__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

“DE GRAVEN VAN SINT-JAN WINGENE” Gemeentelijke Begraafplaats Sint-Jan Wingene

Samenstelling: Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 23-4-2014

-1-


D/2014/8058/07 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgden dan de begraafplaatsen van Koolskamp, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Doomkerke, Kruiskerke en De Ginste. Enkele andere begraafplaatsen volgen in de komende maanden en jaren. Het eigen ontwikkelde systeem laat een vlotte transcriptie toe van de informatie die er terug te vinden is. Deze informatie is een hulp voor de familiekundigen die daardoor mogelijks een deel van de familie kunnen localiseren. In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, Gemeente Wingene1: Parochie Sint-JanBaptist: Begraafplaats gelegen ten noorden van de kerk en toegankelijk via een doodlopende verharde landweg die begint aan de kerk in de Keukelstraat. Bij de oprichting van de parochie Sint-Jan-Baptist in 1913 worden de overledenen naar het kerkhof van Wingene overgebracht. Dit blijft zo tot januari 1921 wanneer de parochie een eigen begraafplaats krijgt. De grond voor de begraafplaats wordt afgestaan door Mevrouw Julie Slock, nicht van de eerste pastoor Picavet. De rechthoekige begraafplaats is volledig omzoomd door een beukhaag waarin een smeedijzeren hek tussen blauwe hardstenen pijlers als toegang. De aanleg wordt getypeerd door een centrale dreef van knotbeuken die loopt van de toegang tot aan kruisbeeld. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt. Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden. Hier en daar noteerde ik als voorbeeld de informatie op deze platen.

1

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/205606 Baert Sofie & Gilté Stefanie: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten). 2009.

-3-


De begraafplaats is voorzien van een strooiweide, een muur met nissen voor asurnen en kleine graven voor asurnen. Deze laatste zijn zoals in de meeste gemeenten tegenwoordig nogal in trek.

Enkele hoofdtypes van graven: -

Ijzeren kruisen treffen we hier niet aan. Houten kruisen. Vlakke stenen maken de meerderheid uit. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig, behalve voor eerder unieke zerken. Voor wat de informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene. Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke. Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Wij hebben getracht zoveel mogelijk informatie over te schrijven, dit lukte niet altijd even goed. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden.

-4-


-

Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn terug te vinden in de index. We denken hier aan: -

Leden van Burgerlijke Overheid of O.C.M.W.. Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. Op deze begraafplaats zijn weinig unieke zerken terug te vinden maar dit werkje is dan vooral van belang voor de familiekundigen die een graf van een familielid kunnen terugvinden. De paden liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Niet alle informatie van op de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben ons vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin 2014. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. We hebben ons best gedaan deze zo goed mogelijk te ontcijferen. Nazicht aan de hand van andere bronnen is aangewezen.

-5-


OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Er is een zekere logica terug te vinden in de nummering. Op ons plannetje hebben we windrichtingen aangegeven die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen om toch enigszins zich te kunnen oriĂŤnteren. De eerste letter geeft de plaats waar de graven zich situeren volgens de windrichting: N, O en W. Daarna volgt een kleine letter en twee cijfers om de plaats van het graf te situeren. De laatste letter geeft de richting aan waar de opschriften werden gevonden.

-6-


-7-


-8-


DE LIJST

Na

Na01O vrije plaats Na02O vrije plaats Na03O vrije plaats Na04O Freddy Persyn 1947-1997. Na05O Blanche Vermeulen 16-2-1933 - 2-3-2003 echtg. Gilbert De Roest. Na06O Marie-Louise Deneweth 1932-2013 x Adelin De Baets.

-9-


Na07O vrije plaats Na08O vrije plaats Na09O Frans Verleye 1934-2013. Foto. Na10O Sara Veleye 1923-1999. Na11O Wilfried Sap 1942-2011 x Monique Duyvejonck. Foto. Plaat: Een hart van goud.

Na12O vrije plaats Na03O vrije plaats Na14O vrije plaats Na15O Sylvere Depestel 1929-1996. Na16O Karel Verheye 1919-2005 x Marcella Ockier. Foto. Na17O vrije plaats.

Nb: Strooiweide Nb01O Antoon Lanckriet 1924-2002. Nb02O NoĂŤl Vandendriessche 1933-2011.

- 10 -


Nc Nc01Z De Zusters Dienstmaagden van Maria. Z.M. Barbara - Coleta Van Hulle - 1812-1866. Z.M. Constance - Julie Verkest - 1854-1915. Z.M. Helena - Silvie Vandekerckhove - 1856-1918. Z.M. Clara - Babara Vandaele - 1849-1931. Z.M. Stephan - Idalie Spriet - 1862-1936.

- 11 -


Z.M. Rosa - Romani Behaeghel - 1866-1953. Z.M. Beatrix - Maria Lambert - 1880-1961. Z.M. Rufina - Emerence Persyn - 1884-1962. Z.M. Gerarda - Maria Deloof - 1897-1983.

Nd Nd01O Centraal kruis. Beneden: Plaat met opschrift: INRI. Bovenaan op sokkel: Mijn Jezus Barmhartigheid. Gezegend in 1923 vervaardigd door Devisschere uit Gent2.

2

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/205606

Baert Sofie & GiltĂŠ Stefanie: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie WestVlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten). 2009.

- 12 -


Ne Ne01Z Gerard Van Eenooghe 1921-1985 x GabriĂŤlle De Saer 1927-2011. Foto. Ne02Z Walter Vanwanseele 1940-2011 x Erna Allaert. Foto.

- 13 -


Foto 16 april 20143 Ne03Z Frans Debie 1942-2010 x Antoinette Dedeyne. Foto. Plaat1: Afbeelding jager met jachthond - Nooit vragend, nooit klagend, alles voor zichzelf dragend, heeft hij veel voor ons gedaan. - van echtgenote en kinderen. Plaat2: Je blijft altijd in onze herinnering. - Familie Dedeyne. Ne04Z Omer Hermie 21 juni 1925 - 2 augustus 2009 x Marie-José Declerck. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben bij voor u gebeden. Ne05Z Andre Lanckriet 1937-2009 x Antonia David. Foto. Plaat1: Alleen wie achterblijft weet hoe het afscheid klinkt. Plaaat2: Overgoed waart gij, onvergeten blijft gij. - Sint Elooisgilde St. Jan. Ne06Z Celina De Bel 1912-2009. Foto.

Nf Nf01N Noëlla Vangampelaere 1934-2008 x Gabriël Hellebuyck 1932-2010. Foto. Plaat1: Dikke kus,.... - Brent, Warre Lentel. Plaat2: Dikke kus,.... Audrey, Renske, Gaëtan, Linke, Tibe. Plaat3: CD-doosje - Tekst: Sta niet stil bij mijn graf. Sta niet stil bij mijn graf met verdriet Ik ben er niet , ik slaap er niet . Ik ben in de wind die door je haren waait , Ik ben in de vruchten die je zaait . Ik ben in de regen die je land bevrucht , Ik ben bij je als je zachtjes zucht . Ik ben in de zon als je ' s morgens ontwaakt En in de maan , als je ' s avonds slapen gaat . Ik ben in de glimlach van mijn kleinkind , Kijk daar maar eens , als je me even niet vindt . Ik ben bij je , zolang je over me praat , In elke herinnering , in alles wat je van me meedraagt . Als je aan mijn graf staat , ween dan niet , Ik slaap er niet , ik ben er niet . Maar ik sta naast je , als je dat wil . Naar een gedicht van Mary Elizabeth Frye 3

Vergelijk Nf01N. CD-doosje verplaatst.

- 14 -

(Joke C.).


Foto 30/12/20134

Nf02N Frans Lannoo 1921-2008. Foto. Plaat: Aan mijn dierbare Echtgenoot en onze lieve vader. Nf03N Jan Zutterman ° 23.08.1953 - + 26-10-2006 - Willy Zutterman ° 7.07.1926 - + 30.06.2008. Plaat: Alles vergaat, alles verdwijnt behalve het aandenken. - Vanwege de buren. Nf04N Camiel De Soete 1927-2006 x Rachelle Timmerman 1922-2013. Foto. Plaat1: Lourdes - De tijd gaat voorbij de herinnering blijft. Plaat2: Voor ons blijf je hier, diep in ons hart. Plaat3: Wij hadden jou zo graag in ons midden. Nf05N Raoul Bert 1935-2005 x Cecile De Ketelaere. Foto. Plaat: Plots ging je heen, onuitsprekelijk verdriet, vergeten zullen we je niet. - Cécile, kinderen en kleinkinderen. Nf06N Albert Debie 1915-2004 x Rachelle Mortier 1920-2005. Plaat: Nooit zullen we nog beleven wat je ons met zoveel liefde hebt gegeven. - Fam. Devos - Debie.

4

Vergelijk Ne02Z. CD-doosje verplaatst.

- 15 -


Ng Ng01Z Paula Depauw 1939-2012. Foto. Ng02Z tot Ng09Z 8 vrije plaatsen.

Nh Nh01Z de familie Henri Scherrens - Vandevoorde. Koperen plaat, afbeelding Maria en Christus bij het graf.

Nh02Z 354 Rustplaats van MW Julie Lema. Geb. Te Ruiselede 11-12-1885 - Overl. te Wingene ST Jan 22-4-1944. Echte van MR Petrus Degant. Geb. te Wingene 28-9-1886 en er overl. Te ST Jan 24-7-1962. Foto.

