De graven van Schuiferskapelle

Page 1

“DE GRAVEN VAN SCHUIFERSKAPELLE” Gemeentelijke Begraafplaats Schuiferskapelle

Samenstelling : Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 10-8-2013

-1-


D/2013/8058/17 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgde dan de begraafplaats van Koolskamp. Schuiferkapelle was de woonplaats van een groot aantal familieleden die voorkomen in ons stamboomboek “Jan Callens en zijn Zeven Zonen”. Enkele van de rechtstreekse voorouders Callens woonden in deze gemeente. Het werk “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Inventaris van het bouwkundig erfgoed - Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Tielt - Deel II: Stad Tielt (straten S-Z) - Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle” uitgegeven door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed in 2007 geeft wat informatie over deze begraafplaats op p. 827-828. De begraafplaats is gelegen in de Kapelleweg te noorden van het huis met nummr 5. Oorspronkelijk lag de begraafplaats van Schuiferskapelle ten zuiden van de kerk. De overplaatsing naar deze nieuwe locatie gebeurde in 1976. De begraafplaats is een langwerpig perceel met nog veel open ruimte. Aan de straatzijde is een ruime afgescheiden parking. Tussen de parking en de eigenlijke begraafplaats is een toegangspoort voorzien. Aan de noordzijde is een technisch lokaal. Een deel van de oude grafzerken is overgebracht naar deze nieuwe begraafplaats. Er is voorlopig nog geen plaatsgebrek op deze begraafplaats. Het nieuwste aangesneden deel is merkelijk groener dan het deel vooraan. Het deel vooraan ziet er wat troosteloos uit met de grote stukken verharding. Vooraan is een strooiweide voorzien naast een muur voor asurnen en kelders voor asurnen. Achteraan zijn recent eveneens reeds een aantal kelders voorzien voor asurnen. Een bomenrij en een oud grafmonument van pastoor Adolph Debreuck vormt een onderbreking tussen de twee gedeelten van de begraafplaats. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning” of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze laatste informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt.

-3-


Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging of een verwijzing naar de laatste werkgever terugvinden. Van enkele platen hebbebn we de tekst overgenomen, de selectie gebeurde op louter willekeurige basis of omdat de tekst mij bijzonder aansprak. Rond de begraafplaats is een haag die samen met wat bomen voor het nodige groen zorgt. Enkele hoofdtypes van graven: -

-

IJzeren kruisen: Van dit type zijn op deze begraafplaats geen exemplaren meer te vinden; Houten kruisen: Op een paar graven aanwezig, soms in bedenkelijke staat. Vlakke stenen. Soms stellen we vast dat door de jaren heen de gebeitelde letters en cijfers voor een groot deel verdwenen zijn aan een sneller tempo dan bij verticale stenen. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen. Gemetselde zerk, in baksteen of leisteen. Een paar van deze zijn kunstwerkjes op zich. enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde op willekeurige basis. Voor wat informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Aanvulling met de naam van de ouders of kinderen Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Informatie over plaats van geboorte en overlijden. Informatie over het beroep. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt.

-4-


-

-

-

Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters. Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijke plaat aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht.

Aanduidingen van functies van de afgestorvene zijn aanwezig, zoals: -

Burgemeester. Priesters. Aanduidingen naar WOI. Aanduidingen naar WOII. Aanduiding beroep of dergelijke Een viertal kloostelingen liggen samen begraven. ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud. De toegangswegen liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Vooraan zou wat meer groen mogen zijn in plaats van de uniforme verharding. Niet alle informatie vanop de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben os vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin april 2013. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. In de lijst hebben we hier en daar een tekst opgenomen waarvan we moeilijkheden hadden om de tekst te ontcijferen. In bepaalde gevallen konden we de namen op het graf

-5-


nog net lezen maar het ontcijferen van andere informatie was niet altijd meer even goed mogelijk.

-6-OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven. Er zit een zekere logica in deze nummering. Het eerste karakter van de nummering is een aanduiding naar windstreek toe. De begraafplaats is niet volledig evenwijdig met de hoofdassen van de werkelijke windstreken vandaar dat ik een relatief assenstelsel heb aangenomen. De graven dichtst bij de toegangspoort liggen in het westen, vandaar de W. De gaven aan de achterzijde liggen in het oosten, vandaar O. De graven in het centrale gedeelte liggen in het noorden en het zuiden ten opzichte van de hoofdgang die niet volledig in het midden ligt van de begraafplaats. Het tweede en derde karakter vormen het volgnummer van het blok. Daarna volgt een letter die de hoofdriching aangeeft waar de informatie op het graf aanwezig is. De laatste twee nummers vormen de volgorde in het blok. Daar waar een open plaats is, is een nummer overgeslagen of een nummer aangegeven met daarachter de aanduiding dat het gaat om een vrije plaats.

-8-


-9-DE LIJST

W01 W01O01 Rustplaats der Familie Cyriel Sierens - David - Foto met onderschrift: Aan onze beminde ouders.. Motief Alfa en Omega - Krans van stenen roosjes. Vooraan beneden opschrift: Mijn Jezus barhartigheid. W01O02 Familie Aug. Mortier - Lannoo. W01O03 Familie August Christiaens - Thorree en zoon Maurice. W01O04 Familie A. Van Hollebeke - Poelvoorde. W01O05 Familie Baziel Van Daele - Dobbelaere - Foto.

Plaat: Rust zacht lieve ouders. W01O06 Familie Rene Van Daele - Schaubroeck. W01O07 Rustplaats heer en Mevr Gerard Gelaude - Claeys - Gelaude Gaby 1947-2004. Plaat: Moeder, Vader, Rust nu in ons hart en in Gods grote stilte KR. G..

- 11 -


W01O08 Familie Gelaude - Verleye - Victor Gelaude 1882-1965 - Alida Verleye 18841967 - Alice Gelaude 1919-2003. W01O09 Honore Verbeke 1892-1967 - Zulma Vercoutter 1889-1971 - Foto. Plaat: Duurbaar aandenken van Simonne Verbeke dochter van Honoré en Zulma Vercoutter geb. te Schuiferskapelle 12-4-1926 overl. te Gent 16-9-1940 R.I.P.. W01O10 Familie Sylvain Blancke - D’Halluin. W01O11 Familie Leon Van Slambrouck - Tamsyn. W01O12 Rustplaats Familie Modest De Ruyck - Elisa Lagrain. W01O13 Verticaal: Hier rust Heer Jonny Spriet Zoon van Heer Maurice en Mevrouw Elza De Graeve Geboren te Schuiferskapelle op 11 oktober 1940 overleden door een smarterlijk ongeval te Pittem 15 november 1959 - Foto. Horizontaal: “Het echte graf voor de doden: is het hart van de levenden”. Plaat: Uw plaats is ledig bij de haard maar uw beeld blijft in ons hard bewaard.

W01O14 Rustplaats der Familie Emiel Joseph Van Poucke - Persyn. Twee stenen roosjes naast het kruis. W01O15 Gebroeders De Brabandere Adiel 1906-1975 Urbain 1904-1975. W01O16 Rustplaats van de Familie A. Debrabandere - Arickx. Stadsnota:

1. Arickx Maria Elodia - overleden te Schuiferskapelle op 16/09/1956.

- 12 -


2. Debrabandere Alfonsius - overl. te Schuiferskapelle op 03/06/1950.

W02 W02W01 Familie Louis De Backer - Taveirne. Plaat: Aan mijn lieve Peter. W02W02 Familie Jules Verfaillie - Rondelez. W02W03 Familie Alberic Taelman - Lievouw. W02W04 Victorine Vandeputte 18888-1972 - Maria-Coleta Vandeputte 1885-1973. W02W05 Familie Rene Oosterlinck - Derynck. W02W06 Familie Albert Vande Voorde - Persyn.

