7j. ende Anne Marie van Aeker bij ghetijdighe haude is bedeghen haer selfs. 8.2.1725 322. St. Corneli~ Sierens fa Jans + Desteldonck 17.5.1725 Hd. Adriaen der Kinderen fs Joos V. Gillis Sierens fs Jans s'overledens broedere. K.Joos 5j. en Adriaen der Kinderen 2j.6rn. 28.6.1725


- 46 323. st. Lieven de Vijldere fs Pieter + Desteldonek 23.3.1725 He. Pietronelle Verbrugghe fa Jans (3x) wedn. van Janneken de Backere fa Lieven (2x) V. Andries de Vijldere fs Pieters pat~ en Lieven de Pauw fs Joos in houwelijek met Catthalijn de Backere fa Lieven s'overlédene mat. oom~ K. 2x : Janneken 19j., Pieter 17j., Marie 17j. en Gillis de Vijldere 11j. V. Andri~s de Vijldere voorn. Pat. en Jan Verbrugghe fs Lievens mat. grootvad~r K. 3x : Annekeri 2j. en Pronelle de VJ~jldere 3 weken. 30.5.1725 324· St. J6anne Marie de Bruijne fa Lievens + Desteldonek 14·4.1725 Hd. Pieter van Ackere fs Jaecques V. Jaeeques van Aekerè fs Jaeeques pat. oom en Jan de Bruijne fs Lieven mat. oom. K. Pronnelle 11j., Pieter 7j. en Gregorius vna Ackere 5j. 30.5.1725 Seheijrijs fa Joos + Desteldonek 21.1.1723 325. St. Goddelieve Hd. Lauwerijs .Snijders fs Gijsselbreeht tsijnen tweeden j houwelijck. V. Joos Seheijrijs fs Joos K. Frans 24j., Joannes 19j., Barbari 16j en Labannus Snijders 9j~ 28.6.1725 geprocrieert bij Lievijnt326. St. Pieter Genbrugghe.fs Lieven gen de Vos + Doornzele 26.2.1720·~noch japghman gheweest sijnde. . Hoirs : vaederlicke sijde : de vier kinderen van Lieven Gentbrugghe alven broeder vanden overledenen ende ooek de vier kinderen van Joos van Hecke gheproerieert bij Lievijnt~ gen Gentbrugghe alfven suster varide overledene wesende alsoo twee hooftstaaeken. Mitsgr. Christoffel van Damme in houwelick met Marie de Vos fa Pieter met de vijf kinderen van Gilliaeme Bommelijn gheprocrieert bij Janneken de Vos fa Pieter bij naemen Lieven, Jan, Janneken, Magriete ende Lievijntgen Bommelijn kinderen van Gilliaeme daer van Magriete in houwelick is met Baudewijn de Meijer, Janneken met Jan de Wijlde ende Lievijntgen in houweliek met Fieter Badtsler alsoo eersten h06ft~taeeke vanden overledenen moederlicke sI1~de. Voorts de zeven kinderen van Jan Dauvlodse in houwelick met Jannek~n de Vos fa Pieter voorseijt tweede hooftstaeeke vande voorn. moederlicke sijdde bij naeme Pieter Dauvlqose overleden endelaet achter vier kinderen; Lieven Dauvloose fs Jans is ooek overleden heeft aehterghelaeten eenen sone met naeme Lieven; midtsgr. Joos D'auvloose fs Jan noch in leven, item Jaques Dauvloose fs Jans is ooek overleden en heeft aehterghelaeten twee kinderen.ende Pieternelle Dauvloose fa Jan voornt. ooek overleden ghetrauwt gheweest met Jan Rijckaert heeft aehterghelaet~n zes kirlderen ten lesten Eliesabeth Dauvloöse doek fa Jan ghetrauwt gheweest met Jan Lambreeht die aehterghelaeten hebben vijf kinderen. .


- 47 Jan Dauvloose fs Jan voornt. is overleden heeft abhterghelaeten twee kinderen. Item noch den derden ende lesten hoóftstaecke vande voor~ seijde moederl~cke sijdde is Joos de Vos fs Pieter voorseijt oock overleden ende heeft achterghelaeten drij kinderen b~j naeme Jan de Vos fs Joos met Margriete de Vos fa Joos voorseijt beede noch in leven ende Janneken d~ Vos fa Joo~ voorn. is overleden de welcke is ghetrauwt geweest met Jan Colpaert de welcken achtefghelaeten hebben twee kinderen. bij naeme Andriesijntgen en Joossijnne Colpaert fa Jan. 7.5.1721 . 327. St. Jaques Corthals fa Jacques + Everg. Doorn. april He. Marie Florijn V. Christoffel Poelman K. Christoffelijntgen 9j. en Marie Corthals 6j. 1.2.1721

1720

328. St. Jan van Nieuwenhuijse fs Adriaen + Doorensele 19.4.1722 He. Adriaenne Roete fa Lieven (2x) V. Lieven de Manghelaere . K. 1x : gewonnen bij Janneken van Rulle Laureijs 9j. en Lievijntgen (Vijntgen) van Nieuwenhuijse 6j. K. 2x : alsmede noch over ilisanstaende vrucht daer van dhauderigghe bijdden overledenen bevrucht is ghebleven. V. moederlicke sijde Lieven Roete vader vande He. 16.5.1722 329. St. Pieter Geirrenaert fs Abraham + Everg. Doorn. 22.1.1723 He. Jaquemijnne Hapers fa Charel . V. Joarines Geirrenaert pat. en Lieven Nuijt bijstaenden voocht mat. (Lieven Neijt fs Jacques) K. Elisabeth 5j., J6anna 17m. en Jaquemijne Geirrenaert 2~. 23.6.1723 . 330. St. Marie Eeckman fa Adriaen + Everg. Doorn. 6.2.1723 Hd. Jacques Schelstraete Joannes deSmet in houwelcijk met Lievijne Schelstraete fa Jacques voerri. ~oo over sijn sèlven als 06ck apparenten ~ vooch t.,over Pieternelle 27 j ., Pieter 23J ~ en J oanne Schelstraete 18j. kinderen van de overledenen bij desen Hd. 6.5.1723 331. St. Mirie de Letter fa Pieter + Everg. D60rn. 28.4.1723 Hd. Lieven de Baerdemacker fs Carel V. Matthijs Schepens apparensten voocht K.J6anna de Baerdemacker 2j. NB. Matthijs Schepens in hOH~elijck met Lievijne de Letter fa Pieter s 'o.e:iedene suster . 23.6.1723 332. St. Lieven van Vooren fs Adriaen + Eve rg , Doorn. 18 .11 •1722 Lieven van Vooten fs Lieven voorn., ghe~ssisteert;met Jan Adriaenssens in houwelijck met Jooryntjen van Vooren oock fa Lieven soo over hun selven als over Pieternelle 31j., Lievijne 21j. ende Pieter van Vooren 18j. al kinderen van


- 48 Lieven voornt. 4.1 .1723

gheproerieert

bij Pieternelle

van Vooren.

333. St. Janneken de Vos fa Joos + Everg. Doorn. 18.9.1724 Hd. Frans Haeck fs Geeraert V. Joos de Mre (meestere) mat. K. Mar±e 18j., Lieven 13j. en Janneken Haeek 7j. 7.12.1724 334. St. Cornelia Gentbrugghe fa Lieven + Everg. Doorn. 28.2.1724 Hd. Jan Van Quickelberghe fs Jan . V. Lieven Gentbrugghe fs Lieven mat. K.LievBB~1j.6~. en Joannes Quiekelberghe is eommen te overlijden naer de doodt van sijnen moeder. 9.3.1724 335; St. Pieter van Heeke fs Lieven + Doorn. 21.11.1725 Acht kinderen : Janneken Van Reeke ghetrauwt gheweest met Pieter Vande Voorde ooek overleden, Eli~abeth van Heeke in houwelijek met Jan de Manghelaere, midtsgr. Pièter van H~eke fs Fieter varn. ende Lievijne van Hecke in houwelijck met Fieter Gheldof alle vier bij houwelijcken staete hBn~ selfs bedeghen ende voorts Jacobus 23j~, Franchoise 22j., Pieternelle 20j. ende Lieven ~an Hehke 16j. voor alsnoch onderjaerig den overledenen ghewonnen bij livijne van Vooren sijne huijsvrauwe. 22.11.1725 336. St. Jan van Hersele fs Andries + Everg. Doorn. 28.11.1724 He. Lievijne Saeij fa Niclaeijs Joannes en Piater van Hersele met Marie Lievijna ende Joosijne van Hersele alle bij houwelijeken staete end~ ghetijddeghen haude van beth dan 25j. hun selfs bedeghen midtsgr. Pieter van Hijfte fs Chtistoffel apparensten deélvoocht pat. oom over Joann~ van Hersele 22j~ kinderen vande overl. en He. 8.3.1725 337. St. Jan Ghentb~ugghe fs JBos + Everg. Doorn. 1724 Pieter. ende Chatharijnne Gentbrugghe kinderen van Jan gheprocrieert b~j Lievijne Blanchaert in sijn eersten houwelick. Jan Bassaeu in houweliek met Lievijne Ghentbrugghe fa Jan voornt. ende Marie Ghentbrugghe bij ghetijddighe haude haer selfs bedeghen,voorts aenden varn. Pieter Gentbrugghe ende Jan Bassaeu vooghden over Lieven· Ghentbrugghe 17j. fs Jan voorseijt. De voorn. drij ~ngste kinderen den overledenen ghewonnen heeft bij Adriaennne Florijn in sijn tweede houwelijck. 25.1 .1725 338. Los blaadje: Jan Dhannens woonende tot Nevel heeft verkocht aen Jan de Suttere woonend~ tot Blijne een swerte meirrie get. met een sterre out ses jaeren gewonnen wt het sterfhuijs van Jan van Doghelaere tot Desseldonck ende staet alhier gheannoteert. Actum Ghend den 17.12.1694


- 49 BUNDEL

169

(1726 - 1730)

339. St. Pieter Bauters fs Pauwels + Everg. Doorn. 16.5.1729 He. Adriaeneken van Heeke fa Jaeeques . Pieter de Clercq fs Frans in houwelijek met Marie Corthals als cosijn pat. ende Pieter van Hecke fs Jacqeus tot Cluijssen sweesen oom mat. K.Joan 13j., Pieter 10j., Geeraert 7j., Prnelle 5j. en Janneken Bauters 2j. 207.1729

v.

340. St. Lieven de Baerdemaeeker fs Lieven ende Lievijne Aekere fa Matthijs beide + op den wijck van het ter donck Ghendschen traeghel op 12 en 17 december 1727. Hoors : Pieter Plassehaert in houwelijek met Pronell~ de Baerdemaeeker mitsgr. Pieter Schep~ns fs Lievens als vader en voocght vande onderjaerigghe weese van Pieter Schepens gheprocrieert bij Elena de Baerdemaecker + Winckeiliemet naeme Martijntkien Schepens voorts Frans de Baerde~aeckBr jonghman 25j. en ten lesten Lieven de Baerdemaeeker fs Carel als caemer voocht over Marie de Baerdemaecker 15j. 17.1 .1728 341. St. Elisabeth. Goethals fa Joos + Everg. Doorn. 19.2.1726 Hd. Jan Holbosch fs Joos . Jooris Vernaeve in houwelick Elisabeth de Meester die de overledene ghewonnen heeft bij Carel de Meester in haer eerste houwelijek, mitsgr. aen Jan Goethals fs J6DS vooeht mat. en J60s Goethals fs Jan IIDcht pat. over de zes onderjaerigghe weesen vande overledene en dese Hd. met naeme : Lievijne 19j., Joos 17j., Jan 15j., Janneken 12j., Pieter 10j., Pieternelle Holbosch 7j. 6.5.1726 342.;(;. -St. Jan Holbosch fs Jóos + Everg. Doorri. 22.11.1727 wedn. van Elisabeth Goethals fa Joos waarvan zes kinderen· Lievijne Holbosch in houwelijck met Jooris Hesters fs Jan, Jbos 19j., Jan 17j., Janneken 14j., Pieter 12j. en Pieternelle Holbosch 9j. . V. Joos Goethals fs Jan vooeht pat. en Jan Goethals fs Joos voocht mat. 17.4.1728 343. St. Lieven Neijt fs Laurijs + Everg. Dooresele 29.11.1727 He. Tanneken Plasschaért fa Lieven V. Laurijs Neijt vader vande overledenen voocht pat. en Lieven Plasschaert vader vande He. voocht mat. K. Marianne 10j., Philippe 7j., Pieternelle 5j. en Joanne Neijt 1j.6rn. 13.3.1728 344. St. Jan Mestdag + Everg. Doorn. 14.1.1728 He. Elisabeth Bogaert fa Laurijs V. Pi~ter Schelstraete fs Pieters voocht pat. K. Laurijs 17j6m., Christoffel 15j., J6arine~ 12j., Piet er 10j., Lievijne 7j. en Franchoise Mestdagt4j.6m. 8.7.1728


- 50 345. St. Lieven Neyt + Everg. Doern. oktober He. Pieternelle Schelstraete fa Jacques V. Pieter de Cleene K.Pieter Neyt 3j. unique weese 10.6.1728 .

1727

346. St. Lieven Eeckman fs Lieven + Everg. Doorn. Lieven, Jan ende Pieter Eeckman bij houwelickBn staete ende haude hun selfs bedeghen den overledenen ghewonnen heeft bij Lievijne Lippens in sijn eersten houwelijk, midtsgr. Lucas Acke VOGcht ov~r de twee onderjaerigghe weesen vanden~overledenen gewonnen bij J'anneke n Vervaet~fa Jooris in sijn tweede ende lesten houwelijck bij naeme Anneken~21j. ende Jóanne Eeckman 19j~ 13.3.1728 347. St. Lievijne R6elant fa Fernant + Everg. Dooresele Hd. Joos de Buck fs Pieter V. J5annes Roela~t 'fs Ferd~nant voocht mat. K. Joan~a 11j. en Pieter de Buck 4j. 17.4.1728 348.