- 16 -


Nh03Z Rustplaats van MW Marie Elodie Spriet.Geb. te Wingene 12-8-1875 alhier overl. 27-91947. Echte van MR Jules Brouckaert. Geb. te Wingene 1-11-1879 - overl. te ST Jan Wingene 7-11-1950. Plaatje BHH5. Informatieplaat los van verticaal deel van de zerk.

Nh03Z Maurits Neirynck 1900-1979 x Zulma Bonne 1910-2005. Foto. Nh04Z Familie Odiel Schepers - Vaneenoo. Nh05Z Familie Lucien Vaneenoo - Houtekier.

5

BHH: Bond Heilig Hart.

- 17 -


Oa Oa01W Marcel David 1916-1936 - Marcella Vannieuwenkerke 1918-2004. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten - Van de geburen.

Oa02W Familie Frans Goethals 1914-1996 - Maria Depraeter 1911-2001. Oa03W Familie Jules De Mil - Dossche. Foto. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten. Oa04W Willy Deboot 1930-1994 - Eveline Debouck. Foto.

Ob Ob01W Michel Debouck 1924-1987 - Camilla Depestel. Ob02W Familie Maurice Huys 1903-1988 - Maria Lenoir 1905-1952. Foto. Plaat: Je naam blijft bij ons leven lang - Van Johny en Christiane.

- 19 -


Oc Oc01W Familie Alfons Neiring - Deneweth. Oc02W Familie Georges Devooght 1903-1994 - Devriese 1906-1968. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Oc03W August Cornilly 1908-2000 - Gabrielle Bouteligier 1905-1971 - Herniette Cornilly 1936-1937. Plaat: August, bedankt voor al wat u deed - Sint-Elooisgilde Sint Jan. Oc04W vrije plaats. Oc05W Familie Kamiel Van Daele - Lannoo. Oc06W Rustplaats van Achiel De Ruyck 1890 + 1969 zyn echt. Juliana Deneweth 1888 + 19676. Oc07W AndrĂŠ De Ruyck * 9-10-1924 - + 29-9-1998.

6

Bijschildering letters onzorgvuldig, geboortejaar Achiel lijkt wel 1990.

- 20 -


Od Od01 W Gerard Verbrugge 1904-1997 - Godelieve Lambert 1899-1968. Plaat1: Foto met tekst: We vergeten u nooit - uw kinderen. Plaat2:Uw edel hart heeft ons zoveel gegeven. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

Oe Oe01W Rustplaats der familie Camiel Duyck - Goddyn. Alfa en Omega. Stenen roosjes bovenaan. Oe02W Familie L. Algoet - Van Gampelaere. Foto. Plaat1: De herinnering aan elkaar blijft schoon.

- 21 -


Plaat2: Lourdes - Kruisje met afbeelding verschijning. Oe03W Familie Antoine Roets - Zulma Algoet 1929-1991. Foto. Plaat1: Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon. Plaat2: Nous ne t’ oublierons jamais. Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Plaat4: Rust zacht. Plaat5: Een hart vol goede gaven ligt hier begraven. Plaat6: A ma Maman bien Aimée. Oe04W Familie Schepens - Vanhaelewyn. Joris 1955-2002 Ere-Advokaat. Raymond 19162012. Foto met tekst: Nooit vragend, nooit klagend, alles voor zichzelf dragend, heeft hij veel voor ons gedaan.

Oe05W Willy Maes 1922-2002 - Gabriëlle Vangampelaere 1927-2011 Foto. Ineengevouwen handen. Plaat1: Jou vergeten kunnen wij niet, wij leven verder met een stil verdriet. - Uw kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Goed waart gij onvergeten blijft gij - Van uw Echtgenote.

- 22 -


Plaat3: A mon Ami. Oe06W Cyriel Oosterlinck 1899-1988 - Maria Vantornout 1905-1989. Oe07W Familie Georges Bogaert - Defour. Plaat1: Goed waart gij - Onvergeten blijft gij. Plaat2: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - Vanwege de geburen. Oe08W Rustplaats der familie M. Andries - Allaert. Oe09W Familie E.O. Allaert - Dobbelaere.

Of Of01W Rustplaats van Petrus Vandevoorde. Geb. Wingene 29-3-1864 - Overl. Wildenburg 17-3-1944. Of02W Rustplaats der familie M. Van Wanseele - Schepers. Of03W NoĂŤl Allaert 1928-1991 - Denise Van Wanseele 1931-1989.

- 23 -


Og Og01Z Peter Vande Velde * 27-1-1983 - + 15-9-2002. Foto. Plaat1: Peter, kort was je leven, vriendschap steeds je streven, ongedwongen met een lach, bracht je vreugde elke dag. Plaat2: Peter - Een hart van goud, vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven Fam. Maenhout. Plaat3: Samen waren wij gelukkig, die tijd is nu voorbij. Jouw liefde en warmte liet je achter hier bij mij. -Van je vriendin Saskia. Plaat4: Kubusvormige steen met bovenaan schild Club Brugge - Een zijde tekst: Van je broer Steven.

- 24 -


Og02Z Adrien Devos 1937-2003. Foto. Plaat: Wat jij voor ons betekende, vergeten wij nooit. - Familie Maes.

- 25 -


Og03Z Conny Neirinck * 27-03-1973 - + 20-03-2003. Mama van Margaux + 09-03-2003. Echtgenote van Frank Callens. Foto.

Plaat1: Conny, ik blijf jou altijd dankbaar voor zoveel... en in mijn gedachten vergeet ik je niet. - Frank. Plaat2: Conny, u vergeten wij nooit. - De bende. Plaat3: Conny, we zullen je missen elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan. Nonkels en tantes fam. Callens. Plaat4: Liefde en geluk kon niet stuk, je was als een zon die nimmer doven kon. - Opa, ooms en tantes. Plaat5: Uw vriendschap blijft in ons hart bewaard. - Vanwege Gilbert en - Jeannette. Plaat6: Conny, uw vriendschap zal in ons hart bljven voortleven. - Klasgenoten I.W.. Plaat7: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Christine en familie. Plaat8: Conny - Margaux - Dochter lief, met jouw klein engeltje blijft U voor altijd in ons hart. - Moe & Va.

- 26 -


Plaat9: De grenzeloze liefde, die jij naar ons hebt uitgestraald, wordt nu in eindeloze herinnering vertaald - Ronny & Wendy en kinderen. Plaat10: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet - Veerle en Wim. Og04Z Irma Lanckriet 1890-1987 weduwe van Henri Vandenbussche. Og05Z vrije plaats. Og06Z vrije plaats. Og07Z Rustplaats van vrouw Alice Deloddere. Geb. 14-7-1891 - Overl. 7-3-1957. Echt. van Heer Achiel Lankriet. Geb. 11-6-1889 - Overl. 20-9-1967. Plaat1: Stenen mandje met bloemen. Plaat2: Stenen bloem - Tekst: Aandenken. Plaat3: Vader - Moeder - Voor ons blijft u steeds het hoogste, het edelste. Plaat4: Steen met speciaal teken.

Og08Z vrije plaats.

Oh Oh01N Julien Vandevoorde 1923-1992 - Mariette Mouton 1926-2013. Foto. Plaat1: Uw kinderen en kleinkinderen vergeten U nooit. Plaat2:Uit ons midden maar niet vergeten - vanwege de geburen. Plaat3:Rust zacht lieve echtgenoot - In gedachten blijft gij bij ons. Plaat4: We danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet. - Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Oh02N Oscar Claerhout 1911-1993 - Maria Van Bruwaene 1909-1996. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten.

- 27 -


Oh03N Germaine Van Landschoot 1912-1993. Oh04N Julien De Vriese - NoĂŤlla Weyts 1940-1993. Plaat1: Goed waart gij - onvergeten blijft gij. Plaat2: Steeds waren wij blij, een Moeder te hebben zoals jij. Oh05N Familie Maurits Landuyt 1930-1993 - Anna Vandaele 1931-2002. Foto. Plaat1: Te vroeg zijt ge mij ontnomen maar in mijn hart blijft gij altijd wonen - uw echtgenote. Plaat2: Aan mijn lieve Peter. Plaat3: Te Beauraing heb ik voor u gebeden. Plaat4:Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Oh06N Familie Firmin Vandewiele - Maria Steenhuyse. Foto.

Oi Oi01Z Rustplaats van Anna De Marrez 1905-1952 echt. van Jozef Mouton 1895-1977. Oi02Z Irma Muylaert 1908-1996 wed. van Marcel Vande Casteele. Oi03Z vrije plaats.

- 28 -


Oi04Z Charles 't Kindt 1914-1989 echtgenoot van Maria Lambert 1919-2008. foto. Plaat1: Lourdes - A la grotte beni nous avons priĂŠ pour toi. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten - St. Elooisgilde. Plaat3: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - Vanwege de geburen. Plaat4: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Oi05Z Familie Vandevelde - Spriet. Oi06Z Familie Triphon Debel - Vandenabeele. Vooraan Triphon 1920-1990 - Adrienne 1922-2009. Plaat1: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij - Vanwege de geburen. Plaat2: Voor al je goedheid zeggen wij je dank. Plaat3: Lieve pepe u vergeten wij nooit.

Oi07Z Familie Leon Yde 1901-1990 - Clara De Vos 1909-1992. Plaat1: Aan onze beminde grootouders - Wat je voor ons betekende vergeten we nooit. Oi08Z Familie Gerard Debie - Marcella Defour 1924-1991. Plaat1: Wij zullen je nooit vergeten.

- 29 -


Plaat2: Goed waart gij - Onvergeten blijft gij - Vanwege de geburen. Oi09Z Adiel Debie 1912-1991 - Julia Debackere 1916-2006. Foto.

