Page 1

“DE GRAVEN VAN ZWEVEZELE” Gemeentelijke Begraafplaats Zwevezele

Samenstelling: Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt

5-4-2014

-1-


D/2014/8058/06 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgden dan de begraafplaatsen van Koolskamp, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Doomkerke, Kruiskerke en De Ginste. Het eigen ontwikkelde systeem laat een vlotte transcriptie toe van de informatie die er terug te vinden is. Deze informatie is een hulp voor de familiekundigen die daardoor mogelijks een deel van de familie kunnen localiseren. In het boek van André Vandewiele, Zwevezele - Deel II - De Gemeente Zwevezele tot 1940, uitgegeven in 1984 vinden we op p. 279-281 de geschiedenis terug van deze begraafplaats. André Vandewiele schets op verschillende plaatsen in zijn geschiedenis van Zwevezele de perikelen rond de begraafplaatsen van de overledenen van deze gemeente. De begraafplaats die we hier verder bespreken noemt hij “Het vierde kerkhof”. Eerdere begraafplaatsen werden verlaten wegens te klein of wegens gezondheidsredenen. Een deel van de overledenen van de derde begraafplaats bracht men vanaf 1887 naar hier over. Naast de kisten bracht men ook de Calvarieberg over die opgericht was door Ridder Karel de Schietere de Lophem. De hoofdstraat van de begraafplaats bestaat uit een aantal grote grafzerken. In de loop der jaren waren er twee duidelijk te onderscheiden grote uitbreidingen naar het westen toe. De eerste uitbreiding heeft een strak patroon van rechte lijnen. De graven en urnenzerken liggen in de laatste uitbreiding rond de centrale strooiweide. Tussen het eerste en het tweede deel bevindt zich een dwarsgang ter plaatse van twee gemetselde pilaren. Tussen het tweede en het derde deel is een haag aangeplant. Het oudste deel van de begraafplaats is via een smalle weg verbonden met de Schoolstraat. Er is geen parking aan deze ingang. Het jongste deel van de begraafplaats kan men bereiken via de Koolskampstraat en de Joostraat. Op het oudste deel van de begraafplaats is een kleine strooiweide te vinden naast vijf blokken die voorzien zijn voor de asurnen. Op het nieuwste deel van de begraafplaats is een ruime strooiweide voorzien naast twee blokken voor asurnen en heel wat graven voor asurnen. Deze laatste formule lijkt voorlopig de meest populaire manier van begraven. Twee technische lokalen en drie kapellen zijn de enige echte bouwwerken die aanwezig zijn op de begraafplaats. Voor zover mogelijk is de info die aanwezig is in deze kapellen opgenomen in dit werk. De centrale kapel was altijd gesloten tijdens de transcriptieperiode.

-3-


Op het oudste deel van de begraafplaats is nog een afzonderlijke in onbruik geraakte kinderbegraafplaats aanwezig. Hier ziet men dat heel wat zerkjes verdwenen, naamloos geworden of sterk vervallen, zijn. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt. Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden. Op enkele graven zijn een groot aantal extra informatieplaten aangebracht van de familieleden die in het familiegraf zijn begraven

Enkele hoofdtypes van graven: -

-

Ijzeren kruisen treffen we hier nog op een paar plaatsen aan, soms met weinig informatie die nog soms moeilijk leesbaar is. Houten kruisen: Op een paar graven aanwezig, soms in bedenkelijke staat. Kruisen in arduin die via een stalen pin op een onderstel zijn vastgemaakt. Vlakke stenen. Soms stellen we vast dat door de jaren heen de gebeitelde letters en cijfers voor een groot deel verdwenen zijn aan een sneller tempo dan bij verticale stenen. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. Gemetselde zerk, in baksteen of leisteen. Specifiek zijn een aantal verticale stenen voorzien van een steenmotief. Iets dat we elders nog niet aantroffen. In het oudere deel vinden we nog een paar vierkante zuilen en een ronde afgeknotte kolom (symbool voor een te vroeg afgebroken leven). enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig, behalve voor eerder unieke zerken. Voor wat de informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene. Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Aanvulling met de naam van de ouders of kinderen Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven.

-4-


-

Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke. Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Wij hebben getracht zoveel mogelijk informatie over te schrijven, dit lukte niet altijd even goed. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene kan men vinden in de index, we denken hier aan bijvoorbeeld: -

Burgemeester. Priester. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke Kloosterlingen die samen zijn begraven. Lidmaatschap van de mormoonse kerk, graf Czza01O. ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud.

-5-


De toegangswegen liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Tussen de oude kindergraven is enkel zand aanwezig die bij natte perioden wel voor wat problemen zorgt. Niet alle informatie van op de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben ons vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin 2014. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen op het graf nog net lezen maar het ontcijferen van andere informatie was niet altijd meer even goed mogelijk.

-6-OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Er is een zekere logica terug te vinden in de nummering. Op ons plannetje hebben we windrichtingen aangegeven die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen om toch enigszins zich te kunnen oriĂŤnteren. Het oudste deel van de begraafplaats is doorsneden door een centrale gang vanaf de toegangspoort tot aan de centrale kapel. Deze centrale gang loop door in het tweede deel van de begraafplaats. Op het nieuwste deel loopt deze gang dwars over dit deel naar de nieuwe uitgang. Om het een beetje eenvoudig te houden hebben we de begraafplaats opgesplitste in vijf delen. De beginletter van de codering van de graven komt overeen met dit basisdeel A, B, C, D en E. Na de hoofdletter van het deel van de begraafplaats volgen dan een, twee of drie kleine letters die op de plannetjes terug te vinden zijn. De rij zerken langs de zuidmuur is volledig ingegrepen in deel C gezien er geen echte onderbreking is in deze rij Czh. Na de letters volgt dan een nummer die de volgorde geeft in het blok. Waar plaatsen ontbreken is een nummer overgeslagen of een vermelding gemaakt van een tussengang. De nummers lopen meestal op van oost naar west en vanuit de centrale gang naar de buitenkant van de begraafplaats.

-8-


-9-


- 10 -


- 11 -


- 12 -


- 13 -


- 14 -


DE LIJST

ABCD A B C D Grafkapel - Calvariekruis. Kapel meestal gesloten.

- 15 -


- 16 -


Aa Aa01Z Michel Oosterlinck 1921-1995. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Aa02Z Zalig aandenken van VR Clemence Strubbe Geb. te Lichtervelde 21 sept. 1862 Overl. te Swevezeele 17 febr. 1930. Echtgenoote van HR Constant Ide hier overl. 17 nov. 1935. Bovenaan: Koperen palmtak. Onderaan opschrift: Mijn Jesus Bermhertigheid. Vooraan: knielsteen. Op de vier hoeken afsluitpaaltjes - afsluiting zelf verdwenen. Aa03Z vrije plaats. Aa04Z Maurice Rigole 1910-1997 echtgenoot van Adriana Vansteelant. Plaat: Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon. - Uw vrouw en kinderen. Aa05Z Marcel Ghesquiere 1928- - Anny Tanghe 1938-1997. Aa06Z Hector Vermeersch 1925-1998 - Maria Theresia Beuselinck 1930-1997. Foto. Aa07Z Albert Decoster 1943-1997. Echtgenoot van Christiana De Witte. Foto. Plaat: Goed waart gij, onvergeten blijft gij.

- 17 -


Aa08Z Maurits Verhelst 1925-1997 echtgenoot van Suzanna Dossche 1930-2003. Aa09Z Rene Herteleer 1909-1999 - Antoinette Persyn 1915-1997. Aa10Z Familie Devriese - Vandemoortele. Vooraan beneden: Frans 1922-1997. Aa11Z Andre De Witte 1910-1997 echtgenoot van Maria Fiers 1916-2003. Plaat1: In stil verdriet we vergeten je niet - Marcella - Jozef - Yvonne - Mario Marijke. Plaat2: Aan onze beminde tante - vanwege Maria en Marijke. Plaat3: Rust zacht lieve doopmeter - LazariĂŤlla. Plaat4: Mitje, Met jou is een gouden hart van ons heengegaan. - Jerhby. Plaat5: Het leven is een strijden hier eindigt alle lijden - Zusters - Schoonzusters - en Schoonbroer. Plaat6: Afbeelding duiven op mand met bloemen - Debruyne - Fiers en Kinderen. Plaat7: In stil verdriet we vergeten je niet - Uw petekind Heidi. Aa12Z Ivo Vierstraete 1932-1997 - Godelieve Vanacker. Plaat1: Diepbetreurd. Plaat2: Afbeelding twee vogels in de vlucht - Rust zacht lieve papa. Aa13Z Valere Goethals 1914-1997 - Yolanda Derobaix 1925-2003. Aa14Z Marcel Allaert 1913-2005 - Maria Lannoo 1912-1997. Plaat1: Een aandenken voor elke dag. Aa15Z Familie Georges Vansteelandt 1914-1997 - Augusta De Keyser 1912-2004. Aa16Z Familie Vandenbroucke - Deneweth. Zes afsluitpaaltjes met ketting verbonden achteren zijkant.

- 18 -


Ab Ab01N en Ab02N vrije plaatsen naast dwarsgang. Ab03Z Verticaal: Familien P Roets - Delamillieure - E Delamillieure - Denolf. Horizontaal links: Pieter Roets 9-5-1860 - 9-3-1948. Zijn echt. Emerentia Delamillieure 6-21889 - 29-2-1940. Horizontaal rechts: Emeric Delamillieure 16-12-1882 - 4-3-1960. Zijn echt. Alice Denolf 231-1893 - 31-12-1948. Ab04Z vrije plaats. Ab05Z Verticaal: D.O.M. Grafsteede der familie F. Callewaert - Depuydt. Horizontaal1: D.O.M. Zaliger gedachtenis aan Ferd. Callewaert. Geboren te Swevezeele den 28 april 1822. Overleden te Swevezeele 14 sept. 1895. Zyne vrouw Th. Depuydt. Geboren te Swevezeele 12 sept 1824 - Overl. 19 nov. 1906. Hunne kinderen 1

Horizontaal deel op bepaalde plaatsen zeer slecht leesbaar.

- 19 -


Maria Ludovica

Geb. 8 feb. 1849

Barbara Maria

Geb. 15 april 1851

Overl. 11 mei 1922

Maria Theresia

Geb. 13 okt. 1853

Overl. 10 december 1927

Mathilda

Geb. 12 feb. 1856

Overl. 8 juli 1905

Henri

Geb. 24 aug. 1858

Julia

Geb. 29 okt. 1860

Romania

Geb. 7 maart 1861

Julia

Geb. 20 nov. 1870

Afbeelding palmtak met bloemenkroon. Zes afsluitpaaltjes met nog stukjes ketting.

Ac Ac01O D.O.M. Grafstede van den Heer Ivo Coucke. Geboren te Swevezeele en aldaar overleden den 6 januari 1896 in den ouderdom van 77 jaren. En van zijne huisvrouw Dame Amelia Lefevre geboren te Pitthem overleden te Swevezeele den 19 oogst 1877 in den ouderdom van 55 jaren. R.I.P..

- 20 -


Ac02Z Zalig aandenken van Jules Coucke Geboren te Zwevezeele den 28 mei 1864 en alhier overleden den 1 september 1933 en van zijne vrouw Leonie Verhaeghe geboren te Ruddervoorde den 10 mei 1867 en alhier overleden den 10 december 1922. Jezus! Maria! Jozef! Onderaan: Mijn Jesus Bermhertigheid - Eeuwige Vergunning. Ac03Z Rustplaats der Familie Debusschere - Schramme. Horizontaal2: D. O. M. Zalige Gedachtenis van D’ Heer Louis Debusschere. Geb. te Swevezeele 29 febr. 1816. Overl. 8 juni 1908. Rosalie Sophie Schramme. Geb. te Oudenburg 6 juni 1822. Overl. 11 sept. 1908. Emma Geb. te Swevezeele 4 dec. 1864 Florimondus Geb. te Swevezeele 24 nov. 1867 Theresia Debusscher. Geb. te Swevezeele xxxx. Vooraan: R.I.P. Langs weers zijden 3 afsluitplaatjes.

Ac04Z Heer Arthur David Zwevezele 1874-1950 - Mevr. Maria Maes Zwevezele 1870-1958. 2

Horizontaal deel op bepaalde plaatsen zeer slecht leesbaar.

- 21 -


Ac05Z Familie Carpentier - De Grendele. Ac06Z Grafsteen der familie Verstraete - Persyn. Onderaan: Myn Jesus Bermhertigheid. Kruisboom met klimop. Boomstammen op elke hoek, afsluitbaren niet meer aanwezig. Afbeelding palmtak met bloemenkroon.

Ac07Z Marie-Louise Verstraete 1902-1997 - Anna Verstraete 1916-2004.

Ada Ada01 Grafkapel met binnenin verschillende informatieplaten. Raampjes in de zijgevels. Zijgevel links onder kruisbeeld: Bidt voor de ziel van Mynheer Victor Pattyn Doctor in Geneeskunde. Gemeenteraads Lid en Burgemeester van Swevezeele. Voorzitter van het armbestuur en van de Godshuizen. Stichter en voorziter van de Maatschappy “De Broederbond�. Geboren den 17 maart 1855 - Overleden den 15 october 1901. R.I.P..

Achtergevel links: + - Doctor Victor Pattyn * Zwevezele 17-3-1833 - + Zwevezele 15-1-1901. - Mw. Vandenbroucke Marie-Eudalie Wed. van Doctor V. Pattyn - Echt.

- 22 -


Doctor L. Isebaert * Zwevezele 14-2-1970 - + Zwevezele 24-9-1921. - Doctor Isebaert Leon-Julien-Octave-M.-J. - Wedn. E. Vandenbroucke - Echt. V. Vandenbroucke * Menen 10-3-1875 - + Brugge 6-8-1932. - Mw. Vandenbroucke Valerie-Marie Wed. Doctor L. Isebaert * Zwevezele 12-7-1873 - + Roeselare 10-1-1945.

Achtergevel rechts: Bid voor de ziel van - Professor Isebaert Leon-Pierre-Marie-Joseph-Antonie Echtgenoot van Mevrouw Tybergein Agnes * Zwevezele 20-1-1904 - + Zwevezele 3-3-1972. - Tyberghein Agnes * Kortrijk 31-1-1904 - + Brugge 13-4-1993. - Margareta Isebaert * Zwevezele 16-11-1937 - + Zwevezele 16-11-1927. - Anna Maria-T. Isebaert * Zwevezele 16-11-1927 - + Zwevezele 11-12-1929. - Louis-Marie-Pol Isebaert * Zwevezele 4-2-1937 - + Zwevezele 19-2-1937. - Paul-Marie-Agnes Isebaert * Brugge 12-5-1945 - + Brugge 14-5-1945.

Zijgevel rechts boven: Tot zieleruste van den heer Leon Julien Octaaf Marie Joseph Isebaert Doctor in de geneeskunde - weduwnaar van Mevrouw Eudolia Vandenbroucke - Echtgenoot

- 23 -


van Mevrouw Valerie Vandenbroucke Geboren te Meenen den 10 maart 1875 - Overleden te Brugge den 6 oogst 1932.

Zijgevel rechts onder: Bidt voor de ziel van Mevrouw Marie-Eudolie Vandenbroucke weduwe van wylen Heer Doctor Victor Pattyn en echtgenoote van Heer Doctor Leon Isebaert. Geboren tot Swevezeele den 14 februari 1870 en er overleden den 24 september 1921. R.I.P..

Adb Adb01Z Familie Henri De Cock - Kempe en zoon Priester Evarist. Mogelijks letter “N� verdwenen aan einde van familienaam Kempe. Adb02Z D.O.M. Begraafplaats van den Eerweerden Heer Felix Antonius Verstraete, geboren te Heule den 24 mei 1828, Pastoor te Swevezeele gedurende 20 jaren, alwaar hij de Kerk vermeerderde 1891, het Lokaal bouwde 1898, ende stierf den 24 juli 1903. Bidt voor zijne ziellafenis. Afbeelding kelk met H. Hostie.

- 24 -


Adc Adc Zusters H. Vincentius. Z. Bertina Bert 1909-1996 Z. Hedwige Termote 1913-1997 Z. M.-Bernard Dhondt 1904-2001 Z. Emmanuel Vermaut 1907-2004 Z. Bernardine Van Den Auweele 1912-2004 Z. Majella Vaneeckhoutte 1913-2007 Z. Aldegonde Demare 1918-2007 Z. Hadewijch Mahieu 1931-2007 Z. Rita Decoster 1923-2011 Z. Marie de Montfort Wyffels 1920-2011 Z. Alix Waerlop 1918-2012.

- 25 -


Adc02 Tijdelijk houten kruis voor recent overleden Zr. Daele Marie Madeleine Josephine Gerard + 14-04-2013.

Ade Ade Centrale steen met vooraan opschrift: Rustplaats Zusters v.d. H. Vincentius.

Achteraan op een plaat de namen van overleden zusters: Zr. Aloysia De Viaene 1847-1925 Zr. Aldegonde Compernol 1842-1928 Zr. Eulalie Deblaere 1863-1931 Zr. Stanislas Tillieu 1850-1931 Zr. Antonia Maes 1865-1934 Zr. Marie Roose 1876-1939 Zr. Julienne Lammertyn 1866-1939 Zr. GabriĂŤlle Van Haelemeersch 1866-1945 Zr. Madeleine Andries 1871-1950

- 26 -


Zr. Dominique Brouckaert 1892-1950 Zr. Livina DemarĂŠ 1917-1952 Zr. Gertrude Willemyns 1884-1953 Zr. Marguerite Van Coillie 1862-1956 Zr. Vincentia Claeys 1875-1958 Zr. Juliana Baert 1884-1962 Zr. Martha Ervinck 1883-1963 Zr. Benedicta Vanhee 1897-1965 Zr. Vianney Castel 1902-1966 Zr. Katrien Verstraete 1929-1968

Vooraan afzonderlijk gedenksteen met namen van overleden zusters: Zr. Norbertine Debaecke 1878-1971 Zr. Brigitte Tanghe 1886-1973 Zr. Gertrude Mabilde 1910-1974 Zr. Gerarde Lagae 1903-1975 Zr. Seraphine Billiet 1894-1976 Zr. Damiana Deleu 1923-1978 Zr. Euprasie de Kok 1895-1980

- 27 -


Zr. Augusta Taveirne 1906-1984 Zr. Bernadette Vandepitte 1910-1984 Zr. Lutgarde Liebaert 1907-1986

Zr. Rosa Vandecappelle 1896-1986 Zr. Bonaventura Baert 1896-1987 Zr. Ursule Deschuytter 1906-1989 Zr. Cyrilla Depoover 1903-1994 Zr. Jozefien Steenhuyse 1917-1994 Zr. Pascal Baert 1907-1995 Zr. Marie-Paule Depaepe 1922-1995 Zr. Marie-Denise Demaegdt 1905-1995 Zr. Leopoldine Raes 1909-1996 Zr. Antonia Sambaer 1904-1996

Ae Ae01O Familie Rene Verstraete 1906-1995 - Maria Moerman 1911-1998. Plaat: En zoon Herman 1946-2004. Ae02O Rustplaats van HR Aug. Vanslambrouck * 07-1-1858 - + 25-8-1937 Zyn echtgenoote VR Romanie Hemelaere * 24-11-1874 - + (niet aangegeven). Hunne kinders. Maria

* 15-12-1895

Victor

* 26-5-1898

Camiel

* 5-3-1900

Octavus

* 15-6-1909

Zulma

* 6-11-1910

Achille

* 24-5-1912

+ 30-10-1935

Hector

* 7-9-1917

+ 22-2-1941

- 28 -


Bovenaan: Koperen lauwerenkrans. Centraal: koperen plaat afbeelding Christus met kruis met eronder tekst: Uw Wil Geschiede. Vooraan twee afsluitpaaltjes.

Ae03O Julien Tanghe 1940-1994 - Monique Tack 1938-1999. Plaat1: Om je heengaan treuren wij om wat je was zeggen wij dank. Plaat2: Afbeelding: Gevouwen handen. Tekst: Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat waarde heeft. Ae04O Roger Vanhove 1926-1994. Ae05O Gerard Denolf 1906-1995 - Martha Debaeke 1913-1994. Ae06O Familie Raphael Haelemeersch 1935 - - Jeannine Bousson 1938-1994. Foto.

Af Af01N Familie Rudolf Fraeyman - Vandenberghe. Af02N Albert Decock 1916-1997 - Adrienne Vanderbeke 1919-1995.

- 29 -


Plaat: Het enige dat u ons hebt aangedaan is dat u te vroeg bent heengegaan - Uw kleinkinderen. Af03N Freddy Deprez 1947-1995 - Christa Struyve. Plaat: In stil verdriet we vergeten je niet - Uw moeder. Af04N Jozef Pyfferoen 1928-2005 - Anna Baesen 1931-1971 - Odette Baert 1929-1995. Af05N Joris Clarysse 1912-1995 - Sara Descout 1911 - . Af06N Angele Segers 1915-1995 - Gabriël Pyfferoen 1914-2000. Foto. Plaat1: Steeds bemind maar niet vergeten. Plaat2: A notre Tante - Souvenir. Informatieplaatje: Pompes Funèbres Marbrerie Cloquier Devooght - Ozonne, Amiens - 22 49 67 67. Plaat3: A notre oncle. Af07N Verticaal: Familie Huvaere - Van Colen. Horizontaal: Maurtis 1910-1999 - Magdalena 1911-1996 - Norbert 1948-2002.

Af08N Adronia Vervaele 1897-1996 - Valére Brouckaert 1921-2005. Plaat1: Voor elk mooi uur waarop gij ons hebt blij gemaakt zeggen wij u dank - Aan mijn beminde meter. Plaat2: Keramisch bloemstukje zonder informatieplaat. Af09N Edmond Goethals 1916-1996 - Martha Noyez 1918.

- 30 -


Af10N Maurits Deceuninck 1919-1996 - Suzanna Vanwanzeele 1921-2010. Af11N Alois De Groote - Elodie Craeye en kinders. Af12N Marcel Vens 1917-1996 - Simonne Vandenbroele 1919-2009. Af13N Michel Vancoppenolle 1911-1997 - Irma Deprez 1909-1996. Af14N Margarita Ghesquière 1925-1996 - Frans Vandenheede 1925 -. Af15N AndrÊ Lannoo 1935-1996 echtgenoot van Estella Schoonbaert. Plaat: Vanwege W.T.C. Olympia. Af16N Lionel Deketelaere 1927-1996 - Maria De Loddere. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - Franky Daisy - Joshy en Delhy. Plaat2: In vele mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. Luc en Rosa.

Ag Ag01O Verticaal: Rustplaats der familie Galle - Vansteelandt.

Bovenaan: Koperen kruis met afbeelding Christus met doornenkroon. Horizontaal: Vader en Moeder hebben ons verlaten maar de Heer beschert de zynen. Ag02N Odiel Vandierendonck 1914-1996 - Laura Mestdagh 1923-2010. Foto.

- 31 -


Ag03N Louis Vanneste 1928-1996 - Maria Hanne 1932 . Foto. Plaat1: U altijd beminnen U nooit vergeten. Plaat2: Al wat de vriendschap U kan schenken: een bloem, een traan, een gedenken. Ag05N Norbert Dejonckheere 1916-1996 echtgenoot van Margarita Vansteelant 1921-2005. Plaat1: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Plaat2: Lourdes - A la grotte benie nous avons prié pour toi. Ag06N Maurits Deweerdt 1935-1998 - Denise Coussement 1935-1996. Koperen hoofd Maria. Ag07N Noël Vangelder 1933-1996 echtgenoot van Monique Kesteloot. Foto. Plaat: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven - Marcel Vanhove - Deneir.

Ah Ah01Z Leon Declercq 1920-1994 - Joanna Deseure 1924-2009. Ah02Z Emeric Reynaert 1923-1994 - Anna De Seranno 1919-2008. Foto. Plaat: Aan mijn dierbare meter. Ah03Z Arthur Brouckaert 1907-1994 echtgenoot van Paula Colpaert. Ah04Z Eugène Vermeersch 1914-1994 echtgenoot van Marguerite Dedeyster. Foto. Plaat: Vanwege uw Petekind Joël. Ah06Z Willy Janssens 1939 - - Jeanette Vandenberghe 1930-1994. Foto Jeanette met tekst: Wij waren zo gelukkig samen. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben bij voor u gebeden. Ah07Z Rita Hanne 1940-1994. Plaat: Te vroeg ben je ons ontnomen maar in ons hart blijf je altijd wonen. Ah08Z Marcel Lust * 18-11-1923 - 23-06-1969 - Anna Delarue * 21-02-1921 - + 04-07-1994. Ah09Z Georges Puype 1933 - Maria Caterina Murruni 1930-1994. Foto. Plaat1: Niemand zal mij ooit ontnemen wat jij mij altijd hebt gegeven - Arlette. Plaat2: Dankbaar zal ik bewaren wat jij mij gaf in al die jaren - Nicole. Plaat3: Wat je voor mij betekent .... enkel mijn hart kan het jou vertellen - Danny. Plaat4: Ma chère maman je vous adore pour toujours - Monique. Plaat5: Liefde bracht ons bij elkaar en houdt ons voor altijd samen - Papa. Ah10Z Hier rust Hendrik Lievens echt. van Anne Marie Van Compernol 1953-1994. Foto.

- 32 -


Plaat1: Brandweerhelm - Ik wil het woord liefde en tederheid gebruiken en daarmee jou bedoelen. Plaat2: Je was een papa uit de duizend. We missen je verschrikkelijk. Je was een uitstekend leraar en brandweerofficier en ook een goede echtgenoot; Papa bedankt voor alles. - Natasja, Vanessa, Jens, Laurents. Plaat3: Houten bootje met roeispaan - Waarom (hartje) Papa We missen je. N. V. J. L.. Plaat4: Afbeelding brandweerhelm - Vanwege Brandweer Zwevezele - Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Plaat5: Brandweerwagen met opschrift Rescue - W15Y. Plaat6: Aandenken aan een vriend en collega - VTI Roeselare-mechanica. Plaat7: Glazen plaat met afbeelding beertje - Dit beertje is, voor u lieve opa - TaĂŻsha. Plaat8: Brandweerwagentje. Plaat9: Beeldje Brandweerman.

Ah11Z Familie Odiel De Corte 1909-1994 - Maria Meulemeester 1918- - Marcel Meulemeester 1918-1999. Ah12Z Kinders Vermeersch - Maria 1927-1994. Foto.

- 33 -


Ah13Z Familie Georges Mouton - Cecile Jacob. Ah14Z Familie Georges Ampe - Christiana Scherrens 1944-1994. Plaat1: Afscheid nemen nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het niet - Vanwege uw Werkvriendinnen. Plaat2: Wij hadden u zo innig lief maar mochten u niet behouden - vanwege ouders Erna en Georges. Ah15Z Familie Henri Calleeuw 1907-1996 - Maria Vervaele 1908-1994. Ah16Z Rustplaats Familie G. Algoet - D. Frickelo. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Loures hebben wij voor u gebeden. Ah17Z Arsène Supply 1913-1995 - Maria Verstraete 1914-2001. Plaat: A mon Parrain. Ah18Z Freddy Deketelaere 1953-2000. Foto. Plaat1: Je was eenvoudig en toegewijd aan die je dierbaar waren dit was het beeld dat wij van u bewaren - tante Simone en nonkel André. Plaat2: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon - Uw Moeder - Franky - Daisy - Joshy - Delhy. Plaat3: Vanwege uw vrienden - De Veldmuizen. Ah19Z Silvaen Ide 1922-2010 - Rachel Vanpoucke 1925-1995. Foto. Plaat: Afbeelding tuil rozen - Lieve moeder en meter een roos voor elke dag. Ah20Z Familie Van Belle - Depauw. Beneden: Roger 1923-1995 - Elza 1926-2006. Foto. Plaat1: Uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord, maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort. Plaat2: Geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen. Ah21Z Familie Devos-Demaré. Georges Devos 1913-1995 - Maria Demaré 1916-2003 - Albert Devos 1915-1995. Ah22Z Georgette Vens 1926-1995 - Georges Vens 1921-2000. Ah23Z Verticaal: Zulma Wallaert 1911-2001 en haar zoon Maurits Lootens 1934-1995. Horizontaal: Andre Lootens 1940-2005. Plaat1: Voor elk mooi uur waarop je mij hebt blij gemaakt zeg ik dank - Heidi. Plaat2: Afbeelding tuil bloemen. Plaat3: Afbeelding dorpsgezicht - Rust zacht lieve meter.

- 34 -


Ai Ai01N Rustplaats der familie Cyriel Billiet - Zulma Vanlerberghe - Madel. Vandewiele. Stenen roosjes als decoratie. Ai02N Bid voor de ziel van Mijnheer Gentiel Vervaele zoon van Heer en Vrouw Jules en Emelie Deschijvere. Geb. te Zwevezele 21-2-1914 en er overl. 25-10-1944. R.I.P.. Decoratie met bloemenmotief. Vooraan: Knielsteen met opschrift: Een Gebed. Ai03N Hier rust HR Henri Verkain 1895-1944 en zyne echtgenoote VR Romanie Vandenbroucke 1899-1944. Foto. Ai04N Jules Carels - Irma Plovie - Jules Lammertyn. Sporen dat een deel van verticale steen verdwenen is. Ai05n Familie Jules Carels - Maria Wostyn. Ai06N Familie Julius Vansimaeys 1911-2012 - Hermenia Danneels 1909-1998 - Maurits Vansimaeys 1903-1993. Plaat: A mon Frère - A notre Oncle.

Ai07N Dejonckheere Rene 1899-1948 - Cortvriendt Irma 1899-1989.

- 35 -


Plaat: Slaap zacht O lieve vader in dezen killen grond. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Ai08N Adjudant 1e Klas S. T. Willy Dejonckheere 1898-1971 en echtgenote Gerarda Cracco 1905- 1989. Plaat1: De onderofficeren van Brugge gedenken U. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Ai09N Familie Joannes Vandierendonck- Tanghe. Decoratie met stenen roosjes. Ai10N Louis Callewaert 1897-1950 - Maria Kesteloot 1891-1982. Afbeelding palmtak en fakkel. Ai11N Rustplaats van Heer Eduard Van Eenoo 1971-1948 en Vrouw Octavie Gryson 18781945. R.I.P.. Ai12N Informatieplaat verdwenen.

Ai13N Rustplaats van de fam. HR en VR Eduard Laevens - Dujardin 1856-1918 - 1857-1929. R.I.V.. Plaat: Regrets. Ai14N Ter Zalige Gedachtenis van Vrouw Jeanne Bosse Geb. te Brussel 7-8-1872 Overl. te Zwevezeele 7-2-1940 Echtgenoote van Mijnheer Leopold Van Den Broele Geb. te Brugge 24-1-1872 + te Zwevezele 7-3-1953. R.I.P.

- 36 -


Ai15N Gebroken verticaal deel: Duurbare gedachtenis van Paula Julienne Van Den Broele (hier gebroken en dan volgt op wat nog rechtstaat) Dochter van Hippolyte en Maria Standaert Geboren te Zwevezeele den 18 juni 1923 en er overleden 23 december 1934. Wat verticaal rest: (Hi)ppoliet Van Den Broele 1877-1955 - Maria Standaert 1878-1945 en dochter Paula 1923-1934.

Ai16N Rustplaats van heer Albert en Walter Van Den Broele. Ai17N Rustplaats der familie Carlos Van Den Broele - Van De Woestyne. Ai18N Zalig aandenken van HR. Fel. Vancoppenolle Geb. te Swevezeele 20 Nov. 1832 en er overl. 21 Dec. 1927 Echt. Van Vw. Lud. Hoste Geb. te Ruddervoorde 27 Aug. 1836 Overl. te Swevezeele 9 Jan 1876. Hun zoon Hr Victor Vancoppenolle Geb. te Swevezeele 28 Oct. 1870 Echt. Van VW Leontine Wittebolle . G. te Ardooie 21 Nov. 1868 Overl. 7 Juli 1951. Onderaan: Hunne kinderen allen te Swevezeele geb. Arthur

16 Dec. 1896

Bertha

11 “

Odiel

17 Jan 1899

1897 + 12 Sept. 1901

- 37 -


1 Juli 19003

Maria Zulma

29 “ 1902

Martha

11 Jan. 1905

Arsene

16 Maart 1907

Michel

25 Febr. 1911

+ 12 “

1903

Ai19N Hier rust Desire Gotelaere 1857-1949 en zijne echt. Marie Delameilleure 1855-1928. R.I.V.. Afbeelding tak en fakkel. Ai20N Rustplaats van Heer Hyppoliet Deblaere en vrouw Emma Depoortere 1880-1949. R.I.P.. Ai21N Rustplaats van heer Richard Devriese 5-8-1854 - 24-4-1949 en zijn echtgenote MW Irma Volckaert 5-9-1859 - 1961. R.I.V.. Beneden: Hunne dochter Godelieve 1923-1959. Ai22N Familie Forret - Vermeersch - Vandewiele. Ai23N Jerome Denolf 1902-1986 - Maria Goethals 1898-1945 - Alida Van Moen 1902-1965. Plaat1: Georges Cappelle 27 juni 1935 - 21 december 2006. Plaat2: Rust zacht lieve Moeder. Plaat3: Rust zacht lieve Meter. Plaat3: Voor Eeuwig. Ai24N vrije plaats.

Aj Aj01Z Hier rust Felix Verkinderen 1870-1948 Wed. van M. Ludovica Vandevyvere. R.I.V.. Aj02Z Rustplaats der familie Georges De Muynck - Mestdagh. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Extra stukje arduin - tekst: en zoon Honore. Aj03Z Hier rust Romanie Dedeyne 9-7-1883 - 30-7-1948 Echt. van Henri Callewaert. Aj04Z Rustplaats der familie R. Bousson - Vandenberghe. Aj05Z vrije plaats. Aj06Z Slechts een klein stukje informatieplaat over. 3

Vermoedelijk 1 Juli 1900.

- 38 -


Aj07Z Hector Dewitte - Leonie Depoortere. Aj08Z Rustplaats van Heer Constant Declercq 1860-1945 en vrouw Leonie Wittouck 18601951. Plaat: Afbeelding palmtak - Slaap zacht ouders lief in deze kille grond. Aj09Z Familie V. De Myttenaere - Declercq. Verticale steen met steenmotief. Aj10z Hier rust August Bousson 1867-1949 Echt. van Marie Plovie 1869-1955. R.I.V. Aj11Z Bid voor de Ziel van Heer Omer Van Ryckeghem echtgenoot van vrouw Julia Ostyn. Geb. te Wingene 18-5-1905 - Overl. te Zwevezele 25-3-1944.Afwerking stenen roosjes. Aj12Z Familie Andre Deproost - Decock. Plaat1: Wij die achterblijven vergeten je nooit. Plaat2: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. -Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Aj13z Hier rust Juliana Denolf 21-7-1860 - 11-2-1944 wed. van Maximiliaan Deproost 24-11856 - 29-8-1932. Eeuwige vergunning M. Denolf. Deel van de plaat afgebroken. Aj14Z Rustplaats der familie Arthur Vandevelde - De Myttenaere. Aj15Z Informatieplaat verdwenen. Foto. Sporen van een foto die verdwenen is. Aj16Z Rustplaats A. Decoster - A. De Myttenaere 1890-1940 - 1890-1974. Informatieplaat los van verticaal deel. Foto. Knielsteen. Plaat: Lourdes - geen informatieplaat.

- 39 -


Aj17Z vrije plaats. Aj18Z Hier rust Arthur Vandekerckhove 1896-1945 en zijne echt. Mollie De Jonckheere 1900-1945. Foto. Afbeelding takken. Aj19Z Rustplaat van Mathilde Wostyn wed. van Henri Vervaele 1963-1946. Aj20O Hier rust in vrede Octavie Yde wed. van Edw. Vankerckhoven. Geb. te Zwevezele 216-1869 en er overl. 12-12-1940. Aj21Z Bid voor de Ziel van Charles Ide geb. te Zwevezeele 14 maart 1838 en er overl. 15 febr. 1928. WR inn 1E huwelyk van Barbara Suply - in 2E Hywelijk van Rosalie Suply. Myn Jesus Bermhertigheid. Vier afsluitpaaltjes. Aj22Z vrije plaats Aj23Z vrije plaats. Aj24Z Familie Jules Vanbiervliet - Deprouw en zoon Leon. Aj25Z Rustplaats Heer en Vrouw Ed. Noyaert - Defour. Onderaan opschrift: En hun dochter Julia.

Al Al01O Guillaume Van Brabant 1913-1957 - Martha Meerschaert 1915-1950. Al02O Hier rust Paul Vanslambrouck 1880-1942 Zijn echtg. Victorine Casteleyn 1880-1950 R.I.V.. Al03O Rustplaats der familie A. Devlieghere - Vanhoutte en dochter Maria. Bloemmotief. Al04O Bernard Allemeersch 23-07-1972 - 04-04-1992. Foto met onderschrift: Hier rust ik. Plaat: Uw aandenken blijft ons bij - Vanwege uw werkvrienden. Al05O Hier rust Victor Demeulenaere 1857-1934 Zijn echt. Pharailde Verhelle 1871-1951. R.I.V.. Plaat. Dood maar niet vergeten.

Am Am01O Enkel nog een staander van het houten kruis dat overblijft.

- 40 -


Am02O Jacqueline Colpaert 1931-1991 echtgenote Maurice De Clercq 1934-2010. Plaat: Afbeelding kerk en zonsondergang - Hoe dierbaar, edel, fijn kon ons moeder zijn. Am03O Omer Trioen 1909-1996 - Suzanne Wostyn 1917-1990. Am04O RenĂŠe Bourette 1930-1990 - Robert Dedeyne. Am05O Familie Marcel Maertens 1922-1989 - Martha Vanneste 1923-2012. Plaat1: We vergeten u niet. Plaat2: Overgoed waart gij, onvergeten blijft gij. - Aan mijn beminde meter. Plaat3: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet. Am06O Rustplaats van Romanie Craeye 1878-1946 en Marie Schotte 1882-1962.

An An01W Rustplaats Andre Goethals 1939-1991. An02W Stany Vereenooghe 1934-1987. Foto. An03W Sylvain Blanchaert 1932- - Denise Vansteelant 1931-1988.

- 41 -


An04W Aan onze geliefde zoon Edouard Trioen - Van Houtven 1949-1988. Plaat1: Diep betreurd - Vanwege de werkmakkers van de W. K. ploegen Balta. Plaat2: Aan mijn beminde grootvader. Plaat3: Aan onze betreurde werkmakker - vanwege de firma Balta. An05w Andre Werbrouck 1932-1988 - Christiana Vermeersch. Plaat1: Bloemstuk met opschrift: Wij hadden u zo lief en mochten u niet behouden Vanwege Nonkel en Tante. Plaat2: Bloemstukje - zonder informatie. An06W Gustaaf Gellinck - Bertha Dierckens en zoon Alphonse Gellinck. Plaat: Rust zacht lieve ouders.

Ao Ao01O Jean De Wildeman - Gisele Baert 1940-1988. Ao02O Familie Dejonckheere - Ketels. Vooraan: Maurits 1928-1988. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij - uw schoonbroer en schoonzuster. Ao03O Devriese Willy 1930-1988 - Beuselinck Georgette. Ao04O Gaspar Pozzolo 1913-1989 - Martha Verhelst 1915-1988. Plaat: Nooit zullen wij nog beleven wat gij ons met zoveel liefde hebt gegeven kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ao05O Familie Volckaert - Ghesquiere. Plaat: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

Ap Ap01W Jules Vansteelant 1923-1988 - Clara Vansteelandt. Ap02W Familie Degand - Denolf. Vooraan: Christiaan 1946-1988.

- 42 -


Plaat1: Aan onze diepbetreurde zoon. Plaat2: Bloemstukje - Wij zullen u nooit vergeten - Staat op een plaat met tekst: Uw nichten familie Vanderhaeghe. Ap03W Familie Pollet - Vanfelteren. Vooraan: Maria 1927-1988. Plaat1: Kille aarde gij verbergt voor altijd onze schat. Ap04W Familie Deblaere - Deschacht. Ap05W Familie Jozef Verstraete - Germaine Verkinderen.

Aq Aq01O Albert Vandycke 1917-1988 - Maria Locqueneux 1916-2000. Foto. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten.

Aq02O Familie Octaaf Behaegel 1922-1988 - Lutgarde Van Wanzeele 1928- . Aq03O Silvere Carrewyn 1914-1988 - Suzanna Samyn 1917-1993. Foto.

- 43 -


Plaat: Uw leven was als het graan op de velden het bracht overvloedig vruchten voort. Aq04O Familie Adiel Serry 1915-1988 - Godelieve Spriet 1916. Aq05O Arsene De Four 1907-1995 - Bertha Delaey 1913-1988.

Ar Ar01W Familie Edmond Vande Kerckhove - Vandewalle. Foto. Plaat1: Aan mijn dierbare Echtgenoot en onze lieve Vader. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten - uw kinderen en kleinkinderen. Ar02W Achiel Verhaeghe 1913-1989 - Maria Declercq 1926. Ar03W Familie Verley - Warnez. Vooraan: Michaël 1928-1989. Plaat: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Ar04W familie Fraeyman - Verkest. Vooraan: Robert 1927-1989 - Maria 1929-2013. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Wij hadden u zo lief maar mochten u niet behouden. Ar05W Estella Verhaeghe 1915-1989 - Georges Verhaeghe 1911-2006. Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij.

As As01O Familie Vens. Eugenius Vens 1921-1990 - Blanche Vandenbroucke 1928 - . Frank Vens 1956-1989. Foto. As02O André Van De Putte 1917-1989 - Yvonna Jacobs 1922-2007. As03O Michel Soenens 1934-2008 en zoon Dirk 1969-1989. Foto. Plaat1: Vanwege broers zuster schoonbroer en schoonzusters - .. familie Soenens... Plaat2: Uw heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet - .. Daniel Marie-Jeanne... Plaat3: Plaat met letters “J”, betekenis onduidelijk.

- 44 -


As04O Familie Driessens - Sagaert. Vooraan: Leonard 1919-2009 - Maria 1921-1989. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven.

At At vrije plaatsen

Au Au01W Familie V. Vienne - Goethals. Vooraan: Victor Vienne 1858-1927 - Honorine Goethals 1856-1938. Au02W Verticaal: Familie Lams-Pante. Kruis met twee steunen onder de ligger, versiering met roosjes.

- 45 -


Horizontaal: Hunne Kinderen Felix 1890-1933 - Alberic 1892-1918 - Maria 1893-1939. R.I.P..

Au03W Firmin Wostyn 1897-1940 - Maria Callewaert 1901-1968. Au04W De familien Roseau - Ghekiere - Roseau - Wostyn. Au05W Familie Lanszweert - Gyselinck. Au06W Rustplaats van Rosalie Denoo wed. van Felix Vancanneyt en van Jozef Kindt *12-31842 - +25-1-1942. Stenen roosjes bovenaan. Au07W Xaveer Callewaert - Denolf . Ineengevouwen handen. Au08W Verticaal: Familie Edouard Popelier - Vermeersch. Horizontaal: Links: Edouard Popelier * 2-8-1866 - + 26-9-1938 - Emerie Popelier * 11-8-1869 (overlijdensdatum niet aangegeven op voorziene plaats). Rechts: Leonie Vermeersch * 1-2-1884 - (overlijdensdatum niet aangegeven op voorziene plaats) - Louisa Mouton * 9-1-1859 - (overlijdensdatum niet aangegeven op voorziene plaats).

Av - 46 -


Av01W Familie Vanwalleghem - Vanklooster. Av02W Informatieplaat verdwenen - Foto. Ijzeren kruis. Infoplaat: (mogelijks) Rustplaats van heer Cyriel Vansimaeys.

Av03W Informatieplaat verdwenen. Av04W Bertha en Urbanie Vanwalleghem. Av05w Sylvère Pollet 1922-1993. Av06w Familie Odile Cannoot 1911-1993 - Palmyre Vancompernolle 1925-2007. Foto. Av07w Emeric Callewaert 1913-1996 - ZoÍ Blondeel 1907-1975. Av08w 2057 Familie Vandecasteele - Dombrecht. Remi 1908-1993 - Maria 1910-1997.

Aw Aw01O Rustplaats van heer FL. Van Brabant 1865-1953 en voruw Euph. Bogaert 1875-1932. R.I.P.. Onderaan: O Kruis onze eeuwige hoop. Deel nieuwe schildering. Foto.'s niet meer aanwezig. Plaat: Aan onze betreurde zuster en schoonzuster - J. Pouille Rouss.

- 47 -


Aw02O Rustplaats van HR Remi Lambrecht *23-9-1885 - +31-10-1954. Zyne echtgenoote VR Emerentia Denoo *26-10-1879 - +1-2-1938. Aw03O Familie A. Muylaert - M. Klaes. Aw04O vrije plaats.

Ax Ax01O Rene Borret & NoĂŤlla Kesteloot + Victor Kesteloot & Leonie Denolf. Vier verticale arduinen zuilen. Geboorte- en overlijdensjaren aan de zijkant van de steen vooraan: Aan zijkant links: boven 1907 - onder 1867 en 1867. Aan zijkant rechts: boven 2005 - onder 1948 en 1960. Horizontaal tekst: Licht dat blijft.

Ax02O Hier rust Sylvere Maeseele 1898-1982 zijn echt. Alice Vandecappelle 1899-1945. R.I.V.. Foto.

- 48 -


Ay Ay01O Jozef Demarez - Joanna Declercq. Ay02O Urbain Deryckere 1927-1993 - Henriette Mullebrouck 1926-2008. Plaat1: Nooit zullen wij nog beleven wat gij ons met liefde hebt gegeven. Plaat2: Bloem. Ay03O Omer Verstraete 1921-1993 - Laura Serry 1922-2009. Foto. Groot Mariabeeld. Plaat: Afbeelding: Brandende kaars - Tekst: Uw beeld van goedheid blijft in ons hart bewaard - - Marleen ~Jef - Brecht - Jasper.