3~12.1727

st. Pieter·Schelstraete fs Lucas + Everg. Doorn. 9.10.1728 Hoirs : Donijs, Jan ende Gillis Schelstraete, midtsgr. Joannes Van Hersele in houwelijek Driesijntgeri Schelstraete verweckt bij Joosijntgen Mussche in sijn eerste houwelijck. Alsmede Pieter S6helstraete gheprocrieert bij Anna Vande Voorde in derde houwelijck, den voorn. Joannes van Hersele als d'actie ende recht becommen hebbende van Jan de Zauter ghetrauwt met Pieternelle S6helstraete; .eijndelijnghe Piet~D Schelstraete fs Jacques ende Jan Goethals fs·Joos beide cammere ende deelvoocht over GiIIiaeme, Anna0ende Jooryntj~n:; Schelstraete alsnoch onderjaerig gheprocrieert bij Lievijne Goethals in sijn vierde en lesten houwelijck. 4.12.1728

349. St. Pieter Van Aerde fs Pieter + Everg. Doorn. 6.7.1729 He. Joosijntgen Keirse fa Willebrordus (2x) wedn. van Janneken Van Nieuwenhuijse (1x) V. Jooris Willems voocht pat. tot Sleidinge Sinte Baefs K. 1x :Jan, Lieven, Jacobus en Lievijne van Aerde V. Jooris Willerns voorn. voocht pat. en Pieter Caesens voocht mat. tot Cluijsen. K. 2x :Pieter 8j.6m., Joanne 6j. en PieterneIIe Van Aerde 3j. 8.10.1729 3500.St. PieterneIIe Afschoodt fa Pau~èis + Graefschap Evergem Dooresele 25.11.1729 Hd. Jan Heirtschap fs J6oris. V. Bernardus Ransschaert oom mat. K ..Jacobus 25j., Livijne 22j., Lieven 19j. ende Pieternelle Heirtschap 16j. 20.2.1730 351. st. Lieven de Baerdem~cker fs Pieter + Everg. wedn. van Jboryntjen van Acker (1x) He. Susanna Aerts fa Geeraert (2x)

Doorn. 2/12.1729


- 51 V. Pieter Pijlaet voocht pat. en Christoffel van Acker mat. K. 1x :Soannes, 26j. ende JBanne Marie de Baerdemacker 24j. die den overleden gheprocrieert .heef~ bij J60ryntjen van Acker. V. Pieter Pijlaet voocht pat. en Pieter Aerts s'hauderigghens broeder voocht mat. K. 2x : Pietennelle 22j. en Livijne de Baerdemaecker 21j. ~0.2.1730 .352. St. Adrianne Van Vooren fa Jan + Everg. Doorn. 24.10.1729 Hd. Pieter Van Beneden fs Jan V. Jooris Vande Walle voocht pat. en Pieter Vari Vooren mat. K. Jannis Van Beneden 3j. unicque weese. 14.1.1730 353: St. Jboryntgen Goethals fa Joos + Everg. Doorn. 27.9.1729 Hd. Lieven van Hijfte fs Jans V. Jan Goethals fs Joos voornt. voocht mat. en Jan van Hijfte fa Jan voocht pat. K. Pieter 16j., J6anne 12j., ende Jooris van Hljfte 9j. 14.1 .1730 354. St. Joannis van Heirsele fs Jans + Everg. Doorn. 7.5.1730 He. Driesijne schelstraete fa Pieter V. Pieter van Hersele pat. en Denijs Schelstraete fs Pieter voocht mat. K. Pieternelle 16j., Pieter 12j.,· ende Andries van HeirseIe 3 maend. NB. Op de wijck ende K~ure van Dooresele op dheerlickhede van MOLSRODE • ..22.7.1730 355. St. Pieternelle de Deckere fa Lieven + Everg. Doorn. 9.7.1729 Hd. J~n Corthals fs Jan V. Donijs Schelsttaete fs Piet~i voo~ht?pat., Lieven de Deckere voocht mat. K. Lieven '.Corthals 3j. 7.10.1729 356. St. Jan Vande Walle fs Jaecques + Keure Desteldonek maerte 1726 He. Anneken Mus~che fa Jans V. Lauwereijs Vande Walle fs Joos pat. heijghen rechtswijre. K. Lievijnus 12j., Marie Anne 6j., Franchoijse 4j. ende Jóannes Vande Walle 2j. 23.5~1726 357. st. Jan Vande Walle fs Jaecques - zie volgnummer

356~

358. St. Catthelijne Everhaert fa Anthonne Hd. Andries Van Ackere fs Lievens tsynen tweede houwelijck. V. Jan Everhaert fs Anthone sweesens oom pat. K. Joannes 4j. ende Domminus van Ackere 2j. 12.9.1726 359. Rek. door Jan Tollenaere bailliu ter causen van de venditie op den 4.3.1726 ten versoucke vande wed. van Lieven de Vijldere. 26.11 .1726


- 52 360. Rek. door Pieter Vande Walle fs Pieters als administrerende voocht over de twee onderjaerigghe weesen midts dat Jaequemyntjen van Ackere is ghecommen tot den huijweli6ken staete met Pieter Verbust fs Pieters ende alsoo causa uxoris over' de voornoemden Verbust·.~ls de voors. twee weesen van Nicl~eijs Van Ackére fs Pieters ende Pieter Geeraert fs Pieters gheprocrieert bij Pietranelle Lippens fa Jans thaeren ee~ste ende tweede houwelijck dit aen Matthijs van Acker fs Jaecques ooek ~äifuinistrerende v00cht. Pieter Lippens fe Jans sweesens deelvooeht mat. ié: overleden. 27.3.1727 361. St. Gillis Saeij fs Adriaen + Desteldonek 11.5.1727 Hoirs : Jan Saeij, Pieter Saeij, Lievijne Saeij hun selfs bij huijwelicken staete en competente haude ende voorts . Ca L-har-Lne Saeij onderjaerigghe weese 21 j. al .kinderen van Gillis ghepr06rieert bij Elisabeth de Vrient fa-Inghel. Joannes de Jaegher fs Jan~ in houwelick.Marie van Acker _ gheprocrieert bij Livijne Saeij fa Adriaens cosijn ende deelvoocht. 26.6.1727 362~ St. Jan Van Doorsselaere fs Gillis + Desteldonek 22~8.1727 He. Marie Bonne fa Lievens V. Jacobus van Doorsselaere fs Gillis s'overledens broeder K. Jdannes van Doorsselaere 2j. 9.10.1727 363. Rek. door Jan van Hijfte dhaude ende Jóannes Reelant als voochden over de weesen van Pieter Corthals gheprocrieert bij Janneken Roelant. 15.11.1727 364. St. Cornelia Clemmij nek fa Pieters + Des teldonck 10.9.1727. Hd. Pieter Baete fs Jans V. Pieter Clemmijnck fs Pieters sweesens oom K. Benedictus 4j., J6annes 2j., Adriaen 3m. ende J6anne Baete 4j. 20.11 .1727 365. Rek. door Lieven de Vos. fs Domijn thuijwelick hebbende Marie de Laendere fa Adriaen als administrerende voocht over de drij onderjaerigghe weesen van Adriaen de Laendere ende Janneken Arnaut met naeme Jan 24j.8m.1 Gillijne 21j. ende Joosijne de Laendere 19j., Pieter de Baets fs Jins in houwelijck met Cornelia Arnaut fa Jans pate~nelen moederlicken deelvoocht beneffens Bauduijn April fs Lieven ghewesenen caemerlicken deelvoocht vande voorschr. drij weesen mits da t Jöanne de Laendere is commen tot dan huwelieken staete. 18.12.1727 366. Rek. door Adriaen Sierens fs Jans administrerends',voocht pat. over de onderjaerigghe weese van Joos Sierens en Marie de Bruijne beide + Desteldonck en prochie eriheerliekhede van Saffelaere. 18.12.1727


- 53 367.~St.J6anne Braemt fa Matthijs + Desteldonck 19.12.1727 Hd. Jan Stevè.Bs V. Matthijs Braemt fs Matthijs mat. K. Jöannes - Frans ende Joanne beede audt : .nn t.r en t de 5j. en alf mitsgr. Pieter Stevens 3m. 15.1.1728 368. Rek. door Marijn van Door~selaere fs J60ris als voocht vande onderjaerigghe weese van Jooris van Doorsselaere ende Pronelle de Vrient fa Jans met naeme Lieven van : Dborsselaere 24 jaer, sedert het overlijden van sweesens vader den 16.3.1724. Sweesens wettelicken moederlicken staet van goede van 25.7.1717;ende wanaf de selve goederen vercavelt ende ver-. deelt sijn tusschen Jan Bijtebier in houwelick met Pietronelle Liets wed. van Jooris van Doorsselaere, Gillis van Doorsselaere, P~eter vande Sompele in houwelick met Pronelle van Doorsselae~e,~Jan van Doorsselaere ende de voorschr. weese Lieven van Doorsselaere op wien den cavel B ghevallen is van daete v~n 5.2.1725; wanaf den voorshhr. Gillis van Doorsselaere is commen t'overlijden den 19.3.1725 en is oock commen t' overlijden de voorschr. Jan van Doorsselaere in de maent .october 1725. 15.1.1728 369. St. Jan Everhaert fs Anthone + Desteldonck 5.12.1727 He. Cornelia van Rij$seghem_fa Joos V. Joannes Haudenaerde fs Lievens in houwelick met Pietronelle Everhaert fa Anthone deelvoocht causa uxoris pat. en Joos van Rijsseghem fs Frans mat. K. Jan 16m. ende Joosyntien Everhaert 5j. en Catharine Everhaert 3j.6m. Î 5.1 .1728 370. St. Cornelis B6nne fs Jans + Desteldonck 14.1.1728 He. Clasijntjen de Brui.ine fa Lievens V. Lieven 'Naudts fs Jans in houwelijck met Marie Bonne fa Jans ~weesens oom pat. en Jan de Bruijne fs·Lievens sweesens oom mat .. K. Cornelis 20j., Janneken 22j. ende Anneken Bonne 17j. 19.2.1728 371. St. Lieven Nauts fs Gillis ghewonnen bij Jann~ken ~an Acker~ + Desteldonck 14~10.1727 He. A~na de Caluwe fa Gillis K. Anna Marie 8j., Joannes ElitteririS36j., Pietronelle Therese 3j. ende Lievijne Catharine 11m. V. Dhr. J6ànnes Nauts greffier der voorseijde prochie en keure van Desteldonck mitègr. broeder vande overledenen ~n Gillis de Caluwe shauderigghens vader. Behuysde hofstede wesende van auts eenen herberghe ghe~ naempt "den gaud,en appel" te Desteldonck. 10.3.1728 . 372. St. Louijs van Doorsselaere fs Jans + Desteldonck He. Joosijne Onghenae fa Jans (2x) weduwnaar van •.••• in eerste houwelijck. (1x)

21.10.1727


-·54 V. Marijn Bruggheman fs Marten in houwelijek met J6anne Marie Van Doorsselaere fa Jan pat. voocht causa uxoris; Piro Onghenae fs Jans mat. K. 2x : Marijri 2m, Adriaeneken 8j. ende Jaecquemyntien van Doorsselaere 3j. 10.3.1728 373. St. Marie van Ackere fa Niclaijs + Desteldonck 21.3.1728 Hd. Jan Nauts fs Jans V. Lieven vande Walle fs Adriaen mat. K. Janneken 18j., Jaecobus 16j., Marie 13j., Jan 11j., Lievijne 9j., Pieter 7j., ende Magalene Nauts 4j. 29.4.1728 . 374. St. Jan Naudts fs Jan + Desteldonck 3.11.1728 He. Marie Staelens fa Matthijs (2x) wedn. van Marie van Ackere fa Niclaeijs (1x) V. Jan de Clercq fs Michiels thuwelijck ghehadt hebbende Marie Naudts fa Jan voocht pat. en Lieven Vande Walle fs Adriaen mat. K. 1x : Jacobus 17j., Jan 13j., Jbanne 19j., Ma~±e 15j., Lievijne 10j., ende Maedeleene Naudts 6j. 18.11.1728 375. St. Pieter de Bruijne fs Jacques + Desteldonck 2.10.1728 .He. Lievijne van Acker fa Lievens (3x) Wedn. van (1x) wedn. van Prnelle Vermeire (2x)· Prnelle de Bruijne wed. van Joannes Maes woohende tot Assenede ende Jaecques de Bruijne fs Jans tot Winckele pat. deelvoocht ende cosijn vande weese ghecrieert over Anneken de Bruijne ~heprocrieert bij Prnelle Vermeire in s'overledenen tweede houwelick; voorts Jacques de Brfiijne pat. en Andries van Acker fs Lievens shauderigghens broeder eride oom mat. over Jnannes 7 j ., Lievijne 15j., en Ma n.ie de eruijne 12j. kinder~n van de overledenen in derden huwelick. 23.11 .1728 376. St. ende augmentatie door Andries van Ackere fs Lievens als vader ende voocht oVer sijne drij onderjaerigghe weesen gheprocrieert bij Tanneken van Heireweghe fa Lievens tsynen eersten houwelick; met de doodt ende overlijden van Lievijne Seraes (?) sweesens grootmoeder + Oostackere 17.4.1729. Pieter van Heirr eweghe sweèsens oom ende voocht pat. 28.5.1729 377. Accord aengegaen tusschen Marie de Muutere wed. van Pieter Thienpont; hoir Jan Van Holle fs Jans die overleden is, t.huwelick ghehadt .hebbende Geertruij de Thienpont ende . .Marie Thienpont jonghe dochter oock + binrien de prochie van Oostackere ter eendere sijde ende Jan Janssens in houwelick hebbende de wed. van Jan van H61le soo over sijn selven als over sijne we~sen gheprocrieert bij sijne huysvrauwe;2.11.1730 c

378.Rek. door Jud06us Verbust fe Pieter als administrerende·~oocht i.p.v. Lieven de Meij over de weesen van Pieter Verbust ende


- 55 Pietronelle Bauwens met naeme J6annes ende Pieter Vetbust den rendants alfve broeders, Jbannes Verbust autsten is uyt~ landigh. ·22.6.1730 379. Rek. door Jan Bijtebier fs Franchois administrerende voocht over de twee onderjaerigghe weesen van Gillis Liedts ende Elisabeth Vanderbrugghen fa Jan~ 23.2.1730 380. St. en augmentatie toebehoorende de unique weese van Jan Corthals fs Jan ghepr6crieert bij Pieternelle de Deckere fa Lievens bij haeme Lieven Corthals fs Jin 4j., bijdde doodt ende overlijden van Janneken Maerte fa Pieter die ~~d. was van Lieven de Deckere ende groot~oeder + Everg. 26.7.1729\ V. Lieven de Deckere en Domijn Schelstraete. 22.7.1730 381. St. Marie van Bruijssele fa Jan + Desteldonck 27.5.1730 Hd. Lieven de Sommere fs Lievens tsynen tweeden houwelijck. V. Jan van Brussele fs Jan tot Loochristij sweesens grootvader mat. K. Judocus 8j~, Pieter 3j. 20.7.1730 382~ Rek. door Pieter Verbust fs Piet~r als administrerende vocht over de twee weesen van Niclaeijs van Ackere fs Pieter ende Pieter Gheraert fs· Pieters gheprocrieert bij Pieternelle Lippens fa Jans thaeren eersten. ende tweeden houwelick wanof deerste weese is hebbende haere competente haude van beth dan 25j. V. Pieter Vande Walle en Matthijs van Acker te vooren administrerende voochden. 20.7.1730 383. St. Joannes Bonne fs Pieter + Oesteldonck 16.3.1730 He. Pieternelle dè Meijere fa ~auwereijs V. Jan de Venagie ;in houwelick met Prnelle Bbnne ende Jan: Beijst fs Li~vens tot Destelbergen in houwelijck met Janneken Bonne fa Lievens en oom causa ~xoris voocht pat. K. Lievijnus Bonne 5 maend. 6.7.1730 384. Liquidatie tusschen Joannes Janssens fs Pieter thuwelij~k hebbende Geertruij Thienpondt oock fa Pier als He ten sterfhuijse van. Joannes Van Holle fs Jans + D~steldonck 1729 ter eender sijde ende Marie de Muutere grootmoedèr vande minderjaerigghe weese .~ Jacobus Van Ackere ghetrauwt met Pieternelle van Holle .:s'overledenen suster d~elvoocht ghecrieert over de selve weesen met naeme Emanuel 7j., Ferdinandus 5j., Pieternelle Angeline 3j.6~. ende Benedictus Van Holle 2j. a13~inderen van Jan, midtsgr. Joannes posthumus ende .•.• sonder naeme ~beede gheboren beth 4 wecken naer het ove~lijden van desen overledenen hun vader, oock overleden. 20.4.1730


- 56 385. St. J6annes Van Holle fs Jans gheprocrieert bij Janneken Van Aekere fa Matthijs + Desteldonk 1729 He. Geertruijde Thienpondt fa Pieter bij· Marie de Muutere V. Jacobus van Aekere in houwelick met Prnelle Van Holle sloverledenen suster. K. Emanuel 7j., Ferdinandus 5j., Prnelle Angeline 3j6m. enBenedietus Van Holle 2j. 19.1.1730

386. Rek. door Jan Saeij fs Gillis administrerende voocht over Cattharine Saeij minderjaerigghe weese gheprocrieert bij Gillis Saeij ende Elisabeth de Vrient 24j. 19.1.1730

387. St. Catharine Braemt fa Matthijs gheprocrieert bij Janneken Geeraert + Desteldonck 31.1.1729 Hd. Jan de Brauwere fs Jans V. Matthijs Braemt fs Matthijs K. Adriaen 21j., Corn~lie 14j.,JJbanne Marie 11j., Joannes 10j. en Prnelle de Brauwere 4j. 12.1.1730

BUNDEL

170

(1731 - 1740)

388. St. Marie van Roollen + Desteldonck 25.1.1736 Hd. Lieven Van Doorselaere K. Pi~ternelle 21j., LieVinus 18j., Joannes 13j., Cornelis 11j. ende Liévijne Van Doorselaere 4j. V. Jan Dherst oom mat. 4.4.1736 389. Rek. door Jaeeques van Aekar fs Jaeeques,administrerende vooeht vande drij onderjaerigghe kinderen van Pieter van Aekere fs Ja~eques ende Jenne Marie de Bruijne fa Lieven. V. Jan de Bruijne fs Lieven deelvoocht mat. 19.6.1738 390.