Oj Oj01Z Rustplats van vrouw Leonie Van Colen 1869-1949. Echtg. Heer Richard Van Bruaene 1876-1967. Oj02Z Magdalena Snauwaert 1904-1987. Oj03Z Celina Verhaeghe 1899-1988 dochter van Ivo en Leonia Declercq.

Oj04Z Hier rust Germana Persyn wed. Marcel Vandenabeele 1903-1988. Oj05Z onleesbaar. Foto. Plaat1: Vanwege vrienden en geburen. Plaat2: Rust zacht lieve moeder. Plaat3: De KAV dankt u. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 30 -


Oj06Z Rene Desoete 1925-1988 echt. van Marcella Ballegeer. Foto. Oj07Z Hier rust Paul Depauw echtg. van Andrea Vanlaere 1936-1988. Foto. Plaat1: Vanwege je soldatenvrienden. Plaat2: Van schoonouders, schoonbroers en schoonzusters. Oj08Z Hier rust Margaretha Vansimaeys wed. van Adolphe Desoete 1900-1988. Oj09Z Hier rust Emeric Desmet 1914-1989.

Ok Ok01Z Marcel Debie 1905-1986 echtgenoot Julia Mortier - Maria Lambert. Ok02Z Maria Lambert 1906-1987 wed. van Adolf Debie en Marcel Debie. Ok03Z Hier rust Leonie Tratsaert wed. van Arthur Willem 1909-1987.

Ok04Z Hier rust Maria Alida Deconinck wed. van Achillius Verstraete 1900-1987. Ok05Z 114 Camiel Vancraeymeersch 14-11-1910 - 8-8-1987. Plaat1: Stenen bloem.

- 31 -


Plaat2: Stenen kruis met bloem. Plaat3: Eeuwig aandenken.

Ol Ol01Z 116 Rustplaats van Leonie Verhoye. Geb. Wingene 13-6-1877 alhier - overl. 18-121943. Echtgenoote van Charles Van Colen. Geb. Egem 17-8-1873 - Overl. Wingene 4-31860. Ol02Z Bertha Maes 1907-1986 weduwe van Charles Dauw. Ol03Z Valere Van Daele 1905-1986 echt. van Anna Lambrecht. Plaat: Aandenken. Ol04Z Rustplaats van Heer Bernard Van Nieuwkerke. Geb. 19-5-1879 - Overl. 12-1-1945 en zijn echtgenote Vrouw Maria Duyvejonck. Geb. 25-9-1882 - Overl. 4-3-1962. Plaat: Aandenken - Aan mijn beminde vader. Ol05Z Odiel Bert 1900-1985 echt. van Zenobie Verhaeghe 1896-1986.

- 32 -


Ol06Z Gerard Vaneenooghe 1921-1985 echtgenoot van Gabrielle Desaer. Plaat1: Aan mijn lieve vader. Plaat2: Aan mijn lieve Peter. Plaat3: Al ben je van ons weggenomen we bljven altijd van je dromen. Plaat4: Te vroeg viel stil uw levensreis - Doch wat God wil is wijs - De Keukelstraat. Ol07Z Albert Berthelot 1920-2009 - Suzanne Meirhaeghe 1921-1985. Plaat1: Groot is onze smart toch leeft gij voort in ons hart. Plaat2: Rust zacht lieve moeder.

Om

Om01Z vrije plaats. Om02Z Hier rust Godelieve Braet wed. Albin Vangampelaere 1900-1983. Foto. Plaat: Aan onze beminde moeder. Om03Z Hier rust Magdalena De Bie wed. van Adhemar Van Gampelaere 1906-1983. Foto.

- 33 -


Plaat: Uw kinderen vergeten u nooit. Om04Z Hier rust Edgar Bruggeman echtg. van Anna Defauw 1931-1983. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden. Plaat2: Rust zacht lieve echtgenoot en vader. Om05Z Hier rust Maurits Debouck echt. van Magdalena Vanderhaeghen 1915-1983. Plaat: Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon.

Om06Z Hier rust Leon Van Steckelman zoon van Constant en Alida Desmet 1920-1984. Om07Z Hier rust Flavie Verfaillie 1896 + 1984 weduwe van Remi Demuynck. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Om08Z Julia Vaneenoo 1911-1985 echt. van G. Vaneenoo. Om09Z Hier rust Maurits Lambert echtg van Magdalena Wambeke 1897-1985.

- 34 -


On On01Z Rustplaats van heer Jules Lambert 22-7-1875 - 21-3-1922. Zyne echtgenoote vrouw Leonie ’T Kind 28-9-1869 - 29-12-1941. On02N Remi Halain 1901-1982. Foto. On03N Gustaaf TransÊ 1898-1982 echt. van Maria Mortier.

On04N Hier rust Irma Mestagh wed. van Alberic Maes 1897-1983. Plaat1: Rust zacht lieve moeder. Plaat2: Rust zacht lieve meter. On05N Hier rust Alexia Desoete wed. van Remi Landuyt echt. van Theophiel De Bel 19001983. Foto. Plaat: Rust zacht lieve moeder. On06N Gaby Vandevoorde 1957-1983. Zoon van Julien en Mariette Mouton. Foto. Plaat: Rust zacht lieve Broer. On07N Hier rust Theophiel De Bel wed. van Alexia Desoete 1904-1983. Foto. On08N Hier rust Rachel Desmet wed. van Gustaaf Goeminne 1905-1983.

- 35 -


Plaat: Rust zacht lieve moeder. On09N Hier rust Irma Desmedt wed. Maurits Vandevyvere 1901-1983. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Oo Oo01Z Ons Toekomst Uw Rijk. Rustplaats van de familie Ch. Denneweth - De Ram. Arduinen plaatjes verbonden met staaf aan zijkanten. Stenen roosjes. Koperen plaat Christus aan het kruis. Plaat: A ma belle sœur.

Oo02Z Hier rust Laurent Depauw 1910-1992 echtg. Celina De Bel. Foto. Plaat: Alles vergaat Alles verdwijnt behalve het aandenken.

- 36 -


Op Op01Z vrije plaats. Op02Z vrije plaats. Op03Z vrije plaats. Op04Z Ine Vanslambrouck * 22 juli 1996 - + 25 oktober 1996. Op05Z Aandenken aan Ludwina en Monique Debrabandere. Dochtertjes van Remi en Juia Vanden Abeele. Op06Z Wim Verstraete 17-6-1970 - 8-3-1981. Houten kruis. Plaat1: Aandenken - vanwege uw klasmakkers. Plaat2: Aandenken - Ria-Bob - Ronny-Patricia

Op07Z Heikky De Backer 1980-1990. Foto. Plaat1: Piramide - Lourdes.

- 37 -


Plaat2: In gedachten blijft ge bij ons. Plaat3: Afbeelding Moeder Maria - Rust zacht lieve Heikky - Je neven en nichtjes. Plaat4: Vanwege uw klasgenoten. Plaat5: Afbeelding bloem - Wij denken aan U - Jonas en Jolien. Plaat6: Ingewerkte CD Clouseau - Ik hou er van. Plaat7: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Oq Oq01Z Lydie Gabrielle Allaert 30.11.29 - 26.3.30. Dochtertje van Octave en Maria Dobbelaere. R.I.P..

Or Or01N Hier rust Carola Algoet. Dochter van Louis en Bertha Van Gampelaere 1924-1975. Foto

- 38 -


Plaat1: Eeuwig aandenken. Plaat2: Lourdes - Stenen kruis met bloemen. Or02N Familie Marcel Van Colen - Quintyn. Foto. Plaat1: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - vanwege de geburen. Plaat2: Lourdes - Stenen kruis met bloemen. Or03N Familie Walter Vandenabeele - Maria Linclau. Plaat1: Te vroeg zijt gij van ons heengegaan doch in ons hart blijft gij bestaan - Van de Keukelstraat. Plaat2: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Plaat3: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij - Van de geburen.

Or04N Familie Vannieuwenhuyse - Halain. Aime 1893-1990 - Irma 1891-1980 - Maria 1925 - - Jullien 1928-2012.

- 39 -


Os Os01Z Familie Albert Van Roose - Carola Desaer en zoon Gerard. Foto. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat2: Uw aandenken blijft ons immer bij - Van de Keukelstraat. Plaat3: Vanwege de geburen. Os02Z Familie Jules Van Bruwaene - Zulma Nering. Os03Z Familie Adiel De Graeve - De Roo. Plaat: Vanwege de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Os04Z vrije plaats. Os05Z Jeanette Pyferoen 20-1-1949 - 28-2-1949.

- 40 -


Ot Ot01Z Infomatieplaat verdwenen. Onderaan: Mijn Jesus Bermhertigheid.

Ot02Z Hier rust Mevr. Euphrazie Eliza Damoes. Echt. van heer Richard De Mil * 10-5-1885 + 7-12-1963. Gemeentenota: Grafstede van Damoes Euphrazie Eliza, overleden op: 12/7/1963. Vervallen is op: 1/1/1979 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis). Ot03Z Bid voor de ziel van heer Bruno Vandekeere. Echt. van Mevr. Marie Valencyn. Geb. te Wingene 2-7-1876 en er overl. 6-7-1964. Rust in Vrede. Os04Z vrije plaats. Ot05Z Infoplaat verdwenen. Ot06Z Bid voor de Ziel van heer Kamiel Yde. Wed. van wijlen Mevr. Leonie Desaer. Geb. te Ruiselede 17-8-1872 - Overl. te ST Jan Wingene 9-9-1964.

