De graven van Wingene Wildenburg

Page 1

“DE GRAVEN VAN WILDENBURG WINGENE” Gemeentelijke Begraafplaats Wildenburg Wingene

Samenstelling: Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 11-5-2014

-1-


D/2014/8058/08 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgden dan de begraafplaatsen van Koolskamp, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Doomkerke, Kruiskerke en De Ginste. Enkele andere begraafplaatsen volgen in de komende maanden en jaren. Het eigen ontwikkelde systeem laat een vlotte transcriptie toe van de informatie die er terug te vinden is. Deze informatie is een hulp voor de familiekundigen die daardoor mogelijks een deel van de familie kunnen localiseren. In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, Gemeente Wingene1: Deze begraafplaats is gelegen ten zuidwesten van de Sint-Joriskerk. Begraafplaats toegankelijk via een dubbele eikendreef beginnend bij de Beernemsteenweg. Het adres is dan ook: Beernemsteenweg zonder nummer. Begraafplaats rondom afgesloten met haagbeuk waarin een smeedijzeren hek tussen gietijzeren pijlers als toegang. In zijn werk 100 jaar St.-Joris-Parochie Wildenburg 1897-1997 geeft Guido Lams op p. 20-21 een kort overzicht van de begraafplaats. Men had graag een kerkhof rond de kerk gehad naast het oud kasteel ’t Blauwhuis. Baron Conrad van der Bruggen had daar bezwaar tegen omdat hij altijd een uitzicht zou hebben op het kerkhof. Hij stelde voor het kerkhof achteruit te plaatsen en de overheid plaatste een eerste kerkhofkruis in 1897, nu gelegen aan de overzijde van de weg naar de huidige begraafplaats. Uiteindelijk schonk Baron van der Bruggen een gemet land aan de kerk wat verder gelegen, weer was er tegenstand maar pastoor Canepeel liet de begraafplaats inzegenen en er werden parochianen begraven. De eerste begrafenis was deze van Maria Ludovica Deneweth, Zuster van de orde Dienstmaagden van Maria. In 1905 werd het kerkhof en de weg ernaar geschonken aan de kerkfabriek en in 1906 verleende Baron Maurits van der Bruggen de toelating om de dreef naar “De Varens” te gebruiken voor de lijkstoet. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt. Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden. 1

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/205511 Gilté Stefanie & Baert Sofie: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten). 2009.

-3-


De begraafplaats is voorzien van een strooiweide, een muur met nissen voor asurnen en kleine graven voor asurnen. Deze laatste zijn zoals in de meeste gemeenten tegenwoordig nogal in trek.

Kruis aan overzijde van de dreef ter hoogte ingang van de begraafplaats

Enkele hoofdtypes van graven: -

Ijzeren kruisen. Houten kruisen. Vlakke stenen maken de meerderheid uit. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig, behalve voor eerder unieke zerken. Voor wat de informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene. Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke. Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning.

-4-


-

....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Wij hebben getracht zoveel mogelijk informatie over te schrijven, dit lukte niet altijd even goed. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht. Op deze begraafplaats vinden we ook metalen platen vastgemaakt aan verticale zerk. Een groot deel van de informatie op deze platen is niet meer leesbaar.

Aanduidingen van functies zoals zijn opgenomen in de index: -

Leden van Burgerlijke Overheid, O.C.M.W. of de adel. Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. Op deze begraafplaats zijn weinig unieke zerken terug te vinden maar dit werkje is dan vooral van belang voor de familiekundigen die een graf van een familielid kunnen terugvinden. De paden liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Niet alle informatie van op de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben ons vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen

-5-


ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin 2014. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. We hebben ons best gedaan deze zo goed mogelijk te ontcijferen. Nazicht aan de hand van andere bronnen is aangewezen.

-6-OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Er is een zekere logica terug te vinden in de nummering. Op ons plannetje hebben we windrichtingen aangegeven die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen om toch enigszins zich te kunnen oriĂŤnteren. De eerste letter geeft de plaats aan waar de graven zich situeren volgens de windrichting: N, W en Z. Daarna volgt een kleine letter en twee cijfers om de plaats van het graf te situeren. De laatste letter geeft de richting aan waar de opschriften werden gevonden.

-8-


-9-


- 10 -


DE LIJST

Na Na01O Zalige gedachtenis van Rudolphe Schepers *15-5-1893 - + 4-11-1893 Helena * 24-9-1901 - + 6-11-1901 Benoni * 24-9-1901 - + 23-11-1901 Fhilomena *10-8-1887 - + 4-2-1905 Eleonora * 20-4-1894 - + 14-1-1908 Gerard * 18-12-1902 - + 3-9-1911. Na02O Hier rust Anna Desmet 1903-1946. Dochter van Edm. en Mel. Vantornhout.

- 11 -


Na03O Zaliger gedachtenis van Clementina Dewaele echtgenote van Emiel Buddaert. Geb. te Wingene 31-8-1880 - Overl. te Wildenburg 5-1-1947. R.I.P.. Foto. Afbeelding palmtak. Na04O onleesbaar. Na05O Bid voor de ziel van Maria wed. Denolf echtgenote van Edmond Bonne geb. Wingene 23-3-1876 - Overl. Wildenburg xxxxx2. Plaat1: Lieve moeder rust zacht. Plaat2: Aandenken.

Na06O Hier rust Heer Maurits Vermeulen. Echtgen. van vrouw Prudence Puype geb. te Wildenburg 11-4-1908 Overl. te Waardamme 10-11-1947. Na07O Bid God voor de Ziel van Heer Frans Vandewiele. Zoon van heer Georges en vrouw Maria De Vooght. Geb. te Wildenburg den 20-9-1927 -Overl te Gent den 22-2-1948. Afbeelding palmtak. Plaat: Aan onze betreurde zoon. Na08O Bid God voor de Ziel van heer Jules Allaert echtgenoot van Lucia Zulma Desmet Geb. te Wingene 25-1-1882 - Overl. te Brugge 5-9-1948. 2

Verf verdwenen van de gegalvaniseerde plaat. Informatie nog voor een deel leesbaar. Overlijdensdatum vrouw onleesbaar.

- 12 -


Na09O Bidt voor de ziel van Georges Jozef Denolf. Zoon van Victor en Elodie Vancraeymeersch. Geb. te Wildenburg 24-7-1921 en er overl. 20-10-1948.. Foto. Na10O Bid voor de Ziel van heer Edmond Lannoo. Echtg. van vrouw Elodie Strobbe. Geb.te Wingene 8-7-1872 - Overl. te Wildenburg 20-11-1948. R.I.P.. Na11O vrije plaats. Na12O Hier rust Marie Vanmaele 1870-1948 wed. van August Derho. R.I.V..

Nb Nb01O D.O.M. Bid voor de Ziel van heer Louis Neirynck. Geb. te Wyngene. Overl. te Wildenburg 5 oct. 1898 - oud 75 jaar. en van zijne huisvrouw Melanie Bruyneel. Geb. te Aerseele, Overl. te Wildenburg 1 febr. 1915. Oud 66 jaar. Ook van hunne kinderen: Anna, geb. in 1883, overl. in 1885 Alida,

“

1885 “

1896

- 13 -


Alidor “

1886

Bertha “

1889

Heer Jesus geef hun de eeuwige rust. Nb02O D.O.M. Zalige gedachtenis van vrouw Rosalia Schepers schielijk tot Wildenburg overleden den 11 october 1904 oud 55 jaar en van haren echtgenoot de heer Joannes Allaert overleden tot Wildenburg den 23 mei 1906 oud 67 jaar. En van hunne kinders Camillus

Geb. tot Wijngene

1877

Overl.

Emelia

1879

1936

Julius

1881

1930

Adolf

1884

1967

Octaf

1886

1949

Irma

1889

1975

Victor

1892

1892

Alphons

1892

1892

Onderaan: Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid. 300 dagen aflaat.

- 14 -


Nb03O tot Nb09O vrije plaatsen. Nb10O Hier rust heer Richard Lamertyn. Geb. te Zwevezele 27-5-1872 -

Overl. te

Wildenburg 16-12-1951. Echt. Van vrouw Romanie Plovie. Nb11O Hier rust Johannes Scherrens 1853-1939 zijn echt. Virginie Defauw 1859-1951. R.I.V.. Afbeelding palmtak. Vooraan: Knielsteen. Nb12O Restant van een zerk. Nb13O Bid voor de ziel van heer Camiel Scherrens weduw. van vrouw Marie Plovie en vr. Marie De Block. Geb. te Wingene 31-6-1867 - Overl. te Wildenb. 28-1-1950. Nb14O Metalen informatieplaat. Tekst niet meer leesbaar door roestvorming.

Nb15O Metalen informatieplaat. Bid voor de ziel van Karel Bruneel. Geb. te Wingene den xx 1866. Overl. te Wildenburg den 8 okt. 1949 en vrouw Ida Delahouse. Geb. te Wingene den 16-7-1879. Overl. Wildenburg 29-10-19513.

3

Verf verdwenen van de gegalvaniseerde plaat. Informatie nog voor een deel leesbaar. Geboortedatum man onleesbaar.

- 15 -


Nb16O Bid voor de ziel van Henri Dierickx. Geb. te Oostcamp 6 november 1863 Overl. te Wildenburg 16 juli 1935 en zijne echtgenoote Euphrasie Vanmaele geb. te Wingene 12 september 1866 overl. te Wildenburg 6 december 1940.

Nb17O Bid voor de ziel van vrouw Maria Elisa Deblock echt. van Heer Camiel Scherrens geb. te Ruiselede 19-7-1883 - Overl. te Wildenburg 16-8-1949. Nb18O Hier rust HR Jules Goethals zoon van Joannes en Maria Deriemaker 1866-1949. R.I.V.. Nb19O vrije plaats. Nb20O vrije plaats.

Nc Nc01O Ter Zaliger gedachtenis van Heer Leo De Vriese. Geb. te Wyngene 21 December 1825 Overl. te Wildenburg 7 maart 1909. Zijne echtgenoote vrouw Marie Cheyle Geb. te Zuienkerke 10 februari 1836 Overl. te Wildenburg 17 october 1917. Hunne kinderen

- 16 -


Gustave

Geb. te Wyngene 2 mei 1863

Jules

11 april 1868

Emma

14 sept. 1869

Idalie

8 juni 1871.

Afbeelding palmtak.

Nc02O Ter zalige gedachtenis van d’heer Eduard Dezutter Geboren te Sint Jooris ten Distel en overleden te Wildenburg op 7 november 1903 in den ouderdom van 49 jaren. En van zijne echtgenote Leontine Goes. Duurbare vrouw en mijne twalf geliefde kinderen vergeet me niet en zijt mij indachtig in uwe gebeden zoet hert van Maria wees mijne zaligheid. 700 Dag. Afl. Beneden: En van hunne kinderen Geb. Maria

15 januari 1889

Elisa

3 maert 1890

August

11 october 1891

- 17 -


Hector

12 november 1892

Irma

17 november 1893

Gorgina

2 november 1894

Alix

12 februari 1896

Juliana

13 juni 1897

Esther

26 augustus 1898

Clara

24 december 1899

Zoe

11 juni 1902

Julia

overl. 22 januari 1895

8 september 1903

Nc03O Rustplaats van Juffrouw Marie Leonie Huys. Dochter van Heer Eug. en Reg. Vroman 1873-1955. Afbeelding stenen roosjes. Nc04O Bid voor de Ziel van vrouw Magdalena Van Craeymeersch echtg. van heer Jules Van Gampelaere Geb. te Wingene 8-7-1897 - Overl. te Wildenburg 12-2-1955. Afbeelding stenen roosjes. Nc05O Rustplaats van heer Jules Schotte en mevrouw Pharailde D’Heere.

- 18 -


Nc06O Rustplaats van Heer Alfons Cool. Zoon van Johannes & Frederika Dierickx 18741954. Nc07O Hier rust Edmond Desmet 1862-1954 wed. van Melanie Vantornout. Nc08O vrije plaats. Nc09O Ter Zalige Gedachtenis van HR Edward Vercoutere * 19-12-1866 - + 24-8-1954 wedR van VW Marie Van Poucke en van VW Virginie Bonne. Knielsteen. Nc10O Informatieplaat verdwenen. Nc11O Bid voor de Ziel van HR Edmond Galaude * 13-12-1892 + 2-6-1954 echtT van VW Emilie Algoedt. Foto. Nc12O Hier rust heer Aug. Vandewiele echt. van vrouw Maria Gobyn 1888-1954. Afbeelding palmtakken. Nc13O R.I.P. Carolus Vanrenterghem 01-01-1875 - 02-03-1954. Houten kruis.

Nc14O Bid God voor de Ziel van Heer Jules Van Daele echtg. van vrouw Maria Lanckriet. Geb. te Wildenburg de 13-3-1914 en er overl. de 13-5-1953.

- 19 -


Nc15O Metalen informatieplaat, groot deel onderhevig aan oxydatie - Bid voor de ziel van Henri Ondank - Zoon van wijlen xxxx en Melanie Blomme. xxx Wingene 20-9-1865 - xxx Wildenburg 11-3-19534. Nc16O Hier rust Jules Verkest 31-7-1873 - 18-1-1953. Echtgenoot van Idalie D’Hooghe. R.I.V.. Nc17O vrije plaats.

Nd Nd01O Duurbaar aandenken van Joannes Schepers. Geb. te Wynghene 6 Aug. 1815 - Ov. te Wynghene 29 janu. 1869 en van zijne vrouw Virginie Persyn. Geb. te Thielt 13 Oct. 1813 Ov. Te Wildenburg 23 april 1912. R.I.P..