St. Lievijne Verbrugghe + Desteldonek 9.1.1738 Hd. Jan de Bruijne ~~ Marie de Bruijne minderj., Jan ende Pieternelle de Bruijne bij competente haude hun selfs ende ;Jan Bonne in houwelijgk met Lievijne de Bruijne. V. Matthijs Temmerman haer retihtsweer 2.5.1737

391. St. J6anne Van Ackere fa Jaeeques + Desteldonek 1737 Hd. Jan Saeij fs Gilli8 V. Jan Van Aekere fs Jàeeques oom K. Joannes 11j., Prenelle 14j. en Marie Saeij 7j. 19.12.1737 392. Derde rek. door J60ris Hesters fs Jans als administ~ere~de vooeht ende Jooris Vernaeve fs Laurijs als bijstaende vooeht over de twee onderjaerigghe ~weesen van wijlent Jan Holbosch verweekt bij Elisabeth Goethals met naem~ Pieter ende Pieternelle Holbosch, dier den rendant ghetrauwt iS voor het over~lijden van sweesens vader met Livijne H6lbosch


- 57 weesende alsoo zes hoofstaecken ten 2steirfhuijse van Jan Holbosch ende Elisabeth Goethals; benevens Jan en Joos Holbosch midtsgr. Jan Besaen geàllieert met Joanne Holbosch hun·selfs. 15.11.1736 393. St. J60s de Guchtenaere fs Adriaen + Desteldonck dec .• 1735 He. Pietronelle de Bruijne V. Pieter de Guchtenaere broeder vanden overledenen' K.Joannes 19j., Adriaen 17j., Francoijs 15j., Pietronelle 21j. en Lievijne de Guchtenaere 13j. 4.10.1736 . 394. St. J~osijntjen Onghenae ~+ Desteldonck februari 1736 Hd. J6an de Laender fs Norbertus (2x) . wed. van Bavis Van Doorsselaere (1x) K.1x :Jacquemyntien Van Doorsselaere 11j. 2x : Cornelia de Laender·4j. V. Pieter Onghenae s'overledenen broeder ~oocht administrateur .. 22.3.1736. 395. St. en augmentatie door Pieter Baete fs Jan als ~vader en voocht over·sijne. drij minderjaerigghe kinderen ghepro~ crieert bij Cornelia Clemmi,inck fa Lieven tsynen tweede houwelick bij naeme Benedictus,en Joanne 12j. ghewonnen teender dracht ende J6annes 10j.; met den dbodt van Lievijne Clemmijnck sweeSens matern~le moeije + Desteldonek 18.8.1735 Pieter Clemmijnck sweesens maternelen oom tot Saffelaere. 22.12.1735 396. St. Margarite Tuijtschavere fa Pieter + Desteldonek 28.2.1730 Hd. Ma~iliaen Fonteijne fs Nielaeijs V. Piet'er Tuijtschavere tot Lo ochi-äet i j op de keure van Hijste. K. Pieter 15j., Joannes 13j., Adriaen 6j., Joosijntien 14j. en Jbanne Fonteijne 11j. 7.12.1735 397. Augmentatie van staet door De~ijs Sehelstraete fs Pieter als vader en vooeht over .sijne minderjaerigghe kinderen in sijn eerste hotiwelick verweekt bij J60sijntjen Corthals fa Jan + keure Doornsele 27.12.1730; met het overlijden van Joosijntien Saeij wed~ en He. ten sterfhuijse van Jan . Corthals + Keure Dooresele, sweeséns grootvader en groot~oeder~màt.; met naeme Marie Anne, J6anne ende Joannes Sehelstraete kinderen van Denijs voornt. 23.11.1735 398. Paehtkontrakt tussen: Jaecques van Aekere. fs Jaecques ende Jan de Bruijne fB Lieven voogden pat.en mat. over de drij minderjaerigghe weesen van Pieter van Ackere ende J6anne Marie de Br-ulj ne ende Iiev.:ijne Van Doorsselaere weduwe van den voorschr. Pie-. ter van Ackere.


- 58 399. St. Pieter van Ackere fs Jacques + Desteldonck 1.6.1734 He. Livijne van Doorsselaere fa Jans (2x) wedn. van J6anne Marie de Bruijne_fa Lievens (1x) V. Jacques van Acker fs Jäecques sweesens oom pat. en. Jan de Bruijne sweesens oom mat. . K. 1x : Pieter Van Acker 16j., Georgius 14j. en Prnelle van Acker 20j. V. Jacques van Ackere voorn. Pat. K. 2x : Jac6bus 9j., Joannes 7j., Lieven 6j., Benedictus 3j. ende Joanne Matte 1 maend. 21.10.1734 400. Tweede rek. door J60ris Hesters fs Jan als voocht administrateur ende Jooris Vernaeve fs Laurijs als bijstaende v06cht over de vijf miriderjaerLgghe weesen van wijlent den eers~ Jan Holbosch geprocrieert bij Elisabeth Goethals. Eerste rek. van dd. 2.6.1731 19.6.1734 401 . St. Cornelis Van Doorsselaere fs Jans + Desteldonck 8.8.1733 He. Lievijne de Bruijne fa Jans . V. LieVen van Doorsselaere oom pat. en Jan de Bruijne grootvader mat. K. Jóannes van Doorsselaere 2j.3m. 24.9.1733 402. St. Jan de Meije~~fs Niclaijs + Desteldonck 15.6.1733 He. Marie Verbecke fa Pieter . V. Gillis de Meijer fs Niclaeijs s'overledenen broeder K. Judocus 23j., Pieter 15j., Cornelia 17j., Joos Sierens in houwelick met JBanne de Meijer, Joannis de Meijer ende Livij ne de Meij er alle drij soo bij huy.welicken, geestelicken staet ende competente haude hunselfs. 13.7.1733 403. St. JBosijntien Vandevondele fa Jan + Desteld6nck 24.1.1733 Hd. Lieven Temmerman fs Lucas V. Jacobus Haudenaerde fs Joos in houweliek met Janneken Vandevondele fa Joos tot Looehristij als cosijn eausa uxóris K. Jöannes 11j., Pieter 8j., Janneken 21j.,Cattharine 19j., Marie 16j., Prn~lle 3j. ende ten lesten is na er het overlijden van sweese moeder besneden eenen sone die g~doopt is gheworden (overleden). 12.3.·1733 404. St. Lieven Baeeke fs Marijn + Desteldonek 25.4.1733 He. Cornelia Brac.ke fa Jan V. Joos Onghenae fs Jans K. Pieter 20j., Joannes 18j., Judocus 16j., Liefken 5j., Catharine 14j., Joanne 8j. en Marieken Backe 3j. 18.6.1733 . 405~ St. Elisabeth de Coninck fa Jan + Desteldonek december 1732 Hd. Jan Van Ack~r fs Adriaen V. Lieven Van Acker fs Adriaen en Gillis de Bruijne fs Lievens in houweliek ghehadt hebbende Jóoryntjen de Conirtck als pat. en mat. voochden. K. Jban 4j., Gillis 1j., Livijne 14j. en Catharine 9j. 29.1.1733


- 59 406~ Rek. door Donijs Schelstraete fs Pieter al~ vDocht pat. over Gilliaeme ende Joosijntgen $chelstraete kinderen van Pieter voornt. gheprocrieert bij Livijne G6ethals fa J60s in sijn lesten houwelick;. Jan de Zauter fs Jacques voocht mat. ghetrauwt ~et Pieternelle Schelstraete fa Pieter voorschr. ~nde bij de s~lve Livijne Goethals. 17.5.1732 407. Augmentatie door Franchois Aeck fs Geeraerts Hd. ten sterfhuijse van Janneken de Vos fa Joos: drij weesen : Marie, Lieven ende Joanne Aeck. 7.2.1732 408. Rek. door Jan Van Laere fs Lievens thouwelijck hebbende Andrisijnne Schelstraete te vooren wed. van Joannes van Heirsele ~ls He. ten voorn. steirfhuijse. V. Pieter van Heirsele en Domijn Schelstraete over de onderjaerigghe ~eesen van Joannes Van Heirsele gheprocrieert' bij de gheseijde Driêijnne SchelStraete met naeme Pieter.nelie, Pieter ende Andries van Heirsèle. 7.2.1732 409. Rek. door Sr. Jan Tollenaere bailliu vande prochie ende keure van Desseldonck en Dooriseele ter causen vande venditie ten sterfhuijse van Jan van Ackere fs Jacques ende sulcx ten versoucke van Jacques van Acker fs Jan voorschr.; Jan de Laender fs Adriaen thuijwelijck hebbende Janneken Van Acker fa Jan vidua van Jan van Heerckhain (?) :hoirs ten· ghemelden steirfhuij se mi tsgr. ten','versouckevan Laurij s van Driesche vader ende voocht over sijne minderjaerigghe weesekinderen gewonnen bij Catharine van Acker f.à Jan ten sijnen eerste huijwelick ~n ten lesten ten versouck~ van Matthijs7van Acker rs Niclaijs voocht vande weesén van Lieven van Acker sijnen broeder gewonnen bij Jaequemyntien van Aeker fa Jans. 10.1.1732 410. St. Livine Van Damme fa Marijn + Desteldonck Hd. Adriaen Boelens fa Jaecques V. Laurijs Van Damme fs Marijn tot Oostaeker oom K. Lieven 6j. en Andries Boelens 3j.6m. 20.9.1731

13.7.1731 sweesens mat.

411. Rek. door Jaecobus van Ackere fs Lieven alS vader en voocht over sijne minderjaerigghe unique wee~e in eerste houwelijck verweekt bij Prnelle van Ackere fa Adriaen ter caUsen v~n het overlijden van Mari~ ~S~haudtheet f~ Jans wed. van Adriaen van Aekere fs Paesschier. 20.9.1731 412. Rek. door Lieven de Sommer over SlJne drij minderjaerigghe weesen in eerste houwelijck gheprocrieeert ter causen als horije hebbende ten sterfhuijse van Marie Schaut@t fa Jan vidua van Adriaen van Aekere fs Pesschiers. 20.9.1731 4131 Rek. door Jöoris Hesters fs Jan als voocht administrateur ende Jooris Vernaeve als bijstaende voocht over de vijf minderjaerigghe weesen van wijlent den eersaemSn Jan Holbosch gheprocrieert bij Elisabeth Goethals; daer den rendänt getrauwt is voor den overlijden met LivijBB Holboschl 2.6.1731


- 60 414. St. Lievine Baete fa Jan + Desteldonck 24.1.1731 Hd. Jan Rogier fs Jan oocki+ Desteldonck 4.2.1131 sonder lichaemelicke hoirs. Hoirs van Lievine Baete : Jbanne Everhaert 17j., Prn~lle Everhaert 13j. en Jdannes Everhaert 9j. al-"kinderen van Pieter seerste overledene kinderen en weesen gheprocrieert thaeren eerste houweliék bij den voorschr. Pieter Everhaert fs Anthone. Hoirs Jan Rogiers : hun als apperente hoirs sijn representerent §ijne moeder eride haere vijf kinderen van Jan Rogiers + Loochristij V. J6annes Haudenaerde fs Lieven als voocht administrat~ur Pieter Baete fs Jäns sweesans oom ende deelvoocht over de. drij weesen voornt. 4.4.1731 415. Acte van renunchiatie bij Jaan Haudenaerde fs Lievens thuwelijck hebbende Prnelle Everhaert fa Anthone et Pieter Baete fs Jan voocht pat. en mat. over de drij minderjaer~gghe weesen van Pieter Everhaert fs Anthone Lievine Baete fa Jan. 4.4.1731 416. St. Jan Bruggeman fs Gillis + Desteldonck 27.12.1730 He. J60sijne baete fa Jan (3x) V. Joos Bruggeman s'overledenen broeder oom pat. K. Joan 9j., Jacques 7j., Pieter 4j. en Joos Bruggeman 8.2.1731

en

en

2j.

417. St. Geertuijde van Overwaele fa Herreman + Dooresele 20.12.1730 Hd. Jooris de Poortere fs Abraham V. Judocques Stuijfvaert fs Pieter in houwelick met Livijne de Poortere fa Jooris mitsgr. Jacobus de Poortere fs Abraham als voochden . K. Marianne 19j., Pieter 15j., Joanne 13j., Christoffel 11j. Pieternelle 9j. en Franchies de Poortere 5j. . 5.2.1731 418. St. Joosi~tgen Corthals fa Jan + Dooresele 27.12.1730 Hd. Domijn Schelstraete fs Pieter V. Jan Corthals mat. en Gillis Schelstraete pat. K. Marianne 10j., Joanne 6j. en Jóannes Schelstraete 3j. 5.2.1731 419. St. Jan Van Hijfte fs Jan + Dooresele 1.3.1731 wedn. Jooryntjen Velleman (lx) wedn. van Liev!jne de Vos (2x) . wedn. van Marie van Aversel (3x) Be. Joanne Batsleer fa Joos (4x) K. 1x : Jan Van Hijfte 2x : Frans Van Hijfte ende Lieven Meirsman in houwelijck Livijne van Hijfte V. Lieven van Hijfte v60cht pat. K. 3x : Pieter en Joanne van Hijfte V. Lieven van Bijfte voornt. en Joos Badtsleer K. 4x : Jooris van H~jfte. 2.6.1731 .


