{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

“DE GRAVEN VAN OESELGEM” Gemeentelijk Kerkhof Oeselgem

Samenstelling: Paul Callens Familiekunde Vlaanderen regio Tielt 18-5-2014

-1-


D/2014/8058/10 Paul Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem.

-2-


VOORWOORD In 2009 maakte ik een overzicht van de graven van Pittem. Dit omvatte de begraafplaatsen van Pittem, Egem en de Parochie Sint-Antonius Meulebeke. In het voorjaar van 2013 volgden dan de begraafplaatsen van Koolskamp, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Doomkerke, Kruiskerke en De Ginste. Dit voorjaar volgden dan Zwevezele, Sint-Jan Wingene, Wildenburg Wingene en Markegem. In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, Gemeente Dentergem1: Parochie Oeselgem geeft weinig informatie over dit kerkhof. De graven liggen nog zoals altijd rond de kerk maar de afgelopen jaren zijn heel wat graven verdwenen. Een drietal pijlerkapellen geven een blik op het leven van de H. Apollonia. Op de begraafplaats is er een gedenksteen voor de oorlogsslachtoffers, gevallen op 28 Mei 1940. Op de hoek van het kerkhof is ook het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers, soldaten en burgers, 1914-1918 en 1940-1945. De informatie op de graven is meestal redelijk beperkt. Op deze begraafplaats is soms weinig meer te vinden dan de namen van de begraven persoon. Geboorte- en overlijdensplaatsen zijn eerder uitzonderlijk. Hier en daar is informatie als “eeuwige vergunning� of de naam van de begrafenisondernemer of steenkapper aanwezig. Deze informatie hebben we niet overgenomen in wat volgt. Op de graven zijn wel hier en daar extra platen aangebracht met informatie. Af en toe kan men aan de hand van deze gedenkplaten het lidmaatschap van een vereniging, een verwijzing naar de laatste werkgever, een functie in het bestuur van de gemeente en dergelijke terugvinden. De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. De begraafplaats is voorzien van een strooiweide, een muur met nissen voor asurnen en kleine graven voor asurnen. Enkele hoofdtypes van graven: -

Ijzeren kruisen treffen we hier niet aan. Houten kruisen. Vlakke stenen maken de meerderheid uit. Verticale stenen. Vlakke steen in combinatie met verticale steen.

1

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84479 Van Vlaenderen Patricia en & Vranckx Martien: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten). 2007.

-3-


-

enz.

Enkele foto’s zijn in dit werk opgenomen met symbolische waarde. De selectie gebeurde willekeurig, behalve voor eerder unieke zerken. Voor wat de informatie betreft op de graven is in de loop der jaren eveneens een aantal veranderingen te onderscheiden. -

Enkel de naam van de overledene. Aanvulling met naam van de echtgenoot of echtgenote. Informatie over geboorte en overlijden. Beperkt zich soms enkel tot geboorte- en overlijdensjaar. Soms is ook de volledige datum opgegeven. Godsvruchtige slogan, RIP (latijns: Requiescat In Pace) en dergelijke. Fabrikant van de zerk of de begrafenisondernemer. Eeuwig vergunning. ....

Als informatiedrager hebben we in grote lijnen volgende groepen: -

-

-

-

-

Informatie gekapt in de steen zelf. Soms sterk onderhevig aan erosie waardoor na verloop van tijd de informatie verloren gaat. Wij hebben getracht zoveel mogelijk informatie over te schrijven, dit lukte niet altijd even goed. Informatie gekapt in de steen en later door schildering beter leesbaar gemaakt. Afzonderlijke informatieplaat vast aangebracht op de eigenlijke zerk (vb zwarte plaat met witte letters). Sinds een aantal jaren gaat men ook gebruik maken van met pinnen bevestigde letters of opgelijmde letters. Hier en daar kan men vaststellen dat deze verbindingen niet altijd even goed de tijd hebben doorstaan. Hier en daar vinden we een foto terug op de grafsteen. In de meeste gevallen is deze vast verbonden met de zerk, in enkele gevallen op een afzonderlijk frame aangebracht. Het grootste deel van de graven is voorzien van een kruisbeeld. Hiervan zijn verschillende vormen en materialen terug te vinden. Er zijn ook een aantal afbeeldingen te vinden die een symbolische waarde hebben. Deze kunnen ingekapt zijn in de steen of afzonderlijk aangebracht. ...

De index maakt het mogelijk deze personen gemakkelijk terug te vinden. We hopen dat men net als in andere gemeenten de nodig aandacht zal besteden aan dit funerair erfgoed en desnoods een aantal mensen kan warm maken om graven te adopteren indien de familie in gebreke blijft bij het onderhoud.

-4-


Op deze begraafplaats zijn weinig unieke zerken terug te vinden maar dit werkje is dan vooral van belang voor de familiekundigen die een graf van een familielid kunnen terugvinden. De paden liggen er behoorlijk goed bij en het geheel ziet er netjes uit. Niet alle informatie van op de graven is opgenomen in deze uitgave. We hebben ons vooral gericht op de informatie die van belang is voor de familiekundigen. Wij hopen ook voldoende belangstelling te hebben gewekt voor een extra bezoek aan deze begraafplaats. Ieder mens die begraven ligt heeft ook zijn levensverhaal. De overlevenden hebben de plicht dit verhaal in leven te houden voor het nageslacht. Laat ons ook nog aangeven dat de informatie een momentopname is van begin 2014. Steeds komen nieuwe graven bij, af en toe worden oude graven weggenomen. In de loop der jaren zijn bij enkele graven de opschriften moeilijk leesbaar geworden. We hebben ons best gedaan deze zo goed mogelijk te ontcijferen. Nazicht aan de hand van andere bronnen is aangewezen.

-5-


OVERZICHTSKAARTJE Om de graven terug te vinden heb ik elk graf een nummer gegeven volgens de plaats waar het graf te vinden is. Er is een zekere logica terug te vinden in de nummering. Op ons plannetje hebben we windrichtingen aangegeven die niet volledig samenvallen met de werkelijke windrichtingen om toch enigszins zich te kunnen oriĂŤnteren. De eerste letter geeft de plaats aan waar de graven zich situeren volgens de windrichting: N en Z. Daarna volgen een kleine letter en twee cijfers om de plaats van het graf te situeren. De laatste letter geeft de richting aan waar de opschriften zich bevinden.

-6-


-7-


-8-


DE LIJST

G: Gedenkplaten wereldoorlogen De gedenkplaten bevinden zich in de noord-westhoek van het kerkhof.

Plaat boven links: Gevallen Burgers 1914-18 De Meyer A. Desmet R. Goesaert J. Lagrange J. Merlier P. Vandaele P. Vandenbroecke T.

-9-


Vandenbroecke K. Vanhauwaert H. Vercamer A. Plaat centraal: Gesneuvelde soldaten 1914-18 Beels J. Cluyse E. Denolf R. Desmet C. Detailleur F. Dewulf R. Goeminne E. Lambertijn H. Vanluchene H. Vercamer C. Gesneuvelde soldaten 1940-44 Vanluchene A. Plaat rechts: Gevallen burgers 1940-1945 Campe C. Campe M. Martens A. Martens A. Martens H. Martens J. Martens R. De Pourcq V. Minjauw A. Minjauw A. Vander Cruyssen H. Vander Meeren M. Plaat onderaan: Regiment de Ligne 19 Linie Regiment Links: A ses morts et a tous ses braves qui, en des jours deserperes ont lutte en ces lieux pour le salut de la patrie Rechts: Aan zijn gesneuvelden

- 10 -


en aan al zijn dapperen die in stonden van wanhoop hier voor ’s lands heil gestreden hebben Centraal: Afbeelding palmen Onderaan: Lys 1940 Leie.

Rechts naast gedenkteken in de muur plaat met tekst: J. Vanquaethem Architect Oost-Rozebeke

- 11 -


K: Kapellen op de begraafplaats K1Z De H. Apollonia sterft op de brandstapel. K2O De H. Apollonia wordt gemarteld. K3N De H. Apollonia wiegert de afgoden te vereeren. G.V.D. Moortele.

- 12 -


Na Na01N Zalige Gedachtenis van Den heer Casimir Van Hauwaert. Lid des Genootschaps van den H.V.A.P.: Kerkmeester sedert 1.TH juli 1843. Schepenen van 1830 tot 1848. Burgemeester van 1853 tot den dag zyns overlydens. Geboren te Oesselghem. Den 29 juni 1801 en er overleden den 27 nov. 1872.

Nb Nb01W Verticaal: Zalig aandenken der familie De Schuymer - D'Huyvetter juli 1897 - Mei 1940. RIP. Horizontaal: Joseph Deschuymer 1922-2007 - Gabrielle Mestdag - A. Deschuymer-Beels.

- 13 -


Plaat: Aan onze diepbetreurde vader en moeder. Enkel foto van de moeder is nog aanwezig. Nb02W vrije plaats. Nb03W Marie-Louise De Pourcq 1924-2006 x Andre De Pourcq 1914-2002. Foto. Plaat1: Wij zullen je nooit vergeten. - Georges en Marcella, Marie-Jeanne, Patrick en Jocelyne. Plaat2: De herinnering blijft schoon en goed. - Georges en Marcella, Patrick en Jocelyne. Plaat3: De tijd gaat voorbij, maar herinnering blijft. - Familie De Pourcq-Dhondt. Plaat4: De herinneringen aan jou weerspiegelen je leven. - Kinderen en kleinkinderen De Pourcq-Delaere. Plaat5: Uit ons midden maar niet vergeten. - Albert De Pourcq-Dhondt en familie. Plaat6: Wij behouden aan jou de beste herinneringen. - Familie De Pourcq-Delaere. Plaat7: AndrĂŠ, Dankbaar zullen wij je herinneren. - Landelijke Gilde Oeselgem. Plaat8: Met dankbaarheid denken wij aan jou terug. - Familie RenĂŠ De Pourcq Belaen.

Nb04W Nb05W vrije plaatsen.

- 14 -


Nb06W Zuster Luciana 1910-1994. Plaat: Dankbaar om wat ze voor ons betekende - De collega’s en de kinderen van Oeselgem. Nb07W Zuster Gaby 1922-2003.

Nc Nc01W Achiel Vandaele 1913-2001 - Yvonne Dejonckheere 1917-1969. Foto. Vooraan: Familie A. Van Daele - Dejonckheere. Plaat1: (foto man) Nooit vragend, nooit klagend, alles voor zichzelf dragend, heeft hij veel voor ons gedaan. Plaat2: (foto vrouw) Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit. Plaat3: Pépé, voor elk moment dat je ons hebt blij gemaakt zeggen wij dank - Ineke, Leen, Brecht, Samely, Christ en Thys. Plaat4: Nooit zullen wij nog beleven wat je ons met zoveel liefde hebt gegeven. Plaat5: Weg van ons maar niet vergeten. - Stap 4.

- 15 -


Plaat6: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Informatieplaatje los van plaat. Plaat7: Om jouw heengaan treuren wij, om wat je was danken wij. - Vanwege Monique, Gino en Nancy. Nc02W Hier rusten Emiel Vandaele 15-10-1862 - + 29+6-1929. Zyne echtge Stephanie De Clercq 16-2-1870 - + 1-2-1951. R.I.P.. Foto. Stenen bloemenkrans.

Nc03W tot 06W vrije plaatsen. Nc07W Familie Adolf Vanluchene 1918-2002 - Margareta Freits 1920-1985. Plaat1: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat2: Aandenken aan onze ere-voorzitster - K.V.L.V. Oeselgem. Nc08W Bid voor de ziel van HR Maurice Chanterie. Oeselgem * 30-5-1907 - + 15-1-1958. Echtgenoot van MW Madeleine Verstaen * 27-12-1905 - + 25-4-1997. Plaat1: Nooit zullen wij nog beleven wat gij, MĂŠmĂŠ, ons met zoveel liefde hebt gegeven - Isabelle en Eveline - Piet. Plaat2: Dierbaar aandenken - Vanwege de geburen uit Ooigem.

- 16 -


Plaat3: Kleinkinderen en Achterkleinkinderen.

Nd Nd01W Familie Claerhout -Neirijnck.

Ne Ne01W André Galle 1935-2004 echtg. van Gratienne Verhaest. Foto. Plaat1: Uit ons midden maar altijd in ons hart. - Hannes en Gertjan. Plaat2: Aandenken- Noël en Erna. Plaat3: Afbeelding oogst - René - Jeannette - Gilbert - Krist. Plaat4: Uw kleinkinderen vergeten u nooit. Ne02W en volgende: vrije plaatsen.

- 17 -


Nf Nf01W Emiel Verstaen 1903-1989 - Alina Neirynck 1905-1996. Plaat1: Uit genegenheid - vanwege uw geburen. Plaat2: Aan onze ere-voorzitter - vanwege B.G.J.G. Nf02W Troostend aandenken van d’ Heer Gustaf August Neirynck. Geb. te Wacken 30 Nov. 1854. Overleden te Ousselghem den 22 mei 1925. En zijne echtgenoote vrouw Maria Sidonie Carton. Geb. te Ousselghem 29 juni 1866 en er overleden den xx2 sept. 1919. R.I.P.. Beneden: Mijn Jesus bermhertigheid.

Ng Ng01W Troostend aandenken van MR. Alfons Martens MW. Maria Campe MR. Jules Martens MR. Henri Martens JW. Anna Martens MR. Remi Martens

Geb. Ruiselede 30.10.1881 Oeselgem 01.02.1882 “ 08.11.1912 “ 11.04.1914 “ 27.05.1915 “ 20.01.1923 En JW. Cyrila Campe “ 20.10.1889 Dochter wijlen Conparo en Rosalie Taelman. Gevallen als oorlogslachtoffers Op den treurigen dag van 28 Mei 1940 R. I. P. Vooraan: Knielsteen. 2

Datum niet leesbaar door schade aan aarduin.

- 18 -


Nh Nh01W Rustplaats der familie Camiel Vanhaesebroek - Matthys. Rust In Vrede. Plaat: Aan onze voorzitter - vanwege Toneel Elckerlyc.

- 19 -


Ni Ni01W Andrea Neirijnck 1931-1981 echt. van Roger Verstaen 1932-2005. Plaat1: Pa, de stilte die je achterlaat is groot, maar in ons hart blijf je leven. - uw kinderen. Plaat2: Aandenken - Van uw schoonbroers en schoonzusters. Plaat3: Leven zonder jou kent geen vreugde. - Familie PipĂŠridis. Plaat4: We zullen je missen elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan. - Uw kleinkinderen. Plaat5: De herinnering blijft zoals je was: in eenvoud sterk en groot. - Cathy - Walter Kitty - Luc. Plaat6: Afbeelding bloem - Familie Verstaen. Plaatg7: Aandenken - Vanwege de geburen.

Ni02W vrije plaats.

- 20 -


Ni03W Hier rust Simona Alice Frits 1914-1996. Wed. van Albert Campe. Ni04W Hier rust Roger Van Den Bussche 1928-1997 echtg. van Juliette Delaere. Plaat1: Vader, Elke dag denken wij met veel liefde aan U. - Rita en Luc - Rik en Ingrid. Plaat2: Uw kleinkinderen vergeten U nooit - Chris en Dieter.

Nj Nj01O Valère Tack 1912-2004.

Nj02O Nadine Levrau 1953-1998. Echtg van Willy Minjauw. Plaat1: Konden we nog even maar bij je zijn. We moeten nog zoveel aan je vragen. Was je nu maar niet zo ver van ons vandaan, dan zouden we kunnen laten zien wat we nog voelen voor jou. - Saska, Maika, Mariska. Plaat2: Nadine, je kwam, je ging een korte weg, je betekende zoveel voor ons! – Je naaste geburen.

- 21 -


Plaat3: Nadine, Het leven was mooi toen jij er nog was - Ma, pa en je zussen. Plaat4: Afbeelding bloemen - Jouw heengaan doet ons veel verdriet. Wij danken u voor alles en vergeten U niet. – Vanwege je schoonvader, schoonbroers en schoonzussen. Nj03O Agnes Verschuere 1911-1998 wed. van Gerard Delagrange. Nj04O Hier rust Marleen Dhuyvetter 1957-1997. Echtg. van Ignace De Dapper. Foto. Plaat1: Rust zacht - vanwege het A.C.V. bestuur. Plaat2: Uw aandenken blijft ons immer bij - Oudercomité Oeselgem. Plaat3: We zullen je missen - Koan - Jo - Jeroen - Simon. Plaat4: De aarde verbergt u, maar in ons hart blijft u verder bestaan - Fam. De Dapper. Plaat5: Het leven was mooi toen jij er nog was - Vanwege “Vlassenhove”. Plaat6: Het enig wat je ons hebt aangedaan is dat je te vroeg van ons bent heengegaan - Ignace ~ Melissa ~ Niels. Plaat7: Het leven was mooi toen jij er nog was - neven en nichten.

- 22 -


Nk Nk01W Rustpla(a)ts (v)an Fl. Vanhoutt(e) - Vanmelle3. Nk02W Andre Vandeginste 1923-2005. Foto. Plaat: Wij zullen je nooit vergeten - Palmer, Albertine en Noëlla. Nk03W Sylvere Van Laeken 1947-2005. Foto. Houten kruis. Nk04W vrije plaats. Nk05W Rustplaats der familie Lambert - Minjauw. PAX. Foto. Plaat1: Eeuwig aandenken. Rust zacht beminde ouders. Plaat2: Uw kleinkinderen vergeten u nooit. Plaat3: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

3

Enkele letters verdwenen. Een “a” in Rustplaats, de “v” in van en de “e” in Vanhoutte.

- 23 -


Nl Nl01W vrije plaats. Nl02W vrije plaats.

Nl03W Marguerite Verbeure 1923-2013 wed. van AndrĂŠ Verstaen. Foto. Plaat1: Wij hadden jou zo graag in ons midden. Je kleinkinderen & achterkleinkinderen. Plaat2:Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank. -Je kinderen. Nl04W Leon Baudoncq 1939-2008. Nl05W Bernard De Pauw 1924-2009. Nl06W vrije plaats. Nl07W Michel Lobbens wed. van Maria Heyde en van Julien Arslijder. Plaat: Vanwege de geburen. Gemeentenota: Het College van Burgemeester en schepenen deelt mee dat: Dit graf dient verwijderd te worden, om de volgende redenen: De grafconcessie met gewone grond is vervallen. Voor meer inlichtingen: Tel. 051/57.55.17 Te contacten persoon: Geert Vandewalle, verantwoordelijke begraafplaatsen.

- 24 -


Nm Nm01W vrije plaats. Nm02W vrije plaats. Nm03W vrije plaats. Nm04W Crispijn Heyde 1937-2000 wed. van Georgette Debakker. Nm05W Georgette Debakker 1932-1980 echtg. van Crispijn Heyde. Nm06W Zalig aandenken van Corneel Cnudde 1893-1945 en zijne echtge Helena Loete 18961952. R.I.P.. Knielsteen.

Nn Nn01W vrije plaats. Nn02W Adolf Vanhauwaert 1900-1948 en echtg. Bertha Goeminne 1894-1981 en dochter Maria 1931-1943. Nn03W vrije plaats. Nn04W vrije plaats.

- 25 -


Nn05W vrije plaats. Nn06W Gerard Delagrange 1904-1994 echt. van Agnes Verschuere.

No No01W Zalig aandenken van Henri Neirynck WR van Marie Arickx 1870 + 1945. R.I.P..

- 26 -


Np Np01W Camil Theofiel Bartsoen 1892-1995 wed. van Bertha Amerlynck. Oudstrijder 19141918. Foto. Belgische driekleur.

Np02W vrije plaats. Np03W vrije plaats. Np04W vrije plaats. Np05W Irma Vanacker 1930-1981 echtg. van Remi Steuperaet. Foto. Plaat1: Rust zacht. Plaat2: Sinds uw heengaan leeft gij steeds in onze gedachten. Plaat3: Aan meter. Np06W Familie Vanacker 1896-1979 - Blondeel 1895-1974. Foto. Plaat1: Rust zacht lieve meter - Vanwege Luc en Myriam. Plaat2: Dikwijls zal ik op deze aarde dicht bij u komen wonen - van de kleinkinderen. Plaat3: Rust zacht lieve moeder. Np07W vrije plaats.

- 27 -


Np08W vrije plaats. Np09W vrije plaats. Np10W Hier rust Aldis Minjauw 1902-1974 echtgenoot van Margriet Withoeck en zijn moeder Eudalie Heijde.

Nq Nq01W vrije plaats Nq02W Rustplaats Gustaaf Himpe - Bertha Vercamer. Plaat: Om je heengaan treuren wij. Om wat je was danken wij. Nq03W tot 07W vrije plaatsen. Nq08W RenĂŠ Vanhaelst 1910 + 1969 echt. Emilie Dezutter 1910-1993. Plaat1: Aan onze diepbetreurde voorzitter - vanwege het A.C.V.. Plaat2: Vanwege de C.O.O.. Plaat3: Uit ons midden maar niet vergeten.

- 28 -


Nr Nr01O Cyriel Norman 1889-1967 - Magdalena Lisabeth 1892-1988. Plaat1: Stenen bloemen.

Nr02O Verhulst - Vanquickenborne. Nr03O Familie C. Mestdag - Michels. Plaat1: Groot is onze smart toch leef je voort in ons hart. Plaat2: Een hart van goud vol goed gaven ligt hier zacht en stil begraven. Nr04O Adrienne Verstaen 1909-1969 echt. Albert Vanbetsbrugge 1910-1980. Nr05O Familie J. Vanden Bulcke - Van Quickenborne. Nr06O Familie Carton - Tijtgat 1904-1971 - 1904-1989. Foto. Plaat: Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit. Nr07O Gerard Serry 15-08-1919 - 27-11-2007 x Magdalena Steenhuyse 20-02-1919 - 14-022011. Plaat1: Greta Serry 1958-1959 dochtertje van Gerard & Magdalena Steenhuyse. Plaat2: Engeltje.

- 29 -


Ns Ns01W Rustplaats der familie Constant Neirynck - Carton. Plaat1: Hier rust Remi Neirynck * 29-6-1897 - + 26-7-1981. Plaat2: Stenen kruis met bloemen.

Nt Nt01W Hier rusten Alfons Lisabeth * 23-11-1879 - + 8-9-1967 en echtgenote Maria Cluyse * 8-1-1879 - + 20-4-1950. Stenen roosjes. Plaat: Gedenkenis van Lourdes. Nt02W Rustplaats der familie Remi Delmotte 1894-1952 en echtg. Magdalena De Splenter 1895-1984. Foto. Nt03W vrije plaats. Nt04W vrije plaats. Nt05W Begraafplaats der familie Oscar De Boiserie - Delagrange. Foto. Stenen roosjes.

- 30 -


Plaat: Met erkentelijkheid aan mijn voorganger - van D. Beels Burgemeester Oeselgem.

Nu Vrije ruimte tussen Nt en Nv.

Nv Nv02W Rustplaats van HR Jerome Van Quickenborne. Geb. 12 januari 1890 - Overl. 7 februari 1959. En zijn echtgenote MW Maria Norman. Geb. 13 maart 1891 - Overl. 7 oktober 1940.

- 31 -


Nw Nw01W vrije plaats. Nw02W Aan onze betreurde broeder Maurice Damman 7-3-1902 - 11-12-1965. Foto. Plaat1: Diepbetreurde weldoener Muziekmaatschappij. Plaat2: Aan onze betreurde voorzitter - vanwege Sportcomiteit. Plaat3: Aan onze betreurde weldoener - vanwege Gemeentebestuur.

Nw03W Rene Lippens 1909-1966 - Margarita Biebuyck 1908-1997. Foto. Nw04W vrije plaats. Nw05W vrije plaats. Nw06W Hier rust Alida Himpe * 1897 - + 1969 echte van Gerard Lagrange * 1899 + 1990. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat2: Lourdes - A la Grotte BĂŠnie nous avons priĂŠ pour vous. Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat4: Aan onze betreurde ouders.

- 32 -


Nx Nx01O Hier rusten Margaretha Lefevre 1935-1967 en echtt Odule De Boiserie 1934-1974. Ineengevouwen handen. Nx02O Rustplaats der familie Valere Callens - Duyck. Foto.

Nx03O Rustplaats van Alida Boone 1886-1963 - Leo Decorte 1897-1996. Plaat: Lourdes - A la Grotte BĂŠnie nous avons priĂŠ pour toi. Gemeentenota: Deze grafconcessie vervallen is. De duur van de concessie bedraagt 50 jaar. Nx04O Jules Derijcke 1912-1962 - Maria Cluyse 1916-2002. Nx05O Familie Ivo Depourcq - Denolf. Vooraan: PAX.

Ny Ny01O Familie Maurice Denolf 20 2 1892 + 18 9 1954 - Zulma Van Overschelde 2 11 1902 + 13 1 1996. Plaat: Uw beeld blijft in ons hart bewaard - De Meulebeekse Vrienden.

- 33 -


Ny02O Henri Vanquickenborne 1885-1956 echtgenoot van Alida Naessens 1888-1935. Godfried Vanquickenborne 1921-2007 x NoĂŤla Steelant 1929- . Plaat: Stenen bloemen.

Ny03O GabriĂŤl De Boiserie 1923-1958 - Roger Devydt 1928-1997. Foto. Plaat1: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat2: Aan mijn betreurde collega en vriend - Jaak, Andrea en Andy. Plaat3: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet - Schoonbroers en schoonzusters familie Lambert. Plaat4: Lieve vriend rust zacht. Plaat5: Uw handen hebben voor ons gewerkt, uw hart heeft voor ons geklopt, uw ogen hebben ons tot laatst gezocht - Vanwege echtgenote Anna, kinderen en kleinkinderen. Ny04O De familie G. Vermeersch - Kinds. Ny05O Rustplaats van Omer Vercamer 1901-1960 en echtgenote Bertha Caby 1902-1983. Foto. Ny06O Cyriel Vervalle 1886 + 1973 echtg. Maria Vandekerkchove 1890-1982. Foto. Plaat1: Lourdes. Plaat2: Dag vader en dag moeder. Plaat3: Rust zacht lieve vader.

- 34 -


Plaat4: Rust zacht beminde moeder.

- 35 -


Za Za01O Bid voor de Ziel van Gustaaf Claerhout Geb. te Marckeghem den 24.11.1852 - overl. te Oeselgem den 22.7.1927 en van zyne echtgE Marie Julie Lippens. Geb. te Oeselgem den 28.3.1858 en er overleden den 5.7.1934. R.I.P.. Onderaan: Hier rusten Oscar Urbain Claerhout 1891-1949 en echt. Maria Devaere 1900-1976. Foto.

Za02O Hier rust Maurice Verbeure 1907-1995 echtg, van Alice Lagrange. Plaat1: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat2: Groot was je inzet voor alles. Moge deze verder leven in ons - Uw kinderen. Plaat3: Vanwege familie Verbeure. Plaat4: Koninklijke Harmonie - De Lustige Vrienden Oeselgem. Plaat5: Afbeelding bloemen - Vanwege uw petekinderen - Diana, Marie-ThÊrèse, Jenny, Roland, Rik.

- 37 -


Plaat6: Uw kleinkinderen vergeten u nooit - Carine, Katty, Ann. Za03 Raphaël Claerhout 1935-2000 echtg. van Lisette Degraeve. Foto. Plaat1: Van het concert van het leven krijgt niemand een programma - Vanwege de geburen. Plaat2: Uit ons midden maar niet vergeten - De muzikanten. Plaat3: Uit dank - Kon. Harmonie “Sint Cecilia” Zulte. Plaat4: Uit genegenheid - Vanwege uw oud-collega’s. Za04O Bernadette Claerhout 1965-2000 echtg. van Eddy De Meulemeestere. Foto. Plaat1: Bernadette, je vriendschap blijft ons bij - Uw collega’s Rita en Marie-Paul. Plaat2: Bernadette, Kort was je leven, vriendschap steeds je streven, ongedwongen met een lach, bracht je blijdschap elke dag. - Je geburen. Plaat3: Koninklijke Harmonie “De Lustige Vrienden” Oeselgem. Plaat4: Bernadette, uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven - De muzikanten.

Za06O Omer Galle 1914-2002 - Madeleine De Caluwe 1921-2009. Foto. Plaat: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Nicole, Christine, Martine, Marleen en de oma’s. Za07O Hier rust Alois Minjauw 1913-2002 wed. van Maria Verbeure. Plaat1: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Uw kinderen. Plaat2: De zon die jij bracht in ons leven, zullen wij nooit vergeten. - Vanwege kleinkinderen en achterkleinkinderen. Za08O Maurice Dhaenens 1895-1947 en echt. Irma Feys 1896-1982.

- 38 -


Za09O Hier rust Alice Lagrange 1914-2004 wed. van Maurice Verbeure. Plaat1: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Uw kinderen. Plaat2: Je kleinkinderen en achterkleinkinderen vergeten je nooit.

Zb Zb01O Maurice Soetaert 1931-2003 x Paula Claerhout. Plaat: De wereld was mooi toen jij er nog was. - Maria en AndrĂŠ. Zb02O Beni Galle 1947-2003. Foto. Zb03O Hier rust Agnes Merlier 1911-1999. Zb04O vrije plaats. Zb05O Hier rust Antoinette Merlier 1913-1989. Gemeentenota: Dit graf dient verwijderd te worden, om de volgende redenen: Deze grafconcessie met gewone grond is vervallen. Zb06O Decabooter Gabriel4. Houten kruis ligt op de grond.

4

Moeilijk leesbaar.

- 39 -


Zb07O Hier rust Maria Verbeure 1912-1994 echtg. van Alois Minjauw. Plaat1: Rust zacht lieve moeder - Luc - Jenny - Anita. Plaat2: Aandenken - vanwege familie Verbeure. Zb08O vrije plaats. Zb09O Ronan Desmet 1954-2001. Plaat: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Moeder Nelly - Guy en Hilde, Matthias en Diequito. Zb10O Familie Andre Decorte - Goeminne. Plaat1: We zullen je missen,maar in ons hart zal je blijven bestaan. - Familie Goeminne. Plaat2: Leven zonder jou kent geen vreugde - Marietje, Paula, Julienne. Plaat3: Aan onze betreurde ontvanger - Vanwege C.O.O.. Plaat4: A la Grotte Benie j’ai prie pour vous.

- 40 -


Zc Zc01O vrije plaats. Zc02O AndrĂŠ Verstaen 1919-2004. Echtg. van Marguerite Verbeure. Foto. Plaat1: Reisduif. Plaat2: diep betreurd - Vanwege je zusters, broers, schoonbroer en schoonzuster Fam. Verstaen. Plaat3: Afbeelding vaas met bloemen - Dominique, Kurt, Davy, Dennis, Louis, Debby, Delphine. Plaat4: In stil verdriet ik vergeet je niet. - Van uw echtgenote Marguerite. Plaat5: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Plaat6: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je voor ons was. - Tatjana, Renau, Karen, Tamara en JĂźrgen.

Zc03O 04O vrije plaatsen. Zc05O Nelly Verstaen 1928-2010 weduwe van Albert Desmet.

- 41 -


Zd Zd05O Ter zaliger gedachtenis van Carolus Tijtgat. Geb. te Ouselghem 3-9-1830 en er overl. 2-10-1901. En zijne zuster Marie Louise. Geb. te Ouselghem 28-1-1837 en er overl. 11-31931. R.I.P..

Ze Ze01Z Gaston Himpe 1942-2002. Foto. Ze02Z Francine Delagrange 1935-2005 echtg. van Joris Vroman. Foto. Plaat1: Dierbaar aandenken vanwege de Geburen. Plaat2: Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit - vanwege de kleinkinderen Jenna en Davinia.

- 42 -


Zf Zf01 Alain Blondeel 1966-2007 echtg. van Christine Duyck. Foto. Ineengevouwen handen. Zittende engel met kruisbeeld. Plaat1: Geen schat op aarde is groot genoeg om jou te vervangen. - Uw echtgenote Christine en kinderen Gordon en Ilka. Plaat2: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - Familie Duyck. Plaat3: Een vriend sterft niet, hij leeft voort in het hart van zijn echte vrienden. - Ann, Jean-Pierre, Jacques, Guy, Stefaan, Bart, Mario, Freddy, Franky. Plaat4: Afbeelding vrachtwagen - Alain, we missen je. - Ann, Jean-Pierre, Gianni, Giovanni. Plaat5: Nooit meer worden de dagen als voorheen, veel te vroeg ging je van ons heen. - Ann - Luc - Jamie - Shelly. Plaat6: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je voor ons was. - Feestcomiteit V.E.W.W..

Zf02 Eric De Clerck 1942-2010 echt. van Annie Gevaert. Plaat1: Afbeelding wielrenner - We zullen je missen, maar in ons hart zal je blijven bestaan. - W.T.C. Oeselgem.

- 43 -


Plaat2: Vanwege Landelijke Gilde Oeselgem. Plaat3: Aandenken vanwege de buren. Plaat4: Kubus - Altijd actief, volop in het leven. Steeds positief, altijd alles geven. Tim, Thijs, Niels en Lars. Plaat5: Je blijft geborgen in onze herinnering. - Collega’s banden V.D.K.. Zf03 Mariette Delodder 1928-2012 echtg. van Georges Galle. Plaat: Klein plaatje Lourdes. Zf04 Marie-Jose Vanquickenborne 1938-2012 echtg. van Daniël De Caluwe. Plaat: Engeltje – Das schönste Denkmal das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Zf05 Jules Parmentier 1922-2012 echtg. van Denyse Vandeginste. Foto. Plaat: Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

- 44 -


Zf06 Geert Maes 1954-2012 echtg. van Herlinda Vandewalle. Plaat: Wie je gekend heeft vergeet je nooit. - Wijkbewoners Vlassenhove. Zf07 Veronique Minjauw 1971-2012 echtg. van Kelly D'Hondt - Vande Wijngaerde. Foto met tekst Een juweeltje van een medewerkster O.L.V. Plaat1: Achter tranen van verdriet schuilt de lach van de herinnering. - Collega’s en bewoners Waterlelie. Plaat2: Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet. - Didier - Valerie - Mario. Plaat3: Veronique, over rivieren van de dood en door de duisternis reisde uw Geest, nooit angstig, maar uitziende naar het land, waar Liefde en Schoonheid is. Gezinsbond Oeselgem. Plaat4: Kubus - Mooi zijn de herinneringen die blijven - Landelijke Gilde Oeselgem. Plaat5: Veronique, Je was zo goed, wie je gekend heeft vergeet je nooit. - Je buren. Plaat6: Hartvormige steen met afbeelding roos en vlinder boven tekst.

Zf08 Maurice Decorte 1929-2010 echtg. van Agnes Tuytschaever. Plaat1: Wij behouden aan jou de beste herinneringen. - Je buren. Plaat2: Afscheid is terugblikken op mooie momenten. - Danny, Greta, Luc en Wim.

- 45 -


Zg

Zg01 Marc Lecluyse 1945-2013 echtg. van Rita Crombez. Plaat1: Fijne herinneringen geven ons kracht om verder te gaan. Plaat2: Voor altijd in ons hart - Lyne en Alexander. Zg02 Albert Vergote 1927-2013 echtg. van LĂŠa Van Betsbrugge. Zg03 Maria Delmotte 1923-2012. Zg04 Jozef Desmet 1926-2012.

Zh Zh01W vrije plaats. Zh02W Hier rust Willy Lagrange 5-9-1939 - 2-1-1991. Zh03W vrije plaats. Zh04W Hier rust Anna Dhondt 1900-1974 echtgenote van Rene Lagrange 1903-1976. Plaat1: Aan mijn lieve moeder.

- 46 -


Plaat2: Aan mijn lieve vader. Zh05W Hier rust Julien Van Betsbrugge 24-3-1895 - 27-6-1968 echt. van Alice Goeminne 73-1898 - 9-11-1990. Plaat1: Stenen bloem. Plaat2: Stenen bloem. Plaat3: Stenen bloemen.

Zi Zi01W Hier rust Marcel Vanhauwaert echtg. van Mevr. Nicole Verhaeghe 12.09.1935 08.05-2009. Foto. Plaat1: Reisduif. Plaat2: Hond in mandje. Plaat3: Stenen bloemenkrans.

- 47 -


Plaat4: Als je de moed opgeeft, vergeet dan niet: de herinnering leeft. - Kinderen, Kleinkinderen. Plaat5: Afbeelding twee duiven - Plots ging je heen, onuitsprekelijk verdriet, vergeten zullen we je niet. - Edgard en NoĂŤlla. Zi02W vrije plaats. Zi03W Rustplaats Albert Tack 1919-1991. Foto.

Zj Zj01W Andre Vanhauwaert 1934-1970. Houten kruis en houten afboording. Plaat1: Stenen krans. Plaat2: Aan mijn betreurde broeder.

Zj02W Rustplaats Adolf Delmotte - Himpe. Plaat1: Lieve moeder rust zacht. Plaat2: Rust in vrede vader.

- 48 -


Zk Zk01Z Familie Theoduul Declercq 1891-1973 - Maria Missiaen 1893-1984. Plaat1: Rust zacht lieve peter. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Zl Zl01O Hier rust Maria Frits 1913-1990 wed. van Maurice Adiel Baudoncq. Zl02O Omer Vercamer 1897-1981. Zl03O Rustplaats der Familie Adolf Vandermeeren - Vanhuylenbroeck. Plaat: Liefdevol vanwege kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zl04O vrije plaats.

- 49 -


Zm Zm01O Verticaal: Jesse ° 10-04-2012 - + 11-04-2012 zoontje van Jannes en Lies Borghgraef - Algoed. Horizontaal links: Slaap zacht, lieve schat -Mama, papa, June. Horizontaal rechts: Ik kijk naar de sterren en daar zie ik jou. Weet je daarboven hoeveel ik van je hou? Plaat1: Afbeelding hondje - Slaap zacht lieve Jesse. Plaat2: Afbeelding maan met beertje - De buren.

Zm02O vrije plaats. Zm03O Hier rust Andre Vanveerdeghem 1924-1993 echtg. van Irene Demey. Foto. Plaat1: Uw goedheid blijf ik in mijn hart bewaren - Uw echtgenote Irène. Plaat2: Uit genegenheid - vanwege de geburen. Zm04O vrije plaats. Zm05O Hier rust Julia Neirynck 1915-1990. Foto. Groot Mariabeeld.

- 50 -


Zn Zn01O Georges Beirlaen 1930-1975 - Clotine Lagrange 1934-1984 en dochtertje Carine Beirlaen 1958-1959. Foto. Plaat1: De tijd gaat voorbij de herinneringen blijven bestaan. Plaat2: Als aandenken - vanwege wijk Vlassenhove. Plaat3: Diep betreurd - vanwege feestcomiteit Vlassenhove. Plaat4: Stenen mandje met bloenen. Zn02O Femke * 20-8-2000 - + 23-8-2000 dochtertje van Kurt en Marie-Roos Van houcke Teirlynck. Plaat1: Zittende biddende engel. Plaat2: Liggende engel. Plaat3: Beertje. Plaat4: Afbeelding beertje - Femke, wij denken aan jou. - tante Sylvie, nonkel Willy.

- 51 -


Plaat5: Afbeelding engel op glazen plaat - Slaap zacht Femke - Vanwege de kindjes, tante Jen en Moeke. Plaat6: Glazen beertje - Rust zacht lief engeltje - Eddy - Jylie - Kimberly - Jens. Plaat7: Glazen hartje - Een roos voor elke dag - Voor ons Femke - Frederiek en Ingrid. Plaat8: Afbeelding bloemen - Vanwege mémé en pépé. Plaat9: Afbeelding duif - Nonkels en tantes Fam. Desmet. Plaat10: Femke, Zo stil en onverwacht als je kwam, ging je weer van ons heen. Wij zullen jou heel erg missen. - Fam. Van Den Driessche - Van Wassenhove - Callens. Plaat11: Abeelding beertje en engeltje - Grootmoeder, Hubert en overgrootmoeder. Plaat12: Voor elk moment waarop je ons hebt blijgemaakt, zeggen we dank. - Mama en papa. Plaat13: Afbeelding beertje - Rust zacht lief zusje - Ann-Sofie, Maaike, Arlieke Zn03O Femke Demey * 2-12-96 - + 20-1-97 dochtertje van Nick en Diana. Foto. Afbeelding beertje.

Plaat1: Rust zacht lief kindje. Plaat2: Afbeelding bloem - Rust zacht lief Femke - Van meme en peter. Plaat3: Afbeelding engelenhoofdje - Aan Femke - Van moeke Lona en de kindjes. Plaat4: Afbeelding engeltje - Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet. - Mama - papa Jens - Bram. Zn04O Barbara Breye 1984-1990. Foto. Plaat1: Vier losse beertjes.

- 52 -


Plaat2: Grote zittende engel. Plaat3: Kleine zittende engel. Plaat4: Afbeelding bloem - Vanwege personeel R. Van Marcke. Plaat5: Engeltje dat op hand blaast. Plaat6: Liggende engel. Plaat7: Vanwege de geburen. Plaat8: Aandenken vanwege je klasgenootjes. Zn05O Stijn De Bel 11-9-1978 - 2-10-1982. Houten kruis. Vooraan Zoontje van Hugo De Bel en Noella Minjauw. Plaat1: Rust zacht lief engeltje - Vanwege de geburen. Plaat2: Rust zacht lief engeltje - Je kleutervriendjes.

Zo Zo01O Bert Derijcke 28-11-1991. Houten kruis en houten afboording.

Zo02O Inge Vander Steene ° 14-04-1967 - + 18-02-1974. Plaat1: Liggende engel.

- 53 -


Plaat2: Zittende ingetogen engel. Plaat3: Afbeelding engel - Hier rust een engel. Plaat4: Afbeelding bloemen - Rust zacht lieve dochter. Plaat5: Uit ons midden maar niet vergeten. Plaat6: Afbeelding bloemen - Geen informatieplaatje. Zo03O Georges Van Haesendonck. Houten kruis en houten afboording. Opschrift Rust in Vrede. Zo04O Lief aandenken aan Joost Seroels 1964-1972 zoontje van Bertrand en Nicole Neirynck. Plaat1: Beertje. Plaat2: Engeltje. Plaat3: Drie sterren.

Zp Zp01O Naamloos. Houten kruis en houten afboording.

- 54 -


Zp02O Dochterje van Tim & Vanessa Van Rijckeghem - Breye 14 juni 2012. Houten kruis en houten afboording.

Zq Zq01Z Familie Georges Vandermeulen 1895-1976 - Bertha Vervaele 1895-1972. Plaat: Stenen bloemen - Eeuwig aandenken. Zq02Z Familie Arslyder - De Smet.

Plaat1: Aan Julien - vanwege de geburen. Plaat2: Aan mijn beminde echtgenoot. Plaat3: Stenen bloem - Wij zullen u nooit vergeten. Plaat4: Uit genegenheid - vanwege de geburen. Plaat5: Aan nonkel - Roger, Andre, Maurice en familie. Zq03Z Familie Maurice Vanbetsbrugge 1899-1971 - Bertha Verstaen 1901-1986. Zq04Z Rustplaats Maurice Verheye 1915-2008 echtg. Maria Dereu 1920-1986. Foto.

- 55 -


Plaat1: Wij zullen jullie nooit vergeten. - Jullie kleinkinderen. Plaat2: Hier rust een Oud-Strijder. Belgische driekleur. Plaat3: Wij behouden aan jou de beste herinnering. - Familie Dereu. Plaat4: Reisduif. Plaat5: Afbeelding bloem - Rust zacht lieve meter - Vanwege Natalie & Ilse.

Zr Zr01O Familie Daniel Deleersnijder - Tijtgat. Plaat1: Aan onze betreurde ere-voorzitter - vanwege de kaartersclub. Plaat2: Jouw vriendschap zal in ons hart verder leven. - Familie Declerck. Zr02O Rustplaats Cyriel Tijtgat - Verstaen 1873-1953 - 1867-1952. Afbeelding het laatste avondmaal en twee engelen. Zr03O Hier rusten Richard Derijcke 1885-1952 en zijn echtg. Cyrilla Rogge 1890-1970.

- 56 -


Zr04O Rustplaats der familie De Pourcq - Van Melle. Maria Van Melle 1887 - 1983 - A5 De Pourcq 1887-1953. Plaat vooraan: Juff Marie-Louise De Pourcq 1926-1968.

Zr05O Joseph De Pourcq 1912-1965 x Agnes Delaere 1922-2004. Foto. Plaat1: Wij hadden je zo graag in ons midden. - Jari en Monia. Plaat2: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Familie André De Pourcq - De Pourcq. Plaat3: We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen, maar in ons hart blijf je immer bij ons. - Uw kinderen en kleinkinderen. Plaat4: Aan onze beste makker Jozef vanwege zijn trouwe vrienden. Zr06O R(u)stplaats6 Roger Lecluyse echtgt van Magdalena Platteau. Plaat1: Aan ons diep betreurd bestuurslid - vanwege de muziekmaatschappij. Plaat2: A la Grotte Bénie j’ai prié pour toi.

5

Waarschijnlijk twee letters voor de A en twee letters na de A verdwenen. Enkele andere letters liggen ook los maar nog op hun plaats. 6 Letter ‘”u” ontbreekt.

- 57 -


Zs: Strooiweide Zs01W Jenny De Boiserie ° 25 04 1928 - + 04 11 2011. Zs02W Vanacker Georges ° 11 06 1924 - + 14 12 2006 Zs03W Devolder Ivonne ° 05 03 1930 - + 05 03 1930 - + 08 07 2008.

Zt Zt01N tot Zt4n rij nissen bovenaan vrij. Zt05N tot Zt9N rij nissen tweede rij van boven vrij. Zt10N tot Zt13N rij nissen derde rij van boven vrij.

Zt14N Joseph Van Betsbrugge 1934-2010 wed. van Eliane Neirynck. Foto. Zt15N Etienne Demuytere 1932-2009 echtg. van Marie-Therese Missiaen. Zt16N Agnes Van Kerrebroeck 1917-2004 echtg. van Julien Mortier 1919-2005.

- 58 -


Zt17N Clotère Vercamer 1928-1995 echtge. van Clara Verzelen. Foto. Zt18N Gabriël Claerhout ° 10-04-1929 - + 07-12-2013 echtg. van Marie-Thérèse Anckaert.

Zt19N Maurice Minjauw 1916-2010 - Joanna Lippens 1920-1984. Foto.

Zt20N Andre Verstaen 1921-2006 echtg. van Maria Tack 1921-2006. Zt21N Daniel Mortier 1947-2003. Zt22N Remi Lisabeth 1910-1998 - Julienne Deganck 1913-2005. Foto.

Zt23N Julien Tuytschaever 1928-2010. Zt24N Noella Minjauw 1954-2008. Foto.

Zt25N Joke Schouten 1947-2006 echtg. van Aad Koelewijn. Zt26N Willy Dekeuckelaere 1926-2001. Foto.

- 59 -


Zt27N Georges Moerman 1932-2001 echt. van Godelieve De Baere. Foto.

Onderaan extra platen: -

In ons hart en gedachten blijf je voor altijd bij ons. - Krist, Patricia, Dwino, Cynthia Georges Moerman.

-

Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - Uw moeder, broers, zus, schoonbroer en schoonzussen.

Zu Zu01Z Rustplaats Evariest Verstaen 1909-1991 - Martha Vanluchene 1912-1986. Zu02Z Hier rust Geert Craeye 1968-1985 zoon van Lucien en Irène Debruycker. Foto.

Plaat1: Geert, Jongen, tot een beetje later - uw peter. Plaat2: Eeuwig aandenken - vanwege de geburen. Plaat3: En,... nog ‘n “kruske” beste Geert. Van “Pa” en “Ma”.

- 60 -


Plaat4: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes - De tijd gaat voorbij uw aandenken leeft in ons - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Zu03Z Familie Maurice Mestdag 1918-1997 - Albertine De Schuymer 1918-1985. Foto. Plaat1: Uw geburen vergeten u nooit. Plaat2: Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen vergeten u nooit. Plaat3: Stenen bloem op plaat - Aan mijn beminde echtgenote. Plaat4: Aan onze beminde peter. Zu04Z Hier rusten Wilfried Vanquickenborne 1927-1988 en echtg. Mariette Van Oost 19341978.

Plaat1: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat2: Wij hadden u zo innig lief en mochten u niet behouden. Plaat3: Van haar trouwe vrienden Maurits en Julia. Plaat4: Uit ons midden maar niet vergeten - bovenaan: vanwege L (rest verdwenen) onderaan: Gillet en Jacqueline. Zu05Z Familie Georges Locquet 1924-1991 - Huguette De Wulf 1931-1985. Foto.

- 61 -


Plaat: De tijd gaat voorbij, de herinneringen blijven bestaan - Denise. Zu06Z Jozef Van Daele 1915-1985 echtg. Gaby Vervalle. Foto. Plaat1: T’ Sep in mijn hart blijf je altijd bij mij. Plaat2: Lourdes - Vlaanderens Bedevaart - Souvenir de Lourdes. Zu07Z Hier rust Maurice Verstaen - Maria Vercamer. Plaat1: A notre Tante - Germain et Alice. Plaat2: Nous l’avons connue, Nous l’avons aimee. Plaat3: Rust zacht lieve Peter. Plaat4: Souvenir. Plaat5: Doux repos. Plaat6: Dans notre coeur, tu demeures.

Zu08Z Rustplaats Rene Heyde 1903-1984 - Margriet Vanlerberghe 1904-1998. Foto. Zu09Z Sylvère Decorte 1927-2008 - Solange Vermote en zoon Geert 1962-1984. Foto. Plaat1: Zittende engel. Plaat2: Zoals gisteren eens was, zal morgen nooit meer zijn. - De compagnie. Plaat3: Geert, Wel te rusten - Van al uw werkmakkers.

- 62 -


Plaat4: We zullen je missen in dit leven, maar altijd om jou blijven geven. - AndrĂŠ en Agnes. Zu10Z Rustpaats Cyriel Jozef De Meyer - Dewaelsche. Belgische driekleur. Foto. Plaat1: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken. Plaat2: De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat3: Matje, als goeie buren versleten wij samen veel mooie uren. Uw heengaan valt ons hard. Terecht blijft gij voortleven in ons hart. - Marie-Louise en Roger. Plaat4: Dierbaar aandenken - Van uw buren van de Vennebos. Plaat5: Afbeelding bloemen - Je metekinderen Regina en Dany. Zu11Z Rustplaats Carine Polfliet 1958-1984 echtg. van Eric Delaere. Foto.

Plaat1: Toen jouw tijd korter werd wist ik welk verdriet ons overkwam toch zal ik onze dagen nooit vergeten. - Eric. Plaat2: Aandenken aan Carine - vanwege de families Delaere en Struyve. Plaat3: Rust zacht lieve nicht. Zu12Z Familie Robert Deleersnijder 1904-1984 - Maria Biebuyck 1903-1991. Foto.

- 63 -


Plaat1: Vanwege uw petekinderen. Plaat2: Aan mijn beminde broer en schoonbroer. Plaat3: Afbeelding roos - Dankbaar - Antoinette - Christiane - Jacqueline. Plaat4: Rust zacht lieve peter - Carine. Plaat5: Herinnering. Plaat6: Bedroefd om je heengaan dankend om wat je voor ons was - Vanwege De Kleinkinderen.

Zu13Z Familie A. Hoste 1891-1984 - E. Persyn 1894-1983 en zoon Andre 1924-1952. Zu14Z Familie Aime Baele 1911-1983 - Maria Devos 1919-1994.

Zv Zv01N Rustplaats Julien Tack 1907-1983 - Maria Chanterie 1912-2011. Plaat1: Rust zacht - vanwege schoonbroers en schoonzusters. Plaat2:Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken.

- 64 -


Plaat3: Aan onze betreurde broer. Plaat4: Rust zacht lieve peter - Bea. Plaat5: Jouw leven was zo heel gewoon maar juist daarom zo echt en schoon. - Uw metekinderen. Plaat6: Rust zacht lieve nonkel - Gezusters Vandaele. Zv02N Familie Valere Rogge 1906-1993 - Anna Deschuymer 1914-1982. Foto. Plaat1: Van zusters - schoonbroers - neven en nichten. Plaat2: Rust zacht lieve meter.

Zv03N Familie Jerome Denolf 1902-1982 - Leontine Beels 1900-1987. Foto. Plaat1: Aandenken vanwege kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Overgoed waart gij, Onvergeten blijft gij - vanwege uw vrienden. Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Zv04N Familie Helena Neirynck 1900-1982 - Modest Neirynck 1907-1990. Zv05N Familie Emiel Nachtergaele - Verbeke. Plaat1: Stenen bloemen. Plaat2: Wij hadden u zo innig lief maar mochten u niet behouden.

- 65 -


Zv06N Familie Adiel Minjauw 1903-1987 - Maria Martens 1908-1981. Plaat: Aan onze lieve meter en peter. Zv07N Familie Valentijn Beeuwsaert - De Ceuninck. Ineengevouwen handen.

Zv08N Familie Maurice Galle 1910-1981 - Imelda De Caluwe 1917-2007. Foto. Plaat1: Rozen verwelken bloemen vergaan maar mijn liefde tot u zal eeuwig bestaan vanwege uw echtgenote. Plaat2: Aan onze betreurde ere-voorzitter - vanwege de vlasbond. Plaat3: Aandenken - vanwege uw echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Plaat4: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven. Zv09N Familie Rene Debooserie 1906-1981 - Maria Debooserie 1908-1992 - Alice Debooserie 1914-1996 - Albert Deboiserie 1917-2005. Plaat1: Rust zacht - vanwege de Buren. Plaat2: Aandenken aan onze stichter Albert - Vanwege de vinkenmaatschappij “De Nieuwe Brugzangers� Oeselgem. Plaat3: Rust zacht lieve meter - vanwege Carine, Kurt en Marie-Jeanne. Plaat4: Aan onze lieve peter.

- 66 -


Plaat5: Dierbaar aandenken - Van uw buren aan de Vennebos.

Zw Zw01N Luc Van Den Broucke 1963-1979 zoon van Rene en Madeleine Thijs. Foto. Plaat1: Te vroeg viel stil uw levensreis maar wat God wil is wijs. Plaat2: Aan onze jonge vriend Luc - vanwege Vlassenhove. Plaat3: Aan onze betreurde vriend Luc - feestcomiteit Vlassenhove. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden - Souvenir de Lourdes. Zw02N Familie Michel Walcarius - Vandaele. Plaat1: Rust in Vrede - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat2: Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit.

Zw03N Familie V. Carton - Elza Heyde 1914-1975. onleeesbaar Foto. Plaat1: Aan mijn betreurde echtgenote. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden.

- 67 -


Zw41N Locquet Alberic * 10 11 86 - + 27 2 76 - Raes Augusta * 3 11 87 - + 2 4 82.7 Plaat1: Eeuwig aandenken aan de voorzitter van de kerkraad. Plaat2: Auprès de Notre Dame de la Salette j’ai prié pour vous. Plaat3: Een hart vol goede gaven ligt hier begraven - vanwege kinderen en kleinkinderen. Zw05N Rustplaats van Jerome Martens 1902-1976 - Maria Desmet 1904-1980. Foto. Plaat1: Stenen bloemen. Plaat2: Aan onze lieve peter. Plaat3: Aan onze lieve oma. Plaat4: Geknielde biddende engel.

Zw06N Hier rust Albert Christiaens 1903-1971 echtt van Helena Geenens. Plaat: Aan one betreurde ouders. Zw07N Familie Baziel Van De Walle - Tijtgat. Foto. Zw08N Huguette Christiaens 1944-1977 echt. van Armand Lassuyt. Foto. Plaat: Uw beeld blijft in ons hart bewaard. De letter “c” in Alberic ontbreekt. De letter “a” in Raes ligt los. Een aantal cijfers in de geboortedatum Alberic liggen los. 7

- 68 -


Zw09N MW Maria Paermentier 1911 + 1976. Zw10N Hier rust Michel Snauwaert 1947-1976 zoon van Jozef en Elisabeth Duchatelet. Foto. Plaat1: Lourdes. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden - Gedenkenis van Lourdes.

Zw11N Familie Van Betsbrugge - De Clercq. Rene 1900-1977 - Bertha Ermenia 1904-1989. Plaat1: Stenen bloemenkrans. Plaat2: Wij hadden jullie zo graag in ons midden - Vanwege Kinderen en Kleinkinderen. Zw12N Rustplaats Maurice De Wulf 1900 - 1992 - Alida Neirynck 1897-1988. Plaat: Om jullie heengaan treuren wij om wat jullie waren danken wij - uw kinderen. Zw13N Alida Schelstraete 1903-1977 echtgenote Leon Van Gheluwe 1896-1981. Plaat1: Afbeelding bloem - Regrets. Plaat2: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Een tweede informatieplaatje lijkt verdwenen. Zw14N Familie Gerard De Clerck 1903-1981 - Georgine Maria Pappijn 1909-1978 Monique De Clerck 1936-2005. Plaat: Eeuwig aandenken - Rust zacht lieve moeder.

- 69 -


Zw15N Remi Vermeersch 28-2-15 - + 9-2-78 - Adolf Vermeersch 16-12-17 + 9-3-92. Zw16N Familie Adolf Van Praet 1905-1975 - Martha Heyse 1906-1996. Plaat1: Wij hadden u zo lief en mochten u niet behouden - Peter - Wim - Steven Wouter. Plaat2: Uit genegenheid - vanwege de familie Vandaele. Plaat3: Liefdevol - vanwege kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zw17N Familie Marcel Carton 1914-1973 en echtg. Clara Colpaert 1915-1978. Foto.

Zw18N Hier rust Irma Minjauw 1898-1978 - Maurice Minjauw 1905-1988. Plaat1: Aan mijn beminde zuster. Plaat2: Stenen bloem. Zw19N Familie Jules Vandekerckhove - Neirynck. Plaat1: Rust zacht lieve pepe - uw kleinkinderen. Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier begraven. Zw20N Familie Cyriel Wattijn - Julia Tack. Plaat: Rust in vrede. Zw21N Familie Maurice Neirynck - Hinion.

- 70 -


Zw22N Anna Vanhaesebroeck 1905-1979 wed. van Leon Vanquickenborne echtg. van Alois Baertsoen 1900-1988. Foto. Plaat1: als Aandenken - van uw kleinkinderen. Plaat2: Rust zacht beminde moeder.

Zw23N Hier rusten Gentiel Vanaelst 1896-1979 en echtg. Bertha Carton 1898-1985. Plaat1: Aan onze erevoorzitter - vanwege het A.C.V.. Plaat2: Uw aandenken blijft mij immer bij - vanwege uw echtgenote. Zw24N Familie Maurice Desmet - Vercammer. Zw25N Familie Jerome Vandenheede - Dezutter. Plaat: Aan onze lieve Ouders en Grootouders - Vanwege Georgette, Walter en kinderen. Zw26N Familie Jozef Beels - Verstaen. Plaat: Lourdes - Souvenir de Lourdes. Plaat2: De tijd gaat voorbij, de herinneringen blijven bestaan. Zw27N Rustplaats Cyriel Nachtergaele 1895-1984 - Clara Devolder 1901-1979. Zw28N Familie AmedĂŠ Balcaen - Van Oost.

- 71 -


Plaat1: Het leven van een mens is als een kaars in de wind. - Familie Vanoost. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Plaat3: Lieve mĂŠmĂŠ, te vroeg ben je ons ontnomen, in ons hart blijf je verder wonen. Uw kleinkinderen. Plaat4: We zullen je missen elke dag, maar in ons hart zal je blijven bestaan. - Uw kinderen. Plaat5: Afbeelding vlinders - uw metekind Stephaan.

Zw29N Familie Jozef Van De Velde - T'Kindt. Plaat1: Stenen bloemenkrans. Plaat2: Aan onze vriend - Comite Vijvestraat. Plaat3: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - Fam. V.D. Velde. Zw30N Maurice Missiaen 1891-1979 echt. van Marie-Louise De Smet - Maria Missiaen 1884-1961. Foto. Plaat: Wij hadden u zo innig lief maar mochten u niet behouden. Zw31N Familie Maurice Persyn - Verhenne Foto.

- 72 -


Plaat1: Al wat liefde kan schenken een bloem een traan een gedenken - Alfred Persijn - Benoit en kinders. Plaat2: Aan onze beminde oom - Wij zullen u nooit vergeten. Plaat3: Dankbaar om wat je voor ons bent geweest. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zw32N Familie Firmin Lippens - Arslyder. Plaat1: Rust in vrede. Plaat2: Aan mijn beminde zuster. Plaat3: Aan onze lieve pepe. Zw33N Familie Derijcke - Demets. MV Rufina 1895-1974 - MR Cyriel 1895-1980.

Zw34N Familie Gerard Hooge 1902-1982 - Maria-Magdalena Demeulenaere 1903-1980. Foto. Plaat1: Aandenken - vanwege haar kleinkinderen. Plaat2: Vanwege de kinderen. Zw35N Familie Gustaaf Clochet 1903-1980 - Rachel De Waele. Plaat1: De tijd gaat voorbij maar de herinneringen blijven bestaan.

- 73 -


Plaat2: Overgoed waart gij onvergeten blijft gij. Plaat3: Aan vader.

Zx Zx01N Frank Devos 1957-2012 echtg. van Marie-Rose 'T Kint. Zx02N Lia Locquet 1937-2012 x Frans Vandermeulen.

Plaat1: Het komt dichter bij de waarheid om sterven een begin te noemen in plaats van een einde - de “Vennebos�. Plaat2: We missen je elke dag in kleine eenvoudige dingen, maar in ons hart blijf je immer bij ons. - Henk en Greet, Lisa en Maxime. Plaat3: Gekoesterd in herinneringen blijf je in ons hart aanwezig - Aurel, Annie, Norbert, Nicole. Plaat4: Uit ons midden maar niet vergeten. - Andy, Heinki en Carine.

- 74 -


Plaat5: Lia, Wij hadden je zo graag in ons midden. - Marie-Louise, Cecile, Rita. Plaat6: Kubus - Je was zo goed, wie je gekend heeft vergeet je nooit. - Kenny. Zx03N Eric Deleersnijder 1940-2013 x Monique De Clercq. Foto.

Plaat1: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet. - Uw broers en schoonzussen. Plaat2: Wie je gekend heeft vergeet je nooit. - Aandenken van uw buren. Plaat3: In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Uw schoonbroers en schoonzussen. Plaat4: Te vroeg ben je van ons heengegaan doch in ons hart blijf je bestaan. - Uw echtgenote. Plaat5: Kubus - Voor altijd op een speciale plaats in ons hart - Pauline en Thijs. Zx04N Nicole Deleersnijder 1952-2013. Foto. Zx05N Jozef Deven 1937-2013 x Liliane De Boever. Foto. Plaat1: Pa, we zullen je missen maar in ons hart zal je blijven bestaan. Annick en Marnix. Plaat2: Aan ons betreurd bestuurslid - Confrerie O.-L.-Vrouw van Halle Wakken.

- 75 -


Plaat3: Afbeelding vaas met bloemen - Vanpoucke - De Boever en kinderen. Plaat4: Hartvormige plaat - Voor altijd op een speciale plaats in ons hart - Elien en Jolien. Plaat5: Afbeelding rozen - Wie je gekend heeft vergeet je nooit. - Familie Delagrange, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat6: Nooit zullen wij nog beleven wat jij ons met zoveel liefde hebt gegeven. Broers en zussen familie Deven.

Zx06N Gabriel Van Betsbrugge. Voorlopig houten kruis met foto.

- 76 -


Zy Zy01Z Rustplaats Alidor Verbeure 1909-1986 - Maria Carrewyn 1909-2000. Plaat: Vanwege broers en zusters fam. Verbeure. Zy02Z Rustplaats Adiel Neirynck 1904-1986 - Maria Lecluyse 1903-1987. Zy03Z Jules Devos 1914-1987 - Marie Louise Verstraete 1919-1990. Ineengevouwen handen. Plaat1: U altijd beminnen u nooit vergeten. Plaat2. Rust zacht - uw kleinkind Jurgen. Plaat3: Aandenken vanwege familie De Vos. Plaat4: De aarde verbergt u maar in ons hart blijft u verder bestaan - uw kleinkinderen. Plaat5: Rust zacht lieve Zuster - van Maria - Bertha - Godelieve - Alfons. Plaat6: Een hart vol goede gaven ligt hier begraven - Vanwege broer, zusters en schoonbroers. Plaat7: Alles vergaat, alles verdwijnt behalve het aandenken.

Zy04Z Familie Remi De Pourcq 1909-1987 - Maria Mortier 1909-1990. Foto.

- 77 -


Plaat1: Aan onze beminde schoonzuster - vanwege familie De Pourcq. Plaat2: Aan onze beminde broer - vanwege de familie De Pourcq. Plaat3: Met uw beeld in ons hart vinden wij troost in onze smart - Krista, Amand, Ylona, Marie-Madeleine, Hilde. Zy05Z Familie Maurice Neirynck 1898-1987 - Bertha Delaere 1901-1993. Zy06Z Familie Raymond Van Betsbrugge 1902-1988 - Maria Galle 1907-1991. Zy07Z Deleersnijder Michel 1897 - 1968 - Claerhout Celina 1901-1988. Zy08Z Marie-Madeleine Goossens 1937-1989. Foto. Plaat: A notre cousine - Regrettee.

Zy09Z Familie Albert Vermeersch 1927 + 1990 - Maria Vercruysse 1927 + 1989. Plaat1: Jullie waren zo lief wij vergeten jullie niet. Plaat2: Alles vergaat alles verdwijnt alleen het aandenken blijft. Plaat3: A la Grotte Benie nous avons prie pour vous. Zy10Z Aurele Lefebvre 1947-1989 - Denise Cluyse. Plaat1: Van uw vrienden - “De Lotto� spaarders Olsene. Plaat2: Vanwege echtgenote en kinderen.

- 78 -


Plaat3:Vanwege de geburen. Zy11Z Familie Rene Verbeure 1914-1990 echtg. van Julienne Quintijn 1923-2009. Foto. Belgische driekleur. Plaat1: Aandenken vanwege geburen en vrienden. Plaat2: Vanwege uw beste vriend Jef. Plaat3: Vanwege broers en zusters Fam. Verbeure. Plaat4: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. - Familie Quintijn. Plaat5: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Zy12Z Hier rust Albert Claerhout 1919-2011 - Leona Vanquickenborne 1919-1991. Plaat: Dankbaar - van K.V.L.V. Oeselgem. Zy13Z Familie Julien Verbeure 1911-2003 - Elza Goeminne 1913-2002 en dochter Gerda Verbeure 1957-1991. Plaat1: Aan tante Gerda - vanwege Neven en Nichten. Plaat2: Aandenken vanwege de Geburen.

Zy14Z Familie Roger Tack 1918-1997 - Ghislaine Mortier 1920-1993.

- 79 -


Zy15Z Rene Vanluchene 1914-1993 echtg. van Anais De Clercq. Plaat1: Lourdes - De tyd gaat voorby de herinnering blyft - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plat2: Groot was je inzet voor alles moge deze verder leven in ons - vanwege uw kinderen en kleinkinderen. Zy16Z Omer De Smet 1931-1993 echtg. van Annie Nachtergaele. Plaat1: Uit Genegenheid - vanwege De Biljardclubs Hof Van Vlaanderen. Plaat2: Wat je voor ons betekende vergeten wij nooit - vanwege minivoetbalploeg Het Hof Van Vlaanderen. Plaat3: Afbeelding dorpsgezicht - Aandenken - Kon. Muziekmaatschappij Oeselgem.

Zy17Z Jozef Missiaen 1924-1994 - Gabrielle Callens. Plaat1: Uit genegenheid - Vanwege schoonbroers en schoonzusters - Familie Callens. Plaat2: Waar is de zon die vroeger scheen en met uw leven ook verdween. Zy18Z Maurice Verbuyt 1906-1994 echtg. Magdalena Mortier 1912 - 2011. Plaat1: Maurice, Afscheid nemen doet zo pijn

- 80 -


Afscheid nemen doet zo zeer Om je blikken zonder woorden Om je warmte van weleer Om je ogen Om je handen Om je glimlach keer op keer Om de dagen Om de uren Om eergisteren nog zeer teer Om dit alles en nog meer Is vandaag nog slechts teer zeer. Magdalena. Plaat2: Lieve man, Uw beeld blijft in mijn hart bewaard - Magdalena. Zy19Z Z.E.H. Pastoor Firmin Neirynck * Oeselgem 21-05-1909 - + Roeselare 13-05-1994. Plaat: Het aandenken aan Nonkel Pastoor blijft ons immer bij - Uw neven en nichten.

Zy20Z Familie Tack - Steelant. Maurice 1917-1995. Zy21Z Familie Gabriel Delmotte 1922-1995 echtg. Adeline Vandermeeren. Plaat1: Lourdes - Gedenkenis van Lourdes. Plaat2: Uw kleinkinderen vergeten U nooit. Zy22Z Rustplaats Maurice Vandekerkhove 1929-1997 echtg. van Elisabeth Ghekiere. Foto.

- 81 -


Plaat1: Van het personeel. Plaat2: Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen wat waarde heeft - neven en nichten. Plaat3: We missen uw diepe goedheid maar bewaren uw warmte in ons hart. Plaat4:Je was zo goed wie je gekend heeft vergeet je nooit.

Zy23Z Familie Maurice Dewaelsche 1921-1997 echtg. van Ghislaine Snauwaert 1926-2006. Foto. Plaat1: Wat je voor ons betekende vergeten we nooit - Uw kleinkinderen Jo, Leentje, Mieke, Sara, Wesley en Gwenny. Plaat2: Afbeelding duif - Uit genegenheid - vanwege uw kinderen. Zy24Z Daniel Beels 1932-1998. Echtg. Monique Cossement. Foto. Plaat1: Een echte vriend vergeet ik niet - Achiel Vandaele. Plaat2: Beste vriend Daniel, ik zal u missen Vanh. Marcel. Plaat3: Nooit zullen wij nog beleven wat jij voor ons met zoveel liefde hebt gegeven. Gino - Nancy - Michel - JosĂŠphine. Plaat4: Dank voor uw steun - Kristin, Veerle, Maria, Bertha, Patric en Nicole.

- 82 -


Plaat5: Uw vriendschap zal in ons hart verder leven - Bernard en Gina. Plaat6: Daniël, dank voor alles - Vanwege uw vrienden. Zy25Z Maurice Vermeersch 1919-1998 echtg. Bertha Vercruysse. Zy26Z Roland Duyvejonck 1943-1998 echtg. van Bea De Pourcq. Foto. Plaat1: Afbeelding bloemen - Wat je voor ons betekende, vergeten we nooit - Jo en Shirley, Jari. Plaat2: Uit genegenheid - vanwege Chiro Oeselgem. Plaat3: Groot was je inzet voor alles moge deze verder leven in ons - Je echtgenote en Jürgen. Plaat4: In ontelbare mooie herinneringen, blijf je voor altijd bij ons - Andre De Pourcq - De Pourcq en familie. Plaat5: Veel fijne herinneringen verzachten onze smart - vanwege uw werkmakkers van de polijsterij.

Zy27Z Walter Vanpoucke 1943-1998. Foto. De stilte was nog nooit zo stil8. Plaat1: Uw aandenken blijft ons immer bij - uw moeder, vader, zuster en schoonbroer.

8

Enkele letters verdwenen; De “D” van De, de “as” van was en de “i” van stil.

- 83 -


Plaat2: Uw vriendschap zal in ons hart blijven voortleven – Fam. Delagrange Mestdag – Breye Delagrange – Delagrange Vanhamme. Plaat3: Afbeelding bloemen - Aandenken Fam De Boever - Deven - Delanghe. Plaat4: De aarde verbergt u maar in ons hart blijft u verder bestaan - uw echtgenote ~ kinderen en kleinkinderen. Plaat5: Met diepe dankbaarheid denken wij aan u terug - vanwege de geburen. Zy28Z Rustplaats Constant Galle 1926-1999 - Adolf Galle 1923-2005. Zy29Z Eric Bekaert 1942-1999. Foto. Motief Boek. Plaat1:Nachtegaal, wanneer je rond dit graf vliegt zingt dan voor hem je zachtste lied vanwege Jasmine ~ Mathias ~ Hanne. Plaat2:Eric, je bent teruggekeerd naar de Oorsprong en daar blijf je, daar waar je altijd bent geweest - De “Vennebos”.

Zy30Z Camiel De Rijcke 1909-2001 - Elza Neirynck 1911-2000. Foto. Plaat1: In ontelbare herinneringen blijf je voor altjd bij ons - Inge, Kurt. Plaat2: Je warm hart is nu stil, maar de liefde die jij mij gaf, vergeet ik nooit - Camiel. Plaat3: Bompa, in ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Roland, Edwige, Inge, Kurt. Plaat4: Als een zon die ondergaat, zo ben je van ons heengegaan - vanwege de kaarters.

- 84 -


Zy31Z Maurice Lisabeth 1909-2007 - Germaine Rooze 1906-2001. Foto. Plaat1: Uit genegenheid - Vanwege de buren. Plaat2: We vergeten je nooit. - Je klein- en achterkleinkinderen. Plaat3: Om je heengaan treuren wij, om wat je was zeggen wij dank. - Vanwege kleinen achterkleinkinderen. Zy32Z Julia Vangheluwe 1925-2002 - Libert Claerhout 1922-2006. Zy33Z Valère Declerck 1911-2003 echtg. van Rachel Vanpoucke 1913-2004.

Plaat1: Stenen bloemenkrans. Plaat2: Stenen krans. Plaat3: Lieve moeder, lieve memé, je was een “schat van een moeder” dank voor alles we zullen je heel erg missen - Je kinderen en kleinkinderen. Plaat4: Liefste echtgenoot, in ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij mij, ik mis je zó! - Rachel. Plaat5: Lieve meme, wij zagen je toch zo graag. - Je keppekindjes de achterkleinkinderen.

- 85 -


Plaat6: Lieve vader, lieve pépé, jij was er “één uit duizend” - Dank voor alles - We zullen je nooit vergeten. - Vanwege je kinderen en kleinkinderen, familie Declerck. Plaat7: Afbeelding reisduif - Lieve pepe, we zullen je nooit vergeten. - Je oogappeltjes Marie-Astrid en Justine. Plaat8: Dankbaar herinneren we ons al het goed wat je voor ons deed. - Familie Deleersnijder - Tijtgat.

Zz Zz01Z Simone Steelandt 1929-2007 x André Delaere. Foto. Plaat1: In stil verdriet, ‘k vergeet je niet. - Uw echtgenoot Andre. Plaat2: De zon die jij bracht in ons leven zullen wij nooit vergeten. - Uw kinderen en kleinkinderen.

Zz02Z Jordaan Denolf 1938-2008 x Marianne Verleyen. Foto.

- 86 -


Plaat1: Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzondere opa. - Justine Stanny - Stef - Luka. Plaat2: Alles vergaat, alles verdwijnt, behalve het aandenken. - Liliane en Jaak. Plaat3: Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons Hart. - Uw zussen en schoonbroer. Plaat4: Liggend schaap. Zz03Z Marie-Thérèse Neirynck 1932-2008 - Joseph Lauwers. Zz04Z Hermin Van Wassenhove 1929-2008 x Maria Vanacker. Foto. Plaat1: We zullen je missen maar in ons hart zal je blijven bestaan. - André, Agnes Remi en Adrienne. Plaat2:Je leven was zo heel gewoon, maar juist daarom zo echt en schoon. - Louise en Lucas. Plaat3: Liggend schaap. Plaat4: Stenen roos.

Zz05Z Roger De Dapper 1925-1991 x Adrienne Vanveerdeghem 1925-2008. Foto. Plaat1: Van uw vorige Vrienden.

- 87 -


Plaat2: Een hart van goud vol goede gaven ligt hier zacht en stil begraven - uw kleinkinderen Niels ~ David ~Jonas ~ Tim en Melissa. Plaat3: Treuren om je heengaan, dankbaar om wat je voor ons was. Plaat4: Gedenken is: elke gedachte als een bloem schikken tot een ruiker van herinneringen. - Uw kinderen, klein en achterkleinkinderen. Zz06Z Remi Van Overberghe 1931-2008 x Andrea Galle. Plaat1: Familie De Boever - Deschuymer. Plaat2: Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet. - Uw kleinkinderen. Plaat3: Lourdes - A la Grotte BĂŠnie nous avons priĂŠ pour vous. Zz07Z Edgard Espeel 1948-2008 x Diana Verbeure. Plaat: Zoveel jaren met je leven was voor mij een grote zegen. O wat doet het pijn nu alleen te zijn. Nog kan ik het niet verstaan dat ik zonder jou verder moet gaan. - Diana.

Zz08Z Andre Snauwaert 1921-2009 x Elza Persijn. Foto. Plaat1: Groot is onze smart toch leef je voort in ons hart - vanwege uw echtgenote. Plaat2: Afbeelding klarinet - Aandenken - Vanwege de kinderen. Plaat3: Afbeelding bloemen - Uw petekinderen Ludwine en Dany.

- 88 -


Zz09Z Remi Minjauw 1920-2009 x Anna Desmet 1922-2011. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat1: Afbeelding rozen - Mémé, waar je ook bent heengegaan in ons hart blijf je voortbestaan. - Uw klein- en achterkleinkinderen. Plaat2: Pépé, wat je voor ons betekende vergeten wij nooit. - Uw klein- en achterkleinkinderen. Zz10Z Georges Dewulf 1924-1996. Echtg. van Adriana D'Huyvetter 1828-2010. Foto. Ineengevouwen handen. Plaat1: Aandenken vanwege de Geburen. Plaat2: Toen de dood je leven nam, begrepen wij welk leed ons overkwam. Plaat3: Twee stenen kippen.

Zz11Z Roger Deleersnijder 1928-2011 x Marie-Louise Maes. Plaat1: Roger, Over rivieren van de dood en door de duisternis reisde uw Geest, nooit angstig, maar uitziende naar het land, waar Liefde en Schoonheid is. - “de Vennebos”. Plaat2: Uw goedheid blijf ik in mijn hart dragen. - De Kaartersvrienden Frans - Albert - Frans.

- 89 -


Zza Zza01N Maurice Goeminne 1898-1986 - Alice Norman 1901-1993. Plaat1: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat2: Eeuwig aandenken - vanwege de geburen. Plaat3: Lourdes - Souvenir de Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Zza02N Johan Snauwaert 1954-1987 echtg. van Olga Nikolajevna. Foto. Plaat1: Te vroeg zijt gij ons ontnomen maar in ons hart blijft gij altijd wonen. Plaat2: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden.

Zza03N Eliane Neirynck 1938-1987. Zza04N Familie Georges Vanhaelst 1912-1998 - Maria Nachtegaele 1914-1987. Foto. Plaat1: Aan mijn beminde echtgenote dank u Maria voor alles wat u voor mij deed uw daden en uw hart waren meer dan goud en diamanten waard. Rust zacht trouwe vrouw - Tot straks uw man Georges. Plaat2: Uit dankbaarheid - vanwege de kinderen Van Daele.

- 90 -


Plaat3: Dank voor alles waar ik geen woorden voor vind - Achiel Van Daele. Plaat4: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat5: Heengaan doet verdriet maar toch vergeten wij elkander niet - Fam. Achiel Vandaele. Zza05N Adolf Heyde 1907-1995 - Stephanie Bonnaerens 1909-1988 - Gilbert Heyde 19401967. Plaat: Aan mjin beminde peter - Sonja. Zza06N Rustplaats Antoine Van Houtte 1913-1988 - Gabrielle De Vreese 1913-2001. Foto.

Plaat1: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Wakken en omliggende. Plaat2: Uit genegenheid - vanwege uw geburen. Plaat3: Liefdevol - vanwege uw kleinkinderen Kurt, Koen, Fabrice. Plaat4: Lourdes - A la Grotte Benie nous avons prie pour toi. Zza07N Familie Jose Duynslaeger 1911-2004 - Irma Dewaelsche 1913-1989. Foto. Plaat1: Uw kleinkinderen vergeten U nooit - Denis - Daisy - Dora - Bart.

- 91 -


Plaat2: Afbeelding bloemen - Uw vriendschap zal in ons hart verder leven. - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen - Fam. Duyslaeger. Zza08N Baudewijn Vanhamme 1933-1991 - Christiane Van Rijckeghem. Ineengevouwen handen. Plaat1: Aan onze Secretaris - vanwege de Landelijke Gilde. Plaat2: Naar liefde en plicht was uw leven gericht. Plaat3: Afbeelding rozen - vanwege de geburen. Zza09N Jules Paermentier 1910-1991 - Juliana Vervaele 1918-2005. Foto. Plaat1: Stenen kruis met bloemen. Plaat2: Afbeelding bloemen - Fam. Herman Legrand - Declercq. Zza10N Maurice Vander Meeren 1898-1944 - Zulma Kerckhoeve 1898-1992. Plaat: Afbeelding bloem - A ma belle-sœur.

Zza11N Familie Laurent Neirynck 1930-1992. echtg. Lisette Van Der Beken 1934-1995. Plaat1: Jij was rechtvaardig in woord en daad. Plaat2: Peter, om jou heengaan treur ik om wat je was dank ik je. Zza12N Rustplaats Bertha Minjauw 1911-1992 echtg. van Oscar Debooserie 1910-1997. Plaat1: Aandenken vanwege de Geburen.

- 92 -


Plaat2: Rust zacht - vanwege de Geburen. Plaat3: Afbeelding rozen - Uit ons midden maar niet vergeten - Neef en nichten Debooserie. Plaat4: Dankbaar om wat je voor ons bent geweest - vanwege uw kleinkinderen. Zza13N Antoinette Deschuymer 1925-1994 - Omer Deman 1925-1996. Foto. Plaat1: Afbeelding bloemen - Wij hadden u zo innig lief maar mochten u niet behouden. - Kevin en Michael. Plaat2: Afbeelding bloem - Rust zacht lieve Schoonzuster - Marcel, Angèle en kinderen. Plaat3: Engeltje op steen. Plaat4: Het leven was mooi toen jij er nog was - Marcel en Angele en kinderen. Zza14N Rustplaats Jozef Snauwaert 1916-1994 - Elisabeth Duchatelet 1915-2006. Foto. Belgische driekleur.

Plaat1: Engeltje op steen. Plaat2: Aan onze gewezen stichter en bestuurslid - De nieuwe brugzangers Oeselgem. Plaat3: Afbeelding bloemen - Uw schoonzusters Familie Duchatelet.

- 93 -


Plaat4: Om jouw heengaan treuren wij, om wat je was danken wij. - Uw kinderen. Plaat5: Afbeelding bloemen - Rust zacht lieve tante - Ivan en Johan. Plaat6: Afbeelding bloemen - Aan mijn lieve meter - Ivette. Plaat7: Afbeelding duif - Uw kleinkinderen vergeten u nooit - Yves en Nancy, Kurt, Nancy, Davy, Evelyne, Sylvie, Miguel. Zza15N Adolf Goeminne 1928-1994. Plaat1: Aandenken - vanwege het Personeel. Plaat2: Uit genegenheid - vanwege de Geburen. Plaat3: Uw Celine vergeet U nooit. Zza16N Hier rust Remi Derycke 1927-1994 echtg. van Maria Casier 1925-2008. Plaat1: Afbeelding rozen - Uw heengaan voelen wij zo aan, in ons hart blijf je altijd bestaan. - Geburen Neerhoek. Plaat2: Alles vergaat, alles verdwijnt, behalve het aandenken. - Fam. Casier. Plaat3: Uw aandenken blijft ons immer bij - Vanwege de geburen. Plaat4: Lourdes. Zza17N Maria Geeraert 1936-1994 - SamuĂŤl Claerhout 1936-1999.

Zza18N Familie Maurice Delaere 1929-1995 - Laura Verledens 1929-2010. Plaat1: Vanwege schoonbroers en schoonzusters. Plaat2: Met dankbaarheid denken wij aan jou terug. - Familie Delaere.

- 94 -


Plaat3: Rust zacht beminde broer. Plaat4: Je kleinkinderen vergeten je nooit. Zza19N Rustplaats Silvere Vanquickenborne 1920-1966 - Noel Vanquickenborne 1928-1995. Plaat: Afbeelding handvol bloemen - Wij denken in dank aan u terug. Zza20N Familie Clara Vandaele 1914-1996 - Maurice Walcarius 1916-2006. Foto. Plaat1: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat2: Afbeelding bloemen - Uw kleinkinderen vergeten u nooit. Plaat3: In stil verdriet vergeten wij je niet. Plaat4: Lourdes - Te Lourdes heb ik voor u gebeden. Zza21N Rustplaats Julien Balcaen 1923-1997 echtg. van Maria Vanoost. Foto. Plaat1: Ineengevouwen handen - Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende. Plaat2: Pépé, wij vergeten je nooit - Uw kleinkinderen. Zza22N Rustplaats Agnes Vanquickenborne 1921-1996. Plaat: Wij denken in dank aan u terug.

Zzb Zzb01N Gaston De Pourcq 1924-1996. Zzb02N Aandenken aan Johan Vanbetsbrugge 21-10-1960 - 25-05-1997. Plaat1: Afbeelding bloemen - Aandenken aan een fijne collega - Sofitiss. Plaat2: Rust zacht lieve Papa - Bauke. Plaat3: Johan, in ontelbare mooie herinnergen, blijf je voor altijd bij ons - Nonkels, tanten, neven en nichten. Plaat4: Aan onze betreude Werkmakker - Vanwege Sofinal. Zzb03N Marleen Colpaert 11 mei 1956 - 21 januari 1998 x Philip Paermentier. Plaat1: Afbeelding bloemen - Uw beeld blijft in ons bewaard - Vanwege de Bond van Grote en Jonge Gezinnen Afdeling Oeselgem/ Plaat2: Fátima - Em Fatima rezei por ti - Em fátima rezei por ti9. Plaat3: Aandenken vanwege de Buren. 9

In Fatima heb ik voor u gebeden.

- 95 -


Zzb04N Marguerite Mauroo 1924-1998. Echtg. van Albert Paermentier 1918-2008. Plaat1: Afbeelding bloemen - Aan onze lieve grootmoeder - de kleinkinderen. Plaat2:Aan onze lieve meter - Wim en Kenny. Plaat3: Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet. - Uw petekinderen Sylvie en Iris. Plaat4: Leven zonder jou kent geen vreugde. - Uw klein- en achterkleinkinderen. Plaat5: Stenen bloemen. Zzb05N Andre Dobbels 1914-1973 - Maria Vervelghe 1916-2004. Plaat1: Afbeelding twee beertjes - Uw achterkleinkinderen Yarni, Cassandra, Melissa, Thalia, Delphine, Maxime, Stanley, Stacey, Fleur. Plaat2: Ook al ben je van ons heengegaan, jij zult als de mooiste regenboog hoog aan de hemel staan. Plaat3: We zullen je missen, elke dag maar in ons hart zal je blijven bestaan. - K.B.G. Oeselgem. Zzb06N Dennis Steyaert 1973-1999. Foto. Afbeelding voetbal. Afzonderlijke plaat links: Maurice Steyaert 1934-2001. Plaat1: In stil verdriet vergeten we je niet - Vanwege de geburen. Plaat2: : Afbeelding bloemen - Wie je gekend heeft vergeet je nooit. Plaat3: Pa, elke dag denken wij met veel liefde aan u. - Nick, Natalie, Kiefer en Killian.

- 96 -


Plaat4: Afbeelding bloemen en boek - Vanwege Linda en Rudy - kinderen en kleinkinderen. Plaat5: Afbeelding vlinders - Aandenken vanwege Linda, Rudy - kinderen en kleinkinderen. Plaat6: Afbeelding boek - Uw beeld blijft in ons hart bewaard - F.C.R.W. Wymar. Plaat7: Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je voor ons was - Van je werkmakkers groep Opsommer. Plaat8: We missen je elke dag in kleine, eenvoudige dingen, maar in ons hart, blijf je immer bij ons - Uw eeuwige vrienden. Plaat9: Dennis, wij vergeten je nooit - mĂŠ en pĂŠ. Plaat10: Afbeelding bloemen - Dennis, we zullen je missen, en blijven altijd aan je denken. - Nick, Natalie, Kiefer, Killian. Plaat11: Afbeelding bloemen - De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft. - De geburen. Plaat12: Afbeelding bloemen - Te kort was je leven maar eeuwig blijf je in ons gedachten verderleven - De Anderlecht vrienden. Plaat13: Afbeelding bloem - Jou vergeten kunnen we niet we leven verder met een stil verdriet - Vanwege uw vrienden. Plaat14: Wij hadden jou zo graag in ons midden - M.V.C. Esso VDK.

- 97 -


Zzb07N Erwin Balcaen 1966-2002 x Nancy Priem. Foto. Plaat1: Afbeelding duiven - Geen tranen of woorden kunnen zeggen hoezeer we je missen - Kathleen, Luc, Patrick, Filip en familie. Plaat2: Afbeelding rozen - Nu niets meer kan veranderen terwijl de stromen vloeien kan ik liefdevol sterven: vonk uit een leven dat nooit vergaat - Gezinsbond Oeselgem. Plaat3: Afbeelding bloemen - Wij zullen je nooit vergeten. W.T.C. Oeselgem. Plaat4: Afbeeldng bloemen - Wie je gekend heeft vergeet je nooit. - Landelijke gilde Oeselgem. Plaat5: Afbeelding bloemen - Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet - Moeder Godelieve. Plaat6: Afbeelding bloemen - Blijvende herinnering - Van je doopmeter en je dooppeter. Plaat7: Vanwege je werkmakkers - N.V. Almo Beton. Plaat8: Wat je voor ons betekende vergeten we nooit. - vanwege Chiro Oeselgem. Plaat9: Afbeelding handvol bloemen - Uw vriendschap zal in ons hart vrede leven Geert en Kathleen - Rudy en Petra. Plaat10: Afbeelding bloem - Blijvende herinnering - Vanwege Miniemen en Jeugdbestuur K.F.C. Wakken. Plaat11: In ons hart en gedachten blijf je bij ons. - Vanwege uw buren.

- 98 -


Zzb08N Bernice Degreef 30-03-1947 - 18-12-2002. Plaat: Afbeelding bloemen - Bernice, hier was uw verblijf tijdelijk, waar je nu bent, is voor eeuwig. - De Vennebos. Zzb09N Jules Naessens 1919-2003. Echtg. van Anna Vandaele 1914-2004. Plaat: Uw kleinkinderen vergeten u nooit. Zzb10N Georges Van Rijckeghem 1907-2003 - Clara Vanrijssel 1907-2005. Plaat1: Afbeelding solsleutel - Treurend om je heengaan, dankbaar om wat je voor ons was. - K.H. “De Lustige Vrienden� Oeselgem. Plaat2: Afbeelding handvol bloemen - Groot was je inzet voor alles, moge deze verder leven in ons. - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zzb11N Eric Maroy 1941-2003. Echtg. van MariaVan Betsbrugge. Foto. Plaat1: Afbeelding handvol bloemen - Uw kleinkinderen vergeten je nooit. - Kenzy en Yoran. Plaat2: Afbeelding bloemen - Voor elk mooi uur dat je mij hebt blij gemaakt zeg ik dank. - Uw echtgenote. Zzb12N Adrien Vanbetsbrugge - Yvette Van Dorpe 1937-2004.

- 99 -


Plaat1: Afbeelding bloemen - In ontelbare mooie herinneringen blijf je voor altijd bij ons. - Je echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Plaat2: Het leven van een mens is als een kaars in de wind. - De familie Vanbetsbrugge. Plaat3: Dierbaar aandenken - Vanwege de Vennebosstraat. Plaat4: Afbeelding bloemen en duiven in een hart - Germain Van Betsbrugge – Vankeirsbilck. Zzb13N Maria Snauwaert 1922-2005 x Jules Vanbrabant 1915-2006. Foto. Plaat1: Afbeeling bloemen - Aandenken - Van uw metekinderen - Jacques - Christiane - José - Luc - Marleen. Plaat2: Lieve mémé, in ons hart en in onze gedachten zal je altijd bij ons zijn. - Koen Marleen - Pieter - Paulien. Plaat3: Lieve pépe, mémé heeft vast en zeker een goed plekje voor jullie beiden klaargemaakt. Rust in vrede samen. - Koen - Marleen - Pieter - Paulien. Plaat4: Afbeelding bloemen - Bedankt vanwege Okra Oeselgem. Zzb14N Rustplaats Achiel Neirynck 1913-1996. Echtg. van Maria De Cabooter 1913-2005. Plaat1: Afbeelding bloemen - Lieve bomma uw beeld blijft in ons hart bewaard. Plaat2: Rust zacht lieve echtgenoot. Plaat3: Afbeelding roos - Om je heengaan treuren wij om wat je was zeggen wij dank Van kinderen en kleinkinderen. Zzb15N Noël Claerhout 14-08-1937 - 10-09-2005. Foto. Zzb16N Irène Debruycker 1936-2005 x Lucien Craene. Foto. Hartvormige steen. Plaat1: Aan mijn beminde echtgenote. Plaat2: Afbeelding bloemen - Mema, je levensstrijd heb je gestreden maar je bent nog in mijn heden. Wie je was ben je gebleven onvergankelijk na dit leven blijf ik van je houden. - Van je lieve pepa. Plaat3: Afbeelding duiven - O, teer geliefde Irène u zij nu dank gezeid, voor je zo mooie leven... te vroeg verwelkte bloem... Ooit zien w’elkander weer... - Nonkel paster. Zzb17N Rene De Boever 1913-2005 x Ivonne Deschuymer 1916-2011. Foto. Plaat1: Eens was je de zon in ons huis, nu ben je de zon in ons hart. - Uw kleinkinderen en achterkleinkinderen.

- 100 -


Plaat2: Afbeelding bloemen - Voor elk moment zeggen wij dank. - Uw klein- en achterkleinkinderen. Plaat3: Dwars door de stille leegte klinkt de echo van jouw lach. - Familie Delagrange. Plaat4: We zullen jullie missen in dit leven, maar altijd om jullie blijven geven - Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Plaat5: Lourdes - Te Lourdes hebben wij voor u gebeden. Plaat6: We danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet - Familie Delagrange.

Zzb18N Yvan Vanbetsbrugge 1946-2006. Foto. Plaat1: Afbeelding bloem - Dankbare herinnering - Personeel Oriental. Plaat2: Je kleinkinderen vergeten je nooit. - Jelle, Arne, Margot, Pieter. Plaat3: Wij behouden aan jou de beste herinneringen. - Walter en Marleen. Plaat4: Blijvende herinnering - Vanwege Vlassenhove. Plaat5: Afbeelding fietser - Aan onze medeoprichter - Wielertoeristenclub Oeselgem. Plaat6: Twee eekhorentjes. Zzb19N Roger Declercq 1925-2007 x Maria Tanghe. Foto. Plaat1: Afbeelding ondergaande zon - Aan mijn lieve man, papa, als een zon die ondergaat, zo ben je van ons heengegaan. - Van je echtgenote en kinderen.

- 101 -


Plaat2: Afbeelding bloemen - Uw hart was als een bloem die de stralen van de zon ving. - Je zusters, broers, schoonzusters, schoonbroer. Plaat3 Afbeelding boom, met in de boom namen van de kleinkinderen - Opa, pĂŠpĂŠ, als jij nu de zon bent, laat ze alle dagen schijnen zodat jouw levensboom een heuse boom mag worden. - de kleinkinderen - Kim, Quenten, Sandrine, Margaux, Phebe, Kenneth.

- 102 -


INDEX In de index zijn opgenomen: -

De familienamen van de betrokken persoon, partner(s) ouders, schoonkinderen en anderen De plaatsnamen. De beroepen Enkele speciale aanduidingen.

De namen in de index staan volgens de Amerikaanse manier. Dus zal men bijvoorbeeld afzonderlijk “De Smet” en “Desmet” terugvinden. Idem met bijvoorbeeld een naam als Vandewalle, Vande Walle, Van de Walle, etc.

28 Mei 1940 ...................................... 18

achterkleinkinderen .... 24, 38, 39, 49, 61, 63, 67, 70, 76, 85, 88, 89, 92, 96, 99, 100, 101 Achterkleinkinderen .......................... 17 afgoden ............................................. 12 Algoed .............................................. 50 Almo Beton....................................... 98 Amerlynck ........................................ 27 Anckaert ........................................... 59 Anderlecht vrienden .......................... 97 Apollonia ...................................... 3, 12 Architect ........................................... 11 Arickx ............................................... 26 Arslijder ............................................ 24 Arslyder ...................................... 55, 73

A

B

A.C.V. ........................................ 28, 71 A.C.V. bestuur .................................. 22 Aarsele................................................ 3

B.G.J.G. ............................................ 18 Baele ................................................. 64 Baertsoen .......................................... 71 Balcaen ..................................71, 95, 98

1 19 Linie Regiment ............................ 10 1914-18 ........................................ 9, 10 1914-1918..................................... 3, 27 1940 Leie .......................................... 11 1940-1945..................................... 3, 10 1940-44 ............................................ 10

2

- 103 -


banden V.D.K. .................................. 44 Bartsoen............................................ 27 Baudoncq .................................... 24, 49 Beels .................... 10, 13, 31, 65, 71, 82 beertje .................................... 50, 51, 52 Beertje ........................................ 51, 54 beertjes ....................................... 52, 96 Beeuwsaert ....................................... 66 Beirlaen ............................................ 51 Bekaert ............................................. 84 Belaen............................................... 14 Belgische driekleur .... 27, 56, 63, 79, 93 belle-sœur ......................................... 92 Benoit ............................................... 73 bestuur .............................................. 22 bestuurslid ............................. 57, 75, 93 biddende engel .................................. 68 Biebuyck..................................... 32, 63 Biljardclubs Hof Van Vlaanderen...... 80 bloem ..... 20, 47, 52, 53, 55, 56, 61, 69, 70, 73, 88, 92, 93, 97, 98, 100, 101, 102 bloemen ... 22, 34, 37, 41, 52, 54, 63, 66, 83, 84, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 bloemenkrans .............................. 16, 85 bloenen ............................................. 51 Blondeel ..................................... 27, 43 boek .................................................. 97 Boek ................................................. 84 Bompa .............................................. 84 Bond van Grote en Jonge Gezinnen Afdeling Oeselgem ....................... 95 Bonnaerens ....................................... 91 boom............................................... 102 Boone ............................................... 33 Borghgraef ........................................ 50 Bouwkundig Erfgoed .......................... 3 brandstapel........................................ 12 Breye ..................................... 52, 55, 84 broeder........................................ 32, 48 broer .......................... 64, 65, 77, 78, 95 broers ................. 41, 60, 75, 77, 79, 102 Brugzangers ...................................... 66 brugzangers Oeselgem ...................... 93 buren......... 44, 45, 50, 63, 67, 75, 85, 98 Buren .......................................... 66, 95 Burgemeester .............................. 13, 31

Burgemeester en schepenen............... 24 burgers .......................................... 3, 10 Burgers ............................................... 9

C C.O.O. ........................................ 28, 40 Caby ................................................. 34 Callens ...................................33, 52, 80 Campe....................................10, 18, 21 Carrewyn .......................................... 77 Carton .................. 18, 29, 30, 67, 70, 71 Casier ................................................ 94 Chanterie..................................... 16, 64 Chiro Oeselgem .......................... 83, 98 Christiaens ........................................ 68 Claerhout ... 17, 37, 38, 39, 59, 78, 79, 85, 94, 100 Clochet.............................................. 73 Cluyse .............................. 10, 30, 33, 78 Cnudde ............................................. 25 collega ............................. 15, 34, 38, 95 Collega’s banden V.D.K. .................. 44 College van Burgemeester en schepenen ...................................................... 24 Colpaert ...................................... 70, 95 compagnie ......................................... 62 concert van het leven ......................... 38 concessie ..................................... 24, 33 Confrerie O.-L.-Vrouw van Halle Wakken ......................................... 75 Cossement......................................... 82 cousine .............................................. 78 Craene............................................. 100 Craeye............................................... 60 Crombez ........................................... 46

D Damman ........................................... 32 De Baere ........................................... 60 De Bel............................................... 53 De Boever ................ 75, 76, 84, 88, 100 De Boiserie ...................... 30, 33, 34, 58 De Cabooter .................................... 100

- 104 -


De Caluwe ............................. 38, 44, 66 De Ceuninck ..................................... 66 De Clerck .................................... 43, 69 De Clercq ......................... 16, 69, 75, 80 De Dapper................................... 22, 87 De Ginste ............................................ 3 De Lotto spaarders Olsene ................ 78 De Lustige Vrienden Oeselgem ... 37, 38 De Meyer ...................................... 9, 63 De Pauw ........................................... 24 De Pourcq . 10, 14, 57, 77, 78, 83, 84, 95 De Rijcke .......................................... 84 De Schuymer .............................. 13, 61 De Smet ......................... 55, 72, 80, 103 De Splenter ....................................... 30 De Vennebos .................................... 99 De Vos.............................................. 77 De Vreese ......................................... 91 De Waele .......................................... 73 De Wulf ...................................... 61, 69 Debakker .......................................... 25 Debooserie ............................. 66, 92, 93 Debruycker ................................60, 100 Decabooter........................................ 39 Declerck ................................ 56, 85, 86 Declercq .............................. 49, 92, 101 Decorte ............................ 33, 40, 45, 62 Deganck............................................ 59 Degraeve ........................................... 38 Degreef ............................................. 99 Dejonckheere .................................... 15 Dekeuckelaere .................................. 59 Delabrange ........................................ 30 Delaere ........... 14, 21, 57, 63, 78, 86, 94 Delagrange ......... 22, 26, 42, 76, 84, 101 Delanghe........................................... 84 Deleersnijder........ 56, 63, 75, 78, 86, 89 Delmotte .......................... 30, 46, 48, 81 Delodder ........................................... 44 Deman .............................................. 93 Demets.............................................. 73 Demeulenaere ................................... 73 Demey ........................................ 50, 52 Demuytere ........................................ 58 Denolf.............................. 10, 33, 65, 86 Dentergem .......................................... 3 Depourcq .......................................... 33 Dereu .......................................... 55, 56

Derijcke ........................... 33, 53, 56, 73 Derycke ............................................ 94 Deschuymer ............. 13, 65, 88, 93, 100 Desmet ..... 9, 10, 40, 41, 46, 52, 68, 71, 89, 103 Detailleur .......................................... 10 Devaere ............................................. 37 Deven ....................................75, 76, 84 Devolder ..................................... 58, 71 Devos .....................................64, 74, 77 Devydt .............................................. 34 Dewaelsche ............................63, 82, 91 Dewulf ........................................ 10, 89 Dezutter ...................................... 28, 71 Dhaenens .......................................... 38 Dhondt ........................................ 14, 46 D'Hondt ............................................ 45 Dhuyvetter ........................................ 22 D'Huyvetter................................. 13, 89 Dobbels ............................................. 96 Doomkerke ......................................... 3 dooppeter .......................................... 98 dorpsgezicht ...................................... 80 Duchatelet ................................... 69, 93 duif ........................................52, 82, 94 duiven .................................. 48, 98, 100 Duyck ......................................... 33, 43 Duynslaeger ...................................... 91 Duyslaeger ........................................ 92

E E.H. Pastoor Firmin Neirynck ........... 81 eekhorentjes .................................... 101 ĂŠĂŠn uit duizend .................................. 86 Egem .................................................. 3 Elckerlyc ........................................... 19 engel .............. 43, 51, 52, 53, 54, 62, 68 engel met kruisbeeld ......................... 43 engelen.............................................. 56 engelenhoofdje .................................. 52 engeltje ....................................... 52, 53 Engeltje ............................ 29, 44, 54, 93 Engeltje dat op hand blaast ................ 53 ere-voorzitster ................................... 16 erevoorzitter ...................................... 71 ere-voorzitter..........................18, 56, 66

- 105 -


Erfgoed ............................................... 3 Espeel ............................................... 88 Esso VDK ......................................... 97

F F.C.R.W. Wymar .............................. 97 Fatima ............................................... 95 Fátima ............................................... 95 Feestcomiteit V.E.W.W. ................... 43 feestcomiteit Vlassenhove ................. 67 Feys .................................................. 38 fietser .............................................. 101 Freits................................................. 16 Frits ............................................ 21, 49

G Galle ......... 17, 38, 39, 44, 66, 78, 84, 88 geburen .... 16, 18, 20, 24, 38, 50, 53, 55, 60, 61, 79, 84, 90, 91, 92, 94, 96, 97 Geburen ............... 42, 79, 89, 92, 93, 94 Gedenkenis van Lourdes ........ 61, 69, 81 gedenksteen voor de oorlogsslachtoffers ....................................................... 3 gedenkteken .................................. 3, 11 gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers .......................... 3 Geenens ............................................ 68 Geeraert ............................................ 94 Gehandicapten Wakken ... 63, 64, 91, 95 Gehandicapten Wakken en omliggende ............................................... 16, 61 gemarteld .......................................... 12 Gemeentebestuur .............................. 32 Gemeentenota ........................ 24, 33, 39 Genootschaps van den H.V.A.P.: Kerkmeester .................................. 13 Gesneuvelde soldaten ........................ 10 gesneuvelden .................................... 10 Gevaert ............................................. 43 Gevallen burgers ............................... 10 Gevallen Burgers ................................ 9 Gezinsbond Oeselgem................. 45, 98 Ghekiere ........................................... 81

Glazen hartje ..................................... 52 Goeminne ...... 10, 25, 40, 47, 79, 90, 94 Goesaert .............................................. 9 Goossens ........................................... 78 grafconcessie............................... 33, 39 groep Opsommer ............................... 97 Grootmoeder ..................................... 52 Grootouders ...................................... 71

H H. “De Lustige Vrienden” Oeselgem ...................................................... 99 H. Apollonia ................................. 3, 12 Halle ................................................. 75 Harmonie - De Lustige Vrienden Oeselgem ...................................... 37 Harmonie “De Lustige Vrienden” Oeselgem ...................................... 38 Harmonie “Sint Cecilia” Zulte ........... 38 hartje ................................................. 52 Hartvormige plaat ............................. 76 Hartvormige steen ..................... 45, 100 Heijde ............................................... 28 Herzen seiner Mitmenschen .............. 44 Heyde ........................ 24, 25, 62, 67, 91 Heyse ................................................ 70 Himpe .............................. 28, 32, 42, 48 Hinion ............................................... 70 Hof Van Vlaanderen ......................... 80 Hond in mandje ................................. 47 hondje ............................................... 50 Hooge ............................................... 73 Hoste ................................................ 64 houten afboording ............ 48, 53, 54, 55 houten kruis ...................................... 76 Houten kruis ........ 23, 39, 48, 53, 54, 55

I Ineengevouwen handen ... 16, 33, 37, 43, 61, 63, 64, 66, 77, 79, 89, 90, 91, 92, 95 ingetogen engel ................................. 54

- 106 -


Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed ....................................................... 3

J Jeugdbestuur K.F.C. Wakken ............ 98

Kon. Muziekmaatschappij Oeselgem ...................................................... 80 Koninklijke Harmonie - De Lustige Vrienden Oeselgem ....................... 37 Koninklijke Harmonie “De Lustige Vrienden” Oeselgem ..................... 38 Koolskamp .......................................... 3 krans ................................................. 85 Kruiskerke .......................................... 3 Kubus ....................................44, 45, 75

K K.B.G. Oeselgem .............................. 96 K.F.C. Wakken ................................. 98 K.H. “De Lustige Vrienden” Oeselgem ..................................................... 99 K.V.L.V. ..................................... 16, 79 kaars in de wind .........................72, 100 kaarters ............................................. 84 kaartersclub....................................... 56 Kaartersvrienden ............................... 89 Kanegem............................................. 3 keppekindjes ..................................... 85 Kerckhoeve ....................................... 92 Kerkmeester...................................... 13 kerkraad ............................................ 68 kinderen ..... 15, 20, 24, 34, 37, 38, 39, 43, 57, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 97, 100, 101, 114 Kinds ................................................ 34 kippen ............................................... 89 klarinet.............................................. 88 klasgenootjes .................................... 53 klein- en achterkleinkinderen .... 85, 89, 101 kleinkinderen .... 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 34, 38, 39, 42, 49, 56, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102 Kleinkinderen .................. 17, 48, 64, 69 kleutervriendjes................................. 53 Knielsteen ................................... 18, 25 Koelewijn ......................................... 59 Kon. Harmonie “Sint Cecilia” Zulte ..................................................... 38

L laatste avondmaal .............................. 56 Lagrange ................ 9, 32, 37, 39, 46, 51 Lambert ...................................... 23, 34 Lambertijn ........................................ 10 Landelijke Gilde............... 14, 44, 45, 92 Lassuyt ............................................. 68 Lauwers ............................................ 87 Lecluyse .................................46, 57, 77 Lefebvre............................................ 78 Lefevre.............................................. 33 Legrand ............................................. 92 levensboom ..................................... 102 levensreis .......................................... 67 Levrau............................................... 21 Liefde en Schoonheid .................. 45, 89 Liggende engel............................ 51, 53 Lippens ............................ 32, 37, 59, 73 Lisabeth ........................... 29, 30, 59, 85 Lobbens ............................................ 24 Locquet ..................................61, 68, 74 Loete................................................. 25 Lotto spaarders Olsene ...................... 78 Lourdes .... 16, 23, 30, 32, 33, 34, 41, 44, 49, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 80, 81, 88, 90, 91, 94, 95, 101 Lustige Vrienden Oeselgem ...37, 38, 99 Lys 1940 ........................................... 11

M M.V.C. Esso VDK ............................ 97 Ma .............................................. 22, 60

- 107 -


maan met beertje ............................... 50 Maes ........................................... 45, 89 Mama ......................................... 50, 52 mandje met bloenen .......................... 51 Marckeghem ..................................... 37 Mariabeeld ........................................ 50 Markegem........................................... 3 Maroy ............................................... 99 Martens ............................ 10, 18, 66, 68 Matthys ............................................. 19 Mauroo ............................................. 96 medeoprichter - Wielertoeristenclub Oeselgem .................................... 101 medewerkster O.L.V. ........................ 45 Mema ............................................. 100 meme .......................................... 52, 85 memé ................................................ 85 mémé ................................... 52, 72, 100 Mémé ......................................... 16, 89 Merlier .......................................... 9, 39 Mestdag ........................... 13, 29, 61, 84 metekind ........................................... 72 metekinderen ....................... 63, 65, 100 meter.................... 27, 56, 65, 66, 94, 96 Meulebeekse Vrienden ...................... 33 Meulebeke .......................................... 3 Michels ............................................. 29 Mijn Jesus bermhertigheid ................ 18 Miniemen en Jeugdbestuur K.F.C. Wakken......................................... 98 minivoetbalploeg Het Hof Van Vlaanderen .................................... 80 Minjauw ..... 10, 21, 23, 28, 38, 40, 45, 53, 59, 66, 70, 89, 92 Missiaen .......................... 49, 58, 72, 80 moeder ..... 14, 27, 28, 34, 35, 40, 46, 48, 60, 69, 71, 83, 85 moeke ............................................... 52 Moerman .......................................... 60 Mortier....................... 58, 59, 77, 79, 80 muziekmaatschappij .......................... 57 Muziekmaatschappij ......................... 32 Muziekmaatschappij Oeselgem ......... 80 muzikanten ....................................... 38

N N.V. Almo Beton .............................. 98 naamloos ........................................... 75 Nachtegaal ........................................ 84 Nachtegaele ...................................... 90 Nachtergaele ..........................65, 71, 80 Naessens ..................................... 34, 99 Neerhoek........................................... 94 Neirijnck ..................................... 17, 20 Neirynck ... 18, 26, 30, 50, 54, 58, 65, 69, 70, 77, 78, 81, 84, 87, 90, 92, 100 neven ......................... 22, 65, 81, 82, 95 Neven ............................................... 79 nichten ................. 22, 65, 81, 82, 93, 95 Nichten ............................................. 79 nieuwe brugzangers Oeselgem .......... 93 Nikolajevna ....................................... 90 nissen ............................................ 3, 58 nonkel ....................................51, 55, 65 Nonkel paster .................................. 100 Nonkel Pastoor.................................. 81 Norman ..................................29, 31, 90 Notre Dame de la Salette ................... 68

O O.L.V................................................ 45 O.-L.-Vrouw van Halle Wakken........ 75 Oeselgem .... 3, 14, 15, 16, 18, 22, 31, 37, 38, 43, 44, 45, 66, 79, 80, 81, 83, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101 Oesselghem ....................................... 13 Okra Oeselgem ............................... 100 Olsene ............................................... 78 oogappeltjes ...................................... 86 Ooigem ............................................. 16 oom................................................... 73 oorlogsslachtoffers ........................ 3, 18 Oorsprong ......................................... 84 Oost-Rozebeke .................................. 11 opa .................................................... 87 Opsommer ........................................ 97 Oriental ........................................... 101 oud-collega’s..................................... 38 Oudercomité Oeselgem ..................... 22

- 108 -


Ouders .............................................. 71 Oud-Strijder ...................................... 56 Oudstrijder 1914-1918 ...................... 27 Ouselghem ........................................ 42 Ousselghem ...................................... 18 overgrootmoeder ............................... 52

P pa ..................................................... 22 Paermentier ...................... 69, 92, 95, 96 palmen .............................................. 11 papa ..................................... 50, 52, 101 Papa .................................................. 95 Pappijn.............................................. 69 Parmentier ........................................ 44 paster .............................................. 100 Pastoor .............................................. 81 PAX ............................................ 23, 33 pepa ................................................ 100 pepe ....................................... 70, 73, 86 pépé ..................................... 52, 86, 102 Pépé ....................................... 15, 89, 95 Persijn ......................................... 73, 88 personeel..................................... 53, 82 Personeel .......................................... 94 Personeel Oriental ........................... 101 personeel R. Van Marcke .................. 53 Persyn ......................................... 64, 72 petekinderen .................... 37, 64, 88, 96 peter.... 49, 52, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 91 Peter ................................................. 62 pijlerkapellen ...................................... 3 Pipéridis ............................................ 20 Pittem ................................................. 3 Platteau ............................................. 57 Polfliet .............................................. 63 polijsterij........................................... 83

Q Quintijn ............................................ 79

R R.I.P..................... 16, 18, 25, 26, 37, 42 Raes .................................................. 68 regenboog ......................................... 96 Regiment de Ligne 19 ....................... 10 Regrets .............................................. 69 Regrettee ........................................... 78 reisduif .............................................. 86 Reisduif .................................41, 47, 56 Requiescat In Pace .............................. 4 RIP ............................................... 4, 13 Roeselare .......................................... 81 Rogge ......................................... 56, 65 roos ................................ 52, 64, 87, 100 roos en vlinder .................................. 45 roosjes............................................... 30 Rooze................................................ 85 rozen .................... 76, 89, 92, 93, 94, 98 Ruiselede .......................................... 18 Rust in vrede .................. 48, 70, 73, 100 Rust in Vrede .............................. 54, 67 Rust In Vrede .................................... 19

S schaap ............................................... 87 Schelstraete ....................................... 69 schepenen ......................................... 24 Schepenen ......................................... 13 schoonbroer ....... 41, 60, 64, 83, 87, 102 schoonbroers .... 20, 22, 64, 65, 75, 77, 80, 94 Schoonbroers .................................... 34 schoonvader ...................................... 22 schoonzussen .........................22, 60, 75 schoonzuster ............................... 41, 78 Schoonzuster ..................................... 93 schoonzusters ..... 20, 34, 64, 80, 93, 94, 102 Schouten ........................................... 59 Schuiferskapelle .................................. 3 Secretaris .......................................... 92 Seroels .............................................. 54 Serry ................................................. 29 Sint Cecilia Zulte .............................. 38

- 109 -


Sint-Antonius Meulebeke .................... 3 Sint-Jan Wingene ................................ 3 Snauwaert .......... 69, 82, 88, 90, 93, 100 Soetaert ............................................. 39 Sofinal .............................................. 95 soldaten ........................................ 3, 10 solsleutel ........................................... 99 Souvenir de Lourdes .... 32, 41, 62, 65, 67, 69, 71, 90 spaarders Olsene ............................... 78 Sportcomiteit .................................... 32 Stap 4................................................ 15 Steelandt ........................................... 86 Steelant ....................................... 34, 81 Steenhuyse ........................................ 29 Stenen bloem .................................... 55 Stenen bloemen... 29, 34, 47, 55, 65, 68, 96 Stenen bloemenkrans ... 16, 47, 69, 72, 85 stenen kippen .................................... 89 Stenen krans................................ 48, 85 Stenen kruis met bloemen ........... 30, 92 Stenen roosjes ................................... 30 sterren ......................................... 50, 54 Steuperaet ......................................... 27 Steyaert ............................................. 96 stichter ........................................ 66, 93 stichter en bestuurslid........................ 93 strooiweide ......................................... 3 Strooiweide ....................................... 58 Struyve ............................................. 63

T T Kint ............................................... 74 Tack................ 21, 48, 59, 64, 70, 79, 81 Taelman ............................................ 18 Tanghe ............................................ 101 tante ................................. 51, 52, 79, 94 Tante................................................. 62 Teirlynck .......................................... 51 Thijs ...................................... 44, 67, 75 Tijtgat ........................ 29, 42, 56, 68, 86 T'Kindt.............................................. 72 TKint ................................................ 74 Toneel Elckerlyc ............................... 19

Tuytschaever ............................... 45, 59

V V.D. Moortele ................................... 12 V.D. Velde ........................................ 72 V.D.K. .............................................. 44 V.E.W.W. ......................................... 43 vaas met bloemen ........................ 41, 76 vader .............. 14, 34, 47, 48, 74, 83, 86 Van Betsbrugge... 46, 47, 58, 69, 76, 78, 99, 100 Van Daele ........................ 15, 62, 90, 91 Van De Velde ................................... 72 Van De Walle ................................... 68 Van Den Broucke .............................. 67 Van Den Bussche .............................. 21 Van Den Driessche............................ 52 Van Der Beken.................................. 92 Van Dorpe ........................................ 99 Van Gheluwe .................................... 69 Van Haesendonck ............................. 54 Van Hauwaert ................................... 13 Van houcke ....................................... 51 Van Houtte........................................ 91 Van Kerrebroeck ............................... 58 Van Laeken ....................................... 23 Van Marcke ...................................... 53 Van Melle ......................................... 57 Van Oost ..................................... 61, 71 Van Overberghe ................................ 88 Van Overschelde ............................... 33 Van Praet .......................................... 70 Van Quickenborne ...................... 29, 31 Van Rijckeghem.....................55, 92, 99 Van Vlaenderen .................................. 3 Van Wassenhove ......................... 52, 87 Vanacker ................................27, 58, 87 Vanaelst ............................................ 71 Vanbetsbrugge ..... 29, 55, 95, 99, 100, 101 Vanbrabant...................................... 100 Vandaele .... 9, 15, 16, 65, 67, 70, 82, 91, 95, 99 Vande Wijngaerde............................. 45 Vandeginste ................................ 23, 44 Vandekerckhove ............................... 70

- 110 -


Vandekerkchove ............................... 34 Vandekerkhove ................................. 81 Vanden Bulcke ................................. 29 Vandenbroecke ............................. 9, 10 Vandenheede .................................... 71 Vander Cruyssen ............................... 10 Vander Meeren ........................... 10, 92 Vander Steene ................................... 53 Vandermeeren ............................. 49, 81 Vandermeulen ............................. 55, 74 Vandewalle .......................... 24, 45, 103 Vangheluwe ...................................... 85 Vanh. ................................................ 82 Vanhaelst .................................... 28, 90 Vanhaesebroeck ................................ 71 Vanhaesebroek.................................. 19 Vanhamme .................................. 84, 92 Vanhauwaert .................... 10, 25, 47, 48 Vanhoutte ......................................... 23 Vanhuylenbroeck .............................. 49 Vankeirsbilck .................................. 100 Vanlerberghe .................................... 62 Vanluchene ...................... 10, 16, 60, 80 Vanmelle .......................................... 23 Vanoost ...................................... 72, 95 Vanpoucke ............................. 76, 83, 85 Vanquaethem .................................... 11 Vanquickenborne .... 29, 34, 44, 61, 71, 79, 95 Vanrijssel .......................................... 99 Vanveerdeghem .......................... 50, 87 VDK ................................................. 97 Vennebos ............. 63, 67, 74, 84, 89, 99 Vennebosstraat................................ 100 Verbeure .... 24, 37, 38, 39, 40, 41, 77, 79, 88 Verbuyt ............................................. 80 Vercamer ............. 10, 28, 34, 49, 59, 62 Vercammer ....................................... 71 Vercruysse .................................. 78, 83 Vergote ............................................. 46 Verhaeghe ......................................... 47 Verhaest ............................................ 17 Verhenne .......................................... 72 Verheye ............................................ 55 Verhulst ............................................ 29 Verledens .......................................... 94 Verleyen ........................................... 86

Vermeersch ...................... 34, 70, 78, 83 Vermote ............................................ 62 Verschuere .................................. 22, 26 Verstaen ... 16, 18, 20, 24, 29, 41, 55, 56, 59, 60, 62, 71 Verstraete.......................................... 77 Vervaele ...................................... 55, 92 Vervalle ...................................... 34, 62 Vervelghe ......................................... 96 Verzelen............................................ 59 Vijvestraat......................................... 72 vinkenmaatschappij “De Nieuwe Brugzangers� Oeselgem ................ 66 Vlaanderens Bedevaart ...................... 62 vlasbond............................................ 66 Vlassenhove ............. 22, 45, 51, 67, 101 vlinder............................................... 45 vlinders ....................................... 72, 97 voetbal .............................................. 96 voorzitter................................19, 28, 32 voorzitter van de kerkraad ................. 68 vrachtwagen ...................................... 43 Vranckx .............................................. 3 vrienden .... 43, 57, 61, 65, 78, 79, 83, 97 Vrienden .......................... 37, 38, 87, 99 Vriendenkring Gehandicapten Wakken ......................... 63, 64, 79, 90, 91, 95 Vriendenkring Gehandicapten Wakken en omliggende .... 16, 37, 61, 79, 90, 91, 95 Vriendenkring Wakken en omliggende ...................................................... 91 vrije plaats .... 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 50 vrije plaatsen .............. 14, 16, 17, 28, 41 Vroman ............................................. 42

W W.T.C. Oeselgem ........................ 43, 98 Wacken ............................................. 18 Wakken .... 3, 63, 64, 75, 79, 90, 91, 95, 98 Wakken en omliggende .... 16, 37, 61, 91 Walcarius .................................... 67, 95 Waterlelie ......................................... 45 Wattijn .............................................. 70

- 111 -


weldoener ......................................... 32 Werkmakker ..................................... 95 werkmakkers .......................... 62, 97, 98 werkmakkers van de polijsterij .......... 83 Wielertoeristenclub Oeselgem......... 101 wielrenner ......................................... 43 Wildenburg Wingene .......................... 3 Withoeck .......................................... 28 Wymar .............................................. 97

Z

Zittende biddende engel .................... 51 zittende engel .................................... 53 Zittende engel ................................... 62 Zittende engel met kruisbeeld ............ 43 zon ............ 38, 80, 84, 86, 100, 101, 102 Zulte ................................................. 38 zussen ....................................22, 76, 87 zuster ............................... 42, 70, 73, 83 Zuster Gaby ...................................... 15 Zuster Luciana .................................. 15 zusters ...................... 41, 65, 77, 79, 102 Zwevezele ........................................... 3

Z.E.H. Pastoor Firmin Neirynck ........ 81

- 112 -


UITGAVEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO TIELT Lijst publicaties tot december mei 2014

1. Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 310 p. - 15 €. 2. Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940 - 1945. Fons DAS - 1995, 318 p. - 15 €. Merk op: 25 €. bij bestelling van de uitgaven 1 en 2 samen. 3. Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806. Luc NEYT - 1996, 155 p. - 7,50 €. 4. De Poortersboeken van Tielt - deel 1. ( afschrift 1614 & 1632) Lucien AILLIET - 1996, 101 p. 7,50 €. 5. Kwartierstaat Michiel Van Daele. Fons DAS - 1997, 125 p. - 9 €. 6. De Poortersboeken van Tielt - deel 2. (afschrift 1700 & 1716) Lucien AILLIET (transcriptie) - 1997, 101 p. - 7,50 €. 7. Klapper op de doop- en geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1796 tot 31 dec. 1806. A. R. TANGHE - 1997, 118 p. - 7,50 €. 8. Klapper op de huwelijksakten van Tielt. Van januari 1666 tot december 1683. A. R. TANGHE 1997, 71 p. - 5 €. 9. Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt. Fons DAS, e.a. - 1997, 136 p. - 7,50 €. 10. De Poortersboeken van Tielt- deel 3. Lucien AILLIET (transcriptie) - 1998, 116 p. - 7,50 €. 11. Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden tijdens de Franse Periode. (1795-1814). Johan BUYCK - 1998, 121 p. - 9 €. 12. De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt + de 3 Popp-kaarten. Claude MOORS - 1998, 245 p. - 21 €. 13. De poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614. A. Robert TANGHE - 1985, 234 p. - 12,50 €. 14. Oorlogsverslagen 1914 – 1918. Fons DAS, e.a.. – 1999, 170 p. - 9 €. 15. Klapper op de geboorteakten van Tielt. Van 1 januari 1807 tot 31 december 1822. R. VANNESTE – 1999, 121 p. - 7,50 €. 16. Klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdensTielt. Van 1 jan.1871 tot 31 dec.1880 R. VANNESTE - 1999, 271 p. - 11 €. 17. Death Memorial Cards, deel I. Paul CALLENS - 2000, 120 p. - 8 €. 18. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Parochieregisters: dopen 1786 - 1797. A. SCHAUBROECK-2000, 114 p. - 7,50 €. 19. Inventaris V.V.F.-Tielt. Fons DAS - 2000, 72 p. - 5 €. 20. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven 1970 - 1989, deel 1. A. SCHAUBROECK - 2000, 350 p. - 10 €. 21. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven, deel 2 en 3. A. SCHAUBROECK 2000, 310 p. - 10 €. 22. Amerikaanse Zantingen. Deel I Paul CALLENS - 2000, 375 p. - 15 €. 23. Weerbare mannen in de Roede van Tielt, anno 1638. Jan CALLENS - 2000, 140 p. - 9 €. 24. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 1. Arnold SCHAUBROECK - 2000, 242 p. - 10 €. 25. De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795). J. CALLENS-2001,487 p. - 17,50 €. 26. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 2. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 247 p. - 10 €. 27. Tieltenaars overleden tijdens hun militaire dienst voor Frankrijk (1798-1814). R. VANNESTE 2001, 50 p. - 4 €. 28. Bidprentjes van de 19e eeuw, deel 3. Arnold SCHAUBROECK - 2001, 225 p. - 10 €. 29. Death Memorial Cards, deel II Paul CALLENS - 2001, 168 p. - 8 €. 30. In Memoriam. Families uit Oekene. Bidprentjes Arnold SCHAUBROECK - 2001, 285 p. - 10 €. 31. Familiegeschiedenis Van Zantvoorde (+ schemablad ) Robert VANNESTE - 2001, 88 p. - 10 €. 32. Onze families, deel I Fons DAS e.a. - 2002, 164 p. - 8 €. 33. Death Memorial Cards, deel III Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 34. Genealogische gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes: 1900-1949 A.SCHAUBROECK 2002, 277 p. -10 €. 35. Death Memorial Cards, deel IV Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €.

- 113 -


36. Death Memorial Cards, deel V Paul CALLENS - 2002, 180 p. - 8 €. 37. Death Memoriam Cards. Deel VI Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 38. Death Memorial Cards. Deel VII Paul CALLENS - 2003, 180 p. - 8 €. 39. Oeselgem: De Volkstelling van 1796 Luc GOEMINNE e.a. - 2002, 40 p. - 4 €. 40. Cohier vander Stede van Thielt binnen vande XXe penninck 1571 Luc NEYT - 2003, 80 p. - 6 €. 41. Stamboom van de familie De Caigny Robert VANNESTE - 2003, 90 p. - 7 €. 42. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1950-1989. Dl. 2 A.SCHAUBROECK - 2003, 232 p. - 10 €. 43. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Bidprentjes:1990-1999. Dl. 3 A.SCHAUBROECK - 2003, 70 p. - 6 €. 44. Gen. gegevens van Schuiferskapelle. Rouwbrieven:1990-1999. Dl. 4 A.SCHAUBROECK - 2003, 190 p. - 8 €. 45. Beknopte Geschiedenis. Deel 1 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 107 p. tekst , 57 illustraties - 8 €. 46. Beknopte Geschiedenis. Deel 2 Etienne L.A. CAPELLE - 2004, 266 p. tekst , 39 illustraties - 8 €. 47. Klapper op de geboorte-akten van Tielt. Van jan. 1666 tot dec. 1683A. R.TANGHE - C.MOORS - 2004 - 122 p. - 8 €. 48. Familiekundige Weekkalender 2005 R.VANNESTE - 2004, 102 p. tekst + illustraties - 6 €. 49. Gelegenheidsuitgave: Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Huguette DE CLERCK Paul CALLENS - 2004 , 94 p. - 10 €. 50. The Cultural Heritage through Flemish Immigration: A comparative Study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 - May 27, 1982 and January 9, 2003 - November 13, 2003. Aranka CALLENS - 2004 , 197 p. - 10 €. 51. Woordenlijst Latijn - Nederlands voor genealogen Renaat LOBBESTAEL - 2004 , 136 p. - 6 €. 52. Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote "G" van de streek RoeselareTielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld. Deel 3. Etienne CAPPELLE - 2004, 210 p. - 8 €. 53. Rouwbrieven Ruiselede: 1951t/m 1999; 3 delen + Indexen A.SCHAUBROECK - 2005, 172+386+530= 1.088 p. - 35 €. 54. Amerikaanse Zantingen. Deel II Paul CALLENS - 2004 , 300 p. - 12 €.. 55. Death Memorial Cards. Deel VIII Paul CALLENS - 2004, 170 p. - 8 €. 56. Death Memorial Cards. Deel IX Paul CALLENS, Daniël KINDT, Mary SPRIET-DE CLOEDT 2004, 155 p. - 8 €. 57. Death Memorial Cards. Deel X Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 58. Death Memeorial Cards. Deel XI Paul CALLENS - 2005, 189 p. - 8 €. 59. Death Memorial Cards. Deel XII Paul CALLENS - 2005, 202 p. - 8 €. 60. Death Memorial Cards. Deel XIII Paul CALLENS - 2005, 190 p. - 8 €. 61. Death Memorial Cards. Deel XIV Paul CALLENS - 2005 , 189 p. - 8 €. 62. Zoon van Oorlog en Vrede Marcel A. DEFEVER - 2005, 247 p. - 19 €. 63. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel I (A-E) Etienne L.A. CAPELLE - 2005, 233, p. 12 €. 64. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel II (F-L) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 223 p. 12 €. 65. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel III (M-P) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 230 p. 12 €. 66. De naam "Cappelle" te Oostnieuwkerke. Deel IV (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2005, 215 p. 12 €. 67. Cohier van Thielt- Buuten vande jaere 1571. Luc NEYT - 2005, 109 p. - 7 €. 68. Alfabetische tafel op de huwelijken in Tielt: van 1.1.1671 tot eind 1683. A. Robert TANGHE, Claude MOORS - 2006, 43 p. - 6 €. 69. De naam "Cappelle" te Westrozebeke. (vóór 1681-1980) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 325 p. 15 €. 70. Kleur in didactische Schoolwandplaten. Erfgoeddag 2006. Tentoonstelling 23.04.06. Luc NEYT 2006, 45 p. - 5 €.

- 114 -


71. CD-ROM bij Kleur in didactische Schoolwandplaten (nr. 70) Luc Neyt - 2006, 564 illustraties 15 €. 72. De naam "Cappelle" in Staden. Deel I (A-G) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 218 p. - 12 €. 73. De naam "Cappelle" in Staden. Deel II (H-O) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 230 p. - 12 €. 74. De naam "Cappelle" in Staden. Deel III (P-Z) Etienne L.A. CAPPELLE - 2006, 220 p. - 12 €. 75. Bidprentjes van de 19e Eeuw. Deel 4 Arnold SCHAUBROECK - 2006, 245 p. - 14 €. 76. Huwelijkscontracten Tielt : 1795 - 1806 L. NEYT - 2006, 40 p. - 5 Eur 77. Landboek van Aarsele. André BRAET – 2007, 261 p. - 14 €. 78. Stamreeks Reinout Verhamme. Rosa PLETTINCK & Fons DAS - 2007, 82 p. - 5 €. 79. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel I (A-G) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 231 p. - 12 €. 80. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel II (H-O) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 267 p. - 12 €. 81. De naam “Cappelle” in Hooglede. Deel III (P-Z) Etienne L. A. CAPPELLE – 2007, 252 p. - 12 €. 82. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel I : 1850-1860 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 151 p. - 10 €. 83. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel II: 1861-1865 Paul CALLENS & Luc NEYT– 2007, 148 p. - 10 €. 84. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel III: 1866-1873 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 153 p. - 10 €. 85. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel IV: 1874-1882 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 155 p. - 10 €. 86. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel V : 1883-1889 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 232 p. - 10 €. 87. Amerika in “De Gazette van Thiellt”. Deel VI: 1890-1898 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 165 p. - 10 €. 88. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VII: 1899-1913 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 177 p. - 10€. 89. Amerika in “De Gazette van Thielt”. Deel VIII: 1914-1930 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 161 p. - 10 €. 90. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel IX: 1931-1937 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2007, 175 p. - 10 €. 91. Amerika in “De Gazette van Thielt” en “De Thieltenaer” Deel X: 1938-1940 & 1848-1850. P. CALLENS & L. NEYT – 2007, 157 p. -. 10 €. 92. Amerika in “De Thieltenaer”. Deel XI: 1851-1854 Paul CALLEN & Luc NEYT – 2007, 180 p. 10 €. 93. Index op 10 jaar tijdschrift “Onze Voorouders” (1997-2007) Claude MOORS – 2008, 128 p. - 8 €. 94. Amerika in “De Thieltenaer”, Deel XII : 1855-1858 Paul CALLENS & Luc NEYT – 2008, 162 p. 10 €. 95. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIII: Zoekboek 1–9 & A–C Paul CALLENS – 2008, 164 p. - 10 €. 96. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XIV: Zoekboek D - H Paul CALLENS – 2008, 159 p. 10 €. 97. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XV: Zoekboek I – N Paul CALLENS - 2008, 159 p. 10 €. 98. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVI: Zoekboek O – S Paul CALLENS – 2008, 158 p. 10 €. 99. Amerika in “De Gazette van Thielt” Deel XVII: Zoekboek T - Z Paul CALLENS - 2008, 168 p. 10 €. 100. Penningcohieren van Aarsele: 20ste penning 1571 & 1572, 5de penning 1571. Luc NEYT – 2008, 173 p. - 13 €. 101. Familiegeschiedenis “Vanneste”. Robert VANNESTE – 2008, 99 p. - 9 €. 102. Weg uit West-Vlaanderen. Emigratie uit de Westhoek. 5ASO-Veurne - 2008, 170 p. - 11 €. 103. Soldaten van “Den Grooten Oorlog. Schuiferskapelle. 1914 – 1918. Frank VANEENOOGHE – 2008, 132 p. - 10 €. 104. Onze Families. Deel 2. Fons DAS - 2008, 160 p. - 11 €. 105. De naam “Cappelle” in Gits. Deel I. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 284 p. - 15 €.

- 115 -


106. De naam “Cappelle” in Gits. Deel II. Etienne L.A. CAPPELLE - 2008, 272 p. - 15 €. 107. Foto- en Gedenkboek St.-Jozefscollege Tielt, 1848-1999. Luc NEYT - 2009, 337 p. - 23 €. 108. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 1. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 232 p. - 15 €. 109. Voorouders en nageslacht van Amandus Cappelle x (Hooglede 1882) Coleta Dick. Dl. 2. Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 244 p. - 15 €. 110. Kwartierstaat van de kinderen van Jules Cappelle (° 1885)x Libbie Dupont (°1895). Etienne L.A. CAPPELLE – 2009, 186 p. - 13 €. 111. De graven van Pittem. Deel I. Gemeentelijke Begraafplaats Pittem. Paul CALLENS – 2009, 198 p. - 14 €. 112. De graven van Pittem. Deel II. Begraafplaats Sint-Antonius Meulebeke. Paul CALLENS – 2009, 40 p. - 5 €. 113. De graven van Pittem. Deel III. Gemeentelijke Begraafplaats Egem. Paul CALLENS – 2009, 100 p. - 8 €. 114. Stamreeks E.P. Julien Standaert C. ss. R. Luc NEYT – 2009, 50 p. - 10 €. 115. Religieuzen ( °, +, ^ ) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. I. Fons DAS – 2010, 123 p. - 9 €. 116. Wezerij Thielt-Binnen 1600-1700. Staten v. Goed, Rekeningen, Verzoekschriften. Claude MOORS – 2010, 207 p. - 13 €. 117. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1930-2009. W. DECONINCK & P. CALLENS. – 2010, 252 p. - 15 €.. 118. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 1 Paul CALLENS – 2010, 300 p. - 17 €. 119. Nonkel Walter: Valère Meerschaert. Dl. 2 Paul CALLENS – 2010, 260 p. - 13 €. 120. De penningcohieren van Kanegem. Claude MOORS – 2010, 90 p. - 8 €. 121. De penningcohieren van Dentergem. Claude MOORS - 2010, 116 p. - 9 €. 122. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 312 p. - 17 €. 123. De naam ‘Cappelle’ in Groot-Zonnebeke. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE – 2010, 304 p. - 16 €. 124. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. II. Fons DAS – 2011, 112 p. - 9 €. 125. Overleden parochianen van de parochie O.L.Vr. te Pittem 1899-1930. W. DECONINCK & P. CALLENS – 2011, 262 p. - 15 €. 126. Penningcohieren (5e, 10e, 20e) van Oeselgem & Vinkt. (1571, 1572, 1574, 1577) Claude MOORS – 2011, 85 p. - 11 €. 127 t/m 134. Belgen in Amerika. 8 boekdelen. Paul CALLENS – 2011, 2007 p. - , 10 €. p/dl. = 80 €. (15 €. per los deel) (port voor de 8 delen samen: 12,50 €.) 135. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt. Dl. III. Fons DAS – 2011, 116 p. - 9 €. 136. Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren. Luc NEYT - 2011 , 228 p. - 15 €. 137. Religieuzen: de dekens van het district en het decanaat Tielt. Deel IV. Fons DAS – 2011, 195 p. - 13 €. 138. Religieuzen: pastoors, onder-en medepastoors v/d St-Martinusparochie Aarsele: 1910 - 2010. Deel V. Fons DAS – 2011, 229 p. - 14 €.. 139. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 1 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 368 p. 18 €. 140. De naam “Cappelle” in Moorslede-Dadizele. Dl. 2 Etienne L. A. CAPPELLE - 2011, 350 p. 17 €. 141. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. I. Paul CALLENS - 2012, 202 p. 15 €. 142. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. II. Paul CALLENS - 2012, 178 p. 15 €. 143. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Illustraties. Dl. III. Paul CALLENS – 2012, 170 p. - 15 €. 144. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied FV-Tielt. Dl. VI. Fons DAS –

- 116 -


2012, 108 p. - 9 €. 145. Klapper op de dopen van Pittem: jan. 1884 – dec. 1907. Fons DAS – 2012. 141 p. - 10 €. 146. Handboek pastoor Wauters. Claude MOORS - 2013 , 258 p. - 12 €. 147. Klapper op de dopen van Marialoop: van januari 1900 tot december 1913. Fons Das - 2013 , 45 p. - 5 €. 148. Amerkaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. I. Paul CALLENS - 2013, 160 p. 15 €. 149. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. II. Paul CALLENS – 2013, 200 p. 15 €. 150. Amerkaanse Zantingen.Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. III. Paul CALLENS – 2013, 278 p. 15 €. 151. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. IV. CALLENS – 2013, 184 p. - 15 €. 152. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl V. Paul CALLENS – 2013, 176 p. 15 €. 153. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika Bronnen. Dl. VI. Zoekboek A tot L. Paul CALLENS – 2013, 206 p. - 15 €. 154. Amerikaanse Zantingen. Belgen in Amerika. Bronnen. Dl. VII. Zoekboek : M tot Z. Paul CALLENS – 2013, 178 p. - 15 €. 155. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. VII. Fons DAS – 2013 , 121 p. - 9 €. 156. Graven van Koolskamp. Paul CALLENS – 2013, 98 p. - 8 €. 157. Onze families. Deel 3. Johny LANCKRIET & Fons DAS – 2013 , 208 p. - 12 €. 158. Religieuzen van de O.L.Vr-parochie, Tielt. Dl. 8. Fons DAS – 2013, 258 p. - 14 €. 159. Kwartierstaat Etienne L.A. Cappelle. E. CAPELLE - 2013, 436 p. - 20 €. 160. De graven van Aarsele. Paul CALLENS - 2013 - 200 p. - 12 €. 161. De graven van Kanegem. Paul CALLENS - 2013 - 112 p. - 8 €. 162. De graven van Schuiferskapelle. Paul CALLENS - 2013 - 86 p. - 8 €. 163. De graven van Doomkerke. Paul CALLENS - 2013 - 90 p. - 8 €. 164. De graven van Kruiskerke. Paul CALLENS - 2013 - 62 p. - 6 €. 165. De graven van De Ginste. Paul CALLENS - 2013 - 200 p. - 12 €. 166. Religieuzen in één van de gemeenten van het werkgebied van FV Tielt. DL. IX. Fons DAS 2013 - 123 p. - 9 €. 167. Onze Familie. Deel 4. Kwartierstaat gezusters Alina & Irma Minne uit Tielt. Johny LANCKRIET & Fons DAS - 2013 - 244 p. - 15 €. 168. Klapper op de dopen, huwelijken & overlijdens van Marialoop van januari 1900 tot december 1913. Fons DAS – 2014, 215 p. - 15,00 €. 169. Inventaris van het parochiearchief Sint-Bavo, Kanegem. Luc NEYT & Paul CALLENS – 2014, 47 p. - 6 €. 170. Inventaris van het archief van het Sint-Jozefscollege Tielt. Luc NEYT & Paul CALLENS 2014, 153 p. - 12 €. 171. Religieuzen (°,+,^) in één van de gemeenten van het werkgebied van FV-Tielt. Dl. 10 Fons DAS – 2014, 116 p. - 10 €. 172. De graven van Markegem. Paul CALLENS – 2014 – 73 p. – 7 €. 173. De graven van Zwevezele. Paul CALLENS – 2014 – 303 p. – 18 €. 174. De graven van Wingene St-Jan. Paul CALLENS – 2014 – 93 p. – 8 €. 175. De graven van Wingene Wildenburg. Paul CALLENS – 2014 – 115 p. – 9 €. 176. De graven van Marialoop. Paul CALLENS – 2014 177. De graven van Oeselgem. Paul CALLENS – 2014 178. De graven van Gottem. Paul CALLENS – 2014

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. IBAN BE51 8002 2704 6362 BIC AXABBE22 van F.V.- RegioTielt (kostprijs + verzendingskosten) of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29, 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36; e-mail: l.ailliet@skynet.be )

- 117 -


Verder informatie nieuwe uitgaven en eventueel aangepaste prijzen, zie: http://home.scarlet.be/vvftielt/Nederlands/uitgaven.htm Andere werken: - De Witte van Pittem. Etienne CAPPELLE-DE WITTE, Jan en Paul CALLENS, in eigen beheer. 1983, XVI + 670 p. - Uitverkocht. - Jan Callens en Zijn Zeven Zonen. Paul en Jan CALLENS, in eigen beheer. 1988, XVI + 1050 p. Uitverkocht. - Missionaries among Miners, Migrants & Blackfoot - The Van Tighem Brothers Diaries. Mary EGGERMONT-MOLENAAR & Paul CALLENS. University of Calgary Press, Canada. 2007 (1ste druk), 2009 (2e druk), 426 p. -Price: $39.95 CAD.

- 118 -

Profile for claude

De graven van Oeselgem  

De graven van Oeselgem  

Profile for vanmoo
Advertisement