Ay04O Familie Edgard Kesteloot 1905-1993 - Gabrielle Devacht 1910-1999 - Louis Kesteloot 1947-2010. Plaat: Louis, je was vele jaren ... de gids, maar vooral onze beste vriend! - W.T.C. Olympia.

Az - 49 -


Az01W Familie Oscar Vanhulle 1930-1992 - Ivona Degeetere 1932 - . Plaat: Het enige wat gij ons hebt aangedaan is dat gij te vlug zijt heengegaan. Az02W Familie Devacht - Tack. Vooraan: Edmond 1904-1993 - Irma 1912-1992. Az03W Familie Victor Depre 1909-2005 - Germaine Deforche 1910-1992. Foto. Plaat1: Lourdes - Gedachtenis van Lourdes. Plaat2: Dank voor de mooie jaren dat we samen gelukkig waren. Az04W Adiel de Grande 1917-1992 - Laura Viaene 1924-2011. Foto. Plaat1: Gij hebt tijdens uw bestaan goed voor ons gedaan - Wij vergeten je niet kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Az05W Familie Andre Pincket 1908-1992 - Simone Vervaeke 1913-2006. Stukje krans rozen.

Aza Aza01O Patrick Vierstraete 1969-1992. Foto. Plaat1: Vanwege directie en personeel Pullmaflex. Plaat2: Te vroeg zijt gij ons ontnomen maar in ons hart blijft gij altijd wonen - De kinderen Vierstraete. Aza02O Familie De Lameillieure - Declerck en kinders. Aza03O Familie Gentiel Van Eenoo 1917-1992 - Paula Coghe 1923. Aza04O Familie Frans Devos 1936-1992 - M.J. Vansteelandt 1935-2011. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

Azb Azb01W Familie Eeckhout - Patteeuw. Vooraan: Gerard 1922-1991 Foto. Plaat1: Dank voor de eenvoudige maar waardevolle momenten toen wij er samen waren - Raf ~Kristien - Kurt ~ Bjรถrn.

- 50 -


Plaat2: Veel moois groeit in stilte - Aan mijn lieve echtgenoot. Azb02W Familie Vermoortele - Demarez. Vooraan: Andre 1922-2003 - Gabriella 1925-1991. Ineengevouwen handen. Groot Mariabeeld. Plaat: Uw heengaan doet ons begrijpen hoe dierbaar uw aanwezigheid was. Azb03W Familie Adhemar Devolder - Volckaert.

Azb04W Familie Roger David 1931 - - Rachel Vandewiele 1936-1991. Engel. Ineengevouwen handen. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier stil en zacht begraven - echtgenoot en kinderen. Plaat2: Aan mijn diepbetreurde Meter - vanwege Wim ~ Kelly. Plaat3: Lieve Oma een bloem voor elke dag - .. Tineke.. Azb05W Familie Achiel Clinckemaillie 1902-1991 - Maria Viaene 1907-2003.

- 51 -


Azc Azc01O Frans Delamillieure 1914-2003 - Germaine Dumoulin 1916-1991. Plaat: Met diepe dankbaarheid denken wij aan u terug - Uw broers en zussen. Azc02O Familie Andre Van Brabander 1913-1997 - Clara Keirse 1914-1991. Foto. Plaat1: Erelid - Koninklijk Sportcomite Zwevezele - Afbeelding fietser - Zwevezele Koers. Plaat2: Uw liefde en uw lach missen we elke dag. Azc03O Familie Andre Goethals 1922-1991 - Maria Vandemoortele 1925-. Azc04O Familie Michel Behaegel 1926-1991 - Martha Vanpoucke 1927 - . Foto. Azc05O Familie Delacluyse - Blondeel. Vooraan: Arseen 1912-1991 - Margaretha 1914-1994. Plaat. Rust zacht lieve Meter Christiane.

Azd Azd01W Familie Vergote - Devos.

- 52 -


Vooraan: Achiel 1934-1990. Foto. Plaat1: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. Plaat2: Dank voor de mooie jaren dat we samen gelukkig waren. Azd02W Familie Georges D'Hoore 1924-2006 - Simona Neiring 1927-1990. Azd03W Familie Amede Victoor 1913-1990 - Rachel Plovie 1915-2002. Azd04W Familie Ghesquiere. Vooraan: Georges 1924-1990 - Marie-Louise 1930-2009. Azd05W Familie Goethals - De Lannoo. Voorraan: Jozef 1899-1969 - Maria 1899-1992.

Aze Aze01O Rustplaats van Heer Camiel Blondeel 1876-1941 en vrouw Maria Van Haecke 18761950 E.V. Aze02O Familie Maurice Hoornaert - Godelieve Degang.

Aze03O Familie August Ketels 1908-1990 - Madeleine Van Slambrouck 1918-2012. Aze04O Familie Bousson.

- 53 -


Vooraan: Alphonse 1903-1990 - Martha 1917-2005. Aze05O Familie Dewulf - Tanghe. Foto. Vooraan: Nera 1939-1990. Aze06O Familie Marcel Malysse 1910-1992 - Maria Bonduel 1915-1990.

Azf Azf01W vrije plaats. Azf02W Rene Devacht - Cecilia Vandekerckhove. Azf03W Linda Deryke 1960-1990. Foto. Groot Mariabeeld. Plaat: Nooit zulle wij nog beleven wat gij ons met zoveel liefde hebt gegeven - JosĂŠ Reinhard. Azf04W Magdalena Cortvriendt 1911-1990 - JerĂ´me Cortvriendt 1915-2003. Azf05W Victor Degheldere 1922-2001 - Julienne Goehals 1924-1990. Plaat1: Uit Dank - van Nico. Plaat2: Wij hadden jou zo graag in ons midden. - Kiandro en Chayenne. Twee bloemstukjes. Azf06W Guido Verhaeghe 1952-1990. Foto. Plaat1: (naast foto) Met uw beeld in ons hart vinden wij troost in onze smart - Van uw ouders en zuster Plaat2: Te vroeg zijt gij ons ontnomen maar in ons hart blijft gij altijd wonen. Christina ~ Evy.

Azg Azg01O vrij tot Azg06O. Azg07O Rustplaats van Sophie Delaey *19-1-1977 - +23-12-1977. Foto. Azg08O Martin Fraeyman 27-6-1971 - 26-11-1974. Foto. Zittende engel die stof van hand wegblaast. Plaat1: Aan ons lief kindje. Plaat2: Kinderhoofdje tussen bloemen - zonder opschrift.

- 54 -


Azg09O Zalig aandenken aan Carla Kindt 1968-1973. Foto. Engel met kruisbeeld. Plaat1: Kindje lief bloem van ons hart thans is de vreugde vergaan in smart. Azg10O Aandenken Marie-Ann Cocquyt *14-4-1970 - +24-8-1971. Azg11O R.I.V. Nancy Cortvriendt dochtertje van Rafael en Judith Van Maele 1970-1971. Zittende ingetogen engel. Plaat1: Afbeelding beertje - Tekst: Lieve Nancy meisjeklein jou verliezen deed zo’n pijn. Azg12O Aandenken aan Kris Desnoeck zoontje van Robert en Godelieve Hoflack 4 M.. Dwars geplaatst kruis. Engel met kruisbeeld.

Azg13O Zalig aandenken aan Nadine Ide dochtertje van Frans en Maria Popelier 16-7-68 24-12-68. Azg14O Pedro Deproost. Azg15O Aandenken aan ons lief kindje Frank 18-10-1955. F. Deblaere - Van Hecke. Afbeelding palmtak. Zittende ingetogen engel. Azg16O Els Van Aerde 8-8-1975 - 13-8-1975. Azg17O Aandenken aan Marino Dobbelaere 4-2-71 - 7-2- 72. Zittende ingetogen engel. Plaat1: Rust zacht lieve Marino - Van uw meter. Plaat2: Dood maar niet vergeten.

- 55 -


Plaat3: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat4: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Plaat5: Aan ons lief engeltje. Plaat6: Het enige wat je ons hebt aangedaan, is dat je te vroeg zijt heengegaan Patriek Marnic Marleen. Plaat7: Alles vergaat, alles verdwijnt behalve het aandenken - Romano - Mirando.

Azg18O Stijn Defrancq 1979-1982 zoontje van Luc en Mieke Verhelle. Zittende ingetogen engel. Plaat1: Aan onze lieve Stijn. Plaat2: Bloemstukje. Azg19O Ruth Cuvelier Dochtertje van Etienne en Mireille Michel *5-1-1994 - + 5-1-1994 Plaat1: Afbeelding moeder en kind - Tekst: Je kwam, je ging een korte weg, een vluchtig spoor in ’t aardse land. Vanwaar? Waarheen? Wij weten slechts: vanuit moeders hand tot in Gods hand. Plaat2: Wij blijven van je houden Edith - Judith en Tom. Plaat3: Afbeelding hondje - Voor altijd in mijn hart. - Brian. Azg20O Deketelaere Jonny. Houten kruis.

- 56 -


Azh Azh01O Lief aandenken aan Evy Debaets dochtertje van Ronny Debaets en Yvette Plovie 171-1984 - 9-4-1984. Plaat1: Rust zacht. Plaat2: Rust in vrede kleine engel. Plaat3: Wij hadden U zo innig lief maar mochten u niet behouden. - Van je papa en mama. Azh02O Walter Duyck. Houten kruis. Azh03O Hier rusten Dany en Eddy Pozzolo zoontjes van Hippolyt en NoĂŤlla Dewilde. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Azh04O Renaat Gellinck *2-6-1983 - + 27-10-1983. Foto.

Azh05O Dierbaar aandenken aan Jan Den Baes zoontje van Kam. en Maria Oost 1961-1963. Zittende ingetogen engel. Azh06O Dierbaar Aandenken aan Carine Devlaeminck dochtertje van Josue en Aldeg. Duyvejonck 1960-1964. Foto. Zittende ingetogen engel. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden.

- 57 -


Azh07O Aan ons lief engeltje Gilbert Vervaele overl. 28-9-1947 oud 8 dagen. Azh08O (Hier) rust (H)edwig (De)marez 31-12-1947 - 3-2-1948 zoontje van HR en VR Nestor Demarez - Galle. Zittende ingetogen engel. Azh09O Lief aandenken aan Didier Verscheure zoontje van Karel en Sabine Declerck * 27-31965 - + 30-7-1965. Zittende ingetogen engel.

Azh10O Hier rust Magda Staelens 1948 - 1949 dochtertje van Cyriel en Alida Vanryckeghem. Azh11O Hier rust Roland Behaegel 31-12-1949 - 26-1-1950. Zoontje van Joseph en Laura Vandewalle. Azh12O Hier rust Joost Deblaere 1946-1950 zoontje van Albert en Irma Vandekerckhove. R.I.P.. Foto. Azh13O Hier rust Ronny Paepe *15-10-1950 - +11-2-1951 zoontje van Henri & Laura Vanhoutte. Azh14O 15 16O 17O 18O vrije plaatsen.

Azi Azi01O Zoet aandenken aan Martine Goethals 6-11-1963 - 27-10-1964 dochtertje van Frans en Suzanne Witdouck. Engel met handen gevouwen rond kruis. Azi02O vrije plaats Azi03O Lief aandenken aan Martine Fraeyman dochtertje van Marcel en Mar. Monton. * 2612-1961 - + 30-8-1962. Zittende ingetogen engel. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Een roos voor elke dag. Azi04O Marissa Desmet dochterje van Ferdy en Martine Gellinck. Azi05O Troostvol aandenken van Mariette Vandewiele dochtertje van Richard en Julienne Caset *15-11-1942 - +12-2-1943.

Azi06O vrije plaats Azi07O Foto losgekomen van arduinen stukje - Tekst: Ici repose le d’ une Mere.

- 58 -


Plaat1: Afbeelding Moeder Maria gedragen door engeltjes, met bloemen. Geen tekst. Plaat2: Glazen plaat met hoofdje engeltje - Monique Anseeuw 1941-1943 Azi08O 09O 10O vrije plaatsen Azi11O onleesbaar informatieplaat verdwenen. Azi12O 13O 14O vrije plaatsen tot einde rij.

Azj Azj01O vrije plaats Azj02O onleesbaar informatieplaat verdwenen. Azj03O vrije plaats Azj04O Hier rusten Andre De Kee oud 8 maanden en Georges De Kee oud 3 maanden. Gebroken grafsteen met engelenkopje.

Azj05O 06O 07O vrije plaatsen Azj08O restanten vroegere zerk. Gegolfde betonplaatjes

- 59 -


Azj02Obis Achteruitgeschoven wit houten kruisje met afboording in gegolfde betonplaatjes en voortuintje. Michel Dejaeger. (ligt net achter Azj02O)

Azk Azk01W Zwart ijzeren kruis met kruisbeeld dat voor een deel los is. Naamloos. Afboording in gegolfde betonplaatjes.

Azl Azl01W Zwart houten kruis - sporen van vroeger informatieplaatje. Azl02O Dierbare Gedachtenis van RaphaĂŤl - Emiel Bousson zoontje van Hector en Clarisse Van Hecke. Metalen kruis op betonnen sokkeltje. Wenend kind aan de voet van het kruis en klimop op het kruis.

- 60 -


Azl03 tot 08W vrije plaatsen. Azl09W Henri Dupont. Houten zerk. Azl10W Bart Werbrouck 6 april 2008. Grafplaat hartvormig.

Azm Columbarium

Azm01N Arthur Vercouter 1929-1997 - Mariette D'Halluin 1930-. Foto. Azm02N Angèle Oosterlinck 1923-1995 echtgenote van Alberic Goderis 1921-2007. Foto. Azm03N Wilfried Duyck 1935-1995 echtgeoot van Lena Cortvriendt. Foto. Azm04N Henri Van Compernol 1914-1996 echt. van Irma D'Hooghe 1920-1996. Foto.

Azm05N Jules Hurtekant 1909-1997. Foto. Azm06N Rudi De Love 1962-1996. Foto. Azm07N Elva Van Den Driessche 1909-1996 echt. van RenĂŠ Verleye 1911-2003.

- 61 -


Azm08N Elza Cortvriendt 1928-1997 Echt. van Hilaire Vansteelandt 1927-2009. Foto. Azm09N Georges Symkens 1913-1996 echtg. van Emilie Duyvejonck 1921-2010. Foto. Azm10N Jules Ketels 1925-1996. Foto. Azm11N Georges Vandierendonck 1928-1997 echtg. van Clara Billiet 1929-2006. Foto.

Azm12N Walter De Keyzer 1939-1997 Echt. van Jeanette Callewaert. Foto. Azm13N Valerius Cortvriendt 1915-2009. Foto. Azm14N vrije plaats.

Azm15N Alberta Borret 1917-1997. Foto. Azm16N AndrĂŠ Cortvriendt 1922-1997 echtg. van Antoinette Callewaert 1916-1999. Foto. Azm17N Roger Vens 1922-2005 x Denise Uyttenhove 1926-1997. Azm18N Leon Brock 1935-1997.

- 62 -


Azn Columbarium

Azn01W Roger Deproost 1926-1999 echt. van Simonne Devoldere 1927-2001. Azn02W Georgette Huys 1928-1999 echt. van Michel Lambert 1925-2006. Foto.

- 63 -


Azn03W Roger Lepoutre 1923-1999 echtgenoot van Rachel Vandeweghe.

Azn04W Jason Picavet 1997-1999 zoontje van Patrick en Brigitte Declercq. Azn05W Jeanette Deloddere 1929-1999.

Azn06W Gerard De Sloover 1937-1999. Foto. Azn07W Dirk Vankeirsbilck 1967-1999 zoon van Adrianus en Cecilia Deriemaeker. Foto. Azn08W Marie-Jeanne Devolder 1925-2000 echtgenote van Achiel Naert 1922-2006. Foto.

Azn09W Robertus Roger Meeuws 1925-1999 Maria Casteleyn. Azn10W Arthur Callewaert 1936-1999. Foto.

Azn11W Julia Demeyere 1915-1999 echt. van Cyriel Vanbiervliet 1913-2000. Foto. Azn12w Paula Ostyn 1913-1999 Echtgenote van Achiel Van Biervliet 1912-1999. Foto. Azn13W Daniel Van Daele 1937-2000 echtgenoot van Marie-Jeanne Werbrouck. Foto.

- 64 -


Azo Columbarium .

Azo01W Michel Denoo 1935-1998 echt. van Georgette Verbeerst. Foto. Azo02W Margareta Vanrobaeys 1926-1998 echtg. van Maurice Verbeerst 1925-2001. Foto. Azo03W Remi Vandekerckhove 1925-1998 echt. van Gabrielle Lanckriet. Foto.

Azo04W vrije plaats. Azo05W Antonia Brunello 1942-1998.

Azo06W Maurice De Buck 1938-1998. Foto. Azo07W Godfried Tack 1923-1998 echt. van Rosa Vermander 1930-2008. Foto. Azo08W Roger Caerels 1927-1998 echt. van Rosette Vandaele. Foto.

Azo09W Joseph Vanlersberghe 1932-1998 echt. van Anna Hurtekant. Foto. Azo10W Raphael Vervaele 1924-1998 echtg. van Laura Devriese 1924-2008. Foto.

- 65 -


Zzo11W vrije plaats. Azo12W Alfons Meeuws 1902-1998 echt. van Angela Vandenbroucke. Foto. Azo13W Willy Puype 1926-1998.

Azp Columbarium

Azp01O Magdalena Vanhulle 1904-1992 Wed. Van Godfried Vanwalleghem. Azp02O Marcel-Joseph Debaeke 1920-1993 Echtg. van Marie-Madeleine Keirsbilck 19192006. Foto. Azp03O Marina Desmedt 1959-1993 Echtg. van Marcel Depont.

Azp04O Gilbert Verbeerst 1936-1992 Echt van Clarisse Delameilleure 1935-2012. Foto. Azp04O vrije plaats.

Azp06O Gerard Maes 1909-1991 Echt. van Maria Feys 1915-2005. Foto.

- 66 -


Foto. hernemen. Azp07O vrije plaats. Azp08O Maurits De Nolf 1905-1992 Echtg. van Febronie Werbrouck 1903-1992.

Azp09O vrije plaats. Azp10O RenĂŠ Bonne 1911-1988 Echtgenoot van Maria Lisabeth 1912-2000.

Azp11O Robert Casier 1932-1991 Echt van Paula Houthoofd 1936-1994. Azp12O vrije plaats. Azp13O Michel Van Roose 1914-1990 - Godelieve Spriet 1918-2001.

Azq Columbarium

Azq01O Mariette Bosschaert 1924-1993 Echt. van Jozef De Roo 1921-1993. Azq02O Paula Vanrobaeys 1931-1993 Echt. van Karel Verkest 1922-2013.

- 67 -


Azq03O Marcel Dedeyne 1908-1994 - Lia Vermandere 1911-1997.

Azq04O Henriette De Marez 1930-1994 echt.van Roger Stubbe. Foto. Azq05O Renaat Joye * 12-09-1940 - + 30-03-1994. Foto.

Azq06O Frans Van Hollebeke 1922-1998 - Jeanette Van Maele 1923-1995. Foto. Azq07O Daniel Vervaeke 1940-1995 echt. Marie-JosĂŠ Stubbe. Azq08O Clara Demeester 1920-1995 echtgenote van Gerard Den Baes 1921-2009. Foto. Azq090 Adelinus Vandenheede 1907-1995 echtgenoot van Candida Verkest 1914-2009. Azq10O Andreas Verhelle 1921-1995 echt. van Jenny Braeckevelt 1921-2004.

Azq11O Florentine Anseeuw 1913-1995 echtg. van Maurice Deserranno 1911-2002. Foto. Azq12O Jules De Buck 1913-1995 echt. van Magdalena Deschout. Foot. Azq13O Ivo Vervalle 1929-1995. Echtgenoot van Jeanette Vervaele.

Azr Strooiweide

- 68 -


Eerste rij: Alain Lannoo °1941 - +1995. Frimin Matthys 1921 - 1999. Frans Van Oost 1924 - 1999 - Laura Reynaert 1924 - 2012. Tweede rij: Leon Lanckriet °1922 - +1999.

Een plaatje maar niet duidelijk voor wie: Tuil bloemen - De nieuwe vrienden Gevangenis Ieper.

Azs Azs01N Resy Margot 1954-1998 Echtgenote van Carlos Jacob. Plaat: Glazen stukje - Kruisbeeld met bloem. Azs02N André De Buck - Godelieve Lannoo 1936-1998. Azs03N Maurice Maeseele 1927- - Lea Schoonbaert 1929-1999. Azs04N Danny Minne 1962-1999 Echtgenoot van Greta Deprez. Foto. Plaat1:Aan onze lieve nonkel Danny - Uw neven en nichten. Plaat2: Vanwege uwe petekind - Brenda. Plaat3: Rust zacht dierbare vriend - vanwege de werkmakkers. Plaat4: Vanwege uw zusters, broer, schoonzusters en schoonbroers. Azs05O Familie Henri Devriese - Moerman (enige graf in deze rij naar het oosten gericht, ernaast langs beide zijden vrije plaatsen. Azs06N Odile De Vos 1924-2010 - Rosa Vanmaele 1927-1999. Foto. Azs07N Gerard Baert 1910-1999 echtenoot van Magdalena Vandewoestijne. Azs08N Familie Lambert Gaby 1944-1999 - De Kemele Rita. Foto. Plaat1: Met diepe dankbaarheid denk ik aan U terug - Kristof. Plaat2: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons - Vanwege leden Oudercomité Mariaschool. Azs09N Marcel Vankeirsbilck 1920-1999 - Marcella Fraeyman. Azs10N Willy Heremans 16-7-1927 - 14-1-2000 - Liliane Verhelst 18-9-1939.

- 69 -


Azs11N Paul Van Landuyt 1931-2005 - Margriet Opsomer 1951-2010 - Paula Van Landuyt 1925-2000. Azs12N Omer Jacob 1929-2000 x Margaretha Patteeuw 1930-2009. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Azs13N vrije doorgang

Azt Azt01Z Margaretha Vansteelant 1911-1997 - Julien Lowie 1911-1998. Foto. Plaat1: Aan mijn beminde meter. Plaat2: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven. Azt02Z Dirk Steenhuyse 1962-1998 echtgenoot van Marleen Den Baes. Foto. Plaat1: Dirk wij vergeten u nooit - Danny - Myrian - Dries - Evelien. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Azt03Z Joseph Vanthournout 1912-1998 - Germaine Devooght 1914-2010. Foto. Azt04Z Stijn Goethals 1977-1998. Foto. Azt05Z Gerard Van De Water 1917-1998 - Maria Vercruysse 1920-2002. Plaat: Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon. Azt06Z Familie Vande Walle - De Bisschop. Vooraan: AndrĂŠ 1932-2013 - Marie-Jeanne 1929-1998. Azt07Z Marcel Viaene 1913-1998 - Leontine Mouton 1915-2002. Plaat: Elke dag denken wij met veel liefde aan U. Azt08Z Marcel Cauwelier 1922-1998 - Helena Vermander 1923-2009. Plaat1: Konden onze gedachten u doen herleven, waart gij altijd bij ons gebleven - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Je woorden dragen verder.... je handen geven voort.... Azt09Z Maurits Huys 1911-2002 - Martha Ervinck 1914-1998. Foto. Groot Mariabeeld. Azt10Z Albert Verhaeghe 1917-1998 - Yvonne Devooght 1916-2007. Plaat: Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit. - Kinderen en kleinkinderen. Azt11Z Achille Gevaert 1909-1998 - Irma Verhaeghe 1909-2005. Foto. Azt12Z Marcel Vanmaele 1934-1998 Echtgenoot van Maria Van Gheluwe.

- 70 -


Azt13Z Adolf De Baene 1921-1998 - Sara Denolf 1923-2008. Azt14Z Cyriel Deprouw 1914-1999 - Alice Descheemaecker 1917-1999. Azt15Z Michel Deforche 1929-1999 - Paula Goethals 1931-2010. Azt16Z Familie Taeckens - Vermeire. Vooraan: Agnes 1925-1999 - Lucien 1924-2003. Plaat: Veel te vroeg ben van je van ons heengegaan, toch blijf je voor altijd in ons hart voortbestaan.

Azu Azu01N vrije plaats. Azu02N Rustplaats der familie Jules Rigole - Callewaert. Azu03N Rustplaats van Heer Gust Verleye - Jodts. Azu04N Heer en Vrouw Arthur Verleye - Werbrouck. R.I.P.. Azu05N Hier rust Emma Caerels 1866-1950 echt. van Gustaf Eeckhout 1872-1957. R.I.V.. Azu06N vrije plaats. Azy07N vrije plaats. Azu08N Rustplaats der familie August Danneels - Christiaens. R.I.V. Opschrift Credo.

- 71 -


Azu09N Familie Dokter Verscheure - Van Lauwe. Azu10 11 12N vrije plaats. Azu13N Familie Victor Degeest - Vancraeymeersch . Verticale steen in baksteenmotief.. Azu14N Rustplaats der familie Joseph Vanroose - Sabbe. R.I.V.. Decoratie schijf Christus met doornenkroon. Azu15N Eliane Herman - Reynaert. Azu16 vrije plaats. Azu17N Pollet Dirk 1952-2014. Houten kruis4.

Azu18N Zbigniew Niewinski 14-8-1973 - 1-4-2013. Verschillende lantarens op het graf. Tekst: Nie przestaniemy o nim mysleć i choć nie ma go wśrod nas, Bedzie zyl wiecznie w naszych sercach.5

4

Waarschijnlijk voorlopig houten kruis. Mauro Callens, Maastricht, 21 april 2014: Papa, Net de vertaling uit het pools teruggekregen, via een Pools meisje (Paulina Zagórska). Haar letterlijke vertaling was: We will not stop thinking about him, and although he is not amongst us, he will always live in our hearts. In het Nederlands wordt dat (in mijn vrije vertaling): We zullen hem niet vergeten, en ook al is hij niet meer onder ons, hij zal altijd in onze harten leven.

5

- 72 -


Plaat: Afbeelding zware motorfiets. Azu20N Julia Dujardin 1885-1946 - Leon Degheldere 1890-1969. Foto.

Azv Azv01Z restant van een zerk. Azv02Z Roger Dedeyne 19258-2012 x Godelieva Hoste. Azv03Z vrije plaats. Azv04Z Rustplaats van Heer en Vrouw Jules Tyvaert- Verhaege 1886-1949 1890-1950. R.I.V.. Azv05Z Hier rust Helena Casier 1889-1949 wed. van Henri Vanslambrouck. R.I.P.. Azv06Z Rustplaats van Heer H. Gheerardyn 1902-1961 en vrouw Zulma Lenoir 1898-1949. R.I.P.. Azv07Z Rustplaats der familie Henri Lenoir - Welvaert. Azv08Z Familie Valere Gheerardyn 1905-1989 - Maria Lenoir 1903-1975. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 73 -


Azv09Z vrije plaats. Azv10Z Rustplaats der familie Ach. Deneweth - David. R.I.P.. Foto. Plaat: Aan onze betreurde ouders - Willy - Georgette. Azv11Z Hier rust HR Jules Muylaert 1874-1950. Zyn echt. VR Emma Lanckriet 1875-19496. Azv12Z Hier rust M. Ludovica Vervaele 27-9-1859 - 25-1-1950 wed. van Henri Onbekent en van Jan Baert. R.I.V.. Azv13Z Rustplaats der familie J. Devos - P. Filez. Foto. Plaat: Aan onze diep betreurde ouders. Azv14Z Familie J. Gryspeert - Vandewalle - Ch. Gryspeert. Beneden: En kleinzoon Freddy. Azv15Z Rustplaats der familie L. Reygaert - E. Neyrinck. Azv16Z Rustplaats der familie Edm. Deneweth - Vandierendonck. Foto. Azv17Z vrije plaats. Azv18Z Rustplaats der familie August Gyselinck - Kesteloot. R.I.P.. Opschrift PAX. Azv19Z Rustplaats van Heer Aug. Vermeulen 1914-1950 en vrouw Rachel Martens - 19081994. Opschrift: Credo. Plaat1: Aan mij betreurden Peter - Anne-Marie. Plaat2: Aan onze betreurde vader. Plaat3: Aan onze lieve meter.

6

Horizontale plaat gebroken. Verticaal deel voorovergevallen.

- 74 -


Azv20Z Rustplaats der familie Emeric Vanderhaege - Vandewiele. R.I.P.. Azv21Z Rustplaats der familie Victor Boussauw - Vandewiele. R.I.P.. Kruis is van verticale steen gevallen.. Azv22Z Hier rust Eugenie Vandendriessche 1864-1950 weduwe van Victor Vansteelandt 1859-1932. Opschrift PAX. Plaat (stuk links afgebroken): Aandenken aan (..)c Verstraete (.) 2-9-1951 - (.) 3-11952. Zoontje van (..)ice en Jeanette Vansteelandt. Azv23Z vrije plaats. Azv24Z Familie Gustaaf Puype Allaert - Warnez.

Azw Azw Technisch lokaal.

- 75 -


Azx Azx01Z Familie Leo Vandewalle 1900-1991 - Maria Denoo 1905-1987 - Maurice Denoo 1909-1989. Ineengevouwen handen. Azx02Z Heer Maurits Dewaelsche 1902-1994 - Mevrouw Maria Pozzolo 1905-1986. Plaat: Aan onze lieve Moeder. Azx03Z Familie Neirinck - Fiers. Vooraan: August 1913-1986. Azx04Z Familie Verstraete - Dupond. Plaat: Dank voor de mooie jaren dat we gelukkig waren. Azx05Z Willy Vansteelant 1935-1987 - Mariette Vansteelant. Azx06Z Familie Frans Hubrecht 1935-1987 - Yvonne Devoldere. Ineengevouwen handen. Azx07Z Familie Henri Paepe 1907-1987 - Laura Vanhoutte 1914-1999. Ineengevouwen handen. Plaat: Alles vergaat, alles verdwijnt behalve het aandenken - Laura - Vanwege de geburen. Azx08Z Wilfried Dereere 1937-1990 - Olga Dierckens 1940-1987. Plaat: Een laatste hand een laatste blik. Voortaan heerst tussen ons ongrijpbare stilte. Azx09Z Roger Van Ooteghem 1927-1987 - Cecile Van Walleghem 1934-2009. Foto. Azx10Z Familie Maurice Van Neste 1906-1987 - MariaVermersch 1912-1992. Azx11Z Familie Albert Ramboer 1917-2005 - Josephine Verhelst 1915-1987. Azx12Z Familie Valere Velghe 1908-1987 - Martha Naert 1907-1988. Foto. Azx13Z Familie Michel Boussauw 1901-1987 - Bertha Clinckemaillie 1900-1990. Azx14Z NoĂŤl Debaene - Jeannine Van Haele. Foto. Azx15Z Jozef Debaene 1918-1987 - Andre Debaene 1945-1946 - Adriana Garrewijn. Plaat: Aandenken aan Joseph - personeel Renove.

- 76 -


Azx16Z Rustplaats August Taeckens 1926-1987 - Zulma Wallican. Foto. Plaat1: Aan onze diepbetreurde makker - W. T. C. Olympia Zwevezele. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Azx17Z Rustplaats Edmond Claerhout 1909-1987 - Marcella Buddaert. Azx18Z Frans Sinnaeve 1908-1989 - Godelieve Durieux 1909-1947 - Maria De Groote. Azx19Z Familie Gaston De Voldere 1907-1990 - Eugenia Schotte 1909-1987. Foto. Azx20Z Firmin Deceuninck 1910-1988 - Bertha Monton 1915-1996. Azx21Z Familie Albert Lips 1918-1989 - Emelie Denolf 1903-1990. Foto. Azx22Z Familie Vermoortele - Vannieuwenhuyse. Beneden: Dociel 1927-1989. Azx23Z Henri Demuynck 1902-1989 - Irma Vantornout 1904-1989. Azx24Z Henri Neirynck - Adrienne Ingelrest. Azx25Z Leon Cogghe 1940-1989. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. - vanwege de geburen Hille en Boterstraat. Azx26Z Familie Cortvriendt - Gevaert. Marcel 1943-1989 Arthur 1915-1997 Rachel 1912-1992. Foto. onleesbaar. Azx27Z Familie Ketels - Moeykens. Vooraan: Magdalena 1925-2002 en Medard 1922 - 1993.

- 77 -


Azx28Z Familie Stock - Declercq. Vooraan: Nestor 1919-1993. Azx29Z Ursmar Santens 1912-1993 - Hilda Persyn 1915-1996.

Azx30Z Omer Notredame 1903-1993 - Maria Verleye 1908-1993. Plaat: Uw leven was als het graan op de velden. Het bracht overvloedig vruchten voort. Azx31Z Elza Galle 1903-1994 - Margarita Galle 1904-1993. Azx32Z Lutgarde Tempelaere 1937-1992 - Aurèle Debaeke 1933-2007. Plaat: Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren - Familie Caignie. Azx33Z Familie Palmer Claeys 1927-2004 - Agnes D'Heedene 1929-1992. Azx34Z Familie Jacob - Feys. Vooraan: Marcel 1922-1992 en Suzanne 1921-1996. Plaat: Rust zacht lieve ouders. Azx35Z Marcel Lanssens 1924-1992 - Yvonne Lanssens 1923-2004. Azx36Z Familie Albert Pattyn 1915-1992 - Laura Koekuyt 1917-2004. Azx37Z Familie Taeckens - Verhaeghe. Vooraan: Willy 1937-1992. Plaat1: Lourdes - Souvenir de Lourdes.

- 78 -


Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten. Plaat3: Je wzs zo goed, je stierf te vroeg, wie je heeft gekend vergeet je nooit. Azx38Z Familie Georges Maes 1911-2003 - Maria Van Compernolle 1915-1992. Plaat. Azx39Z Familie Alphonsus Pozzolo 1912- - Dematri Braet 1912-1991. Azx40Z Hilaire Vanslambrouck 1923-1991 - Maria Bertrem 1930-1994. Foto. Azx41Z Familie De Witte - D'Hooghe. Vooraan: Michel 1908-1991 - Magdalena 1909-1994. Plaat1: Wie in gedachten deelt die is niet dood, dood is alleen die vergeten wordt. uw zusters en schoorboers. Plaat2: Aan onze beminde schoonbroer Michel - familie D’Hooghe. Azx42Z Firmin Huys 19-2-1914 - 6-2-1991 - Laura Vande Vyvere 19-10-1916 - 16-11-2000.

Azx43Z Familie Robert Vermoortele - Julia Allaert. Ineengevouwen handen. Plaat: God weet waarom. Azx44Z Jules Bertrem 1903-1990 - Adriana Bertram 1906-1997. Plaat1: A la grotte benie nous avons priĂŠ pour toi.

- 79 -


Plaat2: Aan mijn diepbetreurde Broer - Vanwege uw zuster Adriana. Azx45Z Familie Demeyere - Cortvriendt. Foto. Vooraan: Remi 1911-1991 en Maria 1917-2007. Plaat1: Diepbetreurd - Aan mijn lieve peter - Jerhby. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Azx46Z Pierre Casier 1952-1990 - Ellen Casier 1981-1981. Plaat1: Vanwege de Brandweer van Zwevezele. Plaat2: Vanwege vrienden van de Paardekoers. Plaat3: Aan onze diepbetreurde makker - vanwege W.T.C. Olympia Zwevezele. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Azx47Z Familie Tempelaere - Deweerdt. Vooraan: Octaaf 1902-1990 en Maria 1902-1993. Azx48Z Taveirne Willy 1941-1990 - Noel 1943. Azx49Z Odile Anseeuw 1907-1990 - Maria Mestach 1911-1998. Plaat1: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten. Azx50Z Familie Maurice Laethem - Detavernier. Azx51Z Familie Vancauwenberghe - Lepoutre. Vooraan: Georges 1924-2009 en Maria 1926-1990. Azx52Z

Links Koen Dewaele Rita Declerck. Rechts Robert Declerk - Maria Ide.

Azx53Z Familie Den Baes - Demuynck. Vooraan: Arthur 1903-1990 - Martha 1904-1992 - Mariette 1931-1998. Azx54Z Familie Alberic Deruyter 1931-1990 - Marie Madeleine Meeuws 1934 - . Plaat1: Gedenkenis van Lourdes - Afbeelding verdwenen. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat3: Te samen zijn is te mooit om zomaar op te houden.

Azx55Z Familie Pardoel - Wacon. Plaat1: A notre Beau-Frère - A Notre Oncle. Plaat2: Souvenir. Souvenir de Lourdes. Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes.

- 80 -


Plaat4: Souvenir. Azx56Z Familie De Loddere - Noppe. Azx57Z Familie Delamillieure - Vancompernolle. Vooraan: Pierre 1923-1990. Plaat: Vanwege Broers en Zusters. Azx58Z Familie Forret - Degryse. Vooraan: Omer 1910-1989 - Margriet 1922 1998. Azx59Z Godfried Ketels - Magdalena Rigole. Azx60Z Robert Devolder 1926-2007 x Marie-JosĂŠ Meeuws 1928-2009 en kinderen Luc en Rosa. Foto. Plaat: Bedankt lieve ouders, Bedankt voor het leven, Je Mariette en Luc.

Azx61Z Familie H. Devolder - M. Plovie. Foto.

- 81 -


Azy Azy01O Dierbaar aandenken aan Dirk Callewaert zoontje van Jules en Herna Delodder * 113-1956 - + 22-9-1956 Azy02O Zoet aandenken aan ons lief docht. Marleen Vanderschaege. Docht. Van Goer. en Mariet. Duyck 1953-1956. Azy03O vrij plaats. Azy04O restant zerkje - informatie onleesbaar (als die er als is op restant).

Azy05Z Dimfy Bij De Leij ° 19 mei 2007 - + 16 november 2012. Foto. Houten kruis. Azy06Z Wout Verstraete 2006-2013. Houten kruis. Azy07O onleesbaar of informatieplaat verdwenen.

- 82 -


Azy08O vrije plaats. Azy09O Fabienne Puype. Azy10O Marga Tack.

- 83 -Ba Ba01Z Familie H. Muylaert - Callewaert. Plaat: Hector Muylaert 24-11-1889 - 24-4-1994 - Alice-Maria Callewaert 26-9-1891 31-7-1974. Ba02Z Kinderen Demarez. Plaat: God weet waarom. Ba03Z Familie F. Callewaert - De Vreese. Ba04Z Familie J. Vandenberghe - Vancoppenolle. Ba05Z Familie R. Hemelaere - Vandenberghe. Foto. Ba06Z Gentiel Vervaeke 1901-1966. Foto. Ba07Z Jules Wostyn 1911-1966 - Marie-Louise Jacob 1912-2006. Plaat: Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Ba08Z Familie Pr. Vanwanzeele - Ide. Ba09Z Familie Oscar Ide - Kerckhove. Foto. Plaat: Oudstryder 1914-18 - Weerstanders 1940-45. Ba10Z Familie Irenee Colle - Colle. Ba11Z Familie Remi Kindt - Maria Vandevoorde. Ba12Z Alberic Blancke - Tanghe. Ba13Z Willy Ramboer - Jacobs. Foto. Ba14Z G. Vereecke 1905-1967 - Vansimaeys 1908-1988. Foto. Plaat: A notre Tante - onderste informatieplaatje verdwenen. Ba15Z Familie Octaaf Vandevelde - Bouckaert. Ba16Z Ere-Burgemeester E. Maes en MW E Vandevyvere. Ba17Z Emeric Vermeersch 1894-1969 - oudstrijder 1914-18 - Maria De Clercq 1904-1993. Foto. Plaat: Vader wij hadden u zo lief en mochten u niet behouden. Ba18Z Familie C. Van Robaeys - Dujardin. Ba19Z Familie Gaston Muylaert - Vanhulle. Ba20Z Familie Robert Vienne - Gillis.

- 85 -


Bb Bb01Z Familie Octaaf Denolf - Vanslambrouck. Bb02Z Cyriel Staelens 1895-1971 - Alida Vanryckeghem 1905-1979. Bb03Z Rene Beernaert - ZoĂŤ Bousson. Bb04Z Guillaume Vervaele 1897-1971 - Zulma Stubbe 1902-1987. Plaat: Ere-lid Koninklijk Sportcomite Zwevezele - Zwevezele Koers. Bb05Z Familie Schotte - Schepens. Bb06Z Familie C. Gotelaere - Defour. Bb07Z Familie Rene Vandevelde - Corteborst. Bb08Z Willy Baert - Andries.

Bb09Z Famlie Norbert Vannieuwenborgh - Stelander. Bb10Z Familie Rene Desmet - Christiaens. Foto. Bb11Z Frans Deroo - Maria Maes. Bb12Z Familie A. Vancauwenberghe - D. Muylaert. Bb13Z Familie J. Reynaert - Ramboer. Bb14Z Familie G. Deloddere - M. Depoortere.

- 86 -


Bb15Z Odiel Patteeuw - Maria De Brandere. Bb16Z Familie Verscheure - Mulier - Frans 1906-1973 - Josephine 1905-1990. Foto. Bb17Z Familie Jules Callewaert - Lanszweert. Bb18Z Magdalena De Ganck 1910-1974 - Octaf Vanslambrouck 1909-2004.

Bc Bc01N Familie August Rotty - Vanpachtenbeke. Verticale steen in baksteenmotief.

Bc02N Hier rust Romanie Monton 1885-1966.

Bd Bd01N Familie Vanryckeghem - Danneels. Plaat: Sinds uw heengaan leeft gij steeds in onze gedachten.

- 87 -


Bd02N Familie Frans Vanelslander - Stroobant. Bd03N Familie Camiel Vandendriessche - Feys. Bd04N Familie Richard Loose - Deschrijvere.

Be Be01N Familie Camiel Duyvenonck - Vantornout. Foto. Be02N Familie Victor Verhaeghe - Baert. Be03N vrije plaats. Be04N Familie Jules Stock - Deneweth. Opschrift Credo.

Bf Bf01N Familie R. Aernout - Vervaele en zoon. Opschrift Credo. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat2: Alles vergaat alles verdwijnt behalve het aandenken. Bf02N Marcel Lust 1883- 1969 echtg. van A. Delarue. Foto.

Bg Bg01N Leon Duyvejonck 1903-1973 echt. van Madeleine Debusschere 1903-1980. Foto. Bg02N Noel Van De Water 1954-1986 - Gerda Van De Water 1951-1975. Plaat1: Goed Waart Gij Onvergeten Blijft Gij. Plaat2: Te vroeg viel stil uw levensreis maar wat God wils is wijs. Plaat3: Diep betreurd - Postpersonneel Sorteercentrum Kortrijk. Plaat4: Aandenken vanwege werkmakkers R.T.T..

- 88 -


Bh Bh01N Maria Pollet 1899-1975 - Hippoliet Roger Pollet 1922-1995. Foto. Bh02N Achiel Vansteelandt - Maria Denoo.

Bh03N Ernest Pozzolo - Margareta Vermoortele. Bh04N Mary Verhaeghe 1925-1978.

Bi Bi01Z Links: Familie Michel Delafontaine - Poppe - Vandenbroucke. Rechts: Familie Deuninck - Poppe. Bi02Z Familie Honore Lust - Verhaeghe. Bi03Z Familie Camiel De Grande - Vandevijvere. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Bi04Z Familie Ernest Jacob - Van Coillie.

- 89 -


Bi05Z Familie Henri Vanzieleghem - Van Bunnen. Bi06Z Familie Maurice Verijser - Bousson. Bi07Z Rustplaats van HR Oscar Gaeremyn 1881-1965 HR Ger. Marcus. Bi08Z Familie Camiel Vancauwenberghe - Goethals. Bi09Z Familie R. Deriemaeker - Verkain - Martha Deriemaeker 1915-2003. Bi10Z Familie A. Fraeyman - Spriet - Andre Fraeyman. Stenen bloemstuk. Bi11Z Mejuffer Jacqueline Supply 1941-1965. Foto. Bi12Z Alfons Clybouw 1899-1965 - Magdalena Maertens 1911-1989. Bi13Z Familie Rene Dewaele - Steyaert. Opschrift Credo. Bi14Z Familie Jozef Van Bruwaene - Vande Weghe. Verticaal deel gemetselde natuurstenen.

Bi15Z Familie Arthur Vermoortele - Demarez. Bi16Z Familie Jules Ervinck - Dejaeger. Bi17Z Familie Gustaaf Ketels - Rigole. Foto. Plaat: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Bi18Z Famile Dominique Jonckheere - Loughton. Bi19Z Familie Cyriel Opsomer - Dewitte. Bi20Z Familie Jozef Bossuyt - Deven. Foto. Opschrift Credo. Bi21Z Familie Odiel DemarĂŠ - Vanwalleghem.

- 90 -


Bi22Z Familie Oscar Kesteloot - Deloof. Bi23Z Familie Hector Oosterlinck - Callewaert. Bi24Z Familie Ach. Lepoutre - Vanslambrouck - Defour. Bi25Z Familie M. Vanryckeghem - Ostyn. Foto. Plaat: Wij bewaren uw goedheid in ons hart. Bi26Z Familie G. Schoonbaert - M. Lambert. Verticaal deel gemetselde natuurstenen. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

Bi27Z Familie Alois Van Maele - Vandewaetere. Bi28Z Familie Raymond Vermeersch - Ramboer. Bi29Z Familie Gentiel Declercq - Gellinck. Bi30Z Familie Gustaf Van Daele - Bousson. Foto. Bi31Z Familie A. Vermoortele - Callewaert. Foto. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Bi32Z Familie Richard Ooghe - Devooght. Bi33Z Familie Oscar Schatteman - Craeye. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

- 91 -


Bi34Z Familie Arthur Denoo - Debruyne en kinderen NoĂŤl en RafaĂŤl. Plaat: Aan onze geliefde vriendin. Bi35Z Familie Jules Maenhout - Vansteelandt. Bi36Z Jeanetta Orban 1878-1968. Bi37Z Familie M. Vandewalle - Vancoppenolle. Bi38Z Familie Adhemar Bossuyt - Gevaert. Bi39Z Heer Gabriel Wostyn 1929-1968 - Mevrouw Lydie Volckaert 1931-2010. Foto.