4

Verf verdwenen van de gegalvaniseerde plaat. Aan de randen oxydatie. Informatie nog voor een deel leesbaar.

- 20 -


Nd02O Hier rust Adronie Dobbelaere 19-9-1896 - 1-2-1958 echt. van Felix Bruneel. Afbeelding palmtak. Nd03O Hier rust Idalie D’Hooghe 5-7-18765 - 23-12-1957. Weduwe van Jules Verkest. R.I.V.. Nd04O Hier rust Leonard De Smet 20-10-1885 - 24-4-1957 echt. van Maria Hoste Nd05O vrije plaats. Nd06O Hier rust Jules Brengman 1875-1957 echt. van Emma Wildemauwe. R.I.P.. Nd07O Hier rust Frederik Vanpoucke 10-6-1890 - 25-10-1956 echt. van Maria Van Poucke. Oudstrijd. 14-18. R.I.V.. Afsluitpaaltjes en afsluitbaar in arduin. Losse stukken die mogelijks knielsteen vormden. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Nd08O Hier rust Maria Vanpoucke 1885-1972 wed. van Frederic Vanpoucke. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

Nd09O Bid voor de Ziel van HR Kamiel Mortier Wingene * 22-1-1896 - + 13-2-1956. Echt. van VW Emilie Desmet. Knielsteen. 5

Maand onzeker wegens verwering arduin.

- 21 -


Nd10O Rustplaats Elza Serry echte Remi Brengman 1913-1955. Opschrift P en X en Credo. Nd11O vrije plaats Nd12O Bid voor de ziel van Mevrouw Silvie Deroust. Echtgenote van DesirĂŠ Vervenne. Geboren te Wingene 5-9-1875 en Overleden te Wildenburg den 11-4-19556. Nd13O Ter Zaliger gedachtenis van Heer Karel Van Cauwenberghe. Geb. 1 maart 1830 Overl. 16 oogst 1902. Echtgenoot van vrouw Amelia Verkest. Geb. in 1830 - Overl. 8 febr. 1912. Nd14O Zalige Gedachtenis van Louis Goes. Geb. te Ruisselede en Overle. te Wildenburg 30 sept.1898 oud 73 j. en 5 m.. En van zijne vrouw Barbara Vande Voorde. Geb. te Wijngene 9 mei 1820 - Overl. te Wildenburg 2 aug. 1901.xxx. Stenen bloemenkrans. Beneden: Akten van Geloof, Hoop en Liefde - 7 J. 7 M. 20 D. aflaat.

6

Schildering op plaat moeilijk leesbaar.

- 22 -


Ne Ne01O Duurbaar aandenken van Mijnheer Jules Verkest - Lagae. Afsluitpaaltjes in arduin verbonden met ketting links en rechts. Vooraan: Myn Jesus Bermhertigheid. Ne02O Hier rust Maurits Van Poucke echtge van Marcella Depauw 1923-1962. Foto. Horizontaal gemetselde natuursteen rond arduinen plaat. Plaat1: Rust zacht lieve vader. Plaat2: Aan mijn betreurde echtgenoot.

Ne03O Hier rust Leonie Dierikx 1872-1961 wed. van Franciscus Vanneste. Ne04O Hier rust Euphrasie Wildmauwe. Geb. 8-6-1877 Overl. 3-8-1961. R.I.P.. Ne05O vrije plaats. Ne06O Hier rust Victor Lammertyn 24-8-1880 - 20-2-1960 echt. van M Louise De Grande. Ne07O Hier rust Celina Truyaert wed. van Alfons Van Poucke 23-3-1900 - 16-11-1959. Afbeelding palmtak. Ne08O Hier rust Lucia Desmet 1892-1959 wed. van Jules Allaert.

- 23 -


Ne09O Hier rust Gustaaf Van Cauwenberghe. Oudstrijder 1940-45 echt. Van Alice Jodts 9-51901 - 12-4-1959. Afbeelding palmtak. Plaat: Lieve vader rust zacht. Ne10O Hier rust Achiel Scherrens 17-11-1889 - 6-3-1959. Zoon van Johannes - Virginie De Fauw. Ne011O Hier rust Henri Vanpoucke 1882-1959 echtgenote Maria Wambeke. Foto. Ne012O Ne13O Hier rust Romanie Plovie 19-11-1864 - 6-12-1958 wed. van Richard Lammertyn. Plaat: Geen tekst meer zichtbaar. Ne14O Hier rust Alfons Vanpoucke. Oudstrijder 1914-18 17-8-1892 - 29-9-1958. Wed.v. Amelia Vanpoucke. Echt. v. Celina Truyaert. Afbeelding palmtak.

Ne15O Hier rust Irma Craeymeersch dochter van Constant - Sophie Braet 1884-1958. Afbeelding palmtak. Afsluitpaaltjes in arduin met arduinen verbinding links en recths. Knielsteen.

- 24 -


Ne16O Hier rust Maria Dekockere wed. van Herni Dauw en Camiel Dedeyne echt. van Emiel Buddaert 1878-1958. Ne17O vrije plaats.

Nf Nf01O Duurbaar aandenken van August Scherrens. Geb. te Wingene den 10 sept. 1859 en er overl. den 25 dec. 1940 en zijne echtgenoote Marie-Ludovica Vancolen. Horizontaal: afbeelding palmtak. Plaat1: Stenen mandje met bloemen.

Nf02O Rustplaats van Heer Frederik Scherrens. Geb. Wingene 12-3-1865 alhier overl. 4-61943. Echtgenoot van vrouw Emelie De Quinemaere Geb. Ruiselede 2-11-1868 overl. Wingene ST Jan 25-2-1947. Nf03O Familie Maur. Scherens - De Loof 1898-1957. R.I.P..

- 25 -


Nf04O Hier rust Hilaire Wostyn 1898-1962 echt. van Maria Desmet. Nf05O Hier rust Edmond Buddaert 1880-1962. Wed. v. Zenobi Lanciers echt. v. Eliza Craeynest. Plaat: Rust zacht lieve vader. Nf06O Bid voor de ziel van Edmond Declerck. Geb. te Oostkamp 3-4-1892 - Overl. te Wingene-Wildenburg 26-7-1962. EchtT van Maria Verkest. Nf07O Aandenken aan Camiel De Smet - Leonie Van Houtte + 1962 + 1931. Verticale steen in V-vorm met kruis ertussen. Nf08O Hier rust Elodie Craeymeersch 1881-1962 echt. van Victor Denolf. Nf09O Informatieplaat gebroken - Hier Rust Rachel Scherrens 1897 -1962. Dochter van Henri en Rosalie Van De Voorde.

Nf10O Hier rust M. Antoinentte Verschooten 1899-1962 echt. van Albert Callebaut. Nf11O Hier rust Jozef Verkest 1912-1963 echt. van Alida Vande Weghe. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven.

- 26 -


Nf12O Hier rust Louis Albrecht onleesbaar 1885-1963. Echt. van Richilde Snauwaert. Oorlogsvrijwilliger 1914-18.

Nf13O informatieplaat weg. Nf14O Hier rust Henri Verleye 1888-1963 wed. van Augusta Deblaere. Nf15O Hier rust W. Callewaert. Zoon van Arthur en M. Alliet 1938-1963. Foto. Plaat1: Rust zacht lieve peter. Plaat2: Stenen kruis met bloemen. Nf16O Hier rust Alice Jodts 1897-1963 wed. van G. Vancauwenberghe. Plaat: Aan mijn beminde meter. Nf17O Zalige gedachtenis van Edmond Van Hulle 25-2-1880 - + 13-12-1960 wed. van Hermanie Lanciers. R.I.P.. Afbeelding palmtak. Plaat1: Lieve vader rust zacht. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Nf08O vrije plaats. .

- 27 -


Ng Ng01O Rustplaats van Heer Theofiel Vanhecke 1869-1951 en vrouw Emma Elisa De Jonckheere 1879-1942. Afbeelding P en X. Ng02O vrije plaats. Ng03O vrije plaats. Ng04O Hector Vaneeno echt. E. Van Lersberghe 1877-1967. Ng05O vrije plaats. Ng06O C. Achiel Scherrens echt. van M. Lootens 1903-1967. Foto. Plaat: Rust zacht lieve vader.

Ng07O Valerie Devriese echt. van G. Lambert 1891-1967. Ng08O Hier rust Maria Vandendriessche echt. van J. Allaert 1901-1966. Ng09O Maria Wambeke wed. van H. Van Poucke 1891-1956. Ng10O Hier rust Victor Denolf wed. van E. Craeymeersch 1874-1966.

- 28 -


Ng11O Hier rust Willy Yde echt. van R. Verrewaere 1936-1965. Foto. Ng12O Gustaaf Vandewiele 1892-1965. Ng13O Hier rust Maria Degrande wed. van V. Lammertyn 1889-1965. Ng14O Hier rust Felix Bruneel wed. van A. Dobbelaere 1895-1965. Ng15O Hier rust Celina Desmet 1890-1964. Dochter van Edmond en Melanie Vantornhout. Ng16O Hier rust August Scherrens echt. van Irma Debel 1875-1964. Ng17O Hier rust MR Adolf Callens wed. van MW Maria Lootens * Wingene 2-7-1871 - + Tielt 6-4-1964. Foto.

7

Ng18O Hier rust Leon Beirlant wed. van Euphrasie Denys 1884-1964. Foto. Ng19O vrije plaats.

Nh Nh01O Hier rust Remi Van Cauwenberghe echt. van Germaine Cogghe 1909-1972. 7

Nonkel Dolf.

- 29 -


Nh02O vrije plaats.

Nh03O Hier rust Camiel Floin echt. Van Jeanne Van Parijs 1911-1971. Nh04O Richilde Bouvry echt. van C. Demoes 1896-1971. Nh05O vrije plaats. Nh06O vrije plaats. Nh07O Maria Kerckaert echt. van Maurice Derycke 1910-1971. Nh09O Leon Rotte echt. van E. Wyckhuys 1897-1971. Nh10O Maurice Deblaere echt. van M. Lannoo 1901-1970. Nh11O Hugo Scherrens 1931-1970. Foto. Plaat: Aan onze betreurde broer. Nh12O Irma De Bel wed. van A. Scherrens 1889-1970. Nh13O (J)ules Lagaeysse (1)6.10.1906 - 1.1-197(0).8 Nh14O Hier rust VR Florine De Meester echt. van HR. Prudent Rondelez 1907-1969. Nh15O Emma Van Lersberghe wed. van H. Vaneenoo 1882-1968. Nh16O Hier rust Marie Transez wed. van Ernest Werbrouck 1888-1968. Nh17O vrije plaats. Nh18O vrije plaats. 8

Hier tussen haakjes gezet de vermoedelijke letter “J” en cijfers “1” en “0” die ontbreken.

- 30 -


Ni Ni01O Rustplaats der familie Felix Vancauwenberghe - Ide. Alfa en Omega. Stenen roosjes. Vooraan: Mijn Jezus Barmhartigheid.

Ni02O vrije plaats. Ni03O Maurice Lagaeysse 1904-1975 echt. van Clarisse Debaene. Foto. Ni04O Rene Van De Moortel 1914-1975 echtg. Rachel Vermeire. Plaat1: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Plaat2: Stenen roosjes. Ni05O Honorine Hermie 1884-1975 - Camiel Vandewiele 1878-1938. Ni06O Vict. Van Eeghem echtgen. van Sabine Maene 1891-1975. Oudstr. 14-18. Ni07O vrije plaats. Ni08O vrije plaats. Ni09O Hier rust Alida Steen wed. van August Denys 1890-1974.

- 31 -


Plaat: Diep betreurd. Ni10O Christine Dufour 1952-1974. Ni11O Hier rust Julien Vandendriessche echt. van Maria 'T Kint 1905-1974. Plaat1: Lieve peter rust zacht. Plaat2: Rust in vrede. Ni12O Luc Cogge 1953-1973. Plaat: Luc, lieve broer we vergeten je nooit. Ni13O Raf Druwel 1923-1973 echt. van Gaby Van Gelder 1925-2012. Ni14O Camiel Verleye 1892-1973. Ni15O Prudence Puype echt. van G. De Graeve 1910-1972. Plaat: Diep betreurd.

Ni16O Roland Van Maele 1949-1972. Plaat: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen. Ni17O : vrije plaats.

- 32 -


Nj Nj01O Rustplaats der familie Edmond Vancauwenberghe - Kerckaert. Alfa en Omega. Stenen roosjes. Afbeelding verdwenen. Nj02O Bid voor de Ziel van Eerw. Heer C. L. Verhaeghe. Geboren te Wardamme den 9 october 1839. Priester gewijd te Brugge in 1868. Coadjutor te Ettelghem in 1868. Proost te Wildenburg den 2 november 1869. Pastor te Gijselbrechteghem in 1894. Pastor te Wildenburg den 11 maart 1903 en er overleden den 15 febr. 1911. Requiescat In Pace. Afbeelding kelk met hostie. Vier arduinen paaltjes met ketting links, rechts en vooraan.

Nj03O: vrije plaats. Nj04O Hier rust Georgina Desmet 1887-1980 weduwe Arthur Lambert. Nj05O Albert De Cueman 1916-1979. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Nj06O Hector Mouton echt. van M. Maertens 1891-1979.

- 33 -


Nj07O Hier rust Omer De Cueman echt. van Judith Gobyn 1921-1979. Nj08O Klara Voordeck(er)s (Ec)h. xxxxxx9 3-9-1(9)10 - 23-7-197910. Houten kruis.