W02W07 Familie Ach. De Brabandere - Brengman. W02W08 Familie Maurice Lambrecht - Neirinck. W02W09 Familie Jozef Depijpere - Lannoo. W02W10 Rustplaats van de Familie Rudolf Persyn - Brouckaert. W02W11 Familie Ernest Van Quaethem - Vanderiviere. Stadsnota:

1. Vande Riviere Euphrasia - overleden te Tielt op 20/02/1944.

- 13 -


2. Vanquaethem Ernestus - overleden te Schuiferskapelle op 11/12/1964. W02W12 Vrije plaats - geen zerk. W02W13 Rustplaats van Heer Ghislain De Volder Geb. 29-1-1937 Overl. bij ongeval te Pittem 15-11-1959 Zoon van Godfried en Juliana Vandekerckhove. Student Hogeschool Leuven 4e jaar geneeskunde - Foto. Zie ook WO1O13.

W02W14 Godfried Devoldere 1905-2004 wed. Julienne Vandekerckhove Gabrielle Degrande. W02W15 Laatste rustplaas der familie Emiel De Voldere - Persyn. Stadsnota aan ingang: conc. jaar 1947: 1. Devoldere Emilianus - + Schuiferskapelle 06/07/1947. 2. Persyn Marie - + Roeselare 1963. W02W16 Rustplaats van de familie Henri-Joseph Braekeveldt - Persyn. Motief: Stenen roosjes rond kruis - Christus met doornenkroon in relief. W02W17 Rustplaats der familie E Meerhaege - Braekevelt - Motief: Alfa en Omega. Stenen roosjes naast het kruis.

- 14 -


W03 W03O01 Familie Henri Van Daele - Goethals. W03O02 De familien Derijnck - Zutterman Derijnck-Bocaert. Opschrift PAX. Onder kruis motief rozenstruik. Stadsnota: 1. Derynck Isidorus - overleden te Schuiferskapelle op 13/11/1922. 2. Zutterman Marie Eugenia - overleden te Schuiferskapelle op 20/05/1960. W03O03 Rustplaats van Heer Urbain Minne 1882-1942 echgenoot van vrouw Marguerite De Brabandere 1889-1963 - Foto. Opschrift Credo in kruis. Rand: Klimmende rozenstruik. Stadsnota aan ingang: conc. Jaar 1942 : 1. Minne Urbanus - + Schuiferskapelle 03/08/1942. 2. De Brabandere Margarita - + Tielt 28/02/1963.

W03O04 Familie De Brabandere - Clincke en dochter Bertha Febronie Corneillie. W03O05 Familie De Brabandere.

- 15 -


W03O06 Familie Octaaf David - Van Dorpe. W03O07 Familie Georges Scheerens - De Smet - Foto. W03O08 Rustplaats Jules Quintyn - Godelieve Vaneenooghe.

W03O09 Familie Cyriel Borra - Werquin. W03O10 Familie Jules Claeys - Van den Bon en dochter Alice. W03O11 Familie Andre Jonckheere Claeys. W03O12 Familie E. Vandeputte - Claerhout. Stadsnota:

1. Vande Putte Edmondus - overleden te Schuiferskapelle op 10/12/1955. 2. Claerhout Marie - overleden te Beernem op 09-09-1963.

W03O13 Familie C. Vermeire - Van de Voorde. W03O14 Verticaal vooraan: Rustplaats van de familie Dewitte. Horizontaal: Ferdinand Dewitte 1838-1923 Leonie De Coster 1852-1929 Alois Dewitte 1885-1956 Maria Neirinck 1887-1952 Gerard Dewitte 1913-2007 Godelieve Warlop.

- 16 -


W03O15 Rustplaats van de Familie V. De Sutter - De Sutter. Stenen roosjes naast kruis. W03O16 vrije plaats - geen zerk.

W10 W10O01 Willy Hoste 1932-2008 Foto. W10O02 Herman Lootens 1942-2009 Foto. W10O03 Gerardine Vanmaele 1932-2010 x Alfons Strobbe 1926-2012 Foto.

W10O04 Raphael Vanhecke 1927-2012 - Foto. Plaat: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je was. W10O05 Agnes Vandamme 1950-2012 - Foto.

W11 W11W01 Maria Depypere 1928-2005 - Walter Vandewiele 1929-2011 Foto. W11W02 Wilfried Timmerman 1920-2005 Foto. Plaat: wat je voor ons betekende vergeten we nooit - Aan mijn beminde grootvader. W11W03 Freddy De Smet 1951-2004 - Foto.

- 17 -


Plaat1: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortbestaan - Werkmakkers Orotex - Orotuft. Plaat2: Een boek zo groot zal nooit bestaan om te beschrijven wat jij voor ons hebt gedaan - Je kinderen.

W11W04 Paul Coopman 1932-2004 - Cecile Nicolaus 1936-2002 - Foto. W11W05 Norberta Vanderstraeten 1955-2008 echtgenoot van Paul Clipet 1951-2012 Foto. Plaat1: Aan onze liefste dochter - Ma en Pa. Plaat2: Bertje, je was heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere vrouw - Je meiskes en collega’s. Plaat3: Boeleke, tatje, je zal altijd in ons hard blijven.

- 18 -


W12

W12W01 02 03 vrije plaatsen. W12W04 Geert Declerck 1957-2009. Plaat1: We zullen je missen Je Bataviavrienden. Plaat2: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je voor ons was. Je Kistevrienden.

- 19 -


W12W05 AndrĂŠ Verfaillie 1939-2008. Plaat: Met jouw beeld in mijn hart vind ik troost in mijn smart. Yolande, kinderen & kleinkinderen.

W13 W13W01 Lucien Strobbe 1933-2007. W13W02 Noel Nicolaus 1945-2001. W13W03 Marleen Snauwaert 1958-2000. W13W04 Josue Balduck 1936-1993.

W14 W14Z01 Strooiweide: 1. Descheemaecker Valentine 25-06-2008 2. Van de Weghe Paula 09-05-2006.

- 20 -


W15

- 21 -


W15W01 tot 05: bovenaan, volledig vrij. W15WC01 Guido D'Hont 1935-2012 - Foto. W15WC02 tot 05: centraal, vrij. W15WO01 Michel Callewaert 1940-2004. W15WO02 Georges Verheye 1922-2004 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve vader. W15WO03 Agnes Van Parys 1926-2003 - Jozef Declerck 1920-2007 - Foto.

W15WO04 Maurice Heytens 1932-2002 - Foto. W15WO05 Cyriel Vande Walle 1931-1999 - Suzanna Windels 1930-2006.

W20 W20Z Technisch lokaal.

- 22 -


W30 W30W01 Hier rust E.H. Kamiel Syx Geb. Geluwe 5-6-1921 Pastoor Schuiferskapelle 1976-1984. W30W02 Bewaard oud grafmonument in blauwe hardsteen van pastoor Adolph Debreuck (1841-1927)1. Kruisboom.

1

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie WestVlaanderen. Gemeente Tielt. Deel II : Stad Tielt (straten S-Z). Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. Vlaamse Overheid. Agentschap R-O Vlaanderen. Onroerend Erfgoed. p. 828. Op het graf geen tekst meer leesbaar, behalve R.I.P..

- 23 -


N60 N60Z01 Familie Urban Huybrecht - Van Hecke. N60Z02 Familie Gerard Degrande - Wanneyn 1920-1979. N60Z03 Familie Remi Debrabandere - De Cock. N60Z04 Achiel Goethals - Vande Weghe. N60Z05 Familie Georges Dhont - Verhulst. N60Z06 Familie Henri Van Bruwaene - Pauwels. Plaat: Overgoed waart gij, onvergeten blijft gij. N60Z07 Elisa De Brabandere 1908-1978 en Marcel De Brabandere 1910-1980. N60Z08 Mariette Snauwaert wed J. Snauwaert Echt. P. Deblaere 1932-1975 1935-1991 - Foto.

N60Z09 Albert D’Hon(t)2 20-5-1897 - 8-3-1978 en Marcella D’Hont 16-2-1899 - 25-71993. 2

Letter “t” ontbreekt in D’Hont.

- 24 -


N60Z10 Familie Cyriel Vandewiele - Bonne - Foto. Plaat: Rust zacht - aan mijn ouders, schoonouders en grootouders. N60Z11 Familie Honore Lambert - Vanbruwaene. N60Z12 Familie Oscar Verbeke - Strobbe - Foto. N60Z13 Julien Van Hollebeke 1921-1977 en Firmin Van Hollebeke 1922-1999. N60Z14 Cyriel Schaubroeck 1897-1985 - Irma-Maria Weyts 1(9)003-1977 - Foto.