- 41 -


Gemeentenota: Grafstede van Yde Kamiel, overleden 9/9/1964. Vervallen is op 1/1/1980 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis). Ot07Z Bid voor de Ziel van Heer Pieter Depoorter * 26-2-1886 - + 21-10-1964. Echt. van Mevr. Celina Van Gampelaere * 21-8-1888 - + 25-7-1968. Sporen van vroegere foto’s. Decoratie met bloemen. Gemeentenota: Grafstede van Depoorter Pieter, overleden 10/21/1964. Vervallen is op 1/1/1980 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis).

Ou Ou01Z Hier rust François Polspoel. Echt. van Sylvie Deprez 1902-1962. Sporen van gemeentenota. Nota zelf verdwenen.

- 42 -


Ou02Z Bid voor de Ziel van Mijnheer Achiel Meirhaeghe. Wed. van vrouw Marie Fonteyne en van vrouw Marie-Louise De Vos. Geb. te Ruiselede 13-5-1876 - Overl. te Wingene ST Jan 25-11-1962. Gemeentenota: Grafstede van Meirhaeghe Achiel, overleden 11/25/1962. Vervallen is op 1/1/1978 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis). Ou03Z vrije plaats. Ou04Z Hier rust Depoorter NoĂŤl. Zoon van heer Michel en Mevr. Madeleine Wyckhuys. Geb. te Beernem 12-4-1944 - Overl. te Gent 15-7-1963. Sporen van vroegere foto. Decoratie met bloemen. Gemeentenota: Grafstede van Depoorter NoĂŤl, overleden 7/15/1963. Vervallen is op 1/1/1979 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis). Ou05Z Hier rust jonge heer Aurel Devriese. Zoon van heer Rene en mevr. Celina Yde. Geb. te Wingene 6-5-1944 - Overl. te Gent 24-4-1964. Gemeentenota: Grafstede van Devriese Aurel, overleden 4/24/1964. Vervallen is op 1/1/1980 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis).

Ov Ov01Z Rustplaats van Jules Degraeve 1883-1954 - Elodie Degraeve 1875-1957. Afbeelding palmtak. Gemeentenota1: Grafstede van Degraeve Jules, overleden 1/1/1954. Vervallen is op 1/1/1970 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis). Gemeentenota2: Grafstede van Degraeve Elodie, overleden 1/1/1957. Vervallen is op 1/1/1973 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis).

Ov02Z Hier rusten Adolf Dossche - Bertha Vanlaere. Vier arduinen paaltjes met arduinen staaf aan de zijkanten. Gemeentenota: Grafstede van Vanlaere Bertha Maria, overleden 3/24/1978. Vervallen is op 1/1/1994 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis).

- 43 -


Gemeentenota: Grafstede van Dossche Adolphus, overleden 4/3/1962. Vervallen is op 1/1/1978 en zal verwijderd worden. (15 jaar jaar zijn verstreken sedert de begrafenis). Ov03Z Hier rust Valerie 't Kindt. Dochter van C. en Juliana Deneweth 1877-1961. Plaat1: Lieve meter rust zacht. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Ov04Z Hier rust Cyriel Halain. Echtg. van Agnes Verheye 5-8-1905 - 3-1-1962. Sporen van gemeentenota. Nota zelf verdwenen. Ov05Z Bid voor de Ziel van heer Victor Persyn. Geb. te Wingene 28-9-1881 - Overleden te Wingene ST Jan 5-4-1962 en van Juffr. Maria Persyn. Geb. te Wingene 4-10-1885 - Overl. te Wingene ST Jan 24-4-1962. Opschrift Credo. Decoratie met palmtak. Sporen van twee gemeentenota’s . Nota’s zelf verdwenen.

- 44 -


Ow Ow01Z Magdalena Wambeke 1903-1997 wed. van Maurits Lambert.

Ow02Z Oscar Vancoppernolle 1938-1998 echtgenoot van Diana Debie. Foto. Plaat1: Uw plaats is ledig rond de haard maar uw beeld blijft in ons hart bewaard. Kinderen en kleinkinderen. Plaat2: U altijd beminnen u nooit vergeten - uw Echtgenote. Ow03Z Sylvia Deprez 1906-1999 wed. van Frans Polspoel. Ow04Z Lincy Claerhout 1979-2001. Foto. Plaat1: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank. - KLJ Gewest Tielt. Plaat2: Wie voortleeft in het hart van de zijnen kan nooit uit het leven verdwijnen. Collega’s ITC. Plaat3: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij je niet - KLJ Aarsele. Plaat4: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Plaat5: Lincy, je zal altijd dicht bij ons blijven. - Luc ~ Mia - Carine ~ Ludo - Nancy ~ Jan - Vicky ~ Kris - Wendy ~ Nico.

- 45 -


Ow05Z E.H. Joost Van Landuyt 1920-2007.

- 46 -


OW06Z vrije plaats.

Ox Ox01N Marie-JosĂŠ De Roest 1941-1993 echt. van Urbain Billiet. Foto. Plaat1: Goed waart gij onvergeten blijft gij - Aan onze dochter. Plaat2: Vanwege vriendenkring derde Leeftijd Bekaert Aalter. Plaat3: Een levende herinnering, is onze troost. We vergeten je nooit. - Kurt, Conny, Nico & Jolien.

Ox02N Martha Vermeulen 1905-1994 weduwe van Alphonsius De Witte. Ox03N Hier rust Marcella Ballegeer 1926-1994. Wed. van RenĂŠ Desoete. Foto. Plaat: Wij die achterblijven vergeten je nooit - Luc-Marleen en Jurgen. Ox04N Leon Verdonck 1929-1995. Echtg. van Irene Meuleman. Foto. Ineengevouwen handen.

- 47 -


Tekst bij foto: Vader in alle stilte zijt gij heengegaan maar jij blijft in ons verder leven voortbestaan. Ox05N Gerard Van Eenoo 1908-1996. Wed. van Julia Vaneenoo.

Ox06N Elza Vanmaele 1911-1997 wed. van Maurits Lannoo. Gillis Lannoo 1950-2011.

Oy Oy01Z Rustplaats van Heer Hector Van Bruwaene 1867-1946. Echt. van Mevrouw Valerie Devriese 1877-1945. Oy02Z Hier rust Anna Verhaeghe wed. van Vital Dobbelaere 1918-1989. Oy03Z Hier rust Maria Denolf. Wed. van Albert Debel. Echtg. van Antoon De Witte 19361989. Foto. Plaat: Het was goed samen te zijn. Oy04Z Hier rust Georges Desoete 1923-1999 echt. van Georgette Vandaele. Foto.

- 48 -


Tekst naast foto: Wij hadden jou zo graag in ons midden. Oy05Z Hier rust Rene Devriese echt. van Celina Yde 1910-1950. Oy06Z Hier rust Camiel Desoete 1893-1971 en echtg. Maria Ornelis 1894-1959. Onderaan: Aan onze duurbare moeder. Plaat (gebroken in twee stukken): Aan onze betreurde Vader.

Oy07Z Anna Lambrecht 1911-1998 wed. van Valere Van Daele. Oy08Z Celina Yde 1911-1993 wed. J. De Bouck - R. Devriese. Oy09Z Adeline Lambert * 15-7-1907 - + 18-2-1991. Plaat: Uit ons midden maar niet vergeten.

Oz Oz01N Familie Joseph Cyriel Verstraete - Schepers.

- 49 -


Oz02N Gezusters Brouckaert. Oz03N Rustplaats der familie G. Lambert - De Vooght. Plaat: Een roos voor elke dag - Vanwege de geburen. Oz04N Familie Arthur Debouck - Van Oost.

Oz05N Emiel Depestel 1887-1979 - Caroline Ballegeer 1889-1972.

- 50 -


Wa Wa01O Adolf Debackere * 23-5-1923 - + 10-6-1980 - Martha Deroust * 15-12-1926 - + 2903-1993. Wa02O Familie Theophile Kinds - Vandevoorde. Plaat1: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - Vanwege de geburen. Plaat2: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. - Vanwege de geburen. Wa03O Familie Adolf Deroo - Irma De Meulenaere. Foto. Plaat: U vergeten zullen wij nooit.

Wa04O Familie Maurice Meirhaeghe - Lannoo. Foto. Wa05O Urbain Deguffroy 1903-1985 - Gabrielle Snaet 1913-1989. Wa06O Achiel Neiring 1903-1964 - Bertha Waelens 1903-1985. Plaat: Stenen bloemstuk - Aan onze beminde vader. Wa07O Familie Maurice Bearelle - Vandeputte.

- 51 -


Plaat: Rust zacht lieve Echtgenoot.

Wb Wb01O Familie Van Colen. Wb02O Rustplaats Duyck Alina - Gerard Maria. Plaat: Rust zacht lieve peter.

Wb03O Alidor Vanmaele 1911-1985 - Anna Schepens 1913-2011.

Wc Wc01O R.I.V. Felix Vancraeymeersch 1915-1974 - Clara Debaets 1925-2011. Ineengevouwen handen. Plaat1: Vader wacht op mij.

- 52 -


Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier begraven. Wc02O 563 Familie Vandenabeele - Verhaeghe. Vooraan Gerard 1905-1974 - Maria 1903-1984. Plaat1: Stenen bloemstuk. Plaat2: Los kruis. Plaat3: Moeder en kind - Informatieplaat verdwenen. Plaat4: Alles vergaat, alles verdwijnt, behalve het aandenken. Plaat5: Uw aandenken blijft ons immer bij.