Nj09O Remi Brengman wedn. van Elza Serrij. Geb. 21-6-1904 - Overl. 2-7-1979. Nj10O Maria Hoste 1886-1978 wed. van Henri Serry en Leonard De Smet. 9

Grootste deel letters verdwenen. Zie Zg12O Arthur Van Doorne echtg. Klara Voordeckers 16.3.1908 12.4.1993. 10 Deel van de letters verdwenen.

- 34 -


Nj11O Maria Debrabandere 1925-1978 echtgenote Julien Meuleman. Foto. Plaat: Aan onze beminde moeder - Rust zacht lieve echtgenote. Nj12O 235 Maria Desmet wed. van H. Wostyn 1901-1977. Nj13O vrije plaats. Nj15O Hier rust Rene Duyck wed. van Martha Deloof echt. van Rachel Deriemaecker 19001976. Plaat: Rust zacht lieve peter.

Nj16O Hier rust Marcel Deblaere echt. van Irma Samyn 1913-1976. Nj17O Marcel De Cueman 1910-1976. Nj18O Hier rust Rachel Deriemaecker 1911-2001 wed. van RenÊ Duyck. Plaat1: Roos - Informatieplaatje verdwenen. Plaat2: Rien n’ est plus vivant que le souvenir. - Fam. Boucher. Nj19O vrije plaats.

- 35 -


Nk Nk01O Verticaal: Familie Wallaert - Vancauwenberghe. Opschrift PAX. Afbeelding tak. Horizontaal: Juffrouw Vancauwenberghe 1863-1951 Vrw Marie Vancauwenberghe 1873-1956 Heer Ivo Wallaert 1876-1964.

Nk02O plaats aan voet van Nj02O. Nk03O Rustplaats van JW Esther Vanpoucke * 4-10-1904 - 20-5-1959. Nk04O Rustplaats van HR en VR Edmond Declercq - Verhelle. Nk05O MW Karel Vandewalle. Geb. Marie-Jose Schell - Leuven 11-11-1911 - Bonheiden 147-1962. Foto. Nk06O Familie Cyriel Vande Keere - D'Heedene. Nk07O Hier rust Maria Spriet * 25-11-1903 - + 14-6-1965 Echte van Paul Plovie 1902-1990 Plaat: Rust zacht lieve moeder.

- 36 -


Nk08O Familie Vanhecke - Lagaeysse. Nk09O Familie Jules Vandewiele - Simoens. Nk10O Familie Maurits Scherrens - Magdalena Devooght. Foto. Nk11O Familie Octaaf Haeck - Devooght. Plaat1: Rust zacht lieve vader. Plaat2: Rust zacht lieve moeder. Nk12O Familie Edmond Yde - Dejonckheere. Nk13O Familie Van Steen - Van De Velde. Jan 1917-2011 - Herman 1950-1968.

Nk14O Familie Hector Deneweth - Delodder. Plaat: Diep betreurd. Nk15O Familie E. Vandecaveye - Braet. Celina 1888-1969 - Emiel 1984-1974. Nk16O Familie Marcel Decuypere - Haeck. Plaat: Steen bloem. Nk17O Familie C. Haeck - Scherrens Vooraan: Camiel 1884-1972 - Emelie 1880-1972. Nk18O Jules Declercq 1915-2003 - Maurits Declercq 1921-2004. Nk19O Rachel Puype 1922-2003 - Gerard Grymonprez 1920-2009. Plaat: Afbeelding roos - In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons.

- 37 -


Nl Nl01W Eric Scherrens 1942-2006 x Jaqueline Willems. Nl02W Jozef Demets 1949-2006 x Marleen Goderis. Foto. Plaat1: De herinnering blijft zoals je was, in eenvoud sterk en groot. - Nico - Cinthy Julie. Plaat2: Een hart van goud en goede gaven ligt hier zacht en stil begraven schoonbroers en schoonzusters. Plaat3: Gedenken is: elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen. - Je zussen, schoonzus en schoonbroers.

Nl03W Herman De Vooght 1934-1996 - Astrid Demarez 1940 en dochter Linda 1962-1970. Plaat1: Geen tranen of woorden kunnen zeggen hoezeer we je missen - Vanwege echtgenote en kinderen. Plaat2: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 38 -


Plaat3: Het leven is een strijden hier eindigt alle lijden - de Gelaryngektomeerden van Poperinge. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat5: Voor altijd in ons hart.

Nl04W Familie Adhemar Scherrens - De Vooght. Plaat: Stenen bloemen. Nl05W Rene Vandewiele 24-10-1900 - 12-11-1970 - Magdalena Plovie. Nl06W Familie Monbaillieu - Tagon. Gustaaf 1888-1971. Nl07W Familie M. Verkest - Mortier. Vooraan: Alida 1898-1972 - Maurits 1894- . Nl08W Familie A. Maenhout - De Rynck. Vooraan Alfons 1886-1973 - Theresia 1888-1972. Nl09W Familie August Scherrens - Lootens. Nl10W Rustplaats familie Maurice Bonne - Craeymeersch. Nl11W Familie Leon Danneels - Scherrens.

- 39 -


Plaat: Stenen bloemen. Nl12W Familie Jozef Deblaere - Vanpoucke. Nl13W Familie Boudolf - Tremmery. Robert 1907-92 - Marie Madeleine 1911-01. Plaat: Rust zacht Bonpapa - Informatieplaatje verdwenen. Nl14W Familie Jozef Grymonpre - Maes en dochter Ghislaine. Plaat1: Dood maar niet vergeten. Plaat2: Rust zacht lieve dochter.

Nl15W Familie Gaston Mostaert - Vandierendonck. Nl16W Familie Scherrens - Gobin. Medard 1891-1975 - Margarita 1896-1985. Nl17W Familie Emiel Cyriel Van De Sompele - Fiers. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Nl18W Rustplaats der familie RenĂŠ De Roust - De Maeght. Nl19W Familie Amedee Coppens - Versluys. Nl20W AnaĂŻs Grymonprez 1923-2002 x Jozef Devlieghere 1920-2007.

- 40 -


Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Plaat2: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je voor ons was. Nl21W Laurent Verhaeghe 1923-2002 x Hilda Vanpoucke 1924-2011. Foto. Plaat: Afbeelding twee rozen - Achter tranen van verdriet schuilt de lach van de herinnering. Nl22W Lambert Vandecaveye 1922-2003.

Nm Nm01O Verticaal: Thibaux Elias * 11-10-2008 - + 25-03-2009. Foto. Horizontaal Tommy Van De Water * 25-04-1980 - + 03-07-2000. Foto. Plaat1: Tommy je bent zo ver weg maar toch zo dichtbij. - je zusjes Kelly en Lindy. Plaat2: Tommy, we blijven wat we steeds voor mekaar waren - je vrienden. Plaat3: Afbeelding maan en beertje - Thibauxtje, ons oogappeltje. Je oma, je peter.

- 41 -


Nm02O Antoon Feys 1924-2000. Nm03O Familie Bernard Gobin - Maria Van Hove. Plaat: We zullen je nooit vergeten - Vanwege de buren. Nm04O Maria Schepens 1905-2000 - Leon Deblaere 1903-2004. Foto. Plaat: Wat je voor ons betekende, vergeten we nooit. Nm05O Jozef Vande Keere - Paula De Duytschaever 1926-1999. Plaat: Nooit vragend, nooit klagend, alles voor zichzelf dragend, heeft zij veel voor ons gedaan. Nm06O Leopold Deneweth 1908-1999 - Germaine Vanmaele 1914-2008. Nm07O Fernand MarĂŠchal - M.J. Johanna Van Severen 2-5-1940 - 24-4-1999. Foto. Plaat: Schat, wij missen je iedere dag - Pa en de kinderen.

Nm08O Etienne Devos 1927-1999. Nm09O Marcel Verhenne 1932-1998 - Amanda Braeckevelt. Foto. Plaat: Rust zacht lieve grootvader. Nm10O Yves Lauwers 1932-1998 - Annie Gruyaert. Foto. Nm11O Rene Schepens 1908-1998 - Godelieve Devooght 1908-2001. Foto.

- 42 -


Plaat: Uw handen hebben voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben ons tot het laatst gezocht - Uw kinderen en kleinkinderen. Nm12O Robert Gernaey 1919-1998 x Nellie Govaert 1924-2012. Foto. Nm13O Felix Declercq 1918-1997 - Clara Biebauw 1920-2008. Foto. Plaat: Voor elk mooi uur, waarop je ons hebt blij gemaakt, zeggen we dank - Rust zacht lieve grootvader. Nm14O Martin Vandecaveye 1950-1997 - Linda Braeckevelt. Foto. Plaat1: Je was zo goed, wie je gekend heeft vergeet je nooit - .. Vanwege de buren .. Plaat2: Dank U Martin - Melkveehouders Roeselare-Tielt. Nm15O Ann Bourgeois 14-04-1973 - 22-09-1997. Foto. Plaat1: Anneke werd ziek. Zomaar. Niemand kon iets doen. Het is niet eerlijk. Er is geen reden. Als we ons afvragen waarom, worden we gek. Plaat2: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft.

Nm16O Georges Lagaeysse 1909-1997 - Marie AimĂŠe Rutsaert 1926-2013. Foto.

- 43 -


Plaat: Hier rust een oud-strijder - Voorbijganger gedenkt hem. NSB11. Nm17O Maria De Fauw 1922-1997 echtgenote van Marcel Desmet 1924-2006. Foto. Plaat: Afbeelding bloemen - Wij die achterblijven vergeten je nooit - Dominick Cristel - Femke - Lennert. Nm18O Willy Devooght 1916-1997 - Hilda Schepens 1917-2009. Nm19O Gerard Maenhout 1926-2000 - Cecile Vandewiele. Foto. Plaat: Afbeelding roos - Konden onze gedachten jou doen herleven, gij waart altijd bij ons gebleven. - Vanwege kinderen en kleinkinderen Fam. Maenhout.

Nm20O Marcella Depauw 1922-2001 wed van Maurits Vanpoucke echtg van Aurel Vanpoucke. Foto met tekst: Liefste mémé, In mijn hart zal je altijd verder blijven leven! Geen woorden of tranen kunnen zeggen hoe erg ik je mis! - je allerliefste kleinkind, Wendy. Nm21O André Stevens x Mariëtte Derho 1937-2002. Foto. Plaat: Afbeelding hartje met vogels en bloemen - In stil verdriet we vergeten je niet Rust zacht lieve oma.

11

Kleuren en tekst door de jaren heen fel achteruitgegaan in kwaliteit.

- 44 -


Nn Nn01W Willy Loose 1937-1976 - Nora Lannoo. Foto. Plaat1: Rust zacht lieve echtgenoot. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Nn02W Sylvere Desoete 1937-2006 levensgezel van Nora Lannoo. Foto. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Nn03W Maurice Demets 1920-2007 x Agnes Depauw. Foto. Plaat1: Afbeelding hand met duif - Het leven was mooi toen jij er nog was - Vanwege de buren. Plaat2: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank - Vanwege de vrienden.

Nn04W Michel Lammertijn 1920-2008 x Rosa Dias. Foto. Nn05W Andre Devooght 1928-2008 - Cecile Demoes. Foto. Nn06W Andre Deconinck 1938-2009 x Agnes Godderis.

- 45 -


Nn07W Maria Ghislaine Debruyne 1926-2009. Nn08W Marcella Cortvriendt 1933-2010 x Roger Delodder. Nn09W Jozef Vande Ginste 1938-2010 x Maria Magdalena Vandevoorde. Foto. Plaat1: De liefde van een vader is als een rots... stevig, onveranderlijk en eeuwigdurend. ~ Zo geliefd, zo gemist en zo dierbaar in herinnering. Plaat2: Veel heb je mij gegeven en veel voor mij betekend, maar plotseling uit mijn leven gegrepen blijf je, in mijn hart leven. Nn10W Robert Albert Hermie 1921-2010 - Mariette Lammertijn 1931-2013. Foto. Plaat: Als je sterft verdwijn je niet, want zoveel herinneringen blijven, ook na de tijd van verdriet.

Nn11W Gerard Devooght 1936-2012. Nn12W vrije kelder. Nn13W Nadia Meeuws 1931-2013 x Robert Werbrouck. Foto. Plaat: Lampje in kruisvormige uitsparing in steen. Nn14W tot Nn20W 7 vrije kelders.

- 46 -


No No01O Familie J. Lema - Mortier R.I.P.. Vooraan: Marie 17-8-86 + 29-8-62 - Julius 11-10-82 + 25-9-63. No02O Duurbaar aandenken van Julia Vandaele echtgenoote Joannes Lagaeysse. Geb. Wyngene 1 jan. 1868 - Overl. Wildenburg 29 oct. 1916.

Np Np01O I. Devooght 1896-1971 - A. Quintyn 1907-1997. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij.

- 47 -


Nq Nq01O Heer Camile Quintyn 1869-1950 - Vrouw Elisa Deweerdt 1870-1938. Plaat: Aan onze betreurde ouders - Dood maar niet vergeten.

Nr Nr vrije plaats.

Ns Ns01O Plaat boven: Gegroet O Kruis Enigste Hoop Onzer Zaligheid.

- 48 -


Plaat onder: Familie Vandewiele - De Jonckheere. Felix 1857-1941 Romanie 1857-1916 Emerence 1888-1964 Marguerite 1903-1969 Maurice 1894-1979 Onderaan: Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

Nt Nt01Z Familie Julien Deserranno 1920-1977 echtgenoot Van Paemel Georgette. Foto. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven.