Bi40Z Familie R. Bruneel - Callewaert. Bi41Z Familie Richard Colpaert - Cool en zoon Jerry. Foto. Plaat1: De aarde verbergt u maar in mijn hart blijft gij voortleven. Plaat2: Uw plaats is ledig aan de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. Bi42Z Familie Boudewijn Schotte - Vandewaetere. Bi43Z Familie A. Noppe - Vandewalle. Bi44Z Familie J. Deklerck - Paepe. Foto. Plaat: Aan onze betreurde grootouders - Vanwege de kleinkinderen. Bi45Z Familie R. Vandenbroucke - Haeck.

- 92 -


Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Bi46Z Familie A. Deboodt - Deforche. Foto. Plaat: Voor ons blijft je hier in ons hart. - Jerome en Rachel. Bi47Z Familie M. Naert - Van Den Driessche en J. Descheemaecker. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Bi48Z Familie Richard Declercq - Ghesquiere. Bi49Z Familie Achiel David - Meeuws. Bi50Z Familie A. Vannieuwenhuyse - Latruwe. Bi51Z Familie R. Vereenooghe - Depuydt.

Bj Bj01W Familie Henri Hemelaere - Supply. Foto.

Bj02W Familie M. Degeetere - Rigole en zoon Herman.

- 93 -


Bj03W Familie Gustaaf Lucio - Pharilde Nauwinck. Opschrift PAX. Bj04W Lucien Vandamme 1887-1962 - Renilde Decruydt 1890-1966. Bj05W Familie Leon Cauwelier - Allegaert. Bj06W Familie Aug. Vanneste - Deschepper. Foto. Plaat: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. Bj07W Familie Valere Wostyn - Danneels. Zittende Engel. Stenen bloemen. Bj08W Familie R. Lattrez- Ryngaert - R. Vandenberghe - Lattrez. Opschrift PAX.

Bj09W Familie Victor Dierckens - Carrewyn en dochter Maria. Foto. Stenen bloemenkrans. Bj10W De familie Hector Verschaeve - Lejaeghere en Em. Verschaeve. Bj11W Familie Jules Roose - Versteele. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Plaat2: Aan mijn beminde Meter. Bj12W Familie Jules Verleye - Rigole. Bj13W Familie Leon Patteeuw - De Witte - Dochter Clara. Foto. Plaat1: Je plaats blijft open aan de haard, je liefde blijft diep in ons hart bewaard. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

- 94 -


Bj14W Verticaal: Familie Henri Ervinck - Ramaut. Horizontaal: Henri 1874-1864 - Livina 1872-1964. Bj15W Familie Rene Rigole - Vansteelandt. Bj16W Familie Oscar Dejaeger - Vanslambrouck. Foto. Plaat1: Dankbaar zullen wij bewaren wat jij ons gaf in al die jaren - .. kinderen Dejaeger. Plaat2: Lourdes - Te lourdes hebben wij voor u gebeden.

Bj17W Familie Gentiel Claeys - Maes. Bj18W Familie Em. Deruyter - Debaene. Bj19W Familie Victor Stock - Demeulenaere. Bj20W Familie Cyriel Verstraete - Demeulenaere. Plaat: Aan onze diepbetreurde makker - Vanwege het personeel. Bj21W Familie Henri Vandenbogaerde - Gurdebeke.

- 95 -


Bk Bk01O Familie Th. Vangheluwe - Meerschaert. Bk02O Hier rust C. Vanslambrouck 1874-1962. Verticale steen in baksteenmotief. Bk03O Familie Maurits Braems - Damman. Verticale steen in baksteenmotief. Bk04O Familie Jules Vandewiele - Yde. Foto. Bk05O Hier rust Andre Debaere 1918-63. Verticale steen in baksteenmotief. Bk06O Familie Achiel Wallaert - Van Maele. Bk07O Familie Albert. Desendre - Muylaert. Bk08O Rustplaat. van Heer Theophiel D'Halluin 1878-1964. Bk09O Rustplaats der familie Jules Ampe - Hurtekant. Verticale steen in baksteenmotief. Bk10O De Familie Ampe - Degrande en kinders. Verticale steen in baksteenmotief. Bk11O Rustplaats der familie Camiel Sagaert - Deschout. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Bk12O Familie Eugenie Callewaert - Vanbelle en zoon Gaspard. Verticale steen in baksteenmotief. Bk13O Familie Leonard Pollet - Quartier. Foto. Verticale steen in baksteenmotief. Plaat: Dood maar niet vergeten. Bk14O Familie Cyriel Oost - Vanduyfhuys. Verticale steen in baksteenmotief. Bk15O Familie Bernard Desloover - Regheere. Foto. Verticale steen in baksteenmotief. Bk16O Familie Jules De Laere - Debusschere. Verticale steen in baksteenmotief. Bk17O Familie Gerard Vandeweghe - Goderis en dochter Christiane. Foto. Opschrift Credo Plaat1: Wij vergeten u nooit. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Bk18O Hier rust Arthur Boussauw 1906-1965 echt. van Margareta Baert 1901-1975. Bk19O Rustplaats van Heer Camiel Deblaere en vrouw Emilie Pieters. Plaat: Sporen van voetstuk van een plaat.

Bl Bl01W Familie C. Werbrouck - Breemersch.

- 96 -


Bl02W Familie Theophiel Duyvejonck - Olevier. Bl03W Gezusters Taekens. Bertha 1892-1962 - Angele 1900-1984. Bl04W Mevrouw Meseure - Demeyere. Bl05W Rustplaats der familie Hector Callewaert - De Waele. Plaat: Gij hebt tijdens uw bestaan zoveel voor ons gedaan wij vergeten je niet - Roger Andre Gilbert Rosa. Bl06W Familie F. Vanderschaeghe - Schepens.

Bl07W Familie Rene Meeuws - Duyvejonck. Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Bl08W Rustplaats van heer Ach. Missiaen 1895-1901 en vrouw Germ . De Keyzer 18941962. Bl09W Rustplaats der familie Vict. Van Roose - Vervenne. Bl10W Rustplaats der familie Silv. Decock- Denoo. Bl11W Familie Adolf Werbrouck - Verbrugghe. Verticale steen in baksteenmotief. Bl12W Hier rust Ph. Deseranno 1880-1963 Echtg. van Rom. Desimpelaere 1885-1971. Bl13W vrije plaats. Bl14W Familie Alfons Moeykens - Godefroy. Verticale steen in baksteenmotief. Bl15W Hier rust Juffrouw Laura Maes 1915-1963. Bl16W Familie Carol. Martens - Lahousse. Verticale steen in baksteenmotief.

- 97 -


Bl17W Hier rust Irma Deschepper 1904-1963. Afbeelding palmtak. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

Bm Bm01O Familie August Vervaele - Vansteelandt en dochter. Verticale steen in baksteenmotief. Bm02O vrije plaats. Bm03O Familie onleesbaar Vande Walle - Cortvriendt. Verticale steen in baksteenmotief. Bm04O vrije plaats. Bm05O Jacques Debruyne 1943-1992 echtg. van Erna Bourgois. Plaat1: Als ik verdriet heb en geen raad weet denk ik aan al het goede dat je voor me deed - uw Ouders. Plaat2: Wie kan begrijpen wat jij voor ons betekende - zuster en broer - schoonbroer en schoonzuster.

- 98 -


Bm06O Hier rust Juffrouw Julia Stael 1881-1964. Bm07O Maurits Vervaele 1913-2002 - Maria Monton 1925-2005. Plaat: Afbeelding duif - Rust zacht lieve pepe - Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Bm08O Daniel Maes 16-1-1932 - 14-1-2004. Bm09O Hier rust Adolf Verleye weduwn. Van Marie-Louise Vercoutere 1876-1964. Foto. Bm10O John Vande Woestyne 17-7-1962 - 12-5-2006 vader van Jessie, Jamie en Julie. Foto. Bm11O Mevrouw Emma Dejonckheere 1903-1964. R.I.V.. Bm12O Jozef Locqueneux 1918-1992 echtgenoot van Martha Cortvriendt 1914-1999. Plaat1: Rust zacht lieve mémé. Plaat2: Rust zacht lieve pere. Bm13O Alice Dekens ° 21-10-1921 - + 9-11-2006. Bm14O Familie Edmond Eelbode - Van Eenoo. Bm15O De familie Ernest Duyvejonck - Van Brabander. Bm16O Hier rust Flavie Baert 1891-1963. Verticale steen in baksteenmotief. Bm17O Rusptlaats van Jules Vanwijnsberghe Geb. Zwevezele 20-9-1884 en er overl. 30-71963 en zijn echtgenote Zoë Vanderplancke Geb. Zwevezele 10-2-1892 en er overl. 10-21967. Foto. Plaat1: Lourdes - Aan de grot heb ik voor u gebeden. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden.

Bn Bn01W Hier rust Camiel xxxxxx7. Ijzeren kruis. Bn02W Familie Isidoor Meulemeester - Deroo. Plaat: Slaap zacht ouders lief in deze kille grond. Bn03W Familie Antoon Anseeuw - Demol. Plaat: Aan u de rust aan ons de smart. Bn04W Augusta Blondeel 1887 1964 wd Pieter Wostyn. Houten kruis. Bn05W Familie Rich. Desmet - Dierckens en zoon Roger. 7

Rest van de informatie niet meer leesbaar. Als we de foto omdraaien dan zien we een vroeger opschrift wat wijst op een hergebruik van de informatieplaat. Vroeger opschrift deels leesbaar: “Bidt voor de Ziel van ... Versaevel ....”.

- 99 -


Bn06W familie onleesbaar. Verticale steen in baksteenmotief. Bn07W Familie Leon Vereecke - Bruyneel. Verticale steen in baksteenmotief. Plaat1: Aan myne diepbetreurde Meter - Danny. Plaat2: Rust zacht lieve ouders. Bn08W Em. Hemelaere echtgenoot van Marg. Rigole 1898-1965.. Bn09W xxxxxxxx Bouchery8. Houten kruis.

Bn10W Familie Emerie Hanne - Devooght. Verticale steen in baksteenmotief. Bn11W Henk Deweerdt 1967-2008. Bn12W Jules Callewaert 1922-1993. Foto. Plaat: Ik had u zo lief maar mocht u niet behouden. Bn13W Victor Callewaert 1919-1996 - Cecile Ketels 1922-1993. Ineengevouwen handen Plaat: dank voor alles waar wij geen woorden voor vinden - .. Christine - Ronny Jeannine-Eric .. Nathalie - Benny - Robby. Bn14W Familie Rene Vandecaveye - Cordenie. Bn15W Hier rust Elisa Dedeyne 1888-1965. Bn16W vrije plaats. Bn17W Familie Hyppoliet Pozzolo - De Vrieze. Foto. 8

Vermoedelijk Bouchery. Voornaam onleesbaar, begint mogelijks met een letter “D”.

- 100 -


Plaat: Teer geliefd en onvergeten.

Bo Bo01O Camiel Strubbe - Feys. Bo02O Hier rust Arthur Lannoo 1903-1969 echtt van Elza Colpaert 1906-1967. Pax. Bo03O Maria Vermoortele. Houten kruis.

Bo04O Hier rust Alois Desmet 1884-1967 - Victorine Decloedt 1894-1967. Bo05O Juliana De Bie 1915-2005.

o06O onleesbaar. Houten kruis. Bo07O Familie Arthur Lagast - Brouckaert. Verticale steen in baksteenmotief. Bo08O vrije plaats. Bo09O Hier rust Maria Martens.

- 101 -


Bo10O Familie Jules Taeckens - Scherrens. Bo11O Familie Jules Geldhof - Duyvejonck. Foto. Bo12O Hier rust Cecilia 1882-1966. Bo13O Slechts deel van informatieplaat nog aanwezig - (Hier) rust Hier Rust (Mar)tha Wittezae(le) wed. van Michel Bertre(m) (18)97-19... Bo14O Hier rust Hermenie Dejaeghere weduwe van Fel. Decloedt 1882-1966. Plaat: Aan onze beminde Moeder. Bo15O Hector en Emma Deprouw. Houten kruis.

Bo16O vrije plaats. Bo17O Familie Hector Deduytsche - David.

Bp Bp01W Familie Victor Deneweth - Roose. Bp02W vrije plaats.

- 102 -


Bp03W Hier rust Leon Hanne 1910-1968 echt. Van Helena Vandenberghe. Bp04W Familie Jules David - Roose. Foto. Verticale steen in baksteenmotief. Bp05W Romain Pozzolo 1896-1968 - Celina Claeys 1897-1992. Bp06W Familie Ernest Pozzolo - Scherrens en dochter Martha. Plaat1: Dood maar niet vergeten. Plaat2: Aan onze beminde tante. Bp07W Informatieplaat onleesbaar. Metalen kruis motief boven: Doopsel van Christus motief onder: Moeder Maria.

Bp08W Rustplaats Nestor Vannieuwenhyse - Rachel Werbrouck. Bp09W Geen zerk. Plaat. Van onze betreurde makker - NSB. Bp10W Familie Maurits Decloedt en echtgenote Ivonne Vandierendonck. Stenen bloemenkrans. Bp11W Enkel een plaat met tekst: Wij blijven U eeuwig gedenken. Bp12W vrije plaats. Bp13W De familie Tempelaere - Rigole.

- 103 -


Virginie 1868-1957 Jules 1869 - 1950 Alois 1872 - 1955 Sidonie 1875 - 1968. Bp14W Hier rust Jufr. Angele Duvosel 1888-1968. Verticale steen in baksteenmotief.

Bp15W Familie M. Cottyn - Vanelslande. Verticale steen in baksteenmotief. Bp16W Familie E. Vyncke - G. Dedeyne. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat1: Rust zacht lieve ouders - van uw kinders. Plaat2: Lourdes - Souvenis de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Bp17W Willy Baert 1901-1975 - Yvonne Moyaert 1905-1969.

Bq Bq01O Achiel Lisabeth - Devolder. Ineengevouwen handen. Plaat1: Souvenir de Lourdes.

- 104 -


Plaat2: Rust zacht - vanwege kinderen en kleinkinderen. Bq02O Hier rust Marcel Gillewy 1938-1970. Plaat: Uw aandenken blijft immer bij. Bq03O Maria Van Gaever wed. van J. Schatteman 1883-1970. Bq03O Leon Puype - Maria Debaeke. Bq04O vrije plaats. Bq05O Familie J. Vandamme - A. Meerschaert. Foto. Plaat: Rust zacht in deze kille grond. Bq06O Informatie onleesbaar. Houten kruis.

Bq07O Familie Hector Deproost - Van West - Vandierendonck en dochter. Plaat1: Christus en Moeder Maria voor kruis - Aan onze betreurde ouders. Plaat2: Rechtonder voetstuk van vroegere plaat. Bq08O Rene Locqueneux - Augusta Vandecaveye. Foto. Ineengevouwen handen. Bq09O vrije plaats. Bq10O Familie Jozef Lootens - Wallaert. Plaat: Rust zacht lieve Vader. Bq11O R.I.V. Ach. Van Biervliet 1888 - 1969 weduwn. Van Irma Van Exe en M. Van Eenoo. . Verticale steen in baksteenmotief.

- 105 -


Plaat1: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Plaat2: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes. Bq12O Jozef Devolder 1893-1969 - Vandendriessche 1903-1994. Foto. Plaat: Aan mijn betreurde vader.

Bq13O vrije plaats. Bq14O Mevrouw Elodie Plasschaert 1872-1969. Bq15O vrije plaats. Bq16O Familie Jozef Valcke -Naessens. Plaat: Aan mijn beminde vader.

Br Br01W Marcel Ramboer 6-1-1910 - 19-12-1996 - Cecile Lansens 29-1-1915 - 26-4-1994 - J. Lansens - Elslander. Foto. Br02W Familie Jozef Behaegel - Vandewalle en zoon Hendrik. Foto met ernaast 1957-1973.

- 106 -


Br03W Henri Anseeuw - Van Eenoo en zoon Albert. Br04W Daniel Maes - Cecile Ocket 1934-1972. Ineengevouwen handen.

Br05W Mevrouw Maria Lecomte. Br06W Familie Emiel Verhaeghe - Vancauwenberghe. Plaat: Rust zacht lieve meter. Br07W Leon Vanmaele 1887 - 1972 - Esther Vanmaele 1894-1981. Br08W Georges Thys - De Poortere. Br09W Hier rust Valère Desendre echt. van Suzanna Wytinck 1900-1971. Foto. Br10W Familie Oscar Vanelslander - Vanneste en Zulma Vanneste. Plaat: Lourdes - Wij zullen U nooit vergeten. Br11W Familie Joseph Vervaele - Aernout en zoon Patrick. Foto. Opschrift Credo Plaat: Leven is: vast willen houden en toch los moeten laten. Br12W Familie Honore Maes - Hinderyckx. Br13W Familie Andre Snauwaert - Borret. Br14W Edmond Bousson 1882-1971 zijn echtgenote Ermenie Debaeke 1884-1972 en zoon Ernest 1908-1931. Br15W Familie Isidoor Vancompernolle - Martens. Opschrift Credo. Br16W Familie J. Vandaele - Vancauwenberghe.

- 107 -


Br17W Mevrouw A. Noe - Bursens 1899-1970. Br18W Hier rust Charles Beeuwsaert wed. van Aldia Vanlerberghe 3-1-1876 - 30-9-1969. Br19W Familie Camiel Puype - Denolf. Verticale steen in baksteenmotief.

Bs Bs01O Familie M. Van Cauwenberghe - Vens. Ineengevouwen handen.

Bs02O Oscar Provoost 1887-1970 + Lucie Deprez 1888-19799. Bs03O Familie Remi Feys - Degrande. Opschrift Credo. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Bs04O Familie Hector Maes - Moyaert. Bs05O Familie Michel Demare - Vandewaetere. Bs06O Familie Arseen Colpaert - Scherrens. Bs07O Familie Leo Caerels - Tanghe. Opschrift Credo. 9

Cijfers 7 en 9 in overlijdensdaturm Lucie Deprez liggen er los bij.

- 108 -


Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden - Souvenir De Lourdes Le Temps Passe Le Souvenir Reste. Plaat2: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft. Bs08O Rustplaats van MR Henri Biebauw 1883-1970. Foto. Bs09O Familie Julien Lanszweert - Meseure. Bs10O Familie Camiel Devos - Meeuws. Bs11O Familie Gerard Bouvry - Mattan. Plaat1: We zullen je missen - Franky - Martine en Febe. Plaat2: Afbeelding bloem - Vanwege uw kleinkinderen. Bs12O Familie E. Clinckemaillie - Galle. Bs13O Familie August Mortagne - Debuck. Plaat1: Stenen bloemen. Plaat2: Stenen bloem - Eeuwig aandenken. Bs14O Familie Remi Callewaert - Mortagne. Foto met tekst: De aarde verbergt je maar je blijft in ons hart. Bs15O Familie Arthur Gevaert - Anseeuw. Bs16O Heer en Mevrouw Maurice Wallaert - Ghekiere. Foto. Bs17O Familie Gerard Werbrouck - Beuselinck en zoon Jules. Foto. Plaat1: Lourdes - zonder verder infoplaatje (mogelijks verdwenen). Plaat2: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes - De tijd gaat voorbij uw aandenken leeft in ons. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Bs18O Familie Maurice Vens - Pyck. Foto. Bs19O Familie Firmin Baert - De Vrieze.

Bt Bt01W Michel Vincent. Houten kruis. Plaat: Afbeelding bloem - A notre Oncle. Bt02W Caerels H.. - Houten kruis.

- 109 -


Bt03W vrije plaats. Bt04W Familie J. Moeykens - Callewaert en A. Verhelle. Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Bt05W Jules Coeman 1910-1971. Foto. Bt06W Pierre Vanden Bon 1884-1970. Ineengevouwen handen. Bt07W Familie C. Delafontaine - Vanrenterghem. Bt08W Familie Antoine Lambrecht - De Voldere. Bt09W Familie L. Volckaert - Verhelle. Bt10W Hier rust Urban Vandenbroucke echt. van Gusta Nonneman Geb. 26-10-1924 - Ovl. 15-11-1970. Bt11W A. Feys - F. Spriet. Houten kruis. Bt12W R.I.P. xxxxx ..an eecapia...10 Bt13W Juffrouw Gerda Deblaere 1956-1970. Plaat: Geen tekst. Bt14W Leopold Pozzolo - David en zoon Eddy. Plaat1: Wij vergeten u nooit. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten.

Bt15W Familie Jozef Desmet - Van Eenoo. Verticale steen in baksteenmotief. Bt16W Julien Verkinderen 1933-1994 - Paula Danis 1931-2006. Foto.

10

Hier nog enkel wat fragmenten van letters leesbaar.

- 110 -


Bt17W vrije plaats.

Bu Bu01O vrije plaats. Bu02O Mejuffrouw Marie-Jeanne Padot. Opschrift Credo. Plaat1: Zo ver weg en toch blijf je dicht bij ons - 11 . Plaat2: Aan mijn diepbetreurde verloofde. Bu03O Gabrielle Colle 1891-1972. Ijzeren kruis motief Engel.

Bu04O Marcel Mooyaert 1911-1972 - Godelieve Samyn 1913-1988. Ineengevouwen handen. Bu05O Hier rusten Cesar Leenknecht 1889-1972 en echtg. Pharailde Bauwens 1889-1879. Plaat1: Rust zacht lieve ouders. Plaat2: Rust zacth lieve ouders. Bu06O Irma Carrette 1899-1972. 11

Geen tekst op infoplaatje.

- 111 -


Bu07O Familie Gaston Callewaert *1903-+1983 onleesbaar - Maria Vanhaeverbeke °1908+1972. Foto. Plaat: Rust zacht. Bu08O Mevr. Renilde Maekelbergh 1891-1972. Bu09O vrije plaats. Bu10O Noel Tanghe 1931-1971 - Dedeyne. Bu11O Guillaume Devoldere 1893-1971 echtg. van Julia Quatanne 1898-1983. Bu12O Familie Arthur Deketelaere - Vanhauwaert. Bu13O Familie Joseph Verleye - Verhoestraete. Plaat: Diep betreurd. Bu14O Hier rust Maria Vandierendonck 1896-1971. Bu15O Jules Devacht 1895-1971 - Celina Vanpoucke 1898-1988. Bu16O Familie Albert Alliet 1907-1993 - Van Haecke 1908-1971. Bu17O Familie Odiel Lannoo - Deboot. Plaat1: Zittende engel die stof uit de hand blaast. Plaat2: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes.

Bv Bv01W Mevr. Frayman - Debrabander Elvira 1885-1972. Verticale steen in baksteenmotief. Stenen bloementuil. Bv02W Rene Cauwelier 1887-1972. Foto. Plaat: Dood maar niet vergeten. Bv03W vrije plaats. Bv04W Familie Alfons Lanckriet - Vandendriessche - Coeman. Bv05W Hier rust Mevrouw Marie-Louise De Bruyne 1884-1973 wede Heer Camiel D'Herdt Foto. Bv06W R.I.V. Jerome Vandenberghe 1903-1973. Bv07W vrije plaats. Bv08W Gustaaf Kesteloot - Martha Lannoo. Bv09W Adiel Dewitte 1889-1972.

- 112 -


Bv10W Familie Arseen Slosse 1901-1973 - Magdalena Deprouw 1913-1992. Bv11W Julien Desmet 1934-1973 - Godelieve Vandekerckhove. Bv12W R.I.V. Sylvere Maes 1923-1977 - Laura Sap 1925-1973. Plaat:Wij hadden U zo innig lief maar mochten U niet behouden. Bv13W vrije plaats. Bv14W Familie Georges De Keyser - Vandekerckhove.

Bv15W MarieTherese en Molly Van Cauwenberghe. Bv16W Felix Cortvriendt - Zoë Van Eenoo en Euphrasie Van Eenoo. Bv17W Gustaaf Padot - Maria Tratsaert. Opschrift Credo.

Bx Bx01O vrije plaats. Bx02O Arthur Carrewyn - Zoë Bousson. Bx03O vrije plaats. Bx04O Leona Deblaere 1932-1975

- 113 -


Plaat1: Rust zacht lieve moeder - Geert & Jerry. Plaat2: Aan onze beminde dochter. Bx05O Leonard Honore 1893-1976 echt. van Magdalena Vandoorne 1897-1989. Plaat: Rust zacht lieve Vader. Bx06O Familie Emil Volkaert - Bruyneel. Bx07O vrije plaats. Vx08O vrije plaats. Bx09O Valère De Gheldere 1917-1974. Foto. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat2: Lourdes - A la grotte benie nous avons prié pour vous.

Bx10O Jose Laethem 1946-1974 - Annie Buddaert. Foto. Opschrift Credo. Ineengevouwen handen. Plaat1: Bloemen - Gelukkige verjaardag. Plaat2: Rust zacht lieve vader. Plaat3: Aan mijn betreurde echtgenoot. Plaat4: Uw aandenken blijft ons immer bij.

- 114 -


Plaat5: Witte plaat met stenen bloemen - Roger - Mariette. Bx11O Jules Denoo 1898-1974. Bx12O Louis Verhoye - Aline Vandoorn. Bx13O Remi Vanhove 1911-1974. Omgevallen zerk. Bx14O Mevr. Corteville - Callens 1897-1974. Bx15O vrije plaats. Bx16O Familie Michel Verhelle - Dreesen. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Rust zacht lieve vader. Bx17O Albert Denolf - MariaVanraepenbusch. Bx18O Familie Rene Feys - Irma Paepe. Plaat: Dood maar niet vergeten. Bx19O Familie Jules Duyck - Kerwyn.

By By01W Achiel Vansteelandt 1904-1975 - Martha Victoor 1907-1993. Plaat1: Aan mijn betreurde echtgenoot. Plaat2: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen. By02W Andre Defoort 1907-77 - Bertha Martens 1907-1975. By03W Rene Vens - M. Debaene. By04W vrije plaats. By05W Familie G. Verhelle - M. Verhulst. Foto. Plaat1: Diep betreurd. Plaat2: Aan mijn lief moeke - van uw klein zoontje Randy. By06W Familie G. Vanackere - B. Wanneyn. Plaat: Bloemstukje zonder tekst. By07W AmedĂŠ Degrande - Strubbe en zoon Jonny. Foto. Plaat1: Lourdes - Infoplaatje verdwenen. Plaat2: Te vroeg viel stil uw levensreis doch wat God wil is wijs. By08W Familie Alois Lanssens - Kindt.

- 115 -


By09W Maurits Verhelle 1945-1976 echtg. van Jeanette Plovie. Foto. Plaat: Rust zacht lieve broer. By10W Emiel Hostens - Flavie Kint. Plaat1: Dood maar niet vergeten - Vanwege familie Vansteelandt. Plaat2: Aan mijn betreurde Peter. By11W Familie Gustaaf Den Baes - Vandaele. By12W O. Werbrouck - M. Callewaert. Plaat1: Dood maar niet vergeten. Plaat2: onleesbaar Plaat3: Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit. By13W vrije plaats. By14W Camiel Duvejonck - Emelie Godefroy. By15W Adhemar Vandenberghe - Magdalena Naert. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten. By16W Odiel Vincent - Elisa Vandenabeele en dochter Cecilia Vincent. By17W R.I.P. August en Maria Puype.

By18W Familie Odiel Strubbe - Billiet.

- 116 -


By19W Rene Verkinderen - Magdalena Vannieuwenhuyse.

Bz Bz01W Achiel Deneweth 1905-1974 - Rachel Lisabeth 1911-1974. Bz02W Camiel Verleye 1883-1974 - Emma Rigole 1886-1923 - ZoĂŤ Roelens 1894. Bz03W Familie Emerie Pollet - Wostyn. Plaat: Rust zacht lieve meter.

Bz04W Albert Wostyn - Vancauwenberghe. Bz05W Andre Deneweth - Debaeke. Bz06W Kamiel Den Baes - Maria Oost 1926-1973. Bz07W Oktaaf Bossuyt - Naeyaert. Bz08W Maurits Van Craeymeersch 1908-1981 - Magdalena Devos 1911-1973. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat: Dood maar niet vergeten. Bz09W Familie Charles Jacob - Vandenbroucke.

- 117 -


Bz10W Yvo Jacob - Vandekerckhove en zoon Herman. Foto. Plaat:Lourdes - Souvenir de Lourdes. Bz11W Alberic Vervaele - Irma Vereenooghe.

Bz12W Johanna Duyck 1921-2009 - Carlos Nullens - Duyck. Bz13W Hector Braeckevelt 1892-1973 - Alida Roelens 1901-1990. Plaat1: een hart vol goud, vol goede gaven ligt hier stil en zacht begraven. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Bz14W August Depaepe 1901-1972 - Urbanie - Devrieze 1906-1986. Foto. Bz15W Cyriel Devriese 1910-1973 - Bertha Vyncke 1908-1999. Bz16W Maurice Hoste - Magdalena Fraeyman. Bz17W Oscar Mesure - Augusta De Wulf. Bz18W Hector Duyck 1887-1972 - Martha Muylaert 1888-1975. Bz19W Omer Naert - Julia Velghe. Foto. Plaat: Vergeten zullen wij nooit.

- 118 -


Bza Bza01O Maurice Devos - Jeanette Deneweth. Bza02O Godfried Anseel - Helena Tanghe. Bza03O Familie Detavennier - Ollevier. Bza04O Familie T. Taeckens - Yde. Foto. Bza05O Familie Urbain Deschout - Meerschaert en zoon.

Bza06O Familie Charels Denolf - Debruyne. Bza07O Familie Maurits Vanhulle - Vansteelant. Bza08O familie Hector Den Baes - Deschout en zoon Maurits. Bza09O Familie Jules Taveirne - Tanghe. Bza10O Familie Palmer Decock 1932-2007 - Gheerardyn 1933-1972. Foto. Bza11O Familie J. Debaecke - M. Verkain. Bza12O Familie Jules Caerels - Maria Moeykens. Plaat: Hier rust iemand die wij nooit zullen vergeten.

- 119 -


Bza13O Albert Claeys 1915-1977 - Elza Paepe 1912-2002 en Zulma Paepe 1901-196 (laatste cijfer verdwenen). Foto. Plaat1: Aandenken vanwege broeders en zusters. Plaat2: Alles vergaat, alles verdwijnt, behalve het aandenken. - Vanwege de buren. Bza14O Rustplaats van Emeric Dedeyne 1895-1971 echtg. van Margaretha Bruynooghe. Ineengevouwen handen. Plaat: Aan mijn betreurde ouders.

Bza15O Familie Herman Schoonbaert - Deblaere. Bza16O Familie Remi Vermersch - Jacob. Bza17O Familie Marcel Devos 1904-1971 - Laura Lambrecht 1905-1990. Foto. Bza18O Heer en Mevrouw Georges Desmet - Desmet. Bza19O Familie Theophilus Vansteelant - Malvina Tack. Bza20O Familie Honore Vermeersch - Bruneel. Extra Plaat. Hier rust Honore Vermeersch *1-7-1868 - + 23-6-1942 wed. van Emma Maeseele - echt. van Silvie Bruneel R.I.V.. Bza21O Familie Rene Plovie - De Graeve.

- 120 -


Ca Ca01N Zalige Gedachtenis van Isorine Vancoppenolle dochter van Emiel & Maria Fiers Geboren te Swevezele 17-12-1900 schielijk overleden 9-8-1930.

Ca02N Zalig aandenken van Adolf Vandenberghe en van zyne echtgenoote Pelagie Debaets beiden hier overl.. Hunne kinderen hier allen geb. en overl. Maria

* 20-12-1883

+ 2-10-1901

Henri

* 14-4-1888

+ 13-12-1912

Jeanne

* 9-8-1892

+ 17-5-1908

Ca03N Familie Scherrens - Vandenberghe. Ca04N vrije plaats. Ca05N Begraafplaats - Ter Zaliger Gedachtenis van de echtgenooten Links: Desire Spriet. Geb. te Swevezeele 22 feb. 1870 overl. te Swevezeele 18 mei 1945. Rechts: Menia Alida Tempelaere Geb. te Lichtervelde 29 juli 1873 overl. te Swevezeele 28 juni 1911.

- 121 -


Hunne kinderen12 Florent

Geb. 14 dec. 1897

Overl. -

Jerome

Geb. 7 maart 1899

Alice

Geb.13 maart 1900

Maria

Geb. 4 maart 1901

Flavia

Geb. 15 aug. 1902

11 oct 1903

Renatus

Geb. 2 aug. 1903

3 sept 1903

Flavia

Geb. 4 nov. 1906

Onderaan: Heer Jesus geef hun de eeuwige rust. Kruis met sluier. Zijkanten afsluiting met arduinwand met openingen in kruisvorm. Vooraan op horizontale steen: Eeuwige Grondafstand. Ca06N Ter gedachtenis van de kinders Schoovaere Melanie

* 3-6-1861

+ 6-5-1927

August

* 12-2-1863

+ 15-6-1914

Victor

* 7-11-1867

+ 16-4-1916

Emerence

* 3-11-1869

+ 12-5-1931

Onderaan: R.I.V. Ca07N Rustplaats der familie Ernest Spriet - Wittevrongel R.I.V.. Onderaan: Myn Jesus Bermhertigheid. Ca08N D.O.M. Zalige Gedachtenis van Ferdinand Van Coppenolle Geb. te Swevezeele 23 jan. 1819 - Zyne huisvrouw Seraphina Verhoye Geb. te Ruddervoorde 12 dec. 1827 - Overl. te Swevezeele 5 aug. 1900. Onderaan: En hunne kinderen13 Ludovicus

12

Geb. te Swevezeele 13 maart 1856

Overl.

Mathilde

15 juni 1857

Henricus

16 juli 1859

Leonardus

4 jan 1862

29 maart 1864

Victor

20 april 1864

28 sept. 1866

Sidonia

27 oct. 1867

August Victor

11 mei 1870

Maria Emilia

7 nov. 1872

Centraal deel van de plaat moeilijk leesbaar.

- 122 -

25 nov. 1899


R.I.P. Ca09N Familie LD. Meeuws - Desmet R.I.V..

Ca10N Gustaaf Vanden Berghe 1925-1999 - Silvana Clarisse 1934-1999. Foto. Plaat1: Rust zacht lieve ome - vanwege kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Lieve Papa en Oma, Zoals gisteren eens was zal het nooit meer zijn. Ca11N Familie R. Detollenaere - Carlier. Ca11N onleesbaar mogelijks vrije kelder. C1a12N vrije kelder. Ca13N D.O.M. Zalige Gedachtenis van D. Vanackere Geb. Emelgem 20 jan. 1810 Overl. Swevezeele 14 april 1881. Van zijne huisvrouw R. Dutoit Geb. te Ingelmunster 2 jan. 1812 Overl. Te Swevezeele 20 jan. 1899. En hunne kinders Maria Theresia

Geb. te Ardoye 15 maart 1840

Overl. 3 sept. 1858

Nathalie

Geb. te Emelghem 13 maart 1842

Overl. 27.11.1929

Pelasia Leonia

Geb. te Emelghem 18 mei 1844

Overl. 7 mei 1860

Barbara

Geb. te Emelghem 14 nov. 1847

Overl. den 9 januari 1911

Charles Louis

Geb. te Emelghem 6 april 1849

Overl. den 18 mei 1903

Silvia

Geb. te Swevezeele 13 maart 1852 Overl. 31 december 1901

- 123 -


Rosalia

Geb. te Swevzeele 2 nov. 1856

Overl. 15.8.1935

R.I.P. Onderaan: Chs Tempelaere Swevezeele - Eeuwige Vergunning Ca14N Marcel Goethals 1925-2000 - Irma Mannens 1928 - . Foto. Ca15N Familie Maes - Goormachtig. R.I.V..

Ca16N

Links: Lucien Debaene -Simonne Spriet. Rechts: Familie Callewaert-Matte - Spriet-Callewaert en zoon Andre.

Ca17N Verticaal: Rustplaats der familie Cyriel Malysse - Goethals. R.I.V.. Horizontaal: HR Cyr. Malysse Geb. te Swevezeele 12-4-1873 er droevig verongelukt 5-4-1935 VR Febr. Goethals Geb. 15-7-1881 - Overl. 30-6-74. Hunnen kinderen Rachel - Marcel - Gabrielle. Ca18N D.O.M. Ter Gedachtenis van Jean Malysse Geb. te Bavichove in 1818 alhier overleden 1896. Zyne vrouw Barbara Storme Geb. T' Ingelmunster in 1833 - Overl. 12 Sept 1905. Onderaan: Hunne Kinderen

- 124 -


Ernest

Geb 1865

Overl. 1877

Elodie

1865

Overl. 1938

Theophile

1868

Overl. 1927

Camille

1871

Emilie

1873

Emma

1875

Overl. 1935

Ca19N Familie Theoph. Bruneel - Algoet. Verticale steen in baksteenmotief Ca20N Verticaal: Rustplaats Familie Depuydt - Deschout. Hand met krans van klimop.

Horizontaal: Zalig aandenken van Ferd. Depuydt. Geb. te Swevezeele 15 nov. 1825 - overl. 18 maart 1896. Zyne huisvrouw Ludovica Deschout. Geb. te Swevezeele 31 januari 1836 - overl. 22 febr 1926 Hunne kinderen Albericus Geb. 25 aug. 1878 - Overl. 10 oct 1923. Zyne echtgenoote Emma Van Haelemeersch. Geb. 16 nov. 1875 - Overl. 15 nov. 1934.

- 125 -


August Geb. 27 aug. 1881 - Overl. 17-10-1960. Zyne echtgenoote Raphaelle Maertens. Geb. te Lichtervelde 24 oct. 1898. Overl. 25-9-1966.

Cb Cb01N Familie Remi Vanslambrouck 1922-1996 - Decock. Foto. Motief Boek. Plaat: Als ik verdriet heb en geen raad meer weet denk ik aan al het goed dat gij voor mij deed. - Vanwege Reimond. Cb02N Familie Anseel-Wittevrongel. Vooraan: Marie-Jose 1924-1986. Cb03N Bid voor de ziel van Octavie Perneel Geboren te Ardoye den 25 oct. 1862 overl. te Swevezeele den 8 mei 1913. Echtgenoote van Jules Vanlaere Geboren te Ardoye 12 dec. 1862 Overl. te Zwevezeele den 2 feb. 1938. Kruisboom.

- 126 -


Cb04N Karel Wostijn Gewezen brigadier van van het Tolwezen - Geboren te Thourout den 3 oest 1813 en te Zwevezeele in den heer ontslapen den 25 november 1894 en vrouw Moeder Maria Janssens te Dudzeele den 16 juni 1821 - Alhier overleden den 18 december 1907. Enkel sokkel overgebleven. Cb05N Verticaal: D.O.M. Goede Jesus. Geef hun de eeuwige rust.

Horizontaal14: Ter zaliger gedachtenis van Heer Karel David 1800-1880. Vrouw Melania Van Tornout 1804- (niet aangegeven). Hunne kinderen Karel-Lodewyk 1865-1874 Benoni-Adolf Maria-Amelia Joannes-Alfons Arthur-Amatus-Achiel En van 14

Vrij onduidelijk.

- 127 -


Juffrouw Dominica David 1797-1867 Juffrouw Adelaide David 1803-1868 Heer Franciscus David 1804-1885 Heer Joannes David 1811-1871 xxxx Octavia Cauwe 1829-1897 Bovenste verticaal deel verdwenen, ijzeren verbindingspin nog zichtbaar. Plaat: Dood maar niet vergeten15. Knielsteen16: Mijn Jesus Bermhertigheid. Cb06N Noordzijde: Bid voor de zielen van Pieter Lodewijk Vuylsteke Notaris Geboren te Gheluwe den 9 febr. 1769, alhier overleden den 20 september 1839 en vrouw Theresia Delahousse geboren te Moorseele en oud 63 jaar - alhier overleden den 6 januari 1840. R.I.P.. Oostzijde: Heer Hendrik Vuylsteke Notaris en Burgemeester te Swevezeele. Geboren den 17 januari 1807 en overleden den 23 maart 1851 en vrouw Maria Elisabeth Brule geboren te Ingelmunster den 23 juni 1823 - overl. te Brugge den 18 juni 1892. Zuidzijde: Idonia Beke. Geboren de 13 feb xxx dienstmeid der familie. Geb. te Thourout en oud 62 jaar alhier overleden 23 dec. 1853. Heer Jesus geef hun (de)17 eeuwige rust. Westzijde: Kinderen Vuylsteke - Brule. Maria-Theresia-Henrica Geb. in 1844 - Overl. in 1849 Maria-Theresia-Octavia Geb. in 1853 - Overl. in 1855 Cb07N Noordzijde: D.O.M. à la mémoire de Monsieur Philippe Jacques Lanszweert. Ne à Ostende le 7 mars 1807 - Décédé à Bruges le 10 decembre 1882. Veuf de Dame Catherine Amerlinck. Epoux de Dame Lucie Maleveys née a Poperinghe le (niet opgegeven). Décédee le 30 mai 1915. R.I.P. Vier arduinen afsluitpaaltjes, ketting verdwenen. Oostzijde: D.O.M. A la memoire de Mademoiselle Aline Lanszweert née à Pithem le 21 aout 185 et pieusement décédée à Swevezeele le 17 mai 1890. R.I.P.. Westzijde: Hector Lanszweert. Geb. te Thielt 17-9-1888 - Overl. 10-1-1920 en zijne echtgenoote Marie Depuydt. Geb. (niet aangegeven) - Overl. (niet aangegeven). Zuidzijde: geen opschrift.

15

Plaat in drie stukken gebroken. Knielsteen gebarsten. 17 Stuk weg uit arduin. 16

- 128 -


Cb08N Noorzijde: + Ter zaliger gedachtenisse van Felix Van Couter. Voorzitter der kerkraad. Overl. in 1784, oud 67 jaar. Barbara Van Couter, overl. in 1885, 67 j. Eugenia Van Couter, overl. in 1894, 79 j. R~I~P. Door de Neven en Nichten der familien Notebaert - Priem - Van Couter opgericht. Eeuwige vergunning.. Zuidzijde: + Zalige gedachtenisse van Francis Van Couter Zijne vrouw Maria Theresia De Clerck en hunne kinderen. Sophia, geh met Romaan Notebaert Felix, ongeh Amelia, geh met Karel Van de Velde Juliana, geh met August Priem Ivo, geh met Louisa Van Clooster Eugenia, ongeh. Barbara, ongeh

- 129 -


Joannes, geh met Barbara Callewaert R.I.P..

Cb09N Zalige aandenken van Henri Vancouter Geb. te Swevezeele 16 jan. 1852 er overl. 18 dec. 1924. Zyne echtgenoote Sidonie Deure Geb. te Swevezeele 21 dec. 1854. Onderaan: Hun zoon Joseph Vancouter Geb. te Swevezeele 25 jan 1899 Rode piĂŤta. Cb10N D.O.M. Bid voor de familie van Joannes Vancouter Geb. te Swevezeele den 19 maart 1819 en er overleden den 31 dec 1889. Van zijne echtgenoote Barbara Callewaert Geb. den 7 maart 1821 overleden den 23 december 1895. Van hunne kunderen18. Victor

geboren in

1849 overleden in

-

Henri

1852

1924

Lucie

1857

1882

Alphons

1859

-

Pharailde

1863

1877

R.I.P.. Dit graf verbonden met vorige door knielsteen. Vier afsluitpaaltjes, ketting verdwenen. Cb11N Begraafplaats van Mijnheer Augustinus Van Slambrouck

Geb. 1791

Overl. 1883

en vrouw Rozalie De Brabandere

Geb. 1800

Overl. 1888

Hunne kinders Mynheer

Felix

Geb. 1823

Overl. 1877

Mynheer

Louis

Geb. 1825

Overl. 1893

Mynheer

Joannes

Geb. 1827

Overl. 1899

Jufvr

Francisca

Geb. 1828

Overl. 1888

Jufvr

Maria Louize Geb. 1837

Overl. 1907

Jufvr

Sophie

Overl. 1917.

Geb. 1840

Kruis met sluier. Beneden afsluiting in arduin met openingen in kruisvorm. Bovenaan stenen bloemenkrans. Cb12B D.O.M. Grafsteen der familie Maertens-Callens R.I.P.. Zes arduine afsluitpaaltjes zonder verbindingen. Bovenaan palmtak met stenen bloemenkrans. Horizontaal: Ter zaliger gedachtenis van D’Heer Felix Maertens. Voorzitter der Kerkraad 18

Data moeilijk leesbaar.

- 130 -


van Swevezeele. Geboren te Lichtervelde 28 aug 1798.Overl. te Swevezeele 6 juli 1867. Vrouw Charlotte Callens. Geboren te Wingene 27 mei 1805. Overleden te Swevezeele (5 januari 1882)19. Hun kinderen D’Heer Emiel Maertens 20xxxx in Voorzitter der Kerkraad. Geboren te Swevezeele 9 juli 1839. Overleden te Swevezeele 25 juli 1894. Juffrouw Marie Maertens./ Geboren te Swevezeele 9 juni 1846. Overleden te Swevezeele 29 aug. 1899. R.I.P. Plaat: Wij haden u zo innig lief maar konden u niet behouden.

Cb13N Familie Callens - Tanghe. Vooraan: metalen afsluiting. Cb14N Familie Florimond Andries - Tanghe. Opschrift Credo en PX. Stenen roosjes. Cb15NH

19 20

Geheel horizontale plaat moeilijk leesbeer. Tussen haakjes onzeker. Zin onleesbaar wat volgt zeer onduidelijk.