Wc03O Familie Remi Debrabandere - Vandenabeele. Vooraan: Enkele letters over van wat eens naam man en vrouw met datum moet zijn geweest. Overgebleven eerste lijn: E 1 O . Overgebleven tweede lijn: LI 1 Plaat: Stenen bloemstuk. Wc04OFamilie Bruno Van Wonterghem - Van Severen. Foto. Wc05O Familie Florent David 1902-1978 - Denolf 1903-1986. Foto.

- 53 -

1 .


Wd Wd01O Daniel Pyfferoen 1919-1998 - Alice Van Gampelaere 1928-2001. Foto. Plaat1: Daniel bedankt voor al wat u deed - Sint-Elooisgilde Sint-Jan. Plaat2: A notre Oncle - Souvenir. Plaat3: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - Van de geburen. Wd02O Leon Snauwaert 1901-1980 - Suzanne Weyts 1904-1997. Foto. Plaat: Konden onze gedachten u doen herleven gij waart altijd bij ons gebleven - Uw kinderen en kleinkinderen. Wd03O Leon Patteeuw 1924-1997 - Maria Van Walleghem. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

- 54 -


We We01O Familie A. Van Colen - Lambert. Foto.

Wf Wf01O Bid voor de Ziel van Mevrouw Eugenie Keirsebilck. Geb. te Wingene 14-5-1892 Overl. te Wingene ST-Jan 17-4-1960. Echt. Van mijnheer Alfons De Roo. Geb. te Ruiselede 15-10-1881 - Overl. te ST-Jan 11-1-1963. Stenen roosjes. Wf02O Rustplaats van de familie Emiel De Graeve - De Buysser. R.I.P.. Wf03O Rustplaats der familie A. Duyck - Vandekerckhove. Alfa en Omega. Stenen roosjes.

- 55 -


Wf04O Rustplaats der familie Adiel De Meulemeester - Vandevyvere. Onderaan Mijn Jezus Barmhartigheid. Stenen roosjes. Plaat: Stenen bloem.

Wf05O Rustplaats van Vrouw Marie Snauwaert 1887-1961. Echtt van Heer Arthur Allaert 1890-1963. Opschrift PAX. Wf06O De Familie Vandendriessche - Vanderhaeghen. Afbeelding gevouwen handen. Plaat: Rust zacht lieve vader.

Wg Wg01Z Leon Weyts 1906-1942 - Irma Debackere 1910-2001. Wg02Z Hier rust Gustaaf Goeminne echt. van Rachel Desmet 1902-1982. Plaat: Rust zacht lieve vader. Wg03Z Hier rust Maria Debie wed. van Georges Degraeve 1903-1981.

- 56 -


Plaat: Informatieplaatje verdwenen. Wg04Z Maria Rotte 1901-1981 wed. van A. Vermeulen. Wg05Z Hier rust Albin V. Gampelaere echt. van Godelieve Braet 1894-1981. Oudstr.Vuurkr. 1914-1918. Foto. Plaat: Rust zacht lieve vader.

Wg06Z Hier rust Magdalena VD.Straeten wed. van Daniel Desoete 1905-1981. Foto. Wg07Z Maria Valencyn 1891-1981 wed. van B. Vandekeere. Plaat: Aan onze lieve grootmoeder.

Wh Wh01Z Hier rust Adolf Desoete echt. van Margaretha Vansimaeys 1895-1980. Plaat: Rust zacht lieve peter. Wh02Z Hier rust Emelie Verleye wed. van Cyriel Defauw 1896-1980.

- 57 -


Plaat: Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Wh03Z Margriet Snauwaert 1891-1980. Plaat: Aan onze beminde tante. Wh04Z Hier rust Magdalena Deserranno wed. van Adiel Verheye 1897-1980. Plaat1: Lourdes - Informatieplaatje verdwenen. Plaat2: Dood maar niet vergeten. Wh05Z Hier rust Jules Desaer 1875-1941 en zijn echt Sedonie Van Gampelaere 1890-1971.

Wi Wi01Z Ter Zalige Gedachtenis van Henri De Vriese Wyngene 1862 - ST Jan 1955 - Emma Van Nieuwkerke. Geb. te Wyngene 3 juni 1867 - Overl. te ST Jan 14 maart 1941. R.I.P.. Knielsteen met tekst: Een gebed A.U.B.. Afsluiting met ketting. Beneden: Mijn Jesus Barmhartigheid. Wi02Z Famlie Vandewiele - Vandecaveye. Geert 1964-1980 - Rosette 1940-2006 - AndrĂŠ.

- 58 -


Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij. Plaat2: Eeuwig aandenken. Wi03Z vrije plaats. Wi04Z Hier rust Marie Verhaeghe 1889-1980. Wi05Z Rustplaats van Karel Snauwaert. Geb. Wingene 1-7-1862 - Alhier overl. 25-5-1941. Echtgenoot van Romanie Declercq. Geb. Wingene 15-2- 1895 - Alhier overl. 10-1-1951.

Wi06Z Hier rust Charles Verhaeghe 1891-1980. Plaat1: Van uw vrienden. Plaat2: Aan mijn beminde peter.

Wj Wj01Z Familie Remi Lambert - Coopman.

- 59 -


Wj02Z Hier rust Albert De Bel 1936-1979 echtgenoot Maria Denolf. Foto. Plaat1: Aan vader. Plaat2: Rust zacht lieve zoon. Plaat3: Rust zacht lieve echtgenoot.

Wj03Z Hier rust Adhemar Vangampelaere 1904-1979 echtgenoot Magdalena De Bie. Foto. Plaat1: Rust zacht lieve vader. Plaat2: Rust zacht lieve echtgenoot. Plaat3: Rust zacht betreurde grootvader. Wj04Z Hier rust Bertha Vanmaele wed. van Jules David 1900-1978. Foto. Wj05Z vrije plaats. Wj06Z Charles Dauw echt. van B. Maes 1905-1978.

- 60 -


Wk Wk01Z Links: Hier rust Hortentia Le Meigre Geb. te Tielt 31-1-1874 - Overl. te Wingene ST Jan 3-1-1954 WedE van Edmondus Van Daele. Rechts Zalige Gedachtenis van mijnheer Edmond Vandaele Geb. te Tielt 8-5-1861 - Overle. Te Wijnghene ST Jan 21-12-1938. Echtgenoot van Hortence Le Meigre. R.I.P.. Koperen platen afbeelding biddende engelen.

Wk02Z Julien De Bouck echt. van Celina Yde 1908-1939. Wk03Z Duurbaar aandenken van Hortense De Pyper Geb. te Doomkerke (Ruiselede) den 1 Oct. 1876 - Overl. te Sint-Jan Wingene 30 april 1939 en haar echtgenoot Charles Craeymeersch Geb. te Wingene den 21 april 1873 - Overl. te Wildenburg den 23 jan. 1944. Foto. Wk04Z Rustplaats der familie Van Colen. Wk05Z Hier rust Emma Verhaeghe wed. van Henri Bert 1890-1978. Wk06Z Hier rust Danny Lannoo. Zoon van Frans & Simonne Verheye 1960-1977. Foto.

- 61 -


Plaat1: Als ik dood ga, huil maar niet Ik ben niet echt dood, moet je weten het is de heimwee, die ik achterliet Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten. Als ik dood ga, huil maar niet Ik ben niet echt dood, moet je weten Het is het verlangen, dat ik achterliet Dood ben ik pas, als jij dat bent vergeten Als ik dood ga, huil maar niet ik ben niet echt weg, moet je weten Het is maar een lichaam, dat ik achterliet Dood ben ik pas, als jij die bent vergeten.7 Plaat2: Vanwege de geburen. Plaat3: Rust zacht - vanwege uw peter. Plaat4: Rust zacht lieve broer - Franky - Ria. Plaat5: Goed waart gij onvergeten blijft gij.

7

Tekst: Testament van Bram Vermeulen?

- 62 -


Wk07Z Hier rusten MW. Simonne Degraeve echt. van MR. Roger Callewaert 1928-1977 en zoon Marnix 1958-1977. Foto. Plaat1: Te vroeg viel stil uw levensreis doch wat God wil is wijs - vanwege de geburen. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - vanwege de geburen. Plaat3: Wij hadden u zo innig lief maar mochten u niet behouden. Plaat4: Wij zullen je nooit vergeten.

Wl Wl01Z Bid voor de ziel van vrouw Emma Cogghe. Wed. van Heer Camiel Van Eenoo. Geb. te Oostkamp 18-1-1875 - Overl. te Wingene 10-8-1961. En zoon Leon Van Eenoo. Geb. te Wingene 16-8-1914 - Overl. te Wingene 5-11-1938.

Wl02Z Hier rust Suzanna Desmet 1907-1977 echtgenote Marcel Devos.

- 63 -


Wl03Z Bid voor de Ziel van Alida Damoes. Geboren te Wijngene den 21 december 1885 en alhier overleden den 12 januari 1939. R.I.P.. Wl04Z Hier rust Maria De Backere dochter van Camiel en Maria Deroo 1903-1977. Wl05Z Hier rust Georges Degraeve echt. van Maria Debie 1901-1977. Plaat1: Lourdes. Plaat2: Rust zacht lieve vader. Wl06Z Hier rust Antoine Landuyt echt. van Iselina Pyfferoen 1920-1977 Foto. Plaat1: Eeuwig aandenken. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Wm Wm01Z Bid voor de Ziel van Charles Damoes. Geboren te Pitthem 17 maart 1855 alhier overleden 19 november 1912 en van zijne echtgenoote Marie Gobert, Geboren te Wijngene 22 september 1860. Alhier overleden den 3oegst 1937. R.I.P..