- 49 -


Plaat2: Uw kinderen vergeten u nooit. Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Plaat4: Lourdes -De tyd gaat voorby de herinnering blyft. Plaat5: Stenen roos op de plaat - Aan onze beminde peter.

Nu Nu01Z Familie Frans Van Coppenolle - Devooght. Foto. Plaat: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

- 50 -


Nv Nv01O Rustplaats van mevrouw Marie-Louise Degrande. Geb. Wingene 26-10-1859 - Overl. Ruiselede 23-5-1945. Echt. Van heer Richard Van Coppenolle. Geb. Wingene 2-2-1859 er overl. 14-4-1917. Nv02O Rustplaats van Irma Vancoppenolle. Geb. Wyngene den 23-8-1895 - Overl. Wildenburg den 2-10-1916. Knielsteen.

Nw Strooiweide Nw01Z Strooiweide: Roland Dufoort 1944-2000 Linus Vanhullebus 1934-2008 Jacques Van Britsom 1945-2011 Frans Persyn 1923-2013. Plaat: Opa, nooit meer worden de dagen als voorheen, veel te vroeg ging je van mij heen. - Stephie.12

12

Niet duidelijk voor wie geplaatst.

- 51 -


Nx Nx01O vrije plaats. Nx02O vrije plaats.

Nx03O Dirk D'Hulst 1947-2003. Nx04O Mireille Vermeire 1953-2004. Foto. Nx05O Robert Carpels 1930-2012.

Nx06O Maurice Haegeman 1929-2004 x Godelieve Van de Sompele 1934-2008. Foto. Nx07O Clarisse Debaene 1912-2010 x Maurice Lagaeysse 1904-1975.

Nx08O Carlo Vermeire 1933-1999. Foto.

- 52 -


Nx09O Simonne Kindt 23-1-1928 - 3-39-2005. Foto. Nx10O Paul Vandendriessche 1936-2012.

Een plaat niet duidelijk voor wie13 - tekst: Alle goedheid, alle genegenheid, bouwt eeuwigheid. - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

13

Staat onder: Maurice Haegeman x Godelieve Van de Sompele.

- 53 -


Ny Ny01O Links: Bon Charles Papeians de Morchoven 1914-1995 Bnes Charles Papeians de Morchoven geb. Colette van Praet d’Amerloo 1922-1996. Horizontaal: Papeians de Morchoven. Afbeelding wapenschild.

Nz NzO Technisch lokaal.

- 54 -


Wa Wa01O Bovenaan: O Crux Ave Spes Unica. Pie Jesu, Dona Eis Reqiuem. Centraal horizontaal: Wapenschild - Qui Mieux Fait Mieux Vaut. - VAN DER BRUGGEN.

Links verticaal: Charles, Baron van der Bruggen, 1845-1875 Baronne Conrad van der Bruggen née Berthe Merghelynck, 1877-1908 Baronne Conrad van der Bruggen, née ctesse Yolande de Borchgraeve d’Altene, 1871-1914 Baron Conrad van der Bruggen mort pour la patrie, 1871-1916 Fernand, Baron van der Bruggen, 1869-1925

- 55 -


Baronne Emmanuel van der Bruggen née Gaétane Bioul, 1948-1987 Baronne Jacques van der Bruggen, 1910-1988 née Nicole de Steenhault de Waerbeek Baronne Michèle van der Bruggen, déc. 2008 Baron14 Bruno van der Bruggen, 1944-2012

Rechts verticaal: Baronne Charles van der Bruggen, 1845-1926 née bonne Anna de Saint-Genois des Mottes Baronne Frédéric van der Bruggen, 1874-1931 née Isabelle d’Hanins de Moerkerke Baron Frédéric van der Bruggen, 1874-1951 Baronne Conrad van der Bruggen, 1921-1952 née ctesse Marguerite-Marie d’Oultremont Baronne Fernand van der Bruggen née Berthe Nothomb, 1879-1975 Conrad, Baron van der Bruggen, 1914-1996 Baron Jacques van der Bruggen, 1901-1998 Baronne Conrad van der Bruggen, 1915-2006 née Baronne Marie-Térèse d’Otreppe de Bouvette

14

Na Baron staat ook nog “ne”, geen schildering, waarschijnlijk fout ingekapt.

- 56 -


- 57 -Za Za01O Carl Scherrens 23-10-1984. Za02O Inge Vandaele dochtertje van Luc en Rita Demets.

Za03O Pieter Vervaecke 21 3de 1981 - 26 5de 1981. Houten kruis. Za04O Katty Declerck * 16-11-69 - + 27-5-75. Engeltjes op graf alsook twee hartvormige stenen met ingekapte bloemen. Za05O Zoet aandenken aan Dirk Vanpoucke. Zoontje van Daniel en Andrea Versteele * Tielt 30-10-1962 - + Wingene 9-11-1963. Foto. Za06O Jacques Vandewiele. Geb. 29-7-1963 - Overl. 11-10-1963. Zittende ingetogen engel. Za07O Ter Lieve gedachtenis van Gwendolina Dengler. Dochterje van de heer en mevr. P. Dengler - Dens. Geb. te Wilrijk op 11-6-1951 en overl. te Wingene 10-9-1957. Afbeelding palmtak. Zittende biddende engel. Plaat: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes.

- 59 -


Za08O Zoet aandenken aan Aurele Daniel Scherrens. Teerbemind zoontje van Maurice en Maria Deloof. Geb. te Wildenburg 7-11-1932 en er overleden 22-11-193615. R.I.P.. Plaat: Aan onzen betreurden Broeder - Dood maar niet vergeten. Za09O Aline Verbeke.

Za10O Stijntje Desmedt 20-7-1988 - 8-10-2000. Plaat1: Stijn Wij behouden aan u de mooiste herinnering - .. Fam. Derieuw .. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat3: Zittend jongentje. Za11O Imke ° 11/02/2003 - + 19/07/2004 dochtertje van Peter & Peggy Lemer - Coopman. Houten kruis. Za12O tot Za16O vrije plaatsen. Za17O Brecht Vaneenoo 27-01-85. Za18O Linda De Roo 1944-1945. Houten kruis.

15

Gegalvaniseerde plaat. Sterke roestvorming. Niet alles even goed meer leesbaar.

- 60 -


Zb Zb01W Maurits Devooght 1902-1984 - Godelieve Plovie 1904-1985. Foto. Zb02W Familie Leon Debaeke - Schotte. Zb03W Familie Maurits Vandewiele - Vanrenterghem 1902-1984 - 1897-1986 en zoon Andre 1927-2005. Plaat1: Een bloem, een traan, een gedenken. Plaat2: Het is stil in huis nu jij er niet meer bent. - Vanwege Rita. Plaat3: Aan onze betreurde ouders. Zb04W Hier rust Gerard Brengman 1907-1983. Zb05W Familie Camillius Lanckriet - Oosterlinck. Foto met jaren: vrouw 1901-1982 - man 1899-1983. Plaat: Uw plaats is ledig aan de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. Zb06W Maurits Depauw 1910-1984 x Bertha Vereecke 1915-2012. Foto. Groot Mariabeeld. Plaat1: Lourdes - A la Grotte Bénie j’ai prié pour vous. Plaat2: Het leven is een strijden hier eindigt alle lijden.

- 61 -


Zb07W Leopold De Roo 01-01-1905 -21-02-2004 - Maria Brengman 02-02-1910 - 08-061984. Zb08W Georges Yde - Maria Scherrens. Foto. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat3: Te Scherpenheuvel heb ik voor je gebeden. Zb09W Familie Richard Cogghe - Declercq. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden - Souvenir de Lourdes. Plaat2: Lourdes. Zb10W Familie Adolf Devooght - Scherrens. Plaat: Wij zullen u altijd beminnen - u nooit vergeten Zb11W Familie Modest Verbeke - Vandeweghe. Foto. Zb12W Familie Nestor Mulier 1904-1998 - Godelieve Coopman 1904-1983. Foto. Zb13W Familie Cyriel Neirinck - Vanmaele. Afbeelding Moeder Maria met kind. Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij.

- 62 -


Zb14W Familie Ivo Braeckevelt - Vandewiele. Zb15W Daniel Scherrens 1939-1981. Foto. Zb16W Familie Hector Demoes - Kerckaert. Plaat: Kruis.

Zc Zc01O Rustplaats A. Lammertyn echtg. van A. Spiessens 1914-1982. Foto. Zc02O Emeric Devos. Echtgen. Maria Van Craeymeersch 1905-1982. Houten kruis. Zc03O Michel Brengman echtg. ZoĂŤ Scherrens 29.05-1910 - 17-04-1982 Houten kruis. Rechthoekig geknipte struik.

Zc04O Hier rust Joseph Allaert 1902-1982 wed. van Maria Vandendriessche. Plaat: Stenen bloem. Zc05O Adolf Deneweth 1896-1982. Zc06O Hier rust Cyriel Deserranno 1906-1981. Foto. Zc07O Arthur Callewaert 1900-1981 echt. van M. Alliet.

- 63 -


Plaat: Rust zacht lieve peter - Vanwege Walter. Zc08O Hier rust Arsena Moerenhout echt. van Omer Melckenbeeck 1913-1981. Plaat: Een hart vol goede gaven ligt hier begraven. Zc09O Camiel Demoes 1885-1981 wedn. Richilde Bouvry. Zc10O Hier rust Maria 'T Kint wed. van Julien VD. Driessche 1905-1981. Plaat: Stenen bloem. Zc11O Marie Louise Maertens wed. van H. Mouton 1902-1980. Zc12O Rustplaats Hortence Scherrens. Wed. Adolf Devooght 1880-1980.

Zc13O Cyriel Lambert 1914-1980 echtgenoot van Henriette Dauw. Zc14O vrije plaats. Zc15O vrije plaats. Zc16O Hier rust Jozef Van Cauwenberghe 1900-1980.

- 64 -


Zd Zd01O De Zusters Dienstmaagden van Maria.

Z. M. Laurentia

Louise Deneweth

1849-1897

Z. M. Lucia

Rosalie Dubois

1830-1909

Z. M. Justina

Barbara Paret

1841-1912

Z. M. Gertrudis

Maria Vandekerckhove

1850-1917

Z. M. Cordula

Ida De Coninck

1854-1918

Z. M. Ludwina

Emma Arickx

1873-1924

Z. M. Lucia

Maria Cogghe

1885-1934

Z. M. Elisa

Leonie Descheemaecker

1852-1943

Z. M. Pudentiana

Maria Vlaeminck

1881-1947

Z. M. Chantal

Pharailde Heugeu

1886-1948

Z. M. Clothilde

Eugenia Ockier

1856-1949

Z. M. Camilla

Marie Rots

1861-1953

Z. M. Godelieve

Renilde Arickx

1872-1955

- 65 -


Ze Ze01O Zoe Scherrens Wed. Michel Brengman 05.10.1909 - 38-07-1986. Ijzeren kruis. Rechthoekig geknipte struik. Ze02O Maria Magdalena Gobyn 1895-1986 weduwe van August Vandewiele. Ze03O Hier rust Werner Van Hullebus 1932-1986. Foto. Ze04O Hier rust Mejuffrouw Maria Lagaeyse 1900-1985. Ze05O Hier rust Remi Huvaere 1907-1985 echtg. van Maria Deschout. Ze06O Octaaf Verkest wedn. Malvina Lambert 1908-1984. Plaat: Houten kruis. Plaat: Stenen bloem. Tekst: A mon frere - A notre oncle. Ze07O Hier rust Marcel Bonne 1912-1984. Plaat: Aandenken. Ze08O Lino Duyck echtgenoot Christiane Huvaere 1948-1984. Houten kruis. Rechthoekig geknipte struik. Ze09O Denise Beirlant 1924-1984 echt. van F. Persyn. Ze10O Hier rust Emelie Desmet wed. van Camiel Mortier 1895-1983.

- 66 -


Ze11O Adolphus Vande Ginste 1909-1983 wed. van M. Huys. Plaat1: Stenen mandje met bloemen. Plaat2: Goed xxxxxxxxx16 - Vanwege Uw Kinderen. Ze12O Valentine Verley 13-1-1885 - 13-2-1983. Weduwe van Prosper Van De Velde. Ze13O Elodie Wyckhuys 1896-1982 wed. van L. RottĂŠ. Ze14O Hier rust Maria Samper 1903-1982.

Zf Zf01O Germaine Cogghe 1913 -1991 weduwe van Remi Vancauwenberghe. Zf02O Estelle Deblaere wed. Jules Devos 14-01-1911 - 23-10-1999. Houten kruis. Zf03O Margaretha Lootens 1904-1993 wed. van Georges Scherrens. Foto. Plaat: Wij hadden u zo innig lief maar mochten u niet behouden. Zf04O Leon Coopman wed van Elza Mortier 1905-1989. Houten kruis. 16

Tekst niet meer leesbaar.

- 67 -


Zf05O Hier rust Joseph Vanderhaeghen echt. van Jeannette Lambert 1913-1988. Zf06O Elza Van Hulle 1915-1987 echt. van Andre Braeckevelt. Foto. Plaat1: Leegte, geeft aan herinneringen, ruimte om te herleven. Plaat2: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Zf07O Jules Vangampelaere 1897-1987 wed. van Magdalena Vancraeymeersch. Zf08O Elza Mortier echtgenote Leon Coopman 1904-1987. Houten kruis.