- 131 -


Oostzijde: Dierbare gedachtenis aan Francies Andries Geb. te Ruddervoorde den 13 dec. 1831. Overl. te Swevezeel den 8 october 1906. Echtgenoot van Joanna Adriaens Geb. te Zedelghem den 11 dec. 1842. Overl. te (niet aangegeven) 28 sept. 1932 R.I.P. Noordzijde: Hunne kinderen Julie

Geb. den 11 Maart 1875

Overl. den 1 Dec 1917

Hector

Geb. den 21 Nov. 1876

Overl. den -

Alouis

Geb. den 5 Juni 1878

Overl. den -

Florimond

Geb. den 10 Maart 1880

Overl. den -

Westzijde: Geen tekst. Zuidzijde: Hunne kinderen Henri

Geb. den 30 Juni 1867

Overl. den 14 Mei 1872

Medard

Geb. den 13 Sept. 1868

Overl. den 25 Oct. 1868

Francies

Geb. den 4 Oct. 1889

Overl. den -

Emelie

Geb. den 11 Juni 1871

Overl. den -

Marie

Geb. den 16 Oct 1873

Overl. -

Cc Cc01O Rustplaats der Familien Adolf Vaneecke - Huys en August Huys - Vanpoucke. R.I.P.. Cc02O Rustplaats der familie Ach. Sonneville - Goormachtig. R.I.P..

Cd Cd01Z Rustplaats der familie Crombez - Goormachtig en Crombez- Mannens. Knielsteen. Bovenaan decoratie met stenen roosjes. Cd02Z vrije plaats. Cd03Z Familie De Jonghe-Lievens en kinders. Cd04Z Familie Muylaert - De Cock. Plaat1: Gedenkenis.

- 132 -


Plaat2: Lourdes - Ander infoplaatjes verdwenen. Cd05Z Familie Uegene Vens - Devoldere. Cd06Z vrije plaats. Cd07Z vrije plaats. Cd08Z vrije plaats. Cd09Z Rustplaats van de familie J. Vermeersch - L. Patteeuw. Bovenaan: PX. Cd10O Hier rust Alice Vanhaelemeesch dochter van Herni en Julia Decock. Alhier geb. 3-71895 er overl. 4-7-1918 R.I.P.. Foto. Plaat. De aarde verbergt u maar in mijn verbeelding zie ik u altijd. Cd11O Hier rust Julia Decock echtgenoote van Henri Vanhaelemeesch Geb. Alhier geb. 2910-1864 er overl. 4-7-1918. R.I.P. Foto. Plaat: Aan onze beminde moeder.

Cd12O Rustplaats van heer Henri Vanhaelemeesch wed. van vrouw Julia Decock. Alhier geb. 18-3-1861 overl. te Oostende 12-5-1939. Foto. Cd13N Rustplaats der familie Leon Puype - Vandewalle. Cd14N Arthur Storme - Bertha Vandewalle en Victor Vandewalle - Nath. Borret. Cd15N Achiel Vervaele 1900-1996 - Anice Vandewalle 1901-1987 en zoon Frans 1935-1943. Cd16N Familie Firmin Vervaele - Vandewalle.

- 133 -


Cd17N Cyriel Tempelaere - Elza Vandewalle. Cd18N Hilaire Debaene - Maria Jonckheere. Foto. Cd19N Jules Denoo - Maria Debruyne en Julien Denoo - Marcella Jonckheere. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Cd20N vrije plaats Cd21N vrije plaats. Cd22N Ter duurbare nagedachtenis van onze teergeliefde Maria Magdalena Bruneel dochter van Theophilus en van Elodie Algoet. Geb. te Swevezeele 13 jan. 1895 en er godvruchtig in den Heer ontslapen 17 maart 1917. R.I.P.. Afgeknotte ronde zuil met foto. Beneden: Vaarwel! en blyf in ons gemoed Maria Magdalena teerer blomme zoet Gebloeid staan en by God den Heer O! dochter lief en sterf niet meer. J. Poille Rousselaere.

- 134 -


Ce Ce01N Rustplaats der familie Ernest Denoo - Vanden Bruelle 1876-1928 1874-1969. E. Denoo - Colle - M. Denoo - Standaert. Decoratie bovenaan met stenen roosjes en opschrift in het stenen kruis PX. Ce02N Kapel familie Hoet - Muylaert. Bovenaan Pax Vobix. Metalen deur Kruis met ingewerkt PX met kelk. Binnenin Plaat1: Zalig aandenken aan E.H. Frans-Victor Hoet. Rustend Pastoor te Zwevezeele * Aartrijcke 9-12-1891 - + Zwevezele 15-8-1942 zoon van Pieter en Juliana Muylaert. Plaat2: Zalig aandenken van Maria Hoet dochter van Pieter en Juliana Muylaert * Aartrijke 29-2-1856 - + Zwevezele 16-2-1938. R.I.V..

- 135 -


Ce03N Rustplaats van HR Victor Viaene zoon van HR August en VW Elodie D'Heygere 18931942 .I.V.. Opschrift Ave Jesu. Ingekapt motief klimop. Ce04N Familie H Goethals - Ph. Holvoet en dochter Maria. Opschrift Credo en PX. Decoratie met stenen roosjes.

Ce05N Rustplaats van H R August Vankeirsbilck 1872-1936 en van HR Victor Vankeirsbilck 1874-1942 zonen van Carolus en Nathalie Deschout. R.I.V.. Bovenaan: PAX. Ce06N Familie Oscar Bonduel - Soenen en Jules Bonduel. Decoratie met stenen roosjes. Ce07N Familie Wostyn - Vandewiele. Stenen roosjes. Ce08N Rustplaats der familie Jul. Vervaele - Deschrijvere. R.I.P. Koperen plaat motief Christus aan het kruis met doornenkroon. Ce09N F. Dumon - Desender en dochter Juliette. Decoratie met palmtak en ingekapte roosjes. Ce10N Hier rust Maria Braeckevelt dochter van August en Emerence Vankeirsbilck 4-101894 - 9-4-1943. R.I.V.. Plaat. losgekomen van de zerk. Ce11N Rustplaats Henri Baert - Vancompernolle en zoon Hector. R.I.P. Stenen roosjes. Ce12N Verticaal: Familie Snauwaert - Taveirne.

- 136 -


Horizontaal August Snauwaert 20-11-1873 - 15-8-1943 - Eugenia Taveirne 22-8-1883 - 25-31972. Plaat: Aan onze betreurde ouders. Ce13O vrije plaats met achteruitgeschoven zerk - Kruisboom. Noordzijde: Geen tekst. Oostzijde: Onder de schaduw van dit Kruis rusten hier in vrede de eerzame F. Tempelaere en echtgenoote R. Govaere. R.I.P. Zuidzijde: Gedachtenis aan de familien Tempelaere en echtgenoote R. Govaere. - R.I.P.. Westzijde: Geen tekst.

Ce14N Rustplaats familie Baert-Gardin. R.I.P.. Opschrift Credo. Plaat: De herinnering blijft zoals je was, in eenvoud en groot Hilda Baert ) 24-11-1921 - + 28-09-2013. Ce15N vrije kelder 1. Ce16N vrije kelder 2. Ce17N Grafstede van Juffr. Marie Roose *1880 - + 1945. Roose Jules 1875-1963. Bovenaan stenen roosjes. Koperen plaat Christus met doornenkroon. Stenen bloemen.

- 137 -


Ce18N Rustplaats der familie H. Van De Walle - Callewaert en zoon Hilaire. Foto met tekst: Hilaire uw plaats is ledig rond den haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaart. Koperen plaat Christus met doornenkroon. Stenen bloemen. Plaat1: O wreede dood waarom hem ontnemen die ons zoo dierbaar was Wij vergeten u nooit. Ce19N Rustplaats van Heer Jan Keirsebilck 1876-1948 en vrouw Mathilde Denys 1872-1945. R.I.P. Stenen roosjes. Ce20N Rustplaats der familie Van Lerberghe - Verhaeghe - De Vriese. Ce21N Familie Th. Verhaeghe - Brakeveld en dochter Irma. Plaat1: Wij vergeten u niet. Plaat2: (stuk afgebroken) A(an onze) bemin(de) Zuster. Ce22N Rustplaats van Emma Ervinck 1879-1943. Wed. van Edouard Vandevijvere. Ce23N Rustplaats der kinders F. Vansteelandt - Van Hollebeke. R.I.P.. Koperen plaat Christus met doornenkroon.

- 138 -


Cf Cf01Z vrije plaats Cf02Z vrije plaats en Hier rust Maria Deschout wed. van Kamiel Verhaeghe echt. van Honore Hoste Geb. 16-11-1879 - Overl. 2-2-1944. R.I.V. Foto. Cf03Z Familie Adhemar Demarez - Devriese en zoon Michel. Rust in Vrede. Cf04Z Hier rust Cyriel Misplon 21-2-1885 - 1-4-1959 Wed. van Pharailde Maria Denoo 11-11886 - 20-11-1942. Cf05Z Hier rust Elias Verduyn *4-6-1878 - +17-9-1942. Echt. van Emerence Boone bij haar geen data op de voorziene plaats .Blauwe informatieplaat. Plaat: onleesbaar. Cf06Z Bid voor de ziel van Mevrouw Margaretha Detavernier. Echt.van Heer Nestor Demarez Geb. te Wingene 14 mei 1909 - Overl. te Zwevezele 31 jan. 1942. Cf07Z Hier rust Mevrouw Henriette Blommaert 1917-1940 echtgenoote van Heer Leo Hosten. Cf08Z Hier rust Heer Eugene Blommaert 1885-1941. Echtgenoot van Mevrouw Maria Vandecasteele 1884-1968. Cf09Z Rustplaats van heer Seraphin Vanstechelman 1866-1945 en vrouw Pauline Maes 18711941. R.I.P. Plaat1: Aan mijne beminde Moeder. Plaat2: Lieve Vader rust zacht. Cf10Z vrije plaats. Cf11Z Hier rust in vrede August Verschilde. Wed. van Sylvie Ooghe Geb. 24-2-1857 - Overl. 30-9-1940. Cf12Z Bid voor de ziel van Irma Devriese Geb. te Ardoye 6 juli 1888 overl. te Brugge 8 juli 1932 en alhier begraven. Echtgenoote Edmond Volckaert 1892-1960. R.I.P.. Plaat onderaan: Bidt voor de zielelavenis van Alida Bertha Opsomer dierbare echtgenoote van Edmond Jozef Volckaert geboren te Ardooie den 10 mei 1884 en godvruchtig overleden te Zwevezele den 11 februri 1939 - Rust in Vrede. Cf13Z Zalig aandenken van Leon Volkaert Geb. te Lichtervelde 27 nov. 1851 Overl. te Swevezeele 8 Oct. 1918. Echtgenoot van Marie-Louise Van Eenoo Geb. te Wyngene 24 mei 1854 alhier overl. 15 oct. 1928. R.I.P..

- 139 -


Plaat onderaan: Hun zoon Emerie. Hier geb. 4 Oct. 1894. Doodelyk gekwetst op het eereveld. Overleden te Hoogstade 21 Oct. 1915.

Cf14Z Zalig aandenken van Heer en Vrouw Victor Houthoofd Geb. Coolscamp 15-3-1865 Hier overl. 19-4-1936. Marie Vanwymelbeke Geb. Wacken 8-1-1865 - Hier overl. 2-6-1936 R.I.V. en dochter Maria 1884-1956. Plaat: A ma Mère regrettÊe. Cf15Z Ter zaliger gedachtenis van HR Camiel Meeuws Geb. 24-8-1964 - Overl. 3-10-1936. Echtgenoot van VR Silvie Vancauwenberghe Geb. 18-8-1864 - Overl. 26-7-1951. R.I.V.. Cf16Z Rustplaats van de familie Triphon Wille - Spriet. Cf16Z Victor Deroo - Verfaillie. Cf17Z Familie Felix Deroo - Tallier R.I.V.. Zijkanten decoratie met stenen roosjes. Cf18Z Familie Jules Hubrecht - Maria Beernaert - Eugenie Kindt. Foto. Cf19O Oostzijde: Zalige gedachtenis van de eerzame jufvrouw Rosalie Jochem Geboren te Swevezeele den 7 maart 1864 er overleden den 4 januari 1918. Heere Jesus wees haar genadig! Zuidzijde: En van hare broeders & zuster te Swevezeele geboren H. Camiel 18 april 1855 H.. Joannes 30 juli 1857 overleden 16 dec. 1914 - H Leonard 7 juli 1859. J Ida 30 juli 1861 overleden 27 januari 1922. R.I.P.. Noordzijde: De kinders van Constant en Virgenie Meeuws. Kruisboom naar oosten gericht.

- 140 -


Cf20Z Zalig aandenken van Victor Desmet *24-1-1869 - +14-12-1939. Wed. van Hortentia Monton *27-12-1881 - 30-10-1934. R.I.V.. Cf21Z R.I.V. Laura Debaeke 1911-1941 echtgenote J. Vande Vyvere en zoon Johan 19411971 echtgenoot Denise Van Poucke. Koperen Plaat Christus met doornenkroon. Plaat1: Een hart van goud, vol goede gaven ligt hier stil en zacht begraven. Plaat2: God weet waarom. Cf22Z Rustplaats der familie Achiel Coucke - Sarazin R.I.V. Foto. Cf23Z Zalig aandenken van HR Felix Maes Geb. 28-3-1862 - Overl. 23-3-1943. Zyn echtgenoote VR Idalia Deduytsche Geb. 10-4-1865 - Overl. 22-2-1937. R.I.V..

Cg Cg01N Maurits Vanhaelemeersch - Irma Vandenbussche. Cg02N Familie Meester De Clerck - Van Massenhove. Cg03N Rene Vermander 1902-1975 en Germaine Vanlaere 1903-1974. Foto. Cg04N De familie Rene Vandewiele - Maes.

- 141 -


Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Cg05N Gustaaf Vienne - Rachel Martens. Cg06N Familie Elza Vanhove - Gabrielle Vanhove. Plaat: Bloemstukje - Rust zacht lieve zuster. Cg07N Firmin Ramboer - Astria Verkest.

Cg08N Joseph Vanhove - Eggermont. Cg09N Familie M. Devolder - E. Lievens. Ineengevouwen handen. Foto. Plaat1: Aan mijn lieve zuster - Frans. Plaat2: Dood maar niet vergeten. Cg10N Dokter O. Maes - L. Dejonghe. Cg11N R.I.V. Arthur Ooghe - Lannoo - Richard Deloddere - Ooghe. Foto. Plaat: A notre Tante. Cg12N Dokter A. Tampere - J. Mattan en dochter Katrien. Foto. Plaat: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Cg13N Michel Bousson en vrouwen Julie en Maria Kindt en Flavie Bousson. Cg14N Theophiel Deproost - Elvira Vandierendonck.

- 142 -


Cg15N Achiel Bousson - Sabina Van Coillie en Maria Van Coillie. Cg16N Familie Jeroom Decadt - Gaytant. Plaat: Rust zacht lieve Vader.

Ch Ch01N O Maertens - M Muylaert. Ch02N Ere-Gemeentesekretaris Gilbert Rammant 1914-1977 - Antoinette Kindt en kleinzoon Stan 1977-1990.

Ch03N Familie R Deceuninck - A Haezebrouck. Ch04N Familie J Vanpachtenbeke - A Schotte en zoon Johnny Vanpachtenbeke. Ch05N Familie H Vanpachtenbeke - H Vandenberghe. Ch06N Blanche Verbeure 1900-1984. Ch07N Familie Joseph Van Daele - L Vanwanzeele (letter L deels losgekomen). Ch08N vrije plaats.

- 143 -


Ch09N Familie Paul De Kemele 1913-1979 - Laura Verleye. Plaat: Rust zacht. Ch10n Alidor Paepe - Zulma Pynnaert. Ch11N Gerard Vandewiele - Georgina Goemaere. Plaat. Met diepe dankbaarheid denken wij aan u terug. - Kinderen en kleinkinderen.

Ci Ci01N DĂŠsirĂŠ Spriet - Van Cauwenberghe en zoon Bernard. Ci02N Oscar Wostyn - Laura Loose. Ci03N Jerome Spriet - Margaretha De Clercq. Ci04N Gerard Wanneyn 1909-1980 - Martha Verstraete 1910-1986.

Ci05N Gino Meersseman 1960-1980 - Maria Bol 1922-2001. Plaat1: Alles vergaat alles verdwijnt behalve het aandenken. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 144 -


Ci06N Andre Jonckheere - Ivonne Vanderhaege(n) en Marcel Vanderhaege(n). Laatste letter “n� van Vanderhaegen twee maal afgevallen. Ci07N Albert Delameillieure 1922-1981 - Maria Vergote 1928-2006. Foto. Ci08N Hector Mortagne 1917-2011 - Suzanne Denolf 1921-1981. Foto. Plaat1: Door maar niet vergeten. Plaat2: De zon die je bracht in ons leven zullen we noot vergeten. - Germaine. Ci09N Willy Lanckriet - Jeanette Deblaere. Ci10N Nestor Demarez 1913-1981 - Helena Galle 191-2(00)0. Twee centrale cijfers weg in laatste datum. Ci11N Andre en Irma Dobbelaere. Ci12N Hector Behaegel - Flavie Vandendriessche. Ci13N Adiel en Maria Vandevelde. Ci14N Arseen Roygens - Maria Lambrecht. Ci15N Alfons Dierckens - Maria Vereecke. Foto. Plaat1: Rust zacht lieve meter. Plaat2: Aan mijn beminde meter.

Ci16N Familie M Verkest - G Depypere. Ci17N Familie Marcel Deblaere - Marie-Jose Kerckhove.

- 145 -


Ci18N Familie Victor Bauwens 1933-1982 - Margriet Loontjens. Foto met tekst: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard - Margriet- Danny - Eddy. Plaat1: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Cj Cj01N Honore Van Eenoo 1904-1967 - Margareta Declercq 1910-1996. Cj02N Andre Misplon - Maria Vandenberghe. Cj03N Frans Vervaele 1931-1982 - Marie-Therese Declercq. Cj04N Camiel Cyriel Lannoo 1905-1983 - Maria Maes 1903-2000. Plaat1: Beertje - Je achterkleinkinderen - Andres - Jane - Louise. Plaat2: Elke dag denken wij met veel liefde aan u. Cj05N E.H. Andre Becu 1928-1983 Opschrift PX.

Cj06N Famlie Alberic Vannieuwenborgh - Elza Muylaert.

- 146 -


Cj07N Sylvaire Wostyn - Lucienne Vansteenkiste. Cj08N Familie Coussement - Derieuw. Cj09N Aldegonde Verkest. Cj10N Maurits Danneels - Elza Wittebolle. Cj11N Gaby Vervaeke - Erna Gardeyn. Plaat: Eens was je de zon in ons huis, nu ben je de zon in ons hart. Cj12N Familie Jerome Martens - Paula Houthoofd. Foto. Cj13N Simonne Martens 1921-1982. Cj14N Irene Cocquyt 1932-1985 - Agnes Pauwelyn. Plaat Dank aan onze voorzitter - Gewestelijk veekweekvereniging Torhout.

Cj15N Gilbert Verlinde 1928-1985 - Adeline Delaere 1929 - . Foto. Cj16N Roger Vandenberghe 1924-1985 - Mariette Delannoy 1920-2006. Cj17N Frans Samyn 1923-1986 - Maria De Jaeger 1925. Foto. Plaat1: In alle stilte ben je van ons heengegaan maar je blijft in ons verder leven - .. echtgenote en kinderen .. Plaat2: Lantaren met opschrift: Maria ~ Eric ~ Monique. Plaat3: Stenen kruis met bloemen.

- 147 -


Cj18N Ernest - Firmin Verhoestraete 1907-1986. Cj19N Familie Michel Vermersch - Kindt. Foto. Plaat1: Lourdes - A la grotte benie nous avons priĂŠ pour toi. Plaat2: Georgette wij zullen u nooit vergeten - nonkel Palmer tante Alice. Cj20N Familie Delafontaine - Ketels. Vooraan: Omer 1903-1986 - Maria 1905-1957. Cj21N Valentijn Soens 1912-1999 - Angele D'Herdt 1918-1986. Foto.

Ck Ck01O Camille De Love 1902-1975 - Leontine Doom 1911-1998. Foto. Ck02O Familie Philemon Dierckens - Vandenberghe. Plaat1: Rust in Vrede. Plaat2: Een laatste hand een laatste blik. Voortaan, heest tussen ons ongrijpbare stilte. Plaat3: Rust zacht lieve Moeder. Plaat4: Stukje - Koppel duiven op dak - zonder opschrift.

- 148 -


Ck03O Familie P. Bruynooghe - ReddĂŠ. Paul 1900-1965 - Julia 1904-1975. Foto. Plaat: Uw scheiden baart diepe smart. Ck04O Familie Oscar Vannieuwenhuyse - Wackenier. Foto. Zittende engel. Plaat1: Bloem op zwarte achtergrond - Informatieplaatje verdwenen. Plaat2: Aan mijn beminde vader Plaat3: Dood maar niet vergeten. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Ck05O Ivo Denolf 1897-1975 - Julia Delafontaine 1893-1983.

Cl Cl01W Maurice Desmet 1917-2005 - Nelly Dobbelaere 1928-2006 - Laura Desmet 19151975.

Cl02W Gustaaf Beuselinck - Adronie Vervaele en kinders Jules en Mariette. Cl03W Familie Camiel Verstraete - Elodie Wybo.

- 149 -


Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Le temps passe le souvenir reste. - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Cl04W Familie Henri Debaets - Coralie Van Brabant. Foto. Ineengevouwen handen. Cl05W Familie Odiel Verbeerst - Maria Vansteelant.

Cm Cm01O Cyriel Borra - Laura Callewaert. Foto. Plaat: Rust zacht lieve vader. Cm02O Familie I. Ketels - Cortvriendt en kinders. Opschrift Credo. Plaat: Eeuwig aandenken. Cm03O Familie Felix Struyve 1871-1937 - Elodie Ketels 1874-1948 - Gerard Struyve 19111987 - Maria Devriendt 1917-1976. Foto met opschrift: Wij bewaren uw goedheid in ons hart. Plaat1:Moeder uw beeltenis blijft ons immer bij. Plaat2: Aan onze lieve Meter.

- 150 -


Cm04O Gustaaf Vandenbroucke - Maria Scheerens en dochter Jacquerette. Ineengevouwen handen. Cm05O M. Vansteelant wed. van H. Vancoppenolle.

Cn Cn01W Hector Lanckriet - Alida Deneweth. Cn02W Modest Desnouck - Martha Werbrouck. Cn03W Familie Florimond Devacht - Germaine Van Acker. Cn04W Familie A. Boens - B. Desmet.

Cn05W Gerard Lagaeysse - Aldegonde Goethals 1935-1976.

- 151 -


Co Co01O Familie Marcel Desmet - Van Neste en zoon Jozef. Co02O Gustaaf Vandenbroucke - Maria Decock. Plaat: Hier rust Yolande en Norbert Vandenbroucke kinderen van Gustaaf en Maria De Cock 1938-1939 1943-1948. Plaat: Stenen koffertje met bloemen - aan onze beminde moeder. Co03O Arseen Decock 1908-1976 - Alina Deneweth 1907-1992. Co04O Gerard Verhoye - Marcella Wautermartens - Rachel Lambert. Plaat1: Voor elk mooi uur waarop gij ons hebt blij gemaakt zeggen wij u dank. Plaat2: Memé, in ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij mij. - Sandy. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Co05O Familie Oscar Scherrens - Demeulenaere en dochter Georgette. Plaat: In ons hart en gedachten blijf je bij ons.

Cp Cp01W Henri Deblaere - Bertha Pozzolo. Ineengevouwen handen. Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Cp02W Jozef Lisabeth 1922-1976 - Georgette Gernaey 1925-2006. Foto. Ineengevouwen handen. Foto. Plaat1: Lourdes - De tijd gaat voorbij de herinnering blijft. Plaat2: Lourdes - A la grotte benie j’ai prié pour toi. Cp03W Firmin Meeuws - Maria Verhoestraete. Cp04W Gerard Denoo - Paula De Waele. Plaat1: Rust zacht lieve ouders. Plaat2: Rust zacht lieve moeder. Plaat3: Rust zacht lieve moeder. Plaat4: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard.

- 152 -


Cp05W Remi Deweerdt - Angele Marcus - Edmond Verbeerst.

Cq Cq01O Leon Verkinderen - Maria Demeulenaere. Plaat: Dood maar niet vergeten. Cq02O August Deblaere - Helena Jacob. Cq03O Familie Sidon Vansteelant - Beuselinck en zoon Maurice. Cq04O Familie M. Desmet - A. Vanderhaege. Cq05O Gentiel Spriet 1908-1975 - Estella Feys 1913-1983.

Cr Cr01W Familie Vandenberghe - Allaert.

- 153 -


Cr02W Madelena en Helena Wybo. Cr03W Jean Pecceu 1923-1977 - Gabriella Mestdagh. Cr04W Sylvaire Hurtekant - Irma Roose. Plaat1: Roos - Geen informatieplaatje. Plaat2: Stenen bloem - Geen informatieplaatje.

Cr05W Frans Debusschere - Julia Lievrouw. Plaat1: Een hart van goud vol goed gaven ligt hier zacht en stil begraven. - Chris, Anja, Jelle & Nicolas. Plaat2: Rozen verwelken LeliĂŤn vergaan maar uw herinnering blijft eeuwig bestaan.

Cs Cs01O Rechts: Louis-Jerome Ramboer 1905-1978 - Germaine Maertens 1911-2000. Links: Odiel Vervaele 1903-2002 - Elza Ramboer 1902-1978 Cs02O Achiel Vermeersch - Irma Callewaert. Foto.

- 154 -


Plaat: Aan u de rust aan ons de smart. Cs03O 833 Georges Blanchaert - Josima Clarisse. Plaat: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. Cs04O 834 Alice en Augusta Vens.

Ct Ct01W Gaspard Defour - Clara D'Heyne. Ct02W Hector Goethals - Maria Descheemaecker. Ct03W Hubert Lannoo - Maria Deneweth. Ct04W J. Vandewalle - A. Mooyaert - zoon Jean-Claude. Ineengevouwen handen. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Ct05W Henri Martens - Gerarda Galle.

Cu Cu01O Familie Frans Schotte - Vanhoutte. Cu02O Donald Bysh (letter H zit los, volgende letter verdwenen) - Simonne Van Compernolle.

- 155 -


Cu03O Albert Lansens 1916-1993 - Laura Reynaert 1919-2006 - Walter Lansens 1953-1979. Plaat: Vanwege de Hubertusruiters. Cu04O Ernest Vandierendonck - Cecilia Van Den Broele. Cu05O Familie Alidor Dedeyne - E. Symkens. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

Cv Cv01W Maurice Vens - Andrea Lannoy. Cv02W Familie Henri Algoedt - Vanderschaeghe. Plaat:Lourdes. Cv03W Familie Adiel Vandendriessche - Georgette Hanne 1933-1995- Hun zoon Johan 1959-1979. Plaat1: Rust zacht lieve zoon - Wij zullen je nooit vergeten. Plaat2: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat3: Te vroeg zijt gij ons ontnomen maar in ons hart zult gij altijd blijven wonen. Cv04W Familie Albert Vermeersch 1917-1980 - Maria Parmentier 1920-2006 en zoon Luc 1950-1980. Foto. Plaat1: Uw scheiden baart diepe smart. Plaat2: Aan onze beminde zoon - Aandenken. Plaat3: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Aan onze beminde Meter. Plaat4: Door elk moment waarop je ons hebt blij gemaakt zeggen we dank. - Dorine en Patrick. Cv05W Gustaaf Anseeuw 1904-1991 - Irma Wostijn 1910-1980. Plaat: Aan mij lieve Peter.

Cw Cw01O Valere Verhaeghe - Godelieve Snauwaert. Cw02O RenĂŠ Vandeweghe - Maria Segers. Foto.

- 156 -


Cw03O Jerome Vierstraete - Urbania Mortier. Cw04O Familie G. Deruyter 1905 - - E. Vanhaelemeesch 1905-1980. Cw05O Rene DeprĂŠ - Celina Eechout.

Cx Cx01W Julien Desmet - Magdalena Callewaert. Ineengevouwen handen. Plaat: Rust zacht lieve vader. Cx02W Jules Vanslambrouck - ZoĂŤ Denolf. Cx03W Jeroen Gevaert 1972-1980. Informatie op rotsblok.

Cx04W Andre Lansens - Pharailde Vanparys. Foto. Plaat:Hier ligt een hart van goud begraven. Cx05W Familie Leon Baert - Magdalena Caen en zoon Gabriel. Foto. Plaat: Aandenken.

- 157 -


Cy Cy01O Alberic Supply - Odila Vanden Broele. Cy02O Maurits Deduytsche - Mariette Bousson. Cy03O Adhemar Meeuws - Alice Hanne. Plaat: Je was zo goed, wie je gekend heeft vergeet je nooit. Cy04O Familie Julien Belaen - Maria Demeyere. Foto. Ineengevouwen handen Plaat1: Lourdes. Plaat2: Rust zacht lieve vader. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Cy05O M. Martens - M. Vandecasteele. Plaat: Uit het oog maar niet uit het hart.

- 158 -


Cz Cz01W vrije plaats. Cz02W H. Vermandere - Hallaert. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat1: Rust zacht lieve vader. Plaat2: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Gedenkenis van Lourdes. Cz03W Silveer Strobbe 1912-1981 - Martha Vermander 1916-2000. Ineengevouwen handen. Plaat: Wij vergeten u nooit - Van kinderen en kleinkinderen. Cz04W Jozef Cools - Mariette Vandeweghe. Cz05W Gerard Vande Walle - Maria Hoste.

Cza Cza01 vrije plaats Cza02 vrije plaats Cza03O August Sabbe - Maria D'Hoop.

- 159 -


Plaat.:Uit ons midden maar niet vergeten. Cza04O Familie Remi Velghe - De Caigny. Plaat1: Rust zacht lieve peter - Peter. Plaat2: Rust zacht lieve peter - Krist. Plaat3: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. Cza05O Familie Strobbe - Verhaeghe. Vooraan: Firmin 1913-1982 - Maria 1915-2003.

Czb Czb01W Jules Viaene 1914-1983 - Yvonne Meeuws 1905-1994.

Czb02W Marcel Clinckemaillie * 28-4-1913 - + 2-12-2012 - Julia Verlinde * 18-11-1909 - + 26-3-1983. Czb03W Rene Vandemoortele - Magdalena Ketels. Czb04W Familie Georges Muylaert - Alida Bertram. Foto.

- 160 -


Czb05W Remi Moeykens - Magdalena Puype.

Czc Czc01O Familie Michel Persijn - Dedeyne. Foto. Czc02O Gilbert Danneels 1926-1983 - Roza Dewulf 1924-2006. Foto. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat3: Wij zullen je niet vergeten. - Andrea, kinderen en kleinkinderen. Plaat4: Het is stil in huis nu jij er niet meer bent. - Voor onze liefste mĂŠmĂŠ. Czc03O Camiel Taveirne - Anna De Lameillieure. Czc04O Familie Deloddere - Versaevel - Alliet. Vooraan: Odile 1895-1983 - Jeanne 1900-1930. Plaat: Dood maar niet vergeten. Czc05O Andre Duyck 1924-1983 - Henriette Werbouck. Plaat1: Herinnering. Plaat2: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard.

Czd Czd01W Achiel Eeckhout 1902-1984 zoon van Karel en Lucie Baert. Czd02W Georges Vandenbroucke 1924-1984 - Martha Van Biervliet 1923-2010. Plaat: Onze wegen zijn gescheiden maar onze harten blijven samen. - Marleen, Freddy en Sam. Czd03W Rustplaats Raymond Deduytsche - Bertha Decorte. Czd04W Familie Vandeweghe - Viaene. Vooraan: Julien 1924-1984 - Antoinette 1927-2003. Foto. Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij - Van kinderen en kleinkinderen. Czd05W Germain Mahieu - Martha Vromman. Foto.

- 161 -


Plaat1: Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het ooit. - Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Lourdes : De tijd gaat voorbij de herinnering blijft.

Cze Cze01O Charles Eeckhout - Silive Verhaeghe - ZoĂŤ Eeckhout. Cze02O Rustplaats van heer Achiel Pape 1936-1985. Foto. Plaat1: Afbeelding bloemen - Kathy, Olivier, Lisa, MichaĂŤl, Quinten. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat3:Van kinderen en kleinkinderen - Pape Kris, Hans, Kathy, Petra. Cze03O Achiel Moeykens 1913-1984 echtbgenoot Bertha Werbouck 1920-1994. Plaat1: Aan mijn beminde echtgenoot. Plaat2: Te Beauraing heb ik voor u gebeden. Cze04O Links: Michel Fraeyman 1917-2000 - Maria Vandamme 1915-1984.

- 162 -


Rechts Nicole Fraeyman 1951 - Camiel Vandamme 1921-1990.

Czf Czf01W Familie Firmin Clinckemaillie-Anseeuw. Czf02W Rustplaats Daniel Desmet 1944-1985. Czf03W Familie Puystiens - Peel. Vooraan: August 1906-1985 - Jeanne-Marie 1905-1985. Plaat1: Aan onze wapenbroeder N.S.R.P. Brugge. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czf04W Familie T. Verhoestraete - Deboodt. Plaat: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. Czf05W E. Biebauw - E. Mortier. Foto.

Czg Czg01O Richard De Bruyckere - Colette Braeckevelt. Foto. Plaat1: Lourdes - Le Temps passe le Souvenir reste. Plaat2: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Czg02O Familie O. Vaneeckhoutte - H. Deleu. Plaat1: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Zussen & schoonzussen. Plaat2: Hoe zal ik het leven verdragen nu gij mij ontroofd zijt. Plaat3: Konden onze gedachten u doen herleven gij waart altijd bij ons gebleven - Aan onze beminde oom. Czg03O Wilfried De Laere - Florent Deblaere - Marie-Jose Van Hecke. Czg04O Emeric De Vos 1902-1985 - Bertha Verleye 1904-1987. Plaat: Stenen bloemen.

- 163 -


Czh Czh01N De familiĂŤn M. Vancompernolle - Vermeersch - G. Baert-Vancompernolle. Czh02N R.I.V. Jules Hoste 1907-1974 - Maria Vandeweghe 1909-1976. Plaat1: Rust zacht. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Czh03N Julien Verhaeghe 1931-1974 - Ceciel Delacluyse. Plaat: Wij hadden u Zo innig lief Maar mochten U niet behouden. Czh04N Marcel Verstraete 1939-1974 - Anna Lams. Ineengevouwen handen. Plaat: Aan mijn beminde Peter.

Czh05N Familie Theodule Vandierendonck - Kesteloot. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czh06N Familie J. Pincket - M. Galloo. Ineengevouwen handen. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Lourdes -Le temps passe le Souvenir reste (vermoedelijke tekst). Czh07N R.I.V. Adrienne Deroo 1894-1974.

- 164 -


Czh08N Andre Vermoortele 1897-1974 - Martha Roelens 1899-1985. Czh09N Familie Alfons Feys - Deneweth. Verticale steen in baksteenmotief. Czh10N Familie Ernest Vens - Meeuws en zoon Georges Czh11N Jerome Cortvriendt - Bertha Wittebolle. Czh12N Jules Vansteenkiste - Van Coillie. Plaat: Rust zacht lieve Peter. Czh13N De familie Degroote - Denolf. Czh14N Familie Sylvere Vermeersch - DeprĂŠ. Ineengevouwen handen. Plaat1: Het enige dat ge ons hebt aangedaan is dat ge veel te vroeg zijt heengegaan. Plaat2: Aan mijn lieve Peter - Dirk. Czh15N Juffrouwen Maria en Julienne Lepoutre. Czh16N August Deboodt - Emerentiana Deschout.

Czh17N Gaston Denolf 1903-1990 - Alice Casier 1903-1977. Czh18N Camiel Van De Vyvere - Louise Bostyn. Czh19N Gentiel Loose 1909-1977 - Anna Wostyn 1909-1990. Czh20N Maurice Mannens - Maria Hubrecht.

- 165 -


Czh21N Antoon Callewaert - Maria Oosterlinck. Czh22N Familie Andre Dewitte - Maria Baert. Czh23N Maurits Deprez - Yvonne Verbanck. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Lourdes - A la Grotte Benie nous avons prie pour toi. Plaat3: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft. - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Czh24N Jules Bousson 1909- 1981 - Bertha Meerschaert 1912- 197721. Foto. Plaat: Rust zacht lieve zuster.

Czh25N Gustaaf Sap - Pharailde Ketels. Ineengevouwen handen. Plaat1: Rust zacht betreurde ouders. Plaat2: Uw plaats is ledig bij de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. Czh26N Oktaaf David - Maria Claeys. Ineengevouwen handen. Plaat: Vanwege broers en zusters. Czh27N Remi Lannoo - Alice Carrewyn - Jerome Lievrouw. 21

De letter “u” in Jules verdwenen. De letter “s” van Jules deels afgebroken. De letter “t” van Meerschaert deels gebroken.

- 166 -


Czh28N Familie A Vanhaelemeersch - Jonckheere. Czh29N Famiile R Van Walleghem - I Cortvriendt. Czh30N Links: Gentiel De Clercq 1907-1991 - Martha Claeys 1908-1992 en zoon Palmer 1932-1955. Rechts: Jules Goethals 1907-1968 - Magdalena Claeys 1922. Foto. Plaat: Verenigd in ’t leven gescheiden door ’t graf de dood breekt de banden der liefde niet af. - Roger.

Czh31N Familie M. Tanghe - J. Vandekerckhove. Foto. Czh32N Cyriel Degeldere 1902-1979 - Irma Dedeyne. Foto. Czh33N Maurice Decuypere 1903-1979 - Magdalena Scherrens 1906-1983. Czh34N Arthur Vansteelant 1919-1979 - Zoë Roose 1922-2003. Czh35N Henri Vansteelandt 1904-1979 - Maria Vandenbroucke 1905-1999. Czh36N Familie Jules Claerhout - Maria Buddaert. Czh37N Jules Wybo - Martha Quartier. Czh38N Jozef Janssens 1907-1980 - Yvonne Rogier 1915-1996. Fotp. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor U gebeden. Czh39N Familie Adolf Plovie - Zoë Decorte en Robert Jodts. Czh40N Maurits Craeye - Madeleine Degrande.

- 167 -


Czh41N Hector Debaene - Celina Deneweth. Plaat met Foto. NoĂŤlla Deneweth * Zwevezele 2 mei 1929 - + Brugge 28 maart 2002. Czh42N Rustplaats Leon Duyvejonck - Celina Bruynooghe. Czh43N Rustplaats Louise Vienne 1879-1980 en dochter Margaretha Huys 1912 -. Foto. Plaat1: Diep betreurd. Plaat2: Diep betreurd. Czh44N Lucien Allaert 1938-1981 echtgenoot Monique Dierckens. Plaat: Aan onze diepbetreurde zoon Lucien. Czh45N 163 Omer Kerwyn - Alice Biebauw- Ineengevouwen handen. Czh46N Georges Denolf - Jacqueline Oosterlinck. Plaat1: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. - Vanwege je klein- en achterkleinkinderen. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Czh47N Julien Debuck 1910-1996 - Maria Roelens 1910-1981. Foto. Plaat: Lourdes - Zonder informatielabel. Czh48N Georges Lampaert - Bertha Serruys.

- 168 -


Czh49N Urbain Bruneel - Maria Verduyn.

Czh50N R.I.V. Maria Bousson 1905-1982. Czh51N Maurice Staelens - Yvonne Verstraeten en zoon Andre. Plaat: Eeuwig aandenken - Vanwege het personeel Firma Bospan. Czh52N Familie Adhemar Duyvejonck 1906-1982 - Beatrice Alliet 1914-2000. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat: Vanwege uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Czh53N Familie Andre Pattyn - Bertha Debaeke. Czh54N Familie Octaf Vens - Florence Lams. Czh55N Familien Vromman - Werbrouck - Frere-Vromman. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Czh56N Familie Jules Declercq - Verstraete en dochter Maria. Czh57N Familie Carels - Sabbe. Vooraan: Andre 1909-1983. Czh58N Nnaamloos.

- 169 -


Czh59N Familie Valere Van Aerde 1934-1983 - Angele Verbrugghe. Czh60N Jules Deprouw 1887-1983 en echtgenote Maria Vanslambrouck 1890-1945. Foto. Czh61N Familie Eric Mattens 1932-1984 - Simonne Taeckens. Plaat: Rozen verwelken leliën vergaan maar uw herinnering blijft eeuwig bestaan Marleen - Johnny - Geert. Czh62N Remi Desmet 1910-1981 - Elisabeth Vanhove 1909-1984. Czh63N Rustplaats van Jules Patteeuw - Jozef Patteeuw - Marcel Patteeuw. Czh64N Gustaaf Devoldere 1891-1984 - Germana Declercq 1895-1984. Foto. Plaat1: Wie kan ooit begrijpen wat jij voor ons betekende. Plaat2: Lourdes. Czh65N Maurice Roels 1918-2003 - Osma Vanneste1921-1984. Foto. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Czh66N Familie Rene Verhaeghe 1899-1984 - Clara Wanneyn 1902-1991. Czh67N Familie Arsene Baert - Maria Moyaert. Czh68N Familie Vandekerckhove - De Vooght. Vooraan: Raphaël 1925-1984 Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Czh69N Familie Emma Vandenbulcke - Jerome Reygaert. Foto.

Czh70N Georges Dedeyne 1910-1984 - Laura Lattrez 1920-2012. Czh71N Maurits Devolder - Virginia Crombez. Foto. Plaat: Uw afwezigheid doet mij begrijpen hoe dierbaar uw aanwezigheid was. Sandra. Czh72N Maurice De Buck 1908-1984 - Irena Dekeyzer 1912-1991. Foto. Czh73N Familie Rudolf Braeckevelt - Maria Carrewyn. Czh74N Familie Rustwat - Vanzieleghem. Vooraan: Jan 1910-1984 - Gaby 1925-1987. Afbeelding duif. Plaat1: Wie kan ooit begrijpen wat jij voor mij betekende. Plaat2: Aan mij lieve Meter. Czh75N Familie Jozef Lootens - Agnes Deceuninck. Czh76N Familie D. Vansteelant - Devolder. Czh77N Familie Em. Deceuninck - Elie Dubron.

- 170 -


Czh78N Rustplaats der gebroeders RenĂŠ en Jules De Vriese. Plaat: Stenen kruis met bloemen. Czh79N De familie Eeckhout Jules Cyriel Pharailde Eudolie.

Czh80N Familie Pascal Verkest - Van Hee. Plaat: Aan mijn betreurde Moeder. Czh81N Familie Achiel Lanckriet - Baert. Foto. Czh82N Familie Edgard Declercq - Romanie Le Jaegere. Czh83N Rustplaats van Leon Vanderhaege - Maria Vanbelle 1888-1962. Czh84N De familie Emiel Beke - Roelandt. Jeanny - Irene. Czh85N Familie Gerard Denoo - Vanhauwaert. Verticale steen in baksteenmotief. Plaat: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. Czh86N Rustplaats der familie Gust. Callewaert - Demeulenaere - Vanslambroeck. Czh87N Rustplaats der familie Leon Verhelle - Taveirne. Opschrift Credo. Czh88N Rustplaats der familie Gentiel De Cock - Ketels. Czh89N Rustplaats der familie Cosmas -Van Walleghem - Vanhaelemeesch. Opschrift Credo. Plaat: Aan onze beminde ouders.

Czh90N Rustplaats der familie Emeric - Julien Goethals - Decock.

- 171 -


Czh91N Rustplaats der familie Henri Popelier - Coussee. Foto. Czh92N vrije plaats. Czh93N Rustplaats der familie Edward Desmet - Vansimaeys. Czh94N Rustplaats der familie Adolf Reynaert - Neirinck. Czh95N Rustplaats der familie Emeric Ketels - Goethals. Opschrift Credo. Czh96N Rustplaats der familie Camiel Vanlanduyt - De Meulemeester.

Czh97N Rustplaats der familie Vens Ernest - Maria-Elza. Afbeelding palmtak. Czh98N Rustplaats der familie Anth. Gyselink - Deloddere - Verlinde. Opschrift Credo. Czh99N Rustplaats der familie Ernest Vroman - Deschout.

Czh100N Rustplaats der familie Ern. Debaeke - Decock. Opschrift Credo. Czh101N Leon Debaeke 1881-1960 - Clothielde Vanhoutte 1885-1968. Czh102N Maurice Cordeny 1905-1951 - Elva Lambrecht 1901-1977. Ineengevouwen handen. Plaat: Aan mijn beminde Meter. Czh103N Rustplaats van heer Roger Dedeyne en vrouw Aldeg. Hoste 1935-1961. Foto. Opschrift Credo. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Czh104N Rustplaats der familie Henri Hoste - Devacht. Plaat1: “Van je kleindochter Martine�. Plaat2: Door maar niet vergeten. Czh105N Rustplaats der familie H. Vandeweghe - Vanderhaeghen. Foto. Czh106N Familie Jules Deduytsche - Feys. Czh107N Hier rust heer Alfons Vanpachtenbeke weduwn. van I. Allemeersch 1884-1962. Czh108N Rustplaats der familie Cam. Alliet - Callewaert. Czh109N Frans Grymonprez 1925-1979 - Elvira Noppe 1926-1962. Czh110N Rustplaats der familie Andre D'Hooghe - De Mil. Foto. Plaat: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen. Czh111N Familie Jules Gillewy - Bertha Verhelst. Ineengevouwen handen. Czh112N Hier rust Jean-Pierre Le Bruyn Echtg van Yvette Delaere 1931-1985. Foto.

- 172 -


Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten. Czh113N Hier rust Euphr. Vanexe weduwe van Carol. Maes 1866-1961. Czh114N Rustplaats der familie Raymond Verstraete - Vandewiele. Afbeelding palmtak. Czh115N vrije plaats. Plaatselijk berm in aarde.

Czh116N vrije plaats. Czh117N vrije plaats. Plaatselijke berm in aarde. Czh118N Rustplaats der familie Alois Viaene - De Pestel. Afbeelding palmtak. Czh119N Hier rust Adolf Dedeyne 1907-1945. Czh120N Zoet aandenken aan Agnes Lomme dochtertje van Gerard en Angèle Algoedt 19541961. Foto. Ingetogen engeltje. Plaat1: Lieve zuster rust zacht. Czh121N Rustplaats der familie Aug. Denolf - Acx. Afbeelding palmtak.

Czi Czi01W onleesbaar.. Czi02W Centraal: Rustplaats der familie Verstraete - Decock.

- 173 -


Links: Zalige gedachtenis van Alidor Verstraete echtgenoot van Maria Decock Geb. te Zwevezeele 28-5-1877 en er overl. 15-6-1934. R.I.P. Rechts: niets. Plaat: -. Czi03W Rustplaats van HR August Maertens 25-3-1865 - 26-10-1937. Zyne echtgenoote VR Maria Degeest 13-11-1876 - 15-7-1934. Hunne dochter JVR Gabrielle 17-1-1900 - 19-6-1917. Czi04W Rustplaats van Victor Vanrenterghem Geb. 1856 - Overl. 1934 en zijne echtgenoote Lenoie Beuselinck Geb. 1855 Overl. 1937.

Czi05W Familie Achiel De Vriese - Tanghe. Decoratie met klimop en stenen roosjes. Czi06W Rustplaats van Heer Charles Ervinck en vrouw Sylvie Sabbe. R.I.P.. Koperen plaat Christus met doornenkroon en onderschrift Consummatum est. Czi07W Bovenaan sluier met opschrift: O Kruis Onze Eenige Hoop. D O M Centraal: Rustplaats der familie Constant Algoet - Malysse en zuster Elodie Malysse. R.I.V. Onderaan Myn Jesus Bermhertigheid. Horizontaal: Koperen Christusbeeld. Tekst: Constant Algoet

Geb. te Swevezeele 1-5-1852 - Overl. “ “ 30-2-1939.

- 174 -


Emma

“ “

8-9-1875 - (overlijden niet aangegeven).

Elodie

““

12-3-1865 - Overl. “ “ 20-3-193822.

Czj Czj01O Rustplaats der familie Anseel - Van Slambrouck. Onderaan: Uw wil geschiede. Decoratie met palmtakken en klimop. Czj02O Rustplaats der familie Fr. Tanghe - Matthys. R.I.P.. Czj03O Zalig aandenken van Ivo Patteeuw * 21-12-1949 + 12-9-1912. Zyne echtgenoote Juliana Decuyper * 21-11-1847 - + 12-3-1932. Hunne dochter Rosalie Patteeuw * 15-11-1882 - + 30-6-1939. R.I.V.. Mijn Jesus Bermhertigheid. Beneden: Knielsteen.

Czj04O Centrale informatieplaat verdwenen.

22

Aanduiding streepjes, alle gebeurtenissen in Swevezeele? - Behalve overlijden van Emma dat niet aangegeven is op de voorziene plaats.

- 175 -


Links: Heer Alidor Delbeke weduwnaar van vrouw Leonie Defevere - Echgtenoot van vrouw Nathalie Lams. Geboren te Lichtervelde 29-11-1870 Overl. te Swevezeele 20-12-1932. Rechts: Vrouw Nathalie Lams Geb. te Coolskamp 6-1-1888 - Overl. te Gits 11-5-1947. Czj05O Rustplaats der familie Demarez - Van Coillie. Czj06O Familie Alois Reynaert - Vanrenterghem.

Czk Czk01O Vooraan: Begraafplaats der familie Dewitte - De Keizer. Bovenaan: Bid voor de ziel van Links: MR Lodewyk Dewitte Geb. te Swevezeele den 2 maart 1838 er overl. den 30 november 1915. Rechts: MW Nathalie De Keizer Geb. te Swevezeele den 23 april 1842 er overl. den 28 december 1925. Czk02W Familie Gustave Debaene 1886-1938 - Helena Baesen 1888-1947. Plaat1: Maak geen gerucht rond dit graf want hier rust mijn Vader zacht. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czk04O Informatieplaat losgekomen van verticaal deel - Tekst: Hier rust in vrede Pieter Delameilleure echt. van Valerie Vanhaecke * 30-3-1872 - + 29-10-1942.

Czl Czl01O Hier rust Felix Craye 1868-1950 echt. van Leonie Eeckhout 1871-1955. R.I.V.. Plaat1: Aan onze betreurde Moeder. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czl02O Hier rust Raphael Caerels 1936-1955 zoon van Jules en Maria Fraeye. Plaat1: Aan mijn betreurde vriend - Noel. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czl03O Rustplaats van Heer Henri Feys 1864-1940 en vrouw Clem. Van Daele 1869-1939. Czl04O Rustplaats van de familie Victor Velghe en vrouwen Emma en Maria Mortier. Plaat: Aan onzen betreurden vader.

- 176 -


Czl05O Hier rust Victor Devolder Geb. 26-10-61 + 15-10-40 en Marie Elodie Galle Geb. 1310-68 - + 6-9-50. Knielsteen. Plaat1: Dood maar niet vergeten.

Czm Czm01O Hier rust Henri Maertens - Eufrasia Desmet. Metalen kruis, motief Maria en Johannes naast het kruis.

Czm02O Hier rust heer Victor Demeulenaere Geb. 4-8-1864 - Overl. 12-1-1938 en echtgenote vrouw Maria Keirsebilck Geb. 19-11-1877 - Overl. 30-12-1948. Czm03O Hier rust in vrede Isabelle Colpaert ech. van Henri Vanslambrouck ° 20-9-1864 - + 10-6-1940. Czm04O Plaat verdwenen van de gebroken zerk. Czm05O Zalig aandenken van August Werbrouck 1856-1923. zyn echtgenoote Amelia Govaere 1855 - 1939.

- 177 -


Czm06O Rustplaats van HR Henri Cortvriendt 1866-1954 en zijn echt. VR Emma Hemelaere 1872-1915. Foto.

Czn Czn01O Informatieplaat verdwenen.

Czo Czo01O Informatieplaat verdwenen. Czo02O D.O.M. Zalige Gedachtenis van Joannes Van Coppenolle Geb. te Swevezeele 8 maart 1821 overl. (niet aangegeven). Zyne vrouw Francisca Verhoye Geb. te Ruddervoorde 13 Xber 1830 Overl. te Swevezeele 9 septber 1896. Hunne kinderen: Maria Lucovica

Geb. 25 February 1858

- 178 -

Overl. -


Melania

“ 13 Maart 1859 Ber

Leonia

“ 14 X

Ernestus

“ 1 November 1862

Emerence

“ 25 January 1865

Pharailde

“ 29 November 1867

Maria Flavia

“ 28 Augustus 1870

Emma Maria

“ 7 October 1873

17 February 1896

1860 “

9 Juni 1868

R.I.P.. Czo03O Hier rust in vrede Sidonie Vancaillie wed. van August Lannoo * Moorslede 24-31864 - + Zwevezele 1-4-1940. Czo04O Informatieplaat verdwenen. Foto. Czo05O vrije plaats. Czo06O Overblijfsel afboording maar geen zerk meer. Czo07O Informatieplaat verdwenen. Plaat: Aan onzen betreurden vader - Van zijne kinderen. Czo08O Bruno Deschout - Cloet.

Czp Czp01O Bidt voor de ziel van Ferdinand Beernaert. Geb. te Swevezeele 22 januari 1818 Overl. 11 februari 1894. Zyne echtgenoote Theresia Van Coppenolle. Geb. te Swevezeele 4 september 1815 - Overl. 2 april 1901. Westzijde: Hun Zoon August Beernaert. Geb. te Swevezeele 25 september 1853 - Overl. 7 april 1938. Zyne echtgenoote Leonie Depre. Geb. in Swevezeele 11 juli 1857. Overl. 11 juni 1912. Oostzijde: Hunne kinderen Rene

Geb. 5.6.1883

Overl.

Marie

Geb. 22.3.1885

Overl. 17.8.1937

Victor

Geb. 20.4.1886

Overl. xx.8.1918

Bertha

Geb. 5.3.1888

Overl.

Emelie

Geb. 23.6.1889

Overl. 23.8.1890

- 179 -


Jules

Geb. 16.9.1892

Overl.

Czp02O vrije plaats. Czp03O Bid voor de ziel van Octavie Verhaeghe echtgenoote van Gustaaf Vandenbroucke Geb. 2-3-1865 - Overl. 17-9-1938 R.I.V.. Decoratie met palmtakken en klimop. Czp04O Hier rust Jules Vansteelant 1870-1940 en zijn echt. Emerence Lams 1876-1955. Decoratie met palmtak. Czp05O vrij plaats. Czp06O Hier rust in vrede Eugenie Devos echt. van Henri Verhaeghe * Zedelgem 20-3-1867 - + Zwevezele 8-2-1940. Bovenaan Henri Verhaeghe 1858-1947. CZp07O vrije plaats. Czp08O Bid God voor de ziel van Marcel Muylle zoon van Oscar en Maria Maes Geb. te Zwevezele den 14-6-1927 en er overl. den 6-3-1940.

- 180 -


Czq Czq01O tot Czq05O vrije plaatsen. Czq06O Hier rust MR Alfons Blondeel 1880 + 1962 en echt. MW Hermenie Volckaert 1880 + 1948 en dochter Herna 1920 + 1936. Czq07O informatieplaat afgevallen en geborken. Rustplaats van Heer en Vrouw Hector De Kemele - Deneweth 1875-1939 - 1877-1939 (samenstelling tekst uit scherven van de informatieplaat).

Czq08O Bid voor de ziel van Romanie Maes dochter van Johannes en Sopia Ketels. Geb. den 20-9-1869 - Overl. en 6-1-1940.

Czr Czr01O informatieplaat en foto verdwenen.

- 181 -


Czr02O vrije plaats. Czr03O Familie Camiel Lesage - Pincket R.I.V.. Decoratie met palmtak en klimop. Czr04O Rustplaats der familie Alfons Meerschaert - ReddĂŠ. Plaat1: Aan onzen beminden vader. Plaat2: Aan mijnen betreurden echtgenoot. Plaat3: Rust zacht lieve ouders. Czr05O Hier rust Rosalie Schepens wed. van Carolus Pauwels * 16-10-1856 - + 20-11-1939. R.I.V..

Czr06O vrije plaats. Czr07O informatieplaat afgevallen. Informatie uit scherven: Maria Care.. wed. van Jules Ser.... Plaat: Aan onzen beminden broeder.

- 182 -


Czs Czs01O Oostzijde: D.O.M. Ter Zaliger gedachtenis van Mynheer Amand Adolph Vuylsteke Notaris - Burgemeester der gemeente Swevezeele en Provinciale Raadsheer. Geboren te Swevezeele den 8 September 1812 aldaar in den Heer ontslapen den 22 februari 1880. Noorzijde: Zyne kinderen Maria Overleden den 23 december 1866 oud 9 jaren. Alberic Overleden den 21 august 1868 oud 1 maand Westzijde: Octavia Stephania Van de Ghinste weduwe Amand Vuylsteke 183123-1917. Zuidzijde: Geen tekst. Afsluiting met ketting op zes arduinen paaltjes.

23

Jaartal onzeker.

- 183 -


Czs02O Bid Voor de Ziel van Victor Martens zoon van Louis en Barbara Verscheure * 11-21865 - + 6-3-1938. R.I.V.. Czs03O Ter Zaliger gedachtenis van Heer Henri Deloof Geb. 8-9-1866 - Overl. 1951 en zijne echtgenoote Romanie Martens Geb. 10-6-1862 - Overl. 19-5-1917. Stenen roosjes. Czs04O Bid voor de ziel van Leonie Vanhaelemeersch echt. van Hector Vereecke * Zwevezele 17-2-1873 er overl. 17-10-1939. Rust in Vrede. Plaat: Uw scheiden baart diepe smart. Czs05O vrije plaats.

Czt Czt01W vrije plaats. Czt02W Rustplaats van Alois Andries - Bertha Beernaert. Czt03W vrije plaats, nog sporen van vroegere zerk. Czt04W Rustplaats van Heer Hector Andries 1876-1951 echtgenoot van vrouw Honorentia Maes. Opschrift Credo. Stenen roosjes. Czt05W en 06W vrije plaatsen. Czt07W Hier rust Susanna Adams dochter van Alfons - L. Vandeweghe 1917-1939. Zerk in in V-vorm met ijzeren kruis.

- 184 -


Czu Czu01O Familie Louis Verstraete 1935-1996 - Anna Vandenbulcke 1936-1995. Plaat: Uw plaats is ledig rond de haard, maar uw beeld blijft in ons hart bewaard Echtgenoot en kinderen. Czu02O Verticaal: Zalig aandenken van Magdalena Maria Clinckemaillie echtgenoote van Evarist Deraeve Geb. de 16-12-1910 overl. de 29-4-1934. Horizontaal: Rustplaats der familie Clinckemaillie Verstraete Vansimaeys. Plaat: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes.

Czu03O Rustplaats van Heer Petrus Gevaert 1872-1934 en vrouw Marie Tanghe 1879-1964 R.I.P.. Czu04O Bertrand Belaen 1934-1994 echtgenoot van Mariette Vyncke 1931-2008. Plaat: Johnny Belaen 1956-2004. Foto. Czu05O Familie Ernest Lannoo 1915 - - Godelieve Pieters 1924-1993.

- 185 -


Czv Czv01W Roger Verbrugghe 1945-2000 echt. van Nicole Claeys. Foto. Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten. - Vanwege Luc Deboot - Jaecques Lisselot - Lindsay. Plaat2: Jouw liefde was steeds een gouden moment in ons leven. - Van Nicole. Czv02W Diana Spruytte 1941-1999. Foto. Plaat1: Eenvoudig en oprecht vol goedheid was uw leven, uw edel hart heeft ons zoveel gegeven - Vanwege de kinderen. Plaat2: Bedankt Diana voor de 40 mooie jaren tesamen - RenĂŠ.

Czw Czw01N Cecile Callewaert 1919-1995 echtgenote van Albert Lattrez 1918-2006.

- 186 -


Plaat: Voor heel de wereld was hij een vriend, voor ons was hij de hele wereld. Nadiska. Vooraan drie stenen. Teksten: Eeuwig dankbaar - Voor altijd in onze gedachten - We missen je!

Czw02N Gustaf Eeckhout 1912-1995 - Rachel Ketels 1912 - .. Czw03N Adrienne Samyn. Houten kruis. Czw04N Elza Dewitte 1914-1995 weduwe van Remi Duyvejonck.

Czy Czy01O Rustplaats der familie Henri Koekuyt. Plaat: Lourdes - zonder verdere informatieplaatjes.

Czz Czz01W Familie Gernaey - Dejonckheere en zonen. Foto. Plaat: Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Czz02O Raymond Allaert 1908-2001 - Maria Deboodt 1914-2004. Foto. Plaat: Wij behouden aan u de beste herinneringen. - Vanwege broers en zussen. Beeldje:Metselaar. Czz03O Minne Daniel echt. van Hoens Annie 1949-1997. Foto. Czz04O Jules Deboot 1926-2004 - Georgette Verhelst 1928-1996. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Plat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czz05W vrije plaats. Czz06W Hier ligt De Heer Sidon Vandekerckhove 24/03/1941 - 28/03/2008 Houten kruis. Afboording in betonstukjes met opvulling in steentjes.

- 187 -


Czza Czza01O Vlassova Tatiana 09.06.1963 - 23.02.2003. Plaat1: Vlassova Tatiana Alexeevna, met liefde aan de leiding van de Kerk van Jezus Christus aan de Heiligen der Laatste Dagen, gemeente Kortrijk. Plaat2: Foto met tekst: A notre Mère - A notre Grand-Mère - Nous ne t’oublierons jamais.

Czza02O Denise Bruneel 1923-1993. Plaat: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen. Czza03O Hans Calis 1965-1992. Foto. Czza04O Wim Vankeirsbilck 13-7-1968 - 2-7-1992. Foto. Plaat1: Te vroege zijt gij ons ontnomen maar in ons hart blijft gij altijd wonen. Plaat2: 933 Depot - Aan onze betreurde werkmakker. Plaat3: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet - Vanwege zusters en broer. Czza05O Houten kruis - onleesbaar.

- 188 -


Czza06O Andre Deneweth 1921-1991 echtg van Maria Corteville. Ineengevouwen handen. Plaat: Als ik verdriet heb en geen raad meer weet, denk ik aan al het goede dat gij voor mijn deed.

Czza07O Omer Feys 1925-1991. Plaat: Rust zacht lieve peter. Czza08O Lisette Dierckens 1945-1990 echtgenote van Sidon Vandekerckhove. Plaat: Diep betreurd. Czza09O Vanwynsberghe Albert * 1915 Suevres (fr.) + 1988 Zwevezele. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Czza10O gezusters Van Welsenaers Julia 1921-1988 - Maria 1927-2012. Czza11O Familie Achiel Van Belle 1897-1990 - Irma Boussauw 1898-1988. Plaat: Dank voor alles waar ik geen woorden voor vind. Czza12O Paula Verkain 14/07/1920 - 21/03/1988 - Leon Claeys 01-09-1916 - 18-11-1997. Houten kruis. Czza13O Robrecht Verpoort 1921-1993 - Gabrielle Vanhaeke 1923-1988.

- 189 -


Plaat1: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij - Rene en Marie-Therese - Mark en Mirelle. Plaat2: Diep betreurd. Plaat3: Aandenken van de Fam. Jodts-Vanhaecke en kinderen. Czza14O Lucien Deketelaere 1930-1987 echtgenoot Juliana Goes. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat: Wij hadden u zo innig lief maar mochten u niet behouden. - Geen informatieplaatje. Czza15O Marcel Callewaert 1937 - - Agnes Callewaert 1920-1987. Plaat1: De zon ging onder voor het avond werd. - Uw kleinkinderen Wesley - Wendy Kenny - Steffie - Tom. Plaat2: Aan mijn beminde moeder. Czza16O Rosalia Venneman 1901-1987 echtgenoot van Thelesfoor Schelstraete. Czza17O Cristel Billiet 1967-1986 dochter van Frans en Noella Debaeke. Foto. Plaat: Cirstel uw aandenken blijft ons immer bij - vanwege Judoclub Tielt. Czza18O Famiile Desendre - Hermie. Foto. Ineengevouwen handen. Vooraan: Etienne 1924-1986. Plaat: Liefde is de lente van het hart. Czza19O Idalie Maes 1890-1986. Plaat: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czza20O Rudy Brock - Oostende 1968 - Wingene 1986. Foto. Plaat1: Dood maar niet vergeten - de Rivavrienden. Plaat2: Lieve Rudy ik blijf altijd aan je denken - je zus Peggy. Plaat3: Rudy - Wij zullen altijd van je blijven houden - Ma en Pa. Plaat4: Aandenken aan Rudy - uw werkmakkers .. Carrosserie Jonckheere ..

Czzb Czzb01W Familie Victor Cortvriendt - Eeckhout en zoontje Frans 1949-1961. Foto.

- 190 -


Czzb02W Jules Vermeersch 1879-1958 - Sylvia Desmet 1889-1975. R.I.P.. Informatieplaat losgekomen van de zerk, ouder opschrift blootgekomen tekst deels leesbaar: Familie Jules Vermeersch 1879-1958 - Desmet. Czzb03W Familie Alois Baert - Declercq. Opschrift PX. Czzb04W Familie Gaston Deloddere 1884-1958 - Georgine Gyselinck 1891-1964. Foto. Czzb05W Familie Cyriel Sap - Ketels. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czzb06W Rustplaats der familie Philemon Verstraete - Algoet. Czzb07W Rustplaats der familie Henri Vandewiele - D'Haeyere. Stenen roosjes. Czzb08W Rustplaats der Juffrouwen Maria en Margareta D'Haeyere. Stenen roosjes. Czzb09W Victor Pollet - Elodie Martens. Stenen roosjes. Czzb10W Victor Gunst - Octavie Martens. Stenen roosjes. Czzb11W Hier rusten H. en E. Vandenbroucke. Palmtak. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Dood maar niet vergeten.

Czzb12W RaphaĂŤl Reynaert 1928-1959 - Leona Vannieuwenborgh 1930-1978. Foto. Plaat: Souvenir - Informatieplaatje verdwenen.

- 191 -


Czzb13W Rustplaats van VR Magdalena David 1894-1959 echt. van HR Richard Tanghe. Foto. Opschrift Credo. Czzb14W Rustplaats van heer Docile Tempelaere 1890-1972 en zijn zusters Irma 1894-1960 - Elsa 1897-1987. Opschrift Credo. Czzb15W Rustplaats van Heer Leon Feys 1916-1960 en vrouw Mariette Demare. Opschrift Credo. Czzb16W Familie J. Deneweth - David en zoon Marcel. Czzb17W Rustplaats van Heer Karel Vanmaele 1884-1962 en vrouw Emma Beuselinck 1892-1960. Palmtak. Czzb18W Cyriel Dejonckheere 1878-1960 - Renilde Verduyn 1888-1977. Opschrift Credo. Czzb19W Rustplaats van heer Benoni Jules Vens 1890-1975 en vrouw Alice Vandenbroucke 1892-1950. Palmtak. Czzb20W Rustplaats der familie L. Vanwanzeele - Vermander - De Schrijvere. Foto. Palmtak. Czzb21W R.I.V. Fery Laetem zoon van Maurice en Alice Tavernier 1946-1960. Opschrift Credo.

- 192 -


Czzc Czzc01Z Rustplaats van Heer C. Vervaele 1873-1950 en vrouw Juliana Maria Monton. Geb. 24-1-1887 - Overl. 25-12-1948. Czzc02Z Rustplaats van Heer Camiel Malysse 1871-1949 en vrouw Rosalie Dedene.. R.I.P.. Stenen roosjes. Czzc03Z Familie P. Oosterlinck - Debussche en Zoon Marcel. Foto. Opschrift Credo. Plaat: Rust zacht Meetje. Czzc04Z Familie Lema - Maes. R.I.V.. Stenen roosjes. Czzc05Z Hier rust Maria Delodder wed. van Theophiel De Cuypere overl. 28-3-1944. O! Moeder Rust in Vrede. Czzc06Z Informatieplaat afgevallen en in twee stukken - onleesbaar. Ijzeren kruis, motief Maria en Johannes. Czzc07Z Hier rust in vrede Angelus Jacob * 27-4-1847 - + 26-5-1934 echt. van Maria Vandenheede * 24-8-1859 - + 9-10-1941 en hun zoon Cyriel Jacob oudstrijder oorlogsinvalied 1914-1918 - * 13-4-1893 - + 15-1-1942. Czzc08Z Familie Isidoor Noppe - Loobuyck. Czzc09Z Familie Vict. Meeuws - Cortvriendt - Maria Meeuws - M. De Cokere - Meeuws. Czzc10Z vrije plaats. Czzc11Z Familie J. Mestagh - Wynthein. Opschrift Credo.

Czzd Czzd01Z Margareta Meeuws 18795-1987. Czzd02Z Familie Rebree - Deneweth. Vooraan: Andre 1924-1986 - Georgette 1928-2006. Czzd03Z Franciscus Vansteelant 1921-1986 - Maria Lanckriet 1925 - . Plaat: Aan onze betreurde Collega - vanwege veldwachters arr. Tielt-Roeselare. Czzd04Z Familie Gyselinck - Crombez. Vooraan: Omer 1911-2000 - Alice 1980-1986.

- 193 -


Plaat: Dank voor al de mooie jaren die wij samen waren. - Gilbert en Diana - Marc en Sandra. Czzd05Z Familie Jules Caerels - Maria Craeye. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Czzd06Z Labeeuw - Vankeirsbilck. Czzd07Z Raymond Vandeweghe - Martha Vroman. Czzd08Z Familie Geldhof - Patteeuw. Vooraan: Maurice 1929-1986 - Rachel 1927-2011. Plaat1: Het enige dat u ons hebt aangedaan is dat je te vroeg zijt heengegaan. Plaat2: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Czzd09Z Hilaire Verhaeghe - Maria Beeusaert. Foto. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

- 194 -


Da Da01N Familie J. Vercouter - Mannens. Foto. Da02N Familie Strobbe - Vanzieleghem - Strobbe - De Witte. Foto. Da03N Familie Sylveer De Jonghe - Maes. Da04N Familie Braet - Martens 1879-1952 -1886-1969. Foto. Da05N Familie A. De Graeve - Depuydt - F. Lioen - De Graeve. Frans Lioen 1907-1975. Plaat: Rust in Vrede.

Da06N Rustplaats der familie Maes - Jonckheere. R.I.P.. Da07N Familie A. Ide - Lust. Da08N Familie Theodule Vanderhaege - Tanghe - Godfried Vanderhaeghe - De Smedt. Kransen van roosjes langs beide zijden. Da09N Familie Pecceu - Delameilleure.. Da10N Rustplaats van HR en VR Heliodor Ghesquire - Carette 1887-1956 - 1892-1965. Da11N Rustplaats der familie J. Beeuwsaert - Viaene. Opschrift Credo.

- 195 -


Da12N Familie V. Defour - Van Belle onleesbaar. Plaat: Aan mijn betreurde vriendin. Da13N Rustplaats A. Depuyt - M. Verkest. Enkele van de opgelijmde letters verdwenen. Da14N Familie Maurice Dekeyzer - Vanhaelewyn 1903-1959 - 1908-1986. Da15N Familie N Ghesquiere - Volckaert. Da16N Familie Marcel Vienne - Verleye. Plaat: Lourdes - A la grotte benie j’ai prie pour toi.

Db Db01N Familie Aug. Vandevijvere - Pape. Plaat. Rust in Vrede. Db02N Familie H. Vanrenterghem - Tempelaere. Db03N Familie Emiel Vandewiele - Deketelaere. Db04N De familiĂŤn Verbeure - Strubbe - Brulez. Db05N Familie Muylle - Van Eecke. Db06N Familie Maurice Louwyck - Descheemaecker. Db07N Familie Rene Warnez - Van Gheluwe. Plaat. 1914-1918 - De vuurkruisensafdeling Roeselare en omliggende. Aan haar betreurde strijdmakker Rene Warnez - Overl. 15-7-1963.

Db08N Familie Modest Oosterlinck - Strubbe.

- 196 -


Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Db09N Familie G. Deldycke - Callewaert. Db10N Familie M. Callewaert - Noppe. Db11N Familie Maurice Van Hollebeke - Dobbels 1903-1964 - 1909-2009. Db12N

Gaetan de Thibault de Boesinghe 28-6-1905 - 26-3-1977 Elisabeth de Thibault de Boesinghe 4-6-1907 - 16-2-1997 Edouard de Thibault de Boesinghe 13-6-1983 - 28-6-1983.

Db13N Familie Octaf Vanslambrouck - Deganck en kinders. Db14N Carlos Muylaert - Irma Depuyt. Db15N Opschrift: Gedenk uwe oversten die u het woord Gods verkondigd hebben. Plaat1: Z.E.H. Nest. Nollet * 1877 + 1958 Pastoor van Zwevezele van 1934-1956. Plaat2: E.H. Joseph Delbeke ° 24 oktober 1916 - + 7 februari 2007. Plaat3: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. Aan onze stichter - Chiro Otegem.

- 197 -


Dd Dd01Z Rustplaats van JW Bertha Deforche 20-8-1907 - 11-6-1953. Dd02Z Rustplaats der familie Adolf Deneweth - Lattrez. Plaat: Een paar graven hebben een zwarte plaat met de naam van de leverancier van de zerk: “Firmin Caerels Pastorijstr. Zwevezeele.

De De01Z Rustplaats der familie Alfons De Mol - Govaere. Plaat: Een paar graven hebben een zwarte plaat met naam plaatser zerk: “Firmin Caerels Pastorijstr. Zwevezeele. De02Z Familie Adiel Werbrouck - Bertrum en dochter Simonne. Ineengevouwen handen. Plaat: Aan mijn diepbetreurde Vriendin - Dood maar niet vergeten. De03Z vrije kelder. De04Z Familie Vankeirsbilck - Wanneyn - Demuynck.

Df Df01Z Familie Rene Deneweth - Muylaert en dochter Agnes. Df02Z Hector Bousson - Clarisse Van Hecke. Df03Z Camiel Pille - Hermenia Onbekent. Df04Z Rustplaats der familie N. Lanckriet - Claeys. R.I.P..

Dg Dg01Z Rustplaats van Jules Jacob 1882-1962 en zijn echte Julia Vermeersch 1878-1954. Dg02Z Familie Andre Crombez - Danze. Foto.

- 198 -


Plaat: Afbeelding roos - Souvenir de Lourdes.

Dh Dh01Z Rustplaats der familie Edm. De Vriese - Windels. Dh02Z Rustplaats van mevrouw Desodt Eugenie weduwe van heer Florent Dujardin 18701958.

Di Di01Z Familie Eduard Hoste - Vandamme. Di02Z Gerard Haelemeersch 1906-1959 - Bertha Van Biervliet 1907-1979. Di03Z Gustaaf Verbrugghe 1894-1959 - Gabrielle Pollet 1905-1991. Plaat: Aan onze diepbetreurde Pepe - Gilbert - Linda - Dorina - Rita.

- 199 -


Di04Z Rustplaats der familie Henri Verhelle - Vandecappelle. Opschrift Credo.

Dj Dj01Z Hier rust Juffrouw Denise Bousson 1925-1959. Afbeelding palmtak. Dj02Z Rustplaats der familie Oscar Puype - Wanneyn. Afbeelding palmtak. Dj02Z Rustplaats der familie Henri Decock - Dierykx. Foto. Opschrift Credo. Dj03Z Verticaal: Hier rust Heer Raphaël Vanslambrouck 1939-1960 zoon van Heer Jules en Mevr. Irma Demeulenaere. Foto. Horizontaal: Jules Vanslambrouck 1905-1985.

Dk Dk01Z Rustplaats der familie R. Van Biervliet - Hemelaere. Opschirft Credo. Dk02Z Rustplaats der famiile Alf. Laevens - Geldhof. Opschrift Credo.

Dl Dl01O Arthur Martens - Irma Vermeulen. Afbeelding palmtak. Dl02O Rustplaats van Heer en Vrouw RD Vansteelandt - Vervaele. Dl03O Familie Jozef Verkest 12-5-1892 - 31-8-1951 - Elodia D’haeyere 16-6-1884 - 24-71967. Dl04O Hier rust Sidonie Lambert 23-10-1984 - 24-8-1951 echt. van Adolf Locqueneux R.I.V.. Dl05O Albert Dereuck 1915-1979 - Emma-Maria Vermeesch 1919-2004. Dl06O Rustplaats der familie Charles Verkest - Walgraeve R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak.

- 200 -


Dl07O Rustplaats der familie Omer Vansteelandt - Bruneel. Dl08O Rustplaats van Heer Arthur Debaene 1899-1974 en vrouw Demetria Priem 1896-1952. Foto. R.I.P. Opschrift Credo. Afbeelding klimop. Plaat: Aan onze betreurde peter. Dl09O Familie Richard Deprez - Vancoppenolle. Dl10O Michel Deceuninck 1920-1952 - Casimir Maddelin 1926-1993 - Alice Demol. Dl11O Rustplaats van Juffr. Marie-Sophie Vierstraete 1868-1952. R.I.P. . Opschrift PAX. Afbeelding palmtak.

Dl12O Rustplaats van heer Cyr. Schatteman 1897-1974 en vrouw Alice Van Haeke 18971952. R.I.P.. Opschrift Credo. Afbeelding klimop. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Dl13O Edmond Claeys 1882-1952 - Sylvia Roelens 1886-1977 - Jules Verhoestraete 19031981 - Magdalena Claeys 1905 - .. Dl14O Rustplaats van heer Alberic Henau en vrouw Albet Degryse 1888-1952. R.I.P.. Foto. Opschrift Credo. Dl15O Familie Julien Devacht - Moyaert en zoon Georges R.I.P..

- 201 -


Dl16O Rustplaats van heer Romanus Desmet 1874-1953 en vrouw Alida Welvaert 18811939. R.I.P.. Dl17O Rustplaats van Heer Theophiel Tempelaere 1869-1953 echt. van vrouw Sidonie Plovie 1867-193824. R.I.P.. Dl18O Rustplaats van Heer Georges Gillard 1895-1953. Dl19O Hector Vandierendonck * 17-02-1978 - + 17-05-1953 x Sylvia Spriet * 06-08-1892 - + 28-09-1971. Foto. Opschrift Credo. Afbeelding klimop.

Dm Dm01W August Tack * 1880 - + 1951 wed. van Maria Daldini * 1889 - + 1952 en wed van Petrus Vanderplancke. Foto. Dm02W Familie Maurtis Vannieuwenhuyse - Gernaey. Dm03W Madeleine De Meulenaere 1898-1977. Foto. Dm04W Familie Camiel Vanderplancke - A. Van Nieuwenburgh. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Aan u de rust aan ons de smart. Plaat3: Rust zacht lieve vader. Dm05W Petrus Waelens 1862-1951. Onder de datumlijn een deel van de verf weg, mogelijks info over begrafenisondernemer. Dit soort kruis met infoplaatje komt voor bij Dm05W, Dm07W en Dm10W. Houten kruis. Dm06W Feys A 1909-77. Houten kruis. Dm07W Marie Simpelaere 1864-1951. Onder de datumlijn een deel van de verf weg, mogelijks info over begrafenisondernemer. Dit soort kruis met infoplaatje komt voor bij Dm05W, Dm07W en Dm10W. Houten kruis. Dm08W Informatieplaat verdwenen. Afbeelding palmtak. Dm09W Rustplaats vrouw Margaretha Duyvejonck 1901-1951 echtg. van Heer Achiel Boens R.I.P.. Foto.

24

Laatste cijfer overlijdensjaar 1938 onzeker door schade aan de arduin.

- 202 -


Dm10W Jerome Vercruysse 1899-1951. Onder de datumlijn een deel van de verf weg, mogelijks info over begrafenisondernemer. Dit soort kruis met infoplaatje komt voor bij Dm05W, Dm07W en Dm10W. Houten kruis.

Dm11W Familie Felix De Kimpe - Vanthournout en zonen. Dm12W Stanislas Schatteman 1904-1977 - Albertine Vandewiele 1908-1990. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Dm13W Hier rust Margarita Lisabeth 23-1-1901 - 18-7-1951 echt. van Leopold Houttekier R.I.V.. Foto. Dm14W Marcel Duvejonck - Maria Delaey. Dm15W Hier rust familie August Vandeweghe - Godelieve Fiew. Dm16W Rustplaats van HR Camiel Verscheure 1900-1952 echtgenoot van VR Mathilde De Voldere.

- 203 -


Dn Dn01O Edmond Verhelst 1900-1977 - Bertha Duyvejonck 1901-1988. Foto. Dn02O Georges Deblaere 1911-1977 - Regina Dereuck 1912-1993. Dn03O Cyrille Lievrouw 1913-1995. Plaat: Aandenken. Dn04O vrije plaats. Dn05O Informatieplaat afgevallen. Linkse deel ontbreekt. Waarschijnlijk: (Rus)tplaats (der) familie (E)meric ( ...)yne - (Van)houtte. Dn06O Hier rust Henri Hurtekant 1871-1952 en vrouw Maria Carrewyn 1874-1954 R.I.V.. Dn07O Rustplaats der familie Alois Denoo - Vansteelant. Dn08O Hier rust Richard Viaene 1871-1952 echt. van Marie Missine 1872-1954 R.I.V. Plaat: J. Caerels Brugstr. 109 Zwevezele25. Dn09O Jules Boey - Zenobie Smessaert. Dn10O Hier rust Carolina Verkest 1877-1952 dochter van Johannes en Rosa De Ruyck. Afbeelding palmtak. Dn11O Rustplaats de familie Casper Callewaert - Ligneel. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Dn12O Hier rust Henri Carrewyn 1870-1952 wed. van Maria Gevaert. R.I.V.. Afbeelding palmtak. Dn13O Familie Victor Deneweth - Gusta Vandewiele. Plaat: Rust zacht lieve ouders. Dn14O vrije plaats. Dn15O Restanten van een zerk Rustplaats van Heer Const. Hoornaert 1878-1951. Zoon van Bernard en Louise Maelbrancke. Dn16O Adolf Deboodt 1884-1985 - Emma Geldhof 1884-1951 (honderdjarige). Dn17O Victor Baert - Leonia Spriet. Dn18O Hier rust Sylvie Dujardin 14-11-1859 - 12-9-1951 wed. van Richard Callewaert. R.I.V.. Afbeelding palmtak.

25

Komt op verschillende graven voor. In principe nemen weg geen notie van de begrafenisondernemers of steenkappers.

- 204 -


Do Do01W Mw Marie Colle - Calens 1897-1979. Do02W Lambrecht Alfred 4-5-1899 - 28-1-1989 - Defour Maria 3-12-1893 - 1-11-1952. Foto. Do03W Rustplaats der familie Aug. Vandewiele - Lust. Afbeelding palmtak. Do04W Michael De Gheldere - Vandenbroucke Clara. Plaat: Rust zacht Lieve Vader.

Do05W Familie Victor Kerwyn - Coudenys - Verbeest. Foto vrouw 1893-1978. Plaat: Rust zacht lieve Moeder. Do06W Rustplaats der familie Ernest Vanderstraeten - Dejonckheere. Do07W Rustplaats van Maria Borret vrouw Becquevort 1913-1953. R.I.P.. Foto. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Do08W Hier rust Emelie Roose * 2-12-1889 - + 15-1-1953 echtg. van Daniel Vansteelant. R.I.P.. Onderaan: 1885-1958.

- 205 -


Do09W Familie Jozef Taeckens - Magdalena Symckens. Plaat: Aan mijn betreurde Peter. Do10W Alice Declercq 1911-1978. Plaat: Verenigd in t’leven gescheiden door t’graf de dood breekt de banden der liefde niet af. Do11W vrije plaats. Do12W Odylus Van Belle 1895-1953 - Maria De Deygere 1893-1989. Plaat: Een bloem een traan een gedenken - Aan onze beminde ouders. Do13W Irma Decorte 1921-1978. Do14W Raymond Devacht 1899-1978. Houten kruis. Do15W Modest Duynslaeger 1913-1979 - Jossina Ketels 1909-1979. Plaat1: Rust zacht betreurde Broer. Plaat2: Rust zacht betreurde meter. - Etienne - Josephine en Wouter. Do16W Rustplaats der familie Ivo Borret - Z. Eeckhout. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Do17W Rustplaats Maurice Vandermeersch 7-1-1912 - 8-10-1984.

Dp Dp01O Odiel Denolf echtg. van G. Verhelst 1901-1979 - 1902-1988. Foto. Plaat: Lourdes - Lourdes 1879-1979 Centenaire de Bernadette. Dp02O Familie Vermoortele - Vanhaelemeesch. Vooraan: Aldegonde 1936-1947 - Robert 1932-1953 - Silvaire 1906-1980 - Emma 19132003. Plaat1: Aan mijn lieve peter. Plaat2: Aan mijn diepbetreurde echtgenoot. Plaat3: Ook al ben je ver weg, in ons hart blijf je bestaan, want alle herinneringen zullen nooit verloren gaan. - Vanwege kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dp03O Marcel Ver Eecke 1903-1979 - Maria Devacht 1909 - 1999. Dp04O Hier rust Willy Denolf 2-8-1926 - 9-11-1953 echt. van Goedelieve De Vreese. R.I.V.. Foto. Afbeelding palmtak.

- 206 -


Dp05O Hier rust xxxx Natalie De xxxx Jules 187926. Ijzeren kruis, motief biddende engel.

Dp06O Enkel een plaat op verhoogde berm aarde. Plaat met bloem: Aan onze gedachten van elke dag. Dp07O Hier rust Jules Verhelst en vrouw. Ijzeren kruis, motief biddende engel. Plaat: Lourdes - A la Grotte Benie nous avons priĂŠ pour vous. Dp08O Julius Vandierendonck 1899-1979 - Maurits Vandierendonck 1910-1984. Dp09O Rustplaats van vrouw Celine Debruyne 1882-1953 echtg. van heer Evarist Lowie. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Dp10O Familie Gedeon Degeldere - Pardoel. Dp11O Rustplaats van heer Alois Wynthein 1878-1953 en vrouw Maria Hoornaert 1880 -v (overlijdensjaar niet aangegevens op voorziene plaats). R.I.P.. Stenen roosjes. Dp12O Familie Triphon Couckuyt - Elvira Colle. Dp13O Verticaal: Hier rust Odile Gevaert wedn. van Marie Demuynck echt. van Margareta Sagaert 1908-1982. Horizontaal: Margareta Sagaert 1923-2012. 26

Nog slechts enkele letters leesbaar.

- 207 -


Dp14O Rustplaats van heer E. Vanwalleghem 1866-1955 en vrouw Julie Welvaert. R.I.P.. Stenen roosjes. Dp15O Hier rust Philemena - Maria Gurdebeke 1893-1953 echtgenote van Rene De Clercq. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Plaat: Aan mijn beminde echtgenote. Dp16O Infoplaat gebroken - Tekst: Hier rust Adelina Desmet echt van Maurice Clin(cke) * Vladsloo 13-11-1893 - + Zwevezele 25-4-1953. Dp17O Sylvie Vandierendonck 1897-1984. Dp18O Rustplaats van Heer Vict. Terreyn echtg. van I. Van Colen 1882-1953 oudstr. 14-18. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak.

Dq Dq01W Lucien Lylon - Maria Gernaey en zoon Prosper. Plaat1: Aan mijn bemnde echtgenoot. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat3: Rust zacht lieve vader. Dq02W Hier rust August Vanhaelemeresch zoon van wijlen heer en vrouw xxxxxxx en Barbara Verstraete27. Ijzeren kruis, motief Moeder Marie en H. Johannes. Dq03W Nieuwe Plaat. August Supply echt. Octavie Sabbe Oude tekst die nog leesbaar is boven de nieuwe plaat: Rustplaats der familie Aug. Supply. Mogelijks nog een deel verborgen achter de nieuwe plaat. Afbeelding palmtak. Dq04W Hier rust Eugene Vandekerckhove 1872-1954 en vrouw Herm. Roose 1881-1959. R.I.P.. Afbeelding palmtak. Dq05W Hier rust Rene Brouckaert 11-10-1874 - 28-2-1954 wed. van Antonia Roose echtg. van Bertha Vankeirsbilck. Plaat1: Aan mijn betreurde Peter. Plaat2: Aan onze betreurde Vader. Dq06W onleesbaar Ijzeren kruis, motief biddende engel.

27

Zeer moeilijk leesbaar.

- 208 -


Dq07W Rustplaats van vrouw Marie Lannoo 1873-1954 wed. van Henri Denolf en Aug. Maene. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Plaat: Slaap zacht O Moeder Lief in deze kille grond. Dq08W Rustplaats der familie A. Goethals - Jouret. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Dq09W Adolf Deboot 1895-1980 - Eudolie Vandewiele 1894-1981. Plaat: Bloemstukje zonder informatieplaatje. Dq10W Hier rust Conrard Rigole 6-7-1868 - 7-7-1954 wed. van Sidonia Duyck. R.I.V.. Dq11W Laura Colpaert 1925-1982 echtgenote Jerome Meulemeester 1919-1993. Plaat1: Wij zullen u nooit vergeten - van kinderen en kleinkind. Plaat2: Aan mijn beminde Tante. Dq12W Adhemar Hoornaert - Maria Berngman. Plaat1: Een laatste hand een laatste blik. Voortaan, heerst tussen ons ongrijpbare stilte. Plaat2: Uw kinderen en kleinkinderen vergeten u nooit.

Dq13W vrije plaats. Dq14W Familie Jules De Gheldere - Volckaert.

- 209 -


Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijt gij - R.J.Cl.. Dq15W Rustplaats der familie R. Vancolen - Saintobyn. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Dq16W Informatieplaat verdwenen. Dq17W Cyriel Hullebusch - Godelieve Devriese. Dq18W Hier rust Victor Craeye 10-6-1893 - 25-10-1954. Oudstrijder 14-18. Echt. van Germaine Vanhoet.

Dr Dr01O Hier rust Rene Declercq 12-5-1884 - 18-3-1955 echt. van Margaretha Keirsbilck. R.I.V. Foto.

Dr02O vrije plaats. Dr03O Hier rust Maria Maddens 18-5-1877 - 23-2-1955 wed. van Victor Pattyn. R.I.V.. Afbeelding palmtak.

- 210 -


Dr04O Rustplaats van heer Vict. Vanhaelemeersch 1874-1955 en vrouw Hort. Vereecke 1875-1955. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Dr05O Familie H. Vertriest - C. Duyvejonck. Dr06O Hier rust Elodie Blomme 1867-1955 wed. van Carolus Scherrens en Victor Debaene. Foto. Afbeelding palmtak. Dr07O Rustplaats van vrouw Romanie Ameel weduwe van heer Charles Ligneel 1862-1955. R.I.P.. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Dr08O Roland Vandekerckhove 1933-1980 - Cecile Padot. Plaat1: Aan mijn Peter. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Dr09O Rustplaats van heer Frans Baert 1897-1955 en vrouw Hel. Deloof. R.I.P..

Dr10O Alfons Verpoot - Emma Vandewiele. Ineengevouwen handen. Dr11O Hier rust Augusta Delarue wed. van Conrardus Desmet. Plaat: Rust Zacht. Dr12O Noel Duyck 1950-1980. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

- 211 -


Dr13O Rustplaats der familie Achiel Braet - Strubbe. R.I.P.. Dr14O Familie Gaston Hollevoet - Lattrez en dochter Bernice. Plaat: Rust zacht lieve Vader. Dr15O Fiers Maurice. Houten kruis een arm afgebroken, ligt nog onder kruis. Dr16O Hier rust Alidor Vanbelle 1877-1954 en zijn echt. Bertha Hoirelbeke 1894-1955. Afbeelding palmtak. Dr17O Henri Denoo - Vandewiele. Dr18O Magdalena Martens 1896-1981. Houten kruis.

Ds Ds01W Rustplaats van heer K. Eeckhout 1872-1930 en vrouw Lucia Baert 1873-1957. Opschrift Credo.

- 212 -


Ds02W Familie Jules Denolf - Vanthournout en dochter. Plaat1: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen. Plaat2: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen.