- 64 -


Wm02Z Hier rust Karel Dedeyne wedn. Zulma Bertyn en van Magdalena Santens 1906-1977. Foto. Wm03Z Bid voor de ziel van Alfons Neiring, Geboren te Wingene 11 september 1864, overleden 6 februari 1938, en van zijne echtgenoote Marie Braeckevelt, Geboren te Wingene 17 augusti 1869, overleden 17 februari 1908. R.I.P..

Wm04Z Bid voor de ziel van Kamiel Desmet, echtgenoot van Marie Snauwaert, Geb. te Wingene 4 oogst 1856, alhier overl. 7 februari 1938. R.I.P.. Wm05Z Marie Bert wed. van F. Goeminne 1888-1976. Wm06Z Hier rust Gustaaf De Smet. Echt. van Julia Rotty 1892-1976.

Wn Wn01Z Begraafplaats van Victor Vannieuwenhuize. Geb. te Wingene - Alhier overl. 16-111941 oud 80 J. en 2 M. en vrouw Julie Devisch. Geb. te Wingene - Alhier overl. 28-9-1936 oud 77 J. en 2 M. - R.I.P..

- 65 -


Wn02Z vrije plaats. Wn03Z Hier rust Magdalena Santens wed. Edmond Lambert echt. Karel Dedeyne 1910-1976. Foto. Wn04Z Hier rust Pauline Snauwaert 1888-1976 wed. van Gustaaf Vanlaere. Wn05Z Hier rust Charles Ockier wedn. van Alida Defour 1889-1976. Wn06Z Bid voor de Ziel van Karel Devoldere. Geboren T' Ardoye 2 november 1840. Overleden te Ruysselede 20 mei 1920 en van zijne echtgenoote Theresia Buyse, Geboren te Cachtem 15 maart 1845. Overleden op de parochie ST Jan te Wingene 22 maart 1937. R.I.P.. Wn07Z Rustplaats van vrouw Alice Dinneweth. Geb. 3-1-1890 - Overl. 9-4-1948. Echt. van Heer Medard Devoldere.

Wo Wo01Z Hier rust Richard De Mil wed. van Elisa Damoes 1888-1976. Wo02Z Hier rust Jules Cleppe 1885-1976 wedn. van Elisa Braeckevelt.

- 66 -


Wo03Z Hier rust Maurits De Backere echt. van Hilda De Meyere 1905-1974.

Wo04Z vrije plaats. Wo05Z RenĂŠ Vanderstraeten weduwnaar van Elisa Desoete 1904-1976. Wo06Z Hier rust Maurits Lannoo echt. van Elza Vanmaele 1912-1974. Plaat: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Wp Wp01Z Hier rust Irma Buddaert wed. van August Vandaele 1888-1974. Wp02Z Hier rust Vital Dobbelaere wedn. Regina Standaert echt. Anna Verhaeghe 1903-1975. Wp03Z Hier rust Irma Grymonprez wed. van Charles Spriet 1894-1975. Plaat: Eeuwig aandenken. Wp04Z Hier rust Cyriel Defauw echt. van Emelie Verleye 1897-1974. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 67 -


Wp05Z Hier rust Charles Wybo wedn. van Alida Van Daele 1891-1974. Wp06Z Hier rust Jules David echt. van Bertha Vanmaele 1901-1974. Foto.

Wq Wq01Z Hier rust Adolf Maurice Vermeulen echt. van Maria Rotte 1898-1974. Foto. Wq02Z Hier rust Laura Vermeulen echt. van Wilfried Persijn 1918-1974. Plaat1: Rust zacht lieve echtgenote. Plaat2: Rust zacht lieve meter. Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Wq03Z Hier rust Maria Verkest wed. van Edmond Declerck 1885-1974. Plaat: Rust zacht lieve meter8.

8

Plaat gebroken, een stuk ontbreekt.

- 68 -


Wq04Z Gustaaf De Bel geb. 8-10-1914 - overl. 3-3-1969 - Hilda Allaert geb. 18-3-1918 overl. 11-11-2008. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Jouw glimlach was de wind onder mijn vleugels. Ik heb het koud zonder jou. Je filoe David.

Wq05Z vrije plaats. Wq06Z vrije plaats. Wq07Z Hier rust Modest Weyts wed. van Maria Corneillie echt. van Gabrielle Corneillie 1908-1973. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Wq08Z Hier rust Maurits Santens zoon van Leo en Maria Bonne 1914-1973. Plaat: Aandenken.

- 69 -


Wr Hier nog plaats voor extra graven.

Ws Ws01N Marcel De Backer - Ludwina Lambert 1933 - 1997. Plaat1: Tante Ludwina U vergeten wij nooit. Plaat2: Ludwina, Nooit meer worden de dagen als voorheen, veel te vroeg ging je van ons heen - Zuster en broers.

Ws02N Gilbert Devos 194-1997 - Maria De Bel. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Lourdes - Beeldje. Ws03N Frans Neiring 1932-1996.

- 70 -


Ws04N Familie Jozef De Bruyne 1914-1989 - Mariette Lootens 1913-2004. Foto. Plaat1: Aan mijn diepbetreurde echtgenoot. Plaat2: Jou vergeten kunnen we niet, we leven verder met een stil verdriet - Vanwege de kinderen. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Ws05N Familie Jerome Claerhout - Meersseman - Alois Claerhout. Plaat: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij.

Wt Wt01Z Familie Martha Wille 1903-1952 - Adelard Mannens 1901-1972.

Wt02Z Lucrèse Keerman 1937-2003 x Karel Mannens 1935-2006. Plaat1: Hier schijnt toch de zon - Kinderen en kleinkinderen.

- 71 -


Plaat2: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons - Vanwege de buren. Wt03Z vrije kelder. Wt04Z vrije kelder. Wt05Z Familie Maurits Mabbe - Vanden Brande. Foto. Wt06Z Familie Emeric Bonne - Martha D'Hulster. Plaat: Peter lief u vergeten zullen wij nooit. Wt07Z Paul Duyck 1932-1984 echtg. van Marie De Ruyck 1929- . Plaat: Wij zullen je nooit vergeten.

Wu Wu01Z vrije kelder. Wu02Z Andre Quintyn 1939-2012. Foto.

- 72 -


Wu03Z Paul De Mil x Erna Scherrens 1936-2013. Wu04Z tot 08Z 5 vrije kelders.

Wv Wv01N tot 07 7 vrije kelders.

Ww Ww01Z Rustplaats Gustaaf Timmerman 1892-1969 - Hortence Van Oost 1894-1989. Foto9.

Plaat1: Een aandenken van elke dag - Vanwege de geburen. Plaat2: Stenen bloemen - A notre tante.10 Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes. 9

Dit graf ligt naar achter opgeschoven ten opzicht van de andere graven Ww. Nog spoor van vroeger infolabeltje.

10

- 73 -


Plaat4: Aandenken. Ww02Z Wilfried Verheye 1931-2007 x Simona Kerckaert. Foto. Plaat: Wij danken u voor dit mooie leven. Wij kunnen jou niets meer geven, maar jij gaf ons veel om verder te leven - Vanwege zijn echtgenote. Ww03Z Robert Allemeersch 1944-2008 x Agnes Verwilst. Foto.

Ww04Z Roger Gelaude 1922-2008 x Judith De Muynck. Foto. Plaat1: Nooit zullen wij nog beleven wat gij voor ons met zoveel liefde hebt gegeven. - Je echtgenote. Plaat2: Wij hadden jou zo graag in ons midden. Ww05Z vrije kelder. Ww06Z Gerard Lanckriet 1924-1971 x Maria De Smet 1925-2010. Foto.

Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Stenen kruisje met bloemen.

- 74 -


Wx Wx01N Omer Vande Velde 1922-2010 - Simonne Bert 1924-2003. Foto. Plaat1: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Je was zo goed. Wie je gekend heeft vergeet je nooit. Plaat3: Afbeelding tak met bloemen - Vanwege de geburen.

Wx02N Melissa De Mil * 11-09-1990 - + 28-07-2004. Foto. Plaat1: eerste prijs gewonnen door Melissa voor het muurschilderij met titel: “een druppel begrip overwint het onrecht�. Plaat2: Melissa, je wilde nog zoveel ontdekken, leven en doen, we missen je dagelijkse knuffel en zoen. - Mama en papa. Plaat3: Lieve Melissa, Plots ging je heen, onuitsprekelijk verdriet, vergeten zullen we je niet. - Oma & Opa.

- 75 -


Wx03N Herman Lambert 1939-2004 echtgenoot van Martha Caerels. Foto. Plaat1: Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Vader, jouw leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon. Christa, Chris, Dorine, Corine, Gerdi. Plaat3: Herman, bedankt voor uw vriendschap en inzet voor de groep - Fietsers St. Jan. Plaat4: Nu heb je je ogen gesloten rustig en stil, zoals je van ’t leven hebt genoten. Van familie en buren Marcel, Robert & AndrÊa, Eric & Andrea, Frans & Rita, Steven & Ann. Wx04N Walter Dobbelaere 1945-2005 x Jeannette 't Kindt. Foto. Plaat1: Geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat3: Afbeelding tak met rozen - Het leven van een mens is als een kaars in de wind. Plaat4: Hartvormige steen met gevouwen handen.

Wx05N Julien Van Daele 1909-2005 x Rachel Desmet 1920-2010.

- 76 -


Wy Wy01Z Familie Vermeire - Algoet.