Zf09O Godelieve Samper 1902-1987. Zf10O Magdalena Alliet 1906-1987 wed. van Arthur Callewaert. Plaat: Afbeelding vlinders - Je metekind Tony. Zf11O Gustaaf De Graeve 1904-1987 wed. van Prudence Puype. Zf12O Godeleive Lagaeysse 1918-1987 echt. van Georges D'Hulst. Zf13O Maria Deschout 1904-1987 wed. van Remi Huvaere. Zf14O Hier rust Daniel De Cokere echtg. van Liliane Vanderhaeghen 1939-1986. Zf15O Hier rust Maria Verhaeghe 1895-1986 wed. van Camiel De Deyne. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zf16O RIP Cyriel Dufour echtg Maria De Vriese 1905-1986 Houten kruis.

- 68 -


Zg Zg01O Verticaal: Ter dierbare gedachtenis van Jean Robert Caerels. Geb. te Brugge den 22-8-1926 en er overl. den 12-2-1938. Horizontaal: Een teeder bloemken stond te groeien op s werelds dorren grond. God zag het zoo bevallig bloeien dat hy zyn engel zond. Foto. Metalen afsluitstaven aan zijkant. Koperen plaat met afbeelding van knielende engel aan het graf.

Zg02O Alfons Delepierre 1923-2001. Echtg. van Julia Vandewiele. Plaat: Aan onze geliefde vader. Zg03O Prudent Rondelez 1911-2000. Zg04O Zita Brengman 25.3.1937 - 25-6-1998. Houten kruis. Rechthoekig geknipte struik. Zg05O Gilbert Lootens ° 9-5-1946 - + 27-5-1998. Houten kruis dat omgevallen is.

- 69 -


Plaat1: Afbeelding bloemen - xxxxxx17 en mama - Marino Plaat2: Afbeelding tak met bloemen - zonder informatieplaatje. Zg06O Godfried Vanpoucke 1921-1998. Foto. Zg07O Gabriel Meuleman 30.1.52 - 11.6-97 Houten kruis. Zg08O Agnes Lambrecht * 06-01-1928 - + 15-11-1996. Zg09O vrije plaats. Zg10O Marie-Therese De Langhe 1931-1993. Zg11O Adiel Verhelst 1922-1993. Foto. Zg12O Arthur Van Doorne echtg. Klara Voordeckers 16.3.1908 - 12.4.1993. Houten kruis.

Zg13O Maria Vande Weghe 1920-1992. Wed. van Joseph Verkest. Foto. Plaat: Lourdes - xxxxxx.18 Zg14O Hier rust Elza Scherrens 1905-1991. Zg15O AndrĂŠ Braeckevelt 1913-1990 wed. van Elza Van Hulle. Foto. Plaat: Leegte, geeft aan herinneringen, ruimte om te herleven. - Francine & Frans. Zg16O Jules Lootens 1906-1990 echtg. van Margriet De Mey. Zg17O Hier rust Irma Van Colen 1908-1989. Foto. Plaat: We vergeten u niet. Zg18O Lena Deltomme 1912-1990 echtg. van Andre Wittevrongel 1913-2008. Plaat: Aan mijn liefste Leentje. Zg19O Julien Verhenne 1923-1990 - Georgette Mortier 1927-2006. 17 18

Tekst niet meer leesbaar door afbladering bekleding plaat. Tekst niet meer leesbaar.

- 70 -


Zg20O Maurits Deneweth 1901-1989.

Zh Zh01O Rustplaats van de familie Deblaere - Noteboom. R.I.P.. Afbeelding palmtak. Zh02O Anna Roosen 1908-2004. Hartvormige steen.

Zh03O Maurits De Rycke 1921-2003. Wed. van Maria Kerckaert. Zh04O Maria Devriese 03-09-1911 - 12-06-2002. Foto. Plaat: Jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon - Geen informatieplaatje. Zh05O Georges D'Hulst 1926-2001 weduwnaar van Godelieve Lagaeysse. Zh06O Anna Samper 1909-2005. Zh07O vrije plaats

- 71 -


Zh08O Rustplaats HR Camiel Demerrisse Geb. te Wingene 13-7-1868 - Overl. Wildenburg 13-10-1935. Echtg. van VW Mathilde Ranson. Decoratie met stenen roosjes. Koperen plaat met afbeelding Christus met doornenkroon. Zh09O Julien Lemey 1921-2007 x Maria Dalle. Zh10O Julien Meuleman 1922-2007. Weduwnaar van Maria Debrander. Foto. Zh11O Frans Verhaeghe * 04-04-1958 - + 22-09-2007. Foto. Plaat1: Dank voor alles waar ik geen woorden voor vind. Plaat2: Uw goedheid blijven wij in ons hart dragen. Zh12O Hier rust HR Leon Cogghe. Geb. Wingene 25-11-1874 - Overl. Wildenburg 11-91936. En zijn echte MW Leonie Laquiere. Geb. Wingene 25-11-1978 - Overl. Wildenburg 8-81954. R.I.P... Plaat: Meisje met bloemen op haar hoofddoek onder glazen stolp. Zh13O Agnes Blyaert 1934-2008. Zh14O 15 16 17 vrije plaats. Zh18O Duurbaar aandenken van Heer Jozef Grymonprez. Geb. te Emelghem 13-7-1888 en overl. te Wildenburg 9-5-1937. Echtgenoot van Irma Maes. R.I.P.. Decoratie met koperen banden met bloemmotief.

Zi Zi01O Rustplaats van heer Ivo Devooght. Geb. 1861 - Overl. 1946. Zijne echtgenoote vrouw Emelie Lanckriet. Geb. 1867 - Overl. 1939. R.I.P.. Horizontaal: Afbeelding palmtak.

Zj Zj01O Rustplaats van HR en VW Emiel Van Den Driessche - Vereecke. Koperen plaat met afbeelding Moeder Maria met dode Christus. Vooraan: Martha 1907-1982 - Bertha 1910-1943.

- 72 -


Zk Zk01O Rustplaats van Heer Desire Lambert. Geb. 28-5-1865 - Overl. 22-9-1943. Echt. van vrouw Sylvie Lannoo. Geb. 18-5-1866 - Overl. 30-8-1956. Stenen roosjes. Afbeelding klimop. Zk02O vrije plaats. Zk03O vrije plaats. Zk04O Julie De Ruddere 1865-1940. Echtg. van Henri Dossche. Zk05O vrije plaats. Zk06O vrije plaats. Zk07O Bid voor de ziel van Maurice Bonne zoon van Edmond en Marie Denolf. geb. Wildenburg 6-5-1909. Soldaat van 4d Artillerie Batterij gesneuveld te Tielt 24 Mei 1940 Plaat: Diep betreurd.

- 73 -


Zl Zl01O Verticaal: R.I.P.. Horizontaal: Rustplaats van Heer Jozef Absalmon. Geboren te Wingene den 27 Juli 1888 en overl. te Wildenburg den 1719 october 1937. Echtgenoot van vrouw Bertha Mouton. Geboren te Wingene den 17 november 1894 en overleden te Beernem 2 januari 1982. Foto.

Zm Zm01O Henri Dossche 1863-1941. Wed. van Julie De Ruddere. 19

Zware schade aan eerste van de twee cijfers. Vermoedelijk 17.

- 74 -


Zm02O Hier rusten Victor De Pauw. Geb. 11-8-1865 - Overl. 2-1-1949 en zyne echtg. Prudence Huys. Geb. 17-7-1867 - Overl. 24-11-1941. Foto. Plaat: Stenen bloem. Zm03O tot 06O vrije plaatsen. Zm07O Hier rust Rosalie Vermeire. Echtgenoote van Adolf De Roo. Geb. Sch.Kapelle 8-81870 - Overl. Wildenburg 8-12-1942. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zm08O Camiel Degrande 1876-1943 en echt. Elisa Craeynest 1883-1971. Plaat: Een hart van goud ligt hier zacht en stil begraven. Zm09O 691 Bid voor de Ziel van Desire Vervenne. Echtgenoot van Silvie Delacluyse Geb. 26-2-1861 - Overl. 16-2-1943. R.I.P.. Zm10O Informatieplaat verdwenen. Opschrift PAX.

Zm11O onleesbaar. Zm12O onleesbaar.

- 75 -


Zm13O Bid voor de ziel van Ernest Werbrouck echtgenoot van Marie-Euphraise Transez. Geb. Zwevezele 14-6-1882 - Overl. te Wildenburg 29-3-1943. R.I.P.20.

Zn Zn01O Rustplaats van HR en VR Victor Van Cauwenberghe - Van Daele. Zn02O vrije plaats. Zn03O vrije plaats. Zn04O Rustplaats van Heer Jozef Van Daele. Geb. 3-12-1921 - Overl. 1-8-1944. R.I.P.. Koperen plaat motief vastgebonden Christus.

Zn05O Bid God voor de Ziel van Heer Georges Vandewiele zoon van wijlen Ivo en Idalie Yde. Geb. te Wildenburg den 20-8-1902 en er overl. den 18-10-1944. Zn08O Bid voor de Ziel van Edmond Vanpoucke zoon van Frederic en Marie Vanpoucke. Geb. te Wildenburg den 29-6-1923 en overl. te Brugge den 17-12-1944. Foto. Afbeelding P en X. 20

Geschilderde letters en cijfers niet altijd even goed meer leesbaar.

- 76 -


Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Zn09O Hier rust Angelus De Roest 1873-1945. Echt. van Maria Braekevelt. R.I.V.. Groene informatieplaat.

Zo Zo01O Rustplaats der familie De Vlieghere - Scherrens. R.I.P.. Vooraan: Julius 10-4-76 - 3-12-53 Zo02O Rustplaats van Heer Kar. Vansimaeys 1880-1963 en vrouw Leonie Weyts 1882-1965. Zo03O Rustplaats der familie Theophiel Schepens - Alliet. Alfa en Omega. Mijn Jezus Barmhartigheid. Stenen roosjes. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Zo04O Rustplaats der familie Camiel De Vooght - Van De Kerckhove. Alfa en Omega. Mijn Jezus Barmhartigheid. Stenen roosjes. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij. Zo05O Rustplaats der familie Jules Devos - Compernolle. Mijn Jezus Barmhartigheid. Stenen roosjes. Zo06O Familie Rene Lannoo - Van Maele. Plaat1: Wij hadden U zo graag in ons midden - Uw kleinkinderen. Plaat2: Sinds gij uw ogen hebt gesloten hebben de onze veel tranen vergoten. Zo07O Rustplaats der familie R. Puype - Vandewalle. Afbeelding palmtak. Zo08O Familie Gustaaf Transez 1899-1958 - Clara Tagon 1908-1999. Plaat: Afbeelding stoel met wandelstok - Waar je ook bent heengegaan, in ons midden blijf je voortbestaan. Zo09O Familie Arsene Derdeyn - Decloedt. Zo10O Rustplaats van August Cools 8-9-1895 - 26-10-1931 en zijn ec(h)21te Adriana Dekeyzer 19 2 1899 - 22-7-1974. Foto. Zo11O Hier rust jongeheer Gabriel Godfried Deneweth. Zoon van Heer Hector Jozef en vrouw Maria Sara Delodder 1942-1954. Stenen roosjes. Zo12O Hier rusten Victor Plovie 1867-1956 en echtg. Juliana Vannieuwenhuyse 1884-1951. 21

Letter “h� ontbreekt.

- 77 -


Zo13O Hier rust Julie Neyrinck. Echtg. van Jozef Van Speybroeck. Geb. te Zedelgem 14-071865 - Overl. te Wildenburg 25-5-1949. R.I.P..

Zo14O Rustplaats van de familie Aug. Yde - Steelant en hun zoon Maurice Yde. Koperen plaat motief gebonden Christus met doornenkroon. Decoratie met bloemen. Zo15O Rustplaats van de familie Felix Vandaele - Cool. Koperen plaat motief gebonden Christus met doornenkroon. Zo16O Cyriel Vandewiele echtgenoot van Zulma Degand. Geb. Wingene 20-2-1908 - overl. Beernem 19-7-1946.

Zp Zp01W Familie Achiel Deneweth - Depauw. Zp02W Familie Gustaaf Devooght - Vandendriessche. Zp03W Familie Leon Verhenne - Vanneste 1896-1977 - 1899-1978.

- 78 -


Zp04O Rustplaats van vrouw Marie-Josephine Van Daele. Geb. Wingene 24-7-1877 - Overl. Tielt 1-7-1942. Echt. van Heer Henri Lagaeysse. Geb. Wingene 23-2-1873 - Alhier Overl. 21-194822. Knielsteen.

Zp05W vrije plaats. Zp06W Hier rust Godfried Yde 1914-1978. Zp07W Familie Jules Carels 1896-1977 - Helena Vanspeybrouck. Zp08W Familie Rene Brengman 1906-1982 - Alice Dejonckheere 1906-1978. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Rust zacht lieve ouders. Plaat3: Steen bloemen. Zp09W Familie August Devooght - Plovie. Zp10W Remi Bauwens * 1894-+1978 - Pharailde Jansens * 1897-+1945. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zp11W Andre Vercruysse 1905-1979 - Martha Meersseman 1903-2002. 22

Ouder graf, staat in andere richting dan andere graven Zp.

- 79 -


Plaat: Wij hadden u zo innig lief en mochten u niet behouden. Zp12W Familie Raymond Van Hullebus - Scherrens. Foto. Zp13W Familie Oscar Herteleer - Vanlandeghem. Zp14W De kinders van Felix Van Cauwenberghe. Zp15W Familie Jerome Mortier - Schotte. Zp16W Familie Charles-Louis Verbeerst - Dierickx. Zp17W Familie Remi Gobyn - Cogghe. Zp18W Familie Rene De Coninck - Soenen 1903-1980 - 1912-2003. Foto. Zp19W Margriet Dekien 1926-1980 - Marcel Hinnion.