N60Z15 Familie Vanbruwaene - Vandaele - Vanseveren. N60Z16 Familie De Foer - De Zutter. N60Z17 Familie August Snauwaert - Nicolaus. Plaat: Goed waart gij, onvergeten blijft gij. N60Z18 Familie G. Lootens - De Bruyne en zoon Adolf - Foto. N60Z19 Familie Leon Callens - De Backer. N60Z20 Familie Georges Callens - De Backer - Foto.

3

Cijfer “9� ontbreekt in 1900.

- 25 -


N60Z21 vrije plaats - geen zerk. N60Z22 vrije plaats - geen zerk. N60Z23 Paul Lambrecht 1931-2007 - Foto. N60Z24 RaphaĂŤl Monteyne 1926-2007 x Richilde Waerenburgh. N60Z25 Urbain Vermeire 1921-2012 x Simonne Minne 1921-2008. N60Z26 Robert Verhulst 1932-2009 - Madeleine Vande Voorde 1932-2012 - Foto. Groot Mariabeeld. Plaat1: Wie in gedachten leeft die is niet dood - dood is alleen die vergeten wordt. Plaat2: Bedankt voor je zorgen liefde en touw - We blijven in gedachten altijd bij jou. N60Z27 AndrĂŠ Goethals x Hilda Steyaert 1922-2009 Foto. N60Z28 Sigfreid Corneillie 1926-2009 - Foto. N60Z29 Benjamin De Ruyck 1961-2010 - Foto.

- 26 -


Plaat: De tijd gaat voorbij de herinnering bljift - Johny Andréa kinderen en kleinkinderen. N60Z30 Jean Pierre Covent 1943-2010 x Rita Van Damme. Koperen plaat met afbeelding van een boom. Zonder verder opschrift.

N60Z31 Agnes Aernoudt 1950-2012 - Foto met tekst: Te vroeg ben je ons ontnomen, maar in ons hart blijf je altijd wonen; N60Z32 Declerck Frans 20-7-12 nog geen volledige zerk bij opname informatie. N60Z33 Gelaude Gérard 14-9-12. N60Z34 Stefanie Parrein 1993-2013. Plaat1: We houden je voor altijd bij, Stefanietje. Je bent & blijft één van ons. En nu vooruit! KAJ Tielt. Afbeelding met onderschrift: Kajotter. Plaat2: De goede herinneringen van jou verzachten de pijn. - Björn Vandoorne.

- 27 -


N60Z35 tot 47 13 vrije kelders.

N61 N61N01 Flora Verhulst 1915-1981 - Elza Verhulst 1907-1988 - Verzonken kruis.

- 28 -


N61N02 Albert Minne 1914-1985 - Julienne Callens 1918-2011 - Foto.

N61N03 Maurice Schaubroeck 1900-1985 echtg. Gabrielle Vermeire 1908-1997. N61N04 Leon De Cock 1902-1994 - Adriana De Roo 1913-1984. N61N05 Maurtis Vincke - Hanssens. N61N06 Maria D'Haeze 1894-1982. N61N07 Laurinde Lootens 1934-1982 - Foto. N61N08 Familie Hubert Derycke 1928-1982 - Van Steenkiste - Foto. N61N09 Familie Modest Verbeke - Lootens - Foto.

N61N10 Georges Maes 1908-2004 - A. Van Renterghem 1905-1981. Tekst op de zerk: Slaapt nu ongestoord en zacht wees welkom bij de Heer Hij heeft op jou gewacht. Plaat: jou vergeten kunnen we niet, wij leven verder met een stil verdriet - uw kinderen en kleinkinderen.

- 29 -


N61N11 Familie Adiel Degrande - Neiring. N61N12 Familie Henri-Andre Van Simaeys - Weyts. N61N13 Familie Oscar Verhulst - De Roo - Foto. Plaat: Uit dankbaarheid aan mijn lieve ouders. N61N14 Familie Cyriel Van Severen - Elisa Bethuyne - Foto. N61N15 Renatus Hellebuyck 1894-1981 - Maria Vanquaethem 1895-1984 - Foto. N61N16 Familie Maurice Danneels - Augusta Vereecke - Foto. Plaat1: Aan onze betreurde vader. Plaat2: Aan onze betreurde moeder. N61N17 Familie Remi De Grande 1912-2002 - Maria-Ludovica Braekevelt 1914-1980 - Foto. N61N18 Familie A. Vangampelaere - Desmet. Plaat1: Uw afwezigheid doet ons gevoelen hoe dierbaar uw aanwezighied was. Plaat2: De tijd gaat voorbij de herinnering blijft. N61N19 Familie Charles Lava 1902-1992 - Celine Bossouw 1900-1980. Plaat: Uw aandenken blijft ons immer bij.

- 30 -


N62 N62Z01 Betonnen kelder - zonder zerk. N62Z02 Josephina Meirhaeghe 1923-1990 - Marcel Lambert 1919-2011 - Foto. Beeld knielende Maria. N62Z03 Familie Achiel Van Neste - Corneillie - Foto. N62Z04 Gabriel Verbeke 1923-1990 - Edith Palfliet 1925-2007. Plaat1: Jouw leven was als het graan op het veld, dat bracht rijke vruchten voort. Plaat2: Alles vergaat alles verdwijnt behalve het aandenken. N62Z05 Familie Omer Desmet - Margeriet Ampe - Foto. Plaat: Moeder als Margriet zij gaan wel maar sterven niet. N62Z06 Adolf Coussement - Edonie De Jaeger. Groot beeld biddende Maria.

N62Z07 Maurits Declercq - Maria Decock. N62Z08 Jozef Danneels 1926-1989 - Foto. N62Z09 Familie Emerik Vergote - Alice Sap.

- 31 -


N62Z10 Familie Louis Gurdebeke - Huys 1937 - 1987 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve Oma - Tine en Steven. N62Z11 Familie RenÊ Hellebuyck 1925-1998 - Irène Van de Keere 1927-1987 - Foto Plaat: In ontelbare mooie herinneringen blijven jullie voor altijd bij ons. N62Z12 Familie Oktaaf Goethals 1903-1990 - Adrienne Julienne Schaubroeck 19011987.

N62Z13 Leon Gryp - Germaine De Schuyter - Foto. N62Z14 Familie Jean Braekevelt - Van Renterghem. N62Z15 Omer Van Quaethem 1912-1986 - Julien Van Quaethem 1914-1986 - Foto. N62Z16 Michel Goethals 1921-1986 - Margareta Callens 1913-2004 Foto. Plaat: Aan mijn beminde echtgenoot.

- 32 -


N62Z17 Gerard Vanrenterghem 1919-1985 - Yvonne Lemey. N62Z18

Anna Vincke 1894-1988 Rene Vincke 1897-1988 Elvire Vincke 1901-2001.

N63 N63N01 Omer Vandevoorde 1913-2000 - Rachel Claerhout 1923-1996 - Christel Vandevoorde 1953-1990 - Foto. N63N02 Michel Verbeke 1921-1991 - Anna Haghedooren 1924. N63N03 Roger Huybrecht 1926-1992. Plaat: Afbeelding boom - Wat je voor ons betekende vergeten we nooit - Aan onze beminde Vader. Op de plaat zelf: Chris - Myriam. N63N04 Asto De Raba Dere 1912-2000 - Maria Wambeke 1917-1992 - Foto. N63N05 Omer Maes 1913-1993 - Maria Vandevyvere 1912-1998. N63N06 Gaby Maes 1932-1993 - Cecile De Langhe.

- 33 -


N63N07 Wouter Van Colen 1967-1993. Plaat1: Wouter je werkmakkers vergeten je nooit. Plaat2: Wouter De leegte en het verdriet zijn groot, maar voor ons blijf je leven - Tievolley. Afbeelding: Volleybalspeler aan het net.