Ds03W Rustplaats van Firmin Caerels 1898-1956 - ZoĂŤ Ketels 1896-1985. Foto. Stenen roosjes. Plaat1: Een bloem een traan een aandenken. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat3: Eeuwig aandenken. Ds04W Rustplaats der familie Florent Lycon - Bouckhout. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden - Gedenkenis van Lourdes - De tijd gaat voorbij uw aandenken leeft in ons. Ds05W Rustplaats van Maria Vandewiele We Ch. Plovie en zoon Remi. Afbeelding palmtak. Ds06W Rustplaats der familie Emiel Vanhaelemeersch - Wittebolle. Afbeelding palmtak. Ds07W Rustplaas Achiel D'Hoore 1889-1956 - Irma Spriet 1888-1969. Ds08W Rustplaats der familie Vict. Deneweth - Verbrugghe. R.I.P.. Ds09W Rustplaats der familie Benoni Ketels - Supply. Afbeelding palmtak.

- 213 -


Ds10W Rustplaats der familie Alb. Vanmaele - Tuytten - Deroo. Stenen roos. Ds11W Familie HR Raymond Maeseele - Goethals. Ds12W Joseph Debaeke - ZoĂŤ Stock. Ds13W Rustplaats der familie Evarist Vermeesch - Vanslambrouck. Foto. Afbeelding palmtak. Ds14W Hier rust Joseph Blommaert 1876-1956 zoon van Theophiel en C.... R.I. (deel infoplaat weg). Ds15W Rustplaats der familie Hector Hanne - Breedenraet. Plaat: Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Ds16W Familie Omer Vervaele - Decock. Ds17W Arseen Vanhaelmeersch 1908-1975. Ds18W Rustplaats der familie Hect. Vergote - Cloet. R.I.P.. Opschrift Credo. Afbeelding klimop. Ds19W Familie R. Vandenheede - L. Fockaert. Plaat: 1914-1918 - De vuurkruisenafdeling Roeselare en omliggende. Aan betreurde strijdmakker Renatus Vandenheede. Overl. 22-5-1982.

Ds20W Jerome Maeseele - Kesteloot. Foto.

- 214 -


Dt Dt01O Rustplaats der familie Fr. Jonckheere - Taveirne. Foto. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Afbeelding palmtak. Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard.

Dt02O Rustplaats Achiel Verbeerst - Romanie Mooyaert 1898-1974 en zoon Jules 19301956. R.I.P.. Foto. Plaat: Wij vergeten onze vriendin niet. Dt03O Rustplaats van Heer Charles Masscho 1897-1956 en vrouw Jeanny Decoster 18901972. R.I.P.. Foto. Plaat: Aan onzen betreurden grootvader. Dt04O Familie A. Vaneeckhoutte - A. Lannoo. Dt05O Familie Jules Carlier - Verschaeve. R.I.V..

- 215 -


Dt06O Familie Ernest Galloo 1898-1990 - Alida Dedeyne 1901-1989 en zoon Nestor 19361956. Foto. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Aan onze betreurde broeder. Dt07O Familie Renatus Wittevrongel - Maes 1879-1956 - 1886-1966. Dt08O Familie R. Dewulf - Beuselinck. R.I.P.. Vooraan: Renatus 30.7.86 - 5.2-57. Dt09O A. Dobbelaere - Vancoppenolle. Dt10O Familie A. De Meyer - Vandeplassche. Opschrift PAX. Dt11O Rustplaats der familie Maurits Vanneste - Vermeersch en kinders Annie 1939-1957 Willy * 2-1-1941 - + 24-1-1941. Dt12O Rustplaats der familie Ernest Vannieuwenhuyse - Lansens. Foto. Afbeelding palmtak. Dt13O Rustplaats 1900 - Charles Hoste - 1957 - Magd. Vansimaeys (voor haar ontbreken jaren). Foto. Dt14O Familie Frans Devriese - Reynaert - Wittevrongel. Afbeelding roosjes. Dt15O Rustplaats der familie Juiles Decock - Vandierendonck. Afbeelding palmtak. Dt16O Rustplaats der familie Henri Ocket - Dedeyne. Dt17O Rustplaats der familie August Borra 1881-1957 - Sylvia Walcarius 1885-1967. Foto. Dt18O Rustplaats der familie Cyriel Eeckhout - Vienne. Dt19O Rustplaats van Martha Rotte echtg. van Arthur Neirinck 1890-1958 en dochter Jacqueline 1932-1960. Plaat1: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen. Plaat2: Horizontale plaat zonder opschrift.

Du Du01W Frans Lambrecht - Martha Decloedt. Plaat: Zoals de zon dankbaar is voor de warmte zijn wij dankbaar voor de goedheid die jij ons gaf. Du02W Rustplaats van Leonie Cloet 1877-1955 Wed. van Victor Verscheure echtg. van Michel Bruneel.

- 216 -


Du03W Rustplaats der familie Henri Callewaert - Vanhaelemeersch. Afbeelding palmtak. Du04W Rustplaats van heer Maurice Bertrem 1899-1955 en vrouw Julia Cordenie 18991963. R.I.P.. Stenen roosje. Du05W vrije plaats. Du06W Hier rusten Victor Carrewijn 1871-1961 en vrouw Emelia De Gheldere 1878-1955. Du07W Rustplaats der familie Descheemacker - Denolf en Maes. R.I.P.. Plaat: Rust zacht lieve Ouders. Du08W Familie Marcel Cogghe 1911-1993 - Martha Debaene 1916-1955 - Maria Desmet. Plaat: Uw afwezigheid doet ons begrijpen hoe dierbaar uw aanwezigheid was. Du09W vrije plaats. Du10W Rustplaats der familie Hip. Delaey - Claeys. R.I.P.. Du11W Rustplaats Victor Lambrecht - Vandierendonck. Foto. Afbeelding palmtak.

Du12W Rustplaats der familie Henri Vanhulle - Bousson. Afbeelding palmtak. Du13W Peter Van Duynslager 23.4.1965- 6.6.1984. Afbeelding Joe Englishzerkje. Du14W vrije plaats.

- 217 -


Du15W Rustplaats der familie AD. Alliet - Fiers. Afbeelding palmtak. Du16W Rene De Deyne 1894-1974 - Alice Pozzolo 1892-1956. Opschrift Credo. Du17W Frans Lammertyn 1923-1982. Zoon van Firmin en Romanie Samyn.

Dv Dv01O vrije plaats. Dv02O Rustplaats der familie J. Debusschere - Denolf. Foto. Opschrift PAX. Afbeelding palmtak. Dv03O Marcel Verhelle 1923-1984 echt. van Lydia Deryckere 1924-2005. Plaat1: Uw heengaan doet ons begrijpen hoe dierbaar uw aanwezigheid was. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten. Plaat3: Goed waart gij onvergeten blijft gij.

Dv04O Hier rust August Devrieze 1864-1946 echtgenoot van Maria Vanbruwaene R.I.P. 1871-1956. Dv05O Rustplaats der familie Jules Bouckhout - Vercoutere.

- 218 -


Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Dv06O Rustplaats van Idalie Simoens weduwe van Edmond Denolf 1884-1956. Afbeelding bloemen. Dv07O Rustplaats der familie Hon. Moeyaert - Verhaeghe. R.I.P.. Afbeelding roos. Dv08O Hier rust Germain Vandenbussche 1905-1956 echt. van Elza Vanpoucke R.I.V.. Sporen van roestvorming betonwapening. Plaat: Dood maar niet vergeten. Dv09O Informatieplaat verdwenen. Dv10O Rustplaats van Mynheer August Vens 1858-1920 echtg. mevrouw Romanie Pante 1858-1956. Dv11O De kinders Baeckelandt - Devis. Stephanie - Marie - Jules. Opschrift PAX. Decoratie palmtak en roos. Dv12O Familie B. Van Lersberghe - Hurtekant en dochter. Afbeelding palmtak. Dv13O Familie Victor Hurtekant - Vandekerckhove. Afbeelding palmtak. Dv14O onleesbaar. Ijzeren kruis, motief Moeder Maria en H. Johannes.

- 219 -


Dv15O Rustplaats der familie L. Couwelier - Van Colen. Vanwege hare dochters uit Canada Cecile en Cyrilla. Dv16O Irène Santens 1941-1982 echtgenote Michel Persyn. Dv17O vrije plaats. Dv18O Rustplaats der familie Rich. Verhelst - Vermoortele en kinders Marcel en Laura. Afbeelding bloemen.

Dw Dw01W Rustplaats der familie Franciscus Vandierendonck - Maertens. Dw02W Familie J. Vandierendonck - Demyttenaere. Dw03W Rustplaats der familie Emiel Fiers - Alliet. Dw04W vrije plaats. Dw05W Oscar Goethals - Maria Pynnaert.

Dw06W Leonia Braeckevelt 1890-1982 weduwe van Leopold Houttekier.

- 220 -


Dw07W vrije plaats. Dw08W Emma Tanghe 1867-1957 en zoon Rene Vandekerckhove 1902-1991. Dw09W Rustplaats van Heer Juliaan Van Brabant zoon van Felicien en Euph. Bogaert 18991957. Foto. Dw10W Familie Arsene Bruneel 1898 - 1982 - Julienne Van Maele 1897-1986. Dw11W Familie R Cortvriendt - M De Deygere. Dw12W Rustplaats der familie Jozef Muylaert - Lanckriet. Afbeelding palmtak. Dw13W Rustplaats der familie L. Breemersch - Deceuninck. Foto. Dw14W Suzanne Lannoo 1907- 1983 echt. van Jan Vanduynslager. Dw15W Rustplaats der familie Jules Vandewiele - Carron.. Afbeelding palmtak. Dw16W Familie R. Vancoppenolle - Degeest. Verticale steen in baksteenmotief. Dw17W Familie Julianus Deweerdt - Maria Ketels. Dw18W Informatieplaat gebroken. Hier rust Emelie Vangheluwe 13-2-1903 - 21-6-1957 echt. Van Henri Demeulenaere.

Dx Dx01O vrije plaats Dx02O vrije plaats Dx03O Rustplaats der familie Jules Debaene - Debaene. Dx04O Marcel Vanhaelemeesch zoon van Emilius en Erminia Wittebolle 1918-1982. Dx05O Firmin Callewaert - Agnes Vertriest. Dx06O Frans Van Colen 1900-1984 - Godelieve Cauwelier 1895-1982. Plaat1: Lourdes De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Informatieplaatje verdwenen. Plaat2: Waarschijnlijk stukje uit Lourdes. Afbeelding en informatieplaatje verdwenen. Dx07O vrije plaats. Dx08O Rustplaats der familie Godfried Vanwalleghem - Vanhulle. Afbeelding palmtak. Dx09O Andre Vansompel 1922-1983.

- 221 -


Dx10O Familie AimĂŠ Sagaert - Verpoucke28. Foto. Afbeelding bloemen. Dx11O Rustplaats der familie Henri Debaene - Van Maldeghem. Dx12O Rustplaats van Martha Van Biervliet 28-4-1914 - 16-5-1983 echt. Victor Devooght. Dx13O Irma 1878-1957 - Maria 1879-1975 - Hortense 1894-1986 - Vanlersberghe. Dx14O V. Vandewater - Ketels en dochter Maria. Afbeelding palmtak. Dx15O Michel Devolder echtgenoot Simonne Meulemeester. Foto. Afbeelding palmtak. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Dx16O Informatieplaat verdwenen. Ijzeren kruis, motief Moeder Maria en H. Johannes. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Dx17O Marcel Deneweth * 13-7-1936 - + 21-5-1983. Dx18O Rustplaats van heer Em. Maertens en vrouw Bertha Colpaert 1887-1957. Foto. Afbeelding bloemen.

28

Nogal wat schade aan arduin ter plaatse van familienaam echtgenote.

- 222 -


Dy Dy01W Hier rust Elodie Deneweth we J.Verstraete 1886-1956. Dy02W Rustplaats van heer Victor Vanneste 1883-1968 en vrouw Bertha Vanelslander 18881964. Foto. Afbeelding palmtak.

Dy03W Familie AimĂŠ Verbrugghe - Vens en zoon Herman. Dy04W Familie Hector Claeys - Emma Hanna. Dy05W Rustplaats van vrouw Adr. Verkain 1893-1958 en heer Hect. Van Poucke 1891- . Dy06W Familie August Maes - Provoost en dochter Sylvie.. Verticale steen in baksteenmotief. Dy07W Hier rust Valere Desmet echt. van Irena Claeys 1912-1983. Foto. Plaat: Dood maar niet vergeten. Dy08W Rustplaats van Victor Symkens en vrouw Octavie Devlaminck. Dy09W Robert Vanwynsberghe 1917-1983 - Ivonne Coesemans 1924-2008. Foto. Ineengevouwen handen.

- 223 -


Plaat1: Afbeelding bloemen - Van uw vrienden. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat3: In ontelbare mooie herinneringen blijven jullie voor altijd bij ons. - Je kinderen. Dy10W Remi Duyvejonck - Dewitte en zoon Roger. Dy11W Rustplaats Henri Denolf - Demuynck. Afbeelding palmtak. Dy12W Edmond Puype 1893 - 1983 echt. van Martha Vandewaetere 1895-1984. Dy13W Rustplaats der familie Julien Decoster - De Meyer. Foto. Afbeelding palmtak. Dy14W vrije plaats. Dy15W Irma Werbrouck 1909-1983 echtgenote van Maurits Van Daele. Plaat1: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons - Uw kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Wij bewaren uw goedheid in ons hart - Rita. Dy16W Plaats zonder zerk. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Dy17W Antoon Vandecasteele. Houten kruis.

- 224 -


Dy18W Arthur Vermeersch 1909-1988 - Diana Boey 1911-1985. Plaat: Vader Moeder - Gij hebt tijdens uw bestaan zoveel voor ons gedaan.

Dz Dz01O August Deboodt 1910-1960 en echtgenote Elisabeth Maria Vermeulen 1915-1990. Dz02O Hier rust Elodie Struyve 1890-1957 echt. van Cyriel Vens 1891-1975 en dochter Simone 1917-1933. Dz03O Rustplaats der familie Eug. Watteny - Vanderschaeghe. Afbeelding palmtak. Plaat: Aan onze beminde moeder. Dz04O Germain Meuleman 1930-1996. Plaat: Wij bewaren uw goedheid in ons hart - Rust zacht lieve broer. Dz05O Rustplaats der familie Em. Vansteelant Vervaele en zoon Gerard.

- 225 -


Dz06O Rustplaats der familie Lievens - Pardoen. Foto. Plaat: Aan onze betreurde Zuster.

Dz07O vrije plaats met plastiekbloemen. Dz08O Ernest Gurdebeke 26-04-1895 - 23-01-1984. Dz09O Rustplaats van Heer V. Demarez en vrouw M. Grymonprez. Afbeelding palmtak. Dz10O Agnes Vanwynsberghe 1924-1984 echt. van Maurits Duyck 1910-1996. Afbeelding tuil bloemen. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Mama Ik vergeet je nooit. Plaat3: Rust zacht lieve ouders Ik denk elke dag aan jullie - Rosa. Dz11O Rustplaats van Juffrouw Eud. Verkain 1872-1959. R.I.P.. Dz12O Rustplaats der familie Jul. Denolf - Hanne. Afbeelding palmtak. Dz13O Hier rust Leonie Decloedt weduwe van Leon. Plovie 1871-1959. Afbeelding palmtak. Dz14O Hier rust Raym. Decock echtg. van Hel. Leguet 1895-1959. Dz15O Roose Andre 1926- - Roose NoĂŤl 1928-1984.

- 226 -


Plaat1: Eeen hart van goud vol Goede gaven ligt hier Zacht en stil begraven. Plaat2: Rust zacht lieve broer - vanwege Andre.

Dz16O Rustplaats der familie Joannes en Camille D'Hooghe en hun vrouw Hermenie Colpaert. Plaat1: Lourdes - A la grotte Bénie j’ai prié pour vous. Plaat2: Lourdes - zonder informatieplaatje. Dz17O Maurits Dierckens 1911-1985 echgenoot van Maria Deprouw 1911-1988. Dz18O Rustplaats der familie V. Bousson - Martens. Afbeelding palmtak.

Dza Dza01W Maurice Verkain - Van Poucke en zoon Gaspar. RIP. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 227 -


Dza02W Geen zerk achter de grote struik. Dza03W 1503 Rustplaats van Elisa Vanbiesbrouck 1893-1960 echt. van Rene Vande Voorde. Op foto niets meer herkenbaar. Plaat: Lourdes - zonder informatieplaatje.

Dza04W Florent Leon Plets 1922-1985 echtgenoot van Elfrida Cannoot 1913-1996. Dza05W Verticaal: Alfons Deloddere 1921-1985 - Simona Alliet 1927-1990. Horizontaal: Jacques Deloddere 1953-2010. Plaat1: Met dankbaarheid blijven we je herinneren - collega’s Technische Dienst Gemeente Ardooie. Plaat2: Afbeelding vogels - Vanwege uw vrienden. Dza06W vrije plaats. Dza07W vrije plaats. Dza08W Hier Rust S. Verschaeve weduwe van Jul. Desmet 1887-1960. Afbeelding palmtak. Dza09W Rustplaats der familie Alois Pervoot - Desmet. Afbeelding palmtak. Dza10W Germain De Marez 31-10-1928 - 26-5-1985. Foto.

- 228 -


Plaat: Aan onze lieve Peter. Dza11W Familie Joannes Colpaert - Hoornaert. Afbeelding palmtak. Plaat: Aan mijn betreurde Meter - Eric. Dza12W Rustplaats van vrouw Phar. Rosseel weduwe van Vict. Verholle 1871-1960. Afbeelding palmtak. Dza13W Mejuffrouw Irma Vandecappelle 1897-1985. Dza14W Rustplaats der Familie Alfons Jacobs Duyck en dochter Maria. Nieuwe plaat aangebracht voor oud opschrift. Afbeelding palmtak. Dza15W Rustplaats der familie Hector Decock - Claeys. Afbeelding palmtak. Dza16W Hier rust G. Vandycke weduwn. van Aldia Lips 1878-1961. Afbeelding palmtak.

Dza17W Hier rust Juf. Elisa Calmeyn 1880-1961. Afbeelding palmtak. Dza18W Rustplaats der familie Vict. Viaene - Vanbelle. Afbeelding palmtak. Dza19W Familie Alberic Duyck - Denbaes. Dza20W Rustplaats der familie Alid. Maurits Werbrouck - Huvaere. Afbeelding palmtak.

- 229 -Ea Ea Algemeen Technisch lokaal.

Eb Strooiweide

Eb kolom 1: Alphonse Wildemauwe °1912 - +2000 - Malvina Van De Vyvere °1908 - +2001 Roger Padot 28-06-1933 - 21-09-2001 Georges Verleye °1917 - +1992 - Maria Pollet °1919 - +2001 Simon Voogt °1928 +2002 Germaine De Keyser 1919-2002 Taeckens Françoise 1933-2004

- 231 -


George Callewaert 1933-2004 Eugène Rosselle °1929 - +2004 Robert Debaene °1926 - +1999 en zijn vrouw Angele Vanhaelemeersch °1924 - +2004 Jacqueline Vanhulle °1930 - +2004 Michel Claeys 1924-2004 Marcella Devriese 1916-2005

Eb kolom 2:

Gerrit Vervaele 1919 - 2006 Hans Padot 1964 - 2007 Yvan Kesteloot 1955-2007 Nestor Roose 1919 - 2007 Bertha Fieuw 1928-2007 Simonne Coolman 1923 -2007 Bob Dupont 1923 - 2008 Lode Deleu 1969 -2008 Félix Vandersypen 1927 - 2009 Vikor Muylaert 2009 - 2009 René Lanckriet 1920 - 2010 Margareta Verhelst 1924 - 2010

Eb kolom 3:

Georges Fiems 1928 - 2010 Debaeke Eric 1934 - 2010 Jetje Vandeweghe 1922 - 2011 Andréa Maertens 1924 - 2011 Guy De Vuyst 1951 - 2011 Carolus Verscheure 1937 - 2011 Florent Devriese 1937 - 2012

- 232 -


Michel Notredame 1936 - 2013 Danny De Guesquiere 1956 - 2013 Angela Denoo 1915 - 201329

Foto 8 maart 2014.

Ec Ec01 Rachel Taverine 1927-2002 - Henri Dejonckheere. Foto. Ec02 Nic Dedeyne 1970-1990. Ec03 Henri Braems 1899-1991 - Emma Van Gaever 1900-1997. Plaat1: Eeuwig aandenken. Plaat2: Een bloem voor elke dag. Ec04 Marcel Ketels 1920-2003 x Maria Vandenberghe. Foto. Ec05 Martha Vanhaecke 1912-2003.

29

Laatste keer nagezien 14 april 2014. Plaatjes van 2014 nog niet aangebracht.

- 233 -


Ec06 Hans Deprez 1976-2003 echtgenoot van Nancy Verbergt. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Ec07 Mireille De Schepper 1953-2004 Levensgezellin van de heer Erik Huys. Foto. Plaat1: A ma Maman - A Ma Mamy. Plaat2: A notre Amie - Notre pensĂŠe est toujours vers toi. Ec08 Roger Vancraeymeersch 1933-2004 Echtgenoot van Madeleine Deprauw. Foto. Ec09 Roger Vandekerckhove 1928-2004 Echtgenoot van Jeanette Maes. Foto. Ec10 RenĂŠ Wattenij 1924-2004 Echtgenoot van Rachel Van Maele 1923-2013. Foto. Plaat: De jaren gaan voorbij de herinnering blijft. - Jerome - Agnes - Ria. Ec11 Maurits Puype 1919-2004 Echtgenoot van Clara Parmentier 1919-2013. Foto. Plaat: Voor altijd op een speciale plaats in ons hart. Ec12 Julien Deriemaeker 1935-2004 x Helena Bagain. Foto. Plaat1: Julien bedankt voor alles - Personeel Rusthuis St. Amand. Plaat2: De stilte die je achterliet is groot, maar in ons hart blijf je bestaan want alle herinneringen zullen nooit verloren gaan. - Danny, Ellen, Gianni, Gringo, Xena en Zento. Ec13 Marcel Bruneel 1925-2005 Echtgenoot van Agnes Delaere. Foto. Plaat: Nooit, zullen we nog beleven wat je ons, met zoveel liefde hebt gegeven.

- 234 -


Ed Ed01 AndrĂŠ Houttekier 1924-2005 Echtgenoot van Ivonne Baert. Foto. Ed02 RenĂŠ Bousson 1929-2005 Echtgenoot van Georgette Kesteloot. Ed03 Sylveer Sap 1923-2005 Echtgenoot van Margareta Hanne 1924-2008. Foto. Plaat: Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

Ed04 Erik Denoo 1946-2005 Echtgenoot van Veerle Dupont. Foto. Ed05 Roger Buddaert 1944 - - Mariette Duyck 1943-2005. Foto. Plaat1: Lieve Moeder - Moeders planten zaadjes van liefde waardoor we een leven lang in bloei staan. Plaat2: Wij zullen je nooit vergeten. - Je schoonouders - Annie - Gilbert - Rita Ed06 Georges Verstraete 1928-2005 Echtgenoot van Mariette Vervaeke 1931-2011. Foto.

Ee Ee01 Laura Delarue 1929-2005 Echtgenoot van Odiel Cauwelier. Foto. Plaat: Al is je hart nu stil de liefde die je ons gaf, klinkt luid in onze herinnering. Ee03 Camiel Ketels 1921-1997 x Margareta David 1923-2006. Foto. Ee04 Marcel Deproost 1928-2001 x Maria Verleest. Foto.

- 235 -


Ee05 Marcel Padot 1932-2006 x + Leona Deblaere Annita Stragier. Foto. Plaat1: Zo dicht bij, maar aan de andere kant ook zo ver weg. Plaat2: Bloemstukje - Van uw echtgenote. Ee06 Germain Caerels 1941-2006 x Rita Devacht. Foto. Plaat1: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. Plaat2: Beertje - Voor mijn allerliefste opa - Van Bjarne.

Ee07 Alida De Ceuninck 1912-2006 x Ernest Verleye 1910-2007. Foto.

Ef Ef01 Raymond Van Walleghem 7-6-1920 - 23-6-2006 x Anna Ramboer. Foto. Ef02 Roger Behaegel Ereburgemeester Zwevezele 25-1-1919 - 25-6-2006 x Maria Van Hove 13-5-1922 - 3-11-2009. Foto. Ef03 Marcel Desmet 1920-2006 - Irma Vanderhaege 1922-2009. Ef04 Marcel De Vriese 1921-2006 x Godlieve Focquaert 1919-2008. Foto. Plaat: Eeuwig aandenken aan onze vriend Marcel - W.T.C. Olympia. Ef05 Jacques Schotte 7 februari 1947 - 9 oktober 2006 x Yvette Deblaere. Plaat: Met uw beeld in ons hart vinden wij troost in onze smart. Ef06 Julien Vanduynslager 1928-2006 x Jeannine Crombez. Foto.

- 236 -


Ef07 André Callewaert 1937-2007 x Jeanette Hommé. Foto. Plaat1: Nooit meer worden de dagen als voorheen, veel te vroeg ging je van ons heen. - Mama, kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Je blijft geborgen in onze herinnering. Plaat3: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven. - Antoon Sonja Ilse. Ef08 Roger Bonne 1937-2000 x Magda Maertens. Foto. Plaat: Ere-Lid - Koninklijk Sportcomite Zwevezele - Zwevezele Koers.

Eg Eg01 Robert Ghesquière 1926-2004 x Rolande Cottignie. Foto. Eg02 Cecile Mattheus 1936-2007 x Roger Dryepondt 1934-2009. Foto. Plaat1: Alle goedheid, alle genegenheid, bouwt eeuwigheid. Plaat2: Waar je ook bent heengegaan, in ons hart blijf je voortbestaan. - Vanwege de kleinkinderen. Eg03 Gilbert Ketels 1942-2007 x Herlinda Provoost. Foto. Plaat1: Steeds waren we blij, een opa te hebben zoals jij. - Fiebe en Mabelle. Plaat2: Boldersclub “Den ijzeren arm” Kortemark. Eg04 Laura de Myttenaere 1922-2007 x Cyriel Delaey 1921-2013. Foto.

- 237 -


Eg05 Robert Medard Haegen 1926-2002 x Herna David 1928-2007. Foto.

Eg06 Antoon Billiet 1941-2007 x Anny Vanhaelemeersch. Foto.

Eh Eh01 Willy Degheldere 1921-2007 - Martha Delaey 1920-2013. Eh02 Robert Deneweth 1929-1991 - Zulma Deprauw 1931-2007.

Eh03 Maurits Verhelst 1924-2007 Echtgenoot van Gabrielle Lambrecht 1936- 2013. Foto.

- 238 -


Plaat1: Lourdes - Aan mijn beminde echtgenoot. Plaat2: Rust zacht. Eh04 Willy Viaene 1940-2007 x Lena Spruytte. Foto. Plaat: Heel bijzonder, heel gewoon, geween een heel bijzonder persoon... - Je echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Eh05 Hypolitus Paul Vermeersch 1922-2007 x Irène Vermeersch. Foto. Eh06 Herna Vande Walle 1930-2008 x Julien Deketelaere 1931-2008. Foto.

Ei Ei01 Madeleine Muylaert 1927-2008 x Albert Maes 1915-2012. Foto. Ei02 Robert Werbrouck 1929-2008 x Mariette Vanderstraeten. Foto. Ei03 Oscar Vansteelandt 1924-2008 x Marcella Pollet. Foto. Plaat: Duif op rots. Ei04 Roger Marcus 1923-2008 x Zulma Delarue. Foto. Ei05 Nel Decorte 03.08.1982 - 18.01-2008. Opschrift: free as a bird. Foto. Plaat: Engeltje met roos.

Ei06 AndrĂŠ Vanhulle 1927-2008 x Simonne Gurdebeke. Foto. Plaat1: Wie je gekend heeft, vergeet je nooit - Luc en Sonja.

- 239 -


Plaat2: Voor ons blijf je hier, diep in ons hart. - Vanwege echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ei07 Maria Kesteloot 1904-1993 x Auguste Nicaes - Albert Lust. Foto. Ei08 Lucien Baert 1930-2008 x Mariette Vanbrabant 1933-2003. Foto.

Ej Ej01 Cyrilla Dobbelaere 1914-2008 x Emilie Bonduel. Foto. Ej02 Robert Bouly 1924-1997 x Gabriella Neirinck 1923-2008. Foto. Plaat: Rust zacht. Ej03 Willy Vansteelant 1934-2008 x Simonne Sagaert. Foto. Plaat: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je voor ons was. - Agnes en Germain.

Ej04 Frederyck Vanhove 1991-2008. Foto. Plaat1: De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk. Plaat2: Liefde en geluk kon niet stuk, je was als een zon die nimmer doven kon. Vanwege uw prinsesje. Ej05 Gilbert Buddaert 6 september 1942 - 16 november 2008. Foto. Plaat1: Wij die achterblijven vergeten je nooit. - Ann en Els.

- 240 -


Plaat2: Onze wegen scheiden even. Al is het veel te vlug. Aan het einde van onze bestemming zien we elkaar zeker terug. - Roger, Mia, Annie, Jenny, Rita. Ej06 André Buddaert 1919-2009 x Irma Denolf 1919-2012. Foto. Plaat: Stil en eenvoudig ben je van ons weggegaan Stil en eenvoudig blijf je in ons hart voortbestaan. - Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ej07 Betty Liebaert 1930-2009 x Arsène Vande Capelle 1926-2010. Ej08 Alexander Vandeweghe 1977-2009. zoon van Johan Vandeweghe - Marie-Rose Wambeke. Foto. Plaat1: Papa, ik zal je missen in dit leven, maar altijd om jou blijven geven. - Ralph. Plaat2: Een lege plek, het doet zo’n pijn maar in gedachten zal je altijd bij ons zijn. Vrienden van de Hapkin. Plaat3: Geplastificeerde tekst. Papa Mijn papa die is beresterk Een echte held is hij! Er is niets dat hij niet kan van wer, Hij maakt me altijd bij Papa, is mijn superman Hij is een echte held. Als er iets is dat ik nietkan Dan doet hij het wel. Papa, moet je echt n iet vrezen hij kijkt sms boos, maar is heel lief Hij zal er altijd voor me wezen al zit hij in Tokio, hij stuurt me een brief. Maar papa’s hebben ook gevoel Hebben ook verdriet en pijn. Papa, als zit ik in Istanboel weet, ik zal er altijd voor je zijn!

Ek Ek01 Roger Vanhove 1937-1998 x Simonna Denolf. Foto. Plaat: Afbeelding koppel duiven op een tak - Kinderen en kleinkinderen.

- 241 -


Ek02 Maurits Crombez 1925-2009 x Martha Holvoet 1923-2001. Ej03 Andrea Clarysse 1938-2009. Foto. Afbeelding Lam Gods.

Ek04 Jozef Coucke 15 juni 1932-30 juli 2009 x Martha Devriese 3 mei 1927-3 augustus 2011. Foto. Ek05 Roger Vanlaere 1929-2009 x Maria Desrumaux. Ek06 Georges Meuleman 1933-2009 x Gerda Mouffaert. Foto. Plaat1: Afscheid nemen is met zachte vingers dicht doen wat voorbij is en verpakken in goede herinneringen. - Uw vrienden. Plaat2: We zullen je missen in dit leven, maar altijd om jou blijven geven. Plaat3: We will never forget what you meant to us. - Vanderhaege - Vanpaemel en kinderen. Plaat4: Manillersclub ‘zonder troef’. Plaat5: Zo dichtbij maar aan de andere kant ook zo ver weg. - Kaartersclub Klein maar dapper. Ek07 Rachel D'Hoop 1934-2009 x Roger Van Belle 1934-2011. Foto. Plaat1: Afbeelding speelkaarten - Vader, Opa, rust zacht ~ Johan, Sofia, Kelly, Emmely. Plaat2: Liefste Moeder en Oma, je beeld blijft in ons hart bewaard. - Johan, Sofia, Kelly, Emmely.

- 242 -


El El01 Eligius Decock 1937-2009 x Anna Verleye. Foto. El02 Jan Vinck ° 21-02-1954 - + 13-09-2009. El03 Frits Deblaere 1941-2009 x Rika Mortagne. Foto. Plaat1: Ik was blij om een opa te hebben zoals jij - Ines. Plaat2: De herinnering blijft zoals je was, in eenvoud groot en sterk. - Geen informatieplaatje. El04 Denise Hellebuyck 1929-2009 x André Werbrouck. Foto. Plaat1: Je woorden dragen verder... je handen geven voort.... - Kleinkinderen en acherkleinkinderen. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat3: Je blijft geborgen in onze herinnering. - Familie Sylvère Belaen.

El05 Elza Dierckens 1932-2009 x Frans D'Hulster. Foto. El06 André Lucio 1915-2009 x Clara Vansteelant 1926-2010. El07 Maurits Casier 1922-2009 x Margriet Maenhout 1924-2012. Foto.

- 243 -


Em Em01 Rachel Fraeyman 1922-2010 - Jerome Deboodt 1924-2013. Foto. Plaat1: Veel fijne herinneringen verzachten ons verdriet. - Vanwege de Lourdesvrienden. Plaat2: Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren- - Vanwege de Lourdesvrienden. Plaat3: Vanwege Wim. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Em02 Tibo Haek 1924-2010. Foto.

Em03 Arthur Den Baes 1925-2002 x Marie-José Paepe 1928-2012. Foto. Em04 Georges Stock 1928-2010 x Lisette Buelens. Em05 Lidia Reynaert 1927-2010 x Palmer Vankeirsbilck. Foto. Em06 Raymond Maeseele 1933-2010 x Yvonna Verfaillie 1929-2011. Foto. Em07 Roger Callewaert 1936-2010 x Jacqueline Werbrouck. Foto. Plaat1 : De jaren gaan voorbij, de herinnering blijft. - Cécile - Gisèle - Georges. Plaat2: Zo dichtbij maar aan de andere kant ook zo ver weg. - Sonja, Filip, Pia en Philip. Plaat3: Bloemstukje - Aandenken. Em08 Laurette Vankeirsbilck 1945-2010.

- 244 -


En En01 Adrienne Defour 1936-2010 x Romain Huvaere. Foto. En02 Georges Lisabeth 1924-2010 x Suzanne Vancauwenberghe 1930-2011. En03 Roger Deneweth 1924-2010 x Christiana Cuvelier 1929-1993 Sabrina Deneweth 19562000. En04 Luc Vancauwenberghe 1953-2011 x Carine Vromman. Foto. Plaat1: Je blijft bij ons wij vergeten je niet - echtgenote - kinderen - kleinkinderen. Plaat2: Aan onze betreurde werkmakker. We vergeten je nooit! - Firma Vemaro & personeel.

En05 Octave Bonduel 1917-2011 x Maria Soenen 1922-2011. En06 Normin Caerels 1934-2011 x Rosa Devacht. Foto. Plaat: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven. Vanwege uw vrienden.

Eo Eo01 Marleen Deschout 1953-2011. Foto.

- 245 -


Plaat: Liefs - Stijn en Kate. Eo02 Paula Duyvejonck 1932-2011 x Roger Kesteloot. Eo03 Cecile Vansteelant 1930-2011 x Marcel Pollet. Foto. Eo04 Raymond Vancauwenberghe 1926-2011 x Marie Louise Vandeputte. Foto. Eo05 Ludo Den Baes 22-01-1953 - 27-06-2011 x Linda Verrewaere 12-11-1954 - 27-062011. Foto. Afbeelding Kolebrie.

Eo06 Albert Deblaere 1937-2011 x Rita Carrewyn. Foto. Plaat: Alleen wie achterblijft weet hoe het afscheid klinkt. Eo07 Karel Vermeersch 1930-2011 x Gerarda Vandewiele 1924-2013. Foto. Plaat: Afbeelding tractor - De wereld was mooi toen jij er nog was. - Tom, Annelies, Yarno. Eo08 Thérèse Mostrey 1953-2011 x Erik Hollevoet. Foto. Eo09 Albert Deboodt 1927-2011 x Alice Notredame. Foto. Plaat1: Pépé, merci voor alles slaapzacht. Plaat2: Lieve Opa goed waart gij, onvergeten blijft gij. - Christiane & Werner. Plaat3: Te vroeg ben je ons ontnomen, maar in ons hart... blijf je altijd wonen. - Alice. Eo10 Liliane Moeykens 1946-2011 x Raphaël Hoste. Plaat: Je was zo goed, wie je gekend heeft vergeet je nooit. Eo11 Marcel Vanhove 1924-2011 x Frieda Viaene. Foto. Eo12 Arthur Crombez 1931-2011 x Clara Vande Walle. Foto. Plaat: We hadden jullie zo graag in ons midden.

- 246 -


Eo13 André Gellinck 1922-2012 x Cecilia Caerels. Foto. Plaat: Lourdes - A la Grotte Benie nous avons prie pour toi. Eo14 Frans Vanslambrouck * 6-12-1937 - + 20-1-2012 x Rika Roygens. Foto. Plaat: Je t’aime. Eo15 Gilbert Kerckaert 1932-2012 x Jacqueline Schoonbaert. Foto. Plaat: Pé Lodi. Eo16 Laura Hubrecht 1930-2012 x Michel Vancoppenolle 1924-2012. Foto. Eo17 Frans Gryspeert 26-11-1928 - 23-03-2012. Foto. Eo18 André Dejonckheere 1921-2012 x Maria Snauwaert. Foto. Eo19 André Hoste 1929-2012 x Huberta Carels. Foto.

Ep Ep01 Adelin David 1931-2013 x Mariette Kesteloot 1932-2013. Foto.

Ep02 Irena Vanduynslager 1920-2013 x Georges Kesteloot. Foto. Ep03 Lieve Dedeyne 1950-2013 x Rik Mulier. Foto. Ep04 Omer Vanwanzeele 1928-2013 x Mariette Van Essche. Foto. Ep05 Leona Weyts 1938-2013 x Leon Hoornaert. Foto.

- 247 -


Ep06 Willy Alliet 1935-2013 x Jenny Alliet. Foto. Plaat: Lieve vader, die voor hem iets betekend hebben in zijn hart. - Jenny. Ep07 Andre Stock 1923-2013 x Simonne Haesebrouck. Ep08 Achiel Vermeersch 1933-2000 x Maria Debaene. Ep09 Maria Simoens 1929-2013 x Robert Deboodt. Foto. Ep10 Adelin Deneweth 1924-2013 x Laura Sap. Foto. Ep11 Willy Stock 1926-2012 x Agnes Mouffaert. Foto. Ep12 Daniel Deketelaere 1933-2012 x Noëlla Goes. Foto. Ep13 Marcel Warnez 1934-2012 x Maria Werbrouck. Foto. Stukje: Reisduif. Ep14 Noël Tanghe 1942-2012 x Agnes Cloet. Foto. Ep15 Gery Fraeyman 1941-2012 x Christiana De Clerck. Foto.

Eq Eq01 Julien De Clercq 1933-2013 x Marie Madeleine Volckaert. Foto.

- 248 -


Eq02 Maria Helena Braems 1933-2013 x Marcel Denolf. Foto. Eq03 Godfried Vanneste 1936-2013. Foto. Eq04 Norbert Vandekerckhove 1951-2013. Tekst De mooie dingen die jij ons gaf bewaren wij in ons hart. Eq05 Frans Plovie 1925-2013 x Maria Van Brabander. Eq06 AndrĂŠ Duyvejonck 1940-2014. Foto. Eq07 Frans Braeckevelt 1925-2014 x Marie-Louise De Roo. Foto. Eq08 Roos Patfoort 1963-2014 x Koen Gelaude. Foto. Eq09 Olga Pozzolo Olga 1949-2014 x Ronny Maes. Ineengevouwen handen.

Eq10 Vande Putte F. + 23-03-2014. Eq11 Bruneel Cecilla + 03-04-2014. Eq12 vrije plaats.

Er Er01 tot Er20 = 9 + 1 + 9 + 1 vrije plaatsen.

- 249 -


Eu Columbarium

Eue1 Roger Vannieuwenhuyse - Astrid Caerels. Foto.

Eue2 Roger Dejonckheere 1929-2000 echtgenoot van Maria Dejonckheere. Foto. Eue3 Margrietje Dewindt 1937-2000 echtgenote van Julien Deweerdt. Foto.

- 250 -


Eue4 Luc Delamillieure 1960-2009. Eue5 Heldri Volckaert 1927-2001 echtgenoot van Marguerite Keirsebilck 1926-2006. Foto.

Eue6 Agnes Deleersnijder °1923 - + 2007. Echtg. van Alfons Vanden Bossche. Foto.

Euf1 Georgius Desendre 1923-2000 - Cecile Van Colen. Foto. Euf2 Marcella Denoo 1938-2000 echtgenoot van André Dewaelsche 1938-2008. Euf3 Odilon Schatteman 1926-2000 echtgenoot van Simonne Willem 1927-2010. Foto. Euf4 Patricia Goossens 1959-2001 - Luc Defrancq 1953-2004. Euf5 Rogier Colman 1922-2006 x Yvonne Claeys. Foto. Euf6 René Maeseele 1922-2011 echtgenoot van Agnes Piceu 1933-2012. Foto. Euf7 Petra Verheyen 1974-2006 dochter van Johny en Annie Verheyen - Vermeersch. Foto.

- 251 -


Eug1 Mariette Dewindt 1934-2000 echtgenote van Roger Debie. Foto. Eug2 Roger Poublon 1935-2000 echtgenoot van Herna Delodder. Eug3 Joanna Puype 1924-2001 dochter van wijlen Edmond Puype en Martha Vandewaetere. Eug4 Roger Pille 1932-2001 - Georges Pille 1930-2006. Foto. Eug5 Magda Vansteelandt 1941-2001 weduwe van Norbert Verleysen. Foto. Eug6 Denise Vancauwenberghe °1928 +2002 echtg. van Gabriel Mollij °1931 + 2003. Foto.

Euh1 Irena Claeys 1916-2008 x Valère Desmet. Foto. Euh2 Jerome Andries 1931-2000 echtgenoot van Mariette Bohez. Foto. Euh3 Maria Devriese 1915-2000 echtgenoot van Willy Maertens 1917-2004. Foto. Euh4 Mauritz Heytens 1923-2001 echtgenoot van Godelieve Compernolle 1927-2003. Foto. Euh5 Georges Desmet 1929-2001 echtgenoot van Rachel Baert 1927-2011. Foto.

Euh6 Freddy Anseeuw 1942-2002 zoon van wijlen Antoon en Clara Anseeuw-Demol. Foto. Euh7 Joseph Snauwaert 1921-2002 echtgenoot van Recilde Houttekier 1921-2004. Foto.

- 252 -


Ev Columbarium

Eva1 vrije plaats. Eva2 vrije plaats. Eva3 Vandekerckhove G. + 25-03-201430. Eva4 Thibo Baert mocht amper een uurtje in ons midden zijn 28.06.2005 zoontje van Rufin Baert en Mia Depestel. Afbeelding Beertje. Eva5 RenĂŠ Laevens 1933-2004 Echtgenoot van Simonne Hellebuyck. Eva6 Maria Theresia De Marez 1927-2003 Echtgenote van Andre Naeyaert 1928-2004. Foto. Eva7 Gabriel Lust 1932-2003 Echtgenoot van Gisele Van de Veire. Foto. Eva8 HonorĂŠ Decloedt 1920-2010 x Simonne Meulemeester. Foto.

Evb1 vrije plaats. 30

14 april 2014: voorlopige markering.

- 253 -


Evb2 vrije plaats. Evb3 vrije plaats. Evb4 Roger De Loddere 1928-2012 x Rachel Dewitte. Foto. Evb5 Maria Verhaeghe 1923-2005. Foto. Evb6 Nancy Guillemyn 1970-2003. Foto. Evb7 Henriette Pollet 1924-2003 Echtgenote van Jan Verkest 1921-2003. Foto. Evb8 Maurits Kleppe 1935-2002 Zoon van Abel Kleppe en Elvira Vandecappelle. Evb9 Eric Vanhulle 1955-2002 Echtgenoot van Linda Verstraete. Foto. Afbeelding paardenhoofd.

Evc1 vrije plaats. Evc2 vrije plaats. Evc3 vrije plaats. Evc4 Roger Debouver 1921-2006 Weduwnaar van Rosa Carlier. Evc5 Marcel Beernaert 1931-2010 x Maria Gilliaert. Evc6 Rita Velghe 1939-2009 x Walter Deboodt. Foto. Evc7 Marcel Tanghe 1929-2003 Echtgenoot van Antoinette DemarĂŠ. Evc8 Michel Devacht 1924-2002 echtgenoot van Maria Vandenheede 1927-2009. Foto.

Evd1 vrije plaats. Evd2 vrije plaats.

- 254 -


Evd3 vrije plaats. Evd4 Robert Meire 1924-2013 x Jeanne Hillewaert. Evd5 Julia Vancraeymeersch 1913-2005 Echtgenote van Marcel Dewindt 1910-2006. Foto. Evd6 Yvonne Vanwanzeele 1922-2004 Echtgenote van Frans Crombez 1924-2005. Evd7 Roger Lannoo 1926-2003 Echtgenoot van Herna Deschoudt 1927-2009. Foto.

Evd8 Roger Vannieuwenhuyse 1927-2002 Echtgenoot van Jeanne Vereecke. Foto. Evd9 Henriette Declerck 1922-2002 echtgenote van Jules Casier 1919-2009. Foto.

Ew Ew01 Andre Callewaert 1930-2010. Foto. Ew02 Gilbert Vanwalleghem 1946-2011 x Diana Gyselinck. Ew03 Gilbert Mesure 1929-2011. Foto. Plaat: Auch bist du nicht mehr in unsere Nähe im Herzen bleibst du uns immer erhalten - Famille Feiter - Dion. Ew04 Andre Blontia 1928-2011. Ew05 Antoon Segers 1924-2011 - Juliana Werbrouck. Ew06 Sandra Willaert 29-8-1969 - 25-4-2011.

- 255 -


Ew07 Germain Vandekerckhove 1947-2011 x Marie Joseph Verduyn. Ew08 Emilia Bonami - Sei Sempre Nel Mio Cuore31.