- 61 420. st. Jan de Manghelaere fs PieteE + Dooresele 6.4.1733 He. Elisabeth van Hecke fa Fieter V. Röegier Bijttebier pat. en Pieter Van Hecke mat. K. Jan 7j., en Livijne de Manghelaere 10j. 11.7.1733 421. St. Joosijntgen Saij fa Lieven + Dooresele 5.4.1734 te voor en w~d~ van Jan Corthals fs Pieter. Hoirs : Jan Corthals fs Jan mitsgr. Henderijck de Smaele in houwelijek met Marie Corthals alsmede Láurijs van Rijpere in houwelijck met Pieternelle Corthals oock fa Jan gheprocrieert bij het voorn. J60sijntgen Saij; ten lesten Denijs Schelstraete als vader en voocht over sijne drij onderjaerigghe kinderen met naeme Marianne, Joanne en Joannes Schelstraete gewonnen bij Joosijntgen Corthals oOdk fa Jan allen kinde~en end~ schoonkinderen ~aride voorn Jan Corthals ende Joosijntgen Saij. 14.4.1734 422. St. Pieternelle Slock fa Jan + Dooresele Hd. Christoffel van Acker fs Jooris V. Jan Heirtschap K. unique weese Jan Van Acker 20j. 10.10.1735 ' 423. St. Joanna Hd. Lieven V. Jooris K. Joanne 6 weken. 23.11.1735

28.5.1735

Deweverefa Gillis + Dooresele 10.12.1735 Van Damme fs Carel de Wevere mat. 4j., Joannes 2j.6m. en Lievijne Marie Van Damme

424. Project van St. ten sterfhuijse van Pieter Saeij fs Gillis + Dooresele 1735 He. Joosijntgen Steemaere (Stem~er) V. Jan Saij pat. en Jacobus de Poortere mat. K. Joannis, Jöanna en Francies Saeij. 19.12.1735 425. st. Ferdinandt Van lper fs Carel + Dooresele 8.8.1736 sonde~ hauderigghe ofte cessionnaerighe achterghelaeten te hebben. Joannis' Wijckaert in houwelijck met Pieternelle van Ipere alsmede Piete~ van lpere f~ Carel 's'overledenen broeder als voocht pat. en Piet er Tijssebaert voocht mat. over Marie en Joanne van Hijpere gheprocrieert bij Elisabeth Steijaert tsijnder eerste houwelijek midtsgr. Gillis Vermeire vooeht . mat. over Fieter van Ipere verweekt bij wijlènt Marie Vermeirre in s'overledenens tweede ende leste houwelijek. 19.9.1736 426. St. Pieternelle Cornelis fa Bavo + Dooresele 18.3.1737 Hd. Jooris Corthals fs Lieven V. Bavo Cornelis heijghen broeder van dese overledenen mat~ K. Pieter 7j.; Lieven 4j.~ Joannis ende Joanrie Corthals 10 daeghen. 13.7.1737


- 62 427. St. Pieter Criel + Dooresele 21.12.1737 wedn. van Lauwissa Slock (1x) He. Catharine Gendtbrugghe fa Jans (2x) K. 1x : Jan d~~Wevere in houwelijck met Anna Criel 2x : Lievijne Criel 13j. V. Pieter Gentbrugge deelv:oocht 13.2.1738 428. St. Lieven van Hijfte fs Jan + Dooresele 13.1.1738 Boirs :Pieter van Hijfte bij competente haude sijn selfs, Pieter Van Vlaenderen voocht pat. ende Jan Goethals voocht ma~ over Jooris van Bijfte 17j., midts den wettelijcke act van vuijtscheedt ofte renonchiatie van Jacobus Stockman ghetrauwt met Laurijna van Bijfte die hoir was van alfve bedde heeft gherenonchieert desen sterfhuijse gherenónchieert aende voornoemde Pieter ende Jooris van Bijfte haerlieden swaeghers ende broeders bestaende van alfven bedde. 5.5.1738 429. St. Joannis Van Hecke fs Joos + Dooresele 27.3.1738 He. Joanna Eeckman fa Lieven V. Lieven Van Beeke fs Joos pat. en Lieven Eeckman fuat. K.Lieven 9j., Pieter 7j., Annamarie 5j., ende Andries Van Bekce 2j. 18.9.1738 430. St. Pieternelle Schelstraete fa Pieters + Dooresele 18.12.1738 Bd. Jan de Zautere fs JacquBs V. Gilliaeme Schelstraete mat. en Jan Verbrugghe pat. K. Joanne 13j., Annamaf±e 7j. en Jacobbs de Zautere·3j. 13.1.1739 431~ St. Pieternelle

Schelstraete

fa Piet er iie v6lgnummer

430.

432. St. Drisijnna Stijnne fa Jooris + Dooresele 23.5.1739 Hd. Lieven Eeckman fs Lieven V. Joannes Stijnne sloverledene broeder mat. K. Joannis 3j. en Joanna Eeckman is ghestorven corts naer het overlijden vande VODrn. Drisijnna Stijnne. 11.7.1739 433. St. Laurijs Mestdagh fs Jan + Dooresele He. Joanne Lammens fa Carel V. Davidt B6gaert fs Laurijs pat. K. Joannes Mestdagh 3j.6~. 6.8.1740

september

1737

434. St. Domijn Schelstraete fs Pieters + Dooresele 5.3.1740 ~~dn. van Joanna van Ipere (1x) wedn. van Joosijntgen Corthals (2x) He. Joanna TIDfu±jlaedt(3x) V. Gillis Schelstraete pat. en Pieter Van Ipere mat. K.1x : Livijne Schelstraete V. Gillis Shhelstraete pat. en Jacobus Van Ackere mat. over de drij onderjaerigghe kinderen gewonnen in zijn tweede houwelijck V. Pieter Schelstraete. pat. en Geeraert Van Heh.ke mat. K. 3x : Pieternelle, Angeline, G~ert ende Pieter Schelstraete. 6.8.1740


- 63 BUNDEL

171

A

(1741 -1750)

435. St. Lieven Van Damme fs Carel + Dooresele 9.11~1745 wedn. van Joanna de Wevere (1x) He. Catharine de Back~re~fa Jans (3x) V. Gijsselbrecht van Dam~e pat. en Jooris de Wevere mat. K. 1x : twee V. Gijsselbrecht Van Damme pat. en Joannes Geirnaert fs Domijn mat. K. 2x : een kind bij Joanrta Bijttebier in sijn tweede houwelick. ,13.2.1746 436. St. Lieven Plasschaert fs Jacobus + Dooresele wedn. van joosijntjen Keirsse (1x) He. Joanna de Backer fa Jan (2x) K~1x : Allegonde Plasschaert 15j. V. Mathijs Plasschaertt pat. K. 2x : Joanne Marie Plasschaert 3 maend V. Mathijs Plasscha~rt pat~ 12.2.1746

9.1.1746

437. St. Jacobus d~ Meij fs Jan + Deoresele Aj12.1745 He. Joanna Plasschaert fa Jacques, V. Pieter de Meortele pat. K. Marianne 3j.6m. en Joannis de Meij 5 maend overléden den 24.12.1745. 1 .2.1746 438. St. Lieven Haecke fs Frans + Dooresele 2.6.1747 He. J60sijntgne de Vos fa Christoffel alsnu in tweeden hnuwelijck getreden met Amandus de Wevere. V. Gillis Strobbe pat. K. Marianne 15j., Jóanna 2j. ende Pieter Haecke 9 Maend. '28.9.1747 439. St. Pieternelle de Baerdemacker fa Lievens + Deoresele lesten november 1747. , Hd; Jnannis Roegiers fs Lieven V. Joannis de Clerck mat. K. Lieven 14j., Franchois 12j., Joanna 11j. ende Adriaen Roegiers Sj. 10.1.1748 440. St. Davidt Bogaert fs Läurijs bij ongheleucke ghevallen ende ghedevoceert inde Sassche vaerte ontrent Laengherbrugghe den 10.6.1750' He. Adriaenna Velleman fa Pieter V. Jan,Buijsse in houwelijck met Marie Bogaert oom pat. K. Joannis 14j., Ge er-aer-t.1Oj., Lievijne Sj.,' Pieter 5j. ende J6anna Marie Bogaert 2j. 30.7.1750 441 • 441. St. Pieter de Clerck + Dooresele 11.2.1741 ghewesenen meijer van s~lve Dooresele. He. Marie Corthals fa Pieter V. Lieven Gentbrugghe in houwelijck Pieternelle de Clercq K. Joannes deBaerdemacker in houwelijek met Marianne de Clerck, midtsgr. Christoffelijnne de Clerck ende Jdan


- 64 de Clerck alsmede Pieter Schelstraete caemervoocht over Livijne, Joanne, Angeline, Lie~en ende Anna Cornelia . de Clerck. 10.6.1741 442. St. Pieternelle de Clerck fa Pieter + Everg. Dooresele 17.6.1742 Hd. LieYen Ghentbrugghe fs Jän V. Joan de Clerck mat. K.Anna Marie 8j., Jöanne 6j., Jacobe 3j. ende Livijne Gentbrugghe, ti13.. 10.1742 443. St. Jan Van H~jfte + Keure Dooresele 28.5.1742 He. Jacquemijntgen de Vos fa Lieven V. Franchois van Hijfte pat. K.J6anne, Lievijne, Pieter en Pieternelle van Hijfte. 13.10.1742 ' 444. St. Pieter van Cleemputte fs Jan + Dooresele 12.1.1742 He. Tanneken Plasschaet fa Lieven, wed~we van Lieven Neijdt waarvan vier weesen. V. Jan Van Cleemputte fs Jan pat. K. Jan 13j. en Cornelia Van Cleemputte 10 j. 19. 5 .1742 445. St. Franchois van Kerckvoorde fs Jacques + Dootesele 28.11.1741 He. Elisabeth Kesels fa Gilliaeme (2x) wedn •.van Joosijntgen Claijs_fa Geeraert (1x) V. Pieter Van Kerckvoorde oock fs Jacques pat. K. 1x : Pieter en Lievijne van Kerckvoorde V. Pieter Van Ker~kvoorde pat. K. 2x.: Jacobus, Joannis~ Joanne ende Marie Van Kerckvoorde. 14.4.1742 446. St. Franchois de Deckere fs Frans + Dooresele 23.12.1741 He. Elisabeth Dhooghe fa Lievens V. Li~ven de Deckere fs Frans pat. K. Joosijntgen 27j. en LivijnB 22j. mitsgr. Jooris de Deckere 19j. NB. Pieter de Deckere fs Franchöis ende Marie Maerte weduwe van Segher. 14.4.1742 447. St. Joosijntgen Keirsse fa Willebrordus + Dooresele 12.12.1741 wed. van Pieter van Aerde (1x) Hd. Lieven Plasschaert. fs Jaecques (2x) V. Jan Van Aerde fs Pieters pat. en Christoffel Avermaete mat. K. 1x .: Pd et er, Joanrie en Pieternelle Van Aerde. V. Christoffel Avermaete mat. K. 2x : Allegonda Plasschaert 1~j. 14.4.1742 448. St. Jacobus Stockman fs Mattheeus + Keure Dooresele 1.12.1741 He. Lauwerijne van Hijfte fa Lieven V. Andries Giernaert fs Lievne K. Fr~nchoise 18j., Livijne 16J., Lieven 10j., Christoffel 7j. ende Joanne Stockman 4j. 3.2.1742


· - 65 449. St. Joannes Vari Ackere fs Lieven + Desteldonck feb. 1749 He. Jacueline Willems fa Jooris V. Jacobus Van Acker oock fs Lieven tot Selzaete brti~d~r vanden overleden~n. K. FrAns 10j., Emanuel 8j., Laurijs 5j.. en Joannes Van Ack~re'10 maend. . 17.7.1749 450. St. Bertholomeus de Ruijsscher fs Pieter + Desteldonck 5. 11 .1748 He. Ma~4e Audenaert fa Lieven V. Reynier Van Geijte woortachtigh binnen de prbchie van Moeseque.. . K. Joanne Prenelle de~Ruijsscher unique dochter 16j. 17.4.1749 451.

st. Livijne Bruggheman fa Joos + Desteldonck 29.6.1748 Hd. Frans Schaepelijnck fs Jan V. Joos Bruggheman fs Joos broeder vande oV$rledenen' K. Livijnus Frans 6j., Marie Anna 7j., Judoca 3j. ende Anna Marie 4 maend. 24.7.1748

452. Acte borchtochte Pieter Buiisse fs Joos ende Jbannis Geirnaert fs Abraham beide ot Dooresele seker ende borghe over JacobmBuijsse ghetrauwt met de wed. van wijlênt Anthone Tharijn tot Dooresele over de weesepenninghe vande drij achterghelaeten weesen van ~ijlent den voorn. Anthonè. Tharijn ghewonnen bij PieterneIIe Plasschaert sijne wed. bij successie verkregen ten sterfhuijse van Pieternalle Tharijn'+ ontrent Cortterijcke. 14.5.1748 453. St. Pietér Vande Sompele fs Pieter + Desteldonck 3.5.1747 (46) H~. Lievijne de Wefvenaere V. Adrian Moenaert fs Pieter ende Joannes de Vijlder . K. Joanne 20j., Prnelle 18j. en Joanne Marie Vande Sompels 15j. 6.7.1747 . BUNDEL

171

B

(1751 - 1760)

454:._'Fragment landboek

Desteldonck

1761-1770.

454· St. Joosijntgen Lombaert fa Lieven + Dooresele 30.11.1741 Hd. JQannis Ge&rnaert fs Abraham . V. Jan Verschraeghe fs Lieven mat. K. Lucas 17j., Anthone 12j. ende Lievîjrie 5j Gèirnaert 5j. 3.2.1742 455. St. JoO Barbaifna Mareman fa Piet er + Dooresele 4.4.1745 Hd. Christoffel Poelman fs Gillis (2x) . Pieter Van Beneden in houwelijck met Joanna Vandevelde fa Pieter die d'overledene gewonnen heeft bij wijllent Fieter Vandevelde in haer e~rste houwelijck. . K. 2x :.Jan Poelman bij h cuwe Ld j cken staet sijn selfs man, Thoomas Poelman 21j. V. Pieter Schelstraete mat.


- 66 NB. Jooris de Smedt in houwelibk Averbeke tot Eirtvelde. 12.2.1746

met de wed. van Pauwel

456. St. Joanne Bijttebier fa Roegier + Dooresele 25.1.1744 Hd. Lieven Van Damme fs Carel V. Joannis GUrliaert fs· Domijn mat. K. Annamarie 3j. ende Joalines Van Damme 2 maend.· 23.2.1745 457. St. Pieter Corthals fi Lieven + Dooresele 4.12.1744 He. Joorijntjen Somers fa Cornelis V. Jooris Corthals s'overledene~ broedere pat~ K. Jooris 4j. en Pieter Corthals 2 maend. 5.1 .1745 458. St. Paesschijntien de Wilde fa Pieter + 1.1.1747 Hd. Lieven Hillaut fs Jan V. Gillis de Backer fs Thom~s in houwelick met Joanne .• .•.. tot Calcken. K. Joannes Frans 9j. ende Joanne 13j.