N63N08 Derynck - Bogaert - Goethals. N63N09 Familie Gentiel Huys 1911-1993 - Maria Baert 1910-1996 - Foto. N63N10 Aandenken aan Godelieve Lisabeth 11-11-1919 - 25-12-1993 - Karel Verfaillie 7-4-1911 - 28-2-1999 - Foto. Plaat: Uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord, maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort. N63N11 Familie Frans Vandecaveye - Andrea Carels. N63N12 Albert Maes 1915-1994 - Maria Demarre 1919-2010. N63N13 Georgius Omer Van Renterghem 13-06-1913 - 23-11-1994 - Suzanna Verloove 15-5-1905 - 8-5-1997. Plaat: Uw laatste woord hebben wij niet meer gehoord, maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort. N63N14 Florent Steyaert 1916-1995 - Gabrielle Bleyaert 1918-2009. N63N15 Familie Marcel Van Slambrouck 1915-1995 - Armandina Van Wanseele. N63N16 Familie Adolf De Roo 1917-1995 - Flora Verbeke.

- 34 -


Plaat1: Vanwege de collega’s van West-Vlaanderen. Plaat2: Naar liefde en plicht was uw leven gericht - vanwege de landelijke politie.

N63N17 Camiel Vermeulen 1935-2012 - Maria Quintyn 1901-1996. N63N18 Familie Taelman Francina 1929-1996 en Albert 1918-2008.

N64 N64Z01 Cyriel Verheye 1913-1996 - Martha Minne - Foto. N64Z02 Omer Mortier 1923-1996 - Maria Icket 1925-2003 - Foto. N64Z03 Maurits Degrande 1904-1998 - Foto. N64Z04 Vrije plaats - geen zerk. N64Z05 Luc Deruddere 1952-2000 - Rosa Van de Kerckhove - Foto. Plaat1: Jou leven was zo heel gewoon, maar juist daarom - Riesselberg en Structoplas. Plaat2: Geen tranen of woorden kunnen zeggen hoe zeer we je missen.

- 35 -


N64Z06 André Sierens 1923-2000 - Laura Lust - Foto.

N64Z07 Familie Verdoodt - Lissens. N64Z08 Andre Vandevoorde 1923-2004 - Agnes Claerhout 1925-2007 - Foto. N64Z09 Omer Serry 1919-2001 x Georgette Ornelis - Foto. N64Z10 Roland Noppe 1944-2002 - Christa Seghers - Foto. Plaat1: Een boek zo groot, zal nooit bestaan, om te beschrijven wat jij voor ons hebt gedaan. - Christa, Christophe, Els. Plaat2: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voorleven - Vanwege Gilbert, Katrien, Jeffrey. N64Z11 Francis De Ruyck (1)9(1)9-2003 - Leona Van De Voorde 1921-20064 - Foto. Plaat: Elke dag denken wij met veel liefde aan U. N64Z12 Edmonda Coussement 1939-2003 - Walter Riemaeker 1932-2012 - Monika Coussement. N64Z13 Herman Persyn 1923-2009 - Maria Sierens 1925-2005 - Foto. N64Z14 Adiel Alliet 1921-2011 x Gabrielle Gelaude 1918-2005. N64Z15 Gilbert De Sutter 1915-2005 x Rachel Vande Kerckhove 1919-2007. 4

Cijfer “1” ontbreekt twee maal in 1919. De letters “oo’ in Van De Voorde liggen er los bij.

- 36 -


N64Z16 Emmanuel Timmerman - Godelieve Depont 1932-2006. N64Z17 Omer Van Dorpe 1917-2006. N64Z18 Hilde Boving 1939-2006 - Foto. Plaat Si muero, dejad el balcon abierto F. G. Lorca.

N64Z19 Maurits Spriet 1909-2007 - Elza De Graeve.

- 37 -


Z40 Z40Z01 J. Vandecasteele Tack - M. Tack-Vandevoorde. Afsluiting met ketting. Koperen plaat: Kruis met hoofd Christus met doornenkroon. Z40Z02 Famlie De Ruyck - Vandevoorde - Kesteloot. Z40Z03 Dinneweth - Descheemaecker en Dinneweth - Deschuymer. Z40Z04 Familie Raymond Bals - Van Canneyt. H. Bals - Callewaert C. Van de Kerkhove - Bals B. Bals - Van Massenhove H. Callewaert - Van Gaver E. Bals.

Z40Z05 Familie AimĂŠ Vancanneyt -Deneckere.

Z41 Z41N01 Julien Schaubroeck 1930-1978. Z41N02 Familie Adiel Guilbert - Schaubroeck Romanie 1903-1982 - Burgemeester 1934-1968.

- 38 -


Z41N03 Familie Van de Vyvere - Van Daele Homerius 1906-1971 - Cyrilla 1910-2005 - Foto. Z41N04 Familie Arsene Verhulst - Van Hulle - Foto. Z41N05 Ik ben de verrijzenis en het leven. Zusters van het Geloof. 1. E. Z. Amata

1895-1975

2. E. Z. Bernarde

1917-1982

3. E. Z. Heriberta

1907-1998.

- 39 -


Z41N06 Familie Jozef Demeulemeester - Alliet. Z41N07

Alfred De Brauwer 1890-1988 Margarita D'Haeze 1893-1985 Alma De Brauwer 1921-1968 Loraine De Brauwer. Foto.

Plaat1: Uit ons midden maar niet vergeten. Plaat2: Als aandenken - Personeel Slachthuis Tielt. Plaat3: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven Personeel N.V. Exportslachthuis Tielt.

- 40 -


Z41N08 Familie Adiel Schaubroeck - De Brabandere. Plaat: Lourdes - Le temps passe le souvenir reste.

Z42 Z42Z01 Familie G. Balduck - Cornelis. Stadsnota aan ingang: conc. jan 1950: 1. Balduck Georgius - + Schuiferskapelle 24/05/1950. 2. Cornelis Georgina - + Schuiferskapelle 01/04/1964. Z42Z02 ‘Ter Ere van Maria’ Bid voor de Ziel van Jan Balduck 1869-1941 echt. van Romanie Verstichel 1862-1955 en van hun zoon Jozef 1895-1916.

- 41 -


Z42Z03 Familie Leon Balduck- D'Hont. Z42Z04 Zalig aandenken aan Heer Vital D'Hont 1848-1922 en van zyn echtgenooten VW Prudence Declercq 1858-1890 VW Marie Elodie Declercq 1862-1946. Opschrift Credo. Z42Z05 Rustplaats der familie Oscar Serruys - D'Hont. Onderschrift Mijn Jezus Barmhartigheid. Z42Z06 Familie D'Hont - Blancke. Marcel D'Hont 1896-1968 Rafael D'Hont 1922-1947 Alice Blancke 1888-1890. Z42Z07 Oud opschrift slechts voor een deel meer leesbaar gezien nieuwe letter boven de oude tekst aangebracht zijn : Zalige aandenken van den Heer (Achiel) De Brabandere. Burgemeester v an Schuyfferskapelle. Geboren .... enz. Nieuw opschrift: Achiel De Brabandere Burgemeester van Schuiferskapelle 1877-1928 en Bertha D'Hont 1892-1977 - Foto met opschrift errond: Gedenkt U onzer gij tenminste die onze vrienden waart.

- 42 -


Z42Z08 Rustplaats van Heer Rene Schaubroeck 1897-1955 echt.van vrouw Cyrilla Verhulst 1899-1973. Bloemmotief in kruis verweven.

- 43 -


Z42Z09 Rustplaats van de familie Verhulst - Bossouw - Stenen roosjes rond het kruis. Zijdelingse afsluiting met ijzeren staaf op arduinen sokkels.

Z45 Z45W01 Joseph Nicolaus 1902-1968 - Maria De Loof 1907-1997. Plaat: Al heb je ons verlaten je laat ons nooit alleen - wat wij aan je te danken hebben is altijd om ons heen - fam. Nicolaus. Z45W02 Ingrid Nicolaus 1961-1965 - Foto. Plaat: Lief kind rust zacht.