Zp20W Familie Debruyne - Brengman. Vooraan: Rene Joseph 1900-1985 - Angele 1900-1980.

- 80 -


Zq Zq01O Laatste rustplaats van de familie Lagaeysse - Scherrens. Plaat: Mijn Jesus Bermhertigheid. Zq02O Familie Vermeire - Van Hullebus. Foto. Ineengevouwen handen. Vooraan: Florent 1928-1989 - Olga 1931-2006. Plaat: Goed waart gij, onvergeten blijft gij. Zq03O Familie Dierickx -Brengman. Foto.

Plaat1: Domeniek 1969-1988 met foto. Plaat2: Wij vergeten U nooit - K.A.J. - V.K.A.J.. Plaat3: Van uw beste Vrienden. Plaat4: Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat5: Souvenir. Plaat6: Boven Christus aan het kruis: plaatje Lourdes.

- 81 -


Zq04O Familie Marcel D'Assalmon - Vannieuwenhuyse. Plaat: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Zq05O Marcel Cogge 1911-1988 - Marcella Van Colen 1912-2010. Foto. Plaat: Wij hadden U zo lief maar mochten U niet behouden. Zq06O Familie G. Van Coppenolle - Vancolen. Vooraan: Georges 1902-1988 - Maria 1910-1996. Plaat: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zq07O Gabriel Mortier 1934-1987 - Germa Bogaert 1936-. Plaat1: Lourdes23. Plaat2: Wij hadden U zo lief maar mochten U niet behouden. Plaat3: Aan onze lieve Opa. Zq08O Familie Roger Brengman - Gerdi Penz. Foto. Zq09O Rustplaats M. Verhenne 1899-1985 - Devooght 1906-2005. Zq10O Alfred De Bel 1910-1999 - Margaretha Desmet 1915-1985. Zq11O Remi Gobin 1899-1985 - Irma Vandevannet 1901-1992. Zq12O Familie Marcel Meirhaeghe - Demil. Ineengevouwen handen. Plaat1: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Plaat2: Toen de dood Je leven nam Begrepen wij welk leed ons overkwam.

23

Andere opschriften verdwenen.

- 82 -


Plaat3: Gevouwen handen - Aan mijn beminde echtgenoot. Zq13O Familie Theodulus Callens - Dewaelsche. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Zq14O Familie Cyriel Lema - Dhondt. Plaat1: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Plaat2: Souvenir d’amitiÊ. Plaat3: Fauvette, si tu voles autour de cette tombe, chante lui ta plus douce chanson24. Zq15O Familie Remi Derho - Vandenberghe. Zq16O Familie Etienne Mostaert - Verloove. Plaat1: Rust zacht lieve echtgenote. Plaat2: Geen tekst. Zq17O Maurits Allaert 1913-1986 - Elza Tyvaert. Foto. Plaat1: Stenen bloemen. Plaat2: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen. 24

Moeilijk leesbaar.

- 83 -


Zq18O Familie Debruyne - Devooght. Vooraan: Remi 1900-1987 - Bertha 1902-1988. Zq19O 820 Derho Rene - Hermi Adrienne. Zq20O Hier rust Maurits Mortier 1910-1987 en echtgenote Zoë Paduwat - Vollezele 8-7-1915 - Wingene 17-7-2000. Plaat: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet - Vanwege uw vriendin Thérèse.

Zr

Zr01N Familie Leon Allaert 1919-1972 - Agnes Scherrens 1920-2002. Plaat: Je zal steeds in onze gedachten blijven verder leven. Zr02N Maria Vanbruwaene 1915-1996 - Jozef Lagaeysse. Foto. Plaat: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - Aan mijn beminde meter. Zr03N Rene Debackere 1922-1996 - Gabriëlle De Roust 1924-2009. Zr04N vrije ruimte25. 25

Vrije ruimte, kelderplaat deels afgedekt met afgewerkte plaat. Lijkt iets te smal als graf.

- 84 -


Zr05N Godelieve Degrande 1911-1996 echtgenote van Marcel Vaneenoo 1906-2001. Plaat: Vergeet de mooie dagen niet - Vanwege haar broer en zuster.

Zs Zs01W Frans Schotte 1920-1998 - Maria Danneels 1928-1996. Foto. Plaat1: Afbeelding molen - Heengaan doet verdriet toch vergeten wij elkander niet. Plaat2: Dankbaar om wat je voor ons bent geweest. Zs02W Achiel Vermeulen 1899-1996 - Maria De Roust 1901-1975. Foto. Plaat1: Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart - Uw kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zs03W Maurits Lagaeysse 1907-1995 - Maria Volckaert 1905-2000. Zs04W Familie Eric Lannoo - Maria Viaene... 26 - 1995. Plaat: Eens was je de zon in ons huis, nu ben je de zon in ons hart. - Aan mijn beminde echtgenote. Zs05W Familie Cogghe - Lema. Julien 1919-1995. Foto. Plaat1: Heengaan doet verdriet toch vergeten wij elkander niet.

26

Geboortejaar verdwenen.

- 85 -


Zs06W Familie Georges Transez 1930-1992 - Simona Vandewiele. foto. Plaat1: Lieve pepe u vergeten we nooit. Plaat2: Uw heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet. Plaat3: Het was goed samen te zijn - van uw echtgenote. Zs07W 853 Raymond Scherrens 1912-1992 - Gabrielle Allaert 1921-2002. Plaat1: Wij zullen je nooit vergeten - Rust zacht lieve vader. Zs08W Joseph Quintyn 1909-1992 - Elza Van Cauwenberghe 1914-1997. Foto. Plaat1: Hand. Plaat2: Het was zo goed samen - Aan mijn lieve echtgenoot. Zs09W Familile Walter Weyts - Aline Debaecke 1941-1992. Zs10W Familie De Graeve - Defauw. Maurits 1913-1998 - Maria 1916-1991. Foto.

- 86 -


Zs11W Familie Roger Spriet 1924-2011 - Hermi 1923-1991. Plaat: Rust zacht lieve moeder. Zs12W Roger Callebaut 1925-1991 - Maria Lemey 1922-2001. Zs13W Familie Jules Vanmaele * 1909 - + 1991 - Lagaeysse * 1915 - + 2006. Foto’s met geboortedatum en overlijdensdatum. Plaat: Wij hadden U zo lief maar mochten U niet behouden. Zs14W Familie M. Vancoppenolle 1898-1993 - Devooght 1897-1990. Zs15W Familie Monbaillieu 1928-1990 - Hallaert 1934-2001. Plaat: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Vanwege de geburen. Zs16W Familie Vanhauwaert - Billiet. Vooraan Omer 1912-1998 - Maria 1915-1990. Plaat1: Wie je gekend heeft vergeet je nooit. Plaat2: Aandenken. Zs17W Familie Vaneeno - Mostaert.

- 87 -


Zt Zt01O vrije plaats. Zt02O Georges Cogghe 1908-1996 - Anna Lema 1919-2012. Foto. Plaat1: Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. Plaat2: Zittende engel. Plaat3: Kubus - Een lichtje zal er altijd zijn, en dat ben jij. Je hoort er voor altijd bij. Plaat4: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - A la Grotte Benie nous avons prie pour vous. Plaat5: Het leven was mooi toen jij er nog was. Zt03O Christiane Van Doorne 1944-1996 - Paul Puype 1946-2008. Zt04O Georges Schepens 1922-1997 - Alice Stove 1922-1995. Foto. Zt05O Leon Vandecaveye 1917-1995 - Agnes Van Slambrouck. Plaat: Bedankt Leon voor al wat u deed - vanwege St. Elooisgilde St. Jan. Zt06O Richard Dekeyser en echtgenote Julia Declercq 1925-1995. Plaat: Eenvoudig en oprecht vol goedheid was uw leven uw edel hart heeft ons zoveel gegeven. Zt07O Familie Georges Devooght 1904-1995 - Hermenie Hurtekant 1905-1996. Foto. Plaat: Uw heengaan voelen wij zo aan in ons hart blijft gij altijd bestaan - uw kinderen en kleinkinderen. Zt08O Michel Vermeulen 1933-1995. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Zt09O Sylvere Geldhof 1923-2006 - Lia D'Hondt 1927-1995.

- 88 -


Zt10O Albert Vancauwenberghe 1915-2001 - Marcella Yde 1916-2004. Plaat1: We zullen je missen, elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan. Vanwege kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Zoals gisteren eens was, zal morgen nooit meer zijn. Zt11O Gilbert Vancauwenberghe 1947-1994. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij. Plaat2: Gilbert, je vrienden zullen je altijd blijven gedenken. Zt12O Sonja De Roust 1954-1994. Plaat1:Rust zacht lieve Moeder. Plaat2: Aan onze beminde dochter. Zt13O Cyriel Lannoo * 10-8-1904 - + 4-1-1994 - Godelieve Desmet * 13-7-1899 - + 7-31994. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zt14O AndrĂŠ Vanpoucke 1925-2010 - Angela Van Hollebeke 1929-1993. Foto.

- 89 -


Plaat: Afbeelding rozen. De herinnering blijft zoals je was, in eenvoud sterk en groot. Steven, Heidi, Marijke, Geert en kinderen. Zt15O Jules Vanderlinde 1900-1968 - Germaine Dierckens 1902-1923. Zt16O Georges Bonne 1907-1993 - Magdalena Vancauwenberghe 1910-2001. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zt17O Gerard Lagaeysse 1917-1993 - Madeleine Lagaeysse 1922-2010.

Zt18O Edmond Maertens 1914-1992 - Maria Van Daele 1915-2005. Foto. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij.

Zu

- 90 -


Zu01O Verticaal: R.I.P.. Horizontaal: Bid voor de Ziel van vrouw Maria Cloet. Geb. te Wingene 12-5-1870 - Overl. te Wildenburg 24-8-1939. Echtgenoote van heer Ferdinand Van Maele. Geb. te Wingene 13-11862 - Overl. te Wildenburg 4-8-1944.

Zu02O Rustplaats van de familie Cyriel Maenhout- Van Maele. Koperen plaat motief Christus met kruis. Stenen roosjes. Plaat: En hun zoontje Gillis Maenhout. Geb. te Wildenburg den 26-10-1939 en er overl. den 3-3-1940. Zu03O Rustplaats van Juffrouw Irma Van Maele 1895-1957. Stenen roosjes.

Zv

- 91 -


Zv01O Duurbaar aandenken aan Heer Alphons D'Arsalmon Geboren te Sarlardingen den 28 februari 1855. Overleden te Wildenburg den 10 december 1923. Echtgenoot van vrouw Melanie Scherrens. Geboren te Wyngene den 17 december 1862 en te Wildenburg overleden den 7 februari 1929. Bovenaan IHS en decoratie motief klimop. Beneden: Mijn Jesus Bermhertigheid.

Zw Zw01O Troostvolle gedachtenis van Felix Huys zoon van Henri en Sylvie Lanckriet. Geboren te Wyngene den 27 augustus 1901 en godvruchtig overleden te Wildenburg den 3 october 1927. Foto.

- 92 -


Zw03O Henri Coopman 1876-1928 - Marie Van Landuyt 1976-1955. Zw04O vrije plaats. Zw05O Bid voor de Ziel van Leonie Vanryckeghem echtg. van Constant Vermeulen Geb. te Wingene 17-9-1867 - Overl. te Brugge 23-3-1928. Zw06O Hier rust Maria Ludovica Verhaeghe * Wingene 22-10-1894 - + Wildenburg 30-61928. Echte van Henri Derammelaere.. Foto.

Zx Zx01O Familie Georges Leune - Claeys. Foto met opschrift: Georges Leune 1882-1955. Fotohouder (foto verdwenen) met opschrift Judith Claeys 1876-1934.

- 93 -


- 94 -


Zy Zy01O Rustplaats van heer Leon Emiel Vandevelde - Platteeuw R.I.P.. Koperen plaat motief Christus met kruis. Opschrift P en X.

Zz Zz01O Familie Adiel Steyaert - Deblaere. Zz02O vrije plaats. Zz02O Rustplaats Familie Floren - Deblaere. R.I.P.. Beneden: Mijn Jesus Bermhertigheid. Zz03O Charles Verbeke en vrouw.

- 95 -


Zza Zz01W tot Zz05W vrije plaatsen. Zza06W Eric Vanmaele 1954-2013. Foto. Plaat1: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. - Michael, Melissa, Luc en Els. Plaat2: Je was bij ons, je bent er nog. - Collega’s Vandamme-Madoe.

Zzb Zzb01O tot 04O vrije plaatsen. Zzb05O Daniël Devooght 1933-2012 x Elisabeth Seys. Zzb06O Laura Callewaert 1931-2013 x Antoine Haeck. Foto. Plaat: Kubus - Een lichtje zal er altijd zjin, en dat ben jij. Je hoort er voor altijd bij. haar kleinkinderen.

Zzc Zzc01W Roger Vandewiele 1925-2005. Foto. Zzc02W André Vangampelaere 1922-2006 x Suzanne Vande Keere. Foto.