10.5.1747 459. St. Gillis de Meijer fs Nicla~ijs ghewonnen bij LivijBB Huijche + Desteldonck december 1745 . He. Adriaeneken Wanseele fa Lieven ~ .haere eerste en s'overledenen tweede houwelijck K 1x : Pieter ende Matie Anna de Meijer kinderen·van Gil1is voornt. bij Corlielia Sturtewaeghen tsynen eerste houwelick jonghman ende jonghe dochter hun selfs bij competente aude. V. Jdannes de Meijer fsJJan pat. en Liev~n Sturtewaeghen . mat. over Judocus 21j. Livijne beth dan 24j. en Ang~line de Meijer 13j. kinderen vande overledenen tsynen tweede houweli6k bij dese He. . Acte approbatie ten sterfhuyse van Gillls de Meijèr:voornt. Anna Marie de Meijer fa Gillis bij Cornelia Sturtewaeghen + mei 1745. 24.3.1746

460. St. Lieven Temmerman fs Lucas + Desteldonck

21.2.1746 Hoirs : Janneken ende Catharine Temmerman jonghe dochters hun sélfs bij competente aude midts Jan Helderweirt in houwelick me~ Marie Temerman en ten lesten ~Jacobtis Temmerma~ fs Frans voocht pat. en Jacobus Audenaert voocht.mat. over Joannes 25j., Pieter 23~. ende Prnelle Ternmerman 16j. al kinderen van Lieven voornt. ghewonnen bij Jci~sijntien Vandevoiildele. 21.4.1746

461. Rek. door Joannes Bauters fs Pieter als administrerende voocht over siJne minderjaerigghe broeders ende susters van wijlent Pieter Bauters ende Adri~enna Van He~ke thaeren eerste houwelick. 1 .2.1746 Geeraerts 462. St. Jan de Brauwer fs Jan + Desteldonnk 18.3.1741 Wedn. van Catharina Braempt fa Matthijs-(1x) bij Janneken J He. Anna Vande Sompele fa Adriaen bij Laurijntien Braecke van haeren eer~te ende s'overledenen tweede houweliek. (2x)


- 67 V. Mattheus Vandèr Sijpt deelvoocht pat. en Matthijs Braemt coster binnBn tselve Desteldonck deelvoocht mat .. K. 1~ : Adriaen de Brauwer, Simoen Geldof in houwelick met Corneliä de Brauwer hun selfs ende Joannes 23j. en Pietronelle de Br auwe r 13j. V. Voorn. Ve~~ij~~ als deelvooch~ over K. 2x : LaurlJs J. ende Isabelle de Brauwer 11j. kinderen vanden tweede bedde. 27.4.1741 463. Rek. door Marie Corthals wed. van Pieter de Clerck in slJn leven v60cht administrateur over de onderjaerigghe weese van wijlent Fieter·Bauters geprocrieert bij A.drianna Van Hecke thaeren eerste houweliek. Pieter Van Hècke bijstaende voocht mat. 10.6.1741 St. Prnelle de Br~uwer fa Jan + Desteldonck 17.12.1749 Hd. Mattheus Vander Sijpt fs Gillis V. Joos de Sommèr ~in houwelick met Elisabeth de Brauwer. suste~ vande overledene tot Destelberghen K. Judocus 11j~, Joanna 14j. ende Isabelle Vander Sijpt 7j; 5.2.1750 465. St. Bertholomeeus de Ruysscher fs Pieter + Desteldonck 5.11.1748 He. Marie Audenaert fa Lieven V. Reynier Van Geijte woonachtigh binnen de prochie van Moesèque K. Joanne Prnelle de Ruysscher 16j. 17.4.1749 466. Rek. door Pieter van Geesdaele als administrerende voocht over de vier minderjaerigghe kinderen~van wijlent sijnen vader· Jan van Geesdaele ende sijne moeder Lievijne de Vrient met naeme : Jan:18j., Lievijne.25j., Pieternelle 23j., en Joannes Marie van Geesdaele 20j. Laurijs de Vrient deelvoocht. 10.9.1750 ende ètockhouder 467. Rek. door Sr. Jan Tollenaer bailliu der prochie ende keure van Desteldonck ter'causen vande venditie van 21.2.1746 tèn huyse ende hove van Livijh'B de Vrient wed. van Jan Geesdaele. . 8.6.1746

'C

468. St. Livijne de Vrient + Desteldonck 1746 wed. van Jan van Geesdaele V. Laurijs de Vrient K. Pieter Geesdaele sijn sells man bedegen, Jan 14j., Livijne 21j., Pieternelle 19j~ en Joanne Matte Geesdael~ 16j. De naeste bestaende bloetvrienden van sv-aders seijde d00t hunne verre afwoonijnghe woonende onder de Casselrije'van Audenaerde prochie Ruije, hebben hun gheexcuseert. 8.6.1746 . 469. St. Jan Geestendaele fs Jan + Desteldonck He. Livijne de Vrient fa Lieven V. Laurijs de Vrient fs Lieven voornt.

13.4.1743


- 68 -

K. Pieter 22j., Jan 11j., Livijne 18j., Prnelle 16j. ende Joanne Mar±e Geestendaele 30.5.1743

13j.

470. Rek. door Adriaen Moenaert als administrerende voocht vande drij minderjae~rigghe weese van Pieter Vande Sompele fs Piet~r ende Livijne de Wefvenaer. Joans de Vijlder deelvoocht. 10.9.1750 . 471. Rek. door Pieter Schelstraete fs Pieter als voocht administrateur over de drij 'onderjaerigghe weesen van w:!-jllent Denijs Schelstraete fs Pieters ghewonnen bij Joosijntjen Corthals. fa Jan tsynen tweede houwelick. Leste rek. gedaen op 7.9.1743 bij Cornelia Sturm wed. ende He. ten sterfhuijse van wijllent Gillis Schelstraeie oock fs Pieter in Sijn leVen voocht over de voorn. we~sen met naeme Marianne 29j., Joanna 25j., .en Joannis Schelstraete 22j. . Jan Roegiers .in houwelick met Pietern81le Corthals fa Jan' . als naesten oom mát~ 11.7.1750 472. Rek. door Pietep~van Acker fs Piete~ om de weesen Pieter van Ackei~ende Livijen van Doorselaere. 5.3.1750

van

473. ~ek. door Joannes de Meijer fs Jan administrerende voocht vande kinderen we e senvvanIûä Ll.äs de Meij er ende Cornelia Sturtewaeghen. Lieven Sturtewaeghen bijstaende voocht. 5.3.1750 474. St. Adriaen Geeraert fs Matthijs ghewonnen bij Cattharine van Acker + Desteldonck 15.4.1741 H~. Livijne vàn Ack~r fa Olivier gheprocrieert bij Prnelle Nauts. Joannes Minnaert in houwelick met Joanne Geeraert fa Aûriaen voornt.· tsynen eerste houwelick gewonnen aen Anna Matie Snijders. Judocus Van D60rsselaere in houwelick met Beatrice Geeraert, vóorts Prnelle Geèraert jonghe dochter haer selfs bij competente aude, Matthijs 20j., Augustinus 16j., Pieter' 15j. Livijnes 12j., en Cátterine Geeraert 22j. al kinderen van Adriaen voornt. geprocrieert bij .dese He. V. Eustatius·Geeraert broeder vande overledenen. 15.6.1741 475. St. Joanna Braempt fa Matthijs ghewonnen bij Anna Van Ack~r + Desteldonck 21.4.1741, Hd. Judocus Vander Sijpt fs Adriaen ghewonnen bij Janneken Heije. V. Matthijs Braempt vader.vande overledenen. K. Joanna Marie Vander Sijpt 9 maend. 15.6.1741 ~76. Rek. door Jaecques van Acker fs Jaecques als administrerende voocht óver de'drij onderjaerigghe kinderen van Pi~ter van Acker fs Jaecques ende Jenne Marie de Bruijne fa Lieven. 13.7.1741


- 69 477. St. Corne1ia Sturtewaeghen fa Pieter gh ewcme n- bij .Har i e van Hecke + Deste1donck 29.5.1741 Hd. Gillis de Meijer fs Nic1aeijs bij Livijné'Huijche. V. LieVen Sturtewaeghen fs Pieter voornt. K. Pieter 22j., Judocus 15j., Maiie Anna 20j., Livijne 18j., Anna Marie 13j. en Jaecque1ine de Meijer 7j. 13.7.1741 ' , 478. St. Lievijne van Doorsselaere fa,Jans + Desteldonck augustus 1741 ' wed. van Pieter van Acker (1x) Hd. Pieter Vande Walle fs Joos V. Jaecques ~an Acker en Lieven van Doorsselaere mat. K. Jacobus 15j., Joannes 13j., Lieven 12j., Benedictus 11j. ende Joanne Mar±e Van Acker 7j. V. Lieven van Doorsselaere voorrit. voocht mat. K. 2x : Gillis Vande Walle 2j. 20.9.1741 479. Augmentatie van staet door Gillis de Meijer fs Nidlaeijs als vader ende voocht over sijne zes onderjaerigghe wéesen ghewonnen bij Corne1ia Sturtewaeghen fa Pieter met den overlijden van Marie vah Hekde wed. van Pieter Sturtewaeghen + Desteldonck juni 17411~ls :h6ii over eenen derdén staeck~. Lieven Sturtewaeghen sweesens oom en deelvoocht. 27.7.1741 480. St. Pieter Audanaerde fs Lieven ende Joanne Moenaert fa Pieter respectievelick o~erleden binnen de prochié van Deste1donck in augustus en september 1741. Hdirs: Bertholomeus de Ruijsscher in houwelick met Maiie Audenierde en Lieveh Moenaert als pat en mat. deelvoóchden vande drij minder jaerigghe kinderen en weesen met .na eme-. Lievijnus 9j., Adriaeneken 5j. en Pieter Frans Audenaerde 3j. al kirideren van de overledenen. 11 •1 •1742 481. St. Anna Van Acker fa Lieven + Desteldonck 31.12.1741 Hd. Adriaen der Kinderen fs Joos tsynen tweede en s'over'ledene eerste houwelick. V. Jacobus van Acker oock fs Lieven SI overl. broeder. K. Frans 14j.6m., Joanries 5j.6m. en Pieter der Kinderen 2j. 22.3.1742 ' 482 ..St. Jan de Wint:, fs Guillius + Desteldonck 1742 He. Joosijne Dr~~sbeke fa Jan; Judocus Van Acker haeren angetrauwden man. V. Joan Frans Nauts greffier deser prochie als caemer voo.cht. K. JoanneB 6j. en Livine de Wint 13j., Pieter d~ Wint is commen t'overlijden naer dendoodt van sijnen vader. 29.7.1745 483. St. Joanne Hd. Pieter V. Pieter K. Joannes Bendictus 30.9.1745

Marie de Waele fa J'an.;+Desteldonck mei 1744 de Nocker fs Pieter , de Waele broeder vande overledene. 24j~" Lieven 22j., Pieter 16'j','Adriaen 14j., 6j., Laureijns 4j. ende Isabelle de Nocker 9j. '


- 70 484. Rek. door Jan Janssens fs Pieters als ghecomitteerden over ende vuijt den naame van Jacobus van Acker fs Matthijs arninistrerende voocht vande drij minderjaerigghe weesen van Jan van Holle ende Geertuide Thienpont~ 15.7.1745 . 485. St. Jan de Bruijne fs Jan + Desteldonck 5.3.1745 He. Marie Anne Baeijst V. Jari Bonne in'houwelick met Livijne de Bruijne K. Joanne de Bruijne 1j6m., Angeline de Bruijne naer het· overlijden van desen overledenen oock overleden. 29.L,0.1745 486. St. Marie Drubbel fa Daniel + Desteldonck 17.3.1744 Hd. Pieter Van Acker fs Niclaeijs Hoirs ende kinderen: Joannes, Adriaen Van Acker, Lieven van Audenaerde in houwelick met Cattharine van Ack~r ende Joanne van Acker jonghe doçhter haer selfs bij c6mpetenté ~ude, Lieven Drubbel deelvoocht over Pieter 22j~, ende Joosijntien van Acker 20j. al kinderen van Pieter voornt. bij dese overledene. 25.2.1745 487. Staet ende augmentatie van goede door Jan Janssens fs Pieter als vader endevoocht van sijne vier minderjaerigghe kinderen ende weesen die hij ghewonnen heeft aen Geertuide Thienpont met nae~e Joannes, pfnelle Theresia, Joanne Isabellèen Marie Justina Janssens met den overlijden van Benedictus van Holle gewonnen bij de voorschr. G~ertuide Thienpont hunnen broeder vanalfven bedde + Dest~ldondk 9.1~1744. Testamentaire dispositie van 2.3.1744 thunnen proffijt gedaen bij Ma~i~ Cattarine van Acker_hun scho6nmoeder, wijlent huijsvrauwe vanden overghever deser .. Jacobus van Acker fs Matthijs deelvoocht. 25.2.1745 488. St. Lieven deSommer fs Lieven + Desteldonck 10.12.1744 wedn. van Jannèen van Acker (1x) wedn. van Marie van Brussele (2x) He. Livijne de Decker fa Jan (3x) V. Jan van Acker fa Adriaen K. 1x : Joannes jongheman sijn selfs bij competente aude en Marie de Sommers oock haer selfs, Livijná de Sommer 25j. K. 2x : Judocus 23j. en Pieter de Smmer 19j. 3x : Jo~nne 9j., Frans 6j. en Livijnes de Sommer 1j. 11.2.1745 489. St. Jan Van Nieuwenhuijse fs Frans + Desteldonck 8.8.1744 He. Anna de Waelle fs Laurijns V. Lievijnes Van Nieuwenhuijse broeder vande overledenen. K. Laureijns Van Nieuwenhuij se 9 ma eridr :3.12.1744 490. St. Tanneken HebbeliJnck + Desteldonck 10.4.1743 Hd. Jan Droesbeke fs Anthoen Jacobus Verniers in houwelick Marie Lauwaert fa Mattheus bij d'overledene gewonnen in haer eerste huwelick. Judocus van Acker in houwelick Joosijne Droesbeke,


- 71 Joannes Droesbeke, beke 23j. kinderen 28.11 .1743

Adriaene Droesbeke ende Joanne Dr6esvande Dverledene enJdese Hd.

491. Rek. door Jaecques.van Akcer fs Jaecques als administrerende voocht vande minderjaerigghe weesen van Pieter van Acker fs Jaecques ende Jehne Marte de Bruijne fa Lieven waervan Pá et.e r ne Ll,e ende Pieter Van Acker ~alsnu hun" seLf s bedeghen sijn bij competente haude ende Gregbrius maer alleene minderjaeirg. 5.31744 492. St. Livijne Paelijnck fa Anthone + Desteldonck op dheere~ lickhede vande Woestijnen 4.10~1743 Hd. Adriaen Moenaert fs Pieter . V. Jan Paelijnck fs . K. Joannes 19j., Lieven 17j., Laurijs 15j., Lievijne 11j~ Anneken 7j., en Joanne Marie Moenaert Jj. 26.11.1743 . 493. St. Jan Keghele fs Adriaen + Desteldonck 15.9.1743 He. Marie van Hansselaere fa Jan Hoirs ende kinderen: Jan'Verschaeghe .ih houwelick met Livijne Keghele, Ma~ie ende Joanne Keghele jon~hé dochters hun selfs bij competente haude van beth dan 25j.; Lieven Verschraeghen deelvoocht over Elisabeth 24j., Cornelia 21.j., Anna 19j., en Adriaeneken Keghels 15 j. al kinderen' van Jan bij dese He. 31.10.1743 494. St. Judocus Verbust fs Pi~ter + Desteldonck 28.11.1742 He. Franchoise Braemt fa Matthijs Hoirs en kinde~en : Pieter Pous (Roes) in houwelick met Marie Verbust, Catt*rine Verbust jonghe dochter haer selfs bij competente aude; ~Pieter Verbust fs Pieter als' deelvoocht over Joannes Verbtist 23j. al kinderen van dese bvetledenen bij dese He. 3.10.1743 495. St. Judocus

Verbust

- zie volgnummer

494

496. Rek. door Co~nelia Sturm wed. van Gillis Schelstraete in sijn leven voocht administrateur gheweest over de drij minderjaerig~he weèse kinderen van wijlent Denijs Schelst~aete ghewonnen bij Joosijntjen Corthals tsynen tweede houwelick metPieter Schelstraete oom voocht pat~ 7.9.1743 497. St. Susanna Wautters fa Jacobus + Dooresèle::24.12.1742 Hd. Gilliaeme Verätraete fa Philips V. Pauwels Wautte~s s'6verledeneri broéder mat. K. Frans 17j., Beifriaerdus 12j., Joannamarie 9j., Matie Jacobe 6j. ende Isabelle Vander 3Straete 3j. 2.3.1743 ' 498. St. Gee~tuide Thienpont fa Pieter bij Maiie de Muutere + Desteldonck 18.2.1742 wed. van Jan van Holle (1x)