Vooraan: Gabrielle 1927-2003 - Urbain 1924-2012. Foto. Wy02Z Famlie Mattan - Ver Eecke. Nele 1966-2003. Foto. Plaat: Nele, we missen je maar in ons hart en onze gedachten zul je voor altijd bij ons zijn. - Van je ouders. Wy03Z Eric Debackere 1955-2003. Wy04Z Florent De Mil 1919-2008 - Laura Ockier 1921-2003. Foto. Plaat1: Sint-Elooisgide St.-Jan. Plaat2: Al is je hart nu stil de liefde die je ons gaf klinkt luid in onze herinnering. - Je klein- & achterkleinkinderen.

- 77 -


Plaat3: Nooit zullen we nog beleven, wat je ons met zoveel liefde, hebt gegeven. - Je klein- en achterkleinkinderen. Wy05Z Gerard Quintyn 1915-2004 x Elisa Van Daele 1920-2004. Foto. Plaat1: Stenen bloemen - Aan mijn beminde ouders. Plaat2: Afbeelding tuil rozen - Nooit vragen nooit klagen alles voor zichzelf dragen hebben ze veel voor ons gedaan.

Wz Wz01N Joris Deguffroy 1948-2001 x Christiane Van Dorpe. Foto. Plaat1: Je was zo goed - wie je gekend heeft vergeet je nooit. - Vanwege de vrienden. Plaat2: Het leven is een weg die te vroeg eindigt - Vanwege zijn collega’s. Wz02N Maurice Van Daele 1919-1999. Eric 1954-2004. Foto. Wz03N Kinders Felix Brouckaert - Van Cauwenberghe.

Wz04N Norbert Degrande 1938-1999 - Erna Bonne. Foto. Plaat: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 78 -


Wz05N Alfons De Graeve 1912-1999 - Margriet Van Poelvoorde 1916-2003. Foto. Plaat1: Uit ons midden, maar niet vergeten. Plaat2: Stenen bloemen - Rust zacht peter - Van Agnes. Wz06N Naamloos- Houten kruis.

- 79 -


INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen van de betrokken persoon, partner(s) ouders, schoonkinderen en anderen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

1 1914-1918...........................................57

A Aalter ..................................................47 Aarsele ............................................3, 45 Advokaat.............................................22 Alfa en Omega..............................21, 55 Algoet ...............................21, 22, 38, 77 Allaert .........................13, 23, 38, 56, 69 Allemeersch ........................................74 Ardoye ................................................66 arduinen paaltjes .................................43

B Baert ...............................................3, 12

Ballegeer ................................ 31, 47, 50 Bearelle .............................................. 51 Beauraing ........................................... 28 Beernem ............................................. 43 Behaeghel........................................... 12 Bekaert Aalter .................................... 47 Bert............................. 15, 32, 61, 65, 75 Berthelot............................................. 33 Bertyn................................................. 65 BHH ................................................... 17 biddende engelen ............................... 61 Billiet ................................................. 47 bloem ......................... 27, 31, 32, 38, 56 bloemen... 27, 39, 42, 43, 73, 74, 75, 78, 79 bloemstuk..................................... 51, 53 Bogaert............................................... 23 Bond Heilig Hart................................ 17 Bonne ............................... 17, 69, 72, 78 Bouteligier ......................................... 20 Bouwkundig Erfgoed........................... 3 Braeckevelt .................................. 65, 66 Braet............................................. 33, 57 Brouckaert.............................. 17, 50, 78

- 81 -


Bruggeman .........................................34 Buddaert .............................................67 buren .......................................15, 72, 76 Buyse ..................................................66

C Cachtem ..............................................66 Caerels ................................................76 Callens ................................................26 Callewaert...........................................63 CD...........................................14, 15, 38 CD-doosje.....................................14, 15 Centraal kruis......................................12 Christus aan het kruis .........................36 Claerhout ................................27, 45, 71 Cleppe.................................................66 Clouseau .............................................38 Club Brugge........................................24 Cogghe................................................63 collega’s..............................................78 Collega’s ITC .....................................45 Coopman.............................................59 Corneillie ............................................69 Cornilly...............................................20 Craeymeersch .....................................61

D Damoes ...................................41, 64, 66 Dauw.............................................32, 60 David ....................14, 19, 53, 60, 68, 69 De Backer .....................................37, 70 De Backere ...................................64, 67 De Baets................................................9 De Bel ...................14, 35, 36, 60, 69, 70 De Bie ...........................................33, 60 De Bouck ......................................49, 61 De Bruyne...........................................71 De Buysser..........................................55 De Ginste ..............................................3 De Graeve ...............................40, 55, 79 De Ketelaere .......................................15 De Marrez ...........................................28 De Meulemeester................................56

De Meulenaere................................... 51 De Meyere.......................................... 67 De Mil .................. 19, 41, 66, 73, 75, 77 De Muynck ........................................ 74 De Pyper ............................................ 61 De Ram .............................................. 36 De Roest......................................... 9, 47 De Roo ......................................... 40, 55 De Ruyck ..................................... 20, 72 De Saer............................................... 13 De Smet.................................. 65, 74, 81 De Soete............................................. 15 De Vooght.......................................... 50 De Vos ......................................... 29, 43 De Vriese ..................................... 28, 58 De Witte....................................... 47, 48 Debackere ........................ 30, 51, 56, 77 Debaets............................................... 52 Debel............................................ 29, 48 Debie........ 14, 15, 29, 30, 31, 45, 56, 64 Deboot................................................ 19 Debouck ................................. 19, 34, 50 Debrabandere ............................... 37, 53 Declerck ....................................... 14, 68 Declercq ....................................... 30, 59 Deconinck .......................................... 31 Decoratie met bloemen ................ 42, 43 Dedeyne ................................. 14, 65, 66 Defauw................................... 34, 57, 67 Defour .................................... 23, 29, 66 Degant................................................ 16 Degraeve .......................... 43, 56, 63, 64 Degrande............................................ 78 Deguffroy..................................... 51, 78 Deloddere........................................... 27 Deloof ................................................ 12 Demuynck.......................................... 34 Deneweth ................................. 9, 20, 44 Denneweth ......................................... 36 Denolf .................................... 48, 53, 60 Depauw .................................. 16, 31, 36 Depestel ................................. 10, 19, 50 Depoorter ..................................... 42, 43 Depraeter............................................ 19 Deprez.......................................... 42, 45 Deroo ........................................... 51, 64 Deroust............................................... 51 Desaer .............................. 33, 40, 41, 58

- 82 -


Deserranno..........................................58 Desmedt ..............................................36 Desmet ......31, 34, 35, 56, 63, 65, 76, 81 Desoete ...........31, 35, 47, 48, 49, 57, 67 Devisschere.........................................12 Devoldere............................................66 Devooght ............................................20 Devos ................................15, 25, 63, 70 Devriese ............................20, 43, 48, 49 DHulster .............................................72 D'Hulster.............................................72 Dienstmaagden van Maria ..................11 Dikke kus............................................14 Dinneweth...........................................66 Dobbelaere..................23, 38, 48, 67, 76 Doomkerke .....................................3, 61 Dossche...................................19, 43, 44 druppel begrip overwint het onrecht ........................................................75 Duyck ...............................21, 52, 55, 72 Duyvejonck...................................10, 32

gemeentenota ............................... 42, 44 Gemeentenota .................. 41, 42, 43, 44 Gent.............................................. 12, 43 gevouwen handen ........................ 56, 76 GiltĂŠ ............................................... 3, 12 Gobert ................................................ 64 Goddyn............................................... 21 Goeminne............................... 35, 56, 65 Goethals ............................................. 19 Grymonprez ....................................... 67

H Halain..................................... 35, 39, 44 Hartvormige steen.............................. 76 Heilig Hart ......................................... 17 Hellebuyck ......................................... 14 Hermie ............................................... 14 Houtekier ........................................... 17 Houten kruis................................. 37, 79 Huys ................................................... 19

E E.H. Joost Van Landuyt......................46 een druppel begrip overwint het onrecht ........................................................75 Een gebed A.U.B. ...............................58 Egem...............................................3, 32 engelen................................................61 Ere-Advokaat......................................22 Erfgoed .................................................3

I Ineengevouwen handen.......... 22, 47, 52 INRI ................................................... 12 Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed ......................................................... 3 ITC ..................................................... 45

J F Fonteyne .............................................43 Frye.....................................................14

jachthond............................................ 14 jager met jachthond............................ 14

K G geburen ....19, 23, 27, 29, 30, 39, 40, 50, 51, 54, 62, 63, 73, 75 Gelaude...............................................74

Kanegem .............................................. 3 Keerman............................................. 71 Keirsebilck ......................................... 55 Kerckaert............................................ 74 Keukelstraat ....................... 3, 33, 39, 40

- 83 -


Kinds...................................................51 klasgenoten .........................................38 Klasgenoten I.W. ................................26 KLJ Aarsele ........................................45 KLJ Gewest Tielt................................45 Knielsteen ...........................................58 Koolskamp............................................3 Koperen plaat................................16, 36 Koperen platen....................................61 Kruiskerke ............................................3 Kubusvormige steen ...........................24

Meulebeke............................................ 3 Meuleman .......................................... 47 Mijn Jesus Barmhartigheid ................ 58 Mijn Jesus Bermhertigheid ................ 41 Mijn Jezus Barmhartigheid.......... 12, 56 Mortier ................................... 15, 31, 35 Mouton................................... 27, 28, 35 muurschilderij .................................... 75 Muylaert............................................. 28

N L Lambert .....12, 21, 29, 31, 34, 35, 45, 49, 50, 55, 59, 66, 70, 76 Lambrecht.....................................32, 49 Lanckriet...........................10, 14, 27, 74 Landuyt.............................28, 35, 46, 64 Lankriet...............................................27 Lannoo ..................15, 20, 48, 51, 61, 67 Le Meigre ...........................................61 Lema ...................................................16 Lenoir .................................................19 levensreis ......................................33, 63 Linclau ................................................39 Lootens ...............................................71 Lourdes .....14, 15, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 54, 58, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78