- 96 -


Plaat: Lourdes. Zzc03W Karel Lambert 1928-2007 x Maria Zutterman. Foto. Zzc04W Vermeire Rachel + 08-04-2008. Zzc05W Tournez-vous vers la vie. Avec soif, avec rage... “Mariame”. Evelien Geerardyn 24 januari 1987 - 15 oktober 2008 dochter van Luc en Hilde Geerardyn - Michiels zus Isabel, Stefanie, Frederik.

Zzc06W Ons leven gaat verder, maar je gaat overal met ons mee... Mathieu Van Kerrebrouck 13-9-1986 - 23-3-2009. Zoon van Jozef Van Kerrebrouck en Kitty Devooght. Broer van Thomas, Sébastien, Margaux, Hélène (+). Vriend van Marjolein Brandt. Plaat1: Ik hou van jou, vandaag en toen. Dat heb ik altijd al gedaan en zal ik altijd blijven doen. Plaat2: Waar je ook ter wereld bent weet dat ik altijd aan je denk. Zzc07W Gerard Bruneel 1927-2009 - Robert Bruneel 1932-2013. Zzc08W Willy Denolf 1924-2011 x Irene Carels. Foto. Plaat: De vreugde die je in ons leven bracht zal altijd bij ons blijven.

- 97 -


Zzd

Zzd01O DaniĂŤl Taveirne 1955-2002 x Rosanne Vancauwenberghe. Zzd02O Jietske De Clerck 16 mei 2003 ons fonkelend sterretje. Mama Sabrina & papa Geert. Frieke, Tiele & Heike. Plaat1: Engeltje met ster. Plaat2: Duif.

- 98 -


Zzd03O Guido Debusseré 1942-2011 x Magda De Smet. Foto. Zzd04O Noël Scherrens 1931-2011 x Annie Duyck. Zzd05O Christine Callebert 1949-2012. Plaat: Kubus - Voor altijd op een speciale plaats in ons hart. Plaat2: Hoofdje engeltje. Zzd06O Julien Lema 1951-2012 x Myriam Lemoyne. Foto.

Zzd07O José Devooght 1946-2012. Foto. Zzd08O Georges Verheire 1928-2013 - Maria Verbeke. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 99 -INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen van de betrokken persoon, partner(s) ouders, schoonkinderen en anderen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

1

A

14-18...................................................31 1914-18.........................................24, 27 1940-45...............................................24

Aandenken ....................... 12, 26, 66, 87 Aarsele ................................................. 3 Absalmon ........................................... 74 Aerseele ............................................. 13 Afl. ..................................................... 17 aflaat............................................. 14, 22 Afsluitpaaltjes ........................ 21, 23, 24 Akten van Geloof, Hoop en Liefde.... 22 Albrecht ............................................. 27 Alfa en Omega ....................... 31, 33, 77 Algoedt............................................... 19 Allaert ...... 12, 14, 23, 28, 63, 83, 84, 86 Alliet ................................ 27, 63, 68, 77 Amerloo ............................................. 54 Arickx ................................................ 65 Artillerie............................................. 73

3 300 dagen aflaat..................................14 4 4d Artillerie Batterij............................73

7 7 J. 7 M. 20 D. aflaat ..........................22 700 Dag. Afl. ......................................17

- 101 -


B Baert .....................................................3 Baron ........................................3, 55, 56 Baronne.........................................55, 56 Bauwens .............................................79 Beernem........................................74, 78 Beernemsteenweg.................................3 beertje .................................................41 Beirlant .........................................29, 66 biddende engel....................................59 Biebauw ..............................................43 Billiet ..................................................87 Bioul ...................................................56 Blauwhuis .............................................3 bloem ..............37, 38, 61, 63, 64, 66, 75 bloemen ....25, 27, 39, 40, 44, 59, 67, 70, 72, 78, 79, 83 bloemenkrans......................................22 bloemken ............................................69 bloemmotief........................................72 Blomme ..............................................20 Blyaert ................................................72 Bogaert ...............................................82 Bonheiden...........................................36 bonne ..................................................56 Bonne....................12, 19, 39, 66, 73, 90 Bonpapa ..............................................40 Boucher...............................................35 Boudolf ...............................................40 Bourgeois............................................43 Bouvry ..........................................30, 64 Bouwkundig Erfgoed............................3 Braeckevelt .................42, 43, 63, 68, 70 Braekevelt...........................................77 Braet .............................................24, 37 Brandt .................................................97 Brengman ....21, 22, 34, 61, 62, 63, 66, 69, 79, 80, 81, 82 Brugge ........................12, 33, 69, 76, 93 Bruneel .............................15, 21, 29, 97 Bruyneel .............................................13 Buddaert .................................12, 25, 26

C Caerels ................................................69

Callebaut ...................................... 26, 87 Callebert............................................. 99 Callens ......................................... 29, 83 Callewaert ........................ 27, 63, 68, 96 Carels ........................................... 79, 97 Carpels ............................................... 52 chanson .............................................. 83 Cheyle ................................................ 16 Christus aan het kruis......................... 81 Christus met doornenkroon.......... 72, 78 Christus met kruis ........................ 91, 95 Claeys................................................. 93 Coadjutor ........................................... 33 Cogge ........................................... 32, 82 Cogghe ..... 29, 62, 65, 67, 72, 80, 85, 88 Collega’s ............................................ 96 Compernolle....................................... 77 Cool.............................................. 19, 78 Cools .................................................. 77 Coopman.................... 60, 62, 67, 68, 93 Coppens ............................................. 40 Cortvriendt ......................................... 46 Craeymeersch................... 24, 26, 28, 39 Craeynest ..................................... 26, 75 Credo.................................................. 22 ctesse............................................ 55, 56

D d’Hanins de Moerkerke ..................... 56 D’Heere.............................................. 18 D’Hooghe..................................... 20, 21 d’Otreppe de Bouvette ....................... 56 d’Oultremont...................................... 56 Dalle................................................... 72 Danneels....................................... 39, 85 D'Arsalmon ........................................ 92 D'Assalmon........................................ 82 Dauw............................................ 25, 64 De Bel .......................................... 30, 82 De Block ............................................ 15 de Borchgraeve d’Altene ................... 55 De Clerck ........................................... 98 De Cokere .......................................... 68 De Coninck .................................. 65, 80 De Cueman ............................ 33, 34, 35 De Deyne ........................................... 68

- 102 -


De Duytschaever.................................42 De Fauw........................................24, 44 De Ginste ..............................................3 De Graeve ...............................32, 68, 86 De Grande...........................................23 De Jonckheere...............................28, 49 De Langhe...........................................70 De Maeght ..........................................40 De Meester..........................................30 De Mey ...............................................70 De Pauw..............................................75 De Quinemaere ...................................25 De Roest .............................................77 De Roo....................................60, 62, 75 De Roust ...........................40, 84, 85, 89 De Ruddere ...................................73, 74 De Rycke ............................................71 De Rynck ............................................39 de Saint-Genois des Mottes ................56 De Smet ....................21, 26, 34, 99, 101 de Steenhault de Waerbeek.................56 De Varens .............................................3 De Vlieghere.......................................77 De Vooght ........................12, 38, 39, 77 De Vriese ......................................16, 68 de Waerbeek .......................................56 Debackere ...........................................84 Debaecke ............................................86 Debaeke ..............................................61 Debaene ........................................31, 52 Debel...................................................29 Deblaere ....27, 30, 35, 40, 42, 67, 71, 95 Deblock...............................................16 Debrabandere......................................35 Debrander ...........................................72 Debruyne ................................46, 80, 84 DebusserĂŠ ...........................................99 Declerck........................................26, 59 Declercq......................36, 37, 43, 62, 88 Decloedt..............................................77 Deconinck...........................................45 Decuypere...........................................37 Dedeyne ..............................................25 Defauw .........................................15, 86 Degand................................................78 Degrande...........................29, 51, 75, 85 Dejonckheere ................................37, 79

Dekeyser ............................................ 88 Dekeyzer ............................................ 77 Dekien................................................ 80 Dekockere .......................................... 25 Delacluyse.......................................... 75 Delahouse........................................... 15 Delepierre........................................... 69 Delodder................................. 37, 46, 77 Deloof .......................................... 35, 60 Deltomme........................................... 70 Demarez ............................................. 38 Demerrisse ......................................... 72 Demets ................................... 38, 45, 59 Demil ................................................. 82 Demoes ............................ 30, 45, 63, 64 Deneweth ... 3, 37, 42, 63, 65, 71, 77, 78 Dengler............................................... 59 Denolf .................. 12, 13, 26, 28, 73, 97 Dens ................................................... 59 Denys ........................................... 29, 31 Depauw ...................... 23, 44, 45, 61, 78 Derammelaere.................................... 93 Derdeyn.............................................. 77 Derho ............................... 13, 44, 83, 84 Deriemaecker ..................................... 35 Deriemaker......................................... 16 Derieuw.............................................. 60 Deroust............................................... 22 Derycke.............................................. 30 Descheemaecker ................................ 65 Deschout ...................................... 66, 68 Deserranno ................................... 49, 63 Desmedt ............................................. 60 Desmet .... 11, 12, 19, 21, 23, 26, 29, 33, 35, 44, 66, 82, 89, 101 Desoete............................................... 45 Devlieghere........................................ 40 Devooght .... 37, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 61, 62, 64, 72, 78, 79, 82, 84, 87, 88, 96, 97, 99 Devos ............................... 42, 63, 67, 77 Devriese ....................................... 28, 71 Dewaele ............................................. 12 Dewaelsche ........................................ 83 Deweerdt............................................ 48 Dezutter.............................................. 17 D'Heedene.......................................... 36

- 103 -


Dhondt ................................................83 D'Hondt...............................................88 D'Hulst ....................................52, 68, 71 Dias.....................................................45 Dienstmaagden van Maria ..............3, 65 Dierckens ............................................90 Dierickx ............................16, 19, 80, 81 Dierikx ................................................23 Dobbelaere....................................21, 29 Doomkerke ...........................................3 Dossche.........................................73, 74 Druwel ................................................32 Dubois.................................................65 Dufoort ...............................................51 Dufour...........................................32, 68 Duif.....................................................98 Duyck .....................................35, 66, 99

E eerste kerkhofkruis ...............................3 Egem.....................................................3 Elias ....................................................41 Emelghem...........................................72 engel .......................................59, 69, 88 engeltje ...............................................99 Engeltje met ster .................................98 Engeltjes .............................................59 Erfgoed .................................................3 Ettelghem............................................33

F Fauvette ..............................................83 Feys.....................................................42 Fiers ....................................................40 Floin....................................................30 Floren..................................................95

G Galaude...............................................19 gebonden Christus met doornenkroon ........................................................78 Gedenkenis van Lourdes ..............50, 59

Geerardyn........................................... 97 gegalvaniseerde plaat............. 12, 15, 20 Gegalvaniseerde plaat ........................ 60 Gelaryngektomeerden van Poperinge ....................................................... 39 Geldhof .............................................. 88 gemetselde natuursteen ...................... 23 Gent.................................................... 12 Gernaey.............................................. 43 Gevouwen handen.............................. 83 Gijselbrechteghem ............................. 33 GiltĂŠ ..................................................... 3 glazen stolp ........................................ 72 Gobin ..................................... 40, 42, 82 Gobyn............................... 19, 34, 66, 80 Godderis............................................. 45 Goderis............................................... 38 Goes ............................................. 17, 22 Goethals ............................................. 16 Govaert............................................... 43 Groene informatieplaat ...................... 77 Gruyaert ............................................. 42 Grymonpre ......................................... 40 Grymonprez ........................... 37, 40, 72

H Haeck ........................................... 37, 96 Haegeman .................................... 52, 53 Hallaert............................................... 87 hartje met vogels en bloemen ............ 44 Hartvormige steen.............................. 71 hartvormige stenen............................. 59 Hermi ........................................... 84, 87 Hermie ......................................... 31, 46 Herteleer............................................. 80 Heugeu ............................................... 65 Hinnion .............................................. 80 Hoste ............................................ 21, 34 hostie.................................................. 33 Houten kruis .... 19, 34, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 99 Hurtekant ........................................... 88 Huvaere........................................ 66, 68 Huys ................................. 18, 67, 75, 92

- 104 -


I IHS......................................................92 Ijzeren kruis ........................................66 Ineengevouwen handen ................81, 82 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed ..........................................................3

J Jansens ................................................79 Jodts..............................................24, 27

K K.A.J. - V.K.A.J. ................................81 Kanegem...............................................3 kelk met hostie....................................33 Kerckaert ..........................30, 33, 63, 71 kerkhofkruis..........................................3 Kindt ...................................................53 klimop...........................................73, 92 knielende engel ...................................69 knielsteen ............................................21 Knielsteen .............15, 19, 21, 24, 51, 79 Koolskamp............................................3 koperen banden met bloemmotief ......72 Koperen plaat........69, 72, 76, 78, 91, 95 Kruiskerke ............................................3 Kubus......................................88, 96, 99

L Lagae ..................................................23 Lagaeyse .............................................66 Lagaeysse .....30, 31, 37, 43, 47, 52, 68, 71, 79, 81, 84, 85, 87, 90 Lambert.....28, 33, 41, 64, 66, 68, 73, 97 Lambrecht...........................................70 Lamertyn.............................................15 Lammertijn ...................................45, 46 Lammertyn .......................23, 24, 29, 63 Lampje ................................................46 Lams .....................................................3 Lanciers ........................................26, 27