· - 72 Hd. Jan Janssens fs Pieter (2x) V. Jacobus v~n Aciker fs Matthijs. K. 1x : Emanuel 20 j .. , Fe r-d'i na ndu s 18j., Benedictus 15j. en Prnelle Angeline van Holle 16j. V. Jacobus Van Aekei fs Matthijs. K. 2x : Joannes 9j., Theresia Allegonde Prnelle 7j., Joannes Isabèlle 4j. ende Mafté Joanne Justina Janssens 7m. 7.6.1742

BUNDEL

172

A

(1751

..:.. 1760)·

A~9. St. eersaeme Marie Haeck fa Franchois + Dooresele 18.5.1751 Hd. Gillis Strobbe fs Joos V. Judocus deMeester~fs Joos tot Sleijdijnghe Sinte Baars ma ternelen vooch t. K. Marianna 13j., en Jacculiena Strobbe 10j.6m. Hoirs ten sterfhuijse van Marie de Vos + Ertvelde alwaer Hd; is Jan Vervijnck. 20.7.1751 500. St. Pieter Schelstraete fs Pieter + Ev~rg. Doorn. 11.2.1760 He. Catharine Aèrts fa Pieter ooek + 14.2.1760 Hoirs eerste sterfhuijs : Denijs Schelstraete, Elisabeth S~helstraete in houwelici met Augustinus .Geeraert, ende . Hieronimus Schel~traete 21j., alle drij kinderen van eersten overledenen tsynen eerste houwelick ghewonnen bij Pieternelle Aerts dochter van Pieter ende Paulijntien Vandeneste elk eenen vierde staecke; benevens Guillielmus 'Schelstraete 16m. ook kint vande eerste overledenen tsynen tweede houwelick bij Catharine Aerts tweede overledene ten wiens sterfhuijs den slevén Guillielmus representeert haere gheheele nalatentheijt. Denijs Schelstraete ende Augustinus Schelstraete mitsgr'. Guillielmus Schelstraete fs Pleters dlaude brveder van al~en beddecvandé eerste overledenen alsbo oom ènde deelvoocht ~at. benevens Frans de Wevere ende Franèies Matthu deelvoocht mat. over de .twee weesen. 12.7.1760 501. St. Lauwerijne van Hijfte fa Lieven + Dooresele 21.12.1751 te vooren wed. van Jacques Stockman. Hoirs : Jan Roegiers ~n hou~èlick met Franchoi~e Stockma~, Li~vijne Stockmàn jonghè dochter beth dan 26j., Andre Geirnaert fs Lieven ~ogt pat. en Pieter van Hijfte v~ocht mat. over Lieven Stóckman 20j., Christoffel 17 j ., J oanne Stockman 14j. al kinderen van voorn. Jacques endë de voorseijde Lauwerijne van Hijfte. 12.4.1752 502. St.,Jan Roegiets fs Lieven + booresele 21.1.1753 wedn. van Pieternelle de Baerdemacker fa Lieven (1x) He. Joanne Dickburch fa Jan (2x) . V. Arrenaut Roegiers oock fs Lieven tot Everg. pat. K. 1x : Lieven 20j., Franchies 18j., Joanna 17j. en Adriaen Roegiers 11j. . V. Arrenaut Roegiers voornt~ pat. K. 2x Joannis Röegiers 2j.


- 73 Pieter Verhae&he 6.3.1753

fs Pieter thuwelick hebbende

dese He.

503. St. Joanna de ,Backer f~ Jan + Dooresele 22.10.1754 Hd. Lieveri Adke fs Lievén (2x) wed. van LiëVëi1 Plasschaert (1x) V. Gilliellemus Verheecke mat. en Rijckaert Dellaert p~t. K~ Joanna Marie Plasschaert 9j. V~ Gilliellemus Verheecke mat. K. 2x : Caroline 7j., Jan 5j., Pieter 3j., en Francies Acke 4 maend. . 23.12.1754 504. St. Judocques Plasschaert fs Lieven + Dooresele 6.2.1754 He. Joanna Haerens fa Jän V. Lieven Plasschaert fs Lieven pat. K. Lieven 12j., Livijne 7j. ende Jdannis Plasschaert 2j. 19.9.1754 ' ' 505. St. Jan Badtsleer fs Jan + Dooresele 17.4.1754 He. Pieternelle Corthals fa Jan V. Judocques Badt~leèr fs Jan heijgheri broeder yande overledenen pat. K. Judocque~ 3j. en Pieter Franchies Badtslee~ 2 maend. 19.9.1754 506. St.Dheersaeme Jan Baéle fs Pieter et Marie Florijn + Dooresele 10.6.1753 He. Livine Heirtschap fa Jan V. Jacobus Tijssebaert in houweli~k met Willemijntgen Baele s'overl~déne sUffter deelvoocht pat. en Lieven Heirtschap s'hauderigghens br6~der voocht m~t. K. Jaë..o,bus Schels traete in huwelick met Marianna Ba eLe Lieven Franchies 13j~ en Jacoba Baele 10j. drij k~nderen van dezeoverledeneri ~et de He. ' ' 2.7.1754 507. St. Joosijne Steemaere fa Jan + Everg. Dooresele 27.9.1753, Hd. Richaerdus Dellaert fs Pieter (2x) , wed. van Pieter Sai,j C1x) V. Joannes Saij fs Pieter en Jan Saij fs Gillis deelvoochden ovér Francies ~áij oorik fs Pieter 20j. beijde kinderen vande overledene met den voorn. Pieter Saij. 8.1.1754 508. St. Joanna Di~kburch fa Jan + Dooresele 19.3.1755 Hd. Pieter Verhaege fs Pieter (2x) wed. van Joannes Roegiers fs Lieven (1x) V. Arrenaut Róegiers fa Lieven pat. en Joannes Tijs~ebaert mat. K. 1x : Joannis Roegiers'4j. V. Joannes Tijssebaert voocht mat. K. 2x : Livin~ Verhaeghe 15m. 16.6.1755 509. St. Jan Quickelbeirghe fs Jan weduwnaar, + k~ure Dooresele 16.4.1756 , ' Holrs i Franchies Verstraete in houwelick met Joanna Quickelbeirghe, Livine Quickelbeirghe jonghe do6hter bij


- 74 competente haude van be th dan 27 jaeren, Piet er Quickelbeirghe deelvoocht pat. en Lieven Dossche deelvoocht mat. over Judoca 24j. en Joannes Quickelbeirghe 22j. alle ~tnderen' van Ján die ~ij ghewonnen heeft bij wijllendt· Ma'Î/;~:e van Eenaeme .fa Lleven. . De overledenen was. weduwnaar in eerste houwelick van wijl-: lent Co~nelia Gentbrugghe. 6.7.1756 . 510. St. Anthone Geirnaert rs Joannis + Doóresele 6.1.1757 Hd. Joanna de Vildere fa Jacobus V. Lucas' Geirnaert oock fs Joannis broeder vande :-qverlede~~n. K. Joanna Maria Geirnaert 1j.6m. 16.7.1757 511. St. Päet.er-ne Ll.e Aerts fa Pieter et PauwelAjntgen van den neste + Dooresele 19.i.1757 Hd. Pr~ter Schelstra~t~ fs Pieter V. Franchies de Were in houwelick Catarina Aerts s.'overledene êuster deelvoocht mat. en Gilliaeme Schelstraete bijstaende voocht pat. K. Denij s Schelstraete bij competente haude -_ van beth dan 26j. sijn selfs man, Elisabeth 24j:~ Pieter 22j., Hieronnemus 18j. en Jacobus Schelstraete 12j. 16.7.1757 . 512. Project van Staet ten steirfhuijse van M~chiel Saellaert ende Laurence van Bedtsbrugghe corts achter mallecandere overleden Dooresele theijnden van "tja~r 1753. Jan de Muijnck tot Cluijsen deelvoocht mat. over Piater en Joannis Saellaert v~rweckt bij Laurence Van Hecke in sijn tweede houweliek. Ad~iaen Colbaert tot Wattervliedt voocht pat. over de voorschr. tweè kinderen alsmede den selven Colbaert voocht mat. over de drij wees~n van wijlent voorn. Michiel Saellaert ghewonnen bij de voorschr. Laurence v~n Bedtsbrugghe in sijn derde h6uwelick; eijndelijnghe den selveri·Jacobtis Verhaeghe deelvoocht mat. over Frans Verhàeghe die de vODrschr. Laurence ghewonnen heèft bij wijllent Pieter Verha~ghe in haer eerste houwelick. z.d. 513~ St. Franchies de Decker fs Pieters + Door~sele 2~.12.1758 He. Pieternelle van Hersele fa Jan V. Jooris de Decker oock fs Fieter pat. en Fleter Y.§ll Heirsele fs Jan mat. K. Jan 20j., Pieter 10j., Anna Marie 6j. en Gabriel de Decker 3j. 26.2.1759 514. St. Joannes de Meijer fs Jan ende Marie Verbek~ + Desteldonek 14.5.1751 He. Lievijne Buijsse fa Joos ende Elisabeth de Vrient V. Fieter de Meijer broeder vande overledenen. K. Jacobus 3j., Barbara de Meijer 1j. Huwkontrakt voor Jan Frans de Backer notaris tot Gent. Joannes de Meijer fs Jan lantsman tot Dèsteldonck jonghman beth dan 25 jaer ende Livine Buijsse fa Joos wed. van


- 7>5 Francois van Nieuwenhuijse 22.7.1751

oock tot Desteldonck,

28.4.1745

515. St. Jan van Kerckvoorde fs Pieter ende Catthalijne van Kerckhove + Desteldonck 20.5.1751 -Hé. Anna Saeij 'fa'Jan et Cattalijne Willaert V. Pieter van Kerckvoorde broeder vande overledenen K. Joannes 11j. en Catharine van Kerekvoorde 13j. 22.'7.1751 516. Rek. ende bewijs van goede midtsgraeders over leverijnghe van papier die midts desen doet maeckt ende overgheeft Joanne~ van Icker in houwelick met Livijne Buijsse wed. van Joanne~ de Meijer in sijn leven admin~strerende vobcht vande kinderen ende weesen van Gillis de Meijer ende Cornelia Sturtewaeghen, Lieven Sturtewaeghen bijStaende voocht over Jaecqueline de Meijer, :Judocus, Marianne en Livijne de Meijer meerderjaerigghe kinderen. 23.9.1751 517. St. Anna Mussche fa Jan bij Marie Driege lest weduwe van J'acobus van Kerb:kvoorde ende te vooren van Jan Vande Walle + Desteldonck augustus 1752. Hoirs : Livinus en Joannes Vande Walle fs Jan voornt. bij dese overledenen jonghman hun selfs bij competente auderdom. Jan de Brui,jne in houwelick met Marie Anna Vande Walle~ Pieter Versijpt in houwelick met Franchoise Vande Walle ook dPch-:ter van Jan en van dese ov~rledene in eerste houwelirik. Judocus Everaeft in houweli6k Catharine van Kertk~oorde fa Jacobus ende ten lesten Pieter van KefOkvoorde ende Laurijs Mussche als voocht pat. en mat. over Joanne van Kerckvoorde fa Jacobus vornt. ghewonnen aen dese overledene thaeren tweede houwelick nu~audt beth dan 22j. 14.12.1752 518. St. Jan Vande Quotte fs Jan bij Marie Vande Walle + Desteldonck 12.3.1752 He. Pieternelle Baete fa Jan bij Passchijntien B6nne V. Joos Kesel f~ Lieven tot Dronghen K. Bernardus Benedictus 165., Lievijnus Benedictus 13j. en Joanne Pieternelle Vande Quotte 22j. 16.11.1752 519. St~.Lieven Hillaert fs Jan + Desteldonck 1751 we dn , va.n Passchijntien de Wilde fa Pieter + 1.1.1747 K. J6anhes 14j. en Joanna Hillaert 18j. • V. Lieven Imschoot vo6cht pat. en Gillis de Backer mat. 31.5.1752 520. St. Jacobus van Acker fs Lieven + Desteldonck januari 1752 wedn. van Pieternelle van Acker (1x) He ..Catthatine de.Witte fa Güilliaeme (2x) V. Pieter van Acker fs Lieven voornt. K. 1x : Jan Verstraetburgh in houwelick met Livine van Acker fa Jacobus ~oornt. haer selfs

•••

.1'.


- 76 -

K. 2x : Jacobus 25j., Passchier 22j., Livijnus 19j. Matie 16j.,. Pieter 31.5.1752

BUNDEL

172

B

521. St. Jacobus

13j. en Cornelis

van keker me er-der.j ae r-Lg,

(1751 - 1760) van Acker - onvolledige

lias - zie volgnummer

520 •.

522. St. Lieven van Doorsselaer'fs Jan + Desteldonck 20.8.1751 wedn. van Marie van Rooten-(1x) He. Pieternelle de Cock fa Lieven (2x) K. 1x : Joannes en Cornel~s van Doorsselaere jongmans hun selfs bij competente auderdom. K. 2x : Pieternelle 13j. en Livijne van Dóorsselaere 8j. V. Mattheus vande Voorde tot Desteldorick. 23.3.1752 523. St. Pieternelle van Acker fa Jooris bij .•• Saeij + Desteldonck 23.7.1753 Hd. Lau~ijns Av~rbeke fs Joos bij Elisabeth de V~ient V. Pieter van Acker fs Jooris v60rnt. broeder vande overledene. K. Joanne 19j.~ Marie 16j. en Jacobus Averbeke. 11.10.1753 524. Liquidatie ghemaeckt tussehen de vooehden vande .kinderen. ende weesen van Jan Van Acker fs Jaecuqes ter eender de wee~en van Adriaen Buijse ende Jaecquemijntien van Acker fa Jacques voornt. ten tweeden, de kinderen en weesen vap. Pieter Buij se ende Ca tharine van Acker ook fa·.Jacques ten. derd~. ende ten lesten Pieter Braeckman in houweli6k met de wed. van de voorschr. Adriaen Buijse te vierde. 9.4.1753 525. Augmentatie van goede~toebehoorende de drij minderjaerigghe weesen van Livijne Bruggheman f~ Joos ghewonnen bij Fr~ns Scha~pelinek met naeme Marie Anna, Livijnis Francis ~nde Judoca Josèpha bij den overlijden van Joseph Bruggèman fs Joos voornt. hunnen oom + Maria~ercke heerelichede van Schaubroeek 29.6.1753, alwaer He. is Isabelle Rose Minoodt fa Sieur Judocus. 25.4.1754 526. Rek. door Thoomas Poelman als geauthoriseerd~n over de vier onderjaerigghe weesen van Lieven Gendtbrugghe ghewonnen bij wijllent Pieternelle de Clerck fa Pieter·in sijn eerste houweliek. 22.7.1755 527~ Rek. door Pieter Verhaeghe fs Pieter ten sterfhuijse van Joanna Dickburch fa Jan te vooren in eerste houwelick ghetrauwt gheweest met. wijllent Jan Roegiers fs Lieven. Ar-r-en aud t .. Roe gd è.r s fs Lieven voocht pat.· over Lieven, Franchies, Joanne ende Adriaen Roegiers kinderen vanden voorn. Jan ghewonnen in eerste houwelick bij Pieternelle Debaerdemaecker. Ten tweeden aen selven Arrenaudt Roegiers voocht pat. . ende Joannis Gijssebaert voocht ma~ over.Jan Roegiers ooek


-'77 sone v~ade voorn. Jan bij de voorn. Joanna Dickburch in sijn tweede houwelick. ende ten derden noch aen ditto Joannis Gijssebaerdt als bijstaende deelvoocht mat. over de unique weese van wijllent de voorshcr. Joanne Dickburc~ ghaequi~ reerdt bij d~sen overgeven (Pieter Verhaegh~) in haer twèede ende lesten houwelick. ..... 18.9.1755 528. Rek. door Lieven Imschoot administrerende voocht vande twee weesen van Lieven Hillaert ende Passchijntien de Wilde. Judocus Verschraegen in huwelick met Joanne. Hillaert kiot van Lieven en Passchijntien de W~lde; Dillis de Backer voocht mat. over Joannes H{ll~ert ook kirit van Lieven ende Passchijntien de Wilde. 20.3.1755 529. St. Joannes Imschoot fs Lieven ende Catharina Hillaert + Desteldonck derden dagh van sinxen 1755 He. Marie Anna Tollenaere fa Sr. Jan, bailliu deser keu~e, gewonnen bij Joosijntien Delij (D'elij} (C~lij). V. Lieven Imschoot vader vande overlede~e. tot Dest~lbergen~ K. Livine 2j., Joanne Gattarine Imschoot l' maend. . 6.12.1756

530. St. Jan Verstraetburg

fs Christoffel + Desteldonck 5.2.1756 wedn. van Marie Van Acker fs Jaecques (1x} He. Li~ijne van Acker fs Jacobus (2x) K. 1x : Jaspaert Verstraetburg. V. Livijnus Verstraetburg tbt Assenéde K. 2x :Joanna 10j •. , Pieternelle 6j., en Joannes Vèrstraetburg 2j. 15.7.1756

531.