Z45W03 Hier rust Emeric Patteeuw 28-3-1888 - 2-9-1959 - Louisa De Soete 1-12-1897 - 10-11-1992. Afsluiting langs twee zijden in arduin op arduinen sokkels. Plaat: Met dankbaarheid blijven wij u herinneren. Z45W04 Maurits Den Baes - Bertha Van Wassenhove - Foto. Z45W05 Hier rust Victor Decuypere 1882-1958 - Camilla Augusta Pattijn 1891-1969. Z45W06 Horizontaal: Hier rust Renilde-Maria Taets echt. van Achille De Brabandere 1887-1965

- 44 -


Verticaal: Hier rust Achille De Brabandere wed. van Renilde Taets 1887-1967 Oudstrijder 1914-18. Stadsnota:

1. Debrabandere Achilus Renatus - + Wingene 18-09-1967 2. Taets Renilda Maria - + Schuiferskapelle 19-12-1965.

Z45W07 Joseph Devriese 1905-1958 - Juliana Lava 1909-2002. Z45W08 Octaaf De Grande 1899-1965 - Alice Strobbe 1897-1991. Z45W09 Maria De Gersem wed. van G. De Backer 1883-1968. Z45W10 R. Listhaeghe 1886-1940 - E. Hollevoet 1881-1966.

Z46 Z46O01 Verticaal: Zalige gedachtenis van Heer Conrard Popelier. Geboren te Coolscamp den 1 mei 1858 en Godvruchtig overleden te Schuiferscapelle den 28 juni 1922 en van zijne echtgenoote vrouw Ludovica Popelier weduwe van Charles Kindt

- 45 -


geboren te Zwevezeele den 12 april 1862 en Godvruchtig overl. te Schuiferskapelle den 2 september 19015. Horizontaal: De familie G. Popelier - Verbrugghe. Onderaan: Mijn Jesus Bermhartigheid. Stadsnota: 1. Popelier Gentilius Odilius - overleden te Schuiferskapelle 01-07-1954 2. Verbrugghe Zulma Maria Josephina - overleden te Oostrozebeke 19-12-1955.

Z46O02 Hier rusten Leo Desmet 1887-1975 en echt. Gabrielle Martens 1892-1976 Foto. Z46O03 Familie Andre Vermeire - Vanrenterghem Onderaan Gods Wil Geschiede. Z46O04 Twee betontegels op betonnen grondplaat in trapvorm.

Op de twee betontegels was mogelijks vroeger informatie aanwezig over de hier begraven persoon of personen. 5

Tekst sterk onderhevig aan erosie en nog moeilijk leesbaar.

- 46 -


Z46O05 Hier rust de heer Cyriel Steyaert 1876-1972 echtgenoot van Mevr. Josefine De Cock 1888-1977 Opschrift PAX. Plaat: Wij hadden u zo lief en mochten u niet behouden. Z46O06 Familie Gerard Verbeke 1904-1968 - Leontine D'Haeze 1904-1989. Plaat1: Rust zacht lieve ouders. Plaat2: Droefheid - Fel gebukt sinds gij van mij zijng weggerukt - Ik ga door. Z46O07 Zalig aandenken aan MR Willem Houttekier 1902-1968 en echtgenote MW Alice D'Haeze 1903-1978 Opschrift PAX. Plaat: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij ook dank. - Aan onze beminde grootouders. Z46O08 Andre Houttekier 1930-2009 - Irene Verhaeghe 1940-1972 - Foto. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij - Fam. Vanhauwaert en kinderen. Plaat2: Uw heengaan voelen wij zo aan, in ons hart blijft gij altijd bestaan - Aan onze beminde Moeder. Z46O09 Hier rust Maurice Van de Weghe 1902-1968 echtgenoot van ZoĂŤ Serry - Foto.

- 47 -


Z46O10 Hier rust Felix Masscho echt. van Irma Goeminne 1879-1968.

Z47 Z47W01 Familie Victor Strobbe - Vandewiele - Hoek: driekleur verbleekt (oudstrijder). Onderaan: Rust in Vrede.

- 48 -


Z47W02 Familie Isidoor Strobbe - Vanmaele - Foto.

- 49 -


Z47W03 Frans Strobbe 1926-1975 - Serda Strobbe 1928-1996 - Foto. Z47W04 Hier rusten Camiel Snauwaert 1888-1971 - Maria Depypere 1892-1966 en zoon Julien 1930-1961 - Foto. Hoek: symbool voor driekleur.

Z47W05 Verticaal: Bid voor de Ziel van Heer Cyrillus-Emanuel Callens echt. van Mevrouw Sidonie Vande Riviere geb. te Schuiferskapelle 8-6-1882 en er overl. 26-61962 Rust in Vrede. Horizontaal: Bid voor de ziel van Mevr. Sidonia Vande Riviere wed. van Heer Cyrillus Callens geb. te Schuiferskapelle 20-6-1881 en er overl. 11-3-1965.

- 50 -


Z47W06 Bid voor de Ziel van heer Paul Gerard Declerck zoon van heer Rene en van mevrouw Flavie Neirinck geb. te Schuiferskapelle 17-10-1922 en er overl. 6-3-1963 Rust in Vrede. Z47W07 Hier rusten René De Clerck 1884-1970 - Flavie Neirinck 1981-1980. Z47W08 Familie Jozef Lootens - Bruneel - Foto. Plaat1: Aan onze lieve grootvader. Plaat2: Rust zacht lieve grootmoeder. Plaat3: Aan mijn lieve Peter.6 Plaat4: Lieve ?eter rust zacht.7 Plaat5: Lieve grootouders wij vergeten U nooit - Eric - Christa - Christine.

6

Plaat middendoor gebroken. Op het graf liggen nog losse stukken van gebroken platen deels zonder opschrift. Een plaat met afbeelding meiklokjes zou tekst kunnen bevat hebben:”Lieve /Peter of Meter/ rust zacht” 7

- 51 -


Z47W09 Hier rust MW Emma Nemegeer wed. van MR Honore Van Parijs 1890-1967 Foto. Horizontaal: Zalig aandenken van MR HonorĂŠ Van Parys Oud-Strijder 1914-18 - 18901966 weduwnaar van MW Zulma Dobbelaere echtgenoot van MW Emma Nemegeer. Bovenaan in de hoek symbool voor driekleur - Foto.

Z47W10 Hier rusten De Heer Henri Wambeke 1883-1953 en MW Elisa Van Eenoo 1882-1973.

Z48 Z48O01 Oswald Verbeke 1944-1971 en Godfried Verbeke 1916-2000 - Foto.

- 52 -


Z48O02 Hier rusten Vital Hellebuyck 1896-1970 en echtgenote Martha Deprez 18981981 - Foto. Plaat: Aan onze lieve ouders. Z48O03 Hier rust Godfried Mannens 1896-1969 - Irma Wille 1900-1980. Z48O04 Hier rust David Strobbe 1892-1976 echtg. van Alice Snauwaert 1901-1993 Opschrift Rust in Vrede. Z48O05 Familie Grymonprez - Desmet. Henri Grymonprez 1900-1979 Zenobie Desmet 1901-1978 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve ouders. Z48O06 Gerard Blyaert 1901-1981 x Maria Steyaert 1919-2004. Z48O07 Familie Jozef Dauw 1913-1981 - Irma Vanparys 1913-2000 - Foto. Z48O08 Familie Charles Steijaert - Vandaele - Foto.

- 53 -


Z48O09 Familie Remi Van Neste - Verheye - Foto.

- 54 -


Z48O10 Rachel-Maria Verbrugge 1924-1982 - Foto. Plaat: Rust zacht lieve moeder - Paul - Cecile.

Z49 Z49W01 Hier rust Maria Tack weduwe Cyriel Huys.

Z49W02 Hier rust MR Victor Fraeyman 1882-1971 echtgenoot van MW Bertha Mortier 1890-1978. Opschrift PAX. Z49W03 Hier rusten DaniĂŤl Verstraete 1932-1973 - Marcel Verstraete 1923-1978 Foto. Z49W04 Maria Magdalena Van Daele 1899-1969 wed. van Emile Verstraete - Clara Verstraete 1925-1988.

- 55 -


Z49W05 Paul Semetier 1907-1983 echtg. van Maura Verheye 1911-1999. Z49W06 Maria Bruneel wed. van Carolus Corneillie. Z49W07 Familie Marcel Verbeke - Tiebergyn - Foto. Z49W08 Familie Arthur Hellebuyck - Christiaens - Foto. Z49W09 Magda Minne 1955-1984 - Foto. Plaat1: Rust zacht lieve Magda. Onverwachts ben jij heengegaan maar in ons hart blijf jij bestaan - Ouderscomite Tieltse Zonnegroep. Plaat2: Lieve zus rust zacht - Paul - Cecile - Petra - Corry. Z49W10 Familie Dinneweth - Volcke.