Lanckriet .......................... 19, 61, 72, 92 Lannoo ........... 13, 30, 45, 73, 77, 85, 89 Laquiere ............................................. 72 Lauwers.............................................. 42 Lema .......................... 47, 83, 85, 88, 99 Lemer ................................................. 60 Lemey .......................................... 72, 87 Lemoyne ............................................ 99 Leune ................................................. 93 Leuven ............................................... 36 Loose.................................................. 45 Lootens................. 28, 29, 39, 67, 69, 70 Lourdes .... 21, 26, 27, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 50, 53, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 97, 99

M maan en beertje .................................. 41 Madoe ................................................ 96 Maene................................................. 31 Maenhout ............................... 39, 44, 91 Maertens................................. 33, 64, 90 mandje met bloemen.......................... 67 MarĂŠchal ............................................ 42 Maria met dode Christus.................... 72 Mariabeeld ......................................... 61 Meersseman ....................................... 79 Meeuws.............................................. 46 Meirhaeghe ........................................ 82 Melckenbeeck .................................... 64 Melkveehouders Roeselare-Tielt ....... 43 Merghelynck ...................................... 55 Metalen informatieplaat............... 15, 20 metekind............................................. 68 meter ............................................ 27, 84 Meulebeke............................................ 3 Meuleman .............................. 35, 70, 72 Mijn Jesus Bermhertigheid .... 81, 92, 95 Mijn Jezus Barmhartigheid.......... 31, 77 Moeder Maria met kind ..................... 62 Moerenhout........................................ 64 molen ................................................. 85 Monbaillieu.................................. 39, 87 Morchoven ......................................... 54 mort pour la patrie.............................. 55

- 105 -


Mortier .....21, 39, 47, 66, 67, 68, 70, 80, 82, 84 Mostaert ..................................40, 83, 87 Mouton ...................................33, 64, 74 Mulier .................................................62 Myn Jesus Bermhertigheid .................23

Pittem ................................................... 3 Platteeuw............................................ 95 Plovie ............. 15, 24, 36, 39, 61, 77, 79 Poperinge ........................................... 39 Praet d’Amerloo................................. 54 Priester ............................................... 33 Proost ................................................. 33 Puype ................... 12, 32, 37, 68, 77, 88

N Neirinck ..............................................62 Neirynck .............................................13 Neyrinck .............................................78 Noteboom ...........................................71 Nothomb .............................................56 NSB ....................................................44

O Ockier .................................................65 oncle ...................................................66 Ondank ...............................................20 oogappeltje .........................................41 Oorlogsvrijwilliger 1914-18 ...............27 Oostcamp ............................................16 Oosterlinck .........................................61 Oostkamp............................................26 Oudstr. 14-18 ......................................31 oud-strijder .........................................44 Oudstrijder 1914-18............................24 Oudstrijder 1940-45............................24

P P en X ...............................22, 28, 76, 95 Paduwat ..............................................84 palmtak ....12, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 59, 71, 72, 77 palmtakken .........................................19 Papeians de Morchoven......................54 Paret ....................................................65 Pastor ..................................................33 PAX ..............................................36, 75 Penz ....................................................82 Persyn .....................................20, 51, 66 peter ......................27, 32, 35, 41, 50, 64

Q Quintyn .................................. 47, 48, 86

R R.I.P. .... 12, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 47, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 91, 95 R.I.V..................... 13, 15, 16, 20, 21, 77 Ranson ............................................... 72 Rechthoekig geknipte struik ... 63, 66, 69 Requiescat In Pace ......................... 4, 33 Restant van een zerk .......................... 15 RIP ................................................. 4, 68 Roeselare-Tielt................................... 43 Rondelez ...................................... 30, 69 roos......................................... 37, 44, 50 Roosen ............................................... 71 roosjes ............ 18, 31, 33, 72, 73, 77, 91 Rots .................................................... 65 Rotte................................................... 30 RottĂŠ................................................... 67 rozen............................................. 41, 90 ruiker.................................................. 38 Ruiselede................................ 16, 25, 51 Ruisselede .......................................... 22 Rust in vrede ...................................... 32 Rutsaert .............................................. 43

S Samper ................................... 67, 68, 71 Samyn ................................................ 35 Sarlardingen ....................................... 92 Sch.Kapelle ........................................ 75

- 106 -


Schell ..................................................36 Schepens ...........................42, 44, 77, 88 Schepers..................................11, 14, 20 Scherens..............................................25 Scherpenheuvel...................................62 Scherrens ....15, 16, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 77, 80, 81, 84, 86, 92, 99 Schotte ..............................18, 61, 80, 85 Schuiferskapelle....................................3 Serrij ...................................................34 Serry .............................................22, 34 Seys.....................................................96 Simoens ..............................................37 Sint Jooris ten Distel...........................17 Sint-Antonius Meulebeke .....................3 Sint-Joriskerk........................................3 Snauwaert ...........................................27 Soenen ................................................80 Soldaat ................................................73 Souvenir d’amitiÊ ...............................83 Souvenir de Lourdes ....31, 50, 62, 88, 90 Spiessens.............................................63 Spriet.............................................36, 87 ST Jan ..................................................25 St. Elooisgilde St. Jan .........................88 St. Jan .................................................88 St. -Joris-Parochie Wildenburg.............3 Steelant ...............................................78 Steen ...................................................31 Steenhault de Waerbeek .....................56 Stenen bloem ....................63, 64, 66, 75 Stenen bloemen ......................39, 40, 83 Stenen bloemenkrans..........................22 Stenen kruis met bloemen ..................27 Stenen mandje met bloemen.........25, 67 Stenen roos .........................................50 stenen roosjes................................18, 72 Stenen roosjes .............31, 33, 73, 77, 91 ster ......................................................98 Stevens................................................44 Steyaert ...............................................95 stoel met wandelstok ..........................77 stolp ....................................................72 Stove ...................................................88 Strobbe................................................13 strooiweide ...........................................4

Strooiweide ........................................ 51

T T Kint........................................... 32, 64 Tagon ........................................... 39, 77 Taveirne ............................................. 98 Technisch lokaal ................................ 54 Thielt.................................................. 20 Tielt............................ 29, 43, 59, 73, 79 tombe ................................................. 83 tranen ............................... 38, 41, 44, 77 Transez............................. 30, 76, 77, 86 Tremmery........................................... 40 Truyaert........................................ 23, 24 Tyvaert ............................................... 83

V V.K.A.J. ............................................. 81 Van Britsom....................................... 51 Van Cauwenberghe .... 22, 24, 29, 64, 76, 80, 86 Van Colen .................................... 70, 82 Van Coppenolle ..................... 50, 51, 82 Van Craeymeersch....................... 18, 63 Van Daele ........................ 19, 76, 79, 90 Van De Kerckhove............................. 77 Van De Moortel ................................. 31 Van de Sompele ........................... 52, 53 Van De Sompele ................................ 40 Van De Velde............................... 37, 67 Van De Voorde .................................. 26 Van De Water .................................... 41 Van Den Driessche ............................ 72 van der Bruggen....................... 3, 55, 56 VAN DER BRUGGEN ..................... 55 Van Doorne............................ 34, 70, 88 Van Eeghem....................................... 31 Van Gampelaere ................................ 18 Van Gelder......................................... 32 Van Hollebeke ................................... 89 Van Houtte......................................... 26 Van Hove ........................................... 42 Van Hulle............................... 27, 68, 70 Van Hullebus ......................... 66, 80, 81

- 107 -


Van Kerrebrouck ................................97 Van Landuyt .......................................93 Van Lersberghe.............................28, 30 Van Maele...............................32, 77, 91 Van Paemel.........................................49 Van Parijs ...........................................30 Van Poucke.......................19, 21, 23, 28 van Praet d’Amerloo...........................54 Van Severen........................................42 Van Slambrouck .................................88 Van Speybroeck..................................78 Van Steen............................................37 Vanbruwaene ......................................84 Vancauwenberghe .... 27, 31, 33, 36, 67, 89, 90, 98 Vancolen.......................................25, 82 Vancoppenolle ..............................51, 87 Vancraeymeersch..........................13, 68 Vandaele .................................47, 59, 78 Vandamme..........................................96 Vande Ginste ................................46, 67 Vande Keere ...........................36, 42, 96 Vande Voorde.....................................22 Vande Weghe ...............................26, 70 Vandecaveye.....................37, 41, 43, 88 Vandekerckhove .................................65 Vandenberghe.....................................83 Vandendriessche.........28, 32, 53, 63, 78 Vanderhaeghen ...................................68 Vanderlinde ........................................90 Vandevannet .......................................82 Vandevelde .........................................95 Vandevoorde.......................................46 Vandewalle ...........................36, 77, 101 Vandeweghe .......................................62 Vandewiele ....12, 19, 29, 31, 37, 39, 44, 49, 59, 61, 63, 66, 69, 76, 78, 86, 96 Vandierendonck..................................40 Vaneeno ........................................28, 87 Vaneenoo ................................30, 60, 85 Vangampelaere .............................68, 96 Vanhauwaert.......................................87 Vanhecke ......................................28, 37 Vanhullebus ........................................51 Vanlandeghem ....................................80 Vanmaele ..............13, 16, 42, 62, 87, 96 Vanneste .......................................23, 78 Vannieuwenhuyse.........................77, 82

Vanpoucke .... 21, 24, 36, 40, 41, 44, 59, 70, 76, 89 Vanrenterghem............................. 19, 61 Vanryckeghem ................................... 93 Vansimaeys........................................ 77 Vanspeybrouck .................................. 79 Vantornhout ................................. 11, 29 Vantornout ......................................... 19 VD. Driessche.................................... 64 Verbeerst............................................ 80 Verbeke............................ 60, 62, 95, 99 Vercoutere.......................................... 19 Vercruysse ......................................... 79 Vereecke ...................................... 61, 72 Verhaeghe .................. 33, 41, 68, 72, 93 Verheire ............................................. 99 Verhelle.............................................. 36 Verhelst.............................................. 70 Verhenne.......................... 42, 70, 78, 82 Verkest ..... 20, 21, 22, 23, 26, 39, 66, 70 Verley................................................. 67 Verleye......................................... 27, 32 Verloove............................................. 83 Vermeire .................... 31, 52, 75, 81, 97 Vermeulen........................ 12, 85, 88, 93 Verrewaere......................................... 29 Verschooten ....................................... 26 Versluys ............................................. 40 Versteele ............................................ 59 Verticale steen in V-vorm.................. 26 Vervaecke .......................................... 59 Vervenne...................................... 22, 75 Viaene ................................................ 85 Vlaeminck.......................................... 65 vlinders............................................... 68 vogels en bloemen ............................. 44 Volckaert............................................ 85 Voorbijganger gedenkt hem............... 44 Voordeck(er)s .................................... 34 Voordeckers ................................. 34, 70 vrije kelder ......................................... 46 vrije kelders........................................ 46 vrije plaats.... 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 48, 52, 64, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 88, 93, 95 vrije plaatsen .................... 15, 60, 75, 96 Vroman .............................................. 18

- 108 -


V-vorm ...............................................26

Wyngene .............. 13, 16, 17, 47, 51, 92 Wynghene .......................................... 20

W Waardamme........................................12 Waerbeek ............................................56 Wallaert ..............................................36 Wambeke ......................................24, 28 wandelstok ..........................................77 wapenschild ........................................54 Wapenschild .......................................55 Wardamme..........................................33 Werbrouck ..............................30, 46, 76 Weyts ............................................77, 86 Wijngene.......................................14, 22 Wildemauwe.......................................21 Wildenb. .............................................15 Wildenburg ..... 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 33, 47, 51, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 91, 92, 93 Wildmauwe.........................................23 Willems...............................................38 Wilrijk.................................................59 Wingene.....3, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 51, 59, 72, 74, 78, 79, 84, 91, 93 Wingene ST Jan...................................25 Wittevrongel .......................................70 Wostyn..........................................26, 35 Wyckhuys .....................................30, 67

Y Yde................. 29, 37, 62, 76, 78, 79, 89

Z Z. M. Camilla..................................... 65 Z. M. Chantal ..................................... 65 Z. M. Clothilde................................... 65 Z. M. Cordula..................................... 65 Z. M. Elisa ......................................... 65 Z. M. Gertrudis .................................. 65 Z. M. Godelieve ................................. 65 Z. M. Justina ...................................... 65 Z. M. Laurentia .................................. 65 Z. M. Lucia ........................................ 65 Z. M. Ludwina ................................... 65 Z. M. Pudentiana................................ 65 Zedelgem ........................................... 78 Zittend jongentje ................................ 60 Zuienkerke ......................................... 16 Zusters Dienstmaagden van Maria .... 65 Zutterman........................................... 97 Zwevezele ................................ 3, 15, 76

- 109 -UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot december 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten. Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 111 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 112 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden. Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850. P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. -. 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 113 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I. Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II. Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 114 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €. 159. Kwartierstaat Etienne L.A. Cappelle. E. CAPELLE - FV-Tielt, 2013, 436 p. - 20 €. 160. De graven van Aarsele. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 200 p. - 12 €. 161. De graven van Kanegem. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 112 p. - 8 €. 162. De graven van Schuiferskapelle. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 86 p. - 8 €. 163. De graven van Doomkerke. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 90 p. - 8 €. 164. De graven van Kruiskerke. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 62 p. - 6 €. 165. De graven van De Ginste. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 200 p. - 12 €. 166. Religieuzen in één van de gemeenten van het werkgebied van FV Tielt. DL. IX. Fons DAS - FVTielt, 2013 - 123 p. - 9 €. 167. Onze Familie. Deel 4. Kwartierstaat gezusters Alina & Irma Minne uit Tielt. Johny LANCKRIET & Fons DAS - FV-Tielt, 2013 - 244 p. - 15 €. 168.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 115 -