St. Lievijne van Acker fa Jan gewonnen bij Elisabeth de Goninck + Desteldonek 19.6.1756 .. Hd~ Laurijns Vernaeve fs Laurijns gewonnen bij Adriaene Vereecke tsijnen tweede huwe Lä ck , V. Jan de Sommer fs Lieven gewontien bij Janneken van Acker wijlent suster van s'overledenen vader. X. Joannes Vernaeve 2j. 15.7.1756

532.St. Jan Janssens fs Pieter bij Laurijntien Haelbrecht (Jaecquemijntien Huybrecht is doorschrapt) +desteldonck januari 1756 '. . . . ". He. Pieternelle Livine van Daele fa Laurijns bij Amelberge .' Glincquaert van haeren eerste en s'overledenen derde huwelick wanaf hij tsijnen tweede huwelick geene lichaemelicke descendenten en.heeft geproetieert., ' . Jan de Hooghe tot ,Kemseke voocht pat. over de kinderen èn weesen van eerste bedde bij Geertude Thienpont fa Pieter met naame Joannes 23j., Theresia Allegonde Prnèlle 21j., Joanne Isabelle 18j. en Marie Joanne Justina JansSens 1~j. benevens Ferdinandus van Holle sone van Jan~ende vande . voo~schr. Geertude Thienpont alfven bro~der vande voorschr. weesen als vooeht mat. en Jan de Hooghe als voocht pat. over Joosine Franehoise 5j. en Cornelis Joannes Janssens naer de doodt van sijne vader geboren bijde kinderen vanden overledenen met dese He. gewonnen.


- 78 Huwkontrakt voor Philippe Wieme notaris tot Gent : Jari Jinssens fs Piet er gewonnen bij Laurijntien Haelbrecht;· tot Desteldorick weduwnaar met kinderen in leven en Pietronelle Livine Van Daele fa Laureijns gewonnen bij Amelberge Clijnckaert, dd. 5.7.1746. 9.9.1756 533. St. Joanne Van Doorsselaere fa Marijn + Desteldonck inde Nockérstraete 5.2.1756 Hd. Jan Saeij fs Jan V. Adriaen Stevens in huwelick met Adriaene van .Doorsse1aere fa Joor~s ende a1soo cosijn K. Maria 20j., Joanne 17j., Marieanne 14j.~ Therese 10j.,· Mattheus 6j. en Anne Catherine Saeij 2j~ 21.4.1757 534. St. Joosijntien A~~e fa Jacobus gewonnen bij Joerijntjen Vanhijfte + Destèldonck 21.1.1757 Hd. Cornelis van Ackere fs Jacq~es V. Jan Acker fs JacobuS voornt. broeder vande overledene K. Livinus 8j6m., Joanne 7j.6m., Christina 4j~6m. en Pieternelle van Acker 2j.6m. 21.4.1757 . 535. St. Adriaen de Bruijne fs Adriaen ende van Pieternelle Vereedt + Desteldonck 10.3~1756 He. Janneken Bonne fa Cornelis V. Pieter de 'Bruijne broeder ~ande overledenen K. Barbarï"ne 25j., Jonnes Francies 21j., Paulus Francies 14j., J anne Pieternelle 11 j., e.n Adrianus Corneli s de Bruijne 6j. 23. 11 .1758 ó

536. St. Joosijntgen Droesbeke fa Jan bij Tanneken Hebbeli,jnc.k + Desteldonck 5.12.1756 wed. van Jan de Wint (lx) Hd. Judocus van Acker fs Andries (2x) V. JoaririesDroesbeke K~ 1x : Jan de Wint 17j. 2x·: Joanne 13j., Isabelle 10j., Theresia 7j. en Judocus Van Acker Sj. 31.3.1757 537. St. Jacobus Walrave fs Gregorius bij Adriaene Verschueren + Desteldonck 5.9.1758 . He. Catherine Lievine Naudts fa Li,eV.eh>>" V. Pieter Walraeve fs Adriaen rechtsweèr vande overledenen cosijn K. J'oanne 2j. 6.m. NB. Catherine Walrave fa Lieven moelJe paterneel iande overledenen, huijsvrauwe van Joannes Haesm~n fs Jan. 9.11.1758 538. st. Joans Frans Naudts fs Joans + Desteldonck 11.1.1757' in sijnleven gr~ffier van haere majesteijts prochie ende keure van Desteldonck ende Doorisele, wedn. van Therese Vanden Swaelmen fa Passchier te vooren overleden 9.4.1751 Joannes Vanden Swaelmen fs Passchier voornt. oom mat.


- 79 K. Joannes Fr-ancLe s Naudts 17 j., Li vinus 16j Joanne Livine 10j. ende Benedictus Augustinus 1.6.1758

q

Lucas 12j.:; Naudts 8j.

539. St. Glara Vande Walle fs Jaecquis verweekt bij Janneken Van Acker + Desteldonck 14.6.1751 Laureij~ Mussche fs Jan b~j Janneken Drieghe weduwnaar achter haere ghebleven + Desteldonck 23~3.1758 K. Andriesine en Joannes Mussche bij competente auderdom hun selfs. . V. Pieter Mussche broeder vanden tweede overledenen tot Wondelghem ende Jan Vande Walle broeder ~ande~eerste overl~dene tot Desteldonck over Laureijns 19j., Pieter 18j!, Jacobus 16j., Brigitte 12j. ende Jan Francies Mussche 10j. oock kinderen .van de overledenen. . 11.5.1758 540. Rek. door Jan Frans Naudts greffier deser~prochie als ghecom~itteerden camervoocht i.p.v. Adriaen Moenaert gewesen administrerende voocht vande kinderen van Pieter Vande Sompele fs Pieter ende Livijne de Wevenaere. 19.1.1758 541. St. Jacquemijntien Braeckman fa Jan + Desteldonck 5.5.1759 Hd. Jan Temmerman fs Lieven V. Pieter Br~eckman broeder vande overledenen K. Livine 8j., Adriaene 6j. en Hieronimus Temmerman 10j.

z .d. 541/2. Liquidatie ten sterfhuijse van Laureijns Mussbhe Clara Vande Walle sijne Huysvrauwe. Zie volgnummer 13.9.1759

ende 539.

542. Rek. door Judocus Verschraeghe in huwelick met Joanne Hillaert fa Lieven a.Ls administrerende vo och t over Joannes Hi11aert oock sone van Lieven als noch mirlderjaerig Leste rek. gedaen bij Lieven Imschoot in wiens p1aetse desen rendant.is ghesurrogeert. 31.1.1760 543. St. Joannes de Laender ~s Norbert + Desteldonck 25.10.1759 wedn. van Joosijntien Ongenae (1x) wedn. van Joosijntien Mussc.he {2x) He. Godelieve Buijsse fa Garel (3x) V. LaureijnS de Laender broeder ~ande overledenen pat. Lieven Van Yper in huwe1ick met Marie Anne Van Damme fa Matthijs gewonnen bij Joosijntien Mussche deelvoocht mat. K. 2x : Laufijs de Laender 17j. waarover voocht is Laurijs de Laender pat~ K. 3x : Isabelle de Laender 7j., Joannes 5j. en Livijne de Laender 2j. 17.4.1760 544. St. Pieter Van Acker fs Lieven tsynen tweede huwelick + Deste1donck 28.9.1759 vTedn. Vél.nElisabeth Van Zele (1x) He. Ddr6thea Gatt on fa Thomas V. Passchier van A~ker fs Jacobus K. 2x : Joanne 7j •• en Catherine van Acker 10j. 31 •1 •1760


- 80 545. St. Adriaen Der Kinderen fs Joos + Desteldonck 27.8.1760 wedn. van Cornelia Sieren~ (1x) wedn. van ~nna Van Acker fi Lievens (2x) He. Joanne Keghele fa Jan bij Marie Vanhansselaere (3x) V. Adriaen Der Kinderen ook sone v~nde overledenen tsynen eerste houwelick bij Cornelia,Sieretis fa Jans K. 2x :Francies Der Kinderen tsynen tweedè huwSli6k bij Anna Van Acker fa Lieven, Pieter der Kinderen 20,j. V. Laureijs der Kinderen broeder vande overledenen K. 3x : Marianne 15j., Adriaene Cornelia 12j., Livinus 11j. Marie Gatherine 8j., Petronelle Livine 5j ende Joannes der Kinderen 3J. 546. St: Mattheus Van Laere fs Jacnbus + Desteldonck 20~3.1760 He. Marie Ahn0 Tollenaere fa Sieur Jan bailliu deser keure gewonnen bij Joosijntien Celie thaeren~tweede huwelick. V. Piet~r van Laere broeder vande Dverledenen. K. Joannes van Laere 2j. 23.10.1760

BUNDEL

173

(1761 - 1770)

547. St. Lieven Piel~et fs Jacobus ende Tanneken van Hijfte + Dooreselle 5.1.1762 He. Anna Kesel fa Guillaeme ende Marie Vernaeve V. Judocus Pilaet' broeder van vollèn bedde van dese overl. K. Joannes 24j., Jacobus 19j.~ ende Ahna Narie Pilaet 11J. 17.7.1762 548. St. Pieter de Vos fs Lieven + boor~sele 23.4~176~ wedn. van Pieternelle Dellaert (lx) He. Mari~ Ltvine Henevaert,fa Andries (2x) Lieven ::-~:;Hh;ssche in huwelick met Livine de Vos dochter van de overledenen in sijnen eerste huwelick bij Pieternelle Dellaert. ' _ Pieter van Hijfte fs Jan verweckt bij Jacquemijntjen de,Vos die suster was vanden overledenen ende alsoo cosijn ende deelvoocht over Joanne 15j., Anne Marie 12j., Marie Joanne 9j., Joannes Sj. ende Pieter de Vos 1j. kinderen bij dese He. 7.7.1762 ' 549. St. Francies Wittevrohghel fs Maurus + Everg. Doorn. 13.4. 1764 He. Marie Broecka~rt fa Piet er V. Francies Wittevronghel fs Jacobus als, cosijn ende deelvoocht . K. ~ieteT Hautekint in huwelick met Marie Anne Wittevronghel, en Lieven 16j. Contrict van uytgrootijnghe jegens Marten Pussemier causa uxoris Helena Sl~ck. 21.7.1764 550. St. Lucas Geirnaert fs Jan + Dooresele october 1762 He. J'oanne Mariè de Ruij ttere fa Jó.anrie s et Jdoryntien Wintels V. Joannes van Hijfte fs Pf.et er , in huwelick met Livina Geirnaert suster vanden overledenen oom pat.


K. Juannes 19.1.176.3

81 -

4j. ende Joanne Marie Geirnaert

5 maend.

·551. St. Marie Colle fa Carel wed. van-d oanne e Van: NieuwEmhuij se fa Denijs + Everg. Dooresele 20.10.1762 . Hoirs : Jan Matthijs als oom en voocht over Joannes van Nieuwenhuijse 16j. en Denijs van Nieuwenhuijse sijn selfs. 19.1.1763 552. St. pro deo Jan de CIercq fs Pieter ende van Marie •.• + Dooresele 6.1.1763 He. Joanne Harts fa Lieven et Adriaenne'Versprille, thaeren eerste huwelick ende s'overledenen tweede. V. Pieter Helderweirelt in huwelijk met Stoffelijne de Clercq s'overledenen eijghen suster. K. Jan 6j. ende Lieven de Clercq 3j. 23.4.1763 553. St. pio deo Lieven Herschap fs Jan ende van Petronelle Asschoodt + Ddoresele 30.1.1763 He. Caroline Lammens fa Carel ende van Livijne van Hecke van haeren ende s'overledenen eerste huwelick. V. Joos Steijaert in huwelick met Livijne Her~chap.s'over~ ledenen suster van volle bedde .. K. Jan 19j., Lieven 11j., Jacubbs 2j., Petronelle 22j. ende Marie Jacobe Hersbhap 17j. 23.4.1763 554. St. Marie Averbecke fa Jan ende Marie.de Brabandere + Dooresele 16.10.1762 Hd. Aendries Enevaert fs Albert ende Anna Velleman.t~ynen tweede ende s'overledene eerste huwelick. V. Christoffel de Pauw in huwel±&k gheweest hebbende met Joosijntien Averbeke s'overledene suster van vollen bedde K. Gillis 18j., Pieter 16j., Jan 11j., Marie Anna Enevaert .23j. ende I:äevenEnevaert bij competente aude van beth 25j. sijn selfs man. 19.1.1763 555. St. Marie Bogaert fa Laurijns ende Marie van Aarde + Dooresele 1.1.1758 Hd. Jan Buijsse fs Joos ende Magrite van Rooten V. Jan Bogaert K. .Ioánne s 14j. Pieter 11j., Marie Joannes 21j., Elisabeth 19j., Petrneiie 9j., Joannes Judoca 7j., ende Tresia Buijsse 5j. ende Davidt Buijsse bij competente aude sijn selfs man. 24.3.1764 556. St~ Joanne Pielaet fa Pieter + Doorisele 9.10.1748 Hd. Pieter de Pauw fs Pieter ·V. Lieven van Hijfte in huwelick met Aghnesse Pielaet suster vande overledene. K. Livijne 22j. en Agnesse de Pauw 17j. thaerentweede huwelick bij dasen Hd. .. Den Hd~ is daer naer in tweede huwelick getreden met Marie De Sommer fa Lieven ende van Marie van Acker de weicke oock is + Doorisele 19.9.1763. Hd. Pieter de Pauw V. Jan de Sommer broeder vande overledene.


- 82 K. Lievinus 24.3.1764

14j. ende Joanne de Pauw 12j.