Z50 Z50O01 Georges Van Maele - De Muelenaere. Z50O02 Alfons Verbeke 1927-1985 - Suzanna Patteeuw - Foto.

- 56 -


Z50O03 Familie Penninck - Hellebuyck. Z50O04 Familie Michel Vandaele - Maria Vanderschaeghe - Foto. Plaat: Naar liefde en plicht, was uw leven gericht - vanwege de kleinkinderen. Z50O05 Florentina Schoonbaert 1901-1988 wed. van Modest Verhelst. Z50O06 Familie Hendrik Landuyt - Verfaillie. Z50O07 Familie Marcel Verheye 1912-1995 - Cecile Steyaert 1912-1990 - Foto. Plaat: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft.

Z50O08 Gerard Balduck - Elisa Van Maele. Z50O09 Familie Victor Dinneweth 1921-2008 - Godelieve De Groote 1928-1992 Foto. Plaat: De leegte zonder jullie is met geen pen te beschijven; De leegte zonder jullie zal altijd bij ons blijven. Maar veel fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart. D.R.E.R. en kinderen.

- 57 -


Z51 Z51W01 vrije plaats - geen zerk. Z51W02 Lotte Clabout 25-10-2000 - 05-06-2011 dochter van Ludo en Katrien ClaboutVlaeminck zus van Stan en Frie - Foto.

Z51W03 Marcel De Witte 17-4-1924 - 20-11-2009 - Esther Vanseveren 8-12-1926 - 265-2011 - Foto. Plaat: Uw hart was als een bloem die de stralen van de zon ving.

Z51W04 Paul Van Doorne 1938-2007 - De Cock - Blok natuursteen.

- 58 -


Z51W05 Frans Vanderhaeghen x Lutgarde Steyaert 1944-2005 - Foto. Z51W06 Patrick Verfaillie 1952-2005 - Foto. Plaat1: In ontelbare herinneringen blijf je voor altijd bij ons. Plaat2: Het was zo fijn om samen te zijn. Z51W07 Eric De Brabandere - Marie HÊlène Mannens 1944-2004 - Foto. Plaat1: Het was goed samen te zijn. Plaat2: Te vroeg ben je ons ontnomen maar in ons hart blijf je altijd wonen. Z51W08 Heidi Heyrick 09-11-1969 - 06-12-2002 x Chris Verye 21-12-1969 - Motief: twee harten. Plaat1: De herinneringen aan jou weerspiegelen je leven. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten. - Neven en nichten familie Heyrick. Plaat3: Te vroeg ven je ons ontnomen, maar in ons hart blijf je altijd wonen KSA-Schuiferkapelle. Plaat4: Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart. Plaat5: Eens was je de zon in ons leven. Nu ben je de zon in ons hart. Plaat6: Rust zacht lieve Dochter. Plaat7: Bloemen ingegoten in kunststof - Eeuwig aandenken.

- 59 -


Plaat8: Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor U gebeden.

- 60 -


O70 O70Z01 Danny Coussement 24-2-1982 - 9-6-1988 - Foto. O70Z02 Hier rust Margarita Boutte wed. van Oscar Den Baes 1908-1988. O70Z03 Hier rust Martha Deruytter wed. van Adolf Verfaillie 1898-1987. Plaat: Aandenken - Rust zacht lieve vader (mogelijks motief verdwenen). O70Z04 vrije plaats - geen zerk. O70Z05 Sonja Tibackx 04-04-1951 - 21-10-1983. Witte keien in betonnen afrastering. Plaat: Dank om wat je voor ons bent geweest - Fam. Tibackx en kinderen. O70Z06 Marcella Dossche 1927-1983 echt. van M. Fraeyman. O70Z07 vrije plaats - geen zerk. O70Z08 Hier rust Oscar Den Baes echt. van Margarita Boutte 1899-1981. O70Z09 Odilon Wynsberghe 1898-1981 wed. van M. Ailliet en E. Debacker - Foto. O70Z10 Hier rust Henri Van Eenooghe wed. van Maria Lootens 1901-1980.

O70Z11 Hier rust Marcel Azere Semetier 1911-1980.

- 61 -


O70Z12 Familie Honore Valencyn - Sara Semetier 1909-1979 O70Z13 Hier rust Marie Van de Walle 1897-1979. O70Z13 Hier rust August Vande Walle 1898-1978 weduwnaar Alice Tiebergyn. O70Z14 Hier rust Adolf Verfaillie echt. van Martha De Ruytter 1888-1975.

O70Z15 Zalig aandenken aan de heer Achiel Serry 1907-1975 echtgenoot van Mevr. Julia Imbo. O70Z16 Hier rust Rene Verschuere 1886-1969 en echt. Maria Lapeire 1884-1960. O70Z17 Hier rust Maurits Corneillie 1895-1978. O70Z18 Irma Verstraete 1896-1977. O70Z19 Hier rust Camiel Vander Straeten 1909-1977 - Foto. Plaat: uw scheiden baart diepe smart. O70Z20 Julien Strobbe echt. van C. Jansens 1931-1977 - Foto. Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven.

- 62 -


O70Z21 Hier rust Jozef-Oscar Schyvinc echt. van Maria Van Eeghem 1897-1976. O70Z22 Hier rust Marcel De Clerck zoon van Rene en Flavie Neirinck 1919-1976.

O71 O71N01 Hier rust John Van Severen 1956-1988 - Foto. O71N02 Firmin Vandecapelle 1919-1990 echtg. van Elza De Cuypere. O71N03 Hier rust Ronny 1969-1990 zoon van Paul en Monique Vandemoortele - Foto. O71N04 Maria Van Eeghem 1900-1991 wed. van Jozef Scheyving. O71N05 Julia Scheyving 1930-1991 echt. van Paul Decoker. O71N06 Patrick Decock 1947-1991. O71N07 Robert Kint 1937-1992 echt. van Yolande Verbeke.

- 63 -


O71N08 Albert Verheye 1909-1993 weduwnaar van Olga Huysentruyt. Plaat: uw heengaan voelen wij zo aan, in ons hart blijft gij altijd bestaan - van uw kinderen. O71N09 Irma Devriese 1912-1995 wed. van Joseph Vandemoortele - Foto - Plaat: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. O71N10 Laura Callewaert 1941-1996 echtg. van Daniel Lootens - Foto. O71N11 Elza De Cuypere 1920-2005 echt. van Firmin Vandecapelle. O71N12 Luc Hoys 13-12-1954 - 1-2-1954. Plaat1: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - Directie WVS . Plaat2: De band is zo sterk, het afscheid zo moeilijk. - Collega's WVS. O71N13 HonorĂŠ Valencijn 1906-2005. O71N14 Houten kruis. Informatie is onleesbaar geworden.

- 64 -


O71N15 Daniel Lootens 1935-2010 - Foto. Plaat: Dank voor al die mooie herinneringen die wij als een kostbaar geschenk koesterden - OudercomitĂŠ Tieltse Zonnegroep. O71N16 Hipoliet Decocker 1935-2010 wed. van Julia Scheyving.

O80

- 65 -


O80O01 vrije plaats - geen zerk. O80O02 Annelies Vreye 31-12-1996 - 03-01-1997 - Vorm Hart. O80O03 Juliaene Haepers 13-9-1994. Kubus in bak met grote en kleine witte keien. Plaat: De tyd gaat voorby - De herinnering blyft.

O80O04 Thomas Vreye 17-6-1994. O80O05 Mathieu De Ruyck 28-1-1993 - 4-11-1993 - Foto.

- 66 -


O80O06 Frederik Verhulst 25-12-83 - 1-6-88 - Foto. O80O07 vrije ruimte - geen zerk. O80O08 Tom Verbeke 09-02-84. Houten kruis.

O80O09 Kevin Lambert 4-11-81 - 6-11-81 - Foto.

- 67 -


O90

O90Z en N 2 x 10 urnenkelders 3 bezet. O90Z01 Achiel Devolder 1939-2013.

O90Z02 Lionel Steyaert 1946-2013 Foto. O90Z03 Nog geen naamplaat.