31

Mauro Callens, Maastricht, 26 oktober 2013: Sei sempre nel mio cuore - dit is een Italiaanse tekst vertaling: je bent altijd in mijn hart. Deze tekst wordt redelijk vaak gebruikt op Italiaanse grafstenen. Bron: Italiaanse collega’s.

- 256 -


Ew09 Roger Ide 1929-2011 - Andrea De Keyzer. Foto. Plaat: We danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet. Ew10 Michiel De Roust 1929-2012 x Maria Vermoortele. Foto. Plaat: Een hart vol goeie gaven ligt hier begraven. Ew11 Marcel Vermeersch 1934-2012. Foto met tekst: Dank voor de mooie jaren. Ew12 Jules Vermeersch 1933-2012 - Geneviève Sinnesael. Foto met tekst: Het was zo goed samen. Ew13 Z.E.H. Wilfried Beke 1941-2012.

Ex Ex01 Vlaeminck Maria 1918-2014.

- 257 -


Ex02 Roger De Ryckere 1936-2013 x Godelieve Sap. Plaat: Va, Pepe, Je bent veel te snel van ons heengegaan. Maar vergeet niet dat je altijd in ons hart zal blijven bestaan. Wij zullen u altijd graag blijven zien. Eens op een dag zullen wij elkaar weerzien. - Godelieve, Marischa, Danny, Jochem, Marina, Natasja.

Ex03 JosĂŠ Behaegel 1947-2013. Ex04 Albert Inghels 1912-2013. Ex05 Rik Van den Berghe 1965-2013. Ex06 Lea Depauw 1936-2013. Ex07 Frans Calis 1922-2013 x Julia Leenknecht. Foto. Plaat: Vake, Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit - je kinderen. Ex08 Roger Noppe 1930-2013. Foto met tekst: Wij waren zo gelukkig samen. Ex09 Agnes Goethals 1928-2013. Ex10 AndrĂŠ Vanhaelemeersch 1927-2013. Ex11 Lucien Ooghe 1927-2012 x Maria de Mil. Ex12 Ferdinand Bonami 1928-2012.

- 258 -


Plaat: Een boek, zo groot, zal nooit bestaan, om te beschrijven wat jij voor ons hebt gedaan. - Je kleinkinderen: Ilse, Karen, Kelly, CĂŠline, Thomas, Simon, + Emilia, Camilla en Mathias. Ex13 Maria Gaillaert 1916-2012 x Albert Vandeweghe 1916-2013.

Ex14 Joris Reynaert 1931-2012.

Ey Ey 14 vrije kelders

Eza Eza01 Roger DemarĂŠ 1925-2000 - Maria Neyens 1929-2008. Plaat: Vanwege kinderen en kleinkinderen. Eza02 Georges Vanslambrouck 1918-2000 - Agnes Bouckhout 1921-2009. Foto.

- 259 -


Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Steeds waren wij blij een pépé te hebben zoals jij - uw klein en achterkleinkinderen. Plaat3: Jouw stem klinkt niet in ons midden toch spreek je nog in ons hart kleinkinderen en achterkleinkinderen. Eza03 Carlos De Keyzer 1945-2000 - Jeanne Plovie. Plaat: Vanwege het personeel van de firma O.J. Van Maele. Eza04 Marcel Puype 1922-2000 x Hélène Hijsselinckx 1926-2011. Plaat: Nooit vragend, nooit klagend, zijn pijn in stilte dragend. Zijn handen hebben voor ons gewerkt. Zijn hart heeft voor ons geklopt. Zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht. Eza05 Daisy Denoo 1962-2000. Foto. Plaat:Mama wij zullen je nooit vergeten - Eveline - Dieter. Eza06 Elise Depre 14-6-2000 - 6-9-2000. Foto. Metalen kruis. Plaat1: Elise, 84 dagen lang hebben we je, eeuwen liefgehad. - Mama & Papa. Plaat2: Aarde vol Hemel.

- 260 -


Eza07 Andre Spriet 11-04-1913 - 10-10-2000 Jeanne Vanroose 13-05-1923 - 11-5-2012 Firmin Spriet 17-07-1911 - 07-01-2008. Foto. Eza08 Maurice Jacobs 1919-2000.

Ezb Ezb01 Michael Vanwanzeele 1920-2002 - Bertha Verstraete 1922 -. Ezb02 Roger Gellinck 1929-2002 x Paula Goethals. Foto.

Ezb03 Godfried Vantornout 1924-2002 - Jeannette Feys. Ezb04 Maurits Debackere 1918-2001 - Agnes Godelieve Vanpoucke 1922 - . Foto. Plaat: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet. Ezb05 Marcel Lips 1925-2001 - Georgette Latrez 1927-2006. Plaat: Vele fijne herinneringen verzachten ons verdriet - .. Linda - Kurt... Ezb06 Strobbe Michel 1924-2001 - De Witte Rachel 1929 - . Foto.

- 261 -


Ezb07 Omer Vroman 1923-2001 - Maria Vanmaele 1926- . Foto. Ezb08 Marcel Gevaert 1906-2001 - Elza De Groote 1911-2004. Plaat: Afbeelding duif - Vanwege de kinderen.

Ezb09 Gabriel Vanhoorne 1928-2001 - Rosa Vandenbroucke 1932 - Foto. Ezb10 Marcel Cortvriendt 1936-2001 - Godelieve Wostyn 1936-2003. Foto. Ezb11 Frans Ide 1925-2001 - Maria Popelier 1927 - . Foto. Plaat: Al wat vriendschap je kan schenken een bloem een traan een gedenken. Ezb12 Martha Houttekier 1920-2001 weduwe van Hector Plovie. Ezb13 Marcel Gryspeert 1925-2001 - Margaretha Claeys 1929-2006. Ezb14 Jan Ramboer. Ezb15 Willy Werbrouck * 15-7-1929 - + 13-1-2001. Plaat uit twee delen: Deel 1: Afbeelding bloemen - Deel 2: Tekst: Uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Ev16 Kinders De Desmet.

- 262 -


Ezc Ezc01 Patrick Vandeweghe 1959-2002 - Marleen Valcke 1963-2012. Foto. Plaat: Patrick en Marleen noot meer worden de dagen als voorheen veel te vroeg gingen jullie van ons heen.

Ezc02 Georges Caerels * 30-12-1923 - + 12-5-2002. Plaat1: Voorgoed uit ons midden, maar diep in ons hart. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb k voor u gebeden. Ezc03 George Braeckevelt 1924-2011 - ZoĂŤ Van Ooteghem 1924-2002. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten. - Uw geburen. Ezc04 Diana Dierckens 1942-2002 Echtgenote van Roger Demuynck 1935-2012. Plaat: Een laaste hand een laatste blik. Voortaan, heerst tussen ons ongrijpbare stilte. Ezc05 Michel Maes 1939-2002 - Diana De Blauwe 1943-2008. Ezc06 Marcel Vanslambrouck 1924-2002 Echtgenoot van Laure Declerck 1926-2008.

- 263 -


Plaat1: Elke dag denken wij met veel liefde aan u. - Van uw kinderen. Plaat2: Eens was je de zon in ons huis, nu ben je de zon in ons hart. - Vanwege uw kleinkinderen. Ezc07 Omer Vannevel 1911-2002 x Maria Popelier 1909-2009. Ezc08 Deneweth Bernice 1940-2002 x Schoonbaert Aurel. Ezc09 Frans Dierckens 1935-2003 x Lena Callewaert. Foto met tekst: Lieve echtgenoot, goed waart gij, onvergeten blijft gij. Ezc10 Marcel Haek 1914-2003 - Irena Carrewyn 1918-2005. Plaat. Afbeelding solsleutel - Roland Haek ° 28-6-1947 - + 2-5-2009. Ezc11 Denis Vandevyvere - Opschrift Onvoorstelbaar - Onvoorspelbaar. Plaat: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet - Vanwege neven en nichten.

Ezc12 Roger De Buck 1944-2003 - Jeanette Godderis 1944. Ezc13 Familie D'Ooghe - Demuynck. Vooraan: Dries 1974-2003. Foto met tekst: Nachtegaal, wanneer je rond dit graf vliegt, zing dan voor hem jouw mooiste lied. Ezc14 Grafzerk in hout.

- 264 -


Steen met opschrift dikke kus. Ezc15 Leopold Decoster 1931-2003 x Georgette Schatteman. Foto.

Ezd Ezd01 Roland Declercq 1933-2003 x Solange Ovyn. Plaat1: A mon Neveu - A notre Cousin. Plaat2: Lourdes - Souvernir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat3: Voor ons blijf je diep in ons hart - Stef en Thijs. Ezd02 Joseph Blommaert 1921 - 2003. Ezd03 Frans Casteleyn 1936-2003 - Mariette De Myttenaere 1922-2004. Foto. Stukje: Reisduif. Plaat: Vanwege je vrienden.

Ezd04 Familie Leon Jacob - Julia Ostijn. Foto. Ezd05 Georges Hemelaere 1928-2010 - Suzanne de Roo 1927-2003. Foto.

- 265 -


Ezd06 Marcel Monton 1926-2003 x Cecile Vansteelandt. Foto. Ezd07 Familie Denolf - Verhaeghe. Vooraan: Nelly 1930-2003. Ezd08 Maria Joseph Clinckemaillie 1928-2003 x Marcel Vandeweghe 1920-2012. Foto. Foto Maria: Tekst: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon. Foto Marcel: Tekst: Een gulle lach, een traan... Aardse bewijzen van je blijvend voortbestaan.

Eze Eze01 Henri Dewaele 1925-2003 - Godelieve Vandewiele 1927 -. Foto met tekst: ’s Morgens was je er nog ’s avonds niet meer wij blijven steeds aan je denken elke keer weer. Plaat: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes.

Eze02 George Calis 1928-2003.

- 266 -


Eze03 Maria Defour 1907-2003. Eze04 Familie Denoo - Debo. Vooraan: Willy 1927-2003 - Marcella 1929-2009. Eze05 AndrĂŠ Jacobs 1910-2003 x Georgette Vanpoucke 1914-2009.

Ezf Ezf01 Gerard Deforche 1912-2005 - Magdalena Vermeersch 1915-2012. Foto. Ezf02 Daniel Van Bruwaene 1945-2005 x Rosa Vandycke. Foto. Plaat: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - FG. & P.. Ezf03 Ann Vanmaele 1957-2011 Michiel Vanmaele 1928 Georgette De Jonghe 1926-2005. Plaat: Liefste Ann, Ik heb voor u in Lourdes gebeden.

Ezf04 Mariette Vervaele * 28-7-1935 - + 21-5-2005.

- 267 -


Ezf05 Clara Beuselinck 1921-2005 Echtgenote van Albert De Sterke 1915-2006 Foto. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. - Je Petekind. Ezf06 Remi Vandeweghe 1922-2005. Ezf07 Maddy Markey 1959-2005 x Willy Strobbe. Foto. Plaat: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. - Geen informatieplaatje.

Ezf08 Gebroeders Vandierendonck Frans 1927-2005 - Gabriel - Willy 1937-2009. Foto. Plaat1: In stil verdriet we vergeten je niet. - Manillersclub “Zonder troef”. Plaat2: Zo dichtbij, maar aan de andere kant zo ver weg. - Vanwege je vrienden. Plaat3: Wat je voor ons betekende vergeten we nooit. - Vanwege je achternichtjes Valerie en Ine. Plaat4: Als een ster sta je nu aan de hemel, zo zal je in onze herinnering blijven. - Van de kaartersclub “Klein maar dapper”. Ezf09 Gerard Seghers 1928-2004 - Maria Plovier 1926-2012. Foto. Plaat1: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon. - Je echtgenote en kinderen.

- 268 -


Plaat2: Uw handen hebben voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben ons voor het laatst gezocht. - klein- en achterkleinkinderen. Plaat3: Eenvoudig en oprecht vol goedheid was uw leven, uw edel hart heeft ons zoveel gegeven. - Tamara. Ezf10 Aldegonde Decoster 1937-2004. Ezf11 Roger Vervaele 1927-2004. Ezf12 Marcel Algoedt 1947-2004 x Nicole Vandeweghe. Foto met tekst: Voor altijd verbonden gekoesterd door velen gemist, nog het meest. Plaat: Niets is wat het lijkt, Achter onze lach schuilt veel verdriet en pijn. Het gemis, de leegte, het doet zo’n zeer. Wij missen jou steeds meer en meer. Ezf13 Achiel Plovie 1925-2005 - Martha Denolf 1919-2004. Foto. Ezf14 Familie Plovie- Vandendriessche. Vooraan: Michel 1922-2004 - Adrienne 1924-2007.

Ezg Ezg01 Bart Ramboer. Ezg02 Willy Loyson 1936-2006 x Vera Serry. Plaat: Onuitsprekelijk verdriet, je vergeten zal ik niet. Ezg03 Firmin Callewaert. Plaat: Afbeelding basketbalspeler onder net - Tekst: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Het bestuur B.B.C. de Westhoek Zwevezele. Ezg04 Gerard Lagast 1940-2006. Tekst op graf: De kern van alle dingen is stil en eindeloos F.T.. Vooraan op zerk afbeelding passer, winkelhaak, boor en zaag. Ezg05 Jonny Vermeersch 26-08-1952 - 10-08-2006. Ezg06 Yvette Vanslambrouck - Reimond Dujardin. Foto met data 27-12-1942 - 19-12-2006. Plaat: Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Ezg07 Michiel Gryspeert 1930-2007 - Agnes Denoo 1932-2010. Foto. Ezg08 Rafael Verhaeghe - Agnes Vandevoorde 1928-2007. Plaat1: De zon die jij bracht in ons leven zullen wij nooit vergeten. Plaat2: Jij blijft altijd in mijn hart. - Tarameh.

- 269 -


Plaat3: Twee roosjes - zonder informatieplaatje. Ezg09 Paul Peene 1955-2007. Ezg10 Henri Delamillieure 1933-2007 x Rosa De Meulenaere. Foto. Plaat:Het is stil in huis nu jij er niet meer bent. - Broers & zusters.

Ezg11 Rachelle Naessens 1921-2007 x Richard Plovie 1920-2009. Foto. Ezg12 Familie Reynaert - Werbrouck. Jacqueline 1932-1982 Gabriel 1929-1996 Dirk 1958-2007. Ezg13 Alice Demol 1924-2007 x Michel Deceuninck - Casimir Maddelin. Plaat: Zij lachte immer naar het leven, naar elke dag die God haar gaf. Zo heeft zij lief en leed verweven, zij was een moeder tot in ‘t graf. Ezg14 Agnes Isebaert 26-10-1935 - 4-12-2007. Ezg15 Gustaaf Den Baes 1922-2008 - Paula Demeester 1926-2010. Foto.

- 270 -


Ezh Ezh01 Willy Baert 15-02-1923 - 16-06-2008. Ezh02 Familie Mortagne - Duyck. Foto. Plaat: We zullen je missen, elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan - De achterkleinkinderen Niels en Oksana. Ezh03 Familie Vandaele - Mortagne en zoon Franky 1976-2008. Foto. Plaat1: Papa, Veel te vroeg ben je van ons heengegaan, toch blijf je voor altijd in ons hart voortbestaan. - Niels - Oksana. Plaat2: Franky, hoe kan het leven dat zo zonnig was opeens zo droef en donker worden. - Carlos, Johan, Marijke, Stijn en Thomas. Plaat3:Vanwege de buren. Plaat4: Te vroeg ben je ons ontnomen, in ons hart blijf je altijd wonen. - David Sylvia & Dylan.

Ezh04 Remi Deroo 1934-2008. Foto. Plaat: Het was heel fijn buur van jou te zijn.

- 271 -


Ezh05 Bertrand Dedeyne 1938-2008 x Laura Plets 1938 - . Foto met tekst: Ga nooit heen zonder te groeten, ga nooit heen zonder een zoen, wie het noodlot zal ontmoeten kan het morgen niet meer doen. Groot beeld van Moeder Maria. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Ezh06 Diana Wanneyn 1931-2008 x Georges Deproost.

Ezi Ezi01 Oscar Lafaut 1914-2008 - Maria Roelens. Ezi02 Rene Jacobs 1916-2008. Ezi03 Willy Van Maele 1937-2008 - Mariette Popelier 1939. Foto. Plaat: Zo als hij leefde is hij heengegaan eenvoudig en tevreden - ... fam. Van Maele...

Ezi04 Irma Van Biervliet 1920-2008 - Jeroom Den Baes 1921-2011. Ezi05 Gaspard Vermoortele 1923-2009 - Paula Rotty 1926-2009.

- 272 -


Plaat1: Kleine vogel zing je lied, rond dit graf dat ons zoveel droefheid biedt - van je zussen. Plaat2: Afbeelding kruis op glas - Christiane & Werner.

Ezj Ezj01 Adelson Vereecke 1935-2010. Ezj02 Familie Bosman - Labeeuw. Ezj03 Maria Caerels 1925-2010 x AmedĂŠ Vervaele. Ezj04 Frans Blanchaert 1919-2010 - Cecile Vandenbroucke 1926. Foto met tekst: Wij blijven van je houden.

Ezj05 Marcel Benoot - Nelly Neirynck 1923-2010. Ezj06 Louis Crombez 1929-2010 x Agnes Debusschere 1932-2013. Ezj07 Gerard Staelens 1942-2009. Ezj08 AndrĂŠ Nottebaert 1933-2009 - Maria Verduyn 1938.

- 273 -


Ezj09 Jerie Devos 1940-2009. Plaat: De jaren gaan voorbij, de herinnering blijft.

Ezj10 Henri Vansteelant 1927-2009 - Rachel Tack 1932. Ezj11 Adronia Verkain 1924-2009 x Hilaire Feys 1923-2012. Ezj12 Daniel Alliet 1934-2009 x Isabella Clybouw. Plaat De herinnering aan jou is nu onze troost.

- 274 -


INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen van de betrokken persoon, partner(s) ouders, schoonkinderen en anderen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

1 14-18.........................................208, 210 1914-18...............................................85 1914-1918.........................193, 196, 214 1940-45...............................................85 1e Klas S. T. ......................................36

9 933 Depot .........................................188

A Aarde vol Hemel...............................260 Aarsele ..................................................3 Aartrijcke ..........................................135 Adams...............................................184 Adjudant 1e Klas S. T. ......................36

Adriaens ........................................... 132 Aernout ...................................... 88, 107 Afgeknotte ronde zuil ...................... 134 afsluitpaaltjes .... 17, 18, 20, 29, 40, 128, 130 afsluitplaatjes ..................................... 21 Algoedt............................. 156, 173, 269 Algoet................. 34, 125, 134, 174, 191 Allaert ............ 18, 75, 79, 153, 168, 187 Allegaert............................................. 94 Allemeersch ............................... 40, 172 Alliet ...... 112, 161, 169, 172, 218, 220, 228, 248, 274 Ameel............................................... 211 Amerlinck ........................................ 128 Amiens ............................................... 30 Ampe............................................ 34, 96 Andries......... 26, 86, 131, 132, 184, 252 Anseel .............................. 119, 126, 175 Anseeuw ...... 59, 68, 80, 99, 107, 109, 156, 163, 252 Ardooie .............................. 37, 139, 228 Ardoye ............................. 123, 126, 139 arduinen paaltjes .............................. 183

- 275 -


armbestuur ..........................................22 arr. Tielt-Roeselare ...........................193 Ave Jesu............................................136

B B.B.C. de Westhoek Zwevezele .......269 Baeckelandt ......................................219 Baert ..27, 28, 30, 42, 69, 74, 86, 88, 96, 99, 104, 109, 136, 137, 157, 161, 164, 166, 170, 171, 191, 204, 211, 212, 235, 240, 252, 253, 271 Baesen.........................................30, 176 Bagain...............................................234 Balta....................................................42 basketbalspeler onder net..................269 Bauwens ...................................111, 146 Bavichove .........................................124 Becquevort........................................205 Becu ..................................................146 Beernaert.............86, 140, 179, 184, 254 beertje ...........................................33, 55 Beertje...............................146, 236, 253 Beeusaert ..........................................194 Beeuwsaert................................108, 195 Behaegel .....43, 52, 58, 106, 145, 236, 258 Beke ..................................128, 171, 257 Belaen ...............................158, 185, 243 Benoot...............................................273 Berngman .........................................209 Bert .....................................................25 Bertram .......................................79, 160 Bertrem .......................79, 102, 198, 217 betonplaatjes .................................59, 60 Beuselinck ...17, 42, 109, 149, 153, 174, 192, 216, 268 biddende engel..........................207, 208 Biebauw ............................109, 163, 168 Bij De Leij ..........................................82 Billiet ..............27, 35, 62, 116, 190, 238 Blanchaert...........................41, 155, 273 Blancke ...............................................85 bloem .......32, 51, 55, 69, 109, 206, 207, 213, 233, 262 Bloem .........................................49, 149

bloemen ...... 18, 34, 54, 59, 69, 94, 109, 115, 137, 138, 147, 152, 162, 163, 171, 219, 220, 222, 224, 226, 262 Bloemen ........................................... 114 bloemenkrans ..................... 94, 103, 130 bloemenkroon .............................. 20, 22 bloemenmotief ................................... 35 bloementuil ...................................... 112 Bloemmotief ...................................... 40 bloemstuk........................................... 90 Bloemstuk .......................................... 42 bloemstukje........................................ 30 Bloemstukje ...... 42, 43, 56, 115, 142, 209, 236, 244 bloemstukjes ...................................... 54 Blommaert ....................... 139, 214, 265 Blomme............................................ 211 Blondeel ................... 47, 52, 53, 99, 181 Blontia.............................................. 255 Boek ................................................. 126 Boens ....................................... 151, 202 Boesinghe......................................... 197 Boey ......................................... 204, 225 Bogaert....................................... 47, 221 Bohez ............................................... 252 Bol.................................................... 144 Boldersclub ...................................... 237 Bonami..................................... 256, 258 Bonduel...................... 54, 136, 240, 245 Bonne ......................................... 67, 237 Boomstammen ................................... 22 Boone ............................................... 139 boor .................................................. 269 Borra ........................................ 150, 216 Borret ........... 48, 62, 107, 133, 205, 206 Bosman ............................................ 273 Bospan ............................................. 169 Bosschaert.......................................... 67 Bosse.................................................. 36 Bossuyt................................. 90, 92, 117 Bostyn .............................................. 165 Boterstraat.......................................... 77 Bouchery.......................................... 100 Bouckaert ........................................... 85 Bouckhout........................ 213, 218, 259 Bouly................................................ 240 Bourette.............................................. 41 Bourgois............................................. 98

- 276 -


Boussauw........................75, 76, 96, 189 Bousson ...29, 38, 39, 53, 60, 86, 90, 91, 107, 113, 142, 143, 158, 166, 169, 198, 200, 217, 227, 235 Bouvry ..............................................109 Braeckevelt .......68, 118, 136, 163, 170, 220, 249, 263 Braems ................................96, 233, 249 Braet ...................................79, 195, 212 Brakeveld..........................................138 Brandende kaars .................................49 Brandweer.....................................33, 80 brandweerhelm ...................................33 Brandweerhelm...................................33 Brandweerman....................................33 brandweerofficier................................33 Brandweerwagen ................................33 Brandweerwagentje ............................33 Breedenraet.......................................214 Breemersch .................................96, 221 brigadier van van het Tolwezen........127 Brock ..........................................62, 190 Broederbond .......................................22 Brouckaert ..............27, 30, 32, 101, 208 Bruges...............................................128 Brugge ....23, 24, 36, 128, 139, 163, 168 Brule .................................................128 Brulez ...............................................196 Bruneel ......92, 120, 125, 134, 169, 188, 201, 216, 221, 234, 249 Brunello ..............................................65 Brussel ................................................36 Bruyneel ...................................100, 114 Bruynooghe ......................120, 149, 168 Buddaert .....77, 114, 167, 235, 240, 241 Buelens .............................................244 Burgemeester ............5, 22, 85, 128, 183 Bursens .............................................108 Bysh ..................................................155

C Caerels .......65, 71, 108, 109, 119, 176, 194, 198, 204, 213, 236, 245, 247, 250, 263, 273 Caignie................................................78 Calens ...............................................205

Calis ................................. 188, 258, 266 Calleeuw ............................................ 34 Callens ..................... 115, 130, 131, 256 Callewaert .... 19, 36, 38, 46, 47, 62, 64, 71, 82, 85, 87, 91, 92, 96, 97, 100, 109, 110, 112, 116, 124, 130, 138, 150, 154, 157, 166, 171, 172, 186, 190, 197, 204, 217, 221, 232, 237, 244, 255, 264, 269 Calmeyn ........................................... 229 Calvariekruis...................................... 15 Calverieberg......................................... 3 Canada ............................................. 220 Cannoot...................................... 47, 228 Cappelle ............................................. 38 Carels ................................. 35, 169, 247 Carette.............................................. 195 Carlier .............................. 123, 215, 254 Carpentier........................................... 22 Carrette............................................. 111 Carrewijn ......................................... 217 Carrewyn..... 43, 94, 113, 166, 170, 204, 246, 264 Carron .............................................. 221 Carrosserie Jonckheere .................... 190 Caset................................................... 58 Casier ............. 67, 73, 80, 165, 243, 255 Castel ................................................. 27 Casteleyn.............................. 40, 64, 265 Cauwelier ............. 70, 94, 112, 221, 235 Centenaire de Bernadette ................. 206 centrale gang ........................................ 8 centrale kapel ................................... 3, 8 Chiro Otegem................................... 197 Christiaens ................................... 71, 86 Christus aan kruis en doornenkroon ..................................................... 136 Christus met doornenkroon ...... 31, 72, 137, 138, 141, 174 Christus met kruis .............................. 29 Christusbeeld ................................... 174 Claerhout.................................... 77, 167 Claeys.... 27, 78, 95, 103, 120, 166, 167, 186, 189, 198, 201, 217, 223, 229, 232, 251, 252, 262 Clarisse................. 60, 66, 123, 155, 198 Clarysse...................................... 30, 242 Clincke ............................................. 208

- 277 -


Clinckemaillie......51, 76, 109, 160, 163, 185, 266 Cloet .........................179, 214, 216, 248 Cloquier ..............................................30 Clybouw .....................................90, 274 Cocquyt.......................................55, 147 Coeman.....................................110, 112 Coesemans ........................................223 Cogghe........................................77, 217 Coghe..................................................50 Colle ...................85, 111, 135, 205, 207 collega.................................33, 228, 256 Collega..............................................193 Colpaert ......32, 41, 92, 101, 108, 177, 209, 222, 227, 229 Columbarium ....................61, 65, 66, 67 Compernol ..........................................26 Compernolle .....................................252 Consummatum est ............................174 Coolman ...........................................232 Cools.................................................159 Coolscamp ........................................140 Coolskamp ........................................176 Cordenie ...................................100, 217 Cordeny ............................................172 Corteborst ...........................................86 Corteville ..................................115, 189 Cortvriendt.....35, 54, 55, 61, 62, 77, 80, 98, 99, 113, 150, 165, 167, 178, 190, 193, 221, 262 Cosmas .............................................171 Cottignie ...........................................237 Cottyn ...............................................104 Coucke ..........................20, 21, 141, 242 Couckuyt...........................................207 Coudenys ..........................................205 Cousin...............................................265 Coussee.............................................172 Coussement.................................32, 147 Couwelier .........................................220 Cracco.................................................36 Craeye.............31, 41, 91, 167, 194, 210 Craye.................................................176 Credo ......71, 74, 88, 90, 96, 107, 108, 111, 113, 114, 131, 136, 137, 150, 171, 172, 184, 192, 193, 195, 200, 201, 202, 212, 214, 218

Crombez ...... 132, 170, 193, 198, 236, 242, 246, 255, 273 Cuvelier...................................... 56, 245

D D’haeyere......................................... 200 Daele .................................................. 26 Daldini ............................................. 202 Damman............................................. 96 Danis ................................................ 110 Danneels........... 35, 71, 87, 94, 147, 161 Danze ............................................... 198 David...... 21, 51, 74, 93, 102, 103, 110, 127, 128, 166, 192, 235, 238, 247, 271 De Baene............................................ 71 De Bie .............................................. 101 De Bisschop ....................................... 70 De Blauwe........................................ 263 de Boesinghe.................................... 197 De Brabandere ................................. 130 De Brandere ....................................... 87 De Bruyckere ................................... 163 De Bruyne ........................................ 112 De Buck ................. 65, 68, 69, 170, 264 De Caigny ........................................ 160 De Ceuninck .................................... 236 De Clerck ......................... 129, 141, 248 De Clercq ..... 41, 85, 144, 167, 208, 248 De Cock ..................... 24, 132, 152, 171 De Corte............................................. 33 De Cuypere ...................................... 193 De Deygere .............................. 206, 221 De Deyne ......................................... 218 De Four .............................................. 44 De Ganck ........................................... 87 De Gheldere ............. 114, 205, 209, 217 De Ginste ............................................. 3 De Graeve ................................ 120, 195 De Grande .......................................... 89 De Grendele ....................................... 22 De Groote............................. 31, 77, 262 De Guesquiere.................................. 233 De Jaeger.......................................... 147 De Jonckheere.................................... 40 De Jonghe ........................ 132, 195, 267

- 278 -


De Kee ................................................59 De Keizer..........................................176 De Kemele ..........................69, 144, 181 De Keyser ...........................18, 113, 231 De Keyzer .....................62, 97, 257, 260 de Kok ................................................27 De Laere .....................................96, 163 De Lameillieure ..........................50, 161 De Loddere ...........................31, 81, 254 de Lophem ............................................3 De Love ......................................61, 148 De Marez ............................68, 228, 253 De Meulemeester..............................172 De Meulenaere..........................202, 270 De Meyer ..................................216, 224 de Mil................................................258 De Mil...............................................172 De Mol..............................................198 De Muynck .........................................38 De Myttenaere ............................39, 265 De Nolf ...............................................67 De Poortere .......................................107 De Roo........................................67, 249 De Roust ...........................................257 De Ruyck ..........................................204 De Ryckere .......................................258 De Schepper......................................234 de Schietere de Lophem .......................3 De Schrijvere ....................................192 De Seranno .........................................32 De Sloover ..........................................64 De Smedt ..........................................195 De Sterke ..........................................268 de Thibault de Boesinghe .................197 De Veldmuizen ...................................34 De Viaene ...........................................26 De Voldere..........................77, 110, 203 De Vooght ........................................170 De Vos ........................................69, 163 De Vreese ...................................85, 206 De Vriese ..........138, 171, 174, 199, 236 De Vrieze..................................100, 109 De Vuyst ...........................................232 De Waele ....................................97, 152 De Wildeman......................................42 De Witte............17, 18, 79, 94, 195, 261 De Wulf ............................................118 Debackere .........................................261

Debaecke.................................... 27, 119 Debaeke ...... 29, 66, 78, 105, 107, 117, 141, 169, 172, 190, 214, 232 Debaene ...... 76, 95, 115, 124, 134, 168, 176, 201, 211, 217, 221, 222, 232, 248 Debaere .............................................. 96 Debaets............................... 57, 121, 150 Debie................................................ 252 Deblaere ...... 26, 38, 43, 55, 58, 96, 110, 113, 120, 145, 152, 153, 163, 204, 236, 243, 246 Debo................................................. 267 Deboodt..... 93, 163, 165, 187, 204, 225, 244, 246, 248, 254 Deboot...................... 112, 186, 187, 209 Debouver.......................................... 254 Debrabander..................................... 112 Debruyne........ 18, 92, 98, 119, 134, 207 Debuck ..................................... 109, 168 Debussche ........................................ 193 Debusschere ... 21, 88, 96, 154, 218, 273 Decadt .............................................. 143 Deceuninck ...... 31, 77, 143, 170, 201, 221, 270 Declerck ................. 50, 58, 80, 255, 263 Declercq .... 32, 39, 44, 49, 64, 78, 91, 93, 146, 169, 170, 171, 191, 206, 210, 265 Decloedt ... 101, 102, 103, 216, 226, 253 Decock ...... 29, 39, 97, 119, 126, 133, 152, 171, 172, 173, 174, 200, 214, 216, 226, 229, 243 Decorte..................... 161, 167, 206, 239 Decoster ..... 17, 25, 39, 215, 224, 265, 269 Decruydt............................................. 94 Decuyper.......................................... 175 Decuypere ........................................ 167 Dedeyne ...... 38, 41, 68, 73, 100, 104, 112, 120, 156, 161, 167, 170, 172, 173, 216, 233, 247, 272 Dedeyster ........................................... 32 Deduytsche....... 102, 141, 158, 161, 172 Defevere........................................... 176 Defoort ............................................. 115 Deforche................. 50, 71, 93, 198, 267

- 279 -


Defour....40, 86, 91, 155, 196, 205, 245, 267 Defrancq .....................................56, 251 Deganck ............................................197 Degand................................................42 Degang................................................53 Degeest ...............................72, 174, 221 Degeetere ......................................50, 93 Degeldere..................................167, 207 Degheldere............................54, 73, 238 Degrande.....................96, 108, 115, 167 Degroote ...........................................165 Degryse.......................................81, 201 Dejaeger..................................60, 90, 95 Dejaeghere ........................................102 Dejonckheere .....32, 35, 36, 42, 99, 187, 192, 205, 233, 247, 250 Dejonghe...........................................142 Dekens ................................................99 Deketelaere ....31, 34, 56, 112, 190, 196, 239, 248 Dekeyzer...................................170, 196 Deklerck..............................................92 Delacluyse ..................................52, 164 Delaere..............................147, 172, 234 Delaey...........44, 54, 203, 217, 237, 238 Delafontaine................89, 110, 148, 149 Delahousse........................................128 Delameilleure................38, 66, 176, 195 Delameillieure ..................................145 Delamillieure ..........19, 52, 81, 251, 270 Delannoy...........................................147 Delarue..................32, 88, 211, 235, 239 Delbeke.....................................176, 197 Deldycke...........................................197 Deleersnijder.....................................251 Deleu...................................27, 163, 232 Delodder .............................82, 193, 252 Deloddere.....64, 86, 142, 161, 172, 191, 228 Deloof .................................91, 184, 211 Demaegdt............................................28 Demare................................25, 108, 192 DemarĂŠ....................27, 34, 90, 254, 259 Demarez.....49, 51, 58, 85, 90, 139, 145, 176, 226 Demeester ...................................68, 270

Demeulenaere ..... 40, 95, 152, 153, 171, 177, 200, 221 Demeyere ....................... 64, 80, 97, 158 Demol......................... 99, 201, 252, 270 Demuynck... 77, 80, 198, 207, 224, 263, 264 Demyttenaere ................................... 220 Den Baes ...... 57, 68, 70, 80, 116, 117, 119, 244, 246, 270, 272 Den ijzeren arm................................ 237 Denbaes............................................ 229 Deneir................................................. 32 Deneweth ...... 18, 74, 88, 102, 117, 119, 151, 152, 155, 165, 168, 181, 189, 192, 193, 198, 204, 213, 222, 223, 238, 245, 248, 264 Denolf ... 19, 29, 38, 39, 42, 46, 48, 71, 77, 86, 108, 115, 119, 145, 149, 157, 165, 168, 173, 206, 209, 213, 217, 218, 219, 224, 226, 241, 249, 266, 269 Denoo.... 46, 48, 65, 76, 89, 92, 97, 115, 134, 135, 139, 152, 171, 204, 212, 233, 235, 251, 260, 267, 269 Denys ............................................... 138 Depaepe ..................................... 28, 118 Depauw ...................................... 34, 258 Depestel ........................................... 253 Depont................................................ 66 Depoortere ............................. 38, 39, 86 Depoover............................................ 28 Deprauw................................... 234, 238 Depre.................................. 50, 179, 260 DeprĂŠ........................................ 157, 165 Deprez.... 30, 31, 69, 108, 166, 201, 234 Deproost ..... 39, 55, 63, 105, 142, 235, 272 Deprouw....... 40, 71, 102, 113, 170, 227 Depuydt................ 19, 93, 125, 128, 195 Depuyt...................................... 196, 197 Depypere.......................................... 145 Deraeve ............................................ 185 Dereere............................................... 76 Dereuck.................................... 200, 204 Deriemaeker......................... 64, 90, 234 Derieuw............................................ 147 Derobaix............................................. 18 Deroo ........... 86, 99, 140, 164, 214, 271

- 280 -


Deruyter ................................80, 95, 157 Deryckere....................................49, 218 Deryke ................................................54 Deschacht............................................43 Descheemacker.................................217 Descheemaecker ...........71, 93, 155, 196 Deschepper ...................................94, 98 Deschijvere .........................................35 Deschoudt .........................................255 Deschout ......68, 96, 119, 125, 136, 139, 165, 172, 179, 245 Deschrijvere................................88, 136 Deschuytter.........................................28 Descout ...............................................30 Desendre .....................96, 107, 190, 251 Deseranno ...........................................97 Deserranno..........................................68 Deseure ...............................................32 Desimpelaere ......................................97 Desloover............................................96 Desmedt ..............................................66 Desmet .......58, 86, 99, 101, 110, 113, 120, 123, 141, 149, 151, 152, 153, 157, 163, 170, 172, 177, 191, 202, 208, 211, 217, 223, 228, 236, 252, 262 Desnoeck ............................................55 Desnouck ..........................................151 Desrumaux........................................242 Detavennier.......................................119 Detavernier .................................80, 139 Detollenaere......................................123 Deuninck.............................................89 Deure ................................................130 Devacht .......49, 50, 54, 112, 151, 172, 201, 206, 236, 245, 254 Deven..................................................90 Devis.................................................219 Devlaeminck.......................................57 Devlaminck.......................................223 Devlieghere.........................................40 Devolder ......51, 64, 81, 104, 106, 142, 170, 177, 222 Devoldere..............63, 76, 112, 133, 170 Devooght ................30, 70, 91, 100, 222 Devos .......34, 50, 52, 74, 109, 117, 119, 120, 180, 274 Devriendt ..........................................150

Devriese .... 18, 38, 42, 65, 69, 118, 139, 210, 216, 232, 242, 252 Devrieze ................................... 118, 218 Dewaele ............................... 80, 90, 266 Dewaelsche ................................ 76, 251 Deweerdt...... 32, 80, 100, 153, 221, 250 Dewilde.............................................. 57 Dewindt............................ 250, 252, 255 Dewitte ...... 39, 90, 112, 166, 176, 187, 224, 254 Dewulf ............................... 54, 161, 216 D'Haeyere ........................................ 191 D'Halluin...................................... 61, 96 D'Heedene.......................................... 78 D'Herdt..................................... 112, 148 D'Heygere ........................................ 136 D'Heyne ........................................... 155 Dhondt ............................................... 25 D'Hooghe ..................... 61, 79, 172, 227 D'Hoop ..................................... 159, 242 D'Hoore...................................... 53, 213 D'Hulster .......................................... 243 dienstmeid........................................ 128 Dierckens ...... 42, 76, 94, 99, 145, 148, 168, 189, 227, 243, 263, 264 Dierykx ............................................ 200 dikke kus .......................................... 265 Dion ................................................. 255 Dobbelaere ......... 55, 145, 149, 216, 240 Dobbels ............................................ 197 Doctor .................................... 22, 23, 24 Doctor in de geneeskunde.................. 23 Doctor in Geneeskunde...................... 22 Dokter ........................................ 72, 142 Dombrecht ......................................... 47 doodelyk gekwetst op het eereveld . ..................................................... 140 Doom ............................................... 148 Doomkerke........................................... 3 doopmeter .......................................... 18 Doopsel van Christus ....................... 103 doornenkroon ................... 136, 138, 174 dorpsgezicht ....................................... 34 Dossche.............................................. 18 Dreesen ............................................ 115 Driessens............................................ 45 droevig verongelukt ......................... 124 Dryepondt ........................................ 237

- 281 -


Dubron ..............................................170 Dudzeele ...........................................127 duif......................................99, 170, 262 Duif op rots.......................................239 duiven op een tak..............................241 Dujardin ..................36, 73, 85, 204, 269 Dumoulin ............................................52 Dupond ...............................................76 Dupont ................................61, 232, 235 Durieux ...............................................77 Dutoit ................................................123 Duvejonck.................................116, 203 Duvosel.............................................104 Duyck ....57, 61, 82, 115, 118, 161, 209, 211, 226, 229, 235, 271 Duynslaeger ......................................206 Duyvejonck....... 57, 62, 88, 97, 99, 102, 168, 169, 187, 202, 204, 211, 224, 246, 249 Duyvenonck........................................88

E E.H............................135, 146, 197, 257 Eechout .............................................157 Eeckhout ......50, 71, 161, 162, 171, 176, 187, 190, 206, 212, 216 Eelbode ...............................................99 Een Gebed...........................................35 eereveld.............................................140 Eerweerden Heer ................................24 Eeuwig aandenken .......109, 150, 169, 213, 233, 236 Egem.....................................................3 Eggermont ........................................142 Elslander ...........................................106 Emelgem...........................................123 Emelghem.........................................123 engel ......54, 55, 56, 57, 58, 112, 149, 207, 208 Engel.........................51, 55, 58, 94, 111 engelenkopje.......................................59 engeltje ...........................56, 58, 59, 173 Engeltje met roos ..............................239 engeltjes ..............................................59 Englishzerkje ....................................217 Ereburgemeester Zwevezele.............236

Erelid.................................................. 52 Ere-lid ................................................ 86 Ervinck............. 27, 70, 90, 95, 138, 174

F fakkel ........................................... 36, 38 Feiter ................................................ 255 Feys...... 66, 78, 88, 101, 108, 110, 115, 153, 165, 172, 176, 189, 192, 202, 261, 274 Fiems................................................ 232 Fiers ............. 18, 76, 121, 212, 218, 220 fietser ................................................. 52 Fieuw ............................................... 232 Fiew ................................................. 203 Filez ................................................... 74 firma Balta ......................................... 42 Firma Bospan................................... 169 firma O.J. Van Maele....................... 260 Fockaert ........................................... 214 Focquaert ......................................... 236 Forret............................................ 38, 81 Fraeye............................................... 176 Fraeyman .... 29, 44, 54, 58, 69, 90, 118, 162, 163, 244, 248 Frayman ........................................... 112 free as a bird..................................... 239 Frère ............................................. 35, 80 Frickelo .............................................. 34

G Gaeremyn........................................... 90 Gaillaert ........................................... 259 Galle....... 31, 58, 78, 109, 145, 155, 177 Galloo....................................... 164, 216 Gardeyn............................................ 147 Garrewijn ........................................... 76 Gaytant............................................. 143 Gedachtenis van Lourdes................... 50 Gedenkenis van Lourdes ...... 106, 112, 159, 185, 190, 213, 266 gegolfde betonplaatjes ....................... 60 Gegolfde betonplaatjes ...................... 59

- 282 -


Gelaude.............................................249 Geldhof .....................102, 194, 200, 204 Gellinck ............42, 57, 58, 91, 247, 261 Gelukkige verjaardag........................114 gemeente Kortrijk .............................188 Gemeenteraads Lid en Burgemeester ........................................................22 Gemeentesekretaris...........................143 gemetselde natuurstenen...............90, 91 geneeskunde........................................23 Gernaey.....................152, 187, 202, 208 Gevaert .......70, 77, 92, 109, 157, 185, 204, 207, 262 Gevangenis Ieper ................................69 Gevouwen handen ..............................29 Gewestelijk veekweekvereniging Torhout .........................................147 Gheerardyn .................................73, 119 Ghekiere......................................46, 109 Gheluwe............................................128 Ghesquiere ................17, 42, 53, 93, 196 Ghesquière ..................................31, 237 Ghesquire..........................................195 Gillard...............................................202 Gillewy .....................................105, 172 Gilliaert.............................................254 Gillis ...................................................85 Gits ...................................................176 Glazen stukje ......................................69 God weet waarom.................79, 85, 141 Godderis ...........................................264 Godefroy.....................................97, 116 Goderis .........................................61, 96 Godshuizen .........................................22 Goehals ...............................................54 Goemaere..........................................144 Goes ..........................................190, 248 Goethals .....18, 30, 38, 41, 45, 52, 53, 58, 70, 71, 90, 124, 136, 151, 155, 167, 171, 172, 209, 214, 220, 258, 261 Goormachtig .............................124, 132 Gotelaere.......................................38, 86 Govaere.............................137, 177, 198 Grafkapel ......................................15, 22 Grafzerk in hout................................264 Grand-Mère ......................................188 Grymonprez ..............................172, 226

Gryson................................................ 36 Gryspeert.................... 74, 247, 262, 269 Guillemyn ........................................ 254 gulle lach.......................................... 266 Gunst................................................ 191 Gurdebeke.................. 95, 208, 226, 239 Gyselinck ............. 46, 74, 191, 193, 255 Gyselink ........................................... 172

H H. Hostie ............................................ 24 Haeck ................................................. 92 Haek ......................................... 244, 264 Haelemeersch............................. 29, 199 Haesebrouck..................................... 248 Haezebrouck .................................... 143 Hallaert............................................. 159 handen gevouwen rond kruis ............. 58 Hanna ............................................... 223 Hanne ...... 32, 100, 103, 156, 158, 214, 226, 235 Hapkin.............................................. 241 Hellebuyck ............................... 243, 253 Hemelaere ..... 28, 85, 93, 100, 178, 200, 265 Henau ............................................... 201 Heremans ........................................... 69 Herman............................................... 72 Herteleer............................................. 18 Heule.................................................. 24 Heytens ............................................ 252 Hijsselinckx ..................................... 260 Hille ................................................... 77 Hillewaert......................................... 255 Hinderyckx....................................... 107 Hoens ............................................... 187 Hoet.................................................. 135 Hoflack............................................... 55 Hoirelbeke........................................ 212 Hollevoet.................................. 212, 246 Holvoet..................................... 136, 242 Hommé............................................. 237 honderdjarige ................................... 204 hondje................................................. 56 Honore ............................................. 114 Hoogstade ........................................ 140