557. St. Pi~ter Steijaert fs Pieter + Everg. Doorisele 22.8.1763 He. Joorijnti~n Schelstráete fa Pieter gewonnen bij Livine Vande Voo,.de. V. Franices Steijaert broeder vanden overledenen oom. K. Matte Pieternelle ende Joans Steijaert beide .hunselfs, Anne GG*tharine 23j., Livijne 17j., Anne Collette 15j. Liiv1nus Amandus 12j., Isabelle 10j. ende Joanne Judoca Steijaert 8j. 24.3.1764 558. St. Gysselbrecht van .Damme fs Carel + Doorisele 1.3.1766 He. Jooryntien Somers fa Cornelis V. Jan Van Damme broeder vanden overledenen~ K. Livine 18j., Medardus 16j., Joanne Marie 14j., Piet~r 11j., Carel 8j., Pieternelle 5j. ende Judocus van Damme 3~. tsynen eersten ende thaeren tweede huweliek. Jooris Corthals fs Pieter slHe sone thaere·eerste huwel±ck ghewonnen. 21.10.1766 559. St. Lieven van Laere fs Lieven + Dooresele 11.5.1767 He. Agatha De Meulenaere fa Jan V. Laurèijs van Laere fs Lieven voornt. K. Joannes 19j., Laufeijs 16j., Judocus 13j. ende Pieter van La er e 1 Oj • 16.11 .1767 560. St. pro deö~ J60ris DeIIaert fa Pieter + Dooresele nov. 1767 He. P~eternelle IJsebaert fa Pieter V. Rijckaert Dellaert broeder vanden overledenen oom K. Gilli~ 23j., Joanne 19j., Fr~ns 17j., Livijne 10j. en Joannes Dellaert 7j. 1.5.1769 561. St. Pieter Helderweert fs Pieter gewonnen bij Jaequemijhtien de Roover overleden causuelijck binnen de stadt Ghendt 24.4.1769 ghedomicileert wijck Doorisele He. Christoffelijntien de Clercq fa Pieter V. Joannes Helderweert broeder vande overledenen K. Joannes 19j., Livinus 14j. en P~eternelle Helderweert 11j. 8.2.1.770 562. St. Guilliaeme Van der Straeten fs Philippe + Dooresele 2.6.1768 He. Marie Anrie Neyt fa Lieven verweekt bij Tanneken Plasschaert Francies Van der Straeten, Livinus Steijaert in huwelick met Joanna Marie van der Straeten, Jooris Hertschap deelvoocht over Joanna Marie Van der Straeten fa Bernardus gewonnen bij Marie Anne Hertschap ende welckeri Francies, Bernardus ende Joanna Marie Van der Straeten all~ ~rij kinderen van den overledenen tsynen eerste huwelick gewonnen bij Susanna Wautters fa Jacobus; midtsgr. Pieter Wijtijnck fs Jan deelvoocht over Pieter 24j., Petronelle 21j. ende Joanne Judoca Van der Straeten 14j.5m. gewonnen bij dese He. 9.7.1768


- 83 563. St. Anna Saeij fa Jan verweckt bij Catthelijne Willaert + Desteldotick 14.1.1760 . wed. van Jan Van Kerckv06rde fs Pieter (~x) Hd. Adriaen de Jaegher fs Jan (2x) V. Jan Saeij broeder vande overledene ~at. en Pieter van Kerckvoorde p~t. . K. Jo~nnes 22j., Cattherine 23j. Van Kerckvoorde twee kinderen uit haar eerste huwelijk. K. 2x : geen . 15.1.1761 564. St. Pieternelle Baete fa Jan bij Passchasia Bonris wed. van Jan Vande Cotte fs Jan + Desteldonck 24.10.1761 Hoirs :Bernardus Vande Cotte sijn selfs, Francies Francois in huwelick met Joanne Pieternelle Vande Cotte ende Jan Dellaert als oom causa uxoris ende deelvoocht over L~evine Vande Cotte 22j. 10.12.1761 565. Renseing ende bewijs door Amandus de Wever in huwelick met Joosijntien de Vos fa Christoffel die te vooren wed. was van Lieven Haeck fs Francies ende alsoo stijfvader ende voocht over ~9twee minderjaerigghe weesen vanden sĂŠlven . Lieven Haeck bij de voorseijde Joosijntien de Vos metten overlijden van Pieter Haeck oock kint v~n Lieven ende de voorseijde JĂśosijntien de Vos, mitsgr. vuytten hoofde van Christoffel de Vos voornt. hemlieden grootvader mat. 9.7.1761 . 566. St. Pieternelle Dhanens fa Pieter gew6nnen bij Elisabeth Meijs + Desteldonck 8.10.1760 Hd. Jan Verbrugghe fs Matthijs gewonnen bij Joanne Natidts. K. Lieven, Jan ende Joatine Ve~brugghe bij compatent~ auderdom hun selfs, Eli~abeth Verbrugghe overjaerige innocente dochter, Pieter 22j., en Theresia Verbrugghe 16j V. den greffier deser keure als camervoocht. 26.2.1761 . 567. Rek. door Jacobus Vermeulen als administrerende voocht over Marie Joanne Justine Janssens fa Jan tsynen eerste houwelick bij Geertude Thienpont. 12.2.1761 568. St. Francies Schaepelinck fs Jan + Desteldonck 10.12.1764 He. JaecquBmijntjen Van Doorsselaere (2x) wedn. vvan Livine Bruggheman fa Joos (1x) V. Lieven Schaepelijnck broeder vanden overledenen. K. IX : Livinus Fran6i~s 21j~ eriMarianne S~haepelijnck 23j. V. Pieter Vande Voorde causa uioris mat. K. 2x : PieterFrancies 16j. en Marie Cornelia Schaepe~ lijnc.k 13j. 20.6.1765 569. St. Livine Van Acker fa Jacobus + Desteldonck 2.4.1763 wed. van Jan Verstraetburgh (1x) Hd. Laureijs Bruggeman fs Gillis (2x) van sijnen eerste huwelick en s'overledene tweede huwelick. V. Jaspaert Verstraetburgh fs Jan ende van Marie Van Acker, alfven broeder eri deelvoocht.


- 84 K. 1x : Jo~ririe17j., Petronelle burgh 7j. 15.12.176.3 -,

16j. en Joannes Verstraet-

570. St. Joannes Audenaerde fs Lieven verweckt bij Janneken van Acker + Deèteldonck 27.2.1763 . He. Marieanne Vanden Abeel~ . Daniel Wi ttevrongel.in huweliek met Pieternelle Audenaerde, Joanne ende Pieter Audenaerde hun selfs drij kinderen vande overJaienen tsynen eerste huweli.ek gewonnen bij Pieternelle Everaert. Joannes Vanden Swaelmen in huweliek met Marie Audenaerde oom ende deelvoocht causa uxoris over Livinus 19j., Joarines Francies 15j., Therese 13j. en Josine Audenaert 10j. vier k:in:leren vanden overledenén·tsynen tweede huwelick bij dese He. 15.9.176.3 571. Rek. door Denijs Sehelstraete fs Pieter verweekt tsynen eerste huweliek bij Pieternelle Aerts als administrerende. voocht over HieroriirnusSehelstraete sijne rninderjaerige broeder van váJlen bedde, midtsgr. over Guillielmus Schelstraete fs Pieter voornt. verwekt tsynen tweede huwelijek bij Datharine Aerts. NB. Jacobus en Piéter Sehelstraete ook beede kinderen van Pieter ende Pieternelle Aerts. 19. 1 ~1763 572. St. Pieter van Rumst fs Gillis verweekt bij Pieterpelle Broeckaert overleden causelijek binnen de prochie van Destelberghen als ghewoont hebbende binnen de proe~ie en keure ..var}Desteldonck op 3.9.1762 .. ... . . He. Maghdelene de Wulf fa Pieter verweekt bij Livine Vervaet V. Jdan Fr~Beois Naudts bailliu als aenghestelden deelvoo~ht vuijtten collegie. . K. Joanne Catharibe van Rrirnst13j. 2.12.1762 573. Renseing door Lieven Hebbrecht in huwelick Jaecqueline Willems te vooren wed. van Jóannes Van Acker fs Lieven verweekt bij Joanne Van Hanselaer ende alsoo stijfvad~r ende vooeht over de vier minderjaerig~ kinderen vande voorseijde sijne huijsvr~uwe thaeren eersten huweliek bij den voornoemden Joannes Van Aeker gh~wonnen heeft benevens Francies . der Kinderen sijnen minderjaerig~heri broeder beede kinderen van Adriaen ende Anna Van.Ack~r die oock dochter was.vanden voorn. Lieven ende Joanne Van Hanselaer; metten overlijden van Catharirie van Aeker fa van wijlent Jacobus die hij ghewonn eri heeft bij Isabelle Eeekman ende weleken Jacobus oock sone was van Lieven van Aeker ende Joanne.Van Hanselaer voorR onbedegen overleden te Selzaete ·1~.3.1762 . Pieternelle Van Acker Doek fa Lieven eride Joanne Van Hanselaer. 28.10.1762 574. St. Pieter de Coninck fs Jacobus verweekt bij Pieternelle Verbrugghen + Desteldonck 15.5.1762 .. He. Joanne Apers fa Bauduijn ghewonnen bij Angeline Stevens V. Jacobus de Coninck als grootvader ende deelvoocht. K. Balduinu$ de Coninck 11j., Joannes de Coninek corts naer de doodt vanden overledenen ooek is commen te sterfven. 14.10.1762


- 85 575. St. Joanne Van KerckhoverLî)fa Jan ghewonnen bij Joarine Van Acker + Desteldonck 5.8.1769 Rd. Pieter de Coninck fs Adriaen bij Marie de Metser K. Eligius Meijvaert irihuwelick bij Therese de Coninck, Florentia de Coninck ~nghe dochter bij compet~nte-aude haer ~elfs, Brigitta 19j., Marie Joanne 18j., Pieternelle Joanne 16j., Barbarine 15j., Vincentius Joannes de Cöninck 11j . . V. Joannes Van Hecke in huweLi ck met Therese Van Kerckhove suster vande overledenen. 8.2.1770 576. Bewijs en augmentatie door BauduijnGeers als vader'ende vooch tover sijne zes m:lrrler jaerige kinderen en weesen die hij ghewonnen heeft bij wijlent Anne Matte Van Nieuwenhuijse fa Pieter, dit ter causen van het gonne op de selve weeseri is vervallen en gedevolveert~met den overlijden vande voorseijden .Pieter Van Nieuwenhuijse sweesens grootvader .mat. + Loochristij keure van Hijfte 18.10.1767, de selve we eaen representerende de helft vansijne nalatentheijt danof de wederhelft wort gepresenteert bij Joannes van Nieuwenhuijse sweesens oom. 27.4.1769 577. St. Annamarie van Nieuwenhuijse fa Pieter ghewonnen bij Livine Naudts + Desteldonck 25.1,1766 . Hd. Bauduyn Geers fs Jan FTl'l:ncie'l3 V. Joannes van NieuwenhuiJse bröeder v#,nden overledene K. Pieter 16j., Joannes Er-ari ci e s .15j., 'Pieternelle 14j., Angeline Dominica 12j., "Livine Jacobe 9j. ende Brigitta Geers 6j. 27.4.1769 578. St. Judocus Roelandt fa Jan verwe~kt bij Joanne De Rijcke + Desteldonck 19.1.1769' . He. Catherine Livine Naudts fa Lieven Joannes- Vanden Broecke fs Pieter ghewonnen bij de voorschr. Joanne de Rijcke thaeren eerste huwelick en deelvoocht over Marianna Agatha Sj., Pieter ?rancies 6j. en Marie F~anc6ise Roelandt 3j.4m. NB. Joanne Walrave fa Jacobus ki nt van dese He. thaeren eerste huwelick gewonnen •. 27.4.1769 579. St. Guilliame Geers fs Adriaen verwekt bij ••• Van Herreweshe (dubbel exemplaar) He. Ad.tiaene Buij sse fa Jan Francies van Laere in huwelick met Anne Marie Geers ende Joannes Van Acker fs Jacobus als cosijn en deelvoocht over Joanne Marie 18j. en Livine Geers 15j~ alle drij kinderen ~anden overledenen bij dese He. 580. Augmentàtie van staet door Joannes Mussche fs Laureijs als ritaende ende administrerende voooht over Jacobus en Francies Mussche sijne twee minderjaerige broeders, mèt den overlijden eerst van Jan Vande Walle fs J~ecques hunneri oom mat. causelijck + Gent 14.&.1766 ende binnen de prochie en .keure van D~~teldonck gedomicilieert ende aldaer ihde parochiale kercke begraeven, alsmede met den overlijden van


- 86 Joanne Vande Walle wed. van Jan de Jaegher 29.7.1766. Pieter Mussche oom en deelvo~Ght. 6.2.1769

+ Mariaker~ke

581. St. Piet er van Nieuwenhuijse fs Guilliaeme + Looch~istij .op de keure van HIjfte 18.10.1767 . Hoirs : J6annes van Nieuwenhuijse fs vanden Overledenn v~rweckt bij Lievijne Naudts (eerste staeek), B~uduyn Geers in qualiteijt van vader ende ligitimen voocht over sijne ses minderjaerige kinderen tsynen eersteh huwelick ghewonnen aen Anna Marie van Nieuwenhuijse die G6k dochter was vanden overledenen,met ~naem~ Pieter, Joannes, Pièternelle, Angelina, Litina ende Brigitta Geers verthoonende tsaemen den lesten tweeden staeek ten sterfhuijse van hunnen grootvaeder materne~l. 30.1 .1768 582. Tweede rek. door Denijs Schelstraete fs Piet er verwekt tsijnen eerste huwelick bij Pieternelle Aerts inqualiteijt van staende ende administrerende voocht over Guillielmus Sch~lstraete fs Pieter voornt. verwekt tsijnen tweede huwelick bij Catharine AertsA 16 ..1.1767 583. St. pro deo Pieternelle Vande Sompele fa Jan + Desteldonck augustus 1762 Hd. Pieter Francies Van Damme fs Pieter V. Pieter Vande :Sompele broeder vande ove rLé dene.i.. K. Marie 18j.~ J6anries 14j., Albertus 10j. en Jacobus Van Damme 7j. . 12.3.1767 584. St. Isabelle Van Damme fa Pieter verwekt bij Catharine De Decker + Desteldonck 21.12.1764 Hd. Lieven de Meester fs Joannes ghewonnen bij J6anne de Cock· -.V. Pieter Frans Van Damme broeder vande overledene oom K. Joannes Fran~ies 6j. en Marie Jacobes de Meester 3j. 12.3.1767 585. St. Marie Anne de Vilder fa Andries ghèwonnen bij Marie Pieters + DesteldDn~k 22.6.1766 . Hd. Francies der Kindereh fs Adriaen V. Andries de Vilder grootvader en deelvoocht K.Joanne Marie 0 18.10.1758 en Livine der Kinderen 0··25.3.1765 thaeren eers te eritsij nen tweede huwelick .. Huwkontrakt voor Hieronimus van Bekce notaris tot Evergem: Fran6ies der Kinderen fs Adriaen tsynen tweede huwelick gewonnen bij Anna van Acker, weduwnaar ende Marie Anne de Vilder fa Andries tsynen tweede huweLick verwekt bij Marie Pieters jonghe dOchter bij competente auderdom haer selfs allen woonachtigh binnen de prochie van Desteldonck. 5.2.1767 586. St. Pieternelle Hemelsoete fa Joos + Desteldonck 11.2.1766 Hd. Lieven de Nocker fs Pieter Vi Jbannes Verbrugghe x Marie Annè Hemelsoete suster vande overledene oom en voocht ~ver Pieter de Nocker 2j. 19.2.1767