- 68 -


O91 O91N01 tot 10: 10 vrije urnenkelders.

- 69 -EEN TOEMAATJE

Bij ons bezoek aan de begraafplaats vonden we ook nog wat info over te vervallen concessies. Deze informatie geven we als toemaatje mee. Hier en daar kan men nog een voornaam of een jaar van overlijden afleiden die niet op de grafzerk staat aangegeven.

plan nr. - conc. nr.- overledenen- (*EV = eeuwige conc. - C = 50-jarige conc.)

blok 1 14 jaar 1959 Spriet Jonny blok 1 17 jaar 1950 Debrabandere Alfonsius - Arickx Maria blok 1 31 jaar 1959 Devoldere Gislain blok 1 34 jaar 1939 Braekevelt Henricus - Persyn Udalia blok 1 35 jaar 1943 Meerhaege Emilius - Braekevelt Maria blok 1 38+39 jaar 1911 Derynck Isidorus - Zutterman Marie - Bogaert blok 2 21 jaar 1916 Balduck Jan - Balduck Josephus — Verstichel R. blok 2 24 jaar 1959 Serruys Oscar - D'Hont Flavie blok 2 29 jaar 1937 Verhulst Emilius - Bossouw Marie blok 3 4 jaar 1944 Den Baes Mauritius - Vanwassenhove Bertha blok 3 11 jaar1954 Popelier Gerntilius - Verbrugge Zulma

- 71 -

C. EV EV EV C EV EV EV EV C C

21/12/2009 19/09/2006 21/12/2009 9/01/2001 5/11/2001 24/05/2010 6/02/1991 20/04/2009 9/03/1996 21/10/2005 21/02/2005INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen. De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

1

B

1914-18...............................................45

Baert................................................... 34 baksteen ............................................... 4 Balduck ............................ 20, 41, 42, 57 Bals .................................................... 38 Bataviavrienden ................................. 19 Beernem ............................................. 16 beroep............................................... 4, 5 Bethuyne ............................................ 30 Blancke ........................................ 12, 42 Bleyaert.............................................. 34 Blyaert................................................ 53 Bogaert............................................... 34 Bonne ................................................. 25 Borra .................................................. 16 Bossouw....................................... 30, 44 Boutte................................................. 61 bouwkundig erfgoed ............................ 3

A Aarsele ......................................3, 23, 82 Aernoudt .............................................27 Ailliet ..................................................61 Alfa en Omega..............................11, 14 Alliet .............................................36, 40 Ampe ..................................................31 Arickx .................................................12

- 73 -


Boving ................................................37 Brabandere..........................................15 Braekeveldt.........................................14 Braekevelt...............................14, 30, 32 Brengman ...........................................13 Brouckaert ..........................................13 Bruneel .........................................51, 56 Burgemeester ............................5, 38, 42

C Callens ..........................3, 25, 29, 32, 50 Callewaert...............................22, 38, 64 Carels ..................................................34 Christiaens ....................................11, 56 Clabout ...............................................58 Claerhout ................................16, 33, 36 Claeys ...........................................11, 16 Clincke................................................15 Clipet ..................................................18 Coolscamp ..........................................45 Coopman.............................................18 Corneillie ....................15, 26, 31, 56, 62 Cornelis...............................................41 Coussement.............................31, 36, 61 Covent.................................................27 Credo ............................................15, 42

D D’Halluin ............................................12 D’Hont ................................................24 Danneels .......................................30, 31 Dauw...................................................53 David ............................................11, 16 De Backer ...............................13, 25, 45 De Brabandere ...........12, 13, 15, 24, 41, 42, 44, 45, 59 De Brauwer.........................................40 De Bruyne...........................................25

De Clerck ..................................... 51, 63 De Cock ........................... 24, 29, 47, 58 De Coster ........................................... 16 De Cuypere .................................. 63, 64 De Foer .............................................. 25 De Gersem ......................................... 45 De Graeve .................................... 12, 37 De Grande .................................... 30, 45 De Groote........................................... 57 De Jaeger............................................ 31 De Langhe.......................................... 33 De Loof .............................................. 44 De Muelenaere................................... 56 De Raba Dere..................................... 33 De Roo ................................... 29, 30, 34 De Ruyck ................... 12, 26, 36, 38, 66 De Ruytter.......................................... 62 De Schuyter........................................ 32 De Smet........................................ 16, 17 De Soete............................................. 44 De Sutter ...................................... 17, 36 De Volder........................................... 14 De Witte............................................. 58 De Zutter ............................................ 25 Debacker ............................................ 61 Deblaere ............................................. 24 Debrabandere ................... 12, 13, 24, 45 Debreuck........................................ 3, 23 Declerck ........................... 19, 22, 27, 51 Declercq ....................................... 31, 42 Decock ......................................... 31, 63 Decocker ............................................ 65 Decoker.............................................. 63 Decuypere .......................................... 44 Degrande.......................... 14, 24, 30, 35 Demarre ............................................. 34 Demeulemeester................................. 40 Den Baes ...................................... 44, 61 Deneckere .......................................... 38 Depijpere............................................ 13 Depont................................................ 37 Deprez................................................ 53 Depypere...................................... 17, 50 Derijnck ............................................. 15 Deruddere........................................... 35 Deruytter ............................................ 61 Derycke.............................................. 29 Derynck.................................. 13, 15, 34

- 74 -


Descheemaecker ...........................20, 38 Deschuymer ........................................38 Desmet ..............................30, 31, 46, 53 Devolder .............................................68 Devoldere............................................14 Devriese ........................................45, 64 Dewitte ...............................................16 D'Haeze...................................29, 40, 47 Dhont ..................................................24 D'Hont.....................................22, 24, 42 Dinneweth...............................38, 56, 57 Dobbelaere....................................11, 52 doornenkroon................................14, 38 Dossche...............................................61 driekleur..................................48, 50, 52

E E. Z. Amata.........................................39 E. Z. Bernarde.....................................39 E. Z. Heriberta ....................................39 E.H......................................................23 Egem.....................................................3 Exportslachthuis Tielt.........................40

Gent.................................................... 12 Goeminne........................................... 48 Goethals ..................... 15, 24, 26, 32, 34 Grymonprez ....................................... 53 Gryp ................................................... 32 Guilbert .............................................. 38 Gurdebeke.......................................... 32

H Haepers .............................................. 66 Haghedooren...................................... 33 Hanssens ............................................ 29 Hellebuyck ................. 30, 32, 53, 56, 57 Heyrick............................................... 59 Heytens .............................................. 22 Hogeschool Leuven ........................... 14 Hollebeke ..................................... 11, 25 Hollevoet............................................ 45 Hoste .................................................. 17 Houten kruis....................................... 64 Houten kruisen..................................... 4 Houttekier .......................................... 47 Hoys ................................................... 64 Huybrecht..................................... 24, 33 Huys ....................................... 32, 34, 55 Huysentruyt........................................ 64

F I

Fraeyman ......................................55, 61 funerair erfgoed ....................................5

Icket ................................................... 35 IJzeren kruisen ..................................... 4 Imbo ................................................... 62

G Gelaude.............................11, 12, 27, 36 Geluwe................................................23 Gemetselde zerk ...................................4 geneeskunde........................................14

- 75 -


J

Lourdes .................................. 41, 57, 60 Lust .................................................... 36

M

Jan Callens en zijn Zeven Zonen..........3 Jansens ................................................62 Jonckheere ..........................................16

K KAJ Tielt ............................................27 Kajotter ...............................................27 Kanegem.........................................3, 23 Kesteloot.............................................38 Kindt ...................................................45 Kint .....................................................63 Kistevrienden......................................19 kloostelingen.........................................5 Koolskamp............................................3 Kruisboom ..........................................23 KSA ....................................................59

L Lagrain................................................12 Lambert...................................25, 31, 67 Lambrecht.....................................13, 26 Landuyt...............................................57 Lannoo ..........................................11, 13 Lapeire ................................................62 Lava ..............................................30, 45 leisteen ..................................................4 Lemey .................................................33 Leuven ................................................14 Lievouw ..............................................13 Lisabeth ..............................................34 Lissens ................................................36 Listhaeghe...........................................45 Lootens ...........17, 25, 29, 51, 61, 64, 65 Lorca...................................................37

Maes....................................... 29, 33, 34 Mannens....................................... 53, 59 Martens .............................................. 46 Masscho ............................................. 48 Meerhaege.......................................... 14 meiklokjes.......................................... 51 Meirhaeghe ........................................ 31 Meulebeke............................................ 3 Minne ......................... 15, 26, 29, 35, 56 Monteyne ........................................... 26 Mortier ................................... 11, 35, 55 Motier................................................. 14

N natuursteen ......................................... 58 Neirinck ........................... 13, 16, 51, 63 Neiring ............................................... 30 Nemegeer ........................................... 52 Nicolaus ........................... 18, 20, 25, 44 Noppe................................................. 36

O ongeval te Pittem ............................... 14 Oosterlinck......................................... 13 Oostrozebeke ..................................... 46 Ornelis................................................ 36 Orotex ................................................ 18 Orotuft................................................ 18 oudstrijder .......................................... 48 Oudstrijder 1914-18........................... 45 Oud-Strijder 1914-18......................... 52

- 76 -


S P Palfliet.................................................31 pastoor ................................................23 Pastoor ................................................23 Patteeuw .......................................44, 56 Pattijn..................................................44 Pauwels...............................................24 PAX ........................................15, 47, 55 Penninck .............................................57 Persyn .........................12, 13, 14, 36, 71 Pittem........................................3, 12, 14 Poelvoorde ..........................................11 Popelier...................................45, 46, 71 Priesters ................................................5

Q Quintyn .........................................16, 35

R Requiescat In Pace................................4 Riemaeker...........................................36 Riesselberg .........................................35 RIP ........................................................4 Roeselare ............................................14 Rondelez .............................................13 roosjes.........................11, 12, 14, 17, 44 rozenstruik ..........................................15

Sap ..................................................... 31 Schaubroeck.........11, 25, 29, 32, 38, 41, 43 Scheerens ........................................... 16 Scheyving..................................... 63, 65 Schoonbaert ....................................... 57 Schuiferscapelle ................................. 45 Schuiferskapelle.......1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 41, 42, 45, 46, 50, 51 Schuyfferskapelle............................... 42 Schyvinc............................................. 63 Seghers............................................... 36 Semetier ................................. 56, 61, 62 Serruys ......................................... 42, 71 Serry....................................... 36, 47, 62 Sierens.......................................... 11, 36 Slachthuis Tielt .................................. 40 Snauwaert................... 20, 24, 25, 50, 53 Spriet............................................ 12, 37 Steijaert .............................................. 53 stenen roosjes............................... 11, 12 Stenen roosjes ........................ 14, 17, 44 Steyaert .......... 26, 34, 47, 53, 57, 59, 68 Strobbe...... .... 17, 20, 25, 45, 48, 49, 50, 53, 62 Strooiweide ........................................ 20 Structoplas ......................................... 35 Student Hogeschool Leuven .............. 14 Syx ..................................................... 23

T Tack ............................................. 38, 55 Taelman ....................................... 13, 35 Taets............................................. 44, 45 Tamsyn............................................... 12 Taveirne ............................................. 13 Technisch lokaal ................................ 22 Thorree............................................... 11 Tibackx .............................................. 61

- 77 -


Tiebergyn......................................56, 62 Tielt...............................3, 13, 15, 23, 40 Tieltse Zonnegroep .......................56, 65 Tievolley.............................................34 Timmerman ..................................17, 37

V Valencijn.............................................64 Valencyn.............................................62 Van Bruwaene ....................................24 Van Canneyt .......................................38 Van Colen ...........................................34 Van Daele .........................11, 15, 39, 55 Van Damme........................................27 Van de Keere ......................................32 Van de Kerckhove ..............................35 Van de Kerkhove ................................38 Van de Voorde..............................16, 36 Van De Voorde...................................36 Van de Vyvere ....................................39 Van de Walle ......................................62 Van de Weghe ..............................20, 47 Van den Bon .......................................16 Van Doorne ........................................58 Van Dorpe ....................................16, 37 Van Eeghem .......................................63 Van Eenoo ..........................................52 Van Eenooghe ....................................61 Van Gaver...........................................38 Van Hecke ..........................................24 Van Hollebeke ....................................25 Van Hulle............................................39 Van Maele.....................................56, 57 Van Massenhove ................................38 Van Neste .....................................31, 54 Van Parijs ...........................................52 Van Parys......................................22, 52 Van Poucke.........................................12 Van Quaethem ..............................13, 32 Van Renterghem .....................29, 32, 34 Van Severen..................................30, 63 Van Simaeys .......................................30 Van Slambrouck ...........................12, 34 Van Steenkiste ....................................29 Van Wanseele .....................................34

Van Wassenhove................................ 44 Vanbruwaene ..................................... 25 Vancanneyt ........................................ 38 Vandaele ................................ 25, 53, 57 Vandamme ......................................... 17 Vande Kerckhove .............................. 36 Vande Putte........................................ 16 Vande Riviere .............................. 13, 50 Vande Voorde .............................. 13, 26 Vande Walle ................................ 22, 62 Vande Weghe..................................... 24 Vandecapelle................................ 63, 64 Vandecasteele .................................... 38 Vandecaveye...................................... 34 Vandekerckhove ................................ 14 Vandemoortele............................. 63, 64 Vandeputte ................................... 13, 16 Vander Straeten.................................. 62 Vanderhaeghen .................................. 59 Vanderiviere....................................... 13 Vanderschaeghe ................................. 57 Vanderstraeten ................................... 18 Vandevoorde.......................... 33, 36, 38 Vandevyvere ...................................... 33 Vandewiele ............................ 17, 25, 48 Vandoorne.......................................... 27 Vaneenooghe ..................................... 16 Vangampelaere .................................. 30 Vanhauwaert ...................................... 47 Vanhecke ........................................... 17 Vanmaele ..................................... 17, 49 Vanparys ............................................ 53 Vanquaethem ............................... 14, 30 Vanrenterghem............................. 33, 46 Vanseveren................................... 25, 58 Verbeke......... 12, 25, 29, 31, 33, 47, 52, 56, 63, 67 Verbrugge .......................................... 55 Verbrugghe ........................................ 46 Vercoutter .......................................... 12 Verdoodt ............................................ 36 Vereecke ............................................ 30 Verfaillie ........ 13, 20, 34, 57, 59, 61, 62 Vergote............................................... 31 Verhaeghe .......................................... 47 Verhelst.............................................. 57 Verheye................ 22, 35, 54, 56, 57, 64

- 78 -


Verhulst...... ...24, 26, 28, 30, 39, 43, 44, 67 Verleye................................................12 Verloove .............................................34 Vermeire ...........................16, 26, 29, 46 Vermeulen ..........................................35 Verschuere ..........................................62 Verstichel............................................41 Verstraete......................................55, 62 Verticale stenen ....................................4 Verye ..................................................59 Vincke...........................................29, 33 Vlaeminck...........................................58 Vlakke stenen .......................................4 Volcke.................................................56 Volleybalspeler...................................34 Vreye ..................................................66

Wambeke ..................................... 33, 52 Wanneyn ............................................ 24 Warlop ............................................... 16 Werkmakkers ..................................... 18 Werquin ............................................. 16 West-Vlaanderen ..................... 3, 23, 35 Weyts ........................................... 25, 30 Wille................................................... 53 Windels .............................................. 22 Wingene ............................................. 45 WOI ..................................................... 5 WOII .................................................... 5 WVS................................................... 64 Wynsberghe ....................................... 61

Z W Waerenburgh ......................................26

Zonnegroep .................................. 56, 65 Zusters van het Geloof....................... 39 Zutterman........................................... 15 Zwevezeele ........................................ 46

- 79 -UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot februari 2013.

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten . Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 81 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - . 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 82 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden . Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850 . P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. - . 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 83 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II . Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I . Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II . Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 84 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika/ Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – FV-Tielt, 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – FV-Tielt, 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – FV-Tielt, 2013, 258 p. - 14 €.

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten: binnenland 3,50 EUR per boekdeel, buitenland = 7,50 EUR!) (voor de nummers 22 en 25 is dit respectievelijk 4,50 EUR en 8,50 EUR) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be ) Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 85 -