- 283 -


Hoornaert ....53, 204, 207, 209, 229, 247 Hoste....37, 73, 118, 139, 159, 164, 172, 199, 216, 246, 247 Hosten...............................................139 Hostens .............................................116 Hostie..................................................24 Houten bootje met roeispaan ..............33 houten kruis ............................26, 40, 60 Houten kruis ......56, 57, 72, 82, 99, 100, 101, 102, 105, 109, 110, 187, 188, 189, 202, 203, 206, 212, 224 houten kruisje .....................................60 Houten zerk.........................................61 Houthoofd...........................67, 140, 147 Houttekier .........203, 220, 235, 252, 262 Hubrecht .....................76, 140, 165, 247 Hullebusch ........................................210 Hurtekant ........61, 65, 96, 154, 204, 219 Huvaere...............................30, 229, 245 Huys................63, 70, 79, 132, 168, 234

I Ide ......17, 34, 40, 55, 80, 85, 195, 257, 262 Ieper ....................................................69 ijzeren kruis ................................60, 184 Ijzeren kruis .......47, 99, 111, 193, 207, 208, 219, 222 Ineengevouwen handen ....46, 51, 76, 79, 100, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 117, 120, 142, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 168, 169, 172, 189, 190, 198, 202, 211, 223, 249 Infoplaat gebroken............................208 informatieplaat en foto verdwenen ......................................................181 Informatieplaat gebroken..................221 informatieplaat verdwenen .................59 Informatieplaat verdwenen ....36, 39, 47, 178, 179, 202, 210, 219, 222 Ingelmunster .....................123, 124, 128 Ingelrest ..............................................77 ingetogen engel.......................55, 56, 58 Ingetogen engeltje.............................173 Inghels ..............................................258

Isebaert................................. 23, 24, 270 Istanboel........................................... 241 Italiaanse grafstenen ........................ 256 Italiaanse tekst.................................. 256

J Jacob ... 34, 69, 70, 78, 85, 89, 117, 118, 120, 153, 193, 198, 265 Jacobs........... 44, 85, 229, 261, 267, 272 Janssens.............................. 32, 127, 167 Jezus! Maria! Jozef!........................... 21 Jochem ............................................. 140 Jodts ................................... 71, 167, 190 Joe Englishzerkje ............................. 217 Jonckheere ...... 90, 134, 145, 167, 190, 195, 215 Joostraat ............................................... 3 Jouret................................................ 209 Joye .................................................... 68 Judoclub Tielt .................................. 190

K kaartersclub “Klein maar dapper�.... 268 Kaartersclub Klein maar dapper ...... 242 Kanegem .............................................. 3 Kapel.......................................... 15, 135 kapellen................................................ 3 Keirsbilck................................... 66, 210 Keirse ................................................. 52 Keirsebilck ....................... 138, 177, 251 kelk............................................. 24, 135 kelk met H. Hostie ............................. 24 Kempe................................................ 24 Kerckhove.................................. 85, 145 Kerk van Jezus Christus aan de Heiligen der Laatste Dagen ........................ 188 Kerk vermeerderde ............................ 24 kerkraad ........................................... 129 Kerkraad........................................... 130 Kerwyn............................. 115, 168, 205 Kesteloot ..... 32, 36, 48, 49, 74, 91, 112, 164, 214, 232, 235, 240, 246, 247

- 284 -


Ketels .......42, 53, 62, 77, 81, 90, 100, 148, 150, 160, 166, 171, 172, 181, 187, 191, 206, 213, 221, 222, 233, 235, 237 ketting ...................18, 20, 128, 130, 183 kinderbegraafplaats...............................4 Kindt ......46, 55, 85, 115, 140, 142, 143, 148 Kint ...................................................116 Klaes ...................................................48 Klein maar dapper ....................242, 268 kleinzoon ....................................74, 143 Kleppe...............................................254 klimop ......22, 60, 125, 136, 174, 175, 180, 182, 201, 202, 214 knielsteen ....................................17, 130 Knielsteen .....35, 39, 128, 132, 175, 177 Koekuyt ......................................78, 187 Kolebrie ............................................246 Koninklijk Sportcomite Zwevezele ....52 Koninklijk Sportcomite Zwevezele Koers.......................................86, 237 Koolskamp............................................3 Koolskampstraat ...................................3 Koperen Christusbeeld .....................174 Koperen hoofd Maria..........................32 Koperen kruis met afbeelding Christus ........................................................31 Koperen lauwerenkrans ......................29 Koperen palmtak.................................17 Koperen plaat............136, 137, 138, 174 koppel duiven op een tak ..................241 Kortemark.........................................237 Kortrijk .......................................88, 188 Kruis met sluier ........................122, 130 Kruisboom ..................22, 126, 137, 140 Kruiskerke ............................................3

L Labeeuw....................................194, 273 lach ...................................................266 Laetem ..............................................192 Laethem ......................................80, 114 Laevens...............................36, 200, 253 Lafaut................................................272 Lagae ..................................................27

Lagaeysse......................................... 151 Lagast....................................... 101, 269 Lahousse ............................................ 97 Lam Gods......................................... 242 Lambert.................. 63, 69, 91, 152, 200 Lambrecht ...... 48, 110, 120, 145, 172, 205, 216, 217, 238 Lammertyn........................... 26, 35, 218 Lampaert .......................................... 168 Lams................... 45, 164, 169, 176, 180 Lanckriet ...... 65, 69, 74, 112, 145, 151, 171, 193, 198, 221, 232 Lannoo .... 18, 31, 53, 69, 101, 112, 142, 146, 155, 166, 179, 185, 209, 215, 221, 255 Lansens .................... 106, 156, 157, 216 Lanssens..................................... 78, 115 Lanszweert ................... 46, 87, 109, 128 Lantaren ........................................... 147 lantarens ............................................. 72 Latrez ............................................... 261 Latruwe .............................................. 93 Lattrez ................ 94, 170, 186, 198, 212 lauwerenkrans .................................... 29 Le Bruyn .......................................... 172 Le Jaegere ........................................ 171 Lecomte ........................................... 107 Leenknecht............................... 111, 258 Lefevre ............................................... 20 Leguet .............................................. 226 Lejaeghere.......................................... 94 Lenoir................................................. 73 Lepoutre ......................... 64, 80, 91, 165 leraar .................................................. 33 Lesage .............................................. 182 Levensgezellin ................................. 234 Lichtervelde .... 17, 121, 126, 131, 139, 176 Liebaert ...................................... 28, 241 lied ........................................... 264, 273 Lievens....................... 32, 132, 142, 226 Lievrouw.......................... 154, 166, 204 Ligneel ..................................... 204, 211 Lioen ................................................ 195 Lips .................................... 77, 229, 261 Lisabeth...... 67, 104, 117, 152, 203, 245 Locqueneux.................. 43, 99, 105, 200 Loobuyck ......................................... 193

- 285 -


Loontjens ..........................................146 Loose ..................................88, 144, 165 Lootens ...............................34, 105, 170 Loughton.............................................90 Lourdes ....17, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 50, 56, 57, 58, 70, 73, 78, 80, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 118, 133, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 234, 235, 239, 243, 244, 247, 260, 263, 265, 266, 267, 272 Lourdesvrienden ...............................244 Louwyck ...........................................196 Lowie ..........................................70, 207 Loyson ..............................................269 Lucio...........................................94, 243 Lust .........32, 88, 89, 195, 205, 240, 253 Lycon ................................................213

M Maatschappy “De Broederbond”........22 Mabilde...............................................27 Maddelin...................................201, 270 Maddens ...........................................210 Maekelbergh .....................................112 Maelbrancke .....................................204 Maenhout ....................................92, 243 Maertens ......41, 90, 126, 130, 131, 143, 154, 174, 177, 220, 222, 232, 237, 252 Maes ..21, 26, 66, 79, 85, 86, 95, 97, 99, 107, 108, 113, 124, 139, 141, 142, 146, 173, 180, 181, 184, 190, 193, 195, 216, 217, 223, 234, 239, 249, 263 Maeseele .......48, 69, 120, 214, 244, 251 Mahieu ..............................................161 makker ............................77, 80, 95, 103 Maleveys...........................................128 Malysse.......................54, 124, 174, 193

Maman ............................................. 234 Mamy ............................................... 234 Manillersclub ‘zonder troef’ ............ 242 Manillersclub “Zonder troef”........... 268 Mannens................... 124, 132, 165, 195 Marcus ............................... 90, 153, 239 Margot................................................ 69 Maria en H. Johannes....................... 219 Maria en Johannes ........................... 193 Maria en Johannes naast het kruis ... 177 Mariabeeld ....................... 49, 51, 54, 70 Mariaschool ....................................... 69 MariaVanraepenbusch ..................... 115 MariaVermersch ................................ 76 Markey ............................................. 268 Martens ...... 74, 97, 101, 107, 115, 142, 147, 155, 158, 184, 191, 195, 200, 212, 227 Masscho ........................................... 215 Mattan ...................................... 109, 142 Mattens............................................. 170 Mattheus........................................... 237 Matthys ...................................... 69, 175 mechanica .......................................... 33 Meenen............................................... 24 Meerschaert ..... 40, 96, 105, 119, 166, 182 Meersseman ..................................... 144 Meeuws...... 64, 66, 80, 81, 93, 97, 109, 123, 140, 152, 158, 160, 165, 193 Meire................................................ 255 meisjeklein ......................................... 55 mémé.......................................... 99, 161 Menen ................................................ 23 Meseure...................................... 97, 109 Mestach.............................................. 80 Mestagh............................................ 193 Mestdagh.............................. 31, 38, 154 Mesure ..................................... 118, 255 metalen afsluiting............................. 131 Metalen kruis ............. 60, 103, 177, 260 meter ..... 30, 32, 34, 41, 55, 70, 74, 107, 117, 145, 206 Meter ...... 38, 51, 52, 94, 100, 150, 156, 170, 172, 229 Metselaar.......................................... 187 Meuleman ................................ 225, 242 Meulemeester....... 33, 99, 209, 222, 253

- 286 -


Michel.................................................56 Mijn Jesus Bermhertigheid .......17, 21, 128, 175 Minne..........................................69, 187 Misplon.....................................139, 146 Missiaen..............................................97 Missine .............................................204 moeder en kind ...................................56 Moeder Maria .....59, 103, 105, 127, 272 Moeder Maria en H. Johannes..........222 Moerman.......................................28, 69 Moeyaert...........................................219 Moeykens ....77, 97, 110, 119, 161, 162, 246 Mollij ................................................252 Monton .....58, 77, 87, 99, 141, 193, 266 Moorseele .........................................128 Mooyaert...........................111, 155, 215 mormoonse kerk ...................................5 Mortagne...................109, 145, 243, 271 Mortier ..............................157, 163, 176 Mostrey.............................................246 Motief Boek......................................126 motief Maria en Johannes.........177, 193 motief Maria en Johannes naast het kruis ..............................................177 motief Moeder Maria en H. Johannes ......................................................219 motief Moeder Marie en H. Johannes ......................................................208 motorfiets............................................73 Mouffaert ..................................242, 248 Mouton ...................................34, 46, 70 Moyaert.....................104, 108, 170, 201 Mulier .........................................87, 247 Mullebrouck .......................................49 Murruni...............................................32 Muylaert ....48, 74, 85, 86, 96, 118, 132, 135, 143, 146, 160, 197, 198, 221, 232, 239 Muylle.......................................180, 196 Myn Jesus Bermhertigheid ..22, 40, 122, 174 Myttenaere ........................................237

N N. V. J. L............................................ 33 N.S.R.P. Brugge............................... 163 Nachtegaal ....................................... 264 Naert....................... 64, 76, 93, 116, 118 Naessens................................... 106, 270 Naeyaert ................................... 117, 253 natuurstenen ....................................... 90 Nauwinck ........................................... 94 Neirinck ..................... 76, 172, 216, 240 Neiring ............................................... 53 Neirynck..................................... 77, 273 neven.......................................... 69, 264 Neven ............................................... 129 Neyens ............................................. 259 Neyrinck............................................. 74 Nicaes............................................... 240 nichten.................................. 43, 69, 264 Nichten............................................. 129 nieuwe vrienden................................. 69 Niewinski ........................................... 72 Noe................................................... 108 Nollet ............................................... 197 Nonneman........................................ 110 Noppe........... 81, 92, 172, 193, 197, 258 Notaris...................................... 128, 183 Notebaert.......................................... 129 Notredame.......................... 78, 233, 246 Nottebaert......................................... 273 Noyaert............................................... 40 Noyez ................................................. 30 NSB.................................................. 103 Nullens ............................................. 118

O O Kruis Onze Eenige Hoop ............. 174 O.J. Van Maele ................................ 260 Ocket........................................ 107, 216 Olevier ............................................... 97 Ollevier ............................................ 119 Olympia ............................... 31, 49, 236 Olympia Zwevezele ........................... 77 Onbekent.................................... 74, 198 Oncle.................................... 35, 80, 109 onderofficeren van Brugge ................ 36

- 287 -


Onvoorspelbaar.................................264 Onvoorstelbaar .................................264 Ooghe .................91, 139, 142, 258, 264 oorlogsinvalied 1914-1918 ...............193 Oost.......................................57, 96, 117 Oostende ...................................133, 190 Oosterlinck ....17, 61, 91, 166, 168, 193, 196 openingen in kruisvorm ............122, 130 Opsomer ...............................70, 90, 139 Orban ..................................................92 Ostende .............................................128 Ostijn ................................................265 Ostyn.......................................39, 64, 91 Otegem .............................................197 Oudenburg ..........................................21 Oudercomité Mariaschool ..................69 oudstr. 14-18.....................................208 oudstrijder - oorlogsinvalied 1914-1918 ......................................................193 Oudstrijder 14-18..............................210 oudstrijder 1914-18 ............................85 Oudstryder 1914-18............................85 overleden zusters ..........................26, 27 Ovyn .................................................265 Ozonne................................................30

P Paardekoers.........................................80 paardenhoofd ....................................254 Padot .........111, 113, 211, 231, 232, 236 Paepe.......58, 76, 92, 115, 120, 144, 244 palmtak ......20, 22, 36, 38, 39, 55, 98, 130, 136, 172, 173, 180, 182, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 Palmtak .....................................191, 192 palmtakken ...............................175, 180 Pante ...........................................45, 219 Pape ..........................................162, 196 Pardoel ........................................80, 207 Pardoen .............................................226 Parmentier.................................156, 234 Parrain.................................................34

passer ............................................... 269 Pastoor ............................... 24, 135, 197 Patfoort............................................. 249 Patteeuw ...... 50, 70, 87, 94, 133, 170, 175, 194 Pattyn ..................... 22, 24, 78, 169, 210 Pauwels ............................................ 182 Pauwelyn.......................................... 147 PAX ..... 38, 74, 75, 94, 136, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 216, 218, 219 Pax Vobix ........................................ 135 Pecceu ...................................... 154, 195 Peel................................................... 163 Peene................................................ 270 pepe.................................................... 99 pere..................................................... 99 Perneel ............................................. 126 Persijn .............................................. 161 Personeel Rusthuis St. Amand......... 234 Persyn............................. 18, 22, 78, 220 petekind........................................ 18, 69 Petekind ..................................... 32, 268 peter ................... 80, 160, 189, 201, 206 Peter .. 74, 116, 156, 160, 164, 165, 206, 208, 211, 229 Picavet................................................ 64 Piceu................................................. 251 piëta.................................................. 130 Pieters......................................... 96, 185 Pille .......................................... 198, 252 Pincket ............................... 50, 164, 182 Pithem .............................................. 128 Pittem ................................................... 3 Pitthem ............................................... 20 Plaat verdwenen............................... 177 Plasschaert ....................................... 106 plastiekbloemen ............................... 226 Plets.......................................... 228, 272 Plovie ...... 35, 39, 53, 57, 81, 116, 120, 167, 202, 213, 226, 249, 260, 262, 269, 270 Plovier.............................................. 268 Poille ................................................ 134 Pollet ...... 43, 47, 72, 89, 96, 117, 191, 199, 231, 239, 246, 254 Pompes Funèbres Marbrerie Cloquier Devooght........................................ 30

- 288 -


Popelier.........46, 55, 172, 262, 264, 272 Poperinghe ........................................128 Poppe ..................................................89 Postpersonneel Sorteercentrum Kortrijk ........................................................88 Poublon.............................................252 Pouille.................................................47 Pozzolo ......42, 57, 76, 79, 89, 100, 103, 110, 152, 218, 249 Priem.........................................129, 201 Priester ................................................24 Professor .............................................23 Provinciale Raadsheer ......................183 Provoost ............................108, 223, 237 Pullmaflex...........................................50 Puype .......32, 66, 75, 83, 105, 108, 116, 133, 161, 200, 224, 234, 252, 260 Puystiens...........................................163 PX .............131, 133, 135, 136, 146, 191 Pyck ..................................................109 Pyfferoen ............................................30 Pynnaert ....................................144, 220

Q Quartier.......................................96, 167 Quatanne...........................................112

R R.I.P . .....20, 21, 22, 24, 35, 36, 38, 46, 47, 58, 71, 73, 74, 75, 110, 116, 123, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 174, 175, 179, 185, 191, 193, 195, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 226 R.I.V . ....36, 38, 39, 40, 48, 55, 71, 72, 73, 74, 99, 105, 112, 113, 120, 122, 123, 124, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 164, 169, 174, 175, 176, 180, 182, 184, 192, 193, 200, 203, 204, 206, 209, 210, 215, 219 R.T.T...................................................88

R~I~P............................................... 129 Raadsheer......................................... 183 Raes.................................................... 28 Ramaut ............................................... 95 Ramboer ...... 76, 85, 86, 91, 106, 142, 154, 236, 262, 269 Rammant.......................................... 143 Rebree .............................................. 193 Reddé ....................................... 149, 182 Regheere ............................................ 96 Regrets ............................................... 36 Reisduif.................................... 248, 265 Renove ............................................... 76 Requiescat In Pace ............................... 5 Rescue - W15Y.................................. 33 restant........................................... 73, 82 Reygaert ..................................... 74, 170 Reynaert ...... 32, 69, 72, 86, 156, 172, 176, 191, 216, 244, 259, 270 Ridder Karel de Schietere de Lophem ......................................................... 3 Rigole.... 17, 71, 81, 90, 93, 94, 95, 100, 103, 117, 209 RIP ............................................... 5, 227 Rivavrienden.................................... 190 rivier................................................. 269 Rode piëta ........................................ 130 Roelandt ........................................... 171 Roelens..... 117, 118, 165, 168, 201, 272 Roels ................................................ 170 Roeselare...................... 23, 33, 193, 196 Roeselare en omliggende ................. 214 Roets .................................................. 19 Rogier............................................... 167 roos............... 34, 58, 199, 214, 219, 239 Roos ................................................. 154 Roose .. 26, 94, 102, 103, 137, 154, 167, 205, 208, 226, 232 roosje................................................ 217 roosjes ...... 35, 36, 39, 45, 46, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 140, 174, 184, 191, 193, 195, 207, 208, 213, 216, 270 Roseau................................................ 46 Rosseel ............................................. 229 Rosselle............................................ 232 rotsblok ............................................ 157 Rotte................................................. 216

- 289 -


Rotty ...........................................87, 272 Rouss. .................................................47 Rousselaere.......................................134 Roygens ....................................145, 247 Ruddervoorde .......21, 37, 122, 132, 178 Rust in Vrede .......139, 148, 184, 193, 195, 196 Rusthuis St. Amand ..........................234 Rustwat .............................................170 Ryngaert .............................................94

S Sabbe ..................72, 159, 169, 174, 208 Sagaert ..................45, 96, 207, 222, 240 Saintobyn ..........................................210 Sambaer ..............................................28 Samyn .................43, 111, 147, 187, 218 Santens........................................78, 220 Sap ............113, 166, 191, 235, 248, 258 Sarazin ..............................................141 Schatteman .....91, 105, 201, 203, 251, 265 Scheerens ..........................................151 Schelstraete.......................................190 Schepens ...............................86, 97, 182 Scherrens ...34, 102, 103, 108, 121, 152, 167, 211 schielijk overleden............................121 Schoolstraat ..........................................3 Schoonbaert ....31, 69, 91, 120, 247, 264 Schoovaere........................................122 Schotte ......41, 77, 86, 92, 143, 155, 236 Schramma ...........................................21 Schramme ...........................................21 Schuiferskapelle....................................3 Segers .................................30, 156, 255 Seghers .............................................268 Sei Sempre Nel Mio Cuore...............256 Serruys ..............................................168 Serry .....................................44, 49, 269 Simoens ....................................219, 248 Simpelaere ........................................202 Sinnaeve .............................................77 Sinnesael...........................................257 Sint-Antonius Meulebeke .....................3 Slosse................................................113

sluier................................................. 174 Smessaert ......................................... 204 Snauwaert ..... 107, 136, 137, 156, 247, 252 Soenen...................................... 136, 245 Soenens .............................................. 44 Soens................................................ 148 solsleutel .......................................... 264 Sonneville ........................................ 132 Sorteercentrum Kortrijk..................... 88 Souvenir de Lourdes ... 32, 34, 36, 56, 70, 78, 80, 106, 109, 118, 150, 167, 170, 176, 194, 213, 227, 265 speelkaarten ..................................... 242 Sportcomite Zwevezele...................... 52 Sportcomite Zwevezele Koers ........... 86 Spriet..... 44, 67, 90, 110, 121, 122, 124, 140, 144, 153, 202, 204, 213, 261 Spruytte.................................... 186, 239 St. Amand ........................................ 234 Stael ................................................... 99 Staelens ........................ 58, 86, 169, 273 Standaert .................................... 37, 135 steen verlegd in een rivier op aarde ..................................................... 269 Steenhuyse ................................... 28, 70 Stelander ............................................ 86 Stenen bloem............................ 109, 154 stenen bloemen ................................ 115 Stenen bloemen ..... 94, 109, 137, 138, 163 stenen bloemenkrans........................ 130 Stenen bloemenkrans ................. 94, 103 Stenen bloementuil .......................... 112 Stenen bloemstuk............................... 90 Stenen koffertje................................ 152 Stenen roos....................................... 214 Stenen roosje.................................... 217 stenen roosjes...... 36, 39, 132, 135, 136, 137, 140, 174 Stenen roosjes ..... 35, 46, 131, 136, 138, 184, 191, 193, 207, 208, 213 Steyaert .............................................. 90 stichter.............................................. 197 Stichter ............................................... 22 Stock .............. 78, 88, 95, 214, 244, 248 Storme...................................... 124, 133 Stragier............................................. 236

- 290 -


strijdmakker ..............................196, 214 Strobbe..............159, 160, 195, 261, 268 Stroobant.............................................88 strooiweide ...........................................3 Strooiweide.................................68, 231 Strubbe........17, 101, 115, 116, 196, 212 Struyve................................30, 150, 225 Stubbe ...........................................68, 86 Suevres .............................................189 superman...........................................241 Suply...................................................40 Supply.............34, 90, 93, 158, 208, 213 Swevezeele ....17, 19, 20, 21, 22, 24, 37, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 134, 139, 140, 174, 175, 176, 178, 179, 183 Swevezele .........................................121 Symckens..........................................206 Symkens .............................62, 156, 223

Thourout................................... 127, 128 Thys ................................................. 107 Tielt.................................................. 190 Tielt-Roeselare................................. 193 Tillieu................................................. 26 toegangspoort....................................... 8 Tolwezen.......................................... 127 Torhout............................................. 147 traan ................... 32, 206, 213, 262, 266 tractor ............................................... 246 Tratsaert ........................................... 113 Trioen........................................... 41, 42 tuil bloemen ............................... 34, 226 Tuil bloemen ...................................... 69 tuil rozen ............................................ 34 Tuytten ............................................. 214 Tybergein ........................................... 23 Tyberghein ......................................... 23 Tyvaert ............................................... 73

T

U

Tack ..........29, 50, 65, 83, 120, 202, 274 Taeckens 71, 77, 78, 102, 119, 170, 206, 231 Taekens...............................................97 tak en fakkel........................................38 Tampere ............................................142 Tanghe .......17, 27, 29, 36, 54, 85, 108, 112, 119, 131, 167, 174, 175, 185, 192, 195, 221, 248, 254 tante ..............................18, 34, 103, 148 Tante .......................30, 42, 85, 142, 209 Taveirne .......28, 80, 119, 136, 137, 161, 171, 215 Taverine ............................................233 Tavernier...........................................192 Technisch lokaal .........................75, 231 Technische Dienst Gemeente Ardooie ......................................................228 technische lokalen.................................3 Tempelaere ......78, 80, 103, 121, 124, 134, 137, 192, 196, 202 Termote...............................................25 Terreyn..............................................208 Thibault de Boesinghe ......................197 Thielt.................................................128

Uw Wil Geschiede ............................. 29 Uyttenhove......................................... 62

V Valcke ...................................... 106, 263 Van Acker ........................................ 151 Van Aerde .................................. 55, 170 Van Belle ........... 34, 189, 196, 206, 242 Van Biervliet..... 64, 105, 161, 199, 200, 222, 272 Van Brabander ..................... 52, 99, 249 Van Brabant ................. 40, 47, 150, 221 Van Bruwaene............................ 90, 267 Van Bunnen ....................................... 90 Van Cauwenberghe.......... 108, 113, 144 Van Clooster .................................... 129 Van Coillie........... 27, 89, 143, 165, 176 Van Colen .......... 30, 208, 220, 221, 251 Van Compernol............................ 32, 61 Van Compernolle....................... 79, 155 Van Coppenolle ............... 122, 178, 179 Van Couter....................................... 129

- 291 -


Van Craeymeersch............................117 Van Daele .............64, 91, 143, 176, 224 Van de Ghinste .................................183 Van De Putte.......................................44 Van de Veire.....................................253 Van de Velde ....................................129 Van De Vyvere .........................165, 231 Van De Walle ...................................138 Van De Water ...............................70, 88 Van De Woestyne...............................37 Van Den Auweele...............................25 Van den Berghe ................................258 Van Den Broele ....................36, 37, 156 Van Den Driessche .......................61, 93 Van Duynslager ................................217 Van Eecke.........................................196 Van Eenoo .....36, 50, 99, 105, 107, 110, 113, 139, 146 Van Essche .......................................247 Van Exe ............................................105 Van Gaever ...............................105, 233 Van Gheluwe ..............................70, 196 Van Haecke.................................53, 112 Van Haeke ........................................201 Van Haele ...........................................76 Van Haelemeersch......................26, 125 Van Hecke ....................55, 60, 163, 198 Van Hee ............................................171 Van Hollebeke ....................68, 138, 197 Van Houtven.......................................42 Van Landuyt .......................................70 Van Lauwe..........................................72 Van Lersberghe.................................219 Van Maele...... 55, 68, 91, 96, 221, 234, 260, 272 Van Maldeghem ...............................222 Van Massenhove ..............................141 Van Moen ...........................................38 Van Neste ...................................76, 152 Van Nieuwenburgh...........................202 Van Oost .............................................69 Van Ooteghem............................76, 263 Van Poucke.......................141, 223, 227 Van Robaeys.......................................85 Van Roose ....................................67, 97 Van Ryckeghem .................................39 Van Slambrouck .................53, 130, 175 Van Tornout......................................127

Van Walleghem ......... 76, 167, 171, 236 Van Wanzeele .................................... 43 Van Welsenaers ............................... 189 Van West.......................................... 105 Vanacker ............................................ 18 Vanackere ................................ 115, 123 Vanbelle ..................... 96, 171, 212, 229 Vanbiervliet ................................. 40, 64 Vanbiesbrouck ................................. 228 Vanbrabant....................................... 240 Vanbruwaene ................................... 218 Vancaillie ......................................... 179 Vancanneyt ........................................ 46 Vancauwenberghe ...... 80, 86, 90, 107, 117, 140, 245, 246, 252 Vancolen .......................................... 210 Vancompernolle ..... 47, 81, 107, 136, 164 Vancoppenolle ..... 31, 37, 85, 92, 121, 151, 201, 216, 221, 247 Vancouter......................................... 130 Vancraeymeersch............... 72, 234, 255 Vandaele .................... 65, 107, 116, 271 Vandamme ......... 94, 105, 162, 163, 199 Vande Capelle.................................. 241 Vande Kerckhove .............................. 44 Vande Putte...................................... 249 Vande Voorde .................................. 228 Vande Vyvere ............................ 79, 141 Vande Walle ........ 70, 98, 159, 239, 246 Vande Weghe..................................... 90 Vande Woestyne ................................ 99 Vandecappelle...... 28, 48, 200, 229, 254 Vandecasteele .................... 47, 158, 224 Vandecaveye............................ 100, 105 Vandekerckhove ..... 40, 54, 58, 65, 113, 118, 167, 170, 187, 189, 208, 211, 219, 221, 234, 249, 253, 256 Vandemoortele..................... 18, 52, 160 Vanden Berghe ................................ 123 Vanden Bon ..................................... 110 Vanden Bossche............................... 251 Vanden Broele ................................. 158 Vanden Bruelle ................................ 135 Vandenabeele................................... 116 Vandenberghe ... 29, 32, 38, 85, 94, 103, 112, 116, 121, 143, 146, 147, 148, 153, 233

- 292 -


Vandenbogaerde .................................95 Vandenbroele......................................31 Vandenbroucke....18, 22, 23, 24, 35, 44, 66, 89, 92, 110, 117, 151, 152, 161, 167, 180, 191, 192, 205, 262, 273 Vandenbulcke ...........................170, 185 Vandenbussche .........................141, 219 Vandendriessche .......75, 88, 106, 112, 145, 156, 269 Vandenheede ........31, 68, 193, 214, 254 Vandepitte...........................................28 Vandeplassche ..................................216 Vandeputte........................................246 Vanderbeke.........................................29 Vanderhaege ......75, 153, 171, 195, 236, 242 Vanderhaegen ...................................145 Vanderhaeghe .............................43, 195 Vanderhaeghen .................................172 Vandermeersch .................................206 Vanderplancke ............................99, 202 Vanderschaege....................................82 Vanderschaeghe..................97, 156, 225 Vanderstraeten ..........................205, 239 Vandersypen .....................................232 Vandevelde .....................39, 85, 86, 145 Vandevijvere.......................89, 138, 196 Vandevoorde...............................85, 269 Vandevyvere.........................38, 85, 264 Vandewaetere .......91, 92, 108, 224, 252 Vandewalle 44, 58, 74, 76, 92, 106, 133, 134, 155 Vandewater.......................................222 Vandeweghe ......64, 96, 156, 159, 161, 164, 172, 184, 194, 203, 232, 241, 259, 263, 266, 268, 269 Vandewiele ......3, 35, 38, 51, 58, 75, 96, 136, 141, 144, 173, 191, 196, 203, 204, 205, 209, 211, 212, 213, 221, 246, 266 Vandewoestijne ..................................69 Vandierendonck.......31, 36, 62, 74, 103, 105, 112, 142, 156, 164, 202, 207, 208, 216, 217, 220, 268 Vandoorn ..........................................115 Vandoorne ........................................114 Vanduyfhuys.......................................96 Vanduynslager ..................221, 236, 247

Vandycke ........................... 43, 229, 267 Vaneecke.......................................... 132 Vaneeckhoutte ................... 25, 163, 215 Vanelslande...................................... 104 Vanelslander ...................... 88, 107, 223 Vanexe ............................................. 173 Vanfelteren......................................... 43 Vangelder........................................... 32 Vangheluwe ............................... 96, 221 Vanhaecke........................ 176, 190, 233 Vanhaeke ......................................... 189 Vanhaelemeersch .... 141, 157, 167, 184, 211, 213, 217, 232, 238, 258 Vanhaelemeesch ...... 133, 171, 206, 221 Vanhaelewyn ................................... 196 Vanhaelmeersch............................... 214 Vanhaeverbeke................................. 112 Vanhauwaert ............................ 112, 171 Vanhee ............................................... 27 Vanhoet............................................ 210 Vanhoorne........................................ 262 Vanhoutte....... 40, 58, 76, 155, 172, 204 Vanhove ...... 29, 32, 115, 142, 170, 240, 241, 246 Vanhulle ...... 50, 66, 85, 119, 217, 221, 232, 239, 254 Vankeirsbilck ...... 64, 69, 136, 188, 194, 198, 208, 244 Vankerckhoven .................................. 40 Vanklooster........................................ 47 Vanlaere ........................... 126, 141, 242 Vanlanduyt....................................... 172 Vanlerberghe.............................. 35, 108 Vanlersberghe ............................ 65, 222 Vanmaele .... 69, 70, 107, 192, 214, 262, 267 Vanneste ..... 32, 41, 94, 107, 216, 223, 249 Vanneste........................................... 170 Vannevel .......................................... 264 Vannieuwenborgh.............. 86, 146, 191 Vannieuwenhuyse ..... 77, 93, 117, 149, 202, 216, 250, 255 Vannieuwenhyse.............................. 103 Vanpachtenbeke................. 87, 143, 172 Vanpaemel ....................................... 242 Vanparys .......................................... 157

- 293 -


Vanpoucke ...34, 52, 112, 132, 219, 261, 267 Vanrenterghem .........110, 174, 176, 196 Vanrobaeys ...................................65, 67 Vanroose.....................................72, 261 Vanryckeghem..................58, 86, 87, 91 Vansimaeys.....35, 47, 85, 172, 185, 216 Vanslambroeck .................................171 Vanslambrouck....28, 40, 73, 79, 86, 87, 91, 95, 96, 126, 157, 170, 177, 197, 200, 214, 247, 259, 263, 269 Vansompel ........................................221 Vanstechelman..................................139 Vansteelandt ....18, 31, 42, 50, 62, 75, 89, 92, 95, 98, 115, 116, 138, 167, 200, 201, 239, 252, 266 Vansteelant ......17, 32, 41, 42, 70, 76, 119, 120, 150, 151, 153, 167, 170, 180, 193, 204, 205, 225, 240, 243, 246, 274 Vansteenkiste............................147, 165 Vanthournout ......................70, 203, 213 Vantornout ............................77, 88, 261 Vanwalleghem .....47, 66, 90, 208, 221, 255 Vanwanzeele ......31, 85, 143, 192, 247, 255, 261 Vanwijnsberghe ..................................99 Vanwymelbeke .................................140 Vanwynsberghe ................189, 223, 226 Vanzieleghem .....................90, 170, 195 veekweekvereniging Torhout ...........147 Veldmuizen.........................................34 veldwachters arr. Tielt-Roeselare .....193 Velghe.................76, 118, 160, 176, 254 Venneman.........................................190 Vens .31, 34, 44, 62, 108, 109, 115, 133, 155, 156, 165, 169, 172, 192, 219, 223, 225 Ver Eecke .........................................206 Verbanck...........................................166 Verbeerst...............65, 66, 150, 153, 215 Verbeest ............................................205 Verbergt ............................................234 Verbeure ...................................143, 196 verborgen achter de nieuwe plaat .....208 Verbrugghe ......97, 170, 186, 199, 213, 223

Vercouter ................................... 61, 195 Vercoutere.................................. 99, 218 Vercruysse ................................. 70, 203 Verduyn ........... 139, 169, 192, 256, 273 Vereecke ... 85, 100, 145, 184, 211, 255, 273 Vereenooghe ........................ 41, 93, 118 Verfaillie .................................. 140, 244 Vergote............................... 52, 145, 214 Verhaege ............................................ 73 Verhaeghe ..... 21, 44, 54, 70, 78, 88, 89, 107, 138, 139, 156, 160, 162, 164, 170, 180, 194, 219, 254, 266, 269 Verhelle ...... 40, 56, 68, 110, 115, 116, 171, 200, 218 Verhelst ...... 18, 42, 69, 76, 172, 187, 204, 206, 207, 220, 232, 238 Verheyen.......................................... 251 Verhoestraete ... 112, 148, 152, 163, 201 Verholle ........................................... 229 Verhoye.................... 115, 122, 152, 178 Verijser............................................... 90 Verkain ...... 35, 90, 119, 189, 223, 226, 227, 274 Verkest ...... 44, 67, 68, 142, 145, 147, 171, 196, 200, 204, 254 Verkinderen ......... 38, 43, 110, 117, 153 Verleest ............................................ 235 Verley................................................. 44 Verleye...... 61, 71, 78, 94, 99, 112, 117, 144, 163, 196, 231, 236, 243 Verleysen ......................................... 252 Verlinde ........................... 147, 160, 172 Vermander ........... 65, 70, 141, 159, 192 Vermandere................................ 68, 159 Vermaut ............................................. 25 Vermeersch .... 17, 32, 33, 38, 42, 46, 85, 91, 120, 133, 154, 156, 164, 165, 191, 198, 216, 225, 239, 246, 248, 251, 257, 267, 269 Vermeesch ............................... 200, 214 Vermeire ............................................ 71 Vermersch................................ 120, 148 Vermeulen.......................... 74, 200, 225 Vermoortele ...... 51, 77, 79, 89, 90, 91, 101, 165, 206, 220, 257, 272 verongelukt ...................................... 124 Verpoort ........................................... 189

- 294 -


Verpoot .............................................211 Verpoucke.........................................222 Verrewaere........................................246 Verschaeve..........................94, 215, 228 Verscheure .....58, 72, 87, 184, 203, 216, 232 Verschilde.........................................139 Versteele .............................................94 Verstraete .....22, 24, 27, 28, 34, 43, 49, 75, 76, 82, 95, 144, 149, 164, 169, 173, 174, 185, 191, 208, 223, 235, 254, 261 Verstraeten........................................169 Verticale steen in baksteenmotief.... 72, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 110, 112, 125, 165, 171, 221, 223 Verticale steen met steenmotief..........39 Vertriest ....................................211, 221 Vervaeke.................50, 68, 85, 147, 235 Vervaele .....30, 34, 35, 40, 58, 65, 68, 74, 86, 88, 98, 99, 107, 118, 133, 136, 146, 149, 154, 193, 200, 214, 225, 232, 267, 269, 273 Vervalle ..............................................68 Vervenne.............................................97 Viaene....50, 51, 70, 136, 160, 161, 173, 195, 204, 229, 239, 246 Victoor ........................................53, 115 Vienne...........45, 85, 142, 168, 196, 216 vierde kerkhof.......................................3 Vierstraete.....................18, 50, 157, 201 Vincent .....................................109, 116 Vinck ................................................243 Vladsloo............................................208 Vlaeminck.........................................257 Vlassova ...........................................188 vogels..........................................18, 228 Volckaert .38, 42, 51, 92, 110, 139, 181, 196, 209, 248, 251 Volkaert ....................................114, 139 Voogt ................................................231 voortuintje...........................................60 voorziter..............................................22 voorzitter...........................................147 Voorzitter der kerkraad.....................129 Voorzitter der Kerkraad............130, 131

Voorzitter van het armbestuur en van de Godshuizen .................................... 22 Vrienden van de Hapkin .................. 241 vrienden van de Paardekoers ............. 80 vrij plaats.................................... 82, 180 vrije kelder ....................... 123, 137, 198 vrije kelders...................................... 259 vrije plaats ... 17, 19, 38, 40, 48, 54, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 88, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 132, 133, 134, 137, 139, 143, 159, 172, 173, 179, 180, 182, 184, 187, 193, 204, 206, 209, 210, 217, 218, 220, 221, 224, 226, 228, 253, 254, 255 vrije plaatsen ..... 19, 45, 58, 59, 61, 69, 181, 184, 249 Vroman ............................ 172, 194, 262 Vromman ......................... 161, 169, 245 VTI Roeselare-mechanica.................. 33 vuurkruisenafdeling Roeselare en omliggende................................... 214 vuurkruisensafdeling Roeselare en omliggende................................... 196 Vuylsteke ................................. 128, 183 V-vorm............................................. 184 Vyncke ............................. 104, 118, 185

W W. K. ploegen Balta........................... 42 W. T. C. Olympia Zwevezele ............ 77 W.T.C. Olympia................... 31, 49, 236 W.T.C. Olympia Zwevezele .............. 80 W15Y................................................. 33 Wacken ............................................ 140 Wackenier ........................................ 149 Wacon ................................................ 80 Waelens............................................ 202 Waerlop.............................................. 25 Walcarius ......................................... 216 Wallaert........................ 34, 96, 105, 109 Wallican ............................................. 77 Wambeke ......................................... 241 Wanneyn ..... 115, 144, 170, 198, 200, 272

- 295 -


wapenbroeder N.S.R.P. Brugge........163 Warnez..........................44, 75, 196, 248 Wattenij ............................................234 Wautermartens..................................152 Weerstanders 1940-45 ........................85 Welvaert..............................73, 202, 208 Werbouck..................................161, 162 Werbrouck .....42, 61, 64, 67, 71, 96, 97, 103, 109, 116, 151, 169, 177, 198, 224, 229, 239, 243, 244, 248, 255, 262, 270 werkmakker ........................42, 188, 245 werkmakkers...................42, 69, 88, 190 werkmakkers R.T.T. ...........................88 werkvrienden ......................................40 Werkvriendinnen ................................34 Westhoek Zwevezele........................269 Weyts ................................................247 Wildemauwe.....................................231 Willaert .............................................255 Wille .................................................140 Willem ..............................................251 Willemyns...........................................27 Windels.............................................199 Wingene......................39, 131, 139, 190 winkelhaak........................................269 Witdouck ............................................58 Wittebolle ...........37, 147, 165, 213, 221 Wittevrongel .....................122, 126, 216 Wittezaele .........................................102 Wittouck .............................................39 WOI ......................................................5 WOII.....................................................5 Wostijn .....................................127, 156 Wostyn.....35, 40, 41, 46, 85, 92, 94, 99, 117, 136, 144, 147, 165, 262 Wybo ................................149, 154, 167 Wyffels ...............................................25 Wyngene...........................................139 Wynthein ..................................193, 207 Wytinck ............................................107

Y Yde .......................................40, 96, 119

Z Z. Aldegonde Demare........................ 25 Z. Alix Waerlop ................................. 25 Z. Bernardine Van Den Auweele....... 25 Z. Bertina Bert ................................... 25 Z. Emmanuel Vermaut....................... 25 Z. Hadewijch Mahieu ........................ 25 Z. Hedwige Termote .......................... 25 Z. M.-Bernard Dhondt ....................... 25 Z. Majella Vaneeckhoutte.................. 25 Z. Marie de Montfort Wyffels ........... 25 Z. Rita Decoster ................................. 25 zaag .................................................. 269 ZagĂłrska............................................. 72 Zedelgem ......................................... 180 Zedelghem ....................................... 132 Zittende engel ............................ 54, 112 Zittende Engel.................................... 94 Zittende engel. ................................. 149 Zittende ingetogen engel ... 55, 56, 57, 58 zonder troef ...................................... 242 Zonder troef ..................................... 268 zonsondergang ................................... 41 Zr. Aldegonde Compernol ................. 26 Zr. Aloysia De Viaene ....................... 26 Zr. Antonia Maes ............................... 26 Zr. Antonia Sambaer.......................... 28 Zr. Augusta Taveirne ......................... 28 Zr. Benedicta Vanhee ........................ 27 Zr. Bernadette Vandepitte.................. 28 Zr. Bonaventura Baert........................ 28 Zr. Brigitte Tanghe ............................ 27 Zr. Cyrilla Depoover.......................... 28 Zr. Damiana Deleu............................. 27 Zr. Dominique Brouckaert................. 27 Zr. Eulalie Deblaere........................... 26 Zr. Euprasie de Kok ........................... 27 Zr. GabriĂŤlle Van Haelemeersch ....... 26 Zr. Gerarde Lagae .............................. 27 Zr. Gertrude Mabilde ......................... 27 Zr. Gertrude Willemyns..................... 27 Zr. Jozefien Steenhuyse ..................... 28 Zr. Juliana Baert................................. 27 Zr. Julienne Lammertyn..................... 26 Zr. Katrien Verstraete ........................ 27

- 296 -


Zr. Leopoldine Raes ...........................28 Zr. Livina DemarĂŠ ..............................27 Zr. Lutgarde Liebaert..........................28 Zr. Madeleine Andries........................26 Zr. Marguerite Van Coillie .................27 Zr. Marie Daele...................................26 Zr. Marie Roose..................................26 Zr. Marie-Denise Demaegdt ...............28 Zr. Marie-Paule Depaepe....................28 Zr. Martha Ervinck .............................27 Zr. Norbertine Debaecke ....................27 Zr. Pascal Baert...................................28 Zr. Rosa Vandecappelle......................28 Zr. Seraphine Billiet ...........................27

Zr. Stanislas Tillieu............................ 26 Zr. Ursule Deschuytter....................... 28 Zr. Vianney Castel ............................. 27 Zr. Vincentia Claeys .......................... 27 Zusters H. Vincentius ........................ 25 Zusters v.d. H. Vincentius ................. 26 Zwevezeele ..... 21, 36, 37, 40, 126, 127, 135, 174, 198 Zwevezele .... 3, 21, 22, 23, 33, 35, 36, 39, 40, 52, 77, 80, 86, 99, 135, 139, 168, 179, 180, 184, 189, 197, 204, 208, 236, 269 Zwevezele Koers.................. 52, 86, 237

- 297 -UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot december 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten. Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 299 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 300 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden. Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850. P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. -. 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 301 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I. Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II. Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 302 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €. 159. Kwartierstaat Etienne L.A. Cappelle. E. CAPELLE - FV-Tielt, 2013, 436 p. - 20 €. 160. De graven van Aarsele. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 200 p. - 12 €. 161. De graven van Kanegem. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 112 p. - 8 €. 162. De graven van Schuiferskapelle. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 86 p. - 8 €. 163. De graven van Doomkerke. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 90 p. - 8 €. 164. De graven van Kruiskerke. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 62 p. - 6 €. 165. De graven van De Ginste. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 200 p. - 12 €. 166. Religieuzen in één van de gemeenten van het werkgebied van FV Tielt. DL. IX. Fons DAS - FVTielt, 2013 - 123 p. - 9 €. 167. Onze Familie. Deel 4. Kwartierstaat gezusters Alina & Irma Minne uit Tielt. Johny LANCKRIET & Fons DAS - FV-Tielt, 2013 - 244 p. - 15 €. 168.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 303 -


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.