M Mabbe .................................................72 Maenhout ............................................24 Maes ...........................22, 25, 32, 35, 60 mandje met bloemen...........................27 Mannens .............................................71 Maria en Christus bij het graf .............16 Mattan.................................................77 Meersseman ........................................71 Meirhaeghe .............................33, 43, 51 Mestagh ..............................................35

Naamloos ........................................... 79 Neirinck ............................................. 26 Neiring ............................. 20, 51, 65, 70 Neirynck............................................. 17

O Ockier..................................... 10, 66, 77 Oncle.................................................. 54 Oosterlinck......................................... 23 Oostkamp ........................................... 63 Ornelis................................................ 49 Oudstr.-Vuurkr. 1914-1918 ............... 57

P palmtak......................................... 43, 44 parochie Sint-Jan-Baptist..................... 3 Parochie Sint-Jan-Baptist..................... 3 pastoor Picavet..................................... 3 Patteeuw............................................. 54 PAX ................................................... 56 Persijn ................................................ 68 Persyn................................. 9, 12, 30, 44 peter ........................... 52, 57, 59, 62, 79 Picavet.................................................. 3 Piramide ............................................. 37 Pittem ................................................... 3 Pitthem ............................................... 64 Polspoel........................................ 42, 45 Pyferoen ............................................. 40

- 84 -


Pyfferoen ......................................54, 64

Q Quintyn ...................................39, 72, 78

R R.I.P. ...............38, 55, 58, 61, 64, 65, 66 R.I.V. ..................................................52 Requiescat In Pace................................4 RIP ........................................................4 Roets ...................................................22 roos .....................................................50 roosjes...............................21, 36, 55, 56 Rotte .............................................57, 68 Rotty ...................................................65 rozen .............................................76, 78 Ruiselede ....................16, 41, 43, 55, 61 Rust in Vrede ......................................41 Ruysselede ..........................................66

S Santens....................................65, 66, 69 Sap ......................................................10 Schepens .......................................22, 52 Schepers..................................17, 23, 49 Scherrens ......................................16, 73 Schuiferskapelle....................................3 Sint Elooisgilde St. Jan.......................14 Sint Jan ...............................................20 Sint-Antonius Meulebeke .....................3 Sint-Elooisgide St.-Jan .......................77 Sint-Elooisgilde Sint Jan ....................20 Sint-Elooisgilde Sint-Jan ....................54 Sint-Jan ...............................................54 Sint-Jan Wingene................................61 Sint-Jan-Baptist ....................................3 Slock .....................................................3 Snaet ...................................................51 Snauwaert .......30, 54, 56, 58, 59, 65, 66 soldatenvrienden.................................31

Souvenir de Lourdes ........ 22, 29, 68, 73 Spriet................................ 11, 17, 29, 67 ST Jan ............. 16, 17, 41, 44, 58, 61, 66 St. Elooisgilde.................................... 29 St. Jan................................................. 14 St.-Jan ................................................ 77 Standaert ............................................ 67 Steenhuyse ......................................... 28 Stenen bloem.......................... 27, 31, 56 Stenen bloemen...................... 73, 78, 79 Stenen bloemstuk......................... 51, 53 Stenen kruis.................................. 32, 39 Stenen kruisje..................................... 74 Stenen mandje met bloemen .............. 27 Stenen roosjes .................. 21, 36, 55, 56 ST-Jan................................................. 55 strooiweide........................................... 4 Strooiweide ........................................ 10

T T Kind ................................................ 35 t Kindt .................................... 29, 44, 76 tak met bloemen................................. 75 tak met rozen...................................... 76 tante.............................................. 58, 73 Testament........................................... 62 Tielt.............................................. 45, 61 Timmerman.................................. 15, 73 TKind ................................................. 35 tKindt ........................................... 29, 76 TransĂŠ................................................. 35 Tratsaert ............................................. 31 tuil rozen ............................................ 78

V V. Gampelaere ................................... 57 Valencyn ...................................... 41, 57 Van Bruaene ...................................... 30 Van Bruwaene........................ 27, 40, 48 Van Cauwenberghe............................ 78 Van Colen ............ 30, 32, 39, 52, 55, 61 Van Daele ...... 20, 32, 49, 61, 68, 76, 78 Van Dorpe.......................................... 78

- 85 -


Van Eenoo ....................................48, 63 Van Eenooghe ....................................13 Van Gampelaere ....21, 33, 38, 42, 54, 58 Van Hulle............................................11 Van Landschoot..................................28 Van Nieuwkerke ...........................32, 58 Van Oost .......................................50, 73 Van Poelvoorde ..................................79 Van Roose ..........................................40 Van Severen........................................53 Van Steckelman..................................34 Van Walleghem ..................................54 Van Wanseele .....................................23 Van Wonterghem................................53 Vancoppernolle...................................45 Vancraeymeersch..........................31, 52 Vandaele .....................11, 28, 48, 61, 67 Vande Casteele ...................................28 Vande Velde .................................24, 75 Vandecaveye.......................................58 Vandekeere ...................................41, 57 Vandekerckhove ...........................11, 55 Vanden Abeele ...................................37 Vanden Brande ...................................72 Vandenabeele....................29, 30, 39, 53 Vandenbussche ...................................27 Vandendriessche...........................10, 56 Vandeputte..........................................51 Vander.Straeten ..................................57 Vanderhaeghen .............................34, 56 Vanderstraeten ....................................67 Vandevelde .........................................29 Vandevoorde...............16, 23, 27, 35, 51 Vandevyvere.................................36, 56 Vandewiele ...................................28, 58 Vaneenoo ................................17, 34, 48 Vaneenooghe ......................................33 Vangampelaere .................14, 22, 33, 60 Vanhaelewyn ......................................22 Vanlaere..................................31, 43, 66 Vanmaele ....................48, 52, 60, 67, 68 Vannieuwenhuize ...............................65 Vannieuwenhuyse...............................39 Vannieuwenkerke ...............................19 Vansimaeys...................................31, 57 Vanslambrouck...................................37 Vantornout ..........................................23

Vanwanseele ...................................... 13 VD.Straeten........................................ 57 Veleye ................................................ 10 Ver Eecke........................................... 77 Verbrugge .......................................... 21 Verdonck............................................ 47 Verfaillie ............................................ 34 Verhaeghe ...... 30, 32, 48, 53, 59, 61, 67 Verheye...................... 10, 44, 58, 61, 74 Verhoye.............................................. 32 Verkest ......................................... 11, 68 Verleye................................... 10, 57, 67 Vermeire ............................................ 77 Vermeulen.................... 9, 47, 57, 62, 68 Verstraete ............................... 31, 37, 49 Verwilst.............................................. 74 vriendenkring derde Leeftijd Bekaert Aalter ............................................. 47 vrije kelder ................................... 72, 74 vrije kelders........................................ 73 vrije plaats. 9, 10, 20, 27, 28, 33, 37, 40, 41, 43, 47, 59, 60, 66, 67, 69 vrije plaatsen ...................................... 16 Vuurkr. 1914-1918............................. 57

W Waelens.............................................. 51 Wambeke ..................................... 34, 45 Weyts ............................... 28, 54, 56, 69 Wijngene............................................ 64 Wijnghene ST Jan.............................. 61 Wildenburg .................................. 23, 61 Wille................................................... 71 Willem ............................................... 31 Wingene .... 3, 12, 16, 17, 23, 32, 41, 43, 44, 55, 59, 61, 63, 65, 66 Wingene ST Jan................ 16, 43, 44, 61 Wybo.................................................. 68 Wyckhuys .......................................... 43 Wyngene ............................................ 58

Y Yde....................... 29, 41, 42, 43, 49, 61

- 86 -


Z Z.M. Barbara.......................................11 Z.M. Beatrix .......................................12 Z.M. Clara ..........................................11 Z.M. Constance ..................................11 Z.M. Gerarda ......................................12

Z.M. Helena ....................................... 11 Z.M. Rosa .......................................... 12 Z.M. Rufina........................................ 12 Z.M. Stephan...................................... 11 Zusters Dienstmaagden van Maria .... 11 Zutterman........................................... 15 Zwevezele ...................................... 3, 12

- 87 -


UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot december 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten. Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 89 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 90 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden. Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850. P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. -. 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 91 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I. Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II. Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 92 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €. 159. Kwartierstaat Etienne L.A. Cappelle. E. CAPELLE - FV-Tielt, 2013, 436 p. - 20 €. 160. De graven van Aarsele. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 200 p. - 12 €. 161. De graven van Kanegem. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 112 p. - 8 €. 162. De graven van Schuiferskapelle. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 86 p. - 8 €. 163. De graven van Doomkerke. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 90 p. - 8 €. 164. De graven van Kruiskerke. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 62 p. - 6 €. 165. De graven van De Ginste. Paul CALLENS - FV-Tielt, 2013 - 200 p. - 12 €. 166. Religieuzen in één van de gemeenten van het werkgebied van FV Tielt. DL. IX. Fons DAS - FVTielt, 2013 - 123 p. - 9 €. 167. Onze Familie. Deel 4. Kwartierstaat gezusters Alina & Irma Minne uit Tielt. Johny LANCKRIET & Fons DAS - FV-Tielt, 2013 - 244 p. - 15 €. 168.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 93 -

Profile for claude

De graven van Wingene Sint Jan  

De graven van Wingene Sint Jan  

Profile for vanmoo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded